OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4701. SLOBODAN ERBEŽNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.945,34 0,00 0,00 0,00 139.945,34
4702. ROKO KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 6.551,36 0,00 3.778,87 129.590,94 0,00 0,00 0,00 139.921,17
4703. JOSIP BILEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.844,36 0,00 0,00 0,00 139.844,36
4704. ZORICA JOVOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.790,98 0,00 0,00 0,00 139.790,98
4705. ŽELJKO VINCETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.788,42 0,00 0,00 0,00 139.788,42
4706. MARINA KELIHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.780,03 0,00 0,00 0,00 139.780,03
4707. NIKOLA JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 5.349,63 134.390,18 0,00 0,00 0,00 139.739,81
4708. JOSIP ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 37.770,34 101.968,11 0,00 0,00 0,00 139.738,45
4709. DARKO MIKLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 11.341,77 0,00 128.349,86 0,00 139.691,63
4710. VESNA MAJDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ODRA 10.044,84 0,00 1.615,10 128.012,54 0,00 0,00 0,00 139.672,48
4711. JOSIP JAKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.548,78 0,00 0,00 137.100,17 0,00 0,00 0,00 139.648,95
4712. MARKO DRAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 53.203,06 0,00 19.317,11 67.102,38 0,00 0,00 0,00 139.622,55
4713. ĐURĐICA RADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,03 0,00 8.909,67 130.687,14 0,00 0,00 0,00 139.596,84
4714. DUŠKO ĆOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 47.394,58 0,00 92.198,65 0,00 139.593,23
4715. DRAŽEN VUKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 107.268,96 32.244,12 0,00 0,00 0,00 139.513,08
4716. IVICA KRIŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 139.479,18 0,00 0,00 0,00 139.479,18
4717. MIRKO SVETINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -90,99 0,00 1.543,56 137.994,05 0,00 0,00 0,00 139.446,62
4718. IVANA DOŠLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 52.352,60 0,00 52.269,05 34.797,71 0,00 0,00 0,00 139.419,36
4719. NIKO KODELLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -6.054,78 0,00 20.212,55 125.259,98 0,00 0,00 0,00 139.417,75
4720. MIROSLAV MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.703,67 615,35 0,00 0,00 139.319,02
4721. LJUBOMIR CVETKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.149,54 0,00 139.149,54
4722. ŽELJKA HELFRIH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.119,42 0,00 0,00 0,00 139.119,42
4723. TOMISLAV KRAJCAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 24.868,73 114.250,45 0,00 0,00 0,00 139.119,18
4724. STIPO ZEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -2.358,03 0,00 3.070,22 138.266,26 0,00 0,00 0,00 138.978,45
4725. MARIN NAZOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 2.289,66 136.632,11 0,00 0,00 0,00 138.921,77
4726. DAMIR BUNJEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.859,03 0,00 0,00 0,00 138.859,03
4727. TIHOMIR ŠPIRANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 29.960,99 88.685,70 0,00 20.158,33 0,00 138.805,02
4728. MAJA ŠKRLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.728,31 0,00 0,00 0,00 138.728,31
4729. SUZANA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 105,59 138.572,39 0,00 0,00 0,00 138.677,98
4730. BAJRAM TOSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.651,27 0,00 0,00 0,00 138.651,27
4731. DUŠKO SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 460,66 0,00 0,00 138.188,60 0,00 0,00 0,00 138.649,26
4732. DARKO DEFRANCESCHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.631,54 0,00 0,00 0,00 138.631,54
4733. HAMIT HAMZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.617,77 0,00 0,00 0,00 138.617,77
4734. ILIJA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 43.336,90 0,00 0,00 95.277,18 0,00 138.614,08
4735. TIHOMIR KRSTANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 75.704,27 0,00 164,71 62.723,62 0,00 0,00 0,00 138.592,60
4736. ŽELJKO PUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 62.256,23 0,00 12.706,46 57.806,51 0,00 5.817,44 0,00 138.586,64
4737. AFRIM ZEKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.581,63 0,00 0,00 0,00 138.581,63
4738. JANKO POZAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.540,39 0,00 0,00 0,00 138.540,39
4739. DENIS DOŠEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.459,08 0,00 0,00 0,00 138.459,08
4740. VESNA ŠIJAK GABAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 -181,08 138.580,91 0,00 0,00 0,00 138.399,83
4741. BERISLAV KOKOT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 283,62 0,00 -0,35 -635,06 0,00 138.697,58 0,00 138.345,79
4742. NEVEN MICKOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 21.108,51 117.233,45 0,00 0,00 0,00 138.341,96
4743. ANITA ŠAREC NEMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 17.882,41 120.381,60 0,00 0,00 0,00 138.264,01
4744. MARA VUKOJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 27.713,28 0,00 4.946,67 105.534,76 0,00 0,00 0,00 138.194,71
4745. KLARICA KERIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 138.189,65 0,00 0,00 0,00 138.189,65
4746. IZAIR BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.183,42 0,00 0,00 0,00 138.183,42
4747. DUŠKO DONDUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 12.211,08 0,00 0,00 125.929,18 0,00 0,00 0,00 138.140,26
4748. BRANKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 26.245,35 0,00 21.730,19 90.150,26 0,00 0,00 0,00 138.125,80
4749. VEDRANA UDOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.096,93 0,00 138.096,93
4750. BRANKO ŠANTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 13.677,12 0,00 1.124,05 123.293,90 0,00 0,00 0,00 138.095,07
