OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7201. DUBRAVKA VELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 9.947,06 0,00 1.209,88 65.940,61 0,00 0,00 0,00 77.097,55
7202. VALLNEA PUNČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 24.452,62 0,00 54.228,33 -1.603,44 0,00 0,00 0,00 77.077,51
7203. KAROLINA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 1.212,70 75.832,50 0,00 0,00 0,00 77.045,20
7204. ROBERT BRADAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 3.148,05 0,00 41.005,29 32.890,62 0,00 0,00 0,00 77.043,96
7205. BOŽICA QETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.143,06 75.893,37 0,00 0,00 0,00 77.036,43
7206. DARKO MARINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 14.779,31 0,00 4.019,13 58.232,91 0,00 0,00 0,00 77.031,35
7207. JOSIPA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 461,48 76.562,01 0,00 0,00 0,00 77.023,49
7208. DUŠANKA BUNČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -447,82 77.424,46 0,00 0,00 0,00 76.976,64
7209. ROBERT FRESL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 31.091,04 0,00 9.413,14 36.471,58 0,00 0,00 0,00 76.975,76
7210. MARJAN MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 14.455,09 0,00 20.941,88 41.548,27 0,00 0,00 0,00 76.945,24
7211. BOŽENA BRIŠAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 71.818,89 0,00 5.114,81 0,00 76.933,70
7212. TONICA KRSTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.912,61 0,00 0,00 0,00 76.912,61
7213. ZVONIMIR BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 16.401,30 0,00 0,00 60.489,01 0,00 0,00 0,00 76.890,31
7214. IVAN MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 76.876,24 0,00 0,00 0,00 76.876,24
7215. AGIM GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.868,13 0,00 0,00 0,00 76.868,13
7216. DALIBOR KURJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 1.086,72 75.750,40 0,00 0,00 0,00 76.837,12
7217. TONI BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 0,00 76.820,44 0,00 0,00 0,00 76.820,44
7218. TANJA DODIG MARINCEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.798,02 0,00 76.798,02
7219. SANELA ČIZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 3.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.277,13 1.144,00 76.785,13
7220. STJEPAN MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.769,87 0,00 0,00 0,00 76.769,87
7221. DAMIR GALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 -1.132,83 77.891,40 0,00 0,00 0,00 76.758,57
7222. IVICA MALUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 KUPINEČKI KRALJEVEC -92,29 0,00 0,00 76.845,78 0,00 0,00 0,00 76.753,49
7223. DRAŽEN MARTINKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 54.845,49 0,00 0,00 21.906,98 0,00 76.752,47
7224. MIHOVIL MESARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -421,69 77.170,94 0,00 0,00 0,00 76.749,25
7225. IVICA KAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 24.583,68 0,00 15.232,73 36.932,49 0,00 0,00 0,00 76.748,90
7226. IGOR CESAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 24.344,55 0,00 11.340,41 41.056,31 0,00 0,00 0,00 76.741,27
7227. LJUBICA IVANŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 15.196,14 0,00 27.125,70 34.405,43 0,00 0,00 0,00 76.727,27
7228. ZDENKO MILAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 6.989,67 69.719,05 0,00 0,00 0,00 76.708,72
7229. BORISLAV SABOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 STRMEC 0,00 0,00 11.058,25 65.650,22 0,00 0,00 0,00 76.708,47
7230. ŽELJKO ADAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 31.496,72 0,00 8.620,40 36.586,72 0,00 0,00 0,00 76.703,84
7231. IVAN ADAM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 61.945,65 14.748,58 0,00 0,00 0,00 76.694,23
7232. RAŠID MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 SESVETE 0,00 0,00 0,00 76.693,65 0,00 0,00 0,00 76.693,65
7233. PETRA MILKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.670,28 0,00 76.670,28
7234. ŽELJKO ČUKMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 8.453,31 68.212,27 0,00 0,00 0,00 76.665,58
7235. DAMIR LOVREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 12.545,40 0,00 24.371,66 39.696,18 0,00 0,00 0,00 76.613,24
7236. ZLATKO KRIŠTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 337,71 76.240,65 0,00 0,00 0,00 76.578,36
7237. SIMON JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 3.607,36 72.954,61 0,00 0,00 0,00 76.561,97
7238. HRVOJE SABOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 14.589,34 61.957,16 0,00 0,00 0,00 76.546,50
7239. IVICA ČAKARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 22.016,75 0,00 -0,11 54.518,22 0,00 0,00 0,00 76.534,86
7240. GORDAN RADOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 24.592,83 12.438,43 0,00 39.459,61 0,00 76.490,87
7241. MARIJAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.470,96 0,00 0,00 0,00 76.470,96
7242. STIPO PRINCIP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 616,98 75.822,61 0,00 0,00 0,00 76.439,59
7243. JURICA STANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 27.244,01 0,00 13.354,32 35.822,63 0,00 0,00 0,00 76.420,96
7244. DEAN GOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 52.580,50 0,00 -1.285,87 24.939,07 0,00 149,85 0,00 76.383,55
7245. IBRAHIM DURO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 55.408,32 0,00 0,00 20.968,56 0,00 0,00 0,00 76.376,88
7246. RENATO JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 GORNJI ČEHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.359,78 0,00 76.359,78
7247. SINIŠA BENKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 34.836,95 0,00 -391,03 38.973,79 0,00 2.933,91 0,00 76.353,62
7248. ANKICA KAMAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 2.635,29 73.700,31 0,00 0,00 0,00 76.335,60
