OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. ŽELJKO PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 16.319,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.319,37
13102. ISMETA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.316,01 0,00 0,00 0,00 16.316,01
13103. VLADE ERCEGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 16.314,87 0,00 0,00 0,00 0,00 16.314,87
13104. ALEN MAGDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.313,04 0,00 0,00 0,00 16.313,04
13105. TIHOMIR KELEMENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.313,04 0,00 0,00 0,00 16.313,04
13106. IVAN POKOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 4.142,40 0,00 297,03 11.870,80 0,00 0,00 0,00 16.310,23
13107. VLADIMIR ŠUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.304,51 0,00 0,00 0,00 16.304,51
13108. LANA FLANDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.286,99 0,00 16.286,99
13109. MARIJA TADEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.283,63 0,00 0,00 0,00 16.283,63
13110. TIN BIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.279,39 0,00 0,24 0,00 16.279,63
13111. TOMISLAV MIKULČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SOBLINEC 974,65 0,00 2.062,54 13.240,01 0,00 0,00 0,00 16.277,20
13112. GORDAN FUČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 4.652,38 11.618,13 0,00 0,00 0,00 16.270,51
13113. BORISLAV PRANJKOVIĆ-KOVAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.263,76 0,00 16.263,76
13114. HYRA BAJRAMI-BAJRUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 16.240,15 0,00 0,00 0,00 16.240,15
13115. KATARINA VULETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.240,10 0,00 16.240,10
13116. RADOJKO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 16.229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 16.229,77
13117. MIROSLAV BURUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.228,92 0,00 16.228,92
13118. RENATA ČULO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 1.792,04 0,00 0,02 14.435,12 0,00 0,00 0,00 16.227,18
13119. MIRO PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.226,93 0,00 16.226,93
13120. OLIVER MITTERMAYER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 16.225,75 0,00 0,00 0,00 0,00 16.225,75
13121. ALBERT AVGUSTINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 12.290,22 3.933,22 0,00 0,00 0,00 16.223,44
13122. RUŽICA SENTOČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.220,16 0,00 16.220,16
13123. ENVER ŠABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.219,55 0,00 0,00 0,00 16.219,55
13124. SAŠA HINDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.212,70 0,00 0,00 0,00 16.212,70
13125. ZLATA MELKIĆ PUŠKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.208,82 0,00 0,00 0,00 16.208,82
13126. STJEPAN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.208,03 0,00 0,00 0,00 16.208,03
13127. KARCSI GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.204,76 0,00 0,00 0,00 16.204,76
13128. MARIJA KONTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.202,81 0,00 0,00 0,00 16.202,81
13129. MARINA ŠTEFANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 9.791,70 0,00 6.406,32 0,20 0,00 0,00 0,00 16.198,22
13130. ADEM ZEČIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 2.061,22 14.133,24 0,00 0,00 0,00 16.194,46
13131. ISMETA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.190,82 0,00 16.190,82
13132. ZORAN KAJTAZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.188,51 0,00 0,00 0,00 16.188,51
13133. DANIJEL PETROCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.186,90 0,00 0,00 0,00 16.186,90
13134. IVA SIKAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.183,02 0,00 16.183,02
13135. ŽELJKO ČAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.179,62 0,00 0,00 0,00 16.179,62
13136. MARINKO DEBELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 6.781,08 9.393,54 0,00 0,00 0,00 16.174,62
13137. IVAN BARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.156,74 0,00 16.156,74
13138. VESNA POSMODI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -1.654,50 17.809,54 0,00 0,00 0,00 16.155,04
13139. ZLATKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 431,34 15.718,15 0,00 0,00 0,00 16.149,49
13140. MARKO RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.146,03 0,00 0,00 0,00 16.146,03
13141. DRAGO TROGRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.145,81 0,00 16.145,81
13142. MARIJO ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,15 19.385,05 0,00 -3.242,31 0,00 16.142,89
13143. ŽARKO FUCAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -2.342,71 0,00 -1,61 18.485,89 0,00 0,00 0,00 16.141,57
13144. ANTE ŽUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 5.564,79 0,00 8.899,92 1.672,33 0,00 0,00 0,00 16.137,04
13145. IVICA TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.133,76 0,00 0,00 0,00 16.133,76
13146. ENIDA HOČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.123,18 0,00 0,00 0,00 16.123,18
13147. SLAVKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.120,85 0,00 16.120,85
13148. LIDIJA ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.117,45 0,00 0,00 0,00 16.117,45
13149. FAHIR LIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.111,92 0,00 0,00 0,00 16.111,92
13150. TANJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,40 0,00 -269,86 16.378,47 0,00 0,00 0,00 16.109,01
