OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2018. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.10.2018. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MARIJA BILČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1988 LOVIŠTE 0,00 0,00 0,00 0,00 11.927.613,67 0,00 0,00 0,00 11.927.613,67
2. ENISA GUBELJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1977 ČIBAČA 872.325,68 34.345,78 5.026.373,97 53.736,33 0,00 1.145,54 0,00 0,00 5.987.927,30
3. ANTO VIOLIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 DUBROVNIK 0,00 0,00 4.447.389,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.447.389,21
4. BOŽO VRAGOLOV DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1949 CAVTAT 255.893,44 0,00 1.230.102,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485.995,50
5. MIRO MUSA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1965 METKOVIĆ 71.358,79 0,00 928,03 1.286.084,81 0,00 44.047,98 0,00 0,00 1.402.419,61
6. ŠIME MAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1977 STAŠEVICA 711.715,63 635.500,39 0,00 39.228,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.386.444,34
7. NIKŠA CURAĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1972 ŽRNOVO 601.718,38 0,00 5.249,83 624.205,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.173,22
8. PERO VUJIČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1965 DUBROVNIK -16.373,00 212.394,27 2.562,22 806.514,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.098,02
9. DRAGO DRUŽIJANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1976 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 986.098,55 0,00 0,00 0,00 986.098,55
10. HAJDAR SUFAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 DUBROVNIK 187.949,46 0,00 110.761,58 685.812,25 0,00 0,00 0,00 0,00 984.523,29
11. VLAHO VIOLIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1969 OSOJNIK 357.797,21 122.567,85 254.903,10 242.465,62 0,00 36,65 0,00 0,00 977.770,43
12. BRANISLAV PERKIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1970 METKOVIĆ 328.400,75 -8,10 0,00 614.248,55 0,00 0,00 0,00 0,00 942.641,20
13. NIKO MILJAS DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1959 DUBROVNIK 0,00 0,00 830.301,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.301,93
14. MARINKO BENIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1961 ČIBAČA 1.672,94 0,00 -3.027,18 751.433,21 0,00 0,00 0,00 0,00 750.078,97
15. MIRKO ČANČAR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1952 VIGANJ 668.601,11 0,00 -2.685,11 -36,20 0,00 0,00 0,00 0,00 665.879,80
16. NADA ŽUVELA PARIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1955 VELA LUKA -27,16 0,00 -4,37 648.784,71 0,00 -39,43 0,00 0,00 648.713,75
17. IVA BUIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1987 DUBROVNIK 205.046,11 0,00 36.731,98 396.409,68 0,00 0,00 0,00 0,00 638.187,77
18. ŠTJEFEN PECOLAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1961 METKOVIĆ 0,00 0,00 80.475,24 429.545,86 0,00 0,00 0,00 0,00 510.021,10
19. MARIJAN VANCAŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1977 ŽRNOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 493.843,81 0,00 0,00 0,00 493.843,81
20. MIRO VUJNOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1974 DUBROVNIK 54.607,66 0,00 416.673,70 4.379,53 0,00 0,00 0,00 0,00 475.660,89
21. JAK DEDAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1967 MOKOŠICA 394.070,38 0,00 4.425,49 43.311,33 17.106,76 0,00 0,00 0,00 458.913,96
22. DENIS PRŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1962 DUBROVNIK 0,00 0,00 446.684,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.684,46
23. ĐINO ŽDERIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1969 ROGOTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.445,38 0,00 0,00 443.445,38
