OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. BELINDA MUSULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.700,71 13.756,70 0,00 0,00 0,00 15.457,41
12902. MIRNA KRALJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.456,59 0,00 15.456,59
12903. NEBOJŠA VUKMIRICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.456,06 0,00 0,00 0,00 15.456,06
12904. JING RU ZHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.449,46 0,00 0,00 0,00 15.449,46
12905. BOŽIDAR KANCIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 374,52 15.074,81 0,00 0,00 0,00 15.449,33
12906. IVICA SEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 15.449,02 0,00 0,00 0,00 15.449,02
12907. DAVORKA PULJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.448,81 0,00 0,00 0,00 15.448,81
12908. KRISTIAN-IVAN BRODAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 335,16 15.110,48 0,00 0,00 0,00 15.445,64
12909. LIDIJA SALJIHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.444,70 0,00 0,00 0,00 15.444,70
12910. ESTERA MOHAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.443,90 0,00 15.443,90
12911. SANDI IVANAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.439,26 0,00 15.439,26
12912. VESNA POLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.436,04 0,00 15.436,04
12913. TAMARA ROGLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.428,27 0,00 0,00 0,00 15.428,27
12914. MARINO KANDUČAR-LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.426,83 0,00 15.426,83
12915. LENKA ŠARAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.421,41 0,00 15.421,41
12916. TOMISLAV CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.418,46 0,00 15.418,46
12917. MARCEL RODMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.412,36 0,00 0,00 0,00 15.412,36
12918. ROBERT KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 -446,17 15.854,66 0,00 0,00 0,00 15.408,49
12919. NIVES LELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 2.592,86 12.813,57 0,00 0,00 0,00 15.406,43
12920. DRAGICA ĐORĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.404,40 0,00 0,00 0,00 15.404,40
12921. EDITA GRUBIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.394,45 0,00 15.394,45
12922. MARINA MATOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.386,58 0,00 15.386,58
12923. MARINA MUNTEANU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.382,87 0,00 15.382,87
12924. ZDRAVKO ĐONLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 951,27 14.431,06 0,00 0,00 0,00 15.382,33
12925. DAMIR BAKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.377,80 0,00 0,00 0,00 15.377,80
12926. IVANKA JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 1.826,94 13.549,83 0,00 0,00 0,00 15.376,77
12927. ŽELJKO MARTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.372,97 0,00 0,00 0,00 15.372,97
12928. MARIO PAVLINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.363,45 0,00 0,00 0,00 15.363,45
12929. GORDA CVJETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 15.362,35 0,00 0,00 0,00 0,00 15.362,35
12930. KRISTIJAN REPALUST GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.349,64 0,00 0,00 0,00 15.349,64
12931. NIKOLA MILENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.338,84 0,00 15.338,84
12932. SENAD FERATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.337,60 0,00 15.337,60
12933. DUBRAVKO BOBOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 15.429,67 -100,81 0,00 0,00 0,00 15.328,86
12934. JELKA LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.293,68 0,00 15.293,68
12935. PETAR PALAČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.291,73 0,00 0,00 0,00 15.291,73
12936. DAMIR TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.278,52 0,00 15.278,52
12937. ELVIS FRGEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 6.061,77 0,00 0,00 9.216,50 0,00 15.278,27
12938. LEONORA QELA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.276,79 0,00 0,00 0,00 15.276,79
12939. VIKTORIYA DAMJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.259,44 0,00 0,00 0,00 15.259,44
12940. ŠIME DEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.303,55 0,00 -46,69 0,00 15.256,86
12941. SANIJE MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.256,51 0,00 0,00 0,00 15.256,51
12942. STIPAN GLAVAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 2.057,69 0,00 -606,53 13.803,98 0,00 0,00 0,00 15.255,14
12943. GORDAN VALDEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.248,40 0,00 0,00 0,00 15.248,40
12944. LUKA KLANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 15.243,88 0,00 0,00 0,00 0,00 15.243,88
12945. ŽELJKO HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 -238,27 15.479,03 0,00 0,00 0,00 15.240,76
12946. MARIJAN ŽUGEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.237,51 0,00 0,00 0,00 15.237,51
12947. ĐURĐA KAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -160,00 15.393,24 0,00 0,00 0,00 15.233,24
12948. GORAN LAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 15.232,03 0,00 0,00 0,00 0,00 15.232,03
12949. NADICA KOSTREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 9.825,93 0,00 0,00 5.404,81 0,00 0,00 0,00 15.230,74
