OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
11401. ILIJA JAKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1950 DRENJE 96.380,16 0,00 7.531,25 149.552,83 0,00 0,00 0,00 253.464,24
11402. MIROSLAV MIKEREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1964 VUKOVAR 64.700,86 14.928,03 12.726,07 161.097,19 0,00 0,00 0,00 253.452,15
11403. DARIA ČELIKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1976 PRVČA 20.034,57 0,00 20.767,85 212.628,83 0,00 0,00 0,00 253.431,25
11404. BORIS KIRIN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 LAZINA ČIČKA 33.297,65 0,00 1.078,28 212.034,36 0,00 7.002,32 0,00 253.412,61
11405. STJEPAN KORENT MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1960 ŠTEFANEC 35.654,70 0,00 26.652,08 191.050,43 0,00 0,00 0,00 253.357,21
11406. MARIJAN ŽUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 VRH 0,00 0,00 3.077,63 250.262,11 0,00 0,00 0,00 253.339,74
11407. ANTE MARINOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1949 BRUŠKA 0,00 0,00 5.971,77 217.364,23 0,00 29.950,09 0,00 253.286,09
11408. MARIO PAŠKOVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 43.521,29 0,00 29.974,66 179.735,38 0,00 0,00 0,00 253.231,33
11409. PETAR GABUD OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1953 MANDIĆEVAC 0,00 0,00 0,00 253.226,46 0,00 0,00 0,00 253.226,46
11410. BOŽENA ŠEMIGA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 8.620,32 244.597,78 0,00 0,00 0,00 253.218,10
11411. KRUNOSLAV HASANEC PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1964 HRELJIN 30.414,96 0,00 4.918,07 217.866,25 0,00 0,00 0,00 253.199,28
11412. TONI LUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1970 VIS 19.809,38 0,00 4.668,42 228.715,04 0,00 0,00 0,00 253.192,84
11413. STELIO KERIN ISTARSKA,TAR VABRIGA 1952 TAR 9.373,24 0,00 6.362,17 237.434,89 0,00 0,00 0,00 253.170,30
11414. ĐANI KROTA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1975 POBRI 0,00 0,00 0,00 253.135,58 0,00 0,00 0,00 253.135,58
11415. KATARINA KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 111.193,50 0,00 49.885,32 92.041,10 0,00 0,00 0,00 253.119,92
11416. MIROSLAV JAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 4.895,22 248.200,76 0,00 0,00 0,00 253.095,98
11417. DINO ZANKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 96.092,78 0,00 50.262,67 106.719,72 0,00 0,00 0,00 253.075,17
11418. SINIŠA VIDAKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1985 KNIN 68.304,35 0,00 95.925,57 88.833,26 0,00 0,00 0,00 253.063,18
11419. DRAGUTIN FORKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 LADISLAVEC 10.952,22 0,00 763,70 241.327,56 0,00 0,00 0,00 253.043,48
11420. ENES AHMIĆ ISTARSKA,PULA 1974 PULA -1.391,52 0,00 88.143,36 158.523,16 0,00 7.749,59 0,00 253.024,59
11421. STJEPAN TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1941 JESENICE 192.481,82 0,00 935,11 51.288,78 0,00 8.312,76 0,00 253.018,47
11422. MATO RADELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1954 KLOŠTAR PODRAVSKI -3.824,95 0,00 360,86 256.478,69 0,00 0,00 0,00 253.014,60
11423. IVES GALEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 560,99 252.446,34 0,00 0,00 0,00 253.007,33
11424. STJEPAN VLAHOVIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 9.315,31 243.654,26 0,00 0,00 0,00 252.969,57
11425. DJON NIKOLA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 96,62 252.872,01 0,00 0,00 0,00 252.968,63
11426. MIŠO PERAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1949 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 -2.681,35 255.616,26 0,00 0,00 0,00 252.934,91
11427. EWALD HARLING ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1958 ST. MARTIN IM SULMTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.906,74 0,00 252.906,74
11428. DARKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 -7.171,77 5.606,30 254.471,85 0,00 0,00 0,00 252.906,38
11429. ZDENKA NOVAK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1957 DOMASLOVEC 0,00 0,00 0,00 252.887,86 0,00 0,00 0,00 252.887,86
11430. JURO ŠOLAJA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1949 SISAK 30.623,23 0,00 7.040,23 215.201,18 0,00 0,00 0,00 252.864,64
11431. JOŠKO ANIĆ ĆURKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 30.604,24 0,00 9.387,11 212.836,53 0,00 0,00 0,00 252.827,88
11432. ENZO STABILE ISTARSKA,NOVIGRAD 1962 BUŽINIJA 110.124,49 0,00 6.317,08 136.385,35 0,00 0,00 0,00 252.826,92
