OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. MARKO RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.146,03 0,00 0,00 0,00 16.146,03
13102. DRAGO TROGRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.145,81 0,00 16.145,81
13103. MARIJO ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,15 19.385,05 0,00 -3.242,31 0,00 16.142,89
13104. ŽARKO FUCAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -2.342,71 0,00 -1,61 18.485,89 0,00 0,00 0,00 16.141,57
13105. ANTE ŽUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 5.564,79 0,00 8.899,92 1.672,33 0,00 0,00 0,00 16.137,04
13106. IVICA TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.133,76 0,00 0,00 0,00 16.133,76
13107. ENIDA HOČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.123,18 0,00 0,00 0,00 16.123,18
13108. SLAVKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.120,85 0,00 16.120,85
13109. LIDIJA ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.117,45 0,00 0,00 0,00 16.117,45
13110. FAHIR LIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.111,92 0,00 0,00 0,00 16.111,92
13111. TANJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,40 0,00 -269,86 16.378,47 0,00 0,00 0,00 16.109,01
13112. DONATA ISA VERENA FREIFRAU VON DELLINGSHAUSEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.103,57 0,00 0,00 0,00 16.103,57
13113. ROZA KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.101,89 0,00 0,00 0,00 16.101,89
13114. SREĆKO BERC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 16.142,37 0,00 0,00 -41,41 0,00 0,00 0,00 16.100,96
13115. VANESA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.094,85 0,00 0,00 0,00 16.094,85
13116. MIRSAD HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.090,39 0,00 0,00 0,00 16.090,39
13117. DEVARAJ VAKKALU RANGASWAMY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.087,54 0,00 0,00 0,00 16.087,54
13118. SHAKEEL AHMED GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.080,91 0,00 0,00 0,00 16.080,91
13119. FLAMURE ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.080,57 0,00 0,00 0,00 16.080,57
13120. VANJA ZUBOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.078,19 0,00 0,00 0,00 16.078,19
13121. ROMANA LAZAR BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.076,00 0,00 16.076,00
13122. DAVOR LOVREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.075,19 0,00 16.075,19
13123. ZVJEZDANA ALKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 2.704,86 0,00 56,30 13.313,22 0,00 0,00 0,00 16.074,38
13124. ANTE PINJUH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ŠIROKI BRIJEG 0,00 0,00 0,00 16.074,05 0,00 0,00 0,00 16.074,05
13125. DUBRAVKA ČUNKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.071,38 0,00 16.071,38
13126. BORIS HERMEŠČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.065,26 0,00 0,00 0,00 16.065,26
13127. MIKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 3.167,72 0,00 0,00 12.895,70 0,00 0,00 0,00 16.063,42
13128. RADOVANA VESELJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.054,40 0,00 16.054,40
13129. KRUNOSLAV OPITZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.054,03 0,00 0,00 0,00 16.054,03
13130. DRAŽEN SOLDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.052,01 0,00 0,00 0,00 16.052,01
13131. AMEL ZULJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.051,89 0,00 0,00 0,00 16.051,89
13132. JASMINKA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.049,09 0,00 16.049,09
13133. NEMETULA AJRULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 -2.705,20 18.747,36 0,00 0,00 0,00 16.042,16
13134. IGOR VRESK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 3,82 0,00 890,87 15.143,68 0,00 0,00 0,00 16.038,37
13135. MARICA KELIHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.029,86 0,00 0,00 0,00 16.029,86
13136. JUSUF NUHANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.026,54 0,00 0,00 0,00 16.026,54
13137. MIROSLAV VULETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.024,45 0,00 16.024,45
13138. ZORKO ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.021,40 0,00 0,00 0,00 16.021,40
13139. SANDRO TRBOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.020,55 0,00 16.020,55
13140. GORDANA POSARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 232,94 15.787,16 0,00 0,00 0,00 16.020,10
13141. GENMEI LING GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.019,12 0,00 0,00 0,00 16.019,12
13142. ROZINA PRIGOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.018,96 0,00 16.018,96
13143. BISERA ČIZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.007,88 0,00 16.007,88
13144. MIRA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.006,39 0,00 16.006,39
13145. ANTONIJA PATALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.003,04 0,00 16.003,04
13146. IVANKA TOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.002,68 0,00 0,00 0,00 16.002,68
13147. DAMIR PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -71,76 16.074,17 0,00 0,00 0,00 16.002,41
13148. SHPEJTIM GJURAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -1.400,57 0,00 33,25 17.368,06 0,00 0,00 0,00 16.000,74
13149. DAVOR SERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.000,55 0,00 0,00 0,00 16.000,55
13150. KSENIJA KOLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 6.301,62 0,00 88,48 9.609,33 0,00 0,00 0,00 15.999,43
