OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7201. MARIJAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.063,25 0,00 0,00 0,00 71.063,25
7202. ROBERT BRADAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 2.925,12 0,00 37.813,87 30.323,09 0,00 0,00 0,00 71.062,08
7203. GORDANA NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 15.419,11 0,00 30.715,89 24.915,09 0,00 0,00 0,00 71.050,09
7204. MILAN KEKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 -480,28 71.529,82 0,00 0,00 0,00 71.049,54
7205. DOMINIK-JOSIP JAKUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,03 0,00 -2.001,85 73.034,68 0,00 0,00 0,00 71.032,86
7206. FRANO MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 7.946,48 0,00 14.646,62 48.434,89 0,00 0,00 0,00 71.027,99
7207. JERKO ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 69.272,20 0,00 1.703,98 0,00 70.976,18
7208. LJILJANA MATIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.959,79 0,00 70.959,79
7209. ZLATKO ŠURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 5.965,37 0,00 2.627,26 60.482,97 0,00 1.855,16 0,00 70.930,76
7210. BILJANA POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.919,15 0,00 0,00 0,00 70.919,15
7211. VIKTOR ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 133,46 70.739,43 0,00 0,00 0,00 70.872,89
7212. HUSEIN BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 381,66 55.469,04 0,00 15.021,79 0,00 70.872,49
7213. MARIJA JAGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 109,59 70.756,74 0,00 0,00 0,00 70.866,33
7214. MILJENKO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -8.343,69 0,00 -6.585,87 85.794,50 0,00 0,00 0,00 70.864,94
7215. BRANKA JONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.838,76 0,00 70.838,76
7216. IVANA PIPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 668,96 70.150,73 0,00 0,00 0,00 70.819,69
7217. LJILJANA DROBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 70.919,70 0,00 0,00 -115,51 0,00 70.804,19
7218. MARIJAN MESEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.790,08 0,00 70.790,08
7219. INOKENTIJ STOJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.752,73 0,00 0,00 0,00 70.752,73
7220. DANICA ŠOLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,01 70.742,07 0,00 0,00 0,00 70.742,08
7221. RUŽICA ŠAPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.736,86 0,00 0,00 0,00 70.736,86
7222. ANĐELKO PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 7.445,46 0,00 0,00 63.264,75 0,00 0,00 0,00 70.710,21
7223. ZORAN MILJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.708,84 0,00 0,00 0,00 70.708,84
7224. EMANUEL ANCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 590,50 70.115,97 0,00 0,00 0,00 70.706,47
7225. SUZICA KRUMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.693,31 0,00 0,00 0,00 70.693,31
7226. TANJA DODIG MARINCEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.673,68 0,00 70.673,68
7227. IVO RADELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.647,67 0,00 0,00 0,00 70.647,67
7228. ALEJANDRO NICOLAS CORVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -651,96 71.276,26 0,00 0,00 0,00 70.624,30
7229. ANA GRADINŠČAK ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.228,28 69.379,20 0,00 0,00 0,00 70.607,48
7230. IVANA PREDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 1.798,40 0,00 0,06 68.793,40 0,00 0,00 0,00 70.591,86
7231. TONICA RAJH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.551,64 0,00 0,00 0,00 70.551,64
7232. GORAN ĐUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 19.736,57 0,00 27.860,71 22.933,72 0,00 0,00 0,00 70.531,00
7233. IGOR LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 11.130,53 0,00 0,00 59.381,33 0,00 70.511,86
7234. TERESA MARGARET FRAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.498,85 0,00 70.498,85
7235. ELVIN HOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 1.902,75 68.587,93 0,00 0,00 0,00 70.490,68
7236. DAMIR MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.436,00 0,00 0,00 0,00 70.436,00
7237. BRANKO BUKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.429,45 0,00 0,00 0,00 70.429,45
7238. ANTUN LEVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.419,26 0,00 70.419,26
7239. ŽARKO MAMULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.397,09 0,00 70.397,09
7240. DARIJA KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 6.596,46 0,00 -28,84 63.818,65 0,00 0,00 0,00 70.386,27
7241. HRVOJE HORVATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -63,91 70.449,94 0,00 0,00 0,00 70.386,03
7242. JOZO LAŽETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.370,44 0,00 0,00 0,00 70.370,44
7243. DUBRAVKA KOMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -645,44 0,00 0,00 71.014,48 0,00 70.369,04
7244. VANJA KUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.365,64 0,00 0,00 0,00 70.365,64
7245. DUNJICA DONČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.346,96 0,00 70.346,96
7246. DINO DEBEUC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 7.326,38 0,00 20.087,08 42.908,22 0,00 0,00 0,00 70.321,68
7247. MARIJO ROGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.320,33 0,00 0,00 0,00 70.320,33
7248. ŽARKO OLUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 11.425,93 0,00 58.879,77 0,00 70.305,70
7249. MARKO JELUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 4.324,53 0,00 3.619,25 62.342,65 0,00 0,00 0,00 70.286,43
7250. DAMIR ILJAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.279,97 0,00 0,00 0,00 70.279,97
