OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. ANTE VLAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,05 0,00 0,00 37.575,29 0,00 0,00 0,00 37.575,34
5002. ŽELJKO ANTIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 378,97 37.194,37 0,00 0,00 0,00 37.573,34
5003. RATOMIR RUŠČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1941 SELCA 0,00 0,00 0,00 37.558,03 0,00 0,00 0,00 37.558,03
5004. STIPE GULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 37.556,95 0,00 0,00 0,00 37.556,95
5005. PETAR MILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1957 BAJAGIĆ 0,00 0,00 0,00 37.542,76 0,00 0,00 0,00 37.542,76
5006. KAJA NINČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1970 SOLIN 0,00 0,00 -43,23 37.549,96 0,00 0,00 0,00 37.506,73
5007. MILAN RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1974 SUMARTIN 22.255,59 0,00 89,59 15.128,09 0,00 0,00 0,00 37.473,27
5008. SLAVICA LUKIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1954 PODSTRANA -0,29 0,00 0,00 37.453,54 0,00 0,00 0,00 37.453,25
5009. MARINKO OŽAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1964 PODSTRANA 0,00 0,00 37.460,68 0,00 0,00 -10,05 0,00 37.450,63
5010. JOSIPA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1976 SINJ 0,00 0,00 0,00 37.434,15 0,00 0,00 0,00 37.434,15
5011. DAVORKA JERMELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.433,30 0,00 0,00 0,00 37.433,30
5012. ANDRIJA PERUNSKI SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1984 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 37.395,94 0,00 0,00 0,00 37.395,94
5013. ROKO VRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.381,10 0,00 37.381,10
5014. PETAR VUJNOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 34.431,69 0,00 2.915,72 0,00 37.347,41
5015. MLADEN ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 14.485,29 22.854,88 0,00 0,00 0,00 37.340,17
5016. MARINKO ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1967 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 37.322,54 0,00 0,00 0,00 37.322,54
5017. BOŽIDAR GJIRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.255,32 0,00 37.255,32
5018. NEDJELJKA MADUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1945 CISTA PROVO 0,00 0,00 0,00 37.207,10 0,00 0,00 0,00 37.207,10
5019. TONI ŠKORPUT SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1980 ORAH 0,00 0,00 0,00 37.203,68 0,00 0,00 0,00 37.203,68
5020. JADRANKO OHNEC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.196,18 0,00 0,00 0,00 37.196,18
5021. BOŠKO PLAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.188,69 0,00 37.188,69
5022. ŽELJKO TODOROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.146,45 0,00 0,00 0,00 37.146,45
5023. RADE RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1977 VRGORAC 0,00 0,00 0,00 37.123,17 0,00 0,00 0,00 37.123,17
5024. MARIJA BIOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1960 HRŠĆEVANI 10.355,31 0,00 -5,14 26.753,36 0,00 0,00 0,00 37.103,53
5025. DANIJELA ZORICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.099,60 0,00 0,00 0,00 37.099,60
5026. PAVAO JELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1941 SUĆURAJ 0,00 0,00 3.883,26 33.213,48 0,00 0,00 0,00 37.096,74
5027. NADA VIDAN SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1963 STOMORSKA 0,01 0,00 0,00 37.070,81 0,00 0,00 0,00 37.070,82
5028. VALENTINO BOGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LEĆEVICA 1984 DIVOJEVIĆI 0,00 0,00 0,00 37.037,19 0,00 0,00 0,00 37.037,19
5029. LJUBO MITAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1957 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 37.033,61 0,00 0,00 0,00 37.033,61
5030. RADOJKA PETRIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1954 TUGARE 2.596,25 0,00 3.799,36 30.632,82 0,00 0,00 0,00 37.028,43
5031. LUKA SMOLČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1992 VELIKI BROČANAC 0,00 0,00 0,00 37.017,81 0,00 0,00 0,00 37.017,81
5032. DANIEL KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1984 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 23.598,75 13.405,38 0,00 0,00 0,00 37.004,13
5033. MARIJO JAKOVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1952 NAKLICE 0,00 0,00 0,00 37.000,18 0,00 0,00 0,00 37.000,18
5034. DAVOR AJDUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1969 SINJ 0,00 0,00 36.993,14 0,00 0,00 0,00 0,00 36.993,14
