OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20401. MILICA VUKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1932 NOSKOVAČKA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 149.891,73 0,00 0,00 0,00 149.891,73
20402. DARIJA PEJIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI 1975 KOMOGOVINA 168,90 0,00 0,00 149.712,73 0,00 0,00 0,00 149.881,63
20403. IVANA DENAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -2.446,76 152.325,05 0,00 0,00 0,00 149.878,29
20404. SANDRA RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1970 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 149.870,62 0,00 0,00 0,00 149.870,62
20405. DRAŽEN STANČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1968 POPOVAČA 47.735,88 0,00 5.842,12 96.292,58 0,00 0,00 0,00 149.870,58
20406. RUŽICA KRALJ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1962 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 0,00 149.863,10 0,00 0,00 0,00 149.863,10
20407. GOJKO TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1959 HUM 0,00 0,00 0,00 149.855,41 0,00 0,00 0,00 149.855,41
20408. ANĐELKA ŠOPALOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1958 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 149.851,75 0,00 0,00 0,00 149.851,75
20409. MARINA SEVER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 RAKITOVEC 0,00 0,00 0,00 149.833,17 0,00 0,00 0,00 149.833,17
20410. JULIJANA LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1936 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 149.813,19 0,00 0,00 0,00 149.813,19
20411. JOZO BENJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1972 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 149.813,19 0,00 0,00 0,00 149.813,19
20412. KAROLINA LJUBIĆ SAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1976 ILOK 69.618,54 0,00 2.650,25 77.543,51 0,00 0,00 0,00 149.812,30
20413. NEVIO MARUŠIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1962 BUŽINIJA 0,00 0,00 -428,00 150.219,00 0,00 0,00 0,00 149.791,00
20414. IVICA NOVOSEL KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1969 KRIŽEVCI 11.806,72 0,00 984,82 136.998,78 0,00 0,00 0,00 149.790,32
20415. ALEN KAMENSKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1971 KUTINA 0,00 0,00 -1.394,04 151.182,93 0,00 0,00 0,00 149.788,89
20416. ANDREJA KOMES KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1972 KRAPINA 15.040,39 0,00 3.333,24 131.398,18 0,00 0,00 0,00 149.771,81
20417. SANEL KAHTERAN ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1977 HERAKI 0,00 0,00 584,66 149.177,80 0,00 0,00 0,00 149.762,46
20418. TIN ŽUGAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 27.466,67 0,00 4.795,21 27.152,82 0,00 90.332,08 0,00 149.746,78
20419. MIRO FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 BLATO NA CETINI 0,85 0,00 24.048,49 101.756,27 0,00 23.935,83 0,00 149.741,44
20420. SANJA RADMAN ISTARSKA,POREČ 1973 POREČ - PARENZO 9.017,65 0,00 4.852,29 135.864,80 0,00 0,00 0,00 149.734,74
20421. LJILJANA ČUNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 32.159,38 0,00 117.570,86 0,00 0,00 0,00 0,00 149.730,24
20422. MARICA PRUGOVEČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 GORNJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 149.729,21 0,00 0,00 0,00 149.729,21
20423. DAVOR ŠVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 674,06 0,00 10.310,92 138.731,48 0,00 0,00 0,00 149.716,46
20424. DEAN VITASOVIĆ ISTARSKA,PULA 1984 PULA 0,00 0,00 107,49 149.608,31 0,00 0,00 0,00 149.715,80
20425. NEVENKO BARIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1956 VISOČANE 0,00 0,00 0,00 149.710,57 0,00 0,00 0,00 149.710,57
20426. MATE ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1957 LUČANE 0,00 0,00 0,00 149.706,00 0,00 0,00 0,00 149.706,00
20427. BRANKA KURKIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1960 MLINI 0,00 0,00 0,00 149.690,92 0,00 0,00 0,00 149.690,92
20428. LJUBOMIR GLUŠAC OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1957 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 149.686,09 0,00 0,00 0,00 149.686,09
20429. SANJA SMRČEK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1974 NAŠICE 89.423,87 0,00 4.073,30 56.181,79 0,00 0,00 0,00 149.678,96
20430. MIRO ŠPADINA ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1952 DUBRAVA KOD TISNA 0,00 0,00 0,00 150.594,78 0,00 -923,64 0,00 149.671,14
20431. IVICA ZEKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 PIŠKOREVCI 49.136,82 0,00 1.057,13 99.474,04 0,00 0,00 0,00 149.667,99
20432. IVAN HAJEC MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1943 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 149.667,44 0,00 0,00 0,00 149.667,44
