OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. IVICA PETRIŠ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1970 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 -372,82 40.622,53 0,00 0,00 0,00 40.249,71
4402. NEVENKA HUSAIN ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1961 GORNJI TKALEC 0,00 0,00 0,00 40.239,85 0,00 0,00 0,00 40.239,85
4403. VLASTA MATOŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1970 OREŠJE 0,00 0,00 0,00 40.154,49 0,00 0,00 0,00 40.154,49
4404. ERIK RUBINIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1977 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 40.133,89 0,00 0,00 0,00 40.133,89
4405. BOŽO PAVLOVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1960 LUKA 0,00 0,00 0,00 40.132,03 0,00 1,52 0,00 40.133,55
4406. ŠTEFICA RAHLE ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1938 LUGARSKI BREG 0,00 0,00 0,00 40.130,40 0,00 0,00 0,00 40.130,40
4407. JOSIP GORICAJ ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1959 RAKOVEC 0,00 0,00 0,00 40.118,81 0,00 0,00 0,00 40.118,81
4408. ILIJA KOPLJAR ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1958 ROZGA 0,00 0,00 0,00 40.109,12 0,00 0,00 0,00 40.109,12
4409. LUKA BILIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1955 GLADOVEC POKUPSKI 25.443,40 0,00 -2.941,68 17.595,82 0,00 0,00 0,00 40.097,54
4410. BRANKA FLINTA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1959 RADOIŠĆE 0,00 0,00 0,00 40.068,15 0,00 0,00 0,00 40.068,15
4411. VERICA ŠKRAMIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1958 LIJEVI DUBROVČAK 0,00 0,00 0,00 40.047,02 0,00 0,00 0,00 40.047,02
4412. IVO DJORDIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 VELIKA MLAKA 16.590,59 0,00 1.510,93 5.424,17 0,00 16.513,89 0,00 40.039,58
4413. ZORICA ŽEBEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1952 GRABERŠĆAK 0,00 0,00 0,00 40.005,47 0,00 0,00 0,00 40.005,47
4414. JASMINKA BELOŠEVIĆ ZAGREBAČKA,BISTRA 1959 POLJANICA BISTRANSKA 0,00 0,00 0,00 39.998,20 0,00 0,00 0,00 39.998,20
4415. VESNA BAN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1957 SAMOBOR 19.223,79 -5,49 9.116,47 11.641,23 0,00 0,00 0,00 39.976,00
4416. MARICA ČUNKO ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1940 PRIBIĆ 0,00 0,00 0,00 39.948,10 0,00 0,00 0,00 39.948,10
4417. MILICA ŠKREBEK ZAGREBAČKA,PRESEKA 1957 PRESEKA 0,00 0,00 0,00 39.930,00 0,00 0,00 0,00 39.930,00
4418. ZDENKA GORANOVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1950 VRBOVEC 0,00 0,00 0,00 39.911,40 0,00 0,00 0,00 39.911,40
4419. SLAVKO KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1946 REPINEC 0,00 0,00 0,00 39.894,85 0,00 0,00 0,00 39.894,85
4420. NEVENKA KRIVOHLAVEK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1948 RAKITJE 0,00 0,00 37.368,45 0,00 0,00 2.524,51 0,00 39.892,96
4421. KATICA PLENAR ZAGREBAČKA,PRESEKA 1960 PRESEKA 0,00 0,00 0,00 39.884,08 0,00 0,00 0,00 39.884,08
4422. BARICA VIZEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1945 BUNJAK 0,00 0,00 0,00 39.877,93 0,00 0,00 0,00 39.877,93
4423. NEVENKA GOJŠIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1966 ČEGLJE 0,00 0,00 0,00 39.853,11 0,00 0,00 0,00 39.853,11
4424. DANIJEL POVRŽENIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1985 DUGO SELO 0,00 0,00 -44,28 39.894,47 0,00 0,00 0,00 39.850,19
4425. ANA BRANKOVIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1946 GORNJI VUKŠINAC 0,00 0,00 0,00 39.838,22 0,00 0,00 0,00 39.838,22
4426. NENAD MARIĆ TEŠANOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 VELIKA MLAKA 20.437,74 0,00 13.538,63 5.842,00 0,00 0,00 0,00 39.818,37
4427. ZORAN TOMIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1969 PETROVINA TUROPOLJSKA 0,00 0,00 2.332,88 37.477,59 0,00 0,00 0,00 39.810,47
4428. DJURDJA KOLAK ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1955 SVETA NEDELJA 0,00 0,00 0,00 39.800,86 0,00 0,00 0,00 39.800,86
4429. ROSKA KABAŠI ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1968 GRABEREC 0,00 0,00 0,00 39.795,15 0,00 0,00 0,00 39.795,15
4430. MARIJANA ĆIŠKO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1977 VELIKA GORICA 0,00 0,00 4.376,64 35.416,01 0,00 0,00 0,00 39.792,65
4431. VLADIMIR PAVLEKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 LEKNENO 2.671,40 0,00 1.459,82 35.654,01 0,00 0,00 0,00 39.785,23
4432. SEMIR RAMADANI ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1987 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 39.742,56 0,00 0,00 0,00 39.742,56
4433. RENATA BEZUH ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1971 MAJUR 0,00 0,00 0,00 39.729,80 0,00 0,00 0,00 39.729,80
4434. GORAN NEGRAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 39.722,51 0,00 0,00 0,00 39.722,51
