OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7201. MARTIN JOHN RING GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.276,08 0,00 0,00 0,00 73.276,08
7202. KRUNOSLAV TRŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.254,83 0,00 0,00 0,00 73.254,83
7203. JOSIP SUŠAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.245,17 0,00 0,00 0,00 73.245,17
7204. MIRKO FUMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -197,78 73.422,21 0,00 0,00 0,00 73.224,43
7205. ZVONIMIR BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 15.603,71 0,00 0,00 57.610,98 0,00 0,00 0,00 73.214,69
7206. TOMISLAV MARKOCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 15.726,57 0,00 0,00 57.485,66 0,00 0,00 0,00 73.212,23
7207. ZDENKO MILAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 6.773,47 66.387,09 0,00 0,00 0,00 73.160,56
7208. ANICA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,04 73.138,62 0,00 0,00 0,00 73.138,66
7209. NIKOLA SVETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.133,04 0,00 0,00 0,00 73.133,04
7210. BRUNO IVANČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 -927,94 74.036,45 0,00 0,00 0,00 73.108,51
7211. IVAN ADAM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 59.127,33 13.920,61 0,00 0,00 0,00 73.047,94
7212. RENATA HAJDAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 11.336,05 0,00 2.529,27 59.171,82 0,00 0,00 0,00 73.037,14
7213. DOMINIK-JOSIP JAKUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,03 0,00 -1.067,29 74.103,82 0,00 0,00 0,00 73.036,56
7214. LUKA KOLDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.029,52 0,00 0,00 0,00 73.029,52
7215. MARIJANA FILIPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 22.842,83 0,00 3.182,06 46.978,75 0,00 0,00 0,00 73.003,64
7216. BISERKA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.096,38 71.884,51 0,00 0,00 0,00 72.980,89
7217. AXEL GUY JOSE DESHAYES GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.964,98 0,00 0,00 0,00 72.964,98
7218. IGOR FABER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.935,83 0,00 0,00 0,00 72.935,83
7219. JULIJA BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.916,34 0,00 0,00 0,00 72.916,34
7220. DUŠANKA BUNČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -447,82 73.360,65 0,00 0,00 0,00 72.912,83
7221. MARIJAN DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 17.755,75 0,00 18.375,51 36.779,10 0,00 0,00 0,00 72.910,36
7222. JANDRE ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 72.893,60 0,00 0,00 0,00 72.893,60
7223. SVEMIRKA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.862,76 0,00 0,00 0,00 72.862,76
7224. ŠTEFAN BURJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 LUČKO 0,00 0,00 55.667,39 0,00 0,00 17.169,68 0,00 72.837,07
7225. IVANA BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 16.392,02 0,00 1.302,25 55.116,24 0,00 0,00 0,00 72.810,51
7226. MARIJAN MESEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.785,49 0,00 72.785,49
7227. MARIO VIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -941,39 0,00 0,00 73.703,12 0,00 0,00 0,00 72.761,73
7228. BOŽIDAR JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -220,95 0,00 14.175,99 58.805,94 0,00 0,00 0,00 72.760,98
7229. BORISLAV SABOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 STRMEC 0,00 0,00 10.273,38 62.449,62 0,00 0,00 0,00 72.723,00
7230. ŽARKO GLADOIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 BUZIN 0,00 0,00 0,00 72.668,96 0,00 0,00 0,00 72.668,96
7231. IVICA KAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 23.261,12 0,00 14.409,82 34.983,75 0,00 0,00 0,00 72.654,69
7232. ŽARKO OLUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 12.823,30 0,00 59.823,01 0,00 72.646,31
7233. KRUNOSLAV GABRIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.640,61 0,00 72.640,61
7234. KRISTIJAN VRBAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 13.020,70 0,00 7.124,17 52.493,40 0,00 0,00 0,00 72.638,27
7235. SANDI HUDOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 37,58 0,00 0,00 39.466,07 0,00 33.091,38 0,00 72.595,03
7236. SENADIN BIBERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 GAJEC 0,00 0,00 0,00 72.580,42 0,00 0,00 0,00 72.580,42
7237. ANTO IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 339,38 72.200,45 0,00 0,00 0,00 72.539,83
7238. ANTON ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 72.538,80 0,00 0,00 0,00 72.538,80
7239. NEDJELJKA MANDARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 387,95 72.141,47 0,00 0,00 0,00 72.529,42
7240. ŽELJKO CARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 72.528,90 0,00 0,00 0,00 72.528,90
7241. DAVOR BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.504,76 0,00 0,00 0,00 72.504,76
7242. MILJENKO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -8.343,69 0,00 -6.570,33 87.383,42 0,00 0,00 0,00 72.469,40
7243. LJILJANA MATIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.463,34 0,00 72.463,34
7244. DUBRAVKA KOMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -645,44 0,00 0,00 73.065,98 0,00 72.420,54
7245. HRVOJE SABOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 13.792,84 58.615,63 0,00 0,00 0,00 72.408,47
7246. MONIKA BURKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 6.615,17 65.761,03 0,00 0,00 0,00 72.376,20
7247. IBRAHIM DURO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 52.353,02 0,00 0,00 19.978,55 0,00 0,00 0,00 72.331,57
7248. MARIJAN ĆURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 29,23 72.275,51 0,00 0,00 0,00 72.304,74
7249. STIPO PRINCIP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 616,98 71.680,77 0,00 0,00 0,00 72.297,75
