OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1901. DAMIR TOMAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 5.806,77 0,00 -600,00 279.112,56 0,00 38.174,19 0,00 322.493,52
1902. MARIJAN KUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 93.381,82 0,00 49.001,24 180.045,32 0,00 0,00 0,00 322.428,38
1903. DARIO KOŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 -1.745,79 324.154,68 0,00 0,00 0,00 322.408,89
1904. MONIKA SMIRNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 322.275,37 0,00 0,00 0,00 322.275,37
1905. NASER ALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.685,67 319.357,05 0,00 0,00 0,00 322.042,72
1906. JOSIP JELAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SOBLINEC 112.743,23 0,00 5.159,73 202.907,39 0,00 1.078,52 0,00 321.888,87
1907. MILAN BJELIVUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 4.380,69 317.304,37 0,00 0,00 0,00 321.685,06
1908. MIROSLAV SKENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 195.207,42 0,00 29.415,55 96.973,36 0,00 0,00 0,00 321.596,33
1909. ANTO POPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 321.475,88 0,00 0,00 0,00 321.475,88
1910. DRAGUTIN BARTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 321.337,25 0,00 0,00 0,00 321.337,25
1911. IVANKA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 13.147,22 308.135,54 0,00 0,00 0,00 321.282,76
1912. MIROSLAV ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 18.348,22 0,00 129.221,20 173.570,41 0,00 0,00 0,00 321.139,83
1913. DARKO DŽAFOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -2.311,90 323.307,99 0,00 0,00 0,00 320.996,09
1914. JOSIP MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 SESVETE 7.399,04 0,00 7.408,80 306.017,82 0,00 0,00 0,00 320.825,66
1915. BRANE TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 88.395,67 0,00 43.910,84 188.509,07 0,00 0,00 0,00 320.815,58
1916. VESNA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1928 ZAGREB 0,00 0,00 -1.525,78 322.232,86 0,00 0,00 0,00 320.707,08
1917. RADMILA ŽILAVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 320.607,25 0,00 0,00 0,00 320.607,25
1918. MILORAD MASLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 21.087,76 299.316,57 0,00 0,00 0,00 320.404,33
1919. RENATA SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 2,25 320.225,44 0,00 0,00 0,00 320.227,69
1920. MILJENKO VITOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 8.560,73 301.265,08 0,00 10.302,73 0,00 320.128,54
1921. SUZANA TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 151.047,53 169.027,93 0,00 0,00 0,00 320.075,46
1922. ZUMRETA HADŽIALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -5.539,94 0,00 49.886,42 258.101,88 0,00 17.581,18 0,00 320.029,54
1923. ARIJANA MRZLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 73.515,86 0,00 121.140,89 125.246,12 0,00 0,00 0,00 319.902,87
1924. BORIS BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 2.457,29 317.034,98 0,00 0,00 0,00 319.492,27
1925. SANJA VUČKOVIĆ HRIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 33.210,96 286.000,86 0,00 0,00 0,00 319.211,82
1926. MILIVOJ BRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 133.868,72 0,00 130.936,96 54.395,94 0,00 0,00 0,00 319.201,62
1927. IVAN JUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 10.577,53 308.559,51 0,00 0,00 0,00 319.137,04
1928. ANĐELKO VRHOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 70.219,45 0,00 86.238,37 162.611,60 0,00 0,00 0,00 319.069,42
1929. ZDENKA ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -10.909,49 0,00 10.521,49 319.285,09 0,00 0,00 0,00 318.897,09
1930. JOSIP LEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -13,61 0,00 318.852,71 0,00 318.839,10
1931. MEHDI RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -18.865,65 0,00 20.537,56 316.886,69 0,00 0,00 0,00 318.558,60
1932. MARIJA CVITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,06 0,00 -0,64 318.460,87 0,00 0,00 0,00 318.460,17
1933. REĐEP ĐEMALIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 37.045,39 0,00 5.876,30 275.509,62 0,00 0,00 0,00 318.431,31
