OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4701. PETAR VIŠNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 3.330,36 0,00 0,00 145.394,25 0,00 0,00 0,00 148.724,61
4702. NIKOLA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 SESVETE 0,00 0,00 0,00 148.699,89 0,00 0,00 0,00 148.699,89
4703. DRITA ŠABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.699,76 0,00 0,00 0,00 148.699,76
4704. LJUBICA SEDLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.563,94 0,00 0,00 0,00 148.563,94
4705. ANITA KRIŠTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 3.580,71 144.977,75 0,00 0,00 0,00 148.558,46
4706. SUZANA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 113,57 148.417,45 0,00 0,00 0,00 148.531,02
4707. JOSIP JAKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.812,91 0,00 0,00 145.711,38 0,00 0,00 0,00 148.524,29
4708. SINIŠA KROPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.487,16 0,00 0,00 0,00 148.487,16
4709. IVAN ZVONAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 36.678,33 0,00 10.044,13 101.758,35 0,00 0,00 0,00 148.480,81
4710. BORIS BURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -1.271,78 -225,80 0,00 149.776,43 0,00 0,00 0,00 148.278,85
4711. NISVETA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.180,53 0,00 0,00 0,00 148.180,53
4712. BOŽO MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.084,68 0,00 0,00 0,00 148.084,68
4713. ANA BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.084,68 0,00 0,00 0,00 148.084,68
4714. TOMISLAV KRAJCAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 26.494,03 121.589,84 0,00 0,00 0,00 148.083,87
4715. FRANC LOTHAR MARTINI GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 148.068,69 0,00 0,00 0,00 0,00 148.068,69
4716. DUBRAVKA BURUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 4.676,28 143.386,38 0,00 0,00 0,00 148.062,66
4717. DARIO BUDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 45.930,18 0,00 22.106,47 14.843,62 0,00 65.178,49 0,00 148.058,76
4718. JULIJANA BEŠKER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -8,06 0,00 0,00 148.029,82 0,00 148.021,76
4719. ANITA TALAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 19.467,69 128.528,11 0,00 0,00 0,00 147.995,80
4720. DUBRAVKO CRNEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 50.717,51 0,00 -2.631,94 99.848,03 0,00 0,00 0,00 147.933,60
4721. VLADIMIR RADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 44.790,46 0,00 4.860,99 98.274,57 0,00 0,00 0,00 147.926,02
4722. NEVENKA ŠAFTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 24.488,76 0,00 69.756,09 46.858,18 0,00 6.788,83 0,00 147.891,86
4723. SLAVICA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.703,32 0,00 0,00 0,00 147.703,32
4724. ŽELJKO ŠTROK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.622,32 0,00 0,00 0,00 147.622,32
4725. MARA VUKOJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 29.794,45 0,00 5.282,62 112.528,20 0,00 0,00 0,00 147.605,27
4726. MARJAN SIMONI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.584,55 0,00 0,00 0,00 147.584,55
4727. BRANKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 27.866,72 0,00 23.342,59 96.226,96 0,00 0,00 0,00 147.436,27
4728. DAMIR BUBNJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 1.258,82 146.165,47 0,00 0,00 0,00 147.424,29
4729. ZDRAVKO PETRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 LUČKO 0,00 0,00 7.088,66 140.297,44 0,00 0,00 0,00 147.386,10
4730. KSENIJA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 20.495,73 0,00 885,05 125.988,85 0,00 0,00 0,00 147.369,63
4731. ĐURĐICA RADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,03 0,00 9.480,42 137.886,20 0,00 0,00 0,00 147.366,65
4732. BRIGITA LOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 939,67 0,00 -5.016,46 151.412,31 0,00 0,00 0,00 147.335,52
4733. MLADEN KUHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 1.072,19 0,00 7.439,18 138.668,91 0,00 101,91 0,00 147.282,19
4734. SLOBODAN ERBEŽNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.219,11 0,00 0,00 0,00 147.219,11
4735. VERA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 35.021,76 112.078,25 0,00 0,00 0,00 147.100,01
4736. AVNI CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 46.733,07 100.353,50 0,00 0,00 0,00 147.086,57
4737. ŽELJKO VINCETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.009,97 0,00 0,00 0,00 147.009,97
4738. LJUBO ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 3.425,87 0,00 0,00 143.582,02 0,00 147.007,89
4739. JOZEF PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.956,45 0,00 86.030,61 0,00 146.987,06
4740. DAMIR BUNJEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.968,96 0,00 0,00 0,00 146.968,96
4741. SNJEŽANA JONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.912,81 0,00 0,00 0,00 146.912,81
4742. JOSIP BILEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.907,06 0,00 0,00 0,00 146.907,06
4743. ZLATA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.854,27 0,00 0,00 0,00 146.854,27
4744. MILENA MAČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.808,05 0,00 0,00 0,00 146.808,05
4745. MLADEN KUHARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.704,52 0,00 0,00 0,00 146.704,52
4746. MIROSLAV MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.016,02 675,31 0,00 0,00 146.691,33
4747. TAMARA ŠOLMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.589,28 0,00 0,00 0,00 146.589,28
4748. MANUSHE NOKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 36.424,03 0,00 22.282,14 87.845,22 0,00 0,00 0,00 146.551,39
4749. MILA STIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.542,27 0,00 0,00 0,00 146.542,27
4750. ZORAN LAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 169.912,57 0,00 -5.495,77 -17.880,63 0,00 0,00 0,00 146.536,17
