OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. DUBRAVKO JELENEK ZAGREBAČKA,ORLE 1971 ORLE 0,00 0,00 0,00 36.705,22 0,00 0,00 0,00 36.705,22
4402. GROZDA KOVJANOVIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1952 KORITNA 0,00 0,00 0,00 36.698,12 0,00 0,00 0,00 36.698,12
4403. GORAN PLANTAŠ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1973 BELČIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.697,67 0,00 36.697,67
4404. GORDAN NOVAKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1970 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.650,49 0,00 36.650,49
4405. DUBRAVKA TEPEŠ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1968 PRAŠČEVAC 0,00 0,00 0,00 36.616,20 0,00 0,00 0,00 36.616,20
4406. MILE BRKIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.573,52 0,00 36.573,52
4407. DANIJEL KOBRA ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1983 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.566,95 0,00 36.566,95
4408. STJEPAN ŠNAJDER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 GUDCI 0,00 0,00 0,00 36.562,88 0,00 0,00 0,00 36.562,88
4409. MARIJANA DASHI ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1983 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 36.550,86 0,00 0,00 0,00 36.550,86
4410. MARGETA BIŠKUP ZAGREBAČKA,LUKA 1935 LUKA 0,00 0,00 0,00 36.502,14 0,00 0,00 0,00 36.502,14
4411. BRANKO FRAJMAN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 36.488,62 0,00 0,00 0,00 36.488,62
4412. SANJA ADAMOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 VELIKA GORICA 2.053,22 0,00 4.653,59 29.735,33 0,00 0,00 0,00 36.442,14
4413. BARICA PETEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1931 BUKOVEC ZELINSKI 0,00 0,00 0,00 36.435,78 0,00 0,00 0,00 36.435,78
4414. KRUNOSLAV GLUHINIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1965 GORNJA PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.418,01 0,00 36.418,01
4415. JOZO RADOŠ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1962 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.401,99 0,00 36.401,99
4416. IVICA ŠVARUM ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1974 STRMEC BUKEVSKI -2.497,89 0,00 347,96 38.545,95 0,00 0,00 0,00 36.396,02
4417. STJEPAN PREVAREK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 ŠURDOVEC 0,00 0,00 0,00 36.385,85 0,00 0,00 0,00 36.385,85
4418. DALIBOR POSAVAC ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1955 IVANIĆ-GRAD -894,02 0,00 240,09 37.032,63 0,00 0,00 0,00 36.378,70
4419. ANITA DUILO ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 GRADNA 0,00 0,00 0,00 36.343,14 0,00 0,00 0,00 36.343,14
4420. STJEPAN ŽEBEC ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1949 MLAKA 0,00 0,00 0,00 36.266,75 0,00 0,00 0,00 36.266,75
4421. SANJA ĆOSIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1979 POJATNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.189,65 0,00 36.189,65
4422. DAMIR MIHICA ZAGREBAČKA,ORLE 1964 VELEŠEVEC 0,00 0,00 0,00 36.179,20 0,00 0,00 0,00 36.179,20
4423. NINO PENDELIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1979 LIJEVI DUBROVČAK 0,00 0,00 0,00 36.159,06 0,00 0,00 0,00 36.159,06
4424. MARIJANA SOLENIČKI ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1976 JAKOVLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 36.150,77 0,00 0,00 36.150,77
4425. ANĐA JOZIPOVIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1959 OKUNŠĆAK 0,00 0,00 0,00 36.144,23 0,00 0,00 0,00 36.144,23
4426. VANJA LIPOVAC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1983 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 36.143,95 0,00 0,00 0,00 36.143,95
4427. MARA ZEČEVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1965 DUGO SELO 0,00 0,00 6.670,20 29.449,76 0,00 0,00 0,00 36.119,96
4428. ZVONKO AUGUŠTIN ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1951 GORNJI LADUČ 0,00 0,00 0,00 36.116,29 0,00 0,00 0,00 36.116,29
4429. NIKOLA NOVOSEL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1944 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 36.052,53 0,00 0,00 0,00 36.052,53
4430. MATIJA ŠTEFIČAR ZAGREBAČKA,BISTRA 1982 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 36.039,70 0,00 0,00 0,00 36.039,70
4431. BRANKO LATIN ZAGREBAČKA,ORLE 1961 VELEŠEVEC 0,00 0,00 0,00 36.010,55 0,00 0,00 0,00 36.010,55
4432. DRAŽEN STANIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1966 DOMASLOVEC 0,00 0,00 0,00 35.999,65 0,00 0,00 0,00 35.999,65
4433. IVICA JARČEK ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1982 GOLI VRH 10.257,45 0,00 0,00 25.734,83 0,00 0,00 0,00 35.992,28
