OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1901. ĐURĐA SAMBOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 51.337,71 0,00 434,71 276.486,77 0,00 0,00 0,00 328.259,19
1902. ZDENKA ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -10.909,49 0,00 10.865,77 328.183,26 0,00 0,00 0,00 328.139,54
1903. MARIO RAPO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 89.101,14 0,00 25.675,38 213.336,40 0,00 0,00 0,00 328.112,92
1904. ZLATKO PIŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 15.472,59 312.637,42 0,00 0,00 0,00 328.110,01
1905. NATALIJA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 15.998,83 -1.800,00 62.668,46 219.826,70 0,00 31.394,25 0,00 328.088,24
1906. MEHDI RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -18.865,65 0,00 21.132,02 325.738,70 0,00 0,00 0,00 328.005,07
1907. DIANA VUZEM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 2.116,07 0,00 49.438,59 275.907,97 0,00 0,00 0,00 327.462,63
1908. VESNA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1928 ZAGREB 0,00 0,00 -1.516,94 328.839,01 0,00 0,00 0,00 327.322,07
1909. MILORAD MASLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 21.561,73 305.598,12 0,00 0,00 0,00 327.159,85
1910. DRAGUTIN BARTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 327.145,21 0,00 0,00 0,00 327.145,21
1911. SUZANA NEŠOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -206,82 327.343,05 0,00 0,00 0,00 327.136,23
1912. NENAD BRAŠNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 217.560,67 0,00 0,00 109.554,26 0,00 327.114,93
1913. MARIJA CVITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,06 0,00 -0,64 326.979,44 0,00 0,00 0,00 326.978,74
1914. ALEN PJETRAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 326.686,99 0,00 0,00 0,00 0,00 326.686,99
1915. IVAN JUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 10.794,03 315.825,79 0,00 0,00 0,00 326.619,82
1916. NATAŠA JAMBREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 113.155,02 0,00 39.414,38 174.015,50 0,00 0,00 0,00 326.584,90
1917. MIROSLAV HREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 313.714,59 12.733,20 0,00 -140,00 0,00 326.307,79
1918. SANJA VUČKOVIĆ HRIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 33.990,38 292.281,29 0,00 0,00 0,00 326.271,67
1919. ANĐELKO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 46.869,30 279.349,19 0,00 0,00 0,00 326.218,49
1920. HRVOJE ŠIMUNDŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 127.407,95 10.407,21 0,00 188.346,75 0,00 326.161,91
1921. ZORAN ROSANDIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 74.879,91 0,00 79.127,88 116.965,29 0,00 55.149,69 0,00 326.122,77
1922. VALENTINA ĐIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 81.498,59 0,00 94.987,72 149.571,96 0,00 0,00 0,00 326.058,27
1923. RADMILA ŽILAVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 326.022,13 0,00 0,00 0,00 326.022,13
1924. DAMIR ČANČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 49.911,81 0,00 1.896,20 273.982,53 0,00 0,00 0,00 325.790,54
1925. VLADIMIR MIJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 325.767,08 0,00 0,00 0,00 325.767,08
1926. VESNA GRANĐA KOZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ŠAŠINOVEC 84.300,38 0,00 15.822,67 225.555,98 0,00 0,00 0,00 325.679,03
1927. ANTON KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 1.208,42 0,00 18.753,72 305.653,17 0,00 54,47 0,00 325.669,78
1928. ROBERT PELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -198,32 0,00 0,00 325.822,94 0,00 0,00 0,00 325.624,62
1929. MARIJANA ŠARAVANJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 142.386,70 0,00 65.440,18 117.722,44 0,00 0,00 0,00 325.549,32
1930. ANTONIA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 40.127,06 0,00 2.386,51 282.785,73 0,00 0,00 0,00 325.299,30
1931. NATAŠA GRAČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 325.031,01 0,00 0,00 0,00 325.031,02
1932. SINIŠA JAKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 10.370,90 0,00 12.255,45 302.352,18 0,00 0,00 0,00 324.978,53
1933. MLADEN ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 23.748,69 0,00 65.392,74 235.769,13 0,00 0,00 0,00 324.910,56
