OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.846,21 0,00 0,00 0,00 18.846,21
12402. KLARA OMAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 18.845,93 0,00 0,00 0,00 0,00 18.845,93
12403. SILVANA STANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.838,46 0,00 0,00 0,00 18.838,46
12404. MARIJA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 415,40 18.414,38 0,00 0,00 0,00 18.829,78
12405. IVICA BELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.819,28 0,00 0,00 0,00 18.819,28
12406. JASNA JURAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 393,56 0,00 0,00 18.417,26 0,00 18.810,82
12407. RENATO VIDIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.807,52 0,00 0,00 0,00 18.807,52
12408. KREŠIMIR VEDRIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.806,55 0,00 0,00 0,00 18.806,55
12409. IVAN RAMLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.804,14 0,00 0,00 0,00 18.804,14
12410. GORDAN KERŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 20.365,75 0,00 -1.566,45 0,00 18.799,30
12411. ZORAN AĆIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 5.762,13 0,00 13.036,62 0,00 18.798,75
12412. TEA GORENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.794,85 0,00 18.794,85
12413. CHAOQUN LIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.788,85 0,00 0,00 0,00 18.788,85
12414. GORAN MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.788,83 0,00 18.788,83
12415. VESNA BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.786,89 0,00 18.786,89
12416. MARKO COTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.783,57 0,00 18.783,57
12417. DANICA ĐURAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.783,13 0,00 0,00 0,00 18.783,13
12418. BISERKA FIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.776,96 0,00 18.776,96
12419. VANDA MARIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 18.769,84 0,00 0,00 0,00 0,00 18.769,84
12420. EKREM MALKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.768,94 0,00 0,00 0,00 18.768,94
12421. GORDAN DUVNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.765,46 0,00 18.765,46
12422. ŽELIMIR KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 -3.467,04 0,00 0,00 22.224,84 0,00 18.757,80
12423. EVICA LEKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.736,32 0,00 18.736,32
12424. HRVATIN BANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.729,13 0,00 0,00 0,00 18.729,13
12425. STELA BOROJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.945,13 0,00 883,90 19.787,99 0,00 0,00 0,00 18.726,76
12426. IRENA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.360,94 0,00 7.477,40 8.885,79 0,00 0,00 0,00 18.724,13
12427. IVICA ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 16.508,22 2.207,16 0,00 0,00 0,00 18.715,38
12428. KREŠO ČUBRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 13.677,68 5.030,24 0,00 0,00 0,00 18.707,92
12429. NENAD GAŠPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 9.134,59 0,00 9.572,22 0,00 18.706,81
12430. SAŠA VARGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.704,55 0,00 0,00 18.704,55
12431. MARIGONA QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.703,80 0,00 0,00 0,00 18.703,80
12432. ANA ČALE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.701,71 0,00 18.701,71
12433. JOSIP KRSNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 0,00 0,00 18.695,98 0,00 0,00 0,00 0,00 18.695,98
12434. ŠIMUN PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 784,96 17.908,41 0,00 0,00 0,00 18.693,37
12435. GANIMETE QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.688,16 0,00 0,00 0,00 18.688,16
12436. NENAD ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 14.119,62 4.562,72 0,00 18.682,34
12437. VINKO UDOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.672,14 0,00 18.672,14
12438. RUŽICA ZLATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.665,69 0,00 0,00 0,00 18.665,69
12439. ZVONKO VUKOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.664,32 0,00 18.664,32
12440. DŽEMALIJA SKENDERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.672,72 0,00 -12,39 0,00 18.660,33
12441. JOSIPA GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 9.781,06 8.878,07 0,00 0,00 0,00 18.659,13
12442. ZORAN KELČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.653,28 0,00 0,00 0,00 18.653,28
12443. JADRANKA PLEŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 18.650,91 0,00 0,00 0,00 0,00 18.650,91
12444. DINO ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.230,19 17.418,64 0,00 0,00 0,00 18.648,83
12445. STJEPAN PATALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.643,05 0,00 0,00 0,00 18.643,05
12446. DRAGICA ČULE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 18.621,75 0,00 0,00 0,00 0,00 18.621,75
12447. ANA MEHKEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -85,57 0,00 18.700,10 0,00 18.614,53
12448. RAJKA PRŠIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 18.610,05 0,00 0,00 0,00 18.610,05
12449. MIJAT CETINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -27,03 0,00 1,28 18.635,33 0,00 0,00 0,00 18.609,58
12450. RAMIZ HEVEŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 1.562,36 17.041,44 0,00 0,00 0,00 18.603,80
12451. IVAN REPINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 4.405,28 14.180,84 0,00 0,00 0,00 18.586,12
