OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1601. ZORKA MAZALIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 36.212,07 359.186,15 0,00 0,00 0,00 395.398,22
1602. HISEN NEBII GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 51.179,84 0,00 2.799,68 341.390,80 0,00 0,00 0,00 395.370,32
1603. BRANKA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 97.891,28 0,00 4.742,91 279.332,09 0,00 13.384,97 0,00 395.351,25
1604. AZBI ALIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 37.617,44 0,00 157.896,42 199.737,27 0,00 0,00 0,00 395.251,13
1605. JASNA BRATULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 210.401,81 0,00 86.870,55 97.862,58 0,00 0,00 0,00 395.134,94
1606. SELMON MUSTAFAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 394.914,93 0,00 0,00 0,00 394.914,93
1607. IVAN PUNTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 52.184,56 0,00 60.905,39 281.822,76 0,00 0,00 0,00 394.912,71
1608. SLAVKO VUZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 16.205,68 378.595,00 0,00 0,00 0,00 394.800,68
1609. GORDANA ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 123.973,87 0,00 22.018,84 248.682,14 0,00 0,00 0,00 394.674,85
1610. MIRKO BARBERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 26.826,32 367.754,11 0,00 0,00 0,00 394.580,43
1611. TOMISLAV GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 139.456,96 0,00 113.632,97 127.861,73 0,00 13.376,28 0,00 394.327,94
1612. BLAŽENKA HUDINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -45,90 393.967,32 0,00 0,00 0,00 393.921,42
1613. LATICA MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 393.728,92 0,00 0,00 0,00 393.728,92
1614. MIRNA POTOČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 150.730,56 0,00 34.169,32 208.742,25 0,00 0,00 0,00 393.642,13
1615. ZLATKO LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 HRVATSKI LESKOVAC 116.561,26 0,00 14.438,68 262.623,39 0,00 0,00 0,00 393.623,33
1616. RENATA GROZDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 13.411,70 379.830,32 0,00 0,00 0,00 393.242,02
1617. ZLATKO BRNJANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 391.559,18 0,00 0,00 0,00 391.559,18
1618. DUBRAVKA ŠIMIĆ KRIZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 48.451,59 0,00 37.643,07 305.401,57 0,00 0,00 0,00 391.496,23
1619. MATO MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 IVANJA REKA 62.183,55 0,00 -597,16 329.772,36 0,00 0,00 0,00 391.358,75
1620. BORIS DESKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 146.693,08 0,00 47.611,47 177.216,22 0,00 19.618,61 0,00 391.139,38
1621. STJEPAN BARANAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -906,88 391.788,19 0,00 0,00 0,00 390.881,31
1622. BORIS CEVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 18.238,77 372.557,18 0,00 0,00 0,00 390.795,95
1623. VIŠNJA BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 3.437,28 387.269,20 0,00 0,00 0,00 390.706,48
1624. ZORAN HUDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 64.911,75 0,00 29.390,34 295.931,26 0,00 0,00 0,00 390.233,35
1625. ENESA BUKVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 50.595,69 0,00 19.012,20 131.176,65 0,00 189.337,73 0,00 390.122,27
1626. ZORAN KLAPŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 15.048,88 0,00 15.830,65 359.229,05 0,00 0,00 0,00 390.108,58
1627. NIKOLA FIŠTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 389.975,14 0,00 0,00 0,00 389.975,14
1628. RISTO STOLEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 389.885,67 0,00 0,00 0,00 389.885,67
1629. GORAN BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 17.813,02 372.041,33 0,00 0,00 0,00 389.854,35
1630. NEVENKA MUSTAĆ JUROŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 16.725,80 0,00 6.128,73 366.906,52 0,00 0,00 0,00 389.761,05
1631. VESNICA MARANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 3.964,26 385.764,90 0,00 0,00 0,00 389.729,16
1632. RATOMIR KEZUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 14.855,24 374.804,88 0,00 0,00 0,00 389.660,12
1633. EDUARD MADŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 389.443,74 0,00 0,00 0,00 389.443,74
