OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. RAMIZ HEVEŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 1.562,36 17.041,44 0,00 0,00 0,00 18.603,80
12402. IVAN REPINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 4.405,28 14.180,84 0,00 0,00 0,00 18.586,12
12403. TODOR BOGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.578,95 0,00 18.578,95
12404. BRANKO JANEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.574,87 0,00 0,00 0,00 18.574,87
12405. ANĐELKO ŠALOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.574,45 0,00 18.574,45
12406. VIOLETA ŠOŠTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.573,54 0,00 0,00 0,00 18.573,54
12407. DIJANA BROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 18.573,07 0,00 0,00 0,00 18.573,07
12408. MLADEN JAKOPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 18.563,66 0,00 0,00 0,00 0,00 18.563,66
12409. STIPO MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.561,83 0,00 0,00 0,00 18.561,83
12410. GORDANA BUBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 IVANJA REKA 9.869,00 0,00 -4.411,31 13.104,11 0,00 0,00 0,00 18.561,80
12411. DOMINIK GRUBIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.554,92 0,00 18.554,92
12412. NATAŠA MARAGOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.548,09 0,00 18.548,09
12413. MARIJA KORENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.537,19 0,00 0,00 0,00 18.537,19
12414. IVAN ŠTIBRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.534,29 0,00 18.534,29
12415. STANA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.533,88 0,00 18.533,88
12416. ANA LEMO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 POPOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.529,55 0,00 18.529,55
12417. ANDREJA GABELA RAJIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.527,67 0,00 18.527,67
12418. ŽELJKO GOTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 525,28 0,00 0,00 17.995,82 0,00 18.521,10
12419. ANA JAKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.517,71 0,00 0,00 0,00 18.517,71
12420. TURHAN ŠAKIROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.517,20 0,00 0,00 0,00 18.517,20
12421. VINKO LAŠTRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,60 0,00 20.176,46 -1.678,45 0,00 0,00 0,00 18.498,61
12422. VANJA ŽEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 18.491,97 0,00 0,00 0,00 0,00 18.491,97
12423. JASMINA TALUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 694,62 17.796,47 0,00 0,00 0,00 18.491,09
12424. VLADO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 268,09 18.217,40 0,00 0,00 0,00 18.485,49
12425. JELENA KOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 3.524,74 0,00 0,00 14.956,00 0,00 0,00 0,00 18.480,74
12426. MARIJAN KUKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 18.472,53 0,00 0,00 0,00 0,00 18.472,53
12427. SEAD MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.465,43 0,00 0,00 0,00 18.465,43
12428. IVAN KROŠELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 18.464,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.464,26
12429. JOSIP KOBAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 5.062,14 0,00 4.163,32 9.236,83 0,00 0,00 0,00 18.462,29
12430. VJEKOSLAV HANŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.449,93 0,00 18.449,93
12431. DRAGAN VLAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.438,15 0,00 0,00 0,00 18.438,15
12432. EDUARD ŠOŠTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 18.436,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18.436,79
12433. MARIJO ŠUŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -98,64 0,00 18.523,75 0,00 18.425,11
12434. ANĐELKA KOČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 MARKOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 18.408,28 0,00 0,00 0,00 18.408,28
12435. MILAN JURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.406,79 0,00 18.406,79
12436. VERICA LACKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.404,40 0,00 18.404,40
12437. ANĐELINA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 7.624,40 0,00 3.175,41 7.600,62 0,00 0,00 0,00 18.400,43
12438. IVICA DUNDJER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 8.358,62 10.037,10 0,00 0,00 0,00 18.395,72
12439. ALEM BEŠLIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.394,98 0,00 0,00 0,00 18.394,98
12440. MARKO JEFTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.393,30 0,00 18.393,30
12441. KREŠIMIR TOMAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.389,36 0,00 18.389,36
12442. PETRA TARTAGLIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.385,87 0,00 0,00 0,00 18.385,87
12443. FIONA HALIDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.382,63 0,00 0,00 0,00 18.382,63
12444. SONET ROCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.376,07 0,00 0,00 0,00 18.376,07
12445. JASNA MIHALINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ODRA 0,00 0,00 18.368,14 0,00 0,00 0,00 0,00 18.368,14
12446. KASANDRA KLJAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.368,02 0,00 18.368,02
12447. FILIP ZAVALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.367,82 0,00 18.367,82
12448. ANĐELKO VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.367,57 0,00 18.367,57
12449. GORAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.364,63 0,00 0,00 0,00 18.364,63
