OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20401. ZUHRIJA KOVAČEVIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 19.496,22 127.162,67 0,00 0,00 0,00 146.658,89
20402. MILJENKO TURK ZAGREBAČKA,ORLE 1960 STRUŽEC POSAVSKI 6.278,55 0,00 0,00 140.378,05 0,00 0,00 0,00 146.656,60
20403. SANJA SMOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 VELIKO POLJE 18.724,94 0,00 1.039,70 126.878,98 0,00 0,00 0,00 146.643,62
20404. DUBRAVKA BURUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 4.676,28 141.965,55 0,00 0,00 0,00 146.641,83
20405. SANJA KLAIĆ BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 14.951,76 0,00 24.968,20 106.710,62 0,00 0,00 0,00 146.630,58
20406. DARIO JELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1976 NEČUJAM 24.840,52 0,00 -2.491,78 124.267,92 0,00 0,00 0,00 146.616,66
20407. IVICA ANDRIĆ ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 0,00 0,00 24.386,88 122.229,61 0,00 0,00 0,00 146.616,49
20408. MINJA KRIVOKAPIĆ ZADARSKA,ZADAR 1983 ZADAR 9.358,04 0,00 725,03 136.525,18 0,00 0,00 0,00 146.608,25
20409. MARKO SMOLJAN ZADARSKA,ZADAR 1984 ZADAR 50.818,28 0,00 4.403,47 91.386,42 0,00 0,00 0,00 146.608,17
20410. BISERKA KOSIJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 ZADOBARJE 2.268,84 0,00 0,00 144.328,57 0,00 0,00 0,00 146.597,41
20411. DOLORES PAPA DUŠANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK 36.815,86 0,00 1.492,94 108.270,93 0,00 0,00 0,00 146.579,73
20412. IVAN SKEJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.572,22 0,00 146.572,22
20413. PETAR TALAJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1984 METKOVIĆ 0,00 0,00 8.633,44 137.934,22 0,00 0,00 0,00 146.567,66
20414. SUZANA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 111,98 146.452,77 0,00 0,00 0,00 146.564,75
20415. ANĐELKA GRUBIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1964 LOVRAN 0,00 0,00 -298,34 146.854,20 0,00 0,00 0,00 146.555,86
20416. ŠIME BARAĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1980 JOVIĆI 82.736,48 0,00 -13.554,53 77.366,64 0,00 0,00 0,00 146.548,59
20417. KALOŠ AJRULAI KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1961 VOJNIĆ 5.003,28 0,00 372,56 141.163,59 0,00 0,00 0,00 146.539,43
20418. STJEPAN GAJŠEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 IVANEČKA ŽELJEZNICA 0,00 0,00 0,00 146.526,08 0,00 0,00 0,00 146.526,08
20419. GARIP ZULBEARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 48.668,34 0,00 9.438,48 88.414,52 0,00 0,00 0,00 146.521,34
20420. DAVOR KULBICKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 5.553,12 140.964,19 0,00 0,00 0,00 146.517,31
20421. NENAD ZAVOĐA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1959 GABOŠ -3.387,26 0,00 187,09 149.716,71 0,00 0,00 0,00 146.516,54
20422. BRANKO KRIŽAIĆ MEĐIMURSKA,BELICA 1978 BELICA -364,00 0,00 759,15 146.111,10 0,00 0,00 0,00 146.506,25
20423. ZORAN LAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 169.878,79 0,00 -5.495,77 -17.880,63 0,00 0,00 0,00 146.502,39
20424. BRUNO VIŠTICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 0,00 0,00 52.544,27 93.953,13 0,00 0,00 0,00 146.497,40
20425. IVANA STRMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.478,66 0,00 146.478,66
20426. VLADIMIR RADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 44.296,18 0,00 4.807,55 97.367,81 0,00 0,00 0,00 146.471,54
20427. ISMETA ALIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 28.511,08 0,00 -2.399,64 120.359,38 0,00 0,00 0,00 146.470,82
20428. MARIJAN KNEŽEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1962 MILANLUG 0,00 0,00 0,00 146.468,56 0,00 0,00 0,00 146.468,56
20429. RUDOLF ZAKANJ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1948 OSIJEK 5.674,67 0,00 7.578,84 133.210,50 0,00 0,00 0,00 146.464,01
20430. TIHANA BUDIMLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 705,18 145.750,39 0,00 0,00 0,00 146.455,57
20431. DRAGUTIN LOCAJ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1951 VINOGRADI LUDBREŠKI 3.235,12 0,00 -2,12 143.207,33 0,00 2,12 0,00 146.442,45
20432. NADA VOSCHION ISTARSKA,PULA 1961 PULA 53.077,98 0,00 1.449,65 91.912,37 0,00 0,00 0,00 146.440,00
20433. MARIJAN STIPETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1985 OSIJEK 3.480,29 0,00 0,00 142.957,59 0,00 0,00 0,00 146.437,88
