OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. IRA MIHM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.190,49 0,00 0,00 0,00 18.190,49
12402. IVAN ŠTIBRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.189,46 0,00 18.189,46
12403. DAVOR ŠTENGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.188,19 0,00 18.188,19
12404. SVEN SVOBODA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.182,41 0,00 0,00 0,00 18.182,41
12405. KRISTINA VRBANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 48,48 18.127,71 0,00 0,00 0,00 18.176,19
12406. IGOR DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -5,92 0,00 -0,34 18.179,84 0,00 0,00 0,00 18.173,58
12407. SADETA HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.171,59 0,00 0,00 0,00 18.171,59
12408. JASMINA VUČETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 18.171,08 0,00 0,00 0,00 0,00 18.171,08
12409. DANIJEL GUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.168,16 0,00 0,00 0,00 18.168,16
12410. ŽELJKA KADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.168,12 0,00 18.168,12
12411. ĐULIJA GUŠANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.166,07 0,00 18.166,07
12412. ZLATKO LULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 8.369,96 9.790,67 0,00 0,00 0,00 18.160,63
12413. ANĐELKO FERENČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SOBLINEC 0,00 0,00 0,00 18.159,09 0,00 0,00 0,00 18.159,09
12414. DENIS MATONIČKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -86,02 18.243,10 0,00 0,00 0,00 18.157,08
12415. MICHAEL JOHN ANGUS HEDDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.157,03 0,00 0,00 0,00 18.157,03
12416. BLAŽENKA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 HUSINO 0,00 0,00 0,00 18.156,70 0,00 0,00 0,00 18.156,70
12417. STANA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 369,00 0,00 17.780,79 0,00 0,00 0,00 18.149,79
12418. MARKO MAHMET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.143,48 0,00 18.143,48
12419. ANA SRUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1918 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.140,35 0,00 18.140,35
12420. JEREL ROMAINE BLASSINGAME GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.133,84 0,00 0,00 0,00 18.133,84
12421. MAIR ALITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.132,09 0,00 0,00 0,00 18.132,09
12422. DAMIR LUX GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.129,69 0,00 0,00 0,00 18.129,69
12423. ŽELIMIR KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.125,70 0,00 18.125,70
12424. ANTUN DIKLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 18.123,73 0,00 0,00 0,00 0,00 18.123,73
12425. NIKOLA ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.117,97 0,00 0,00 0,00 18.117,97
12426. ALIJE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.106,75 0,00 0,00 0,00 18.106,75
12427. IVAN FRATNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 708,59 17.382,18 0,00 18.090,77
12428. BORISLAV PRANJKOVIĆ-KOVAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.080,85 0,00 18.080,85
12429. LIDIJA ĆORLUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.080,42 0,00 0,00 0,00 18.080,42
12430. TIHOMIR VUCELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.078,65 0,00 18.078,65
12431. MARTIN LANMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.075,78 0,00 0,00 0,00 18.075,78
12432. IVA STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 18.061,22 0,00 0,00 0,00 0,00 18.061,22
12433. MATIJA STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 18.061,22 0,00 0,00 0,00 0,00 18.061,22
12434. TUGOMIR BOBINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 32,94 18.025,53 0,00 0,00 0,00 18.058,47
12435. SLAVKO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 GORNJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 18.043,61 0,00 0,00 0,00 18.043,61
12436. IVICA MURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 1.956,72 16.084,55 0,00 0,00 0,00 18.041,27
12437. GORDAN FUČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 5.141,14 12.890,73 0,00 0,00 0,00 18.031,87
12438. NIKOLA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 417,17 0,00 15.245,29 2.361,10 0,00 0,00 0,00 18.023,56
12439. LUKA KRONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.015,31 0,00 0,00 0,00 18.015,31
12440. MIRJANA KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 5.481,44 0,00 0,00 12.524,74 0,00 0,00 0,00 18.006,18
12441. HRVOJE KOPASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 589,89 0,00 0,00 17.415,95 0,00 18.005,84
12442. ZLATKO KOCMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 52,83 0,00 17.942,15 3,64 0,00 0,00 0,00 17.998,62
12443. SLAVICA GOSTIMIR-PODGORNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.996,63 0,00 0,00 0,00 17.996,63
12444. PAVAO UŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 761,54 17.234,49 0,00 0,00 0,00 17.996,03
12445. DRAGAN ŽIVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.981,95 0,00 17.981,95
12446. JERKO JAKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 17.979,45 0,00 0,00 0,00 0,00 17.979,45
12447. KEMAL HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.976,40 0,00 0,00 0,00 17.976,40
12448. FRANJO MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.974,79 0,00 0,00 0,00 17.974,79
12449. DALIBORKA ŠANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 3.859,54 14.115,18 0,00 0,00 0,00 17.974,72
12450. RAMIZ ŠESTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.973,62 0,00 0,00 0,00 17.973,62
