OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. IVAN HABIJANEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1952 GAJ 0,00 0,00 0,00 36.470,50 0,00 0,00 0,00 36.470,50
4402. DRAŽEN ĐURAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 STRMEC BUKEVSKI 36.434,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.434,46
4403. VLADO SABOLIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1948 TOPOLOVEC 0,00 0,00 0,00 36.397,11 0,00 0,00 0,00 36.397,11
4404. MARICA KVEŠTAK ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1943 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 36.380,56 0,00 0,00 0,00 36.380,56
4405. BRANISLAVA AČKAR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1969 DEREŽANI 0,00 0,00 0,00 36.375,82 0,00 0,00 0,00 36.375,82
4406. JOSIP MARAS ZAGREBAČKA,RUGVICA 1977 ČISTA MLAKA 0,00 0,00 0,00 36.344,96 0,00 0,00 0,00 36.344,96
4407. SLAVE PERKOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1957 DUGO SELO 0,00 0,00 36.323,11 0,00 0,00 0,00 0,00 36.323,11
4408. DENIS KLEMENČIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1974 STRMEC 0,00 0,00 0,00 26.447,10 0,00 9.853,44 0,00 36.300,54
4409. MILKA TURINA ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1931 GORNJA OBREŠKA 0,00 0,00 0,00 36.299,32 0,00 0,00 0,00 36.299,32
4410. JANICA JAMBRAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1948 GORIČICA 0,00 0,00 0,00 36.297,97 0,00 0,00 0,00 36.297,97
4411. ELVIN ENGEL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1985 MALA RAKOVICA 0,00 0,00 0,00 36.281,29 0,00 0,00 0,00 36.281,29
4412. KREŠO MEŠTRIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1986 DUBRAVA 9.452,31 0,00 7.481,36 19.347,10 0,00 0,00 0,00 36.280,77
4413. FRANJO BAĆAN ZAGREBAČKA,GRADEC 1977 FUKA 3,06 0,00 0,00 36.276,57 0,00 0,00 0,00 36.279,63
4414. IVAN POTURIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 VELIKA GORICA 0,00 0,00 733,39 35.535,68 0,00 0,00 0,00 36.269,07
4415. ZLATA MIHALJEVIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1952 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 36.206,76 0,00 0,00 0,00 36.206,76
4416. STJEPAN KUZMIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1966 ZABRĐE 0,00 0,00 0,00 36.181,18 0,00 0,00 0,00 36.181,18
4417. NADA KOZUMPLIK ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1965 KORITNA 0,00 0,00 0,00 36.180,50 0,00 0,00 0,00 36.180,50
4418. BARICA PETEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1931 BUKOVEC ZELINSKI 0,00 0,00 0,00 36.087,19 0,00 0,00 0,00 36.087,19
4419. ŽELJKO MEDAR ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 OGULINEC 0,00 0,00 5.867,79 30.191,20 0,00 0,00 0,00 36.058,99
4420. STJEPAN GRGEČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 BRASLOVJE 0,00 0,00 0,00 36.057,60 0,00 0,00 0,00 36.057,60
4421. BARA SKENDER ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1952 SELSKO BRDO 0,00 0,00 0,00 36.047,20 0,00 0,00 0,00 36.047,20
4422. MARIJA DEHIN ZAGREBAČKA,ORLE 1930 DRNEK 0,00 0,00 0,00 36.045,24 0,00 0,00 0,00 36.045,24
4423. DRAŽEN VINKOVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1972 FUKA -1.113,41 0,00 1.540,39 35.567,70 0,00 0,00 0,00 35.994,68
4424. TOMISLAV JUKIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1980 VUKOVINA 0,00 0,00 0,00 15.773,33 0,00 20.215,85 0,00 35.989,18
4425. IVANKA IVANOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1962 RAKITJE -17.802,47 0,00 0,00 53.731,51 0,00 0,00 0,00 35.929,04
4426. KRISTIJANA PIŽIR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1978 IVANIĆ-GRAD 517,06 0,00 -1.802,76 37.214,30 0,00 0,00 0,00 35.928,60
4427. SLAVICA DEŽELIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1946 BRATINA 0,00 0,00 0,00 35.905,68 0,00 0,00 0,00 35.905,68
4428. BARA KRIŽANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1924 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 35.882,05 0,00 0,00 0,00 35.882,05
4429. ANA MIJATOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1959 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.871,36 0,00 35.871,36
4430. JOSIP PAVLOVIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1949 GORNJA GREDA 12.299,04 0,00 7.940,12 15.627,64 0,00 0,00 0,00 35.866,80
4431. KREŠIMIR TKALEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1949 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 35.819,63 0,00 0,00 0,00 35.819,63
4432. KREŠIMIR CRNKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.789,60 0,00 0,00 0,00 35.789,60
4433. IVAN CVRLJA ZAGREBAČKA,BEDENICA 1948 BOSNA 0,00 0,00 0,00 35.788,41 0,00 0,00 0,00 35.788,41
4434. INES SAŠA FRESL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 SAMOBOR 0,00 0,00 0,75 35.780,21 0,00 0,00 0,00 35.780,96
