OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20701. DUŠANKA VIDAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1953 PAUČJE 0,00 0,00 0,00 146.145,47 0,00 0,00 0,00 146.145,47
20702. MILENA CVITAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1958 CEROVAC VUKMANIĆKI 1.348,97 0,00 0,00 144.793,88 0,00 0,00 0,00 146.142,85
20703. KATICA KRUŠČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 146.141,42 0,00 0,00 0,00 146.141,42
20704. BOJA BODULJAK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1946 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.129,40 0,00 146.129,40
20705. LUCA VRBANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1971 APATOVEC 0,00 0,00 0,00 146.125,03 0,00 0,00 0,00 146.125,03
20706. JOSIP TOMINČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1984 SASI 0,00 0,00 -347,85 146.467,12 0,00 0,00 0,00 146.119,27
20707. LUCIJANA GNJEČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1973 STAŠEVICA 16.112,08 0,00 0,00 129.980,81 0,00 0,00 0,00 146.092,89
20708. KATICA KRUŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 146.090,87 0,00 0,00 0,00 146.090,87
20709. IVICA FUMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.089,23 0,00 0,00 0,00 146.089,23
20710. JURE MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1950 RUDA 12.204,78 0,00 -1.229,16 135.111,68 0,00 0,00 0,00 146.087,30
20711. ŽELJKA DAMJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 DRENOVCI 8.030,45 0,00 419,61 137.637,14 0,00 0,00 0,00 146.087,20
20712. MARICA NOVOSEL ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1952 BANIČEVEC 0,00 0,00 0,00 146.082,13 0,00 0,00 0,00 146.082,13
20713. PETAR SAVICKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 -38,62 146.111,38 0,00 0,00 0,00 146.072,76
20714. KATICA KUSOBRAK ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1968 DONJI MARKOVAC 0,00 0,00 0,00 146.071,56 0,00 0,00 0,00 146.071,56
20715. VLADO JUNAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1950 KOVAČEVAC 0,00 0,00 0,00 146.068,82 0,00 0,00 0,00 146.068,82
20716. DAMIR NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.063,54 0,00 0,00 0,00 146.063,54
20717. MLADEN VARGA VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1962 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 146.061,68 0,00 0,00 0,00 146.061,68
20718. ALEN TREPALOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.057,90 0,00 0,00 0,00 146.057,90
20719. RONALD ŠTEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.051,75 0,00 146.051,75
20720. DRAŽEN STIPČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1968 KAČKOVEC 0,00 0,00 -475,39 146.524,73 0,00 0,00 0,00 146.049,34
20721. IVICA MIHALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1985 DUSINA 24.716,53 0,00 0,00 121.327,05 0,00 0,00 0,00 146.043,58
20722. ROBERT CEGLEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 26.016,94 0,00 0,00 120.020,29 0,00 0,00 0,00 146.037,23
20723. BORAN KRANJČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 7.159,00 0,00 5.002,72 118.830,63 0,00 15.027,66 0,00 146.020,01
20724. DINO FERRARA ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ 1974 TRIBUNJ -5.639,21 0,00 -15.875,64 167.519,42 0,00 0,00 0,00 146.004,57
20725. ROBERT BRUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.004,52 0,00 146.004,52
20726. IVICA BRADAČ ZAGREBAČKA,STUPNIK 1962 GORNJI STUPNIK 0,00 0,00 283,78 145.720,27 0,00 0,00 0,00 146.004,05
20727. VLADO TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 146.003,29 0,00 0,00 0,00 146.003,29
20728. DRAGA GLASNOVIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 0,00 0,00 3.408,09 142.591,91 0,00 0,00 0,00 146.000,00
20729. BOŽIDAR POSAVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 145.995,71 0,00 0,00 0,00 145.995,71
20730. ALTIERO REBEC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1939 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.991,83 0,00 145.991,83
20731. DRAGICA MARENČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1955 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 145.982,29 0,00 0,00 0,00 145.982,29
20732. IVAN ERCEGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1979 JESENICE 0,00 0,00 0,00 145.978,89 0,00 0,00 0,00 145.978,89
20733. MILIJAN PEJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 VUKOSAVLJE 0,00 0,00 0,00 145.972,13 0,00 0,00 0,00 145.972,13
20734. DRAGAN PETROVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 MODRIČA 0,00 0,00 0,00 145.971,74 0,00 0,00 0,00 145.971,74
