OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4701. ILIJA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 41.778,03 0,00 0,00 92.751,40 0,00 134.529,43
4702. MAJA ŠKRLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.490,35 0,00 0,00 0,00 134.490,35
4703. ZORICA JOVOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.468,43 0,00 0,00 0,00 134.468,43
4704. MARIN NAZOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 3.608,37 130.836,66 0,00 0,00 0,00 134.445,03
4705. MARA VUKOJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 26.882,63 0,00 4.812,59 102.743,51 0,00 0,00 0,00 134.438,73
4706. BRANKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 25.598,22 0,00 21.086,64 87.724,91 0,00 0,00 0,00 134.409,77
4707. BORIS KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.367,11 0,00 0,00 0,00 134.367,11
4708. NEVENKA BRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.320,48 0,00 0,00 0,00 134.320,48
4709. TIHOMIR ŠPIRANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 28.860,46 86.087,08 0,00 19.271,57 0,00 134.219,11
4710. ROKO KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 6.398,33 0,00 3.707,41 124.078,62 0,00 0,00 0,00 134.184,36
4711. ANKICA VINOVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.126,10 0,00 0,00 0,00 134.126,10
4712. MARINA KELIHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.094,91 0,00 0,00 0,00 134.094,91
4713. SUZANA MUDRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 11.712,35 0,00 898,71 121.439,73 0,00 0,00 0,00 134.050,79
4714. BRANKA ZDENČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.986,41 0,00 0,00 0,00 133.986,41
4715. BOŽIDAR KREŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 66,12 0,00 -5.359,69 139.250,67 0,00 0,00 0,00 133.957,10
4716. JASNA ZLATAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.911,04 0,00 0,00 0,00 133.911,04
4717. NENAD ČIŽMEŠIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 133.904,24 0,00 0,00 0,00 133.904,24
4718. VESNA MAJDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ODRA 9.523,69 0,00 1.512,83 122.835,98 0,00 0,00 0,00 133.872,50
4719. RAMIZ MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 4,72 133.841,92 0,00 0,00 0,00 133.846,64
4720. ANTUN ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 554,47 133.226,04 0,00 0,00 0,00 133.780,51
4721. ZVONKO PELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 68.778,72 0,00 62.451,69 2.548,45 0,00 0,00 0,00 133.778,86
4722. MARKO DRAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 50.998,03 0,00 18.524,33 64.222,44 0,00 0,00 0,00 133.744,80
4723. NEVRIJE BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.660,97 0,00 0,00 0,00 133.660,97
4724. PAŠKO ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 5.503,05 128.085,41 0,00 0,00 0,00 133.588,46
4725. ŽELJKO PUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 60.059,56 0,00 12.288,01 55.639,04 0,00 5.591,78 0,00 133.578,39
4726. ALEN TREPALOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.516,37 0,00 0,00 0,00 133.516,37
4727. DAMIR ŠOPREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.509,66 0,00 0,00 0,00 133.509,66
4728. IVAN ZVONAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 32.889,91 0,00 8.947,49 91.644,57 0,00 0,00 0,00 133.481,97
4729. ANTE MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.477,96 0,00 0,00 0,00 133.477,96
4730. BLAŽENKA BERTEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.472,24 0,00 0,00 0,00 133.472,24
4731. BORIS BURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -1.271,78 -225,80 0,00 134.856,18 0,00 0,00 0,00 133.358,60
4732. MAJA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 1.930,29 131.410,92 0,00 0,00 0,00 133.341,21
4733. BRANKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.693,01 0,00 91.630,53 0,00 133.323,54
4734. DANICA CRNČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 16.905,87 0,00 0,00 116.375,31 0,00 0,00 0,00 133.281,18
4735. DRAŽENKA ORMOŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HORVATI 34.991,10 0,00 3.331,39 94.946,62 0,00 0,00 0,00 133.269,11
4736. ANITA ŠAREC NEMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 17.249,70 115.995,40 0,00 0,00 0,00 133.245,10
4737. ANĐELKO JELICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 VURNOVEC 0,00 0,00 0,00 133.231,37 0,00 0,00 0,00 133.231,37
4738. VESNA ŠIJAK GABAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 -181,08 133.339,45 0,00 0,00 0,00 133.158,37
4739. STIPO ZEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -2.358,03 0,00 2.955,48 132.546,43 0,00 0,00 0,00 133.143,88
4740. DALIBOR GAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 31.258,97 0,00 14.363,45 87.476,48 0,00 0,00 0,00 133.098,90
4741. ZDRAVKO IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -13,08 0,00 0,00 133.049,00 0,00 0,00 0,00 133.035,92
4742. RANKO RADANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.011,14 0,00 0,00 0,00 133.011,14
4743. MARKO MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.968,69 0,00 0,00 0,00 132.968,69
4744. KLARICA KERIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 132.928,37 0,00 0,00 0,00 132.928,37
4745. TIHOMIR KRSTANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 72.625,07 0,00 94,31 60.200,51 0,00 0,00 0,00 132.919,89
4746. AFRIM ZEKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.917,11 0,00 0,00 0,00 132.917,11
4747. DAVOR MRKOBRAD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 4,23 0,00 75.512,29 57.352,08 0,00 0,00 0,00 132.868,60
4748. DUŠKO DONDUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 11.716,65 0,00 0,00 121.087,19 0,00 0,00 0,00 132.803,84
4749. JOSIP AŠPERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 132.769,68 0,00 0,00 0,00 132.769,68
4750. BAJRAM TOSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.766,01 0,00 0,00 0,00 132.766,01
4751. ŽELJKO SABLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.704,54 0,00 42,67 0,00 132.747,21
