OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4701. BRANISLAV SLAPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.925,66 0,00 0,00 0,00 146.925,66
4702. MILKA TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.946,81 144.954,51 0,00 0,00 0,00 146.901,32
4703. ANTO JANJIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.875,70 0,00 0,00 144.911,21 0,00 146.786,91
4704. ANA MUJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 3.614,10 0,00 3.487,75 139.661,12 0,00 0,00 0,00 146.762,97
4705. IVAN MAZAREKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 10.408,49 0,00 0,00 136.347,38 0,00 0,00 0,00 146.755,87
4706. ZORAN KALEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.752,90 0,00 146.752,90
4707. GABRIEL SAMBOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 16.913,54 0,00 22.573,14 107.209,13 0,00 0,00 0,00 146.695,81
4708. BORIS KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.691,31 0,00 0,00 0,00 146.691,31
4709. ZVONIMIR DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.646,04 0,00 0,00 0,00 146.646,04
4710. KATICA SELJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 99,96 146.527,17 0,00 0,00 0,00 146.627,13
4711. KATICA HRASTNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 14.542,61 132.064,74 0,00 0,00 0,00 146.607,35
4712. ZVONIMIR BERAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.524,10 0,00 0,00 0,00 146.524,10
4713. RONALD ŠTEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.499,24 0,00 146.499,24
4714. NADA MIRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.480,43 0,00 0,00 0,00 146.480,43
4715. MILICA ČUHNIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 SESVETE 0,00 0,00 11,38 0,00 0,00 146.352,99 0,00 146.364,37
4716. RIČARD GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.554,14 144.791,78 0,00 0,00 0,00 146.345,92
4717. KRUNO BASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 34.263,92 0,00 52.021,79 60.041,55 0,00 0,00 0,00 146.327,26
4718. ROKO ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.120,26 0,00 120.164,21 0,00 146.284,47
4719. LORENA LEŠDEDAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 VELIKO POLJE 19.470,43 0,00 7.890,97 118.892,17 0,00 0,00 0,00 146.253,57
4720. ALEN TREPALOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.224,64 0,00 0,00 0,00 146.224,64
4721. KRUNOSLAV PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.200,55 0,00 0,00 0,00 146.200,55
4722. IGOR VARGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 9.658,01 0,00 11.420,40 125.111,34 0,00 0,00 0,00 146.189,75
4723. ANKICA VINOVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.183,17 0,00 0,00 0,00 146.183,17
4724. BRANKO BERGMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 22.495,33 0,00 30.940,77 92.727,28 0,00 0,00 0,00 146.163,38
4725. RENATO PUCAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 9.441,45 0,00 43.469,34 89.474,46 0,00 3.757,59 0,00 146.142,84
4726. ANDRIJANA KRALJEVIĆ ŠUMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 54.825,73 0,00 4.333,42 86.956,68 0,00 0,00 0,00 146.115,83
4727. ŽELJKA TOMŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 POPOVEC 54.341,38 0,00 21.853,74 69.733,41 0,00 0,00 0,00 145.928,53
4728. ALEN ROSSI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 35.476,66 0,00 6.933,91 103.415,96 0,00 0,00 0,00 145.826,53
4729. JASNA ZLATAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.796,62 0,00 0,00 0,00 145.796,62
4730. MIRKO RADENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 GORNJI DRAGONOŽEC 0,00 0,00 0,00 145.741,49 0,00 0,00 0,00 145.741,49
4731. NEDJELJKO VIDAČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 79.661,34 0,00 0,00 66.071,29 0,00 145.732,63
4732. IVAN LOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 SESVETE 0,00 0,00 0,00 145.724,38 0,00 0,00 0,00 145.724,38
4733. ANTUN PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 2.688,26 0,00 23.183,70 119.795,72 0,00 0,00 0,00 145.667,68
4734. TOMISLAV MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 145.649,22 0,00 0,00 145.649,22
4735. RENATA DERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 4.851,29 140.771,79 0,00 0,00 0,00 145.623,08
4736. KREŠIMIR ILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 60.537,05 0,00 14.793,87 70.269,85 0,00 0,00 0,00 145.600,77
4737. GHIORGHITA BUNGIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.567,51 0,00 0,00 0,00 145.567,51
4738. SEBASTIJAN JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.553,54 0,00 0,00 0,00 145.553,54
4739. ANICA KRAJINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 49.343,25 0,00 14.970,80 81.170,82 0,00 0,00 0,00 145.484,87
4740. TONI PAHLJINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -31,39 0,00 62.743,83 82.650,14 0,00 0,00 0,00 145.362,58
4741. BAJRAM SELMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 HAMBURG 0,00 0,00 0,00 145.189,35 0,00 0,00 0,00 145.189,35
4742. ZORAN NOVAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 0,00 145.177,36 0,00 0,00 0,00 145.177,36
4743. JOZO PRANJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.165,27 0,00 0,00 0,00 145.165,27
4744. EDIN PEHADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.141,23 0,00 0,00 0,00 145.141,23
4745. GORAN BARBIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 53.304,76 0,00 330,97 91.499,56 0,00 0,00 0,00 145.135,29
4746. DRAŽENKA KARADŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 42.944,96 -6.700,40 1.287,72 107.593,57 0,00 0,00 0,00 145.125,85
4747. NEVRIJE BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.095,72 0,00 0,00 0,00 145.095,72
4748. MUSLI ZENDELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.095,72 0,00 0,00 0,00 145.095,72
4749. LJERKA GLUHAK-BUNETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 134.039,52 0,00 7.474,72 3.570,26 0,00 0,00 0,00 145.084,50