7251. ANA MEDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -6.765,79 0,00 0,00 77.034,61 0,00 70.268,82
7252. ŠTEFANIJA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 5.237,43 0,00 -231,32 -2.837,20 0,00 68.079,08 0,00 70.247,99
7253. VLADIMIR KRAMBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.232,61 0,00 0,00 0,00 70.232,61
7254. DANKO PINTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -1.194,21 71.412,05 0,00 0,00 0,00 70.217,84
7255. JOSIP VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 -313,37 70.504,53 0,00 0,00 0,00 70.191,16
7256. VLADO KOLENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 PREPUŠTOVEC 0,00 0,00 0,00 70.136,05 0,00 0,00 0,00 70.136,05
7257. VLADO BRNAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 70.130,92 0,00 0,00 0,00 70.130,93
7258. SANDRA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.121,39 0,00 0,00 0,00 70.121,39
7259. KSENIJA KORUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.082,23 0,00 70.082,23
7260. ZDENKO MILJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.073,74 0,00 0,00 0,00 70.073,74
7261. EMIR DRINO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 DUMOVEC 33.422,31 0,00 12.099,14 24.519,59 0,00 0,00 0,00 70.041,04
7262. ANTE MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 9.949,54 60.089,44 0,00 0,00 0,00 70.038,98
7263. MILKA PANDŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 5.448,38 0,00 0,00 64.559,20 0,00 70.007,58
7264. LIDIA PETRIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.999,03 0,00 69.999,03
7265. ANĐELKO BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.994,73 0,00 0,00 0,00 69.994,73
7266. ALMIR HAJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.026,12 0,00 24.953,46 0,00 69.979,58
7267. VLADIMIR VUKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.964,39 0,00 0,00 0,00 69.964,39
7268. STJEPAN BARBERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 PARUŽEVINA 0,00 0,00 0,00 69.963,53 0,00 0,00 0,00 69.963,53
7269. DAVID JOHNS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 69.931,71 0,00 0,00 0,00 0,00 69.931,71
7270. MARTINA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.960,84 67.926,27 0,00 0,00 0,00 69.887,11
7271. ZVONKO PETROCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 109,63 69.768,12 0,00 0,00 0,00 69.877,75
7272. DALIBOR ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 105,93 69.771,43 0,00 0,00 0,00 69.877,36
7273. BRANKA GOVEDNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.859,42 0,00 0,00 0,00 69.859,42
7274. BRUNO HUDOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.848,52 0,00 0,00 0,00 69.848,52
7275. ANKICA BLAŽINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 613,99 69.194,88 0,00 0,00 0,00 69.808,87
7276. VINKO TRPUTEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 LIPNICA 0,00 0,00 294,58 69.474,97 0,00 0,00 0,00 69.769,55
7277. JADRANKA DMITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.769,18 0,00 0,00 0,00 69.769,18
7278. NIKOLA ĐUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.759,16 0,00 0,00 0,00 69.759,16
7279. LJUPKA ČABRAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ĐURĐEKOVEC 38.894,05 0,00 3.103,93 27.746,48 0,00 0,00 0,00 69.744,46
7280. ZDRAVKO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.681,59 0,00 0,00 0,00 69.681,59
7281. MILAN KOČNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.641,42 0,00 0,00 0,00 69.641,42
7282. ZORAN RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 19.539,73 0,00 5.917,48 44.159,44 0,00 0,00 0,00 69.616,65
7283. DAMIR ŠICEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 1.775,31 67.833,58 0,00 0,00 0,00 69.608,89
7284. BRANKO KORAJLIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.594,02 0,00 0,00 0,00 69.594,02
7285. ZVONIMIR ŠKOJO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE -52,89 0,00 6.450,99 63.151,99 0,00 0,00 0,00 69.550,09
7286. GJEVDET HOTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.542,75 0,00 0,00 0,00 69.542,75
7287. KATA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -562,64 0,00 691,31 69.412,71 0,00 0,00 0,00 69.541,38
7288. ANTUN SUDAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.525,69 0,00 69.525,69
7289. MARKO PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 36.779,92 0,00 18.425,07 14.301,20 0,00 0,00 0,00 69.506,19
7290. MIHOVIL MESARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -421,69 69.922,30 0,00 0,00 0,00 69.500,61
7291. IVAN JOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,01 69.809,51 0,00 -310,00 0,00 69.499,52
7292. ROBERT MILOBARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -120,10 69.589,12 0,00 0,00 0,00 69.469,02
7293. IVANKA PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.459,11 0,00 69.459,11
7294. JURICA STANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 24.847,13 0,00 12.109,99 32.481,97 0,00 0,00 0,00 69.439,09
7295. GORAN NILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.112,94 0,00 51.308,36 0,00 69.421,30
7296. DELFA ĆALIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.415,15 0,00 69.415,15
7297. ZDENKA DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 10.909,89 0,00 12.025,54 46.648,63 0,00 -175,00 0,00 69.409,06
7298. IVONA RAMAĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 4.347,69 0,00 0,00 65.059,66 0,00 0,00 0,00 69.407,35
7299. DRAGO MAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.407,16 0,00 69.407,16
7300. MARINA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -569,68 69.966,34 0,00 0,00 0,00 69.396,66