OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. TOMISLAV KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -1.878,80 21.362,60 0,00 0,00 0,00 19.483,80
12402. BLAŽENKA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 8.282,36 11.188,67 0,00 0,00 0,00 19.471,03
12403. GORAN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.462,53 0,00 0,00 0,00 19.462,53
12404. MARIJA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 415,40 19.047,10 0,00 0,00 0,00 19.462,50
12405. JOSIP PINEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB -0,18 0,00 230,02 -50,88 0,00 19.283,34 0,00 19.462,30
12406. GANIMETE QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.450,96 0,00 0,00 0,00 19.450,96
12407. ZORAN KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 19.440,09 0,00 0,00 0,00 0,00 19.440,09
12408. BRANKO JAKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -4,48 0,00 19.443,57 0,00 0,00 0,00 0,00 19.439,09
12409. MONE GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.434,86 0,00 0,00 0,00 19.434,86
12410. SAŠA MAKSIMILJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.432,88 0,00 19.432,88
12411. MARIGONA QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.421,90 0,00 0,00 0,00 19.421,90
12412. LJILJANA ZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 BANJA LUKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.420,73 0,00 19.420,73
12413. ANA KUZMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.419,51 0,00 19.419,51
12414. FATIME QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.416,72 0,00 0,00 0,00 19.416,72
12415. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.407,66 0,00 0,00 0,00 19.407,66
12416. MARGARETA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.407,66 0,00 0,00 0,00 19.407,66
12417. MARKO TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 LUČKO 0,00 0,00 0,00 19.403,09 0,00 0,00 0,00 19.403,09
12418. ROMAN SALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.398,81 0,00 0,00 0,00 19.398,81
12419. MARTINA MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 634,89 18.758,08 0,00 0,00 0,00 19.392,97
12420. PAVAO ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.370,99 0,00 0,00 0,00 19.370,99
12421. BOŽENKO MALEŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.368,15 0,00 0,00 0,00 19.368,15
12422. ĐURO ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.361,07 0,00 0,00 0,00 19.361,07
12423. IGBALLE ZENELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.358,51 0,00 0,00 0,00 19.358,51
12424. ROBERT RADELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.352,68 0,00 0,00 0,00 19.352,68
12425. ALONSO OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 1.581,23 0,00 0,00 17.756,32 0,00 19.337,55
12426. IVICA BIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.333,85 0,00 0,00 0,00 19.333,85
12427. MIJAT CETINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -27,03 0,00 1,37 19.359,47 0,00 0,00 0,00 19.333,81
12428. RAJKA PRŠIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 19.324,58 0,00 0,00 0,00 19.324,58
12429. IVICA DUNDJER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 8.744,15 10.580,05 0,00 0,00 0,00 19.324,20
12430. LJUBICA BALJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.323,58 0,00 19.323,58
12431. ŽELJKO GOTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 546,40 0,00 0,00 18.774,13 0,00 19.320,53
12432. MUSLI BEŠIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.318,89 0,00 0,00 0,00 19.318,89
12433. ŠIMUN PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 825,00 18.493,38 0,00 0,00 0,00 19.318,38
12434. MLADEN BOHANIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.317,98 0,00 0,00 0,00 19.317,98
12435. VIOLETA ŠOŠTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.314,97 0,00 0,00 0,00 19.314,97
12436. ATIF TALUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.312,06 0,00 0,00 0,00 19.312,06
12437. LJILJANA IVANIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.308,19 0,00 19.308,19
12438. IVAN DONALD MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -495,34 -1.414,62 0,00 21.216,61 0,00 19.306,65
12439. IVICA BELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.305,36 0,00 0,00 0,00 19.305,36
12440. MARIJA BULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 17.434,45 0,00 1.943,42 -73,17 0,00 0,00 0,00 19.304,70
12441. ŽELJKO MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1,89 17.540,92 0,00 1.752,42 0,00 19.295,23
12442. VLADO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 268,09 19.019,24 0,00 0,00 0,00 19.287,33
12443. GAZI ABDULJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.286,66 0,00 0,00 0,00 19.286,66
12444. STJEPAN PATALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.285,66 0,00 0,00 0,00 19.285,66
12445. HAZBA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 19.284,33 0,00 0,00 0,00 19.284,33
12446. DANICA RASINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 LUČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.269,85 0,00 19.269,85
12447. DARKO ŠIJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 19.268,16 0,00 0,00 19.268,16
12448. JOSIP KOBAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 5.276,67 0,00 4.345,90 9.634,60 0,00 0,00 0,00 19.257,17
12449. RAFAL NORBERT RYBKOWSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.254,74 0,00 0,00 0,00 19.254,74
