OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10501. RAHMAN MUČIĆI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.273,34 0,00 0,00 0,00 31.273,34
10502. DRAGO SKEJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.273,34 0,00 0,00 0,00 31.273,34
10503. NIKOLA URUKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.272,06 0,00 0,00 0,00 31.272,06
10504. VLASTA FRANJKOVIĆ-ŠARAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -30,14 0,00 26.190,22 5.110,98 0,00 0,00 0,00 31.271,06
10505. BISERKA HANŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 226,61 31.037,81 0,00 0,00 0,00 31.264,42
10506. BRUNO GOLOBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.263,03 0,00 0,00 0,00 31.263,03
10507. MARKO KEREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 539,41 30.718,55 0,00 0,00 0,00 31.257,96
10508. ŽELJKA PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -25.114,21 0,00 30.046,82 26.324,30 0,00 0,00 0,00 31.256,91
10509. ANKICA SVERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.256,35 0,00 31.256,35
10510. ZLATICA BENKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 VELIKO POLJE 10.120,24 0,00 -292,63 21.403,01 0,00 0,00 0,00 31.230,62
10511. NENAD JURINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 31.226,15 0,00 0,00 0,00 0,00 31.226,15
10512. MUHAMED ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.344,87 0,00 1.876,53 0,00 31.221,40
10513. SLAVKO FRANJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 31.208,50 0,00 0,00 0,00 31.208,50
10514. DAMIR POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 2.273,58 28.933,53 0,00 0,00 0,00 31.207,11
10515. SELJVETE SADIKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.196,94 0,00 0,00 0,00 31.196,94
10516. ŽELIMIR GRDAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB -918,55 0,00 2.199,88 29.915,35 0,00 0,00 0,00 31.196,68
10517. SANELA GAVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.192,67 0,00 0,00 0,00 31.192,67
10518. ZLATAN REBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -77,12 0,00 26.860,64 4.400,14 0,00 0,00 0,00 31.183,66
10519. ŽELJKA ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 14,87 31.146,30 0,00 0,00 0,00 31.161,17
10520. ALEKSANDER GLEBOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 MARIBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.160,30 0,00 31.160,30
10521. ZAHIRA OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.151,75 0,00 0,00 0,00 31.151,75
10522. DUBRAVKA JOCOPULOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.134,39 0,00 31.134,39
10523. MATIJA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.128,42 0,00 31.128,42
10524. EMICA PEROKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1928 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.120,53 0,00 31.120,53
10525. MINDRA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.097,39 0,00 0,00 0,00 31.097,39
10526. MARCEL NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.523,65 0,00 5.559,85 0,00 31.083,50
10527. MARKO ANTOLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1932 ODRA 0,00 0,00 0,00 31.079,44 0,00 0,00 0,00 31.079,44
10528. NADA MENDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.075,71 0,00 31.075,71
10529. ĐURĐICA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 11.245,76 0,00 2.904,18 16.920,83 0,00 0,00 0,00 31.070,77
10530. IVAN JOSIP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.142,93 0,00 4.920,41 0,00 31.063,34
10531. ŽELJKA MATIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.043,60 0,00 0,00 0,00 31.043,60
10532. DALIBOR IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -2.106,51 33.123,33 0,00 0,00 0,00 31.016,82
10533. DIVNA ANDLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB -438,44 0,00 2.314,82 29.138,30 0,00 0,00 0,00 31.014,68
10534. ERNEST GAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 370,11 30.631,79 0,00 0,00 0,00 31.001,90
10535. NADA TOMINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 30.987,01 0,00 0,00 0,00 30.987,01
10536. MARIJAN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.975,26 0,00 0,00 0,00 30.975,26
10537. DIANA TURK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.971,59 0,00 0,00 0,00 30.971,59
10538. KSENIJA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.957,61 0,00 30.957,61
10539. JOSIP PELAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.956,07 0,00 30.956,07
10540. BESIM RIBANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.944,60 0,00 0,00 0,00 30.944,60
10541. ZLATKO ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.943,00 0,00 0,00 0,00 30.943,00
10542. JOZO PAVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 23.663,49 7.267,23 0,00 0,00 0,00 30.930,72
10543. MLADEN ŠULJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.910,89 0,00 30.910,89
10544. MARIJANA ČABRAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.869,27 0,00 0,00 29.040,23 0,00 30.909,50
10545. MARIJANA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 1.369,74 0,00 8.440,70 21.097,48 0,00 0,00 0,00 30.907,92
10546. PETER OLIVER STALDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.906,30 0,00 0,00 0,00 30.906,30
10547. JADRANKA PIŠKORIĆ TRKULJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 30.899,75 0,00 0,00 0,00 0,00 30.899,75
10548. ANKICA VALENTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.887,61 0,00 30.887,61
10549. SNJEŽANA TEŽAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.883,19 0,00 0,00 0,00 30.883,19
10550. DRAGO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 2.655,03 28.205,91 0,00 0,00 0,00 30.860,94
