OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20701. ANTE BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1979 TURJACI 0,00 0,00 -608,08 148.484,25 0,00 0,00 0,00 147.876,17
20702. ANKA BIRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1952 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 1.800,63 146.068,23 0,00 0,00 0,00 147.868,86
20703. MILOJA PATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1961 BOBOTA 13.503,06 0,00 0,00 134.364,00 0,00 0,00 0,00 147.867,06
20704. ANA TEPIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1982 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 147.862,94 0,00 0,00 0,00 147.862,94
20705. IVA BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1966 DONJI PROLOŽAC 0,00 0,00 -1.170,92 149.031,87 0,00 0,00 0,00 147.860,95
20706. LUCIO KOSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 147.858,53 0,00 0,00 0,00 147.858,53
20707. BRANKO IVANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1967 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 147.838,72 0,00 0,00 0,00 147.838,72
20708. IVICA ĆURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 10.894,25 0,00 10.761,40 126.169,80 0,00 0,00 0,00 147.825,45
20709. MIRJANA MARIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1938 DOBROGOŠĆE 0,00 0,00 0,00 147.824,23 0,00 0,00 0,00 147.824,23
20710. ĐURO HUDOLETNJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 VEĆESLAVEC 0,00 0,00 0,00 147.816,25 0,00 0,00 0,00 147.816,25
20711. ŠIME BARAĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1980 JOVIĆI 80.378,64 0,00 -13.523,94 80.960,21 0,00 0,00 0,00 147.814,91
20712. VASILJKA KLJUČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 4.106,56 0,00 699,84 142.986,04 0,00 0,00 0,00 147.792,44
20713. GORAN PETKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 0,00 147.790,46 0,00 0,00 0,00 147.790,46
20714. ZORAN LAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 171.165,47 0,00 -5.495,77 -17.880,63 0,00 0,00 0,00 147.789,07
20715. GORDANA KOKAN SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1960 DICMO SIČANE 33.856,72 0,00 29.114,73 84.816,48 0,00 0,00 0,00 147.787,93
20716. VESNA TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1963 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 147.785,54 0,00 0,00 0,00 147.785,54
20717. SANDRA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1970 VEDRINE 2.045,21 0,00 3.464,37 142.275,21 0,00 0,00 0,00 147.784,79
20718. IVANKA RANOGAJEC OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1972 SAMATOVCI 0,00 0,00 0,00 147.780,50 0,00 0,00 0,00 147.780,50
20719. MATO ANDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1954 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 147.768,64 0,00 0,00 0,00 147.768,64
20720. IVANA LADAŠIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1977 JASTREBARSKO 104.173,84 0,00 1.326,88 42.259,05 0,00 0,00 0,00 147.759,77
20721. GORDANA LEPŠANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 147.758,16 0,00 0,00 0,00 147.758,16
20722. VANJA ĐERMANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1982 MALI ZDENCI -288,95 0,00 0,00 148.042,85 0,00 0,00 0,00 147.753,90
20723. FRANJO PETRAVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1929 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 147.747,11 0,00 0,00 0,00 147.747,11
20724. STJEPAN PRAKATUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1958 PRIVLAKA 48.749,66 0,00 5.311,39 93.680,52 0,00 0,00 0,00 147.741,57
20725. VESNA ŠIJAK GABAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 -181,08 147.909,31 0,00 0,00 0,00 147.728,23
20726. RUŽICA KRALJ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1962 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 0,00 147.723,53 0,00 0,00 0,00 147.723,53
20727. GORDANA ŠAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 147.719,64 0,00 0,00 0,00 147.719,64
20728. ANA BAŽANT OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1955 GORJANI 0,00 0,00 0,00 147.717,15 0,00 0,00 0,00 147.717,15
20729. NEVENKA IVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 5.599,22 0,00 6.536,50 135.573,40 0,00 0,00 0,00 147.709,12
20730. KATICA BRKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1973 NOVSKA 59.039,31 0,00 0,00 88.666,67 0,00 0,00 0,00 147.705,98
20731. MARIJO JAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 1,90 147.702,69 0,00 0,00 0,00 147.704,59
20732. SVJETLANA STANIŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1963 NOVI SLANKAMEN 0,00 0,00 0,00 147.676,31 0,00 0,00 0,00 147.676,31
