OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
42601. LUZ MARKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1967 POPOVAČA 0,00 0,00 21.402,36 34.254,62 0,00 0,00 0,00 55.656,98
42602. DRAGAN ANĐELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 MOSTAR 0,00 0,00 2.371,78 53.284,94 0,00 0,00 0,00 55.656,72
42603. VLASTA SKOČAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.655,82 0,00 55.655,82
42604. ANTE PERINOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 55.654,30 0,00 0,00 0,00 55.654,30
42605. JADRANKA POKAS SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 SISAK 0,00 0,00 2.635,61 53.012,64 0,00 0,00 0,00 55.648,25
42606. AMIR MUJKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1975 KRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.646,91 0,00 55.646,91
42607. ZDRAVKO JANTOLJAK ZAGREBAČKA,PRESEKA 1976 LEDINA 0,00 0,00 0,00 47.198,30 0,00 8.447,64 0,00 55.645,94
42608. ŠPIRO KRIČKA MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1969 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.643,39 0,00 55.643,39
42609. IVAN MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1986 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 55.641,96 0,00 0,00 0,00 55.641,96
42610. VIDA MILOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.639,75 0,00 0,00 0,00 55.639,75
42611. STANISLAV BOBNJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 22.155,35 33.481,02 0,00 0,00 0,00 55.636,37
42612. IVICA MEHKEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1963 GOLA 0,00 0,00 0,00 55.634,32 0,00 0,00 0,00 55.634,32
42613. ANKICA JURĆIN ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1957 SREDNJAK 0,00 0,00 0,00 55.633,70 0,00 0,00 0,00 55.633,70
42614. OZREN KOVAČ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1981 NOVALJA 0,00 0,00 1.161,77 54.470,61 0,00 0,00 0,00 55.632,38
42615. MILENKO LADAN ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1957 SVETA NEDELJA 0,00 0,00 0,00 55.627,60 0,00 0,00 0,00 55.627,60
42616. LUKA CIFRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 16.392,54 0,00 14.679,88 24.554,87 0,00 0,00 0,00 55.627,29
42617. MIRJANA ĐURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 55.623,63 0,00 0,00 0,00 55.623,63
42618. MIRA VARŽAK POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1959 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 55.616,65 0,00 0,00 0,00 55.616,65
42619. DARKO BRALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.615,79 0,00 55.615,79
42620. BRANKA PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 BAČKA PALANKA 0,00 0,00 0,00 55.613,01 0,00 0,00 0,00 55.613,01
42621. KATA ČARAPINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1947 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 55.608,29 0,00 0,00 0,00 55.608,29
42622. MARIJA MIKULČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1978 PAŽUROVEC 0,00 0,00 0,00 55.608,18 0,00 0,00 0,00 55.608,18
42623. ANTO ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 21.881,50 0,00 6.817,13 26.907,93 0,00 0,00 0,00 55.606,56
42624. ALEKSANDAR STARIĆ ISTARSKA,POREČ 1971 RADOŠI KOD ŽBANDAJA -3.486,91 0,00 42.575,94 16.516,27 0,00 0,00 0,00 55.605,30
42625. ŠTEFICA ROGINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1930 MARKUŠBRIJEG 0,00 0,00 0,00 55.600,41 0,00 0,00 0,00 55.600,41
42626. MARICA KOKORIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1950 GREDA 0,00 0,00 0,00 55.598,32 0,00 0,00 0,00 55.598,32
42627. MARIJA KOVAČIĆ-GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1982 SRAČINEC -6,57 0,00 14.561,71 41.041,68 0,00 0,00 0,00 55.596,82
42628. VEDRAN LOZIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 11.360,21 0,00 28,73 44.204,09 0,00 0,00 0,00 55.593,03
42629. KATARINA RAKNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1955 GRKINE 0,00 0,00 0,00 55.584,93 0,00 0,00 0,00 55.584,93
42630. IVAN KARLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1985 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 55.582,81 0,00 0,00 0,00 55.582,81
42631. NAJA BEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.580,74 0,00 55.580,74
42632. DEJAN LANINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 36.946,11 0,00 18.629,15 0,00 55.575,26
42633. MIHAELA MAJCEN JEREN VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1970 SRAČINEC 0,00 0,00 281,20 55.290,22 0,00 0,00 0,00 55.571,42
