OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1901. DAVOR BUGARSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 29.156,70 318.946,30 0,00 0,00 0,00 348.103,00
1902. LIDIJA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 347.874,56 0,00 0,00 0,00 347.874,56
1903. VIJOLETA TALESKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -365,67 348.142,61 0,00 0,00 0,00 347.776,94
1904. LIDIJA PIGAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 83.195,17 0,00 50.534,84 214.020,96 0,00 0,00 0,00 347.750,97
1905. SINIŠA JAKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 11.394,39 0,00 12.522,08 323.814,15 0,00 0,00 0,00 347.730,62
1906. VENERA PERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 42.282,10 0,00 55.512,35 249.934,65 0,00 0,00 0,00 347.729,10
1907. JASMIN FEJZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 55.281,57 0,00 66.697,78 225.727,61 0,00 0,00 0,00 347.706,96
1908. LJUBO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 1.046,45 0,00 5.546,18 259.430,04 0,00 81.646,76 0,00 347.669,43
1909. IVAN NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 101.284,01 0,00 58.321,72 187.951,70 0,00 0,00 0,00 347.557,43
1910. MARKO LASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -418,24 347.957,19 0,00 0,00 0,00 347.538,95
1911. MLADENKO BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 347.490,34 0,00 0,00 0,00 347.490,34
1912. DARKO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 40.329,48 0,00 49.362,09 257.525,25 0,00 0,00 0,00 347.216,82
1913. GANI KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 347.112,28 0,00 0,00 0,00 347.112,28
1914. SEBASTIJAN ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 91.264,02 255.621,40 0,00 0,00 0,00 346.885,42
1915. BRANKO CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 2.966,92 343.533,22 0,00 0,00 0,00 346.500,14
1916. DARINKA PREŽEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.380,63 0,00 346.380,63
1917. LJERKA MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 103.498,04 0,00 48.687,09 194.140,68 0,00 0,00 0,00 346.325,81
1918. RADOJKA SUNAJKO-SRDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.561,31 0,00 48.455,56 292.304,14 0,00 0,00 0,00 346.321,01
1919. MARICA ROŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 643,25 345.469,52 0,00 0,00 0,00 346.112,77
1920. VANJA HADŽIAHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 346.018,96 0,00 0,00 0,00 346.018,96
1921. JASMIN PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 345.943,47 0,00 0,00 0,00 345.943,47
1922. TOMISLAV ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -1.965,05 0,00 9.925,13 307.138,18 0,00 30.528,16 0,00 345.626,42
1923. MARJAN ŠOŠTARKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 22.755,15 0,00 28.260,77 294.605,19 0,00 0,00 0,00 345.621,11
1924. BORNA BIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 345.562,43 0,00 0,00 0,00 345.562,43
1925. IVICA TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 58.908,73 286.614,20 0,00 0,00 0,00 345.522,93
1926. SLAVICA PAPEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 43.910,15 0,00 25.761,26 253.872,81 0,00 21.874,01 0,00 345.418,23
1927. JASMIN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 584,18 344.668,10 0,00 0,00 0,00 345.252,28
1928. MIRKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 908,89 344.314,81 0,00 0,00 0,00 345.223,70
1929. MARKO MURTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 106.412,04 0,00 238.733,63 0,00 345.145,67
1930. VESNA IRIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 109.022,04 0,00 88.040,69 147.874,22 0,00 0,00 0,00 344.936,95
1931. HRVOJE BARLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 107.737,04 236.994,97 0,00 0,00 0,00 344.732,01
1932. MEHDI RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -18.865,65 0,00 22.973,40 340.504,04 0,00 0,00 0,00 344.611,79
1933. SPOMENKA OŽURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.951,40 0,00 0,00 342.634,02 0,00 0,00 0,00 344.585,42
1934. PETAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 20.716,06 0,00 52.317,92 271.493,86 0,00 0,00 0,00 344.527,84
