OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20701. DRAGICA VRANJEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 1,14 144.507,63 0,00 0,00 0,00 144.508,77
20702. TOMISLAV VIDAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1974 DIVOŠEVCI 0,00 0,00 0,00 144.505,15 0,00 0,00 0,00 144.505,15
20703. GORDAN JERKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 216,68 144.282,87 0,00 0,00 0,00 144.499,55
20704. BRANKICA KUMPEZ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1955 GUŠĆE 0,00 0,00 0,00 144.470,36 0,00 0,00 0,00 144.470,36
20705. STEVEN HORVAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 144.466,45 0,00 0,00 0,00 144.466,45
20706. ZLATKO BANIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1966 RADNOVAC -332,52 0,00 379,42 144.416,35 0,00 0,00 0,00 144.463,25
20707. RADENKO BELUŠIĆ ISTARSKA,GRAČIŠĆE 1963 JAKAČIĆI 42.843,57 0,00 2.144,67 99.468,95 0,00 0,00 0,00 144.457,19
20708. JAKA MAJPRUZ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1968 IVANKOVO 20.127,27 0,00 2.518,60 121.811,31 0,00 0,00 0,00 144.457,18
20709. ROBERT CEGLEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 25.724,95 0,00 0,00 118.729,87 0,00 0,00 0,00 144.454,82
20710. MANUSHE NOKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 35.897,07 0,00 21.972,97 86.565,49 0,00 0,00 0,00 144.435,53
20711. IVKA JURIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1956 BRNAZE 0,00 0,00 6.678,87 137.755,97 0,00 0,00 0,00 144.434,84
20712. ELDA KUKAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 13.204,70 0,00 0,00 131.219,72 0,00 0,00 0,00 144.424,42
20713. PERICA ANTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1956 NOVI JANKOVCI 623,58 0,00 824,66 142.974,02 0,00 0,00 0,00 144.422,26
20714. SHPRESA KRASNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1969 LASOVAC 0,00 0,00 0,00 144.420,20 0,00 0,00 0,00 144.420,20
20715. JOSIP BIŠKUP BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1946 VELIKA JASENOVAČA 0,00 0,00 0,00 144.416,22 0,00 0,00 0,00 144.416,22
20716. ANA JELAVIĆ ISTARSKA,BUJE 1960 MARUŠIĆI 1.027,43 0,00 106.652,20 36.745,69 0,00 -21,98 0,00 144.403,34
20717. IVICA BRADAČ ZAGREBAČKA,STUPNIK 1962 GORNJI STUPNIK 0,00 0,00 283,78 144.115,59 0,00 0,00 0,00 144.399,37
20718. HAMIT HAMZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.393,16 0,00 0,00 0,00 144.393,16
20719. BRANKO KOCMANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1962 SISAK 0,00 0,00 41,42 144.333,53 0,00 0,00 0,00 144.374,95
20720. TEODOR ŠTETER PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 UNIJE 0,00 0,00 0,00 144.368,28 0,00 0,00 0,00 144.368,28
20721. MILICA KAPETANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1945 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 144.357,41 0,00 0,00 0,00 144.357,41
20722. PAVLE ATANASOV VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1966 BUDISLAVEC 0,00 0,00 -1.143,24 145.498,05 0,00 0,00 0,00 144.354,81
20723. STJEPAN KORADE ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1936 LUG SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 144.353,07 0,00 0,00 0,00 144.353,07
20724. FRANKA SABOLOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1978 REKA 13.126,15 0,00 -865,25 132.090,94 0,00 0,00 0,00 144.351,84
20725. BOŽO MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.341,75 0,00 0,00 0,00 144.341,75
20726. ANA BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.341,75 0,00 0,00 0,00 144.341,75
20727. IVAN ERCEGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1979 JESENICE 0,00 0,00 0,00 144.338,21 0,00 0,00 0,00 144.338,21
20728. VINKO MATIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1968 GLINA 129.054,67 0,00 0,00 15.272,57 0,00 0,00 0,00 144.327,24
20729. MIRA ŠOSTAREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1968 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 144.305,23 0,00 0,00 0,00 144.305,23
20730. JURE MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1950 RUDA 12.043,92 0,00 -1.229,16 133.484,85 0,00 0,00 0,00 144.299,61
20731. DARIJA PEJIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI 1975 KOMOGOVINA 158,88 0,00 0,00 144.118,27 0,00 0,00 0,00 144.277,15
20732. DAVOR BRAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 7.475,45 0,00 5.607,88 131.173,15 0,00 0,00 0,00 144.256,48
20733. ANA RELOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 1.765,05 142.489,94 0,00 0,00 0,00 144.254,99
20734. KATICA KUSOBRAK ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1968 DONJI MARKOVAC 0,00 0,00 0,00 144.252,36 0,00 0,00 0,00 144.252,36
