OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4701. BORIS ŠTEFANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 399,10 0,00 -1.986,22 151.371,42 0,00 0,00 0,00 149.784,30
4702. HRVOJE BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 129.145,07 20.178,99 0,00 451,37 0,00 149.775,43
4703. DAMIR ŠTAJDUHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 149.690,00 0,00 0,00 0,00 149.690,00
4704. HUSE BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 149.670,08 0,00 0,00 0,00 149.670,08
4705. MARY RADMAN KODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -1,32 0,00 0,00 149.650,36 0,00 0,00 0,00 149.649,04
4706. DUŠKO TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 4.078,12 145.520,89 0,00 0,00 0,00 149.599,01
4707. MARKO ROTIM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 149.571,16 0,00 0,00 0,00 0,00 149.571,16
4708. DRAGO ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 LUČKO 0,00 0,00 0,00 149.491,40 0,00 0,00 0,00 149.491,40
4709. IVAN POTOČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 149.491,40 0,00 0,00 0,00 149.491,40
4710. EDIN BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 149.444,24 0,00 0,00 0,00 149.444,24
4711. GORDANA MIŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 34.757,88 0,00 10.111,60 104.515,58 0,00 0,00 0,00 149.385,06
4712. DUJE GLAVURDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 -1.490,16 150.704,95 0,00 0,00 0,00 149.214,79
4713. NUŠA ŽUNEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.206,50 0,00 149.206,50
4714. FIKRETA AHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 -211,89 149.350,57 0,00 0,00 0,00 149.138,68
4715. JADRANKA MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 149.058,08 0,00 0,00 0,00 149.058,08
4716. SUZANA BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 4.858,56 0,00 3.740,69 140.371,95 0,00 0,00 0,00 148.971,20
4717. ŽELJKO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 1.645,61 147.295,55 0,00 0,00 0,00 148.941,16
4718. VESNA ŠIJAK GABAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 -181,08 149.092,63 0,00 0,00 0,00 148.911,55
4719. GORDANA HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 8.391,35 0,00 0,00 140.504,79 0,00 0,00 0,00 148.896,14
4720. RUDOLF NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 0,00 0,00 0,00 148.894,90 0,00 0,00 0,00 148.894,90
4721. BOŽENA ROŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 84.801,60 0,00 1.820,00 62.262,70 0,00 0,00 0,00 148.884,30
4722. AMIR HOMSI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.817,44 0,00 0,00 0,00 148.817,44
4723. DRAGICA FIEGENWALD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.686,24 0,00 148.686,24
4724. ŽELJKO PISARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.662,11 0,00 0,00 0,00 148.662,11
4725. ZIJAD BEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.652,17 0,00 0,00 0,00 148.652,17
4726. ŽELJKO PUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 66.661,65 0,00 13.545,65 62.153,33 0,00 6.269,99 0,00 148.630,62
4727. VLADIMIR ŽIGOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.611,98 0,00 0,00 0,00 148.611,98
4728. SLOBODAN DOPUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.582,99 0,00 0,00 0,00 148.582,99
4729. KREŠIMIR TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.552,60 0,00 0,00 0,00 148.552,60
4730. FATMIR MURATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 14.007,40 134.467,10 0,00 0,00 0,00 148.474,50
4731. ZVJEZDANA PITON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.442,80 0,00 0,00 0,00 148.442,80
4732. ŽELJKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 6.989,09 0,00 141.430,99 0,00 0,00 0,00 0,00 148.420,08
4733. ZLATKO NOVAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 362,32 0,00 7.728,58 140.289,94 0,00 0,00 0,00 148.380,84
4734. NEVENKA ŠAFTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 23.890,94 0,00 68.765,67 49.013,19 0,00 6.700,10 0,00 148.369,90
4735. VLADIMIR LEGVART GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.353,68 0,00 0,00 0,00 148.353,68
4736. NIKOLA KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.334,35 0,00 0,00 0,00 148.334,35
4737. MATEA NJEGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 761,00 0,00 58.354,95 89.200,03 0,00 0,00 0,00 148.315,98
4738. MIRA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 27.575,76 0,00 14.757,60 105.956,48 0,00 0,00 0,00 148.289,84
4739. JOSIP ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 40.140,48 108.129,62 0,00 0,00 0,00 148.270,10
4740. KRISTINA GRBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 15.933,55 0,00 7.434,25 124.751,31 0,00 0,00 0,00 148.119,11
4741. MIROSLAV ŽEPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 65.826,87 0,00 1.314,54 80.971,56 0,00 0,00 0,00 148.112,97
4742. VLADO LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 35.316,77 0,00 6.545,85 106.223,31 0,00 0,00 0,00 148.085,93
4743. DUBRAVKO CRNEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 50.084,79 0,00 -697,06 98.676,40 0,00 0,00 0,00 148.064,13
4744. ANTO ZEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 4,49 0,00 0,00 148.042,72 0,00 0,00 0,00 148.047,21
4745. DANIJELA MEDVED GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 VELIKO POLJE 13.694,89 0,00 0,00 134.338,24 0,00 0,00 0,00 148.033,13
4746. GORAN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.023,23 0,00 0,00 0,00 148.023,23
4747. ANKICA ANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -7.994,31 0,00 -2.665,05 158.672,47 0,00 0,00 0,00 148.013,11
4748. TIHOMIR ŠPIRANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 32.168,09 93.897,22 0,00 21.936,73 0,00 148.002,04
4749. IVICA BUKOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.954,26 0,00 0,00 0,00 147.954,26
4750. VLATKA HODAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.858,73 0,00 0,00 0,00 147.858,73
