OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. TONKA ŽMIRE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 0,00 0,00 588,08 37.973,30 0,00 0,00 0,00 38.561,38
5002. STJEPAN MATIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1940 HVAR -3.004,55 0,00 -4.011,33 45.575,07 0,00 0,00 0,00 38.559,19
5003. DAMJAN KROJS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.551,30 0,00 0,00 0,00 38.551,30
5004. GORANA MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.546,23 0,00 0,00 0,00 38.546,23
5005. HRVOJE VEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT -0,23 0,00 0,00 38.542,75 0,00 0,00 0,00 38.542,52
5006. AMELA MEHMEDBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 38.518,36 0,00 0,00 0,00 38.518,36
5007. FRANO ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1975 SINJ 14.473,58 0,00 1.501,48 22.534,54 0,00 0,00 0,00 38.509,60
5008. NIKOLINA MODRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1977 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 38.474,87 0,00 0,00 0,00 38.474,87
5009. ZORISLAV SEKUL SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1936 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 -1.668,60 0,00 40.135,61 0,00 38.467,01
5010. MARIJA AJDUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1941 SINJ 0,00 0,00 0,00 17.204,73 0,00 21.226,13 0,00 38.430,86
5011. ANKA ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1945 MAKARSKA 0,00 0,00 38.428,37 0,00 0,00 0,00 0,00 38.428,37
5012. MELJDA REDŽEPI SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1983 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 38.418,86 0,00 0,00 0,00 38.418,86
5013. KREŠIMIR MRĐEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 10.092,02 28.319,71 0,00 0,00 0,00 38.411,73
5014. MILAN BULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.381,09 0,00 0,00 0,00 38.381,09
5015. OMER BRKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1947 HVAR -336,89 0,00 13.613,35 25.075,93 0,00 0,00 0,00 38.352,39
5016. MARIJO DUVNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1973 SOLIN 9.288,27 0,00 434,27 28.619,58 0,00 0,00 0,00 38.342,12
5017. STJEPKO GABELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1959 VRBOSKA 0,00 0,00 0,00 38.329,57 0,00 0,00 0,00 38.329,57
5018. IVAN ČONDIĆ-GLUVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.325,32 0,00 0,00 0,00 38.325,32
5019. ANTE KEGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1967 CISTA VELIKA 0,00 0,00 7.834,27 30.458,02 0,00 0,00 0,00 38.292,29
5020. SUZANA KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 38.291,96 0,00 0,00 0,00 38.291,96
5021. ZORAN VOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1952 RUKAVAC -4.292,53 0,00 0,00 42.573,06 0,00 0,00 0,00 38.280,53
5022. DENIS LAUŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.275,86 0,00 0,00 0,00 38.275,86
5023. SANDA MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1982 GRUBINE 0,00 0,00 9.523,58 28.704,90 0,00 0,00 0,00 38.228,48
5024. MARIO ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 23.322,42 0,00 0,00 14.868,63 0,00 0,00 0,00 38.191,05
5025. STJEPKO PETRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1960 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 38.177,68 0,00 0,00 0,00 38.177,68
5026. DRAGICA BRAČULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1956 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 38.157,84 0,00 0,00 0,00 38.157,84
5027. SLOBODAN ANIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1949 SUMARTIN 0,00 0,00 0,00 38.138,03 0,00 0,00 0,00 38.138,03
5028. MARIJA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1951 RAŠĆANE 0,00 0,00 0,00 38.117,62 0,00 0,00 0,00 38.117,62
5029. JULIJANA RADIĆ KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1975 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 38.108,28 0,00 0,00 0,00 38.108,28
5030. IVICA KVESTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.098,11 0,00 0,00 0,00 38.098,11
5031. SLAVICA KEŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1964 DRVENIK 0,00 0,00 0,00 38.060,26 0,00 0,00 0,00 38.060,26
5032. MARTINA NAJHAJZLER SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1984 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 38.039,16 0,00 0,00 0,00 38.039,16
5033. IVAN TEŠIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,LEĆEVICA 1970 LEĆEVICA 0,00 0,00 22.382,24 0,00 0,00 15.633,49 0,00 38.015,73
