OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. FATMIR EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 27.795,66 0,00 33.448,17 595.433,69 0,00 0,00 0,00 656.677,52
602. IVAN PAMUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 196.686,32 0,00 115.136,92 344.850,60 0,00 0,00 0,00 656.673,84
603. BRANKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 16.126,49 640.351,47 0,00 0,00 0,00 656.477,96
604. EMICA MACAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 271.974,22 0,00 29.767,46 354.556,32 0,00 0,00 0,00 656.298,00
605. JOSIP JURENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 105.713,42 0,00 3.947,90 546.460,41 0,00 0,00 0,00 656.121,73
606. SANDRA PEKEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 87.208,65 0,00 105.771,91 462.971,15 0,00 0,00 0,00 655.951,71
607. IVICA PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SCHONBUHL 0,00 0,00 0,00 655.756,01 0,00 0,00 0,00 655.756,01
608. ABDULA IMERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 71.280,25 0,00 40.961,17 543.462,63 0,00 0,00 0,00 655.704,05
609. KREŠO PEROŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,03 0,00 -564,51 655.861,90 0,00 0,00 0,00 655.297,42
610. IGOR PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 HORVATI 61.377,54 0,00 24.330,63 568.769,30 0,00 0,00 0,00 654.477,47
611. MIROSLAV TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 132.871,13 0,00 52.840,37 468.059,60 0,00 0,00 0,00 653.771,10
612. TOMO KOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 14.674,14 0,00 292.746,86 344.932,30 0,00 0,00 0,00 652.353,30
613. NIKOLA TUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 2.597,76 648.967,85 0,00 0,00 0,00 651.565,61
614. ROSANDA SELIMAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 92.584,90 0,00 46.019,78 512.910,09 0,00 0,00 0,00 651.514,77
615. IVA TAFRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 116.336,86 0,00 58.014,97 475.980,61 0,00 0,00 0,00 650.332,44
616. TOMICA NAĐ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 336.580,78 0,00 53.759,12 259.950,36 0,00 0,00 0,00 650.290,26
617. GORAN POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 29.787,10 0,00 97.738,40 522.077,24 0,00 0,00 0,00 649.602,74
618. VESELKO MUSIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -174,65 649.194,03 0,00 0,00 0,00 649.019,38
619. ĐURĐICA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -8,13 0,00 626.768,01 21.484,16 0,00 0,00 0,00 648.244,04
620. JOZO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE 0,00 0,00 6.359,43 641.359,42 0,00 0,00 0,00 647.718,85
621. ILIJA DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 252.912,52 0,00 47.534,01 346.955,74 0,00 0,00 0,00 647.402,27
622. KATA MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 109.826,61 0,00 103.716,31 432.413,82 0,00 0,00 0,00 645.956,74
623. ALMIR MEHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 46.171,80 0,00 14.820,40 574.404,29 0,00 10.125,17 0,00 645.521,66
624. DANE PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 645.144,49 0,00 0,00 0,00 645.144,49
625. MATILDA ĐERĐAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 144.286,99 0,00 42.369,15 457.794,73 0,00 0,00 0,00 644.450,87
626. DRAŽEN KRČMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 644.124,33 0,00 0,00 0,00 644.124,33
627. ABDULFETAH ZEĆIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 11.754,84 0,00 15.265,50 615.783,10 0,00 0,00 0,00 642.803,44
628. MARTIN KRČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 257.225,43 0,00 59.105,29 326.081,64 0,00 0,00 0,00 642.412,36
629. DUŠAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 642.212,20 0,00 0,00 0,00 642.212,20
630. BOŽIDAR MIKULAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 487.850,03 0,00 130.987,71 22.965,79 0,00 0,00 0,00 641.803,53
631. VALENTIN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 62.658,22 0,00 296.430,23 282.634,58 0,00 0,00 0,00 641.723,03
632. VJEKOSLAV BERISLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 224.293,92 0,00 107.254,83 310.172,91 0,00 0,00 0,00 641.721,66
633. MLADEN BRANKO KNEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 88.473,29 0,00 93.488,20 459.159,31 0,00 0,00 0,00 641.120,80
