OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20701. ZDRAVKO VINCEK ZADARSKA,VIR 1962 VIR 17.471,43 0,00 1.253,36 118.535,60 0,00 3.847,02 0,00 141.107,41
20702. ANKA BIRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1952 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 1.663,62 139.425,89 0,00 0,00 0,00 141.089,51
20703. DAVOR MRKOBRAD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 4,23 0,00 80.613,27 60.470,41 0,00 0,00 0,00 141.087,91
20704. NEVEN DOKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 31.138,62 0,00 5.792,80 104.152,32 0,00 0,00 0,00 141.083,74
20705. NADA HALONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 SESVETE 0,00 0,00 -98,40 141.179,90 0,00 0,00 0,00 141.081,50
20706. IVAN SUBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 78.607,90 0,00 6,13 62.460,70 0,00 0,00 0,00 141.074,73
20707. BOŽO MATIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ 1973 ČAVOGLAVE -247,49 0,00 -889,80 142.207,85 0,00 0,00 0,00 141.070,56
20708. ANTE ZORIČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1937 PAKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 141.066,97 0,00 0,00 0,00 141.066,97
20709. IVANA BILOKAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL KAMBELOVAC -45,03 0,00 8.641,09 132.372,23 0,00 89,07 0,00 141.057,36
20710. JELENA SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 43.289,44 0,00 8.318,41 89.449,18 0,00 0,00 0,00 141.057,03
20711. STJEPAN ADLEŠIĆ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1951 MRZLJAKI 0,00 0,00 0,00 141.055,16 0,00 0,00 0,00 141.055,16
20712. SLAVKO MILETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 STARČEVLJANI 0,00 0,00 0,00 141.053,97 0,00 0,00 0,00 141.053,97
20713. STJEPAN IVAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 141.051,07 0,00 0,00 0,00 141.051,07
20714. BLAŽENKA BERTEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.044,22 0,00 0,00 0,00 141.044,22
20715. ZVONIMIR MIKŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1934 KARLOVAC 0,00 0,00 -75,63 141.113,62 0,00 0,00 0,00 141.037,99
20716. LIDIJA CANAJ VARAŽDINSKA,IVANEC 1971 IVANEC 0,00 0,00 4.104,07 136.928,48 0,00 0,00 0,00 141.032,55
20717. NIKOLINA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 2.524,80 138.506,96 0,00 0,00 0,00 141.031,76
20718. SAŠA ĐUKIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1975 IVANEC 89.808,34 0,00 21.397,36 29.809,00 0,00 0,00 0,00 141.014,70
20719. DRAGUTIN ŠAŠEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1947 SELNICA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 141.013,18 0,00 0,00 0,00 141.013,18
20720. ANKICA KULČICKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1975 NOVSKA 49.116,23 0,00 5.030,57 86.843,10 0,00 0,00 0,00 140.989,90
20721. IVAN DUKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1984 ŠIBENIK 24.989,41 0,00 9.486,37 106.513,91 0,00 0,00 0,00 140.989,69
20722. BRANKICA KUMPEZ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1955 GUŠĆE 0,00 0,00 0,00 140.984,99 0,00 0,00 0,00 140.984,99
20723. SILVANA LUČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 13.572,19 0,00 7.044,24 120.355,11 0,00 0,00 0,00 140.971,54
20724. DARKO SUDAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1961 ZRINSKI TOPOLOVAC 0,00 0,00 -1.144,43 142.115,69 0,00 0,00 0,00 140.971,26
20725. ĐURO SIROGLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 9.374,46 0,00 0,00 131.585,27 0,00 0,00 0,00 140.959,73
20726. DALIBOR PARANOS ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1959 ŠUMEĆANI 0,00 0,00 0,00 140.957,99 0,00 0,00 0,00 140.957,99
20727. VLADIMIR KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 27.177,62 0,00 13.106,10 100.662,36 0,00 0,00 0,00 140.946,08
20728. IVAN HAJEC MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1943 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 140.932,27 0,00 0,00 0,00 140.932,27
20729. BARICA STANTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 12.078,82 20.072,55 0,00 108.779,18 0,00 0,00 0,00 140.930,55
20730. JOSIP KOLAR ISTARSKA,PULA 1954 PULA 18.137,16 32.169,71 9,45 49.182,11 0,00 41.430,59 0,00 140.929,02
20731. MARTINA ČERVENI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1987 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 140.915,58 0,00 0,00 0,00 140.915,58
20732. LJILJANA IVANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1965 MEĐA 0,00 0,00 0,00 140.908,23 0,00 0,00 0,00 140.908,23
20733. JOŠKO KLJAIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1976 ŠIBENIK 32.599,03 0,00 14.168,92 94.138,59 0,00 0,00 0,00 140.906,54
