OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20701. ZORAN JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1966 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 146.759,45 0,00 0,00 0,00 146.759,45
20702. ANITA KAŠELIĆ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 29.237,67 0,00 8.252,78 109.263,57 0,00 0,00 0,00 146.754,02
20703. EDIN BAJRIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1982 MEDULIN 30.663,06 0,00 26.834,56 89.247,89 0,00 0,00 0,00 146.745,51
20704. NIKOLINA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 2.615,76 144.128,08 0,00 0,00 0,00 146.743,84
20705. MARIJAN DIJANOŠIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1962 LUKA LUDBREŠKA 0,00 0,00 0,00 146.742,22 0,00 0,00 0,00 146.742,22
20706. STEVEN HORVAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 146.724,69 0,00 0,00 0,00 146.724,69
20707. MARKO MRKOBRADA SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1967 ŽAŽINA 82.292,89 0,00 264,49 64.161,56 0,00 0,00 0,00 146.718,94
20708. IVAN KABALIN PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1987 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 3.815,95 142.899,63 0,00 0,00 0,00 146.715,58
20709. DARKO MATUŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 1.823,13 144.892,34 0,00 0,00 0,00 146.715,47
20710. SLOBODAN SVRAČAK ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1961 ŠIBENIK 22.923,29 0,00 2.593,25 121.197,30 0,00 0,00 0,00 146.713,84
20711. PETAR SAVICKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.711,82 0,00 0,00 0,00 146.711,82
20712. IGOR BADŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 6.592,75 0,00 756,12 139.357,80 0,00 0,00 0,00 146.706,67
20713. JOSIP IVŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1960 SELNICA MIHOLEČKA 0,00 0,00 0,00 146.689,77 0,00 0,00 0,00 146.689,77
20714. DANICA HORŽINEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1933 ŠPIRANEC 0,00 0,00 0,00 146.687,23 0,00 0,00 0,00 146.687,23
20715. VEDRAN BEKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 0,00 0,00 0,00 146.684,00 0,00 0,00 0,00 146.684,00
20716. ZLATKO TOMAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1968 VUKOVAR 137.726,99 0,00 0,00 8.955,27 0,00 0,00 0,00 146.682,26
20717. BOJAR BINAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 15.828,81 0,00 43.543,50 87.306,60 0,00 0,00 0,00 146.678,91
20718. SILVANA LUČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 14.163,55 0,00 7.212,29 125.301,90 0,00 0,00 0,00 146.677,74
20719. BRANKO IVANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1967 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 146.657,91 0,00 0,00 0,00 146.657,91
20720. JOSIP BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.656,73 0,00 146.656,73
20721. EVA ČUKMAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1962 IVANOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 146.639,98 0,00 0,00 0,00 146.639,98
20722. ŠIME MIČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1984 ZADAR 0,00 0,00 -123,53 146.752,10 0,00 0,00 0,00 146.628,57
20723. ZORA AVGUSTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1972 DOPSIN 18.999,87 0,00 2.871,81 124.754,76 0,00 0,00 0,00 146.626,44
20724. ALOJZIJE MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.619,30 0,00 0,00 0,00 146.619,30
20725. TEODOR ŠTETER PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 UNIJE 0,00 0,00 0,00 146.615,71 0,00 0,00 0,00 146.615,71
20726. BRANKO KRIŽANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 2.070,15 0,00 -298,77 144.839,77 0,00 0,00 0,00 146.611,15
20727. SMILJAN GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 11,59 146.596,94 0,00 0,00 0,00 146.608,53
20728. BARICA STANTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 12.675,81 20.867,42 0,00 113.063,06 0,00 0,00 0,00 146.606,29
20729. SANDRA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1970 VEDRINE 2.027,33 0,00 3.459,19 141.110,37 0,00 0,00 0,00 146.596,89
20730. IVICA FULIR ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1976 SAMOBOR 68.294,75 0,00 37.974,86 40.308,70 0,00 0,00 0,00 146.578,31
20731. VLADO ROŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1953 PREKOPA 0,00 0,00 0,00 146.577,69 0,00 0,00 0,00 146.577,69
20732. DENIS BRATIM SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 GORNJE SITNO 74.982,80 0,00 20.927,78 50.659,86 0,00 0,00 0,00 146.570,44
20733. RUŽICA KRALJ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1962 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 0,00 146.567,11 0,00 0,00 0,00 146.567,11
