OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10501. VJERAN ČAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 31.752,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31.752,50
10502. GABRIJELA ŠANTOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.747,42 0,00 0,00 0,00 31.747,42
10503. NIKOLINA KOLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.747,36 0,00 0,00 0,00 31.747,36
10504. RENATA TRAVLJANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.745,41 0,00 0,00 0,00 31.745,41
10505. KRISTIAN LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.745,30 0,00 31.745,30
10506. KRISTIJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.860,98 0,00 28.878,55 0,00 31.739,53
10507. ASHRIJA BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.732,15 0,00 0,00 0,00 31.732,15
10508. TOMICA MATANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 31.730,72 0,00 0,00 31.730,72
10509. MARKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.730,05 0,00 0,00 0,00 31.730,05
10510. JOSIP BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 10.340,75 0,00 21.378,79 0,00 0,00 0,00 0,00 31.719,54
10511. MARIO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.715,13 0,00 31.715,13
10512. MILENKO MALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.710,27 0,00 31.710,27
10513. ŽELJKO ŠKRINJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 DONJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 31.707,44 0,00 0,00 0,00 31.707,44
10514. JADRANKA DANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.695,46 0,00 0,00 0,00 31.695,46
10515. BORISLAV LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.687,52 0,00 0,00 0,00 31.687,52
10516. VITOMIR ANDRIJA BULAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.094,74 0,00 13.582,10 0,00 31.676,84
10517. SLAVKO FRANJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 31.675,78 0,00 0,00 0,00 31.675,78
10518. OSMAN TEMAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.672,23 0,00 0,00 0,00 31.672,23
10519. GORAN PIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -0,87 0,00 0,00 31.670,09 0,00 0,00 0,00 31.669,22
10520. ŠEMSA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -9.516,30 0,00 0,00 41.179,11 0,00 0,00 0,00 31.662,81
10521. JOSO MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 4.725,42 0,00 2.849,68 24.085,13 0,00 0,00 0,00 31.660,23
10522. VERICA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.656,22 0,00 0,00 0,00 31.656,22
10523. TEA BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -82,42 31.720,25 0,00 0,00 0,00 31.637,83
10524. BEHIJA MAČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -13.353,03 0,00 -2.573,81 47.563,51 0,00 0,00 0,00 31.636,67
10525. MARIJA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 31.621,17 0,00 0,00 0,00 31.621,17
10526. MIRA LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.601,99 0,00 31.601,99
10527. KSENIJA HADŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 890,74 30.708,77 0,00 0,00 0,00 31.599,51
10528. HASAN HRENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 MARKOVO POLJE 1.542,30 0,00 -105,34 30.161,89 0,00 0,00 0,00 31.598,85
10529. MARIO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.546,27 0,00 31.546,27
10530. BORISLAV PLAVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.543,22 0,00 0,00 0,00 31.543,22
10531. IVAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 1.511,35 30.026,32 0,00 0,00 0,00 31.537,67
10532. DAN TEJECI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.537,09 0,00 0,00 0,00 31.537,09
10533. ZDENA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.526,68 0,00 0,00 0,00 31.526,68
10534. REMZIJA SULJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.082,86 0,00 14.422,87 0,00 31.505,73
10535. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.501,30 0,00 0,00 0,00 31.501,30
10536. TOMISLAV BRCKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.492,63 0,00 31.492,63
10537. JASMINKA MAHOVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 12,63 31.467,98 0,00 0,00 0,00 31.480,61
10538. MARKO BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.480,54 0,00 31.480,54
10539. MIROSLAV DOLENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.457,72 0,00 0,00 0,00 31.457,72
10540. REA GIASCHI KICHL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.449,86 0,00 31.449,86
10541. JOSIP KERETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.446,90 0,00 31.446,90
10542. GANIMETE BERISHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.443,03 0,00 0,00 0,00 31.443,03
10543. ŽELIMIR MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.398,75 0,00 266,94 19.761,20 0,00 0,00 0,00 31.426,89
10544. DRAŽEN SMOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 28.537,70 0,00 1.526,09 1.347,53 0,00 0,00 0,00 31.411,32
10545. TEO JAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.385,69 0,00 0,00 0,00 31.385,69
10546. MATIJA LOBOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 -127,22 0,00 0,00 31.509,56 0,00 31.382,34
10547. BARBARA RIZVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.355,89 0,00 31.355,89
10548. MILAN TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.892,76 28.429,21 0,00 31.321,97
10549. IVAN OKUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 644,59 17.597,26 0,00 13.054,91 0,00 31.296,76
