OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
30801. ZVONIMIR VITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.865,05 0,00 0,00 0,00 0,00 41.865,05
30802. MARIJAN SEČEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 1.932,36 39.931,87 0,00 0,00 0,00 0,00 41.864,23
30803. ZOJA MELIH ZADARSKA,ZADAR 1949 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.860,18 0,00 0,00 41.860,18
30804. DAMIR HRSAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 BREŽANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.854,88 0,00 0,00 41.854,88
30805. KOSA ČAVRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1952 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 41.852,30 0,00 0,00 0,00 0,00 41.852,30
30806. ADRIANO KIRŠIĆ ISTARSKA,LABIN 1964 LABIN 2.941,88 0,00 -4.540,00 43.450,26 0,00 0,00 0,00 0,00 41.852,14
30807. ZORAN MARKOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1969 GRABERJE IVANIĆKO 10.626,42 0,00 2.280,27 28.942,63 0,00 0,00 0,00 0,00 41.849,32
30808. DARKO HORVATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.811,64 0,00 14.037,66 0,00 0,00 41.849,30
30809. KATA ANTONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.847,29 0,00 0,00 0,00 0,00 41.847,29
30810. DARKO POLANČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.846,66 0,00 0,00 0,00 0,00 41.846,66
30811. SAŠA ŠIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1982 RUKAVAC 0,00 0,00 0,00 41.846,65 0,00 0,00 0,00 0,00 41.846,65
30812. JETMIRE SULEJMANI ISTARSKA,PULA 1977 PULA 0,00 0,00 0,00 41.846,64 0,00 0,00 0,00 0,00 41.846,64
30813. BRANISLAVA AČKAR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1969 DEREŽANI 0,00 0,00 0,00 41.846,63 0,00 0,00 0,00 0,00 41.846,63
30814. JERE JAREB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1922 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.846,62 0,00 0,00 0,00 0,00 41.846,62
30815. DEAN BUIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 0,00 20.827,10 0,00 21.019,02 0,00 0,00 41.846,12
30816. MARJAN RISTOVSKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1983 VOLODER 15.325,42 0,00 3.201,95 23.318,65 0,00 0,00 0,00 0,00 41.846,02
30817. ŽELJKO HUSEINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.839,84 0,00 0,00 0,00 0,00 41.839,84
30818. IVAN MARIĆ ISTARSKA,POREČ 1986 KADUMI 10.616,25 0,00 695,60 30.524,53 0,00 0,00 0,00 0,00 41.836,38
30819. NIKOLA ŠIMUNOVIĆ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1959 SREDNJE PRILIŠĆE 0,00 0,00 0,00 41.834,14 0,00 0,00 0,00 0,00 41.834,14
30820. DAVOR LUGOMER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1969 BOJNIKOVEC 0,00 0,00 0,00 41.833,51 0,00 0,00 0,00 0,00 41.833,51
30821. DAMIR RAJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 14.312,41 27.519,49 0,00 0,00 0,00 0,00 41.831,90
30822. IGNAC POVODJA MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1956 HLAPIČINA 0,00 0,00 0,00 41.831,46 0,00 0,00 0,00 0,00 41.831,46
30823. LJUBICA LOVRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1921 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 41.830,89 0,00 0,00 0,00 0,00 41.830,89
30824. MILAN GRABAR ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1964 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.829,52 0,00 0,00 41.829,52
30825. IVAN ZEBIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1953 LONJA 0,00 0,00 0,00 41.829,33 0,00 0,00 0,00 0,00 41.829,33
30826. RUŽICA ŠIPEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1961 NOVO SELO PODRAVSKO 0,00 0,00 0,00 41.828,20 0,00 0,00 0,00 0,00 41.828,20
30827. JURICA TRGOVČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD -96,02 0,00 0,00 41.922,86 0,00 0,00 0,00 0,00 41.826,84
30828. TOMISLAV VRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1990 SLAVONSKI BROD 26.075,24 0,00 0,00 15.750,98 0,00 0,00 0,00 0,00 41.826,22
30829. IVAN ZORIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1955 VELIKA GORICA 0,00 0,00 23.867,24 17.955,78 0,00 0,00 0,00 0,00 41.823,02
30830. SUZANA VESELINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 IRIG 0,00 0,00 0,00 0,00 41.819,93 0,00 0,00 0,00 41.819,93
30831. ZORICA JOKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1959 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 41.818,35 0,00 0,00 0,00 0,00 41.818,35
30832. MARINA PETELIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 2.838,52 38.975,16 0,00 0,00 0,00 0,00 41.813,68
30833. MIROSLAV VUKMANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1982 VLADISLAVCI 0,00 0,00 945,04 40.865,87 0,00 0,00 0,00 0,00 41.810,91