20733. STJEPAN PINTARIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1931 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 147.651,97 0,00 0,00 0,00 147.651,97
20734. EVA KESERICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1962 POTOK 0,00 0,00 0,00 147.648,63 0,00 0,00 0,00 147.648,63
20735. TOMISLAV FIJALA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1953 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 147.642,30 0,00 0,00 0,00 147.642,30
20736. HEBIB ALJIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 6.147,00 141.492,12 0,00 0,00 0,00 147.639,12
20737. ANĐELKA KRUŽIĆ ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR 0,00 0,00 0,00 147.638,05 0,00 0,00 0,00 147.638,05
20738. DUŠKO SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 460,66 0,00 0,00 147.170,62 0,00 0,00 0,00 147.631,28
20739. MIRA MATOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1962 HRVACE 0,00 0,00 1.640,71 145.973,85 0,00 0,00 0,00 147.614,56
20740. ELIZABETA ĆUSTIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1977 MURVICA 118.455,03 -2.775,41 6,98 31.924,68 0,00 0,00 0,00 147.611,28
20741. ZORAN BUDISAVLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 2.141,94 0,00 5.420,51 140.040,01 0,00 0,00 0,00 147.602,46
20742. ZLATKO ČEAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1962 BISTRAČ 0,00 0,00 0,00 147.597,57 0,00 0,00 0,00 147.597,57
20743. STEVEN HORVAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 147.587,28 0,00 0,00 0,00 147.587,28
20744. MARTIN KOLAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1952 SVETA ANA 0,00 0,00 0,00 147.586,80 0,00 0,00 0,00 147.586,80
20745. JADRANKA RADENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.585,66 0,00 147.585,66
20746. KRISTINA HIL ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 2.561,73 145.015,63 0,00 0,00 0,00 147.577,36
20747. IVAN PLEŠA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1953 BISTRINCI 0,00 0,00 0,00 147.568,00 0,00 0,00 0,00 147.568,00
20748. SABINA DURAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 64.032,83 0,00 998,60 82.530,36 0,00 0,00 0,00 147.561,79
20749. ANITA KRIŠTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 3.672,03 143.884,80 0,00 0,00 0,00 147.556,83
20750. SANDRA VAVRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 150.336,19 0,00 0,00 -2.783,61 0,00 147.552,58
20751. BRANKA KURKIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1960 MLINI 0,00 0,00 0,00 147.551,76 0,00 0,00 0,00 147.551,76
20752. VINKO TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 147.549,33 0,00 0,00 0,00 147.549,33
20753. ATIF GRAHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.547,46 0,00 0,00 0,00 147.547,46
20754. MARINA SEVER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 RAKITOVEC 0,00 0,00 0,00 147.546,45 0,00 0,00 0,00 147.546,45
20755. AGATA ŠUTALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 SESVETE 0,00 0,00 0,00 147.544,06 0,00 0,00 0,00 147.544,06
20756. LJUBICA GRUBIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1961 ŠIBENIK 21.496,95 0,00 5.742,94 120.289,69 0,00 0,00 0,00 147.529,58
20757. DARKO TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 1.081,01 146.448,34 0,00 0,00 0,00 147.529,35
20758. ANTUN ŠPANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1969 ADŽAMOVCI 17.683,31 0,00 1.210,61 128.609,39 0,00 0,00 0,00 147.503,31
20759. FRANJO VARVIR VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1955 ŽUPANEC 0,00 0,00 0,00 147.500,36 0,00 0,00 0,00 147.500,36
20760. JOSIP ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1973 KRAPINA 4.003,63 0,00 0,31 143.489,93 0,00 0,00 0,00 147.493,87
20761. IVICA KANJER ZADARSKA,ZADAR 1972 ZADAR 9.586,83 0,00 -247,13 138.147,10 0,00 0,00 0,00 147.486,80
20762. PETAR MATIŠA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1954 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 147.482,63 0,00 0,00 0,00 147.482,63
20763. NEVEN KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 4.754,72 0,00 -401,50 143.128,18 0,00 0,00 0,00 147.481,40
20764. ZLATICA KURTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1950 MIHOLAŠĆICA 34.867,92 0,00 2.373,89 110.237,69 0,00 0,00 0,00 147.479,50
20765. TEODOR ŠTETER PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 UNIJE 0,00 0,00 0,00 147.474,17 0,00 0,00 0,00 147.474,17
20766. TIJANA KRAMARIĆ LJUBOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.470,89 0,00 0,00 0,00 147.470,89
20767. BRANKO KOSTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1964 VERA 0,05 0,00 2.096,22 145.368,74 0,00 0,00 0,00 147.465,01
