OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. DRAGO VILK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1963 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 34.463,58 0,00 0,00 0,00 34.463,58
4402. MARIJA CVETKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 GRADIĆI 0,00 0,00 0,00 34.403,68 0,00 0,00 0,00 34.403,68
4403. VIKTORIA RADIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1967 GORIČANEC 0,00 0,00 0,00 34.397,99 0,00 0,00 0,00 34.397,99
4404. JULIJA POPOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1977 BREZNIK PLEŠIVIČKI 0,00 0,00 8.685,30 25.692,72 0,00 0,00 0,00 34.378,02
4405. SHIRAFETE RAMADANI ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1969 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 34.329,58 0,00 0,00 0,00 34.329,58
4406. FRANJO BENCALIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1954 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 34.317,53 0,00 0,00 0,00 34.317,53
4407. MARIJA LONČARIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1941 ZAKLEPICA 0,00 0,00 0,00 34.306,94 0,00 0,00 0,00 34.306,94
4408. ANITA ŠLJIVARIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1987 ZAPREŠIĆ 13.037,83 0,00 11.336,79 9.912,16 0,00 0,00 0,00 34.286,78
4409. JOSIP KATANICA ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 SAMOBOR 0,00 0,00 3.753,86 30.520,14 0,00 0,00 0,00 34.274,00
4410. MILJENKO CERJANEC ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1963 ZELINA BREŠKA 0,00 0,00 0,00 34.272,47 0,00 0,00 0,00 34.272,47
4411. SULEJMAN LATIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 NOVAKI PETROVINSKI 0,00 0,00 0,00 34.256,01 0,00 0,00 0,00 34.256,01
4412. IVAN GVOZDANOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1958 BREZOVAC ŽUMBERAČKI 0,00 0,00 0,00 34.246,32 0,00 0,00 0,00 34.246,32
4413. MILICA PIŽIR ZAGREBAČKA,KRIŽ 1955 KRIŽ 0,00 0,00 0,00 34.246,32 0,00 0,00 0,00 34.246,32
4414. JURICA IVANUŠEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1968 JARUŠJE 0,00 0,00 0,00 34.246,31 0,00 0,00 0,00 34.246,31
4415. IVO DIANEK ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1953 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 34.246,30 0,00 0,00 0,00 34.246,30
4416. JOSIP IVANUŠEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1959 JARUŠJE 0,00 0,00 0,00 34.246,30 0,00 0,00 0,00 34.246,30
4417. STJEPAN BERNARDIĆ ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1963 ŽUMBERAK 0,00 0,00 0,00 34.246,28 0,00 0,00 0,00 34.246,28
4418. MARIJAN CELINŠĆAK ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 CELINE 0,00 0,00 0,00 34.244,51 0,00 0,00 0,00 34.244,51
4419. DAMIR KRALJIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 NOVO ČIĆE 0,00 0,00 0,00 34.225,23 0,00 0,00 0,00 34.225,23
4420. VANJA LIPOVAC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1983 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 34.196,77 0,00 0,00 0,00 34.196,77
4421. BARICA GRDANJSKI ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1944 GRDANJCI 0,00 0,00 0,00 34.177,91 0,00 0,00 0,00 34.177,91
4422. MARICA ŠEB ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1957 KREČAVES 0,00 0,00 0,00 34.177,25 0,00 0,00 0,00 34.177,25
4423. JAKOV LUKIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 ŠČITARJEVO -129,55 0,00 0,00 34.299,52 0,00 0,00 0,00 34.169,97
4424. LJUBICA MRAZOVIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1970 BEDENICA 2.584,36 0,00 1.621,11 29.924,69 0,00 0,00 0,00 34.130,16
