OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2601. PETAR PETRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 -3.681,73 75.053,33 0,00 0,00 0,00 0,00 71.371,60
2602. KRISTIJAN UKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 10.871,42 0,00 16.213,74 44.271,71 0,00 0,00 0,00 0,00 71.356,87
2603. KRISTIJAN BULE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 -8,27 71.343,74 0,00 0,00 0,00 0,00 71.335,47
2604. HRVOJE TURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 5.295,56 0,00 8.299,52 57.657,91 0,00 0,00 0,00 0,00 71.252,99
2605. JOSIP TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 16.845,02 0,00 362,89 53.957,58 0,00 0,00 0,00 0,00 71.165,49
2606. SHERAFEDIN MEHMETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 71.136,50 0,00 0,00 0,00 0,00 71.136,50
2607. IRENA PILKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.131,29 0,00 0,00 71.131,29
2608. STIPAN BUDIMIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 71.118,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.118,39
2609. SELIM SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.015,04 0,00 0,00 0,00 0,00 71.015,04
2610. RIKARD ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 -871,10 71.872,62 0,00 0,00 0,00 0,00 71.001,52
2611. BOŠKO STOJČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.979,21 0,00 0,00 0,00 0,00 70.979,21
2612. PERO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 28.913,38 0,00 41.965,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.878,82
2613. TAMARA KUDELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 DROGHEDA 0,00 0,00 -3.844,16 74.722,41 0,00 0,00 0,00 0,00 70.878,25
2614. DIJANA KLENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 9.182,11 0,00 6.724,70 54.939,61 0,00 0,00 0,00 0,00 70.846,42
2615. ZLATA CIGROVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -306,24 71.150,77 0,00 0,00 0,00 0,00 70.844,53
2616. KATICA KELEMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 67.124,59 0,00 0,00 3.665,82 0,00 0,00 70.790,41
2617. DRAGUTIN IMPRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 HUDI BITEK 0,00 0,00 0,00 70.774,92 0,00 0,00 0,00 0,00 70.774,92
2618. IVONA RAMAĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 6.044,50 0,00 0,00 64.635,91 0,00 0,00 0,00 0,00 70.680,41
2619. KREŠO RADOVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 57.381,34 13.215,78 59,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.656,87
2620. MILAN SAMARŽIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 9.859,26 60.757,28 0,00 0,00 0,00 0,00 70.616,54
2621. ANA BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 8.731,48 61.852,41 0,00 0,00 0,00 0,00 70.583,89
2622. VERONIKA MIĆIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.571,05 0,00 0,00 0,00 0,00 70.571,05
2623. IVAN DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -142,27 70.692,57 0,00 0,00 0,00 0,00 70.550,30
2624. SUAD BEKTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 TUZLA 0,00 0,00 0,00 70.537,25 0,00 0,00 0,00 0,00 70.537,25
2625. IVICA MATAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 70.525,76 0,00 0,00 0,00 70.525,76
2626. ZVONKO LAUROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.521,97 0,00 0,00 0,00 0,00 70.521,97
2627. MAJA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.376,85 0,00 0,00 0,00 0,00 70.376,85
2628. SANJA MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 4.958,63 65.394,54 0,00 0,00 0,00 0,00 70.353,17
2629. MUNIRA SERDAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 14.661,19 0,00 7.973,30 15.549,11 0,00 32.110,66 0,00 0,00 70.294,26
2630. DAMIR BOLANČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.288,76 0,00 0,00 0,00 0,00 70.288,76
2631. ROMEO CAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 -77,76 70.347,44 0,00 0,00 0,00 0,00 70.269,68
2632. MONIKA KUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 0,00 70.240,13 0,00 0,00 0,00 0,00 70.240,13
2633. PETAR ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 66.203,45 3.983,38 0,00 0,00 70.186,83
2634. MIRKO SAKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 17.262,76 0,00 548,76 52.136,04 235,68 0,00 0,00 0,00 70.183,24
2635. DARKO VIDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 895,85 69.276,82 0,00 0,00 0,00 0,00 70.172,67
2636. SAFET MUSTAFAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 30.396,85 0,00 0,00 39.775,53 0,00 0,00 70.172,38
2637. MIRA MIOČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.166,82 0,00 0,00 70.166,82
2638. FRANO ĆURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.156,25 0,00 0,00 0,00 0,00 70.156,25
2639. RENATA MATKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.145,32 0,00 0,00 70.145,32
2640. RAHELA BREZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.103,04 0,00 0,00 70.103,04
2641. NADA JURČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.102,22 0,00 0,00 0,00 0,00 70.102,22
2642. SUNČICA MRAKOVIĆ-VENUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.075,36 0,00 0,00 70.075,36
2643. ROMEO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 1.937,32 0,00 -7.727,79 75.851,67 0,00 0,00 0,00 0,00 70.061,20
2644. DEJAN ĐANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 70.060,63 0,00 0,00 0,00 70.060,63
2645. NIKOLINA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 46.427,03 0,00 0,00 23.597,15 0,00 0,00 0,00 0,00 70.024,18
2646. NINA ŽNIDARČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 15.763,35 0,00 0,00 4.394,20 0,00 49.707,38 0,00 0,00 69.864,93
2647. VLASTA MILAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -2.773,81 43.107,41 0,00 29.510,72 0,00 0,00 69.844,32
2648. PETAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -33,00 69.769,07 0,00 0,00 0,00 0,00 69.736,07
2649. NIKŠA LUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 32.297,67 0,00 1.451,23 35.927,59 0,00 32,74 0,00 0,00 69.709,23
2650. ŽELJKO PEJNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.693,37 0,00 0,00 0,00 0,00 69.693,37
