OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
30801. MLADEN FLINČEC MEĐIMURSKA,SELNICA 1973 PRAPORČAN 0,00 0,00 -53,33 84.736,44 0,00 0,00 0,00 84.683,11
30802. ALEN PERIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1975 BRIBIR 0,00 0,00 -10,20 84.692,86 0,00 0,00 0,00 84.682,66
30803. IVICA BLAŽANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1983 TENJA 0,00 0,00 0,00 84.679,76 0,00 0,00 0,00 84.679,76
30804. ANTON LJUMEŽI ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1959 ŠIBENIK 9.656,98 0,00 -8.040,62 83.048,32 0,00 0,00 0,00 84.664,68
30805. MARIO MATUSINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 84.661,96 0,00 0,00 0,00 84.661,96
30806. DRAŽEN SUKANEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1971 SAVSKA VES 0,00 0,00 3.910,92 80.746,07 0,00 0,00 0,00 84.656,99
30807. MILAN VELIČAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 84.656,31 0,00 0,00 0,00 84.656,31
30808. VLATKICA ABRAMOVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1961 LUKOVO 0,00 0,00 0,00 84.652,05 0,00 0,00 0,00 84.652,05
30809. MARIJA DORČEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1944 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 84.650,44 0,00 0,00 0,00 84.650,44
30810. MEMIN HAJDARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 685,65 83.963,42 0,00 0,00 0,00 84.649,07
30811. BRENDAN CAMPBELL DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1957 SIOCIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.643,61 0,00 84.643,61
30812. STJEPAN HRASTIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1950 ŠTEFANEC 84.699,71 0,00 -3,71 -52,62 0,00 0,00 0,00 84.643,38
30813. JOSIP PETAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 84.638,72 0,00 0,00 0,00 84.638,72
30814. MILJENKO VIŠNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 -164,55 84.801,04 0,00 0,00 0,00 84.636,49
30815. DRAŽEN RAŠPERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 84.621,28 0,00 0,00 0,00 84.621,28
30816. DARKO JARČEK ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1962 GOLI VRH 7.548,90 0,00 2.268,67 74.796,99 0,00 0,00 0,00 84.614,56
30817. DRAGUTIN LOINJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 84.611,57 0,00 0,00 0,00 84.611,57
30818. KRUNOSLAV RAKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 13.362,86 0,00 13.321,56 57.924,87 0,00 0,00 0,00 84.609,29
30819. VEDRAN KLEMENČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1977 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 14.017,43 70.588,38 0,00 0,00 0,00 84.605,81
30820. ZVONKO AGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1961 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 84.600,50 0,00 0,00 0,00 84.600,50
30821. STJEPAN DUKARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1967 JAZBINA VIŠNJIČKA 0,00 0,00 0,00 84.600,09 0,00 0,00 0,00 84.600,09
30822. ŠTEFAN LUKAČ MEĐIMURSKA,SELNICA 1974 SELNICA 0,00 0,00 0,00 84.599,25 0,00 0,00 0,00 84.599,25
30823. ROBERT IVAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 60.608,62 0,00 9.094,04 14.896,55 0,00 0,00 0,00 84.599,21
30824. BOŽICA KEREŽIJA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 192,87 84.401,38 0,00 0,00 0,00 84.594,25
30825. MILENKO MIJAK ZAGREBAČKA,GRADEC 1951 ZABRĐE 0,00 0,00 0,00 84.586,00 0,00 0,00 0,00 84.586,00
30826. MLADEN PUZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 MARKOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 84.581,95 0,00 0,00 0,00 84.581,95
30827. DARKO BREZOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 68.025,16 0,00 4.405,91 11.876,09 0,00 273,62 0,00 84.580,78
30828. DRAGUTIN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 SELNO 18.584,28 0,00 234,13 65.761,95 0,00 0,00 0,00 84.580,36
30829. ZORAN TUKOVIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1971 BELOSLAVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.578,31 0,00 84.578,31
30830. JELKA CAPAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1954 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 84.577,51 0,00 0,00 0,00 84.577,51
30831. IVO PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1945 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 84.576,06 0,00 0,00 0,00 84.576,06
30832. MLADEN VEKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT -395,68 0,00 0,00 84.971,24 0,00 0,00 0,00 84.575,56
