OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1601. IVICA ARTUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 23.822,88 340.765,84 0,00 0,00 0,00 364.588,72
1602. KATA MOŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,05 364.541,67 0,00 0,00 0,00 364.541,72
1603. MIRA BOŽIČEVIĆ-RADAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 301.845,01 62.468,93 0,00 0,00 0,00 364.313,94
1604. JOSIP ŠTAJNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 KAŠINA 72.347,48 0,00 71.334,51 220.470,98 0,00 0,00 0,00 364.152,97
1605. SADETA KOKOT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -266,47 364.379,34 0,00 0,00 0,00 364.112,87
1606. PETAR ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 11.161,48 352.863,17 0,00 0,00 0,00 364.024,65
1607. SNJEŽANA KOMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 363.814,17 0,00 0,00 0,00 363.814,17
1608. IVAN GROZDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 50.378,40 0,00 34.553,56 278.732,93 0,00 0,00 0,00 363.664,89
1609. TOMISLAV HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 92.010,82 0,00 30.090,07 241.520,73 0,00 0,00 0,00 363.621,62
1610. MILE MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 43.717,35 319.887,32 0,00 0,00 0,00 363.604,67
1611. ZLATKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -1.312,38 364.769,77 0,00 0,00 0,00 363.457,39
1612. HELGA RADANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 12.277,66 0,00 85.233,74 265.653,04 0,00 0,00 0,00 363.164,44
1613. RENATA GROZDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 12.453,12 350.669,29 0,00 0,00 0,00 363.122,41
1614. DAMIR KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 128.238,10 0,00 30.855,02 203.868,72 0,00 0,00 0,00 362.961,84
1615. DAVORIN MILČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -0,88 0,00 21.845,38 341.083,60 0,00 0,00 0,00 362.928,10
1616. MARIJANA ŠABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 101.992,93 0,00 32.021,52 228.785,65 0,00 0,00 0,00 362.800,10
1617. DUBRAVKO MAREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 128.443,81 0,00 20.471,19 213.736,44 0,00 0,00 0,00 362.651,44
1618. BORIS PTIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB -80,96 0,00 6.742,68 355.679,81 0,00 0,00 0,00 362.341,53
1619. MILE BADŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 95.123,84 0,00 97.363,83 169.810,46 0,00 0,00 0,00 362.298,13
1620. MATE MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 56.143,58 0,00 19.470,78 286.385,96 0,00 0,00 0,00 362.000,32
1621. KSENIJA ŠKEVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 PREKVRŠJE 152.619,82 0,00 4.187,73 205.175,16 0,00 0,00 0,00 361.982,71
1622. VLADIMIR PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -5.714,62 367.697,21 0,00 0,00 0,00 361.982,59
1623. EMINA MUSTAFOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -14,00 361.943,84 0,00 0,00 0,00 361.929,84
1624. SEJDO SAMITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 361.741,28 0,00 0,00 0,00 361.741,28
1625. NIKOLA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 115.201,26 0,00 27.758,91 218.710,15 0,00 0,00 0,00 361.670,32
1626. SLAVKO KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 0,00 0,00 13.410,27 348.072,96 0,00 0,00 0,00 361.483,23
1627. EDUARD MADŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 361.188,51 0,00 0,00 0,00 361.188,51
1628. GUOCHAO LAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 361.103,22 0,00 0,00 0,00 361.103,22
1629. FRANJO SAMARDJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 194.029,30 0,00 45.353,46 121.518,24 0,00 0,00 0,00 360.901,00
1630. LATICA MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 360.763,32 0,00 0,00 0,00 360.763,32
1631. ZORAN PREGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 36.230,19 324.255,52 0,00 0,00 0,00 360.485,71
1632. ROBERT DOMINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 4.538,39 352.865,44 2.868,74 0,00 0,00 360.272,57
1633. ROBERT PLESEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 -353,11 360.816,90 0,00 -207,04 0,00 360.256,75
