OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10501. SONGBIAO JI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.390,59 0,00 0,00 0,00 30.390,59
10502. IVAN BUBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 30.387,78 0,00 0,00 0,00 0,00 30.387,78
10503. VLASTA MEDVEŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.382,65 0,00 0,00 0,00 30.382,65
10504. JOSIP KOLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.380,38 0,00 0,00 0,00 30.380,38
10505. STJEPAN ZALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.365,85 0,00 0,00 0,00 30.365,85
10506. MLADEN BIONDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.365,75 0,00 0,00 0,00 30.365,75
10507. SNIJEŽANA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.356,30 0,00 30.356,30
10508. MARIJA BRACANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 3.220,98 0,00 0,00 27.124,85 0,00 30.345,83
10509. DANIJEL JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 2.862,65 0,00 781,26 26.691,26 0,00 0,00 0,00 30.335,17
10510. ZORICA MIHALINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.334,65 0,00 0,00 0,00 30.334,65
10511. ŽELJKO TALAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.316,12 0,00 0,00 0,00 30.316,12
10512. IVAN BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.307,69 0,00 0,00 0,00 30.307,69
10513. SALEM KIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.301,43 0,00 0,00 0,00 30.301,43
10514. HERNAN PATRICIO CHAMBILLA CEREZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.296,68 0,00 0,00 0,00 30.296,68
10515. GORAN DENT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.292,39 0,00 30.292,39
10516. RADISLAV UJDUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.096,49 0,00 0,00 29.191,34 0,00 30.287,83
10517. NIKO VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 30.282,35 0,00 0,00 0,00 0,00 30.282,35
10518. HRVOJE DOŠEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 LUČKO 0,00 0,00 5.028,59 25.248,47 0,00 0,00 0,00 30.277,06
10519. EMIL ŠAKIROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.257,64 0,00 0,00 0,00 30.257,64
10520. GORAN PUŠKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 2.478,56 0,00 22.205,83 5.571,08 0,00 0,00 0,00 30.255,47
10521. ZLATKO BOLJEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 6.717,66 0,00 2.251,92 21.274,49 0,00 0,00 0,00 30.244,07
10522. IVICA TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE -4.094,04 0,00 30.287,89 4.046,90 0,00 0,00 0,00 30.240,75
10523. NATALIYA KOPRTLA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 LUČKO 0,00 0,00 0,00 14.735,34 0,00 15.495,84 0,00 30.231,18
10524. IVANA GOLJAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.223,89 0,00 0,00 0,00 30.223,89
10525. MARIJA DUMANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 3.413,58 26.802,13 0,00 0,00 0,00 30.215,71
10526. ZOJE DJORDJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.200,39 0,00 0,00 0,00 30.200,39
10527. STELA DOYLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.181,49 0,00 0,00 0,00 30.181,49
10528. ZVONIMIR DETELBACH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 -118,49 30.290,81 0,00 0,00 0,00 30.172,32
10529. SANDRA BARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 -124,27 30.293,39 0,00 0,00 0,00 30.169,12
10530. LJILJANA BAŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.166,13 0,00 0,00 0,00 30.166,13
10531. IVAN PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB -477,66 0,00 30.874,91 -245,64 0,00 0,00 0,00 30.151,61
10532. DAVOR PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.134,67 0,00 0,00 0,00 30.134,67
10533. ROMAN POKOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -720,81 0,00 11.535,96 19.304,89 0,00 0,00 0,00 30.120,04
10534. MARTINA MIHAELA ANĐELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.116,80 0,00 30.116,80
10535. AFRODITA HENEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.112,61 0,00 0,00 0,00 30.112,61
10536. DAVOR TRDY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.110,20 0,00 30.110,20
10537. SILVIO PLAŠĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 7.003,86 0,00 -1.173,50 24.267,19 0,00 0,00 0,00 30.097,55
10538. BRANKO REBRAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.094,78 0,00 30.094,78
10539. ZDRAVKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.088,02 0,00 30.088,02
10540. XIAOJIN CHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.086,91 0,00 0,00 0,00 30.086,91
10541. MARCEL NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.278,74 0,00 3.794,88 0,00 30.073,62
10542. BLAŽENKA MURKOVIĆ ŠANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 82,16 0,00 5.179,21 24.809,02 0,00 0,00 0,00 30.070,39
10543. GORAN RELJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.062,52 0,00 0,00 0,00 30.062,52
10544. DOMAGOJ PETRUŠOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.041,08 0,00 0,00 0,00 30.041,08
10545. ŠTEFICA BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 -205,84 30.222,86 0,00 0,00 0,00 30.017,02
10546. DRAŽEN LEVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.002,69 0,00 0,00 0,00 30.002,69
10547. JOSIP TOMAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.980,43 0,00 29.980,43
10548. ALEN ČEČURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.955,22 0,00 29.955,22
10549. IVAN TKALČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 4.866,88 25.081,11 0,00 0,00 0,00 29.947,99
10550. ŽELJKO VELIČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.943,83 0,00 29.943,83
