OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. TONI GALETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 8.925,89 0,00 8.076,77 0,00 17.002,66
13102. JOSIPA ŠIMUNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.000,72 0,00 0,00 0,00 17.000,72
13103. MUHIBA VUKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.999,51 0,00 0,00 0,00 16.999,51
13104. NIKOLA VUCO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.108,15 0,00 -118,79 0,00 16.989,36
13105. MARIJA TOMIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 16.987,82 0,00 0,00 0,00 16.987,82
13106. KREŠIMIR MIHOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.979,40 0,00 16.979,40
13107. IVAN CINDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 -912,74 17.888,46 0,00 0,00 0,00 16.975,72
13108. DANICA RASINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 LUČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.975,02 0,00 16.975,02
13109. STJEPAN BARUKČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 699,56 0,00 0,00 16.271,29 0,00 16.970,85
13110. ANA BORONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.970,44 0,00 0,00 0,00 16.970,44
13111. ENVER ELEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.951,67 0,00 0,00 0,00 16.951,67
13112. ZDENKO TONKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 12.595,74 4.351,72 0,00 16.947,46
13113. SLAĐANA SESVEČANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -480,89 0,00 0,00 17.425,90 0,00 0,00 0,00 16.945,01
13114. DŽEMALIJA SKENDERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.616,95 0,00 -674,71 0,00 16.942,24
13115. IVA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.941,62 0,00 0,00 0,00 16.941,62
13116. DARDANE ČUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.934,26 0,00 0,00 0,00 16.934,26
13117. BORIVOJ FOIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.933,10 0,00 0,00 0,00 16.933,10
13118. VLATKA NEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 148,13 16.778,10 0,00 0,00 0,00 16.926,23
13119. KRUNOSLAV JELAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 2.124,16 14.780,86 0,00 0,00 0,00 16.905,02
13120. MARIO ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.898,71 0,00 16.898,71
13121. IVICA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.886,38 0,00 0,00 0,00 16.886,38
13122. BLAŽENKA MENDEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.884,58 0,00 0,00 0,00 16.884,58
13123. VESELKO PARADŽIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 16.877,36 0,00 16.877,64
13124. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.874,20 0,00 0,00 0,00 16.874,20
13125. ANA KUZMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.874,19 0,00 16.874,19
13126. IVAN REBROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 16.869,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.869,79
13127. KSENIJA ŽAGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.869,70 0,00 0,00 0,00 16.869,70
13128. JOSIP BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.660,64 0,00 207,26 0,00 16.867,90
13129. NADA LELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.859,35 0,00 0,00 0,00 16.859,35
13130. JURO BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.856,70 0,00 0,00 0,00 16.856,70
13131. OZREN ĐUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 16.865,00 0,00 0,00 -10,74 0,00 16.854,26
13132. VILIM RAMADANOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 16.853,81 0,00 0,00 0,00 0,00 16.853,81
13133. TOMISLAV MATAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.851,50 0,00 0,00 0,00 16.851,50
13134. LUCIJA LEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 16.848,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.848,24
13135. DUŠKO SRIJEMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.847,40 0,00 16.847,40
13136. VLADIMIR BIŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 12.364,83 0,00 4.534,34 -55,37 0,00 0,00 0,00 16.843,80
13137. BEHAR KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.841,21 0,00 0,00 0,00 16.841,21
13138. LJILJANA IVANIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.839,97 0,00 16.839,97
13139. IGOR ŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 3.582,28 0,00 13.257,24 0,00 16.839,52
13140. CARLOS SANTOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 15.933,78 0,00 0,00 896,37 0,00 0,00 0,00 16.830,15
13141. JELENA JERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.827,62 0,00 0,00 0,00 16.827,62
13142. DAVOR SLATINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.827,21 0,00 16.827,21
13143. DARINKA BAJRAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.825,97 0,00 0,00 0,00 16.825,97
13144. RENATA DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.823,90 0,00 0,00 0,00 16.823,90
13145. DAVOR BRLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -14,89 16.836,72 0,00 0,00 0,00 16.821,83
13146. MARINO KANDUČAR-LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.820,85 0,00 16.820,85
13147. RUŽICA PLANINC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.819,62 0,00 16.819,62
13148. SAŠA UROIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.815,53 0,00 0,00 0,00 16.815,53
13149. LJILJANA ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.805,10 0,00 0,00 0,00 16.805,10
13150. GABOR GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.801,12 0,00 0,00 0,00 16.801,12
