OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. MIRJANA HODAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 111.303,94 0,00 172.520,27 376.562,86 0,00 0,00 0,00 660.387,07
602. ILIJA DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 257.403,01 0,00 48.291,32 353.745,26 0,00 0,00 0,00 659.439,59
603. ALMIR MEHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 47.393,01 0,00 15.160,16 586.569,08 0,00 10.305,31 0,00 659.427,56
604. JOZO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 0,00 0,00 6.441,97 652.850,28 0,00 0,00 0,00 659.292,25
605. DANE PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 659.223,41 0,00 0,00 0,00 659.223,41
606. KATA MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 112.162,77 0,00 105.751,67 440.886,03 0,00 0,00 0,00 658.800,47
607. BOŽIDAR MIKULAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 498.872,86 0,00 135.333,34 23.780,92 0,00 0,00 0,00 657.987,12
608. DŽEMIL SEJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657.831,45 0,00 657.831,45
609. MATILDA ĐERĐAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 147.296,19 0,00 43.159,49 466.897,20 0,00 0,00 0,00 657.352,88
610. DUŠAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 656.348,87 0,00 0,00 0,00 656.348,87
611. MARTIN KRČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 262.652,62 0,00 60.328,06 333.000,87 0,00 0,00 0,00 655.981,55
612. IVANA ČUKMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 148.632,56 0,00 126.286,12 380.884,99 0,00 0,00 0,00 655.803,67
613. VALENTIN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 64.164,87 0,00 302.472,51 288.943,59 0,00 0,00 0,00 655.580,97
614. STJEPAN ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 107.025,82 0,00 42.165,09 506.047,99 0,00 0,00 0,00 655.238,90
615. VLADIMIR HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 165.331,71 489.699,45 257,41 -357,70 0,00 0,00 0,00 654.930,87
616. ZLATKO KOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 155.705,62 0,00 45.511,26 451.997,80 0,00 0,00 0,00 653.214,68
617. ABDULFETAH ZEĆIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 11.935,23 0,00 15.463,93 624.344,33 0,00 0,00 0,00 651.743,49
618. MARKAN DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 75.973,61 0,00 68.975,03 506.270,99 0,00 0,00 0,00 651.219,63
619. VJEKOSLAV BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 227.606,37 0,00 108.744,05 314.556,90 0,00 0,00 0,00 650.907,32
620. STJEPAN ROGINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 182.795,57 0,00 122.269,76 345.507,50 0,00 0,00 0,00 650.572,83
621. MIRAN SVALINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 648.518,40 -8,67 0,00 -18,92 0,00 648.490,81
622. NENAD MATIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KUPINEČKI KRALJEVEC 24.855,41 0,00 224.837,26 398.127,90 0,00 0,00 0,00 647.820,57
623. IVAN ŠEGOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 19.817,88 627.233,47 0,00 0,00 0,00 647.051,35
624. ALIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 181.444,76 0,00 39.653,12 425.630,84 0,00 0,00 0,00 646.728,72
625. MARIJAN PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 40.057,84 0,00 28.932,43 576.922,39 0,00 0,00 0,00 645.912,66
626. DOMAGOJ BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 82.681,74 182.455,12 131.485,65 247.930,83 0,00 1.329,19 0,00 645.882,53
627. MLADEN LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 -3.843,34 649.571,60 0,00 0,00 0,00 645.728,26
628. SENAD TALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 645.606,88 0,00 0,00 0,00 645.606,88
629. ŽIVKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 238.127,06 0,00 138.251,57 268.271,00 0,00 0,00 0,00 644.649,63
630. DRAGUTIN ŠULER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 210.063,49 0,00 38.543,39 395.761,25 0,00 0,00 0,00 644.368,13
631. MLADEN MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -99,67 0,00 4.729,80 639.193,00 0,00 0,00 0,00 643.823,13
632. ANTONIO KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 643.758,47 0,00 0,00 0,00 643.758,47
633. ZDENKO IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.349,68 0,00 643.349,68