24. MIJO POPOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SLIVNO 1954 VLAKA 39.503,23 0,00 13.881,52 382.807,22 0,00 0,00 0,00 0,00 436.191,97
25. IVICA MUSA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1966 METKOVIĆ 0,00 0,00 4.459,21 416.273,94 0,00 0,00 0,00 0,00 420.733,15
26. MARICA GIGIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1955 VELA LUKA 0,00 0,00 16.149,75 388.866,79 0,00 0,00 0,00 0,00 405.016,54
27. IVO KORDIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1948 CAVTAT 64.627,78 61.966,42 15.177,85 263.125,66 0,00 0,00 0,00 0,00 404.897,71
28. MARIJA PAVLOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1985 DUBROVNIK 135.729,42 0,00 244.820,84 20.156,81 0,00 0,00 0,00 0,00 400.707,07
29. ZORAN RADIŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 NOVA MOKOŠICA 29.247,38 0,00 36.120,40 319.199,46 0,00 0,00 0,00 0,00 384.567,24
30. TIHO PEŠELJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SMOKVICA 1961 SMOKVICA 54.937,65 0,00 3.166,48 319.773,02 0,00 0,00 0,00 0,00 377.877,15
31. DIJANA ŠETKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1961 PLOČE 156.722,73 0,00 102.319,88 110.329,71 0,00 0,00 0,00 0,00 369.372,32
32. VIDO ŠILJEG DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1957 MOKOŠICA 297.334,34 0,00 8.507,91 62.175,01 0,00 0,00 0,00 0,00 368.017,26
33. TIHOMIR MIKULIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1964 CAVTAT 0,00 0,00 0,00 347.835,85 0,00 0,00 0,00 0,00 347.835,85
34. NIKOLA SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SLIVNO 1963 BLACE 19.900,70 0,00 6.308,36 311.249,56 0,00 0,00 0,00 0,00 337.458,62
35. QUN DEDAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1971 DUBROVNIK 11.553,28 0,00 11.836,78 309.425,65 0,00 0,00 0,00 0,00 332.815,71
36. ANKICA TADIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE 1969 VISOČANI 189.168,22 137.923,74 0,00 1.531,37 0,00 0,00 0,00 0,00 328.623,33
37. ŽELJKO MARTIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1963 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 322.419,84 0,00 0,00 0,00 0,00 322.419,84
38. JAKOV MANDUN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1955 SOLINE 0,67 0,00 -4.150,69 311.538,31 0,00 0,00 0,00 0,00 307.388,29
39. DUŠAN VLADIMIR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1963 METKOVIĆ 0,00 0,00 67.776,41 236.842,45 0,00 0,00 0,00 0,00 304.618,86
40. BORIS MAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1967 METKOVIĆ 49.405,99 0,00 21.242,65 226.101,59 0,00 0,00 0,00 0,00 296.750,23
41. MARKITA VOJVODIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1961 VELA LUKA 34.597,33 0,00 33.907,13 223.052,42 0,00 0,00 0,00 0,00 291.556,88
42. IVICA DRUŠKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1966 RAČIŠĆE 97.791,98 0,00 20.397,63 173.062,55 0,00 0,00 0,00 0,00 291.252,16
43. MARLENA LUČIĆ-RAGUŽ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1976 NOVA MOKOŠICA 89.017,25 0,00 178.076,15 20.844,86 0,00 0,00 0,00 0,00 287.938,26
44. ANDREA POLIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1994 GMUNDEN 61.126,08 0,00 158.422,49 60.338,91 0,00 0,00 0,00 0,00 279.887,48
45. SENIJA ŽULJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 DUBROVNIK -683,88 0,00 0,03 275.055,30 0,00 0,00 0,00 0,00 274.371,45
46. IVAN GORETA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1966 BLATO 64.299,82 0,00 18.064,84 190.426,27 0,00 0,00 0,00 0,00 272.790,93
47. NIKOLA ARAMBAŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1967 PODGORJE 48.434,90 0,00 4.358,71 218.087,53 0,00 0,00 0,00 0,00 270.881,14
48. IVAN TELENTA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1951 BLATO 0,00 0,00 0,00 269.783,86 0,00 0,00 0,00 0,00 269.783,86
49. MATEO VODOPIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1992 STON 8.361,98 0,00 40.034,05 217.523,13 0,00 0,00 0,00 0,00 265.919,16