4435. KATA PODGORSKI ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1939 DEANOVEC 0,00 0,00 0,00 35.770,79 0,00 0,00 0,00 35.770,79
4436. KRUNOSLAV GLUHINIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1965 GORNJA PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.769,10 0,00 35.769,10
4437. MARIJAN ANTONAC ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1969 BAROVKA 0,00 0,00 0,00 35.765,85 0,00 0,00 0,00 35.765,85
4438. IVAN CUJAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1955 LAZINA ČIČKA 0,00 0,00 0,00 35.765,01 0,00 0,00 0,00 35.765,01
4439. JASNA BALIJA ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1969 PRILIPJE 0,00 0,00 0,00 35.721,90 0,00 0,00 0,00 35.721,90
4440. STJEPAN HRGOVAN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1955 SREDNJA VELIKA 0,00 0,00 0,00 35.721,14 0,00 0,00 0,00 35.721,14
4441. SNJEŽANA KOS ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1974 PRHOĆ 0,00 0,00 0,00 35.701,70 0,00 0,00 0,00 35.701,70
4442. IVAN OTURIJA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 GORIČANEC 0,00 0,00 0,00 35.636,86 0,00 0,00 0,00 35.636,86
4443. ROMANA SEMENIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1971 SVETA NEDELJA 9.838,17 0,00 2.443,23 23.351,40 0,00 0,00 0,00 35.632,80
4444. ROMEO KOLAREVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1978 HAGANJ 7.782,91 0,00 3.877,12 23.960,03 0,00 0,00 0,00 35.620,06
4445. BRANKO PERKOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1963 PROZORJE 0,00 0,00 35.111,38 0,00 0,00 496,33 0,00 35.607,71
4446. MARICA PRUGOVEČKI ZAGREBAČKA,BEDENICA 1946 OMAMNO 0,00 0,00 0,00 35.591,57 0,00 0,00 0,00 35.591,57
4447. SLAVICA BELAN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1933 JARUŠJE 0,00 0,00 0,00 35.588,29 0,00 0,00 0,00 35.588,29
4448. STJEPAN ŠNAJDER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 GUDCI 0,00 0,00 0,00 35.562,16 0,00 0,00 0,00 35.562,16
4449. LORE GILUETTE GOTAL ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1970 ZRINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 35.549,12 0,00 0,00 0,00 35.549,12
4450. KATA ŠAVOR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1957 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 35.536,03 0,00 0,00 0,00 35.536,03
4451. DRAGAN ĆAVAREVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1963 VELIKA GORICA 0,01 0,00 1.037,52 34.493,15 0,00 0,00 0,00 35.530,68
4452. IVAN DOBRINIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1949 CUGOVEC 0,00 0,00 0,00 35.515,98 0,00 0,00 0,00 35.515,98
4453. JASMINKA ŠOIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 VELIKA RAKOVICA 34.934,96 0,00 572,27 0,00 0,00 0,00 0,00 35.507,23
4454. VLASTA MATKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 SAMOBORSKI OTOK 0,00 0,00 5,57 35.491,24 0,00 0,00 0,00 35.496,81
4455. CECILIA RAQUEL PORTOCARRERO ALARCO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.428,68 0,00 0,00 0,00 35.428,68
4456. SMILJAN DOKIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1964 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 35.390,82 0,00 0,00 0,00 35.390,82
4457. DENIS BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 BIŠKUPEC ZELINSKI 0,00 0,00 4.910,64 30.448,16 0,00 0,00 0,00 35.358,80
4458. ANKICA DESOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 GUCI DRAGANIĆKI 0,00 0,00 0,00 35.347,32 0,00 0,00 0,00 35.347,32
4459. LJUBA SMOLČIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1958 CVETKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 35.337,04 0,00 0,00 0,00 35.337,04
4460. RADOJKA RAKOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1973 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 35.316,08 0,00 0,00 0,00 35.316,08
4461. MARICA DJORDIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 884,14 34.396,00 0,00 0,00 0,00 35.280,14
4462. ILIJA ANDRIJANIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1980 DRAGOŠIČKA 0,00 0,00 0,00 35.255,27 0,00 0,00 0,00 35.255,27
4463. MARIJA BEDEK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1991 JAGODNO -84,94 0,00 0,00 35.331,21 0,00 0,00 0,00 35.246,27
4464. RENATA MARGETIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1980 IVANEC BISTRANSKI 0,00 0,00 0,00 35.220,84 0,00 0,00 0,00 35.220,84
4465. IVAN JAKOLIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1988 DONJI LADUČ 0,00 0,00 0,00 35.201,89 0,00 0,00 0,00 35.201,89
4466. STJEPAN MAJCUG ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1947 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 33.220,26 0,00 1.979,48 0,00 35.199,74
4467. HANIFA TOMIĆ ZAGREBAČKA,BISTRA 1986 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 35.182,86 0,00 0,00 0,00 35.182,86
