OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. MILAN HUKMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1929 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.745,83 0,00 18.745,83
12402. BOJA KAURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.743,26 0,00 18.743,26
12403. NIKOLA ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.737,55 0,00 0,00 0,00 18.737,55
12404. JADRANKA ELEZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 18.797,02 0,00 0,00 -59,70 0,00 18.737,32
12405. STJEPAN MEŠTROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 6.098,03 12.636,47 0,00 0,00 0,00 18.734,50
12406. ZVONIMIR ČAČIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.729,78 0,00 0,00 0,00 18.729,78
12407. MLADEN BEDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.729,44 0,00 0,00 0,00 18.729,44
12408. IOAN VATAV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 DEMERJE 0,00 0,00 110,17 18.613,99 0,00 0,00 0,00 18.724,16
12409. DAVOR BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.722,56 0,00 0,00 0,00 18.722,56
12410. MARTIN ŠIBL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.720,01 0,00 0,00 0,00 18.720,01
12411. DUBRAVKO MAREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.718,60 0,00 0,00 0,00 18.718,60
12412. JASNA ČIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.710,97 0,00 18.710,97
12413. ANA BORONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.706,52 0,00 0,00 0,00 18.706,52
12414. ZDRAVKO RAKARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 6.434,90 0,00 12.270,05 0,00 18.704,95
12415. VALERIJA VUKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.703,18 0,00 18.703,18
12416. JOZO LETICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 18.698,36 0,00 0,00 0,00 0,00 18.698,36
12417. IVO BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 1.173,48 0,00 -204,36 17.723,81 0,00 0,00 0,00 18.692,93
12418. VIŠNJA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 18.688,90 0,00 0,00 0,00 0,00 18.688,90
12419. KREŠIMIR HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 1.511,96 0,00 11.376,81 5.795,73 0,00 0,00 0,00 18.684,50
12420. MARIJA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.902,80 0,00 771,91 0,00 18.674,71
12421. GORAN PLAVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.670,94 0,00 18.670,94
12422. LJILJANA ALEKSIĆ-KULAKOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -16,29 0,00 -8,96 18.690,64 0,00 0,00 0,00 18.665,39
12423. MELISA MIHOČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 411,46 18.244,41 0,00 0,00 0,00 18.655,87
12424. GORAN ĐUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.651,98 0,00 0,00 0,00 18.651,98
12425. VLATKA NEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 157,14 18.488,96 0,00 0,00 0,00 18.646,10
12426. DRAŽEN FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 POPOVEC 13.834,66 0,00 -4.842,45 9.653,73 0,00 0,00 0,00 18.645,94
12427. DANIJEL ANTOLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 STRMEC 5.952,58 0,00 19,03 12.672,84 0,00 0,00 0,00 18.644,45
12428. JADRANKA ČUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 1.178,16 16.953,78 0,00 510,26 0,00 18.642,20
12429. JOSIP KURJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 18.857,67 0,00 126,39 -330,29 0,00 -13,48 0,00 18.640,29
12430. KRUNO SLIVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.630,15 0,00 0,00 0,00 18.630,15
12431. MARJAN ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.626,95 0,00 0,00 18.626,95
12432. ZLATAN HRLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -270,35 18.897,28 0,00 0,00 0,00 18.626,93
12433. STJEPAN ČUTURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.626,72 0,00 18.626,72
12434. TUGOMIR BOBINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 31,96 18.586,51 0,00 0,00 0,00 18.618,47
12435. SONJA HRSTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.615,83 0,00 18.615,83
12436. ZDRAVKO LISAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.605,43 0,00 0,00 0,00 18.605,43
12437. MARIO CELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.601,73 0,00 0,00 0,00 18.601,73
12438. VEDRAN KONTREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600,05 0,00 18.600,05
12439. SUZANA IPŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1,06 0,00 0,04 1,82 0,00 18.598,97 0,00 18.599,77
12440. VEHBIJA HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.596,13 0,00 0,00 0,00 18.596,13
12441. MILJENKO GILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -471,78 0,00 20.334,92 -1.271,27 0,00 0,00 0,00 18.591,87
12442. MARKO ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 8.560,92 10.029,73 0,00 0,00 0,00 18.590,65
12443. KRISTINA IVEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 449,62 0,00 0,00 18.137,50 0,00 0,00 0,00 18.587,12
12444. WASEEM ELIAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.581,08 0,00 0,00 0,00 18.581,08
12445. VANESA BEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.575,09 0,00 0,00 0,00 18.575,09
12446. ARTON ČIZMOLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.341,19 232,57 0,00 0,00 18.573,76
12447. TATJANA LATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.562,53 0,00 0,00 0,00 18.562,53
12448. DARKO ŠEREMET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.557,49 0,00 18.557,49
12449. MIROSLAV BERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -66,96 18.618,25 0,00 0,00 0,00 18.551,29
