OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. DRAGAN KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.862,51 0,00 0,00 0,00 18.862,51
12402. EDIN BABAHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.862,02 0,00 0,00 0,00 18.862,02
12403. ZDENKO PODBOJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.851,12 0,00 18.851,12
12404. VESNA ŠKARIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.849,39 0,00 18.849,39
12405. DERJE GEBRE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.836,41 0,00 0,00 0,00 18.836,41
12406. ALEKSANDAR HOLJEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -2.150,49 20.983,37 0,00 0,00 0,00 18.832,88
12407. TIHOMIR HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.802,27 0,00 0,00 0,00 18.802,27
12408. VIŠNJA BEBEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 3.664,61 0,00 15.129,38 0,00 18.793,99
12409. BORIS LEŠNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.786,84 0,00 0,00 0,00 18.786,84
12410. JADRANA HORVATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 8.816,83 0,00 9.967,40 0,00 18.784,23
12411. NIALL DAVID MCSHEFFREY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.781,45 0,00 0,00 0,00 18.781,45
12412. BRANKO MRŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.778,36 0,00 0,00 0,00 18.778,36
12413. VLADIMIR RAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.776,53 0,00 0,00 0,00 18.776,53
12414. DINO KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.767,01 0,00 18.767,01
12415. GORDANA VOLF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.763,02 0,00 18.763,02
12416. ALEKSANDRA JURKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.761,98 0,00 0,00 0,00 18.761,98
12417. DAMIR HAJDINJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 LUČKO 0,00 0,00 -352,03 19.112,85 0,00 0,00 0,00 18.760,82
12418. JURE ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.753,58 0,00 0,00 0,00 18.753,58
12419. MARINA NIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.749,01 0,00 0,00 0,00 18.749,01
12420. DRAGICA BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 CERJE 0,00 0,00 0,00 18.746,81 0,00 0,00 0,00 18.746,81
12421. ZORAN AĆIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 5.687,94 0,00 13.056,00 0,00 18.743,94
12422. IVICA PAPEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -139,90 0,00 18.882,16 0,00 18.742,26
12423. ANA HUTINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.736,67 0,00 18.736,67
12424. JOSIP PUZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 0,00 18.733,72 0,00 0,00 18.733,72
12425. RAMO KALABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.730,57 0,00 18.730,57
12426. STJEPAN BATINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.712,69 0,00 18.712,69
12427. STJEPAN KOZINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 BLAGUŠA 0,00 0,00 0,00 18.711,27 0,00 0,00 0,00 18.711,27
12428. MINKA MUHAREMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.700,29 0,00 0,00 0,00 18.700,29
12429. MLADEN KRIŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 18.694,09 0,00 0,00 0,00 0,00 18.694,09
12430. JOZO JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.691,64 0,00 0,00 0,00 18.691,64
12431. PANTA ANČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 7.129,60 11.561,62 0,00 0,00 0,00 18.691,22
12432. ANA-MARIJA PLAVLJANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.684,62 0,00 0,00 0,00 18.684,62
12433. VALJBONA EMURLAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.673,30 0,00 0,00 0,00 18.673,30
12434. VLADIMIR PERŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 -712,83 19.384,15 0,00 0,00 0,00 18.671,32
12435. BILJANA KUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.661,68 0,00 18.661,68
12436. RENATO VIDIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.659,30 0,00 0,00 0,00 18.659,30
12437. DANIJEL ČALE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE -0,78 0,00 0,00 18.660,07 0,00 0,00 0,00 18.659,29
12438. IVICA BELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.657,84 0,00 0,00 0,00 18.657,84
12439. JOSEF JAKOB MATTHIAS THÜRRIEGL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 18.657,15 0,00 0,00 0,00 0,00 18.657,15
12440. HRVOJE BOGDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 4,19 0,00 7.568,29 11.079,02 0,00 0,00 0,00 18.651,50
12441. NADA GRACIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.644,35 0,00 18.644,35
12442. TOMAŠ BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 18.644,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.644,16
12443. MARIJAN TOMAŠIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -0,15 0,00 11.549,71 7.092,16 0,00 0,00 0,00 18.641,72
12444. ĐURĐICA ŠIPFER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.641,44 0,00 18.641,44
12445. MAJA MRAZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 11.947,29 6.693,99 0,00 0,00 0,00 18.641,28
12446. DAMIR PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 18.640,90 0,00 0,00 0,00 0,00 18.640,90
12447. MERITA KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.629,76 0,00 0,00 0,00 18.629,76
12448. ANTONIO MRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 738,56 17.889,76 0,00 0,00 0,00 18.628,32
12449. SILVANA STANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.624,00 0,00 0,00 0,00 18.624,00
12450. MARIJA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 415,40 18.204,23 0,00 0,00 0,00 18.619,63
