OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. SENAD KASUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 141.810,99 0,00 295.147,23 209.262,14 0,00 0,00 0,00 646.220,36
602. JASNA MODRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 67.881,27 577.691,71 0,00 0,00 0,00 645.572,98
603. NENA JENDRAŠIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 486,04 644.951,48 0,00 0,00 0,00 645.437,52
604. IVAN FANJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 JESENOVEC 33.451,96 0,00 17.897,64 593.316,69 0,00 0,00 0,00 644.666,29
605. JELKA ŠUŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 266.674,39 0,00 311.931,25 65.981,58 0,00 0,00 0,00 644.587,22
606. ZDRAVKO TRTANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 73.584,80 0,00 50.603,67 520.113,29 0,00 0,00 0,00 644.301,76
607. ŽELJKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.268,10 0,00 644.268,10
608. HAMZA NEZAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 61.593,30 0,00 233.345,51 348.878,89 0,00 0,00 0,00 643.817,70
609. ILIJA NEVISTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 31.263,96 0,00 294.111,49 280.393,65 0,00 37.977,64 0,00 643.746,74
610. ANTE LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 97.668,61 0,00 46.368,04 499.471,44 0,00 0,00 0,00 643.508,09
611. MIROSLAV DIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 44.711,28 598.712,29 0,00 0,00 0,00 643.423,57
612. AJET VELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 106.566,79 535.547,39 0,00 0,00 0,00 642.114,18
613. MIRKO RUPA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 99.569,98 0,00 244.388,86 297.959,71 0,00 0,00 0,00 641.918,55
614. MLADEN ZELENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 11.703,60 0,00 56.502,38 573.621,94 0,00 0,00 0,00 641.827,92
615. FATMIR EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 27.070,16 0,00 32.498,57 580.014,96 0,00 0,00 0,00 639.583,69
616. KREŠO PEROŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,03 0,00 -564,51 638.742,01 0,00 0,00 0,00 638.177,53
617. MARIJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 7.282,64 0,00 20.731,49 609.822,54 0,00 0,00 0,00 637.836,67
618. ABDULA IMERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 69.256,00 0,00 39.831,45 528.729,20 0,00 0,00 0,00 637.816,65
619. IVAN ĆURLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -7.520,73 0,00 648.246,25 -3.042,89 0,00 0,00 0,00 637.682,63
620. IGOR PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 HORVATI 59.663,63 0,00 23.693,01 553.788,04 0,00 0,00 0,00 637.144,68
621. ZLATKO KESER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 32.611,27 0,00 26.187,85 556.745,62 0,00 21.055,09 0,00 636.599,83
622. BRANKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 16.063,69 620.060,33 0,00 0,00 0,00 636.124,02
623. VESNA NJIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 245.080,53 0,00 57.219,85 328.868,62 0,00 4.895,68 0,00 636.064,68
624. EMICA MACAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 262.800,41 0,00 28.826,95 344.272,24 0,00 0,00 0,00 635.899,60
625. NIKOLA TUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 2.501,45 632.509,87 0,00 0,00 0,00 635.011,32
626. TADEJ GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -84,01 0,00 69.257,35 565.784,66 0,00 0,00 0,00 634.958,00
627. ZORKA MAZALIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,12 0,00 31.252,73 602.674,90 0,00 0,00 0,00 633.927,75
628. TOMISLAV DOLIBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 44.865,77 0,00 550.683,38 38.095,19 0,00 0,00 0,00 633.644,34
629. SANDRA PEKEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 84.773,45 0,00 102.269,93 445.996,22 0,00 0,00 0,00 633.039,60
630. IVAN PAMUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 189.634,11 0,00 111.345,66 331.556,78 0,00 0,00 0,00 632.536,55
631. DUMITRU MITU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 76.871,21 0,00 0,00 555.205,19 0,00 0,00 0,00 632.076,40
632. ZORAN DUBRAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 2.831,10 0,00 629.558,16 -403,28 0,00 0,00 0,00 631.985,98
633. MILUTIN ČAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631.773,50 0,00 631.773,50
