OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4701. MUSLI ZENDELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.930,76 0,00 0,00 0,00 145.930,76
4702. NEVRIJE BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.930,76 0,00 0,00 0,00 145.930,76
4703. BAJRAM SELMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 HAMBURG 0,00 0,00 0,00 145.923,58 0,00 0,00 0,00 145.923,58
4704. VLADIMIR ŠKVARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.872,17 0,00 145.872,17
4705. MILIVOJ MALEŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,02 145.848,55 0,00 0,00 0,00 145.848,57
4706. DOMINIK PINEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.810,25 0,00 0,00 0,00 145.810,25
4707. ATIF MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 -580,66 146.390,64 0,00 0,00 0,00 145.809,98
4708. DUNJA KALOGJERA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB -6,09 0,00 -1.533,42 147.348,63 0,00 -0,33 0,00 145.808,79
4709. MAJA BRKLJAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 18.339,37 0,00 0,00 127.360,34 0,00 0,00 0,00 145.699,71
4710. ANTE MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.671,03 0,00 0,00 0,00 145.671,03
4711. MILAN UZELAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 145.666,83 0,00 0,00 0,00 0,00 145.666,83
4712. IVICA MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 BUDENEC 91.824,24 0,00 274,27 53.552,19 0,00 0,00 0,00 145.650,70
4713. BRANKA KOŠČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -1.666,45 0,00 15.883,90 131.413,71 0,00 0,00 0,00 145.631,16
4714. MIRJANA CRNČEVIĆ MIČUDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 2.015,90 0,00 0,00 143.613,80 0,00 0,00 0,00 145.629,70
4715. PETRA BOBANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.626,21 0,00 145.626,21
4716. ANĐELKO JELICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 VURNOVEC 0,00 0,00 0,00 145.589,06 0,00 0,00 0,00 145.589,06
4717. VLAHO MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -10,72 0,00 0,00 97.191,04 0,00 48.371,89 0,00 145.552,21
4718. JASMINKA PAVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 47.082,40 0,00 5.526,19 92.889,65 0,00 0,00 0,00 145.498,24
4719. NADA MALENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 GRANČARI 0,00 0,00 0,00 145.489,08 0,00 0,00 0,00 145.489,08
4720. LAZAR STOYCHEV STEFANOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 3.329,65 0,00 4.902,94 137.154,01 0,00 0,00 0,00 145.386,60
4721. NIKOLA PARMAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.377,09 0,00 0,00 0,00 145.377,09
4722. VERONIKA FILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 817,80 144.559,17 0,00 0,00 0,00 145.376,97
4723. GORDANA PUKLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 8.021,95 0,00 4.869,93 132.448,88 0,00 0,00 0,00 145.340,76
4724. MIKEL DEDAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.292,70 0,00 0,00 0,00 145.292,70
4725. MLADEN CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 9.943,24 0,00 0,92 135.178,23 0,00 0,00 0,00 145.122,39
4726. REĐO BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 0,00 145.106,96 0,00 0,00 0,00 145.106,96
4727. MATIJA PASKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 2.161,40 0,00 3.175,13 139.698,05 0,00 0,00 0,00 145.034,58
4728. LEA LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 86.827,40 0,00 45.971,50 12.231,19 0,00 0,00 0,00 145.030,09
4729. LJUBICA STAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 95.396,15 0,00 49.624,02 0,00 0,00 0,00 0,00 145.020,17
4730. BAJRAM ŠAINOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 BORNEM 15.554,16 0,00 14.777,69 114.679,90 0,00 0,00 0,00 145.011,75
4731. IVICA DUIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 1.793,61 0,00 26.466,73 116.642,11 0,00 0,00 0,00 144.902,45
4732. ZVONIMIR VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 31.535,80 0,00 3.101,48 110.255,07 0,00 0,00 0,00 144.892,35
4733. SANDRA JUROŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.856,48 0,00 0,00 0,00 144.856,48
4734. IVAN ČOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -1,65 0,00 38.758,34 106.094,89 0,00 0,00 0,00 144.851,58
4735. SUZANA TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.823,80 0,00 0,00 0,00 144.823,80
4736. IVAN IVANDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.747,71 0,00 0,00 0,00 144.747,71
4737. IRMA PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1927 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.747,71 0,00 0,00 0,00 144.747,71
4738. DRAGUTIN KUHAREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1919 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.747,71 0,00 0,00 0,00 144.747,71
4739. KAZIMIR KATALINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1927 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.747,71 0,00 0,00 0,00 144.747,71
4740. ANDREA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 53.439,17 0,00 4.029,80 87.276,80 0,00 0,00 0,00 144.745,77
4741. BOŽICA JELAVIĆ-ŠAKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 105.461,59 0,00 39.202,68 0,00 144.664,27
4742. ROBERT URLICH SLABON GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 144.655,34 0,00 0,00 0,00 0,00 144.655,34
4743. DRAGUTIN KUNŠTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.646,07 0,00 144.646,07
4744. DANICA CRNČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 13.692,40 0,00 0,00 130.914,22 0,00 0,00 0,00 144.606,62
4745. ZORAN NOVAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 0,00 144.594,53 0,00 0,00 0,00 144.594,53
4746. MILICA ČUHNIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 SESVETE 0,00 0,00 11,38 0,00 0,00 144.448,47 0,00 144.459,85
4747. DEMETER SZTOJKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 0,00 144.448,69 0,00 0,00 0,00 144.448,69
4748. MARIO KROFLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -30,42 0,00 1.757,10 -446,91 0,00 143.151,27 0,00 144.431,04
4749. GORDANA BERTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 12.446,50 131.936,70 0,00 0,00 0,00 144.383,20
