OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
20701. KRISTINA FARAGUNA ISTARSKA,UMAG 1976 ZAMBRATIJA 18.724,17 0,00 716,61 58.445,28 0,00 0,00 0,00 0,00 77.886,06
20702. LJUDEVIT TUŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1945 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 77.881,24 0,00 0,00 0,00 0,00 77.881,24
20703. BRANKA DUILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.880,66 0,00 0,00 77.880,66
20704. JOSIP-STJEPAN ŠEGVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.880,20 0,00 0,00 77.880,20
20705. ILIJA MILINKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1965 UMAG -17.348,77 0,00 -847,52 96.075,23 0,00 0,00 0,00 0,00 77.878,94
20706. MIRJANA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 109,06 0,00 0,18 77.762,89 0,00 0,00 0,00 0,00 77.872,13
20707. DANIJEL DOBRIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 3.742,19 0,00 0,00 74.129,91 0,00 0,00 0,00 0,00 77.872,10
20708. ZORISLAV ĆORKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1977 LJUPINA 77.869,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.869,42
20709. VJEKOSLAV ALILOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 MATULJI 7.114,23 0,00 31.866,16 38.888,31 0,00 0,00 0,00 0,00 77.868,70
20710. VJEKOSLAV ŠAFAREK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1951 MARTINIĆ 0,00 0,00 0,00 77.867,20 0,00 0,00 0,00 0,00 77.867,20
20711. MATEO BERNOBIĆ ISTARSKA,POREČ 1983 NOVA VAS 0,00 0,00 0,00 77.866,04 0,00 0,00 0,00 0,00 77.866,04
20712. JASNA KOVJANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1966 ZABOK 0,00 0,00 1.192,84 76.672,40 0,00 0,00 0,00 0,00 77.865,24
20713. DAMIR ANDRUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1985 TENJA 0,00 0,00 9.946,57 67.904,33 0,00 0,00 0,00 0,00 77.850,90
20714. IRENA KLINČIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1955 BRDOVEC 0,00 0,00 0,00 77.841,69 0,00 0,00 0,00 0,00 77.841,69
20715. ŽELJKO ROMIĆ ISTARSKA,VRSAR 1967 VRSAR -2.485,69 -835,26 2.112,93 79.044,18 0,00 0,00 0,00 0,00 77.836,16
20716. MARIAN PAKSI ZADARSKA,ZADAR 1966 LEVICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.830,76 0,00 0,00 77.830,76
20717. FRAN ANTONOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 8.962,10 0,00 25.573,89 43.275,90 0,00 0,00 0,00 0,00 77.811,89
20718. MATE JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1962 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 77.806,52 0,00 0,00 0,00 0,00 77.806,52
20719. MARKO MIHALJEVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1987 BILICE 22.242,89 0,00 17.521,41 38.042,03 0,00 0,00 0,00 0,00 77.806,33
20720. ANĐELKA BOŠNJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD 11.540,74 0,00 2.892,52 63.372,52 0,00 0,00 0,00 0,00 77.805,78
20721. STJEPAN JAMBROŠIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1955 ZAPREŠIĆ 9.620,49 0,00 12.668,01 55.517,12 0,00 0,00 0,00 0,00 77.805,62
20722. IVICA ŠTEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.804,01 0,00 0,00 77.804,01
20723. TOMISLAV ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1986 DONJA PAČETINA 870,85 0,00 6.566,03 70.360,95 0,00 0,00 0,00 0,00 77.797,83
20724. LJUBICA KALAZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1961 KUĆANCI 0,00 0,00 -262,86 78.056,92 0,00 0,00 0,00 0,00 77.794,06
20725. MATE MARDEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1953 KOMIŽA 0,00 0,00 1.794,36 75.991,21 0,00 0,00 0,00 0,00 77.785,57
20726. IVAN KUHARIĆ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1963 PRIBIĆ 0,00 0,00 0,00 77.783,58 0,00 0,00 0,00 0,00 77.783,58
20727. ĐURĐA ABRAMOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 77.781,50 0,00 0,00 0,00 0,00 77.781,50
20728. VELIMIR VUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 GLAVICE 3.774,77 0,00 0,00 74.003,13 0,00 0,00 0,00 0,00 77.777,90
20729. IVICA FARKAŠ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1981 DRŠKOVCI 0,00 0,00 -924,54 78.690,52 0,00 0,00 0,00 0,00 77.765,98
20730. GORAN BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1986 SLATINA 0,00 0,00 482,05 77.279,11 0,00 0,00 0,00 0,00 77.761,16
20731. IVAN PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 2.052,87 75.706,14 0,00 0,00 0,00 0,00 77.759,01
20732. ŽELJKO BUGARINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1955 LASOVAC 0,00 0,00 0,00 77.758,97 0,00 0,00 0,00 0,00 77.758,97
20733. ŽELJKO LONGIN ZADARSKA,PREKO 1950 LUKORAN 0,00 0,00 0,00 77.754,71 0,00 0,00 0,00 0,00 77.754,71
