OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
30801. SANI REDŽEPI ISTARSKA,ROVINJ 1980 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 92.991,33 0,00 0,00 0,00 92.991,33
30802. KATICA BEBEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 92.988,20 0,00 0,00 0,00 92.988,20
30803. ŽELJKO PAUKOVAC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 NORŠIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 92.986,09 0,00 0,00 0,00 92.986,09
30804. HRVOJE MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 843,05 0,00 1.986,28 90.156,55 0,00 0,00 0,00 92.985,88
30805. JOVO SMOLJANOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1955 VELIKI POGANAC 0,00 0,00 0,00 92.982,59 0,00 0,00 0,00 92.982,59
30806. ZDENKO MAĐARČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.979,48 0,00 92.979,48
30807. JADRANKA MARKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 92.978,15 0,00 0,00 0,00 92.978,15
30808. DRAŽAN MIŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.975,58 0,00 92.975,58
30809. ANA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 12.938,46 80.034,33 0,00 0,00 0,00 92.972,79
30810. NIKOLA RAK ISTARSKA,POREČ 1966 POREČ - PARENZO 24.402,24 0,00 -194,46 68.764,16 0,00 0,00 0,00 92.971,94
30811. IVONA LOZUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1989 OSIJEK 34.207,20 0,00 1.746,46 57.015,73 0,00 0,00 0,00 92.969,39
30812. ŽELJKO CUPAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 92.967,77 0,00 0,00 0,00 92.967,77
30813. MUNIB MEMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 92.960,68 0,00 0,00 0,00 92.960,68
30814. TOMISLAV MIKELIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 92.959,09 0,00 0,00 0,00 92.959,09
30815. MUSTAFA BEGANAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 92.957,46 0,00 0,00 0,00 92.957,46
30816. MARIJANA FILIPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 28.358,58 0,00 3.784,81 60.810,27 0,00 0,00 0,00 92.953,66
30817. ZLATA HULJEV-BIONDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 50.896,11 0,00 0,00 42.055,73 0,00 0,00 0,00 92.951,84
30818. IVAN CUG BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1958 NARTA 2.870,37 0,00 0,00 90.079,41 0,00 0,00 0,00 92.949,78
30819. PAŠKO DUČKIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1952 STARO ČIĆE 0,00 0,00 0,00 92.960,04 0,00 -12,08 0,00 92.947,96
30820. ADA JAKOBEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 NOVA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 92.941,61 0,00 0,00 0,00 92.941,61
30821. ŽARKO GOTAL ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 ZRINŠĆINA 0,00 0,00 4.572,63 88.355,00 0,00 0,00 0,00 92.927,63
30822. KARLA OŠO ISTARSKA,BUZET 1993 SVETI IVAN 93.207,68 0,00 0,00 -288,10 0,00 0,00 0,00 92.919,58
30823. GRGO ANZULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1946 JELSA 0,00 0,00 2.864,20 90.049,72 0,00 0,00 0,00 92.913,92
30824. IVAN LUKIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1957 BIOGRAD NA MORU 16.447,78 0,00 -424,35 76.889,81 0,00 0,00 0,00 92.913,24
30825. ZVONKO SOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1949 DUBOVEC 0,00 0,00 0,00 92.906,76 0,00 0,00 0,00 92.906,76
30826. VESNA JANČIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1971 JARMINA 0,00 0,00 0,00 92.900,99 0,00 0,00 0,00 92.900,99
30827. NENAD STUPAR ISTARSKA,PULA 1985 PULA 0,00 0,00 0,00 92.899,75 0,00 0,00 0,00 92.899,75
30828. LJUBICA MIŠETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1960 SELCA 0,00 0,00 621,51 92.277,85 0,00 0,00 0,00 92.899,36
30829. MATO ĐOTLO ISTARSKA,POREČ 1949 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 33.739,02 59.155,57 0,00 0,00 0,00 92.894,59
30830. DARKO PETRIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1967 OROVAC 0,00 0,00 0,00 92.891,85 0,00 0,00 0,00 92.891,85
30831. ANA MIKLEČIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 92.891,39 0,00 0,00 0,00 92.891,39
30832. ŠTEFANIJA ŠKUDAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1934 GORNJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 92.880,17 0,00 0,00 0,00 92.880,17
30833. DRAŽEN BREZOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 ŠIŠLJAVIĆ 0,00 0,00 0,00 92.874,92 0,00 0,00 0,00 92.874,92
30834. NENSI ŠALOV ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 0,00 0,00 0,00 92.874,68 0,00 0,00 0,00 92.874,68
