OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
42601. GORAN TOMIĆ ISTARSKA,PULA 1976 PULA 0,00 0,00 0,00 50.881,74 0,00 0,00 0,00 50.881,74
42602. MILAN KOLAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1952 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 50.880,27 0,00 0,00 0,00 50.880,27
42603. RADE ĆOSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1932 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 50.880,27 0,00 0,00 0,00 50.880,27
42604. SLOBODAN ŽIVKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1960 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 50.880,15 0,00 0,00 0,00 50.880,15
42605. DRAGUTIN KATUŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1949 BESTOVJE 2.839,09 0,00 1.563,28 46.475,89 0,00 0,00 0,00 50.878,26
42606. SRETKO TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1950 PLANO 0,00 0,00 0,00 50.873,65 0,00 0,00 0,00 50.873,65
42607. ZORICA ANJUŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1958 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 50.869,48 0,00 0,00 0,00 50.869,48
42608. VJEKOSLAVA KRAMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.863,39 0,00 0,00 0,00 50.863,39
42609. DARIO FERIZOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1990 SAMOBOR 0,00 0,00 4.817,86 46.045,37 0,00 0,00 0,00 50.863,23
42610. ANDREA BREZOVEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1979 BJELOVAR 0,00 0,00 145,95 50.713,06 0,00 0,00 0,00 50.859,01
42611. ZLATICA MUŽINA VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 KRAČEVEC 0,00 0,00 0,00 50.858,66 0,00 0,00 0,00 50.858,66
42612. MARIJA LJUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1974 ŽUPANJA 0,00 0,00 -68,52 50.925,92 0,00 0,00 0,00 50.857,40
42613. SANDY KATARINA KOVAČ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1975 DUGO SELO 0,00 0,00 -0,92 50.854,01 0,00 0,00 0,00 50.853,09
42614. DANICA MAJETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 MALA TRAPINSKA 0,00 0,00 0,00 50.851,53 0,00 0,00 0,00 50.851,53
42615. VASILIJA ALAVANJA ZADARSKA,BENKOVAC 1941 DONJE BILJANE 0,00 0,00 0,00 50.850,79 0,00 0,00 0,00 50.850,79
42616. RAŠID PEHLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 50.837,93 0,00 0,00 0,00 50.837,93
42617. ROMANA BRNABIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1982 LUKARIŠĆE 0,00 0,00 5.159,12 45.627,16 0,00 50,23 0,00 50.836,51
42618. JOŠKO IVŠEK SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1961 SOLIN 0,00 0,00 0,00 50.835,41 0,00 0,00 0,00 50.835,41
42619. BARICA PAVIČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1958 SREDNJE MOKRICE 0,00 0,00 0,00 50.834,91 0,00 0,00 0,00 50.834,91
42620. STEVO TURDA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 48.167,33 0,00 2.665,04 0,00 50.832,37
42621. MARIJANA STOJANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1963 CAGINEC 14.145,05 0,00 0,00 36.686,67 0,00 0,00 0,00 50.831,72
42622. GABRIELE MONIKA KUŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1954 DONJE PSARJEVO 0,00 0,00 0,00 50.830,73 0,00 0,00 0,00 50.830,73
42623. ŽELJKO SEREC MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1957 MACINEC -12.170,70 0,00 7.750,81 55.246,66 0,00 0,00 0,00 50.826,77
42624. JOSIP VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1936 SPLIT 0,00 0,00 0,00 50.824,91 0,00 0,00 0,00 50.824,91
42625. IVICA JURJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1972 OMIŠ 0,00 0,00 5.114,55 45.708,77 0,00 0,00 0,00 50.823,32
42626. SENKA POKAS SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1965 MAHOVO 0,00 0,00 0,00 50.822,93 0,00 0,00 0,00 50.822,93
42627. NEDILJKO BOGDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1953 SEOCA 0,00 0,00 0,00 50.822,63 0,00 0,00 0,00 50.822,63
42628. BOGDANA VUKASOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1955 BANJOL 0,00 0,00 0,00 50.820,15 0,00 0,00 0,00 50.820,15
42629. MIROSLAV HUTINSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1963 VARAŽDINSKE TOPLICE 8.740,84 0,00 5.082,66 36.995,50 0,00 0,00 0,00 50.819,00
42630. MIHAELA MIŠIĆ NOVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -1.651,13 52.469,43 0,00 0,00 0,00 50.818,30
42631. NAZIF TERZIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 0,00 50.814,77 0,00 0,00 0,00 50.814,77
42632. IVAN VALIDŽIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1957 BULINAC 0,00 0,00 0,00 50.814,75 0,00 0,00 0,00 50.814,75
42633. LEONORA ANTIĆ ZADARSKA,ZADAR 1958 ZADAR 0,00 0,00 0,00 50.812,21 0,00 0,00 0,00 50.812,21
