OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. JOSIP KOBAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 5.134,17 0,00 4.224,63 9.370,37 0,00 0,00 0,00 18.729,17
12402. GORAN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.712,65 0,00 0,00 0,00 18.712,65
12403. IVICA DUNDJER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 8.488,07 10.219,40 0,00 0,00 0,00 18.707,47
12404. ZVONKO VUKOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.704,87 0,00 18.704,87
12405. SEAD MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.692,79 0,00 0,00 0,00 18.692,79
12406. PETAR ĐIPALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 3.150,87 0,00 15.539,00 0,00 18.689,87
12407. BLAŽENKA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 7.948,29 10.737,36 0,00 0,00 0,00 18.685,65
12408. IVAN MARKO JURČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.684,26 0,00 0,00 0,00 18.684,26
12409. ZDENKA LUBURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -0,07 0,00 0,00 -0,07 0,00 18.683,99 0,00 18.683,85
12410. JOZEFINA DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.682,87 0,00 0,00 0,00 18.682,87
12411. ANTO IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.663,30 0,00 0,00 0,00 18.663,30
12412. SAŠA MAKSIMILJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.662,60 0,00 18.662,60
12413. ŽELJKA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.644,29 0,00 0,00 0,00 18.644,29
12414. DENIS HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.643,62 0,00 0,00 0,00 18.643,62
12415. LJILJANA ZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 BANJA LUKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.642,86 0,00 18.642,86
12416. ĐURĐA KOŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.631,92 0,00 18.631,92
12417. JAKOV BULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.621,73 0,00 0,00 0,00 18.621,73
12418. ZORAN JANEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.618,73 0,00 18.618,73
12419. DRAGAN VLAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.617,72 0,00 0,00 0,00 18.617,72
12420. DAVOR ČEČURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 397,41 0,00 176,01 18.037,12 0,00 0,00 0,00 18.610,54
12421. DARIO ŽDRAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.607,04 0,00 0,00 0,00 18.607,04
12422. SONET ROCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.599,97 0,00 0,00 0,00 18.599,97
12423. ROMANA MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 8.890,35 0,00 -18,17 9.721,82 0,00 0,00 0,00 18.594,00
12424. MIRA HREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.588,35 0,00 18.588,35
12425. IGBALLE ZENELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.579,58 0,00 0,00 0,00 18.579,58
12426. MARTINA MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 620,61 17.954,05 0,00 0,00 0,00 18.574,66
12427. HRVOJE BRLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.573,66 0,00 0,00 0,00 18.573,66
12428. IVAN SLADONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 18.563,01 0,00 0,00 0,00 0,00 18.563,01
12429. REA ŠOLTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.552,80 0,00 0,00 0,00 18.552,80
12430. SINIŠA RADIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -314,20 3.208,68 0,00 15.644,85 0,00 18.539,33
12431. MUSLI BEŠIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.537,64 0,00 0,00 0,00 18.537,64
12432. IVICA BIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.534,07 0,00 0,00 0,00 18.534,07
12433. HONG ZHEN SHAO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.531,67 0,00 0,00 0,00 18.531,67
12434. ĐURO ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.529,51 0,00 0,00 0,00 18.529,51
12435. BOŽENKO MALEŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.522,38 0,00 0,00 0,00 18.522,38
12436. NEDIM JUSUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.519,54 0,00 0,00 0,00 18.519,54
12437. ŽELJKA MUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.496,10 0,00 0,00 0,00 18.496,10
12438. MONE GASHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.494,77 0,00 0,00 0,00 18.494,77
12439. ROMAN SALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.480,86 0,00 0,00 0,00 18.480,86
12440. MARKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB -4,06 0,00 0,00 18.478,41 0,00 0,00 0,00 18.474,35
12441. GAZI ABDULJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.472,56 0,00 0,00 0,00 18.472,56
12442. MATIJA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.461,80 0,00 0,00 0,00 18.461,80
12443. JADRANKA HERGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 18.372,18 0,00 0,00 66,83 0,00 18.439,01
12444. ANTE ŠTABA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.433,65 0,00 18.433,65
12445. VEDRAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.433,42 0,00 0,00 0,00 18.433,42
12446. MIRA NEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE -5.122,51 0,00 6.689,24 16.859,77 0,00 0,00 0,00 18.426,50
12447. SAŠA SABO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 18.422,47 0,00 0,00 0,00 0,00 18.422,47
12448. FRANA RUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.409,25 0,00 0,00 0,00 18.409,25
12449. MIRJANA ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.407,19 0,00 0,00 0,00 18.407,19
12450. ANA KUZMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.401,38 0,00 18.401,38
12451. MLADEN NORŠIĆ HOGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 12.215,20 0,00 0,00 6.183,94 0,00 18.399,14