4752. JOZO DUSPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 -1.997,52 134.733,56 0,00 0,00 0,00 132.736,04
4753. MARIJO JAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 1,67 132.698,36 0,00 0,00 0,00 132.700,03
4754. JOSIP KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.686,60 0,00 0,00 0,00 132.686,60
4755. ZDRAVKO CAHUNEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 2,32 0,00 0,98 132.571,46 0,00 0,00 0,00 132.574,76
4756. LUCIJA STANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 DONJI DRAGONOŽEC 0,00 0,00 0,00 132.566,91 0,00 0,00 0,00 132.566,91
4757. GORDAN PLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 -2.984,37 135.526,62 0,00 0,00 0,00 132.542,25
4758. NISVETA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.535,48 0,00 0,00 0,00 132.535,48
4759. HAKI ISMAJLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.524,38 0,00 0,00 0,00 132.524,38
4760. IRENA DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 2.064,81 0,00 51.365,39 79.074,80 0,00 0,00 0,00 132.505,00
4761. DRAGO GRBINIĆEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 GRANČARI 0,00 0,00 0,00 132.501,65 0,00 0,00 0,00 132.501,65
4762. LJUBOMIR CVETKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.419,17 0,00 132.419,17
4763. SANJA SMOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 VELIKO POLJE 16.848,50 0,00 937,95 114.531,33 0,00 0,00 0,00 132.317,78
4764. NADA MIRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.225,31 0,00 0,00 0,00 132.225,31
4765. LJILJANA KIŠUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 KAŠINSKA SOPNICA 0,00 0,00 62.040,54 70.172,59 0,00 0,00 0,00 132.213,13
4766. MAJA BRKLJAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 15.182,44 0,00 -1.673,00 118.698,29 0,00 0,00 0,00 132.207,73
4767. PREDRAG ĐORĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 86.143,34 0,00 0,00 46.025,15 0,00 132.168,49
4768. ZVEZDAN ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 4,69 132.109,58 0,00 0,00 0,00 132.114,27
4769. JOSIP SEKULA-GOLUBIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.014,34 0,00 0,00 0,00 132.014,34
4770. TOMO BARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.921,18 0,00 131.921,18
4771. RUŽA ŽUPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 26.431,36 0,00 906,32 104.476,63 0,00 0,00 0,00 131.814,31
4772. DIANA PAVLENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 -109,32 131.910,05 0,00 0,00 0,00 131.800,73
4773. IVICA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 9.742,65 0,00 9.745,21 112.280,43 0,00 0,00 0,00 131.768,29
4774. RENATA DERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 4.724,35 127.030,86 0,00 0,00 0,00 131.755,21
4775. JOZO TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 131.306,40 0,00 0,00 415,20 0,00 131.721,60
4776. MANUSHE NOKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 32.729,57 0,00 20.114,59 78.873,05 0,00 0,00 0,00 131.717,21
4777. DRAŽEN ŠAVOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 8.071,24 0,00 -11.179,67 53.083,48 0,00 81.668,03 0,00 131.643,08
4778. SVEN-MARIO KIRŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 582,07 131.004,43 0,00 0,00 0,00 131.586,50
4779. BRANKICA ŠERBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 33.636,28 0,00 813,05 97.098,13 0,00 0,00 0,00 131.547,46
4780. BOŽO HRŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE -8.477,79 0,00 145.387,69 -5.362,51 0,00 0,00 0,00 131.547,39
4781. JOSIP JONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 27.767,41 0,00 6.999,60 96.772,75 0,00 0,00 0,00 131.539,76
4782. BUDE VULELIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 36.347,39 0,00 -3.517,47 98.704,15 0,00 0,00 0,00 131.534,07
4783. MARKO KRIVOŠIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 723,48 130.772,37 0,00 0,00 0,00 131.495,85
4784. MARKO KOBASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 28.248,51 0,00 32.221,21 70.972,73 0,00 0,00 0,00 131.442,45
4785. NADA MALENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 GRANČARI 0,00 0,00 0,27 131.419,28 0,00 0,00 0,00 131.419,55
4786. MIRJANA PODUNAJEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 -754,23 132.169,56 0,00 0,00 0,00 131.415,33
4787. MARTINA RANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 1.911,15 0,00 0,00 129.494,46 0,00 0,00 0,00 131.405,61
4788. BAJRO KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 0,00 131.382,54 0,00 0,00 0,00 131.382,54
4789. ALMA TROHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 8.385,46 0,00 6.423,08 116.531,25 0,00 0,00 0,00 131.339,79
4790. VERICA IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 131.315,64 0,00 0,00 0,00 131.315,64
4791. TIJANA KRAMARIĆ LJUBOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 131.314,77 0,00 0,00 0,00 131.314,77
4792. ANDRIJANA KRALJEVIĆ ŠUMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 48.966,76 0,00 3.872,77 78.389,17 0,00 0,00 0,00 131.228,70
4793. IGOR VARGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 8.680,15 0,00 10.214,85 112.276,64 0,00 0,00 0,00 131.171,64
4794. DUBRAVKO FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 131.170,64 0,00 0,00 0,00 131.170,64
4795. BERISLAV KOKOT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 274,84 0,00 -0,35 -635,06 0,00 131.523,47 0,00 131.162,90
4796. ALI IDRIZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -2.743,48 0,00 1.161,21 132.726,78 0,00 0,00 0,00 131.144,51
4797. RONALD ŠTEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.093,59 0,00 131.093,59
4798. BOŽIDAR MARTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 15.171,04 115.822,36 0,00 0,00 0,00 130.993,40
4799. PETAR VIŠNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 2.926,36 0,00 0,00 128.020,78 0,00 0,00 0,00 130.947,14
4800. DARIO BUDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 41.665,47 0,00 20.270,34 13.527,92 0,00 55.450,78 0,00 130.914,51