OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. SAFET AHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.522,53 0,00 16.522,53
12902. MEVLJUDIN ABDULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.514,29 0,00 0,00 0,00 16.514,29
12903. IGOR ŠOBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.510,12 0,00 0,00 0,00 16.510,12
12904. KRUNOSLAV MATAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -2,87 0,00 -51,84 16.564,60 0,00 0,00 0,00 16.509,89
12905. MARICA TRTANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.975,47 0,00 0,00 14.534,00 0,00 16.509,47
12906. ALEN PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.502,67 0,00 16.502,67
12907. NIKOLA ŠTUHEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 16.480,72 0,00 0,00 0,00 0,00 16.480,72
12908. SANJA KREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.477,93 0,00 0,00 0,00 16.477,93
12909. FRANJO MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.470,46 0,00 0,00 0,00 16.470,46
12910. DIVNA ZAKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.465,57 0,00 16.465,57
12911. INES KOSANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 6.516,58 9.947,31 0,00 0,00 0,00 16.463,89
12912. RATKA BULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 16.722,69 -266,84 0,00 0,00 0,00 16.455,85
12913. HAJREDIN ISMAILI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.453,05 0,00 0,00 0,00 16.453,05
12914. ANTO MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.416,40 35,01 0,00 16.451,41
12915. DRAGO BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 16.450,66 0,00 0,10 -0,02 0,00 0,00 0,00 16.450,74
12916. GJANE SHALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.449,82 0,00 0,00 0,00 16.449,82
12917. FELICITAS STEHLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.447,93 0,00 16.447,93
12918. MARA MALENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 HUDI BITEK 0,00 0,00 0,00 16.445,88 0,00 0,00 0,00 16.445,88
12919. DUNJA BORŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.429,97 0,00 0,00 0,00 16.429,97
12920. TOMISLAV RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.422,20 0,00 0,00 0,00 16.422,20
12921. NEVENKA REPAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 490,07 15.931,24 0,00 0,00 0,00 16.421,31
12922. VALERIJA VUKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.404,71 0,00 16.404,71
12923. NEVIO ŠTEFULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 16.400,72 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400,72
12924. VJERAN KRVAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 2.781,06 0,00 0,00 13.616,93 0,00 0,00 0,00 16.397,99
12925. ŽELJKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 16.390,04 0,00 0,00 0,00 0,00 16.390,04
12926. MIRKO MARTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.389,70 0,00 16.389,70
12927. KRISTIJAN SKOKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.387,24 0,00 0,00 0,00 16.387,24
12928. POLKA RANGELOVA ALEKSIEVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.382,50 0,00 0,00 0,00 16.382,50
12929. KREŠO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.379,78 0,00 16.379,78
12930. MARIO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE -16.026,52 0,00 9.532,15 18.931,71 0,00 3.936,11 0,00 16.373,45
12931. ANICA DJULAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.372,37 0,00 0,00 0,00 16.372,37
12932. ROBERT KOMLJENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 7.244,07 0,00 -2.403,51 -8,48 0,00 11.536,04 0,00 16.368,12
12933. ŽELJKO DRŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 12.317,62 4.042,01 0,00 16.359,63
12934. MARTINA MATUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 16.891,44 0,00 -375,86 -177,65 0,00 0,00 0,00 16.337,93
12935. VESNICA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.335,81 0,00 0,00 0,00 16.335,81
12936. MIRJANA ŠVIGIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -1.181,55 0,00 0,00 17.514,33 0,00 0,00 0,00 16.332,78
12937. ŽELJKO MAĆAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -220,85 16.552,73 0,00 0,00 0,00 16.331,88
12938. TIHOMIR VUCELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.328,26 0,00 16.328,26
12939. BOJA KAURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.327,67 0,00 16.327,67
12940. VELIBOR MILAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.313,47 0,00 16.313,47
12941. JOSIP DUSPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.301,05 0,00 16.301,05
12942. PETRA CRIMMEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.296,99 0,00 16.296,99
12943. JURO RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.296,27 0,00 16.296,27
12944. MARKO ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 7.485,09 8.805,75 0,00 0,00 0,00 16.290,84
12945. ZINA KRISTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.289,53 0,00 0,00 0,00 16.289,53
12946. AIDA SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 10.478,54 0,00 5.182,58 625,93 0,00 0,00 0,00 16.287,05
12947. IGOR HITREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 7.757,48 8.526,12 0,00 0,00 0,00 16.283,60
12948. DARKO BELINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 914,80 15.368,38 0,00 0,00 0,00 16.283,18
12949. MIRAN GLINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 666,91 15.609,49 0,00 0,00 0,00 16.276,40
12950. FERIZATE VELIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.272,48 0,00 0,00 0,00 16.272,48
