OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. MLADEN LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.913,17 0,00 0,00 0,00 37.913,17
5002. ANTE KUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1976 PODSTRANA 0,00 0,00 -34,73 17.629,89 0,00 20.283,23 0,00 37.878,39
5003. IVAN BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1973 SEGET DONJI 0,00 0,00 -1.118,27 38.973,57 0,00 0,00 0,00 37.855,30
5004. IVICA PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1966 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 37.835,18 0,00 0,00 0,00 37.835,18
5005. MARIJA GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1966 DUĆE 0,00 0,00 0,00 37.834,49 0,00 0,00 0,00 37.834,49
5006. ZVONKO RAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 37.775,68 0,00 0,00 0,00 37.775,68
5007. MARINKO PLAZANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.726,87 0,00 37.726,87
5008. LIDIJA EINFALT-KURTOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.717,24 0,00 37.717,24
5009. ANKA ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1945 MAKARSKA 0,00 0,00 37.711,66 0,00 0,00 0,00 0,00 37.711,66
5010. SREĆKO NOVAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.724,01 0,00 -12,48 0,00 37.711,53
5011. SANJA LAUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1980 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.703,96 0,00 37.703,96
5012. ANTE BOGDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1961 SEOCA 0,00 0,00 0,00 37.699,19 0,00 0,00 0,00 37.699,19
5013. TONČI BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT -1.994,87 0,00 9.956,09 29.723,17 0,00 0,00 0,00 37.684,39
5014. NADA DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.673,95 0,00 37.673,95
5015. LJILJANA DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1963 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 37.670,41 0,00 0,00 0,00 37.670,41
5016. DANISLAV AJDUK SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1946 DONJI VINJANI 0,00 0,00 -1.013,53 39.876,34 0,00 -1.192,86 0,00 37.669,95
5017. IVANKA HRABAR SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 0,00 0,00 0,00 37.666,19 0,00 0,00 0,00 37.666,19
5018. ANTE STIPIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1981 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 37.637,70 0,00 0,00 0,00 37.637,70
5019. BRANKO BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1986 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.628,34 0,00 0,00 0,00 37.628,34
5020. KLEMENT ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1967 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 36.267,30 0,00 1.358,19 0,00 37.625,49
5021. IVANA KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.597,56 0,00 0,00 0,00 37.597,56
5022. JELENA LEŠINA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1990 MEDVIDOVIĆA DRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 37.575,50 0,00 0,00 37.575,50
5023. ANTE VLAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,05 0,00 0,00 37.575,29 0,00 0,00 0,00 37.575,34
5024. ŽELJKO ANTIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 378,97 37.194,37 0,00 0,00 0,00 37.573,34
5025. RATOMIR RUŠČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1941 SELCA 0,00 0,00 0,00 37.558,03 0,00 0,00 0,00 37.558,03
5026. STIPE GULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 37.556,95 0,00 0,00 0,00 37.556,95
5027. PETAR MILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1957 BAJAGIĆ 0,00 0,00 0,00 37.542,76 0,00 0,00 0,00 37.542,76
5028. KAJA NINČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1970 SOLIN 0,00 0,00 -43,23 37.549,96 0,00 0,00 0,00 37.506,73
5029. MILAN RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1974 SUMARTIN 22.255,59 0,00 89,59 15.128,09 0,00 0,00 0,00 37.473,27
5030. SLAVICA LUKIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1954 PODSTRANA -0,29 0,00 0,00 37.453,54 0,00 0,00 0,00 37.453,25
5031. MARINKO OŽAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1964 PODSTRANA 0,00 0,00 37.460,68 0,00 0,00 -10,05 0,00 37.450,63
5032. JOSIPA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1976 SINJ 0,00 0,00 0,00 37.434,15 0,00 0,00 0,00 37.434,15
5033. DAVORKA JERMELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.433,30 0,00 0,00 0,00 37.433,30
5034. ANDRIJA PERUNSKI SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1984 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 37.395,94 0,00 0,00 0,00 37.395,94
