OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
7201. ALBERT DEMA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.587,70 0,00 0,00 0,00 0,00 18.587,70
7202. NADAL FAZLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,21 18.582,88 0,00 0,00 0,00 0,00 18.583,09
7203. SONJA KANIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -507,29 0,00 6.875,24 12.209,93 0,00 0,00 0,00 0,00 18.577,88
7204. NATAŠA GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -105,92 0,00 938,02 17.744,63 0,00 0,00 0,00 0,00 18.576,73
7205. ZLATKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 495,71 18.066,64 0,00 0,00 0,00 0,00 18.562,35
7206. ANTE ŽUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 6.410,37 0,00 10.196,92 1.951,69 0,00 0,00 0,00 0,00 18.558,98
7207. MARIJANA JERGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 18.551,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.551,87
7208. DANIEL HRSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.550,25 0,00 0,00 0,00 18.550,25
7209. VJERA VLAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 18.545,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.545,48
7210. LUDOVIC BARCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.527,90 0,00 0,00 0,00 0,00 18.527,90
7211. MARTINA ŠIVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.504,65 0,00 0,00 0,00 0,00 18.504,65
7212. DAMIR BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.501,45 0,00 0,00 0,00 0,00 18.501,45
7213. ČEŠKO MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 18.700,75 -213,35 0,00 0,00 0,00 0,00 18.487,40
7214. MARIJA ŠKUNDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.480,66 0,00 0,00 18.480,66
7215. RADOVANA VESELJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.479,11 0,00 0,00 18.479,11
7216. FAHRIJE SYLKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.472,93 0,00 0,00 0,00 0,00 18.472,93
7217. SLAVKO MILKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.446,25 0,00 0,00 0,00 18.446,25
7218. PETAR RAJIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.436,84 0,00 0,00 18.436,84
7219. ĐONI KAJTAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 5.562,05 12.868,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.430,31
7220. ZDENKA STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 18.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.423,00
7221. JOSIP FLUKSI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 18.421,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.421,45
7222. DRAŽEN JAKUPANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.416,05 0,00 0,00 18.416,05
7223. DAMIR POLUTRANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -173,87 18.581,87 0,00 0,00 0,00 0,00 18.408,00
7224. KATARINA BLAŽINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -11.150,33 0,00 14.349,88 15.203,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.402,81
7225. DIANA VUZEM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.400,69 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,69
7226. LAZO BERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.395,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.395,26
7227. DALIBOR HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.392,49 0,00 0,00 18.392,49
7228. ĐURO SIROGLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 1.709,70 16.672,25 0,00 0,00 0,00 0,00 18.381,95
7229. DARIO MARKOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.377,93 0,00 0,00 18.377,93
7230. IVAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.371,22 0,00 0,00 18.371,22
7231. RUŽICA MARENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.370,78 0,00 0,00 18.370,78
7232. RENATE SCHUBERT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 631,59 24.669,46 0,00 -6.940,18 0,00 0,00 18.360,87
7233. RADOJKO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 18.339,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.339,38
7234. PETAR ŠULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.334,88 0,00 0,00 18.334,88
7235. ELVISA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.290,72 0,00 0,00 0,00 0,00 18.290,72
7236. MLADEN RAFAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.284,28 0,00 0,00 0,00 0,00 18.284,28
7237. JOSIP TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 9.319,72 8.961,31 0,00 0,00 0,00 0,00 18.281,03
7238. JADRANKA JELENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 6.589,09 0,00 2.227,59 9.458,08 0,00 0,00 0,00 0,00 18.274,76
7239. MIROSLAV TIKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.274,44 0,00 0,00 0,00 0,00 18.274,44
7240. DOMAGOJ JAKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.253,82 0,00 0,00 18.253,82
7241. SEAD MEMEDOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.250,42 0,00 0,00 0,00 0,00 18.250,42
7242. MLADEN KOJUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -814,52 0,00 0,00 -578,56 0,00 19.634,62 0,00 0,00 18.241,54
7243. MERILDA ASAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.241,44 0,00 0,00 0,00 0,00 18.241,44
7244. MIRELA RAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 18.239,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.239,34
7245. DANIJELA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.225,39 0,00 0,00 18.225,39
7246. OSMAN ĆUFTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.211,23 0,00 0,00 18.211,23
7247. JULANDA AUGUSTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HOLOWAYSBEACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.199,45 0,00 0,00 18.199,45
7248. JOZO KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 683,52 0,00 13.821,76 3.691,21 0,00 0,00 0,00 0,00 18.196,49
7249. SLAVKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.195,10 0,00 0,00 18.195,10
