OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20701. IVAN SANTI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 BAKIĆ 0,00 0,00 7.825,53 119.892,21 0,00 0,00 0,00 127.717,74
20702. GORAN BARBIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 46.678,28 0,00 292,00 80.743,43 0,00 0,00 0,00 127.713,71
20703. JULIJANA HAMER MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1954 KAPELŠČAK 0,00 0,00 0,00 127.713,70 0,00 0,00 0,00 127.713,70
20704. BRANKO VALPOTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 GALOVAC 0,00 0,00 0,00 127.706,88 0,00 0,00 0,00 127.706,88
20705. MILENA MAČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 127.703,88 0,00 0,00 0,00 127.703,88
20706. IVAN MALOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1946 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 127.687,61 0,00 0,00 0,00 127.687,61
20707. ĐURĐICA BERTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1976 ŠTEFANJE 12.584,01 0,00 10.466,04 104.637,39 0,00 0,00 0,00 127.687,44
20708. MANDA GRINE SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1973 MALA GORICA 0,00 0,00 4.472,78 123.211,52 0,00 0,00 0,00 127.684,30
20709. HILDA UMIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1941 OSIJEK 0,00 0,00 1.371,60 126.309,49 0,00 0,00 0,00 127.681,09
20710. DEJAN KESIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 VELIKA GORICA 43.611,67 0,00 0,00 84.067,18 0,00 0,00 0,00 127.678,85
20711. BARICA BRODAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 MAČE 17.816,19 0,00 -435,57 110.297,46 0,00 0,00 0,00 127.678,08
20712. KATARINA OBAD VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1933 DONJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 127.666,29 0,00 0,00 0,00 127.666,29
20713. LADISLAV ŠKVORC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1948 SELNICA PODRAVSKA 0,00 0,00 -941,24 128.603,38 0,00 0,00 0,00 127.662,14
20714. JELA BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 0,00 0,00 3.004,83 124.645,27 0,00 0,00 0,00 127.650,10
20715. TOMISLAV MARKOVIĆ GOMIUNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 34.098,96 53.938,25 0,00 39.611,81 0,00 127.649,02
20716. IVICA ROŽIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1967 JAMNICA PISAROVINSKA 65.834,14 0,00 2.837,26 58.964,44 0,00 0,00 0,00 127.635,84
20717. BRANKO ŠĆEPANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1956 DUGI RAT 48.388,92 0,00 10.784,68 68.461,36 0,00 0,00 0,00 127.634,96
20718. JOSIP PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 2.806,58 124.825,44 0,00 0,00 0,00 127.632,02
20719. ŽELJKO OSTROGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 ŠEMPETER PRI GORICI 0,00 0,00 0,00 127.630,91 0,00 0,00 0,00 127.630,91
20720. AIDA BEŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 127.612,13 0,00 0,00 0,00 127.612,13
20721. VLATKO WARONIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 319,72 127.289,91 0,00 0,00 0,00 127.609,63
20722. TANJA MILJKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 0,00 0,00 0,00 127.605,19 0,00 0,00 0,00 127.605,19
20723. DRAGUTIN KUŠEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1941 BREZJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 127.596,73 0,00 0,00 0,00 127.596,73
20724. ANTUN BARIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 80.642,57 51.747,83 -1.873,67 -2.923,83 0,00 0,00 0,00 127.592,90
20725. RUDOLF FRANČIŠKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1950 KRASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.585,14 0,00 127.585,14
20726. VESNA MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 101.855,95 0,00 -585,39 26.309,92 0,00 0,00 0,00 127.580,48
20727. ANTUN JUKIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 27.511,64 0,00 22.990,57 77.075,51 0,00 0,00 0,00 127.577,72
20728. RATKO PESEK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1977 ČAKOVEC 1.761,53 0,00 -0,31 125.813,91 0,00 0,00 0,00 127.575,13
20729. MARIJA RATKOVIĆ-MASNEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 ŽIBRINOVEC 0,00 0,00 0,00 126.440,37 0,00 1.122,74 0,00 127.563,11
20730. MARTIN-LJUDEVIT ČIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 1.732,99 0,00 0,00 125.820,30 0,00 0,00 0,00 127.553,29
20731. TONĆI REBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1966 DONJI VINJANI 39.220,83 0,00 3.708,14 84.615,02 0,00 0,00 0,00 127.543,99
20732. MARIJAN MADUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1958 CISTA PROVO 0,00 0,00 364,57 127.177,70 0,00 0,00 0,00 127.542,27
20733. JOSIP CVJETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 2.222,44 125.318,35 0,00 0,00 0,00 127.540,79
