OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
42601. ĐURĐA SEDAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1947 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 57.086,71 0,00 0,00 0,00 57.086,71
42602. STJEPAN GLAVICA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 57.085,99 0,00 0,00 0,00 57.085,99
42603. MARIJA VINKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1984 MOŠĆENICA 0,00 0,00 0,00 57.085,89 0,00 0,00 0,00 57.085,89
42604. NADA DOMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1964 DEŽANOVAC 0,00 0,00 0,00 57.083,60 0,00 0,00 0,00 57.083,60
42605. MARKO ALJINOVIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1980 HREBINEC 0,00 0,00 57.080,14 0,00 0,00 0,00 0,00 57.080,14
42606. ADAM DRLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1958 GORJANI 6.543,11 0,00 0,00 50.528,61 0,00 0,00 0,00 57.071,72
42607. NADA DESKAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 57.067,69 0,00 0,00 0,00 57.067,69
42608. NADICA MRZLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.063,45 0,00 57.063,45
42609. DRAŽENKA VEČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.062,52 0,00 0,00 0,00 57.062,52
42610. MIROSLAV BOBAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1979 TROGIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.060,63 0,00 57.060,63
42611. KLAUDIJA TKALČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1972 LIPLJE 35.797,55 0,00 21.259,62 0,00 0,00 0,00 0,00 57.057,17
42612. MARIJA BUNČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1926 DRAGOVCI 0,00 0,00 0,00 57.056,73 0,00 0,00 0,00 57.056,73
42613. DRAŽEN BENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 23.319,31 0,00 0,00 33.735,68 0,00 0,00 0,00 57.054,99
42614. KATA KOLARIĆ MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC 1941 DONJI HRAŠĆAN 0,00 0,00 0,00 57.052,14 0,00 0,00 0,00 57.052,14
42615. DUBRAVKO BUDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.050,25 0,00 0,00 0,00 57.050,25
42616. TILDA MERČEP SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 7.100,41 0,00 10.640,63 39.308,66 0,00 0,00 0,00 57.049,70
42617. JOSIP SLIŠKO ISTARSKA,POREČ 1968 ČERVAR-PORAT 0,00 0,00 0,00 57.045,98 0,00 0,00 0,00 57.045,98
42618. JOZO HANULAK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1950 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 57.043,47 0,00 0,00 0,00 57.043,47
42619. JADRANKA ŠKORIĆ-POSAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC 1958 PETERANEC 0,00 0,00 0,00 57.030,47 0,00 0,00 0,00 57.030,47
42620. ĐURĐICA PETROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1958 ŠEMOVCI 0,00 0,00 0,00 57.022,93 0,00 0,00 0,00 57.022,93
42621. ĐURĐICA PAPA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1929 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.022,38 0,00 57.022,38
42622. SANJA KUZMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1966 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 57.019,27 0,00 0,00 0,00 57.019,27
42623. ZDENKO GERIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1968 RUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 57.019,23 0,00 0,00 0,00 57.019,23
42624. MILIVOJ GRUJIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 5.681,48 51.334,26 0,00 0,00 0,00 57.015,74
42625. FRANJO MARTINJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1936 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 57.015,65 0,00 0,00 0,00 57.015,65
42626. LANA MARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1983 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 657,68 56.353,90 0,00 0,00 0,00 57.011,58
42627. DAMIR LUKIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1963 VIRJE 0,00 0,00 0,00 57.009,87 0,00 0,00 0,00 57.009,87
42628. PRIBISLAV TROŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1966 GOLINCI 0,00 0,00 0,00 57.008,51 0,00 0,00 0,00 57.008,51
42629. LOVORKA SOKAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1964 KRIŽEVCI -64,88 0,00 0,00 57.066,05 0,00 0,00 0,00 57.001,17
42630. DANICA VRBAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1953 KOLAREC 0,00 0,00 0,00 56.997,11 0,00 0,00 0,00 56.997,11
42631. VALERIE ANN SHORTLAND DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.994,63 0,00 56.994,63
42632. DARIJA CVITKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1978 SINJ 0,00 0,00 0,00 56.993,78 0,00 0,00 0,00 56.993,78
42633. MARINKO JOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1954 JAPAGA 0,00 0,00 0,00 56.993,50 0,00 0,00 0,00 56.993,50