20434. JOSIP JEZERNIK MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1959 KRIŽOVEC 0,00 0,00 0,00 146.428,94 0,00 0,00 0,00 146.428,94
20435. TAHIR ASANOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 146.421,38 0,00 0,00 0,00 146.421,38
20436. DANIJEL SABOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 TURNAŠICA 2.332,34 0,00 -114,58 80.706,92 63.493,87 0,00 0,00 146.418,55
20437. EDVARD BEČKA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1976 BELIŠĆE 9.891,56 0,00 10.035,95 126.477,08 0,00 0,00 0,00 146.404,59
20438. TOMO BARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.401,07 0,00 146.401,07
20439. GORDANA ZELENIKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 146.399,98 0,00 0,00 0,00 146.399,98
20440. DEJAN IVANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1976 MATULJI 0,00 0,00 0,00 146.399,85 0,00 0,00 0,00 146.399,85
20441. LUCIJAN JURMAN ISTARSKA,POREČ 1959 MUŠALEŽ 0,00 0,00 0,00 146.395,76 0,00 0,00 0,00 146.395,76
20442. ITALO VATOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 146.391,54 0,00 0,00 0,00 146.391,54
20443. VLADIMIR BASARA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 139.330,15 0,00 7.091,33 -35,10 0,00 0,00 0,00 146.386,38
20444. SLAVICA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.358,77 0,00 0,00 0,00 146.358,77
20445. IVAN ZVONAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 36.137,98 0,00 9.887,71 100.315,78 0,00 0,00 0,00 146.341,47
20446. TIHOMIR BRALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1973 SOLIN 0,00 0,00 146.338,86 0,00 0,00 0,00 0,00 146.338,86
20447. STIPO ŠPERNOGA OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1954 MILINAC 0,00 0,00 0,00 146.330,70 0,00 0,00 0,00 146.330,70
20448. STIPO MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1955 KORITNA 889,18 0,00 321,34 145.109,58 0,00 0,00 0,00 146.320,10
20449. HANNA MALYARCHYN PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 146.318,72 0,00 0,00 0,00 146.318,72
20450. SAMANTA KANCELAR ISTARSKA,BARBAN 1972 MELNICA 0,00 0,00 0,00 146.299,98 0,00 0,00 0,00 146.299,98
20451. TOMISLAV KRAJCAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 26.169,68 120.125,18 0,00 0,00 0,00 146.294,86
20452. MARINO LONIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1958 GORNJI POLIČNIK 0,00 0,00 0,00 146.294,14 0,00 0,00 0,00 146.294,14
20453. IGOR JANEŠ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1978 VALPOVO 10.542,26 0,00 -741,12 136.490,88 0,00 0,00 0,00 146.292,02
20454. MARKO KORAJAC OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1954 KORITNA 0,00 0,00 0,00 146.259,84 0,00 0,00 0,00 146.259,84
20455. DRAGAN PERAN ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1961 ŠIBENIK 30.886,90 0,00 3.705,41 111.658,33 0,00 0,00 0,00 146.250,64
20456. ZLATICA DRUGČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1963 DIJANKOVEC 0,00 0,00 0,00 146.246,35 0,00 0,00 0,00 146.246,35
20457. KRISTINA KRAJCER ISTARSKA,MARČANA 1976 LOBORIKA 50.413,89 0,00 29.364,00 66.466,09 0,00 0,00 0,00 146.243,98
20458. MLADEN MAJZELJ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1967 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 146.218,54 0,00 0,00 0,00 146.218,54
20459. MARJAN SIMONI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.216,01 0,00 0,00 0,00 146.216,01
20460. ZDRAVKO OCVIREK ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1963 ZVONIK 0,00 0,00 0,00 146.211,27 0,00 0,00 0,00 146.211,27
20461. VESNA GLAVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 146.209,97 0,00 0,00 0,00 146.209,97
20462. ŽELJKO ŠTROK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.207,00 0,00 0,00 0,00 146.207,00
20463. NIKO KOZINA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1959 MATULJI 0,00 0,00 0,00 142.756,38 0,00 3.445,47 0,00 146.201,85
20464. GORDANA KARALITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.192,75 0,00 0,00 0,00 146.192,75
20465. PETAR VIŠNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 3.272,74 0,00 0,00 142.916,22 0,00 0,00 0,00 146.188,96
20466. ŽELJKO POJER POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ 1954 CEROVAC 61.604,83 0,00 13.062,01 71.512,92 0,00 0,00 0,00 146.179,76
20467. JOSIP RONČEVIĆ ZADARSKA,JASENICE 1977 JASENICE 0,00 0,00 4.113,53 142.055,08 0,00 0,00 0,00 146.168,61
