OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
4701. MARIJAN VUKADIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -3.280,82 50.206,93 0,00 0,00 0,00 0,00 46.926,11
4702. JASNA MARZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.923,11 0,00 0,00 46.923,11
4703. DUŠAN VIDUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 8.960,33 0,00 2.925,72 35.030,54 0,00 0,00 0,00 0,00 46.916,59
4704. ZVONKO BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 3.230,48 43.678,11 0,00 0,00 0,00 0,00 46.908,59
4705. IVAN MILAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 46.870,93 0,00 0,00 0,00 46.870,93
4706. JOVANKA ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 46.851,78 0,00 0,00 0,00 0,00 46.851,78
4707. ANITA KRIŠTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 3.953,95 42.878,07 0,00 0,00 0,00 0,00 46.832,02
4708. LOVRO ŠĆRBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 23.022,53 23.792,11 0,00 0,00 0,00 0,00 46.814,64
4709. BLAŽENKO KALFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 4.007,62 42.789,16 0,00 0,00 0,00 0,00 46.796,78
4710. GORAN GRMUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.784,97 0,00 0,00 46.784,97
4711. LAZAR RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 2.158,23 43.353,68 1.217,09 0,00 0,00 0,00 46.729,00
4712. LJERKICA ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 3.927,50 42.769,11 0,00 0,00 0,00 0,00 46.696,61
4713. MLADEN ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.682,15 0,00 0,00 46.682,15
4714. MARKO PRIBILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.682,13 0,00 0,00 46.682,13
4715. MARIJANA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 14.319,49 32.359,63 0,00 0,00 0,00 0,00 46.679,12
4716. IVICA PREMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 2.142,15 44.512,35 0,00 0,00 0,00 0,00 46.654,50
4717. NATALIJA JELUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 34.068,48 0,00 12.585,12 0,00 0,00 46.653,60
4718. ZLATKO TARITAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 -113,33 46.761,44 0,00 0,00 0,00 0,00 46.648,11
4719. JAMES BRIAN FLORENCE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 46.638,15 0,00 0,00 0,00 0,00 46.638,15
4720. DRAGAN BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 46.637,21 0,00 0,00 0,00 46.637,21
4721. INES SKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.598,33 0,00 0,00 46.598,33
4722. FIDAN QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 46.566,30 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 46.566,31
4723. DAMIR KRENEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 16.907,01 0,00 -733,48 30.361,89 0,00 0,00 0,00 0,00 46.535,42
4724. SAMIR REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.507,08 0,00 0,00 46.507,08
4725. ZVONKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -0,01 0,00 21.673,50 23.859,15 0,00 950,06 0,00 0,00 46.482,70
4726. IVICA IVANČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -294,23 46.755,00 0,00 7,78 0,00 0,00 46.468,55
4727. MIRA MIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 6.695,86 1.857,11 0,00 37.913,79 0,00 0,00 46.466,76
4728. JASNA KORUŽNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 3.734,29 0,00 545,11 42.187,36 0,00 0,00 0,00 0,00 46.466,76
4729. GORDANA FUČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -960,45 0,00 22.494,92 24.841,87 0,00 0,00 0,00 0,00 46.376,34
4730. DAVOR ŠIPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 12.949,70 0,00 4.340,04 29.012,06 0,00 0,00 0,00 0,00 46.301,80
4731. IVAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB -80.808,27 0,00 0,00 127.084,80 0,00 0,00 0,00 0,00 46.276,53
4732. VINKO ŠKUNCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 31.564,37 0,00 0,00 14.712,07 0,00 0,00 46.276,44
4733. TONI AUGUSTIN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 32.761,17 13.507,10 0,00 0,00 0,00 0,00 46.268,27
4734. VALTER BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -3.180,08 0,00 -1.978,49 51.367,95 0,00 0,00 0,00 0,00 46.209,38
4735. MARIJO ČERGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 BELOVAR 0,00 0,00 0,00 46.186,42 0,00 0,00 0,00 0,00 46.186,42
4736. ZORAN ŠKRINJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 46.186,32 0,00 0,00 0,00 0,00 46.186,32
4737. SABINA SERAŽIN KORPER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.179,22 0,00 0,00 46.179,22
4738. MIROSLAV HABAZIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.139,95 0,00 0,00 46.139,95
4739. BARBARA MATUŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 170,81 45.967,86 0,00 0,00 0,00 0,00 46.138,67
4740. ROKO JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 252,61 32.834,18 755,71 12.290,06 0,00 0,00 46.132,56
4741. GORAN BOBANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 46.099,85 0,00 0,00 0,00 0,00 46.099,85
4742. IVANKA GRČINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 86,73 0,00 0,00 45.990,67 0,00 0,00 0,00 0,00 46.077,40
4743. IVO ŠOLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 2.614,41 43.432,10 0,00 0,00 0,00 0,00 46.046,51
4744. BOŽICA IGRC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 2.394,77 0,00 6.036,00 37.603,14 0,00 0,00 0,00 0,00 46.033,91
4745. MARKO GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 44.128,14 0,00 218,97 1.683,80 0,00 0,00 0,00 0,00 46.030,91
4746. KORINA GALE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -0,13 0,00 -339,84 -3.430,75 0,00 49.780,38 0,00 0,00 46.009,66
4747. TATJANA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 4.299,85 0,00 41.703,08 0,00 0,00 46.002,93
4748. EMIL ŠTIMAC-VINCENS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.705,02 0,00 14.185,96 0,00 0,00 45.890,98
4749. TIHOMIR PALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 13.950,35 31.924,23 0,00 0,00 0,00 0,00 45.874,58
4750. PETAR ERCEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.861,06 0,00 0,00 0,00 0,00 45.861,06
