OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20401. IVAN MIŠKULIN PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1951 NOVI VINODOLSKI -4,28 0,00 6.894,38 115.772,14 0,00 12.805,83 0,00 135.468,07
20402. MARIJAN KEREČIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1969 REPAŠ 0,00 0,00 0,00 135.466,09 0,00 0,00 0,00 135.466,09
20403. JOSIP JEZERNIK MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1959 KRIŽOVEC 0,00 0,00 0,00 135.463,90 0,00 0,00 0,00 135.463,90
20404. ANA RELOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 1.649,48 133.810,39 0,00 0,00 0,00 135.459,87
20405. STJEPAN RAČAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1950 SVETA ANA 2.013,20 0,00 -1.072,08 134.509,16 0,00 0,00 0,00 135.450,28
20406. BOŽO KURSEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 135.408,07 0,00 0,00 0,00 135.408,07
20407. BOSILJKA PENIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1948 VUČEVCI 80.561,40 0,00 15.097,26 39.738,13 0,00 0,00 0,00 135.396,79
20408. ŠIME DEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 14.523,86 0,00 120.869,28 0,00 135.393,14
20409. MARICA BARJAŠIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1964 POLIČNIK 4.067,64 0,00 -836,87 132.157,49 0,00 0,00 0,00 135.388,26
20410. RADOSIN PERONJA SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1949 JELSA -25,94 0,00 -209,83 135.621,18 0,00 0,00 0,00 135.385,41
20411. MARIO VUKOJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 24.472,45 0,00 0,00 110.912,85 0,00 0,00 0,00 135.385,30
20412. PRENK KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 135.381,89 0,00 0,00 0,00 135.381,89
20413. STJEPAN VRŠČAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1968 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 135.372,76 0,00 0,00 0,00 135.372,76
20414. DRAGUTIN ŠAŠEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1947 SELNICA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 135.368,92 0,00 0,00 0,00 135.368,92
20415. FRANO DIVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1968 BAŠKA VODA 0,00 0,00 -3.788,51 139.151,99 0,00 0,00 0,00 135.363,48
20416. LJUBIŠA MILČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 STARO ČIČE 0,00 0,00 0,00 135.350,30 0,00 0,00 0,00 135.350,30
20417. MILIJAN PEJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 VUKOSAVLJE 0,00 0,00 0,00 135.347,92 0,00 0,00 0,00 135.347,92
20418. DRAGAN PETROVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 MODRIČA 0,00 0,00 0,00 135.347,56 0,00 0,00 0,00 135.347,56
20419. IVAN BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1948 NORŠIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 135.345,99 0,00 0,00 0,00 135.345,99
20420. VEDRAN BILOKAPIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1979 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 135.340,58 0,00 0,00 0,00 135.340,58
20421. MIRSAD DŽANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1969 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 135.336,72 0,00 0,00 0,00 135.336,72
20422. SLAVKO MABIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 NOVA MOKOŠICA 15.692,62 -4.288,17 -2.093,57 126.004,92 0,00 0,00 0,00 135.315,80
20423. AMIRA DORIĆ ZADARSKA,ŠKABRNJA 1960 ŠKABRNJA 0,00 0,00 0,00 135.308,90 0,00 0,00 0,00 135.308,90
20424. DAMIR BAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.304,14 0,00 135.304,14
20425. DUŠAN ĆERAN OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1954 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 135.301,09 0,00 0,00 0,00 135.301,09
20426. ILIJA ANDRIJANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 1.291,20 134.009,63 0,00 0,00 0,00 135.300,83
20427. VESNA ŠATOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1956 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 2.485,96 132.806,17 0,00 0,00 0,00 135.292,13
20428. ZDRAVKO PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 LUČKO 0,00 0,00 6.511,30 128.778,54 0,00 0,00 0,00 135.289,84
20429. MILAN CAR MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA 1956 DONJA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 135.288,95 0,00 0,00 0,00 135.288,95
20430. SLOBODAN VEJIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1943 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 135.288,95 0,00 0,00 0,00 135.288,95
20431. BORIS UNUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 135.282,13 0,00 0,00 0,00 135.282,13
20432. IVAN BELČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1948 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 135.275,66 0,00 0,00 0,00 135.275,66
20433. RONALD ŠTEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.259,51 0,00 135.259,51
