OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. TATJANA ZOBENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.404,29 0,00 16.404,29
12902. TONI ŠEGON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 11.324,54 0,00 0,00 5.079,55 0,00 16.404,09
12903. IGOR GAŠLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.398,05 0,00 16.398,05
12904. IVAN ŠALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.396,41 0,00 0,00 16.396,41
12905. MIRSADA BERBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.392,72 0,00 0,00 0,00 16.392,72
12906. MILIVOJE KRSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.390,85 0,00 0,00 0,00 16.390,85
12907. KRISTINA BRICO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.388,82 0,00 0,00 0,00 16.388,82
12908. BORIS POKRAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.387,82 0,00 16.387,82
12909. ŽELJKO JURAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 2.239,96 0,00 3.065,34 11.080,28 0,00 0,00 0,00 16.385,58
12910. ZORAN UROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.382,46 0,00 0,00 0,00 16.382,46
12911. IVAN PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 BUDENEC 0,00 0,00 0,00 16.377,48 0,00 0,00 0,00 16.377,48
12912. ZUPING CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.376,15 0,00 0,00 0,00 16.376,15
12913. SEAD NASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.356,87 0,00 0,00 0,00 16.356,87
12914. IVAN ARTUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.355,10 0,00 0,00 16.355,10
12915. DINO DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.353,14 0,00 16.353,14
12916. JURAJ FLEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.351,29 0,00 0,00 0,00 16.351,29
12917. JOSIP HRGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.346,93 0,00 16.346,93
12918. RENATO CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 MALA MLAKA 0,01 0,00 -1.567,05 17.911,53 0,00 0,00 0,00 16.344,49
12919. STIPE NIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 16.340,27 0,00 0,00 0,00 0,00 16.340,27
12920. MIROSLAV TIKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.339,12 0,00 0,00 0,00 16.339,12
12921. MARIJA SALAMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 5.181,79 11.156,89 0,00 0,00 0,00 16.338,68
12922. DRAGAN ŽIVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.324,15 0,00 16.324,15
12923. STOJAN GVOZDENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.317,78 0,00 0,00 0,00 16.317,78
12924. DALIBOR ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.315,11 0,00 0,00 0,00 16.315,11
12925. MIRKO ŠEPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 3.458,88 3.840,31 0,00 9.011,29 0,00 16.310,48
12926. MARIO KOZJAK-LESIČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.308,32 0,00 0,00 0,00 16.308,32
12927. NIKOLA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.307,75 0,00 0,00 0,00 16.307,75
12928. RENATA MARAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.304,18 0,00 16.304,18
12929. GORDAN KERŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 -2.959,46 20.823,04 0,00 -1.566,45 0,00 16.297,13
12930. FILIP KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.293,27 0,00 0,00 0,00 16.293,27
12931. MILKA MILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.293,02 0,00 16.293,02
12932. TATJANA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.291,92 0,00 16.291,92
12933. IVANA POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.287,64 0,00 16.287,64
12934. LJILJANA BOŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -90,00 0,00 -384,14 14.861,12 0,00 1.895,96 0,00 16.282,94
12935. BRANKA MRZIĆ JAGATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.282,60 0,00 16.282,60
12936. ALEN POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.276,08 0,00 16.276,08
12937. DANIJEL ĐURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.273,80 0,00 16.273,80
12938. HAZBA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 16.272,19 0,00 0,00 0,00 16.272,19
12939. RINO PODGORNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.270,17 0,00 0,00 0,00 16.270,17
12940. GOJKO ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.426,93 14.842,86 0,00 0,00 0,00 16.269,79
12941. KRISTINA VIDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 16.266,43 0,00 0,00 0,00 16.266,43
12942. ŽELJKO HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -0,29 0,00 16.257,46 0,00 16.257,17
12943. ROKO ROGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB -0,48 0,00 16.597,66 -341,91 0,00 0,00 0,00 16.255,27
12944. MIHAELA BERG-DIVALD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 8.739,27 7.511,34 0,00 0,00 0,00 16.250,61
12945. ANDREA GRBEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.245,91 0,00 16.245,91
12946. ELVIS SESTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.241,12 0,00 16.241,12
12947. JOSIP LAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 16.232,72 0,00 0,00 0,00 0,00 16.232,72
12948. SLAVICA KOŽUL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.231,43 0,00 0,00 0,00 16.231,43
12949. FELON SCHEH BAKIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.230,16 0,00 16.230,16
12950. ANKICA POPOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.229,41 0,00 0,00 0,00 16.229,41
12951. STJEPAN VUKSAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.227,84 0,00 0,00 0,00 16.227,84
