OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7201. ZORAN OŠTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 5.434,62 72.757,49 0,00 0,00 0,00 78.192,11
7202. NIKOLINA KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 9.117,94 69.069,51 0,00 0,00 0,00 78.187,45
7203. MIHOVIL MESARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -421,69 78.598,46 0,00 0,00 0,00 78.176,77
7204. SINIŠA BENKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 35.674,58 0,00 -391,03 39.858,28 0,00 3.003,26 0,00 78.145,09
7205. DEAN GOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 53.800,26 0,00 -1.285,87 25.448,15 0,00 152,82 0,00 78.115,36
7206. VIŠNJA BAUMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 LUČKO 0,00 0,00 0,00 78.049,67 0,00 0,00 0,00 78.049,67
7207. DRAGUTIN MITREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 76,37 77.956,01 0,00 0,00 0,00 78.032,38
7208. DARIO LIHTENVALNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.016,04 0,00 78.016,04
7209. DUBRAVKA VELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 10.115,24 0,00 1.226,31 66.665,31 0,00 0,00 0,00 78.006,86
7210. TANJA DODIG MARINCEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.004,13 0,00 78.004,13
7211. DUŠANKA BUNČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -447,82 78.426,50 0,00 0,00 0,00 77.978,68
7212. BORISLAV SABOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 STRMEC 0,00 0,00 11.251,78 66.707,90 0,00 0,00 0,00 77.959,68
7213. GITA GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -4.262,46 0,00 -1.480,51 83.677,68 0,00 0,00 0,00 77.934,71
7214. BOŽICA QETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.151,55 76.778,22 0,00 0,00 0,00 77.929,77
7215. KAROLINA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 1.223,17 76.699,42 0,00 0,00 0,00 77.922,59
7216. ALEKSANDRA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.888,30 0,00 0,00 0,00 77.888,30
7217. VINKO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 81.521,63 0,00 -3.536,50 -98,57 0,00 0,00 0,00 77.886,56
7218. ELIDA FAZLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.883,07 0,00 0,00 0,00 77.883,07
7219. MLADEN FRANC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.817,25 0,00 77.817,25
7220. RENATO JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 GORNJI ČEHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.803,73 0,00 77.803,73
7221. BOŽENA BRIŠAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 72.539,87 0,00 5.262,76 0,00 77.802,63
7222. ZVONIMIR BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 16.597,97 0,00 0,00 61.198,67 0,00 0,00 0,00 77.796,64
7223. JURICA STANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 27.716,04 0,00 13.599,37 36.480,53 0,00 0,00 0,00 77.795,94
7224. DAMIR GALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 -1.132,83 78.902,23 0,00 0,00 0,00 77.769,40
7225. MLADEN SUŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 2.873,56 0,00 143,76 74.749,45 0,00 0,00 0,00 77.766,77
7226. IVICA KAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 24.909,79 0,00 15.435,64 37.413,00 0,00 0,00 0,00 77.758,43
7227. IVAN MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 77.732,25 0,00 0,00 0,00 77.732,25
7228. TONICA KRSTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.718,45 0,00 0,00 0,00 77.718,45
7229. EMINA GAGULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.712,62 0,00 77.712,62
7230. MATAN SENTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.620,32 0,00 0,00 0,00 77.620,32
7231. ŽELJKO ČUKMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 8.554,73 69.053,37 0,00 0,00 0,00 77.608,10
7232. IVAN ADAM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 62.640,58 14.952,74 0,00 0,00 0,00 77.593,32
7233. ZDENKO MILAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 7.042,98 70.540,64 0,00 0,00 0,00 77.583,62
7234. HRVOJE SABOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 14.785,74 62.781,09 0,00 0,00 0,00 77.566,83
7235. MARIJAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.535,94 0,00 0,00 0,00 77.535,94
7236. ALEKSANDAR ĆAĆULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 PREKVRŠJE 0,00 0,00 9.003,27 68.528,31 0,00 0,00 0,00 77.531,58
7237. KREŠIMIR JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 18.859,15 0,00 3.104,68 55.563,26 0,00 0,00 0,00 77.527,09
7238. TONI BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 0,00 77.477,60 0,00 0,00 0,00 77.477,60
7239. RENATA MAVRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 46,41 0,00 -1.068,07 78.486,84 0,00 0,00 0,00 77.465,18
7240. STIPO PRINCIP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 616,98 76.843,89 0,00 0,00 0,00 77.460,87
7241. ROMEO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 1.496,42 0,00 377,02 75.557,43 0,00 0,00 0,00 77.430,87
7242. IVAN KONJEVODA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.402,69 0,00 0,00 0,00 77.402,69
7243. BRUNO OREL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 18.877,37 0,00 5.963,26 52.551,09 0,00 0,00 0,00 77.391,72
7244. IBRAHIM DURO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 56.161,68 0,00 0,00 21.212,67 0,00 0,00 0,00 77.374,35
7245. SIMON JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 3.616,89 73.740,19 0,00 0,00 0,00 77.357,08
7246. DRAGO DOMINKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 17.253,57 0,00 29.469,77 30.604,19 0,00 0,00 0,00 77.327,53
7247. DRAGAN STOJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,20 0,00 0,00 77.325,47 0,00 0,00 0,00 77.325,67
7248. DANKO PINTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -1.194,21 78.502,39 0,00 0,00 0,00 77.308,18
7249. DAVID KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 20.800,90 0,00 238,78 56.265,52 0,00 0,00 0,00 77.305,20
