OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. DRAGO HUDINA ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1965 DUBRAVICA 0,00 0,00 0,00 36.784,91 0,00 0,00 0,00 36.784,91
4402. ŠIME BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 PRETOKI 0,00 0,00 0,00 36.784,06 0,00 0,00 0,00 36.784,06
4403. SNJEŽANA KOS ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1974 PRHOĆ 0,00 0,00 0,00 36.774,82 0,00 0,00 0,00 36.774,82
4404. CECILIA RAQUEL PORTOCARRERO ALARCO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 36.734,49 0,00 0,00 0,00 36.734,49
4405. STJEPAN TOPOL ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1949 KLJUČ BRDOVEČKI 0,00 0,00 0,00 36.717,95 0,00 0,00 0,00 36.717,95
4406. KREŠIMIR TKALEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1949 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 36.710,95 0,00 0,00 0,00 36.710,95
4407. VEDRANA BRUNELLA HRASTINSKI ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1981 BREGANA 0,00 0,00 0,00 36.695,60 0,00 0,00 0,00 36.695,60
4408. IVAN CUJAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1955 LAZINA ČIČKA 0,00 0,00 0,00 36.640,78 0,00 0,00 0,00 36.640,78
4409. PAVAO CINGULIN ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1947 STANČIĆ 0,00 0,00 287,95 0,00 0,00 36.330,14 0,00 36.618,09
4410. SLAVICA BELAN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1933 JARUŠJE 0,00 0,00 0,00 36.587,26 0,00 0,00 0,00 36.587,26
4411. DRAŽEN LUKŠIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1974 CELINE 0,00 0,00 0,00 36.583,70 0,00 0,00 0,00 36.583,70
4412. STJEPAN GRGEČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 BRASLOVJE 0,00 0,00 0,00 36.569,01 0,00 0,00 0,00 36.569,01
4413. MARIJA NOVAKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1961 PRETOKI 0,00 0,00 0,00 36.563,98 0,00 0,00 0,00 36.563,98
4414. KATA ŠAVOR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1957 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 36.552,07 0,00 0,00 0,00 36.552,07
4415. IVAN OTURIJA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 GORIČANEC 0,00 0,00 0,00 36.465,28 0,00 0,00 0,00 36.465,28
4416. JURE DEBEVEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.447,93 0,00 36.447,93
4417. MARIJAN ANTONAC ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1969 BAROVKA 0,00 0,00 0,00 36.444,22 0,00 0,00 0,00 36.444,22
4418. STJEPAN MAJCUG ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1947 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 34.347,98 0,00 2.089,53 0,00 36.437,51
4419. KREŠIMIR CRNKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 36.412,01 0,00 0,00 0,00 36.412,01
4420. SANJICA HUDOLETNJAK ZAGREBAČKA,GRADEC 1967 GRABRIĆ 0,00 0,00 3,30 36.381,62 0,00 0,00 0,00 36.384,92
4421. ANKICA DESOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 GUCI DRAGANIĆKI 0,00 0,00 0,00 36.362,50 0,00 0,00 0,00 36.362,50
4422. MARICA PRUGOVEČKI ZAGREBAČKA,BEDENICA 1946 OMAMNO 0,00 0,00 0,00 36.332,98 0,00 0,00 0,00 36.332,98
4423. ILIR ZENUNI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1987 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 36.323,75 0,00 0,00 0,00 36.323,75
4424. SMILJAN DOKIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1964 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 36.314,83 0,00 0,00 0,00 36.314,83
4425. BERISLAV BUKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 BANJA LUKA -550,63 0,00 -3.479,07 40.301,25 0,00 0,00 0,00 36.271,55
4426. MIRKO BUSIJA ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1940 POKUPSKO 0,00 0,00 0,00 36.264,24 0,00 0,00 0,00 36.264,24
4427. DENIS BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 BIŠKUPEC ZELINSKI 0,00 0,00 5.002,61 31.258,91 0,00 0,00 0,00 36.261,52
4428. MARINKO KNEZOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1963 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 36.213,55 0,00 0,00 0,00 36.213,55
4429. ELIZABETA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1976 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 36.178,53 0,00 0,00 0,00 36.178,53
4430. MARIJA MALJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1930 KRIŽEVČEC 0,00 0,00 0,00 36.130,03 0,00 0,00 0,00 36.130,03
4431. MARICA DJORDIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 899,63 35.196,53 0,00 0,00 0,00 36.096,16
4432. MARKO REŠKOV ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 VUKOMERIĆ 0,00 0,00 0,00 36.057,55 0,00 0,00 0,00 36.057,55
4433. JADRANKA PERHOČ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1968 JAGNJIĆ DOL 35.126,48 0,00 0,00 910,24 0,00 0,00 0,00 36.036,72