42634. KASEMA ČENANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA SARAJEVO 0,00 0,00 0,00 50.811,10 0,00 0,00 0,00 50.811,10
42635. KRUNOSLAVA KONTENT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZADVORSKO 23.473,29 0,00 20.462,19 6.875,55 0,00 0,00 0,00 50.811,03
42636. NADA KOGEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.809,29 0,00 0,00 0,00 50.809,29
42637. ROBERT ŽUPAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1973 VIROVITICA -1.790,60 0,00 -6.535,20 59.134,35 0,00 0,00 0,00 50.808,55
42638. BRANKA MATIJAŠIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1963 DONJI VUKŠINAC 0,00 0,00 0,00 50.805,54 0,00 0,00 0,00 50.805,54
42639. JOSIP TAKAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 -155,53 50.957,46 0,00 0,00 0,00 50.801,93
42640. MARIJETA ŠAMAL KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1977 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 50.796,18 0,00 0,00 0,00 50.796,18
42641. CMILJANA ROSO ISTARSKA,PULA 1949 PULA 0,00 0,00 0,00 50.796,15 0,00 0,00 0,00 50.796,15
42642. LJILJANKA DRAGANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 50.796,14 0,00 0,00 0,00 50.796,14
42643. JOSIP ZVONKOVIĆ-PLESAC KARLOVAČKA,ŽAKANJE 1949 JUROVO 0,00 0,00 0,00 50.795,21 0,00 0,00 0,00 50.795,21
42644. ZDESLAV HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1977 IVANOVO SELO 0,00 0,00 0,00 50.793,86 0,00 0,00 0,00 50.793,86
42645. SONJA LEPESIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1962 PRUDNICE 0,00 0,00 0,00 50.786,32 0,00 0,00 0,00 50.786,32
42646. VERA RAŽOV ZADARSKA,ŠKABRNJA 1960 ŠKABRNJA 0,00 0,00 0,00 50.786,23 0,00 0,00 0,00 50.786,23
42647. IVANA MURŠIĆ MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1936 GORNJA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 50.781,63 0,00 0,00 0,00 50.781,63
42648. MILICA BURBURAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1959 KASTAV 8.731,48 0,00 0,00 42.049,78 0,00 0,00 0,00 50.781,26
42649. MARIJANA DUMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1974 LOVREĆ 0,00 0,00 928,43 49.848,78 0,00 0,00 0,00 50.777,21
42650. SANJA MELEH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 6.474,73 0,00 0,00 44.302,16 0,00 50.776,89
42651. JOSIP MARGETIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1964 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 50.775,76 0,00 0,00 0,00 50.775,76
42652. ZDRAVKO ĐANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1957 BRAČEVCI 0,00 0,00 0,00 50.773,48 0,00 0,00 0,00 50.773,48
42653. JADRANKA TOMAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 50.766,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.766,03
42654. BARA SURKUŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 VELIKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 50.764,21 0,00 0,00 0,00 50.764,21
42655. OZREN VASILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 10.226,75 0,00 -904,72 41.441,30 0,00 0,00 0,00 50.763,33
42656. DIANA ČALA BARAKA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1981 ŠIBENIK 11.454,31 0,00 0,00 39.300,52 0,00 0,00 0,00 50.754,83
42657. MARIO BRUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1987 SENJ -807,59 0,00 1.715,99 49.835,32 0,00 0,00 0,00 50.743,72
42658. MILKA KIHALIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1952 PREKOPA 0,00 0,00 0,00 50.741,94 0,00 0,00 0,00 50.741,94
42659. NADA BULATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1962 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 50.737,57 0,00 0,00 0,00 50.737,57
42660. BARA KOŠUTIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1957 VOLJAVEC RIJEČKI 0,00 0,00 0,00 50.737,30 0,00 0,00 0,00 50.737,30
42661. GORAN BALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 50.737,21 0,00 0,00 0,00 0,00 50.737,21
42662. SPOMENKA ŠIMUNKOVIĆ MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1963 PLEŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 50.737,16 0,00 0,00 0,00 50.737,16
42663. ANKICA OBRADOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1968 POŽEGA 0,00 0,00 7.230,65 43.502,87 0,00 0,00 0,00 50.733,52
42664. LJUBICA BURULIC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1960 GRKINE 0,00 0,00 0,00 50.732,95 0,00 0,00 0,00 50.732,95
42665. WILLIAM PERRY BURKS ISTARSKA,ROVINJ 1952 CHICAGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.730,42 0,00 50.730,42
42666. MIRKO VUJNOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1980 PODGAJCI PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 50.725,86 0,00 0,00 0,00 50.725,86
