OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. DENIS KLEMENČIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1974 STRMEC 0,00 0,00 0,00 26.003,68 0,00 9.477,80 0,00 35.481,48
4402. ROBERT VIDEK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1970 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.468,13 0,00 35.468,13
4403. RENATA ŠAFRANOVIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1979 HABJANOVAC 0,00 0,00 0,00 35.453,23 0,00 0,00 0,00 35.453,23
4404. TOMISLAV BENIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1983 NOVAKI 0,00 0,00 -116,02 35.564,43 0,00 0,00 0,00 35.448,41
4405. BRANKO PODOLNJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1968 PREPOLNO 0,00 0,00 0,00 35.421,52 0,00 0,00 0,00 35.421,52
4406. JOSIP MARAS ZAGREBAČKA,RUGVICA 1977 ČISTA MLAKA 0,00 0,00 0,00 35.418,40 0,00 0,00 0,00 35.418,40
4407. IVAN HABIJANEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1952 GAJ 0,00 0,00 0,00 35.373,85 0,00 0,00 0,00 35.373,85
4408. SLOBODAN NOVAKOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1948 IVANEC BISTRANSKI 0,00 0,00 338,94 34.997,82 0,00 0,00 0,00 35.336,76
4409. STJEPAN ZAGORAC ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1956 GORNJI HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 35.331,25 0,00 0,00 0,00 35.331,25
4410. MARINA EGREDIJA ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1974 DUGO SELO 0,00 0,00 3.776,53 31.549,01 0,00 0,00 0,00 35.325,54
4411. ANA RUSTAMBEG ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1952 ANDRILOVEC 0,00 0,00 0,00 35.277,07 0,00 0,00 0,00 35.277,07
4412. IVAN PRELEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1960 NOVO MJESTO 0,00 0,00 0,00 35.262,25 0,00 0,00 0,00 35.262,25
4413. VLADO SABOLIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1948 TOPOLOVEC 0,00 0,00 0,00 35.237,83 0,00 0,00 0,00 35.237,83
4414. GORDANA MALAŠIĆ LAZIĆ ZAGREBAČKA,BISTRA 1974 NOVAKI BISTRANSKI -0,04 0,00 0,00 35.235,29 0,00 0,00 0,00 35.235,25
4415. DANIEL HORVAT ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 SAMOBOR 0,00 0,00 -270,00 35.466,95 0,00 0,00 0,00 35.196,95
4416. SANJA CESNIK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 VRBOVEC SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 35.184,51 0,00 0,00 0,00 35.184,51
4417. FENNA KARUZA-TRIENTJE ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1940 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 35.160,74 0,00 0,00 0,00 35.160,74
4418. KATARINA MARETIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1944 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 35.148,02 0,00 0,00 0,00 35.148,02
4419. ANTE BUNOZA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1961 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.125,11 0,00 35.125,11
4420. STJEPAN ŠNAJDER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 GUDCI 0,00 0,00 0,00 35.113,07 0,00 0,00 0,00 35.113,07
4421. MARTINA GOLUB ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1986 VUKŠIN ŠIPAK 0,00 0,00 0,00 35.097,34 0,00 0,00 0,00 35.097,34
4422. GORAN ROLOVIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1985 BRDOVEC 0,00 0,00 0,00 35.096,35 0,00 0,00 0,00 35.096,35
4423. MARIJAN ANTONAC ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1969 BAROVKA 0,00 0,00 0,00 35.083,75 0,00 0,00 0,00 35.083,75
4424. JANICA JAMBRAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1948 GORIČICA 0,00 0,00 0,00 35.059,08 0,00 0,00 0,00 35.059,08
4425. ZDRAVKO BATALIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 GRADIĆI 30,51 0,00 198,20 34.793,93 0,00 0,00 0,00 35.022,64
4426. KREŠO MEŠTRIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1986 DUBRAVA 9.115,98 0,00 7.237,70 18.665,04 0,00 0,00 0,00 35.018,72
4427. ANTUN SUROP ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1938 LUG SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 35.002,14 0,00 0,00 0,00 35.002,14
4428. INES SAŠA FRESL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 SAMOBOR 0,00 0,00 0,72 34.933,35 0,00 0,00 0,00 34.934,07
4429. IVAN POTURIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 VELIKA GORICA 0,00 0,00 705,99 34.225,75 0,00 0,00 0,00 34.931,74
4430. KREŠIMIR TKALEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1949 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 34.923,44 0,00 0,00 0,00 34.923,44
4431. KATA DUBRAVEC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1956 ZVEKOVAC 0,00 0,00 0,00 34.920,92 0,00 0,00 0,00 34.920,92
4432. FRANJO BAĆAN ZAGREBAČKA,GRADEC 1977 FUKA -22,08 0,00 0,00 34.932,71 0,00 0,00 0,00 34.910,63
4433. STJEPAN KEBER ZAGREBAČKA,RUGVICA 1951 OBOROVO 0,00 0,00 0,00 34.901,19 0,00 0,00 0,00 34.901,19
