OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
30801. JOSIP PAULIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 94.362,85 0,00 0,00 0,00 94.362,85
30802. DANIJEL SOKAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1978 PESEK 0,00 0,00 0,00 94.351,76 0,00 0,00 0,00 94.351,76
30803. IVICA JAKŠIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1961 GORNJI LADUČ 0,00 0,00 0,00 94.347,75 0,00 0,00 0,00 94.347,75
30804. RAŠA HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 953,09 93.390,95 0,00 0,00 0,00 94.344,04
30805. KATA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1957 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 94.326,83 0,00 0,00 0,00 94.326,83
30806. DRAGA VILJEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1960 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 94.325,27 0,00 0,00 0,00 94.325,27
30807. DANICA PULJIZ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1937 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 94.322,90 0,00 0,00 0,00 94.322,90
30808. MIRJANA KRČELIĆ ISTARSKA,UMAG 1944 UMAG 0,00 0,00 0,00 94.313,68 0,00 0,00 0,00 94.313,68
30809. NIKOLA JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1926 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 94.307,47 0,00 0,00 0,00 94.307,47
30810. ZORAN JURIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 2.646,58 0,00 -680,32 92.332,39 0,00 0,00 0,00 94.298,65
30811. MARKO MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 MOSTAR 14.341,34 0,00 19.389,82 60.556,70 0,00 0,00 0,00 94.287,86
30812. HRVOJE POPARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1975 HVAR 9.632,16 0,00 -6.014,97 89.635,09 0,00 1.035,29 0,00 94.287,57
30813. BORIS PAVLETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 94.282,26 0,00 0,00 0,00 94.282,26
30814. ANKA ZELENKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1934 KOSTREŠI ŠAŠKI 0,00 0,00 0,00 94.281,65 0,00 0,00 0,00 94.281,65
30815. JOSIP DELAČ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1953 ČELIKOVIĆI 0,00 0,00 0,00 94.280,68 0,00 0,00 0,00 94.280,68
30816. JASNA COHA ZAGREBAČKA,BISTRA 1971 GORNJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 94.276,66 0,00 0,00 0,00 94.276,66
30817. SANDRA ČULIĆ-MITROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 21.472,27 0,00 3.267,38 69.545,01 0,00 -12,01 0,00 94.272,65
30818. JOSIP BIŠKUP VARAŽDINSKA,IVANEC 1949 LOVREČAN 0,00 0,00 0,00 94.267,16 0,00 0,00 0,00 94.267,16
30819. BOŽO AŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 94.260,60 0,00 0,00 0,00 94.260,60
30820. MIROSLAV KUKOLJ ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1987 TRSTENIK 0,00 0,00 4.645,44 89.610,74 0,00 0,00 0,00 94.256,18
30821. DALIBOR ŠPORŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1972 STRMEN 0,00 0,00 0,00 94.254,60 0,00 0,00 0,00 94.254,60
30822. MIRKO HADŽIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1952 PRUGOVAC 0,00 0,00 0,00 94.253,85 0,00 0,00 0,00 94.253,85
30823. MARIJA POPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1953 KASTAV 79.263,22 0,00 0,00 14.986,61 0,00 0,00 0,00 94.249,83
30824. NEVENKA MURIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1969 GREDA 0,00 0,00 0,00 94.240,66 0,00 0,00 0,00 94.240,66
30825. MARINKO KOLAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 94.239,29 0,00 0,00 0,00 94.239,29
30826. JADRANKO SIVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1974 SRIJEM 0,00 0,00 0,00 94.237,58 0,00 0,00 0,00 94.237,58
30827. JOSIP KUHAROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1968 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 94.229,07 0,00 0,00 0,00 94.229,07
30828. NADA PITOMAČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 94.225,08 0,00 0,00 0,00 94.225,08
30829. MLADEN GLUŠČIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1962 PLEŠIVICA 0,00 0,00 0,00 94.224,40 0,00 0,00 0,00 94.224,40
30830. TOMO ŽLEBEČIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1949 LUČELNICA 0,00 0,00 0,00 94.224,40 0,00 0,00 0,00 94.224,40
30831. MARIO BOŽIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1970 VLAŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 94.224,40 0,00 0,00 0,00 94.224,40
30832. SANJA BAČKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO 1974 UBLE 0,00 0,00 0,00 94.212,84 0,00 0,00 0,00 94.212,84
30833. ANKICA TUBIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1950 BOK PALANJEČKI 0,00 0,00 0,00 94.203,25 0,00 0,00 0,00 94.203,25
30834. IVANA DUKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 35.368,61 0,00 11.277,52 47.556,17 0,00 0,00 0,00 94.202,30