4750. ZDRAVKO IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -13,08 0,00 0,00 145.082,89 0,00 0,00 0,00 145.069,81
4751. ZVEZDAN ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.057,72 0,00 0,00 0,00 145.057,72
4752. ROKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 141.335,68 0,00 3.698,81 0,00 145.034,49
4753. MISLAV BARTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 14.319,06 130.684,11 0,00 0,00 0,00 145.003,17
4754. IVICA HRENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.940,51 0,00 0,00 0,00 144.940,51
4755. ZEKIRJA AMITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 8.961,58 135.977,13 0,00 0,00 0,00 144.938,71
4756. VIOLETA JANJIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.911,21 0,00 144.911,21
4757. ANITA JAKUPOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.896,45 0,00 0,00 0,00 144.896,45
4758. VLADIMIR ŠKVARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.861,97 0,00 144.861,97
4759. ANTE MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.841,22 0,00 0,00 0,00 144.841,22
4760. DRAŽEN STJEPANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -1.821,87 146.551,41 0,00 0,00 0,00 144.729,54
4761. ANĐELKO JELICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 VURNOVEC 0,00 0,00 0,00 144.724,95 0,00 0,00 0,00 144.724,95
4762. JOSIP PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 2.806,58 141.901,42 0,00 0,00 0,00 144.708,00
4763. DOMINIK PINEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.705,84 0,00 0,00 0,00 144.705,84
4764. BRUNO BATESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 4.507,68 139.763,38 0,00 394,35 0,00 144.665,41
4765. ZVONKO PETROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.659,43 0,00 0,00 0,00 144.659,43
4766. JURIJ FOMIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.656,11 0,00 0,00 0,00 144.656,11
4767. TOMISLAV ERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 7.925,61 136.700,91 0,00 0,00 0,00 144.626,52
4768. TOMISLAV KRAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 23.384,19 0,00 19.265,11 101.968,27 0,00 0,00 0,00 144.617,57
4769. BORIS JURE DŽIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 49.141,49 95.464,76 0,00 0,00 0,00 144.606,25
4770. BLAGO MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 -7,31 144.602,86 0,00 0,00 0,00 144.595,55
4771. IVICA MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 BUDENEC 91.117,35 0,00 272,30 53.145,96 0,00 0,00 0,00 144.535,61
4772. NADA MALENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 GRANČARI 0,00 0,00 0,00 144.531,56 0,00 0,00 0,00 144.531,56
4773. KSENIJA GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 48.562,36 0,00 1.197,98 94.769,71 0,00 0,00 0,00 144.530,05
4774. DANIJEL MESEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 27.927,78 0,00 38.218,77 78.378,61 0,00 0,00 0,00 144.525,16
4775. MILIVOJ MALEŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,02 144.487,59 0,00 0,00 0,00 144.487,61
4776. VJEKO BRUNDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 34.189,92 0,00 0,00 110.221,27 0,00 144.411,19
4777. ZLATKO BOROŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.375,14 0,00 0,00 0,00 144.375,14
4778. TOMISLAV ZEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 35.958,52 0,00 -1.109,55 109.520,89 0,00 0,00 0,00 144.369,86
4779. JOZO PALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.351,19 0,00 144.351,19
4780. NIKOLA PARMAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.338,33 0,00 0,00 0,00 144.338,33
4781. ATIF MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 -580,66 144.884,90 0,00 0,00 0,00 144.304,24
4782. NEVENKA ŠAFTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 25.774,17 0,00 67.834,04 43.710,14 0,00 6.979,60 0,00 144.297,95
4783. VLAHO MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -10,72 0,00 0,00 96.538,46 0,00 47.755,72 0,00 144.283,46
4784. ANTUN ŠEBREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 11.899,42 0,00 446,66 131.922,83 0,00 0,00 0,00 144.268,91
4785. GORDANA PUKLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 7.957,13 0,00 4.850,27 131.458,91 0,00 0,00 0,00 144.266,31
4786. JOZO DUSPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 -1.997,52 146.263,56 0,00 0,00 0,00 144.266,04
4787. FRANO MARINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 67.763,81 0,00 11.238,64 57.442,85 0,00 7.819,79 0,00 144.265,09
4788. MIKEL DEDAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.254,16 0,00 0,00 0,00 144.254,16
4789. DORIAN ŠABARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.104,49 0,00 0,00 0,00 144.104,49
4790. REĐO BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 0,00 144.070,13 0,00 0,00 0,00 144.070,13
4791. VERONIKA FILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 817,80 143.221,35 0,00 0,00 0,00 144.039,15
4792. MLADEN UJLAKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 -2.114,50 146.134,01 0,00 0,00 0,00 144.019,51
4793. ĐURO VIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.016,30 0,00 0,00 0,00 144.016,30
4794. MAJA BRKLJAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 18.124,53 0,00 0,00 125.800,59 0,00 0,00 0,00 143.925,12
4795. LJILJANA BENIŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 58.122,36 0,00 11.515,21 74.178,99 0,00 0,00 0,00 143.816,56
4796. PETRA BOBANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.811,07 0,00 143.811,07
4797. SUZANA TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.802,31 0,00 0,00 0,00 143.802,31
4798. LJUBICA STAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 94.593,46 0,00 49.202,04 0,00 0,00 0,00 0,00 143.795,50
4799. BRANKA KOŠČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -1.666,45 0,00 15.675,38 129.778,28 0,00 0,00 0,00 143.787,21
4800. IVICA DUIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 1.773,60 0,00 26.220,21 115.726,18 0,00 0,00 0,00 143.719,99