OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. TOMO KOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 14.836,03 0,00 295.511,35 347.569,39 0,00 0,00 0,00 657.916,77
602. NIKOLA TUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 2.623,73 654.647,49 0,00 0,00 0,00 657.271,22
603. IVA TAFRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 117.584,65 0,00 58.560,45 481.065,49 0,00 0,00 0,00 657.210,59
604. FATMIR EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 23.698,46 0,00 33.704,21 599.591,09 0,00 0,00 0,00 656.993,76
605. GORAN POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 30.154,82 0,00 98.580,62 527.165,71 0,00 0,00 0,00 655.901,15
606. ĐURĐICA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -8,13 0,00 633.457,31 21.721,02 0,00 0,00 0,00 655.170,20
607. VESELKO MUSIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -174,65 655.224,33 0,00 0,00 0,00 655.049,68
608. JOZO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 0,00 0,00 6.400,70 647.104,86 0,00 0,00 0,00 653.505,56
609. ILIJA DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 255.157,77 0,00 47.912,67 350.350,50 0,00 0,00 0,00 653.420,94
610. DANE PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 653.141,30 0,00 0,00 0,00 653.141,30
611. ALMIR MEHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 46.782,40 0,00 14.990,28 580.486,67 0,00 10.215,24 0,00 652.474,59
612. KATA MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 110.994,69 0,00 104.733,99 436.649,90 0,00 0,00 0,00 652.378,58
613. MATILDA ĐERĐAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 145.791,59 0,00 42.764,32 462.345,96 0,00 0,00 0,00 650.901,87
614. DUŠAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 650.237,88 0,00 0,00 0,00 650.237,88
615. BOŽIDAR MIKULAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 493.361,44 0,00 133.160,52 23.373,35 0,00 0,00 0,00 649.895,31
616. MARTIN KRČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 259.939,02 0,00 59.716,68 329.541,25 0,00 0,00 0,00 649.196,95
617. VALENTIN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 63.411,54 0,00 299.451,37 285.789,09 0,00 0,00 0,00 648.652,00
618. VLADIMIR HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 163.535,87 484.428,50 254,35 -396,76 0,00 0,00 0,00 647.821,96
619. DRAŽEN KRČMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 647.594,32 0,00 0,00 0,00 647.594,32
620. DŽEMIL SEJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647.455,76 0,00 647.455,76
621. ABDULFETAH ZEĆIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 11.845,04 0,00 15.364,71 620.063,72 0,00 0,00 0,00 647.273,47
622. MLADEN BRANKO KNEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 89.198,21 0,00 94.248,94 463.514,31 0,00 0,00 0,00 646.961,46
623. IVANA ČUKMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 146.809,23 0,00 124.284,61 375.509,60 0,00 0,00 0,00 646.603,44
624. ZLATKO KOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 154.047,76 0,00 45.314,80 447.152,52 0,00 0,00 0,00 646.515,08
625. VJEKOSLAV BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 225.950,15 0,00 107.999,44 312.364,93 0,00 0,00 0,00 646.314,52
626. STJEPAN ROGINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 181.185,83 0,00 121.522,94 342.598,45 0,00 0,00 0,00 645.307,22
627. MARKAN DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 74.868,68 0,00 68.284,25 500.681,11 0,00 0,00 0,00 643.834,04
628. NENAD MATIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KUPINEČKI KRALJEVEC 24.654,80 0,00 223.243,07 395.504,78 0,00 0,00 0,00 643.402,65
629. ALIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 179.970,07 0,00 39.344,98 422.265,37 0,00 0,00 0,00 641.580,42
630. SENAD TALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 641.279,32 0,00 0,00 0,00 641.279,32
631. MARIJAN PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 39.753,14 0,00 28.721,29 572.339,37 0,00 0,00 0,00 640.813,80
632. IVAN ŠEGOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 19.617,13 620.976,43 0,00 0,00 0,00 640.593,56
633. ANTONIO KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 639.506,15 0,00 0,00 0,00 639.506,15
