OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1601. PETAR ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 11.292,10 356.895,67 0,00 0,00 0,00 368.187,77
1602. IVICA ARTUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 24.070,00 344.025,67 0,00 0,00 0,00 368.095,67
1603. DUBRAVKO MAREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 130.285,78 0,00 20.761,69 216.768,93 0,00 0,00 0,00 367.816,40
1604. KATA MOŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,05 367.781,45 0,00 0,00 0,00 367.781,50
1605. EMINA MUSTAFOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -14,00 367.595,66 0,00 0,00 0,00 367.581,66
1606. NEVENKA PARADIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 4.733,72 0,00 8.158,40 354.592,66 0,00 0,00 0,00 367.484,78
1607. BORIS PTIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB -80,96 0,00 6.831,92 360.670,65 0,00 0,00 0,00 367.421,61
1608. SEJDO SAMITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 367.362,05 0,00 0,00 0,00 367.362,05
1609. MILE BADŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 96.393,60 0,00 98.681,54 172.003,71 0,00 0,00 0,00 367.078,85
1610. RENATA GROZDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 12.575,55 354.393,50 0,00 0,00 0,00 366.969,05
1611. MATE MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 57.004,33 0,00 19.732,35 290.170,29 0,00 0,00 0,00 366.906,97
1612. BRANISLAV BEARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 366.901,29 0,00 0,00 0,00 366.901,29
1613. IVAN GROZDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 50.828,35 0,00 34.846,32 281.208,88 0,00 0,00 0,00 366.883,55
1614. IVAN ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 176.780,26 0,00 33.240,81 156.086,19 0,00 0,00 0,00 366.107,26
1615. SLAVKO KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 0,00 0,00 13.558,15 352.289,27 0,00 0,00 0,00 365.847,42
1616. VLADIMIR PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -5.714,62 371.524,80 0,00 0,00 0,00 365.810,18
1617. ONJEGIN SAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 69.100,22 0,00 39.150,16 257.432,80 0,00 0,00 0,00 365.683,18
1618. ROBERT PLESEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 -353,11 366.086,67 0,00 -207,04 0,00 365.526,52
1619. RATKO HERNAUT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 365.440,99 0,00 0,00 0,00 365.440,99
1620. LJUDEVIT CULEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 PLANINA DONJA 0,00 0,00 32.971,24 332.415,11 0,00 0,00 0,00 365.386,35
1621. IVA OROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 32.112,88 0,00 33.479,28 299.785,40 0,00 0,00 0,00 365.377,56
1622. SUZANA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 7.207,50 358.092,19 0,00 0,00 0,00 365.299,69
1623. ZORAN PREGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 36.650,90 328.470,00 0,00 0,00 0,00 365.120,90
1624. LATICA MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 364.973,41 0,00 0,00 0,00 364.973,41
1625. NADA MIHALJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 364.913,80 0,00 0,00 0,00 364.913,80
1626. EDUARD MADŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 364.797,02 0,00 0,00 0,00 364.797,02
1627. JASNA GRUBEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 46.203,18 0,00 20.172,65 298.098,77 0,00 0,00 0,00 364.474,60
1628. BARBARA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 30.951,58 333.379,87 0,00 0,00 0,00 364.331,45
1629. SLAVKO VUZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 15.175,07 348.991,46 0,00 0,00 0,00 364.166,53
1630. NIKOLA FIŠTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 364.040,64 0,00 0,00 0,00 364.040,64
1631. RISTO STOLEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 364.000,44 0,00 0,00 0,00 364.000,44
1632. BAJRAM MEĐITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.483,61 357.937,76 0,00 418,17 0,00 363.839,54
1633. SANJA VIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 37.488,95 0,00 10.552,23 315.585,38 0,00 0,00 0,00 363.626,56
1634. IVAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 3.744,31 359.672,96 0,00 0,00 0,00 363.417,27
