OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7201. JULIJA BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.160,33 0,00 0,00 0,00 75.160,33
7202. VALLNEA PUNČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 23.856,16 0,00 52.905,57 -1.603,44 0,00 0,00 0,00 75.158,29
7203. JOSIPA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 450,66 74.702,04 0,00 0,00 0,00 75.152,70
7204. DRAGO DOMINKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 16.536,07 0,00 29.280,34 29.333,70 0,00 0,00 0,00 75.150,11
7205. JOSIP JAGARINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.139,58 0,00 0,00 0,00 75.139,58
7206. ŽARKO GLADOIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 BUZIN 0,00 0,00 0,00 75.068,11 0,00 0,00 0,00 75.068,11
7207. IVICA ČAKARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 21.608,24 0,00 -0,11 53.445,69 0,00 0,00 0,00 75.053,82
7208. SANELA ČIZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 3.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.530,79 1.144,00 75.038,79
7209. LJUBICA IVANŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 14.860,61 0,00 26.485,70 33.686,62 0,00 0,00 0,00 75.032,93
7210. STJEPAN MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 75.027,17 0,00 0,00 0,00 75.027,17
7211. JURICA STANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 26.761,49 0,00 13.103,82 35.150,12 0,00 0,00 0,00 75.015,43
7212. MARJAN MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 14.160,23 0,00 20.325,11 40.509,45 0,00 0,00 0,00 74.994,79
7213. IVANA PIPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 695,92 74.284,77 0,00 0,00 0,00 74.980,69
7214. BILJANA KUFRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.950,55 0,00 0,00 0,00 74.950,55
7215. DANKO PINTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -1.194,21 76.143,27 0,00 0,00 0,00 74.949,06
7216. SVEMIRKA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.933,45 0,00 0,00 0,00 74.933,45
7217. DRAŽEN MARTINKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 53.364,34 0,00 0,00 21.539,13 0,00 74.903,47
7218. ALEN FRANJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 62.545,94 0,00 -8.322,17 4,86 0,00 0,00 20.656,80 74.885,43
7219. RENATO JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 GORNJI ČEHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.883,74 0,00 74.883,74
7220. JADRANKA MARKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.877,41 0,00 0,00 0,00 74.877,41
7221. MARIJAN ĆURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZUERICH 0,00 0,00 30,28 74.832,14 0,00 0,00 0,00 74.862,42
7222. DAMIR LOVREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 12.225,72 0,00 23.816,78 38.795,40 0,00 0,00 0,00 74.837,90
7223. ANTUN KAŠAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.821,34 0,00 0,00 0,00 74.821,34
7224. MATAN SENTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.821,13 0,00 0,00 0,00 74.821,13
7225. KREŠIMIR JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 18.185,19 0,00 3.018,07 53.617,56 0,00 0,00 0,00 74.820,82
7226. DANIEL DEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -1.812,88 -7.021,30 0,00 83.643,23 0,00 74.809,05
7227. ANTO IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 364,53 74.394,41 0,00 0,00 0,00 74.758,94
7228. ZIJAD ŠAĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.748,63 0,00 0,00 0,00 74.748,63
7229. HUSEIN BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,01 57.915,27 0,00 16.784,12 0,00 74.699,40
7230. BRANKA JONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.692,52 0,00 74.692,52
7231. BILJANA POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.688,43 0,00 0,00 0,00 74.688,43
7232. INOKENTIJ STOJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.665,09 0,00 0,00 0,00 74.665,09
7233. MARIJA JAGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 109,59 74.552,27 0,00 0,00 0,00 74.661,86
7234. DEAN GOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 51.333,63 0,00 -1.285,87 24.418,66 0,00 146,82 0,00 74.613,24
7235. MARJAN TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.600,49 0,00 0,00 0,00 74.600,49
7236. SENADIN BIBERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 GAJEC 0,00 0,00 0,00 74.581,74 0,00 0,00 0,00 74.581,74
7237. SINIŠA BENKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 33.980,71 0,00 -391,03 38.069,65 0,00 2.863,02 0,00 74.522,35
7238. PETRA MILKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.488,96 0,00 74.488,96
7239. RENATA MAVRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 45,36 0,00 -1.068,07 75.511,15 0,00 0,00 0,00 74.488,44
7240. STJEPAN BARBERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 PARUŽEVINA 0,00 0,00 0,00 74.457,06 0,00 0,00 0,00 74.457,06
7241. JERKO ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 72.652,10 0,00 1.793,98 0,00 74.446,08
7242. ANĐELKO BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.438,47 0,00 0,00 0,00 74.438,47
7243. BRUNO HUDOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.363,62 0,00 0,00 0,00 74.363,62
7244. DINO MARIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -37.725,56 0,00 12.130,44 99.906,64 0,00 0,00 0,00 74.311,52
7245. KRISTINA REŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 16.662,72 0,00 0,00 57.619,62 0,00 0,00 0,00 74.282,34
7246. ZDRAVKO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.272,07 0,00 0,00 0,00 74.272,07
7247. BLANKA GOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 LUČKO 0,00 0,00 0,00 74.268,37 0,00 0,00 0,00 74.268,37
7248. MLADEN SUŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 2.724,85 0,00 143,76 71.379,66 0,00 0,00 0,00 74.248,27
7249. ŠIME VLAJKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 62.815,61 0,00 0,00 11.401,57 0,00 74.217,18
