OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
7201. SAFET AGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 8.728,17 0,00 0,00 10.343,35 0,00 0,00 0,00 0,00 19.071,52
7202. MATIJA LOBOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 -127,22 0,00 0,00 19.178,74 0,00 0,00 19.051,52
7203. IVANA BUKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 JEŽDOVEC 0,00 0,00 3.540,35 0,00 0,00 15.506,37 0,00 0,00 19.046,72
7204. MIRJANA KOLMAN ŽNAJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ODRA 0,00 0,00 0,00 -81,65 0,00 19.127,36 0,00 0,00 19.045,71
7205. VESNA SMOLČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 BERANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.030,13 0,00 0,00 19.030,13
7206. MELITA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 DONJI DRAGONOŽEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.028,58 0,00 0,00 19.028,58
7207. ZDRAVKO RIHTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 13.279,51 5.746,11 0,00 0,00 0,00 0,00 19.025,62
7208. ISMETA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.021,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19.021,20
7209. ANĐELKO DUNDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 19.017,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.017,62
7210. DALIBOR GAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.016,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.016,01
7211. MARIJA BULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 19.071,81 0,00 0,00 -73,17 0,00 0,00 0,00 0,00 18.998,64
7212. TOMISLAV ŠANTAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.973,58 18,02 0,00 0,00 0,00 18.991,60
7213. MARIJANA TUĐMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 18.987,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.987,21
7214. IVICA ZRILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.977,72 0,00 0,00 0,00 0,00 18.977,72
7215. ROZA KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.971,25 0,00 0,00 0,00 0,00 18.971,25
7216. MIROSLAV BURUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.965,63 0,00 0,00 18.965,63
7217. MARIJA ŠALJAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.954,53 0,00 0,00 0,00 0,00 18.954,53
7218. IRENA GAŠPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.951,29 0,00 0,00 18.951,29
7219. DANIELA ALPEZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.946,17 0,00 0,00 0,00 0,00 18.946,17
7220. NEVEN PAJDAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -123,72 0,00 19.045,27 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 18.921,96
7221. ANTONIO BOGDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 18.107,22 0,00 -1.633,49 2.940,05 0,00 -492,96 0,00 0,00 18.920,82
7222. ENES ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.907,78 0,00 0,00 18.907,78
7223. IVANA PEZER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 18.905,19 0,00 0,00 0,00 18.905,19
7224. SNJEŽANA ALBRECHT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 3.380,68 15.491,21 0,00 0,00 0,00 0,00 18.871,89
7225. JOSIP MALEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 18.863,05 0,00 0,00 0,00 0,00 18.863,05
7226. SEBASTIAN PUKLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.849,26 0,00 0,00 18.849,26
7227. ASMIR BAJREKTAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.846,93 0,00 0,00 0,00 0,00 18.846,93
7228. TOMISLAV BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.839,68 0,00 0,00 18.839,68
7229. MIRSAD HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.838,61 0,00 0,00 0,00 0,00 18.838,61
7230. MATEA KOLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 4.479,23 0,00 0,00 14.357,30 0,00 0,00 18.836,53
7231. SENADA DRAGULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.834,02 0,00 0,00 18.834,02
7232. MIRA BOLF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.828,04 0,00 0,00 18.828,04
7233. JOZO JELIČIĆ-LOVREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.825,78 0,00 0,00 18.825,78
7234. ALOJZIJA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.822,00 0,00 0,00 18.822,00
7235. DARKO OREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 13.413,55 0,00 1.523,20 3.884,68 0,00 0,00 0,00 0,00 18.821,43
7236. MARIJANA POGAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.811,73 0,00 0,00 18.811,73
7237. DONATA ISA VERENA FREIFRAU VON DELLINGSHAUSEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.809,81 0,00 0,00 0,00 0,00 18.809,81
7238. ZDRAVKO ĆAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 3.055,37 15.745,77 0,00 0,00 0,00 0,00 18.801,14
7239. TOMISLAV MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SOBLINEC 785,70 0,00 2.443,55 15.570,15 0,00 0,00 0,00 0,00 18.799,40
7240. JOSIP BELČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ADAMOVEC 8.060,32 0,00 609,58 10.114,22 0,00 0,00 0,00 0,00 18.784,12
7241. KATA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 18.774,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.774,24
7242. ANDREJ ŠARKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 3.852,00 14.921,25 0,00 0,00 0,00 0,00 18.773,25
7243. MIRA KUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 8.575,70 5.258,94 0,00 4.937,91 0,00 0,00 18.772,55
7244. DAVOR LOVREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.764,95 0,00 0,00 18.764,95
7245. SHPEJTIM GJURAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -1.400,57 0,00 38,57 20.124,68 0,00 0,00 0,00 0,00 18.762,68
7246. MIROSLAV VULETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.752,47 0,00 0,00 18.752,47
7247. JELENA ČEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1929 VOŽDOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.734,12 0,00 0,00 18.734,12
7248. IRMA HRSKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.713,92 0,00 0,00 0,00 0,00 18.713,92
7249. IVICA BRICO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.682,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.682,26
