OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1901. BEKIM KASTRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 348.020,85 0,00 0,00 0,00 348.020,85
1902. VLADIMIR JURČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 347.961,70 0,00 0,00 0,00 347.961,70
1903. BORIS MRAKUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 20.999,32 0,00 31,33 326.646,01 0,00 0,00 0,00 347.676,66
1904. GORDANA VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -6.702,41 0,00 9.013,20 345.322,01 0,00 0,00 0,00 347.632,80
1905. ANĐELKO VRHOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 76.461,69 0,00 94.154,86 176.732,89 0,00 0,00 0,00 347.349,44
1906. MARIJANA ŠARAVANJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 151.842,52 0,00 69.884,10 125.239,49 0,00 0,00 0,00 346.966,11
1907. MARIJA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 13.648,04 0,00 2.727,72 330.463,12 0,00 0,00 0,00 346.838,88
1908. ZDENKA ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -10.909,49 0,00 11.560,04 346.127,08 0,00 0,00 0,00 346.777,63
1909. MIRKO ĐURINSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 48.322,94 0,00 9.666,24 288.652,97 0,00 0,00 0,00 346.642,15
1910. ANĐA DEUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 180.682,27 0,00 118.689,88 47.130,08 0,00 0,00 0,00 346.502,23
1911. MEHDI RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -18.865,65 0,00 22.330,79 342.441,44 0,00 0,00 0,00 345.906,58
1912. ŠIMO ŠARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 3.502,13 0,00 71.675,59 270.485,00 0,00 0,00 0,00 345.662,72
1913. VESNA GRANĐA KOZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ŠAŠINOVEC 89.635,61 0,00 16.714,19 239.071,32 0,00 0,00 0,00 345.421,12
1914. MILIVOJ GOTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 3.781,48 341.582,20 0,00 0,00 0,00 345.363,68
1915. NATAŠA GRAČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 345.299,92 0,00 0,00 0,00 345.299,93
1916. ANTON KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 1.271,25 0,00 19.221,51 324.654,16 0,00 57,71 0,00 345.204,63
1917. ROBERT PELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -198,32 0,00 0,00 345.307,36 0,00 0,00 0,00 345.109,04
1918. SEJFIDIN ADILJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 3.364,61 341.659,48 0,00 0,00 0,00 345.024,09
1919. MARIJANA JURIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 344.615,80 0,00 0,00 0,00 344.615,80
1920. MLADEN MERKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 5.380,34 0,00 20.403,40 318.714,33 0,00 0,00 0,00 344.498,07
1921. MILAN BJELIVUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 4.397,28 340.040,93 0,00 0,00 0,00 344.438,21
1922. SABINA LOTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 23.883,27 320.403,61 0,00 0,00 0,00 344.286,88
1923. GJURO SIMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 11.382,11 0,00 1.205,76 331.401,70 0,00 0,00 0,00 343.989,57
1924. MARIJA KEČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 26.508,46 0,00 57.618,79 259.555,00 0,00 0,00 0,00 343.682,25
1925. NATAŠA JAMBREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 118.918,44 0,00 41.495,69 183.140,61 0,00 0,00 0,00 343.554,74
1926. SABAHUDIN ŠALDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 GRADAČAC 0,00 0,00 0,00 343.532,57 0,00 0,00 0,00 343.532,57
1927. DARINKA REGOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 343.518,97 0,00 0,00 0,00 343.518,97
1928. ŽARKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 58.296,01 0,00 110.374,00 174.698,24 0,00 0,00 0,00 343.368,25
1929. IVKICA ANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,84 0,00 39.678,39 303.685,42 0,00 -12,35 0,00 343.352,30
1930. IVANKA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 14.110,99 329.235,71 0,00 0,00 0,00 343.346,70
1931. ZORAN ROSANDIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 78.561,53 0,00 82.968,41 122.929,79 0,00 58.557,69 0,00 343.017,42
1932. ISMAIL SALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 90,64 342.801,58 0,00 0,00 0,00 342.892,22