20433. LIZIKA BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1963 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 149.664,55 0,00 0,00 0,00 149.664,55
20434. SAŠA OSENIČKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1980 PETRINJA 52.278,38 0,00 2.828,68 94.550,33 0,00 0,00 0,00 149.657,39
20435. STANA PULIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1949 VODICE 23.104,55 0,00 40.708,31 85.843,47 0,00 0,00 0,00 149.656,33
20436. SLAVICA KOŠUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.651,07 0,00 149.651,07
20437. RUŽICA DAMJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1976 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 149.649,38 0,00 0,00 0,00 149.649,38
20438. NATHALIE PANDUREVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC 1979 KRUŠEVICA 0,00 0,00 0,00 149.649,07 0,00 0,00 0,00 149.649,07
20439. IVANKA BOŠNJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1945 SVETI IVAN ŽABNO 0,00 0,00 0,00 149.648,88 0,00 0,00 0,00 149.648,88
20440. MARKO ZLATIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1984 POBRI 0,00 0,00 7.359,91 142.280,45 0,00 0,00 0,00 149.640,36
20441. ŠEFIKA HODŽIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 25.616,10 0,00 0,00 124.000,66 0,00 0,00 0,00 149.616,76
20442. LJUBA SESVEČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1946 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 149.608,33 0,00 0,00 0,00 149.608,33
20443. ORLANDO LEGAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 149.603,58 0,00 0,00 0,00 149.603,58
20444. JADRANKA GYUGA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1951 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 149.603,27 0,00 0,00 0,00 149.603,27
20445. MIRA BRODAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 1.299,17 148.293,06 0,00 0,00 0,00 149.592,23
20446. MILAN MANDARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 15.490,89 0,00 25.475,66 108.624,62 0,00 0,00 0,00 149.591,17
20447. BOŽIDAR SMIRČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1937 PREMUDA 0,00 0,00 0,00 149.580,63 0,00 0,00 0,00 149.580,63
20448. MARICA KAPAŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1957 GORICA MIHOLEČKA 0,00 0,00 0,00 149.013,26 0,00 556,06 0,00 149.569,32
20449. MALINKA CIRKVENČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 VARAŽDIN 21.602,04 0,00 499,67 127.464,96 0,00 0,00 0,00 149.566,67
20450. LUKA KAPETANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 66.590,50 0,00 1.164,78 81.808,97 0,00 0,00 0,00 149.564,25
20451. ZLATKO ZLATAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1955 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 149.560,28 0,00 0,00 0,00 149.560,28
20452. DARKO VESTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 149.549,56 0,00 0,00 0,00 149.549,56
20453. ALENKA MARAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 5.281,05 144.268,28 0,00 0,00 0,00 149.549,33
20454. MIRJANA LUKAČEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1985 MILANOVAC -8.154,21 0,00 9.742,84 147.958,68 0,00 0,00 0,00 149.547,31
20455. SANJA VLASTELICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 1.517,50 0,00 -11.651,49 159.676,77 0,00 0,00 0,00 149.542,78
20456. HRVOJE TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 512,60 149.028,01 0,00 0,00 0,00 149.540,61
20457. IVAN MRAVINEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1955 VELIKO SVINJIČKO 0,00 0,00 0,00 145.671,83 0,00 3.866,72 0,00 149.538,55
20458. MIRKO KORAJAC OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1965 KORITNA 0,07 0,00 0,00 149.536,07 0,00 0,00 0,00 149.536,14
20459. DAVOR PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 2.860,78 0,00 0,00 146.669,81 0,00 0,00 0,00 149.530,59
20460. TEODOR JANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1972 BREZNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 149.516,79 0,00 0,00 0,00 149.516,79
20461. NADA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1951 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 149.514,53 0,00 0,00 0,00 149.514,53
20462. STJEPAN ŠKOF ZAGREBAČKA,BEDENICA 1962 TURKOVČINA 0,00 0,00 0,00 149.497,12 0,00 0,00 0,00 149.497,12
20463. LJUBINKA BATKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1943 MACUTE 0,00 0,00 0,00 149.488,13 0,00 0,00 0,00 149.488,13
20464. DUŠKO SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 460,66 0,00 0,00 149.021,78 0,00 0,00 0,00 149.482,44
20465. BLAŠKO MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1981 VINIŠĆE -3.759,95 0,00 1.104,55 152.130,23 0,00 0,00 0,00 149.474,83
20466. IRZA ČIZMADIJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1987 MARINIĆI 39.708,63 0,00 962,68 108.801,32 0,00 0,00 0,00 149.472,63
