OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
30801. NIKOLA DOMLADOVAC KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1953 DRAGANIĆ 0,00 0,00 0,00 41.292,35 0,00 0,00 0,00 0,00 41.292,35
30802. ANTO DŽIDA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,01 0,00 7.897,52 33.393,49 0,00 0,00 0,00 0,00 41.291,02
30803. DAVOR RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.282,34 0,00 0,00 41.282,34
30804. DRAGICA RAPTAVI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 41.281,89 0,00 0,00 0,00 0,00 41.281,89
30805. STANA ARTUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1956 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 590,60 40.689,97 0,00 0,00 0,00 0,00 41.280,57
30806. SLOBODAN GRČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1968 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 0,00 41.280,57 0,00 0,00 0,00 0,00 41.280,57
30807. DENIS BRAČKO MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1965 ČAKOVEC 0,00 0,00 -1.429,91 42.707,89 0,00 0,00 0,00 0,00 41.277,98
30808. MARKO ČUPIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1989 DRNIŠ 0,00 0,00 0,00 41.277,19 0,00 0,00 0,00 0,00 41.277,19
30809. MARKO VUCKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1980 JELSA -1.758,45 0,00 -0,48 43.034,04 0,00 0,00 0,00 0,00 41.275,11
30810. MARIJO NEMET OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1977 MARKOVAC NAŠIČKI 0,00 0,00 -1.247,05 42.518,74 0,00 0,00 0,00 0,00 41.271,69
30811. ŠIMUN BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.266,61 0,00 0,00 41.266,61
30812. SIMO KOSANOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1950 JASENAK 0,00 0,00 0,00 41.265,90 0,00 0,00 0,00 0,00 41.265,90
30813. JOZO BUDIMIR ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 VELIKA GORICA 1,92 0,00 0,00 41.258,93 0,00 0,00 0,00 0,00 41.260,85
30814. KATICA ŠIMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 978,99 0,00 5.064,50 35.212,66 0,00 0,00 0,00 0,00 41.256,15
30815. JOSIP PRLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1947 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.252,95 0,00 0,00 41.252,95
30816. DARKO CEROVEČKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 ČRNEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 335,61 40.914,16 0,00 0,00 0,00 0,00 41.249,77
30817. NIKOLINA RUŽAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 118,17 41.115,02 0,00 0,00 0,00 0,00 41.233,19
30818. JELA JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1967 DALJ 0,00 0,00 -677,70 41.905,70 0,00 0,00 0,00 0,00 41.228,00
30819. TOMISLAV RAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1981 PETRINJA 6.204,22 0,00 0,00 0,00 28.587,44 0,00 6.435,72 0,00 41.227,38
30820. VINKO ROMEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1949 STARČEVLJANI 0,00 0,00 0,00 41.226,92 0,00 0,00 0,00 0,00 41.226,92
30821. ĐORĐE MARAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1958 GOMIRJE 7.420,00 0,00 405,36 33.399,28 0,00 0,00 0,00 0,00 41.224,64
30822. MARKO BAHOVEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 DUBRAVA SAMOBORSKA 0,00 0,00 0,00 37.990,72 0,00 3.228,23 0,00 0,00 41.218,95
30823. JASNA KERIK KARLOVAČKA,OGULIN 1967 OGULIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.218,00 0,00 0,00 41.218,00
30824. VINKO ŽALAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1946 BLAŽEVIĆ DOL 0,00 0,00 0,00 41.215,52 0,00 0,00 0,00 0,00 41.215,52
30825. TONI MARINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1970 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 41.208,44 0,00 0,00 0,00 0,00 41.208,44
30826. MARIJAN SUNARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1957 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 41.205,63 0,00 0,00 0,00 0,00 41.205,63
30827. STIJEPO VIDOJEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1986 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 41.204,98 0,00 0,00 0,00 0,00 41.204,98
30828. SLAVICA MEHKEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1960 GOLA 0,00 0,00 0,00 41.203,31 0,00 0,00 0,00 0,00 41.203,31
30829. DRAGAN OSTOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 41.198,22 0,00 0,00 0,00 41.198,22
30830. IVICA ANDRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1965 TORDINCI 5.173,57 0,00 13.442,31 22.578,64 0,00 0,00 0,00 0,00 41.194,52
30831. KLAUS PETER KÜHNEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 AVERLAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.194,51 0,00 0,00 41.194,51
30832. ZVONIMIR PLENTAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1955 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 41.186,38 0,00 0,00 0,00 0,00 41.186,38
30833. BORIS PRAJZ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1994 KAPTOL 24.241,54 0,00 0,00 16.942,25 0,00 0,00 0,00 0,00 41.183,79
