OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10601. MILAN VUČEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 DONJI ČEHI 0,00 0,00 2.833,20 29.107,03 0,00 0,00 0,00 31.940,23
10602. ŽELJKO KRIZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.930,47 0,00 0,00 0,00 31.930,47
10603. LUKŠA PEZELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.926,57 0,00 31.926,57
10604. MIŠELA POLJANEC PONJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.906,79 0,00 31.906,79
10605. MARIJA ŠKUNDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.900,39 0,00 31.900,39
10606. ANA-MARIA MEĐIMUREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -4,25 -73,27 0,00 31.974,66 0,00 31.897,14
10607. JUSO FERHATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.886,55 0,00 0,00 0,00 31.886,55
10608. ANĐELKO GORŠE-BAŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 LUČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.877,76 0,00 31.877,76
10609. FAIHAA ST ALDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.875,50 0,00 0,00 0,00 31.875,50
10610. BOŽO KEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.869,34 0,00 0,00 0,00 31.869,34
10611. DRAGAN MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.865,20 0,00 0,00 0,00 31.865,20
10612. IVICA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -389,66 0,00 -589,26 32.841,54 0,00 0,00 0,00 31.862,62
10613. VJEKOSLAV ZEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.840,57 0,00 31.840,57
10614. BOŽICA GECI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.094,50 30.744,11 0,00 0,00 0,00 31.838,61
10615. KRISTINA KLASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.838,35 0,00 0,00 0,00 31.838,35
10616. ELVIS OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.834,50 0,00 0,00 0,00 31.834,50
10617. ŽELJKO LOZANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.824,23 0,00 31.824,23
10618. IVICA ĆIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.819,04 0,00 31.819,04
10619. IVAN CRNOGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.815,60 0,00 31.815,60
10620. STJEPAN IMPRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 DREŽNIK BREZOVIČKI 0,00 0,00 0,00 31.815,40 0,00 0,00 0,00 31.815,40
10621. DAMIR KRENEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 7.488,11 0,00 408,86 23.893,25 0,00 0,00 0,00 31.790,22
10622. ANDRIJA CRNČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.782,35 0,00 0,00 0,00 31.782,35
10623. ANTO VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.770,05 0,00 31.770,05
10624. BRANKO BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.745,33 0,00 31.745,33
10625. KARLO HOIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.745,14 0,00 0,00 0,00 31.745,14
10626. ZLATKO MOČILAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.745,10 0,00 0,00 0,00 31.745,10
10627. VIVIANA VERA HOIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.742,31 0,00 0,00 0,00 31.742,31
10628. TEREZA MEZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 3.651,24 28.080,48 0,00 0,00 0,00 31.731,72
10629. DESIRE CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 -287,74 32.017,61 0,00 0,00 0,00 31.729,87
10630. LILJANA ARTIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.722,61 0,00 0,00 0,00 31.722,61
10631. DAUT SALIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 531,00 31.175,98 0,00 0,00 0,00 31.706,98
10632. LJILJANA PULJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -130,57 0,00 0,00 -133,22 0,00 31.968,49 0,00 31.704,70
10633. ALEKSANDRA RITTIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.700,05 0,00 31.700,05
10634. SANDRA FIŠĆUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -28,26 0,00 31.717,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.689,73
10635. SONJA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 2.663,19 0,00 -3,71 29.026,03 0,00 0,00 0,00 31.685,51
10636. LJUBO MITAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.680,38 0,00 0,00 0,00 31.680,38
10637. SINIŠA ZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 HRVATSKI LESKOVAC -4.375,70 0,00 -1.289,06 37.336,56 0,00 0,00 0,00 31.671,80
10638. SLAVICA MAJOR SANTACA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.668,71 0,00 31.668,71
10639. MATIJA PETAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 -1.461,58 33.125,46 0,00 0,00 0,00 31.663,88
10640. GORAN IVANIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -325,75 31.976,57 0,00 0,00 0,00 31.650,82
10641. VIJANA BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.637,32 0,00 31.637,32
10642. NADA LULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.629,58 0,00 0,00 0,00 31.629,58
10643. AMALIJA POPIJAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB -0,11 0,00 31.621,20 -0,47 0,00 0,00 0,00 31.620,62
10644. MARIJAN MRZLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 3.270,21 0,00 6.620,96 21.727,71 0,00 0,00 0,00 31.618,88
10645. ALEKSANDRA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 DONJI DRAGONOŽEC 0,00 0,00 -316,15 31.928,44 0,00 0,00 0,00 31.612,29
10646. VIŠNJA BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 11.405,69 20.202,68 0,00 0,00 0,00 31.608,37
10647. ZEJNEBA SENKA LAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 2.815,17 28.789,04 0,00 0,00 0,00 31.604,21
10648. FRANO VUJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.596,17 0,00 31.596,17
10649. CHRISTIAN JERINIĆ-MAVRAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE 0,00 0,00 2.128,24 29.451,14 0,00 0,00 0,00 31.579,38