4434. ILIJA ANDRIJANIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1980 DRAGOŠIČKA 0,00 0,00 0,00 36.027,47 0,00 0,00 0,00 36.027,47
4435. DAMIR POCRNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.010,13 0,00 36.010,13
4436. STJEPAN ŠNAJDER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 GUDCI 0,00 0,00 0,00 36.008,80 0,00 0,00 0,00 36.008,80
4437. ANA PINTAR-VUGAŠ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1952 BRATINA 0,00 0,00 0,00 36.004,20 0,00 0,00 0,00 36.004,20
4438. DAMIR MAJ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1971 DUBRAVSKI MARKOVAC 1.469,34 0,00 0,00 34.519,68 0,00 0,00 0,00 35.989,02
4439. TEREZIJA MIHELIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1942 VRBOVEC SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 35.940,86 0,00 0,00 0,00 35.940,86
4440. DRAGICA JENDRIŠ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1969 CELINE 0,00 0,00 0,00 35.921,04 0,00 0,00 0,00 35.921,04
4441. MILOŠ DEJANOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1982 SJEČEVAC 0,00 0,00 0,00 35.896,86 0,00 0,00 0,00 35.896,86
4442. NADICA SAMBOLIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1935 STARA MARČA 0,00 0,00 0,00 35.868,38 0,00 0,00 0,00 35.868,38
4443. TOMICA SLADOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1983 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.851,87 0,00 35.851,87
4444. GORDANA PETOLAS ZAGREBAČKA,BISTRA 1988 GORNJA BISTRA 11.484,55 0,00 1,96 24.360,24 0,00 0,00 0,00 35.846,75
4445. IRENA KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1980 OKUNŠĆAK 3.432,68 0,00 4.968,92 27.443,76 0,00 0,00 0,00 35.845,36
4446. DANICA PASINEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 PAUKOVEC 0,00 0,00 0,00 35.829,56 0,00 0,00 0,00 35.829,56
4447. ARIF LUMA ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ZAPREŠIĆ 19.955,32 0,00 1.314,69 14.527,34 0,00 0,00 0,00 35.797,35
4448. FRANJO CRNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1933 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 35.795,69 0,00 0,00 0,00 35.795,69
4449. SLAVKO PERČIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1956 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 35.774,12 0,00 0,00 0,00 35.774,12
4450. IVAN MIHALIC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1953 POLONJE 0,00 0,00 0,00 35.762,33 0,00 0,00 0,00 35.762,33
4451. FRANJO BAĆAN ZAGREBAČKA,GRADEC 1977 FUKA 3,24 0,00 0,00 35.740,89 0,00 0,00 0,00 35.744,13
4452. BARA PUŽ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1943 NOVAKI OBOROVSKI 0,00 0,00 0,00 35.735,56 0,00 0,00 0,00 35.735,56
4453. MARIJA VIDNJEVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1946 DOMAGOVIĆ 0,00 0,00 0,00 35.729,50 0,00 0,00 0,00 35.729,50
4454. MIRJANA MARIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1964 BOŽJAKOVINA 0,00 0,00 0,00 35.653,44 0,00 0,00 0,00 35.653,44
4455. SANJA CESNIK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 VRBOVEC SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 35.627,84 0,00 0,00 0,00 35.627,84
4456. DARKO FOTOVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1961 GRABERŠĆAK 0,00 0,00 0,00 35.609,86 0,00 0,00 0,00 35.609,86
4457. DARKO MOČAN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 SAMOBOR 13.021,48 0,00 22.578,58 -0,02 0,00 0,00 0,00 35.600,04
4458. BRANKO FRAJMAN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 35.571,99 0,00 0,00 0,00 35.571,99
4459. JAGA MEDVED ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1932 POSAVSKI BREGI 0,00 0,00 0,00 35.560,10 0,00 0,00 0,00 35.560,10
4460. ARBER ABILALIAJ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1986 ZAPREŠIĆ 29.926,21 0,00 0,00 5.614,83 0,00 0,00 0,00 35.541,04
4461. RUŽA PROTUĐER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1955 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 35.518,74 0,00 0,00 0,00 35.518,74
4462. MARIJA JERLEKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1948 KRAVARSKO 0,00 0,00 0,00 35.512,81 0,00 0,00 0,00 35.512,81
4463. IVAN BOBINEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1953 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 35.494,54 0,00 0,00 0,00 35.494,54
4464. DANICA HEMEN ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1940 TREBOVEC 0,00 0,00 0,00 35.486,20 0,00 0,00 0,00 35.486,20
4465. MARIJANA DASHI ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1983 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 35.483,14 0,00 0,00 0,00 35.483,14
4466. ZVONKO AUGUŠTIN ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1951 GORNJI LADUČ 0,00 0,00 0,00 35.460,92 0,00 0,00 0,00 35.460,92
4467. MARGETA BIŠKUP ZAGREBAČKA,LUKA 1935 LUKA 0,00 0,00 0,00 35.441,01 0,00 0,00 0,00 35.441,01
