OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10601. BRANKO SAJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 30.559,78 0,00 0,00 0,00 30.559,78
10602. VINKO KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.558,62 0,00 0,00 0,00 30.558,62
10603. VERICA JELENAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 54,06 30.497,58 0,00 0,00 0,00 30.551,64
10604. NERA KAROLINA BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 15.163,38 0,00 2.167,77 13.219,46 0,00 0,00 0,00 30.550,61
10605. MARKO DOZAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 20.130,14 -2.485,83 579,23 12.326,37 0,00 -0,11 0,00 30.549,80
10606. MILAN TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819,24 27.718,41 0,00 30.537,65
10607. ALEKSANDAR SIMONOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.529,13 0,00 0,00 0,00 30.529,13
10608. ZORAN ŠUTALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 13.538,22 0,00 0,00 16.989,88 0,00 30.528,10
10609. ZAJIM BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 0,00 30.527,39 0,00 0,00 0,00 30.527,39
10610. MIRJANA BUKAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.517,58 0,00 30.517,58
10611. IVAN JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.509,59 0,00 30.509,59
10612. JASNA BARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.509,20 0,00 30.509,20
10613. ILJMI SAITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.506,88 0,00 0,00 0,00 30.506,88
10614. CVETKO PAUNOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.506,54 0,00 0,00 0,00 30.506,54
10615. DRAŽEN ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.502,84 0,00 30.502,84
10616. JASMINKA EILERS PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.497,11 0,00 0,00 0,00 30.497,11
10617. DINKO HREŠĆAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.487,73 0,00 0,00 0,00 30.487,73
10618. SENAD PAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 28.090,78 0,00 0,00 2.395,17 0,00 0,00 0,00 30.485,95
10619. BARA ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 BREBERNICA 0,00 0,00 0,00 30.484,10 0,00 0,00 0,00 30.484,10
10620. NERGIZA MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.479,05 0,00 0,00 0,00 30.479,05
10621. JELA BABIJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.470,90 0,00 30.470,90
10622. MARIO PETRUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.459,10 0,00 30.459,10
10623. PETAR GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.453,63 0,00 0,00 0,00 30.453,63
10624. ŽELJKO ČABRAJEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.452,48 0,00 30.452,48
10625. MANDA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 3.176,62 0,00 4.244,20 23.027,93 0,00 0,00 0,00 30.448,75
10626. MOMČILO BOŠNJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.448,24 0,00 30.448,24
10627. IVANA MATOKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 -0,02 30.447,12 0,00 0,00 0,00 30.447,10
10628. VIKTOR TARGUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.440,90 0,00 0,00 0,00 30.440,90
10629. ARBENITA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 12.478,76 0,00 2.357,31 15.599,65 0,00 0,00 0,00 30.435,72
10630. SANDRA STANKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.416,00 0,00 0,00 0,00 30.416,00
10631. TIHOMIR KORMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.415,97 0,00 30.415,97
10632. SANJA MAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.412,85 0,00 0,00 0,00 30.412,85
10633. BETTY STOPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SALZBURG 0,00 0,00 30.408,45 0,00 0,00 0,00 0,00 30.408,45
10634. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.637,90 0,00 9.769,05 0,00 30.406,95
10635. BERISLAV VUGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 13.153,03 0,00 17.231,06 0,00 30.384,09
10636. RANKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.376,87 0,00 30.376,87
10637. SINIŠA DAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.368,93 0,00 30.368,93
10638. PETAR KUTLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.366,71 0,00 0,00 0,00 30.366,71
10639. DRAŽENKO KALAUZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.356,43 0,00 30.356,43
10640. TEA BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -692,42 31.042,25 0,00 0,00 0,00 30.349,83
10641. DANIJELA CRNOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.336,79 0,00 30.336,79
10642. MATEO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 649,52 29.673,68 0,00 0,00 0,00 30.323,20
10643. RADA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 30.352,73 0,00 0,00 -30,04 0,00 30.322,69
10644. ANTUN BUDOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 382,76 29.932,53 0,00 0,00 0,00 30.315,29
10645. DANIJEL VELJANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 10.501,57 19.811,73 0,00 0,00 0,00 30.313,30
10646. SANDRA IVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.291,60 0,00 0,00 0,00 30.291,60
10647. SVETOZAR MRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.289,36 0,00 0,00 0,00 30.289,36
10648. SNJEŽANA OSREČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 12.968,56 17.307,20 0,00 0,00 0,00 30.275,76
10649. MILJENKO MIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.271,95 0,00 0,00 0,00 30.271,95
10650. RICKY NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.270,11 0,00 30.270,11
