OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1601. ŽARKO RADAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 98.168,25 0,00 25.030,93 237.971,13 0,00 0,00 0,00 361.170,31
1602. VULNET MAMUTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -100,00 0,00 12.567,69 348.590,83 0,00 0,00 0,00 361.058,52
1603. BERNARD PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 100.102,12 0,00 109.500,69 151.440,33 0,00 0,00 0,00 361.043,14
1604. SAFET EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 23,75 0,00 16,50 360.892,62 0,00 0,00 0,00 360.932,87
1605. JOSIP DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 34.556,28 0,00 70.905,90 255.465,60 0,00 0,00 0,00 360.927,78
1606. RUDOLF GORUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 19.082,65 341.741,34 0,00 0,00 0,00 360.823,99
1607. SINIŠA VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 29.112,15 0,00 9.921,44 321.565,14 0,00 0,00 0,00 360.598,73
1608. IVAN GROZDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 49.933,40 0,00 34.264,02 276.284,21 0,00 0,00 0,00 360.481,63
1609. DARKO KUŠT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 19.291,69 0,00 9.039,86 331.628,76 0,00 0,00 0,00 359.960,31
1610. PETAR ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 11.032,29 348.874,99 0,00 0,00 0,00 359.907,28
1611. ZOJA SAMAHODAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 10.723,02 0,00 55.422,70 277.099,74 0,00 16.595,13 0,00 359.840,59
1612. LILJANA BUDIMIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 827,30 358.959,62 0,00 0,00 0,00 359.786,92
1613. SNJEŽANA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 356.919,51 0,00 2.747,21 0,00 359.666,72
1614. NATAŠA PTIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 3.201,76 356.445,21 0,00 0,00 0,00 359.646,97
1615. JOSIP ŠTAJNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 KAŠINA 71.290,42 0,00 70.574,91 217.750,12 0,00 0,00 0,00 359.615,45
1616. AZRA SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 12.085,78 289.411,44 0,00 58.050,33 0,00 359.547,55
1617. RENATA GROZDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 12.332,05 346.986,02 0,00 0,00 0,00 359.318,07
1618. VLADIMIR PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -5.714,62 364.664,79 0,00 0,00 0,00 358.950,17
1619. ALEKSANDRA SZEKELY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 358.500,97 0,00 0,00 0,00 358.500,97
1620. SADETA KOKOT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -266,47 358.746,08 0,00 0,00 0,00 358.479,61
1621. SLAĐANA ŠORŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 41.948,74 0,00 60.419,79 255.916,71 0,00 0,00 0,00 358.285,24
1622. SNJEŽANA KOMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 358.024,94 0,00 0,00 0,00 358.024,94
1623. REŠAT GALAPENI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 357.828,36 0,00 0,00 0,00 357.828,36
1624. MIRKO KRIŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 40.849,69 316.949,31 0,00 0,00 0,00 357.799,00
1625. ZLATKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -1.312,38 359.095,87 0,00 0,00 0,00 357.783,49
1626. EDUARD MADŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 357.619,64 0,00 0,00 0,00 357.619,64
1627. MILE MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 43.020,36 314.596,66 0,00 0,00 0,00 357.617,02
1628. MILE BADŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 93.868,04 0,00 96.060,59 167.641,34 0,00 0,00 0,00 357.569,97
1629. DUBRAVKO MAREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 126.622,09 0,00 20.183,88 210.737,29 0,00 0,00 0,00 357.543,26
1630. TOMISLAV HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 90.220,70 0,00 29.705,55 237.391,08 0,00 0,00 0,00 357.317,33
1631. BORIS PTIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB -80,96 0,00 6.654,42 350.743,84 0,00 0,00 0,00 357.317,30
1632. SLAVKO KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 0,00 0,00 13.264,01 343.902,99 0,00 0,00 0,00 357.167,00
1633. MATE MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 55.292,28 0,00 19.212,09 282.643,24 0,00 0,00 0,00 357.147,61
