OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
4401. JOSIP FILIPČIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1955 VELIKA OSTRNA 0,00 0,00 0,00 20.541,31 0,00 0,00 0,00 0,00 20.541,31
4402. ZLATKO POTOČIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1956 FARKAŠEVAC 0,00 0,00 0,00 20.527,83 0,00 0,00 0,00 0,00 20.527,83
4403. BOŽENA BANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1947 VUKOVINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.518,80 0,00 0,00 20.518,80
4404. MIRA BULIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1953 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 20.518,68 0,00 0,00 0,00 0,00 20.518,68
4405. SMILJANA AGOUN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1968 VELIKA GORICA 0,00 0,00 2.642,24 17.868,57 0,00 0,00 0,00 0,00 20.510,81
4406. MILKA PEHER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1936 OBREZINA 0,00 0,00 0,00 20.496,18 0,00 0,00 0,00 0,00 20.496,18
4407. KRISTIJAN NOKAJ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1981 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 304,29 20.190,81 0,00 0,00 0,00 0,00 20.495,10
4408. KATARINA HMELINA ZAGREBAČKA,GRADEC 1955 LUBENA 0,00 0,00 0,00 20.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.481,00
4409. JOSIP STANIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1972 RUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.478,65 0,00 0,00 20.478,65
4410. STIPO BAGARIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1970 VELIKA OSTRNA 33.871,14 -7.382,39 -2.188,43 -3.828,57 0,00 0,00 0,00 0,00 20.471,75
4411. ZLATICA CERNJAK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1972 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 20.448,15 0,00 0,00 0,00 0,00 20.448,15
4412. SLAVKO DŽANIJA ZAGREBAČKA,RUGVICA 1955 RUGVICA 0,00 0,00 0,00 19.910,39 0,00 535,95 0,00 0,00 20.446,34
4413. SAŠA BALIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1990 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 14.972,39 5.471,87 0,00 0,00 0,00 0,00 20.444,26
4414. KRUNOSLAV MILADIN ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1973 MILADINI 0,00 0,00 0,00 20.436,63 0,00 0,00 0,00 0,00 20.436,63
4415. FAZILA HOPIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1968 PESKOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.433,90 0,00 0,00 20.433,90
4416. STJEPAN OBRAZ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1958 KOTARI 1.767,31 0,00 0,00 18.658,08 0,00 0,00 0,00 0,00 20.425,39
4417. SILVIJA MAMIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1993 JASTREBARSKO 0,00 0,00 2.120,78 18.275,53 0,00 0,00 0,00 0,00 20.396,31
4418. BOŽICA MAHNET ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1962 NOVAKOVEC BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 20.395,63 0,00 0,00 0,00 0,00 20.395,63
4419. KRUNOSLAV VUKOVIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1962 DRENJE BRDOVEČKO 0,00 0,00 7.915,47 0,00 0,00 12.472,53 0,00 0,00 20.388,00
4420. ABESA ZENUNI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1983 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 20.364,09 0,00 0,00 0,00 0,00 20.364,09
4421. IVICA HORVAT ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 SAMOBORSKI OTOK 4.583,44 0,00 0,00 15.721,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20.305,30
4422. KATARINA BIČAK ZAGREBAČKA,BEDENICA 1947 BEDENICA 0,00 0,00 0,00 20.294,73 0,00 0,00 0,00 0,00 20.294,73
4423. ANA ĐURIČIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1979 BOLČ 0,00 0,00 0,00 20.286,22 0,00 0,00 0,00 0,00 20.286,22
4424. DANICA POSAVEC ZAGREBAČKA,PRESEKA 1948 LEDINA 0,00 0,00 0,00 20.284,56 0,00 0,00 0,00 0,00 20.284,56
4425. ANA TADIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1983 DUGO SELO 6.786,70 0,00 194,31 13.259,87 0,00 0,00 0,00 0,00 20.240,88
4426. SLAVKO BEDAKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1955 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.236,82 0,00 0,00 20.236,82
4427. ZLATICA BENČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1953 STRMEC BUKEVSKI 0,00 0,00 0,00 20.233,45 0,00 0,00 0,00 0,00 20.233,45
4428. ZORA BRKLJAČIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1943 LIJEVI ŠTEFANKI 0,00 0,00 0,00 20.228,58 0,00 0,00 0,00 0,00 20.228,58
4429. JANJA SIČAJA ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1957 DUGO SELO 0,00 0,00 20.218,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.218,28
4430. MARKO GRGEČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1986 BRASLOVJE 0,00 0,00 0,00 20.199,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20.199,50
4431. BOŽICA HRASTIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1975 STARA KAPELA 0,00 0,00 0,00 20.174,46 0,00 0,00 0,00 0,00 20.174,46
4432. RAJKO ŠPOLJAR ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1963 JABLANOVEC 0,00 0,00 0,00 20.164,60 0,00 0,00 0,00 0,00 20.164,60
4433. ANTONETA CIRIMOTIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1985 KRIŽCI 0,00 0,00 0,00 20.157,61 0,00 0,00 0,00 0,00 20.157,61