4434. BARA KRIŽANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1924 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 34.895,18 0,00 0,00 0,00 34.895,18
4435. SLAVE PERKOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1957 DUGO SELO 0,00 0,00 34.886,16 0,00 0,00 0,00 0,00 34.886,16
4436. IVAN CVRLJA ZAGREBAČKA,BEDENICA 1948 BOSNA 0,00 0,00 0,00 34.872,02 0,00 0,00 0,00 34.872,02
4437. JASNA BALIJA ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1969 PRILIPJE 0,00 0,00 0,00 34.867,84 0,00 0,00 0,00 34.867,84
4438. STJEPAN HORVATINOVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1953 FESTINEC 0,00 0,00 1.736,40 33.126,52 0,00 0,00 0,00 34.862,92
4439. MARICA PRUGOVEČKI ZAGREBAČKA,BEDENICA 1946 OMAMNO 0,00 0,00 0,00 34.846,07 0,00 0,00 0,00 34.846,07
4440. BARICA PLAŠČEVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1964 IVANEC BISTRANSKI 0,00 0,00 0,00 34.843,60 0,00 0,00 0,00 34.843,60
4441. IVAN KATUŠIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1981 BRDOVEC 0,00 0,00 0,00 34.810,85 0,00 0,00 0,00 34.810,85
4442. IVAN OTURIJA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 GORIČANEC 0,00 0,00 0,00 34.803,89 0,00 0,00 0,00 34.803,89
4443. IVANKA COUFAL ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1953 CERJE 0,00 0,00 0,00 34.777,02 0,00 0,00 0,00 34.777,02
4444. SLAVICA DEŽELIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1946 BRATINA 0,00 0,00 0,00 34.772,70 0,00 0,00 0,00 34.772,70
4445. MARIJA DEHIN ZAGREBAČKA,ORLE 1930 DRNEK 0,00 0,00 0,00 34.751,24 0,00 0,00 0,00 34.751,24
4446. DAMIR BANIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1985 GORNJE PSARJEVO 0,00 0,00 -776,90 35.515,00 0,00 0,00 0,00 34.738,10
4447. LJUBICA SRABINEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1955 CERJE 0,00 0,00 0,00 34.706,31 0,00 0,00 0,00 34.706,31
4448. ŽELJKO MEDAR ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 OGULINEC 0,00 0,00 5.642,26 29.048,42 0,00 0,00 0,00 34.690,68
4449. IVANA TOMLJANOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1935 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 34.682,96 0,00 0,00 0,00 34.682,96
4450. DŽEJN IVANOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1984 ŠČITARJEVO 0,00 0,00 -178,60 34.839,81 0,00 0,00 0,00 34.661,21
4451. SNJEŽANA KOS ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1974 PRHOĆ 0,00 0,00 0,00 34.622,70 0,00 0,00 0,00 34.622,70
4452. DRAŽEN ĐURAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 STRMEC BUKEVSKI 34.622,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.622,47
4453. ŽELJOMIR BRNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.602,33 0,00 34.602,33
4454. SLAVICA BELAN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1933 JARUŠJE 0,00 0,00 0,00 34.583,83 0,00 0,00 0,00 34.583,83
4455. VLADO VANIŠ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1950 VUKOVJE ZELINSKO 0,00 0,00 0,00 34.579,72 0,00 0,00 0,00 34.579,72
4456. KATA ŠAVOR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1957 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 34.514,42 0,00 0,00 0,00 34.514,42
4457. BISERKA MILADIN ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1962 MILADINI 0,00 0,00 0,00 34.492,85 0,00 0,00 0,00 34.492,85
4458. ILIJA ANDRIJANIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1980 DRAGOŠIČKA 0,00 0,00 0,00 34.478,83 0,00 0,00 0,00 34.478,83
4459. SMILJAN DOKIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1964 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 34.461,73 0,00 0,00 0,00 34.461,73
4460. MARICA DJORDIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 868,58 33.591,10 0,00 0,00 0,00 34.459,68
4461. DENIS BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 BIŠKUPEC ZELINSKI 0,00 0,00 4.818,16 29.632,95 0,00 0,00 0,00 34.451,11
4462. BRANKO ŠINTIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1936 GORNJA VAS 0,00 0,00 0,00 34.418,36 0,00 0,00 0,00 34.418,36
4463. ZVONKO AUGUŠTIN ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1951 GORNJI LADUČ 0,00 0,00 0,00 34.401,47 0,00 0,00 0,00 34.401,47
4464. ROMEO KOLAREVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1978 HAGANJ 7.491,85 0,00 3.748,24 23.121,31 0,00 0,00 0,00 34.361,40
4465. ANKICA DESOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 GUCI DRAGANIĆKI 0,00 0,00 0,00 34.326,58 0,00 0,00 0,00 34.326,58
4466. RENATA MARGETIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1980 IVANEC BISTRANSKI 0,00 0,00 0,00 34.323,23 0,00 0,00 0,00 34.323,23
4467. IGOR HORKIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1960 BREGANA 0,00 0,00 0,00 34.265,49 0,00 0,00 0,00 34.265,49
4468. ROLAND KRMELIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1972 SVETA NEDELJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.262,68 0,00 34.262,68
