OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
42601. JASNA OMERHODŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1951 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 55.800,24 0,00 0,00 0,00 55.800,24
42602. VERA TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1961 MILNA 0,00 0,00 0,00 55.799,38 0,00 0,00 0,00 55.799,38
42603. VLADIMIR CARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1949 BEREK 0,00 0,00 0,00 55.794,86 0,00 0,00 0,00 55.794,86
42604. JOSIP BARTAKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1945 GORNJE PREKRIŽJE 0,00 0,00 0,00 55.794,84 0,00 0,00 0,00 55.794,84
42605. NEVENKA STIPANČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1956 MAČKOVAC 0,00 0,00 0,00 55.794,84 0,00 0,00 0,00 55.794,84
42606. SENKA FRANUŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1952 LUKA 0,00 0,00 0,00 55.794,83 0,00 0,00 0,00 55.794,83
42607. ANTE GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1957 DOBRINČE 0,00 0,00 0,00 55.794,83 0,00 0,00 0,00 55.794,83
42608. GOSPANA MARAVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1951 DREŽNICA 0,00 0,00 0,00 55.794,81 0,00 0,00 0,00 55.794,81
42609. NEVENKA DAMJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1960 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 55.794,80 0,00 0,00 0,00 55.794,80
42610. ANTUN VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1947 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 0,00 55.794,58 0,00 0,00 0,00 55.794,58
42611. JOSIP MATUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 GORNJI ČEHI 0,00 0,00 0,00 55.794,54 0,00 0,00 0,00 55.794,54
42612. BRANKO MIKLOBUŠEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1969 OBREŽ KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 55.794,46 0,00 0,00 0,00 55.794,46
42613. MIROSLAV ČABRAJA BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1953 BUKOVLJE -58,85 0,00 -1.034,86 56.852,79 0,00 34,16 0,00 55.793,24
42614. FRANJO PINTAR POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1954 VENJE 0,00 0,00 0,00 55.791,18 0,00 0,00 0,00 55.791,18
42615. MARIJA BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1942 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 55.790,16 0,00 0,00 0,00 55.790,16
42616. ŠTEFANIJA REMENAR VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1950 VARAŽDIN BREG -595,42 0,00 -1.113,20 57.496,13 0,00 0,00 0,00 55.787,51
42617. ALIDA KRANJČIĆ ISTARSKA,UMAG 1960 JURICANI 14.341,16 0,00 16.996,68 24.445,70 0,00 0,00 0,00 55.783,54
42618. VALENT SEDMAK ZAGREBAČKA,PRESEKA 1953 LEDINA 0,00 0,00 0,00 55.782,05 0,00 0,00 0,00 55.782,05
42619. IGOR ČUBEK OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1977 DARDA 0,00 0,00 0,00 55.781,98 0,00 0,00 0,00 55.781,98
42620. ANTONETA MARKU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1971 SASOVAC 0,00 0,00 0,00 55.781,01 0,00 0,00 0,00 55.781,01
42621. IVICA BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1963 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 55.779,13 0,00 0,00 0,00 55.779,13
42622. MARIJA JAMBRUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1953 KRIŽIC 0,00 0,00 0,00 55.777,35 0,00 0,00 0,00 55.777,35
42623. DAVOR MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 28.266,16 0,00 3.597,14 23.913,41 0,00 0,00 0,00 55.776,71
42624. ALAN LUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.774,84 0,00 55.774,84
42625. LJUBA BARBERIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1940 ZAJEZDA 0,00 0,00 0,00 55.774,80 0,00 0,00 0,00 55.774,80
42626. SINIŠA SAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 16.100,54 0,00 2.753,58 36.919,06 0,00 0,00 0,00 55.773,18
42627. IVAN KOMADINA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1985 VRPOLJE 0,00 0,00 0,00 55.759,44 0,00 0,00 0,00 55.759,44
42628. PETAR VLAJNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 KAPELICA 0,00 0,00 0,00 55.749,62 0,00 0,00 0,00 55.749,62
42629. ASIJA ŠOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1961 BRELA 0,00 0,00 -5.902,10 66.598,40 0,00 -4.946,79 0,00 55.749,51
42630. DAVID IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 42.793,59 0,00 12.955,51 0,00 55.749,10
42631. KATICA KURPEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1960 FEREŽANI 0,00 0,00 0,00 55.747,02 0,00 0,00 0,00 55.747,02
42632. SNJEŽANA ARNAUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1969 CERNA 5.508,28 0,00 374,03 49.863,88 0,00 0,00 0,00 55.746,19
