OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. FATMIR EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 26.485,33 0,00 31.733,12 567.586,31 0,00 0,00 0,00 625.804,76
602. SENAD KASUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 136.862,51 0,00 285.240,80 202.932,89 0,00 0,00 0,00 625.036,20
603. ANTE LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 94.482,48 0,00 44.951,85 485.415,76 0,00 0,00 0,00 624.850,09
604. AJET VELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 103.331,96 521.286,82 0,00 0,00 0,00 624.618,78
605. KREŠO PEROŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,03 0,00 -564,51 624.942,09 0,00 0,00 0,00 624.377,61
606. MARICA GAVRAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 315.104,80 0,00 66.076,25 242.426,66 0,00 0,00 0,00 623.607,71
607. MARIJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 7.119,66 0,00 20.368,94 596.020,94 0,00 0,00 0,00 623.509,54
608. ABDULA IMERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 67.624,30 0,00 38.920,79 516.852,92 0,00 0,00 0,00 623.398,01
609. IGOR PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 HORVATI 58.282,09 0,00 23.179,04 541.711,97 0,00 0,00 0,00 623.173,10
610. MILENKA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -15,27 -1.016,60 0,00 623.700,48 0,00 622.668,61
611. JOSIP MAKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 7.908,41 612.496,22 0,00 0,00 0,00 620.404,63
612. ZLATKO KESER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 31.685,75 0,00 27.227,65 541.025,01 0,00 20.289,19 0,00 620.227,60
613. TADEJ GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -84,01 0,00 67.368,15 552.616,68 0,00 0,00 0,00 619.900,82
614. BRANKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 16.013,07 603.704,13 0,00 0,00 0,00 619.717,20
615. EMICA MACAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 255.405,63 0,00 28.068,83 335.982,51 0,00 0,00 0,00 619.456,97
616. ZORKA MAZALIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,12 0,00 31.337,35 586.991,80 0,00 0,00 0,00 618.329,27
617. NENA JENDRAŠIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 486,04 617.366,30 0,00 0,00 0,00 617.852,34
618. VESNA NJIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 236.972,90 0,00 55.260,70 318.283,72 0,00 4.633,90 0,00 615.151,22
619. TOMO KOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 13.589,72 0,00 274.229,58 327.268,43 0,00 0,00 0,00 615.087,73
620. ŽELJKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.583,39 0,00 613.583,39
621. IVAN PAMUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 183.949,49 0,00 108.289,61 320.840,93 0,00 0,00 0,00 613.080,03
622. ABDULFETAH ZEĆIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 11.150,67 0,00 14.600,92 587.110,33 0,00 0,00 0,00 612.861,92
623. SANDRA PEKEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 82.810,49 0,00 99.447,07 429.920,98 0,00 0,00 0,00 612.178,54
624. VJEKOSLAV BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 213.200,05 0,00 103.263,83 295.490,26 0,00 0,00 0,00 611.954,14
625. TOMISLAV DOLIBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 43.205,48 0,00 531.023,24 36.822,86 0,00 0,00 0,00 611.051,58
626. NENAD MATIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KUPINEČKI KRALJEVEC 23.110,51 0,00 210.970,48 375.311,23 0,00 0,00 0,00 609.392,22
627. MIROSLAV TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 123.446,04 0,00 49.757,83 435.950,76 0,00 0,00 0,00 609.154,63
628. ANTON JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,01 0,00 38.502,89 570.250,39 0,00 0,00 0,00 608.753,29
629. SEMKA NUHBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 97.369,22 0,00 148.874,26 362.361,21 0,00 0,00 0,00 608.604,69
630. SENAD TALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 607.964,58 0,00 0,00 0,00 607.964,58
631. ZVONIMIR GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 111.042,29 0,00 137.088,49 359.775,57 0,00 0,00 0,00 607.906,35
632. GORAN POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 27.323,98 0,00 92.097,02 487.993,17 0,00 0,00 0,00 607.414,17
633. JOSIP JURENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 95.622,26 0,00 3.546,57 508.174,71 0,00 0,00 0,00 607.343,54
