OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7201. JOSIP KRIKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 4.242,09 70.505,22 0,00 0,00 0,00 74.747,31
7202. JANICA MUSTAFA JERGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 537,47 53.769,64 12.851,71 7.567,66 0,00 74.726,48
7203. ZDENKO MILJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.724,07 0,00 0,00 0,00 74.724,07
7204. OLIVER BRAHIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.712,61 0,00 0,00 0,00 74.712,61
7205. DAMIR ILJAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.712,19 0,00 0,00 0,00 74.712,19
7206. ROBERT KRKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.653,86 0,00 0,00 0,00 74.653,86
7207. MILJENKO RAŽOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.650,60 0,00 0,00 0,00 74.650,60
7208. DAJANA RANOGAJEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.637,74 0,00 0,00 0,00 74.637,74
7209. VIŠNJA SMOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.607,43 0,00 0,00 0,00 74.607,43
7210. MARJETA KURENT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.577,28 0,00 74.577,28
7211. MARJAN ŠOKČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.567,80 0,00 0,00 0,00 74.567,80
7212. DIJANA ZELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 21.493,18 53.057,78 0,00 0,00 0,00 74.550,96
7213. ANKICA BRATKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 0,00 74.526,30 0,00 0,00 0,00 74.526,30
7214. ANTON MATIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.491,69 0,00 0,00 0,00 74.491,69
7215. MARIJAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 4.158,72 70.325,79 0,00 0,00 0,00 74.484,51
7216. IVAN RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.475,68 0,00 0,00 0,00 74.475,68
7217. IVICA ČAKARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 23.141,84 0,00 -0,11 51.289,55 0,00 0,00 0,00 74.431,28
7218. TAJANA MARKAČ-GRKINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 6.998,84 0,00 -198,71 67.618,15 0,00 0,00 0,00 74.418,28
7219. TIHOMIR ČUBRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 59.941,84 0,00 0,00 14.463,49 0,00 74.405,33
7220. NIKOLA KLJAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE -0,76 0,00 0,00 74.405,20 0,00 0,00 0,00 74.404,44
7221. BOŽO MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.392,44 0,00 0,00 0,00 74.392,44
7222. DRAGUTIN KRČELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 GRANČARI 0,00 0,00 0,00 74.374,07 0,00 0,00 0,00 74.374,07
7223. SAŠA BEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 11.443,54 0,00 9.235,79 53.685,82 0,00 0,00 0,00 74.365,15
7224. DALIBOR ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 105,93 75.636,36 0,00 -1.380,00 0,00 74.362,29
7225. JOZO LAŽETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.351,05 0,00 0,00 0,00 74.351,05
7226. SILVIJA FILIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 4.528,27 0,00 335,62 69.475,19 0,00 0,00 0,00 74.339,08
7227. ZVONKO LAUROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.329,72 0,00 0,00 0,00 74.329,72
7228. MILE POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.301,33 0,00 0,00 0,00 74.301,33
7229. KRISTIJAN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 7.801,34 66.479,77 0,00 0,00 0,00 74.281,11
7230. ANKA ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.278,72 0,00 74.278,72
7231. BOŽICA BENEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 2.479,73 71.764,83 0,00 0,00 0,00 74.244,56
7232. VINKO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 77.868,44 0,00 -3.536,50 -98,57 0,00 0,00 0,00 74.233,37
7233. MAJA VUČINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.218,01 0,00 74.218,01
7234. ALAN BUNTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 6.015,02 0,00 14.727,09 53.406,00 0,00 -19,33 0,00 74.128,78
7235. MIHAILO TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 25.375,29 0,00 18.922,36 29.755,73 0,00 0,00 0,00 74.053,38
7236. SLAVKO JELIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.046,15 0,00 74.046,15
7237. GORAN VODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.031,62 0,00 0,00 0,00 74.031,62
7238. IVAN BUDISELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.983,82 0,00 0,00 0,00 73.983,82
7239. ANTE ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 4.868,62 0,00 69.110,01 0,00 73.978,63
7240. JASMINKA JURETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 GOLI BREG 0,00 0,00 0,00 73.975,08 0,00 0,00 0,00 73.975,08
7241. TOMISLAV IVČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 -4,45 73.930,62 0,00 0,00 0,00 73.926,17
7242. MIRKO FUMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -197,78 74.061,47 0,00 0,00 0,00 73.863,69
7243. MARIJO KOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.858,16 0,00 0,00 0,00 73.858,16
7244. VIKTOR LEKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 31.102,42 0,00 19.095,34 23.654,67 0,00 0,00 0,00 73.852,43
7245. RAŠID ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.087,23 72.726,32 0,00 0,00 0,00 73.813,55
7246. DANIJEL NEVOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 17.433,98 0,00 0,00 56.343,34 0,00 0,00 0,00 73.777,32
7247. ZLATKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ŠIMUNČEVEC 0,00 0,00 0,00 73.735,39 0,00 0,00 0,00 73.735,39
7248. MARIJAN KUNST GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 19.760,38 0,00 12.196,45 41.730,01 0,00 0,00 0,00 73.686,84
7249. INDIRA ALIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 5.430,90 0,00 0,00 68.250,99 0,00 73.681,89
7250. MARIO RADO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 1.040,25 72.616,52 0,00 0,00 0,00 73.656,77
