OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. MLADEN ZELENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 11.986,81 0,00 57.611,16 584.198,70 0,00 0,00 0,00 653.796,67
602. MILUTIN ČAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.783,08 0,00 653.783,08
603. MIROSLAV DIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,04 0,00 39.677,30 613.369,24 0,00 0,00 0,00 653.046,58
604. ZLATKO KESER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 33.442,09 0,00 26.568,49 570.857,74 0,00 21.742,62 0,00 652.610,94
605. FATMIR EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 27.595,13 0,00 33.185,70 591.171,97 0,00 0,00 0,00 651.952,80
606. LJILJANA SEIBERT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 651.645,42 0,00 0,00 0,00 651.645,42
607. HIL PRENKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 12.866,57 0,00 96.082,69 542.424,75 0,00 -32,91 0,00 651.341,10
608. BRANKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 16.109,13 634.743,02 0,00 0,00 0,00 650.852,15
609. ABDULA IMERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 70.720,75 0,00 40.648,92 539.390,33 0,00 0,00 0,00 650.760,00
610. EMICA MACAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 269.438,59 0,00 29.507,51 351.713,81 0,00 0,00 0,00 650.659,91
611. KREŠO PEROŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,03 0,00 -564,51 651.129,99 0,00 0,00 0,00 650.565,51
612. MARIN ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 425.009,48 146.269,39 54.723,10 24.308,52 0,00 0,00 0,00 650.310,49
613. IVAN PAMUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 194.737,10 0,00 114.089,02 341.176,21 0,00 0,00 0,00 650.002,33
614. IGOR PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 HORVATI 60.903,82 0,00 24.154,40 564.628,50 0,00 0,00 0,00 649.686,72
615. SANDRA PEKEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 86.535,57 0,00 104.803,97 458.279,32 0,00 0,00 0,00 649.618,86
616. JOSIP JURENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 104.169,09 0,00 3.886,48 540.601,26 0,00 0,00 0,00 648.656,83
617. MIROSLAV TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 131.428,73 0,00 52.368,62 463.161,04 0,00 0,00 0,00 646.958,39
618. TOMO KOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 14.508,19 0,00 289.913,01 342.229,06 0,00 0,00 0,00 646.650,26
619. STJEPAN ĐAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 645.807,56 0,00 0,00 0,00 645.807,56
620. NIKOLA TUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 2.571,14 643.145,70 0,00 0,00 0,00 645.716,84
621. ROSANDA SELIMAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 91.319,13 0,00 45.441,86 507.707,94 0,00 0,00 0,00 644.468,93
622. IVICA PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 643.646,04 0,00 0,00 0,00 643.646,04
623. IVA TAFRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 115.057,76 0,00 57.455,80 470.768,14 0,00 0,00 0,00 643.281,70
624. GORAN POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 29.410,15 0,00 96.875,06 516.861,08 0,00 0,00 0,00 643.146,29
625. VESELKO MUSIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -174,65 643.012,43 0,00 0,00 0,00 642.837,78
626. JOZO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 0,00 0,00 6.317,12 635.469,83 0,00 0,00 0,00 641.786,95
627. ILIJA DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 250.610,93 0,00 47.145,85 343.475,78 0,00 0,00 0,00 641.232,56
628. ĐURĐICA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -8,13 0,00 619.910,86 21.241,36 0,00 0,00 0,00 641.144,09
629. DRAŽEN KRČMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 640.567,28 0,00 0,00 0,00 640.567,28
630. KATA MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 108.629,22 0,00 102.673,10 428.071,43 0,00 0,00 0,00 639.373,75
631. ABDULFETAH ZEĆIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 11.662,38 0,00 15.163,80 611.395,07 0,00 0,00 0,00 638.221,25
632. MATILDA ĐERĐAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 142.744,64 0,00 41.964,07 453.129,31 0,00 0,00 0,00 637.838,02
633. VJEKOSLAV BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 222.596,14 0,00 106.491,55 307.925,89 0,00 0,00 0,00 637.013,58