1635. HISEN NEBII GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 46.453,91 0,00 2.601,31 314.231,94 0,00 0,00 0,00 363.287,16
1636. LJERKICA ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 3.235,04 359.794,61 0,00 238,70 0,00 363.268,35
1637. MIJO PREVAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 5.911,00 357.356,95 0,00 0,00 0,00 363.267,95
1638. DRAGUTIN VIDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 94.152,30 0,00 96.047,90 172.820,43 0,00 0,00 0,00 363.020,63
1639. FRANJO ZVONC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 7.365,46 355.610,35 0,00 0,00 0,00 362.975,81
1640. MLADEN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 362.793,88 0,00 0,00 0,00 362.793,88
1641. TOMISLAV JUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 8.769,57 0,00 48.186,06 305.359,24 0,00 0,00 0,00 362.314,87
1642. VIŠNJA BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 3.119,34 359.074,66 0,00 0,00 0,00 362.194,00
1643. DRAŽEN ŽUPANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 129.444,57 0,00 23.745,58 208.892,78 0,00 0,00 0,00 362.082,93
1644. MARIJAN NEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ADAMOVEC 8.180,08 0,00 7.279,68 346.476,02 0,00 0,00 0,00 361.935,78
1645. MIRO BOJKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 273,16 0,00 2.668,64 358.877,01 0,00 0,00 0,00 361.818,81
1646. PAŠKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 2.963,34 358.796,10 0,00 0,00 0,00 361.759,44
1647. KREŠIMIR VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 361.518,04 0,00 0,00 0,00 361.518,04
1648. MATO MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 IVANJA REKA 56.119,95 0,00 -597,16 305.781,25 0,00 0,00 0,00 361.304,04
1649. DUBRAVKA ŠIMIĆ KRIZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 44.373,01 0,00 35.309,33 281.524,86 0,00 0,00 0,00 361.207,20
1650. ALEKSANDRA SZEKELY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 361.109,27 0,00 0,00 0,00 361.109,27
1651. VIKTOR GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 7.406,29 353.644,93 0,00 0,00 0,00 361.051,22
1652. HALIL SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 32.762,55 328.189,15 0,00 0,00 0,00 360.951,70
1653. DAVOR KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 80.341,05 0,00 18.960,01 261.362,16 0,00 0,00 0,00 360.663,22
1654. GORAN CIRKVENI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -150,97 0,00 -28.313,05 389.084,07 0,00 0,00 0,00 360.620,05
1655. PETER BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 127.648,45 0,00 36.618,01 196.335,32 0,00 0,00 0,00 360.601,78
1656. MILAN MATIJAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 360.321,72 0,00 0,00 0,00 360.321,72
1657. TONI SALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 40,94 0,00 19.499,21 340.306,08 0,00 0,00 0,00 359.846,23
1658. MARINA DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 29.068,23 0,00 23.830,05 306.776,42 0,00 0,00 0,00 359.674,70
1659. NEVENKA TARTAGLIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 5.735,81 0,00 157.868,68 196.065,09 0,00 0,00 0,00 359.669,58
1660. ZDENKO SENJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 359.662,71 0,00 0,00 0,00 359.662,71
1661. ALBINA KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -625,02 0,00 11.035,09 349.234,62 0,00 0,00 0,00 359.644,69
1662. IVAN MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 86.379,69 0,00 163.617,59 109.575,83 0,00 0,00 0,00 359.573,11
1663. MARKO MIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 JEŽDOVEC 153.873,84 0,00 18.342,02 95.217,57 0,00 92.116,43 0,00 359.549,86
1664. AZBI ALIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 34.180,59 0,00 143.538,85 181.673,11 0,00 0,00 0,00 359.392,55
1665. IRENA ŠOPREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 123.788,01 0,00 38.286,02 197.240,47 0,00 0,00 0,00 359.314,50
1666. DAVOR MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.501,55 0,00 8.201,24 349.601,00 0,00 0,00 0,00 359.303,79
