OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. NIKOLA KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 -576,73 16.197,40 0,00 0,00 0,00 15.620,67
13102. ANA RODRIGUEZ DIAZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.619,92 0,00 0,00 0,00 15.619,92
13103. LUKA BARTULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 7.544,43 0,00 -314,67 8.388,99 0,00 0,00 0,00 15.618,75
13104. VINKO CIGAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ODRA 0,00 0,00 0,00 15.616,38 0,00 0,00 0,00 15.616,38
13105. JOSO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.599,99 0,00 0,00 15.599,99
13106. DALIBOR ČAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.597,57 0,00 0,00 0,00 15.597,57
13107. FENGZONG XU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.597,02 0,00 0,00 0,00 15.597,02
13108. SONJA HUKIĆ LJUBEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.596,22 0,00 0,00 0,00 15.596,22
13109. DAVOR SULOMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -107,77 0,00 0,00 15.703,96 0,00 0,00 0,00 15.596,19
13110. FIKRET DRUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 17.018,89 0,00 -1.162,30 -266,86 0,00 0,00 0,00 15.589,73
13111. ANDREJ JON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.585,90 0,00 0,00 0,00 15.585,90
13112. RATKO POTLAČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.584,04 0,00 0,00 0,00 15.584,04
13113. DENIS BRAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.579,01 0,00 0,00 0,00 15.579,01
13114. ANITA SATINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.569,93 0,00 0,00 0,00 15.569,93
13115. ELDIN BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 2.032,56 13.534,58 0,00 0,00 0,00 15.567,14
13116. EJUP ASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.561,07 0,00 0,00 0,00 15.561,07
13117. MARJAN RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.560,21 0,00 0,00 15.560,21
13118. MILKA MILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.557,40 0,00 15.557,40
13119. ELIZABETA SULEJMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.551,26 0,00 0,00 0,00 15.551,26
13120. VLADO VANIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.543,26 0,00 0,00 0,00 15.543,26
13121. TIHOMIR LERNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 10.495,24 5.044,67 0,00 0,00 0,00 15.539,91
13122. MIRJANA RADELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.533,66 0,00 15.533,66
13123. MLADEN ČABRAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.533,55 0,00 15.533,55
13124. GORDANA GALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.526,94 0,00 15.526,94
13125. IVANA LUCU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.522,26 0,00 15.522,26
13126. ISMETA MALKOĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.521,56 0,00 15.521,56
13127. BAJRO MALKOĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.521,56 0,00 15.521,56
13128. HAMIT KUCUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.515,37 0,00 0,00 0,00 15.515,37
13129. ARSEN PAVEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.513,99 0,00 0,00 0,00 15.513,99
13130. HRVOJE MAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.512,51 0,00 0,00 0,00 15.512,51
13131. DAJANA ŠOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 2.233,90 13.273,30 0,00 0,00 0,00 15.507,20
13132. MIRA IVANOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.504,56 0,00 0,00 0,00 15.504,56
13133. NADJIJE ASMONAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.501,52 0,00 0,00 0,00 15.501,52
13134. MIRJANA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.499,13 0,00 0,00 0,00 15.499,13
13135. THOMAS KURWAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.485,62 0,00 0,00 0,00 15.485,62
13136. ZLATKO SKENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.481,36 0,00 15.481,36
13137. RAGIB OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.475,47 0,00 0,00 0,00 15.475,47
13138. GIZELA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.474,11 0,00 0,00 0,00 15.474,11
13139. GORAN ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.466,68 0,00 0,00 0,00 15.466,68
13140. DANIJEL HUDOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.462,71 0,00 15.462,71
13141. TOMISLAV STEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.460,29 0,00 15.460,29
13142. SRI REJEKI MADYAWATI KOMANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.458,33 0,00 0,00 0,00 15.458,33
13143. ZDRAVKO PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.456,31 0,00 0,00 0,00 15.456,31
13144. ISMETA HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.455,90 0,00 0,00 0,00 15.455,90
13145. SAMIR ŠERBEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.455,48 0,00 0,00 0,00 15.455,48
13146. MARTIN PEVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 11.470,86 0,00 4.339,57 -358,59 0,00 0,00 0,00 15.451,84
13147. IGOR KRAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451,38 0,00 15.451,38
13148. SAMIR MULALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 -1.543,05 16.991,20 0,00 0,00 0,00 15.448,15
13149. ANTE ZDILAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.443,95 0,00 0,00 0,00 15.443,95
13150. STJEPAN DEJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.441,44 0,00 15.441,44
