OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. SAŠA MILADINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.014,53 0,00 20.014,53
12402. MATE GRAHOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 20.556,13 -543,81 0,00 0,00 0,00 20.012,32
12403. BORIS TEPEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.000,55 0,00 0,00 0,00 20.000,55
12404. DALIBOR BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.999,69 0,00 0,00 0,00 19.999,69
12405. SANJA LEŽAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.998,90 0,00 19.998,90
12406. MILJENKO PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 19.992,54 0,00 19.992,53
12407. RUŽICA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 MARKOVO POLJE -3.627,10 0,00 0,00 23.606,95 0,00 0,00 0,00 19.979,85
12408. MONICA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.979,54 0,00 0,00 0,00 19.979,54
12409. IZET HODŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.968,91 0,00 0,00 0,00 19.968,91
12410. MIJO BRATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -1.873,78 21.836,06 0,00 0,00 0,00 19.962,28
12411. ŽELJKO PUŠKARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 18.407,32 0,00 818,02 734,56 0,00 0,00 0,00 19.959,90
12412. MARTIN ČIVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 GAJEC 0,00 0,00 9.241,67 10.703,33 0,00 0,00 0,00 19.945,00
12413. ŠIME MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.937,28 0,00 19.937,28
12414. DIJANA ZOLIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 3.594,04 0,00 -136,35 16.475,52 0,00 0,00 0,00 19.933,21
12415. ŽELJKA KAJFEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 VELIKO POLJE -49,46 0,00 -1.711,25 9.870,82 0,00 11.805,35 0,00 19.915,46
12416. VESNA ŠULENTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.914,96 0,00 19.914,96
12417. EMILA BIUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 5.204,48 0,00 -2.423,63 17.133,12 0,00 0,00 0,00 19.913,97
12418. ARMAND DUBOIS YANKEP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 17.498,91 0,00 0,00 2.410,46 0,00 0,00 0,00 19.909,37
12419. STJEPO RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.909,30 0,00 0,00 0,00 19.909,30
12420. ALEN ČABRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 8.406,36 0,00 -288,86 11.790,10 0,00 0,00 0,00 19.907,60
12421. GOJKA JOVANOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.903,82 0,00 19.903,82
12422. JOSIP KRIŽAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.901,74 0,00 19.901,74
12423. NADA UDOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.892,51 0,00 0,00 0,00 19.892,51
12424. MIKELJ JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.890,11 0,00 19.890,11
12425. IVAN HRUŠKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.890,07 0,00 19.890,07
12426. NEVENKA PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 22,64 19.865,67 0,00 0,00 0,00 19.888,31
12427. ŽELJKO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 8.605,42 11.280,58 0,00 0,00 0,00 19.886,00
12428. VIOLETA GEORGIEVA JANKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.883,68 0,00 0,00 0,00 19.883,68
12429. MIRELA BIBERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 GAJEC 0,00 0,00 0,00 19.882,56 0,00 0,00 0,00 19.882,56
12430. MARTINA KAČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.879,53 0,00 19.879,53
12431. VJEKOSLAV BRAJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.878,11 0,00 0,00 0,00 19.878,11
12432. DAVOR BARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.867,81 0,00 0,00 0,00 19.867,81
12433. IVAN UGLJAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 792,08 19.073,91 0,00 0,00 0,00 19.865,99
12434. TOMISLAV PLANTAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -0,66 0,00 12.263,76 7.602,86 0,00 0,00 0,00 19.865,96
12435. BEHARE MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.852,48 0,00 0,00 0,00 19.852,48
12436. MARINKA ŠIMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 471,85 0,00 0,00 19.378,49 0,00 19.850,34
12437. ATMI BAFTIJARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.843,01 0,00 0,00 0,00 19.843,01
12438. ZIJADA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.834,37 0,00 0,00 0,00 19.834,37
12439. STANKA MARUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.830,31 0,00 19.830,31
12440. KATA MAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.825,42 0,00 19.825,42
12441. BERZAT ALILI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.824,81 0,00 0,00 0,00 19.824,81
12442. MILICA MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1925 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.820,10 0,00 19.820,10
12443. DANIJEL DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.820,08 0,00 19.820,08
12444. JADRANKA BASTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 20.122,44 0,00 -278,77 -25,39 0,00 0,00 0,00 19.818,28
12445. ANDREA ZELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 -7,25 19.825,32 0,00 0,00 0,00 19.818,07
12446. MILORAD MLADEN ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 7.424,93 12.365,40 0,00 0,00 0,00 19.790,33
12447. IVKA SEVEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.787,10 0,00 19.787,10
12448. MIJO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 19.786,19 0,00 0,00 19.786,19
12449. DENIS SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 -17,70 19.801,30 0,00 0,00 0,00 19.783,60
