OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10601. DINO BUTORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 16.580,66 0,00 14.245,32 0,00 0,00 0,00 0,00 30.825,98
10602. LJUŠA RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -108,84 0,00 -145,30 31.078,92 0,00 0,00 0,00 30.824,78
10603. IVAN MACHAČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 -616,68 31.441,03 0,00 0,00 0,00 30.824,35
10604. IVAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 1.454,63 29.364,56 0,00 0,00 0,00 30.819,19
10605. MIROSLAV DOLENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.815,18 0,00 0,00 0,00 30.815,18
10606. ROBERT VEKONY BROOKS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.814,72 0,00 0,00 0,00 30.814,72
10607. NADA MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.802,35 0,00 30.802,35
10608. DUBRAVKA ODORČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.797,11 0,00 30.797,11
10609. DUBRAVKA GRCIĆ MILOSAVLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.795,22 0,00 0,00 0,00 30.795,22
10610. SANJA FLANJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.784,24 0,00 30.784,24
10611. KSENIJA HADŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 890,74 29.887,29 0,00 0,00 0,00 30.778,03
10612. KRISTIAN LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.772,14 0,00 30.772,14
10613. STJEPAN TOMAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -1.158,79 0,00 -1.149,83 33.080,14 0,00 0,00 0,00 30.771,52
10614. AGE ČIVLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.765,03 0,00 0,00 0,00 30.765,03
10615. GORDANA KOSOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.761,43 0,00 0,00 0,00 30.761,43
10616. ŽELJKO ČABRAJEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.746,90 0,00 30.746,90
10617. VESNA MUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.741,86 0,00 0,00 0,00 30.741,86
10618. JADRANKA DANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.730,54 0,00 0,00 0,00 30.730,54
10619. ANA LUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.723,98 0,00 0,00 0,00 30.723,98
10620. DRAŽEN SMOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 27.890,27 0,00 1.526,09 1.302,10 0,00 0,00 0,00 30.718,46
10621. ANKA ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.690,97 0,00 30.690,97
10622. EDUARD PAVIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.664,62 0,00 30.664,62
10623. OXANA DABINOVIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.658,82 0,00 0,00 0,00 30.658,82
10624. RASIM BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.653,23 0,00 30.653,23
10625. MATO CVITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -81,44 0,00 30.729,08 0,00 30.647,64
10626. ZDRAVKO PICEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.641,93 0,00 0,00 0,00 30.641,93
10627. LAZAM FAZLIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -116,00 30.751,41 0,00 0,00 0,00 30.635,41
10628. BRUNO HMELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.583,68 29.034,93 0,00 0,00 0,00 30.618,61
10629. DARKO RIDJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 BELOVAR 0,00 0,00 0,00 30.608,07 0,00 0,00 0,00 30.608,07
10630. OSMAN TEMAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.601,76 0,00 0,00 0,00 30.601,76
10631. MIRA LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.590,48 0,00 30.590,48
10632. ĐURO VUJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.556,08 0,00 30.556,08
10633. TOMISLAV BRCKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.545,69 0,00 30.545,69
10634. RVAT-DOMAGOJ ŠEKELJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.544,65 0,00 30.544,65
10635. MILAN VUJNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.541,42 0,00 0,00 0,00 30.541,42
10636. SEFER ŠAIPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.530,95 0,00 0,00 0,00 30.530,95
10637. JOSIP BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 9.908,40 0,00 20.619,21 0,00 0,00 0,00 0,00 30.527,61
10638. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 0,00 30.519,91 0,00 0,00 0,00 30.519,91
10639. ZVONIMIR BENC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.508,14 0,00 30.508,14
10640. JASMIN GAVRANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.501,30 0,00 30.501,30
10641. RONI PENCINGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.480,65 0,00 30.480,65
10642. GORAN VALENTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -28,48 0,00 0,00 -1.556,26 0,00 32.060,28 0,00 30.475,54
10643. CHRISTIAN JOHANNES GRUBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.461,17 0,00 0,00 0,00 30.461,17
10644. BARBARA RIZVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.420,93 0,00 30.420,93
10645. KREŠIMIR TRŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 30.407,10 0,00 0,00 0,00 0,00 30.407,10
10646. ADAM KONČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 19.049,18 0,00 7.886,56 3.469,22 0,00 0,00 0,00 30.404,96
10647. IVEK STANČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 LUČKO -1.310,40 0,00 0,00 31.712,54 0,00 0,00 0,00 30.402,14
10648. MIŠELA POLJANEC PONJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.372,74 0,00 30.372,74
10649. SLAVKO FRANJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 30.367,17 0,00 0,00 0,00 30.367,17
10650. VESELKO JASAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.361,63 0,00 30.361,63
