OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. IVA KAPETANOVIĆ FERIZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.230,24 0,00 16.230,24
12902. LEONARD SUTLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.039,52 0,00 185,58 0,00 16.225,10
12903. STJEPAN TRUPELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 PLANINA DONJA 0,00 0,00 2.039,63 14.179,07 0,00 0,00 0,00 16.218,70
12904. IVAN ĐAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.216,61 0,00 0,00 0,00 16.216,61
12905. AIDA JAKUPOVIĆ MEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.210,15 0,00 0,00 0,00 16.210,15
12906. DRAGUTIN SLAVIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.207,76 0,00 16.207,76
12907. ZLATKO KOCMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 47,12 0,00 16.148,14 3,27 0,00 0,00 0,00 16.198,53
12908. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.193,85 0,00 0,00 0,00 16.193,85
12909. IVAN VUGRINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ŠIMUNČEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.192,48 0,00 16.192,48
12910. GORDANA OBAD MERDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 16.187,82 2,14 0,00 0,00 0,00 16.189,96
12911. IVICA PRIKRATKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.189,54 0,00 0,00 0,00 16.189,54
12912. SLAVKO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 GORNJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 16.187,17 0,00 0,00 0,00 16.187,17
12913. DALIBOR ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.186,49 0,00 0,00 0,00 16.186,49
12914. LIDIJA BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.686,24 0,00 -499,98 0,00 16.186,26
12915. ZORAN UROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.184,30 0,00 0,00 0,00 16.184,30
12916. MAIR ALITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.176,59 0,00 0,00 0,00 16.176,59
12917. BORIS POKRAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.174,19 0,00 16.174,19
12918. MARIO KOZJAK-LESIČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.168,57 0,00 0,00 0,00 16.168,57
12919. ZRNKA MANOLIĆ-GEMBAČEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.167,77 0,00 16.167,77
12920. ALFRED GROINIGG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.166,78 0,00 0,00 0,00 16.166,78
12921. IVAN PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 BUDENEC 0,00 0,00 0,00 16.165,50 0,00 0,00 0,00 16.165,50
12922. FILIP KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.162,30 0,00 0,00 0,00 16.162,30
12923. MARIJA DOLANSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.160,51 0,00 16.160,51
12924. MILIVOJE KRSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.159,65 0,00 0,00 0,00 16.159,65
12925. STOJAN GVOZDENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.153,72 0,00 0,00 0,00 16.153,72
12926. KRISTIJAN BUDANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.148,71 0,00 16.148,71
12927. IVICA MURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 2.192,60 13.954,03 0,00 0,00 0,00 16.146,63
12928. ZVONKO DEAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 -19.364,48 35.510,48 0,00 0,00 0,00 16.146,00
12929. ZUPING CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.145,89 0,00 0,00 0,00 16.145,89
12930. STEVO REŠKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -71,70 16.214,80 0,00 0,00 0,00 16.143,10
12931. STJEPAN VUKSAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.141,44 0,00 0,00 0,00 16.141,44
12932. MIRSADA BERBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.136,89 0,00 0,00 0,00 16.136,89
12933. ŽELJKO JURAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 2.204,78 0,00 3.026,07 10.905,26 0,00 0,00 0,00 16.136,11
12934. MIROSLAV TIKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.123,02 0,00 0,00 0,00 16.123,02
12935. KRISTINA BRICO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.120,26 0,00 0,00 0,00 16.120,26
12936. VINKO KARABAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.116,44 0,00 16.116,44
12937. NIKOLA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.112,24 0,00 0,00 0,00 16.112,24
12938. STIPE NIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 16.112,07 0,00 0,00 0,00 0,00 16.112,07
12939. LJILJANA MARETIĆ-DEČINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.107,35 0,00 16.107,35
12940. ANKICA POPOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.101,46 0,00 0,00 0,00 16.101,46
12941. ZLATKO LULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 7.023,68 9.076,32 0,00 0,00 0,00 16.100,00
12942. MARKO ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.099,38 0,00 0,00 0,00 16.099,38
12943. KRUNO PEKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 1.050,88 0,00 0,00 15.047,40 0,00 0,00 0,00 16.098,28
12944. SANDA PEJIĆ DETELBACH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 -200,39 0,00 0,00 16.296,36 0,00 16.095,97
12945. JURAJ FLEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.090,00 0,00 0,00 0,00 16.090,00
12946. IVAN JANTOL-ĐURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.086,54 0,00 16.086,54
12947. BRANKA KOJUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 6.799,01 0,00 0,00 9.283,88 0,00 16.082,89
12948. TATJANA MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.332,63 13.717,46 0,00 30,50 0,00 16.080,59
12949. DINO DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.077,89 0,00 16.077,89
