OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1901. DARKO DŽAFOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -2.311,90 327.402,30 0,00 0,00 0,00 325.090,40
1902. REĐEP ĐEMALIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 37.930,36 0,00 6.000,11 281.157,42 0,00 0,00 0,00 325.087,89
1903. ZUMRETA HADŽIALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -5.539,94 0,00 50.627,08 262.002,26 0,00 17.976,37 0,00 325.065,77
1904. IVANKA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 13.306,08 311.613,61 0,00 0,00 0,00 324.919,69
1905. BORIS BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 2.457,29 322.041,93 0,00 0,00 0,00 324.499,22
1906. MILIVOJ BRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 136.147,45 0,00 133.040,96 55.157,73 0,00 0,00 0,00 324.346,14
1907. MILJENKO VITOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 8.655,41 305.065,24 0,00 10.573,96 0,00 324.294,61
1908. DRAGUTIN BARTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 324.225,18 0,00 0,00 0,00 324.225,18
1909. VESNA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1928 ZAGREB 0,00 0,00 -1.521,38 325.517,69 0,00 0,00 0,00 323.996,31
1910. SUZANA TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 153.247,18 170.634,18 0,00 0,00 0,00 323.881,36
1911. MILORAD MASLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 21.323,44 302.439,99 0,00 0,00 0,00 323.763,43
1912. TOMISLAV GOLEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 54.480,89 0,00 10.913,21 258.363,47 0,00 0,00 0,00 323.757,57
1913. ANĐELKO VRHOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 71.248,39 0,00 87.543,28 164.939,30 0,00 0,00 0,00 323.730,97
1914. ZDENKA ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -10.909,49 0,00 10.692,68 323.709,59 0,00 0,00 0,00 323.492,78
1915. RADMILA ŽILAVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 323.299,74 0,00 0,00 0,00 323.299,74
1916. MEHDI RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -18.865,65 0,00 20.833,14 321.288,24 0,00 0,00 0,00 323.255,73
1917. MARIO RAPO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 87.652,17 0,00 25.294,09 210.182,31 0,00 0,00 0,00 323.128,57
1918. MARIJAN KUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 95.785,92 0,00 50.169,86 177.158,23 0,00 0,00 0,00 323.114,01
1919. ZLATKO PIŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 15.269,24 307.604,04 0,00 0,00 0,00 322.873,28
1920. IVAN JUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 10.685,18 312.172,58 0,00 0,00 0,00 322.857,76
1921. SANJA VUČKOVIĆ HRIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 33.598,52 289.123,72 0,00 0,00 0,00 322.722,24
1922. MARIJA CVITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,06 0,00 -0,64 322.696,64 0,00 0,00 0,00 322.695,94
1923. MARIJA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.304,59 0,00 141.333,88 0,00 322.638,47
1924. NATALIJA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 15.729,61 -1.800,00 61.639,26 216.162,32 0,00 30.683,70 0,00 322.414,89
1925. NATAŠA JAMBREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 111.718,12 0,00 38.895,48 171.740,48 0,00 0,00 0,00 322.354,08
1926. MIROSLAV HREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 309.855,92 12.588,53 0,00 -140,00 0,00 322.304,45
1927. ŽELJKO HOUDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 111.779,55 0,00 165.495,37 -116,01 0,00 45.073,97 0,00 322.232,88
1928. DIANA VUZEM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 2.062,39 0,00 48.421,32 271.437,03 0,00 0,00 0,00 321.920,74
1929. ZORAN ROSANDIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 73.962,03 0,00 78.170,38 115.478,25 0,00 54.300,03 0,00 321.910,69
1930. ANĐELKO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 46.165,43 275.677,85 0,00 0,00 0,00 321.843,28
1931. NENAD BRAŠNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 213.947,82 0,00 0,00 107.886,76 0,00 321.834,58
1932. DAMIR ČANČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 49.287,55 0,00 1.896,20 270.466,60 0,00 0,00 0,00 321.650,35
1933. ĐURĐA SAMBOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 50.012,59 0,00 405,86 271.156,81 0,00 0,00 0,00 321.575,26
