OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
601. IVAN MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 80.447,30 0,00 25.270,52 287.908,89 0,00 0,00 0,00 0,00 393.626,71
602. BOŽENA ORSAG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 393.574,23 0,00 0,00 0,00 0,00 393.574,23
603. SEVERĐAN JAŠAROVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 6.405,43 387.079,09 0,00 0,00 0,00 0,00 393.484,52
604. NIKOLA TRTICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 393.141,14 0,00 0,00 0,00 0,00 393.141,14
605. MARIJAN GORUPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 87.200,23 0,00 7.055,04 298.683,27 0,00 0,00 0,00 0,00 392.938,54
606. SANJA ČOP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 392.855,95 0,00 0,00 0,00 0,00 392.855,95
607. JOSIPA MILIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 283.240,47 0,00 8.172,17 101.044,67 0,00 0,00 0,00 0,00 392.457,31
608. BRANKO MIHOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 392.161,17 0,00 0,00 0,00 0,00 392.161,17
609. VLADO KAŠNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 BELOVAR 0,00 0,00 9.575,16 378.358,51 0,00 2.324,46 0,00 0,00 390.258,13
610. VESNA SEKOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -0,03 0,00 4.373,43 385.066,47 0,00 0,00 0,00 0,00 389.439,87
611. STJEPAN SUHANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 388.108,38 0,00 0,00 0,00 388.108,38
612. IVAN PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 84.346,63 0,00 0,00 302.856,03 0,00 0,00 387.202,66
613. MILENA KISELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 3.905,99 383.058,78 0,00 0,00 0,00 0,00 386.964,77
614. FETIJE OSMANOVSKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 78,67 386.423,41 0,00 0,00 0,00 0,00 386.502,08
615. NATALIJA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 18.708,54 0,00 72.053,19 256.709,06 0,00 38.545,98 0,00 0,00 386.016,77
616. KRUNOSLAV ŠLOGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 384.868,83 0,00 0,00 0,00 0,00 384.868,83
617. ŠIMUN MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 25.276,32 0,00 138.370,43 220.774,82 0,00 0,00 0,00 0,00 384.421,57
618. FRANJO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 10.282,76 370.883,47 0,00 0,00 0,00 0,00 381.166,23
619. DARKO BELUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB -455,71 0,00 91.650,66 289.481,84 0,00 0,00 0,00 0,00 380.676,79
620. ŽARKO BADROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 149.593,93 0,00 20.060,91 210.517,50 0,00 0,00 0,00 0,00 380.172,34
621. NIKOLA ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 22.748,91 0,00 11.987,12 344.861,58 435,18 0,00 0,00 0,00 380.032,79
622. MIRELA ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.824,39 0,00 0,00 379.824,39
623. TOMISLAV KUKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 186.504,30 0,00 20.825,85 172.392,09 0,00 0,00 0,00 0,00 379.722,24
624. MARTA KRIŽANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 8.678,73 0,00 -6.342,71 376.901,55 0,00 0,00 0,00 0,00 379.237,57
625. MUJO HARAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 61.356,00 0,00 13.519,69 304.319,74 0,00 -11,01 0,00 0,00 379.184,42
626. NENAD BRAŠNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 252.805,50 0,00 0,00 126.337,86 0,00 0,00 379.143,36
627. MLADEN LAZIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 79.864,14 299.111,64 0,00 0,00 0,00 0,00 378.975,78
628. DUŠAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 378.568,01 0,00 0,00 0,00 0,00 378.568,01
629. TOMISLAV ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -1.965,05 0,00 10.832,97 336.298,86 0,00 33.019,35 0,00 0,00 378.186,13
630. MARIJA KEČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 28.630,53 0,00 62.502,75 286.002,61 0,00 0,00 0,00 0,00 377.135,89
631. MARLENA PLAVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 89.163,39 0,00 20.498,98 266.676,49 0,00 0,00 0,00 0,00 376.338,86
632. NASER ALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 5.275,98 370.428,08 0,00 0,00 0,00 0,00 375.704,06
633. AJET VELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 15.075,09 360.263,77 0,00 0,00 0,00 0,00 375.338,86
634. MARIJA ŠIPRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 96.501,41 0,00 16.243,07 259.737,49 0,00 632,07 0,00 0,00 373.114,04