634. TOMO KOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 14.073,71 0,00 282.494,10 335.152,06 0,00 0,00 0,00 631.719,87
635. JOZO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 0,00 0,00 6.648,07 624.911,42 0,00 0,00 0,00 631.559,49
636. STJEPAN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 19.089,82 0,00 612.709,93 -256,35 0,00 0,00 0,00 631.543,40
637. MARKO JANJETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 36.619,09 0,00 191.374,91 403.070,75 0,00 0,00 0,00 631.064,75
638. JADRANKA SUBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 630.663,48 0,00 0,00 0,00 0,00 630.663,48
639. VESNICA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 133.873,98 0,00 162.701,63 333.228,37 0,00 0,00 0,00 629.803,98
640. HIL PRENKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 12.420,24 0,00 92.791,02 524.444,49 0,00 -32,91 0,00 629.622,84
641. JOSIP JURENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 100.126,08 0,00 3.725,69 525.262,14 0,00 0,00 0,00 629.113,91
642. MIROSLAV TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 127.652,59 0,00 51.133,61 450.236,74 0,00 0,00 0,00 629.022,94
643. MATO ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 262.212,58 0,00 366.645,26 0,00 0,00 -41,42 0,00 628.816,42
644. JOSIP BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 30.906,73 0,00 70.157,96 527.144,37 0,00 0,00 0,00 628.209,06
645. GORAN POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 28.423,30 0,00 94.614,85 503.205,36 0,00 0,00 0,00 626.243,51
646. ABDULFETAH ZEĆIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 11.420,32 0,00 14.897,54 599.907,38 0,00 0,00 0,00 626.225,24
647. ZVONIMIR GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 114.961,50 0,00 141.292,90 369.958,08 0,00 0,00 0,00 626.212,48
648. ROSANDA SELIMAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 88.005,40 0,00 43.928,89 494.088,90 0,00 0,00 0,00 626.023,19
649. VJEKOSLAV BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 218.151,40 0,00 105.556,96 302.043,35 0,00 0,00 0,00 625.751,71
650. VESELKO MUSIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -174,65 625.668,50 0,00 0,00 0,00 625.493,85
651. NADA KUTNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 625.368,97 0,00 0,00 0,00 625.368,97
652. ILIJA DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 244.585,47 0,00 46.129,66 334.365,43 0,00 0,00 0,00 625.080,56
653. ZLATKO KRECIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 -159,85 625.164,69 0,00 0,00 0,00 625.004,84
654. IVA TAFRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 111.709,12 0,00 55.991,94 457.122,05 0,00 0,00 0,00 624.823,11
655. ANTON JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,01 0,00 38.188,42 585.825,80 0,00 0,00 0,00 624.014,23
656. LJILJANA SEIBERT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 622.810,95 0,00 0,00 0,00 622.810,95
657. NENAD MATIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KUPINEČKI KRALJEVEC 23.710,22 0,00 215.736,39 383.153,15 0,00 0,00 0,00 622.599,76
658. ĐURĐICA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -8,13 0,00 601.959,09 20.605,73 0,00 0,00 0,00 622.556,69
659. KATA MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 105.494,50 0,00 99.942,00 416.703,17 0,00 0,00 0,00 622.139,67
660. SENAD TALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 620.901,95 0,00 0,00 0,00 620.901,95
661. SEMKA NUHBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 99.586,95 0,00 152.265,11 369.048,22 0,00 0,00 0,00 620.900,28
662. MATILDA ĐERĐAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 138.706,81 0,00 40.903,59 440.915,36 0,00 0,00 0,00 620.525,76
663. STJEPAN ROGINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 173.606,01 0,00 118.006,39 328.900,49 0,00 0,00 0,00 620.512,89
664. MIRKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 12.659,96 0,00 20.755,91 586.780,87 0,00 0,00 0,00 620.196,74
665. ANTONIO KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 619.482,90 0,00 0,00 0,00 619.482,90
666. MLADEN BRANKO KNEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 85.784,73 0,00 90.666,83 443.007,68 0,00 0,00 0,00 619.459,24
