OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. DAVOR ČEČURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 397,41 0,00 176,01 18.037,12 0,00 0,00 0,00 18.610,54
12402. DARIO ŽDRAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.607,04 0,00 0,00 0,00 18.607,04
12403. SONET ROCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.599,97 0,00 0,00 0,00 18.599,97
12404. ROMANA MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 8.890,35 0,00 -18,17 9.721,82 0,00 0,00 0,00 18.594,00
12405. MIRA HREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.588,35 0,00 18.588,35
12406. IGBALLE ZENELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.579,58 0,00 0,00 0,00 18.579,58
12407. MARTINA MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 620,61 17.954,05 0,00 0,00 0,00 18.574,66
12408. HRVOJE BRLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.573,66 0,00 0,00 0,00 18.573,66
12409. IVAN SLADONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 18.563,01 0,00 0,00 0,00 0,00 18.563,01
12410. REA ŠOLTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.552,80 0,00 0,00 0,00 18.552,80
12411. SINIŠA RADIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -314,20 3.208,68 0,00 15.644,85 0,00 18.539,33
12412. MUSLI BEŠIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.537,64 0,00 0,00 0,00 18.537,64
12413. IVICA BIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.534,07 0,00 0,00 0,00 18.534,07
12414. HONG ZHEN SHAO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.531,67 0,00 0,00 0,00 18.531,67
12415. ĐURO ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.529,51 0,00 0,00 0,00 18.529,51
12416. BOŽENKO MALEŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.522,38 0,00 0,00 0,00 18.522,38
12417. NEDIM JUSUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.519,54 0,00 0,00 0,00 18.519,54
12418. ŽELJKA MUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.496,10 0,00 0,00 0,00 18.496,10
12419. MONE GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.494,77 0,00 0,00 0,00 18.494,77
12420. ROMAN SALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.480,86 0,00 0,00 0,00 18.480,86
12421. MARKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB -4,06 0,00 0,00 18.478,41 0,00 0,00 0,00 18.474,35
12422. GAZI ABDULJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.472,56 0,00 0,00 0,00 18.472,56
12423. MATIJA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.461,80 0,00 0,00 0,00 18.461,80
12424. JADRANKA HERGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 18.372,18 0,00 0,00 66,83 0,00 18.439,01
12425. ANTE ŠTABA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.433,65 0,00 18.433,65
12426. VEDRAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.433,42 0,00 0,00 0,00 18.433,42
12427. MIRA NEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE -5.122,51 0,00 6.689,24 16.859,77 0,00 0,00 0,00 18.426,50
12428. SAŠA SABO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 18.422,47 0,00 0,00 0,00 0,00 18.422,47
12429. FRANA RUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.409,25 0,00 0,00 0,00 18.409,25
12430. MIRJANA ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.407,19 0,00 0,00 0,00 18.407,19
12431. ANA KUZMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.401,38 0,00 18.401,38
12432. MLADEN NORŠIĆ HOGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 12.215,20 0,00 0,00 6.183,94 0,00 18.399,14
12433. BESNIK BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.398,48 0,00 0,00 0,00 18.398,48
12434. MARIN MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.391,67 0,00 18.391,67
12435. BRANKICA KOCIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 18.388,13 0,00 0,00 0,00 18.388,13
12436. MARKO TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 LUČKO 0,00 0,00 0,00 18.378,08 0,00 0,00 0,00 18.378,08
12437. VASO TATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.359,05 0,00 0,00 0,00 18.359,05
12438. KRISTINA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 2.931,75 0,00 42,55 15.384,28 0,00 0,00 0,00 18.358,58
12439. DEMIR BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.357,10 0,00 0,00 0,00 18.357,10
12440. VEDRAN KRČELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 11.621,41 0,00 0,00 6.732,93 0,00 0,00 0,00 18.354,34
12441. DANICA RASINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 LUČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.351,92 0,00 18.351,92
12442. ZLATKO STANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 DREŽNIK BREZOVIČKI 401,54 0,00 3.628,48 14.320,95 0,00 0,00 0,00 18.350,97
12443. MIJO RENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.349,12 0,00 18.349,12
12444. ZORAN KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 18.345,60 0,00 0,00 0,00 0,00 18.345,60
12445. BOŽANA ĐUREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.338,18 0,00 18.338,18
12446. NIKO KOLAKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -0,30 0,00 299,34 127,10 0,00 17.910,79 0,00 18.336,93
12447. ZVJEZDANA KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -0,15 18.335,68 0,00 0,00 0,00 18.335,53
12448. JOSIP MEZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.328,42 0,00 0,00 0,00 18.328,42
12449. ANTO BEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.324,18 0,00 18.324,18
12450. LJILJANA IVANIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.320,90 0,00 18.320,90
