OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. IVANA VUIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.804,04 0,00 16.804,04
12902. NIKOLINA SABOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 5.257,17 0,00 83,15 11.460,41 0,00 0,00 0,00 16.800,73
12903. STJEPAN FERENČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 GLAVNICA DONJA 0,00 0,00 0,00 16.212,22 0,00 585,67 0,00 16.797,89
12904. MAJA KRIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 1.032,26 15.750,21 0,00 0,00 0,00 16.782,47
12905. ŽELJKO TURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE -1.561,41 0,00 0,00 18.340,96 0,00 0,00 0,00 16.779,55
12906. ĐUMZERA VURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.777,79 0,00 0,00 0,00 16.777,79
12907. ARJETA QOLLAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.770,73 0,00 0,00 0,00 16.770,73
12908. JOSIPA GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 9.664,40 7.103,09 0,00 0,00 0,00 16.767,49
12909. EKREM MALKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.760,71 0,00 0,00 0,00 16.760,71
12910. NEVENKA ĐOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.757,94 0,00 16.757,94
12911. SINIŠA MATIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 14.918,67 0,00 2.200,48 -367,93 0,00 5,11 0,00 16.756,33
12912. BOŽENA BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.755,50 0,00 16.755,50
12913. TOMICA PRŠIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 8.996,39 7.757,83 0,00 0,00 16.754,22
12914. IVANKA FERETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.753,61 0,00 0,00 0,00 16.753,61
12915. JOSIP PERIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.747,46 0,00 0,00 0,00 16.747,46
12916. IVA DUMANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.747,13 0,00 16.747,13
12917. ŽELJKO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.746,89 0,00 16.746,89
12918. PETAR MUŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.726,00 0,00 16.726,00
12919. DOMAGOJ BRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 1.695,55 15.027,35 0,00 0,00 0,00 16.722,90
12920. MARIJAN PODVOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.722,11 0,00 0,00 0,00 16.722,11
12921. VELJKO SUDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 361,78 16.359,95 0,00 0,00 0,00 16.721,73
12922. SLAVEN BIONDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 16.718,56 0,00 0,00 0,00 0,00 16.718,56
12923. MUHAMET ĆAKOLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.714,53 0,00 0,00 0,00 16.714,53
12924. MUHAREMA KIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.712,00 0,00 0,00 0,00 16.712,00
12925. MARIJO VEGO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -7.557,59 0,00 24.240,02 0,00 16.682,43
12926. ŠABAN BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.681,59 0,00 0,00 0,00 16.681,59
12927. STJEPAN SRBLJINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 17.892,19 0,00 -1.061,74 -149,31 0,00 0,00 0,00 16.681,14
12928. RENATA GOTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.677,11 0,00 16.677,11
12929. JANJA GRUBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.671,47 0,00 16.671,47
12930. SAŠA MIKULEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.026,89 0,00 -1.358,58 0,00 16.668,31
12931. VEDRAN KONTREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.664,63 0,00 16.664,63
12932. RENATA BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.661,61 0,00 0,00 0,00 16.661,61
12933. MLADEN VITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -1.247,79 17.905,78 0,00 0,00 0,00 16.657,99
12934. SNJEŽANA KOŽUL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 16.646,99 0,00 0,00 0,00 0,00 16.646,99
12935. FRANKA JANČIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.639,91 0,00 16.639,91
12936. IVANKA UDOVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 HUDI BITEK 0,00 0,00 0,00 -669,50 0,00 17.308,15 0,00 16.638,65
12937. TATJANA LATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -662,18 17.300,27 0,00 0,00 0,00 16.638,09
12938. PEJO ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 LUČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.634,89 0,00 16.634,89
12939. PETAR BUČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.631,66 0,00 0,00 0,00 16.631,66
12940. HELGA JURETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 6.186,43 0,00 -415,36 10.850,85 0,00 0,00 0,00 16.621,92
12941. ANTE KRZNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 16.618,10 0,00 0,00 0,00 0,00 16.618,10
12942. GIULIANO FELETTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 VIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.614,09 0,00 16.614,09
12943. KREŠIMIR HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 1.331,63 0,00 10.139,41 5.141,44 0,00 0,00 0,00 16.612,48
12944. MILICA MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1925 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.603,93 0,00 16.603,93
12945. SANJA PAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.600,78 0,00 0,00 0,00 16.600,78
12946. DOMAGOJ ĆUĆA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 25,44 16.570,97 0,00 0,00 0,00 16.596,41
12947. OLGA BARUDŽIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 -0,46 16.584,35 0,00 0,00 0,00 16.583,89
12948. DRAGUTIN ĐOPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 1.584,23 0,00 -0,59 14.996,81 0,00 0,00 0,00 16.580,45
12949. SNJEŽANA REZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.578,82 0,00 0,00 0,00 16.578,82
