OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1901. ZDENKO MUČNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 39.582,75 302.603,82 0,00 0,00 0,00 342.186,57
1902. JOZO ŠARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 124.164,95 0,00 32.947,76 184.899,36 0,00 0,00 0,00 342.012,07
1903. IVAN LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 341.744,55 0,00 0,00 0,00 341.744,55
1904. JURE JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,65 -8.156,22 349.980,52 -85,67 0,00 0,00 0,00 341.737,98
1905. REĐEP REĐEPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 341.432,02 0,00 0,00 0,00 341.432,02
1906. NATALIJA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 16.543,18 0,00 64.749,49 227.235,99 0,00 32.830,96 0,00 341.359,62
1907. ALFREDO LUPIERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 129.678,53 211.471,86 0,00 0,00 0,00 341.150,39
1908. STJEPAN ŠIKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 33.342,81 0,00 52,79 307.745,02 0,00 0,00 0,00 341.140,62
1909. DARKO VIDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 895,85 339.980,98 0,00 0,00 0,00 340.876,83
1910. BORIS MRAKUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 20.536,84 0,00 31,33 320.127,67 0,00 0,00 0,00 340.695,84
1911. JOSIP MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 SESVETE 7.914,71 0,00 8.117,92 324.662,16 0,00 0,00 0,00 340.694,79
1912. VLADIMIR JURČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 340.665,58 0,00 0,00 0,00 340.665,58
1913. BOŽENA IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -2,07 0,00 0,00 340.587,64 0,00 0,00 0,00 340.585,57
1914. ZUMRETA HADŽIALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -5.539,94 0,00 52.890,19 273.920,11 0,00 19.183,88 0,00 340.454,24
1915. MILIVOJ BRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 143.110,23 0,00 139.469,83 57.485,43 0,00 0,00 0,00 340.065,49
1916. TOMISLAV GOLEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 57.536,78 0,00 11.557,86 270.901,58 0,00 0,00 0,00 339.996,22
1917. MONIKA SMIRNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 339.930,59 0,00 0,00 0,00 339.930,59
1918. MARIJA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 13.294,06 0,00 2.691,02 323.874,42 0,00 0,00 0,00 339.859,50
1919. FILIP JAKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB -4.352,17 0,00 138.921,69 205.271,36 0,00 0,00 0,00 339.840,88
1920. BORIS BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 2.457,29 337.340,97 0,00 0,00 0,00 339.798,26
1921. DAMIR ČANČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 51.174,04 0,00 1.896,20 286.395,63 0,00 0,00 0,00 339.465,87
1922. MLADEN ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 24.849,79 0,00 68.735,22 245.731,92 0,00 0,00 0,00 339.316,93
1923. IVAN KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 338.964,01 0,00 0,00 0,00 338.964,01
1924. ZLATKO PIŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 15.883,76 322.814,81 0,00 0,00 0,00 338.698,57
1925. DIANA VUZEM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 2.224,59 0,00 51.495,49 284.948,14 0,00 0,00 0,00 338.668,22
1926. MARIJAN KUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 103.131,80 0,00 45.836,09 189.700,18 0,00 0,00 0,00 338.668,07
1927. MILIVOJ GOTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 3.704,12 334.565,28 0,00 0,00 0,00 338.269,40
1928. MARIO RAPO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 92.030,91 0,00 26.446,36 219.713,86 0,00 0,00 0,00 338.191,13
1929. SANJA ČOP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 338.157,20 0,00 0,00 0,00 338.157,20
1930. ANĐELKO VRHOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 74.392,38 0,00 91.530,53 172.051,65 0,00 0,00 0,00 337.974,56
1931. NENAD BRAŠNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 224.865,76 0,00 0,00 112.925,92 0,00 337.791,68
1932. MEHDI RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -18.865,65 0,00 21.736,33 334.737,43 0,00 0,00 0,00 337.608,11
1933. VLADIMIR TUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 2.486,12 335.099,69 0,00 0,00 0,00 337.585,81