634. VLADIMIR HERCIGONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 161.740,04 479.157,56 251,28 -435,84 0,00 0,00 0,00 640.713,04
635. STJEPAN ROGINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 179.576,10 0,00 120.776,13 339.689,40 0,00 0,00 0,00 640.041,63
636. ZLATKO KOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 152.389,90 0,00 45.118,34 442.307,24 0,00 0,00 0,00 639.815,48
637. NENAD MATIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KUPINEČKI KRALJEVEC 24.454,20 0,00 221.648,87 392.881,65 0,00 0,00 0,00 638.984,72
638. IVANA ČUKMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 144.985,90 0,00 122.283,12 370.134,20 0,00 0,00 0,00 637.403,22
639. DŽEMIL SEJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637.080,08 0,00 637.080,08
640. SENAD TALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 636.951,76 0,00 0,00 0,00 636.951,76
641. ALIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 178.495,39 0,00 39.036,84 418.899,90 0,00 0,00 0,00 636.432,13
642. MARIJAN PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 39.448,44 0,00 28.510,15 567.756,35 0,00 0,00 0,00 635.714,94
643. ANTONIO KIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 635.253,79 0,00 0,00 0,00 635.253,79
644. IVAN ŠEGOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 19.416,38 614.719,40 0,00 0,00 0,00 634.135,78
645. DRAGUTIN ŠULER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 206.367,65 0,00 37.936,41 389.813,46 0,00 0,00 0,00 634.117,52
646. ŽIVKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 233.278,01 0,00 135.436,68 262.223,20 0,00 0,00 0,00 630.937,89
647. DOMAGOJ BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 79.790,89 178.528,47 128.693,37 242.281,82 0,00 1.291,99 0,00 630.586,54
648. MLADEN MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -99,67 0,00 4.618,55 625.801,47 0,00 0,00 0,00 630.320,35
649. REMZI ADEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 93.881,57 0,00 15.517,01 520.526,65 0,00 0,00 0,00 629.925,23
650. NIKICA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.515,14 0,00 119.154,66 506.972,26 0,00 0,00 0,00 629.642,06
651. FREJZER BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 5.083,74 624.296,87 0,00 0,00 0,00 629.380,61
652. MLADEN SOKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 625.233,68 0,00 3.457,06 0,00 628.690,74
653. STJEPAN ANDRAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 90.576,83 0,00 230.825,42 0,00 0,00 307.133,98 0,00 628.536,23
654. ZLATICA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 121.508,96 0,00 111.593,14 395.049,57 0,00 0,00 0,00 628.151,67
655. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 73.270,17 0,00 74.699,68 479.774,14 0,00 0,00 0,00 627.743,99
656. KATA STOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 64.623,22 0,00 47.757,43 515.288,59 0,00 0,00 0,00 627.669,24
657. MIRAN SVALINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 627.149,56 -8,67 0,00 -18,92 0,00 627.121,97
658. ALEN EMINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 263.748,68 0,00 35.454,11 327.148,24 0,00 0,00 0,00 626.351,03
659. PREDRAG PRIBOLŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 95.063,17 76.714,37 9.353,78 443.886,30 0,00 0,00 0,00 625.017,62
660. DRAGAN MLADENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 96.018,86 0,00 6.977,42 521.677,75 0,00 0,00 0,00 624.674,03
661. DAVOR KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 31.123,44 0,00 -13.483,53 606.336,75 0,00 0,00 0,00 623.976,66
662. SNJEŽANA ČOLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 198.834,30 0,00 86.710,51 338.143,56 0,00 0,00 0,00 623.688,37
663. RADO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 123.909,33 0,00 86.984,45 411.709,74 0,00 0,00 0,00 622.603,52
664. ZORAN TOPALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 42.019,57 0,00 36.690,96 543.644,29 0,00 0,00 0,00 622.354,82
665. ALEKSANDAR SIKETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 63.403,67 558.945,59 0,00 0,00 0,00 622.349,26
666. ZVONIMIR RIČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 58.799,82 0,00 4.869,37 558.286,84 0,00 0,00 0,00 621.956,03
