OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZAGREBAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. BARA KRIŽANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1924 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 36.378,19 0,00 0,00 0,00 36.378,19
4402. GJURO PUHELEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1946 SELNICA PSARJEVAČKA 0,00 0,00 0,00 36.373,19 0,00 0,00 0,00 36.373,19
4403. MARIJA BEDEK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1991 JAGODNO 75,06 0,00 0,00 36.276,22 0,00 0,00 0,00 36.351,28
4404. LORE GILUETTE GOTAL ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1970 ZRINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 36.317,76 0,00 0,00 0,00 36.317,76
4405. STJEPAN GRGEČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 BRASLOVJE 0,00 0,00 0,00 36.316,11 0,00 0,00 0,00 36.316,11
4406. KREŠIMIR TKALEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1949 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 36.270,20 0,00 0,00 0,00 36.270,20
4407. ROMEO KOLAREVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1978 HAGANJ 7.929,24 0,00 3.941,91 24.381,68 0,00 0,00 0,00 36.252,83
4408. SNJEŽANA KOS ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1974 PRHOĆ 0,00 0,00 0,00 36.244,15 0,00 0,00 0,00 36.244,15
4409. VEDRANA BRUNELLA HRASTINSKI ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1981 BREGANA 0,00 0,00 0,00 36.168,08 0,00 0,00 0,00 36.168,08
4410. VLASTA MATKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 SAMOBORSKI OTOK 0,00 0,00 5,65 36.159,23 0,00 0,00 0,00 36.164,88
4411. JASMINKA ŠOIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 VELIKA RAKOVICA 35.807,38 0,00 356,23 0,00 0,00 0,00 0,00 36.163,61
4412. MARIJAN ANTONAC ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1969 BAROVKA 0,00 0,00 0,00 36.108,76 0,00 0,00 0,00 36.108,76
4413. ZLATKO KRUHOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 POLJANA ČIČKA 0,00 0,00 2.545,03 33.560,30 0,00 0,00 0,00 36.105,33
4414. KREŠIMIR CRNKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1971 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 36.104,22 0,00 0,00 0,00 36.104,22
4415. SLAVICA BELAN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1933 JARUŠJE 0,00 0,00 0,00 36.093,26 0,00 0,00 0,00 36.093,26
4416. KATARINA KRALJ ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1932 IGRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 36.089,51 0,00 0,00 0,00 36.089,51
4417. CECILIA RAQUEL PORTOCARRERO ALARCO ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 36.088,76 0,00 0,00 0,00 36.088,76
4418. RADOJKA RAKOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1973 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 36.075,47 0,00 0,00 0,00 36.075,47
4419. IVAN OTURIJA ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 GORIČANEC 0,00 0,00 0,00 36.055,62 0,00 0,00 0,00 36.055,62
4420. KATA ŠAVOR ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1957 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 36.049,64 0,00 0,00 0,00 36.049,64
4421. MARICA PRUGOVEČKI ZAGREBAČKA,BEDENICA 1946 OMAMNO 0,00 0,00 0,00 35.966,34 0,00 0,00 0,00 35.966,34
4422. DIJANA DEVČIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1993 DEANOVEC 0,00 0,00 0,00 35.961,38 0,00 0,00 0,00 35.961,38
4423. GORDANA PETOLAS ZAGREBAČKA,BISTRA 1988 GORNJA BISTRA 12.226,84 0,00 1,91 23.685,22 0,00 0,00 0,00 35.913,97
4424. PAVAO CINGULIN ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1947 STANČIĆ 0,00 0,00 282,87 0,00 0,00 35.593,69 0,00 35.876,56
4425. ANKICA DESOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1964 GUCI DRAGANIĆKI 0,00 0,00 0,00 35.860,49 0,00 0,00 0,00 35.860,49
4426. SMILJAN DOKIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1964 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 35.857,90 0,00 0,00 0,00 35.857,90
4427. STJEPAN MAJCUG ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1947 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 33.790,32 0,00 2.035,11 0,00 35.825,43
4428. DENIS BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 BIŠKUPEC ZELINSKI 0,00 0,00 4.957,13 30.857,98 0,00 0,00 0,00 35.815,11
4429. STJEPAN ŠNAJDER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 GUDCI 0,00 0,00 0,00 35.787,93 0,00 0,00 0,00 35.787,93
4430. MARIJAN ZUBATOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1962 STRMEC 8.454,39 0,00 14.430,73 0,00 0,00 12.894,66 0,00 35.779,78
4431. VLADIMIR MIHIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1955 HAGANJ 0,00 0,00 0,00 35.744,05 0,00 0,00 0,00 35.744,05