1934. ZDENKA ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -10.909,49 0,00 11.215,76 337.228,91 0,00 0,00 0,00 337.535,18
1935. IVAN LUKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 70.952,60 266.405,22 0,00 0,00 0,00 337.357,82
1936. KRISTIJAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 83.483,90 0,00 30.908,88 222.904,42 0,00 0,00 0,00 337.297,20
1937. VALENTINA ĐIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 84.396,57 0,00 98.245,26 154.579,31 0,00 0,00 0,00 337.221,14
1938. MARIJANA JURIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 337.161,93 0,00 0,00 0,00 337.161,93
1939. ANTONIA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 41.483,30 0,00 2.454,81 293.109,81 0,00 0,00 0,00 337.047,92
1940. GJURO SIMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 11.132,92 0,00 1.205,76 324.664,37 0,00 0,00 0,00 337.003,05
1941. IVAN PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 72.741,91 0,00 0,00 264.258,77 0,00 337.000,68
1942. MILAN BJELIVUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 4.391,78 332.503,72 0,00 0,00 0,00 336.895,50
1943. MARIJANA ŠARAVANJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 147.153,47 0,00 67.680,40 121.511,86 0,00 0,00 0,00 336.345,73
1944. ISMAIL SALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 90,64 336.152,39 0,00 0,00 0,00 336.243,03
1945. GORDANA VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -6.702,41 0,00 8.725,19 334.169,84 0,00 0,00 0,00 336.192,62
1946. NARCISA GLUŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 43.022,99 0,00 6.820,90 277.489,38 0,00 8.828,84 0,00 336.162,11
1947. SAŠA MIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 32.055,69 0,00 48.040,70 256.035,99 0,00 0,00 0,00 336.132,38
1948. IVANKA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 13.791,50 322.240,96 0,00 0,00 0,00 336.032,46
1949. CARMEN TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 308.038,25 0,00 27.904,87 0,00 335.943,12
1950. EKREM BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 335.706,54 0,00 0,00 0,00 335.706,54
1951. MARIJA CVITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,06 0,00 -0,64 335.639,19 0,00 0,00 0,00 335.638,49
1952. VESNA GRANĐA KOZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ŠAŠINOVEC 86.989,92 0,00 16.272,09 232.369,20 0,00 0,00 0,00 335.631,21
1953. ANTON KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 1.240,10 0,00 18.989,54 315.231,75 0,00 56,10 0,00 335.517,49
1954. ROBERT PELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -198,32 0,00 0,00 335.645,22 0,00 0,00 0,00 335.446,90
1955. NATAŠA GRAČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 335.248,76 0,00 0,00 0,00 335.248,77
1956. MIRSAD DELALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 335.163,99 0,00 0,00 0,00 335.163,99
1957. NATAŠA JAMBREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 116.060,42 0,00 40.463,59 178.615,56 0,00 0,00 0,00 335.139,57
1958. MIRKO ĐURINSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 46.531,52 0,00 9.207,70 278.925,66 0,00 0,00 0,00 334.664,88
1959. ANĐA DEUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 174.688,66 0,00 114.449,50 45.525,97 0,00 0,00 0,00 334.664,13
1960. ZORAN ROSANDIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 76.735,85 0,00 81.063,93 119.972,05 0,00 56.867,70 0,00 334.639,53
1961. SABINA LOTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 23.249,72 311.323,59 0,00 0,00 0,00 334.573,31
1962. ŽELJKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 102.718,79 0,00 84.592,23 147.066,46 0,00 0,00 0,00 334.377,48
1963. MARIJAN DUGOPOLJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 334.507,55 0,00 -3,80 -216,12 0,00 0,00 0,00 334.287,63
1964. IVAN JUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 11.014,12 323.212,50 0,00 0,00 0,00 334.226,62
1965. MILORAD MASLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 22.043,56 311.983,79 0,00 0,00 0,00 334.027,35
1966. VLADIMIR FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 110.500,30 223.495,82 0,00 0,00 0,00 333.996,12
1967. IVKICA ANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,82 0,00 38.403,76 295.547,20 0,00 -12,35 0,00 333.939,43
