OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. VLASTA MATKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 SAMOBORSKI OTOK 0,00 0,00 5,80 37.473,43 0,00 0,00 0,00 37.479,23
4402. ZDENKICA RADANOVIĆ ZAGREBAČKA,LUKA 1963 ŽEJINCI 0,00 0,00 81,26 37.396,78 0,00 0,00 0,00 37.478,04
4403. GJURO PUHELEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1946 SELNICA PSARJEVAČKA 0,00 0,00 0,00 37.465,36 0,00 0,00 0,00 37.465,36
4404. CECILIA RAQUEL PORTOCARRERO ALARCO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 37.387,39 0,00 0,00 0,00 37.387,39
4405. ŠIME BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 PRETOKI 0,00 0,00 0,00 37.379,25 0,00 0,00 0,00 37.379,25
4406. PAVAO CINGULIN ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1947 STANČIĆ 0,00 0,00 293,09 0,00 0,00 37.074,77 0,00 37.367,86
4407. BARA KRIŽANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1924 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 37.354,28 0,00 0,00 0,00 37.354,28
4408. SNJEŽANA KOS ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1974 PRHOĆ 0,00 0,00 0,00 37.311,37 0,00 0,00 0,00 37.311,37
4409. SLAVKO PERČIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1956 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 37.295,17 0,00 0,00 0,00 37.295,17
4410. MIRA ŠTRITOF ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1962 VUČILČEVO 0,00 0,00 0,00 37.236,30 0,00 0,00 0,00 37.236,30
4411. VEDRANA BRUNELLA HRASTINSKI ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1981 BREGANA 0,00 0,00 0,00 37.228,99 0,00 0,00 0,00 37.228,99
4412. JURE DEBEVEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.211,69 0,00 37.211,69
4413. KREŠIMIR TKALEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1949 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 37.156,60 0,00 0,00 0,00 37.156,60
4414. MARIJA NOVAKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1961 PRETOKI 0,00 0,00 0,00 37.120,59 0,00 0,00 0,00 37.120,59
4415. KATA ŠAVOR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1957 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 37.060,09 0,00 0,00 0,00 37.060,09
4416. STJEPAN MAJCUG ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1947 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 34.911,85 0,00 2.144,55 0,00 37.056,40
4417. IVICA KAVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1977 DONJE PSARJEVO 0,00 0,00 0,00 37.053,23 0,00 0,00 0,00 37.053,23
4418. ILIR ZENUNI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1987 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 36.982,43 0,00 0,00 0,00 36.982,43
4419. STJEPAN TOPOL ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1949 KLJUČ BRDOVEČKI 0,00 0,00 0,00 36.938,15 0,00 0,00 0,00 36.938,15
4420. IVAN OTURIJA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 GORIČANEC 0,00 0,00 0,00 36.879,49 0,00 0,00 0,00 36.879,49
4421. ANKICA DESOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 GUCI DRAGANIĆKI 0,00 0,00 0,00 36.870,08 0,00 0,00 0,00 36.870,08
4422. BERISLAV BUKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 BANJA LUKA -550,63 0,00 -3.479,07 40.891,11 0,00 0,00 0,00 36.861,41
4423. STJEPAN GRGEČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 BRASLOVJE 0,00 0,00 0,00 36.824,72 0,00 0,00 0,00 36.824,72
4424. SMILJAN DOKIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1964 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 36.776,84 0,00 0,00 0,00 36.776,84
4425. MIRKO BUSIJA ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1940 POKUPSKO 0,00 0,00 0,00 36.752,19 0,00 0,00 0,00 36.752,19
4426. ELIZABETA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1976 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 36.737,04 0,00 0,00 0,00 36.737,04
4427. KREŠIMIR CRNKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 36.723,22 0,00 0,00 0,00 36.723,22
4428. DENIS BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 BIŠKUPEC ZELINSKI 0,00 0,00 5.048,60 31.664,29 0,00 0,00 0,00 36.712,89
4429. MARIJA MALJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1930 KRIŽEVČEC 0,00 0,00 0,00 36.688,15 0,00 0,00 0,00 36.688,15
4430. DAMIR MAJ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1971 DUBRAVSKI MARKOVAC 1.509,49 0,00 0,00 35.138,49 0,00 0,00 0,00 36.647,98
4431. MARINKO KNEZOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1963 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 36.624,43 0,00 0,00 0,00 36.624,43
4432. MARICA HARMICAR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1940 TREBOVEC 0,00 0,00 0,00 36.620,49 0,00 0,00 0,00 36.620,49
4433. TEREZIJA MIHELIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1942 VRBOVEC SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 36.618,79 0,00 0,00 0,00 36.618,79
