OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4701. AFRIM ZEKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.122,98 0,00 0,00 0,00 142.122,98
4702. MARJAN SIMONI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.095,33 0,00 0,00 0,00 142.095,33
4703. ŽELJKO ŠTROK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.945,46 0,00 0,00 0,00 141.945,46
4704. BERISLAV KOKOT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 288,02 0,00 -0,35 -635,06 0,00 142.284,64 0,00 141.937,25
4705. STIPO ZEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -2.358,03 0,00 3.127,59 141.126,19 0,00 0,00 0,00 141.895,75
4706. JOSIP ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 38.361,25 103.504,26 0,00 0,00 0,00 141.865,51
4707. MARIN NAZOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 2.322,22 139.529,86 0,00 0,00 0,00 141.852,08
4708. VLADIMIR RADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 42.807,94 0,00 4.646,63 94.637,58 0,00 -272,42 0,00 141.819,73
4709. BOJAN TODOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 39.575,15 0,00 21.501,09 80.738,96 0,00 0,00 0,00 141.815,20
4710. DRAGAN STOJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,20 0,00 0,00 141.744,29 0,00 0,00 0,00 141.744,49
4711. NIKOLA JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 5.385,11 136.273,21 0,00 0,00 0,00 141.658,32
4712. DAMIR BUBNJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 1.258,82 140.297,78 0,00 0,00 0,00 141.556,60
4713. MIRKO SVETINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -90,99 0,00 1.543,56 140.079,01 0,00 0,00 0,00 141.531,58
4714. RAMO ATAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.492,11 0,00 0,00 0,00 141.492,11
4715. ALOJZ BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.475,63 0,00 0,00 0,00 141.475,63
4716. SNJEŽANA JONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.465,70 0,00 0,00 0,00 141.465,70
4717. MLADEN KUHARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.435,72 0,00 0,00 0,00 141.435,72
4718. TIHOMIR KRSTANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 77.243,87 0,00 199,92 63.985,16 0,00 0,00 0,00 141.428,95
4719. JOSIP JAKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.601,49 0,00 0,00 138.818,64 0,00 0,00 0,00 141.420,13
4720. SLOBODAN ERBEŽNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.396,90 0,00 0,00 0,00 141.396,90
4721. DARKO MIKLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 11.435,20 0,00 129.862,20 0,00 141.297,40
4722. JOSIP BILEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.253,81 0,00 0,00 0,00 141.253,81
4723. ŽELJKO VINCETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.229,56 0,00 0,00 0,00 141.229,56
4724. JOSIP SEKULA-GOLUBIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.205,91 0,00 0,00 0,00 141.205,91
4725. IVAN ŠAMIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.161,98 0,00 0,00 0,00 141.161,98
4726. ĐURĐICA RADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,03 0,00 9.023,57 132.123,80 0,00 0,00 0,00 141.147,40
4727. BORIS BRIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.833,93 139.304,53 0,00 0,00 0,00 141.138,46
4728. TIHOMIR ŠPIRANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 30.511,25 89.985,00 0,00 20.601,71 0,00 141.097,96
4729. DRAŽEN VUKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 108.488,19 32.608,90 0,00 0,00 0,00 141.097,09
4730. ŽELJKO PUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 63.354,57 0,00 12.915,68 58.890,23 0,00 5.930,27 0,00 141.090,75
4731. VESNA ŠIJAK GABAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 -181,08 141.201,64 0,00 0,00 0,00 141.020,56
4732. ILIJA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 43.444,74 0,00 0,00 97.495,96 0,00 140.940,70
4733. TOMISLAV KRAJCAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 25.193,08 115.715,11 0,00 0,00 0,00 140.908,19
4734. MAJA ŠKRLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.847,29 0,00 0,00 0,00 140.847,29
4735. DUŠKO DONDUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 12.458,30 0,00 0,00 128.350,19 0,00 0,00 0,00 140.808,49
4736. MIROSLAV MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.162,93 627,31 0,00 0,00 140.790,24
4737. LIDIJA VORKAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ŠID 0,00 0,00 0,00 0,00 140.673,62 0,00 0,00 140.673,62
4738. SUZANA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 107,18 140.537,07 0,00 0,00 0,00 140.644,25
4739. ANITA ŠAREC NEMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 18.198,77 122.414,44 0,00 0,00 0,00 140.613,21
4740. DAMIR BUNJEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.477,46 0,00 0,00 0,00 140.477,46
4741. DALIBOR GAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 32.833,59 0,00 15.110,59 92.380,16 0,00 0,00 0,00 140.324,34
4742. DRAŽENKA ORMOŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HORVATI 36.731,06 0,00 3.502,78 100.035,02 0,00 0,00 0,00 140.268,86
4743. ALEKSANDER GLEBOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 MARIBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.266,77 0,00 140.266,77
4744. JOSIP AŠPERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 140.203,07 0,00 0,00 0,00 140.203,07
4745. MAJA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 2.024,92 138.153,06 0,00 0,00 0,00 140.177,98
4746. JANKO POZAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.155,11 0,00 0,00 0,00 140.155,11
4747. BARBARA MATUŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 1.754,32 138.373,38 0,00 0,00 0,00 140.127,70
4748. MARA VUKOJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 28.128,60 0,00 5.013,72 106.930,38 0,00 0,00 0,00 140.072,70
4749. MARKO KOBASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 30.683,94 0,00 33.415,82 75.972,74 0,00 0,00 0,00 140.072,50
4750. AMRUSH AMRUSHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SRBIJA 0,00 0,00 0,00 140.072,04 0,00 0,00 0,00 140.072,04