12450. MARIO DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE 3.588,30 0,00 391,06 15.799,66 0,00 0,00 0,00 19.779,02
12451. MUHAMED MULAOMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 LUČKO 0,00 0,00 0,00 19.775,52 0,00 0,00 0,00 19.775,52
12452. MIRJANA ODOBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.766,88 0,00 19.766,88
12453. ANITA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.762,62 0,00 0,00 0,00 19.762,62
12454. MIRA RAILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 45,66 19.711,06 0,00 0,00 0,00 19.756,72
12455. MEVLUDA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1924 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.754,87 0,00 0,00 0,00 19.754,87
12456. MIROSLAV ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.754,08 0,00 0,00 0,00 19.754,08
12457. DRAGAN OREMUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 286,70 0,00 19.468,93 -2,56 0,00 0,00 0,00 19.753,07
12458. JOZO MEDJUGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.746,51 0,00 19.746,51
12459. ALEN ŠAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -13.477,71 0,00 3,50 33.216,47 0,00 0,00 0,00 19.742,26
12460. LJUBICA ŠUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.739,07 0,00 19.739,07
12461. ERNEST DANČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.738,93 0,00 0,00 0,00 19.738,93
12462. DEJAN MESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 12.843,26 0,00 0,00 6.883,10 0,00 0,00 0,00 19.726,36
12463. MARIJAN FOČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.725,72 0,00 19.725,72
12464. IVAN VUKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 GLAVNIČICA 0,00 0,00 0,00 19.720,88 0,00 0,00 0,00 19.720,88
12465. RADMILA PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.707,73 0,00 19.707,73
12466. MATO BOSANKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 2.139,88 17.567,35 0,00 0,00 0,00 19.707,23
12467. ARIFA ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.698,76 0,00 19.698,76
12468. NENAD HABAZIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.687,04 0,00 0,00 0,00 19.687,04
12469. ALONSO OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 1.343,77 0,00 0,00 18.341,23 0,00 19.685,00
12470. MYZAFERE DOBRUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 19.684,22 0,00 0,00 0,00 0,00 19.684,22
12471. BERNARD LOVOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.683,65 0,00 19.683,65
12472. IGOR VOJVODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -4.823,75 0,00 -457,39 24.943,54 0,00 0,00 0,00 19.662,40
12473. IVAN ČOPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.660,88 0,00 19.660,88
12474. DEAN TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.649,94 0,00 19.649,94
12475. ANI SOŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.648,35 0,00 0,00 0,00 19.648,35
12476. MUHAMED DISHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,29 19.646,30 0,00 0,00 0,00 19.646,59
12477. ADEM SALIHAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.643,17 0,00 0,00 0,00 19.643,17
12478. SLAĐANA HODŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.640,01 0,00 0,00 0,00 19.640,01
12479. IGOR ŠOTONJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -287,17 19.923,97 0,00 0,00 0,00 19.636,80
12480. MARINKO TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.633,32 0,00 0,00 0,00 19.633,32
12481. LUCIJA KULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.630,73 0,00 0,00 0,00 19.630,73
12482. KRUNOSLAV PRADEGAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -294,33 20.046,09 -1,00 -111,21 0,00 -10,12 0,00 19.629,43
12483. ANITA GOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.623,65 0,00 0,00 0,00 19.623,65
12484. JASMINKO MIKLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.623,58 0,00 0,00 0,00 19.623,58
12485. DINKO JAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 2.871,16 16.749,99 0,00 0,00 0,00 19.621,15
12486. LJUBICA DJUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.602,52 0,00 19.602,52
12487. FRANJO KUFTINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 19.600,04 0,00 0,00 0,00 19.600,04
12488. DINKO KARNINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.607,98 0,00 -31,20 0,00 19.576,78
12489. GORAN DROBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.566,56 0,00 19.566,56
12490. ANTONETA DUČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.564,42 0,00 0,00 0,00 19.564,42
12491. TAMARA BEREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 16,00 19.547,84 0,00 0,00 0,00 19.563,84
12492. ANKICA ĆAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 14,14 0,00 243,65 19.304,42 0,00 0,00 0,00 19.562,21
12493. FILKA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 10.455,23 0,00 9.104,68 0,00 19.559,91
12494. JELENA BUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.557,84 0,00 0,00 0,00 19.557,84
12495. LOVORKA WAISOCHER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.555,15 0,00 0,00 0,00 19.555,15
12496. ZVONIMIR MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.549,86 0,00 19.549,86
12497. JANJA GRUBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.542,33 0,00 19.542,33
12498. DAMIR LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.537,52 0,00 19.537,52
12499. ŽELIMIR POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 19.536,05 0,00 0,00 0,00 0,00 19.536,05
12500. FIRDEUSA ČENGIĆ-TERZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 6.675,19 0,00 0,00 12.848,50 0,00 19.523,69