OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
30801. MIROSLAV PREBEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 6.523,28 0,00 3.190,78 34.370,67 0,00 47.432,49 0,00 91.517,22
30802. ANKA ŽUGAJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 GREDA 0,00 0,00 0,00 91.510,11 0,00 0,00 0,00 91.510,11
30803. SREĆKO SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 91.504,10 0,00 0,00 0,00 91.504,10
30804. JASNICA IPŠA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1977 MADŽAREVO 31.141,43 0,00 -44,48 60.403,15 0,00 0,00 0,00 91.500,10
30805. SNJEŽANA PAVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 17.750,13 0,00 0,00 73.745,23 0,00 0,00 0,00 91.495,36
30806. ŽELJKO CAKTAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1963 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 91.489,36 0,00 0,00 0,00 91.489,36
30807. GORDANA VUKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 91.478,16 0,00 0,00 0,00 91.478,16
30808. SLAVKO BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 31.039,76 0,00 5.576,62 54.854,29 0,00 0,00 0,00 91.470,67
30809. MARICA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1961 FORKUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 91.470,46 0,00 0,00 0,00 91.470,46
30810. ANTE GVARDIOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 91.470,15 0,00 0,00 0,00 91.470,15
30811. DAMIR ILIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1966 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 91.468,60 0,00 0,00 0,00 91.468,60
30812. IVAN KAPITANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1985 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 17.686,51 73.763,32 0,00 0,00 0,00 91.449,83
30813. SNJEŽANA BAGARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA -1.081,13 0,00 0,00 79.996,79 0,00 12.533,64 0,00 91.449,30
30814. ANA LUČIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1932 BLAŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 91.448,90 0,00 0,00 0,00 91.448,90
30815. TAMARA SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -794,29 92.241,68 0,00 0,00 0,00 91.447,39
30816. JOSIPA PERKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC 1961 DRENOV BOK 0,00 0,00 0,00 91.443,20 0,00 0,00 0,00 91.443,20
30817. GJYLA GJUGJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 31.864,76 0,00 1.493,15 58.084,16 0,00 0,00 0,00 91.442,07
30818. LJUBICA KAMBER ZADARSKA,BENKOVAC 1960 BENKOVAC -6.252,89 0,00 -3.037,82 100.730,80 0,00 0,00 0,00 91.440,09
30819. STIPE ODRLJIN SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1980 KOŠUTE 7.637,82 0,00 40.261,10 43.540,57 0,00 0,00 0,00 91.439,49
30820. MILENKO ŽUPAN ZADARSKA,ZADAR 1957 ZADAR -331,70 0,00 649,73 91.112,65 0,00 0,00 0,00 91.430,68
30821. ROZE SABOLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1946 KAŠLJAVAC 0,00 0,00 0,00 91.426,60 0,00 0,00 0,00 91.426,60
30822. ZLATA HULJEV-BIONDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 48.325,60 0,00 2.107,89 40.993,07 0,00 0,00 0,00 91.426,56
30823. VIŠNJA MAROŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 269,67 0,00 331,17 90.822,42 0,00 0,00 0,00 91.423,26
30824. EMIRA STÜCKLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 5.899,21 0,00 613,88 84.909,98 0,00 0,00 0,00 91.423,07
30825. SREČKO RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 91.417,56 0,00 0,00 0,00 91.417,56
30826. VERDI ŠAĆIRI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1987 TRIER 0,00 0,00 1.074,37 89.231,40 0,00 1.110,82 0,00 91.416,59
30827. BORIS PAVLETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 91.416,50 0,00 0,00 0,00 91.416,50
30828. FRANJO RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 91.415,80 0,00 0,00 0,00 91.415,80
30829. ĐURĐA ABRAMOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 91.414,26 0,00 0,00 0,00 91.414,26
30830. ZDRAVKO ŽELJEŽIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE 1959 HLEBINE 0,00 0,00 0,00 91.411,33 0,00 0,00 0,00 91.411,33
30831. ROBERTO GRUBISSA ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 3.062,65 88.346,43 0,00 0,00 0,00 91.409,08
30832. JOSIP BUKOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 STANČIĆI 0,00 0,00 -536,52 91.936,06 0,00 0,00 0,00 91.399,54
30833. NADA SKROBAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1955 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 91.395,28 0,00 0,00 0,00 91.395,28
30834. MARICA BIČAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 SVETI MARTIN 0,00 0,00 0,00 89.182,77 0,00 2.211,03 0,00 91.393,80