12950. DEMIR RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.578,30 0,00 0,00 0,00 16.578,30
12951. MARIJANA ŠANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.573,53 0,00 16.573,53
12952. BOŠKO BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.567,01 0,00 16.567,01
12953. TIHANA BREKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.558,75 0,00 0,00 0,00 16.558,75
12954. MICHAELA MARTA MALEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.556,26 0,00 16.556,26
12955. PAVAO UŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 761,54 15.793,18 0,00 0,00 0,00 16.554,72
12956. GORDANA BUKAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 GLAVNICA DONJA 0,00 0,00 0,00 16.539,51 0,00 0,00 0,00 16.539,51
12957. NENAD HABAZIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -4.217,50 20.754,20 0,00 0,00 0,00 16.536,70
12958. SAFET AHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.522,53 0,00 16.522,53
12959. MEVLJUDIN ABDULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.514,29 0,00 0,00 0,00 16.514,29
12960. IGOR ŠOBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.510,12 0,00 0,00 0,00 16.510,12
12961. KRUNOSLAV MATAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -2,87 0,00 -51,84 16.564,60 0,00 0,00 0,00 16.509,89
12962. MARICA TRTANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.975,47 0,00 0,00 14.534,00 0,00 16.509,47
12963. ALEN PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.502,67 0,00 16.502,67
12964. NIKOLA ŠTUHEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 16.480,72 0,00 0,00 0,00 0,00 16.480,72
12965. SANJA KREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.477,93 0,00 0,00 0,00 16.477,93
12966. FRANJO MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.470,46 0,00 0,00 0,00 16.470,46
12967. DIVNA ZAKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.465,57 0,00 16.465,57
12968. INES KOSANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 6.516,58 9.947,31 0,00 0,00 0,00 16.463,89
12969. RATKA BULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 16.722,69 -266,84 0,00 0,00 0,00 16.455,85
12970. HAJREDIN ISMAILI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.453,05 0,00 0,00 0,00 16.453,05
12971. ANTO MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.416,40 35,01 0,00 16.451,41
12972. DRAGO BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 16.450,66 0,00 0,10 -0,02 0,00 0,00 0,00 16.450,74
12973. GJANE SHALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.449,82 0,00 0,00 0,00 16.449,82
12974. FELICITAS STEHLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.447,93 0,00 16.447,93
12975. MARA MALENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 HUDI BITEK 0,00 0,00 0,00 16.445,88 0,00 0,00 0,00 16.445,88
12976. DUNJA BORŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.429,97 0,00 0,00 0,00 16.429,97
12977. TOMISLAV RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.422,20 0,00 0,00 0,00 16.422,20
12978. NEVENKA REPAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 490,07 15.931,24 0,00 0,00 0,00 16.421,31
12979. VALERIJA VUKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.404,71 0,00 16.404,71
12980. NEVIO ŠTEFULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 16.400,72 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400,72
12981. VJERAN KRVAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 2.781,06 0,00 0,00 13.616,93 0,00 0,00 0,00 16.397,99
12982. ŽELJKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 16.390,04 0,00 0,00 0,00 0,00 16.390,04
12983. MIRKO MARTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.389,70 0,00 16.389,70
12984. KRISTIJAN SKOKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.387,24 0,00 0,00 0,00 16.387,24
12985. POLKA RANGELOVA ALEKSIEVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.382,50 0,00 0,00 0,00 16.382,50
12986. KREŠO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.379,78 0,00 16.379,78
12987. MARIO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE -16.026,52 0,00 9.532,15 18.931,71 0,00 3.936,11 0,00 16.373,45
12988. ANICA DJULAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.372,37 0,00 0,00 0,00 16.372,37
12989. ROBERT KOMLJENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 7.244,07 0,00 -2.403,51 -8,48 0,00 11.536,04 0,00 16.368,12
12990. ŽELJKO DRŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 12.317,62 4.042,01 0,00 16.359,63
12991. MARTINA MATUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 16.891,44 0,00 -375,86 -177,65 0,00 0,00 0,00 16.337,93
12992. VESNICA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.335,81 0,00 0,00 0,00 16.335,81
12993. MIRJANA ŠVIGIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -1.181,55 0,00 0,00 17.514,33 0,00 0,00 0,00 16.332,78
12994. ŽELJKO MAĆAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -220,85 16.552,73 0,00 0,00 0,00 16.331,88
12995. TIHOMIR VUCELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.328,26 0,00 16.328,26
12996. BOJA KAURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.327,67 0,00 16.327,67
12997. VELIBOR MILAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.313,47 0,00 16.313,47
12998. JOSIP DUSPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.301,05 0,00 16.301,05
12999. PETRA CRIMMEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.296,99 0,00 16.296,99
13000. JURO RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.296,27 0,00 16.296,27