42633. IVANKA UREMOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1966 TREMA 0,00 0,00 0,00 55.742,92 0,00 0,00 0,00 55.742,92
42634. MILE VULETIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1974 KLINAC 0,00 0,00 0,00 55.735,58 0,00 0,00 0,00 55.735,58
42635. SAMI IBIŠI ISTARSKA,VIŽINADA 1979 FERENCI 0,00 0,00 493,04 55.240,76 0,00 0,00 0,00 55.733,80
42636. SANJA BAČKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO 1974 UBLE 0,00 0,00 0,00 55.730,86 0,00 0,00 0,00 55.730,86
42637. DUBRAVKA FERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 34.564,55 21.166,14 0,00 0,00 0,00 55.730,69
42638. MATO ANDRIJEVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1971 CAGINEC -225,00 0,00 1.687,30 54.265,65 0,00 0,00 0,00 55.727,95
42639. ŽELJKO HABULIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1970 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 55.726,41 0,00 0,00 0,00 55.726,41
42640. ANIA ŠKROBONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 14.001,40 0,00 -130,22 41.854,40 0,00 0,00 0,00 55.725,58
42641. KRISTIJAN JEDVAJ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1984 BESTOVJE 15.365,28 0,00 -950,47 41.308,32 0,00 0,00 0,00 55.723,13
42642. MLADEN KUŠEC ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1965 BOLČ 0,00 0,00 0,00 55.722,97 0,00 0,00 0,00 55.722,97
42643. MAJK MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 -276,12 55.998,57 0,00 0,00 0,00 55.722,45
42644. KATICA POŽGAJEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1931 DESNO ŽELJEZNO 0,00 0,00 0,00 55.720,42 0,00 0,00 0,00 55.720,42
42645. ŽELJKO KLANFAR POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1962 KUZMICA 0,00 0,00 0,00 0,00 55.720,26 0,00 0,00 55.720,26
42646. JURO ILIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1944 ORAHOVICA 0,00 0,00 -799,86 56.519,97 0,00 0,00 0,00 55.720,11
42647. FRANKA ANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 1.994,57 53.725,22 0,00 0,00 0,00 55.719,79
42648. ŠERBO HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.717,97 0,00 55.717,97
42649. RUŽICA KUNJKO ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1960 BLAŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 55.716,71 0,00 0,00 0,00 55.716,71
42650. MATEUSZ SEBASTIAN BEDNARCZUK ZADARSKA,JASENICE 1988 KRAKOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.714,03 0,00 55.714,03
42651. RENATO VUKŠIĆ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1971 NEDELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 55.713,32 0,00 0,00 0,00 55.713,32
42652. SLAVIŠA DERONJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1980 UGLJEŠ 0,00 0,00 0,00 55.712,22 0,00 0,00 0,00 55.712,22
42653. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 3.266,21 0,00 4.697,60 47.746,74 0,00 0,00 0,00 55.710,55
42654. TANJA NONKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 18.285,98 0,00 1.601,04 35.822,39 0,00 0,00 0,00 55.709,41
42655. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -405,32 0,00 210,68 55.902,63 0,00 0,00 0,00 55.707,99
42656. DRAŽEN BRAJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.706,99 0,00 55.706,99
42657. JOSIP VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1936 SPLIT 0,00 0,00 0,00 55.675,90 0,00 28,39 0,00 55.704,29
42658. JASNA GRDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 55.701,02 0,00 0,00 0,00 0,00 55.701,02
42659. VLADO MARTINČEVIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1974 PEŠĆENICA VINIČKA -42,01 0,00 0,00 55.741,42 0,00 0,00 0,00 55.699,41
42660. DIJANA ŠKVORC MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1981 STRAHONINEC 0,00 0,00 2.073,47 53.625,54 0,00 0,00 0,00 55.699,01
42661. IVAN SMILJANEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1982 OKRUGLJAČA -994,05 0,00 4.928,46 51.764,05 0,00 0,00 0,00 55.698,46
42662. IVAN OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1952 TUGONICA -674,29 0,00 0,00 56.370,89 0,00 0,00 0,00 55.696,60
42663. STJEPAN RILKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 55.692,52 0,00 0,00 0,00 55.692,52
42664. VOJKO CIKOJA SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1967 VRGORAC -3.470,89 0,00 5.165,42 53.993,60 0,00 0,00 0,00 55.688,13
42665. MARIJA VIDAČIĆ VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1953 MARTIJANEC 0,00 0,00 0,00 55.686,33 0,00 0,00 0,00 55.686,33
42666. BOŽIDAR MEDVARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1965 KOPRIVNIČKI IVANEC 10.079,36 0,00 14.816,44 30.781,86 0,00 0,00 0,00 55.677,66
