OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20701. JAKOV PRSKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -2.698,05 82.665,28 0,00 68.479,67 0,00 148.446,90
20702. REMZI ZULFAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 148.443,43 0,00 0,00 0,00 148.443,43
20703. HAMDO BEĆIROVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1948 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 148.439,58 0,00 0,00 0,00 148.439,58
20704. IVICA NOVOSEL KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1969 KRIŽEVCI 11.695,11 0,00 976,12 135.768,16 0,00 0,00 0,00 148.439,39
20705. VANJA ĐERMANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1982 MALI ZDENCI -288,95 0,00 0,00 148.726,90 0,00 0,00 0,00 148.437,95
20706. MARKO PAVLOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1989 DUBROVNIK 66.266,15 0,00 30.193,74 51.974,52 0,00 0,00 0,00 148.434,41
20707. SABINA OSTOJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1975 KAMENAC 54.716,10 0,00 23.190,66 70.522,28 0,00 0,00 0,00 148.429,04
20708. STEVEN HORVAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 148.428,76 0,00 0,00 0,00 148.428,76
20709. ANĐELKA PECEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1955 VELIKA PISANICA 0,00 0,00 0,00 148.410,02 0,00 0,00 0,00 148.410,02
20710. IVAN BELČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1948 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 148.385,19 0,00 0,00 0,00 148.385,19
20711. BERISLAV KURUC OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1975 KOPAČEVO 35.141,27 0,00 2.916,49 110.322,13 0,00 0,00 0,00 148.379,89
20712. IVICA ZANINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1942 SELCA KOD STAROG GRADA 0,00 0,00 0,00 143.168,69 0,00 5.211,09 0,00 148.379,78
20713. DEAN VITASOVIĆ ISTARSKA,PULA 1984 PULA 0,00 0,00 105,85 148.273,55 0,00 0,00 0,00 148.379,40
20714. BOŽICA BERMANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1965 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 148.369,84 0,00 0,00 0,00 148.369,84
20715. MARIO PEIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1979 GRADAC 14.602,91 0,00 686,14 133.070,24 0,00 0,00 0,00 148.359,29
20716. IVAN PAVLINIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1965 JAMNO 93.758,84 0,00 3.135,17 51.457,17 0,00 0,00 0,00 148.351,18
20717. HRVOJE TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 512,60 147.818,96 0,00 0,00 0,00 148.331,56
20718. VJEKOSLAV JAMBREK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 148.326,71 0,00 0,00 0,00 148.326,71
20719. MARIJAN ČVEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.324,48 0,00 0,00 0,00 148.324,48
20720. TEODOR ŠTETER PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 UNIJE 0,00 0,00 0,00 148.311,62 0,00 0,00 0,00 148.311,62
20721. JASMINKA HADŽIBEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.301,62 0,00 0,00 0,00 148.301,62
20722. AMIR HADŽIBEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.301,62 0,00 0,00 0,00 148.301,62
20723. JOSIP ČARAPINA-REBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.301,62 0,00 0,00 0,00 148.301,62
20724. KAY MIOCIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.301,62 0,00 0,00 0,00 148.301,62
20725. LUCIJA STANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 DONJI DRAGONOŽEC 0,00 0,00 0,00 148.292,50 0,00 0,00 0,00 148.292,50
20726. JASMIN HADŽIBEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.290,07 0,00 0,00 0,00 148.290,07
20727. MARIJA KIPRIJANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1944 SVETI IVAN 0,00 0,00 0,00 148.286,29 0,00 0,00 0,00 148.286,29
20728. SMILJA PLANTAK ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 0,00 148.282,91 0,00 0,00 0,00 148.282,91
20729. DARKO VESTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 148.273,94 0,00 0,00 0,00 148.273,94
20730. PAOLO BORZAGA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1942 CAVARENO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.219,67 0,00 148.219,67
20731. SNJEŽANA SKROBAN OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1965 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 148.219,23 0,00 0,00 0,00 148.219,23
20732. DUŠANKA DORONTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1938 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 148.210,29 0,00 0,00 0,00 148.210,29
20733. MLADEN KONJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.169,28 0,00 0,00 0,00 148.169,28
20734. DANIJEL BALIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 148.166,28 0,00 0,00 0,00 148.166,28
