OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7201. VIKTOR LEKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 31.472,41 0,00 19.316,15 23.919,01 0,00 0,00 0,00 74.707,57
7202. JOZO LAŽETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.700,75 0,00 0,00 0,00 74.700,75
7203. INDIRA ALIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 5.497,71 0,00 0,00 69.159,25 0,00 74.656,96
7204. MARIO RADO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 1.048,31 73.564,41 0,00 0,00 0,00 74.612,72
7205. GORAN VODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.585,84 0,00 0,00 0,00 74.585,84
7206. DAMIR BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -85,66 74.644,98 0,00 0,00 0,00 74.559,32
7207. DAMIR JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 5.703,19 0,00 667,55 68.188,56 0,00 0,00 0,00 74.559,30
7208. ROBERT IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.537,00 0,00 0,00 0,00 74.537,00
7209. ROBERT NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.495,86 0,00 74.495,86
7210. IDA SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -2.154,96 76.649,57 0,00 0,00 0,00 74.494,61
7211. KRISTIJAN ĐEREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 74.483,86 0,00 0,00 74.483,86
7212. IVAN BUDISELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.472,77 0,00 0,00 0,00 74.472,77
7213. JASMINKA JURETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 GOLI BREG 0,00 0,00 0,00 74.459,40 0,00 0,00 0,00 74.459,40
7214. RAŠID ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.092,75 73.356,33 0,00 0,00 0,00 74.449,08
7215. MIROSLAV BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 3.866,96 37.538,58 0,00 33.018,08 0,00 74.423,62
7216. IVAN BLAŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 9.702,89 64.690,95 0,00 0,00 0,00 74.393,84
7217. TOMO MILIĆEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 PROZOR-RAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.383,74 0,00 74.383,74
7218. ZLATKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ŠIMUNČEVEC 0,00 0,00 0,00 74.362,72 0,00 0,00 0,00 74.362,72
7219. ANTONIA HALILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.354,43 0,00 74.354,43
7220. MARTINA FELJA MARANGONI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 4.827,53 0,00 0,00 69.519,83 0,00 0,00 0,00 74.347,36
7221. RUFAT RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -3.843,54 0,00 8.583,49 69.593,55 0,00 0,00 0,00 74.333,50
7222. NIKOLA NAVRAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -13.500,10 0,00 13.640,09 74.188,24 0,00 0,00 0,00 74.328,23
7223. FATMIR DODES GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -145,85 74.439,74 0,00 0,00 0,00 74.293,89
7224. VERA PERDEDAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.229,82 0,00 0,00 0,00 74.229,82
7225. MAJA MILINA FLIGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 46.428,64 0,00 8.244,32 19.544,73 0,00 0,00 0,00 74.217,69
7226. IVAN KUZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 6.290,62 67.873,75 0,00 0,00 0,00 74.164,37
7227. ŠEFKA HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.153,45 0,00 0,00 0,00 74.153,45
7228. EDINA POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 20.704,20 0,00 141,03 48.857,99 0,00 4.432,12 0,00 74.135,34
7229. IVAN PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,76 0,00 97,35 74.025,42 0,00 0,00 0,00 74.122,01
7230. TANJA OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.099,11 0,00 0,00 0,00 74.099,11
7231. MARTINA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 29.394,30 0,00 4.289,78 40.400,72 0,00 0,00 0,00 74.084,80
7232. DARKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 74.064,40 0,00 0,00 0,00 0,00 74.064,40
7233. IVAN VEČERIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 12.474,14 0,00 27.482,51 34.100,02 0,00 0,00 0,00 74.056,67
7234. FILIP PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -1,36 0,00 0,00 73.990,92 0,00 0,00 0,00 73.989,56
7235. SRĐAN ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.942,45 0,00 0,00 0,00 73.942,45
7236. ZLATKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.936,26 0,00 0,00 0,00 73.936,26
7237. BRANISLAV PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 5.097,40 68.777,13 0,00 0,00 0,00 73.874,53
7238. MIRJANA ORLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.865,28 0,00 73.865,28
7239. KAHRIMAN SALIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 2.681,19 71.167,55 0,00 0,00 0,00 73.848,74
7240. ROBERT LUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.842,60 0,00 0,00 0,00 73.842,60
7241. ROSS VINCENT HUNT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.823,64 0,00 0,00 0,00 73.823,64
7242. MLAĐEN KRMINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.823,62 0,00 0,00 0,00 73.823,62
7243. MARIJA IVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.821,63 0,00 0,00 0,00 73.821,63
7244. NADA ČOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 SESVETE 0,00 0,00 0,00 73.808,37 0,00 0,00 0,00 73.808,37
7245. NIKŠA LUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 27.601,66 0,00 1.469,64 44.706,49 0,00 27,04 0,00 73.804,83
7246. ŽELJKA VICKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.768,00 0,00 0,00 0,00 73.768,00
7247. SANELA IBRIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 9.317,00 0,00 8.621,27 55.750,61 0,00 0,00 0,00 73.688,88
7248. REFIK MULAMEHMEDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 18.701,33 0,00 14.219,91 40.744,76 0,00 0,00 0,00 73.666,00
7249. NENAD ŠKONDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -361,08 74.013,16 0,00 0,00 0,00 73.652,08
7250. ZVONIMIR FRANJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 21.985,57 0,00 0,00 51.659,36 0,00 73.644,93
