OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. MARIJAN PERCELA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.112,19 0,00 0,00 0,00 19.112,19
12402. TADIJA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.105,61 0,00 0,00 0,00 19.105,61
12403. SUSANNE HAĐUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 12,15 19.093,29 0,00 0,00 0,00 19.105,44
12404. PAVAO ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 327,44 18.774,43 0,00 0,00 0,00 19.101,87
12405. KRUNO SLIVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.100,71 0,00 0,00 0,00 19.100,71
12406. JELKA RIBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.094,66 0,00 19.094,66
12407. BARBARA PTIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.090,33 0,00 19.090,33
12408. MIRNA CIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -75,58 0,00 19.163,11 0,00 19.087,53
12409. MIHAI GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.086,42 0,00 0,00 0,00 19.086,42
12410. ŽELJKO NOVAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,01 17.740,68 0,00 1.333,18 0,00 19.073,87
12411. RAHELA SULJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.067,58 0,00 19.067,58
12412. JOSIP KRZNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 MORAVČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.065,82 0,00 19.065,82
12413. GORDANA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.058,88 0,00 0,00 0,00 19.058,88
12414. TIHOMIR CAMPANELLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.046,60 0,00 0,00 0,00 19.046,60
12415. INES KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.041,30 0,00 0,00 0,00 19.041,30
12416. GORAN PEČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.036,33 0,00 19.036,33
12417. IVANA GENZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB -10,65 0,00 0,00 19.044,20 0,00 0,00 0,00 19.033,55
12418. SEAD SAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.031,74 0,00 0,00 0,00 19.031,74
12419. MARIJO ŠIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 -15,00 19.039,76 0,00 0,00 0,00 19.024,76
12420. ĐORĐE BEADER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 13.080,46 0,00 5.940,42 0,26 0,00 0,00 0,00 19.021,14
12421. ALOJZ-BRANKO ŠPILJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.018,66 0,00 19.018,66
12422. JOSIP ZANOŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.570,09 0,00 445,57 0,00 19.015,66
12423. ŽELJKA ŽELIMORSKI-MEDAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.014,14 0,00 0,00 0,00 19.014,14
12424. KREŠIMIR HOLETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.010,75 0,00 19.010,75
12425. MARIJA RADOBULJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 19.006,87 0,00 0,00 0,00 19.006,87
12426. KREŠO ZIRDUM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -247,32 19.245,55 0,00 0,00 0,00 18.998,23
12427. ANDREA BORGUDAN MISIRAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.980,17 0,00 0,00 0,00 18.980,17
12428. MUSTAFA MUSTAFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.975,44 0,00 0,00 0,00 18.975,44
12429. DARIO MARKOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 4.154,57 0,00 14.816,57 0,00 18.971,14
12430. KHURRAM ANSARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 18.966,90 0,00 0,00 0,00 0,00 18.966,90
12431. DENIS HALILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 6.537,96 12.423,21 0,00 0,00 0,00 18.961,17
12432. VESNA HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.020,98 0,00 0,00 7.935,35 0,00 0,00 0,00 18.956,33
12433. IVICA DRAGULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.954,73 0,00 18.954,73
12434. SONJA ŠETKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 5.891,44 0,00 0,00 13.062,70 0,00 18.954,14
12435. ZRINKA DOKTOR HUHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 7.696,70 0,00 11.251,83 0,00 18.948,53
12436. BRANKA ŠEŠLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.947,43 0,00 18.947,43
12437. SAŠA MAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 LUŽAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.947,38 0,00 18.947,38
12438. AZEM HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.947,10 0,00 0,00 0,00 18.947,10
12439. RENATO MARIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.940,61 0,00 0,00 0,00 18.940,61
12440. AFRIM REDŽEPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 0,00 0,00 4.711,24 14.218,50 0,00 0,00 0,00 18.929,74
12441. VERICA LACKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.924,66 0,00 18.924,66
12442. MILORAD ŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.902,12 0,00 18.902,12
12443. MANUELA VUJIN-ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 MORAVČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.901,61 0,00 18.901,61
12444. IVICA LINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 2.211,01 0,00 0,00 16.687,39 0,00 0,00 0,00 18.898,40
12445. ŽELJKO STARJAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.892,72 0,00 0,00 0,00 18.892,72
12446. VJEKOSLAV KRSNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.886,79 0,00 18.886,79
12447. VESNA DOBRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 205,61 0,00 0,00 18.679,43 0,00 18.885,04
12448. AMIRA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.881,46 0,00 0,00 0,00 18.881,46
12449. ADMIR REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.881,46 0,00 0,00 0,00 18.881,46
