OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1901. IVICA FRANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 149.474,51 0,00 0,00 0,00 0,00 149.474,51
1902. BOŽO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 145.535,81 3.843,90 0,00 0,00 149.379,71
1903. NENAD HORVATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 149.330,30 0,00 0,00 0,00 0,00 149.330,30
1904. ABRA FELDBAUER SERMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 2.287,23 146.983,05 0,00 0,00 0,00 0,00 149.270,28
1905. ALEKSANDAR-SAŠA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 14.325,15 0,00 11.393,72 123.461,99 0,00 0,00 0,00 0,00 149.180,86
1906. ZVONIMIR TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -1.975,77 150.959,88 0,00 0,00 0,00 0,00 148.984,11
1907. JOSIP KOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 11.332,71 35.405,80 10,55 54.989,83 0,00 47.209,91 0,00 0,00 148.948,80
1908. MLADEN ŠEGOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.901,58 0,00 0,00 0,00 0,00 148.901,58
1909. ANĐELKA PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 56.464,98 0,00 12.735,14 79.564,05 0,00 0,00 0,00 0,00 148.764,17
1910. TENIDA SINOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 122.099,68 0,00 9.698,86 16.938,98 0,00 0,00 0,00 0,00 148.737,52
1911. BOŽIDARKA KUTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 12.327,23 0,00 3.291,61 132.716,56 0,00 0,00 0,00 0,00 148.335,40
1912. DJUZIDA BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.287,04 0,00 0,00 0,00 0,00 148.287,04
1913. IVICA VUKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -197,24 148.468,37 0,00 0,00 0,00 0,00 148.271,13
1914. MARINELA BUDIMIR VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 94.990,61 0,00 11.717,90 41.503,49 0,00 0,00 0,00 0,00 148.212,00
1915. JADRANKA BAKRAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 49.704,48 0,00 30.114,54 68.391,02 0,00 0,00 0,00 0,00 148.210,04
1916. MIRJANA DARAPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 34.330,75 0,00 8.482,51 105.385,73 0,00 0,00 0,00 0,00 148.198,99
1917. SANELA HUZANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -325,47 148.424,21 0,00 0,00 0,00 0,00 148.098,74
1918. DŽEMAL HANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 4.600,76 143.459,91 0,00 0,00 0,00 0,00 148.060,67
1919. GORDANA ŠURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 56.959,72 0,00 6.009,98 85.046,83 0,00 0,00 0,00 0,00 148.016,53
1920. AGIM BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.469,46 0,00 13.834,08 132.607,05 0,00 0,00 0,00 0,00 147.910,59
1921. VERA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 37.480,39 110.381,84 0,00 0,00 0,00 0,00 147.862,23
1922. JOSIP RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 45.342,97 0,00 1.380,35 101.068,24 0,00 0,00 0,00 0,00 147.791,56
1923. TEUTA RAPO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 5.518,56 0,00 65.803,99 76.458,14 0,00 0,00 0,00 0,00 147.780,69
1924. JOSIP HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 JEŽDOVEC 0,00 0,00 18.489,10 129.289,90 0,00 0,00 0,00 0,00 147.779,00
1925. VALENTINA KELEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 1.548,78 146.207,65 0,00 0,00 0,00 0,00 147.756,43
1926. RADENKO PAVUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 13.909,47 133.823,66 0,00 0,00 0,00 0,00 147.733,13
1927. IVICA PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 17.440,76 0,00 5.110,75 39.410,49 0,00 85.709,74 0,00 0,00 147.671,74
1928. TINO RAMADAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.640,49 0,00 0,00 0,00 0,00 147.640,49
1929. SLAVKO ALPEZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -11.108,44 -437,20 7.656,30 151.449,70 0,00 0,00 0,00 0,00 147.560,36
1930. MATILDA ĐERĐAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 27.497,27 0,00 26.434,32 93.548,69 0,00 0,00 0,00 0,00 147.480,28
1931. SMILJAN FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -9.818,04 86.876,37 709,24 69.710,35 0,00 0,00 0,00 0,00 147.477,92
1932. MIRJANA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 8.586,12 138.830,88 0,00 0,00 0,00 0,00 147.417,00
1933. DUŠAN DOKMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 22.916,95 0,00 5.735,22 118.628,02 0,00 0,00 0,00 0,00 147.280,19