634. FREJZER BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 5.152,27 636.447,61 0,00 0,00 0,00 641.599,88
635. STJEPAN ANDRAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 92.782,42 0,00 233.079,07 0,00 0,00 313.710,32 0,00 639.571,81
636. ALEN EMINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 269.319,69 0,00 36.234,59 333.940,32 0,00 0,00 0,00 639.494,60
637. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 74.702,59 0,00 75.855,25 488.801,17 0,00 0,00 0,00 639.359,01
638. REMZI ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 95.324,09 0,00 15.705,95 527.853,58 0,00 0,00 0,00 638.883,62
639. NIKICA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.572,37 0,00 120.907,08 514.378,84 0,00 0,00 0,00 638.858,29
640. ZLATICA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 123.417,76 0,00 113.065,58 402.309,40 0,00 0,00 0,00 638.792,74
641. DEAN VLADISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 185.728,63 0,00 225.885,92 225.837,81 0,00 0,00 0,00 637.452,36
642. KATA STOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 65.715,84 0,00 48.354,89 522.959,21 0,00 0,00 0,00 637.029,94
643. SNJEŽANA ČOLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 203.056,85 0,00 89.319,64 344.003,96 0,00 0,00 0,00 636.380,45
644. MLADEN SOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 632.627,52 0,00 3.530,62 0,00 636.158,14
645. DRAGAN MLADENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 97.595,42 0,00 7.100,36 530.997,11 0,00 0,00 0,00 635.692,89
646. IVANKA PERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 487.397,96 0,00 63.781,65 -41,08 0,00 84.506,33 0,00 635.644,86
647. ZORAN TOPALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 42.935,97 0,00 37.431,36 553.899,91 0,00 0,00 0,00 634.267,24
648. PREDRAG PRIBOLŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 96.716,50 77.930,13 9.498,27 449.836,27 0,00 0,00 0,00 633.981,17
649. JAKOV MARIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 633.492,74 0,00 0,00 0,00 633.492,74
650. DAVOR KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 31.797,14 0,00 -13.483,37 614.842,60 0,00 0,00 0,00 633.156,37
651. ROMAN PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 164.242,88 0,00 95.971,52 354.247,98 0,00 18.208,38 0,00 632.670,76
652. VEDRAN ŠILC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 181.596,96 0,00 106.392,44 343.156,00 0,00 0,00 0,00 631.145,40
653. ZVONIMIR RIČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 59.815,85 0,00 4.905,41 565.784,64 0,00 0,00 0,00 630.505,90
654. BEKIM KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -2.818,98 0,00 431.347,29 201.046,78 0,00 0,00 0,00 629.575,09
655. MARIJAN MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 112.947,79 0,00 346.623,08 168.665,34 0,00 0,00 0,00 628.236,21
656. ANKICA VAZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 237.656,90 0,00 51.105,25 339.290,43 0,00 0,00 0,00 628.052,58
657. BOŽICA POLGAR KLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,78 0,00 0,00 628.020,91 0,00 0,00 0,00 628.020,13
658. SRETEN OREŠČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 2.678,63 624.545,16 0,00 0,00 0,00 627.223,79
659. STJEPAN VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 MALA MLAKA 0,00 0,00 65.025,79 562.155,66 0,00 0,00 0,00 627.181,45
660. ERIKA KALENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 46.883,59 0,00 31.470,39 548.640,91 0,00 0,00 0,00 626.994,89
661. PAOLO BORGHESI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 626.102,69 0,00 0,00 0,00 0,00 626.102,69
662. ANĐELKO IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 2.413,83 623.302,00 0,00 0,00 0,00 625.715,83
663. KATICA ČUK-FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 94.778,84 0,00 257.554,36 273.337,74 0,00 0,00 0,00 625.670,94
664. IVAN GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 72.573,06 0,00 30.259,65 522.629,09 0,00 0,00 0,00 625.461,80
665. GORDAN LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 221.778,51 0,00 74.846,51 328.209,47 0,00 0,00 0,00 624.834,49
666. ANTO RUPČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 69.896,19 0,00 9.706,73 545.219,92 0,00 0,00 0,00 624.822,84
