OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20401. ZINAIDA ANATOLIEVNA GRIFFIN KARLOVAČKA,OGULIN 1959 JASENAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.953,90 0,00 131.953,90
20402. ĐENKA BULJAT ZADARSKA,POLIČNIK 1961 SUHOVARE 0,00 0,00 131.948,72 0,00 0,00 0,00 0,00 131.948,72
20403. MARIJA MEKOVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1954 PODVINJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 131.944,77 0,00 0,00 0,00 131.944,77
20404. BRANKICA KLASNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 GRADIĆI 0,00 0,00 0,00 131.939,42 0,00 0,00 0,00 131.939,42
20405. ZLATKO KANTOCI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1966 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 131.918,44 0,00 0,00 0,00 131.918,44
20406. DRAGAN STJEPANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1956 KNIN 0,00 0,00 0,00 131.913,04 0,00 0,00 0,00 131.913,04
20407. DIANA VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1967 ŠESTANOVAC 32.382,98 0,00 12.418,98 88.543,69 0,00 -1.432,72 0,00 131.912,93
20408. RADE MARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 GORNJI ULJANIK 0,00 0,00 0,00 131.895,86 0,00 0,00 0,00 131.895,86
20409. VICE KOKOLARI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK 18.101,81 0,00 6.008,88 107.779,58 0,00 0,00 0,00 131.890,27
20410. DAMIR PAVLAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1964 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 131.888,72 0,00 0,00 0,00 131.888,72
20411. DEAN FATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1973 POLJANE 55.740,84 0,00 12.629,32 57.663,85 0,00 5.848,44 0,00 131.882,45
20412. ŠIME DEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 14.409,71 0,00 117.469,95 0,00 131.879,66
20413. DRAGUTIN LISAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1956 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 131.878,68 0,00 0,00 0,00 131.878,68
20414. MARIJA ZELJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB -12.344,82 -443,46 25.432,73 119.232,79 0,00 0,00 0,00 131.877,24
20415. BRANISLAV MUTAVDŽIJA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 BREZOVA GLAVA 0,00 0,00 0,00 131.871,40 0,00 0,00 0,00 131.871,40
20416. MILAN BURGUND OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 JOSIPOVAC 0,00 0,00 36.585,32 95.284,63 0,00 0,00 0,00 131.869,95
20417. JULKA BRANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1956 BRAČEVCI 0,00 0,00 0,00 131.864,35 0,00 0,00 0,00 131.864,35
20418. IVAN DEREŽIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1968 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 131.851,27 0,00 0,00 0,00 131.851,27
20419. ZORAN NOVAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 0,00 131.851,12 0,00 0,00 0,00 131.851,12
20420. DRAGUTIN POSAVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 BEDENEC 0,00 0,00 33.096,69 98.753,37 0,00 0,00 0,00 131.850,06
20421. HEBIB ALJIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 5.500,12 126.349,83 0,00 0,00 0,00 131.849,95
20422. SANELA HODŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1968 BRUSJE 0,00 0,00 0,00 131.829,36 0,00 0,00 0,00 131.829,36
20423. ANKA RUDNIČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1949 BEDENEC 0,00 0,00 0,00 131.819,54 0,00 0,00 0,00 131.819,54
20424. KRISTIJAN MADREKU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 131.813,69 0,00 0,00 0,00 131.813,69
20425. IVICA DUIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 1.559,41 0,00 24.325,87 105.921,93 0,00 0,00 0,00 131.807,21
20426. MILAN TKALČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1953 ČRET 0,00 0,00 0,00 131.799,88 0,00 0,00 0,00 131.799,88
20427. MIJO MARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1973 OTOK 54.226,27 0,00 679,79 76.893,05 0,00 0,00 0,00 131.799,11
20428. PERO MAGZAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1952 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 131.791,51 0,00 0,00 0,00 131.791,51
20429. ŠIME STIPIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1967 KRIŽEVCI 0,00 0,00 24.857,05 106.933,29 0,00 0,00 0,00 131.790,34
20430. IVICA ŠALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 131.777,35 0,00 0,00 0,00 131.777,35
20431. TAŽICA KOVAČEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1957 BRATELJI 0,00 0,00 0,00 122.296,11 0,00 9.460,82 0,00 131.756,93
20432. ANA PEROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1949 ZADAR 2.504,72 0,00 13.085,10 116.163,83 0,00 0,00 0,00 131.753,65
