OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. MAJA REINHOLC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 6.607,52 0,00 0,00 11.333,89 0,00 17.941,41
12402. DINO DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.937,41 0,00 17.937,41
12403. SPOMENKA AGATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 4.046,74 0,00 161,70 13.727,56 0,00 0,00 0,00 17.936,00
12404. IVANA BUKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 JEŽDOVEC 0,00 0,00 3.332,06 0,00 0,00 14.602,92 0,00 17.934,98
12405. MIRA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.930,12 0,00 17.930,12
12406. SANJA KREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.925,72 0,00 0,00 0,00 17.925,72
12407. RAJKA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 17.924,56 0,00 0,00 0,00 0,00 17.924,56
12408. JASNA GUGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 2.851,74 15.072,56 0,00 0,00 0,00 17.924,30
12409. BRANISLAV DABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.920,71 0,00 17.920,71
12410. MIRELA DAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.919,51 0,00 0,00 0,00 17.919,51
12411. DRAŽEN ŽUSTRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -1.092,40 19.008,19 0,00 0,00 0,00 17.915,79
12412. BLANKA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 228,87 17.680,42 0,00 0,00 0,00 17.909,29
12413. IGOR PRIŽMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.907,23 0,00 17.907,23
12414. SENADA TALETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.905,04 0,00 0,00 0,00 17.905,04
12415. ROBERT IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.904,34 0,00 0,00 0,00 17.904,34
12416. OLGA BARUDŽIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 -0,46 17.903,24 0,00 0,00 0,00 17.902,78
12417. TODOR BOGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.895,80 0,00 17.895,80
12418. GORAN ZRILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.878,28 0,00 0,00 0,00 17.878,28
12419. JUSUF HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.877,74 0,00 17.877,74
12420. SONJA ROGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -0,85 0,00 0,00 17.876,82 0,00 0,00 0,00 17.875,97
12421. LAHA ČUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.874,60 0,00 0,00 0,00 17.874,60
12422. KRISTINA LANDIKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -221,63 0,00 17.106,97 271,09 0,00 715,07 0,00 17.871,50
12423. JOZO KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 637,18 0,00 13.811,89 3.421,15 0,00 0,00 0,00 17.870,22
12424. ZIJADIN BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.866,69 0,00 0,00 0,00 17.866,69
12425. MIRSADA BERBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.865,23 0,00 0,00 0,00 17.865,23
12426. ASMIR BAJREKTAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.864,04 0,00 0,00 0,00 17.864,04
12427. JURAJ FLEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 STARJAK 0,00 0,00 0,00 17.855,31 0,00 0,00 0,00 17.855,31
12428. DRAGUTIN SLAVIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.841,71 0,00 17.841,71
12429. ŽELJKO JURAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 2.442,46 0,00 3.291,42 12.087,62 0,00 0,00 0,00 17.821,50
12430. CATERINA JOHNSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -2.011,27 19.825,68 0,00 0,00 0,00 17.814,41
12431. MARINKO DUSPER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 DREŽNIK BREZOVIČKI 0,00 0,00 17.808,65 0,00 0,00 0,00 0,00 17.808,65
12432. MIRA BOLF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.806,30 0,00 17.806,30
12433. ZORA MARKOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 POPOVEC 0,00 0,00 0,00 17.802,94 0,00 0,00 0,00 17.802,94
12434. ŽARKO FUCAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -2.342,71 0,00 -1,61 20.137,91 0,00 0,00 0,00 17.793,59
12435. VELJKO SUDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 394,81 17.396,25 0,00 0,00 0,00 17.791,06
12436. JOSIP BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 2.280,26 0,00 487,54 15.014,77 0,00 0,00 0,00 17.782,57
12437. ISMETA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.780,62 0,00 0,00 0,00 17.780,62
12438. SNJEŽANA REZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.769,60 0,00 0,00 0,00 17.769,60
12439. ANTE PINJUH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ŠIROKI BRIJEG 0,00 0,00 0,00 17.751,30 0,00 0,00 0,00 17.751,30
12440. DENIS KADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.748,43 0,00 17.748,43
12441. ZVONIMIR BELLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.678,90 0,00 64,55 0,00 17.743,45
12442. RUŽA KUZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.732,58 0,00 17.732,58
12443. ZDENKA ŠALEC SKUPNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 17.732,19 0,00 0,00 0,00 0,00 17.732,19
12444. VERA LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 17.729,70 0,00 0,00 0,00 0,00 17.729,70
12445. MAGDALENA-MARY EREIZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.727,73 0,00 17.727,73
12446. LIBIN XIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.726,94 0,00 0,00 0,00 17.726,94
12447. MIROSLAV BURUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.710,60 0,00 17.710,60
12448. MIRJANA MIKULČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.710,24 0,00 0,00 0,00 17.710,24
12449. VOJISLAV MIJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 13.868,69 3.841,42 0,00 0,00 0,00 17.710,11
