OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. IVAN IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 152.054,56 0,00 125.777,79 325.290,54 0,00 10.630,34 0,00 613.753,23
602. MIRKO RUPA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 94.969,55 0,00 234.753,07 283.998,48 0,00 0,00 0,00 613.721,10
603. JASNA MODRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 63.545,60 550.058,98 0,00 0,00 0,00 613.604,58
604. ILIJA NEVISTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 29.694,17 0,00 281.014,97 267.373,78 0,00 35.359,73 0,00 613.442,65
605. DAMIR SLOVENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 2.073,43 0,00 30.041,87 580.691,58 0,00 0,00 0,00 612.806,88
606. SEBA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 68.583,64 0,00 29.829,85 514.196,46 0,00 0,00 0,00 612.609,95
607. FATMIR EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 25.897,31 0,00 30.963,47 555.089,36 0,00 0,00 0,00 611.950,14
608. IVAN FANJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 JESENOVEC 30.864,01 0,00 16.778,70 563.344,48 0,00 0,00 0,00 610.987,19
609. MAGDA PIŠPEK MODRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 75.253,11 0,00 125.888,12 409.771,67 0,00 0,00 0,00 610.912,90
610. KREŠO PEROŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,03 0,00 -564,51 611.066,33 0,00 0,00 0,00 610.501,85
611. JOSIP MAKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 7.719,72 601.906,64 0,00 0,00 0,00 609.626,36
612. IGOR PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 HORVATI 56.892,95 0,00 22.662,24 529.569,58 0,00 0,00 0,00 609.124,77
613. MARIJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 6.955,79 0,00 20.004,40 582.143,52 0,00 0,00 0,00 609.103,71
614. ABDULA IMERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 65.983,64 0,00 38.005,15 504.911,38 0,00 0,00 0,00 608.900,17
615. VJEKOSLAV MIKULEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 11.519,34 0,00 21.932,29 575.305,55 0,00 0,00 0,00 608.757,18
616. MARA MIOČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 88.834,57 0,00 55.571,95 463.295,72 0,00 0,00 0,00 607.702,24
617. ANKICA STRUGARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.371,88 0,00 607.371,88
618. AJET VELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 100.079,37 506.947,89 0,00 0,00 0,00 607.027,26
619. ANTE LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 91.278,83 0,00 43.527,87 471.282,85 0,00 0,00 0,00 606.089,55
620. TADEJ GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -84,01 0,00 65.468,57 539.376,33 0,00 0,00 0,00 604.760,89
621. VIŠNJA ĐAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 130.163,26 0,00 20.129,63 453.623,81 0,00 0,00 0,00 603.916,70
622. SENAD KASUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 131.886,85 0,00 275.279,93 196.568,79 0,00 0,00 0,00 603.735,57
623. BRANKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 15.962,17 587.258,05 0,00 0,00 0,00 603.220,22
624. EMICA MACAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 247.970,20 0,00 27.306,54 327.647,20 0,00 0,00 0,00 602.923,94
625. ZLATKO KESER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 30.755,15 0,00 26.711,85 525.218,01 0,00 19.519,09 0,00 602.204,10
626. MARICA PRENKLJUŠAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 304.184,20 0,00 63.710,15 233.869,05 0,00 0,00 0,00 601.763,40
627. ABDULFETAH ZEĆIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 10.879,54 0,00 14.302,69 574.242,96 0,00 0,00 0,00 599.425,19
628. VJEKOSLAV BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 208.221,50 0,00 101.509,51 288.901,20 0,00 0,00 0,00 598.632,21
629. TOMO KOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 13.103,07 0,00 265.919,66 319.341,46 0,00 0,00 0,00 598.364,19
630. MILENKA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -15,27 -1.016,60 0,00 599.266,82 0,00 598.234,95
631. SEMKA NUHBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 95.139,30 0,00 145.464,79 355.637,45 0,00 0,00 0,00 596.241,54
632. FEKRI MUSTAFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 339.142,92 0,00 188.663,54 68.339,17 0,00 0,00 0,00 596.145,63
