OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1601. DAVOR MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.598,84 0,00 8.708,79 379.206,24 0,00 0,00 0,00 389.513,87
1602. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 6.319,66 1.305,76 24.171,28 357.603,72 0,00 0,00 0,00 389.400,42
1603. JOSIP MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 6.070,46 0,00 0,00 383.320,60 0,00 0,00 0,00 389.391,06
1604. VIŠNJICA PEČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 STRMEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.162,75 0,00 389.162,75
1605. BOŽA MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 23.437,84 0,00 21.070,16 344.593,15 0,00 0,00 0,00 389.101,15
1606. MIRA DŽAJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 58.076,90 330.502,21 0,00 0,00 0,00 388.579,11
1607. VLATKO TRPUTEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 232.770,18 0,00 29.873,66 125.822,77 0,00 0,00 0,00 388.466,61
1608. GABRIJELA KOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 388.436,57 0,00 0,00 0,00 388.436,57
1609. IVAN MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 93.569,26 0,00 176.359,77 118.338,33 0,00 0,00 0,00 388.267,36
1610. NADA MIHALJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 388.263,67 0,00 0,00 0,00 388.263,67
1611. PETAR ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 11.919,90 376.277,26 0,00 0,00 0,00 388.197,16
1612. IVICA CRNEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 125.370,38 0,00 56.761,87 205.752,07 0,00 0,00 0,00 387.884,32
1613. ALMIR ČOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 89.533,42 0,00 122.578,44 175.473,10 0,00 0,00 0,00 387.584,96
1614. ZORAN PREGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 38.672,97 348.726,31 0,00 0,00 0,00 387.399,28
1615. JAKŠA MRČELA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 1.589,79 0,00 385.725,64 0,00 387.315,43
1616. SELMON MUSTAFAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 387.237,26 0,00 0,00 0,00 387.237,26
1617. ANĐA PAVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 387.089,59 0,00 0,00 0,00 387.089,59
1618. MIKHAIL PANNOCHKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 386.864,94 0,00 0,00 0,00 386.864,94
1619. SLAVKO KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 0,00 0,00 14.268,93 372.554,33 0,00 0,00 0,00 386.823,26
1620. STIPE BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 386.517,58 0,00 0,00 0,00 0,00 386.517,58
1621. BAJRAM MEĐITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.789,64 380.083,14 0,00 463,11 0,00 386.335,89
1622. ZLATKO BRNJANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 386.314,03 0,00 0,00 0,00 386.314,03
1623. BRANKO ABRAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 385.974,95 0,00 0,00 0,00 385.974,95
1624. HISEN NEBII GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 49.779,54 0,00 2.740,90 333.343,57 0,00 0,00 0,00 385.864,01
1625. TOMISLAV SARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 385.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.836,00
1626. VIOLETA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 9.660,76 376.164,40 0,00 0,00 0,00 385.825,16
1627. SLAVKO VUZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 15.900,31 369.823,39 0,00 0,00 0,00 385.723,70
1628. MIROSLAV GRBEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 71.426,93 0,00 91.632,46 222.500,74 0,00 0,00 0,00 385.560,13
1629. MIRKO KRIŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 45.281,68 340.243,59 0,00 0,00 0,00 385.525,27
1630. JOSIP PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 385.479,98 0,00 0,00 0,00 385.479,98
1631. RENATA GROZDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 13.163,95 372.293,33 0,00 0,00 0,00 385.457,28
1632. PETER BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 136.667,47 0,00 39.075,29 209.572,06 0,00 0,00 0,00 385.314,82
1633. LATICA MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 385.208,59 0,00 0,00 0,00 385.208,59
1634. ZLATA BERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 24.735,73 0,00 8.177,11 352.137,26 0,00 0,00 0,00 385.050,10
