OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4701. BOJAN TODOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 40.068,31 0,00 21.764,16 81.772,00 0,00 0,00 0,00 143.604,47
4702. NIKOLA JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 5.420,99 138.176,89 0,00 0,00 0,00 143.597,88
4703. VLADIMIR RADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 43.307,64 0,00 4.700,66 95.554,29 0,00 1,09 0,00 143.563,68
4704. BARBARA MATUŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 1.797,11 141.706,90 0,00 0,00 0,00 143.504,01
4705. MARJAN SIMONI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.478,91 0,00 0,00 0,00 143.478,91
4706. TIHOMIR ŠPIRANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 31.067,56 91.298,60 0,00 21.049,97 0,00 143.416,13
4707. ŽELJKO ŠTROK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.376,35 0,00 0,00 0,00 143.376,35
4708. MARKO KOBASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 31.504,68 0,00 34.186,94 77.657,72 0,00 0,00 0,00 143.349,34
4709. EDIN BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.239,06 0,00 0,00 0,00 143.239,06
4710. AGATA ŠUTALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 SESVETE 0,00 0,00 0,00 143.226,45 0,00 0,00 0,00 143.226,45
4711. JOSIP JAKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.654,78 0,00 0,00 140.555,98 0,00 0,00 0,00 143.210,76
4712. ANITA ŠAREC NEMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 18.518,62 124.631,64 0,00 0,00 0,00 143.150,26
4713. DAMIR BUBNJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 1.258,82 141.776,76 0,00 0,00 0,00 143.035,58
4714. MAJA ŠKRLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.989,54 0,00 0,00 0,00 142.989,54
4715. RANKO MARINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 568,45 142.399,05 0,00 0,00 0,00 142.967,50
4716. DARKO MIKLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 11.529,66 0,00 131.391,17 0,00 142.920,83
4717. XIAOHUA XIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.876,22 0,00 0,00 0,00 142.876,22
4718. SLOBODAN ERBEŽNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.864,42 0,00 0,00 0,00 142.864,42
4719. MARKO ROTIM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 142.848,40 0,00 0,00 0,00 0,00 142.848,40
4720. SNJEŽANA JONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.838,68 0,00 0,00 0,00 142.838,68
4721. MLADEN KUHARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.763,75 0,00 0,00 0,00 142.763,75
4722. DALIBOR GAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 33.364,23 0,00 15.362,37 94.032,66 0,00 0,00 0,00 142.759,26
4723. ALOJZ BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.726,86 0,00 0,00 0,00 142.726,86
4724. TOMISLAV KRAJCAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 25.520,99 117.195,87 0,00 0,00 0,00 142.716,86
4725. ĐURĐICA RADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,03 0,00 9.138,72 133.576,23 0,00 0,00 0,00 142.714,98
4726. ŽELJKO VINCETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.686,54 0,00 0,00 0,00 142.686,54
4727. JOSIP BILEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.678,73 0,00 0,00 0,00 142.678,73
4728. DRAGAN STOJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,20 0,00 0,00 142.677,70 0,00 0,00 0,00 142.677,90
4729. MARIJA DRUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 67.650,87 0,00 797,10 74.192,78 0,00 0,00 0,00 142.640,75
4730. SUZANA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 108,79 142.523,36 0,00 0,00 0,00 142.632,15
4731. DRAŽENKA ORMOŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HORVATI 37.317,43 0,00 3.560,54 101.749,79 0,00 0,00 0,00 142.627,76
4732. BOŽENA ROŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 81.178,60 0,00 1.758,00 59.614,45 0,00 0,00 0,00 142.551,05
4733. MAJA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 2.056,80 140.425,14 0,00 0,00 0,00 142.481,94
4734. DRAGICA FIEGENWALD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.467,73 0,00 142.467,73
4735. IVAN ŠAMIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.454,60 0,00 0,00 0,00 142.454,60
4736. JOSIP AŠPERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 142.386,49 0,00 0,00 0,00 142.386,49
4737. JASMINKA MUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 22.496,84 0,00 1.474,65 118.381,56 0,00 0,00 0,00 142.353,05
4738. LJILJANA KIŠUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 KAŠINSKA SOPNICA 0,00 0,00 66.668,32 75.621,74 0,00 0,00 0,00 142.290,06
4739. ALMA TROHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 9.164,33 0,00 6.876,02 126.246,45 0,00 0,00 0,00 142.286,80
4740. MIROSLAV MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.638,24 639,41 0,00 0,00 142.277,65
4741. BOŽO HRŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE -8.477,79 0,00 156.028,99 -5.277,18 0,00 0,00 0,00 142.274,02
4742. BORIS BRIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.833,93 140.388,36 0,00 0,00 0,00 142.222,29
4743. FATMIR MURATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 13.316,89 128.841,34 0,00 0,00 0,00 142.158,23
4744. NIKOLA KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.147,62 0,00 0,00 0,00 142.147,62
4745. FRANC LOTHAR MARTINI GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 142.126,94 0,00 0,00 0,00 0,00 142.126,94
4746. DAMIR BUNJEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.113,68 0,00 0,00 0,00 142.113,68
4747. NUŠA ŽUNEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.070,93 0,00 142.070,93
4748. IVAN ZVONAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 35.057,27 0,00 9.574,88 97.430,66 0,00 0,00 0,00 142.062,81
4749. GORDANA MIŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 32.909,09 0,00 9.661,98 99.429,77 0,00 0,00 0,00 142.000,84
4750. BOŽO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.981,91 0,00 141.981,91
