OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10501. MARIJA LEVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1934 ZAGREB 0,00 0,00 31.596,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31.596,97
10502. MARKO ĆORLUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.575,57 0,00 31.575,57
10503. OLGICA LONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.557,28 0,00 31.557,28
10504. LANA ŠIJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.555,66 0,00 0,00 0,00 31.555,66
10505. PREDRAG PEPEONIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.552,15 0,00 0,00 0,00 31.552,15
10506. ĐURO BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -5.000,00 0,00 0,00 36.552,06 0,00 0,00 0,00 31.552,06
10507. ANKICA PAPEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.544,13 0,00 31.544,13
10508. MARIJAN PREMEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 31.955,17 0,00 0,00 -415,27 0,00 0,00 0,00 31.539,90
10509. MARIJAN HLUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.537,07 0,00 31.537,07
10510. SVITLANA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.521,94 0,00 0,00 0,00 31.521,94
10511. MEVLUDIN BEĆIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.509,69 0,00 0,00 0,00 31.509,69
10512. DENIS MARELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -21.043,19 0,00 9.287,79 43.263,99 0,00 0,00 0,00 31.508,59
10513. TEUTA AHMEDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.503,38 0,00 0,00 0,00 31.503,38
10514. IVO HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 10.548,65 20.946,62 0,00 0,00 0,00 31.495,27
10515. LIDIJA ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 6.253,35 0,00 0,00 25.225,51 0,00 0,00 0,00 31.478,86
10516. RONALD TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.460,69 0,00 0,00 0,00 31.460,69
10517. RENATA PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 4.313,55 27.136,57 0,00 0,00 0,00 31.450,12
10518. ULRICH HELMUT DRONSKE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.431,36 0,00 0,00 0,00 31.431,36
10519. NADA DRUZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ODRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.424,17 0,00 31.424,17
10520. BORIS PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.424,05 0,00 0,00 0,00 31.424,05
10521. BRANKO PEJNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.421,01 0,00 0,00 0,00 31.421,01
10522. JUSO FERHATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.411,70 0,00 0,00 0,00 31.411,70
10523. ZEHIDA MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.405,27 0,00 31.405,27
10524. ALIJJA ŠUVALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.398,28 0,00 0,00 0,00 31.398,28
10525. GORDANA BOBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.390,03 0,00 0,00 0,00 31.390,03
10526. VERA POPARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,03 0,00 0,00 31.387,23 0,00 0,00 0,00 31.387,26
10527. ANITA MUJAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.381,50 0,00 0,00 0,00 31.381,50
10528. LJUBICA ODAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.372,61 0,00 31.372,61
10529. SNJEŽANA VRBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.357,83 0,00 31.357,83
10530. NIKOLINA PALJUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 4.992,72 0,00 0,00 26.356,94 0,00 0,00 0,00 31.349,66
10531. NEDŽIB PAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.337,10 0,00 0,00 0,00 31.337,10
10532. DOROTEA ŽUPANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.329,76 0,00 31.329,76
10533. SNJEŽANA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.327,96 0,00 0,00 0,00 31.327,96
10534. SNJEŽANA KULUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1.289,92 32.614,14 0,00 0,00 0,00 31.324,22
10535. MUSTAF KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.321,81 0,00 0,00 0,00 31.321,81
10536. VLADIMIR MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -1.793,23 0,00 0,00 33.105,08 0,00 31.311,85
10537. LJILJANA KOTNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -1.379,44 0,00 8.290,08 23.003,34 0,00 1.394,46 0,00 31.308,44
10538. MIRELA HORVAT KLENKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 2.258,91 29.048,27 0,00 0,00 0,00 31.307,18
10539. KATA ROZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.268,62 0,00 0,00 0,00 31.268,62
10540. ANĐELINA RUDAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1928 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.254,82 0,00 31.254,82
10541. MELITA ZOVAK MIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.249,20 0,00 31.249,20
10542. MILJENKO PAVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 31.247,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.247,11
10543. ANĐA ČALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.247,02 0,00 0,00 0,00 31.247,02
10544. JOSIP FILIPČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ADAMOVEC 38,85 0,00 -937,01 32.142,99 0,00 0,00 0,00 31.244,83
10545. ZDRAVKO KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 0,00 31.238,74 0,00 0,00 0,00 31.238,74
10546. MARTINA MIKLEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 14.259,91 0,00 1.738,89 15.230,68 0,00 0,00 0,00 31.229,48
10547. BOŽENA VRGOČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 1.640,08 0,00 0,00 29.568,90 0,00 0,00 0,00 31.208,98
10548. JASNICA ZRINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 GLAVNICA DONJA 0,00 0,00 0,00 31.208,76 0,00 0,00 0,00 31.208,76
10549. NIKOLA GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.201,98 0,00 0,00 0,00 31.201,98