20735. BORIS RAKITA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 145.965,01 0,00 0,00 0,00 145.965,01
20736. MARKO JUROŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 IVANOVCI ĐAKOVAČKI -930,48 0,00 3.778,72 143.100,84 0,00 0,00 0,00 145.949,08
20737. IVICA BEŠLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 145.946,17 0,00 0,00 0,00 145.946,17
20738. JELENA SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 44.844,93 0,00 8.573,00 92.516,06 0,00 0,00 0,00 145.933,99
20739. IRENA REBROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 2.250,23 0,00 56.477,36 87.204,47 0,00 0,00 0,00 145.932,06
20740. SLAVICA KOŠUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.928,06 0,00 145.928,06
20741. MARINA PUHARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1980 MAKARSKA 28.122,89 0,00 7.392,81 110.408,31 0,00 0,00 0,00 145.924,01
20742. NEVEN DOKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 32.243,52 0,00 5.944,59 107.728,80 0,00 0,00 0,00 145.916,91
20743. ŽELJKO FILIPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1969 DAVOR 34.815,48 0,00 6.298,71 104.795,30 0,00 0,00 0,00 145.909,49
20744. MILICA KAPETANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1945 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 145.899,99 0,00 0,00 0,00 145.899,99
20745. BARICA SEJDIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1960 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 145.890,16 0,00 0,00 0,00 145.890,16
20746. ĐURĐICA BENCETIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1956 DONJA ZDENČINA 0,00 0,00 0,00 145.876,73 0,00 0,00 0,00 145.876,73
20747. KATARINA KATULIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1964 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 145.875,17 0,00 0,00 0,00 145.875,17
20748. MARIJO MAJDANDŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1974 NOVSKA 7.617,69 0,00 954,00 137.299,78 0,00 0,00 0,00 145.871,47
20749. MARICA KEMEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1965 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 145.854,62 0,00 0,00 0,00 145.854,62
20750. IVAN KEMEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1962 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 145.854,27 0,00 0,00 0,00 145.854,27
20751. MARKO MESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 22.375,00 123.462,32 0,00 0,00 0,00 145.837,32
20752. HAMIT HAMZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.833,06 0,00 0,00 0,00 145.833,06
20753. ŽELJKO KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1970 MAKARSKA 0,00 0,00 -4.723,89 150.554,87 0,00 0,00 0,00 145.830,98
20754. DAVOR BRAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 7.571,91 0,00 5.652,58 132.585,57 0,00 0,00 0,00 145.810,06
20755. IVA DUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1937 KOŠUTE 32.729,52 0,00 10.069,29 103.007,57 0,00 0,00 0,00 145.806,38
20756. JOŽE SLOBODNJAK ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1962 TUPČINA 0,00 0,00 0,00 145.787,55 0,00 0,00 0,00 145.787,55
20757. MARKO NARANČA SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1967 JESENICE 0,00 0,00 0,00 145.783,25 0,00 0,00 0,00 145.783,25
20758. VESNA ŠATOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1956 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 2.641,96 143.140,24 0,00 0,00 0,00 145.782,20
20759. GORDANA NIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 1.459,90 144.320,99 0,00 0,00 0,00 145.780,89
20760. JULKA BRANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1956 BRAČEVCI 0,00 0,00 0,00 145.775,24 0,00 0,00 0,00 145.775,24
20761. SLAVICA HRGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 15.985,27 0,00 -343,85 130.130,21 0,00 0,00 0,00 145.771,63
20762. DARA PISAREK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1962 LUKAVEC POSAVSKI 19.348,19 0,00 5.782,27 120.630,56 0,00 0,00 0,00 145.761,02
20763. IVAN ŠEPAROVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1948 BLATO 0,00 0,00 0,00 145.754,97 0,00 0,00 0,00 145.754,97
20764. DALIBOR GRČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 KARLOVAC 14.439,03 0,00 359,60 130.955,86 0,00 0,00 0,00 145.754,49
20765. ŽELJKO BOBINEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1954 MAČE 114.586,10 0,00 31.160,30 -0,19 0,00 0,00 0,00 145.746,21
20766. NADA HALONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 SESVETE 0,00 0,00 -98,40 145.843,07 0,00 0,00 0,00 145.744,67
20767. DARIJA PEJIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI 1975 KOMOGOVINA 161,51 0,00 0,00 145.583,11 0,00 0,00 0,00 145.744,62
