OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. KRISTINA NAZOR SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1967 JESENICE 0,00 0,00 0,00 37.855,06 0,00 0,00 0,00 37.855,06
5002. IVO MIHOTOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.844,74 0,00 0,00 0,00 37.844,74
5003. GORDANA ŠAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 3.906,92 33.915,56 0,00 0,00 0,00 37.822,48
5004. JAKOV VUKADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1947 KAŠTEL KAMBELOVAC 38.920,72 0,00 357,63 -1.462,62 0,00 0,00 0,00 37.815,73
5005. MATO KAFADAR SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1966 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 37.763,34 0,00 0,00 0,00 37.763,34
5006. INES DEDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.734,08 0,00 0,00 0,00 37.734,08
5007. GORDAN POPARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.713,55 0,00 0,00 0,00 37.713,55
5008. BOŽE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.669,25 0,00 0,00 0,00 37.669,25
5009. STIV ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1971 VINIŠĆE 0,00 0,00 0,00 37.667,84 0,00 0,00 0,00 37.667,84
5010. BLAŽENKA BILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 IMOTSKI 0,00 0,00 -304,07 37.948,07 0,00 0,00 0,00 37.644,00
5011. IVAN BRADARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 4.633,29 0,00 398,21 32.608,14 0,00 0,00 0,00 37.639,64
5012. ŽELJKO BUI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.630,67 0,00 0,00 0,00 37.630,67
5013. MARIJANA ŠEGOTA BOŽINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1965 POSTRANJE -6.435,65 0,00 156,88 43.908,07 0,00 0,00 0,00 37.629,30
5014. JURE LEROTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1977 DOBRANJE 6.783,54 0,00 -712,52 31.546,10 0,00 0,00 0,00 37.617,12
5015. LOLITA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.614,05 0,00 0,00 0,00 37.614,05
5016. ANTE BAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 21,84 36.231,06 0,00 1.360,06 0,00 37.612,96
5017. MIRA OPUHAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 -10,07 29.075,24 0,00 8.544,78 0,00 37.609,95
5018. ROBERT MILANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1971 SOLIN 0,00 0,00 3.152,11 34.426,17 0,00 0,00 0,00 37.578,28
5019. ANITA VASILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1978 BAST 0,22 0,00 0,00 37.502,68 0,00 0,00 0,00 37.502,90
5020. DINKO DINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 ČISLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.499,15 0,00 37.499,15
5021. MARICA VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 -93,11 37.575,07 0,00 0,00 0,00 37.481,96
5022. NEVEN BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1964 SINJ 0,00 0,00 0,00 37.457,09 0,00 0,00 0,00 37.457,09
5023. JOSIP ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1979 ZAGVOZD 0,00 0,00 0,00 37.420,92 0,00 0,00 0,00 37.420,92
5024. DRAŽEN TASLAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.404,94 0,00 37.404,94
5025. PERO KORDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1965 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 37.393,12 0,00 0,00 0,00 37.393,12
5026. LUKA MEDVIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1953 BRELA 0,00 0,00 37.369,07 0,00 0,00 20,00 0,00 37.389,07
5027. SANJA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 37.369,89 0,00 0,00 0,00 37.369,89
5028. DADA PETRINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1959 SUPETAR 17.156,09 0,00 -1.394,68 13.626,11 0,00 7.975,87 0,00 37.363,39
5029. DAMJAN KROJS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.338,92 0,00 0,00 0,00 37.338,92
5030. MATIJA HAJDER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.282,55 0,00 37.282,55
5031. IVICA RADONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1965 KOTEZI 0,00 0,00 0,00 37.244,28 0,00 0,00 0,00 37.244,28
5032. DAMIR ĐURAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1978 SOLIN 0,00 0,00 0,00 37.241,64 0,00 0,00 0,00 37.241,64
5033. IVAN BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1943 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 469,79 36.756,54 0,00 0,00 0,00 37.226,33
5034. ŽELJKA KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1973 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 37.219,30 0,00 0,00 0,00 37.219,30
