OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. MIRSADA SIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.557,19 0,00 0,00 0,00 16.557,19
12902. STJEPAN VUKSAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.552,22 0,00 0,00 0,00 16.552,22
12903. TATJANA HUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.551,26 0,00 16.551,26
12904. MIRA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.546,70 0,00 16.546,70
12905. VALENTYN NIKYTSKY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.545,03 0,00 0,00 0,00 16.545,03
12906. ALBERT AVGUSTINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 12.523,85 4.018,48 0,00 0,00 0,00 16.542,33
12907. ESAD HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.537,60 0,00 16.537,60
12908. MARICA ČUBELA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 16.537,57 0,00 0,00 0,00 0,00 16.537,57
12909. ZORAN KAJTAZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.536,35 0,00 0,00 0,00 16.536,35
12910. SHAKEEL AHMED GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.534,94 0,00 0,00 0,00 16.534,94
12911. MIKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 3.259,80 0,00 0,00 13.274,69 0,00 0,00 0,00 16.534,49
12912. EŠEF HALILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.533,33 0,00 0,00 0,00 16.533,33
12913. MARICA KELIHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.528,27 0,00 0,00 0,00 16.528,27
12914. IGOR PETER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.524,45 0,00 16.524,45
12915. VESNA ROJTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.521,81 0,00 0,00 0,00 16.521,81
12916. KRISTIAN BRKLJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.514,89 0,00 16.514,89
12917. DRAGO TROGRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.506,19 0,00 16.506,19
12918. KRUNOSLAV OPITZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.505,80 0,00 0,00 0,00 16.505,80
12919. DUNJA BALON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.505,62 0,00 0,00 0,00 16.505,62
12920. MARINA ŠKRLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.504,38 0,00 0,00 0,00 16.504,38
12921. MIHOVIL TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -8.302,00 0,00 -670,19 25.476,31 0,00 0,00 0,00 16.504,12
12922. SANDRO TRBOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.501,86 0,00 16.501,86
12923. ZVJEZDANA ALKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 2.776,45 0,00 58,32 13.666,70 0,00 0,00 0,00 16.501,47
12924. IVICA TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.486,16 0,00 0,00 0,00 16.486,16
12925. ĐURĐA KOŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.484,54 0,00 16.484,54
12926. GORAN OCVIRK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 331,59 0,00 0,00 16.152,02 0,00 0,00 0,00 16.483,61
12927. JUSUF NUHANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.481,00 0,00 0,00 0,00 16.481,00
12928. MATIJA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 16.479,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.479,83
12929. LUDOVIC BARCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.477,25 0,00 0,00 0,00 16.477,25
12930. NEVEN PAJDAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -123,72 0,00 16.598,27 0,36 0,00 0,00 0,00 16.474,91
12931. MARINKO SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.470,95 0,00 0,00 16.470,95
12932. DRAŽEN SOLDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.459,24 0,00 0,00 0,00 16.459,24
12933. LIDIJA ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.453,73 0,00 0,00 0,00 16.453,73
12934. DAVORKA PEKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.452,18 0,00 0,00 0,00 16.452,18
12935. SINIŠA RADIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -322,68 -0,01 0,00 16.767,03 0,00 16.444,34
12936. HAZIM HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.440,67 0,00 0,00 0,00 16.440,67
12937. DANIJELA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.430,09 0,00 16.430,09
12938. JULANDA AUGUSTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HOLOWAYSBEACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.429,48 0,00 16.429,48
12939. SAŠA ANTOLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.429,25 0,00 16.429,25
12940. TANJA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,40 0,00 -269,86 16.685,98 0,00 0,00 0,00 16.416,52
12941. FLAMURE ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.415,66 0,00 0,00 0,00 16.415,66
12942. NIHAD BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE -6.370,34 0,00 9.065,43 13.720,54 0,00 0,00 0,00 16.415,63
12943. ANTE PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.409,04 0,00 16.409,04
12944. SULJEJMAN TELJAKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.407,43 0,00 0,00 0,00 16.407,43
12945. KOLJA FABRIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,13 16.402,73 0,00 0,00 0,00 16.402,86
12946. ŽELJKO ČAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.402,66 0,00 0,00 0,00 16.402,66
12947. VESNA LOVREČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.112,36 0,00 289,07 0,00 16.401,43
12948. MIRA FIŠTER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINSKA SOPNICA 0,00 0,00 0,00 16.400,25 0,00 0,00 0,00 16.400,25
12949. IVAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.399,87 0,00 16.399,87
