OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. MARIO VUJNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1988 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.044,83 0,00 0,00 0,00 38.044,83
5002. PIETRO VOCE SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR BOLOGNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.043,00 0,00 38.043,00
5003. ANTHONI BILAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.022,13 0,00 0,00 0,00 38.022,13
5004. LADA BOŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 17.559,42 0,00 3.840,90 16.590,05 0,00 0,00 0,00 37.990,37
5005. NAZMI JAŠARI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1934 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.986,91 0,00 0,00 0,00 37.986,91
5006. IVICA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 -6,00 0,00 37.988,64 0,00 37.982,64
5007. JOZEFA SALAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1966 PLANO 0,00 0,00 0,00 -45,51 0,00 38.025,66 0,00 37.980,15
5008. VIKTOR BRNADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 IMOTSKI 0,00 0,00 877,74 37.061,82 0,00 0,00 0,00 37.939,56
5009. VILJANA GURABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1965 HVAR 0,00 0,00 0,00 37.928,44 0,00 0,00 0,00 37.928,44
5010. MLADEN LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.913,17 0,00 0,00 0,00 37.913,17
5011. ANTE KUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1976 PODSTRANA 0,00 0,00 -34,73 17.629,89 0,00 20.283,23 0,00 37.878,39
5012. IVAN BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1973 SEGET DONJI 0,00 0,00 -1.118,27 38.973,57 0,00 0,00 0,00 37.855,30
5013. IVICA PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1966 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 37.835,18 0,00 0,00 0,00 37.835,18
5014. MARIJA GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1966 DUĆE 0,00 0,00 0,00 37.834,49 0,00 0,00 0,00 37.834,49
5015. ZVONKO RAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 37.775,68 0,00 0,00 0,00 37.775,68
5016. MARINKO PLAZANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.726,87 0,00 37.726,87
5017. LIDIJA EINFALT-KURTOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.717,24 0,00 37.717,24
5018. ANKA ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1945 MAKARSKA 0,00 0,00 37.711,66 0,00 0,00 0,00 0,00 37.711,66
5019. SREĆKO NOVAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.724,01 0,00 -12,48 0,00 37.711,53
5020. SANJA LAUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1980 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.703,96 0,00 37.703,96
5021. ANTE BOGDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1961 SEOCA 0,00 0,00 0,00 37.699,19 0,00 0,00 0,00 37.699,19
5022. TONČI BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT -1.994,87 0,00 9.956,09 29.723,17 0,00 0,00 0,00 37.684,39
5023. NADA DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.673,95 0,00 37.673,95
5024. LJILJANA DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1963 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 37.670,41 0,00 0,00 0,00 37.670,41
5025. DANISLAV AJDUK SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1946 DONJI VINJANI 0,00 0,00 -1.013,53 39.876,34 0,00 -1.192,86 0,00 37.669,95
5026. IVANKA HRABAR SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 0,00 0,00 0,00 37.666,19 0,00 0,00 0,00 37.666,19
5027. ANTE STIPIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1981 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 37.637,70 0,00 0,00 0,00 37.637,70
5028. BRANKO BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1986 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.628,34 0,00 0,00 0,00 37.628,34
5029. KLEMENT ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1967 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 36.267,30 0,00 1.358,19 0,00 37.625,49
5030. IVANA KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.597,56 0,00 0,00 0,00 37.597,56
5031. JELENA LEŠINA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1990 MEDVIDOVIĆA DRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 37.575,50 0,00 0,00 37.575,50
5032. ANTE VLAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,05 0,00 0,00 37.575,29 0,00 0,00 0,00 37.575,34
5033. ŽELJKO ANTIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 378,97 37.194,37 0,00 0,00 0,00 37.573,34
