OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10601. IVO KOMŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -8,36 0,00 627,91 28.574,06 0,00 0,00 0,00 29.193,61
10602. ZRINKA PERICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ODRANSKI OBREŽ 819,53 0,00 6.437,94 21.929,41 0,00 0,00 0,00 29.186,88
10603. MLADEN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -13.801,57 0,00 16.572,31 26.415,31 0,00 0,00 0,00 29.186,05
10604. MARKO ČIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.184,53 0,00 29.184,53
10605. DRAŽEN POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.183,13 0,00 29.183,13
10606. DUBRAVKO BOGDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 -0,01 29.175,11 0,00 0,00 0,00 29.175,10
10607. DAVOR TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 8.062,67 0,00 0,00 21.098,86 0,00 0,00 0,00 29.161,53
10608. ĐUKICA JURIČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.146,30 0,00 29.146,30
10609. MUSTAFA GUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.136,24 0,00 0,00 0,00 29.136,24
10610. FRANJO KALEM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 9.115,50 0,00 8.849,15 11.163,97 0,00 0,00 0,00 29.128,62
10611. LIDIJA MATAUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.122,83 0,00 0,00 0,00 29.122,83
10612. MARICA HEDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.110,01 0,00 29.110,01
10613. ZVJEZDANA KLEMSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -390,36 29.494,08 0,00 0,00 0,00 29.103,72
10614. BRIGITA BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.101,73 0,00 29.101,73
10615. PAŠK LEŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.088,63 0,00 29.088,63
10616. MIRO GRABARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 29.074,09 0,00 0,00 0,00 0,00 29.074,09
10617. BRANKO HIRŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 846,73 0,00 28.207,90 0,00 29.054,63
10618. NIVES HIŽAR-FRANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 29.029,97 0,00 0,00 0,00 0,00 29.029,97
10619. IVA ČULINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -599,39 0,00 29.620,53 0,00 29.021,14
10620. IVAN ŠAPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.006,79 0,00 29.006,79
10621. BRANKO KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.990,01 0,00 0,00 0,00 28.990,01
10622. ŠIMUN ŠUTEJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.989,34 0,00 0,00 0,00 28.989,34
10623. IVAN LAZAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.979,96 0,00 0,00 0,00 28.979,96
10624. LJUBIŠA DOŠLOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.970,97 0,00 0,00 0,00 28.970,97
10625. DALIBOR DURALIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 922,04 1.995,71 0,00 26.051,45 0,00 28.969,20
10626. RADOJKA ČUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 9.333,04 0,00 0,00 19.629,57 0,00 28.962,61
10627. JOSIPA KATANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -5.681,90 0,00 23,52 34.615,51 0,00 0,00 0,00 28.957,13
10628. SVJETLANA KOMŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.954,98 0,00 28.954,98
10629. PERO ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.951,23 0,00 28.951,23
10630. KRISTINA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.942,63 0,00 0,00 0,00 28.942,63
10631. BRANKO RAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 19.969,29 0,00 8.971,74 0,00 0,00 0,00 0,00 28.941,03
10632. ZORAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -44,45 0,00 28.951,37 0,00 28.906,92
10633. DAMIR MUTEVELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.905,69 0,00 0,00 0,00 28.905,69
10634. METIN SAITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 7.505,19 21.397,98 0,00 0,00 0,00 28.903,17
10635. NENAD JURINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 28.898,54 0,00 0,00 0,00 0,00 28.898,54
10636. NIKICA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -839,23 0,00 29.735,74 0,00 28.896,51
10637. IVANA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.891,74 0,00 28.891,74
10638. SENADA MUJKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.877,25 0,00 28.877,25
10639. DUNJA ŠILBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.859,03 0,00 28.859,03
10640. SLAVKO AUGUSTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.843,46 0,00 0,00 0,00 28.843,46
10641. KATARINA TURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 28.815,09 0,00 0,00 0,00 0,00 28.815,09
10642. DANIJELA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 SESVETE 0,00 0,00 9.465,26 19.348,26 0,00 0,00 0,00 28.813,52
10643. LIDIJA PETRUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 HRVATSKI LESKOVAC -11,01 0,00 9.789,57 16.985,22 0,00 2.049,42 0,00 28.813,20
10644. ZVONKO JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 14.790,79 0,00 14.012,96 0,00 28.803,75
10645. RADIVOJ KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.802,97 0,00 28.802,97
10646. IVAN PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.798,46 0,00 28.798,46
10647. ROBERT LEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.795,43 0,00 0,00 0,00 28.795,43
10648. RUŽICA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 MARKOVO POLJE -2.445,20 0,00 0,00 31.224,54 0,00 0,00 0,00 28.779,34
10649. DUBRAVKA OREŠČANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.771,45 0,00 0,00 0,00 28.771,45
