OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4701. BRANKO ROČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.554,02 0,00 0,00 0,00 145.554,02
4702. TOMISLAV MARKOVIĆ GOMIUNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 38.634,06 61.745,12 0,00 45.139,09 0,00 145.518,27
4703. JADRANKA RADENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.492,49 0,00 145.492,49
4704. MARA BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 128.241,06 17.241,91 0,00 0,00 0,00 145.482,97
4705. STJEPAN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 SESVETE 0,00 0,00 5.647,26 139.835,55 0,00 0,00 0,00 145.482,81
4706. MLADEN KONJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.459,95 0,00 0,00 0,00 145.459,95
4707. IVICA LUŠO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.442,89 0,00 0,00 0,00 145.442,89
4708. MILJENKO TUTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.598,37 0,00 10.722,61 0,00 145.320,98
4709. SANDRA VAVRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 148.191,09 0,00 0,00 -2.879,42 0,00 145.311,67
4710. DRAŽAN BEVANDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 3.644,54 0,00 16.711,44 124.948,42 0,00 0,00 0,00 145.304,40
4711. DENIS DOŠEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.272,11 0,00 0,00 0,00 145.272,11
4712. ANITA KRIŠTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 3.629,75 141.612,78 0,00 0,00 0,00 145.242,53
4713. BLAŽENKA BERTEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.242,43 0,00 0,00 0,00 145.242,43
4714. SANDRA MIOŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 -304,80 90.336,58 0,00 55.174,93 0,00 145.206,71
4715. ANKICA STARMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 22.539,65 0,00 2.161,88 120.501,78 0,00 0,00 0,00 145.203,31
4716. SAŠA RADANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 6.458,45 0,00 35.279,06 103.445,99 0,00 0,00 0,00 145.183,50
4717. NEVENKA BRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.180,87 0,00 0,00 0,00 145.180,87
4718. BRANISLAV SLAPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.171,99 0,00 0,00 0,00 145.171,99
4719. RAYAN ROGOŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 32.430,76 112.686,76 0,00 0,00 0,00 145.117,52
4720. JAKOV PRSKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -2.698,05 81.093,79 0,00 66.625,92 0,00 145.021,66
4721. JOSIP KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.949,97 0,00 0,00 0,00 144.949,97
4722. ZDENKO OSMAKČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 9.703,38 0,00 1.521,34 133.714,86 0,00 0,00 0,00 144.939,58
4723. DAVOR ŠVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 652,45 0,00 9.981,93 134.258,11 0,00 0,00 0,00 144.892,49
4724. MLADEN UJLAKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 428,20 144.457,31 0,00 0,00 0,00 144.885,51
4725. BORIS KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.868,76 0,00 0,00 0,00 144.868,76
4726. BOŽA ŠIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 2,74 144.851,62 0,00 0,00 0,00 144.854,36
4727. VIOLETA SVRTAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 69.919,14 0,00 -28,66 74.887,35 0,00 0,00 0,00 144.777,83
4728. ZORAN BANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.766,61 0,00 0,00 0,00 144.766,61
4729. MILAN MANDARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 14.953,82 0,00 24.675,76 105.113,31 0,00 0,00 0,00 144.742,89
4730. DINO ŽLIČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 20.620,42 0,00 8.823,30 115.256,05 0,00 0,00 0,00 144.699,77
4731. ALEN TREPALOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.661,58 0,00 0,00 0,00 144.661,58
4732. KRUNOSLAV PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.635,77 0,00 0,00 0,00 144.635,77
4733. BRANKO BEŠENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 117,00 8.084,42 109.432,07 0,00 26.975,04 0,00 144.608,53
4734. MARIJAN ČVEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.563,13 0,00 0,00 0,00 144.563,13
4735. ALENKA MARAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 5.069,45 139.490,95 0,00 0,00 0,00 144.560,40
4736. TIN ŽUGAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 26.488,34 0,00 4.609,57 26.136,48 0,00 87.313,45 0,00 144.547,84
4737. ZVONIMIR DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.530,67 0,00 0,00 0,00 144.530,67
4738. BORIS DEVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 7.322,55 0,00 5.270,58 131.937,25 0,00 0,00 0,00 144.530,38
4739. ANKICA VINOVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.400,11 0,00 0,00 0,00 144.400,11
4740. JOSIP ČANČAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 33.071,40 0,00 14.478,56 96.836,32 0,00 0,00 0,00 144.386,28
4741. VJEKOSLAV HULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 3.887,06 0,00 458,85 140.033,15 0,00 0,00 0,00 144.379,06
4742. NADA MIRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.372,32 0,00 0,00 0,00 144.372,32
4743. JELA BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 0,00 0,00 3.268,72 141.031,46 0,00 0,00 0,00 144.300,18
4744. JOZEF PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 61.575,31 0,00 82.720,65 0,00 144.295,96
4745. ZORAN IGNJATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.294,05 0,00 144.294,05
4746. ANKA ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.259,39 0,00 0,00 0,00 144.259,39
4747. ANA MUJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 3.548,91 0,00 3.459,01 137.179,78 0,00 0,00 0,00 144.187,70
4748. ANTO JANJIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.875,70 0,00 0,00 142.292,51 0,00 144.168,21
4749. TOMISLAV MATAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ODRANSKI OBREŽ 18.078,33 0,00 -1.060,30 127.074,83 0,00 0,00 0,00 144.092,86
4750. FRANO MARINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 65.509,15 0,00 10.955,53 55.810,31 0,00 11.806,19 0,00 144.081,18