4469. STJEPAN BAĐUN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1950 KRALJEV VRH 0,00 0,00 0,00 34.256,57 0,00 0,00 0,00 34.256,57
4470. JADRANKA PERHOČ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1968 JAGNJIĆ DOL 33.388,66 0,00 0,00 865,63 0,00 0,00 0,00 34.254,29
4471. BRANKICA MIHOLIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1975 KERESTINEC 0,00 0,00 224,23 33.976,58 0,00 0,00 0,00 34.200,81
4472. VLASTA MATKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 SAMOBORSKI OTOK 0,00 0,00 5,42 34.162,52 0,00 0,00 0,00 34.167,94
4473. MARIJAN TONČIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1950 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 34.116,56 0,00 0,00 0,00 34.116,56
4474. CECILIA RAQUEL PORTOCARRERO ALARCO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 34.115,70 0,00 0,00 0,00 34.115,70
4475. BRANKO FRAJMAN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 34.090,17 0,00 0,00 0,00 34.090,17
4476. DUNJA HOTI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 BUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 34.078,84 0,00 0,00 0,00 34.078,84
4477. MARTINA ŠUT ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1978 POLJANSKI LUG 0,00 0,00 0,00 34.064,67 0,00 0,00 0,00 34.064,67
4478. ANA MIJATOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1959 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.026,72 0,00 34.026,72
4479. LORE GILUETTE GOTAL ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1970 ZRINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 34.020,20 0,00 0,00 0,00 34.020,20
4480. KATARINA KOS ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1956 STARA KAPELA 0,00 0,00 0,00 34.019,06 0,00 0,00 0,00 34.019,06
4481. KRUNOSLAV GLUHINIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1965 GORNJA PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.005,91 0,00 34.005,91
4482. JOSIP VRŠČAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 33.959,02 0,00 0,00 0,00 33.959,02
4483. STJEPAN MAJCUG ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1947 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 32.086,33 0,00 1.868,83 0,00 33.955,16
4484. BARA PUŽ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1943 NOVAKI OBOROVSKI 0,00 0,00 0,00 33.941,35 0,00 0,00 0,00 33.941,35
4485. ANA PINTAR-VUGAŠ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1952 BRATINA 0,00 0,00 0,00 33.938,41 0,00 0,00 0,00 33.938,41
4486. ELIZABETA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1976 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 33.938,33 0,00 0,00 0,00 33.938,33
4487. BERISLAV BUKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 BANJA LUKA -550,63 0,00 -3.479,07 37.935,36 0,00 0,00 0,00 33.905,66
4488. STJEPAN BLAGOJEVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1956 ŽITARKA 25.781,93 0,00 7.862,78 226,27 0,00 0,00 0,00 33.870,98
4489. RUŽA PROTUĐER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1955 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 33.867,37 0,00 0,00 0,00 33.867,37
4490. STJEPAN CAVRIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1958 HOTNJA 0,00 0,00 0,00 33.865,64 0,00 0,00 0,00 33.865,64
4491. MARKO REŠKOV ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 VUKOMERIĆ 0,00 0,00 0,00 33.857,91 0,00 0,00 0,00 33.857,91
4492. ANĐA JOZIPOVIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1959 OKUNŠĆAK 0,00 0,00 0,00 33.845,98 0,00 0,00 0,00 33.845,98
4493. MARIJA VIDNJEVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1946 DOMAGOVIĆ 0,00 0,00 0,00 33.837,99 0,00 0,00 0,00 33.837,99
4494. STJEPAN PREVAREK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 ŠURDOVEC 0,00 0,00 0,00 33.826,31 0,00 0,00 0,00 33.826,31
4495. MIRJANA MARIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1964 BOŽJAKOVINA 0,00 0,00 0,00 33.815,50 0,00 0,00 0,00 33.815,50
4496. RADOJKA RAKOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1973 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 33.805,56 0,00 0,00 0,00 33.805,56
4497. LJUBICA BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1941 HRNJANEC 0,00 0,00 0,00 33.794,67 0,00 0,00 0,00 33.794,67
4498. ANITA DUILO ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 GRADNA 0,00 0,00 0,00 33.786,60 0,00 0,00 0,00 33.786,60
4499. SONJA RUNJAK ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1962 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 33.764,80 0,00 0,00 0,00 33.764,80
4500. MARIJANA DASHI ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1983 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 33.757,07 0,00 0,00 0,00 33.757,07