OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. JADRANKA ARBUTINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.406,59 0,00 0,00 0,00 16.406,59
12902. MARTIN SMOLČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 16.404,01 0,00 0,00 0,00 0,00 16.404,01
12903. NENAD MOSETTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 16.400,29 0,00 0,00 0,00 16.400,30
12904. MAJA PERKUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.396,41 0,00 0,00 16.396,41
12905. IVANA MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -0,24 0,00 0,00 16.395,49 0,00 0,00 0,00 16.395,25
12906. TEUTA ČOČAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.388,71 0,00 0,00 0,00 16.388,71
12907. VLADO FACKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ĐURĐEKOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.385,18 0,00 0,00 16.385,18
12908. MARKO DŽOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,13 0,00 0,00 16.383,42 0,00 0,00 0,00 16.383,55
12909. ENA MAJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.370,08 0,00 0,00 0,00 16.370,08
12910. DEJAN TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 4.856,68 11.510,76 0,00 0,00 0,00 16.367,44
12911. ŽELJKO JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.350,69 0,00 0,00 0,00 16.350,69
12912. AMIR ISAJBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.349,11 0,00 0,00 0,00 16.349,11
12913. MARIJO VEGO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -8.501,17 0,00 24.829,21 0,00 16.328,04
12914. JADRANKA ČUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 1.055,99 15.258,08 0,00 0,00 0,00 16.314,07
12915. IVICA PAPEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -139,90 0,00 16.451,53 0,00 16.311,63
12916. SANDRA ČAKALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.306,44 0,00 0,00 16.306,44
12917. ZVONIMIR BELLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.241,13 0,00 64,55 0,00 16.305,68
12918. JOSIP VULETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.303,72 0,00 -7,39 0,00 16.296,33
12919. ŠEFIK HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.288,03 0,00 0,00 0,00 16.288,03
12920. ZHENGMEI GU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.286,83 0,00 0,00 0,00 16.286,83
12921. MATILDA ŠURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.284,39 0,00 16.284,39
12922. DALIBORKA ŠANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 3.458,71 12.823,13 0,00 0,00 0,00 16.281,84
12923. TAMARA KOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.270,48 0,00 0,00 0,00 16.270,48
12924. ALEKSANDAR PENDEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.259,31 0,00 0,00 0,00 16.259,31
12925. BLANKA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 207,29 16.046,31 0,00 0,00 0,00 16.253,60
12926. DUŠKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.246,32 0,00 16.246,32
12927. ZIJADIN BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.243,90 0,00 0,00 0,00 16.243,90
12928. NENAD OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.241,07 0,00 0,00 0,00 16.241,07
12929. DOMAGOJ PETRUŠOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.236,83 0,00 0,00 0,00 16.236,83
12930. DAMIR LUX GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.235,73 0,00 0,00 0,00 16.235,73
12931. IVA KAPETANOVIĆ FERIZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.230,24 0,00 16.230,24
12932. LEONARD SUTLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.039,52 0,00 185,58 0,00 16.225,10
12933. STJEPAN TRUPELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 PLANINA DONJA 0,00 0,00 2.039,63 14.179,07 0,00 0,00 0,00 16.218,70
12934. IVAN ĐAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.216,61 0,00 0,00 0,00 16.216,61
12935. AIDA JAKUPOVIĆ MEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.210,15 0,00 0,00 0,00 16.210,15
12936. DRAGUTIN SLAVIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.207,76 0,00 16.207,76
12937. ZLATKO KOCMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 47,12 0,00 16.148,14 3,27 0,00 0,00 0,00 16.198,53
12938. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.193,85 0,00 0,00 0,00 16.193,85
12939. IVAN VUGRINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ŠIMUNČEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.192,48 0,00 16.192,48
12940. GORDANA OBAD MERDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 16.187,82 2,14 0,00 0,00 0,00 16.189,96
12941. IVICA PRIKRATKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.189,54 0,00 0,00 0,00 16.189,54
12942. SLAVKO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 GORNJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 16.187,17 0,00 0,00 0,00 16.187,17
12943. DALIBOR ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.186,49 0,00 0,00 0,00 16.186,49
12944. LIDIJA BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.686,24 0,00 -499,98 0,00 16.186,26
12945. ZORAN UROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.184,30 0,00 0,00 0,00 16.184,30
12946. MAIR ALITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.176,59 0,00 0,00 0,00 16.176,59
12947. BORIS POKRAJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.174,19 0,00 16.174,19
12948. MARIO KOZJAK-LESIČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.168,57 0,00 0,00 0,00 16.168,57
12949. ZRNKA MANOLIĆ-GEMBAČEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.167,77 0,00 16.167,77
