OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
4401. KATARINA BIČAK ZAGREBAČKA,BEDENICA 1947 BEDENICA 0,00 0,00 0,00 20.294,73 0,00 0,00 0,00 0,00 20.294,73
4402. ANA ĐURIČIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1979 BOLČ 0,00 0,00 0,00 20.286,22 0,00 0,00 0,00 0,00 20.286,22
4403. DANICA POSAVEC ZAGREBAČKA,PRESEKA 1948 LEDINA 0,00 0,00 0,00 20.284,56 0,00 0,00 0,00 0,00 20.284,56
4404. ANA TADIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1983 DUGO SELO 6.786,70 0,00 194,31 13.259,87 0,00 0,00 0,00 0,00 20.240,88
4405. SLAVKO BEDAKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1955 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.236,82 0,00 0,00 20.236,82
4406. ZLATICA BENČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1953 STRMEC BUKEVSKI 0,00 0,00 0,00 20.233,45 0,00 0,00 0,00 0,00 20.233,45
4407. ZORA BRKLJAČIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1943 LIJEVI ŠTEFANKI 0,00 0,00 0,00 20.228,58 0,00 0,00 0,00 0,00 20.228,58
4408. JANJA SIČAJA ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1957 DUGO SELO 0,00 0,00 20.218,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.218,28
4409. MARKO GRGEČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1986 BRASLOVJE 0,00 0,00 0,00 20.199,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20.199,50
4410. BOŽICA HRASTIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1975 STARA KAPELA 0,00 0,00 0,00 20.174,46 0,00 0,00 0,00 0,00 20.174,46
4411. RAJKO ŠPOLJAR ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1963 JABLANOVEC 0,00 0,00 0,00 20.164,60 0,00 0,00 0,00 0,00 20.164,60
4412. ANTONETA CIRIMOTIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1985 KRIŽCI 0,00 0,00 0,00 20.157,61 0,00 0,00 0,00 0,00 20.157,61
4413. MATO BAKARIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1961 ŽABNICA 0,00 0,00 0,00 20.135,48 0,00 0,00 0,00 0,00 20.135,48
4414. ŽELJKA DORAŽIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1974 OKUNŠĆAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.123,33 0,00 0,00 20.123,33
4415. DRAŽEN ĆOSIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.069,23 0,00 0,00 20.069,23
4416. SAŠA MIKULEC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1964 KUPLJENOVO 0,00 0,00 0,00 21.397,99 0,00 -1.358,58 0,00 0,00 20.039,41
4417. ROBERT BILIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.027,59 0,00 0,00 20.027,59
4418. ANĐELKO BARIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1956 RAKITJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.984,34 0,00 0,00 19.984,34
4419. MILICA DOBRINČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1980 RIBNICA 0,00 0,00 3.502,69 16.439,67 0,00 0,00 0,00 0,00 19.942,36
4420. JANKO CIGLAR ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1993 GORNJA REKA 0,00 0,00 1.989,23 17.948,66 0,00 0,00 0,00 0,00 19.937,89
4421. SNJEŽANA JAJALO ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1990 GORICA JAMNIČKA 0,00 0,00 3.079,89 16.857,83 0,00 0,00 0,00 0,00 19.937,72
4422. ZLATKO SABOLIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1980 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 19.929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 19.929,93
4423. IVO JANJIK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1959 SAMOBOR 0,00 0,00 4.106,31 0,00 0,00 15.813,58 0,00 0,00 19.919,89
4424. MILAN KADOIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1951 ŽITOMIR 0,00 0,00 0,00 19.895,47 0,00 0,00 0,00 0,00 19.895,47
4425. ANICA KNEŽEVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1946 VELIKA KOSNICA 0,00 0,00 0,00 19.882,40 0,00 0,00 0,00 0,00 19.882,40
4426. MILAN STARČEK ZAGREBAČKA,PUŠČA 1948 DONJA PUŠĆA 0,00 0,00 6.856,48 13.009,55 0,00 0,00 0,00 0,00 19.866,03
4427. MARINA GORUPIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1965 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 19.857,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19.857,61
4428. MIRO NEVAJDA ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1980 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.014,77 24.861,49 0,00 0,00 19.846,72
4429. STJEPAN ŽUPETIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1953 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 19.843,94 0,00 0,00 0,00 19.843,94
4430. MIRKO RISTER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 19.829,65 0,00 0,00 0,00 0,00 19.829,65
4431. KATICA MIKAN ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1962 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 19.809,51 0,00 0,00 0,00 0,00 19.809,51
4432. MATE ŽDERO ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1954 LIPOVEC LONJSKI 0,00 0,00 -918,19 20.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.806,81
4433. BOŽA FRANCETIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1957 STRMEC 0,00 0,00 0,00 19.805,88 0,00 0,00 0,00 0,00 19.805,88
4434. SAŠA BOSANAC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 VELIKA GORICA 0,00 0,00 298,50 19.491,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.790,00