20734. NEDJELJKO RODIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,UNEŠIĆ 1958 GORNJE PLANJANE 0,00 0,00 0,00 140.896,76 0,00 0,00 0,00 140.896,76
20735. SNJEŽANA BARUKČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.890,46 0,00 0,00 0,00 140.890,46
20736. IVAN PLEŠA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1953 BISTRINCI 0,00 0,00 0,00 140.883,79 0,00 0,00 0,00 140.883,79
20737. ZVONKO JUREN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1954 ŠAŠEVO 0,00 0,00 0,00 140.873,85 0,00 0,00 0,00 140.873,85
20738. TIJANA KRAMARIĆ LJUBOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.868,98 0,00 0,00 0,00 140.868,98
20739. IVANA DOŠLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 55.941,80 0,00 47.717,45 37.196,49 0,00 0,00 0,00 140.855,74
20740. HRVOJE TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 512,60 140.338,50 0,00 0,00 0,00 140.851,10
20741. BOŽIDAR HAJDAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1964 ŠPIČKOVINA 26.322,65 0,00 3.698,79 110.821,73 0,00 0,00 0,00 140.843,17
20742. JULKA BRANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1956 BRAČEVCI 0,00 0,00 0,00 140.833,65 0,00 0,00 0,00 140.833,65
20743. SREĆKO FAFANĐEL PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1969 SUPETARSKA DRAGA 6.782,88 0,00 449,24 133.598,14 0,00 0,00 0,00 140.830,26
20744. STJEPAN KRZNAR MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC 1984 DOMAŠINEC 0,00 0,00 0,00 140.823,95 0,00 0,00 0,00 140.823,95
20745. IVA DUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1937 KOŠUTE 31.533,00 0,00 9.702,97 99.587,32 0,00 0,00 0,00 140.823,29
20746. IVAN SKOBLAR ZADARSKA,PRIVLAKA 1947 PRIVLAKA 0,00 0,00 -1.252,59 142.073,04 0,00 0,00 0,00 140.820,45
20747. EDINA KARABAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1976 MOŠĆENICA 0,00 0,00 6.707,11 134.109,10 0,00 0,00 0,00 140.816,21
20748. ANA BAŽANT OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1955 GORJANI 0,00 0,00 0,00 140.811,97 0,00 0,00 0,00 140.811,97
20749. MARICA RAIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1953 VELIKA TRNAVA 0,00 0,00 0,00 140.757,31 0,00 0,00 0,00 140.757,31
20750. ZORAN ĐURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1959 REKA 0,00 0,00 0,00 140.756,91 0,00 0,00 0,00 140.756,91
20751. DANIJEL BRKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1986 ZADAR 28.811,65 0,00 3.127,00 108.810,20 0,00 0,00 0,00 140.748,85
20752. STIPE TODOROVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1985 GREBAŠTICA 0,00 0,00 23.077,18 117.659,40 0,00 0,00 0,00 140.736,58
20753. ANKICA VINOVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.735,56 0,00 0,00 0,00 140.735,56
20754. SANJA IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 7.864,52 132.854,97 0,00 0,00 0,00 140.719,49
20755. MILKA PIRŠIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1958 DONJE TABORIŠTE 1.206,21 0,00 0,00 139.509,83 0,00 0,00 0,00 140.716,04
20756. MARIJA TUSTEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1937 DESNO ŽELJEZNO 0,00 0,00 0,00 140.715,98 0,00 0,00 0,00 140.715,98
20757. MIRA ŠOSTAREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1968 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 140.715,63 0,00 0,00 0,00 140.715,63
20758. LJILJANA MIKOLČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1949 LAZE 0,24 0,00 -439,85 141.151,34 0,00 0,00 0,00 140.711,73
20759. MILIJAN PEJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 VUKOSAVLJE 0,00 0,00 0,00 140.703,69 0,00 0,00 0,00 140.703,69
20760. DRAGAN PETROVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 MODRIČA 0,00 0,00 0,00 140.703,31 0,00 0,00 0,00 140.703,31
20761. RONALD ŠTEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.699,98 0,00 140.699,98
20762. ANITA KAŠELIĆ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 28.031,56 0,00 7.941,24 104.724,68 0,00 0,00 0,00 140.697,48
20763. PERO IVANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1939 DRVENIK 0,00 0,00 0,00 140.695,18 0,00 0,00 0,00 140.695,18
20764. MARIJA RATKOVIĆ-MASNEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 ŽIBRINOVEC 0,00 0,00 0,00 139.462,14 0,00 1.228,80 0,00 140.690,94
20765. TOMISLAV FIJALA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1953 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 140.670,19 0,00 0,00 0,00 140.670,19
20766. MANUELA KRALJIĆ MARSENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 62.087,74 0,00 549,24 78.030,50 0,00 0,00 0,00 140.667,48
20767. ANTUN VIDIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1953 KAPTOL 24.675,81 0,00 0,00 115.974,48 0,00 0,00 0,00 140.650,29
