OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
11401. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 94.325,24 0,00 0,00 122.859,07 0,00 39.774,50 0,00 256.958,81
11402. DAVOR ČUTURILO ISTARSKA,MEDULIN 1984 VINKURAN 74.280,98 0,00 56.485,10 126.192,31 0,00 0,00 0,00 256.958,39
11403. RAMADAN HAJZERAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 256.958,18 0,00 0,00 0,00 256.958,18
11404. IVANKA VIDOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 25.023,89 0,00 -197,56 232.131,10 0,00 0,00 0,00 256.957,43
11405. TEO BUJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1976 TROGIR 88.870,02 0,00 31.040,10 137.035,17 0,00 0,00 0,00 256.945,29
11406. ĐURO HRANDEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1948 PODGAJEC 153.917,66 0,00 23.193,62 79.825,47 0,00 0,00 0,00 256.936,75
11407. PERO KRISTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 52.432,71 0,00 1.113,39 203.376,23 0,00 0,00 0,00 256.922,33
11408. DJON NIKOLA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 96,62 256.745,86 0,00 0,00 0,00 256.842,48
11409. BRANKO ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 30.132,06 0,00 22.828,40 203.863,39 0,00 0,00 0,00 256.823,85
11410. NATAŠA ĆORLUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 VELIKO POLJE 32.110,58 0,00 40.603,23 184.101,03 0,00 0,00 0,00 256.814,84
11411. DANIJELA DREZGA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1977 PETRINJA 12.704,99 0,00 3.148,97 240.939,79 0,00 0,00 0,00 256.793,75
11412. BRANKO TUPEK ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1956 LUPOGLAV 49.345,42 0,00 0,00 207.414,84 0,00 0,00 0,00 256.760,26
11413. MILAN HOLIČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 4.087,96 252.656,80 0,00 0,00 0,00 256.744,76
11414. NIKOLA ĐOKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1968 SARŠONI -17.645,70 0,00 -6.118,42 280.506,20 0,00 0,00 0,00 256.742,08
11415. ANTE GRLJUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1980 MAKARSKA 115.049,60 0,00 75.703,05 65.952,81 0,00 0,00 0,00 256.705,46
11416. ENIS PLAVOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 15.482,58 241.206,91 0,00 0,00 0,00 256.689,49
11417. IVICA VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1978 MAKARSKA 0,00 0,00 48.867,88 207.813,18 0,00 0,00 0,00 256.681,06
11418. IVICA DOMJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1975 SINJ 0,00 0,00 0,00 256.676,00 0,00 0,00 0,00 256.676,00
11419. IVICA BERDIK ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1972 JURKOVO SELO -5.873,26 0,00 -225,42 262.765,56 0,00 0,00 0,00 256.666,88
11420. REZIKA UGRINIĆ ZADARSKA,TKON 1962 TKON 0,00 0,00 41,31 256.608,61 0,00 0,00 0,00 256.649,92
11421. ADRIJANA BOŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 104.053,16 0,00 34.437,73 118.156,81 0,00 0,00 0,00 256.647,70
11422. ALAN PERUŠKO ISTARSKA,PULA 1967 PULA 22.989,87 0,00 441,49 233.215,53 0,00 0,00 0,00 256.646,89
11423. TOMISLAV NALETILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1973 IVANKOVO -39.558,33 0,00 14.380,75 281.811,80 0,00 0,00 0,00 256.634,22
11424. MARIJAN KOVAČ MEĐIMURSKA,KOTORIBA 1959 KOTORIBA 0,00 0,00 575,64 256.018,72 0,00 0,00 0,00 256.594,36
11425. GORAN SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 154.579,92 0,00 34.524,75 67.489,36 0,00 0,00 0,00 256.594,03
11426. OLIVER VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1974 DUGE NJIVE 169.378,30 39.058,84 0,00 18.686,04 0,00 29.413,58 0,00 256.536,76
11427. AIDA DRANDIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 0,00 256.635,08 0,00 -112,67 0,00 256.522,41
11428. ANTO ŠTEFELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1956 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 256.505,99 0,00 0,00 0,00 256.505,99
11429. MIROSLAV JAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 4.895,22 251.602,29 0,00 0,00 0,00 256.497,51
11430. BEDRIJE BERIŠA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA -0,80 0,00 -632,91 257.128,99 0,00 0,00 0,00 256.495,28
11431. MATO VODOPIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1965 STON 0,00 0,00 0,00 256.490,11 0,00 0,00 0,00 256.490,11
11432. VASA POPOVIĆ ISTARSKA,PULA 1945 PULA 8.601,53 0,00 32.284,23 215.587,53 0,00 0,00 0,00 256.473,29
11433. PETAR GABUD OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1953 MANDIĆEVAC 0,00 0,00 0,00 256.467,29 0,00 0,00 0,00 256.467,29
11434. JASMINKA BURIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1967 KRIŽEVCI 10.822,90 0,00 386,75 245.257,03 0,00 0,00 0,00 256.466,68
