OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
11401. IVICA ROGOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1954 OMIŠ 0,00 0,00 114,63 249.447,86 0,00 0,00 0,00 249.562,49
11402. DUBRAVKA BEGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 0,00 0,00 13.601,50 235.940,94 0,00 0,00 0,00 249.542,44
11403. RENATA TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 249.530,78 0,00 0,00 0,00 249.530,78
11404. DRAŽAN ŠODA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 3.952,15 0,00 13.570,67 231.998,74 0,00 0,00 0,00 249.521,56
11405. JASNA ZAHARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1958 CERNIK 0,01 0,00 7.441,95 242.070,12 0,00 0,00 0,00 249.512,08
11406. ŽELJKO MARGETIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1952 PRIGORJE BRDOVEČKO 0,00 0,00 1.069,63 248.384,87 0,00 0,00 0,00 249.454,50
11407. MIŠO PERAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1949 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 -2.681,35 252.121,95 0,00 0,00 0,00 249.440,60
11408. ILAS ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 126,08 249.250,82 0,00 0,00 0,00 249.376,90
11409. STANKO KRAJNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 KRIŽEVCI 87.744,55 0,00 55.195,63 94.179,17 0,00 12.207,79 0,00 249.327,14
11410. DIETMAR WALLNER GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 249.308,51 0,00 0,00 0,00 0,00 249.308,51
11411. DARIA ČELIKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1976 PRVČA 19.713,90 0,00 20.411,52 209.170,35 0,00 0,00 0,00 249.295,77
11412. ENES AHMIĆ ISTARSKA,PULA 1974 PULA -1.391,52 0,00 86.809,19 156.261,70 0,00 7.585,04 0,00 249.264,41
11413. NEVA PIZZUL PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1950 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 249.250,15 0,00 0,00 0,00 249.250,15
11414. NEDA MIŠKOVIĆ ZADARSKA,PAG 1961 PAG 0,00 0,00 1.070,36 248.179,66 0,00 0,00 0,00 249.250,02
11415. DANIJELA MECGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1977 SUHOPOLJE 57.152,26 0,00 15.851,59 176.233,77 0,00 0,00 0,00 249.237,62
11416. JOSIP GRANJAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1962 SOPJANSKA GREDA 80.794,39 0,00 0,00 168.376,77 0,00 0,00 0,00 249.171,16
11417. ZDENKA NOVAK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1957 DOMASLOVEC 0,00 0,00 0,00 249.142,42 0,00 0,00 0,00 249.142,42
11418. ALJOŠA OBLAK ISTARSKA,PULA 1973 PULA 62.404,46 0,00 -25,62 186.759,86 0,00 0,00 0,00 249.138,70
11419. MARIJA ERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 65.282,87 0,00 4.982,92 178.872,77 0,00 0,00 0,00 249.138,56
11420. JOSIP SERENČE OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK -2.982,91 0,00 40.689,24 211.379,35 0,00 0,00 0,00 249.085,68
11421. ŽELJKO BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 386,42 248.646,91 0,00 0,00 0,00 249.033,33
11422. STAŠA STANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1974 DARUVAR 0,00 0,00 18.856,59 230.171,67 0,00 0,00 0,00 249.028,26
11423. IVO MALES PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 249.004,42 0,00 0,00 0,00 249.004,42
11424. MARIO PAŠKOVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 42.761,81 0,00 29.476,49 176.740,39 0,00 0,00 0,00 248.978,69
11425. VILSON LUMEZI ISTARSKA,NOVIGRAD 1968 DAJLA 74.468,21 0,00 18.038,73 156.467,76 0,00 0,00 0,00 248.974,70
11426. JASMINKA BURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1967 KRIŽEVCI 10.500,29 0,00 376,62 238.096,69 0,00 0,00 0,00 248.973,60
11427. TONI LUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1970 VIS 19.266,85 0,00 4.637,85 225.048,49 0,00 0,00 0,00 248.953,19
11428. ILIJA BALJAK ISTARSKA,TAR VABRIGA 1974 TAR 0,00 0,00 248.949,33 0,00 0,00 0,00 0,00 248.949,33
11429. SLOBODAN KIŠVALUBAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1978 BOROVO 27.778,18 0,00 1.342,03 219.800,21 0,00 0,00 0,00 248.920,42
11430. TANJA FILIPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1981 KORIJA 164.738,40 0,00 7.644,83 76.536,91 0,00 0,00 0,00 248.920,14
11431. MAURO ZLATIĆ ISTARSKA,BUJE 1965 BUJE 11.583,79 0,00 0,00 237.304,19 0,00 0,00 0,00 248.887,98
11432. JOŠKO ANIĆ ĆURKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 30.039,05 0,00 9.265,38 209.581,63 0,00 0,00 0,00 248.886,06
11433. MARIJA SAGADIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 14.026,91 0,00 0,00 205.827,77 0,00 29.031,08 0,00 248.885,76
11434. AIDA DRANDIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 0,00 248.997,24 0,00 -112,67 0,00 248.884,57