12951. TOMISLAV ČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -2.311,72 0,00 2.190,00 16.393,58 0,00 0,00 0,00 16.271,86
12952. TOMISLAV KROFAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.271,05 0,00 0,00 16.271,05
12953. DANICA DIMOSKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.267,76 0,00 0,00 0,00 16.267,76
12954. FATIMA DŽONLAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.263,35 0,00 0,00 0,00 16.263,35
12955. ZIJAD OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.262,96 0,00 0,00 16.262,96
12956. ANKA ČAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1923 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.260,02 0,00 16.260,02
12957. DEAN VUKMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.258,67 0,00 0,00 0,00 16.258,67
12958. IVANA ĆUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -5,94 0,00 5.581,29 10.682,85 0,00 0,00 0,00 16.258,20
12959. LJUBICA MARINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1928 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.255,18 0,00 16.255,18
12960. XIAOLIANG JIANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.247,84 0,00 0,00 0,00 16.247,84
12961. TOMISLAV KATALENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.247,26 0,00 0,00 0,00 16.247,26
12962. JIANMEI CAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.246,34 0,00 0,00 0,00 16.246,34
12963. JADRANKA ARBUTINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.240,57 0,00 0,00 0,00 16.240,57
12964. IVANA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.238,23 0,00 0,00 0,00 16.238,23
12965. IVAN DRVIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 16.318,90 0,00 0,00 -82,16 0,00 0,00 0,00 16.236,74
12966. ENA MAJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.233,48 0,00 0,00 0,00 16.233,48
12967. ZDRAVKO RAKARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 5.567,76 0,00 10.661,32 0,00 16.229,08
12968. IVAN GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 331,61 0,00 0,00 15.886,12 0,00 16.217,73
12969. RENATO ŠAMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.215,77 0,00 0,00 0,00 16.215,77
12970. NENAD MOSETTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 16.210,67 0,00 0,00 0,00 16.210,68
12971. IVANA MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -0,24 0,00 0,00 16.205,42 0,00 0,00 0,00 16.205,18
12972. EVICA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 16.203,41 0,00 0,00 0,00 0,00 16.203,41
12973. ZLATKO BANOCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.202,28 0,00 0,00 16.202,28
12974. TOMISLAV ILAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.202,00 0,00 0,00 0,00 16.202,00
12975. DANIJELA TOMAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.199,64 0,00 16.199,64
12976. MIROSLAV TOMAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.199,64 0,00 16.199,64
12977. ŽELJKO JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.199,21 0,00 0,00 0,00 16.199,21
12978. ROKO RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 9.227,19 6.964,96 0,00 0,00 16.192,15
12979. VERICA NIKOLIĆ-PAVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.189,88 0,00 0,00 0,00 16.189,88
12980. ANĐELKO FERENČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SOBLINEC 0,00 0,00 0,00 16.189,24 0,00 0,00 0,00 16.189,24
12981. DŽENANA HASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.188,35 0,00 0,00 0,00 16.188,35
12982. DRAŽEN BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 1.205,47 0,00 1.699,58 13.277,59 0,00 0,00 0,00 16.182,64
12983. DARKO GRANOŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.181,29 0,00 16.181,29
12984. SUZANA AMETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.181,26 0,00 0,00 0,00 16.181,26
12985. JADRANKA ELEZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 16.232,52 0,00 0,00 -59,70 0,00 16.172,82
12986. SUZANA RADIĆ PERCELA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 -445,80 16.610,11 0,00 0,00 0,00 16.164,31
12987. KREŠIMIR GROZDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 6.729,57 0,00 3.363,49 6.062,76 0,00 0,00 0,00 16.155,82
12988. MELISA REŠKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 402,12 15.750,02 0,00 0,00 0,00 16.152,14
12989. NEĐAD DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.147,60 0,00 16.147,60
12990. TATJANA SELEŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -3,29 0,00 0,00 -8,11 0,00 16.154,47 0,00 16.143,07
12991. KREŠIMIR ŠULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.121,42 0,00 16.121,42
12992. SPOMENKA AGATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 4.387,66 0,00 136,52 11.596,08 0,00 0,00 0,00 16.120,26
12993. IVANA KRALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.111,81 0,00 16.111,81
12994. MARTIN SMOLČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 16.100,95 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100,95
12995. VEDRANA JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 16.098,78 0,00 0,00 0,00 0,00 16.098,78
12996. MARIJA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.093,84 0,00 0,00 0,00 16.093,84
12997. MARKO DŽOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,13 0,00 0,00 16.090,53 0,00 0,00 0,00 16.090,66
12998. VLADO VUKMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.082,37 0,00 16.082,37
12999. NIKOLA RUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 6.832,34 0,00 -340,10 9.575,22 0,00 0,00 0,00 16.067,46
13000. DEJAN TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 4.766,34 11.300,76 0,00 0,00 0,00 16.067,10