2651. DANIJEL KRISTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 10.259,92 0,00 -299,78 59.700,31 0,00 0,00 0,00 0,00 69.660,45
2652. DŽEMAL HANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 4.187,33 65.446,46 0,00 0,00 0,00 0,00 69.633,79
2653. VERA CERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.628,64 0,00 0,00 69.628,64
2654. JOSIP LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.618,45 0,00 0,00 0,00 0,00 69.618,45
2655. ANA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.592,56 0,00 0,00 69.592,56
2656. MIRELA LUGAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -601,93 0,00 -2.226,20 72.415,65 0,00 0,00 0,00 0,00 69.587,52
2657. MIRKO PAVLICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.564,47 0,00 0,00 0,00 0,00 69.564,47
2658. RENATO HRDAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 69.548,71 0,00 0,00 0,00 69.548,71
2659. ROBERT DUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 13.868,99 0,00 18.979,86 18.875,78 0,00 17.773,29 0,00 0,00 69.497,92
2660. KATICA KARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.452,09 0,00 0,00 69.452,09
2661. MAIR SELIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 -4.531,89 0,00 0,00 73.958,53 0,00 0,00 69.426,64
2662. KRUNOSLAV TOMIEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -0,23 0,00 39,10 69.286,26 0,00 0,00 0,00 0,00 69.325,13
2663. FRANJO VESEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.318,71 0,00 0,00 0,00 0,00 69.318,71
2664. EVGUENI GUENADIEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SOFIJA 0,00 0,00 0,00 69.275,50 0,00 0,00 0,00 0,00 69.275,50
2665. PETAR IVKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 11.991,97 0,00 0,00 57.257,78 0,00 0,00 69.249,75
2666. MARIJO STANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 -2.219,80 71.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.249,20
2667. SILVIO BRUSINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.218,48 0,00 0,00 0,00 0,00 69.218,48
2668. MARKO PALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 22.174,31 0,00 1.555,95 45.466,65 0,00 0,00 0,00 0,00 69.196,91
2669. FRANJO TOMAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 69.193,24 0,00 0,00 0,00 0,00 69.193,24
2670. IVAN GRŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.162,04 0,00 0,00 0,00 0,00 69.162,04
2671. BISERKA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 4.331,81 0,00 654,01 64.086,91 0,00 0,00 0,00 0,00 69.072,73
2672. ANDREJA CVETANOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.072,06 0,00 0,00 0,00 0,00 69.072,06
2673. MILENKA IVEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.044,66 0,00 0,00 0,00 0,00 69.044,66
2674. TOMISLAV ZEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1.109,55 70.073,10 0,00 0,00 0,00 0,00 68.963,55
2675. IVAN TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.931,68 0,00 0,00 68.931,68
2676. MLADEN SUNTEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 19.910,39 0,00 3.885,31 6.964,72 0,00 38.157,81 0,00 0,00 68.918,23
2677. ROBERT PETRAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 1.453,98 0,00 -125,44 67.584,57 0,00 0,00 0,00 0,00 68.913,11
2678. SEJFIDIN ADILJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 3.110,70 65.746,16 0,00 0,00 0,00 0,00 68.856,86
2679. DUBRAVKA VUKUŠIĆ MARUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 68.801,59 0,00 0,00 0,00 0,00 68.801,59
2680. DUBRAVKA JOVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 1.158,80 67.633,74 0,00 0,00 0,00 0,00 68.792,54
2681. JOHANNA ELISABET GRANLUND GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 68.760,86 0,00 0,00 0,00 0,00 68.760,86
2682. ANTON GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 46.210,39 0,00 6.560,49 15.978,70 0,00 0,00 0,00 0,00 68.749,58
2683. DAMIR KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 5.668,91 0,00 1.641,64 61.399,51 0,00 0,00 0,00 0,00 68.710,06
2684. IVO LUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 18.278,84 0,00 1.130,52 49.266,64 0,00 0,00 0,00 0,00 68.676,00
2685. FRANJO BIBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.660,95 0,00 0,00 68.660,95
2686. MIRELA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 68.638,61 0,00 0,00 0,00 0,00 68.638,61
2687. BRANKO CRNOGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 0,00 68.632,29 0,00 0,00 0,00 0,00 68.632,29
2688. SMILJAN FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -9.818,04 18.754,41 0,00 59.617,08 0,00 0,00 0,00 0,00 68.553,45
2689. VALERIJA JALŠOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 3.243,53 65.293,63 0,00 0,00 0,00 0,00 68.537,16
2690. NENAD BOGOJOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 2.076,34 0,00 46,19 21.596,14 0,00 44.749,72 0,00 0,00 68.468,39
2691. TEODOR MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 68.462,43 0,00 0,00 0,00 0,00 68.462,43
2692. MARIJANA DUJMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 45.330,84 0,00 13.636,60 9.466,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.433,46
2693. MIRNA ZUBANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.418,97 0,00 0,00 68.418,97
2694. IGOR ČOP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 68.405,06 0,00 0,00 0,00 0,00 68.405,06
2695. HRVOJE MARIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 68.383,25 0,00 0,00 0,00 0,00 68.383,25
2696. HRVOJE ŠUPIH-KVATERNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 68.359,33 0,00 0,00 0,00 0,00 68.359,33
2697. ELVIS GRAHOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 68.355,59 0,00 0,00 0,00 0,00 68.355,59
2698. VERA FRANCISKA GOETZE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.327,14 0,00 0,00 68.327,14
2699. NIKOLA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 68.322,38 0,00 0,00 0,00 68.322,38
2700. VESNA VUKSAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 11.268,07 0,00 57.043,34 0,00 0,00 68.311,41