OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10501. SANDRA BARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 -124,27 30.293,39 0,00 0,00 0,00 30.169,12
10502. LJILJANA BAŠURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.166,13 0,00 0,00 0,00 30.166,13
10503. IVAN PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB -477,66 0,00 30.874,91 -245,64 0,00 0,00 0,00 30.151,61
10504. DAVOR PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.134,67 0,00 0,00 0,00 30.134,67
10505. ROMAN POKOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -720,81 0,00 11.535,96 19.304,89 0,00 0,00 0,00 30.120,04
10506. AFRODITA HENEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.112,61 0,00 0,00 0,00 30.112,61
10507. DAVOR TRDY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.110,20 0,00 30.110,20
10508. SILVIO PLAŠĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 7.003,86 0,00 -1.173,50 24.267,19 0,00 0,00 0,00 30.097,55
10509. BRANKO REBRAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.094,78 0,00 30.094,78
10510. ZDRAVKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.088,02 0,00 30.088,02
10511. XIAOJIN CHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.086,91 0,00 0,00 0,00 30.086,91
10512. MARCEL NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.278,74 0,00 3.794,88 0,00 30.073,62
10513. BLAŽENKA MURKOVIĆ ŠANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 82,16 0,00 5.179,21 24.809,02 0,00 0,00 0,00 30.070,39
10514. GORAN RELJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.062,52 0,00 0,00 0,00 30.062,52
10515. DOMAGOJ PETRUŠOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.041,08 0,00 0,00 0,00 30.041,08
10516. ŠTEFICA BIŠKUP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 -205,84 30.222,86 0,00 0,00 0,00 30.017,02
10517. DRAŽEN LEVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.002,69 0,00 0,00 0,00 30.002,69
10518. JOSIP TOMAŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.980,43 0,00 29.980,43
10519. ALEN ČEČURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.955,22 0,00 29.955,22
10520. IVAN TKALČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 4.866,88 25.081,11 0,00 0,00 0,00 29.947,99
10521. ŽELJKO VELIČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.943,83 0,00 29.943,83
10522. ZDENKA PEKEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.932,91 0,00 29.932,91
10523. MARIJANA RAKUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 22.603,56 7.317,11 0,00 0,00 0,00 29.920,67
10524. RUŽICA ĐURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 7.430,88 0,00 0,00 22.489,35 0,00 29.920,23
10525. SUDHIRA SURANDHI RUPASINGHE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.918,01 0,00 0,00 0,00 29.918,01
10526. SUNAJ KEĆI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.917,37 0,00 0,00 0,00 29.917,37
10527. MELIHA ŠABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.911,66 0,00 0,00 0,00 29.911,66
10528. TOMISLAV SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE -10,53 -449,73 22.149,12 8.210,02 0,00 0,00 0,00 29.898,88
10529. MAGDALENA LEKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 SESVETE 0,00 0,00 0,00 29.889,07 0,00 0,00 0,00 29.889,07
10530. IVAN KUCELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 MORAVČE 0,00 0,00 0,00 29.872,35 0,00 0,00 0,00 29.872,35
10531. BORIS IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 SESVETE 0,00 0,00 0,00 29.867,25 0,00 0,00 0,00 29.867,25
10532. ZVONIMIR HUMSKY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.865,65 0,00 0,00 0,00 29.865,65
10533. MOHAMAD OSMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 -40,72 29.859,11 0,00 0,00 0,00 29.818,39
10534. ANTONIJA MIKAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -14.739,29 0,00 9.530,95 35.016,78 0,00 0,00 0,00 29.808,44
10535. PETAR IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.805,31 0,00 29.805,31
10536. MIRJANA KRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 29.792,27 0,00 0,00 0,00 0,00 29.792,27
10537. ANICA CERČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.781,55 0,00 29.781,55
10538. GORAN MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 29.768,50 0,00 0,00 0,00 29.768,50
10539. MERIMA MEHMEDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.768,35 0,00 0,00 0,00 29.768,35
10540. EGZONE MUSTAFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB -564,62 0,00 5.305,98 25.026,36 0,00 0,00 0,00 29.767,72
10541. SINIŠA MARČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.764,94 0,00 0,00 0,00 29.764,94
10542. ROKA ANCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 727,00 29.033,12 0,00 0,00 0,00 29.760,12
10543. MILOŠ NIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 29.755,62 0,00 0,00 0,00 0,00 29.755,62
10544. IVAN IVO PENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -2.303,70 0,00 26.858,76 6.937,57 0,00 -1.758,57 0,00 29.734,06
10545. MILICA RAGUŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -39,10 0,00 -73,81 29.842,62 0,00 0,00 0,00 29.729,71
10546. ZLATKO ZDRAVČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.728,88 0,00 0,00 0,00 29.728,88
10547. VIKTOR FIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.727,15 0,00 0,00 0,00 29.727,15
10548. ŽELJKA DOMITRAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 6.417,43 0,00 0,00 23.293,35 0,00 0,00 0,00 29.710,78
10549. MIROSLAV MAĐARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 2.902,68 0,00 0,00 26.803,60 0,00 29.706,28
10550. KSENIJA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.698,99 0,00 29.698,99