5034. TAMARA JAKIR SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1969 BRELA 0,00 0,00 0,03 37.968,71 0,00 0,00 0,00 37.968,74
5035. RAJKO JOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1955 SOLIN 0,00 0,00 0,00 37.968,59 0,00 0,00 0,00 37.968,59
5036. MARIJA NINČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1948 SOLIN 0,00 0,00 -28.271,19 0,00 0,00 66.230,21 0,00 37.959,02
5037. TONĆI DJEKA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.954,36 0,00 0,00 0,00 37.954,36
5038. IVAN KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1948 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 37.942,07 0,00 0,00 0,00 37.942,07
5039. HINKO HAJNDL SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.937,85 0,00 37.937,85
5040. ANTONIA PLAVŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1987 SINJ 0,00 0,00 1.289,94 36.645,87 0,00 0,00 0,00 37.935,81
5041. HRVOJE COKARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 -4.587,31 42.522,98 0,00 0,00 0,00 37.935,67
5042. MILE VARNICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.921,54 0,00 0,00 0,00 37.921,54
5043. ADAM MEDVIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1937 MEDVIDOVIĆA DRAGA 0,00 0,00 41.942,33 -4.031,00 0,00 0,00 0,00 37.911,33
5044. SLAVKO BOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.899,70 0,00 0,00 0,00 37.899,70
5045. LUKA IVANIŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1986 JESENICE 0,00 0,00 0,00 37.897,13 0,00 0,00 0,00 37.897,13
5046. JELA PERAJICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.237,49 0,00 2.647,40 0,00 37.884,89
5047. KREŠIMIR PLEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,01 0,00 0,00 37.868,67 0,00 0,00 0,00 37.868,68
5048. VERA NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1953 OKRUG GORNJI -1,90 0,00 13.762,41 24.102,89 0,00 0,00 0,00 37.863,40
5049. IVAN HERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1961 VRGORAC 9.526,41 0,00 1.154,61 27.173,46 0,00 0,00 0,00 37.854,48
5050. TIHANA STIPAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.805,05 0,00 37.805,05
5051. VERA MALBAŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1950 BRNAZE 0,00 0,00 37.767,02 0,00 0,00 0,00 0,00 37.767,02
5052. SILVANA MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1964 TROGIR 0,00 0,00 0,00 37.722,81 0,00 0,00 0,00 37.722,81
5053. NEVENKA MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1948 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 0,00 37.720,42 0,00 0,00 0,00 37.720,42
5054. ANTE BAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 21,84 37.689,04 0,00 0,00 0,00 37.710,88
5055. JANET WARE SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1945 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 37.706,41 0,00 0,00 0,00 37.706,41
5056. SANJA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 77,59 37.598,30 0,00 0,00 0,00 37.675,89
5057. MARIJA TATJANA KLENKE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.656,31 0,00 0,00 0,00 37.656,31
5058. PETAR ŠKORO SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1937 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 37.655,18 0,00 0,00 0,00 37.655,18
5059. TOMISLAV BOROJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1976 SUMARTIN 0,00 0,00 0,00 37.653,44 0,00 0,00 0,00 37.653,44
5060. MARIJA MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1980 JELSA 0,00 0,00 0,00 37.651,49 0,00 0,00 0,00 37.651,49
5061. JOZO BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1943 DUGI RAT 17.623,24 0,00 195,80 19.828,30 0,00 0,00 0,00 37.647,34
5062. MARIJANA UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1974 TROGIR 0,00 0,00 0,00 37.627,60 0,00 0,00 0,00 37.627,60
5063. VLADO RAGUŽ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1936 SARAJEVO 0,00 0,00 26.271,63 0,00 0,00 11.350,34 0,00 37.621,97
5064. MARKO JAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.576,99 0,00 0,00 0,00 37.576,99
5065. ANTE VIDOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1982 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 37.563,21 0,00 0,00 0,00 37.563,21
5066. ANITA BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1970 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.537,76 0,00 37.537,76
5067. JAKOV VUKADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1947 KAŠTEL KAMBELOVAC 38.583,73 0,00 357,90 -1.460,55 0,00 0,00 0,00 37.481,08
