OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1601. RANKO PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 -11.111,49 399.608,05 0,00 0,00 0,00 388.496,56
1602. MILE MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 46.544,04 341.343,88 0,00 0,00 0,00 387.887,92
1603. DAVORIN MILČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -0,88 0,00 23.316,93 364.531,05 0,00 0,00 0,00 387.847,10
1604. MARIJA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 4.926,94 382.813,50 0,00 0,00 0,00 387.740,44
1605. ANDREA SMODILA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 51.037,13 0,00 103.164,39 224.331,86 0,00 8.827,70 0,00 387.361,08
1606. SNJEŽANA KOMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 387.292,71 0,00 0,00 0,00 387.292,71
1607. IVICA PARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 98.288,07 0,00 62.265,26 226.439,03 0,00 0,00 0,00 386.992,36
1608. SADETA KOKOT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -266,47 387.225,31 0,00 0,00 0,00 386.958,84
1609. MARCELA POŽGAJČIĆ DRENEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -9,92 0,00 2.432,75 384.510,21 0,00 0,00 0,00 386.933,04
1610. IVA OROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 34.475,43 0,00 32.541,87 319.830,02 0,00 0,00 0,00 386.847,32
1611. ZLATKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -1.312,38 387.780,60 0,00 0,00 0,00 386.468,22
1612. SLAVKO ZAVRL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 386.446,21 0,00 0,00 0,00 386.446,21
1613. BLAŽENKA HUDINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -45,90 386.416,65 0,00 0,00 0,00 386.370,75
1614. IVAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 24.236,49 0,00 8.466,42 353.581,69 0,00 0,00 0,00 386.284,60
1615. ZVONKO OREŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 31.695,75 354.316,14 0,00 0,00 0,00 386.011,89
1616. SNJEŽANA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 382.842,53 0,00 2.907,92 0,00 385.750,45
1617. SAFET EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 25,38 0,00 16,50 385.418,33 0,00 0,00 0,00 385.460,21
1618. SINIŠA VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 31.726,74 0,00 10.368,00 343.321,26 0,00 0,00 0,00 385.416,00
1619. ZORAN JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 VELIKO POLJE 0,00 0,00 15.679,76 369.487,90 0,00 0,00 0,00 385.167,66
1620. TOMISLAV ČIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 646,97 384.283,91 0,00 0,00 0,00 384.930,88
1621. EMINA MUSTAFOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -14,00 384.613,25 0,00 0,00 0,00 384.599,25
1622. SAŠA ĐEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.421,39 0,00 24.057,66 361.782,58 0,00 0,00 0,00 384.418,85
1623. SEJDO SAMITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 384.286,12 0,00 0,00 0,00 384.286,12
1624. RODOLJUBA GOSTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 0,00 0,00 19.785,70 364.202,05 0,00 0,00 0,00 383.987,75
1625. MLADEN HATZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 14.881,42 368.922,42 0,00 0,00 0,00 383.803,84
1626. SUZANA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 4.671,75 378.936,93 0,00 0,00 0,00 383.608,68
1627. IRENA ŠOPREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 132.928,56 0,00 40.797,58 209.858,42 0,00 0,00 0,00 383.584,56
1628. DUŠKO GVOZDENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB -433,00 0,00 27.109,70 356.866,82 0,00 0,00 0,00 383.543,52
1629. VLADIMIR MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 383.519,71 0,00 0,00 0,00 383.519,71
1630. VLADO PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 383.487,38 0,00 0,00 0,00 383.487,38
1631. HASAN JUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 383.419,96 0,00 0,00 0,00 383.419,96
1632. NENAD HAVIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 20.821,59 0,00 24.676,58 337.743,31 0,00 0,00 0,00 383.241,48
1633. ZVONIMIR GRADEČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 28.913,99 354.072,07 0,00 0,00 0,00 382.986,06
