OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1601. SHUANGPING ZHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.043,03 0,00 0,00 0,00 0,00 173.043,03
1602. LJUPČO DENKOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 PNAČEVO 0,00 0,00 0,00 173.043,03 0,00 0,00 0,00 0,00 173.043,03
1603. DALIBOR DRINOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.043,03 0,00 0,00 0,00 0,00 173.043,03
1604. WENCAI CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 KINA 0,00 0,00 0,00 173.043,02 0,00 0,00 0,00 0,00 173.043,02
1605. EDIN JUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 SESVETE 0,00 0,00 0,00 173.043,01 0,00 0,00 0,00 0,00 173.043,01
1606. EDHEM ALIMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 173.042,99 0,00 0,00 0,00 0,00 173.042,99
1607. DUŠKO LJUBOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.992,14 0,00 0,00 0,00 0,00 172.992,14
1608. JADRANKA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 27.707,07 145.070,82 0,00 0,00 0,00 0,00 172.777,89
1609. JULIJANA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 56.170,26 0,00 -1,40 116.495,03 0,00 0,00 0,00 0,00 172.663,89
1610. BRANKO ŽABČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.385,31 0,00 0,00 0,00 0,00 172.385,31
1611. ANKA SOPLANDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 3.216,28 168.826,92 0,00 0,00 0,00 0,00 172.043,20
1612. DAMIR MEHKEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 9.387,62 131.775,66 0,00 30.795,42 0,00 0,00 171.958,70
1613. REBEKA HRANITELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 40.872,24 0,00 939,38 130.048,44 0,00 0,00 0,00 0,00 171.860,06
1614. BORIS ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB -1.509,10 0,00 173.256,43 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00 171.757,64
1615. ZRINKA TKALEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 9.629,94 161.869,82 0,00 0,00 0,00 0,00 171.499,76
1616. MIRA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 31.967,72 0,00 17.090,19 122.356,53 0,00 0,00 0,00 0,00 171.414,44
1617. IVAN BORAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 15.387,52 0,00 2.234,51 153.674,53 0,00 0,00 0,00 0,00 171.296,56
1618. IGOR GALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.264,41 0,00 0,00 0,00 0,00 171.264,41
1619. MIROSLAV ŽEPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 77.217,25 0,00 -1.703,71 95.587,67 0,00 0,00 0,00 0,00 171.101,21
1620. PETAR GOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 15.836,33 0,00 1.118,02 154.034,46 -59,55 0,00 0,00 0,00 170.929,26
1621. DAMIR STRMEČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.793,06 0,00 0,00 170.793,06
1622. ALEKSANDAR ALEKSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 18.646,27 152.066,23 0,00 0,00 0,00 0,00 170.712,50
1623. GARIP ZULBEARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 56.858,34 0,00 11.073,30 102.661,70 0,00 0,00 0,00 0,00 170.593,34
1624. BOŽICA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 3.619,48 166.964,31 0,00 0,00 0,00 0,00 170.583,79
1625. ANTON BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 170.578,05 0,00 0,00 0,00 0,00 170.578,05
1626. NINO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 71.087,63 0,00 -1.159,31 100.366,09 0,00 0,00 0,00 0,00 170.294,41
1627. DENIZ KADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 4.302,19 0,00 16.926,43 112.202,97 0,00 36.684,01 0,00 0,00 170.115,60
1628. HABIB ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 46.302,65 0,00 4.718,39 119.086,57 0,00 0,00 0,00 0,00 170.107,61
1629. ALEN JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 11.689,55 0,00 1.955,31 156.433,24 0,00 0,00 0,00 0,00 170.078,10
1630. MARTA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 SESVETE 0,00 0,00 17.978,69 152.066,24 0,00 0,00 0,00 0,00 170.044,93
1631. KRISTINA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 4.681,67 0,00 0,00 165.329,31 0,00 0,00 0,00 0,00 170.010,98
1632. TIHOMIR KRSTANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 92.740,11 0,00 554,22 76.682,75 0,00 0,00 0,00 0,00 169.977,08
1633. VIŠNJA BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 92.292,22 0,00 10.835,42 66.786,63 0,00 0,00 0,00 0,00 169.914,27
