OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
12401. NENAD MOSETTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 17.695,41 0,00 0,00 0,00 17.695,42
12402. JOSIPA GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.679,90 0,00 0,00 0,00 17.679,90
12403. MARTINA HERGEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 POPOVEC -487,44 0,00 -862,77 19.028,30 0,00 0,00 0,00 17.678,09
12404. BRANDON SEGAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.675,22 0,00 0,00 0,00 17.675,22
12405. SVEN MALOGORSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.671,70 0,00 0,00 0,00 17.671,70
12406. DARKO OREČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 12.537,06 0,00 1.513,50 3.614,16 0,00 0,00 0,00 17.664,72
12407. MILIVOJE KRSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.656,90 0,00 0,00 0,00 17.656,90
12408. ROZA KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.655,38 0,00 0,00 0,00 17.655,38
12409. ZORAN PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.643,73 0,00 0,00 0,00 17.643,73
12410. ALMO MELKAY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -41,42 0,00 0,00 17.680,34 0,00 17.638,92
12411. IGOR BOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.617,78 0,00 0,00 0,00 17.617,78
12412. MELISA DŽAFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.600,53 0,00 0,00 0,00 17.600,53
12413. DANIJELA SVETEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.597,94 0,00 0,00 0,00 17.597,94
12414. RINO PODGORNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.596,31 0,00 0,00 0,00 17.596,31
12415. KRISTINA JURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.587,79 0,00 0,00 0,00 17.587,79
12416. MIROSLAV TIKVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.582,97 0,00 0,00 0,00 17.582,97
12417. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.580,48 0,00 0,00 0,00 17.580,48
12418. MIRSAD HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.578,30 0,00 0,00 0,00 17.578,30
12419. DONATA ISA VERENA FREIFRAU VON DELLINGSHAUSEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.568,75 0,00 0,00 0,00 17.568,75
12420. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.567,32 0,00 0,00 0,00 17.567,32
12421. ANTONIO BOGDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 16.930,95 0,00 -1.633,49 2.761,12 0,00 -492,96 0,00 17.565,62
12422. EDONA KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.563,40 0,00 0,00 0,00 17.563,40
12423. LIDIJA KLASIĆ-KRNJAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.553,21 0,00 17.553,21
12424. RUŽICA SENTOČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.549,79 0,00 17.549,79
12425. ARIFA ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.542,51 0,00 17.542,51
12426. EMILIJA PEREZA-RADOVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 17.538,11 0,00 0,00 0,00 0,00 17.538,11
12427. DAVOR LOVREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.531,44 0,00 17.531,44
12428. FERDINAND ŠAROLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.524,90 0,00 0,00 0,00 17.524,90
12429. LJILJANA ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.521,62 0,00 0,00 0,00 17.521,62
12430. ANDREA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.511,69 0,00 0,00 0,00 17.511,69
12431. KARL MATUSCHKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.510,19 0,00 0,00 0,00 17.510,19
12432. LJILJANA BOŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -90,00 0,00 -384,14 15.769,43 0,00 2.213,51 0,00 17.508,80
12433. RASEMA HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.507,69 0,00 17.507,69
12434. MIRAN GLINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 666,91 16.839,33 0,00 0,00 0,00 17.506,24
12435. EDUARD HUSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.505,30 0,00 0,00 0,00 17.505,30
12436. MIROSLAV VULETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.501,42 0,00 17.501,42
12437. SHPEJTIM GJURAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -1.400,57 0,00 36,13 18.860,52 0,00 0,00 0,00 17.496,08
12438. HAMIT KUCUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.493,23 0,00 0,00 0,00 17.493,23
12439. MUNEVERA AVDULAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 GAJEC 0,00 0,00 0,00 17.491,09 0,00 0,00 0,00 17.491,09
12440. HRVOJE MAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.490,31 0,00 0,00 0,00 17.490,31
12441. TOMISLAV MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SOBLINEC 715,47 0,00 2.268,82 14.501,58 0,00 0,00 0,00 17.485,87
12442. VIŠNJA VRANEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.485,32 0,00 17.485,32
12443. MARKICA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 6.613,30 10.866,99 0,00 0,00 0,00 17.480,29
12444. ANICA DJULAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.477,02 0,00 0,00 0,00 17.477,02
12445. NATHAN DANIEL PERKOVICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.474,24 0,00 0,00 0,00 17.474,24
12446. STJEPAN BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 17.472,81 0,00 0,00 0,00 17.472,81
12447. MLADEN RAFAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.469,78 0,00 0,00 0,00 17.469,78
12448. DRAGANA RAĐENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.468,78 0,00 17.468,78
12449. ZLATKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 466,20 16.989,64 0,00 0,00 0,00 17.455,84
12450. ANTE ŽUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 6.022,60 0,00 9.602,13 1.823,59 0,00 0,00 0,00 17.448,32