11433. MIRSAD GRACA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 252.734,48 0,00 0,00 0,00 252.734,48
11434. IVICA BERDIK ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1972 JURKOVO SELO -5.873,26 0,00 -225,42 258.821,01 0,00 0,00 0,00 252.722,33
11435. DIJANA DRAGIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 40.893,87 0,00 9.643,85 202.183,49 0,00 0,00 0,00 252.721,21
11436. MILJENKO TURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -455,72 0,00 25.898,61 227.267,80 0,00 0,00 0,00 252.710,69
11437. ZVONKO TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 252.657,38 0,00 0,00 0,00 252.657,38
11438. JOSIP SERENČE OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK -2.982,91 0,00 41.328,89 214.304,95 0,00 0,00 0,00 252.650,93
11439. VASA POPOVIĆ ISTARSKA,PULA 1945 PULA 8.601,53 0,00 31.736,41 212.297,59 0,00 0,00 0,00 252.635,53
11440. KRUNOSLAV TKALČEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1969 ČAKOVEC 56.764,43 0,00 70.079,11 125.765,50 0,00 0,00 0,00 252.609,04
11441. NIKOLA RADOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 252.602,24 0,00 0,00 0,00 252.602,24
11442. TOMISLAV JAKOPANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1980 KOPRIVNICA 250.918,80 1.680,63 0,00 1,42 0,00 0,00 0,00 252.600,85
11443. IVICA VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1978 MAKARSKA 0,00 0,00 48.122,11 204.465,16 0,00 0,00 0,00 252.587,27
11444. IVO BUTKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1958 VELIKA GORICA 32.702,59 0,00 21.473,56 198.367,01 0,00 0,00 0,00 252.543,16
11445. BRUNO ZUPANC ISTARSKA,FAŽANA 1977 VALBANDON 116.849,93 0,00 35.292,67 100.400,13 0,00 0,00 0,00 252.542,73
11446. MIROSLAV TAŠI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD 1959 MALI OTOK -2.001,51 0,00 2.658,62 251.869,98 0,00 0,00 0,00 252.527,09
11447. ALJOŠA OBLAK ISTARSKA,PULA 1973 PULA 63.217,85 0,00 -25,62 189.312,27 0,00 0,00 0,00 252.504,50
11448. GILBERT ŠIMEKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1969 GORNJA PURGARIJA 0,00 0,00 18.635,09 233.862,93 0,00 0,00 0,00 252.498,02
11449. ALEN MESEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 SALINOVEC 32.690,93 0,00 -5.377,43 225.178,17 0,00 0,00 0,00 252.491,67
11450. TOMISLAV FAFANĐEL PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1976 SUPETARSKA DRAGA 24.058,43 0,00 -1.324,96 229.727,76 0,00 0,00 0,00 252.461,23
11451. MAJA BAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.455,55 0,00 252.455,55
11452. NIKOLINA KUNŠTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 6.436,41 0,00 3.218,64 242.793,48 0,00 0,00 0,00 252.448,53
11453. DIETMAR WALLNER GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 252.439,35 0,00 0,00 0,00 0,00 252.439,35
11454. PETAR BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 252.428,46 0,00 0,00 0,00 252.428,46
11455. IVAN BOROZAN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 42.449,67 0,00 1.974,60 208.000,59 0,00 0,00 0,00 252.424,86
11456. STANKO KRAJNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 KRIŽEVCI 88.858,49 0,00 55.901,68 95.298,53 0,00 12.357,37 0,00 252.416,07
11457. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 36.547,53 215.862,49 0,00 0,00 0,00 252.410,02
11458. MILKA KVATERNIK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 4.673,24 247.716,82 0,00 0,00 0,00 252.390,06
11459. MILAN ĐERĐA ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI 1956 ZEMUNIK DONJI 94.469,24 0,00 5.028,41 152.861,90 0,00 0,00 0,00 252.359,55
11460. JASNA ZAHARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1958 CERNIK 0,01 0,00 7.517,17 244.821,09 0,00 0,00 0,00 252.338,27
11461. ROBERT MARIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 5.440,57 0,00 15.479,01 231.401,71 0,00 0,00 0,00 252.321,29
11462. MARIJA KALUŽA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1975 STAŠEVICA -3.384,68 0,00 0,00 255.704,83 0,00 0,00 0,00 252.320,15
11463. JOSIP BUTORAC LIČKO-SENJSKA,SENJ 1954 SENJ 0,00 0,00 1.859,52 250.438,36 0,00 0,00 0,00 252.297,88
11464. RENATA RAKOČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 STUDENA 0,00 0,00 -2.660,85 254.957,79 0,00 0,00 0,00 252.296,94
11465. DRAGAN JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1953 BAŠKA VODA 0,00 0,00 11.435,48 240.796,10 0,00 0,00 0,00 252.231,58
11466. JURIJ ŽAGAR PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1956 DRAGA LUKOVDOLSKA 131.767,35 0,00 63.154,66 57.305,15 0,00 0,00 0,00 252.227,16