1934. BOŽICA MARIĆ KOPITOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 18.285,57 0,00 69.368,58 59.732,05 0,00 -151,78 0,00 0,00 147.234,42
1935. SEBASTIJAN PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 69.528,92 0,00 28.523,69 49.153,53 0,00 0,00 0,00 0,00 147.206,14
1936. IVAN FLEGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 88.019,22 0,00 59.132,70 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 147.151,93
1937. SRĐAN BASARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 13.561,98 0,00 133.303,12 0,00 0,00 146.865,10
1938. SVJETLANA JELOVEČKI PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -0,57 0,00 66.640,94 80.207,49 0,00 0,00 0,00 0,00 146.847,86
1939. KEMAL BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 1.504,16 145.280,91 0,00 0,00 0,00 0,00 146.785,07
1940. IVAN AUGUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.706,86 0,00 0,00 146.706,86
1941. BORIS DURLEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 4.661,79 142.014,58 0,00 0,00 0,00 0,00 146.676,37
1942. MARČELA KOLMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 56.866,39 0,00 22.399,35 67.396,15 0,00 0,00 0,00 0,00 146.661,89
1943. RASEMA ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.469,71 0,00 0,00 0,00 0,00 146.469,71
1944. STJEPAN DOMINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 5,47 0,00 0,00 146.406,15 0,00 0,00 0,00 0,00 146.411,62
1945. ROBERT PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 3.730,97 142.583,80 0,00 0,00 0,00 0,00 146.314,77
1946. ANTONIO POTOČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 4.493,78 0,00 -2.165,99 143.954,67 0,00 0,00 0,00 0,00 146.282,46
1947. VESNA STANKOVIĆ-BUZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.246,10 0,00 0,00 0,00 0,00 146.246,10
1948. BOŽO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.280,51 143.914,10 0,00 0,00 0,00 0,00 146.194,61
1949. ĐURĐICA JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 GORNJI ČEHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.167,33 0,00 0,00 146.167,33
1950. ĐURO CRKVENAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 25.898,49 120.145,51 0,00 0,00 0,00 0,00 146.044,00
1951. MARIO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 28.224,15 117.816,50 0,00 0,00 0,00 0,00 146.040,65
1952. IVAN BIRUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 3,48 145.983,48 0,00 0,00 0,00 0,00 145.986,96
1953. BRANKO POKRAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.968,27 0,00 0,00 0,00 0,00 145.968,27
1954. BOŽENA ROŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 97.580,09 0,00 2.038,70 46.328,85 0,00 0,00 0,00 0,00 145.947,64
1955. RADOJKA ĐAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 6.854,23 0,00 -35,77 87.464,82 0,00 51.649,88 0,00 0,00 145.933,16
1956. MARIO GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 8.707,11 137.192,59 0,00 0,00 0,00 0,00 145.899,70
1957. LIDIJA BEŠIREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 11.901,24 0,00 1.955,81 132.022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 145.879,88
1958. IVAN JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 38.774,84 0,00 28.995,26 78.099,28 0,00 0,00 0,00 0,00 145.869,38
1959. GANI KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.850,35 0,00 0,00 0,00 0,00 145.850,35
1960. NIKOLINA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 50.952,69 0,00 24.674,36 70.190,79 0,00 0,00 0,00 0,00 145.817,84
1961. GORAN ČUČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 2.326,75 0,00 0,00 143.433,47 0,00 0,00 0,00 0,00 145.760,22
1962. MATEJA DUČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 1.441,07 144.312,70 0,00 0,00 0,00 0,00 145.753,77
1963. MATEA PAPA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 29.016,77 116.627,26 0,00 0,00 0,00 0,00 145.644,03
1964. HELENA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 11.934,13 133.655,01 0,00 0,00 0,00 0,00 145.589,14
1965. SUAD ČINDRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 132.402,48 0,00 0,00 13.114,25 0,00 0,00 145.516,73
1966. IVANA DENAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -2.446,76 147.919,44 0,00 0,00 0,00 0,00 145.472,68