1934. VLADIMIR MIJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 321.424,77 0,00 0,00 0,00 321.424,77
1935. PETAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 18.937,54 0,00 49.711,73 252.692,97 0,00 0,00 0,00 321.342,24
1936. SINIŠA JAKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 10.204,77 0,00 12.212,17 298.868,76 0,00 0,00 0,00 321.285,70
1937. FLORIM MURATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 75.856,34 0,00 3.895,14 241.091,44 0,00 0,00 0,00 320.842,92
1938. ANTON KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 1.192,76 0,00 18.637,10 300.915,94 0,00 53,66 0,00 320.799,46
1939. ROBERT PELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -198,32 0,00 0,00 320.965,18 0,00 0,00 0,00 320.766,86
1940. VESNA GRANĐA KOZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ŠAŠINOVEC 82.970,23 0,00 15.600,40 222.186,41 0,00 0,00 0,00 320.757,04
1941. RADOJKA SUNAJKO-SRDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.068,46 0,00 45.304,26 270.363,48 0,00 0,00 0,00 320.736,20
1942. VALENTINA ĐIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 80.065,34 0,00 93.376,66 147.095,50 0,00 0,00 0,00 320.537,50
1943. MARIJANA ŠARAVANJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 140.029,22 0,00 64.332,25 115.848,33 0,00 0,00 0,00 320.209,80
1944. JASNA POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -258,07 0,00 0,00 320.352,44 0,00 0,00 0,00 320.094,37
1945. NATAŠA GRAČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 319.977,67 0,00 0,00 0,00 319.977,68
1946. NIKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 98.732,27 0,00 159.355,90 61.732,83 0,00 0,00 0,00 319.821,00
1947. SABINA LOTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 22.287,14 297.527,97 0,00 0,00 0,00 319.815,11
1948. IVKICA ANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,78 0,00 36.467,17 283.182,51 0,00 -12,35 0,00 319.638,11
1949. ANTONIA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 39.456,30 0,00 2.352,74 277.679,81 0,00 0,00 0,00 319.488,85
1950. HASAN JUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 319.359,70 0,00 0,00 0,00 319.359,70
1951. GORDANA VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -6.702,41 0,00 8.617,28 317.225,95 0,00 0,00 0,00 319.140,82
1952. ALEN PJETRAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 318.840,44 0,00 0,00 0,00 0,00 318.840,44
1953. ZHENG XIAO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZHEJIANG 0,00 0,00 0,00 318.753,19 0,00 0,00 0,00 318.753,19
1954. IVAN LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 318.533,74 0,00 0,00 0,00 318.533,74
1955. ZLATKO VORI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 318.496,07 0,00 0,00 0,00 318.496,07
1956. KRISTIJAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 78.578,18 0,00 29.169,69 210.653,48 0,00 0,00 0,00 318.401,35
1957. IVAN PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 68.381,77 0,00 0,00 249.756,94 0,00 318.138,71
1958. NEGDET ASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 158,20 317.809,00 0,00 0,00 0,00 317.967,20
1959. ŽELJKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 96.907,79 0,00 81.148,70 139.857,20 0,00 0,00 0,00 317.913,69
1960. BOŽO BRKLJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 317.718,50 0,00 98,93 0,00 317.817,43
1961. MLADEN ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 23.204,13 0,00 63.739,66 230.841,91 0,00 0,00 0,00 317.785,70
1962. IVICA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 8.845,23 0,00 26.392,76 282.398,04 0,00 0,00 0,00 317.636,03
1963. LIDIJA KOLOVRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 317.397,74 0,00 0,00 0,00 317.397,74
1964. NARCISA GLUŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 41.066,35 0,00 6.528,11 261.379,60 0,00 8.337,95 0,00 317.312,01
1965. CARMEN TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 291.186,05 0,00 26.114,70 0,00 317.300,75
1966. JASMINKA NOVAK HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 584,18 316.544,60 0,00 0,00 0,00 317.128,78
1967. RAMADAN HAJRADINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 3.496,57 313.558,52 0,00 0,00 0,00 317.055,09
