OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. MARKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 7.836,49 0,00 10.588,72 0,00 18.425,21
12402. DEJAN TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 5.473,72 12.945,23 0,00 0,00 0,00 18.418,95
12403. GORAN ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.417,24 0,00 0,00 0,00 18.417,24
12404. NIKOLA LESHEDAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.414,92 0,00 0,00 0,00 18.414,92
12405. BAHADDIN AKAY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.395,92 0,00 0,00 0,00 18.395,92
12406. MILENKO RELOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.393,88 0,00 0,00 0,00 18.393,88
12407. BRUNO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.392,13 0,00 0,00 0,00 18.392,13
12408. NENAD OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.391,56 0,00 0,00 0,00 18.391,56
12409. NIKOLA PEURAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.390,32 0,00 0,00 0,00 18.390,32
12410. IVA DUMANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.386,96 0,00 18.386,96
12411. VESNA MIČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 18.383,93 0,00 0,00 0,00 0,00 18.383,93
12412. MARTINA MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 18.383,17 0,00 0,00 0,00 0,00 18.383,17
12413. VESNA KRSNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.380,17 0,00 0,00 0,00 18.380,17
12414. TOMISLAV ILAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 18.368,10 0,00 0,00 0,00 18.368,10
12415. SONJA BOROJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.365,30 0,00 0,00 0,00 18.365,30
12416. NADA KRSNIK RUDELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.360,14 0,00 18.360,14
12417. IVAN REBROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 18.352,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.352,18
12418. AIDA JAKUPOVIĆ MEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.328,34 0,00 0,00 0,00 18.328,34
12419. IVANA POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.327,29 0,00 18.327,29
12420. SUNČICA SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 498,98 17.825,85 0,00 0,00 0,00 18.324,83
12421. SREĆKO BELOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.322,96 0,00 18.322,96
12422. KRUNO PEKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 1.204,54 0,00 0,00 17.117,83 0,00 0,00 0,00 18.322,37
12423. DAJANA JAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 -1.254,28 19.576,12 0,00 0,00 0,00 18.321,84
12424. ALEN POSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.315,73 0,00 18.315,73
12425. BORKO SKURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -381,08 0,00 6.030,86 12.664,75 0,00 0,00 0,00 18.314,53
12426. VICKO LALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.312,79 0,00 18.312,79
12427. ZVONIMIR BAKMAZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.308,66 0,00 18.308,66
12428. FERIZATE VELIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.306,49 0,00 0,00 0,00 18.306,49
12429. DANIJELA ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 0,00 0,00 3.065,66 15.226,96 0,00 0,00 0,00 18.292,62
12430. JOSIP KONDRES GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.286,75 0,00 18.286,75
12431. ZHENGMEI GU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.282,21 0,00 0,00 0,00 18.282,21
12432. KJIRE RISTOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.275,10 0,00 18.275,10
12433. BLAŽENKA MENDEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.271,38 0,00 0,00 0,00 18.271,38
12434. MARJAN BUBALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 357,98 17.907,65 0,00 0,00 0,00 18.265,63
12435. MIRKO ŠEPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 3.821,31 4.102,44 0,00 10.341,00 0,00 18.264,75
12436. KLARA CEBIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1930 BUZIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.261,07 0,00 18.261,07
12437. BRANKO PUCKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.258,89 0,00 18.258,89
12438. BARBARA HECHT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.251,66 0,00 0,00 0,00 18.251,66
12439. SENAD ZEMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 13.812,72 0,00 0,00 4.424,46 0,00 0,00 0,00 18.237,18
12440. MARIJA ŠEGEDIN-FERENC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.236,23 0,00 0,00 0,00 18.236,23
12441. MARKO MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.235,98 0,00 0,00 0,00 18.235,98
12442. GJULDJAN AZIZ IDRIZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.231,37 0,00 0,00 0,00 18.231,37
12443. DŽENANA HASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.226,63 0,00 0,00 0,00 18.226,63
12444. JOSIPA ŠIMUNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.220,78 0,00 0,00 0,00 18.220,78
12445. NEVIL SIROČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 -1.529,28 19.747,32 0,00 0,00 0,00 18.218,04
12446. IVICA BRALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -48,71 0,00 0,00 18.260,21 0,00 0,00 0,00 18.211,50
12447. BORIVOJ FOIS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.211,00 0,00 0,00 0,00 18.211,00
12448. KRISTIAN PISULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.209,42 0,00 18.209,42
12449. RENATO CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 MALA MLAKA 0,01 0,00 -1.567,05 19.771,68 0,00 0,00 0,00 18.204,64
12450. DRAŽEN URCH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 18.193,62 0,00 0,00 0,00 0,00 18.193,62