4750. NEDJELJKO PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.725,19 0,00 1.637,37 0,00 144.362,56
4751. MARINKO BRAJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 52.311,16 0,00 31.551,17 60.499,15 0,00 -33,00 0,00 144.328,48
4752. ŽELJKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.308,54 0,00 0,00 0,00 144.308,54
4753. ZLATKO BOROŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.176,53 0,00 0,00 0,00 144.176,53
4754. LJILJANA BAJSAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 1.028,11 143.140,76 0,00 0,00 0,00 144.168,87
4755. JURAJ JALŽABETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.598,43 0,00 1.473,50 0,00 144.071,93
4756. DEJAN KESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 49.877,83 0,00 -931,37 94.983,58 0,00 0,00 0,00 143.930,04
4757. MLADEN GVOZDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 52.061,74 0,00 54.293,09 37.538,27 0,00 0,00 0,00 143.893,10
4758. VESNA VRKLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 72.256,57 0,00 1.698,55 69.914,32 0,00 0,00 0,00 143.869,44
4759. DANKO ĐIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 64.496,27 0,00 0,00 79.313,03 0,00 143.809,30
4760. IVICA ŠALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.803,60 0,00 0,00 0,00 143.803,60
4761. ANTON GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 16.006,43 127.752,78 0,00 0,00 0,00 143.759,21
4762. LUJA ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.754,84 0,00 0,00 0,00 143.754,84
4763. DIMITAR BUTROVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.726,59 0,00 0,00 0,00 143.726,59
4764. ZLATICA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 10.720,53 132.982,66 0,00 0,00 0,00 143.703,19
4765. RAJKO KECERIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.999,41 0,00 1.644,57 0,00 143.643,98
4766. MORANA BALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 2.904,50 140.723,95 0,00 0,00 0,00 143.628,45
4767. LOVRO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.624,39 0,00 0,00 0,00 143.624,39
4768. DANIJEL BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 143.597,76 0,00 0,00 0,00 0,00 143.597,76
4769. VLATKA MIŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -13,06 0,00 142,98 143.422,12 0,00 0,00 0,00 143.552,04
4770. TOMISLAV OREŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 207,81 0,00 8.863,49 134.382,88 0,00 0,00 0,00 143.454,18
4771. JOSIP DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.442,21 0,00 0,00 0,00 143.442,21
4772. SUZANA RUBIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.404,34 0,00 0,00 0,00 143.404,34
4773. DUBRAVKO VADLA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.332,58 0,00 0,00 0,00 143.332,58
4774. MARIO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 897,78 103.307,36 39.078,07 0,00 0,00 143.283,21
4775. ZORAN LAVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 56.088,30 87.154,01 0,00 0,00 0,00 143.242,31
4776. HALIM EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.156,41 0,00 0,00 0,00 143.156,41
4777. ĐURĐICA JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 GORNJI ČEHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.050,59 0,00 143.050,59
4778. MARINKO SALAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.287,62 0,00 70.720,98 0,00 143.008,60
4779. NEVENKA ŠAFTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 26.174,12 0,00 65.458,06 44.308,85 0,00 7.038,96 0,00 142.979,99
4780. ZIKRIJA OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 GAJEC 0,00 0,00 0,00 142.866,77 0,00 0,00 0,00 142.866,77
4781. DUBRAVKA LISAK SENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 GORANEC 0,00 0,00 2.968,97 139.893,00 0,00 0,00 0,00 142.861,97
4782. DINO ŽLIČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 15.378,83 0,00 9.014,38 118.367,41 0,00 0,00 0,00 142.760,62
4783. MARKO PELAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 764,69 141.984,95 0,00 0,00 0,00 142.749,64
4784. MLADEN UJLAKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 -3.394,60 146.122,25 0,00 0,00 0,00 142.727,65
4785. VLATKA KADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 8.705,53 133.998,89 0,00 0,00 0,00 142.704,42
4786. NENAD MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 105.605,98 0,00 37.081,97 0,00 0,00 0,00 0,00 142.687,95
4787. ŽARKO JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 138,40 142.532,63 0,00 0,00 0,00 142.671,03
4788. IDRIS MISLIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 2.256,69 140.391,02 0,00 0,00 0,00 142.647,71
4789. SNJEŽANA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 20.920,19 121.675,79 0,00 0,00 0,00 142.595,98
4790. SKENDER BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.586,40 0,00 0,00 0,00 142.586,40
4791. VERA ŠUKURMA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 22.705,76 0,00 14.115,70 105.567,02 0,00 0,00 0,00 142.388,48
4792. PREDRAG MARSENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 142.352,33 0,00 0,00 0,00 142.352,33
4793. VLADIMIR POLGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.300,78 0,00 0,00 0,00 142.300,78
4794. HRVOJE KUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 55.764,02 0,00 14.010,77 72.506,47 0,00 0,00 0,00 142.281,26
4795. MIRSAD HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.223,74 0,00 0,00 0,00 142.223,74
4796. BRANKA ZDENČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.137,65 0,00 0,00 0,00 142.137,65
4797. ANTE DOKNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 7.074,76 0,00 4.991,77 130.057,71 0,00 0,00 0,00 142.124,24
4798. RATKO KOSANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.100,72 0,00 0,00 0,00 142.100,72
4799. VLADIMIR GRADEČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 12.179,96 0,00 2.708,29 127.211,76 0,00 0,00 0,00 142.100,01
4800. MARIJAN JUGKALA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 42.789,94 0,00 14.836,55 84.379,35 0,00 0,00 0,00 142.005,84