OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. FATMIR EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 25.608,11 0,00 30.584,95 548.943,32 0,00 0,00 0,00 605.136,38
602. JOSIP MAKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 7.626,92 596.723,49 0,00 0,00 0,00 604.350,41
603. KREŠO PEROŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,03 0,00 -564,51 604.242,19 0,00 0,00 0,00 603.677,71
604. DAMIR SLOVENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 2.033,58 0,00 29.564,62 572.077,95 0,00 0,00 0,00 603.676,15
605. SEBA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 67.182,48 0,00 29.384,79 506.912,87 0,00 0,00 0,00 603.480,14
606. IGOR PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 HORVATI 56.209,77 0,00 22.408,08 523.597,88 0,00 0,00 0,00 602.215,73
607. MARIJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 6.875,20 0,00 19.825,12 575.318,55 0,00 0,00 0,00 602.018,87
608. ABDULA IMERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 65.176,76 0,00 37.554,83 499.038,49 0,00 0,00 0,00 601.770,08
609. MAGDA PIŠPEK MODRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 73.680,72 0,00 123.981,01 403.411,31 0,00 0,00 0,00 601.073,04
610. AJET VELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 98.479,73 499.895,96 0,00 0,00 0,00 598.375,69
611. TADEJ GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -84,01 0,00 64.534,35 532.864,69 0,00 0,00 0,00 597.315,03
612. ANKICA STRUGARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.877,24 0,00 596.877,24
613. ANTE LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 89.703,27 0,00 42.827,56 464.332,25 0,00 0,00 0,00 596.863,08
614. VJEKOSLAV MIKULEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 11.249,79 0,00 21.474,25 564.009,00 0,00 0,00 0,00 596.733,04
615. BOŽICA POLUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 595.894,66 0,00 0,00 0,00 595.894,66
616. IGOR GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 84.889,63 0,00 378.692,84 131.524,52 0,00 0,00 0,00 595.106,99
617. BRANKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 15.937,14 579.169,82 0,00 0,00 0,00 595.106,96
618. EMICA MACAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 244.313,44 0,00 26.931,65 323.547,89 0,00 0,00 0,00 594.792,98
619. MARA MIOČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 87.146,53 0,00 54.932,30 452.526,85 0,00 0,00 0,00 594.605,68
620. ZLATKO KESER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 30.297,48 0,00 26.458,17 517.444,08 0,00 19.140,35 0,00 593.340,08
621. SENAD KASUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 129.439,80 0,00 270.381,15 193.438,94 0,00 0,00 0,00 593.259,89
622. ABDULFETAH ZEĆIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 10.746,20 0,00 14.156,01 567.914,75 0,00 0,00 0,00 592.816,96
623. VIŠNJA ĐAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 127.414,95 0,00 19.901,82 445.131,96 0,00 0,00 0,00 592.448,73
624. ILIJA ŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 188.031,89 0,00 34.576,99 369.497,32 0,00 0,00 0,00 592.106,20
625. VJEKOSLAV BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 205.773,03 0,00 100.358,72 285.660,66 0,00 0,00 0,00 591.792,41
626. MARICA PRENKLJUŠAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 298.813,41 0,00 62.546,49 229.660,38 0,00 0,00 0,00 591.020,28
627. SEMKA NUHBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 94.042,62 0,00 143.788,00 352.330,68 0,00 0,00 0,00 590.161,30
628. TOMO KOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 12.863,74 0,00 261.832,81 315.442,95 0,00 0,00 0,00 590.139,50
629. NENAD MATIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KUPINEČKI KRALJEVEC 22.210,95 0,00 203.821,62 363.548,34 0,00 0,00 0,00 589.580,91
630. SENAD TALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 588.558,51 0,00 0,00 0,00 588.558,51
631. ANTONIO KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 587.701,58 0,00 0,00 0,00 587.701,58
632. FEKRI MUSTAFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 333.861,07 0,00 185.752,92 67.328,01 0,00 0,00 0,00 586.942,00
633. MLADEN SOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 583.892,56 0,00 3.045,79 0,00 586.938,35
