OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
20401. STJEPAN PAVKOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1959 KUTJEVO 4.326,82 0,00 9.205,78 65.943,88 0,00 47,39 0,00 0,00 79.523,87
20402. LOVRE VUKIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1963 BARIĆ DRAGA 0,00 0,00 0,00 79.505,67 0,00 0,00 0,00 0,00 79.505,67
20403. ZORKA ZRILIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1963 BULIĆ 0,00 0,00 0,00 79.502,54 0,00 0,00 0,00 0,00 79.502,54
20404. MLADEN PETERLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.498,32 0,00 0,00 79.498,32
20405. KATA VILJEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1947 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 79.493,53 0,00 0,00 0,00 0,00 79.493,53
20406. MEHMED HALILOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1953 SISAK 0,00 0,00 0,00 79.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.491,00
20407. ALMIR TAHIROVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1972 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 79.483,15 0,00 0,00 0,00 0,00 79.483,15
20408. HIL SPAQI ISTARSKA,FUNTANA 1976 FUNTANA 6.092,17 0,00 73.389,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.481,54
20409. ALEKSANDRA MARADIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 12.041,90 0,00 256,74 67.178,62 0,00 0,00 0,00 0,00 79.477,26
20410. MONIKA ZIMET VARAŽDINSKA,BEDNJA 1933 JAMNO 0,00 0,00 0,00 79.474,28 0,00 0,00 0,00 0,00 79.474,28
20411. KATICA PUKEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1954 GORNJA RIJEKA 0,00 0,00 0,00 79.471,62 0,00 0,00 0,00 0,00 79.471,62
20412. JOSIP VUKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1966 PETRINJA 0,00 0,00 -313,37 79.784,20 0,00 0,00 0,00 0,00 79.470,83
20413. ZDENKO VLAHINJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1960 KRAPINA 47.972,16 0,00 0,04 27.675,77 0,00 3.821,07 0,00 0,00 79.469,04
20414. SNJEŽANA JAMBREŠIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1968 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 79.467,12 0,00 0,00 0,00 0,00 79.467,12
20415. ANTONIJA SVIRČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1979 ŠIBENIK 73.967,80 -10.105,88 6.303,81 9.288,95 0,00 0,00 0,00 0,00 79.454,68
20416. MARKO ZIMET VARAŽDINSKA,BEDNJA 1936 JAMNO 0,00 0,00 0,00 79.452,85 0,00 0,00 0,00 0,00 79.452,85
20417. JAKŠA DEKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1979 KLIS 0,00 0,00 -960,62 80.403,28 0,00 0,00 0,00 0,00 79.442,66
20418. KATICA PAVLOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1950 FERDINANDOVAC 0,00 0,00 0,00 79.442,37 0,00 0,00 0,00 0,00 79.442,37
20419. HRVOJE PEKVARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 24.870,22 0,00 1.419,98 53.151,88 0,00 0,00 0,00 0,00 79.442,08
20420. MARIJA VULJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1948 OTOČKA 0,00 0,00 0,00 79.437,83 0,00 0,00 0,00 0,00 79.437,83
20421. ZDENKO SEN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 79.433,47 0,00 0,00 0,00 0,00 79.433,47
20422. LARA SARŠON PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 4.184,25 75.248,29 0,00 0,00 0,00 0,00 79.432,54
20423. KATICA ROKSA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1953 NOVI FARKAŠIĆ 0,00 0,00 0,00 79.432,49 0,00 0,00 0,00 0,00 79.432,49
20424. ANA ŠPANJA ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1973 VODICE 525,06 0,00 308,27 78.595,90 0,00 0,00 0,00 0,00 79.429,23
20425. MIRA KRASOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 79.427,99 0,00 0,00 0,00 0,00 79.427,99
20426. DAMIR ŽVORC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1965 ČAKOVEC 16.805,01 0,00 -5.187,15 67.801,71 0,00 0,00 0,00 0,00 79.419,57
20427. TANJA BOŽIĆ ZADARSKA,VRSI 1973 VRSI -169,99 0,00 0,98 79.581,36 0,00 0,00 0,00 0,00 79.412,35
20428. KRISTINA KRAJCER ISTARSKA,MARČANA 1976 LOBORIKA 9.526,25 0,00 32.911,42 36.960,79 0,00 0,00 0,00 0,00 79.398,46
20429. BOJAN BOJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1982 BELIŠĆE 0,00 0,00 4.688,76 74.709,20 0,00 0,00 0,00 0,00 79.397,96
20430. RADE MRKOBRAD KARLOVAČKA,KARLOVAC 1949 MISSISSAUGA 0,00 0,00 0,00 79.392,90 0,00 0,00 0,00 0,00 79.392,90
20431. MIRA MAKOVAC BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 79.384,61 0,00 0,00 0,00 0,00 79.384,61
20432. HRVOJE IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.378,64 0,00 0,00 79.378,64
20433. ATTILA FELEKI SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1971 KOZARMISLENY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.374,61 0,00 0,00 79.374,61
20434. LJILJANA ZUBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1962 CABUNA 0,00 0,00 0,00 79.367,58 0,00 0,00 0,00 0,00 79.367,58