1634. NIKOLA FIŠTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 360.243,57 0,00 0,00 0,00 360.243,57
1635. RISTO STOLEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 360.210,58 0,00 0,00 0,00 360.210,58
1636. NADA MIHALJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 360.055,67 0,00 0,00 0,00 360.055,67
1637. ONJEGIN SAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 68.016,52 0,00 38.600,70 253.325,85 0,00 0,00 0,00 359.943,07
1638. LJUDEVIT CULEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 PLANINA DONJA 0,00 0,00 32.540,54 327.300,51 0,00 0,00 0,00 359.841,05
1639. JASNA GRUBEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 45.536,81 0,00 19.912,41 294.330,92 0,00 0,00 0,00 359.780,14
1640. ALEKSANDRA SZEKELY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 359.773,02 0,00 0,00 0,00 359.773,02
1641. IVAN ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 173.794,68 0,00 32.648,88 153.289,35 0,00 0,00 0,00 359.732,91
1642. MLADEN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 359.461,93 0,00 0,00 0,00 359.461,93
1643. BAJRAM MEĐITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.419,94 353.330,22 0,00 408,83 0,00 359.158,99
1644. MARIJAN NEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ADAMOVEC 8.085,84 0,00 8.131,92 342.925,89 0,00 0,00 0,00 359.143,65
1645. BARBARA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 30.476,09 328.380,86 0,00 0,00 0,00 358.856,95
1646. HISEN NEBII GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 45.761,99 0,00 2.572,26 310.255,63 0,00 0,00 0,00 358.589,88
1647. SUZANA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 7.042,86 351.169,30 0,00 0,00 0,00 358.212,16
1648. FRANJO ZVONC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 7.365,46 350.828,29 0,00 0,00 0,00 358.193,75
1649. VIŠNJA BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 3.072,79 354.946,70 0,00 0,00 0,00 358.019,49
1650. MIRO BOJKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 273,16 0,00 2.640,68 355.082,93 0,00 0,00 0,00 357.996,77
1651. KREŠIMIR VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 357.929,36 0,00 0,00 0,00 357.929,36
1652. LJERKICA ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 3.166,24 354.071,76 0,00 235,52 0,00 357.473,52
1653. MIJO PREVAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 5.846,37 351.563,68 0,00 0,00 0,00 357.410,05
1654. IVAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 3.693,83 353.697,65 0,00 0,00 0,00 357.391,48
1655. IVA OROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 30.363,19 0,00 33.709,98 293.128,25 0,00 0,00 0,00 357.201,42
1656. VIKTOR GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 7.358,89 349.783,61 0,00 0,00 0,00 357.142,50
1657. MATO MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 IVANJA REKA 55.232,18 0,00 -597,16 302.268,71 0,00 0,00 0,00 356.903,73
1658. ROMEO MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 143.976,81 0,00 62.379,24 150.427,91 0,00 0,00 0,00 356.783,96
1659. DUBRAVKA ŠIMIĆ KRIZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 43.775,86 0,00 34.967,65 278.029,07 0,00 0,00 0,00 356.772,58
1660. JOZO CVITIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZADVORSKO 20.479,00 0,00 14.261,21 321.953,93 0,00 0,00 0,00 356.694,14
1661. MARINA DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 32.466,95 0,00 23.218,17 300.994,60 0,00 0,00 0,00 356.679,72
1662. MILAN MATIJAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 356.529,48 0,00 0,00 0,00 356.529,48
1663. TOMISLAV JUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 8.589,55 0,00 47.274,09 300.159,34 0,00 0,00 0,00 356.022,98
1664. DRAŽEN ŽUPANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 127.105,75 0,00 23.352,62 205.229,73 0,00 0,00 0,00 355.688,10
1665. ZDENKO SENJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 355.523,94 0,00 0,00 0,00 355.523,94
1666. PETER BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 125.771,98 0,00 36.106,75 193.581,31 0,00 0,00 0,00 355.460,04
1667. GORAN CIRKVENI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -150,97 0,00 -28.313,05 383.187,05 0,00 0,00 0,00 354.723,03