634. DRAGUTIN ŠULER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 208.215,57 0,00 38.239,90 392.787,35 0,00 0,00 0,00 639.242,82
635. DOMAGOJ BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 81.236,32 180.491,79 130.089,51 245.106,33 0,00 1.310,59 0,00 638.234,54
636. MIRAN SVALINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 637.833,98 -8,67 0,00 -18,92 0,00 637.806,39
637. ŽIVKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 235.702,54 0,00 136.844,13 265.247,09 0,00 0,00 0,00 637.793,76
638. MLADEN MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -99,67 0,00 4.674,17 632.497,24 0,00 0,00 0,00 637.071,74
639. FREJZER BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 5.118,00 630.372,23 0,00 0,00 0,00 635.490,23
640. STJEPAN ANDRAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 91.679,62 0,00 232.437,00 0,00 0,00 310.422,15 0,00 634.538,77
641. REMZI ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 94.602,83 0,00 15.611,48 524.190,11 0,00 0,00 0,00 634.404,42
642. NIKICA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.543,75 0,00 120.030,87 510.675,56 0,00 0,00 0,00 634.250,18
643. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 73.986,38 0,00 75.277,46 484.287,66 0,00 0,00 0,00 633.551,50
644. ZLATICA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 122.463,36 0,00 112.329,36 398.679,49 0,00 0,00 0,00 633.472,21
645. ALEN EMINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 266.534,19 0,00 35.844,35 330.544,28 0,00 0,00 0,00 632.922,82
646. DEAN VLADISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 184.301,28 0,00 224.150,96 224.104,47 0,00 0,00 0,00 632.556,71
647. MLADEN SOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 628.930,60 0,00 3.493,84 0,00 632.424,44
648. KATA STOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 65.169,53 0,00 48.056,16 519.123,90 0,00 0,00 0,00 632.349,59
649. ZDENKO IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631.269,67 0,00 631.269,67
650. DRAGAN MLADENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 96.807,14 0,00 7.038,89 526.337,42 0,00 0,00 0,00 630.183,45
651. SNJEŽANA ČOLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 200.945,58 0,00 88.015,07 341.073,77 0,00 0,00 0,00 630.034,42
652. PREDRAG PRIBOLŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 95.889,84 77.322,25 9.426,03 446.861,28 0,00 0,00 0,00 629.499,40
653. DAVOR KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 31.460,29 0,00 -13.483,45 610.589,67 0,00 0,00 0,00 628.566,51
654. IVANKA PERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 481.816,91 0,00 62.682,17 -41,08 0,00 83.862,16 0,00 628.320,16
655. ZORAN TOPALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 42.477,77 0,00 37.061,16 548.772,09 0,00 0,00 0,00 628.311,02
656. JAKOV MARIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 627.258,70 0,00 0,00 0,00 627.258,70
657. ALEKSANDAR SIKETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 64.098,23 562.965,58 0,00 0,00 0,00 627.063,81
658. ZVONIMIR RIČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 59.307,84 0,00 4.887,39 562.035,74 0,00 0,00 0,00 626.230,97
659. ROMAN PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 162.361,41 0,00 94.666,37 350.599,91 0,00 17.984,05 0,00 625.611,74
660. LJILJANA SEIBERT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 625.486,37 0,00 0,00 0,00 625.486,37
661. VEDRAN ŠILC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 180.014,33 0,00 105.537,71 339.477,27 0,00 0,00 0,00 625.029,31
662. BOŽICA POLGAR KLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,78 0,00 0,00 624.062,31 0,00 0,00 0,00 624.061,53
663. STJEPAN VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 MALA MLAKA 0,00 0,00 64.562,04 558.400,04 0,00 0,00 0,00 622.962,08
664. MARIJAN MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 111.903,29 0,00 343.775,09 167.135,21 0,00 0,00 0,00 622.813,59
665. BEKIM KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -2.818,98 0,00 426.771,41 198.821,42 0,00 0,00 0,00 622.773,85
666. SRETEN OREŠČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 2.653,34 618.730,59 0,00 0,00 0,00 621.383,93
