OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7201. VENO VUZEM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 9.968,57 63.297,83 0,00 0,00 0,00 73.266,40
7202. DAVOR MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 3.482,98 69.769,38 0,00 0,00 0,00 73.252,36
7203. DAVORKA NIKOLAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.202,93 0,00 73.202,93
7204. IVAN BARTULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 12.833,22 60.368,95 0,00 0,00 0,00 73.202,17
7205. BERISLAV TONČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -27,17 73.138,94 0,00 0,00 0,00 73.111,77
7206. IVICA TAČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -32.403,81 0,00 -4.989,65 110.453,61 0,00 0,00 0,00 73.060,15
7207. ELIZABETA ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 656,60 72.342,25 0,00 0,00 0,00 72.998,85
7208. VELI OLLURI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.991,81 0,00 0,00 0,00 72.991,81
7209. GABRIEL MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.976,11 0,00 0,00 0,00 72.976,11
7210. ŠTEFICA MRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 72.920,79 0,00 0,00 0,00 72.920,79
7211. KLARICA KERIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 72.920,79 0,00 0,00 0,00 72.920,79
7212. STJEPAN MRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 72.920,79 0,00 0,00 0,00 72.920,79
7213. ESTER KAPETANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.907,69 0,00 0,00 0,00 72.907,69
7214. LJUBIMKA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,58 72.890,49 0,00 0,00 0,00 72.891,07
7215. IKSAN KAJKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.891,00 0,00 0,00 0,00 72.891,00
7216. JELENA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.884,65 0,00 0,00 0,00 72.884,65
7217. DRITON BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 489,95 72.387,60 0,00 0,00 0,00 72.877,55
7218. DANIJEL BLAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 POPOVEC 8.322,51 0,00 0,00 64.531,42 0,00 0,00 0,00 72.853,93
7219. VINKO VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 35.224,72 0,00 37.628,95 0,00 72.853,67
7220. MELITA KARLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ODRANSKI OBREŽ 25,24 0,00 19.108,70 53.684,78 0,00 0,00 0,00 72.818,72
7221. LEON TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 72.790,78 0,00 0,00 72.790,78
7222. LIDIJA BUTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 43.144,36 0,00 16.550,96 13.083,50 0,00 0,00 0,00 72.778,82
7223. MARKIZA GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.735,05 0,00 0,00 0,00 72.735,05
7224. BORIS SMODILA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.709,54 0,00 72.709,54
7225. VESNA HANDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.695,30 0,00 72.695,30
7226. IVICA MALUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 KUPINEČKI KRALJEVEC -92,29 0,00 0,00 72.773,25 0,00 0,00 0,00 72.680,96
7227. MARTINA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB -0,01 0,00 26.325,77 46.329,51 0,00 0,00 0,00 72.655,27
7228. JOSIP DŽALTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 0,00 0,00 0,00 27.128,24 0,00 45.494,30 0,00 72.622,54
7229. MARIJA ŽUPANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -0,93 0,00 539,03 72.073,00 0,00 0,00 0,00 72.611,10
7230. DENNY SARK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.606,90 0,00 72.606,90
7231. NENAD ČIŽMEŠIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 72.572,92 0,00 0,00 0,00 72.572,92
7232. ANTON KABASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 10.097,88 0,00 50.815,49 11.641,32 0,00 0,00 0,00 72.554,69
7233. MIROSLAV AKRAPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 7.539,66 0,00 0,00 64.990,63 0,00 0,00 0,00 72.530,29
7234. BERNARD SKUZIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.451,82 0,00 0,00 0,00 72.451,82
7235. IVO ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 0,00 0,00 0,00 72.449,97 0,00 0,00 0,00 72.449,97
7236. DUŠAN RAŠETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.416,38 0,00 0,00 0,00 72.416,38
7237. JOZSEF GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 72.412,58 0,00 0,00 0,00 72.412,58
7238. MARIO ĆUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.410,22 0,00 0,00 0,00 72.410,22
7239. IVANA KLAUSER HEMULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.400,88 0,00 72.400,88
7240. KRISTIJAN UKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 15.050,04 0,00 19.000,06 38.367,37 0,00 -70,26 0,00 72.347,21
7241. SAFET MUSTAFAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 26.648,29 0,00 0,00 45.664,20 0,00 72.312,49
7242. JOSIP MANDIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.288,47 0,00 72.288,47
7243. KORNELIJA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 18.580,82 53.664,08 0,00 0,00 0,00 72.244,90
7244. SUZANA DMITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 87,27 2.073,10 -0,98 51.723,77 0,00 18.322,66 0,00 72.205,82
7245. TANJA-JOSIPA ČEŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 DONJI DRAGONOŽEC 0,00 0,00 -728,50 72.931,41 0,00 0,00 0,00 72.202,91
7246. IVICA ŠTEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.200,70 0,00 72.200,70
7247. JOSIP ĆARAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 1.146,95 0,00 606,93 70.421,60 0,00 0,00 0,00 72.175,48
7248. SNJEŽANA DAVIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 BUZIN 53.701,24 0,00 731,76 17.721,27 0,00 0,00 0,00 72.154,27
7249. RANKO VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 72.147,13 0,00 0,00 0,00 0,00 72.147,13
7250. ZDRAVKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 1.896,37 70.229,23 0,00 0,00 0,00 72.125,60