12450. FRANO MIJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.709,57 0,00 17.709,57
12451. KREŠIMIR HLADNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 7.012,48 0,00 10.695,48 0,00 17.707,96
12452. SOFIE GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.703,77 0,00 0,00 0,00 17.703,77
12453. LEONARD SUTLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.482,21 0,00 213,55 0,00 17.695,76
12454. NENAD MOSETTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 17.695,41 0,00 0,00 0,00 17.695,42
12455. JOSIPA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.679,90 0,00 0,00 0,00 17.679,90
12456. MARTINA HERGEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 POPOVEC -487,44 0,00 -862,77 19.028,30 0,00 0,00 0,00 17.678,09
12457. BRANDON SEGAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.675,22 0,00 0,00 0,00 17.675,22
12458. SVEN MALOGORSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.671,70 0,00 0,00 0,00 17.671,70
12459. DARKO OREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 12.537,06 0,00 1.513,50 3.614,16 0,00 0,00 0,00 17.664,72
12460. MILIVOJE KRSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.656,90 0,00 0,00 0,00 17.656,90
12461. ROZA KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.655,38 0,00 0,00 0,00 17.655,38
12462. ZORAN PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.643,73 0,00 0,00 0,00 17.643,73
12463. ALMO MELKAY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -41,42 0,00 0,00 17.680,34 0,00 17.638,92
12464. IGOR BOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.617,78 0,00 0,00 0,00 17.617,78
12465. MELISA DŽAFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.600,53 0,00 0,00 0,00 17.600,53
12466. DANIJELA SVETEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.597,94 0,00 0,00 0,00 17.597,94
12467. RINO PODGORNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.596,31 0,00 0,00 0,00 17.596,31
12468. KRISTINA JURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.587,79 0,00 0,00 0,00 17.587,79
12469. MIROSLAV TIKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.582,97 0,00 0,00 0,00 17.582,97
12470. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.580,48 0,00 0,00 0,00 17.580,48
12471. MIRSAD HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.578,30 0,00 0,00 0,00 17.578,30
12472. DONATA ISA VERENA FREIFRAU VON DELLINGSHAUSEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.568,75 0,00 0,00 0,00 17.568,75
12473. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.567,32 0,00 0,00 0,00 17.567,32
12474. ANTONIO BOGDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 16.930,95 0,00 -1.633,49 2.761,12 0,00 -492,96 0,00 17.565,62
12475. EDONA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.563,40 0,00 0,00 0,00 17.563,40
12476. LIDIJA KLASIĆ-KRNJAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.553,21 0,00 17.553,21
12477. RUŽICA SENTOČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.549,79 0,00 17.549,79
12478. ARIFA ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.542,51 0,00 17.542,51
12479. EMILIJA PEREZA-RADOVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 17.538,11 0,00 0,00 0,00 0,00 17.538,11
12480. DAVOR LOVREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.531,44 0,00 17.531,44
12481. FERDINAND ŠAROLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.524,90 0,00 0,00 0,00 17.524,90
12482. LJILJANA ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.521,62 0,00 0,00 0,00 17.521,62
12483. ANDREA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.511,69 0,00 0,00 0,00 17.511,69
12484. KARL MATUSCHKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.510,19 0,00 0,00 0,00 17.510,19
12485. LJILJANA BOŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -90,00 0,00 -384,14 15.769,43 0,00 2.213,51 0,00 17.508,80
12486. RASEMA HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.507,69 0,00 17.507,69
12487. MIRAN GLINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 666,91 16.839,33 0,00 0,00 0,00 17.506,24
12488. EDUARD HUSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.505,30 0,00 0,00 0,00 17.505,30
12489. MIROSLAV VULETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.501,42 0,00 17.501,42
12490. SHPEJTIM GJURAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -1.400,57 0,00 36,13 18.860,52 0,00 0,00 0,00 17.496,08
12491. HAMIT KUCUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.493,23 0,00 0,00 0,00 17.493,23
12492. MUNEVERA AVDULAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 GAJEC 0,00 0,00 0,00 17.491,09 0,00 0,00 0,00 17.491,09
12493. HRVOJE MAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.490,31 0,00 0,00 0,00 17.490,31
12494. TOMISLAV MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SOBLINEC 715,47 0,00 2.268,82 14.501,58 0,00 0,00 0,00 17.485,87
12495. VIŠNJA VRANEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.485,32 0,00 17.485,32
12496. MARKICA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 6.613,30 10.866,99 0,00 0,00 0,00 17.480,29
12497. ANICA DJULAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.477,02 0,00 0,00 0,00 17.477,02
12498. NATHAN DANIEL PERKOVICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.474,24 0,00 0,00 0,00 17.474,24
12499. STJEPAN BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 17.472,81 0,00 0,00 0,00 17.472,81
12500. MLADEN RAFAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.469,78 0,00 0,00 0,00 17.469,78