OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. MARIO TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -5.550,43 0,00 2.289,32 19.060,35 0,00 -28,35 0,00 15.770,89
13102. GORDANA BLAŽUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.770,22 0,00 15.770,22
13103. STJEPAN MAČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.768,57 0,00 0,00 0,00 15.768,57
13104. SALIH VIKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.760,51 0,00 0,00 0,00 15.760,51
13105. ZVJEZDANA STAMAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.757,90 0,00 15.757,90
13106. JOSIP ROČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 GORNJI ČEHI 0,00 0,00 0,00 15.757,78 0,00 0,00 0,00 15.757,78
13107. PETAR KUTLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.753,48 0,00 0,00 0,00 15.753,48
13108. ANITA GALLI LUKETIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1924 SAO PAOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.752,69 0,00 15.752,69
13109. ANICA LIVAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 HORVATI 0,00 0,00 0,00 15.749,59 0,00 0,00 0,00 15.749,59
13110. ALEN BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 15.747,83 0,00 0,00 0,00 0,00 15.747,83
13111. KRISTIAN KRVAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.744,51 0,00 0,00 0,00 15.744,51
13112. ZVONIMIR BELJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.741,61 0,00 0,00 0,00 15.741,61
13113. IVAN RATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 15.737,77 0,00 0,00 0,00 0,00 15.737,77
13114. DRAGUTIN KRIŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.732,81 0,00 0,00 15.732,81
13115. MIRSAD ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.728,08 0,00 15.728,08
13116. IVAN MIKRUT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 8.232,35 0,00 4.062,73 3.430,69 0,00 0,00 0,00 15.725,77
13117. MILKICA KADOIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 5.380,58 10.345,03 0,00 0,00 0,00 15.725,61
13118. OMER HALILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.720,31 0,00 0,00 0,00 15.720,31
13119. JOSIP KOKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.716,14 0,00 15.716,14
13120. VERICA LACKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.712,10 0,00 15.712,10
13121. MARTIN BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.711,14 0,00 0,00 0,00 15.711,14
13122. MILENKO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 13.194,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.513,15 15.707,19
13123. MIRA BALOG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.705,36 0,00 15.705,36
13124. ĐURO BALOG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.705,36 0,00 15.705,36
13125. KONSTANTINOS VARLAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 VOULA 0,00 0,00 15.679,24 0,00 0,00 0,00 0,00 15.679,24
13126. ZLATA BJELKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 15.677,57 0,00 0,00 0,00 0,00 15.677,57
13127. SPOMENKA BUDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.671,87 0,00 15.671,87
13128. ZORA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 3.090,87 7.573,53 0,00 5.003,34 0,00 15.667,74
13129. MILENA SIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.655,24 0,00 0,00 0,00 15.655,24
13130. DENIS JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 48,55 0,00 424,29 15.182,22 0,00 0,00 0,00 15.655,06
13131. ŽELJKO KOROŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.652,70 0,00 0,00 0,00 15.652,70
13132. JOLANDA ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.649,71 0,00 0,00 0,00 15.649,71
13133. BORIS TEPEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.648,90 0,00 0,00 0,00 15.648,90
13134. JASMINKA ADEMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.640,54 0,00 0,00 0,00 15.640,54
13135. ANA ZEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.638,70 0,00 0,00 0,00 15.638,70
13136. GORDANA SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.630,19 0,00 15.630,19
13137. NADA KRPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.624,29 0,00 15.624,29
13138. BOŽIDAR ALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 15.619,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15.619,33
13139. MIHAEL KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 -1.013,91 16.628,31 0,00 0,00 0,00 15.614,40
13140. TODE RISTOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.610,16 0,00 0,00 0,00 15.610,16
13141. DAVOR ŠTURLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.606,57 0,00 0,00 0,00 15.606,57
13142. MAHMOUD EL-BAGHDADI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.602,95 0,00 0,00 0,00 15.602,95
13143. GJULTEN ŠOIPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.597,39 0,00 0,00 0,00 15.597,39
13144. STANKO BIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.595,67 0,00 15.595,67
13145. MIRICA ZELJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.589,80 0,00 15.589,80
13146. MARIJA MARKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 LUČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.588,72 0,00 15.588,72
13147. ILIJA ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.583,13 0,00 15.583,13
13148. URIM SAITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.580,65 0,00 0,00 0,00 15.580,65
13149. MARKO ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 1,32 0,00 4.765,75 10.811,65 0,00 0,00 0,00 15.578,72
