OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
11401. IGNAC VLAŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1936 STRMEC 0,00 0,00 0,00 229.277,72 0,00 0,00 0,00 229.277,72
11402. VLADIMIR TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 229.272,35 0,00 0,00 0,00 229.272,35
11403. ZENUN ZENUNI OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1943 BELIŠĆE 0,00 0,00 2.146,23 227.125,17 0,00 0,00 0,00 229.271,40
11404. DRAGICA JAIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1957 BOJNIKOVEC 27.089,19 0,00 687,00 201.492,85 0,00 0,00 0,00 229.269,04
11405. GORDANA HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 7.997,10 0,00 0,00 221.271,76 0,00 0,00 0,00 229.268,86
11406. BORIVOJ PAUNOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1951 LUDBREŠKI IVANAC 0,00 0,00 0,00 229.222,88 0,00 0,00 0,00 229.222,88
11407. GORDANA HABEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 GUDOVAC 0,00 0,00 -560,57 229.783,14 0,00 0,00 0,00 229.222,57
11408. PERO KRISTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 45.728,74 0,00 990,24 182.482,78 0,00 0,00 0,00 229.201,76
11409. VELIMIR BEATOVIĆ ISTARSKA,BUJE 1958 PLOVANIJA 28.806,50 0,00 9.497,52 149.233,69 0,00 41.651,67 0,00 229.189,38
11410. KATARINA KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 100.376,58 0,00 45.230,24 83.579,73 0,00 0,00 0,00 229.186,55
11411. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 83.747,29 0,00 -0,04 109.697,89 0,00 35.731,19 0,00 229.176,33
11412. MARIJA RADINOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1975 DEANOVEC 76.429,41 0,00 26.960,91 125.763,90 0,00 0,00 0,00 229.154,22
11413. NEHAS ILJAZI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1959 SELCE 5.259,20 0,00 0,00 223.867,77 0,00 0,00 0,00 229.126,97
11414. DUŠAN LUKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1946 MARINIĆI 61.151,38 -2.328,90 -2.074,26 172.377,50 0,00 0,00 0,00 229.125,72
11415. BOŽIDAR KUS ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1939 SAMOBOR 16,45 0,00 0,00 229.059,42 0,00 0,00 0,00 229.075,87
11416. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 62.060,05 0,00 13.904,50 153.099,10 0,00 0,00 0,00 229.063,65
11417. IGOR KADIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 229.056,75 0,00 0,00 0,00 229.056,75
11418. SONJA DAMJANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1968 SLAVONSKI BROD 60.649,59 0,00 1.210,08 167.174,55 0,00 0,00 0,00 229.034,22
11419. ADNAN ANLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 135.606,57 0,00 17.638,82 75.755,58 0,00 0,00 0,00 229.000,97
11420. BRANKO BILANDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1971 SINJ 71.272,60 0,00 61.472,04 96.255,97 0,00 0,00 0,00 229.000,61
11421. ALOJZ RADANOVIĆ ISTARSKA,PAZIN 1955 BRAJKOVIĆI 16.741,99 198,11 212.039,81 0,00 0,00 0,00 0,00 228.979,91
11422. DALIBOR ČERINA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 SARVAŠ 9.607,05 0,00 41.348,08 178.007,34 0,00 0,00 0,00 228.962,47
11423. DRAGICA TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1953 JESENICE 75.577,30 0,00 23.149,88 130.227,96 0,00 0,00 0,00 228.955,14
11424. DINO BUBEK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1983 ČAKOVEC 0,00 0,00 4.615,91 224.335,51 0,00 0,00 0,00 228.951,42
11425. IVANA VRDOLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 -40,85 228.992,06 0,00 -10,97 0,00 228.940,24
11426. GORDANA ŽBULJ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1968 ČAKOVEC 0,00 0,00 132,16 228.807,66 0,00 0,00 0,00 228.939,82
11427. SUNČICA IŠTVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 5.171,45 223.767,39 0,00 0,00 0,00 228.938,84
11428. SAŠA ZORIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1978 KRALJEVICA 32.141,80 0,00 28.553,50 168.156,16 0,00 0,00 0,00 228.851,46
11429. MIJO LUŽANAC BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1958 SLAVONSKI KOBAŠ 0,00 0,00 2.600,57 226.244,32 0,00 0,00 0,00 228.844,89
11430. ŽELJKO ANIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 57.802,83 0,00 16.885,71 154.139,49 0,00 0,00 0,00 228.828,03
11431. JOZO KATINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1960 SLAVONSKI BROD 53.893,97 0,00 34.050,55 140.876,81 0,00 0,00 0,00 228.821,33
11432. ANTO ŠTEFELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1956 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 228.818,80 0,00 0,00 0,00 228.818,80
11433. JOSIP SKENDROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1972 SOLIN 0,00 0,00 -101,62 228.902,44 0,00 0,00 0,00 228.800,82
