OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20701. ANKICA MIKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1967 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 147.931,47 0,00 0,00 0,00 147.931,47
20702. VINKA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1961 VRANJIC 22.683,38 0,00 683,02 120.635,91 0,00 3.925,20 0,00 147.927,51
20703. MILKA TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.963,62 145.963,01 0,00 0,00 0,00 147.926,63
20704. JOVANKA VELJKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1946 BEOGRAD-ZVEZDARA 0,00 0,00 0,00 147.923,62 0,00 0,00 0,00 147.923,62
20705. ŽELJKO JURIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1972 ALILOVCI 48.257,04 0,00 732,57 98.931,94 0,00 0,00 0,00 147.921,55
20706. DRENKA KNEŽEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1965 NOVA GRADIŠKA 32.644,88 0,00 0,00 115.221,33 0,00 53,06 0,00 147.919,27
20707. IVAN ŠTAJCER SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1944 KUTINA 0,00 0,00 0,00 147.913,09 0,00 0,00 0,00 147.913,09
20708. ZORAN ĐURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1959 REKA 0,00 0,00 0,00 147.904,41 0,00 0,00 0,00 147.904,41
20709. KATARINA GREGURIC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1950 DONJA ZELINA 0,00 0,00 0,00 147.902,47 0,00 0,00 0,00 147.902,47
20710. JOVANKA ŠERČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1937 OBRADOVCI 0,00 0,00 0,00 147.893,28 0,00 0,00 0,00 147.893,28
20711. MARKO BAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1964 VOJNIĆ SINJSKI 0,00 0,00 0,00 147.882,86 0,00 0,00 0,00 147.882,86
20712. IVAN SABLJAK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1950 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 147.877,31 0,00 0,00 0,00 147.877,31
20713. ANAMARIJA VIDOŠEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 0,00 0,00 3.650,35 144.226,41 0,00 0,00 0,00 147.876,76
20714. ZVONIMIR KRSTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1963 ŠKRIP 60.459,77 0,00 11.907,53 75.501,83 0,00 0,00 0,00 147.869,13
20715. MARIJA POTOČKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1947 KAPELA RAVENSKA 0,00 0,00 0,00 147.865,95 0,00 0,00 0,00 147.865,95
20716. VERA JAMBROVIĆ MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1959 ZASADBREG 0,00 0,00 0,00 147.864,46 0,00 0,00 0,00 147.864,46
20717. BRANKO JURIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1955 VRANA 5.588,23 0,00 0,00 142.264,26 0,00 0,00 0,00 147.852,49
20718. NENO DWEIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 147.843,97 0,00 0,00 0,00 147.843,97
20719. DRAŽEN STJEPANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.842,40 0,00 0,00 0,00 147.842,40
20720. ĐURĐA MARGETIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1958 ZABRĐE 0,00 0,00 0,00 147.841,75 0,00 0,00 0,00 147.841,75
20721. ANĐELA KOSTADINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1951 KEŠINCI 0,00 0,00 0,00 147.817,82 0,00 0,00 0,00 147.817,82
20722. MARIJA MATONIČKIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1953 VIRJE 0,00 0,00 0,00 147.817,54 0,00 0,00 0,00 147.817,54
20723. ANKICA BRLOŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 147.808,92 0,00 0,00 0,00 147.808,92
20724. SLAVKO MABIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 NOVA MOKOŠICA 16.990,04 -4.288,17 -2.093,57 137.200,13 0,00 0,00 0,00 147.808,43
20725. DAMIR VUNDAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 65.681,08 0,00 24.128,04 57.998,14 0,00 0,00 0,00 147.807,26
20726. SAMET OSMANI SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1987 PETRINJA -1.231,28 0,00 302,47 148.733,98 0,00 0,00 0,00 147.805,17
20727. LIDIJA VLAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1954 OMIŠ 0,00 0,00 2.150,04 145.641,70 0,00 0,00 0,00 147.791,74
20728. BRANISLAV SLAPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.791,64 0,00 0,00 0,00 147.791,64
20729. ANA ŽIVKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OPRISAVCI 1959 OPRISAVCI 0,00 0,00 0,00 147.791,59 0,00 0,00 0,00 147.791,59
20730. ANA PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 55,53 147.731,43 0,00 0,00 0,00 147.786,96
20731. NEBOJŠA STEVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 147.775,63 0,00 0,00 0,00 147.775,63
20732. DANICA MILJENOVIĆ ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1963 DRAŠĆI VRH 0,00 0,00 0,00 147.774,26 0,00 0,00 0,00 147.774,26
20733. ZVONKO PETROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.774,04 0,00 0,00 0,00 147.774,04
20734. BORIS JURE DŽIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 49.506,76 98.266,96 0,00 0,00 0,00 147.773,72