5068. MARKO ŽANKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1941 OBROVAC SINJSKI 0,00 0,00 0,00 37.461,45 0,00 0,00 0,00 37.461,45
5069. MIĆO GIZDAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.431,09 0,00 0,00 0,00 37.431,09
5070. RICHARD BIŠKO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1900 LARCHENWEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.398,63 0,00 37.398,63
5071. IVAN LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1958 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 37.352,58 0,00 0,00 0,00 37.352,58
5072. TONČI ARNERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1959 DOL 0,00 0,00 0,00 37.325,87 0,00 0,00 0,00 37.325,87
5073. IVONA ČULJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1978 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 37.325,64 0,00 0,00 0,00 37.325,64
5074. VAHIDA MALEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1959 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 37.321,33 0,00 0,00 0,00 37.321,33
5075. STJEPAN BITUNJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1940 GLAVICE 0,00 0,00 4.377,47 32.915,54 0,00 0,00 0,00 37.293,01
5076. HUSEIN DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1948 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.250,00 0,00 0,00 0,00 37.250,00
5077. TEO PAVLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.222,70 0,00 0,00 0,00 37.222,70
5078. PETAR SLADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.220,53 0,00 0,00 0,00 37.220,53
5079. NADA JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1970 PUČIŠĆA 0,00 0,00 0,00 37.152,38 0,00 0,00 0,00 37.152,38
5080. MIRA KIRIGIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 1.547,00 35.593,18 0,00 0,00 0,00 37.140,18
5081. MIRKO BARUN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.104,82 0,00 37.104,82
5082. ĐURO NENADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1960 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 37.042,13 0,00 0,00 0,00 37.042,13
5083. MIRO COPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 8.024,64 0,00 28.996,36 0,00 37.021,00
5084. SREĆKO VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.020,56 0,00 0,00 0,00 37.020,56
5085. ALLEN-FANNING JONATHAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR NEPOZNATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,53 0,00 37.000,53
5086. BORIS MILATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1950 JELSA 0,00 0,00 36.971,35 0,00 0,00 0,00 0,00 36.971,35
5087. MIRKO KELAVA SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1962 OKRUG GORNJI -6.046,71 0,00 0,00 43.017,58 0,00 0,00 0,00 36.970,87
5088. DRAŽEN GYOREK SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1959 SUPETAR 15.179,65 0,00 0,00 21.785,60 0,00 0,00 0,00 36.965,25
5089. ALEN BUDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1971 TRILJ 0,00 0,00 0,00 36.963,90 0,00 0,00 0,00 36.963,90
5090. DAVOR ŽANKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 OBROVAC SINJSKI 37.963,41 0,00 -1.008,84 0,00 0,00 0,00 0,00 36.954,57
5091. IVO BAŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1936 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.952,95 0,00 0,00 0,00 36.952,95
5092. ANKICA LONGO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.939,25 0,00 36.939,25
5093. DARKO STIPANIČEV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.938,53 0,00 36.938,53
5094. IRIS LIVANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 -143,62 37.063,26 0,00 0,00 0,00 36.919,64
5095. DRAGICA BRZICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.902,94 0,00 0,00 0,00 36.902,94
5096. DIARMUID HEGARTY SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN DUBLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.851,02 0,00 36.851,02
5097. SUSAN MARY HEGARTY SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN DUBLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.851,02 0,00 36.851,02
5098. MARTIN JOSEPH HOGAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN LIMERICK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.851,02 0,00 36.851,02
5099. MIRKO ETEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1964 SELCA 0,00 0,00 250,98 36.576,48 0,00 0,00 0,00 36.827,46
5100. ANTE DRAGUŠICA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1972 JABUKA 3.377,23 0,00 15.126,88 18.311,54 0,00 0,00 0,00 36.815,65