OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. MLADEN PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HORVATI 0,00 0,00 62.583,79 553.630,09 0,00 0,00 0,00 616.213,88
602. IGOR PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 HORVATI 57.583,72 0,00 22.919,23 535.607,59 0,00 0,00 0,00 616.110,54
603. ABDULA IMERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 66.799,49 0,00 38.460,47 510.849,51 0,00 0,00 0,00 616.109,47
604. AJET VELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 101.696,78 514.078,19 0,00 0,00 0,00 615.774,97
605. VIŠNJA ĐAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 132.942,12 0,00 20.359,96 462.210,04 0,00 0,00 0,00 615.512,12
606. ANTE LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 92.871,90 0,00 44.235,98 478.310,71 0,00 0,00 0,00 615.418,59
607. JOSIP MAKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 7.813,55 607.164,21 0,00 0,00 0,00 614.977,76
608. SENAD KASUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 134.361,09 0,00 280.233,15 199.733,45 0,00 0,00 0,00 614.327,69
609. MARICA GAVRAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 309.614,66 0,00 64.886,74 238.124,46 0,00 0,00 0,00 612.625,86
610. TADEJ GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -84,01 0,00 66.413,17 545.960,34 0,00 0,00 0,00 612.289,50
611. BRANKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 15.987,48 595.436,16 0,00 0,00 0,00 611.423,64
612. ZLATKO KESER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 31.217,91 0,00 26.968,34 533.078,33 0,00 19.902,04 0,00 611.166,62
613. EMICA MACAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 251.667,60 0,00 27.685,60 331.792,08 0,00 0,00 0,00 611.145,28
614. MILENKA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -15,27 -1.016,60 0,00 611.416,89 0,00 610.385,02
615. ZORKA MAZALIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,11 0,00 31.010,73 579.064,07 0,00 0,00 0,00 610.074,91
616. TOMO KOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 13.345,07 0,00 270.051,92 323.283,28 0,00 0,00 0,00 606.680,27
617. ABDULFETAH ZEĆIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 11.014,37 0,00 14.450,99 580.641,51 0,00 0,00 0,00 606.106,87
618. VJEKOSLAV BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 210.697,17 0,00 102.596,55 292.177,71 0,00 0,00 0,00 605.471,43
619. FEKRI MUSTAFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 344.483,45 0,00 191.606,51 69.361,55 0,00 0,00 0,00 605.451,51
620. VESNA NJIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 232.874,54 0,00 54.270,37 312.933,11 0,00 4.501,58 0,00 604.579,60
621. NENA JENDRAŠIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 486,04 602.765,60 0,00 0,00 0,00 603.251,64
622. IVAN PAMUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 181.075,95 0,00 106.744,80 315.424,13 0,00 0,00 0,00 603.244,88
623. SANDRA PEKEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 81.818,22 0,00 98.020,13 423.078,87 0,00 0,00 0,00 602.917,22
624. NENAD MATIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KUPINEČKI KRALJEVEC 22.807,36 0,00 208.561,34 371.347,17 0,00 0,00 0,00 602.715,87
625. SEMKA NUHBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 96.248,17 0,00 147.160,21 358.980,96 0,00 0,00 0,00 602.389,34
626. SENAD TALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 601.424,81 0,00 0,00 0,00 601.424,81
627. ANTON JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,01 0,00 38.174,07 562.377,11 0,00 0,00 0,00 600.551,19
628. ANTONIO KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 600.344,27 0,00 0,00 0,00 600.344,27
629. TOMISLAV DOLIBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 42.366,21 0,00 521.085,15 36.129,18 0,00 0,00 0,00 599.580,54
630. MIRSAD BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 599.571,16 0,00 0,00 0,00 599.571,16
631. MILJENKO MILIĆEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 22.804,91 576.383,29 0,00 0,00 0,00 599.188,20
632. MIROSLAV TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 121.319,66 0,00 49.062,37 428.729,25 0,00 0,00 0,00 599.111,28
633. ZVONIMIR GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 109.061,15 0,00 134.963,18 354.628,35 0,00 0,00 0,00 598.652,68
