OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1901. ŽELJKA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 348.309,01 0,00 0,00 0,00 348.309,01
1902. ALJIJA KAJKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 10.072,12 338.218,78 0,00 0,00 0,00 348.290,90
1903. DANICA DEBOGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 348.228,68 0,00 0,00 0,00 348.228,68
1904. MIRKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 347.876,98 0,00 0,00 0,00 347.876,98
1905. IVAN LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 347.642,87 0,00 0,00 0,00 347.642,87
1906. BRANKO FEJER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 13.242,29 0,00 36.378,20 295.893,61 0,00 1.970,55 0,00 347.484,65
1907. MAJA DUČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 146.332,43 0,00 6.351,45 194.424,46 0,00 0,00 0,00 347.108,34
1908. NATALIJA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 16.809,44 0,00 65.767,39 230.860,10 0,00 33.533,70 0,00 346.970,63
1909. KATARINA MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 836,23 346.119,08 0,00 0,00 0,00 346.955,31
1910. DUNJA DRAŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 33.554,34 313.349,51 0,00 0,00 0,00 346.903,85
1911. RAJKA LUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 346.668,14 0,00 0,00 0,00 346.668,14
1912. ANTO UDOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 LUČKO 54.263,43 0,00 101.365,04 190.919,56 0,00 0,00 0,00 346.548,03
1913. JOZO ŠARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 125.883,05 0,00 33.296,84 187.206,13 0,00 0,00 0,00 346.386,02
1914. DARINKA KRPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 27.991,33 0,00 13.207,11 305.183,42 0,00 0,00 0,00 346.381,86
1915. ŽELJKO KARLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 346.242,93 0,00 0,00 0,00 346.242,93
1916. MARIJAN KUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 105.535,90 0,00 46.781,25 193.804,82 0,00 0,00 0,00 346.121,97
1917. JOSIP MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 SESVETE 8.041,86 0,00 8.292,77 329.259,39 0,00 0,00 0,00 345.594,02
1918. ZUMRETA HADŽIALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -5.539,94 0,00 53.630,85 277.820,49 0,00 19.579,07 0,00 345.490,47
1919. ALFREDO LUPIERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 131.268,21 214.083,13 0,00 0,00 0,00 345.351,34
1920. TOMISLAV GOLEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 58.536,89 0,00 11.768,84 275.004,95 0,00 0,00 0,00 345.310,68
1921. MILIVOJ BRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 145.388,96 0,00 141.573,83 58.247,22 0,00 0,00 0,00 345.210,01
1922. ZLATKO DARER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 39.837,13 305.192,07 0,00 0,00 0,00 345.029,20
1923. STJEPAN ŠIKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 33.748,71 0,00 52,79 311.217,51 0,00 0,00 0,00 345.019,01
1924. SANJA ČOP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 344.883,14 0,00 0,00 0,00 344.883,14
1925. BORIS BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 2.457,29 342.347,92 0,00 0,00 0,00 344.805,21
1926. BOŽENA IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -2,07 0,00 0,00 344.445,79 0,00 0,00 0,00 344.443,72
1927. VLADIMIR JURČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 344.293,48 0,00 0,00 0,00 344.293,48
1928. MONIKA SMIRNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 344.283,93 0,00 0,00 0,00 344.283,93
1929. BORIS MRAKUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 20.766,80 0,00 31,33 323.368,83 0,00 0,00 0,00 344.166,96
1930. DIANA VUZEM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 2.277,67 0,00 52.501,58 289.369,96 0,00 0,00 0,00 344.149,21
1931. ZLATKO PIŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 16.084,88 327.792,87 0,00 0,00 0,00 343.877,75
1932. KRISTIJAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 85.089,41 0,00 31.478,07 226.913,82 0,00 0,00 0,00 343.481,30
1933. MARIJA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 13.470,07 0,00 2.709,27 327.150,57 0,00 0,00 0,00 343.329,91
1934. IVAN PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 74.168,87 0,00 0,00 269.004,82 0,00 343.173,69
