OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10601. NENAD JURINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 28.898,54 0,00 0,00 0,00 0,00 28.898,54
10602. NIKICA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -839,23 0,00 29.735,74 0,00 28.896,51
10603. IVANA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.891,74 0,00 28.891,74
10604. SENADA MUJKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.877,25 0,00 28.877,25
10605. DUNJA ŠILBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.859,03 0,00 28.859,03
10606. SLAVKO AUGUSTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.843,46 0,00 0,00 0,00 28.843,46
10607. KATARINA TURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 28.815,09 0,00 0,00 0,00 0,00 28.815,09
10608. DANIJELA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 9.465,26 19.348,26 0,00 0,00 0,00 28.813,52
10609. LIDIJA PETRUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 HRVATSKI LESKOVAC -11,01 0,00 9.789,57 16.985,22 0,00 2.049,42 0,00 28.813,20
10610. ZVONKO JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 14.790,79 0,00 14.012,96 0,00 28.803,75
10611. RADIVOJ KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.802,97 0,00 28.802,97
10612. IVAN PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.798,46 0,00 28.798,46
10613. ROBERT LEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.795,43 0,00 0,00 0,00 28.795,43
10614. RUŽICA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 MARKOVO POLJE -2.445,20 0,00 0,00 31.224,54 0,00 0,00 0,00 28.779,34
10615. DUBRAVKA OREŠČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.771,45 0,00 0,00 0,00 28.771,45
10616. KRISTINA FUNDELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ŠAŠINOVEC 301,49 0,00 -1.113,86 29.576,69 0,00 0,00 0,00 28.764,32
10617. LJUBICA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.761,81 0,00 28.761,81
10618. DRAGAN MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 28.749,48 0,00 0,00 0,00 28.749,48
10619. MILE IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.739,30 0,00 0,00 0,00 28.739,30
10620. SLAVKA PELAKOVA MATANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.720,18 0,00 28.720,18
10621. MIRA PATRLJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.699,79 0,00 0,00 0,00 28.699,79
10622. NENAD BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -688,17 0,00 8.469,23 20.917,09 0,00 0,00 0,00 28.698,15
10623. JADRANKA ŠULJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.693,54 0,00 28.693,54
10624. NATAŠA KRIŽETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.657,94 0,00 23,24 0,00 28.681,18
10625. IVICA KOCMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 21.424,42 0,00 0,00 7.226,35 0,00 0,00 0,00 28.650,77
10626. VEDRAN IMRIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.648,41 0,00 0,00 0,00 28.648,41
10627. JOSIP BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.644,04 0,00 28.644,04
10628. VALENTINA GRGIČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.631,80 0,00 28.631,80
10629. RANKO RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.626,13 0,00 0,00 0,00 28.626,13
10630. SREĆKO BERTOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.781,70 0,00 3.842,73 0,00 28.624,43
10631. JOZO PAVLINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 6.071,33 0,00 -2.888,95 25.433,58 0,00 0,00 0,00 28.615,96
10632. DAMIR MELEH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.615,80 0,00 28.615,80
10633. ALEŠ ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 1.310,92 0,00 0,00 27.281,27 0,00 28.592,19
10634. NREK BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.586,90 0,00 0,00 0,00 28.586,90
10635. MARIN JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.574,74 0,00 28.574,74
10636. DRAŽEN ĐIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -15,30 0,00 113,84 28.470,99 0,00 0,00 0,00 28.569,53
10637. DAMIR ALDUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.563,48 0,00 0,00 0,00 28.563,48
10638. KONSTANTIN RADONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.563,41 0,00 28.563,41
10639. TOMISLAV MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.559,60 0,00 0,00 0,00 28.559,60
10640. HETEM KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 HANOVER 0,00 0,00 0,00 28.553,28 0,00 0,00 0,00 28.553,28
10641. MATIJA STANEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 POPOVEC 3.343,86 0,00 17.072,25 8.130,39 0,00 0,00 0,00 28.546,50
10642. RENATA KENCEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.544,32 0,00 28.544,32
10643. ANKICA VALENTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.543,10 0,00 28.543,10
10644. ROBERT JOHN KENNEDY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.195,73 0,00 26.338,11 0,00 28.533,84
10645. SANJA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.531,40 0,00 0,00 0,00 28.531,40
10646. JOSIP KENJEREŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.526,68 0,00 0,00 0,00 28.526,68
10647. VLADIMIR ČEPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 28.879,84 -360,00 0,00 0,00 0,00 28.519,84
10648. MARIO VALENČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.519,55 0,00 0,00 0,00 28.519,55
10649. HRVOJE MAJERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.510,62 0,00 28.510,62
10650. FATA MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.506,87 0,00 0,00 0,00 28.506,87