12450. DEMIR BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.551,25 0,00 0,00 0,00 18.551,25
12451. ŽELJKO ALPEZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.540,36 0,00 18.540,36
12452. GORDANA BAJZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 3.777,77 0,00 53,27 13.051,37 0,00 1.655,79 0,00 18.538,20
12453. KSENIJA ŠEKULJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.537,92 0,00 0,00 0,00 18.537,92
12454. BEHAR KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.534,37 0,00 0,00 0,00 18.534,37
12455. SUZANA AMETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.528,77 0,00 0,00 0,00 18.528,77
12456. VEDRANA JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 18.527,91 0,00 0,00 0,00 0,00 18.527,91
12457. SNJEŽANA ALBRECHT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 4.609,98 13.910,18 0,00 0,00 0,00 18.520,16
12458. ANA SIMEON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.517,73 0,00 0,00 0,00 18.517,73
12459. MARIJA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.512,21 0,00 0,00 0,00 18.512,21
12460. MIRELA MUJKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.505,96 0,00 0,00 0,00 18.505,96
12461. VESNA BOČKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.501,34 0,00 18.501,34
12462. MEVLA SALČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.500,56 0,00 0,00 0,00 18.500,56
12463. ZDENKA SLAVULJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 602,02 17.887,43 0,00 0,00 0,00 18.489,45
12464. JOSIP VRBKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.478,84 0,00 0,00 0,00 18.478,84
12465. ANTON LASKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.476,82 0,00 0,00 0,00 18.476,82
12466. ROBERT SKENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE -1.236,55 0,00 3.707,86 16.000,14 0,00 0,00 0,00 18.471,45
12467. MLADEN MIŠAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.471,22 0,00 0,00 0,00 18.471,22
12468. KSENIJA ŽAGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.465,57 0,00 0,00 0,00 18.465,57
12469. DRAŽENKA BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 16,73 18.436,91 0,00 0,00 0,00 18.453,64
12470. KRISTIJAN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 6,01 18.446,71 0,00 0,00 0,00 18.452,72
12471. ROBERT JUGEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 18.448,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.448,26
12472. IGOR STANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -792,96 0,00 0,00 19.238,82 0,00 18.445,86
12473. ANTONIO MRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 -2.097,02 20.538,35 0,00 0,00 0,00 18.441,33
12474. SAŠA MIKULEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.795,86 0,00 -1.358,58 0,00 18.437,28
12475. STANA NEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.434,24 0,00 0,00 0,00 18.434,24
12476. MICHAELA MARTA MALEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.432,37 0,00 18.432,37
12477. DAVOR HANŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 228,35 18.196,37 0,00 0,00 0,00 18.424,72
12478. IRENA SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.414,95 0,00 0,00 0,00 18.414,95
12479. ZORICA SEJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.412,13 0,00 18.412,13
12480. ZLATKO BANOCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 18.410,28 0,00 0,00 18.410,28
12481. TOMISLAV KROFAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.407,72 0,00 0,00 18.407,72
12482. IVICA PRGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 18.405,62 0,00 0,00 0,00 0,00 18.405,62
12483. VESNA KRSNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.403,02 0,00 0,00 0,00 18.403,02
12484. DEMIR RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.395,15 0,00 0,00 0,00 18.395,15
12485. LJUBICA BALJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.393,53 0,00 18.393,53
12486. INES KOSANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 7.325,44 11.066,27 0,00 0,00 0,00 18.391,71
12487. DENIS MATONIČKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -86,02 18.463,64 0,00 0,00 0,00 18.377,62
12488. JASNA SOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ODRA 0,00 0,00 -698,12 19.074,23 0,00 0,00 0,00 18.376,11
12489. ANTON GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.375,42 0,00 18.375,42
12490. SUZANA UJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 6.206,42 0,00 816,58 11.342,29 0,00 0,00 0,00 18.365,29
12491. JELENA JERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.361,49 0,00 0,00 0,00 18.361,49
12492. IVICA PRIKRATKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.360,53 0,00 0,00 0,00 18.360,53
12493. STJEPAN TRUPELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 PLANINA DONJA 0,00 0,00 2.309,35 16.048,53 0,00 0,00 0,00 18.357,88
12494. RENATA GOTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.354,74 0,00 18.354,74
12495. ANDREA BARUŠKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -84,96 18.436,34 0,00 0,00 0,00 18.351,38
12496. DRAGICA BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.351,22 0,00 18.351,22
12497. ENA LOVETT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.350,79 0,00 18.350,79
12498. ARIFA ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.345,30 0,00 18.345,30
12499. IVAN PUZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 18.343,89 0,00 0,00 0,00 18.343,89
12500. SANDRA ČAKALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.337,41 0,00 0,00 18.337,41