1933. ZLATKO DARER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB -7.912,89 0,00 40.202,04 310.568,40 0,00 0,00 0,00 342.857,55
1934. JOSIP KELEMEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 209.205,93 0,00 79.132,19 54.307,20 0,00 0,00 0,00 342.645,32
1935. MARIJA CVITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,06 0,00 -0,64 342.571,55 0,00 0,00 0,00 342.570,85
1936. ĐULAGA ALEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 92.052,41 0,00 28.861,02 11.252,71 0,00 210.047,09 0,00 342.213,23
1937. EKREM BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 342.211,09 0,00 0,00 0,00 342.211,09
1938. ZDRAVKO PAUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 342.034,88 0,00 0,00 0,00 342.034,88
1939. JOSIP ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 6.525,76 335.504,75 0,00 0,00 0,00 342.030,51
1940. DORIAN MAJNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 175.333,45 0,00 104.881,95 61.514,08 0,00 0,00 0,00 341.729,48
1941. IVAN JUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 11.230,62 330.478,78 0,00 0,00 0,00 341.709,40
1942. ANĐELKO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 49.692,52 291.960,61 0,00 0,00 0,00 341.653,13
1943. SUZANA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE -1.758,50 0,00 -227,26 343.576,28 0,00 0,00 0,00 341.590,52
1944. IVICA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 9.586,52 0,00 25.307,91 306.662,96 0,00 0,00 0,00 341.557,39
1945. ANITA PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 42.309,07 0,00 -7.837,46 306.514,46 0,00 0,00 0,00 340.986,07
1946. SEJAD HAJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 35.043,18 0,00 77.687,84 228.125,28 0,00 0,00 0,00 340.856,30
1947. MIRJANA KRUEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 -292,57 3.114,77 338.016,35 0,00 0,00 0,00 340.838,55
1948. MILORAD MASLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 22.517,53 318.265,34 0,00 0,00 0,00 340.782,87
1949. MIRSAD DELALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 340.715,47 0,00 0,00 0,00 340.715,47
1950. IVAN LOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 69.837,49 0,00 2.553,07 268.232,07 0,00 0,00 0,00 340.622,63
1951. MIROSLAV FUČKALA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ODRA 1.134,41 0,00 16.240,33 252.733,40 0,00 70.500,49 0,00 340.608,63
1952. SANJA VUČKOVIĆ HRIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 35.562,14 304.946,23 0,00 0,00 0,00 340.508,37
1953. MARIJANA CICVARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -758,07 341.179,90 0,00 0,00 0,00 340.421,83
1954. MIRELA ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.282,49 0,00 340.282,49
1955. SINIŠA JAKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 11.037,21 0,00 12.429,03 316.324,20 0,00 0,00 0,00 339.790,44
1956. DIN LAGUMDŽIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 410,97 339.183,00 0,00 0,00 0,00 339.593,97
1957. NASER ALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 4.820,70 334.765,17 0,00 0,00 0,00 339.585,87
1958. ANTON SPUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 26.492,30 0,00 2.054,35 310.929,46 0,00 0,00 0,00 339.476,11
1959. NENAD MACUT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 82.245,45 0,00 24.506,64 232.593,88 0,00 0,00 0,00 339.345,97
1960. ILJFET ISMAILOVSKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 5.861,79 333.358,19 0,00 0,00 0,00 339.219,98
1961. DARKO MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 22.900,90 306.389,90 0,00 9.904,25 0,00 339.195,05
1962. FRANJO BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 14.346,39 324.732,54 0,00 0,00 0,00 339.078,93
1963. DRAGUTIN BARTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 338.857,40 0,00 0,00 0,00 338.857,40
1964. FATMA JAKUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 4.216,60 334.620,41 0,00 0,00 0,00 338.837,01
1965. ANICA STUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 552,18 0,00 1.164,68 336.476,01 0,00 507,15 0,00 338.700,02
1966. RADOJKA SUNAJKO-SRDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.413,33 0,00 47.509,38 285.716,40 0,00 0,00 0,00 338.639,11