1634. IBRAHIM TOSKOLLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 IVANJA REKA 0,00 0,00 8.930,19 373.953,35 0,00 0,00 0,00 382.883,54
1635. JOSIP MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 6.070,46 0,00 0,00 376.675,01 0,00 0,00 0,00 382.745,47
1636. BORIS PTIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB -80,96 0,00 7.100,62 375.697,97 0,00 0,00 0,00 382.717,63
1637. ZHENG XIAO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZHEJIANG 0,00 0,00 0,00 382.657,27 0,00 0,00 0,00 382.657,27
1638. SANJA VIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 40.338,09 0,00 7.579,99 334.711,73 0,00 0,00 0,00 382.629,81
1639. JOSIP ŠTAJNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 KAŠINA 76.634,44 0,00 74.415,12 231.505,58 0,00 0,00 0,00 382.555,14
1640. ŽARKO RADAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 104.602,74 0,00 26.393,23 251.402,21 0,00 0,00 0,00 382.398,18
1641. MARKO MIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 JEŽDOVEC 163.343,13 0,00 19.383,46 100.886,42 0,00 98.779,35 0,00 382.392,36
1642. JOSIP DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 36.737,13 0,00 75.195,34 270.389,34 0,00 0,00 0,00 382.321,81
1643. MIRA BOŽIČEVIĆ-RADAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 315.134,53 66.605,26 0,00 0,00 0,00 381.739,79
1644. MILJENKO ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,04 0,00 0,00 381.587,29 0,00 0,00 0,00 381.587,33
1645. PETAR GAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 107.864,09 0,00 14.521,47 259.109,42 0,00 -11,55 0,00 381.483,43
1646. ZVEZDAN CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 62.964,17 0,00 2.136,87 290.626,18 0,00 25.741,79 0,00 381.469,01
1647. ROBERT PLESEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 -353,11 381.953,85 0,00 -207,04 0,00 381.393,70
1648. DRAŽEN ŽUPANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 136.486,72 0,00 24.928,81 219.922,19 0,00 0,00 0,00 381.337,72
1649. TOMISLAV JUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 9.311,61 0,00 50.931,97 321.016,10 0,00 0,00 0,00 381.259,68
1650. TONKO MATANA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 167.104,49 0,00 25.444,08 188.534,74 0,00 0,00 0,00 381.083,31
1651. STJEPAN ŠIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.993,95 0,00 380.993,95
1652. MIJO PREVAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 6.105,57 374.800,43 0,00 0,00 0,00 380.906,00
1653. NENAD HAJDARPAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 19.932,29 360.887,22 0,00 0,00 0,00 380.819,51
1654. BARBARA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 32.383,30 348.431,72 0,00 0,00 0,00 380.815,02
1655. DAVOR KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 84.587,45 0,00 19.856,06 276.310,09 0,00 0,00 0,00 380.753,60
1656. PETAR ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 11.685,40 369.037,46 0,00 0,00 0,00 380.722,86
1657. LJERKICA ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 3.442,19 377.026,09 0,00 248,27 0,00 380.716,55
1658. HALIL SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 34.793,62 345.785,55 0,00 0,00 0,00 380.579,17
1659. SELMON MUSTAFAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 380.426,13 0,00 0,00 0,00 380.426,13
1660. MARIJANA ŠABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 110.772,51 0,00 24.421,66 244.889,48 0,00 0,00 0,00 380.083,65
1661. IVAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 2.131,80 377.664,58 0,00 0,00 0,00 379.796,38
1662. MATE MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 59.596,06 0,00 20.519,92 299.491,43 0,00 0,00 0,00 379.607,41
1663. NADA MIHALJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 379.541,55 0,00 0,00 0,00 379.541,55
1664. BRANISLAV BEARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 379.325,12 0,00 0,00 0,00 379.325,12
1665. MIRKO BARBERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 34.082,41 345.239,15 0,00 0,00 0,00 379.321,56
1666. IVICA CRNEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 120.501,90 0,00 59.727,46 199.036,95 0,00 0,00 0,00 379.266,31