20735. GOJKO GRUBAČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1955 VELIKA RASINJICA -130,91 0,00 41.506,93 105.946,46 0,00 816,36 0,00 148.138,84
20736. AGATA ŠUTALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 SESVETE 0,00 0,00 0,00 148.132,60 0,00 0,00 0,00 148.132,60
20737. MARA BEGIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 148.126,19 0,00 0,00 0,00 148.126,19
20738. DAVOR ŠVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 666,92 0,00 10.202,17 137.252,72 0,00 0,00 0,00 148.121,81
20739. MARA BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 130.666,34 17.452,30 0,00 0,00 0,00 148.118,64
20740. DRAŽEN STANČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1968 POPOVAČA 47.199,72 0,00 5.778,38 95.137,36 0,00 0,00 0,00 148.115,46
20741. DUŠAN HERAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1957 VELIKI GRABIČANI 0,00 0,00 0,00 148.100,23 0,00 0,00 0,00 148.100,23
20742. LILIJANA PAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -4.485,19 0,00 15.682,06 136.895,80 0,00 0,00 0,00 148.092,67
20743. ILIJA BUZOV ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ 1959 MIRLOVIĆ POLJE -932,94 0,00 0,00 149.022,82 0,00 0,00 0,00 148.089,88
20744. MARTINA SAKAČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1983 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 148.061,56 0,00 0,00 0,00 148.061,56
20745. DAVOR POČEKAJ ISTARSKA,UMAG 1975 VALICA 0,00 0,00 -215,23 148.274,59 0,00 0,00 0,00 148.059,36
20746. ANDREJA KOMES KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1972 KRAPINA 14.851,14 0,00 3.300,59 129.907,00 0,00 0,00 0,00 148.058,73
20747. SANEL KAHTERAN ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1977 HERAKI 0,00 0,00 584,66 147.473,98 0,00 0,00 0,00 148.058,64
20748. MARIJA GARIĆ KRULJAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1985 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 321,17 147.716,55 0,00 0,00 0,00 148.037,72
20749. TIN ŽUGAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 27.143,26 0,00 4.733,84 26.816,85 0,00 89.334,22 0,00 148.028,17
20750. ŽARKO MARINKOV ZADARSKA,PRIVLAKA 1953 PRIVLAKA 0,00 0,00 10.548,38 113.306,58 0,00 24.170,18 0,00 148.025,14
20751. RADMILA ČEHOK KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1977 VOJNIĆ 34.583,75 0,00 -531,17 113.954,06 0,00 0,00 0,00 148.006,64
20752. IRENA MILER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 22.704,35 0,00 5.883,72 119.417,07 0,00 0,00 0,00 148.005,14
20753. BLAŠKO MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1981 VINIŠĆE -3.759,95 0,00 1.099,20 150.663,80 0,00 0,00 0,00 148.003,05
20754. LIDIJA FIORENINI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1952 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 147.998,52 0,00 0,00 0,00 147.998,52
20755. IVICA KANJER ZADARSKA,ZADAR 1972 ZADAR 7.990,45 0,00 -247,13 140.249,53 0,00 0,00 0,00 147.992,85
20756. VERA MODRIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 -806,64 0,00 148.798,20 0,00 147.991,56
20757. MILAN MANDARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 15.313,35 0,00 25.211,24 107.463,90 0,00 0,00 0,00 147.988,49
20758. BOŽIDARKA PUPOVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1966 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 147.986,23 0,00 0,00 0,00 147.986,23
20759. JOSIPA MILIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 42.812,85 0,00 12.301,61 92.862,66 0,00 0,00 0,00 147.977,12
20760. BEŽIKA VIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 147.975,20 0,00 0,00 0,00 147.975,20
20761. SANJA SMRČEK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1974 NAŠICE 88.372,40 0,00 4.017,14 55.582,75 0,00 0,00 0,00 147.972,29
20762. TOMISLAV LEOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OPRISAVCI 1973 POLJANCI 0,00 0,00 743,48 147.206,93 0,00 0,00 0,00 147.950,41
20763. LJILJANA ČUNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 31.765,40 0,00 116.182,51 0,00 0,00 0,00 0,00 147.947,91
20764. JOZO ŠTEFANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1968 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 147.939,30 0,00 0,00 0,00 147.939,30
20765. STANA PULIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1949 VODICE 22.885,56 0,00 40.255,59 84.778,94 0,00 0,00 0,00 147.920,09
20766. SANJA RADMAN ISTARSKA,POREČ 1973 POREČ - PARENZO 8.915,48 0,00 4.794,73 134.205,28 0,00 0,00 0,00 147.915,49
20767. STOJA VUKADINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1936 KRAJNA 0,00 0,00 0,00 147.903,58 0,00 0,00 0,00 147.903,58