10551. ZDENKA PEKEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.932,91 0,00 29.932,91
10552. MARIJANA RAKUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 22.603,56 7.317,11 0,00 0,00 0,00 29.920,67
10553. RUŽICA ĐURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 7.430,88 0,00 0,00 22.489,35 0,00 29.920,23
10554. SUDHIRA SURANDHI RUPASINGHE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.918,01 0,00 0,00 0,00 29.918,01
10555. SUNAJ KEĆI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.917,37 0,00 0,00 0,00 29.917,37
10556. MELIHA ŠABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.911,66 0,00 0,00 0,00 29.911,66
10557. TOMISLAV SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE -10,53 -449,73 22.149,12 8.210,02 0,00 0,00 0,00 29.898,88
10558. MAGDALENA LEKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 SESVETE 0,00 0,00 0,00 29.889,07 0,00 0,00 0,00 29.889,07
10559. IVAN KUCELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 MORAVČE 0,00 0,00 0,00 29.872,35 0,00 0,00 0,00 29.872,35
10560. BORIS IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 SESVETE 0,00 0,00 0,00 29.867,25 0,00 0,00 0,00 29.867,25
10561. ZVONIMIR HUMSKY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.865,65 0,00 0,00 0,00 29.865,65
10562. MOHAMAD OSMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 -40,72 29.859,11 0,00 0,00 0,00 29.818,39
10563. ANTONIJA MIKAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -14.739,29 0,00 9.530,95 35.016,78 0,00 0,00 0,00 29.808,44
10564. PETAR IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.805,31 0,00 29.805,31
10565. MIRJANA KRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 29.792,27 0,00 0,00 0,00 0,00 29.792,27
10566. ANICA CERČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.781,55 0,00 29.781,55
10567. GORAN MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 29.768,50 0,00 0,00 0,00 29.768,50
10568. MERIMA MEHMEDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.768,35 0,00 0,00 0,00 29.768,35
10569. EGZONE MUSTAFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB -564,62 0,00 5.305,98 25.026,36 0,00 0,00 0,00 29.767,72
10570. SINIŠA MARČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.764,94 0,00 0,00 0,00 29.764,94
10571. ROKA ANCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 727,00 29.033,12 0,00 0,00 0,00 29.760,12
10572. MILOŠ NIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 29.755,62 0,00 0,00 0,00 0,00 29.755,62
10573. IVAN IVO PENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -2.303,70 0,00 26.858,76 6.937,57 0,00 -1.758,57 0,00 29.734,06
10574. MILICA RAGUŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -39,10 0,00 -73,81 29.842,62 0,00 0,00 0,00 29.729,71
10575. ZLATKO ZDRAVČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.728,88 0,00 0,00 0,00 29.728,88
10576. VIKTOR FIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.727,15 0,00 0,00 0,00 29.727,15
10577. ŽELJKA DOMITRAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 6.417,43 0,00 0,00 23.293,35 0,00 0,00 0,00 29.710,78
10578. MIROSLAV MAĐARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 2.902,68 0,00 0,00 26.803,60 0,00 29.706,28
10579. KSENIJA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.698,99 0,00 29.698,99
10580. SNJEŽANA KLEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -0,58 29.691,43 0,00 0,00 0,00 29.690,85
10581. ANA PŠENIČNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.681,19 0,00 0,00 0,00 29.681,19
10582. DENIS HOLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 5.552,66 -6,88 20.854,18 3.277,10 0,00 0,00 0,00 29.677,06
10583. JAKOV CHRISTOPHER ŠTERN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.676,71 0,00 29.676,71
10584. REHAT RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB -8.358,09 0,00 0,00 38.032,59 0,00 0,00 0,00 29.674,50
10585. JASENKA SEVERIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 2,10 0,00 -2.378,37 32.041,27 0,00 0,00 0,00 29.665,00
10586. MUHAREM EKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.107,42 0,00 556,81 0,00 29.664,23
10587. HRVOJE MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.642,17 0,00 29.642,17
10588. JADRAN MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -1.790,24 0,00 0,00 31.409,83 0,00 29.619,59
10589. JURAJ TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 891,85 0,00 21.199,81 7.520,52 0,00 0,00 0,00 29.612,18
10590. BLAŽENKO PARAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.611,01 0,00 29.611,01
10591. JELENA PETERLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 11.570,61 0,00 0,00 18.030,80 0,00 29.601,41
10592. DAN TEJECI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.589,37 0,00 0,00 0,00 29.589,37
10593. HABILJ RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.585,30 0,00 0,00 0,00 29.585,30
10594. HUSEIN BOTONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 -253,86 29.838,82 0,00 0,00 0,00 29.584,96
10595. DUNJA SEITER-ŠVERKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 8.826,73 0,00 0,00 20.756,68 0,00 29.583,41
10596. JOSIP PEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.582,85 0,00 29.582,85
10597. SHERBINE ILJJAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.581,83 0,00 0,00 0,00 29.581,83
10598. IANCU ISZTOICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 29.581,79 0,00 0,00 0,00 29.581,79
10599. MARA DEMITER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SELENČA 0,00 0,00 0,00 29.572,62 0,00 0,00 0,00 29.572,62
10600. DARIO ŠEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.572,26 0,00 29.572,26