42634. MIRJANA MIRENIĆ-HUZJAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 VELIKA GORICA 0,00 0,00 55.569,51 0,00 0,00 0,00 0,00 55.569,51
42635. RENE RADINGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.567,51 0,00 55.567,51
42636. JOZO BORAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.562,41 0,00 0,00 0,00 55.562,41
42637. AKI BEKTEŠI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1952 ZLATAR-BISTRICA 10.362,83 0,00 29.834,78 15.361,83 0,00 0,00 0,00 55.559,44
42638. MIRICA FUREŠ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1961 GOLI VRH 0,00 0,00 0,00 55.557,69 0,00 0,00 0,00 55.557,69
42639. YONG GANG SUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.555,63 0,00 0,00 0,00 55.555,63
42640. JOSIP DOMITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.551,81 0,00 0,00 0,00 55.551,81
42641. SAŠA SUBANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 5.913,78 18.304,16 0,00 31.329,65 0,00 55.547,59
42642. ŠIME ZUBOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1964 ZUBOVIĆI 0,00 0,00 132,19 55.414,30 0,00 0,00 0,00 55.546,49
42643. MARICA POSAVEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1951 KREČAVES 0,00 0,00 0,00 55.544,54 0,00 0,00 0,00 55.544,54
42644. ANICA ZADRAVEC VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1952 MARTIJANEC 0,00 0,00 0,00 55.543,35 0,00 0,00 0,00 55.543,35
42645. KADIRA BRDARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.540,84 0,00 0,00 0,00 55.540,84
42646. ROBERT ŠUŠKOVIĆ-MEDVED GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 55.537,12 0,00 0,00 0,00 0,00 55.537,12
42647. ZORICA JAVORČEK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1968 NAŠICE 10.251,46 0,00 146,83 45.135,48 0,00 0,00 0,00 55.533,77
42648. MARIO MILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 55.532,23 0,00 0,00 0,00 55.532,23
42649. ŽELJKO KNEŽEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1958 TRNJANI 10,39 0,00 443,19 55.073,62 0,00 0,00 0,00 55.527,20
42650. MARIJA PALČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1955 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 55.523,39 0,00 0,00 0,00 55.523,39
42651. BRANKO BILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -165,28 55.688,15 0,00 0,00 0,00 55.522,87
42652. LJUTFI RAMADANI ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1934 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 55.519,88 0,00 0,00 0,00 55.519,88
42653. MARKO ORŠOLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 0,00 0,00 13.750,19 0,00 0,00 41.765,98 0,00 55.516,17
42654. MAGDALENA BISTRIĆKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1936 GORNJA DRENOVA 0,00 0,00 0,00 55.516,00 0,00 0,00 0,00 55.516,00
42655. PETAR BUNJEVAC POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1958 TORANJ 0,00 0,00 32,83 55.480,25 0,00 0,00 0,00 55.513,08
42656. MARINKO HAMONAJEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1966 STANIĆI 41.978,97 0,00 0,00 13.528,50 0,00 0,00 0,00 55.507,47
42657. JOSIP HASAN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1962 HRNJANEC 0,00 0,00 0,00 55.502,22 0,00 0,00 0,00 55.502,22
42658. HELENA MATIĆ ISTARSKA,MARČANA 1971 LOBORIKA 7.244,05 0,00 10.365,14 37.892,92 0,00 0,00 0,00 55.502,11
42659. JURE STANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1966 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 55.501,40 0,00 0,00 0,00 55.501,40
42660. MARIO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 6.777,14 0,00 11.553,78 32.413,70 0,00 4.756,03 0,00 55.500,65
42661. GORDANA CEGUR KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 KARLOVAC 0,00 0,00 -317,57 55.815,34 0,00 0,00 0,00 55.497,77
42662. VINKO TOPALOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 MIČEVEC 0,00 0,00 0,00 55.494,46 0,00 0,00 0,00 55.494,46
42663. DRAGICA POSTRUŽIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1943 BRATOVSKI VRH 0,00 0,00 0,00 54.302,35 0,00 1.186,40 0,00 55.488,75
42664. VLATKA GILJAČA PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1961 BAKARAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.485,23 0,00 55.485,23
42665. MIRSADA MUSTAFIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1958 PODGORA 0,00 0,00 0,00 55.482,80 0,00 0,00 0,00 55.482,80
42666. LENKA DUCAROVA ISTARSKA,LIŽNJAN 1983 SVIDNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.480,83 0,00 55.480,83
