OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. MIRA KRAJINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 16.077,87 0,00 16.080,37
12902. DUBRAVKO ČMAREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 3.516,00 0,00 1.562,61 10.997,71 0,00 0,00 0,00 16.076,32
12903. VILIM STUDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.061,19 0,00 0,00 0,00 16.061,19
12904. VESNA VUČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 1.213,72 14.837,87 0,00 0,00 0,00 16.051,59
12905. LAJOS GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.050,99 0,00 0,00 0,00 16.050,99
12906. MILICA REPALUST GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -3,82 16.046,60 0,00 0,00 0,00 16.042,78
12907. ATIF ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.040,56 0,00 0,00 0,00 16.040,56
12908. ILIJA ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.039,74 0,00 16.039,74
12909. IVO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 75,61 15.962,03 0,00 0,00 0,00 16.037,64
12910. DUBRAVKA ČUNKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.024,22 0,00 16.024,22
12911. STIPO KUSTURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.020,41 0,00 16.020,41
12912. JASMINKA ADEMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.006,97 0,00 0,00 0,00 16.006,97
12913. DAVOR ŠTURLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.005,71 0,00 0,00 0,00 16.005,71
12914. MARGARETA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.004,76 0,00 0,00 0,00 16.004,76
12915. ZEBUR KAJKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.997,00 0,00 0,00 0,00 15.997,00
12916. MARKO ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 1,35 0,00 4.891,11 11.096,14 0,00 0,00 0,00 15.988,60
12917. DAMIR PIŠKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.982,04 0,00 15.982,04
12918. JOSEPH PETER BABICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.980,30 0,00 15.980,30
12919. AMIR SEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -999,99 0,00 0,00 16.975,75 0,00 15.975,76
12920. TINA LATIN POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.973,67 0,00 0,00 0,00 15.973,67
12921. BADEMA BLAGAJČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.946,81 0,00 15.946,81
12922. JOSIP DUSPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.930,54 0,00 15.930,54
12923. GJULTEN ŠOIPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.929,03 0,00 0,00 0,00 15.929,03
12924. LOLA JURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.920,71 0,00 0,00 0,00 15.920,71
12925. ZLATAN LELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.919,51 0,00 15.919,51
12926. ILIJA BANDUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 VELIKO POLJE 0,00 0,00 9.211,22 6.702,43 0,00 0,00 0,00 15.913,65
12927. DRAGO LASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 15.911,73 0,00 0,00 0,00 0,00 15.911,73
12928. ANĐELKO HRSTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 3.423,38 12.468,93 0,00 0,00 0,00 15.892,31
12929. ZLATKO BROZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -14,69 15.904,95 0,00 -0,34 0,00 15.889,92
12930. ŠTEFICA GRANĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 15.889,51 0,00 0,00 0,00 15.889,51
12931. ALIJE ABDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.884,91 0,00 0,00 0,00 15.884,91
12932. ADRIANA PEJČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -83,82 15.942,54 0,00 0,00 0,00 15.858,72
12933. FENGZONG XU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.856,21 0,00 0,00 0,00 15.856,21
12934. ŽELJKO BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 15.855,51 0,00 0,00 0,00 0,00 15.855,51
12935. DOMINIK MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.853,19 0,00 0,00 0,00 15.853,19
12936. NEVENKA ĐOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.852,96 0,00 15.852,96
12937. DANIJELA MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.848,75 0,00 0,00 0,00 15.848,75
12938. MINDRA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.845,73 0,00 0,00 0,00 15.845,73
12939. ŽELJKO KOROŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.839,79 0,00 0,00 0,00 15.839,79
12940. ŽELJKO TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.835,21 0,00 15.835,21
12941. IVAN ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.830,14 0,00 0,00 0,00 15.830,14
12942. ANITA SATINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.829,38 0,00 0,00 0,00 15.829,38
12943. ERMIN IMAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 207,53 0,00 266,13 15.354,85 0,00 0,00 0,00 15.828,51
12944. RENATO BLAŽINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 HORVATI 0,00 0,00 4.927,66 10.896,89 0,00 0,00 0,00 15.824,55
12945. ZVJEZDANA STAMAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.824,06 0,00 15.824,06
12946. ŽELJKO PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 15.816,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.816,18
12947. JACK MICHAEL PETRI JR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.812,88 0,00 0,00 0,00 15.812,88
12948. SALIH VIKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.810,98 0,00 0,00 0,00 15.810,98
12949. MERSIDA ŠABANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.808,04 0,00 0,00 0,00 15.808,04
12950. SUZANA TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 15.808,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15.808,02