1967. MARICA CETINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 5.957,73 0,00 -485,30 333.126,49 0,00 0,00 0,00 338.598,92
1968. DARKO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 43.100,03 0,00 47.412,95 247.935,65 0,00 0,00 0,00 338.448,63
1969. TUGOMILA LEVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 86.359,67 0,00 33.588,74 218.320,38 0,00 0,00 0,00 338.268,79
1970. TOMISLAV DOLOVČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 6.828,57 0,00 0,00 331.311,39 0,00 0,00 0,00 338.139,96
1971. IVAN NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 98.360,67 0,00 56.774,96 182.974,29 0,00 0,00 0,00 338.109,92
1972. LJUBO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 1.017,30 0,00 5.502,83 253.379,57 0,00 77.963,11 0,00 337.862,81
1973. PETAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 20.182,06 0,00 51.535,40 265.848,84 0,00 0,00 0,00 337.566,30
1974. VIKTOR TUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 22.798,53 0,00 15.933,20 265.857,33 0,00 32.775,30 0,00 337.364,36
1975. SENADA HRNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -0,52 0,00 33.819,31 303.349,60 0,00 0,00 0,00 337.168,39
1976. LJERKA MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 100.711,85 0,00 47.533,39 188.778,99 0,00 0,00 0,00 337.024,23
1977. RADMILA ŽILAVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 336.941,63 0,00 0,00 0,00 336.941,63
1978. VESELKA SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -8.636,28 0,00 63.008,62 282.515,32 0,00 0,00 0,00 336.887,66
1979. DAVOR BUGARSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 28.154,22 308.712,33 0,00 0,00 0,00 336.866,55
1980. JASMIN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 584,18 336.223,95 0,00 0,00 0,00 336.808,13
1981. NAIL HRNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 1.123,09 0,00 10.804,18 324.862,03 0,00 0,00 0,00 336.789,30
1982. BRANKO CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 2.890,14 333.557,77 0,00 0,00 0,00 336.447,91
1983. LIDIJA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 336.404,58 0,00 0,00 0,00 336.404,58
1984. ŽARKO BADROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 131.586,12 0,00 17.713,85 186.851,10 0,00 0,00 0,00 336.151,07
1985. LIDIJA PIGAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 79.309,66 0,00 52.297,92 204.447,94 0,00 0,00 0,00 336.055,52
1986. ZLATKO VORI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 335.955,52 0,00 0,00 0,00 335.955,52
1987. JASMIN FEJZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 53.342,80 0,00 64.498,29 218.105,24 0,00 0,00 0,00 335.946,33
1988. VIJOLETA TALESKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -365,67 336.269,23 0,00 0,00 0,00 335.903,56
1989. STJEPAN SUHANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 335.799,23 0,00 0,00 335.799,23
1990. HRVOJE BARLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 105.384,03 230.334,98 0,00 0,00 0,00 335.719,01
1991. DALIBOR ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 77.864,62 0,00 35.249,04 222.586,92 0,00 0,00 0,00 335.700,58
1992. MLADENKO BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 335.635,50 0,00 0,00 0,00 335.635,50
1993. DESTAN CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 13.319,52 322.299,94 0,00 0,00 0,00 335.619,46
1994. MIRKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 855,22 334.744,83 0,00 0,00 0,00 335.600,05
1995. FILIP JAKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB -4.352,17 0,00 129.939,15 209.875,66 0,00 0,00 0,00 335.462,64
1996. JURICA RUŽDJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 238.115,21 97.128,49 0,00 0,00 0,00 335.243,70
1997. SEBASTIJAN ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 87.763,67 247.417,42 0,00 0,00 0,00 335.181,09
1998. DARINKA PREŽEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.865,79 0,00 334.865,79
1999. MARKO LASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -418,24 335.177,30 0,00 0,00 0,00 334.759,06
2000. NIKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 108.955,99 0,00 157.390,43 68.411,55 0,00 0,00 0,00 334.757,97