4435. MARKO KRČELIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1986 PRUDNICE 0,00 0,00 0,00 19.744,17 0,00 0,00 0,00 0,00 19.744,17
4436. VALENTINA BECK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1988 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.739,28 0,00 0,00 19.739,28
4437. SUZANA POTISK ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1969 JAKOVLJE 0,00 0,00 0,00 19.725,51 0,00 0,00 0,00 0,00 19.725,51
4438. SMILJAN PERIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1971 LUPOGLAV 0,00 0,00 0,00 19.707,70 0,00 0,00 0,00 0,00 19.707,70
4439. ZRINKA SLAVNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 RAKITOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.690,21 0,00 0,00 19.690,21
4440. RUŽICA IVOŠ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1964 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.676,59 0,00 0,00 19.676,59
4441. VILIM BAN ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1953 KUČER 0,00 0,00 0,00 19.676,32 0,00 0,00 0,00 0,00 19.676,32
4442. KATARINA ZUBČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 BREGANA 0,00 0,00 0,00 19.655,58 0,00 0,00 0,00 0,00 19.655,58
4443. MARTINA FRUK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1976 DONJA ZELINA 0,00 0,00 18,60 19.609,79 0,00 0,00 0,00 0,00 19.628,39
4444. MARIO KRAŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1984 STRMEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.591,74 0,00 0,00 19.591,74
4445. JANOŠ NOSKOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1959 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 19.587,06 0,00 0,00 0,00 0,00 19.587,06
4446. ZDRAVKO KELEBUH ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 LAKTEC 0,00 0,00 0,00 19.581,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.581,50
4447. NADA KOZUMPLIK ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1965 KORITNA 0,00 0,00 0,00 19.567,04 0,00 0,00 0,00 0,00 19.567,04
4448. STJEPAN ZAGORAC ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1956 GORNJI HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 19.547,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.547,01
4449. GROZDANA ČEHULIĆ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1973 BEDENICA 0,00 0,00 0,00 19.544,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19.544,99
4450. NIKOLA STUNJA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1946 GORNJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 19.538,44 0,00 0,00 0,00 0,00 19.538,44
4451. ĐURĐICA FORGAČ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1966 NEGOVEC 0,00 0,00 0,00 19.532,33 0,00 0,00 0,00 0,00 19.532,33
4452. SENAD RABUZIN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1969 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.489,82 0,00 0,00 19.489,82
4453. ANTUN ĆOŠIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1952 PROZORJE 0,00 0,00 0,00 19.451,91 0,00 0,00 0,00 0,00 19.451,91
4454. MARIO KOMLJENOVIĆ ZAGREBAČKA,ORLE 1984 BUKEVJE 0,00 0,00 1.752,08 17.691,42 0,00 0,00 0,00 0,00 19.443,50
4455. KATICA ŠARGAČ ZAGREBAČKA,BEDENICA 1953 BEDENICA 0,00 0,00 0,00 19.432,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19.432,76
4456. ZLATA IŠEK ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1950 CERJE POKUPSKO 0,00 0,00 0,00 19.405,06 0,00 0,00 0,00 0,00 19.405,06
4457. BILJANA KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1990 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.381,68 0,00 0,00 19.381,68
4458. IVAN GAVRAN ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1981 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 19.374,84 0,00 0,00 0,00 0,00 19.374,84
4459. ĐURĐICA ŠIMEK ZAGREBAČKA,PRESEKA 1946 POGANČEC 0,00 0,00 0,00 19.367,65 0,00 0,00 0,00 0,00 19.367,65
4460. GORAN PLATUŽIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1963 LUPOGLAV 0,00 0,00 5.154,89 14.178,54 0,00 0,00 0,00 0,00 19.333,43
4461. KATICA BREZOVEČKI ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1968 LUPOGLAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.301,46 0,00 0,00 19.301,46
4462. IVANA VUGEC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1988 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.299,54 0,00 0,00 19.299,54
4463. MATEJA KRAČUN ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1974 ŠENKOVEC 0,00 0,00 0,00 19.275,98 0,00 0,00 0,00 0,00 19.275,98
4464. ZLATA GRDAKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1957 GORNJA ZDENČINA 0,00 0,00 0,00 19.274,59 0,00 0,00 0,00 0,00 19.274,59
4465. MARKO POKLEČKI ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1958 POKLEK 0,00 0,00 0,00 19.259,27 0,00 0,00 0,00 0,00 19.259,27
4466. VALENTINA LABUDOVIĆ BIBER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1982 MALA RAKOVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.258,39 0,00 0,00 19.258,39
4467. MARIJAN BELOŠEVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1952 VELIKA BUNA 0,00 0,00 0,00 19.255,85 0,00 0,00 0,00 0,00 19.255,85
