OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12901. ZRNKA MANOLIĆ-GEMBAČEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.063,50 0,00 17.063,50
12902. FERIZATE VELIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.057,49 0,00 0,00 0,00 17.057,49
12903. FRANJO MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.051,04 0,00 0,00 0,00 17.051,04
12904. IGOR PETER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.048,92 0,00 17.048,92
12905. LIUDMILA SHAMBEEVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.043,17 0,00 0,00 0,00 17.043,17
12906. SNJEŽANA REZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.038,39 0,00 0,00 0,00 17.038,39
12907. TOMISLAV ILAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 17.037,99 0,00 0,00 0,00 17.037,99
12908. SANJA KREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.036,69 0,00 0,00 0,00 17.036,69
12909. IVAN ŠTIBRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.027,54 0,00 17.027,54
12910. DRAŽEN BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 1.284,81 0,00 1.736,36 13.996,84 0,00 0,00 0,00 17.018,01
12911. MARTIN SMOLČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 17.016,80 0,00 0,00 0,00 0,00 17.016,80
12912. KATICA ŠPEHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -6,58 0,00 17.032,63 -11,47 0,00 0,00 0,00 17.014,58
12913. MATILDA ŠURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.006,69 0,00 17.006,69
12914. TIHOMIR VUCELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.003,81 0,00 17.003,81
12915. TAMARA KOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.002,05 0,00 0,00 0,00 17.002,05
12916. DRAŽEN PAVETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.990,75 0,00 0,00 0,00 16.990,75
12917. ŽELJKO MEŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.987,71 0,00 16.987,71
12918. ŽELJKA BUŠETINČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 16.979,74 0,00 0,00 16.979,74
12919. SANDA PEJIĆ DETELBACH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.976,91 0,00 16.976,91
12920. MARKO DŽOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,13 0,00 0,00 16.975,63 0,00 0,00 0,00 16.975,76
12921. DŽENANA HASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.975,01 0,00 0,00 0,00 16.975,01
12922. DEJAN TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 5.039,35 11.935,43 0,00 0,00 0,00 16.974,78
12923. ANĐELKO FERENČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SOBLINEC 0,00 0,00 0,00 16.949,49 0,00 0,00 0,00 16.949,49
12924. SLAĐANA HODŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.947,90 0,00 0,00 0,00 16.947,90
12925. LJILJANA ALEKSIĆ-KULAKOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -16,29 -678,46 -8,96 17.651,09 0,00 0,00 0,00 16.947,38
12926. DUŠKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.943,40 0,00 16.943,40
12927. ANTONIJA PATALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.939,60 0,00 16.939,60
12928. LJILJANA MARETIĆ-DEČINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.938,77 0,00 16.938,77
12929. MARINA MATOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.930,26 0,00 16.930,26
12930. DAVOR DOLEŽAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 4,88 0,00 16.924,27 0,00 16.929,15
12931. DARKO LULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.913,50 0,00 0,00 0,00 16.913,50
12932. NEVENKA REPAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 490,07 16.415,69 0,00 0,00 0,00 16.905,76
12933. IVAN ĐAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.895,43 0,00 0,00 0,00 16.895,43
12934. MUSTAFA ĐOGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.888,09 0,00 0,00 0,00 16.888,09
12935. ZINA KRISTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.887,16 0,00 0,00 0,00 16.887,16
12936. NENAD OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.877,70 0,00 0,00 0,00 16.877,70
12937. ZHENGMEI GU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.877,54 0,00 0,00 0,00 16.877,54
12938. TOMISLAV JERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.867,45 0,00 16.867,45
12939. FRANJO KUFTINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 16.864,51 0,00 0,00 0,00 16.864,51
12940. IVAN VUGRINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ŠIMUNČEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.864,33 0,00 16.864,33
12941. MARIJO ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,15 19.005,75 0,00 -2.147,35 0,00 16.858,55
12942. HADŽIRA HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.854,91 0,00 0,00 0,00 16.854,91
12943. DANIJEL GUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.851,50 0,00 0,00 0,00 16.851,50
12944. MARKO ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.848,82 0,00 0,00 0,00 16.848,82
12945. TONI ŠEGON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 11.617,53 0,00 0,00 5.223,98 0,00 16.841,51
12946. AIDA JAKUPOVIĆ MEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.837,21 0,00 0,00 0,00 16.837,21
12947. IGOR GAŠLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.835,75 0,00 16.835,75
12948. TATJANA MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.465,81 14.335,38 0,00 31,94 0,00 16.833,13
12949. STEVO REŠKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -71,70 16.898,05 0,00 0,00 0,00 16.826,35
12950. MARA MILEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 3.787,85 0,00 -311,48 13.345,28 0,00 0,00 0,00 16.821,65
