OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4701. ŽELJKO ŠTROK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.130,36 0,00 0,00 0,00 139.130,36
4702. SINIŠA BRATANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 19.063,58 0,00 8.645,72 111.390,89 0,00 0,00 0,00 139.100,19
4703. LEON DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 56.249,64 0,00 -2.223,10 85.068,26 0,00 0,00 0,00 139.094,80
4704. ALOJZ BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 139.013,96 0,00 0,00 0,00 139.013,96
4705. BORIS BRIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.833,93 137.172,20 0,00 0,00 0,00 139.006,13
4706. ZLATKO PEČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 HUDI BITEK 0,00 0,00 0,00 138.914,43 0,00 0,00 0,00 138.914,43
4707. IVO MARINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -17.237,03 0,00 2.933,26 153.157,27 0,00 0,00 0,00 138.853,50
4708. MLADEN KUHARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.822,98 0,00 0,00 0,00 138.822,98
4709. SNJEŽANA JONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.764,53 0,00 0,00 0,00 138.764,53
4710. MLADENKA PAŠALIĆ-PATARČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 5.441,46 133.285,70 0,00 0,00 0,00 138.727,16
4711. EVICA GRGURIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 138.657,05 0,00 0,00 0,00 138.657,05
4712. MLADEN TOMAŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 77.044,74 0,00 2.550,76 59.058,84 0,00 0,00 0,00 138.654,34
4713. DAMIR BUBNJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 1.258,82 137.388,05 0,00 0,00 0,00 138.646,87
4714. MLADEN RAIČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 7.679,10 0,00 -11,19 130.946,38 0,00 0,00 0,00 138.614,29
4715. BRANKO PLETIKOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 52.188,87 0,00 5.976,94 80.403,20 0,00 0,00 0,00 138.569,01
4716. ANICA BORŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 82.234,54 0,00 56.283,95 0,00 138.518,49
4717. SLOBODAN ERBEŽNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.509,73 0,00 0,00 0,00 138.509,73
4718. FIKRETA AHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 -211,89 138.710,28 0,00 0,00 0,00 138.498,39
4719. VLADIMIR VEČERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 65.004,42 0,00 18.694,78 54.770,74 0,00 0,00 0,00 138.469,94
4720. JOSIP BILEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.450,41 0,00 0,00 0,00 138.450,41
4721. NADA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 SESVETE 63.099,61 0,00 -1.423,16 76.744,20 0,00 0,00 0,00 138.420,65
4722. ŽELJKO VINCETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 138.363,11 0,00 0,00 0,00 138.363,11
4723. ZLATA DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -1.694,51 0,00 -5.538,83 137.578,93 0,00 7.968,41 0,00 138.314,00
4724. BOJAN TODOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 38.604,92 0,00 20.983,51 78.706,54 0,00 0,00 0,00 138.294,97
4725. ŽARKO IVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 -655,62 138.860,86 0,00 0,00 0,00 138.205,24
4726. MILIVOJ SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -81,45 138.192,92 0,00 0,00 0,00 138.111,47
4727. DARKO MIKLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 11.249,36 0,00 126.854,13 0,00 138.103,49
4728. ĐURĐICA RADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,03 0,00 8.797,02 129.266,28 0,00 0,00 0,00 138.063,33
4729. LILIJANA PAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -4.485,19 0,00 12.729,58 113.618,32 0,00 16.103,10 0,00 137.965,81
4730. DRAŽEN VUKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 106.063,12 31.883,34 0,00 0,00 0,00 137.946,46
4731. JOSIP JAKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.496,65 0,00 0,00 135.400,59 0,00 0,00 0,00 137.897,24
4732. ĐONI JANDRIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 99.083,44 0,00 0,00 38.790,24 0,00 137.873,68
4733. MIROSLAV MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.260,44 603,51 0,00 0,00 137.863,95
4734. NIKOLA JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 5.314,53 132.527,86 0,00 0,00 0,00 137.842,39
4735. ĐURĐICA KRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -0,76 0,00 -8,20 137.748,59 0,00 0,00 0,00 137.739,63
4736. JOSIP ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 37.185,92 100.448,84 0,00 0,00 0,00 137.634,76
4737. ŽELJKO DUJMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 3.230,95 0,00 6.545,38 66.367,05 0,00 61.332,70 0,00 137.476,08
4738. DANIJEL BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 137.437,23 0,00 0,00 0,00 0,00 137.437,23
4739. NENAD ČIŽMEŠIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 137.430,56 0,00 0,00 0,00 137.430,56
4740. MIRKO SVETINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -90,99 0,00 1.543,56 135.931,99 0,00 0,00 0,00 137.384,56
4741. TOMISLAV KRAJCAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 24.547,95 112.801,89 0,00 0,00 0,00 137.349,84
4742. ZDRAVKO DREŽNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 JEŽDOVEC 979,74 0,00 -812,05 137.124,13 0,00 0,00 0,00 137.291,82
4743. DUŠKO SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 460,66 0,00 0,00 136.820,27 0,00 0,00 0,00 137.280,93
4744. DAMIR BUNJEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.258,39 0,00 0,00 0,00 137.258,39
4745. ZORICA JOVOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.253,37 0,00 0,00 0,00 137.253,37
4746. ROKO KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 6.475,69 0,00 3.743,53 127.019,04 0,00 0,00 0,00 137.238,26
4747. HAMIT HAMZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.193,70 0,00 0,00 0,00 137.193,70
4748. ZVONKO PELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 70.429,69 0,00 64.120,76 2.616,31 0,00 0,00 0,00 137.166,76
4749. MARINA KELIHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.122,68 0,00 0,00 0,00 137.122,68