20735. JURIJ FOMIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.770,72 0,00 0,00 0,00 147.770,72
20736. SRĐAN PLEŠKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 147.764,51 0,00 0,00 0,00 147.764,51
20737. PIERMARINA VLAKANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1958 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 147.763,45 0,00 0,00 0,00 147.763,45
20738. BOSILJKA KVEŠTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 LEPAJCI 14.639,48 0,00 9.481,20 123.640,32 0,00 0,00 0,00 147.761,00
20739. DAMIR JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1962 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 9.785,03 137.968,76 0,00 0,00 0,00 147.753,79
20740. MILKA JAKIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1954 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 147.748,24 0,00 0,00 0,00 147.748,24
20741. STIPO BOGNAR OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1964 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 147.688,14 0,00 59,83 0,00 147.747,97
20742. DAMIR STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1975 DRAGALIĆ 16.568,48 0,00 299,39 130.878,30 0,00 0,00 0,00 147.746,17
20743. BERNARD NIKŠIĆ NADO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 147.718,85 0,00 24,68 0,00 147.743,53
20744. INGA BABAN OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1987 BIZOVAC 4.625,41 0,00 151,42 117.052,29 0,00 25.914,36 0,00 147.743,48
20745. VERA GOLUBIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1946 FAJEROVEC 0,00 0,00 0,00 147.742,86 0,00 0,00 0,00 147.742,86
20746. DRAGUTIN TREMSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1953 GUŠČEROVEC 0,00 0,00 0,00 147.742,77 0,00 0,00 0,00 147.742,77
20747. FRANJO JELUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1933 VOJNOVEC KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 147.742,33 0,00 0,00 0,00 147.742,33
20748. STJEPAN LISJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1958 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 147.742,01 0,00 0,00 0,00 147.742,01
20749. DARINKA ĐUREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1946 KAMEŠNICA 0,00 0,00 0,00 147.742,01 0,00 0,00 0,00 147.742,01
20750. ŽELJKO NERENDIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 LEMEŠ KRIŽEVAČKI 0,00 0,00 0,00 147.742,01 0,00 0,00 0,00 147.742,01
20751. STANKO KNAPIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1949 LJUBELJ KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 147.741,72 0,00 0,00 0,00 147.741,72
20752. RUŽA VIŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1954 MIČIJEVAC 0,00 0,00 0,00 147.741,72 0,00 0,00 0,00 147.741,72
20753. ĐURO TURKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1959 VEĆESLAVEC 0,00 0,00 0,00 147.741,49 0,00 0,00 0,00 147.741,49
20754. SLAĐANA HULJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1976 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 147.738,90 0,00 0,00 0,00 147.738,90
20755. IGOR LONČAR ZAGREBAČKA,PUŠČA 1963 MARIJA MAGDALENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.726,86 0,00 147.726,86
20756. TIHOMIR ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 4.966,40 142.017,74 0,00 719,26 0,00 147.703,40
20757. ANTE ČOLAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1946 GORNJE OGORJE 30.120,99 0,00 1.189,86 116.391,29 0,00 0,00 0,00 147.702,14
20758. IVICA VRATAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR 1961 UNČANI 10.663,67 0,00 5.998,19 131.036,82 0,00 0,00 0,00 147.698,68
20759. ZVONKO BABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 147.689,50 0,00 0,00 0,00 147.689,50
20760. ŠTEFICA HULEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1961 POFUKI 0,00 0,00 0,00 147.688,11 0,00 0,00 0,00 147.688,11
20761. NIKOLA VLAISAVLJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1964 MAJAR 0,00 0,00 0,00 147.683,48 0,00 0,00 0,00 147.683,48
20762. FRANJO PAŠIĆKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 SVETA HELENA 0,00 0,00 0,00 147.673,26 0,00 0,00 0,00 147.673,26
20763. BARICA HAJDUK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1949 FEREŽANI 0,00 0,00 0,00 147.665,94 0,00 0,00 0,00 147.665,94
20764. TOMO MARKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1969 ZLATAR 26.283,24 0,00 8.539,41 112.833,80 0,00 0,00 0,00 147.656,45
20765. ALEN ROSSI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 35.894,03 0,00 7.017,77 104.742,23 0,00 0,00 0,00 147.654,03
20766. RADMILA MESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1957 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 147.650,57 0,00 0,00 0,00 147.650,57