1634. KREŠIMIR KRANJČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 BLAGUŠA 0,00 0,00 0,00 389.346,21 0,00 0,00 0,00 389.346,21
1635. TONKO MLADINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 8.961,01 380.333,47 0,00 0,00 0,00 389.294,48
1636. KAMELIJA TURČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 17.773,68 0,00 3.563,40 367.930,19 0,00 0,00 0,00 389.267,27
1637. MARTINA MIHALJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 33.174,32 0,00 161.143,73 194.853,49 0,00 0,00 0,00 389.171,54
1638. KATA MOŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,05 388.996,41 0,00 0,00 0,00 388.996,46
1639. TOMISLAV-ELVIS PERC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 388.972,59 0,00 0,00 0,00 388.972,59
1640. IVAN GROZDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 53.901,55 0,00 36.845,92 298.119,85 0,00 0,00 0,00 388.867,32
1641. STJEPAN MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 33.263,04 0,00 -78,84 355.584,55 0,00 0,00 0,00 388.768,75
1642. MUSTAFA KAMBEROVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 14.623,73 373.713,28 0,00 0,00 0,00 388.337,01
1643. VIŠNJA KRNAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 15.664,26 0,00 282,67 372.330,48 0,00 0,00 0,00 388.277,41
1644. ZDENKO SENJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 387.931,09 0,00 0,00 0,00 387.931,09
1645. MIRO BOJKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 273,16 0,00 2.859,60 384.791,21 0,00 0,00 0,00 387.923,97
1646. ZDENKA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 91.105,17 0,00 92.150,14 204.383,99 0,00 248,33 0,00 387.887,63
1647. IVAN MEĐIMOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 24.738,10 362.839,18 0,00 0,00 0,00 387.577,28
1648. SANDA MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -69,80 0,00 1.778,94 385.867,02 0,00 0,00 0,00 387.576,16
1649. VESNA VODENIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 53.338,12 334.075,03 0,00 0,00 0,00 387.413,15
1650. PAŠKO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 22,28 387.286,47 0,00 0,00 0,00 387.308,75
1651. KRUNOSLAV PETARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 40.941,66 0,00 21.181,22 323.957,15 0,00 1.199,80 0,00 387.279,83
1652. IVANČICA KRPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 63.787,84 0,00 33.312,68 289.721,21 0,00 0,00 0,00 386.821,73
1653. MARINA DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 21.396,60 0,00 28.009,36 337.367,73 0,00 0,00 0,00 386.773,69
1654. ARIF RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 35.128,83 351.387,00 0,00 0,00 0,00 386.515,83
1655. MILJENKO TRŽEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 3,52 0,00 14.573,90 371.665,78 0,00 0,00 0,00 386.243,20
1656. KREŠIMIR VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 386.029,18 0,00 0,00 0,00 386.029,18
1657. PETRA BRZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 243.328,30 0,00 53.702,75 88.886,57 0,00 0,00 0,00 385.917,62
1658. STELLA ZMIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 57.457,87 0,00 0,00 328.445,57 0,00 385.903,44
1659. DELFA GEDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 250,16 385.650,03 0,00 0,00 0,00 385.900,19
1660. SEADA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 385.862,58 0,00 0,00 0,00 385.862,58
1661. MLADEN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 385.551,58 0,00 0,00 0,00 385.551,58
1662. BORIS SENKER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 770,52 0,00 168.326,41 216.169,50 0,00 0,00 0,00 385.266,43
1663. PETAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 37.673,87 0,00 28.471,06 318.980,23 0,00 0,00 0,00 385.125,16
1664. MUJO HARAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 57.512,85 0,00 13.042,77 314.528,93 0,00 -11,01 0,00 385.073,54
1665. MIRKO GREGURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 384.991,38 0,00 0,00 0,00 384.991,38
1666. ANASTAZIJA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 6.132,01 378.403,60 0,00 0,00 0,00 384.535,61
1667. IVAN IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 49.715,81 0,00 20.128,97 314.504,15 0,00 0,00 0,00 384.348,93
