OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10501. TONĆI SABLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 11.758,38 0,00 2.334,57 16.907,29 0,00 0,00 0,00 31.000,24
10502. NADA LOJEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -0,45 0,00 0,00 30.985,62 0,00 0,00 0,00 30.985,17
10503. RENATA REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.965,99 0,00 0,00 0,00 30.965,99
10504. SANJA ŠPRLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.957,29 0,00 0,00 0,00 30.957,29
10505. ĐEMAZIJE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -898,01 31.819,11 0,00 0,00 0,00 30.921,10
10506. ZORANA PRIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.913,79 0,00 30.913,79
10507. IVICA PRGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 30.913,65 0,00 0,00 0,00 0,00 30.913,65
10508. IVAN MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 13,14 0,00 0,00 30.900,28 0,00 0,00 0,00 30.913,42
10509. TOMISLAV JURAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 -831,01 31.741,30 0,00 0,00 0,00 30.910,29
10510. ZDRAVKO PLEIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.908,56 0,00 0,00 0,00 30.908,56
10511. TIHOMIR KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.900,87 0,00 0,00 0,00 30.900,87
10512. RADOMIR HRKALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.900,38 0,00 0,00 0,00 30.900,38
10513. ZEMKA MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.895,15 0,00 0,00 0,00 30.895,15
10514. DAN TEJECI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.894,82 0,00 0,00 0,00 30.894,82
10515. IVAN COMBAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 KAŠINA 0,00 0,00 771,07 30.118,72 0,00 0,00 0,00 30.889,79
10516. MENSURA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.610,17 0,00 1.263,84 0,00 30.874,01
10517. DRAGUTIN ŠUŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.858,37 0,00 0,00 0,00 30.858,37
10518. DUBRAVKO BOGDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 -0,01 30.849,85 0,00 0,00 0,00 30.849,84
10519. AFRIM MEMIŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.842,99 0,00 0,00 0,00 30.842,99
10520. IRFAN SMAJLAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 28.455,56 0,00 2.530,93 -144,61 0,00 0,00 0,00 30.841,88
10521. ATIF TALUNDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 -879,77 31.719,63 0,00 0,00 0,00 30.839,86
10522. LJUBO BAJTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.831,17 0,00 30.831,17
10523. SAŠA KRAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -2.235,69 0,00 0,00 33.050,39 0,00 0,00 0,00 30.814,70
10524. ELVIS DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.812,08 0,00 30.812,08
10525. JASMINKA KANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 30.798,52 0,00 0,00 0,00 30.798,52
10526. TEODOR DOBERŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.798,28 0,00 30.798,28
10527. MARIO BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 30.804,38 -12,40 0,00 0,00 0,00 30.791,98
10528. ZDRAVKO KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.790,65 0,00 0,00 0,00 30.790,65
10529. BORIS BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -252,60 31.041,11 0,00 0,00 0,00 30.788,51
10530. PETAR RADMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.783,14 0,00 0,00 0,00 30.783,14
10531. ŽELJKO DUJMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.767,99 0,00 0,00 0,00 30.767,99
10532. HRVOJE BLAŽINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 4.894,42 0,00 0,00 25.843,12 0,00 30.737,54
10533. HRVOJE SVJETLIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.713,80 0,00 30.713,80
10534. SNJEŽANA OKUNSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 613,24 30.098,29 0,00 0,00 0,00 30.711,53
10535. IVICA LJUBAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.711,51 0,00 0,00 0,00 30.711,51
10536. ŽELJKO ANTOLIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.696,62 0,00 0,00 0,00 30.696,62
10537. PREDRAG ZEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 KISELJAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.690,18 0,00 30.690,18
10538. LUKA JAJČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 5.551,05 0,00 0,00 25.113,32 0,00 0,00 0,00 30.664,37
10539. SNJEŽANA CRNADAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.651,34 0,00 0,00 0,00 30.651,34
10540. RUDOLF VIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.651,21 0,00 0,00 0,00 30.651,21
10541. ANTO DRAŽETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 131,37 30.515,14 0,00 0,00 0,00 30.646,51
10542. NADA MENDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.634,71 0,00 30.634,71
10543. LIDIJA LONČAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 10.856,22 5.572,87 0,00 14.191,13 0,00 0,00 0,00 30.620,22
10544. KONSTANTIN RADONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.603,43 0,00 30.603,43
10545. PAŠKO ĐUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.741,21 0,00 10.855,65 0,00 30.596,86
10546. MARCEL NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.908,98 0,00 4.683,42 0,00 30.592,40
10547. EMIL KROVINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.587,05 0,00 30.587,05
10548. MIŠEL SAGADIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -4,24 0,00 30.579,15 0,00 30.574,91
10549. ARMIN GANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 DREŽNIK BREZOVIČKI -26,40 0,00 -0,07 30.578,82 0,00 0,00 0,00 30.552,35