11467. ŽELJKO ŠTEFANČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1970 GORNJA VRBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.223,17 0,00 252.223,17
11468. LARA KOZLIČEK ISTARSKA,FAŽANA 1990 VALBANDON 71.884,76 0,00 7.518,78 172.747,88 0,00 0,00 0,00 252.151,42
11469. ANA-MARIJA DOMLADOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 47.578,89 0,00 721,14 202.627,19 0,00 1.222,79 0,00 252.150,01
11470. ASIM SELIMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1962 TROGIR 0,00 0,00 10.235,23 241.875,61 0,00 0,00 0,00 252.110,84
11471. SUZANA MIKULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1962 VUKOVAR 39.407,98 0,00 116,21 212.585,34 0,00 0,00 0,00 252.109,53
11472. MILAN ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 2.926,17 249.151,81 0,00 0,00 0,00 252.077,98
11473. BAŠKIM AMEDI ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1963 SAMOBOR -978,25 0,00 24.029,28 228.999,27 0,00 0,00 0,00 252.050,30
11474. ŽARKO ŠIRANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 HORVATI 99.500,20 0,00 30.551,76 93.504,01 0,00 28.494,24 0,00 252.050,21
11475. ENIJA BAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 46.294,60 0,00 16.956,03 188.789,04 0,00 0,00 0,00 252.039,67
11476. AIDA DRANDIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 0,00 252.145,80 0,00 -112,67 0,00 252.033,13
11477. JASMINKA BURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1967 KRIŽEVCI 10.630,32 0,00 380,70 240.982,57 0,00 0,00 0,00 251.993,59
11478. MIRKO DŽAMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1952 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 251.984,72 0,00 0,00 0,00 251.984,72
11479. MIRJANA MIKULČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -693,68 252.631,18 0,00 0,00 0,00 251.937,50
11480. DAMIR VIDAKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 VELIKA GORICA 3.959,06 0,00 10.848,21 237.126,59 0,00 0,00 0,00 251.933,86
11481. STJEPAN KOKOTEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 107.435,24 17.142,04 -0,27 127.335,48 0,00 0,00 0,00 251.912,49
11482. MIRJANA BJELAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -792,58 252.623,15 0,00 0,00 0,00 251.830,57
11483. KRISTIJAN VINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 18.279,52 0,00 48,88 233.473,80 0,00 0,00 0,00 251.802,20
11484. IVO MALES PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 251.786,59 0,00 0,00 0,00 251.786,59
11485. MARIJO ERCEGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 251.786,30 0,00 0,00 0,00 251.786,30
11486. MIRKO LIVAJA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 251.778,96 0,00 0,00 251.778,96
11487. MARIN REIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 217.763,55 0,00 34.002,81 0,00 251.766,36
11488. VESELI MIŠKOVIĆ ZAGREBAČKA,BISTRA 1954 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 251.766,11 0,00 0,00 0,00 251.766,11
11489. MUJDIN MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 119.388,92 0,00 24.431,89 107.913,49 0,00 0,00 0,00 251.734,30
11490. BOŽIDAR CAPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 65.602,96 0,00 17.582,28 168.546,18 0,00 0,00 0,00 251.731,42
11491. FILIP BODROŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1943 SVIB 81.532,90 0,00 49.336,91 120.856,43 0,00 0,00 0,00 251.726,24
11492. RUŽA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 251.722,05 0,00 0,00 0,00 251.722,05
11493. KRUNOSLAV FULIR ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 BRASLOVJE 371,15 0,00 9.470,55 241.879,18 0,00 0,00 0,00 251.720,88
11494. ZLATKO METIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1963 KUTJEVO 82.482,61 0,00 7.051,51 162.186,33 0,00 0,00 0,00 251.720,45
11495. LJUDEVIT ARBANAS ZADARSKA,ZADAR 1980 ZADAR 0,00 0,00 29.793,15 221.910,20 0,00 0,00 0,00 251.703,35
11496. DRAGUTIN ČARŽAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1946 MRZLO POLJE 60.775,36 0,00 17.573,74 173.341,01 0,00 0,00 0,00 251.690,11
11497. IVICA ROGOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1954 OMIŠ 0,00 0,00 115,76 251.537,02 0,00 0,00 0,00 251.652,78
11498. RENATA TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 251.649,37 0,00 0,00 0,00 251.649,37
11499. MARKO BARUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1963 SLATINIK DRENJSKI 128.059,29 0,00 0,00 113.130,79 0,00 10.425,52 0,00 251.615,60
11500. STJEPAN MIHALIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1954 SREDNJI MOSTI 15.595,51 0,00 0,00 235.992,53 0,00 0,00 0,00 251.588,04