13151. DONATA ISA VERENA FREIFRAU VON DELLINGSHAUSEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.103,57 0,00 0,00 0,00 16.103,57
13152. ROZA KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.101,89 0,00 0,00 0,00 16.101,89
13153. SREĆKO BERC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 16.142,37 0,00 0,00 -41,41 0,00 0,00 0,00 16.100,96
13154. VANESA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.094,85 0,00 0,00 0,00 16.094,85
13155. MIRSAD HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.090,39 0,00 0,00 0,00 16.090,39
13156. DEVARAJ VAKKALU RANGASWAMY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.087,54 0,00 0,00 0,00 16.087,54
13157. SHAKEEL AHMED GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.080,91 0,00 0,00 0,00 16.080,91
13158. FLAMURE ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.080,57 0,00 0,00 0,00 16.080,57
13159. VANJA ZUBOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.078,19 0,00 0,00 0,00 16.078,19
13160. ROMANA LAZAR BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.076,00 0,00 16.076,00
13161. DAVOR LOVREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.075,19 0,00 16.075,19
13162. ZVJEZDANA ALKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 2.704,86 0,00 56,30 13.313,22 0,00 0,00 0,00 16.074,38
13163. ANTE PINJUH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ŠIROKI BRIJEG 0,00 0,00 0,00 16.074,05 0,00 0,00 0,00 16.074,05
13164. DUBRAVKA ČUNKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.071,38 0,00 16.071,38
13165. BORIS HERMEŠČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.065,26 0,00 0,00 0,00 16.065,26
13166. MIKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 3.167,72 0,00 0,00 12.895,70 0,00 0,00 0,00 16.063,42
13167. RADOVANA VESELJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.054,40 0,00 16.054,40
13168. KRUNOSLAV OPITZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.054,03 0,00 0,00 0,00 16.054,03
13169. DRAŽEN SOLDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.052,01 0,00 0,00 0,00 16.052,01
13170. AMEL ZULJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.051,89 0,00 0,00 0,00 16.051,89
13171. JASMINKA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.049,09 0,00 16.049,09
13172. NADA OSTOJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.045,59 0,00 0,00 0,00 16.045,59
13173. NEMETULA AJRULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 -2.705,20 18.747,36 0,00 0,00 0,00 16.042,16
13174. IGOR VRESK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 3,82 0,00 890,87 15.143,68 0,00 0,00 0,00 16.038,37
13175. MARICA KELIHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.029,86 0,00 0,00 0,00 16.029,86
13176. JUSUF NUHANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.026,54 0,00 0,00 0,00 16.026,54
13177. MIROSLAV VULETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.024,45 0,00 16.024,45
13178. ZORKO ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.021,40 0,00 0,00 0,00 16.021,40
13179. SANDRO TRBOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.020,55 0,00 16.020,55
13180. GORDANA POSARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 232,94 15.787,16 0,00 0,00 0,00 16.020,10
13181. GENMEI LING GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.019,12 0,00 0,00 0,00 16.019,12
13182. ROZINA PRIGOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.018,96 0,00 16.018,96
13183. BISERA ČIZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.007,88 0,00 16.007,88
13184. MIRA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.006,39 0,00 16.006,39
13185. ANTONIJA PATALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.003,04 0,00 16.003,04
13186. IVANKA TOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.002,68 0,00 0,00 0,00 16.002,68
13187. DAMIR PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -71,76 16.074,17 0,00 0,00 0,00 16.002,41
13188. SHPEJTIM GJURAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -1.400,57 0,00 33,25 17.368,06 0,00 0,00 0,00 16.000,74
13189. DAVOR SERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.000,55 0,00 0,00 0,00 16.000,55
13190. KSENIJA KOLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 6.301,62 0,00 88,48 9.609,33 0,00 0,00 0,00 15.999,43
13191. ELMEDIN ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.989,28 0,00 0,00 0,00 15.989,28
13192. ROBERT GAŠPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.988,36 0,00 0,00 15.988,36
13193. LEA KONTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.987,55 0,00 15.987,55
13194. GORAN OCVIRK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 316,54 0,00 0,00 15.658,09 0,00 0,00 0,00 15.974,63
13195. IOAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.971,03 0,00 0,00 0,00 15.971,03
13196. MINADA BIBERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 GAJEC 0,00 0,00 0,00 15.969,59 0,00 0,00 0,00 15.969,59
13197. RUŽICA MARENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.968,81 0,00 15.968,81
13198. DAVORKA PEKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.965,18 0,00 0,00 0,00 15.965,18
13199. MIŠO RAGUŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.964,57 0,00 15.964,57
13200. ZLATKO DEBELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 910,35 0,00 9.689,12 5.361,90 0,00 0,00 0,00 15.961,37