OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
11401. LJUBA SINIČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1961 BABINO POLJE 0,00 0,00 0,00 243.436,04 0,00 0,00 0,00 243.436,04
11402. JADRANKA KOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 11.085,85 232.337,08 0,00 0,00 0,00 243.422,93
11403. TEO BUJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1976 TROGIR 84.273,35 0,00 29.379,26 129.762,14 0,00 0,00 0,00 243.414,75
11404. STEVO BOROTA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1945 PETRINJA 0,00 0,00 295,31 243.081,66 0,00 0,00 0,00 243.376,97
11405. ANTON IVKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 520,69 0,00 74,13 242.771,16 0,00 0,00 0,00 243.365,98
11406. BRANKO JOZIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1962 KISTANJE 2.527,29 0,00 1.585,42 239.242,80 0,00 0,00 0,00 243.355,51
11407. MILAN DAMJANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,PROMINA 1965 OKLAJ 36.654,40 0,00 -18,34 206.714,03 0,00 0,00 0,00 243.350,09
11408. MARIJA JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1963 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 243.340,42 0,00 0,00 0,00 243.340,42
11409. MAJA MATIJEVIĆ BOŠNJAK POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1968 POŽEGA 34.820,33 0,00 390,76 208.121,05 0,00 0,00 0,00 243.332,14
11410. ELIZABETA KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 14.155,73 0,00 0,00 229.157,80 0,00 0,00 0,00 243.313,53
11411. KRISTINA ZEKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1983 PIŠKOREVCI 68.800,74 0,00 8.387,71 154.125,31 0,00 11.974,81 0,00 243.288,57
11412. MISLAV DODIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 243.222,15 0,00 0,00 0,00 243.222,15
11413. DRAŽEN PTIČAR ZAGREBAČKA,KRIŽ 1965 NOVOSELEC 0,00 0,00 327,93 242.873,67 0,00 0,00 0,00 243.201,60
11414. MIRJANA JURIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK 1967 BRODSKI STUPNIK 39.586,97 0,00 5.488,79 198.124,63 0,00 0,00 0,00 243.200,39
11415. VLADIMIR ŽALAC ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1959 DOL 0,00 0,00 1.818,22 241.375,74 0,00 0,00 0,00 243.193,96
11416. JOZO BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1960 PODSTRANA 48.734,06 0,00 19.267,94 175.140,62 0,00 0,00 0,00 243.142,62
11417. ILIJA JAKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1950 DRENJE 92.146,92 0,00 7.441,92 143.508,20 0,00 0,00 0,00 243.097,04
11418. BOŽIDAR CAPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 63.491,08 0,00 17.003,20 162.597,48 0,00 0,00 0,00 243.091,76
11419. LORENA AŠČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 191.749,89 0,00 51.322,07 0,00 243.071,96
11420. MELITA POLJANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 159.785,68 0,00 83.242,70 -0,91 0,00 0,00 0,00 243.027,47
11421. ANTE VALIDŽIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1976 VODICE 129.782,06 0,00 35.225,24 53.257,48 0,00 24.757,50 0,00 243.022,28
11422. DARKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 -7.171,77 5.373,10 244.781,52 0,00 0,00 0,00 242.982,85
11423. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 35.272,59 207.702,29 0,00 0,00 0,00 242.974,88
11424. ROBERT BELUŠIĆ ISTARSKA,RAŠA 1962 TOPID 28.814,91 0,00 4.207,81 209.938,25 0,00 0,00 0,00 242.960,97
11425. ANA-MARIJA DOMLADOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 45.705,67 0,00 694,84 195.373,20 0,00 1.174,78 0,00 242.948,49
11426. IVAN KORENČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 104.450,45 0,00 0,00 138.486,52 0,00 242.936,97
11427. ĐANI KROTA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1975 POBRI 0,00 0,00 0,00 242.928,08 0,00 0,00 0,00 242.928,08
11428. IVICA ĆALETA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1970 TRILJ 37.485,32 0,00 5.730,21 199.708,73 0,00 0,00 0,00 242.924,26
11429. DAVORKA HRANIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1967 NOVA VES PETRIJANEČKA 42.162,04 0,00 26.290,30 174.457,04 0,00 0,00 0,00 242.909,38
11430. NATALIJA GORDZIEL-RÜGER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC 1974 PETERANEC 62.687,59 0,00 74,71 180.122,55 0,00 0,00 0,00 242.884,85
11431. DŽEVAT OSMANI OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1950 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 2.225,78 240.630,26 0,00 0,00 0,00 242.856,04
11432. RUŽA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 242.805,06 0,00 0,00 0,00 242.805,06
11433. JERKICA BOROZAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1978 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 18.040,56 224.729,09 0,00 0,00 0,00 242.769,65