1667. ZORAN PREGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 37.917,64 341.159,75 0,00 0,00 0,00 379.077,39
1668. SLAVKO KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 0,00 0,00 14.003,43 364.984,51 0,00 0,00 0,00 378.987,94
1669. IVICA ARTUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 24.814,08 353.840,94 0,00 0,00 0,00 378.655,02
1670. JASNA GRUBEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 48.209,64 0,00 20.956,21 309.443,73 0,00 0,00 0,00 378.609,58
1671. RENATA GROZDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 12.944,15 365.607,01 0,00 0,00 0,00 378.551,16
1672. ANTO MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 98.144,16 0,00 40.142,34 240.098,86 0,00 0,00 0,00 378.385,36
1673. DAVOR MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.562,50 0,00 8.519,20 368.145,30 0,00 0,00 0,00 378.227,00
1674. NEVENKA TARTAGLIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 6.083,73 0,00 164.695,71 207.306,52 0,00 0,00 0,00 378.085,96
1675. BAJRAM MEĐITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.675,33 371.810,94 0,00 446,33 0,00 377.932,60
1676. SLAVKO VUZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 15.629,40 362.041,84 0,00 0,00 0,00 377.671,24
1677. LATICA MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 377.649,94 0,00 0,00 0,00 377.649,94
1678. IVAN MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 90.883,67 0,00 171.600,05 115.065,19 0,00 0,00 0,00 377.548,91
1679. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 6.108,75 1.290,25 23.412,34 346.730,17 0,00 0,00 0,00 377.541,51
1680. KATA MOŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,05 377.536,32 0,00 0,00 0,00 377.536,37
1681. HISEN NEBII GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 48.537,29 0,00 2.688,75 326.204,62 0,00 0,00 0,00 377.430,66
1682. FRANJO ZVONC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 7.365,46 370.009,10 0,00 0,00 0,00 377.374,56
1683. VESNA VODENIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 49.646,31 327.281,88 0,00 0,00 0,00 376.928,19
1684. BOŽA MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 22.407,10 0,00 20.509,62 333.888,44 0,00 0,00 0,00 376.805,16
1685. IVICA BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 STARJAK 76.228,33 0,00 63.214,35 237.188,66 0,00 0,00 0,00 376.631,34
1686. MIRA DŽAJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 56.366,37 320.228,39 0,00 0,00 0,00 376.594,76
1687. IVAN GROZDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 52.183,13 0,00 35.727,82 288.663,88 0,00 0,00 0,00 376.574,83
1688. ENESA BUKVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 60.242,22 0,00 18.544,41 122.507,49 0,00 175.264,88 0,00 376.559,00
1689. MARIO PENEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.174,96 0,00 53.488,12 324.220,27 0,00 0,00 0,00 376.533,43
1690. LUTFI KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 43.868,86 0,00 -862,16 333.464,86 0,00 0,00 0,00 376.471,56
1691. PETER BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 133.298,51 0,00 38.157,40 204.627,61 0,00 0,00 0,00 376.083,52
1692. EDUARD MADŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 375.662,25 0,00 0,00 0,00 375.662,25
1693. NIKOLA FIŠTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 375.473,56 0,00 0,00 0,00 375.473,56
1694. RISTO STOLEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 375.411,63 0,00 0,00 0,00 375.411,63
1695. STJEPAN GABUD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 375.318,05 0,00 0,00 0,00 375.318,05
1696. ZLATKO BRNJANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 375.239,88 0,00 0,00 0,00 375.239,88
1697. AZBI ALIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 35.695,69 0,00 149.868,22 189.636,49 0,00 0,00 0,00 375.200,40
1698. VIOLETA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 9.477,42 365.694,34 0,00 0,00 0,00 375.171,76
1699. JAKŠA MRČELA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 1.556,05 0,00 373.373,65 0,00 374.929,70
1700. JOSIP PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 374.787,72 0,00 0,00 0,00 374.787,72