OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. ALEN BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 16.307,38 0,00 0,00 0,00 0,00 16.307,38
12902. ČEDOMIR TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -2.372,34 0,00 18.677,92 0,00 16.305,58
12903. KATARINA MAURER NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1919 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.298,10 0,00 16.298,10
12904. SANELA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.297,93 0,00 0,00 0,00 16.297,93
12905. LJILJANA KNEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -41,73 0,00 16.371,03 -31,38 0,00 0,00 0,00 16.297,92
12906. SPOMENKA BUDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.296,03 0,00 16.296,03
12907. MARIO MARKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.291,99 0,00 16.291,99
12908. ĐUMZERA VURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.289,63 0,00 0,00 0,00 16.289,63
12909. KONSTANTINOS VARLAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 VOULA 0,00 0,00 16.285,48 0,00 0,00 0,00 0,00 16.285,48
12910. MIRA BALOG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.284,32 0,00 16.284,32
12911. ANITA MUJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.282,92 0,00 0,00 0,00 16.282,92
12912. MARGARETA LANDAU-NEJAŠMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1931 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.282,55 0,00 16.282,55
12913. IZABELA DEIDDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 7.256,61 9.022,87 0,00 0,00 0,00 16.279,48
12914. GJERGJ RAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.278,97 0,00 0,00 0,00 16.278,97
12915. IVAN MIKRUT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 8.517,63 0,00 4.205,49 3.551,16 0,00 0,00 0,00 16.274,28
12916. EMRA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.269,64 0,00 16.269,64
12917. ZORA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 3.222,23 7.862,42 0,00 5.179,53 0,00 16.264,18
12918. XHEVAHIRE HOXHAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.263,36 0,00 0,00 0,00 16.263,36
12919. SLAVKO ŽEBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.258,32 0,00 16.258,32
12920. VIDOSAVA VELJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.255,06 0,00 16.255,06
12921. KRENARE SALIHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.244,03 0,00 0,00 0,00 16.244,03
12922. NENAD OSREČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.243,81 0,00 0,00 0,00 16.243,81
12923. MARIO TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.240,14 0,00 0,00 16.240,14
12924. ZLATA BJELKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 16.239,69 0,00 0,00 0,00 0,00 16.239,69
12925. DENIS JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 48,55 0,00 424,29 15.766,55 0,00 0,00 0,00 16.239,39
12926. EMIR BILALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.226,13 0,00 0,00 0,00 16.226,13
12927. IMRAN MORAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.224,82 0,00 0,00 0,00 16.224,82
12928. JOLANDA ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.222,57 0,00 0,00 0,00 16.222,57
12929. TIHANA BREKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.219,76 0,00 0,00 0,00 16.219,76
12930. SANJA MIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.215,42 0,00 16.215,42
12931. ŽELJKO LJUBAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.214,76 0,00 16.214,76
12932. MARKO ALAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.203,38 0,00 16.203,38
12933. STEFAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.198,68 0,00 0,00 0,00 16.198,68
12934. ANA ZEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.194,00 0,00 0,00 0,00 16.194,00
12935. LUKA ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.179,60 0,00 0,00 16.179,60
12936. SONJA KAVAIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.177,54 0,00 0,00 0,00 16.177,54
12937. MARKO GRBEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 16.173,64 0,00 0,00 0,00 0,00 16.173,64
12938. DRAŽEN HUKAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 16.170,83 0,00 0,00 0,00 16.170,83
12939. STJEPAN IŠTVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.164,23 0,00 0,00 0,00 16.164,23
12940. SENAD ABDULAHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.156,65 0,00 16.156,65
12941. URIM SAITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.144,58 0,00 0,00 0,00 16.144,58
12942. ZVONKO DUSPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 16.140,97 0,00 0,00 0,00 0,00 16.140,97
12943. RENATA KRIŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 GOLI BREG 0,00 0,00 -309,00 16.448,36 0,00 0,00 0,00 16.139,36
12944. MARKO KELEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -113,07 0,00 -708,83 -1,04 0,00 16.955,41 0,00 16.132,47
12945. JOSIP BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.130,44 0,00 0,00 0,00 16.130,44
12946. ANICA LIVAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 HORVATI 0,00 0,00 0,00 16.129,37 0,00 0,00 0,00 16.129,37
12947. ANICA GRĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.126,24 0,00 16.126,24
12948. AMILA SALIHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.121,13 0,00 0,00 0,00 16.121,13
12949. STJEPAN MAČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.116,94 0,00 0,00 0,00 16.116,94
