OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. VLADIMIR BURSAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.468,86 0,00 0,00 0,00 16.468,86
12902. FATIME RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.467,84 0,00 0,00 0,00 16.467,84
12903. RUŽA BOLKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.464,07 0,00 0,00 0,00 16.464,07
12904. IVAN ŠILIPETAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.457,24 0,00 16.457,24
12905. LIDIJA BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.456,59 0,00 16.456,59
12906. ERMINKA DAUTBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.454,54 0,00 0,00 0,00 16.454,54
12907. IVO BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.448,77 0,00 16.448,77
12908. ZORKO ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.448,06 0,00 0,00 0,00 16.448,06
12909. MARIO PALINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 16.431,95 0,00 0,00 0,00 0,00 16.431,95
12910. DRAŽEN PAVETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.430,72 0,00 0,00 0,00 16.430,72
12911. KRISTINA STIPANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.405,81 0,00 22,23 0,00 16.428,04
12912. SREĆKO KUHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.427,04 0,00 0,00 0,00 16.427,04
12913. LUKA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 16.423,47 0,00 0,00 0,00 16.423,47
12914. SANEL BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.423,38 0,00 0,00 0,00 16.423,38
12915. FATIME HASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.420,32 0,00 0,00 0,00 16.420,32
12916. JURE ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE -7,36 0,00 0,00 -51,50 0,00 16.475,82 0,00 16.416,96
12917. IDRIZ RIZVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 202,12 16.203,30 0,00 0,00 0,00 16.405,42
12918. MAMUDIJE MUSLIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.402,01 0,00 0,00 0,00 16.402,01
12919. BAHADDIN AKAY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.399,25 0,00 0,00 0,00 16.399,25
12920. SNJEŽANA JETULLAHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.397,78 0,00 0,00 0,00 16.397,78
12921. VIŠNJICA SVEČNJAK SOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 1,10 0,00 -0,75 1.982,42 0,00 14.412,46 0,00 16.395,23
12922. MEHMED HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.386,85 0,00 16.386,85
12923. MISLAV ČAVAJDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 16.386,77 0,00 0,00 0,00 0,00 16.386,77
12924. NEDILJKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 16.384,43 0,00 0,00 0,00 0,00 16.384,43
12925. ANKA ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.383,16 0,00 16.383,16
12926. GORDA CVJETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 16.380,97 0,00 0,00 0,00 0,00 16.380,97
12927. DANIJEL BENCO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.380,89 0,00 16.380,89
12928. KREŠIMIR GROZDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 5.247,07 0,00 4.052,18 7.078,94 0,00 0,00 0,00 16.378,19
12929. GORDANA BLAŽUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.374,21 0,00 16.374,21
12930. ALIJA MULALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.371,32 0,00 0,00 0,00 16.371,32
12931. GLORIA PETRA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 1.570,94 14.793,57 0,00 0,00 0,00 16.364,51
12932. DUŠKO ŽIGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 3.115,73 0,00 6.359,78 6.888,81 0,00 0,00 0,00 16.364,32
12933. BRUNO PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -139,29 0,00 0,00 16.497,52 0,00 0,00 0,00 16.358,23
12934. SANELA SALIHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.353,36 0,00 0,00 0,00 16.353,36
12935. CHRISTINE GARDINER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.350,67 0,00 0,00 0,00 16.350,67
12936. VIDOSAVA VELJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.339,95 0,00 16.339,95
12937. ZLATKO SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -3,37 0,00 2.280,40 14.059,73 0,00 0,00 0,00 16.336,76
12938. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.334,92 0,00 0,00 0,00 16.334,92
12939. ENA STEVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.334,88 0,00 0,00 0,00 16.334,88
12940. BOJAN CULEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 16.333,43 0,00 0,00 0,00 16.333,43
12941. ESTERA MOHAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.332,40 0,00 16.332,40
12942. MARTINA VUGRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.329,70 0,00 0,00 0,00 16.329,70
12943. JOYCE EJIROGHENE OGHOTOMO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.324,60 0,00 0,00 0,00 16.324,60
12944. TOMISLAV KONTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 13.560,23 2.757,06 0,00 0,00 0,00 16.317,29
12945. BORIS MIHAEL TOPOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 1.715,70 14.592,45 0,00 0,00 0,00 16.308,15
12946. ANELA RAMIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.303,20 0,00 0,00 0,00 16.303,20
12947. JELISAVA PARMAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.302,85 0,00 0,00 0,00 16.302,85
12948. DENIS BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.302,45 0,00 16.302,45
12949. ZDRAVKO KRSTANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.300,81 0,00 0,00 0,00 16.300,81
12950. MARINA LATINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.282,57 0,00 0,00 0,00 16.282,57
