OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. ŽELJKO ŠPIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 2.415,34 17.071,21 0,00 0,00 0,00 19.486,55
12402. DENIS HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.484,54 0,00 0,00 0,00 19.484,54
12403. DUŠKO SRIJEMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.484,22 0,00 19.484,22
12404. DARIO ŽDRAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.482,60 0,00 0,00 0,00 19.482,60
12405. AMEL ZULJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.476,51 0,00 0,00 0,00 19.476,51
12406. IVICA BELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.466,80 0,00 0,00 0,00 19.466,80
12407. RUŽA VRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.465,82 0,00 19.465,82
12408. MICHAELA HRBKOVÁ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 10.224,70 0,00 0,00 9.240,31 0,00 0,00 0,00 19.465,01
12409. JADRANKA HERGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 19.392,32 0,00 0,00 70,42 0,00 19.462,74
12410. SLAVICA KOŽUL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.448,90 0,00 0,00 0,00 19.448,90
12411. MLADEN VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.444,29 0,00 19.444,29
12412. RIFKA ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.434,32 0,00 0,00 0,00 19.434,32
12413. ZLATKO STANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 DREŽNIK BREZOVIČKI 426,42 0,00 3.829,29 15.178,36 0,00 0,00 0,00 19.434,07
12414. MILENA SUČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.414,73 0,00 19.414,73
12415. ROMAN BREZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.411,78 0,00 19.411,78
12416. SANJA JURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.410,88 0,00 19.410,88
12417. STIPO MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.410,73 0,00 0,00 0,00 19.410,73
12418. IGOR BANIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 19.409,18 0,00 0,00 0,00 0,00 19.409,18
12419. MARTINA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 -169,92 19.578,56 0,00 0,00 0,00 19.408,64
12420. JAKOV BULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 BELLINZONA 0,00 0,00 0,00 19.408,41 0,00 0,00 0,00 19.408,41
12421. DAVOR PUTAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 20.592,88 0,00 0,00 -1.190,07 0,00 19.402,81
12422. RENATO VIDIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.401,99 0,00 0,00 0,00 19.401,99
12423. IVA MEŽNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.396,55 0,00 19.396,55
12424. MLADEN NORŠIĆ HOGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 12.931,47 0,00 0,00 6.453,20 0,00 19.384,67
12425. VEDRAN KRČELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 12.304,06 0,00 0,00 7.078,53 0,00 0,00 0,00 19.382,59
12426. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.382,06 0,00 0,00 0,00 19.382,06
12427. ZLATKO MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.375,93 0,00 19.375,93
12428. MARKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB -4,06 0,00 0,00 19.375,46 0,00 0,00 0,00 19.371,40
12429. SEAD MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.367,47 0,00 0,00 0,00 19.367,47
12430. SILVIO ČERNE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.359,45 0,00 19.359,45
12431. MARIN MATUHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.356,92 0,00 0,00 0,00 19.356,92
12432. GORDANA JASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 2.607,89 16.746,84 0,00 0,00 0,00 19.354,73
12433. ANDREA TKALEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.351,47 0,00 19.351,47
12434. LJUBICA PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 2.639,77 16.708,74 0,00 0,00 0,00 19.348,51
12435. IGOR RADMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 2.985,92 16.355,98 0,00 0,00 0,00 19.341,90
12436. DINO ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.230,19 18.106,21 0,00 0,00 0,00 19.336,40
12437. MARJANA SANTRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.335,62 0,00 19.335,62
12438. NEVEN PALEČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 19.335,59 0,00 0,00 19.335,59
12439. NADA LUBAY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.326,52 0,00 19.326,52
12440. ELVEDINA ČIKARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.325,27 0,00 0,00 0,00 19.325,27
12441. MARJAN DIMITRIOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.319,74 0,00 0,00 0,00 19.319,74
12442. SANIJE MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.319,42 0,00 0,00 0,00 19.319,42
12443. FILIP PUĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 BLAGUŠA -1.628,31 0,00 656,53 20.283,92 0,00 0,00 0,00 19.312,14
12444. GABOR GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.300,95 0,00 0,00 0,00 19.300,95
12445. ZDENKO TONKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 14.435,69 4.863,10 0,00 19.298,79
12446. DAMIR KARDUM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 48,46 19.242,57 0,00 0,00 0,00 19.291,03
12447. VASO TATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.284,27 0,00 0,00 0,00 19.284,27
12448. KREŠIMIR BEBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.283,45 0,00 0,00 0,00 19.283,45
12449. FILIP MATIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 10.518,02 0,00 0,00 8.760,89 0,00 0,00 0,00 19.278,91
12450. MARIJA TOMIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 19.277,12 0,00 0,00 0,00 19.277,12