20734. IRYNA LEONIDOVNA FUNDILER DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1971 DARMSTADT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.752,84 0,00 0,00 77.752,84
20735. NENAD SERTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1979 LUKOVDOL 15.783,09 0,00 0,00 61.969,57 0,00 0,00 0,00 0,00 77.752,66
20736. SANDRA FADLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 6.770,17 70.981,73 0,00 0,00 0,00 0,00 77.751,90
20737. DUŠKO DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 10.378,41 67.368,49 0,00 0,00 0,00 0,00 77.746,90
20738. VERONIKA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.744,31 0,00 0,00 0,00 0,00 77.744,31
20739. DAMIR VAMPOVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 6.574,69 71.168,78 0,00 0,00 0,00 0,00 77.743,47
20740. MARIJA MIHAJLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1949 BULINAC 0,00 0,00 0,00 77.740,25 0,00 0,00 0,00 0,00 77.740,25
20741. DANIJEL MEDVED OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1979 LUG SUBOTIČKI 0,00 0,00 -194,27 77.928,71 0,00 0,00 0,00 0,00 77.734,44
20742. DALIBORKA PLEČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1985 KRAPINSKE TOPLICE -0,01 0,00 108,04 77.624,75 0,00 0,00 0,00 0,00 77.732,78
20743. MLADEN ŽGANJER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 GREGURIĆ BREG 0,00 0,00 22.275,44 55.456,68 0,00 0,00 0,00 0,00 77.732,12
20744. ANA RADMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1964 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.725,12 0,00 0,00 77.725,12
20745. DEAN STIPANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1964 SISAK 20.365,73 0,00 -563,36 57.907,56 0,00 0,00 0,00 0,00 77.709,93
20746. LUKA BATUR ZADARSKA,SUKOŠAN 1989 GORICA 0,00 0,00 22.734,30 54.970,75 0,00 0,00 0,00 0,00 77.705,05
20747. JASENKO LONČAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.696,41 0,00 0,00 77.696,41
20748. LJILJANA TOKIĆ-VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 SINJ 0,00 0,00 0,00 77.693,25 0,00 0,00 0,00 0,00 77.693,25
20749. SINIŠA KNEŽEVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1971 GRADEČKI PAVLOVEC 0,00 0,00 429,22 77.260,58 0,00 0,00 0,00 0,00 77.689,80
20750. IVANA ROŽIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1930 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 77.676,43 0,00 0,00 0,00 0,00 77.676,43
20751. SNJEŽANA BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 77.675,75 0,00 0,00 0,00 0,00 77.675,75
20752. DAVORKA NIKOLAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.672,20 0,00 0,00 77.672,20
20753. IVANKA JOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 10.472,48 67.078,31 0,00 120,53 0,00 0,00 77.671,32
20754. MILIVOJ MARASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.665,87 0,00 0,00 77.665,87
20755. LJUBICA TOMAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1962 NOVA KAPELA 27.122,28 0,00 1.676,60 48.866,46 0,00 0,00 0,00 0,00 77.665,34
20756. DRAŽAN MIŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 559,43 0,00 0,00 77.105,63 0,00 0,00 77.665,06
20757. ZORAN ČUBRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1977 VIROVITICA 2.925,05 0,00 2.316,35 72.423,31 0,00 0,00 0,00 0,00 77.664,71
20758. JADRANKA BANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 SISAK 0,00 0,00 0,00 77.661,54 0,00 0,00 0,00 0,00 77.661,54
20759. ŽELJKO ĆURIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1973 DUGO SELO 36.052,48 -338,21 2.384,80 39.558,95 0,00 0,00 0,00 0,00 77.658,02
20760. IVAN NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,01 0,00 5.292,93 72.354,76 0,00 0,00 0,00 0,00 77.647,70
20761. TOMISLAV DUMANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1963 BILJE 773,14 0,00 2.522,48 74.339,30 0,00 0,00 0,00 0,00 77.634,92
20762. KRISTIJAN UKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 16.115,82 0,00 20.420,73 41.167,91 0,00 -70,26 0,00 0,00 77.634,20
20763. DARKO CRNKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1977 VALICA -1.132,86 0,00 35.829,68 42.929,12 0,00 0,00 0,00 0,00 77.625,94
20764. MARKO PEULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 -300,51 77.904,76 0,00 0,00 0,00 0,00 77.604,25
20765. BLAŽENKA BELAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1961 IVANIĆ DESINIĆKI 0,00 0,00 0,00 77.599,97 0,00 0,00 0,00 0,00 77.599,97
20766. ROBERT ŠTAKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 0,00 0,00 0,00 77.595,27 0,00 0,00 0,00 0,00 77.595,27
20767. MARIJAN MOHARIĆ MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1966 MURSKO SREDIŠĆE -1,74 0,00 -0,05 77.593,09 0,00 0,00 0,00 0,00 77.591,30
