OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. MUNEVERA AVDULAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 GAJEC 0,00 0,00 0,00 17.491,09 0,00 0,00 0,00 17.491,09
12402. HRVOJE MAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.490,31 0,00 0,00 0,00 17.490,31
12403. TOMISLAV MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SOBLINEC 715,47 0,00 2.268,82 14.501,58 0,00 0,00 0,00 17.485,87
12404. VIŠNJA VRANEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.485,32 0,00 17.485,32
12405. MARKICA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 6.613,30 10.866,99 0,00 0,00 0,00 17.480,29
12406. ANICA DJULAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.477,02 0,00 0,00 0,00 17.477,02
12407. NATHAN DANIEL PERKOVICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.474,24 0,00 0,00 0,00 17.474,24
12408. STJEPAN BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 17.472,81 0,00 0,00 0,00 17.472,81
12409. MLADEN RAFAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.469,78 0,00 0,00 0,00 17.469,78
12410. DRAGANA RAĐENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.468,78 0,00 17.468,78
12411. ZLATKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 466,20 16.989,64 0,00 0,00 0,00 17.455,84
12412. ANTE ŽUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 6.022,60 0,00 9.602,13 1.823,59 0,00 0,00 0,00 17.448,32
12413. VESNA SMOLČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 BERANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.429,77 0,00 17.429,77
12414. VLADIMIR IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.422,29 0,00 0,00 0,00 17.422,29
12415. NEVEN PAJDAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -123,72 0,00 17.539,98 0,38 0,00 0,00 0,00 17.416,64
12416. KRISTINA BRICO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.412,63 0,00 0,00 0,00 17.412,63
12417. JOSIP BELČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ADAMOVEC 7.430,52 0,00 561,95 9.416,40 0,00 0,00 0,00 17.408,87
12418. ZDRAVKO RIHTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 12.167,80 5.234,27 0,00 0,00 0,00 17.402,07
12419. MLADEN BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE -15.116,68 0,00 5.442,51 27.071,70 0,00 0,00 0,00 17.397,53
12420. ŠENGJULJ ABDURAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 4.845,00 0,00 -671,77 13.217,40 0,00 0,00 0,00 17.390,63
12421. ILIR KUNUŠEVCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -395,62 17.784,11 0,00 0,00 0,00 17.388,49
12422. MIRELA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.388,42 0,00 0,00 0,00 17.388,42
12423. ŽELJKO JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.385,30 0,00 0,00 0,00 17.385,30
12424. GOJKO ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.549,32 15.834,56 0,00 0,00 0,00 17.383,88
12425. BANCO GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 POPOVEC 0,00 0,00 0,00 17.375,68 0,00 0,00 0,00 17.375,68
12426. KEVIN JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.373,61 0,00 0,00 0,00 17.373,61
12427. RADOJKO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 17.371,92 0,00 0,00 0,00 0,00 17.371,92
12428. RADOVANA VESELJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.367,15 0,00 17.367,15
12429. ANTONIO GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 -323,00 0,00 17.679,90 0,00 0,00 0,00 17.356,90
12430. MIRO BAJRAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.355,93 0,00 0,00 0,00 17.355,93
12431. MIRZA MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.353,49 0,00 0,00 0,00 17.353,49
12432. RASEMA OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.353,02 0,00 0,00 0,00 17.353,02
12433. LEA KONTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.352,93 0,00 17.352,93
12434. ROMANA LAZAR BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.352,56 0,00 17.352,56
12435. JOZO JELIČIĆ-LOVREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.341,42 0,00 17.341,42
12436. SNJEŽANA ALBRECHT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 3.094,43 14.244,26 0,00 0,00 0,00 17.338,69
12437. KRISTINA MAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.338,27 0,00 17.338,27
12438. MIROSLAV ŠKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.337,18 0,00 0,00 0,00 17.337,18
12439. DUNJA BORŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.334,97 0,00 0,00 0,00 17.334,97
12440. DARIO PAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 -794,29 0,00 0,00 18.121,15 0,00 17.326,86
12441. ADALETA BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.326,46 0,00 0,00 0,00 17.326,46
12442. AMIR MRKALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -2.597,80 19.923,54 0,00 0,00 0,00 17.325,74
12443. MARIAN BACIUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.322,19 0,00 0,00 0,00 17.322,19
12444. FELON SCHEH BAKIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.311,86 0,00 17.311,86
12445. LJILJANA VIDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.311,43 0,00 17.311,43
12446. LJILJANA KUKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -13,92 0,00 17.319,45 0,00 17.305,53
12447. ENA MAJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.303,13 0,00 0,00 0,00 17.303,13
12448. EDINA RAHIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.298,92 0,00 0,00 0,00 17.298,92
12449. IVA SIKAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.298,80 0,00 17.298,80
