OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
7201. TATJANA ZOBENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.758,36 0,00 0,00 19.758,36
7202. MICHAEL JOHN ANGUS HEDDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.747,52 0,00 0,00 0,00 0,00 19.747,52
7203. VLADO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -2.442,99 0,00 22.184,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.741,20
7204. AMIR ALIHODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -1.115,93 20.847,45 0,00 0,00 0,00 0,00 19.731,52
7205. DUŠKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.716,29 0,00 0,00 19.716,29
7206. ĐULIJA GUŠANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.708,45 0,00 0,00 19.708,45
7207. LOVRO ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 19.702,81 0,00 0,00 0,00 19.702,81
7208. MIRSADA ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.702,26 0,00 0,00 0,00 0,00 19.702,26
7209. JOZO KODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -326,71 20.010,65 0,00 0,00 0,00 0,00 19.683,94
7210. NEDELJKO PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -0,01 0,00 17.058,33 2.621,46 0,00 0,00 0,00 0,00 19.679,78
7211. STANA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 399,95 0,00 19.271,96 0,00 0,00 0,00 0,00 19.671,91
7212. ŽIVKO KRIŽANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 2.851,35 16.812,22 0,00 0,00 0,00 0,00 19.663,57
7213. DAVOR ŠTENGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.659,46 0,00 0,00 19.659,46
7214. BLAŽENKA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 HUSINO 0,00 0,00 0,00 19.642,13 0,00 0,00 0,00 0,00 19.642,13
7215. BRUNO KOBEŠĆAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -2.227,02 21.859,28 0,00 0,00 0,00 0,00 19.632,26
7216. STJEPAN ČUTURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.621,59 0,00 0,00 19.621,59
7217. BORISLAV PRANJKOVIĆ-KOVAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.619,99 0,00 0,00 19.619,99
7218. VICKO LALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.619,62 0,00 0,00 19.619,62
7219. LIDIJA ĆORLUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.619,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.619,01
7220. MIHOVIL TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,01 19.611,58 0,00 0,00 0,00 0,00 19.611,59
7221. ZLATKO TARODI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 421,83 12.887,97 0,00 6.288,43 0,00 0,00 19.598,23
7222. BLAŽENKA VUKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 19.594,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.594,36
7223. ANTONIO GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 -323,00 745,89 19.162,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19.585,50
7224. NESIBA AŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 4.561,06 15.017,02 0,00 0,00 0,00 0,00 19.578,08
7225. NIKOLA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 452,47 0,00 16.540,65 2.583,94 0,00 0,00 0,00 0,00 19.577,06
7226. MAJA KATRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.575,23 0,00 0,00 19.575,23
7227. JASNA GUGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 3.111,27 16.460,45 0,00 0,00 0,00 0,00 19.571,72
7228. JOSIP LOVRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 GORANEC -8.075,14 0,00 965,32 26.605,53 74,14 0,00 0,00 0,00 19.569,85
7229. IVAN JANTOL-ĐURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.568,80 0,00 0,00 19.568,80
7230. IGOR PRIŽMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.565,81 0,00 0,00 19.565,81
7231. SRĐAN MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 7.044,51 12.514,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.559,01
7232. GORAN ZRILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.557,07 0,00 0,00 0,00 0,00 19.557,07
7233. ŠEFIK OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.553,26 0,00 0,00 0,00 0,00 19.553,26
7234. ROBERT ŽUPANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 3.076,87 16.473,18 0,00 0,00 0,00 0,00 19.550,05
7235. MARINO KUHARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 19.543,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.543,54
7236. KRUNOSLAV BELIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -1,54 0,00 6.977,44 12.565,46 0,00 0,00 0,00 0,00 19.541,36
7237. IVAN VUGRINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ŠIMUNČEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.536,85 0,00 0,00 19.536,85
7238. BRANKO PUCKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.531,51 0,00 0,00 19.531,51
7239. KLARA CEBIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1930 BUZIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.528,38 0,00 0,00 19.528,38
7240. IVAN SEKOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,61 0,00 10.918,56 8.605,78 0,00 0,00 0,00 0,00 19.524,95
7241. SREĆKO BERC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 19.521,06 0,00 0,00 -0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 19.520,62
7242. STIPO BELJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.513,01 0,00 0,00 19.513,01
7243. MARKO MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.504,10 0,00 0,00 0,00 0,00 19.504,10
7244. KRUNO SLIVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.498,02 0,00 0,00 0,00 0,00 19.498,02
7245. IVAN BIĆANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 19.490,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.490,31
7246. JADRANKA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 7.491,86 0,00 2.863,84 9.109,14 0,00 0,00 0,00 0,00 19.464,84
7247. IVANA POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.461,16 0,00 0,00 19.461,16
7248. VESNA VRBANOVIĆ JANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.460,54 0,00 0,00 19.460,54
7249. ANA SRUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1918 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.450,44 0,00 0,00 19.450,44
