OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. IVICA VOLARIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1969 GORNJI DESINEC 0,00 0,00 0,00 37.278,52 0,00 0,00 0,00 37.278,52
4402. ANKICA DESOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 GUCI DRAGANIĆKI 0,00 0,00 0,00 37.273,81 0,00 0,00 0,00 37.273,81
4403. MILAN KUCIFER ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1959 GORNJA OBREŠKA 0,00 0,00 0,00 37.242,68 0,00 0,00 0,00 37.242,68
4404. BLAŽENKA RUDMAN ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1969 RADINA GORICA 0,00 0,00 0,00 37.242,57 0,00 0,00 0,00 37.242,57
4405. IVAN OTURIJA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 GORIČANEC 0,00 0,00 0,00 37.208,93 0,00 0,00 0,00 37.208,93
4406. ELIZABETA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1976 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 37.181,27 0,00 0,00 0,00 37.181,27
4407. DAMIR MAJ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1971 DUBRAVSKI MARKOVAC 1.541,42 0,00 0,00 35.630,66 0,00 0,00 0,00 37.172,08
4408. MARICA HARMICAR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1940 TREBOVEC 0,00 0,00 0,00 37.159,73 0,00 0,00 0,00 37.159,73
4409. TEREZIJA MIHELIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1942 VRBOVEC SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 37.157,99 0,00 0,00 0,00 37.157,99
4410. BARICA TUŠIN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1935 BREGANICA 0,00 0,00 0,00 37.157,84 0,00 0,00 0,00 37.157,84
4411. FRANJO KRNEŽIĆ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1935 KRNEŽIĆI 0,00 0,00 0,00 37.150,22 0,00 0,00 0,00 37.150,22
4412. SMILJAN DOKIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1964 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 37.144,30 0,00 0,00 0,00 37.144,30
4413. MARIJA MALJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1930 KRIŽEVČEC 0,00 0,00 0,00 37.132,06 0,00 0,00 0,00 37.132,06
4414. STJEPAN TOPOL ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1949 KLJUČ BRDOVEČKI 0,00 0,00 0,00 37.113,30 0,00 0,00 0,00 37.113,30
4415. IRENA ŽUNEC ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1976 MARIJA GORICA 6.120,50 0,00 554,80 30.419,84 0,00 0,00 0,00 37.095,14
4416. MIRKO BUSIJA ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1940 POKUPSKO 0,00 0,00 0,00 37.089,63 0,00 0,00 0,00 37.089,63
4417. NADICA SAMBOLIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1935 STARA MARČA 0,00 0,00 0,00 37.085,51 0,00 0,00 0,00 37.085,51
4418. DENIS BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 BIŠKUPEC ZELINSKI 0,00 0,00 5.085,17 31.986,71 0,00 0,00 0,00 37.071,88
4419. MARKO REŠKOV ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 VUKOMERIĆ 0,00 0,00 0,00 37.042,14 0,00 0,00 0,00 37.042,14
4420. DRAGICA JENDRIŠ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1969 CELINE 0,00 0,00 0,00 37.032,07 0,00 0,00 0,00 37.032,07
4421. STJEPAN GRGEČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 BRASLOVJE 0,00 0,00 0,00 37.028,10 0,00 0,00 0,00 37.028,10
4422. KREŠIMIR CRNKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 36.970,75 0,00 0,00 0,00 36.970,75
4423. ARBER ABILALIAJ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1986 ZAPREŠIĆ 31.119,61 0,00 0,00 5.838,24 0,00 0,00 0,00 36.957,85
4424. BRANKO MILIČEVIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1963 IVANČANI 0,00 0,00 0,00 36.939,86 0,00 0,00 0,00 36.939,86
4425. ANA PINTAR-VUGAŠ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1952 BRATINA 0,00 0,00 0,00 36.928,86 0,00 0,00 0,00 36.928,86
4426. EMIR IBRIŠEVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1987 KERESTINEC 0,00 0,00 0,00 36.916,61 0,00 0,00 0,00 36.916,61
4427. FRANJO BAĆAN ZAGREBAČKA,GRADEC 1977 FUKA 3,40 0,00 0,00 36.908,96 0,00 0,00 0,00 36.912,36
4428. MARIO MATIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1981 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 36.885,54 0,00 0,00 0,00 36.885,54
4429. ARIF LUMA ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ZAPREŠIĆ 20.552,05 0,00 1.341,14 14.968,62 0,00 0,00 0,00 36.861,81
4430. JADRANKA PERHOČ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1968 JAGNJIĆ DOL 35.904,35 0,00 0,00 930,20 0,00 0,00 0,00 36.834,55
4431. DOMINIK DOBRETIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1991 NOVO ČIĆE 0,00 0,00 0,00 36.834,31 0,00 0,00 0,00 36.834,31
4432. MARICA DJORDIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 913,52 35.915,15 0,00 0,00 0,00 36.828,67
4433. JAGA MEDVED ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1932 POSAVSKI BREGI 0,00 0,00 0,00 36.777,31 0,00 0,00 0,00 36.777,31
