OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10501. DUBRAVKA ŠIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.643,31 0,00 32.643,31
10502. NADA LULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.636,62 0,00 0,00 0,00 32.636,62
10503. OZREN ŠTIGLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.631,73 0,00 0,00 0,00 32.631,73
10504. LJILJANA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -105,53 32.725,18 0,00 0,00 0,00 32.619,65
10505. IVAN NEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 1.875,41 30.743,79 0,00 0,00 0,00 32.619,20
10506. NERA KAROLINA BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 15.417,10 0,00 2.255,17 14.942,76 0,00 0,00 0,00 32.615,03
10507. MILENKO MALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.611,67 0,00 32.611,67
10508. NEVENKA VRKLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -39.166,70 0,00 -0,28 71.775,47 0,00 0,00 0,00 32.608,49
10509. RONALD TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.608,48 0,00 0,00 0,00 32.608,48
10510. VESELKO JASAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.607,44 0,00 32.607,44
10511. LJUŠA RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -108,84 0,00 -145,30 32.861,53 0,00 0,00 0,00 32.607,39
10512. IVAN NOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 32.632,80 -25,79 0,00 0,00 0,00 32.607,01
10513. KATA ROZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.603,13 0,00 0,00 0,00 32.603,13
10514. RASIM BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.602,51 0,00 32.602,51
10515. KSENIJA KUSERBANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.587,80 0,00 32.587,80
10516. ZLATKO SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -3,37 0,00 1.847,20 30.743,61 0,00 0,00 0,00 32.587,44
10517. MILJENKO PAVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 32.584,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.584,94
10518. TADIJA ŠIMUNAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.584,39 0,00 0,00 0,00 32.584,39
10519. TOMISLAV PROLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.580,32 0,00 0,00 0,00 32.580,32
10520. DAN TEJECI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.580,03 0,00 0,00 0,00 32.580,03
10521. MARIO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.578,47 0,00 32.578,47
10522. NIKOLINA PALJUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 5.211,32 0,00 0,00 27.336,52 0,00 0,00 0,00 32.547,84
10523. ŠEMSA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -9.516,30 0,00 0,00 42.062,03 0,00 0,00 0,00 32.545,73
10524. MLADEN LACKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.542,36 0,00 0,00 0,00 32.542,36
10525. TOMISLAV STANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.523,44 0,00 0,00 0,00 32.523,44
10526. MIRJANA ŠTROPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.517,38 0,00 0,00 0,00 32.517,38
10527. GORAN BOLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -310,32 0,00 0,00 32.826,63 0,00 0,00 0,00 32.516,31
10528. SILVANA ĆAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.506,90 0,00 0,00 0,00 32.506,90
10529. DARKO OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.463,70 0,00 0,00 0,00 32.463,70
10530. BRANKO PEJNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.462,71 0,00 0,00 0,00 32.462,71
10531. MATE DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 -156,99 32.616,33 0,00 0,00 0,00 32.459,34
10532. NEĐAD DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.446,23 0,00 32.446,23
10533. MARIO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.396,21 0,00 32.396,21
10534. JOSO MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 4.844,44 0,00 2.925,53 24.609,44 0,00 0,00 0,00 32.379,41
10535. DUBRAVKA ODORČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.379,30 0,00 32.379,30
10536. JOSIP BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 10.558,11 0,00 21.760,66 0,00 0,00 0,00 0,00 32.318,77
10537. STEFAN GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.318,71 0,00 0,00 0,00 32.318,71
10538. VLADIMIR ŠIŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.316,09 0,00 32.316,09
10539. TEA BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -82,42 32.394,22 0,00 0,00 0,00 32.311,80
10540. NIKOLA GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.300,97 0,00 0,00 0,00 32.300,97
10541. MARA PEZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.296,29 0,00 0,00 0,00 32.296,29
10542. SLAVKO FRANJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 32.290,55 0,00 0,00 0,00 32.290,55
10543. KRISTIJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.906,87 0,00 29.380,64 0,00 32.287,51
10544. BEHARE MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.273,94 0,00 0,00 0,00 32.273,94
10545. HASAN HRENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 MARKOVO POLJE 1.576,10 0,00 -105,34 30.796,52 0,00 0,00 0,00 32.267,28
10546. NADA MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.260,72 0,00 32.260,72
10547. JOSIP KERETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.245,73 0,00 32.245,73
10548. KRISTIAN LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.234,54 0,00 32.234,54
10549. DARKO POLANČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.234,28 0,00 0,00 0,00 32.234,28
10550. JASNA DOMINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 BUDENEC 0,00 0,00 480,08 31.751,50 0,00 0,00 0,00 32.231,58
