OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20401. DRAGUTIN HERCEG ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1956 DONJA KUPČINA 15.646,68 0,00 -996,89 128.575,62 0,00 0,00 0,00 143.225,41
20402. STEVEN HORVAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 143.222,46 0,00 0,00 0,00 143.222,46
20403. JERKO JELINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1944 POSTIRA 0,00 0,00 0,00 143.217,38 0,00 0,00 0,00 143.217,38
20404. HRVOJE ŽIVALJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 88.088,22 0,00 -557,75 55.672,71 0,00 0,00 0,00 143.203,18
20405. DARIO BUDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 44.720,29 0,00 21.585,56 14.470,37 0,00 62.418,75 0,00 143.194,97
20406. SNJEŽANA GRŽETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 7.610,17 0,00 4.532,22 131.048,15 0,00 0,00 0,00 143.190,54
20407. VLADO ŽUGAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1964 GORNJI LIPOVČANI 0,00 0,00 0,00 143.185,75 0,00 0,00 0,00 143.185,75
20408. GORDANA NIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 1.400,68 141.781,11 0,00 0,00 0,00 143.181,79
20409. NEVEN MICKOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 21.876,64 121.280,73 0,00 0,00 0,00 143.157,37
20410. DARKO LOVREČIĆ ISTARSKA,TINJAN 1971 JAKOVICI 0,00 0,00 0,00 126.709,52 0,00 16.445,73 0,00 143.155,25
20411. GARIP ZULBEARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 47.520,07 0,00 9.204,55 86.417,02 0,00 0,00 0,00 143.141,64
20412. ANA BAREŠIĆ ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 0,00 0,00 0,00 143.137,60 0,00 0,00 0,00 143.137,60
20413. NEVENKA VRANJEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 143.133,48 0,00 0,00 0,00 143.133,48
20414. TEODOR ŠTETER PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 UNIJE 0,00 0,00 0,00 143.130,24 0,00 0,00 0,00 143.130,24
20415. NEVEN LEŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1977 PODGORA KRAPINSKA 0,00 0,00 58,48 143.065,40 0,00 0,00 0,00 143.123,88
20416. SAMET OSMANI SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1987 PETRINJA -1.231,28 0,00 272,54 144.077,35 0,00 0,00 0,00 143.118,61
20417. JOSIP JEZERNIK MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1959 KRIŽOVEC 0,00 0,00 0,00 143.118,46 0,00 0,00 0,00 143.118,46
20418. JASKO SEFIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 143.116,06 0,00 0,00 0,00 143.116,06
20419. JOSIP PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1974 JESENICE 0,00 0,00 0,00 143.097,73 0,00 0,00 0,00 143.097,73
20420. MARIJA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1970 SENJ 18.466,09 0,00 4.481,83 120.142,37 0,00 0,00 0,00 143.090,29
20421. PREDRAG RAJNOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1964 KOSTRENA 64.468,95 0,00 10.004,27 68.607,55 0,00 0,00 0,00 143.080,77
20422. ŽELJKO GRGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BREZOVAC 0,00 0,00 -35,73 143.114,65 0,00 0,00 0,00 143.078,92
20423. SANJIN BARAC PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1963 GRIŽANE-BELGRAD 0,00 0,00 9.688,00 122.583,67 0,00 10.787,08 0,00 143.058,75
20424. IZAIR BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.050,48 0,00 0,00 0,00 143.050,48
20425. ANICA ŠERIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 143.049,06 0,00 0,00 0,00 0,00 143.049,06
20426. TATJANA HLEB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 21.077,74 0,00 8.070,80 113.746,13 0,00 146,24 0,00 143.040,91
20427. NIKOLA STRMOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL KAMBELOVAC 49.629,05 0,00 15.189,94 78.218,50 0,00 0,00 0,00 143.037,49
20428. VESNA BALENOVIĆ TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1976 CRES 3.036,80 0,00 52.356,61 87.639,48 0,00 0,00 0,00 143.032,89
20429. JADRANKA ŠTEDUL KARLOVAČKA,DUGA RESA 1958 GORNJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO 28,71 0,00 3.372,46 139.628,97 0,00 0,00 0,00 143.030,14
20430. GORDANA NOGALO SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1959 SLIVNO 0,00 0,00 29,86 143.000,05 0,00 0,00 0,00 143.029,91
20431. DAMIR MARELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 143.028,47 0,00 0,00 0,00 143.028,47
20432. IVAN FILIPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1949 NOVA GRADIŠKA 12.475,29 0,00 6.885,24 123.658,24 0,00 0,00 0,00 143.018,77
20433. NENAD KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 31.017,96 0,00 10.708,75 101.281,71 0,00 0,00 0,00 143.008,42
20434. ZLATICA DRUGČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1963 DIJANKOVEC 0,00 0,00 0,00 143.006,43 0,00 0,00 0,00 143.006,43
