OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
13101. MILAN MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -21,92 0,00 -25,11 15.854,87 0,00 0,00 0,00 15.807,84
13102. DINO DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.805,64 0,00 15.805,64
13103. STEVO REŠKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -71,70 15.876,89 0,00 0,00 0,00 15.805,19
13104. ZLATKO LULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 6.826,57 8.971,73 0,00 0,00 0,00 15.798,30
13105. IVA KAPETANOVIĆ FERIZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.791,93 0,00 15.791,93
13106. BRANKA KOJUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 6.707,27 0,00 0,00 9.078,81 0,00 15.786,08
13107. BOJANA ŠTROPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.781,54 0,00 0,00 0,00 15.781,54
13108. VANJA ZUBOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.779,25 0,00 0,00 0,00 15.779,25
13109. KRUNO PEKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 1.028,39 0,00 0,00 14.744,28 0,00 0,00 0,00 15.772,67
13110. BRANKICA GRUJIĆ SLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 -174,69 15.934,57 0,00 0,00 0,00 15.759,88
13111. DRAGAN ŽIVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.751,24 0,00 15.751,24
13112. JOSIP LAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 15.751,12 0,00 0,00 0,00 0,00 15.751,12
13113. LIDIJA BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.243,06 0,00 -499,98 0,00 15.743,08
13114. IVAN JANTOL-ĐURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.740,56 0,00 15.740,56
13115. ZORAN PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.738,46 0,00 0,00 0,00 15.738,46
13116. MARKO ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.728,73 0,00 0,00 0,00 15.728,73
13117. ZRNKA MANOLIĆ-GEMBAČEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.724,78 0,00 15.724,78
13118. KARL MATUSCHKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.720,89 0,00 0,00 0,00 15.720,89
13119. MARKO RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.711,10 0,00 0,00 0,00 15.711,10
13120. TATJANA MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.266,76 13.411,85 0,00 29,79 0,00 15.708,40
13121. MILENKO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 13.194,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.513,15 15.707,19
13122. RENATO CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 MALA MLAKA 0,01 0,00 -1.567,05 17.268,68 0,00 0,00 0,00 15.701,64
13123. EDITA DOROTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -7,81 15.706,69 0,00 0,00 0,00 15.698,88
13124. BORIS ČUJKEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.885,08 0,00 -187,03 0,00 15.698,05
13125. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.697,12 0,00 0,00 0,00 15.697,12
13126. FIKRET BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.696,46 0,00 0,00 0,00 15.696,46
13127. EDONA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.695,42 0,00 0,00 0,00 15.695,42
13128. MILENA LUBURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.686,27 0,00 15.686,27
13129. KRISTIJAN BUDANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.685,76 0,00 15.685,76
13130. SIMONA PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.683,65 0,00 15.683,65
13131. ŽELJKO ČAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.681,34 0,00 0,00 0,00 15.681,34
13132. KRISTINA VIDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 15.680,59 0,00 0,00 0,00 15.680,59
13133. AMIR MRKALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -2.597,80 18.277,15 0,00 0,00 0,00 15.679,35
13134. TATJANA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.660,24 0,00 15.660,24
13135. TATJANA ZOBENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.659,33 0,00 15.659,33
13136. ANTE MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.658,91 0,00 0,00 0,00 15.658,91
13137. ERMIN IBRAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 3.730,21 11.926,65 0,00 0,00 0,00 15.656,86
13138. IVAN ŠALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.656,39 0,00 0,00 15.656,39
13139. STJEPO RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.648,53 0,00 0,00 0,00 15.648,53
13140. MUNEVERA AVDULAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 GAJEC 0,00 0,00 0,00 15.645,53 0,00 0,00 0,00 15.645,53
13141. ELVIS SESTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.642,72 0,00 15.642,72
13142. MIRKO ŠEPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 3.333,64 3.749,72 0,00 8.551,77 0,00 15.635,13
13143. JASMINKA MEĐIMOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.632,29 0,00 0,00 0,00 15.632,29
13144. ANA POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.631,35 0,00 0,00 0,00 15.631,35
13145. GORDAN VALDEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.629,33 0,00 0,00 0,00 15.629,33
13146. IGOR HEGEDIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.628,44 0,00 0,00 0,00 15.628,44
13147. ZVONIMIR MARTINČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.625,20 0,00 0,00 0,00 15.625,20
13148. SALIH VIKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.615,71 0,00 0,00 0,00 15.615,71
13149. DAMIR KURTAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 164,16 15.448,60 0,00 0,00 0,00 15.612,76
13150. STANKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 SESVETE 10.621,90 0,00 -161,79 5.148,24 0,00 0,00 0,00 15.608,35
