OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. ILIJA BRAČIKA ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1963 SOŠICE 0,00 0,00 0,00 36.132,97 0,00 0,00 0,00 36.132,97
4402. MARIJA NOVAKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1961 PRETOKI 0,00 0,00 0,00 36.106,39 0,00 0,00 0,00 36.106,39
4403. KATARINA KOS ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1956 STARA KAPELA 0,00 0,00 0,00 36.036,46 0,00 0,00 0,00 36.036,46
4404. SLOBODAN NOVAKOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1948 IVANEC BISTRANSKI 0,00 0,00 345,38 35.667,01 0,00 0,00 0,00 36.012,39
4405. ANTE BUNOZA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1961 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.927,28 0,00 35.927,28
4406. IVAN HABIJANEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1952 GAJ 0,00 0,00 0,00 35.919,17 0,00 0,00 0,00 35.919,17
4407. DINKO BREKALO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.914,97 0,00 35.914,97
4408. ANA RUSTAMBEG ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1952 ANDRILOVEC 0,00 0,00 0,00 35.891,50 0,00 0,00 0,00 35.891,50
4409. DENIS KLEMENČIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1974 STRMEC 0,00 0,00 0,00 26.224,18 0,00 9.664,59 0,00 35.888,77
4410. JOSIP MARAS ZAGREBAČKA,RUGVICA 1977 ČISTA MLAKA 0,00 0,00 0,00 35.879,15 0,00 0,00 0,00 35.879,15
4411. SANJA CESNIK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 VRBOVEC SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 35.865,11 0,00 0,00 0,00 35.865,11
4412. DANIEL HORVAT ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 SAMOBOR 0,00 0,00 -270,00 36.133,34 0,00 0,00 0,00 35.863,34
4413. VLADO SABOLIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1948 TOPOLOVEC 0,00 0,00 0,00 35.814,30 0,00 0,00 0,00 35.814,30
4414. ANTUN SUROP ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1938 LUG SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 35.802,54 0,00 0,00 0,00 35.802,54
4415. STJEPAN GRGEČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 BRASLOVJE 0,00 0,00 0,00 35.799,08 0,00 0,00 0,00 35.799,08
4416. GORAN ROLOVIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1985 BRDOVEC 0,00 0,00 0,00 35.788,22 0,00 0,00 0,00 35.788,22
4417. ZDRAVKO BATALIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 GRADIĆI 31,13 0,00 203,27 35.516,19 0,00 0,00 0,00 35.750,59
4418. MIRJANA GRDOŠIĆ ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1980 HARTJE 0,00 0,00 0,00 35.706,97 0,00 0,00 0,00 35.706,97
4419. HANIFA TOMIĆ ZAGREBAČKA,BISTRA 1986 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 35.701,02 0,00 0,00 0,00 35.701,02
4420. STJEPAN HRGOVAN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1955 SREDNJA VELIKA 0,00 0,00 0,00 35.684,77 0,00 0,00 0,00 35.684,77
4421. JANICA JAMBRAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1948 GORIČICA 0,00 0,00 0,00 35.675,13 0,00 0,00 0,00 35.675,13
4422. KREŠO MEŠTRIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1986 DUBRAVA 9.283,23 0,00 7.358,86 19.004,21 0,00 0,00 0,00 35.646,30
4423. LJUBICA SRABINEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1955 CERJE 0,00 0,00 0,00 35.611,77 0,00 0,00 0,00 35.611,77
4424. FRANJO BAĆAN ZAGREBAČKA,GRADEC 1977 FUKA 2,97 0,00 0,00 35.602,61 0,00 0,00 0,00 35.605,58
4425. SLAVE PERKOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1957 DUGO SELO 0,00 0,00 35.600,71 0,00 0,00 0,00 0,00 35.600,71
4426. IVAN POTURIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 VELIKA GORICA 0,00 0,00 719,62 34.877,14 0,00 0,00 0,00 35.596,76
4427. MIRA MRAKUŽIĆ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1956 BUKOVICA PREKRIŠKA 0,00 0,00 0,00 35.558,95 0,00 0,00 0,00 35.558,95
4428. MARIJA MATKER ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1957 TREBOVEC 0,00 0,00 0,00 35.549,67 0,00 0,00 0,00 35.549,67
4429. PETAR BEDNAJIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1943 BOLČ 0,00 0,00 0,00 35.548,11 0,00 0,00 0,00 35.548,11
4430. MARIJA IVANKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1958 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 35.530,81 0,00 0,00 0,00 35.530,81
4431. DRAŽEN ĐURAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 STRMEC BUKEVSKI 35.523,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.523,51
4432. KREŠIMIR CRNKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.474,97 0,00 0,00 0,00 35.474,97
4433. NADA KOZUMPLIK ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1965 KORITNA 0,00 0,00 0,00 35.469,26 0,00 0,00 0,00 35.469,26
4434. DRAGICA SOLTAN ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1942 BRATINA 0,00 0,00 0,00 35.456,76 0,00 0,00 0,00 35.456,76