13150. KREŠIMIR GRLADINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.563,08 0,00 0,00 0,00 15.563,08
13151. TOMISLAV VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.563,07 0,00 0,00 0,00 15.563,07
13152. SKENDER TAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.557,92 0,00 0,00 15.557,92
13153. XHEVAHIRE HOXHAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.552,98 0,00 0,00 0,00 15.552,98
13154. MARGARETA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.552,71 0,00 0,00 0,00 15.552,71
13155. DIKA BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.552,49 0,00 0,00 0,00 15.552,49
13156. ZORAN MEHUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1.491,99 17.029,07 0,00 0,00 0,00 15.537,08
13157. SLAVKO ŽEBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.536,34 0,00 15.536,34
13158. LAJOS GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.530,90 0,00 0,00 0,00 15.530,90
13159. DRAGUTIN KOLAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.527,61 0,00 0,00 0,00 15.527,61
13160. GORAN GAĆINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.526,79 0,00 0,00 0,00 15.526,79
13161. EMRA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.523,22 0,00 15.523,22
13162. MARKO GRBEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 15.519,68 0,00 0,00 0,00 0,00 15.519,68
13163. MARIO ANIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 10.268,21 0,00 -3.581,59 8.829,77 0,00 0,00 0,00 15.516,39
13164. ŠEFKI ŠABANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.509,80 0,00 0,00 15.509,80
13165. ŽELJKO BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 15.509,26 0,00 0,00 0,00 0,00 15.509,26
13166. SLAVKO ŠIŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.502,81 0,00 0,00 0,00 15.502,81
13167. LUKA ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.496,92 0,00 0,00 15.496,92
13168. ANICA GRĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.489,50 0,00 15.489,50
13169. IVAN ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.487,97 0,00 0,00 0,00 15.487,97
13170. RENATO BLAŽINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 HORVATI 0,00 0,00 4.833,56 10.646,30 0,00 0,00 0,00 15.479,86
13171. GORDAN MATJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.478,88 0,00 0,00 0,00 15.478,88
13172. DANICA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE -60,00 0,00 -112,10 15.644,45 0,00 0,00 0,00 15.472,35
13173. IVANA VASILJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.471,06 0,00 15.471,06
13174. ŽELJKO LJUBAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.468,26 0,00 15.468,26
13175. NENAD OSREČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 15.465,61 0,00 0,00 0,00 15.465,61
13176. ILIJA BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.453,80 0,00 15.453,80
13177. MARKO ALAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.453,34 0,00 15.453,34
13178. ŠTEFICA LOZEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.449,40 0,00 0,00 0,00 15.449,40
13179. ŽELJKO TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.441,64 0,00 15.441,64
13180. SONJA HUKIĆ LJUBEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.440,40 0,00 0,00 0,00 15.440,40
13181. DALIBOR ČAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.439,15 0,00 0,00 0,00 15.439,15
13182. LIDIJA ĆORLUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.435,43 0,00 0,00 0,00 15.435,43
13183. JASNA KLJAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -0,08 0,00 0,00 15.434,82 0,00 0,00 0,00 15.434,74
13184. ROMAN BRINDL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -1.076,00 0,00 0,00 16.506,35 0,00 0,00 0,00 15.430,35
13185. DAMIR PIŠKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.428,63 0,00 15.428,63
13186. VELINA ORŠOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -808,06 0,00 11.339,52 4.896,12 0,00 0,00 0,00 15.427,58
13187. JOSO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.419,49 0,00 0,00 15.419,49
13188. ANDRIANA KADRŽABEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.416,44 0,00 0,00 0,00 15.416,44
13189. FETIJE MUSTAFAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.407,49 0,00 0,00 0,00 15.407,49
13190. MILICA REPALUST GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -3,82 15.407,41 0,00 0,00 0,00 15.403,59
13191. RUŽICA BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.242,94 0,00 634,28 3.524,05 0,00 0,00 0,00 15.401,27
13192. ANDREA ĐERMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 15.398,10 1,99 0,00 0,00 0,00 15.400,09
13193. ŽELJKA LEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.393,32 0,00 15.393,32
13194. PINJU YE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.389,92 0,00 0,00 0,00 15.389,92
13195. TINA LATIN POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.384,59 0,00 0,00 0,00 15.384,59
13196. TATJANA BAKRAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -0,35 0,00 0,00 15.384,40 0,00 0,00 0,00 15.384,05
13197. DANIJELA DRVIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -0,02 362,85 0,00 15.017,30 0,00 15.380,13
13198. MARIJA-MAGDALENA ILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.374,28 0,00 15.374,28
13199. ALIJE ABDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.373,97 0,00 0,00 0,00 15.373,97
13200. DAVOR SULOMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -107,77 0,00 0,00 15.473,38 0,00 0,00 0,00 15.365,61