1634. VESNA SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 5.334,48 164.562,84 0,00 0,00 0,00 0,00 169.897,32
1635. MILJENKO RADOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 9.516,85 160.152,36 0,00 0,00 0,00 0,00 169.669,21
1636. HAKI ISMAJLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 169.609,44 0,00 0,00 0,00 0,00 169.609,44
1637. HAIKE SHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 169.414,31 0,00 0,00 0,00 0,00 169.414,31
1638. MATO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 108.377,11 0,00 41.328,84 19.695,91 0,00 0,00 0,00 0,00 169.401,86
1639. LJILJANA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 169.195,86 0,00 0,00 0,00 0,00 169.195,86
1640. GORAN RAJIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.192,69 0,00 0,00 169.192,69
1641. IVAN GUDLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 15.656,76 0,00 17.365,26 135.958,67 0,00 0,00 0,00 0,00 168.980,69
1642. TOMISLAV MATAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ODRANSKI OBREŽ 20.615,34 0,00 10.284,94 137.997,06 0,00 0,00 0,00 0,00 168.897,34
1643. GORDAN SABOLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 12.910,92 0,00 73,88 155.633,67 0,00 0,00 0,00 0,00 168.618,47
1644. ROBERT BRUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.538,05 0,00 0,00 168.538,05
1645. KRUNOSLAV ČIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 27.710,01 0,00 84.341,51 56.004,94 0,00 0,00 0,00 0,00 168.056,46
1646. MERSID MEHMEDAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -127,18 0,00 -7.706,82 175.863,76 0,00 0,00 0,00 0,00 168.029,76
1647. BOŽO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.921,32 0,00 0,00 167.921,32
1648. OZREN MARINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 167.910,53 0,00 0,00 0,00 0,00 167.910,53
1649. BORIS-FRANCE MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.820,42 0,00 0,00 167.820,42
1650. MATO TIPURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 167.713,27 0,00 0,00 0,00 0,00 167.713,27
1651. ŠIMO ŠARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 4.015,82 0,00 70.983,01 92.696,17 0,00 0,00 0,00 0,00 167.695,00
1652. ŠTEFICA TOPOLOVEC KRNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -1.174,28 0,00 0,00 168.756,18 0,00 0,00 0,00 0,00 167.581,90
1653. MLADEN RUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 560,11 166.994,65 0,00 0,00 0,00 0,00 167.554,76
1654. MLADEN VUNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,01 0,00 13.938,50 153.574,96 0,00 0,00 0,00 0,00 167.513,47
1655. SENDI CINDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 CERJE 6.360,47 0,00 14.413,04 146.523,26 0,00 0,00 0,00 0,00 167.296,77
1656. ZDENKA VALENTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB -13.323,29 0,00 87.674,39 92.890,19 0,00 0,00 0,00 0,00 167.241,29
1657. VIKTOR GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 167.089,30 0,00 0,00 0,00 0,00 167.089,30
1658. ZVONKO CIRIMOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -3,00 0,00 0,00 166.977,59 0,00 0,00 0,00 0,00 166.974,59
1659. FRANJO TOMAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 166.673,75 0,00 0,00 0,00 0,00 166.673,75
1660. MISLAV JURENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 14.603,89 0,00 0,00 152.066,22 0,00 0,00 0,00 0,00 166.670,11
1661. JASMINA KLEINBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -4.374,72 170.756,70 0,00 0,00 0,00 0,00 166.381,98
1662. ŽELJKO PUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 74.409,46 0,00 14.915,14 69.798,03 0,00 7.065,89 0,00 0,00 166.188,52
1663. ŽARKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 727,87 0,00 57.752,43 107.653,21 0,00 0,00 0,00 0,00 166.133,51
1664. GORAN SABO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 4.182,89 161.914,77 0,00 0,00 0,00 0,00 166.097,66
1665. MILE KORDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 6.167,30 159.869,42 0,00 0,00 0,00 0,00 166.036,72
1666. IVAN ZAJEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 11.152,67 0,00 2.805,37 152.065,61 0,00 0,00 0,00 0,00 166.023,65
1667. DINO RAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -1.909,45 0,00 11.283,37 156.433,21 0,00 0,00 0,00 0,00 165.807,13
