OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. DALIBORKA ŠANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 3.577,37 13.205,62 0,00 0,00 0,00 16.782,99
12902. IVANA MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -0,24 0,00 0,00 16.779,80 0,00 0,00 0,00 16.779,56
12903. DUNJA BORŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.779,25 0,00 0,00 0,00 16.779,25
12904. TATJANA ZOBENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.778,81 0,00 16.778,81
12905. ZLATKO KOCMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 48,81 0,00 16.723,64 3,38 0,00 0,00 0,00 16.775,83
12906. SEAD NASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.765,57 0,00 0,00 0,00 16.765,57
12907. SUZANA TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 16.762,61 0,00 0,00 0,00 0,00 16.762,61
12908. GORDANA OBAD MERDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 16.733,61 24,86 0,00 0,00 0,00 16.758,47
12909. IVAN BUDIMIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.217,49 0,00 1.540,24 0,00 16.757,73
12910. KRUNO PEKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 1.096,37 0,00 0,00 15.660,33 0,00 0,00 0,00 16.756,70
12911. MAIR ALITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.755,49 0,00 0,00 0,00 16.755,49
12912. MIRAN GLINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 666,91 16.084,14 0,00 0,00 0,00 16.751,05
12913. BLANKA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 213,68 16.530,07 0,00 0,00 0,00 16.743,75
12914. SLAVKO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 GORNJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 16.736,74 0,00 0,00 0,00 16.736,74
12915. ZVONIMIR BELLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.666,76 0,00 64,55 0,00 16.731,31
12916. ZIJADIN BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.724,31 0,00 0,00 0,00 16.724,31
12917. ROBERT IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.723,49 0,00 0,00 0,00 16.723,49
12918. ALFRED GROINIGG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.720,87 0,00 0,00 0,00 16.720,87
12919. MIRJANA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.713,62 0,00 0,00 0,00 16.713,62
12920. ZLATKO LULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 7.422,23 9.287,79 0,00 0,00 0,00 16.710,02
12921. BORISLAV VUJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 -2.960,90 19.657,00 0,00 0,00 0,00 16.696,10
12922. DRAGUTIN SLAVIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.691,47 0,00 16.691,47
12923. HRVOJE BEŠENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.674,24 0,00 16.674,24
12924. BIBA KUZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -1.967,74 0,00 482,57 18.158,69 0,00 0,00 0,00 16.673,52
12925. RENATO CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 MALA MLAKA 0,01 0,00 -1.567,05 18.234,70 0,00 0,00 0,00 16.667,66
12926. ZDENKO PODBOJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.665,38 0,00 16.665,38
12927. MILKA MILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.660,71 0,00 16.660,71
12928. LEONARD SUTLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.466,61 0,00 193,86 0,00 16.660,47
12929. ŽELJKO JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.656,97 0,00 0,00 0,00 16.656,97
12930. MARIJAN PUNČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 1.188,18 0,00 23.732,94 -8.266,92 0,00 0,00 0,00 16.654,20
12931. MIRKO ŠEPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 3.521,85 3.885,86 0,00 9.242,31 0,00 16.650,02
12932. MIRSADA BERBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.648,54 0,00 0,00 0,00 16.648,54
12933. SLAVICA ŠAGOLJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -1.497,32 18.145,46 0,00 0,00 0,00 16.648,14
12934. ENA MAJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.646,30 0,00 0,00 0,00 16.646,30
12935. IVANA POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.642,00 0,00 16.642,00
12936. SAKIP BEJTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.635,33 0,00 0,00 0,00 16.635,33
12937. ŽELJKO JURAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 2.275,14 0,00 3.104,62 11.255,28 0,00 0,00 0,00 16.635,04
12938. ALEN POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.630,44 0,00 16.630,44
12939. DINO DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.628,38 0,00 16.628,38
12940. MATIJA ĐURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 779,91 0,00 938,36 14.907,14 0,00 0,00 0,00 16.625,41
12941. TIHOMIR ŠPOLJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.617,08 0,00 0,00 0,00 16.617,08
12942. STJEPAN PEZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.614,49 0,00 16.614,49
12943. MIHAELA BERG-DIVALD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 8.899,72 7.714,13 0,00 0,00 0,00 16.613,85
12944. JURAJ FLEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.612,59 0,00 0,00 0,00 16.612,59
12945. DRAGAN ŽIVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.612,16 0,00 16.612,16
12946. BORIS POKRAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.601,45 0,00 16.601,45
12947. JASMINKA JAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.597,55 0,00 0,00 0,00 16.597,55
12948. MILIVOJE KRSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.592,61 0,00 0,00 0,00 16.592,61
12949. MILAN MILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.592,01 0,00 16.592,01
12950. ZOJE DJORDJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.590,99 0,00 0,00 0,00 16.590,99
