OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10601. BORISLAV PLAVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.061,15 0,00 0,00 0,00 32.061,15
10602. DRAŽEN ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.057,05 0,00 32.057,05
10603. PETRA PEHAREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 2.651,90 29.398,20 0,00 0,00 0,00 32.050,10
10604. BOŽICA GECI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.245,42 30.759,07 0,00 0,00 0,00 32.004,49
10605. ANA-MARIJA TONC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.997,02 0,00 0,00 0,00 31.997,02
10606. STOJAN MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE -510,78 0,00 2.002,88 30.503,33 0,00 0,00 0,00 31.995,43
10607. ZAJIM BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.981,10 0,00 0,00 0,00 31.981,10
10608. RUŽICA PUŠELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.975,95 0,00 31.975,95
10609. DINKO HREŠĆAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.972,73 0,00 0,00 0,00 31.972,73
10610. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.356,96 0,00 10.611,15 0,00 31.968,11
10611. RUĐER MIHOVILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -2,62 0,00 31.968,59 -2,13 0,00 0,00 0,00 31.963,84
10612. SEADA ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.940,19 0,00 31.940,19
10613. IVICA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 9.284,47 0,00 0,00 22.641,09 0,00 31.925,56
10614. NERGIZA MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 31.919,15 0,00 0,00 0,00 31.919,15
10615. VIKTOR FIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.914,58 0,00 0,00 0,00 31.914,58
10616. DARKO ČORDAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.912,04 0,00 31.912,04
10617. SLAVKA PELAKOVA MATANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.909,76 0,00 31.909,76
10618. GORDANA KOSOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 2.879,22 29.026,95 0,00 0,00 0,00 31.906,17
10619. MARIO PETRUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.894,79 0,00 31.894,79
10620. ZVONIMIR NIKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.876,89 0,00 0,00 0,00 31.876,89
10621. NIKOLA ŽLIČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 3.049,91 28.815,30 0,00 0,00 0,00 31.865,21
10622. MIROSLAV BAČANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 -148,86 32.013,92 0,00 0,00 0,00 31.865,06
10623. PERICA AČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 21,67 31.832,58 0,00 0,00 0,00 31.854,25
10624. JEANNETTE HABER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.852,05 0,00 0,00 0,00 31.852,05
10625. BRUNO MILENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.836,06 0,00 0,00 0,00 31.836,06
10626. ĐEMO SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 230,10 31.600,81 0,00 0,00 0,00 31.830,91
10627. ELIZABETA ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.825,72 0,00 31.825,72
10628. IVAN CAPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 31.814,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.814,01
10629. ŠTEFICA KOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.783,62 0,00 0,00 0,00 31.783,62
10630. VIKTOR TARGUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.773,97 0,00 0,00 0,00 31.773,97
10631. SNJEŽANA OSREČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 13.774,01 17.989,78 0,00 0,00 0,00 31.763,79
10632. BERISLAV VUGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 13.542,59 0,00 18.219,13 0,00 31.761,72
10633. DUBRAVKA TUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.760,87 0,00 31.760,87
10634. ANA LUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.745,08 0,00 0,00 0,00 31.745,08
10635. RADA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 31.773,39 0,00 0,00 -30,04 0,00 31.743,35
10636. JOSIP RAVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 31.714,49 0,00 0,00 0,00 0,00 31.714,49
10637. TOMICA BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.709,28 0,00 31.709,28
10638. DRAGICA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.055,16 0,00 -347,69 0,00 31.707,47
10639. DRAGAN PAŠARA-MITIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 151,73 31.538,85 0,00 0,00 0,00 31.690,58
10640. SANDRA STANKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.668,35 0,00 0,00 0,00 31.668,35
10641. BRUNO HMELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.634,23 30.031,48 0,00 0,00 0,00 31.665,71
10642. KRISTINA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -22,96 0,00 0,00 31.678,02 0,00 0,00 0,00 31.655,06
10643. LIDIJA JON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.652,64 0,00 0,00 0,00 31.652,64
10644. ALBERT ANCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 31.651,70 0,00 0,00 31.651,70
10645. VESNA MUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.641,39 0,00 0,00 0,00 31.641,39
10646. IVA SIKAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.640,52 0,00 31.640,52
10647. MARINA SIMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.639,35 0,00 0,00 0,00 31.639,35
10648. BARA ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 BREBERNICA 0,00 0,00 0,00 31.636,72 0,00 0,00 0,00 31.636,72
10649. MESUD SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.632,18 0,00 31.632,18
10650. BORKICA PAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -2.041,86 33.649,88 0,00 0,00 0,00 31.608,02
10651. JASNA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.604,26 0,00 0,00 0,00 31.604,26
