OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
42601. TINO BORKO MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1981 ČREČAN 19.863,55 0,00 2.406,65 32.998,34 0,00 0,00 0,00 55.268,54
42602. DANICA OSTROŠKI ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1948 BOLČ 0,00 0,00 0,00 55.262,46 0,00 0,00 0,00 55.262,46
42603. DRAGAN GRUBIŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 55.259,17 0,00 0,00 0,00 55.259,17
42604. VALENT MEKOVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1957 GORNJI FODROVEC 0,00 0,00 0,00 55.258,99 0,00 0,00 0,00 55.258,99
42605. VALERIJA VARGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1975 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 55.254,63 0,00 0,00 0,00 55.254,63
42606. SANDA MAZIJA ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 16.949,59 0,00 0,00 38.303,36 0,00 0,00 0,00 55.252,95
42607. SNJEŽANA ČMAREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 RUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 55.248,16 0,00 0,00 0,00 55.248,16
42608. IVAN ŠKORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.247,73 0,00 0,00 0,00 55.247,73
42609. ROBERT ŽUPAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1973 VIROVITICA -1.790,60 0,00 -6.535,20 63.566,36 0,00 0,00 0,00 55.240,56
42610. PETAR VRBANEC MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1964 NEDELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 55.239,17 0,00 0,00 0,00 55.239,17
42611. VALEK FRANJČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1946 ČRNČEVEC 0,00 0,00 0,00 55.236,62 0,00 0,00 0,00 55.236,62
42612. LUKA MALOČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.230,07 0,00 55.230,07
42613. ANDRIJA MARTINOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ZAŽABLJE 1961 VIDONJE 0,00 0,00 636,78 54.592,18 0,00 0,00 0,00 55.228,96
42614. DRAGO TODORIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1940 SVINCA 6.381,99 0,00 -11.558,12 60.404,04 0,00 0,00 0,00 55.227,91
42615. BLAŽENKA DOPUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 2.604,18 52.621,66 0,00 0,00 0,00 55.225,84
42616. KATA KOLARIĆ MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC 1941 DONJI HRAŠĆAN 0,00 0,00 0,00 55.225,54 0,00 0,00 0,00 55.225,54
42617. DANIELA STANISSA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1986 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 55.631,03 0,00 -407,21 0,00 55.223,82
42618. ŽELJKO ŽUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.220,95 0,00 55.220,95
42619. DUBRAVKA AGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.219,74 0,00 0,00 0,00 55.219,74
42620. DAVID ŽGALJARDIĆ ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,00 55.217,36 0,00 0,00 0,00 55.217,36
42621. MILAN STRIČAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1951 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 55.210,21 0,00 0,00 0,00 55.210,21
42622. ZLATKO ŽITINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 24.615,08 0,00 12.235,02 -291,31 0,00 18.649,22 0,00 55.208,01
42623. BISERKA KERESMAN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1965 BREGANA 0,00 0,00 -213,07 55.420,82 0,00 0,00 0,00 55.207,75
42624. NIKOLA MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1950 CRES 0,00 0,00 0,00 55.207,66 0,00 0,00 0,00 55.207,66
42625. SLAVKO OGNJENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1953 HUMLJANI 0,00 0,00 0,00 55.206,10 0,00 0,00 0,00 55.206,10
42626. DARIJA CVITKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1978 SINJ 0,00 0,00 0,00 55.205,46 0,00 0,00 0,00 55.205,46
42627. DRAGO JANJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1958 KOMIŽA 0,00 0,00 237,91 76.716,07 0,00 -21.750,00 0,00 55.203,98
42628. KRUNOSLAV MILADIN ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1973 MILADINI 0,00 0,00 0,00 55.194,15 0,00 0,00 0,00 55.194,15
42629. MARIJAN PALOKAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1971 SUPETAR 0,00 0,00 -300,00 55.490,10 0,00 0,00 0,00 55.190,10
42630. IRENA JUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 10,22 497,78 0,00 54.681,91 0,00 55.189,91
42631. NADA DOMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1964 DEŽANOVAC 0,00 0,00 0,00 55.182,20 0,00 0,00 0,00 55.182,20
42632. SPOMENKA VARENINA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 10.686,68 0,00 1.962,78 42.532,69 0,00 0,00 0,00 55.182,15
42633. GORAN VRKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA -6.062,64 0,00 2.365,58 58.873,96 0,00 0,00 0,00 55.176,90