1668. ZDRAVKO KOBASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 27.710,80 137.923,44 0,00 0,00 0,00 0,00 165.634,24
1669. JOSIP MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 11.291,23 154.256,32 0,00 0,00 0,00 0,00 165.547,55
1670. LIDIJA SURJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 16.767,06 0,00 4.716,64 143.957,07 0,00 0,00 0,00 0,00 165.440,77
1671. KREŠIMIR KRANJČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 BLAGUŠA 0,00 0,00 0,00 165.398,08 0,00 0,00 0,00 0,00 165.398,08
1672. JASMINKA DROPULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 12.261,65 0,00 -1.821,63 154.900,96 0,00 0,00 0,00 0,00 165.340,98
1673. JOSIP ČARAPINA-REBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 165.288,22 0,00 0,00 0,00 0,00 165.288,22
1674. STEFAN ŠIROKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 24.885,31 0,00 13.342,50 126.531,61 478,01 0,00 0,00 0,00 165.237,43
1675. MARIO BENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 17.322,96 147.844,11 0,00 0,00 0,00 0,00 165.167,07
1676. RENATA KLJUČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -9,78 0,00 5.513,00 159.050,74 0,00 0,00 0,00 0,00 164.553,96
1677. NIKŠA ŽURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 164.513,53 0,00 0,00 0,00 0,00 164.513,53
1678. SOKOLJ KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 22.900,98 0,00 8.263,62 133.269,49 0,00 0,00 0,00 0,00 164.434,09
1679. RADMILA MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 HORVATI 30.320,87 0,00 43.916,31 90.100,57 0,00 0,00 0,00 0,00 164.337,75
1680. HILMIJA JAŠAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 164.279,73 0,00 0,00 0,00 0,00 164.279,73
1681. NIKOLINA ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,10 164.226,41 0,00 0,00 0,00 0,00 164.226,51
1682. TVRTKO DELAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 83.445,70 0,00 11.901,92 68.836,16 0,00 0,00 0,00 0,00 164.183,78
1683. VIKTOR TUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 14.803,03 0,00 8.957,13 27.715,75 68.969,22 43.733,77 0,00 0,00 164.178,90
1684. KRISTIAN ZEBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 164.161,50 0,00 0,00 0,00 164.161,50
1685. ZORAN SMAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 49,03 0,00 0,00 164.090,67 0,00 0,00 0,00 0,00 164.139,70
1686. SANJA HUZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 11.502,72 0,00 968,32 151.599,82 0,00 0,00 0,00 0,00 164.070,86
1687. VLADIMIR BAJZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 42.662,28 0,00 0,00 121.407,97 0,00 0,00 164.070,25
1688. ĐURĐA RADIN-MAČUKAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 164.004,19 0,00 0,00 0,00 0,00 164.004,19
1689. SUZANA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 6.155,50 157.789,64 0,00 0,00 0,00 0,00 163.945,14
1690. JULIJANA BEŠKER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.775,16 0,00 0,00 163.775,16
1691. JASMINKA MUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 25.929,34 0,00 1.630,82 136.128,51 0,00 0,00 0,00 0,00 163.688,67
1692. TIHOMIR VDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 13.144,04 150.468,07 0,00 0,00 0,00 0,00 163.612,11
1693. HRVOJE TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 72.102,56 0,00 0,00 91.440,02 0,00 0,00 0,00 0,00 163.542,58
1694. SANJA SMOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 VELIKO POLJE 20.927,01 0,00 1.159,13 141.369,40 0,00 0,00 0,00 0,00 163.455,54
1695. TOMO BARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.393,74 0,00 0,00 163.393,74
1696. IVAN DILBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 1.480,59 161.648,44 0,00 0,00 0,00 0,00 163.129,03
1697. ANTON NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 162.935,39 0,00 0,00 0,00 162.935,39
1698. BRANIMIR ROGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 2.927,89 159.804,41 0,00 0,00 0,00 0,00 162.732,30
1699. IVICA JURAJEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 6.529,69 0,00 301,93 152.066,27 0,00 3.705,23 0,00 0,00 162.603,12
1700. DAVORIN KRIŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 2.085,66 0,00 76.213,27 84.222,48 0,00 0,00 0,00 0,00 162.521,41