4432. ANĐELKO KOS ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1959 HRNJANEC 0,00 0,00 0,00 35.693,91 0,00 0,00 0,00 35.693,91
4433. MARICA DJORDIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA MLAKA 0,00 0,00 891,97 34.800,67 0,00 0,00 0,00 35.692,64
4434. JURE DEBEVEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.692,56 0,00 35.692,56
4435. BERISLAV BUKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 BANJA LUKA -550,63 0,00 -3.479,07 39.717,88 0,00 0,00 0,00 35.688,18
4436. ILIR ZENUNI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1987 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.672,30 0,00 0,00 0,00 35.672,30
4437. ILIJA ANDRIJANIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1980 DRAGOŠIČKA 0,00 0,00 0,00 35.645,61 0,00 0,00 0,00 35.645,61
4438. MARINKO KNEZOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1963 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 35.640,52 0,00 0,00 0,00 35.640,52
4439. ELIZABETA JOVANOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1976 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 0,00 35.626,15 0,00 0,00 0,00 35.626,15
4440. JADRANKA PERHOČ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1968 JAGNJIĆ DOL 34.697,98 0,00 0,00 899,24 0,00 0,00 0,00 35.597,22
4441. ŠTEFICA DUJMIĆ ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1970 BANIČEVEC 0,00 0,00 0,00 35.578,51 0,00 0,00 0,00 35.578,51
4442. MARKO REŠKOV ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 VUKOMERIĆ 0,00 0,00 0,00 35.515,18 0,00 0,00 0,00 35.515,18
4443. ANA PINTAR-VUGAŠ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1952 BRATINA 0,00 0,00 0,00 35.494,82 0,00 0,00 0,00 35.494,82
4444. RENATO ANTIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1969 BRDOVEC 0,00 0,00 0,00 35.455,21 0,00 0,00 0,00 35.455,21
4445. IRENA KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1980 OKUNŠĆAK 3.381,85 0,00 4.913,85 27.051,09 0,00 0,00 0,00 35.346,79
4446. DAMIR MAJ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1971 DUBRAVSKI MARKOVAC 1.429,64 0,00 0,00 33.907,68 0,00 0,00 0,00 35.337,32
4447. BRANKO ŠINTIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1936 GORNJA VAS 0,00 0,00 0,00 35.336,65 0,00 0,00 0,00 35.336,65
4448. DRAGICA JENDRIŠ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1969 CELINE 0,00 0,00 0,00 35.309,01 0,00 0,00 0,00 35.309,01
4449. BARA PUŽ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1943 NOVAKI OBOROVSKI 0,00 0,00 0,00 35.293,15 0,00 0,00 0,00 35.293,15
4450. DRAŽEN LUKŠIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1974 CELINE 0,00 0,00 0,00 35.277,82 0,00 0,00 0,00 35.277,82
4451. FRANJO CRNIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1933 MRACLIN 0,00 0,00 0,00 35.274,88 0,00 0,00 0,00 35.274,88
4452. TEREZIJA MIHELIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1942 VRBOVEC SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 35.270,39 0,00 0,00 0,00 35.270,39
4453. MARIJA VIDNJEVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1946 DOMAGOVIĆ 0,00 0,00 0,00 35.263,10 0,00 0,00 0,00 35.263,10
4454. ŠIME BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 PRETOKI -939,75 0,00 0,00 36.195,42 0,00 0,00 0,00 35.255,67
4455. ŽANA KOVČALIJA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1988 KOBILIĆI -2.242,19 0,00 -748,74 38.240,17 0,00 0,00 0,00 35.249,24
4456. DANICA PASINEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1963 PAUKOVEC 0,00 0,00 0,00 35.232,32 0,00 0,00 0,00 35.232,32
4457. ARIF LUMA ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1967 ZAPREŠIĆ 19.626,61 0,00 1.300,12 14.284,24 0,00 0,00 0,00 35.210,97
4458. BRANKO FRAJMAN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 35.206,61 0,00 0,00 0,00 35.206,61
4459. MIRJANA MARIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1964 BOŽJAKOVINA 0,00 0,00 0,00 35.200,25 0,00 0,00 0,00 35.200,25
4460. NADICA SAMBOLIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1935 STARA MARČA 0,00 0,00 0,00 35.197,91 0,00 0,00 0,00 35.197,91
4461. IVICA JARČEK ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1982 GOLI VRH 11.046,76 0,00 0,00 24.104,28 0,00 0,00 0,00 35.151,04
4462. DARKO FOTOVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1961 GRABERŠĆAK 0,00 0,00 0,00 35.146,84 0,00 0,00 0,00 35.146,84
4463. TOMISLAV RUNTAS ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 GALGOVO 0,00 0,00 0,00 35.135,36 0,00 0,00 0,00 35.135,36
4464. RUŽA PROTUĐER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1955 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 35.111,56 0,00 0,00 0,00 35.111,56
4465. KRUNOSLAV GLUHINIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1965 GORNJA PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.072,18 0,00 35.072,18