5035. ROKO VRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.381,10 0,00 37.381,10
5036. PETAR VUJNOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 34.431,69 0,00 2.915,72 0,00 37.347,41
5037. MLADEN ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 14.485,29 22.854,88 0,00 0,00 0,00 37.340,17
5038. MARINKO ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1967 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 37.322,54 0,00 0,00 0,00 37.322,54
5039. BOŽIDAR GJIRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.255,32 0,00 37.255,32
5040. NEDJELJKA MADUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1945 CISTA PROVO 0,00 0,00 0,00 37.207,10 0,00 0,00 0,00 37.207,10
5041. TONI ŠKORPUT SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1980 ORAH 0,00 0,00 0,00 37.203,68 0,00 0,00 0,00 37.203,68
5042. JADRANKO OHNEC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.196,18 0,00 0,00 0,00 37.196,18
5043. BOŠKO PLAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.188,69 0,00 37.188,69
5044. DUJE DAMJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1937 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.157,05 0,00 37.157,05
5045. ŽELJKO TODOROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.146,45 0,00 0,00 0,00 37.146,45
5046. RADE RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1977 VRGORAC 0,00 0,00 0,00 37.123,17 0,00 0,00 0,00 37.123,17
5047. MARIJA BIOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1960 HRŠĆEVANI 10.355,31 0,00 -5,14 26.753,36 0,00 0,00 0,00 37.103,53
5048. DANIJELA ZORICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.099,60 0,00 0,00 0,00 37.099,60
5049. PAVAO JELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1941 SUĆURAJ 0,00 0,00 3.883,26 33.213,48 0,00 0,00 0,00 37.096,74
5050. NADA VIDAN SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1963 STOMORSKA 0,01 0,00 0,00 37.070,81 0,00 0,00 0,00 37.070,82
5051. VALENTINO BOGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LEĆEVICA 1984 DIVOJEVIĆI 0,00 0,00 0,00 37.037,19 0,00 0,00 0,00 37.037,19
5052. LJUBO MITAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1957 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 37.033,61 0,00 0,00 0,00 37.033,61
5053. RADOJKA PETRIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1954 TUGARE 2.596,25 0,00 3.799,36 30.632,82 0,00 0,00 0,00 37.028,43
5054. LUKA SMOLČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1992 VELIKI BROČANAC 0,00 0,00 0,00 37.017,81 0,00 0,00 0,00 37.017,81
5055. DANIEL KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1984 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 23.598,75 13.405,38 0,00 0,00 0,00 37.004,13
5056. MARIJO JAKOVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1952 NAKLICE 0,00 0,00 0,00 37.000,18 0,00 0,00 0,00 37.000,18
5057. DAVOR AJDUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1969 SINJ 0,00 0,00 36.993,14 0,00 0,00 0,00 0,00 36.993,14
5058. SANDA TAFRA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1982 OMIŠ 0,00 0,00 2.937,99 34.036,46 0,00 0,00 0,00 36.974,45
5059. DUJE COTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.963,53 0,00 36.963,53
5060. RONALD SPRINGER SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1900 BONRIED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.956,92 0,00 36.956,92
5061. GORDANA JELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1957 UMČANI 0,00 0,00 0,00 -1.574,86 0,00 38.529,94 0,00 36.955,08
5062. FRANO TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1965 RUDA 0,00 0,00 0,00 36.951,26 0,00 0,00 0,00 36.951,26
5063. MLADEN PAUK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.949,88 0,00 0,00 0,00 36.949,88
5064. ANTE GUDELJ-VELEGA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1977 POLJICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.935,23 0,00 36.935,23
5065. ANKICA DONKOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1958 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 -210,41 37.118,10 0,00 0,00 0,00 36.907,69
5066. ANTONIA PLAVŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1987 SINJ 0,00 0,00 870,93 36.035,60 0,00 0,00 0,00 36.906,53
5067. TINA ANTUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1976 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 36.888,29 0,00 0,00 0,00 36.888,29
