OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
11401. SELMAN SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1986 DRAŽICE 108.009,60 0,00 102.900,76 43.870,22 0,00 0,00 0,00 254.780,58
11402. ANTE BEKAVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT -19.522,14 0,00 25.950,24 248.308,25 0,00 0,00 0,00 254.736,35
11403. ŠIME KARDUM ZADARSKA,POLAČA 1975 POLAČA 37.305,55 0,00 21.427,90 195.991,88 0,00 0,00 0,00 254.725,33
11404. MARINA PARLOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 254.722,91 0,00 0,00 0,00 254.722,91
11405. VASA POPOVIĆ ISTARSKA,PULA 1945 PULA 8.601,53 0,00 32.030,59 214.064,25 0,00 0,00 0,00 254.696,37
11406. DAMIR VIDAKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 VELIKA GORICA 4.006,88 0,00 10.973,51 239.706,59 0,00 0,00 0,00 254.686,98
11407. SANDRA DIDOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LUMBARDA 1975 LUMBARDA 36.726,28 0,00 12.806,03 205.128,55 0,00 0,00 0,00 254.660,86
11408. MISLAV DODIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 254.648,48 0,00 0,00 0,00 254.648,48
11409. JASNA ZAHARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1958 CERNIK 0,00 0,00 7.577,00 247.035,93 0,00 0,00 0,00 254.612,93
11410. JOZEFINA LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1978 PULA 41.639,29 0,00 21.591,66 191.364,64 0,00 0,00 0,00 254.595,59
11411. MIRJANA RUBINIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1977 JURJEVČANI 60.509,38 0,00 -4,96 194.032,58 0,00 0,00 0,00 254.537,00
11412. IVAN KOLEDIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 KARLOVAC 60.935,15 0,00 2.406,71 191.153,65 0,00 0,00 0,00 254.495,51
11413. GOBIND KISHINCHAND JIANDANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 254.484,98 0,00 0,00 0,00 254.484,98
11414. RENATO BIŠĆANIN POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK 1977 LIPIK 56.494,77 0,00 66.430,62 131.545,88 0,00 0,00 0,00 254.471,27
11415. IVANKA VIDOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 24.667,60 0,00 -197,56 229.993,22 0,00 0,00 0,00 254.463,26
11416. JERKICA BOROZAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1978 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 18.763,75 235.684,67 0,00 0,00 0,00 254.448,42
11417. JOSIP BUTORAC LIČKO-SENJSKA,SENJ 1954 SENJ 0,00 0,00 1.859,52 252.551,69 0,00 0,00 0,00 254.411,21
11418. JASMINKA BURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1967 KRIŽEVCI 10.733,73 0,00 383,95 243.277,94 0,00 0,00 0,00 254.395,62
11419. AIDA DRANDIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 0,00 254.475,85 0,00 -112,67 0,00 254.363,18
11420. ANTE VALIDŽIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1976 VODICE 136.323,24 0,00 36.069,13 55.773,29 0,00 26.190,28 0,00 254.355,94
11421. VIŠNJA ŠOŠTARIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1964 TISNO 0,00 0,00 843,81 253.477,25 0,00 0,00 0,00 254.321,06
11422. ANTE GRLJUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1980 MAKARSKA 113.970,53 0,00 74.973,57 65.357,94 0,00 0,00 0,00 254.302,04
11423. PETAR BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 254.273,98 0,00 0,00 0,00 254.273,98
11424. TEO BUJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1976 TROGIR 87.961,61 0,00 30.711,88 135.597,85 0,00 0,00 0,00 254.271,34
11425. NIKOLA ĐOKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1968 SARŠONI -17.645,70 0,00 -6.118,42 278.004,08 0,00 0,00 0,00 254.239,96
11426. JELA KARLOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1952 GORNJE PODOTOČJE 0,00 0,00 253.934,17 0,00 0,00 303,91 0,00 254.238,08
11427. DARKO HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1967 SLATINA SVEDRUŠKA -8,08 0,00 -897,90 252.327,20 0,00 2.812,28 0,00 254.233,50
11428. RUŽA AKINYEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1964 IVANKOVO 74.794,75 0,00 18.238,85 161.096,60 0,00 0,00 0,00 254.130,20
11429. MATO VODOPIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1965 STON 0,00 0,00 0,00 254.113,75 0,00 0,00 0,00 254.113,75
11430. ĐURO HRANDEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1948 PODGAJEC 152.215,05 0,00 22.917,43 78.947,50 0,00 0,00 0,00 254.079,98
11431. MUJDIN MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 120.517,66 0,00 24.650,85 108.903,90 0,00 0,00 0,00 254.072,41
11432. STEVO VUKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1952 NOVA RAČA 12.775,66 0,00 -1.292,59 242.583,27 0,00 0,00 0,00 254.066,34
