OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
20401. MIRELA BALAŽ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1977 GAJIĆ 4.807,49 0,00 -0,04 74.344,41 0,00 0,00 0,00 0,00 79.151,86
20402. ANDREJA REITER ZAGREBAČKA,PUŠČA 1970 MARIJA MAGDALENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.140,64 0,00 0,00 79.140,64
20403. ANTUN KOLAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1941 VELIKI OTOK 0,00 0,00 0,00 79.138,84 0,00 0,00 0,00 0,00 79.138,84
20404. NEVENKA KOLEGA ZADARSKA,KUKLJICA 1959 KUKLJICA 0,00 0,00 82,09 79.054,07 0,00 0,00 0,00 0,00 79.136,16
20405. LORIS PERUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 -11.828,84 90.961,05 0,00 0,00 0,00 0,00 79.132,21
20406. KRISZTINA GERENCSER-ĐELATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 79.127,46 0,00 0,00 0,00 0,00 79.127,46
20407. ANKICA HABUZIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1963 CEPIDLAK 4.348,99 0,00 47,19 33.675,03 0,00 41.045,02 0,00 0,00 79.116,23
20408. NEBOJŠA ŠKORIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1988 VUKOVAR 0,00 0,00 -37,83 79.153,80 0,00 0,00 0,00 0,00 79.115,97
20409. VERICA DIVJAK ISTARSKA,UMAG 1963 UMAG 1.768,61 0,00 427,79 76.918,49 0,00 0,00 0,00 0,00 79.114,89
20410. AMES KITRICA ISTARSKA,TAR VABRIGA 1974 VABRIGA 0,00 0,00 8.542,68 70.539,26 0,00 0,00 0,00 0,00 79.081,94
20411. DRAGAN MATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1966 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 79.078,77 0,00 0,00 0,00 0,00 79.078,77
20412. IVANKA STRUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1950 BOČKOVEC 0,00 0,00 0,00 79.072,33 0,00 0,00 0,00 0,00 79.072,33
20413. MILORAD BOSANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1951 PAVLOVAC 0,00 0,00 0,00 79.059,56 0,00 0,00 0,00 0,00 79.059,56
20414. SANJA RAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1983 DARDA 15.870,32 0,00 411,31 62.777,10 0,00 0,00 0,00 0,00 79.058,73
20415. VLADIMIR FRATRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 -0,13 79.042,67 0,00 0,00 0,00 0,00 79.042,54
20416. TIHOMIR DUKARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 BUDAŠEVO 17.184,74 0,00 1.972,64 59.864,89 6,06 0,00 0,00 0,00 79.028,33
20417. ŽELJKO BUDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 2.016,61 77.002,68 0,00 0,00 0,00 0,00 79.019,29
20418. MATO FIŠTROVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1954 BUKOVJE KRIŽEVAČKO 0,00 0,00 0,00 79.013,90 0,00 0,00 0,00 0,00 79.013,90
20419. RUŽICA LEKAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1984 MAKARSKA 0,00 0,00 11.051,95 67.961,92 0,00 0,00 0,00 0,00 79.013,87
20420. IVICA BUTIGAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 NUŠTAR 0,00 0,00 -1.106,87 80.119,90 0,00 0,00 0,00 0,00 79.013,03
20421. BRANKA ŠEGON PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 6.778,94 0,00 2.335,84 69.891,73 0,00 0,00 0,00 0,00 79.006,51
20422. IVAN GRGURANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 VELIKO SVINJIČKO 0,00 0,00 0,00 78.994,03 0,00 0,00 0,00 0,00 78.994,03
20423. DIJANA PUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 KAMEN 10.735,19 0,00 43.199,32 25.055,45 0,00 0,00 0,00 0,00 78.989,96
20424. LULJETA MUHADRI STATOVCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 10.458,21 0,00 4.175,22 64.354,56 0,00 0,00 0,00 0,00 78.987,99
20425. SANJA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -392,98 0,00 7.811,85 71.560,49 0,00 0,00 0,00 0,00 78.979,36
20426. VINKO BAJO ISTARSKA,BUJE 1951 KAŠTEL 641,39 0,00 3.344,22 74.991,30 0,00 0,00 0,00 0,00 78.976,91
20427. DAMIR BOLANČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 78.975,25 0,00 0,00 0,00 0,00 78.975,25
20428. BORIS MIŠKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA 7.164,29 0,00 -6.079,65 77.886,57 0,00 0,00 0,00 0,00 78.971,21
20429. IVAN PALIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1965 KISTANJE 0,00 0,00 443,89 78.527,28 0,00 0,00 0,00 0,00 78.971,17
20430. ANTE ZABRDAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 78.969,84 0,00 0,00 0,00 0,00 78.969,84
20431. JOSIP GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 19.257,88 -1.050,00 503,13 60.258,33 0,00 0,00 0,00 0,00 78.969,34
20432. PAVE MEDVED KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 BELAVIĆI 0,00 0,00 8.999,21 69.968,56 0,00 0,00 0,00 0,00 78.967,77
20433. ĐURO KON VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1950 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 77.615,91 0,00 1.350,03 0,00 0,00 78.965,94
