OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. FRANA RUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.918,68 0,00 0,00 0,00 17.918,68
12902. AGATA SEVER-CUGLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.906,86 0,00 17.906,86
12903. GORDAN KERŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.466,11 0,00 -1.566,45 0,00 17.899,66
12904. DEAN VUKMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.880,48 0,00 0,00 0,00 17.880,48
12905. KREŠIMIR VEDRIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.873,57 0,00 0,00 0,00 17.873,57
12906. MARIJA KORENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.869,80 0,00 0,00 0,00 17.869,80
12907. RIKARD PRETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 6.837,32 0,00 -1.131,02 14.838,61 0,00 -2.680,25 0,00 17.864,66
12908. NEVIO ŠTEFULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 17.862,20 0,00 0,00 0,00 0,00 17.862,20
12909. ANDREJA GABELA RAJIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.858,22 0,00 17.858,22
12910. MLADEN BEDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.857,19 0,00 0,00 0,00 17.857,19
12911. ANĐELKA KOČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 MARKOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 17.856,75 0,00 0,00 0,00 17.856,75
12912. ŽELJKA ŽELIMORSKI-MEDAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.844,93 0,00 0,00 0,00 17.844,93
12913. TEA GORENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.835,14 0,00 17.835,14
12914. JAKOV BULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.835,06 0,00 0,00 0,00 17.835,06
12915. MIRJANA ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.830,73 0,00 0,00 0,00 17.830,73
12916. KAROLINA PIŠKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 17.828,63 0,00 0,00 0,00 0,00 17.828,63
12917. STANA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.817,13 0,00 17.817,13
12918. IRENA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.247,66 0,00 7.110,66 8.450,68 0,00 0,00 0,00 17.809,00
12919. DENIS HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.802,71 0,00 0,00 0,00 17.802,71
12920. JOSIP MEZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.802,04 0,00 0,00 0,00 17.802,04
12921. BOŽO MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.799,27 0,00 0,00 0,00 17.799,27
12922. NATAŠA MARAGOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.784,13 0,00 17.784,13
12923. THEO BOŽIDAR SINAKIJEVIĆ LAMERS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.783,85 0,00 17.783,85
12924. NENAD ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 13.448,68 4.334,81 0,00 17.783,49
12925. IVICA DUNDJER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 8.103,95 9.678,42 0,00 0,00 0,00 17.782,37
12926. MARIJA DANANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.781,42 0,00 17.781,42
12927. BISERKA FIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.771,05 0,00 17.771,05
12928. IOAN VATAV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 DEMERJE 0,00 0,00 110,17 17.655,27 0,00 0,00 0,00 17.765,44
12929. MARTINA LEPČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.763,70 0,00 17.763,70
12930. JELENA KOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 3.364,87 0,00 0,00 14.398,27 0,00 0,00 0,00 17.763,14
12931. BRANKO MRŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.754,04 0,00 0,00 0,00 17.754,04
12932. BOŽIDAR RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 -10,92 0,00 0,00 0,00 17.763,04 0,00 17.752,12
12933. KREŠIMIR TOMAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.746,61 0,00 17.746,61
12934. VJEKOSLAV HANŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.740,14 0,00 17.740,14
12935. DARIO ŽDRAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.731,48 0,00 0,00 0,00 17.731,48
12936. JASMINA TALUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 682,04 17.048,97 0,00 0,00 0,00 17.731,01
12937. VANJA ŽEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 17.720,40 0,00 0,00 0,00 0,00 17.720,40
12938. ŽELJKO POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.712,88 0,00 17.712,88
12939. VIKTORIJA KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 4.735,10 0,00 0,00 12.970,23 0,00 17.705,33
12940. TURHAN ŠAKIROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.703,64 0,00 0,00 0,00 17.703,64
12941. KASANDRA KLJAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.698,57 0,00 17.698,57
12942. VINKO UDOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.693,00 0,00 17.693,00
12943. NEDIM JUSUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.689,81 0,00 0,00 0,00 17.689,81
12944. ANĐELINA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 7.307,00 0,00 3.047,31 7.327,49 0,00 0,00 0,00 17.681,80
12945. JASNA BOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 541,11 0,00 0,00 17.131,92 0,00 0,00 0,00 17.673,03
12946. TOMISLAV BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -853,73 18.525,57 0,00 0,00 0,00 17.671,84
12947. FRANE BALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.666,31 0,00 0,00 0,00 17.666,31
12948. NIKOLA MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.662,56 0,00 0,00 0,00 17.662,56
12949. BOŽANA ĐUREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.658,29 0,00 17.658,29
12950. DRAŽEN JAKOPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 17.653,58 0,00 0,00 0,00 0,00 17.653,58