12451. VESNA SMOLČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 BERANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.429,77 0,00 17.429,77
12452. VLADIMIR IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.422,29 0,00 0,00 0,00 17.422,29
12453. NEVEN PAJDAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -123,72 0,00 17.539,98 0,38 0,00 0,00 0,00 17.416,64
12454. KRISTINA BRICO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.412,63 0,00 0,00 0,00 17.412,63
12455. JOSIP BELČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ADAMOVEC 7.430,52 0,00 561,95 9.416,40 0,00 0,00 0,00 17.408,87
12456. ZDRAVKO RIHTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 12.167,80 5.234,27 0,00 0,00 0,00 17.402,07
12457. MLADEN BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE -15.116,68 0,00 5.442,51 27.071,70 0,00 0,00 0,00 17.397,53
12458. ŠENGJULJ ABDURAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 4.845,00 0,00 -671,77 13.217,40 0,00 0,00 0,00 17.390,63
12459. ILIR KUNUŠEVCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -395,62 17.784,11 0,00 0,00 0,00 17.388,49
12460. MIRELA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.388,42 0,00 0,00 0,00 17.388,42
12461. ŽELJKO JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.385,30 0,00 0,00 0,00 17.385,30
12462. GOJKO ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.549,32 15.834,56 0,00 0,00 0,00 17.383,88
12463. BANCO GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 POPOVEC 0,00 0,00 0,00 17.375,68 0,00 0,00 0,00 17.375,68
12464. KEVIN JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.373,61 0,00 0,00 0,00 17.373,61
12465. RADOJKO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 17.371,92 0,00 0,00 0,00 0,00 17.371,92
12466. RADOVANA VESELJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.367,15 0,00 17.367,15
12467. ANTONIO GOLOMEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 -323,00 0,00 17.679,90 0,00 0,00 0,00 17.356,90
12468. MIRO BAJRAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.355,93 0,00 0,00 0,00 17.355,93
12469. MIRZA MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.353,49 0,00 0,00 0,00 17.353,49
12470. RASEMA OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.353,02 0,00 0,00 0,00 17.353,02
12471. LEA KONTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.352,93 0,00 17.352,93
12472. ROMANA LAZAR BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.352,56 0,00 17.352,56
12473. JOZO JELIČIĆ-LOVREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.341,42 0,00 17.341,42
12474. SNJEŽANA ALBRECHT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 3.094,43 14.244,26 0,00 0,00 0,00 17.338,69
12475. KRISTINA MAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.338,27 0,00 17.338,27
12476. MIROSLAV ŠKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.337,18 0,00 0,00 0,00 17.337,18
12477. DUNJA BORŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.334,97 0,00 0,00 0,00 17.334,97
12478. DARIO PAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 -794,29 0,00 0,00 18.121,15 0,00 17.326,86
12479. ADALETA BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.326,46 0,00 0,00 0,00 17.326,46
12480. AMIR MRKALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -2.597,80 19.923,54 0,00 0,00 0,00 17.325,74
12481. MARIAN BACIUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.322,19 0,00 0,00 0,00 17.322,19
12482. FELON SCHEH BAKIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.311,86 0,00 17.311,86
12483. LJILJANA VIDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.311,43 0,00 17.311,43
12484. LJILJANA KUKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -13,92 0,00 17.319,45 0,00 17.305,53
12485. ENA MAJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.303,13 0,00 0,00 0,00 17.303,13
12486. EDINA RAHIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.298,92 0,00 0,00 0,00 17.298,92
12487. IVA SIKAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.298,80 0,00 17.298,80
12488. ŽELJKO GOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.282,04 0,00 0,00 0,00 17.282,04
12489. PETAR ŠULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.280,50 0,00 17.280,50
12490. IRENA ŠTORGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.280,48 0,00 0,00 0,00 17.280,48
12491. SENADA DRAGULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.279,05 0,00 17.279,05
12492. ENES ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.272,75 0,00 17.272,75
12493. MIRELA ŽEGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.270,68 0,00 0,00 0,00 17.270,68
12494. RUŽICA MARENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.269,26 0,00 17.269,26
12495. LUDOVIC BARCA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 17.266,43 0,00 0,00 0,00 17.266,43
12496. VESNA POSMODI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -1.654,50 18.917,16 0,00 0,00 0,00 17.262,66
12497. STOJAN GVOZDENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.262,06 0,00 0,00 0,00 17.262,06
12498. MIRSADA SIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.246,51 0,00 0,00 0,00 17.246,51
12499. VESNA ROJTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.246,06 0,00 0,00 0,00 17.246,06
12500. MONIKA BRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -223,66 0,00 0,00 17.467,03 0,00 0,00 0,00 17.243,37