20434. MARKO VAJAGIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1991 JASTREBARSKO 0,00 0,00 32.147,29 46.816,87 0,00 0,00 0,00 0,00 78.964,16
20435. RUŽA STARČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1941 KRAVLJAK 0,00 0,00 0,00 78.963,32 0,00 0,00 0,00 0,00 78.963,32
20436. NADA HESKI PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1957 VRBOVSKO 6.863,35 0,00 9.415,35 62.684,51 0,00 0,00 0,00 0,00 78.963,21
20437. MIRELA MANDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 27.959,52 0,00 2.140,12 48.855,52 0,00 0,00 0,00 0,00 78.955,16
20438. MARIJA FLEGAR OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1985 NAŠICE 0,00 0,00 40.853,80 38.100,80 0,00 0,00 0,00 0,00 78.954,60
20439. NARCISA GLUŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 78.953,41 0,00 0,00 0,00 0,00 78.953,41
20440. MARTINA ŠKREBLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 2.213,23 76.734,11 0,00 0,00 0,00 0,00 78.947,34
20441. HASAN IDRIZI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1953 SISAK 0,00 0,00 9.188,26 69.755,55 0,00 0,00 0,00 0,00 78.943,81
20442. DOMINKA DŽAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1950 ZMIJAVCI 37.469,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.466,34 0,00 78.935,63
20443. SLAVKO BLAGOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1987 OTOK 71.518,96 0,00 0,00 7.406,53 0,00 0,00 0,00 0,00 78.925,49
20444. SLAVKO NIMAC ZADARSKA,ZADAR 1949 ZADAR 0,00 0,00 4.962,11 73.951,32 0,00 0,00 0,00 0,00 78.913,43
20445. IVA SMAJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.912,80 0,00 0,00 78.912,80
20446. STIPO PAVLOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MAJUR 1961 MAJUR 0,00 0,00 0,00 78.912,18 0,00 0,00 0,00 0,00 78.912,18
20447. JURE LAŠKARIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1985 SINAC 0,00 8.621,54 -9,82 70.299,42 0,00 0,00 0,00 0,00 78.911,14
20448. SLAĐANA DEVEĐIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1976 ČAZMA 0,00 0,00 190,51 78.714,27 0,00 0,00 0,00 0,00 78.904,78
20449. DAVOR MATAGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1978 PANJANI 6.746,13 0,00 -0,34 71.073,95 0,00 1.078,04 0,00 0,00 78.897,78
20450. SAMUEL PRITIŠANAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 10.038,91 0,00 3.466,49 65.392,37 0,00 0,00 0,00 0,00 78.897,77
20451. FRANJO ŠENJUG VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 12.200,85 66.696,31 0,00 0,00 0,00 0,00 78.897,16
20452. GORDAN ROŠČIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1961 LUDBREG 16.119,23 0,00 1.181,95 61.571,44 0,00 0,00 0,00 0,00 78.872,62
20453. DRAGUTIN RAŠETA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1950 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 78.872,51 0,00 0,00 0,00 0,00 78.872,51
20454. JOSIP BRAJKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1974 ŠIBENIK 0,00 0,00 78.865,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.865,16
20455. VANJA MLADENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 21.331,69 57.525,45 0,00 0,00 0,00 0,00 78.857,14
20456. ADAM RESANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1937 BRUBNO 0,00 0,00 0,00 78.847,49 0,00 0,00 0,00 0,00 78.847,49
20457. DAMIR MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 78.844,60 0,00 0,00 0,00 0,00 78.844,60
20458. VLADIMIRA KUTLE ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1981 VRBOVEC 0,00 0,00 5.522,66 73.298,62 0,00 0,00 0,00 0,00 78.821,28
20459. STIPO MIJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 SLAVONSKI BROD 0,05 0,00 -9.893,53 88.698,42 0,00 0,00 0,00 0,00 78.804,94
20460. IVAN LEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1988 OSIJEK 0,00 0,00 -159,38 78.956,08 0,00 0,00 0,00 0,00 78.796,70
20461. MARIJA MARONIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1961 NOVAČKA 0,00 0,00 0,00 78.784,05 0,00 0,00 0,00 0,00 78.784,05
20462. SLOBODAN KUTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1949 BISTRICA 0,00 0,00 125,63 78.657,32 0,00 0,00 0,00 0,00 78.782,95
20463. ANA JUG-SIMIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1957 STARIGRAD 0,00 0,00 -144,41 78.925,59 0,00 0,00 0,00 0,00 78.781,18
20464. BRANKA LAGINJA PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1952 KLANA 0,00 0,00 0,00 78.780,74 0,00 0,00 0,00 0,00 78.780,74
20465. MARIN LERGA ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 0,00 0,00 81,91 78.696,76 0,00 0,00 0,00 0,00 78.778,67
20466. PORIN PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 78.775,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.775,54
