OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. VESELJKO VRANJEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1942 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.950,44 0,00 0,00 0,00 37.950,44
5002. DIJANA ŠUTALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.933,55 0,00 0,00 0,00 37.933,55
5003. ZVONKO VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 GLAVICE 0,00 0,00 -1.189,28 39.119,44 0,00 0,00 0,00 37.930,16
5004. ANTE VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1966 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 37.910,65 0,00 0,00 0,00 37.910,65
5005. DANICA NAZOR SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1942 JESENICE 0,00 0,00 355,32 38.289,05 0,00 -748,40 0,00 37.895,97
5006. MARIO MAROS SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 37.864,92 0,00 0,00 0,00 0,00 37.864,92
5007. NEDILJKO ŠIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1972 TRILJ 0,00 0,00 216,75 37.647,65 0,00 0,00 0,00 37.864,40
5008. JOŠKO POPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.862,54 0,00 0,00 0,00 37.862,54
5009. SRĐAN MALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.858,73 0,00 0,00 0,00 37.858,73
5010. MIRJANA RADMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.817,62 0,00 37.817,62
5011. IVANA ČONDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1980 SVIB 0,00 0,00 -64,36 37.879,92 0,00 0,00 0,00 37.815,56
5012. SEAD BUČAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 18.658,31 19.120,04 0,00 0,00 0,00 37.778,35
5013. SINIŠA DE FRAPPORTI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.774,61 0,00 0,00 0,00 37.774,61
5014. MELITA JANEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 2.032,92 35.712,90 0,00 0,00 0,00 37.745,82
5015. IVICA KOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 72,82 0,00 -93,98 37.766,30 0,00 0,00 0,00 37.745,14
5016. BRANKO ŠIMLEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1951 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 3.833,37 33.904,86 0,00 0,00 0,00 37.738,23
5017. MARIJA VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1962 KOMIŽA 0,00 0,00 0,00 37.731,50 0,00 0,00 0,00 37.731,50
5018. JOSIP NOVAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1967 PUČIŠĆA 0,00 0,00 0,00 37.724,12 0,00 0,00 0,00 37.724,12
5019. IVO KARANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 0,00 0,00 0,00 37.718,20 0,00 0,00 0,00 37.718,20
5020. MARINA MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.678,77 0,00 37.678,77
5021. TOMI FABIJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1979 BOL 0,00 0,00 0,00 37.660,67 0,00 0,00 0,00 37.660,67
5022. JAKOV ELEK SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1986 OTOK 0,00 0,00 478,31 37.159,04 0,00 0,00 0,00 37.637,35
5023. BOŽIDAR GJIRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.633,54 0,00 37.633,54
5024. ANA BILONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1948 VEDRINE 0,00 0,00 0,00 37.611,07 0,00 0,00 0,00 37.611,07
5025. JELENA SAMARŽIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 -44,46 0,00 37.636,07 0,00 37.591,61
5026. MIRO VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1945 BANJA 0,00 0,00 -404,60 37.948,13 0,00 0,00 0,00 37.543,53
5027. LJILJANA ŠIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1966 TRILJ 0,00 0,00 0,00 37.535,15 0,00 0,00 0,00 37.535,15
5028. DRAGICA FILIPOVIĆ-GRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1973 SINJ 3.059,52 0,00 -30,10 34.501,89 0,00 0,00 0,00 37.531,31
5029. NINA LETILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.496,92 0,00 37.496,92
5030. ZLATKO BARUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1955 MIMICE 0,00 0,00 0,00 37.475,16 0,00 0,00 0,00 37.475,16
5031. GORDANA ŠAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 3.906,92 33.541,55 0,00 0,00 0,00 37.448,47
5032. DENIS LAUŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.425,73 0,00 0,00 0,00 37.425,73
5033. RUŽICA DILBER SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1956 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 37.412,16 0,00 0,00 0,00 37.412,16