12451. KREŠIMIR BEBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.618,33 0,00 0,00 0,00 18.618,33
12452. MARIO JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.616,52 0,00 18.616,52
12453. BIBA KUZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -1.967,74 0,00 897,96 19.667,47 0,00 0,00 0,00 18.597,69
12454. MARICA MARTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,53 18.594,98 0,00 0,00 0,00 18.595,51
12455. MARIJA VUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.594,45 0,00 0,00 0,00 18.594,45
12456. ROZALIJA PEJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 18.587,21 0,00 0,00 0,00 0,00 18.587,21
12457. ANA LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.585,63 0,00 18.585,63
12458. PETRA SEDLAR-IŠTVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.577,36 0,00 18.577,36
12459. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.572,03 0,00 0,00 0,00 18.572,03
12460. MARIJA DAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.566,05 0,00 18.566,05
12461. NEVENKA MUHVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 18.562,74 0,00 0,00 0,00 0,00 18.562,74
12462. SLAVKO ČIRJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 LUČKO 0,00 0,00 18.560,88 0,00 0,00 0,00 0,00 18.560,88
12463. MIROSLAV SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.555,12 0,00 18.555,12
12464. DEJAN STAMENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.552,49 0,00 18.552,49
12465. DANICA MRVELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 2.182,72 16.368,30 0,00 0,00 0,00 18.551,02
12466. ĐURĐICA BEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.545,06 0,00 18.545,06
12467. DANICA ĐURAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.543,20 0,00 0,00 0,00 18.543,20
12468. KATA SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.537,43 0,00 18.537,43
12469. IGOR DAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.524,78 0,00 0,00 0,00 18.524,78
12470. ANDREJ TATOMIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.523,32 0,00 0,00 0,00 18.523,32
12471. ZORAN REŠETAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE -3.032,63 0,00 2.788,13 18.764,49 0,00 0,00 0,00 18.519,99
12472. KREŠIMIR RICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -0,01 0,00 18.506,14 -0,50 0,00 0,00 0,00 18.505,63
12473. SLAVKO JELICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.498,34 0,00 0,00 0,00 18.498,34
12474. DRAGO RIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 18.494,07 0,00 0,00 0,00 0,00 18.494,07
12475. DAIVA KIRKILAITE-CHETCUTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.493,66 0,00 0,00 0,00 18.493,66
12476. MILJENKO BUKOVČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 18.488,21 0,00 0,00 0,00 0,00 18.488,21
12477. ŠIMUN PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 771,65 17.714,14 0,00 0,00 0,00 18.485,79
12478. ANKA LEDIĆ-PURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 LUČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.485,29 0,00 18.485,29
12479. KRUNOSLAV JELAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 2.183,99 16.298,63 0,00 0,00 0,00 18.482,62
12480. KLARA OMAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 18.482,45 0,00 0,00 0,00 0,00 18.482,45
12481. DINO ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.230,19 17.247,22 0,00 0,00 0,00 18.477,41
12482. MARKO COTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.458,24 0,00 18.458,24
12483. KREŠO ČUBRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 13.487,59 4.969,26 0,00 0,00 0,00 18.456,85
12484. JANJA JELČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.455,21 0,00 18.455,21
12485. STELA BOROJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.945,13 0,00 883,90 19.516,20 0,00 0,00 0,00 18.454,97
12486. BRYAN PAUL CARRASCO SANTOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.454,58 0,00 0,00 0,00 18.454,58
12487. CHAOQUN LIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.452,85 0,00 0,00 0,00 18.452,85
12488. ALMIRA AGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 MEĐIĐA GORNJA 0,00 0,00 0,00 18.451,80 0,00 0,00 0,00 18.451,80
12489. VLADO VASILJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.451,21 0,00 18.451,21
12490. INES KRAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.450,17 0,00 0,00 0,00 18.450,17
12491. OLGICA JELICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.447,58 0,00 0,00 0,00 18.447,58
12492. JOZO LETICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 18.439,84 0,00 0,00 0,00 0,00 18.439,84
12493. IVAN RAMLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.437,14 0,00 0,00 0,00 18.437,14
12494. LIBOR POHANKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.434,00 0,00 18.434,00
12495. MARIGONA QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.433,42 0,00 0,00 0,00 18.433,42
12496. MARINA KLJAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.431,62 0,00 18.431,62
12497. STJEPAN PATALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.429,63 0,00 0,00 0,00 18.429,63
12498. ZORAN KELČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.429,55 0,00 0,00 0,00 18.429,55
12499. VANDA MARIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 18.425,74 0,00 0,00 0,00 0,00 18.425,74
12500. TOMISLAV ŽAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 18.418,23 0,00 0,00 0,00 0,00 18.418,23