OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. HAMZA NEZAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 60.878,16 0,00 230.614,05 344.956,00 0,00 0,00 0,00 636.448,21
602. IVAN FANJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 JESENOVEC 32.813,84 0,00 17.617,97 585.926,29 0,00 0,00 0,00 636.358,10
603. ILIJA NEVISTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 30.876,89 0,00 290.882,21 277.183,28 0,00 37.332,13 0,00 636.274,51
604. SENAD KASUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 139.363,94 0,00 290.248,45 206.132,29 0,00 0,00 0,00 635.744,68
605. MLADEN ZELENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 11.547,59 0,00 55.891,58 567.795,53 0,00 0,00 0,00 635.234,70
606. MIRKO RUPA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 98.435,63 0,00 242.012,91 294.517,20 0,00 0,00 0,00 634.965,74
607. MILENKA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -15,27 -1.016,60 0,00 635.984,05 0,00 634.952,18
608. ANTE LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 96.093,05 0,00 45.667,73 492.520,84 0,00 0,00 0,00 634.281,62
609. AJET VELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 104.967,15 528.495,46 0,00 0,00 0,00 633.462,61
610. FATMIR EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 26.780,96 0,00 32.120,05 573.868,92 0,00 0,00 0,00 632.769,93
611. NENA JENDRAŠIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 486,04 632.142,49 0,00 0,00 0,00 632.628,53
612. KREŠO PEROŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,03 0,00 -564,51 631.917,87 0,00 0,00 0,00 631.353,39
613. MARIJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 7.202,05 0,00 20.552,21 602.997,57 0,00 0,00 0,00 630.751,83
614. ABDULA IMERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 68.449,12 0,00 39.381,13 522.856,31 0,00 0,00 0,00 630.686,56
615. IGOR PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 HORVATI 58.980,45 0,00 23.438,85 547.816,34 0,00 0,00 0,00 630.235,64
616. ŽELJKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.094,35 0,00 629.094,35
617. JELKA ŠUŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 261.371,90 0,00 302.997,74 64.675,22 0,00 0,00 0,00 629.044,86
618. BRANKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 16.038,66 611.972,10 0,00 0,00 0,00 628.010,76
619. ZLATKO KESER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 32.153,60 0,00 25.978,17 548.971,69 0,00 20.676,35 0,00 627.779,81
620. EMICA MACAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 259.143,65 0,00 28.452,06 340.172,93 0,00 0,00 0,00 627.768,64
621. TADEJ GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -84,01 0,00 68.323,13 559.273,02 0,00 0,00 0,00 627.512,14
622. ZORKA MAZALIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,12 0,00 30.953,74 594.919,52 0,00 0,00 0,00 625.873,38
623. JOSIP MAKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 8.003,27 617.828,22 0,00 0,00 0,00 625.831,49
624. VESNA NJIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 241.071,26 0,00 56.251,04 323.634,32 0,00 4.766,23 0,00 625.722,85
625. TOMO KOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 13.834,38 0,00 278.407,25 331.253,55 0,00 0,00 0,00 623.495,18
626. IVAN PAMUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 186.823,04 0,00 109.834,43 326.257,73 0,00 0,00 0,00 622.915,20
627. TOMISLAV DOLIBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 44.044,75 0,00 540.961,33 37.416,56 0,00 0,00 0,00 622.422,64
628. IVAN ĆURLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -7.520,73 0,00 632.334,75 -3.042,89 0,00 0,00 0,00 621.771,13
629. SANDRA PEKEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 83.802,75 0,00 100.874,01 436.763,11 0,00 0,00 0,00 621.439,87
630. JOZO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 0,00 0,00 6.573,70 613.944,65 0,00 0,00 0,00 620.518,35
631. ABDULFETAH ZEĆIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 11.286,98 0,00 14.750,86 593.579,17 0,00 0,00 0,00 619.617,01
632. MILUTIN ČAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.580,13 0,00 619.580,13
633. MIROSLAV TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 125.572,43 0,00 50.453,27 443.172,24 0,00 0,00 0,00 619.197,94