42634. MARICA MATOČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 55.175,06 0,00 0,00 0,00 55.175,06
42635. DUJE GUVO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1992 SPLIT 0,00 0,00 55.172,82 0,00 0,00 0,00 0,00 55.172,82
42636. DRAŽEN BENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 22.095,26 0,00 -1.631,76 34.706,90 0,00 0,00 0,00 55.170,40
42637. LEO VRANDEČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1971 PUČIŠĆA 37.375,45 -976,44 15.124,22 3.645,60 0,00 0,00 0,00 55.168,83
42638. BRANKO LUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1950 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 55.168,44 0,00 0,00 0,00 55.168,44
42639. CHRISTIANA LETICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 26.274,99 0,00 8.627,46 20.263,26 0,00 0,00 0,00 55.165,71
42640. ŽELJKO ZANJKO MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1962 OKRUGLI VRH 0,00 0,00 0,00 55.165,21 0,00 0,00 0,00 55.165,21
42641. GORAN MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1974 TURANOVAC 0,00 0,00 -636,80 55.799,73 0,00 0,00 0,00 55.162,93
42642. GORDANA GRGURINOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1969 PLOČE 7.694,35 0,00 0,00 47.468,34 0,00 0,00 0,00 55.162,69
42643. JERKO VIDOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1975 SUŠINE 0,00 0,00 0,00 55.158,30 0,00 0,00 0,00 55.158,30
42644. DARKO PETROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1980 DONJI MACELJ 838,91 0,00 -1.580,58 55.897,20 0,00 0,00 0,00 55.155,53
42645. NIKOLINA ČIKATO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1982 NOVA MOKOŠICA 0,00 0,00 0,01 55.154,61 0,00 0,00 0,00 55.154,62
42646. ANKICA SVERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.148,83 0,00 55.148,83
42647. TAMARA LIŠČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1976 VLAISLAV 0,00 0,00 0,00 55.142,76 0,00 0,00 0,00 55.142,76
42648. IVOR ZAKOŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.136,22 0,00 55.136,22
42649. DUBRAVKA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 55.125,83 0,00 0,00 0,00 55.125,83
42650. XIAOYING ZHOU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 55.125,28 0,00 0,00 0,00 55.125,28
42651. ANA OŠTRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1984 NAŠIČKO NOVO SELO 6.184,22 0,00 153,21 48.785,96 0,00 0,00 0,00 55.123,39
42652. NUE SIMONOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1969 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 55.122,04 0,00 0,00 0,00 55.122,04
42653. KATA VUGRINOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 CVETKOVIĆ BRDO 0,00 0,00 0,00 55.121,79 0,00 0,00 0,00 55.121,79
42654. MARIO BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1972 PODSTRANA 0,00 0,00 14.934,73 40.184,98 0,00 0,00 0,00 55.119,71
42655. DUNJA RAŽOV ZADARSKA,ZADAR 1986 ZADAR 0,00 0,00 0,00 55.119,23 0,00 0,00 0,00 55.119,23
42656. BOŽICA ŠATVAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1969 VINAREC 0,00 0,00 0,00 55.114,78 0,00 0,00 0,00 55.114,78
42657. IGBALJE ALIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1972 GRADEC 0,00 0,00 0,00 55.109,48 0,00 0,00 0,00 55.109,48
42658. OZREN VASILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 11.037,04 0,00 -904,72 44.975,85 0,00 0,00 0,00 55.108,17
42659. MARIJA PAVLEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1941 KOMUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 55.105,60 0,00 0,00 0,00 55.105,60
42660. VLADO FRUK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 55.103,76 0,00 0,00 0,00 55.103,76
42661. BRUNO BRENER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 55.099,92 0,00 0,00 0,00 0,00 55.099,92
42662. DOBRILA KOMARAC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1977 SISAK 22.421,68 0,00 3.720,68 28.956,44 0,00 0,00 0,00 55.098,80
42663. RUŽA ŠIMEG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1955 ŽDALA 0,00 0,00 0,00 55.096,00 0,00 0,00 0,00 55.096,00
42664. BERISLAV MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.095,40 0,00 55.095,40
42665. ANTE ZABRDAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 55.094,38 0,00 0,00 0,00 55.094,38
42666. DRAGUTIN MALENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 55.089,69 0,00 0,00 0,00 55.089,69
42667. STJEPAN ŠABAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1963 VOJNOVEC KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 55.085,44 0,00 0,00 0,00 55.085,44