10550. HRVOJE TRŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 31.192,36 0,00 0,00 0,00 0,00 31.192,36
10551. LJILJANA PULJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -130,57 0,00 0,00 -133,22 0,00 31.443,98 0,00 31.180,19
10552. MIROSLAV RAVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.177,93 0,00 0,00 0,00 31.177,93
10553. TOMISLAV STANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.174,13 0,00 0,00 0,00 31.174,13
10554. LIDIJA VRBANC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 1.414,32 29.750,31 0,00 0,00 0,00 31.164,63
10555. DAMIR BAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 31.117,27 0,00 0,00 31.117,27
10556. DARKO OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.114,77 0,00 0,00 0,00 31.114,77
10557. ŽELJKO ŠKRINJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 DONJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 31.102,10 0,00 0,00 0,00 31.102,10
10558. NIKOLINA KOLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.101,18 0,00 0,00 0,00 31.101,18
10559. DAMIR LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.887,79 0,00 10.207,97 0,00 31.095,76
10560. JASNA NJIRE ESTERAJHER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.074,82 0,00 31.074,82
10561. MARINKO GOŠULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.062,49 0,00 31.062,49
10562. MIHAEL OREŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 17,38 0,00 7.561,94 23.483,02 0,00 0,00 0,00 31.062,34
10563. MIRJANA ŠTROPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.054,74 0,00 0,00 0,00 31.054,74
10564. IVAN LUKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1931 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.047,21 0,00 31.047,21
10565. SALI PAJAZITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 9.864,97 0,00 0,00 21.171,51 0,00 0,00 0,00 31.036,48
10566. MAJA SEBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -1.324,12 32.354,20 0,00 0,00 0,00 31.030,08
10567. DRAGO BUHIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.023,61 0,00 0,00 0,00 31.023,61
10568. BORISLAV PLAVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.022,47 0,00 0,00 0,00 31.022,47
10569. MARKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.020,22 0,00 0,00 0,00 31.020,22
10570. TOMISLAV PROLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.014,40 0,00 0,00 0,00 31.014,40
10571. STEFAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.012,33 0,00 0,00 0,00 31.012,33
10572. VLADIMIR ŠIŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.011,46 0,00 31.011,46
10573. HABIBA BOBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.008,21 0,00 0,00 0,00 31.008,21
10574. ROBERT DRINOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.008,17 0,00 0,00 0,00 31.008,17
10575. PERICA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 4.322,24 26.668,49 0,00 0,00 0,00 30.990,73
10576. SILVANA ĆAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.990,19 0,00 0,00 0,00 30.990,19
10577. SAŠA KUČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.981,63 0,00 0,00 0,00 30.981,63
10578. MILENA ROGULJ SKRBIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 36,50 0,00 10,97 30.932,56 0,00 0,00 0,00 30.980,03
10579. RENATA TRAVLJANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.978,52 0,00 0,00 0,00 30.978,52
10580. NEDICA LAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 19.268,30 0,00 11.710,19 0,00 30.978,49
10581. SAFIJE SHABANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.976,06 0,00 0,00 0,00 30.976,06
10582. AZRA SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 35.426,25 0,00 -4.451,39 0,00 30.974,86
10583. GORDANA MEZE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.973,93 0,00 30.973,93
10584. SANJA MAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 1.253,14 29.719,93 0,00 0,00 0,00 30.973,07
10585. SLAVEN ANDRAKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.972,74 0,00 30.972,74
10586. MARIJA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 30.972,50 0,00 0,00 0,00 30.972,50
10587. DANIJELA JELEČ MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 1.396,69 29.572,53 0,00 0,00 0,00 30.969,22
10588. LJILJANA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -105,53 31.060,22 0,00 0,00 0,00 30.954,69
10589. GABRIJELA ŠANTOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.940,74 0,00 0,00 0,00 30.940,74
10590. DARKO KRIŽANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.954,65 0,00 -9.031,48 0,00 30.923,17
10591. MARINKO MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -2,71 0,00 33.605,86 -2.681,55 0,00 0,00 0,00 30.921,60
10592. DANIEL ROŠČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 -1.424,80 32.344,83 0,00 0,00 0,00 30.920,03
10593. MLADEN HOLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 7.984,82 0,00 2.691,69 20.237,29 0,00 0,00 0,00 30.913,80
10594. TOMISLAV SABLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 9.940,72 0,00 937,34 20.034,99 0,00 0,00 0,00 30.913,05
10595. ZDENA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.911,02 0,00 0,00 0,00 30.911,02
10596. MATO KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.890,04 0,00 0,00 0,00 30.890,04
10597. GORAN PIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -0,87 0,00 0,00 30.874,10 0,00 0,00 0,00 30.873,23
10598. MATE DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 -164,59 31.018,29 0,00 0,00 0,00 30.853,70
10599. NENAD VUZEM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.839,78 0,00 0,00 0,00 30.839,78
10600. JOSIP KOMLJENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.831,32 0,00 30.831,32