633. NENAD MATIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KUPINEČKI KRALJEVEC 22.507,51 0,00 206.178,39 367.426,22 0,00 0,00 0,00 596.112,12
634. SENAD TALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 594.956,11 0,00 0,00 0,00 594.956,11
635. DAMIR PUTAK-IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 217.607,53 0,00 377.257,97 -10,49 0,00 0,00 0,00 594.855,01
636. ANTONIO KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 593.987,99 0,00 0,00 0,00 593.987,99
637. SANDRA PEKEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 80.836,74 0,00 96.608,71 416.311,12 0,00 0,00 0,00 593.756,57
638. IVAN PAMUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 178.233,64 0,00 105.216,77 310.066,22 0,00 0,00 0,00 593.516,63
639. MIRSAD BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 593.164,03 0,00 0,00 0,00 593.164,03
640. MLADEN SOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 589.357,86 0,00 3.100,16 0,00 592.458,02
641. ANTON JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,01 0,00 37.848,82 554.589,42 0,00 0,00 0,00 592.438,25
642. MILJENKO MILIĆEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 22.412,99 569.554,79 0,00 0,00 0,00 591.967,78
643. BOŽO ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -41.629,18 0,00 136.745,20 496.691,74 0,00 0,00 0,00 591.807,76
644. DRAGUTIN VOUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE -18.300,53 0,00 -1.808,90 610.586,07 0,00 0,00 0,00 590.476,64
645. VESNA NJIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 228.820,73 0,00 53.290,80 307.640,67 0,00 0,00 0,00 589.752,20
646. MARICA POSEČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 696,00 589.040,38 0,00 0,00 0,00 589.736,38
647. ZVONIMIR GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 107.101,55 0,00 132.860,99 349.537,09 0,00 0,00 0,00 589.499,63
648. MIROSLAV TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 119.216,39 0,00 48.374,49 421.586,26 0,00 0,00 0,00 589.177,14
649. ILIJA DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 231.124,11 0,00 43.859,41 314.012,18 0,00 0,00 0,00 588.995,70
650. STJEPAN ROGINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 163.954,86 0,00 113.528,87 311.459,35 0,00 0,00 0,00 588.943,08
651. GORAN POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 26.218,61 0,00 89.565,37 472.697,40 0,00 0,00 0,00 588.481,38
652. TOMISLAV DOLIBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 41.536,07 0,00 511.255,07 35.443,05 0,00 0,00 0,00 588.234,19
653. RADO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 116.289,45 0,00 82.548,88 389.316,84 0,00 0,00 0,00 588.155,17
654. NENA JENDRAŠIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 486,04 586.732,93 0,00 0,00 0,00 587.218,97
655. STJEPAN ANDRAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 79.875,04 0,00 231.778,80 0,00 0,00 275.224,77 0,00 586.878,61
656. ALIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 164.184,71 0,00 36.046,58 386.240,58 0,00 0,00 0,00 586.471,87
657. REMZI ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 86.882,30 0,00 14.600,24 484.975,54 0,00 0,00 0,00 586.458,08
658. MARIJAN PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 36.491,57 0,00 26.461,22 523.281,62 0,00 0,00 0,00 586.234,41
659. NEVENKA MUSTAĆ JUROŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 40.676,23 0,00 11.197,61 533.731,49 0,00 0,00 0,00 585.605,33
660. JOSIP JURENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 91.093,69 0,00 3.366,47 490.993,38 0,00 0,00 0,00 585.453,54
661. MATO ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 247.007,50 0,00 338.211,01 0,00 0,00 -41,42 0,00 585.177,09
662. VERICA VOJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 72.561,21 0,00 69.025,07 443.545,19 0,00 0,00 0,00 585.131,47
663. STJEPAN GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -4,25 585.080,49 0,00 0,00 0,00 585.076,24
664. NIKICA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.237,47 0,00 110.651,70 471.034,59 0,00 0,00 0,00 584.923,76
665. ROSANDA SELIMAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 80.602,27 0,00 40.548,80 463.662,91 0,00 0,00 0,00 584.813,98
666. MATILDA ĐERĐAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 129.685,99 0,00 41.236,95 413.628,49 0,00 0,00 0,00 584.551,43