30834. MIRELA OKMAŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1981 MAKARSKA 0,00 0,00 5.324,94 35.858,31 0,00 0,00 0,00 0,00 41.183,25
30835. MILENKO RADNIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1960 ŠIBENIK 3.562,17 0,00 -0,07 37.616,94 0,00 0,00 0,00 0,00 41.179,04
30836. SANJA GRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1971 TOVARNIK -39,95 0,00 -377,58 41.592,77 0,00 0,00 0,00 0,00 41.175,24
30837. STIPO KRAJNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1962 VUKA 0,00 0,00 0,00 41.171,26 0,00 0,00 0,00 0,00 41.171,26
30838. MILENKO GOSPOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 41.171,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.171,01
30839. VJEKOSLAV SABOLEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1970 ANTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 41.170,49 0,00 0,00 0,00 0,00 41.170,49
30840. MILAN TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 6.375,58 34.794,88 0,00 0,00 41.170,46
30841. IVO DIANEK ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1953 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 41.170,45 0,00 0,00 0,00 0,00 41.170,45
30842. MARIJETA KLEN VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1975 JURKETINEC 0,00 0,00 9.053,43 32.116,47 0,00 0,00 0,00 0,00 41.169,90
30843. ALDIN ZVEKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1986 KRK 0,00 0,00 19.221,69 21.947,30 0,00 0,00 0,00 0,00 41.168,99
30844. ANDRIANA ZLOSEL PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1979 KLANA 14.151,10 0,00 1.093,27 25.915,47 0,00 0,00 0,00 0,00 41.159,84
30845. DARKO RESAR ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1966 NOVAKI 35.211,47 0,00 5.947,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.159,16
30846. MARIJA DIVKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1990 NOVA DIKLENICA -107,42 0,00 -145,50 41.497,11 0,00 -85,33 0,00 0,00 41.158,86
30847. FRANJO BAČAN ZAGREBAČKA,GRADEC 1977 FUKA 3,87 0,00 0,00 41.153,78 0,00 0,00 0,00 0,00 41.157,65
30848. DARIO STIPOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1986 GOLUBIĆ 0,00 0,00 -113,80 41.163,10 105,09 0,00 0,00 0,00 41.154,39
30849. INES BUKAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.141,86 0,00 0,00 0,00 0,00 41.141,86
30850. VALENT MIKLEČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1950 MOKRICE MIHOLEČKE 0,00 0,00 0,00 41.141,24 0,00 0,00 0,00 0,00 41.141,24
30851. NATAŠA IVANIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 23.018,66 18.121,42 0,00 0,00 0,00 0,00 41.140,08
30852. ANKICA ANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -7.994,31 0,00 -2.672,40 51.804,56 0,00 0,00 0,00 0,00 41.137,85
30853. IVAN KOŽAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1959 ERDOVEC 0,00 0,00 0,00 41.131,60 0,00 0,00 0,00 0,00 41.131,60
30854. MARIJA MIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1974 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 41.127,90 0,00 0,00 0,00 0,00 41.127,90
30855. BORIS CVITKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1966 BESTOVJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.123,66 0,00 0,00 41.123,66
30856. DRAGICA BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1954 GORNJA DRENOVA 0,00 0,00 0,00 41.121,15 0,00 0,00 0,00 0,00 41.121,15
30857. INES SAŠA FRESL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 SAMOBOR 0,00 0,00 0,89 41.114,94 0,00 0,00 0,00 0,00 41.115,83
30858. ELFAT VELIU BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 14.763,79 0,00 16.139,94 10.205,24 0,00 0,00 0,00 0,00 41.108,97
30859. GORAN RUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 9.287,38 0,00 32.089,58 -273,75 0,00 0,00 0,00 0,00 41.103,21
30860. IVAN KAPITANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1985 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 22.838,74 18.262,81 0,00 0,00 0,00 0,00 41.101,55
30861. ZORAN VIŠNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 20,00 41.080,87 0,00 0,00 0,00 0,00 41.100,87
30862. MARIJANA ROKSA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1979 ŽREME 0,00 0,00 0,00 41.099,41 0,00 0,00 0,00 0,00 41.099,41
30863. ZLATKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -1.312,38 42.407,45 0,00 0,00 0,00 0,00 41.095,07
30864. JOŠKO BUTERIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.094,59 0,00 0,00 0,00 0,00 41.094,59
30865. IVANA BRATUŠEVAC ZADARSKA,SUKOŠAN 1982 SUKOŠAN 0,00 0,00 1.306,14 39.784,03 0,00 0,00 0,00 0,00 41.090,17
30866. FRANO DIVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1968 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 41.085,08 0,00 0,00 0,00 0,00 41.085,08
30867. EMIL JURETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1964 KUKULJANI 0,00 0,00 0,00 41.081,29 0,00 0,00 0,00 0,00 41.081,29
