OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1601. SELMON MUSTAFAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 372.838,71 0,00 0,00 0,00 372.838,71
1602. DRAGUTIN VIDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 96.840,14 0,00 98.789,85 177.166,91 0,00 0,00 0,00 372.796,90
1603. BORIS PTIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB -80,96 0,00 6.922,14 365.716,32 0,00 0,00 0,00 372.557,50
1604. SUZANA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 7.373,96 365.091,15 0,00 0,00 0,00 372.465,11
1605. PETAR ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 11.424,15 360.972,48 0,00 0,00 0,00 372.396,63
1606. IVA OROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 32.906,15 0,00 32.888,07 306.515,70 0,00 0,00 0,00 372.309,92
1607. MILE BADŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 97.677,31 0,00 100.013,73 174.221,05 0,00 0,00 0,00 371.912,09
1608. MATE MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 57.874,55 0,00 19.996,80 293.996,16 0,00 0,00 0,00 371.867,51
1609. IVICA ARTUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 24.319,83 347.321,32 0,00 0,00 0,00 371.641,15
1610. VLADIMIR MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 371.368,40 0,00 0,00 0,00 371.368,40
1611. IBRAHIM TOSKOLLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 IVANJA REKA 0,00 0,00 6.751,78 364.356,94 0,00 0,00 0,00 371.108,72
1612. RATIMIR MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 371.100,81 0,00 0,00 0,00 371.100,81
1613. BRANISLAV BEARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 371.072,80 0,00 0,00 0,00 371.072,80
1614. KATA MOŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,05 371.056,79 0,00 0,00 0,00 371.056,84
1615. ALAN FERESIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 370.864,10 0,00 0,00 0,00 370.864,10
1616. RENATA GROZDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 12.699,32 358.158,62 0,00 0,00 0,00 370.857,94
1617. ROBERT PLESEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 -353,11 371.414,33 0,00 -207,04 0,00 370.854,18
1618. SLAVKO KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 0,00 0,00 13.707,66 356.551,90 0,00 0,00 0,00 370.259,56
1619. IVAN GROZDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 51.283,24 0,00 35.142,30 283.712,01 0,00 0,00 0,00 370.137,55
1620. BARBARA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 31.432,31 338.433,78 0,00 0,00 0,00 369.866,09
1621. NADA MIHALJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 369.825,32 0,00 0,00 0,00 369.825,32
1622. ZORAN PREGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 37.076,23 332.730,80 0,00 0,00 0,00 369.807,03
1623. IVAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 3.795,35 365.713,93 0,00 0,00 0,00 369.509,28
1624. LATICA MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 369.229,76 0,00 0,00 0,00 369.229,76
1625. JASNA GRUBEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 46.876,88 0,00 20.435,74 301.908,03 0,00 0,00 0,00 369.220,65
1626. MIJO PREVAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 5.976,33 363.213,87 0,00 0,00 0,00 369.190,20
1627. LJERKICA ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 3.304,60 365.580,37 0,00 241,92 0,00 369.126,89
1628. SLAVKO VUZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 15.327,62 353.373,34 0,00 0,00 0,00 368.700,96
1629. TOMISLAV JUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 8.951,57 0,00 49.108,05 310.616,28 0,00 0,00 0,00 368.675,90
1630. BAJRAM MEĐITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.547,99 362.595,91 0,00 427,62 0,00 368.571,52
1631. DRAŽEN ŽUPANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 131.809,09 0,00 24.142,87 212.596,07 0,00 0,00 0,00 368.548,03
1632. EDUARD MADŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 368.445,20 0,00 0,00 0,00 368.445,20
1633. HISEN NEBII GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 47.153,44 0,00 2.630,67 318.251,97 0,00 0,00 0,00 368.036,08
1634. NIKOLA FIŠTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 367.879,42 0,00 0,00 0,00 367.879,42
