OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
42601. CHRISTIANA LETICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 26.638,22 0,00 8.727,20 20.570,48 0,00 0,00 0,00 55.935,90
42602. SANDA MAZIJA ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 17.163,74 0,00 0,00 38.767,90 0,00 0,00 0,00 55.931,64
42603. DRAGAN GRUBIŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 55.930,71 0,00 0,00 0,00 55.930,71
42604. MARIJA BARILARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1950 DONJA ŠUŠNJARA 0,00 0,00 0,00 55.930,52 0,00 0,00 0,00 55.930,52
42605. NEDJELJKA ROZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 55.930,19 0,00 0,00 0,00 55.930,19
42606. IVICA JURJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1972 OMIŠ 0,00 0,00 5.631,77 50.297,09 0,00 0,00 0,00 55.928,86
42607. KREŠIMIR ANTOLJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1941 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 55.928,40 0,00 0,00 0,00 55.928,40
42608. FILIP MUDRONJA ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1960 MURTER 0,00 0,00 0,00 55.926,80 0,00 0,00 0,00 55.926,80
42609. ANTE ŠIMIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1976 BARBAT NA RABU 0,00 0,00 0,00 55.926,48 0,00 0,00 0,00 55.926,48
42610. IVONA JADRIĆ STOJILJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 55.925,35 0,00 0,00 0,00 55.925,35
42611. ANĐELKO ČOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 55.924,05 0,00 0,00 0,00 55.924,05
42612. STJEPAN ĆIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.920,97 0,00 0,00 0,00 55.920,97
42613. SLAVICA REŠETAR OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1954 HABJANOVCI 0,00 0,00 12.000,94 43.918,57 0,00 0,00 0,00 55.919,51
42614. IVICA KOMLJENOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1956 SUNJA 0,00 0,00 0,00 55.918,83 0,00 0,00 0,00 55.918,83
42615. DRAGICA NEMČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1964 VUKOVEC 0,00 0,00 0,00 55.915,85 0,00 0,00 0,00 55.915,85
42616. DUBRAVKO KOHEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1967 REPUŠNICA 0,00 0,00 -33,73 0,00 0,00 55.946,90 0,00 55.913,17
42617. DRAŽEN PODHRAŠKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1966 HUSAIN 0,00 0,00 0,00 55.911,86 0,00 0,00 0,00 55.911,86
42618. ŽELJKO ZANJKO MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1962 OKRUGLI VRH 0,00 0,00 0,00 55.908,81 0,00 0,00 0,00 55.908,81
42619. JADRAN LONČAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 7.479,41 0,00 0,00 48.427,62 0,00 0,00 0,00 55.907,03
42620. ANA OŠTRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1984 NAŠIČKO NOVO SELO 6.272,23 0,00 155,38 49.479,10 0,00 0,00 0,00 55.906,71
42621. SANJA ŠEGAN PUALIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1971 JOSIPDOL 0,00 0,00 0,00 55.906,27 0,00 0,00 0,00 55.906,27
42622. ANDRIJA MARTINOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ZAŽABLJE 1961 VIDONJE 0,00 0,00 636,78 55.269,38 0,00 0,00 0,00 55.906,16
42623. JASNA TOPOLSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1968 VIRJE 0,00 0,00 0,00 55.902,20 0,00 0,00 0,00 55.902,20
42624. BOŽICA ŠATVAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1969 VINAREC 0,00 0,00 0,00 55.896,75 0,00 0,00 0,00 55.896,75
42625. ALEKSANDAR VUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1983 NOVO NEVESINJE 28.988,86 0,00 0,00 21.910,62 0,00 4.995,42 0,00 55.894,90
42626. VESNA MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -110,76 41.141,97 0,00 14.862,37 0,00 55.893,58
42627. FRANJO DRAGIČEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1960 KRIVAJ SUNJSKI 0,00 0,00 0,00 55.892,65 0,00 0,00 0,00 55.892,65
42628. KATA VUGRINOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 CVETKOVIĆ BRDO 0,00 0,00 0,00 55.890,74 0,00 0,00 0,00 55.890,74
42629. ANTE KATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1949 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 0,00 55.889,12 0,00 0,00 0,00 55.889,12
42630. KLAUDIJA TKALČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1972 LIPLJE 35.064,01 0,00 20.823,44 0,00 0,00 0,00 0,00 55.887,45
42631. MARKO PIVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1939 ZAVOJANE -138,77 0,00 -283,44 56.307,58 0,00 0,00 0,00 55.885,37
42632. RAŠID PEHLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 55.881,81 0,00 0,00 0,00 55.881,81