4434. MATO BAKARIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1961 ŽABNICA 0,00 0,00 0,00 20.135,48 0,00 0,00 0,00 0,00 20.135,48
4435. ŽELJKA DORAŽIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1974 OKUNŠĆAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.123,33 0,00 0,00 20.123,33
4436. DRAŽEN ĆOSIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.069,23 0,00 0,00 20.069,23
4437. SAŠA MIKULEC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1964 KUPLJENOVO 0,00 0,00 0,00 21.397,99 0,00 -1.358,58 0,00 0,00 20.039,41
4438. ROBERT BILIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.027,59 0,00 0,00 20.027,59
4439. ANĐELKO BARIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1956 RAKITJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.984,34 0,00 0,00 19.984,34
4440. MILICA DOBRINČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1980 RIBNICA 0,00 0,00 3.502,69 16.439,67 0,00 0,00 0,00 0,00 19.942,36
4441. JANKO CIGLAR ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1993 GORNJA REKA 0,00 0,00 1.989,23 17.948,66 0,00 0,00 0,00 0,00 19.937,89
4442. SNJEŽANA JAJALO ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1990 GORICA JAMNIČKA 0,00 0,00 3.079,89 16.857,83 0,00 0,00 0,00 0,00 19.937,72
4443. ZLATKO SABOLIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1980 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 19.929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 19.929,93
4444. IVO JANJIK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1959 SAMOBOR 0,00 0,00 4.106,31 0,00 0,00 15.813,58 0,00 0,00 19.919,89
4445. MILAN KADOIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1951 ŽITOMIR 0,00 0,00 0,00 19.895,47 0,00 0,00 0,00 0,00 19.895,47
4446. ANICA KNEŽEVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1946 VELIKA KOSNICA 0,00 0,00 0,00 19.882,40 0,00 0,00 0,00 0,00 19.882,40
4447. MILAN STARČEK ZAGREBAČKA,PUŠČA 1948 DONJA PUŠĆA 0,00 0,00 6.856,48 13.009,55 0,00 0,00 0,00 0,00 19.866,03
4448. MARINA GORUPIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1965 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 19.857,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19.857,61
4449. MIRO NEVAJDA ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1980 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.014,77 24.861,49 0,00 0,00 19.846,72
4450. STJEPAN ŽUPETIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1953 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 19.843,94 0,00 0,00 0,00 19.843,94
4451. MIRKO RISTER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 19.829,65 0,00 0,00 0,00 0,00 19.829,65
4452. PETER CVELJO ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1965 OHIO PAINESVILLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.818,16 0,00 0,00 19.818,16
4453. KATICA MIKAN ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1962 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 19.809,51 0,00 0,00 0,00 0,00 19.809,51
4454. MATE ŽDERO ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1954 LIPOVEC LONJSKI 0,00 0,00 -918,19 20.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.806,81
4455. BOŽA FRANCETIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1957 STRMEC 0,00 0,00 0,00 19.805,88 0,00 0,00 0,00 0,00 19.805,88
4456. SAŠA BOSANAC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 VELIKA GORICA 0,00 0,00 298,50 19.491,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.790,00
4457. MARKO KRČELIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1986 PRUDNICE 0,00 0,00 0,00 19.744,17 0,00 0,00 0,00 0,00 19.744,17
4458. VALENTINA BECK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1988 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.739,28 0,00 0,00 19.739,28
4459. SUZANA POTISK ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1969 JAKOVLJE 0,00 0,00 0,00 19.725,51 0,00 0,00 0,00 0,00 19.725,51
4460. SMILJAN PERIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1971 LUPOGLAV 0,00 0,00 0,00 19.707,70 0,00 0,00 0,00 0,00 19.707,70
4461. BRANKICA JERKO ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1961 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 19.692,33 0,00 0,00 0,00 0,00 19.692,33
4462. ZRINKA SLAVNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 RAKITOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.690,21 0,00 0,00 19.690,21
4463. RUŽICA IVOŠ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1964 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.676,59 0,00 0,00 19.676,59
4464. VILIM BAN ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1953 KUČER 0,00 0,00 0,00 19.676,32 0,00 0,00 0,00 0,00 19.676,32
4465. KATARINA ZUBČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 BREGANA 0,00 0,00 0,00 19.655,58 0,00 0,00 0,00 0,00 19.655,58
4466. MARTINA FRUK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1976 DONJA ZELINA 0,00 0,00 18,60 19.609,79 0,00 0,00 0,00 0,00 19.628,39
4467. MARIO KRAŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1984 STRMEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.591,74 0,00 0,00 19.591,74
