OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. ANTE BRKLJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.185,68 0,00 15.185,68
13102. PETAR KUTLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.177,75 0,00 0,00 0,00 15.177,75
13103. IVA SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.170,44 0,00 15.170,44
13104. KSENIJA KOLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 5.065,27 0,00 92,10 10.007,98 0,00 0,00 0,00 15.165,35
13105. NENAD SAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 2.234,92 12.927,83 0,00 0,00 0,00 15.162,75
13106. ANTONIO ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.161,03 0,00 0,00 15.161,03
13107. GORDAN MATJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.158,41 0,00 0,00 0,00 15.158,41
13108. MIMOZA MUČAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.157,54 0,00 0,00 0,00 15.157,54
13109. IVKA SOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.154,68 0,00 15.154,68
13110. SONJA KAŠTELAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.152,97 0,00 15.152,97
13111. ZARIJETE MURATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.144,05 0,00 0,00 0,00 15.144,05
13112. MIRJANA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.142,19 0,00 0,00 0,00 15.142,19
13113. ANTON GOLUB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.131,38 0,00 15.131,38
13114. ZAUR GALIYEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.129,00 0,00 0,00 0,00 15.129,00
13115. RUŽA ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.124,48 0,00 0,00 0,00 15.124,48
13116. SELMA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.120,60 0,00 0,00 0,00 15.120,60
13117. ĐORĐE AGBABA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.117,09 0,00 0,00 15.117,09
13118. DUBRAVKO LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.114,87 0,00 0,00 0,00 15.114,87
13119. DRAGAN STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.113,74 0,00 0,00 0,00 15.113,74
13120. JADRANKA GELO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 16.448,72 0,00 -940,40 -395,78 0,00 0,00 0,00 15.112,54
13121. ALISA MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.094,15 0,00 0,00 0,00 15.094,15
13122. NADA PETRIJEVČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 3.166,73 0,00 -144,49 12.069,08 0,00 0,00 0,00 15.091,32
13123. VESNA BULBUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.091,14 0,00 15.091,14
13124. VILIM KOBALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.091,05 0,00 15.091,05
13125. ZVONIMIR TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 15.089,44 0,00 0,00 0,00 0,00 15.089,44
13126. MARIJA-ROMANA SATAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.087,91 0,00 15.087,91
13127. TOMO FULIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.083,19 0,00 15.083,19
13128. LAZIME AMETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.081,43 0,00 0,00 0,00 15.081,43
13129. HALIDA LIPPERT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.081,43 0,00 15.081,43
13130. ARASH REPAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.078,00 0,00 15.078,00
13131. TOMO CIRIMOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.076,77 0,00 0,00 15.076,77
13132. KORNAT VILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.076,20 0,00 15.076,20
13133. BRANKO VLADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.273,04 13.773,33 0,00 24,22 0,00 15.070,59
13134. ANA BIOČINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.009,08 0,00 53,15 0,00 15.062,23
13135. MIRJAN VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.060,68 0,00 15.060,68
13136. RUDOLF HRUŠKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.054,86 0,00 0,00 0,00 15.054,86
13137. BILJANA ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.053,42 0,00 0,00 0,00 15.053,42
13138. NURĐANE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.050,98 0,00 0,00 0,00 15.050,98
13139. BRANKA VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 -324,24 15.373,26 0,00 0,00 0,00 15.049,02
13140. JADRANKO ČEVID GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.047,59 0,00 15.047,59
13141. TEREZIJA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.039,46 0,00 0,00 0,00 15.039,46
13142. DAMIR BURDALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.039,08 0,00 0,00 0,00 15.039,08
13143. VLADIMIR HUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.038,82 0,00 0,00 0,00 15.038,82
13144. TOMISLAV KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.036,81 0,00 0,00 0,00 15.036,81
13145. ZORAN MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.025,07 0,00 15.025,07
13146. MLADEN ŠEPAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -11.547,33 0,00 -1.915,98 28.481,55 0,00 0,00 0,00 15.018,24
13147. KASTRIOT JOZES GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.015,75 0,00 15.015,75
13148. MARIO CANJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 2.651,11 12.362,58 0,00 0,00 0,00 15.013,69
13149. DANIELA HUDECOVA NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.008,32 0,00 0,00 0,00 15.008,32
13150. LJUBICA ŠIMUNDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.004,31 0,00 15.004,31