OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. DAVID BEAUSOLEIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 16.757,38 -246,45 0,00 0,00 0,00 16.510,93
12902. SEBINA NANIĆ ČORAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.509,21 0,00 16.509,21
12903. MILKA LOBOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 16.500,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,40
12904. DILA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.490,32 0,00 0,00 0,00 16.490,32
12905. SLAVKO MILKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.489,82 0,00 0,00 16.489,82
12906. ŽELJKO ČAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.487,85 0,00 0,00 0,00 16.487,85
12907. JASMIN SELMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.484,53 0,00 0,00 0,00 16.484,53
12908. BISERA ČIZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.476,27 0,00 16.476,27
12909. IOAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.475,82 0,00 0,00 0,00 16.475,82
12910. TONĆO VRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.474,41 0,00 16.474,41
12911. GORDANA POSARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 232,94 16.232,92 0,00 0,00 0,00 16.465,86
12912. MARKO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.464,37 0,00 16.464,37
12913. KSENIJA KOLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 6.498,64 0,00 90,83 9.868,31 0,00 0,00 0,00 16.457,78
12914. STJEPAN FURDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.452,15 0,00 16.452,15
12915. DAMIR PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -71,76 16.518,26 0,00 0,00 0,00 16.446,50
12916. CLAUDIO ZGRABLICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.444,25 0,00 0,00 0,00 16.444,25
12917. MLADEN KOJUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -814,52 0,00 0,00 -578,56 0,00 17.831,92 0,00 16.438,84
12918. TATJANA ZATEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.425,98 0,00 16.425,98
12919. DENNY PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.421,71 0,00 0,00 0,00 16.421,71
12920. MARKO RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.415,08 0,00 0,00 0,00 16.415,08
12921. IRENA RAJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.409,06 0,00 16.409,06
12922. LJUBICA MARINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1928 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.408,17 0,00 16.408,17
12923. SUZANA STIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.407,33 0,00 0,00 16.407,33
12924. SENJA JAKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.399,79 0,00 0,00 0,00 16.399,79
12925. ZORAN ĐURĐEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 -14,31 16.405,11 0,00 0,00 0,00 16.390,80
12926. FATMIRE KOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.386,45 0,00 0,00 0,00 16.386,45
12927. MARINA BUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.379,78 0,00 16.379,78
12928. ŽELIMIRA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 2.432,63 13.945,65 0,00 0,00 0,00 16.378,28
12929. JOSIP GUČANIN-GAZIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.360,26 0,00 0,00 0,00 16.360,26
12930. MERY TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 16.358,98 0,00 0,00 0,00 0,00 16.358,98
12931. LUCIJA BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 471,73 0,00 4.229,49 11.656,92 0,00 0,00 0,00 16.358,14
12932. SONJA BLOTNEJ-NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.356,25 0,00 0,00 0,00 16.356,25
12933. FATIME RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.353,17 0,00 0,00 0,00 16.353,17
12934. NENAD REPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 16.349,73 0,00 0,00 0,00 0,00 16.349,73
12935. ALEN MATOŠOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 18.028,00 0,00 -1.679,96 -0,47 0,00 0,00 0,00 16.347,57
12936. ANDREA STEPANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 1.285,00 11.314,90 0,00 3.741,24 0,00 16.341,14
12937. IVAN HARTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 986,39 0,00 15.348,85 0,00 16.335,24
12938. SUBASH CHANDER SUKHIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.326,15 0,00 0,00 0,00 16.326,15
12939. RUŽA BOLKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.324,91 0,00 0,00 0,00 16.324,91
12940. IVO BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.323,68 0,00 16.323,68
12941. LIDIJA ĆORLUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.317,32 0,00 0,00 0,00 16.317,32
12942. MERILDA ASAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.307,94 0,00 0,00 0,00 16.307,94
12943. VLADIMIR JAKLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -16,94 18.939,93 -2.618,36 0,00 0,00 0,00 0,00 16.304,63
12944. STJEPAN ŠANTAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB -3,43 0,00 16.306,51 -0,49 0,00 0,00 0,00 16.302,59
12945. VLADIMIR BURSAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.297,76 0,00 0,00 0,00 16.297,76
12946. DEJAN PAVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.296,39 0,00 16.296,39
12947. IGOR MOJZEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.290,25 0,00 0,00 0,00 16.290,25
12948. IRENA DUJMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.288,05 0,00 16.288,05
12949. DRAŽEN JAKUPANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.287,61 0,00 16.287,61
12950. FATIME HASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.287,39 0,00 0,00 0,00 16.287,39