20768. BAJRAM SELMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.646,66 0,00 0,00 0,00 140.646,66
20769. MLADEN POSAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC 1952 IMBRIOVEC 0,00 0,00 0,00 140.642,60 0,00 0,00 0,00 140.642,60
20770. VLADIMIR ZLATAREK PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1953 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 140.642,28 0,00 0,00 0,00 140.642,28
20771. ANICA POSAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1961 ŠEMOVCI 0,00 0,00 0,00 140.639,64 0,00 0,00 0,00 140.639,64
20772. ANĐELA KIŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1943 NOVAČKA 0,00 0,00 0,00 140.638,10 0,00 0,00 0,00 140.638,10
20773. ZLATICA KURTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1950 MIHOLAŠĆICA 33.276,50 0,00 2.279,84 105.062,13 0,00 0,00 0,00 140.618,47
20774. SLAVKA MAJER OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1949 LEVANJSKA VAROŠ 0,00 0,00 0,00 140.613,28 0,00 0,00 0,00 140.613,28
20775. IRENA MILER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 21.582,48 0,00 5.604,48 113.422,69 0,00 0,00 0,00 140.609,65
20776. NADA LESKOVAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 140.594,11 0,00 0,00 0,00 140.594,11
20777. ŠIMUN VUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1943 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 140.592,81 0,00 0,00 0,00 140.592,81
20778. NEDILJKO JURIĆ-KAĆUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1947 DOLIĆA DRAGA 0,00 0,00 0,00 140.592,39 0,00 0,00 0,00 140.592,39
20779. MARA LOVREC ZAGREBAČKA,STUPNIK 1957 GORNJI STUPNIK 0,03 0,00 2.236,24 138.352,68 0,00 0,00 0,00 140.588,95
20780. ŠIME MIČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1984 ZADAR 0,00 0,00 -123,53 140.712,43 0,00 0,00 0,00 140.588,90
20781. VESNA ŠATOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1956 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 2.564,60 138.015,66 0,00 0,00 0,00 140.580,26
20782. JOSIP KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.575,86 0,00 0,00 0,00 140.575,86
20783. BOSILJKA KVEŠTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 LEPAJCI 13.117,72 0,00 8.495,64 118.955,55 0,00 0,00 0,00 140.568,91
20784. LIDIJA PILJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1968 OMIŠ 25.465,67 0,00 -3.454,89 118.528,00 0,00 0,00 0,00 140.538,78
20785. MLADEN GALINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 SISAK 14.155,22 0,00 -3.585,50 129.968,86 0,00 0,00 0,00 140.538,58
20786. RADENKO PAVUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 34.481,31 106.050,11 0,00 0,00 0,00 140.531,42
20787. ANA TEPIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1982 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 140.503,78 0,00 0,00 0,00 140.503,78
20788. NADA VUKASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 136.353,98 -23,04 4.161,90 0,00 0,00 0,00 140.492,84
20789. NIKOLA ĆURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1974 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 140.486,87 0,00 140.488,24
20790. BRANKICA ŠERBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 35.934,93 0,00 841,23 103.708,72 0,00 0,00 0,00 140.484,88
20791. IVAN LENČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1944 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 140.474,35 0,00 0,00 0,00 140.474,35
20792. DANIJELA BUČAR KARLOVAČKA,ŽAKANJE 1980 DONJI BUKOVAC ŽAKANJSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.454,47 0,00 140.454,47
20793. JASMINKA KOS-HARJAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 -434,16 140.885,38 0,00 0,00 0,00 140.451,22
20794. STJEPAN KOZJAK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1950 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 140.447,61 0,00 0,00 0,00 140.447,61
20795. LJILJANA LEVAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1965 LIJEVO TREBARJEVO 0,00 0,00 0,00 140.447,28 0,00 0,00 0,00 140.447,28
20796. ŽELJKO JAPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.435,59 0,00 0,00 0,00 140.435,59
20797. GORAN PETKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 0,00 140.434,83 0,00 0,00 0,00 140.434,83
20798. DOMAGOJ KOLONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 17.140,02 0,00 0,33 123.286,43 0,00 0,00 0,00 140.426,78
20799. JASNA ZLATAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.426,51 0,00 0,00 0,00 140.426,51
20800. MARTIN FILIPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1954 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 140.422,55 0,00 0,00 0,00 140.422,55