OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10601. MIRZA MUFTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.863,44 0,00 31.863,44
10602. ANTONIJA-LOVRENA ŽUVELA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -12.300,32 20,13 3.451,51 40.690,99 0,00 0,00 0,00 31.862,31
10603. BRANKO SAJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 31.860,48 0,00 0,00 0,00 31.860,48
10604. ALEN KUNŠTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 13.478,13 0,00 0,00 -63,61 0,00 18.422,30 0,00 31.836,82
10605. ANTUN BUDOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 402,60 31.419,27 0,00 0,00 0,00 31.821,87
10606. ZLATKO GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 918,41 30.872,52 0,00 0,00 0,00 31.790,93
10607. ŽELJKO MANDURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.782,49 0,00 31.782,49
10608. MAJA JURKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.774,88 0,00 0,00 0,00 31.774,88
10609. EVA TUDOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 -551,47 32.321,26 0,00 0,00 0,00 31.769,79
10610. MIRJANA BIRAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 591,48 31.173,00 0,00 0,00 0,00 31.764,48
10611. DAMIR GULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.758,24 0,00 0,00 0,00 31.758,24
10612. IVICA VUKOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 16.494,56 0,00 16.084,67 -824,13 0,00 0,00 0,00 31.755,10
10613. ALBERT LASKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.728,61 0,00 0,00 0,00 31.728,61
10614. ANDREA PAPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.709,30 0,00 0,00 0,00 31.709,30
10615. ADELA LUSTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,51 0,00 -40,60 31.747,36 0,00 0,00 0,00 31.706,25
10616. BLAŽENKO PARAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.685,94 0,00 31.685,94
10617. JOSIP STUBIČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.678,57 0,00 31.678,57
10618. BRANKO LOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 28.815,94 2.854,77 0,00 0,00 0,00 31.670,71
10619. HALID ALIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.657,27 0,00 0,00 0,00 31.657,27
10620. VERA MRVELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.653,13 0,00 0,00 0,00 31.653,13
10621. DRAŽEN DODLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.630,52 0,00 0,00 0,00 31.630,52
10622. KATICA BOGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.628,36 0,00 0,00 0,00 31.628,36
10623. ANTE MEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.627,96 0,00 0,00 0,00 31.627,96
10624. TOMISLAV CVJETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.625,84 0,00 31.625,84
10625. MIRJANA ZOBENICA-JANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.622,35 0,00 0,00 0,00 31.622,35
10626. JURE PLANINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.620,25 0,00 0,00 0,00 31.620,25
10627. DAVORIN BRČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 HORVATI 5.198,83 0,00 23.775,13 2.637,86 0,00 0,00 0,00 31.611,82
10628. MARIJAN PODVOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.607,27 0,00 0,00 0,00 31.607,27
10629. ČEDO NIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 33.171,52 0,00 -1.271,44 -299,60 0,00 0,00 0,00 31.600,48
10630. MILAN JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 38.907,88 0,00 -415,42 -6.909,96 0,00 0,00 0,00 31.582,50
10631. VALENTINA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.580,30 0,00 0,00 0,00 31.580,30
10632. MANDA MAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.578,50 0,00 0,00 0,00 31.578,50
10633. KATICA KRALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.578,00 0,00 0,00 0,00 31.578,00
10634. MILJENKO MIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.576,80 0,00 0,00 0,00 31.576,80
10635. STJEPAN IŠTVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.556,80 0,00 0,00 0,00 31.556,80
10636. DENIS POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.440,34 0,00 11.114,57 0,00 31.554,91
10637. VLADO BLAGUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 31.554,51 0,00 0,00 0,00 0,00 31.554,51
10638. DRAŽEN DERGEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 8.149,29 0,00 70,91 23.333,31 0,00 0,00 0,00 31.553,51
10639. GORAN SARK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.535,47 0,00 0,00 0,00 31.535,47
10640. JASNA KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 31.518,77 0,00 0,00 0,00 0,00 31.518,77
10641. IVA KORDIĆ STRAHONJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 95,17 31.407,15 0,00 0,00 0,00 31.502,32
10642. IVICA JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 VELIKO POLJE 12.899,50 0,00 -2.817,84 21.412,69 0,00 0,00 0,00 31.494,35
10643. RUŽA RADAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 456,81 31.035,73 0,00 0,00 0,00 31.492,54
10644. MARIJA KOLGJERAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1934 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.485,04 0,00 0,00 0,00 31.485,04
10645. SANELA NIKOLLAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.477,09 0,00 0,00 0,00 31.477,09
10646. PETAR GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.474,91 0,00 0,00 0,00 31.474,91
10647. ŽANA KRALJIĆ MARTON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -279,66 31.739,50 0,00 0,00 0,00 31.459,84
10648. RENATA KARABUVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.454,06 0,00 31.454,06
10649. JADRANKA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.442,97 0,00 31.442,97
10650. KRISTINA ZADRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.441,02 0,00 0,00 0,00 31.441,02
10651. DAVOR PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 22.473,47 0,00 -796,22 9.759,05 0,00 0,00 0,00 31.436,30
