OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. NEDJELJKO RAJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.746,84 0,00 0,00 0,00 38.746,84
5002. NIKŠA PETRIC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.728,90 0,00 0,00 0,00 38.728,90
5003. DENIS JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1972 DONJI VINJANI 0,00 0,00 0,00 0,00 38.728,57 0,00 0,00 38.728,57
5004. IVICA JANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1972 BISKO 0,00 0,00 0,00 38.721,30 0,00 0,00 0,00 38.721,30
5005. MARIJA TATJANA KLENKE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.714,73 0,00 0,00 0,00 38.714,73
5006. KERSTIN MARIA ELANDER SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1930 HOVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.713,74 0,00 38.713,74
5007. IVA ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1942 SPLIT 39.454,71 0,00 0,00 -746,01 0,00 0,00 0,00 38.708,70
5008. DRAŽEN GYOREK SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1959 SUPETAR 15.893,86 0,00 0,00 22.808,49 0,00 0,00 0,00 38.702,35
5009. JOŠKO MAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 SINJ 0,00 0,00 0,00 38.686,63 0,00 0,00 0,00 38.686,63
5010. MIRKO BARUN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.669,91 0,00 38.669,91
5011. MARKO KALAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.644,42 0,00 0,00 0,00 38.644,42
5012. IVA ČALE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.605,47 0,00 38.605,47
5013. IVAN LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1958 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 38.603,49 0,00 0,00 0,00 38.603,49
5014. JOSIP VUŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1940 ALKMAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.602,86 0,00 38.602,86
5015. MATE TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1979 RUDA -3,57 0,00 6.772,33 31.817,05 0,00 0,00 0,00 38.585,81
5016. MARKO ŽANKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1941 OBROVAC SINJSKI 0,00 0,00 0,00 38.561,27 0,00 0,00 0,00 38.561,27
5017. MARINO JAKOVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.719,01 0,00 -1.184,85 0,00 38.534,16
5018. MIĆO GIZDAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.525,93 0,00 0,00 0,00 38.525,93
5019. DUBRAVKA BANDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 11.111,82 0,00 -0,11 27.413,77 0,00 0,00 0,00 38.525,48
5020. MIJO ĆALETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 4.806,95 0,00 0,00 33.651,92 0,00 38.458,87
5021. LIDIJA GRBELJA SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1972 POSTIRA 0,00 0,00 -167,12 17.166,01 0,00 21.426,39 0,00 38.425,28
5022. JOŠKO BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.656,29 0,00 2.750,72 0,00 38.407,01
5023. IRIS LIVANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 -143,62 38.548,82 0,00 0,00 0,00 38.405,20
5024. DARINKA VUKOSAV SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1932 DUSINA 0,00 0,00 0,00 38.359,58 0,00 0,00 0,00 38.359,58
5025. STIPE TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1949 SINJ 0,00 0,00 0,00 38.303,61 0,00 0,00 0,00 38.303,61
5026. NIKŠA PELAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL SUĆURAC 15.675,55 0,00 3.110,07 19.515,24 0,00 0,00 0,00 38.300,86
5027. ANA PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1986 TURJACI 0,00 0,00 0,00 38.289,94 0,00 0,00 0,00 38.289,94
5028. ANDRIJA PERUNSKI SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1984 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 38.263,07 0,00 0,00 0,00 38.263,07
5029. FRANO DIVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1968 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 38.259,82 0,00 0,00 0,00 38.259,82
5030. NERMINA KAMBER SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1952 LONDON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.254,76 0,00 38.254,76
5031. JASNA BOGDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.244,25 0,00 38.244,25
5032. ANTE GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.237,72 0,00 0,00 0,00 38.237,72
5033. DINA ČIKEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 -1.113,01 39.345,53 0,00 0,00 0,00 38.232,52
5034. DANISLAV AJDUK SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1946 DONJI VINJANI 0,00 0,00 -1.013,53 39.217,44 0,00 0,00 0,00 38.203,91
5035. MIRO VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1945 BANJA 0,00 0,00 -404,60 38.605,17 0,00 0,00 0,00 38.200,57
5036. JAKIŠA VRŽINA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1979 KAŠTEL SUĆURAC 26.624,46 0,00 -79,29 11.649,34 0,00 0,00 0,00 38.194,51
5037. IGOR DUH SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.188,67 0,00 0,00 0,00 38.188,67
5038. RUŽICA POSTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1926 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.181,29 0,00 38.181,29
5039. MARTINA SUNARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.151,09 0,00 0,00 0,00 38.151,09
5040. IVICA JENJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.147,45 0,00 0,00 0,00 38.147,45
5041. DUŠANKO KADIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1965 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 24,23 38.122,42 0,00 0,00 0,00 38.146,65
5042. INES RAKUF SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.146,47 0,00 0,00 0,00 38.146,47
5043. SMILJAN ŠILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1956 POSUŠJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.141,03 0,00 38.141,03
5044. VLADIMIR MAGANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1991 ČITLUK 0,00 0,00 122,88 38.011,67 0,00 0,00 0,00 38.134,55
5045. PETAR ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1936 VELIKI PROLOG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.112,74 0,00 38.112,74
5046. MANDA GADŽO SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1949 LOKVIČIĆI 39.492,75 0,00 28,13 -1.417,18 0,00 0,00 0,00 38.103,70
5047. MLADEN ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 15.935,13 22.167,53 0,00 0,00 0,00 38.102,66
5048. HUSEIN DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1948 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 38.074,20 0,00 0,00 0,00 38.074,20
5049. INA PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.058,95 0,00 0,00 0,00 38.058,95
5050. MILENA ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 3.896,31 34.151,10 0,00 0,00 0,00 38.047,41
5051. SANJA LEŠINA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1969 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 38.040,03 0,00 0,00 0,00 38.040,03