20768. VJEKOSLAV FRIŠČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1953 KUTNJAK 0,00 0,00 0,00 147.397,37 0,00 64,60 0,00 147.461,97
20769. NADICA TINODI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1967 DONJI FODROVEC 0,00 0,00 0,00 147.461,90 0,00 0,00 0,00 147.461,90
20770. IVICA DUJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 147.438,34 0,00 0,00 0,00 147.438,34
20771. ANĐELINA HUĐEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 46.899,74 -284,24 5.961,10 94.853,92 0,00 0,00 0,00 147.430,52
20772. JOZO BENJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1972 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 147.429,84 0,00 0,00 0,00 147.429,84
20773. SAŠA OSENIČKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1980 PETRINJA 52.499,12 0,00 2.759,56 92.163,36 0,00 0,00 0,00 147.422,04
20774. VESNA TRAVINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 4.109,49 143.306,21 0,00 0,00 0,00 147.415,70
20775. RAJKO PETRUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 HUM 0,00 0,00 0,00 147.411,97 0,00 0,00 0,00 147.411,97
20776. KARLO-DRAGAN PODBOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1944 SLATINA 0,00 0,00 0,00 147.401,65 0,00 0,00 0,00 147.401,65
20777. TOMISLAV MAZIĆ ZADARSKA,PREKO 1973 PREKO 18.590,21 0,00 0,00 128.801,08 0,00 0,00 0,00 147.391,29
20778. MATIJA STANIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1984 GARČIN 0,00 0,00 -2.810,82 150.202,01 0,00 0,00 0,00 147.391,19
20779. IVICA ZEKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 PIŠKOREVCI 48.385,82 0,00 1.057,13 97.939,56 0,00 0,00 0,00 147.382,51
20780. DARIJA MARKOVAC BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1981 STARI PERKOVCI 58.911,17 0,00 2.134,45 86.330,43 0,00 0,00 0,00 147.376,05
20781. ŽELJKO MARINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 52.719,83 0,00 6.874,03 87.777,37 0,00 0,00 0,00 147.371,23
20782. VESNA ANDRIJANIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1968 ŠIBENIK 62.964,98 46,78 -5.235,20 89.558,87 0,00 0,00 0,00 147.335,43
20783. MARIJA BLAŽANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 147.332,66 0,00 0,00 0,00 147.332,66
20784. MATJAŽ ZORAN ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 47.682,46 0,00 4.413,29 95.228,31 0,00 0,00 0,00 147.324,06
20785. SAŠA RADANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 6.566,08 0,00 35.681,84 105.074,52 0,00 0,00 0,00 147.322,44
20786. NENAD PETROVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1953 STARO PETROVO SELO 0,00 0,00 0,00 147.318,12 0,00 0,00 0,00 147.318,12
20787. JOSIP HEGEDIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1944 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 147.315,73 0,00 0,00 0,00 147.315,73
20788. SMILJA PLANTAK ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 0,00 147.311,44 0,00 0,00 0,00 147.311,44
20789. DARVIN ŠETIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1965 ROVINJ 12.579,84 0,00 834,10 133.891,98 0,00 0,00 0,00 147.305,92
20790. MIRO MARDEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1966 KOMIŽA 0,00 0,00 0,00 147.283,50 0,00 0,00 0,00 147.283,50
20791. DRAGICA VIDOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1930 OSUNJA 0,00 0,00 0,00 147.266,91 0,00 0,00 0,00 147.266,91
20792. IGOR BAKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1987 KNIN 44.135,19 0,00 -503,92 103.630,43 0,00 0,00 0,00 147.261,70
20793. DANIJEL VIDAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1968 VUKOVAR 9.433,44 0,00 -143,58 137.956,87 0,00 0,00 0,00 147.246,73
20794. ROBERT FLETKO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1985 VUKOVINA 30.178,69 0,00 1.033,68 116.032,19 0,00 0,00 0,00 147.244,56
20795. IVAN HAJEC MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1943 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 147.236,65 0,00 0,00 0,00 147.236,65
20796. KATARINA ŠVENDA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1935 GRABE 0,00 0,00 0,00 146.634,53 0,00 593,27 0,00 147.227,80
20797. IVAN DUGONJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 147.227,35 0,00 0,00 0,00 147.227,35
20798. DUŠKO PARIPOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.213,54 0,00 147.213,54
20799. STJEPAN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 SESVETE 0,00 0,00 5.627,99 141.582,32 0,00 0,00 0,00 147.210,31
20800. TATJANA HLEB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 22.612,77 0,00 7.989,88 116.449,73 0,00 155,70 0,00 147.208,08