OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
11401. RATKO SUMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1962 TOVARNIK 124.154,13 0,00 0,00 134.558,95 0,00 0,00 0,00 258.713,08
11402. MAJA MATIJEVIĆ BOŠNJAK POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1968 POŽEGA 37.025,18 0,00 411,60 221.264,44 0,00 0,00 0,00 258.701,22
11403. IVANA KIŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1982 MAČKOVAC 83.335,29 0,00 89.004,85 86.354,80 0,00 0,00 0,00 258.694,94
11404. STEVO BOROTA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1945 PETRINJA 0,00 0,00 295,31 258.399,39 0,00 0,00 0,00 258.694,70
11405. ANTON JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -22,84 0,00 4.585,14 254.126,87 0,00 0,00 0,00 258.689,17
11406. ALOJZ KRIŽANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 -130,54 258.812,31 0,00 0,00 0,00 258.681,77
11407. VIKTOR PALJUCA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1961 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 258.665,75 0,00 0,00 0,00 258.665,75
11408. BRANKO LADAVAC ISTARSKA,PAZIN 1969 LOVRIN 46.379,43 0,00 2.190,69 210.074,62 0,00 0,00 0,00 258.644,74
11409. JADRANKA KOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 10.548,24 248.093,44 0,00 0,00 0,00 258.641,68
11410. ZLATA MARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 15.063,67 0,00 3.817,43 239.752,64 0,00 0,00 0,00 258.633,74
11411. AIDA DRANDIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 0,00 258.741,43 0,00 -112,67 0,00 258.628,76
11412. SENAD FODOLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 258.620,80 0,00 0,00 0,00 258.620,80
11413. SUZANA MIHIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1968 VELIKA GORICA 121.054,02 0,00 29.860,09 107.702,81 0,00 0,00 0,00 258.616,92
11414. DJON NIKOLA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 96,62 258.495,60 0,00 0,00 0,00 258.592,22
11415. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 71.548,47 0,00 13.081,63 173.953,68 0,00 0,00 0,00 258.583,78
11416. ROBERT CINDRIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1970 ZBJEGOVAČA 28.504,37 0,00 1.179,26 228.886,26 0,00 0,00 0,00 258.569,89
11417. ANITA CIBERLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 PARUŽEVINA 42.079,94 0,00 9.555,00 206.929,79 0,00 0,00 0,00 258.564,73
11418. DIJANA KOSIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1985 BRDO UTINJSKO 89.477,33 0,00 8.038,02 161.033,46 0,00 0,00 0,00 258.548,81
11419. DANIJEL ZOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 11.151,28 0,00 41.625,50 205.771,13 0,00 0,00 0,00 258.547,91
11420. HIKMETULA TAHIRI PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1956 PUNAT -41,90 0,00 1.016,05 257.572,09 0,00 0,00 0,00 258.546,24
11421. EDHEM ALIMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 258.546,09 0,00 0,00 0,00 258.546,09
11422. IVICA VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1978 MAKARSKA 0,00 0,00 49.204,73 209.325,40 0,00 0,00 0,00 258.530,13
11423. JASMINKA BURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1967 KRIŽEVCI 10.909,89 0,00 389,48 247.187,70 0,00 0,00 0,00 258.487,07
11424. SMILJA LUPERT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC -0,01 0,00 0,00 258.477,58 0,00 0,00 0,00 258.477,57
11425. ILIJA BALJAK ISTARSKA,TAR VABRIGA 1974 TAR 0,00 0,00 258.464,28 0,00 0,00 0,00 0,00 258.464,28
11426. IVICA BERDIK ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1972 JURKOVO SELO -5.873,26 0,00 -225,42 264.547,21 0,00 0,00 0,00 258.448,53
11427. IVAN BOROZAN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 47.939,73 0,00 -654,51 211.084,55 0,00 0,00 0,00 258.369,77
11428. MILIJA MIROVIĆ ISTARSKA,POREČ 1952 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.355,39 0,00 258.355,39
11429. MARIO GRBAC ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 6.101,12 252.244,16 0,00 0,00 0,00 258.345,28
11430. FRANO PIVAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1944 KORČULA 12.600,15 0,00 16.263,75 229.479,34 0,00 0,00 0,00 258.343,24
11431. JADRANKA SLUGA ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1956 ŠENKOVEC 2.454,63 0,00 2.525,43 253.245,11 0,00 0,00 0,00 258.225,17
11432. ZORAN BULJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 258.215,86 0,00 0,00 0,00 258.215,86
11433. VASA POPOVIĆ ISTARSKA,PULA 1945 PULA 8.601,53 0,00 32.531,67 217.073,52 0,00 0,00 0,00 258.206,72
