OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
10501. DAVOR ČRETNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.350,17 0,00 0,00 0,00 31.350,17
10502. MARIO BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.344,54 0,00 0,00 0,00 31.344,54
10503. BORIS BIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.337,63 0,00 31.337,63
10504. SLAVKA PELAKOVA MATANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.337,06 0,00 31.337,06
10505. AVDILJ ALITOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.332,64 0,00 0,00 0,00 31.332,64
10506. ROBERT MUHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 BAČKI MONOŠTOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.320,41 0,00 31.320,41
10507. GOJKO BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.318,59 0,00 0,00 0,00 31.318,59
10508. ZLATAN BEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.308,65 0,00 31.308,65
10509. MLADEN POTRAVI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 VURNOVEC 0,00 0,00 0,00 29.076,27 0,00 2.231,85 0,00 31.308,12
10510. MATIJA LOBOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 -127,22 0,00 0,00 31.435,19 0,00 31.307,97
10511. RUŽICA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.305,21 0,00 0,00 0,00 31.305,21
10512. MARIO KESER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.300,45 0,00 0,00 0,00 31.300,45
10513. BRANKA LILOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.292,91 0,00 31.292,91
10514. RANKO ŽNIDARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 31.285,77 0,00 0,00 0,00 0,00 31.285,77
10515. BLAŽENKO PARAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.265,59 0,00 31.265,59
10516. ZLATKO BOLJEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 6.381,08 0,00 2.134,97 22.747,17 0,00 0,00 0,00 31.263,22
10517. MIROSLAV TURNER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -2.524,26 0,00 0,00 33.785,21 0,00 31.260,95
10518. ŽELJKO JOVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 632,81 30.625,45 0,00 0,00 0,00 31.258,26
10519. FRIEDRICH STOFF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 GRAZ 0,00 0,00 31.251,87 0,00 0,00 0,00 0,00 31.251,87
10520. MIRNA ZUBANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.222,38 0,00 31.222,38
10521. TAMARA RIBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.216,84 0,00 0,00 0,00 31.216,84
10522. MLADEN TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 12,54 31.197,42 0,00 0,00 0,00 31.209,96
10523. SLOBODAN ORLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.525,60 14.682,03 0,00 0,00 31.207,63
10524. NEFIR HUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.192,23 0,00 0,00 0,00 31.192,23
10525. OLEG COLNAGO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -432,94 0,00 0,00 31.619,67 0,00 0,00 0,00 31.186,73
10526. ROBERT KRANJČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.173,80 0,00 0,00 0,00 31.173,80
10527. NADA CEROVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.154,96 0,00 0,00 0,00 31.154,96
10528. BOJAN TKALČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 13.683,26 0,00 13.293,15 4.177,93 0,00 0,00 0,00 31.154,34
10529. ZDRAVKO KUREVIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.144,80 0,00 0,00 0,00 31.144,80
10530. TATJANA RUPCICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.125,89 0,00 0,00 0,00 31.125,89
10531. BRANKO PAJVOT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.123,94 0,00 31.123,94
10532. MILANKO ŠTRBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.113,09 0,00 0,00 0,00 31.113,09
10533. DŽEVAD TELALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.113,09 0,00 0,00 0,00 31.113,09
10534. SADIKA BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.113,09 0,00 0,00 0,00 31.113,09
10535. MILJO SEKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.113,09 0,00 0,00 0,00 31.113,09
10536. DOMAGOJ MOHL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.113,09 0,00 0,00 0,00 31.113,09
10537. MATO KALEB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.110,85 0,00 31.110,85
10538. DRAGAN ŠUMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.110,47 0,00 0,00 0,00 31.110,47
10539. NIKOLA GRUBIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.110,47 0,00 0,00 0,00 31.110,47
10540. MARKO UMIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.110,47 0,00 0,00 0,00 31.110,47
10541. KREŠIMIR LAZARIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.110,47 0,00 0,00 0,00 31.110,47
10542. ANTE ĆESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.110,47 0,00 0,00 0,00 31.110,47
10543. BRANKO BOGDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.110,47 0,00 0,00 0,00 31.110,47
10544. DRAGO OLJAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.110,47 0,00 0,00 0,00 31.110,47
10545. RAHMAN MUČIĆI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.110,43 0,00 0,00 0,00 31.110,43
10546. MIRALEM BEĆIREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.110,43 0,00 0,00 0,00 31.110,43
10547. SIMO VUJASIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.110,43 0,00 0,00 0,00 31.110,43
10548. DRAGO SKEJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.110,43 0,00 0,00 0,00 31.110,43
10549. NIKOLA URUKALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.109,17 0,00 0,00 0,00 31.109,17
10550. KREŠIMIR BOJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 7.854,96 0,00 208,59 23.038,22 0,00 0,00 0,00 31.101,77