667. IVANKA PERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 476.235,87 0,00 61.582,69 -41,08 0,00 83.217,98 0,00 620.995,46
668. BOŽICA POLGAR KLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,78 0,00 0,00 620.103,69 0,00 0,00 0,00 620.102,91
669. ZDENKO IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.160,70 0,00 619.160,70
670. JAKOV MARIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 619.109,94 0,00 0,00 0,00 619.109,94
671. VEDRAN ŠILC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 178.431,70 0,00 104.682,97 335.798,54 0,00 0,00 0,00 618.913,21
672. STJEPAN VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 MALA MLAKA 0,00 0,00 64.098,28 554.644,38 0,00 0,00 0,00 618.742,66
673. ROMAN PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 160.479,93 0,00 93.361,23 346.951,88 0,00 17.759,72 0,00 618.552,76
674. ANĐELKO IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 2.400,28 615.328,21 0,00 0,00 0,00 617.728,49
675. MARIJAN MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 110.858,78 0,00 340.927,09 165.605,09 0,00 0,00 0,00 617.390,96
676. ANKICA VAZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 230.005,67 0,00 56.658,20 329.875,63 0,00 0,00 0,00 616.539,50
677. BEKIM KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -2.818,98 0,00 422.195,53 196.596,06 0,00 0,00 0,00 615.972,61
678. SRETEN OREŠČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 2.628,06 612.916,02 0,00 0,00 0,00 615.544,08
679. MILA ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 615.150,85 0,00 0,00 0,00 615.150,85
680. ERIKA KALENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 46.076,65 0,00 30.995,34 537.558,34 0,00 0,00 0,00 614.630,33
681. ANTO RUPČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 68.681,46 0,00 9.620,48 535.988,92 0,00 0,00 0,00 614.290,86
682. IVAN GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 71.293,08 0,00 29.907,26 512.774,79 0,00 0,00 0,00 613.975,13
683. PAOLO BORGHESI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 612.938,25 0,00 0,00 0,00 0,00 612.938,25
684. IVAN PRŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE 0,01 0,00 10.884,12 601.985,86 0,00 0,00 0,00 612.869,99
685. NUSRET MEDNOLUČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 34.269,92 0,00 12.440,93 565.767,64 0,00 0,00 0,00 612.478,49
686. GORDAN LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 217.174,87 0,00 73.257,67 321.492,50 0,00 0,00 0,00 611.925,04
687. RASIM HASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 36.042,74 535.831,23 0,00 39.882,81 0,00 611.756,78
688. BOB DAVID EMERICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.309,14 0,00 611.309,14
689. FRANJO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 16.371,06 594.283,09 0,00 0,00 0,00 610.654,15
690. KATICA ČUK-FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 92.196,50 0,00 250.786,94 267.232,85 0,00 0,00 0,00 610.216,29
691. MLADEN MRAOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 105.371,48 0,00 79.724,69 424.735,76 0,00 0,00 0,00 609.831,93
692. JOSIP IVKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 2.275,86 606.524,62 0,00 0,00 0,00 608.800,48
693. KATICA CIULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 608.480,71 0,00 0,00 0,00 608.480,71
694. NATAŠA MAROJA PODBOJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 154.989,90 0,00 55.702,14 396.668,64 0,00 0,00 0,00 607.360,68
695. SMILJAN ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 17.691,32 589.316,72 0,00 0,00 0,00 607.008,04
696. JOSIP HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 24.284,84 514.419,37 0,00 66.163,36 0,00 604.867,57
697. IVAN CIGLENEČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 2.027,78 0,00 12.910,46 588.903,77 0,00 0,00 0,00 603.842,01
698. KARMEN LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -0,60 0,00 15,63 603.680,14 0,00 0,00 0,00 603.695,17
699. ANTE DOMJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 61.428,26 0,00 61.425,85 480.786,76 0,00 0,00 0,00 603.640,87
700. GRACIJA KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 211.682,93 0,00 85.854,64 305.475,84 0,00 0,00 0,00 603.013,41