OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. MLADEN ZELENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 11.861,34 0,00 57.119,96 579.513,09 0,00 0,00 0,00 648.494,39
602. JADRANKA SUBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 647.485,28 0,00 0,00 0,00 0,00 647.485,28
603. VESNA NJIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 249.134,34 0,00 58.199,42 334.161,06 0,00 5.026,57 0,00 646.521,39
604. FATMIR EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 27.362,56 0,00 32.881,29 586.229,30 0,00 0,00 0,00 646.473,15
605. ZLATKO KESER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 33.074,03 0,00 26.399,87 564.605,94 0,00 21.438,04 0,00 645.517,88
606. VESNICA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 137.358,02 0,00 166.623,61 341.523,44 0,00 0,00 0,00 645.505,07
607. KREŠO PEROŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,03 0,00 -564,51 645.641,96 0,00 0,00 0,00 645.077,48
608. ABDULA IMERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 70.071,85 0,00 40.286,77 534.667,33 0,00 0,00 0,00 645.025,95
609. STJEPAN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 19.497,74 0,00 625.755,16 -256,35 0,00 0,00 0,00 644.996,55
610. TOMISLAV DOLIBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 45.695,91 0,00 560.513,46 38.781,32 0,00 0,00 0,00 644.990,69
611. BRANKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 16.089,00 628.238,44 0,00 0,00 0,00 644.327,44
612. IGOR PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 HORVATI 60.354,40 0,00 23.950,00 559.826,05 0,00 0,00 0,00 644.130,45
613. EMICA MACAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 266.497,81 0,00 29.206,01 348.417,12 0,00 0,00 0,00 644.120,94
614. MILUTIN ČAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.088,00 0,00 644.088,00
615. MATO ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 267.850,13 0,00 375.986,71 0,00 0,00 -41,42 0,00 643.795,42
616. TADEJ GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -84,01 0,00 70.201,95 572.368,67 0,00 0,00 0,00 642.486,61
617. SANDRA PEKEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 85.754,93 0,00 103.681,35 452.837,77 0,00 0,00 0,00 642.274,05
618. IVAN PAMUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 192.476,42 0,00 112.873,69 336.914,69 0,00 0,00 0,00 642.264,80
619. ZORKA MAZALIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,12 0,00 31.555,04 610.516,45 0,00 0,00 0,00 642.071,61
620. ZLATKO KRECIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 -159,85 641.879,57 0,00 0,00 0,00 641.719,72
621. HIL PRENKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 12.668,84 0,00 94.624,45 534.459,28 0,00 -32,91 0,00 641.719,66
622. TOMO KOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 14.315,71 0,00 286.626,36 339.093,88 0,00 0,00 0,00 640.035,95
623. JOSIP JURENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 102.378,00 0,00 3.815,25 533.805,87 0,00 0,00 0,00 639.999,12
624. LJILJANA SEIBERT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 638.977,26 0,00 0,00 0,00 638.977,26
625. MIROSLAV TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 129.755,86 0,00 51.821,49 457.379,73 0,00 0,00 0,00 638.957,08
626. NIKOLA TUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 2.540,26 636.393,26 0,00 0,00 0,00 638.933,52
627. ROSANDA SELIMAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 89.851,11 0,00 44.771,59 501.674,56 0,00 0,00 0,00 636.297,26
628. VESELKO MUSIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -174,65 635.843,11 0,00 0,00 0,00 635.668,46
629. GORAN POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 28.972,96 0,00 95.873,76 510.811,46 0,00 0,00 0,00 635.658,18
630. IVA TAFRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 113.574,28 0,00 56.807,30 464.722,78 0,00 0,00 0,00 635.104,36
631. JOZO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 0,00 0,00 6.268,05 628.663,23 0,00 0,00 0,00 634.931,28
632. ILIJA DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 247.941,59 0,00 46.695,66 339.439,80 0,00 0,00 0,00 634.077,05
633. ĐURĐICA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -8,13 0,00 611.958,04 20.959,77 0,00 0,00 0,00 632.909,68