10551. RENATA KENCEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.831,37 0,00 30.831,37
10552. TEUTA LLEŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.825,58 0,00 0,00 0,00 30.825,58
10553. LJUBOMIR RAFAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1934 ZAGREB 0,00 0,00 -26,17 -1.491,18 0,00 32.331,72 0,00 30.814,37
10554. DUBRAVKA BOGUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.812,86 0,00 0,00 0,00 30.812,86
10555. JERONIM POBOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.850,71 0,00 14.944,92 0,00 30.795,63
10556. ANDRIJA PULEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 21.499,99 0,00 0,00 9.284,57 0,00 30.784,56
10557. DIVNA BURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.780,56 0,00 30.780,56
10558. ALMIR HAJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.778,48 0,00 30.778,48
10559. GORDANA MOLINAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.763,67 0,00 30.763,67
10560. DANIJEL VRBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.760,40 0,00 0,00 0,00 30.760,40
10561. RENATA REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.750,67 0,00 0,00 0,00 30.750,67
10562. MLADEN ERJAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 -7.221,95 37.961,07 0,00 0,00 0,00 30.739,12
10563. TATJANA VUKSIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 OSLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.737,20 0,00 30.737,20
10564. DRAGAN DŽALTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.734,65 0,00 0,00 0,00 30.734,65
10565. IGOR ČAČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 13.256,20 0,00 0,00 17.451,18 0,00 0,00 0,00 30.707,38
10566. TONĆI SABLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 11.643,06 0,00 2.309,81 16.748,30 0,00 0,00 0,00 30.701,17
10567. ZEMKA MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.700,68 0,00 0,00 0,00 30.700,68
10568. NEVENKA PETRAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 GLAVNIČICA 0,00 0,00 466,03 30.233,83 0,00 0,00 0,00 30.699,86
10569. SANJA ŠPRLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.688,63 0,00 0,00 0,00 30.688,63
10570. ZDRAVKO PLEIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.686,90 0,00 0,00 0,00 30.686,90
10571. JASNA SABLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 14.102,51 16.577,21 0,00 0,00 0,00 30.679,72
10572. RADOMIR HRKALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.662,74 0,00 0,00 0,00 30.662,74
10573. TOMISLAV CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 13.495,07 0,00 1.567,05 15.599,63 0,00 0,00 0,00 30.661,75
10574. TOMISLAV JURAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 -831,01 31.490,19 0,00 0,00 0,00 30.659,18
10575. MARICA MRKOBRAD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB -3,18 0,00 22.486,49 8.169,04 0,00 0,00 0,00 30.652,35
10576. DRAGOMIR HADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1931 ZAGREB 0,00 0,00 30.643,64 0,00 0,00 0,00 0,00 30.643,64
10577. TIHOMIR KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.639,50 0,00 0,00 0,00 30.639,50
10578. SUZANA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 30.624,12 0,00 30.624,01
10579. DRAGUTIN ŠUŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.618,73 0,00 0,00 0,00 30.618,73
10580. EDIN BABAHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.614,16 0,00 0,00 0,00 30.614,16
10581. IVAN MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 12,99 0,00 0,00 30.597,09 0,00 0,00 0,00 30.610,08
10582. ZDRAVKO KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.590,01 0,00 0,00 0,00 30.590,01
10583. MIŠEL SAGADIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 326,36 0,00 30.246,32 0,00 30.572,68
10584. IVAN FRLETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.570,28 0,00 30.570,28
10585. DUBRAVKA HEČIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZADVORSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.561,12 0,00 30.561,12
10586. MENSURA KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 29.910,52 0,00 642,96 0,00 30.553,48
10587. JASMINKA KANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 30.545,80 0,00 0,00 0,00 30.545,80
10588. ZORANA PRIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.536,56 0,00 30.536,56
10589. AFRIM MEMIŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.525,46 0,00 0,00 0,00 30.525,46
10590. ĐEMAZIJE BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -898,01 31.417,67 0,00 0,00 0,00 30.519,66
10591. ŽELJKO DUJMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.515,53 0,00 0,00 0,00 30.515,53
10592. DAMIR KUZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 30.513,29 0,00 0,00 30.513,29
10593. NADA LOJEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -0,45 0,00 0,00 30.511,00 0,00 0,00 0,00 30.510,55
10594. ŽELJKO ANTOLIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.504,30 0,00 0,00 0,00 30.504,30
10595. SNJEŽANA OKUNSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 613,24 29.885,95 0,00 0,00 0,00 30.499,19
10596. VENIJA CEROVEČKI NEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 30.496,80 0,00 0,00 0,00 0,00 30.496,80
10597. IVICA LJUBAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.475,06 0,00 0,00 0,00 30.475,06
10598. LJUBO BAJTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.474,07 0,00 30.474,07
10599. RUDOLF VIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.467,05 0,00 0,00 0,00 30.467,05
10600. ROKO JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 648,26 29.144,90 670,54 0,00 0,00 30.463,70