7250. ANKICA MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.680,49 0,00 0,00 18.680,49
7251. NEDELJKA BUDINSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.679,79 0,00 0,00 18.679,79
7252. DENNY SARK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.672,21 0,00 0,00 18.672,21
7253. RUŽICA SENTOČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.669,18 0,00 0,00 18.669,18
7254. VIŠNJA JURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 18.661,84 0,00 0,00 0,00 0,00 18.661,84
7255. BRANKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.650,57 0,00 0,00 0,00 18.650,57
7256. IGOR DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -5,92 0,00 -0,34 18.650,53 0,00 0,00 0,00 0,00 18.644,27
7257. GORDANA BUKAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 GLAVNICA DONJA 0,00 0,00 0,00 18.637,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18.637,40
7258. ARIFA ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.636,52 0,00 0,00 18.636,52
7259. MARTIN MILOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.628,05 0,00 0,00 0,00 0,00 18.628,05
7260. ŽELJKO JURAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 2.555,04 0,00 3.417,10 12.647,64 0,00 0,00 0,00 0,00 18.619,78
7261. NENAD OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.617,96 0,00 0,00 0,00 0,00 18.617,96
7262. DRAGUTIN SLAVIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.615,60 0,00 0,00 18.615,60
7263. TOMO GREGUREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 18.612,64 0,00 0,00 0,00 0,00 18.612,64
7264. IGOR BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.610,29 0,00 0,00 18.610,29
7265. MILAN GAVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 -30,14 0,00 0,00 18.639,09 0,00 0,00 18.608,95
7266. LEA KONTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.591,57 0,00 0,00 18.591,57
7267. ALBERT DEMA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.587,70 0,00 0,00 0,00 0,00 18.587,70
7268. NADAL FAZLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,21 18.582,88 0,00 0,00 0,00 0,00 18.583,09
7269. SONJA KANIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -507,29 0,00 6.875,24 12.209,93 0,00 0,00 0,00 0,00 18.577,88
7270. NATAŠA GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -105,92 0,00 938,02 17.744,63 0,00 0,00 0,00 0,00 18.576,73
7271. DEJAN CIGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.563,17 0,00 0,00 0,00 0,00 18.563,17
7272. ZLATKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 495,71 18.066,64 0,00 0,00 0,00 0,00 18.562,35
7273. ANTE ŽUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 6.410,37 0,00 10.196,92 1.951,69 0,00 0,00 0,00 0,00 18.558,98
7274. MARIJANA JERGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 18.551,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.551,87
7275. DANIEL HRSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.550,25 0,00 0,00 0,00 18.550,25
7276. VJERA VLAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 18.545,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.545,48
7277. LUDOVIC BARCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.527,90 0,00 0,00 0,00 0,00 18.527,90
7278. MARTINA ŠIVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.504,65 0,00 0,00 0,00 0,00 18.504,65
7279. DAMIR BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.501,45 0,00 0,00 0,00 0,00 18.501,45
7280. ČEŠKO MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 18.700,75 -213,35 0,00 0,00 0,00 0,00 18.487,40
7281. MARIJA ŠKUNDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.480,66 0,00 0,00 18.480,66
7282. RADOVANA VESELJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.479,11 0,00 0,00 18.479,11
7283. FAHRIJE SYLKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.472,93 0,00 0,00 0,00 0,00 18.472,93
7284. SLAVKO MILKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.446,25 0,00 0,00 0,00 18.446,25
7285. DARKO GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.445,43 0,00 0,00 18.445,43
7286. PETAR RAJIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.436,84 0,00 0,00 18.436,84
7287. ĐONI KAJTAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 5.562,05 12.868,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.430,31
7288. ZDENKA STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 18.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.423,00
7289. JOSIP FLUKSI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 18.421,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.421,45
7290. DRAŽEN JAKUPANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.416,05 0,00 0,00 18.416,05
7291. DAMIR POLUTRANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -173,87 18.581,87 0,00 0,00 0,00 0,00 18.408,00
7292. KATARINA BLAŽINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -11.150,33 0,00 14.349,88 15.203,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.402,81
7293. DIANA VUZEM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.400,69 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,69
7294. LAZO BERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.395,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.395,26
7295. DALIBOR HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.392,49 0,00 0,00 18.392,49
7296. KARLO KRAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1997 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.391,44 0,00 0,00 18.391,44
7297. ĐURO SIROGLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 1.709,70 16.672,25 0,00 0,00 0,00 0,00 18.381,95
7298. DARIO MARKOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.377,93 0,00 0,00 18.377,93
7299. IVAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.371,22 0,00 0,00 18.371,22
7300. RUŽICA MARENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.370,78 0,00 0,00 18.370,78