OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. SUZANA IPŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1,06 0,00 0,04 1,86 0,00 18.898,52 0,00 18.899,36
12402. KREŠIMIR HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 1.533,26 0,00 11.487,54 5.873,01 0,00 0,00 0,00 18.893,81
12403. MATIJA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 10.138,67 8.752,63 0,00 0,00 0,00 18.891,30
12404. BOJAN VRAGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.887,26 0,00 0,00 0,00 18.887,26
12405. KRISTINA IVEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 456,96 0,00 0,00 18.428,46 0,00 0,00 0,00 18.885,42
12406. GORAN PLAVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.885,32 0,00 18.885,32
12407. ANA BORONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.881,72 0,00 0,00 0,00 18.881,72
12408. JASNA ČIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.880,68 0,00 18.880,68
12409. DAVOR BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.874,74 0,00 0,00 0,00 18.874,74
12410. VIŠNJA BOJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.874,68 0,00 0,00 0,00 18.874,68
12411. NIKOLA ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.870,59 0,00 0,00 0,00 18.870,59
12412. MILJENKO GILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -471,78 0,00 20.596,11 -1.261,62 0,00 0,00 0,00 18.862,71
12413. MARKO ANTOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 8.687,99 10.174,30 0,00 0,00 0,00 18.862,29
12414. VEDRAN KONTREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.828,64 0,00 18.828,64
12415. IOAN VATAV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 DEMERJE 0,00 0,00 110,17 18.710,75 0,00 0,00 0,00 18.820,92
12416. ROBERT JUGEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 18.820,24 0,00 0,00 0,00 0,00 18.820,24
12417. VLATKA NEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 158,05 18.661,63 0,00 0,00 0,00 18.819,68
12418. MLADEN BEDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.817,46 0,00 0,00 0,00 18.817,46
12419. GRGO PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.816,39 0,00 0,00 18.816,39
12420. VEDRANA JURJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 18.814,81 0,00 0,00 0,00 0,00 18.814,81
12421. DANIJEL BARANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -2.361,66 0,00 4.816,27 16.358,68 0,00 0,00 0,00 18.813,29
12422. TUGOMIR BOBINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 32,29 18.777,24 0,00 0,00 0,00 18.809,53
12423. KRUNO SLIVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.806,62 0,00 0,00 0,00 18.806,62
12424. SUZANA AMETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.806,03 0,00 0,00 0,00 18.806,03
12425. MARIJA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.803,97 0,00 0,00 0,00 18.803,97
12426. SONJA HRSTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800,49 0,00 18.800,49
12427. MARIO CELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.783,46 0,00 0,00 0,00 18.783,46
12428. GORDANA BAJZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 3.825,51 0,00 53,93 13.214,57 0,00 1.687,32 0,00 18.781,33
12429. ZDRAVKO LISAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.758,30 0,00 0,00 0,00 18.758,30
12430. STJEPAN ČUTURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.756,46 0,00 18.756,46
12431. ANTONIO MRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 -2.097,02 20.851,18 0,00 0,00 0,00 18.754,16
12432. NIKSON GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 55,72 18.694,17 0,00 0,00 0,00 18.749,89
12433. ZLATAN HRLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -270,35 19.012,41 0,00 0,00 0,00 18.742,06
12434. VEHBIJA HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.740,34 0,00 0,00 0,00 18.740,34
12435. MIROSLAV BERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -66,96 18.801,80 0,00 0,00 0,00 18.734,84
12436. DEMIR BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.729,44 0,00 0,00 0,00 18.729,44
12437. ENA LOVETT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.721,17 0,00 18.721,17
12438. DRAŽENKA BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 16,99 18.699,00 0,00 0,00 0,00 18.715,99
12439. TATJANA LATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.711,62 0,00 0,00 0,00 18.711,62
12440. BEHAR KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.705,24 0,00 0,00 0,00 18.705,24
12441. HRVOJE GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 6.063,01 0,00 3.630,06 9.009,20 0,00 0,00 0,00 18.702,27
12442. AMEL KASUMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.697,84 0,00 0,00 0,00 18.697,84
12443. ZORICA SEJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.697,32 0,00 18.697,32
12444. KSENIJA ŠEKULJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.691,93 0,00 0,00 0,00 18.691,93
12445. BORISLAV VUJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 -2.960,90 21.640,52 0,00 0,00 0,00 18.679,62
12446. VESNA BOČKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.678,93 0,00 18.678,93
12447. IVICA PRIKRATKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.670,28 0,00 0,00 0,00 18.670,28
12448. STJEPAN TRUPELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 PLANINA DONJA 0,00 0,00 2.347,83 16.315,27 0,00 0,00 0,00 18.663,10
12449. TOMISLAV KROFAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.660,08 0,00 0,00 18.660,08
