OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. TOMISLAV BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -853,73 18.346,41 0,00 0,00 0,00 17.492,68
12902. BESNIK BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.480,41 0,00 0,00 0,00 17.480,41
12903. BOŽO MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.475,82 0,00 0,00 0,00 17.475,82
12904. IVICA DUNDJER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 7.974,50 9.496,11 0,00 0,00 0,00 17.470,61
12905. TIHOMIR MARAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.465,47 0,00 0,00 0,00 17.465,47
12906. RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.464,85 0,00 0,00 0,00 17.464,85
12907. BIBA KUZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -1.967,74 0,00 871,03 18.558,91 0,00 0,00 0,00 17.462,20
12908. TONI PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.456,80 0,00 17.456,80
12909. STANA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.452,82 0,00 17.452,82
12910. NIKOLA MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.451,32 0,00 0,00 0,00 17.451,32
12911. VANJA KRVAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -10.930,40 0,00 4.788,16 23.592,05 0,00 0,00 0,00 17.449,81
12912. MILE ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 6.466,37 0,00 -2.038,58 13.017,19 0,00 0,00 0,00 17.444,98
12913. VLADO VASILJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.444,18 0,00 17.444,18
12914. GORDAN KERŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.008,85 0,00 -1.566,45 0,00 17.442,40
12915. DARIO ŽDRAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.436,42 0,00 0,00 0,00 17.436,42
12916. BOŽANA ĐUREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.429,17 0,00 17.429,17
12917. JANJA JELČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.422,56 0,00 17.422,56
12918. KREŠIMIR TOMAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.419,91 0,00 17.419,91
12919. AGATA SEVER-CUGLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.419,41 0,00 17.419,41
12920. TOMISLAV MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.404,82 0,00 17.404,82
12921. ŽELJKO POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.401,24 0,00 17.401,24
12922. ŠEFIJA BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.401,22 0,00 0,00 0,00 17.401,22
12923. NATAŠA MARAGOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.395,83 0,00 17.395,83
12924. THEO BOŽIDAR SINAKIJEVIĆ LAMERS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.388,31 0,00 17.388,31
12925. KAROLINA PIŠKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 17.384,54 0,00 0,00 0,00 0,00 17.384,54
12926. GORDANA ČENGIĆ MELKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.109,56 0,00 857,70 5.414,69 0,00 0,00 0,00 17.381,95
12927. VANJA ŽEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 17.380,61 0,00 0,00 0,00 0,00 17.380,61
12928. VJEKOSLAV HANŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.379,37 0,00 17.379,37
12929. JELENA KOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 3.283,61 0,00 0,00 14.091,71 0,00 0,00 0,00 17.375,32
12930. SNJEŽANA PUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 JEŽDOVEC -4.812,97 0,00 -16,72 -199,89 22.400,20 0,00 0,00 17.370,62
12931. MIRJANA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.362,91 0,00 0,00 0,00 17.362,91
12932. KASANDRA KLJAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.358,30 0,00 17.358,30
12933. NEVIO ŠTEFULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 17.355,94 0,00 0,00 0,00 0,00 17.355,94
12934. MARIO ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.350,16 0,00 17.350,16
12935. TEA GORENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.347,33 0,00 17.347,33
12936. ANĐA LETO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 158,64 17.187,23 0,00 0,00 0,00 17.345,87
12937. IRENA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.190,08 0,00 6.924,25 8.229,52 0,00 0,00 0,00 17.343,85
12938. ANNA-JADWIGA BELAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.341,18 0,00 0,00 0,00 17.341,18
12939. NENAD ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 13.107,65 4.218,97 0,00 17.326,62
12940. ANTONIO ATALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.324,56 0,00 0,00 0,00 17.324,56
12941. ROBERT ŠOLMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,04 17.320,85 0,00 0,00 0,00 17.320,89
12942. ANĐELINA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 7.145,67 0,00 2.982,16 7.188,67 0,00 0,00 0,00 17.316,50
12943. ZLATAN HRLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -270,35 17.586,80 0,00 0,00 0,00 17.316,45
12944. LOVRO UTROBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ŠIMUNČEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.314,51 0,00 17.314,51
12945. VEDRAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.310,82 0,00 0,00 0,00 17.310,82
12946. ANA SIMEON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.305,96 0,00 0,00 0,00 17.305,96
12947. DAVOR SLATINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.304,89 0,00 17.304,89
12948. BARBARA VANJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 17.299,06 0,00 0,00 0,00 0,00 17.299,06
12949. TEREZIJA VIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.298,60 0,00 17.298,60
12950. MARIJA STUDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 17.290,99 0,00 0,00 0,00 17.290,99
