OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10501. GORDANA KOSOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 2.960,09 29.835,61 0,00 0,00 0,00 32.795,70
10502. MARKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.788,97 0,00 0,00 0,00 32.788,97
10503. BOŽICA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.788,20 0,00 0,00 0,00 32.788,20
10504. JUSUF HUSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.782,30 0,00 32.782,30
10505. BARBARA RIZVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.750,66 0,00 32.750,66
10506. FETIJE ABDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.741,36 0,00 0,00 0,00 32.741,36
10507. LJUBICA ŠIMRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 -451,35 0,00 0,00 33.191,89 0,00 32.740,54
10508. DARKO ČORDAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.714,99 0,00 32.714,99
10509. NIKOLINA KOLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.711,34 0,00 0,00 0,00 32.711,34
10510. MATIJA TKALEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 22.674,04 0,00 0,00 10.029,98 0,00 32.704,02
10511. MATEO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 698,80 32.004,56 0,00 0,00 0,00 32.703,36
10512. PETRA PEHAREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 2.727,47 29.961,28 0,00 0,00 0,00 32.688,75
10513. STOJAN MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE -510,78 0,00 2.047,61 31.150,20 0,00 0,00 0,00 32.687,03
10514. RASEMA HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.685,57 0,00 0,00 0,00 32.685,57
10515. JOZO KUPREŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.677,96 0,00 0,00 0,00 32.677,96
10516. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.670,48 0,00 0,00 0,00 32.670,48
10517. ANTO KRIŠTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.664,20 0,00 32.664,20
10518. JOSIP RAVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 32.631,66 0,00 0,00 0,00 0,00 32.631,66
10519. ILJMI SAITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.618,82 0,00 0,00 0,00 32.618,82
10520. MARK MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.616,72 0,00 32.616,72
10521. MILAN MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.616,72 0,00 32.616,72
10522. ŽELJKO ŠKRINJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 DONJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 32.610,50 0,00 0,00 0,00 32.610,50
10523. IVAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 1.595,96 31.013,55 0,00 0,00 0,00 32.609,51
10524. ALEKSANDAR SIMONOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.602,73 0,00 0,00 0,00 32.602,73
10525. BOŽICA GECI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.275,61 31.326,71 0,00 0,00 0,00 32.602,32
10526. IVICA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 9.471,85 0,00 0,00 23.121,89 0,00 32.593,74
10527. REMZIJA SULJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.666,50 0,00 14.926,66 0,00 32.593,16
10528. RUŽICA PUŠELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.589,71 0,00 32.589,71
10529. MARIJA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 32.588,87 0,00 0,00 0,00 32.588,87
10530. MIRJANA BUKAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.582,71 0,00 32.582,71
10531. DRAŽEN ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.573,23 0,00 32.573,23
10532. IVAN MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.554,17 0,00 0,00 0,00 32.554,17
10533. ZVONIMIR NIKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.540,42 0,00 0,00 0,00 32.540,42
10534. ALBERT ANCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 32.494,91 0,00 0,00 32.494,91
10535. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 21.595,77 0,00 10.890,82 0,00 32.486,59
10536. SINIŠA MARČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.486,45 0,00 0,00 0,00 32.486,45
10537. NIKOLA ŽLIČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 3.117,84 29.365,55 0,00 0,00 0,00 32.483,39
10538. ZAJIM BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.463,92 0,00 0,00 0,00 32.463,92
10539. DENIS HOJNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -3.156,17 0,00 -788,16 36.400,39 0,00 0,00 0,00 32.456,06
10540. ZDENA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.445,11 0,00 0,00 0,00 32.445,11
10541. DRAŽEN SMOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 29.503,55 0,00 1.526,09 1.415,30 0,00 0,00 0,00 32.444,94
10542. ELIZABETA ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.444,07 0,00 32.444,07
10543. SNJEŽANA KULUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1.289,92 33.722,29 0,00 0,00 0,00 32.432,37
10544. JEANNETTE HABER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.413,87 0,00 0,00 0,00 32.413,87
10545. IVAN CAPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 32.405,44 0,00 0,00 0,00 0,00 32.405,44
10546. NERGIZA MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 32.397,43 0,00 0,00 0,00 32.397,43
10547. MARIO PETRUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.371,60 0,00 32.371,60
10548. SEADA ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.366,49 0,00 32.366,49
10549. ANITA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.345,12 0,00 0,00 0,00 32.345,12
10550. ŽELJKO SITNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE -3.930,73 36.429,16 -30,81 -127,06 0,00 0,00 0,00 32.340,56
10551. MESUD SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.334,73 0,00 32.334,73
