OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10601. MANDA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 3.244,90 0,00 4.331,70 23.490,01 0,00 0,00 0,00 31.066,61
10602. RANKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.060,07 0,00 31.060,07
10603. ALEKSANDAR SIMONOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.051,79 0,00 0,00 0,00 31.051,79
10604. DANIJELA CRNOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.051,36 0,00 31.051,36
10605. RICKY NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.046,99 0,00 31.046,99
10606. ILJMI SAITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.039,21 0,00 0,00 0,00 31.039,21
10607. MIRJANA BUKAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.038,11 0,00 31.038,11
10608. TIHOMIR KORMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.033,24 0,00 31.033,24
10609. DRAGICA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.379,03 0,00 -347,69 0,00 31.031,34
10610. DRAŽEN ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.024,69 0,00 31.024,69
10611. DANIJEL VELJANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 10.750,82 20.268,52 0,00 0,00 0,00 31.019,34
10612. ZAJIM BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.015,48 0,00 0,00 0,00 31.015,48
10613. ANA CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.006,98 0,00 0,00 0,00 31.006,98
10614. DRAŽENKO KALAUZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.006,45 0,00 31.006,45
10615. ĐEMO SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 224,04 30.774,71 0,00 0,00 0,00 30.998,75
10616. NERA KAROLINA BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 15.290,24 0,00 2.211,47 13.485,98 0,00 0,00 0,00 30.987,69
10617. DINKO HREŠĆAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.986,35 0,00 0,00 0,00 30.986,35
10618. RUŽICA PETRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 4.964,96 0,00 1.827,31 24.184,09 0,00 0,00 0,00 30.976,36
10619. NERGIZA MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.962,58 0,00 0,00 0,00 30.962,58
10620. MARIO PETRUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.941,16 0,00 30.941,16
10621. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.879,34 0,00 10.051,80 0,00 30.931,14
10622. DALIBOR BOSANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -138,70 0,00 31.069,15 0,00 30.930,45
10623. MATEO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 661,94 30.261,16 0,00 0,00 0,00 30.923,10
10624. DANIJELA HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.802,53 0,00 28.114,74 0,00 30.917,27
10625. VINKO KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.907,73 0,00 0,00 0,00 30.907,73
10626. VIKTOR TARGUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.888,50 0,00 0,00 0,00 30.888,50
10627. BRANKO SAJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 30.887,63 0,00 0,00 0,00 30.887,63
10628. MAJA JURKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.885,26 0,00 0,00 0,00 30.885,26
10629. ZDRAVKO POLUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 30.885,02 0,00 0,00 0,00 0,00 30.885,02
10630. PULE HALILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 3.092,97 9.441,31 0,00 18.342,21 0,00 30.876,49
10631. DARKO JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 30.871,13 0,00 0,00 0,00 0,00 30.871,13
10632. BARA ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 BREBERNICA 0,00 0,00 0,00 30.871,11 0,00 0,00 0,00 30.871,11
10633. JASMINKA EILERS PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.852,33 0,00 0,00 0,00 30.852,33
10634. BERISLAV VUGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 13.283,83 0,00 17.562,82 0,00 30.846,65
10635. DRAŽEN DODLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.838,23 0,00 0,00 0,00 30.838,23
10636. SANDRA STANKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.836,51 0,00 0,00 0,00 30.836,51
10637. BORO BOGDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 2.616,96 28.213,07 0,00 0,00 0,00 30.830,03
10638. ANTE ŠKRABALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.821,74 0,00 30.821,74
10639. ŽELJKO MALENICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.815,21 0,00 0,00 0,00 30.815,21
10640. ŽELJKO CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 10.691,76 20.117,49 0,00 0,00 0,00 30.809,25
10641. BOŽICA GECI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.185,05 29.623,83 0,00 0,00 0,00 30.808,88
10642. AKISSI CECILE GBAMELE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.800,86 0,00 0,00 0,00 30.800,86
10643. RADA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 30.829,74 0,00 0,00 -30,04 0,00 30.799,70
10644. BETTY STOPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SALZBURG 0,00 0,00 30.784,35 0,00 0,00 0,00 0,00 30.784,35
10645. SNJEŽANA OSREČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 13.239,00 17.536,38 0,00 0,00 0,00 30.775,38
10646. RUŽICA PUŠELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.748,42 0,00 30.748,42
10647. BLAŽENKA MILJUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.738,81 0,00 30.738,81
10648. JEANNETTE HABER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.728,40 0,00 0,00 0,00 30.728,40
10649. PETAR GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.711,04 0,00 0,00 0,00 30.711,04
10650. NEVENKA VRKLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -39.166,70 0,00 -281,80 70.145,15 0,00 0,00 0,00 30.696,65