12952. ZORAN PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.227,79 0,00 0,00 0,00 16.227,79
12953. SAKIP BEJTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.219,38 0,00 0,00 0,00 16.219,38
12954. MARIJAN PUNČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 1.170,64 0,00 23.314,68 -8.268,41 0,00 0,00 0,00 16.216,91
12955. ZOJE DJORDJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.210,04 0,00 0,00 0,00 16.210,04
12956. JELKA BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.208,48 0,00 16.208,48
12957. ŽELJKO GOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.207,94 0,00 0,00 0,00 16.207,94
12958. GORAN GAĆINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.201,58 0,00 0,00 0,00 16.201,58
12959. MILAN MILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.201,54 0,00 16.201,54
12960. BRUNO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.200,80 0,00 0,00 0,00 16.200,80
12961. KARL MATUSCHKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.180,43 0,00 0,00 0,00 16.180,43
12962. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.177,44 0,00 0,00 0,00 16.177,44
12963. EDONA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.175,17 0,00 0,00 0,00 16.175,17
12964. ROZIKA TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.167,27 0,00 0,00 0,00 16.167,27
12965. ANITA BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.166,98 0,00 0,00 0,00 16.166,98
12966. MIRJANA KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 4.843,81 0,00 -100,27 11.413,41 0,00 0,00 0,00 16.156,95
12967. BOŽICA DILBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 16.155,93 0,00 0,00 0,00 16.155,93
12968. SUZANA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 16.149,12 0,00 0,00 0,00 0,00 16.149,12
12969. SREĆKO LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.145,07 0,00 16.145,07
12970. KAROLINA PIŠKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 16.121,12 0,00 0,00 0,00 0,00 16.121,12
12971. SLAVA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 16.120,38 0,00 0,00 0,00 0,00 16.120,38
12972. MUNEVERA AVDULAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 GAJEC 0,00 0,00 0,00 16.119,52 0,00 0,00 0,00 16.119,52
12973. BORISLAV VUJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 -2.960,90 19.079,13 0,00 0,00 0,00 16.118,23
12974. ANTONIO BOGDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 14.815,03 0,00 -650,63 2.439,22 0,00 -492,96 0,00 16.110,66
12975. AMIR MRKALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -2.597,80 18.699,98 0,00 0,00 0,00 16.102,18
12976. ARIANA ZNAOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 16.100,49 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100,49
12977. MILAN MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -21,92 0,00 -25,11 16.145,72 0,00 0,00 0,00 16.098,69
12978. ŽARKO VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.097,87 0,00 0,00 16.097,87
12979. ASMIR BAJREKTAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.095,99 0,00 0,00 0,00 16.095,99
12980. IGOR HEGEDIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -363,92 16.456,90 0,00 0,00 0,00 16.092,98
12981. SENADA TALETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.090,79 0,00 0,00 0,00 16.090,79
12982. TEA FRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.089,95 0,00 0,00 16.089,95
12983. TARZAN LEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 16.088,70 0,00 0,00 0,00 0,00 16.088,70
12984. IVICA MURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 1.817,72 14.269,39 0,00 0,00 0,00 16.087,11
12985. EDITA DOROTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -7,81 16.086,22 0,00 0,00 0,00 16.078,41
12986. STANKO TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.077,85 0,00 0,00 0,00 16.077,85
12987. PAVO DUBČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 16.066,93 0,00 0,00 0,00 0,00 16.066,93
12988. MERITON QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.057,93 0,00 0,00 0,00 16.057,93
12989. NIKOLA ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.054,07 0,00 0,00 0,00 16.054,07
12990. SADETA HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.052,33 0,00 0,00 0,00 16.052,33
12991. ZVONIMIR MARTINČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.048,24 0,00 0,00 0,00 16.048,24
12992. ŽELJKO KEŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.039,54 0,00 16.039,54
12993. MIRELA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.032,51 0,00 0,00 0,00 16.032,51
12994. KRISTINA MAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.029,58 0,00 16.029,58
12995. ANTE MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.025,93 0,00 0,00 0,00 16.025,93
12996. VENIJA CEROVEČKI NEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 16.024,03 0,00 0,00 0,00 0,00 16.024,03
12997. STJEPAN FURDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.013,39 0,00 16.013,39
12998. MIRJANA KOLMAN ŽNAJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ODRA 0,00 0,00 0,00 -74,86 0,00 16.084,84 0,00 16.009,98
12999. BORKO SKURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -381,08 0,00 5.291,43 11.098,31 0,00 0,00 0,00 16.008,66
13000. SOLANGE JAKOVLJEVIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.004,33 0,00 0,00 0,00 16.004,33