20435. ITALO MARIO PUCER ISTARSKA,GROŽNJAN 1970 MARTINČIĆI -0,01 0,00 238,95 142.760,48 0,00 0,00 0,00 142.999,42
20436. HAMIT HAMZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.969,09 0,00 0,00 0,00 142.969,09
20437. DALIBOR BABOJELIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1976 VELIKI ZDENCI -144,63 0,00 0,00 143.112,57 0,00 0,00 0,00 142.967,94
20438. NIKŠA MERDŽAN ZADARSKA,ZADAR 1955 ZADAR 0,00 0,00 0,00 142.939,63 0,00 0,00 0,00 142.939,63
20439. MERI BOBETA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1975 VUKOVAR 14.902,29 0,00 1.114,50 126.896,69 0,00 0,00 0,00 142.913,48
20440. ANTUN DAMJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1963 BUDANICA 19.588,59 0,00 -656,67 123.978,95 0,00 0,00 0,00 142.910,87
20441. NEVENKA GREGURIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1950 BREZINE 0,00 0,00 0,00 142.900,04 0,00 0,00 0,00 142.900,04
20442. MARINKA LINKE ISTARSKA,ROVINJ 1967 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 142.899,43 0,00 0,00 0,00 142.899,43
20443. ROBERT CEGLEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 25.436,17 0,00 0,00 117.453,67 0,00 0,00 0,00 142.889,84
20444. ALEN TREPALOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.882,47 0,00 0,00 0,00 142.882,47
20445. IVAN HARAČI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1945 KOPRIVNIČKI IVANEC 0,00 0,00 0,00 142.872,25 0,00 0,00 0,00 142.872,25
20446. POL POPOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1983 ROVINJ 2.816,45 0,00 -442,81 140.496,19 0,00 0,00 0,00 142.869,83
20447. ANTE DEMO ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1987 DONJE RAŠTANE 8.992,77 0,00 -321,12 134.192,23 0,00 0,00 0,00 142.863,88
20448. JOSIP PERINEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1943 GORNJI FODROVEC 0,00 0,00 0,00 142.859,04 0,00 0,00 0,00 142.859,04
20449. VERICA HAJDUKOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1977 BANJOLE 0,00 0,00 -1.153,76 144.007,38 0,00 0,00 0,00 142.853,62
20450. DINKA PAVIĆ-ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.847,51 0,00 0,00 0,00 142.847,51
20451. BOŠKO GRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1956 OKRUG GORNJI 3.103,80 0,00 570,29 139.162,92 0,00 0,00 0,00 142.837,01
20452. MARINKO KRALJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1977 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 -2.568,92 145.403,91 0,00 0,00 0,00 142.834,99
20453. MILICA KAPETANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1945 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 142.831,79 0,00 0,00 0,00 142.831,79
20454. DUŠKO SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 460,66 0,00 0,00 142.369,56 0,00 0,00 0,00 142.830,22
20455. DARIJA PEJIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI 1975 KOMOGOVINA 156,29 0,00 0,00 142.669,52 0,00 0,00 0,00 142.825,81
20456. IVICA BRADAČ ZAGREBAČKA,STUPNIK 1962 GORNJI STUPNIK 0,00 0,00 283,78 142.528,55 0,00 0,00 0,00 142.812,33
20457. IVAN BALAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 GAJEC 3.917,18 0,00 86.403,37 52.491,24 0,00 0,00 0,00 142.811,79
20458. KATA SALAMON OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1940 GORJANI 0,00 0,00 0,00 142.787,67 0,00 0,00 0,00 142.787,67
20459. JOŠKO BADŽIM ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1964 ŠIBENIK 0,00 0,00 5.827,58 136.942,72 0,00 0,00 0,00 142.770,30
20460. STJEPAN ŠTUKAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 131,13 142.636,22 0,00 0,00 0,00 142.767,35
20461. IVAN POSAVČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 142.738,49 0,00 0,00 0,00 142.738,49
20462. KRSTE ATANASOVSKI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 142.729,22 0,00 0,00 0,00 142.729,22
20463. MATO BEGOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1943 DONJI DARUVAR 0,00 0,00 0,00 142.727,82 0,00 0,00 0,00 142.727,82
20464. DAVOR BRAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 7.380,04 0,00 5.563,67 129.776,24 0,00 0,00 0,00 142.719,95
20465. ZDESLAV SURINA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1937 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 142.716,66 0,00 0,00 0,00 142.716,66
20466. MILENKO PROTRKA MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1964 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 142.713,77 0,00 0,00 0,00 142.713,77
20467. ILIJA BRANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 47.506,62 15.580,36 0,00 79.599,04 0,00 142.686,02