10552. TOMICA BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.324,60 0,00 32.324,60
10553. BORISLAV PLAVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.320,11 0,00 0,00 0,00 32.320,11
10554. JURE SERDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB -2,50 0,00 32.338,99 -17,77 0,00 0,00 0,00 32.318,72
10555. STIPO PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.313,71 0,00 0,00 0,00 32.313,71
10556. SNJEŽANA OSREČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 14.041,52 18.216,48 0,00 0,00 0,00 32.258,00
10557. BORKICA PAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -2.041,86 34.299,28 0,00 0,00 0,00 32.257,42
10558. ĐEMO SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 233,12 32.013,86 0,00 0,00 0,00 32.246,98
10559. PERICA AČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 21,67 32.222,07 0,00 0,00 0,00 32.243,74
10560. BERISLAV VUGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 13.671,96 0,00 18.547,28 0,00 32.219,24
10561. BRANKO PAJVOT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.215,83 0,00 32.215,83
10562. RADA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 32.245,21 0,00 0,00 -30,04 0,00 32.215,17
10563. DUBRAVKO ŠIMUNEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.173,78 0,00 0,00 0,00 32.173,78
10564. MUKADES RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.169,92 0,00 0,00 0,00 32.169,92
10565. CAN SUFAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 38.776,45 0,00 -102,79 -6.505,18 0,00 0,00 0,00 32.168,48
10566. ZVONKO PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.899,70 0,00 239,71 0,00 32.139,41
10567. MIROSLAV BAČANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 -148,86 32.282,49 0,00 0,00 0,00 32.133,63
10568. DRAŽEN ŠAVOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -7.572,03 -128,07 0,00 39.823,73 0,00 32.123,63
10569. ZVONKO MILETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.121,22 0,00 32.121,22
10570. MIROSLAV VOLAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 HUDI BITEK 0,00 0,00 0,00 32.099,82 0,00 0,00 0,00 32.099,82
10571. VESNA RUBELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.088,94 0,00 32.088,94
10572. SANDRA STANKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.084,29 0,00 0,00 0,00 32.084,29
10573. NEVENKA ŠANTORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 HUDI BITEK 9.620,37 0,00 27,47 22.426,68 0,00 0,00 0,00 32.074,52
10574. VLADIMIR ČAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -1.924,42 0,00 3.498,95 30.499,67 0,00 0,00 0,00 32.074,20
10575. DRAGICA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.393,21 0,00 -347,69 0,00 32.045,52
10576. LIDIJA PODOLNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 32.043,60 0,00 0,00 0,00 0,00 32.043,60
10577. BOJAN TKALČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 13.507,96 0,00 14.418,74 4.101,37 0,00 0,00 0,00 32.028,07
10578. ASSAN ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.024,95 0,00 32.024,95
10579. BARA ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 BREBERNICA 0,00 0,00 0,00 32.019,52 0,00 0,00 0,00 32.019,52
10580. KREŠIMIR DRETAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 31.863,62 0,00 0,00 153,96 0,00 32.017,58
10581. BRANKO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.009,79 0,00 32.009,79
10582. IVICA TUŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 JESENOVEC 0,00 0,00 0,00 32.009,41 0,00 0,00 0,00 32.009,41
10583. HRVOJE TRŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 32.007,13 0,00 0,00 0,00 0,00 32.007,13
10584. ANA LUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.999,65 0,00 0,00 0,00 31.999,65
10585. MLADEN BRUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.959,03 0,00 31.959,03
10586. DANIJELA JUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.953,71 0,00 31.953,71
10587. KORALJKA HAUPT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.952,01 0,00 0,00 0,00 31.952,01
10588. VINKO KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.943,66 0,00 0,00 0,00 31.943,66
10589. AMIR MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.940,64 0,00 31.940,64
10590. MARIJA GRGAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.935,25 0,00 31.935,25
10591. ZLATKO FRENGEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 1.428,99 0,00 -921,42 31.422,53 0,00 0,00 0,00 31.930,10
10592. SLAVKA PELAKOVA MATANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.907,89 0,00 31.907,89
10593. IVAN COMBAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 KAŠINA 0,00 0,00 730,99 31.171,55 0,00 0,00 0,00 31.902,54
10594. BETTY STOPAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SALZBURG 0,00 0,00 31.899,78 0,00 0,00 0,00 0,00 31.899,78
10595. ZORAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 279,28 0,00 423,69 31.191,77 0,00 0,00 0,00 31.894,74
10596. VIKTOR FIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.884,70 0,00 0,00 0,00 31.884,70
10597. JASNA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.878,61 0,00 0,00 0,00 31.878,61
10598. SANDRA IVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.875,37 0,00 0,00 0,00 31.875,37
10599. VESNA MUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.865,66 0,00 0,00 0,00 31.865,66
10600. TOMISLAV BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.865,53 0,00 31.865,53