12951. LUKA BARTULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 7.631,10 0,00 -314,67 8.490,88 0,00 0,00 0,00 15.807,31
12952. SVJETLANA ŠPEHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -81,91 0,00 0,00 15.887,11 0,00 0,00 0,00 15.805,20
12953. NIKOLA KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 -576,73 16.380,56 0,00 0,00 0,00 15.803,83
12954. VLADIMIR BURSAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.803,09 0,00 0,00 0,00 15.803,09
12955. MILKA MILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,72 0,00 15.800,72
12956. DENIS BRAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.793,25 0,00 0,00 0,00 15.793,25
12957. ŠTEFICA LOZEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.790,72 0,00 0,00 0,00 15.790,72
12958. ANA RODRIGUEZ DIAZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.788,55 0,00 0,00 0,00 15.788,55
12959. KREŠIMIR VAROŠANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.788,30 0,00 15.788,30
12960. BAJRO MALKOĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.787,94 0,00 15.787,94
12961. ISMETA MALKOĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.787,94 0,00 15.787,94
12962. GORDANA GALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.784,84 0,00 15.784,84
12963. ZLATKO KUCELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.781,48 0,00 15.781,48
12964. ZLATKO SKENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.781,46 0,00 15.781,46
12965. GORDANA BAINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.777,70 0,00 0,00 0,00 15.777,70
12966. DANICA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE -60,00 0,00 -112,10 15.948,12 0,00 0,00 0,00 15.776,02
12967. RUŽICA BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.511,87 0,00 648,80 3.606,85 0,00 0,00 0,00 15.767,52
12968. TATJANA BAKRAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -0,35 0,00 0,00 15.767,70 0,00 0,00 0,00 15.767,35
12969. DRAGUTIN KOLAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.765,66 0,00 0,00 0,00 15.765,66
12970. DAJANA ŠOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 2.272,93 13.492,10 0,00 0,00 0,00 15.765,03
12971. MIRA IVANOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.761,95 0,00 0,00 0,00 15.761,95
12972. MIRJANA RADELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.752,37 0,00 15.752,37
12973. EJUP ASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.749,61 0,00 0,00 0,00 15.749,61
12974. IRFAN SMAJLAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 13.309,18 0,00 2.579,98 -144,61 0,00 0,00 0,00 15.744,55
12975. KAMELIJA BRIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 237,67 15.493,61 0,00 0,00 0,00 15.731,28
12976. HALIL BRATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 1.650,08 14.066,22 0,00 0,00 15.716,30
12977. IGOR KRAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.716,04 0,00 15.716,04
12978. ANTO JAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 2.062,11 13.648,04 0,00 0,00 0,00 15.710,15
12979. IVANA LUCU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.706,63 0,00 15.706,63
12980. MLADEN ČABRAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.702,79 0,00 15.702,79
12981. ELIZABETA SULEJMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.699,32 0,00 0,00 0,00 15.699,32
12982. STJEPAN DEJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.697,92 0,00 15.697,92
12983. ANDREJ JON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.696,25 0,00 0,00 0,00 15.696,25
12984. RATKO POTLAČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.696,20 0,00 0,00 0,00 15.696,20
12985. TIHOMIR LERNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 10.596,32 5.095,92 0,00 0,00 0,00 15.692,24
12986. DANIJEL HUDOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.691,10 0,00 15.691,10
12987. ZDRAVKO VUKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.685,83 0,00 15.685,83
12988. DALIBOR ČAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.675,79 0,00 0,00 0,00 15.675,79
12989. SONJA HUKIĆ LJUBEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.673,17 0,00 0,00 0,00 15.673,17
12990. NATALIJA NEF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.670,23 0,00 0,00 0,00 15.670,23
12991. KREŠIMIR GRLADINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.669,14 0,00 0,00 0,00 15.669,14
12992. STANA NEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.667,76 0,00 0,00 0,00 15.667,76
12993. ŽELJKO HASANAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.664,94 0,00 0,00 0,00 15.664,94
12994. MARTIN PEVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 11.619,94 0,00 4.401,77 -357,51 0,00 0,00 0,00 15.664,20
12995. THOMAS KURWAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.663,43 0,00 0,00 0,00 15.663,43
12996. JOSO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.654,60 0,00 0,00 15.654,60
12997. GORAN ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.642,26 0,00 15.642,26
12998. GORDANA RAJS-CVENK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 15.644,92 0,00 -3,80 0,64 0,00 0,00 0,00 15.641,76
12999. SANDRA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.635,75 0,00 15.635,75
13000. ENVER PANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.630,07 0,00 0,00 15.630,07