OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1901. ŽELJKO RADELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 -118,06 -151,22 332.717,98 0,00 0,00 0,00 332.448,70
1902. EKREM BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 332.400,36 0,00 0,00 0,00 332.400,36
1903. MIRSAD DELALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 332.342,25 0,00 0,00 0,00 332.342,25
1904. IVANKA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 13.629,11 318.685,63 0,00 0,00 0,00 332.314,74
1905. JURE JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,65 -8.156,22 340.376,63 -85,67 0,00 0,00 0,00 332.134,09
1906. MLADEN ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 24.299,24 0,00 67.063,98 240.750,53 0,00 0,00 0,00 332.113,75
1907. IVAN LUKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 70.277,34 261.556,86 0,00 0,00 0,00 331.834,20
1908. VALENTINA ĐIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 82.947,58 0,00 96.616,50 152.075,62 0,00 0,00 0,00 331.639,70
1909. MARIJA CVITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,06 0,00 -0,64 331.309,32 0,00 0,00 0,00 331.308,62
1910. SANJA ČOP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 331.281,80 0,00 0,00 0,00 331.281,80
1911. ANTONIA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 40.805,18 0,00 2.420,66 287.947,77 0,00 0,00 0,00 331.173,61
1912. MARIJAN KUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 100.674,27 0,00 44.869,92 185.504,34 0,00 0,00 0,00 331.048,53
1913. KRISTIJAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 81.842,71 0,00 30.327,04 218.805,91 0,00 0,00 0,00 330.975,66
1914. MARIJANA ŠARAVANJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 144.770,08 0,00 66.560,29 119.617,13 0,00 0,00 0,00 330.947,50
1915. NATAŠA JAMBREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 114.607,72 0,00 39.938,98 176.315,53 0,00 0,00 0,00 330.862,23
1916. GORDANA VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -6.702,41 0,00 8.929,77 328.501,32 0,00 0,00 0,00 330.728,68
1917. IVAN PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 71.283,25 0,00 0,00 259.407,25 0,00 330.690,50
1918. VESNA GRANĐA KOZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ŠAŠINOVEC 85.645,15 0,00 16.047,38 228.962,62 0,00 0,00 0,00 330.655,15
1919. ANĐELKO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 47.580,90 283.060,87 0,00 0,00 0,00 330.641,77
1920. ANTON KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 1.224,26 0,00 18.871,63 310.442,45 0,00 55,29 0,00 330.593,63
1921. MILORAD MASLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 21.802,65 308.790,95 0,00 0,00 0,00 330.593,60
1922. ROBERT PELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -198,32 0,00 0,00 330.734,07 0,00 0,00 0,00 330.535,75
1923. IVAN JUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 10.904,08 319.519,14 0,00 0,00 0,00 330.423,22
1924. ZORAN ROSANDIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 75.807,88 0,00 80.095,90 118.468,66 0,00 56.008,70 0,00 330.381,14
1925. MIKHAIL PANNOCHKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 330.214,79 0,00 0,00 0,00 330.214,79
1926. NATAŠA GRAČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 330.139,89 0,00 0,00 0,00 330.139,90
1927. DRAGUTIN BARTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 330.097,32 0,00 0,00 0,00 330.097,32
1928. DAMIR ČANČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 50.542,92 0,00 1.896,20 277.537,07 0,00 0,00 0,00 329.976,19
1929. SANJA VUČKOVIĆ HRIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 34.386,55 295.473,55 0,00 0,00 0,00 329.860,10
1930. NARCISA GLUŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 42.368,41 0,00 6.722,95 272.099,93 0,00 8.664,62 0,00 329.855,91
1931. ŽELJKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 100.774,74 0,00 84.386,92 144.654,64 0,00 0,00 0,00 329.816,30
1932. CARMEN TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 302.400,42 0,00 27.305,97 0,00 329.706,39
1933. SABINA LOTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 22.927,69 306.708,32 0,00 0,00 0,00 329.636,01