1667. STJEPAN ŠIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.017,39 0,00 359.017,39
1668. FILIP LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 304.635,88 0,00 0,00 54.378,55 0,00 0,00 0,00 359.014,43
1669. SILVIO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -5.544,11 0,00 364.828,25 -420,56 0,00 0,00 0,00 358.863,58
1670. ALAN FERESIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 358.751,27 0,00 0,00 0,00 358.751,27
1671. MIRKO GREGURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 358.561,57 0,00 0,00 0,00 358.561,57
1672. SARAFINA KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 80.369,90 0,00 42.128,18 236.024,97 0,00 0,00 0,00 358.523,05
1673. RUSMIN OSMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 358.338,23 0,00 0,00 0,00 358.338,23
1674. ZVEZDAN CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 59.147,50 0,00 2.044,22 272.556,89 0,00 24.396,69 0,00 358.145,30
1675. VIŠNJA KRNAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 14.329,90 0,00 144,46 343.666,15 0,00 0,00 0,00 358.140,51
1676. ZORAN GAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 66.366,73 67.490,44 0,00 224.151,81 0,00 358.008,98
1677. TONKO MATANA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 156.222,91 0,00 24.108,07 177.659,64 0,00 0,00 0,00 357.990,62
1678. SANDA MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -69,80 0,00 1.613,35 356.434,04 0,00 0,00 0,00 357.977,59
1679. ZHIYI YE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 357.962,45 0,00 0,00 0,00 357.962,45
1680. MIRA DŽAJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 54.953,79 302.998,28 0,00 0,00 0,00 357.952,07
1681. JOSIP PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 357.790,64 0,00 0,00 0,00 357.790,64
1682. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 5.755,04 1.264,23 22.139,54 328.494,26 0,00 0,00 0,00 357.653,07
1683. IVICA KUZMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 96.412,80 0,00 46.009,28 215.195,92 0,00 0,00 0,00 357.618,00
1684. LUCA BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 1.703,06 0,00 29.384,94 326.365,11 0,00 0,00 0,00 357.453,11
1685. VIOLETA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 9.169,94 348.135,11 0,00 0,00 0,00 357.305,05
1686. MIRKO PUŠENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 30.473,87 0,00 184.539,00 125.260,31 0,00 16.800,88 0,00 357.074,06
1687. IVAN PUNTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 46.189,10 0,00 59.058,84 251.618,94 0,00 0,00 0,00 356.866,88
1688. VESNA VODENIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 45.864,48 310.937,96 0,00 0,00 0,00 356.802,44
1689. ZLATKO BRNJANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 356.667,55 0,00 0,00 0,00 356.667,55
1690. NADA MARINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 27.330,36 329.260,93 0,00 0,00 0,00 356.591,29
1691. LENDITA LUSHAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -4.047,96 0,00 206.745,42 153.472,66 0,00 0,00 0,00 356.170,12
1692. TONKO MLADINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 8.208,82 347.881,75 0,00 0,00 0,00 356.090,57
1693. KRISTINA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 8.687,57 0,00 26.625,65 320.304,33 0,00 0,00 0,00 355.617,55
1694. ZLATKO KONJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ODRA 124.806,76 0,00 69.229,62 161.277,82 0,00 0,00 0,00 355.314,20
1695. RATIMIR MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 354.949,31 0,00 0,00 0,00 354.949,31
1696. BOŽA MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 20.678,44 0,00 20.224,25 314.024,35 0,00 0,00 0,00 354.927,04
1697. MIRKO CVRLJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 354.790,53 0,00 0,00 0,00 354.790,53
1698. VALENTINA PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 26.512,66 252.884,84 3.832,58 71.251,75 0,00 0,00 0,00 354.481,83
1699. ALMIR ČOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 79.364,30 0,00 116.958,69 157.995,85 0,00 0,00 0,00 354.318,84
1700. TOMISLAV-ELVIS PERC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 354.239,35 0,00 0,00 0,00 354.239,35