1934. GORDANA VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -6.702,41 0,00 8.772,67 322.832,82 0,00 0,00 0,00 324.903,08
1935. SABINA LOTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 22.605,66 302.093,05 0,00 0,00 0,00 324.698,71
1936. KRISTIJAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 80.201,53 0,00 29.745,20 214.707,44 0,00 0,00 0,00 324.654,17
1937. PETAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 19.185,90 0,00 50.075,66 255.318,37 0,00 0,00 0,00 324.579,93
1938. IVAN PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 69.824,58 0,00 0,00 254.555,73 0,00 324.380,31
1939. IVKICA ANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,79 0,00 37.108,01 287.274,10 0,00 -12,35 0,00 324.370,55
1940. RADOJKA SUNAJKO-SRDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.137,28 0,00 45.744,32 273.427,34 0,00 0,00 0,00 324.308,94
1941. ŽELJKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 98.830,70 0,00 82.758,96 142.242,81 0,00 0,00 0,00 323.832,47
1942. NARCISA GLUŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 41.713,82 0,00 6.625,00 266.710,48 0,00 8.500,39 0,00 323.549,69
1943. CARMEN TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 296.762,59 0,00 26.707,08 0,00 323.469,67
1944. JASNA POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -258,07 0,00 0,00 323.274,84 0,00 0,00 0,00 323.016,77
1945. IVICA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 8.993,17 0,00 26.677,88 287.240,39 0,00 0,00 0,00 322.911,44
1946. ANĐA DEUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 168.595,71 0,00 110.138,85 43.895,27 0,00 0,00 0,00 322.629,83
1947. JURE JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,65 -8.156,22 330.772,74 -85,67 0,00 0,00 0,00 322.530,20
1948. VLADIMIR FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 105.109,56 217.262,35 0,00 0,00 0,00 322.371,91
1949. ŽELJKO RADELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 -118,06 -151,22 322.296,73 0,00 0,00 0,00 322.027,45
1950. NIKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 100.772,53 0,00 158.149,89 63.065,65 0,00 0,00 0,00 321.988,07
1951. ZLATKO VORI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 321.980,31 0,00 0,00 0,00 321.980,31
1952. MARIJA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.958,45 0,00 138.897,88 0,00 321.856,33
1953. MIROSLAV FUČKALA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ODRA 1.134,41 0,00 15.504,01 240.909,94 0,00 64.047,27 0,00 321.595,63
1954. MARIJA KEČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 25.102,54 0,00 54.383,05 242.032,85 0,00 0,00 0,00 321.518,44
1955. DARINKA REGOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 321.193,76 0,00 0,00 0,00 321.193,76
1956. NEGDET ASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 158,20 320.986,66 0,00 0,00 0,00 321.144,86
1957. DORIAN MAJNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 164.496,41 0,00 98.399,06 58.179,76 0,00 0,00 0,00 321.075,23
1958. JASMIN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 584,18 320.471,84 0,00 0,00 0,00 321.056,02
1959. ARDIAN ČOČAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 320.800,23 0,00 0,00 0,00 320.800,23
1960. JOSIP ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 7.615,81 313.177,77 0,00 0,00 0,00 320.793,58
1961. SAŠA MIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 30.338,44 0,00 43.975,36 246.312,57 0,00 0,00 0,00 320.626,37
1962. ANICA STUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 2.113,58 0,00 1.088,36 316.935,03 0,00 456,99 0,00 320.593,96
1963. LIDIJA KOLOVRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 320.560,44 0,00 0,00 0,00 320.560,44
1964. LJILJANA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 163,13 320.361,72 0,00 0,00 0,00 320.524,85
1965. IVAN NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 92.907,35 0,00 53.889,56 173.689,21 0,00 0,00 0,00 320.486,12
1966. DEAN CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,63 0,00 0,00 320.414,35 0,00 0,00 0,00 320.414,98