42667. ILIJA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1952 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 55.675,87 0,00 0,00 0,00 55.675,87
42668. MATO KUNKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.675,35 0,00 55.675,35
42669. RUŽICA IGNJAČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 39.696,96 0,00 10.338,22 5.637,88 0,00 0,00 0,00 55.673,06
42670. NIKO FILIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1962 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.672,67 0,00 55.672,67
42671. VERICA ORŠIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1959 ZAMLAKA 0,00 0,00 0,00 55.672,17 0,00 0,00 0,00 55.672,17
42672. BOŽIDAR KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 55.671,31 0,00 0,00 0,00 55.671,31
42673. STIPO ŠIMUNOVIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1983 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 55.670,81 0,00 0,00 0,00 55.670,81
42674. JALŽA MATEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1932 VISOKO 0,00 0,00 0,00 55.670,44 0,00 0,00 0,00 55.670,44
42675. ŽELJKA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.668,68 0,00 0,00 0,00 55.668,68
42676. VALENT CUZELJ ZAGREBAČKA,PRESEKA 1956 LEDINA 0,00 0,00 0,00 55.662,13 0,00 0,00 0,00 55.662,13
42677. LJUBICA BOJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1931 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 55.661,66 0,00 0,00 0,00 55.661,66
42678. BARA JANKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1961 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 55.658,17 0,00 0,00 0,00 55.658,17
42679. LUZ MARKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1967 POPOVAČA 0,00 0,00 21.402,36 34.254,62 0,00 0,00 0,00 55.656,98
42680. DRAGAN ANĐELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 MOSTAR 0,00 0,00 2.371,78 53.284,94 0,00 0,00 0,00 55.656,72
42681. VLASTA SKOČAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.655,82 0,00 55.655,82
42682. ANTE PERINOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 55.654,30 0,00 0,00 0,00 55.654,30
42683. JADRANKA POKAS SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 SISAK 0,00 0,00 2.635,61 53.012,64 0,00 0,00 0,00 55.648,25
42684. AMIR MUJKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1975 KRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.646,91 0,00 55.646,91
42685. ZDRAVKO JANTOLJAK ZAGREBAČKA,PRESEKA 1976 LEDINA 0,00 0,00 0,00 47.198,30 0,00 8.447,64 0,00 55.645,94
42686. ŠPIRO KRIČKA MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1969 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.643,39 0,00 55.643,39
42687. IVAN MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1986 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 55.641,96 0,00 0,00 0,00 55.641,96
42688. VIDA MILOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.639,75 0,00 0,00 0,00 55.639,75
42689. STANISLAV BOBNJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 22.155,35 33.481,02 0,00 0,00 0,00 55.636,37
42690. IVICA MEHKEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1963 GOLA 0,00 0,00 0,00 55.634,32 0,00 0,00 0,00 55.634,32
42691. ANKICA JURĆIN ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1957 SREDNJAK 0,00 0,00 0,00 55.633,70 0,00 0,00 0,00 55.633,70
42692. OZREN KOVAČ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1981 NOVALJA 0,00 0,00 1.161,77 54.470,61 0,00 0,00 0,00 55.632,38
42693. MILENKO LADAN ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1957 SVETA NEDELJA 0,00 0,00 0,00 55.627,60 0,00 0,00 0,00 55.627,60
42694. LUKA CIFRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 16.392,54 0,00 14.679,88 24.554,87 0,00 0,00 0,00 55.627,29
42695. MIRJANA ĐURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 55.623,63 0,00 0,00 0,00 55.623,63
42696. MIRA VARŽAK POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1959 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 55.616,65 0,00 0,00 0,00 55.616,65
42697. DARKO BRALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.615,79 0,00 55.615,79
42698. BRANKA PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 BAČKA PALANKA 0,00 0,00 0,00 55.613,01 0,00 0,00 0,00 55.613,01
42699. KATA ČARAPINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1947 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 55.608,29 0,00 0,00 0,00 55.608,29
42700. MARIJA MIKULČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1978 PAŽUROVEC 0,00 0,00 0,00 55.608,18 0,00 0,00 0,00 55.608,18