4435. JOSIP HRASTOVEC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1943 DUBRAVSKI MARKOVAC 0,00 0,00 0,00 35.444,45 0,00 0,00 0,00 35.444,45
4436. MARIJAN ANTONAC ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1969 BAROVKA 0,00 0,00 0,00 35.422,94 0,00 0,00 0,00 35.422,94
4437. DAVOR POKUPEC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1978 POJATNO 0,00 0,00 0,00 35.404,87 0,00 0,00 0,00 35.404,87
4438. IVANKA COUFAL ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1953 CERJE 0,00 0,00 0,00 35.402,82 0,00 0,00 0,00 35.402,82
4439. MARIJA DEHIN ZAGREBAČKA,ORLE 1930 DRNEK 0,00 0,00 0,00 35.394,70 0,00 0,00 0,00 35.394,70
4440. BARA KRIŽANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1924 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 35.385,92 0,00 0,00 0,00 35.385,92
4441. ŽELJKO MEDAR ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 OGULINEC 0,00 0,00 5.754,41 29.616,68 0,00 0,00 0,00 35.371,09
4442. KREŠIMIR TKALEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1949 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 35.369,09 0,00 0,00 0,00 35.369,09
4443. FRANJO KRNEŽIĆ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1935 KRNEŽIĆI 0,00 0,00 0,00 35.347,01 0,00 0,00 0,00 35.347,01
4444. STJEPAN ŠNAJDER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 GUDCI 0,00 0,00 0,00 35.336,39 0,00 0,00 0,00 35.336,39
4445. SLAVICA DEŽELIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1946 BRATINA 0,00 0,00 0,00 35.336,09 0,00 0,00 0,00 35.336,09
4446. IVAN CVRLJA ZAGREBAČKA,BEDENICA 1948 BOSNA 0,00 0,00 0,00 35.327,72 0,00 0,00 0,00 35.327,72
4447. STJEPAN HORVAT ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1961 SAVRŠĆAK 0,00 0,00 0,00 35.304,11 0,00 0,00 0,00 35.304,11
4448. JASNA BALIJA ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1969 PRILIPJE 0,00 0,00 0,00 35.292,54 0,00 0,00 0,00 35.292,54
4449. ŽELJOMIR BRNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.282,98 0,00 35.282,98
4450. IVAN OTURIJA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 GORIČANEC 0,00 0,00 0,00 35.218,10 0,00 0,00 0,00 35.218,10
4451. MARICA PRUGOVEČKI ZAGREBAČKA,BEDENICA 1946 OMAMNO 0,00 0,00 0,00 35.216,78 0,00 0,00 0,00 35.216,78
4452. STJEPAN HORVATINOVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1953 FESTINEC 0,00 0,00 1.780,36 33.435,30 0,00 0,00 0,00 35.215,66
4453. JAGA MEDVED ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1932 POSAVSKI BREGI 0,00 0,00 0,00 35.167,27 0,00 0,00 0,00 35.167,27
4454. STJEPAN KEBER ZAGREBAČKA,RUGVICA 1951 OBOROVO 0,00 0,00 0,00 35.166,54 0,00 0,00 0,00 35.166,54
4455. FENNA KARUZA-TRIENTJE ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1940 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 35.160,74 0,00 0,00 0,00 35.160,74
4456. SNJEŽANA KOS ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1974 PRHOĆ 0,00 0,00 0,00 35.159,25 0,00 0,00 0,00 35.159,25
4457. INES SAŠA FRESL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 SAMOBOR 0,00 0,00 0,74 35.102,52 0,00 0,00 0,00 35.103,26
4458. DRAGA MATIJEVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1954 GRABERJE IVANIĆKO 0,00 0,00 0,00 35.095,06 0,00 0,00 0,00 35.095,06
4459. SLAVICA BELAN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1933 JARUŠJE 0,00 0,00 0,00 35.083,31 0,00 0,00 0,00 35.083,31
4460. VLADO HRŠAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1959 CELINE 0,00 0,00 0,00 35.062,08 0,00 0,00 0,00 35.062,08
4461. KATA ŠAVOR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1957 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 35.022,44 0,00 0,00 0,00 35.022,44
4462. ROMEO KOLAREVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1978 HAGANJ 7.636,59 0,00 3.812,33 23.538,38 0,00 0,00 0,00 34.987,30
4463. ANA MIJATOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1959 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.944,00 0,00 34.944,00
4464. SMILJAN DOKIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1964 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 34.923,74 0,00 0,00 0,00 34.923,74
4465. DENIS BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 BIŠKUPEC ZELINSKI 0,00 0,00 4.864,15 30.038,33 0,00 0,00 0,00 34.902,48
4466. KRUNOSLAV GLUHINIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1965 GORNJA PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.882,68 0,00 34.882,68
4467. MARICA DJORDIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 876,32 33.991,35 0,00 0,00 0,00 34.867,67
4468. ILIJA ANDRIJANIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1980 DRAGOŠIČKA 0,00 0,00 0,00 34.864,92 0,00 0,00 0,00 34.864,92