12450. RENATO VIDIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.253,77 0,00 0,00 0,00 19.253,77
12451. ŽELJKA MUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.250,71 0,00 0,00 0,00 19.250,71
12452. MIJO RENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.241,69 0,00 19.241,69
12453. MARTINA MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.230,53 0,00 19.230,53
12454. CVJETKO BRKIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.225,74 0,00 19.225,74
12455. DENIS HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.204,23 0,00 0,00 0,00 19.204,23
12456. KATICA MILAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -1.474,69 0,00 16.599,75 4.075,38 0,00 0,00 0,00 19.200,44
12457. STIPO MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.199,07 0,00 0,00 0,00 19.199,07
12458. DARIO ŽDRAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.190,74 0,00 0,00 0,00 19.190,74
12459. IZABELA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 2.560,54 16.617,29 0,00 0,00 0,00 19.177,83
12460. DINO ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.230,19 17.934,79 0,00 0,00 0,00 19.164,98
12461. ARIFA ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.160,65 0,00 19.160,65
12462. ANĐELKO SKOČILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.156,83 0,00 19.156,83
12463. IVAN CINDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 -912,74 20.067,91 0,00 0,00 0,00 19.155,17
12464. JAKOV BULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 BELLINZONA 0,00 0,00 0,00 19.146,18 0,00 0,00 0,00 19.146,18
12465. KATICA ČERČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 19.144,97 0,00 0,00 0,00 19.144,97
12466. SEAD MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.142,57 0,00 0,00 0,00 19.142,57
12467. MARIN MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.141,06 0,00 19.141,06
12468. ILZANA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.139,91 0,00 0,00 0,00 19.139,91
12469. NIKO KOLAKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -0,30 0,00 310,11 131,65 0,00 18.688,66 0,00 19.130,12
12470. ZLATAN ZUHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 19.122,60 0,24 0,00 0,00 0,00 19.122,84
12471. JADRANKA HERGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 19.052,27 0,00 0,00 69,22 0,00 19.121,49
12472. RUŽA VRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.074,86 0,00 19.074,86
12473. ZLATKO STANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 DREŽNIK BREZOVIČKI 418,12 0,00 3.762,35 14.892,55 0,00 0,00 0,00 19.073,02
12474. MARKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB -4,06 0,00 0,00 19.076,44 0,00 0,00 0,00 19.072,38
12475. JOSIP BALENTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.066,31 0,00 0,00 0,00 19.066,31
12476. GORAN MAVRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB -1.362,85 0,00 1.900,30 18.522,69 0,00 0,00 0,00 19.060,14
12477. NEVENKA UJDUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.059,55 0,00 19.059,55
12478. ZIMRETE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.057,39 0,00 0,00 0,00 19.057,39
12479. MLADEN NORŠIĆ HOGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 12.692,72 0,00 0,00 6.363,45 0,00 19.056,17
12480. DAMIR TOMAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 19.655,30 0,00 19.055,30
12481. SINIŠA JAKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.050,80 0,00 0,00 0,00 19.050,80
12482. ALOJZIJA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.046,94 0,00 19.046,94
12483. DUŠKO SRIJEMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.044,75 0,00 19.044,75
12484. SONET ROCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.042,91 0,00 0,00 0,00 19.042,91
12485. VEDRAN KRČELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 12.076,51 0,00 0,00 6.963,32 0,00 0,00 0,00 19.039,83
12486. HUSEIN SUBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KUČILOVINA 0,00 0,00 0,00 19.037,03 0,00 0,00 0,00 19.037,03
12487. GORAN PUKLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -6.336,59 0,00 25.369,20 0,00 19.032,61
12488. TOMISLAV ROMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -961,61 19.991,31 0,00 0,00 0,00 19.029,70
12489. MARIJA ŠKUNDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.016,71 0,00 19.016,71
12490. ŽELJKO ŠPIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 2.356,03 16.653,32 0,00 0,00 0,00 19.009,35
12491. ZLATKO MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.002,26 0,00 19.002,26
12492. VEDRAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.993,18 0,00 0,00 0,00 18.993,18
12493. VASO TATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.975,87 0,00 0,00 0,00 18.975,87
12494. MARJAN DIMITRIOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.974,34 0,00 0,00 0,00 18.974,34
12495. DRAGAN VLAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.972,96 0,00 0,00 0,00 18.972,96
12496. ZORAN AĆIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 5.985,51 0,00 12.981,35 0,00 18.966,86
12497. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.964,08 0,00 0,00 0,00 18.964,08
12498. MILENA SUČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.954,72 0,00 18.954,72
12499. ANKA JERBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.954,49 0,00 0,00 0,00 18.954,49
12500. ZVJEZDANA KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -0,15 18.943,10 0,00 0,00 0,00 18.942,95