4434. IVKA GOLUB ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1941 MOSTARI 0,00 0,00 0,00 36.751,81 0,00 0,00 0,00 36.751,81
4435. IRENA KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1980 OKUNŠĆAK 3.524,95 0,00 5.068,89 28.156,62 0,00 0,00 0,00 36.750,46
4436. FRANJO CRNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1933 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 36.741,13 0,00 0,00 0,00 36.741,13
4437. ILIJA ANDRIJANIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1980 DRAGOŠIČKA 0,00 0,00 0,00 36.720,65 0,00 0,00 0,00 36.720,65
4438. DANICA PASINEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 PAUKOVEC 0,00 0,00 0,00 36.709,70 0,00 0,00 0,00 36.709,70
4439. DANICA HEMEN ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1940 TREBOVEC 0,00 0,00 0,00 36.703,33 0,00 0,00 0,00 36.703,33
4440. ANITA PEJAK ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1984 AUGUŠTANOVEC 1.683,01 0,00 464,07 34.483,66 0,00 0,00 0,00 36.630,74
4441. TOMISLAV KOZAČINSKI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1985 VELIKA GORICA 6.402,98 0,00 -2.405,07 32.618,78 0,00 0,00 0,00 36.616,69
4442. MILICA MEGLIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1957 ČRNEC DUGOSELSKI 0,00 0,00 0,00 36.600,41 0,00 0,00 0,00 36.600,41
4443. VLADIMIR MIHIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1955 HAGANJ 0,00 0,00 0,00 36.595,11 0,00 0,00 0,00 36.595,11
4444. SANJA CESNIK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 VRBOVEC SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 36.589,01 0,00 0,00 0,00 36.589,01
4445. IVAN BOBINEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1953 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 36.583,24 0,00 0,00 0,00 36.583,24
4446. MARIJA VIDNJEVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1946 DOMAGOVIĆ 0,00 0,00 0,00 36.576,16 0,00 0,00 0,00 36.576,16
4447. SONJA KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1982 JEŽEVO 3.050,57 0,00 -3,71 33.511,59 0,00 0,00 0,00 36.558,45
4448. BARA PUŽ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1943 NOVAKI OBOROVSKI 0,00 0,00 0,00 36.538,67 0,00 0,00 0,00 36.538,67
4449. TAMARA PIPIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1972 SAMOBOR -1.249,54 0,00 11.268,72 26.495,73 0,00 0,00 0,00 36.514,91
4450. MIRJANA MARIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1964 BOŽJAKOVINA 0,00 0,00 0,00 36.476,09 0,00 0,00 0,00 36.476,09
4451. ĐURO BRCKO ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1936 ZAKLEPICA 0,00 0,00 0,00 36.455,37 0,00 0,00 0,00 36.455,37
4452. ŠTEFICA HORVAT ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1952 POLJANA ČIČKA 0,00 0,00 0,00 36.454,15 0,00 0,00 0,00 36.454,15
4453. DARKO FOTOVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1961 GRABERŠĆAK 0,00 0,00 0,00 36.450,40 0,00 0,00 0,00 36.450,40
4454. MARIJA JERLEKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1948 KRAVARSKO 0,00 0,00 0,00 36.442,35 0,00 0,00 0,00 36.442,35
4455. STJEPAN ŠNAJDER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 GUDCI 0,00 0,00 0,00 36.409,74 0,00 0,00 0,00 36.409,74
4456. JOZO ANDRIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1963 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.365,50 0,00 36.365,50
4457. VERA JURIŠIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1954 DRENJE BRDOVEČKO 0,00 0,00 0,00 36.362,16 0,00 0,00 0,00 36.362,16
4458. DRAŽEN PLAVŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1965 NOVAKI 0,01 0,00 1.425,25 34.937,53 0,00 -15,14 0,00 36.347,65
4459. DUBRAVKO JELENEK ZAGREBAČKA,ORLE 1971 ORLE 0,00 0,00 0,00 36.320,82 0,00 0,00 0,00 36.320,82
4460. GORDAN NOVAKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1970 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.273,54 0,00 36.273,54
4461. MARIJANA DASHI ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1983 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 36.255,73 0,00 0,00 0,00 36.255,73
4462. BRANKO FRAJMAN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 36.235,26 0,00 0,00 0,00 36.235,26
4463. GORAN PLANTAŠ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1973 BELČIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.209,37 0,00 36.209,37
4464. MARGETA BIŠKUP ZAGREBAČKA,LUKA 1935 LUKA 0,00 0,00 0,00 36.208,84 0,00 0,00 0,00 36.208,84
4465. GROZDA KOVJANOVIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1952 KORITNA 0,00 0,00 0,00 36.207,67 0,00 0,00 0,00 36.207,67
4466. DUBRAVKA TEPEŠ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1968 PRAŠČEVAC 0,00 0,00 0,00 36.207,61 0,00 0,00 0,00 36.207,61
4467. SRĐAN AZINOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1986 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 36.167,45 0,00 0,00 0,00 36.167,45
