OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. ANICA GRĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.705,27 0,00 15.705,27
13102. KRENARE SALIHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.695,65 0,00 0,00 0,00 15.695,65
13103. DANIJELA ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 0,00 0,00 2.951,03 12.736,91 0,00 0,00 0,00 15.687,94
13104. KREŠIMIR GRLADINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.679,72 0,00 0,00 0,00 15.679,72
13105. MIRA FIŠTER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINSKA SOPNICA 0,00 0,00 0,00 15.670,49 0,00 0,00 0,00 15.670,49
13106. GORDAN MATJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.667,15 0,00 0,00 0,00 15.667,15
13107. VLADIMIR LUKETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.660,18 0,00 15.660,18
13108. IVAN MIKAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.656,18 0,00 0,00 0,00 15.656,18
13109. LJUBOMIR BARIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1932 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.653,98 0,00 0,00 0,00 15.653,98
13110. LUCIJA LEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 15.646,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.646,06
13111. MILICA REPALUST GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -3,82 15.637,45 0,00 0,00 0,00 15.633,63
13112. BARIŠA BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.631,69 0,00 0,00 0,00 15.631,69
13113. PINJU YE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.630,86 0,00 0,00 0,00 15.630,86
13114. MARIO TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.630,21 0,00 0,00 15.630,21
13115. ŽELJKO BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 15.626,59 0,00 0,00 0,00 0,00 15.626,59
13116. ŽELJKA LEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.626,50 0,00 15.626,50
13117. ERMIN IMAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 207,53 0,00 266,13 15.150,75 0,00 0,00 0,00 15.624,41
13118. DAMIR PIŠKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.616,16 0,00 15.616,16
13119. DANIJELA DE GRISOGONO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.613,87 0,00 15.613,87
13120. MARKO KELEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -708,83 -1,04 0,00 16.320,11 0,00 15.610,24
13121. DRAGUTIN KOLAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.608,28 0,00 0,00 0,00 15.608,28
13122. IVAN ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.603,92 0,00 0,00 0,00 15.603,92
13123. RENATO BLAŽINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 HORVATI 0,00 0,00 4.865,45 10.731,22 0,00 0,00 0,00 15.596,67
13124. GORAN TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -770,17 16.364,58 0,00 0,00 0,00 15.594,41
13125. SMILJAN JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.592,22 0,00 0,00 15.592,22
13126. SENAD ABDULAHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.589,44 0,00 15.589,44
13127. RENATA KRIŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 GOLI BREG 0,00 0,00 -309,00 15.898,40 0,00 0,00 0,00 15.589,40
13128. VALENT BERDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.587,71 0,00 15.587,71
13129. TINA LATIN POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.584,21 0,00 0,00 0,00 15.584,21
13130. DUBRAVKO ČMAREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 3.411,45 0,00 1.519,04 10.648,52 0,00 0,00 0,00 15.579,01
13131. DANICA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE -60,00 0,00 -112,10 15.747,35 0,00 0,00 0,00 15.575,25
13132. ŽELJKO TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.575,01 0,00 15.575,01
13133. LENDITA LUSHAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.570,33 0,00 0,00 0,00 15.570,33
13134. KREŠIMIR DITS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.567,88 0,00 15.567,88
13135. ŠTEFICA LOZEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.565,06 0,00 0,00 0,00 15.565,06
13136. MATEJ BOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.562,64 0,00 15.562,64
13137. AMILA SALIHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.560,41 0,00 0,00 0,00 15.560,41
13138. ALIJE ABDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.547,11 0,00 0,00 0,00 15.547,11
13139. MARIO PAŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.546,67 0,00 0,00 0,00 15.546,67
13140. BOŠKO BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.541,95 0,00 15.541,95
13141. MARIO MANDARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,12 0,00 0,00 15.540,50 0,00 0,00 0,00 15.540,62
13142. NEVENKA RADOEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.534,40 0,00 15.534,40
13143. RUŽICA BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.334,07 0,00 639,20 3.552,11 0,00 0,00 0,00 15.525,38
13144. DALIBOR ČAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.519,34 0,00 0,00 0,00 15.519,34
13145. SONJA HUKIĆ LJUBEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.519,27 0,00 0,00 0,00 15.519,27
13146. STIPO KUSTURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.517,31 0,00 15.517,31
13147. ZDRAVKO MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 3.958,83 11.555,15 0,00 0,00 0,00 15.513,98
13148. TATJANA BAKRAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -0,35 0,00 0,00 15.514,30 0,00 0,00 0,00 15.513,95
13149. JOSO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.512,83 0,00 0,00 15.512,83
