OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1601. MLADEN HATZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 15.112,35 377.573,43 0,00 0,00 0,00 392.685,78
1602. MIRA BOŽIČEVIĆ-RADAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 323.355,29 69.163,95 0,00 0,00 0,00 392.519,24
1603. BOŽA MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 23.831,56 0,00 20.005,32 348.682,12 0,00 0,00 0,00 392.519,00
1604. IVAN MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 94.595,10 0,00 178.177,87 119.588,61 0,00 0,00 0,00 392.361,58
1605. JAKŠA MRČELA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 1.602,69 0,00 390.443,81 0,00 392.046,50
1606. BLAŽENKA HUDINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -45,90 392.010,52 0,00 0,00 0,00 391.964,62
1607. JOSIP MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 6.070,46 0,00 0,00 385.859,06 0,00 0,00 0,00 391.929,52
1608. TOMISLAV SARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 391.645,50 0,00 0,00 0,00 0,00 391.645,50
1609. NADA MIHALJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 391.595,32 0,00 0,00 0,00 391.595,32
1610. JIANYONG LIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 391.056,55 0,00 0,00 0,00 391.056,55
1611. PETAR ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 12.009,48 379.042,70 0,00 0,00 0,00 391.052,18
1612. ZORAN PREGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 38.961,48 351.616,54 0,00 0,00 0,00 390.578,02
1613. ANĐA PAVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 390.440,93 0,00 0,00 0,00 390.440,93
1614. IVICA CRNEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 124.344,99 0,00 57.572,01 208.317,09 0,00 0,00 0,00 390.234,09
1615. ZLATA BERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 25.082,50 0,00 8.272,83 356.723,12 0,00 0,00 0,00 390.078,45
1616. VIOLETA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 9.730,80 380.163,72 0,00 0,00 0,00 389.894,52
1617. SELMON MUSTAFAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 389.838,93 0,00 0,00 0,00 389.838,93
1618. SLAVKO KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 0,00 0,00 14.370,35 375.445,81 0,00 0,00 0,00 389.816,16
1619. MIRKO KRIŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 45.728,96 343.965,23 0,00 0,00 0,00 389.694,19
1620. JOSIP PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 389.564,16 0,00 0,00 0,00 389.564,16
1621. BAJRAM MEĐITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.833,31 383.242,91 0,00 469,52 0,00 389.545,74
1622. ALEKSANDAR-SAŠA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 56.422,88 0,00 25.595,55 307.413,69 0,00 0,00 0,00 389.432,12
1623. IVICA KUZMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 100.893,16 0,00 50.773,05 237.633,74 0,00 0,00 0,00 389.299,95
1624. BRANKA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 96.288,93 0,00 4.684,27 275.305,88 0,00 12.873,74 0,00 389.152,82
1625. GORAN BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 95.393,74 0,00 42.677,94 251.061,70 0,00 0,00 0,00 389.133,38
1626. HISEN NEBII GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 50.254,05 0,00 2.760,82 336.070,47 0,00 0,00 0,00 389.085,34
1627. PETER BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 137.954,33 0,00 39.425,91 211.460,74 0,00 0,00 0,00 388.840,98
1628. SLAVKO VUZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 16.003,79 372.795,77 0,00 0,00 0,00 388.799,56
1629. PAŠKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 270,70 388.486,04 0,00 0,00 0,00 388.756,74
1630. ŽELJKA GRGINIĆ CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 16.251,40 372.412,35 0,00 0,00 0,00 388.663,75
1631. ZLATKO KONJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ODRA 137.104,16 0,00 75.702,82 175.782,39 0,00 0,00 0,00 388.589,37
1632. ZVONIMIR GAVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 122,89 0,00 10.297,36 378.109,66 0,00 0,00 0,00 388.529,91
1633. ZLATKO BRNJANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 388.309,17 0,00 0,00 0,00 388.309,17
1634. AZBI ALIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 36.944,17 0,00 155.083,82 196.198,57 0,00 0,00 0,00 388.226,56
