OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1601. DAVORIN MILČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -0,88 0,00 22.954,08 358.749,49 0,00 0,00 0,00 381.702,69
1602. GJEMALI BALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 13.965,18 0,00 76.538,65 291.187,87 0,00 0,00 0,00 381.691,70
1603. SNJEŽANA KOMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 381.503,48 0,00 0,00 0,00 381.503,48
1604. SADETA KOKOT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -266,47 381.592,05 0,00 0,00 0,00 381.325,58
1605. TOMISLAV ČIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 639,99 380.470,71 0,00 0,00 0,00 381.110,70
1606. ZLATKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -1.312,38 382.106,70 0,00 0,00 0,00 380.794,32
1607. SAFET EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 25,06 0,00 16,50 380.567,09 0,00 0,00 0,00 380.608,65
1608. SNJEŽANA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 377.714,91 0,00 2.876,13 0,00 380.591,04
1609. SINIŠA VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 31.209,57 0,00 10.279,67 339.017,85 0,00 0,00 0,00 380.507,09
1610. MLADEN HATZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 14.789,37 365.474,05 0,00 0,00 0,00 380.263,42
1611. IVA OROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 33.699,41 0,00 32.914,74 313.246,02 0,00 0,00 0,00 379.860,17
1612. VLADO PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 379.447,96 0,00 0,00 0,00 379.447,96
1613. JOSIP MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 6.070,46 0,00 0,00 373.014,16 0,00 0,00 0,00 379.084,62
1614. EMINA MUSTAFOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -14,00 379.023,53 0,00 0,00 0,00 379.009,53
1615. SANJA MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 378.818,16 0,00 0,00 0,00 378.818,16
1616. SEJDO SAMITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 378.727,12 0,00 0,00 0,00 378.727,12
1617. DUŠKO GVOZDENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB -433,00 0,00 26.745,56 352.000,62 0,00 0,00 0,00 378.313,18
1618. ŽARKO RADAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 103.329,98 0,00 26.123,76 248.745,51 0,00 0,00 0,00 378.199,25
1619. JOSIP DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 36.305,75 0,00 74.346,88 267.437,39 0,00 0,00 0,00 378.090,02
1620. JOSIP ŠTAJNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 KAŠINA 75.577,38 0,00 73.655,52 228.784,72 0,00 0,00 0,00 378.017,62
1621. BORIS PTIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB -80,96 0,00 7.012,36 370.762,00 0,00 0,00 0,00 377.693,40
1622. MILJENKO ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,04 0,00 0,00 377.679,29 0,00 0,00 0,00 377.679,33
1623. VLADIMIR MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 377.510,82 0,00 0,00 0,00 377.510,82
1624. MIRA BOŽIČEVIĆ-RADAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 311.857,66 65.585,34 0,00 0,00 0,00 377.443,00
1625. RUDOLF GORUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 20.000,17 357.400,61 0,00 0,00 0,00 377.400,78
1626. NENAD HAJDARPAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 19.626,78 357.554,95 0,00 0,00 0,00 377.181,73
1627. IVAN PESJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 -142,27 377.196,55 0,00 0,00 0,00 377.054,28
1628. ZVONIMIR GRADEČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 28.382,94 348.473,16 0,00 0,00 0,00 376.856,10
1629. MATE MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 58.744,76 0,00 20.261,23 297.822,04 0,00 0,00 0,00 376.828,03
1630. IBRAHIM TOSKOLLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 IVANJA REKA 0,00 0,00 8.719,02 368.052,46 0,00 0,00 0,00 376.771,48
1631. MILE BADŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 98.961,02 0,00 101.345,92 176.438,38 0,00 0,00 0,00 376.745,32
1632. SUZANA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 4.595,18 372.090,12 0,00 0,00 0,00 376.685,30
1633. SELMON MUSTAFAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 376.674,10 0,00 0,00 0,00 376.674,10