10651. ZRINKA CUKON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.354,28 0,00 30.354,28
10652. DRAGICA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.699,21 0,00 -347,69 0,00 30.351,52
10653. VLASTA RAJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.308,93 0,00 0,00 0,00 30.308,93
10654. ŠTEFICA KOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.312,56 0,00 995,15 0,00 30.307,71
10655. DRAŽEN DODLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.307,12 0,00 0,00 0,00 30.307,12
10656. PERICA AČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 21,67 30.270,30 0,00 0,00 0,00 30.291,97
10657. MAJA JURKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.288,93 0,00 0,00 0,00 30.288,93
10658. GORAN BOLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -310,32 0,00 0,00 30.597,40 0,00 0,00 0,00 30.287,08
10659. ANTO KRIŠTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.280,67 0,00 30.280,67
10660. ŽELJKO VAJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.280,41 0,00 0,00 0,00 30.280,41
10661. HASAN HRENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 MARKOVO POLJE 1.475,05 0,00 -105,34 28.899,52 0,00 0,00 0,00 30.269,23
10662. RASEMA HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.259,73 0,00 0,00 0,00 30.259,73
10663. SUZANA KOSTANJEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.252,20 0,00 0,00 0,00 30.252,20
10664. DANIJEL VELJANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 10.500,16 19.744,97 0,00 0,00 0,00 30.245,13
10665. JUSTINA LONČAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.240,47 0,00 30.240,47
10666. ŽELIMIR MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 10.961,72 0,00 264,42 19.011,14 0,00 0,00 0,00 30.237,28
10667. BRANKO SAJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 30.235,49 0,00 0,00 0,00 30.235,49
10668. SEADA ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.230,30 0,00 30.230,30
10669. JOSO MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 4.488,67 0,00 2.698,80 23.042,21 0,00 0,00 0,00 30.229,68
10670. RUŽA BLAŽUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.227,62 0,00 30.227,62
10671. MILAN MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.215,04 0,00 30.215,04
10672. MARK MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.215,04 0,00 30.215,04
10673. VINKO KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.213,31 0,00 0,00 0,00 30.213,31
10674. PETAR GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.199,01 0,00 0,00 0,00 30.199,01
10675. FETIJE ABDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.198,43 0,00 0,00 0,00 30.198,43
10676. MARKO BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.172,67 0,00 30.172,67
10677. LAURA FULIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 3.594,14 26.571,30 0,00 0,00 0,00 30.165,44
10678. ĐEMO SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 217,95 29.944,06 0,00 0,00 0,00 30.162,01
10679. ANDREJA NOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.159,32 0,00 0,00 0,00 30.159,32
10680. BEHIJA MAČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -13.353,03 0,00 -1.748,07 45.258,99 0,00 0,00 0,00 30.157,89
10681. JASMINKA EILERS PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.145,75 0,00 0,00 0,00 30.145,75
10682. SANJA FUCAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.119,78 0,00 30.119,78
10683. NERA KAROLINA BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 15.037,89 0,00 2.124,55 12.955,82 0,00 0,00 0,00 30.118,26
10684. ŠTEFICA NOVOSELAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.115,05 0,00 30.115,05
10685. KSENIJA KUSERBANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.109,24 0,00 30.109,24
10686. STANISLAVA SLAVICA VLAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.106,44 0,00 30.106,44
10687. BARA ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 BREBERNICA 0,00 0,00 0,00 30.101,30 0,00 0,00 0,00 30.101,30
10688. DENIS HOJNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -3.156,17 0,00 -788,16 34.025,51 0,00 0,00 0,00 30.081,18
10689. NENAD ŠPIRANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 BUZIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.061,27 0,00 30.061,27
10690. PETAR KUTLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.050,05 0,00 0,00 0,00 30.050,05
10691. ZAJIM BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 0,00 30.044,57 0,00 0,00 0,00 30.044,57
10692. VIŠNJA MAMULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 -117,44 0,00 0,00 30.158,68 0,00 30.041,24
10693. GINA FIURI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 30.040,30 0,00 0,00 0,00 30.040,30
10694. BETTY STOPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SALZBURG 0,00 0,00 30.036,64 0,00 0,00 0,00 0,00 30.036,64
10695. MARIJA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.028,31 0,00 0,00 0,00 30.028,31
10696. ALEKSANDAR SIMONOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.012,15 0,00 0,00 0,00 30.012,15
10697. KATARINA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.005,15 0,00 30.005,15
10698. MIRJANA BUKAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.002,71 0,00 30.002,71
10699. NERGIZA MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.000,77 0,00 0,00 0,00 30.000,77
10700. ANTONY STARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB GEORGETOWN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,48 0,00 30.000,48