30835. MONIKA ĐUREŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 JEŽDOVEC 0,00 0,00 3.479,45 89.391,93 0,00 0,00 0,00 92.871,38
30836. MILKA POSNJAK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1947 KAMENIČKO PODGORJE 0,00 0,00 0,00 92.855,80 0,00 0,00 0,00 92.855,80
30837. IVICA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 BREBERNICA 0,00 0,00 0,00 -99,94 0,00 92.953,57 0,00 92.853,63
30838. JOVAN NINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1965 ŠMRIKA 0,00 0,00 0,00 92.847,47 0,00 0,00 0,00 92.847,47
30839. MIRKO VUJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1947 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 92.844,44 0,00 0,00 0,00 92.844,44
30840. JOSIP JAKOPEC OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1957 POPOVAC 38.767,61 0,00 -113,03 54.187,90 0,00 0,00 0,00 92.842,48
30841. ANDREA PAVLOVIĆ ISTARSKA,PULA 1981 PULA 0,00 0,00 -238,36 93.079,32 0,00 0,00 0,00 92.840,96
30842. ŽARKO PETREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 92.837,47 0,00 0,00 0,00 92.837,47
30843. SUZANA DUGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 588,26 92.240,60 0,00 0,00 0,00 92.828,86
30844. MIROSLAV KRAMAR MEĐIMURSKA,PRELOG 1964 ČEHOVEC -408,42 0,00 0,00 93.236,86 0,00 0,00 0,00 92.828,44
30845. ZDENKA ZLATIĆ ISTARSKA,LANIŠĆE 1966 PRAPOĆE 0,00 0,00 0,00 92.815,63 0,00 0,00 0,00 92.815,63
30846. SLAVKO ŠIMARA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1950 PODRAVSKA MOSLAVINA 0,00 0,00 0,00 92.806,76 0,00 0,00 0,00 92.806,76
30847. LEA ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 53.170,09 0,00 9.761,13 29.871,62 0,00 0,00 0,00 92.802,84
30848. IVAN IBRIKS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1987 SUHOPOLJE 46.744,18 0,00 18.185,54 27.864,60 0,00 0,00 0,00 92.794,32
30849. BOŽICA SUŠEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1964 NOVO MJESTO 0,00 0,00 0,00 92.792,48 0,00 0,00 0,00 92.792,48
30850. LJUDEVIT TUŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1945 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 92.783,71 0,00 0,00 0,00 92.783,71
30851. TONKO DOMAZET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 92.781,71 0,00 0,00 0,00 92.781,71
30852. ROBERT IVANETIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1979 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 8.173,05 84.608,53 0,00 0,00 0,00 92.781,58
30853. IVAN BABIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 0,00 92.776,00 0,00 0,00 0,00 92.776,00
30854. SLAVICA ZLATAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1951 GOLA 0,00 0,00 0,00 92.771,91 0,00 0,00 0,00 92.771,91
30855. MARA LALIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1952 OROVAC 0,00 0,00 0,00 92.770,53 0,00 0,00 0,00 92.770,53
30856. ZDRAVKO BOŠNJAK ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1969 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 92.770,08 0,00 0,00 0,00 92.770,08
30857. VANJA OMERO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 43.397,74 0,00 0,00 49.368,87 0,00 0,00 0,00 92.766,61
30858. ŽELJKO BARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 7.147,62 0,00 0,00 85.614,74 0,00 0,00 0,00 92.762,36
30859. MIHAELA UČAKAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1977 GREDA SUNJSKA 0,00 0,00 3.238,57 89.522,75 0,00 0,00 0,00 92.761,32
30860. NEDELJKA JAKOVLJEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1954 BREZOVLJANI 0,00 0,00 0,00 92.760,86 0,00 0,00 0,00 92.760,86
30861. MIRJANA CICNJAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 VELIKA GORICA 0,00 0,00 1.262,12 91.496,56 0,00 0,00 0,00 92.758,68
30862. ROBERTINA MATIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 57.097,42 3.828,55 0,00 31.825,66 0,00 92.751,63
30863. DŽEVAD TURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -4.312,64 97.063,56 0,00 0,00 0,00 92.750,92
30864. MARIJANA ĆORLUKA BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1977 GORNJA VRBA 0,00 0,00 4.358,37 88.388,87 0,00 0,00 0,00 92.747,24
30865. BRANKO JANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1936 NOVO KUSONJE 0,00 0,00 0,00 92.747,20 0,00 0,00 0,00 92.747,20
30866. TOMISLAV CIGANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 14.742,72 0,00 10.143,10 67.856,62 0,00 0,00 0,00 92.742,44
30867. IBRO MEHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 92.742,42 0,00 0,00 0,00 92.742,42
30868. DARKO MARIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.733,65 0,00 92.733,65