42667. BARICA PLAŠČEVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1964 IVANEC BISTRANSKI 0,00 0,00 0,00 55.474,91 0,00 0,00 0,00 55.474,91
42668. FEHMI NALLBANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.474,89 0,00 0,00 0,00 55.474,89
42669. IVANA PEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 0,00 0,00 0,00 55.470,18 0,00 0,00 0,00 55.470,18
42670. ROBERT IVANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA 1968 KRAJ 10.527,51 0,00 -952,76 45.888,11 0,00 0,00 0,00 55.462,86
42671. ROBERT IVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1976 SOLIN 0,00 0,00 44.010,93 11.485,01 0,00 -33,41 0,00 55.462,53
42672. KATA KOLESARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DONJI ANDRIJEVCI 1968 STARO TOPOLJE 0,00 0,00 0,00 55.457,90 0,00 0,00 0,00 55.457,90
42673. NATALI RENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.455,20 0,00 0,00 0,00 55.455,20
42674. BORIS RADIĆ ZADARSKA,ZADAR 1985 ZADAR 2.126,78 0,00 17.505,96 35.820,35 0,00 0,00 0,00 55.453,09
42675. SUZANA KARIN ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1967 KNIN 7.969,38 0,00 1.554,64 45.927,41 0,00 0,00 0,00 55.451,43
42676. HELENA KOLER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1954 OTKOPI 0,00 0,00 0,00 55.450,57 0,00 0,00 0,00 55.450,57
42677. BRANKO BREBRIĆ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1964 KRAŠIĆ 0,00 0,00 0,00 55.447,94 0,00 0,00 0,00 55.447,94
42678. DALIBORKA PETROVIĆ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1986 GORNJI KURŠANEC 0,00 0,00 1.650,32 53.790,94 0,00 0,00 0,00 55.441,26
42679. BOŠKO MAMIĆ ISTARSKA,PULA 1934 PULA 0,00 0,00 0,00 55.437,47 0,00 0,00 0,00 55.437,47
42680. RATKO TABAK ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1972 BRODARICA 637,10 0,00 1.787,77 53.011,58 0,00 0,00 0,00 55.436,45
42681. LJUBA TEŽAČKI VARAŽDINSKA,BERETINEC 1957 BERETINEC 0,00 0,00 0,00 55.434,77 0,00 0,00 0,00 55.434,77
42682. ŽAKLINA POČKAR PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1968 KASTAV 5.767,37 0,00 -3.138,93 52.805,64 0,00 0,00 0,00 55.434,08
42683. NOVICA ERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.433,07 0,00 0,00 0,00 55.433,07
42684. ALEKSANDRA ŠEFČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 55.442,76 0,00 -10,36 0,00 55.432,40
42685. DINKO PAVLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1986 SUĆURAJ 0,00 0,00 -693,51 56.124,51 0,00 0,00 0,00 55.431,00
42686. ZDENKA METER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1956 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 55.426,89 0,00 0,00 0,00 55.426,89
42687. DRAGUTIN VIDEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1948 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 55.426,02 0,00 0,00 0,00 55.426,02
42688. MARKO JAKOVLJEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1963 KLANJEC 195,06 0,00 0,00 55.229,45 0,00 0,00 0,00 55.424,51
42689. MARIJA KLARIĆ ZADARSKA,STANKOVCI 1958 STANKOVCI 0,00 0,00 0,00 55.421,63 0,00 0,00 0,00 55.421,63
42690. SLOBODAN BOGDANOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,BRESTOVAC 1945 VILIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 55.420,16 0,00 0,00 0,00 55.420,16
42691. IVO BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1963 KEŠINCI 0,00 0,00 2.655,62 52.762,30 0,00 0,00 0,00 55.417,92
42692. GORAN JURKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1976 GLINA 0,00 0,00 0,00 55.417,65 0,00 0,00 0,00 55.417,65
42693. GORDANA IVIR ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1966 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 55.414,99 0,00 0,00 0,00 55.414,99
42694. MARKO GALEŠIĆ ZADARSKA,ZADAR 1982 ZADAR 0,00 0,00 2.785,47 52.629,45 0,00 0,00 0,00 55.414,92
42695. BRANKA KOVAČ ZAGREBAČKA,ORLE 1964 ČRET POSAVSKI 0,00 0,00 0,00 55.408,61 0,00 0,00 0,00 55.408,61
42696. MLADEN BOGOVIĆ ZAGREBAČKA,ORLE 1963 VELEŠEVEC 0,00 0,00 0,00 55.406,32 0,00 0,00 0,00 55.406,32
42697. GORDAN ŠKUGOR ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1947 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 55.405,43 0,00 0,00 0,00 55.405,43
42698. MIRKO MACURA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 55.402,93 0,00 0,00 0,00 55.402,93
42699. DRAGICA KELEČIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PAKRAC 1953 DONJA OBRIJEŽ 0,00 0,00 0,00 55.399,12 0,00 0,00 0,00 55.399,12
42700. STANIŠA NIKOLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 55.394,49 0,00 0,00 0,00 55.394,49