11435. ILIJA PUŠELJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1958 GUNDINCI 161.346,65 0,00 23.238,47 71.873,09 0,00 0,00 0,00 256.458,21
11436. DRAGAN METIKOŠ ISTARSKA,PULA 1978 PULA 0,00 0,00 -850,69 257.229,36 0,00 0,00 0,00 256.378,67
11437. DAVOR MARKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 873,55 0,00 16.610,71 238.894,22 0,00 0,00 0,00 256.378,48
11438. JURE VUČKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1990 BRNAZE 7.359,12 0,00 141.311,74 107.627,45 0,00 0,00 0,00 256.298,31
11439. VESNA ŠIMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 VELIKO KORENOVO 93.205,20 0,00 21.606,53 141.468,37 0,00 0,00 0,00 256.280,10
11440. JOSIP BUTORAC LIČKO-SENJSKA,SENJ 1954 SENJ 0,00 0,00 1.859,52 254.373,85 0,00 0,00 0,00 256.233,37
11441. STEVO BOROTA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1945 PETRINJA 0,00 0,00 295,31 255.923,63 0,00 0,00 0,00 256.218,94
11442. MAJA MATIJEVIĆ BOŠNJAK POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1968 POŽEGA 36.668,82 0,00 408,23 219.140,11 0,00 0,00 0,00 256.217,16
11443. IVICA PILIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1982 ŠIBENIK 77.831,97 0,00 3.488,36 174.886,46 0,00 0,00 0,00 256.206,79
11444. NEDILJKO GRGIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KULA NORINSKA 1965 DESNE 89.811,39 0,00 -1.080,19 167.422,68 0,00 0,00 0,00 256.153,88
11445. MARKO LULIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1982 KOPRIVNICA 54.604,18 0,00 4.198,28 197.320,77 0,00 0,00 0,00 256.123,23
11446. MUJDIN MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 121.490,90 0,00 24.839,64 109.757,89 0,00 0,00 0,00 256.088,43
11447. ZORAN BULJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 256.050,95 0,00 0,00 0,00 256.050,95
11448. MIROSLAV MIKEREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1964 VUKOVAR 67.125,52 15.476,82 13.203,07 160.227,53 0,00 0,00 0,00 256.032,94
11449. RENATA RAKOČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 STUDENA 0,00 0,00 -2.660,85 258.677,33 0,00 0,00 0,00 256.016,48
11450. PERO PUŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1965 DUNAVE 42.163,88 0,00 0,00 213.848,50 0,00 0,00 0,00 256.012,38
11451. MARKO HOJSAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1979 VELIKA GORICA -21.663,10 0,00 118.887,01 158.777,76 0,00 0,00 0,00 256.001,67
11452. OMER KUKURUZOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 NUŠTAR -112.643,30 2.221,45 21.016,34 345.388,01 0,00 0,00 0,00 255.982,50
11453. JADRANKA KOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 10.435,37 245.546,79 0,00 0,00 0,00 255.982,16
11454. RATKO SUMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1962 TOVARNIK 122.782,69 0,00 0,00 133.199,15 0,00 0,00 0,00 255.981,84
11455. NIKOLA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 MIRKOVCI 31.017,17 0,00 24.534,53 200.378,78 0,00 0,00 0,00 255.930,48
11456. MILAN KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEČKO NASELJE -569,47 0,00 -5.045,03 261.530,91 0,00 0,00 0,00 255.916,41
11457. IVO MALES PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 255.907,41 0,00 0,00 0,00 255.907,41
11458. ILIJA BALJAK ISTARSKA,TAR VABRIGA 1974 TAR 0,00 0,00 255.880,97 0,00 0,00 0,00 0,00 255.880,97
11459. IVAN ĐURETIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1979 MRACLIN 20.070,22 0,00 9.567,78 226.237,36 0,00 0,00 0,00 255.875,36
11460. ROSA NOSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1961 OPANCI 41.489,63 0,00 61.530,80 152.841,35 0,00 0,00 0,00 255.861,78
11461. ŽELJKO TOPOLKO ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1952 MALA OSTRNA 0,00 0,00 3.813,30 252.029,47 0,00 0,00 0,00 255.842,77
11462. DAMIR IVKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 18.262,86 0,00 12.869,67 224.697,20 0,00 0,00 0,00 255.829,73
11463. ANKICA PAVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1963 KNIN 20.596,67 0,00 1,21 200.712,51 0,00 34.492,99 0,00 255.803,38
11464. DAVOR STANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1977 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 255.773,13 0,00 0,00 0,00 255.773,13
11465. JOSIP LOŽNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 REZOVAC 14.195,21 0,00 -514,87 242.074,84 0,00 0,00 0,00 255.755,18
11466. DIJANA KOSIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1985 BRDO UTINJSKO 88.494,02 0,00 7.946,60 159.289,93 0,00 0,00 0,00 255.730,55