4751. JOSIP AŠPERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 138.043,37 0,00 0,00 0,00 138.043,37
4752. DAVOR BRAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 7.088,52 0,00 5.428,58 125.507,95 0,00 0,00 0,00 138.025,05
4753. DRAŽENKA ORMOŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HORVATI 36.151,07 0,00 3.445,65 98.338,88 0,00 0,00 0,00 137.935,60
4754. KRUNOSLAV PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.929,46 0,00 0,00 0,00 137.929,46
4755. MARIJO RENDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 32.560,83 0,00 5.970,82 99.396,77 0,00 0,00 0,00 137.928,42
4756. DALIBOR GAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 32.308,71 0,00 14.861,55 90.745,61 0,00 0,00 0,00 137.915,87
4757. MAJA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 1.993,37 135.905,68 0,00 0,00 0,00 137.899,05
4758. DRAGICA ADAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 4.104,58 0,00 84.209,76 49.483,22 0,00 0,00 0,00 137.797,56
4759. KRISTIJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 15.542,82 25.305,16 0,00 96.946,95 0,00 137.794,93
4760. TOMA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.760,70 0,00 0,00 0,00 137.760,70
4761. IVAN ZVONAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 33.970,62 0,00 9.260,32 94.529,69 0,00 0,00 0,00 137.760,63
4762. JOSIP SEKULA-GOLUBIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.669,33 0,00 0,00 0,00 137.669,33
4763. BRANISLAV SLAPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.656,06 0,00 0,00 0,00 137.656,06
4764. BORIS BURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -1.271,78 -225,80 0,00 139.112,43 0,00 0,00 0,00 137.614,85
4765. JASMINKA MUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 21.734,45 0,00 1.439,97 114.439,82 0,00 0,00 0,00 137.614,24
4766. RAMIZ MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 4,86 137.581,90 0,00 0,00 0,00 137.586,76
4767. MIRON PAŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -3.242,64 -65,00 0,00 140.867,96 0,00 137.560,32
4768. DRAŽEN ŠKRINJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.535,37 0,00 0,00 0,00 137.535,37
4769. LIDIJA VORKAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ŠID 0,00 0,00 0,00 0,00 137.382,66 0,00 0,00 137.382,66
4770. BAJRAM SELMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.330,07 0,00 0,00 0,00 137.330,07
4771. LJILJANA KIŠUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 KAŠINSKA SOPNICA 0,00 0,00 64.413,01 72.889,71 0,00 0,00 0,00 137.302,72
4772. ANTUN KADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.282,38 0,00 0,00 0,00 137.282,38
4773. ALEN TREPALOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.246,41 0,00 0,00 0,00 137.246,41
4774. MIRNA PANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.239,93 0,00 137.239,93
4775. ANTUN ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 554,47 136.605,81 0,00 0,00 0,00 137.160,28
4776. NEVENKA BRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.102,93 0,00 0,00 0,00 137.102,93
4777. SUZANA MUDRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 12.002,78 0,00 931,61 124.155,94 0,00 0,00 0,00 137.090,33
4778. SANJA SMOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 VELIKO POLJE 17.472,84 0,00 971,80 118.639,69 0,00 0,00 0,00 137.084,33
4779. BORIS KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.057,64 0,00 0,00 0,00 137.057,64
4780. NISVETA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.998,48 0,00 0,00 0,00 136.998,48
4781. BOŽO HRŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE -8.477,79 0,00 150.693,76 -5.319,96 0,00 0,00 0,00 136.896,01
4782. MARKO KOBASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 29.872,13 0,00 32.653,08 74.306,05 0,00 0,00 0,00 136.831,26
4783. ALMA TROHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 8.773,83 0,00 6.648,93 121.375,55 0,00 0,00 0,00 136.798,31
4784. BARBARA MATUŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 1.712,00 135.076,11 0,00 0,00 0,00 136.788,11
4785. ANKICA VINOVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.758,30 0,00 0,00 0,00 136.758,30
4786. TOMO BARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.738,99 0,00 136.738,99
4787. PAŠKO ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 5.574,96 131.094,85 0,00 0,00 0,00 136.669,81
4788. DANICA CRNČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 17.313,15 0,00 0,00 119.333,32 0,00 0,00 0,00 136.646,47
4789. JASNA ZLATAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.505,82 0,00 0,00 0,00 136.505,82
4790. BLAŽENKA BERTEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.487,77 0,00 0,00 0,00 136.487,77
4791. DAMIR ŠOPREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.461,03 0,00 0,00 0,00 136.461,03
4792. EDIN BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.436,90 0,00 0,00 0,00 136.436,90
4793. ALEKSANDER GLEBOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 MARIBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.430,96 0,00 136.430,96
4794. IRENA DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 2.117,70 0,00 52.823,66 81.393,93 0,00 0,00 0,00 136.335,29
4795. ALI IDRIZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -2.743,48 0,00 1.161,23 137.912,67 0,00 0,00 0,00 136.330,42
4796. BURIM MUSTAFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 82.153,39 0,00 545,64 53.592,55 0,00 0,00 0,00 136.291,58
4797. MARIJO JAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 1,73 136.232,05 0,00 0,00 0,00 136.233,78
4798. BOŽO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.220,57 0,00 136.220,57
4799. DRAGICA FIEGENWALD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.215,05 0,00 136.215,05
4800. JOZO DUSPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 -1.997,52 138.208,45 0,00 0,00 0,00 136.210,93