OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. KRISTINA MAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.256,94 0,00 16.256,94
13102. MILAN MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -21,92 0,00 -25,11 16.291,94 0,00 0,00 0,00 16.244,91
13103. MIRJANA ŠKRABEC LEINWEBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 8.414,82 7.828,22 0,00 0,00 0,00 16.243,04
13104. MIRO BAJRAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.237,70 0,00 0,00 0,00 16.237,70
13105. LJILJANA VIDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.235,83 0,00 16.235,83
13106. MARIJAN KRNIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 150,61 16.411,62 0,00 -333,51 0,00 16.228,72
13107. MLADEN RAFAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.228,30 0,00 0,00 0,00 16.228,30
13108. MARIAN BACIUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.218,39 0,00 0,00 0,00 16.218,39
13109. MARIN DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.213,66 0,00 0,00 0,00 16.213,66
13110. BOJANA ŠTROPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.211,17 0,00 0,00 0,00 16.211,17
13111. ANTE MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.210,45 0,00 0,00 0,00 16.210,45
13112. MERITON QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.208,22 0,00 0,00 0,00 16.208,22
13113. ANA SRUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1918 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.193,16 0,00 16.193,16
13114. VERONIKA BEGIĆ-NOŽICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 16.186,82 0,00 0,00 0,00 0,00 16.186,82
13115. GORDANA PRUTKI-PEČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 13.304,60 0,00 0,00 2.877,94 0,00 16.182,54
13116. STEFAN PETROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 KOČANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.180,73 0,00 16.180,73
13117. IGOR DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -5,92 0,00 -0,34 16.185,99 0,00 0,00 0,00 16.179,73
13118. NADA PELAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.178,50 0,00 16.178,50
13119. ANA POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.176,79 0,00 0,00 0,00 16.176,79
13120. MIROSLAV PETRUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1931 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.170,40 0,00 0,00 0,00 16.170,40
13121. ELJMEDINA EMURLAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.168,02 0,00 0,00 0,00 16.168,02
13122. MIRJETA QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.167,52 0,00 0,00 0,00 16.167,52
13123. MAJA KRIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 395,26 15.770,54 0,00 0,00 0,00 16.165,80
13124. BANCO GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 POPOVEC 0,00 0,00 0,00 16.165,55 0,00 0,00 0,00 16.165,55
13125. RAMIZ ŠESTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.164,67 0,00 0,00 0,00 16.164,67
13126. MIRZA MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.163,42 0,00 0,00 0,00 16.163,42
13127. IVAN SKELIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 15.850,85 302,56 0,00 0,00 0,00 16.153,41
13128. KEVIN JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.149,23 0,00 0,00 0,00 16.149,23
13129. STANKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 SESVETE 10.762,51 0,00 -161,79 5.547,62 0,00 0,00 0,00 16.148,34
13130. PLAMENKO CVITIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.142,72 0,00 16.142,72
13131. EDINA RAHIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.142,41 0,00 0,00 0,00 16.142,41
13132. MIROSLAV ŠKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.141,97 0,00 0,00 0,00 16.141,97
13133. MARKICA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 6.094,25 10.047,61 0,00 0,00 0,00 16.141,86
13134. KRISTINA BRICO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.135,38 0,00 0,00 0,00 16.135,38
13135. ZAIM HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 16.125,72 0,00 0,00 0,00 16.125,72
13136. ŠEHEREZADA HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 16.125,72 0,00 0,00 0,00 16.125,72
13137. VLADIMIR ŠUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.124,82 0,00 0,00 0,00 16.124,82
13138. LIDIJA ĐURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.121,87 0,00 0,00 0,00 16.121,87
13139. KRISTINA JURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.117,17 0,00 0,00 0,00 16.117,17
13140. VLADIMIR IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.117,11 0,00 0,00 0,00 16.117,11
13141. NIKOLA RUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 7.303,77 0,00 -322,51 9.130,29 0,00 0,00 0,00 16.111,55
13142. JAKOV RADOVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 16.105,89 0,00 0,00 0,00 0,00 16.105,89
13143. VLADE ERCEGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 16.101,37 0,00 0,00 0,00 0,00 16.101,37
13144. DAMIR LUKUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.094,84 0,00 16.094,84
13145. ANA NEMCIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -361,12 16.447,81 0,00 0,00 0,00 16.086,69
13146. VLADO ŠOBOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 11.957,92 -130,76 0,00 4.259,45 0,00 16.086,61
13147. DRAGO TROGRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.079,90 0,00 16.079,90
13148. DANIEL ŽERJAV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 3.586,60 12.487,43 0,00 0,00 0,00 16.074,03
13149. DRAŽEN VEZMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 25,35 16.045,80 0,00 0,00 0,00 16.071,15