634. MARICA POSEČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 673,70 606.514,51 0,00 0,00 0,00 607.188,21
635. MILUTIN ČAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.111,60 0,00 607.111,60
636. ILIJA DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 237.873,23 0,00 44.997,64 324.216,68 0,00 0,00 0,00 607.087,55
637. ANTONIO KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 606.770,38 0,00 0,00 0,00 606.770,38
638. MIRSAD BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 606.048,71 0,00 0,00 0,00 606.048,71
639. IVAN ĆURLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -7.520,73 0,00 616.069,66 -3.042,89 0,00 0,00 0,00 605.506,04
640. ROSANDA SELIMAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 84.313,98 0,00 42.243,47 478.917,58 0,00 0,00 0,00 605.475,03
641. HIL PRENKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 11.923,06 0,00 89.124,15 504.414,89 0,00 -32,91 0,00 605.429,19
642. DRAGUTIN VOUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE -18.300,53 0,00 -1.808,90 624.966,86 0,00 0,00 0,00 604.857,43
643. STJEPAN ROGINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 168.793,65 0,00 115.773,76 320.203,80 0,00 0,00 0,00 604.771,21
644. STJEPAN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 18.273,99 0,00 586.619,46 -256,35 0,00 0,00 0,00 604.637,10
645. NEVENKA MUSTAĆ JUROŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 42.442,25 0,00 11.635,17 550.401,15 0,00 0,00 0,00 604.478,57
646. IVA TAFRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 107.978,81 0,00 54.361,24 441.920,58 0,00 0,00 0,00 604.260,63
647. MLADEN SOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 600.470,66 0,00 3.210,71 0,00 603.681,37
648. KATA MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 102.002,48 0,00 96.899,61 404.039,23 0,00 0,00 0,00 602.941,32
649. MLADEN BRANKO KNEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 83.617,55 0,00 88.392,58 429.988,23 0,00 0,00 0,00 601.998,36
650. ALIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 168.617,54 0,00 36.972,83 396.357,05 0,00 0,00 0,00 601.947,42
651. ĐURĐICA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -8,13 0,00 581.961,21 19.897,66 0,00 0,00 0,00 601.850,74
652. MARIJAN PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 37.407,48 0,00 27.095,89 537.058,00 0,00 0,00 0,00 601.561,37
653. MATILDA ĐERĐAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 134.208,76 0,00 39.722,22 427.309,32 0,00 0,00 0,00 601.240,30
654. MIRKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 12.114,83 0,00 20.106,62 568.015,64 0,00 0,00 0,00 600.237,09
655. NIKOLA BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 600.211,03 0,00 0,00 0,00 600.211,03
656. REMZI ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 89.050,38 0,00 14.884,22 495.987,75 0,00 0,00 0,00 599.922,35
657. DRAGUTIN ŠULER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 193.989,77 0,00 35.903,56 369.893,48 0,00 0,00 0,00 599.786,81
658. MATO ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 250.937,50 0,00 347.962,34 0,00 0,00 -41,42 0,00 598.858,42
659. RADO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 118.649,76 0,00 83.922,83 396.253,20 0,00 0,00 0,00 598.825,79
660. NIKICA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.323,48 0,00 113.285,55 482.166,56 0,00 0,00 0,00 598.775,59
661. NADA KUTNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 598.416,65 0,00 0,00 0,00 598.416,65
662. VESNICA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 126.905,89 0,00 154.857,67 316.638,22 0,00 0,00 0,00 598.401,78
663. ZORAN DUBRAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 2.719,21 0,00 595.715,61 -403,40 0,00 0,00 0,00 598.031,42
664. ZLATKO KRECIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 -159,85 598.024,05 0,00 0,00 0,00 597.864,20
665. STJEPAN GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -4,25 597.540,88 0,00 0,00 0,00 597.536,63
666. MARTIN KRČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 239.049,00 0,00 55.010,04 303.001,79 0,00 0,00 0,00 597.060,83
667. JADRANKA SUBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 597.019,87 0,00 0,00 0,00 0,00 597.019,87