20435. DANA BOŽURIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1954 STREZOJEVO 0,00 0,00 0,00 79.364,71 0,00 0,00 0,00 0,00 79.364,71
20436. JASNA HERSTER OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 79.363,51 0,00 0,00 0,00 0,00 79.363,51
20437. ZORAN DEVČIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1967 LUKOVO ŠUGARJE 0,00 0,00 0,00 79.360,09 0,00 0,00 0,00 0,00 79.360,09
20438. BRANKICA VASIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 45.880,16 0,00 136,40 33.337,40 0,00 0,00 0,00 0,00 79.353,96
20439. JOSIP STJEPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1956 TIBORJANCI 54.793,91 0,00 0,00 24.554,72 0,00 0,00 0,00 0,00 79.348,63
20440. ANTE VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1957 OSTRVICA 0,00 0,00 0,00 79.343,95 0,00 0,00 0,00 0,00 79.343,95
20441. TIHOMIR ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1966 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 79.331,43 0,00 0,00 0,00 0,00 79.331,43
20442. NURA LETAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1980 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 79.330,07 0,00 0,00 0,00 0,00 79.330,07
20443. PETRA BRIŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 VARAŽDIN -12.611,62 0,00 1.282,14 90.658,43 0,00 0,00 0,00 0,00 79.328,95
20444. IVANČICA KRPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 17.701,21 0,00 8.224,37 53.400,89 0,00 0,00 0,00 0,00 79.326,47
20445. DAMIR SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 40.337,08 0,00 4.809,03 34.177,79 0,00 0,00 0,00 0,00 79.323,90
20446. JAKOV ANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 457,32 40.189,60 -734,73 39.405,63 0,00 0,00 79.317,82
20447. MATO MARIJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1962 MUSIĆ 0,00 0,00 0,00 79.305,83 0,00 0,00 0,00 0,00 79.305,83
20448. DAMIR KRETIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 49.958,95 0,00 2.710,25 26.635,49 0,00 0,00 0,00 0,00 79.304,69
20449. SLAVICA KEŽIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 79.304,49 0,00 0,00 0,00 0,00 79.304,49
20450. MIRJETE MEMQAJ ISTARSKA,FAŽANA 1977 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 79.299,08 0,00 0,00 0,00 0,00 79.299,08
20451. ROZA KUZHNINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -6,17 0,00 26.240,01 53.061,85 0,00 0,00 0,00 0,00 79.295,69
20452. MARICA MARENČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1960 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 79.290,92 0,00 0,00 0,00 0,00 79.290,92
20453. LUCIJA FILIPOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1931 POŽEGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.278,48 0,00 0,00 79.278,48
20454. MARICA BABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1960 PALJEVINA 0,00 0,00 0,00 79.276,58 0,00 0,00 0,00 0,00 79.276,58
20455. ANTONIJA OŠTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 3.501,55 75.771,34 0,00 0,00 0,00 0,00 79.272,89
20456. PETAR PANDŽA ŠIBENSKO-KNINSKA,PROMINA 1949 SUKNOVCI 0,00 0,00 0,00 79.270,60 0,00 0,00 0,00 0,00 79.270,60
20457. KATICA BRKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1973 NOVSKA 29.074,65 0,00 0,00 50.195,20 0,00 0,00 0,00 0,00 79.269,85
20458. LJUAN DOBRUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 11,47 0,00 -412,65 79.651,08 0,00 0,00 0,00 0,00 79.249,90
20459. AZRA RAŠO OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1984 BUDIMCI 10.993,60 0,00 1.155,92 67.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.248,52
20460. ZLATKO BREBREK ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1955 KLOŠTAR IVANIĆ 4.305,18 0,00 342,58 74.588,53 0,00 0,00 0,00 0,00 79.236,29
20461. ASTRID PRITIŠANAC OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1956 BILJE 0,00 0,00 155,45 79.075,18 0,00 0,00 0,00 0,00 79.230,63
20462. STJEPAN BUKAL ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1957 NESPEŠ 0,00 0,00 0,00 79.219,32 0,00 0,00 0,00 0,00 79.219,32
20463. SILVIO RODIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1987 DONJI MIHOLJAC -248,93 0,00 63.531,31 15.923,50 0,00 0,00 0,00 0,00 79.205,88
20464. ZLATKO JULARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1993 PODCRKAVLJE 11.450,55 0,00 2.249,26 65.501,31 0,00 0,00 0,00 0,00 79.201,12
20465. JAKŠA ĐIVANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1977 KORČULA 0,00 0,00 0,00 79.199,64 0,00 0,00 0,00 0,00 79.199,64
20466. SADETA JAŠAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 79.195,54 0,00 0,00 0,00 0,00 79.195,54
20467. ANA PAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 KRALJEVAC 0,00 0,00 0,00 79.192,02 0,00 0,00 0,00 0,00 79.192,02