4434. LJUBICA BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1941 HRNJANEC 0,00 0,00 0,00 35.977,41 0,00 0,00 0,00 35.977,41
4435. DINKO BREKALO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.955,54 0,00 35.955,54
4436. TIHOMIR POPOVČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1983 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.946,39 0,00 0,00 0,00 35.946,39
4437. IVICA MIOKOVIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1955 PISAROVINA 0,00 0,00 0,00 35.906,09 0,00 0,00 0,00 35.906,09
4438. MLADEN ŠUŠNJARA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1965 DONJE PSARJEVO 12.515,89 0,00 10,01 23.343,78 0,00 0,00 0,00 35.869,68
4439. TATJANA BARBARIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1968 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 35.856,91 0,00 0,00 0,00 35.856,91
4440. SEMKA MULALIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1970 SAMOBOR 0,00 0,00 -14,97 35.867,90 0,00 0,00 0,00 35.852,93
4441. STJEPAN GUZAN ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1944 PRHOĆ 0,00 0,00 0,00 35.845,42 0,00 0,00 0,00 35.845,42
4442. SABINA ŠIŠKIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1984 GORNJA LOMNICA 0,00 0,00 0,00 35.824,00 0,00 0,00 0,00 35.824,00
4443. ZORAN BAJIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 35.800,83 0,00 0,00 0,00 35.800,83
4444. ŽELJKO ŠPINDERK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1967 HRASTJE 0,00 0,00 0,00 35.765,10 0,00 0,00 0,00 35.765,10
4445. TAMARA KLAPAN ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1974 ZAPREŠIĆ 1.097,78 0,00 -259,50 34.911,49 0,00 0,00 0,00 35.749,77
4446. NADIMIR PERŠIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1956 DONJA PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 35.735,40 0,00 0,00 0,00 35.735,40
4447. FRANJO GRGEČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1958 BRASLOVJE 0,02 0,00 0,00 35.707,65 0,00 0,00 0,00 35.707,67
4448. ADA CARRIZALES VIOLENTA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 35.681,28 0,00 0,00 0,00 35.681,28
4449. IVAN DOLAČKI ZAGREBAČKA,ORLE 1956 VELEŠEVEC 0,00 0,00 203,92 35.476,69 0,00 0,00 0,00 35.680,61
4450. ANITA ROGULJIĆ JUKIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 GRADIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.650,13 0,00 35.650,13
4451. ANKA TOMAŠKOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1955 BREBROVAC 0,00 0,00 0,00 35.643,38 0,00 0,00 0,00 35.643,38
4452. GORAN OSLAKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1970 DREŽNIK PODOKIĆKI 0,00 0,00 0,00 35.628,35 0,00 0,00 0,00 35.628,35
4453. GORDAN KIŠIČEK ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1963 ŠTAKOROVEC 0,00 0,00 0,00 35.627,84 0,00 0,00 0,00 35.627,84
4454. SLAVKO MILINKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1960 KALINOVICA 0,00 0,00 28.909,21 6.693,02 0,00 0,00 0,00 35.602,23
4455. MARIO HENJEL ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1982 ZGALIŠĆE 0,00 0,00 262,77 35.338,90 0,00 0,00 0,00 35.601,67
4456. IVANICA VUJASIN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1950 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.591,60 0,00 35.591,60
4457. SANJA TUĐMAN ZAGREBAČKA,LUKA 1965 ŽEJINCI 0,00 0,00 0,00 21.000,93 0,00 14.540,52 0,00 35.541,45
4458. MILICA MEGLIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1957 ČRNEC DUGOSELSKI 0,00 0,00 0,00 35.512,60 0,00 0,00 0,00 35.512,60
4459. BRANIMIR RAVENŠČAK ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1969 KLINČA SELA 0,00 0,00 16.596,17 0,00 0,00 18.895,98 0,00 35.492,15
4460. IVICA MARKEŠIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1972 GORNJA KUPČINA 0,00 0,00 4,54 35.482,76 0,00 0,00 0,00 35.487,30
4461. JOSIP MATKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1979 NOVO ČIĆE 0,00 0,00 375,86 35.104,93 0,00 0,00 0,00 35.480,79
4462. DAMIR KOLIBAŠ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 -37,78 35.516,99 0,00 0,00 0,00 35.479,21
4463. STJEPAN KEBER ZAGREBAČKA,RUGVICA 1951 OBOROVO 0,00 0,00 0,00 35.432,92 0,00 0,00 0,00 35.432,92
4464. RANKA ANĐELKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1951 PODVORNICA 0,00 0,00 0,00 35.431,16 0,00 0,00 0,00 35.431,16
4465. SEMIR RAMADANI ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1987 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 35.413,09 0,00 0,00 0,00 35.413,09
4466. DORIS HERAKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1990 LUG SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 35.345,37 0,00 0,00 0,00 35.345,37