20768. NIKICA BRKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1959 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 147.902,93 0,00 0,00 0,00 147.902,93
20769. ALENKA MARAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 5.211,10 142.689,03 0,00 0,00 0,00 147.900,13
20770. NATHALIE PANDUREVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC 1979 KRUŠEVICA 0,00 0,00 0,00 147.879,17 0,00 0,00 0,00 147.879,17
20771. MANUELA KRALJIĆ MARSENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 65.364,74 0,00 549,24 81.960,17 0,00 0,00 0,00 147.874,15
20772. BARBARA REPE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB -47,69 0,00 0,00 0,00 0,00 147.912,18 0,00 147.864,49
20773. MARINA BABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1988 ĐAKOVO -987,22 0,00 1.420,50 147.426,18 0,00 0,00 0,00 147.859,46
20774. BLAGOMIR VUKOMANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 147.858,92 0,00 0,00 0,00 147.858,92
20775. ZINAIDA ANATOLIEVNA GRIFFIN KARLOVAČKA,OGULIN 1959 JASENAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.842,89 0,00 147.842,89
20776. MILAN TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1958 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 147.837,57 0,00 0,00 0,00 147.837,57
20777. ORNELA ARTUKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1969 BAŠKA -446,02 0,00 23.731,00 124.551,12 0,00 0,00 0,00 147.836,10
20778. IVICA TEKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 0,00 0,00 -131,00 145.777,76 0,00 2.185,52 0,00 147.832,28
20779. TATJANA HLEB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 22.908,70 0,00 8.139,52 116.623,49 0,00 157,52 0,00 147.829,23
20780. PETAR ŠČAVNIČAR MEĐIMURSKA,SELNICA 1962 ZAVEŠČAK 7.880,85 0,00 -0,39 139.937,78 0,00 0,00 0,00 147.818,24
20781. DRAGOMIR DŽAIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 TENJA 0,00 0,00 0,00 147.809,88 0,00 0,00 0,00 147.809,88
20782. JOSIP STEPIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1952 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 -1.029,02 148.826,48 0,00 0,00 0,00 147.797,46
20783. ERMINA ZEMUNOVIĆ ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,00 147.793,47 0,00 0,00 0,00 147.793,47
20784. LJUBICA BARIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1952 ŠUMETLICA 0,00 0,00 0,00 147.783,51 0,00 0,00 0,00 147.783,51
20785. ZDENKO OSMAKČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 9.897,18 0,00 1.544,94 136.333,05 0,00 0,00 0,00 147.775,17
20786. JAGA BUŠNJA VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1933 KAMENIČKO PODGORJE 0,00 0,00 0,00 147.768,84 0,00 0,00 0,00 147.768,84
20787. VATROSLAV STOJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1969 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.767,03 0,00 147.767,03
20788. MILJANA ĐURICA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 147.758,41 0,00 0,00 0,00 147.758,41
20789. TVRTKO DELAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 74.820,79 0,00 10.770,36 62.165,34 0,00 0,00 0,00 147.756,49
20790. BRANKO ŠANTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 14.830,01 0,00 1.189,78 131.727,75 0,00 0,00 0,00 147.747,54
20791. BORIS VARENINA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 147.743,43 0,00 0,00 0,00 147.743,43
20792. IVAN RADELJA ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1958 JURKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 147.739,83 0,00 0,00 0,00 147.739,83
20793. STJEPAN NEMČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1958 FAJEROVEC 0,00 0,00 0,00 147.428,53 0,00 305,07 0,00 147.733,60
20794. DANKA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1952 MANĐELOS 0,00 0,00 0,00 147.731,97 0,00 0,00 0,00 147.731,97
20795. PATRIZIA PRANJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1979 ROVINJ 2.992,80 0,00 79.713,27 65.023,81 0,00 0,00 0,00 147.729,88
20796. KAROLINA LJUBIĆ SAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1976 ILOK 68.636,50 0,00 2.610,60 76.474,11 0,00 0,00 0,00 147.721,21
20797. BOŽIDAR VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1956 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 -190,57 147.897,65 0,00 0,00 0,00 147.707,08
20798. ŽELJKO IVANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.701,75 0,00 147.701,75
20799. ANKICA STARMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 22.983,98 0,00 2.195,14 122.511,11 0,00 0,00 0,00 147.690,23
20800. DAVOR PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 2.830,29 0,00 0,00 144.845,78 0,00 0,00 0,00 147.676,07