30834. MARKO ZLATIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1974 POMER 0,00 0,00 10.214,73 31.589,79 0,00 0,00 0,00 0,00 41.804,52
30835. ADEM RAHMANOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1975 VOJNIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.803,47 0,00 0,00 41.803,47
30836. SANJA MATOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 21.355,29 0,00 304,68 20.141,38 0,00 0,00 0,00 0,00 41.801,35
30837. IVAN NEMEŠ ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.800,47 0,00 0,00 41.800,47
30838. MIJO ĆALETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 5.205,13 0,00 0,00 36.594,75 0,00 0,00 41.799,88
30839. ANA HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1938 RADELJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 41.797,17 0,00 0,00 0,00 0,00 41.797,17
30840. MILKA MAJSTOROVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1945 GROBNIK 0,00 0,00 0,00 41.791,65 0,00 0,00 0,00 0,00 41.791,65
30841. MARIJAN ČOVRAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.789,84 0,00 0,00 41.789,84
30842. ZORAN KVESIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1965 MANDIĆEVAC 0,00 0,00 22.709,04 19.079,02 0,00 0,00 0,00 0,00 41.788,06
30843. ŽELJKO JAMBROVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1949 DONJA REKA 23.658,28 0,00 0,00 18.125,83 0,00 0,00 0,00 0,00 41.784,11
30844. PETAR ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1936 VELIKI PROLOG 0,00 0,00 0,00 0,00 105,09 41.674,86 0,00 0,00 41.779,95
30845. LENKO BOŽANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1959 KOMIŽA 0,00 0,00 0,00 41.777,69 0,00 0,00 0,00 0,00 41.777,69
30846. ŽELJKO ŠUMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.774,56 0,00 0,00 0,00 0,00 41.774,56
30847. SAŠA ĐURIĆ ISTARSKA,PULA 1977 PULA 0,00 0,00 0,00 41.770,87 0,00 0,00 0,00 0,00 41.770,87
30848. BRIGITA KOLAR OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1965 BOKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 41.769,25 0,00 0,00 0,00 0,00 41.769,25
30849. SANJA CAREVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1983 BANSKI MORAVCI 0,00 0,00 0,00 41.768,60 0,00 0,00 0,00 0,00 41.768,60
30850. JOŠKO KALE ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1946 LONG BEACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.761,67 0,00 0,00 41.761,67
30851. MILAN MAJNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.272,24 0,00 3.342,79 35.145,91 0,00 0,00 0,00 0,00 41.760,94
30852. IVAN SUBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 34.913,47 0,00 0,00 6.845,35 0,00 0,00 0,00 0,00 41.758,82
30853. NENAD MIKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.758,33 0,00 0,00 0,00 0,00 41.758,33
30854. ROMANO GRIŽANČIĆ ISTARSKA,LABIN 1972 RIPENDA VERBANCI 2.723,84 0,00 0,00 39.034,05 0,00 0,00 0,00 0,00 41.757,89
30855. DRAGICA BAŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1958 MURTER 16.034,66 0,00 1.160,67 24.560,75 0,00 0,00 0,00 0,00 41.756,08
30856. VESELKO MALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 4.603,00 0,00 37.094,50 50,53 0,00 0,00 0,00 0,00 41.748,03
30857. IVAN ČUKELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1964 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 41.747,90 0,00 0,00 0,00 0,00 41.747,90
30858. SEBASTIJAN PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 -719,92 42.457,96 0,00 0,00 0,00 0,00 41.738,04
30859. VILDANA SMAJIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -585,55 0,00 -1.495,25 43.815,67 0,00 0,00 0,00 0,00 41.734,87
30860. ANITA PEJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1984 HUM NA SUTLI 1.928,22 0,00 530,63 39.267,17 0,00 0,00 0,00 0,00 41.726,02
30861. GANI OSMANI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 41.711,43 0,00 0,00 0,00 0,00 41.711,43
30862. NEZIR BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 5.024,96 36.677,55 0,00 0,00 0,00 0,00 41.702,51
30863. ROSA TIĆAK ZADARSKA,ZADAR 1941 ZADAR 0,00 0,00 0,00 41.699,27 0,00 0,00 0,00 0,00 41.699,27
30864. NIKOLA FRANČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 VELIKA MLAKA 41.690,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.690,93
30865. BORIS KUČAN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ -13.082,65 0,00 0,00 54.772,21 0,00 0,00 0,00 0,00 41.689,56
30866. MAJA KRALJEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 41.685,37 0,00 0,00 0,00 0,00 41.685,37
30867. IVICA BALOG POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1952 POŽEGA 1.380,09 0,00 0,00 40.302,61 0,00 0,00 0,00 0,00 41.682,70
