OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1601. MIRO BOJKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 273,16 0,00 2.584,76 347.494,75 0,00 0,00 0,00 350.352,67
1602. NADA MIHALJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 350.339,44 0,00 0,00 0,00 350.339,44
1603. DAMIR KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 123.833,36 0,00 29.894,12 196.489,28 0,00 0,00 0,00 350.216,76
1604. BAJRAM MEĐITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.292,60 344.115,19 0,00 390,12 0,00 349.797,91
1605. ROBERT PLESEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 -353,11 350.277,38 0,00 -207,04 0,00 349.717,23
1606. VIŠNJA BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 2.979,69 346.690,79 0,00 0,00 0,00 349.670,48
1607. VIKTOR GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 7.264,10 342.060,94 0,00 0,00 0,00 349.325,04
1608. MARIJANA ŠABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 97.615,16 0,00 30.843,49 220.755,81 0,00 0,00 0,00 349.214,46
1609. HISEN NEBII GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 44.378,14 0,00 2.514,18 302.302,98 0,00 0,00 0,00 349.195,30
1610. MILAN MATIJAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 348.945,02 0,00 0,00 0,00 348.945,02
1611. LJUDEVIT CULEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 PLANINA DONJA 0,00 0,00 31.679,15 317.071,29 0,00 0,00 0,00 348.750,44
1612. MIRKO PUŠENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 29.041,67 0,00 184.460,11 119.647,99 0,00 15.507,65 0,00 348.657,42
1613. FRANJO ZVONC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 7.365,46 341.264,15 0,00 0,00 0,00 348.629,61
1614. HELGA RADANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 11.712,44 0,00 81.657,33 254.796,59 0,00 0,00 0,00 348.166,36
1615. JOSIP PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 348.115,50 0,00 0,00 0,00 348.115,50
1616. MATO MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 IVANJA REKA 53.456,63 0,00 -597,16 295.243,66 0,00 0,00 0,00 348.103,13
1617. BARBARA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 29.525,10 318.382,92 0,00 0,00 0,00 347.908,02
1618. DUBRAVKA ŠIMIĆ KRIZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 42.581,58 0,00 34.284,28 271.037,52 0,00 0,00 0,00 347.903,38
1619. ZDENKO SENJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 347.246,39 0,00 0,00 0,00 347.246,39
1620. IVAN ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 167.823,52 0,00 31.465,03 147.695,68 0,00 0,00 0,00 346.984,23
1621. MIRKO GREGURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 346.952,82 0,00 0,00 0,00 346.952,82
1622. SARAFINA KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 82.020,28 0,00 39.918,48 224.873,34 0,00 0,00 0,00 346.812,10
1623. MERITA JUNIKU QERKEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 346.571,15 0,00 0,00 0,00 346.571,15
1624. TOMISLAV SEITZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 78,31 346.427,94 0,00 0,00 0,00 346.506,25
1625. MIRKO KRIŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 40.190,31 306.004,33 0,00 0,00 0,00 346.194,64
1626. LUCA BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 1.643,59 0,00 28.788,50 315.630,81 0,00 0,00 0,00 346.062,90
1627. MIJO PREVAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 5.717,12 339.977,12 0,00 0,00 0,00 345.694,24
1628. SLAVKO VUZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 14.722,40 330.901,13 0,00 0,00 0,00 345.623,53
1629. LJERKICA ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 2.473,61 342.626,04 0,00 229,17 0,00 345.328,82
1630. TIHANA RZOUNEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 3.792,74 341.429,57 0,00 0,00 0,00 345.222,31
1631. VIŠNJA KRNAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 13.743,81 0,00 392,62 331.075,90 0,00 0,00 0,00 345.212,33
1632. PETER BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 122.019,02 0,00 35.084,23 188.073,28 0,00 0,00 0,00 345.176,53
1633. NIKOLA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 109.918,66 0,00 26.514,26 208.688,47 0,00 0,00 0,00 345.121,39