4467. DRAŽEN ŠPRAJC ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1976 POSAVSKI BREGI 0,00 0,00 613,69 34.724,27 0,00 0,00 0,00 35.337,96
4468. ĐURĐICA ŠIMEK ZAGREBAČKA,PRESEKA 1946 POGANČEC 0,00 0,00 0,00 35.302,55 0,00 0,00 0,00 35.302,55
4469. MAJA ŠVALJUG ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1979 KLOŠTAR IVANIĆ 17.159,80 0,00 0,00 18.111,87 0,00 0,00 0,00 35.271,67
4470. ZINKA PERČINIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1962 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 35.266,49 0,00 0,00 0,00 35.266,49
4471. DRAŽEN GRGURIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 35.251,53 0,00 0,00 0,00 35.251,53
4472. FRANO DALIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.248,22 0,00 35.248,22
4473. JOSIP BELAČIĆ ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1964 BREZANI 0,00 0,00 0,00 35.220,47 0,00 0,00 0,00 35.220,47
4474. NADA STOŠIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1943 POLJANICA OKIĆKA 0,00 0,00 0,00 35.185,37 0,00 0,00 0,00 35.185,37
4475. ANĐA ANTUNOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1966 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 35.176,17 0,00 0,00 0,00 35.176,17
4476. MATIJA ZORKO ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1947 BUKOVICA PREKRIŠKA 0,00 0,00 0,00 35.096,08 0,00 0,00 0,00 35.096,08
4477. ANKICA STIPIĆ ZAGREBAČKA,PRESEKA 1955 KAMENICA 0,00 0,00 0,00 35.041,07 0,00 0,00 0,00 35.041,07
4478. IVKA DRAGIJA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1938 KALINJE 0,00 0,00 0,00 35.038,39 0,00 0,00 0,00 35.038,39
4479. ZDENKA VALČEVIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1959 PRAŠČEVAC 0,00 0,00 0,00 35.032,27 0,00 0,00 0,00 35.032,27
4480. ANA PUCKO ZAGREBAČKA,BISTRA 1939 OBOROVO BISTRANSKO 0,00 0,00 0,00 35.022,63 0,00 0,00 0,00 35.022,63
4481. ŽELJKO KAURIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1978 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.981,56 0,00 34.981,56
4482. JOSIP DRVODELIĆ ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1943 BIJELA GORICA 0,00 0,00 0,00 34.915,72 0,00 0,00 0,00 34.915,72
4483. LIDIJA MUŠAK ZAGREBAČKA,PRESEKA 1979 POGANČEC 0,00 0,00 0,00 34.912,23 0,00 0,00 0,00 34.912,23
4484. STJEPAN BANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 KUČE 0,00 0,00 0,00 34.887,79 0,00 0,00 0,00 34.887,79
4485. DAVOR KALEM ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 ČABDIN 0,00 0,00 15.612,87 19.163,85 0,00 0,00 0,00 34.776,72
4486. IVANČICA BLAŽEK ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 DONJI DESINEC 0,00 0,00 0,00 34.772,59 0,00 0,00 0,00 34.772,59
4487. ĐURO PREBANIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1944 BOŽJAKOVINA 0,00 0,00 0,00 34.750,09 0,00 0,00 0,00 34.750,09
4488. ROBERT ŠIMBERA ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1929 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 34.744,57 0,00 0,00 0,00 0,00 34.744,57
4489. JOSIP DRAGAN BOGDANOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1982 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.736,07 0,00 34.736,07
4490. IVAN PRELEC ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1957 RAKOVEC 0,00 0,00 0,00 34.709,67 0,00 0,00 0,00 34.709,67
4491. IVAN PRELEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1960 NOVO MJESTO 0,00 0,00 0,00 34.703,82 0,00 0,00 0,00 34.703,82
4492. IVAN GONAN ZAGREBAČKA,GRADEC 1962 PODJALES 0,00 0,00 0,00 34.697,20 0,00 0,00 0,00 34.697,20
4493. HRVOJKA JAMBOR ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.654,88 0,00 34.654,88
4494. VERICA PETRINAC ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1958 IVANČIĆI 0,00 0,00 0,00 34.644,12 0,00 0,00 0,00 34.644,12
4495. NIKOLINA BALUG ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1971 ČEMERNICA LONJSKA 0,00 0,00 0,00 34.624,22 0,00 0,00 0,00 34.624,22
4496. VJEKOSLAV ZADRIJA ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1945 VRHOVEC 0,00 0,00 0,00 34.587,11 0,00 0,00 0,00 34.587,11
4497. BRANKICA MIHOLIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1975 KERESTINEC 0,00 0,00 251,28 34.320,57 0,00 0,00 0,00 34.571,85
4498. IVANČICA MEDVED ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1952 VELIKA RAKOVICA 0,00 0,00 0,00 34.571,09 0,00 0,00 0,00 34.571,09
4499. MAJA KOVAČ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 34.549,11 0,00 0,00 0,00 34.549,11
4500. DANIJEL MARGIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1983 VUKOVINA 22.703,49 0,00 0,00 11.839,61 0,00 0,00 0,00 34.543,10