13151. MERITON QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.605,75 0,00 0,00 0,00 15.605,75
13152. ŠENGJULJ ABDURAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 4.360,57 0,00 -671,77 11.906,45 0,00 0,00 0,00 15.595,25
13153. IVANA POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.582,77 0,00 15.582,77
13154. PETRA FERARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.581,42 0,00 0,00 0,00 15.581,42
13155. ANĐELKO KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.578,08 0,00 0,00 0,00 15.578,08
13156. KRISTINA MAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.577,31 0,00 15.577,31
13157. ALEN POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.571,21 0,00 15.571,21
13158. SLAVKO LISICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.568,84 0,00 15.568,84
13159. MILKA MILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.561,63 0,00 15.561,63
13160. VESNA HERMEŠČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ŽERJAVINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.558,84 0,00 0,00 15.558,84
13161. IVAN ARTUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.553,44 0,00 0,00 15.553,44
13162. MIRJANA KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 4.623,46 0,00 -100,27 11.029,35 0,00 0,00 0,00 15.552,54
13163. IVAN SKELIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 15.257,91 293,16 0,00 0,00 0,00 15.551,07
13164. MARIJAN ČOVRAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.549,60 0,00 15.549,60
13165. NADA PELAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.546,47 0,00 15.546,47
13166. SEAD NASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.543,90 0,00 0,00 0,00 15.543,90
13167. IVAN GRGURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 1.551,84 0,00 0,00 13.991,19 0,00 0,00 0,00 15.543,03
13168. VIŠNJA VOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 10.408,78 5.129,27 0,00 0,00 0,00 15.538,05
13169. MIRO BAJRAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.534,88 0,00 0,00 0,00 15.534,88
13170. TONI ŠEGON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 10.741,72 0,00 0,00 4.792,27 0,00 15.533,99
13171. IGOR GAŠLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.527,40 0,00 15.527,40
13172. MARIAN BACIUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.524,64 0,00 0,00 0,00 15.524,64
13173. ZORAN MALJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.520,43 0,00 0,00 0,00 15.520,43
13174. TOMISLAV JERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.516,54 0,00 15.516,54
13175. ŠEHEREZADA HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 15.514,15 0,00 0,00 0,00 15.514,15
13176. ZAIM HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 15.514,15 0,00 0,00 0,00 15.514,15
13177. ALBERT AVGUSTINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 11.768,27 3.742,75 0,00 0,00 0,00 15.511,02
13178. VANJA PIJETRAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.509,22 0,00 0,00 0,00 15.509,22
13179. MONE GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.507,25 0,00 0,00 0,00 15.507,25
13180. GORDANA PILDEK-ŠTETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.507,03 0,00 0,00 0,00 15.507,03
13181. STJEPAN STRBAD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 9.616,63 0,00 6.008,92 -120,09 0,00 0,00 0,00 15.505,46
13182. JELENA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 15.495,25 0,00 0,00 0,00 15.495,25
13183. KRISTINA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.495,21 0,00 15.495,21
13184. VIKTORIJA KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 4.600,98 0,00 0,00 10.887,79 0,00 15.488,77
13185. ASMIR BAJREKTAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.484,98 0,00 0,00 0,00 15.484,98
13186. GORAN GAĆINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.480,96 0,00 0,00 0,00 15.480,96
13187. SELMA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.480,64 0,00 0,00 0,00 15.480,64
13188. ELVEDINA ČIKARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.478,18 0,00 0,00 0,00 15.478,18
13189. ZORKO ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.478,16 0,00 0,00 0,00 15.478,16
13190. RASEMA HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.476,65 0,00 15.476,65
13191. STANKO TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.476,49 0,00 0,00 0,00 15.476,49
13192. DUBRAVKA DAMJANOVIĆ POLUNDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.475,30 0,00 15.475,30
13193. DRAGO TROGRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.473,29 0,00 15.473,29
13194. IGBALLE ZENELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.466,76 0,00 0,00 0,00 15.466,76
13195. SENADA TALETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.463,82 0,00 0,00 0,00 15.463,82
13196. LIDIJA ĐURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.460,58 0,00 0,00 0,00 15.460,58
13197. STJEPAN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.458,54 0,00 0,00 0,00 15.458,54
13198. ZOJE DJORDJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.452,29 0,00 0,00 0,00 15.452,29
13199. VLADE ERCEGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 15.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.449,00
13200. ZDENKA RAJKOVIĆ-HULJEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 15.448,26 0,00 0,00 0,00 0,00 15.448,26