1634. FRANJO SAMARDJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 184.884,71 0,00 43.215,96 116.948,13 0,00 0,00 0,00 345.048,80
1635. IVAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 3.290,70 341.747,01 0,00 0,00 0,00 345.037,71
1636. SANDA MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -69,80 0,00 1.540,62 343.506,24 0,00 0,00 0,00 344.977,06
1637. IVO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 64.690,15 0,00 30.114,16 250.153,64 0,00 0,00 0,00 344.957,95
1638. MARIO ROSANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 95.296,92 0,00 192,67 249.233,17 0,00 0,00 0,00 344.722,76
1639. EDUARD OBERSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 1.796,53 342.880,09 0,00 0,00 0,00 344.676,62
1640. MARINKO ANUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 23.153,00 0,00 0,00 332.974,00 0,00 -11.548,18 0,00 344.578,82
1641. IVANČICA KRPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 51.366,14 0,00 41.445,07 251.677,80 0,00 0,00 0,00 344.489,01
1642. IVANA VRABAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 143.755,57 0,00 59.442,89 141.109,87 0,00 0,00 0,00 344.308,33
1643. NADA MARINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 26.684,87 317.606,32 0,00 0,00 0,00 344.291,19
1644. MARIJA IVEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 9.408,17 0,00 30.458,93 304.270,89 0,00 0,00 0,00 344.137,99
1645. JOSIP ŠESTAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 SESVETE 0,00 0,00 -238,71 344.003,99 0,00 0,00 0,00 343.765,28
1646. LENDITA LUSHAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -4.047,96 0,00 199.684,31 148.022,50 0,00 0,00 0,00 343.658,85
1647. AZBI ALIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 32.671,02 0,00 137.232,58 173.738,79 0,00 0,00 0,00 343.642,39
1648. TOMISLAV JUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 8.229,51 0,00 45.450,17 289.759,52 0,00 0,00 0,00 343.439,20
1649. IVICA CULAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 343.121,14 0,00 0,00 0,00 343.121,14
1650. TOMISLAV-ELVIS PERC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 342.952,42 0,00 0,00 0,00 342.952,42
1651. ŽELJKO ŠKORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 342.939,81 0,00 0,00 0,00 342.939,81
1652. GORAN CIRKVENI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -150,97 0,00 -28.313,05 371.393,02 0,00 0,00 0,00 342.929,00
1653. DRAŽEN ŽUPANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 122.428,12 0,00 22.566,68 197.903,61 0,00 0,00 0,00 342.898,41
1654. REŠAT GALAPENI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 342.764,31 0,00 0,00 0,00 342.764,31
1655. KRISTINA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 8.352,47 0,00 25.735,97 308.484,60 0,00 0,00 0,00 342.573,04
1656. MIRKO CVRLJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 342.527,99 0,00 0,00 0,00 342.527,99
1657. IVA OROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 28.851,05 0,00 33.806,36 279.813,93 0,00 0,00 0,00 342.471,34
1658. TONI SALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 38,09 0,00 18.283,87 323.663,26 0,00 0,00 0,00 341.985,22
1659. KARLA BIRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 90.080,17 0,00 16.884,30 234.870,31 0,00 0,00 0,00 341.834,78
1660. KSENIJA FILIPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 SESVETE 50.528,60 0,00 24.686,74 266.518,13 0,00 0,00 0,00 341.733,47
1661. IVAN MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 81.892,14 0,00 155.664,26 104.106,51 0,00 0,00 0,00 341.662,91
1662. ZORAN GAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 63.745,96 64.719,92 0,00 213.090,60 0,00 341.556,48
1663. TONKO MLADINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 7.878,44 333.628,00 0,00 0,00 0,00 341.506,44
1664. SLAVKO SAJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 341.487,26 0,00 0,00 0,00 341.487,26
1665. ZLATKO LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 HRVATSKI LESKOVAC 102.159,80 0,00 12.579,20 221.650,50 4.481,52 0,00 0,00 340.871,02
1666. DAVOR KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 76.110,15 0,00 18.067,23 246.468,79 0,00 0,00 0,00 340.646,17
1667. DAVOR KUZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 340.352,21 0,00 0,00 0,00 340.352,21