42667. IVANKA POČEREK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 50.723,86 0,00 0,00 0,00 50.723,86
42668. MIHAEL TUREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 20.413,81 30.308,52 0,00 0,00 0,00 50.722,33
42669. ISMET PODGORČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1958 HVAR 0,00 0,00 0,00 50.721,69 0,00 0,00 0,00 50.721,69
42670. KATA SLADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -1.320,86 0,00 1.187,54 30.626,66 0,00 20.225,79 0,00 50.719,13
42671. MATO ŽITNJAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1934 VRBOVEC 0,00 0,00 0,00 50.716,69 0,00 0,00 0,00 50.716,69
42672. SMILJANA POPRATNJAK ŠIBENSKO-KNINSKA,BISKUPIJA 1963 UZDOLJE 0,00 0,00 0,00 50.716,45 0,00 0,00 0,00 50.716,45
42673. IVO BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1963 KEŠINCI 0,00 0,00 2.655,62 48.060,60 0,00 0,00 0,00 50.716,22
42674. DRAGAN RASTIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1958 SOPJE 0,00 0,00 0,00 50.715,41 0,00 0,00 0,00 50.715,41
42675. DUJO LJEVAR POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1967 KOMAROVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.710,51 0,00 50.710,51
42676. ŽELJKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1971 VUKOVAR 8.107,47 0,00 482,30 42.119,00 0,00 0,00 0,00 50.708,77
42677. MARIO KVESIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1968 ĐAKOVO 448,52 0,00 0,00 50.259,79 0,00 0,00 0,00 50.708,31
42678. DARKO LUKIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1966 FILIPOVAC 0,00 0,00 9.365,38 41.342,29 0,00 0,00 0,00 50.707,67
42679. MANUŠKA LALEVSKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1929 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.707,31 0,00 0,00 0,00 50.707,31
42680. REZA FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1944 KOVAČEVAC 0,00 0,00 0,00 50.702,87 0,00 0,00 0,00 50.702,87
42681. MIROSLAV HERCEG ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1971 RAKITJE 0,00 0,00 0,00 50.688,65 0,00 0,00 0,00 50.688,65
42682. BARICA POLIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1948 GARČIN 0,00 0,00 0,00 50.680,85 0,00 0,00 0,00 50.680,85
42683. AGATA KRČMAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1947 VIRJE 0,00 0,00 0,00 50.679,38 0,00 0,00 0,00 50.679,38
42684. ŽELJKO MARKOVIĆ-ČOKO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1973 DRAŽICA 0,00 0,00 0,00 39.204,60 0,00 11.472,77 0,00 50.677,37
42685. ILIJA MAŽAR ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,03 50.674,05 0,00 0,00 0,00 50.674,08
42686. DANIJEL ŽIC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1969 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.671,63 0,00 50.671,63
42687. GORAN BLAŽINOVIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1970 STARA KAPELA 0,00 0,00 0,00 50.668,21 0,00 0,00 0,00 50.668,21
42688. IVO IVANIC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 PITOMAČA 15.826,55 0,00 0,00 34.837,18 0,00 0,00 0,00 50.663,73
42689. MILAN VUKOBRATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1969 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 50.658,36 0,00 0,00 0,00 50.658,36
42690. VINKO KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 50.658,29 0,00 0,00 0,00 0,00 50.658,29
42691. DAVID BAGARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 50.654,98 0,00 0,00 0,00 50.654,98
42692. MILOVAN RAJNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1946 OSIJEK 0,00 0,00 4.213,57 46.441,02 0,00 0,00 0,00 50.654,59
42693. MARIJAN MILANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1952 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 50.629,68 0,00 24,76 0,00 50.654,44
42694. DŽENANA DEVČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1965 KUJNIK 3.982,16 0,00 114,39 46.556,97 0,00 0,00 0,00 50.653,52
42695. IVAN ZVONIMIR ŽUTELIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 26.942,55 0,00 23.707,48 0,00 50.650,03
42696. ANĐELKA BALOG BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1956 ZRINSKA 0,00 0,00 0,00 50.647,48 0,00 0,00 0,00 50.647,48
42697. MILORAD MILAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1948 BABINAC 0,00 0,00 0,00 50.645,33 0,00 0,00 0,00 50.645,33
42698. BARA OŠTARJAŠ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1936 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 50.644,89 0,00 0,00 0,00 50.644,89
42699. NADA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1956 ŽUPANJA 0,00 0,00 5.109,30 45.535,00 0,00 0,00 0,00 50.644,30
42700. ŽELJKO TOMLJENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.643,33 0,00 0,00 0,00 50.643,33