634. MIRSAD BEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 586.827,30 0,00 0,00 0,00 586.827,30
635. MILENKA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -15,27 -1.016,60 0,00 587.250,28 0,00 586.218,41
636. BOŽO ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -41.629,18 0,00 136.030,82 491.266,98 0,00 0,00 0,00 585.668,62
637. MILJENKO MILIĆEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 22.025,36 562.801,33 0,00 0,00 0,00 584.826,69
638. SANDRA PEKEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 79.866,04 0,00 95.212,79 409.617,75 0,00 0,00 0,00 584.696,58
639. DRAGUTIN VOUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE -18.300,53 0,00 -1.808,90 604.796,12 0,00 0,00 0,00 584.686,69
640. ANTON JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,01 0,00 37.527,15 546.887,29 0,00 0,00 0,00 584.414,45
641. RADO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 115.128,64 0,00 81.873,17 385.905,51 0,00 0,00 0,00 582.907,32
642. STJEPAN ANDRAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 78.244,73 0,00 233.494,85 0,00 0,00 270.363,73 0,00 582.103,31
643. STJEPAN ROGINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 161.575,12 0,00 112.424,82 307.158,78 0,00 0,00 0,00 581.158,72
644. MARICA POSEČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 679,07 580.446,55 0,00 0,00 0,00 581.125,62
645. ZVONIMIR BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 152.380,30 0,00 61.223,60 367.126,70 0,00 376,42 0,00 581.107,02
646. ZVONIMIR GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 105.163,48 0,00 130.781,88 344.501,77 0,00 0,00 0,00 580.447,13
647. SONJA JARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 98.611,56 0,00 138.168,44 343.643,46 0,00 0,00 0,00 580.423,46
648. ILIJA DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 227.804,87 0,00 43.299,62 308.993,56 0,00 0,00 0,00 580.098,05
649. DAMIR PUTAK-IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 212.882,69 0,00 367.194,82 -10,49 0,00 0,00 0,00 580.067,02
650. REMZI ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 85.816,03 0,00 14.460,58 479.559,70 0,00 0,00 0,00 579.836,31
651. VESNA NJIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 224.811,46 0,00 52.321,99 302.406,37 0,00 0,00 0,00 579.539,82
652. MIROSLAV TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 117.136,23 0,00 47.694,15 414.521,76 0,00 0,00 0,00 579.352,14
653. GORAN POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 25.674,99 0,00 88.320,29 465.174,89 0,00 0,00 0,00 579.170,17
654. STJEPAN GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 60,75 578.982,32 0,00 0,00 0,00 579.043,07
655. ALIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 162.004,62 0,00 35.591,04 381.265,27 0,00 0,00 0,00 578.860,93
656. MARIJAN PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 36.041,12 0,00 26.149,09 516.506,35 0,00 0,00 0,00 578.696,56
657. MATO ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 245.130,91 0,00 333.483,82 0,00 0,00 -41,42 0,00 578.573,31
658. NIKICA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.195,17 0,00 109.356,36 465.559,86 0,00 0,00 0,00 578.111,39
659. TOMISLAV DOLIBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 40.715,05 0,00 501.533,02 34.764,42 0,00 0,00 0,00 577.012,49
660. DRAGUTIN ŠULER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 185.703,14 0,00 34.542,63 356.557,64 0,00 0,00 0,00 576.803,41
661. VERICA VOJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 71.245,07 0,00 68.012,42 437.099,73 0,00 0,00 0,00 576.357,22
662. NEVENKA MUSTAĆ JUROŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 39.807,69 0,00 10.982,41 525.533,30 0,00 0,00 0,00 576.323,40
663. BOŽICA POLGAR KLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,78 0,00 0,00 575.836,14 0,00 0,00 0,00 575.835,36
664. MLADEN BRANKO KNEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 80.366,78 0,00 84.981,22 410.459,04 0,00 0,00 0,00 575.807,04
665. NENA JENDRAŠIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 486,04 574.912,07 0,00 0,00 0,00 575.398,11
666. KATA STOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 58.514,04 0,00 44.416,86 472.399,92 0,00 0,00 0,00 575.330,82
