OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1601. BORIS KOSOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 79.835,05 313.745,69 0,00 -11,29 0,00 393.569,45
1602. JOSIP PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 393.548,38 0,00 0,00 0,00 393.548,38
1603. ŽELJKA GRGINIĆ CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 16.481,91 376.941,84 0,00 0,00 0,00 393.423,75
1604. BLAŽENKA HUDINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -45,90 392.990,80 0,00 0,00 0,00 392.944,90
1605. PAŠKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 273,97 392.647,48 0,00 0,00 0,00 392.921,45
1606. ZVONIMIR GAVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 124,58 0,00 10.396,59 382.369,12 0,00 0,00 0,00 392.890,29
1607. SLAVKO KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 0,00 0,00 14.469,28 378.266,52 0,00 0,00 0,00 392.735,80
1608. BAJRAM MEĐITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.875,91 386.325,35 0,00 475,77 0,00 392.677,03
1609. GOJKO PANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB -6.632,01 0,00 26.368,02 372.912,92 0,00 0,00 0,00 392.648,93
1610. ZLATKO KONJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ODRA 138.602,11 0,00 76.491,33 177.549,19 0,00 0,00 0,00 392.642,63
1611. SELMON MUSTAFAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 392.376,93 0,00 0,00 0,00 392.376,93
1612. KRISTIJAN SREMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 2.203,97 228.300,97 0,00 161.795,00 0,00 392.299,94
1613. PETER BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 139.209,69 0,00 39.767,94 213.303,17 0,00 0,00 0,00 392.280,80
1614. BRANKA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 97.090,11 0,00 4.713,60 277.318,97 0,00 13.129,36 0,00 392.252,04
1615. HISEN NEBII GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 50.716,95 0,00 2.780,25 338.730,64 0,00 0,00 0,00 392.227,84
1616. SLAVKO VUZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 16.104,74 375.695,39 0,00 0,00 0,00 391.800,13
1617. ZORAN GAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 71.749,05 73.180,28 0,00 246.868,38 0,00 391.797,71
1618. AZBI ALIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 37.280,80 0,00 156.490,12 197.967,92 0,00 0,00 0,00 391.738,84
1619. TOMAS TUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 161.337,65 83.096,03 6.604,14 139.954,08 0,00 0,00 0,00 390.991,90
1620. LATICA MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 390.912,37 0,00 0,00 0,00 390.912,37
1621. IVAN PUNTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 51.597,31 0,00 60.291,02 278.864,34 0,00 0,00 0,00 390.752,67
1622. PRENA KOLGJERAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -43.686,72 0,00 4.575,88 429.803,47 0,00 0,00 0,00 390.692,63
1623. RENATA GROZDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 13.329,80 377.338,82 0,00 0,00 0,00 390.668,62
1624. MIRKO BARBERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 26.702,26 363.810,17 0,00 0,00 0,00 390.512,43
1625. GORDANA ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 122.559,02 0,00 21.744,26 246.198,16 0,00 0,00 0,00 390.501,44
1626. ZORKA MAZALIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 35.937,78 354.517,43 0,00 0,00 0,00 390.455,21
1627. ZLATKO BRNJANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 389.928,99 0,00 0,00 0,00 389.928,99
1628. ZLATKO LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 HRVATSKI LESKOVAC 115.581,16 0,00 14.312,13 259.834,94 0,00 0,00 0,00 389.728,23
1629. MIRNA POTOČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 149.067,42 0,00 33.799,36 206.384,52 0,00 0,00 0,00 389.251,30
1630. STAŽIJA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 380.499,45 0,00 0,00 8.441,02 0,00 388.940,47
1631. TOMISLAV GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 137.016,75 0,00 111.644,62 126.658,60 0,00 13.255,81 0,00 388.575,78
1632. DUBRAVKA ŠIMIĆ KRIZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 48.052,10 0,00 37.414,49 303.062,88 0,00 0,00 0,00 388.529,47
1633. MATO MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 IVANJA REKA 61.589,63 0,00 -597,16 327.422,46 0,00 0,00 0,00 388.414,93