668. STJEPAN ANDRAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 83.189,99 0,00 228.377,05 0,00 0,00 285.108,88 0,00 596.675,92
669. KATA STOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 60.963,87 0,00 45.756,45 489.598,61 0,00 0,00 0,00 596.318,93
670. LJILJANA SEIBERT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 596.122,42 0,00 0,00 0,00 596.122,42
671. ROBERT MOKROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.047,08 594.805,63 0,00 0,00 0,00 595.852,71
672. DAMIR JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 117.193,46 0,00 33.788,81 444.854,80 0,00 0,00 0,00 595.837,07
673. DUMITRU MITU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 74.846,50 0,00 0,00 520.876,97 0,00 0,00 0,00 595.723,47
674. ZLATKO KOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 141.285,09 0,00 44.449,35 409.861,26 0,00 0,00 0,00 595.595,70
675. VALENTIN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 57.612,24 0,00 276.193,79 261.504,86 0,00 0,00 0,00 595.310,89
676. PREDRAG PRIBOLŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 89.525,93 72.642,61 8.869,84 423.958,97 0,00 0,00 0,00 594.997,35
677. DANICA ĐURĐIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 55.065,07 539.614,12 0,00 0,00 0,00 594.679,19
678. MARKO JANJETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 35.491,73 0,00 186.194,66 372.430,08 0,00 0,00 0,00 594.116,47
679. BOŽICA POLGAR KLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,78 0,00 0,00 593.587,76 0,00 0,00 0,00 593.586,98
680. VLADIMIR HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 149.711,03 443.851,28 230,74 -697,56 0,00 0,00 0,00 593.095,49
681. ZLATICA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 115.116,12 0,00 106.661,73 370.735,36 0,00 0,00 0,00 592.513,21
682. IVAN ŠEGOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 19.280,96 572.808,02 0,00 0,00 0,00 592.088,98
683. STJEPAN VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 MALA MLAKA 0,00 0,00 60.991,90 529.488,03 0,00 0,00 0,00 590.479,93
684. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 68.472,82 0,00 71.138,43 449.541,34 0,00 0,00 0,00 589.152,59
685. STJEPAN ĐAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 588.148,91 0,00 0,00 0,00 588.148,91
686. DRAGAN MLADENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 90.738,72 0,00 6.565,69 490.465,90 0,00 0,00 0,00 587.770,31
687. IVICA PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 587.197,34 0,00 0,00 0,00 587.197,34
688. MIJO DRUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -93,52 0,00 0,00 585.245,06 0,00 0,00 0,00 585.151,54
689. MLADEN MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -99,67 0,00 4.245,96 580.951,32 0,00 0,00 0,00 585.097,61
690. ŽIVKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 217.037,85 0,00 126.009,23 241.968,25 0,00 0,00 0,00 585.015,33
691. MLADEN KUTLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 113.576,29 0,00 36.051,68 434.674,51 0,00 0,00 0,00 584.302,48
692. MLADEN MARŠANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 6.963,76 0,00 26.502,78 550.258,57 0,00 0,00 0,00 583.725,11
693. ZORAN TOPALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 38.950,41 0,00 34.211,25 509.296,79 0,00 0,00 0,00 582.458,45
694. ALEN EMINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 245.090,57 0,00 32.840,17 304.400,61 0,00 0,00 0,00 582.331,35
695. JOZEF MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 4.597,04 0,00 18.541,59 559.130,77 0,00 0,00 0,00 582.269,40
696. DOMAGOJ BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 71.844,20 165.377,58 120.453,92 223.362,46 0,00 1.167,40 0,00 582.205,56
697. IVAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 5.943,87 575.982,93 0,00 0,00 0,00 581.926,80
698. STJEPAN ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 99.154,04 0,00 39.195,74 443.337,31 0,00 0,00 0,00 581.687,09
699. NADA POROBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 42.114,11 538.973,82 0,00 0,00 0,00 581.087,93
700. MARIJAN MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 103.862,38 0,00 321.850,40 155.355,93 0,00 0,00 0,00 581.068,71