667. ERIKA KALENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 46.480,12 0,00 31.232,86 543.099,61 0,00 0,00 0,00 620.812,59
668. IVAN GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 71.933,07 0,00 30.083,45 517.701,96 0,00 0,00 0,00 619.718,48
669. ANĐELKO IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 2.407,06 617.153,06 0,00 0,00 0,00 619.560,12
670. ANTO RUPČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 69.288,82 0,00 9.663,60 540.604,41 0,00 0,00 0,00 619.556,83
671. PAOLO BORGHESI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 619.520,47 0,00 0,00 0,00 0,00 619.520,47
672. MILA ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 619.172,73 0,00 0,00 0,00 619.172,73
673. ANKICA VAZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 233.831,29 0,00 50.387,66 334.583,04 0,00 0,00 0,00 618.801,99
674. GORDAN LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 219.476,69 0,00 74.052,09 324.850,99 0,00 0,00 0,00 618.379,77
675. NUSRET MEDNOLUČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 34.560,11 0,00 12.476,37 571.113,03 0,00 0,00 0,00 618.149,51
676. KATICA ČUK-FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 93.487,67 0,00 254.170,65 270.285,29 0,00 0,00 0,00 617.943,61
677. IVAN PRŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE 0,01 0,00 10.894,80 606.903,92 0,00 0,00 0,00 617.798,73
678. RASIM HASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 36.298,05 540.509,64 0,00 40.223,52 0,00 617.031,21
679. BOB DAVID EMERICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.379,18 0,00 616.379,18
680. MLADEN MRAOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 106.585,72 0,00 80.545,78 429.246,70 0,00 0,00 0,00 616.378,20
681. FRANJO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 16.585,23 599.480,07 0,00 0,00 0,00 616.065,30
682. JOSIP IVKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 2.294,75 612.584,79 0,00 0,00 0,00 614.879,54
683. NATAŠA MAROJA PODBOJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 156.638,38 0,00 56.337,27 401.253,93 0,00 0,00 0,00 614.229,58
684. KATICA CIULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 613.543,04 0,00 0,00 0,00 613.543,04
685. MLADEN LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 -1.011,34 611.065,13 0,00 0,00 0,00 610.053,79
686. GRACIJA KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 214.365,36 0,00 86.814,39 308.784,41 0,00 0,00 0,00 609.964,16
687. JOSIP HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 24.444,75 518.423,88 0,00 66.925,66 0,00 609.794,29
688. GORDAN JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 122.970,99 -0,69 55.890,47 430.397,62 0,00 0,00 0,00 609.258,39
689. KARMEN LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -0,60 0,00 15,63 608.550,97 0,00 0,00 0,00 608.566,00
690. MIJO BRČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 172.874,85 0,00 73.203,62 362.180,96 0,00 0,00 0,00 608.259,43
691. IVAN CIGLENEČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 2.038,18 0,00 12.992,63 593.160,54 0,00 0,00 0,00 608.191,35
692. DUBRAVKO ROŽMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 607.860,26 0,00 0,00 0,00 607.860,26
693. ANTE DOMJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 61.927,59 0,00 61.829,71 483.875,64 0,00 0,00 0,00 607.632,94
694. ANĐELKO TURUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 140.511,54 0,00 142.404,03 324.640,23 0,00 0,00 0,00 607.555,80
695. IVAN UDOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 48.374,48 559.124,25 0,00 0,00 0,00 607.498,73
696. ALEN OMERZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,05 0,00 316.093,60 291.111,95 0,00 0,00 0,00 607.205,60
697. VERA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 139.966,97 0,00 81.413,00 371.543,71 0,00 14.097,22 0,00 607.020,90
698. KRISTINA BISAKU BUQAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 5.452,23 135.684,79 60.784,90 404.016,37 0,00 0,00 0,00 605.938,29
699. SMILJAN ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 14.952,75 590.498,18 0,00 0,00 0,00 605.450,93
700. GORDANA ARVANITIDOY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 52.527,33 0,00 14.618,20 537.659,83 0,00 0,00 0,00 604.805,36