OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. SALIH VIKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.640,65 0,00 0,00 0,00 15.640,65
13102. MIROSLAV ŠKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.639,35 0,00 0,00 0,00 15.639,35
13103. PAVO DUBČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 15.635,82 0,00 0,00 0,00 0,00 15.635,82
13104. KEVIN JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.634,34 0,00 0,00 0,00 15.634,34
13105. MARJAN RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.631,99 0,00 0,00 15.631,99
13106. BOŽIDAR ALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 15.629,39 0,00 0,00 0,00 0,00 15.629,39
13107. SAŠA HINDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.623,58 0,00 0,00 0,00 15.623,58
13108. MIRO PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.621,73 0,00 15.621,73
13109. KRISTINA VRBANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 47,24 15.573,82 0,00 0,00 0,00 15.621,06
13110. KRISTINA VIDUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,02 0,00 390,65 15.224,91 0,00 0,00 0,00 15.615,58
13111. LEJLA TAHIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.615,25 0,00 15.615,25
13112. ZORKO ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.613,60 0,00 0,00 0,00 15.613,60
13113. BORKO SKURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -381,08 0,00 5.162,97 10.826,14 0,00 0,00 0,00 15.608,03
13114. ZORAN KAJTAZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.605,14 0,00 0,00 0,00 15.605,14
13115. KLARA CEBIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1930 BUZIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00
13116. SOLANGE JAKOVLJEVIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.594,57 0,00 0,00 0,00 15.594,57
13117. TANJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,40 0,00 -269,86 15.862,76 0,00 0,00 0,00 15.593,30
13118. IVANA BUKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 JEŽDOVEC 0,00 0,00 2.892,30 0,00 0,00 12.695,41 0,00 15.587,71
13119. IVAN GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -751,99 0,00 0,00 16.334,85 0,00 15.582,86
13120. ŽELJKO KEŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.579,79 0,00 15.579,79
13121. MARKICA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 5.875,97 9.703,03 0,00 0,00 0,00 15.579,00
13122. JADRANKA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -100,42 15.676,63 0,00 0,00 0,00 15.576,21
13123. BRANKO PUCKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.571,96 0,00 15.571,96
13124. MARIJAN KRNIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 74,54 15.828,74 0,00 -333,51 0,00 15.569,77
13125. VLADIMIR IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.568,24 0,00 0,00 0,00 15.568,24
13126. LIDIJA ĆORLUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 866,61 0,00 0,00 14.696,88 0,00 0,00 0,00 15.563,49
13127. STJEPAN FURDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.560,56 0,00 15.560,56
13128. MARKO MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.558,56 0,00 0,00 0,00 15.558,56
13129. HYRA BAJRAMI-BAJRUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 15.558,50 0,00 0,00 0,00 15.558,50
13130. ALIJE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.557,50 0,00 0,00 0,00 15.557,50
13131. ZVONIMIR FLIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.556,58 0,00 15.556,58
13132. LIDIJA ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.553,47 0,00 0,00 0,00 15.553,47
13133. ZDRAVKO KRSTANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.547,91 0,00 0,00 0,00 15.547,91
13134. VLADIMIR CANJUGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.543,30 0,00 0,00 0,00 15.543,30
13135. IVICA TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.542,75 0,00 0,00 0,00 15.542,75
13136. SINIŠA MIKLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.541,12 0,00 15.541,12
13137. BORISLAV VUJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 -2.960,90 18.501,25 0,00 0,00 0,00 15.540,35
13138. DANIELA FRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 -95,90 15.633,54 0,00 0,00 0,00 15.537,64
13139. NEVENKA DIKMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.537,53 0,00 15.537,53
13140. JEREMY NENAD KRESOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.524,66 0,00 15.524,66
13141. FATIME RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.515,68 0,00 0,00 0,00 15.515,68
13142. LIDIJA GREGORANIĆ MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 PREKVRŠJE 0,00 0,00 -490,07 16.363,96 0,00 -366,67 0,00 15.507,22
13143. KARCSI GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.505,08 0,00 0,00 0,00 15.505,08
13144. KRISTINA JURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.498,73 0,00 0,00 0,00 15.498,73
13145. LIVIA PAVLETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 951,31 14.541,98 0,00 0,00 0,00 15.493,29
13146. ILIR KUNUŠEVCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -395,86 15.883,22 0,00 0,00 0,00 15.487,36
13147. MARKO MAHMET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.487,03 0,00 15.487,03
13148. MATEJ MUJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ADAMOVEC -190,21 0,00 531,43 15.144,27 0,00 0,00 0,00 15.485,49
13149. GORDANA POSARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 232,94 15.246,20 0,00 0,00 0,00 15.479,14
13150. IVANA FABRIO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.469,11 0,00 15.469,11
13151. SANELA SALIHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.465,49 0,00 0,00 0,00 15.465,49
