OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. ABDULFETAH ZEĆIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 10.609,89 0,00 14.006,07 561.445,91 0,00 0,00 0,00 586.061,87
602. VJEKOSLAV BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 203.270,15 0,00 99.182,36 282.348,11 0,00 0,00 0,00 584.800,62
603. VJEKOSLAV MIKULEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 10.974,25 0,00 21.006,04 552.461,40 0,00 0,00 0,00 584.441,69
604. SEMKA NUHBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 92.921,57 0,00 142.073,94 348.950,44 0,00 0,00 0,00 583.945,95
605. ROMANA PERIČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 4.960,18 0,00 7.879,84 570.294,58 0,00 0,00 0,00 583.134,60
606. NENAD MATIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KUPINEČKI KRALJEVEC 21.907,80 0,00 201.412,48 359.584,30 0,00 0,00 0,00 582.904,58
607. SENAD KASUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 126.938,37 0,00 265.373,50 190.239,54 0,00 0,00 0,00 582.551,41
608. BOŽIDAR MAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 6.079,80 576.453,19 0,00 0,00 0,00 582.532,99
609. SENAD TALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 582.018,74 0,00 0,00 0,00 582.018,74
610. TOMO KOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 12.619,08 0,00 257.655,14 311.457,83 0,00 0,00 0,00 581.732,05
611. MLADEN SOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 578.305,79 0,00 2.990,21 0,00 581.296,00
612. ANTONIO KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 581.275,47 0,00 0,00 0,00 581.275,47
613. MLADEN KONJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 7.724,24 573.162,65 0,00 0,00 0,00 580.886,89
614. MIRSAD BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 580.349,76 0,00 0,00 0,00 580.349,76
615. MARICA PRENKLJUŠAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 293.323,27 0,00 61.356,98 225.358,22 0,00 0,00 0,00 580.038,47
616. MARA MIOČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 85.420,98 0,00 54.278,43 440.118,72 0,00 0,00 0,00 579.818,13
617. BOŽO ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -41.629,18 0,00 134.741,93 485.721,66 0,00 0,00 0,00 578.834,41
618. DRAGUTIN VOUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE -18.300,53 0,00 -1.336,90 597.852,78 0,00 0,00 0,00 578.215,35
619. RADO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 113.942,03 0,00 81.182,44 382.418,36 0,00 0,00 0,00 577.542,83
620. FEKRI MUSTAFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 328.461,84 0,00 182.777,61 66.294,39 0,00 0,00 0,00 577.533,84
621. MILJENKO MILIĆEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 21.629,12 555.897,79 0,00 0,00 0,00 577.526,91
622. STJEPAN ANDRAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 76.578,19 0,00 235.103,20 0,00 0,00 265.394,67 0,00 577.076,06
623. ANTON JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,01 0,00 37.198,33 539.014,02 0,00 0,00 0,00 576.212,36
624. ILIJA ŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 183.802,36 0,00 30.970,50 361.102,80 0,00 0,00 0,00 575.875,66
625. SANDRA PEKEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 78.873,78 0,00 93.785,85 402.775,63 0,00 0,00 0,00 575.435,26
626. MILENKA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -31,31 -1.016,60 0,00 574.966,71 0,00 573.918,80
627. SONJA JARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 97.305,45 0,00 136.623,14 339.842,70 0,00 0,00 0,00 573.771,29
628. STJEPAN ROGINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 159.142,50 0,00 111.296,24 302.762,66 0,00 0,00 0,00 573.201,40
629. REMZI ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 84.726,07 0,00 14.317,82 474.023,48 0,00 0,00 0,00 573.067,37
630. ZVONIMIR BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 150.538,68 0,00 60.677,35 361.356,19 0,00 376,42 0,00 572.948,64
631. STJEPAN GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 60,75 572.717,96 0,00 0,00 0,00 572.778,71
632. MARICA POSEČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 661,76 571.661,74 0,00 0,00 0,00 572.323,50
633. MATO ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 243.130,00 0,00 328.551,32 0,00 0,00 -41,42 0,00 571.639,90
