OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
20701. JASENKO LONČAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.696,41 0,00 0,00 77.696,41
20702. LJILJANA TOKIĆ-VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 SINJ 0,00 0,00 0,00 77.693,25 0,00 0,00 0,00 0,00 77.693,25
20703. SINIŠA KNEŽEVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1971 GRADEČKI PAVLOVEC 0,00 0,00 429,22 77.260,58 0,00 0,00 0,00 0,00 77.689,80
20704. IVANA ROŽIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1930 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 77.676,43 0,00 0,00 0,00 0,00 77.676,43
20705. SNJEŽANA BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 77.675,75 0,00 0,00 0,00 0,00 77.675,75
20706. DAVORKA NIKOLAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.672,20 0,00 0,00 77.672,20
20707. IVANKA JOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 10.472,48 67.078,31 0,00 120,53 0,00 0,00 77.671,32
20708. MILIVOJ MARASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.665,87 0,00 0,00 77.665,87
20709. LJUBICA TOMAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1962 NOVA KAPELA 27.122,28 0,00 1.676,60 48.866,46 0,00 0,00 0,00 0,00 77.665,34
20710. DRAŽAN MIŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 559,43 0,00 0,00 77.105,63 0,00 0,00 77.665,06
20711. ZORAN ČUBRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1977 VIROVITICA 2.925,05 0,00 2.316,35 72.423,31 0,00 0,00 0,00 0,00 77.664,71
20712. JADRANKA BANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 SISAK 0,00 0,00 0,00 77.661,54 0,00 0,00 0,00 0,00 77.661,54
20713. ŽELJKO ĆURIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1973 DUGO SELO 36.052,48 -338,21 2.384,80 39.558,95 0,00 0,00 0,00 0,00 77.658,02
20714. IVAN NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,01 0,00 5.292,93 72.354,76 0,00 0,00 0,00 0,00 77.647,70
20715. TOMISLAV DUMANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1963 BILJE 773,14 0,00 2.522,48 74.339,30 0,00 0,00 0,00 0,00 77.634,92
20716. KRISTIJAN UKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 16.115,82 0,00 20.420,73 41.167,91 0,00 -70,26 0,00 0,00 77.634,20
20717. DARKO CRNKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1977 VALICA -1.132,86 0,00 35.829,68 42.929,12 0,00 0,00 0,00 0,00 77.625,94
20718. MARKO PEULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 -300,51 77.904,76 0,00 0,00 0,00 0,00 77.604,25
20719. BLAŽENKA BELAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1961 IVANIĆ DESINIĆKI 0,00 0,00 0,00 77.599,97 0,00 0,00 0,00 0,00 77.599,97
20720. ROBERT ŠTAKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 0,00 0,00 0,00 77.595,27 0,00 0,00 0,00 0,00 77.595,27
20721. MARIJAN MOHARIĆ MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1966 MURSKO SREDIŠĆE -1,74 0,00 -0,05 77.593,09 0,00 0,00 0,00 0,00 77.591,30
20722. SNJEŽANA DAVIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 BUZIN 57.091,15 0,00 833,97 19.663,45 0,00 0,00 0,00 0,00 77.588,57
20723. DRAGAN RUBEŠA ISTARSKA,PULA 1946 PULA 0,00 0,00 0,00 77.588,42 0,00 0,00 0,00 0,00 77.588,42
20724. BOGDAN MARKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1957 ORIOVAC 1.474,75 0,00 -1.510,21 77.621,52 0,00 0,00 0,00 0,00 77.586,06
20725. DIANA DRAGIŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 0,00 0,00 77.580,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.580,19
20726. JELKA MATAIJA PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1948 GORNJI ZAGON -1,19 0,00 -3.007,39 80.588,39 0,00 0,00 0,00 0,00 77.579,81
20727. ANA SRNOJEVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1945 POLJANSKI LUG 0,00 0,00 0,00 77.575,09 0,00 0,00 0,00 0,00 77.575,09
20728. ĐURĐICA BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 9.035,97 68.530,99 0,00 0,00 0,00 0,00 77.566,96
20729. IRMA JURAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1954 MALE MUNE 0,03 0,00 12.388,48 65.174,85 0,00 0,00 0,00 0,00 77.563,36
20730. TONI DROBAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1996 PAVLOVEC ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.558,79 0,00 0,00 77.558,79
20731. MICHEL BARTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.550,03 0,00 0,00 0,00 0,00 77.550,03
20732. JOZO BOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.548,68 0,00 0,00 77.548,68
20733. DRAGO ILIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KULA NORINSKA 1985 KRVAVAC II 0,00 0,00 6.996,22 70.541,30 0,00 0,00 0,00 0,00 77.537,52
20734. MIRO VULETIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 25.940,82 51.586,35 0,00 0,00 0,00 0,00 77.527,17
