OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
11401. JASMIN ČOKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 152.065,55 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,55
11402. MIRO PANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 152.065,55 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,55
11403. ASIM MAJETIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1968 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 152.065,54 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,54
11404. MANE BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1976 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 152.065,54 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,54
11405. TOMISLAV HRABRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1970 BATOMALJ 0,00 0,00 0,00 152.065,53 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,53
11406. IVAN BENDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1971 PODSTRANA - SITA 0,00 0,00 0,00 152.065,52 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,52
11407. NEDŽAD MAHALBAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1979 POLJANE 0,00 0,00 0,00 152.065,51 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,51
11408. JOSIP JANTULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 152.065,50 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,50
11409. RAMO ČAPLJA ISTARSKA,POREČ 1977 TEŠANJ 0,00 0,00 0,00 152.065,48 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,48
11410. ROSANDA SELIMAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 101.025,28 0,00 26.649,06 24.385,53 0,00 0,00 0,00 0,00 152.059,87
11411. MARTINA SAKAČ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1983 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 152.057,28 0,00 0,00 0,00 0,00 152.057,28
11412. IVICA SEDLAČEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1956 NOVSKA -1.017,43 0,00 0,00 153.063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 152.046,49
11413. TAHIR ASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -27,89 0,00 0,00 152.066,23 0,00 0,00 0,00 0,00 152.038,34
11414. GORAN PEŠUT SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1969 PETRINJA 23.679,39 0,00 13.585,81 114.770,49 0,00 0,00 0,00 0,00 152.035,69
11415. MARIJAN ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 35.836,04 116.196,01 0,00 0,00 0,00 0,00 152.032,05
11416. GRGO KLAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 152.023,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.023,02
11417. JURE RADOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1985 ARŽANO 6.609,17 0,00 143.368,13 2.039,04 0,00 0,00 0,00 0,00 152.016,34
11418. JOSIP KIPA-CEROVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1961 ZAISTOVEC 0,00 0,00 0,00 152.016,26 0,00 0,00 0,00 0,00 152.016,26
11419. ANKICA GANIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ 1956 TRIBUNJ 0,00 0,00 0,00 152.011,38 0,00 0,00 0,00 0,00 152.011,38
11420. IVANČICA ROKSA SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1974 MARINBROD 131.014,65 0,00 0,00 20.993,39 0,00 0,00 0,00 0,00 152.008,04
11421. ZDENKO RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1970 FELLBACH 0,00 0,00 0,00 94.894,31 0,00 57.110,31 0,00 0,00 152.004,62
11422. ANTE DOLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 KUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 151.995,97 0,00 0,00 0,00 0,00 151.995,97
11423. EDIN MUJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -70,56 0,00 0,00 152.065,63 0,00 0,00 0,00 0,00 151.995,07
11424. HAKI ABAZI SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1970 NOVSKA 15.506,70 0,00 2.266,19 134.193,22 0,00 0,00 0,00 0,00 151.966,11
11425. JASNA KOSTANJŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1980 VELIKA PISANICA -30.492,72 0,00 35.008,68 147.448,23 0,00 0,00 0,00 0,00 151.964,19
11426. ELVIRA VREBAC SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1960 TROGIR 0,00 0,00 0,00 151.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.962,00
11427. VEACESLAV PASCARU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 0,00 0,00 -110,06 152.065,54 0,00 0,00 0,00 0,00 151.955,48
11428. ANTON BERIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1985 KISTANJE 20.489,72 0,00 0,00 131.446,44 0,00 0,00 0,00 0,00 151.936,16
11429. SANJICA MAJ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1975 DUBRAVSKI MARKOVAC 0,00 0,00 0,00 151.919,08 0,00 0,00 0,00 0,00 151.919,08
11430. ANTONIJO GAVRANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1979 KNEŽICA -1,60 0,00 -110,35 152.025,08 0,00 0,00 0,00 0,00 151.913,13
11431. VEDRAN VRSELJA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1988 OSIJEK 25.273,89 0,00 51.633,25 35.028,01 0,00 39.972,40 0,00 0,00 151.907,55