1668. MIRKO GREGURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 354.691,99 0,00 0,00 0,00 354.691,99
1669. JOSIP PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 354.633,71 0,00 0,00 0,00 354.633,71
1670. SARAFINA KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 80.920,02 0,00 41.391,62 232.307,76 0,00 0,00 0,00 354.619,40
1671. HALIL SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 32.087,99 322.345,10 0,00 0,00 0,00 354.433,09
1672. SLAVKO VUZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 15.024,18 339.255,70 0,00 0,00 0,00 354.279,88
1673. MIRKO PUŠENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 29.996,47 0,00 184.512,71 123.392,13 0,00 16.369,81 0,00 354.271,12
1674. AZBI ALIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 33.677,40 0,00 141.436,76 179.028,34 0,00 0,00 0,00 354.142,50
1675. TONI SALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 39,99 0,00 19.228,86 334.758,48 0,00 0,00 0,00 354.027,33
1676. DAVOR KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 78.930,75 0,00 18.662,42 256.397,71 0,00 0,00 0,00 353.990,88
1677. ALBINA KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -625,02 0,00 10.815,77 343.772,96 0,00 0,00 0,00 353.963,71
1678. VIŠNJA KRNAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 14.134,54 0,00 144,46 339.469,41 0,00 0,00 0,00 353.748,41
1679. LUCA BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 1.683,24 0,00 29.186,13 322.787,02 0,00 0,00 0,00 353.656,39
1680. SANDA MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -69,80 0,00 1.589,11 352.124,80 0,00 0,00 0,00 353.644,11
1681. IVAN MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 84.883,84 0,00 160.966,48 107.752,73 0,00 0,00 0,00 353.603,05
1682. NEVENKA TARTAGLIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 5.620,26 0,00 155.404,36 192.331,62 0,00 0,00 0,00 353.356,24
1683. DAVOR MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.481,31 0,00 8.095,64 343.440,02 0,00 0,00 0,00 353.016,97
1684. ZORAN GAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 65.493,14 66.566,94 0,00 220.464,74 0,00 352.524,82
1685. NADA MARINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 27.115,20 325.376,06 0,00 0,00 0,00 352.491,26
1686. ZLATKO BRNJANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 352.326,99 0,00 0,00 0,00 352.326,99
1687. LENDITA LUSHAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -4.047,96 0,00 204.391,72 151.655,92 0,00 0,00 0,00 351.999,68
1688. MARKO MIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 JEŽDOVEC 150.728,92 0,00 17.996,15 93.334,86 0,00 89.903,57 0,00 351.963,50
1689. STJEPAN ŠIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.718,60 0,00 351.718,60
1690. VIOLETA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 9.067,82 342.303,40 0,00 0,00 0,00 351.371,22
1691. KRISTINA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 8.575,87 0,00 26.329,09 316.364,41 0,00 0,00 0,00 351.269,37
1692. IRENA ŠOPREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 120.752,28 0,00 37.451,88 193.049,83 0,00 0,00 0,00 351.253,99
1693. TONKO MLADINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 8.098,70 343.130,50 0,00 0,00 0,00 351.229,20
1694. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 5.637,57 1.255,59 21.716,82 322.437,82 0,00 0,00 0,00 351.047,80
1695. VALENTINA PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 25.840,71 251.574,34 3.757,35 69.833,74 0,00 0,00 0,00 351.006,14
1696. ZHUHE YE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZHEJIANG 0,00 0,00 -946,80 351.769,23 0,00 0,00 0,00 350.822,43
1697. MIRKO CVRLJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 350.703,02 0,00 0,00 0,00 350.703,02
1698. FILIP LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 297.694,73 0,00 0,00 53.001,95 0,00 0,00 0,00 350.696,68
1699. IVAN PUNTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 45.311,31 0,00 58.140,51 247.196,79 0,00 0,00 0,00 350.648,61
1700. SILVIO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -2.899,12 0,00 357.332,51 -3.786,95 0,00 0,00 0,00 350.646,44