30833. IVAN VRAGOLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1961 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 84.566,91 0,00 0,00 0,00 84.566,91
30834. BORIS VUKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE 23.652,17 0,00 -11,96 60.922,43 0,00 0,00 0,00 84.562,64
30835. LJILJANA ŠATRAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1973 ZAMLADINEC 0,00 0,00 0,00 84.555,69 0,00 0,00 0,00 84.555,69
30836. DAROSLAV MUJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ADAMOVEC 0,00 0,00 4.586,41 0,00 0,00 79.964,40 0,00 84.550,81
30837. TONČI NIGOEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1956 NEREŽIŠĆA 0,00 0,00 0,00 84.548,72 0,00 0,00 0,00 84.548,72
30838. SNJEŽANA ŽIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1968 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 84.547,86 0,00 0,00 0,00 84.547,86
30839. VESNA PAVLOVA ISTARSKA,VRSAR 1977 VRSAR 0,00 0,00 0,00 84.545,43 0,00 0,00 0,00 84.545,43
30840. IVANA MEDVIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.541,42 0,00 84.541,42
30841. IVA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.540,62 0,00 84.540,62
30842. ZUMRETA HAMEDOVIĆ ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 0,00 84.539,98 0,00 0,00 0,00 84.539,98
30843. SAŠA BOBINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 24.512,37 0,00 2.032,16 57.987,02 0,00 0,00 0,00 84.531,55
30844. RUŽA VASKRSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1937 MACUTE 0,00 0,00 0,00 84.531,17 0,00 0,00 0,00 84.531,17
30845. SLAVKO PILJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1949 CIGLENICA ZAGORSKA 0,00 0,00 0,00 84.529,77 0,00 0,00 0,00 84.529,77
30846. ZDENKO FIŠTER ZAGREBAČKA,GRADEC 1972 FUKA 0,00 0,00 0,00 84.528,77 0,00 0,00 0,00 84.528,77
30847. DAMIR BRUSAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 3.565,65 80.963,05 0,00 0,00 0,00 84.528,70
30848. IVANKA PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1954 NOVI VINODOLSKI 27.002,92 0,00 1.282,28 56.242,98 0,00 0,00 0,00 84.528,18
30849. MARIJA POPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1953 KASTAV 70.966,20 0,00 0,00 13.553,10 0,00 0,00 0,00 84.519,30
30850. MARIJAN BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 SVETI MARTIN POD OKIĆEM 0,00 0,00 2.439,39 82.077,76 0,00 0,00 0,00 84.517,15
30851. MARIJA JOZIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1955 KORITNA 0,00 0,00 0,00 84.515,54 0,00 0,00 0,00 84.515,54
30852. FERRUCCIO POLES ISTARSKA,PULA 1949 PULA 0,00 0,00 0,00 84.514,05 0,00 0,00 0,00 84.514,05
30853. DIKA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1951 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 84.514,02 0,00 0,00 0,00 84.514,02
30854. ISIDORA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -70,82 0,00 0,00 84.572,29 0,00 0,00 0,00 84.501,47
30855. ĐORĐE DRAKULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1948 RAJINO POLJE 0,00 0,00 0,00 84.500,47 0,00 0,00 0,00 84.500,47
30856. IVAN SESAR SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1959 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 84.499,71 0,00 0,00 0,00 84.499,71
30857. MLADEN DRAGOBRATOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SLIVNO 1947 BLACE 0,00 0,00 0,00 84.495,55 0,00 0,00 0,00 84.495,55
30858. MARIJAN ŠODEC ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1958 GRAČEC 0,00 0,00 0,00 84.490,92 0,00 0,00 0,00 84.490,92
30859. MARICA RAVNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1965 SEMELJCI 35.675,79 0,00 491,59 48.323,23 0,00 0,00 0,00 84.490,61
30860. DANIJEL BUČAJ ISTARSKA,PULA 1967 PULA -408,79 0,00 24.712,59 60.186,00 0,00 0,00 0,00 84.489,80
30861. ROBERT ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 84.487,41 0,00 0,00 0,00 84.487,41
30862. JAGODA RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1958 STINICA -1.431,00 0,00 299,37 85.607,11 0,00 0,00 0,00 84.475,48
30863. VINKO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 88.109,51 0,00 -3.536,50 -98,57 0,00 0,00 0,00 84.474,44
30864. MIRKO RENIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1954 IVANIĆ-GRAD 23.258,21 0,00 2.674,84 58.540,96 0,00 0,00 0,00 84.474,01
30865. MATO DEVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 9.777,53 0,00 38.187,92 36.506,47 0,00 0,00 0,00 84.471,92
30866. TOMISLAV RUKAVINA ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1975 IVANIĆ-GRAD 9.130,00 0,00 5.430,93 69.905,52 0,00 0,00 0,00 84.466,45
30867. VLADIMIR ZEMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 VELIKO POLJE 0,00 0,00 -327,73 84.793,95 0,00 0,00 0,00 84.466,22
