OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
42601. IVAN MERUNKA POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1985 VELIKA 0,00 0,00 98,87 55.792,73 0,00 0,00 0,00 55.891,60
42602. VALENTINA KOCA ISTARSKA,VODNJAN 1976 GALIŽANA 0,00 0,00 0,00 55.881,76 0,00 0,00 0,00 55.881,76
42603. JOSIP PRELEC ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1951 BANIČEVEC 0,00 0,00 0,00 55.878,86 0,00 0,00 0,00 55.878,86
42604. SLOBODAN ĐUGUM ISTARSKA,POREČ 1960 MUŠALEŽ 0,00 0,00 0,00 55.876,69 0,00 0,00 0,00 55.876,69
42605. DRAGO BLAŽEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1964 ZRINSKI TOPOLOVAC 0,00 0,00 0,00 55.871,51 0,00 0,00 0,00 55.871,51
42606. IVAN TOT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1953 VIROVITICA -47,03 0,00 0,00 55.917,15 0,00 0,00 0,00 55.870,12
42607. BRANKO BUŠETINČAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1967 SIROVA KATALENA 0,00 0,00 0,00 55.869,60 0,00 0,00 0,00 55.869,60
42608. IVANKA VURUŠIĆ ZAGREBAČKA,PRESEKA 1961 LEDINA 0,00 0,00 0,00 55.861,73 0,00 0,00 0,00 55.861,73
42609. ZORISLAV HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 6.230,65 0,00 999,01 48.630,74 0,00 0,00 0,00 55.860,40
42610. IVANKA KLIŠANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.858,55 0,00 0,00 0,00 55.858,55
42611. PAVLE TONKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT -3,37 0,00 38.543,27 17.318,13 0,00 0,00 0,00 55.858,03
42612. ZVONKO DREVEN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 20.245,49 35.611,46 0,00 0,00 0,00 55.856,95
42613. DUŠAN MILJANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1954 VOJAKOVAC 0,00 0,00 0,00 55.856,74 0,00 0,00 0,00 55.856,74
42614. STANIMIRKA MARINKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1946 DRENJE 0,00 0,00 0,00 55.851,11 0,00 0,00 0,00 55.851,11
42615. PAŠKO BOGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1988 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.849,32 0,00 55.849,32
42616. ZLATKO MALJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1961 HLEBINE 4.857,86 0,00 -53,20 49.541,07 0,00 1.501,59 0,00 55.847,32
42617. RASIM IMERI ZADARSKA,POVLJANA 1954 POVLJANA 0,00 0,00 332,93 55.514,37 0,00 0,00 0,00 55.847,30
42618. TOMISLAV VEDO ISTARSKA,UMAG 1980 UMAG 0,00 0,00 0,00 55.843,50 0,00 0,00 0,00 55.843,50
42619. JANKO ŽALAC ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1930 HUTIN 0,00 0,00 0,00 55.836,73 0,00 0,00 0,00 55.836,73
42620. SAŠA OŽEGOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1966 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 55.836,63 0,00 0,00 0,00 55.836,63
42621. GOJKO GRUBAČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1926 MALA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 55.836,51 0,00 0,00 0,00 55.836,51
42622. MARKO ASTALOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1950 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 189,21 55.644,69 0,00 0,00 0,00 55.833,90
42623. PETAR JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1960 TIJARICA 0,00 0,00 0,00 55.832,20 0,00 0,00 0,00 55.832,20
42624. ZORAN GROZDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 29.444,37 0,00 0,00 26.384,48 0,00 0,00 0,00 55.828,85
42625. ŠIMA PENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1951 BAJAGIĆ 0,00 0,00 0,00 55.821,81 0,00 0,00 0,00 55.821,81
42626. ZDENKA BLATANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -5,20 0,00 0,01 55.826,02 0,00 0,00 0,00 55.820,83
42627. DANKO PINTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -3.579,19 59.399,30 0,00 0,00 0,00 55.820,11
42628. TOMICA MAKAR ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1978 MAJUR 0,00 0,00 0,00 55.819,11 0,00 0,00 0,00 55.819,11
42629. LJUBA HODAK BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1959 REŠETARI 50.912,03 0,00 4.260,04 646,71 0,00 0,00 0,00 55.818,78
42630. JUSTINA SRŠA MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1950 GRKAVEŠČAK 0,00 0,00 0,00 55.815,94 0,00 0,00 0,00 55.815,94
42631. VEDRAN KLJAKOVIĆ-GAŠPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.790,04 0,00 24,87 0,00 55.814,91
42632. MARJAN BLAŽINA ISTARSKA,MARČANA 1959 MARČANA 0,00 0,00 0,00 55.813,43 0,00 0,00 0,00 55.813,43
42633. ANTUN ANDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1954 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 55.812,30 0,00 0,00 0,00 55.812,30
42634. JOSIP PRITIŠANAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1937 BOKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 52.182,31 0,00 3.628,57 0,00 55.810,88