635. SUZANA SILA-VIDOLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 60.195,60 0,00 16.825,58 296.089,33 0,00 0,00 0,00 0,00 373.110,51
636. DORIAN MAJNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 191.690,69 0,00 114.667,11 66.546,86 0,00 0,00 0,00 0,00 372.904,66
637. SLAVICA PAPEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 47.596,53 0,00 27.749,53 273.724,05 0,00 23.439,68 0,00 0,00 372.509,79
638. DALIBOR ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 86.339,24 0,00 38.982,38 246.816,05 0,00 0,00 0,00 0,00 372.137,67
639. DANICA ĐURĐIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 371.577,71 0,00 0,00 0,00 0,00 371.577,71
640. ANTUN ALEKSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 371.134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 371.134,04
641. IVICA STJEPANČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 120.404,60 0,00 147.338,84 86.282,12 15.878,87 0,00 0,00 0,00 369.904,43
642. XUDONG JI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 369.056,63 0,00 0,00 0,00 0,00 369.056,63
643. LIDIJA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 368.700,21 0,00 0,00 0,00 0,00 368.700,21
644. ZOJA SAMAHODAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 13.943,82 0,00 71.253,55 262.191,63 0,00 21.191,61 0,00 0,00 368.580,61
645. ROBERT DUČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -6.929,13 0,00 -1.843,02 376.837,45 0,00 0,00 0,00 0,00 368.065,30
646. LJUBO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 1.099,36 0,00 5.624,90 270.415,65 0,00 88.335,04 0,00 0,00 365.474,95
647. ŽELJKO ŠOŠTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -0,07 0,00 32.095,80 333.325,66 0,00 0,00 0,00 0,00 365.421,39
648. ANICA STUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 364.430,10 0,00 582,86 0,00 0,00 365.012,96
649. MARINKO LEMO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 76.115,91 0,00 18.401,57 -310,56 0,00 270.769,10 0,00 0,00 364.976,02
650. BRANKO CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 3.106,30 361.645,35 0,00 0,00 0,00 0,00 364.751,65
651. DIANA ZELMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 29.483,86 0,00 33.993,59 300.962,07 0,00 0,00 0,00 0,00 364.439,52
652. ZORAN KLAPŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 15.617,41 0,00 16.244,53 331.493,71 0,00 0,00 0,00 0,00 363.355,65
653. ZORAN DRAMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 44.393,70 0,00 13.170,59 304.636,56 0,00 0,00 0,00 0,00 362.200,85
654. AZGAN QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 229.810,66 0,00 0,00 1.888,72 0,00 130.408,00 0,00 0,00 362.107,38
655. FRANJO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 116.591,19 0,00 153.120,13 92.036,74 0,00 0,00 0,00 0,00 361.748,06
656. AZRA SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 12.816,76 275.606,31 0,00 73.284,10 0,00 0,00 361.707,17
657. DARIO FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -1.242,40 337.870,09 0,00 24.271,40 0,00 0,00 360.899,09
658. TOMISLAV CERONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 3.160,19 0,00 258.739,57 72.221,07 0,00 26.532,92 0,00 0,00 360.653,75
659. ŽARKO FINDRIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 208.860,09 0,00 21.697,39 129.290,19 0,00 0,00 0,00 0,00 359.847,67
660. HRVOJE BARLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 110.690,60 249.087,28 0,00 0,00 0,00 0,00 359.777,88
661. MARIO ŽAMBOKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 164.716,78 0,00 19.463,51 174.404,69 0,00 0,00 0,00 0,00 358.584,98
662. STANISLAV SABOLOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 -181,70 358.224,41 0,00 0,00 0,00 0,00 358.042,71
663. JOSIP HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 9.973,46 304.577,22 0,00 43.297,13 0,00 0,00 357.847,81
664. DRAŽEN BUNJEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 96.724,39 4.487,87 40.514,60 215.843,63 0,00 106,77 0,00 0,00 357.677,26
665. BRANKA ŠPILJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 HRVATSKI LESKOVAC 32.956,10 0,00 102.806,43 221.837,32 0,00 0,00 0,00 0,00 357.599,85
666. PETAR TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 0,00 0,00 0,00 357.486,88 0,00 0,00 0,00 0,00 357.486,88
667. ŽELJKO KRAŠČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -999,76 0,00 -2.225,74 360.220,69 0,00 0,00 0,00 0,00 356.995,19