667. MLADEN BRANKO KNEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 81.438,46 0,00 86.105,85 416.897,24 0,00 0,00 0,00 584.441,55
668. DRAGUTIN ŠULER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 188.434,99 0,00 34.991,29 360.954,06 0,00 0,00 0,00 584.380,34
669. KATA MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 98.491,28 0,00 93.840,50 391.305,65 0,00 0,00 0,00 583.637,43
670. IVA TAFRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 104.228,00 0,00 52.721,57 426.635,61 0,00 0,00 0,00 583.585,18
671. MILUTIN ČAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.383,78 0,00 582.383,78
672. KATA STOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 59.321,67 0,00 44.858,48 478.069,82 0,00 0,00 0,00 582.249,97
673. NIKOLA BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 582.073,20 0,00 0,00 0,00 582.073,20
674. BOŽICA POLGAR KLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,78 0,00 0,00 581.688,32 0,00 0,00 0,00 581.687,54
675. DANICA ĐURĐIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 54.167,08 527.492,17 0,00 0,00 0,00 581.659,25
676. PREDRAG PRIBOLŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 87.041,00 70.815,35 8.652,67 415.016,26 0,00 0,00 0,00 581.525,28
677. DAMIR JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 114.115,93 0,00 32.976,56 434.364,90 0,00 0,00 0,00 581.457,39
678. HIL PRENKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 11.423,13 0,00 85.437,15 484.275,23 0,00 -32,91 0,00 581.102,60
679. ĐURĐICA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -8,13 0,00 561.853,44 19.185,69 0,00 0,00 0,00 581.031,00
680. ROBERT MOKROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.047,08 579.340,57 0,00 0,00 0,00 580.387,65
681. MIRKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 11.566,69 0,00 19.453,74 549.147,27 0,00 0,00 0,00 580.167,70
682. BRANIMIR PUGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 0,00 578.632,99 0,00 0,00 0,00 578.632,99
683. STJEPAN VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 MALA MLAKA 0,00 0,00 59.597,87 518.198,72 0,00 0,00 0,00 577.796,59
684. STJEPAN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 17.453,67 0,00 560.385,65 -256,35 0,00 0,00 0,00 577.582,97
685. MARTIN KRČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 230.892,04 0,00 53.172,24 292.539,53 0,00 0,00 0,00 576.603,81
686. ZLATICA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 112.247,23 0,00 104.448,68 359.823,98 0,00 0,00 0,00 576.519,89
687. MIJO DRUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -93,52 0,00 0,00 575.374,34 0,00 0,00 0,00 575.280,82
688. IVAN ŠEGOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 21.940,37 552.707,81 0,00 0,00 0,00 574.648,18
689. VALENTIN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 55.347,77 0,00 267.112,35 252.022,58 0,00 0,00 0,00 574.482,70
690. MLADEN MARŠANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 6.731,78 0,00 25.956,41 540.652,69 0,00 0,00 0,00 573.340,88
691. IVAN ĆURLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -7.520,73 0,00 583.716,28 -3.042,89 0,00 0,00 0,00 573.152,66
692. IVAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 5.943,87 566.850,32 0,00 0,00 0,00 572.794,19
693. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 66.319,92 0,00 69.448,84 435.973,90 0,00 0,00 0,00 571.742,66
694. VLADIMIR HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 144.312,83 428.007,03 221,52 -815,05 0,00 0,00 0,00 571.726,33
695. DRAGAN MLADENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 88.369,18 0,00 6.380,92 476.459,08 0,00 0,00 0,00 571.209,18
696. MLADEN KUTLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 110.734,05 0,00 35.224,37 425.066,81 0,00 0,00 0,00 571.025,23
697. ILIJA KOZINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 3.365,43 565.737,48 0,00 0,00 0,00 569.102,91
698. NADA KUTNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 568.419,61 0,00 0,00 0,00 568.419,61
699. RENATA TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 20.183,34 548.109,24 0,00 0,00 0,00 568.292,58
700. NADA POROBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 41.206,80 526.947,62 0,00 0,00 0,00 568.154,42