1935. MARIO RAPO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 93.463,95 0,00 26.823,47 222.833,28 0,00 0,00 0,00 343.120,70
1936. NENAD BRAŠNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 228.438,90 0,00 0,00 114.575,10 0,00 343.014,00
1937. JIANYONG LIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 342.934,06 0,00 0,00 0,00 342.934,06
1938. ANTONIA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 42.146,68 0,00 2.488,22 298.159,63 0,00 0,00 0,00 342.794,53
1939. IVAN LUKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 71.613,18 271.148,19 0,00 0,00 0,00 342.761,37
1940. SAŠA MIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 32.895,65 0,00 49.072,06 260.792,01 0,00 0,00 0,00 342.759,72
1941. VALENTINA ĐIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 85.814,06 0,00 99.838,62 157.028,54 0,00 0,00 0,00 342.681,22
1942. ANĐELKO VRHOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 75.421,32 0,00 92.835,44 174.379,35 0,00 0,00 0,00 342.636,11
1943. SANDRO LENDLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 DONJI DRAGONOŽEC 53.285,15 0,00 33.120,20 256.223,94 0,00 0,00 0,00 342.629,29
1944. NARCISA GLUŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 43.663,34 0,00 6.916,72 282.761,66 0,00 8.989,49 0,00 342.331,21
1945. MEHDI RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -18.865,65 0,00 22.031,91 339.138,98 0,00 0,00 0,00 342.305,24
1946. ZDENKA ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -10.909,49 0,00 11.386,95 341.653,41 0,00 0,00 0,00 342.130,87
1947. CARMEN TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 313.553,52 0,00 28.490,74 0,00 342.044,26
1948. GORDANA VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -6.702,41 0,00 8.868,41 339.715,14 0,00 0,00 0,00 341.881,14
1949. MILIVOJ GOTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 3.742,59 338.054,35 0,00 0,00 0,00 341.796,94
1950. MARIJAN DUGOPOLJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 342.009,97 0,00 -3,80 -215,12 0,00 0,00 0,00 341.791,05
1951. MARIJANA ŠARAVANJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 149.485,04 0,00 68.776,17 123.365,38 0,00 0,00 0,00 341.626,59
1952. ROBERT PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 3.192,69 337.875,78 0,00 0,00 0,00 341.068,47
1953. MARIJANA JURIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 340.972,30 0,00 0,00 0,00 340.972,30
1954. MILAN BJELIVUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 4.394,51 336.251,50 0,00 0,00 0,00 340.646,01
1955. MIRKO ĐURINSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 47.422,28 0,00 9.435,69 283.762,45 0,00 0,00 0,00 340.620,42
1956. ANĐA DEUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 177.668,91 0,00 116.557,97 46.323,59 0,00 0,00 0,00 340.550,47
1957. VESNA GRANĐA KOZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ŠAŠINOVEC 88.305,46 0,00 16.491,92 235.701,75 0,00 0,00 0,00 340.499,13
1958. GJURO SIMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 11.256,82 0,00 1.205,76 328.014,42 0,00 0,00 0,00 340.477,00
1959. ANTON KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 1.255,59 0,00 19.104,89 319.916,93 0,00 56,90 0,00 340.334,31
1960. ROBERT PELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -198,32 0,00 0,00 340.449,60 0,00 0,00 0,00 340.251,28
1961. NATAŠA GRAČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 340.246,58 0,00 0,00 0,00 340.246,59
1962. ŽELJKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 104.620,57 0,00 86.143,29 149.425,84 0,00 0,00 0,00 340.189,70
1963. VLADIMIR FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 113.137,07 226.544,81 0,00 0,00 0,00 339.681,88
1964. IVANKA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 13.950,36 325.719,03 0,00 0,00 0,00 339.669,39
1965. ISMAIL SALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 90,64 339.458,62 0,00 0,00 0,00 339.549,26
1966. SABINA LOTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 23.564,75 315.838,53 0,00 0,00 0,00 339.403,28
1967. NATAŠA JAMBREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 117.481,54 0,00 40.976,79 180.865,59 0,00 0,00 0,00 339.323,92