4751. ŽELJKA TOLDY-ŠPOLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 9.197,70 36.650,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.847,74
4752. VASILJKA KLJUČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 1.339,52 0,00 703,12 43.781,23 0,00 0,00 0,00 0,00 45.823,87
4753. SNJEŽANA SREDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -1,01 0,00 -3.351,38 49.173,26 0,00 0,00 0,00 0,00 45.820,87
4754. SEKA KUNŠTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.814,21 0,00 0,00 0,00 0,00 45.814,21
4755. TIHOMIR KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 5.871,30 0,00 0,00 39.918,93 0,00 0,00 0,00 0,00 45.790,23
4756. VERA KLANJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.767,26 0,00 0,00 45.767,26
4757. JURICA VICKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.762,92 0,00 0,00 45.762,92
4758. VERA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 0,00 45.752,46 0,00 0,00 0,00 0,00 45.752,46
4759. ZDENKA JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.740,13 0,00 0,00 45.740,13
4760. MIJO LEROTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1928 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.699,81 0,00 0,00 45.699,81
4761. DANIJELA DRUŽINEC RENDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.684,26 43.972,55 0,00 0,00 0,00 0,00 45.656,81
4762. TEA ŠIMUNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.651,15 0,00 0,00 0,00 0,00 45.651,15
4763. JANDRE IVANDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.649,28 0,00 0,00 45.649,28
4764. DARKO RADAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.761,77 0,00 27.877,51 0,00 0,00 45.639,28
4765. GORAN CIRKVENI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.613,59 0,00 0,00 0,00 0,00 45.613,59
4766. MARKO SUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.591,64 0,00 0,00 45.591,64
4767. NEVENKA VRKLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -39.166,70 0,00 -0,28 84.745,90 0,00 0,00 0,00 0,00 45.578,92
4768. JOSIP ZAGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 7.675,59 0,00 5.864,15 32.021,98 0,00 0,00 0,00 0,00 45.561,72
4769. ŽELJKA BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 -121,68 45.649,96 0,00 0,00 0,00 0,00 45.528,28
4770. JELENA BOGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 7.607,11 37.904,20 0,00 0,00 0,00 0,00 45.511,31
4771. ANTE JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -708,81 0,00 46.178,07 0,00 0,00 45.469,26
4772. TATJANA KOLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 -277,78 45.731,55 0,00 0,00 0,00 0,00 45.453,77
4773. VLASTA RAJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.450,43 0,00 0,00 0,00 0,00 45.450,43
4774. ĐULTEN JAŠAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.408,37 0,00 0,00 45.408,37
4775. ADAM HALIDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.408,24 0,00 0,00 45.408,24
4776. ŽELJKO PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -106.685,27 0,00 0,00 152.066,20 0,00 0,00 0,00 0,00 45.380,93
4777. ŽIVKO JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -2,70 0,00 5.516,25 39.845,19 0,00 0,00 0,00 0,00 45.358,74
4778. DIJANA FURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 PARUŽEVINA -4.124,55 0,00 10.460,09 39.016,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.351,57
4779. ŽELJKA KULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.351,26 0,00 0,00 45.351,26
4780. EDUARDO DOS REIS CARVALHO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 39.977,94 0,00 0,00 5.370,63 0,00 0,00 0,00 0,00 45.348,57
4781. OZANA TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -0,06 45.317,39 0,00 0,00 0,00 0,00 45.317,33
4782. ROBERT MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1998 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.315,50 0,00 0,00 45.315,50
4783. IVA DOKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 2.421,86 0,00 -0,01 12.871,90 0,00 30.008,19 0,00 0,00 45.301,94
4784. ANDREJA MATANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.285,15 0,00 0,00 45.285,15
4785. DRITA OSMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -33,48 0,00 45.254,66 0,00 0,00 45.221,18
4786. STOJAN SIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.212,98 0,00 0,00 45.212,98
4787. TOMISLAVA MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 2.284,60 0,00 0,00 42.896,55 0,00 0,00 45.181,15
4788. DANIJEL JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 45.165,93 0,00 0,00 0,00 45.165,93
4789. INES RANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.164,13 0,00 0,00 45.164,13
4790. ANTON BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.149,17 0,00 0,00 0,00 0,00 45.149,17
4791. GORANA TOCILJ-ŠIMUNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 14.020,63 0,00 0,00 31.055,79 0,00 0,00 45.076,42
4792. SANJA MUSIĆ MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 45.035,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.035,62
4793. VIOLETA ŠIROKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.034,27 0,00 0,00 45.034,27
4794. DAMIR PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.030,35 0,00 0,00 45.030,35
4795. MARKO GRANULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.019,06 0,00 0,00 45.019,06
4796. NENAD LEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -1.227,50 0,00 -3.371,95 49.580,75 0,00 0,00 0,00 0,00 44.981,30
4797. MARIO KNEZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 5.071,93 39.899,52 0,00 0,00 0,00 0,00 44.971,45
4798. MILENA DRAGIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,01 0,00 15.291,94 29.662,20 0,00 0,00 0,00 0,00 44.954,15
4799. ANTONIO PREGOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 37.377,45 0,00 3.973,81 3.556,98 0,00 0,00 0,00 0,00 44.908,24
4800. SVEA ŠKORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -0,97 0,00 0,00 44.898,62 0,00 0,00 44.897,65