OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. JASMINKA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.336,31 0,00 16.336,31
13102. SHAKEEL AHMED GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.333,80 0,00 0,00 0,00 16.333,80
13103. IVICA TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.330,03 0,00 0,00 0,00 16.330,03
13104. BRANDON SEGAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.329,55 0,00 0,00 0,00 16.329,55
13105. MIKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 3.219,01 0,00 0,00 13.106,79 0,00 0,00 0,00 16.325,80
13106. RASEMA OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.325,71 0,00 0,00 0,00 16.325,71
13107. VERICA LACKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.324,47 0,00 16.324,47
13108. ZVJEZDANA ALKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 2.744,73 0,00 57,43 13.510,11 0,00 0,00 0,00 16.312,27
13109. DUNJA BALON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.310,31 0,00 0,00 0,00 16.310,31
13110. RUŽICA MARENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.309,32 0,00 16.309,32
13111. MARICA KELIHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.307,47 0,00 0,00 0,00 16.307,47
13112. MIRA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.307,34 0,00 16.307,34
13113. KRUNOSLAV OPITZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.305,66 0,00 0,00 0,00 16.305,66
13114. LIDIJA ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.304,76 0,00 0,00 0,00 16.304,76
13115. ŽELJKO ČAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.303,85 0,00 0,00 0,00 16.303,85
13116. ZLATKO MURANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.300,40 0,00 16.300,40
13117. SANDRO TRBOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.288,63 0,00 16.288,63
13118. MIRSADA SIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.286,28 0,00 0,00 0,00 16.286,28
13119. KRISTIJAN JEREB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.281,93 0,00 16.281,93
13120. TANJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,40 0,00 -269,86 16.549,74 0,00 0,00 0,00 16.280,28
13121. JUSUF NUHANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.279,66 0,00 0,00 0,00 16.279,66
13122. DRAŽEN SOLDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.278,83 0,00 0,00 0,00 16.278,83
13123. GORAN PRŠLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 1.565,19 0,00 6.500,94 8.205,42 0,00 0,00 0,00 16.271,55
13124. FLAMURE ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.267,21 0,00 0,00 0,00 16.267,21
13125. GORAN ŠPADINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.265,65 0,00 16.265,65
13126. GORAN OCVIRK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 324,92 0,00 0,00 15.933,21 0,00 0,00 0,00 16.258,13
13127. MARKO RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.254,47 0,00 0,00 0,00 16.254,47
13128. FRANJO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 GORNJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 -1.031,94 0,00 17.285,73 0,00 16.253,79
13129. TATJANA HUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.225,02 0,00 16.225,02
13130. MLADEN JURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.223,43 0,00 0,00 0,00 16.223,43
13131. DRAGO TROGRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 -132,62 0,00 0,00 16.346,54 0,00 16.213,92
13132. ELMEDIN ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.209,37 0,00 0,00 0,00 16.209,37
13133. DAVOR SERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.209,06 0,00 0,00 0,00 16.209,06
13134. ŽELJKA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.208,20 0,00 0,00 0,00 16.208,20
13135. SULJEJMAN TELJAKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.204,44 0,00 0,00 0,00 16.204,44
13136. ADNAN ZENDELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.200,66 0,00 0,00 0,00 16.200,66
13137. SINIŠA RADIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -331,74 -0,13 0,00 16.531,86 0,00 16.199,99
13138. GORDANA POSARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 232,94 15.966,82 0,00 0,00 0,00 16.199,76
13139. BISERA ČIZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.196,66 0,00 16.196,66
13140. IVAN KOPČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 LUČKO -76,84 0,00 15.510,27 754,65 0,00 0,00 0,00 16.188,08
13141. KSENIJA KOLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 6.381,03 0,00 89,43 9.713,71 0,00 0,00 0,00 16.184,17
13142. DAMIR PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -71,76 16.253,15 0,00 0,00 0,00 16.181,39
13143. MARINA ŠKRLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.180,78 0,00 0,00 0,00 16.180,78
13144. IOAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.174,48 0,00 0,00 0,00 16.174,48
13145. VALENTYN NIKYTSKY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.168,70 0,00 0,00 0,00 16.168,70
13146. LUDOVIC BARCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.167,10 0,00 0,00 0,00 16.167,10
13147. ESAD HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.164,02 0,00 16.164,02
13148. JULANDA AUGUSTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HOLOWAYSBEACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.161,78 0,00 16.161,78
13149. HRVOJE BEŠENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.158,83 0,00 16.158,83
13150. DANIJELA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.158,56 0,00 16.158,56
