OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10501. MUSTAFA TOPČAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 21.822,87 10.850,36 0,00 0,00 0,00 32.673,23
10502. FATIMA HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 32.657,11 0,00 0,00 0,00 32.657,11
10503. MARKO MATAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.654,18 0,00 0,00 0,00 32.654,18
10504. ANTON ŽIVKOVIĆ KATAYAMA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -712,81 33.366,87 0,00 0,00 0,00 32.654,06
10505. MARIJA RADIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.648,84 0,00 32.648,84
10506. ANKA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 32.644,78 0,00 32.646,06
10507. PREDRAG ŠIPAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 14.613,68 0,00 0,00 18.010,85 0,00 32.624,53
10508. EMIR HISENI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.613,74 0,00 0,00 0,00 32.613,74
10509. JAGLENKA MAIHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 GOLI BREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.611,71 0,00 32.611,71
10510. IVAN MATELJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,01 32.587,05 0,00 0,00 0,00 32.587,06
10511. DRAGICA PEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.578,94 0,00 32.578,94
10512. ALEKSANDAR RADISAVLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -2.490,33 35.067,44 0,00 0,00 0,00 32.577,11
10513. BEDRI ESATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.572,09 0,00 0,00 0,00 32.572,09
10514. SNEŽANA FILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -138.025,76 0,00 -3.487,31 174.084,85 0,00 0,00 0,00 32.571,78
10515. HRVOJE TRŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 32.564,73 0,00 0,00 0,00 0,00 32.564,73
10516. IVICA KRVAVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.556,26 0,00 0,00 0,00 32.556,26
10517. VESELKO KITIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.552,72 0,00 0,00 0,00 32.552,72
10518. MIRELA ŠAVOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.552,22 0,00 32.552,22
10519. MARCEL NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.214,66 0,00 11.335,32 0,00 32.549,98
10520. FAHRUDIN BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.546,50 0,00 0,00 0,00 32.546,50
10521. IVOR MEĐUGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 5.976,09 0,00 6.781,05 19.772,26 0,00 0,00 0,00 32.529,40
10522. ERIK ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 7.171,26 0,00 370,77 24.985,59 0,00 0,00 0,00 32.527,62
10523. IVICA HARTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.511,76 0,00 32.511,76
10524. SANJA MATOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 16.620,79 0,00 232,05 15.639,64 0,00 0,00 0,00 32.492,48
10525. MILORAD MASLOVARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.489,89 0,00 0,00 0,00 32.489,89
10526. SREĆKO ŠULJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.487,35 0,00 32.487,35
10527. ZVONIMIR HRDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.482,06 0,00 32.482,06
10528. DARIO ŠTIBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.480,39 0,00 0,00 0,00 32.480,39
10529. MARKO MALKOČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 3.470,85 0,00 0,00 28.999,45 0,00 0,00 0,00 32.470,30
10530. MIRKO KAJM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.465,63 0,00 0,00 0,00 32.465,63
10531. GORAN DAVITKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 179,02 32.273,09 0,00 0,00 0,00 32.452,11
10532. SUZANA LEŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.451,41 0,00 0,00 0,00 32.451,41
10533. ZDRAVKO KRZNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.426,48 0,00 32.426,48
10534. SILVESTAR ABADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.419,46 0,00 0,00 0,00 32.419,46
10535. PEJO JURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.409,59 0,00 32.409,59
10536. NEVENKA ŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,04 0,00 0,00 32.405,08 0,00 0,00 0,00 32.405,12
10537. IVICA PEČENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -78,60 32.483,41 0,00 0,00 0,00 32.404,81
10538. ILIJA KOSTADINOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.399,85 0,00 0,00 0,00 32.399,85
10539. GORAN OSLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.397,86 0,00 0,00 0,00 32.397,86
10540. VLADO ZADRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 4.536,47 27.852,76 0,00 0,00 0,00 32.389,23
10541. SENAD BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.386,85 0,00 0,00 0,00 32.386,85
10542. IVAN JURŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.385,22 0,00 32.385,22
10543. ZDRAVKO RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.376,76 0,00 32.376,76
10544. ILIJA MIOČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.375,08 0,00 0,00 0,00 32.375,08
10545. BOŽIDAR MARUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 7.949,26 24.423,35 0,00 0,00 0,00 32.372,61
10546. DUBRAVKA RAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 32.371,45 0,00 0,00 0,00 0,00 32.371,45
10547. IVO SENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 11.922,45 0,00 388,27 20.059,11 0,00 0,00 0,00 32.369,83
10548. VJEKOSLAV ŠIPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB -0,01 0,00 -656,09 33.022,91 0,00 0,00 0,00 32.366,81
10549. MIRA VESEL DE IVANDIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1922 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.365,98 0,00 0,00 0,00 32.365,98