5034. RATOMIR RUŠČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1941 SELCA 0,00 0,00 0,00 37.558,03 0,00 0,00 0,00 37.558,03
5035. STIPE GULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 37.556,95 0,00 0,00 0,00 37.556,95
5036. PETAR MILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1957 BAJAGIĆ 0,00 0,00 0,00 37.542,76 0,00 0,00 0,00 37.542,76
5037. KAJA NINČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1970 SOLIN 0,00 0,00 -43,23 37.549,96 0,00 0,00 0,00 37.506,73
5038. MILAN RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1974 SUMARTIN 22.255,59 0,00 89,59 15.128,09 0,00 0,00 0,00 37.473,27
5039. SLAVICA LUKIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1954 PODSTRANA -0,29 0,00 0,00 37.453,54 0,00 0,00 0,00 37.453,25
5040. MARINKO OŽAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1964 PODSTRANA 0,00 0,00 37.460,68 0,00 0,00 -10,05 0,00 37.450,63
5041. JOSIPA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1976 SINJ 0,00 0,00 0,00 37.434,15 0,00 0,00 0,00 37.434,15
5042. DAVORKA JERMELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.433,30 0,00 0,00 0,00 37.433,30
5043. ANDRIJA PERUNSKI SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1984 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 37.395,94 0,00 0,00 0,00 37.395,94
5044. ROKO VRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.381,10 0,00 37.381,10
5045. PETAR VUJNOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 34.431,69 0,00 2.915,72 0,00 37.347,41
5046. MLADEN ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 14.485,29 22.854,88 0,00 0,00 0,00 37.340,17
5047. MARINKO ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1967 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 37.322,54 0,00 0,00 0,00 37.322,54
5048. BOŽIDAR GJIRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.255,32 0,00 37.255,32
5049. NEDJELJKA MADUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1945 CISTA PROVO 0,00 0,00 0,00 37.207,10 0,00 0,00 0,00 37.207,10
5050. TONI ŠKORPUT SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1980 ORAH 0,00 0,00 0,00 37.203,68 0,00 0,00 0,00 37.203,68
5051. JADRANKO OHNEC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.196,18 0,00 0,00 0,00 37.196,18
5052. BOŠKO PLAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.188,69 0,00 37.188,69
5053. DUJE DAMJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1937 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.157,05 0,00 37.157,05
5054. ŽELJKO TODOROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.146,45 0,00 0,00 0,00 37.146,45
5055. RADE RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1977 VRGORAC 0,00 0,00 0,00 37.123,17 0,00 0,00 0,00 37.123,17
5056. MARIJA BIOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1960 HRŠĆEVANI 10.355,31 0,00 -5,14 26.753,36 0,00 0,00 0,00 37.103,53
5057. DANIJELA ZORICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.099,60 0,00 0,00 0,00 37.099,60
5058. PAVAO JELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1941 SUĆURAJ 0,00 0,00 3.883,26 33.213,48 0,00 0,00 0,00 37.096,74
5059. NADA VIDAN SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1963 STOMORSKA 0,01 0,00 0,00 37.070,81 0,00 0,00 0,00 37.070,82
5060. VALENTINO BOGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LEĆEVICA 1984 DIVOJEVIĆI 0,00 0,00 0,00 37.037,19 0,00 0,00 0,00 37.037,19
5061. LJUBO MITAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1957 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 37.033,61 0,00 0,00 0,00 37.033,61
5062. RADOJKA PETRIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1954 TUGARE 2.596,25 0,00 3.799,36 30.632,82 0,00 0,00 0,00 37.028,43
5063. LUKA SMOLČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1992 VELIKI BROČANAC 0,00 0,00 0,00 37.017,81 0,00 0,00 0,00 37.017,81
5064. DANIEL KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1984 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 23.598,75 13.405,38 0,00 0,00 0,00 37.004,13
5065. MARIJO JAKOVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1952 NAKLICE 0,00 0,00 0,00 37.000,18 0,00 0,00 0,00 37.000,18
5066. DAVOR AJDUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1969 SINJ 0,00 0,00 36.993,14 0,00 0,00 0,00 0,00 36.993,14
5067. SANDA TAFRA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1982 OMIŠ 0,00 0,00 2.937,99 34.036,46 0,00 0,00 0,00 36.974,45
5068. DUJE COTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.963,53 0,00 36.963,53