12950. SAŠA ČULE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 15.227,16 0,00 0,00 0,00 0,00 15.227,16
12951. IVAN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.221,01 0,00 15.221,01
12952. ČEDO PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.215,52 0,00 15.215,52
12953. MARIJA BUNTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.214,86 0,00 15.214,86
12954. ZVONKO ŠTRBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.214,75 0,00 0,00 0,00 15.214,75
12955. TOMISLAV TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.211,77 0,00 0,00 0,00 15.211,77
12956. ANTONIO ROŽMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.208,39 0,00 0,00 0,00 15.208,39
12957. SADIKA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.208,07 0,00 15.208,07
12958. DRAGICA KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.206,14 0,00 0,00 0,00 15.206,14
12959. GORAN MILUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 2.724,70 12.475,87 0,00 0,00 0,00 15.200,57
12960. MARINKO MARUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 15.194,42 0,00 0,00 0,00 0,00 15.194,42
12961. MARKO JAKOPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 11.043,08 0,00 4.147,73 0,00 0,00 0,00 0,00 15.190,81
12962. ANTE BRKLJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.185,68 0,00 15.185,68
12963. PETAR KUTLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.177,75 0,00 0,00 0,00 15.177,75
12964. KSENIJA KOLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 5.065,27 0,00 92,10 10.007,98 0,00 0,00 0,00 15.165,35
12965. ANTONIO ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.161,03 0,00 0,00 15.161,03
12966. GORDAN MATJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.158,41 0,00 0,00 0,00 15.158,41
12967. MIMOZA MUČAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.157,54 0,00 0,00 0,00 15.157,54
12968. IVKA SOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.154,68 0,00 15.154,68
12969. SONJA KAŠTELAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.152,97 0,00 15.152,97
12970. ZARIJETE MURATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.144,05 0,00 0,00 0,00 15.144,05
12971. MIRJANA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.142,19 0,00 0,00 0,00 15.142,19
12972. ANTON GOLUB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.131,38 0,00 15.131,38
12973. ZAUR GALIYEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.129,00 0,00 0,00 0,00 15.129,00
12974. RUŽA ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.124,48 0,00 0,00 0,00 15.124,48
12975. SELMA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.120,60 0,00 0,00 0,00 15.120,60
12976. ĐORĐE AGBABA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.117,09 0,00 0,00 15.117,09
12977. DUBRAVKO LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.114,87 0,00 0,00 0,00 15.114,87
12978. DRAGAN STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.113,74 0,00 0,00 0,00 15.113,74
12979. JADRANKA GELO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 16.448,72 0,00 -940,40 -395,78 0,00 0,00 0,00 15.112,54
12980. ALISA MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.094,15 0,00 0,00 0,00 15.094,15
12981. NADA PETRIJEVČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 3.166,73 0,00 -144,49 12.069,08 0,00 0,00 0,00 15.091,32
12982. VESNA BULBUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.091,14 0,00 15.091,14
12983. VILIM KOBALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.091,05 0,00 15.091,05
12984. ZVONIMIR TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 15.089,44 0,00 0,00 0,00 0,00 15.089,44
12985. MARIJA-ROMANA SATAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.087,91 0,00 15.087,91
12986. TOMO FULIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.083,19 0,00 15.083,19
12987. HALIDA LIPPERT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.081,43 0,00 15.081,43
12988. LAZIME AMETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.081,43 0,00 0,00 0,00 15.081,43
12989. ARASH REPAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.078,00 0,00 15.078,00
12990. TOMO CIRIMOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.076,77 0,00 0,00 15.076,77
12991. KORNAT VILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.076,20 0,00 15.076,20
12992. BRANKO VLADUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.273,04 13.773,33 0,00 24,22 0,00 15.070,59
12993. ANA BIOČINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.009,08 0,00 53,15 0,00 15.062,23
12994. MIRJAN VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.060,68 0,00 15.060,68
12995. RUDOLF HRUŠKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.054,86 0,00 0,00 0,00 15.054,86
12996. BILJANA ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.053,42 0,00 0,00 0,00 15.053,42
12997. NURĐANE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.050,98 0,00 0,00 0,00 15.050,98
12998. BRANKA VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 -324,24 15.373,26 0,00 0,00 0,00 15.049,02
12999. JADRANKO ČEVID GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.047,59 0,00 15.047,59
13000. TEREZIJA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.039,46 0,00 0,00 0,00 15.039,46