OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1901. TONKA BAZINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 311.205,99 0,00 0,00 0,00 311.205,99
1902. KREŠIMIR CIMAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 30.853,49 0,00 -55,91 280.283,99 0,00 0,00 0,00 311.081,57
1903. LIDIJA KOLOVRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 311.072,37 0,00 0,00 0,00 311.072,37
1904. NATALIJA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 15.191,18 -1.800,00 59.580,85 208.833,56 0,00 29.262,60 0,00 311.068,19
1905. ANTON KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 1.161,43 0,00 18.403,84 291.441,46 0,00 52,05 0,00 311.058,78
1906. ROBERT PELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -198,32 0,00 0,00 311.249,65 0,00 0,00 0,00 311.051,33
1907. VESNA GRANĐA KOZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ŠAŠINOVEC 80.309,92 0,00 15.155,86 215.447,28 0,00 0,00 0,00 310.913,06
1908. DIANA VUZEM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 1.955,05 0,00 46.386,78 262.495,13 0,00 0,00 0,00 310.836,96
1909. JOSIP LEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -13,61 0,00 310.820,82 0,00 310.807,21
1910. TOMISLAV JELINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -10.525,39 321.046,19 0,00 0,00 0,00 310.520,80
1911. IVKICA ANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,76 0,00 35.185,50 274.999,33 0,00 -12,35 0,00 310.173,24
1912. RATIMIR MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 310.081,56 0,00 0,00 0,00 310.081,56
1913. SABINA LOTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 21.650,08 288.397,76 0,00 0,00 0,00 310.047,84
1914. NATAŠA GRAČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 309.870,98 0,00 0,00 0,00 309.870,99
1915. ŽELJKA BERTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 309.790,74 0,00 0,00 0,00 309.790,74
1916. ZLATKO KRAKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 487,13 309.176,12 0,00 0,00 0,00 309.663,25
1917. KRUNOSLAV ĐURANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 309.646,83 0,00 0,00 0,00 309.646,83
1918. MARIJANA ŠARAVANJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 135.314,26 0,00 62.116,37 112.100,08 0,00 0,00 0,00 309.530,71
1919. VALENTINA ĐIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 77.198,86 0,00 90.154,54 142.142,58 0,00 0,00 0,00 309.495,98
1920. DEAN CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,60 0,00 0,00 309.377,78 0,00 0,00 0,00 309.378,38
1921. MARIJAN KUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 90.924,29 0,00 47.806,65 170.579,21 0,00 0,00 0,00 309.310,15
1922. JASMINKA NOVAK HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 584,18 308.690,12 0,00 0,00 0,00 309.274,30
1923. DESTAN CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 12.771,14 296.178,03 0,00 0,00 0,00 308.949,17
1924. RENATA SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -350,63 309.244,66 0,00 0,00 0,00 308.894,03
1925. NIKOLA GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 4.933,52 303.849,60 0,00 0,00 0,00 308.783,12
1926. ZVEZDANA POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -39,11 0,00 -52,82 308.659,61 0,00 0,00 0,00 308.567,68
1927. BRANKA ORMANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 28.286,45 278.959,24 0,00 1.125,95 0,00 308.371,64
1928. DUBRAVKO POŽEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 18.079,02 0,00 -1.316,75 291.500,09 0,00 0,00 0,00 308.262,36
1929. JURICA RUŽDJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 219.789,44 88.449,35 0,00 0,00 0,00 308.238,79
1930. ANTONIA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 38.114,80 0,00 2.637,20 267.467,95 0,00 0,00 0,00 308.219,95
1931. BRANKO SABOLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 60.589,92 0,00 980,28 246.567,45 0,00 0,00 0,00 308.137,65
1932. DAVOR IVELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 111.268,51 0,00 10.337,80 186.294,66 0,00 0,00 0,00 307.900,97
1933. GORDANA VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -6.702,41 0,00 8.306,49 306.012,13 0,00 0,00 0,00 307.616,21