11467. MARIJA DAVOSIR SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 82.579,67 0,00 5.483,77 167.644,58 0,00 0,00 0,00 255.708,02
11468. DRAŽEN STOJILJKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1968 NAŠICE 52.983,68 0,00 0,00 202.717,96 0,00 0,00 0,00 255.701,64
11469. MONIJA MARKOTA RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 44,58 0,00 24.237,64 231.389,77 0,00 0,00 0,00 255.671,99
11470. ANITA CIBERLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 PARUŽEVINA 41.662,88 0,00 9.441,81 204.561,95 0,00 0,00 0,00 255.666,64
11471. SNJEŽANA JELOŠEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 21.955,25 233.707,85 0,00 0,00 0,00 255.663,10
11472. ABDURAHMAN IMERI ISTARSKA,LABIN 1970 RABAC 70.248,22 0,00 3.686,08 181.724,49 0,00 0,00 0,00 255.658,79
11473. ROBERT CINDRIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1970 ZBJEGOVAČA 28.191,51 0,00 1.179,26 226.270,18 0,00 0,00 0,00 255.640,95
11474. STIPE REŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 -7.405,26 263.014,97 0,00 0,00 0,00 255.609,71
11475. HIKMETULA TAHIRI PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1956 PUNAT -41,90 0,00 1.016,05 254.634,18 0,00 0,00 0,00 255.608,33
11476. MILJENKO VUGRINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 33.170,11 0,00 4.410,40 217.987,21 0,00 0,00 0,00 255.567,72
11477. ALOJZ KRIŽANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 -130,55 255.669,37 0,00 0,00 0,00 255.538,82
11478. MIRJANA FILIPOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1968 NOVSKA 5.122,05 0,00 977,36 249.399,08 0,00 0,00 0,00 255.498,49
11479. BOŠKO MRĐEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 3.512,79 0,00 10.781,33 241.177,92 0,00 0,00 0,00 255.472,04
11480. MARA LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 15.337,87 240.123,14 0,00 0,00 0,00 255.461,01
11481. FRANO PIVAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1944 KORČULA 12.454,92 0,00 16.107,32 226.870,95 0,00 0,00 0,00 255.433,19
11482. INES VATREŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 10.975,71 244.447,28 0,00 0,00 0,00 255.422,99
11483. JOSIP DUJMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 168,06 0,00 5.033,02 250.165,89 0,00 0,00 0,00 255.366,97
11484. MARIO GRBAC ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 6.052,25 249.290,78 0,00 0,00 0,00 255.343,03
11485. JADRANKA SLUGA ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1956 ŠENKOVEC 2.431,04 0,00 2.502,37 250.406,63 0,00 0,00 0,00 255.340,04
11486. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 107.113,04 0,00 13.626,74 134.590,74 0,00 0,00 0,00 255.330,52
11487. LORENA AŠČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 201.234,05 0,00 54.096,10 0,00 255.330,15
11488. VLADIMIR SMRTIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1950 ČAKOVEC 24.640,65 0,00 10.625,54 220.013,73 0,00 0,00 0,00 255.279,92
11489. ZLATA MARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 14.873,70 0,00 3.791,01 236.580,53 0,00 0,00 0,00 255.245,24
11490. NIKOLA GEGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 254,15 254.964,65 0,00 0,00 0,00 255.218,80
11491. MIRNA BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.192,75 0,00 255.192,75
11492. DAMIR NOVAKOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1966 KOZINŠČAK 141.258,18 0,00 -2.335,04 107.530,06 0,00 8.727,58 0,00 255.180,78
11493. SNJEŽANA PTIČAR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1966 IVANIĆ-GRAD 82.192,78 0,00 463,84 172.513,29 0,00 0,00 0,00 255.169,91
11494. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 70.518,18 0,00 12.909,02 171.689,21 0,00 0,00 0,00 255.116,41
11495. ANA TRDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1960 DOBREĆ 0,00 0,00 0,00 255.110,38 0,00 0,00 0,00 255.110,38
11496. SONJA VARJAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1963 PODBREZOVICA 156.728,62 0,00 12.318,40 86.037,37 0,00 0,00 0,00 255.084,39
11497. NEDELJKO BAŠTINAC BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1968 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 255.066,49 0,00 0,00 0,00 255.066,49
11498. ALAN FRANK ISTARSKA,MEDULIN 1971 PREMANTURA 111.014,30 0,00 10.064,78 133.963,04 0,00 0,00 0,00 255.042,12
11499. STJEPAN POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 LOBOR 9.586,81 0,00 597,87 244.839,56 0,00 0,00 0,00 255.024,24
11500. STIPO VUKOJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 2.554,31 252.450,89 0,00 0,00 0,00 255.005,20