1968. MLADEN MERKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 5.243,87 0,00 19.895,11 313.927,35 0,00 0,00 0,00 339.066,33
1969. EKREM BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 338.940,84 0,00 0,00 0,00 338.940,84
1970. ZORAN ROSANDIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 77.643,65 0,00 82.010,91 121.442,75 0,00 57.708,03 0,00 338.805,34
1971. IVKICA ANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,83 0,00 39.037,55 299.593,83 0,00 -12,35 0,00 338.619,86
1972. MARIJA CVITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,06 0,00 -0,64 338.316,28 0,00 0,00 0,00 338.315,58
1973. MARIJA KEČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 26.157,94 0,00 56.812,07 255.186,45 0,00 0,00 0,00 338.156,46
1974. DARINKA REGOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 337.952,95 0,00 0,00 0,00 337.952,95
1975. IVAN JUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 11.121,77 326.825,57 0,00 0,00 0,00 337.947,34
1976. MIRSAD DELALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 337.924,40 0,00 0,00 0,00 337.924,40
1977. FILIP JAKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB -4.352,17 0,00 134.439,02 207.560,79 0,00 0,00 0,00 337.647,64
1978. ŽARKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 57.330,01 0,00 108.552,14 171.742,69 0,00 0,00 0,00 337.624,84
1979. MILORAD MASLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 22.279,24 315.107,21 0,00 0,00 0,00 337.386,45
1980. ANĐELKO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 48.988,65 288.326,17 0,00 0,00 0,00 337.314,82
1981. SANJA VUČKOVIĆ HRIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 35.170,28 301.788,66 0,00 0,00 0,00 336.958,94
1982. JOSIP KELEMEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 205.807,07 0,00 77.808,68 53.218,95 0,00 0,00 0,00 336.834,70
1983. DORIAN MAJNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 172.631,61 0,00 103.265,67 60.682,79 0,00 0,00 0,00 336.580,07
1984. JOSIP ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 6.488,28 329.938,30 0,00 0,00 0,00 336.426,58
1985. IVICA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 9.438,59 0,00 25.022,79 301.820,63 0,00 0,00 0,00 336.282,01
1986. SINIŠA JAKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 10.871,08 0,00 12.385,75 312.840,78 0,00 0,00 0,00 336.097,61
1987. SUZANA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE -1.758,50 0,00 -227,26 337.956,97 0,00 0,00 0,00 335.971,21
1988. DRAGUTIN BARTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 335.937,37 0,00 0,00 0,00 335.937,37
1989. MIROSLAV FUČKALA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ODRA 1.134,41 0,00 16.056,76 249.785,64 0,00 68.891,61 0,00 335.868,42
1990. MIRJANA KRUEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 -292,57 3.092,19 332.780,12 0,00 0,00 0,00 335.579,74
1991. ZDRAVKO PAUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 335.444,02 0,00 0,00 0,00 335.444,02
1992. RADOJKA SUNAJKO-SRDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.344,51 0,00 47.069,32 282.652,54 0,00 0,00 0,00 335.066,37
1993. DARKO MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 22.645,05 302.662,09 0,00 9.624,49 0,00 334.931,63
1994. SEJAD HAJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 34.387,27 0,00 76.491,92 223.987,41 0,00 0,00 0,00 334.866,60
1995. IVAN LOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 68.729,34 0,00 2.507,61 263.477,29 0,00 0,00 0,00 334.714,24
1996. MARIJANA CICVARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -758,07 335.345,22 0,00 0,00 0,00 334.587,15
1997. ANTON SPUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 26.159,69 0,00 2.006,88 306.273,52 0,00 0,00 0,00 334.440,09
1998. ANITA PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 41.470,36 0,00 -7.837,46 300.798,58 0,00 0,00 0,00 334.431,48
1999. DIN LAGUMDŽIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 399,70 334.029,34 0,00 0,00 0,00 334.429,04
2000. PETAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 19.933,70 0,00 51.171,47 263.223,44 0,00 0,00 0,00 334.328,61