12450. ŽELJKO GOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.282,04 0,00 0,00 0,00 17.282,04
12451. PETAR ŠULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.280,50 0,00 17.280,50
12452. IRENA ŠTORGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.280,48 0,00 0,00 0,00 17.280,48
12453. SENADA DRAGULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.279,05 0,00 17.279,05
12454. ENES ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.272,75 0,00 17.272,75
12455. MIRELA ŽEGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.270,68 0,00 0,00 0,00 17.270,68
12456. RUŽICA MARENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.269,26 0,00 17.269,26
12457. LUDOVIC BARCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.266,43 0,00 0,00 0,00 17.266,43
12458. VESNA POSMODI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -1.654,50 18.917,16 0,00 0,00 0,00 17.262,66
12459. STOJAN GVOZDENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.262,06 0,00 0,00 0,00 17.262,06
12460. MIRSADA SIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.246,51 0,00 0,00 0,00 17.246,51
12461. VESNA ROJTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.246,06 0,00 0,00 0,00 17.246,06
12462. MONIKA BRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -223,66 0,00 0,00 17.467,03 0,00 0,00 0,00 17.243,37
12463. MARINA ŠTEFANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 10.413,04 0,00 6.828,73 0,23 0,00 0,00 0,00 17.242,00
12464. ZUPING CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.238,25 0,00 0,00 0,00 17.238,25
12465. PATRICK AURELIEN TCHOUNGUI OWONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.237,29 0,00 0,00 0,00 17.237,29
12466. SLAVKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.229,26 0,00 17.229,26
12467. MERITON QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.197,01 0,00 0,00 0,00 17.197,01
12468. ROZIKA TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.196,94 0,00 0,00 0,00 17.196,94
12469. IVAN GADŽE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.196,48 0,00 17.196,48
12470. JEAN JULES RODRIGUE DUCLOS KWEDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.194,29 0,00 0,00 0,00 17.194,29
12471. LIDIJA ĐURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.174,03 0,00 0,00 0,00 17.174,03
12472. JELENA ČEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1929 VOŽDOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.172,27 0,00 17.172,27
12473. TATJANA HUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.171,27 0,00 17.171,27
12474. ALBERT DEMA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.167,84 0,00 0,00 0,00 17.167,84
12475. ISMETA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.167,59 0,00 17.167,59
12476. LIDIA MARIA MAGNUSZEWSKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 1.163,08 15.999,27 0,00 0,00 0,00 17.162,35
12477. IVAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.158,53 0,00 17.158,53
12478. MARTINA PETRINJAK ŽEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 1.373,48 15.784,08 0,00 0,00 0,00 17.157,56
12479. MIRJETA QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.156,31 0,00 0,00 0,00 17.156,31
12480. MIRA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.155,76 0,00 17.155,76
12481. MARIJANA POGAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.152,74 0,00 17.152,74
12482. ANTE BULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 8,77 0,00 17.142,36 0,00 0,00 0,00 0,00 17.151,13
12483. IVAN SKELIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 16.794,25 317,49 0,00 35,44 0,00 17.147,18
12484. JASMINKA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.146,00 0,00 17.146,00
12485. BOŽICA DILBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 17.141,56 0,00 0,00 0,00 17.141,56
12486. VLADE ERCEGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 17.139,32 0,00 0,00 0,00 0,00 17.139,32
12487. ZAIM HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 17.128,09 0,00 0,00 0,00 17.128,09
12488. ŠEHEREZADA HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 17.128,09 0,00 0,00 0,00 17.128,09
12489. DAMIR POLUTRANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -173,87 17.299,44 0,00 0,00 0,00 17.125,57
12490. DANIJELA KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.121,00 0,00 17.121,00
12491. MILAN DRAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.116,69 0,00 0,00 0,00 17.116,69
12492. JULANDA AUGUSTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 HOLOWAYSBEACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.110,64 0,00 17.110,64
12493. HYRA BAJRAMI-BAJRUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 17.104,76 0,00 0,00 0,00 17.104,76
12494. KARCSI GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.092,24 0,00 0,00 0,00 17.092,24
12495. SONJA HRSTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.091,94 0,00 17.091,94
12496. MARICA KELIHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.090,09 0,00 0,00 0,00 17.090,09
12497. ANTE MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.087,98 0,00 0,00 0,00 17.087,98
12498. FAHIR LIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.083,72 0,00 0,00 0,00 17.083,72
12499. ELVISA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.071,80 0,00 0,00 0,00 17.071,80
12500. STJEPAN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -525,02 0,00 -554,78 18.146,92 0,00 0,00 0,00 17.067,12