10651. ANTUN BUDOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 387,76 30.307,27 0,00 0,00 0,00 30.695,03
10652. SANDRA IVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.690,79 0,00 0,00 0,00 30.690,79
10653. BOŠKA DUPLANČIĆ ŠANTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.667,59 0,00 30.667,59
10654. OZREN ŠTIGLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.651,74 0,00 0,00 0,00 30.651,74
10655. SILVANA NIKOLOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.649,92 0,00 30.649,92
10656. IVAN CAPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 30.631,15 0,00 0,00 0,00 0,00 30.631,15
10657. NIKOLA ŽLIČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 2.914,05 27.714,86 0,00 0,00 0,00 30.628,91
10658. KREŠIMIR DRETAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 30.473,83 0,00 0,00 145,83 0,00 30.619,66
10659. JOZA PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 452,34 19.995,54 0,00 10.170,83 0,00 30.618,71
10660. STOJAN MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE -510,78 0,00 1.913,40 29.209,61 0,00 0,00 0,00 30.612,23
10661. GORAN PEPELNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.608,95 0,00 30.608,95
10662. MILJENKO MIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.600,85 0,00 0,00 0,00 30.600,85
10663. ZORAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 268,63 0,00 423,69 29.908,16 0,00 0,00 0,00 30.600,48
10664. JURE PLANINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.590,53 0,00 0,00 0,00 30.590,53
10665. IVICA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 8.909,73 0,00 0,00 21.679,47 0,00 30.589,20
10666. ELIZABETA ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.589,03 0,00 30.589,03
10667. ANTE MEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.583,10 0,00 0,00 0,00 30.583,10
10668. BRANKO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.571,11 0,00 30.571,11
10669. RUŽA RADAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 456,81 30.105,46 0,00 0,00 0,00 30.562,27
10670. ZVONIMIR NIKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.549,82 0,00 0,00 0,00 30.549,82
10671. SANELA NIKOLLAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.549,48 0,00 0,00 0,00 30.549,48
10672. DAMIR GULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.543,39 0,00 0,00 0,00 30.543,39
10673. NEVENKA ŠANTORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 HUDI BITEK 8.936,30 0,00 727,20 20.879,18 0,00 0,00 0,00 30.542,68
10674. MARIJA BAUER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -1.686,18 32.223,48 0,00 0,00 0,00 30.537,30
10675. JOSIP BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 30.528,52 0,00 0,00 30.528,52
10676. ŠTJEFEN PREKPALJAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 8.750,38 0,00 0,00 21.772,40 0,00 0,00 0,00 30.522,78
10677. DARIO DUSPER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 30.485,48 0,00 0,00 0,00 0,00 30.485,48
10678. TOMICA BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.478,64 0,00 30.478,64
10679. NENAD NEDOKLAN-JOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.400,91 0,00 30.400,91
10680. BRANKA FANJEK-PALIKUĆA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 BLAGUŠA 0,00 0,00 0,00 30.397,18 0,00 0,00 0,00 30.397,18
10681. GORAN SARK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.389,22 0,00 0,00 0,00 30.389,22
10682. VESNA RUBELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.375,99 0,00 30.375,99
10683. DUBRAVKO RAJILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.691,04 11.568,61 0,00 16.110,85 0,00 30.370,50
10684. DALIBOR BUJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -2,47 0,00 0,00 -2,19 0,00 30.363,63 0,00 30.358,97
10685. KORALJKA HAUPT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.354,79 0,00 0,00 0,00 30.354,79
10686. DARKO HREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 22.708,84 0,00 7.698,73 -65,13 0,00 0,00 0,00 30.342,44
10687. ZORAN SKLEDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.341,16 0,00 0,00 0,00 30.341,16
10688. RUŽA BLAŽUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.315,24 0,00 30.315,24
10689. BORKICA PAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -2.041,86 32.351,11 0,00 0,00 0,00 30.309,25
10690. RUĐER MIHOVILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -2,62 0,00 30.304,64 -2,13 0,00 0,00 0,00 30.299,89
10691. MARIO BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.297,09 0,00 0,00 0,00 30.297,09
10692. EVA TUDOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 -551,47 30.844,24 0,00 0,00 0,00 30.292,77
10693. KATICA KRALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.289,39 0,00 0,00 0,00 30.289,39
10694. ALEN KUNŠTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 12.868,00 0,00 0,00 -63,61 0,00 17.484,46 0,00 30.288,85
10695. RENATA GOLUB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 2.202,75 28.070,74 0,00 0,00 0,00 30.273,49
10696. DRAGAN POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.264,41 0,00 0,00 0,00 30.264,41
10697. MIRKO ADAMČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.261,02 0,00 0,00 0,00 30.261,02
10698. BORKI VUČETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 51,74 0,00 0,00 30.208,34 0,00 30.260,08
10699. MLADEN BRUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.249,12 0,00 30.249,12
10700. CECILIJA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 167,79 30.074,12 0,00 0,00 0,00 30.241,91