1635. ZORAN GAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 71.164,62 72.562,46 0,00 244.401,73 0,00 388.128,81
1636. LATICA MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 388.095,82 0,00 0,00 0,00 388.095,82
1637. RENATA GROZDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 13.247,90 374.847,33 0,00 0,00 0,00 388.095,23
1638. GOJKO PANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB -6.632,01 0,00 26.132,92 368.283,75 0,00 0,00 0,00 387.784,66
1639. IVICA ARTUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 25.427,22 361.929,06 0,00 0,00 0,00 387.356,28
1640. IVAN PUNTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 51.010,07 0,00 60.079,01 275.905,94 0,00 0,00 0,00 386.995,02
1641. KRISTIJAN SREMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 2.178,14 225.235,52 0,00 159.403,83 0,00 386.817,49
1642. MIRKO BARBERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 26.578,20 359.866,22 0,00 0,00 0,00 386.444,42
1643. GORDANA ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 121.144,17 0,00 21.469,69 243.714,19 0,00 0,00 0,00 386.328,05
1644. ENESA BUKVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 54.509,64 0,00 19.244,08 128.139,51 0,00 184.407,45 0,00 386.300,68
1645. ZLATKO LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 HRVATSKI LESKOVAC 114.601,05 0,00 14.185,58 257.046,49 0,00 0,00 0,00 385.833,12
1646. KATA MOŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,05 385.574,66 0,00 0,00 0,00 385.574,71
1647. DUBRAVKA ŠIMIĆ KRIZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 47.652,61 0,00 37.185,90 300.724,20 0,00 0,00 0,00 385.562,71
1648. ZORKA MAZALIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 35.663,49 349.848,72 0,00 0,00 0,00 385.512,21
1649. MATO MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 IVANJA REKA 60.995,71 0,00 -597,16 325.072,59 0,00 0,00 0,00 385.471,14
1650. TOMAS TUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 159.056,12 81.970,58 6.478,33 137.897,49 0,00 0,00 0,00 385.402,52
1651. VIŠNJA BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 3.375,00 381.745,99 0,00 0,00 0,00 385.120,99
1652. GORAN BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 17.813,02 367.147,07 0,00 0,00 0,00 384.960,09
1653. NIKOLA FIŠTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 384.894,66 0,00 0,00 0,00 384.894,66
1654. MIRNA POTOČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 147.404,29 0,00 33.429,40 204.026,75 0,00 0,00 0,00 384.860,44
1655. RISTO STOLEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 384.814,84 0,00 0,00 0,00 384.814,84
1656. ZRINKA DIVJAK ŠOŠTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 22.582,73 362.054,73 0,00 0,00 0,00 384.637,46
1657. EDUARD MADŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 384.615,54 0,00 0,00 0,00 384.615,54
1658. IVAN GROZDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 53.299,52 0,00 36.454,21 294.807,05 0,00 0,00 0,00 384.560,78
1659. STJEPAN BARANAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 640,70 383.634,95 0,00 0,00 0,00 384.275,65
1660. PRENA KOLGJERAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -43.686,72 0,00 4.385,39 423.486,24 0,00 0,00 0,00 384.184,91
1661. MARINA DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 20.591,53 0,00 27.190,65 336.063,68 0,00 0,00 0,00 383.845,86
1662. TOMISLAV-ELVIS PERC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 383.751,24 0,00 0,00 0,00 383.751,24
1663. ZORAN KLAPŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 14.813,73 0,00 15.659,47 353.042,14 0,00 0,00 0,00 383.515,34
1664. BORIS DESKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 143.644,51 0,00 46.693,39 173.830,61 0,00 19.175,57 0,00 383.344,08
1665. TOMISLAV GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 134.576,54 0,00 109.656,28 125.455,44 0,00 13.135,33 0,00 382.823,59
1666. MIRO BOJKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 273,16 0,00 2.822,19 379.714,72 0,00 0,00 0,00 382.810,07
1667. TONKO MLADINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 8.813,66 373.976,29 0,00 0,00 0,00 382.789,95