634. MARICA POSEČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 713,12 597.729,70 0,00 0,00 0,00 598.442,82
635. MLADEN SOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 594.883,90 0,00 3.155,13 0,00 598.039,03
636. ILIJA DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 234.480,23 0,00 44.425,41 319.086,55 0,00 0,00 0,00 597.992,19
637. GORAN POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 26.768,27 0,00 90.824,28 480.303,50 0,00 0,00 0,00 597.896,05
638. DRAGUTIN VOUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE -18.300,53 0,00 -1.808,90 617.722,37 0,00 0,00 0,00 597.612,94
639. STJEPAN ROGINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 166.361,03 0,00 114.645,18 315.807,68 0,00 0,00 0,00 596.813,89
640. JOSIP JURENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 93.345,61 0,00 3.456,03 499.537,11 0,00 0,00 0,00 596.338,75
641. ROSANDA SELIMAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 82.447,98 0,00 41.391,50 471.248,57 0,00 0,00 0,00 595.088,05
642. NEVENKA MUSTAĆ JUROŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 41.554,42 0,00 11.415,19 542.020,76 0,00 0,00 0,00 594.990,37
643. MILUTIN ČAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.678,90 0,00 594.678,90
644. MATILDA ĐERĐAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 131.935,02 0,00 41.912,36 420.431,54 0,00 0,00 0,00 594.278,92
645. ALIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 166.389,01 0,00 36.507,17 391.271,16 0,00 0,00 0,00 594.167,34
646. IVA TAFRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 106.093,16 0,00 53.536,93 434.236,34 0,00 0,00 0,00 593.866,43
647. MARIJAN PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 36.947,02 0,00 26.776,82 530.132,16 0,00 0,00 0,00 593.856,00
648. RADO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 117.463,16 0,00 83.232,10 392.766,07 0,00 0,00 0,00 593.461,33
649. KATA MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 100.237,29 0,00 95.361,70 397.637,66 0,00 0,00 0,00 593.236,65
650. HIL PRENKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 11.671,73 0,00 87.270,58 494.290,02 0,00 -32,91 0,00 593.199,42
651. MLADEN BRANKO KNEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 82.522,05 0,00 87.242,97 423.406,95 0,00 0,00 0,00 593.171,97
652. REMZI ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 87.960,41 0,00 14.741,45 490.451,57 0,00 0,00 0,00 593.153,43
653. DRAGUTIN ŠULER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 191.197,20 0,00 35.444,93 365.399,36 0,00 0,00 0,00 592.041,49
654. MATO ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 248.946,04 0,00 343.040,85 0,00 0,00 -41,42 0,00 591.945,47
655. NIKICA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.280,24 0,00 111.961,43 476.570,14 0,00 0,00 0,00 591.811,81
656. STJEPAN ANDRAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 81.523,46 0,00 230.103,39 0,00 0,00 280.139,82 0,00 591.766,67
657. NIKOLA BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 591.677,06 0,00 0,00 0,00 591.677,06
658. ĐURĐICA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -8,13 0,00 571.852,39 19.539,73 0,00 0,00 0,00 591.383,99
659. STJEPAN GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -4,25 591.276,76 0,00 0,00 0,00 591.272,51
660. STJEPAN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 17.861,59 0,00 573.430,88 -256,35 0,00 0,00 0,00 591.036,12
661. MIRKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 11.839,26 0,00 19.778,39 558.529,91 0,00 0,00 0,00 590.147,56
662. KATA STOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 60.138,28 0,00 45.305,02 483.802,72 0,00 0,00 0,00 589.246,02
663. IVAN ĆURLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -7.520,73 0,00 599.804,57 -3.042,89 0,00 0,00 0,00 589.240,95
664. DAMIR JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 115.646,28 0,00 33.380,47 439.581,20 0,00 0,00 0,00 588.607,95
665. PREDRAG PRIBOLŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 88.276,68 71.723,99 8.760,66 419.463,16 0,00 0,00 0,00 588.224,49
666. DANICA ĐURĐIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 54.613,62 533.520,02 0,00 0,00 0,00 588.133,64