4434. BARICA TUŠIN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1935 BREGANICA 0,00 0,00 0,00 36.618,64 0,00 0,00 0,00 36.618,64
4435. MARKO REŠKOV ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 VUKOMERIĆ 0,00 0,00 0,00 36.605,95 0,00 0,00 0,00 36.605,95
4436. DARKO MOČAN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 SAMOBOR 13.399,86 0,00 23.200,14 -0,02 0,00 0,00 0,00 36.599,98
4437. JOSIP BALUG ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1939 ČEMERNICA LONJSKA 0,00 0,00 0,00 36.551,68 0,00 0,00 0,00 36.551,68
4438. NADICA SAMBOLIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1935 STARA MARČA 0,00 0,00 0,00 36.546,31 0,00 0,00 0,00 36.546,31
4439. DRAGICA JENDRIŠ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1969 CELINE 0,00 0,00 0,00 36.539,87 0,00 0,00 0,00 36.539,87
4440. ANA PINTAR-VUGAŠ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1952 BRATINA 0,00 0,00 0,00 36.519,22 0,00 0,00 0,00 36.519,22
4441. ZVJEZDANA JARAK ZAGREBAČKA,RUGVICA 1968 JALŠEVEC NARTSKI 0,00 0,00 0,00 36.513,33 0,00 0,00 0,00 36.513,33
4442. MARICA DJORDIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 907,37 35.596,78 0,00 0,00 0,00 36.504,15
4443. JELENA ŠIPEK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1977 SAMOBOR 18.482,04 0,00 -201,70 18.207,32 0,00 0,00 0,00 36.487,66
4444. JADRANKA PERHOČ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1968 JAGNJIĆ DOL 35.559,75 0,00 0,00 921,36 0,00 0,00 0,00 36.481,11
4445. IRENA ŽUNEC ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1976 MARIJA GORICA 5.983,23 0,00 542,73 29.936,98 0,00 0,00 0,00 36.462,94
4446. VLADIMIR CEROVEC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA GORICA 6.124,72 0,00 13.489,80 16.823,79 0,00 0,00 0,00 36.438,31
4447. DANICA PASINEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 PAUKOVEC 0,00 0,00 0,00 36.433,44 0,00 0,00 0,00 36.433,44
4448. ILIJA ANDRIJANIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1980 DRAGOŠIČKA 0,00 0,00 0,00 36.413,56 0,00 0,00 0,00 36.413,56
4449. FRANJO BAĆAN ZAGREBAČKA,GRADEC 1977 FUKA 3,33 0,00 0,00 36.404,97 0,00 0,00 0,00 36.408,30
4450. ARIF LUMA ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ZAPREŠIĆ 20.287,69 0,00 1.329,42 14.773,14 0,00 0,00 0,00 36.390,25
4451. IRENA KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1980 OKUNŠĆAK 3.484,07 0,00 5.024,60 27.840,81 0,00 0,00 0,00 36.349,48
4452. ARBER ABILALIAJ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1986 ZAPREŠIĆ 30.590,92 0,00 0,00 5.739,27 0,00 0,00 0,00 36.330,19
4453. FRANJO CRNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1933 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 36.322,29 0,00 0,00 0,00 36.322,29
4454. RENATO ANTIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1969 BRDOVEC 0,00 0,00 0,00 36.249,18 0,00 0,00 0,00 36.249,18
4455. JAGA MEDVED ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1932 POSAVSKI BREGI 0,00 0,00 0,00 36.238,07 0,00 0,00 0,00 36.238,07
4456. STJEPAN ŠNAJDER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 GUDCI 0,00 0,00 0,00 36.232,12 0,00 0,00 0,00 36.232,12
4457. MARIJA VIDNJEVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1946 DOMAGOVIĆ 0,00 0,00 0,00 36.201,08 0,00 0,00 0,00 36.201,08
4458. BARA PUŽ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1943 NOVAKI OBOROVSKI 0,00 0,00 0,00 36.182,89 0,00 0,00 0,00 36.182,89
4459. DOMINIK DOBRETIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1991 NOVO ČIĆE 0,00 0,00 0,00 36.174,57 0,00 0,00 0,00 36.174,57
4460. DANICA HEMEN ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1940 TREBOVEC 0,00 0,00 0,00 36.164,13 0,00 0,00 0,00 36.164,13
4461. IVAN BOBINEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1953 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 36.146,35 0,00 0,00 0,00 36.146,35
4462. MIRJANA MARIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1964 BOŽJAKOVINA 0,00 0,00 0,00 36.111,67 0,00 0,00 0,00 36.111,67
4463. DARKO FOTOVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1961 GRABERŠĆAK 0,00 0,00 0,00 36.078,04 0,00 0,00 0,00 36.078,04
4464. MILAN KUCIFER ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1959 GORNJA OBREŠKA 0,00 0,00 0,00 36.068,67 0,00 0,00 0,00 36.068,67
4465. BLAŽENKA RUDMAN ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1969 RADINA GORICA 0,00 0,00 0,00 36.068,56 0,00 0,00 0,00 36.068,56
4466. MARIJA JERLEKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1948 KRAVARSKO 0,00 0,00 0,00 36.030,56 0,00 0,00 0,00 36.030,56