10651. IVICA KOPASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 14.659,40 0,00 2.347,20 13.258,22 0,00 0,00 0,00 30.264,82
10652. EMIL ABRAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1922 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.254,62 0,00 30.254,62
10653. RUŽA RADAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 456,81 29.791,96 0,00 0,00 0,00 30.248,77
10654. LJILJANA PULJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -130,57 0,00 0,00 -133,22 0,00 30.510,22 0,00 30.246,43
10655. JURE PLANINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.243,51 0,00 0,00 0,00 30.243,51
10656. SANELA NIKOLLAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.236,88 0,00 0,00 0,00 30.236,88
10657. ANTE MEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.230,98 0,00 0,00 0,00 30.230,98
10658. DALIBOR BOSANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -138,70 0,00 30.358,07 0,00 30.219,37
10659. SAMIRA HARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.215,48 0,00 0,00 0,00 30.215,48
10660. ŽELJKO CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 10.483,34 19.726,87 0,00 0,00 0,00 30.210,21
10661. DANIJELA HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.753,07 0,00 27.438,02 0,00 30.191,09
10662. DARKO JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 30.180,43 0,00 0,00 0,00 0,00 30.180,43
10663. IVAN LEGATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 4.045,75 26.130,18 0,00 0,00 0,00 30.175,93
10664. ZDRAVKO POLUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 30.166,91 0,00 0,00 0,00 0,00 30.166,91
10665. ZORAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 265,04 0,00 423,69 29.475,60 0,00 0,00 0,00 30.164,33
10666. JEANNETTE HABER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.160,40 0,00 0,00 0,00 30.160,40
10667. GORDANA MARIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -2,16 0,00 30.156,88 0,00 30.154,72
10668. KREŠIMIR DRETAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 30.005,48 0,00 0,00 143,10 0,00 30.148,58
10669. DAMIR GULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.134,01 0,00 0,00 0,00 30.134,01
10670. RUŽICA PUŠELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.127,91 0,00 30.127,91
10671. JOZA PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 440,69 19.768,49 0,00 9.897,20 0,00 30.106,38
10672. BRANKO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.086,28 0,00 30.086,28
10673. IVAN CAPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 30.033,22 0,00 0,00 0,00 0,00 30.033,22
10674. AKISSI CECILE GBAMELE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.020,97 0,00 0,00 0,00 30.020,97
10675. KORALJKA HAUPT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.013,18 0,00 0,00 0,00 30.013,18
10676. DAMIR HEGEDUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 30.007,28 0,00 0,00 0,00 0,00 30.007,28
10677. ZORAN SKLEDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.004,04 0,00 0,00 0,00 30.004,04
10678. NIKOLA ŽLIČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 2.845,37 27.158,59 0,00 0,00 0,00 30.003,96
10679. GORAN SARK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.002,93 0,00 0,00 0,00 30.002,93
10680. GORDANA MEZE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.998,56 0,00 29.998,56
10681. DARKO HREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 22.444,84 0,00 7.618,45 -65,15 0,00 0,00 0,00 29.998,14
10682. NENAD NEDOKLAN-JOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.973,24 0,00 29.973,24
10683. MILJO SEKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.971,26 0,00 0,00 0,00 29.971,26
10684. DŽEVAD TELALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.971,26 0,00 0,00 0,00 29.971,26
10685. DOMAGOJ MOHL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.971,26 0,00 0,00 0,00 29.971,26
10686. SADIKA BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.971,26 0,00 0,00 0,00 29.971,26
10687. MILANKO ŠTRBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.971,26 0,00 0,00 0,00 29.971,26
10688. DRAGO OLJAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.968,73 0,00 0,00 0,00 29.968,73
10689. DRAGAN ŠUMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.968,73 0,00 0,00 0,00 29.968,73
10690. MARKO UMIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.968,73 0,00 0,00 0,00 29.968,73
10691. BRANKO BOGDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.968,73 0,00 0,00 0,00 29.968,73
10692. NIKOLA GRUBIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.968,73 0,00 0,00 0,00 29.968,73
10693. IVAN TOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.968,73 0,00 0,00 0,00 29.968,73
10694. ANTE ĆESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.968,73 0,00 0,00 0,00 29.968,73
10695. DRAGO SKEJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.968,69 0,00 0,00 0,00 29.968,69
10696. MILENKO REZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.968,69 0,00 0,00 0,00 29.968,69
10697. SIMO VUJASIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.968,69 0,00 0,00 0,00 29.968,69
10698. MIRALEM BEĆIREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.968,69 0,00 0,00 0,00 29.968,69
10699. RAHMAN MUČIĆI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.968,69 0,00 0,00 0,00 29.968,69
10700. NIKOLA URUKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.967,52 0,00 0,00 0,00 29.967,52