OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. STJEPAN HORVATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB -958,11 0,00 -0,50 16.523,32 0,00 0,00 0,00 15.564,71
13102. LANA FLANDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.561,54 0,00 15.561,54
13103. ELA ĆURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.556,86 0,00 15.556,86
13104. IVOR ZORMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.553,67 0,00 0,00 0,00 15.553,67
13105. KEMAL HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.551,16 0,00 0,00 0,00 15.551,16
13106. IVAN POKOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.929,82 0,00 373,81 11.246,75 0,00 0,00 0,00 15.550,38
13107. ELMEDIN ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.549,08 0,00 0,00 0,00 15.549,08
13108. ISMETA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.549,02 0,00 0,00 0,00 15.549,02
13109. KRISTIJAN LEMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -1,69 0,00 7.779,53 0,00 0,00 7.767,44 0,00 15.545,28
13110. MARTINA VUGRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.542,26 0,00 0,00 0,00 15.542,26
13111. DAVOR ŠTENGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.541,62 0,00 15.541,62
13112. MIKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 3.065,13 0,00 0,00 12.473,51 0,00 0,00 0,00 15.538,64
13113. RATKO ŠTIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.527,73 0,00 15.527,73
13114. RUŽICA SENTOČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.523,87 0,00 15.523,87
13115. SLAVKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.523,72 0,00 15.523,72
13116. JUSUF NUHANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.520,28 0,00 0,00 0,00 15.520,28
13117. BORIS HERMEŠČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.502,40 0,00 0,00 0,00 15.502,40
13118. IVAN BARAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.499,24 0,00 15.499,24
13119. PERICA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 2.042,93 13.454,46 0,00 0,00 0,00 15.497,39
13120. NERDJIVAN ABDULJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.490,28 0,00 0,00 0,00 15.490,28
13121. IVO BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.485,79 0,00 15.485,79
13122. SANDRO TRBOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.484,38 0,00 15.484,38
13123. NADA OSTOJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.481,23 0,00 0,00 0,00 15.481,23
13124. ALEKSANDAR VIDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.479,38 0,00 0,00 0,00 15.479,38
13125. TOMISLAV MIKULČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SOBLINEC 929,25 0,00 1.968,67 12.579,36 0,00 0,00 0,00 15.477,28
13126. RENATA ČULO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 1.698,36 0,00 0,02 13.777,94 0,00 0,00 0,00 15.476,32
13127. JASMINKA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.474,67 0,00 15.474,67
13128. MARICA KELIHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.474,63 0,00 0,00 0,00 15.474,63
13129. ZLATKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 413,09 15.052,30 0,00 0,00 0,00 15.465,39
13130. SANELA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.458,72 0,00 0,00 0,00 15.458,72
13131. EDINA JUKIĆ LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.458,70 0,00 0,00 0,00 15.458,70
13132. DRAŽEN RAKOCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -814,08 16.269,44 0,00 0,00 0,00 15.455,36
13133. MIROSLAV BURUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.453,00 0,00 15.453,00
13134. DRAGICA ROBINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.452,64 0,00 0,00 0,00 15.452,64
13135. ROBERT PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -887,68 0,00 0,00 16.339,19 0,00 0,00 0,00 15.451,51
13136. ANTE ŽUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 5.325,05 0,00 8.532,19 1.593,12 0,00 0,00 0,00 15.450,36
13137. FATIME HASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.444,33 0,00 0,00 0,00 15.444,33
13138. SULJEJMAN TELJAKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.438,79 0,00 0,00 0,00 15.438,79
13139. GORDEN KNEZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 2.951,02 0,00 12.463,03 0,00 0,00 0,00 0,00 15.414,05
13140. ĐURĐA MARKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.413,29 0,00 0,00 0,00 15.413,29
13141. EŠEFA HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.410,77 0,00 0,00 0,00 15.410,77
13142. DAMIR MARTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 1.934,11 0,00 13.473,90 0,14 0,00 0,00 0,00 15.408,15
13143. ROMANA LAZAR BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.407,49 0,00 15.407,49
13144. MIRA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.404,50 0,00 15.404,50
13145. ZEBUR KAJKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.402,04 0,00 0,00 0,00 15.402,04
13146. DEVARAJ VAKKALU RANGASWAMY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.398,11 0,00 0,00 0,00 15.398,11
13147. DUBRAVKA ČUNKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.392,20 0,00 15.392,20
13148. SONJA KAVAIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.379,48 0,00 0,00 0,00 15.379,48
13149. KREŠIMIR TOMAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.374,08 0,00 15.374,08
13150. JOSIP BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.373,48 0,00 15.373,48