12451. MATO KREŠO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 13.670,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.649,88 18.320,53
12452. RUŽA VRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.292,93 0,00 18.292,93
12453. ANĐA LETO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 158,64 18.133,46 0,00 0,00 0,00 18.292,10
12454. ILZANA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.289,70 0,00 0,00 0,00 18.289,70
12455. NIKOLA MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.289,39 0,00 0,00 0,00 18.289,39
12456. GORDANA ČENGIĆ MELKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.690,37 0,00 902,20 5.696,36 0,00 0,00 0,00 18.288,93
12457. MARJAN DIMITRIOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.283,55 0,00 0,00 0,00 18.283,55
12458. IVAN CINDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 -912,74 19.196,13 0,00 0,00 0,00 18.283,39
12459. MOJCA SUDAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.278,58 0,00 0,00 0,00 18.278,58
12460. ZLATKO KEZELE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 6.536,22 11.737,81 0,00 0,00 0,00 18.274,03
12461. ANA BAŠADUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.273,63 0,00 18.273,63
12462. BRANIMIR RAJIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -3.352,13 0,00 -951,15 22.576,31 0,00 0,00 0,00 18.273,03
12463. IZABELA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 2.443,49 15.824,10 0,00 0,00 0,00 18.267,59
12464. ŽELJKO MEŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.256,73 0,00 18.256,73
12465. ZLATKO MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.254,93 0,00 18.254,93
12466. MLADEN BEDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.242,27 0,00 0,00 0,00 18.242,27
12467. DARKO ŠIJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.233,61 0,00 0,00 18.233,61
12468. SUZANA VUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.225,56 0,00 0,00 0,00 18.225,56
12469. ZORAN MILAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.220,44 0,00 0,00 0,00 18.220,44
12470. MATE ZENČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.217,90 0,00 0,00 0,00 18.217,90
12471. MARIO BEŠTAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ADAMOVEC 0,00 0,00 0,00 18.217,39 0,00 0,00 0,00 18.217,39
12472. TOMISLAV BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -853,73 19.057,20 0,00 0,00 0,00 18.203,47
12473. ANNA-JADWIGA BELAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.201,56 0,00 0,00 0,00 18.201,56
12474. IOAN VATAV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 DEMERJE 0,00 0,00 110,17 18.078,53 0,00 0,00 0,00 18.188,70
12475. DALIBOR TUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.186,34 0,00 0,00 0,00 18.186,34
12476. ZDRAVKO KLJUČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.184,07 0,00 18.184,07
12477. JOSIP KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 18.183,84 0,00 0,00 0,00 18.183,84
12478. STIPO LUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -1.409,66 -200,00 0,00 19.792,65 0,00 18.182,99
12479. DRAŽENKA VEČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.873,08 0,00 -37.690,14 0,00 18.182,94
12480. INGE KOBE PRIGANICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.181,15 0,00 0,00 0,00 18.181,15
12481. MARIJO VEGO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -7.250,47 0,00 25.424,88 0,00 18.174,41
12482. JOSIP BALENTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.169,86 0,00 0,00 0,00 18.169,86
12483. ŽELJKO MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1,79 16.611,06 0,00 1.555,63 0,00 18.168,48
12484. DUŠKO SRIJEMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.165,81 0,00 18.165,81
12485. DARKO ĐURIČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.158,53 0,00 0,00 0,00 18.158,53
12486. ROBERT ŠOLMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.136,25 0,00 0,00 0,00 18.136,25
12487. MARIJA TOMIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 18.132,47 0,00 0,00 0,00 18.132,47
12488. ANĐELKO SKOČILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.128,86 0,00 18.128,86
12489. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.128,13 0,00 0,00 0,00 18.128,13
12490. ARIJANA PELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 757,08 4.088,16 138,66 13.140,54 0,00 0,00 0,00 18.124,44
12491. ZDENKO TONKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 13.515,71 4.607,41 0,00 18.123,12
12492. VLADO ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -310,49 18.432,29 0,00 0,00 0,00 18.121,80
12493. STJEPAN BARUKČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 755,60 0,00 0,00 17.363,96 0,00 18.119,56
12494. SLAVICA TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.118,30 0,00 0,00 0,00 18.118,30
12495. JADRANKA VRTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.116,30 0,00 0,00 0,00 18.116,30
12496. ALOJZIJA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.114,22 0,00 18.114,22
12497. TEA JURINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.102,51 0,00 0,00 0,00 18.102,51
12498. VALENTINA KRIŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 29,39 18.069,45 0,00 0,00 0,00 18.098,84
12499. TOMAŽ MEKLAV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.094,67 0,00 0,00 0,00 18.094,67
12500. SUZANA MAJPRUZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 18.088,24 0,00 0,00 0,00 0,00 18.088,24