20735. NINO KARDUM ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1978 KAPRIJE 0,00 0,00 -75,04 77.601,92 0,00 0,00 0,00 0,00 77.526,88
20736. DENIS HORVAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 77.513,55 0,00 0,00 0,00 0,00 77.513,55
20737. JOSIP ROŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1990 ŠKRLJEVO 0,00 0,00 1.599,89 0,00 0,00 75.909,97 0,00 0,00 77.509,86
20738. EMANUELLA DEDAJ ISTARSKA,POREČ 1986 POREČ - PARENZO 33.840,11 0,00 25.820,83 17.848,08 0,00 0,00 0,00 0,00 77.509,02
20739. NUO THAQI ISTARSKA,UMAG 1954 UMAG 0,00 0,00 -1.570,23 79.079,01 0,00 0,00 0,00 0,00 77.508,78
20740. JASENKA ALEBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1947 SINJ 0,00 0,00 8.822,65 68.680,09 0,00 0,00 0,00 0,00 77.502,74
20741. DUŠKO KEŽIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,POJEZERJE 1977 KOBILJAČA -455,82 0,00 16.686,96 61.268,63 0,00 0,00 0,00 0,00 77.499,77
20742. PAVO ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1967 SLAKOVCI 5.229,47 0,00 9.192,97 63.070,04 0,00 0,00 0,00 0,00 77.492,48
20743. JULIJAN BEŠKER PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA 1979 MOŠĆENIČKA DRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.488,12 0,00 0,00 77.488,12
20744. PAVICA ŠARONIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1953 NARD 0,00 0,00 0,00 77.484,63 0,00 0,00 0,00 0,00 77.484,63
20745. JOSIP LUKŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 KOVAČEVAC 29.140,18 0,00 21.555,91 26.787,79 0,00 0,00 0,00 0,00 77.483,88
20746. ANTE BUDIMIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -307,32 -26,00 0,00 77.815,72 0,00 0,00 77.482,40
20747. MARIO BRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1988 KAŠTEL LUKŠIĆ 227,13 0,00 79.585,91 -2.332,64 0,00 0,00 0,00 0,00 77.480,40
20748. MIRKO SAKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 30.361,10 0,00 505,54 46.583,94 17,86 0,00 0,00 0,00 77.468,44
20749. TOMISLAV KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1971 MIKLEUŠ -500,12 0,00 402,28 77.563,86 1,42 0,00 0,00 0,00 77.467,44
20750. ĐURĐICA ORAČ-ŠUKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 BLAGUŠA 0,00 0,00 0,00 77.455,85 0,00 0,00 0,00 0,00 77.455,85
20751. ANTON KABASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 10.758,93 0,00 54.282,06 12.401,37 0,00 0,00 0,00 0,00 77.442,36
20752. NADA BOGDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1964 PODGAJCI PODRAVSKI 26.263,77 0,00 29.290,81 21.884,26 0,00 0,00 0,00 0,00 77.438,84
20753. ANTUN SKAKALO BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1971 NOVA GRADIŠKA -0,07 0,00 -697,11 78.123,45 0,00 0,00 0,00 0,00 77.426,27
20754. BRANKA HORVAT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1975 LUDBREG 10.489,54 0,00 24.129,88 42.803,77 0,00 0,00 0,00 0,00 77.423,19
20755. HRVOJE PEJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1988 ANDRIJAŠEVCI 3.062,70 0,00 -184,07 74.541,12 0,00 0,00 0,00 0,00 77.419,75
20756. DARKO BILIČIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1972 DRAGANIĆ 1.464,58 0,00 24.022,41 51.932,27 0,00 0,00 0,00 0,00 77.419,26
20757. NEVEN JURČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1980 KASTAV 0,00 0,00 638,17 59.369,11 0,00 17.411,74 0,00 0,00 77.419,02
20758. JOVAN JOVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1954 BOROVA -10.682,17 0,00 0,00 88.099,35 0,00 0,00 0,00 0,00 77.417,18
20759. BESIR ELEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 TETOVO 0,00 0,00 10.724,80 66.691,45 0,00 0,00 0,00 0,00 77.416,25
20760. HRVOJE MARIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 68.298,20 0,00 9.116,27 0,00 0,00 77.414,47
20761. DAMIR RAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1988 MAKARSKA 2.331,37 0,00 14.475,58 60.605,98 0,00 0,00 0,00 0,00 77.412,93
20762. JOVAN NOVAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1950 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 77.395,34 0,00 0,00 0,00 0,00 77.395,34
20763. SUZANA KELEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1958 GLOGOVAC 0,00 0,00 0,00 77.395,20 0,00 0,00 0,00 0,00 77.395,20
20764. MIRELA MALNAR MIŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 8.908,87 68.479,39 0,00 0,00 0,00 0,00 77.388,26
20765. ANA ELJUGA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 IMOTSKI 0,00 0,00 -979,03 78.364,69 0,00 0,00 0,00 0,00 77.385,66
20766. LJUBICA MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI -136,10 0,00 22,39 77.495,94 0,00 0,00 0,00 0,00 77.382,23