1668. FRANJO GRŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 HRVATSKI LESKOVAC 108.554,82 0,00 91.665,41 183.447,14 0,00 0,00 0,00 383.667,37
1669. TOMISLAV PREGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 98.333,03 0,00 36.510,08 248.813,51 0,00 0,00 0,00 383.656,62
1670. HRVOJE RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 160.750,80 0,00 9.519,49 213.352,15 0,00 0,00 0,00 383.622,44
1671. KRISTINA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 9.450,48 0,00 26.914,88 347.214,48 0,00 0,00 0,00 383.579,84
1672. MILAN MATIJAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 383.152,64 0,00 0,00 0,00 383.152,64
1673. SARAFINA KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 74.469,85 0,00 47.159,05 261.414,05 0,00 0,00 0,00 383.042,95
1674. GORAN BUĆI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 GLAVNICA DONJA 136.740,87 0,00 106.206,96 132.542,74 0,00 7.532,77 0,00 383.023,34
1675. DAVOR LOPATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 36.094,34 0,00 38.228,24 308.198,32 0,00 0,00 0,00 382.520,90
1676. MARISOL POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 31.997,34 350.376,04 0,00 0,00 0,00 382.373,38
1677. ANTO POPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 382.217,88 0,00 0,00 0,00 382.217,88
1678. BOŽIDAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 1.795,70 380.310,79 0,00 0,00 0,00 382.106,49
1679. SANDA PERIĆ DROBNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 76.093,57 0,00 -155,31 305.785,04 0,00 0,00 0,00 381.723,30
1680. JOSIP TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 381.634,30 0,00 0,00 0,00 381.634,30
1681. SLAVKO SAJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 381.512,12 0,00 0,00 0,00 381.512,12
1682. DŽAFERALI ABDURAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 207.791,83 0,00 -2.749,75 176.443,28 0,00 0,00 0,00 381.485,36
1683. ZVEZDANA POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -39,11 0,00 -4.434,34 385.742,87 0,00 0,00 0,00 381.269,42
1684. ZDENKO MUČNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 41.908,64 339.269,01 0,00 0,00 0,00 381.177,65
1685. ARMAND VRANKOVEČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,02 0,00 -411,11 381.502,71 0,00 0,00 0,00 381.091,62
1686. ZORAN DRAMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 42.911,08 0,00 26.548,33 311.326,11 0,00 0,00 0,00 380.785,52
1687. TIHANA BOGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 78.582,60 0,00 57.765,86 244.218,18 0,00 0,00 0,00 380.566,64
1688. VIKTOR GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 380.018,35 0,00 0,00 0,00 380.018,35
1689. BRANKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 230,67 321.341,21 0,00 58.317,94 0,00 379.889,82
1690. ZDRAVKO SKENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -171,62 379.897,15 0,00 0,00 0,00 379.725,53
1691. MIROSLAV ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 21.709,39 0,00 153.200,97 204.636,90 0,00 0,00 0,00 379.547,26
1692. FRANO ŠABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 379.461,53 0,00 0,00 0,00 0,00 379.461,53
1693. MARIJAN GORUPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 84.063,94 0,00 6.820,17 288.536,18 0,00 0,00 0,00 379.420,29
1694. DAVOR ŠKARIOT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 27.011,93 0,00 44.456,96 307.722,82 0,00 0,00 0,00 379.191,71
1695. KSENIJA FILIPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 SESVETE 56.892,64 0,00 27.527,39 294.500,83 0,00 0,00 0,00 378.920,86
1696. JADRANKA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 65.785,99 0,00 19.379,42 293.675,70 0,00 0,00 0,00 378.841,11
1697. TANJA KOZINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 DUMOVEC 27.744,08 0,00 25.867,21 325.128,02 0,00 0,00 0,00 378.739,31
1698. ANDREJA IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -0,46 0,00 17.976,77 360.727,74 0,00 0,00 0,00 378.704,05
1699. IVAN KULUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 -135,48 378.744,33 0,00 0,00 0,00 378.608,85
1700. ANTUN VREBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 BUZIN 3.210,91 0,00 0,00 375.353,65 0,00 0,00 0,00 378.564,56