OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20701. MARIJA VIDEC-KRIŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 124.814,99 0,00 0,00 0,00 124.814,99
20702. IVONKA LAZOVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 1.355,40 123.457,89 0,00 0,00 0,00 124.813,29
20703. IVICA RAJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.812,03 0,00 124.812,03
20704. LJILJANA NEMET PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 1.923,85 122.882,91 0,00 0,00 0,00 124.806,76
20705. MILA STIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 124.803,58 0,00 0,00 0,00 124.803,58
20706. GORAN JAKŠEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1980 NOVI PAVLJANI 123.138,29 0,00 1.665,49 -1,18 0,00 0,00 0,00 124.802,60
20707. ZLATA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 124.802,21 0,00 0,00 0,00 124.802,21
20708. MARINA PUHARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1980 MAKARSKA 24.040,60 0,00 6.326,29 94.417,47 0,00 0,00 0,00 124.784,36
20709. ZLATA NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1956 LOVREĆ 24.531,51 0,00 14.063,69 86.188,71 0,00 0,00 0,00 124.783,91
20710. STJEPAN NEŽAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1966 KRIŽEVCI 0,00 0,00 11.148,06 95.329,91 14.774,09 3.531,34 0,00 124.783,40
20711. KRISTIJAN TELINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 6.963,90 0,00 12.936,80 104.881,82 0,00 0,00 0,00 124.782,52
20712. ANTE PAVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1986 TROGIR 24.125,04 0,00 10.140,84 90.512,64 0,00 0,00 0,00 124.778,52
20713. DRAGICA PIVARIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1948 DONJE PSARJEVO 0,00 0,00 0,00 124.777,28 0,00 0,00 0,00 124.777,28
20714. ŽELJKO MARINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 44.627,52 0,00 6.217,57 73.931,45 0,00 0,00 0,00 124.776,54
20715. TOMISLAV KRAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 20.193,80 0,00 16.574,04 88.002,84 0,00 0,00 0,00 124.770,68
20716. HAMDO BEĆIROVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1948 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 124.763,27 0,00 0,00 0,00 124.763,27
20717. MILENA MAČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 124.758,65 0,00 0,00 0,00 124.758,65
20718. JELENA CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 124.756,52 0,00 0,00 0,00 124.756,52
20719. FRANJO SEVEROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1941 CIRKVENA 0,00 0,00 0,00 124.753,79 0,00 0,00 0,00 124.753,79
20720. ZLATKO MILISAVLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -80,77 0,00 0,00 124.830,25 0,00 0,00 0,00 124.749,48
20721. VELISAV MILISAVLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 51.459,66 0,00 19.989,13 53.286,45 0,00 0,00 0,00 124.735,24
20722. SINIŠA KONTIĆ-DRAŠČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 41.025,83 0,00 9.889,41 73.817,48 0,00 0,00 0,00 124.732,72
20723. GORDANA VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1975 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 124.730,80 0,00 0,00 0,00 124.730,80
20724. SANEL KAHTERAN ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1977 HERAKI 0,00 0,00 584,66 124.142,32 0,00 0,00 0,00 124.726,98
20725. KSENIJA HERAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 KARLOVAC 36.030,09 0,00 1.427,50 87.266,09 0,00 0,00 0,00 124.723,68
20726. JOSIP JEZERNIK MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1959 KRIŽOVEC 0,00 0,00 0,00 124.723,50 0,00 0,00 0,00 124.723,50
20727. ARMEN BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 15.476,95 0,00 38.639,16 70.599,64 0,00 0,00 0,00 124.715,75
20728. IVAN MALOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1946 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 124.715,08 0,00 0,00 0,00 124.715,08
20729. STJEPAN PURGAR MEĐIMURSKA,PRELOG 1935 ČUKOVEC 0,00 0,00 0,00 124.712,52 0,00 0,00 0,00 124.712,52
20730. STANA BUSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 KARLOVAC 55.242,11 0,00 8.995,52 60.471,98 0,00 0,00 0,00 124.709,61
20731. DRAGUTIN OCVIREK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1941 DOLJANEC 0,00 0,00 0,00 124.707,88 0,00 0,00 0,00 124.707,88
20732. GORDANA FLETKO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 VUKOVINA -6.218,69 0,00 0,00 130.918,27 0,00 0,00 0,00 124.699,58
20733. KATARINA KADIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 124.695,82 0,00 0,00 0,00 124.695,82
20734. MARIJANKA PEJAKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1957 KINJAČKA 3.419,89 0,00 0,00 121.275,61 0,00 0,00 0,00 124.695,50