20467. MARIJAN KALIČANAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 CIGLENA 20.917,78 0,00 -28,69 57.878,65 0,00 0,00 0,00 0,00 78.767,74
20468. GORAN GAVRAN ZADARSKA,ZADAR 1980 ZADAR 0,00 0,00 -297,84 79.046,25 0,00 0,00 0,00 0,00 78.748,41
20469. MLADEN URTI ISTARSKA,MEDULIN 1960 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 78.743,64 0,00 0,00 0,00 0,00 78.743,64
20470. OLGA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 63,74 78.673,53 0,00 0,00 0,00 0,00 78.737,27
20471. ZLATKO KAPOR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1962 KORČULA 5.611,95 0,00 151,27 72.956,05 0,00 0,00 0,00 0,00 78.719,27
20472. ZVONKO KANJUH PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1967 KRALJEVICA -1.166,81 0,00 0,00 79.883,72 0,00 0,00 0,00 0,00 78.716,91
20473. ŠTEFICA NIZEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 KREČAVES 0,00 0,00 0,00 78.700,21 0,00 0,00 0,00 0,00 78.700,21
20474. BARBARA GERM BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1959 KAPELA 0,00 0,00 0,00 78.696,46 0,00 0,00 0,00 0,00 78.696,46
20475. LJERKA PLAFTAK MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1960 NEDELIŠĆE 9.469,85 0,00 9.619,96 59.596,14 0,00 0,00 0,00 0,00 78.685,95
20476. ANTO TUNJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 78.682,93 0,00 0,00 0,00 0,00 78.682,93
20477. ANKA VINDIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1951 MOLVE 0,00 0,00 0,00 78.678,37 0,00 0,00 0,00 0,00 78.678,37
20478. ŽARKO PLUKAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1954 BOBOVJE -1.489,75 0,00 -3.430,43 83.596,04 0,00 0,00 0,00 0,00 78.675,86
20479. NERMINA BEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1987 GUNJA 19.235,68 0,00 -2.352,35 61.770,53 0,00 0,00 0,00 0,00 78.653,86
20480. IGOR JANEŠ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1978 VALPOVO 12.155,81 0,00 -741,12 67.232,03 0,00 0,00 0,00 0,00 78.646,72
20481. MARIJA KAPITANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1950 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 78.646,71 0,00 0,00 0,00 0,00 78.646,71
20482. LUKA DAMJANIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1993 HANAU 0,00 0,00 818,68 77.826,40 0,00 0,00 0,00 0,00 78.645,08
20483. ŽELJKA RADIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1958 KRIŽEVCI 0,00 0,00 10,07 78.628,89 0,00 0,00 0,00 0,00 78.638,96
20484. MILKA VOJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 19.044,99 0,00 2.047,69 57.536,28 0,00 0,00 0,00 0,00 78.628,96
20485. NATAŠA BERIĆ RESANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1969 IVANIĆ-GRAD 8.387,86 0,00 0,00 70.237,36 0,00 0,00 0,00 0,00 78.625,22
20486. RASIM SILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1965 KRK 0,00 0,00 7.628,15 70.988,31 0,00 0,00 0,00 0,00 78.616,46
20487. IVAN CEDLI OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1949 KONDRIĆ 0,00 0,00 0,00 78.606,77 0,00 0,00 0,00 0,00 78.606,77
20488. DANICA SLUNJSKI-MEIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.604,19 0,00 0,00 78.604,19
20489. ANA KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1957 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 78.603,49 0,00 0,00 0,00 0,00 78.603,49
20490. ZORAN MILOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 3.414,73 75.186,12 0,00 0,00 0,00 0,00 78.600,85
20491. ŽELJKO JURAK ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1959 MAJUR 0,00 0,00 0,00 78.595,57 0,00 0,00 0,00 0,00 78.595,57
20492. ALEN TIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -3.461,90 0,00 5.341,20 76.715,20 0,00 0,00 0,00 0,00 78.594,50
20493. ANĐELA RAJKOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1976 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 -8,72 78.595,06 0,00 0,00 0,00 0,00 78.586,34
20494. DANIJEL PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1986 GRUBIŠNO POLJE 3.318,28 0,00 52.941,76 22.301,38 0,00 0,00 0,00 0,00 78.561,42
20495. LEON TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 78.560,90 0,00 0,00 0,00 78.560,90
20496. BRANKO KANIŽAJ MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC 1969 PRIBISLAVEC 0,00 0,00 0,00 78.546,93 0,00 0,00 0,00 0,00 78.546,93
20497. ANTONELA VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1989 SPLIT 2.702,85 0,00 3.547,61 72.296,46 0,00 0,00 0,00 0,00 78.546,92
20498. VESNA MLINAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 78.544,43 0,00 0,00 0,00 0,00 78.544,43
20499. INES FERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.543,89 0,00 0,00 78.543,89
20500. IVA PLAZIBAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 0,00 78.520,92 0,00 0,00 0,00 0,00 78.520,92