11435. TOMISLAV FERENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 12.425,40 0,00 27.724,82 208.724,96 0,00 0,00 0,00 248.875,18
11436. MARA KRIŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 MIRKOVCI 0,00 0,00 24.765,61 224.085,22 0,00 0,00 0,00 248.850,83
11437. SVEMIR JURIŠAGA MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC 1959 PRIBISLAVEC -26.713,90 0,00 170.514,27 105.036,22 0,00 0,00 0,00 248.836,59
11438. IVO BUTKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1958 VELIKA GORICA 32.079,50 0,00 21.200,25 195.546,69 0,00 0,00 0,00 248.826,44
11439. MUJDIN MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 117.969,78 0,00 24.156,60 106.668,23 0,00 0,00 0,00 248.794,61
11440. ZEĆIRJAH EBIBI SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1958 TUČEPI 14.115,82 0,00 16.205,76 218.472,21 0,00 0,00 0,00 248.793,79
11441. MARKO MATIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 17.004,97 0,00 12.590,40 219.195,49 0,00 0,00 0,00 248.790,86
11442. STJEPAN KORENT MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1960 ŠTEFANEC 34.778,85 0,00 25.976,05 188.018,57 0,00 0,00 0,00 248.773,47
11443. SINIŠA VIDAKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1985 KNIN 67.186,98 0,00 94.280,62 87.299,24 0,00 0,00 0,00 248.766,84
11444. IVAN KORENČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 107.205,86 0,00 0,00 141.549,48 0,00 248.755,34
11445. JAKOV BERIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1963 KISTANJE 0,00 0,00 1.708,52 247.030,14 0,00 0,00 0,00 248.738,66
11446. NIKOLINA KUNŠTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 6.337,11 0,00 3.179,62 239.195,61 0,00 0,00 0,00 248.712,34
11447. NIKOLA RADOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 248.698,70 0,00 0,00 0,00 248.698,70
11448. JOSIP LOŽNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 REZOVAC 13.579,48 0,00 -516,35 235.592,40 0,00 0,00 0,00 248.655,53
11449. MILJENKO TURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -455,72 0,00 25.652,02 223.456,74 0,00 0,00 0,00 248.653,04
11450. ROBERT CIMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 8.971,29 0,00 7.614,32 232.006,42 0,00 0,00 0,00 248.592,03
11451. KRISTINA ZEKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1983 PIŠKOREVCI 70.326,52 0,00 8.568,56 157.490,92 0,00 12.205,35 0,00 248.591,35
11452. VILIBALD PLEVNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 BREZOVICA 0,00 0,00 13.150,45 235.423,37 0,00 0,00 0,00 248.573,82
11453. MONIKA KOVAČEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1979 PETRINJA 0,00 0,00 7.214,69 241.346,38 0,00 0,00 0,00 248.561,07
11454. AVNI ZENUNI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 VELIKA GORICA 19.523,14 0,00 7.422,02 221.579,22 0,00 11,34 0,00 248.535,72
11455. DENIS NERALIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1971 VOLAVJE 0,00 0,00 0,00 248.519,66 0,00 0,00 0,00 248.519,66
11456. MILAN DAMJANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,PROMINA 1965 OKLAJ 37.502,39 0,00 -18,34 211.028,67 0,00 0,00 0,00 248.512,72
11457. PAVO LABUDOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1955 GRADNA 5.305,13 6.751,35 698,44 157.082,23 0,00 78.663,82 0,00 248.500,97
11458. RUŽICA JOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 248.479,43 0,00 0,00 0,00 248.479,43
11459. DAMIR VIDAKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 VELIKA GORICA 3.898,93 0,00 10.690,68 233.882,78 0,00 0,00 0,00 248.472,39
11460. HIDA HALILAJ KUŽE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 4.323,52 244.136,67 0,00 0,00 0,00 248.460,19
11461. MARIJAN JOZIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1950 KORITNA 0,00 0,00 0,00 248.415,35 0,00 0,00 0,00 248.415,35
11462. MILKA KVATERNIK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 4.601,40 243.792,76 0,00 0,00 0,00 248.394,16
11463. MIJO BUREK SVETEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 -176,81 248.538,41 0,00 0,00 0,00 248.361,60
11464. BRUNO ZUPANC ISTARSKA,FAŽANA 1977 VALBANDON 114.856,46 0,00 34.754,72 98.737,17 0,00 0,00 0,00 248.348,35
11465. MILIVOJ TELESMANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1956 SILBA 0,00 0,00 124,78 248.106,87 0,00 115,62 0,00 248.347,27
11466. ILIJA JAKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1950 DRENJE 94.251,85 0,00 7.567,02 146.513,82 0,00 0,00 0,00 248.332,69