12450. DENIS HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.360,24 0,00 0,00 0,00 18.360,24
12451. MIKA GEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.358,36 0,00 18.358,36
12452. JAKOV BULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.356,63 0,00 0,00 0,00 18.356,63
12453. GORAN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.333,59 0,00 0,00 0,00 18.333,59
12454. ŽELJKO POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.325,99 0,00 18.325,99
12455. ANTE MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 18.323,74 0,00 0,00 0,00 0,00 18.323,74
12456. JURICA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -4.726,21 0,00 -1.062,00 24.110,35 0,00 0,00 0,00 18.322,14
12457. MATO KREŠO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 13.670,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.649,88 18.320,53
12458. DARIO ŽDRAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.311,98 0,00 0,00 0,00 18.311,98
12459. VANJA BACH-ROJECKY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.304,48 0,00 0,00 0,00 18.304,48
12460. BLAŽENKA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 7.779,42 10.509,24 0,00 0,00 0,00 18.288,66
12461. SAŠA MAKSIMILJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.273,22 0,00 18.273,22
12462. BISERKA PAĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 5.568,43 12.697,63 0,00 0,00 0,00 18.266,06
12463. KRISTINA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 2.857,13 0,00 41,44 15.355,84 0,00 0,00 0,00 18.254,41
12464. LJILJANA ZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.249,66 0,00 18.249,66
12465. FRANA RUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.243,93 0,00 0,00 0,00 18.243,93
12466. BRANKICA KOCIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 18.243,17 0,00 0,00 0,00 18.243,17
12467. NEDIM JUSUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.239,92 0,00 0,00 0,00 18.239,92
12468. JOZEFINA DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.234,76 0,00 0,00 0,00 18.234,76
12469. IVANA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.226,28 0,00 0,00 0,00 18.226,28
12470. PETAR ĐIPALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 3.108,82 0,00 15.113,74 0,00 18.222,56
12471. ĐURĐA KOŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.222,49 0,00 18.222,49
12472. NENAD LAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.040,54 0,00 2.176,26 0,00 18.216,80
12473. MIRJANA ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.212,92 0,00 0,00 0,00 18.212,92
12474. ZORAN MALJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.190,76 0,00 0,00 0,00 18.190,76
12475. ANTO IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.187,24 0,00 0,00 0,00 18.187,24
12476. IGBALLE ZENELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.185,83 0,00 0,00 0,00 18.185,83
12477. GORDANA PILDEK-ŠTETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.180,27 0,00 0,00 0,00 18.180,27
12478. MARKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB -4,06 0,00 0,00 18.176,11 0,00 0,00 0,00 18.172,05
12479. HRVOJE BRLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.166,10 0,00 0,00 0,00 18.166,10
12480. KORALJKA OSTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 -182,03 0,00 18.342,69 0,00 18.160,66
12481. MARTINA MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 613,40 17.547,13 0,00 0,00 0,00 18.160,53
12482. NIKOLA BARUKČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ODRA 0,00 0,00 18.258,33 0,00 0,00 -100,00 0,00 18.158,33
12483. JOSIP MEZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.151,03 0,00 0,00 0,00 18.151,03
12484. VEDRAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.150,47 0,00 0,00 0,00 18.150,47
12485. MUSLI BEŠIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.142,73 0,00 0,00 0,00 18.142,73
12486. ZDENKO PODBOJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.139,84 0,00 18.139,84
12487. ROMANA MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 8.679,51 0,00 -18,17 9.475,73 0,00 0,00 0,00 18.137,07
12488. IVICA BIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.129,78 0,00 0,00 0,00 18.129,78
12489. BESNIK BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.129,00 0,00 0,00 0,00 18.129,00
12490. ZORAN JANEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.128,11 0,00 18.128,11
12491. ŽELJKA MUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.114,66 0,00 0,00 0,00 18.114,66
12492. MLADEN BEDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.112,50 0,00 0,00 0,00 18.112,50
12493. ĐURO ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.109,16 0,00 0,00 0,00 18.109,16
12494. BOŽANA ĐUREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.109,06 0,00 18.109,06
12495. TOMISLAV MOČIBOB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.096,98 0,00 0,00 0,00 18.096,98
12496. BOŽENKO MALEŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.094,85 0,00 0,00 0,00 18.094,85
12497. JADRANKA HERGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 18.028,40 0,00 0,00 65,62 0,00 18.094,02
12498. DEMIR BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.093,57 0,00 0,00 0,00 18.093,57
12499. NIKOLA MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.078,15 0,00 0,00 0,00 18.078,15
12500. MLADEN NORŠIĆ HOGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 11.973,81 0,00 0,00 6.093,20 0,00 18.067,01