OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1901. TOMISLAV ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 26.794,14 0,00 3.821,17 285.211,45 0,00 29.663,65 0,00 345.490,41
1902. MEHDI RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -18.865,65 0,00 22.568,50 341.787,18 0,00 0,00 0,00 345.490,03
1903. MIRELA ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.477,34 0,00 345.477,34
1904. IVAN LOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 70.718,89 0,00 2.589,23 272.013,87 0,00 0,00 0,00 345.321,99
1905. ANĐELKO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 50.252,36 294.851,32 0,00 0,00 0,00 345.103,68
1906. MARIJANA CICVARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -758,07 345.820,63 0,00 0,00 0,00 345.062,56
1907. MIRJANA KRUEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 -292,57 3.132,72 342.181,06 0,00 0,00 0,00 345.021,21
1908. NENAD MACUT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 83.847,16 0,00 24.935,55 236.172,69 0,00 0,00 0,00 344.955,40
1909. HABIBA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 -112,64 344.991,29 0,00 0,00 0,00 344.878,65
1910. EKREM BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 344.812,12 0,00 0,00 0,00 344.812,12
1911. IVAN JUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 11.317,19 333.384,42 0,00 0,00 0,00 344.701,61
1912. MIROSLAV FUČKALA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ODRA 1.134,41 0,00 16.386,34 255.077,95 0,00 71.780,14 0,00 344.378,84
1913. NASER ALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 4.904,19 339.450,43 0,00 0,00 0,00 344.354,62
1914. MARICA CETINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 6.068,45 0,00 -485,30 338.087,39 0,00 0,00 0,00 343.670,54
1915. ANTON SPUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 26.756,84 0,00 2.092,10 314.632,61 0,00 0,00 0,00 343.481,55
1916. SANJA VUČKOVIĆ HRIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 35.873,81 307.457,65 0,00 0,00 0,00 343.331,46
1917. MILORAD MASLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 22.707,06 320.568,93 0,00 0,00 0,00 343.275,99
1918. TOMISLAV DOLOVČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 6.897,10 0,00 0,00 336.134,66 0,00 0,00 0,00 343.031,76
1919. FATMA JAKUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 4.284,64 338.721,26 0,00 0,00 0,00 343.005,90
1920. SINIŠA JAKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 11.169,34 0,00 12.463,45 319.094,82 0,00 0,00 0,00 342.727,61
1921. STJEPAN SUHANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 342.671,40 0,00 0,00 342.671,40
1922. ANICA STUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 565,23 0,00 1.179,81 340.350,94 0,00 517,10 0,00 342.613,08
1923. KRUNO KLJAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 BERLIN MITTE 1.933,63 0,00 9.190,17 331.464,76 0,00 0,00 0,00 342.588,56
1924. DARKO MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 23.104,40 309.354,90 0,00 10.126,76 0,00 342.586,06
1925. VIKTOR TUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 23.180,79 0,00 16.172,34 269.669,25 0,00 33.293,45 0,00 342.315,83
1926. TUGOMILA LEVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 87.381,25 0,00 33.900,79 220.775,11 0,00 0,00 0,00 342.057,15
1927. LIDIJA PIGAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 80.746,96 0,00 53.309,30 207.989,10 0,00 0,00 0,00 342.045,36
1928. ŽARKO BADROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 133.951,91 0,00 18.022,19 189.960,28 0,00 0,00 0,00 341.934,38
1929. IVAN NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 99.442,05 0,00 57.347,12 184.815,50 0,00 0,00 0,00 341.604,67
1930. SENADA HRNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -0,52 0,00 32.138,39 309.375,50 0,00 0,00 0,00 341.513,37
1931. LJUBO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 1.028,08 0,00 5.518,86 255.617,71 0,00 79.325,73 0,00 341.490,38
1932. RADOJKA SUNAJKO-SRDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.468,07 0,00 47.859,38 288.153,27 0,00 0,00 0,00 341.480,72
1933. VESELKA SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -8.636,28 0,00 63.774,15 285.986,38 0,00 0,00 0,00 341.124,25