1934. JOSIP JELAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SOBLINEC 109.852,05 0,00 3.971,66 192.706,72 0,00 1.051,30 0,00 307.581,73
1935. MIROSLAV FUČKALA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ODRA 1.134,41 0,00 14.953,29 232.066,65 0,00 59.220,62 0,00 307.374,97
1936. IVAN NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 88.828,56 0,00 51.731,44 166.744,49 0,00 0,00 0,00 307.304,49
1937. DUBRAVKO CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 307.103,39 0,00 0,00 0,00 307.103,39
1938. DARIO FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -1.242,40 289.573,29 0,00 18.769,71 0,00 307.100,60
1939. ZLATKO HUSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 54.319,22 0,00 42.281,73 210.458,14 0,00 0,00 0,00 307.059,09
1940. VIKTOR PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -2.130,78 0,00 1.253,46 307.932,91 0,00 0,00 0,00 307.055,59
1941. HISNI CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 -11,32 306.936,10 0,00 0,00 0,00 306.924,78
1942. VLADIMIR DRENOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 232,26 306.604,50 0,00 0,00 0,00 306.836,76
1943. IVO LOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 295,00 0,00 48.749,35 257.717,12 0,00 0,00 0,00 306.761,47
1944. LJERKA MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 91.626,94 0,00 43.771,51 171.296,19 0,00 0,00 0,00 306.694,64
1945. LJILJANA TOMAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 579,52 0,00 276,81 305.782,67 0,00 0,00 0,00 306.639,00
1946. ALOJZ POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 306.571,85 0,00 0,00 0,00 306.571,85
1947. MARTINA NOVAK STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 5.973,74 0,00 7.148,04 293.280,19 0,00 0,00 0,00 306.401,97
1948. MILAN DOLOVČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 306.395,93 0,00 0,00 0,00 306.395,93
1949. MIRA JAGUŠT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 7,51 306.111,04 0,00 0,00 0,00 306.118,55
1950. ŽELJKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 93.061,96 0,00 77.928,19 135.086,00 0,00 0,00 0,00 306.076,15
1951. STJEPAN MEŽNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 306.019,69 0,00 0,00 0,00 306.019,69
1952. KRISTIJAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 75.331,48 0,00 28.018,66 202.545,57 0,00 0,00 0,00 305.895,71
1953. LJUBO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 922,28 0,00 5.361,47 233.650,85 0,00 65.951,84 0,00 305.886,44
1954. IVAN PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 65.496,14 0,00 0,00 240.159,37 0,00 305.655,51
1955. SETKI RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 4.761,21 0,00 322,23 300.539,54 0,00 0,00 0,00 305.622,98
1956. IVAN CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 DREŽNIK BREZOVIČKI 0,00 0,00 18.121,50 287.339,09 0,00 0,00 0,00 305.460,59
1957. MIKA TOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 16.849,04 288.563,15 0,00 0,00 0,00 305.412,19
1958. LJILJANA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 156,30 305.215,15 0,00 0,00 0,00 305.371,45
1959. IVAN ĐURAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 26.720,76 278.471,57 0,00 0,00 0,00 305.192,33
1960. TONKO BARADA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 10.580,37 294.606,17 0,00 0,00 0,00 305.186,54
1961. VLADIMIR FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 97.111,35 208.013,75 0,00 0,00 0,00 305.125,10
1962. MILIVOJ JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 7.961,38 297.044,03 0,00 0,00 0,00 305.005,41
1963. CARMEN TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 280.032,95 0,00 24.929,93 0,00 304.962,88
1964. MARIJA KEČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 24.050,99 0,00 51.962,89 228.927,24 0,00 0,00 0,00 304.941,12
1965. TUGOMILA LEVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 77.354,63 0,00 30.838,09 196.682,44 0,00 0,00 0,00 304.875,16
1966. NARCISA GLUŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 39.771,42 0,00 6.334,34 250.717,87 0,00 8.013,08 0,00 304.836,71
1967. MATO POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 11.582,08 0,00 0,00 293.249,97 0,00 0,00 0,00 304.832,05