30868. ŽELJKO TRLIN ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 0,00 0,00 0,00 41.682,62 0,00 0,00 0,00 0,00 41.682,62
30869. SVJETLANA PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 41.682,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.682,56
30870. JOSIP ŠIMUNJER SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1939 STUPNO 14.804,44 0,00 24.047,91 2.827,48 0,00 0,00 0,00 0,00 41.679,83
30871. STANKO BEŠLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 SESVETE 0,00 0,00 0,00 41.678,26 0,00 0,00 0,00 0,00 41.678,26
30872. MLADEN ROGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK -221,15 0,00 674,81 41.223,39 0,00 0,00 0,00 0,00 41.677,05
30873. TOMA BERIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1965 KISTANJE 0,00 0,00 280,34 41.392,12 0,00 0,00 0,00 0,00 41.672,46
30874. DRAGICA BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 BOBOVJE 18.950,98 0,00 5.951,16 16.767,37 0,00 0,00 0,00 0,00 41.669,51
30875. JELENA CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1974 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 41.664,38 0,00 0,00 0,00 0,00 41.664,38
30876. ĐURĐA TUKOVIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1953 BELOSLAVEC 0,00 0,00 0,00 41.659,69 0,00 0,00 0,00 0,00 41.659,69
30877. BISERKA HIELSCHER VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEC 0,00 0,00 0,00 41.655,49 0,00 0,00 0,00 0,00 41.655,49
30878. AURELIE FANNY CHLOE CASSIOJEE BURETTE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 41.654,09 0,00 0,00 0,00 0,00 41.654,09
30879. ZORICA ANJUŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1958 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 41.648,73 0,00 0,00 0,00 0,00 41.648,73
30880. PERO KRALJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1959 DUBROVNIK 0,00 0,00 919,28 40.729,08 0,00 0,00 0,00 0,00 41.648,36
30881. LEA TOLNO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.645,74 0,00 0,00 0,00 0,00 41.645,74
30882. MIRAN ŠIMIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1971 KNIN 12.508,63 0,00 0,00 29.136,62 0,00 0,00 0,00 0,00 41.645,25
30883. JADRANKA, KATARINA VENCL KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1966 MIHOLJANEC 0,00 0,00 0,00 41.642,43 0,00 0,00 0,00 0,00 41.642,43
30884. ROMANO BAKIJA ZADARSKA,PAŠMAN 1964 PAŠMAN 0,00 0,00 0,00 41.642,19 0,00 0,00 0,00 0,00 41.642,19
30885. RUŽICA VIDAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 1.794,76 39.836,38 0,00 0,00 0,00 41.631,14
30886. DORIJAN SALAMON ISTARSKA,KRŠAN 1979 VOZILIĆI 0,00 0,00 -828,73 42.454,80 0,00 0,00 0,00 0,00 41.626,07
30887. MLADEN ŠTAVUN ZADARSKA,SUKOŠAN 1958 DEBELJAK 0,00 0,00 0,00 41.625,79 0,00 0,00 0,00 0,00 41.625,79
30888. OLGICA JELICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.622,33 0,00 0,00 0,00 0,00 41.622,33
30889. SLAVKO JELICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.620,97 0,00 0,00 0,00 0,00 41.620,97
30890. FABRIZIO FRANCISCO GONCALVES SAVINOVICH DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1969 GUAYAQUIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.617,60 0,00 0,00 41.617,60
30891. DENIS PILEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 41.617,41 0,00 0,00 0,00 0,00 41.617,41
30892. NIKICA PULJEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1987 METKOVIĆ 0,00 0,00 180,89 41.434,66 0,00 0,00 0,00 0,00 41.615,55
30893. VERICA MARENČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1942 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 41.613,77 0,00 0,00 0,00 0,00 41.613,77
30894. VERICA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1984 POSAVSKI BREGI 0,00 0,00 0,00 41.611,95 0,00 0,00 0,00 0,00 41.611,95
30895. JOSIP DELAČ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1953 SIBINJ 0,00 0,00 -1.406,40 43.018,21 0,00 0,00 0,00 0,00 41.611,81
30896. ZOLIKA PANČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1975 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 -913,08 42.519,48 0,00 0,00 0,00 0,00 41.606,40
30897. KATICA MAJDENIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1967 ČRNKOVCI 0,00 0,00 0,00 40.493,54 1.112,81 0,00 0,00 0,00 41.606,35
30898. DUNJA GALOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1963 WETTINGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.604,90 0,00 0,00 41.604,90
30899. DJULSUMA VITKO ISTARSKA,POREČ 1969 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 17.514,25 24.090,27 0,00 0,00 0,00 0,00 41.604,52
30900. DARIO HRENAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1974 PETRINJA 42.235,30 0,00 -632,56 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 41.602,66