5035. SANDA TAFRA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1982 OMIŠ 0,00 0,00 2.937,99 34.036,46 0,00 0,00 0,00 36.974,45
5036. DUJE COTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.963,53 0,00 36.963,53
5037. RONALD SPRINGER SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1900 BONRIED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.956,92 0,00 36.956,92
5038. GORDANA JELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1957 UMČANI 0,00 0,00 0,00 -1.574,86 0,00 38.529,94 0,00 36.955,08
5039. FRANO TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1965 RUDA 0,00 0,00 0,00 36.951,26 0,00 0,00 0,00 36.951,26
5040. MLADEN PAUK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.949,88 0,00 0,00 0,00 36.949,88
5041. ANTE GUDELJ-VELEGA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1977 POLJICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.935,23 0,00 36.935,23
5042. ANKICA DONKOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1958 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 -210,41 37.118,10 0,00 0,00 0,00 36.907,69
5043. TINA ANTUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1976 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 36.888,29 0,00 0,00 0,00 36.888,29
5044. MARIO KALAC SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1989 JESENICE 0,00 0,00 0,00 36.875,87 0,00 0,00 0,00 36.875,87
5045. EDI TRIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1954 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 36.868,51 0,00 0,00 0,00 36.868,51
5046. GORAN ŠARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.866,77 0,00 0,00 0,00 36.866,77
5047. TOMISLAV PUŠKARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.861,66 0,00 36.861,66
5048. STIPAN GAŠPAR SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1963 TROGIR 0,00 0,00 -470,06 37.306,89 0,00 0,00 0,00 36.836,83
5049. DENIS ŠUNJERGA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1989 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 11.699,58 25.099,40 0,00 -22,82 0,00 36.776,16
5050. DUŠAN LUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 23.523,31 0,00 0,00 13.227,51 0,00 0,00 0,00 36.750,82
5051. TINA BRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1976 MAKARSKA 0,00 0,00 934,47 0,00 0,00 35.785,72 0,00 36.720,19
5052. JANJA VIDULIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.695,87 0,00 0,00 0,00 36.695,87
5053. IVANA LONČAR SIRIŠČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.680,48 0,00 36.680,48
5054. KLEMENT CAREV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1946 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.671,09 0,00 36.671,09
5055. DANIJELA PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.668,42 0,00 36.668,42
5056. STJEPAN VOLODER SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1954 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 1.266,93 35.392,41 0,00 0,00 0,00 36.659,34
5057. MIRJAM ČALETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 18.629,54 0,00 0,00 18.026,68 0,00 36.656,22
5058. VESNA LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1964 KAMENMOST 0,00 0,00 0,00 36.652,66 0,00 0,00 0,00 36.652,66
5059. BORIS PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1956 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 36.646,56 0,00 0,00 0,00 36.646,56
5060. MARA VUKASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1966 KUČIĆE 0,00 0,00 0,00 36.644,21 0,00 0,00 0,00 36.644,21
5061. FRANKA ŽIGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1972 LUČANE 0,00 0,00 0,00 36.626,14 0,00 0,00 0,00 36.626,14
5062. VELJKO ANDRIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1974 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 36.620,50 0,00 0,00 0,00 36.620,50
5063. VLADIMIR TUŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1963 TROGIR 0,00 0,00 158,06 36.448,97 0,00 0,00 0,00 36.607,03
5064. VELIMIR JURAS SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1960 MAKARSKA 0,00 0,00 36.594,61 0,00 0,00 0,00 0,00 36.594,61
5065. ANTE ČELAN SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1985 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 36.580,59 0,00 0,00 36.580,59
5066. BERNADICA NALETILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.519,92 0,00 0,00 0,00 36.519,92