1967. MARIJA ŠUŠKOVIĆ-MIHIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 52.010,17 0,00 -1.426,26 94.843,88 0,00 0,00 0,00 0,00 145.427,79
1968. JOZEFINA KAJTAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 27.308,43 0,00 35.593,44 82.384,84 0,00 0,00 0,00 0,00 145.286,71
1969. MIRJANA LAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 11.061,21 0,00 23.839,82 110.342,78 0,00 0,00 0,00 0,00 145.243,81
1970. BOŽICA ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 932,78 148.577,88 0,00 -4.420,41 0,00 0,00 145.090,25
1971. JASMINA MUSTAJBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 27.654,17 0,00 8.502,70 108.878,84 0,00 0,00 0,00 0,00 145.035,71
1972. PETAR POLJANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 42.004,43 0,00 4.318,22 98.686,83 0,00 0,00 0,00 0,00 145.009,48
1973. ANĐELKO IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.977,83 0,00 0,00 0,00 0,00 144.977,83
1974. ANTE ŠIMLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 MALA MLAKA 0,00 0,00 -2.021,26 49.920,97 0,00 97.071,54 0,00 0,00 144.971,25
1975. KAROLINA AHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 144.964,17 0,00 0,00 0,00 0,00 144.964,17
1976. SREČKO LAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 12.920,84 0,00 0,00 132.042,54 0,00 0,00 144.963,38
1977. ŽELJKO ŠKALJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 910,40 144.028,23 0,00 0,00 0,00 0,00 144.938,63
1978. VINKO DUČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 12.671,31 0,00 -2.920,14 134.937,82 0,00 0,00 0,00 0,00 144.688,99
1979. ELVIS GRAHOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 144.618,03 0,00 0,00 0,00 0,00 144.618,03
1980. INGA GRUIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 11.771,92 0,00 -9.228,95 142.075,05 0,00 0,00 0,00 0,00 144.618,02
1981. JOSIP FRIGAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 GLAVNICA DONJA 0,00 0,00 0,00 144.501,38 0,00 0,00 0,00 0,00 144.501,38
1982. NENAD ČAJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 320,14 144.156,48 0,00 0,00 0,00 0,00 144.476,62
1983. BOŽO RADIĆ TUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.386,11 0,00 0,00 0,00 0,00 144.386,11
1984. BLANKA COCE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 27.039,13 0,00 24.500,38 92.768,19 0,00 0,00 0,00 0,00 144.307,70
1985. ANTE BOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.112,63 0,00 0,00 0,00 0,00 144.112,63
1986. DUŠKO ĆOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 78.863,92 0,00 65.229,00 0,00 0,00 144.092,92
1987. ANA BRNAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 62.153,00 0,00 29.922,78 51.950,31 0,00 0,00 0,00 0,00 144.026,09
1988. RUŽA MALKOČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 143.939,50 0,00 0,00 0,00 0,00 143.939,50
1989. JELENA GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.734,92 0,00 807,78 139.102,26 0,00 5.733,94 0,00 0,00 143.909,06
1990. ERIKA KALENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 5.156,48 138.741,87 0,00 0,00 0,00 0,00 143.898,35
1991. MARKO HANICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 11.903,40 0,00 38.079,69 93.891,71 0,00 0,00 0,00 0,00 143.874,80
1992. STJEPAN BLIZNAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.869,48 0,00 0,00 0,00 0,00 143.869,48
1993. MATIJA ZDUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 SESVETE 0,00 0,00 0,00 143.831,48 0,00 0,00 0,00 0,00 143.831,48
1994. IVICA DESNICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 13.309,97 130.475,34 0,00 0,00 0,00 0,00 143.785,31
1995. DRAGAN ŠPOLJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 12.094,58 131.580,25 0,00 0,00 0,00 0,00 143.674,83
1996. FRANO MARINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 74.260,84 0,00 12.054,77 62.147,13 0,00 -4.820,29 0,00 0,00 143.642,45
1997. MELITA PINTERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 84.221,89 0,00 11.541,67 47.818,98 0,00 0,00 0,00 0,00 143.582,54
1998. KREŠIMIR MERLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 7.678,49 135.821,33 0,00 0,00 0,00 0,00 143.499,82
1999. ALEKSANDAR LJUŠTINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 143.450,44 0,00 0,00 0,00 0,00 143.450,44
2000. AMIR HOMSI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 AGADIR 0,00 0,00 0,00 143.346,48 0,00 0,00 0,00 0,00 143.346,48