OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. BROCK ALEXANDER TROTTER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.137,24 0,00 0,00 0,00 17.137,24
12902. ANDREW THOMAS HUTCHINSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.137,24 0,00 0,00 0,00 17.137,24
12903. MARIN DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.135,50 0,00 0,00 0,00 17.135,50
12904. FEĐA KALEBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 4.722,05 0,00 4.593,52 7.818,80 0,00 0,00 0,00 17.134,37
12905. MARKO MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.130,88 0,00 0,00 0,00 17.130,88
12906. STEFAN PETROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 KOČANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.129,86 0,00 17.129,86
12907. ZAJKO OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.127,06 0,00 17.127,06
12908. JURAJ FLEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.126,67 0,00 0,00 0,00 17.126,67
12909. ŽELJKO JURAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 2.344,36 0,00 3.181,90 11.599,60 0,00 0,00 0,00 17.125,86
12910. KRISTINA VRBANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 47,97 17.073,60 0,00 0,00 0,00 17.121,57
12911. HUSEIN SUBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KUČILOVINA 0,00 0,00 0,00 17.120,21 0,00 0,00 0,00 17.120,21
12912. NIKOLA ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.118,10 0,00 0,00 0,00 17.118,10
12913. MARTIN ŠIBL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.111,03 0,00 0,00 0,00 17.111,03
12914. SONJA ČUHALOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.107,37 0,00 0,00 0,00 17.107,37
12915. INES ŠTEFAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -143,79 8.304,00 0,00 8.936,67 0,00 0,00 0,00 17.096,88
12916. IVICA MURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 1.889,38 15.205,19 0,00 0,00 0,00 17.094,57
12917. LEONARD SUTLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.886,74 0,00 202,01 0,00 17.088,75
12918. ANICA DJULAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.079,30 0,00 0,00 0,00 17.079,30
12919. KRISTIAN PISULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.067,44 0,00 17.067,44
12920. LAHA ČUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.064,49 0,00 0,00 0,00 17.064,49
12921. MIRAN GLINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 666,91 16.396,54 0,00 0,00 0,00 17.063,45
12922. MIRJANA KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 5.172,53 0,00 -100,27 11.986,33 0,00 0,00 0,00 17.058,59
12923. STANA NEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.058,13 0,00 0,00 0,00 17.058,13
12924. ALIJE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.054,54 0,00 0,00 0,00 17.054,54
12925. MARKO MAHMET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.047,03 0,00 17.047,03
12926. MATEO BADOVINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 835,68 0,00 0,00 16.210,17 0,00 17.045,85
12927. DARKO OREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 11.773,22 0,00 1.505,04 3.766,26 0,00 0,00 0,00 17.044,52
12928. ŠTEFICA JURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.033,67 0,00 17.033,67
12929. MILIVOJE KRSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.032,88 0,00 0,00 0,00 17.032,88
12930. VERONIKA BEGIĆ-NOŽICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 17.027,80 0,00 0,00 0,00 0,00 17.027,80
12931. SENADA TALETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.026,11 0,00 0,00 0,00 17.026,11
12932. BORIS POKRAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.021,75 0,00 17.021,75
12933. MIRJANA KOLMAN ŽNAJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ODRA 0,00 0,00 0,00 -74,45 0,00 17.092,95 0,00 17.018,50
12934. MIRELA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.014,60 0,00 0,00 0,00 17.014,60
12935. DUNJA BORŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.009,14 0,00 0,00 0,00 17.009,14
12936. ASMIR BAJREKTAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.007,48 0,00 0,00 0,00 17.007,48
12937. IGOR DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -5,92 0,00 -0,34 17.010,79 0,00 0,00 0,00 17.004,53
12938. ANA SRUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1918 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.998,66 0,00 16.998,66
12939. DAMIR LUKUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.997,68 0,00 16.997,68
12940. ALEKSANDAR PENDEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.996,23 0,00 0,00 0,00 16.996,23
12941. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.990,99 0,00 0,00 0,00 16.990,99
12942. MIROSLAV TIKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.980,37 0,00 0,00 0,00 16.980,37
12943. WASEEM ELIAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.972,70 0,00 0,00 0,00 16.972,70
12944. ZORAN UROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.970,46 0,00 0,00 0,00 16.970,46
12945. IVANA BUKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 JEŽDOVEC 0,00 0,00 3.150,55 0,00 0,00 13.815,59 0,00 16.966,14
12946. ŽELJKO JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.958,26 0,00 0,00 0,00 16.958,26
12947. ZORAN PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.957,75 0,00 0,00 0,00 16.957,75
12948. RINO PODGORNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.953,85 0,00 0,00 0,00 16.953,85
12949. DRAŽEN URCH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 16.939,92 0,00 0,00 0,00 0,00 16.939,92
12950. ANITA BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.937,11 0,00 0,00 0,00 16.937,11