11432. RENATA ROŽIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1965 SVETA NEDELJA 37.260,09 0,00 15.651,79 98.993,45 0,00 0,00 0,00 0,00 151.905,33
11433. MARIJA RAJIĆ DUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -99,84 151.995,28 0,00 0,00 0,00 0,00 151.895,44
11434. ROBERT MALEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.894,05 0,00 0,00 151.894,05
11435. MILJENKO BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1959 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 22.088,90 129.802,65 0,00 0,00 0,00 0,00 151.891,55
11436. NADICA BREZARIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1963 KUSANOVEC 0,00 0,00 0,00 140.529,63 0,00 11.331,46 0,00 0,00 151.861,09
11437. DAMIR VALENTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 151.854,88 0,00 0,00 0,00 0,00 151.854,88
11438. RITA KOLJNREKAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1981 ŠIBENIK 17.487,54 0,00 20.127,07 114.234,32 0,00 0,00 0,00 0,00 151.848,93
11439. MLADEN KNEŽEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1958 ZADAR 0,00 0,00 -98,16 151.944,21 0,00 0,00 0,00 0,00 151.846,05
11440. MARKO RADAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 57.616,51 0,00 21.689,67 72.526,49 0,00 0,00 0,00 0,00 151.832,67
11441. TOMA RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 3.303,41 0,00 9.160,08 139.368,88 0,00 0,00 0,00 0,00 151.832,37
11442. MILAN BURGUND OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 JOSIPOVAC 0,00 0,00 45.098,76 106.726,29 0,00 0,00 0,00 0,00 151.825,05
11443. SUZANA HANDJAL ISTARSKA,MOTOVUN 1982 MOTOVUN 0,00 0,00 0,00 151.789,80 0,00 0,00 0,00 0,00 151.789,80
11444. NEBOJŠA BLAŽEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1977 KUTINA 0,00 0,00 1.659,26 130.937,46 19.184,51 0,00 0,00 0,00 151.781,23
11445. BRANKO TOMLJENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 12.370,64 0,00 2.192,38 140.405,08 0,00 -3.195,99 0,00 0,00 151.772,11
11446. VIŠNJA PILINGER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1962 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 151.765,59 0,00 0,00 0,00 0,00 151.765,59
11447. BOŽICA DULJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1958 VOJNOVEC KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 151.763,36 0,00 0,00 0,00 0,00 151.763,36
11448. GORAN TIVADAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1970 SELNIK 22.762,03 0,00 29.322,32 99.677,90 0,00 0,00 0,00 0,00 151.762,25
11449. VJEKOSLAV ŠABIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1956 DONJA ZELINA 0,00 0,00 0,00 151.755,40 0,00 0,00 0,00 0,00 151.755,40
11450. KARMELA ĆAVAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 20.381,71 0,00 714,46 130.648,87 0,00 0,00 0,00 0,00 151.745,04
11451. MARIJAN VIDIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 4.721,34 146.993,40 0,00 0,00 0,00 0,00 151.714,74
11452. KORNELIJA FILIPOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1976 PRIMOŠTEN 0,00 0,00 0,00 151.714,71 0,00 0,00 0,00 0,00 151.714,71
11453. MARINA ANUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 -358,88 152.065,62 0,00 0,00 0,00 0,00 151.706,74
11454. OLGICA IVANIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -228,16 151.925,21 0,00 0,00 0,00 0,00 151.697,05
11455. NUSRET REDŽEPI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1967 DUBROVNIK -2.964,30 0,00 -24,72 154.682,50 0,00 0,00 0,00 0,00 151.693,48
11456. DAMIR LEMAC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1966 ŠIBENIK 0,00 0,00 -383,43 152.065,58 0,00 0,00 0,00 0,00 151.682,15
11457. KRISTINA FLEGAR ZAGREBAČKA,BISTRA 1979 NOVAKI BISTRANSKI 0,00 0,00 -243,32 151.907,16 0,00 0,00 0,00 0,00 151.663,84
11458. RATKO PESEK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1977 ČAKOVEC 2.354,14 0,00 0,00 149.302,92 0,00 0,00 0,00 0,00 151.657,06
11459. SAŠA BOROTA ZADARSKA,PAŠMAN 1969 ŽDRELAC -1.426,21 0,00 84.877,25 68.202,97 0,00 0,00 0,00 0,00 151.654,01
11460. STANKA MAGANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1962 PLANO 0,00 0,00 -187,07 151.834,24 0,00 0,00 0,00 0,00 151.647,17
11461. TONKICA MILIN ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1969 JEZERA 0,00 0,00 0,00 151.644,64 0,00 0,00 0,00 0,00 151.644,64
11462. RENATA BAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1969 SLATINA 0,00 0,00 270,72 151.363,20 0,00 0,00 0,00 0,00 151.633,92
11463. ŽELJKO BOŽIĆ-JOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 -433,00 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 151.632,57
11464. DENIS MANDIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 -435,80 152.065,59 0,00 0,00 0,00 0,00 151.629,79
11465. JOZO BANOŽIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1965 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 151.621,41 0,00 0,00 0,00 0,00 151.621,41
11466. RADOMIR ĐURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 5.060,71 146.560,38 0,00 0,00 0,00 0,00 151.621,09