11434. DUŠAN DAMJANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1962 TISNO 0,00 0,00 0,00 242.747,28 0,00 0,00 0,00 242.747,28
11435. KRISTIJAN VINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 17.766,37 0,00 48,88 224.919,16 0,00 0,00 0,00 242.734,41
11436. VLADIMIR HRENEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 118.104,19 0,00 30,75 124.582,77 0,00 0,00 0,00 242.717,71
11437. MARKO LULIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1982 KOPRIVNICA 51.533,44 0,00 5.380,17 185.801,94 0,00 0,00 0,00 242.715,55
11438. VANDA JOSIĆ ISTARSKA,POREČ 1960 VARVARI 0,00 0,00 0,00 242.714,44 0,00 0,00 0,00 242.714,44
11439. NIHAD TURKEŠ ISTARSKA,POREČ 1977 TEŠNJA 0,00 0,00 0,00 242.694,23 0,00 0,00 0,00 242.694,23
11440. SANDIR TURKEŠ ISTARSKA,POREČ 1974 DŽEMILIĆ PLANJE 0,00 0,00 0,00 242.694,12 0,00 0,00 0,00 242.694,12
11441. IVANA VRDOLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 3.660,77 239.038,15 0,00 -10,97 0,00 242.687,95
11442. DINO BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 242.687,81 0,00 0,00 0,00 242.687,81
11443. AMIR FERATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 19.613,80 223.064,45 0,00 0,00 0,00 242.678,25
11444. ZLATKO METIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1963 KUTJEVO 79.658,32 0,00 6.811,93 156.173,89 0,00 0,00 0,00 242.644,14
11445. DUŠAN LUKAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 WIEN 0,00 0,00 0,00 242.620,07 0,00 0,00 0,00 242.620,07
11446. MIŠO PERAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1949 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 -4.944,59 247.556,34 0,00 0,00 0,00 242.611,75
11447. TADA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 30.493,10 0,00 18.897,72 193.215,46 0,00 0,00 0,00 242.606,28
11448. ZVJEZDANA PEKEZ ZADARSKA,PAG 1964 PAG 60.206,89 0,00 3.500,15 178.811,80 0,00 0,00 0,00 242.518,84
11449. IVICA STRIŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1971 SATNICA 39.760,96 0,00 509,96 202.232,58 0,00 0,00 0,00 242.503,50
11450. ĐURO HRANDEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1948 PODGAJEC 145.302,23 0,00 21.796,05 75.382,87 0,00 0,00 0,00 242.481,15
11451. RATKO SUMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1962 TOVARNIK 116.278,71 0,00 0,00 126.145,74 0,00 0,00 0,00 242.424,45
11452. RENATA AHMEDOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 13.534,55 228.883,42 0,00 0,00 0,00 242.417,97
11453. LJUBICA ŠKROBAR MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1955 BREZJE 35.195,79 0,00 -4.278,93 211.493,76 0,00 0,00 0,00 242.410,62
11454. SNJEŽANA PTIČAR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1966 IVANIĆ-GRAD 78.102,43 0,00 459,42 163.832,59 0,00 0,00 0,00 242.394,44
11455. MAURIZIO-BRUNO CERRI ISTARSKA,PULA 1971 PULA 11.211,50 0,00 -1.917,13 137.748,14 0,00 95.310,36 0,00 242.352,87
11456. ŠTEFANIJA BRŠEC ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1956 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 242.348,53 0,00 0,00 0,00 242.348,53
11457. JULIJA MARINOVIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1979 POLIČNIK 0,00 0,00 0,00 242.343,24 0,00 0,00 0,00 242.343,24
11458. STJEPAN GRABRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1947 SIČE 0,00 0,00 0,00 242.314,58 0,00 0,00 0,00 242.314,58
11459. INES VATREŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 10.350,13 231.939,23 0,00 0,00 0,00 242.289,36
11460. IVAN KROBOT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1932 ZAGREB 0,00 0,00 26.397,32 215.833,42 0,00 0,00 0,00 242.230,74
11461. JOSO NIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 4.198,32 0,00 -84,57 238.098,31 0,00 0,00 0,00 242.212,06
11462. ANTE MILAS OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1983 OSIJEK 48.178,80 0,00 58.031,17 135.997,71 0,00 0,00 0,00 242.207,68
11463. MATIJA OBRADOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 1.213,31 240.956,31 0,00 0,00 0,00 242.169,62
11464. RUŽA AKINYEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1964 IVANKOVO 72.839,96 0,00 17.295,32 152.020,95 0,00 0,00 0,00 242.156,23
11465. BRANKO ANIĆ-IVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 242.144,49 0,00 0,00 0,00 242.144,49
11466. SLAVICA RAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1950 STANIĆI -2.215,62 0,00 47.899,73 196.387,47 0,00 0,00 0,00 242.071,58
11467. VESNA ŠIMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 VELIKO KORENOVO 87.906,71 0,00 20.394,26 133.743,73 0,00 0,00 0,00 242.044,70
