OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4701. MARIJAN ČVEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.467,12 0,00 0,00 0,00 146.467,12
4702. ANKICA STARMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 22.764,57 0,00 2.178,72 121.518,89 0,00 0,00 0,00 146.462,18
4703. MILAN MANDARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 15.135,81 0,00 24.946,82 106.303,17 0,00 0,00 0,00 146.385,80
4704. ZDENKO OSMAKČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 9.801,48 0,00 1.533,29 135.040,18 0,00 0,00 0,00 146.374,95
4705. TIN ŽUGAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 26.819,86 0,00 4.672,48 26.480,88 0,00 88.336,36 0,00 146.309,58
4706. BLAŽENKA BERTEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.276,46 0,00 0,00 0,00 146.276,46
4707. ALENKA MARAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 5.141,15 141.109,81 0,00 0,00 0,00 146.250,96
4708. BRANKO JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE -4.453,79 0,00 0,00 150.669,75 0,00 0,00 0,00 146.215,96
4709. VIOLETA SVRTAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 70.600,91 0,00 -28,66 75.622,68 0,00 0,00 0,00 146.194,93
4710. BOŽA ŠIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 2,79 146.184,19 0,00 0,00 0,00 146.186,98
4711. NEVENKA BRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.134,96 0,00 0,00 0,00 146.134,96
4712. BRANISLAV SLAPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.059,69 0,00 0,00 0,00 146.059,69
4713. JASMINKA HADŽIBEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.041,59 0,00 0,00 0,00 146.041,59
4714. JOSIP ČARAPINA-REBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.041,59 0,00 0,00 0,00 146.041,59
4715. AMIR HADŽIBEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.041,59 0,00 0,00 0,00 146.041,59
4716. PETRA MIKLENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.041,59 0,00 0,00 0,00 146.041,59
4717. KAY MIOCIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.041,59 0,00 0,00 0,00 146.041,59
4718. JASMIN HADŽIBEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.030,04 0,00 0,00 0,00 146.030,04
4719. JOSIP KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.027,31 0,00 0,00 0,00 146.027,31
4720. LILIJANA PAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -4.485,19 0,00 15.484,33 134.985,08 0,00 0,00 0,00 145.984,22
4721. MILKA TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.930,00 143.946,00 0,00 0,00 0,00 145.876,00
4722. TOMISLAV MATAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ODRANSKI OBREŽ 18.409,18 0,00 -1.060,30 128.499,19 0,00 0,00 0,00 145.848,07
4723. SARAFINA GREGUREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 125.053,39 0,00 20.776,63 0,00 145.830,02
4724. DAVOR PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 2.799,81 0,00 0,00 143.021,73 0,00 0,00 0,00 145.821,54
4725. BORIS KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.791,32 0,00 0,00 0,00 145.791,32
4726. JOSIPA MILIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 42.187,69 0,00 12.114,29 91.460,53 0,00 0,00 0,00 145.762,51
4727. DANIJEL HERLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.745,11 0,00 0,00 0,00 145.745,11
4728. IVANA JURKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 13.189,67 0,00 64,14 112.900,45 0,00 19.580,89 0,00 145.735,15
4729. PETAR ZORIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 606,52 145.056,61 0,00 0,00 0,00 145.663,13
4730. JOSIP ČANČAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 33.369,70 0,00 14.596,54 97.678,05 0,00 0,00 0,00 145.644,29
4731. BARBARA REPE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.637,19 0,00 145.637,19
4732. BRANIMIR ROGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 2.778,39 142.855,86 0,00 0,00 0,00 145.634,25
4733. ZVONIMIR DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.601,46 0,00 0,00 0,00 145.601,46
4734. NEVENKA ŠAFTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 25.374,23 0,00 70.210,03 43.093,96 0,00 6.920,24 0,00 145.598,46
4735. ANĐELINA LASTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 66.602,54 0,00 48.678,26 30.225,20 0,00 0,00 0,00 145.506,00
4736. ANTO JANJIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.875,70 0,00 0,00 143.618,08 0,00 145.493,78
4737. ANA MUJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 3.581,91 0,00 3.473,56 138.435,83 0,00 0,00 0,00 145.491,30
4738. NADA MIRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.439,43 0,00 0,00 0,00 145.439,43
4739. KRUNOSLAV PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.427,85 0,00 0,00 0,00 145.427,85
4740. IVAN MAZAREKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 10.307,72 0,00 0,00 135.083,19 0,00 0,00 0,00 145.390,91
4741. IVAN PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 14.828,39 0,00 11.824,38 118.700,17 0,00 0,00 0,00 145.352,94
4742. ANKICA VINOVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.302,69 0,00 0,00 0,00 145.302,69
4743. ZORAN IGNJATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.261,87 0,00 145.261,87
4744. PERJAN JAŠAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.226,87 0,00 0,00 0,00 145.226,87
4745. MARICA BOŽIĆ DAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 135,68 145.067,82 0,00 0,00 0,00 145.203,50
4746. ZVONIMIR BERAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.104,55 0,00 0,00 0,00 145.104,55
4747. SVJETLANA JELOVEČKI PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 8.978,70 0,00 62.461,44 73.663,02 0,00 0,00 0,00 145.103,16
4748. IGOR VARGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 9.586,60 0,00 11.332,36 124.174,08 0,00 0,00 0,00 145.093,04
4749. KRUNO BASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 33.960,56 0,00 51.583,57 59.513,79 0,00 0,00 0,00 145.057,92
4750. GABRIEL SAMBOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 16.701,19 0,00 22.337,25 106.001,78 0,00 0,00 0,00 145.040,22