42668. DJURDJA HARAPIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1967 KRALJEVEC NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 55.080,48 0,00 0,00 0,00 55.080,48
42669. ALEN BISAKU SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1975 BOL 0,00 0,00 5.572,36 49.503,07 0,00 0,00 0,00 55.075,43
42670. KATICA LEPAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -0,01 55.072,96 0,00 0,00 0,00 55.072,95
42671. ANTONIJA IKASOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 55.069,42 0,00 0,00 0,00 0,00 55.069,42
42672. ANKICA GREGUREK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1960 NOVA SUBOCKA 0,00 0,00 0,00 55.067,57 0,00 0,00 0,00 55.067,57
42673. JOZIP JANJIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1961 JAZAVICA 0,00 0,00 0,00 55.065,70 0,00 0,00 0,00 55.065,70
42674. DAMIR DRAŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 0,00 0,00 4.536,43 50.529,09 0,00 0,00 0,00 55.065,52
42675. ZDRAVKO ŠPINDERK VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1974 SELNIK 0,00 0,00 0,00 55.062,63 0,00 0,00 0,00 55.062,63
42676. DAVID ANTHONY TUDOROVIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1964 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 55.061,65 0,00 0,00 0,00 0,00 55.061,65
42677. MILAN JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1985 TUGARE 0,00 0,00 82,04 54.976,12 0,00 0,00 0,00 55.058,16
42678. FILIP MUDRONJA ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1960 MURTER 0,00 0,00 0,00 55.057,36 0,00 0,00 0,00 55.057,36
42679. JELENA BRADIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1964 DONJI HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 55.056,04 0,00 0,00 0,00 55.056,04
42680. LJUBOMIR CVETKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.051,06 0,00 55.051,06
42681. ROBERT LONČAREK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1985 STARIGRAD 10.762,21 0,00 52,40 44.235,46 0,00 0,00 0,00 55.050,07
42682. FRANJO KUHAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 TISANIĆ JAREK 0,00 0,00 4.796,70 50.253,08 0,00 0,00 0,00 55.049,78
42683. GORDAN VLAŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1979 STRMEC 1.593,05 0,00 3.399,53 50.054,71 0,00 0,00 0,00 55.047,29
42684. IVONA JADRIĆ STOJILJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 55.046,28 0,00 0,00 0,00 55.046,28
42685. STJEPAN POHIŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 26.156,85 0,00 53,79 0,00 0,00 28.833,89 0,00 55.044,53
42686. STJEPAN MIHIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1941 KOMARNICA 0,00 0,00 0,00 55.043,15 0,00 0,00 0,00 55.043,15
42687. LJUBICA KIŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1950 ČEPINSKI MARTINCI 0,00 0,00 0,00 55.042,88 0,00 0,00 0,00 55.042,88
42688. MURKA HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.041,95 0,00 0,00 0,00 55.041,95
42689. NADA ČUBEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1939 SVETA HELENA 0,00 0,00 0,00 55.038,92 0,00 0,00 0,00 55.038,92
42690. IVAN VUGRINIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1960 LUČELNICA 0,00 0,00 0,00 55.035,88 0,00 0,00 0,00 55.035,88
42691. IVAN RIČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1950 PECE 0,00 0,00 0,00 55.034,06 0,00 0,00 0,00 55.034,06
42692. NADA PINTAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 55.031,46 0,00 0,00 0,00 55.031,46
42693. KRISTINA LUČAN ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 13.772,70 0,00 503,56 40.754,32 0,00 0,00 0,00 55.030,58
42694. DRAGICA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 55.030,17 0,00 0,00 0,00 55.030,17
42695. DRAGICA MARTAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1932 JELENŠČAK 0,00 0,00 0,00 55.030,13 0,00 0,00 0,00 55.030,13
42696. FRANJO MARTINJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1936 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 55.028,37 0,00 0,00 0,00 55.028,37
42697. PAVLE PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1963 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 53.439,83 0,00 1.585,55 0,00 55.025,38
42698. MIRO MAGAŠIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 70,29 0,00 -0,03 54.951,57 0,00 0,00 0,00 55.021,83
42699. DRAGAN CARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.021,49 0,00 0,00 0,00 55.021,49
42700. TIHOMIR PIRŠA ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1973 DONJA ZDENČINA 15.600,54 0,00 -161,17 39.580,83 0,00 0,00 0,00 55.020,20