11467. DINO ZANKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 94.295,51 0,00 49.331,65 104.660,75 0,00 0,00 0,00 248.287,91
11468. GILBERT ŠIMEKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1969 GORNJA PURGARIJA 0,00 0,00 18.278,72 230.007,05 0,00 0,00 0,00 248.285,77
11469. ĐANI KROTA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1975 POBRI 0,00 0,00 0,00 248.251,63 0,00 0,00 0,00 248.251,63
11470. ENZO STABILE ISTARSKA,NOVIGRAD 1962 BUŽINIJA 108.023,78 0,00 6.259,96 133.932,61 0,00 0,00 0,00 248.216,35
11471. NIKOLA GEGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 249,96 247.951,76 0,00 0,00 0,00 248.201,72
11472. ABDURAHMAN IMERI ISTARSKA,LABIN 1970 RABAC 67.968,54 0,00 3.649,25 176.583,40 0,00 0,00 0,00 248.201,19
11473. ŽELJKO TOPOLKO ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1952 MALA OSTRNA 0,00 0,00 3.822,38 244.341,99 0,00 0,00 0,00 248.164,37
11474. RENATA RAKOČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 STUDENA 0,00 0,00 -2.660,85 250.801,88 0,00 0,00 0,00 248.141,03
11475. MONIJA MARKOTA RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 43,24 0,00 23.509,90 224.562,68 0,00 0,00 0,00 248.115,82
11476. MAJA BAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.115,51 0,00 248.115,51
11477. DRAGAN JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1953 BAŠKA VODA 0,00 0,00 11.279,91 236.787,37 0,00 0,00 0,00 248.067,28
11478. ŽELJKO ŠTEFANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1970 GORNJA VRBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.067,02 0,00 248.067,02
11479. MIROSLAV TAŠI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1959 MALI OTOK -2.001,51 0,00 2.622,72 247.422,08 0,00 0,00 0,00 248.043,29
11480. KRUNOSLAV TKALČEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1969 ČAKOVEC 55.762,10 0,00 68.818,99 123.450,20 0,00 0,00 0,00 248.031,29
11481. DRAŽEN STOJILJKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1968 NAŠICE 51.177,52 0,00 0,00 196.851,34 0,00 0,00 0,00 248.028,86
11482. ANTE GRLJUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1980 MAKARSKA 111.145,57 0,00 73.063,79 63.800,61 0,00 0,00 0,00 248.009,97
11483. ROBERT BELUŠIĆ ISTARSKA,RAŠA 1962 TOPID 29.534,85 0,00 4.210,95 214.257,78 0,00 0,00 0,00 248.003,58
11484. ENIJA BAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 45.511,83 0,00 16.688,67 185.788,27 0,00 0,00 0,00 247.988,77
11485. MATO VODOPIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1965 STON 0,00 0,00 0,00 247.967,37 0,00 0,00 0,00 247.967,37
11486. STJEPAN SKULIBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 247.942,55 0,00 0,00 0,00 247.942,55
11487. IVANKA VIDOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 23.734,85 0,00 -197,56 224.396,39 0,00 0,00 0,00 247.933,68
11488. DARKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 -7.171,77 5.489,06 249.599,91 0,00 0,00 0,00 247.917,20
11489. JOSIP KOSTANJEVAC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1958 ŽAROVNICA 5.988,03 0,00 8.669,63 233.255,11 0,00 0,00 0,00 247.912,77
11490. RUŽICA ANĐAL BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1958 NOVA GRADIŠKA 1.415,94 0,00 106,44 246.345,76 0,00 0,00 0,00 247.868,14
11491. MILAN ĐERĐA ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI 1956 ZEMUNIK DONJI 92.826,68 0,00 4.960,44 150.051,37 0,00 0,00 0,00 247.838,49
11492. IVANA VRDOLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 3.767,61 244.031,78 0,00 -10,97 0,00 247.788,42
11493. VESELI MIŠKOVIĆ ZAGREBAČKA,BISTRA 1954 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 247.746,40 0,00 0,00 0,00 247.746,40
11494. JOSIP DUJMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 168,06 0,00 4.998,58 242.571,44 0,00 0,00 0,00 247.738,08
11495. IVAN KOLEDIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 KARLOVAC 59.229,55 0,00 2.339,58 186.123,81 0,00 0,00 0,00 247.692,94
11496. BILJANA LICITAR ISTARSKA,PULA 1971 PULA 74.322,31 0,00 83.340,22 90.027,18 0,00 0,00 0,00 247.689,71
11497. NIKOLA ĐOKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1968 SARŠONI -17.645,70 0,00 -6.118,42 271.453,67 0,00 0,00 0,00 247.689,55
11498. DRAŽEN ŠALOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 247.688,41 0,00 0,00 0,00 247.688,41
11499. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 35.906,54 211.759,85 0,00 0,00 0,00 247.666,39
11500. SNJEŽANA IVEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 31.992,93 0,00 68.919,18 146.746,82 0,00 0,00 0,00 247.658,93