OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10601. ROMELA AGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -321,14 0,00 -2.163,50 13.660,10 0,00 19.262,26 0,00 30.437,72
10602. ANTO DRAŽETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 131,37 30.303,82 0,00 0,00 0,00 30.435,19
10603. SNJEŽANA CRNADAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.430,58 0,00 0,00 0,00 30.430,58
10604. BORIS BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -252,60 30.682,26 0,00 0,00 0,00 30.429,66
10605. TAMARA MIHALJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.418,24 0,00 0,00 0,00 30.418,24
10606. TEODOR DOBERŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.385,96 0,00 30.385,96
10607. ARTON ČIZMOLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 0,00 19.924,56 10.446,08 0,00 0,00 30.370,64
10608. MARKO BOGDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 3.026,05 0,00 6.335,58 21.007,16 0,00 0,00 0,00 30.368,79
10609. HRVOJE SVJETLIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.367,53 0,00 30.367,53
10610. ZRINKA VRČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 30.363,42 0,00 0,00 0,00 30.363,42
10611. SINIŠA MARČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.352,65 0,00 0,00 0,00 30.352,65
10612. IVICA PRGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 30.342,15 0,00 0,00 0,00 0,00 30.342,15
10613. TATJANA KESER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.761,43 0,00 13.568,61 0,00 30.330,04
10614. PETAR RADMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.316,82 0,00 0,00 0,00 30.316,82
10615. IVAN COMBAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 KAŠINA 0,00 0,00 758,60 29.558,16 0,00 0,00 0,00 30.316,76
10616. PETAR IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.313,60 0,00 30.313,60
10617. ARMIN GANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 DREŽNIK BREZOVIČKI -26,40 0,00 -0,07 30.339,88 0,00 0,00 0,00 30.313,41
10618. MARIJA BRACANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 3.132,22 0,00 0,00 27.170,16 0,00 30.302,38
10619. DŽEMAL BEĆIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.297,03 0,00 0,00 0,00 30.297,03
10620. HRVOJE BLAŽINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 4.832,92 0,00 0,00 25.457,35 0,00 30.290,27
10621. MIRJANA BOŠNJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE -1,84 0,00 0,00 30.288,55 0,00 0,00 0,00 30.286,71
10622. IRFAN SMAJLAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 27.944,45 0,00 2.481,88 -144,61 0,00 0,00 0,00 30.281,72
10623. IVAN KAPOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.281,69 0,00 0,00 0,00 30.281,69
10624. PREDRAG ZEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KISELJAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.278,67 0,00 30.278,67
10625. PAŠKO ĐUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.582,01 0,00 10.693,60 0,00 30.275,61
10626. ATIF TALUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 -879,77 31.154,23 0,00 0,00 0,00 30.274,46
10627. EMIL KROVINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.267,39 0,00 30.267,39
10628. MARIO BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 30.267,85 -12,40 0,00 0,00 0,00 30.255,45
10629. SLAVKA PELAKOVA MATANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.237,90 0,00 30.237,90
10630. LUKA JAJČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 5.475,92 0,00 0,00 24.758,28 0,00 0,00 0,00 30.234,20
10631. NEDELJKO MILJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.516,51 28.717,32 0,00 0,00 0,00 30.233,83
10632. ELVIS DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.208,93 0,00 30.208,93
10633. LIDIJA LONČAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 10.710,46 5.494,51 0,00 14.003,58 0,00 0,00 0,00 30.208,55
10634. FRANJO BUDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.191,98 0,00 0,00 0,00 30.191,98
10635. BRANKO PAJVOT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.187,72 0,00 30.187,72
10636. TATJANA UDOVIĆ KUNŠT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 30.186,83 0,00 0,00 0,00 0,00 30.186,83
10637. GJULJŠAHE ARIFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.158,59 0,00 0,00 0,00 30.158,59
10638. BORIS PAVLETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 30.150,49 0,00 0,00 0,00 30.150,49
10639. BRIGITA SVIBOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -0,05 30.145,18 0,00 0,00 0,00 30.145,13
10640. DARKO JANEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.139,18 0,00 0,00 0,00 30.139,18
10641. MIRA KADEŽABEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 3.916,87 26.206,67 0,00 0,00 0,00 30.123,54
10642. MARIJA MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.099,02 0,00 0,00 0,00 30.099,02
10643. JOSIP GALINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 30.095,51 0,00 0,00 0,00 0,00 30.095,51
10644. BESIMA MEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.093,30 0,00 0,00 0,00 30.093,30
10645. IGOR BRIGLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.092,45 0,00 30.092,45
10646. MATIJA ŠPILJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.084,38 0,00 0,00 0,00 30.084,38
10647. SEJADA KRUŠČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.079,53 0,00 0,00 0,00 30.079,53
10648. NENAD ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.072,99 0,00 30.072,99
10649. TOMISLAV BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.061,18 0,00 30.061,18