11468. MIJO POPOVIĆ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1954 KONJARIĆ VRH 0,00 0,00 0,00 242.038,75 0,00 0,00 0,00 242.038,75
11469. ŽELJKO SERTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1967 MATULJI -781,72 0,00 554,56 242.235,15 0,00 0,00 0,00 242.007,99
11470. TOMISLAV PASTJERIK POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1983 GRABARJE 56.812,84 0,00 23.087,55 162.069,04 0,00 0,00 0,00 241.969,43
11471. AMET VELIJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1948 GOSTIVAR 0,00 0,00 0,00 241.950,26 0,00 0,00 0,00 241.950,26
11472. ANICA PRTENJAČA ZADARSKA,ZADAR 1941 ZADAR 0,00 0,00 0,00 241.935,84 0,00 0,00 0,00 241.935,84
11473. DUBRAVKA-RENEE SMOLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 2.081,43 0,00 24.892,77 214.939,83 0,00 0,00 0,00 241.914,03
11474. ANKICA TURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 15.033,91 226.868,22 0,00 0,00 0,00 241.902,13
11475. DUBRAVKO CEROVŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 DESPRIM 71.055,51 0,00 21.697,57 149.141,53 0,00 0,00 0,00 241.894,61
11476. MIRAN DRAGOJEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1980 VELA LUKA 0,00 0,00 3.115,39 238.771,88 0,00 0,00 0,00 241.887,27
11477. DANIJELA DREZGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1977 PETRINJA 9.905,05 0,00 3.003,35 228.949,09 0,00 0,00 0,00 241.857,49
11478. VIŠNJA ŠOŠTARIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1964 MURTER 0,00 0,00 796,76 241.059,49 0,00 0,00 0,00 241.856,25
11479. PERO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 46.054,86 0,00 21.651,81 174.124,10 0,00 0,00 0,00 241.830,77
11480. ASIM SELIMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1962 TROGIR 0,00 0,00 9.842,35 231.985,71 0,00 0,00 0,00 241.828,06
11481. REZIKA UGRINIĆ ZADARSKA,TKON 1962 TKON 0,00 0,00 37,80 241.790,12 0,00 0,00 0,00 241.827,92
11482. KRUNOSLAV FULIR ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 BRASLOVJE 355,45 0,00 9.105,14 232.341,46 0,00 0,00 0,00 241.802,05
11483. EDIN TRAKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 56.790,52 0,00 9.012,45 175.984,94 0,00 0,00 0,00 241.787,91
11484. DAVOR ČUTURILO ISTARSKA,MEDULIN 1984 VINKURAN 69.479,13 0,00 53.227,26 119.059,79 0,00 0,00 0,00 241.766,18
11485. JOZEFINA LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1978 PULA 39.656,51 0,00 20.606,84 181.498,19 0,00 0,00 0,00 241.761,54
11486. MLADEN ANTOLKOVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1980 PESKOVEC 98.949,90 0,00 26.627,43 116.152,21 0,00 0,00 0,00 241.729,54
11487. STJEPAN KOKOTEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 102.979,51 16.456,76 -0,27 122.287,25 0,00 0,00 0,00 241.723,25
11488. JURICA BENKO ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1977 DUGO SELO 0,00 0,00 241.713,05 0,00 0,00 0,00 0,00 241.713,05
11489. PERO PRGOMET POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1954 POŽEGA 0,00 0,00 -132,03 241.834,14 0,00 0,00 0,00 241.702,11
11490. ŽELJKO MAJAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 SLATINA -10.354,70 0,00 -12.270,95 264.322,78 0,00 0,00 0,00 241.697,13
11491. VJEKO NIKOLAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1953 PLOČE 0,00 0,00 0,00 241.690,29 0,00 0,00 0,00 241.690,29
11492. BRANKO ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 28.378,75 0,00 21.443,55 191.853,95 0,00 0,00 0,00 241.676,25
11493. MIRJANA RUBINIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1977 JURJEVČANI 57.100,16 0,00 0,00 184.545,21 0,00 0,00 0,00 241.645,37
11494. MIRKO DŽAMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1952 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 241.620,07 0,00 0,00 0,00 241.620,07
11495. ZVONKO BREŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 241.616,96 0,00 0,00 0,00 241.616,96
11496. DARKO HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1967 SLATINA SVEDRUŠKA -8,08 0,00 -897,90 239.848,52 0,00 2.657,89 0,00 241.600,43
11497. OREL BRAČULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1943 SIČANE 0,00 0,00 -540,14 242.139,71 0,00 0,00 0,00 241.599,57
11498. ANA LIPOTICA ZADARSKA,NIN 1966 NIN 69.492,26 0,00 -588,93 172.690,30 0,00 0,00 0,00 241.593,63
11499. DRAŽEN BJELOBRK SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR 1977 DVOR -254,78 0,00 893,01 240.936,21 0,00 0,00 0,00 241.574,44
11500. ADRIJANA BOŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 97.997,24 0,00 32.359,94 111.195,67 0,00 0,00 0,00 241.552,85