13150. DUBRAVKA RAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 16.069,52 0,00 0,00 0,00 0,00 16.069,52
13151. XIAOLIANG JIANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.066,66 0,00 0,00 0,00 16.066,66
13152. JOSIPA MUNJAKOVIĆ STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ŽERJAVINEC 0,00 0,00 0,00 16.058,85 0,00 0,00 0,00 16.058,85
13153. ŽELJKO ČAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.056,76 0,00 0,00 0,00 16.056,76
13154. DRAŽEN URCH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 16.055,39 0,00 0,00 0,00 0,00 16.055,39
13155. ILIR KUNUŠEVCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -395,79 16.445,95 0,00 0,00 0,00 16.050,16
13156. ALBERT AVGUSTINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 12.161,52 3.886,25 0,00 0,00 0,00 16.047,77
13157. MILICA TREMPETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 VUGER SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.042,77 0,00 16.042,77
13158. MARKO RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.038,79 0,00 0,00 0,00 16.038,79
13159. JASMINKA MEĐIMOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.038,24 0,00 0,00 0,00 16.038,24
13160. TAMARA PODUŠKA MARTINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.028,56 0,00 16.028,56
13161. RIFKA ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.028,20 0,00 0,00 0,00 16.028,20
13162. MIRO PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.028,14 0,00 16.028,14
13163. ŽELJKO PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 16.026,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.026,44
13164. FATA MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.025,47 0,00 0,00 0,00 16.025,47
13165. TODOR BOGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.023,84 0,00 16.023,84
13166. STJEPAN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.023,23 0,00 0,00 0,00 16.023,23
13167. SAŠA HINDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.019,19 0,00 0,00 0,00 16.019,19
13168. HYRA BAJRAMI-BAJRUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 16.016,25 0,00 0,00 0,00 16.016,25
13169. ELA ĆURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.011,55 0,00 16.011,55
13170. JAVORKA SIROČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.009,82 0,00 0,00 0,00 16.009,82
13171. GORAN GAĆINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.008,00 0,00 0,00 0,00 16.008,00
13172. ZLATA MELKIĆ PUŠKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.005,83 0,00 0,00 0,00 16.005,83
13173. DAVOR ŠTENGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.001,42 0,00 16.001,42
13174. IVOR ZORMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.998,94 0,00 0,00 0,00 15.998,94
13175. ZORAN KAJTAZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.996,89 0,00 0,00 0,00 15.996,89
13176. SINIŠA MIKLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.989,37 0,00 15.989,37
13177. IVAN POKOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 4.037,28 0,00 384,03 11.562,20 0,00 0,00 0,00 15.983,51
13178. NEDŽADA ALIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 15.983,39 0,00 0,00 0,00 15.983,39
13179. KARCSI GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.974,94 0,00 0,00 0,00 15.974,94
13180. KEMAL HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.972,51 0,00 0,00 0,00 15.972,51
13181. IVICA TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.939,63 0,00 0,00 0,00 15.939,63
13182. TANJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,40 0,00 -269,86 16.209,08 0,00 0,00 0,00 15.939,62
13183. ISMETA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.937,88 0,00 15.937,88
13184. ISMETA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.936,73 0,00 0,00 0,00 15.936,73
13185. RADOJKO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 15.933,99 0,00 0,00 0,00 0,00 15.933,99
13186. LIDIJA ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.932,20 0,00 0,00 0,00 15.932,20
13187. LANA FLANDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.928,25 0,00 15.928,25
13188. MARINA ŠTEFANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 9.630,80 0,00 6.296,93 0,19 0,00 0,00 0,00 15.927,92
13189. PERICA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 2.099,63 13.827,91 0,00 0,00 0,00 15.927,54
13190. SANIJE MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.923,01 0,00 0,00 0,00 15.923,01
13191. MARIJA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.920,02 0,00 0,00 0,00 15.920,02
13192. MARJETA TRKMAN KRAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.911,65 0,00 0,00 0,00 15.911,65
13193. DOMINIK ZELJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.908,42 0,00 15.908,42
13194. FLAMURE ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.895,98 0,00 0,00 0,00 15.895,98
13195. IVA SIKAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.894,08 0,00 15.894,08
13196. ZORKO ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.887,45 0,00 0,00 0,00 15.887,45
13197. BORIS ČUJKEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.885,08 0,00 0,00 0,00 15.885,08
13198. RENATA ČULO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 1.745,72 0,00 0,02 14.138,02 0,00 0,00 0,00 15.883,76
13199. RUŽICA SENTOČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.875,84 0,00 15.875,84
13200. TOMISLAV MIKULČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SOBLINEC 952,20 0,00 2.009,12 12.913,32 0,00 0,00 0,00 15.874,64