OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7201. IVAN BUDISELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.949,75 0,00 0,00 0,00 74.949,75
7202. JASMINKA JURETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 GOLI BREG 0,00 0,00 0,00 74.931,86 0,00 0,00 0,00 74.931,86
7203. ALEN FRANJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 62.545,94 0,00 -8.322,17 5,26 0,00 0,00 20.656,80 74.885,83
7204. MARIJAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 3.071,77 71.773,37 0,00 0,00 0,00 74.845,14
7205. DARKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 74.835,81 0,00 0,00 0,00 0,00 74.835,81
7206. ZLATA DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -1.694,51 0,00 -5.538,83 78.153,99 0,00 3.898,30 0,00 74.818,95
7207. SANELA IBRIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 9.482,90 0,00 8.741,26 56.540,50 0,00 0,00 0,00 74.764,66
7208. IGOR MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 20.026,80 0,00 18.606,61 36.202,89 0,00 -94,09 0,00 74.742,21
7209. IVAN KUZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 6.329,46 68.359,86 0,00 0,00 0,00 74.689,32
7210. MIRJANA ORLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.677,59 0,00 74.677,59
7211. BRANISLAV PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 5.097,40 69.545,80 0,00 0,00 0,00 74.643,20
7212. SILVIO BRUSINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 1.343,48 73.269,89 0,00 0,00 0,00 74.613,37
7213. ZLATKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.578,42 0,00 0,00 0,00 74.578,42
7214. KAHRIMAN SALIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 2.683,64 71.860,57 0,00 0,00 0,00 74.544,21
7215. DIJANA FURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 PARUŽEVINA -4.124,55 0,00 9.651,43 68.972,85 0,00 0,00 0,00 74.499,73
7216. KAMENKO JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.478,64 0,00 0,00 0,00 74.478,64
7217. JERKO RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.045,08 73.430,89 0,00 0,00 0,00 74.475,97
7218. MIRJANA ŠIMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.471,59 0,00 0,00 0,00 74.471,59
7219. MARIJO MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 57.439,57 0,00 -6,58 16.990,67 0,00 0,00 0,00 74.423,66
7220. FILIP PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -1,36 0,00 0,00 74.413,82 0,00 0,00 0,00 74.412,46
7221. DALIBOR BRLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.412,26 0,00 74.412,26
7222. SAŠA IVANČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 4.639,25 0,00 13.838,42 55.929,63 0,00 0,00 0,00 74.407,30
7223. NINA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.401,24 0,00 74.401,24
7224. GORDAN MOGULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.395,18 0,00 0,00 0,00 74.395,18
7225. REFIK MULAMEHMEDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 18.880,74 0,00 14.312,94 41.135,76 0,00 0,00 0,00 74.329,44
7226. MARIJA IVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.311,64 0,00 0,00 0,00 74.311,64
7227. ŽELJKA VICKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.302,73 0,00 0,00 0,00 74.302,73
7228. EDIN KEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 4.929,96 69.338,14 0,00 0,00 0,00 74.268,10
7229. MLAĐEN KRMINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.231,38 0,00 0,00 0,00 74.231,38
7230. JOZO LAŽETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.209,01 0,00 0,00 0,00 74.209,01
7231. BISERKA PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 LUČKO 0,00 0,00 0,00 74.183,23 0,00 0,00 0,00 74.183,23
7232. ANKA KERHAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.161,78 0,00 0,00 0,00 74.161,78
7233. NENAD ŠKONDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -361,08 74.516,36 0,00 0,00 0,00 74.155,28
7234. JASON LANNING KROG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.137,40 0,00 0,00 0,00 74.137,40
7235. VLADIMIR FRATRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 891,73 73.237,40 0,00 0,00 0,00 74.129,13
7236. PETAR ČIŽMEŠIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 4.870,67 0,00 535,04 68.691,53 0,00 0,00 0,00 74.097,24
7237. TOMISLAV LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.063,76 0,00 74.063,76
7238. ZLATKO BOŽINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.063,13 0,00 74.063,13
7239. MUHAMEDNEKI LUTVIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.060,89 0,00 0,00 0,00 74.060,89
7240. FILIP BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.027,13 0,00 0,00 0,00 74.027,13
7241. ZORAN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.002,27 0,00 0,00 0,00 74.002,27
7242. SENKA TUTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 4.020,94 69.967,79 0,00 0,00 0,00 73.988,73
7243. MARIO ĆUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.972,59 0,00 0,00 0,00 73.972,59
7244. STJEPAN ŠOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 73.972,39 0,00 0,00 0,00 73.972,39
7245. MLADEN PETERLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.967,33 0,00 73.967,33
7246. KRUNOSLAV SEVEREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.959,16 0,00 0,00 0,00 73.959,16
7247. TOMISLAV MICELLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.912,60 0,00 0,00 0,00 73.912,60
7248. DARKO ŽUPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 281,87 0,00 -1.274,39 74.899,14 0,00 0,00 0,00 73.906,62
7249. BOŽIDAR KRANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.868,54 0,00 0,00 0,00 73.868,54
7250. IVANA VUKSAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 679,85 73.177,73 0,00 0,00 0,00 73.857,58