4468. STJEPAN PREVAREK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 ŠURDOVEC 0,00 0,00 0,00 35.407,65 0,00 0,00 0,00 35.407,65
4469. ĐURO BEŠEN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1948 LEDINA 0,00 0,00 0,00 35.386,18 0,00 0,00 0,00 35.386,18
4470. IVICA KAVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1977 DONJE PSARJEVO 0,00 0,00 0,00 35.371,80 0,00 0,00 0,00 35.371,80
4471. ANITA DUILO ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 GRADNA 0,00 0,00 0,00 35.366,09 0,00 0,00 0,00 35.366,09
4472. DOMINIK DOBRETIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1991 NOVO ČIĆE 0,00 0,00 0,00 35.345,09 0,00 0,00 0,00 35.345,09
4473. DUBRAVKO JELENEK ZAGREBAČKA,ORLE 1971 ORLE 0,00 0,00 0,00 35.314,45 0,00 0,00 0,00 35.314,45
4474. GORDAN NOVAKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1970 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.286,72 0,00 35.286,72
4475. SONJA KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1982 JEŽEVO 2.948,22 0,00 -3,71 32.326,50 0,00 0,00 0,00 35.271,01
4476. ANĐA JOZIPOVIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1959 OKUNŠĆAK 0,00 0,00 0,00 35.265,90 0,00 0,00 0,00 35.265,90
4477. TOMISLAV KOZAČINSKI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1985 VELIKA GORICA 6.183,15 0,00 -2.405,37 31.486,38 0,00 0,00 0,00 35.264,16
4478. TAMARA PIPIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1972 SAMOBOR -1.249,54 0,00 10.904,15 25.594,34 0,00 0,00 0,00 35.248,95
4479. ĐURO BRCKO ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1936 ZAKLEPICA 0,00 0,00 0,00 35.238,16 0,00 0,00 0,00 35.238,16
4480. MIRA ŠTRITOF ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1962 VUČILČEVO 0,00 0,00 0,00 35.215,04 0,00 0,00 0,00 35.215,04
4481. KATARINA KRALJ ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1932 IGRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 35.182,86 0,00 0,00 0,00 35.182,86
4482. DAMIR KOLIBAŠ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 -37,78 35.219,34 0,00 0,00 0,00 35.181,56
4483. NIKOLA NOVOSEL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1944 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 35.149,13 0,00 0,00 0,00 35.149,13
4484. LJUBICA BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1941 HRNJANEC 0,00 0,00 0,00 35.143,21 0,00 0,00 0,00 35.143,21
4485. DUBRAVKA TEPEŠ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1968 PRAŠČEVAC 0,00 0,00 0,00 35.137,92 0,00 0,00 0,00 35.137,92
4486. DALIBOR POSAVAC ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1955 IVANIĆ-GRAD -894,02 0,00 240,09 35.751,99 0,00 0,00 0,00 35.098,06
4487. MATIJA STRLE-CRNKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1970 GORNJI PRNJAROVEC 0,00 0,00 0,00 35.042,64 0,00 0,00 0,00 35.042,64
4488. DAMIR MIHICA ZAGREBAČKA,ORLE 1964 VELEŠEVEC 0,00 0,00 0,00 35.015,75 0,00 0,00 0,00 35.015,75
4489. BARICA PETEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1931 BUKOVEC ZELINSKI 0,00 0,00 0,00 34.945,59 0,00 0,00 0,00 34.945,59
4490. GORAN PLANTAŠ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1973 BELČIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.931,02 0,00 34.931,02
4491. NINO PENDELIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1979 LIJEVI DUBROVČAK 0,00 0,00 0,00 34.906,69 0,00 0,00 0,00 34.906,69
4492. MARICA HUZJAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1947 DUBRANEC 0,00 0,00 0,00 34.899,02 0,00 0,00 0,00 34.899,02
4493. MATIJA ŠTEFIČAR ZAGREBAČKA,BISTRA 1982 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 34.873,63 0,00 0,00 0,00 34.873,63
4494. ZORAN BAJIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 34.850,18 0,00 0,00 0,00 34.850,18
4495. STJEPAN FILIPČIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1932 IVANEC BISTRANSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.803,76 0,00 34.803,76
4496. JOZO ANDRIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1963 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.785,10 0,00 34.785,10
4497. IVICA ŠVARUM ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1974 STRMEC BUKEVSKI -2.497,89 0,00 280,26 36.975,63 0,00 0,00 0,00 34.758,00
4498. ENDI URSIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1972 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 34.750,64 0,00 0,00 0,00 34.750,64
4499. SEMKA MULALIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1970 SAMOBOR 0,00 0,00 -14,97 34.740,80 0,00 0,00 0,00 34.725,83
4500. SRĐAN AZINOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1986 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 34.724,21 0,00 0,00 0,00 34.724,21