OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. MOMČILO JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 -54,98 -697,10 21.154,87 0,00 0,00 0,00 20.402,79
12402. MARICA NOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.395,23 0,00 20.395,23
12403. ANDREA ZELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.388,85 0,00 0,00 0,00 20.388,85
12404. TOMISLAV PLANTAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -0,66 0,00 12.586,42 7.802,63 0,00 0,00 0,00 20.388,39
12405. SINIŠA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 20.379,03 0,00 0,00 0,00 20.379,03
12406. ŽELJKA KAJFEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 VELIKO POLJE -49,46 0,00 -1.711,25 10.049,76 0,00 12.079,34 0,00 20.368,39
12407. ZIJADA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 20.362,61 0,00 0,00 0,00 20.362,61
12408. MARTINA KAČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.350,90 0,00 20.350,90
12409. JASMIN OSMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 SESVETE 0,00 0,00 0,00 20.345,13 0,00 0,00 0,00 20.345,13
12410. JASNA RIČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.338,03 0,00 20.338,03
12411. ALEN ČABRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 8.641,82 0,00 -437,23 12.130,97 0,00 0,00 0,00 20.335,56
12412. IVAN UGLJAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 807,61 19.527,14 0,00 0,00 0,00 20.334,75
12413. DIJANA ZOLIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 3.665,47 0,00 -136,35 16.804,52 0,00 0,00 0,00 20.333,64
12414. ŽELJKO OSMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -3.992,44 24.319,80 0,00 0,00 0,00 20.327,36
12415. SERGIJE MIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.323,91 0,00 0,00 0,00 20.323,91
12416. MIRJANA OSVALD MANDUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.317,61 0,00 0,00 0,00 20.317,61
12417. JOSIP FADLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 DONJI ČEHI 0,00 0,00 0,00 20.313,92 0,00 0,00 0,00 20.313,92
12418. LJILJANA NIKŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.311,39 0,00 20.311,39
12419. KATA MAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.308,88 0,00 20.308,88
12420. GOJKA JOVANOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.302,42 0,00 20.302,42
12421. RADMILA PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.299,64 0,00 20.299,64
12422. DARKO FRIŠČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 1.341,38 0,00 288,02 18.668,31 0,00 0,00 0,00 20.297,71
12423. MONICA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 20.297,13 0,00 0,00 0,00 20.297,13
12424. DANIJEL DRGESTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.288,49 0,00 20.288,49
12425. IVICA ROPUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.286,98 0,00 20.286,98
12426. MIKELJ JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.284,53 0,00 20.284,53
12427. MIJO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 20.282,23 0,00 0,00 20.282,23
12428. ALBERT ORŠOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.281,95 0,00 0,00 0,00 20.281,95
12429. DAVOR BARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.271,19 0,00 0,00 0,00 20.271,19
12430. JAGODA GAŠPARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 31,61 0,00 167,68 19.659,45 0,00 400,55 0,00 20.259,29
12431. TAMARA MAKSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250,98 0,00 20.250,98
12432. ŽELJKO PUŠKARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 18.685,17 0,00 819,04 745,57 0,00 0,00 0,00 20.249,78
12433. ALONSO OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 1.383,71 0,00 0,00 18.865,16 0,00 20.248,87
12434. MARIJA KALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 DOBRODOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.241,97 0,00 20.241,97
12435. DEJAN MESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 13.150,11 0,00 0,00 7.086,63 0,00 0,00 0,00 20.236,74
12436. JADRANKA BASTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 20.537,10 0,00 -278,77 -23,42 0,00 0,00 0,00 20.234,91
12437. KSENIJA PTIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.228,06 0,00 0,00 0,00 20.228,06
12438. EMILA BIUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 2.180,09 0,00 402,00 17.635,63 0,00 0,00 0,00 20.217,72
12439. MIRJANA ODOBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.215,74 0,00 20.215,74
12440. MARINKA ŠIMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 483,40 0,00 0,00 19.730,48 0,00 20.213,88
12441. TOMISLAV FURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.206,88 0,00 0,00 0,00 20.206,88
12442. MARTIN ČIVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 GAJEC 0,00 0,00 9.360,52 10.839,21 0,00 0,00 0,00 20.199,73
12443. ŽELJKO REŠČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 4.610,80 15.588,56 0,00 0,00 0,00 20.199,36
12444. ARIFA ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.196,92 0,00 20.196,92
12445. MUHAMED MULAOMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 LUČKO 0,00 0,00 0,00 20.193,12 0,00 0,00 0,00 20.193,12
12446. BERNARD LOVOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.192,34 0,00 20.192,34
12447. MARIJAN FOČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.189,40 0,00 20.189,40
12448. ALEN ŠAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -13.477,71 0,00 3,54 33.654,24 0,00 0,00 0,00 20.180,07
12449. BERZAT ALILI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.179,07 0,00 0,00 0,00 20.179,07
12450. TANJA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.171,42 0,00 20.171,42