30869. JAKOV SRHOJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1987 LOVIŠTE 0,00 0,00 36.310,56 56.411,49 0,00 0,00 0,00 92.722,05
30870. MIRO VUKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1953 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 92.721,28 0,00 0,00 0,00 92.721,28
30871. MILAN ŠILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LEĆEVICA 1961 KLADNJICE 0,00 0,00 -352,95 93.072,66 0,00 0,00 0,00 92.719,71
30872. MARINA SIMIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 POZNANOVEC 0,00 0,00 0,00 92.709,80 0,00 0,00 0,00 92.709,80
30873. JULIJANA POLJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 92.707,37 0,00 0,00 0,00 92.707,37
30874. HRVOJE SKOMRAK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1980 ZAPREŠIĆ 56.424,05 0,00 8.982,66 27.298,34 0,00 0,00 0,00 92.705,05
30875. STJEPAN ČAVRAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1950 MAHOVO 0,00 0,00 0,00 92.702,30 0,00 0,00 0,00 92.702,30
30876. SUVAD MAHMUTOVIĆ ISTARSKA,BUJE 1964 BUJE -2,87 0,00 220,83 92.478,33 0,00 0,00 0,00 92.696,29
30877. IVAN CVETNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1947 GORNJI DRAGIČEVCI 0,00 0,00 0,00 89.558,45 0,00 3.129,84 0,00 92.688,29
30878. KATICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1953 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 92.684,09 0,00 0,00 0,00 92.684,09
30879. MARIO DALLEASTE OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1983 OSIJEK -447,66 0,00 734,35 92.393,95 0,00 0,00 0,00 92.680,64
30880. LJUBICA PIRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 0,00 92.676,45 0,00 0,00 0,00 92.676,45
30881. STJEPAN MILOŠČIĆ ZAGREBAČKA,ORLE 1960 VELEŠEVEC 0,00 0,00 0,00 92.673,52 0,00 0,00 0,00 92.673,52
30882. ILONKA PANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1963 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 92.667,31 0,00 0,00 0,00 92.667,31
30883. JOSIP GALIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1961 VELIKI KOMOR 7.834,12 0,00 246,41 84.583,87 0,00 0,00 0,00 92.664,40
30884. ELVIR LUBENOVIĆ ISTARSKA,PULA 1980 PULA 19.603,56 0,00 1.683,40 71.375,73 0,00 0,00 0,00 92.662,69
30885. SANJIN BRAJKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1968 NOVAKI 21.117,14 0,00 1.316,88 70.222,40 0,00 0,00 0,00 92.656,42
30886. DENIS MAŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1990 VUKOVAR 0,00 0,00 442,62 92.200,95 0,00 0,00 0,00 92.643,57
30887. JOSIP NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1966 LOVREĆ 0,00 0,00 0,00 92.642,81 0,00 0,00 0,00 92.642,81
30888. DESANKA ERCEG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1948 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 92.640,51 0,00 0,00 0,00 92.640,51
30889. VESNA BERIŠA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA GORICA 0,00 0,00 1.493,57 92.482,21 -1.336,13 0,00 0,00 92.639,65
30890. MARIO BRCKOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1977 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 92.638,40 0,00 0,00 0,00 92.638,40
30891. JOZICA KRNIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1973 ŠIBENIK 67.686,01 0,00 5.024,57 19.916,84 0,00 0,00 0,00 92.627,42
30892. ZLATA STRUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1956 SVETA HELENA 0,00 0,00 0,00 92.625,11 0,00 0,00 0,00 92.625,11
30893. ANDREA JERBIĆ ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR 0,00 0,00 3.725,32 88.898,40 0,00 0,00 0,00 92.623,72
30894. ŽELJKO DUPOR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 12.402,06 80.216,47 0,00 0,00 0,00 92.618,53
30895. DRAGICA POKAS SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1965 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 92.612,77 0,00 0,00 0,00 92.612,77
30896. MERICA BIĆANIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1971 KNIN 0,00 0,00 93,97 92.510,08 0,00 0,00 0,00 92.604,05
30897. MEMIN HAJDARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 685,65 91.913,72 0,00 0,00 0,00 92.599,37
30898. STIPE BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1949 NOVOSELO BILAJSKO 0,00 0,00 32.071,90 60.525,53 0,00 0,00 0,00 92.597,43
30899. DJURO KLINČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1959 TURNAŠICA -2,22 0,00 -705,42 93.302,47 0,00 0,00 0,00 92.594,83
30900. IVO JURIŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,TRPANJ 1946 TRPANJ 8,34 0,00 0,00 92.583,18 0,00 0,00 0,00 92.591,52