11434. RENATA ŠPORČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 937,97 227.825,63 0,00 0,00 0,00 228.763,60
11435. JELENA HRPALO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1979 ĐURĐEVAC 94.472,85 0,00 2.760,35 131.527,25 0,00 0,00 0,00 228.760,45
11436. INGRID KUNDICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -7,98 0,00 4.696,63 224.058,76 0,00 0,00 0,00 228.747,41
11437. ŠTEFANIJA BRĐANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 BELOVAR 11.840,79 0,00 18.956,80 197.947,48 0,00 0,00 0,00 228.745,07
11438. MILE ZRNIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1973 DREŽNICA 26.287,42 0,00 -649,68 203.088,62 0,00 0,00 0,00 228.726,36
11439. MILIJA MIROVIĆ ISTARSKA,POREČ 1952 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.726,34 0,00 228.726,34
11440. JOVAN POLJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1946 ČAČINCI 124.781,45 0,00 8.763,36 95.178,32 0,00 0,00 0,00 228.723,13
11441. JOSIP ĐUDARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1963 SARŠONI 0,00 0,00 -39,38 228.753,20 0,00 0,00 0,00 228.713,82
11442. VIŠNJA TANDARIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1957 DRAGANIĆ -0,01 0,00 829,65 227.883,54 0,00 0,00 0,00 228.713,18
11443. ALBERT NRECAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1964 VODICE 0,00 0,00 440,13 228.268,33 0,00 0,00 0,00 228.708,46
11444. RAHIM SELIMI SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1949 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 228.698,13 0,00 0,00 0,00 228.698,13
11445. FADILJ RAJMA SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1956 NOVSKA 0,00 0,00 21.026,54 207.664,71 0,00 0,00 0,00 228.691,25
11446. MATO GIBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 -1.069,89 229.729,59 0,00 0,00 0,00 228.659,70
11447. IVAN MALBAŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1980 SINJ 0,00 0,00 3.056,77 225.579,03 0,00 0,00 0,00 228.635,80
11448. VLADIMIR DODIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 83.395,58 0,00 31.989,27 113.243,40 0,00 0,00 0,00 228.628,25
11449. BRANKO TENŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 228.614,42 0,00 0,00 0,00 228.614,42
11450. PETAR VUGRINEC ISTARSKA,LIŽNJAN 1975 ŠIŠAN -10.663,52 0,00 47.067,71 192.201,38 0,00 0,00 0,00 228.605,57
11451. ŽELJKA IŠTVANIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1978 VELIKA OSTRNA 47.985,65 0,00 31.238,73 140.880,56 0,00 8.489,01 0,00 228.593,95
11452. ANTON PERCAN ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 -321,30 228.906,15 0,00 0,00 0,00 228.584,85
11453. IRENA PUŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 2.149,50 226.427,74 0,00 0,00 0,00 228.577,24
11454. JASNA RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 40.590,24 188.006,42 0,00 -23,62 0,00 228.573,04
11455. IVICA PALIKUĆA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 BLAGUŠA 64.077,70 0,00 10.018,55 154.462,51 0,00 0,00 0,00 228.558,76
11456. ZLATKO TONKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 111,70 228.422,53 0,00 0,00 0,00 228.534,23
11457. JURAJ PERUZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1940 SPLIT 0,00 0,00 -4.779,23 233.310,55 0,00 0,00 0,00 228.531,32
11458. RAMADAN HAJZERAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 228.528,66 0,00 0,00 0,00 228.528,66
11459. ZURAP MUSLIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 228.508,61 0,00 0,00 0,00 228.508,61
11460. DUŠANKA BEZUH SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1960 PETRINJA 62.265,58 0,00 0,00 166.241,86 0,00 0,00 0,00 228.507,44
11461. TOMO DUGONJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1948 CRIKVENICA 77.303,89 0,00 70.890,11 80.300,22 0,00 0,00 0,00 228.494,22
11462. ANDREJA JURIŠ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1978 BRDOVEC -758,02 0,00 19.944,26 209.294,23 0,00 0,00 0,00 228.480,47
11463. NIKICA MARINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 -1.219,94 229.680,06 0,00 0,00 0,00 228.460,12
11464. MIRKO ANDRAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1980 ŽUPANJA 0,00 0,00 7.475,71 220.958,64 0,00 0,00 0,00 228.434,35
11465. TONČI DRAGIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1967 SELCA 0,00 0,00 0,00 228.434,18 0,00 0,00 0,00 228.434,18
11466. DJURO LIŠČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1955 NIJEMCI 0,00 0,00 859,58 227.552,42 0,00 0,00 0,00 228.412,00
11467. SLAVICA PTIČEK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1948 BELJEVINA 0,00 0,00 0,00 228.402,25 0,00 0,00 0,00 228.402,25