12450. BISERKA JUHAR-TOMAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 4.416,78 0,00 1.849,49 12.602,28 0,00 0,00 0,00 18.868,55
12451. BRANKA BOROŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.867,22 0,00 18.867,22
12452. DRAGAN KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.862,51 0,00 0,00 0,00 18.862,51
12453. EDIN BABAHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.862,02 0,00 0,00 0,00 18.862,02
12454. ZDENKO PODBOJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.851,12 0,00 18.851,12
12455. VESNA ŠKARIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.849,39 0,00 18.849,39
12456. DERJE GEBRE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.836,41 0,00 0,00 0,00 18.836,41
12457. ALEKSANDAR HOLJEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -2.150,49 20.983,37 0,00 0,00 0,00 18.832,88
12458. TIHOMIR HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.802,27 0,00 0,00 0,00 18.802,27
12459. VIŠNJA BEBEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 3.664,61 0,00 15.129,38 0,00 18.793,99
12460. BORIS LEŠNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.786,84 0,00 0,00 0,00 18.786,84
12461. JADRANA HORVATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 8.816,83 0,00 9.967,40 0,00 18.784,23
12462. NIALL DAVID MCSHEFFREY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.781,45 0,00 0,00 0,00 18.781,45
12463. BRANKO MRŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.778,36 0,00 0,00 0,00 18.778,36
12464. VLADIMIR RAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.776,53 0,00 0,00 0,00 18.776,53
12465. DINO KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.767,01 0,00 18.767,01
12466. GORDANA VOLF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.763,02 0,00 18.763,02
12467. ALEKSANDRA JURKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.761,98 0,00 0,00 0,00 18.761,98
12468. DAMIR HAJDINJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 LUČKO 0,00 0,00 -352,03 19.112,85 0,00 0,00 0,00 18.760,82
12469. JURE ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.753,58 0,00 0,00 0,00 18.753,58
12470. MARINA NIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.749,01 0,00 0,00 0,00 18.749,01
12471. DRAGICA BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 CERJE 0,00 0,00 0,00 18.746,81 0,00 0,00 0,00 18.746,81
12472. ZORAN AĆIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 5.687,94 0,00 13.056,00 0,00 18.743,94
12473. IVICA PAPEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -139,90 0,00 18.882,16 0,00 18.742,26
12474. ANA HUTINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.736,67 0,00 18.736,67
12475. JOSIP PUZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 0,00 18.733,72 0,00 0,00 18.733,72
12476. RAMO KALABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.730,57 0,00 18.730,57
12477. STJEPAN BATINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.712,69 0,00 18.712,69
12478. STJEPAN KOZINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 BLAGUŠA 0,00 0,00 0,00 18.711,27 0,00 0,00 0,00 18.711,27
12479. MINKA MUHAREMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.700,29 0,00 0,00 0,00 18.700,29
12480. MLADEN KRIŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 18.694,09 0,00 0,00 0,00 0,00 18.694,09
12481. JOZO JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.691,64 0,00 0,00 0,00 18.691,64
12482. PANTA ANČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 7.129,60 11.561,62 0,00 0,00 0,00 18.691,22
12483. ANA-MARIJA PLAVLJANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.684,62 0,00 0,00 0,00 18.684,62
12484. VALJBONA EMURLAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.673,30 0,00 0,00 0,00 18.673,30
12485. VLADIMIR PERŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 -712,83 19.384,15 0,00 0,00 0,00 18.671,32
12486. BILJANA KUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.661,68 0,00 18.661,68
12487. RENATO VIDIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.659,30 0,00 0,00 0,00 18.659,30
12488. DANIJEL ČALE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE -0,78 0,00 0,00 18.660,07 0,00 0,00 0,00 18.659,29
12489. IVICA BELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.657,84 0,00 0,00 0,00 18.657,84
12490. JOSEF JAKOB MATTHIAS THÜRRIEGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 18.657,15 0,00 0,00 0,00 0,00 18.657,15
12491. HRVOJE BOGDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 4,19 0,00 7.568,29 11.079,02 0,00 0,00 0,00 18.651,50
12492. NADA GRACIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.644,35 0,00 18.644,35
12493. TOMAŠ BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 18.644,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.644,16
12494. MARIJAN TOMAŠIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -0,15 0,00 11.549,71 7.092,16 0,00 0,00 0,00 18.641,72
12495. ĐURĐICA ŠIPFER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.641,44 0,00 18.641,44
12496. MAJA MRAZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 11.947,29 6.693,99 0,00 0,00 0,00 18.641,28
12497. DAMIR PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 18.640,90 0,00 0,00 0,00 0,00 18.640,90
12498. MERITA KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.629,76 0,00 0,00 0,00 18.629,76
12499. ANTONIO MRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 738,56 17.889,76 0,00 0,00 0,00 18.628,32
12500. SILVANA STANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.624,00 0,00 0,00 0,00 18.624,00