7250. MARKO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.194,12 0,00 0,00 18.194,12
7251. IVAN HARTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 1.058,24 0,00 17.130,78 0,00 0,00 18.189,02
7252. JASMIN SELMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.177,76 0,00 0,00 0,00 0,00 18.177,76
7253. ZLATKO ŠIMIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -2.774,22 20.918,27 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 18.144,03
7254. SILVIO MATANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 18.930,91 -792,55 0,00 0,00 0,00 0,00 18.138,36
7255. IVO SIROVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 GORANEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.132,13 0,00 0,00 18.132,13
7256. ANICA MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.116,00
7257. SNJEŽANA ŠVIGIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.112,29 0,00 0,00 18.112,29
7258. FATIME BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.111,59 0,00 0,00 0,00 0,00 18.111,59
7259. MARIJA KERNULC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.105,52 0,00 0,00 18.105,52
7260. VALJBONA EMURLAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.103,29 0,00 0,00 0,00 0,00 18.103,29
7261. DEJAN PAVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.101,70 0,00 0,00 18.101,70
7262. ANTE PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.098,65 0,00 0,00 18.098,65
7263. ŽELJKA ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.096,90 0,00 0,00 0,00 0,00 18.096,90
7264. JASNICA BAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.090,03 0,00 0,00 18.090,03
7265. ČEDOMIR TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -2.372,34 0,00 20.453,99 0,00 0,00 18.081,65
7266. ROBERT POTUROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 10.792,76 0,00 886,94 6.401,81 0,00 0,00 0,00 0,00 18.081,51
7267. IVA MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.049,41 0,00 0,00 0,00 0,00 18.049,41
7268. SENJA JAKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.045,42 0,00 0,00 0,00 0,00 18.045,42
7269. EKREM MULAHASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.030,58 0,00 0,00 0,00 0,00 18.030,58
7270. DANIJEL ZLATAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 18.021,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.021,97
7271. NIKO RAIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 18.021,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.021,40
7272. ISMETA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.994,94 0,00 0,00 17.994,94
7273. SEBINA NANIĆ ČORAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.994,18 0,00 0,00 17.994,18
7274. IVAN GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.983,84 0,00 0,00 0,00 0,00 17.983,84
7275. MIRICA ZELJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.976,33 0,00 0,00 17.976,33
7276. DARKO MARINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 17.970,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.970,62
7277. MARIJA CVITAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.968,33 0,00 0,00 17.968,33
7278. DRAŽEN VEZMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.967,55 0,00 0,00 0,00 0,00 17.967,55
7279. MARKO STIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -438,78 18.397,13 0,00 0,00 0,00 0,00 17.958,35
7280. LIDIJA BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.957,45 0,00 0,00 17.957,45
7281. MISLAV MARIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 6.180,72 0,00 0,00 11.775,45 0,00 0,00 17.956,17
7282. LJERKA PLEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.954,97 0,00 0,00 17.954,97
7283. BRANKICA POLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.953,85 0,00 0,00 0,00 0,00 17.953,85
7284. IVAN BUBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 17.949,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.949,96
7285. MARIJA MARKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 LUČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.948,68 0,00 0,00 17.948,68
7286. IVO MEKIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.943,71 0,00 0,00 17.943,71
7287. ANKICA MEKIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.943,71 0,00 0,00 17.943,71
7288. IRENA RAJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.933,45 0,00 0,00 17.933,45
7289. DEJAN ČABRAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB -17,66 0,00 3.585,87 14.364,10 0,00 0,00 0,00 0,00 17.932,31
7290. IVAN ŠILIPETAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.930,72 0,00 0,00 17.930,72
7291. IVAN GARVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -394,40 0,00 0,00 0,00 18.322,79 17.928,39
7292. ĐORĐE AGBABA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 17.927,28 0,00 0,00 0,00 17.927,28
7293. ANA-MARIJA PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 17.925,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.925,21
7294. TATJANA MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.995,59 14.888,93 0,00 37,65 0,00 0,00 17.922,17
7295. SANDRO TRBOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.911,65 0,00 0,00 17.911,65
7296. BELINDA MUSULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.860,88 16.043,70 0,00 0,00 0,00 0,00 17.904,58
7297. BRANKICA BUBANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.897,86 0,00 0,00 17.897,86
7298. BOŽIDAR ALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 17.895,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.895,76
7299. MATO TOPALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 3.077,10 14.809,67 0,00 0,00 0,00 0,00 17.886,77
7300. DAVOR ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -11.004,52 0,00 -755,20 29.638,50 0,00 0,00 0,00 0,00 17.878,78