OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. ZORICA DRENŠKI ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1949 STRMEC 0,00 0,00 0,00 32.160,69 0,00 0,00 0,00 32.160,69
4402. IGNAC KUFRIN ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1947 DONJA PURGARIJA 0,00 0,00 -2,12 32.148,34 0,00 0,00 0,00 32.146,22
4403. KATARINA PEREKOVIĆ ZAGREBAČKA,ORLE 1931 OBED 0,00 0,00 0,00 32.109,44 0,00 0,00 0,00 32.109,44
4404. MIJO GUSIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1950 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 32.085,71 0,00 0,00 0,00 32.085,71
4405. JOSEF HORVAT ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1970 SAMOBOR 0,00 0,00 32.077,26 0,00 0,00 0,00 0,00 32.077,26
4406. MIRNA BORONJEK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1987 STRMEC 0,00 0,00 0,00 32.077,14 0,00 0,00 0,00 32.077,14
4407. MILICA BARTOLOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1984 PRETOKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.055,49 0,00 32.055,49
4408. SADRI RAMADANI ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1966 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 31.973,32 0,00 0,00 0,00 31.973,32
4409. JELENA ŠIPEK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1977 SAMOBOR 20.036,78 0,00 -2,52 11.937,49 0,00 0,00 0,00 31.971,75
4410. FRANJO GUNDIĆ ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1964 KALJE 0,00 0,00 0,00 31.939,03 0,00 0,00 0,00 31.939,03
4411. ZDENKO FILIPOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1962 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 31.914,64 0,00 0,00 0,00 31.914,64
4412. IVANICA VUJASIN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1950 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.909,01 0,00 31.909,01
4413. JASNICA JANKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1959 MALA GORICA 0,00 0,00 0,00 31.889,09 0,00 0,00 0,00 31.889,09
4414. JADRANKA FRANCETIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1954 STRMEC 0,00 0,00 0,00 31.889,08 0,00 0,00 0,00 31.889,08
4415. NEVEN DANDIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1970 NOVOSELEC 0,00 0,00 2.161,17 29.649,36 0,00 0,00 0,00 31.810,53
4416. STJEPAN ŠANTAK ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1977 MLAKA 0,00 0,00 0,00 31.730,50 0,00 0,00 0,00 31.730,50
4417. IVO TOKIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1960 BRCKOVLJANI 0,00 0,00 0,00 31.722,00 0,00 0,00 0,00 31.722,00
4418. ZORAN ĐURĐEK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1963 BESTOVJE 0,00 0,00 31.721,06 0,00 0,00 0,00 0,00 31.721,06
4419. DAVOR JOVANOV ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1962 CELINE 0,00 0,00 31.717,88 0,00 0,00 0,00 0,00 31.717,88
4420. MARIJANA ČAČIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1967 DONJI HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 31.681,00 0,00 0,00 0,00 31.681,00
4421. MANDE BRCKOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1959 LIJEVI DUBROVČAK 0,00 0,00 0,00 31.677,53 0,00 0,00 0,00 31.677,53
4422. GORDANA DEBELJAK ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1953 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 31.664,27 0,00 0,00 0,00 31.664,27
4423. BOŽICA TOMIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1967 DVORANCI 0,00 0,00 0,00 31.656,15 0,00 0,00 0,00 31.656,15
4424. DRAGICA MANOIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1931 TREBOVEC 0,00 0,00 0,00 31.636,00 0,00 0,00 0,00 31.636,00
4425. STANISLAVA MARIJANOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 DONJA ZELINA 0,00 0,00 0,00 31.633,43 0,00 0,00 0,00 31.633,43
4426. PELA ĐURIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1948 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 31.591,22 0,00 0,00 0,00 31.591,22
4427. BRANKA STANIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1962 DOMASLOVEC 0,00 0,00 0,00 31.585,87 0,00 0,00 0,00 31.585,87
4428. MAGDICA GLUŠČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1941 CELINE SAMOBORSKE 0,00 0,00 0,00 31.534,44 0,00 0,00 0,00 31.534,44
4429. ZVONIMIR JAREC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1959 BUNJAK 0,00 0,00 0,00 29.686,52 0,00 1.840,38 0,00 31.526,90
4430. PATRICIJA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1981 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 31.512,20 0,00 0,00 0,00 31.512,20
4431. LJERKA LONČARIĆ ZAGREBAČKA,STUPNIK 1940 DONJI STUPNIK 0,00 0,00 0,00 31.498,40 0,00 0,00 0,00 31.498,40
4432. ANKICA BELAN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1955 JARUŠJE 0,00 0,00 0,00 31.498,38 0,00 0,00 0,00 31.498,38
4433. BRANKO FRLJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1955 DONJA DRENOVA 0,00 0,00 0,00 31.471,26 0,00 0,00 0,00 31.471,26