7249. ANICA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,04 76.323,42 0,00 0,00 0,00 76.323,46
7250. MARIO VIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -941,39 0,00 0,00 77.244,11 0,00 0,00 0,00 76.302,72
7251. IGOR FABER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.279,81 0,00 0,00 0,00 76.279,81
7252. RENATA ROS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 VUGROVEC DONJI 0,00 0,00 5.343,44 70.922,37 0,00 0,00 0,00 76.265,81
7253. MATAN SENTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.236,10 0,00 0,00 0,00 76.236,10
7254. KREŠIMIR JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 18.525,87 0,00 3.061,85 54.601,10 0,00 0,00 0,00 76.188,82
7255. DENIS DLESK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 -541,71 76.727,61 0,00 0,00 0,00 76.185,90
7256. SMILJAN DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.185,28 0,00 0,00 0,00 76.185,28
7257. NIKOLINA KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 8.860,10 67.323,33 0,00 0,00 0,00 76.183,43
7258. ANDREJ ŠUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 56.451,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158,36 17.568,96 76.178,34
7259. GITA GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -4.262,46 0,00 -1.492,27 81.911,80 0,00 0,00 0,00 76.157,07
7260. DAVOR BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.153,49 0,00 0,00 0,00 76.153,49
7261. MARIJA JAGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.152,95 0,00 0,00 0,00 76.152,95
7262. MIRA EĆIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -0,01 0,00 0,00 76.144,73 0,00 0,00 0,00 76.144,72
7263. DANKO PINTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -1.194,21 77.335,79 0,00 0,00 0,00 76.141,58
7264. STJEPAN BOLFAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 78.624,60 0,00 -2.548,02 0,00 76.076,58
7265. DARIO LIHTENVALNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.075,25 0,00 76.075,25
7266. IVAN POGAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -865,99 0,00 -490,97 77.430,71 0,00 0,00 0,00 76.073,75
7267. IVANA PIPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 702,72 75.326,78 0,00 0,00 0,00 76.029,50
7268. MLADEN SUŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 2.800,02 0,00 143,76 73.083,07 0,00 0,00 0,00 76.026,85
7269. MLADEN FRANC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.004,11 0,00 76.004,11
7270. MILAN MILETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.996,91 0,00 75.996,91
7271. RENATA MAVRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 45,89 0,00 -1.068,07 77.015,35 0,00 0,00 0,00 75.993,17
7272. MARIO VRBANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.968,99 0,00 75.968,99
7273. BERNARDA ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 6.509,32 0,00 19,68 69.406,11 0,00 0,00 0,00 75.935,11
7274. JULIJA BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.916,54 0,00 0,00 0,00 75.916,54
7275. ŽARKO GLADOIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 BUZIN 0,00 0,00 0,00 75.876,61 0,00 0,00 0,00 75.876,61
7276. MIRKO FUMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -197,78 76.061,65 0,00 0,00 0,00 75.863,87
7277. SENADIN BIBERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 GAJEC 0,00 0,00 0,00 75.820,32 0,00 0,00 0,00 75.820,32
7278. ALEKSANDAR ĆAĆULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 PREKVRŠJE 0,00 0,00 8.792,46 67.007,85 0,00 0,00 0,00 75.800,31
7279. ANTONIJA BRTAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 DOBRODOL 0,00 0,00 0,00 71.753,20 0,00 4.006,85 0,00 75.760,05
7280. IVAN DUŠAN DEKLEVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 19.752,80 56.006,99 0,00 0,00 0,00 75.759,79
7281. SNJEŽANA JURLINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 68.742,04 0,00 0,00 7.017,00 0,00 75.759,04
7282. HUSEIN BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,01 58.531,85 0,00 17.225,40 0,00 75.757,26
7283. VANJA MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.756,55 0,00 75.756,55
7284. JOSIP JAGARINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.751,81 0,00 0,00 0,00 75.751,81
7285. ANTUN KAŠAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.747,41 0,00 0,00 0,00 75.747,41
7286. DRAGO DOMINKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 16.898,76 0,00 28.868,49 29.975,92 0,00 0,00 0,00 75.743,17
7287. EMINA GAGULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.729,02 0,00 75.729,02
7288. JOSIP HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 189,90 0,00 4.408,89 71.125,57 0,00 0,00 0,00 75.724,36
7289. MARIJAN ĆURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZUERICH 0,00 0,00 30,63 75.693,71 0,00 0,00 0,00 75.724,34
7290. ŠIME VLAJKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 64.142,75 0,00 0,00 11.572,51 0,00 75.715,26
7291. LEOPOLD GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 3.592,51 72.080,29 0,00 0,00 0,00 75.672,80
7292. DAVID KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 20.349,03 0,00 233,46 55.087,02 0,00 0,00 0,00 75.669,51
7293. BRANKA JONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.663,88 0,00 75.663,88
7294. INOKENTIJ STOJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.651,23 0,00 0,00 0,00 75.651,23
7295. BILJANA POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.638,48 0,00 0,00 0,00 75.638,48
7296. SVEMIRKA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.631,25 0,00 0,00 0,00 75.631,25
7297. ZIJAD ŠAĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.594,24 0,00 0,00 0,00 75.594,24
7298. MARIJAN KUNST GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 18.376,53 0,00 14.508,60 42.676,74 0,00 0,00 0,00 75.561,87
7299. ANĐELKO BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.558,54 0,00 0,00 0,00 75.558,54
7300. ANTO IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 373,01 75.133,75 0,00 0,00 0,00 75.506,76