OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1901. NASER ALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 4.817,31 343.490,19 0,00 0,00 0,00 348.307,50
1902. ANĐELKO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 50.735,06 297.343,78 0,00 0,00 0,00 348.078,84
1903. MARICA CETINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 6.163,91 0,00 -485,30 342.364,80 0,00 0,00 0,00 348.043,41
1904. ISMAIL SALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 90,64 347.753,02 0,00 0,00 0,00 347.843,66
1905. MIROSLAV FUČKALA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ODRA 1.134,41 0,00 16.512,24 257.099,50 0,00 72.883,50 0,00 347.629,65
1906. IVAN JUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 11.391,84 335.889,74 0,00 0,00 0,00 347.281,58
1907. TOMISLAV DOLOVČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 6.956,18 0,00 0,00 340.293,43 0,00 0,00 0,00 347.249,61
1908. EKREM BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 347.054,81 0,00 0,00 0,00 347.054,81
1909. KRUNO KLJAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 BERLIN MITTE 1.952,57 0,00 9.286,03 335.687,46 0,00 0,00 0,00 346.926,06
1910. ŽARKO BADROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 135.991,77 0,00 18.288,06 192.641,14 0,00 0,00 0,00 346.920,97
1911. VIKTOR TUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 23.510,38 0,00 16.378,54 272.956,00 0,00 33.740,22 0,00 346.585,14
1912. ANICA STUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 576,47 0,00 1.192,86 343.692,00 0,00 525,67 0,00 345.987,00
1913. SANJA VUČKOVIĆ HRIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 36.142,55 309.623,06 0,00 0,00 0,00 345.765,61
1914. MILORAD MASLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 22.870,48 322.734,72 0,00 0,00 0,00 345.605,20
1915. DARKO MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 23.279,85 311.911,41 0,00 10.318,61 0,00 345.509,87
1916. TOMISLAV KUKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 168.202,02 0,00 19.743,63 157.536,90 0,00 0,00 0,00 345.482,55
1917. TUGOMILA LEVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 88.262,09 0,00 34.169,85 222.891,64 0,00 0,00 0,00 345.323,58
1918. SINIŠA JAKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 11.283,26 0,00 12.493,13 321.483,73 0,00 0,00 0,00 345.260,12
1919. SUZANA SILA-VIDOLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 56.205,87 0,00 15.675,68 273.319,51 0,00 0,00 0,00 345.201,06
1920. VESELKA SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -8.636,28 0,00 64.434,21 288.979,24 0,00 0,00 0,00 344.777,17
1921. DALIBOR ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 79.937,96 0,00 36.197,30 228.514,63 0,00 0,00 0,00 344.649,89
1922. LJUBO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 1.037,38 0,00 5.532,69 257.547,49 0,00 80.500,62 0,00 344.618,18
1923. IVAN NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 100.374,44 0,00 57.840,46 186.403,03 0,00 0,00 0,00 344.617,93
1924. DAVOR BUGARSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 28.844,79 315.762,09 0,00 0,00 0,00 344.606,88
1925. LIDIJA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 344.305,79 0,00 0,00 0,00 344.305,79
1926. ŽELJKO VIDRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 2.921,51 341.267,49 0,00 0,00 0,00 344.189,00
1927. VIJOLETA TALESKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -365,67 344.448,33 0,00 0,00 0,00 344.082,66
1928. JASMIN FEJZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 54.678,34 0,00 66.013,43 223.355,99 0,00 0,00 0,00 344.047,76
1929. ZLATKO SESVEČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 22.007,45 0,00 23.253,80 298.783,07 0,00 0,00 0,00 344.044,32
1930. RADOJKA SUNAJKO-SRDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.515,27 0,00 48.161,16 290.254,42 0,00 0,00 0,00 343.930,85
1931. MLADENKO BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 343.801,82 0,00 0,00 0,00 343.801,82
1932. VENERA PERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 41.911,38 0,00 54.640,71 247.139,09 0,00 0,00 0,00 343.691,18
1933. MARKO LASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -418,24 343.980,84 0,00 0,00 0,00 343.562,60