1635. SANJA VIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 38.445,60 0,00 7.388,05 322.007,37 0,00 0,00 0,00 367.841,02
1636. RISTO STOLEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 367.831,94 0,00 0,00 0,00 367.831,94
1637. FRANJO ZVONC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 7.365,46 360.444,96 0,00 0,00 0,00 367.810,42
1638. HALIL SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 33.444,52 334.097,44 0,00 0,00 0,00 367.541,96
1639. IRENA ŠOPREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 126.857,10 0,00 39.129,32 201.477,16 0,00 0,00 0,00 367.463,58
1640. DAVOR KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 81.766,85 0,00 19.260,87 266.381,17 0,00 0,00 0,00 367.408,89
1641. VLADIMIR PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -5.714,62 372.959,22 0,00 0,00 0,00 367.244,60
1642. MARKO MIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 JEŽDOVEC 157.053,31 0,00 18.691,70 97.120,98 0,00 94.353,62 0,00 367.219,61
1643. MARIJANA ŠABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 106.394,74 0,00 23.717,80 236.859,64 0,00 0,00 0,00 366.972,18
1644. GORAN CIRKVENI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -150,97 0,00 -28.313,05 395.045,88 0,00 0,00 0,00 366.581,86
1645. SANJA MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 366.421,66 0,00 0,00 0,00 366.421,66
1646. VIŠNJA BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 3.166,40 363.247,98 0,00 0,00 0,00 366.414,38
1647. STJEPAN ŠIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.396,38 0,00 366.396,38
1648. MLADEN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 366.162,45 0,00 0,00 0,00 366.162,45
1649. NEVENKA TARTAGLIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 5.852,63 0,00 160.360,09 199.839,58 0,00 0,00 0,00 366.052,30
1650. ZVEZDAN CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 60.429,01 0,00 2.075,33 278.623,95 0,00 24.848,33 0,00 365.976,62
1651. TOMISLAV-ELVIS PERC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 365.922,41 0,00 0,00 0,00 365.922,41
1652. PETER BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 129.545,55 0,00 37.134,88 199.119,58 0,00 0,00 0,00 365.800,01
1653. MATO MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 IVANJA REKA 57.017,47 0,00 -597,16 309.332,39 0,00 0,00 0,00 365.752,70
1654. TONKO MATANA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 159.876,58 0,00 24.556,66 181.311,13 0,00 0,00 0,00 365.744,37
1655. TONI SALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 41,90 0,00 19.772,53 345.914,64 0,00 0,00 0,00 365.729,07
1656. DUBRAVKA ŠIMIĆ KRIZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 44.976,72 0,00 35.654,77 285.059,07 0,00 0,00 0,00 365.690,56
1657. MIRO BOJKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 273,16 0,00 2.696,90 362.712,81 0,00 0,00 0,00 365.682,87
1658. MARIJAN NEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ADAMOVEC 8.275,36 0,00 7.340,96 350.065,16 0,00 0,00 0,00 365.681,48
1659. DAVOR MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.522,02 0,00 8.308,00 355.829,70 0,00 0,00 0,00 365.659,72
1660. IVAN MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 87.891,97 0,00 166.297,83 111.418,98 0,00 0,00 0,00 365.608,78
1661. ALBINA KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -625,02 0,00 11.256,81 354.756,29 0,00 0,00 0,00 365.388,08
1662. KREŠIMIR VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 365.146,15 0,00 0,00 0,00 365.146,15
1663. VIKTOR GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 7.454,20 357.548,68 0,00 0,00 0,00 365.002,88
1664. MIRA DŽAJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 55.963,05 308.783,56 0,00 0,00 0,00 364.746,61
1665. AZBI ALIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 34.689,31 0,00 145.664,04 184.346,94 0,00 0,00 0,00 364.700,29
1666. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 5.873,81 1.272,96 22.566,90 334.617,28 0,00 0,00 0,00 364.330,95
1667. BOŽA MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 21.258,86 0,00 20.989,82 321.963,55 0,00 0,00 0,00 364.212,23