12950. GOJKO ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.405,66 14.670,56 0,00 0,00 0,00 16.076,22
12951. LJILJANA BOŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -90,00 0,00 -384,14 14.703,31 0,00 1.840,79 0,00 16.069,96
12952. ANĐELKO KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.069,33 0,00 0,00 0,00 16.069,33
12953. DANICA MRVELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 2.210,45 13.846,59 0,00 0,00 0,00 16.057,04
12954. DANIJEL ĐURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.050,42 0,00 16.050,42
12955. FELON SCHEH BAKIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.042,23 0,00 16.042,23
12956. IGOR HEGEDIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.040,41 0,00 0,00 0,00 16.040,41
12957. RINO PODGORNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.039,78 0,00 0,00 0,00 16.039,78
12958. DRAGAN ŽIVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.036,13 0,00 16.036,13
12959. TATJANA ZOBENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.029,77 0,00 16.029,77
12960. IVAN ŠALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.024,37 0,00 0,00 16.024,37
12961. ŽELJKO GOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.021,33 0,00 0,00 0,00 16.021,33
12962. RENATO CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 MALA MLAKA 0,01 0,00 -1.567,05 17.588,35 0,00 0,00 0,00 16.021,31
12963. JOSIP BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 1.871,97 14.125,27 0,00 0,00 0,00 15.997,24
12964. JOSIP LAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 15.990,60 0,00 0,00 0,00 0,00 15.990,60
12965. ROZIKA TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.988,38 0,00 0,00 0,00 15.988,38
12966. BOŽICA DILBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 15.984,69 0,00 0,00 0,00 15.984,69
12967. ZORAN PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.981,77 0,00 0,00 0,00 15.981,77
12968. VESNA HERMEŠČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ŽERJAVINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.981,39 0,00 0,00 15.981,39
12969. TATJANA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.974,35 0,00 15.974,35
12970. KRISTINA VIDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 15.971,90 0,00 0,00 0,00 15.971,90
12971. MIRKO ŠEPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 3.395,92 3.794,77 0,00 8.780,28 0,00 15.970,97
12972. TONI ŠEGON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 11.031,54 0,00 0,00 4.935,13 0,00 15.966,67
12973. NADICA KENĐELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.963,99 0,00 0,00 0,00 15.963,99
12974. IVAN GRGURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 1.591,52 0,00 0,00 14.372,39 0,00 0,00 0,00 15.963,91
12975. TOMISLAV JERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.963,57 0,00 15.963,57
12976. IGOR GAŠLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.960,35 0,00 15.960,35
12977. MARINA MATOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.960,30 0,00 15.960,30
12978. MILAN MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -21,92 0,00 -25,11 15.999,50 0,00 0,00 0,00 15.952,47
12979. IVAN ARTUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.952,08 0,00 0,00 15.952,08
12980. DUBRAVKA RADOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -954,67 0,00 -495,01 17.400,37 0,00 0,00 0,00 15.950,69
12981. KARL MATUSCHKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.949,41 0,00 0,00 0,00 15.949,41
12982. SEAD NASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.948,16 0,00 0,00 0,00 15.948,16
12983. ELVIS SESTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.940,28 0,00 15.940,28
12984. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.935,97 0,00 0,00 0,00 15.935,97
12985. EDONA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.933,98 0,00 0,00 0,00 15.933,98
12986. IVANA POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.933,28 0,00 15.933,28
12987. MILKA MILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.925,32 0,00 15.925,32
12988. BOJANA ŠTROPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.923,71 0,00 0,00 0,00 15.923,71
12989. ALEN POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.921,72 0,00 15.921,72
12990. SANJA VUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 15.915,68 0,00 0,00 0,00 0,00 15.915,68
12991. MONE GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.913,27 0,00 0,00 0,00 15.913,27
12992. IGOR GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.903,99 0,00 15.903,99
12993. SINIŠA ĐURINEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.890,97 0,00 15.890,97
12994. AMIR MRKALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -2.597,80 18.487,41 0,00 0,00 0,00 15.889,61
12995. EDITA DOROTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -7,81 15.895,42 0,00 0,00 0,00 15.887,61
12996. BORIS ČUJKEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.885,08 0,00 0,00 0,00 15.885,08
12997. MUNEVERA AVDULAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 GAJEC 0,00 0,00 0,00 15.881,23 0,00 0,00 0,00 15.881,23
12998. EMILA BIUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE -0,96 0,00 -121,04 15.987,29 0,00 0,00 0,00 15.865,29
12999. MIRJANA KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 4.733,03 0,00 -100,27 11.220,33 0,00 0,00 0,00 15.853,09
13000. RENATA MARAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.846,96 0,00 15.846,96