OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
42601. DAMIR TUPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 22.312,50 0,00 9.573,34 20.054,92 0,00 0,00 0,00 51.940,76
42602. ANA SOMODJI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1933 VUKŠINEC RIJEČKI 0,00 0,00 0,00 51.938,54 0,00 0,00 0,00 51.938,54
42603. DRAGO ĐURĐEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 51.938,37 0,00 0,00 0,00 51.938,37
42604. MAJA OUŽECKY VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1986 ČAĐAVICA 0,00 0,00 -146,01 52.079,75 0,00 0,00 0,00 51.933,74
42605. ZDRAVKO KISELA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1958 RASTOVAC 0,00 0,00 0,00 51.933,23 0,00 0,00 0,00 51.933,23
42606. MARIJA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1950 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 51.928,38 0,00 0,00 0,00 51.928,38
42607. ŠTEFICA LEVY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.926,00 0,00 51.926,00
42608. JOSIP MIOČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 19.787,63 0,00 1.717,61 30.420,57 0,00 0,00 0,00 51.925,81
42609. TOMISLAV MIOTIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1951 OTOČKA 0,00 0,00 0,00 51.925,78 0,00 0,00 0,00 51.925,78
42610. ZDENKA ĐUMIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1929 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.924,33 0,00 51.924,33
42611. KADRI BISLIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 51.922,76 0,00 0,00 0,00 51.922,76
42612. ANA VRANOVIĆ MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC 1944 TURČIŠĆE 0,00 0,00 0,00 51.919,51 0,00 0,00 0,00 51.919,51
42613. LUKA HULJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1971 JELSA -48,08 0,00 -8.839,46 60.795,10 0,00 10,48 0,00 51.918,04
42614. ŠTEFICA TUŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1937 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 0,00 51.914,47 0,00 0,00 0,00 51.914,47
42615. NADA BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 51.911,34 0,00 0,00 0,00 51.911,34
42616. ANDREA MAJSTOROVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1976 DUGO SELO 0,00 0,00 12.332,24 39.578,70 0,00 0,00 0,00 51.910,94
42617. DARIO JELEN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 DREŽNIK PODOKIĆKI 5.643,09 0,00 0,40 46.266,14 0,00 0,00 0,00 51.909,63
42618. MLADEN MIKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 7.202,06 0,00 -791,82 45.497,88 0,00 0,00 0,00 51.908,12
42619. PETAR OBST POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1951 JAKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 51.907,82 0,00 0,00 0,00 51.907,82
42620. VERA RAŽOV ZADARSKA,ŠKABRNJA 1960 ŠKABRNJA 0,00 0,00 0,00 51.905,47 0,00 0,00 0,00 51.905,47
42621. ANITA HEGEDUŠ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1972 POJATNO 0,00 0,00 0,00 51.905,44 0,00 0,00 0,00 51.905,44
42622. ZDRAVKO ĐANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1957 BRAČEVCI 0,00 0,00 0,00 51.900,83 0,00 0,00 0,00 51.900,83
42623. KATICA GOLUBOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1950 STRAŠNIK 0,00 0,00 0,00 51.897,71 0,00 0,00 0,00 51.897,71
42624. ANA KRAIČEK OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1950 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 51.896,62 0,00 0,00 0,00 51.896,62
42625. FERDO GAMULIN SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1952 JELSA 0,00 0,00 0,00 51.895,96 0,00 0,00 0,00 51.895,96
42626. DUBRAVKA KORDIŠ ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 0,00 0,00 -343,36 52.235,72 0,00 0,00 0,00 51.892,36
42627. MARIJA BUŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1938 MUŽILOVČICA 0,00 0,00 0,00 51.892,22 0,00 0,00 0,00 51.892,22
42628. RAMADAN IBRAIMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1934 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 51.891,44 0,00 0,00 0,00 0,00 51.891,44
42629. IVAN VUČINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 TENJA 13.782,73 0,00 0,00 38.107,82 0,00 0,00 0,00 51.890,55
42630. DRAŽEN JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 8.568,41 0,00 43.321,61 0,00 51.890,02
42631. JOŽICA GREGUR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1974 LEPOGLAVA 0,00 0,00 0,00 51.888,17 0,00 0,00 0,00 51.888,17
42632. DAMIR ĐEREK SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1966 VRANJIC 0,00 0,00 0,00 51.887,51 0,00 0,00 0,00 51.887,51
42633. RADE ALBIJANIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 21.960,64 0,00 17.186,49 12.738,15 0,00 0,00 0,00 51.885,28