20768. VALENTINA HRŽIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1975 SVETA NEDELJA 0,00 0,00 0,00 145.732,57 0,00 0,00 0,00 145.732,57
20769. ERVIN BAUER ZADARSKA,GRAČAC 1953 GRAČAC 0,00 0,00 3.100,34 142.627,37 0,00 0,00 0,00 145.727,71
20770. STEVEN HORVAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 145.724,26 0,00 0,00 0,00 145.724,26
20771. LIDIJA CANAJ VARAŽDINSKA,IVANEC 1971 KNAPIĆ 0,00 0,00 4.261,17 141.440,41 0,00 0,00 0,00 145.701,58
20772. ZORAN PRĆIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 14.117,68 0,00 0,00 131.580,39 0,00 0,00 0,00 145.698,07
20773. IVAN MLINARIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1963 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 145.684,70 0,00 0,00 0,00 145.684,70
20774. ILIJA ĐIDARA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 VIŠNJEVAC 27.180,41 0,00 214,39 118.271,19 0,00 0,00 0,00 145.665,99
20775. STJEPAN IRIS SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1934 SISAK 5.602,74 0,00 2.275,30 137.774,83 0,00 0,00 0,00 145.652,87
20776. KATICA MEĐIMOREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 MARINOVEC 0,00 0,00 0,00 145.644,25 0,00 0,00 0,00 145.644,25
20777. MARKO KRIVOŠIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 190,57 145.452,68 0,00 0,00 0,00 145.643,25
20778. TIMO PETROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1956 SMUDE 0,00 0,00 0,00 145.637,95 0,00 0,00 0,00 145.637,95
20779. MARIJO RENDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 34.542,90 0,00 6.327,13 104.763,91 0,00 0,00 0,00 145.633,94
20780. ANTUN ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 554,47 145.073,80 0,00 0,00 0,00 145.628,27
20781. TEODOR ŠTETER PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 UNIJE 0,00 0,00 0,00 145.620,07 0,00 0,00 0,00 145.620,07
20782. ANA KUZMANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1941 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 145.604,13 0,00 0,00 0,00 145.604,13
20783. JOSIP KOLAR ISTARSKA,PULA 1954 PULA 19.141,48 32.969,97 9,72 50.618,32 0,00 42.859,78 0,00 145.599,27
20784. JOSIP DAMJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1961 STRIZIVOJNA -1.379,12 0,00 32,35 146.932,94 0,00 0,00 0,00 145.586,17
20785. JADRANKA LIKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1962 KNIN 0,00 0,00 0,00 145.582,42 0,00 0,00 0,00 145.582,42
20786. DUŠKO SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 460,66 0,00 0,00 145.121,41 0,00 0,00 0,00 145.582,07
20787. ZORKA MARETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1933 SUŠCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.577,12 0,00 145.577,12
20788. SANJA IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 8.118,73 137.450,16 0,00 0,00 0,00 145.568,89
20789. JAGODA KARDOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 4.318,98 0,00 2.790,06 138.457,93 0,00 0,00 0,00 145.566,97
20790. ZORAN JURATOVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1980 GLOBOČEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 -1.039,21 146.600,35 0,00 0,00 0,00 145.561,14
20791. IVAN SABLJAK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1950 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 145.558,33 0,00 0,00 0,00 145.558,33
20792. ANKICA KULČICKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1975 NOVSKA 50.689,35 0,00 5.084,13 89.781,38 0,00 0,00 0,00 145.554,86
20793. DUŠAN JANJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1953 MAKARSKA 0,00 0,00 -578,74 146.122,37 0,00 0,00 0,00 145.543,63
20794. MATO KEPENJEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1960 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 145.534,68 0,00 0,00 0,00 145.534,68
20795. BARICA BRODAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 MAČE 20.620,76 0,00 -435,57 125.345,49 0,00 0,00 0,00 145.530,68
20796. MARTIN VUKELIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1976 KRALJEVAC 0,00 0,00 0,00 145.530,18 0,00 0,00 0,00 145.530,18
20797. RADMILA ČEHOK KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1977 VOJNIĆ 32.898,59 0,00 -531,17 113.155,34 0,00 0,00 0,00 145.522,76
20798. SUZANA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.529,27 139.987,34 0,00 0,00 0,00 145.516,61
20799. MILAN JELIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1978 VEDRO POLJE 15.080,24 0,00 7.927,85 122.501,93 0,00 0,00 0,00 145.510,02
20800. VERA HADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 2.163,02 143.337,91 0,00 0,00 0,00 145.500,93