OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. DANICA ĐURAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.268,24 0,00 0,00 0,00 19.268,24
12402. JASMINA TALUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 707,42 18.556,36 0,00 0,00 0,00 19.263,78
12403. STANA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.262,51 0,00 19.262,51
12404. ALEM BEŠLIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.259,87 0,00 0,00 0,00 19.259,87
12405. FIONA HALIDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.256,67 0,00 0,00 0,00 19.256,67
12406. JELENA KOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 3.687,26 0,00 0,00 15.569,11 0,00 0,00 0,00 19.256,37
12407. MARIJA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 415,40 18.839,27 0,00 0,00 0,00 19.254,67
12408. MLADEN JAKOPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 19.241,92 0,00 0,00 0,00 0,00 19.241,92
12409. NENAD GAŠPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 9.335,96 0,00 9.897,15 0,00 19.233,11
12410. EDUARD PAVIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.224,59 0,00 19.224,59
12411. JURICA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -4.726,21 0,00 -1.062,00 25.007,14 0,00 0,00 0,00 19.218,93
12412. AMIR ISAJBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.217,06 0,00 0,00 0,00 19.217,06
12413. ANĐELKO VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.212,97 0,00 19.212,97
12414. ANDREJA GABELA RAJIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.208,22 0,00 19.208,22
12415. JASMIN KRPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 10.461,26 0,00 -2.478,00 11.220,59 0,00 0,00 0,00 19.203,85
12416. ZVONKO VUKOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.198,64 0,00 19.198,64
12417. PETRA TARTAGLIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.195,95 0,00 0,00 0,00 19.195,95
12418. ANĐELKO ŠALOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.191,71 0,00 19.191,71
12419. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.188,73 0,00 0,00 0,00 19.188,73
12420. MARGARETA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.188,73 0,00 0,00 0,00 19.188,73
12421. GANIMETE QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.187,86 0,00 0,00 0,00 19.187,86
12422. MIRJANA BREZONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.175,75 0,00 19.175,75
12423. MARIGONA QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.173,48 0,00 0,00 0,00 19.173,48
12424. BLAŽENKA PERADENIĆ-KOTUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.171,88 0,00 19.171,88
12425. VJEKOSLAV HANŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.171,48 0,00 19.171,48
12426. GORAN PEČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.168,95 0,00 19.168,95
12427. JASNA MIHALINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ODRA 0,00 0,00 19.168,21 0,00 0,00 0,00 0,00 19.168,21
12428. ANTONIJA MIŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.158,83 0,00 19.158,83
12429. PETAR ĐIPALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 3.192,90 0,00 15.964,26 0,00 19.157,16
12430. GORAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.151,49 0,00 0,00 0,00 19.151,49
12431. MARIO BEŠTAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ADAMOVEC 0,00 0,00 0,00 19.148,13 0,00 0,00 0,00 19.148,13
12432. IVICA BELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.145,70 0,00 0,00 0,00 19.145,70
12433. VEDRANA HLAŠĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.136,85 0,00 0,00 0,00 19.136,85
12434. KAROLINA HARRINE BORJESSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.131,79 0,00 0,00 0,00 19.131,79
12435. JOZEFINA DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.130,98 0,00 0,00 0,00 19.130,98
12436. ANĐELINA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 7.947,07 0,00 3.305,63 7.878,27 0,00 0,00 0,00 19.130,97
12437. ŠIMUN PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 811,85 18.301,24 0,00 0,00 0,00 19.113,09
12438. ZORAN JANEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.109,36 0,00 19.109,36
12439. RENATO VIDIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.107,20 0,00 0,00 0,00 19.107,20
12440. ZORAN KELČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.105,66 0,00 0,00 0,00 19.105,66
12441. RICHARD MUZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 19.105,30 0,00 0,00 19.105,30
12442. ZLATKO MURANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.097,57 0,00 19.097,57
12443. MIJAT CETINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -27,03 0,00 1,34 19.121,62 0,00 0,00 0,00 19.095,93
12444. GORAN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.091,71 0,00 0,00 0,00 19.091,71
12445. RAJKA PRŠIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 19.089,88 0,00 0,00 0,00 19.089,88
12446. JASMINKA DUJMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.088,79 0,00 0,00 0,00 19.088,79
12447. IVAN SLADONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 19.084,85 0,00 0,00 0,00 0,00 19.084,85
12448. XUMIN CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 619,38 18.464,33 0,00 0,00 0,00 19.083,71
12449. BLAŽENKA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 8.117,16 10.965,50 0,00 0,00 0,00 19.082,66
12450. REA ŠOLTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.082,51 0,00 0,00 0,00 19.082,51
