OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
4701. IGOR RUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 47.624,44 0,00 0,00 0,00 0,00 47.624,44
4702. JOZEFINA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 5,33 0,00 -254,84 47.857,74 0,00 0,00 0,00 0,00 47.608,23
4703. MARIJA BERTOVIĆ-ŽUNEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 JESENOVEC 0,00 0,00 -0,15 -4,82 0,00 47.592,81 0,00 0,00 47.587,84
4704. MARICA SEJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.794,91 0,00 13.785,13 0,00 0,00 47.580,04
4705. MATEJ MORANJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 26.059,09 0,00 10.798,64 10.718,05 0,00 0,00 0,00 0,00 47.575,78
4706. JOŠKO GRAŠO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.570,45 0,00 0,00 47.570,45
4707. IVOR HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 7.196,17 0,00 9.264,50 31.104,61 0,00 0,00 0,00 0,00 47.565,28
4708. ĐURĐA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 46,56 47.479,47 0,00 0,00 0,00 0,00 47.526,03
4709. ALISA ŠABANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 47.520,50 0,00 0,00 0,00 0,00 47.520,50
4710. ZORAN JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 47.485,50 0,00 0,00 0,00 0,00 47.485,50
4711. LIANA KOŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.476,41 0,00 0,00 47.476,41
4712. NADA GAŠPARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 47.457,22 0,00 0,00 0,00 0,00 47.457,22
4713. ANA ČAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 47.426,79 0,00 0,00 0,00 0,00 47.426,79
4714. MENSUR AZIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.468,96 0,00 20.945,77 0,00 0,00 47.414,73
4715. STIPE DUMANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 -0,11 41.354,30 0,00 6.045,63 0,00 0,00 47.399,82
4716. KREŠO BUKAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 17.375,34 0,00 -3.296,36 33.342,76 0,00 -33,38 0,00 0,00 47.388,36
4717. NIKOLA RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 6.950,81 40.435,08 0,00 0,00 0,00 0,00 47.385,89
4718. JEFTHON FERREIRA DE SENA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 8.674,80 0,00 2.310,54 36.379,23 0,00 0,00 0,00 0,00 47.364,57
4719. BRANKO KROT NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 4.953,81 42.407,58 0,00 0,00 0,00 0,00 47.361,39
4720. DUBRAVKA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 98,19 47.259,78 0,00 0,00 0,00 0,00 47.357,97
4721. FEIM TAIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 47.339,87 0,00 0,00 0,00 0,00 47.339,87
4722. NIKOLINA MAKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -437,76 0,00 23.895,08 23.858,19 0,00 0,00 0,00 0,00 47.315,51
4723. PAVICA JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.248,86 0,00 0,00 47.248,86
4724. AKI ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 47.246,89 0,00 0,00 0,00 0,00 47.246,89
4725. DAMIR PUNČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -17,67 47.252,71 0,00 0,00 0,00 0,00 47.235,04
4726. DUBRAVKO KUŠENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.225,21 0,00 0,00 47.225,21
4727. LJILJANA MIŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 -3,73 -64,40 0,00 47.287,70 0,00 0,00 47.219,57
4728. INES IDŽAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 2.676,18 0,00 165,80 -14,47 0,00 44.371,17 0,00 0,00 47.198,68
4729. KRISTIJAN ŠESTAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.178,36 0,00 0,00 47.178,36
4730. IVAN BUDISELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 47.154,98 0,00 0,00 0,00 0,00 47.154,98
4731. MARIO GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -100,41 47.251,05 0,00 0,00 0,00 0,00 47.150,64
4732. IGOR VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.133,69 0,00 0,00 47.133,69
4733. MICHAEL ĆALIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -50.430,40 0,00 63.186,13 34.375,52 0,00 0,00 0,00 0,00 47.131,25
4734. DINA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 462,66 46.659,61 0,00 0,00 0,00 0,00 47.122,27
4735. MIROSLAVA SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.112,36 0,00 0,00 47.112,36
4736. DUBRAVKA BOGUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 47.100,67 0,00 0,00 0,00 0,00 47.100,67
4737. DANIJELA ŠEPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 47.095,92 0,00 0,00 0,00 0,00 47.095,92
4738. NADA TOMINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 47.089,67 0,00 0,00 0,00 0,00 47.089,67
4739. LJUBICA TURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 47.042,96 0,00 0,00 0,00 0,00 47.042,96
4740. MILJENKA BALAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 24.483,28 0,00 22.740,67 -206,91 0,00 0,00 0,00 0,00 47.017,04
4741. BRANKICA ZLOMISLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 46.951,60 0,00 0,00 0,00 0,00 46.951,60
4742. SUZANA MATKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 11.058,43 35.870,27 0,00 0,00 0,00 0,00 46.928,70
4743. MARIJAN VUKADIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -3.280,82 50.206,93 0,00 0,00 0,00 0,00 46.926,11
4744. JASNA MARZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.923,11 0,00 0,00 46.923,11
4745. DUŠAN VIDUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 8.960,33 0,00 2.925,72 35.030,54 0,00 0,00 0,00 0,00 46.916,59
4746. ZVONKO BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 3.230,48 43.678,11 0,00 0,00 0,00 0,00 46.908,59
4747. IVAN MILAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 46.870,93 0,00 0,00 0,00 46.870,93
4748. JOVANKA ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 46.851,78 0,00 0,00 0,00 0,00 46.851,78
4749. ANITA KRIŠTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 3.953,95 42.878,07 0,00 0,00 0,00 0,00 46.832,02
4750. LOVRO ŠĆRBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 23.022,53 23.792,11 0,00 0,00 0,00 0,00 46.814,64
4751. BLAŽENKO KALFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 4.007,62 42.789,16 0,00 0,00 0,00 0,00 46.796,78