1635. IVICA ARTUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 25.257,75 359.693,51 0,00 0,00 0,00 384.951,26
1636. AZBI ALIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 36.599,09 0,00 153.642,23 194.384,83 0,00 0,00 0,00 384.626,15
1637. IVICA KUZMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 99.482,98 0,00 50.178,21 234.831,99 0,00 0,00 0,00 384.493,18
1638. PAŠKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 267,34 384.220,18 0,00 0,00 0,00 384.487,52
1639. ALEKSANDAR-SAŠA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 55.755,76 0,00 25.282,07 303.428,75 0,00 0,00 0,00 384.466,58
1640. ZLATKO KONJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ODRA 135.568,62 0,00 74.894,53 173.971,25 0,00 0,00 0,00 384.434,40
1641. ZORAN GAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 70.565,52 71.929,14 0,00 241.873,19 0,00 384.367,85
1642. GORAN BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 94.173,50 0,00 42.162,42 247.875,99 0,00 0,00 0,00 384.211,91
1643. ENESA BUKVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 56.631,29 0,00 19.050,70 126.582,83 0,00 181.880,46 0,00 384.145,28
1644. ZVONIMIR GAVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 121,16 0,00 10.195,63 373.743,33 0,00 0,00 0,00 384.060,12
1645. ŽELJKA GRGINIĆ CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 16.015,12 367.769,20 0,00 0,00 0,00 383.784,32
1646. IVAN PUNTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 50.408,09 0,00 60.253,92 272.873,27 0,00 0,00 0,00 383.535,28
1647. KATA MOŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,05 383.352,88 0,00 0,00 0,00 383.352,93
1648. GOJKO PANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB -6.632,01 0,00 26.357,17 363.538,44 0,00 0,00 0,00 383.263,60
1649. STJEPAN GABUD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 383.006,91 0,00 0,00 0,00 383.006,91
1650. DUBRAVKA ŠIMIĆ KRIZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 47.243,10 0,00 36.951,59 298.326,84 0,00 0,00 0,00 382.521,53
1651. MATO MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 IVANJA REKA 60.386,89 0,00 -597,16 322.663,73 0,00 0,00 0,00 382.453,46
1652. GORAN BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 17.813,02 364.638,53 0,00 0,00 0,00 382.451,55
1653. IVAN GROZDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 52.990,95 0,00 36.253,44 293.109,09 0,00 0,00 0,00 382.353,48
1654. NIKOLA FIŠTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 382.290,69 0,00 0,00 0,00 382.290,69
1655. MIRKO BARBERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 26.451,04 355.823,30 0,00 0,00 0,00 382.274,34
1656. RISTO STOLEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 382.215,80 0,00 0,00 0,00 382.215,80
1657. EDUARD MADŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 382.140,85 0,00 0,00 0,00 382.140,85
1658. GORDANA ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 119.693,82 0,00 21.188,22 241.167,86 0,00 0,00 0,00 382.049,90
1659. ZLATKO LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 HRVATSKI LESKOVAC 113.596,35 0,00 14.055,86 254.188,08 0,00 0,00 0,00 381.840,29
1660. TOMISLAV-ELVIS PERC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 381.022,75 0,00 0,00 0,00 381.022,75
1661. ZORKA MAZALIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 35.382,31 345.062,86 0,00 0,00 0,00 380.445,17
1662. MIRNA POTOČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 145.699,42 0,00 33.050,15 201.609,83 0,00 0,00 0,00 380.359,40
1663. MIRO BOJKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 273,16 0,00 2.803,02 377.112,78 0,00 0,00 0,00 380.188,96
1664. ZRINKA DIVJAK ŠOŠTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 22.288,12 357.676,82 0,00 0,00 0,00 379.964,94
1665. ZORAN KLAPŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 14.693,20 0,00 15.235,78 349.871,05 0,00 0,00 0,00 379.800,03
1666. MARIJAN NEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ADAMOVEC 8.633,03 0,00 7.571,03 363.539,22 0,00 0,00 0,00 379.743,28
1667. TOMAS TUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 156.717,35 80.816,89 6.349,37 135.789,30 0,00 0,00 0,00 379.672,91