1634. PETAR ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 11.556,21 365.049,28 0,00 0,00 0,00 376.605,49
1635. ROBERT PLESEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 -353,11 376.742,00 0,00 -207,04 0,00 376.181,85
1636. IRENA ŠOPREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 129.926,19 0,00 39.972,62 205.713,84 0,00 0,00 0,00 375.612,65
1637. BARBARA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 31.913,03 343.487,69 0,00 0,00 0,00 375.400,72
1638. SANJA VIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 39.402,24 0,00 7.485,08 328.429,36 0,00 0,00 0,00 375.316,68
1639. BRANISLAV BEARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 375.244,30 0,00 0,00 0,00 375.244,30
1640. IVICA ARTUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 24.569,67 350.616,95 0,00 0,00 0,00 375.186,62
1641. MIJO PREVAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 6.041,66 369.070,82 0,00 0,00 0,00 375.112,48
1642. TOMISLAV JUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 9.133,57 0,00 50.030,03 315.873,33 0,00 0,00 0,00 375.036,93
1643. DRAŽEN ŽUPANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 134.173,60 0,00 24.540,16 216.299,39 0,00 0,00 0,00 375.013,15
1644. LJERKICA ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 3.374,15 371.366,12 0,00 245,13 0,00 374.985,40
1645. MARKO MIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 JEŽDOVEC 160.232,78 0,00 19.041,38 99.024,38 0,00 96.590,80 0,00 374.889,34
1646. RENATA GROZDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 12.823,08 361.923,74 0,00 0,00 0,00 374.746,82
1647. NADA MIHALJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 374.736,82 0,00 0,00 0,00 374.736,82
1648. SLAVKO KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 0,00 0,00 13.857,17 360.814,54 0,00 0,00 0,00 374.671,71
1649. ZORAN PREGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 37.501,56 336.991,59 0,00 0,00 0,00 374.493,15
1650. KATA MOŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,05 374.332,17 0,00 0,00 0,00 374.332,22
1651. DAVOR KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 83.192,65 0,00 19.561,74 271.400,17 0,00 0,00 0,00 374.154,56
1652. HALIL SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 34.126,48 340.005,72 0,00 0,00 0,00 374.132,20
1653. JASNA GRUBEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 47.550,58 0,00 20.698,84 305.717,28 0,00 0,00 0,00 373.966,70
1654. SAŠA ĐEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.421,39 0,00 23.702,31 351.623,71 0,00 0,00 0,00 373.904,63
1655. IVAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 2.131,80 371.754,92 0,00 0,00 0,00 373.886,72
1656. ZVEZDAN CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 61.710,52 0,00 2.106,44 284.691,01 0,00 25.299,97 0,00 373.807,94
1657. STJEPAN ŠIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.775,37 0,00 373.775,37
1658. MARIJANA ŠABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 108.607,68 0,00 24.073,60 240.918,68 0,00 0,00 0,00 373.599,96
1659. TONKO MATANA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 163.530,25 0,00 25.005,24 184.962,62 0,00 0,00 0,00 373.498,11
1660. LATICA MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 373.486,12 0,00 0,00 0,00 373.486,12
1661. IVAN GROZDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 51.738,13 0,00 35.438,28 286.215,16 0,00 0,00 0,00 373.391,57
1662. BAJRAM MEĐITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.612,36 367.254,07 0,00 437,08 0,00 373.303,51
1663. SLAVKO VUZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 15.480,17 357.755,21 0,00 0,00 0,00 373.235,38
1664. PETAR GAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 105.398,96 0,00 14.228,06 253.401,53 0,00 -11,55 0,00 373.017,00
1665. HISEN NEBII GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 47.852,97 0,00 2.660,03 322.271,99 0,00 0,00 0,00 372.784,99
1666. FRANJO ZVONC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 7.365,46 365.279,58 0,00 0,00 0,00 372.645,04
1667. NEVENKA TARTAGLIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 5.969,45 0,00 162.851,51 203.614,07 0,00 0,00 0,00 372.435,03