4751. ANDRIJANA KRALJEVIĆ ŠUMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 54.397,87 0,00 4.299,78 86.331,03 0,00 0,00 0,00 145.028,68
4752. ALEN TREPALOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.976,95 0,00 0,00 0,00 144.976,95
4753. RENATO PUCAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 9.352,92 0,00 43.153,52 88.707,77 0,00 3.717,56 0,00 144.931,77
4754. JASNA ZLATAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.928,66 0,00 0,00 0,00 144.928,66
4755. BRANKO BERGMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 22.319,06 0,00 30.686,65 91.910,84 0,00 0,00 0,00 144.916,55
4756. ZORAN KALEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.830,88 0,00 144.830,88
4757. JOZO PRANJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 582,55 144.248,01 0,00 0,00 0,00 144.830,56
4758. IBRAHIM TRNKOLLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.770,33 0,00 0,00 0,00 144.770,33
4759. RONALD ŠTEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.699,18 0,00 144.699,18
4760. KATICA HRASTNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 14.400,90 130.297,72 0,00 0,00 0,00 144.698,62
4761. RENATA DERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 4.842,02 139.768,35 0,00 0,00 0,00 144.610,37
4762. ŽELJKA TOMŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 POPOVEC 53.813,02 0,00 21.648,81 69.064,10 0,00 0,00 0,00 144.525,93
4763. RIČARD GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.535,40 142.961,67 0,00 0,00 0,00 144.497,07
4764. IVAN LOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 SESVETE 0,00 0,00 0,00 144.474,20 0,00 0,00 0,00 144.474,20
4765. MLADEN UJLAKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 -839,72 145.306,05 0,00 0,00 0,00 144.466,33
4766. BAJRAM SELMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 HAMBURG 0,00 0,00 0,00 144.455,13 0,00 0,00 0,00 144.455,13
4767. SEBASTIJAN JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.424,79 0,00 0,00 0,00 144.424,79
4768. MARIO VUKOJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 26.181,20 0,00 0,00 118.201,27 0,00 0,00 0,00 144.382,47
4769. LORENA LEŠDEDAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 VELIKO POLJE 19.197,80 0,00 7.786,73 117.321,40 0,00 0,00 0,00 144.305,93
4770. NEVRIJE BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.260,69 0,00 0,00 0,00 144.260,69
4771. MUSLI ZENDELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.260,69 0,00 0,00 0,00 144.260,69
4772. ANTUN PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 2.661,53 0,00 22.967,96 118.607,39 0,00 0,00 0,00 144.236,88
4773. ZDRAVKO IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -13,08 0,00 0,00 144.204,10 0,00 0,00 0,00 144.191,02
4774. ZVEZDAN ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.112,17 0,00 0,00 0,00 144.112,17
4775. TOMISLAV MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 144.098,51 0,00 0,00 144.098,51
4776. ANTE MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.011,41 0,00 0,00 0,00 144.011,41
4777. ALEN ROSSI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 35.059,28 0,00 6.850,05 102.089,65 0,00 0,00 0,00 143.998,98
4778. ZORAN NOVAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 0,00 143.932,40 0,00 0,00 0,00 143.932,40
4779. ANICA KRAJINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 48.808,20 0,00 14.837,88 80.276,73 0,00 0,00 0,00 143.922,81
4780. MARA MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.904,95 0,00 0,00 0,00 143.904,95
4781. EDIN PEHADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.889,77 0,00 0,00 0,00 143.889,77
4782. ANĐELKO JELICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 VURNOVEC 0,00 0,00 0,00 143.844,98 0,00 0,00 0,00 143.844,98
4783. MISLAV BARTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 14.178,80 129.635,66 0,00 0,00 0,00 143.814,46
4784. MIRKO RADENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 GORNJI DRAGONOŽEC 0,00 0,00 0,00 143.739,45 0,00 0,00 0,00 143.739,45
4785. ROKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 140.079,99 0,00 3.631,44 0,00 143.711,43
4786. GORAN BARBIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 52.760,83 0,00 327,77 90.616,65 0,00 0,00 0,00 143.705,25
4787. BUDE VULELIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 40.070,05 0,00 -3.517,47 107.138,59 0,00 0,00 0,00 143.691,17
4788. KREŠIMIR ILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 59.747,21 0,00 14.594,73 69.301,25 0,00 0,00 0,00 143.643,19
4789. VIOLETA JANJIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.618,08 0,00 143.618,08
4790. DOMINIK PINEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.601,42 0,00 0,00 0,00 143.601,42
4791. ZIKRET ĆELEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -242,02 143.838,03 0,00 0,00 0,00 143.596,01
4792. NADA MALENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 GRANČARI 0,00 0,00 0,00 143.574,02 0,00 0,00 0,00 143.574,02
4793. DINO ŽLIČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 18.321,76 0,00 8.888,05 116.310,38 0,00 0,00 0,00 143.520,19
4794. NEDJELJKO VIDAČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 78.440,16 0,00 0,00 65.062,00 0,00 143.502,16
4795. DRAŽEN STJEPANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -1.821,87 145.260,41 0,00 0,00 0,00 143.438,54
4796. VJEKOSLAVA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.421,07 0,00 143.421,07
4797. IVICA MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 BUDENEC 90.410,46 0,00 270,32 52.739,72 0,00 0,00 0,00 143.420,50
4798. TONI PAHLJINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -31,39 0,00 62.229,99 81.161,99 0,00 0,00 0,00 143.360,59
4799. GHIORGHITA BUNGIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.322,28 0,00 0,00 0,00 143.322,28
4800. VLADIMIR ŠKVARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.312,98 0,00 143.312,98