OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
42601. ROBERT GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 27.883,99 0,00 14.834,30 14.820,37 0,00 0,00 0,00 57.538,66
42602. SLAVKA ODORČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1941 ZRINSKA 0,00 0,00 0,00 57.537,61 0,00 0,00 0,00 57.537,61
42603. MIRKO HORVAT MEĐIMURSKA,PRELOG 1969 OPOROVEC 0,00 0,00 0,00 57.533,55 0,00 0,00 0,00 57.533,55
42604. IVICA CVEJN SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1962 POLJANA LEKENIČKA 0,00 0,00 0,00 57.528,43 0,00 0,00 0,00 57.528,43
42605. JANDRE MATIČIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1945 DUGA RESA 0,00 0,00 0,00 57.527,12 0,00 0,00 0,00 57.527,12
42606. MATO BROĐANAC OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1946 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 57.526,04 0,00 0,00 0,00 57.526,04
42607. IVAN MAČKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1966 KRATEČKO 0,00 0,00 0,00 57.523,54 0,00 0,00 0,00 57.523,54
42608. MARIJA TARADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1937 JURJEVEC 0,00 0,00 0,00 57.523,12 0,00 0,00 0,00 57.523,12
42609. STEVO ROKSA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1956 NOVI FARKAŠIĆ 28,92 0,00 0,00 57.489,71 0,00 0,00 0,00 57.518,63
42610. MIRJANA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.517,56 0,00 0,00 0,00 57.517,56
42611. MILE CINDRIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1943 GNOJNICE 0,00 0,00 0,00 57.513,57 0,00 0,00 0,00 57.513,57
42612. MARIJA KISELA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1953 DONJA RAŠENICA 0,00 0,00 0,00 57.510,20 0,00 0,00 0,00 57.510,20
42613. DEJAN KNEŽEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.509,91 0,00 57.509,91
42614. DARIJA BARADA-ROSANDA ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 0,00 57.509,56 0,00 0,00 0,00 57.509,56
42615. ANTONIJA KRAJAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1938 OSOJNIK 0,00 0,00 0,00 57.507,75 0,00 0,00 0,00 57.507,75
42616. GORDANA RIBARIĆ-MIJOKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1957 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.507,29 0,00 57.507,29
42617. IVANA IVANIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 144,95 57.358,60 0,00 0,00 0,00 57.503,55
42618. MIRJANA SOKOL-MUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.501,68 0,00 57.501,68
42619. DRAŽENKA PARLOV SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1961 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 57.501,68 0,00 0,00 0,00 57.501,68
42620. BERIVOJ LUKENDA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1958 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.499,13 0,00 57.499,13
42621. STJEPAN GLAVAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1943 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 57.487,83 0,00 0,00 0,00 57.487,83
42622. VLADIMIR KEFELJA VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1965 SUDOVČINA 0,00 0,00 13.395,55 44.091,93 0,00 0,00 0,00 57.487,48
42623. ŽELJKO BUDOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ADAMOVEC 0,00 0,00 0,00 57.483,65 0,00 0,00 0,00 57.483,65
42624. SILVANA PULJIZ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1965 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 57.480,27 0,00 0,00 0,00 57.480,27
42625. LEO JOSIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 0,00 0,00 16.531,04 40.946,64 0,00 0,00 0,00 57.477,68
42626. SANDY KATARINA VUKOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1975 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 57.477,67 0,00 0,00 0,00 57.477,67
42627. MARIJA MEDVIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1970 MEDVIDOVIĆA DRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.477,50 0,00 57.477,50
42628. ZDENKA CIKOJA ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1965 RAKITJE 0,00 0,00 0,00 57.476,24 0,00 0,00 0,00 57.476,24
42629. ŠTEFICA POSAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1934 DUGA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 57.469,62 0,00 0,00 0,00 57.469,62
42630. ROBERT PINEK ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1971 PRIGORJE BRDOVEČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.466,13 0,00 57.466,13
42631. MARINA PAVLETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 57.465,90 0,00 0,00 0,00 57.465,90
42632. GORAN BUTAJLA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,36 0,00 0,00 51.089,25 0,00 6.372,70 0,00 57.462,31
42633. RANKA LJEKAJ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1970 GARČIN 0,00 0,00 0,00 57.458,16 0,00 0,00 0,00 57.458,16