12950. ALFRED GROINIGG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.166,78 0,00 0,00 0,00 16.166,78
12951. IVAN PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 BUDENEC 0,00 0,00 0,00 16.165,50 0,00 0,00 0,00 16.165,50
12952. FILIP KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.162,30 0,00 0,00 0,00 16.162,30
12953. MARIJA DOLANSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.160,51 0,00 16.160,51
12954. MILIVOJE KRSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.159,65 0,00 0,00 0,00 16.159,65
12955. STOJAN GVOZDENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.153,72 0,00 0,00 0,00 16.153,72
12956. KRISTIJAN BUDANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.148,71 0,00 16.148,71
12957. IVICA MURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 2.192,60 13.954,03 0,00 0,00 0,00 16.146,63
12958. ZVONKO DEAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 -19.364,48 35.510,48 0,00 0,00 0,00 16.146,00
12959. ZUPING CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.145,89 0,00 0,00 0,00 16.145,89
12960. STEVO REŠKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -71,70 16.214,80 0,00 0,00 0,00 16.143,10
12961. STJEPAN VUKSAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 16.141,44 0,00 0,00 0,00 16.141,44
12962. MIRSADA BERBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.136,89 0,00 0,00 0,00 16.136,89
12963. ŽELJKO JURAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 2.204,78 0,00 3.026,07 10.905,26 0,00 0,00 0,00 16.136,11
12964. MIROSLAV TIKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.123,02 0,00 0,00 0,00 16.123,02
12965. KRISTINA BRICO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.120,26 0,00 0,00 0,00 16.120,26
12966. VINKO KARABAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.116,44 0,00 16.116,44
12967. NIKOLA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.112,24 0,00 0,00 0,00 16.112,24
12968. STIPE NIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 16.112,07 0,00 0,00 0,00 0,00 16.112,07
12969. LJILJANA MARETIĆ-DEČINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.107,35 0,00 16.107,35
12970. ANKICA POPOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.101,46 0,00 0,00 0,00 16.101,46
12971. ZLATKO LULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 7.023,68 9.076,32 0,00 0,00 0,00 16.100,00
12972. MARKO ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.099,38 0,00 0,00 0,00 16.099,38
12973. KRUNO PEKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 1.050,88 0,00 0,00 15.047,40 0,00 0,00 0,00 16.098,28
12974. SANDA PEJIĆ DETELBACH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 -200,39 0,00 0,00 16.296,36 0,00 16.095,97
12975. JURAJ FLEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.090,00 0,00 0,00 0,00 16.090,00
12976. IVAN JANTOL-ĐURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.086,54 0,00 16.086,54
12977. BRANKA KOJUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 6.799,01 0,00 0,00 9.283,88 0,00 16.082,89
12978. TATJANA MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.332,63 13.717,46 0,00 30,50 0,00 16.080,59
12979. DINO DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.077,89 0,00 16.077,89
12980. GOJKO ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.405,66 14.670,56 0,00 0,00 0,00 16.076,22
12981. SIMONA PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.075,15 0,00 16.075,15
12982. LJILJANA BOŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -90,00 0,00 -384,14 14.703,31 0,00 1.840,79 0,00 16.069,96
12983. ANĐELKO KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.069,33 0,00 0,00 0,00 16.069,33
12984. DANICA MRVELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 2.210,45 13.846,59 0,00 0,00 0,00 16.057,04
12985. DANIJEL ĐURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.050,42 0,00 16.050,42
12986. FELON SCHEH BAKIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.042,23 0,00 16.042,23
12987. IGOR HEGEDIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.040,41 0,00 0,00 0,00 16.040,41
12988. RINO PODGORNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.039,78 0,00 0,00 0,00 16.039,78
12989. DRAGAN ŽIVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.036,13 0,00 16.036,13
12990. TATJANA ZOBENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.029,77 0,00 16.029,77
12991. IVAN ŠALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.024,37 0,00 0,00 16.024,37
12992. ŽELJKO GOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.021,33 0,00 0,00 0,00 16.021,33
12993. RENATO CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 MALA MLAKA 0,01 0,00 -1.567,05 17.588,35 0,00 0,00 0,00 16.021,31
12994. JOSIP BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 1.871,97 14.125,27 0,00 0,00 0,00 15.997,24
12995. JOSIP LAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 15.990,60 0,00 0,00 0,00 0,00 15.990,60
12996. ROZIKA TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.988,38 0,00 0,00 0,00 15.988,38
12997. BOŽICA DILBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 15.984,69 0,00 0,00 0,00 15.984,69
12998. ZORAN PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.981,77 0,00 0,00 0,00 15.981,77
12999. VESNA HERMEŠČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ŽERJAVINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.981,39 0,00 0,00 15.981,39
13000. TATJANA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.974,35 0,00 15.974,35