1935. AZGAN QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 218.294,76 0,00 0,00 1.802,76 0,00 124.176,83 0,00 344.274,35
1936. TOMA LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 16.743,12 0,00 31.501,15 295.597,28 0,00 0,00 0,00 343.841,55
1937. DESTAN CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 13.487,70 330.311,10 0,00 0,00 0,00 343.798,80
1938. JURICA RUŽDJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 243.735,42 99.790,24 0,00 0,00 0,00 343.525,66
1939. NIKOLA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 5.317,20 338.172,28 0,00 0,00 0,00 343.489,48
1940. ŠEMIJE MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 51.885,76 0,00 31.698,48 259.835,92 0,00 0,00 0,00 343.420,16
1941. NIKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 113.342,86 0,00 158.786,76 71.277,31 0,00 0,00 0,00 343.406,93
1942. JASNICA MILENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 32.992,01 310.388,10 0,00 0,00 0,00 343.380,11
1943. XUDONG JI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 343.289,57 0,00 0,00 0,00 343.289,57
1944. IZET SMAJLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 LUČKO 0,00 0,00 5.915,49 337.253,01 0,00 0,00 0,00 343.168,50
1945. BRANKO FANFANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 167.303,17 175.825,33 0,00 0,00 0,00 343.128,50
1946. RADMILA ŽILAVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 342.795,19 0,00 0,00 0,00 342.795,19
1947. MIRON PRAŠTALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 34.881,88 0,00 60,97 307.805,35 0,00 0,00 0,00 342.748,20
1948. ABDULSETAR FEJZULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 342.728,38 0,00 0,00 0,00 342.728,38
1949. STIPAN MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 61.942,95 0,00 -4.964,71 285.717,94 0,00 0,00 0,00 342.696,18
1950. ALEKSANDRA MILOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 183.599,96 0,00 56.213,05 102.833,18 0,00 0,00 0,00 342.646,19
1951. MILIVOJ JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 9.073,42 333.331,26 0,00 0,00 0,00 342.404,68
1952. ŽARKO MAGAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 135.517,69 0,00 25.789,70 180.855,10 0,00 0,00 0,00 342.162,49
1953. RENATA TRAMPETIĆ-WITTENBERG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 -3.597,26 329.671,86 0,00 16.003,78 0,00 342.078,38
1954. DARKO BELUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB -455,71 0,00 82.408,75 260.057,00 0,00 0,00 0,00 342.010,04
1955. IVICA STJEPANČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 111.559,06 0,00 136.041,15 79.725,62 14.681,69 0,00 0,00 342.007,52
1956. ŽARKO FINDRIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 198.562,77 0,00 20.631,46 122.566,76 0,00 0,00 0,00 341.760,99
1957. MIROSLAV RADMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ODRA 314.339,47 0,00 -1.110,97 28.517,69 0,00 0,00 0,00 341.746,19
1958. DIANA ZELMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 26.668,60 0,00 33.773,23 280.856,65 0,00 -42,89 0,00 341.255,59
1959. ADRIJANA MRKŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 69.177,54 0,00 149.045,61 122.840,38 0,00 0,00 0,00 341.063,53
1960. NEGDET ASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 158,20 340.564,57 0,00 0,00 0,00 340.722,77
1961. LJILJANA TOMAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 666,26 0,00 290,95 339.658,82 0,00 0,00 0,00 340.616,03
1962. BORIS CEVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 18.178,09 322.350,38 0,00 0,00 0,00 340.528,47
1963. MIRA JAGUŠT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 340.461,99 0,00 0,00 0,00 340.461,99
1964. NIVES GORENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -12.162,53 0,00 352.509,76 0,00 340.347,23
1965. MLADEN MERKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 5.673,77 0,00 21.496,31 313.059,64 0,00 0,00 0,00 340.229,72
1966. SANELA HUZANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 2.557,67 0,00 3.493,35 334.016,98 0,00 0,00 0,00 340.068,00
1967. LIDIJA KOLOVRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 340.046,23 0,00 0,00 0,00 340.046,23