1934. LJERKA MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 102.631,14 0,00 48.328,13 192.472,45 0,00 0,00 0,00 343.431,72
1935. MEHDI RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -18.865,65 0,00 22.773,46 339.520,18 0,00 0,00 0,00 343.427,99
1936. BRANKO CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 2.943,03 340.429,45 0,00 0,00 0,00 343.372,48
1937. SEBASTIJAN ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 90.174,92 253.068,81 0,00 0,00 0,00 343.243,73
1938. DARKO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 39.683,55 0,00 48.755,63 254.541,55 0,00 0,00 0,00 342.980,73
1939. GANI KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 342.903,71 0,00 0,00 0,00 342.903,71
1940. LIDIJA PIGAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 81.986,23 0,00 49.775,31 211.042,40 0,00 0,00 0,00 342.803,94
1941. DARINKA PREŽEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.797,90 0,00 342.797,90
1942. JASMIN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 584,18 342.040,79 0,00 0,00 0,00 342.624,97
1943. PETAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 20.549,91 0,00 52.074,45 269.737,46 0,00 0,00 0,00 342.361,82
1944. VANJA HADŽIAHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 342.275,45 0,00 0,00 0,00 342.275,45
1945. MIRKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 892,19 341.337,20 0,00 0,00 0,00 342.229,39
1946. BORNA BIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 342.195,45 0,00 0,00 0,00 342.195,45
1947. MARICA ROŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 632,63 341.488,16 0,00 0,00 0,00 342.120,79
1948. JASMIN PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 341.927,75 0,00 0,00 0,00 341.927,75
1949. HRVOJE BARLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB -426,94 0,00 107.004,92 234.922,78 0,00 0,00 0,00 341.500,76
1950. DESTAN CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 13.435,37 327.818,50 0,00 0,00 0,00 341.253,87
1951. AZGAN QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 216.321,35 0,00 0,00 1.788,03 0,00 123.109,03 0,00 341.218,41
1952. VESNA IRIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 107.804,29 0,00 87.046,55 146.209,51 0,00 0,00 0,00 341.060,35
1953. MARJAN ŠOŠTARKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 22.395,53 0,00 27.935,38 290.729,30 0,00 0,00 0,00 341.060,21
1954. SPOMENKA OŽURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.926,02 0,00 0,00 339.108,30 0,00 0,00 0,00 341.034,32
1955. RADMILA ŽILAVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 340.973,91 0,00 0,00 0,00 340.973,91
1956. JURICA RUŽDJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 241.986,74 98.962,06 0,00 0,00 0,00 340.948,80
1957. SLAVICA PAPEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 43.278,43 0,00 25.420,54 250.471,02 0,00 21.605,71 0,00 340.775,70
1958. NIKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 111.977,93 0,00 158.241,93 70.385,66 0,00 0,00 0,00 340.605,52
1959. IZET SMAJLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 LUČKO 0,00 0,00 5.856,13 334.479,12 0,00 0,00 0,00 340.335,25
1960. NIKOLA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 5.317,20 334.972,42 0,00 0,00 0,00 340.289,62
1961. TOMA LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 16.526,90 0,00 31.280,33 292.482,39 0,00 0,00 0,00 340.289,62
1962. JASNICA MILENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 32.674,01 307.508,65 0,00 0,00 0,00 340.182,66
1963. MIRON PRAŠTALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 34.551,12 0,00 60,46 305.251,07 0,00 0,00 0,00 339.862,65
1964. MILIVOJ JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 8.992,21 330.681,35 0,00 0,00 0,00 339.673,56
1965. IRENA MAGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 LUČKO 145.030,51 0,00 23.014,56 171.549,10 0,00 0,00 0,00 339.594,17
1966. STIPAN MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 61.448,07 0,00 -4.964,71 282.677,51 0,00 0,00 0,00 339.160,87
1967. ALEKSANDRA MILOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 181.489,40 0,00 55.639,85 101.909,82 0,00 0,00 0,00 339.039,07