10650. KRISTINA FUNDELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ŠAŠINOVEC 301,49 0,00 -1.113,86 29.576,69 0,00 0,00 0,00 28.764,32
10651. LJUBICA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.761,81 0,00 28.761,81
10652. DRAGAN MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 28.749,48 0,00 0,00 0,00 28.749,48
10653. MILE IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.739,30 0,00 0,00 0,00 28.739,30
10654. SLAVKA PELAKOVA MATANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.720,18 0,00 28.720,18
10655. MIRA PATRLJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.699,79 0,00 0,00 0,00 28.699,79
10656. NENAD BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -688,17 0,00 8.469,23 20.917,09 0,00 0,00 0,00 28.698,15
10657. TAJANA GRACIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.697,75 0,00 28.697,75
10658. JADRANKA ŠULJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.693,54 0,00 28.693,54
10659. NATAŠA KRIŽETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.657,94 0,00 23,24 0,00 28.681,18
10660. IVICA KOCMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 21.424,42 0,00 0,00 7.226,35 0,00 0,00 0,00 28.650,77
10661. VEDRAN IMRIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.648,41 0,00 0,00 0,00 28.648,41
10662. JOSIP BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.644,04 0,00 28.644,04
10663. VALENTINA GRGIČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.631,80 0,00 28.631,80
10664. RANKO RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.626,13 0,00 0,00 0,00 28.626,13
10665. SREĆKO BERTOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.781,70 0,00 3.842,73 0,00 28.624,43
10666. JOZO PAVLINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 6.071,33 0,00 -2.888,95 25.433,58 0,00 0,00 0,00 28.615,96
10667. DAMIR MELEH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.615,80 0,00 28.615,80
10668. ALEŠ ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 1.310,92 0,00 0,00 27.281,27 0,00 28.592,19
10669. NREK BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.586,90 0,00 0,00 0,00 28.586,90
10670. MARIN JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.574,74 0,00 28.574,74
10671. DRAŽEN ĐIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -15,30 0,00 113,84 28.470,99 0,00 0,00 0,00 28.569,53
10672. DAMIR ALDUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.563,48 0,00 0,00 0,00 28.563,48
10673. KONSTANTIN RADONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.563,41 0,00 28.563,41
10674. TOMISLAV MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.559,60 0,00 0,00 0,00 28.559,60
10675. HETEM KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 HANOVER 0,00 0,00 0,00 28.553,28 0,00 0,00 0,00 28.553,28
10676. MATIJA STANEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 POPOVEC 3.343,86 0,00 17.072,25 8.130,39 0,00 0,00 0,00 28.546,50
10677. RENATA KENCEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.544,32 0,00 28.544,32
10678. ANKICA VALENTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.543,10 0,00 28.543,10
10679. ROBERT JOHN KENNEDY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.195,73 0,00 26.338,11 0,00 28.533,84
10680. SANJA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.531,40 0,00 0,00 0,00 28.531,40
10681. JOSIP KENJEREŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.526,68 0,00 0,00 0,00 28.526,68
10682. VLADIMIR ČEPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 28.879,84 -360,00 0,00 0,00 0,00 28.519,84
10683. MARIO VALENČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.519,55 0,00 0,00 0,00 28.519,55
10684. HRVOJE MAJERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.510,62 0,00 28.510,62
10685. FATA MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.506,87 0,00 0,00 0,00 28.506,87
10686. ANTONIJA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.503,69 0,00 0,00 0,00 28.503,69
10687. ŠAČ LJUŠAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -1,45 0,00 -0,49 -23,80 0,00 28.517,44 0,00 28.491,70
10688. GORAN VESELINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -25,08 28.512,82 0,00 0,00 0,00 28.487,74
10689. BOŽO MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.620,83 0,00 7.862,38 0,00 28.483,21
10690. JASENKA BULJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 28.472,90 0,00 0,00 0,00 0,00 28.472,90
10691. MARA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.463,85 0,00 28.463,85
10692. MILAN JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 28.460,45 0,00 0,00 -0,58 0,00 0,00 0,00 28.459,87
10693. SMILJAN KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 28.452,53 0,00 0,00 28.452,53
10694. JADRANKA SHABANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 1.349,91 27.094,68 0,00 0,00 0,00 28.444,59
10695. ANUKA KATALINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 28.432,27 0,00 0,00 0,00 28.432,27
10696. STJEPAN IGREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 28.422,05 0,00 0,00 28.422,05
10697. ANTE MILETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 5.882,22 0,00 0,00 22.530,81 0,00 0,00 0,00 28.413,03
10698. DRAGAN ZUBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 28.406,69 0,00 0,00 0,00 28.406,69
10699. HRVOJE ČAVUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.634,09 21.832,88 0,00 4.938,37 0,00 28.405,34
10700. HRVATKO BOGDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.387,83 0,00 28.387,83