OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
20401. DAMIR SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 40.337,08 0,00 4.809,03 34.177,79 0,00 0,00 0,00 0,00 79.323,90
20402. JAKOV ANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 457,32 40.189,60 -734,73 39.405,63 0,00 0,00 79.317,82
20403. MATO MARIJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1962 MUSIĆ 0,00 0,00 0,00 79.305,83 0,00 0,00 0,00 0,00 79.305,83
20404. DAMIR KRETIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 49.958,95 0,00 2.710,25 26.635,49 0,00 0,00 0,00 0,00 79.304,69
20405. SLAVICA KEŽIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 79.304,49 0,00 0,00 0,00 0,00 79.304,49
20406. MIRJETE MEMQAJ ISTARSKA,FAŽANA 1977 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 79.299,08 0,00 0,00 0,00 0,00 79.299,08
20407. ROZA KUZHNINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -6,17 0,00 26.240,01 53.061,85 0,00 0,00 0,00 0,00 79.295,69
20408. MARICA MARENČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1960 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 79.290,92 0,00 0,00 0,00 0,00 79.290,92
20409. LUCIJA FILIPOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1931 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.278,48 0,00 0,00 79.278,48
20410. MARICA BABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1960 PALJEVINA 0,00 0,00 0,00 79.276,58 0,00 0,00 0,00 0,00 79.276,58
20411. ANTONIJA OŠTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 3.501,55 75.771,34 0,00 0,00 0,00 0,00 79.272,89
20412. PETAR PANDŽA ŠIBENSKO-KNINSKA,PROMINA 1949 SUKNOVCI 0,00 0,00 0,00 79.270,60 0,00 0,00 0,00 0,00 79.270,60
20413. KATICA BRKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1973 NOVSKA 29.074,65 0,00 0,00 50.195,20 0,00 0,00 0,00 0,00 79.269,85
20414. LJUAN DOBRUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 11,47 0,00 -412,65 79.651,08 0,00 0,00 0,00 0,00 79.249,90
20415. AZRA RAŠO OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1984 BUDIMCI 10.993,60 0,00 1.155,92 67.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.248,52
20416. ZLATKO BREBREK ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1955 KLOŠTAR IVANIĆ 4.305,18 0,00 342,58 74.588,53 0,00 0,00 0,00 0,00 79.236,29
20417. ASTRID PRITIŠANAC OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1956 BILJE 0,00 0,00 155,45 79.075,18 0,00 0,00 0,00 0,00 79.230,63
20418. STJEPAN BUKAL ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1957 NESPEŠ 0,00 0,00 0,00 79.219,32 0,00 0,00 0,00 0,00 79.219,32
20419. SILVIO RODIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1987 DONJI MIHOLJAC -248,93 0,00 63.531,31 15.923,50 0,00 0,00 0,00 0,00 79.205,88
20420. ZLATKO JULARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1993 PODCRKAVLJE 11.450,55 0,00 2.249,26 65.501,31 0,00 0,00 0,00 0,00 79.201,12
20421. JAKŠA ĐIVANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1977 KORČULA 0,00 0,00 0,00 79.199,64 0,00 0,00 0,00 0,00 79.199,64
20422. SADETA JAŠAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 79.195,54 0,00 0,00 0,00 0,00 79.195,54
20423. ANA PAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 KRALJEVAC 0,00 0,00 0,00 79.192,02 0,00 0,00 0,00 0,00 79.192,02
20424. KREŠIMIR RAJKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1958 REŠETARI -1.704,74 0,00 0,00 80.895,50 0,00 0,00 0,00 0,00 79.190,76
20425. DALIBOR JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1983 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 79.175,24 0,00 0,00 0,00 0,00 79.175,24
20426. TEREZIJA ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1941 ČRET 0,00 0,00 0,00 79.172,89 0,00 0,00 0,00 0,00 79.172,89
20427. DANIJELA BULJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1981 ČEPIN 30.631,07 0,00 10.975,95 37.563,63 0,00 0,00 0,00 0,00 79.170,65
20428. DOMAGOJ PETRIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1975 KOMAROVCI -71,83 0,00 -14,19 79.253,21 0,00 0,00 0,00 0,00 79.167,19
20429. NENAD ANIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1966 PODSTRANA - MILJEVAC 4.409,23 359,19 24.196,84 50.198,32 0,00 0,00 0,00 0,00 79.163,58
20430. IVO JAKOPČEVIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1976 KLOŠTAR IVANIĆ -29,24 0,00 -40,03 79.231,95 0,00 0,00 0,00 0,00 79.162,68
20431. MIRELA BALAŽ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1977 GAJIĆ 4.807,49 0,00 -0,04 74.344,41 0,00 0,00 0,00 0,00 79.151,86
20432. ANDREJA REITER ZAGREBAČKA,PUŠČA 1970 MARIJA MAGDALENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.140,64 0,00 0,00 79.140,64