12452. TODOR BOGOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.578,95 0,00 18.578,95
12453. BRANKO JANEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.574,87 0,00 0,00 0,00 18.574,87
12454. ANĐELKO ŠALOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.574,45 0,00 18.574,45
12455. VIOLETA ŠOŠTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.573,54 0,00 0,00 0,00 18.573,54
12456. DIJANA BROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 18.573,07 0,00 0,00 0,00 18.573,07
12457. MLADEN JAKOPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 18.563,66 0,00 0,00 0,00 0,00 18.563,66
12458. STIPO MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.561,83 0,00 0,00 0,00 18.561,83
12459. GORDANA BUBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 IVANJA REKA 9.869,00 0,00 -4.411,31 13.104,11 0,00 0,00 0,00 18.561,80
12460. DOMINIK GRUBIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.554,92 0,00 18.554,92
12461. NATAŠA MARAGOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.548,09 0,00 18.548,09
12462. MARIJA KORENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.537,19 0,00 0,00 0,00 18.537,19
12463. IVAN ŠTIBRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.534,29 0,00 18.534,29
12464. STANA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.533,88 0,00 18.533,88
12465. ANA LEMO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 POPOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.529,55 0,00 18.529,55
12466. ANDREJA GABELA RAJIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.527,67 0,00 18.527,67
12467. ŽELJKO GOTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 525,28 0,00 0,00 17.995,82 0,00 18.521,10
12468. ANA JAKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.517,71 0,00 0,00 0,00 18.517,71
12469. TURHAN ŠAKIROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.517,20 0,00 0,00 0,00 18.517,20
12470. VINKO LAŠTRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,60 0,00 20.176,46 -1.678,45 0,00 0,00 0,00 18.498,61
12471. VANJA ŽEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 18.491,97 0,00 0,00 0,00 0,00 18.491,97
12472. JASMINA TALUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 694,62 17.796,47 0,00 0,00 0,00 18.491,09
12473. VLADO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 268,09 18.217,40 0,00 0,00 0,00 18.485,49
12474. JELENA KOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 3.524,74 0,00 0,00 14.956,00 0,00 0,00 0,00 18.480,74
12475. MARIJAN KUKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 18.472,53 0,00 0,00 0,00 0,00 18.472,53
12476. SEAD MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.465,43 0,00 0,00 0,00 18.465,43
12477. IVAN KROŠELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 18.464,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.464,26
12478. JOSIP KOBAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 5.062,14 0,00 4.163,32 9.236,83 0,00 0,00 0,00 18.462,29
12479. VJEKOSLAV HANŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.449,93 0,00 18.449,93
12480. DRAGAN VLAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.438,15 0,00 0,00 0,00 18.438,15
12481. EDUARD ŠOŠTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 18.436,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18.436,79
12482. MARIJO ŠUŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -98,64 0,00 18.523,75 0,00 18.425,11
12483. ANĐELKA KOČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 MARKOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 18.408,28 0,00 0,00 0,00 18.408,28
12484. MILAN JURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.406,79 0,00 18.406,79
12485. VERICA LACKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.404,40 0,00 18.404,40
12486. ANĐELINA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 7.624,40 0,00 3.175,41 7.600,62 0,00 0,00 0,00 18.400,43
12487. IVICA DUNDJER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 8.358,62 10.037,10 0,00 0,00 0,00 18.395,72
12488. ALEM BEŠLIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.394,98 0,00 0,00 0,00 18.394,98
12489. MARKO JEFTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.393,30 0,00 18.393,30
12490. KREŠIMIR TOMAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.389,36 0,00 18.389,36
12491. PETRA TARTAGLIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.385,87 0,00 0,00 0,00 18.385,87
12492. FIONA HALIDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.382,63 0,00 0,00 0,00 18.382,63
12493. SONET ROCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.376,07 0,00 0,00 0,00 18.376,07
12494. JASNA MIHALINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ODRA 0,00 0,00 18.368,14 0,00 0,00 0,00 0,00 18.368,14
12495. KASANDRA KLJAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.368,02 0,00 18.368,02
12496. FILIP ZAVALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.367,82 0,00 18.367,82
12497. ANĐELKO VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.367,57 0,00 18.367,57
12498. GORAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.364,63 0,00 0,00 0,00 18.364,63
12499. DENIS HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.360,24 0,00 0,00 0,00 18.360,24
12500. MIKA GEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.358,36 0,00 18.358,36