OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
20401. DRAGUTIN ŠAŠEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1947 SELNICA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 149.062,65 0,00 0,00 0,00 149.062,65
20402. JOŠKO BADŽIM ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1964 ŠIBENIK 0,00 0,00 6.047,82 143.002,90 0,00 0,00 0,00 149.050,72
20403. JOSIP RONČEVIĆ ZADARSKA,JASENICE 1977 JASENICE 0,00 0,00 4.186,04 144.835,49 0,00 0,00 0,00 149.021,53
20404. MARTIN VUKELIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1976 KRALJEVAC 0,00 0,00 0,00 149.017,84 0,00 0,00 0,00 149.017,84
20405. NEVENKA GVOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1952 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 149.000,24 0,00 0,00 0,00 149.000,24
20406. MARKO MESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 22.747,50 126.236,43 0,00 0,00 0,00 148.983,93
20407. ROBERT BRUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.964,89 0,00 148.964,89
20408. IVICA BILUŠ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1978 ČISTA VELIKA 7.331,24 0,00 0,04 141.633,06 0,00 0,00 0,00 148.964,34
20409. MIRKO BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1952 BAČEVAC 0,00 0,00 -157,08 149.120,33 0,00 0,00 0,00 148.963,25
20410. KRUNOSLAV BORIS OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 11.912,31 137.048,65 0,00 0,00 0,00 148.960,96
20411. DRAŽEN STIPČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1968 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 148.956,83 0,00 0,00 0,00 148.956,83
20412. BRIGITA LOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 961,59 0,00 -5.016,46 152.985,70 0,00 0,00 0,00 148.930,83
20413. JURE ŠPIKA SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1981 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 148.930,28 0,00 0,00 0,00 148.930,28
20414. PAVO PAVIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 148.922,42 0,00 0,00 0,00 148.922,42
20415. BRANKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 28.124,07 0,00 23.598,52 97.191,48 0,00 0,00 0,00 148.914,07
20416. AVNI CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 47.304,31 101.596,24 0,00 0,00 0,00 148.900,55
20417. ILIJA JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1936 SEGET DONJI 7.501,97 0,00 141.398,19 0,00 0,00 0,00 0,00 148.900,16
20418. SAMANTA KANCELAR ISTARSKA,BARBAN 1972 MELNICA 0,00 0,00 0,00 148.897,40 0,00 0,00 0,00 148.897,40
20419. ANTUN ŠEGRT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 148.894,64 0,00 0,00 0,00 148.894,64
20420. LJUBO ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 3.425,87 0,00 0,00 145.466,63 0,00 148.892,50
20421. BORIS RAKITA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 148.892,00 0,00 0,00 0,00 148.892,00
20422. DRAHOMÍR VLACHYNSKÝ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1967 PLZEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.886,87 0,00 148.886,87
20423. DRAŽENKA KUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1973 ČAĐAVIČKI LUG 30.841,74 0,00 2.395,03 115.621,25 0,00 0,00 0,00 148.858,02
20424. DRAGAN BULJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 148.857,05 0,00 0,00 0,00 148.857,05
20425. BRANKO MILINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1952 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 0,00 148.855,21 0,00 0,00 0,00 148.855,21
20426. ITALO MARIO PUCER ISTARSKA,GROŽNJAN 1970 MARTINČIĆI -0,01 0,00 0,00 148.850,00 0,00 0,00 0,00 148.849,99
20427. IVICA ZETOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1974 BUDROVCI 26.159,42 0,00 0,00 122.686,72 0,00 0,00 0,00 148.846,14
20428. BOŽIDAR JAUK PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1955 DELNICE 0,00 0,00 -18,23 148.850,55 0,00 0,00 0,00 148.832,32
20429. TOMISLAVA JURIĆ ZADARSKA,ZADAR 1960 ZADAR 0,00 0,00 0,00 148.816,98 0,00 0,00 0,00 148.816,98
20430. MIRKO ABRAMOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1961 POPOVAČA 33.120,69 0,00 19.736,35 95.955,38 0,00 0,00 0,00 148.812,42
20431. JOSIP PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1974 JESENICE 0,00 0,00 0,00 148.810,36 0,00 0,00 0,00 148.810,36
20432. ANITA TALAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 19.719,32 129.060,43 0,00 0,00 0,00 148.779,75
20433. SLAVICA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.772,75 0,00 0,00 0,00 148.772,75
20434. MATE ŠABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1982 ZMIJAVCI 7.163,09 0,00 4.616,80 136.986,27 0,00 0,00 0,00 148.766,16
20435. IVAN BEHIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 18.864,16 129.895,10 0,00 0,00 0,00 148.759,26
