OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. IVAN REBROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 16.699,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.699,85
13102. JOSIP SVIBEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.691,02 0,00 16.691,02
13103. DANIJEL PETROCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 -8,75 16.690,63 0,00 0,00 0,00 16.681,88
13104. ANDREA GRGIĆ MARASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 16.677,08 0,00 0,00 0,00 0,00 16.677,08
13105. VLATKA NEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 146,79 16.523,57 0,00 0,00 0,00 16.670,36
13106. VLADIMIR BIŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 12.217,86 0,00 4.507,09 -55,37 0,00 0,00 0,00 16.669,58
13107. MIRJANA ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.636,46 0,00 -968,00 0,00 16.668,46
13108. JOSIP BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.462,03 0,00 204,21 0,00 16.666,24
13109. DARKO ĐURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 57,65 16.607,32 0,00 0,00 0,00 16.664,97
13110. TIHOMIR PLEČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -6.191,88 0,00 -1.822,14 24.678,09 0,00 0,00 0,00 16.664,07
13111. IVICA MATAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 16.663,64 0,00 0,00 16.663,64
13112. DINO BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.662,67 0,00 0,00 0,00 16.662,67
13113. KREŠIMIR MIHOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.660,02 0,00 16.660,02
13114. NADA LELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.658,37 0,00 0,00 0,00 16.658,37
13115. JADRANKA LOKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.656,18 0,00 16.656,18
13116. TOMISLAV MATAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.650,61 0,00 0,00 0,00 16.650,61
13117. DARDANE ČUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.642,57 0,00 0,00 0,00 16.642,57
13118. TONI GALETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 8.732,33 0,00 7.909,80 0,00 16.642,13
13119. TOMISLAV ČAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.632,71 0,00 0,00 0,00 16.632,71
13120. DAVORIN STIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.632,53 0,00 0,00 0,00 16.632,53
13121. KSENIJA ŽAGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.632,27 0,00 0,00 0,00 16.632,27
13122. MILJENKO GILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -23,40 0,00 27.121,24 -10.489,86 0,00 0,00 0,00 16.607,98
13123. DARINKA BAJRAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.606,31 0,00 0,00 0,00 16.606,31
13124. MARIJA TOMIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 16.602,08 0,00 0,00 0,00 16.602,08
13125. JELENA JERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.599,42 0,00 0,00 0,00 16.599,42
13126. DAVOR BRLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -14,89 16.609,42 0,00 0,00 0,00 16.594,53
13127. SAŠA UROIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.594,17 0,00 0,00 0,00 16.594,17
13128. LJILJANA ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.590,42 0,00 -0,01 0,00 16.590,41
13129. BEHAR KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.589,31 0,00 0,00 0,00 16.589,31
13130. KLERISA ZAGOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 385,58 16.202,57 0,00 0,00 0,00 16.588,15
13131. ILZANA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.584,63 0,00 0,00 0,00 16.584,63
13132. MIJO RENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.559,08 0,00 16.559,08
13133. MIJO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -7,14 0,00 -995,26 17.559,94 0,00 0,00 0,00 16.557,54
13134. ZDENKO TONKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 12.285,71 4.265,55 0,00 16.551,26
13135. JURO BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.550,12 0,00 0,00 0,00 16.550,12
13136. LUCIJA LEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 16.546,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.546,37
13137. MUHAREMA KIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.540,15 0,00 0,00 0,00 16.540,15
13138. MARIJA SALAMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 5.999,69 10.539,98 0,00 0,00 0,00 16.539,67
13139. DALIBOR VUGEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.538,61 0,00 16.538,61
13140. IVAN CINDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 -912,74 17.447,78 0,00 0,00 0,00 16.535,04
13141. ALEKSANDAR MILENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 16.533,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16.533,40
13142. MARIO CELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.533,02 0,00 0,00 0,00 16.533,02
13143. MARICA TRTANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.882,39 0,00 0,00 14.650,58 0,00 16.532,97
13144. DEMIR BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.532,92 0,00 0,00 0,00 16.532,92
13145. RADOVAN ŠTETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -503,92 15.002,71 0,00 2.026,00 0,00 16.524,79
13146. BRANKO MRŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.516,02 0,00 0,00 0,00 16.516,02
13147. SONJA HRSTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.513,89 0,00 16.513,89
13148. DANICA RASINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 LUČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.511,01 0,00 16.511,01
13149. JASNA KOKALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ODRA 0,00 0,00 -698,12 17.203,17 0,00 0,00 0,00 16.505,05