20735. MARTIN-LJUDEVIT ČIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 1.697,39 0,00 0,00 122.998,05 0,00 0,00 0,00 124.695,44
20736. MARIJAN HODALJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1958 PETRINJA 9.370,80 0,00 -615,98 115.929,57 0,00 0,00 0,00 124.684,39
20737. AIDA BEŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 124.673,96 0,00 0,00 0,00 124.673,96
20738. IVICA MAJICA ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1964 SVETI FILIP I JAKOV 0,00 0,00 0,00 124.672,93 0,00 0,00 0,00 124.672,93
20739. BARICA BRODAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 MAČE 17.343,62 0,00 -435,57 107.761,89 0,00 0,00 0,00 124.669,94
20740. KASIJA KAČAREVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1926 SPLIT 0,00 0,00 0,00 124.659,78 0,00 0,00 0,00 124.659,78
20741. ŠTEFICA KADOIĆ-SUHINA ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1958 JAKOVLJE -1.092,05 0,00 8.676,66 117.070,78 0,00 0,00 0,00 124.655,39
20742. SLAVKO PENGA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 SOLIN 0,00 0,00 0,00 124.643,52 0,00 0,00 0,00 124.643,52
20743. MIRTA ČUVARDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1978 ILOK 0,00 0,00 0,00 124.641,46 0,00 0,00 0,00 124.641,46
20744. BOŽO GABRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 15.904,95 108.729,01 0,00 0,00 0,00 124.633,96
20745. DAMIR REBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1970 DONJI VINJANI 0,00 0,00 0,00 124.630,83 0,00 0,00 0,00 124.630,83
20746. GORDANA KAPONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 124.622,32 0,00 0,00 0,00 124.622,32
20747. LUKA KAPETANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 56.663,35 0,00 773,51 67.175,06 0,00 0,00 0,00 124.611,92
20748. SNJEŽANA MALETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 22.671,27 101.934,90 0,00 0,00 0,00 124.606,17
20749. ZORAN KOZINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 173,55 124.420,85 0,00 0,00 0,00 124.594,40
20750. IVANKA KIRIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1970 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 124.584,53 0,00 0,00 0,00 124.584,53
20751. TOMISLAV BARIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 124.573,77 0,00 0,00 0,00 124.573,77
20752. VLATKA MATE ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1979 DONJE PODOTOČJE 38.720,74 0,00 8.876,99 76.974,80 0,00 0,00 0,00 124.572,53
20753. DALIBOR GUNDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 TURNAŠICA 11.895,63 0,00 562,64 112.111,27 0,00 0,00 0,00 124.569,54
20754. DRAGUTIN MARIČIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1958 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 55,42 124.507,70 0,00 0,00 0,00 124.563,12
20755. ASIJA ŠOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1961 BRELA 0,00 0,00 42.331,74 75.778,16 0,00 6.445,31 0,00 124.555,21
20756. DRAGAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 539,62 124.002,12 0,00 0,00 0,00 124.541,74
20757. VALENTIN KOVAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1976 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 124.538,71 0,00 0,00 0,00 124.538,71
20758. DANILO PRELOŽNIK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 NOVI MAROF 0,00 0,00 0,00 124.527,52 0,00 0,00 0,00 124.527,52
20759. BLANKA BLATARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1975 DINJEVAC 28.793,94 0,00 888,12 94.845,02 0,00 0,00 0,00 124.527,08
20760. ZORAN TARANDEK MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1973 MURSKO SREDIŠĆE 0,00 0,00 0,00 124.522,73 0,00 0,00 0,00 124.522,73
20761. IVAN NAMESNIK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1949 LESKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 124.516,51 0,00 0,00 0,00 124.516,51
20762. ANTUN ŠPANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1969 ADŽAMOVCI 14.794,12 0,00 1.655,33 108.064,28 0,00 0,00 0,00 124.513,73
20763. ŠAHBAZ IBRALIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1953 VODNJAN 5.707,70 0,00 1.234,26 117.568,65 0,00 0,00 0,00 124.510,61
20764. MARIJA MATIJAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1955 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 124.509,26 0,00 0,00 0,00 124.509,26
20765. BRANKO KOŽUL ZADARSKA,RAŽANAC 1972 RAŽANAC -11.301,50 0,00 12.024,06 123.785,47 0,00 0,00 0,00 124.508,03
20766. FILIP BRNJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1937 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 124.495,98 0,00 0,00 0,00 124.495,98
20767. LJILJA MARKOČ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1976 ŠIBENIK 20.621,49 0,00 -1.076,50 104.950,34 0,00 0,00 0,00 124.495,33
