OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10601. ANDREA GRBEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.165,81 0,00 31.165,81
10602. MARIJA ŠKUNDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.153,93 0,00 31.153,93
10603. MARA PEZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.151,15 0,00 0,00 0,00 31.151,15
10604. SRĐAN ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.124,28 0,00 0,00 0,00 31.124,28
10605. NENAD GAŠPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.031,54 0,00 9.090,12 0,00 31.121,66
10606. TEREZA MEZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 3.574,89 27.538,01 0,00 0,00 0,00 31.112,90
10607. AMALIJA POPIJAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB -0,11 0,00 31.094,32 -0,47 0,00 0,00 0,00 31.093,74
10608. ŽELJKO LOZANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.090,99 0,00 31.090,99
10609. THOMAS BALAZS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 BEČ 0,00 0,00 31.090,53 0,00 0,00 0,00 0,00 31.090,53
10610. ĐURO LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.087,75 0,00 31.087,75
10611. MEVLIDE MEMETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.066,77 0,00 0,00 0,00 31.066,77
10612. LJUBO MITAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.066,71 0,00 0,00 0,00 31.066,71
10613. MENTOR QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.048,55 0,00 0,00 0,00 31.048,55
10614. IVICA ĆIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.042,69 0,00 31.042,69
10615. MARTINA RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 19,96 31.011,22 0,00 0,00 0,00 31.031,18
10616. GORAN IVANIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -325,75 31.351,79 0,00 0,00 0,00 31.026,04
10617. LJILJANA PULJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -130,57 0,00 0,00 -133,22 0,00 31.288,73 0,00 31.024,94
10618. MAJA LABOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.019,44 0,00 31.019,44
10619. ANA-MARIA MEĐIMUREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -5,74 -75,86 0,00 31.095,31 0,00 31.013,71
10620. MORANA LJUBAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -926,15 31.933,35 0,00 0,00 0,00 31.007,20
10621. SLAVICA MAJOR SANTACA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.997,53 0,00 30.997,53
10622. SINIŠA ZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 HRVATSKI LESKOVAC -4.375,70 0,00 -1.289,06 36.662,16 0,00 0,00 0,00 30.997,40
10623. NENAD JAVORINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 12,56 30.966,52 0,00 0,00 0,00 30.979,08
10624. LILJANA ARTIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.977,58 0,00 0,00 0,00 30.977,58
10625. ŽELJKA VIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 30.974,68 0,00 0,00 0,00 30.974,68
10626. IVANA PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -765,03 31.735,86 0,00 0,00 0,00 30.970,83
10627. ROZO KODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -177,75 31.139,04 0,00 0,00 0,00 30.961,29
10628. SONJA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 2.605,56 0,00 -3,71 28.358,68 0,00 0,00 0,00 30.960,53
10629. SAMIR GARIBOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 -1.045,66 31.995,87 0,00 0,00 0,00 30.950,21
10630. TADO MARKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 679,64 30.259,66 0,00 0,00 0,00 30.939,30
10631. STJEPAN KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.932,47 0,00 30.932,47
10632. DENIS ROBNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.927,91 0,00 30.927,91
10633. SNJEŽANA VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -0,01 30.924,59 0,00 0,00 0,00 30.924,58
10634. MARIJAN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.897,16 0,00 0,00 0,00 30.897,16
10635. STANISLAVA SLAVICA VLAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.890,10 0,00 30.890,10
10636. SINIŠA MARČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.889,69 0,00 0,00 0,00 30.889,69
10637. SNJEŽANA KULUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1.289,92 32.171,84 0,00 0,00 0,00 30.881,92
10638. MARIO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -741,40 0,00 31.620,64 0,00 30.879,24
10639. MIJO POŽGAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 30.875,74 0,00 0,00 0,00 30.875,74
10640. ANTO VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.871,73 0,00 30.871,73
10641. LUCIJA NOVOSEL CARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1929 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.871,18 0,00 30.871,18
10642. JASNA BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 30.853,62 0,00 0,00 0,00 30.853,62
10643. RAFET PLLANA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.847,60 0,00 0,00 0,00 30.847,60
10644. ZRINKA CUKON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.830,55 0,00 30.830,55
10645. MAJDA FAJDETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 30.829,27 0,00 0,00 0,00 0,00 30.829,27
10646. SAUD JAKUPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 930,68 0,00 0,00 29.895,93 0,00 0,00 0,00 30.826,61
10647. CHRISTIAN JERINIĆ-MAVRAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE 0,00 0,00 2.070,85 28.751,53 0,00 0,00 0,00 30.822,38
10648. ZDRAVKO ANZULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 30.869,77 0,00 0,00 -55,43 0,00 0,00 0,00 30.814,34
10649. NATAŠA BELAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.795,31 0,00 0,00 0,00 30.795,31
10650. TOMA DESTINO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 TORINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.780,72 0,00 30.780,72