42633. MIODRAG KURUZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD 13.046,87 0,00 2.646,32 40.187,61 0,00 0,00 0,00 55.880,80
42634. NADA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1956 ŽUPANJA 0,00 0,00 5.692,37 50.187,70 0,00 0,00 0,00 55.880,07
42635. LJUBICA KIŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1950 ČEPINSKI MARTINCI 0,00 0,00 0,00 55.879,35 0,00 0,00 0,00 55.879,35
42636. SLAVKO ĐAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1951 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 65.307,53 0,00 -9.430,45 0,00 55.877,08
42637. ROMANA PODHRAŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 6.129,17 0,00 14.797,29 34.950,41 0,00 0,00 0,00 55.876,87
42638. MARICA MATOČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 55.874,84 0,00 0,00 0,00 55.874,84
42639. PAVO FEHTIG OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1951 VRBICA 0,00 0,00 0,00 55.874,34 0,00 0,00 0,00 55.874,34
42640. MARIJA PAVLEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1941 KOMUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 55.873,19 0,00 0,00 0,00 55.873,19
42641. NADA ŠALIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1966 SISAK 0,00 0,00 0,00 55.867,14 0,00 0,00 0,00 55.867,14
42642. STJEPAN ŠABAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1963 VOJNOVEC KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 55.866,85 0,00 0,00 0,00 55.866,85
42643. JELENA BRADIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1964 DONJI HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 55.865,19 0,00 0,00 0,00 55.865,19
42644. GORAN MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1974 TURANOVAC 0,00 0,00 -636,80 56.500,99 0,00 0,00 0,00 55.864,19
42645. DJEMIL BERBIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 55.862,69 0,00 0,00 0,00 55.862,69
42646. NINA KULJIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 17.591,95 38.268,55 0,00 0,00 0,00 55.860,50
42647. ĐURĐICA PAPA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1929 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.857,78 0,00 55.857,78
42648. IVANKA MULLER ZADARSKA,BIBINJE 1961 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.855,04 0,00 55.855,04
42649. DANIJELA BUGARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1982 DARDA 0,00 0,00 0,00 55.853,66 0,00 0,00 0,00 55.853,66
42650. BLAŽENKA DOPUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 2.612,39 53.240,85 0,00 0,00 0,00 55.853,24
42651. FRANE ELEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1956 GROHOTE 0,00 0,00 0,00 55.852,26 0,00 0,00 0,00 55.852,26
42652. MARIO BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1972 PODSTRANA 0,00 0,00 15.112,85 40.739,32 0,00 0,00 0,00 55.852,17
42653. ŽELJKO PUŠELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.849,28 0,00 55.849,28
42654. GORAN GOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1975 BUZDOHANJ 1.336,43 0,00 6.490,04 43.599,84 0,00 4.415,96 0,00 55.842,27
42655. IVICA KUŠTOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1975 ZLATAR 6.270,06 0,00 -484,37 50.054,14 0,00 0,00 0,00 55.839,83
42656. DAVID ŽGALJARDIĆ ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,00 55.837,79 0,00 0,00 0,00 55.837,79
42657. DRAGICA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 55.835,75 0,00 0,00 0,00 55.835,75
42658. RENATA ERNJAKOVIĆ ZADARSKA,VIR 1982 VIR 0,00 0,00 0,00 55.833,64 0,00 0,00 0,00 55.833,64
42659. DUBRAVKA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 55.833,23 0,00 0,00 0,00 55.833,23
42660. MARIJA ŠAREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1955 ŠIROKO SELO 0,00 0,00 0,00 55.819,04 0,00 0,00 0,00 55.819,04
42661. ANA RUKAVINA BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1957 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 0,00 55.815,63 0,00 0,00 0,00 55.815,63
42662. RANKA LJEKAJ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1970 GARČIN 0,00 0,00 0,00 55.814,02 0,00 0,00 0,00 55.814,02
42663. VALERIE ANN SHORTLAND DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.813,98 0,00 55.813,98
42664. APOLONIJA RABUZIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1938 PRESEČNO 0,00 0,00 0,00 55.812,48 0,00 0,00 0,00 55.812,48
42665. KATICA ŠAFLIN KARLOVAČKA,OZALJ 1941 ILOVAC 0,00 0,00 0,00 55.807,80 0,00 0,00 0,00 55.807,80
42666. MLADEN BLAGEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 20.042,72 0,00 3.977,93 31.783,50 0,00 0,00 0,00 55.804,15