7250. IVA SIKAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.289,95 0,00 72.289,95
7251. HRVOJE HORVATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -63,91 72.352,52 0,00 0,00 0,00 72.288,61
7252. ROBERT BRADAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 2.970,00 0,00 38.456,35 30.839,97 0,00 0,00 0,00 72.266,32
7253. ZIJAD ŠAĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.239,34 0,00 0,00 0,00 72.239,34
7254. IGOR VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 37.441,62 0,00 34.793,08 0,00 72.234,70
7255. MARIJAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.151,89 0,00 0,00 0,00 72.151,89
7256. STJEPAN KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.143,08 0,00 72.143,08
7257. TERESA MARGARET FRAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.119,31 0,00 72.119,31
7258. ANTUN KAŠAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.073,34 0,00 0,00 0,00 72.073,34
7259. ŠTEFANIJA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 5.361,39 0,00 -231,32 -2.837,20 0,00 69.757,35 0,00 72.050,22
7260. ANĐELKO PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 7.608,35 0,00 0,00 64.427,86 0,00 0,00 0,00 72.036,21
7261. ANA MEDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -6.765,79 0,00 0,00 78.796,27 0,00 72.030,48
7262. IVANA PREDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 1.832,24 0,00 0,06 70.144,99 0,00 0,00 0,00 71.977,29
7263. LIDIA PETRIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.976,48 0,00 71.976,48
7264. TANJA DODIG MARINCEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.906,59 0,00 71.906,59
7265. BLANKA GOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.903,07 0,00 0,00 0,00 71.903,07
7266. ANTUN LEVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.902,95 0,00 71.902,95
7267. DINO DEBEUC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 7.491,24 0,00 20.519,55 43.886,20 0,00 0,00 0,00 71.896,99
7268. BRANKO BUKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.895,98 0,00 0,00 0,00 71.895,98
7269. BILJANA POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.869,20 0,00 0,00 0,00 71.869,20
7270. IVANA PIPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 675,76 71.192,74 0,00 0,00 0,00 71.868,50
7271. ŽARKO MAMULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.854,62 0,00 71.854,62
7272. JERKO ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 70.124,12 0,00 1.726,66 0,00 71.850,78
7273. ELVIN HOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 1.938,88 69.891,91 0,00 0,00 0,00 71.830,79
7274. DARIJA KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 6.739,44 0,00 -28,82 65.112,96 0,00 0,00 0,00 71.823,58
7275. MARIJA JAGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 109,59 71.713,42 0,00 0,00 0,00 71.823,01
7276. BRANKA JONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.810,12 0,00 71.810,12
7277. ZLATA CAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 51.236,29 0,00 0,25 20.540,24 0,00 0,00 0,00 71.776,78
7278. INOKENTIJ STOJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.738,87 0,00 0,00 0,00 71.738,87
7279. DRAŽEN LONČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 71.721,09 0,00 0,00 0,00 71.721,09
7280. ANA GRADINŠČAK ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.251,01 70.430,05 0,00 0,00 0,00 71.681,06
7281. ŠEMSUDIN VRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 0,00 0,00 -2.059,97 73.737,57 0,00 0,00 0,00 71.677,60
7282. MARKO JELUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 4.407,37 0,00 3.684,86 63.552,41 0,00 0,00 0,00 71.644,64
7283. DUNJICA DONČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.635,10 0,00 71.635,10
7284. MIROSLAV BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.628,57 0,00 0,00 0,00 71.628,57
7285. RUŽICA ŠAPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.604,57 0,00 0,00 0,00 71.604,57
7286. ANTE MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 10.159,39 61.439,54 0,00 0,00 0,00 71.598,93
7287. OLGA JAREB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1927 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.592,07 0,00 0,00 0,00 71.592,07
7288. HUSEIN BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,01 56.085,62 0,00 15.462,69 0,00 71.548,32
7289. ZORAN MILJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.534,26 0,00 0,00 0,00 71.534,26
7290. VIKTOR ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 133,46 71.388,03 0,00 0,00 0,00 71.521,49
7291. EMANUEL ANCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 590,50 70.909,26 0,00 0,00 0,00 71.499,76
7292. MIROSLAV MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.479,23 0,00 71.479,23
7293. TONICA RAJH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.456,48 0,00 0,00 0,00 71.456,48
7294. IVO RADELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.453,05 0,00 0,00 0,00 71.453,05
7295. DANKO PINTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -1.194,21 72.604,57 0,00 0,00 0,00 71.410,36
7296. GORAN ĐUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 19.974,52 0,00 28.188,96 23.219,28 0,00 0,00 0,00 71.382,76
7297. LABINOT TRNKOLLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.328,93 0,00 0,00 0,00 71.328,93
7298. VANJA KUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.290,34 0,00 0,00 0,00 71.290,34
7299. LJUPKA ČABRAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ĐURĐEKOVEC 39.707,92 0,00 3.172,74 28.377,38 0,00 0,00 0,00 71.258,04
7300. GORAN NILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.508,41 0,00 52.747,65 0,00 71.256,06