10651. PAVICA STANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -23,19 -1.388,96 4.675,45 27.509,33 0,00 0,00 0,00 30.772,63
10652. DAMJAN ŠAFARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.767,52 0,00 30.767,52
10653. SIBYLLE THIERAUF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 WITZENHAUSEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.755,41 0,00 30.755,41
10654. FRANO VUJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.739,11 0,00 30.739,11
10655. BRANKO PEJNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.731,58 0,00 0,00 0,00 30.731,58
10656. ALEN BEDNARČUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 0,00 30.728,53 0,00 0,00 0,00 30.728,53
10657. DRAGUTIN MRAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.715,54 0,00 30.715,54
10658. RONALD TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.701,07 0,00 0,00 0,00 30.701,07
10659. LUCA ADAMČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.698,50 0,00 0,00 0,00 30.698,50
10660. SNJEŽANA ĐURAŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 3.974,22 26.718,27 0,00 0,00 0,00 30.692,49
10661. IVAN HEMETEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.690,68 0,00 30.690,68
10662. DENIS BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.682,95 0,00 0,00 0,00 30.682,95
10663. MAJA POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 920,76 29.756,05 0,00 0,00 0,00 30.676,81
10664. VANJA LEVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 6.396,31 0,00 900,45 23.367,58 0,00 0,00 0,00 30.664,34
10665. NENAD MIŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.660,42 0,00 30.660,42
10666. GORAN PLANTAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.651,04 0,00 30.651,04
10667. JUSO FERHATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.648,17 0,00 0,00 0,00 30.648,17
10668. FAREDIN ISMAILI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 466,73 30.178,95 0,00 0,00 0,00 30.645,68
10669. TEUTA AHMEDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.625,27 0,00 0,00 0,00 30.625,27
10670. DUBRAVKO KUMPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -1.958,31 0,00 32.579,75 0,00 30.621,44
10671. SVITLANA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.619,30 0,00 0,00 0,00 30.619,30
10672. ŽELJKO ŽALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.618,22 0,00 30.618,22
10673. TOMISLAV ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 22.413,87 0,00 8.204,09 0,00 0,00 0,00 0,00 30.617,96
10674. MARIJAN PREMEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 31.028,35 0,00 0,00 -415,27 0,00 0,00 0,00 30.613,08
10675. RENATA KENCEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.590,50 0,00 30.590,50
10676. MIRA VESEL DE IVANDIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1922 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.574,81 0,00 0,00 0,00 30.574,81
10677. MARINA SIKIRICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.573,11 0,00 30.573,11
10678. DAVOR RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.564,39 0,00 30.564,39
10679. DAMIR ERDEŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 3.021,56 27.536,96 0,00 0,00 0,00 30.558,52
10680. NIKOLINA PALJUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 4.848,05 0,00 0,00 25.708,65 0,00 0,00 0,00 30.556,70
10681. TOMISLAVA PEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.550,89 0,00 30.550,89
10682. GORDANA BOBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.547,86 0,00 0,00 0,00 30.547,86
10683. ANĐELA ŠRBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1930 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.543,63 0,00 30.543,63
10684. IVICA KOŠTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 6.901,82 23.631,52 0,00 0,00 0,00 30.533,34
10685. NENAD DOMINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 BUDENEC 0,00 0,00 0,00 30.516,35 0,00 0,00 0,00 30.516,35
10686. BORISLAV PLAVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.504,54 0,00 0,00 0,00 30.504,54
10687. ŽELJKO ŠKRINJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 DONJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 30.500,06 0,00 0,00 0,00 30.500,06
10688. ZDRAVKO KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 0,00 30.498,37 0,00 0,00 0,00 30.498,37
10689. OLGICA LONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.498,34 0,00 30.498,34
10690. VEDRAN LOVRETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.486,07 0,00 30.486,07
10691. INES CVITANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.479,36 0,00 30.479,36
10692. HASNIJA OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.478,70 0,00 30.478,70
10693. NIKOLA GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.474,65 0,00 0,00 0,00 30.474,65
10694. BOŽICA ŠVIGIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.473,28 0,00 0,00 0,00 30.473,28
10695. DEAN VEČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 8.523,71 21.947,80 0,00 0,00 0,00 30.471,51
10696. KRISTINA MACK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.469,34 0,00 30.469,34
10697. IVICA LIPEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.467,83 0,00 30.467,83
10698. MARIO PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.467,75 0,00 30.467,75
10699. NIKOLINA KOLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.458,52 0,00 0,00 0,00 30.458,52
10700. IVO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 10.199,15 20.255,51 0,00 0,00 0,00 30.454,66