20767. ZORAN KIŠ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1970 ORIOVAC 0,00 0,00 9.950,28 67.420,53 0,00 0,00 0,00 0,00 77.370,81
20768. NEDJELJKO BODROŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1964 CERNA 61.825,06 0,00 0,00 10.128,98 0,00 5.416,16 0,00 0,00 77.370,20
20769. MIROSLAV MATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1958 SAMATOVCI 0,00 0,00 0,00 77.359,15 0,00 0,00 0,00 0,00 77.359,15
20770. BORIVOJE MINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 77.358,18 0,00 0,00 0,00 0,00 77.358,18
20771. IVANA KLAUSER HEMULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.349,51 0,00 0,00 77.349,51
20772. MARINA ĆUTIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1981 KUTINA 24.176,11 0,00 3.356,76 49.815,53 0,00 0,00 0,00 0,00 77.348,40
20773. MARKO ZETOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1993 BUDROVCI 0,00 0,00 3.313,02 74.032,03 0,00 0,00 0,00 0,00 77.345,05
20774. JOVAN ČAVLIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1937 DVORSKA 0,00 0,00 -369,11 77.705,05 0,00 0,00 0,00 0,00 77.335,94
20775. IVANA MIJOKOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1973 BEKTEŽ 7.576,74 0,00 -300,00 70.056,20 0,00 0,00 0,00 0,00 77.332,94
20776. VLADO PERHAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 77.332,54 0,00 0,00 0,00 0,00 77.332,54
20777. ZDENKO JURIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 0,00 77.326,39 0,00 0,00 0,00 0,00 77.326,39
20778. ZLATA ŠPIKA SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1976 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 77.324,83 0,00 0,00 0,00 0,00 77.324,83
20779. TATJANA SLAVINA ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 SAMOBOR 7.190,18 0,00 9.570,52 60.563,58 0,00 0,00 0,00 0,00 77.324,28
20780. PETAR MIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1994 VINKOVCI 22.379,23 0,00 44.401,97 10.541,84 0,00 0,00 0,00 0,00 77.323,04
20781. HRVOJE SKOKANDIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1979 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.319,57 0,00 0,00 77.319,57
20782. JOSIP IVOŠEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1952 POŽEŠKA KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 77.318,26 0,00 0,00 0,00 0,00 77.318,26
20783. DRAGICA MIĆIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1957 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 77.302,12 0,00 0,00 0,00 0,00 77.302,12
20784. MILAN CINDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 LUČKO -4,73 0,00 832,19 76.474,44 0,00 0,00 0,00 0,00 77.301,90
20785. SUZI BEČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.301,00 0,00 0,00 77.301,00
20786. STJEPAN GRBOLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 APATOVEC 0,00 0,00 0,00 77.291,35 0,00 0,00 0,00 0,00 77.291,35
20787. FIKRET JAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1959 KASTAV 0,00 0,00 0,00 77.288,75 0,00 0,00 0,00 0,00 77.288,75
20788. DRAŽEN HALAMIĆ ZAGREBAČKA,PRESEKA 1977 ŠELOVEC 0,00 0,00 0,00 77.267,35 0,00 0,00 0,00 0,00 77.267,35
20789. ALEN SALIHI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1991 SISAK 0,00 0,00 0,00 77.266,69 0,00 0,00 0,00 0,00 77.266,69
20790. DIANA RALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 77.261,49 0,00 0,00 0,00 0,00 77.261,49
20791. ANTUN ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 8.519,07 51.898,90 16.837,34 0,00 0,00 0,00 77.255,31
20792. JOSIP KOVAĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1959 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 77.251,36 0,00 0,00 0,00 0,00 77.251,36
20793. KATA BELOGRAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 77.247,97 0,00 0,00 0,00 0,00 77.247,97
20794. ANICA MIKEC OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1958 TOPOLJE 0,00 0,00 0,00 77.245,33 0,00 0,00 0,00 0,00 77.245,33
20795. MARINKA VLATKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1968 BLATO 0,00 0,00 0,00 77.244,22 0,00 0,00 0,00 0,00 77.244,22
20796. ROMEO BOLJUN ISTARSKA,LIŽNJAN 1963 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 77.242,69 0,00 0,00 0,00 0,00 77.242,69
20797. EWALD DRECHSLER DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1938 GRAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.233,36 0,00 0,00 77.233,36
20798. NIKOLA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 336,59 76.882,21 0,00 0,00 0,00 0,00 77.218,80
20799. VALENTINA ŠTROK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 9.071,77 0,00 4.135,27 64.009,08 0,00 0,00 0,00 0,00 77.216,12
20800. MUNEVER KADIĆ ISTARSKA,POREČ 1954 ČERVAR-PORAT 0,00 0,00 0,00 77.212,87 0,00 0,00 0,00 0,00 77.212,87