634. ABDULFETAH ZEĆIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 11.555,15 0,00 15.045,84 606.305,93 0,00 0,00 0,00 632.906,92
635. VJEKOSLAV BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 220.627,07 0,00 106.703,54 305.319,86 0,00 0,00 0,00 632.650,47
636. STJEPAN ĐAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 632.573,85 0,00 0,00 0,00 632.573,85
637. ANTON JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,01 0,00 38.486,18 593.613,49 0,00 0,00 0,00 632.099,68
638. KATA MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 107.240,51 0,00 101.463,20 423.035,18 0,00 0,00 0,00 631.738,89
639. IVICA PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 630.665,89 0,00 0,00 0,00 630.665,89
640. MATILDA ĐERĐAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 140.955,84 0,00 41.494,26 447.718,41 0,00 0,00 0,00 630.168,51
641. NENAD MATIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KUPINEČKI KRALJEVEC 24.010,07 0,00 218.119,34 387.074,10 0,00 0,00 0,00 629.203,51
642. STJEPAN ROGINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 176.012,18 0,00 119.122,70 333.248,82 0,00 0,00 0,00 628.383,70
643. MLADEN BRANKO KNEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 86.868,32 0,00 91.803,95 449.517,39 0,00 0,00 0,00 628.189,66
644. STJEPAN ŽIGULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 424,02 627.616,70 0,00 0,00 0,00 628.040,72
645. MARTIN KRČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 251.217,58 0,00 57.751,68 318.422,12 0,00 0,00 0,00 627.391,38
646. SENAD TALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 627.370,65 0,00 0,00 0,00 627.370,65
647. ALMIR MEHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 44.819,93 0,00 14.444,30 558.073,12 0,00 9.925,77 0,00 627.263,12
648. SEMKA NUHBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 100.695,82 0,00 153.960,53 372.391,73 0,00 0,00 0,00 627.048,08
649. VALENTIN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 60.990,38 0,00 289.741,49 275.650,59 0,00 0,00 0,00 626.382,46
650. ANTONIO KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 625.839,18 0,00 0,00 0,00 625.839,18
651. ZLATKO KOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 148.719,43 0,00 45.395,39 431.579,89 0,00 0,00 0,00 625.694,71
652. MIRSAD BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 625.270,11 0,00 0,00 0,00 625.270,11
653. ALIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 175.230,47 0,00 38.354,62 411.448,81 0,00 0,00 0,00 625.033,90
654. VLADIMIR HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 157.764,10 467.487,79 244,48 -522,36 0,00 0,00 0,00 624.974,01
655. MARIJAN PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 38.773,84 0,00 28.042,69 557.609,63 0,00 0,00 0,00 624.426,16
656. DRAGUTIN ŠULER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 202.276,39 0,00 37.264,49 383.229,33 0,00 0,00 0,00 622.770,21
657. IVAN ŠEGOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 20.301,26 600.866,47 0,00 0,00 0,00 621.167,73
658. DANE PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 620.509,32 0,00 0,00 0,00 620.509,32
659. MLADEN SOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 617.048,77 0,00 3.375,63 0,00 620.424,40
660. REMZI ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 92.284,72 0,00 15.307,85 512.415,84 0,00 0,00 0,00 620.008,41
661. NIKICA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.451,79 0,00 117.214,75 498.773,22 0,00 0,00 0,00 619.439,76
662. ROBERT MOKROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.047,08 617.876,47 0,00 0,00 0,00 618.923,55
663. ŽELJKO ZADRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 617.840,38 0,00 0,00 0,00 0,00 617.840,38
664. DUŠAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 617.513,10 0,00 0,00 0,00 617.513,10
665. KATA STOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 63.413,69 0,00 47.096,05 506.797,30 0,00 0,00 0,00 617.307,04
666. DAMIR JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 121.784,52 0,00 35.000,52 460.503,64 0,00 0,00 0,00 617.288,68
667. IVANA ČUKMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 140.949,07 0,00 117.851,84 358.233,17 0,00 0,00 0,00 617.034,08