1968. MIROSLAV FUČKALA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ODRA 1.134,41 0,00 15.320,44 237.962,18 0,00 62.438,39 0,00 316.855,42
1969. DEAN CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,62 0,00 0,00 316.735,50 0,00 0,00 0,00 316.736,12
1970. ANĐA DEUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 165.582,35 0,00 108.006,94 43.088,78 0,00 0,00 0,00 316.678,07
1971. VLADIMIR FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 102.443,49 214.179,48 0,00 0,00 0,00 316.622,97
1972. DESTAN CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 12.927,57 303.629,74 0,00 0,00 0,00 316.557,31
1973. ZDRAVKO POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 19.025,15 297.303,61 0,00 0,00 0,00 316.328,76
1974. KRUNOSLAV ĐURANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 316.180,43 0,00 0,00 0,00 316.180,43
1975. IVAN NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 91.547,75 0,00 53.170,19 171.374,31 0,00 0,00 0,00 316.092,25
1976. TOMISLAV JELINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -10.525,43 326.562,17 0,00 0,00 0,00 316.036,74
1977. MARIJA KEČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 24.752,02 0,00 53.576,33 237.664,30 0,00 0,00 0,00 315.992,65
1978. JURICA RUŽDJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 225.017,16 90.925,22 0,00 0,00 0,00 315.942,38
1979. DORIAN MAJNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 161.794,57 0,00 96.782,78 57.348,47 0,00 0,00 0,00 315.925,82
1980. ANICA STUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 2.080,53 0,00 1.069,33 312.063,18 0,00 444,49 0,00 315.657,53
1981. DARINKA REGOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 315.627,74 0,00 0,00 0,00 315.627,74
1982. DUBRAVKO POŽEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 18.591,96 0,00 -1.316,75 298.315,93 0,00 0,00 0,00 315.591,14
1983. LJILJANA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 160,85 315.312,85 0,00 0,00 0,00 315.473,70
1984. LJERKA MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 94.218,56 0,00 44.844,65 176.283,44 0,00 0,00 0,00 315.346,65
1985. JOSIP ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 7.539,50 307.611,32 0,00 0,00 0,00 315.150,82
1986. NIKOLA GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 4.975,49 310.097,03 0,00 0,00 0,00 315.072,52
1987. BRANKA ORMANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 29.021,65 284.876,57 0,00 1.155,86 0,00 315.054,08
1988. LJUBO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 949,38 0,00 5.401,80 239.278,79 0,00 69.378,25 0,00 315.008,22
1989. ZLATKO HUSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 56.354,00 0,00 43.786,67 214.830,24 0,00 0,00 0,00 314.970,91
1990. ZLATKO KRAKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 494,19 314.307,73 0,00 0,00 0,00 314.801,92
1991. GORDANA SIGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 43.999,60 0,00 41.776,39 229.117,52 -257,89 0,00 0,00 314.635,62
1992. ŽARKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 53.455,38 0,00 101.244,66 159.888,00 0,00 0,00 0,00 314.588,04
1993. TUGOMILA LEVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 79.923,47 0,00 31.622,75 202.855,02 0,00 0,00 0,00 314.401,24
1994. ANTON SPUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 24.825,59 0,00 1.816,48 287.598,65 0,00 0,00 0,00 314.240,72
1995. TONKA BAZINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 314.134,01 0,00 0,00 0,00 314.134,01
1996. VIKTOR PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -2.130,78 0,00 1.283,49 314.907,71 0,00 0,00 0,00 314.060,42
1997. LJILJANA TOMAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 598,45 0,00 279,90 313.178,29 0,00 0,00 0,00 314.056,64
1998. SAŠA MIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 29.489,15 0,00 42.992,64 241.503,70 0,00 0,00 0,00 313.985,49
1999. KREŠIMIR CIMAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 31.719,09 0,00 -55,91 282.068,31 0,00 0,00 0,00 313.731,49
2000. DARIO FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -1.242,40 295.304,81 0,00 19.611,91 0,00 313.674,32