4750. GORDAN PLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.945,25 0,00 0,00 0,00 136.945,25
4751. JANKO POZAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.943,42 0,00 0,00 0,00 136.943,42
4752. MARIJA MUJAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 3.476,27 0,00 2.475,01 131.550,70 0,00 -589,43 0,00 136.912,55
4753. VESNA MAJDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ODRA 9.787,13 0,00 1.564,53 125.452,71 0,00 0,00 0,00 136.804,37
4754. KRUNOSLAV PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.787,15 0,00 0,00 0,00 136.787,15
4755. NEVEN MICKOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 20.857,12 115.908,89 0,00 0,00 0,00 136.766,01
4756. BRANKO ŠANTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 13.517,90 0,00 1.114,97 122.129,12 0,00 0,00 0,00 136.761,99
4757. SUZANA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 104,01 136.629,28 0,00 0,00 0,00 136.733,29
4758. MARKO DRAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 52.112,66 0,00 18.925,07 65.678,25 0,00 0,00 0,00 136.715,98
4759. MAJA ŠKRLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.632,63 0,00 0,00 0,00 136.632,63
4760. IZAIR BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.590,56 0,00 0,00 0,00 136.590,56
4761. IVAN MIHALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 136.584,37 0,00 0,00 0,00 136.584,37
4762. TIHOMIR ŠPIRANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 29.416,77 87.400,67 0,00 19.719,82 0,00 136.537,26
4763. KLARICA KERIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 136.534,77 0,00 0,00 0,00 136.534,77
4764. DAVOR BRAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 6.993,11 0,00 5.384,37 124.111,04 0,00 0,00 0,00 136.488,52
4765. BORIS KANAET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.477,93 0,00 0,00 0,00 136.477,93
4766. TOMA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.450,70 0,00 0,00 0,00 136.450,70
4767. TAMARA ŠOLMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 137.998,18 0,00 -1.568,11 0,00 136.430,07
4768. MARIJO RENDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 32.169,63 0,00 5.900,50 98.337,48 0,00 0,00 0,00 136.407,61
4769. BRANISLAV SLAPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.375,85 0,00 0,00 0,00 136.375,85
4770. MARA VUKOJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 27.302,52 0,00 4.880,37 104.154,47 0,00 0,00 0,00 136.337,36
4771. BRANKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 25.925,34 0,00 21.411,95 88.950,91 0,00 0,00 0,00 136.288,20
4772. BAJRAM SELMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.244,64 0,00 0,00 0,00 136.244,64
4773. DRAGICA ADAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 4.057,02 0,00 83.243,43 48.910,26 0,00 0,00 0,00 136.210,71
4774. DRAŽEN ŠKRINJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 136.154,70 0,00 0,00 0,00 136.154,70
4775. ŽELJKO PUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 61.169,96 0,00 12.499,54 56.734,69 0,00 5.705,85 0,00 136.110,04
4776. STIPO ZEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -2.358,03 0,00 3.013,48 135.437,78 0,00 0,00 0,00 136.093,23
4777. MARIN NAZOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 2.257,44 133.766,23 0,00 0,00 0,00 136.023,67
4778. AFRIM ZEKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 135.934,47 0,00 0,00 0,00 135.934,47
4779. JOSIP AŠPERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 135.907,42 0,00 0,00 0,00 135.907,42
4780. BAJRAM TOSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 135.894,96 0,00 0,00 0,00 135.894,96
4781. KRISTIJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 15.354,81 24.990,08 0,00 95.486,20 0,00 135.831,09
4782. LJUBOMIR CVETKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.821,33 0,00 135.821,33
4783. VESNA ŠIJAK GABAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 -181,08 135.988,98 0,00 0,00 0,00 135.807,90
4784. TIHOMIR KRSTANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 74.181,59 0,00 129,90 61.475,92 0,00 0,00 0,00 135.787,41
4785. ANITA ŠAREC NEMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 17.569,53 118.212,60 0,00 0,00 0,00 135.782,13
4786. RAMIZ MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 4,79 135.732,46 0,00 0,00 0,00 135.737,25
4787. BORIS KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 135.727,15 0,00 0,00 0,00 135.727,15
4788. NEVENKA BRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 135.726,99 0,00 0,00 0,00 135.726,99
4789. ILIJA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 42.566,03 0,00 0,00 93.082,79 0,00 135.648,82
4790. MAJA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 1.962,18 133.683,00 0,00 0,00 0,00 135.645,18
4791. IVAN ZVONAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 33.436,20 0,00 9.105,62 93.102,98 0,00 0,00 0,00 135.644,80
4792. DRAŽENKA ORMOŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HORVATI 35.577,46 0,00 3.389,15 96.661,39 0,00 0,00 0,00 135.628,00
4793. MIRZO ZOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -1.582,73 137.203,88 0,00 0,00 0,00 135.621,15
4794. SUZANA MUDRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 11.859,16 0,00 915,34 122.812,76 0,00 0,00 0,00 135.587,26
4795. DALIBOR GAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 31.789,61 0,00 14.615,24 89.129,01 0,00 0,00 0,00 135.533,86
4796. BORIS BURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -1.271,78 -225,80 0,00 137.007,69 0,00 0,00 0,00 135.510,11
4797. DUŠKO DONDUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 11.966,58 0,00 0,00 123.534,79 0,00 0,00 0,00 135.501,37
4798. ANTUN ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 554,47 134.934,50 0,00 0,00 0,00 135.488,97
4799. ANKICA VINOVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 135.456,66 0,00 0,00 0,00 135.456,66
4800. ALEN TREPALOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 135.401,89 0,00 0,00 0,00 135.401,89