12951. BLAŽENKA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 HUSINO 0,00 0,00 0,00 16.283,33 0,00 0,00 0,00 16.283,33
12952. SANDRA SALIHBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 16.274,22 0,00 0,00 0,00 0,00 16.274,22
12953. ŠIMUN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 16.269,82 0,00 0,00 0,00 0,00 16.269,82
12954. VESNA PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.269,26 0,00 16.269,26
12955. LUKA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 16.263,37 0,00 0,00 0,00 16.263,37
12956. DANIJELA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 16.260,44 0,00 0,00 0,00 0,00 16.260,44
12957. MAMUDIJE MUSLIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.260,36 0,00 0,00 0,00 16.260,36
12958. IDRIZ RIZVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 200,33 16.059,86 0,00 0,00 0,00 16.260,19
12959. SANEL BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.259,56 0,00 0,00 0,00 16.259,56
12960. NIKOLA ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.258,01 0,00 0,00 16.258,01
12961. SNJEŽANA JETULLAHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.253,47 0,00 0,00 0,00 16.253,47
12962. RENATO KRIKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 16.253,22 0,00 0,00 0,00 0,00 16.253,22
12963. ANTONIO MARUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ADAMOVEC 0,00 0,00 1.824,41 0,29 14.426,10 0,00 0,00 16.250,80
12964. KRISTINA STIPANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.226,98 0,00 21,88 0,00 16.248,86
12965. SANELA SALIHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.244,09 0,00 0,00 0,00 16.244,09
12966. JURE ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE -7,36 0,00 0,00 -51,50 0,00 16.295,78 0,00 16.236,92
12967. SREĆKO KUHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.232,76 0,00 0,00 0,00 16.232,76
12968. MARTINA VUGRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.227,41 0,00 0,00 0,00 16.227,41
12969. ANKICA MEKIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.220,64 0,00 16.220,64
12970. IVO MEKIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.220,64 0,00 16.220,64
12971. ZDRAVKO KRSTANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.219,06 0,00 0,00 0,00 16.219,06
12972. IGOR ROŽANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 16.212,80 0,00 0,00 0,00 16.212,80
12973. CHRISTINE GARDINER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.206,81 0,00 0,00 0,00 16.206,81
12974. IVAN ŠILIPETAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.204,74 0,00 16.204,74
12975. LIDIJA BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.199,39 0,00 16.199,39
12976. NEDILJKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 16.196,97 0,00 0,00 0,00 0,00 16.196,97
12977. BOJAN CULEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 16.194,29 0,00 0,00 0,00 16.194,29
12978. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.189,29 0,00 0,00 0,00 16.189,29
12979. MEHMED HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.186,70 0,00 16.186,70
12980. JOSIP KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.178,87 0,00 0,00 0,00 16.178,87
12981. ERMINKA DAUTBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.177,56 0,00 0,00 0,00 16.177,56
12982. HABIBE BERISHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.176,58 0,00 0,00 0,00 16.176,58
12983. ENA STEVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.170,98 0,00 0,00 0,00 16.170,98
12984. IVANA TISANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.169,73 0,00 16.169,73
12985. MARIO PALINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 16.167,94 0,00 0,00 0,00 0,00 16.167,94
12986. VIŠNJICA SVEČNJAK SOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 1,09 0,00 -0,75 1.958,00 0,00 14.209,07 0,00 16.167,41
12987. TOMISLAV KONTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 13.431,53 2.727,96 0,00 0,00 0,00 16.159,49
12988. IVANA VUIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.152,92 0,00 16.152,92
12989. GORDA CVJETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 16.142,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16.142,90
12990. JELISAVA PARMAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.142,65 0,00 0,00 0,00 16.142,65
12991. DANIJEL BENCO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.141,36 0,00 16.141,36
12992. KREŠIMIR GROZDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 5.153,17 0,00 3.987,84 6.984,00 0,00 0,00 0,00 16.125,01
12993. BORIS IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.118,23 0,00 16.118,23
12994. ŽELJKO SEMENČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 12.067,44 4.048,54 0,00 0,00 0,00 16.115,98
12995. SANELA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.104,97 0,00 0,00 0,00 16.104,97
12996. SNJEŽANA ANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.101,08 0,00 0,00 0,00 16.101,08
12997. ALIJA MULALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.089,34 0,00 0,00 0,00 16.089,34
12998. MISLAV ČAVAJDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 16.088,11 0,00 0,00 0,00 0,00 16.088,11
12999. STEVKA SAMOLOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.084,77 0,00 0,00 0,00 16.084,77
13000. BORIS MIHAEL TOPOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 1.690,21 14.390,27 0,00 0,00 0,00 16.080,48