42634. JOSIP DOMITROVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1968 GORNJA LETINA 0,00 0,00 -300,04 57.292,89 0,00 0,00 0,00 56.992,85
42635. MANUEL LAZARIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1981 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 56.991,74 0,00 0,00 0,00 56.991,74
42636. JANJA HARKANOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1955 HARKANOVCI 0,00 0,00 0,00 56.990,74 0,00 0,00 0,00 56.990,74
42637. PEJO ČONDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 56.988,62 0,00 0,00 0,00 56.988,62
42638. BISERKA KERESMAN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1965 BREGANA 0,00 0,00 -213,07 57.201,58 0,00 0,00 0,00 56.988,51
42639. VALENT DRUGČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 DIJANKOVEC 0,00 0,00 0,00 56.988,06 0,00 0,00 0,00 56.988,06
42640. BERNARD MERDITA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 56.985,21 0,00 0,00 0,00 56.985,21
42641. DUBRAVKA DADIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1975 KOVAČIĆ 0,00 0,00 0,00 56.985,17 0,00 0,00 0,00 56.985,17
42642. BORIS LUKEŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 LUKEŽI 0,00 0,00 0,00 56.983,76 0,00 0,00 0,00 56.983,76
42643. FRANO KATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1946 OTOK 0,00 0,00 0,00 56.982,87 0,00 0,00 0,00 56.982,87
42644. NIKOLA HRABAR SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1986 TROGIR 0,00 0,00 1,64 56.978,85 0,00 0,00 0,00 56.980,49
42645. ZVONKO ĆORKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1955 LJUPINA 0,00 0,00 0,00 56.978,58 0,00 0,00 0,00 56.978,58
42646. GORDAN MATUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 MATULJI 0,00 0,00 917,88 56.059,88 0,00 0,00 0,00 56.977,76
42647. ANTUN BERKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1931 ZADAR 0,00 0,00 4.303,07 0,00 0,00 52.673,61 0,00 56.976,68
42648. VLADIMIR VRBANČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1945 ŽIBRINOVEC 0,00 0,00 0,00 56.976,10 0,00 0,00 0,00 56.976,10
42649. ROMANA PODHRAŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 6.245,36 0,00 15.043,22 35.687,47 0,00 0,00 0,00 56.976,05
42650. FRANJO KUHAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 TISANIĆ JAREK 0,00 0,00 4.993,33 51.981,53 0,00 0,00 0,00 56.974,86
42651. BRANKO ŠKARO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 56.974,22 0,00 0,00 56.974,22
42652. TOMISLAV LEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,02 0,00 3.611,20 53.359,85 0,00 0,00 0,00 56.971,07
42653. IRENA SVETLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 56.969,58 0,00 0,00 0,00 56.969,58
42654. NENAD KRANJČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 56.964,87 0,00 0,00 0,00 56.964,87
42655. MILAN STRIČAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1951 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 56.964,59 0,00 0,00 0,00 56.964,59
42656. MARIJANA PAJSAR ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1969 LOVREČKA VAROŠ 0,00 0,00 0,00 56.961,80 0,00 0,00 0,00 56.961,80
42657. STJEPAN BENČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1938 PODGAJCI PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 56.960,57 0,00 0,00 0,00 56.960,57
42658. ZVONIMIR-MISLAV VITEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 10.920,15 0,00 13.927,25 32.111,55 0,00 0,00 0,00 56.958,95
42659. MAJA CAVAR BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.957,42 0,00 56.957,42
42660. DRAGUTIN MALENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 56.957,24 0,00 0,00 0,00 56.957,24
42661. ARIAN STABILE ISTARSKA,PULA 1990 PULA -6.201,51 0,00 86,16 63.070,34 0,00 0,00 0,00 56.954,99
42662. JUNUS MURIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1971 KOMESARAC 0,00 0,00 0,00 1.380,91 0,00 55.573,82 0,00 56.954,73
42663. ZDRAVKO MRAMOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -1,37 0,00 3.873,45 53.082,21 0,00 0,00 0,00 56.954,29
42664. IVANKA MULLER ZADARSKA,BIBINJE 1961 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.951,03 0,00 56.951,03
42665. EDUARD DŽONI ISTARSKA,POREČ 1979 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 7.040,24 49.909,29 0,00 0,00 0,00 56.949,53
42666. ANTO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 9.272,53 0,00 8,23 47.663,29 0,00 0,00 0,00 56.944,05
42667. BORIVOJ HERAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1955 VELIKA MUČNA 0,00 0,00 0,00 56.937,81 0,00 0,00 0,00 56.937,81