20433. JELA ANDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1958 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 131.749,97 0,00 0,00 0,00 131.749,97
20434. ZDRAVKO RAJIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1962 TRNOVAC SOKOLOVAČKI 2.206,74 0,00 0,00 129.540,64 0,00 0,00 0,00 131.747,38
20435. EDIN PEHADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 131.745,33 0,00 0,00 0,00 131.745,33
20436. MARIJAN DERDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 HORVATI 10.862,14 0,00 20.656,74 100.225,74 0,00 0,00 0,00 131.744,62
20437. DINKA TURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -312,78 0,00 -132,89 132.181,74 0,00 0,00 0,00 131.736,07
20438. NEVENKA IVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 5.087,91 0,00 5.810,08 120.824,43 0,00 0,00 0,00 131.722,42
20439. IVICA LOVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 131.279,15 0,00 437,15 0,00 131.716,30
20440. TIHOMIR GRUBEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 96.030,93 0,00 0,00 35.683,99 0,00 0,00 0,00 131.714,92
20441. VESNA HAAMANN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,03 0,00 1.745,87 129.966,29 0,00 0,00 0,00 131.712,19
20442. JOSIP VRBANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1953 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 -41,58 131.743,70 0,00 0,00 0,00 131.702,12
20443. BOŽICA VUŠČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1965 DEKLEŠANEC 0,00 0,00 0,00 131.699,67 0,00 0,00 0,00 131.699,67
20444. IVAN BODROŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 64,95 131.632,11 0,00 0,00 0,00 131.697,06
20445. DOMAGOJ KOLONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 16.002,21 0,00 0,31 115.688,44 0,00 0,00 0,00 131.690,96
20446. MARICA RAIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1953 VELIKA TRNAVA 0,00 0,00 0,00 131.684,99 0,00 0,00 0,00 131.684,99
20447. ŠTEFICA NIZEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 KREČAVES 0,00 0,00 0,00 131.681,91 0,00 0,00 0,00 131.681,91
20448. ŽARKO JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 138,40 131.542,98 0,00 0,00 0,00 131.681,38
20449. MATKO ŠOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1957 BRELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.676,63 0,00 131.676,63
20450. RANKO RADANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 131.670,38 0,00 0,00 0,00 131.670,38
20451. BERNARD BISAKU ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1963 ŠIBENIK 49.886,22 0,00 9.829,68 71.950,02 0,00 0,00 0,00 131.665,92
20452. MARIJAN FRAJZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1964 VILANCI 34.474,11 0,00 2.288,54 94.865,00 0,00 0,00 0,00 131.627,65
20453. DAMIR SKRBA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1968 SELA RAVENSKA 0,00 0,00 0,00 131.622,68 0,00 0,00 0,00 131.622,68
20454. VERA HADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 2.021,51 129.596,35 0,00 0,00 0,00 131.617,86
20455. BILJANA ĆORIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1981 BOSILJEVO 0,00 0,00 7.910,62 123.698,53 0,00 0,00 0,00 131.609,15
20456. KATICA KURBAŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 1.057,91 130.548,14 0,00 0,00 0,00 131.606,05
20457. SUNČICA ŠČRBAK OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1972 VALPOVO 27.270,95 0,00 8.963,36 95.364,83 0,00 0,00 0,00 131.599,14
20458. VLATKA KOLAR SREMEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1981 MIRKOVEC BREZNIČKI 0,00 0,00 -15,00 131.613,46 0,00 0,00 0,00 131.598,46
20459. ZDENKA HORVATINČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1959 GUSAKOVEC 0,01 0,00 0,00 131.597,58 0,00 0,00 0,00 131.597,59
20460. SANJA CRNIČKI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1987 DONJI ZVEČAJ 24.817,35 0,00 32,14 106.742,93 0,00 0,00 0,00 131.592,42
20461. ISMET BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 SESVETE 0,00 0,00 151,71 131.437,57 0,00 0,00 0,00 131.589,28
20462. ANĐELA KIŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1943 NOVAČKA 0,00 0,00 0,00 131.569,86 0,00 0,00 0,00 131.569,86
20463. MLADEN KONJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 131.563,14 0,00 0,00 0,00 131.563,14
20464. MARICA ŠULER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 131.542,61 0,00 0,00 0,00 131.542,61
20465. SAŠA ĐUKIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1975 IVANEC 82.657,31 0,00 21.241,51 27.641,54 0,00 0,00 0,00 131.540,36
20466. STEVO KRKAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1943 MLINSKI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 131.538,63 0,00 0,00 0,00 131.538,63
