OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. MLADEN CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -118,94 15.511,59 0,00 0,00 0,00 15.392,65
13102. KATICA ŠPEHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -6,58 0,00 15.409,36 -11,47 0,00 0,00 0,00 15.391,31
13103. MARTINA VUGRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.387,68 0,00 0,00 0,00 15.387,68
13104. JOSIP GUČANIN-GAZIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.386,68 0,00 0,00 0,00 15.386,68
13105. ĐULSIME MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.375,79 0,00 15.375,79
13106. MARINA ŠTEFANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 9.301,85 0,00 6.073,29 0,18 0,00 0,00 0,00 15.375,32
13107. ŽELJKO MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1,74 16.141,02 0,00 -768,43 0,00 15.374,33
13108. ANA SRUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1918 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.374,30 0,00 15.374,30
13109. SNJEŽANA PUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 JEŽDOVEC 0,00 0,00 -16,70 -2,85 15.393,82 0,00 0,00 15.374,27
13110. ALEKSANDAR VIDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.372,79 0,00 0,00 0,00 15.372,79
13111. DAVOR SERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.372,73 0,00 0,00 0,00 15.372,73
13112. NIKOLINA JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 3.987,15 0,00 2.338,49 9.045,43 0,00 0,00 0,00 15.371,07
13113. MARJAN JAKUPOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.369,09 0,00 0,00 0,00 15.369,09
13114. DRAŽEN SOLDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.369,09 0,00 0,00 0,00 15.369,09
13115. ŠIMUN ŠUTEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.365,67 0,00 0,00 0,00 15.365,67
13116. ĐURĐICA TORBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -194,72 0,00 0,00 15.602,16 0,00 -45,06 0,00 15.362,38
13117. ZVJEZDANA ALKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 2.584,79 0,00 52,89 12.720,44 0,00 0,00 0,00 15.358,12
13118. DANIEL ŽERJAV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 3.424,14 11.929,23 0,00 0,00 0,00 15.353,37
13119. ENIDA HOČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.352,90 0,00 0,00 0,00 15.352,90
13120. KREŠIMIR MIHETEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.352,46 0,00 0,00 0,00 15.352,46
13121. DAMIR ŽUMER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 16.162,61 0,00 -802,40 -13,40 0,00 0,00 0,00 15.346,81
13122. FAHIR LIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.345,75 0,00 0,00 0,00 15.345,75
13123. IGOR DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -5,92 0,00 -0,34 15.347,52 0,00 0,00 0,00 15.341,26
13124. DRAŽEN VEZMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 24,34 15.316,92 0,00 0,00 0,00 15.341,26
13125. MATEA VODOPIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.335,68 0,00 0,00 0,00 15.335,68
13126. VERONIKA BEGIĆ-NOŽICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 15.331,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15.331,95
13127. RADOJKO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 15.329,30 0,00 0,00 0,00 0,00 15.329,30
13128. ELMEDIN ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.326,57 0,00 0,00 0,00 15.326,57
13129. DUNJA BALON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.325,34 0,00 0,00 0,00 15.325,34
13130. SHAKEEL AHMED GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.319,44 0,00 0,00 0,00 15.319,44
13131. SANELA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.312,92 0,00 0,00 0,00 15.312,92
13132. SAMIRA ŠABANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.309,07 0,00 0,00 0,00 15.309,07
13133. IVA SIKAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.303,35 0,00 15.303,35
13134. ZEBUR KAJKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.298,67 0,00 0,00 0,00 15.298,67
13135. IVO BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.296,76 0,00 15.296,76
13136. GORDEN KNEZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 2.901,45 0,00 12.393,07 0,00 0,00 0,00 0,00 15.294,52
13137. NEDILJKO ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.293,72 0,00 0,00 0,00 15.293,72
13138. VESNA POSMODI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -1.654,50 16.936,32 0,00 0,00 0,00 15.281,82
13139. MIKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 3.013,28 0,00 0,00 12.260,09 0,00 0,00 0,00 15.273,37
13140. JUSUF NUHANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.264,37 0,00 0,00 0,00 15.264,37
13141. ROBERT PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -887,68 0,00 0,00 16.143,34 0,00 0,00 0,00 15.255,66
13142. MILICA TREMPETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 VUGER SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.241,65 0,00 15.241,65
13143. SONJA KAVAIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.240,82 0,00 0,00 0,00 15.240,82
13144. DARKO GRANOŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.239,06 0,00 15.239,06
13145. JIANMEI CAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.235,05 0,00 0,00 0,00 15.235,05
13146. IVANKA ROGULJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 15.230,09 0,00 0,00 0,00 15.230,09
13147. DRAŽEN RAKOCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -814,08 16.043,34 0,00 0,00 0,00 15.229,26
13148. FATIME HASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.227,47 0,00 0,00 0,00 15.227,47