20735. DANIJEL ŽAKULA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 -913,72 145.157,65 0,00 0,00 0,00 144.243,93
20736. DRAGICA ADAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 4.297,45 0,00 88.128,78 51.806,91 0,00 0,00 0,00 144.233,14
20737. GORAN PALČEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1966 ORAHOVICA 2.528,08 0,00 6.571,31 135.133,68 0,00 0,00 0,00 144.233,07
20738. IVAN FIRŠT KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1963 GRLETINEC 17.361,41 0,00 1.214,97 125.651,73 0,00 0,00 0,00 144.228,11
20739. MARIJO MAJDANDŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1974 NOVSKA 7.476,00 0,00 1.860,13 134.885,59 0,00 0,00 0,00 144.221,72
20740. VLADIMIR LEMIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 0,00 0,00 -748,20 144.967,26 0,00 0,00 0,00 144.219,06
20741. LJILJANA IVANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1965 MEĐA 0,00 0,00 0,00 144.217,23 0,00 0,00 0,00 144.217,23
20742. ROBERT HASENAUER OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1963 DONJI MIHOLJAC 70.134,69 0,00 22.796,73 51.283,84 0,00 0,00 0,00 144.215,26
20743. MILJENKO PEKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1951 ZATON 0,00 0,00 0,00 145.203,13 0,00 -1.000,00 0,00 144.203,13
20744. DUŠKO SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 460,66 0,00 0,00 143.737,89 0,00 0,00 0,00 144.198,55
20745. IVAN DUKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1984 ŠIBENIK 25.616,95 0,00 9.698,80 108.869,10 0,00 0,00 0,00 144.184,85
20746. IVICA LISICA ZADARSKA,BIBINJE 1968 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 144.152,93 0,00 0,00 0,00 144.152,93
20747. DARA PISAREK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1962 LUKAVEC POSAVSKI 19.119,86 0,00 5.710,44 119.316,38 0,00 0,00 0,00 144.146,68
20748. IVAN SKOBLAR ZADARSKA,PRIVLAKA 1947 PRIVLAKA 0,00 0,00 -1.252,59 145.394,17 0,00 0,00 0,00 144.141,58
20749. JOŽE SLOBODNJAK ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1962 TUPČINA 0,00 0,00 0,00 144.125,56 0,00 0,00 0,00 144.125,56
20750. MLADEN POSAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC 1952 IMBRIOVEC 0,00 0,00 0,00 144.107,84 0,00 0,00 0,00 144.107,84
20751. MARIJO RENDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 34.147,36 0,00 6.256,02 103.692,83 0,00 0,00 0,00 144.096,21
20752. SLAVKO JURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 60.974,38 51.505,51 0,00 31.614,88 0,00 144.094,77
20753. SINIŠA JOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1982 KUKULJANI 0,00 0,00 6.898,18 137.196,21 0,00 0,00 0,00 144.094,39
20754. BOŽIDAR HAJDAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1964 ŠPIČKOVINA 27.018,77 0,00 3.804,17 113.268,93 0,00 0,00 0,00 144.091,87
20755. IVANA BILOKAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL KAMBELOVAC -45,03 0,00 8.865,29 135.176,05 0,00 89,07 0,00 144.085,38
20756. ZVONIMIR MUJAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1972 POLAČE 0,00 0,00 20.803,06 123.278,53 0,00 0,00 0,00 144.081,59
20757. DRAGICA MARENČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1955 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 144.064,08 0,00 0,00 0,00 144.064,08
20758. MARICA NOVOSEL ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1952 BANIČEVEC 0,00 0,00 0,00 144.043,59 0,00 0,00 0,00 144.043,59
20759. DUŠANKA VIDAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1953 PAUČJE 0,00 0,00 0,00 144.029,39 0,00 0,00 0,00 144.029,39
20760. IRENA REBROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 2.223,78 0,00 55.748,22 86.044,92 0,00 0,00 0,00 144.016,92
20761. STJEPAN RAČAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1950 SVETA ANA 2.148,74 0,00 -1.072,08 142.935,30 0,00 0,00 0,00 144.011,96
20762. DRAGA MAĐERIĆ ZAGREBAČKA,ORLE 1948 RUČA 0,00 0,00 0,00 144.001,47 0,00 0,00 0,00 144.001,47
20763. ZDRAVKO PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 LUČKO 0,00 0,00 6.944,71 137.053,55 0,00 0,00 0,00 143.998,26
20764. DRAGANA ŠIMURINA ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI 1979 ZEMUNIK GORNJI 0,00 0,00 -544,20 144.538,45 0,00 0,00 0,00 143.994,25
20765. MIROSLAV BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 SENJ 31.675,15 0,00 2.941,23 109.365,62 0,00 0,00 0,00 143.982,00
20766. PATRIZIA PRANJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1979 ROVINJ 10.398,07 0,00 73.501,04 60.082,14 0,00 0,00 0,00 143.981,25
20767. ŽELJKA DAMJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 DRENOVCI 7.907,58 0,00 419,61 135.645,20 0,00 0,00 0,00 143.972,39
