OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
30801. NENA BISEROVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1966 SISAK 8.891,51 0,00 0,00 85.580,55 0,00 0,00 0,00 94.472,06
30802. ROMEO DUMANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 TENJA 0,00 0,00 -4.370,10 98.842,03 0,00 0,00 0,00 94.471,93
30803. JOSIP GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 848,49 93.611,71 0,00 0,00 0,00 94.460,20
30804. VLASTA FIALA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1946 TROJEGLAVA 0,00 0,00 0,00 94.455,44 0,00 0,00 0,00 94.455,44
30805. LJUBOMIR NOVAK MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1972 JUROVEC 0,00 0,00 0,00 94.448,74 0,00 0,00 0,00 94.448,74
30806. IRENA MALEKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 94.439,08 0,00 0,00 0,00 94.439,08
30807. NADA ĐANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 94.436,66 0,00 0,00 0,00 94.436,66
30808. VLADIMIR BARIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1949 DRŽIMUREC 0,00 0,00 0,00 94.434,85 0,00 0,00 0,00 94.434,85
30809. JOŽE HRIBAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1964 VELIKI GABER 0,00 0,00 0,00 94.431,94 0,00 0,00 0,00 94.431,94
30810. MARIE MC CARTIN SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1946 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.430,25 0,00 94.430,25
30811. THOMAS MC CARTIN SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1940 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.430,25 0,00 94.430,25
30812. NIKOLA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 16.253,48 78.173,81 0,00 0,00 0,00 94.427,29
30813. VINKO JELINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1948 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 0,00 94.421,19 0,00 0,00 0,00 94.421,19
30814. JELA ZUCALO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1949 ČIBAČA 10.166,94 5.763,19 458,62 78.022,32 0,00 0,00 0,00 94.411,07
30815. FEĐA ŠPERAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 93.237,55 0,00 0,00 1.167,53 0,00 94.405,08
30816. GORAN TEPŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 94.404,58 0,00 0,00 0,00 94.404,58
30817. VANJA CINDRIĆ VALIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -17,04 0,00 637,35 93.782,79 0,00 0,00 0,00 94.403,10
30818. SVJETLANA VODOPIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1974 HRSOVO 0,00 0,00 0,00 94.401,54 0,00 0,00 0,00 94.401,54
30819. ZVONIMIR ŠKRABLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1942 DONJA SELNICA 0,00 0,00 0,00 94.399,52 0,00 0,00 0,00 94.399,52
30820. DEAN SUŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 2.749,98 0,00 0,00 82.956,87 0,00 8.680,89 0,00 94.387,74
30821. NEDA JOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1945 DUGE NJIVE 0,00 0,00 0,00 94.384,38 0,00 0,00 0,00 94.384,38
30822. ANKICA POSAVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1959 SEVERIN 0,00 0,00 0,00 94.363,98 0,00 0,00 0,00 94.363,98
30823. NIKOLA PETRIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 ŽDRALOVI 2,29 0,00 -12,47 94.372,43 0,00 0,00 0,00 94.362,25
30824. DUŠAN ROGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1929 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 94.360,40 0,00 0,00 0,00 94.360,40
30825. DANIJELA ŠILIPETAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1983 ZABOK 33.640,70 0,00 53,06 60.662,39 0,00 0,00 0,00 94.356,15
30826. MURAT TAIRI ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 127,61 13.115,44 0,00 81.105,80 0,00 94.348,85
30827. ŽELJKA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 94.346,27 0,00 0,00 0,00 94.346,27
30828. JOSIP ŠOŠTARIĆ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1970 PRIBIĆ 0,00 0,00 0,00 94.343,99 0,00 0,00 0,00 94.343,99
30829. MARIJA ŠVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1954 VELIKI OTOK 0,00 0,00 0,00 94.342,69 0,00 0,00 0,00 94.342,69
30830. IVO KOVAČEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1939 POREČ 0,00 0,00 0,00 94.342,19 0,00 0,00 0,00 94.342,19
30831. IVAN KUKAVICA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1954 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 0,00 94.335,59 0,00 0,00 0,00 94.335,59
30832. IVANA PRCE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1985 NOVA MOKOŠICA 2.787,56 0,00 -1.882,40 93.426,22 0,00 0,00 0,00 94.331,38
30833. LABINOT TRNKOLLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 94.326,05 0,00 0,00 0,00 94.326,05
30834. VERICA SAVIĆ ISTARSKA,PULA 1959 PULA 10.237,05 0,00 -100,37 84.187,78 0,00 0,00 0,00 94.324,46