7250. MATO GREJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.287,42 0,00 0,00 0,00 77.287,42
7251. RAŠID MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 SESVETE 0,00 0,00 0,00 77.274,65 0,00 0,00 0,00 77.274,65
7252. IVAN MARTINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.190,05 0,00 0,00 0,00 77.190,05
7253. ŠIME VLAJKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 65.441,04 0,00 0,00 11.739,74 0,00 77.180,78
7254. MARIO VIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -941,39 0,00 0,00 78.117,24 0,00 0,00 0,00 77.175,85
7255. ANICA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,04 77.108,71 0,00 0,00 0,00 77.108,75
7256. IGOR FABER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.104,34 0,00 0,00 0,00 77.104,34
7257. IVANA PIPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 709,37 76.346,13 0,00 0,00 0,00 77.055,50
7258. DAVOR BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.053,18 0,00 0,00 0,00 77.053,18
7259. TAJANA MARKAČ-GRKINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 12.302,35 0,00 -198,71 64.938,72 0,00 0,00 0,00 77.042,36
7260. SENADIN BIBERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 GAJEC 0,00 0,00 0,00 77.031,97 0,00 0,00 0,00 77.031,97
7261. ANKICA KAMAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 2.648,17 74.366,85 0,00 0,00 0,00 77.015,02
7262. JAHJA LIMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 77.001,69 0,00 0,00 0,00 77.001,69
7263. SMILJAN DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.831,06 0,00 0,00 0,00 76.831,06
7264. DALIBOR BILBIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.822,03 0,00 0,00 0,00 76.822,03
7265. MIRA EĆIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -0,01 0,00 0,00 76.813,97 0,00 0,00 0,00 76.813,96
7266. HUSEIN BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,01 59.135,03 0,00 17.657,09 0,00 76.792,13
7267. MILAN MILETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.781,61 0,00 76.781,61
7268. DARKO ŽARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.743,80 0,00 0,00 0,00 76.743,80
7269. DUNJICA DONČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.738,94 0,00 76.738,94
7270. DARIO ILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.711,93 0,00 76.711,93
7271. DUBRAVKO BULJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 34.946,64 0,00 1.143,15 40.608,79 0,00 0,00 0,00 76.698,58
7272. MONIKA BURKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 5.450,24 71.236,32 0,00 0,00 0,00 76.686,56
7273. STJEPAN BOLFAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 79.229,19 0,00 -2.548,02 0,00 76.681,17
7274. NEVEN ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.678,86 0,00 76.678,86
7275. ŽARKO GLADOIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 BUZIN 0,00 0,00 0,00 76.667,54 0,00 0,00 0,00 76.667,54
7276. JULIJA BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.656,32 0,00 0,00 0,00 76.656,32
7277. ANĐELKO BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.654,26 0,00 0,00 0,00 76.654,26
7278. ANTUN KAŠAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.653,34 0,00 0,00 0,00 76.653,34
7279. INOKENTIJ STOJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.615,92 0,00 0,00 0,00 76.615,92
7280. BRUNO HUDOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.614,99 0,00 0,00 0,00 76.614,99
7281. BRANKA JONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.614,12 0,00 76.614,12
7282. BILJANA POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.567,89 0,00 0,00 0,00 76.567,89
7283. MARIJAN ĆURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZUERICH 0,00 0,00 30,98 76.536,55 0,00 0,00 0,00 76.567,53
7284. ZDRAVKO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.561,02 0,00 -1,31 0,00 76.559,71
7285. STJEPAN BARBERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 PARUŽEVINA 0,00 0,00 -138,77 76.697,66 0,00 0,00 0,00 76.558,89
7286. MIRKO FUMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -197,78 76.712,47 0,00 0,00 0,00 76.514,69
7287. PAVLE DJURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 13.962,32 62.531,18 0,00 0,00 0,00 76.493,50
7288. MIŠEL KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 76.464,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.464,05
7289. ZIJAD ŠAĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.421,48 0,00 0,00 0,00 76.421,48
7290. SEBASTIJAN PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 5.115,56 71.281,92 0,00 0,00 0,00 76.397,48
7291. GJEVDET HOTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.376,15 0,00 0,00 0,00 76.376,15
7292. JOSIP JAGARINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.350,72 0,00 0,00 0,00 76.350,72
7293. ANTUN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 3.748,27 59.044,36 13.538,54 0,00 0,00 76.331,17
7294. SVEMIRKA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.313,89 0,00 0,00 0,00 76.313,89
7295. MIRJANA ŠIMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 76.303,25 0,00 0,00 0,00 76.303,25
7296. SNJEŽANA JURLINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 70.521,72 0,00 0,00 5.759,64 0,00 76.281,36
7297. ANTO IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 381,30 75.857,04 0,00 0,00 0,00 76.238,34
7298. ANDREJ ŠUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 56.451,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.216,06 17.568,96 76.236,04
7299. DARIO MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 27.826,43 0,00 1.907,68 46.456,06 0,00 0,00 0,00 76.190,17
7300. ANDREA ČRETNI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 17.865,12 0,00 12.810,38 45.511,24 0,00 0,00 0,00 76.186,74