12951. ANA ČALE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.651,99 0,00 17.651,99
12952. ŽELJKO RANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 IVANJA REKA 0,00 0,00 55,40 17.588,16 0,00 0,00 0,00 17.643,56
12953. KRISTIJAN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.638,45 0,00 0,00 0,00 17.638,45
12954. MAJA VUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB -1.357,21 0,00 -5.255,17 24.242,77 0,00 0,00 0,00 17.630,39
12955. GORDANA ČENGIĆ MELKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.255,96 0,00 868,92 5.485,68 0,00 0,00 0,00 17.610,56
12956. DRAGICA ČULE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 17.607,45 0,00 0,00 0,00 0,00 17.607,45
12957. MARIJAN KUKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 17.607,31 0,00 0,00 0,00 0,00 17.607,31
12958. GORDANA BUBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 IVANJA REKA 9.437,70 0,00 -4.411,31 12.578,29 0,00 0,00 0,00 17.604,68
12959. ANA STUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 934,02 0,00 14.856,01 1.814,39 0,00 0,00 0,00 17.604,42
12960. BESNIK BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.598,86 0,00 0,00 0,00 17.598,86
12961. VEDRAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.593,78 0,00 0,00 0,00 17.593,78
12962. GORAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.590,59 0,00 0,00 0,00 17.590,59
12963. PETRA TARTAGLIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.589,00 0,00 0,00 0,00 17.589,00
12964. GORAN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.587,83 0,00 0,00 0,00 17.587,83
12965. BISERKA PAĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 5.362,60 12.224,33 0,00 0,00 0,00 17.586,93
12966. ANĐA LETO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 158,64 17.425,73 0,00 0,00 0,00 17.584,37
12967. JASNA MIHALINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ODRA 0,00 0,00 17.581,12 0,00 0,00 0,00 0,00 17.581,12
12968. MARKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB -4,06 0,00 0,00 17.581,36 0,00 0,00 0,00 17.577,30
12969. DEMIR BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.575,08 0,00 0,00 0,00 17.575,08
12970. EDUARD ŠOŠTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 17.572,47 0,00 0,00 0,00 0,00 17.572,47
12971. ANNA-JADWIGA BELAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.558,04 0,00 0,00 0,00 17.558,04
12972. ELA ŠTABA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.552,37 0,00 17.552,37
12973. ANTE ŠTABA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.552,37 0,00 17.552,37
12974. TODOR BOGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.551,10 0,00 17.551,10
12975. HRVOJE BEKAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.852,83 1,36 0,00 15.696,06 0,00 17.550,25
12976. TIHOMIR CAMPANELLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.543,22 0,00 0,00 0,00 17.543,22
12977. TEREZIJA VIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.536,54 0,00 17.536,54
12978. ANĐELKO VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.535,95 0,00 17.535,95
12979. MARIJO ŠUŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -98,64 0,00 17.631,15 0,00 17.532,51
12980. ROBERT ŠOLMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.526,38 0,00 0,00 0,00 17.526,38
12981. SUZANA VUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.524,95 0,00 0,00 0,00 17.524,95
12982. FIONA HALIDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.522,84 0,00 0,00 0,00 17.522,84
12983. ANA LEMO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 POPOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.520,17 0,00 17.520,17
12984. JADRANKA ČULO PETROVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 17.518,95 0,00 0,00 0,00 0,00 17.518,95
12985. MATE ZENČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.516,84 0,00 0,00 0,00 17.516,84
12986. DALIBOR TUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.513,38 0,00 0,00 0,00 17.513,38
12987. BLAŽENKA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 7.447,18 10.060,42 0,00 0,00 0,00 17.507,60
12988. SAŠA MAKSIMILJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.507,16 0,00 17.507,16
12989. TOMAŽ MEKLAV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.505,58 0,00 0,00 0,00 17.505,58
12990. MARKO SKLEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.496,16 0,00 0,00 0,00 17.496,16
12991. INGE KOBE PRIGANICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.496,09 0,00 0,00 0,00 17.496,09
12992. ZLATAN HRLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -270,35 17.756,52 0,00 0,00 0,00 17.486,17
12993. JADRANKA VRTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.480,52 0,00 0,00 0,00 17.480,52
12994. VLADO ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -310,49 17.789,11 0,00 0,00 0,00 17.478,62
12995. LJILJANA ZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.476,07 0,00 17.476,07
12996. ANA SIMEON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.462,90 0,00 0,00 0,00 17.462,90
12997. DAMIR KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -142,27 17.597,12 0,00 0,00 0,00 17.454,85
12998. ZDRAVKO MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.452,26 0,00 17.452,26
12999. MARIJA STUDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 17.440,34 0,00 0,00 0,00 17.440,34
13000. JURICA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -4.726,21 0,00 -1.062,00 23.228,20 0,00 0,00 0,00 17.439,99