667. DANICA ĐURĐIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 53.725,45 521.530,56 0,00 0,00 0,00 575.256,01
668. MATILDA ĐERĐAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 127.461,68 0,00 40.568,96 406.900,24 0,00 0,00 0,00 574.930,88
669. PREDRAG PRIBOLŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 85.818,91 69.916,69 8.545,86 410.618,20 0,00 0,00 0,00 574.899,66
670. JOSIP JURENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 88.866,53 0,00 3.277,89 482.543,56 0,00 0,00 0,00 574.687,98
671. ROSANDA SELIMAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 78.776,84 0,00 39.715,35 456.160,62 0,00 0,00 0,00 574.652,81
672. DAMIR JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 112.602,39 0,00 32.577,10 429.205,95 0,00 0,00 0,00 574.385,44
673. KATA MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 96.764,46 0,00 92.336,02 385.043,26 0,00 0,00 0,00 574.143,74
674. BRANIMIR PUGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 0,00 573.873,77 0,00 0,00 0,00 573.873,77
675. IVA TAFRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 102.383,34 0,00 51.915,18 419.118,41 0,00 0,00 0,00 573.416,93
676. ROBERT MOKROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.047,08 571.734,78 0,00 0,00 0,00 572.781,86
677. STJEPAN VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 MALA MLAKA 0,00 0,00 58.912,28 512.646,59 0,00 0,00 0,00 571.558,87
678. ĐURĐICA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -8,13 0,00 551.964,38 18.835,55 0,00 0,00 0,00 570.791,80
679. MIJO DRUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -93,52 0,00 0,00 570.519,90 0,00 0,00 0,00 570.426,38
680. MIRKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 11.297,12 0,00 19.132,66 539.867,76 0,00 0,00 0,00 570.297,54
681. NIKOLA BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 570.280,30 0,00 0,00 0,00 570.280,30
682. MILUTIN ČAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.151,56 0,00 570.151,56
683. HIL PRENKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 11.177,27 0,00 83.623,87 474.370,47 0,00 -32,91 0,00 569.138,70
684. ZLATICA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 110.836,30 0,00 103.360,30 354.457,73 0,00 0,00 0,00 568.654,33
685. IVAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 5.943,87 562.550,56 0,00 0,00 0,00 568.494,43
686. MLADEN MARŠANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 6.617,69 0,00 25.687,69 535.928,49 0,00 0,00 0,00 568.233,87
687. MLADEN KUTLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 109.336,23 0,00 34.817,49 420.341,71 0,00 0,00 0,00 564.495,43
688. STJEPAN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 17.050,24 0,00 547.483,77 -256,35 0,00 0,00 0,00 564.277,66
689. VALENTIN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 54.234,10 0,00 262.646,08 247.359,15 0,00 0,00 0,00 564.239,33
690. ILIJA KOZINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 3.326,96 560.338,45 0,00 0,00 0,00 563.665,41
691. RENATA TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 19.941,65 543.355,35 0,00 0,00 0,00 563.297,00
692. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 65.261,12 0,00 68.582,02 429.301,38 0,00 0,00 0,00 563.144,52
693. DRAGAN MLADENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 87.203,83 0,00 6.290,05 469.570,49 0,00 0,00 0,00 563.064,37
694. BORIS BAREŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 57.089,37 0,00 116.106,92 389.865,24 0,00 0,00 0,00 563.061,53
695. NADA POROBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 40.760,59 521.033,10 0,00 0,00 0,00 561.793,69
696. NIKICA PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 166.661,22 0,00 288.470,18 106.400,41 0,00 0,00 0,00 561.531,81
697. VLADIMIR HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 141.657,97 420.214,78 216,99 -872,81 0,00 0,00 0,00 561.216,93
698. ANER ČUMURIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 561.136,05 0,00 0,00 0,00 561.136,05
699. IVAN ŠEGOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 20.917,79 540.017,15 0,00 0,00 0,00 560.934,94
700. LJIZA DELIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 30.450,98 0,00 0,00 530.088,56 0,00 0,00 0,00 560.539,54