OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7201. LUKA PARAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.302,22 0,00 77.302,22
7202. STJEPAN BOLFAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 79.840,50 0,00 -2.548,02 0,00 77.292,48
7203. TORI PAUNOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.282,61 0,00 0,00 0,00 77.282,61
7204. ZIJAD ŠAĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.257,90 0,00 0,00 0,00 77.257,90
7205. MIRKO FUMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -197,78 77.370,52 0,00 0,00 0,00 77.172,74
7206. ANKICA BLAŽINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 638,74 76.532,39 0,00 0,00 0,00 77.171,13
7207. LJILJANA RENDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 10.106,09 0,00 58.752,90 8.299,13 0,00 0,00 0,00 77.158,12
7208. STEFAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 0,00 77.157,41 0,00 0,00 0,00 77.157,41
7209. MARCELA GREGOROVIĆ ŠEHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 23.178,19 53.971,62 0,00 0,00 0,00 77.149,81
7210. MARIJO JELENEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 63.536,29 0,00 0,00 13.557,31 0,00 0,00 0,00 77.093,60
7211. JERKO ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 75.180,08 0,00 1.861,29 0,00 77.041,37
7212. EDUARD MUZLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 5.520,18 0,00 2.845,29 68.653,43 0,00 0,00 0,00 77.018,90
7213. JASMIN ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.006,25 0,00 0,00 0,00 77.006,25
7214. JADRANKA TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 -80,00 -16,06 -95,63 0,00 77.183,03 0,00 76.991,34
7215. ANTO IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 389,68 76.588,35 0,00 0,00 0,00 76.978,03
7216. JOSIP JAGARINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.956,28 0,00 0,00 0,00 76.956,28
7217. ANTUN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 3.828,25 59.129,48 13.923,58 0,00 0,00 76.881,31
7218. TONICA RAJH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.826,44 0,00 0,00 0,00 76.826,44
7219. SNJEŽANA JURLINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 72.321,17 0,00 0,00 4.467,46 0,00 76.788,63
7220. MILAN ŠIPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 76.769,79 0,00 0,00 0,00 0,00 76.769,79
7221. KRISTIJAN MAJCANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 30.387,50 0,00 10.302,26 36.033,90 0,00 0,00 0,00 76.723,66
7222. IVAN KUREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.711,14 0,00 0,00 0,00 76.711,14
7223. MARTINA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.702,27 0,00 0,00 0,00 76.702,27
7224. ZORAN RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 21.840,34 0,00 6.438,39 48.419,47 0,00 0,00 0,00 76.698,20
7225. MIRKO GAĆEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 -0,58 76.673,12 0,00 0,00 0,00 76.672,54
7226. DRAGANA BRNJAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 4.903,66 0,00 0,00 71.764,44 0,00 0,00 0,00 76.668,10
7227. BLANKA GOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 LUČKO 0,00 0,00 0,00 76.633,67 0,00 0,00 0,00 76.633,67
7228. DRAGO MAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.616,90 0,00 76.616,90
7229. KRISTINA BENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.610,66 0,00 0,00 0,00 76.610,66
7230. VLADO KOLENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 PREPUŠTOVEC 0,00 0,00 0,00 76.509,18 0,00 0,00 0,00 76.509,18
7231. LESLIE KAYE ŠULENTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.484,23 0,00 76.484,23
7232. GORAN ĐUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 21.386,75 0,00 30.137,03 24.913,97 0,00 0,00 0,00 76.437,75
7233. ZORAN MILJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.432,92 0,00 0,00 0,00 76.432,92
7234. SINAN LUSHAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 18.630,12 57.782,30 0,00 0,00 0,00 76.412,42
7235. IVAN PEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 57.000,99 0,00 -2.951,81 22.347,50 0,00 0,00 0,00 76.396,68
7236. ANTUN SUDAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.369,82 0,00 76.369,82
7237. SILVANA HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.365,31 0,00 76.365,31
7238. GORDANA ŠANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 -432,46 76.751,06 0,00 0,00 0,00 76.318,60
7239. JASMINKA VOZAB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 22.387,70 0,00 184,84 53.745,81 0,00 0,00 0,00 76.318,35
7240. VJERAN CVITAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 2.485,00 73.825,22 0,00 0,00 0,00 76.310,22
7241. DEJAN PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 34.997,44 0,00 -1.585,36 42.896,95 0,00 0,00 0,00 76.309,03
7242. MARKO PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 40.747,07 0,00 19.748,02 15.809,06 0,00 0,00 0,00 76.304,15
7243. ANDREJ ŠUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 56.451,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.274,40 17.568,96 76.294,38
7244. GORAN KOMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 32.566,99 0,00 17.627,53 26.070,33 0,00 0,00 0,00 76.264,85
7245. IVO RADELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.232,89 0,00 0,00 0,00 76.232,89
7246. VINKO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 79.846,98 0,00 -3.536,50 -98,57 0,00 0,00 0,00 76.211,91
7247. IGOR ČOP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 76.201,85 0,00 0,00 0,00 76.201,85
7248. TANJA ROVIŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 6.574,48 69.586,35 0,00 0,00 0,00 76.160,83
7249. MARIJA JELINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB -10,73 0,00 75.854,32 -82,76 0,00 398,55 0,00 76.159,38