20434. IVAN NAMESNIK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1949 LESKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 135.256,91 0,00 0,00 0,00 135.256,91
20435. BOŠKO DŽAMBAS OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1942 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 135.253,88 0,00 0,00 0,00 135.253,88
20436. MAJA JELKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 11.689,39 123.553,83 0,00 0,00 0,00 135.243,22
20437. DRAGICA VRANJEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 1,08 135.241,06 0,00 0,00 0,00 135.242,14
20438. BOJA BODULJAK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1946 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.241,80 0,00 135.241,80
20439. SAŠA ĐUKIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1975 IVANEC 85.023,65 0,00 21.789,91 28.358,76 0,00 0,00 0,00 135.172,32
20440. DRAGICA ZORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ĐAKOVO 0,00 0,00 144,20 135.026,79 0,00 0,00 0,00 135.170,99
20441. DERVIŠ ZENUNAJ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1967 BELI MANASTIR 17.165,29 0,00 1.255,39 116.750,11 0,00 0,00 0,00 135.170,79
20442. ANA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1934 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 135.162,68 0,00 0,00 0,00 135.162,68
20443. SEBASTIJAN JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 135.158,38 0,00 0,00 0,00 135.158,38
20444. ANTUN STRINAVIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1934 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 135.156,46 0,00 0,00 0,00 135.156,46
20445. DRAGICA PAVLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 135.147,47 0,00 0,00 0,00 135.147,47
20446. BEŽIKA VIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 135.136,01 0,00 0,00 0,00 135.136,01
20447. RUŽICA LUGAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1966 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 135.125,85 0,00 0,00 0,00 135.125,85
20448. TAŽICA KOVAČEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1957 BRATELJI 0,00 0,00 0,00 125.382,48 0,00 9.735,29 0,00 135.117,77
20449. KAŠMAN ASANOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 135.100,65 0,00 0,00 0,00 135.100,65
20450. VESNA BARANAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 14.277,99 0,00 12.860,51 107.959,83 0,00 0,00 0,00 135.098,33
20451. SVETIN NEVEŠĆANIN SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1939 GUSTIRNA 0,00 0,00 -92,89 135.172,40 0,00 0,00 0,00 135.079,51
20452. BRANKO TOMIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1966 PERUŠIĆ DONJI 1.183,01 0,00 0,00 133.895,10 0,00 0,00 0,00 135.078,11
20453. ŽELJKO JURIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1972 ALILOVCI 44.188,63 0,00 674,53 90.208,08 0,00 0,00 0,00 135.071,24
20454. HRVOJE BREBREK ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1983 KLOŠTAR IVANIĆ 42.587,42 0,00 12.675,04 79.795,24 0,00 0,00 0,00 135.057,70
20455. ANA MUJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 3.317,63 0,00 3.357,08 128.376,79 0,00 0,00 0,00 135.051,50
20456. LJILJANA MIKOLČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1949 LAZE 0,23 0,00 -439,86 135.476,63 0,00 0,00 0,00 135.037,00
20457. MILICA VELIČAN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1952 KRALJEV VRH 0,00 0,00 0,00 135.035,10 0,00 0,00 0,00 135.035,10
20458. FRANO MARINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 57.510,33 -11.309,73 9.951,13 50.018,61 0,00 28.859,35 0,00 135.029,69
20459. IVAN PUGAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1951 ČAZMA 4.878,38 0,00 0,00 130.143,62 0,00 0,00 0,00 135.022,00
20460. BISERKA ĐURĐEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1965 NAŠICE 61.667,68 0,00 0,00 73.353,35 0,00 0,00 0,00 135.021,03
20461. STJEPAN BURJA ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1956 BREZARIĆ -735,53 0,00 0,00 135.748,26 0,00 0,00 0,00 135.012,73
20462. FRANJO REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1955 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 135.007,90 0,00 0,00 0,00 135.007,90
20463. ZDRAVKO SAMSON BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1974 NOVA GRADIŠKA 41.115,64 0,00 9.510,01 84.377,17 0,00 0,00 0,00 135.002,82
20464. MIRJANA MIKULAN MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1963 ČAKOVEC 4.567,41 0,00 5.911,46 124.522,21 0,00 0,00 0,00 135.001,08
20465. DANIJEL JAKČIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1979 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 134.997,59 0,00 0,00 0,00 134.997,59