1934. SAŠA MIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 31.197,07 0,00 46.986,41 251.174,28 0,00 0,00 0,00 329.357,76
1935. IVKICA ANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,81 0,00 37.755,88 291.410,65 0,00 -12,35 0,00 329.154,99
1936. RADMILA ŽILAVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 328.774,44 0,00 0,00 0,00 328.774,44
1937. SINIŠA JAKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 10.538,84 0,00 12.299,20 305.873,91 0,00 0,00 0,00 328.711,95
1938. ANĐA DEUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 171.642,18 0,00 112.294,18 44.710,63 0,00 0,00 0,00 328.646,99
1939. VLATKO TRPUTEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 209.813,63 0,00 22.162,88 96.560,36 0,00 0,00 0,00 328.536,87
1940. BAOQING LIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 BEIJANG 0,00 0,00 0,00 328.356,36 0,00 0,00 0,00 328.356,36
1941. MLADEN MERKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 4.970,93 0,00 18.878,52 304.353,40 0,00 0,00 0,00 328.202,85
1942. VLADIMIR FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 107.804,93 220.379,08 0,00 0,00 0,00 328.184,01
1943. RADOJKA SUNAJKO-SRDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.206,86 0,00 46.189,21 276.524,85 0,00 0,00 0,00 327.920,92
1944. PETAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 19.436,99 0,00 50.443,59 257.972,63 0,00 0,00 0,00 327.853,21
1945. OLEG SIROTKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 327.848,62 0,00 0,00 0,00 327.848,62
1946. MARIJA KEČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 25.456,91 0,00 55.198,63 246.449,39 0,00 0,00 0,00 327.104,93
1947. IVAN KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 327.070,59 0,00 0,00 0,00 327.070,59
1948. DARINKA REGOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 326.820,93 0,00 0,00 0,00 326.820,93
1949. MARIJAN DUGOPOLJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 326.838,41 0,00 -3,80 -217,14 0,00 0,00 0,00 326.617,47
1950. JOSIP ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 7.692,97 318.805,40 0,00 0,00 0,00 326.498,37
1951. MIROSLAV FUČKALA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ODRA 1.134,41 0,00 15.689,61 243.890,11 0,00 65.673,84 0,00 326.387,97
1952. DORIAN MAJNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 167.227,94 0,00 100.033,10 59.020,18 0,00 0,00 0,00 326.281,22
1953. MARIJA IVEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -24.641,83 0,00 29.436,60 321.346,25 0,00 0,00 0,00 326.141,02
1954. ŽARKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 55.398,00 0,00 104.908,41 165.831,57 0,00 0,00 0,00 326.137,98
1955. JASNA POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -258,07 0,00 0,00 326.229,38 0,00 0,00 0,00 325.971,31
1956. IVICA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 9.142,72 0,00 24.452,55 292.135,95 0,00 0,00 0,00 325.731,22
1957. ANICA STUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 2.147,00 0,00 1.107,59 321.860,43 0,00 469,63 0,00 325.584,65
1958. ZLATKO VORI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 325.502,82 0,00 0,00 0,00 325.502,82
1959. RADOSLAV RADOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 125.920,58 0,00 20.277,50 179.064,39 0,00 0,00 0,00 325.262,47
1960. JOSIP KELEMEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 199.009,33 0,00 75.161,67 51.042,46 0,00 0,00 0,00 325.213,46
1961. MIRJANA KRUEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 -292,57 3.047,05 322.307,67 0,00 0,00 0,00 325.062,15
1962. JASMIN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 584,18 324.442,23 0,00 0,00 0,00 325.026,41
1963. MIRKO ĐURINSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 47.229,73 0,00 3.758,25 273.981,39 0,00 0,00 0,00 324.969,37
1964. IVAN NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 94.281,88 0,00 54.616,84 176.029,57 0,00 0,00 0,00 324.928,29
1965. SUZANA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE -1.758,50 0,00 -227,26 326.718,37 0,00 0,00 0,00 324.732,61
1966. ANTON SPUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 25.494,46 0,00 1.911,94 296.961,68 0,00 0,00 0,00 324.368,08