4435. MARA PREKOMOREC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1948 LOVREČKA VELIKA 0,00 0,00 0,00 39.706,21 0,00 0,00 0,00 39.706,21
4436. JURAJ KRIŽETIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 DUBRAVA SAMOBORSKA 0,00 0,00 0,00 39.640,61 0,00 0,00 0,00 39.640,61
4437. DRAGICA LEDINSKI ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1924 POJATNO 0,00 0,00 37.125,30 0,00 0,00 2.488,51 0,00 39.613,81
4438. ĐURO MIKULIN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1952 VELIKA BUNA 0,00 0,00 0,00 39.602,19 0,00 0,00 0,00 39.602,19
4439. STJEPAN MARTINJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1959 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 39.534,90 0,00 0,00 0,00 39.534,90
4440. KATA DUBRAVEC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1956 ZVEKOVAC 0,00 0,00 0,00 39.530,86 0,00 0,00 0,00 39.530,86
4441. EDUARD VIDOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1961 PETROVINA TUROPOLJSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.516,71 0,00 39.516,71
4442. IVICA SLATINA ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1978 VRBOVEC 0,00 0,00 0,00 39.469,48 0,00 0,00 0,00 39.469,48
4443. NADA BAN ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1951 GORNJI TKALEC 0,00 0,00 0,00 39.433,61 0,00 0,00 0,00 39.433,61
4444. JOSIP DELINIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1944 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 39.419,69 0,00 0,00 0,00 39.419,69
4445. IVKA VRŠČAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1946 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 39.414,04 0,00 0,00 0,00 39.414,04
4446. STJEPAN CAVRIĆ ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1958 HOTNJA 0,00 0,00 0,00 39.361,99 0,00 0,00 0,00 39.361,99
4447. ANKA ČAČINOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1938 BREGANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.294,49 0,00 39.294,49
4448. LJUBICA SALAJ ZAGREBAČKA,GRADEC 1948 SALAJCI 0,00 0,00 0,00 39.254,80 0,00 0,00 0,00 39.254,80
4449. MARIJAN CAREK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 39.244,39 0,00 0,00 0,00 39.244,39
4450. ŠTEFICA HORVAT ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1952 POLJANA ČIČKA 0,00 0,00 0,00 39.235,83 0,00 0,00 0,00 39.235,83
4451. ROMANA RAĐENOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1978 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 39.226,37 0,00 0,00 0,00 39.226,37
4452. SANDRA PETRAVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1973 STRMEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.215,65 0,00 39.215,65
4453. IVAN ŠTABA ZAGREBAČKA,RUGVICA 1929 NOVAKI OBOROVSKI 0,00 0,00 0,00 39.204,67 0,00 0,00 0,00 39.204,67
4454. DRAGICA HABUNEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1948 RADOIŠĆE 0,00 0,00 0,00 39.142,64 0,00 0,00 0,00 39.142,64
4455. ANTE GRGIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1964 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 39.138,58 0,00 0,00 0,00 39.138,58
4456. IVAN HABIJANEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1972 VRBOVEC 0,00 0,00 0,00 39.053,66 0,00 0,00 0,00 39.053,66
4457. DAMIR HADROVIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1958 DONJA PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 39.050,84 0,00 0,00 0,00 39.050,84
4458. DRAGAN RADOSAVLJEVIC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 STRASBOURG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.047,94 0,00 39.047,94
4459. SENKA BUBNJAR ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1966 VRBOVEC 0,00 0,00 0,00 39.019,44 0,00 0,00 0,00 39.019,44
4460. ANA MALIVUK ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1945 STARA KAPELA 0,00 0,00 0,00 39.015,91 0,00 0,00 0,00 39.015,91
4461. MIROSLAV CRLJEN ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1981 DUGO SELO 19.156,42 0,00 3.941,87 15.858,28 0,00 53,90 0,00 39.010,47
4462. ĐURĐICA FORGAČ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1966 NEGOVEC 0,00 0,00 0,00 38.958,59 0,00 0,00 0,00 38.958,59
4463. IVAN ANĐELIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1987 GORNJA GREDA 20.834,10 0,00 -54,82 18.168,94 0,00 0,00 0,00 38.948,22
4464. ZDENKA NORŠIĆ HOGAČ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1966 DUGO SELO 560,28 0,00 0,00 38.345,76 0,00 0,00 0,00 38.906,04
4465. KATARINA KRALJ ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1932 IGRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 38.872,30 0,00 0,00 0,00 38.872,30
4466. JOSIP SLUNJSKI ZAGREBAČKA,GRADEC 1969 HAGANJ 0,00 0,00 0,00 38.870,92 0,00 0,00 0,00 38.870,92
4467. BARICA PERČIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1954 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 38.819,26 0,00 0,00 0,00 38.819,26