12451. IVAN JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 PREKVRŠJE 0,00 0,00 0,00 20.167,40 0,00 0,00 0,00 20.167,40
12452. DENIS SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 -17,70 20.181,60 0,00 0,00 0,00 20.163,90
12453. DEAN TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.163,53 0,00 20.163,53
12454. SINIŠA ŠEPELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.157,31 0,00 0,00 0,00 20.157,31
12455. LJUBICA DJUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.152,41 0,00 20.152,41
12456. IVAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.146,34 0,00 20.146,34
12457. ŽELJKO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 8.695,48 11.449,48 0,00 0,00 0,00 20.144,96
12458. ANTE MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 20.134,27 0,00 0,00 0,00 0,00 20.134,27
12459. IGOR VOJVODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -4.823,75 0,00 -457,39 25.412,14 0,00 0,00 0,00 20.131,00
12460. SNJEŽANA PUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 JEŽDOVEC 0,00 0,00 -16,72 -2,86 20.140,59 0,00 0,00 20.121,01
12461. RADE BASTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -0,84 0,00 0,00 20.120,20 0,00 0,00 0,00 20.119,36
12462. MIROSLAV ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 20.116,34 0,00 0,00 0,00 20.116,34
12463. VJEKOSLAV BRAJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.090,28 0,00 0,00 0,00 20.090,28
12464. IVAN VUKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 GLAVNIČICA 0,00 0,00 0,00 20.088,20 0,00 0,00 0,00 20.088,20
12465. IVAN ČOPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.086,10 0,00 20.086,10
12466. DOMAGOJ BRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 5.462,72 14.623,25 0,00 0,00 0,00 20.085,97
12467. DAMIR LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.081,27 0,00 20.081,27
12468. ARMAND DUBOIS YANKEP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 17.942,13 0,00 0,00 2.137,04 0,00 0,00 0,00 20.079,17
12469. ANITA OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.078,70 0,00 20.078,70
12470. RADIVOJE JOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.053,69 0,00 0,00 0,00 20.053,69
12471. JOZO MEDJUGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.044,16 0,00 20.044,16
12472. ŽELIMIR POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 20.037,21 0,00 0,00 0,00 0,00 20.037,21
12473. MUAMEDALI ABDULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -9.260,53 0,00 838,38 28.440,01 0,00 19,17 0,00 20.037,03
12474. ZVONIMIR MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.036,01 0,00 20.036,01
12475. ANITA GOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.024,80 0,00 0,00 0,00 20.024,80
12476. IGOR ŠOTONJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -287,17 20.298,19 0,00 0,00 0,00 20.011,02
12477. MYZAFERE DOBRUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 20.010,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20.010,86
12478. ROBERT GLAVAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.009,69 0,00 0,00 0,00 20.009,69
12479. KRUNOSLAV PRADEGAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -294,33 20.417,84 -1,00 -111,21 0,00 -10,12 0,00 20.001,18
12480. MATO BOSANKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 2.159,97 17.827,86 0,00 0,00 0,00 19.987,83
12481. IVICA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB -4,54 0,00 0,00 19.982,78 0,00 0,00 0,00 19.978,24
12482. MOMIRKA MILIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -10,91 0,00 0,00 -0,07 0,00 19.981,19 0,00 19.970,21
12483. KRISTINA ZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 31,93 0,00 -22,25 -1.087,67 0,00 21.044,48 0,00 19.966,49
12484. XUEQING YE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.965,68 0,00 0,00 0,00 19.965,68
12485. DINKO JAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 2.922,61 17.039,09 0,00 0,00 0,00 19.961,70
12486. ZVONKO ŠKVARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.960,95 0,00 19.960,95
12487. ANTON JAKOPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.941,12 0,00 19.941,12
12488. GORAN VASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.938,26 0,00 19.938,26
12489. ADEM SALIHAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.936,16 0,00 0,00 0,00 19.936,16
12490. DANICA MRVELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 2.155,29 17.776,45 0,00 0,00 0,00 19.931,74
12491. FILKA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 10.614,66 0,00 9.301,40 0,00 19.916,06
12492. MUHAMED DISHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,29 19.914,03 0,00 0,00 0,00 19.914,32
12493. GORAN DROBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.896,49 0,00 19.896,49
12494. ANI SOŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.890,49 0,00 0,00 0,00 19.890,49
12495. MILORAD MLADEN ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 7.425,48 12.461,42 0,00 0,00 0,00 19.886,90
12496. IVAN ŠIMAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 20.808,51 0,00 0,00 -936,25 0,00 19.872,26
12497. KREŠIMIR PUPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -815,99 0,00 0,00 20.683,82 0,00 0,00 0,00 19.867,83
12498. DINKO KARNINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.865,97 0,00 0,00 0,00 19.865,97
12499. ALEKSANDAR FINDRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 1.335,11 18.522,47 0,00 0,00 0,00 19.857,58
12500. IVANA KAPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.852,25 0,00 19.852,25