OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
42601. MARIJAN KORLIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1968 VELIKO TROJSTVO 0,00 0,00 0,00 53.065,16 0,00 0,00 0,00 53.065,16
42602. SANDRA ŽUNKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 7.560,46 0,00 0,00 45.501,24 0,00 0,00 0,00 53.061,70
42603. SNJEŽANA KOVAČIĆ MEĐIMURSKA,BELICA 1972 BELICA 0,00 0,00 0,00 53.064,29 0,00 -3,07 0,00 53.061,22
42604. ANĐELKA MARTINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1962 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 -1.493,37 54.554,27 0,00 0,00 0,00 53.060,90
42605. ZVONKO ILJADICA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1954 ŠIBENIK 0,00 0,00 17.532,90 35.526,80 0,00 0,00 0,00 53.059,70
42606. EMIL BAKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1943 ILOK 0,00 0,00 0,00 53.057,80 0,00 0,00 0,00 53.057,80
42607. MILAN VUKOBRATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1969 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 53.054,57 0,00 0,00 0,00 53.054,57
42608. STJEPAN PATAFTA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1952 FAJEROVEC 0,00 0,00 0,00 53.053,58 0,00 0,00 0,00 53.053,58
42609. NADA BALAŠKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1952 KUNOVEC 0,00 0,00 0,00 53.053,57 0,00 0,00 0,00 53.053,57
42610. IVA URODA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 1.158,10 0,00 9.919,39 41.974,93 0,00 0,00 0,00 53.052,42
42611. SOFIJA SKUKAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1948 OROVAC 0,00 0,00 0,00 53.050,14 0,00 0,00 0,00 53.050,14
42612. JURICA IVANUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -4.129,45 0,00 -0,12 57.177,08 0,00 0,00 0,00 53.047,51
42613. KLEME RADOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1960 PODGORA 0,00 0,00 1.280,81 51.766,66 0,00 0,00 0,00 53.047,47
42614. BRANKICA BOŽIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1960 MERENJE 0,00 0,00 0,00 53.046,96 0,00 0,00 0,00 53.046,96
42615. DINKO PETRIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1957 POSTRANJE 0,00 0,00 0,00 53.046,80 0,00 0,00 0,00 53.046,80
42616. LUKA HULJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1971 JELSA -48,08 0,00 -8.839,46 61.919,69 0,00 10,78 0,00 53.042,93
42617. ZLATKO ŽITINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 24.327,52 0,00 10.745,35 -292,26 0,00 18.253,01 0,00 53.033,62
42618. MIHAEL TUREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 21.331,29 31.697,37 0,00 0,00 0,00 53.028,66
42619. SPOMENKA ŠIMUNKOVIĆ MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1963 PLEŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 53.023,46 0,00 0,00 0,00 53.023,46
42620. ANTO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 8.654,80 0,00 7,68 44.357,14 0,00 0,00 0,00 53.019,62
42621. MARIJANA DUMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1974 LOVREĆ 0,00 0,00 1.001,12 52.017,27 0,00 0,00 0,00 53.018,39
42622. MILOSAV MIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB -1,03 0,00 -4.891,83 57.907,11 0,00 0,00 0,00 53.014,25
42623. JOZO MARUNICA ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1955 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 53.011,97 0,00 0,00 0,00 53.011,97
42624. VERICA IHAROŠI ZADARSKA,OBROVAC 1961 GORNJI KARIN 0,00 0,00 0,00 53.008,82 0,00 0,00 0,00 53.008,82
42625. ŠTEFICA LEVY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.002,41 0,00 53.002,41
42626. MILIVOJ ČEGEC ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1955 BOLČ 0,00 0,00 73,40 52.928,47 0,00 0,00 0,00 53.001,87
42627. NUE SIMONOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1969 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 53.000,85 0,00 0,00 0,00 53.000,85
42628. ANKA PRIBANIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1951 KAMENICA SKRADNIČKA 0,00 0,00 0,00 52.999,39 0,00 0,00 0,00 52.999,39
42629. TATJANA DRAGIJA ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1968 ZETKAN 0,00 0,00 0,00 52.998,37 0,00 0,00 0,00 52.998,37
42630. TRAJKO REČKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 52.996,90 0,00 0,00 0,00 52.996,90
42631. STANIMIRKA MARINKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1946 DRENJE 0,00 0,00 0,00 52.992,64 0,00 0,00 0,00 52.992,64
42632. ZLATKO HORVAT MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1963 MALA SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 3.101,89 49.889,47 0,00 0,00 52.991,36