11434. MARA LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 15.466,60 242.711,39 0,00 0,00 0,00 258.177,99
11435. STJEPAN POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 LOBOR 9.680,59 0,00 604,22 247.853,29 0,00 0,00 0,00 258.138,10
11436. DAMIR NOVAKOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1966 KOZINŠČAK 142.837,69 0,00 -2.335,04 108.725,55 0,00 8.827,78 0,00 258.055,98
11437. MUJDIN MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 122.440,31 0,00 25.023,81 110.590,96 0,00 0,00 0,00 258.055,08
11438. MILAN KRTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1961 STARI MIKANOVCI 52.722,93 0,00 0,00 205.329,80 0,00 0,00 0,00 258.052,73
11439. MIROSLAV JAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 4.895,22 253.138,68 0,00 0,00 0,00 258.033,90
11440. JOSIP BUTORAC LIČKO-SENJSKA,SENJ 1954 SENJ 0,00 0,00 1.859,52 256.151,41 0,00 0,00 0,00 258.010,93
11441. INES VATREŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 11.096,31 246.858,66 0,00 0,00 0,00 257.954,97
11442. ŽELJKO TOPOLKO ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1952 MALA OSTRNA 0,00 0,00 3.847,90 254.102,28 0,00 0,00 0,00 257.950,18
11443. PETAR GABUD OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1953 MANDIĆEVAC 0,00 0,00 0,00 257.931,09 0,00 0,00 0,00 257.931,09
11444. ANA TRDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1960 DOBREĆ 0,00 0,00 0,00 257.919,73 0,00 0,00 0,00 257.919,73
11445. DRAGAN KAPULAR ZADARSKA,ZADAR 1984 ZADAR 169.302,21 0,00 88.582,59 0,00 0,00 0,00 0,00 257.884,80
11446. MARIO BREZOVIĆ ZAGREBAČKA,BISTRA 1968 DONJA BISTRA 21.230,06 0,00 208,38 236.442,50 0,00 0,00 0,00 257.880,94
11447. VLATKO MIKULANDRA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 ŠIBENIK 22.298,67 0,00 5.802,51 229.769,56 0,00 0,00 0,00 257.870,74
11448. STIPE REŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 -7.405,26 265.250,26 0,00 0,00 0,00 257.845,00
11449. MILJENKO VUGRINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 33.477,95 0,00 4.420,05 219.912,45 0,00 0,00 0,00 257.810,45
11450. STEVO MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1942 GORNJE KUSONJE 0,00 0,00 0,00 257.793,53 0,00 0,00 0,00 257.793,53
11451. JOSIP GOLEŠ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1973 ČAKOVEC 0,00 0,00 35.515,83 222.274,93 0,00 0,00 0,00 257.790,76
11452. STAŠA STANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1974 DARUVAR 0,00 0,00 14.573,13 243.217,48 0,00 0,00 0,00 257.790,61
11453. DRAŽEN STOJILJKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1968 NAŠICE 53.470,68 0,00 0,00 204.299,81 0,00 0,00 0,00 257.770,49
11454. IVO MALES PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 257.768,69 0,00 0,00 0,00 257.768,69
11455. ROBERT GLAVOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1976 IMOTSKI -0,01 0,00 78.569,13 178.142,02 0,00 1.055,74 0,00 257.766,88
11456. ŽELJKO BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1966 REBROVIĆI 199.313,01 0,00 46.306,38 12.141,08 0,00 0,00 0,00 257.760,47
11457. SONJA VARJAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1963 PODBREZOVICA 158.251,60 0,00 12.456,39 87.003,34 0,00 0,00 0,00 257.711,33
11458. MONIJA MARKOTA RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 44,94 0,00 24.433,87 233.230,57 0,00 0,00 0,00 257.709,38
11459. DRAGICA LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 47.715,23 0,00 9.225,58 200.766,19 0,00 0,00 0,00 257.707,00
11460. LORENA AŠČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 203.062,48 0,00 54.630,90 0,00 257.693,38
11461. TOMA ĆUK ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1957 KNIN 40.278,23 0,00 0,00 217.403,16 0,00 0,00 0,00 257.681,39
11462. ŠIME VRANIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1972 ŠIBENIK 0,00 0,00 63.905,26 0,00 0,00 193.774,98 0,00 257.680,24
11463. ABDURAHMAN IMERI ISTARSKA,LABIN 1970 RABAC 70.862,90 0,00 3.696,01 183.110,70 0,00 0,00 0,00 257.669,61
11464. JOSIP LOŽNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 REZOVAC 14.361,23 0,00 -514,47 243.822,72 0,00 0,00 0,00 257.669,48
11465. VALENTIN PALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1947 KRK 2.258,38 0,00 6.102,51 249.298,46 0,00 0,00 0,00 257.659,35
11466. SLAVEN MRKELA PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1969 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 257.658,18 0,00 0,00 0,00 257.658,18
11467. IVICA BEUS SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1958 BANJA 0,00 0,00 20.128,68 237.529,24 0,00 0,00 0,00 257.657,92