1634. MARIJA NOSEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 -208,50 357.112,12 0,00 0,00 0,00 356.903,62
1635. DAVORIN MILČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -0,88 0,00 21.482,53 335.302,04 0,00 0,00 0,00 356.783,69
1636. ZLATKO HUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 DUMOVEC 190.524,50 0,00 58.926,99 107.302,57 0,00 0,00 0,00 356.754,06
1637. DAMIR KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 126.059,93 0,00 30.379,85 200.219,56 0,00 0,00 0,00 356.659,34
1638. LATICA MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 356.599,50 0,00 0,00 0,00 356.599,50
1639. NIKOLA FIŠTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 356.488,23 0,00 0,00 0,00 356.488,23
1640. RISTO STOLEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 356.462,38 0,00 0,00 0,00 356.462,38
1641. EMINA MUSTAFOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -14,00 356.354,12 0,00 0,00 0,00 356.340,12
1642. SEJDO SAMITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 356.182,28 0,00 0,00 0,00 356.182,28
1643. MLADEN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 356.166,59 0,00 0,00 0,00 356.166,59
1644. MARIJANA ŠABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 99.828,10 0,00 31.438,98 224.814,85 0,00 0,00 0,00 356.081,93
1645. ZORAN PREGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 35.814,11 320.087,36 0,00 0,00 0,00 355.901,47
1646. HELGA RADANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 11.998,16 0,00 83.465,19 260.284,46 0,00 0,00 0,00 355.747,81
1647. MARIJAN NEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ADAMOVEC 7.992,63 0,00 8.044,63 339.414,77 0,00 0,00 0,00 355.452,03
1648. NADA MIHALJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 355.250,94 0,00 0,00 0,00 355.250,94
1649. JASNA GRUBEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 44.877,75 0,00 19.655,04 290.604,47 0,00 0,00 0,00 355.137,26
1650. ROBERT PLESEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 -353,11 355.605,05 0,00 -207,04 0,00 355.044,90
1651. BAJRAM MEĐITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.356,97 348.773,35 0,00 399,58 0,00 354.529,90
1652. KREŠIMIR VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 354.380,13 0,00 0,00 0,00 354.380,13
1653. LJUDEVIT CULEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 PLANINA DONJA 0,00 0,00 32.114,58 322.242,10 0,00 0,00 0,00 354.356,68
1654. MIRO BOJKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 273,16 0,00 2.613,03 351.330,52 0,00 0,00 0,00 354.216,71
1655. HISEN NEBII GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 45.077,67 0,00 2.543,54 306.323,00 0,00 0,00 0,00 353.944,21
1656. VIŠNJA BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 3.026,75 350.864,11 0,00 0,00 0,00 353.890,86
1657. MARINA DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 35.874,14 0,00 22.613,00 295.276,33 0,00 0,00 0,00 353.763,47
1658. NIKOLA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 112.588,98 0,00 27.143,42 213.754,38 0,00 0,00 0,00 353.486,78
1659. FRANJO ZVONC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 7.365,46 346.098,77 0,00 0,00 0,00 353.464,23
1660. BARBARA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 30.005,82 323.436,83 0,00 0,00 0,00 353.442,65
1661. IVAN ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 170.841,91 0,00 32.063,46 150.523,25 0,00 0,00 0,00 353.428,62
1662. VIKTOR GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 7.312,02 345.964,71 0,00 0,00 0,00 353.276,73
1663. FRANJO SAMARDJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 189.507,25 0,00 44.296,45 119.258,30 0,00 0,00 0,00 353.062,00
1664. MILAN MATIJAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 352.778,92 0,00 0,00 0,00 352.778,92
1665. LIANFENG NI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SLOVAČKA 0,00 0,00 0,00 352.577,48 0,00 0,00 0,00 352.577,48
1666. MATO MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 IVANJA REKA 54.354,16 0,00 -597,16 298.794,78 0,00 0,00 0,00 352.551,78
1667. DUBRAVKA ŠIMIĆ KRIZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 43.185,28 0,00 34.629,72 274.571,71 0,00 0,00 0,00 352.386,71