30868. VLADE BAŠIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1947 RADOŠINOVCI 0,00 0,00 0,00 84.455,03 0,00 0,00 0,00 84.455,03
30869. DANIJEL VOJVODIĆ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 84.446,71 0,00 0,00 0,00 84.446,71
30870. RENATO HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.445,43 0,00 84.445,43
30871. RUŽICA VRANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1970 CEROVAC 0,00 0,00 0,00 84.441,59 0,00 0,00 0,00 84.441,59
30872. NADA LUČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1971 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 84.441,31 0,00 0,00 0,00 84.441,31
30873. DAMIR SMETKO SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1964 SIGETAC 425,44 0,00 0,00 84.013,66 0,00 0,00 0,00 84.439,10
30874. MARIO PRODAN ISTARSKA,PULA 1944 PULA 0,00 0,00 0,00 84.434,75 0,00 0,00 0,00 84.434,75
30875. JELICA KOPRIČANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1943 MIHOLJANEC 0,00 0,00 0,00 84.430,42 0,00 0,00 0,00 84.430,42
30876. SAFET JUSIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1968 IZIMJE 30.967,31 0,00 299,60 53.158,79 0,00 0,00 0,00 84.425,70
30877. MIRA ŠARČEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1955 VIDOVCI 0,01 0,00 2.754,90 81.663,67 0,00 0,00 0,00 84.418,58
30878. AZALEA STRELEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 8.025,25 76.392,67 0,00 0,00 0,00 84.417,92
30879. KREŠO JAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.411,70 0,00 84.411,70
30880. MATO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 28.544,23 0,00 16.343,02 39.510,62 0,00 0,00 0,00 84.397,87
30881. GRGO ANZULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1946 JELSA 0,00 0,00 2.618,23 81.778,86 0,00 0,00 0,00 84.397,09
30882. SUZANA HUSMANI ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1988 KNIN 0,00 0,00 0,00 84.395,37 0,00 0,00 0,00 84.395,37
30883. MARIJA VRZAN MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC 1967 DOMAŠINEC 0,00 0,00 0,00 84.387,58 0,00 0,00 0,00 84.387,58
30884. MIROSLAV NINČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -25.340,84 0,00 42.197,77 43.074,77 0,00 24.453,49 0,00 84.385,19
30885. TOMISLAV RAIČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 11.668,67 0,00 0,00 72.698,21 0,00 0,00 0,00 84.366,88
30886. KATICA VIŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1946 POTOK KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 84.366,12 0,00 0,00 0,00 84.366,12
30887. DANIJELA JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1976 KOSTRENA 0,00 0,00 180,04 84.173,11 0,00 0,00 0,00 84.353,15
30888. MILAN RUDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 3.977,87 80.374,73 0,00 0,00 0,00 84.352,60
30889. MARTINA SAKAČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1983 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 84.350,71 0,00 0,00 0,00 84.350,71
30890. IVAN KOŽAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1959 ERDOVEC 0,00 0,00 270,36 83.879,75 0,00 190,26 0,00 84.340,37
30891. STJEPAN KOTORAC POŽEŠKO-SLAVONSKA,BRESTOVAC 1948 DARANOVCI 0,00 0,00 0,00 84.335,44 0,00 0,00 0,00 84.335,44
30892. ANTO MARINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -5.163,29 0,00 848,97 88.647,05 0,00 0,00 0,00 84.332,73
30893. DAMIR ŠOPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 84.332,02 0,00 0,00 0,00 84.332,02
30894. SNJEŽANA POSAVEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1968 KRATEČKO 0,00 0,00 0,00 84.331,97 0,00 0,00 0,00 84.331,97
30895. MLADEN JUREŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -277,95 0,00 -3.966,74 88.574,34 0,00 0,00 0,00 84.329,65
30896. MATO ĆULIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1944 ZATON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.329,45 0,00 84.329,45
30897. BRANKO ĐURMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1968 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 84.329,15 0,00 0,00 0,00 84.329,15
30898. JOSIP ZENKO OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1943 LEDENIK 0,00 0,00 0,00 84.322,66 0,00 0,00 0,00 84.322,66
30899. ALEKSANDRA CRNOGORAC ISTARSKA,UMAG 1969 JURICANI 0,00 0,00 2.402,99 81.917,53 0,00 0,00 0,00 84.320,52
30900. LIDIJA TOMAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1973 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 84.319,61 0,00 0,00 0,00 84.319,61