30835. NADICA ŠARDI MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1959 NOVO SELO NA DRAVI 0,00 0,00 0,00 90.559,46 0,00 827,23 0,00 91.386,69
30836. SINIŠA ŠTABI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1973 LUDBREG 33.595,01 0,00 8.181,12 49.607,47 0,00 0,00 0,00 91.383,60
30837. ZEQIR BYTYQI PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1952 LOVRAN 0,00 0,00 3.658,67 87.724,33 0,00 0,00 0,00 91.383,00
30838. ZLATKO BOGDANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1954 SISAK 0,00 0,00 0,00 91.374,84 0,00 0,00 0,00 91.374,84
30839. MARINKO KOLAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 91.374,84 0,00 0,00 0,00 91.374,84
30840. MIRICA ŠANDROVČAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1970 BUDANČEVICA 0,00 0,00 0,00 91.366,84 0,00 0,00 0,00 91.366,84
30841. MARKO GRGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1969 GORJANI 0,00 0,00 0,00 91.366,13 0,00 0,00 0,00 91.366,13
30842. BARA TINODI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1955 TREMA 0,00 0,00 0,00 91.351,66 0,00 0,00 0,00 91.351,66
30843. VELJKO RADOSAVLJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 DUHOVI 0,00 0,00 0,00 91.347,19 0,00 0,00 0,00 91.347,19
30844. JOZO BILIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1946 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 91.345,40 0,00 0,00 0,00 91.345,40
30845. FANI HLADILO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 DUBROVNIK 62.442,20 0,00 0,00 28.899,65 0,00 0,00 0,00 91.341,85
30846. NADA CARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1954 SLATINA 0,00 0,00 0,00 91.335,85 0,00 0,00 0,00 91.335,85
30847. MARTE BISAKU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1953 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 -942,87 92.277,56 0,00 0,00 0,00 91.334,69
30848. MALĆIKA CINK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1950 VELIKI MILETINAC 0,00 0,00 0,00 91.334,29 0,00 0,00 0,00 91.334,29
30849. ZORAN PERKOV ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ 1958 TRIBUNJ 18.724,72 0,00 4.504,50 68.098,65 0,00 0,00 0,00 91.327,87
30850. TINA MATULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1966 SOLIN 0,00 0,00 3.376,46 87.937,95 0,00 0,00 0,00 91.314,41
30851. SAMIR KAJTAZI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 39.021,81 52.288,47 0,00 0,00 0,00 91.310,28
30852. KAROLINA ZABAVNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1976 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 91.308,77 0,00 0,00 0,00 91.308,77
30853. AJIŠA HASANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1956 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 91.307,60 0,00 0,00 0,00 91.307,60
30854. NEVENKA PAVLOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1953 VUJIĆI VOJAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 91.306,70 0,00 0,00 0,00 91.306,70
30855. SENAD EKMEŠČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 OLIB 0,00 0,00 1.657,03 89.640,11 0,00 0,00 0,00 91.297,14
30856. MARIJO KAURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 16.462,81 0,00 -36,74 74.867,08 0,00 0,00 0,00 91.293,15
30857. RUŽICA LUGAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1966 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 91.290,20 0,00 0,00 0,00 91.290,20
30858. KENAN FETAHI OSJEČKO-BARANJSKA,FERIČANCI 1984 FERIČANCI 0,00 0,00 1.102,34 90.184,98 0,00 0,00 0,00 91.287,32
30859. PETAR MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1939 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 91.284,45 0,00 0,00 0,00 91.284,45
30860. DANICA ŠAJNOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1941 VELIKI PAŠIJAN 0,00 0,00 0,00 91.278,05 0,00 0,00 0,00 91.278,05
30861. IVICA TAKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1966 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 91.265,30 0,00 0,00 0,00 91.265,30
30862. IVAN SULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 91.262,60 0,00 0,00 0,00 91.262,60
30863. IVICA MINĐEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 91.260,95 0,00 0,00 0,00 91.260,95
30864. JOSIP DELAČ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1953 ČELIKOVIĆI 0,00 0,00 0,00 91.246,80 0,00 0,00 0,00 91.246,80
30865. DRAGO MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 91.225,52 0,00 0,00 0,00 91.225,52
30866. IVAN MLATILIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1952 GORNJE ZDELICE 0,00 0,00 0,00 91.225,31 0,00 0,00 0,00 91.225,31
30867. MARIJA KODBA MEĐIMURSKA,SELNICA 1933 ZAVEŠČAK 0,00 0,00 0,00 91.217,03 0,00 0,00 0,00 91.217,03
