OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. ZLATKO LULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 7.023,68 9.076,32 0,00 0,00 0,00 16.100,00
12902. MARKO ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.099,38 0,00 0,00 0,00 16.099,38
12903. KRUNO PEKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 1.050,88 0,00 0,00 15.047,40 0,00 0,00 0,00 16.098,28
12904. SANDA PEJIĆ DETELBACH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 -200,39 0,00 0,00 16.296,36 0,00 16.095,97
12905. JURAJ FLEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.090,00 0,00 0,00 0,00 16.090,00
12906. IVAN JANTOL-ĐURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.086,54 0,00 16.086,54
12907. BRANKA KOJUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 6.799,01 0,00 0,00 9.283,88 0,00 16.082,89
12908. TATJANA MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.332,63 13.717,46 0,00 30,50 0,00 16.080,59
12909. DINO DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.077,89 0,00 16.077,89
12910. GOJKO ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.405,66 14.670,56 0,00 0,00 0,00 16.076,22
12911. LJILJANA BOŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -90,00 0,00 -384,14 14.703,31 0,00 1.840,79 0,00 16.069,96
12912. ANĐELKO KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.069,33 0,00 0,00 0,00 16.069,33
12913. DANICA MRVELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 2.210,45 13.846,59 0,00 0,00 0,00 16.057,04
12914. DANIJEL ĐURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.050,42 0,00 16.050,42
12915. FELON SCHEH BAKIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.042,23 0,00 16.042,23
12916. IGOR HEGEDIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.040,41 0,00 0,00 0,00 16.040,41
12917. RINO PODGORNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.039,78 0,00 0,00 0,00 16.039,78
12918. DRAGAN ŽIVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.036,13 0,00 16.036,13
12919. TATJANA ZOBENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.029,77 0,00 16.029,77
12920. IVAN ŠALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.024,37 0,00 0,00 16.024,37
12921. ŽELJKO GOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.021,33 0,00 0,00 0,00 16.021,33
12922. RENATO CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 MALA MLAKA 0,01 0,00 -1.567,05 17.588,35 0,00 0,00 0,00 16.021,31
12923. JOSIP BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 1.871,97 14.125,27 0,00 0,00 0,00 15.997,24
12924. JOSIP LAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 15.990,60 0,00 0,00 0,00 0,00 15.990,60
12925. ROZIKA TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.988,38 0,00 0,00 0,00 15.988,38
12926. BOŽICA DILBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 15.984,69 0,00 0,00 0,00 15.984,69
12927. ZORAN PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.981,77 0,00 0,00 0,00 15.981,77
12928. VESNA HERMEŠČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ŽERJAVINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.981,39 0,00 0,00 15.981,39
12929. TATJANA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.974,35 0,00 15.974,35
12930. KRISTINA VIDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 15.971,90 0,00 0,00 0,00 15.971,90
12931. MIRKO ŠEPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 3.395,92 3.794,77 0,00 8.780,28 0,00 15.970,97
12932. TONI ŠEGON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 11.031,54 0,00 0,00 4.935,13 0,00 15.966,67
12933. NADICA KENĐELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.963,99 0,00 0,00 0,00 15.963,99
12934. IVAN GRGURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 1.591,52 0,00 0,00 14.372,39 0,00 0,00 0,00 15.963,91
12935. TOMISLAV JERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.963,57 0,00 15.963,57
12936. IGOR GAŠLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.960,35 0,00 15.960,35
12937. MARINA MATOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.960,30 0,00 15.960,30
12938. MILAN MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -21,92 0,00 -25,11 15.999,50 0,00 0,00 0,00 15.952,47
12939. IVAN ARTUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.952,08 0,00 0,00 15.952,08
12940. DUBRAVKA RADOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -954,67 0,00 -495,01 17.400,37 0,00 0,00 0,00 15.950,69
12941. KARL MATUSCHKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.949,41 0,00 0,00 0,00 15.949,41
12942. SEAD NASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.948,16 0,00 0,00 0,00 15.948,16
12943. ELVIS SESTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.940,28 0,00 15.940,28
12944. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 15.935,97 0,00 0,00 0,00 15.935,97
12945. EDONA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.933,98 0,00 0,00 0,00 15.933,98
12946. IVANA POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.933,28 0,00 15.933,28
12947. MILKA MILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.925,32 0,00 15.925,32
12948. BOJANA ŠTROPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.923,71 0,00 0,00 0,00 15.923,71
12949. ALEN POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.921,72 0,00 15.921,72
12950. SANJA VUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 15.915,68 0,00 0,00 0,00 0,00 15.915,68