4467. TOMISLAV KOZAČINSKI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1985 VELIKA GORICA 6.305,59 0,00 -2.405,21 32.117,12 0,00 0,00 0,00 36.017,50
4468. SONJA KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1982 JEŽEVO 3.005,23 0,00 -3,71 32.986,57 0,00 0,00 0,00 35.988,09
4469. ŠTEFICA HORVAT ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1952 POLJANA ČIČKA 0,00 0,00 0,00 35.978,95 0,00 0,00 0,00 35.978,95
4470. MARIJA RISTIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1959 HRASTINA SAMOBORSKA 0,00 0,00 0,00 35.967,79 0,00 0,00 0,00 35.967,79
4471. TAMARA PIPIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1972 SAMOBOR -1.249,54 0,00 11.107,22 26.096,42 0,00 0,00 0,00 35.954,10
4472. DAMIR KOLIBAŠ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 -37,78 35.990,61 0,00 0,00 0,00 35.952,83
4473. BRANKO FRAJMAN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 35.941,43 0,00 0,00 0,00 35.941,43
4474. ĐURO BRCKO ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1936 ZAKLEPICA 0,00 0,00 0,00 35.916,13 0,00 0,00 0,00 35.916,13
4475. MARIJANA DASHI ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1983 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 35.913,47 0,00 0,00 0,00 35.913,47
4476. ĐURO BEŠEN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1948 LEDINA 0,00 0,00 0,00 35.889,49 0,00 0,00 0,00 35.889,49
4477. DUBRAVKO JELENEK ZAGREBAČKA,ORLE 1971 ORLE 0,00 0,00 0,00 35.874,99 0,00 0,00 0,00 35.874,99
4478. MARGETA BIŠKUP ZAGREBAČKA,LUKA 1935 LUKA 0,00 0,00 0,00 35.868,70 0,00 0,00 0,00 35.868,70
4479. ANITA PEJAK ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1984 AUGUŠTANOVEC 1.645,93 0,00 454,00 33.760,11 0,00 0,00 0,00 35.860,04
4480. GORDAN NOVAKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1970 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.836,37 0,00 35.836,37
4481. STJEPAN PREVAREK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 ŠURDOVEC 0,00 0,00 0,00 35.801,90 0,00 0,00 0,00 35.801,90
4482. ANITA DUILO ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 GRADNA 0,00 0,00 0,00 35.759,88 0,00 0,00 0,00 35.759,88
4483. DUBRAVKA TEPEŠ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1968 PRAŠČEVAC 0,00 0,00 0,00 35.733,72 0,00 0,00 0,00 35.733,72
4484. ZVONKO AUGUŠTIN ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1951 GORNJI LADUČ 0,00 0,00 0,00 35.725,06 0,00 0,00 0,00 35.725,06
4485. MARIJAN TONČIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1950 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 35.710,67 0,00 0,00 0,00 35.710,67
4486. JOZO ANDRIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1963 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.665,37 0,00 35.665,37
4487. GORAN PLANTAŠ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1973 BELČIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.643,05 0,00 35.643,05
4488. BRANKO MILIČEVIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1963 IVANČANI 0,00 0,00 0,00 35.634,26 0,00 0,00 0,00 35.634,26
4489. ANĐA JOZIPOVIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1959 OKUNŠĆAK 0,00 0,00 0,00 35.619,90 0,00 0,00 0,00 35.619,90
4490. DALIBOR POSAVAC ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1955 IVANIĆ-GRAD -894,02 0,00 240,09 36.268,14 0,00 0,00 0,00 35.614,21
4491. SRĐAN AZINOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1986 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.528,07 0,00 0,00 0,00 35.528,07
4492. NIKOLA NOVOSEL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1944 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 35.513,24 0,00 0,00 0,00 35.513,24
4493. DAMIR MIHICA ZAGREBAČKA,ORLE 1964 VELEŠEVEC 0,00 0,00 0,00 35.484,67 0,00 0,00 0,00 35.484,67
4494. LJUBICA BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1941 HRNJANEC 0,00 0,00 0,00 35.479,42 0,00 0,00 0,00 35.479,42
4495. BARICA PETEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1931 BUKOVEC ZELINSKI 0,00 0,00 0,00 35.433,44 0,00 0,00 0,00 35.433,44
4496. IVICA ŠVARUM ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1974 STRMEC BUKEVSKI -2.497,89 0,00 307,54 37.608,52 0,00 0,00 0,00 35.418,17
4497. DANIJEL KOBRA ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1983 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.412,69 0,00 35.412,69
4498. NINO PENDELIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1979 LIJEVI DUBROVČAK 0,00 0,00 0,00 35.411,44 0,00 0,00 0,00 35.411,44
4499. MARICA HUZJAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1947 DUBRANEC 0,00 0,00 0,00 35.393,33 0,00 0,00 0,00 35.393,33
4500. STJEPAN FILIPČIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1932 IVANEC BISTRANSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.369,77 0,00 35.369,77