13152. DAMIR PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -71,76 15.535,26 0,00 0,00 0,00 15.463,50
13153. DRAGAN ŽALICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 TORINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.462,06 0,00 15.462,06
13154. VLADO ŠOBOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 15.612,54 -130,76 0,00 -20,40 0,00 15.461,38
13155. PLAMENKO CVITIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.455,45 0,00 15.455,45
13156. MIRTA PUCEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.447,96 0,00 15.447,96
13157. KSENIJA KOLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 6.062,53 0,00 85,62 9.295,04 0,00 0,00 0,00 15.443,19
13158. KRISTIAN PISULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.442,67 0,00 15.442,67
13159. BISERA ČIZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.439,46 0,00 15.439,46
13160. MATEA PISAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ODRA 0,00 0,00 15.436,18 0,00 0,00 0,00 0,00 15.436,18
13161. ĆENAN ĐAFERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.432,88 0,00 15.432,88
13162. JANJA GRUBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.430,89 0,00 15.430,89
13163. ŽELJKO PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 15.427,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.427,57
13164. DAMIR TOMAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 16.022,28 0,00 15.422,28
13165. ISMETA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.420,76 0,00 15.420,76
13166. DUŠAN GOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 15.420,17 0,00 0,00 0,00 0,00 15.420,17
13167. STJEPAN PEZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.408,17 0,00 15.408,17
13168. ZORAN ĐULABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.407,33 0,00 15.407,33
13169. FRANJO VUGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 VUGROVEC DONJI -5.842,18 0,00 -0,01 21.246,60 0,00 0,00 0,00 15.404,41
13170. IOAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.403,95 0,00 0,00 0,00 15.403,95
13171. MLADEN CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -118,94 15.511,59 0,00 0,00 0,00 15.392,65
13172. KATICA ŠPEHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -6,58 0,00 15.409,36 -11,47 0,00 0,00 0,00 15.391,31
13173. MARTINA VUGRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.387,68 0,00 0,00 0,00 15.387,68
13174. JOSIP GUČANIN-GAZIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.386,68 0,00 0,00 0,00 15.386,68
13175. ĐULSIME MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.375,79 0,00 15.375,79
13176. MARINA ŠTEFANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 9.301,85 0,00 6.073,29 0,18 0,00 0,00 0,00 15.375,32
13177. ŽELJKO MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1,74 16.141,02 0,00 -768,43 0,00 15.374,33
13178. ANA SRUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1918 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.374,30 0,00 15.374,30
13179. SNJEŽANA PUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 JEŽDOVEC 0,00 0,00 -16,70 -2,85 15.393,82 0,00 0,00 15.374,27
13180. ALEKSANDAR VIDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.372,79 0,00 0,00 0,00 15.372,79
13181. DAVOR SERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.372,73 0,00 0,00 0,00 15.372,73
13182. NIKOLINA JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 3.987,15 0,00 2.338,49 9.045,43 0,00 0,00 0,00 15.371,07
13183. MARJAN JAKUPOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.369,09 0,00 0,00 0,00 15.369,09
13184. DRAŽEN SOLDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.369,09 0,00 0,00 0,00 15.369,09
13185. ŠIMUN ŠUTEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.365,67 0,00 0,00 0,00 15.365,67
13186. ĐURĐICA TORBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -194,72 0,00 0,00 15.602,16 0,00 -45,06 0,00 15.362,38
13187. ZVJEZDANA ALKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 2.584,79 0,00 52,89 12.720,44 0,00 0,00 0,00 15.358,12
13188. DANIEL ŽERJAV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 3.424,14 11.929,23 0,00 0,00 0,00 15.353,37
13189. ENIDA HOČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.352,90 0,00 0,00 0,00 15.352,90
13190. KREŠIMIR MIHETEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.352,46 0,00 0,00 0,00 15.352,46
13191. DAMIR ŽUMER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 16.162,61 0,00 -802,40 -13,40 0,00 0,00 0,00 15.346,81
13192. FAHIR LIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.345,75 0,00 0,00 0,00 15.345,75
13193. IGOR DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -5,92 0,00 -0,34 15.347,52 0,00 0,00 0,00 15.341,26
13194. DRAŽEN VEZMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 24,34 15.316,92 0,00 0,00 0,00 15.341,26
13195. MATEA VODOPIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.335,68 0,00 0,00 0,00 15.335,68
13196. VERONIKA BEGIĆ-NOŽICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 15.331,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15.331,95
13197. RADOJKO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 15.329,30 0,00 0,00 0,00 0,00 15.329,30
13198. ELMEDIN ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.326,57 0,00 0,00 0,00 15.326,57
13199. DUNJA BALON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.325,34 0,00 0,00 0,00 15.325,34
13200. SHAKEEL AHMED GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.319,44 0,00 0,00 0,00 15.319,44