10550. MELISA PURIJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.291,24 0,00 0,00 0,00 31.291,24
10551. LAZAM FAZLIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -116,00 31.366,46 0,00 0,00 0,00 31.250,46
10552. JELA BABIJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.244,09 0,00 31.244,09
10553. ZORAN ŠUTALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 13.869,58 0,00 0,00 17.371,21 0,00 31.240,79
10554. IVAN CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 27.151,75 0,00 4.086,03 0,00 0,00 0,00 0,00 31.237,78
10555. ANTO KRIŠTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.237,22 0,00 31.237,22
10556. ANA LUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.235,93 0,00 0,00 0,00 31.235,93
10557. RASEMA HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.233,25 0,00 0,00 0,00 31.233,25
10558. MOMČILO BOŠNJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.227,95 0,00 31.227,95
10559. KATARINA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.223,60 0,00 31.223,60
10560. FETIJE ABDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.218,95 0,00 0,00 0,00 31.218,95
10561. CVETKO PAUNOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.207,53 0,00 0,00 0,00 31.207,53
10562. IVAN JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.205,45 0,00 31.205,45
10563. ANTONY STARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB GEORGETOWN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.195,21 0,00 31.195,21
10564. VESNA MUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.192,86 0,00 0,00 0,00 31.192,86
10565. VERICA JELENAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 55,22 31.134,85 0,00 0,00 0,00 31.190,07
10566. MILAN MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.178,87 0,00 31.178,87
10567. MARK MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.178,87 0,00 31.178,87
10568. SENAD PAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 28.699,42 0,00 0,00 2.445,89 0,00 0,00 0,00 31.145,31
10569. BRUNO HMELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.609,03 29.534,56 0,00 0,00 0,00 31.143,59
10570. MARKO DOZAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 20.654,82 -2.485,83 349,23 12.601,26 0,00 -0,11 0,00 31.119,37
10571. SANJA MAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.113,37 0,00 0,00 0,00 31.113,37
10572. SEADA ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.087,58 0,00 31.087,58
10573. ANTO ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 26.375,00 4.703,73 0,00 0,00 0,00 31.078,73
10574. PERICA AČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 21,67 31.053,58 0,00 0,00 0,00 31.075,25
10575. MANDA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 3.244,90 0,00 4.331,70 23.490,01 0,00 0,00 0,00 31.066,61
10576. RANKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.060,07 0,00 31.060,07
10577. ALEKSANDAR SIMONOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.051,79 0,00 0,00 0,00 31.051,79
10578. DANIJELA CRNOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.051,36 0,00 31.051,36
10579. RICKY NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.046,99 0,00 31.046,99
10580. ILJMI SAITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.039,21 0,00 0,00 0,00 31.039,21
10581. MIRJANA BUKAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.038,11 0,00 31.038,11
10582. TIHOMIR KORMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.033,24 0,00 31.033,24
10583. DRAGICA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.379,03 0,00 -347,69 0,00 31.031,34
10584. DRAŽEN ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.024,69 0,00 31.024,69
10585. DANIJEL VELJANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 10.750,82 20.268,52 0,00 0,00 0,00 31.019,34
10586. ZAJIM BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.015,48 0,00 0,00 0,00 31.015,48
10587. ANA CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.006,98 0,00 0,00 0,00 31.006,98
10588. DRAŽENKO KALAUZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.006,45 0,00 31.006,45
10589. ĐEMO SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 224,04 30.774,71 0,00 0,00 0,00 30.998,75
10590. NERA KAROLINA BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 15.290,24 0,00 2.211,47 13.485,98 0,00 0,00 0,00 30.987,69
10591. DINKO HREŠĆAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.986,35 0,00 0,00 0,00 30.986,35
10592. RUŽICA PETRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 4.964,96 0,00 1.827,31 24.184,09 0,00 0,00 0,00 30.976,36
10593. NERGIZA MAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.962,58 0,00 0,00 0,00 30.962,58
10594. MARIO PETRUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.941,16 0,00 30.941,16
10595. IVAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.879,34 0,00 10.051,80 0,00 30.931,14
10596. DALIBOR BOSANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -138,70 0,00 31.069,15 0,00 30.930,45
10597. MATEO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 661,94 30.261,16 0,00 0,00 0,00 30.923,10
10598. DANIJELA HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.802,53 0,00 28.114,74 0,00 30.917,27
10599. VINKO KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.907,73 0,00 0,00 0,00 30.907,73
10600. VIKTOR TARGUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.888,50 0,00 0,00 0,00 30.888,50