4468. STJEPAN HRGOVAN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1955 SREDNJA VELIKA 0,00 0,00 0,00 38.807,74 0,00 0,00 0,00 38.807,74
4469. ŠTEFICA DUJMIĆ ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1970 BANIČEVEC 0,00 0,00 0,00 38.802,27 0,00 0,00 0,00 38.802,27
4470. KATICA LELJAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1967 GAJ 0,00 0,00 0,00 38.801,71 0,00 0,00 0,00 38.801,71
4471. SUZANA MAJSTOROVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1967 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.789,25 0,00 38.789,25
4472. TOMISLAV GOLUBIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1978 FALAŠĆAK 0,00 0,00 0,00 38.772,79 0,00 0,00 0,00 38.772,79
4473. ZDENKO MAJSTOROVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1959 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.768,94 0,00 38.768,94
4474. KATARINA KOLARIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1930 GORNJI VUKŠINAC 0,00 0,00 0,00 38.765,28 0,00 0,00 0,00 38.765,28
4475. STJEPAN BAĐUN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1950 KRALJEV VRH 0,00 0,00 0,00 38.762,22 0,00 0,00 0,00 38.762,22
4476. SLAVKO PAJIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1969 RAZLJEV 0,00 0,00 0,00 38.737,83 0,00 0,00 0,00 38.737,83
4477. BRANKA KIRIN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1955 ZRINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 39.037,67 0,00 -300,00 0,00 38.737,67
4478. STJEPAN TERIHAJ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1957 JASTREBARSKO 8.398,34 0,00 0,00 30.223,17 0,00 0,00 0,00 38.621,51
4479. IVICA VODOPIJEVEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1979 VUKOVJE ZELINSKO 18.442,52 0,00 3.333,58 16.840,93 0,00 0,00 0,00 38.617,03
4480. NIKOLA TOMAŠINEC ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1936 IVANČIĆI 0,00 0,00 0,00 38.611,30 0,00 0,00 0,00 38.611,30
4481. JOSIP UDOVIČIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1946 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 38.609,75 0,00 0,00 0,00 38.609,75
4482. JELENA STROJNIK ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1974 BRDOVEC 1.428,55 0,00 5.629,75 31.546,41 0,00 0,00 0,00 38.604,71
4483. DRAGO ANTOLIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1973 DONJA PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 38.603,71 0,00 0,00 0,00 38.603,71
4484. DARKO GRGEČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1967 BRASLOVJE 0,00 0,00 0,00 38.589,76 0,00 0,00 0,00 38.589,76
4485. BLAŽENKA JAGATIĆ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1979 KRAŠIĆ 0,00 0,00 893,91 37.686,13 0,00 0,00 0,00 38.580,04
4486. DANIJEL NOVOSEL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1961 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.577,29 0,00 38.577,29
4487. KATICA VUČINOVEC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1952 ZGALIŠĆE 0,00 0,00 0,00 38.543,13 0,00 0,00 0,00 38.543,13
4488. ŠTEFICA SUHINA ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1946 JAKOVLJE 0,00 0,00 0,00 38.534,30 0,00 0,00 0,00 38.534,30
4489. MARTINA DUMIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1976 DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.518,71 0,00 38.518,71
4490. ANA LIČKO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1937 SOP BUKEVSKI 5.460,16 0,00 27.035,05 6.021,03 0,00 0,00 0,00 38.516,24
4491. KRUNOSLAV KOTAR ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1976 DONJA ZDENČINA 0,00 0,00 0,00 38.464,69 0,00 0,00 0,00 38.464,69
4492. SLAVKO LJUBIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1955 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.454,28 0,00 38.454,28
4493. MARIJAN PETAK ZAGREBAČKA,GRADEC 1960 ZABRĐE 0,00 0,00 0,00 38.439,26 0,00 0,00 0,00 38.439,26
4494. JOSIP ŠOLIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1949 REDOVJE 0,00 0,00 0,00 38.438,34 0,00 0,00 0,00 38.438,34
4495. ŽELJKO SKENDROVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1957 SAMOBOR 0,00 0,00 -3.266,39 41.679,03 0,00 0,00 0,00 38.412,64
4496. RADENKO DRLJAČA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1958 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.411,72 0,00 38.411,72
4497. IVAN GRADSKI ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1942 KUPINEC 1.603,38 0,00 -4,98 36.809,20 0,00 0,00 0,00 38.407,60
4498. BISERKA KRALJ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.403,50 0,00 38.403,50
4499. ŽELIMIR HREN ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1948 VLAŠKOVEC 0,00 0,00 2.660,99 0,00 0,00 35.708,89 0,00 38.369,88
4500. HALID BERIŠA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 21.217,50 17.119,81 0,00 0,00 38.337,31