4468. FENNA KARUZA-TRIENTJE ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1940 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 35.160,74 0,00 0,00 0,00 35.160,74
4469. JADRANKA PERHOČ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1968 JAGNJIĆ DOL 34.259,95 0,00 0,00 887,99 0,00 0,00 0,00 35.147,94
4470. MIRKO BUSIJA ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1940 POKUPSKO 0,00 0,00 0,00 35.131,99 0,00 0,00 0,00 35.131,99
4471. PAVAO CINGULIN ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1947 STANČIĆ 0,00 0,00 277,68 0,00 0,00 34.840,88 0,00 35.118,56
4472. BERISLAV BUKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 BANJA LUKA -550,63 0,00 -3.479,07 39.121,54 0,00 0,00 0,00 35.091,84
4473. ZLATKO KRUHOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 POLJANA ČIČKA 0,00 0,00 2.507,80 32.780,34 0,00 -218,75 0,00 35.069,39
4474. ELIZABETA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1976 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 35.061,50 0,00 0,00 0,00 35.061,50
4475. DIJANA DEVČIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1993 DEANOVEC 0,00 0,00 0,00 35.057,15 0,00 0,00 0,00 35.057,15
4476. MARINKO KNEZOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1963 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.054,78 0,00 0,00 0,00 35.054,78
4477. RENATO ANTIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1969 BRDOVEC 0,00 0,00 0,00 35.051,64 0,00 0,00 0,00 35.051,64
4478. SVEN KOŠAK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1989 SAMOBOR 3.548,70 0,00 13.584,75 17.908,27 0,00 0,00 0,00 35.041,72
4479. BRANKO ŠINTIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1936 GORNJA VAS 0,00 0,00 0,00 35.029,44 0,00 0,00 0,00 35.029,44
4480. ILIR ZENUNI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1987 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.006,37 0,00 0,00 0,00 35.006,37
4481. ANA PINTAR-VUGAŠ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1952 BRATINA 0,00 0,00 0,00 34.974,13 0,00 0,00 0,00 34.974,13
4482. MARKO REŠKOV ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 VUKOMERIĆ 0,00 0,00 0,00 34.960,74 0,00 0,00 0,00 34.960,74
4483. JURE DEBEVEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.920,40 0,00 34.920,40
4484. JOSIP VRŠČAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 34.851,08 0,00 0,00 0,00 34.851,08
4485. BARA PUŽ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1943 NOVAKI OBOROVSKI 0,00 0,00 0,00 34.840,91 0,00 0,00 0,00 34.840,91
4486. IRENA KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1980 OKUNŠĆAK 3.329,90 0,00 4.857,56 26.649,69 0,00 0,00 0,00 34.837,15
4487. BRANKO FRAJMAN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 34.833,11 0,00 0,00 0,00 34.833,11
4488. BRANKO KOS ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1956 POLONJE 0,00 0,00 0,00 34.805,77 0,00 0,00 0,00 34.805,77
4489. MARIJA VIDNJEVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1946 DOMAGOVIĆ 0,00 0,00 0,00 34.786,34 0,00 0,00 0,00 34.786,34
4490. FRANJO CRNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1933 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 34.742,49 0,00 0,00 0,00 34.742,49
4491. MIRJANA MARIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1964 BOŽJAKOVINA 0,00 0,00 0,00 34.736,98 0,00 0,00 0,00 34.736,98
4492. TOMISLAV RUNTAS ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 GALGOVO 0,00 0,00 0,00 34.696,23 0,00 0,00 0,00 34.696,23
4493. RUŽA PROTUĐER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1955 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 34.695,32 0,00 0,00 0,00 34.695,32
4494. DRAGICA JENDRIŠ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1969 CELINE 0,00 0,00 0,00 34.683,38 0,00 0,00 0,00 34.683,38
4495. DARKO FOTOVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1961 GRABERŠĆAK 0,00 0,00 0,00 34.673,53 0,00 0,00 0,00 34.673,53
4496. DAMIR MAJ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1971 DUBRAVSKI MARKOVAC 1.389,05 0,00 0,00 33.282,06 0,00 0,00 0,00 34.671,11
4497. ŠIME BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 PRETOKI -939,75 0,00 0,00 35.593,69 0,00 0,00 0,00 34.653,94
4498. GORDANA BROZOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1968 RAKITOVEC 0,00 0,00 -66,18 34.628,11 0,00 66,80 0,00 34.628,73
4499. MARIJANA DASHI ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1983 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 34.622,46 0,00 0,00 0,00 34.622,46
4500. STJEPAN PREVAREK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 ŠURDOVEC 0,00 0,00 0,00 34.619,15 0,00 0,00 0,00 34.619,15