7250. MLADEN KOMŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.154,05 0,00 0,00 0,00 76.154,05
7251. SANJA ŠEBALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.153,84 0,00 0,00 0,00 76.153,84
7252. DRAGAN MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.141,56 0,00 0,00 0,00 76.141,56
7253. STOJČE KMETSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.100,72 0,00 0,00 0,00 76.100,72
7254. DAVID JOHNS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 76.083,96 0,00 0,00 0,00 0,00 76.083,96
7255. SAŠA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 31.530,55 0,00 5.776,59 38.698,68 0,00 0,00 0,00 76.005,82
7256. BOŽICA TRZUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.947,91 0,00 75.947,91
7257. ANTO HRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 31.581,90 44.356,12 0,00 0,00 0,00 75.938,02
7258. TAJANA MARKAČ-GRKINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 9.705,52 0,00 -198,71 66.431,15 0,00 0,00 0,00 75.937,96
7259. MARKO KOPRTLA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 27.612,87 0,00 22.541,50 25.762,29 0,00 0,00 0,00 75.916,66
7260. LJUBICA LEVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.903,36 0,00 0,00 0,00 75.903,36
7261. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 1.368,11 74.534,78 0,00 0,00 0,00 75.902,89
7262. ANAMARIJA VOLODER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.900,84 0,00 0,00 0,00 75.900,84
7263. ĆANIJE ALIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.891,45 0,00 0,00 0,00 75.891,45
7264. VLADIMIR KRAMBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.887,71 0,00 0,00 0,00 75.887,71
7265. MARIJAN PAVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.876,57 0,00 0,00 0,00 75.876,57
7266. IBADETE AHMETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.857,58 0,00 0,00 0,00 75.857,58
7267. TADIJA NUIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.852,65 0,00 75.852,65
7268. JOSIP LISJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.806,00 0,00 0,00 0,00 75.806,00
7269. NENAD DRK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.798,26 0,00 75.798,26
7270. RENATA SOPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.787,19 0,00 75.787,19
7271. JADRANKA DMITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.754,22 0,00 0,00 0,00 75.754,22
7272. IVICA ĐURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 2.717,38 73.033,93 0,00 0,00 0,00 75.751,31
7273. KABINE SISSOKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.666,58 0,00 0,00 0,00 75.666,58
7274. PERO UDOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 HUDI BITEK -180,59 0,00 74,71 75.745,06 0,00 0,00 0,00 75.639,18
7275. ZRINKA PLAVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 6.919,79 55.381,43 0,00 13.336,84 0,00 75.638,06
7276. PETRA PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 -0,88 75.609,85 0,00 0,00 0,00 75.608,97
7277. SAŠA BEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 13.909,60 0,00 9.057,34 52.595,30 0,00 0,00 0,00 75.562,24
7278. MARIJO ROGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.547,35 0,00 0,00 0,00 75.547,35
7279. NIKOLA ĐUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.536,40 0,00 0,00 0,00 75.536,40
7280. PERO DUJMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 4.379,50 71.098,95 0,00 0,00 0,00 75.478,45
7281. SUZANA MAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -11.346,88 0,00 -815,60 87.638,12 0,00 0,00 0,00 75.475,64
7282. VLADO BRNAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 75.461,94 0,00 0,00 0,00 75.461,95
7283. IGOR MAJDANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 BELOVAR 0,00 0,00 10.390,41 65.067,28 0,00 0,00 0,00 75.457,69
7284. LOVORKA SADOUT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.418,02 0,00 0,00 0,00 75.418,02
7285. BRANKA GOVEDNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.401,85 0,00 0,00 0,00 75.401,85
7286. DJON LEKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 1.454,73 0,00 12.830,04 61.100,40 0,00 0,00 0,00 75.385,17
7287. GORDANA STANULOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.383,45 0,00 0,00 0,00 75.383,45
7288. DAMIR TROJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 75.380,24 0,00 0,00 0,00 75.380,24
7289. DAMIR KLEKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 579,42 0,00 3.409,18 71.389,72 0,00 0,00 0,00 75.378,32
7290. LADISLAV ALMAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.377,40 0,00 0,00 0,00 75.377,40
7291. VIKTOR ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 133,46 75.237,33 0,00 0,00 0,00 75.370,79
7292. JURO BIBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.361,08 0,00 0,00 0,00 75.361,08
7293. HRVOJE REPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 53.947,45 0,00 0,13 21.398,34 0,00 0,00 0,00 75.345,92
7294. ANTE VUKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -483,60 75.829,41 0,00 0,00 0,00 75.345,81
7295. MAJA BARDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 77,44 75.247,51 0,00 0,00 0,00 75.324,95
7296. ROBERT RAGUŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 5.036,59 70.271,82 0,00 0,00 0,00 75.308,41
7297. VEDRANA BARTULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.295,40 0,00 0,00 0,00 75.295,40
7298. SAMIR MUJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.279,78 0,00 0,00 0,00 75.279,78
7299. VINKO KULAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1931 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.263,70 0,00 0,00 0,00 75.263,70
7300. ZVONKO PETROCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 109,63 75.149,24 0,00 0,00 0,00 75.258,87