13151. ELMEDIN ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.989,28 0,00 0,00 0,00 15.989,28
13152. ROBERT GAŠPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.988,36 0,00 0,00 15.988,36
13153. LEA KONTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.987,55 0,00 15.987,55
13154. GORAN OCVIRK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 316,54 0,00 0,00 15.658,09 0,00 0,00 0,00 15.974,63
13155. IOAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.971,03 0,00 0,00 0,00 15.971,03
13156. MINADA BIBERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 GAJEC 0,00 0,00 0,00 15.969,59 0,00 0,00 0,00 15.969,59
13157. RUŽICA MARENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.968,81 0,00 15.968,81
13158. DAVORKA PEKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.965,18 0,00 0,00 0,00 15.965,18
13159. MIŠO RAGUŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.964,57 0,00 15.964,57
13160. ZLATKO DEBELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 910,35 0,00 9.689,12 5.361,90 0,00 0,00 0,00 15.961,37
13161. RASEMA OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.961,31 0,00 0,00 0,00 15.961,31
13162. SULJEJMAN TELJAKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.949,22 0,00 0,00 0,00 15.949,22
13163. MIRSADA SIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.945,67 0,00 0,00 0,00 15.945,67
13164. GANIMETE ZENDELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.932,64 0,00 0,00 0,00 15.932,64
13165. FATIME RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.927,88 0,00 0,00 0,00 15.927,88
13166. MIJO MIRČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.922,64 0,00 15.922,64
13167. JOSIP GUČANIN-GAZIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.920,43 0,00 0,00 0,00 15.920,43
13168. ZDRAVKO KRSTANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.915,86 0,00 0,00 0,00 15.915,86
13169. VOJISLAV NEMET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 15.912,86 0,00 0,00 0,00 15.912,86
13170. KARMEN KUHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 RAČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.906,58 0,00 15.906,58
13171. BORIS ČUJKEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.885,08 0,00 0,00 0,00 15.885,08
13172. ZDENKO PODBOJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.882,34 0,00 15.882,34
13173. SOFIE GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.882,24 0,00 0,00 0,00 15.882,24
13174. BORIS TEPEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.874,90 0,00 0,00 0,00 15.874,90
13175. IVAN ROĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.869,11 0,00 0,00 0,00 15.869,11
13176. ANA BAŠADUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.864,18 0,00 15.864,18
13177. IVO BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.859,75 0,00 15.859,75
13178. ZURAP RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.858,55 0,00 0,00 0,00 15.858,55
13179. FRANJO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 GORNJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 -1.031,94 0,00 16.884,01 0,00 15.852,07
13180. VALBONA FERIZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.851,29 0,00 0,00 0,00 15.851,29
13181. ZVONKO JUREJEVČIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 13.228,34 0,00 2.620,24 0,00 15.848,58
13182. MARTINA VUGRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.848,05 0,00 0,00 0,00 15.848,05
13183. KOLJA FABRIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 12,34 15.832,32 0,00 0,00 0,00 15.844,66
13184. ROBERT PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -887,68 0,00 0,00 16.726,60 0,00 0,00 0,00 15.838,92
13185. SANELA SALIHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.838,84 0,00 0,00 0,00 15.838,84
13186. DILA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.836,26 0,00 0,00 0,00 15.836,26
13187. ANTE PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.832,20 0,00 15.832,20
13188. STJEPAN TUĐMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.830,75 0,00 0,00 0,00 15.830,75
13189. MARIO RUMBAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.829,56 0,00 15.829,56
13190. MILKA LOBOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 15.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00 15.825,54
13191. JULANDA AUGUSTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HOLLOWAYSBEACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.825,21 0,00 15.825,21
13192. CLAUDIO ZGRABLICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.825,08 0,00 0,00 0,00 15.825,08
13193. MARIO CAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.822,37 0,00 15.822,37
13194. DANIJELA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.817,17 0,00 15.817,17
13195. TATJANA HUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.814,85 0,00 15.814,85
13196. FATMIRE KOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.808,96 0,00 0,00 0,00 15.808,96
13197. DAVID BEAUSOLEIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 16.051,00 -246,47 0,00 0,00 0,00 15.804,53
13198. FATIME HASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.794,37 0,00 0,00 0,00 15.794,37
13199. ANTO MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.752,74 0,00 37,23 0,00 15.789,97
13200. TOMISLAV FERENČAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.160,24 14.626,68 0,00 0,00 0,00 15.786,92