20734. MIRSAD HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 127.536,14 0,00 0,00 0,00 127.536,14
20735. IVAN ŠAMIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 127.530,23 0,00 0,00 0,00 127.530,23
20736. SINIŠA KONTIĆ-DRAŠČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 41.938,05 0,00 10.121,81 75.460,72 0,00 0,00 0,00 127.520,58
20737. FABJANKO NAZOR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 127.515,06 0,00 0,00 0,00 127.515,06
20738. FRANJO PECKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1946 STARI BOŠNJANI 0,00 0,00 0,00 127.506,93 0,00 0,00 0,00 127.506,93
20739. MOMIR STOJANAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1970 SOLIN 20.771,65 0,00 11.857,44 94.877,54 0,00 0,00 0,00 127.506,63
20740. SLAĐANA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -1.086,93 128.588,34 0,00 0,00 0,00 127.501,41
20741. MARKO LEMO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1985 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.492,13 0,00 127.492,13
20742. ŠTEFANIJA TURŠČAK VARAŽDINSKA,CESTICA 1934 JARKI 0,00 0,00 0,00 127.490,78 0,00 0,00 0,00 127.490,78
20743. VILIM RAUCH BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1979 CERNIK 26.325,36 0,00 0,00 101.151,78 0,00 0,00 0,00 127.477,14
20744. DUBRAVKO PEROVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1971 BESTOVJE 36.716,13 0,00 -7.199,95 97.957,78 0,00 0,00 0,00 127.473,96
20745. ŽELJKO MARINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 45.590,91 0,00 6.295,72 75.579,81 0,00 0,00 0,00 127.466,44
20746. TANJA MAJCEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 5.130,50 0,00 15.108,11 107.215,13 0,00 0,00 0,00 127.453,74
20747. STJEPAN LAKTAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1948 SISAK 0,00 0,00 0,00 127.447,61 0,00 0,00 0,00 127.447,61
20748. ZORAN KARAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 2.266,91 125.173,42 0,00 0,00 0,00 127.440,33
20749. FILIP BRNJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1937 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 127.438,72 0,00 0,00 0,00 127.438,72
20750. MILA STIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 127.435,75 0,00 0,00 0,00 127.435,75
20751. PETAR KEBDŽIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1954 ILMIN DVOR 0,00 0,00 0,00 127.434,55 0,00 0,00 0,00 127.434,55
20752. MARKO SMOKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 -28,44 127.459,80 0,00 0,00 0,00 127.431,36
20753. DRAGAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 552,40 126.873,68 0,00 0,00 0,00 127.426,08
20754. MATO HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1967 BOŠNJACI 6.270,38 0,00 845,28 120.307,81 0,00 0,00 0,00 127.423,47
20755. TOMISLAV MADŽAR ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 VUKOVINA 0,00 0,00 3.302,97 124.118,89 0,00 0,00 0,00 127.421,86
20756. BOŽO SEVER ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1957 DONJI LADUČ 24.705,25 0,00 0,00 102.709,98 0,00 0,00 0,00 127.415,23
20757. IVICA SERTIĆ ZADARSKA,BIBINJE 1973 BIBINJE 1.315,77 0,00 1.401,52 124.693,40 0,00 0,00 0,00 127.410,69
20758. SLOBODANKA KAŠUBA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1961 KUTOVI 6.297,68 0,00 0,00 121.107,52 0,00 0,00 0,00 127.405,20
20759. ANDRIJA BOJČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1935 SLATINA 0,00 0,00 0,00 127.402,25 0,00 0,00 0,00 127.402,25
20760. DRAGUTIN OCVIREK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1941 DOLJANEC 0,00 0,00 0,00 127.397,99 0,00 0,00 0,00 127.397,99
20761. IVAN MATIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1971 PETRINJA 717,95 0,00 0,00 126.679,37 0,00 0,00 0,00 127.397,32
20762. DORIS NELLER LIČKO-SENJSKA,SENJ 1961 KLOSTERNEUBURG - WEIDLING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.396,13 0,00 127.396,13
20763. FRANZ NELLER LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 KLOSTERNEUBURG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.396,13 0,00 127.396,13
20764. MIRKO BAĆANI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 127.395,01 0,00 0,00 0,00 0,00 127.395,01
20765. VJEKOSLAVA CEPETIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1953 VIRJE 0,00 0,00 0,00 127.394,12 0,00 0,00 0,00 127.394,12
20766. IVAN PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 12.116,48 0,00 9.661,87 105.614,10 0,00 0,00 0,00 127.392,45
20767. HAMDO BEĆIROVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1948 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 127.376,10 0,00 0,00 0,00 127.376,10