1668. TOMISLAV GOLEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 53.480,78 0,00 10.702,23 288.193,49 0,00 0,00 0,00 352.376,50
1669. LJERKICA ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 3.098,20 348.411,79 0,00 232,38 0,00 351.742,37
1670. MIJO PREVAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 5.782,46 345.834,07 0,00 0,00 0,00 351.616,53
1671. MIRKO PUŠENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 29.524,32 0,00 184.515,26 121.544,46 0,00 15.943,47 0,00 351.527,51
1672. JOSIP PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 351.481,12 0,00 0,00 0,00 351.481,12
1673. IVAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 3.643,90 347.787,99 0,00 0,00 0,00 351.431,89
1674. ZDENKO SENJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 351.430,65 0,00 0,00 0,00 351.430,65
1675. SUZANA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 6.648,80 344.322,49 0,00 0,00 0,00 350.971,29
1676. MIRKO GREGURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 350.864,92 0,00 0,00 0,00 350.864,92
1677. SARAFINA KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 81.492,25 0,00 40.663,14 228.631,40 0,00 0,00 0,00 350.786,79
1678. PETER BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 123.916,12 0,00 35.601,11 190.857,56 0,00 0,00 0,00 350.374,79
1679. TOMISLAV SEITZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 78,31 350.191,36 0,00 0,00 0,00 350.269,67
1680. IVA OROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 29.615,43 0,00 33.950,17 286.544,25 0,00 0,00 0,00 350.109,85
1681. SLAVKO VUZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 14.874,95 335.124,31 0,00 0,00 0,00 349.999,26
1682. LUCA BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 1.663,63 0,00 28.989,50 319.248,23 0,00 0,00 0,00 349.901,36
1683. TOMISLAV JUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 8.411,51 0,00 46.372,15 295.016,57 0,00 0,00 0,00 349.800,23
1684. VIŠNJA KRNAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 13.941,32 0,00 144,46 335.318,79 0,00 0,00 0,00 349.404,57
1685. DRAŽEN ŽUPANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 124.792,63 0,00 22.963,97 201.606,93 0,00 0,00 0,00 349.363,53
1686. SANDA MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -69,80 0,00 1.565,13 347.862,86 0,00 0,00 0,00 349.358,19
1687. AZBI ALIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 33.179,74 0,00 139.357,77 176.412,62 0,00 0,00 0,00 348.950,13
1688. GORAN CIRKVENI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -150,97 0,00 -28.313,05 377.354,84 0,00 0,00 0,00 348.890,82
1689. IVANA VRABAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 145.925,01 0,00 59.518,60 143.033,25 0,00 0,00 0,00 348.476,86
1690. NADA MARINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 26.902,40 321.533,88 0,00 0,00 0,00 348.436,28
1691. ALBINA KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -625,02 0,00 10.598,87 338.371,33 0,00 0,00 0,00 348.345,18
1692. TONI SALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 39,05 0,00 18.961,48 329.271,83 0,00 0,00 0,00 348.272,36
1693. GUOCHAO LAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 347.972,89 0,00 0,00 0,00 347.972,89
1694. FILIP JAKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB -4.352,17 0,00 156.326,43 195.986,45 0,00 0,00 0,00 347.960,71
1695. LENDITA LUSHAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -4.047,96 0,00 202.063,88 149.859,17 0,00 0,00 0,00 347.875,09
1696. IVAN MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 83.404,43 0,00 158.344,51 105.949,66 0,00 0,00 0,00 347.698,60
1697. NEVENKA TARTAGLIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 5.505,98 0,00 153.502,34 188.639,17 0,00 0,00 0,00 347.647,49
1698. ROBERT DOMINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 4.249,01 343.226,52 25,74 0,00 0,00 347.501,27
1699. DAVOR KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 77.535,95 0,00 18.368,10 251.487,79 0,00 0,00 0,00 347.391,84
1700. ZORAN GAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 64.629,15 65.653,58 0,00 216.818,19 0,00 347.100,92