4751. JASNA ZLATAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.038,93 0,00 0,00 0,00 144.038,93
4752. IVAN MAZAREKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 10.204,42 0,00 0,00 133.787,29 0,00 0,00 0,00 143.991,71
4753. IGOR VARGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 9.513,40 0,00 11.242,11 123.213,29 0,00 0,00 0,00 143.968,80
4754. DAVOR PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 2.768,56 0,00 0,00 141.151,92 0,00 0,00 0,00 143.920,48
4755. ANDRIJANA KRALJEVIĆ ŠUMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 53.959,28 0,00 4.265,29 85.689,68 0,00 0,00 0,00 143.914,25
4756. JOZO PRANJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 582,55 143.307,73 0,00 0,00 0,00 143.890,28
4757. ANĐELINA LASTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 65.865,64 0,00 48.131,77 29.876,58 0,00 0,00 0,00 143.873,99
4758. DANIJEL HERLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.853,55 0,00 0,00 0,00 143.853,55
4759. LILIJANA PAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -4.485,19 0,00 15.281,63 133.026,43 0,00 0,00 0,00 143.822,87
4760. KRUNO BASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 33.649,59 0,00 51.134,35 58.972,81 0,00 0,00 0,00 143.756,75
4761. GORAN VUKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -21,00 0,00 0,00 143.763,43 0,00 0,00 0,00 143.742,43
4762. IVAN PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 14.579,79 0,00 11.626,15 117.500,58 0,00 0,00 0,00 143.706,52
4763. BAJRAM SELMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.702,47 0,00 0,00 0,00 143.702,47
4764. RENATO PUCAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 9.262,17 0,00 42.829,76 87.921,84 0,00 3.676,53 0,00 143.690,30
4765. ZVONIMIR BERAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.649,36 0,00 0,00 0,00 143.649,36
4766. BRANKO BERGMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 22.138,37 0,00 30.426,16 91.073,92 0,00 0,00 0,00 143.638,45
4767. AUGUSTIN MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.633,83 0,00 0,00 0,00 143.633,83
4768. RENATA DERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 4.832,52 138.739,72 0,00 0,00 0,00 143.572,24
4769. JOSIPA MILIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 41.546,84 0,00 11.922,27 90.023,23 0,00 0,00 0,00 143.492,34
4770. PERJAN JAŠAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.421,45 0,00 0,00 0,00 143.421,45
4771. MUSLI ZENDELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.404,71 0,00 0,00 0,00 143.404,71
4772. NEVRIJE BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.404,71 0,00 0,00 0,00 143.404,71
4773. DANIJEL BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 143.367,10 0,00 0,00 0,00 0,00 143.367,10
4774. JOSIP ČARAPINA-REBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.358,01 0,00 0,00 0,00 143.358,01
4775. PETRA MIKLENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.358,01 0,00 0,00 0,00 143.358,01
4776. JASMINKA HADŽIBEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.358,01 0,00 0,00 0,00 143.358,01
4777. KAY MIOCIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.358,01 0,00 0,00 0,00 143.358,01
4778. AMIR HADŽIBEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.358,01 0,00 0,00 0,00 143.358,01
4779. JASMIN HADŽIBEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.346,46 0,00 0,00 0,00 143.346,46
4780. GABRIEL SAMBOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 16.483,51 0,00 22.095,45 104.764,12 0,00 0,00 0,00 143.343,08
4781. IVAN BALAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 GAJEC 4.235,13 0,00 83.564,97 55.531,32 0,00 0,00 0,00 143.331,42
4782. BARBARA REPE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.305,12 0,00 143.305,12
4783. MARICA BOŽIĆ DAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 135,68 143.162,30 0,00 0,00 0,00 143.297,98
4784. SANJA ROZALIJA ČUKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 31.393,90 0,00 38.744,27 23.455,48 0,00 49.700,49 0,00 143.294,14
4785. ZDRAVKO IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -13,08 0,00 0,00 143.303,26 0,00 0,00 0,00 143.290,18
4786. SEBASTIJAN JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.267,72 0,00 0,00 0,00 143.267,72
4787. MARIO VUKOJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 25.967,83 0,00 0,00 117.291,20 0,00 0,00 0,00 143.259,03
4788. IGOR TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.243,89 0,00 143.243,89
4789. IVAN LOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 SESVETE 0,00 0,00 0,00 143.192,65 0,00 0,00 0,00 143.192,65
4790. ANTE MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.160,79 0,00 0,00 0,00 143.160,79
4791. ZVEZDAN ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.142,90 0,00 0,00 0,00 143.142,90
4792. ŽELJKA TOMŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 POPOVEC 53.271,41 0,00 21.438,73 68.377,98 0,00 0,00 0,00 143.088,12
4793. RAMO MULALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 -1.122,72 144.194,51 0,00 0,00 0,00 143.071,79
4794. MARA MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.044,16 0,00 0,00 0,00 143.044,16
4795. SVJETLANA JELOVEČKI PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 8.852,25 0,00 61.538,38 72.626,68 0,00 0,00 0,00 143.017,31
4796. ANĐELKO JELICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 VURNOVEC 0,00 0,00 0,00 142.942,93 0,00 0,00 0,00 142.942,93
4797. ZORAN KALEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.860,63 0,00 142.860,63
4798. RONALD ŠTEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.853,96 0,00 142.853,96
4799. ANTUN PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 2.634,13 0,00 22.746,80 117.389,26 0,00 0,00 0,00 142.770,19
4800. KATICA HRASTNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 14.255,64 128.486,36 0,00 0,00 0,00 142.742,00