1934. MIROSLAV HREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 306.039,65 12.445,44 0,00 -140,00 0,00 318.345,09
1935. DEAN BLAŽINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 126.140,31 0,00 43.744,45 148.349,68 0,00 0,00 0,00 318.234,44
1936. MARIO RAPO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 86.219,13 0,00 24.916,98 207.062,89 0,00 0,00 0,00 318.199,00
1937. NATAŠA JAMBREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 110.297,00 0,00 38.382,28 169.490,45 0,00 0,00 0,00 318.169,73
1938. PETAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 18.691,91 0,00 49.351,79 250.096,41 0,00 0,00 0,00 318.140,11
1939. ZORAN ROSANDIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 73.054,23 0,00 77.223,40 114.007,55 0,00 53.459,70 0,00 317.744,88
1940. NIKO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 96.714,43 0,00 160.589,41 60.413,66 0,00 0,00 0,00 317.717,50
1941. ZLATKO PIŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 15.068,12 302.625,98 0,00 0,00 0,00 317.694,10
1942. SINIŠA JAKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 10.040,48 0,00 12.169,37 295.423,60 0,00 0,00 0,00 317.633,45
1943. DAMIR ČANČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 48.670,16 0,00 1.896,20 266.989,33 0,00 0,00 0,00 317.555,69
1944. ANĐELKO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 45.469,29 272.046,86 0,00 0,00 0,00 317.516,15
1945. JASNA POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -258,07 0,00 0,00 317.462,17 0,00 0,00 0,00 317.204,10
1946. RADOJKA SUNAJKO-SRDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.000,39 0,00 44.869,04 267.333,31 0,00 0,00 0,00 317.202,74
1947. NATALIJA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 15.463,35 -1.800,00 60.621,36 212.538,21 0,00 29.980,96 0,00 316.803,88
1948. NENAD BRAŠNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 210.374,68 0,00 0,00 106.237,58 0,00 316.612,26
1949. VLADIMIR MIJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 316.443,04 0,00 0,00 0,00 316.443,04
1950. DIANA VUZEM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 2.009,31 0,00 47.415,23 267.015,21 0,00 0,00 0,00 316.439,75
1951. ANTON KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 1.177,27 0,00 18.521,75 296.230,76 0,00 52,86 0,00 315.982,64
1952. ROBERT PELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -198,32 0,00 0,00 316.160,80 0,00 0,00 0,00 315.962,48
1953. VESNA GRANĐA KOZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ŠAŠINOVEC 81.654,69 0,00 15.380,57 218.853,86 0,00 0,00 0,00 315.889,12
1954. VLATKO TRPUTEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 205.625,39 0,00 20.597,63 89.657,55 0,00 0,00 0,00 315.880,57
1955. VALENTINA ĐIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 78.647,85 0,00 91.783,30 144.646,27 0,00 0,00 0,00 315.077,42
1956. ZLATKO VORI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 315.050,13 0,00 0,00 0,00 315.050,13
1957. SABINA LOTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 21.972,11 293.013,03 0,00 0,00 0,00 314.985,14
1958. NATAŠA GRAČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 314.979,85 0,00 0,00 0,00 314.979,86
1959. IVKICA ANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,77 0,00 35.833,38 279.135,88 0,00 -12,35 0,00 314.957,68
1960. MARIJANA ŠARAVANJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 137.697,65 0,00 63.236,48 113.994,81 0,00 0,00 0,00 314.928,94
1961. KREŠIMIR CIMAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 31.291,05 0,00 -55,91 283.621,39 0,00 0,00 0,00 314.856,53
1962. SREĆKO PAPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,14 314.368,88 0,00 0,00 0,00 314.369,02
1963. TONKA BAZINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 314.284,60 0,00 0,00 0,00 314.284,60
1964. LIDIJA KOLOVRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 314.269,81 0,00 0,00 0,00 314.269,81
1965. RAMADAN HAJRADINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 3.476,84 310.719,95 0,00 0,00 0,00 314.196,79
1966. ŽELJKO HOUDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 108.887,16 0,00 161.296,91 -116,01 0,00 44.097,44 0,00 314.165,50