42633. HRVOJE KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1986 DONJI MIHOLJAC 57.851,68 0,00 -4.868,29 6,54 0,00 0,00 0,00 52.989,93
42634. MLADEN CVETEK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1969 POLJANA 0,00 0,00 0,00 52.986,90 0,00 0,00 0,00 52.986,90
42635. VESNA HORVAT MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC 1963 DOMAŠINEC 0,00 0,00 0,00 52.986,76 0,00 0,00 0,00 52.986,76
42636. DUBRAVKO ŠIMENC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.983,85 0,00 0,00 0,00 52.983,85
42637. NADA KOGEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.976,90 0,00 0,00 0,00 52.976,90
42638. IVICA ĆAPIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1967 PODBABLJE GORNJE 43.714,68 0,00 -4.192,22 13.453,91 0,00 0,00 0,00 52.976,37
42639. ANTONELA VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1984 MAKARSKA 0,00 0,00 -1.291,13 54.264,98 0,00 0,00 0,00 52.973,85
42640. JOSIPA BRIŠKI PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1969 KOSI 21.241,23 0,00 0,03 31.732,34 0,00 0,00 0,00 52.973,60
42641. BRANKO HREN ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1945 GAJ 0,00 0,00 0,00 52.973,56 0,00 0,00 0,00 52.973,56
42642. STEVO ROKSA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1956 NOVI FARKAŠIĆ 26,57 0,00 0,00 52.945,28 0,00 0,00 0,00 52.971,85
42643. ZORAN TRLIN POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1963 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 52.967,81 0,00 0,00 0,00 52.967,81
42644. DARIO JELEN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 DREŽNIK PODOKIĆKI 5.749,05 0,00 0,41 47.210,22 0,00 0,00 0,00 52.959,68
42645. IGOR BAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 3.383,10 0,00 -26,84 49.602,65 0,00 0,00 0,00 52.958,91
42646. MARIJA VARAŽDINEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1949 DONJA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 52.958,35 0,00 0,00 0,00 52.958,35
42647. ILIJA MAŽAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 0,00 0,00 0,03 52.955,31 0,00 0,00 0,00 52.955,34
42648. STEVO TURDA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 50.136,83 0,00 2.813,79 0,00 52.950,62
42649. NENAD MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1964 PODGORA 7.923,43 0,00 11.557,36 33.467,72 0,00 0,00 0,00 52.948,51
42650. IVAN ŠIMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 ĐAKOVO 0,00 0,00 774,30 52.171,86 0,00 0,00 0,00 52.946,16
42651. ANDREJA VUČAJ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1951 KASTAV -0,40 0,00 0,00 52.942,77 0,00 0,00 0,00 52.942,37
42652. SLOBODAN ĐUGUM ISTARSKA,POREČ 1960 MUŠALEŽ 0,00 0,00 0,00 52.942,19 0,00 0,00 0,00 52.942,19
42653. MLADENKO MRVELJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 DUBROVNIK 0,00 0,00 11.461,91 41.479,03 0,00 0,00 0,00 52.940,94
42654. IVANA BRKIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1982 SUKOŠAN 0,00 0,00 -93,96 53.033,78 0,00 0,00 0,00 52.939,82
42655. ANDRIJA DEKANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 1.841,79 51.097,77 0,00 0,00 0,00 52.939,56
42656. IVANKA BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1963 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 52.935,96 0,00 0,00 0,00 52.935,96
42657. DALIBOR BLAGOJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 52.933,07 0,00 0,00 0,00 52.933,07
42658. DEAN JANJUZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 505,80 52.426,95 0,00 0,00 0,00 52.932,75
42659. ANA BRGLEZ ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1938 HRASTINA 0,00 0,00 0,00 52.929,98 0,00 0,00 0,00 52.929,98
42660. LJUBICA PREŽEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1934 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.924,87 0,00 52.924,87
42661. SENKA POKAS SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1965 MAHOVO 0,00 0,00 0,00 52.920,16 0,00 0,00 0,00 52.920,16
42662. ANA BEDAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1950 BORJE 0,00 0,00 0,00 52.919,27 0,00 0,00 0,00 52.919,27
42663. ALOJZ CULEJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1954 GORNJA SELNICA 0,00 0,00 0,00 52.915,56 0,00 0,00 0,00 52.915,56
42664. WALTER IBRAHIMOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1974 SISAK 9.214,17 0,00 0,00 33.803,75 0,00 9.884,38 0,00 52.902,30
42665. ROLAND SRUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.676,12 51.220,32 0,00 0,00 0,00 52.896,44
42666. ĐURO HOVANJEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 52.895,29 0,00 0,00 0,00 52.895,29