50. FRANCI ŠEPAROVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1979 VELA LUKA 55.337,73 0,00 87.891,68 116.451,47 0,00 0,00 0,00 0,00 259.680,88
51. ZVONIMIR MUSTAPIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1955 METKOVIĆ 55.424,27 0,00 41.817,33 162.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.643,60
52. ILIJA KUZMAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1939 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.805,18 0,00 0,00 257.805,18
53. ANTO MATOŠEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO 1959 UBLE 0,00 0,00 0,00 256.760,90 0,00 0,00 0,00 0,00 256.760,90
54. IVAN PRSKALO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1983 OREBIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 253.512,77 0,00 0,00 0,00 253.512,77
55. JAKŠA IVANIŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1974 DUBROVNIK 32.278,13 0,00 16.617,66 197.672,16 0,00 -50,28 0,00 0,00 246.517,67
56. BORIS BAČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1953 BLATO 0,00 0,00 0,00 244.375,30 0,00 0,00 0,00 0,00 244.375,30
57. ANDRIJA MUSULIN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN 1950 OPUZEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.476,36 0,00 0,00 241.476,36
58. ANTE MLINARIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1961 STON 109.293,29 0,00 -356,12 132.035,16 0,00 0,00 0,00 0,00 240.972,33
59. MIRAN DRAGOJEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1980 VELA LUKA 0,00 0,00 3.242,12 237.312,84 0,00 0,00 0,00 0,00 240.554,96
60. VITOR PERDEDAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1959 DUBROVNIK 48.538,37 0,00 37.404,51 152.027,72 0,00 0,00 0,00 0,00 237.970,60
61. MILKO ĐURAŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1958 GRUDA 0,00 0,00 3.375,49 233.417,19 0,00 0,00 0,00 0,00 236.792,68
62. MIROSLAV ZOVKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1964 METKOVIĆ 2.380,97 0,00 49,67 226.116,05 0,00 6.634,04 0,00 0,00 235.180,73
63. KSENIJA KEŽIĆ-PEHAR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1962 METKOVIĆ 109.647,57 0,00 18.924,96 101.795,66 0,00 0,00 0,00 0,00 230.368,19
64. IZABELA BONVARDO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1982 TRSTENIK 85.355,16 0,00 142.518,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.873,33
65. MILENA ANDRIJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1964 VELA LUKA 35.329,85 0,00 31.089,47 149.350,75 0,00 0,00 0,00 0,00 215.770,07
66. GORAN KRIZMANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1969 NOVA MOKOŠICA 2.584,21 0,00 250,26 210.180,55 0,00 594,72 0,00 0,00 213.609,74
67. ANDRO BANAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1976 POPOVIĆI 11.152,32 0,00 2.180,98 197.391,61 0,00 0,00 0,00 0,00 210.724,91
68. LILJANA DUHOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1958 ŽRNOVO 80.826,61 0,00 4.408,36 124.439,30 0,00 0,00 0,00 0,00 209.674,27
69. DRAGA VRNOGA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1961 METKOVIĆ 27.914,21 0,00 -3,34 176.787,10 0,00 0,00 0,00 0,00 204.697,97
70. IVAN ČUPIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1968 METKOVIĆ 5.425,67 0,00 29.612,90 167.326,40 0,00 0,00 0,00 0,00 202.364,97
71. RENATO SMOLJKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1987 DUBROVNIK 41.599,05 0,00 5.617,37 150.514,26 0,00 0,00 0,00 0,00 197.730,68
72. PETAR VLATKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1950 BLATO 0,00 0,00 0,00 196.491,60 0,00 0,00 0,00 0,00 196.491,60
73. IVAN ŽDERIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1966 METKOVIĆ 20.461,43 0,00 -2.561,87 176.649,97 0,00 0,00 0,00 0,00 194.549,53
74. GORAN RODIN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1993 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 192.298,66 0,00 0,00 0,00 0,00 192.298,66