5035. DAMIR MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1969 MARUŠIĆI -3.622,05 0,00 7.531,68 33.300,38 0,00 0,00 0,00 37.210,01
5036. NADA MILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 37.175,02 0,00 0,00 0,00 37.175,02
5037. VERONIKA ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.157,13 0,00 0,00 0,00 37.157,13
5038. LJUBICA MIHOVILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1959 KLIS 0,00 0,00 585,31 36.555,15 0,00 0,00 0,00 37.140,46
5039. FRANO MASTELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1981 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.126,40 0,00 37.126,40
5040. ANA URLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1987 DRAŠNICE 0,00 0,00 6.625,03 30.489,43 0,00 0,00 0,00 37.114,46
5041. IVA KUSTURA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1959 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 37.113,75 0,00 0,00 0,00 37.113,75
5042. KRISTINA PAŽANIN SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1989 TROGIR 0,00 0,00 1.940,95 35.164,58 0,00 0,00 0,00 37.105,53
5043. TOMISLAV MATIJAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1952 MARINA 0,00 0,00 0,00 37.075,52 0,00 0,00 0,00 37.075,52
5044. ŠIME DOMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1956 SUPETAR 0,00 0,00 19.352,83 17.713,31 0,00 0,00 0,00 37.066,14
5045. DARINKA JURAŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 37.064,38 0,00 0,00 0,00 37.064,38
5046. ANTIŠA RUDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.061,28 0,00 0,00 0,00 37.061,28
5047. TONČI VLAHOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.058,10 0,00 37.058,10
5048. ANĐELKO MAROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1967 VELIĆ 0,00 0,00 462,67 36.570,05 0,00 0,00 0,00 37.032,72
5049. ANKA CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1962 BRIST 751,17 0,00 2.501,88 33.778,58 0,00 0,00 0,00 37.031,63
5050. ROBERT BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.978,81 0,00 0,00 0,00 36.978,81
5051. NIKOLA BRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1940 VUČEVICA 0,00 0,00 0,00 36.960,18 0,00 0,00 0,00 36.960,18
5052. ĐORĐO ĆURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1952 POVLJA 0,00 0,00 0,00 36.912,23 0,00 0,00 0,00 36.912,23
5053. TAMARA JAKIR SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1969 BRELA 0,00 0,00 0,03 36.896,03 0,00 0,00 0,00 36.896,06
5054. ŽELJKO NIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.890,26 0,00 0,00 0,00 36.890,26
5055. JOŠKO MARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL STARI -61,15 0,00 5.232,35 31.715,85 0,00 0,00 0,00 36.887,05
5056. MARKO ZDILAR SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 0,00 36.873,55 0,00 0,00 0,00 36.873,55
5057. DRAGANA ŠEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1966 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 36.860,65 0,00 0,00 0,00 36.860,65
5058. POLDO PUHARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1944 MAKARSKA 306,00 0,00 17.836,67 21.530,69 0,00 -2.816,06 0,00 36.857,30
5059. SUZANA KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 36.845,83 0,00 0,00 0,00 36.845,83
5060. JURICA JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1961 DONJI HUMAC 0,00 0,00 0,00 36.842,85 0,00 0,00 0,00 36.842,85
5061. AMELA MEHMEDBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 36.839,08 0,00 0,00 0,00 36.839,08
5062. FILA JOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1932 DUGE NJIVE 0,00 0,00 0,00 36.824,98 0,00 0,00 0,00 36.824,98
5063. ALEKSANDAR KAPETANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.822,45 0,00 0,00 0,00 36.822,45
5064. ANTONIJA PLEŠKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1942 SPLIT -0,96 0,00 8.746,54 28.056,58 0,00 0,00 0,00 36.802,16
5065. KEREBEL RONAN JOCELYN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1968 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.780,71 0,00 36.780,71
5066. ANTE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1943 STUDENCI 34.309,14 0,00 0,00 2.470,34 0,00 0,00 0,00 36.779,48
5067. ANDRO ŠEPERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1947 HVAR 0,00 0,00 19.294,36 17.484,24 0,00 0,00 0,00 36.778,60