4469. JOSIP LEGIN ZAGREBAČKA,KRIŽ 1949 OKEŠINEC 0,00 0,00 0,00 34.845,36 0,00 0,00 0,00 34.845,36
4470. ĐURO BRCKO ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1936 ZAKLEPICA 0,00 0,00 0,00 34.845,33 0,00 0,00 0,00 34.845,33
4471. JANJA GRABERSKI ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1933 POSAVSKI BREGI 0,00 0,00 0,00 34.845,31 0,00 0,00 0,00 34.845,31
4472. MARIJAN ŠUBAR ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1956 SOBOČANI 0,00 0,00 0,00 34.841,23 0,00 0,00 0,00 34.841,23
4473. ANKICA DESOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 GUCI DRAGANIĆKI 0,00 0,00 0,00 34.834,16 0,00 0,00 0,00 34.834,16
4474. VLASTA MATKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 SAMOBORSKI OTOK 0,00 0,00 5,50 34.823,26 0,00 0,00 0,00 34.828,76
4475. GJURO JAMBRIŠEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1946 NEGOVEC 0,00 0,00 0,00 34.826,43 0,00 0,00 0,00 34.826,43
4476. STJEPAN BLAGOJEVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1956 ŽITARKA 26.507,24 0,00 8.064,82 249,47 0,00 0,00 0,00 34.821,53
4477. LORE GILUETTE GOTAL ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1970 ZRINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 34.780,48 0,00 0,00 0,00 34.780,48
4478. RENATA MARGETIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1980 IVANEC BISTRANSKI 0,00 0,00 0,00 34.769,57 0,00 0,00 0,00 34.769,57
4479. CECILIA RAQUEL PORTOCARRERO ALARCO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 34.768,60 0,00 0,00 0,00 34.768,60
4480. ANTUN LOVRIĆ ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1978 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 34.737,72 0,00 0,00 0,00 34.737,72
4481. BRANKO ŠINTIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1936 GORNJA VAS 0,00 0,00 0,00 34.722,23 0,00 0,00 0,00 34.722,23
4482. TOMICA NEMČIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1972 BOBOVEC ROZGANSKI 0,00 0,00 0,00 34.704,59 0,00 0,00 0,00 34.704,59
4483. JADRANKA PERHOČ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1968 JAGNJIĆ DOL 33.821,93 0,00 0,00 876,75 0,00 0,00 0,00 34.698,68
4484. BRANKA KOVAČ-GORNJI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1958 LAKTEC 0,00 0,00 -2.947,08 37.617,87 0,00 0,00 0,00 34.670,79
4485. MARICA KVEŠTAK ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1943 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 34.656,01 0,00 0,00 0,00 34.656,01
4486. RENATO ANTIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1969 BRDOVEC 0,00 0,00 0,00 34.648,08 0,00 0,00 0,00 34.648,08
4487. NEDELJKA GRBAVEC ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1970 RAKITJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.622,48 0,00 34.622,48
4488. MILKA TURINA ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1931 GORNJA OBREŠKA 0,00 0,00 0,00 34.574,77 0,00 0,00 0,00 34.574,77
4489. STJEPAN MAJCUG ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1947 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 32.650,20 0,00 1.923,85 0,00 34.574,05
4490. DRAGO PEZIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1950 KRIŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.569,66 0,00 34.569,66
4491. RADOJKA RAKOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1973 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 34.556,69 0,00 0,00 0,00 34.556,69
4492. STJEPAN KUZMIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1966 ZABRĐE 0,00 0,00 0,00 34.530,43 0,00 0,00 0,00 34.530,43
4493. ELIZABETA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1976 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 34.496,84 0,00 0,00 0,00 34.496,84
4494. BERISLAV BUKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 BANJA LUKA -550,63 0,00 -3.479,07 38.525,22 0,00 0,00 0,00 34.495,52
4495. GORDANA MALAŠIĆ LAZIĆ ZAGREBAČKA,BISTRA 1974 NOVAKI BISTRANSKI -0,04 0,00 0,00 34.490,37 0,00 0,00 0,00 34.490,33
4496. SINIŠA HERENDIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1981 GRABERŠĆAK -7.982,03 0,00 21.082,58 21.361,08 0,00 0,00 0,00 34.461,63
4497. BRANKO FRAJMAN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 34.459,61 0,00 0,00 0,00 34.459,61
4498. ANA PINTAR-VUGAŠ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1952 BRATINA 0,00 0,00 0,00 34.453,43 0,00 0,00 0,00 34.453,43
4499. MARIJAN TONČIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1950 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 34.434,68 0,00 0,00 0,00 34.434,68
4500. MARKO REŠKOV ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 VUKOMERIĆ 0,00 0,00 0,00 34.406,31 0,00 0,00 0,00 34.406,31