5069. RONALD SPRINGER SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1900 BONRIED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.956,92 0,00 36.956,92
5070. GORDANA JELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1957 UMČANI 0,00 0,00 0,00 -1.574,86 0,00 38.529,94 0,00 36.955,08
5071. FRANO TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1965 RUDA 0,00 0,00 0,00 36.951,26 0,00 0,00 0,00 36.951,26
5072. MLADEN PAUK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.949,88 0,00 0,00 0,00 36.949,88
5073. ANTE GUDELJ-VELEGA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1977 POLJICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.935,23 0,00 36.935,23
5074. ANKICA DONKOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1958 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 -210,41 37.118,10 0,00 0,00 0,00 36.907,69
5075. ANTONIA PLAVŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1987 SINJ 0,00 0,00 870,93 36.035,60 0,00 0,00 0,00 36.906,53
5076. TINA ANTUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1976 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 36.888,29 0,00 0,00 0,00 36.888,29
5077. MARIO KALAC SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1989 JESENICE 0,00 0,00 0,00 36.875,87 0,00 0,00 0,00 36.875,87
5078. EDI TRIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1954 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 36.868,51 0,00 0,00 0,00 36.868,51
5079. GORAN ŠARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.866,77 0,00 0,00 0,00 36.866,77
5080. TOMISLAV PUŠKARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.861,66 0,00 36.861,66
5081. ANTE SABLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL STARI 30.778,51 0,00 -2.016,00 8.093,70 0,00 0,00 0,00 36.856,21
5082. STIPAN GAŠPAR SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1963 TROGIR 0,00 0,00 -470,06 37.306,89 0,00 0,00 0,00 36.836,83
5083. DENIS ŠUNJERGA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1989 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 11.699,58 25.099,40 0,00 -22,82 0,00 36.776,16
5084. DUŠAN LUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 23.523,31 0,00 0,00 13.227,51 0,00 0,00 0,00 36.750,82
5085. TINA BRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1976 MAKARSKA 0,00 0,00 934,47 0,00 0,00 35.785,72 0,00 36.720,19
5086. JANJA VIDULIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.695,87 0,00 0,00 0,00 36.695,87
5087. IVANA LONČAR SIRIŠČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.680,48 0,00 36.680,48
5088. KLEMENT CAREV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1946 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.671,09 0,00 36.671,09
5089. DANIJELA PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.668,42 0,00 36.668,42
5090. STJEPAN VOLODER SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1954 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 1.266,93 35.392,41 0,00 0,00 0,00 36.659,34
5091. MIRJAM ČALETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 18.629,54 0,00 0,00 18.026,68 0,00 36.656,22
5092. VESNA LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1964 KAMENMOST 0,00 0,00 0,00 36.652,66 0,00 0,00 0,00 36.652,66
5093. BORIS PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1956 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 36.646,56 0,00 0,00 0,00 36.646,56
5094. MARA VUKASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1966 KUČIĆE 0,00 0,00 0,00 36.644,21 0,00 0,00 0,00 36.644,21
5095. FRANKA ŽIGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1972 LUČANE 0,00 0,00 0,00 36.626,14 0,00 0,00 0,00 36.626,14
5096. VELJKO ANDRIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1974 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 36.620,50 0,00 0,00 0,00 36.620,50
5097. VLADIMIR TUŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1963 TROGIR 0,00 0,00 158,06 36.448,97 0,00 0,00 0,00 36.607,03
5098. VELIMIR JURAS SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1960 MAKARSKA 0,00 0,00 36.594,61 0,00 0,00 0,00 0,00 36.594,61
5099. ANTE ČELAN SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1985 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 36.580,59 0,00 0,00 36.580,59
5100. BERNADICA NALETILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.519,92 0,00 0,00 0,00 36.519,92