1967. DESTAN CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 13.005,79 307.355,59 0,00 0,00 0,00 320.361,38
1968. ŽARKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 54.421,38 0,00 103.066,52 162.843,55 0,00 0,00 0,00 320.331,45
1969. RAMADAN HAJRADINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 3.516,51 316.428,63 0,00 0,00 0,00 319.945,14
1970. JURICA RUŽDJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 227.631,03 92.163,15 0,00 0,00 0,00 319.794,18
1971. LJERKA MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 95.514,37 0,00 45.381,22 178.777,07 0,00 0,00 0,00 319.672,66
1972. GORDANA SIGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 42.019,81 0,00 42.815,34 235.015,31 -257,89 0,00 0,00 319.592,57
1973. LJUBO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 962,94 0,00 5.421,96 242.092,76 0,00 71.091,46 0,00 319.569,12
1974. VLATKO TRPUTEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 203.669,18 0,00 21.635,39 94.234,14 0,00 0,00 0,00 319.538,71
1975. KRUNOSLAV ĐURANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 319.447,22 0,00 0,00 0,00 319.447,22
1976. PREK DJONI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 319.373,12 0,00 0,00 0,00 319.373,12
1977. JOSIP KELEMEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 195.573,11 0,00 73.823,62 49.942,26 0,00 0,00 0,00 319.338,99
1978. ANTON SPUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 25.158,20 0,00 1.863,95 292.254,59 0,00 0,00 0,00 319.276,74
1979. TOMISLAV GALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 71.503,82 0,00 115.542,40 96.381,67 0,00 35.799,31 0,00 319.227,20
1980. TUGOMILA LEVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 81.207,88 0,00 32.015,09 205.941,31 0,00 0,00 0,00 319.164,28
1981. SUZANA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE -1.758,50 0,00 -227,26 321.037,31 0,00 0,00 0,00 319.051,55
1982. MIRKO ĐURINSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 46.270,50 0,00 3.685,18 269.037,10 0,00 0,00 0,00 318.992,78
1983. MARIJAN DUGOPOLJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 319.169,27 0,00 -3,80 -218,16 0,00 0,00 0,00 318.947,31
1984. ZDRAVKO POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 19.246,89 299.559,39 0,00 0,00 0,00 318.806,28
1985. TOMISLAV JELINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -10.525,43 329.320,15 0,00 0,00 0,00 318.794,72
1986. ZLATKO HUSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 57.371,40 0,00 44.539,13 216.369,36 0,00 0,00 0,00 318.279,89
1987. NIKOLA GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 4.996,48 313.220,74 0,00 0,00 0,00 318.217,22
1988. RADOSLAV RADOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 122.838,93 0,00 19.939,64 175.405,58 0,00 0,00 0,00 318.184,15
1989. ZDRAVKO PAUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 318.149,95 0,00 0,00 0,00 318.149,95
1990. ILJFET ISMAILOVSKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 6.317,27 311.516,63 0,00 0,00 0,00 317.833,90
1991. FATMA JAKUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 3.873,45 313.940,06 0,00 0,00 0,00 317.813,51
1992. LJILJANA TOMAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 607,92 0,00 281,44 316.876,11 0,00 0,00 0,00 317.765,47
1993. BRANKA ORMANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 29.389,25 287.835,23 0,00 512,77 0,00 317.737,25
1994. BRANKO CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 2.746,94 314.949,10 0,00 0,00 0,00 317.696,04
1995. GORDANA BERTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 15.511,90 302.146,97 0,00 0,00 0,00 317.658,87
1996. VIKTOR PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -2.130,78 0,00 1.298,50 318.395,12 0,00 0,00 0,00 317.562,84
1997. ZLATKO KRAKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 497,72 316.873,54 0,00 0,00 0,00 317.371,26
1998. MIRA JAGUŠT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 317.359,96 0,00 0,00 0,00 317.359,96
1999. MILIVOJ JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 8.325,54 308.927,01 0,00 0,00 0,00 317.252,55
2000. JASNICA MILENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 33.223,09 283.869,87 0,00 0,00 0,00 317.092,96