12451. VEDRAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.273,07 0,00 0,00 0,00 19.273,07
12452. MARKO VALČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 618,99 18.651,51 0,00 0,00 0,00 19.270,50
12453. SONET ROCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.264,38 0,00 0,00 0,00 19.264,38
12454. MOJCA SUDAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.262,97 0,00 0,00 0,00 19.262,97
12455. ANTONIJO MAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 272,08 18.980,56 0,00 0,00 0,00 19.252,64
12456. MARICA MALIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1918 ZAGREB 0,00 0,00 21.389,34 -2.139,59 0,00 0,00 0,00 19.249,75
12457. MARINA DONADINI KOSTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.246,84 0,00 0,00 0,00 19.246,84
12458. ZVJEZDANA KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -0,15 19.246,81 0,00 0,00 0,00 19.246,66
12459. ELENA VAKHTANGOVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.246,37 0,00 0,00 0,00 19.246,37
12460. BRANKO JAKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -4,48 0,00 19.248,37 0,00 0,00 0,00 0,00 19.243,89
12461. IVANKA BARNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 BUZIN 0,00 0,00 0,00 19.240,43 0,00 0,00 0,00 19.240,43
12462. ANKA JERBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.239,33 0,00 0,00 0,00 19.239,33
12463. ANTO BEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.232,03 0,00 19.232,03
12464. NEDŽADA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 19.226,27 0,00 0,00 0,00 19.226,27
12465. NENAD HABAZIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -4.217,50 23.427,95 0,00 0,00 0,00 19.210,45
12466. JADRANKA FERNEŽIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 16.029,45 3.173,26 0,00 0,00 0,00 19.202,71
12467. ŽELJKO GRUBIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 19.199,94 0,00 0,00 19.199,94
12468. IVONA ŠUKER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.189,98 0,00 0,00 0,00 19.189,98
12469. OZREN ĐUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 19.188,59 0,00 0,00 -10,74 0,00 19.177,85
12470. MIRA JAKOVLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.173,63 0,00 19.173,63
12471. CARLOS SANTOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 18.150,35 0,00 0,00 1.021,58 0,00 0,00 0,00 19.171,93
12472. JOSIP MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.157,44 0,00 0,00 0,00 19.157,44
12473. IVAN BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.155,03 0,00 19.155,03
12474. ZLATKO KEZELE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 6.993,74 12.154,93 0,00 0,00 0,00 19.148,67
12475. ANTONIO MATOŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.148,48 0,00 0,00 0,00 19.148,48
12476. ANITA MATANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 19.148,42 0,00 0,00 0,00 19.148,42
12477. TOMO VIDUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.144,05 0,00 19.144,05
12478. TONI GALETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 10.074,73 0,00 9.067,69 0,00 19.142,42
12479. NENAD LAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.830,31 0,00 2.310,84 0,00 19.141,15
12480. NEVENKA ĐOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.102,23 0,00 19.102,23
12481. VILIM RAMADANOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 19.090,42 0,00 0,00 0,00 0,00 19.090,42
12482. NEDIM JUSUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.084,85 0,00 0,00 0,00 19.084,85
12483. CATERINA JOHNSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -2.011,27 21.088,22 0,00 0,00 0,00 19.076,95
12484. DINO BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.071,38 0,00 0,00 0,00 19.071,38
12485. ANTE MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 19.068,04 0,00 0,00 0,00 0,00 19.068,04
12486. RENATA DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.064,80 0,00 0,00 0,00 19.064,80
12487. SLAVICA TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.064,36 0,00 0,00 0,00 19.064,36
12488. TONKO CRLJEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.054,16 0,00 0,00 0,00 19.054,16
12489. DARKO ĆORLUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 4.877,12 14.173,86 0,00 0,00 0,00 19.050,98
12490. JOSIP PERIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.371,45 0,00 677,50 0,00 19.048,95
12491. ARIJANA PELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 795,47 4.269,27 145,91 13.829,66 0,00 0,00 0,00 19.040,31
12492. MARIJAN LADIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.024,25 0,00 19.024,25
12493. BOŽANA ĐUREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.018,07 0,00 19.018,07
12494. NIKOLINA SABOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 6.024,85 0,00 92,05 12.900,37 0,00 0,00 0,00 19.017,27
12495. ZORAN MILAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.010,65 0,00 0,00 0,00 19.010,65
12496. SILVANA MOHENSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.007,53 0,00 0,00 0,00 19.007,53
12497. ANĐA LETO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 158,64 18.841,19 0,00 0,00 0,00 18.999,83
12498. MARIO CAPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.464,22 0,00 2.522,07 0,00 18.986,29
12499. MIRJANA ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.983,65 0,00 0,00 0,00 18.983,65
12500. ALEN PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.975,91 0,00 18.975,91