1968. ANĐA DEUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 159.555,62 0,00 103.743,15 41.475,82 0,00 0,00 0,00 304.774,59
1969. DARINKA REGOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 304.495,72 0,00 0,00 0,00 304.495,72
1970. IZET SMAJLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 LUČKO 0,00 0,00 5.102,59 299.268,09 0,00 0,00 0,00 304.370,68
1971. DAVOR GJURAŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 23.559,09 0,00 243,83 280.512,07 0,00 0,00 0,00 304.314,99
1972. PREDRAG GORETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 100.027,78 0,00 2.193,18 202.090,30 0,00 0,00 0,00 304.311,26
1973. ŽELJKO SENTE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 63.855,23 0,00 24.058,11 216.276,50 0,00 0,00 0,00 304.189,84
1974. ANTON SPUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 24.160,36 0,00 1.721,54 278.286,81 0,00 0,00 0,00 304.168,71
1975. VLATKO PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 304.166,68 0,00 0,00 0,00 304.166,68
1976. DRAGAN JOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 303.913,67 0,00 0,00 0,00 303.913,67
1977. ZLATKO PISAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ODRA 0,00 0,00 0,00 303.759,13 0,00 0,00 0,00 303.759,13
1978. BRANKO CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 2.639,84 301.030,82 0,00 0,00 0,00 303.670,66
1979. DANIJEL KOREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 146.803,14 0,00 108.526,07 48.329,57 0,00 0,00 0,00 303.658,78
1980. GORDANA BERTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 14.834,48 288.745,37 0,00 0,00 0,00 303.579,85
1981. MLADEN ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 22.115,01 0,00 60.433,51 220.987,41 0,00 0,00 0,00 303.535,93
1982. TOMISLAV IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 303.167,19 0,00 345,67 0,00 303.512,86
1983. ZIJAD OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 13.809,60 0,00 15.497,50 274.193,39 0,00 0,00 0,00 303.500,49
1984. ZORAN MILAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 27.292,02 0,00 0,00 276.194,85 0,00 0,00 0,00 303.486,87
1985. MIRON PRAŠTALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 30.352,57 0,00 54,00 272.827,68 0,00 0,00 0,00 303.234,25
1986. BRANIMIR BERTOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 91.137,19 0,00 108.921,99 103.144,89 0,00 0,00 0,00 303.204,07
1987. DANICA ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 6.132,37 0,00 80.963,04 216.092,36 0,00 0,00 0,00 303.187,77
1988. ŽARKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 51.523,37 0,00 97.600,93 153.976,88 0,00 0,00 0,00 303.101,18
1989. ANTUN BRAČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 9.545,48 0,00 9.281,59 283.882,99 0,00 0,00 0,00 302.710,06
1990. AZGAN QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 191.271,26 0,00 0,00 1.601,04 0,00 109.554,60 0,00 302.426,90
1991. IVO ŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -3.965,22 0,00 7.395,07 298.988,68 0,00 0,00 0,00 302.418,53
1992. SUZANA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE -1.758,50 0,00 -227,26 304.179,40 0,00 0,00 0,00 302.193,64
1993. BOŠKO GJIRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,01 0,00 0,01 302.156,95 0,00 0,00 0,00 302.156,97
1994. FATMA JAKUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 3.616,79 298.472,29 0,00 0,00 0,00 302.089,08
1995. JOSIP KELEMEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 185.376,51 0,00 69.853,10 46.677,52 0,00 0,00 0,00 301.907,13
1996. TOMISLAV GALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 67.649,18 0,00 109.406,75 90.801,25 0,00 33.856,01 0,00 301.713,19
1997. VESNA ŠESTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 35.586,49 0,00 4.517,48 261.580,96 0,00 0,00 0,00 301.684,93
1998. ZEF BISAKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 27.150,77 0,00 19.697,19 254.795,60 0,00 0,00 0,00 301.643,56
1999. FLORIM MURATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 73.818,42 0,00 3.754,88 223.996,46 0,00 0,00 0,00 301.569,76
2000. LUKA JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 25.293,99 0,00 13.188,29 262.942,06 0,00 0,00 0,00 301.424,34