OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10601. MARIO ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.002,39 0,00 32.002,39
10602. SNJEŽANA KULUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1.289,92 33.282,43 0,00 0,00 0,00 31.992,51
10603. SINIŠA MARČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.977,19 0,00 0,00 0,00 31.977,19
10604. TOMISLAV BRCKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.968,68 0,00 31.968,68
10605. MELISA PURIJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.954,34 0,00 0,00 0,00 31.954,34
10606. ZORAN ŠUTALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 14.200,93 0,00 0,00 17.752,54 0,00 31.953,47
10607. MARIJA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 31.947,28 0,00 0,00 0,00 31.947,28
10608. MARKO DOZAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 21.179,51 -2.485,83 360,31 12.876,16 0,00 0,00 0,00 31.930,15
10609. JANA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB -7.634,71 0,00 0,97 39.552,85 0,00 0,00 0,00 31.919,11
10610. CVETKO PAUNOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.908,52 0,00 0,00 0,00 31.908,52
10611. IVAN JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.901,31 0,00 31.901,31
10612. IVAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 1.539,86 30.359,02 0,00 0,00 0,00 31.898,88
10613. RUŽICA PETRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.093,24 0,00 1.880,16 24.911,62 0,00 0,00 0,00 31.885,02
10614. REMZIJA SULJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.279,55 0,00 14.592,65 0,00 31.872,20
10615. ZDENA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.836,18 0,00 0,00 0,00 31.836,18
10616. KATARINA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.836,15 0,00 31.836,15
10617. TIJANA EL-BAGHDADI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.872,52 0,00 -43,19 0,00 31.829,33
10618. VERICA JELENAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 56,37 31.772,15 0,00 0,00 0,00 31.828,52
10619. BARBARA RIZVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.825,92 0,00 31.825,92
10620. RICKY NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.823,87 0,00 31.823,87
10621. SANJA MAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.813,88 0,00 0,00 0,00 31.813,88
10622. BORISLAV PLAVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.805,03 0,00 0,00 0,00 31.805,03
10623. SENAD PAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 29.308,06 0,00 0,00 2.496,62 0,00 0,00 0,00 31.804,68
10624. JOSIP BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,72 0,00 0,00 31.800,72
10625. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.797,56 0,00 0,00 0,00 31.797,56
10626. ANTONY STARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB GEORGETOWN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.795,83 0,00 31.795,83
10627. MIROSLAV DOLENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.780,74 0,00 0,00 0,00 31.780,74
10628. IVA SEMENČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -3.097,50 0,00 0,00 34.862,09 0,00 31.764,59
10629. DRAŽEN SMOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 28.863,19 0,00 1.526,09 1.370,37 0,00 0,00 0,00 31.759,65
10630. ANTE ŠKRABALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.737,14 0,00 31.737,14
10631. FETIJE ABDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.731,99 0,00 0,00 0,00 31.731,99
10632. DANIJEL VELJANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 11.000,06 20.725,32 0,00 0,00 0,00 31.725,38
10633. RASEMA HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.722,68 0,00 0,00 0,00 31.722,68
10634. MARCEL NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.524,91 0,00 8.193,86 0,00 31.718,77
10635. ANTO KRIŠTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.718,11 0,00 31.718,11
10636. IVAN CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 27.494,44 0,00 4.205,95 0,00 0,00 0,00 0,00 31.700,39
10637. MANDE ŽUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.695,57 0,00 0,00 0,00 31.695,57
10638. MANDA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 3.313,18 0,00 4.419,19 23.952,06 0,00 0,00 0,00 31.684,43
10639. MARK MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.663,42 0,00 31.663,42
10640. MILAN MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.663,42 0,00 31.663,42
10641. DRAŽENKO KALAUZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.656,47 0,00 31.656,47
10642. TIHOMIR KORMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.650,50 0,00 31.650,50
10643. DANIJELA HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.851,96 0,00 28.791,46 0,00 31.643,42
10644. DALIBOR BOSANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -138,70 0,00 31.780,23 0,00 31.641,53
10645. ZVONIMIR BOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 10.068,13 0,00 -2,62 21.547,12 0,00 0,00 0,00 31.612,63
10646. ZDRAVKO POLUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 31.603,12 0,00 0,00 0,00 0,00 31.603,12
10647. AKISSI CECILE GBAMELE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.580,76 0,00 0,00 0,00 31.580,76
10648. ALEKSANDAR SIMONOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.574,45 0,00 0,00 0,00 31.574,45
10649. ILJMI SAITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.571,53 0,00 0,00 0,00 31.571,53
10650. DARKO JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 31.561,83 0,00 0,00 0,00 0,00 31.561,83