20734. GABRIJEL LUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1956 ĆUNSKI 0,00 0,00 0,00 146.565,79 0,00 0,00 0,00 146.565,79
20735. GORDANA LEPŠANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 146.558,40 0,00 0,00 0,00 146.558,40
20736. NENAD VRAGOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1976 OSTROVO 0,00 0,00 2.158,87 144.399,06 0,00 0,00 0,00 146.557,93
20737. BORIS MILEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 GAJEC 27.302,64 0,00 9.300,99 109.937,29 0,00 0,00 0,00 146.540,92
20738. ANKA BIRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1952 VELIKI GRĐEVAC 0,00 0,00 1.773,55 144.755,55 0,00 0,00 0,00 146.529,10
20739. IVICA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 10.801,25 0,00 10.679,34 125.048,15 0,00 0,00 0,00 146.528,74
20740. GORAN PETKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 0,00 146.526,80 0,00 0,00 0,00 146.526,80
20741. MILKA KAPŠA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1949 GLINA 0,00 0,00 0,00 146.522,78 0,00 0,00 0,00 146.522,78
20742. ANTE LELAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1945 SOLIN 4.071,21 0,00 12.614,31 129.832,35 0,00 0,00 0,00 146.517,87
20743. SENKA ŽAGAR ISTARSKA,PULA 1969 PULA 43.907,02 50.855,10 5.356,80 46.398,86 0,00 0,00 0,00 146.517,78
20744. PREDRAG ANIĆ-MATIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1966 STRMEC 19.588,35 0,00 1.045,29 125.883,47 0,00 0,00 0,00 146.517,11
20745. FRANJO PETRAVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1929 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 146.513,35 0,00 0,00 0,00 146.513,35
20746. LIDIJA PILJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1968 OMIŠ 26.583,31 0,00 -3.434,25 123.348,94 0,00 0,00 0,00 146.498,00
20747. MATO ANDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1954 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 146.493,52 0,00 0,00 0,00 146.493,52
20748. MARIJO JAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 1,88 146.491,00 0,00 0,00 0,00 146.492,88
20749. ŽELJKO JAPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.485,55 0,00 0,00 0,00 146.485,55
20750. MARTIN-LJUDEVIT ČIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 1.972,33 0,00 0,00 144.485,50 0,00 0,00 0,00 146.457,83
20751. BRANKA KURKIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1960 MLINI 0,00 0,00 0,00 146.455,34 0,00 0,00 0,00 146.455,34
20752. VANJA KANGLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.447,29 0,00 0,00 0,00 146.447,29
20753. IVAN MRAVINEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1955 VELIKO SVINJIČKO 0,00 0,00 0,00 142.720,40 0,00 3.723,42 0,00 146.443,82
20754. DŽEVAD AVDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 JEŽDOVEC 0,00 0,00 9.905,36 5.013,52 0,00 131.522,66 0,00 146.441,54
20755. FRANJO RASINEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1950 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 146.440,13 0,00 0,00 0,00 146.440,13
20756. ROMANA HERMAN MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1978 IVANOVEC 0,00 0,00 626,95 145.812,51 0,00 0,00 0,00 146.439,46
20757. MLADEN KOS POŽEŠKO-SLAVONSKA,PAKRAC 1981 NOVI MAJUR 18.615,14 0,00 803,26 127.001,74 0,00 0,00 0,00 146.420,14
20758. RADMILA ČEHOK KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1977 VOJNIĆ 33.521,95 0,00 -531,17 113.429,04 0,00 0,00 0,00 146.419,82
20759. ZORICA KRLEŽA ISTARSKA,MEDULIN 1967 PREMANTURA 0,00 0,00 0,00 146.417,30 0,00 0,00 0,00 146.417,30
20760. ANA TEPIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1982 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 146.408,60 0,00 0,00 0,00 146.408,60
20761. TOMISLAV MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 146.378,17 0,00 0,00 146.378,17
20762. MARINA SEVER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 RAKITOVEC 0,00 0,00 0,00 146.374,39 0,00 0,00 0,00 146.374,39
20763. STJEPAN BELAK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1951 SAVRŠĆAK 0,00 0,00 0,00 146.370,17 0,00 0,00 0,00 146.370,17
20764. FRANJO KRMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 146.360,48 0,00 0,00 0,00 146.360,48
20765. ANA BAŽANT OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1955 GORJANI 0,00 0,00 0,00 146.352,51 0,00 0,00 0,00 146.352,51
20766. KRISTINA HIL ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 2.544,09 143.797,54 0,00 0,00 0,00 146.341,63
20767. IVAN LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 PITOMAČA 8.142,90 0,00 7.144,58 131.036,59 0,00 0,00 0,00 146.324,07