12452. BESNIK BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.398,48 0,00 0,00 0,00 18.398,48
12453. MARIN MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.391,67 0,00 18.391,67
12454. BRANKICA KOCIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 18.388,13 0,00 0,00 0,00 18.388,13
12455. MARKO TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 LUČKO 0,00 0,00 0,00 18.378,08 0,00 0,00 0,00 18.378,08
12456. VASO TATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.359,05 0,00 0,00 0,00 18.359,05
12457. KRISTINA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 2.931,75 0,00 42,55 15.384,28 0,00 0,00 0,00 18.358,58
12458. DEMIR BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.357,10 0,00 0,00 0,00 18.357,10
12459. VEDRAN KRČELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 11.621,41 0,00 0,00 6.732,93 0,00 0,00 0,00 18.354,34
12460. DANICA RASINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 LUČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.351,92 0,00 18.351,92
12461. ZLATKO STANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 DREŽNIK BREZOVIČKI 401,54 0,00 3.628,48 14.320,95 0,00 0,00 0,00 18.350,97
12462. MIJO RENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.349,12 0,00 18.349,12
12463. ZORAN KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 18.345,60 0,00 0,00 0,00 0,00 18.345,60
12464. BOŽANA ĐUREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.338,18 0,00 18.338,18
12465. NIKO KOLAKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -0,30 0,00 299,34 127,10 0,00 17.910,79 0,00 18.336,93
12466. ZVJEZDANA KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -0,15 18.335,68 0,00 0,00 0,00 18.335,53
12467. JOSIP MEZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.328,42 0,00 0,00 0,00 18.328,42
12468. ANTO BEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.324,18 0,00 18.324,18
12469. LJILJANA IVANIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.320,90 0,00 18.320,90
12470. MATO KREŠO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 13.670,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.649,88 18.320,53
12471. RUŽA VRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.292,93 0,00 18.292,93
12472. ANĐA LETO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 158,64 18.133,46 0,00 0,00 0,00 18.292,10
12473. ILZANA WEISS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.289,70 0,00 0,00 0,00 18.289,70
12474. NIKOLA MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.289,39 0,00 0,00 0,00 18.289,39
12475. GORDANA ČENGIĆ MELKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.690,37 0,00 902,20 5.696,36 0,00 0,00 0,00 18.288,93
12476. MARJAN DIMITRIOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.283,55 0,00 0,00 0,00 18.283,55
12477. IVAN CINDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 -912,74 19.196,13 0,00 0,00 0,00 18.283,39
12478. MOJCA SUDAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.278,58 0,00 0,00 0,00 18.278,58
12479. ZLATKO KEZELE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 6.536,22 11.737,81 0,00 0,00 0,00 18.274,03
12480. ANA BAŠADUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.273,63 0,00 18.273,63
12481. BRANIMIR RAJIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -3.352,13 0,00 -951,15 22.576,31 0,00 0,00 0,00 18.273,03
12482. IZABELA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 2.443,49 15.824,10 0,00 0,00 0,00 18.267,59
12483. ŽELJKO MEŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.256,73 0,00 18.256,73
12484. ZLATKO MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.254,93 0,00 18.254,93
12485. MLADEN BEDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.242,27 0,00 0,00 0,00 18.242,27
12486. DARKO ŠIJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.233,61 0,00 0,00 18.233,61
12487. SUZANA VUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.225,56 0,00 0,00 0,00 18.225,56
12488. ZORAN MILAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.220,44 0,00 0,00 0,00 18.220,44
12489. MATE ZENČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.217,90 0,00 0,00 0,00 18.217,90
12490. MARIO BEŠTAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ADAMOVEC 0,00 0,00 0,00 18.217,39 0,00 0,00 0,00 18.217,39
12491. TOMISLAV BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -853,73 19.057,20 0,00 0,00 0,00 18.203,47
12492. ANNA-JADWIGA BELAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.201,56 0,00 0,00 0,00 18.201,56
12493. IOAN VATAV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 DEMERJE 0,00 0,00 110,17 18.078,53 0,00 0,00 0,00 18.188,70
12494. DALIBOR TUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.186,34 0,00 0,00 0,00 18.186,34
12495. ZDRAVKO KLJUČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.184,07 0,00 18.184,07
12496. JOSIP KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 18.183,84 0,00 0,00 0,00 18.183,84
12497. STIPO LUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -1.409,66 -200,00 0,00 19.792,65 0,00 18.182,99
12498. DRAŽENKA VEČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.873,08 0,00 -37.690,14 0,00 18.182,94
12499. INGE KOBE PRIGANICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.181,15 0,00 0,00 0,00 18.181,15
12500. MARIJO VEGO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -7.250,47 0,00 25.424,88 0,00 18.174,41