12951. IVAN RATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 16.276,65 0,00 0,00 0,00 0,00 16.276,65
12952. DRAGUTIN KRIŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.271,89 0,00 0,00 16.271,89
12953. ZVJEZDANA STAMAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.268,47 0,00 16.268,47
12954. STEVKA SAMOLOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.267,61 0,00 0,00 0,00 16.267,61
12955. ANITA GALLI LUKETIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1924 SAO PAOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.257,91 0,00 16.257,91
12956. SNJEŽANA ANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.244,79 0,00 0,00 0,00 16.244,79
12957. ŽELJKO SEMENČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 12.163,66 4.078,99 0,00 0,00 0,00 16.242,65
12958. BORIS IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.241,22 0,00 16.241,22
12959. GJULDJAN AZIZ IDRIZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.229,66 0,00 0,00 0,00 16.229,66
12960. MIRSAD ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.209,94 0,00 16.209,94
12961. BOŽIDAR ALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 16.205,79 0,00 0,00 0,00 0,00 16.205,79
12962. MIRICA ZELJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.204,63 0,00 16.204,63
12963. JOSIP BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.203,27 0,00 0,00 0,00 16.203,27
12964. SANELA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.201,45 0,00 0,00 0,00 16.201,45
12965. VELIMIR SRŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB -0,42 0,00 1.228,59 14.971,90 0,00 0,00 0,00 16.200,07
12966. MARIJAN ŠARONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.199,69 0,00 16.199,69
12967. VJERA MLAČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.199,30 0,00 16.199,30
12968. ANTO VRKAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.198,46 0,00 0,00 0,00 16.198,46
12969. MARIJA MARKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 LUČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.196,71 0,00 16.196,71
12970. NIKOLA ŠPREM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.193,62 0,00 0,00 0,00 16.193,62
12971. WENZI CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -4.373,97 0,00 0,00 20.557,90 0,00 0,00 0,00 16.183,93
12972. MARKO BUBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.178,07 0,00 0,00 0,00 16.178,07
12973. KATARINA MAURER NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1919 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.175,11 0,00 16.175,11
12974. CHAMSEDDIN CHEIKH BAKER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150,44 0,00 16.150,44
12975. MILKICA KADOIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 5.436,03 10.708,43 0,00 0,00 0,00 16.144,46
12976. JEREL ROMAINE BLASSINGAME GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.141,84 0,00 0,00 0,00 16.141,84
12977. FATEN IBRAHIM BASHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.130,44 0,00 0,00 0,00 16.130,44
12978. GJERGJ RAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.127,68 0,00 0,00 0,00 16.127,68
12979. STANKO BIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.125,34 0,00 16.125,34
12980. ALEN BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 16.122,41 0,00 0,00 0,00 0,00 16.122,41
12981. OMER HALILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.120,43 0,00 0,00 0,00 16.120,43
12982. MILENA SIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.100,95 0,00 0,00 0,00 16.100,95
12983. IVAN MIKRUT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 8.423,32 0,00 4.158,29 3.511,34 0,00 0,00 0,00 16.092,95
12984. MIRA BALOG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.092,93 0,00 16.092,93
12985. SPOMENKA BUDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.089,70 0,00 16.089,70
12986. SONJA KAVAIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.085,78 0,00 0,00 0,00 16.085,78
12987. KONSTANTINOS VARLAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 VOULA 0,00 0,00 16.085,07 0,00 0,00 0,00 0,00 16.085,07
12988. IVANA OBTRKIĆ TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.083,92 0,00 16.083,92
12989. SLAVKO ŠIŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.082,86 0,00 0,00 0,00 16.082,86
12990. DIKA BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.078,37 0,00 0,00 0,00 16.078,37
12991. ZDESLAV SLAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.077,89 0,00 16.077,89
12992. BOŽICA NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.070,72 0,00 16.070,72
12993. STEFAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.070,25 0,00 0,00 0,00 16.070,25
12994. ZORA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 3.178,82 7.766,92 0,00 5.121,28 0,00 16.067,02
12995. ZLATA BJELKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 16.053,87 0,00 0,00 0,00 0,00 16.053,87
12996. DENIS JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 48,55 0,00 424,29 15.573,39 0,00 0,00 0,00 16.046,23
12997. MARIJO ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -0,16 20.593,14 0,00 -4.559,66 0,00 16.033,32
12998. JOLANDA ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.033,20 0,00 0,00 0,00 16.033,20
12999. XHEVAHIRE HOXHAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.028,53 0,00 0,00 0,00 16.028,53
13000. MELISA DŽAFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.028,15 0,00 0,00 0,00 16.028,15