42634. JADRAN MATIJAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1954 MARINA 0,00 0,00 0,00 51.523,03 0,00 360,36 0,00 51.883,39
42635. ANICA MIKEC OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1958 TOPOLJE 0,00 0,00 0,00 51.882,88 0,00 0,00 0,00 51.882,88
42636. MARIJA PILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1938 CERNA 0,00 0,00 0,00 51.871,66 0,00 0,00 0,00 51.871,66
42637. MILICA BURBURAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1959 KASTAV 8.337,25 0,00 0,00 43.534,01 0,00 0,00 0,00 51.871,26
42638. NENAD MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1964 PODGORA 7.739,01 0,00 11.376,71 32.754,68 0,00 0,00 0,00 51.870,40
42639. MIRO ĐAČIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1992 TAR 12.537,71 0,00 -6,14 39.334,97 0,00 0,00 0,00 51.866,54
42640. RAFAEL AVGUSTINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 51.860,29 0,00 0,00 0,00 51.860,29
42641. MARIJA SMRKULJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1946 VALENTINOVO 0,00 0,00 0,00 51.856,54 0,00 0,00 0,00 51.856,54
42642. NIKICA GOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1971 KRAPANJ 0,00 0,00 -237,13 72.208,03 0,00 -20.115,06 0,00 51.855,84
42643. MARIJAN ŠATRAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1954 ŽIBRINOVEC 0,00 0,00 0,00 51.839,40 0,00 0,00 0,00 51.839,40
42644. MLADEN RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1957 MAKARSKA 0,00 0,00 -2.476,61 54.313,93 0,00 0,00 0,00 51.837,32
42645. JOSIP VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1936 SPLIT 0,00 0,00 0,00 51.811,87 0,00 23,01 0,00 51.834,88
42646. VESNA PREŽIGALO LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1954 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 51.834,00 0,00 0,00 0,00 51.834,00
42647. ŽELJKO MARŠANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1955 VOLODER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.828,94 0,00 51.828,94
42648. SINIŠA STEVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 578,09 51.244,26 0,00 0,00 0,00 51.822,35
42649. STJEPAN KNEZIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1944 PROSINEC 0,00 0,00 0,00 51.821,90 0,00 0,00 0,00 51.821,90
42650. HASNIJA SESARTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.813,80 0,00 51.813,80
42651. ANTONIJA IKASOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 51.811,78 0,00 0,00 0,00 0,00 51.811,78
42652. LJUBICA BURULIC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1960 GRKINE 0,00 0,00 0,00 51.810,68 0,00 0,00 0,00 51.810,68
42653. ANTE JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 51.807,49 0,00 0,00 0,00 51.807,49
42654. VELJKO BABAC ZADARSKA,STARIGRAD 1966 TRIBANJ 0,00 0,00 0,00 51.798,60 0,00 0,00 0,00 51.798,60
42655. MANDA-MARTA ANTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1934 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 51.794,80 0,00 0,00 0,00 51.794,80
42656. JURE KATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1956 LOVREĆ 0,00 0,00 0,00 51.794,54 0,00 0,00 0,00 51.794,54
42657. SONJA KLJAJIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.789,55 0,00 51.789,55
42658. RADOSLAV MRMOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1938 OSTROVO 0,00 0,00 0,00 53.582,25 0,00 -1.796,25 0,00 51.786,00
42659. MARIN ZEH ZADARSKA,ZADAR 1983 ZADAR 0,00 0,00 0,00 51.785,64 0,00 0,00 0,00 51.785,64
42660. IVKA LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 51.784,11 0,00 0,00 0,00 51.784,11
42661. LUCIJA JAKOPČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1987 BREZNIČKI HUM 197,57 0,00 2.392,57 49.193,63 0,00 0,00 0,00 51.783,77
42662. ROBERT GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 25.001,20 0,00 13.356,15 13.426,27 0,00 0,00 0,00 51.783,62
42663. MARIO KRTALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.782,67 0,00 51.782,67
42664. IVANKA KUŽET DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1955 PLOČE 0,00 0,00 0,00 51.782,12 0,00 0,00 0,00 51.782,12
42665. ĐURĐICA GEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1957 TIŠINA ERDEDSKA 0,00 0,00 0,00 51.780,82 0,00 0,00 0,00 51.780,82
42666. STJEPAN BABIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1948 ERDOVEC 0,00 0,00 0,00 51.776,11 0,00 0,00 0,00 51.776,11
42667. ANTUN TOMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1942 SIČE 0,00 0,00 0,00 51.774,83 0,00 0,00 0,00 51.774,83