634. ALMIR MEHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 45.545,88 0,00 14.646,26 565.234,33 0,00 10.032,85 0,00 635.459,32
635. MARTIN KRČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 254.443,74 0,00 58.478,56 322.535,21 0,00 0,00 0,00 635.457,51
636. MLADEN BRANKO KNEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 87.730,18 0,00 92.708,38 454.695,03 0,00 0,00 0,00 635.133,59
637. STJEPAN ROGINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 177.925,98 0,00 120.010,58 336.707,34 0,00 0,00 0,00 634.643,90
638. VALENTIN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 61.885,99 0,00 293.333,28 279.400,93 0,00 0,00 0,00 634.620,20
639. NENAD MATIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KUPINEČKI KRALJEVEC 24.248,57 0,00 220.014,67 390.192,70 0,00 0,00 0,00 634.455,94
640. BOŽIDAR MIKULAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 482.200,32 0,00 128.760,37 22.548,00 0,00 0,00 0,00 633.508,69
641. VLADIMIR HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 159.899,14 473.754,35 248,13 -475,91 0,00 0,00 0,00 633.425,71
642. DANE PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 633.245,17 0,00 0,00 0,00 633.245,17
643. ZLATKO KOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 150.690,44 0,00 44.916,95 437.340,39 0,00 0,00 0,00 632.947,78
644. SENAD TALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 632.515,62 0,00 0,00 0,00 632.515,62
645. ŽELJKO ZADRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 632.346,74 0,00 0,00 0,00 0,00 632.346,74
646. SEMKA NUHBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 101.577,78 0,00 155.309,02 375.051,03 0,00 0,00 0,00 631.937,83
647. ALIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 176.983,70 0,00 38.720,97 415.449,98 0,00 0,00 0,00 631.154,65
648. ANTONIO KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 630.894,73 0,00 0,00 0,00 630.894,73
649. MARIJAN PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 39.136,10 0,00 28.293,72 563.058,32 0,00 0,00 0,00 630.488,14
650. MIRSAD BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 630.366,14 0,00 0,00 0,00 630.366,14
651. DUŠAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 630.283,26 0,00 0,00 0,00 630.283,26
652. DRAGUTIN ŠULER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 204.473,37 0,00 37.625,30 386.764,95 0,00 0,00 0,00 628.863,62
653. IVANA ČUKMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 143.116,81 0,00 120.231,40 364.623,91 0,00 0,00 0,00 627.972,12
654. IVAN ŠEGOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 19.210,60 608.305,38 0,00 0,00 0,00 627.515,98
655. DŽEMIL SEJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.444,03 0,00 626.444,03
656. REMZI ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 93.142,22 0,00 15.420,17 516.771,25 0,00 0,00 0,00 625.333,64
657. NIKICA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.485,81 0,00 118.256,46 503.176,04 0,00 0,00 0,00 624.918,31
658. MLADEN SOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 621.444,00 0,00 3.419,36 0,00 624.863,36
659. ŽIVKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 230.792,64 0,00 133.993,92 259.123,41 0,00 0,00 0,00 623.909,97
660. MLADEN MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -99,67 0,00 4.561,53 618.937,69 0,00 0,00 0,00 623.399,55
661. FREJZER BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 5.048,62 618.069,04 0,00 0,00 0,00 623.117,66
662. KATA STOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 64.063,20 0,00 47.451,20 511.357,04 0,00 0,00 0,00 622.871,44
663. DOMAGOJ BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 78.309,19 176.515,88 127.262,19 239.386,44 0,00 1.272,92 0,00 622.746,62
664. ZLATICA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 120.530,61 0,00 110.838,44 391.328,57 0,00 0,00 0,00 622.697,62
665. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 72.535,99 0,00 74.456,71 475.147,37 0,00 0,00 0,00 622.140,07
666. PREDRAG PRIBOLŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 94.215,76 76.091,24 9.279,71 440.836,65 0,00 0,00 0,00 620.423,36