7251. DANIJEL KLEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.854,03 0,00 73.854,03
7252. IVAN DEKANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 5.045,35 0,00 14.541,61 54.223,82 0,00 0,00 0,00 73.810,78
7253. STANISLAV SZABO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.776,12 0,00 0,00 0,00 73.776,12
7254. ROBERT BIRKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 73.752,29 0,00 0,00 0,00 73.752,30
7255. RUŽICA KRNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 JESENOVEC 0,00 0,00 0,00 73.712,24 0,00 0,00 0,00 73.712,24
7256. ROBERT ŠALAMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,95 0,00 977,45 72.711,29 0,00 0,00 0,00 73.689,69
7257. RADOJKA ĆIRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 1.208,71 72.468,97 0,00 0,00 0,00 73.677,68
7258. NENAD BJELOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 3.817,41 69.859,35 0,00 0,00 0,00 73.676,76
7259. DUBRAVKA PREKRATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.653,94 0,00 0,00 0,00 73.653,94
7260. MILAN BREKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.645,91 0,00 0,00 0,00 73.645,91
7261. JOSIP ZAGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 7.109,01 0,00 5.457,88 61.036,19 0,00 0,00 0,00 73.603,08
7262. ELVIS BOKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 25.254,28 0,00 9.865,32 38.480,47 0,00 0,00 0,00 73.600,07
7263. MATO ĆATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.599,45 0,00 73.599,45
7264. DAVORKA NIKOLAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.599,14 0,00 73.599,14
7265. ANTE PEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -284,54 73.881,94 0,00 0,00 0,00 73.597,40
7266. TAJANA MARKAČ-GRKINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 6.998,29 0,00 -198,71 66.784,05 0,00 0,00 0,00 73.583,63
7267. HRVOJE PEKVARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 22.966,35 0,00 1.427,98 49.151,28 0,00 0,00 0,00 73.545,61
7268. ZORAN DRAGAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.540,65 0,00 0,00 0,00 73.540,65
7269. MARTINA FELJA MARANGONI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 4.877,31 0,00 0,00 68.629,84 0,00 0,00 0,00 73.507,15
7270. KRUNOSLAV RAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -1.554,04 0,00 4.626,53 70.428,96 0,00 0,00 0,00 73.501,45
7271. DAMIR GALJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 7.689,40 0,00 -6.506,03 7.247,79 0,00 65.047,62 0,00 73.478,78
7272. RENATO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.407,97 0,00 0,00 0,00 73.407,97
7273. NATAŠA ŠUĆUROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.395,04 0,00 0,00 0,00 73.395,04
7274. BAŠKIM RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 3.731,22 69.661,43 0,00 0,00 0,00 73.392,65
7275. RENATO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.360,39 0,00 73.360,39
7276. MARKO LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.330,92 0,00 0,00 0,00 73.330,92
7277. BRANKO KOPJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.274,12 0,00 73.274,12
7278. NASER TAHIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.229,98 0,00 0,00 0,00 73.229,98
7279. JUSUF HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.201,18 0,00 73.201,18
7280. DENIS DILBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 6.055,43 0,00 25.686,05 41.431,49 0,00 0,00 0,00 73.172,97
7281. ZLATKO ĐOLAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 4.273,00 0,00 1.085,24 67.787,05 0,00 0,00 0,00 73.145,29
7282. TOMO JAKOPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 11.874,42 0,00 57.966,44 3.291,91 0,00 0,00 0,00 73.132,77
7283. MIRKO PERAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.085,00 0,00 73.085,00
7284. DAVOR NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -6.098,25 0,00 17.497,14 61.662,12 0,00 0,00 0,00 73.061,01
7285. ĐURĐICA ORAČ-ŠUKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 BLAGUŠA 0,00 0,00 0,00 73.051,46 0,00 0,00 0,00 73.051,46
7286. NENAD KLEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 588,32 57.329,58 0,00 15.058,56 0,00 72.976,46
7287. NADA BOŠČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 8.242,03 64.724,08 0,00 0,00 0,00 72.966,11
7288. TOMISLAV BOŽOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -265,67 73.190,60 0,00 0,00 0,00 72.924,93
7289. DANICA SLUNJSKI-MEIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.916,20 0,00 72.916,20
7290. BRANIMIR GLOBEVNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.902,06 0,00 0,00 0,00 72.902,06
7291. VEDRAN MUJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.878,14 0,00 0,00 0,00 72.878,14
7292. SLAVKO BJELOGRAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 72.842,40 0,00 0,00 0,00 0,00 72.842,40
7293. BERISLAV TONČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.775,60 0,00 0,00 0,00 72.775,60
7294. ĐORĐE OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 45.192,57 0,00 -618,54 25.954,13 0,00 2.246,24 0,00 72.774,40
7295. JULIA SHCHEGOLKOVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 NEP 0,00 0,00 0,00 72.767,32 0,00 0,00 0,00 72.767,32
7296. ASIM KUBURAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.763,70 0,00 72.763,70
7297. INES KORDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 -1.350,75 74.112,22 0,00 0,00 0,00 72.761,47
7298. DEJAN FIŠTER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 12.919,74 0,00 -224,38 60.060,30 0,00 0,00 0,00 72.755,66
7299. STJEPAN MUNDJER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 0,00 72.730,09 0,00 0,00 0,00 72.730,09
7300. IVAN PEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 60.112,63 0,00 -10.985,25 23.560,29 0,00 0,00 0,00 72.687,67