13149. MARIO MARTEK VUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.222,08 0,00 0,00 0,00 15.222,08
13150. SLAVKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.221,88 0,00 15.221,88
13151. STJEPAN VIZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.221,60 0,00 0,00 0,00 15.221,60
13152. ANĐELKO STOJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.216,68 0,00 15.216,68
13153. SANDRO TRBOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.213,35 0,00 15.213,35
13154. MILAN SOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.210,83 0,00 0,00 15.210,83
13155. ŽELJKO KOROŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.208,37 0,00 0,00 0,00 15.208,37
13156. LJILJANA KUKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -13,92 0,00 15.209,88 0,00 15.195,96
13157. NADA OSTOJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.195,95 0,00 0,00 0,00 15.195,95
13158. LANA FLANDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.194,83 0,00 15.194,83
13159. MARICA KELIHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.193,97 0,00 0,00 0,00 15.193,97
13160. SLAVICA KOŽUL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.193,90 0,00 0,00 0,00 15.193,90
13161. JASMINKA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.184,31 0,00 15.184,31
13162. SUZANA KRANJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 15.222,38 0,00 -126,80 84,55 0,73 0,00 0,00 15.180,86
13163. SULJEJMAN TELJAKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.180,77 0,00 0,00 0,00 15.180,77
13164. DAMIR LUKUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.177,04 0,00 15.177,04
13165. RUŽICA SENTOČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.171,89 0,00 15.171,89
13166. IVAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.169,64 0,00 15.169,64
13167. ELENA VAKHTANGOVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.168,00 0,00 0,00 0,00 15.168,00
13168. IVAN BARAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.166,87 0,00 15.166,87
13169. MILICA MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1925 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.162,75 0,00 15.162,75
13170. ISMETA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.161,31 0,00 0,00 0,00 15.161,31
13171. MARTIN MILOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 14.831,27 0,00 328,40 0,00 15.159,67
13172. MILE IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.153,40 0,00 0,00 0,00 15.153,40
13173. MATO VRPOLJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.130,51 0,00 0,00 0,00 15.130,51
13174. ZLATKO STEHLIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 15.122,75 0,00 0,00 0,00 0,00 15.122,75
13175. ZLATKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 403,87 14.715,72 0,00 0,00 0,00 15.119,59
13176. IVAN POKOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3.822,37 0,00 363,59 10.931,27 0,00 0,00 0,00 15.117,23
13177. MARIO CAREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 284,56 0,00 0,00 14.826,63 0,00 15.111,19
13178. BORIS IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.108,57 0,00 15.108,57
13179. FATMIRE KOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.108,16 0,00 0,00 0,00 15.108,16
13180. IVANA ŠUŠNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 15.104,09 0,00 0,00 0,00 0,00 15.104,09
13181. ANTE ŽUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 5.203,86 0,00 8.346,32 1.553,09 0,00 0,00 0,00 15.103,27
13182. ELA ĆURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.102,16 0,00 15.102,16
13183. MIRA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,25 0,00 15.100,25
13184. MAMUDIJE MUSLIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.097,51 0,00 0,00 0,00 15.097,51
13185. KAROLINA JAKOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.090,27 0,00 0,00 0,00 15.090,27
13186. IVAN ROĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.074,72 0,00 0,00 0,00 15.074,72
13187. CLAUDIO ZGRABLICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.073,68 0,00 0,00 0,00 15.073,68
13188. ROMANA LAZAR BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.069,56 0,00 15.069,56
13189. SNJEŽANA JETULLAHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.068,79 0,00 0,00 0,00 15.068,79
13190. IDRIZ RIZVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 185,68 14.882,36 0,00 0,00 0,00 15.068,04
13191. PERICA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 1.986,22 13.081,04 0,00 0,00 0,00 15.067,26
13192. TOMISLAV MIKULČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SOBLINEC 906,30 0,00 1.914,06 12.245,41 0,00 0,00 0,00 15.065,77
13193. ZURAP RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.064,68 0,00 0,00 0,00 15.064,68
13194. EDINA JUKIĆ LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.063,28 0,00 0,00 0,00 15.063,28
13195. MIROSLAV BURUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.060,78 0,00 15.060,78
13196. BOJAN CULEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 15.052,09 0,00 0,00 0,00 15.052,09
13197. MARTIN BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.050,11 0,00 0,00 0,00 15.050,11
13198. DEVARAJ VAKKALU RANGASWAMY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.049,61 0,00 0,00 0,00 15.049,61
13199. DUBRAVKA ČUNKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.048,87 0,00 15.048,87
13200. DILA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.042,52 0,00 0,00 0,00 15.042,52