1967. ANTONIA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 38.792,92 0,00 2.319,33 272.629,99 0,00 0,00 0,00 313.742,24
1968. MARIJA PREDOVIĆ-VUKOREPA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB -0,97 0,00 313.541,11 0,00 0,00 0,00 0,00 313.540,14
1969. GORDANA VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -6.702,41 0,00 8.463,59 311.680,65 0,00 0,00 0,00 313.441,83
1970. TOMISLAV JELINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -10.525,43 323.834,49 0,00 0,00 0,00 313.309,06
1971. JASMINKA NOVAK HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 584,18 312.660,52 0,00 0,00 0,00 313.244,70
1972. DEAN CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,61 0,00 0,00 313.097,07 0,00 0,00 0,00 313.097,68
1973. KRUNOSLAV ĐURANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 312.949,53 0,00 0,00 0,00 312.949,53
1974. DESTAN CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 12.850,21 299.944,82 0,00 0,00 0,00 312.795,03
1975. ZLATKO KRAKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 490,70 311.770,12 0,00 0,00 0,00 312.260,82
1976. KRISTIJAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 76.972,67 0,00 28.600,50 206.644,08 0,00 0,00 0,00 312.217,25
1977. MIROSLAV FUČKALA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ODRA 1.134,41 0,00 15.138,88 235.046,80 0,00 60.847,18 0,00 312.167,27
1978. JURICA RUŽDJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 222.432,02 89.700,89 0,00 0,00 0,00 312.132,91
1979. ŽELJKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 95.006,01 0,00 79.556,14 137.497,82 0,00 0,00 0,00 312.059,97
1980. FLORIM MURATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 74.848,58 0,00 3.825,78 233.330,14 0,00 0,00 0,00 312.004,50
1981. DUBRAVKO POŽEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 18.338,31 0,00 -1.316,75 294.945,45 0,00 0,00 0,00 311.967,01
1982. IVAN PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 66.954,81 0,00 0,00 245.010,89 0,00 311.965,70
1983. NIKOLA GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 4.954,73 307.007,64 0,00 0,00 0,00 311.962,37
1984. BRANKA ORMANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 28.658,09 281.950,42 0,00 1.141,07 0,00 311.749,58
1985. IVAN NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 90.203,10 0,00 52.458,72 169.084,84 0,00 0,00 0,00 311.746,66
1986. ĐURĐA SAMBOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 48.702,03 0,00 144,74 262.806,96 0,00 0,00 0,00 311.653,73
1987. CARMEN TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 285.670,78 0,00 25.528,83 0,00 311.199,61
1988. NARCISA GLUŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 40.426,00 0,00 6.432,29 256.107,32 0,00 8.177,30 0,00 311.142,91
1989. LOVRO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 88.288,72 222.840,65 0,00 0,00 0,00 311.129,37
1990. ALEN PJETRAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 311.080,12 0,00 0,00 0,00 0,00 311.080,12
1991. LJERKA MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 92.936,99 0,00 44.313,98 173.817,22 0,00 0,00 0,00 311.068,19
1992. VLADIMIR FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 99.806,72 211.130,49 0,00 0,00 0,00 310.937,21
1993. DORIAN MAJNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 159.122,42 0,00 95.184,26 56.526,30 0,00 0,00 0,00 310.832,98
1994. ANĐA DEUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 162.602,10 0,00 105.898,47 42.291,16 0,00 0,00 0,00 310.791,73
1995. ANICA STUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 2.047,84 0,00 1.050,51 307.244,85 0,00 432,12 0,00 310.775,32
1996. MLADEN ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 22.665,55 0,00 62.104,75 225.968,80 0,00 0,00 0,00 310.739,10
1997. MILAN DOLOVČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 310.627,00 0,00 0,00 0,00 310.627,00
1998. VIKTOR PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -2.130,78 0,00 1.268,64 311.458,64 0,00 0,00 0,00 310.596,50
1999. MARIJA KEČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 24.405,36 0,00 52.778,48 233.343,77 0,00 0,00 0,00 310.527,61
2000. LJUBO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 935,98 0,00 5.381,85 236.495,74 0,00 67.683,87 0,00 310.497,44