12951. TURHAN ŠAKIROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.290,12 0,00 0,00 0,00 17.290,12
12952. SUZANA VUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.288,84 0,00 0,00 0,00 17.288,84
12953. BERISLAV PUČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.286,63 0,00 17.286,63
12954. DALIBOR TUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.286,59 0,00 0,00 0,00 17.286,59
12955. DAMIR KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -142,27 17.423,23 0,00 0,00 0,00 17.280,96
12956. MATE ZENČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.280,58 0,00 0,00 0,00 17.280,58
12957. MARKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB -4,06 0,00 0,00 17.271,83 0,00 0,00 0,00 17.267,77
12958. JADRANKA VRTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.266,27 0,00 0,00 0,00 17.266,27
12959. INGE KOBE PRIGANICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.265,21 0,00 0,00 0,00 17.265,21
12960. VLADO ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -310,49 17.572,36 0,00 0,00 0,00 17.261,87
12961. BISERKA FIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.259,76 0,00 17.259,76
12962. VJERA VLAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 17.247,28 0,00 0,00 0,00 0,00 17.247,28
12963. IVANA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.233,29 0,00 0,00 0,00 17.233,29
12964. JASNA BOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 529,61 0,00 0,00 16.703,06 0,00 0,00 0,00 17.232,67
12965. MARA JELEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.232,15 0,00 17.232,15
12966. BOJAN VRAGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -200,00 17.428,28 0,00 0,00 0,00 17.228,28
12967. ANKA GECI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 1.227,45 15.998,85 0,00 0,00 0,00 17.226,30
12968. ZLATKO ŠTEFIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.224,23 0,00 0,00 0,00 17.224,23
12969. NIKOLA ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.223,14 0,00 0,00 0,00 17.223,14
12970. DRAŽAN ŠANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.215,67 0,00 17.215,67
12971. GORAN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.208,77 0,00 0,00 0,00 17.208,77
12972. MILENKO ŠKARO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.205,67 0,00 0,00 0,00 17.205,67
12973. RENATO VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.205,49 0,00 0,00 0,00 17.205,49
12974. IGOR BAJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -21,26 0,00 17.225,29 0,00 17.204,03
12975. HELGA JURETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 7.735,56 0,00 -415,36 9.880,02 0,00 0,00 0,00 17.200,22
12976. ALEN HALIDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.199,13 0,00 0,00 0,00 17.199,13
12977. GORAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.197,16 0,00 0,00 0,00 17.197,16
12978. VINKO UDOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.195,32 0,00 17.195,32
12979. MLADEN MIŠAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.186,74 0,00 0,00 0,00 17.186,74
12980. PETRA TARTAGLIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.183,96 0,00 0,00 0,00 17.183,96
12981. JASNA MIHALINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ODRA 0,00 0,00 17.181,09 0,00 0,00 0,00 0,00 17.181,09
12982. DARKO ĐURIČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.158,83 0,00 0,00 0,00 17.158,83
12983. STANKO ARTUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 4.488,69 0,00 12.667,31 0,00 17.156,00
12984. MARKO PASJEKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 33,59 17.117,84 0,00 0,00 0,00 17.151,43
12985. ŽELJKO RANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 IVANJA REKA 0,00 0,00 53,82 17.090,40 0,00 0,00 0,00 17.144,22
12986. CICILIJA DŽURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.140,86 0,00 0,00 0,00 17.140,86
12987. JASMINA TALUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 675,64 16.462,65 0,00 0,00 0,00 17.138,29
12988. EDUARD ŠOŠTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 17.133,15 0,00 0,00 0,00 0,00 17.133,15
12989. VASO TATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.122,04 0,00 0,00 0,00 17.122,04
12990. GORDANA BUBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 IVANJA REKA 9.218,48 0,00 -4.411,31 12.311,00 0,00 0,00 0,00 17.118,17
12991. SAŠA MAKSIMILJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.117,79 0,00 17.117,79
12992. ZVJEZDANA KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -0,15 17.117,50 0,00 0,00 0,00 17.117,35
12993. ANĐELKO VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.113,25 0,00 17.113,25
12994. BLAŽENKA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 7.278,31 9.832,28 0,00 0,00 0,00 17.110,59
12995. ANTO BEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.110,38 0,00 17.110,38
12996. RUŽICA POLOVANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ĐURĐEKOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.110,11 0,00 17.110,11
12997. ZLATKO KEZELE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 5.924,51 11.180,14 0,00 0,00 0,00 17.104,65
12998. HRVOJE BEŠENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.101,02 0,00 17.101,02
12999. FIONA HALIDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.085,82 0,00 0,00 0,00 17.085,82
13000. JOSIP VRBKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.085,45 0,00 0,00 0,00 17.085,45