13151. LIUDMILA SHAMBEEVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.370,53 0,00 0,00 0,00 15.370,53
13152. RADOVANA VESELJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.366,95 0,00 15.366,95
13153. MARINKO DEBELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 6.463,05 8.902,37 0,00 0,00 0,00 15.365,42
13154. DUBRAVKO BOGOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -1,83 0,00 -236,37 15.600,39 0,00 0,00 0,00 15.362,19
13155. IVANKA ROGULJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 15.351,11 0,00 0,00 0,00 15.351,11
13156. FATMIRE KOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.343,47 0,00 0,00 0,00 15.343,47
13157. DUBRAVKA RAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 15.342,63 0,00 0,00 0,00 0,00 15.342,63
13158. IVAN ROĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.341,45 0,00 0,00 0,00 15.341,45
13159. DONATA ISA VERENA FREIFRAU VON DELLINGSHAUSEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.336,30 0,00 0,00 0,00 15.336,30
13160. VANJA ZUBOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.332,21 0,00 0,00 0,00 15.332,21
13161. ZURAP RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.331,23 0,00 0,00 0,00 15.331,23
13162. CLAUDIO ZGRABLICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.325,98 0,00 0,00 0,00 15.325,98
13163. DAVOR LOVREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.312,59 0,00 15.312,59
13164. MAMUDIJE MUSLIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.311,57 0,00 0,00 0,00 15.311,57
13165. MIRSAD HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.311,21 0,00 0,00 0,00 15.311,21
13166. MARICA MARTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,55 15.309,11 0,00 0,00 0,00 15.309,66
13167. DILA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.309,03 0,00 0,00 0,00 15.309,03
13168. BEGO ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.306,91 0,00 15.306,91
13169. MATO VRPOLJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.306,74 0,00 0,00 0,00 15.306,74
13170. ŽELJKO RANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,01 15.303,22 0,00 0,00 0,00 15.303,23
13171. ŽELJKO KOROŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.301,83 0,00 0,00 0,00 15.301,83
13172. BORIS IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.294,42 0,00 15.294,42
13173. MARIJO ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,15 18.618,04 0,00 -3.324,55 0,00 15.293,64
13174. RUŽICA MARENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.287,81 0,00 15.287,81
13175. IDRIZ RIZVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 188,38 15.099,13 0,00 0,00 0,00 15.287,51
13176. SNJEŽANA JETULLAHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.286,87 0,00 0,00 0,00 15.286,87
13177. MILKA LOBOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 15.281,56 0,00 0,00 0,00 0,00 15.281,56
13178. ŽARKO FUCAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -2.342,71 0,00 -1,61 17.620,77 0,00 0,00 0,00 15.276,45
13179. MLADEN KOLUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.273,86 0,00 15.273,86
13180. STJEPAN TUĐMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.265,83 0,00 0,00 0,00 15.265,83
13181. IGOR PETER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.265,78 0,00 15.265,78
13182. MIRSADA SIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.264,44 0,00 0,00 0,00 15.264,44
13183. ZVONIMIR FLIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.263,95 0,00 15.263,95
13184. BOJAN CULEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 15.262,34 0,00 0,00 0,00 15.262,34
13185. ANĐELKO STOJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.260,32 0,00 15.260,32
13186. MERY TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 15.258,71 0,00 0,00 0,00 0,00 15.258,71
13187. MIROSLAV VULETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.251,00 0,00 15.251,00
13188. CHRISTINE GARDINER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.243,20 0,00 0,00 0,00 15.243,20
13189. MARIO RUMBAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.241,82 0,00 15.241,82
13190. KAROLINA JAKOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.236,61 0,00 0,00 0,00 15.236,61
13191. DAVID BEAUSOLEIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 15.481,60 -246,49 0,00 0,00 0,00 15.235,11
13192. KARMEN KUHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 RAČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.233,43 0,00 15.233,43
13193. RASEMA OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.232,50 0,00 0,00 0,00 15.232,50
13194. KATARINA MAURER NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1919 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.228,30 0,00 15.228,30
13195. LEA KONTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.221,76 0,00 15.221,76
13196. SHPEJTIM GJURAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -1.400,57 0,00 31,75 16.586,50 0,00 0,00 0,00 15.217,68
13197. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.213,81 0,00 0,00 0,00 15.213,81
13198. ROZINA PRIGOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.212,18 0,00 15.212,18
13199. VJERA MLAČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.205,58 0,00 15.205,58
13200. KOLJA FABRIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.196,89 0,00 0,00 0,00 15.196,89