13150. DRAGO LASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 15.506,63 0,00 0,00 0,00 0,00 15.506,63
13151. VESNA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 1.168,98 14.336,94 0,00 0,00 0,00 15.505,92
13152. MARTINA MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 652,59 14.852,69 0,00 0,00 0,00 15.505,28
13153. DAVOR SULOMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -107,77 0,00 0,00 15.590,10 0,00 0,00 0,00 15.482,33
13154. SVJETLANA ŠPEHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -81,91 0,00 0,00 15.561,05 0,00 0,00 0,00 15.479,14
13155. MERSIDA ŠABANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.476,57 0,00 0,00 0,00 15.476,57
13156. ANDREJ JON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.475,55 0,00 0,00 0,00 15.475,55
13157. RATKO POTLAČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.471,89 0,00 0,00 0,00 15.471,89
13158. VINKO CIGAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ODRA 0,00 0,00 0,00 15.468,30 0,00 0,00 0,00 15.468,30
13159. TIHOMIR ŠAMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.465,79 0,00 15.465,79
13160. MINDRA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.460,47 0,00 0,00 0,00 15.460,47
13161. IVO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 73,00 15.382,69 0,00 0,00 0,00 15.455,69
13162. MIA TRAJČOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.455,23 0,00 15.455,23
13163. ANA RODRIGUEZ DIAZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.451,29 0,00 0,00 0,00 15.451,29
13164. ŠTEFICA GRANĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 15.438,72 0,00 0,00 0,00 15.438,72
13165. NIKOLA KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 -576,73 16.014,26 0,00 0,00 0,00 15.437,53
13166. DOMINIK MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.432,35 0,00 0,00 0,00 15.432,35
13167. LUKA BARTULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 7.457,76 0,00 -314,67 8.287,09 0,00 0,00 0,00 15.430,18
13168. VLADO VANIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.421,60 0,00 0,00 0,00 15.421,60
13169. KREŠIMIR VAROŠANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.421,31 0,00 15.421,31
13170. ANĐELKO HRSTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 3.316,23 12.093,61 0,00 0,00 0,00 15.409,84
13171. ELIZABETA SULEJMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.403,20 0,00 0,00 0,00 15.403,20
13172. HRVOJE BEŠENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,50 0,00 15.400,50
13173. ELDIN BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 2.009,89 13.386,92 0,00 0,00 0,00 15.396,81
13174. NADJIJE ASMONAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.396,37 0,00 0,00 0,00 15.396,37
13175. ARSEN PAVEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.389,12 0,00 0,00 0,00 15.389,12
13176. TIHOMIR LERNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 10.394,16 4.993,41 0,00 0,00 0,00 15.387,57
13177. ZORA PROFOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 -34,74 15.419,86 0,00 0,00 0,00 15.385,12
13178. ISMETA HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.373,73 0,00 0,00 0,00 15.373,73
13179. EJUP ASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.372,54 0,00 0,00 0,00 15.372,54
13180. ILIJA BANDUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 VELIKO POLJE 0,00 0,00 8.886,75 6.484,24 0,00 0,00 0,00 15.370,99
13181. BORIS GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 1.941,72 0,00 20.024,08 -6.597,33 0,00 0,00 0,00 15.368,47
13182. DENIS BRAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.364,73 0,00 0,00 0,00 15.364,73
13183. MLADEN ČABRAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.364,30 0,00 15.364,30
13184. BADEMA BLAGAJČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.352,89 0,00 15.352,89
13185. ZLATAN LELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.347,77 0,00 15.347,77
13186. ZDRAVKO PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.345,08 0,00 0,00 0,00 15.345,08
13187. IVANA LUCU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.337,89 0,00 15.337,89
13188. FENGZONG XU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.337,83 0,00 0,00 0,00 15.337,83
13189. GIZELA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.336,32 0,00 0,00 0,00 15.336,32
13190. ROBERT PAŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.326,06 0,00 15.326,06
13191. JASNA GUGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 2.744,40 12.579,71 0,00 0,00 0,00 15.324,11
13192. MIRJANA RADELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.314,95 0,00 15.314,95
13193. MILKA MILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.314,09 0,00 15.314,09
13194. ANITA SATINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 15.310,49 0,00 0,00 0,00 15.310,49
13195. THOMAS KURWAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.307,81 0,00 0,00 0,00 15.307,81
13196. IRIJET AJRULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.307,79 0,00 0,00 0,00 15.307,79
13197. MARJAN RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.302,60 0,00 0,00 15.302,60
13198. MIRJANA REPAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.299,61 0,00 0,00 0,00 15.299,61
13199. ESAT EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.291,97 0,00 0,00 0,00 15.291,97
13200. SRI REJEKI MADYAWATI KOMANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.287,65 0,00 0,00 0,00 15.287,65