4468. MILJENKO ŠTRBAC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1975 DONJI MARINKOVAC 0,00 0,00 0,00 19.253,16 0,00 0,00 0,00 0,00 19.253,16
4469. ŽELJKA RUČEVIĆ ZAGREBAČKA,ORLE 1985 VELEŠEVEC 0,00 0,00 2.515,75 15.100,38 0,00 1.624,47 0,00 0,00 19.240,60
4470. DANIJELA BURJAN ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1979 GORNJI DESINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.234,26 0,00 0,00 19.234,26
4471. IVICA ČAČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 19.227,09 0,00 0,00 0,00 19.227,09
4472. DANICA BALABAN ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1950 VELIKI VRH 0,00 0,00 0,00 19.212,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.212,50
4473. SENKA DERIFAJ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1972 IVANIĆ-GRAD -23.044,85 0,00 10.859,15 25.340,53 0,00 6.031,98 0,00 0,00 19.186,81
4474. NENAD ZOBEC ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1966 ZELINA BREŠKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.167,21 0,00 0,00 19.167,21
4475. ŽELJKO RAČIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1953 ZDENCI BRDOVEČKI 0,00 0,00 19.158,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.158,47
4476. IVAN BRCKOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1948 LIJEVI DUBROVČAK 0,00 0,00 0,00 19.158,18 0,00 0,00 0,00 0,00 19.158,18
4477. MILAN PALATINUŠ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1947 ZRINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 19.151,85 0,00 0,00 0,00 0,00 19.151,85
4478. SREĆKO RAJIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 VELIKA GORICA 19.698,94 0,00 -2.599,43 2.047,74 0,00 0,00 0,00 0,00 19.147,25
4479. JADRANKA RUBINIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1963 PLEŠIVICA 0,00 0,00 0,00 19.128,58 0,00 0,00 0,00 0,00 19.128,58
4480. IVOR ZORMANIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1977 STRMEC 0,00 0,00 0,00 19.117,42 0,00 0,00 0,00 0,00 19.117,42
4481. IVAN ŠAMBAR ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1957 SALNIK 0,00 0,00 0,00 19.107,69 0,00 0,00 0,00 0,00 19.107,69
4482. EMRISA KAMENAC ZAGREBAČKA,RUGVICA 1994 OBOROVO 0,00 0,00 0,00 19.102,85 0,00 0,00 0,00 0,00 19.102,85
4483. DRAGO BRITVEC ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1954 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 19.069,69 0,00 0,00 0,00 0,00 19.069,69
4484. NADA RAJAKOVIĆ ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK 1969 DONJI OŠTRC 0,00 0,00 0,00 19.060,81 0,00 0,00 0,00 0,00 19.060,81
4485. IVAN ROJTINIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1951 HRASTJE 0,00 0,00 0,00 19.056,29 0,00 0,00 0,00 0,00 19.056,29
4486. NADA KATIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1971 DONJA ZELINA 0,00 0,00 197,65 18.840,16 0,00 0,00 0,00 0,00 19.037,81
4487. NADICA GREŽINA ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1951 VRHOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 19.030,44 0,00 0,00 0,00 19.030,44
4488. DRAGICA LONČARIĆ-KLOBUK ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1970 ZAKLEPICA 0,00 0,00 3.798,26 15.218,48 0,00 0,00 0,00 0,00 19.016,74
4489. VLATKO KOJIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.015,99 0,00 0,00 19.015,99
4490. AZMIRA ČOLIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1982 MALI BREZOVEC 0,00 0,00 0,00 18.996,39 0,00 0,00 0,00 0,00 18.996,39
4491. DARKO GRGEČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1967 BRASLOVJE 0,00 0,00 0,00 18.992,39 0,00 0,00 0,00 0,00 18.992,39
4492. TANJA GRUJIČIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1982 HRUŠEVEC KUPLJENSKI 10.047,93 0,00 0,00 8.929,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18.977,43
4493. JOSIP VLAŠIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1953 JASTREBARSKO 18.942,25 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 18.942,32
4494. NADA KOVAČEK ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1955 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 18.932,14 0,00 0,00 0,00 0,00 18.932,14
4495. ANITA RENDULIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 0,00 18.922,76 0,00 0,00 0,00 0,00 18.922,76
4496. BRANKO BANOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1993 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.902,17 0,00 0,00 18.902,17
4497. DAMIR DUBINKO ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1975 NOVAKI 0,00 0,00 -1.301,68 20.197,75 0,00 0,00 0,00 0,00 18.896,07
4498. TOMISLAV RUKAVINA ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1972 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 18.848,51 0,00 0,00 0,00 0,00 18.848,51
4499. STJEPAN CAVRIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1958 HOTNJA 0,00 0,00 0,00 18.840,62 0,00 0,00 0,00 0,00 18.840,62
4500. ILIJA MIOČ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1964 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.834,39 0,00 0,00 18.834,39