42634. VINKO BUBLE SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR -802,24 0,00 38.905,47 19.354,19 0,00 0,00 0,00 57.457,42
42635. VANJA VRKLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.456,54 0,00 0,00 0,00 57.456,54
42636. TANJA DROŽĐEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 1.741,90 0,00 0,70 55.712,96 0,00 0,00 0,00 57.455,56
42637. MILENA MANDARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1949 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 9.868,36 47.586,72 0,00 0,00 0,00 57.455,08
42638. FRANJA MAJER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 DETKOVAC -8.915,40 0,00 -1.724,19 68.093,15 0,00 0,00 0,00 57.453,56
42639. ANA KOVAČEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1988 KUTINA 0,00 0,00 0,00 57.451,90 0,00 0,00 0,00 57.451,90
42640. DRAGICA HODAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1957 STUPNO 0,00 0,00 0,00 55.935,94 0,00 1.509,64 0,00 57.445,58
42641. ROBERT JELEČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 54.964,55 2.479,15 0,00 57.443,70
42642. MILAN VUKOBRATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1969 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 57.441,34 0,00 0,00 0,00 57.441,34
42643. ADEM ČAMDŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA 0,06 0,00 -0,01 57.439,83 0,00 0,00 0,00 57.439,88
42644. PAVO DJOGAŠ ISTARSKA,BUJE 1958 KAŠTEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.438,04 0,00 57.438,04
42645. MARIO HRASTOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1990 SIGETAC 0,00 0,00 659,48 56.778,42 0,00 0,00 0,00 57.437,90
42646. LAZER DJEVELEKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.437,78 0,00 57.437,78
42647. PERICA BOROVINA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1964 BLATO -39,52 0,00 3.000,81 54.474,34 0,00 0,00 0,00 57.435,63
42648. LJUBICA PAPAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1957 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 57.434,93 0,00 0,00 0,00 57.434,93
42649. IVAN PAVIŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1966 HRVACE 0,00 0,00 0,00 57.431,17 0,00 0,00 0,00 57.431,17
42650. ZLATA JURINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1960 KEBEL 0,00 0,00 0,00 57.428,81 0,00 0,00 0,00 57.428,81
42651. TOMISLAV MICELLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.427,90 0,00 0,00 0,00 57.427,90
42652. MARIO IVANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1987 SOLJANI -0,01 0,00 0,00 57.424,21 0,00 0,00 0,00 57.424,20
42653. NADA ČUBEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1939 SVETA HELENA 0,00 0,00 0,00 57.422,23 0,00 0,00 0,00 57.422,23
42654. VESNA PREŽIGALO LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1954 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 57.420,53 0,00 0,00 0,00 57.420,53
42655. NEZIR BAJRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1972 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 57.417,23 0,00 0,00 0,00 57.417,23
42656. MARIJA STOILOVA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1946 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 57.413,64 0,00 57.413,75
42657. PEĆA PRLAC ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1948 PRIMOŠTEN 0,00 0,00 29.469,52 0,00 0,00 27.933,90 0,00 57.403,42
42658. DALIBOR GRGAS ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1948 ŠIBENIK 40.665,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.728,00 57.393,68
42659. SUZANA ZEBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 HRVATSKI LESKOVAC -476,39 0,00 0,00 57.863,57 0,00 0,00 0,00 57.387,18
42660. MIRA LEKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1951 KAPELNA 0,00 0,00 0,00 57.385,05 0,00 0,00 0,00 57.385,05
42661. ZDENKA KADI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.379,79 0,00 0,00 0,00 57.379,79
42662. NADA ŠALIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1966 SISAK 0,00 0,00 0,00 57.378,68 0,00 0,00 0,00 57.378,68
42663. LIDIJA PAŠALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1968 BREZNICA ĐAKOVAČKA 2.306,54 0,00 3.778,84 51.292,79 0,00 0,00 0,00 57.378,17
42664. MIA ROVIS ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1955 VELIKA BUNA 0,00 0,00 9.687,43 47.689,82 0,00 0,00 0,00 57.377,25
42665. TINA ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.376,99 0,00 57.376,99
42666. ZVONIMIR LUKEŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 57.376,37 0,00 0,00 0,00 57.376,37
42667. SANELA MIHALIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1967 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 57.375,04 0,00 0,00 0,00 57.375,04
42668. STJEPAN ZAGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 1.204,54 0,00 -2.192,88 58.362,28 0,00 0,00 0,00 57.373,94