20768. TIN ŽUGAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 22.714,63 0,00 3.893,53 22.216,14 0,00 75.669,77 0,00 124.494,07
20769. MIRJANA DUJMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 124.483,00 0,00 0,00 0,00 124.483,00
20770. ANKA KERHAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 542,07 123.938,24 0,00 0,00 0,00 124.480,31
20771. VLADIMIR KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1971 GRUBINE 38.806,91 0,00 23.286,41 62.377,52 0,00 0,00 0,00 124.470,84
20772. JOSIP ŠTREK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1953 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 124.470,39 0,00 0,00 0,00 124.470,39
20773. AZRA KAHRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 0,00 0,00 3.809,51 120.660,06 0,00 0,00 0,00 124.469,57
20774. MARIJA MILAKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1967 PAUNOVAC 0,00 0,00 0,00 124.462,65 0,00 0,00 0,00 124.462,65
20775. ŽELJKO KEVILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1961 ČELINA 9.508,30 0,00 1.086,74 113.864,46 0,00 0,00 0,00 124.459,50
20776. GARIP ZULBEARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 40.165,41 0,00 8.016,70 76.274,14 0,00 0,00 0,00 124.456,25
20777. JAKOV DODER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 124.418,78 0,00 0,00 0,00 124.418,78
20778. IVICA SERTIĆ ZADARSKA,BIBINJE 1973 BIBINJE 1.278,88 0,00 1.367,06 121.771,66 0,00 0,00 0,00 124.417,60
20779. ANELA RAJIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1984 IMOTSKI 0,00 0,00 381,69 124.032,24 0,00 0,00 0,00 124.413,93
20780. ŽELJKA BOROZAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1956 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 124.411,86 0,00 0,00 0,00 124.411,86
20781. KATICA DIVLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1949 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 124.403,92 0,00 0,00 0,00 124.403,92
20782. KATICA POLJAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1959 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 124.399,11 0,00 0,00 0,00 124.399,11
20783. BOŽICA LEVAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1970 STARO ŠTEFANJE 0,00 0,00 0,00 124.395,05 0,00 0,00 0,00 124.395,05
20784. JOSIP GRKAVEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1936 ZADRKOVEC 0,00 0,00 0,00 124.377,01 0,00 0,00 0,00 124.377,01
20785. FRANJO HORVAT MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1946 PODBREST 0,00 0,00 0,00 124.361,54 0,00 0,00 0,00 124.361,54
20786. JADRANA GENERALIĆ KOROŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 1.544,76 0,00 0,00 122.806,86 0,00 0,00 0,00 124.351,62
20787. JURE KOKAN SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1952 SIČANE 0,00 0,00 0,00 124.338,57 0,00 0,00 0,00 124.338,57
20788. SAŠA OSENIČKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1980 PETRINJA 44.999,82 0,00 2.320,87 77.007,24 0,00 0,00 0,00 124.327,93
20789. MARTIN KOLAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1952 SVETA ANA 0,00 0,00 0,00 124.317,79 0,00 0,00 0,00 124.317,79
20790. KRISTIJAN ŠEBALJ ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 14.357,16 0,00 2.514,76 107.445,07 0,00 0,00 0,00 124.316,99
20791. GORAN ILJKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 6.823,95 117.484,21 0,00 0,00 0,00 124.308,16
20792. NEDO MARAS ISTARSKA,MARČANA 1956 LOBORIKA 0,00 0,00 0,00 124.303,63 0,00 0,00 0,00 124.303,63
20793. VERICA MALENICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1966 TORDINCI 0,00 0,00 1.218,81 123.082,39 0,00 0,00 0,00 124.301,20
20794. GORAN ČUČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 1.892,39 0,00 3.402,96 118.995,77 0,00 0,00 0,00 124.291,12
20795. RUDOLF MUCAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1945 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 124.291,08 0,00 0,00 0,00 124.291,08
20796. IVAN VRKIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1958 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 124.278,33 0,00 0,00 0,00 124.278,33
20797. ŽELJKA GECEG ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1958 GRAČEC 0,00 0,00 6.167,29 118.106,10 0,00 0,00 0,00 124.273,39
20798. FRANJO REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1955 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 124.267,50 0,00 0,00 0,00 124.267,50
20799. NENAD BRKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1968 BOROVO 0,00 0,00 466,29 123.797,13 0,00 0,00 0,00 124.263,42
20800. FRANJO DEJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1950 VELIKA BABINA GORA 0,00 0,00 0,00 124.256,31 0,00 0,00 0,00 124.256,31