20466. FRANJO DEJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1950 VELIKA BABINA GORA 0,00 0,00 0,00 134.996,71 0,00 0,00 0,00 134.996,71
20467. IVICA SEDLAČEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1956 NOVSKA -1.017,43 0,00 0,00 136.012,40 0,00 0,00 0,00 134.994,97
20468. GABRIJEL BABIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1950 LAZE 0,00 0,00 0,00 134.994,46 0,00 0,00 0,00 134.994,46
20469. ĐURĐICA ROGAN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1956 KRALJEV VRH 0,00 0,00 0,00 134.985,58 0,00 0,00 0,00 134.985,58
20470. ANA BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.984,97 0,00 0,00 0,00 134.984,97
20471. BOŽO MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.984,97 0,00 0,00 0,00 134.984,97
20472. LJUBICA BARIŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1952 ŠUMETLICA 0,00 0,00 0,00 134.983,54 0,00 0,00 0,00 134.983,54
20473. ŽARKO MARINKOV ZADARSKA,PRIVLAKA 1953 PRIVLAKA 0,00 0,00 9.765,72 103.152,95 0,00 22.062,99 0,00 134.981,66
20474. KATA MIHALINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1950 RASINJA 0,00 0,00 0,00 134.955,82 0,00 0,00 0,00 134.955,82
20475. JOSIP VRBANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1953 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 -41,58 134.996,03 0,00 0,00 0,00 134.954,45
20476. MARIO GOLČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1962 CVETKOVEC 0,00 0,00 0,00 134.953,59 0,00 0,00 0,00 134.953,59
20477. ANČICA BIČAK ZAGREBAČKA,BEDENICA 1974 BOSNA 0,00 0,00 0,00 134.949,74 0,00 0,00 0,00 134.949,74
20478. JULIJANA HAMER MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1954 KAPELŠČAK 0,00 0,00 0,00 134.947,42 0,00 0,00 0,00 134.947,42
20479. HRVOJE RUPNIK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK 23.512,55 0,00 20.453,15 90.977,09 0,00 0,00 0,00 134.942,79
20480. BRANKO MARTINJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1982 MIHOVLJAN 36.407,70 0,00 12.074,44 86.436,77 0,00 0,00 0,00 134.918,91
20481. ZDRAVKO KALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1967 ĐAKOVO 90.384,03 0,00 5.886,53 38.646,26 0,00 0,00 0,00 134.916,82
20482. MLADEN GABELICA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 5.298,57 129.605,71 0,00 0,00 0,00 134.904,28
20483. JAKOB KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1954 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 134.900,70 0,00 0,00 0,00 134.900,70
20484. TIHOMIR BARIČEVIĆ ZADARSKA,JASENICE 1965 JASENICE 0,00 0,00 6.202,49 128.692,95 0,00 0,00 0,00 134.895,44
20485. SANDRA RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1970 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 134.891,28 0,00 0,00 0,00 134.891,28
20486. DENI BOBEK SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1964 MRAVINCE 0,00 0,00 2.772,24 132.110,22 0,00 0,00 0,00 134.882,46
20487. MARICA RAIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1953 VELIKA TRNAVA 0,00 0,00 0,00 134.880,79 0,00 0,00 0,00 134.880,79
20488. ZDENKO OSMAKČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 9.015,80 0,00 1.437,62 124.426,34 0,00 0,00 0,00 134.879,76
20489. ANTO JANJIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.875,70 0,00 0,00 133.002,16 0,00 134.877,86
20490. VJERA ŠARAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1949 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 134.869,80 0,00 0,00 0,00 134.869,80
20491. VERICA IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.869,59 0,00 0,00 0,00 134.869,59
20492. VIOLETA DUGAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 65.140,97 0,00 -28,66 69.733,77 0,00 0,00 0,00 134.846,08
20493. MARIJA RATKOVIĆ-MASNEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 ŽIBRINOVEC 0,00 0,00 0,00 133.669,43 0,00 1.175,34 0,00 134.844,77
20494. VANJA KANGLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.829,79 0,00 0,00 0,00 134.829,79
20495. SREĆKO ŠTIGLIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1969 ŠALOVEC -1.012,73 0,00 13.137,51 122.704,10 0,00 0,00 0,00 134.828,88
20496. NEDELJKA BEDEKOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1963 BELETINEC 0,00 0,00 0,00 134.827,42 0,00 0,00 0,00 134.827,42
20497. EDIN BAJRIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1982 MEDULIN 27.391,51 0,00 23.715,20 83.692,89 0,00 0,00 0,00 134.799,60
20498. NIKOLA PARMAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.771,95 0,00 0,00 0,00 134.771,95
20499. HRVOJE TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 62.922,12 0,00 0,00 71.843,53 0,00 0,00 0,00 134.765,65
20500. ANĐELA KIŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1943 NOVAČKA 0,00 0,00 0,00 134.764,31 0,00 0,00 0,00 134.764,31