OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. MIRA IVANOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.761,95 0,00 0,00 0,00 15.761,95
12902. MIRJANA RADELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.752,37 0,00 15.752,37
12903. EJUP ASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.749,61 0,00 0,00 0,00 15.749,61
12904. IRFAN SMAJLAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 13.309,18 0,00 2.579,98 -144,61 0,00 0,00 0,00 15.744,55
12905. KAMELIJA BRIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 237,67 15.493,61 0,00 0,00 0,00 15.731,28
12906. HALIL BRATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 1.650,08 14.066,22 0,00 0,00 15.716,30
12907. IGOR KRAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.716,04 0,00 15.716,04
12908. ANTO JAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 2.062,11 13.648,04 0,00 0,00 0,00 15.710,15
12909. IVANA LUCU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.706,63 0,00 15.706,63
12910. MLADEN ČABRAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.702,79 0,00 15.702,79
12911. ELIZABETA SULEJMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.699,32 0,00 0,00 0,00 15.699,32
12912. STJEPAN DEJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.697,92 0,00 15.697,92
12913. ANDREJ JON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.696,25 0,00 0,00 0,00 15.696,25
12914. RATKO POTLAČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.696,20 0,00 0,00 0,00 15.696,20
12915. TIHOMIR LERNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 10.596,32 5.095,92 0,00 0,00 0,00 15.692,24
12916. DANIJEL HUDOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.691,10 0,00 15.691,10
12917. ZDRAVKO VUKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.685,83 0,00 15.685,83
12918. DALIBOR ČAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.675,79 0,00 0,00 0,00 15.675,79
12919. SONJA HUKIĆ LJUBEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.673,17 0,00 0,00 0,00 15.673,17
12920. NATALIJA NEF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.670,23 0,00 0,00 0,00 15.670,23
12921. KREŠIMIR GRLADINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.669,14 0,00 0,00 0,00 15.669,14
12922. STANA NEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.667,76 0,00 0,00 0,00 15.667,76
12923. ŽELJKO HASANAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.664,94 0,00 0,00 0,00 15.664,94
12924. MARTIN PEVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 11.619,94 0,00 4.401,77 -357,51 0,00 0,00 0,00 15.664,20
12925. THOMAS KURWAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.663,43 0,00 0,00 0,00 15.663,43
12926. JOSO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.654,60 0,00 0,00 15.654,60
12927. GORAN ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.642,26 0,00 15.642,26
12928. GORDANA RAJS-CVENK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 15.644,92 0,00 -3,80 0,64 0,00 0,00 0,00 15.641,76
12929. SANDRA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.635,75 0,00 15.635,75
12930. ENVER PANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.630,07 0,00 0,00 15.630,07
12931. BRANIMIR MATIJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -101,79 15.731,28 0,00 0,00 0,00 15.629,49
12932. SRI REJEKI MADYAWATI KOMANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.629,01 0,00 0,00 0,00 15.629,01
12933. SAMIR ŠERBEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.627,09 0,00 0,00 0,00 15.627,09
12934. WEIBIN YE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.625,03 0,00 0,00 0,00 15.625,03
12935. ANTE ZDILAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.618,45 0,00 0,00 0,00 15.618,45
12936. IFETA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.614,30 0,00 0,00 0,00 15.614,30
12937. MARIO FRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 8.193,18 0,00 2.059,83 5.361,28 0,00 0,00 0,00 15.614,29
12938. PETAR STREITENBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.613,30 0,00 15.613,30
12939. GIZELA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.611,90 0,00 0,00 0,00 15.611,90
12940. ROBERT PÁL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 BRATISLAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.607,30 0,00 15.607,30
12941. NADJIJE ASMONAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.606,67 0,00 0,00 0,00 15.606,67
12942. SILVANA DIMOVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.585,43 0,00 0,00 0,00 15.585,43
12943. VJEKO ČULE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 15.575,67 0,00 0,00 0,00 0,00 15.575,67
12944. ZDRAVKO PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.567,55 0,00 0,00 0,00 15.567,55
12945. ROBERT PAŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.547,33 0,00 15.547,33
12946. MILORAD RADIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 15.530,84 0,00 0,00 0,00 15.530,84
12947. VESNA KUREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 5.738,29 0,00 0,00 9.788,31 0,00 15.526,60
12948. IRIJET AJRULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.525,60 0,00 0,00 0,00 15.525,60
12949. IVAN BADROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 6.432,39 0,00 0,00 9.090,69 0,00 15.523,08