5034. SANJA ŽUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1961 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 35.912,76 0,00 1.476,36 0,00 37.389,12
5035. BLAŽENKA BILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 IMOTSKI 0,00 0,00 -304,07 37.680,68 0,00 0,00 0,00 37.376,61
5036. BOŽE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.371,45 0,00 0,00 0,00 37.371,45
5037. ANJA DUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1987 VINIŠĆE 0,00 0,00 -44,73 37.403,81 0,00 0,00 0,00 37.359,08
5038. IVAN GRABOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1984 DONJI PROLOŽAC 0,00 0,00 0,00 37.356,90 0,00 0,00 0,00 37.356,90
5039. ŽELJKO JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1967 OSOJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.339,69 0,00 37.339,69
5040. ZORAN RAKELA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1967 MRAVINCE 0,00 0,00 0,00 26.996,20 0,00 10.235,63 0,00 37.231,83
5041. MARKO STRIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 0,00 0,00 -62,59 37.289,33 0,00 0,00 0,00 37.226,74
5042. LOLITA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.214,46 0,00 0,00 0,00 37.214,46
5043. ANTE REBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1988 DONJI VINJANI 0,00 0,00 -1.728,86 38.941,91 0,00 0,00 0,00 37.213,05
5044. STIV ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1971 VINIŠĆE 0,00 0,00 0,00 37.210,08 0,00 0,00 0,00 37.210,08
5045. ŽELJKA POSLONČEC SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1973 HVAR 0,00 0,00 0,00 3,29 0,00 37.202,49 0,00 37.205,78
5046. ANITA VASILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1978 BAST 0,22 0,00 0,00 37.178,73 0,00 0,00 0,00 37.178,95
5047. SANJA BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.165,30 0,00 0,00 0,00 37.165,30
5048. MARKO RADALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1969 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.145,05 0,00 37.145,05
5049. ROBERT MILANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1971 SOLIN 0,00 0,00 3.124,16 34.011,01 0,00 0,00 0,00 37.135,17
5050. TOMISLAV TOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 37.134,55 0,00 0,00 0,00 0,00 37.134,55
5051. INES DEDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.123,85 0,00 0,00 0,00 37.123,85
5052. ZORAN SABLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1962 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.115,03 0,00 37.115,03
5053. SLOBODAN GOJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1944 MAKARSKA 0,00 0,00 7.103,81 23.884,12 0,00 6.064,82 0,00 37.052,75
5054. JOSIP ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1979 ZAGVOZD 0,00 0,00 0,00 37.044,70 0,00 0,00 0,00 37.044,70
5055. JAKOV VUKADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1947 KAŠTEL KAMBELOVAC 38.145,93 0,00 357,56 -1.463,14 0,00 0,00 0,00 37.040,35
5056. DAMJAN KROJS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.033,33 0,00 0,00 0,00 37.033,33
5057. MATO KAFADAR SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1966 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 37.018,82 0,00 0,00 0,00 37.018,82
5058. DINKO DINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 ČISLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.014,30 0,00 37.014,30
5059. DANJA ILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1965 DUSINA 0,00 0,00 0,00 37.001,05 0,00 0,00 0,00 37.001,05
5060. NEVEN BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1964 SINJ 0,00 0,00 0,00 36.998,04 0,00 0,00 0,00 36.998,04
5061. MLADEN OSTOJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.983,40 0,00 0,00 0,00 36.983,40
5062. ZVONKO PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1954 JESENICE 0,00 0,00 0,00 36.981,91 0,00 0,00 0,00 36.981,91
5063. SANJA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 36.973,69 0,00 0,00 0,00 36.973,69
5064. MARICA VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 -93,11 37.042,58 0,00 0,00 0,00 36.949,47
5065. IVAN BRADARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 4.521,67 0,00 391,90 32.003,30 0,00 0,00 0,00 36.916,87
5066. MARIJANA ŠEGOTA BOŽINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1965 POSTRANJE -6.435,65 0,00 156,88 43.142,25 0,00 0,00 0,00 36.863,48