1634. ENESA BUKVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 52.309,20 0,00 19.432,73 129.658,09 0,00 186.872,59 0,00 388.272,61
1635. XIAOMIAO CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 388.063,51 0,00 0,00 0,00 388.063,51
1636. BEKIM KASTRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 387.949,50 0,00 0,00 0,00 387.949,50
1637. VIŠNJA BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 3.406,14 384.507,60 0,00 0,00 0,00 387.913,74
1638. SANDRO LENDLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 DONJI DRAGONOŽEC 56.285,05 0,00 34.964,53 296.524,17 0,00 0,00 0,00 387.773,75
1639. KATA MOŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,05 387.742,06 0,00 0,00 0,00 387.742,11
1640. ANTE GLUŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 137.046,82 0,00 20.056,45 230.394,89 0,00 0,00 0,00 387.498,16
1641. NIKOLA FIŠTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 387.434,90 0,00 0,00 0,00 387.434,90
1642. GORAN BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 17.813,02 369.594,20 0,00 0,00 0,00 387.407,22
1643. RISTO STOLEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 387.350,25 0,00 0,00 0,00 387.350,25
1644. BORIS DESKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 145.168,79 0,00 47.152,42 175.523,42 0,00 19.397,09 0,00 387.241,72
1645. EDUARD MADŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 387.029,65 0,00 0,00 0,00 387.029,65
1646. ZORAN KLAPŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 14.931,31 0,00 15.745,06 356.135,58 0,00 0,00 0,00 386.811,95
1647. STJEPAN BARANAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -906,88 387.711,57 0,00 0,00 0,00 386.804,69
1648. IVAN GROZDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 53.600,53 0,00 36.650,07 296.463,45 0,00 0,00 0,00 386.714,05
1649. TOMISLAV-ELVIS PERC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 386.412,95 0,00 0,00 0,00 386.412,95
1650. JASNA BRATULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 207.191,32 0,00 82.575,16 96.435,66 0,00 0,00 0,00 386.202,14
1651. TONKO MLADINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 8.887,33 377.154,88 0,00 0,00 0,00 386.042,21
1652. VESNICA MARANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 3.913,07 381.772,12 0,00 0,00 0,00 385.685,19
1653. NEVENKA MUSTAĆ JUROŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 16.515,61 0,00 6.057,90 363.077,63 0,00 0,00 0,00 385.651,14
1654. ZORAN HUDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 64.238,05 0,00 29.075,07 292.237,35 0,00 0,00 0,00 385.550,47
1655. MIRO BOJKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 273,16 0,00 2.840,90 382.252,97 0,00 0,00 0,00 385.367,03
1656. KAMELIJA TURČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 17.618,20 0,00 3.527,45 364.208,39 0,00 0,00 0,00 385.354,04
1657. VIŠNJA KRNAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 15.533,56 0,00 280,28 369.522,88 0,00 0,00 0,00 385.336,72
1658. MARINA DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 20.994,06 0,00 27.600,01 336.715,72 0,00 0,00 0,00 385.309,79
1659. ZDENKO SENJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 385.162,26 0,00 0,00 0,00 385.162,26
1660. JOSIP JELAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SOBLINEC 136.050,66 0,00 6.126,74 241.558,86 0,00 1.297,97 0,00 385.034,23
1661. PAŠKO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 22,28 384.977,13 0,00 0,00 0,00 384.999,41
1662. STJEPAN MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 32.941,65 0,00 -78,84 352.095,84 0,00 0,00 0,00 384.958,65
1663. MUSTAFA KAMBEROVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 14.510,37 370.315,43 0,00 0,00 0,00 384.825,80
1664. DRAGAN RENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 177.684,97 0,00 -433,01 207.534,77 0,00 0,00 0,00 384.786,73
1665. SANDA MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -69,80 0,00 1.762,72 382.984,10 0,00 0,00 0,00 384.677,02
1666. VALENTINA PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 30.652,65 268.006,86 4.296,02 79.988,19 0,00 1.643,49 0,00 384.587,21