75. ŽARKA GAVRANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1934 BLATO 0,00 0,00 0,00 190.654,07 0,00 0,00 0,00 0,00 190.654,07
76. IVO DRAGOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KULA NORINSKA 1954 MOMIĆI 63.464,59 0,00 5.648,29 118.320,71 0,00 0,00 0,00 0,00 187.433,59
77. DAMJAN URLIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1954 DUBROVNIK -12.026,01 0,00 1.136,84 0,00 0,00 197.700,79 0,00 0,00 186.811,62
78. MILJANA JERKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1955 ZVEKOVICA 0,00 0,00 384,12 180.085,32 0,00 0,00 0,00 0,00 180.469,44
79. VEDRANA SUTIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1970 DUBROVNIK 0,00 0,00 680,83 178.765,95 0,00 0,00 0,00 0,00 179.446,78
80. ANTE ŠUTUŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1955 PERAČKO BLATO 34.678,65 0,00 932,06 143.262,58 0,00 0,00 0,00 0,00 178.873,29
81. DANKO MATIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1967 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 176.755,68 0,00 0,00 0,00 0,00 176.755,68
82. ZEMRI HAJDARI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 DUBROVNIK 84.725,78 0,00 91.689,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.415,10
83. LUKŠA TIKVICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1959 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 175.687,03 0,00 0,00 0,00 0,00 175.687,03
84. MILJENKO PEKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1951 ZATON 0,00 0,00 0,00 175.551,81 0,00 0,00 0,00 0,00 175.551,81
85. NADA JELČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KULA NORINSKA 1956 KRVAVAC II 174.713,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.713,60
86. MATO STOJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1961 PALJE BRDO 20.189,29 0,00 11.639,07 140.393,28 0,00 0,00 0,00 0,00 172.221,64
87. MARKO PAVLOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1989 DUBROVNIK 77.065,91 0,00 34.746,19 59.429,90 0,00 0,00 0,00 0,00 171.242,00
88. MIHOVIL ŠULJAK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1978 MOČIĆI 34.482,13 0,00 14.314,35 118.042,86 0,00 2.031,77 0,00 0,00 168.871,11
89. ROBERT ŠLJIVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1976 DUBROVNIK 33.036,41 0,00 -7.021,78 140.680,90 0,00 0,00 0,00 0,00 166.695,53
90. MARIJA PADOVAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1930 BLATO 0,00 0,00 0,00 164.021,32 0,00 0,00 0,00 0,00 164.021,32
91. VIOLETA DABELIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,MLJET 1973 BABINO POLJE 106.170,11 0,00 11.627,90 46.052,75 0,00 0,00 0,00 0,00 163.850,76
92. AMIR SUBAŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1959 CAVTAT 28.007,54 0,00 78.304,04 56.148,56 0,00 0,00 0,00 0,00 162.460,14
93. DRAGAN PRIŽMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1958 KORČULA -310,11 0,00 2.405,64 158.343,98 0,00 0,00 0,00 0,00 160.439,51
94. ZRINKO KATUŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1968 ČELOPECI 0,00 0,00 0,00 159.793,68 0,00 0,00 0,00 0,00 159.793,68
95. MIRTA KUMIĆ CURAĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1986 ŽRNOVO 53.951,96 0,00 84.370,72 21.166,27 0,00 0,00 0,00 0,00 159.488,95
96. GORDANA ŠTIMAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1976 DUBROVNIK 102.893,35 0,00 3.917,25 51.769,70 0,00 0,00 0,00 0,00 158.580,30
97. LUKA PLEĆAŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1992 METKOVIĆ 45.051,61 0,00 23.365,04 85.175,34 0,00 0,00 0,00 0,00 153.591,99
98. ŽELJANA DUGANDŽIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1962 METKOVIĆ 4.438,27 0,00 0,00 147.230,15 0,00 0,00 0,00 0,00 151.668,42
99. KRISTINA KOLAKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 DUBROVNIK 0,00 0,00 -739,81 152.205,97 0,00 0,00 0,00 0,00 151.466,16
100. HAFET HAJDARI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,TRPANJ 1950 TRPANJ 0,00 0,00 11.242,92 140.076,53 0,00 0,00 0,00 0,00 151.319,45