OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. KATICA ŠPEHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -6,58 0,00 18.731,65 -11,47 0,00 0,00 0,00 18.713,60
12402. MAZEN MUSATAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 18.710,11 0,00 0,00 0,00 0,00 18.710,11
12403. JASNA SOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ODRA 0,00 0,00 -698,12 19.398,94 0,00 0,00 0,00 18.700,82
12404. STJEPAN SRBLJINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 19.907,06 0,00 -1.061,74 -149,31 0,00 0,00 0,00 18.696,01
12405. MLADEN MIŠAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.694,14 0,00 0,00 0,00 18.694,14
12406. DAVOR HANŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 228,35 18.465,68 0,00 0,00 0,00 18.694,03
12407. KARLA BAJCER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.683,52 0,00 0,00 0,00 18.683,52
12408. IVAN PUZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 18.677,47 0,00 0,00 0,00 18.677,47
12409. JELENA JERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.667,30 0,00 0,00 0,00 18.667,30
12410. NIKOLA KOROTKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.665,54 0,00 0,00 0,00 18.665,54
12411. MARIJANA ŠANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.659,83 0,00 18.659,83
12412. IVAN HRUŠKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.652,56 0,00 18.652,56
12413. LJILJANA MARETIĆ-DEČINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.640,77 0,00 18.640,77
12414. TEUTA ČOČAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.638,66 0,00 0,00 0,00 18.638,66
12415. IVAN MIJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.637,46 0,00 18.637,46
12416. KREŠIMIR ŠULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.632,06 0,00 18.632,06
12417. IGOR GAŠLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.627,78 0,00 18.627,78
12418. ANĐELINA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 6.607,60 0,00 3.572,21 8.446,65 0,00 0,00 0,00 18.626,46
12419. VELIBOR MILAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.615,91 0,00 18.615,91
12420. ZDENKA STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 18.608,67 0,00 0,00 0,00 0,00 18.608,67
12421. KRISTIJAN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.607,85 0,00 0,00 0,00 18.607,85
12422. FERDINAND ŠAROLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.606,11 0,00 0,00 0,00 18.606,11
12423. SAŠA UROIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.600,03 0,00 0,00 0,00 18.600,03
12424. DARINKA BAJRAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.596,76 0,00 0,00 0,00 18.596,76
12425. ŽELJKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 18.575,82 0,00 0,00 0,00 0,00 18.575,82
12426. RENE DOMANSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.571,71 0,00 0,00 0,00 18.571,71
12427. KREŠIMIR HLADNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 6.888,48 0,00 11.674,68 0,00 18.563,16
12428. ARJETA QOLLAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.561,40 0,00 0,00 0,00 18.561,40
12429. GENMEI LING GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.554,05 0,00 0,00 0,00 18.554,05
12430. ĐONI KAJTAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 434,31 0,00 6.169,24 11.922,12 0,00 0,00 0,00 18.525,67
12431. DANICA DIMOSKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.519,91 0,00 0,00 0,00 18.519,91
12432. IVAN BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.517,67 0,00 0,00 0,00 18.517,67
12433. MEVLJUDIN ABDULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.517,15 0,00 0,00 0,00 18.517,15
12434. RENATA ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.512,37 0,00 18.512,37
12435. KRISTIJAN SKOKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.507,23 0,00 0,00 0,00 18.507,23
12436. TAMARA KOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.499,64 0,00 0,00 0,00 18.499,64
12437. MARIJA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.702,81 0,00 790,10 0,00 18.492,91
12438. BORIVOJ FOIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.487,53 0,00 0,00 0,00 18.487,53
12439. MATILDA ŠURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.485,29 0,00 18.485,29
12440. SAFET AHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.480,39 0,00 18.480,39
12441. ŠABAN BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.476,76 0,00 0,00 0,00 18.476,76
12442. SLAVEN BIONDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 18.445,86 0,00 0,00 0,00 0,00 18.445,86
12443. MUHAMET ĆAKOLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.445,47 0,00 0,00 0,00 18.445,47
12444. MARIJAN PUNČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 1.259,97 0,00 25.445,38 -8.260,86 0,00 0,00 0,00 18.444,49
12445. SEAD NASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.438,89 0,00 0,00 0,00 18.438,89
12446. MARIJA ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.438,66 0,00 0,00 0,00 18.438,66
12447. SABINA PAVLINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -638,16 19.075,03 0,00 0,00 0,00 18.436,87
12448. MARTIN MILOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.289,92 0,00 144,28 0,00 18.434,20
12449. MLADEN VITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -1.247,79 19.679,32 0,00 0,00 0,00 18.431,53
12450. MIRJANA ŠVIGIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -1.181,55 0,00 0,00 19.602,05 0,00 0,00 0,00 18.420,50
12451. NADA KRSNIK RUDELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.419,20 0,00 18.419,20