4751. MARA VUKOJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 28.548,48 0,00 5.081,49 108.341,33 0,00 0,00 0,00 141.971,30
4752. SLAVICA KOŠUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.966,22 0,00 141.966,22
4753. BORIS BURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -1.271,78 -225,80 0,00 143.392,05 0,00 0,00 0,00 141.894,47
4754. SANJA SMOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 VELIKO POLJE 18.100,60 0,00 1.005,85 122.770,62 0,00 0,00 0,00 141.877,07
4755. BRANKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 26.896,03 0,00 22.377,27 92.588,94 0,00 0,00 0,00 141.862,24
4756. ĐURO SIROGLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 9.121,29 0,00 0,00 132.667,96 0,00 0,00 0,00 141.789,25
4757. JANKO POZAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.787,57 0,00 0,00 0,00 141.787,57
4758. MIRA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 26.330,54 0,00 14.096,25 101.306,69 0,00 0,00 0,00 141.733,48
4759. KREŠIMIR OREŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.698,06 0,00 0,00 0,00 141.698,06
4760. GORAN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.656,94 0,00 0,00 0,00 141.656,94
4761. TOMO BARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.583,26 0,00 141.583,26
4762. DAVOR SILADJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 11.029,76 130.537,09 0,00 0,00 0,00 141.566,85
4763. NEVEN MICKOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 21.619,67 119.926,73 0,00 0,00 0,00 141.546,40
4764. ALI IDRIZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -2.743,48 0,00 1.161,26 143.127,07 0,00 0,00 0,00 141.544,85
4765. HRVOJE BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 123.459,33 17.636,42 0,00 433,42 0,00 141.529,17
4766. HAMIT HAMZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.513,37 0,00 0,00 0,00 141.513,37
4767. NIKOLA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.510,41 0,00 141.510,41
4768. NISVETA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.486,02 0,00 0,00 0,00 141.486,02
4769. DUŠKO SLIJEPČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 460,66 0,00 0,00 140.970,83 0,00 0,00 0,00 141.431,49
4770. IZAIR BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 141.422,23 0,00 0,00 0,00 141.422,23
4771. RAMIZ MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 4,99 141.342,38 0,00 0,00 0,00 141.347,37
4772. SNJEŽANA GRŽETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 7.435,24 0,00 5.446,48 128.347,95 0,00 0,00 0,00 141.229,67
4773. DAVOR BRAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 7.282,51 0,00 5.518,48 128.348,30 0,00 0,00 0,00 141.149,29
4774. PETAR VIŠNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 3.157,49 0,00 0,00 137.960,15 0,00 0,00 0,00 141.117,64
4775. AKI ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 4.126,39 136.989,88 0,00 0,00 0,00 141.116,27
4776. SANJA KLAIĆ BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 14.387,56 0,00 24.010,96 102.713,73 0,00 0,00 0,00 141.112,25
4777. DRAGICA ADAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 4.201,28 0,00 86.174,64 50.648,23 0,00 0,00 0,00 141.024,15
4778. MARIJO RENDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 33.356,27 0,00 6.113,81 101.550,69 0,00 0,00 0,00 141.020,77
4779. ALEN TREPALOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.996,95 0,00 0,00 0,00 140.996,95
4780. BRANKO ŠANTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 14.000,88 0,00 1.142,51 125.662,29 0,00 0,00 0,00 140.805,68
4781. IVANA ĆAĆIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 23.531,00 0,00 6.248,74 110.984,45 0,00 0,00 0,00 140.764,19
4782. TAMARA ŠOLMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 142.293,73 0,00 -1.568,11 0,00 140.725,62
4783. DARIO BUDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 44.105,31 0,00 21.320,79 14.280,64 0,00 61.016,01 0,00 140.722,75
4784. DANIJEL PALATINUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -2.212,25 0,00 -0,13 142.879,13 0,00 0,00 0,00 140.666,75
4785. ANTUN ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 554,47 140.004,15 0,00 0,00 0,00 140.558,62
4786. BORIS DEVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 6.912,13 0,00 12.422,44 121.215,99 0,00 0,00 0,00 140.550,56
4787. RAMO ATAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.546,60 0,00 0,00 0,00 140.546,60
4788. ANKICA ANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -7.994,31 0,00 -2.665,35 151.182,93 0,00 0,00 0,00 140.523,27
4789. MARA CELICEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.512,08 0,00 0,00 0,00 140.512,08
4790. VLATKA HODAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.457,88 0,00 0,00 0,00 140.457,88
4791. TOMA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.424,37 0,00 0,00 0,00 140.424,37
4792. IVANA DOŠLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 54.741,05 0,00 49.268,56 36.393,99 0,00 0,00 0,00 140.403,60
4793. DRAŽEN ŠKRINJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.342,75 0,00 0,00 0,00 140.342,75
4794. BRANISLAV SLAPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.259,14 0,00 0,00 0,00 140.259,14
4795. KRUNOSLAV PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 140.252,14 0,00 0,00 0,00 140.252,14
4796. AVNI CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 44.578,45 95.666,08 0,00 0,00 0,00 140.244,53
4797. MANUSHE NOKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 34.843,17 0,00 21.354,65 84.006,02 0,00 0,00 0,00 140.203,84
4798. IRENA DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 2.170,89 0,00 54.289,95 83.725,79 0,00 0,00 0,00 140.186,63
4799. SUZANA MUDRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 12.294,80 0,00 964,70 126.887,08 0,00 0,00 0,00 140.146,58
4800. TATJANA HLEB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 20.630,53 0,00 7.864,66 111.421,92 0,00 143,48 0,00 140.060,59