30835. NADA CARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1954 SLATINA 0,00 0,00 0,00 94.199,07 0,00 0,00 0,00 94.199,07
30836. IVA DELAČ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1957 ČELIKOVIĆI 0,00 0,00 0,00 94.195,28 0,00 0,00 0,00 94.195,28
30837. BRANKO TOMIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1956 OBOROVO 0,00 0,00 0,00 94.193,21 0,00 0,00 0,00 94.193,21
30838. BORKA BJELOBRK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 520,83 93.661,73 0,00 0,00 0,00 94.182,56
30839. DAMIR NIKOLIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1966 LONJA 0,00 0,00 0,00 94.178,97 0,00 0,00 0,00 94.178,97
30840. NATALIJA ZELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1977 VALPOVO 78.901,73 0,00 -63,46 15.336,19 0,00 0,00 0,00 94.174,46
30841. KATA GRBIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1958 SIGETAC 0,00 0,00 369,87 93.799,01 0,00 0,00 0,00 94.168,88
30842. SLAVKO BOLČEVIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1969 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 94.168,58 0,00 0,00 0,00 94.168,58
30843. DRAGUTIN DAČNIK-KOVAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1959 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 94.165,66 0,00 0,00 0,00 94.165,66
30844. NIKOLA ANTONČIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1980 ČAKOVEC 0,00 0,00 40.186,92 53.977,00 0,00 0,00 0,00 94.163,92
30845. NADICA ŠARDI MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1959 NOVO SELO NA DRAVI 0,00 0,00 0,00 93.297,92 0,00 860,95 0,00 94.158,87
30846. NADA GUDERAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1970 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 94.155,62 0,00 0,00 0,00 94.155,62
30847. ŽELJKO MRAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1978 SLOVINSKA KOVAČICA 15.382,59 0,00 0,00 78.771,72 0,00 0,00 0,00 94.154,31
30848. BRANKO NUKIĆ ISTARSKA,POREČ 1952 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 94.152,31 0,00 0,00 0,00 94.152,31
30849. MATE ŠILJEG DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1979 METKOVIĆ -27,94 0,00 -448,82 94.628,37 0,00 0,00 0,00 94.151,61
30850. MIRSAD MEHIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 KARLOVAC 0,00 0,00 40.600,19 53.550,58 0,00 0,00 0,00 94.150,77
30851. JOSIP MARAŠ ZADARSKA,VRSI 1963 VRSI 0,00 0,00 0,00 94.147,17 0,00 0,00 0,00 94.147,17
30852. RADOVAN ĐURIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1938 DONJA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 94.145,94 0,00 0,00 0,00 94.145,94
30853. RUŽICA KADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 KUŠEVAC 4.816,31 0,00 1.208,96 65.252,66 0,00 22.865,28 0,00 94.143,21
30854. ROBERT ŠPIONJAK BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1978 GUNDINCI 403,85 0,00 591,82 93.142,82 0,00 0,00 0,00 94.138,49
30855. MIRKO KURTEŠANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1964 BOROVO 19.778,14 0,00 3.595,86 70.764,00 0,00 0,00 0,00 94.138,00
30856. ROMEO BOLJUN ISTARSKA,MEDULIN 1963 BANJOLE 0,00 0,00 0,00 94.123,24 0,00 0,00 0,00 94.123,24
30857. MILJENKO VIŠNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 -164,55 94.278,57 0,00 0,00 0,00 94.114,02
30858. MEDINA ČAUŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -0,53 0,00 -2.728,70 96.839,23 0,00 0,00 0,00 94.110,00
30859. MILIVOJ KOVAČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1969 ČAĐAVAC 0,00 0,00 0,00 94.104,29 0,00 0,00 0,00 94.104,29
30860. IGOR SMUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 89.182,37 0,00 4.920,89 0,00 94.103,26
30861. NEVEN BAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1978 VOJNIĆ SINJSKI 27.694,59 0,00 28.328,09 38.078,42 0,00 0,00 0,00 94.101,10
30862. JOSIP KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1943 MAČKOVAC 0,00 0,00 0,00 94.097,23 0,00 0,00 0,00 94.097,23
30863. MARICA ANTOLOVIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1935 GLADOVEC POKUPSKI 0,00 0,00 0,00 94.094,56 0,00 0,00 0,00 94.094,56
30864. STJEPAN PALČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1931 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 83.029,15 0,00 11.058,51 0,00 94.087,66
30865. ZDRAVKO JURINJAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 KRKANEC 0,00 0,00 735,50 93.342,31 0,00 0,00 0,00 94.077,81
30866. MILAN PRESEČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 94.076,48 0,00 0,00 0,00 94.076,48
30867. ZORAN VRAČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 53.519,55 0,00 30.975,67 9.579,02 0,00 0,00 0,00 94.074,24