1967. DESTAN CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 13.084,87 311.122,38 0,00 0,00 0,00 324.207,25
1968. LJUBO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 976,64 0,00 5.442,34 244.937,66 0,00 72.823,49 0,00 324.180,13
1969. DIN LAGUMDŽIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 371,81 323.722,02 0,00 0,00 0,00 324.093,83
1970. ZDRAVKO PAUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 324.082,97 0,00 0,00 0,00 324.082,97
1971. LJERKA MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 96.824,42 0,00 45.923,68 181.298,11 0,00 0,00 0,00 324.046,21
1972. NIKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 102.835,21 0,00 156.741,13 64.413,13 0,00 0,00 0,00 323.989,47
1973. TUGOMILA LEVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 82.506,42 0,00 32.411,74 209.061,51 0,00 0,00 0,00 323.979,67
1974. LIDIJA KOLOVRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 323.757,89 0,00 0,00 0,00 323.757,89
1975. JURICA RUŽDJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 230.273,62 93.414,69 0,00 0,00 0,00 323.688,31
1976. ILJFET ISMAILOVSKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 6.427,91 317.021,90 0,00 0,00 0,00 323.449,81
1977. HRVOJE BARLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 102.101,00 221.042,65 0,00 0,00 0,00 323.143,65
1978. ZLATKO HUSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 58.399,97 0,00 45.299,88 219.416,12 0,00 0,00 0,00 323.115,97
1979. FATMA JAKUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 3.959,94 319.152,64 0,00 0,00 0,00 323.112,58
1980. MARIJANA CICVARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -758,07 323.675,83 0,00 0,00 0,00 322.917,76
1981. IVAN LOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 66.513,03 0,00 2.416,69 253.967,74 0,00 0,00 0,00 322.897,46
1982. SEJAD HAJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 33.075,47 0,00 74.100,06 215.711,69 0,00 0,00 0,00 322.887,22
1983. RAMADAN HAJRADINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 3.536,68 319.330,28 0,00 0,00 0,00 322.866,96
1984. KRUNOSLAV ĐURANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 322.749,91 0,00 0,00 0,00 322.749,91
1985. BRANKO CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 2.783,04 319.639,49 0,00 0,00 0,00 322.422,53
1986. GORDANA BERTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 15.740,19 306.663,27 0,00 0,00 0,00 322.403,46
1987. PAULA RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,03 8.993,59 0,00 312.785,17 0,00 0,00 0,00 321.778,79
1988. NASER ALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 4.505,77 317.093,09 0,00 0,00 0,00 321.598,86
1989. LJILJANA TOMAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 617,50 0,00 283,00 320.614,54 0,00 0,00 0,00 321.515,04
1990. NIKOLA GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 5.017,70 316.378,79 0,00 0,00 0,00 321.396,49
1991. MILIVOJ JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 8.448,26 312.931,53 0,00 0,00 0,00 321.379,79
1992. IZET SMAJLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 LUČKO 0,00 0,00 5.458,50 315.898,88 0,00 0,00 0,00 321.357,38
1993. ANITA PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 39.792,94 0,00 -7.837,46 289.366,81 0,00 0,00 0,00 321.322,29
1994. ZDRAVKO POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 19.471,07 301.839,96 0,00 0,00 0,00 321.311,03
1995. DAVOR BUGARSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 26.755,49 294.433,39 0,00 0,00 0,00 321.188,88
1996. MIRA JAGUŠT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 321.150,79 0,00 0,00 0,00 321.150,79
1997. VIKTOR PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -2.130,78 0,00 1.313,68 321.920,81 0,00 0,00 0,00 321.103,71
1998. MIKA TOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 17.592,44 303.376,03 0,00 0,00 0,00 320.968,47
1999. VESELKA SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -8.636,28 0,00 60.121,13 269.423,06 0,00 0,00 0,00 320.907,91
2000. TOMISLAV JELINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -731,20 0,00 -10.525,43 332.108,46 0,00 0,00 0,00 320.851,83