12951. MONE GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.913,27 0,00 0,00 0,00 15.913,27
12952. IGOR GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.903,99 0,00 15.903,99
12953. SINIŠA ĐURINEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.890,97 0,00 15.890,97
12954. AMIR MRKALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -2.597,80 18.487,41 0,00 0,00 0,00 15.889,61
12955. EDITA DOROTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -7,81 15.895,42 0,00 0,00 0,00 15.887,61
12956. BORIS ČUJKEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.885,08 0,00 0,00 0,00 15.885,08
12957. MUNEVERA AVDULAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 GAJEC 0,00 0,00 0,00 15.881,23 0,00 0,00 0,00 15.881,23
12958. EMILA BIUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE -0,96 0,00 -121,04 15.987,29 0,00 0,00 0,00 15.865,29
12959. MIRJANA KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 4.733,03 0,00 -100,27 11.220,33 0,00 0,00 0,00 15.853,09
12960. RENATA MARAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.846,96 0,00 15.846,96
12961. ANTE MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.841,42 0,00 0,00 0,00 15.841,42
12962. GORAN GAĆINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.839,30 0,00 0,00 0,00 15.839,30
12963. ZVONIMIR MARTINČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.835,56 0,00 0,00 0,00 15.835,56
12964. MERITON QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.830,60 0,00 0,00 0,00 15.830,60
12965. ZOJE DJORDJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.829,09 0,00 0,00 0,00 15.829,09
12966. XUMIN CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 588,46 15.235,00 0,00 0,00 0,00 15.823,46
12967. BRUNO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.820,09 0,00 0,00 0,00 15.820,09
12968. MARKO RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.819,54 0,00 0,00 0,00 15.819,54
12969. ANA POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.811,85 0,00 0,00 0,00 15.811,85
12970. MILAN MILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.811,07 0,00 15.811,07
12971. LJILJANA VIDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.808,07 0,00 15.808,07
12972. JELKA BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.807,68 0,00 15.807,68
12973. ŽELJKO ČAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.805,57 0,00 0,00 0,00 15.805,57
12974. SAKIP BEJTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.803,43 0,00 0,00 0,00 15.803,43
12975. DAVOR DOLEŽAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 15.797,77 0,00 15.802,46
12976. KRISTINA MAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.802,21 0,00 15.802,21
12977. ŽELJKO HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -0,29 0,00 15.802,10 0,00 15.801,81
12978. DAMIR KURTAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 164,16 15.630,77 0,00 0,00 0,00 15.794,93
12979. ROKO ROGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB -0,48 0,00 16.137,12 -341,91 0,00 0,00 0,00 15.794,73
12980. ANITA BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.907,45 0,00 -113,44 0,00 15.794,01
12981. STANKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 SESVETE 10.674,11 0,00 -161,79 5.280,40 0,00 0,00 0,00 15.792,72
12982. ASMIR BAJREKTAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.788,81 0,00 0,00 0,00 15.788,81
12983. DUBRAVKO TOMINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 9.739,49 0,00 -1.389,78 7.436,61 0,00 0,00 0,00 15.786,32
12984. BOŽIDAR RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 -10,92 0,00 0,00 0,00 15.792,54 0,00 15.781,62
12985. MARIJAN PUNČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 1.153,11 0,00 22.896,41 -8.269,88 0,00 0,00 0,00 15.779,64
12986. SENADA TALETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.775,59 0,00 0,00 0,00 15.775,59
12987. STANKO TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.775,53 0,00 0,00 0,00 15.775,53
12988. IGOR VELAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 15.770,19 0,00 0,00 15.770,19
12989. MIRO BAJRAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.767,45 0,00 0,00 0,00 15.767,45
12990. JASMINKA MEĐIMOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.766,62 0,00 0,00 0,00 15.766,62
12991. VLADIMIR ŠUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.757,45 0,00 0,00 0,00 15.757,45
12992. NADA PELAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.755,61 0,00 15.755,61
12993. MARIAN BACIUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.754,21 0,00 0,00 0,00 15.754,21
12994. IVAN SKELIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 15.454,12 296,27 0,00 0,00 0,00 15.750,39
12995. KAROLINA HARRINE BORJESSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.747,41 0,00 0,00 0,00 15.747,41
12996. JASMINKA DUJMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.742,91 0,00 0,00 0,00 15.742,91
12997. SREĆKO LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.741,52 0,00 15.741,52
12998. ZAIM HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 15.741,27 0,00 0,00 0,00 15.741,27
12999. ŠEHEREZADA HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 15.741,27 0,00 0,00 0,00 15.741,27
13000. RASEMA HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.736,03 0,00 15.736,03