11433. BOŠKO MRĐEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 3.512,79 0,00 10.781,33 239.762,28 0,00 0,00 0,00 254.056,40
11434. IVICA PALIKUĆA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 71.534,14 0,00 10.851,05 171.642,26 0,00 0,00 0,00 254.027,45
11435. JURICA BENKO ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1977 DUGO SELO 0,00 0,00 254.011,35 0,00 0,00 0,00 0,00 254.011,35
11436. MARINELA RAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 STOBREČ 34.741,73 0,00 12.088,61 207.180,81 0,00 0,00 0,00 254.011,15
11437. IVO MALES PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 253.999,44 0,00 0,00 0,00 253.999,44
11438. DAVOR ČUTURILO ISTARSKA,MEDULIN 1984 VINKURAN 73.332,02 0,00 55.841,27 124.782,75 0,00 0,00 0,00 253.956,04
11439. NIKOLA BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB -0,01 0,00 -2.245,12 256.185,39 0,00 0,00 0,00 253.940,26
11440. DAVOR MARKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 864,04 0,00 16.460,30 236.517,21 0,00 0,00 0,00 253.841,55
11441. BORIS POTUŠEK ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1951 DRNIŠ 14.894,66 0,00 2.065,32 236.881,19 0,00 0,00 0,00 253.841,17
11442. DRAGAN METIKOŠ ISTARSKA,PULA 1978 PULA 0,00 0,00 -850,69 254.687,53 0,00 0,00 0,00 253.836,84
11443. ZORAN BULJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 253.831,72 0,00 0,00 0,00 253.831,72
11444. BRANKO ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 29.785,56 0,00 22.554,72 201.490,04 0,00 0,00 0,00 253.830,32
11445. PAVAO KRIŠTOF OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1954 MARKOVAC NAŠIČKI 11.636,20 0,00 0,00 242.163,87 0,00 0,00 0,00 253.800,07
11446. JOSIP LOŽNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 REZOVAC 14.025,02 0,00 -515,28 240.283,10 0,00 0,00 0,00 253.792,84
11447. RATKO SUMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1962 TOVARNIK 121.986,64 0,00 0,00 131.805,24 0,00 0,00 0,00 253.791,88
11448. VLADO LJUBAS ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1981 KNIN 33.731,74 0,00 5.866,69 214.174,77 0,00 0,00 0,00 253.773,20
11449. ALAN PERUŠKO ISTARSKA,PULA 1967 PULA 23.090,41 0,00 435,47 230.239,21 0,00 0,00 0,00 253.765,09
11450. REZIKA UGRINIĆ ZADARSKA,TKON 1962 TKON 0,00 0,00 40,62 253.680,11 0,00 0,00 0,00 253.720,73
11451. ŽELJKO TOPOLKO ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1952 MALA OSTRNA 0,00 0,00 3.777,83 249.904,66 0,00 0,00 0,00 253.682,49
11452. STEVO BOROTA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1945 PETRINJA 0,00 0,00 295,31 253.385,74 0,00 0,00 0,00 253.681,05
11453. MAJA MATIJEVIĆ BOŠNJAK POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1968 POŽEGA 36.303,51 0,00 404,78 216.962,47 0,00 0,00 0,00 253.670,76
11454. ADRIJANA BOŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 102.856,37 0,00 34.027,11 116.781,11 0,00 0,00 0,00 253.664,59
11455. BEDRIJE BERIŠA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA -0,80 0,00 -632,91 254.297,41 0,00 0,00 0,00 253.663,70
11456. ABDURAHMAN IMERI ISTARSKA,LABIN 1970 RABAC 69.618,12 0,00 3.675,90 180.303,50 0,00 0,00 0,00 253.597,52
11457. MILAN HOLIČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 4.047,76 249.546,76 0,00 0,00 0,00 253.594,52
11458. MONIJA MARKOTA RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 44,22 0,00 24.036,48 229.502,78 0,00 0,00 0,00 253.583,48
11459. DRAŽEN STOJILJKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1968 NAŠICE 52.484,46 0,00 0,00 201.096,42 0,00 0,00 0,00 253.580,88
11460. MILAN ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 2.926,17 250.625,23 0,00 0,00 0,00 253.551,40
11461. PERO KRISTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 51.661,63 0,00 1.098,02 200.767,33 0,00 0,00 0,00 253.526,98
11462. DRAGAN TEOFILOVIĆ MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1959 DRAGOSLAVEC BREG 26.004,06 0,00 -3.019,35 230.530,56 0,00 0,00 0,00 253.515,27
11463. PAOLO CRLJENAK ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1969 VODICE 44.156,93 0,00 16.376,45 192.980,75 0,00 0,00 0,00 253.514,13
11464. MARIJO ERCEGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 253.506,58 0,00 0,00 0,00 253.506,58
11465. MARIJA GRUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1991 MIRKOVCI 33.345,55 0,00 10.517,35 209.635,01 0,00 0,00 0,00 253.497,91
11466. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 93.004,40 0,00 0,00 121.222,66 0,00 39.269,62 0,00 253.496,68