10551. SNJEŽANA KLEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -0,58 29.691,43 0,00 0,00 0,00 29.690,85
10552. ANA PŠENIČNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.681,19 0,00 0,00 0,00 29.681,19
10553. DENIS HOLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 5.552,66 -6,88 20.854,18 3.277,10 0,00 0,00 0,00 29.677,06
10554. JAKOV CHRISTOPHER ŠTERN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.676,71 0,00 29.676,71
10555. REHAT RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB -8.358,09 0,00 0,00 38.032,59 0,00 0,00 0,00 29.674,50
10556. JASENKA SEVERIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 2,10 0,00 -2.378,37 32.041,27 0,00 0,00 0,00 29.665,00
10557. MUHAREM EKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.107,42 0,00 556,81 0,00 29.664,23
10558. HRVOJE MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.642,17 0,00 29.642,17
10559. JADRAN MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -1.790,24 0,00 0,00 31.409,83 0,00 29.619,59
10560. JURAJ TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 891,85 0,00 21.199,81 7.520,52 0,00 0,00 0,00 29.612,18
10561. BLAŽENKO PARAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.611,01 0,00 29.611,01
10562. JELENA PETERLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 11.570,61 0,00 0,00 18.030,80 0,00 29.601,41
10563. DAN TEJECI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.589,37 0,00 0,00 0,00 29.589,37
10564. HABILJ RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.585,30 0,00 0,00 0,00 29.585,30
10565. HUSEIN BOTONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 -253,86 29.838,82 0,00 0,00 0,00 29.584,96
10566. DUNJA SEITER-ŠVERKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 8.826,73 0,00 0,00 20.756,68 0,00 29.583,41
10567. JOSIP PEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.582,85 0,00 29.582,85
10568. SHERBINE ILJJAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.581,83 0,00 0,00 0,00 29.581,83
10569. IANCU ISZTOICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 29.581,79 0,00 0,00 0,00 29.581,79
10570. MARA DEMITER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SELENČA 0,00 0,00 0,00 29.572,62 0,00 0,00 0,00 29.572,62
10571. DARIO ŠEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.572,26 0,00 29.572,26
10572. MIROSLAV GORETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.566,33 0,00 29.566,33
10573. ZDRAVKO ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.546,71 0,00 29.546,71
10574. MATE DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.544,15 0,00 0,00 0,00 29.544,15
10575. ŠABAN ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.529,17 0,00 0,00 0,00 29.529,17
10576. DŽANI JAŠAREVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 MUNCHEN 0,00 0,00 29.067,58 446,28 0,00 0,00 0,00 29.513,86
10577. KREŠIMIR CIGLEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.510,96 0,00 0,00 0,00 29.510,96
10578. KATA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -562,64 0,00 -21,46 30.089,04 0,00 0,00 0,00 29.504,94
10579. KLEMEN ERBEŽNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 LUČKO 0,00 0,00 0,00 29.501,73 0,00 0,00 0,00 29.501,73
10580. ADMIR ČURUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.471,90 0,00 0,00 0,00 29.471,90
10581. ANITA DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.467,57 0,00 29.467,57
10582. ZDRAVKO PAVLINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.464,72 0,00 0,00 0,00 29.464,72
10583. VJERA MANCE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.457,68 0,00 29.457,68
10584. MICHAELA HRBKOVÁ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 11.046,81 0,00 8.414,53 9.972,28 0,00 0,00 0,00 29.433,62
10585. BRANKO KUZMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.431,91 0,00 29.431,91
10586. ZORAN PULJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 29.427,99 0,00 0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00 29.427,76
10587. MARKO LOVREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -30,00 29.456,72 0,00 0,00 0,00 29.426,72
10588. KAROLINA HARRINE BORJESSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.421,80 0,00 0,00 0,00 29.421,80
10589. ZDRAVKO TURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.395,01 0,00 29.395,01
10590. SLAVKO AČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 23.590,59 0,00 -5.799,50 -10.299,92 21.899,90 0,00 0,00 29.391,07
10591. MARKO GRZUNOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.387,48 0,00 29.387,48
10592. MISLAV KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.383,10 0,00 29.383,10
10593. SINIŠA ŠEPELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 3.343,39 26.029,91 0,00 0,00 0,00 29.373,30
10594. BRANKICA POLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.363,27 0,00 0,00 0,00 29.363,27
10595. IVO DANIEL FERREIRA MENDONCA PINTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 23.956,57 0,00 0,00 5.403,33 0,00 0,00 0,00 29.359,90
10596. MARIO HABULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 27.068,12 0,00 2.291,70 0,00 29.359,82
10597. NEVENKO PREDAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 28.854,41 0,00 495,63 1,53 0,00 0,00 0,00 29.351,57
10598. NADJA TOBIAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 8.380,37 20.963,71 0,00 0,00 0,00 29.344,08
10599. MIRELA ŠIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.342,24 0,00 29.342,24
10600. NATAŠA GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB -10,54 0,00 938,64 28.404,50 0,00 0,00 0,00 29.332,60