OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. ZVONIMIR BELLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.874,95 0,00 64,55 0,00 16.939,50
12902. IVICA PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.939,25 0,00 0,00 16.939,25
12903. ANICA DJULAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.938,23 0,00 0,00 0,00 16.938,23
12904. DRAGUTIN SLAVIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.928,07 0,00 16.928,07
12905. IGOR HEGEDIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -363,92 17.280,85 0,00 0,00 0,00 16.916,93
12906. LOVRENCO FRANIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -2,01 0,00 16.914,14 0,00 16.912,13
12907. CATERINA JOHNSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -2.011,27 18.923,37 0,00 0,00 0,00 16.912,10
12908. SANDA PEJIĆ DETELBACH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.910,74 0,00 16.910,74
12909. STJEPAN FURDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.909,19 0,00 16.909,19
12910. ZLATKO KOCMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 49,64 0,00 16.855,14 3,44 0,00 0,00 0,00 16.908,22
12911. MIRAN GLINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 666,91 16.239,48 0,00 0,00 0,00 16.906,39
12912. MIRSADA BERBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.898,81 0,00 0,00 0,00 16.898,81
12913. DINO DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.897,64 0,00 16.897,64
12914. DRAGAN ŽIVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.893,92 0,00 16.893,92
12915. DUNJA BORŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.893,56 0,00 0,00 0,00 16.893,56
12916. MIROSLAV GRDENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 DONJI ČEHI 0,00 0,00 0,00 16.886,89 0,00 0,00 0,00 16.886,89
12917. ŽELJKO JURAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 2.309,56 0,00 3.143,04 11.426,49 0,00 0,00 0,00 16.879,09
12918. LEONARD SUTLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.675,51 0,00 197,91 0,00 16.873,42
12919. JURAJ FLEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.868,20 0,00 0,00 0,00 16.868,20
12920. REZA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.862,48 0,00 16.862,48
12921. ANTONIJA MIŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.860,29 0,00 16.860,29
12922. KRISTINA VIDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 16.849,08 0,00 0,00 0,00 16.849,08
12923. VERICA LACKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.847,82 0,00 16.847,82
12924. DRAGUTIN JELENČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.828,17 0,00 16.828,17
12925. STJEPAN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -0,02 0,00 427,44 16.400,32 0,00 0,00 0,00 16.827,74
12926. DINO DAUTBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 20,73 0,00 3.924,28 12.881,91 0,00 0,00 0,00 16.826,92
12927. SOLANGE JAKOVLJEVIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.814,93 0,00 0,00 0,00 16.814,93
12928. MILIVOJE KRSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.811,53 0,00 0,00 0,00 16.811,53
12929. BORIS POKRAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.810,44 0,00 16.810,44
12930. ŽELJKO JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.806,78 0,00 0,00 0,00 16.806,78
12931. BORKO SKURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -381,08 0,00 5.545,57 11.636,68 0,00 0,00 0,00 16.801,17
12932. ALEN MATOŠOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 16.816,72 0,00 -15,55 -0,47 0,00 0,00 0,00 16.800,70
12933. TOMISLAV BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.792,03 0,00 16.792,03
12934. IVA IVANČIĆ RAVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.782,24 0,00 16.782,24
12935. NEVENKA MUHVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 16.782,24 0,00 0,00 0,00 0,00 16.782,24
12936. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.781,88 0,00 0,00 0,00 16.781,88
12937. ENA MAJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.781,41 0,00 0,00 0,00 16.781,41
12938. SADETA HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.780,71 0,00 0,00 0,00 16.780,71
12939. KLARA CEBIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1930 BUZIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.779,57 0,00 16.779,57
12940. ZORAN UROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.774,46 0,00 0,00 0,00 16.774,46
12941. DUŠAN GOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 16.770,20 0,00 0,00 0,00 0,00 16.770,20
12942. VICKO LALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.769,96 0,00 16.769,96
12943. MIROSLAV TIKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.766,62 0,00 0,00 0,00 16.766,62
12944. STANA MITAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 MUNCHEN 0,00 0,00 16.766,48 0,00 0,00 0,00 0,00 16.766,48
12945. NIKOLA ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.763,42 0,00 0,00 0,00 16.763,42
12946. SUZANA TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 16.762,61 0,00 0,00 0,00 0,00 16.762,61
12947. IVICA MURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 1.865,49 14.893,25 0,00 0,00 0,00 16.758,74
12948. MIRJANA KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 5.062,96 0,00 -100,27 11.795,35 0,00 0,00 0,00 16.758,04
12949. BRANKO PUCKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.756,46 0,00 16.756,46
12950. KRISTINA VRBANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 47,79 16.699,66 0,00 0,00 0,00 16.747,45