42667. LJILJANA MIKA ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 55.802,70 0,00 0,00 0,00 55.802,70
42668. NIKOLA GULIŠIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1954 TROGIR 0,00 0,00 0,00 55.802,63 0,00 0,00 0,00 55.802,63
42669. IVAN FARAGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 ĐELETOVCI 0,00 0,00 0,00 55.798,05 0,00 0,00 0,00 55.798,05
42670. IVAN BELJO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1980 TOVARNIK 0,00 0,00 -6,63 55.801,50 0,00 0,00 0,00 55.794,87
42671. TATJANA DRAŽIĆ-MARINKOVIĆ ISTARSKA,BUJE 1957 BUJE 9.403,21 0,00 -215,40 46.605,95 0,00 0,00 0,00 55.793,76
42672. KATICA LEPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 55.792,08 0,00 0,00 0,00 55.792,08
42673. MARTINA JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -144,07 55.934,86 0,00 0,00 0,00 55.790,79
42674. DRAGICA MARTAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1932 JELENŠČAK 0,00 0,00 0,00 55.789,59 0,00 0,00 0,00 55.789,59
42675. STJEPAN FUNJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1958 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 55.788,13 0,00 0,00 0,00 55.788,13
42676. ŠTEFICA BARBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1950 ZASTRAŽIŠĆE 0,00 0,00 0,00 55.787,05 0,00 0,00 0,00 55.787,05
42677. RUŽICA KOLARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1976 HRSOVO 0,00 0,00 0,00 53.756,67 0,00 2.027,17 0,00 55.783,84
42678. MARIN PIPUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1946 ROGAČ 0,00 0,00 0,00 55.783,55 0,00 0,00 0,00 55.783,55
42679. LJUBICA HORVATIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1947 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 55.779,62 0,00 0,00 0,00 55.779,62
42680. MONIKA HAFURIĆ ZADARSKA,NIN 1976 NIN 0,00 0,00 234,74 55.543,23 0,00 0,00 0,00 55.777,97
42681. BARA PATAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.772,58 0,00 55.772,58
42682. IVANA BRKIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1982 SUKOŠAN 0,00 0,00 -93,96 55.865,51 0,00 0,00 0,00 55.771,55
42683. BERNARD MERDITA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.771,24 0,00 0,00 0,00 55.771,24
42684. MARIO GARDAŠ BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1980 DUBOČAC -2.217,92 0,00 -533,48 58.522,54 0,00 0,00 0,00 55.771,14
42685. FANZHE CHENG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.766,56 0,00 0,00 0,00 55.766,56
42686. SLAVKO OGNJENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1953 HUMLJANI 0,00 0,00 0,00 55.765,21 0,00 0,00 0,00 55.765,21
42687. MARICA ŽEGER SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1958 BREŽANE LEKENIČKE 0,00 0,00 0,00 55.760,58 0,00 0,00 0,00 55.760,58
42688. ANKA BILUŠ BAKMAZ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1955 VODICE 6.674,70 0,00 6.957,44 42.124,16 0,00 0,00 0,00 55.756,30
42689. MIHAEL PENEZIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1938 BREGANA PISAROVINSKA 0,00 0,00 0,00 55.748,92 0,00 0,00 0,00 55.748,92
42690. ANTO VARDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1972 MAJAR 0,00 0,00 0,00 55.745,48 0,00 0,00 0,00 55.745,48
42691. MARIJA ŽIVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIKIREVCI 1960 SIKIREVCI 0,00 0,00 0,00 55.745,32 0,00 0,00 0,00 55.745,32
42692. MIROSLAV BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 3.583,56 21.089,77 0,00 31.071,33 0,00 55.744,66
42693. MAJA JOVANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1986 KNIN 0,00 0,00 6.705,57 49.037,35 0,00 0,00 0,00 55.742,92
42694. LARISA UHER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 55.740,74 0,00 0,00 0,00 55.740,74
42695. DAMIR RIDJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 BELOVAR 0,00 0,00 0,00 55.739,83 0,00 0,00 0,00 55.739,83
42696. DANIJEL ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.738,15 0,00 55.738,15
42697. SLAVICA RUŽIČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1940 GOLUBINJAK 0,00 0,00 0,00 55.737,39 0,00 0,00 0,00 55.737,39
42698. TIHOMIR KATAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 55.732,98 4,02 0,00 0,00 0,00 55.737,00
42699. MILAN TOMIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1952 ZAGVOZD 0,00 0,00 0,00 55.734,81 0,00 0,00 0,00 55.734,81
42700. ANTUN MATIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1989 KISTANJE 0,00 0,00 6.818,82 48.913,67 0,00 0,00 0,00 55.732,49