7251. MARTINA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB -0,01 0,00 28.789,97 44.838,41 0,00 0,00 0,00 73.628,37
7252. EDIN KEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 4.884,65 68.740,81 0,00 0,00 0,00 73.625,46
7253. MIRJANA ŠIMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.581,20 0,00 0,00 0,00 73.581,20
7254. DRAGANA BRNJAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 5.099,34 0,00 0,00 68.465,02 0,00 0,00 0,00 73.564,36
7255. ANKA KERHAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.538,38 0,00 0,00 0,00 73.538,38
7256. IVICA MALUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 KUPINEČKI KRALJEVEC -92,29 0,00 0,00 73.616,13 0,00 0,00 0,00 73.523,84
7257. SAŠA IVANČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 4.581,95 0,00 13.682,17 55.254,92 0,00 0,00 0,00 73.519,04
7258. JERKO RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.031,97 72.479,50 0,00 0,00 0,00 73.511,47
7259. DIJANA FURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 PARUŽEVINA -4.124,55 0,00 9.512,85 68.105,28 0,00 0,00 0,00 73.493,58
7260. NINA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.442,92 0,00 73.442,92
7261. KRUNOSLAV SEVEREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.427,14 0,00 0,00 0,00 73.427,14
7262. BOŽIDAR KRANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.426,60 0,00 0,00 0,00 73.426,60
7263. SILVIO BRUSINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 1.323,62 72.100,87 0,00 0,00 0,00 73.424,49
7264. MARIJO MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 56.670,54 0,00 -6,58 16.753,30 0,00 0,00 0,00 73.417,26
7265. GORDAN MOGULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.345,53 0,00 0,00 0,00 73.345,53
7266. NENAD BJELOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 3.817,41 69.524,77 0,00 0,00 0,00 73.342,18
7267. VLADIMIR-HRVOJE DŽAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.330,29 0,00 0,00 0,00 73.330,29
7268. MUHAMEDNEKI LUTVIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.302,24 0,00 0,00 0,00 73.302,24
7269. RADOJKA ĆIRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 1.189,86 72.111,07 0,00 0,00 0,00 73.300,93
7270. ZORAN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.287,47 0,00 0,00 0,00 73.287,47
7271. SILVIJA PRŠLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.285,28 0,00 73.285,28
7272. RIFET HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 BANOVIĆI 0,00 0,00 0,00 73.261,14 0,00 0,00 0,00 73.261,14
7273. SENKA TUTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 3.966,22 69.247,31 0,00 0,00 0,00 73.213,53
7274. ROBERT BIRKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 73.209,73 0,00 0,00 0,00 73.209,74
7275. ZLATA DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -1.694,51 0,00 -5.538,83 76.620,45 0,00 3.821,81 0,00 73.208,92
7276. STANISLAV SZABO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.151,64 0,00 0,00 0,00 73.151,64
7277. PETAR ČIŽMEŠIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 4.805,53 0,00 528,09 67.814,48 0,00 0,00 0,00 73.148,10
7278. DALIBOR BRLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -285,77 0,00 0,00 0,00 0,00 73.407,02 0,00 73.121,25
7279. IVANA VUKSAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 673,04 72.406,99 0,00 0,00 0,00 73.080,03
7280. MARIO ĆUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.079,27 0,00 0,00 0,00 73.079,27
7281. TOMISLAV PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -729,48 0,00 8.891,37 62.667,64 0,00 2.249,40 0,00 73.078,93
7282. KAMENKO JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.077,69 0,00 0,00 0,00 73.077,69
7283. MILAN BREKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.067,75 0,00 0,00 0,00 73.067,75
7284. VLADIMIR FRATRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 878,86 72.178,50 0,00 0,00 0,00 73.057,36
7285. DUBRAVKA PREKRATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.051,37 0,00 0,00 0,00 73.051,37
7286. MLADEN PETERLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.019,52 0,00 73.019,52
7287. IVAN DEKANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 4.994,19 0,00 14.380,42 53.639,50 0,00 0,00 0,00 73.014,11
7288. VINKO TRPUTEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 LIPNICA 0,00 0,00 294,58 72.677,22 0,00 0,00 0,00 72.971,80
7289. BISERKA PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 LUČKO 0,00 0,00 0,00 72.950,40 0,00 0,00 0,00 72.950,40
7290. SAŠA BEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 8.934,03 0,00 9.389,65 54.626,09 0,00 0,00 0,00 72.949,77
7291. IGOR MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 19.670,40 0,00 17.809,64 35.520,37 0,00 -94,09 0,00 72.906,32
7292. ROBERT ŠALAMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,94 0,00 969,63 71.913,11 0,00 0,00 0,00 72.883,68
7293. TOMISLAV LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.834,47 0,00 72.834,47
7294. ZLATKO BOŽINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.787,10 0,00 72.787,10
7295. JASON LANNING KROG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.775,61 0,00 0,00 0,00 72.775,61
7296. NASER TAHIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.771,15 0,00 0,00 0,00 72.771,15
7297. KREŠIMIR GRANCARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 771,19 0,00 0,00 71.967,10 0,00 72.738,29
7298. ZORAN DRAGAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.681,77 0,00 0,00 0,00 72.681,77
7299. DAVORKA NIKOLAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.674,88 0,00 72.674,88
7300. JOSIP ZAGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 7.011,87 0,00 5.388,26 60.272,18 0,00 0,00 0,00 72.672,31