5068. MARIO KALAC SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1989 JESENICE 0,00 0,00 0,00 36.875,87 0,00 0,00 0,00 36.875,87
5069. EDI TRIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1954 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 36.868,51 0,00 0,00 0,00 36.868,51
5070. GORAN ŠARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.866,77 0,00 0,00 0,00 36.866,77
5071. TOMISLAV PUŠKARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.861,66 0,00 36.861,66
5072. ANTE SABLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL STARI 30.778,51 0,00 -2.016,00 8.093,70 0,00 0,00 0,00 36.856,21
5073. STIPAN GAŠPAR SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1963 TROGIR 0,00 0,00 -470,06 37.306,89 0,00 0,00 0,00 36.836,83
5074. DENIS ŠUNJERGA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1989 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 11.699,58 25.099,40 0,00 -22,82 0,00 36.776,16
5075. DUŠAN LUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 23.523,31 0,00 0,00 13.227,51 0,00 0,00 0,00 36.750,82
5076. TINA BRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1976 MAKARSKA 0,00 0,00 934,47 0,00 0,00 35.785,72 0,00 36.720,19
5077. JANJA VIDULIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.695,87 0,00 0,00 0,00 36.695,87
5078. IVANA LONČAR SIRIŠČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.680,48 0,00 36.680,48
5079. KLEMENT CAREV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1946 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.671,09 0,00 36.671,09
5080. DANIJELA PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.668,42 0,00 36.668,42
5081. STJEPAN VOLODER SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1954 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 1.266,93 35.392,41 0,00 0,00 0,00 36.659,34
5082. MIRJAM ČALETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 18.629,54 0,00 0,00 18.026,68 0,00 36.656,22
5083. VESNA LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1964 KAMENMOST 0,00 0,00 0,00 36.652,66 0,00 0,00 0,00 36.652,66
5084. BORIS PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1956 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 36.646,56 0,00 0,00 0,00 36.646,56
5085. MARA VUKASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1966 KUČIĆE 0,00 0,00 0,00 36.644,21 0,00 0,00 0,00 36.644,21
5086. FRANKA ŽIGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1972 LUČANE 0,00 0,00 0,00 36.626,14 0,00 0,00 0,00 36.626,14
5087. VELJKO ANDRIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1974 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 36.620,50 0,00 0,00 0,00 36.620,50
5088. VLADIMIR TUŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1963 TROGIR 0,00 0,00 158,06 36.448,97 0,00 0,00 0,00 36.607,03
5089. VELIMIR JURAS SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1960 MAKARSKA 0,00 0,00 36.594,61 0,00 0,00 0,00 0,00 36.594,61
5090. ANTE ČELAN SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1985 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 36.580,59 0,00 0,00 36.580,59
5091. BERNADICA NALETILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.519,92 0,00 0,00 0,00 36.519,92
5092. GORDANA BEKAVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1959 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 394,81 36.112,52 0,00 0,00 0,00 36.507,33
5093. ANTE ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1951 VRGORAC 0,00 0,00 -200,00 36.704,03 0,00 0,00 0,00 36.504,03
5094. MIRJANA PAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.503,38 0,00 0,00 0,00 36.503,38
5095. KLAUDIJA ALILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1975 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 36.498,06 0,00 0,00 0,00 36.498,06
5096. JADRANKA KARMELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1945 BOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.492,45 0,00 36.492,45
5097. MIRA JURENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.486,96 0,00 36.486,96
5098. KRISTIAN SHKRELI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1989 MAKARSKA 0,03 0,00 21.020,06 15.449,77 0,00 0,00 0,00 36.469,86
5099. ANTONIJA DASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1968 PODACA 0,00 0,00 0,00 36.455,69 0,00 0,00 0,00 36.455,69
5100. ANKA KUNDID SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1940 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 -1.162,57 0,00 37.592,34 0,00 36.429,77