20436. ŽELJKO ŠTROK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.748,03 0,00 0,00 0,00 148.748,03
20437. JOSIP ŽUŽIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1955 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 148.739,00 0,00 0,00 0,00 148.739,00
20438. LUCA VRBANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1971 APATOVEC 0,00 0,00 0,00 148.726,09 0,00 0,00 0,00 148.726,09
20439. KATICA MILKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,DRNJE 1949 TORČEC 0,00 0,00 0,00 148.701,37 0,00 0,00 0,00 148.701,37
20440. VLADIMIR LEMIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 0,00 0,00 -748,20 149.445,37 0,00 0,00 0,00 148.697,17
20441. HAMIT HADŽIISAKU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 148.679,15 0,00 0,00 0,00 148.679,15
20442. IVO MANDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1944 BAČEVAC 0,00 0,00 -693,34 149.366,63 0,00 0,00 0,00 148.673,29
20443. MARJAN SIMONI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.673,04 0,00 0,00 0,00 148.673,04
20444. MILENA CVITAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1958 CEROVAC VUKMANIĆKI 1.373,05 0,00 0,00 147.274,61 0,00 0,00 0,00 148.647,66
20445. STJEPAN PEKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1954 SEOCE 0,00 0,00 -744,56 149.390,64 0,00 0,00 0,00 148.646,08
20446. MLADEN VARGA VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1962 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 148.644,33 0,00 0,00 0,00 148.644,33
20447. DRAGA MAĐERIĆ ZAGREBAČKA,ORLE 1948 RUČA 0,00 0,00 0,00 148.639,91 0,00 0,00 0,00 148.639,91
20448. BORIS LEVIN ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1971 ŠIBENIK 0,00 0,00 5.474,30 143.162,22 0,00 0,00 0,00 148.636,52
20449. JOSIP SKOČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1951 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 147.952,31 0,00 655,71 0,00 148.608,02
20450. VJEKOSLAVA BALAŠKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1955 VIRJE 0,00 0,00 0,00 148.603,86 0,00 0,00 0,00 148.603,86
20451. ĐURĐICA RADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,03 0,00 9.571,01 139.028,87 0,00 0,00 0,00 148.599,91
20452. DRAGUTIN HERCEG ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1956 DONJA KUPČINA 16.784,19 0,00 306,62 131.507,74 0,00 0,00 0,00 148.598,55
20453. ANA ANDRAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1958 KEŠINCI 0,00 0,00 0,00 148.591,02 0,00 0,00 0,00 148.591,02
20454. DAMIR BUBNJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 1.258,82 147.329,01 0,00 0,00 0,00 148.587,83
20455. BORUT ČRV BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 148.582,61 0,00 0,00 0,00 148.582,61
20456. KATIJA BRKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1965 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 148.581,65 0,00 0,00 0,00 148.581,65
20457. BOŽIDAR POSAVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 148.563,24 0,00 0,00 0,00 148.563,24
20458. ITALO VATOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 148.555,61 0,00 0,00 0,00 148.555,61
20459. JUSTINA CUMIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1956 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 148.529,50 0,00 0,00 0,00 148.529,50
20460. LJILJANA MIKOLČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1949 LAZE 0,25 0,00 -439,85 148.965,73 0,00 0,00 0,00 148.526,13
20461. ŽELJKO MILIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1959 POJATNO 0,00 0,00 0,00 148.515,79 0,00 0,00 0,00 148.515,79
20462. ANA KUZMANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1941 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 148.515,01 0,00 0,00 0,00 148.515,01
20463. IVANA PETRIĆ ISTARSKA,PULA 1983 PULA 12.800,65 0,00 39.204,03 96.510,02 0,00 0,00 0,00 148.514,70
20464. MLADEN GALINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 SISAK 14.952,69 0,00 -3.585,50 137.138,26 0,00 0,00 0,00 148.505,45
20465. EMIN ZRNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 GRADAČAC 0,00 0,00 0,00 148.493,86 0,00 0,00 0,00 148.493,86
20466. ĆAZIM ĆESKINOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 VUČKOVCI 0,00 0,00 0,00 148.493,86 0,00 0,00 0,00 148.493,86
20467. ERMIN BAJRAMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1981 GORNJI LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 148.493,46 0,00 0,00 0,00 148.493,46
20468. EDIN BAJRAMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1978 GORNJI LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 148.493,46 0,00 0,00 0,00 148.493,46