4425. RUŽA FRUK ZAGREBAČKA,BEDENICA 1951 BOSNA 0,00 0,00 0,00 34.127,84 0,00 0,00 0,00 34.127,84
4426. KATICA MIHALIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1942 LIJEVI DUBROVČAK 0,00 0,00 0,00 34.100,37 0,00 0,00 0,00 34.100,37
4427. MARICA REMENAR ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1948 BREG MOKRIČKI 0,00 0,00 0,00 34.087,49 0,00 0,00 0,00 34.087,49
4428. ANICA LUČIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1960 BLAŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 34.073,91 0,00 0,00 0,00 34.073,91
4429. MIHAEL ŠIKIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1974 DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 34.069,84 0,00 0,00 0,00 34.069,84
4430. DANICA BALABAN ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1950 VELIKI VRH 0,00 0,00 0,00 34.069,34 0,00 0,00 0,00 34.069,34
4431. IVAN ŠAMBAR ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1957 SALNIK 0,00 0,00 0,00 34.056,45 0,00 0,00 0,00 34.056,45
4432. LJUBICA ŠRBEC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1959 HRUŠEVEC KUPLJENSKI 0,00 0,00 0,00 34.018,32 0,00 0,00 0,00 34.018,32
4433. JELENA PETRAVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1981 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.001,24 0,00 34.001,24
4434. GJURO JAMBRIŠEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1946 NEGOVEC 0,00 0,00 0,00 33.995,09 0,00 0,00 0,00 33.995,09
4435. GORAN GERŠAK ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1972 DONJI LADUČ 0,00 0,00 0,00 33.985,98 0,00 0,00 0,00 33.985,98
4436. NIKOLINA HRŠAK ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1976 GRAČEC 0,00 0,00 2.060,15 31.922,75 0,00 0,00 0,00 33.982,90
4437. MARINA MLAKAR ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1959 RUDE 2.651,85 0,00 0,00 31.325,66 0,00 0,00 0,00 33.977,51
4438. MILICA MEGLIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1957 ČRNEC DUGOSELSKI 0,00 0,00 0,00 33.965,13 0,00 0,00 0,00 33.965,13
4439. VERICA DROPUČIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1960 HRASTJE 0,00 0,00 0,00 33.963,14 0,00 0,00 0,00 33.963,14
4440. SANJA TUĐMAN ZAGREBAČKA,LUKA 1965 ŽEJINCI 0,00 0,00 0,00 21.177,49 0,00 12.730,84 0,00 33.908,33
4441. MLADEN ŠTIMAC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.905,10 0,00 33.905,10
4442. BRANKO RUNTAS ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 SAMOBORSKI OTOK 0,00 0,00 0,00 33.898,01 0,00 0,00 0,00 33.898,01
4443. SABINA MIKEK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1971 MALA GORICA 0,00 0,00 0,00 33.883,54 0,00 0,00 0,00 33.883,54
4444. DRAGICA CVITKOVIĆ ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1935 HARTJE 0,00 0,00 0,00 33.817,71 0,00 0,00 0,00 33.817,71
4445. IVAN PRIŠLIN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1955 GREGURIĆ BREG 0,00 0,00 0,00 33.798,15 0,00 0,00 0,00 33.798,15
4446. DAMIR KELEMEN ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1965 HRUŠEVEC KUPLJENSKI 0,00 0,00 0,00 33.792,32 0,00 0,00 0,00 33.792,32
4447. JOSIP MAĐER ZAGREBAČKA,KRIŽ 1950 KRIŽ 0,00 0,00 33.785,85 0,00 0,00 0,00 0,00 33.785,85
4448. RENATA ŽOKALJ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 SAMOBOR 0,00 0,00 265,39 33.512,12 0,00 0,00 0,00 33.777,51
4449. FRANJO CEKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1958 KRAVARSKO 0,00 0,00 0,00 33.770,09 0,00 0,00 0,00 33.770,09
4450. ANDJELKO MATANOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1980 NOVO ČIĆE 0,00 0,00 759,44 33.002,98 0,00 0,00 0,00 33.762,42