11468. MIRJANA UTJEŠINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1942 CEREMOŠNJAK 0,00 0,00 0,00 228.374,31 0,00 0,00 0,00 228.374,31
11469. JADRAN BAKICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 34.692,90 0,00 31.061,99 162.571,86 0,00 0,00 0,00 228.326,75
11470. ANAMARIJA DUNDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL STARI 55.920,98 0,00 12.215,31 160.174,73 0,00 0,00 0,00 228.311,02
11471. NADA PAULI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 29.140,55 0,00 18.861,81 180.240,47 0,00 0,00 0,00 228.242,83
11472. ALDO LADAVAC PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1950 JUŠIĆI -18.332,09 0,00 2.518,58 244.020,71 0,00 0,00 0,00 228.207,20
11473. PAVO MITROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1954 KEŠINCI 0,00 0,00 0,00 228.171,51 0,00 0,00 0,00 228.171,51
11474. STJEPAN MIHALIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1954 SREDNJI MOSTI 14.609,43 0,00 0,00 213.554,69 0,00 0,00 0,00 228.164,12
11475. TOMA ĆUK ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1957 KNIN 35.417,27 0,00 0,00 192.705,29 0,00 0,00 0,00 228.122,56
11476. ARSIM FANA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 913,80 227.189,55 0,00 0,00 0,00 228.103,35
11477. ANTE TOLIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1956 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 -212,20 226.116,40 0,00 2.148,55 0,00 228.052,75
11478. GORAN ŠMEREK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1979 SLANJE 1.036,32 0,00 2.883,01 224.117,86 0,00 0,00 0,00 228.037,19
11479. PAVAO KRIŠTOF OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1954 MARKOVAC NAŠIČKI 10.378,79 0,00 0,00 217.651,15 0,00 0,00 0,00 228.029,94
11480. BLAŽ DADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 -5.772,57 233.787,68 0,00 0,00 0,00 228.015,11
11481. IVANA KAMEŠČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1986 BICKO SELO 121.911,46 0,00 5.180,53 100.890,45 0,00 0,00 0,00 227.982,44
11482. LIDIJA TUDIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1964 BRODARICA 82.797,83 0,00 7.061,39 138.116,55 0,00 0,00 0,00 227.975,77
11483. DARIO LESJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 227.954,54 0,00 0,00 0,00 227.954,54
11484. BRUNO SPAĆAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 227.953,57 0,00 0,00 0,00 227.953,57
11485. ANKICA SLOBOĐANAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1968 BUDROVCI -3.595,73 0,00 -3.432,56 234.979,65 0,00 0,00 0,00 227.951,36
11486. IVAN JURADA ISTARSKA,CEROVLJE 1963 GRIMALDA 0,00 0,00 -7.365,50 235.302,56 0,00 0,00 0,00 227.937,06
11487. SNJEŽANA TRSLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 63.791,46 0,00 1.343,18 162.777,54 0,00 0,00 0,00 227.912,18
11488. ANTUN MIČUDA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 HRASTOVEC TOPLIČKI 40.151,78 0,00 29.888,76 157.869,67 0,00 0,00 0,00 227.910,21
11489. IVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1963 VRBANJA 74.381,68 0,00 37.964,86 115.549,03 0,00 0,00 0,00 227.895,57
11490. MILE JANKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1952 VRPOLJE 0,00 0,00 0,00 227.854,50 0,00 0,00 0,00 227.854,50
11491. ANTE JAKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 29.726,61 0,00 30.291,64 167.829,44 0,00 0,00 0,00 227.847,69
11492. SMILJANA HABIJAN MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1961 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 227.836,85 0,00 0,00 0,00 227.836,85
11493. PETAR SMOLIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1959 DEBELJAK 0,00 0,00 0,00 227.823,26 0,00 0,00 0,00 227.823,26
11494. DUBRAVKO ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1974 VRGORAC 16,44 0,00 -1.399,28 229.201,50 0,00 0,00 0,00 227.818,66
11495. RANKO GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 38.194,35 0,00 1.555,59 188.059,55 0,00 0,00 0,00 227.809,49
11496. IVAN IVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1958 LIPOVO BRDO 24.826,71 0,00 -1.669,98 204.634,48 0,00 0,00 0,00 227.791,21
11497. TOMISLAV ROCA ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1971 VODICE -18,89 0,00 600,88 227.180,70 0,00 0,00 0,00 227.762,69
11498. RANKA GOJANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1962 ŠIBENIK 0,00 0,00 508,97 227.224,54 0,00 0,00 0,00 227.733,51
11499. MIRKO ILIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1947 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 227.721,30 0,00 0,00 0,00 227.721,30
11500. ZLATKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 40,24 227.668,43 0,00 0,00 0,00 227.708,67