42667. DUBRAVKO OGNJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1967 BOROVA 0,00 0,00 13.997,22 38.896,58 0,00 0,00 0,00 52.893,80
42668. ŠIMA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.892,92 0,00 0,00 0,00 52.892,92
42669. ZORAN ANTUNOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1963 POŽEGA 0,00 0,00 1.004,59 51.886,04 0,00 0,00 0,00 52.890,63
42670. ANAMARIA KAMENAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1984 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 52.890,23 0,00 0,00 0,00 52.890,23
42671. MEMETALJI VELIJI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1958 MALI LOŠINJ 16.512,62 0,00 5.250,32 31.123,93 0,00 0,00 0,00 52.886,87
42672. DAVID BAGARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 52.885,66 0,00 0,00 0,00 52.885,66
42673. GABRIELE MONIKA KUŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1954 DONJE PSARJEVO 0,00 0,00 0,00 52.877,76 0,00 0,00 0,00 52.877,76
42674. MARJAN BLAŽINA ISTARSKA,MARČANA 1959 MARČANA 0,00 0,00 0,00 52.875,53 0,00 0,00 0,00 52.875,53
42675. ŽELJKO MARKOVIĆ-ČOKO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1973 DRAŽICA 0,00 0,00 0,00 40.885,07 0,00 11.987,92 0,00 52.872,99
42676. KAŽO ŠANGO ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 52.872,66 0,00 0,00 0,00 52.872,66
42677. JOSIP TAKAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 -155,53 53.026,89 0,00 0,00 0,00 52.871,36
42678. MARIJA LUCIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1969 TURJACI 0,00 0,00 0,00 52.868,82 0,00 0,00 0,00 52.868,82
42679. NEVEN HUZJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 2.721,80 0,00 3.455,25 46.690,51 0,00 0,00 0,00 52.867,56
42680. JULKA DESPOTOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1953 KLOKOČEVIK 0,00 0,00 0,00 52.865,37 0,00 0,00 0,00 52.865,37
42681. AHMED DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.861,37 0,00 52.861,37
42682. ĐORĐE KOŽUL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.860,69 0,00 0,00 0,00 52.860,69
42683. HASNIJA SESARTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.858,75 0,00 52.858,75
42684. NEVENKA GJURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 433,79 52.421,88 0,00 0,00 0,00 52.855,67
42685. ZULFI ISMAILI ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1955 DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 52.853,10 0,00 0,00 0,00 52.853,10
42686. BARA OŠTARJAŠ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1936 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 52.852,32 0,00 0,00 0,00 52.852,32
42687. MIHAEL ŠIKIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1974 DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 52.852,13 0,00 0,00 0,00 52.852,13
42688. ALEN FIRŠT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1973 KOPRIVNICA 8.067,96 0,00 5.219,79 39.564,09 0,00 0,00 0,00 52.851,84
42689. ROBERT PINEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.850,59 0,00 52.850,59
42690. ĐURĐICA GEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1957 TIŠINA ERDEDSKA 0,00 0,00 0,00 52.850,23 0,00 0,00 0,00 52.850,23
42691. EMICA PINTAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1965 MOLVE 0,00 0,00 -112,70 52.959,13 0,00 0,00 0,00 52.846,43
42692. IVAN JOZIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1974 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 52.845,00 0,00 0,00 0,00 52.845,00
42693. ŽELJKO MARŠANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1955 VOLODER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.841,53 0,00 52.841,53
42694. DARIO TOPLEK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1983 MAČKOVEC 0,00 0,00 8.643,39 44.195,77 0,00 0,00 0,00 52.839,16
42695. GORDANA ŽGANEC MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1974 DUNJKOVEC 0,00 0,00 0,00 52.837,23 0,00 0,00 0,00 52.837,23
42696. MARIO KVESIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1968 ĐAKOVO 484,70 0,00 0,00 52.347,94 0,00 0,00 0,00 52.832,64
42697. BRANKO CRLJENICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1947 DUGA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 52.831,65 0,00 0,00 0,00 52.831,65
42698. NENAD BEZINOVIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1961 TURANJ -395,26 0,00 7.309,24 43.913,05 0,00 2.004,45 0,00 52.831,48
42699. RADE ALBIJANIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 22.353,24 0,00 17.501,44 12.968,66 0,00 0,00 0,00 52.823,34
42700. BOŽIDAR KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 52.822,02 0,00 0,00 0,00 52.822,02