1968. MLADEN MERKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 5.108,90 0,00 19.392,40 309.192,99 0,00 0,00 0,00 333.694,29
1969. SANJA VUČKOVIĆ HRIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 34.782,72 298.665,80 0,00 0,00 0,00 333.448,52
1970. DRAGUTIN BARTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 333.049,44 0,00 0,00 0,00 333.049,44
1971. ANĐELKO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 48.292,51 284.731,66 0,00 0,00 0,00 333.024,17
1972. MARIJA KEČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 25.811,28 0,00 56.014,22 250.865,92 0,00 0,00 0,00 332.691,42
1973. DARINKA REGOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 332.448,11 0,00 0,00 0,00 332.448,11
1974. SINIŠA JAKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 10.706,79 0,00 12.342,95 309.395,62 0,00 0,00 0,00 332.445,36
1975. SANDRO LENDLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 DONJI DRAGONOŽEC 52.343,31 0,00 32.541,16 247.385,74 0,00 0,00 0,00 332.270,21
1976. ŽARKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 56.374,62 0,00 106.750,29 168.819,61 0,00 0,00 0,00 331.944,52
1977. RADOJKA SUNAJKO-SRDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.276,44 0,00 46.634,10 279.622,37 0,00 0,00 0,00 331.532,91
1978. RADMILA ŽILAVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 331.526,75 0,00 0,00 0,00 331.526,75
1979. DORIAN MAJNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 169.959,46 0,00 101.667,15 59.860,62 0,00 0,00 0,00 331.487,23
1980. ROBERT PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 3.117,22 328.083,89 0,00 0,00 0,00 331.201,11
1981. MIROSLAV FUČKALA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ODRA 1.134,41 0,00 15.875,20 246.870,26 0,00 67.300,40 0,00 331.180,27
1982. PETAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 19.688,07 0,00 50.811,53 260.626,88 0,00 0,00 0,00 331.126,48
1983. JOSIP KELEMEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 202.445,55 0,00 76.499,72 52.142,67 0,00 0,00 0,00 331.087,94
1984. IVICA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 9.292,28 0,00 24.740,80 297.031,50 0,00 0,00 0,00 331.064,58
1985. JOSIP ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 6.451,21 324.433,02 0,00 0,00 0,00 330.884,23
1986. ANICA STUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 2.180,41 0,00 1.126,83 326.785,83 0,00 482,28 0,00 330.575,35
1987. SUZANA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE -1.758,50 0,00 -227,26 332.399,43 0,00 0,00 0,00 330.413,67
1988. MIRJANA KRUEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 -292,57 3.069,87 327.601,44 0,00 0,00 0,00 330.378,74
1989. JIANYONG LIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 330.137,95 0,00 0,00 0,00 330.137,95
1990. ZDRAVKO PAUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 330.066,79 0,00 0,00 0,00 330.066,79
1991. ANTON SPUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 25.830,73 0,00 1.959,93 301.668,77 0,00 0,00 0,00 329.459,43
1992. IVAN NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 95.656,42 0,00 55.344,12 178.369,92 0,00 0,00 0,00 329.370,46
1993. DIN LAGUMDŽIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 388,54 328.932,30 0,00 0,00 0,00 329.320,84
1994. ZLATKO VORI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 329.025,34 0,00 0,00 0,00 329.025,34
1995. JASMIN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 584,18 328.412,63 0,00 0,00 0,00 328.996,81
1996. SEJAD HAJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 33.738,58 0,00 75.309,13 219.895,03 0,00 0,00 0,00 328.942,74
1997. JASNA POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -258,07 0,00 0,00 329.183,88 0,00 0,00 0,00 328.925,81
1998. IVAN LOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 67.633,36 0,00 2.462,65 258.774,77 0,00 0,00 0,00 328.870,78
1999. MARIJANA CICVARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -758,07 329.574,64 0,00 0,00 0,00 328.816,57
2000. TUGOMILA LEVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 83.804,95 0,00 32.808,38 212.181,72 0,00 0,00 0,00 328.795,05