20468. DANIJEL PALATINUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -2.212,25 0,00 -0,13 144.886,77 0,00 0,00 0,00 142.674,39
20469. DANIJEL JAKČIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1979 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 142.669,70 0,00 0,00 0,00 142.669,70
20470. SERĐO KOŽLJAN ISTARSKA,PULA 1946 PULA 27.292,22 0,00 12,47 115.363,50 0,00 0,00 0,00 142.668,19
20471. DRAGICA HRUBENJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 142.655,11 0,00 0,00 0,00 142.655,11
20472. FRANJO DEJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1950 VELIKA BABINA GORA 0,00 0,00 0,00 142.651,27 0,00 0,00 0,00 142.651,27
20473. IVAN NAMESNIK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1949 LESKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 142.647,27 0,00 0,00 0,00 142.647,27
20474. DRAGICA ADAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 4.249,89 0,00 87.162,45 51.233,95 0,00 0,00 0,00 142.646,29
20475. FRANJO REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1955 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 142.641,07 0,00 0,00 0,00 142.641,07
20476. IVAN MIHALJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1944 GAREŠNICA 0,00 0,00 0,00 142.635,64 0,00 0,00 0,00 142.635,64
20477. TOMISLAV RADONIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1979 ZAPREŠIĆ 44.814,89 0,00 9.418,29 88.400,31 0,00 0,00 0,00 142.633,49
20478. REMZI IBRAIMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1965 NUŠTAR 0,00 0,00 1.928,03 140.691,07 0,00 0,00 0,00 142.619,10
20479. GORDAN JERKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 211,29 142.406,93 0,00 0,00 0,00 142.618,22
20480. KATA MIHALINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1950 RASINJA 0,00 0,00 0,00 142.610,38 0,00 0,00 0,00 142.610,38
20481. JULIJANA HAMER MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1954 KAPELŠČAK 0,00 0,00 0,00 142.601,98 0,00 0,00 0,00 142.601,98
20482. RADENKO VASIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1956 DELNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.587,14 0,00 142.587,14
20483. SULEIMAN HAOULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 19.887,53 0,00 2.946,26 119.742,32 0,00 0,00 0,00 142.576,11
20484. MARIJO RENDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 33.756,16 0,00 6.185,70 102.633,54 0,00 0,00 0,00 142.575,40
20485. AVNI CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 45.304,55 97.245,74 0,00 0,00 0,00 142.550,29
20486. FABIJAN MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1983 SUHAČ 0,00 0,00 8.139,79 134.406,74 0,00 0,00 0,00 142.546,53
20487. IVICA LUJIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1968 KAPTOL 0,00 0,00 0,00 142.536,50 0,00 0,00 0,00 142.536,50
20488. BRANKO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 142.535,28 0,00 0,00 0,00 142.535,28
20489. JURE MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1950 RUDA 11.884,83 0,00 -1.229,16 131.875,92 0,00 0,00 0,00 142.531,59
20490. GRGA ŠIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1948 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 142.527,45 0,00 0,00 0,00 142.527,45
20491. VINKO MATIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1968 GLINA 127.441,38 0,00 0,00 15.085,85 0,00 0,00 0,00 142.527,23
20492. IVAN ERCEGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1979 JESENICE 0,00 0,00 0,00 142.520,23 0,00 0,00 0,00 142.520,23
20493. BLAGOJA ŠOPALOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1938 ŠPANAT 0,00 0,00 -1.889,00 144.395,77 0,00 0,00 0,00 142.506,77
20494. PAVLE ATANASOV VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1966 BUDISLAVEC 0,00 0,00 -1.143,24 143.644,70 0,00 0,00 0,00 142.501,46
20495. IVANA STRMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.498,22 0,00 142.498,22
20496. PETAR KEBDŽIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1954 ILMIN DVOR 0,00 0,00 0,00 142.485,10 0,00 0,00 0,00 142.485,10
20497. SNJEŽANA FREY BROZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1965 KRK 0,00 0,00 1.167,64 141.315,98 0,00 0,00 0,00 142.483,62
20498. JOŽE SLOBODNJAK ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1962 TUPČINA 0,00 0,00 0,00 142.481,82 0,00 0,00 0,00 142.481,82
20499. MATE ŠABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1982 ZMIJAVCI 6.789,30 0,00 4.435,37 131.247,71 0,00 0,00 0,00 142.472,38
20500. IVAN CESTAR ISTARSKA,NOVIGRAD 1951 DAJLA 1.066,59 0,00 172,83 141.231,67 0,00 0,00 0,00 142.471,09