4751. HAMIT HAMZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.057,67 0,00 0,00 0,00 140.057,67
4752. DUŠKO SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 460,66 0,00 0,00 139.572,12 0,00 0,00 0,00 140.032,78
4753. BRANKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 26.568,91 0,00 22.051,96 91.362,93 0,00 0,00 0,00 139.983,80
4754. JASMINKA MUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 22.113,56 0,00 1.457,22 116.399,91 0,00 0,00 0,00 139.970,69
4755. EDIN BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.959,82 0,00 0,00 0,00 139.959,82
4756. NEVEN MICKOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 21.362,69 118.572,73 0,00 0,00 0,00 139.935,42
4757. IVANA DOŠLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 53.540,30 0,00 50.773,93 35.591,48 0,00 0,00 0,00 139.905,71
4758. IVAN ZVONAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 34.510,97 0,00 9.416,74 95.972,26 0,00 0,00 0,00 139.899,97
4759. IZAIR BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.793,97 0,00 0,00 0,00 139.793,97
4760. BORIS BURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -1.271,78 -225,80 0,00 141.240,56 0,00 0,00 0,00 139.742,98
4761. LJILJANA KIŠUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 KAŠINSKA SOPNICA 0,00 0,00 65.472,85 74.248,27 0,00 0,00 0,00 139.721,12
4762. MARIJA DRUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 65.993,14 0,00 1.273,36 72.364,58 0,00 0,00 0,00 139.631,08
4763. DAVOR BRAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 7.184,98 0,00 5.473,28 126.920,37 0,00 0,00 0,00 139.578,63
4764. BOŽO HRŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE -8.477,79 0,00 153.346,80 -5.298,69 0,00 0,00 0,00 139.570,32
4765. ALMA TROHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 8.968,01 0,00 6.761,86 123.797,69 0,00 0,00 0,00 139.527,56
4766. SANJA SMOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 VELIKO POLJE 17.785,00 0,00 988,73 120.693,87 0,00 0,00 0,00 139.467,60
4767. MARIJO RENDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 32.956,37 0,00 6.041,93 100.467,85 0,00 0,00 0,00 139.466,15
4768. RAMIZ MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 4,93 139.451,86 0,00 0,00 0,00 139.456,79
4769. BRANKO ŠANTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 13.838,12 0,00 1.133,23 124.471,62 0,00 0,00 0,00 139.442,97
4770. BOŽENA ROŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 79.347,20 0,00 1.726,65 58.275,78 0,00 0,00 0,00 139.349,63
4771. DRAGICA FIEGENWALD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.324,31 0,00 139.324,31
4772. SANIJA GEGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -10,80 139.314,77 0,00 0,00 0,00 139.303,97
4773. TAMARA ŠOLMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.846,14 0,00 -1.568,11 0,00 139.278,03
4774. NISVETA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.229,99 0,00 0,00 0,00 139.229,99
4775. DANIJEL PALATINUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -2.212,25 0,00 -0,13 141.394,54 0,00 0,00 0,00 139.182,16
4776. MARKO ROTIM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 139.150,23 0,00 0,00 0,00 0,00 139.150,23
4777. TOMO BARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.147,89 0,00 139.147,89
4778. ALEN TREPALOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.111,43 0,00 0,00 0,00 139.111,43
4779. BOŽO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.085,50 0,00 139.085,50
4780. TOMA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.085,26 0,00 0,00 0,00 139.085,26
4781. KRUNOSLAV PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.084,45 0,00 0,00 0,00 139.084,45
4782. MLADEN TOMAŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 79.401,11 0,00 2.609,99 60.730,30 0,00 -3.787,56 0,00 138.953,84
4783. BRANISLAV SLAPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.950,49 0,00 0,00 0,00 138.950,49
4784. DRAŽEN ŠKRINJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.931,40 0,00 0,00 0,00 138.931,40
4785. ALI IDRIZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -2.743,48 0,00 1.161,24 140.505,61 0,00 0,00 0,00 138.923,37
4786. NIKOLA KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.877,71 0,00 0,00 0,00 138.877,71
4787. ANTUN ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 554,47 138.295,69 0,00 0,00 0,00 138.850,16
4788. NIKOLA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.711,27 0,00 138.711,27
4789. SUZANA MUDRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 12.147,99 0,00 948,07 125.514,05 0,00 0,00 0,00 138.610,11
4790. DARKO DEFRANCESCHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.598,49 0,00 0,00 0,00 138.598,49
4791. PETAR VIŠNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 3.099,23 0,00 0,00 135.454,88 0,00 0,00 0,00 138.554,11
4792. MIRON PAŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -3.242,64 -65,00 0,00 141.841,34 0,00 138.533,70
4793. NEVENKA BRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.494,15 0,00 0,00 0,00 138.494,15
4794. NUŠA ŽUNEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.463,94 0,00 138.463,94
4795. BAJRAM SELMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.427,56 0,00 0,00 0,00 138.427,56
4796. MIRA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 25.701,09 0,00 13.761,94 98.956,25 0,00 0,00 0,00 138.419,28
4797. BORIS KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.402,91 0,00 0,00 0,00 138.402,91
4798. DANICA CRNČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 17.516,79 0,00 0,00 120.812,34 0,00 0,00 0,00 138.329,13
4799. SANJA KLAIĆ BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 14.102,36 0,00 23.527,08 100.693,32 0,00 0,00 0,00 138.322,76
4800. GORDANA MIŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 31.974,54 0,00 9.434,70 96.858,90 0,00 0,00 0,00 138.268,14