4466. MARIJANA DASHI ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1983 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 35.057,53 0,00 0,00 0,00 35.057,53
4467. MARGETA BIŠKUP ZAGREBAČKA,LUKA 1935 LUKA 0,00 0,00 0,00 35.036,94 0,00 0,00 0,00 35.036,94
4468. STJEPAN PREVAREK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 ŠURDOVEC 0,00 0,00 0,00 35.017,73 0,00 0,00 0,00 35.017,73
4469. MARIJA JERLEKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1948 KRAVARSKO 0,00 0,00 0,00 35.000,76 0,00 0,00 0,00 35.000,76
4470. ANITA DUILO ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 GRADNA 0,00 0,00 0,00 34.976,63 0,00 0,00 0,00 34.976,63
4471. VLADIMIR ŠAJNOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 LUKAVEC 34.205,80 0,00 758,65 0,00 0,00 0,00 0,00 34.964,45
4472. ANĐA JOZIPOVIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1959 OKUNŠĆAK 0,00 0,00 0,00 34.915,77 0,00 0,00 0,00 34.915,77
4473. ĐURO BEŠEN ZAGREBAČKA,PRESEKA 1948 LEDINA 0,00 0,00 0,00 34.888,39 0,00 0,00 0,00 34.888,39
4474. HANIFA TOMIĆ ZAGREBAČKA,BISTRA 1986 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 34.879,53 0,00 0,00 0,00 34.879,53
4475. MILAN LEDINŠČIĆ ZAGREBAČKA,PRESEKA 1963 PRESEKA 0,00 0,00 0,00 34.851,91 0,00 0,00 0,00 34.851,91
4476. DANICA HEMEN ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1940 TREBOVEC 0,00 0,00 0,00 34.815,73 0,00 0,00 0,00 34.815,73
4477. LJUBICA BISTRIČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1941 HRNJANEC 0,00 0,00 0,00 34.810,69 0,00 0,00 0,00 34.810,69
4478. NIKOLA NOVOSEL ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1944 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 34.789,03 0,00 0,00 0,00 34.789,03
4479. ARBER ABILALIAJ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1986 ZAPREŠIĆ 29.268,81 0,00 0,00 5.491,76 0,00 0,00 0,00 34.760,57
4480. DUBRAVKO JELENEK ZAGREBAČKA,ORLE 1971 ORLE 0,00 0,00 0,00 34.760,08 0,00 0,00 0,00 34.760,08
4481. GORDAN NOVAKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1970 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.743,11 0,00 34.743,11
4482. MARICA RADOŠEVIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1954 DONJI PRNJAROVEC 0,00 0,00 0,00 34.710,26 0,00 0,00 0,00 34.710,26
4483. SLAVKO PERČIĆ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1956 DONJA KUPČINA 0,00 0,00 0,00 34.697,73 0,00 0,00 0,00 34.697,73
4484. MIRKO BUSIJA ZAGREBAČKA,POKUPSKO 1940 POKUPSKO 0,00 0,00 0,00 34.613,11 0,00 0,00 0,00 34.613,11
4485. DARKO MOČAN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 SAMOBOR 12.647,26 0,00 21.963,86 -0,02 0,00 0,00 0,00 34.611,10
4486. DALIBOR POSAVAC ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1955 IVANIĆ-GRAD -894,02 0,00 240,09 35.241,52 0,00 0,00 0,00 34.587,59
4487. MATIJA STRLE-CRNKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1970 GORNJI PRNJAROVEC 0,00 0,00 0,00 34.586,03 0,00 0,00 0,00 34.586,03
4488. SONJA KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1982 JEŽEVO 2.891,84 0,00 -3,71 31.673,65 0,00 0,00 0,00 34.561,78
4489. DAMIR MIHICA ZAGREBAČKA,ORLE 1964 VELEŠEVEC 0,00 0,00 0,00 34.551,99 0,00 0,00 0,00 34.551,99
4490. TAMARA PIPIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1972 SAMOBOR -1.249,54 0,00 10.703,32 25.097,80 0,00 0,00 0,00 34.551,58
4491. DUBRAVKA TEPEŠ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1968 PRAŠČEVAC 0,00 0,00 0,00 34.548,66 0,00 0,00 0,00 34.548,66
4492. SANJICA HUDOLETNJAK ZAGREBAČKA,GRADEC 1967 GRABRIĆ 0,00 0,00 -523,90 35.057,67 0,00 0,00 0,00 34.533,77
4493. DOMINIK DOBRETIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1991 NOVO ČIĆE 0,00 0,00 0,00 34.524,72 0,00 0,00 0,00 34.524,72
4494. ZORAN BAJIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 34.471,23 0,00 0,00 0,00 34.471,23
4495. IVAN MIHALIC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1953 POLONJE 0,00 0,00 0,00 34.462,25 0,00 0,00 0,00 34.462,25
4496. MARICA HUZJAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1947 DUBRANEC 0,00 0,00 0,00 34.410,14 0,00 0,00 0,00 34.410,14
4497. MATIJA ŠTEFIČAR ZAGREBAČKA,BISTRA 1982 DONJA BISTRA 0,00 0,00 0,00 34.408,81 0,00 0,00 0,00 34.408,81
4498. ŽELJKO ŠPINDERK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1967 HRASTJE 0,00 0,00 0,00 34.283,95 0,00 0,00 0,00 34.283,95
4499. SEMKA MULALIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1970 SAMOBOR 0,00 0,00 -14,97 34.291,53 0,00 0,00 0,00 34.276,56
4500. BRANKICA MIHOLIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1975 KERESTINEC 0,00 0,00 236,82 34.033,11 0,00 0,00 0,00 34.269,93