11467. RIJA JOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1943 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 151.618,48 0,00 0,00 0,00 0,00 151.618,48
11468. DAVOR ŠIŠAK ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1967 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.603,34 0,00 0,00 151.603,34
11469. DAVOR BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -466,16 152.066,23 0,00 0,00 0,00 0,00 151.600,07
11470. VERONIKA ŠTRIGA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1952 FAJEROVEC 0,00 0,00 0,00 151.577,21 0,00 0,00 0,00 0,00 151.577,21
11471. TATJANA MARIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1967 SAMOBOR 13.524,88 0,00 12.095,58 125.956,38 0,00 0,00 0,00 0,00 151.576,84
11472. ŽELJKO BILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 151.576,47 0,00 0,00 0,00 0,00 151.576,47
11473. HABIBA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 -112,79 151.677,59 0,00 0,00 0,00 0,00 151.564,80
11474. IVAN JURIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1954 OMIŠ 54.875,84 0,00 -1.440,09 98.118,43 0,00 0,00 0,00 0,00 151.554,18
11475. MARIN MOROVIĆ ZADARSKA,NIN 1966 NIN 0,00 0,00 597,02 150.936,83 0,00 0,00 0,00 0,00 151.533,85
11476. STJEPAN KRPIČAK ZAGREBAČKA,ORLE 1961 DRNEK 0,00 0,00 19.379,90 132.149,69 0,00 0,00 0,00 0,00 151.529,59
11477. ENNIO ZANUTEL PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1951 LOVRAN 0,00 0,00 582,26 150.942,41 0,00 0,00 0,00 0,00 151.524,67
11478. ĐURO ANTUNOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1956 MOLUNAT 0,00 0,00 -368,39 151.891,56 0,00 0,00 0,00 0,00 151.523,17
11479. ADRIJANA RADOVAN ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1976 SVETI LOVREČ PAZENATIČKI 0,00 0,00 14.599,57 136.915,97 0,00 0,00 0,00 0,00 151.515,54
11480. JOVAN POLJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1946 ČAČINCI 141.120,82 0,00 10.383,78 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 151.504,61
11481. HAKI GUŠANI ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 151.503,69 0,00 0,00 0,00 0,00 151.503,69
11482. SLOBODAN BANADINOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1981 SISAK 25.414,79 0,00 2.573,67 123.511,17 0,00 0,00 0,00 0,00 151.499,63
11483. IVAN MASNEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1952 BOČKOVEC 0,00 0,00 0,00 151.496,82 0,00 0,00 0,00 0,00 151.496,82
11484. VLADIMIR BRKIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1957 STREZOJEVO 0,00 0,00 0,00 151.491,46 0,00 0,00 0,00 0,00 151.491,46
11485. NADA ČORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1964 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 151.463,70 0,00 0,00 0,00 0,00 151.463,70
11486. VESNA ROMIĆ ISTARSKA,VRSAR 1961 VRSAR 0,00 0,00 0,00 151.443,15 0,00 0,00 0,00 0,00 151.443,15
11487. ŽELJKO SIROVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 151.443,11 0,00 0,00 0,00 0,00 151.443,11
11488. SAVETA VRANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1937 CEROVAC 0,00 0,00 0,00 151.439,62 0,00 0,00 0,00 0,00 151.439,62
11489. IGOR MIJAILOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1970 ZADAR 0,00 0,00 0,00 151.434,17 0,00 0,00 0,00 0,00 151.434,17
11490. GORAN ŠNELER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1982 VELIKA BUNA 0,00 0,00 0,00 151.433,51 0,00 0,00 0,00 0,00 151.433,51
11491. MILA BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1955 ROKOVCI 0,00 0,00 0,00 151.431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 151.431,19
11492. SANIJA GEGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -10,80 151.437,36 0,00 0,00 0,00 0,00 151.426,56
11493. VLADO VOŠLAJER PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1974 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 151.407,31 0,00 0,00 0,00 0,00 151.407,31
11494. VJEKO BRUNDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 36.762,88 0,00 0,00 114.632,22 0,00 0,00 151.395,10
11495. DOLORES GREGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 RANDERS 0,00 0,00 -687,74 152.065,52 0,00 0,00 0,00 0,00 151.377,78
11496. ŽELJKO VUKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1962 ŠTRUCLJEVO 0,00 0,00 45.215,51 106.161,53 0,00 0,00 0,00 0,00 151.377,04
11497. NENAD BEZMALINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1959 SELCA 0,00 0,00 0,00 151.366,09 0,00 0,00 0,00 0,00 151.366,09
11498. SLAVICA HRGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 17.201,37 0,00 -1,83 134.159,04 0,00 0,00 0,00 0,00 151.358,58
11499. KAJA MIŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1952 OTOK 52.652,29 0,00 38.125,04 46.787,18 0,00 13.781,05 0,00 0,00 151.345,56
11500. MARIJAN FRAJZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1964 VILANCI 39.049,19 0,00 2.516,65 109.772,73 0,00 0,00 0,00 0,00 151.338,57