10651. ANTONIJA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.503,69 0,00 0,00 0,00 28.503,69
10652. ŠAČ LJUŠAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -1,45 0,00 -0,49 -23,80 0,00 28.517,44 0,00 28.491,70
10653. GORAN VESELINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -25,08 28.512,82 0,00 0,00 0,00 28.487,74
10654. BOŽO MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.620,83 0,00 7.862,38 0,00 28.483,21
10655. MARA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.463,85 0,00 28.463,85
10656. MILAN JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 28.460,45 0,00 0,00 -0,58 0,00 0,00 0,00 28.459,87
10657. SMILJAN KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 28.452,53 0,00 0,00 28.452,53
10658. JADRANKA SHABANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 1.349,91 27.094,68 0,00 0,00 0,00 28.444,59
10659. ANUKA KATALINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 28.432,27 0,00 0,00 0,00 28.432,27
10660. STJEPAN IGREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 28.422,05 0,00 0,00 28.422,05
10661. ANTE MILETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 5.882,22 0,00 0,00 22.530,81 0,00 0,00 0,00 28.413,03
10662. DRAGAN ZUBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.406,69 0,00 0,00 0,00 28.406,69
10663. HRVOJE ČAVUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.634,09 21.832,88 0,00 4.938,37 0,00 28.405,34
10664. HRVATKO BOGDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.387,83 0,00 28.387,83
10665. ZDENKO TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.372,81 0,00 0,00 0,00 28.372,81
10666. HARIS IRIŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 3.259,54 25.112,96 0,00 0,00 0,00 28.372,50
10667. ŠTEFICA MAJDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ODRA 0,00 0,00 0,00 29.122,83 0,00 -787,50 0,00 28.335,33
10668. DAVOR HRENAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.333,24 0,00 28.333,24
10669. ANTE BRČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 14.474,30 0,00 0,00 13.840,81 0,00 0,00 0,00 28.315,11
10670. JAVORKA SIROČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 28.310,46 0,00 0,00 0,00 28.310,46
10671. NADA SUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.301,71 0,00 0,00 0,00 28.301,71
10672. VIŠNJA VUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 VUGROVEC DONJI -1.508,12 0,00 360,54 29.443,58 0,00 0,00 0,00 28.296,00
10673. DENIS OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.294,44 0,00 28.294,44
10674. FRANJO IGRC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 PLANINA GORNJA 0,00 0,00 0,00 28.566,67 0,00 -274,56 0,00 28.292,11
10675. NIKOLA TUŠKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 28.290,97 0,00 0,00 0,00 0,00 28.290,97
10676. ROBERT STAUFFER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 BEČ 0,00 0,00 28.290,78 0,00 0,00 0,00 0,00 28.290,78
10677. MACIEJ KAZIMIERZ JEZIOROWSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ŁODZ 0,00 0,00 0,00 28.270,59 0,00 0,00 0,00 28.270,59
10678. NADA IVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 28.267,53 0,00 0,00 0,00 0,00 28.267,53
10679. NIKOLA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB -103,52 0,00 0,37 28.369,58 0,00 0,00 0,00 28.266,43
10680. BLAŽENKA BROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.263,40 0,00 0,00 0,00 28.263,40
10681. MARTA BELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.252,48 0,00 28.252,48
10682. KATA KUJUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.235,93 0,00 28.235,93
10683. HAZBA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 28.227,63 0,00 0,00 0,00 28.227,63
10684. VIŠNJA ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.226,93 0,00 0,00 0,00 28.226,93
10685. VLADO BRZICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 29.447,17 -1.329,04 0,00 104,16 0,00 28.222,29
10686. DRAŽENKA MATELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.197,96 0,00 0,00 0,00 28.197,96
10687. ĐEMIL SINANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 2.584,29 25.609,11 0,00 0,00 0,00 28.193,40
10688. IVAN FISTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.191,60 0,00 28.191,60
10689. MLADEN MEHMEDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 DOBRODOL 0,00 0,00 0,00 28.181,03 0,00 0,00 0,00 28.181,03
10690. DINA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 413,01 27.759,88 0,00 0,00 0,00 28.172,89
10691. BEBA PINTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.157,45 0,00 0,00 0,00 28.157,45
10692. MARIJA MARKOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.712,96 0,00 4.441,07 0,00 28.154,03
10693. IVAN PARLOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.147,48 0,00 28.147,48
10694. MUJO BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.138,37 0,00 0,00 0,00 28.138,37
10695. HRVOJE ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.135,12 0,00 0,00 0,00 28.135,12
10696. DRAGA GRANĐA-KOZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 28.128,02 0,00 0,00 0,00 28.128,02
10697. VLADIMIR ANĐELOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 3.346,75 24.778,08 0,00 0,00 0,00 28.124,83
10698. ŠERAFEDIN ASANOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.113,90 0,00 0,00 0,00 28.113,90
10699. NGADHENIM KOLĐERAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.112,72 0,00 0,00 0,00 28.112,72
10700. GORAN TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 28.110,92 0,00 0,00 0,00 0,00 28.110,92