20768. SNJEŽANA DAVIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 BUZIN 57.091,15 0,00 833,97 19.663,45 0,00 0,00 0,00 0,00 77.588,57
20769. DRAGAN RUBEŠA ISTARSKA,PULA 1946 PULA 0,00 0,00 0,00 77.588,42 0,00 0,00 0,00 0,00 77.588,42
20770. BOGDAN MARKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1957 ORIOVAC 1.474,75 0,00 -1.510,21 77.621,52 0,00 0,00 0,00 0,00 77.586,06
20771. DIANA DRAGIŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 0,00 0,00 77.580,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.580,19
20772. JELKA MATAIJA PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1948 GORNJI ZAGON -1,19 0,00 -3.007,39 80.588,39 0,00 0,00 0,00 0,00 77.579,81
20773. ANA SRNOJEVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1945 POLJANSKI LUG 0,00 0,00 0,00 77.575,09 0,00 0,00 0,00 0,00 77.575,09
20774. ĐURĐICA BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 9.035,97 68.530,99 0,00 0,00 0,00 0,00 77.566,96
20775. IRMA JURAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1954 MALE MUNE 0,03 0,00 12.388,48 65.174,85 0,00 0,00 0,00 0,00 77.563,36
20776. TONI DROBAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1996 PAVLOVEC ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.558,79 0,00 0,00 77.558,79
20777. MICHEL BARTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.550,03 0,00 0,00 0,00 0,00 77.550,03
20778. JOZO BOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.548,68 0,00 0,00 77.548,68
20779. DRAGO ILIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KULA NORINSKA 1985 KRVAVAC II 0,00 0,00 6.996,22 70.541,30 0,00 0,00 0,00 0,00 77.537,52
20780. MIRO VULETIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 25.940,82 51.586,35 0,00 0,00 0,00 0,00 77.527,17
20781. NINO KARDUM ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1978 KAPRIJE 0,00 0,00 -75,04 77.601,92 0,00 0,00 0,00 0,00 77.526,88
20782. DENIS HORVAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 77.513,55 0,00 0,00 0,00 0,00 77.513,55
20783. JOSIP ROŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1990 ŠKRLJEVO 0,00 0,00 1.599,89 0,00 0,00 75.909,97 0,00 0,00 77.509,86
20784. EMANUELLA DEDAJ ISTARSKA,POREČ 1986 POREČ - PARENZO 33.840,11 0,00 25.820,83 17.848,08 0,00 0,00 0,00 0,00 77.509,02
20785. NUO THAQI ISTARSKA,UMAG 1954 UMAG 0,00 0,00 -1.570,23 79.079,01 0,00 0,00 0,00 0,00 77.508,78
20786. JASENKA ALEBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1947 SINJ 0,00 0,00 8.822,65 68.680,09 0,00 0,00 0,00 0,00 77.502,74
20787. DUŠKO KEŽIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,POJEZERJE 1977 KOBILJAČA -455,82 0,00 16.686,96 61.268,63 0,00 0,00 0,00 0,00 77.499,77
20788. PAVO ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1967 SLAKOVCI 5.229,47 0,00 9.192,97 63.070,04 0,00 0,00 0,00 0,00 77.492,48
20789. JULIJAN BEŠKER PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA 1979 MOŠĆENIČKA DRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.488,12 0,00 0,00 77.488,12
20790. PAVICA ŠARONIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1953 NARD 0,00 0,00 0,00 77.484,63 0,00 0,00 0,00 0,00 77.484,63
20791. JOSIP LUKŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1954 KOVAČEVAC 29.140,18 0,00 21.555,91 26.787,79 0,00 0,00 0,00 0,00 77.483,88
20792. ANTE BUDIMIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -307,32 -26,00 0,00 77.815,72 0,00 0,00 77.482,40
20793. MARIO BRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1988 KAŠTEL LUKŠIĆ 227,13 0,00 79.585,91 -2.332,64 0,00 0,00 0,00 0,00 77.480,40
20794. MIRKO SAKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 30.361,10 0,00 505,54 46.583,94 17,86 0,00 0,00 0,00 77.468,44
20795. TOMISLAV KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1971 MIKLEUŠ -500,12 0,00 402,28 77.563,86 1,42 0,00 0,00 0,00 77.467,44
20796. ĐURĐICA ORAČ-ŠUKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 BLAGUŠA 0,00 0,00 0,00 77.455,85 0,00 0,00 0,00 0,00 77.455,85
20797. ANTON KABASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 10.758,93 0,00 54.282,06 12.401,37 0,00 0,00 0,00 0,00 77.442,36
20798. NADA BOGDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1964 PODGAJCI PODRAVSKI 26.263,77 0,00 29.290,81 21.884,26 0,00 0,00 0,00 0,00 77.438,84
20799. ANTUN SKAKALO BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1971 NOVA GRADIŠKA -0,07 0,00 -697,11 78.123,45 0,00 0,00 0,00 0,00 77.426,27
20800. BRANKA HORVAT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1975 LUDBREG 10.489,54 0,00 24.129,88 42.803,77 0,00 0,00 0,00 0,00 77.423,19