30868. MLADEN CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 10.542,40 0,00 0,92 30.537,83 0,00 0,00 0,00 0,00 41.081,15
30869. MARIJA JOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1950 TOVARNIK 0,00 0,00 0,00 41.075,71 0,00 0,00 0,00 0,00 41.075,71
30870. DARKO SRBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1962 STARA PLOŠĆICA 0,00 0,00 0,00 41.066,38 0,00 0,00 0,00 0,00 41.066,38
30871. DOLORES STUPALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1964 SOLIN 9.719,03 0,00 810,20 30.536,81 0,00 0,00 0,00 0,00 41.066,04
30872. DRAGUTIN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1951 PREGRADA 0,00 0,00 25.319,92 15.743,74 0,00 0,00 0,00 0,00 41.063,66
30873. VALENT ŠVAGELJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1951 VUKOVEC 0,00 0,00 0,00 41.060,60 0,00 0,00 0,00 0,00 41.060,60
30874. CHRISTIAN JERINIĆ-MAVRAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE 0,00 0,00 3.267,33 37.792,56 0,00 0,00 0,00 0,00 41.059,89
30875. JOSIP PUĆO ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1958 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 41.058,36 0,00 0,00 0,00 0,00 41.058,36
30876. ROBERTO BUDAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 14.651,06 26.406,32 0,00 0,00 0,00 0,00 41.057,38
30877. SANJA BAČKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO 1974 UBLE 0,00 0,00 0,00 41.056,78 0,00 0,00 0,00 0,00 41.056,78
30878. DARINKA BRADIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 APATOVEC 0,00 0,00 0,00 41.054,36 0,00 0,00 0,00 0,00 41.054,36
30879. ZLATKO GJURGJEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 41.048,68 0,00 0,00 0,00 0,00 41.048,68
30880. SANDI HUDOROVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1989 DUGA RESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.045,23 0,00 0,00 41.045,23
30881. ILIJA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1952 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 41.045,13 0,00 0,00 0,00 0,00 41.045,13
30882. TOMISLAV LALIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1972 BREZOVLJANI 0,00 0,00 0,00 41.044,19 0,00 0,00 0,00 0,00 41.044,19
30883. GORDANA JUŽINIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1963 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 41.042,44 0,00 0,00 0,00 0,00 41.042,44
30884. TAJANA KARAČIĆ ŠAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1974 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.032,58 0,00 0,00 41.032,58
30885. MARIO BEDIĆ MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC 1975 PRIBISLAVEC 0,00 0,00 41.031,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.031,14
30886. ROBERTA FRGAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 16.474,89 24.546,83 0,00 0,00 0,00 0,00 41.021,72
30887. SLAVICA ŠULENTIĆ-VALEČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1973 DONJA RAŠENICA 6.220,48 0,00 0,00 34.800,39 0,00 0,00 0,00 0,00 41.020,87
30888. MIRJANA BELINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 PRESPA 0,00 0,00 0,00 41.019,21 0,00 0,00 0,00 0,00 41.019,21
30889. JADRANKA PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 7.348,42 0,00 -45,43 33.714,02 0,00 0,00 0,00 0,00 41.017,01
30890. ANA PILSKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1980 KUTINSKA SLATINA 0,00 0,00 0,00 41.016,70 0,00 0,00 0,00 0,00 41.016,70
30891. MARTINA CVJETKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1965 LOZOVAC 24.401,14 0,00 16.613,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.014,82
30892. BOŽENA VRGOČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 2.859,76 0,00 -215,63 38.365,59 0,00 0,00 0,00 0,00 41.009,72
30893. DUBRAVKA MAMUZA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 5.977,82 0,00 35.020,51 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 40.998,28
30894. NIKOLA BESEDIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1979 ČAKOVEC 0,00 0,00 1.264,54 39.732,85 0,00 0,00 0,00 0,00 40.997,39
30895. BRANISLAV BLAŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 40.997,21 0,00 0,00 0,00 0,00 40.997,21
30896. JOZO ANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.994,59 0,00 0,00 40.994,59
30897. STJEPAN CVETKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 KUNĐEVEC 0,00 0,00 0,00 40.994,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40.994,56
30898. MARIJA PODRAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1949 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 40.992,74 0,00 0,00 0,00 0,00 40.992,74
30899. ŠIME BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 PRETOKI 0,00 0,00 0,00 40.982,57 0,00 0,00 0,00 0,00 40.982,57
30900. MARIO IVANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1981 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 40.981,14 0,00 0,00 0,00 0,00 40.981,14