OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10501. SALI PAJAZITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 9.981,91 0,00 0,00 21.434,49 0,00 0,00 0,00 31.416,40
10502. LJUŠA RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -108,84 0,00 -145,30 31.668,80 0,00 0,00 0,00 31.414,66
10503. ROBERT DRINOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.407,25 0,00 0,00 0,00 31.407,25
10504. ŽELJKO ŠKRINJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 DONJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 31.403,12 0,00 0,00 0,00 31.403,12
10505. MATIJA TURČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 35.390,79 0,00 -4.693,28 692,56 0,00 0,00 0,00 31.390,07
10506. MATE DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 -162,08 31.547,09 0,00 0,00 0,00 31.385,01
10507. MILENA ROGULJ SKRBIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 37,56 0,00 11,28 31.326,92 0,00 0,00 0,00 31.375,76
10508. MARKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.373,20 0,00 0,00 0,00 31.373,20
10509. RENATA TRAVLJANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.359,88 0,00 0,00 0,00 31.359,88
10510. GABRIJELA ŠANTOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.341,88 0,00 0,00 0,00 31.341,88
10511. DUBRAVKA ODORČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.320,67 0,00 31.320,67
10512. BEHIJA MAČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -13.353,03 0,00 -1.747,94 46.404,95 0,00 0,00 0,00 31.303,98
10513. RASIM BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.298,27 0,00 31.298,27
10514. MARIJA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 31.295,07 0,00 0,00 0,00 31.295,07
10515. NADA MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.284,94 0,00 31.284,94
10516. BORISLAV PLAVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.281,43 0,00 0,00 0,00 31.281,43
10517. ANDREJ RORA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.277,42 0,00 31.277,42
10518. GORAN PIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -0,87 0,00 0,00 31.269,92 0,00 0,00 0,00 31.269,05
10519. ADAM KONČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 19.527,87 0,00 8.074,53 3.656,23 0,00 0,00 0,00 31.258,63
10520. ROBERT KOZINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 5.890,92 25.365,53 0,00 0,00 0,00 31.256,45
10521. KRISTIAN LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.256,06 0,00 31.256,06
10522. NEDA ORLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.244,74 0,00 31.244,74
10523. JASMIN GAVRANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.236,28 0,00 31.236,28
10524. ZVONIMIR BENC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.226,70 0,00 31.226,70
10525. GORAN VALENTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -28,48 0,00 0,00 -1.556,26 0,00 32.808,22 0,00 31.223,48
10526. ZRINKA CUKON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.221,10 0,00 31.221,10
10527. ZDENA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.217,17 0,00 0,00 0,00 31.217,17
10528. JADRANKA DANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.210,37 0,00 0,00 0,00 31.210,37
10529. MATO KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.201,44 0,00 0,00 0,00 31.201,44
10530. DANIJELA JELEČ MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 1.428,24 29.955,20 0,00 -193,31 0,00 31.190,13
10531. KSENIJA HADŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 890,74 30.295,79 0,00 0,00 0,00 31.186,53
10532. ASHRIJA BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.178,49 0,00 0,00 0,00 31.178,49
10533. IVAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 1.482,83 29.693,64 0,00 0,00 0,00 31.176,47
10534. REMZIJA SULJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.886,18 0,00 14.253,10 0,00 31.139,28
10535. MIROSLAV DOLENEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.134,69 0,00 0,00 0,00 31.134,69
10536. OSMAN TEMAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.134,07 0,00 0,00 0,00 31.134,07
10537. JOSIP BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 10.123,39 0,00 20.996,92 0,00 0,00 0,00 0,00 31.120,31
10538. VESELKO JASAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.104,79 0,00 31.104,79
10539. MIRA LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.093,47 0,00 31.093,47
10540. ANTO ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 26.443,55 4.635,54 0,00 0,00 0,00 31.079,09
10541. RONI PENCINGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.076,62 0,00 31.076,62
10542. DRAŽEN SMOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 28.212,22 0,00 1.526,09 1.324,69 0,00 0,00 0,00 31.063,00
10543. BRANKA KAŠNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 GLAVNICA GORNJA 0,00 0,00 0,00 31.061,23 0,00 0,00 0,00 31.061,23
10544. SLAVKO FRANJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 31.052,34 0,00 0,00 0,00 31.052,34
10545. ŽELJKA KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.040,89 0,00 31.040,89
10546. SEFER ŠAIPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.029,04 0,00 0,00 0,00 31.029,04
10547. GORAN BOLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -310,32 0,00 0,00 31.335,07 0,00 0,00 0,00 31.024,75
10548. TOMISLAV BRCKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.016,57 0,00 31.016,57
10549. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.007,93 0,00 0,00 0,00 31.007,93