10652. VINKO KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.598,35 0,00 0,00 0,00 31.598,35
10653. DENIS HOJNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -3.156,17 0,00 -788,16 35.539,31 0,00 0,00 0,00 31.594,98
10654. MARCEL NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 24.094,56 0,00 7.480,59 0,00 31.575,15
10655. JASMINKA EILERS PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.555,03 0,00 0,00 0,00 31.555,03
10656. STIPO PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.554,84 0,00 0,00 0,00 31.554,84
10657. KREŠIMIR DRETAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 31.400,36 0,00 0,00 151,25 0,00 31.551,61
10658. BRANKO SAJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 31.536,19 0,00 0,00 0,00 31.536,19
10659. BRANKO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.530,23 0,00 31.530,23
10660. BETTY STOPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SALZBURG 0,00 0,00 31.527,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31.527,97
10661. DANIJELA ŠIMAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.519,80 0,00 31.519,80
10662. VESNA RUBELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.517,96 0,00 31.517,96
10663. SANDRA IVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.480,51 0,00 0,00 0,00 31.480,51
10664. ZVONKO MILETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.479,55 0,00 31.479,55
10665. MAJA JURKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.478,34 0,00 0,00 0,00 31.478,34
10666. MIROSLAV VOLAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 HUDI BITEK 0,00 0,00 0,00 31.470,66 0,00 0,00 0,00 31.470,66
10667. ZORAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 275,73 0,00 423,69 30.763,90 0,00 0,00 0,00 31.463,32
10668. DAVOR ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -11.004,52 0,00 -87,35 42.545,54 0,00 0,00 0,00 31.453,67
10669. ANTUN BUDOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 397,65 31.048,60 0,00 0,00 0,00 31.446,25
10670. KORALJKA HAUPT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.441,22 0,00 0,00 0,00 31.441,22
10671. ANTONIJA-LOVRENA ŽUVELA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -12.300,32 19,81 3.717,30 39.959,80 0,00 0,00 0,00 31.396,59
10672. MLADEN BRUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.389,06 0,00 31.389,06
10673. DRAŽEN DODLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.366,43 0,00 0,00 0,00 31.366,43
10674. DAMIR GULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.353,29 0,00 0,00 0,00 31.353,29
10675. NEVENKA ŠANTORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 HUDI BITEK 9.392,35 0,00 27,47 21.910,85 0,00 0,00 0,00 31.330,67
10676. MARIJA GRGAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.322,41 0,00 31.322,41
10677. ALEN KUNŠTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 13.274,75 0,00 0,00 -63,61 0,00 18.109,69 0,00 31.320,83
10678. VLADIMIR ČAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -1.924,42 0,00 3.443,30 29.797,49 0,00 0,00 0,00 31.316,37
10679. MARINKO CRNADAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 31.296,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.296,54
10680. ANTE MEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.279,67 0,00 0,00 0,00 31.279,67
10681. EVA TUDOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 -551,47 31.828,92 0,00 0,00 0,00 31.277,45
10682. JURE PLANINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.277,01 0,00 0,00 0,00 31.277,01
10683. MIRKO ADAMČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.274,15 0,00 0,00 0,00 31.274,15
10684. MILJENKO MIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.251,48 0,00 0,00 0,00 31.251,48
10685. DANIJELA JUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.244,07 0,00 31.244,07
10686. MIRJANA BIRAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 581,91 30.645,75 0,00 0,00 0,00 31.227,66
10687. JOHANNA ELISABET GRANLUND GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.225,65 0,00 0,00 0,00 31.225,65
10688. PETAR GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.220,29 0,00 0,00 0,00 31.220,29
10689. LIDIJA PODOLNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 31.212,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.212,99
10690. HRVOJE TRŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 31.193,25 0,00 0,00 0,00 0,00 31.193,25
10691. RUŽA RADAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 456,81 30.725,64 0,00 0,00 0,00 31.182,45
10692. JOSIP STUBIČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.175,44 0,00 31.175,44
10693. SANELA NIKOLLAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.167,88 0,00 0,00 0,00 31.167,88
10694. ALBERT LASKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.165,79 0,00 0,00 0,00 31.165,79
10695. ZLATKO FRENGEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 1.395,37 0,00 -923,70 30.689,96 0,00 0,00 0,00 31.161,63
10696. GORAN SARK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.153,39 0,00 0,00 0,00 31.153,39
10697. KATICA KRALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.148,46 0,00 0,00 0,00 31.148,46
10698. ASSAN ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.135,00 0,00 31.135,00
10699. VERA MRVELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.126,53 0,00 0,00 0,00 31.126,53
10700. ŽELJKO MANDURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.115,26 0,00 31.115,26