1934. DAVOR BUGARSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 28.525,06 312.498,00 0,00 0,00 0,00 341.023,06
1935. SUZANA SILA-VIDOLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 55.607,54 0,00 15.503,23 269.904,80 0,00 0,00 0,00 341.015,57
1936. LIDIJA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 340.647,45 0,00 0,00 0,00 340.647,45
1937. DALIBOR ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 78.977,98 0,00 35.758,24 225.770,05 0,00 0,00 0,00 340.506,27
1938. LJERKA MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 101.742,49 0,00 47.960,16 190.762,34 0,00 0,00 0,00 340.464,99
1939. JASMIN FEJZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 54.059,97 0,00 65.311,91 220.924,86 0,00 0,00 0,00 340.296,74
1940. VIJOLETA TALESKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -365,67 340.661,34 0,00 0,00 0,00 340.295,67
1941. TOMISLAV KUKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 165.457,31 0,00 19.470,02 155.309,12 0,00 0,00 0,00 340.236,45
1942. BRANKO CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 2.918,54 337.247,80 0,00 0,00 0,00 340.166,34
1943. PETAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 20.379,59 0,00 51.824,86 267.937,00 0,00 0,00 0,00 340.141,45
1944. MLADENKO BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 340.020,74 0,00 0,00 0,00 340.020,74
1945. ŽELJKO VIDRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 2.882,20 337.098,61 0,00 0,00 0,00 339.980,81
1946. JASMIN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 584,18 339.347,53 0,00 0,00 0,00 339.931,71
1947. ZLATKO SESVEČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 21.744,23 0,00 22.986,72 294.943,74 0,00 0,00 0,00 339.674,69
1948. VENERA PERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 41.531,35 0,00 53.747,20 244.273,41 0,00 0,00 0,00 339.551,96
1949. SEBASTIJAN ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 89.058,48 250.452,17 0,00 0,00 0,00 339.510,65
1950. MARKO LASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -418,24 339.904,73 0,00 0,00 0,00 339.486,49
1951. MIRKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 875,07 338.284,88 0,00 0,00 0,00 339.159,95
1952. DARINKA PREŽEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.125,27 0,00 339.125,27
1953. RADMILA ŽILAVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 339.106,93 0,00 0,00 0,00 339.106,93
1954. BORNA BIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 338.743,99 0,00 0,00 0,00 338.743,99
1955. DESTAN CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 13.381,73 325.263,36 0,00 0,00 0,00 338.645,09
1956. DARKO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 39.021,42 0,00 48.133,96 251.482,96 0,00 0,00 0,00 338.638,34
1957. HRVOJE BARLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB -426,94 0,00 106.254,44 232.798,59 0,00 0,00 0,00 338.626,09
1958. VANJA HADŽIAHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 338.438,03 0,00 0,00 0,00 338.438,03
1959. JURICA RUŽDJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 240.194,18 98.113,10 0,00 0,00 0,00 338.307,28
1960. AZGAN QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 214.298,41 0,00 0,00 1.772,93 0,00 122.014,43 0,00 338.085,77
1961. MARICA ROŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 621,74 337.406,89 0,00 0,00 0,00 338.028,63
1962. JASMIN PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 337.811,27 0,00 0,00 0,00 337.811,27
1963. NIKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 110.578,74 0,00 157.526,73 69.471,63 0,00 0,00 0,00 337.577,10
1964. IZET SMAJLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 LUČKO 0,00 0,00 5.795,28 331.635,64 0,00 0,00 0,00 337.430,92
1965. SPOMENKA OŽURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.900,00 0,00 0,00 335.494,10 0,00 0,00 0,00 337.394,10
1966. VESNA IRIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 106.555,97 0,00 86.027,46 144.503,02 0,00 0,00 0,00 337.086,45
1967. NIKOLA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 5.317,20 331.692,27 0,00 0,00 0,00 337.009,47