12951. BRUNO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.581,51 0,00 0,00 0,00 16.581,51
12952. ZORAN UROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.580,61 0,00 0,00 0,00 16.580,61
12953. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.575,08 0,00 0,00 0,00 16.575,08
12954. TARZAN LEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 16.566,68 0,00 0,00 0,00 0,00 16.566,68
12955. KAROLINA PIŠKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 16.565,21 0,00 0,00 0,00 0,00 16.565,21
12956. KRISTINA VIDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 16.560,96 0,00 0,00 0,00 16.560,96
12957. MIROSLAV TIKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.555,22 0,00 0,00 0,00 16.555,22
12958. INES RUDELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -311,76 16.864,25 0,00 0,00 0,00 16.552,49
12959. SREĆKO LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.548,63 0,00 16.548,63
12960. SANJA RAJOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB -5.917,87 0,00 9.390,60 13.070,89 0,00 0,00 0,00 16.543,62
12961. VOJIN KARANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.538,47 0,00 0,00 0,00 16.538,47
12962. ANTONIO BOGDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 15.182,64 0,00 -650,63 2.495,16 0,00 -492,96 0,00 16.534,21
12963. IVICA PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.523,04 0,00 0,00 16.523,04
12964. IGOR HEGEDIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -363,92 16.873,40 0,00 0,00 0,00 16.509,48
12965. MATIJA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.507,74 0,00 0,00 0,00 16.507,74
12966. DANIELA FRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 1.016,84 15.487,25 0,00 0,00 0,00 16.504,09
12967. NIKOLA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.503,24 0,00 0,00 0,00 16.503,24
12968. RINO PODGORNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.500,57 0,00 0,00 0,00 16.500,57
12969. DANIJEL ĐURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.497,19 0,00 16.497,19
12970. LJILJANA BOŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -90,00 0,00 -384,14 15.018,92 0,00 1.951,13 0,00 16.495,91
12971. DINKO DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 104,95 0,00 0,00 16.387,75 0,00 16.492,70
12972. VENIJA CEROVEČKI NEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 16.491,32 0,00 0,00 0,00 0,00 16.491,32
12973. STOJAN GVOZDENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.481,83 0,00 0,00 0,00 16.481,83
12974. ZORAN PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.473,78 0,00 0,00 0,00 16.473,78
12975. DANIJELA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 16.472,11 0,00 0,00 0,00 0,00 16.472,11
12976. STJEPAN FURDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.466,21 0,00 16.466,21
12977. MAJA RADULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 16.464,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16.464,50
12978. GOJKO ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.448,19 15.015,15 0,00 0,00 0,00 16.463,34
12979. DEAN VUKMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.462,65 0,00 0,00 0,00 16.462,65
12980. MIRJANA KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 4.954,59 0,00 -100,27 11.606,49 0,00 0,00 0,00 16.460,81
12981. DALIBOR ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.443,73 0,00 0,00 0,00 16.443,73
12982. IVICA MURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 1.841,87 14.584,76 0,00 0,00 0,00 16.426,63
12983. ANITA BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.426,51 0,00 0,00 0,00 16.426,51
12984. FILIP KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.424,25 0,00 0,00 0,00 16.424,25
12985. MIROSLAV GRDENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 DONJI ČEHI 0,00 0,00 0,00 16.420,80 0,00 0,00 0,00 16.420,80
12986. SADETA HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.420,52 0,00 0,00 0,00 16.420,52
12987. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.418,91 0,00 0,00 0,00 16.418,91
12988. FELON SCHEH BAKIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.418,09 0,00 16.418,09
12989. EDONA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.416,35 0,00 0,00 0,00 16.416,35
12990. SOLANGE JAKOVLJEVIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.414,08 0,00 0,00 0,00 16.414,08
12991. NIKOLA ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.412,65 0,00 0,00 0,00 16.412,65
12992. KARL MATUSCHKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.411,46 0,00 0,00 0,00 16.411,46
12993. BORKO SKURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -381,08 0,00 5.419,90 11.370,44 0,00 0,00 0,00 16.409,26
12994. ZORKA DIMOVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.408,31 0,00 0,00 0,00 16.408,31
12995. SENADA TALETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.405,99 0,00 0,00 0,00 16.405,99
12996. ASMIR BAJREKTAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.403,16 0,00 0,00 0,00 16.403,16
12997. ZUPING CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.395,71 0,00 0,00 0,00 16.395,71
12998. ŽELJKO GOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.394,55 0,00 0,00 0,00 16.394,55
12999. KLARA CEBIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1930 BUZIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.392,12 0,00 16.392,12
13000. SINIŠA RADIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 178,02 267,26 0,00 15.943,77 0,00 16.389,05