10550. ANA LUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.978,55 0,00 0,00 0,00 30.978,55
10551. VESNA MUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.966,13 0,00 0,00 0,00 30.966,13
10552. SELMA SAPANJOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.962,54 0,00 0,00 0,00 30.962,54
10553. DENIS HOJNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -3.156,17 0,00 -788,16 34.899,63 0,00 0,00 0,00 30.955,30
10554. CHRISTIAN JOHANNES GRUBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.953,58 0,00 0,00 0,00 30.953,58
10555. ZDRAVKO PICEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.942,38 0,00 0,00 0,00 30.942,38
10556. LAZAM FAZLIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -116,00 31.057,25 0,00 0,00 0,00 30.941,25
10557. JOSO MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 4.606,40 0,00 2.773,83 23.560,82 0,00 0,00 0,00 30.941,05
10558. IVAN NOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 30.963,91 -25,99 0,00 0,00 0,00 30.937,92
10559. TOMISLAV DŽAPO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -15.161,41 0,00 -464,95 46.561,11 0,00 0,00 0,00 30.934,75
10560. HASAN HRENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 MARKOVO POLJE 1.508,49 0,00 -105,34 29.527,25 0,00 0,00 0,00 30.930,40
10561. KSENIJA KUSERBANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.929,42 0,00 30.929,42
10562. MILAN VUJNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.897,39 0,00 0,00 0,00 30.897,39
10563. LEA TOLNO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.889,12 0,00 0,00 0,00 30.889,12
10564. BARBARA RIZVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.885,86 0,00 30.885,86
10565. BRUNO HMELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.596,29 29.283,37 0,00 0,00 0,00 30.879,66
10566. JUSTINA LONČAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.877,85 0,00 30.877,85
10567. ŽELJKA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.873,09 0,00 0,00 0,00 30.873,09
10568. VJERAN ČAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 30.859,07 0,00 0,00 0,00 0,00 30.859,07
10569. MARIO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.851,79 0,00 30.851,79
10570. ŽELIMIR MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.179,04 0,00 265,67 19.384,12 0,00 0,00 0,00 30.828,83
10571. MARKO BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.823,03 0,00 30.823,03
10572. MILENKO MALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.808,88 0,00 30.808,88
10573. ŠEMSA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -9.516,30 0,00 0,00 40.296,22 0,00 0,00 0,00 30.779,92
10574. RUŽA KRASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.776,57 0,00 0,00 0,00 30.776,57
10575. IVAN CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 26.809,05 0,00 3.966,10 0,00 0,00 0,00 0,00 30.775,15
10576. SANJA FUCAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.766,50 0,00 30.766,50
10577. ANTO KRIŠTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.756,33 0,00 30.756,33
10578. MILAN ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.751,94 0,00 30.751,94
10579. RASEMA HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.743,83 0,00 0,00 0,00 30.743,83
10580. MARIJA KONTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 4.044,07 0,00 0,00 26.673,75 0,00 0,00 0,00 30.717,82
10581. FETIJE ABDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.705,90 0,00 0,00 0,00 30.705,90
10582. GANIMETE BERISHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.703,13 0,00 0,00 0,00 30.703,13
10583. MARIO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.696,33 0,00 30.696,33
10584. MARK MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.694,32 0,00 30.694,32
10585. MILAN MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.694,32 0,00 30.694,32
10586. LAURA FULIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 3.657,44 27.034,47 0,00 0,00 0,00 30.691,91
10587. DRAGICA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.037,26 0,00 -347,69 0,00 30.689,57
10588. PERICA AČKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 21,67 30.659,79 0,00 0,00 0,00 30.681,46
10589. RUŽA BLAŽUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.679,50 0,00 30.679,50
10590. SEADA ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.656,60 0,00 30.656,60
10591. JOSIP KERETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.648,06 0,00 30.648,06
10592. KATARINA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.611,04 0,00 30.611,04
10593. ANTONY STARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB GEORGETOWN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.594,58 0,00 30.594,58
10594. JOSIP KOMLJENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.592,57 0,00 30.592,57
10595. MAJA JURKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.585,47 0,00 0,00 0,00 30.585,47
10596. ĐEMO SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 220,97 30.357,11 0,00 0,00 0,00 30.578,08
10597. DRAŽEN DODLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.571,21 0,00 0,00 0,00 30.571,21
10598. IVAN OKUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 631,23 17.226,66 0,00 12.709,77 0,00 30.567,66
10599. MATIJA LOBOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 -127,22 0,00 0,00 30.687,57 0,00 30.560,35
10600. BRANKO SAJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 30.559,78 0,00 0,00 0,00 30.559,78