1668. PAŠKO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 22,28 382.667,78 0,00 0,00 0,00 382.690,06
1669. SENADA RAHIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 382.455,95 0,00 0,00 0,00 382.455,95
1670. VIŠNJA KRNAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 15.402,86 0,00 277,88 366.715,25 0,00 0,00 0,00 382.395,99
1671. ZDENKO SENJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 382.393,42 0,00 0,00 0,00 382.393,42
1672. MARIJAN NEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ADAMOVEC 8.697,66 0,00 7.612,61 365.973,86 0,00 0,00 0,00 382.284,13
1673. ANTE GLUŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 135.045,87 0,00 19.771,49 227.031,98 0,00 0,00 0,00 381.849,34
1674. SANDA MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -69,80 0,00 1.746,50 380.101,20 0,00 0,00 0,00 381.777,90
1675. KRUNOSLAV PETARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 40.337,36 0,00 20.871,82 319.403,24 0,00 1.160,72 0,00 381.773,14
1676. VESNICA MARANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 3.861,88 377.779,34 0,00 0,00 0,00 381.641,22
1677. NEVENKA MUSTAĆ JUROŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 16.305,42 0,00 5.987,08 359.248,72 0,00 0,00 0,00 381.541,22
1678. KAMELIJA TURČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 17.462,72 0,00 3.491,49 360.486,57 0,00 0,00 0,00 381.440,78
1679. MUSTAFA KAMBEROVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 14.397,00 366.917,57 0,00 0,00 0,00 381.314,57
1680. KREŠIMIR VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 381.227,53 0,00 0,00 0,00 381.227,53
1681. STJEPAN MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 32.620,26 0,00 -78,84 348.607,14 0,00 0,00 0,00 381.148,56
1682. MLADEN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 381.093,43 0,00 0,00 0,00 381.093,43
1683. ZORAN HUDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 63.564,36 0,00 28.759,79 288.543,43 0,00 0,00 0,00 380.867,58
1684. IVAN MEĐIMOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 23.954,57 356.714,85 0,00 0,00 0,00 380.669,42
1685. VALENTINA PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 30.203,11 265.295,19 4.245,70 79.039,56 0,00 1.614,21 0,00 380.397,77
1686. BORIS SENKER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 744,18 0,00 162.786,32 216.576,44 0,00 0,00 0,00 380.106,94
1687. MARTINA MIHALJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 32.365,39 0,00 157.477,96 190.041,61 0,00 0,00 0,00 379.884,96
1688. MIRKO GREGURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 379.813,88 0,00 0,00 0,00 379.813,88
1689. DRAGAN RENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 175.404,28 0,00 -586,63 204.899,38 0,00 0,00 0,00 379.717,03
1690. JOSIP JELAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SOBLINEC 134.137,48 0,00 6.047,36 238.203,38 0,00 1.279,96 0,00 379.668,18
1691. SARAFINA KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 76.901,53 0,00 46.173,52 256.440,42 0,00 0,00 0,00 379.515,47
1692. ARIF RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 34.548,31 344.859,27 0,00 0,00 0,00 379.407,58
1693. ZDENKA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 88.965,39 0,00 90.168,48 199.993,98 0,00 240,54 0,00 379.368,39
1694. MILAN MATIJAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 379.118,62 0,00 0,00 0,00 379.118,62
1695. VESNA VODENIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 52.044,73 327.035,06 0,00 0,00 0,00 379.079,79
1696. SANDRO LENDLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 DONJI DRAGONOŽEC 55.647,96 0,00 34.572,85 288.809,87 0,00 0,00 0,00 379.030,68
1697. ANTO POPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 378.378,64 0,00 0,00 0,00 378.378,64
1698. MILJENKO TRŽEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 3,45 0,00 14.269,44 364.095,64 0,00 0,00 0,00 378.368,53
1699. SEADA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 378.164,16 0,00 0,00 0,00 378.164,16
1700. DELFA GEDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 243,29 377.840,84 0,00 0,00 0,00 378.084,13