13151. MARIO CELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.800,94 0,00 0,00 0,00 16.800,94
13152. ANTONIJO MAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 237,67 16.554,28 0,00 0,00 0,00 16.791,95
13153. SILVANA MOHENSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.789,30 0,00 0,00 0,00 16.789,30
13154. SONJA HRSTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.786,11 0,00 16.786,11
13155. JANI LAŠIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.784,47 0,00 16.784,47
13156. DAVORIN STIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.780,96 0,00 0,00 0,00 16.780,96
13157. DARIO MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -21,75 16.791,53 0,00 0,00 0,00 16.769,78
13158. MARIJA SALAMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 6.068,01 10.695,48 0,00 0,00 0,00 16.763,49
13159. JASNA KOKALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ODRA 0,00 0,00 -698,12 17.445,49 0,00 0,00 0,00 16.747,37
13160. ERIC JOHN CINDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.747,29 0,00 16.747,29
13161. VESNA BOČKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.741,61 0,00 16.741,61
13162. DALIBOR VUGEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.738,63 0,00 16.738,63
13163. RADOVAN ŠTETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -503,92 15.185,20 0,00 2.052,47 0,00 16.733,75
13164. LUKA KRONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.725,38 0,00 0,00 0,00 16.725,38
13165. TUGOMIR BOBINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 28,68 16.696,59 0,00 0,00 0,00 16.725,27
13166. MARKO JELUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.721,56 0,00 0,00 0,00 16.721,56
13167. ALOJZIJA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.715,13 0,00 16.715,13
13168. JOSIP MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 -799,40 17.511,56 0,00 0,00 0,00 16.712,16
13169. NUSRET BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 272,67 16.439,37 0,00 0,00 0,00 16.712,04
13170. MIRKO MARTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.710,66 0,00 16.710,66
13171. STJEPAN KOPRIVNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.705,63 0,00 16.705,63
13172. SAŠA SABO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 16.699,39 0,00 0,00 0,00 0,00 16.699,39
13173. SABINA PAVLINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -638,16 17.328,14 0,00 0,00 0,00 16.689,98
13174. DAMIR KARDUM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 48,46 16.638,40 0,00 0,00 0,00 16.686,86
13175. NIKOLA LESHEDAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.680,37 0,00 0,00 0,00 16.680,37
13176. STELA ŠUPER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 8.422,19 0,00 3.320,77 4.930,68 0,00 0,00 0,00 16.673,64
13177. CAFER OZTURK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.669,36 0,00 0,00 0,00 16.669,36
13178. SILVIO ČERNE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.666,85 0,00 16.666,85
13179. MILENA SUČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.654,68 0,00 16.654,68
13180. VOJISLAV NEMET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 16.653,58 0,00 0,00 0,00 16.653,58
13181. KATJA GVARDIOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -31,80 0,00 0,00 -1.598,36 0,00 18.282,66 0,00 16.652,50
13182. LJILJANA JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 PREKVRŠJE 0,00 0,00 0,00 16.651,45 0,00 0,00 0,00 16.651,45
13183. SUNČICA SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 498,98 16.146,78 0,00 0,00 0,00 16.645,76
13184. ANĐELKO VALJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1,80 0,00 0,00 16.642,68 0,00 0,00 0,00 16.640,88
13185. MARIJA TURČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.637,16 0,00 16.637,16
13186. DRAGUTIN FERENČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.620,23 0,00 0,00 0,00 16.620,23
13187. DUBRAVKO ŠKARE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 12.835,79 0,00 0,00 3.780,60 0,00 16.616,39
13188. DENIS MATONIČKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -86,02 16.686,34 0,00 0,00 0,00 16.600,32
13189. DRAŽEN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 16.596,64 0,00 0,00 0,00 0,00 16.596,64
13190. TIHOMIR SUMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,04 0,00 21,31 16.570,86 0,00 0,00 0,00 16.592,21
13191. ANDREA STEPANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 1.116,63 9.818,93 0,00 5.655,25 0,00 16.590,81
13192. KATARINA ZUBČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 JESENICE NA DOLENSKEM 0,00 0,00 0,00 16.590,75 0,00 0,00 0,00 16.590,75
13193. VELJKO SUDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 357,61 16.229,06 0,00 0,00 0,00 16.586,67
13194. MARIJAN SANTINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 4.853,32 0,00 11.731,90 0,00 16.585,22
13195. ĐUMZERA VURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.584,39 0,00 0,00 0,00 16.584,39
13196. NIKOLA KOROTKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.583,74 0,00 0,00 0,00 16.583,74
13197. FABIJAN IVOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.570,47 0,00 16.570,47
13198. BORISLAV MIKETEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 16.561,50 0,00 0,00 0,00 16.561,50
13199. VESNA KRSNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.555,86 0,00 0,00 0,00 16.555,86
13200. IGOR PLANČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.549,15 0,00 16.549,15