7251. IVAN KUZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 6.250,81 67.375,45 0,00 0,00 0,00 73.626,26
7252. SNJEŽANA GAŠPAR-SAMARDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.603,08 0,00 73.603,08
7253. NADA ŽIVKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 1.383,30 72.204,36 0,00 0,00 0,00 73.587,66
7254. IVAN BLAŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 9.597,41 63.980,04 0,00 0,00 0,00 73.577,45
7255. DAMIR BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -85,66 73.660,58 0,00 0,00 0,00 73.574,92
7256. IVICA MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 74.918,93 -1.345,10 -0,14 -2,40 0,00 0,00 0,00 73.571,29
7257. IDA SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -2.154,96 75.722,31 0,00 0,00 0,00 73.567,35
7258. FILIP PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -1,36 0,00 0,00 73.557,40 0,00 0,00 0,00 73.556,04
7259. ROBERT NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.534,99 0,00 73.534,99
7260. MELITA KUZMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,16 0,00 0,25 73.520,92 0,00 0,00 0,00 73.521,33
7261. MARTINA FELJA MARANGONI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 4.776,50 0,00 0,00 68.721,80 0,00 0,00 0,00 73.498,30
7262. TOMO MILIĆEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 PROZOR-RAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.416,30 0,00 73.416,30
7263. DAMIR JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 5.622,83 0,00 657,88 67.126,78 0,00 0,00 0,00 73.407,49
7264. MLAĐEN KRMINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.405,63 0,00 0,00 0,00 73.405,63
7265. MIROSLAV BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 3.810,95 36.934,55 0,00 32.633,36 0,00 73.378,86
7266. FATMIR DODES GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -145,85 73.508,82 0,00 0,00 0,00 73.362,97
7267. IVANA TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 103,68 0,00 9.468,50 63.754,84 0,00 0,00 0,00 73.327,02
7268. ANTONIA HALILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.324,97 0,00 73.324,97
7269. MAJA MILINA FLIGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 45.869,50 0,00 8.142,59 19.312,17 0,00 0,00 0,00 73.324,26
7270. MARIJA IVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.319,33 0,00 0,00 0,00 73.319,33
7271. ZLATKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.277,97 0,00 0,00 0,00 73.277,97
7272. DARKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 73.273,63 0,00 0,00 0,00 0,00 73.273,63
7273. KRISTIJAN ĐEREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 73.262,06 0,00 0,00 73.262,06
7274. IVAN PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,76 0,00 97,35 73.157,20 0,00 0,00 0,00 73.253,79
7275. ŽELJKA VICKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.219,85 0,00 0,00 0,00 73.219,85
7276. MONIKA BURKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 -28,40 73.202,34 0,00 0,00 0,00 73.173,94
7277. ZLATKO KRIŠTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -628,78 73.797,73 0,00 0,00 0,00 73.168,95
7278. NENAD ŠKONDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -361,08 73.497,33 0,00 0,00 0,00 73.136,25
7279. KAHRIMAN SALIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 2.678,68 70.457,15 0,00 0,00 0,00 73.135,83
7280. VLADIMIR FÜRST GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -31,02 0,00 531,89 72.619,14 0,00 0,00 0,00 73.120,01
7281. MILAN VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.118,08 0,00 0,00 0,00 73.118,08
7282. NIKOLA NAVRAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -13.500,10 0,00 13.476,01 73.121,96 0,00 0,00 0,00 73.097,87
7283. BRANISLAV PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 5.097,40 67.989,16 0,00 0,00 0,00 73.086,56
7284. EDINA POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 20.418,27 0,00 124,08 48.193,75 0,00 4.345,10 0,00 73.081,20
7285. HRVOJE LEBINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 19.211,89 0,00 26.136,26 27.721,68 0,00 0,00 0,00 73.069,83
7286. PETAR KONJOVOD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.055,41 0,00 0,00 0,00 73.055,41
7287. MIRJANA ORLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.032,59 0,00 73.032,59
7288. NENAD BJELOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 3.817,41 69.181,79 0,00 0,00 0,00 72.999,20
7289. REFIK MULAMEHMEDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 18.517,41 0,00 14.117,12 40.343,96 0,00 0,00 0,00 72.978,49
7290. BOŽIDAR KRANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.973,56 0,00 0,00 0,00 72.973,56
7291. EDIN KEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 4.838,20 68.128,47 0,00 0,00 0,00 72.966,67
7292. RADOJKA ĆIRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 1.170,54 71.744,19 0,00 0,00 0,00 72.914,73
7293. ANKA KERHAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.899,35 0,00 0,00 0,00 72.899,35
7294. KRUNOSLAV SEVEREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.881,78 0,00 0,00 0,00 72.881,78
7295. PEJO MRVELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.870,61 0,00 0,00 0,00 72.870,61
7296. IVAN MARUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 72.863,31 0,00 0,00 0,00 0,00 72.863,31
7297. MARTINA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 28.901,49 0,00 4.215,25 39.711,29 0,00 0,00 0,00 72.828,03
7298. ZVONIMIR ŽAGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.017,20 0,00 15.771,31 0,00 72.788,51
7299. IVAN POGAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -865,99 0,00 0,00 73.652,22 0,00 0,00 0,00 72.786,23
7300. VLADIMIR-HRVOJE DŽAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.691,95 0,00 0,00 0,00 72.691,95