10550. MIRJANA MÖLLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.364,32 0,00 32.364,32
10551. NENO RULJANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 32.363,85 0,00 0,00 0,00 0,00 32.363,85
10552. MARIJA CAKTAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.361,70 0,00 0,00 0,00 32.361,70
10553. DRAGA VLAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 458,50 31.894,92 0,00 0,00 0,00 32.353,42
10554. MATO PRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 1.579,03 30.750,69 0,00 0,00 0,00 32.329,72
10555. RENATA VRBANJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 -14.208,21 46.527,80 0,00 0,00 0,00 32.319,59
10556. PETAR IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.309,86 0,00 32.309,86
10557. VIKTOR FIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.308,39 0,00 0,00 0,00 32.308,39
10558. BEŠLAGA HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 5.250,13 0,00 27.054,26 0,00 32.304,39
10559. JERKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -747,74 0,00 33.026,97 0,00 32.279,23
10560. STJEPAN TUŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JESENOVEC 0,00 0,00 0,00 32.271,46 0,00 0,00 0,00 32.271,46
10561. MELIORA MAROKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.267,05 0,00 32.267,05
10562. MARIJANA HRASTAR KINCL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 3.261,02 0,00 106,00 28.897,76 0,00 0,00 0,00 32.264,78
10563. MARKO ZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.264,21 0,00 32.264,21
10564. MARIJA RUPČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 135,44 0,00 0,00 32.111,56 0,00 32.247,00
10565. ANTE TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 29.027,84 0,00 -205,59 3.423,26 0,00 0,00 0,00 32.245,51
10566. SANELA BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.227,76 0,00 32.227,76
10567. ANA JAKOPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.227,65 0,00 32.227,65
10568. VESNA BEBLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.225,32 0,00 32.225,32
10569. MAJA ŠOSTAR-KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.205,74 0,00 32.205,74
10570. RUDOLF PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.205,03 0,00 32.205,03
10571. JASNA DOMINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 BUDENEC 0,00 0,00 458,84 31.732,00 0,00 0,00 0,00 32.190,84
10572. JURICA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 5.585,85 0,00 425,67 26.175,77 0,00 0,00 0,00 32.187,29
10573. BRUNO PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -139,29 0,00 0,00 32.321,90 0,00 0,00 0,00 32.182,61
10574. JOSIP VLATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 376,00 31.800,30 0,00 0,00 0,00 32.176,30
10575. JASMINA POŠTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.174,97 0,00 0,00 0,00 32.174,97
10576. RUŽICA MORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 18.770,56 13.402,19 0,00 0,00 0,00 32.172,75
10577. STELA KALEMBER VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.163,50 0,00 32.163,50
10578. MLADEN JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.020,60 31.133,92 0,00 0,00 0,00 32.154,52
10579. SLAVEN KLINDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.149,21 0,00 0,00 0,00 32.149,21
10580. STIPE LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.139,80 0,00 32.139,80
10581. GORDANA RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.137,78 0,00 0,00 0,00 32.137,78
10582. MIRJANA NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.128,67 0,00 32.128,67
10583. ANDRIJA ZIMAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.123,71 0,00 0,00 0,00 32.123,71
10584. MIRA PUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.123,04 0,00 32.123,04
10585. DRAŽEN KARAVIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 4.773,48 0,00 348,50 26.998,09 0,00 0,00 0,00 32.120,07
10586. SILVANA SALONTAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.066,08 0,00 0,00 0,00 32.066,08
10587. MATE STANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 32.054,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.054,17
10588. EDIN ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,03 29.496,25 0,00 2.523,46 0,00 32.019,74
10589. ISAK HOTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.017,20 0,00 0,00 0,00 32.017,20
10590. DAMIR ILIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.002,86 0,00 0,00 0,00 32.002,86
10591. SENKA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -1.112,83 33.113,75 0,00 0,00 0,00 32.000,92
10592. ROBERT PUĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.000,65 0,00 0,00 0,00 32.000,65
10593. DUŠANKA BARNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.990,06 0,00 0,00 0,00 31.990,06
10594. TOMISLAV PRVONOŽEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 38,51 0,00 -664,54 32.577,81 0,00 0,00 0,00 31.951,78
10595. ALI IBRAHIM OQLAH AL-AZZAM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.948,96 0,00 0,00 0,00 31.948,96
10596. GORDANA MEZE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.945,66 0,00 31.945,66
10597. JELKA LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.940,64 0,00 31.940,64
10598. ŠTEFICA KOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.047,72 0,00 2.892,88 0,00 31.940,60
10599. MILAN VUČEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 DONJI ČEHI 0,00 0,00 2.833,20 29.107,03 0,00 0,00 0,00 31.940,23
10600. ŽELJKO KRIZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.930,47 0,00 0,00 0,00 31.930,47