667. NUSRET MEDNOLUČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 34.850,29 0,00 12.511,81 576.458,39 0,00 0,00 0,00 623.820,49
668. MILA ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 623.194,62 0,00 0,00 0,00 623.194,62
669. MLADEN MRAOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 107.799,96 0,00 81.366,87 433.757,66 0,00 0,00 0,00 622.924,49
670. IVAN PRŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE 0,01 0,00 10.905,47 611.822,00 0,00 0,00 0,00 622.727,48
671. RASIM HASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 36.553,36 545.188,04 0,00 40.564,23 0,00 622.305,63
672. FRANJO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 16.799,42 604.677,08 0,00 0,00 0,00 621.476,50
673. BOB DAVID EMERICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.449,22 0,00 621.449,22
674. NATAŠA MAROJA PODBOJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 158.286,86 0,00 56.972,40 405.839,24 0,00 0,00 0,00 621.098,50
675. JOSIP IVKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 1.344,11 618.644,96 0,00 0,00 0,00 619.989,07
676. PEJO ČIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 16.831,36 602.091,81 0,00 0,00 0,00 618.923,17
677. KATICA CIULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 618.605,37 0,00 0,00 0,00 618.605,37
678. GORDAN JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 124.699,32 -0,69 56.640,37 436.143,09 0,00 0,00 0,00 617.482,09
679. GRACIJA KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 217.047,78 0,00 87.774,15 312.092,97 0,00 0,00 0,00 616.914,90
680. MIJO BRČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 174.771,69 0,00 73.894,54 366.202,62 0,00 0,00 0,00 614.868,85
681. ANĐELKO TURUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 141.873,66 0,00 143.910,95 328.429,60 0,00 0,00 0,00 614.214,21
682. DUBRAVKO ROŽMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 614.065,75 0,00 0,00 0,00 614.065,75
683. KARMEN LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -0,60 0,00 15,63 613.421,78 0,00 0,00 0,00 613.436,81
684. SHEFQET MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 12.956,17 68.183,37 9.759,40 522.265,22 0,00 0,00 0,00 613.164,16
685. KRISTINA BISAKU BUQAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 5.517,10 137.114,82 61.457,13 408.489,95 0,00 0,00 0,00 612.579,00
686. IVAN CIGLENEČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 2.048,59 0,00 13.074,82 597.417,32 0,00 0,00 0,00 612.540,73
687. IVAN UDOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 48.555,20 563.877,77 0,00 0,00 0,00 612.432,97
688. ALEN OMERZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,05 0,00 318.603,78 293.622,65 0,00 0,00 0,00 612.226,48
689. MARJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 5.165,24 472.236,18 0,00 134.235,02 0,00 611.636,44
690. ANTE DOMJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 62.426,92 0,00 62.233,58 486.964,52 0,00 0,00 0,00 611.625,02
691. VERA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 141.091,23 0,00 82.018,58 374.276,58 0,00 14.197,86 0,00 611.584,25
692. SMILJAN ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 15.009,43 596.394,53 0,00 0,00 0,00 611.403,96
693. GORDANA ARVANITIDOY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 53.186,87 0,00 14.715,26 543.231,70 0,00 0,00 0,00 611.133,83
694. JAKOV PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 7.378,14 601.778,10 0,00 0,00 0,00 609.156,24
695. VLADIMIR ZAGOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 318.770,49 0,00 0,00 290.062,96 0,00 608.833,45
696. VIŠNJA BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 86.890,56 0,00 226.316,37 294.684,34 0,00 0,00 0,00 607.891,27
697. ALEKSANDAR SIKETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 64.792,79 542.840,61 0,00 0,00 0,00 607.633,40
698. ANTE BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 66.998,85 0,00 127.054,28 413.485,08 0,00 0,00 0,00 607.538,21
699. ANTE STJEPANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 26.936,22 0,00 976,81 579.114,49 0,00 0,00 0,00 607.027,52
700. PJERINKO BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 50.575,47 556.361,29 0,00 0,00 0,00 606.936,76