20768. VLADO JUNAŠEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1950 KOVAČEVAC 0,00 0,00 -906,77 147.223,48 0,00 0,00 0,00 146.316,71
20769. MIRICA ĐURAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 ČIGOČ 0,00 0,00 0,00 146.316,50 0,00 0,00 0,00 146.316,50
20770. SMILJA PLANTAK ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 0,00 146.315,60 0,00 0,00 0,00 146.315,60
20771. JOZO DUSPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 -1.997,52 148.296,59 0,00 0,00 0,00 146.299,07
20772. BRUNO JOZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 47.407,96 0,00 10.054,40 88.828,36 0,00 0,00 0,00 146.290,72
20773. TOMISLAV FIJALA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1953 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 146.264,45 0,00 0,00 0,00 146.264,45
20774. SINIŠA KONTIĆ-DRAŠČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 48.069,59 0,00 11.683,90 86.505,69 0,00 0,00 0,00 146.259,18
20775. IVAN PLEŠA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1953 BISTRINCI 0,00 0,00 0,00 146.247,05 0,00 0,00 0,00 146.247,05
20776. ANTUN PLAZIBAT ZADARSKA,ZADAR 1943 ZADAR 17.651,12 0,00 -1.873,90 113.246,69 0,00 17.214,76 0,00 146.238,67
20777. DMITAR KUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1935 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 146.228,51 0,00 0,00 0,00 146.228,51
20778. BORIS-FRANCE MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.215,43 0,00 146.215,43
20779. IVAN SABLJAK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1950 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 146.212,59 0,00 0,00 0,00 146.212,59
20780. IVICA ZEKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 PIŠKOREVCI 48.000,90 0,00 1.057,13 97.153,09 0,00 0,00 0,00 146.211,12
20781. JOZO BENJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1972 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 146.208,26 0,00 0,00 0,00 146.208,26
20782. FRANJO KIŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1957 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 146.190,07 0,00 0,00 0,00 146.190,07
20783. TIJANA KRAMARIĆ LJUBOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.166,18 0,00 0,00 0,00 146.166,18
20784. DAMIR RAVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 46.596,70 0,00 15.700,20 79.236,46 0,00 4.632,34 0,00 146.165,70
20785. BLANKA COCE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 24.263,06 0,00 38.254,07 83.647,10 0,00 0,00 0,00 146.164,23
20786. IVAN VUČKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1958 SVETI IVAN ŽABNO 0,00 0,00 0,00 146.153,16 0,00 0,00 0,00 146.153,16
20787. GORDANA NIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 1.538,75 144.593,33 0,00 0,00 0,00 146.132,08
20788. VINKO TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 146.128,42 0,00 0,00 0,00 146.128,42
20789. ZLATICA KURTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1950 MIHOLAŠĆICA 34.553,42 0,00 2.355,30 109.214,89 0,00 0,00 0,00 146.123,61
20790. IVANA BARBIR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1980 PLOČE 0,00 0,00 0,00 146.122,33 0,00 0,00 0,00 146.122,33
20791. IVICA IVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 11.499,43 0,00 16.761,83 117.849,68 0,00 0,00 0,00 146.110,94
20792. MARIOLA ČINGRIJA PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1947 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 146.106,65 0,00 0,00 0,00 146.106,65
20793. NENAD KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1967 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 146.104,27 0,00 0,00 0,00 146.104,27
20794. BLANKA BLATARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 34.040,77 0,00 823,72 111.236,98 0,00 0,00 0,00 146.101,47
20795. RADE DŽELAJLIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1991 MOŠTANICA 32.220,94 0,00 14.575,90 99.293,66 0,00 0,00 0,00 146.090,50
20796. MARJANKA SMOLKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1963 SLANA 0,00 0,00 0,00 146.085,16 0,00 0,00 0,00 146.085,16
20797. JURE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1957 STUDENCI 0,00 0,00 821,81 145.248,16 0,00 0,00 0,00 146.069,97
20798. VANJA ĐERMANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1982 MALI ZDENCI -288,95 0,00 0,00 146.357,49 0,00 0,00 0,00 146.068,54
20799. IVICA SERTIĆ ZADARSKA,BIBINJE 1973 BIBINJE 1.563,70 0,00 172,65 144.331,85 0,00 0,00 0,00 146.068,20
20800. DANIJEL ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.062,30 0,00 0,00 0,00 146.062,30