5052. DRAGUTIN CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1952 IGRANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.011,99 0,00 38.011,99
5053. MARIO ORŠULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 625,55 37.383,86 0,00 0,00 0,00 38.009,41
5054. JOSIP PRANJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1974 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 37.960,46 0,00 0,00 0,00 37.960,46
5055. SNJEŽANA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1970 KOSORE 0,00 0,00 0,00 37.947,38 0,00 0,00 0,00 37.947,38
5056. ANA MAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1986 ČITLUK 22.648,69 0,00 806,37 14.481,74 0,00 0,00 0,00 37.936,80
5057. IVONA ČULJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1978 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 37.857,26 0,00 0,00 0,00 37.857,26
5058. MARIN KALAJŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1944 MAKARSKA 13.618,95 0,00 24.190,48 0,53 0,00 0,00 0,00 37.809,96
5059. CLAUS FOLDEN SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1964 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.808,02 0,00 37.808,02
5060. MIRJANA MATEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 17.272,42 0,00 20.522,15 0,00 37.794,57
5061. ANTE SERDAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.764,03 0,00 0,00 0,00 37.764,03
5062. JANOŠ RAFA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1928 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.752,38 0,00 0,00 0,00 37.752,38
5063. BRANKO MIKAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.735,09 0,00 0,00 0,00 37.735,09
5064. GORAN KOCIJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1976 OMIŠ -2.000,00 0,00 0,00 39.668,03 0,00 0,00 0,00 37.668,03
5065. NIKOLA BRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1926 VUČEVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.663,17 0,00 37.663,17
5066. LUCA NOVAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1957 PUČIŠĆA 0,00 0,00 -6.970,20 44.632,30 0,00 0,00 0,00 37.662,10
5067. LEO KUPER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.656,84 0,00 0,00 0,00 37.656,84
5068. ZORAN BANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.643,74 0,00 37.643,74
5069. ANTE MOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1948 SELCA -1.316,21 0,00 7.409,16 31.517,40 0,00 0,00 0,00 37.610,35
5070. NAZMI JAŠARI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1934 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.607,51 0,00 0,00 0,00 37.607,51
5071. MARIJA GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1966 DUĆE 0,00 0,00 0,00 37.596,63 0,00 0,00 0,00 37.596,63
5072. ŽANA JOVANOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.591,46 0,00 37.591,46
5073. IVICA ŠERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 5.295,91 32.290,11 0,00 0,00 0,00 37.586,02
5074. IVO ETEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1963 PUČIŠĆA 28.144,18 0,00 5.332,14 4.109,60 0,00 0,00 0,00 37.585,92
5075. VESNA JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1963 SUPETAR 0,00 0,00 -0,49 37.576,03 0,00 0,00 0,00 37.575,54
5076. BRANKO TOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1954 DRUM 3.940,06 0,00 0,00 33.628,54 0,00 0,00 0,00 37.568,60
5077. JAKOV GRGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1958 TURJACI -5,83 0,00 -932,40 38.467,68 0,00 0,00 0,00 37.529,45
5078. BILJANA GUBEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1973 SOLIN 18.104,14 0,00 8.200,83 11.223,74 0,00 0,00 0,00 37.528,71
5079. LJILJANA ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1972 TROGIR 9.038,93 0,00 615,29 27.863,16 0,00 0,00 0,00 37.517,38
5080. ŽELJKO MEŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 2.202,16 0,00 35.285,75 0,00 37.487,91
5081. MIRJANA ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 37.483,85 0,00 0,00 0,00 37.483,85
5082. NIKOLINA PENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1990 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.480,55 0,00 37.480,55
5083. IVO ČURLIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 674,95 36.805,11 0,00 0,00 0,00 37.480,06
5084. TOMISLAV DUMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL STARI -1.348,61 0,00 7.095,39 31.730,70 0,00 0,00 0,00 37.477,48
5085. MIROSLAV BUJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.454,39 0,00 37.454,39
5086. VIKTOR BRNADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 IMOTSKI 0,00 0,00 866,35 36.580,83 0,00 0,00 0,00 37.447,18
5087. ANTE KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1975 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 37.430,25 0,00 0,00 0,00 37.430,25
5088. VILJANA GURABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1965 HVAR 0,00 0,00 0,00 37.416,74 0,00 0,00 0,00 37.416,74
5089. PATRICIA VRTLAR SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA PALOS SPRINGS DRIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.393,01 0,00 37.393,01
5090. IMRE KARDOS SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1962 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 37.387,31 0,00 0,00 0,00 37.387,31
5091. MLADEN LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.371,37 0,00 0,00 0,00 37.371,37
5092. VESNA VRVILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.321,16 0,00 0,00 0,00 37.321,16
5093. PIETRO VOCE SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR BOLOGNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.286,28 0,00 37.286,28
5094. LJILJANA DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1963 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 37.279,13 0,00 0,00 0,00 37.279,13
5095. BRANKO MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.234,66 0,00 37.234,66
5096. LJUPKA ROMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1978 SINJ 0,00 0,00 0,00 37.230,01 0,00 0,00 0,00 37.230,01
5097. PERISLAV BONAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 KAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.211,43 0,00 37.211,43
5098. JURICA BATINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1985 VIS 0,00 0,00 31.693,99 5.488,22 0,00 0,00 0,00 37.182,21
5099. IVAN BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1973 SEGET DONJI 0,00 0,00 -1.118,27 38.259,50 0,00 0,00 0,00 37.141,23
5100. NATALI MARKOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1972 VRGORAC 0,00 0,00 17.406,27 19.701,94 0,00 0,00 0,00 37.108,21