667. ALEN EMINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 260.893,28 0,00 35.054,08 323.666,98 0,00 0,00 0,00 619.614,34
668. DAVOR KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 30.778,14 0,00 -13.483,61 601.977,12 0,00 0,00 0,00 619.271,65
669. DRAGAN MLADENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 95.210,80 0,00 6.914,41 516.901,15 0,00 0,00 0,00 619.026,36
670. RADO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 123.104,41 0,00 86.515,91 409.344,31 0,00 0,00 0,00 618.964,63
671. STJEPAN ANDRAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 89.446,36 0,00 225.478,79 0,00 0,00 303.763,30 0,00 618.688,45
672. ZVONIMIR RIČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 58.279,06 0,00 4.850,90 554.443,87 0,00 0,00 0,00 617.573,83
673. SNJEŽANA ČOLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 196.670,04 0,00 85.373,21 335.139,83 0,00 0,00 0,00 617.183,08
674. ZORAN TOPALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 41.549,87 0,00 36.311,47 538.387,79 0,00 0,00 0,00 616.249,13
675. MIRAN SVALINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 616.197,04 -8,67 0,00 -18,92 0,00 616.169,45
676. BOŽICA POLGAR KLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,78 0,00 0,00 616.045,75 0,00 0,00 0,00 616.044,97
677. STJEPAN VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 MALA MLAKA 0,00 0,00 63.622,89 550.794,51 0,00 0,00 0,00 614.417,40
678. IVANKA PERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 470.514,78 0,00 60.455,63 -41,08 0,00 82.557,64 0,00 613.486,97
679. VEDRAN ŠILC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 176.809,35 0,00 103.806,79 332.027,49 0,00 0,00 0,00 612.643,63
680. STJEPAN ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 104.288,17 0,00 41.132,41 466.871,28 0,00 0,00 0,00 612.291,86
681. MARIJAN MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 109.788,06 0,00 338.007,63 164.036,60 0,00 0,00 0,00 611.832,29
682. ROMAN PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 158.551,24 0,00 92.023,33 343.212,32 0,00 17.529,75 0,00 611.316,64
683. MILA ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 611.028,04 0,00 0,00 0,00 611.028,04
684. SRETEN OREŠČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 2.602,14 606.955,54 0,00 0,00 0,00 609.557,68
685. ALEKSANDAR SIKETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 61.993,31 547.218,80 0,00 0,00 0,00 609.212,11
686. BEKIM KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -2.818,98 0,00 417.504,84 194.314,87 0,00 0,00 0,00 609.000,73
687. ANTO RUPČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 68.058,85 0,00 9.576,28 531.257,61 0,00 0,00 0,00 608.892,74
688. ERIKA KALENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 45.663,05 0,00 30.751,86 531.878,00 0,00 0,00 0,00 608.292,91
689. IVAN GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 70.637,03 0,00 29.726,64 507.723,99 0,00 0,00 0,00 608.087,66
690. IVAN PRŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE 0,01 0,00 10.873,18 596.944,39 0,00 0,00 0,00 607.817,58
691. JAKOV MARIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 607.054,84 0,00 0,00 0,00 607.054,84
692. ZDENKO IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.747,89 0,00 606.747,89
693. NUSRET MEDNOLUČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 33.972,45 0,00 12.404,59 560.288,13 0,00 0,00 0,00 606.665,17
694. RASIM HASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 35.781,03 531.035,43 0,00 39.533,55 0,00 606.350,01
695. PAOLO BORGHESI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 606.190,87 0,00 0,00 0,00 0,00 606.190,87
696. BOB DAVID EMERICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.111,88 0,00 606.111,88
697. ANĐELKO IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 2.393,34 603.232,96 0,00 0,00 0,00 605.626,30
698. GORDAN LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 214.815,29 0,00 72.443,32 318.049,74 0,00 0,00 0,00 605.308,35
699. FRANJO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 16.151,51 588.955,69 0,00 0,00 0,00 605.107,20
700. ANTONELLA MALIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 599.466,83 5.335,57 0,00 0,00 0,00 604.802,40