13151. SLAVICA GOSTIMIR-PODGORNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.441,24 0,00 0,00 0,00 15.441,24
13152. ROBERT PAŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.436,69 0,00 15.436,69
13153. IFETA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.431,37 0,00 0,00 0,00 15.431,37
13154. ANTO JAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 2.024,41 13.398,58 0,00 0,00 0,00 15.422,99
13155. IRIJET AJRULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.416,70 0,00 0,00 0,00 15.416,70
13156. MARIO FRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 8.084,61 0,00 2.034,99 5.294,25 0,00 0,00 0,00 15.413,85
13157. ŽELJKO HASANAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.413,61 0,00 0,00 0,00 15.413,61
13158. NATALIJA NEF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.413,55 0,00 0,00 0,00 15.413,55
13159. VJEKO ČULE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 15.411,47 0,00 0,00 0,00 0,00 15.411,47
13160. ENVER PANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.394,50 0,00 0,00 15.394,50
13161. MARIJAN GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.393,09 0,00 0,00 0,00 15.393,09
13162. MARIO MESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.392,60 0,00 15.392,60
13163. BRANIMIR MATIJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -101,79 15.493,70 0,00 0,00 0,00 15.391,91
13164. MIRJANA REPAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.391,80 0,00 0,00 0,00 15.391,80
13165. ESAT EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.390,21 0,00 0,00 0,00 15.390,21
13166. ZDRAVKO VUKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.386,84 0,00 15.386,84
13167. WEIBIN YE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.383,81 0,00 0,00 0,00 15.383,81
13168. VESNA BOKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.376,60 0,00 15.376,60
13169. ANTE GULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -1,87 0,00 15.375,35 0,00 15.373,48
13170. SANDRA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.370,32 0,00 15.370,32
13171. ROBERT PÁL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 BRATISLAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.364,49 0,00 15.364,49
13172. GORAN ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.356,43 0,00 15.356,43
13173. BOŽIDAR KANCIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 374,52 14.975,56 0,00 0,00 0,00 15.350,08
13174. SILVANA DIMOVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.349,43 0,00 0,00 0,00 15.349,43
13175. NEBOJŠA VUKMIRICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.343,54 0,00 0,00 0,00 15.343,54
13176. DRAGUTIN GABUD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 0,19 0,00 0,00 15.342,39 0,00 0,00 0,00 15.342,58
13177. SENADA BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.336,13 0,00 0,00 0,00 15.336,13
13178. ERNAD BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.336,13 0,00 0,00 0,00 15.336,13
13179. ALDO STEPANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.324,34 0,00 0,00 0,00 15.324,34
13180. DENIS SEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -124,14 0,00 15.442,97 0,00 15.318,83
13181. MARINKO MEŠTROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 4.376,56 0,00 -3.086,35 14.027,90 0,00 0,00 0,00 15.318,11
13182. DRAŽEN NOVAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.315,12 0,00 15.315,12
13183. MLADEN PRIGLED GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -11,93 14.466,56 860,00 0,00 0,00 15.314,63
13184. PETAR STREITENBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.305,55 0,00 15.305,55
13185. NIKOLA JURAŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 15.300,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300,33
13186. JING RU ZHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.300,07 0,00 0,00 0,00 15.300,07
13187. SONJA JIRASEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.299,61 0,00 15.299,61
13188. IVANA VUIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.294,85 0,00 15.294,85
13189. MLADEN KROFLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB -6.151,31 0,00 5.571,85 15.874,12 0,00 0,00 0,00 15.294,66
13190. DRAGICA ĐORĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.294,33 0,00 0,00 0,00 15.294,33
13191. IVICA SEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 15.288,17 0,00 0,00 0,00 15.288,17
13192. AZIRA BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.274,74 0,00 0,00 0,00 15.274,74
13193. IMRAN MORAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.271,48 0,00 0,00 0,00 15.271,48
13194. IVAN BADROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 6.315,62 0,00 0,00 8.954,77 0,00 15.270,39
13195. ĐURĐA KAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.269,93 0,00 0,00 0,00 15.269,93
13196. NIVES LELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 2.559,74 12.704,92 0,00 0,00 0,00 15.264,66
13197. NATAŠA PETRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -9,98 0,00 15.267,28 0,00 15.257,30
13198. TOMISLAV CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.252,75 0,00 15.252,75
13199. ANĐELKO ZELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.218,11 0,00 32,01 0,00 15.250,12
13200. SANDI IVANAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.244,89 0,00 15.244,89