4751. MIRKO SVETINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -90,99 0,00 1.543,56 146.356,84 0,00 0,00 0,00 147.809,41
4752. ALMA TROHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 9.552,70 0,00 7.101,87 131.090,75 0,00 0,00 0,00 147.745,32
4753. BOŽO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.711,77 0,00 147.711,77
4754. BOŽO HRŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE -8.477,79 0,00 161.335,06 -5.234,63 0,00 0,00 0,00 147.622,64
4755. DALIBOR GAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 34.413,97 0,00 15.860,47 97.301,79 0,00 0,00 0,00 147.576,23
4756. EVICA GRGURIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 147.494,41 0,00 0,00 0,00 147.494,41
4757. CARMELO DI NUZZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.490,09 0,00 0,00 0,00 147.490,09
4758. NIKOLA JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 5.491,96 141.942,92 0,00 0,00 0,00 147.434,88
4759. FRANE LUČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.382,22 0,00 0,00 0,00 147.382,22
4760. LJILJANA BARIČEVIĆ VENDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 KAŠINSKA SOPNICA 0,00 0,00 69.033,29 78.338,86 0,00 0,00 0,00 147.372,15
4761. LUCE KAJTAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.321,97 0,00 0,00 0,00 147.321,97
4762. DRAŽENKA ORMOŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HORVATI 38.477,40 0,00 3.674,80 105.142,05 0,00 0,00 0,00 147.294,25
4763. BORISLAV KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.260,51 0,00 0,00 0,00 147.260,51
4764. MAJA ŠKRLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.227,50 0,00 0,00 0,00 147.227,50
4765. PAULINA LACIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 -4,75 147.222,12 0,00 0,00 0,00 147.217,37
4766. SINIŠA BRATANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 20.184,26 0,00 9.017,15 117.950,20 0,00 0,00 0,00 147.151,61
4767. ZLATKO PEČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 HUDI BITEK 0,00 0,00 0,00 147.145,15 0,00 0,00 0,00 147.145,15
4768. BOJAN TODOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 41.043,91 0,00 22.284,60 83.815,64 0,00 0,00 0,00 147.144,15
4769. ANITA TALAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 19.151,33 127.951,02 0,00 0,00 0,00 147.102,35
4770. JASMINKA MUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 23.255,06 0,00 1.509,15 122.301,75 0,00 0,00 0,00 147.065,96
4771. NIKOLA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.047,85 0,00 147.047,85
4772. MAJA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 2.119,88 144.919,90 0,00 0,00 0,00 147.039,78
4773. LJUBICA SEDLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.022,55 0,00 0,00 0,00 147.022,55
4774. JOSIP JANTULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.990,59 0,00 0,00 0,00 146.990,59
4775. SINIŠA KROPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.950,89 0,00 0,00 0,00 146.950,89
4776. JOSIP JAKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.760,20 0,00 0,00 143.992,91 0,00 0,00 0,00 146.753,11
4777. ALI IDRIZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -2.743,48 0,00 1.161,28 148.312,96 0,00 0,00 0,00 146.730,76
4778. JOSIP AŠPERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 146.705,86 0,00 0,00 0,00 146.705,86
4779. MARA CELICEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.671,18 0,00 0,00 0,00 146.671,18
4780. SANJA SMOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 VELIKO POLJE 18.724,94 0,00 1.039,70 126.878,98 0,00 0,00 0,00 146.643,62
4781. DUBRAVKA BURUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 4.676,28 141.965,55 0,00 0,00 0,00 146.641,83
4782. SANJA KLAIĆ BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 14.951,76 0,00 24.968,20 106.710,62 0,00 0,00 0,00 146.630,58
4783. SUZANA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 111,98 146.452,77 0,00 0,00 0,00 146.564,75
4784. GARIP ZULBEARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 48.668,34 0,00 9.438,48 88.414,52 0,00 0,00 0,00 146.521,34
4785. ZORAN LAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 169.878,79 0,00 -5.495,77 -17.880,63 0,00 0,00 0,00 146.502,39
4786. IVANA STRMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.478,66 0,00 146.478,66
4787. VLADIMIR RADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 44.296,18 0,00 4.807,55 97.367,81 0,00 0,00 0,00 146.471,54
4788. TOMO BARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.401,07 0,00 146.401,07
4789. SLAVICA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.358,77 0,00 0,00 0,00 146.358,77
4790. IVAN ZVONAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 36.137,98 0,00 9.887,71 100.315,78 0,00 0,00 0,00 146.341,47
4791. TOMISLAV KRAJCAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 26.169,68 120.125,18 0,00 0,00 0,00 146.294,86
4792. MARJAN SIMONI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.216,01 0,00 0,00 0,00 146.216,01
4793. ŽELJKO ŠTROK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.207,00 0,00 0,00 0,00 146.207,00
4794. GORDANA KARALITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.192,75 0,00 0,00 0,00 146.192,75
4795. PETAR VIŠNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 3.272,74 0,00 0,00 142.916,22 0,00 0,00 0,00 146.188,96
4796. BORIS BURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -1.271,78 -225,80 0,00 147.648,30 0,00 0,00 0,00 146.150,72
4797. DARKO MIKLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 11.716,53 0,00 134.415,86 0,00 146.132,39
4798. IVANA ĆAĆIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 24.468,32 0,00 6.505,51 115.147,84 0,00 0,00 0,00 146.121,67
4799. MILKA DODIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.116,57 0,00 0,00 0,00 146.116,57
4800. FRANC LOTHAR MARTINI GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 146.088,11 0,00 0,00 0,00 0,00 146.088,11