42668. JELKA JANTOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1941 ZOKOV GAJ 0,00 0,00 0,00 53.443,26 0,00 3.491,98 0,00 56.935,24
42669. BARBARA ODORJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1945 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 0,00 56.934,46 0,00 0,00 0,00 56.934,46
42670. IVICA JURJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1972 OMIŠ 0,00 0,00 5.733,63 51.200,70 0,00 0,00 0,00 56.934,33
42671. MARIJA KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1955 PRIŠLIN 4.450,51 0,00 2.560,38 49.921,73 0,00 0,00 0,00 56.932,62
42672. FRANJO DRAGIČEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1960 KRIVAJ SUNJSKI 0,00 0,00 0,00 56.927,43 0,00 0,00 0,00 56.927,43
42673. HERMANN JOSEF KRASSLER ZADARSKA,VIR 1964 ESSENBACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.926,35 0,00 56.926,35
42674. TOMISLAV REBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1980 DONJI VINJANI 5.730,27 0,00 -5.678,04 56.872,46 0,00 0,00 0,00 56.924,69
42675. ANTO VARDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1972 MAJAR 0,00 0,00 0,00 56.923,34 0,00 0,00 0,00 56.923,34
42676. MLADEN VIŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1965 HIŽANOVEC 0,00 0,00 0,00 56.921,93 0,00 0,00 0,00 56.921,93
42677. ANTUN LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -2.420,57 59.339,78 0,00 0,00 0,00 56.919,21
42678. JOSIP PAVLIČEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1953 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 56.384,85 0,00 529,45 0,00 56.914,30
42679. NADA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1956 ŽUPANJA 0,00 0,00 5.807,20 51.103,98 0,00 0,00 0,00 56.911,18
42680. ANKA ŠIKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1957 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 56.911,10 0,00 0,00 0,00 56.911,10
42681. ANĐELA VIŠIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1954 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 56.910,48 0,00 0,00 0,00 56.910,48
42682. ŽELJKO KELENTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 56.905,91 0,00 0,00 0,00 56.905,91
42683. ZDENKA OVČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1983 JALŠJE 9.625,83 0,00 11.035,35 36.239,12 0,00 0,00 0,00 56.900,30
42684. FRANJO JURIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1949 DOLINA 0,00 0,00 0,00 56.899,05 0,00 0,00 0,00 56.899,05
42685. SLAVICA HEROIĆ ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1952 BANIČEVEC 0,00 0,00 0,00 56.896,26 0,00 0,00 0,00 56.896,26
42686. GORAN ŽUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 56.895,27 0,00 0,00 0,00 56.895,27
42687. VESNA RAKIJAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1955 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 56.893,37 0,00 0,00 0,00 56.893,37
42688. STANISLAV ŽARKOVIČ ISTARSKA,VODNJAN 1938 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.893,32 0,00 56.893,32
42689. KSENIJA DUMANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 2.280,01 0,00 4.230,35 50.378,12 0,00 0,00 0,00 56.888,48
42690. MLADEN VUKOTA ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 56.887,85 0,00 0,00 0,00 56.887,85
42691. KATICA SRBLJINOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1949 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 56.887,23 0,00 0,00 0,00 56.887,23
42692. PAVAO BEGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1945 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 56.885,47 0,00 0,00 0,00 56.885,47
42693. DUBRAVKO KOHEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1967 REPUŠNICA 0,00 0,00 -33,73 0,00 0,00 56.916,24 0,00 56.882,51
42694. VLADIMIR ZEREC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1979 SVETI IVAN ZELINA 8.087,61 0,00 8.128,62 40.660,81 0,00 0,00 0,00 56.877,04
42695. RAŠID PEHLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 56.875,14 0,00 0,00 0,00 56.875,14
42696. MILE PRKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1953 SOLIN 0,00 0,00 -915,31 0,00 0,00 57.786,07 0,00 56.870,76
42697. IVAN ŠTEFANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 56.870,62 0,00 0,00 0,00 56.870,62
42698. UKE SHALA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 56.870,59 0,00 0,00 0,00 56.870,59
42699. JASNA LOVRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1967 KOVAČEVAC 0,00 0,00 0,00 56.870,37 0,00 0,00 0,00 56.870,37
42700. MARIJA BARILARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1950 DONJA ŠUŠNJARA 0,00 0,00 0,00 56.865,20 0,00 0,00 0,00 56.865,20