1668. EDUARD MADŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 372.093,38 0,00 0,00 0,00 372.093,38
1669. ANTO MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 96.363,12 0,00 39.680,41 236.009,65 0,00 0,00 0,00 372.053,18
1670. TONI SALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 42,86 0,00 20.045,85 351.923,02 0,00 0,00 0,00 372.011,73
1671. DAVOR MIKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.542,48 0,00 8.414,76 362.052,18 0,00 0,00 0,00 372.009,42
1672. MIRKO KRIŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 43.465,69 328.508,08 0,00 0,00 0,00 371.973,77
1673. NIKOLA FIŠTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 371.718,22 0,00 0,00 0,00 371.718,22
1674. RISTO STOLEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 371.663,43 0,00 0,00 0,00 371.663,43
1675. IVAN MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 89.404,26 0,00 168.978,08 113.262,12 0,00 0,00 0,00 371.644,46
1676. VLADIMIR PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -5.714,62 377.137,26 0,00 0,00 0,00 371.422,64
1677. STJEPAN GABUD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 371.082,49 0,00 0,00 0,00 371.082,49
1678. NENAD HAVIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 20.355,75 0,00 22.724,44 327.982,94 0,00 0,00 0,00 371.063,13
1679. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 5.992,57 1.281,70 22.994,27 340.740,28 0,00 0,00 0,00 371.008,82
1680. PETER BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 131.442,65 0,00 37.651,76 201.903,86 0,00 0,00 0,00 370.998,27
1681. ENESA BUKVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 60.497,73 0,00 18.265,52 120.262,53 0,00 171.620,56 0,00 370.646,34
1682. VIŠNJA BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 3.213,46 367.421,30 0,00 0,00 0,00 370.634,76
1683. VESNA VODENIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 48.690,28 321.913,44 0,00 0,00 0,00 370.603,72
1684. MATO MIHALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 IVANJA REKA 57.915,00 0,00 -597,16 312.883,51 0,00 0,00 0,00 370.201,35
1685. DUBRAVKA ŠIMIĆ KRIZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 45.580,42 0,00 36.000,21 288.593,26 0,00 0,00 0,00 370.173,89
1686. BOŽA MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 21.839,29 0,00 20.200,84 327.991,51 0,00 0,00 0,00 370.031,64
1687. AZBI ALIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 35.198,03 0,00 147.789,23 187.020,77 0,00 0,00 0,00 370.008,03
1688. HASAN JUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 370.003,21 0,00 0,00 0,00 370.003,21
1689. MIRA DŽAJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 55.424,09 314.568,86 0,00 0,00 0,00 369.992,95
1690. TOMISLAV-ELVIS PERC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 369.944,75 0,00 0,00 0,00 369.944,75
1691. MIRO BOJKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 273,16 0,00 2.725,17 366.548,58 0,00 0,00 0,00 369.546,91
1692. MLADEN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 369.531,01 0,00 0,00 0,00 369.531,01
1693. IVICA BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 STARJAK 74.740,54 0,00 62.041,48 232.746,81 0,00 0,00 0,00 369.528,83
1694. MARIJAN NEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ADAMOVEC 8.370,63 0,00 7.402,25 353.654,31 0,00 0,00 0,00 369.427,19
1695. VIOLETA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 9.376,42 359.926,71 0,00 0,00 0,00 369.303,13
1696. ZHENG XIAO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZHEJIANG 0,00 0,00 0,00 369.279,05 0,00 0,00 0,00 369.279,05
1697. ZLATKO BRNJANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 369.139,48 0,00 0,00 0,00 369.139,48
1698. ZORAN GAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 68.133,11 69.357,75 0,00 231.606,99 0,00 369.097,85
1699. VIKTOR GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 7.502,12 361.452,45 0,00 0,00 0,00 368.954,57
1700. JOSIP PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 368.897,69 0,00 0,00 0,00 368.897,69