OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. DARKO STIPANIČEV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.021,49 0,00 39.021,49
5002. SREĆKO VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.016,56 0,00 0,00 0,00 39.016,56
5003. NAĐA PARČINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 465,77 38.543,31 0,00 0,00 0,00 39.009,08
5004. MARIJA MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1980 JELSA 0,00 0,00 0,00 38.997,73 0,00 0,00 0,00 38.997,73
5005. KREŠIMIR PLEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,01 0,00 0,00 38.970,41 0,00 0,00 0,00 38.970,42
5006. MIRELA JURLIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,18 0,00 22.259,81 16.658,23 0,00 0,00 0,00 38.918,22
5007. VAHIDA MALEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1959 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 38.915,53 0,00 0,00 0,00 38.915,53
5008. ANKICA LONGO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.851,00 0,00 38.851,00
5009. IVAN ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1950 MAKARSKA 0,00 0,00 -145,12 38.978,29 0,00 0,00 0,00 38.833,17
5010. MIRA KIRIGIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 1.625,34 37.202,05 0,00 0,00 0,00 38.827,39
5011. ANTE BAGATIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1936 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.787,13 0,00 38.787,13
5012. ŽELJKA MARIJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1965 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 38.775,39 0,00 0,00 0,00 38.775,39
5013. DRAGICA BRZICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.771,08 0,00 0,00 0,00 38.771,08
5014. ANGELO MAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.747,66 0,00 0,00 0,00 38.747,66
5015. TOMISLAV BOROJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1976 SUMARTIN 0,00 0,00 0,00 38.739,59 0,00 0,00 0,00 38.739,59
5016. ĐURO NENADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1960 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 38.731,62 0,00 0,00 0,00 38.731,62
5017. TONĆI BONAČI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 33.948,03 0,00 4.765,08 0,00 38.713,11
5018. JOVANA VOJVODIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1986 PLANO 0,00 0,00 0,00 38.708,20 0,00 0,00 0,00 38.708,20
5019. ANTIŠA GUDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.691,65 0,00 38.691,65
5020. DRINA VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 38.661,67 0,00 0,00 0,00 38.661,67
5021. SLAVKO LETICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.649,74 0,00 0,00 0,00 38.649,74
5022. DAVORKA JERMELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 -290,43 38.929,04 0,00 0,00 0,00 38.638,61
5023. LJILJAN DADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.635,11 0,00 38.635,11
5024. ANTONIA PLAVŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1987 SINJ 0,00 0,00 828,72 37.783,40 0,00 0,00 0,00 38.612,12
5025. BOŽE POLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1980 SINJ 0,00 0,00 1.466,16 37.142,00 0,00 0,00 0,00 38.608,16
5026. IVAN VUČEMIL SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1963 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.607,00 0,00 38.607,00
5027. NADA JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1970 PUČIŠĆA 0,00 0,00 0,00 38.564,09 0,00 0,00 0,00 38.564,09
5028. ANTE KAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1982 JESENICE 0,00 0,00 24.200,32 14.353,61 0,00 0,00 0,00 38.553,93
5029. DIARMUID HEGARTY SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN DUBLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.535,91 0,00 38.535,91
5030. MARTIN JOSEPH HOGAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN LIMERICK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.535,91 0,00 38.535,91
5031. TONČI ARNERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1959 DOL 0,00 0,00 0,00 38.525,99 0,00 0,00 0,00 38.525,99
5032. PETAR ŠKORO SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1937 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 38.523,30 0,00 0,00 0,00 38.523,30
5033. MARIJA TATJANA KLENKE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.505,56 0,00 0,00 0,00 38.505,56
5034. STJEPAN BITUNJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1940 GLAVICE 0,00 0,00 4.524,00 33.947,39 0,00 0,00 0,00 38.471,39
5035. BORIS MILATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1950 JELSA 0,00 0,00 38.466,19 0,00 0,00 0,00 0,00 38.466,19
5036. DAVOR ŽANKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 OBROVAC SINJSKI 39.464,19 0,00 -1.008,84 0,00 0,00 0,00 0,00 38.455,35
5037. KAROLINA BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1967 BLATO NA CETINI 0,00 0,00 1.675,80 36.762,27 0,00 0,00 0,00 38.438,07
5038. NEJRA ČENGIĆ-MEMIŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.419,69 0,00 38.419,69
5039. STANISLAV JELAČA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 SPLIT 0,00 0,00 3.185,07 0,00 0,00 35.226,06 0,00 38.411,13
5040. ANTE GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.386,37 0,00 0,00 0,00 38.386,37
5041. MIRKO BARUN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.360,61 0,00 38.360,61
5042. DRAŽEN GYOREK SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1959 SUPETAR 15.752,72 0,00 0,00 22.606,34 0,00 0,00 0,00 38.359,06
5043. IVAN LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1958 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 38.356,29 0,00 0,00 0,00 38.356,29
5044. MARKO ŽANKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1941 OBROVAC SINJSKI 0,00 0,00 0,00 38.343,92 0,00 0,00 0,00 38.343,92
5045. MIĆO GIZDAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.309,56 0,00 0,00 0,00 38.309,56
5046. ANTE DRAGUŠICA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1972 JABUKA 3.658,56 0,00 15.794,39 18.843,45 0,00 0,00 0,00 38.296,40
5047. IVAN TOPALUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1952 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 12.143,47 0,00 26.139,10 0,00 38.282,57
5048. IVA ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1942 SPLIT 39.022,68 0,00 0,00 -746,01 0,00 0,00 0,00 38.276,67
5049. TONĆI MIJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.270,98 0,00 0,00 0,00 38.270,98
5050. MARKO MATAS SPLITSKO-DALMATINSKA,LEĆEVICA 1954 KLADNJICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.253,01 0,00 38.253,01
5051. ROKO TAFRA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.177,64 0,00 0,00 0,00 38.177,64
5052. JOSIP VUŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1940 ALKMAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.172,59 0,00 38.172,59