668. ĐONI KAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -21.283,43 0,00 300.591,60 77.683,02 0,00 0,00 0,00 0,00 356.991,19
669. HIMET OSMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 GREVENBROICH 0,00 0,00 0,00 356.873,42 0,00 0,00 0,00 0,00 356.873,42
670. ZLATKO SARAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 10.293,75 0,00 33.943,69 311.892,44 0,00 0,00 0,00 0,00 356.129,88
671. NEMETULA AJRULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 157.802,05 0,00 5.125,27 193.099,76 0,00 0,00 0,00 0,00 356.027,08
672. MILAN SUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 37.227,22 318.555,87 0,00 0,00 0,00 0,00 355.783,09
673. JURAJ PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 355.319,56 0,00 0,00 0,00 0,00 355.319,56
674. VILIM HIRŠL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 20.385,80 334.606,91 0,00 0,00 0,00 0,00 354.992,71
675. VIKTOR PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.449,62 353.496,08 0,00 0,00 0,00 0,00 354.945,70
676. SENADA HRNIĆ LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -0,52 0,00 4.645,88 349.832,89 0,00 0,00 0,00 0,00 354.478,25
677. TOMICA NAĐ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 253.263,06 0,00 21.172,26 79.564,12 0,00 0,00 0,00 0,00 353.999,44
678. ŽELJKO RADALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 75.300,85 0,00 169.589,43 108.823,14 0,00 0,00 0,00 0,00 353.713,42
679. MIJO PLANČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 2.229,18 0,00 6.853,61 344.294,04 0,00 0,00 0,00 0,00 353.376,83
680. SNJEŽANA GNJEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 1.930,11 0,00 0,00 350.927,83 0,00 0,00 0,00 0,00 352.857,94
681. VANČO STOJANOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 352.705,05 0,00 0,00 0,00 0,00 352.705,05
682. ALAN PLEŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 111.654,88 0,00 133.447,84 52.940,87 0,00 54.444,56 0,00 0,00 352.488,15
683. ANA SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 25.473,23 326.723,48 0,00 -56,96 0,00 0,00 352.139,75
684. BARBARA RESTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE -2.525,05 0,00 107.840,10 243.113,09 0,00 3.524,22 0,00 0,00 351.952,36
685. ŽELJKO NALETILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -13,09 0,00 351.912,84 0,00 0,00 351.899,75
686. MARTINA POSENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 156.142,18 0,00 20.756,05 174.527,81 0,00 0,00 0,00 0,00 351.426,04
687. MIRJANA KRMPOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 74.047,42 0,00 14.134,75 263.143,17 0,00 0,00 0,00 0,00 351.325,34
688. MILICA BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 166.063,19 0,00 82.521,22 102.652,61 0,00 0,00 0,00 0,00 351.237,02
689. ŽELJKO PAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -1.091,63 0,00 6.144,29 345.913,17 0,00 0,00 0,00 0,00 350.965,83
690. ZLATKO FILIPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,02 0,00 0,00 349.847,17 0,00 0,00 0,00 0,00 349.847,19
691. MIROSLAV POSTRIMOVSKY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 97.633,82 0,00 27.165,49 223.217,49 0,00 0,00 0,00 0,00 348.016,80
692. BOGDANKA MIKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 104.849,00 0,00 31.935,87 210.906,79 0,00 0,00 0,00 0,00 347.691,66
693. NADA MARINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 347.552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 347.552,50
694. ALEN BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 309.631,34 0,00 37.580,93 0,00 0,00 347.212,27
695. MEHDI RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -18.865,65 0,00 21.875,51 343.852,83 0,00 0,00 0,00 0,00 346.862,69
696. ANTO ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 144.012,70 0,00 158.247,77 44.447,88 0,00 0,00 0,00 0,00 346.708,35
697. ANTONIO PETRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 202.978,27 143.343,42 0,00 0,00 0,00 0,00 346.321,69
698. GORAN PRANJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -0,02 0,00 1.802,26 343.836,69 0,00 0,00 0,00 0,00 345.638,93
699. ROZA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -3.465,68 0,00 0,00 347.542,97 0,00 0,00 0,00 0,00 344.077,29
700. SENAD VUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 VELIKO POLJE 54.060,43 0,00 5.409,74 233.790,04 0,00 50.765,76 0,00 0,00 344.025,97