20433. ANTUN KOLAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1941 VELIKI OTOK 0,00 0,00 0,00 79.138,84 0,00 0,00 0,00 0,00 79.138,84
20434. NEVENKA KOLEGA ZADARSKA,KUKLJICA 1959 KUKLJICA 0,00 0,00 82,09 79.054,07 0,00 0,00 0,00 0,00 79.136,16
20435. LORIS PERUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 -11.828,84 90.961,05 0,00 0,00 0,00 0,00 79.132,21
20436. KRISZTINA GERENCSER-ĐELATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 79.127,46 0,00 0,00 0,00 0,00 79.127,46
20437. ANKICA HABUZIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1963 CEPIDLAK 4.348,99 0,00 47,19 33.675,03 0,00 41.045,02 0,00 0,00 79.116,23
20438. NEBOJŠA ŠKORIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1988 VUKOVAR 0,00 0,00 -37,83 79.153,80 0,00 0,00 0,00 0,00 79.115,97
20439. VERICA DIVJAK ISTARSKA,UMAG 1963 UMAG 1.768,61 0,00 427,79 76.918,49 0,00 0,00 0,00 0,00 79.114,89
20440. AMES KITRICA ISTARSKA,TAR VABRIGA 1974 VABRIGA 0,00 0,00 8.542,68 70.539,26 0,00 0,00 0,00 0,00 79.081,94
20441. DRAGAN MATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1966 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 79.078,77 0,00 0,00 0,00 0,00 79.078,77
20442. IVANKA STRUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1950 BOČKOVEC 0,00 0,00 0,00 79.072,33 0,00 0,00 0,00 0,00 79.072,33
20443. MILORAD BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1951 PAVLOVAC 0,00 0,00 0,00 79.059,56 0,00 0,00 0,00 0,00 79.059,56
20444. SANJA RAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1983 DARDA 15.870,32 0,00 411,31 62.777,10 0,00 0,00 0,00 0,00 79.058,73
20445. VLADIMIR FRATRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 -0,13 79.042,67 0,00 0,00 0,00 0,00 79.042,54
20446. TIHOMIR DUKARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 BUDAŠEVO 17.184,74 0,00 1.972,64 59.864,89 6,06 0,00 0,00 0,00 79.028,33
20447. ŽELJKO BUDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 2.016,61 77.002,68 0,00 0,00 0,00 0,00 79.019,29
20448. MATO FIŠTROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1954 BUKOVJE KRIŽEVAČKO 0,00 0,00 0,00 79.013,90 0,00 0,00 0,00 0,00 79.013,90
20449. RUŽICA LEKAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1984 MAKARSKA 0,00 0,00 11.051,95 67.961,92 0,00 0,00 0,00 0,00 79.013,87
20450. IVICA BUTIGAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 NUŠTAR 0,00 0,00 -1.106,87 80.119,90 0,00 0,00 0,00 0,00 79.013,03
20451. BRANKA ŠEGON PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 6.778,94 0,00 2.335,84 69.891,73 0,00 0,00 0,00 0,00 79.006,51
20452. IVAN GRGURANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 VELIKO SVINJIČKO 0,00 0,00 0,00 78.994,03 0,00 0,00 0,00 0,00 78.994,03
20453. DIJANA PUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 KAMEN 10.735,19 0,00 43.199,32 25.055,45 0,00 0,00 0,00 0,00 78.989,96
20454. LULJETA MUHADRI STATOVCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 10.458,21 0,00 4.175,22 64.354,56 0,00 0,00 0,00 0,00 78.987,99
20455. SANJA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -392,98 0,00 7.811,85 71.560,49 0,00 0,00 0,00 0,00 78.979,36
20456. VINKO BAJO ISTARSKA,BUJE 1951 KAŠTEL 641,39 0,00 3.344,22 74.991,30 0,00 0,00 0,00 0,00 78.976,91
20457. DAMIR BOLANČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 78.975,25 0,00 0,00 0,00 0,00 78.975,25
20458. BORIS MIŠKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA 7.164,29 0,00 -6.079,65 77.886,57 0,00 0,00 0,00 0,00 78.971,21
20459. IVAN PALIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1965 KISTANJE 0,00 0,00 443,89 78.527,28 0,00 0,00 0,00 0,00 78.971,17
20460. ANTE ZABRDAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 78.969,84 0,00 0,00 0,00 0,00 78.969,84
20461. JOSIP GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 19.257,88 -1.050,00 503,13 60.258,33 0,00 0,00 0,00 0,00 78.969,34
20462. PAVE MEDVED KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 BELAVIĆI 0,00 0,00 8.999,21 69.968,56 0,00 0,00 0,00 0,00 78.967,77
20463. ĐURO KON VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1950 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 77.615,91 0,00 1.350,03 0,00 0,00 78.965,94
20464. MARKO VAJAGIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1991 JASTREBARSKO 0,00 0,00 32.147,29 46.816,87 0,00 0,00 0,00 0,00 78.964,16
20465. RUŽA STARČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1941 KRAVLJAK 0,00 0,00 0,00 78.963,32 0,00 0,00 0,00 0,00 78.963,32
20466. NADA HESKI PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1957 VRBOVSKO 6.863,35 0,00 9.415,35 62.684,51 0,00 0,00 0,00 0,00 78.963,21