20767. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1964 MOVRAČ 0,00 0,00 82.666,18 64.783,09 0,00 198,97 0,00 147.648,24
20768. PERO MAMIĆ ISTARSKA,MARČANA 1960 LOBORIKA 44.401,30 0,00 103.246,28 0,00 0,00 0,00 0,00 147.647,58
20769. ĐURO LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1957 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 147.635,88 0,00 0,00 0,00 147.635,88
20770. MARIO ŠEPETAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1979 POPOVAČA 0,00 0,00 1.102,66 146.519,37 0,00 0,00 0,00 147.622,03
20771. ŽELJKO TRUPČEVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 147.616,36 0,00 0,00 0,00 147.616,36
20772. ANTE VRLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1976 DRUM 31.124,84 0,00 8.694,27 107.796,17 0,00 0,00 0,00 147.615,28
20773. DRINA SOLDO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 147.612,59 0,00 0,00 0,00 147.612,59
20774. ALEN ZARIFOVIĆ ISTARSKA,LABIN 1974 LABIN 43.753,57 0,00 9.099,92 94.755,01 0,00 0,00 0,00 147.608,50
20775. GORAN BASTA OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1976 SVETOBLAŽJE 0,00 0,00 0,00 147.602,87 0,00 0,00 0,00 147.602,87
20776. TOMISLAV MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 147.601,16 0,00 0,00 147.601,16
20777. MARIJANA JANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1952 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 147.601,10 0,00 0,00 0,00 147.601,10
20778. KRUNO BASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 34.567,28 0,00 52.460,00 60.569,27 0,00 0,00 0,00 147.596,55
20779. BORIS KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.591,30 0,00 0,00 0,00 147.591,30
20780. DENIS GRGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1982 SLOBODNA VLAST 0,00 0,00 11.945,12 135.634,24 0,00 0,00 0,00 147.579,36
20781. SILVESTAR LJUBEŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1963 RAB 69.659,15 0,00 5.055,95 72.855,12 0,00 0,00 0,00 147.570,22
20782. BERNARD BISAKU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1963 ŠIBENIK 56.138,27 0,00 10.645,98 80.784,83 0,00 0,00 0,00 147.569,08
20783. JOSIP BOČKAJ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1968 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 651,62 146.914,31 0,00 0,00 0,00 147.565,93
20784. STOJANKA VOJTULEK OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1965 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 147.558,45 0,00 0,00 0,00 147.558,45
20785. KREŠIMIR ILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 61.326,89 0,00 14.993,00 71.238,44 0,00 0,00 0,00 147.558,33
20786. ŽARKO ĐIPALO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1955 MLAKA ANTINSKA -8.175,37 0,00 -302,24 159.647,59 0,00 -3.632,11 0,00 147.537,87
20787. IVANKA KOSTADINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1967 VELIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 147.532,26 0,00 0,00 0,00 147.532,26
20788. ANICA PRESEČKI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1977 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 147.521,63 0,00 0,00 0,00 147.521,63
20789. NADA MIRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.521,42 0,00 0,00 0,00 147.521,42
20790. GORAN KRESOJA ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1973 GORNJE RAŠTANE 144.441,40 0,00 0,00 3.066,56 0,00 0,00 0,00 147.507,96
20791. TAJANA ČERNE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 -2.909,96 150.413,79 0,00 0,00 0,00 147.503,83
20792. DUŠANKA VUKADINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1947 SLOBODNA VLAST 0,00 0,00 0,00 147.494,61 0,00 0,00 0,00 147.494,61
20793. JOSIEL ALVES DE OLIVEIRA ISTARSKA,PULA 1988 PULA 35.263,74 0,00 97.646,46 14.558,53 0,00 0,00 0,00 147.468,73
20794. KSENIJA HERAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 KARLOVAC 42.125,71 0,00 1.694,30 103.647,20 0,00 0,00 0,00 147.467,21
20795. LJERKA GLUHAK-BUNETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 136.219,46 0,00 7.593,71 3.648,63 0,00 0,00 0,00 147.461,80
20796. STJEPAN KIŠIĆEK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1958 ŽAROVNICA 0,00 0,00 0,00 147.458,27 0,00 0,00 0,00 147.458,27
20797. VANJA VUKMIROVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1984 KORENICA 27.056,00 0,00 27.033,77 93.360,97 0,00 0,00 0,00 147.450,74
20798. ROBERT LUKAČEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1967 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 147.440,12 0,00 0,00 0,00 147.440,12
20799. IVAN FUTAČ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1958 DONJE MAKOJIŠĆE 0,00 0,00 0,00 147.435,90 0,00 0,00 0,00 147.435,90
20800. MARICA GAŠPAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 147.428,52 0,00 0,00 0,00 147.428,52