30835. ZLATKO LUKAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC 1963 PETERANEC 0,00 0,00 0,00 94.323,70 0,00 0,00 0,00 94.323,70
30836. BLANKA BRNJAK ZAGREBAČKA,BEDENICA 1954 OMAMNO 0,00 0,00 0,00 94.315,82 0,00 0,00 0,00 94.315,82
30837. IVAN ANTOLKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1962 HRASTJE 0,00 0,00 0,00 94.315,82 0,00 0,00 0,00 94.315,82
30838. ŠTEFICA BUKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1965 KREČAVES 0,00 0,00 0,00 94.315,82 0,00 0,00 0,00 94.315,82
30839. VOJIN KOLARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1960 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 94.312,71 0,00 0,00 0,00 94.312,71
30840. VESNA LONČAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1964 DAUTAN 0,00 0,00 0,00 94.312,32 0,00 0,00 0,00 94.312,32
30841. MIRKO TURNIŠKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 STARI GRADAC 0,00 0,00 -382,85 94.690,47 0,00 0,00 0,00 94.307,62
30842. NATAŠA RINGSMUTH ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1981 SVETI FILIP I JAKOV 10.502,78 0,00 639,80 83.163,50 0,00 0,00 0,00 94.306,08
30843. JOSIP BOČKAJ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1964 ČRNKOVCI 0,00 0,00 0,00 94.303,07 0,00 0,00 0,00 94.303,07
30844. DUBRAVKO PEROVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1971 BESTOVJE 621,18 0,00 -0,01 93.678,36 0,00 0,00 0,00 94.299,53
30845. ODINEA PLEŠE PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1969 CRNI LUG 13.550,20 0,00 844,04 79.903,25 0,00 0,00 0,00 94.297,49
30846. MARIO KIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 502,41 0,00 4.464,24 89.329,50 0,00 0,00 0,00 94.296,15
30847. SREĆKO KATUŠA ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1982 GORNJE RAŠTANE 38.029,67 0,00 -1.289,75 57.554,60 0,00 0,00 0,00 94.294,52
30848. MILAN IVANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1963 SOLJANI -5.726,28 0,00 -660,00 73.726,75 0,00 26.953,59 0,00 94.294,06
30849. EMIL JUGOVAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 252,99 94.036,43 0,00 0,00 0,00 94.289,42
30850. MIROSLAV VEKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1981 MAKARSKA 13.917,60 0,00 41.673,80 38.695,42 0,00 0,00 0,00 94.286,82
30851. KATICA KOLAR OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1947 PRIDVORJE 0,00 0,00 -1.766,66 96.035,44 0,00 0,00 0,00 94.268,78
30852. IAN DOUGLAS SMITH SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1942 ESSEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.268,65 0,00 94.268,65
30853. SAMIR ŠABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT -142,64 0,00 0,00 94.410,68 0,00 0,00 0,00 94.268,04
30854. IVAN MIROSLAV KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1953 STRAHINJE 14.912,25 0,00 182,46 79.169,29 0,00 0,00 0,00 94.264,00
30855. MARKO MIHALJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1989 ČEPIN -4.012,68 0,00 6.653,79 91.620,93 0,00 0,00 0,00 94.262,04
30856. ROBERT ŠIMATOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1970 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 94.259,86 0,00 0,00 0,00 94.259,86
30857. BRANKO PISKAĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1963 GAČICE 0,00 0,00 0,00 94.252,72 0,00 0,00 0,00 94.252,72
30858. MARIO BETI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 DRENJE ŠČITARJEVSKO 0,00 0,00 0,00 94.251,63 0,00 0,00 0,00 94.251,63
30859. PETAR POTOKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.249,31 0,00 94.249,31
30860. FRANJO ILEKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1958 JARMINA 0,00 0,00 0,00 94.248,53 0,00 0,00 0,00 94.248,53
30861. ASLAN OSMANOLAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 94.245,08 0,00 0,00 0,00 94.245,08
30862. IVICA MINĐEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 94.243,79 0,00 0,00 0,00 94.243,79
30863. VERICA PLAŠČEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 LUG SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 94.242,30 0,00 0,00 0,00 94.242,30
30864. MARICA TKALČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 94.238,97 0,00 0,00 0,00 94.238,97
30865. BOŽO RUŽIĆ ZADARSKA,PAG 1963 PAG 0,00 0,00 -6,10 94.241,89 0,00 0,00 0,00 94.235,79
30866. ZORAN TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 84.851,15 9.378,18 0,00 0,00 0,00 94.229,33
30867. BILJANA LIĐAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 15.904,49 0,00 0,00 78.324,20 0,00 0,00 0,00 94.228,69
30868. DRAGUTIN KRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 94.222,73 0,00 0,00 0,00 94.222,73