12452. IVAN FOČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.407,40 0,00 0,00 0,00 18.407,40
12453. NUSRET BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 272,67 18.130,23 0,00 0,00 0,00 18.402,90
12454. ZORAN MEHUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1.368,83 19.759,87 0,00 0,00 0,00 18.391,04
12455. KAROLINA PIŠKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 18.383,38 0,00 0,00 0,00 0,00 18.383,38
12456. MIRA NEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE -5.122,51 0,00 5.095,89 18.406,60 0,00 0,00 0,00 18.379,98
12457. JASMIN IČANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 10.843,67 7.532,67 0,00 0,00 0,00 18.376,34
12458. MARIJA BULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 18.227,92 0,00 220,41 -73,17 0,00 0,00 0,00 18.375,16
12459. TATJANA MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.738,45 15.600,31 0,00 34,89 0,00 18.373,65
12460. SANJA MIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.372,39 0,00 18.372,39
12461. MATIJA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB -8,68 0,00 27,39 18.353,17 0,00 0,00 0,00 18.371,88
12462. DUŠKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.370,39 0,00 18.370,39
12463. HAĐIRA SALKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.360,37 0,00 0,00 0,00 18.360,37
12464. MIROSLAV GRDENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 DONJI ČEHI 0,00 0,00 0,00 18.345,13 0,00 0,00 0,00 18.345,13
12465. ŽELJKO GREINER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.196,34 0,00 -6.858,01 0,00 18.338,33
12466. SAKIP BEJTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.338,28 0,00 0,00 0,00 18.338,28
12467. HABIBE BERISHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.332,59 0,00 0,00 0,00 18.332,59
12468. ZVONKO SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 18.329,09 0,00 0,00 0,00 0,00 18.329,09
12469. DRAGAN SIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 18.321,74 0,00 0,00 0,00 0,00 18.321,74
12470. MAJA PERKUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.317,16 0,00 0,00 18.317,16
12471. POLKA RANGELOVA ALEKSIEVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.316,56 0,00 0,00 0,00 18.316,56
12472. NIKOLA PEURAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.315,71 0,00 0,00 0,00 18.315,71
12473. DARIO MOLINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 5.425,00 0,00 1.175,75 11.713,98 0,00 0,00 0,00 18.314,73
12474. DARIO MARIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.314,59 0,00 0,00 0,00 18.314,59
12475. TATJANA ZOBENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.312,15 0,00 18.312,15
12476. MILENKO RELOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.299,14 0,00 0,00 0,00 18.299,14
12477. IVAN ĐAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.285,07 0,00 0,00 0,00 18.285,07
12478. NIKOLA LESHEDAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.283,34 0,00 0,00 0,00 18.283,34
12479. SONJA BOROJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.269,72 0,00 0,00 0,00 18.269,72
12480. PETAR PERIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -7.590,43 0,00 0,00 25.857,06 0,00 18.266,63
12481. IVAN PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 1.564,16 0,00 16.701,45 0,00 18.265,61
12482. LJILJANA RENELT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.259,63 0,00 0,00 0,00 18.259,63
12483. NEVEN KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.258,05 0,00 0,00 0,00 18.258,05
12484. IVANA ĆUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -5,94 0,00 6.212,73 12.049,05 0,00 0,00 0,00 18.255,84
12485. MARINKO SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.248,37 0,00 0,00 18.248,37
12486. IVA DUMANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.246,86 0,00 18.246,86
12487. IVAN REBROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 18.239,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.239,73
12488. IVAN VUGRINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ŠIMUNČEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.239,66 0,00 18.239,66
12489. VESNA MIČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 18.235,14 0,00 0,00 0,00 0,00 18.235,14
12490. IVAN JANTOL-ĐURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.218,14 0,00 18.218,14
12491. DEJAN TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 5.413,27 12.804,72 0,00 0,00 0,00 18.217,99
12492. DANIJEL MALČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.217,76 0,00 18.217,76
12493. TOMISLAV BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.216,74 0,00 18.216,74
12494. MUSTAFA ĐOGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.216,01 0,00 0,00 0,00 18.216,01
12495. IGOR HEGEDIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -363,92 18.578,62 0,00 0,00 0,00 18.214,70
12496. BROCK ALEXANDER TROTTER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.214,23 0,00 0,00 0,00 18.214,23
12497. PASCAL LANDRY-PELLETIER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.214,23 0,00 0,00 0,00 18.214,23
12498. ANDREW THOMAS HUTCHINSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.214,23 0,00 0,00 0,00 18.214,23
12499. MATTHEW ANDERSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.214,23 0,00 0,00 0,00 18.214,23
12500. DARREN JOSEPH HAYDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.214,23 0,00 0,00 0,00 18.214,23