11467. FRANJO STUPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 253.495,25 0,00 0,00 0,00 253.495,25
11468. VEDRAN PETEŠIĆ ZADARSKA,SALI 1959 SALI 3.412,81 0,00 3.039,45 247.023,20 0,00 0,00 0,00 253.475,46
11469. VESNA ŠIMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 VELIKO KORENOVO 92.158,09 0,00 21.366,96 139.941,79 0,00 0,00 0,00 253.466,84
11470. ZLATKO ŠIŠOVIĆ ISTARSKA,PAZIN 1965 PAZIN 0,00 0,00 0,00 253.416,90 0,00 0,00 0,00 253.416,90
11471. RAMADAN HAJZERAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 253.408,26 0,00 0,00 0,00 253.408,26
11472. RENATA TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 253.334,42 0,00 0,00 0,00 253.334,42
11473. ILIJA PUŠELJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1958 GUNDINCI 159.057,91 0,00 22.912,75 71.348,21 0,00 0,00 0,00 253.318,87
11474. STIPE REŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 -7.405,26 260.723,58 0,00 0,00 0,00 253.318,32
11475. IVICA ROGOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1954 OMIŠ 0,00 0,00 116,65 253.198,66 0,00 0,00 0,00 253.315,31
11476. OLIVER VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1974 DUGE NJIVE 167.135,10 38.635,35 0,00 18.443,48 0,00 29.096,90 0,00 253.310,83
11477. LUKA GABRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 58.992,06 0,00 51.076,88 143.221,18 0,00 0,00 0,00 253.290,12
11478. NIKOLA GEGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 252,99 253.026,29 0,00 0,00 0,00 253.279,28
11479. MILJENKO VUGRINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 32.854,54 0,00 4.400,51 216.013,66 0,00 0,00 0,00 253.268,71
11480. FILIP BODROŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1943 SVIB 81.026,69 0,00 49.894,18 122.341,47 0,00 0,00 0,00 253.262,34
11481. JOSIP DUJMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 168,06 0,00 5.023,50 248.066,78 0,00 0,00 0,00 253.258,34
11482. JADRANKA KOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 10.319,66 242.936,23 0,00 0,00 0,00 253.255,89
11483. ŽELJKO BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 386,42 252.853,02 0,00 0,00 0,00 253.239,44
11484. MARKO LULIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1982 KOPRIVNICA 53.997,33 0,00 4.170,22 195.044,37 0,00 0,00 0,00 253.211,92
11485. VLADO RENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 88.512,92 0,00 -2.877,11 167.531,22 0,00 0,00 0,00 253.167,03
11486. MONIKA KOVAČEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1979 PETRINJA 0,00 0,00 7.214,69 245.931,49 0,00 0,00 0,00 253.146,18
11487. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 106.147,80 0,00 13.512,04 133.463,52 0,00 0,00 0,00 253.123,36
11488. MARKO HOJSAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1979 VELIKA GORICA -21.663,10 0,00 117.600,13 157.136,02 0,00 0,00 0,00 253.073,05
11489. MILAN KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEČKO NASELJE -569,47 0,00 -5.045,03 258.656,72 0,00 0,00 0,00 253.042,22
11490. ŽELJKO LEŠNJAK ZAGREBAČKA,BISTRA 1965 GORNJA BISTRA 127.142,79 0,00 71.265,51 54.445,15 0,00 162,92 0,00 253.016,37
11491. VLADIMIR SMRTIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1950 ČAKOVEC 24.416,75 0,00 10.529,36 218.062,73 0,00 0,00 0,00 253.008,84
11492. NEDILJKO GRGIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KULA NORINSKA 1965 DESNE 88.570,03 0,00 -1.080,19 165.495,01 0,00 0,00 0,00 252.984,85
11493. BILJANA LICITAR ISTARSKA,PULA 1971 PULA 75.862,73 0,00 85.213,17 91.904,24 0,00 0,00 0,00 252.980,14
11494. OMER KUKURUZOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 NUŠTAR -112.643,30 2.199,66 20.961,94 342.457,34 0,00 0,00 0,00 252.975,64
11495. GORAN SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 152.514,11 0,00 34.104,43 66.320,41 0,00 0,00 0,00 252.938,95
11496. IVAN ĐURETIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1979 MRACLIN 19.772,00 0,00 10.385,72 222.768,34 0,00 0,00 0,00 252.926,06
11497. NUH PERVIZAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 64.497,45 0,00 47.405,13 141.014,55 0,00 0,00 0,00 252.917,13
11498. LORENA AŠČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 199.359,74 0,00 53.547,89 0,00 252.907,63
11499. ŽELJKO RADOVANČEV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 21.960,89 0,00 4.880,72 226.051,19 0,00 0,00 0,00 252.892,80
11500. MARIJAN KOVAČ MEĐIMURSKA,KOTORIBA 1959 KOTORIBA 0,00 0,00 575,64 252.309,22 0,00 0,00 0,00 252.884,86