13150. TOMISLAV MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.502,84 0,00 0,00 0,00 16.502,84
13151. NUSRET BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 272,67 16.229,62 0,00 0,00 0,00 16.502,29
13152. NIKOLA LESHEDAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.481,53 0,00 0,00 0,00 16.481,53
13153. VESNA BOČKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.479,80 0,00 16.479,80
13154. VILIM RAMADANOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 16.476,95 0,00 0,00 0,00 0,00 16.476,95
13155. SABINA PAVLINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -638,16 17.111,44 0,00 0,00 0,00 16.473,28
13156. JANI LAŠIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.466,88 0,00 16.466,88
13157. MARTINA ŠIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.463,74 0,00 0,00 0,00 16.463,74
13158. OZREN ĐUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 16.473,48 0,00 0,00 -10,96 0,00 16.462,52
13159. LUKA KRONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.461,73 0,00 0,00 0,00 16.461,73
13160. SRĐAN MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 3.960,43 0,00 0,00 12.501,27 0,00 0,00 0,00 16.461,70
13161. ZORAN BORŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 2.376,38 14.077,58 0,00 0,00 0,00 16.453,96
13162. DRAGUTIN STUBIČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.453,95 0,00 16.453,95
13163. SUNČICA SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 498,98 15.954,29 0,00 0,00 0,00 16.453,27
13164. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.451,63 0,00 0,00 0,00 16.451,63
13165. VELJKO SUDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 353,34 16.095,26 0,00 0,00 0,00 16.448,60
13166. DRAGICA PAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 5.504,87 10.943,27 0,00 0,00 0,00 16.448,14
13167. MARKO JELUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.448,08 0,00 0,00 0,00 16.448,08
13168. RENATA DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.446,31 0,00 0,00 0,00 16.446,31
13169. TUGOMIR BOBINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 28,19 16.415,42 0,00 0,00 0,00 16.443,61
13170. MARIJAN KUKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 16.439,03 0,00 0,00 0,00 0,00 16.439,03
13171. DAMIR VRABEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.438,51 0,00 16.438,51
13172. ROZALIJA PEJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 16.436,31 0,00 0,00 0,00 0,00 16.436,31
13173. CARLOS SANTOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 15.560,29 0,00 0,00 875,26 0,00 0,00 0,00 16.435,55
13174. JOSIP MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 -799,40 17.234,22 0,00 0,00 0,00 16.434,82
13175. IGOR ŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 3.546,65 0,00 12.881,58 0,00 16.428,23
13176. NIKOLA KOROTKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.404,30 0,00 0,00 0,00 16.404,30
13177. DUŠKO SRIJEMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.403,10 0,00 16.403,10
13178. VLADIMIR PEĆNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.398,99 0,00 16.398,99
13179. ĐUMZERA VURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.386,69 0,00 0,00 0,00 16.386,69
13180. GABOR GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.379,91 0,00 0,00 0,00 16.379,91
13181. ANĐELKO VALJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1,80 0,00 0,00 16.379,17 0,00 0,00 0,00 16.377,37
13182. ANTONIJO MAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 231,87 16.145,45 0,00 0,00 0,00 16.377,32
13183. TIHOMIR SUMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,04 0,00 21,31 16.349,22 0,00 0,00 0,00 16.370,57
13184. ALBERT ORŠOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.350,05 0,00 0,00 0,00 16.350,05
13185. LJILJANA KVESIĆ-TURKALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.340,27 0,00 16.340,27
13186. DARIO MARŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -21,75 16.360,98 0,00 0,00 0,00 16.339,23
13187. ŽELJKA ŽELIMORSKI-MEDAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.338,37 0,00 0,00 0,00 16.338,37
13188. DENIS MATONIČKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -86,02 16.421,92 0,00 0,00 0,00 16.335,90
13189. STJEPAN KOPRIVNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.334,93 0,00 16.334,93
13190. KATARINA ZUBČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 JESENICE NA DOLENSKEM 0,00 0,00 0,00 16.333,71 0,00 0,00 0,00 16.333,71
13191. IVA DUMANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.328,28 0,00 16.328,28
13192. ERIC JOHN CINDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.321,91 0,00 16.321,91
13193. FABIJAN IVOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.309,96 0,00 16.309,96
13194. BISERKA PAĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 5.257,97 11.038,99 0,00 0,00 0,00 16.296,96
13195. IVANKA FERETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.286,00 0,00 0,00 0,00 16.286,00
13196. BORIS MEDJEDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 VELIKO POLJE 0,00 0,00 16.285,82 0,00 0,00 0,00 0,00 16.285,82
13197. BRANKA MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 JEŽDOVEC 0,00 0,00 -841,82 17.126,92 0,00 0,00 0,00 16.285,10
13198. SIMONA PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.277,96 0,00 16.277,96
13199. VESNA KRSNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.276,72 0,00 0,00 0,00 16.276,72
13200. SNJEŽANA REZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.274,66 0,00 0,00 0,00 16.274,66