12951. DAMIR LUX GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.812,02 0,00 0,00 0,00 16.812,02
12952. ANICA DJULAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.798,70 0,00 0,00 0,00 16.798,70
12953. LUKA LORKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 320,19 0,00 0,00 16.474,26 0,00 16.794,45
12954. IVAN JANTOL-ĐURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.786,09 0,00 16.786,09
12955. NENAD MOSETTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 16.783,69 0,00 0,00 0,00 16.783,70
12956. DALIBORKA ŠANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 3.577,37 13.205,62 0,00 0,00 0,00 16.782,99
12957. IVANA MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -0,24 0,00 0,00 16.779,80 0,00 0,00 0,00 16.779,56
12958. DUNJA BORŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.779,25 0,00 0,00 0,00 16.779,25
12959. TATJANA ZOBENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.778,81 0,00 16.778,81
12960. ZLATKO KOCMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 48,81 0,00 16.723,64 3,38 0,00 0,00 0,00 16.775,83
12961. KATJA ĐOK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 16.774,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16.774,90
12962. SEAD NASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.765,57 0,00 0,00 0,00 16.765,57
12963. SUZANA TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 16.762,61 0,00 0,00 0,00 0,00 16.762,61
12964. GORDANA OBAD MERDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 16.733,61 24,86 0,00 0,00 0,00 16.758,47
12965. IVAN BUDIMIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.217,49 0,00 1.540,24 0,00 16.757,73
12966. KRUNO PEKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 1.096,37 0,00 0,00 15.660,33 0,00 0,00 0,00 16.756,70
12967. MAIR ALITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.755,49 0,00 0,00 0,00 16.755,49
12968. MIRAN GLINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 666,91 16.084,14 0,00 0,00 0,00 16.751,05
12969. BLANKA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 213,68 16.530,07 0,00 0,00 0,00 16.743,75
12970. SLAVKO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 GORNJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 16.736,74 0,00 0,00 0,00 16.736,74
12971. ZVONIMIR BELLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.666,76 0,00 64,55 0,00 16.731,31
12972. ZIJADIN BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.724,31 0,00 0,00 0,00 16.724,31
12973. ROBERT IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.723,49 0,00 0,00 0,00 16.723,49
12974. ALFRED GROINIGG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.720,87 0,00 0,00 0,00 16.720,87
12975. MIRJANA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.713,62 0,00 0,00 0,00 16.713,62
12976. ZLATKO LULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 7.422,23 9.287,79 0,00 0,00 0,00 16.710,02
12977. BORISLAV VUJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 -2.960,90 19.657,00 0,00 0,00 0,00 16.696,10
12978. DRAGUTIN SLAVIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.691,47 0,00 16.691,47
12979. HRVOJE BEŠENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.674,24 0,00 16.674,24
12980. BIBA KUZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -1.967,74 0,00 482,57 18.158,69 0,00 0,00 0,00 16.673,52
12981. RENATO CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 MALA MLAKA 0,01 0,00 -1.567,05 18.234,70 0,00 0,00 0,00 16.667,66
12982. ZDENKO PODBOJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.665,38 0,00 16.665,38
12983. MILKA MILJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.660,71 0,00 16.660,71
12984. LEONARD SUTLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.466,61 0,00 193,86 0,00 16.660,47
12985. ŽELJKO JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.656,97 0,00 0,00 0,00 16.656,97
12986. MARIJAN PUNČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 1.188,18 0,00 23.732,94 -8.266,92 0,00 0,00 0,00 16.654,20
12987. MIRKO ŠEPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 3.521,85 3.885,86 0,00 9.242,31 0,00 16.650,02
12988. MIRSADA BERBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.648,54 0,00 0,00 0,00 16.648,54
12989. SLAVICA ŠAGOLJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -1.497,32 18.145,46 0,00 0,00 0,00 16.648,14
12990. ENA MAJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.646,30 0,00 0,00 0,00 16.646,30
12991. IVANA POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.642,00 0,00 16.642,00
12992. SAKIP BEJTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.635,33 0,00 0,00 0,00 16.635,33
12993. ŽELJKO JURAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 2.275,14 0,00 3.104,62 11.255,28 0,00 0,00 0,00 16.635,04
12994. ALEN POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.630,44 0,00 16.630,44
12995. DINO DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.628,38 0,00 16.628,38
12996. MATIJA ĐURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 779,91 0,00 938,36 14.907,14 0,00 0,00 0,00 16.625,41
12997. TIHOMIR ŠPOLJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 16.617,08 0,00 0,00 0,00 16.617,08
12998. STJEPAN PEZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.614,49 0,00 16.614,49
12999. MIHAELA BERG-DIVALD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 8.899,72 7.714,13 0,00 0,00 0,00 16.613,85
13000. JURAJ FLEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.612,59 0,00 0,00 0,00 16.612,59