20469. ADIR AHMETOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1984 GRADAČAC 0,00 0,00 0,00 148.493,46 0,00 0,00 0,00 148.493,46
20470. DEAN ŠIKAC ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1973 OREŠJE 0,00 0,00 0,00 148.484,35 0,00 0,00 0,00 148.484,35
20471. DOMAGOJ KOLONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 18.188,37 0,00 0,35 130.287,08 0,00 0,00 0,00 148.475,80
20472. TOMISLAV LUKIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1981 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 148.466,81 0,00 0,00 0,00 148.466,81
20473. DRAGA GLASNOVIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 0,00 0,00 3.464,28 144.992,54 0,00 0,00 0,00 148.456,82
20474. BARICA SEJDIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1960 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 148.456,76 0,00 0,00 0,00 148.456,76
20475. LUCIJANA GNJEČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1973 STAŠEVICA 16.403,28 0,00 0,00 132.050,47 0,00 0,00 0,00 148.453,75
20476. ZVONIMIR MUJAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1972 POLAČE 0,00 0,00 21.443,19 127.000,77 0,00 0,00 0,00 148.443,96
20477. IVAN NAMESNIK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1949 LESKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 148.443,88 0,00 0,00 0,00 148.443,88
20478. IVAN SUBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 82.690,46 0,00 6,44 65.740,15 0,00 0,00 0,00 148.437,05
20479. STANISLAV VUKOSAVLJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1955 VALPOVO 0,00 0,00 679,29 147.774,45 0,00 -16,91 0,00 148.436,83
20480. DAMIR NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.433,18 0,00 0,00 0,00 148.433,18
20481. JOSIP ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1973 KRAPINA 3.934,68 0,00 0,30 144.484,02 0,00 0,00 0,00 148.419,00
20482. IVICA LUJIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1968 KAPTOL 0,00 0,00 0,00 148.418,32 0,00 0,00 0,00 148.418,32
20483. RADENKO BELUŠIĆ ISTARSKA,GRAČIŠĆE 1963 JAKAČIĆI 43.996,66 0,00 2.201,81 102.192,22 0,00 0,00 0,00 148.390,69
20484. TOMISLAV RADONIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1979 ZAPREŠIĆ 46.593,51 0,00 9.803,91 91.991,95 0,00 0,00 0,00 148.389,37
20485. ZORAN JURATOVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1980 GLOBOČEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 148.375,40 0,00 0,00 0,00 148.375,40
20486. SLOBODAN ERBEŽNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.373,64 0,00 0,00 0,00 148.373,64
20487. DINO FERRARA ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ 1974 TRIBUNJ -5.639,21 0,00 -16.825,24 170.826,46 0,00 0,00 0,00 148.362,01
20488. MIRKO RUBELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1959 MITLO 0,00 0,00 0,00 148.360,90 0,00 0,00 0,00 148.360,90
20489. FRANKA SABOLOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1978 REKA 13.479,76 0,00 -863,88 135.743,47 0,00 0,00 0,00 148.359,35
20490. SLAVKO JAGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 KRIŽNICA 5.292,25 0,00 -12.059,07 153.272,93 0,00 1.845,05 0,00 148.351,16
20491. STJEPAN KORADE ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1936 LUG SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 148.338,74 0,00 0,00 0,00 148.338,74
20492. PREDRAG PRIBIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 11.352,19 0,00 3.410,85 133.571,26 0,00 0,00 0,00 148.334,30
20493. MIRKO MORIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1946 SUKOŠAN 0,00 0,00 0,00 148.328,99 0,00 0,00 0,00 148.328,99
20494. ŽELJKO FILIPOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR 1969 DAVOR 35.587,83 0,00 6.282,97 106.454,36 0,00 0,00 0,00 148.325,16
20495. DARIJO TOMIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,PROMINA 1976 BOBODOL 26.541,39 0,00 13.846,07 107.935,20 0,00 0,00 0,00 148.322,66
20496. MARINA PUHARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1980 MAKARSKA 28.586,01 0,00 7.513,81 112.222,41 0,00 0,00 0,00 148.322,23
20497. STJEPAN IRIS SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1934 SISAK 5.715,77 0,00 2.321,20 140.284,45 0,00 0,00 0,00 148.321,42
20498. RADENKO VASIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1956 DELNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.319,01 0,00 148.319,01
20499. TANJA PRLAC SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1961 DRAŠNICE 4.947,21 0,00 161,89 142.610,26 0,00 598,43 0,00 148.317,79
20500. MANUELA PRUSIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1979 ZAGORJE 0,00 0,00 0,00 148.317,37 0,00 0,00 0,00 148.317,37