20467. KATICA MAKOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1954 BOKŠIĆ LUG 0,00 0,00 0,00 149.464,68 0,00 0,00 0,00 149.464,68
20468. VLAJKO KURIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1955 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 149.463,87 0,00 0,00 0,00 149.463,87
20469. MARIJA UDOROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1935 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 149.458,61 0,00 0,00 0,00 149.458,61
20470. VELIBOR JANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1965 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 149.452,00 0,00 0,00 0,00 149.452,00
20471. IVANA JURKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 13.623,92 0,00 66,46 115.510,74 0,00 20.246,02 0,00 149.447,14
20472. RADE MEDAKOVIĆ KARLOVAČKA,PLAŠKI 1978 PLAŠKI 47.171,35 0,00 -744,25 103.019,67 0,00 0,00 0,00 149.446,77
20473. JOSIP ŠTREK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1953 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 149.443,60 0,00 0,00 0,00 149.443,60
20474. ŽARKO MARINKOV ZADARSKA,PRIVLAKA 1953 PRIVLAKA 0,00 0,00 10.633,37 114.409,10 0,00 24.398,98 0,00 149.441,45
20475. LUCIJA STANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 DONJI DRAGONOŽEC 0,00 0,00 0,00 149.440,88 0,00 0,00 0,00 149.440,88
20476. SNJEŽANA RODIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1980 BJELOVAR 50.157,04 0,00 4.448,46 94.102,28 0,00 731,44 0,00 149.439,22
20477. DANIJEL HERLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 0,00 149.435,62 0,00 0,00 0,00 149.435,62
20478. NEVENKA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 17.809,69 0,00 5.659,23 125.948,68 0,00 0,00 0,00 149.417,60
20479. GORDANA ŠKRINJARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1978 PETRINJA 0,00 0,00 0,00 149.411,62 0,00 0,00 0,00 149.411,62
20480. EMINA ĆATIĆ ISTARSKA,UMAG 1977 UMAG 0,00 0,00 3.685,08 145.721,86 0,00 0,00 0,00 149.406,94
20481. DARKO KATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1963 BORIK 0,00 0,00 0,00 149.391,05 0,00 0,00 0,00 149.391,05
20482. DANICA KUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1952 PUNAT 31.011,98 0,00 2.881,23 115.491,42 0,00 0,00 0,00 149.384,63
20483. DANICA KOVAČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BRESTOVEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 0,00 149.380,52 0,00 0,00 0,00 149.380,52
20484. STJEPAN CADER OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1952 OSTROŠINCI 0,00 0,00 0,00 149.374,39 0,00 0,00 0,00 149.374,39
20485. BEŽIKA VIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 149.369,33 0,00 0,00 0,00 149.369,33
20486. ILIJA BUZOV ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ 1959 MIRLOVIĆ POLJE -932,94 0,00 0,00 150.298,88 0,00 0,00 0,00 149.365,94
20487. STANKO MARTINČEVIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1958 MAJERJE 0,00 0,00 0,00 149.350,54 0,00 0,00 0,00 149.350,54
20488. ZINAIDA ANATOLIEVNA GRIFFIN KARLOVAČKA,OGULIN 1959 JASENAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.327,26 0,00 149.327,26
20489. UROŠ TOBIAS VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 35.956,45 0,00 107.199,97 6.250,23 -84,34 0,00 0,00 149.322,31
20490. VLADIMIR MARIĆ ZADARSKA,OBROVAC 1972 OBROVAC 29.624,29 0,00 805,05 118.888,86 0,00 0,00 0,00 149.318,20
20491. ZLATA HERZOG VARAŽDINSKA,VINICA 1958 VINICA BREG 0,00 0,00 0,00 149.307,21 0,00 0,00 0,00 149.307,21
20492. BARICA SOKAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1959 OBREŽ KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 147.742,33 0,00 1.550,25 0,00 149.292,58
20493. VALENTIN KOVAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1976 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 149.278,16 0,00 0,00 0,00 149.278,16
20494. IVAN JARČEK ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1949 GOLI VRH 0,00 0,00 0,00 149.277,06 0,00 0,00 0,00 149.277,06
20495. TOMISLAV MATAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ODRANSKI OBREŽ 19.054,68 0,00 -1.060,30 131.278,17 0,00 0,00 0,00 149.272,55
20496. STEVEN HORVAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 149.270,23 0,00 0,00 0,00 149.270,23
20497. MILAN TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1976 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 149.266,78 0,00 0,00 0,00 149.266,78
20498. SMILJA PLANTAK ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 0,00 149.254,36 0,00 0,00 0,00 149.254,36
20499. SAŠA VUKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1977 KARLOVAC 20.307,26 0,00 0,00 128.943,82 0,00 0,00 0,00 149.251,08
20500. IVAN HRGETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1956 GORNJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 149.247,00 0,00 0,00 0,00 149.247,00