OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10601. MARINKO MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.189,01 0,00 30.189,01
10602. VLASTA MEDVEŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.182,01 0,00 0,00 0,00 30.182,01
10603. VINKO MOJTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.177,18 0,00 0,00 0,00 30.177,18
10604. FEHIM VUCITERNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.175,11 0,00 0,00 0,00 30.175,11
10605. DENIS HOJNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -3.156,17 0,00 -788,16 34.118,57 0,00 0,00 0,00 30.174,24
10606. IVAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.156,44 0,00 0,00 0,00 30.156,44
10607. RUĐER MIHOVILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -2,62 0,00 30.157,33 -2,13 0,00 0,00 0,00 30.152,58
10608. KRISTINA FUNDELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ŠAŠINOVEC 295,67 0,00 -1.113,86 30.970,74 0,00 0,00 0,00 30.152,55
10609. MLADEN BIONDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.137,80 0,00 0,00 0,00 30.137,80
10610. JOSIP KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.130,46 0,00 0,00 0,00 30.130,46
10611. ZORICA MIHALINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.125,61 0,00 0,00 0,00 30.125,61
10612. IVANA FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.090,18 0,00 0,00 0,00 30.090,18
10613. ŽELJKO TALAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.088,81 0,00 0,00 0,00 30.088,81
10614. LAZAR TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 30.101,10 0,00 -0,27 -12,49 0,00 0,00 0,00 30.088,34
10615. MARIJA PAŽUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.071,96 0,00 30.071,96
10616. PAMELA BEHOUNEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 30.050,27 0,00 30.050,29
10617. ŽELJKO STARJAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 8.291,46 21.756,85 0,00 0,00 0,00 30.048,31
10618. GORAN PUŠKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 2.442,71 0,00 22.068,25 5.525,58 0,00 0,00 0,00 30.036,54
10619. RONI PENCINGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.034,23 0,00 30.034,23
10620. ZVONKO JUREJEVČIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.393,27 0,00 8.636,36 0,00 30.029,63
10621. FILIP JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 59,62 29.968,82 0,00 0,00 0,00 30.028,44
10622. SALEM KIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.021,16 0,00 0,00 0,00 30.021,16
10623. RENATA KENCEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.020,50 0,00 30.020,50
10624. GORAN DENT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.009,82 0,00 30.009,82
10625. VANJA LAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.001,68 0,00 30.001,68
10626. IVAN BUBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 29.992,25 0,00 0,00 0,00 0,00 29.992,25
10627. SNIJEŽANA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.985,34 0,00 29.985,34
10628. LJILJANA BAŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.971,13 0,00 0,00 0,00 29.971,13
10629. AFRODITA HENEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.965,66 0,00 0,00 0,00 29.965,66
10630. SONGBIAO JI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.964,85 0,00 0,00 0,00 29.964,85
10631. VIŠNJA SCHENCK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 29.956,41 0,00 0,00 0,00 0,00 29.956,41
10632. DANIJEL JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 2.824,65 0,00 772,97 26.358,70 0,00 0,00 0,00 29.956,32
10633. SANDRA BARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 -124,27 30.061,53 0,00 0,00 0,00 29.937,26
10634. TAJANA ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 LUČKO 21.663,18 0,00 0,00 8.273,91 0,00 0,00 0,00 29.937,09
10635. JOSIPA GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 10.499,87 19.429,21 0,00 0,00 0,00 29.929,08
10636. ALEN MALENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -12.927,09 0,00 305,06 42.544,04 0,00 0,00 0,00 29.922,01
10637. IVAN BOTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 15.071,24 0,00 -0,01 14.848,53 0,00 0,00 0,00 29.919,76
10638. RADISLAV UJDUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.081,61 0,00 0,00 28.835,76 0,00 29.917,37
10639. ZVONIMIR DETELBACH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 -118,49 30.032,64 0,00 0,00 0,00 29.914,15
10640. STJEPO RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.905,45 0,00 0,00 0,00 29.905,45
10641. HERNAN PATRICIO CHAMBILLA CEREZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.900,75 0,00 0,00 0,00 29.900,75
10642. KRISTINA ŠMIDT GRANCARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 29.895,92 -1,97 0,00 0,00 0,00 29.893,95
10643. STELA DOYLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.848,39 0,00 0,00 0,00 29.848,39
10644. IVANA GOLJAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.848,20 0,00 0,00 0,00 29.848,20
10645. DRAŽEN LEVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.843,11 0,00 0,00 0,00 29.843,11
10646. GORAN ČERTANC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.841,78 0,00 29.841,78
10647. IVANA KASTELC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.841,78 0,00 29.841,78
10648. NIKO VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 29.830,41 0,00 0,00 0,00 0,00 29.830,41
10649. EMIL ŠAKIROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.825,87 0,00 0,00 0,00 29.825,87
10650. MARIJA BRACANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 3.176,60 0,00 0,00 26.647,49 0,00 29.824,09