20468. KREŠIMIR RAJKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1958 REŠETARI -1.704,74 0,00 0,00 80.895,50 0,00 0,00 0,00 0,00 79.190,76
20469. DALIBOR JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1983 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 79.175,24 0,00 0,00 0,00 0,00 79.175,24
20470. TEREZIJA ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1941 ČRET 0,00 0,00 0,00 79.172,89 0,00 0,00 0,00 0,00 79.172,89
20471. DANIJELA BULJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1981 ČEPIN 30.631,07 0,00 10.975,95 37.563,63 0,00 0,00 0,00 0,00 79.170,65
20472. DOMAGOJ PETRIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1975 KOMAROVCI -71,83 0,00 -14,19 79.253,21 0,00 0,00 0,00 0,00 79.167,19
20473. NENAD ANIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1966 PODSTRANA - MILJEVAC 4.409,23 359,19 24.196,84 50.198,32 0,00 0,00 0,00 0,00 79.163,58
20474. IVO JAKOPČEVIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1976 KLOŠTAR IVANIĆ -29,24 0,00 -40,03 79.231,95 0,00 0,00 0,00 0,00 79.162,68
20475. MIRELA BALAŽ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1977 GAJIĆ 4.807,49 0,00 -0,04 74.344,41 0,00 0,00 0,00 0,00 79.151,86
20476. ANDREJA REITER ZAGREBAČKA,PUŠČA 1970 MARIJA MAGDALENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.140,64 0,00 0,00 79.140,64
20477. ANTUN KOLAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1941 VELIKI OTOK 0,00 0,00 0,00 79.138,84 0,00 0,00 0,00 0,00 79.138,84
20478. NEVENKA KOLEGA ZADARSKA,KUKLJICA 1959 KUKLJICA 0,00 0,00 82,09 79.054,07 0,00 0,00 0,00 0,00 79.136,16
20479. LORIS PERUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 -11.828,84 90.961,05 0,00 0,00 0,00 0,00 79.132,21
20480. KRISZTINA GERENCSER-ĐELATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 79.127,46 0,00 0,00 0,00 0,00 79.127,46
20481. ANKICA HABUZIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1963 CEPIDLAK 4.348,99 0,00 47,19 33.675,03 0,00 41.045,02 0,00 0,00 79.116,23
20482. NEBOJŠA ŠKORIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1988 VUKOVAR 0,00 0,00 -37,83 79.153,80 0,00 0,00 0,00 0,00 79.115,97
20483. VERICA DIVJAK ISTARSKA,UMAG 1963 UMAG 1.768,61 0,00 427,79 76.918,49 0,00 0,00 0,00 0,00 79.114,89
20484. AMES KITRICA ISTARSKA,TAR VABRIGA 1974 VABRIGA 0,00 0,00 8.542,68 70.539,26 0,00 0,00 0,00 0,00 79.081,94
20485. DRAGAN MATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1966 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 79.078,77 0,00 0,00 0,00 0,00 79.078,77
20486. IVANKA STRUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1950 BOČKOVEC 0,00 0,00 0,00 79.072,33 0,00 0,00 0,00 0,00 79.072,33
20487. MILORAD BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1951 PAVLOVAC 0,00 0,00 0,00 79.059,56 0,00 0,00 0,00 0,00 79.059,56
20488. SANJA RAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1983 DARDA 15.870,32 0,00 411,31 62.777,10 0,00 0,00 0,00 0,00 79.058,73
20489. VLADIMIR FRATRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 -0,13 79.042,67 0,00 0,00 0,00 0,00 79.042,54
20490. TIHOMIR DUKARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 BUDAŠEVO 17.184,74 0,00 1.972,64 59.864,89 6,06 0,00 0,00 0,00 79.028,33
20491. ŽELJKO BUDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 2.016,61 77.002,68 0,00 0,00 0,00 0,00 79.019,29
20492. MATO FIŠTROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1954 BUKOVJE KRIŽEVAČKO 0,00 0,00 0,00 79.013,90 0,00 0,00 0,00 0,00 79.013,90
20493. RUŽICA LEKAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1984 MAKARSKA 0,00 0,00 11.051,95 67.961,92 0,00 0,00 0,00 0,00 79.013,87
20494. IVICA BUTIGAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 NUŠTAR 0,00 0,00 -1.106,87 80.119,90 0,00 0,00 0,00 0,00 79.013,03
20495. BRANKA ŠEGON PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 6.778,94 0,00 2.335,84 69.891,73 0,00 0,00 0,00 0,00 79.006,51
20496. IVAN GRGURANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 VELIKO SVINJIČKO 0,00 0,00 0,00 78.994,03 0,00 0,00 0,00 0,00 78.994,03
20497. DIJANA PUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 KAMEN 10.735,19 0,00 43.199,32 25.055,45 0,00 0,00 0,00 0,00 78.989,96
20498. LULJETA MUHADRI STATOVCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 10.458,21 0,00 4.175,22 64.354,56 0,00 0,00 0,00 0,00 78.987,99
20499. SANJA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -392,98 0,00 7.811,85 71.560,49 0,00 0,00 0,00 0,00 78.979,36
20500. VINKO BAJO ISTARSKA,BUJE 1951 KAŠTEL 641,39 0,00 3.344,22 74.991,30 0,00 0,00 0,00 0,00 78.976,91