4468. JANOŠ NOSKOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1959 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 19.587,06 0,00 0,00 0,00 0,00 19.587,06
4469. ZDRAVKO KELEBUH ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 LAKTEC 0,00 0,00 0,00 19.581,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.581,50
4470. NADA KOZUMPLIK ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1965 KORITNA 0,00 0,00 0,00 19.567,04 0,00 0,00 0,00 0,00 19.567,04
4471. STJEPAN ZAGORAC ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1956 GORNJI HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 19.547,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.547,01
4472. GROZDANA ČEHULIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1973 BEDENICA 0,00 0,00 0,00 19.544,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19.544,99
4473. NIKOLA STUNJA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1946 GORNJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 19.538,44 0,00 0,00 0,00 0,00 19.538,44
4474. ĐURĐICA FORGAČ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1966 NEGOVEC 0,00 0,00 0,00 19.532,33 0,00 0,00 0,00 0,00 19.532,33
4475. SENAD RABUZIN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1969 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.489,82 0,00 0,00 19.489,82
4476. ANTUN ĆOŠIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1952 PROZORJE 0,00 0,00 0,00 19.451,91 0,00 0,00 0,00 0,00 19.451,91
4477. MARIO KOMLJENOVIĆ ZAGREBAČKA,ORLE 1984 BUKEVJE 0,00 0,00 1.752,08 17.691,42 0,00 0,00 0,00 0,00 19.443,50
4478. KATICA ŠARGAČ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1953 BEDENICA 0,00 0,00 0,00 19.432,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19.432,76
4479. ZLATA IŠEK ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1950 CERJE POKUPSKO 0,00 0,00 0,00 19.405,06 0,00 0,00 0,00 0,00 19.405,06
4480. BILJANA KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1990 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.381,68 0,00 0,00 19.381,68
4481. IVAN GAVRAN ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1981 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 19.374,84 0,00 0,00 0,00 0,00 19.374,84
4482. ĐURĐICA ŠIMEK ZAGREBAČKA,PRESEKA 1946 POGANČEC 0,00 0,00 0,00 19.367,65 0,00 0,00 0,00 0,00 19.367,65
4483. GORAN PLATUŽIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1963 LUPOGLAV 0,00 0,00 5.154,89 14.178,54 0,00 0,00 0,00 0,00 19.333,43
4484. KATICA BREZOVEČKI ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1968 LUPOGLAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.301,46 0,00 0,00 19.301,46
4485. DUBRAVKO POKROVAC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 ČRNKOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.301,03 0,00 0,00 19.301,03
4486. IVANA VUGEC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1988 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.299,54 0,00 0,00 19.299,54
4487. MATEJA KRAČUN ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1974 ŠENKOVEC 0,00 0,00 0,00 19.275,98 0,00 0,00 0,00 0,00 19.275,98
4488. ZLATA GRDAKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1957 GORNJA ZDENČINA 0,00 0,00 0,00 19.274,59 0,00 0,00 0,00 0,00 19.274,59
4489. MARKO POKLEČKI ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1958 POKLEK 0,00 0,00 0,00 19.259,27 0,00 0,00 0,00 0,00 19.259,27
4490. VALENTINA LABUDOVIĆ BIBER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1982 MALA RAKOVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.258,39 0,00 0,00 19.258,39
4491. MARIJAN BELOŠEVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1952 VELIKA BUNA 0,00 0,00 0,00 19.255,85 0,00 0,00 0,00 0,00 19.255,85
4492. MILJENKO ŠTRBAC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1975 DONJI MARINKOVAC 0,00 0,00 0,00 19.253,16 0,00 0,00 0,00 0,00 19.253,16
4493. ŽELJKA RUČEVIĆ ZAGREBAČKA,ORLE 1985 VELEŠEVEC 0,00 0,00 2.515,75 15.100,38 0,00 1.624,47 0,00 0,00 19.240,60
4494. DANIJELA BURJAN ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1979 GORNJI DESINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.234,26 0,00 0,00 19.234,26
4495. IVICA ČAČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 19.227,09 0,00 0,00 0,00 19.227,09
4496. DANICA BALABAN ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1950 VELIKI VRH 0,00 0,00 0,00 19.212,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.212,50
4497. SENKA DERIFAJ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1972 IVANIĆ-GRAD -23.044,85 0,00 10.859,15 25.340,53 0,00 6.031,98 0,00 0,00 19.186,81
4498. NENAD ZOBEC ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1966 ZELINA BREŠKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.167,21 0,00 0,00 19.167,21
4499. ŽELJKO RAČIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1953 ZDENCI BRDOVEČKI 0,00 0,00 19.158,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.158,47
4500. IVAN BRCKOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1948 LIJEVI DUBROVČAK 0,00 0,00 0,00 19.158,18 0,00 0,00 0,00 0,00 19.158,18