4451. MARIJAN SMETKO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1962 DUBRANEC 0,00 0,00 -0,22 33.697,96 0,00 0,00 0,00 33.697,74
4452. SANJA GUTTERT MORIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1971 NOVAKI 0,00 0,00 2,25 28.640,13 0,00 5.016,47 0,00 33.658,85
4453. VJERA DANANIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1958 SVETI IVAN ZELINA 7.200,85 0,00 0,00 26.447,87 0,00 0,00 0,00 33.648,72
4454. KATARINA SKENDER ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1983 LUKINIĆ BRDO 0,00 0,00 0,00 33.635,21 0,00 0,00 0,00 33.635,21
4455. VESNA CVETKO ZAGREBAČKA,STUPNIK 1957 GORNJI STUPNIK 0,00 0,00 24.614,45 9.012,53 0,00 0,00 0,00 33.626,98
4456. DRAGAN ĆAVAREVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1963 VELIKA GORICA 0,01 0,00 1.274,21 32.345,34 0,00 0,00 0,00 33.619,56
4457. MILJENKO SCHINDLER ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1964 BIJELA GORICA 0,00 0,00 0,00 33.597,28 0,00 0,00 0,00 33.597,28
4458. PETRA MAŠINOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1991 GORNJE PODOTOČJE 14.302,80 0,00 7.959,60 11.307,20 0,00 0,00 0,00 33.569,60
4459. STJEPAN BELJAK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1988 DOMASLOVEC 0,00 0,00 0,00 33.558,55 0,00 0,00 0,00 33.558,55
4460. DRAGICA CUGŠVER ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 ZADRKOVEC 0,00 0,00 0,00 33.544,03 0,00 0,00 0,00 33.544,03
4461. BRANKO RADANOVIĆ ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1966 KRALJEV VRH 0,00 0,00 0,00 0,00 33.540,75 0,00 0,00 33.540,75
4462. ĐURĐICA HORVATIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1964 HREBINEC 0,00 0,00 0,00 33.539,21 0,00 0,00 0,00 33.539,21
4463. SNJEŽANA HRG ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1963 BESTOVJE 0,00 0,00 0,00 33.522,31 0,00 0,00 0,00 33.522,31
4464. ĐURĐICA RUKELJ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1958 DUGO SELO 12.829,31 0,00 15.404,85 5.286,40 0,00 0,00 0,00 33.520,56
4465. MARIJANA REMENAR ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1980 PROZORJE 0,00 0,00 0,00 33.466,03 0,00 0,00 0,00 33.466,03
4466. MIRA DOBRIN ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1954 STRMEC 0,00 0,00 0,00 33.419,80 0,00 0,00 0,00 33.419,80
4467. VERA GABREK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1939 STRMEC 0,00 0,00 0,00 33.419,78 0,00 0,00 0,00 33.419,78
4468. ANKICA ČAČKOVIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1960 SELSKO BRDO 0,00 0,00 0,00 32.869,51 0,00 506,16 0,00 33.375,67
4469. JAGICA IVANUŠEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1950 NORŠIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 33.373,31 0,00 0,00 0,00 33.373,31
4470. ANA JOZIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1957 SOBOČANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.365,32 0,00 33.365,32
4471. DALIBOR GRGIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1979 DUBRAVSKI MARKOVAC 0,00 0,00 0,00 33.347,87 0,00 0,00 0,00 33.347,87
4472. EDIN ZELJKOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1984 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 588,01 32.681,98 0,00 0,00 0,00 33.269,99
4473. MILORAD KUFNER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1962 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.230,65 0,00 33.230,65
4474. LILJANA HORVATIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1973 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 33.183,26 0,00 0,00 0,00 33.183,26