1668. BRANKA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 86.118,98 0,00 4.312,03 249.751,98 0,00 0,00 0,00 340.182,99
1669. ŽELJKO KOZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 23.814,88 316.302,14 0,00 0,00 0,00 340.117,02
1670. ROMINA IMBRIOVČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 3.359,00 336.411,64 0,00 0,00 0,00 339.770,64
1671. FRANJO CIGLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 SESVETE 19.389,95 0,00 32.392,60 287.947,74 0,00 0,00 0,00 339.730,29
1672. MARISOL POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 28.607,51 310.977,51 0,00 0,00 0,00 339.585,02
1673. VIOLETA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 8.863,58 330.639,96 0,00 0,00 0,00 339.503,54
1674. FRANJKA ZELENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,01 339.346,74 0,00 0,00 0,00 339.346,75
1675. SALEM GAGULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 46.551,62 0,00 7.599,08 285.170,58 0,00 0,00 0,00 339.321,28
1676. ZORAN DRAMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 38.405,82 0,00 23.478,87 277.267,79 0,00 0,00 0,00 339.152,48
1677. VALENTINA PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 24.496,81 243.797,33 3.606,91 66.997,77 0,00 0,00 0,00 338.898,82
1678. MIRO GAJINOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 338.821,91 0,00 0,00 0,00 338.821,91
1679. IVAN PUNTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 43.555,72 0,00 56.900,23 238.352,53 0,00 0,00 0,00 338.808,48
1680. SAŠA RADMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 39.202,72 0,00 30.463,61 269.088,62 0,00 0,00 0,00 338.754,95
1681. BOŽENA ŠTRIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 15.876,25 322.838,53 0,00 0,00 0,00 338.714,78
1682. BOSILJKO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 11.571,05 0,00 12.088,50 314.961,19 0,00 0,00 0,00 338.620,74
1683. MARIJAN GORUPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 74.533,60 0,00 6.106,43 257.702,04 0,00 0,00 0,00 338.342,07
1684. VESNA SESAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,62 0,00 616,25 337.588,58 0,00 0,00 0,00 338.205,45
1685. JAKOV DJOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 43.204,11 294.705,22 0,00 0,00 0,00 337.909,33
1686. IVICA KONJEVOD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 62.061,54 0,00 152.898,56 122.695,71 0,00 0,00 0,00 337.655,81
1687. LIANFENG NI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SLOVAČKA 0,00 0,00 0,00 337.603,60 0,00 0,00 0,00 337.603,60
1688. DŽAFERALI ABDURAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 183.627,04 0,00 -2.926,36 156.612,46 0,00 0,00 0,00 337.313,14
1689. DUŠANKA BAKSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 988,35 336.140,30 0,00 0,00 0,00 337.128,65
1690. STJEPAN ŠIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.121,03 0,00 337.121,03
1691. LEOPOLD GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 14.054,38 322.917,51 0,00 0,00 0,00 336.971,89
1692. BRANKO MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 19.496,44 0,00 449,42 316.990,22 0,00 0,00 0,00 336.936,08
1693. MARKO MIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 JEŽDOVEC 144.439,10 0,00 17.304,39 89.569,42 0,00 85.477,84 0,00 336.790,75
1694. MUSTAFA KAMBEROVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 12.957,97 323.785,97 0,00 0,00 0,00 336.743,94
1695. ŽAKLINA BAČEVA DAMJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 336.617,99 0,00 0,00 0,00 336.617,99
1696. IVICA KUZMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 90.243,91 0,00 43.407,14 202.939,56 0,00 0,00 0,00 336.590,61
1697. JURICA ČABRAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE -8.025,67 0,00 11.120,88 333.113,24 0,00 0,00 0,00 336.208,45
1698. SANDA PERIĆ DROBNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 67.087,26 0,00 -168,89 268.942,83 0,00 0,00 0,00 335.861,20
1699. MARINKO TRETINJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZADVORSKO 19.894,14 0,00 1.039,52 314.724,44 0,00 0,00 0,00 335.658,10
1700. ANDREA MAVREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 6.897,77 328.735,37 0,00 0,00 0,00 335.633,14