20768. TOMISLAV TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1963 JESENICE 0,00 0,00 0,00 127.362,51 0,00 0,00 0,00 127.362,51
20769. ANKICA JARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 127.358,41 0,00 0,00 0,00 127.358,41
20770. MLADEN MIOČINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1965 ŽUPANJA 6.053,23 0,00 -371,94 121.675,38 0,00 0,00 0,00 127.356,67
20771. STJEPAN PURGAR MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1935 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 127.355,83 0,00 0,00 0,00 127.355,83
20772. MARICA KMONIČEK OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1960 ANTUNOVAC -6.407,72 0,00 -1.284,91 135.038,54 0,00 0,00 0,00 127.345,91
20773. DALIDA GLUMAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 5.533,25 121.806,67 0,00 0,00 0,00 127.339,92
20774. BRANKO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 1.166,02 48,51 0,00 126.124,63 0,00 127.339,16
20775. SLOBODAN BANADINOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1981 SISAK 21.385,59 0,00 2.428,47 103.520,73 0,00 0,00 0,00 127.334,79
20776. LUKA KAPETANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 57.858,37 0,00 793,58 68.680,09 0,00 0,00 0,00 127.332,04
20777. BRANKO CRNOJA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 KUČE -210,40 0,00 0,00 127.536,61 0,00 0,00 0,00 127.326,21
20778. SERGIO MATTIASSICH ISTARSKA,POREČ 1952 CANCINI 0,00 0,00 0,00 127.324,72 0,00 0,00 0,00 127.324,72
20779. BRANIMIR ORAČ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1978 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 127.321,39 0,00 0,00 0,00 127.321,39
20780. ANTUN ŠPANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1969 ADŽAMOVCI 15.138,08 0,00 1.670,30 110.510,17 0,00 0,00 0,00 127.318,55
20781. ĐORĐE OGRIZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1955 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 127.308,78 0,00 0,00 0,00 127.308,78
20782. SANJA RUŽIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1972 SVETA NEDELJA 300,10 0,00 6.160,41 83.420,47 0,00 37.425,65 0,00 127.306,63
20783. SLAĐANA PRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1974 UGLJEŠ 8.126,93 0,00 0,00 119.179,14 0,00 0,00 0,00 127.306,07
20784. SANEL KAHTERAN ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1977 HERAKI 0,00 0,00 584,66 126.717,12 0,00 0,00 0,00 127.301,78
20785. MIRA DOBRIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1970 PETRINJA 41.542,83 0,00 0,01 66.165,16 0,00 19.574,50 0,00 127.282,50
20786. FRANJO SEVEROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1941 CIRKVENA 0,00 0,00 0,00 127.277,75 0,00 0,00 0,00 127.277,75
20787. ŽIVOTA RAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1942 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 127.275,07 0,00 0,00 0,00 127.275,07
20788. SLAVICA PAVIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1958 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 127.273,86 0,00 0,00 0,00 127.273,86
20789. SILVIJA GALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1963 VALPOVO 22.709,74 0,00 35.302,16 69.257,69 0,00 0,00 0,00 127.269,59
20790. GORDANA VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1975 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 127.268,57 0,00 0,00 0,00 127.268,57
20791. JOSIP MRAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1947 DEŽANOVAC 0,00 0,00 0,00 127.262,30 0,00 0,00 0,00 127.262,30
20792. KATARINA LISJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1961 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 127.259,79 0,00 0,00 0,00 127.259,79
20793. KATICA KURBAŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 1.028,23 126.215,18 0,00 0,00 0,00 127.243,41
20794. MIROSLAV KRULC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 SAMOBOR -79,20 0,00 6.916,05 120.404,19 0,00 0,00 0,00 127.241,04
20795. SAŠA OSENIČKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1980 PETRINJA 46.034,04 0,00 2.373,09 78.817,18 0,00 0,00 0,00 127.224,31
20796. SNJEŽANA RAKOŠ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1966 OKUČANI 64.492,17 0,00 5.622,92 57.097,95 0,00 0,00 0,00 127.213,04
20797. IVKA STRUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 SVETA HELENA 0,00 0,00 0,00 127.212,82 0,00 0,00 0,00 127.212,82
20798. MATO MEHKEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 CIGLENA 0,00 0,00 0,00 127.210,12 0,00 0,00 0,00 127.210,12
20799. MARIJANA GRBEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 127.194,91 0,00 0,00 0,00 127.194,91
20800. TAJANA ČERNE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 -2.909,96 130.100,34 0,00 0,00 0,00 127.190,38