10551. VIKTOR FIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.227,27 0,00 0,00 0,00 32.227,27
10552. DANIJELA JELEČ MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 1.492,03 30.728,97 0,00 0,00 0,00 32.221,00
10553. ROBERT DRINOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.214,23 0,00 0,00 0,00 32.214,23
10554. SANDA BAJS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.210,60 0,00 0,00 0,00 32.210,60
10555. OSMAN TEMAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.210,39 0,00 0,00 0,00 32.210,39
10556. MATIJA LOBOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 -127,22 0,00 0,00 32.331,55 0,00 32.204,33
10557. LEA OGRESTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.188,00 0,00 32.188,00
10558. SALI PAJAZITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 10.218,36 0,00 0,00 21.966,26 0,00 0,00 0,00 32.184,62
10559. GANIMETE BERISHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.182,93 0,00 0,00 0,00 32.182,93
10560. JADRANKA DANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.180,57 0,00 0,00 0,00 32.180,57
10561. MIROSLAV RAVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.175,43 0,00 0,00 0,00 32.175,43
10562. ŽELJKA TOLDY-ŠPOLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 8.618,92 23.688,22 0,00 -132,99 0,00 32.174,15
10563. GABRIJELA ŠANTOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.152,97 0,00 0,00 0,00 32.152,97
10564. MARKO BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.138,05 0,00 32.138,05
10565. RENATA TRAVLJANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.130,95 0,00 0,00 0,00 32.130,95
10566. ZDENKA ČANAĐIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 32.126,95 0,00 0,00 0,00 0,00 32.126,95
10567. MIRA LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.110,51 0,00 32.110,51
10568. MILAN TOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.966,29 29.140,00 0,00 32.106,29
10569. MARKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.086,90 0,00 0,00 0,00 32.086,90
10570. NIKOLINA KOLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 32.072,22 0,00 0,00 0,00 32.072,22
10571. GORAN PIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -0,87 0,00 0,00 32.070,26 0,00 0,00 0,00 32.069,39
10572. VERICA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.060,17 0,00 0,00 0,00 32.060,17
10573. IVANA JEČMENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 17.713,80 14.334,02 0,00 32.047,82
10574. MARIJA PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.033,14 0,00 32.033,14
10575. IVAN OKUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 657,94 17.967,83 0,00 13.400,05 0,00 32.025,82
10576. FERKA TIGANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 32.025,68 0,00 0,00 0,00 32.025,68
10577. ŽELIMIR MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.618,46 0,00 268,21 20.138,25 0,00 0,00 0,00 32.024,92
10578. JELA BABIJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.017,28 0,00 32.017,28
10579. KSENIJA HADŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 890,74 31.121,74 0,00 0,00 0,00 32.012,48
10580. ŽELJKO ŠKRINJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 DONJI TRPUCI 0,00 0,00 0,00 32.011,77 0,00 0,00 0,00 32.011,77
10581. DUBRAVKO RAJILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.736,75 11.699,52 0,00 17.574,27 0,00 32.010,54
10582. MOMČILO BOŠNJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.007,67 0,00 32.007,67
10583. MARIO ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.002,39 0,00 32.002,39
10584. SNJEŽANA KULUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1.289,92 33.282,43 0,00 0,00 0,00 31.992,51
10585. SINIŠA MARČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.977,19 0,00 0,00 0,00 31.977,19
10586. TOMISLAV BRCKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.968,68 0,00 31.968,68
10587. MELISA PURIJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.954,34 0,00 0,00 0,00 31.954,34
10588. ZORAN ŠUTALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 14.200,93 0,00 0,00 17.752,54 0,00 31.953,47
10589. MARIJA KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 PLANINA DONJA 0,00 0,00 0,00 31.947,28 0,00 0,00 0,00 31.947,28
10590. MARKO DOZAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 21.179,51 -2.485,83 360,31 12.876,16 0,00 0,00 0,00 31.930,15
10591. JANA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB -7.634,71 0,00 0,97 39.552,85 0,00 0,00 0,00 31.919,11
10592. CVETKO PAUNOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.908,52 0,00 0,00 0,00 31.908,52
10593. IVAN JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.901,31 0,00 31.901,31
10594. IVAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 1.539,86 30.359,02 0,00 0,00 0,00 31.898,88
10595. RUŽICA PETRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.093,24 0,00 1.880,16 24.911,62 0,00 0,00 0,00 31.885,02
10596. REMZIJA SULJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.279,55 0,00 14.592,65 0,00 31.872,20
10597. ZDENA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.836,18 0,00 0,00 0,00 31.836,18
10598. KATARINA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.836,15 0,00 31.836,15
10599. TIJANA EL-BAGHDADI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.872,52 0,00 -43,19 0,00 31.829,33
10600. VERICA JELENAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 56,37 31.772,15 0,00 0,00 0,00 31.828,52