20468. MIRA JUSUP ZADARSKA,ZADAR 1965 ZADAR 9.570,76 0,00 13.594,21 122.996,16 0,00 0,00 0,00 146.161,13
20469. ILIJA JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1936 SEGET DONJI 7.291,28 0,00 138.864,30 0,00 0,00 0,00 0,00 146.155,58
20470. BORIS BURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -1.271,78 -225,80 0,00 147.648,30 0,00 0,00 0,00 146.150,72
20471. PETAR TOTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 JOSIPOVAC 0,00 0,00 0,00 146.139,26 0,00 0,00 0,00 146.139,26
20472. JASENKA KOVAČEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 146.135,53 0,00 0,00 0,00 146.135,53
20473. DARKO MIKLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 11.716,53 0,00 134.415,86 0,00 146.132,39
20474. IVANA ĆAĆIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 24.468,32 0,00 6.505,51 115.147,84 0,00 0,00 0,00 146.121,67
20475. IVICA ROZGA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 18.350,31 0,00 3.192,90 113.692,67 0,00 10.881,40 0,00 146.117,28
20476. MILKA DODIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.116,57 0,00 0,00 0,00 146.116,57
20477. TOMISLAVA JURIĆ ZADARSKA,ZADAR 1960 ZADAR 0,00 0,00 0,00 146.097,77 0,00 0,00 0,00 146.097,77
20478. FRANC LOTHAR MARTINI GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 146.088,11 0,00 0,00 0,00 0,00 146.088,11
20479. BARA KOLIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1940 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 146.077,69 0,00 0,00 0,00 146.077,69
20480. SNJEŽANA GRŽETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 7.781,30 0,00 4.603,23 133.689,65 0,00 0,00 0,00 146.074,18
20481. ŽELJKO BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 5.589,98 0,00 66.672,94 73.807,50 0,00 0,00 0,00 146.070,42
20482. GORAN PAVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR -258,49 0,00 4.630,59 141.696,35 0,00 0,00 0,00 146.068,45
20483. JOSIP DOKUZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1932 DONJI CRNOGOVCI 0,00 0,00 0,00 146.061,73 0,00 0,00 0,00 146.061,73
20484. MIRKO RUBELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1959 MITLO 0,00 0,00 0,00 146.057,64 0,00 0,00 0,00 146.057,64
20485. BAJRO KOLIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1958 SISAK 0,00 0,00 1.075,10 144.953,74 0,00 0,00 0,00 146.028,84
20486. ANTO STIPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1953 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 146.025,89 0,00 0,00 0,00 146.025,89
20487. MIROSLAV MIHALIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA -6.320,68 0,00 8.379,58 143.957,89 0,00 0,00 0,00 146.016,79
20488. DANIJEL PALATINUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -2.212,25 0,00 -0,13 148.228,54 0,00 0,00 0,00 146.016,16
20489. KREŠIMIR NAZOR SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1983 JESENICE 58.505,53 0,00 16.738,31 70.768,76 0,00 0,00 0,00 146.012,60
20490. IVICA PERIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1973 ROGOZNICA 0,00 0,00 301,51 145.704,61 0,00 0,00 0,00 146.006,12
20491. IVICA ZETOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1974 BUDROVCI 25.625,57 0,00 0,00 120.374,72 0,00 0,00 0,00 146.000,29
20492. REFIK SOFTIĆ ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI 1964 ZEMUNIK GORNJI 0,00 0,00 2.934,17 143.060,47 0,00 0,00 0,00 145.994,64
20493. DANIJEL JAKČIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1979 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 145.988,78 0,00 0,00 0,00 145.988,78
20494. JASKO SEFIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 145.984,24 0,00 0,00 0,00 145.984,24
20495. STJEPAN SABOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 145.979,97 0,00 0,00 0,00 145.979,97
20496. KREŠO ŠIMURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 29.250,25 0,00 16.491,87 100.236,52 0,00 0,00 0,00 145.978,64
20497. TATJANA HLEB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 21.515,23 0,00 8.292,01 116.019,80 0,00 148,94 0,00 145.975,98
20498. MARIJA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1970 SENJ 18.864,60 0,00 4.551,39 122.548,16 0,00 0,00 0,00 145.964,15
20499. ALEN ŠVAST BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 134.605,74 0,00 11.356,49 0,00 145.962,23
20500. FRANJO DEJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1950 VELIKA BABINA GORA 0,00 0,00 0,00 145.961,75 0,00 0,00 0,00 145.961,75