667. ROBERT MOKROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.047,08 587.030,83 0,00 0,00 0,00 588.077,91
668. BOŽICA POLGAR KLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,78 0,00 0,00 587.605,53 0,00 0,00 0,00 587.604,75
669. MARTIN KRČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 234.948,23 0,00 54.086,12 297.742,09 0,00 0,00 0,00 586.776,44
670. IVAN ŠEGOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 22.386,37 563.352,43 0,00 0,00 0,00 585.738,80
671. VALENTIN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 56.473,82 0,00 271.628,26 256.737,83 0,00 0,00 0,00 584.839,91
672. ZLATICA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 113.673,84 0,00 105.549,16 365.249,86 0,00 0,00 0,00 584.472,86
673. NADA KUTNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 584.135,84 0,00 0,00 0,00 584.135,84
674. STJEPAN VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 MALA MLAKA 0,00 0,00 60.291,08 523.812,54 0,00 0,00 0,00 584.103,62
675. ZLATKO KRECIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 -159,85 583.648,06 0,00 0,00 0,00 583.488,21
676. VESNICA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 123.383,57 0,00 150.892,60 308.251,97 0,00 0,00 0,00 582.528,14
677. VLADIMIR HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 146.997,18 435.885,87 226,10 -756,64 0,00 0,00 0,00 582.352,51
678. LJILJANA SEIBERT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 582.042,26 0,00 0,00 0,00 582.042,26
679. ZORAN DUBRAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 2.662,65 0,00 578.608,38 -403,46 0,00 0,00 0,00 580.867,57
680. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 67.390,49 0,00 70.325,29 442.720,56 0,00 0,00 0,00 580.436,34
681. MIJO DRUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -93,52 0,00 0,00 580.282,73 0,00 0,00 0,00 580.189,21
682. JADRANKA SUBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 580.013,22 0,00 0,00 0,00 0,00 580.013,22
683. DRAGAN MLADENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 89.547,48 0,00 6.472,80 483.424,23 0,00 0,00 0,00 579.444,51
684. MLADEN MARŠANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 6.847,14 0,00 26.228,10 545.429,39 0,00 0,00 0,00 578.504,63
685. MLADEN KUTLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 112.147,41 0,00 35.635,77 429.844,41 0,00 0,00 0,00 577.627,59
686. IVAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 5.943,87 571.209,68 0,00 0,00 0,00 577.153,55
687. DUMITRU MITU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 73.823,02 0,00 0,00 502.514,13 0,00 0,00 0,00 576.337,15
688. MLADEN MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -99,67 0,00 4.161,90 570.832,72 0,00 0,00 0,00 574.894,95
689. ŽIVKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 213.373,93 0,00 123.882,31 237.398,57 0,00 0,00 0,00 574.654,81
690. ILIJA KOZINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 3.404,32 571.196,48 0,00 0,00 0,00 574.600,80
691. MARKO JANJETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 34.921,85 0,00 183.576,08 355.931,30 0,00 0,00 0,00 574.429,23
692. JOZEF MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 4.482,22 0,00 18.228,95 551.137,73 0,00 0,00 0,00 573.848,90
693. ŽELJKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.838,39 0,00 573.838,39
694. STJEPAN ĐAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 573.581,02 0,00 0,00 0,00 573.581,02
695. STJEPAN ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 97.786,44 0,00 38.679,86 437.068,47 0,00 0,00 0,00 573.534,77
696. ZORAN TOPALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 38.257,98 0,00 33.651,80 501.547,67 0,00 0,00 0,00 573.457,45
697. LJIZA DELIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 31.424,22 0,00 0,00 541.715,39 0,00 0,00 0,00 573.139,61
698. GORAN BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 573.080,68 0,00 0,00 0,00 573.080,68
699. IVICA PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 572.951,77 0,00 0,00 0,00 572.951,77
700. MARIJAN MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 102.283,93 0,00 317.546,53 153.043,62 0,00 0,00 0,00 572.874,08