5053. NEVENKA BEZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1952 GROHOTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.135,07 0,00 38.135,07
5054. JOŠKO MAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 SINJ 0,00 0,00 0,00 38.125,33 0,00 0,00 0,00 38.125,33
5055. ANTE PENOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1935 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.116,46 0,00 0,00 0,00 38.116,46
5056. IRIS LIVANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 -143,62 38.255,22 0,00 0,00 0,00 38.111,60
5057. IVICA JANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1972 BISKO 0,00 0,00 0,00 38.106,53 0,00 0,00 0,00 38.106,53
5058. DUBRAVKA BANDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 10.923,00 0,00 -0,11 27.177,09 0,00 0,00 0,00 38.099,98
5059. PERO KOVAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1969 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 38.088,59 0,00 0,00 0,00 38.088,59
5060. IVANKA PENDEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 38.049,89 0,00 0,00 0,00 38.049,89
5061. DARINKA VUKOSAV SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1932 DUSINA 0,00 0,00 0,00 38.049,37 0,00 0,00 0,00 38.049,37
5062. JOSIP PRIMORAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.043,43 0,00 0,00 0,00 38.043,43
5063. RINO VASILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.965,95 0,00 0,00 0,00 37.965,95
5064. MIJO ĆALETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 4.744,94 0,00 0,00 33.210,60 0,00 37.955,54
5065. KRISTIJAN PAVELA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1984 SOLIN 0,00 0,00 0,00 37.951,90 0,00 0,00 0,00 37.951,90
5066. TOMISLAV BREŠAN SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1981 TROGIR 0,00 0,00 409,19 37.537,65 0,00 0,00 0,00 37.946,84
5067. MATE TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1979 RUDA -3,57 0,00 6.652,08 31.292,94 0,00 0,00 0,00 37.941,45
5068. KERSTIN MARIA ELANDER SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1930 HOVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.935,92 0,00 37.935,92
5069. LIDIJA GRBELJA SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1972 POSTIRA 0,00 0,00 -167,12 16.913,86 0,00 21.165,80 0,00 37.912,54
5070. HUSEIN DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1948 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.911,32 0,00 0,00 0,00 37.911,32
5071. STIPE TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1949 SINJ 0,00 0,00 0,00 37.908,86 0,00 0,00 0,00 37.908,86
5072. DANISLAV AJDUK SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1946 DONJI VINJANI 0,00 0,00 -1.013,53 38.879,72 0,00 0,00 0,00 37.866,19
5073. ANDRIJA PERUNSKI SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1984 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 37.858,58 0,00 0,00 0,00 37.858,58
5074. IVA ČALE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.836,87 0,00 37.836,87
5075. FRANO DIVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1968 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 37.836,13 0,00 0,00 0,00 37.836,13
5076. MARTINA SUNARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.831,82 0,00 0,00 0,00 37.831,82
5077. MIRO VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1945 BANJA 0,00 0,00 -404,60 38.191,79 0,00 0,00 0,00 37.787,19
5078. NIKŠA PELAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL SUĆURAC 15.457,29 0,00 3.066,51 19.243,29 0,00 0,00 0,00 37.767,09
5079. DUŠANKO KADIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1965 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 24,23 37.737,95 0,00 0,00 0,00 37.762,18
5080. MANDA GADŽO SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1949 LOKVIČIĆI 39.150,29 0,00 27,87 -1.417,23 0,00 0,00 0,00 37.760,93
5081. JOSIP PRANJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1974 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 37.737,66 0,00 0,00 0,00 37.737,66
5082. INES RAKUF SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.735,29 0,00 0,00 0,00 37.735,29
5083. MILENA ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 3.865,30 33.844,32 0,00 0,00 0,00 37.709,62
5084. ANA PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1986 TURJACI 0,00 0,00 0,00 37.702,19 0,00 0,00 0,00 37.702,19
5085. ŽELJKO LUBINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1970 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 12.894,05 24.800,53 0,00 37.694,58
5086. SMILJAN ŠILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1956 POSUŠJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.693,91 0,00 37.693,91
5087. SANJA LEŠINA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1969 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 37.680,24 0,00 0,00 0,00 37.680,24
5088. SNJEŽANA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1970 KOSORE 0,00 0,00 0,00 37.663,75 0,00 0,00 0,00 37.663,75
5089. RUŽICA POSTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1926 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.624,43 0,00 37.624,43
5090. DRAGUTIN CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1952 IGRANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.623,37 0,00 37.623,37
5091. JADRANKA KARMELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1945 BOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.619,88 0,00 37.619,88
5092. NERMINA KAMBER SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1952 LONDON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.613,43 0,00 37.613,43
5093. INA PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.586,44 0,00 0,00 0,00 37.586,44
5094. PETAR ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1936 VELIKI PROLOG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.578,55 0,00 37.578,55
5095. IGOR DUH SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.574,66 0,00 0,00 0,00 37.574,66
5096. DRAGAN TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1973 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.558,89 0,00 0,00 0,00 37.558,89
5097. JAKIŠA VRŽINA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1979 KAŠTEL SUĆURAC 26.174,21 0,00 -79,29 11.442,04 0,00 0,00 0,00 37.536,96
5098. JANOŠ RAFA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1928 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.523,10 0,00 0,00 0,00 37.523,10
5099. RATKO MARTINIS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.852,56 0,00 656,27 0,00 37.508,83
5100. JASNA BOGDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.499,37 0,00 37.499,37