1668. ZDENKO SENJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 379.555,10 0,00 0,00 0,00 379.555,10
1669. STJEPAN BARANAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 380,49 379.128,76 0,00 0,00 0,00 379.509,25
1670. TONKO MLADINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 8.738,14 370.717,95 0,00 0,00 0,00 379.456,09
1671. VIŠNJA KRNAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 15.268,88 0,00 275,42 363.837,22 0,00 0,00 0,00 379.381,52
1672. BORIS DESKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 142.081,98 0,00 46.222,84 172.095,31 0,00 18.948,49 0,00 379.348,62
1673. MARINA DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 20.178,90 0,00 26.771,02 332.098,57 0,00 0,00 0,00 379.048,49
1674. KRUNOSLAV PETARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 40.027,62 0,00 20.713,24 317.069,15 0,00 1.140,69 0,00 378.950,70
1675. MLADEN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 378.808,42 0,00 0,00 0,00 378.808,42
1676. SANDA MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -69,80 0,00 1.729,87 377.145,95 0,00 0,00 0,00 378.806,02
1677. KREŠIMIR VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 378.766,46 0,00 0,00 0,00 378.766,46
1678. PRENA KOLGJERAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -43.686,72 0,00 4.933,52 417.010,50 0,00 0,00 0,00 378.257,30
1679. MUSTAFA KAMBEROVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 14.280,79 363.434,45 0,00 0,00 0,00 377.715,24
1680. SARAFINA KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 78.083,61 0,00 45.668,39 253.891,20 0,00 0,00 0,00 377.643,20
1681. VESNICA MARANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 3.809,40 373.686,37 0,00 0,00 0,00 377.495,77
1682. KAMELIJA TURČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 17.303,34 0,00 3.454,63 356.671,37 0,00 0,00 0,00 377.429,34
1683. MILAN MATIJAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 377.362,19 0,00 0,00 0,00 377.362,19
1684. BORIS SENKER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 730,68 0,00 159.946,77 216.660,37 0,00 0,00 0,00 377.337,82
1685. NEVENKA MUSTAĆ JUROŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 16.089,95 0,00 5.914,48 355.323,73 0,00 0,00 0,00 377.328,16
1686. STJEPAN MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 32.290,80 0,00 -78,84 345.030,89 0,00 0,00 0,00 377.242,85
1687. MIRKO GREGURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 377.160,17 0,00 0,00 0,00 377.160,17
1688. IVAN MEĐIMOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 23.552,96 353.575,85 0,00 0,00 0,00 377.128,81
1689. TOMISLAV GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 132.075,10 0,00 107.618,04 124.222,11 0,00 13.011,83 0,00 376.927,08
1690. JIANYONG LIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 376.846,69 0,00 0,00 0,00 376.846,69
1691. VALENTINA PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 29.742,29 262.885,47 4.194,11 78.067,12 0,00 1.584,20 0,00 376.473,19
1692. ZORAN HUDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 62.873,77 0,00 28.436,60 284.756,81 0,00 0,00 0,00 376.067,18
1693. ARIF RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 34.250,77 341.513,53 0,00 0,00 0,00 375.764,30
1694. ANTE GLUŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 132.630,41 0,00 19.479,38 223.584,68 0,00 0,00 0,00 375.694,47
1695. ANAMARIJA DELIMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 40.853,91 0,00 54.393,75 279.995,98 0,00 0,00 0,00 375.243,64
1696. LENDITA LUSHAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -4.047,96 0,00 218.058,15 161.215,66 0,00 0,00 0,00 375.225,85
1697. MARTINA MIHALJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 31.950,78 0,00 155.599,08 187.575,31 0,00 0,00 0,00 375.125,17
1698. HANKA AHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 3.667,15 371.391,52 0,00 0,00 0,00 375.058,67
1699. ZDENKA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 87.868,65 0,00 89.152,79 197.743,90 0,00 236,55 0,00 375.001,89
1700. KRISTINA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 9.224,43 0,00 26.410,64 339.240,93 0,00 0,00 0,00 374.876,00