1667. MARTINA MIHALJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 32.769,86 0,00 159.310,85 192.447,55 0,00 0,00 0,00 384.528,26
1668. KRUNOSLAV PETARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 40.639,51 0,00 21.026,52 321.680,20 0,00 1.180,26 0,00 384.526,49
1669. IVAN MEĐIMOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 24.346,34 359.777,02 0,00 0,00 0,00 384.123,36
1670. KREŠIMIR VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 383.628,36 0,00 0,00 0,00 383.628,36
1671. ZDENKA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 90.035,28 0,00 91.159,30 202.188,99 0,00 244,44 0,00 383.628,01
1672. MLADEN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 383.322,51 0,00 0,00 0,00 383.322,51
1673. SABAHUDIN ŠALDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 GRADAČAC 0,00 0,00 0,00 383.304,36 0,00 0,00 0,00 383.304,36
1674. VESNA VODENIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 52.691,43 330.555,04 0,00 0,00 0,00 383.246,47
1675. ARIF RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 34.838,57 348.123,13 0,00 0,00 0,00 382.961,70
1676. BORIS SENKER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 757,35 0,00 165.556,36 216.400,69 0,00 0,00 0,00 382.714,40
1677. ROBERT PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 3.433,07 379.250,64 0,00 0,00 0,00 382.683,71
1678. MIRKO GREGURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 382.402,64 0,00 0,00 0,00 382.402,64
1679. IVANČICA KRPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 62.942,47 0,00 32.936,07 286.505,25 0,00 0,00 0,00 382.383,79
1680. MILJENKO TRŽEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 3,48 0,00 14.421,67 367.880,70 0,00 0,00 0,00 382.305,85
1681. SEADA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 382.013,36 0,00 0,00 0,00 382.013,36
1682. DELFA GEDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 246,73 381.745,43 0,00 0,00 0,00 381.992,16
1683. STELLA ZMIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 56.602,25 0,00 0,00 325.301,79 0,00 381.904,04
1684. JURE JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,65 -8.156,22 389.300,52 -85,67 0,00 286,31 0,00 381.344,29
1685. SARAFINA KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 75.685,68 0,00 46.666,29 258.927,23 0,00 0,00 0,00 381.279,20
1686. ANAMARIJA DELIMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 41.571,74 0,00 55.181,28 284.509,67 0,00 0,00 0,00 381.262,69
1687. MILAN MATIJAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 381.239,63 0,00 0,00 0,00 381.239,63
1688. ANTO POPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 381.142,35 0,00 0,00 0,00 381.142,35
1689. PETAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 37.226,17 0,00 28.169,09 315.621,11 0,00 0,00 0,00 381.016,37
1690. KRISTINA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 9.375,76 0,00 26.748,20 344.578,68 0,00 0,00 0,00 380.702,64
1691. ANASTAZIJA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 6.033,46 374.405,83 0,00 0,00 0,00 380.439,29
1692. IVAN IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 49.203,52 0,00 19.948,62 311.253,04 0,00 0,00 0,00 380.405,18
1693. TOMISLAV PREGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 97.400,67 0,00 36.219,98 246.681,54 0,00 0,00 0,00 380.302,19
1694. MUJO HARAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 56.718,08 0,00 12.877,34 310.510,43 0,00 -11,01 0,00 380.094,84
1695. HRVOJE RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 159.169,30 0,00 9.429,34 211.450,97 0,00 0,00 0,00 380.049,61
1696. MIRKO CVRLJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 379.974,28 0,00 0,00 0,00 379.974,28
1697. GORAN BUĆI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 GLAVNICA DONJA 135.537,25 0,00 105.290,50 131.383,71 0,00 7.468,97 0,00 379.680,43
1698. PETRA BRZOVIĆ DABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 239.127,09 0,00 53.118,42 87.309,53 0,00 0,00 0,00 379.555,04
1699. FRANJO GRŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 HRVATSKI LESKOVAC 107.366,77 0,00 90.693,62 181.477,43 0,00 0,00 0,00 379.537,82
1700. MARISOL POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 31.766,64 347.694,72 0,00 0,00 0,00 379.461,36