4434. ZLATKO MATIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1975 JAMNICA PISAROVINSKA 0,00 0,00 0,00 31.453,63 0,00 0,00 0,00 31.453,63
4435. SENAD BEDRIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1952 GRADEČKI PAVLOVEC 0,00 0,00 0,00 31.425,55 0,00 0,00 0,00 31.425,55
4436. AGNEZA KLIMEŠ ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1955 JURKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 31.424,01 0,00 0,00 0,00 31.424,01
4437. IVAN PREVAREK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1987 KOMIN 0,00 0,00 0,00 31.423,90 0,00 0,00 0,00 31.423,90
4438. ZDRAVKO MIŠKEC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1952 DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 31.421,25 0,00 0,00 0,00 31.421,25
4439. KATICA DRČIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1930 DUBRAVICA 0,00 0,00 0,00 31.410,84 0,00 0,00 0,00 31.410,84
4440. ELIZABETA JANDREČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1935 VELIKA RAKOVICA 0,00 0,00 0,00 31.394,79 0,00 0,00 0,00 31.394,79
4441. MARKO FERENČIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1985 HREBINEC 0,00 0,00 0,00 31.379,47 0,00 0,00 0,00 31.379,47
4442. JOSIP PAVLOVIĆ ZAGREBAČKA,STUPNIK 1960 GORNJI STUPNIK 0,00 0,00 0,00 31.372,72 0,00 0,00 0,00 31.372,72
4443. DANIJEL IVKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1977 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 0,00 31.330,71 0,00 0,00 0,00 31.330,71
4444. BORKICA SRAC-BORKOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1959 OPATINEC 0,00 0,00 27.996,12 0,00 0,00 3.281,95 0,00 31.278,07
4445. ANA MALIVUK ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1945 STARA KAPELA 0,00 0,00 0,00 31.271,59 0,00 0,00 0,00 31.271,59
4446. MIRJANA KONČURAT ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1956 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.247,48 0,00 31.247,48
4447. IVAN REŠČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1955 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 16.133,12 0,00 15.101,85 0,00 31.234,97
4448. MARIJAN ANTONAC ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1969 BAROVKA 0,00 0,00 0,00 31.230,26 0,00 0,00 0,00 31.230,26
4449. MIRNA TEPEŠ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1947 SAMOBOR 0,00 0,00 3.830,92 27.349,46 0,00 0,00 0,00 31.180,38
4450. DANIEL VOLODER ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1970 OREŠJE 0,00 0,00 0,00 31.175,48 0,00 0,00 0,00 31.175,48
4451. STJEPAN PIRIČKI ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1930 HRUŠEVEC KUPLJENSKI 0,00 0,00 0,00 31.147,95 0,00 0,00 0,00 31.147,95
4452. ANĐELKO KONČURAT ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1951 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.122,73 0,00 31.122,73
4453. ZORAN PELESK ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1971 STARA MARČA 0,00 0,00 0,00 31.070,71 0,00 0,00 0,00 31.070,71
4454. MILAN MANDIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1950 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 31.063,86 0,00 0,00 0,00 31.063,86
4455. VLADIMIR ŠAJNOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 LUKAVEC 30.208,35 0,00 854,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.062,89
4456. HRVOJE SVJETLIČIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1971 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.060,08 0,00 31.060,08
4457. VLADIMIR RADOČAJ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 VELIKA GORICA 0,00 0,00 30.962,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.962,01
4458. IVAN BLAŽUNAJ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1981 ŠENKOVEC 1.212,58 0,00 -7.849,93 37.596,08 0,00 0,00 0,00 30.958,73
4459. DAVOR NORŠIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1964 LUKAVEC 0,00 0,00 0,00 30.953,44 0,00 0,00 0,00 30.953,44
4460. KATA FUGAJ ZAGREBAČKA,GRADEC 1956 GRADEČKI PAVLOVEC 0,00 0,00 0,00 30.950,50 0,00 0,00 0,00 30.950,50
4461. DARKO LATINOVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1966 VRBOVEC 0,00 0,00 8.131,93 20.508,34 0,00 2.301,96 0,00 30.942,23
4462. ZVJEZDANA GRDEN ZAGREBAČKA,STUPNIK 1988 DONJI STUPNIK 0,00 0,00 0,00 30.915,44 0,00 0,00 0,00 30.915,44
4463. DRAGUTIN SEVER ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1967 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 30.908,95 0,00 0,00 0,00 30.908,95
4464. TOMICA JARČEK ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1986 GOLI VRH 0,00 0,00 0,00 30.877,55 0,00 0,00 0,00 30.877,55
4465. INES KEČA ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1985 DUGO SELO 0,00 0,00 3.101,99 27.742,04 0,00 0,00 0,00 30.844,03
4466. ANA KOZARIĆ ZAGREBAČKA,ORLE 1941 DRNEK 0,00 0,00 0,00 30.816,30 0,00 0,00 0,00 30.816,30
4467. KRISTIJAN SALOPEK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1986 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 30.786,90 0,00 0,00 0,00 30.786,90
