OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10501. JANJA FRANKO-ZIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 20.647,53 0,00 12.318,40 0,00 32.965,93
10502. TOMISLAV STANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.965,03 0,00 0,00 0,00 32.965,03
10503. MILAN TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.119,04 29.835,34 0,00 32.954,38
10504. NIKOLINA PALJUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 5.282,86 0,00 0,00 27.657,11 0,00 0,00 0,00 32.939,97
10505. HASAN HRENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 MARKOVO POLJE 1.609,17 0,00 -105,34 31.417,35 0,00 0,00 0,00 32.921,18
10506. TAMARA BEREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 18,07 32.898,16 0,00 0,00 0,00 32.916,23
10507. GANIMETE BERISHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.906,75 0,00 0,00 0,00 32.906,75
10508. DARKO OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.905,17 0,00 0,00 0,00 32.905,17
10509. JOSIP BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 10.770,75 0,00 22.134,23 0,00 0,00 0,00 0,00 32.904,98
10510. DUBRAVKA ODORČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.897,11 0,00 32.897,11
10511. NADA LULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.884,93 0,00 0,00 0,00 32.884,93
10512. JANA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB -7.634,71 0,00 0,99 40.513,32 0,00 0,00 0,00 32.879,60
10513. MARIJA BRACANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 2.967,62 0,00 0,00 29.887,98 0,00 32.855,60
10514. TADIJA ŠIMUNAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.834,46 0,00 0,00 0,00 32.834,46
10515. MLADEN LACKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.825,96 0,00 0,00 0,00 32.825,96
10516. KRISTIJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.951,76 0,00 29.871,82 0,00 32.823,58
10517. JASNA DOMINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 BUDENEC 0,00 0,00 485,32 32.320,72 0,00 0,00 0,00 32.806,04
10518. BRANKO PEJNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.803,64 0,00 0,00 0,00 32.803,64
10519. BLAŽ BREGANT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 OREHOVA VAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.771,35 0,00 32.771,35
10520. STEFAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.757,02 0,00 0,00 0,00 32.757,02
10521. VLADIMIR ŠIŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.743,06 0,00 32.743,06
10522. IVAN OKUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 671,01 18.330,37 0,00 13.737,68 0,00 32.739,06
10523. NADA MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.738,00 0,00 32.738,00
10524. OSMAN TEMAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.736,85 0,00 0,00 0,00 32.736,85
10525. MIHELA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 23.541,78 0,00 1.419,89 7.764,14 0,00 0,00 0,00 32.725,81
10526. MARKO DOZAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 21.692,79 -2.485,83 367,63 13.145,09 0,00 0,00 0,00 32.719,68
10527. KRISTIAN LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.713,15 0,00 32.713,15
10528. BOJAN TKALČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 13.287,56 0,00 15.418,08 4.005,10 0,00 0,00 0,00 32.710,74
10529. DRAGAN ČABRAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 3.042,41 29.659,80 0,00 0,00 0,00 32.702,21
10530. NIKOLA GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.660,64 0,00 0,00 0,00 32.660,64
10531. JADRANKA DANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.655,12 0,00 0,00 0,00 32.655,12
10532. ZORAN ŠUTALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 14.525,08 0,00 0,00 18.125,58 0,00 32.650,66
10533. MARA PEZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.641,55 0,00 0,00 0,00 32.641,55
10534. ANTE ŠKRABALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.632,64 0,00 32.632,64
10535. DANIJELA JELEČ MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 1.523,23 31.107,44 0,00 0,00 0,00 32.630,67
10536. JOSIP BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 32.612,02 0,00 0,00 32.612,02
10537. ŽELIMIR MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.833,39 0,00 269,45 20.507,12 0,00 0,00 0,00 32.609,96
10538. ROBERT DRINOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.608,95 0,00 0,00 0,00 32.608,95
10539. MIRA LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.607,98 0,00 32.607,98
10540. MELISA PURIJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.603,02 0,00 0,00 0,00 32.603,02
10541. XIAOJIN CHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.598,07 0,00 0,00 0,00 32.598,07
10542. FERKA TIGANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.595,77 0,00 0,00 0,00 32.595,77
10543. RICKY NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.583,86 0,00 32.583,86
10544. IVAN JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.582,05 0,00 32.582,05
10545. DUBRAVKO RAJILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.781,46 11.827,58 0,00 17.972,97 0,00 32.582,01
10546. SALI PAJAZITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 10.334,01 0,00 0,00 22.226,36 0,00 0,00 0,00 32.560,37
10547. GABRIJELA ŠANTOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.549,70 0,00 0,00 0,00 32.549,70
10548. RENATA TRAVLJANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.508,10 0,00 0,00 0,00 32.508,10
10549. MIROSLAV RAVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.501,89 0,00 0,00 0,00 32.501,89
10550. TAMARA MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 32.476,27 0,00 0,00 0,00 0,00 32.476,27