10550. BRANKO MRŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.551,39 0,00 0,00 0,00 30.551,39
10551. NENAD ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.531,90 0,00 30.531,90
10552. ANTONIJA SOUME GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 561,64 29.966,86 0,00 0,00 0,00 30.528,50
10553. BRIGITA SVIBOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -0,05 30.527,80 0,00 0,00 0,00 30.527,75
10554. MIRA KADEŽABEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 3.969,53 26.551,45 0,00 0,00 0,00 30.520,98
10555. ZORAN NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -44,45 0,00 30.556,43 0,00 30.511,98
10556. NADICA KENĐELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.509,89 0,00 0,00 0,00 30.509,89
10557. TATJANA KESER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.847,55 0,00 13.660,60 0,00 30.508,15
10558. IVAN KAPOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.507,31 0,00 0,00 0,00 30.507,31
10559. MATIJA ŠPILJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.498,15 0,00 0,00 0,00 30.498,15
10560. PETAR IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.476,13 0,00 30.476,13
10561. NEDELJKO MILJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.516,51 28.955,23 0,00 0,00 0,00 30.471,74
10562. FRANJO BUDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.464,08 0,00 0,00 0,00 30.464,08
10563. LJILJANA KOTNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -1.379,44 0,00 1.061,56 25.891,92 0,00 4.888,53 0,00 30.462,57
10564. ROBERT GLAVAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.454,17 0,00 0,00 0,00 30.454,17
10565. ROBERT PUZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.450,65 0,00 30.450,65
10566. JOSIP GALINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 30.449,69 0,00 0,00 0,00 0,00 30.449,69
10567. MARIJA MRAZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.435,69 0,00 0,00 0,00 30.435,69
10568. TATJANA UDOVIĆ KUNŠT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 30.428,21 0,00 0,00 0,00 0,00 30.428,21
10569. DAMIR BAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 30.427,02 0,00 0,00 30.427,02
10570. DRAŽEN LEŽAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.423,38 0,00 30.423,38
10571. GJULJŠAHE ARIFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.418,41 0,00 0,00 0,00 30.418,41
10572. IZAIR SALIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 4.568,10 0,00 -324,20 26.170,53 0,00 0,00 0,00 30.414,43
10573. DARKO JANEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.391,06 0,00 0,00 0,00 30.391,06
10574. BORIS PAVLETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 30.388,72 0,00 0,00 0,00 30.388,72
10575. SEJADA KRUŠČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.380,26 0,00 0,00 0,00 30.380,26
10576. JOSIP KORBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 19.699,43 10.677,11 0,00 30.376,54
10577. SLAVKA TABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 30.359,31 0,00 0,00 0,00 0,00 30.359,31
10578. SINIŠA MARČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.353,61 0,00 0,00 0,00 30.353,61
10579. ADRIANA MOLNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 20,79 30.327,50 0,00 0,00 0,00 30.348,29
10580. RATIMIRA DŽOIĆ VILMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.328,75 0,00 30.328,75
10581. MATE DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.324,66 0,00 0,00 0,00 30.324,66
10582. JASMINKA BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.321,19 0,00 30.321,19
10583. JASMINA HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.319,71 0,00 30.319,71
10584. KSENIJA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.313,61 0,00 30.313,61
10585. HRVOJE PLEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.153,88 0,00 0,00 31.464,71 0,00 0,00 0,00 30.310,83
10586. DOMAGOJ KRIŽANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 1,12 0,00 10.205,07 20.089,30 0,00 0,00 0,00 30.295,49
10587. TOMA MIJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 30.286,77 0,00 0,00 0,00 30.286,77
10588. MUHAREM EKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.739,63 0,00 546,80 0,00 30.286,43
10589. BESIMA MEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.264,97 0,00 0,00 0,00 30.264,97
10590. FRANJO RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 10.396,58 0,00 0,00 19.867,18 0,00 0,00 0,00 30.263,76
10591. NADA CIRIMOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.262,79 0,00 0,00 0,00 30.262,79
10592. MIROSLAV ŠAFER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 24.096,03 6.156,29 0,00 0,00 0,00 30.252,32
10593. SONJA VODANOVIĆ POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.246,93 0,00 30.246,93
10594. ILIJA ŠUŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.240,79 0,00 30.240,79
10595. EMINA PISAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 0,00 30.238,13 0,00 0,00 0,00 30.238,13
10596. DRAGAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 30.225,49 0,00 0,00 0,00 0,00 30.225,49
10597. IVAN ČENGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 30.219,29 0,00 0,00 30.219,29
10598. STJEPAN ZALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.213,19 0,00 0,00 0,00 30.213,19
10599. VINKO RADE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.210,61 0,00 0,00 0,00 30.210,61
10600. DUŠANKA KARAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.207,36 0,00 30.207,36