1968. ROBERT JANDRIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 5.329,98 0,00 333,18 334.266,94 0,00 0,00 0,00 339.930,10
1969. DANIJEL KOREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 165.584,10 0,00 120.409,41 53.912,37 0,00 0,00 0,00 339.905,88
1970. MIRJANA ŠIŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 91.423,75 0,00 38.658,62 209.794,00 0,00 0,00 0,00 339.876,37
1971. ZLATKO PISAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ODRA 0,00 0,00 0,00 339.804,21 0,00 0,00 0,00 339.804,21
1972. DUŠAN MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 339.737,45 0,00 0,00 0,00 0,00 339.737,45
1973. ARIJANA MUŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 9.208,98 330.379,64 0,00 0,00 0,00 339.588,62
1974. RASIM ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 0,00 0,00 485,77 338.968,01 0,00 0,00 0,00 339.453,78
1975. DAMIR MARINCIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 10.494,54 0,00 94,98 328.859,44 0,00 0,00 0,00 339.448,96
1976. MILAN BATINICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 26.584,99 312.804,27 0,00 0,00 0,00 339.389,26
1977. TOMISLAV CERONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 2.962,86 0,00 243.754,35 67.624,12 0,00 24.888,33 0,00 339.229,66
1978. DOMINIK BENČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 77.180,19 0,00 119.575,07 142.453,91 0,00 0,00 0,00 339.209,17
1979. VIKTOR PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -2.130,78 0,00 1.391,00 339.881,43 0,00 0,00 0,00 339.141,65
1980. BRANKA ŠPILJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 HRVATSKI LESKOVAC 31.680,52 0,00 99.748,65 207.701,92 0,00 0,00 0,00 339.131,09
1981. SENADA HRNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -0,52 0,00 19.200,45 319.799,69 0,00 0,00 0,00 338.999,62
1982. PREDRAG GORETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 111.461,15 0,00 2.193,18 225.344,58 0,00 0,00 0,00 338.998,91
1983. ZLATKO HUSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 63.639,70 0,00 49.175,21 226.108,70 0,00 0,00 0,00 338.923,61
1984. ANTON ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 8,79 0,00 -1.392,06 340.250,75 0,00 0,00 0,00 338.867,48
1985. NATAŠA GRAČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 338.764,30 0,00 0,00 0,00 338.764,31
1986. MARINA LACKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 85.868,82 0,00 65.222,44 187.534,22 0,00 0,00 0,00 338.625,48
1987. BESIR ELEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 TETOVO 0,00 0,00 23.906,96 314.685,74 0,00 0,00 0,00 338.592,70
1988. ZLATKO ZORMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB -97,79 0,00 0,00 338.603,98 0,00 0,00 0,00 338.506,19
1989. IVO ŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 8.301,60 330.193,25 0,00 0,00 0,00 338.494,85
1990. BRANKO CRNOGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 1.886,87 336.533,95 0,00 0,00 0,00 338.420,82
1991. SREĆKO MIHOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 149.523,49 0,00 12.127,45 172.310,27 0,00 4.428,27 0,00 338.389,48
1992. ŽELJKO SESVEČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 29.392,24 0,00 52.492,32 256.476,96 0,00 0,00 0,00 338.361,52
1993. ŽELJKO SENTE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 76.543,69 0,00 28.438,67 233.280,41 0,00 0,00 0,00 338.262,77
1994. MIRNA KRPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 4.475,73 333.764,49 0,00 0,00 0,00 338.240,22
1995. IVO LOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 295,00 0,00 53.744,11 283.715,23 0,00 0,00 0,00 337.754,34
1996. RAMADAN HAJRADINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 3.639,40 334.111,78 0,00 0,00 0,00 337.751,18
1997. GORDAN DUGAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 36.005,59 0,00 -0,85 301.720,79 0,00 0,00 0,00 337.725,53
1998. BRANKA ORMANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 31.654,07 306.064,00 0,00 0,00 0,00 337.718,07
1999. TOMISLAV GALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 79.420,16 0,00 128.143,29 107.842,22 0,00 22.247,33 0,00 337.653,00
2000. NIKOLA GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 5.125,79 332.466,41 0,00 0,00 0,00 337.592,20