12451. PERICA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 2.369,30 15.603,92 0,00 0,00 0,00 17.973,22
12452. SREĆKO BERC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 17.971,62 0,00 0,00 -0,44 0,00 0,00 0,00 17.971,18
12453. MIRJANA KOLMAN ŽNAJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ODRA 0,00 0,00 0,00 -74,08 0,00 18.040,30 0,00 17.966,22
12454. GORDANA STAMENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.964,89 0,00 0,00 0,00 17.964,89
12455. ŽELJKA VIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.961,74 0,00 0,00 0,00 17.961,74
12456. KRISTINA VIDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 17.961,70 0,00 0,00 0,00 17.961,70
12457. MILICA TREMPETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 VUGROVEC DONJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.947,80 0,00 17.947,80
12458. ADEM ZEČIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 2.281,15 15.666,65 0,00 0,00 0,00 17.947,80
12459. STIPO BELJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.942,24 0,00 17.942,24
12460. MAJA REINHOLC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 6.607,52 0,00 0,00 11.333,89 0,00 17.941,41
12461. DINO DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.937,41 0,00 17.937,41
12462. SPOMENKA AGATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 4.046,74 0,00 161,70 13.727,56 0,00 0,00 0,00 17.936,00
12463. IVANA BUKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 JEŽDOVEC 0,00 0,00 3.332,06 0,00 0,00 14.602,92 0,00 17.934,98
12464. MIRA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.930,12 0,00 17.930,12
12465. SANJA KREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.925,72 0,00 0,00 0,00 17.925,72
12466. RAJKA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 17.924,56 0,00 0,00 0,00 0,00 17.924,56
12467. JASNA GUGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 2.851,74 15.072,56 0,00 0,00 0,00 17.924,30
12468. BRANISLAV DABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.920,71 0,00 17.920,71
12469. MIRELA DAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.919,51 0,00 0,00 0,00 17.919,51
12470. DRAŽEN ŽUSTRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -1.092,40 19.008,19 0,00 0,00 0,00 17.915,79
12471. BLANKA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 228,87 17.680,42 0,00 0,00 0,00 17.909,29
12472. IGOR PRIŽMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.907,23 0,00 17.907,23
12473. SENADA TALETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.905,04 0,00 0,00 0,00 17.905,04
12474. ROBERT IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.904,34 0,00 0,00 0,00 17.904,34
12475. OLGA BARUDŽIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 -0,46 17.903,24 0,00 0,00 0,00 17.902,78
12476. TODOR BOGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.895,80 0,00 17.895,80
12477. GORAN ZRILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.878,28 0,00 0,00 0,00 17.878,28
12478. JUSUF HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.877,74 0,00 17.877,74
12479. SONJA ROGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -0,85 0,00 0,00 17.876,82 0,00 0,00 0,00 17.875,97
12480. LAHA ČUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.874,60 0,00 0,00 0,00 17.874,60
12481. KRISTINA LANDIKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -221,63 0,00 17.106,97 271,09 0,00 715,07 0,00 17.871,50
12482. JOZO KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 637,18 0,00 13.811,89 3.421,15 0,00 0,00 0,00 17.870,22
12483. ZIJADIN BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.866,69 0,00 0,00 0,00 17.866,69
12484. MIRSADA BERBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.865,23 0,00 0,00 0,00 17.865,23
12485. ASMIR BAJREKTAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.864,04 0,00 0,00 0,00 17.864,04
12486. JURAJ FLEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 STARJAK 0,00 0,00 0,00 17.855,31 0,00 0,00 0,00 17.855,31
12487. DRAGUTIN SLAVIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.841,71 0,00 17.841,71
12488. ŽELJKO JURAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 2.442,46 0,00 3.291,42 12.087,62 0,00 0,00 0,00 17.821,50
12489. CATERINA JOHNSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -2.011,27 19.825,68 0,00 0,00 0,00 17.814,41
12490. MARINKO DUSPER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 DREŽNIK BREZOVIČKI 0,00 0,00 17.808,65 0,00 0,00 0,00 0,00 17.808,65
12491. MIRA BOLF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.806,30 0,00 17.806,30
12492. ZORA MARKOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 POPOVEC 0,00 0,00 0,00 17.802,94 0,00 0,00 0,00 17.802,94
12493. ŽARKO FUCAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -2.342,71 0,00 -1,61 20.137,91 0,00 0,00 0,00 17.793,59
12494. VELJKO SUDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 394,81 17.396,25 0,00 0,00 0,00 17.791,06
12495. JOSIP BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 2.280,26 0,00 487,54 15.014,77 0,00 0,00 0,00 17.782,57
12496. ISMETA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.780,62 0,00 0,00 0,00 17.780,62
12497. JADRANKA ZARO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 2.833,78 14.936,54 0,00 0,00 0,00 17.770,32
12498. SNJEŽANA REZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.769,60 0,00 0,00 0,00 17.769,60
12499. ANTE PINJUH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ŠIROKI BRIJEG 0,00 0,00 0,00 17.751,30 0,00 0,00 0,00 17.751,30
12500. DENIS KADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.748,43 0,00 17.748,43