4468. ZORANA PRIMIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1983 PRUDNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.769,65 0,00 30.769,65
4469. NIVES STEPINAC-GRGURIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1974 KOZINŠČAK 0,00 0,00 0,00 30.758,77 0,00 0,00 0,00 30.758,77
4470. JASMINKA KARAHASANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1963 POSAVSKI BREGI 0,00 0,00 0,00 30.683,14 0,00 0,00 0,00 30.683,14
4471. BOJAN HULJEV ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1973 STRMEC 0,00 0,00 0,00 30.668,26 0,00 0,00 0,00 30.668,26
4472. DANICA BIKANEC ZAGREBAČKA,BEDENICA 1961 BELOSLAVEC 0,00 0,00 0,00 30.656,52 0,00 0,00 0,00 30.656,52
4473. LJUBICA FURMEK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1957 BESTOVJE 0,00 0,00 75,21 30.576,29 0,00 0,00 0,00 30.651,50
4474. MARIJA LOVRINOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1942 REDOVJE 0,00 0,00 0,00 30.645,50 0,00 0,00 0,00 30.645,50
4475. DRAŽEN ĐURAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 STRMEC BUKEVSKI 30.621,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.621,26
4476. NENAD GEREŠ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1961 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 30.600,88 0,00 0,00 0,00 30.600,88
4477. DŽEJN IVANOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1984 ŠČITARJEVO 0,00 0,00 -178,60 30.733,09 0,00 0,00 0,00 30.554,49
4478. MARIJAN SMETKO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1962 DUBRANEC 0,00 0,00 -0,01 30.525,08 0,00 0,00 0,00 30.525,07
4479. DORIS MARKOVIĆ ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1971 KRAJ DONJI 0,00 0,00 0,00 30.508,11 0,00 0,00 0,00 30.508,11
4480. SANJA BOŠNJAK ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1979 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 4.282,01 26.217,00 0,00 0,00 0,00 30.499,01
4481. SLAVKO ŠAJNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1955 VELIKA GORICA 3.966,90 0,00 1.622,36 24.866,55 0,00 0,00 0,00 30.455,81
4482. NENAD PETRAVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1964 STRMEC 0,00 0,00 0,00 -1.250,27 0,00 31.684,90 0,00 30.434,63
4483. ROZARIJO PETROVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1990 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.410,43 0,00 30.410,43
4484. KIMETE GAŠI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1985 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 30.393,19 0,00 0,00 0,00 30.393,19
4485. ALOJZIJA GRDOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1949 BREGANA 0,00 0,00 0,00 30.309,98 0,00 0,00 0,00 30.309,98
4486. MEILING LIU ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1993 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 30.285,56 0,00 0,00 0,00 30.285,56
4487. IVAN LOVRE ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1967 BREGANA PISAROVINSKA 0,00 0,00 0,00 30.270,31 0,00 0,00 0,00 30.270,31
4488. FRANJO VRČKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1977 RAKITJE 0,00 0,00 0,00 30.214,55 0,00 0,00 0,00 30.214,55
4489. JASNA KOMLJENOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1951 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 30.198,11 0,00 0,00 0,00 30.198,11
4490. RUŽICA BOŽIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1931 HABJANOVAC 0,00 0,00 0,00 30.196,43 0,00 0,00 0,00 30.196,43
4491. FRANJO PAŽULJ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1939 KUPINEC 0,00 0,00 0,00 30.177,98 0,00 0,00 0,00 30.177,98
4492. DINO BENČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1979 TUROPOLJE 0,00 0,00 0,00 30.170,79 0,00 0,00 0,00 30.170,79
4493. MARICA MATAS ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1947 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 30.155,56 0,00 0,00 0,00 30.155,56
4494. IVAN LEDINSKI ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1951 PODLUŽAN 0,00 0,00 0,00 30.146,90 0,00 0,00 0,00 30.146,90
4495. KATARINA BRADIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1956 PARUŽEVAC 0,00 0,00 0,00 30.131,45 0,00 0,00 0,00 30.131,45
4496. ANTO MANDIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1983 SOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.123,54 0,00 30.123,54
4497. MARKO BAHOVEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 DUBRAVA SAMOBORSKA 0,00 0,00 0,00 27.082,17 0,00 3.034,66 0,00 30.116,83
4498. IVAN ĆOSIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ NOVOSELEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.090,40 0,00 30.090,40
4499. DANICA JURKOVAC ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1949 CELINE 0,00 0,00 0,00 30.056,04 0,00 0,00 0,00 30.056,04
4500. JOSIP GALJUF ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1950 VUKOVINA 0,00 0,00 0,00 30.033,58 0,00 0,00 0,00 30.033,58