1968. JASNICA MILENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 32.348,03 304.556,95 0,00 0,00 0,00 336.904,98
1969. MIRON PRAŠTALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 34.212,07 0,00 59,94 302.632,70 0,00 0,00 0,00 336.904,71
1970. MILIVOJ JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 8.908,97 327.964,95 0,00 0,00 0,00 336.873,92
1971. ŠEMIJE MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 50.412,06 0,00 33.320,68 252.983,46 0,00 0,00 0,00 336.716,20
1972. TOMA LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 16.305,26 0,00 31.053,97 289.289,34 0,00 0,00 0,00 336.648,57
1973. NEGDET ASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 158,20 336.259,53 0,00 0,00 0,00 336.417,73
1974. MARJAN ŠOŠTARKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 22.026,89 0,00 27.601,82 286.756,13 0,00 0,00 0,00 336.384,84
1975. GANI KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 336.368,32 0,00 0,00 0,00 336.368,32
1976. ZLATKO HUSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 62.261,35 0,00 48.155,77 225.863,90 0,00 0,00 0,00 336.281,02
1977. SLAVICA PAPEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 42.630,87 0,00 25.071,28 246.983,85 0,00 21.330,68 0,00 336.016,68
1978. LIDIJA KOLOVRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 335.761,45 0,00 0,00 0,00 335.761,45
1979. LJILJANA TOMAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 653,44 0,00 288,86 334.649,09 0,00 0,00 0,00 335.591,39
1980. STIPAN MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 60.940,76 0,00 -4.964,71 279.560,78 0,00 0,00 0,00 335.536,83
1981. RENATA TRAMPETIĆ-WITTENBERG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 -3.597,26 323.395,63 0,00 15.705,79 0,00 335.504,16
1982. ŽARKO FINDRIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 194.989,31 0,00 20.261,55 120.233,56 0,00 0,00 0,00 335.484,42
1983. MIRA JAGUŠT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 335.382,03 0,00 0,00 0,00 335.382,03
1984. ALEKSANDRA MILOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 179.325,88 0,00 55.052,28 100.963,30 0,00 0,00 0,00 335.341,46
1985. IRENA MAGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 LUČKO 143.110,79 0,00 22.723,50 169.400,52 0,00 0,00 0,00 335.234,81
1986. VESNA ŠIMURDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 335.025,51 0,00 0,00 0,00 335.025,51
1987. MATO POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 12.672,60 0,00 0,00 322.009,88 0,00 0,00 0,00 334.682,48
1988. ZLATKO ZORMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB -97,79 0,00 0,00 334.769,19 0,00 0,00 0,00 334.671,40
1989. MIROSLAV RADMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ODRA 307.762,31 0,00 -1.110,97 27.916,68 0,00 0,00 0,00 334.568,02
1990. DANIJEL KOREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 162.806,69 0,00 118.652,05 53.086,75 0,00 0,00 0,00 334.545,49
1991. ZLATKO PISAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ODRA 0,00 0,00 0,00 334.473,71 0,00 0,00 0,00 334.473,71
1992. VIKTOR PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -2.130,78 0,00 1.370,67 335.156,75 0,00 0,00 0,00 334.396,64
1993. XUDONG JI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 334.347,65 0,00 0,00 0,00 334.347,65
1994. ARIJANA MUŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 9.048,05 324.985,46 0,00 0,00 0,00 334.033,51
1995. PREDRAG GORETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 109.770,34 0,00 2.193,18 221.905,64 0,00 0,00 0,00 333.869,16
1996. RAMADAN HAJRADINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 3.612,38 330.223,39 0,00 0,00 0,00 333.835,77
1997. SANELA HUZANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 2.507,06 0,00 3.439,00 327.832,55 0,00 0,00 0,00 333.778,61
1998. IVO ŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 8.167,53 325.578,60 0,00 0,00 0,00 333.746,13
1999. ŽARKO MAGAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 132.214,15 0,00 25.113,22 176.255,60 0,00 0,00 0,00 333.582,97
2000. ADRIJANA MRKŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 67.598,76 0,00 145.871,62 120.054,35 0,00 0,00 0,00 333.524,73