634. VJEKOSLAV BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 215.702,93 0,00 104.423,00 298.802,81 0,00 0,00 0,00 618.928,74
635. JOSIP JURENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 97.898,92 0,00 3.637,11 516.812,32 0,00 0,00 0,00 618.348,35
636. STJEPAN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 18.686,39 0,00 599.808,05 -256,35 0,00 0,00 0,00 618.238,09
637. HIL PRENKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 12.174,38 0,00 90.977,74 514.539,73 0,00 -32,91 0,00 617.658,94
638. ZVONIMIR GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 113.023,43 0,00 139.213,79 364.922,76 0,00 0,00 0,00 617.159,98
639. GORAN POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 27.879,68 0,00 93.369,77 495.682,85 0,00 0,00 0,00 616.932,30
640. ILIJA DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 241.266,23 0,00 45.569,87 329.346,81 0,00 0,00 0,00 616.182,91
641. NENAD MATIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KUPINEČKI KRALJEVEC 23.413,66 0,00 213.379,62 379.275,27 0,00 0,00 0,00 616.068,55
642. ANTON JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,01 0,00 37.893,93 578.123,67 0,00 0,00 0,00 616.017,61
643. ROSANDA SELIMAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 86.179,97 0,00 43.095,44 486.586,61 0,00 0,00 0,00 615.862,02
644. DUMITRU MITU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 75.869,98 0,00 0,00 539.509,79 0,00 0,00 0,00 615.379,77
645. ZORAN DUBRAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 2.775,77 0,00 612.822,83 -403,34 0,00 0,00 0,00 615.195,26
646. SEMKA NUHBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 98.490,27 0,00 150.588,32 365.741,45 0,00 0,00 0,00 614.820,04
647. IVA TAFRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 109.864,46 0,00 55.185,55 449.604,85 0,00 0,00 0,00 614.654,86
648. SENAD TALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 614.504,35 0,00 0,00 0,00 614.504,35
649. VESNICA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 130.428,22 0,00 158.822,75 325.024,46 0,00 0,00 0,00 614.275,43
650. MARKO JANJETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 36.061,60 0,00 188.813,25 389.198,86 0,00 0,00 0,00 614.073,71
651. JADRANKA SUBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 614.026,53 0,00 0,00 0,00 0,00 614.026,53
652. MATO ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 256.636,99 0,00 357.406,46 0,00 0,00 -41,42 0,00 614.002,03
653. ANTONIO KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 613.196,49 0,00 0,00 0,00 613.196,49
654. DRAGUTIN VOUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE -18.300,53 0,00 -1.808,90 633.114,89 0,00 0,00 0,00 613.005,46
655. NADA KUTNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 612.872,94 0,00 0,00 0,00 612.872,94
656. VESELKO MUSIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -174,65 612.996,70 0,00 0,00 0,00 612.822,05
657. STJEPAN ROGINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 171.226,27 0,00 116.902,34 324.599,92 0,00 0,00 0,00 612.728,53
658. KATA MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 103.767,68 0,00 98.437,52 410.440,78 0,00 0,00 0,00 612.645,98
659. MIRSAD BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 612.526,25 0,00 0,00 0,00 612.526,25
660. ZLATKO KRECIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 -159,85 612.575,54 0,00 0,00 0,00 612.415,69
661. ĐURĐICA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -8,13 0,00 592.070,03 20.255,59 0,00 0,00 0,00 612.317,49
662. MATILDA ĐERĐAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 136.482,50 0,00 40.319,39 434.187,11 0,00 0,00 0,00 610.989,00
663. MLADEN BRANKO KNEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 84.713,05 0,00 89.542,20 436.569,48 0,00 0,00 0,00 610.824,73
664. NEVENKA MUSTAĆ JUROŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 43.330,09 0,00 11.855,15 555.282,07 0,00 0,00 0,00 610.467,31
665. LJILJANA SEIBERT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 610.360,05 0,00 0,00 0,00 610.360,05
666. MIRKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 12.390,39 0,00 20.434,83 577.501,36 0,00 0,00 0,00 610.326,58
667. ALIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 170.846,08 0,00 37.438,49 401.442,92 0,00 0,00 0,00 609.727,49
668. MLADEN SOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 606.057,43 0,00 3.266,29 0,00 609.323,72
669. MARIJAN PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 37.867,94 0,00 27.414,96 543.983,82 0,00 0,00 0,00 609.266,72
670. NIKOLA BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 608.744,98 0,00 0,00 0,00 608.744,98
671. DRAGUTIN ŠULER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 196.782,33 0,00 36.362,19 374.387,61 0,00 0,00 0,00 607.532,13
672. MARTIN KRČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 243.149,77 0,00 55.933,97 308.136,28 0,00 0,00 0,00 607.220,02
673. ALMIR MEHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 43.004,54 0,00 13.939,23 540.164,71 0,00 9.657,99 0,00 606.766,47
674. REMZI ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 90.140,34 0,00 15.026,98 501.523,97 0,00 0,00 0,00 606.691,29
675. VALENTIN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 58.750,66 0,00 280.759,31 266.271,91 0,00 0,00 0,00 605.781,88
676. NIKICA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.366,72 0,00 114.609,68 487.762,94 0,00 0,00 0,00 605.739,34
677. ZLATKO KOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 143.790,43 0,00 44.768,16 417.174,35 0,00 0,00 0,00 605.732,94
678. RADO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 119.836,37 0,00 84.613,56 399.740,35 0,00 0,00 0,00 604.190,28
679. VLADIMIR HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 152.424,89 451.816,70 235,37 -638,53 0,00 0,00 0,00 603.838,43
680. STJEPAN GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 603.804,96 0,00 0,00 0,00 603.804,96
681. ROBERT MOKROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.047,08 602.580,42 0,00 0,00 0,00 603.627,50
682. KATA STOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 61.789,45 0,00 46.207,89 495.394,50 0,00 0,00 0,00 603.391,84
683. DAMIR JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 118.740,63 0,00 34.197,15 450.128,39 0,00 0,00 0,00 603.066,17
684. STJEPAN ĐAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 602.892,29 0,00 0,00 0,00 602.892,29
685. IVAN ŠEGOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 19.624,81 582.263,62 0,00 0,00 0,00 601.888,43
686. PREDRAG PRIBOLŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 90.775,18 73.561,24 8.979,02 428.454,76 0,00 0,00 0,00 601.770,20
687. IVICA PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 601.618,42 0,00 0,00 0,00 601.618,42
688. STJEPAN ANDRAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 84.856,53 0,00 226.325,53 0,00 0,00 290.077,94 0,00 601.260,00
689. DANICA ĐURĐIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 55.516,52 545.708,21 0,00 0,00 0,00 601.224,73
690. ZLATICA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 116.558,40 0,00 107.774,30 376.220,88 0,00 0,00 0,00 600.553,58
691. BOŽICA POLGAR KLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,78 0,00 0,00 599.570,01 0,00 0,00 0,00 599.569,23
692. FERUČO FATUTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 598.468,76 0,00 0,00 0,00 598.468,76
693. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 69.555,14 0,00 72.022,33 456.362,14 0,00 0,00 0,00 597.939,61
694. STJEPAN VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 MALA MLAKA 0,00 0,00 61.692,73 535.163,53 0,00 0,00 0,00 596.856,26
695. DRAGAN MLADENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 91.929,97 0,00 6.658,58 497.507,58 0,00 0,00 0,00 596.096,13
696. ŽIVKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 220.701,78 0,00 128.136,15 246.537,97 0,00 0,00 0,00 595.375,90
697. MLADEN MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -99,67 0,00 4.330,02 591.069,93 0,00 0,00 0,00 595.300,28
698. FREJZER BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 4.906,01 590.083,66 0,00 0,00 0,00 594.989,67
699. DOMAGOJ BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 74.116,41 168.344,54 122.601,62 227.630,85 0,00 1.195,51 0,00 593.888,93
700. ALEN EMINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 249.300,01 0,00 33.429,90 309.532,68 0,00 0,00 0,00 592.262,59