12450. ARNELA BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.659,78 0,00 0,00 0,00 18.659,78
12451. MICHAELA MARTA MALEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.653,96 0,00 18.653,96
12452. ANKICA HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.648,38 0,00 18.648,38
12453. SAŠA MIKULEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.004,79 0,00 -1.358,58 0,00 18.646,21
12454. GALIB VEREGET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.645,40 0,00 18.645,40
12455. KRISTINA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 1.434,65 0,00 47,43 17.149,77 0,00 0,00 0,00 18.631,85
12456. IVAN ŠKUNCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -1.158,51 0,00 -3.949,24 17.044,72 0,00 6.693,70 0,00 18.630,67
12457. SANDRA ČAKALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 18.627,20 0,00 0,00 18.627,20
12458. KSENIJA ŽAGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.626,62 0,00 0,00 0,00 18.626,62
12459. ANA SIMEON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.624,19 0,00 0,00 0,00 18.624,19
12460. INES KOSANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 7.420,98 11.198,44 0,00 0,00 0,00 18.619,42
12461. DEMIR RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.609,74 0,00 0,00 0,00 18.609,74
12462. ANTON GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.606,76 0,00 18.606,76
12463. JOSIP VRBKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.601,25 0,00 0,00 0,00 18.601,25
12464. VESNA KRSNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.592,24 0,00 0,00 0,00 18.592,24
12465. ŽELJKO RAPAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 18.591,81 0,00 0,00 0,00 0,00 18.591,81
12466. ZLATKO KUCELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.589,15 0,00 18.589,15
12467. MLADEN MIŠAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.584,06 0,00 0,00 0,00 18.584,06
12468. IRENA SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.579,18 0,00 0,00 0,00 18.579,18
12469. DAVOR HANŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 228,35 18.332,69 0,00 0,00 0,00 18.561,04
12470. DENIS MATONIČKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -86,02 18.643,01 0,00 0,00 0,00 18.556,99
12471. RENATA GOTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.552,88 0,00 18.552,88
12472. KARLA BAJCER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.547,70 0,00 0,00 0,00 18.547,70
12473. TATJANA SELEŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -3,29 0,00 0,00 -8,11 0,00 18.553,23 0,00 18.541,83
12474. TIHANA BREKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.541,42 0,00 0,00 0,00 18.541,42
12475. JASNA SOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ODRA 0,00 0,00 -698,12 19.238,60 0,00 0,00 0,00 18.540,48
12476. RENATA DAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 18.534,76 0,00 0,00 0,00 0,00 18.534,76
12477. KRISTIJAN KRASNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.528,28 0,00 0,00 0,00 18.528,28
12478. ANTE KRZNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 18.527,05 0,00 0,00 0,00 0,00 18.527,05
12479. JELENA JERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.516,29 0,00 0,00 0,00 18.516,29
12480. IVAN PUZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 18.512,75 0,00 0,00 0,00 18.512,75
12481. STJEPAN SRBLJINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 19.718,83 0,00 -1.061,74 -149,31 0,00 0,00 0,00 18.507,78
12482. JOSIP FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.494,84 0,00 18.494,84
12483. NIKOLA KOROTKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.494,66 0,00 0,00 0,00 18.494,66
12484. MATIJA RADANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 BUZIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.490,81 0,00 18.490,81
12485. ANKA ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.486,64 0,00 18.486,64
12486. MARIJANA ŠANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.464,93 0,00 18.464,93
12487. MAZEN MUSATAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 18.453,69 0,00 0,00 0,00 0,00 18.453,69
12488. SAŠA UROIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.453,55 0,00 0,00 0,00 18.453,55
12489. DARINKA BAJRAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.451,41 0,00 0,00 0,00 18.451,41
12490. ŽELJKA BUŠETINČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 18.446,09 0,00 0,00 18.446,09
12491. KATICA ŠPEHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -6,58 0,00 18.457,04 -11,47 0,00 0,00 0,00 18.438,99
12492. TOMISLAV JERKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.418,70 0,00 18.418,70
12493. ŽELIMIR KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.411,48 0,00 18.411,48
12494. ELHAME RIZVANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.403,67 0,00 0,00 0,00 18.403,67
12495. VELIBOR MILAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,81 0,00 18.400,81
12496. KREŠIMIR ŠULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.397,51 0,00 18.397,51
12497. TEUTA ČOČAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 18.394,35 0,00 0,00 0,00 18.394,35
12498. ARJETA QOLLAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.394,11 0,00 0,00 0,00 18.394,11
12499. IVAN TOMLJENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.389,17 0,00 18.389,17
12500. VESNA LOVREČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.093,59 0,00 293,08 0,00 18.386,67