4475. PREDRAG HEDL ZAGREBAČKA,GRADEC 1973 HAGANJ 0,00 0,00 2.079,14 31.024,05 0,00 0,00 0,00 33.103,19
4476. BRANKO KOS ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1956 POLONJE 0,00 0,00 0,00 32.937,95 0,00 0,00 0,00 32.937,95
4477. VLADIMIR KOVAČ-GORNJI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1956 LAKTEC 0,00 0,00 0,00 32.920,55 0,00 0,00 0,00 32.920,55
4478. ZDENKA DUKOVČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1957 KLOKOČEVEC SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 32.916,67 0,00 0,00 0,00 32.916,67
4479. IVO ŠOŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1960 RAKITJE 0,00 0,00 5.633,44 0,00 0,00 27.275,82 0,00 32.909,26
4480. JOSIP BRKIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1944 ZAPREŠIĆ 19,54 0,00 0,00 32.867,88 0,00 0,00 0,00 32.887,42
4481. ŽELJKO HEROIĆ ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1976 BANIČEVEC 0,00 0,00 0,00 32.864,57 0,00 0,00 0,00 32.864,57
4482. IGOR ZDENJAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 32.823,30 0,00 0,00 0,00 32.823,30
4483. SVEN OPRAVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1991 IVANEC BISTRANSKI 0,00 0,00 0,00 32.823,29 0,00 0,00 0,00 32.823,29
4484. DAMIR CAPEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1956 GORNJA TOPLIČICA 0,00 0,00 0,00 32.822,57 0,00 0,00 0,00 32.822,57
4485. VENHAR SHABANI ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1981 SVETA NEDELJA 0,00 0,00 -90,00 32.867,45 0,00 0,00 0,00 32.777,45
4486. ŠTEFICA KUNŠTEK ZAGREBAČKA,LUKA 1970 VADINA 0,00 0,00 0,00 32.777,30 0,00 0,00 0,00 32.777,30
4487. MARICA NOVOSEL ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 HRNJANEC 0,00 0,00 0,00 32.763,37 0,00 0,00 0,00 32.763,37
4488. MARA PETRAŠ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1955 TREBOVEC 0,00 0,00 0,00 32.744,37 0,00 0,00 0,00 32.744,37
4489. TATJANA KRKLEC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 DONJE PODOTOČJE 0,00 0,00 0,00 32.735,69 0,00 0,00 0,00 32.735,69
4490. SANDRA IVIČIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1981 LADINA 0,00 0,00 0,00 32.724,37 0,00 0,00 0,00 32.724,37
4491. KATARINA MARETIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1944 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 32.689,44 0,00 0,00 0,00 32.689,44
4492. MARIJA KUDELJAN-POLDRUGAČ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1955 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 1.533,88 31.154,73 0,00 0,00 0,00 32.688,61
4493. ANKA ŠTURLIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 MIČEVEC 0,00 0,00 0,00 32.686,12 0,00 0,00 0,00 32.686,12
4494. JURAJ KRIŽETIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 DUBRAVA SAMOBORSKA 0,00 0,00 0,00 32.673,88 0,00 0,00 0,00 32.673,88
4495. DJURDJICA KOSIĆ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1934 PRIBIĆ 0,00 0,00 0,00 32.673,53 0,00 0,00 0,00 32.673,53
4496. MIJO BREŠČAKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1964 ŽITARKA 1.403,82 0,00 -2.029,66 33.292,18 0,00 0,00 0,00 32.666,34
4497. VLATKA MARAS ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1960 ZAPREŠIĆ 7.905,69 0,00 0,59 0,00 0,00 24.732,77 0,00 32.639,05
4498. MILKA PODLEJAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1947 STRMEC BUKEVSKI 0,00 0,00 0,00 32.608,67 0,00 0,00 0,00 32.608,67
4499. DAMIR POCRNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.565,77 0,00 32.565,77
4500. STJEPAN IVIČEK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1948 SVETA NEDELJA 0,00 0,00 0,00 32.558,56 0,00 0,00 0,00 32.558,56