634. ZVONIMIR GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 103.182,34 0,00 128.656,58 339.354,58 0,00 0,00 0,00 571.193,50
635. NIKICA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.151,93 0,00 108.032,23 459.963,48 0,00 0,00 0,00 571.147,64
636. ALIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 159.776,08 0,00 35.125,38 376.179,40 0,00 0,00 0,00 571.080,86
637. ILIJA DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 224.411,87 0,00 42.727,39 303.863,43 0,00 0,00 0,00 571.002,69
638. MARIJAN PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 35.580,66 0,00 25.830,02 509.580,53 0,00 0,00 0,00 570.991,21
639. VERICA VOJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 69.899,69 0,00 70.383,87 430.511,02 0,00 0,00 0,00 570.794,58
640. BOŽICA POLGAR KLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,78 0,00 0,00 569.853,89 0,00 0,00 0,00 569.853,11
641. MIROSLAV TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 115.009,84 0,00 46.998,71 407.300,28 0,00 0,00 0,00 569.308,83
642. VESNA NJIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 220.713,10 0,00 51.331,65 297.055,77 0,00 0,00 0,00 569.100,52
643. DRAGUTIN ŠULER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 182.910,58 0,00 34.084,00 352.063,51 0,00 0,00 0,00 569.058,09
644. BRANIMIR PUGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 0,00 569.008,78 0,00 0,00 0,00 569.008,78
645. DANICA ĐURĐIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 53.274,00 515.436,47 0,00 0,00 0,00 568.710,47
646. KATA STOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 57.688,46 0,00 43.965,42 466.604,03 0,00 0,00 0,00 568.257,91
647. PREDRAG PRIBOLŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 84.569,66 68.998,06 8.436,68 406.122,41 0,00 0,00 0,00 568.126,81
648. DUŠAN BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 LUČKO 0,00 0,00 0,00 559.012,11 0,00 8.201,01 0,00 567.213,12
649. DAMIR JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 111.055,22 0,00 32.168,76 423.932,36 0,00 0,00 0,00 567.156,34
650. MLADEN BRANKO KNEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 79.271,28 0,00 83.831,60 403.877,79 0,00 0,00 0,00 566.980,67
651. NEVENKA MUSTAĆ JUROŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 38.919,85 0,00 10.762,43 517.152,92 0,00 0,00 0,00 566.835,20
652. TOMISLAV DOLIBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 39.875,78 0,00 491.594,93 34.220,72 0,00 0,00 0,00 565.691,43
653. MIJO DRUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -93,52 0,00 0,00 565.557,59 0,00 0,00 0,00 565.464,07
654. STJEPAN VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 MALA MLAKA 0,00 0,00 58.211,45 506.971,09 0,00 0,00 0,00 565.182,54
655. MATILDA ĐERĐAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 125.187,94 0,00 39.886,12 400.022,45 0,00 0,00 0,00 565.096,51
656. ROBERT MOKROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.047,08 563.959,99 0,00 0,00 0,00 565.007,07
657. DAMIR PUTAK-IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 208.052,86 0,00 356.908,04 -11,21 0,00 0,00 0,00 564.949,69
658. KATA MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 94.999,26 0,00 90.798,11 378.641,71 0,00 0,00 0,00 564.439,08
659. ROSANDA SELIMAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 76.910,85 0,00 38.840,09 448.491,59 0,00 0,00 0,00 564.242,53
660. IVAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 5.943,87 558.131,61 0,00 0,00 0,00 564.075,48
661. IVA TAFRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 100.497,69 0,00 51.090,87 411.434,14 0,00 0,00 0,00 563.022,70
662. MLADEN MARŠANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 6.501,07 0,00 25.413,00 531.099,29 0,00 0,00 0,00 563.013,36
663. NENA JENDRAŠIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 486,04 561.428,55 0,00 0,00 0,00 561.914,59
664. ZLATICA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 109.394,02 0,00 102.247,73 348.972,21 0,00 0,00 0,00 560.613,96
665. ĐURĐICA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -8,13 0,00 541.855,56 18.477,62 0,00 0,00 0,00 560.325,05
666. MILUTIN ČAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.264,20 0,00 560.264,20
667. MIRKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 11.021,56 0,00 18.804,44 530.382,04 0,00 0,00 0,00 560.208,04
668. JOSIP JURENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 84.518,52 0,00 1.424,98 474.185,08 0,00 0,00 0,00 560.128,58
669. SLAVICA BELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 13.659,94 0,00 3.108,22 542.022,09 0,00 0,00 0,00 558.790,25
670. MLADEN KUTLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 107.907,34 0,00 34.401,57 415.511,61 0,00 0,00 0,00 557.820,52
671. HIL PRENKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 10.925,95 0,00 81.770,28 464.245,63 0,00 -32,91 0,00 556.908,95
672. ANER ČUMURIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,04 555.830,82 0,00 0,00 0,00 555.830,86
673. BORIS BAREŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 56.393,48 0,00 114.629,68 384.726,41 0,00 0,00 0,00 555.749,57
674. NADA POROBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 40.304,46 514.987,16 0,00 0,00 0,00 555.291,62
675. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 64.178,80 0,00 67.695,94 422.480,59 0,00 0,00 0,00 554.355,33
676. LJIZA DELIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 29.956,30 0,00 0,00 524.178,80 0,00 0,00 0,00 554.135,10
677. VALENTIN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 53.095,68 0,00 258.080,56 242.592,10 0,00 0,00 0,00 553.768,34
678. DARKO TARADI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 553.741,06 0,00 0,00 0,00 553.741,06
679. GORAN BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 553.688,16 0,00 0,00 0,00 553.688,16
680. ANTE DOMJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 55.089,90 0,00 56.299,29 441.577,12 0,00 0,00 0,00 552.966,31
681. LJILJANA RENELT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 38.591,08 0,00 12.759,32 500.678,73 0,00 0,00 0,00 552.029,13
682. IVAN PRŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE 0,01 0,00 12.127,34 539.557,01 0,00 0,00 0,00 551.684,36
683. STJEPAN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 16.637,84 0,00 534.295,18 -256,35 0,00 0,00 0,00 550.676,67
684. VLADIMIR HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 138.944,11 412.249,36 212,36 -931,84 0,00 0,00 0,00 550.473,99
685. BRIGITA TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 4.421,91 0,00 1.047,80 544.570,84 0,00 0,00 0,00 550.040,55
686. FRANJO PAVELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -34,68 0,00 6.680,94 543.095,01 0,00 0,00 0,00 549.741,27
687. STJEPAN ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 93.728,23 0,00 37.149,04 418.466,35 0,00 0,00 0,00 549.343,62
688. MARIJAN MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 97.600,05 0,00 304.775,25 146.182,09 0,00 0,00 0,00 548.557,39
689. ANTO RUPČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 60.971,72 0,00 9.073,09 477.400,80 0,00 0,00 0,00 547.445,61
690. KADRIJA VURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 1.326,67 545.875,15 0,00 0,00 0,00 547.201,82
691. BOB DAVID EMERICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546.951,18 0,00 546.951,18
692. ZORAN TOPALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 36.203,27 0,00 31.991,72 478.553,03 0,00 0,00 0,00 546.748,02
693. MILAN ZELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 34.309,83 21.481,34 88.048,06 401.162,83 0,00 0,00 0,00 545.002,06
694. RASIM HASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 32.801,92 476.444,59 0,00 35.557,91 0,00 544.804,42
695. VERA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 124.571,69 0,00 73.120,34 334.120,55 0,00 12.719,16 0,00 544.531,74
696. KATICA CIULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 40,14 544.465,23 0,00 0,00 0,00 544.505,37
697. ELES BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 3.859,36 532.883,72 0,00 7.589,49 0,00 544.332,57
698. ANTE STJEPANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 24.042,97 0,00 976,81 519.187,43 0,00 0,00 0,00 544.207,21
699. NIKOLL NOKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 59.563,55 0,00 13.054,66 471.330,80 0,00 0,00 0,00 543.949,01
700. ŽIVKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 202.501,63 0,00 117.570,90 223.838,48 0,00 0,00 0,00 543.911,01