12950. ELMEDIN ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.384,43 0,00 0,00 0,00 16.384,43
12951. STJEPAN PEZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.379,03 0,00 16.379,03
12952. DAVOR SERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.374,90 0,00 0,00 0,00 16.374,90
12953. TOMISLAV FERENČAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.199,96 15.168,53 0,00 0,00 0,00 16.368,49
12954. STANKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 SESVETE 10.612,74 0,00 -161,79 5.915,59 0,00 0,00 0,00 16.366,54
12955. MLADEN JURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.362,44 0,00 0,00 0,00 16.362,44
12956. MONIKA BRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -223,66 0,00 0,00 16.582,62 0,00 0,00 0,00 16.358,96
12957. MARIO RUMBAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.357,15 0,00 16.357,15
12958. JASNICA BAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.355,73 0,00 16.355,73
12959. RAGIB OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.352,50 0,00 0,00 0,00 16.352,50
12960. BISERA ČIZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.346,81 0,00 16.346,81
12961. IVAN ROĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.342,78 0,00 0,00 0,00 16.342,78
12962. GORDANA POSARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 232,94 16.109,72 0,00 0,00 0,00 16.342,66
12963. MARKO RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.340,72 0,00 0,00 0,00 16.340,72
12964. IOAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.336,30 0,00 0,00 0,00 16.336,30
12965. ZURAP RUFATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.331,91 0,00 0,00 0,00 16.331,91
12966. KSENIJA KOLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 6.444,19 0,00 90,18 9.796,73 0,00 0,00 0,00 16.331,10
12967. DAMIR PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -71,76 16.395,51 0,00 0,00 0,00 16.323,75
12968. DAMIR POLUTRANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -173,87 16.497,13 0,00 0,00 0,00 16.323,26
12969. KATARINA PRENKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 8.364,09 6.680,92 0,00 1.276,70 0,00 16.321,71
12970. DAVID BEAUSOLEIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 16.562,13 -246,46 0,00 0,00 0,00 16.315,67
12971. MILKA LOBOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 16.313,87 0,00 0,00 0,00 0,00 16.313,87
12972. IGOR MITOK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.312,92 0,00 0,00 16.312,92
12973. DILA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.309,54 0,00 0,00 0,00 16.309,54
12974. ELVISA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.309,25 0,00 0,00 0,00 16.309,25
12975. SENADA DRAGULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.306,26 0,00 16.306,26
12976. SEBINA NANIĆ ČORAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.286,52 0,00 16.286,52
12977. CLAUDIO ZGRABLICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.273,11 0,00 0,00 0,00 16.273,11
12978. IVAN PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.269,54 0,00 16.269,54
12979. ZORKO ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.264,56 0,00 0,00 0,00 16.264,56
12980. MARIO TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.263,45 0,00 0,00 16.263,45
12981. PETRA BLAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 -66,52 0,99 0,00 16.319,49 0,00 16.253,96
12982. STJEPAN BELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.244,40 0,00 0,00 16.244,40
12983. JOSIP GUČANIN-GAZIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.238,70 0,00 0,00 0,00 16.238,70
12984. FATIME RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.235,62 0,00 0,00 0,00 16.235,62
12985. DENNY PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.232,72 0,00 0,00 0,00 16.232,72
12986. JASMIN SELMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.230,60 0,00 0,00 0,00 16.230,60
12987. JOSIP DUSPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.227,93 0,00 16.227,93
12988. FATMIRE KOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.226,83 0,00 0,00 0,00 16.226,83
12989. IVANA TISANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.222,64 0,00 16.222,64
12990. TONĆO VRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.205,85 0,00 16.205,85
12991. MARKO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.204,97 0,00 16.204,97
12992. SLAVKO MILKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.196,42 0,00 0,00 16.196,42
12993. IVO BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.195,45 0,00 16.195,45
12994. JELENA ČEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1929 VOŽDOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.195,18 0,00 16.195,18
12995. MARKO DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 16.192,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.192,16
12996. VALENTINA NESNIDAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -890,37 0,00 17.521,10 -439,02 0,00 0,00 0,00 16.191,71
12997. MERY TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 16.190,59 0,00 0,00 0,00 0,00 16.190,59
12998. IRENA RAJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.180,46 0,00 16.180,46
12999. ŽELIMIRA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 2.411,69 13.767,71 0,00 0,00 0,00 16.179,40
13000. ŽELJKA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.174,52 0,00 16.174,52