42669. GORAN VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 57.372,87 0,00 0,00 0,00 57.372,87
42670. MARKO KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 23,83 0,00 1,26 57.343,71 0,00 0,00 0,00 57.368,80
42671. TVRTKO CRLJEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1956 SOLJANI 26.439,71 0,00 2.478,64 28.448,30 0,00 0,00 0,00 57.366,65
42672. JELISAVKA REGOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1934 TOPOLOVICA 0,00 0,00 0,00 57.363,84 0,00 0,00 0,00 57.363,84
42673. ANICA MIKULIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1971 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 57.363,37 0,00 0,00 0,00 57.363,37
42674. MANDA ĆURDO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1954 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 57.360,11 0,00 0,00 0,00 57.360,11
42675. SLAVICA MAROŠEVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1948 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 57.360,00 0,00 0,00 0,00 57.360,00
42676. MARIO ROĐAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 15.554,10 41.799,53 0,00 0,00 0,00 57.353,63
42677. ALEKSANDRA PRIMORAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 16.407,07 0,00 6.318,81 24.455,18 0,00 10.168,56 0,00 57.349,62
42678. JASMINA ŠTRUKLEC OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1985 VALPOVO 7.421,81 0,00 0,00 49.924,66 0,00 0,00 0,00 57.346,47
42679. VLADIMIR ROŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ODRANSKI OBREŽ -9.579,44 0,00 0,00 66.735,29 0,00 186,18 0,00 57.342,03
42680. MARIJA SMRKULJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1946 VALENTINOVO 0,00 0,00 0,00 57.339,44 0,00 0,00 0,00 57.339,44
42681. ANA KRAIČEK OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1950 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 57.335,91 0,00 0,00 0,00 57.335,91
42682. ANTO CURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1941 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 57.333,11 0,00 0,00 0,00 57.333,11
42683. MARIJAN PERASOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1951 IVANEC BISTRANSKI 0,00 0,00 4.973,83 52.356,32 0,00 0,00 0,00 57.330,15
42684. MARA BLAŽEVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1940 KNIN 0,00 0,00 0,00 57.326,96 0,00 0,00 0,00 57.326,96
42685. DEJAN AGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 18.013,02 0,00 -96,81 39.528,26 -119,22 0,00 0,00 57.325,25
42686. JELA CREPULJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1962 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 57.322,57 0,00 0,00 0,00 57.322,57
42687. DIJANA KRTANJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 57.321,59 0,00 57.322,40
42688. SANJICA SUKNAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 16.858,08 0,00 10.071,23 30.388,76 0,00 0,00 0,00 57.318,07
42689. DRAGUTIN ZEBOLC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1948 LEDINE KLANJEČKE 0,00 0,00 0,00 57.316,07 0,00 0,00 0,00 57.316,07
42690. JUSUF BAJRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1967 KORNIĆ 0,00 0,00 5.778,08 51.535,37 0,00 0,00 0,00 57.313,45
42691. MIRJANA ODŽAK SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1950 HRVACE 0,00 0,00 0,00 57.312,34 0,00 0,00 0,00 57.312,34
42692. LOVRE BANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1967 KOSTANJE 0,00 0,00 37.101,23 8.950,34 0,00 11.256,67 0,00 57.308,24
42693. MARKO BRADVICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1938 MIKULIĆI 0,00 0,00 0,00 57.307,76 0,00 0,00 0,00 57.307,76
42694. ANTE VIDOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1982 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 57.306,18 0,00 0,00 0,00 57.306,18
42695. MANDA TOMEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1957 BREZNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 57.305,92 0,00 0,00 0,00 57.305,92
42696. MARKO TOMEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1949 BREZNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 57.305,92 0,00 0,00 0,00 57.305,92
42697. DUBRAVKA PAVLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1967 KRALJEVEC NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 57.305,19 0,00 0,00 0,00 57.305,19
42698. DANUSHE MARKAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1975 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 0,00 57.304,54 0,00 0,00 0,00 57.304,54
42699. LENDITA HAJDINI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1985 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 0,00 57.304,22 0,00 0,00 0,00 57.304,22
42700. ADRIANA KLAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 538,39 56.750,14 0,00 0,00 0,00 57.288,53