10551. IVKA ŽULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 BELOVAR 0,00 0,00 -10,28 0,00 0,00 31.090,82 0,00 31.080,54
10552. KREŠIMIR MIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.078,83 0,00 0,00 0,00 31.078,83
10553. IVANKA BRCKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 3.131,91 27.940,37 0,00 0,00 0,00 31.072,28
10554. ŽELJKO PERLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -374,22 31.444,82 0,00 0,00 0,00 31.070,60
10555. TOMISLAV BAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.055,25 0,00 31.055,25
10556. MARCEL NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.128,65 0,00 5.919,22 0,00 31.047,87
10557. DINA ĆORIĆ BOSNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.040,76 0,00 31.040,76
10558. ZORICA BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.036,36 0,00 31.036,36
10559. MILJENKO OBERAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 243,92 30.787,53 0,00 0,00 0,00 31.031,45
10560. HRVOJE PLEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.153,88 0,00 0,00 32.174,91 0,00 0,00 0,00 31.021,03
10561. SELJVETE SADIKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.013,16 0,00 0,00 0,00 31.013,16
10562. TOMISLAV RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 31.007,27 0,00 0,00 0,00 31.007,27
10563. DIANA MLAĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.999,88 0,00 0,00 0,00 30.999,88
10564. ANDREJA MIKETEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.986,43 0,00 0,00 0,00 30.986,43
10565. REMZIJA ALIMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 4.412,79 26.567,80 0,00 0,00 0,00 30.980,59
10566. VASILJKA MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.958,55 0,00 30.958,55
10567. HANKA BEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.957,61 0,00 30.957,61
10568. MARLEN FLAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.928,31 0,00 30.928,31
10569. TOMISLAV ŠIMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 30.727,87 0,00 0,00 190,21 0,00 30.918,08
10570. ROMANA EIBL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 18.974,37 0,00 2.440,68 9.499,13 0,00 0,00 0,00 30.914,18
10571. KSENIJA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.905,06 0,00 30.905,06
10572. VLASTA FRANJKOVIĆ-ŠARAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -30,14 0,00 25.924,04 5.008,06 0,00 0,00 0,00 30.901,96
10573. MARJAN JAKUPOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.884,74 0,00 0,00 0,00 30.884,74
10574. GORAN PUŠKAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 2.370,12 0,00 23.078,36 5.433,44 0,00 0,00 0,00 30.881,92
10575. RUŽICA PALIKUĆA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.869,22 0,00 30.869,22
10576. MILJENKO BUKOVČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 30.857,80 0,00 0,00 0,00 0,00 30.857,80
10577. DUBRAVKA TUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.844,42 0,00 30.844,42
10578. ZAHIRA OMEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.838,17 0,00 0,00 0,00 30.838,17
10579. XUEQING YE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 30.835,06 0,00 0,00 0,00 30.835,06
10580. MINDRA GABOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 30.829,77 0,00 0,00 0,00 30.829,77
10581. STANKA SENTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.829,31 0,00 30.829,31
10582. ZLATICA BENKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 VELIKO POLJE 9.978,44 0,00 -292,63 21.132,05 0,00 0,00 0,00 30.817,86
10583. IVAN JOSIP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.936,03 0,00 4.873,48 0,00 30.809,51
10584. DANIJEL PLEHAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.795,68 0,00 30.795,68
10585. MARIJAN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.792,47 0,00 0,00 0,00 30.792,47
10586. ERNEST GAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 370,11 30.421,53 0,00 0,00 0,00 30.791,64
10587. ŽELIMIR GRDAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB -918,55 0,00 2.170,82 29.521,12 0,00 0,00 0,00 30.773,39
10588. SLAĐANA MILIVOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB -150.493,81 0,00 0,00 181.266,67 0,00 0,00 0,00 30.772,86
10589. ŽELJKA MATIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.753,10 0,00 0,00 0,00 30.753,10
10590. NENAD JURINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 30.730,82 0,00 0,00 0,00 0,00 30.730,82
10591. SANJA TOPOL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 887,92 29.834,76 0,00 0,00 0,00 30.722,68
10592. MILAN KOŠTRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 20.854,46 9.867,59 0,00 0,00 0,00 30.722,05
10593. DAMIR POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 2.236,67 28.471,07 0,00 0,00 0,00 30.707,74
10594. BESIM RIBANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.701,45 0,00 0,00 0,00 30.701,45
10595. ĐURĐICA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 11.123,77 0,00 2.871,27 16.700,20 0,00 0,00 0,00 30.695,24
10596. DIANA TURK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.694,44 0,00 0,00 0,00 30.694,44
10597. DIVNA ANDLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB -438,44 0,00 2.291,68 28.831,62 0,00 0,00 0,00 30.684,86
10598. DRAŽEN JAKOPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 30.681,19 0,00 0,00 0,00 0,00 30.681,19
10599. ZLATAN REBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -77,12 0,00 26.428,14 4.329,44 0,00 0,00 0,00 30.680,46
10600. ZLATKO ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 30.677,99 0,00 0,00 0,00 30.677,99