12951. DANIJEL ĐURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.936,67 0,00 16.936,67
12952. JASMINA VUČETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 16.931,52 0,00 0,00 0,00 0,00 16.931,52
12953. ENA MAJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.918,01 0,00 0,00 0,00 16.918,01
12954. NEVENKA REPAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.917,47 0,00 0,00 0,00 16.917,47
12955. LJILJANA BOŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -90,00 0,00 -384,14 15.329,39 0,00 2.059,67 0,00 16.914,92
12956. RAMIZ ŠESTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.912,98 0,00 0,00 0,00 16.912,98
12957. DAVOR ŠTENGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.906,03 0,00 16.906,03
12958. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.893,98 0,00 0,00 0,00 16.893,98
12959. GORAN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 16.953,12 -61,35 0,00 0,00 0,00 16.891,77
12960. EDONA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.890,85 0,00 0,00 0,00 16.890,85
12961. MAJA REINHOLC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 6.236,34 0,00 0,00 10.652,79 0,00 16.889,13
12962. NIKOLA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.887,85 0,00 0,00 0,00 16.887,85
12963. NIKOLA RUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 7.614,06 0,00 -310,94 9.579,33 0,00 0,00 0,00 16.882,45
12964. MEVLA SALČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.876,27 0,00 0,00 0,00 16.876,27
12965. PETAR STREITENBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.872,62 0,00 16.872,62
12966. RAJKA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 16.952,70 0,00 0,00 -82,49 0,00 16.870,21
12967. JOSIP KONDRES GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.867,80 0,00 16.867,80
12968. TOMISLAV ŠTURLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.866,32 0,00 0,00 0,00 16.866,32
12969. KARL MATUSCHKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.865,98 0,00 0,00 0,00 16.865,98
12970. GOJKO ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.490,02 15.354,12 0,00 0,00 0,00 16.844,14
12971. SPOMENKA AGATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 3.725,89 0,00 152,64 12.960,14 0,00 0,00 0,00 16.838,67
12972. MARIJAN KRNIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 183,94 16.984,98 0,00 -333,51 0,00 16.835,41
12973. MILICA TREMPETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 VUGROVEC DONJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.830,83 0,00 16.830,83
12974. MUNEVERA AVDULAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 GAJEC 0,00 0,00 0,00 16.826,62 0,00 0,00 0,00 16.826,62
12975. ĐULIJA GUŠANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.821,94 0,00 16.821,94
12976. PLAMENKO CVITIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.818,78 0,00 16.818,78
12977. DENIS KADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.806,92 0,00 16.806,92
12978. IVAN ŠTIBRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.804,60 0,00 16.804,60
12979. STOJAN GVOZDENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.804,59 0,00 0,00 0,00 16.804,59
12980. KEMAL HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.801,47 0,00 0,00 0,00 16.801,47
12981. DRAŽEN VEZMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 26,34 16.762,76 0,00 0,00 0,00 16.789,10
12982. FELON SCHEH BAKIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.787,82 0,00 16.787,82
12983. MATIJA STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 16.787,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16.787,60
12984. IVA STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 16.787,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16.787,60
12985. DANIEL ŽERJAV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 3.746,41 13.036,53 0,00 0,00 0,00 16.782,94
12986. RASEMA HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.776,43 0,00 16.776,43
12987. MLADEN RAFAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.775,58 0,00 0,00 0,00 16.775,58
12988. PERICA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 2.211,18 14.562,61 0,00 0,00 0,00 16.773,79
12989. MICHAEL JOHN ANGUS HEDDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.770,26 0,00 0,00 0,00 16.770,26
12990. SUZANA TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 16.762,61 0,00 0,00 0,00 0,00 16.762,61
12991. ŽELJKO GOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.761,68 0,00 0,00 0,00 16.761,68
12992. LIBIN XIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.757,36 0,00 0,00 0,00 16.757,36
12993. JASMINKA EILERS PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.748,74 0,00 0,00 0,00 16.748,74
12994. ZUPING CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.744,25 0,00 0,00 0,00 16.744,25
12995. ŠENGJULJ ABDURAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 4.670,58 0,00 -671,77 12.745,40 0,00 0,00 0,00 16.744,21
12996. BORISLAV PRANJKOVIĆ-KOVAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.739,54 0,00 16.739,54
12997. LJILJANA VIDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.738,21 0,00 16.738,21
12998. ARTON ČIZMOLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.736,01 0,00 0,00 0,00 16.736,01
12999. AMIR MRKALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -2.597,80 19.330,78 0,00 0,00 0,00 16.732,98
13000. GORDAN FUČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 4.780,36 11.951,35 0,00 0,00 0,00 16.731,71