42668. KRISTIJAN VEŽA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1974 SISAK 0,00 0,00 1.079,62 50.694,70 0,00 0,00 0,00 51.774,32
42669. LILJANA CRNKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1958 VELIKA KOSNICA 0,00 0,00 0,00 51.773,98 0,00 0,00 0,00 51.773,98
42670. AHMED DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.766,19 0,00 51.766,19
42671. ŽELJKO FAGNJEN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 51.765,70 0,00 0,00 0,00 51.765,70
42672. DAVOR MIJATOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1971 BRAŠINA 0,00 0,00 0,00 51.765,61 0,00 0,00 0,00 51.765,61
42673. ANTO TOKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1959 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 51.761,62 0,00 0,00 0,00 51.761,62
42674. MIŠO SABLJAK BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1958 TRNJANI 0,00 0,00 0,00 51.760,55 0,00 0,00 0,00 51.760,55
42675. SANJA KLAPŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -0,72 0,00 0,00 47.358,75 0,00 4.401,92 0,00 51.759,95
42676. REZA FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1944 KOVAČEVAC 0,00 0,00 0,00 51.759,57 0,00 0,00 0,00 51.759,57
42677. VESNA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.753,33 0,00 51.753,33
42678. DRAŽEN KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 TURNAŠICA 2.068,88 0,00 -48,45 49.730,05 0,00 0,00 0,00 51.750,48
42679. DAVOR PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 51.749,84 0,00 0,00 0,00 51.749,84
42680. SLAVKO KOMAR OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1959 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 51.747,56 0,00 0,00 0,00 51.747,56
42681. DANIJELA ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1979 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 0,00 51.746,19 0,00 0,00 0,00 51.746,19
42682. IVA URODA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 1.131,56 0,00 9.681,97 40.926,71 0,00 0,00 0,00 51.740,24
42683. ŽELJKO MARINCEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB -3,07 0,00 51.740,73 0,00 0,00 0,00 0,00 51.737,66
42684. DRAŽENA MIHETEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 4.172,91 47.561,86 0,00 0,00 0,00 51.734,77
42685. MARICA BAJZA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1951 TRNOVITIČKI POPOVAC 0,00 0,00 0,00 51.733,20 0,00 0,00 0,00 51.733,20
42686. VIKICA MATKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1950 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 0,00 51.732,60 0,00 0,00 0,00 51.732,60
42687. ILONA GORJANAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1960 GAJIĆ 0,00 0,00 0,00 51.728,54 0,00 0,00 0,00 51.728,54
42688. NIKŠA CVITANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1959 HVAR 0,00 0,00 0,00 51.724,31 0,00 0,00 0,00 51.724,31
42689. ANDREJA VUČAJ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1951 KASTAV -0,40 0,00 0,00 51.724,58 0,00 0,00 0,00 51.724,18
42690. IVANA BRKIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1982 SUKOŠAN 0,00 0,00 -93,96 51.818,13 0,00 0,00 0,00 51.724,17
42691. MARIJA LOKIN ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1961 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 51.721,57 0,00 0,00 0,00 51.721,57
42692. ANTO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 8.449,64 0,00 7,49 43.259,13 0,00 0,00 0,00 51.716,26
42693. JOSIP JASENOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1947 STARA PLOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 51.715,60 0,00 0,00 0,00 51.715,60
42694. STANISLAV KOVAČIĆ MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1953 LESKOVEC 0,00 0,00 0,00 51.715,38 0,00 0,00 0,00 51.715,38
42695. LJUBICA PREŽEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1934 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.714,23 0,00 51.714,23
42696. BORIS ŠUMIGA VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1966 ČALINEC 0,00 0,00 0,00 51.713,03 0,00 0,00 0,00 51.713,03
42697. VALENTINA KOCA ISTARSKA,VODNJAN 1976 GALIŽANA 0,00 0,00 0,00 51.707,16 0,00 0,00 0,00 51.707,16
42698. RADE ĆOSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1932 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 51.703,49 0,00 0,00 0,00 51.703,49
42699. MILAN KOLAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1952 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 51.703,49 0,00 0,00 0,00 51.703,49
42700. SLOBODAN ŽIVKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1960 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 51.703,38 0,00 0,00 0,00 51.703,38