12451. IVAN REPINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 LUČKO 0,00 0,00 4.488,79 14.587,86 0,00 0,00 0,00 19.076,65
12452. STJEPAN PATALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.074,59 0,00 0,00 0,00 19.074,59
12453. VIOLETA ŠOŠTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.071,44 0,00 0,00 0,00 19.071,44
12454. TAMARA RIBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.061,03 0,00 0,00 0,00 19.061,03
12455. ŽELJKO GOTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 539,46 0,00 0,00 18.518,48 0,00 19.057,94
12456. MARINA RADANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.056,93 0,00 19.056,93
12457. SAŠA MAKSIMILJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.051,97 0,00 19.051,97
12458. LJILJANA ZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 BANJA LUKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.036,07 0,00 19.036,07
12459. ANKICA HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.032,66 0,00 19.032,66
12460. VLADO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 268,09 18.755,86 0,00 0,00 0,00 19.023,95
12461. HONG ZHEN SHAO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.023,61 0,00 0,00 0,00 19.023,61
12462. IVICA DUNDJER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 8.617,52 10.401,71 0,00 0,00 0,00 19.019,23
12463. RENATA KUNKERA-ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.010,95 0,00 0,00 0,00 19.010,95
12464. LANA BANELY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.010,05 0,00 19.010,05
12465. MLADEN BOHANIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.005,22 0,00 0,00 0,00 19.005,22
12466. IVICA LIPEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.003,75 0,00 19.003,75
12467. ANDREA TKALEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.003,04 0,00 19.003,04
12468. JOSIP KOBAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 5.206,20 0,00 4.285,93 9.503,95 0,00 0,00 0,00 18.996,08
12469. DINO ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.230,19 17.765,25 0,00 0,00 0,00 18.995,44
12470. STIPO MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.989,76 0,00 0,00 0,00 18.989,76
12471. MARTINA MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 627,83 18.360,49 0,00 0,00 0,00 18.988,32
12472. IGBALLE ZENELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.973,32 0,00 0,00 0,00 18.973,32
12473. MONE GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.969,98 0,00 0,00 0,00 18.969,98
12474. MARKO ŽIŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 23.349,53 0,00 676,23 0,00 0,00 -5.055,99 0,00 18.969,77
12475. ALBERT KARNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 107.147,06 0,00 -88.187,20 0,00 18.959,86
12476. BOŽENKO MALEŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.949,91 0,00 0,00 0,00 18.949,91
12477. ĐURO ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.949,86 0,00 0,00 0,00 18.949,86
12478. ROMAN SALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.944,88 0,00 0,00 0,00 18.944,88
12479. FRAN BELANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 2.495,88 0,00 0,00 16.447,10 0,00 18.942,98
12480. NENAD KOVILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.938,64 0,00 18.938,64
12481. IVICA BIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.938,35 0,00 0,00 0,00 18.938,35
12482. MUSLI BEŠIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.932,56 0,00 0,00 0,00 18.932,56
12483. ĐURĐA KOŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.931,36 0,00 18.931,36
12484. DENIS HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.927,01 0,00 0,00 0,00 18.927,01
12485. SEAD MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.920,15 0,00 0,00 0,00 18.920,15
12486. ANA KUZMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.916,04 0,00 18.916,04
12487. ZORAN AĆIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 5.912,14 0,00 13.002,32 0,00 18.914,46
12488. DARIO ŽDRAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.902,10 0,00 0,00 0,00 18.902,10
12489. ZORAN KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 18.898,86 0,00 0,00 0,00 0,00 18.898,86
12490. MARKO TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 LUČKO 0,00 0,00 0,00 18.896,22 0,00 0,00 0,00 18.896,22
12491. JAKOV BULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 BELLINZONA 0,00 0,00 0,00 18.886,84 0,00 0,00 0,00 18.886,84
12492. GAZI ABDULJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.884,08 0,00 0,00 0,00 18.884,08
12493. ŽELJKA MUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.877,55 0,00 0,00 0,00 18.877,55
12494. SLAVA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 18.849,53 0,00 0,00 0,00 0,00 18.849,53
12495. ANA BAŠADUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.837,05 0,00 18.837,05
12496. SONET ROCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.823,88 0,00 0,00 0,00 18.823,88
12497. LJILJANA IVANIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.819,97 0,00 18.819,97
12498. DANICA RASINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 LUČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.815,93 0,00 18.815,93
12499. MIJO RENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800,31 0,00 18.800,31
12500. DRAGAN VLAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.797,29 0,00 0,00 0,00 18.797,29