11468. JADRANKO MARINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 9.681,25 0,00 89.473,88 158.496,61 0,00 0,00 0,00 257.651,74
11469. SNJEŽANA PTIČAR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1966 IVANIĆ-GRAD 82.981,34 0,00 464,69 174.186,81 0,00 0,00 0,00 257.632,84
11470. MARKO MATEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 257.521,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.521,78
11471. SNJEŽANA JELOŠEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 22.143,07 235.377,77 0,00 0,00 0,00 257.520,84
11472. KRUNOSLAV BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 31.742,44 0,00 4.286,33 221.469,59 0,00 0,00 0,00 257.498,36
11473. VLADIMIR SMRTIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1950 ČAKOVEC 24.859,07 0,00 10.719,36 221.916,96 0,00 0,00 0,00 257.495,39
11474. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 108.054,66 0,00 13.738,63 135.690,38 0,00 0,00 0,00 257.483,67
11475. JOSIP DUJMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 168,06 0,00 5.042,31 252.213,61 0,00 0,00 0,00 257.423,98
11476. LIDIJA TUDIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1964 BRODARICA 92.970,21 0,00 8.047,60 156.346,03 0,00 0,00 0,00 257.363,84
11477. DUBRAVKA LUJANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 2.343,93 0,00 30.842,67 224.172,15 0,00 0,00 0,00 257.358,75
11478. RENATA AHMEDOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 14.311,36 243.021,40 0,00 0,00 0,00 257.332,76
11479. MARIJO NEMET OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1977 MARKOVAC NAŠIČKI 6.795,99 0,00 -1.247,05 251.724,22 0,00 0,00 0,00 257.273,16
11480. MIROSLAV KORDIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1962 PLETERNICA 42.786,19 0,00 -179,41 214.650,83 0,00 0,00 0,00 257.257,61
11481. ANA PEČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 GRANČARI 0,00 0,00 0,00 257.226,66 0,00 0,00 0,00 257.226,66
11482. JOSIP HLEBEC BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1955 NOVA GRADIŠKA 33.309,36 0,00 21.165,63 202.711,77 0,00 0,00 0,00 257.186,76
11483. ANTO MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 705,54 256.434,04 0,00 0,00 0,00 257.139,58
11484. NIKOLA GEGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 255,28 256.855,55 0,00 0,00 0,00 257.110,83
11485. MIRA PAVLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 257.081,93 0,00 0,00 0,00 257.081,93
11486. NEDELJKO PUHAK ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1966 DRENJE BRDOVEČKO 0,00 0,00 0,00 257.073,67 0,00 0,00 0,00 257.073,67
11487. DAMIR ERGOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1962 BILJE 0,00 0,00 7.324,76 249.714,45 0,00 0,00 0,00 257.039,21
11488. ZORAN UGRINIĆ ZADARSKA,TKON 1958 TKON 0,00 0,00 0,00 257.023,94 0,00 0,00 0,00 257.023,94
11489. ŽELJKA VUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 112.086,83 0,00 7.333,24 137.559,32 0,00 0,00 0,00 256.979,39
11490. ALIJA KRUPIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1954 HRVATSKA KOSTAJNICA 0,00 0,00 7.057,73 249.873,17 0,00 0,00 0,00 256.930,90
11491. TADA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 32.794,71 0,00 19.853,90 204.276,18 0,00 0,00 0,00 256.924,79
11492. MEVLUDIN ĆATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.360,12 255.553,18 0,00 0,00 0,00 256.913,30
11493. ŽELJKO ŠAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1942 BAŠKA 0,00 0,00 5.019,93 -0,83 0,00 251.884,21 0,00 256.903,31
11494. NEDELJKO STEVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 PITOMAČA 208.074,90 0,00 6.244,78 42.578,97 0,00 0,00 0,00 256.898,65
11495. MIRAN DRAGOJEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1980 VELA LUKA 0,00 0,00 3.165,77 253.724,69 0,00 0,00 0,00 256.890,46
11496. DRAŽEN BJELOBRK SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR 1977 DVOR -254,78 0,00 893,01 256.250,20 0,00 0,00 0,00 256.888,43
11497. ALBERT NRECAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1964 VODICE 0,00 0,00 427,64 256.448,49 0,00 0,00 0,00 256.876,13
11498. BOŠKO MRĐEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 3.512,79 0,00 10.781,33 242.558,90 0,00 0,00 0,00 256.853,02
11499. JOSIPA PARILAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 26.113,06 0,00 1.750,14 228.956,66 0,00 0,00 0,00 256.819,86
11500. DANICA GORŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -957,60 257.770,42 0,00 0,00 0,00 256.812,82