42635. SLOBODAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1990 BOROVO 4.094,28 0,00 1.164,26 50.550,97 0,00 0,00 0,00 55.809,51
42636. MARIJA CVITKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 55.807,58 0,00 0,00 0,00 55.807,58
42637. MARIJAN TOPIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1983 ČAKOVEC 0,00 0,00 1.641,38 54.164,15 0,00 0,00 0,00 55.805,53
42638. JASNA OMERHODŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1951 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 55.800,24 0,00 0,00 0,00 55.800,24
42639. VERA TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1961 MILNA 0,00 0,00 0,00 55.799,38 0,00 0,00 0,00 55.799,38
42640. VLADIMIR CARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1949 BEREK 0,00 0,00 0,00 55.794,86 0,00 0,00 0,00 55.794,86
42641. JOSIP BARTAKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1945 GORNJE PREKRIŽJE 0,00 0,00 0,00 55.794,84 0,00 0,00 0,00 55.794,84
42642. NEVENKA STIPANČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1956 MAČKOVAC 0,00 0,00 0,00 55.794,84 0,00 0,00 0,00 55.794,84
42643. SENKA FRANUŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1952 LUKA 0,00 0,00 0,00 55.794,83 0,00 0,00 0,00 55.794,83
42644. ANTE GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1957 DOBRINČE 0,00 0,00 0,00 55.794,83 0,00 0,00 0,00 55.794,83
42645. GOSPANA MARAVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1951 DREŽNICA 0,00 0,00 0,00 55.794,81 0,00 0,00 0,00 55.794,81
42646. NEVENKA DAMJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1960 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 55.794,80 0,00 0,00 0,00 55.794,80
42647. ANTUN VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1947 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 0,00 55.794,58 0,00 0,00 0,00 55.794,58
42648. JOSIP MATUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 GORNJI ČEHI 0,00 0,00 0,00 55.794,54 0,00 0,00 0,00 55.794,54
42649. BRANKO MIKLOBUŠEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1969 OBREŽ KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 55.794,46 0,00 0,00 0,00 55.794,46
42650. MIROSLAV ČABRAJA BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1953 BUKOVLJE -58,85 0,00 -1.034,86 56.852,79 0,00 34,16 0,00 55.793,24
42651. FRANJO PINTAR POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1954 VENJE 0,00 0,00 0,00 55.791,18 0,00 0,00 0,00 55.791,18
42652. MARIJA BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1942 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 55.790,16 0,00 0,00 0,00 55.790,16
42653. ŠTEFANIJA REMENAR VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1950 VARAŽDIN BREG -595,42 0,00 -1.113,20 57.496,13 0,00 0,00 0,00 55.787,51
42654. ALIDA KRANJČIĆ ISTARSKA,UMAG 1960 JURICANI 14.341,16 0,00 16.996,68 24.445,70 0,00 0,00 0,00 55.783,54
42655. VALENT SEDMAK ZAGREBAČKA,PRESEKA 1953 LEDINA 0,00 0,00 0,00 55.782,05 0,00 0,00 0,00 55.782,05
42656. IGOR ČUBEK OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1977 DARDA 0,00 0,00 0,00 55.781,98 0,00 0,00 0,00 55.781,98
42657. ANTONETA MARKU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1971 SASOVAC 0,00 0,00 0,00 55.781,01 0,00 0,00 0,00 55.781,01
42658. IVICA BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1963 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 55.779,13 0,00 0,00 0,00 55.779,13
42659. MARIJA JAMBRUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1953 KRIŽIC 0,00 0,00 0,00 55.777,35 0,00 0,00 0,00 55.777,35
42660. DAVOR MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 28.266,16 0,00 3.597,14 23.913,41 0,00 0,00 0,00 55.776,71
42661. ALAN LUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.774,84 0,00 55.774,84
42662. LJUBA BARBERIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1940 ZAJEZDA 0,00 0,00 0,00 55.774,80 0,00 0,00 0,00 55.774,80
42663. SINIŠA SAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 16.100,54 0,00 2.753,58 36.919,06 0,00 0,00 0,00 55.773,18
42664. IVAN KOMADINA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1985 VRPOLJE 0,00 0,00 0,00 55.759,44 0,00 0,00 0,00 55.759,44
42665. PETAR VLAJNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 KAPELICA 0,00 0,00 0,00 55.749,62 0,00 0,00 0,00 55.749,62
42666. ASIJA ŠOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1961 BRELA 0,00 0,00 -5.902,10 66.598,40 0,00 -4.946,79 0,00 55.749,51