12950. GORDEN KNEZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 3.236,35 0,00 12.865,69 0,00 0,00 0,00 0,00 16.102,04
12951. PINJU YE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.100,94 0,00 0,00 0,00 16.100,94
12952. VALENT BERDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.098,39 0,00 16.098,39
12953. ALEKSANDAR VIDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.092,90 0,00 0,00 0,00 16.092,90
12954. TODE RISTOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.089,66 0,00 0,00 0,00 16.089,66
12955. KRISTIAN KRVAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.087,94 0,00 0,00 0,00 16.087,94
12956. MIRA KRAJINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 16.077,87 0,00 16.080,37
12957. DUBRAVKO ČMAREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 3.516,00 0,00 1.562,61 10.997,71 0,00 0,00 0,00 16.076,32
12958. VILIM STUDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.061,19 0,00 0,00 0,00 16.061,19
12959. VESNA VUČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 1.213,72 14.837,87 0,00 0,00 0,00 16.051,59
12960. LAJOS GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.050,99 0,00 0,00 0,00 16.050,99
12961. MILICA REPALUST GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -3,82 16.046,60 0,00 0,00 0,00 16.042,78
12962. ATIF ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.040,56 0,00 0,00 0,00 16.040,56
12963. ILIJA ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.039,74 0,00 16.039,74
12964. IVO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 75,61 15.962,03 0,00 0,00 0,00 16.037,64
12965. DUBRAVKA ČUNKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.024,22 0,00 16.024,22
12966. STIPO KUSTURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.020,41 0,00 16.020,41
12967. JASMINKA ADEMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.006,97 0,00 0,00 0,00 16.006,97
12968. DAVOR ŠTURLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.005,71 0,00 0,00 0,00 16.005,71
12969. MARGARETA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.004,76 0,00 0,00 0,00 16.004,76
12970. ZEBUR KAJKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.997,00 0,00 0,00 0,00 15.997,00
12971. MARKO ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 1,35 0,00 4.891,11 11.096,14 0,00 0,00 0,00 15.988,60
12972. DAMIR PIŠKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.982,04 0,00 15.982,04
12973. JOSEPH PETER BABICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.980,30 0,00 15.980,30
12974. AMIR SEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -999,99 0,00 0,00 16.975,75 0,00 15.975,76
12975. TINA LATIN POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.973,67 0,00 0,00 0,00 15.973,67
12976. BADEMA BLAGAJČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.946,81 0,00 15.946,81
12977. JOSIP DUSPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.930,54 0,00 15.930,54
12978. GJULTEN ŠOIPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.929,03 0,00 0,00 0,00 15.929,03
12979. LOLA JURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.920,71 0,00 0,00 0,00 15.920,71
12980. ZLATAN LELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.919,51 0,00 15.919,51
12981. ILIJA BANDUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 VELIKO POLJE 0,00 0,00 9.211,22 6.702,43 0,00 0,00 0,00 15.913,65
12982. DRAGO LASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 15.911,73 0,00 0,00 0,00 0,00 15.911,73
12983. ANĐELKO HRSTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 3.423,38 12.468,93 0,00 0,00 0,00 15.892,31
12984. ZLATKO BROZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -14,69 15.904,95 0,00 -0,34 0,00 15.889,92
12985. ŠTEFICA GRANĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 15.889,51 0,00 0,00 0,00 15.889,51
12986. ALIJE ABDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.884,91 0,00 0,00 0,00 15.884,91
12987. ADRIANA PEJČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -83,82 15.942,54 0,00 0,00 0,00 15.858,72
12988. FENGZONG XU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.856,21 0,00 0,00 0,00 15.856,21
12989. ŽELJKO BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 15.855,51 0,00 0,00 0,00 0,00 15.855,51
12990. DOMINIK MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.853,19 0,00 0,00 0,00 15.853,19
12991. NEVENKA ĐOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.852,96 0,00 15.852,96
12992. DANIJELA MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.848,75 0,00 0,00 0,00 15.848,75
12993. MINDRA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.845,73 0,00 0,00 0,00 15.845,73
12994. ŽELJKO KOROŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.839,79 0,00 0,00 0,00 15.839,79
12995. ŽELJKO TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.835,21 0,00 15.835,21
12996. IVAN ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.830,14 0,00 0,00 0,00 15.830,14
12997. ANITA SATINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.829,38 0,00 0,00 0,00 15.829,38
12998. ERMIN IMAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 207,53 0,00 266,13 15.354,85 0,00 0,00 0,00 15.828,51
12999. RENATO BLAŽINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 HORVATI 0,00 0,00 4.927,66 10.896,89 0,00 0,00 0,00 15.824,55
13000. ZVJEZDANA STAMAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.824,06 0,00 15.824,06