12451. DAMIR POSARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.190,65 0,00 0,00 0,00 18.190,65
12452. IRA MIHM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.190,49 0,00 0,00 0,00 18.190,49
12453. IVAN ŠTIBRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.189,46 0,00 18.189,46
12454. DAVOR ŠTENGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.188,19 0,00 18.188,19
12455. SVEN SVOBODA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.182,41 0,00 0,00 0,00 18.182,41
12456. KRISTINA VRBANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 48,48 18.127,71 0,00 0,00 0,00 18.176,19
12457. IGOR DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -5,92 0,00 -0,34 18.179,84 0,00 0,00 0,00 18.173,58
12458. SADETA HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.171,59 0,00 0,00 0,00 18.171,59
12459. JASMINA VUČETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 18.171,08 0,00 0,00 0,00 0,00 18.171,08
12460. DANIJEL GUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.168,16 0,00 0,00 0,00 18.168,16
12461. ŽELJKA KADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.168,12 0,00 18.168,12
12462. ĐULIJA GUŠANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.166,07 0,00 18.166,07
12463. ZLATKO LULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 8.369,96 9.790,67 0,00 0,00 0,00 18.160,63
12464. ANĐELKO FERENČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SOBLINEC 0,00 0,00 0,00 18.159,09 0,00 0,00 0,00 18.159,09
12465. DENIS MATONIČKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -86,02 18.243,10 0,00 0,00 0,00 18.157,08
12466. MICHAEL JOHN ANGUS HEDDEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.157,03 0,00 0,00 0,00 18.157,03
12467. BLAŽENKA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 HUSINO 0,00 0,00 0,00 18.156,70 0,00 0,00 0,00 18.156,70
12468. STANA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 369,00 0,00 17.780,79 0,00 0,00 0,00 18.149,79
12469. MARKO MAHMET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.143,48 0,00 18.143,48
12470. ANA SRUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1918 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.140,35 0,00 18.140,35
12471. JEREL ROMAINE BLASSINGAME GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.133,84 0,00 0,00 0,00 18.133,84
12472. MAIR ALITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.132,09 0,00 0,00 0,00 18.132,09
12473. DAMIR LUX GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.129,69 0,00 0,00 0,00 18.129,69
12474. ŽELIMIR KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.125,70 0,00 18.125,70
12475. ANTUN DIKLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 18.123,73 0,00 0,00 0,00 0,00 18.123,73
12476. NIKOLA ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.117,97 0,00 0,00 0,00 18.117,97
12477. ALIJE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.106,75 0,00 0,00 0,00 18.106,75
12478. IVAN FRATNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 708,59 17.382,18 0,00 18.090,77
12479. BORISLAV PRANJKOVIĆ-KOVAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.080,85 0,00 18.080,85
12480. LIDIJA ĆORLUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.080,42 0,00 0,00 0,00 18.080,42
12481. TIHOMIR VUCELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.078,65 0,00 18.078,65
12482. MARTIN LANMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.075,78 0,00 0,00 0,00 18.075,78
12483. IVA STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 18.061,22 0,00 0,00 0,00 0,00 18.061,22
12484. MATIJA STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 18.061,22 0,00 0,00 0,00 0,00 18.061,22
12485. TUGOMIR BOBINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 32,94 18.025,53 0,00 0,00 0,00 18.058,47
12486. SLAVKO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 GORNJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 18.043,61 0,00 0,00 0,00 18.043,61
12487. IVICA MURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 1.956,72 16.084,55 0,00 0,00 0,00 18.041,27
12488. GORDAN FUČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 5.141,14 12.890,73 0,00 0,00 0,00 18.031,87
12489. NIKOLA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 417,17 0,00 15.245,29 2.361,10 0,00 0,00 0,00 18.023,56
12490. LUKA KRONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.015,31 0,00 0,00 0,00 18.015,31
12491. MIRJANA KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 5.481,44 0,00 0,00 12.524,74 0,00 0,00 0,00 18.006,18
12492. HRVOJE KOPASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 589,89 0,00 0,00 17.415,95 0,00 18.005,84
12493. ZLATKO KOCMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 52,83 0,00 17.942,15 3,64 0,00 0,00 0,00 17.998,62
12494. SLAVICA GOSTIMIR-PODGORNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.996,63 0,00 0,00 0,00 17.996,63
12495. PAVAO UŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 761,54 17.234,49 0,00 0,00 0,00 17.996,03
12496. DRAGAN ŽIVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.981,95 0,00 17.981,95
12497. JERKO JAKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 17.979,45 0,00 0,00 0,00 0,00 17.979,45
12498. KEMAL HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.976,40 0,00 0,00 0,00 17.976,40
12499. FRANJO MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.974,79 0,00 0,00 0,00 17.974,79
12500. DALIBORKA ŠANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 3.859,54 14.115,18 0,00 0,00 0,00 17.974,72