4752. GORAN GRMUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.784,97 0,00 0,00 46.784,97
4753. LAZAR RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 2.158,23 43.353,68 1.217,09 0,00 0,00 0,00 46.729,00
4754. LJERKICA ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 3.927,50 42.769,11 0,00 0,00 0,00 0,00 46.696,61
4755. MLADEN ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.682,15 0,00 0,00 46.682,15
4756. MARKO PRIBILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.682,13 0,00 0,00 46.682,13
4757. MARIJANA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 14.319,49 32.359,63 0,00 0,00 0,00 0,00 46.679,12
4758. IVICA PREMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 2.142,15 44.512,35 0,00 0,00 0,00 0,00 46.654,50
4759. NATALIJA JELUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 34.068,48 0,00 12.585,12 0,00 0,00 46.653,60
4760. ZLATKO TARITAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 -113,33 46.761,44 0,00 0,00 0,00 0,00 46.648,11
4761. JAMES BRIAN FLORENCE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 46.638,15 0,00 0,00 0,00 0,00 46.638,15
4762. DRAGAN BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 46.637,21 0,00 0,00 0,00 46.637,21
4763. INES SKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.598,33 0,00 0,00 46.598,33
4764. FIDAN QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 46.566,30 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 46.566,31
4765. DAMIR KRENEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 16.907,01 0,00 -733,48 30.361,89 0,00 0,00 0,00 0,00 46.535,42
4766. SAMIR REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.507,08 0,00 0,00 46.507,08
4767. ZVONKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -0,01 0,00 21.673,50 23.859,15 0,00 950,06 0,00 0,00 46.482,70
4768. IVICA IVANČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -294,23 46.755,00 0,00 7,78 0,00 0,00 46.468,55
4769. JASNA KORUŽNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 3.734,29 0,00 545,11 42.187,36 0,00 0,00 0,00 0,00 46.466,76
4770. MIRA MIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 6.695,86 1.857,11 0,00 37.913,79 0,00 0,00 46.466,76
4771. GORDANA FUČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -960,45 0,00 22.494,92 24.841,87 0,00 0,00 0,00 0,00 46.376,34
4772. DAVOR ŠIPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 12.949,70 0,00 4.340,04 29.012,06 0,00 0,00 0,00 0,00 46.301,80
4773. IVAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB -80.808,27 0,00 0,00 127.084,80 0,00 0,00 0,00 0,00 46.276,53
4774. VINKO ŠKUNCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 31.564,37 0,00 0,00 14.712,07 0,00 0,00 46.276,44
4775. TONI AUGUSTIN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 32.761,17 13.507,10 0,00 0,00 0,00 0,00 46.268,27
4776. VALTER BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -3.180,08 0,00 -1.978,49 51.367,95 0,00 0,00 0,00 0,00 46.209,38
4777. MARIJO ČERGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 BELOVAR 0,00 0,00 0,00 46.186,42 0,00 0,00 0,00 0,00 46.186,42
4778. ZORAN ŠKRINJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 46.186,32 0,00 0,00 0,00 0,00 46.186,32
4779. SABINA SERAŽIN KORPER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.179,22 0,00 0,00 46.179,22
4780. MIROSLAV HABAZIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.139,95 0,00 0,00 46.139,95
4781. BARBARA MATUŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 170,81 45.967,86 0,00 0,00 0,00 0,00 46.138,67
4782. ROKO JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 252,61 32.834,18 755,71 12.290,06 0,00 0,00 46.132,56
4783. GORAN BOBANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 46.099,85 0,00 0,00 0,00 0,00 46.099,85
4784. IVANKA GRČINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 86,73 0,00 0,00 45.990,67 0,00 0,00 0,00 0,00 46.077,40
4785. VENIJA CEROVEČKI NEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 46.052,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.052,70
4786. IVO ŠOLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 2.614,41 43.432,10 0,00 0,00 0,00 0,00 46.046,51
4787. BOŽICA IGRC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 2.394,77 0,00 6.036,00 37.603,14 0,00 0,00 0,00 0,00 46.033,91
4788. MARKO GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 44.128,14 0,00 218,97 1.683,80 0,00 0,00 0,00 0,00 46.030,91
4789. KORINA GALE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -0,13 0,00 -339,84 -3.430,75 0,00 49.780,38 0,00 0,00 46.009,66
4790. TATJANA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 4.299,85 0,00 41.703,08 0,00 0,00 46.002,93
4791. EMIL ŠTIMAC-VINCENS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.705,02 0,00 14.185,96 0,00 0,00 45.890,98
4792. TIHOMIR PALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 13.950,35 31.924,23 0,00 0,00 0,00 0,00 45.874,58
4793. PETAR ERCEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.861,06 0,00 0,00 0,00 0,00 45.861,06
4794. ŽELJKA TOLDY-ŠPOLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 9.197,70 36.650,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.847,74
4795. VASILJKA KLJUČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 1.339,52 0,00 703,12 43.781,23 0,00 0,00 0,00 0,00 45.823,87
4796. SNJEŽANA SREDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -1,01 0,00 -3.351,38 49.173,26 0,00 0,00 0,00 0,00 45.820,87
4797. SEKA KUNŠTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.814,21 0,00 0,00 0,00 0,00 45.814,21
4798. TIHOMIR KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 5.871,30 0,00 0,00 39.918,93 0,00 0,00 0,00 0,00 45.790,23
4799. VERA KLANJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.767,26 0,00 0,00 45.767,26
4800. JURICA VICKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.762,92 0,00 0,00 45.762,92