30868. KOVILJKA POTKRAJAC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1957 OSIJEK VOJAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 94.071,90 0,00 0,00 0,00 94.071,90
30869. MARKO BOGDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1939 VIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 94.068,20 0,00 0,00 0,00 94.068,20
30870. MARINKO NIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 94.066,28 0,00 0,00 0,00 94.066,28
30871. KRUNOSLAV PLAHUTNIK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 LEPOGLAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.057,68 0,00 94.057,68
30872. SANDRA POTOČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1985 OROSLAVJE 0,00 0,00 10.687,23 83.368,43 0,00 0,00 0,00 94.055,66
30873. DANIJEL HULJEV ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1975 PRIMOŠTEN 0,00 0,00 -921,56 94.970,23 0,00 0,00 0,00 94.048,67
30874. DANIJEL KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1984 STARI GRADAC -5.294,95 0,00 -120,00 73.622,38 25.840,84 0,00 0,00 94.048,27
30875. LUKA JUKIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1983 GORNJA LOMNICA 6.593,14 0,00 -545,19 87.998,07 0,00 0,00 0,00 94.046,02
30876. JOZICA KRNIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1973 ŠIBENIK 70.000,13 0,00 4.832,37 19.213,01 0,00 0,00 0,00 94.045,51
30877. SINIŠA RADETIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1946 ŠIBENIK 6.848,90 0,00 3.410,09 83.784,08 0,00 0,00 0,00 94.043,07
30878. ŽELJKO GOLIK OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1967 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 94.033,25 0,00 0,00 0,00 94.033,25
30879. VESNA DEŽMALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 27.408,41 0,00 735,15 65.888,79 0,00 0,00 0,00 94.032,35
30880. DENIS PRŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1962 DUBROVNIK 0,00 0,00 94.030,53 0,00 0,00 0,00 0,00 94.030,53
30881. MARIJAN SEDMAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 6.010,67 0,00 5.242,29 83.204,70 0,00 -434,83 0,00 94.022,83
30882. MARIJO HRESTAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 94.020,49 0,00 0,00 0,00 94.020,49
30883. FRANO VUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1985 VRGORAC 0,00 0,00 0,00 94.019,60 0,00 0,00 0,00 94.019,60
30884. ZORAN VIDOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1968 POREČ - PARENZO 12.737,27 0,00 71,93 47.964,77 0,00 33.245,05 0,00 94.019,02
30885. VLADIMIR CUNJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC -14.894,78 0,00 650,23 108.260,36 0,00 0,00 0,00 94.015,81
30886. JOSIP BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1985 KRAČEVEC 3.016,43 0,00 -2.083,06 93.076,56 0,00 0,00 0,00 94.009,93
30887. ZORAN JELENIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1968 KOZICE 0,00 0,00 0,00 94.008,73 0,00 0,00 0,00 94.008,73
30888. MARIO IVANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1976 VIROVITICA 39.487,61 0,00 347,88 54.168,02 0,00 0,00 0,00 94.003,51
30889. ANA JEMBRI ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1950 KOSTANJ 0,00 0,00 0,00 93.998,00 0,00 0,00 0,00 93.998,00
30890. ALEKSANDRA JEFTIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1982 DUBROVNIK 0,00 0,00 10.978,90 83.018,57 0,00 0,00 0,00 93.997,47
30891. DARINKA ČIKOVIN ISTARSKA,OPRTALJ 1947 ČEPIĆ 0,00 0,00 0,00 93.997,42 0,00 0,00 0,00 93.997,42
30892. TINO JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 37.098,48 0,00 11.706,86 45.188,47 0,00 0,00 0,00 93.993,81
30893. NADA ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1950 MALA TRAPINSKA 0,00 0,00 0,00 93.984,23 0,00 0,00 0,00 93.984,23
30894. MILAN OSMAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1957 DUGA RIJEKA 0,00 0,00 35.854,17 41.216,67 16.909,77 0,00 0,00 93.980,61
30895. CECILIJA ŠPOLJAR MEĐIMURSKA,BELICA 1969 GARDINOVEC 0,00 0,00 0,00 93.976,82 0,00 0,00 0,00 93.976,82
30896. FANI HLADILO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 DUBROVNIK 65.664,69 0,00 0,00 28.310,39 0,00 0,00 0,00 93.975,08
30897. MIRKO SLAMIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1961 VIRJE 0,00 0,00 0,00 93.973,22 0,00 0,00 0,00 93.973,22
30898. BRANKO VARGA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1966 REPAŠ 0,00 0,00 0,00 93.970,76 0,00 0,00 0,00 93.970,76
30899. FRANJO VOLARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 VRBNIK 0,00 0,00 2.458,67 91.498,49 0,00 0,00 0,00 93.957,16
30900. RANKO GARDIJAN PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1956 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 93.954,46 0,00 0,00 0,00 93.954,46