668. ZLATICA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 119.395,94 0,00 109.963,16 387.013,01 0,00 0,00 0,00 616.372,11
669. FREJZER BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 5.007,88 610.846,13 0,00 0,00 0,00 615.854,01
670. ŽIVKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 227.910,16 0,00 132.320,64 255.528,34 0,00 0,00 0,00 615.759,14
671. MLADEN MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -99,67 0,00 4.495,39 610.977,15 0,00 0,00 0,00 615.372,87
672. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 71.684,51 0,00 73.761,32 469.781,32 0,00 0,00 0,00 615.227,15
673. PREDRAG PRIBOLŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 93.232,95 75.368,54 9.193,82 437.299,72 0,00 0,00 0,00 615.095,03
674. DOMAGOJ BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 76.590,74 174.181,72 126.826,98 236.028,41 0,00 1.250,81 0,00 614.878,66
675. RADO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 122.170,89 0,00 85.972,49 406.600,91 0,00 0,00 0,00 614.744,29
676. DŽEMIL SEJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.108,51 0,00 614.108,51
677. DANICA ĐURĐIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 56.404,69 557.697,67 0,00 0,00 0,00 614.102,36
678. DRAGAN MLADENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 94.273,62 0,00 6.841,33 511.361,32 0,00 0,00 0,00 612.476,27
679. STJEPAN ANDRAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 88.135,26 0,00 224.198,70 0,00 0,00 299.854,03 0,00 612.187,99
680. ALEN EMINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 257.581,62 0,00 34.590,13 319.629,47 0,00 0,00 0,00 611.801,22
681. BOŽICA POLGAR KLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,78 0,00 0,00 611.339,40 0,00 0,00 0,00 611.338,62
682. SNJEŽANA ČOLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 194.159,97 0,00 83.822,23 331.656,14 0,00 0,00 0,00 609.638,34
683. STJEPAN VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 MALA MLAKA 0,00 0,00 63.071,53 546.329,48 0,00 0,00 0,00 609.401,01
684. ZORAN TOPALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 41.005,12 0,00 35.871,33 532.291,43 0,00 0,00 0,00 609.167,88
685. STJEPAN ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 103.212,25 0,00 40.726,56 461.939,43 0,00 0,00 0,00 605.878,24
686. MARIJAN MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 108.546,26 0,00 334.621,68 162.217,46 0,00 0,00 0,00 605.385,40
687. VEDRAN ŠILC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 174.927,78 0,00 102.790,61 327.653,90 0,00 0,00 0,00 605.372,29
688. BORIS MAJNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 388.799,70 0,00 0,00 216.571,32 0,00 605.371,02
689. IVANKA PERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 463.879,55 0,00 59.148,47 -41,08 0,00 81.791,79 0,00 604.778,73
690. MIRAN SVALINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 603.494,47 -8,67 0,00 -18,92 0,00 603.466,88
691. ROMAN PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 156.314,38 0,00 90.471,66 338.875,18 0,00 17.263,05 0,00 602.924,27
692. ANTO RUPČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 67.336,77 0,00 9.525,01 525.770,30 0,00 0,00 0,00 602.632,08
693. SRETEN OREŠČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 2.572,08 600.042,67 0,00 0,00 0,00 602.614,75
694. KADRIJA VURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 -473,54 602.504,09 0,00 0,00 0,00 602.030,55
695. JOZEF MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 4.937,75 0,00 14.201,84 582.849,24 0,00 0,00 0,00 601.988,83
696. IVAN PRŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE 0,01 0,00 10.860,49 591.097,36 0,00 0,00 0,00 601.957,86
697. MARJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 6.283,85 468.807,13 0,00 126.367,48 0,00 601.458,46
698. IVAN GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 69.876,15 0,00 29.517,17 501.866,12 0,00 0,00 0,00 601.259,44
699. BEKIM KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -2.818,98 0,00 412.064,63 191.669,14 0,00 0,00 0,00 600.914,79
700. BOB DAVID EMERICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.084,17 0,00 600.084,17