7250. ALEN POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.449,60 0,00 0,00 19.449,60
7251. KJIRE RISTOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.445,38 0,00 0,00 19.445,38
7252. VOJISLAV MIJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 19.444,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.444,85
7253. KRISTINA LANDIKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -221,63 0,00 18.600,07 292,15 0,00 772,08 0,00 0,00 19.442,67
7254. ADEM ZEČIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 2.467,45 16.965,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.432,95
7255. MARIJANA ŠPOLJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.429,21 0,00 0,00 19.429,21
7256. MARIJA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.427,69 0,00 0,00 0,00 0,00 19.427,69
7257. ZDRAVKO CENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 1.332,32 18.087,02 0,00 0,00 0,00 0,00 19.419,34
7258. SHENGJULJ MASHIKJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.411,98 0,00 0,00 0,00 0,00 19.411,98
7259. MILEVA TRBOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1929 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.408,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.408,01
7260. MARKO MAHMET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.401,66 0,00 0,00 19.401,66
7261. MILE ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 1.690,24 17.704,66 0,00 0,00 0,00 0,00 19.394,90
7262. STIPO BRZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.391,77 0,00 0,00 0,00 0,00 19.391,77
7263. EDIN PEHADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.388,00
7264. FRANO MIJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.387,40 0,00 0,00 19.387,40
7265. GUIDO D ANTONIO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.387,15 0,00 0,00 0,00 0,00 19.387,15
7266. KRISTINA VRBANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 49,07 19.337,32 0,00 0,00 0,00 0,00 19.386,39
7267. GORDANA MEZE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.376,75 0,00 0,00 19.376,75
7268. IGOR TROHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 19.370,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.370,31
7269. ŽELJKO BERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.356,40 0,00 0,00 0,00 0,00 19.356,40
7270. SADETA HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.349,73 0,00 0,00 0,00 0,00 19.349,73
7271. KEMAL HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.324,63 0,00 0,00 0,00 0,00 19.324,63
7272. IVO MATANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 19.319,51 0,00 0,00 0,00 0,00 19.319,51
7273. DAJANA JAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 -1.254,28 20.561,53 0,00 0,00 0,00 0,00 19.307,25
7274. DRAŽEN ŽUSTRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -1.092,40 20.397,58 0,00 0,00 0,00 0,00 19.305,18
7275. SNEZANA PETROVIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.301,18 0,00 0,00 0,00 0,00 19.301,18
7276. MAGDALENA-MARY EREIZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.294,35 0,00 0,00 19.294,35
7277. VALERIANA JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.277,10 0,00 0,00 0,00 0,00 19.277,10
7278. VLADO MILKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 7.354,59 0,00 8.695,53 3.226,05 0,00 0,00 0,00 0,00 19.276,17
7279. ZORAN MARINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.047,41 0,00 4.225,96 0,00 0,00 19.273,37
7280. BORIS RUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.270,91 0,00 0,00 19.270,91
7281. ALIJE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.269,34 0,00 0,00 0,00 0,00 19.269,34
7282. NIKOLA ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.265,33 0,00 0,00 0,00 0,00 19.265,33
7283. VEDRAN KLJAKOVIĆ-GAŠPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.212,11 0,00 26,72 0,00 0,00 19.238,83
7284. MILICA TREMPETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 VUGROVEC DONJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.229,51 0,00 0,00 19.229,51
7285. BRANDON SEGAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.219,35 0,00 0,00 0,00 0,00 19.219,35
7286. JASMINA VUČETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 19.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.212,00
7287. MELISA BURDALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.210,73 0,00 0,00 0,00 0,00 19.210,73
7288. VEDRANA JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 19.209,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.209,69
7289. BRUNO BAJEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.199,11 0,00 0,00 19.199,11
7290. RAMIZ ŠESTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.190,69 0,00 0,00 0,00 0,00 19.190,69
7291. ELVIN FERIZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.183,57 0,00 0,00 0,00 0,00 19.183,57
7292. IMBRIJA KAMBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 GORNO 0,00 0,00 0,00 19.175,12 0,00 0,00 0,00 0,00 19.175,12
7293. SILVIO VOJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 1.995,08 17.177,32 0,00 0,00 0,00 0,00 19.172,40
7294. ANTE PINJUH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ŠIROKI BRIJEG 0,00 0,00 0,00 19.171,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19.171,99
7295. SVEN MALOGORSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.164,47 0,00 0,00 0,00 0,00 19.164,47
7296. LANA ČENGIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.164,35 0,00 0,00 19.164,35
7297. JOSIPA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.162,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19.162,61
7298. PAVLE ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.147,07 0,00 0,00 0,00 0,00 19.147,07
7299. FERIZATE VELIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.146,81 0,00 0,00 0,00 0,00 19.146,81
7300. ZLATKO LULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 9.007,60 10.129,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.136,61