4751. NELA MESARIĆ-BIŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 20.288,64 0,00 114,08 126.065,89 0,00 0,00 0,00 146.468,61
4752. ALOJZ BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.439,77 0,00 0,00 0,00 146.439,77
4753. JADRANKA ALIĆ POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 14.728,30 -658,29 0,00 132.269,56 0,00 146.339,57
4754. NEVEN MICKOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 22.382,21 123.944,57 0,00 0,00 0,00 146.326,78
4755. AGATA ŠUTALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 SESVETE 0,00 0,00 0,00 146.313,11 0,00 0,00 0,00 146.313,11
4756. IZAIR BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.253,89 0,00 0,00 0,00 146.253,89
4757. HRVOJE PLEVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.200,76 0,00 0,00 0,00 146.200,76
4758. DOMAGOJ KOLONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 17.888,90 0,00 0,34 128.287,30 0,00 0,00 0,00 146.176,54
4759. IVICA FUMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.089,23 0,00 0,00 0,00 146.089,23
4760. PETAR SAVICKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 -38,62 146.111,38 0,00 0,00 0,00 146.072,76
4761. DAMIR NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.063,54 0,00 0,00 0,00 146.063,54
4762. ALEN TREPALOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.057,90 0,00 0,00 0,00 146.057,90
4763. RONALD ŠTEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.051,75 0,00 146.051,75
4764. ROBERT BRUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.004,52 0,00 146.004,52
4765. IVICA BEŠLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 145.946,17 0,00 0,00 0,00 145.946,17
4766. JELENA SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 44.844,93 0,00 8.573,00 92.516,06 0,00 0,00 0,00 145.933,99
4767. IRENA REBROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 2.250,23 0,00 56.477,36 87.204,47 0,00 0,00 0,00 145.932,06
4768. SLAVICA KOŠUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.928,06 0,00 145.928,06
4769. MARKO MESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 22.375,00 123.462,32 0,00 0,00 0,00 145.837,32
4770. HAMIT HAMZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.833,06 0,00 0,00 0,00 145.833,06
4771. DAVOR BRAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 7.571,91 0,00 5.652,58 132.585,57 0,00 0,00 0,00 145.810,06
4772. SLAVICA HRGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 15.985,27 0,00 -343,85 130.130,21 0,00 0,00 0,00 145.771,63
4773. NADA HALONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 SESVETE 0,00 0,00 -98,40 145.843,07 0,00 0,00 0,00 145.744,67
4774. MARKO KRIVOŠIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 190,57 145.452,68 0,00 0,00 0,00 145.643,25
4775. MARIJO RENDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 34.542,90 0,00 6.327,13 104.763,91 0,00 0,00 0,00 145.633,94
4776. ANTUN ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 554,47 145.073,80 0,00 0,00 0,00 145.628,27
4777. DUŠKO SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 460,66 0,00 0,00 145.121,41 0,00 0,00 0,00 145.582,07
4778. SANJA IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 8.118,73 137.450,16 0,00 0,00 0,00 145.568,89
4779. JAGODA KARDOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 4.318,98 0,00 2.790,06 138.457,93 0,00 0,00 0,00 145.566,97
4780. SUZANA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.529,27 139.987,34 0,00 0,00 0,00 145.516,61
4781. VERA HADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 2.163,02 143.337,91 0,00 0,00 0,00 145.500,93
4782. VLADIMIR KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 28.031,39 0,00 13.639,89 103.693,10 0,00 0,00 0,00 145.364,38
4783. VIOLETA DABO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.314,47 0,00 0,00 0,00 145.314,47
4784. BAJRO KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.295,92 0,00 0,00 0,00 145.295,92
4785. SVEN-MARIO KIRŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 582,07 144.712,35 0,00 0,00 0,00 145.294,42
4786. JASMINKA KOS-HARJAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 -434,16 145.727,29 0,00 0,00 0,00 145.293,13
4787. SREČKO LAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 11.301,72 0,00 0,00 133.968,45 0,00 145.270,17
4788. MIRJANA PODUNAJEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 -754,23 146.002,09 0,00 0,00 0,00 145.247,86
4789. FRANO MARINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 64.185,49 0,00 10.789,32 54.851,87 0,00 15.334,26 0,00 145.160,94
4790. LJILJANKA LUKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 144.282,10 0,00 849,71 0,00 145.131,81
4791. MLADEN UJLAKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 1.654,22 143.472,97 0,00 0,00 0,00 145.127,19
4792. NIKOLINA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 2.589,78 142.522,39 0,00 0,00 0,00 145.112,17
4793. MARIJO JAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 1,86 145.085,70 0,00 0,00 0,00 145.087,56
4794. VLADIMIR BAJZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 37.280,89 0,00 0,00 107.767,23 0,00 145.048,12
4795. SILVANA LUČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 13.994,63 0,00 7.164,29 123.888,81 0,00 0,00 0,00 145.047,73
4796. IVICA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 10.693,39 0,00 10.584,15 123.747,27 0,00 0,00 0,00 145.024,81
4797. LJUBICA GOSTEČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.008,94 0,00 0,00 0,00 145.008,94
4798. VEĆESLAV GOSTEČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.008,94 0,00 0,00 0,00 145.008,94
4799. MARTINA RANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 2.185,68 0,00 0,00 142.773,63 0,00 0,00 0,00 144.959,31
4800. JOZO DUSPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 -1.997,52 146.914,70 0,00 0,00 0,00 144.917,18