10551. MISLAV ORŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 16.214,98 0,00 16.865,85 -615,30 0,00 0,00 0,00 32.465,53
10552. GORAN PIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -0,87 0,00 0,00 32.461,73 0,00 0,00 0,00 32.460,86
10553. VERICA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.455,34 0,00 0,00 0,00 32.455,34
10554. VERICA JELENAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 57,50 32.395,60 0,00 0,00 0,00 32.453,10
10555. SENAD PAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 29.903,47 0,00 0,00 2.546,24 0,00 0,00 0,00 32.449,71
10556. MARKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.435,99 0,00 0,00 0,00 32.435,99
10557. KATARINA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.435,39 0,00 32.435,39
10558. TOMISLAV BRCKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.434,39 0,00 32.434,39
10559. MERITA PERVIZAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.416,80 0,00 0,00 0,00 32.416,80
10560. KSENIJA HADŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 890,74 31.525,74 0,00 0,00 0,00 32.416,48
10561. DANIJEL VELJANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 11.243,89 21.172,20 0,00 0,00 0,00 32.416,09
10562. ANTONY STARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB GEORGETOWN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.383,40 0,00 32.383,40
10563. DANIJELA HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.900,32 0,00 29.453,47 0,00 32.353,79
10564. TOMISLAV BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.352,08 0,00 0,00 0,00 32.352,08
10565. JOZO KUPREŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.347,79 0,00 0,00 0,00 32.347,79
10566. AKISSI CECILE GBAMELE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.343,70 0,00 0,00 0,00 32.343,70
10567. DALIBOR BOSANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -138,70 0,00 32.475,85 0,00 32.337,15
10568. ANTO ZEBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 27.464,43 4.838,63 0,00 33,75 0,00 32.336,81
10569. ZVONIMIR BOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 10.405,06 0,00 -2,62 21.909,16 0,00 0,00 0,00 32.311,60
10570. ŽELJKO ŠKRINJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 DONJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 32.309,48 0,00 0,00 0,00 32.309,48
10571. ZDRAVKO POLUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 32.305,61 0,00 0,00 0,00 0,00 32.305,61
10572. DRAŽENKO KALAUZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.292,35 0,00 32.292,35
10573. SNJEŽANA GRBAC DOMITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.289,58 0,00 0,00 0,00 32.289,58
10574. MANDA GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 3.379,98 0,00 4.504,79 24.404,07 0,00 0,00 0,00 32.288,84
10575. BARBARA RIZVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.285,73 0,00 32.285,73
10576. MARIJA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 32.266,30 0,00 0,00 0,00 32.266,30
10577. TIHOMIR KORMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.254,35 0,00 32.254,35
10578. IVAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 1.567,76 30.684,47 0,00 0,00 0,00 32.252,23
10579. DARKO JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 32.237,52 0,00 0,00 0,00 0,00 32.237,52
10580. FETIJE ABDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.233,89 0,00 0,00 0,00 32.233,89
10581. LUDOVIC GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.231,61 0,00 0,00 0,00 32.231,61
10582. REMZIJA SULJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.471,96 0,00 14.758,73 0,00 32.230,69
10583. SINIŠA MARČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.216,12 0,00 0,00 0,00 32.216,12
10584. SNJEŽANA KULUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1.289,92 33.501,15 0,00 0,00 0,00 32.211,23
10585. RASEMA HAMIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.201,47 0,00 0,00 0,00 32.201,47
10586. SILVANA NIKOLOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.192,74 0,00 32.192,74
10587. ANTO KRIŠTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.188,54 0,00 32.188,54
10588. DARIO DUSPER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 32.172,02 0,00 0,00 0,00 0,00 32.172,02
10589. VESNA ČERENŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.141,02 0,00 0,00 0,00 32.141,02
10590. ZDENA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.138,96 0,00 0,00 0,00 32.138,96
10591. MARK MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.137,44 0,00 32.137,44
10592. ZDENKO TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.127,45 0,00 0,00 0,00 32.127,45
10593. MALA BAJRAMI-BAJRUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 PLANINA DONJA 35.982,32 0,00 -1.061,53 350,74 0,00 -3.150,89 0,00 32.120,64
10594. MATEO MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 686,51 31.423,42 0,00 0,00 0,00 32.109,93
10595. DRAŽEN SMOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 29.181,60 0,00 1.526,09 1.392,71 0,00 0,00 0,00 32.100,40
10596. ILJMI SAITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.092,28 0,00 0,00 0,00 32.092,28
10597. ALEKSANDAR SIMONOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.085,75 0,00 0,00 0,00 32.085,75
10598. MIRJANA BUKAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.067,84 0,00 32.067,84
10599. BORISLAV PLAVŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.061,15 0,00 0,00 0,00 32.061,15
10600. DRAŽEN ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.057,05 0,00 32.057,05