7250. EDUARD MUZLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 5.335,37 0,00 2.744,22 66.124,01 0,00 0,00 0,00 74.203,60
7251. DUNJICA DONČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.190,66 0,00 74.190,66
7252. RUŽICA ŠAPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.179,42 0,00 0,00 0,00 74.179,42
7253. MLADEN FRANC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.150,68 0,00 74.150,68
7254. TONICA RAJH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.141,45 0,00 0,00 0,00 74.141,45
7255. ESTER DELAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.122,22 0,00 0,00 0,00 74.122,22
7256. GJEVDET HOTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.102,52 0,00 0,00 0,00 74.102,52
7257. MARIJANA KRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 58.164,47 0,00 0,00 15.927,71 0,00 0,00 0,00 74.092,18
7258. DARIO LIHTENVALNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.091,33 0,00 74.091,33
7259. LJUBICA LEVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 74.064,68 0,00 0,00 0,00 74.064,68
7260. ALEKSANDAR ĆAĆULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 PREKVRŠJE 0,00 0,00 8.576,97 65.453,58 0,00 0,00 0,00 74.030,55
7261. ANKICA BLAŽINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 628,15 73.392,67 0,00 0,00 0,00 74.020,82
7262. DAVID KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 19.887,13 0,00 228,02 53.882,34 0,00 0,00 0,00 73.997,49
7263. ZORAN MILJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.983,59 0,00 0,00 0,00 73.983,59
7264. ZVONKO ŠILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 SESVETE 0,00 0,00 13.776,79 33.314,43 0,00 26.891,34 0,00 73.982,56
7265. DARIO ILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.910,30 0,00 73.910,30
7266. GORAN ĐUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 20.680,64 0,00 29.162,99 24.066,62 0,00 0,00 0,00 73.910,25
7267. ANDREA ČRETNI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 17.310,04 0,00 12.448,32 44.129,40 0,00 0,00 0,00 73.887,76
7268. MARIJO STJEPANČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE -10.355,71 0,00 -5.384,54 89.589,36 0,00 0,00 0,00 73.849,11
7269. IVO RADELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.842,98 0,00 0,00 0,00 73.842,98
7270. DANICA ŠOLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.821,41 0,00 0,00 0,00 73.821,41
7271. VLADO KOLENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 PREPUŠTOVEC 0,00 0,00 0,00 73.782,12 0,00 0,00 0,00 73.782,12
7272. IVICA DŽOLAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 27.181,24 0,00 782,88 45.779,73 0,00 0,00 0,00 73.743,85
7273. EMINA GAGULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.701,35 0,00 73.701,35
7274. HRVOJE KUCELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 8.602,70 0,00 0,00 65.096,81 0,00 73.699,51
7275. ZORAN RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 20.855,91 0,00 6.215,49 46.596,61 0,00 0,00 0,00 73.668,01
7276. IVICA MALUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 KUPINEČKI KRALJEVEC -92,29 0,00 0,00 73.747,12 0,00 0,00 0,00 73.654,83
7277. MIRJANA ŠIMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.641,13 0,00 0,00 0,00 73.641,13
7278. ŽELJKO BUDOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ADAMOVEC 0,00 0,00 0,00 73.584,34 0,00 0,00 0,00 73.584,34
7279. TORI PAUNOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.575,55 0,00 0,00 0,00 73.575,55
7280. SEBASTIJAN PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 4.903,74 68.637,79 0,00 0,00 0,00 73.541,53
7281. DRAGO MAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.531,85 0,00 73.531,85
7282. NEVEN ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.528,98 0,00 73.528,98
7283. SANDRA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.525,89 0,00 0,00 0,00 73.525,89
7284. ŠTEFICA MILEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 BLAGUŠA 24.378,45 0,00 5.397,13 43.725,61 0,00 0,00 0,00 73.501,19
7285. VLADIMIR KRAMBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.467,89 0,00 0,00 0,00 73.467,89
7286. DAVID JOHNS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 73.451,41 0,00 0,00 0,00 0,00 73.451,41
7287. VIKTOR ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 133,46 73.312,68 0,00 0,00 0,00 73.446,14
7288. ANTUN SUDAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.441,22 0,00 73.441,22
7289. MARCELA GREGOROVIĆ ŠEHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 22.035,11 51.392,88 0,00 0,00 0,00 73.427,99
7290. LJILJANA GRUBIŠIĆ PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.427,33 0,00 73.427,33
7291. MARKO PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 39.049,53 0,00 19.181,93 15.163,84 0,00 0,00 0,00 73.395,30
7292. DALIBOR BILBIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.383,82 0,00 0,00 0,00 73.383,82
7293. BRANKO KORAJLIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.337,06 0,00 0,00 0,00 73.337,06
7294. MARIJO ROGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.310,71 0,00 0,00 0,00 73.310,71
7295. MILAN MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.276,68 0,00 0,00 0,00 73.276,68
7296. JADRANKA DMITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.190,99 0,00 0,00 0,00 73.190,99
7297. VLADO BRNAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 73.180,80 0,00 0,00 0,00 73.180,81
7298. JOSIP SUŠAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.164,40 0,00 0,00 0,00 73.164,40
7299. PERA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -42,08 0,00 2.178,79 71.009,24 0,00 0,00 0,00 73.145,95
7300. MARIO PAVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.118,82 0,00 73.118,82