10650. MARIJANA POLUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.056,67 0,00 30.056,67
10651. ADRIANA MOLNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 20,57 30.033,77 0,00 0,00 0,00 30.054,34
10652. SELMA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.053,62 0,00 0,00 0,00 30.053,62
10653. MATE DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.027,32 0,00 0,00 0,00 30.027,32
10654. ZORAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -44,45 0,00 30.068,09 0,00 30.023,64
10655. IVAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.005,20 0,00 0,00 0,00 30.005,20
10656. ZORAN PECEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.999,23 0,00 0,00 0,00 29.999,23
10657. ROBERT GLAVAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.997,57 0,00 0,00 0,00 29.997,57
10658. FRANJO RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 10.300,24 0,00 0,00 19.683,86 0,00 0,00 0,00 29.984,10
10659. OMER ELMAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.982,67 0,00 0,00 0,00 29.982,67
10660. VLASTA MEDVEŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.981,37 0,00 0,00 0,00 29.981,37
10661. NADA CIRIMOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.979,88 0,00 0,00 0,00 29.979,88
10662. STJEPAN ZALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.978,33 0,00 0,00 0,00 29.978,33
10663. DRAŽEN LEŽAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.971,53 0,00 29.971,53
10664. DUŠANKA KARAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.970,12 0,00 29.970,12
10665. SONJA VODANOVIĆ POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.968,67 0,00 29.968,67
10666. IZAIR SALIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 4.501,31 0,00 -325,01 25.791,07 0,00 0,00 0,00 29.967,37
10667. TOMA MIJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 29.960,72 0,00 0,00 0,00 29.960,72
10668. VINKO RADE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.957,24 0,00 0,00 0,00 29.957,24
10669. SLAVKA TABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 29.955,62 0,00 0,00 0,00 0,00 29.955,62
10670. MUHAREM EKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.406,26 0,00 536,79 0,00 29.943,05
10671. DAMIR BAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 29.933,15 0,00 0,00 29.933,15
10672. EMINA PISAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 0,00 29.926,82 0,00 0,00 0,00 29.926,82
10673. ROBERT PUZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.924,95 0,00 29.924,95
10674. ZORICA MIHALINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.916,55 0,00 0,00 0,00 29.916,55
10675. JOSIP KORBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 19.379,99 10.532,90 0,00 29.912,89
10676. MLADEN BIONDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.909,84 0,00 0,00 0,00 29.909,84
10677. RATIMIRA DŽOIĆ VILMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.901,84 0,00 29.901,84
10678. JOSIP KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.880,54 0,00 0,00 0,00 29.880,54
10679. MIROSLAV ŠAFER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 23.831,77 6.046,47 0,00 0,00 0,00 29.878,24
10680. ŽELJKO TALAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.861,49 0,00 0,00 0,00 29.861,49
10681. TATJANA RUPCICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.859,38 0,00 0,00 0,00 29.859,38
10682. FEHIM VUCITERNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.852,89 0,00 0,00 0,00 29.852,89
10683. JASMINKA BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.823,52 0,00 29.823,52
10684. AFRODITA HENEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.818,72 0,00 0,00 0,00 29.818,72
10685. GORAN PUŠKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 2.406,86 0,00 21.930,66 5.480,08 0,00 0,00 0,00 29.817,60
10686. VINKO MOJTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.817,04 0,00 0,00 0,00 29.817,04
10687. LJILJANA BAŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.776,13 0,00 0,00 0,00 29.776,13
10688. MARIJA ĆURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.762,37 0,00 29.762,37
10689. DOMAGOJ KRIŽANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 1,10 0,00 10.019,31 19.727,76 0,00 0,00 0,00 29.748,17
10690. SALEM KIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.740,89 0,00 0,00 0,00 29.740,89
10691. MARINKO MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.728,01 0,00 29.728,01
10692. GORAN DENT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.727,26 0,00 29.727,26
10693. HRVOJE PLEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.153,88 0,00 0,00 30.877,38 0,00 0,00 0,00 29.723,50
10694. SANDRA BARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 -124,27 29.829,67 0,00 0,00 0,00 29.705,40
10695. LJILJANA JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 PREKVRŠJE 0,00 0,00 0,00 29.696,76 0,00 0,00 0,00 29.696,76
10696. MARIJA PAŽUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.691,93 0,00 29.691,93
10697. DRAŽEN LEVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.683,52 0,00 0,00 0,00 29.683,52
10698. RUĐER MIHOVILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -2,62 0,00 29.685,81 -2,13 0,00 0,00 0,00 29.681,06
10699. ŽELJKO STARJAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 8.188,89 21.489,28 0,00 0,00 0,00 29.678,17
10700. IVAN ČENGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 29.658,61 0,00 0,00 29.658,61