667. MIRSAD BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 618.862,98 0,00 0,00 0,00 618.862,98
668. ALIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 173.026,17 0,00 37.894,03 406.418,23 0,00 0,00 0,00 617.338,43
669. MARTIN KRČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 247.161,39 0,00 56.837,80 313.250,79 0,00 0,00 0,00 617.249,98
670. NIKOLA BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 617.093,43 0,00 0,00 0,00 617.093,43
671. ALMIR MEHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 43.907,22 0,00 14.190,37 549.069,44 0,00 9.791,14 0,00 616.958,17
672. MARIJAN PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 38.318,39 0,00 27.727,09 550.759,09 0,00 0,00 0,00 616.804,57
673. VALENTIN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 59.864,33 0,00 285.225,58 270.935,34 0,00 0,00 0,00 616.025,25
674. STJEPAN ĐAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 615.669,18 0,00 0,00 0,00 615.669,18
675. ZLATKO KOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 146.241,31 0,00 45.080,04 424.337,32 0,00 0,00 0,00 615.658,67
676. DRAGUTIN ŠULER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 199.514,18 0,00 36.810,85 378.784,03 0,00 0,00 0,00 615.109,06
677. MLADEN SOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 611.522,73 0,00 3.320,66 0,00 614.843,39
678. VLADIMIR HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 155.079,75 459.608,95 239,90 -580,77 0,00 0,00 0,00 614.347,83
679. IVICA PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 614.080,01 0,00 0,00 0,00 614.080,01
680. REMZI ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 91.206,61 0,00 15.166,64 506.939,81 0,00 0,00 0,00 613.313,06
681. NIKICA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.409,02 0,00 115.905,02 493.237,67 0,00 0,00 0,00 612.551,71
682. IVAN ŠEGOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 19.961,17 591.513,66 0,00 0,00 0,00 611.474,83
683. ROBERT MOKROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.047,08 610.186,21 0,00 0,00 0,00 611.233,29
684. KATA STOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 62.597,08 0,00 46.649,51 501.064,40 0,00 0,00 0,00 610.310,99
685. DAMIR JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 120.254,17 0,00 34.596,61 455.287,34 0,00 0,00 0,00 610.138,12
686. RADO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 120.997,18 0,00 85.289,27 403.151,68 0,00 0,00 0,00 609.438,13
687. ZLATICA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 117.969,33 0,00 108.862,68 381.587,13 0,00 0,00 0,00 608.419,14
688. PREDRAG PRIBOLŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 91.997,27 74.459,90 9.085,83 432.852,82 0,00 0,00 0,00 608.395,82
689. DANICA ĐURĐIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 55.958,15 551.669,82 0,00 0,00 0,00 607.627,97
690. FREJZER BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 4.956,67 601.764,88 0,00 0,00 0,00 606.721,55
691. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 70.613,94 0,00 72.887,02 463.034,66 0,00 0,00 0,00 606.535,62
692. STJEPAN ANDRAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 86.486,84 0,00 224.291,30 0,00 0,00 294.938,98 0,00 605.717,12
693. ŽIVKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 224.286,06 0,00 130.216,83 251.008,33 0,00 0,00 0,00 605.511,22
694. BOŽICA POLGAR KLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,78 0,00 0,00 605.422,19 0,00 0,00 0,00 605.421,41
695. MLADEN MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -99,67 0,00 4.412,25 600.968,56 0,00 0,00 0,00 605.281,14
696. DOMAGOJ BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 75.341,70 171.247,00 124.702,63 231.806,44 0,00 1.223,01 0,00 604.320,78
697. DRAGAN MLADENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 93.095,32 0,00 6.749,45 504.396,17 0,00 0,00 0,00 604.240,94
698. DANE PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 604.230,60 0,00 0,00 0,00 604.230,60
699. IVANA ČUKMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 138.223,62 0,00 114.860,06 350.198,21 0,00 0,00 0,00 603.281,89
700. STJEPAN VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 MALA MLAKA 0,00 0,00 62.378,32 540.715,66 0,00 0,00 0,00 603.093,98