42667. DAVID IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 42.793,59 0,00 12.955,51 0,00 55.749,10
42668. KATICA KURPEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1960 FEREŽANI 0,00 0,00 0,00 55.747,02 0,00 0,00 0,00 55.747,02
42669. SNJEŽANA ARNAUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1969 CERNA 5.508,28 0,00 374,03 49.863,88 0,00 0,00 0,00 55.746,19
42670. IVANKA UREMOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1966 TREMA 0,00 0,00 0,00 55.742,92 0,00 0,00 0,00 55.742,92
42671. MILE VULETIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1974 KLINAC 0,00 0,00 0,00 55.735,58 0,00 0,00 0,00 55.735,58
42672. SAMI IBIŠI ISTARSKA,VIŽINADA 1979 FERENCI 0,00 0,00 493,04 55.240,76 0,00 0,00 0,00 55.733,80
42673. SANJA BAČKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO 1974 UBLE 0,00 0,00 0,00 55.730,86 0,00 0,00 0,00 55.730,86
42674. DUBRAVKA FERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 34.564,55 21.166,14 0,00 0,00 0,00 55.730,69
42675. MATO ANDRIJEVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1971 CAGINEC -225,00 0,00 1.687,30 54.265,65 0,00 0,00 0,00 55.727,95
42676. ŽELJKO HABULIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1970 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 55.726,41 0,00 0,00 0,00 55.726,41
42677. ANIA ŠKROBONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 14.001,40 0,00 -130,22 41.854,40 0,00 0,00 0,00 55.725,58
42678. KRISTIJAN JEDVAJ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1984 BESTOVJE 15.365,28 0,00 -950,47 41.308,32 0,00 0,00 0,00 55.723,13
42679. MLADEN KUŠEC ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1965 BOLČ 0,00 0,00 0,00 55.722,97 0,00 0,00 0,00 55.722,97
42680. MAJK MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 -276,12 55.998,57 0,00 0,00 0,00 55.722,45
42681. KATICA POŽGAJEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1931 DESNO ŽELJEZNO 0,00 0,00 0,00 55.720,42 0,00 0,00 0,00 55.720,42
42682. ŽELJKO KLANFAR POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1962 KUZMICA 0,00 0,00 0,00 0,00 55.720,26 0,00 0,00 55.720,26
42683. JURO ILIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1944 ORAHOVICA 0,00 0,00 -799,86 56.519,97 0,00 0,00 0,00 55.720,11
42684. FRANKA ANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 1.994,57 53.725,22 0,00 0,00 0,00 55.719,79
42685. ŠERBO HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.717,97 0,00 55.717,97
42686. RUŽICA KUNJKO ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1960 BLAŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 55.716,71 0,00 0,00 0,00 55.716,71
42687. MATEUSZ SEBASTIAN BEDNARCZUK ZADARSKA,JASENICE 1988 KRAKOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.714,03 0,00 55.714,03
42688. RENATO VUKŠIĆ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1971 NEDELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 55.713,32 0,00 0,00 0,00 55.713,32
42689. SLAVIŠA DERONJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1980 UGLJEŠ 0,00 0,00 0,00 55.712,22 0,00 0,00 0,00 55.712,22
42690. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 3.266,21 0,00 4.697,60 47.746,74 0,00 0,00 0,00 55.710,55
42691. TANJA NONKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 18.285,98 0,00 1.601,04 35.822,39 0,00 0,00 0,00 55.709,41
42692. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -405,32 0,00 210,68 55.902,63 0,00 0,00 0,00 55.707,99
42693. DRAŽEN BRAJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.706,99 0,00 55.706,99
42694. JOSIP VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1936 SPLIT 0,00 0,00 0,00 55.675,90 0,00 28,39 0,00 55.704,29
42695. JASNA GRDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 55.701,02 0,00 0,00 0,00 0,00 55.701,02
42696. VLADO MARTINČEVIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1974 PEŠĆENICA VINIČKA -42,01 0,00 0,00 55.741,42 0,00 0,00 0,00 55.699,41
42697. DIJANA ŠKVORC MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1981 STRAHONINEC 0,00 0,00 2.073,47 53.625,54 0,00 0,00 0,00 55.699,01
42698. IVAN SMILJANEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1982 OKRUGLJAČA -994,05 0,00 4.928,46 51.764,05 0,00 0,00 0,00 55.698,46
42699. IVAN OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1952 TUGONICA -674,29 0,00 0,00 56.370,89 0,00 0,00 0,00 55.696,60
42700. STJEPAN RILKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 55.692,52 0,00 0,00 0,00 55.692,52