20467. LJUBA SESVEČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1946 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 131.532,04 0,00 0,00 0,00 131.532,04
20468. NADA LESKOVAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 131.527,34 0,00 0,00 0,00 131.527,34
20469. STJEPAN VRŠČAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1968 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 131.506,95 0,00 0,00 0,00 131.506,95
20470. BOŽO MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 131.504,43 0,00 0,00 0,00 131.504,43
20471. ANA BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 131.504,43 0,00 0,00 0,00 131.504,43
20472. SANJA PEZDIRC ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1972 PRIMOŠTEN 22.127,06 0,00 29.584,77 79.784,03 0,00 0,00 0,00 131.495,86
20473. ZORKA MARETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1933 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.491,51 0,00 131.491,51
20474. MARKO STIPETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -136,52 131.608,93 0,00 0,00 0,00 131.472,41
20475. KATA JANKAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1954 DEDINA 0,00 0,00 0,00 131.467,08 0,00 0,00 0,00 131.467,08
20476. JOSIP POPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1954 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 131.445,50 0,00 0,00 0,00 131.445,50
20477. ROBERT URLICH SLABON GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 131.434,70 0,00 0,00 0,00 0,00 131.434,70
20478. IGOR BADŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 5.858,78 0,00 756,12 124.814,15 0,00 0,00 0,00 131.429,05
20479. STJEPAN DRAGIŠA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1950 KUSIJEVEC 0,00 0,00 0,00 131.418,37 0,00 0,00 0,00 131.418,37
20480. ŽELJKO VUKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 0,00 0,00 40.229,30 91.166,64 0,00 0,00 0,00 131.395,94
20481. DRAŽAN BEVANDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 3.244,37 0,00 15.656,42 112.453,55 0,00 0,00 0,00 131.354,34
20482. RAMIZ HOROZOVIĆ ISTARSKA,PULA 1976 PULA 0,00 0,00 430,29 130.919,09 0,00 0,00 0,00 131.349,38
20483. RUŽA GOLOMEIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 131.347,79 0,00 0,00 0,00 131.347,79
20484. NENAD VRAGOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1976 OSTROVO 0,00 0,00 2.096,19 129.251,45 0,00 0,00 0,00 131.347,64
20485. IVO FELTRIN POŽEŠKO-SLAVONSKA,PAKRAC 1951 PLOŠTINE 0,00 0,00 0,00 131.332,13 0,00 0,00 0,00 131.332,13
20486. ALEN POLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1957 KRASICA 0,00 0,00 0,00 131.286,71 0,00 0,00 0,00 131.286,71
20487. DARIO DEBELJAK ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.278,88 0,00 131.278,88
20488. GORAN DŽAMBAS OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1967 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 131.278,36 0,00 0,00 0,00 131.278,36
20489. EKREM CIBRALIĆ ISTARSKA,PULA 1951 PULA 0,00 0,00 14.508,39 48.131,84 0,00 68.621,47 0,00 131.261,70
20490. ZORICA OSTROŠKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1971 CEPIDLAK 0,00 0,00 0,00 130.258,22 0,00 1.001,31 0,00 131.259,53
20491. SANDRA MIOŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 -304,80 81.908,46 0,00 49.623,92 0,00 131.227,58
20492. BOJAR BINAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 14.097,55 0,00 38.902,46 78.221,38 0,00 0,00 0,00 131.221,39
20493. LUCIJANA GNJEČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1973 STAŠEVICA 14.277,40 0,00 0,00 116.941,21 0,00 0,00 0,00 131.218,61
20494. BOŽIDAR POSAVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 131.204,57 0,00 0,00 0,00 131.204,57
20495. MEHMET ASAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1928 ZAGREB 0,00 0,00 14.659,51 116.531,89 0,00 0,00 0,00 131.191,40
20496. DRAGO VRTULJEK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1950 SESVETE LUDBREŠKE 0,00 0,00 0,00 131.190,70 0,00 0,00 0,00 131.190,70
20497. NIKŠA ARMANDA SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1960 KOPRIVNO 19.395,94 0,00 -602,33 112.392,08 0,00 0,00 0,00 131.185,69
20498. MLADEN VARGA VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1962 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 131.175,26 0,00 0,00 0,00 131.175,26
20499. NEVEN SMOLIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1957 DEBELJAK -139,81 0,00 0,00 131.310,22 0,00 0,00 0,00 131.170,41
20500. BAHRUDIN CVRČAK ZADARSKA,ZADAR 1962 ZADAR 0,00 0,00 0,00 131.167,50 0,00 0,00 0,00 131.167,50