5067. GORDANA BEKAVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1959 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 394,81 36.112,52 0,00 0,00 0,00 36.507,33
5068. ANTE ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1951 VRGORAC 0,00 0,00 -200,00 36.704,03 0,00 0,00 0,00 36.504,03
5069. MIRJANA PAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.503,38 0,00 0,00 0,00 36.503,38
5070. KLAUDIJA ALILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1975 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 36.498,06 0,00 0,00 0,00 36.498,06
5071. JADRANKA KARMELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1945 BOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.492,45 0,00 36.492,45
5072. MIRA JURENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.486,96 0,00 36.486,96
5073. KRISTIAN SHKRELI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1989 MAKARSKA 0,03 0,00 21.020,06 15.449,77 0,00 0,00 0,00 36.469,86
5074. ANTONIJA DASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1968 PODACA 0,00 0,00 0,00 36.455,69 0,00 0,00 0,00 36.455,69
5075. ANKA KUNDID SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1940 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 -1.162,57 0,00 37.592,34 0,00 36.429,77
5076. DAVOR MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.409,06 0,00 0,00 0,00 36.409,06
5077. IVO LUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1957 SUTIVAN 0,00 0,00 16.110,75 0,00 0,00 20.296,80 0,00 36.407,55
5078. ZLATAN KARAMEHMEDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1949 KOMIŽA 0,00 0,00 0,00 36.393,28 0,00 0,00 0,00 36.393,28
5079. MIRJANA KOLOBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 10.898,62 25.481,63 0,00 0,00 36.380,25
5080. MARIJA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1951 RAŠĆANE 0,00 0,00 0,00 36.326,78 0,00 0,00 0,00 36.326,78
5081. JAMES FLYNN SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1983 GRAYS HILL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.312,49 0,00 36.312,49
5082. DARKO KERKEZ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1982 SOLIN -700,00 0,00 0,00 60,86 0,00 36.944,89 0,00 36.305,75
5083. PETAR AZINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.297,44 0,00 0,00 0,00 36.297,44
5084. ANTONELA DRAGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1979 RUNOVIĆ 0,00 0,00 52,79 36.207,33 0,00 0,00 0,00 36.260,12
5085. ANA VUKOREPA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 0,00 0,00 0,00 36.259,02 0,00 0,00 0,00 36.259,02
5086. DRAGAN GUJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.247,25 0,00 36.247,25
5087. DINKA JELČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1956 SOLIN 0,00 0,00 -137,79 36.383,65 0,00 0,00 0,00 36.245,86
5088. VIKTORIJA GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 16.735,09 0,00 137,20 19.371,94 0,00 0,00 0,00 36.244,23
5089. NIKŠA PELAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL SUĆURAC 16.101,38 0,00 3.195,07 16.932,54 0,00 0,00 0,00 36.228,99
5090. NUE SHALA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.220,75 0,00 0,00 0,00 36.220,75
5091. SLAVKO DROPULJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1948 DONJI PROLOŽAC 0,00 0,00 0,00 36.209,51 0,00 0,00 0,00 36.209,51
5092. JOSIP ŽUŽUL SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1949 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 36.182,49 0,00 0,00 0,00 36.182,49
5093. IVONA ČULJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1978 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 36.180,92 0,00 0,00 0,00 36.180,92
5094. JAKOV PLENKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1946 SVIRČE 0,00 0,00 0,00 36.051,60 0,00 82,11 0,00 36.133,71
5095. BORIS ČAVKA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.128,89 0,00 36.128,89
5096. JOŠKO BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.125,49 0,00 1,32 0,00 36.126,81
5097. MUSA DEMIRI SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1974 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 36.078,49 0,00 0,00 0,00 36.078,49
5098. GOJKO PEZER SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1962 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.067,84 0,00 36.067,84
5099. BORIS GRUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 10.418,36 25.605,20 0,00 0,00 0,00 36.023,56
5100. ANTE MATENDA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1967 SOLIN 0,00 0,00 0,00 35.993,75 0,00 0,00 0,00 35.993,75