10650. MARTINA URVAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.578,65 0,00 0,00 0,00 31.578,65
10651. TADIJA ŠIMUNAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.570,19 0,00 0,00 0,00 31.570,19
10652. STJEPAN KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.568,48 0,00 31.568,48
10653. THOMAS BALAZS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 BEČ 0,00 0,00 31.558,84 0,00 0,00 0,00 0,00 31.558,84
10654. VILSON PERDEDAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.554,73 0,00 0,00 0,00 31.554,73
10655. MARIO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -741,40 0,00 32.286,29 0,00 31.544,89
10656. NENAD GAŠPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.281,16 0,00 9.252,59 0,00 31.533,75
10657. SINIŠA MARČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.525,64 0,00 0,00 0,00 31.525,64
10658. TADO MARKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 692,33 30.827,62 0,00 0,00 0,00 31.519,95
10659. NEVENKA POKUPEC PEJNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -27,64 31.545,65 0,00 0,00 0,00 31.518,01
10660. MARA PEZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.511,37 0,00 0,00 0,00 31.511,37
10661. MARINA STRELAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.502,90 0,00 31.502,90
10662. ŠTEFICA NOVOSELAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.476,58 0,00 31.476,58
10663. MENTOR QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.474,28 0,00 0,00 0,00 31.474,28
10664. DRAGUTIN MRAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.447,50 0,00 31.447,50
10665. TOMA DESTINO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 TORINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.446,14 0,00 31.446,14
10666. MORANA LJUBAS MARKOVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -926,15 32.363,29 0,00 0,00 0,00 31.437,14
10667. SUADA RUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -1.232,95 32.658,76 0,00 0,00 0,00 31.425,81
10668. ŽELJKO ŠANDROVČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 26.190,26 0,00 3,04 5.225,74 0,00 0,00 0,00 31.419,04
10669. IVAN HEMETEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.411,46 0,00 31.411,46
10670. SAUD JAKUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 953,03 0,00 0,00 30.456,92 0,00 0,00 0,00 31.409,95
10671. RAFET PLLANA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.394,38 0,00 0,00 0,00 31.394,38
10672. DAVOR RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.393,75 0,00 31.393,75
10673. DUBRAVKO KUMPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -1.958,31 0,00 33.349,71 0,00 31.391,40
10674. IVANA PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -765,03 32.155,44 0,00 0,00 0,00 31.390,41
10675. LUCIJA NOVOSEL CARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1929 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.389,00 0,00 31.389,00
10676. SIBYLLE THIERAUF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 WITZENHAUSEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.386,38 0,00 31.386,38
10677. SAMIR GARIBOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 -1.045,66 32.431,11 0,00 0,00 0,00 31.385,45
10678. RENATA KENCEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.376,02 0,00 31.376,02
10679. NENAD JAVORINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 12,77 31.363,19 0,00 0,00 0,00 31.375,96
10680. GORAN PLANTAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.370,89 0,00 31.370,89
10681. SNJEŽANA ĐURAŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 4.052,87 27.314,80 0,00 0,00 0,00 31.367,67
10682. KRISTINA MACK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.363,87 0,00 31.363,87
10683. DOMAGOJ VITEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.358,28 0,00 0,00 0,00 31.358,28
10684. ANĐELA ŠRBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1930 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.356,32 0,00 31.356,32
10685. ŽELJKA VIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.348,37 0,00 0,00 0,00 31.348,37
10686. DENIS ROBNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.333,10 0,00 31.333,10
10687. ROZO KODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -177,75 31.504,56 0,00 0,00 0,00 31.326,81
10688. MAJA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 939,24 30.382,07 0,00 0,00 0,00 31.321,31
10689. VANJA LEVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 6.529,60 0,00 920,63 23.848,41 0,00 0,00 0,00 31.298,64
10690. MIJO POŽGAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 31.287,47 0,00 0,00 0,00 31.287,47
10691. MARICA VAJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.287,12 0,00 0,00 0,00 31.287,12
10692. TOMISLAV ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 22.954,86 0,00 8.331,83 0,00 0,00 0,00 0,00 31.286,69
10693. CVJETKO BRKIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.285,32 0,00 31.285,32
10694. DENIS BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.280,34 0,00 0,00 0,00 31.280,34
10695. NATALIJA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.276,51 0,00 31.276,51
10696. JASNA BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.260,36 0,00 0,00 0,00 31.260,36
10697. LUCA ADAMČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.259,78 0,00 0,00 0,00 31.259,78
10698. JOZO JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.240,93 0,00 0,00 0,00 31.240,93
10699. TOMISLAVA PEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.233,43 0,00 31.233,43
10700. HASNIJA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.232,94 0,00 31.232,94