30869. NEVEN BAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1978 VOJNIĆ SINJSKI 28.588,83 0,00 26.287,32 39.333,81 0,00 0,00 0,00 94.209,96
30870. HAJRIJE ZENUNI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1977 VELIKA GORICA 19.488,23 0,00 4.698,54 70.022,78 0,00 0,00 0,00 94.209,55
30871. DENIS POLJANAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1966 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 94.206,53 0,00 0,00 0,00 94.206,53
30872. ZLATKO VESELIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1951 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 8.352,07 0,00 85.853,47 0,00 94.205,54
30873. IVICA PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 28.061,65 0,00 13.383,82 52.759,07 0,00 0,00 0,00 94.204,54
30874. JOVICA POPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1977 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 94.193,06 0,00 0,00 0,00 94.193,06
30875. BRANKO GRAF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 94.189,08 0,00 0,00 0,00 94.189,08
30876. MARIJA KATARINA MACOKATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 6.706,84 0,00 3.656,86 83.817,99 0,00 0,00 0,00 94.181,69
30877. DANICA DRŽANIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1943 GONJEVA 0,00 0,00 0,00 94.172,65 0,00 0,00 0,00 94.172,65
30878. ŽELJKA ZEBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1972 GORA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 94.170,89 0,00 0,00 0,00 94.170,89
30879. DRAGAN DŽELALIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 94.168,98 0,00 0,00 0,00 94.168,98
30880. ANDREAS FRANK LINKE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 94.167,10 0,00 0,00 0,00 0,00 94.167,10
30881. FRANJO ZDOLC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1954 ZETKAN 0,00 0,00 0,00 94.164,25 0,00 0,00 0,00 94.164,25
30882. ĐURĐICA VUK MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC 1958 HODOŠAN 0,00 0,00 0,00 94.157,80 0,00 0,00 0,00 94.157,80
30883. STJEPAN ŠIPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1962 VELIKO TRGOVIŠĆE 13.791,46 0,00 21.176,13 59.181,14 0,00 0,00 0,00 94.148,73
30884. LUKA GLAVINA ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1949 GORNJI TKALEC 0,00 0,00 0,00 94.146,91 0,00 0,00 0,00 94.146,91
30885. MILOVAN MILJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 801,28 93.340,95 0,00 0,00 0,00 94.142,23
30886. ZLATKO KUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1968 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 0,00 94.134,26 0,00 0,00 0,00 94.134,26
30887. MARIJANKA FILJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 KLADARE 0,00 0,00 0,00 94.134,25 0,00 0,00 0,00 94.134,25
30888. DRAGAN DOBRIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1975 ŠIBENIK 22.578,75 0,00 13.146,12 58.407,62 0,00 0,00 0,00 94.132,49
30889. JELENA IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1959 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 94.129,11 0,00 0,00 0,00 94.129,11
30890. DAMIR VOJVODIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1978 NETEKA -717,37 0,00 -191,35 95.033,88 0,00 0,00 0,00 94.125,16
30891. JOSIP TOMAS ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1945 STUPE 0,00 0,00 0,00 94.124,00 0,00 0,00 0,00 94.124,00
30892. GORDANA BILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 16.988,95 0,00 9.282,18 67.851,29 0,00 0,00 0,00 94.122,42
30893. MARICA LONČAREK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1957 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 93.993,31 0,00 124,19 0,00 94.117,50
30894. JOSIPA ŽNIDARŠIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 ŽRNOVNICA 42.024,03 0,00 8.777,22 43.316,17 0,00 0,00 0,00 94.117,42
30895. GORDANA TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 -537,04 94.653,88 0,00 0,00 0,00 94.116,84
30896. ARIJANA DANČULOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1974 STARA DRENČINA 0,00 0,00 28.919,73 50.099,71 0,00 15.095,52 0,00 94.114,96
30897. STANISLAV ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 74.704,88 0,00 -688,30 20.095,90 0,00 0,00 0,00 94.112,48
30898. JELKA MEŠIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 PETROVINA TUROPOLJSKA 0,00 0,00 0,00 94.108,44 0,00 0,00 0,00 94.108,44
30899. ADEM DEMAKU ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 KUČE 0,00 0,00 359,75 93.747,58 0,00 0,00 0,00 94.107,33
30900. TEREZIJA BUDI ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1956 SAMOBOR 11.478,05 0,00 603,90 82.010,38 0,00 0,00 0,00 94.092,33