12951. MARKO MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.738,88 0,00 0,00 0,00 16.738,88
12952. MIRA NEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE -5.122,51 0,00 4.396,66 17.460,47 0,00 0,00 0,00 16.734,62
12953. RINO PODGORNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.725,96 0,00 0,00 0,00 16.725,96
12954. IVAN PAUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.715,89 0,00 16.715,89
12955. DANIJEL ĐURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.715,72 0,00 16.715,72
12956. ZORAN PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.714,44 0,00 0,00 0,00 16.714,44
12957. SENADA TALETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.714,34 0,00 0,00 0,00 16.714,34
12958. LJILJANA BOŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -90,00 0,00 -384,14 15.173,29 0,00 2.005,10 0,00 16.704,25
12959. ASMIR BAJREKTAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.703,65 0,00 0,00 0,00 16.703,65
12960. NIKOLA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.694,49 0,00 0,00 0,00 16.694,49
12961. MIRELA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.687,24 0,00 0,00 0,00 16.687,24
12962. MIRJANA KOLMAN ŽNAJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ODRA 0,00 0,00 0,00 -74,59 0,00 16.756,91 0,00 16.682,32
12963. ALIJE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.681,30 0,00 0,00 0,00 16.681,30
12964. ANITA BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.680,40 0,00 0,00 0,00 16.680,40
12965. MARIN DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.679,67 0,00 0,00 0,00 16.679,67
12966. DARKO OREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 11.502,28 0,00 1.502,05 3.675,12 0,00 0,00 0,00 16.679,45
12967. KRISTIAN PISULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.662,36 0,00 16.662,36
12968. MARKO MAHMET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.658,10 0,00 16.658,10
12969. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.655,13 0,00 0,00 0,00 16.655,13
12970. DELI BINAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.654,57 0,00 16.654,57
12971. GOJKO ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.468,99 15.183,70 0,00 0,00 0,00 16.652,69
12972. STEFAN PETROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 KOČANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.652,68 0,00 16.652,68
12973. EDONA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.652,29 0,00 0,00 0,00 16.652,29
12974. STOJAN GVOZDENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.642,32 0,00 0,00 0,00 16.642,32
12975. MARINA DONADINI KOSTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.637,76 0,00 0,00 0,00 16.637,76
12976. KARL MATUSCHKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.637,46 0,00 0,00 0,00 16.637,46
12977. SLAVEN SUKNAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 16.636,64 0,00 0,00 0,00 0,00 16.636,64
12978. MARJETA TRKMAN KRAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.624,22 0,00 0,00 0,00 16.624,22
12979. IVANA BUKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 JEŽDOVEC 0,00 0,00 3.086,16 0,00 0,00 13.536,31 0,00 16.622,47
12980. ŠTEFICA JURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.621,80 0,00 16.621,80
12981. IVAN ŠTIBRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.613,38 0,00 16.613,38
12982. VERONIKA BEGIĆ-NOŽICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 16.604,99 0,00 0,00 0,00 0,00 16.604,99
12983. FELON SCHEH BAKIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.601,93 0,00 16.601,93
12984. ANA SRUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1918 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.593,69 0,00 16.593,69
12985. MUNEVERA AVDULAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 GAJEC 0,00 0,00 0,00 16.590,92 0,00 0,00 0,00 16.590,92
12986. IGOR DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -5,92 0,00 -0,34 16.596,10 0,00 0,00 0,00 16.589,84
12987. ŽELJKO GOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.577,10 0,00 0,00 0,00 16.577,10
12988. DRAŽEN MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.573,45 0,00 0,00 0,00 16.573,45
12989. DALIBOR ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.569,55 0,00 0,00 0,00 16.569,55
12990. ZUPING CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.569,01 0,00 0,00 0,00 16.569,01
12991. MIRJANA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.559,83 0,00 0,00 0,00 16.559,83
12992. FILIP KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.552,38 0,00 0,00 0,00 16.552,38
12993. DAMIR LUKUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.543,77 0,00 16.543,77
12994. DUBRAVKA RAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 16.543,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16.543,60
12995. MARIJAN KRNIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 178,95 16.696,72 0,00 -333,51 0,00 16.542,16
12996. NICOLE MASSAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 7.668,79 0,00 4.325,37 4.545,64 0,00 0,00 0,00 16.539,80
12997. MILAN DRAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.539,10 0,00 0,00 0,00 16.539,10
12998. RAMIZ ŠESTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.536,76 0,00 0,00 0,00 16.536,76
12999. DRAGOLJUB GLIGOREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB -82,08 0,00 455,41 16.151,03 0,00 0,00 0,00 16.524,36
13000. AMIR MRKALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -2.597,80 19.120,52 0,00 0,00 0,00 16.522,72