10651. LAZAM FAZLIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -116,00 31.675,67 0,00 0,00 0,00 31.559,67
10652. MIRJANA BUKAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.558,63 0,00 31.558,63
10653. DRAŽEN ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.546,54 0,00 31.546,54
10654. MATEO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 674,36 30.848,69 0,00 0,00 0,00 31.523,05
10655. SEADA ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.518,57 0,00 31.518,57
10656. ZAJIM BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.503,60 0,00 0,00 0,00 31.503,60
10657. ANA LUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.493,30 0,00 0,00 0,00 31.493,30
10658. DINKO HREŠĆAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.484,96 0,00 0,00 0,00 31.484,96
10659. TOMISLAV BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.480,40 0,00 0,00 0,00 31.480,40
10660. PERICA AČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 21,67 31.447,36 0,00 0,00 0,00 31.469,03
10661. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.120,77 0,00 10.334,55 0,00 31.455,32
10662. NERGIZA MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 31.446,12 0,00 0,00 0,00 31.446,12
10663. SILVANA NIKOLOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.429,81 0,00 31.429,81
10664. MIRA KOMLJENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 31.429,65 0,00 0,00 0,00 0,00 31.429,65
10665. MARIO PETRUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.423,21 0,00 31.423,21
10666. GORAN JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 29.398,87 2.022,07 0,00 0,00 0,00 31.420,94
10667. VESNA MUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.419,59 0,00 0,00 0,00 31.419,59
10668. ĐEMO SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 227,10 31.192,30 0,00 0,00 0,00 31.419,40
10669. PETRA PEHAREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 2.577,17 28.841,31 0,00 0,00 0,00 31.418,48
10670. BOŽICA GECI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.215,57 30.197,69 0,00 0,00 0,00 31.413,26
10671. BRUNO HMELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.621,77 29.785,75 0,00 0,00 0,00 31.407,52
10672. DRAGICA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.720,81 0,00 -347,69 0,00 31.373,12
10673. RUŽICA PUŠELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.368,93 0,00 31.368,93
10674. DARIO DUSPER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 31.363,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.363,98
10675. ZDENKO TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.362,80 0,00 0,00 0,00 31.362,80
10676. VESNA ČERENŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.344,99 0,00 0,00 0,00 31.344,99
10677. VIKTOR TARGUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.336,10 0,00 0,00 0,00 31.336,10
10678. STOJAN MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE -510,78 0,00 1.958,63 29.863,58 0,00 0,00 0,00 31.311,43
10679. MIRA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.311,20 0,00 31.311,20
10680. BERISLAV VUGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 13.414,63 0,00 17.894,58 0,00 31.309,21
10681. JEANNETTE HABER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.296,40 0,00 0,00 0,00 31.296,40
10682. RADA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 31.306,75 0,00 0,00 -30,04 0,00 31.276,71
10683. SNJEŽANA OSREČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 13.509,45 17.765,57 0,00 0,00 0,00 31.275,02
10684. IVICA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 9.099,16 0,00 0,00 22.165,56 0,00 31.264,72
10685. BARA ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 BREBERNICA 0,00 0,00 0,00 31.258,12 0,00 0,00 0,00 31.258,12
10686. SANDRA STANKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.257,00 0,00 0,00 0,00 31.257,00
10687. VINKO KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.256,84 0,00 0,00 0,00 31.256,84
10688. NIKOLA ŽLIČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 2.982,73 28.271,14 0,00 0,00 0,00 31.253,87
10689. IVAN CAPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 31.229,08 0,00 0,00 0,00 0,00 31.229,08
10690. ZVONIMIR NIKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.220,66 0,00 0,00 0,00 31.220,66
10691. BRANKO SAJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 31.215,47 0,00 0,00 0,00 31.215,47
10692. ELIZABETA ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.214,17 0,00 31.214,17
10693. JASMINKA EILERS PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.207,54 0,00 0,00 0,00 31.207,54
10694. MAJA JURKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.185,06 0,00 0,00 0,00 31.185,06
10695. MALA BAJRAMI-BAJRUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 PLANINA DONJA 35.065,63 0,00 -1.061,53 147,99 0,00 -2.974,50 0,00 31.177,59
10696. BETTY STOPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SALZBURG 0,00 0,00 31.160,25 0,00 0,00 0,00 0,00 31.160,25
10697. ZVONIMIR KRANJČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB -3.843,66 0,00 0,00 35.000,82 0,00 0,00 0,00 31.157,16
10698. HRVOJE BRNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.156,23 0,00 0,00 0,00 31.156,23
10699. MERITA PERVIZAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.147,21 0,00 0,00 0,00 31.147,21
10700. ANA-MARIJA TONC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.144,31 0,00 0,00 0,00 31.144,31