4468. STJEPAN PREVAREK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 ŠURDOVEC 0,00 0,00 0,00 36.115,48 0,00 0,00 0,00 36.115,48
4469. STJEPAN BENKO ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 GORNJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 36.076,36 0,00 0,00 0,00 36.076,36
4470. ENGELBERT HASAN ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1953 BREGANA PISAROVINSKA 0,00 0,00 0,00 36.076,08 0,00 0,00 0,00 36.076,08
4471. ANITA DUILO ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 GRADNA 0,00 0,00 0,00 36.073,09 0,00 0,00 0,00 36.073,09
4472. DANIJEL KOBRA ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1983 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.032,51 0,00 36.032,51
4473. SANJA ĆOSIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1979 POJATNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.032,06 0,00 36.032,06
4474. DALIBOR POSAVAC ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1955 IVANIĆ-GRAD -894,02 0,00 240,09 36.678,67 0,00 0,00 0,00 36.024,74
4475. MILE BRKIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.004,37 0,00 36.004,37
4476. BARICA PETEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1931 BUKOVEC ZELINSKI 0,00 0,00 0,00 35.972,68 0,00 0,00 0,00 35.972,68
4477. MARIJAN TONČIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1950 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 35.963,70 0,00 0,00 0,00 35.963,70
4478. IVICA ŠVARUM ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1974 STRMEC BUKEVSKI -2.497,89 0,00 329,25 38.111,91 0,00 0,00 0,00 35.943,27
4479. ZVONKO AUGUŠTIN ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1951 GORNJI LADUČ 0,00 0,00 0,00 35.935,14 0,00 0,00 0,00 35.935,14
4480. LIDIJA HERENDIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1982 SALAJCI 0,00 0,00 0,00 35.918,36 0,00 0,00 0,00 35.918,36
4481. KATICA NIZEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1955 POLONJE 0,00 0,00 0,00 35.904,21 0,00 0,00 0,00 35.904,21
4482. ANĐA JOZIPOVIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1959 OKUNŠĆAK 0,00 0,00 0,00 35.901,46 0,00 0,00 0,00 35.901,46
4483. JOSIP MAĐER ZAGREBAČKA,KRIŽ 1950 OBEDIŠĆE 0,00 0,00 35.882,11 0,00 0,00 0,00 0,00 35.882,11
4484. SANJA ADAMOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 VELIKA GORICA 2.018,50 0,00 4.566,91 29.278,69 0,00 0,00 0,00 35.864,10
4485. DAMIR MIHICA ZAGREBAČKA,ORLE 1964 VELEŠEVEC 0,00 0,00 0,00 35.857,63 0,00 0,00 0,00 35.857,63
4486. IVAN CUJAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1955 LAZINA ČIČKA 0,00 0,00 0,00 35.836,83 0,00 0,00 0,00 35.836,83
4487. STJEPAN POTURICA ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1952 ROŽENICA 0,00 0,00 0,00 35.815,48 0,00 0,00 0,00 35.815,48
4488. NINO PENDELIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1979 LIJEVI DUBROVČAK 0,00 0,00 0,00 35.812,90 0,00 0,00 0,00 35.812,90
4489. TIHOMIR POSILOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1985 ZRINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 35.807,28 0,00 0,00 0,00 35.807,28
4490. NIKOLA NOVOSEL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1944 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 35.802,83 0,00 0,00 0,00 35.802,83
4491. JOZO RADOŠ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1962 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.787,09 0,00 35.787,09
4492. MARIJA MUŽAR ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1979 SALNIK 0,00 0,00 0,00 35.768,67 0,00 0,00 0,00 35.768,67
4493. LJUBICA BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1941 HRNJANEC 0,00 0,00 0,00 35.746,84 0,00 0,00 0,00 35.746,84
4494. DAMIR POCRNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.737,92 0,00 35.737,92
4495. STJEPAN FILIPČIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1932 IVANEC BISTRANSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.736,75 0,00 35.736,75
4496. MARA ZEČEVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1965 DUGO SELO 0,00 0,00 6.603,79 29.128,53 0,00 0,00 0,00 35.732,32
4497. MATIJA ŠTEFIČAR ZAGREBAČKA,BISTRA 1982 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 35.717,41 0,00 0,00 0,00 35.717,41
4498. MARIJANA SOLENIČKI ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1976 JAKOVLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 35.699,39 0,00 0,00 35.699,39
4499. KRUNOSLAV GLUHINIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1965 GORNJA PUŠĆA 0,00 0,00 -137,90 0,00 0,00 35.816,73 0,00 35.678,83
4500. STJEPAN ŽEBEC ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1949 MLAKA 0,00 0,00 0,00 35.674,43 0,00 0,00 0,00 35.674,43