30868. RAŠA HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 942,11 90.272,20 0,00 0,00 0,00 91.214,31
30869. RADOVAN ĐURIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1938 DONJA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 91.210,97 0,00 0,00 0,00 91.210,97
30870. ZDRAVKO ŠARČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1972 MLADENIĆI 0,00 0,00 91.209,76 0,00 0,00 0,00 0,00 91.209,76
30871. VESELKA ŠUPRAHA ZADARSKA,KOLAN 1958 KOLAN -8.678,61 0,00 2.664,12 97.220,65 0,00 0,00 0,00 91.206,16
30872. JERE GAŠPEROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.205,23 0,00 91.205,23
30873. JAKOV GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1955 TRILJ 12.182,44 117,61 0,00 78.902,33 0,00 0,00 0,00 91.202,38
30874. ANITA JERKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1988 OSIJEK 27.227,99 0,00 2.048,14 61.923,82 0,00 0,00 0,00 91.199,95
30875. MILAN RASTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1943 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 91.199,54 0,00 0,00 0,00 91.199,54
30876. JOSIP BRENTAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 MALA TRAPINSKA 0,00 0,00 0,00 91.199,52 0,00 0,00 0,00 91.199,52
30877. SLAVA LUKAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1955 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 91.199,51 0,00 0,00 0,00 91.199,51
30878. JANKO MILADIN ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1952 MILADINI 0,00 0,00 0,00 91.199,46 0,00 0,00 0,00 91.199,46
30879. ZVONKO ŠKVARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1955 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 91.199,46 0,00 0,00 0,00 91.199,46
30880. IVAN ŠMID SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI 1985 KRALJEVA VELIKA 0,00 0,00 0,00 91.194,95 0,00 0,00 0,00 91.194,95
30881. ARSEN DVORNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 19.064,22 0,00 72.125,65 0,00 91.189,87
30882. SLAVKO VESELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 GORNJA ŠEMNICA 0,00 0,00 0,00 91.189,24 0,00 0,00 0,00 91.189,24
30883. ŽELJKO MAĐERAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1960 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 0,00 91.186,49 0,00 0,00 0,00 91.186,49
30884. SLAVKO VACEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1959 DONJA KOVAČICA -22,00 0,00 0,00 91.206,56 0,00 0,00 0,00 91.184,56
30885. DANIJEL HULJEV ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1975 PRIMOŠTEN 0,00 0,00 -921,56 92.094,70 0,00 0,00 0,00 91.173,14
30886. ANDREAS FRANK LINKE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 91.171,94 0,00 0,00 0,00 0,00 91.171,94
30887. BRANKO PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1954 VALPOVO 0,00 0,00 1.595,15 83.822,59 0,00 5.740,06 0,00 91.157,80
30888. EDO MAĐAREVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT -10,00 0,00 -414,56 91.574,55 0,00 0,00 0,00 91.149,99
30889. CVITKO BIUK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 91.141,11 0,00 0,00 0,00 91.141,11
30890. IVAN KUKAVICA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1954 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 0,00 91.138,84 0,00 0,00 0,00 91.138,84
30891. ZVJEZDANA MARTINČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 TROJSTVENI MARKOVAC 35.668,12 0,00 683,28 54.782,61 0,00 0,00 0,00 91.134,01
30892. BOŽICA JURAŠKOVIĆ ZAGREBAČKA,PRESEKA 1954 GORNJAKI 0,00 0,00 0,00 91.133,82 0,00 0,00 0,00 91.133,82
30893. MILAN KEGLEVIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1957 PREBUKOVJE 0,00 0,00 0,00 91.123,64 0,00 0,00 0,00 91.123,64
30894. ŽANA LOZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1975 DUGI RAT 0,00 0,00 -147,44 91.268,44 0,00 0,00 0,00 91.121,00
30895. IVKA STRUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 SVETA HELENA 0,00 0,00 0,00 91.120,81 0,00 0,00 0,00 91.120,81
30896. LJUBICA KOKOT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1967 BOČKOVEC 0,00 0,00 0,00 91.120,65 0,00 0,00 0,00 91.120,65
30897. ANKICA MRNJAVČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1967 PAVLOVEC RAVENSKI 0,00 0,00 0,00 91.120,54 0,00 0,00 0,00 91.120,54
30898. SNJEŽANA HABIJANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1965 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 91.120,49 0,00 0,00 0,00 91.120,49
30899. ŠTEFICA SOMOĐI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1967 VUKŠINEC RIJEČKI 0,00 0,00 0,00 91.120,45 0,00 0,00 0,00 91.120,45
30900. DAMIR VIDALINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1968 GRADINA 0,00 0,00 0,00 91.116,50 0,00 0,00 0,00 91.116,50