13151. ZORKO ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.156,84 0,00 0,00 0,00 16.156,84
13152. KRISTIAN BRKLJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.156,16 0,00 16.156,16
13153. ANTE PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.153,49 0,00 16.153,49
13154. KOLJA FABRIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,01 16.150,04 0,00 0,00 0,00 16.150,05
13155. IVAN ROĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.132,95 0,00 0,00 0,00 16.132,95
13156. MARIO RUMBAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.123,43 0,00 16.123,43
13157. ZURAP RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.122,21 0,00 0,00 0,00 16.122,21
13158. IVICA JAZVO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.113,15 0,00 0,00 0,00 16.113,15
13159. TOMISLAV FERENČAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.182,37 14.928,48 0,00 0,00 0,00 16.110,85
13160. NEVEN PAJDAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -123,72 0,00 16.228,18 0,36 0,00 0,00 0,00 16.104,82
13161. SASA MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.102,35 0,00 0,00 0,00 16.102,35
13162. IVAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.101,71 0,00 16.101,71
13163. DILA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.099,87 0,00 0,00 0,00 16.099,87
13164. FATIME RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.099,29 0,00 0,00 0,00 16.099,29
13165. JOSIP GUČANIN-GAZIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.097,70 0,00 0,00 0,00 16.097,70
13166. MILKA LOBOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 16.097,53 0,00 0,00 0,00 0,00 16.097,53
13167. JASNICA BAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.093,42 0,00 16.093,42
13168. DAVID BEAUSOLEIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 16.335,70 -246,46 0,00 0,00 0,00 16.089,24
13169. TAJANA JAVORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -4,09 16.092,19 0,00 0,00 0,00 16.088,10
13170. CLAUDIO ZGRABLICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.074,63 0,00 0,00 0,00 16.074,63
13171. KATARINA PRENKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 8.231,23 6.568,73 0,00 1.256,48 0,00 16.056,44
13172. IVO BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.046,73 0,00 16.046,73
13173. RAGIB OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.046,31 0,00 0,00 0,00 16.046,31
13174. FATMIRE KOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.041,71 0,00 0,00 0,00 16.041,71
13175. ZDRAVKO KRSTANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.038,06 0,00 0,00 0,00 16.038,06
13176. MARIO BRAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -10.703,41 26.741,15 0,00 0,00 0,00 16.037,74
13177. ARNELA BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.036,11 0,00 0,00 0,00 16.036,11
13178. ROBERT PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -887,68 0,00 0,00 16.920,31 0,00 0,00 0,00 16.032,63
13179. SEBINA NANIĆ ČORAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.028,24 0,00 16.028,24
13180. IGOR MITOK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.020,23 0,00 0,00 16.020,23
13181. IVAN PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.015,98 0,00 16.015,98
13182. DENNY PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.013,53 0,00 0,00 0,00 16.013,53
13183. MIRA FIŠTER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINSKA SOPNICA 0,00 0,00 0,00 16.011,35 0,00 0,00 0,00 16.011,35
13184. ELVISA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.009,56 0,00 0,00 0,00 16.009,56
13185. KRUNOSLAV BABOGREDAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.009,40 0,00 16.009,40
13186. DAMIR POLUTRANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -173,87 16.181,84 0,00 0,00 0,00 16.007,97
13187. SANELA SALIHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.002,17 0,00 0,00 0,00 16.002,17
13188. MONIKA BRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -223,66 0,00 0,00 16.224,90 0,00 0,00 0,00 16.001,24
13189. MARTINA VUGRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.000,94 0,00 0,00 0,00 16.000,94
13190. MERY TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 15.995,30 0,00 0,00 0,00 0,00 15.995,30
13191. FATIME HASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.993,08 0,00 0,00 0,00 15.993,08
13192. LJILJANA KUKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -13,92 0,00 16.005,34 0,00 15.991,42
13193. RUŽA BOLKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.990,50 0,00 0,00 0,00 15.990,50
13194. MARIO TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.971,64 0,00 0,00 15.971,64
13195. NATAŠA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 2.414,19 0,00 753,95 12.784,21 0,00 0,00 0,00 15.952,35
13196. ŽELIMIRA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 2.387,41 13.561,34 0,00 0,00 0,00 15.948,75
13197. SUBASH CHANDER SUKHIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.946,88 0,00 0,00 0,00 15.946,88
13198. MAMUDIJE MUSLIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.946,75 0,00 0,00 0,00 15.946,75
13199. ARIANA BRKLJAČIĆ BABOGREDAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -66,27 0,00 0,00 16.009,40 0,00 15.943,13
13200. IDRIZ RIZVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 196,38 15.742,33 0,00 0,00 0,00 15.938,71