5068. IVAN SOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 16,51 0,00 0,00 36.751,78 0,00 0,00 0,00 36.768,29
5069. NEDO ČULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1961 BIORINE 0,00 0,00 -1.938,32 38.690,79 0,00 0,00 0,00 36.752,47
5070. NIKOLINA MODRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1977 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 36.737,41 0,00 0,00 0,00 36.737,41
5071. DRINA ANDROMAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1950 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 36.731,58 0,00 0,00 0,00 36.731,58
5072. VESNA DVORNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 0,00 10.458,19 0,00 26.229,09 0,00 36.687,28
5073. TATIANA KOROLEVA SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1967 NEPOZNATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.672,69 0,00 36.672,69
5074. ANTE MUŠE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SRINJINE 17.939,49 -18.080,82 7.856,56 28.931,33 0,00 0,00 0,00 36.646,56
5075. GORANA MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.602,26 0,00 0,00 0,00 36.602,26
5076. NATAŠA ĆURIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 -1.313,62 37.901,86 0,00 0,00 0,00 36.588,24
5077. SLAVICA KEŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1964 DRVENIK 0,00 0,00 0,00 36.582,90 0,00 0,00 0,00 36.582,90
5078. ANTE ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1950 VELIKI PROLOG 0,00 0,00 0,00 36.573,87 0,00 0,00 0,00 36.573,87
5079. ZVONIMIR TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1971 JESENICE 0,00 0,00 8.614,77 27.957,38 0,00 0,00 0,00 36.572,15
5080. BRUNO ĆUBELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 36.538,57 0,00 0,00 0,00 36.538,57
5081. VINKO KRNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.535,67 0,00 0,00 0,00 36.535,67
5082. ŽELJKO BELAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.533,20 0,00 0,00 0,00 36.533,20
5083. ZLATKO BARUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1955 MIMICE 0,00 0,00 0,00 36.513,05 0,00 0,00 0,00 36.513,05
5084. MARINKO ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1943 MAKARSKA 0,00 0,00 23.634,29 0,00 0,00 12.833,12 0,00 36.467,41
5085. MARIJA AJDUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1941 SINJ 0,00 0,00 0,00 16.436,47 0,00 20.008,31 0,00 36.444,78
5086. MARIJA TATJANA KLENKE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.432,94 0,00 0,00 0,00 36.432,94
5087. NIKŠA REIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 3.001,55 0,00 439,33 32.972,93 0,00 0,00 0,00 36.413,81
5088. MARIJA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1951 RAŠĆANE 0,00 0,00 0,00 36.407,63 0,00 0,00 0,00 36.407,63
5089. TONĆI HARAŠIĆ-BILOBRK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.405,68 0,00 0,00 0,00 36.405,68
5090. PETAR ŠKORO SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1937 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 36.404,62 0,00 0,00 0,00 36.404,62
5091. ANTE KEGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1967 CISTA VELIKA 0,00 0,00 7.446,56 28.944,20 0,00 0,00 0,00 36.390,76
5092. FRANE RADOŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.383,34 0,00 0,00 0,00 36.383,34
5093. IVICA KVESTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 -33,00 36.355,56 0,00 0,00 0,00 36.322,56
5094. HUSEIN DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1948 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 36.297,35 0,00 0,00 0,00 36.297,35
5095. INGA BILOBRK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1968 OBROVAC SINJSKI 0,00 0,00 0,00 36.286,75 0,00 0,00 0,00 36.286,75
5096. DRAGICA BRAČULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1956 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 36.286,08 0,00 0,00 0,00 36.286,08
5097. KRISTINA VILA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 -49,72 36.329,91 0,00 0,00 0,00 36.280,19
5098. KREŠIMIR PLEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,01 0,00 -15,91 36.281,58 0,00 0,00 0,00 36.265,68
5099. STJEPKO PETRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1960 TROGIR 0,00 0,00 0,00 36.255,07 0,00 0,00 0,00 36.255,07
5100. IVAN KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1948 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 36.228,67 0,00 0,00 0,00 36.228,67