20768. MARKO JUROŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 IVANOVCI ĐAKOVAČKI -930,48 0,00 3.758,48 141.142,57 0,00 0,00 0,00 143.970,57
20769. DARKO VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 143.952,38 0,00 0,00 0,00 143.952,38
20770. DUŠAN JANJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1953 MAKARSKA 0,00 0,00 -578,74 144.529,25 0,00 0,00 0,00 143.950,51
20771. MARICA KEMEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1965 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 143.950,13 0,00 0,00 0,00 143.950,13
20772. IVAN KEMEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1962 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 143.949,79 0,00 0,00 0,00 143.949,79
20773. VALENTINA HRŽIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1975 SVETA NEDELJA 0,00 0,00 0,00 143.944,22 0,00 0,00 0,00 143.944,22
20774. ANTUN ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 554,47 143.383,92 0,00 0,00 0,00 143.938,39
20775. LJILJANA LEVAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1965 LIJEVO TREBARJEVO 0,00 0,00 0,00 143.934,83 0,00 0,00 0,00 143.934,83
20776. KATICA KRUŠČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 143.927,78 0,00 0,00 0,00 143.927,78
20777. ANTE ZORIČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1937 PAKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 143.923,77 0,00 0,00 0,00 143.923,77
20778. PERO VUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1975 ZARAĆE 0,00 0,00 13.427,34 130.494,95 0,00 0,00 0,00 143.922,29
20779. VLASTA DUMBOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1965 LEKENIK 20.899,69 0,00 1.864,89 121.146,54 0,00 0,00 0,00 143.911,12
20780. EDINA KARABAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1976 MOŠĆENICA 0,00 0,00 6.864,09 137.045,11 0,00 0,00 0,00 143.909,20
20781. BRANE KONDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 48.306,27 0,00 13.793,84 55.247,69 0,00 26.526,09 0,00 143.873,89
20782. ALTIERO REBEC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1939 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.869,70 0,00 143.869,70
20783. IVAN BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1948 NORŠIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 143.848,82 0,00 0,00 0,00 143.848,82
20784. MIRO DEVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1948 ŠILO -326,83 0,00 0,00 144.171,56 0,00 0,00 0,00 143.844,73
20785. ZDRAVKO TRSTENJAK MEĐIMURSKA,PODTUREN 1968 MIKLAVEC 0,00 0,00 0,00 143.816,68 0,00 0,00 0,00 143.816,68
20786. MIRICA KUŠEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1965 BREZJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 143.805,89 0,00 0,00 0,00 143.805,89
20787. VLADO MILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1952 VIROVITICA 62.294,53 0,00 -5.209,43 86.710,55 0,00 0,00 0,00 143.795,65
20788. DANIJELA BUČAR KARLOVAČKA,ŽAKANJE 1980 DONJI BUKOVAC ŽAKANJSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.793,65 0,00 143.793,65
20789. MILAN CAR MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA 1956 DONJA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 143.789,78 0,00 0,00 0,00 143.789,78
20790. DAMIR MARELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 143.762,41 0,00 0,00 0,00 143.762,41
20791. EMIN ZRNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 GRADAČAC 0,00 0,00 0,00 143.738,34 0,00 0,00 0,00 143.738,34
20792. ĆAZIM ĆESKINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 VUČKOVCI 0,00 0,00 0,00 143.738,34 0,00 0,00 0,00 143.738,34
20793. ERVIN BAUER ZADARSKA,GRAČAC 1953 GRAČAC 0,00 0,00 3.027,74 140.710,28 0,00 0,00 0,00 143.738,02
20794. ERMIN BAJRAMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 GORNJI LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 143.737,95 0,00 0,00 0,00 143.737,95
20795. ADIR AHMETOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1984 GRADAČAC 0,00 0,00 0,00 143.737,95 0,00 0,00 0,00 143.737,95
20796. EDIN BAJRAMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1978 GORNJI LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 143.737,95 0,00 0,00 0,00 143.737,95
20797. SNJEŽANA BARUKČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 143.731,35 0,00 0,00 0,00 143.731,35
20798. SMILJA PLANTAK ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 0,00 143.708,54 0,00 0,00 0,00 143.708,54
20799. GORAN KARAS ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1957 DUGO SELO 7.512,14 0,00 207,86 135.983,11 0,00 0,00 0,00 143.703,11
20800. KATICA MEĐIMOREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 MARINOVEC 0,00 0,00 0,00 143.700,66 0,00 0,00 0,00 143.700,66