7251. BEGZADA CVITANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.115,78 0,00 0,00 0,00 72.115,78
7252. DARKO HODAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -187,00 0,00 0,00 49.502,66 0,00 22.796,92 0,00 72.112,58
7253. JAVORKA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 25.802,35 46.295,12 0,00 0,00 0,00 72.097,47
7254. VINKO TRPUTEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 LIPNICA 0,00 0,00 294,58 71.795,77 0,00 0,00 0,00 72.090,35
7255. MARIO GVOZDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 30.811,41 0,00 749,28 40.544,27 0,00 -17,00 0,00 72.087,96
7256. MAJA TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 33.844,52 0,00 5.950,81 32.261,45 0,00 0,00 0,00 72.056,78
7257. NADA CANJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.034,17 0,00 72.034,17
7258. STELLA PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 BUZIN 6.898,61 0,00 9.053,94 56.064,11 0,00 0,00 0,00 72.016,66
7259. IVANKA GRČINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 1.188,11 0,00 0,00 70.820,41 0,00 0,00 0,00 72.008,52
7260. BETA SIMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 1.562,89 70.444,35 0,00 0,00 0,00 72.007,24
7261. MARIJANA PEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.923,66 0,00 0,00 0,00 71.923,66
7262. FILIP MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.915,65 0,00 0,00 0,00 71.915,65
7263. CHONGJUN ZHANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.913,14 0,00 0,00 0,00 71.913,14
7264. TANINA GEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.537,88 70.371,46 0,00 0,00 0,00 71.909,34
7265. RIKARD ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 12.243,21 59.657,99 0,00 0,00 0,00 71.901,20
7266. ANDREJA CVETANOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.891,34 0,00 0,00 0,00 71.891,34
7267. ROMANA HULJEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.875,59 0,00 0,00 0,00 71.875,59
7268. VESNA AMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.850,79 0,00 0,00 0,00 71.850,79
7269. ERKAZ BJELAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.846,97 0,00 0,00 0,00 71.846,97
7270. DRAŽEN MATIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 549,96 71.294,54 0,00 0,00 0,00 71.844,50
7271. DUBRAVKA SURJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.842,71 0,00 0,00 0,00 71.842,71
7272. BISERKA PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 LUČKO 0,00 0,00 0,00 71.834,73 0,00 0,00 0,00 71.834,73
7273. ANTE PEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -284,54 72.110,16 0,00 0,00 0,00 71.825,62
7274. ZEHRA GAGULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.721,23 0,00 71.721,23
7275. BARBARA DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 9.467,93 62.247,23 0,00 0,00 0,00 71.715,16
7276. JAKOV ŠIMUNAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 16.374,90 0,00 2.987,48 52.331,58 0,00 0,00 0,00 71.693,96
7277. VIŠNJA ČAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.674,56 0,00 71.674,56
7278. ŽELJKO TOMLJENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.666,48 0,00 0,00 0,00 71.666,48
7279. LUKA ASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.610,02 0,00 0,00 0,00 71.610,02
7280. BRUNO CVJETIČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.608,22 0,00 71.608,22
7281. IRENA KOCEN GOLDBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 3.372,22 68.230,33 0,00 0,00 0,00 71.602,55
7282. DUŠANKA ILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 23.798,08 0,00 4.926,25 42.822,55 0,00 0,00 0,00 71.546,88
7283. MARK PELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 9.795,69 61.750,30 0,00 0,00 0,00 71.545,99
7284. PAVAO JURLINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 37.086,38 0,00 2.412,71 32.038,52 0,00 0,00 0,00 71.537,61
7285. MARIJA LUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.508,66 0,00 0,00 0,00 71.508,66
7286. SLOBODAN BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.467,13 0,00 71.467,13
7287. KREŠIMIR GRANCARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 795,93 0,00 0,00 70.622,46 0,00 71.418,39
7288. ZDRAVKO PAŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.365,21 0,00 0,00 0,00 71.365,21
7289. GORDANA NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 17.125,56 0,00 39.889,16 14.311,58 0,00 0,00 0,00 71.326,30
7290. KSENIJA FRIGO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 0,02 71.321,27 0,00 0,00 0,00 71.321,29
7291. IZMIT EJUPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.301,84 0,00 0,00 0,00 71.301,84
7292. OTO TOMAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.297,08 0,00 71.297,08
7293. NIKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.611,04 663,48 0,00 0,00 71.274,52
7294. BOJAN GREGOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 123,45 8.399,99 0,00 62.728,61 0,00 71.252,05
7295. IVA ČUIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.232,82 0,00 0,00 0,00 71.232,82
7296. PETAR MILOLOŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 6.413,81 0,00 12.182,00 52.592,30 0,00 0,00 0,00 71.188,11
7297. IGOR PETANJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 3.095,44 68.085,79 0,00 0,00 0,00 71.181,23
7298. LJUPKA ČABRAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ĐURĐEKOVEC 46.807,52 0,00 1.535,04 22.822,59 0,00 0,00 0,00 71.165,15
7299. IGOR MEŠTROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -3,12 71.165,78 0,00 0,00 0,00 71.162,66
7300. IVO MARINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB -2.727,48 0,00 0,00 46.901,20 0,00 26.987,53 0,00 71.161,25