1668. MILAN MATIJAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 364.155,63 0,00 0,00 0,00 364.155,63
1669. ANTO MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 94.542,50 0,00 38.434,55 231.829,55 0,00 -900,00 0,00 363.906,60
1670. ZDENKO SENJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 363.846,95 0,00 0,00 0,00 363.846,95
1671. PAŠKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 3.044,11 360.611,53 0,00 0,00 0,00 363.655,64
1672. SILVIO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -8.356,50 0,00 372.406,37 -420,52 0,00 0,00 0,00 363.629,35
1673. ZORAN GAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 67.249,92 68.424,09 0,00 227.879,40 0,00 363.553,41
1674. ALMIR ČOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 81.503,32 0,00 120.206,56 161.672,08 0,00 0,00 0,00 363.381,96
1675. KRUNOSLAV PETARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 38.313,48 0,00 19.835,60 304.151,55 0,00 1.029,84 0,00 363.330,47
1676. VIOLETA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 9.273,18 354.030,90 0,00 0,00 0,00 363.304,08
1677. VESNA VODENIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 46.814,46 316.425,70 0,00 0,00 0,00 363.240,16
1678. ALEKSANDRA SZEKELY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 362.997,77 0,00 0,00 0,00 362.997,77
1679. ZLATKO BRNJANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 362.903,52 0,00 0,00 0,00 362.903,52
1680. JOSIP PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 362.876,78 0,00 0,00 0,00 362.876,78
1681. PETAR GAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 102.879,05 0,00 12.348,70 247.566,79 0,00 -11,55 0,00 362.782,99
1682. IVAN PUNTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 47.076,54 0,00 59.584,93 256.089,68 0,00 0,00 0,00 362.751,15
1683. MARINA DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 25.678,00 0,00 24.448,68 312.621,76 0,00 0,00 0,00 362.748,44
1684. VIŠNJA KRNAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 14.527,41 0,00 144,46 347.909,01 0,00 0,00 0,00 362.580,88
1685. SARAFINA KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 79.841,88 0,00 42.872,85 239.783,03 0,00 0,00 0,00 362.497,76
1686. MIRKO GREGURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 362.473,68 0,00 0,00 0,00 362.473,68
1687. SANDA MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -69,80 0,00 1.637,86 360.790,68 0,00 0,00 0,00 362.358,74
1688. MARIO PENEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.174,96 0,00 52.267,35 310.471,15 0,00 0,00 0,00 361.563,54
1689. SAŠA ĐEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.421,39 0,00 23.339,06 339.556,54 0,00 0,00 0,00 361.474,21
1690. ZLATKO KONJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ODRA 127.070,45 0,00 70.421,19 163.947,82 0,00 0,00 0,00 361.439,46
1691. LUCA BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 1.723,10 0,00 29.585,94 329.982,54 0,00 0,00 0,00 361.291,58
1692. JAKŠA MRČELA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 1.518,47 0,00 359.613,80 0,00 361.132,27
1693. TONKO MLADINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 8.320,16 352.685,21 0,00 0,00 0,00 361.005,37
1694. NADA MARINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 27.547,88 333.188,49 0,00 0,00 0,00 360.736,37
1695. LENDITA LUSHAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -4.047,96 0,00 209.124,98 155.309,36 0,00 0,00 0,00 360.386,38
1696. VALENTINA PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 27.191,99 256.281,32 3.908,62 72.685,33 0,00 0,00 0,00 360.067,26
1697. KRISTINA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 8.800,49 0,00 26.925,47 324.287,53 0,00 0,00 0,00 360.013,49
1698. MIRKO PUŠENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 30.956,51 0,00 184.594,17 127.149,03 0,00 17.236,70 0,00 359.936,41
1699. ZVONIMIR GAVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 111,57 0,00 10.097,39 349.578,59 0,00 0,00 0,00 359.787,55
1700. ZLATKO LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 HRVATSKI LESKOVAC 108.036,02 0,00 13.337,93 238.368,65 0,00 0,00 0,00 359.742,60