10651. DAVOR TRDY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.807,58 0,00 29.807,58
10652. IVANA POPOVIĆ PELIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZADVORSKO -829,43 0,00 -778,79 31.411,88 0,00 0,00 0,00 29.803,66
10653. BLAŽENKA MURKOVIĆ ŠANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 81,46 0,00 5.133,13 24.589,06 0,00 0,00 0,00 29.803,65
10654. GORAN RELJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.766,02 0,00 0,00 0,00 29.766,02
10655. SUNAJ KEĆI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.752,37 0,00 0,00 0,00 29.752,37
10656. IVAN PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB -477,66 0,00 30.470,66 -245,64 0,00 0,00 0,00 29.747,36
10657. MELIHA ŠABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.729,93 0,00 0,00 0,00 29.729,93
10658. DAVOR PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.727,09 0,00 0,00 0,00 29.727,09
10659. ŠTEFICA BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 -205,84 29.932,76 0,00 0,00 0,00 29.726,92
10660. BRANKO REBRAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.720,88 0,00 29.720,88
10661. ZDRAVKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.718,89 0,00 29.718,89
10662. ANKICA VALENTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.717,69 0,00 29.717,69
10663. XIAOJIN CHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.702,27 0,00 0,00 0,00 29.702,27
10664. IVAN TKALČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 4.830,32 24.862,47 0,00 0,00 0,00 29.692,79
10665. IVICA TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -4.094,04 0,00 29.768,31 3.997,89 0,00 0,00 0,00 29.672,16
10666. ZLATKO BOLJEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 6.606,40 0,00 2.213,26 20.842,71 0,00 0,00 0,00 29.662,37
10667. ŠABAN ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.650,38 0,00 0,00 0,00 29.650,38
10668. ZVONIMIR HUMSKY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.643,46 0,00 0,00 0,00 29.643,46
10669. ŽELJKO VELIČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.641,19 0,00 29.641,19
10670. MARTINA MIHAELA ANĐELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.622,76 0,00 29.622,76
10671. MAGDALENA LEKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 SESVETE 0,00 0,00 0,00 29.615,40 0,00 0,00 0,00 29.615,40
10672. VALENTINA OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.596,81 0,00 0,00 0,00 29.596,81
10673. ZLATKO ZDRAVČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.573,92 0,00 0,00 0,00 29.573,92
10674. MERIMA MEHMEDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.555,65 0,00 0,00 0,00 29.555,65
10675. MARIJANA RAKUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 22.326,02 7.222,12 0,00 0,00 0,00 29.548,14
10676. IVAN KUCELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 MORAVČE 0,00 0,00 0,00 29.539,68 0,00 0,00 0,00 29.539,68
10677. SLAVKA PELAKOVA MATANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.529,19 0,00 29.529,19
10678. ROMAN POKOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -720,81 0,00 11.314,00 18.933,45 0,00 0,00 0,00 29.526,64
10679. RUŽICA ĐURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 7.310,54 0,00 0,00 22.214,41 0,00 29.524,95
10680. MOHAMAD OSMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 -40,72 29.559,06 0,00 0,00 0,00 29.518,34
10681. JOSIP TOMAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.497,80 0,00 29.497,80
10682. ANA PŠENIČNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.493,97 0,00 0,00 0,00 29.493,97
10683. VJEKOSLAV JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.483,16 0,00 29.483,16
10684. VALENTINA GRGIČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.475,85 0,00 29.475,85
10685. ELVIRA RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 109,26 0,00 0,00 29.360,92 0,00 0,00 0,00 29.470,18
10686. GORAN MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE -8,96 0,00 -64,32 29.538,49 0,00 0,00 0,00 29.465,21
10687. ZDENKA PEKEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.456,27 0,00 29.456,27
10688. SNJEŽANA KLEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -0,58 29.446,30 0,00 0,00 0,00 29.445,72
10689. MIRJANA KRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 29.441,19 0,00 0,00 0,00 0,00 29.441,19
10690. MILICA RAGUŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -39,10 0,00 -73,81 29.536,97 0,00 0,00 0,00 29.424,06
10691. JURAJ TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 884,81 0,00 21.058,20 7.476,93 0,00 0,00 0,00 29.419,94
10692. IVAN IVO PENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -2.303,70 0,00 26.608,64 6.865,12 0,00 -1.758,57 0,00 29.411,49
10693. TOMISLAV HABUZIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.391,29 0,00 29.391,29
10694. MLADEN PTIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 442,48 28.930,15 0,00 0,00 0,00 29.372,63
10695. DARIO ŠEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.356,06 0,00 29.356,06
10696. MARIO MARTEK VUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.347,49 0,00 0,00 0,00 29.347,49
10697. DANIJEL VRBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.344,11 0,00 0,00 0,00 29.344,11
10698. KLEMEN ERBEŽNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 LUČKO 0,00 0,00 0,00 29.333,75 0,00 0,00 0,00 29.333,75
10699. KATA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -562,64 0,00 -21,46 29.914,51 0,00 0,00 0,00 29.330,41
10700. JAKOV CHRISTOPHER ŠTERN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.326,28 0,00 29.326,28