20467. MIRELA MANDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 27.959,52 0,00 2.140,12 48.855,52 0,00 0,00 0,00 0,00 78.955,16
20468. MARIJA FLEGAR OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1985 NAŠICE 0,00 0,00 40.853,80 38.100,80 0,00 0,00 0,00 0,00 78.954,60
20469. NARCISA GLUŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 78.953,41 0,00 0,00 0,00 0,00 78.953,41
20470. MARTINA ŠKREBLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 2.213,23 76.734,11 0,00 0,00 0,00 0,00 78.947,34
20471. HASAN IDRIZI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1953 SISAK 0,00 0,00 9.188,26 69.755,55 0,00 0,00 0,00 0,00 78.943,81
20472. DOMINKA DŽAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1950 ZMIJAVCI 37.469,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.466,34 0,00 78.935,63
20473. SLAVKO BLAGOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1987 OTOK 71.518,96 0,00 0,00 7.406,53 0,00 0,00 0,00 0,00 78.925,49
20474. SLAVKO NIMAC ZADARSKA,ZADAR 1949 ZADAR 0,00 0,00 4.962,11 73.951,32 0,00 0,00 0,00 0,00 78.913,43
20475. IVA SMAJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.912,80 0,00 0,00 78.912,80
20476. STIPO PAVLOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MAJUR 1961 MAJUR 0,00 0,00 0,00 78.912,18 0,00 0,00 0,00 0,00 78.912,18
20477. JURE LAŠKARIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1985 SINAC 0,00 8.621,54 -9,82 70.299,42 0,00 0,00 0,00 0,00 78.911,14
20478. SLAĐANA DEVEĐIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1976 ČAZMA 0,00 0,00 190,51 78.714,27 0,00 0,00 0,00 0,00 78.904,78
20479. DAVOR MATAGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1978 PANJANI 6.746,13 0,00 -0,34 71.073,95 0,00 1.078,04 0,00 0,00 78.897,78
20480. SAMUEL PRITIŠANAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 10.038,91 0,00 3.466,49 65.392,37 0,00 0,00 0,00 0,00 78.897,77
20481. FRANJO ŠENJUG VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 12.200,85 66.696,31 0,00 0,00 0,00 0,00 78.897,16
20482. GORDAN ROŠČIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1961 LUDBREG 16.119,23 0,00 1.181,95 61.571,44 0,00 0,00 0,00 0,00 78.872,62
20483. DRAGUTIN RAŠETA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1950 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 78.872,51 0,00 0,00 0,00 0,00 78.872,51
20484. JOSIP BRAJKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1974 ŠIBENIK 0,00 0,00 78.865,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.865,16
20485. VANJA MLADENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 21.331,69 57.525,45 0,00 0,00 0,00 0,00 78.857,14
20486. ADAM RESANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1937 BRUBNO 0,00 0,00 0,00 78.847,49 0,00 0,00 0,00 0,00 78.847,49
20487. DAMIR MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 78.844,60 0,00 0,00 0,00 0,00 78.844,60
20488. VLADIMIRA KUTLE ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1981 VRBOVEC 0,00 0,00 5.522,66 73.298,62 0,00 0,00 0,00 0,00 78.821,28
20489. STIPO MIJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,05 0,00 -9.893,53 88.698,42 0,00 0,00 0,00 0,00 78.804,94
20490. IVAN LEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1988 OSIJEK 0,00 0,00 -159,38 78.956,08 0,00 0,00 0,00 0,00 78.796,70
20491. MARIJA MARONIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1961 NOVAČKA 0,00 0,00 0,00 78.784,05 0,00 0,00 0,00 0,00 78.784,05
20492. SLOBODAN KUTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1949 BISTRICA 0,00 0,00 125,63 78.657,32 0,00 0,00 0,00 0,00 78.782,95
20493. ANA JUG-SIMIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1957 STARIGRAD 0,00 0,00 -144,41 78.925,59 0,00 0,00 0,00 0,00 78.781,18
20494. BRANKA LAGINJA PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1952 KLANA 0,00 0,00 0,00 78.780,74 0,00 0,00 0,00 0,00 78.780,74
20495. MARIN LERGA ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 0,00 0,00 81,91 78.696,76 0,00 0,00 0,00 0,00 78.778,67
20496. PORIN PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 78.775,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.775,54
20497. MARIJAN KALIČANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 CIGLENA 20.917,78 0,00 -28,69 57.878,65 0,00 0,00 0,00 0,00 78.767,74
20498. GORAN GAVRAN ZADARSKA,ZADAR 1980 ZADAR 0,00 0,00 -297,84 79.046,25 0,00 0,00 0,00 0,00 78.748,41
20499. MLADEN URTI ISTARSKA,MEDULIN 1960 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 78.743,64 0,00 0,00 0,00 0,00 78.743,64
20500. OLGA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 63,74 78.673,53 0,00 0,00 0,00 0,00 78.737,27