12950. MLADEN PRIGLED GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -11,93 14.652,68 870,01 0,00 0,00 15.510,76
12951. MALAK TAYFOUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 DAMASK MALKI 0,00 0,00 0,00 15.509,53 0,00 0,00 0,00 15.509,53
12952. SONJA JIRASEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.508,95 0,00 15.508,95
12953. NIKOLA JURAŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 15.506,66 0,00 0,00 0,00 0,00 15.506,66
12954. MARIJAN GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.503,87 0,00 0,00 0,00 15.503,87
12955. VESNA BOKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,84 0,00 15.500,84
12956. AZIRA BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.495,56 0,00 0,00 0,00 15.495,56
12957. NATAŠA PETRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -9,98 0,00 15.503,06 0,00 15.493,08
12958. ESAT EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.488,45 0,00 0,00 0,00 15.488,45
12959. MIRJANA REPAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.484,00 0,00 0,00 0,00 15.484,00
12960. STOJA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.480,87 0,00 0,00 0,00 15.480,87
12961. ERNAD BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.475,74 0,00 0,00 0,00 15.475,74
12962. SENADA BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.475,74 0,00 0,00 0,00 15.475,74
12963. MIRJANA ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 15.463,39 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,39
12964. ALDO STEPANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.462,21 0,00 0,00 0,00 15.462,21
12965. ANĐELKO ZELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.427,46 0,00 32,45 0,00 15.459,91
12966. BELINDA MUSULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.700,71 13.756,70 0,00 0,00 0,00 15.457,41
12967. MIRNA KRALJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.456,59 0,00 15.456,59
12968. NEBOJŠA VUKMIRICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.456,06 0,00 0,00 0,00 15.456,06
12969. JING RU ZHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.449,46 0,00 0,00 0,00 15.449,46
12970. BOŽIDAR KANCIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 374,52 15.074,81 0,00 0,00 0,00 15.449,33
12971. IVICA SEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 15.449,02 0,00 0,00 0,00 15.449,02
12972. DAVORKA PULJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.448,81 0,00 0,00 0,00 15.448,81
12973. KRISTIAN-IVAN BRODAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 335,16 15.110,48 0,00 0,00 0,00 15.445,64
12974. LIDIJA SALJIHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.444,70 0,00 0,00 0,00 15.444,70
12975. ESTERA MOHAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.443,90 0,00 15.443,90
12976. SANDI IVANAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.439,26 0,00 15.439,26
12977. VESNA POLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.436,04 0,00 15.436,04
12978. TAMARA ROGLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.428,27 0,00 0,00 0,00 15.428,27
12979. MARINO KANDUČAR-LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.426,83 0,00 15.426,83
12980. LENKA ŠARAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.421,41 0,00 15.421,41
12981. TOMISLAV CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.418,46 0,00 15.418,46
12982. MARCEL RODMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.412,36 0,00 0,00 0,00 15.412,36
12983. ROBERT KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 -446,17 15.854,66 0,00 0,00 0,00 15.408,49
12984. NIVES LELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 2.592,86 12.813,57 0,00 0,00 0,00 15.406,43
12985. DRAGICA ĐORĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.404,40 0,00 0,00 0,00 15.404,40
12986. EDITA GRUBIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.394,45 0,00 15.394,45
12987. MARINA MATOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.386,58 0,00 15.386,58
12988. MARINA MUNTEANU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.382,87 0,00 15.382,87
12989. ZDRAVKO ĐONLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 951,27 14.431,06 0,00 0,00 0,00 15.382,33
12990. DAMIR BAKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.377,80 0,00 0,00 0,00 15.377,80
12991. IVANKA JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 1.826,94 13.549,83 0,00 0,00 0,00 15.376,77
12992. ŽELJKO MARTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.372,97 0,00 0,00 0,00 15.372,97
12993. INDIRA LEVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -5.804,97 0,00 0,00 21.176,03 0,00 15.371,06
12994. MARIO PAVLINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.363,45 0,00 0,00 0,00 15.363,45
12995. GORDA CVJETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 15.362,35 0,00 0,00 0,00 0,00 15.362,35
12996. KRISTIJAN REPALUST GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.349,64 0,00 0,00 0,00 15.349,64
12997. NIKOLA MILENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.338,84 0,00 15.338,84
12998. SENAD FERATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.337,60 0,00 15.337,60
12999. DUBRAVKO BOBOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 15.429,67 -100,81 0,00 0,00 0,00 15.328,86
13000. JELKA LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.293,68 0,00 15.293,68