1968. ŠEMIJE MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 51.158,04 0,00 31.300,71 256.452,16 0,00 0,00 0,00 338.910,91
1969. XUDONG JI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 338.874,01 0,00 0,00 0,00 338.874,01
1970. RENATA TRAMPETIĆ-WITTENBERG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 -3.597,26 326.572,63 0,00 15.856,63 0,00 338.832,00
1971. ŽARKO FINDRIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 196.798,18 0,00 20.448,80 121.414,62 0,00 0,00 0,00 338.661,60
1972. NEGDET ASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 158,20 338.438,72 0,00 0,00 0,00 338.596,92
1973. BRANKO FANFANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 165.091,28 173.279,64 0,00 0,00 0,00 338.370,92
1974. MIROSLAV RADMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ODRA 311.091,64 0,00 -1.110,97 28.220,91 0,00 0,00 0,00 338.201,58
1975. KIRILL BARABLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 NN 0,00 0,00 0,00 338.161,76 0,00 0,00 0,00 338.161,76
1976. LJILJANA TOMAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 659,93 0,00 289,92 337.184,99 0,00 0,00 0,00 338.134,84
1977. MIRA JAGUŠT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 337.953,48 0,00 0,00 0,00 337.953,48
1978. LIDIJA KOLOVRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 337.930,38 0,00 0,00 0,00 337.930,38
1979. ŽARKO MAGAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 133.886,39 0,00 25.455,65 178.583,83 0,00 0,00 0,00 337.925,87
1980. ADRIJANA MRKŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 68.397,93 0,00 147.478,28 121.464,63 0,00 0,00 0,00 337.340,84
1981. DANIJEL KOREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 164.212,60 0,00 119.541,62 53.504,67 0,00 0,00 0,00 337.258,89
1982. IVICA STJEPANČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 110.043,25 0,00 134.081,79 78.602,07 14.476,54 0,00 0,00 337.203,65
1983. ZLATKO PISAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ODRA 0,00 0,00 0,00 337.171,99 0,00 0,00 0,00 337.171,99
1984. SANELA HUZANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 2.532,68 0,00 3.466,51 330.963,07 0,00 0,00 0,00 336.962,26
1985. ARIJANA MUŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 9.129,51 327.715,97 0,00 0,00 0,00 336.845,48
1986. BORIS CEVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 18.117,40 318.697,84 0,00 0,00 0,00 336.815,24
1987. VIKTOR PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -2.130,78 0,00 1.380,96 337.548,37 0,00 0,00 0,00 336.798,55
1988. ZLATKO ZORMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB -97,79 0,00 0,00 336.710,35 0,00 0,00 0,00 336.612,56
1989. MLADEN MERKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 5.582,47 0,00 21.156,26 309.857,16 0,00 0,00 0,00 336.595,89
1990. ZLATKO HUSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 62.959,06 0,00 48.671,81 224.896,31 0,00 0,00 0,00 336.527,18
1991. PREDRAG GORETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 110.626,22 0,00 2.193,18 223.646,41 0,00 0,00 0,00 336.465,81
1992. MIRJANA ŠIŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 90.300,16 0,00 38.298,90 207.562,69 0,00 0,00 0,00 336.161,75
1993. IVO ŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 8.235,40 327.914,51 0,00 0,00 0,00 336.149,91
1994. ROBERT JANDRIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 5.249,45 0,00 333,18 330.551,94 0,00 0,00 0,00 336.134,57
1995. NIVES GORENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -12.162,53 0,00 348.276,51 0,00 336.113,98
1996. DAMIR MARINCIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 10.399,77 0,00 94,98 325.565,69 0,00 0,00 0,00 336.060,44
1997. SENADA HRNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -0,52 0,00 21.330,42 314.652,95 0,00 0,00 0,00 335.982,85
1998. BRANKA ŠPILJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 HRVATSKI LESKOVAC 31.461,93 0,00 99.224,66 205.279,61 0,00 0,00 0,00 335.966,20
1999. RASIM ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 0,00 0,00 480,07 335.366,55 0,00 0,00 0,00 335.846,62
2000. RAMADAN HAJRADINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 3.626,06 332.191,67 0,00 0,00 0,00 335.817,73