10652. IVAN PUŠKARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 31.433,07 0,00 0,00 0,00 31.433,07
10653. ŽELJKO KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.424,25 0,00 31.424,25
10654. RENATA GOLUB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 2.284,93 29.137,10 0,00 0,00 0,00 31.422,03
10655. MARCEL NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.670,54 0,00 6.732,60 0,00 31.403,14
10656. ANDREYA ALPEZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -2.481,22 0,00 -142,27 33.970,33 0,00 49,40 0,00 31.396,24
10657. ALEN MALENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -12.927,09 0,00 3.791,02 40.530,23 0,00 0,00 0,00 31.394,16
10658. VJEKOSLAVA BACH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 31.373,59 0,00 -0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 31.373,54
10659. VLADO RAJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 545,39 30.825,52 0,00 0,00 0,00 31.370,91
10660. DARKO HREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 23.492,21 0,00 7.936,94 -65,08 0,00 0,00 0,00 31.364,07
10661. RATIMIR MARTINOVIĆ-ŽERAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 31.363,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.363,99
10662. FEHIM VUCITERNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.359,28 0,00 0,00 0,00 31.359,28
10663. VJERA VLAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 31.335,03 0,00 0,00 0,00 0,00 31.335,03
10664. BERNARDA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -9,34 0,00 0,00 31.336,28 0,00 0,00 0,00 31.326,94
10665. MATIJA LOBOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 -127,22 0,00 0,00 31.449,83 0,00 31.322,61
10666. ZDENKO SLAMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.313,85 0,00 31.313,85
10667. MIRELA STRAHINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 KUČILOVINA 6.337,12 0,00 -1.002,70 25.970,13 0,00 0,00 0,00 31.304,55
10668. DARKO ROSENBERG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -1.807,14 0,00 -345,15 33.453,72 0,00 0,00 0,00 31.301,43
10669. MARIJANA MUTAVDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 13.169,92 0,00 18.144,34 -14,83 0,00 0,00 0,00 31.299,43
10670. DANIJELA MAĐER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 BLAGUŠA 0,00 0,00 0,00 31.295,84 0,00 0,00 0,00 31.295,84
10671. MARIJANA RUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE -0,20 0,00 0,00 31.272,34 0,00 0,00 0,00 31.272,14
10672. MIROSLAV MARŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.261,21 0,00 31.261,21
10673. GORAN PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.250,04 0,00 31.250,04
10674. BRANKA FANJEK-PALIKUĆA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 BLAGUŠA 0,00 0,00 0,00 31.239,71 0,00 0,00 0,00 31.239,71
10675. CECILIJA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 167,79 31.060,91 0,00 0,00 0,00 31.228,70
10676. TIHOMIR BRUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 31.228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 31.228,60
10677. TOMISLAV PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -15,60 0,00 0,00 31.223,71 0,00 0,00 0,00 31.208,11
10678. DRAGAN POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.189,63 0,00 0,00 0,00 31.189,63
10679. DEJAN DRAGOSAVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 26.754,21 0,00 4.432,08 -34,64 0,00 0,00 0,00 31.151,65
10680. ZVONKO CEBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 6.533,70 0,00 3.308,20 21.299,39 0,00 0,00 0,00 31.141,29
10681. DAVOR ČEČURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 3.683,47 0,00 1.655,20 25.800,57 0,00 0,00 0,00 31.139,24
10682. DALIBOR FRLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 LUŽAN 0,00 0,00 0,00 31.138,87 0,00 0,00 0,00 31.138,87
10683. SNJEŽANA SMOLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.129,90 0,00 0,00 0,00 31.129,90
10684. MARIO BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.125,04 0,00 0,00 0,00 31.125,04
10685. DRAGAN PAŠARA-MITIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 251,72 30.854,95 0,00 0,00 0,00 31.106,67
10686. GORAN ZAJEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 22.754,26 0,00 -4.114,00 12.465,86 0,00 0,00 0,00 31.106,12
10687. ZINETA ŠIRANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 HORVATI 0,00 0,00 0,00 31.101,69 0,00 0,00 0,00 31.101,69
10688. DAVOR ČRETNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.089,63 0,00 0,00 0,00 31.089,63
10689. JASMINKA VRBANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.088,86 0,00 31.088,86
10690. NINO PARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.077,22 0,00 0,00 0,00 31.077,22
10691. BOŽICA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.077,19 0,00 31.077,19
10692. ŽELJKA ČIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 -2.078,34 -55,09 0,00 33.205,68 0,00 31.072,25
10693. DRAŽEN PERĐUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 31.106,82 0,00 -61,03 3,72 0,00 0,00 0,00 31.049,51
10694. GOJKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.048,62 0,00 0,00 0,00 31.048,62
10695. AZRA MAČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.044,44 0,00 0,00 0,00 31.044,44
10696. DANIJEL VRBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -14,60 31.058,34 0,00 0,00 0,00 31.043,74
10697. MLADEN HOLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 5.830,73 0,00 2.969,73 22.237,84 0,00 0,00 0,00 31.038,30
10698. MLADEN POTRAVI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 VURNOVEC 0,00 0,00 0,00 28.822,82 0,00 2.215,24 0,00 31.038,06
10699. IRFAN SMAJLAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 26.812,87 0,00 0,00 4.204,65 0,00 0,00 0,00 31.017,52
10700. EMIN FEJZULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.011,79 0,00 0,00 0,00 31.011,79