5067. IVAN BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1943 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 469,79 36.349,40 0,00 0,00 0,00 36.819,19
5068. DRAGICA BRAČULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1956 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 36.778,60 0,00 0,00 0,00 36.778,60
5069. VERONIKA ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.742,66 0,00 0,00 0,00 36.742,66
5070. MIRA OPUHAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 -10,07 28.381,03 0,00 8.369,65 0,00 36.740,61
5071. LUKA MEDVIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1953 BRELA 0,00 0,00 36.720,41 0,00 0,00 19,46 0,00 36.739,87
5072. JURE LEROTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1977 DOBRANJE 6.623,90 0,00 -712,52 30.800,08 0,00 0,00 0,00 36.711,46
5073. ANĐELA MALENICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 36.705,33 0,00 0,00 0,00 0,00 36.705,33
5074. LJUBICA MIHOVILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1959 KLIS 0,00 0,00 585,31 36.119,39 0,00 0,00 0,00 36.704,70
5075. TONČI MATELJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.655,25 0,00 0,00 0,00 36.655,25
5076. VERA TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1961 MILNA 0,00 0,00 0,00 36.651,75 0,00 0,00 0,00 36.651,75
5077. IVA KUSTURA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1959 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 36.650,88 0,00 0,00 0,00 36.650,88
5078. IVICA RADONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1965 KOTEZI 0,00 0,00 0,00 36.650,55 0,00 0,00 0,00 36.650,55
5079. MATE PRKA SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1978 STUDENCI 110.586,93 0,00 -76.336,12 2.398,91 0,00 0,00 0,00 36.649,72
5080. NADA MILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 36.649,39 0,00 0,00 0,00 36.649,39
5081. DARINKA JURAŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 36.579,18 0,00 0,00 0,00 36.579,18
5082. NIKOLA BRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1940 VUČEVICA 0,00 0,00 0,00 36.576,07 0,00 0,00 0,00 36.576,07
5083. ANTUN MARINKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1946 DUBOKA 0,00 0,00 19.369,05 17.205,16 0,00 0,00 0,00 36.574,21
5084. RADE RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1977 VRGORAC 0,00 0,00 0,00 36.568,44 0,00 0,00 0,00 36.568,44
5085. DAMIR ĐURAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1978 SOLIN 0,00 0,00 0,00 36.562,05 0,00 0,00 0,00 36.562,05
5086. ANA URLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1987 DRAŠNICE 0,00 0,00 6.528,51 30.033,42 0,00 0,00 0,00 36.561,93
5087. TOMISLAV MATIJAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1952 MARINA 0,00 0,00 0,00 36.561,55 0,00 0,00 0,00 36.561,55
5088. ŽELJKO BUI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.538,83 0,00 0,00 0,00 36.538,83
5089. DADA PETRINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1959 SUPETAR 16.660,79 0,00 -1.394,68 13.420,34 0,00 7.844,71 0,00 36.531,16
5090. ANĐELKO MAROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1967 VELIĆ 0,00 0,00 462,67 36.065,16 0,00 0,00 0,00 36.527,83
5091. FRANO MASTELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1981 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.481,39 0,00 36.481,39
5092. SUZANA KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 36.481,32 0,00 0,00 0,00 36.481,32
5093. DRAGANA ŠEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1966 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 36.420,82 0,00 0,00 0,00 36.420,82
5094. AMELA MEHMEDBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 36.415,81 0,00 0,00 0,00 36.415,81
5095. ROBERT BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.415,78 0,00 0,00 0,00 36.415,78
5096. JURICA JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1961 DONJI HUMAC 0,00 0,00 0,00 36.412,33 0,00 0,00 0,00 36.412,33
5097. NIKOLA ĆURAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1962 SOLIN 3.294,30 0,00 0,00 33.108,81 0,00 0,00 0,00 36.403,11
5098. MARKO ZDILAR SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 0,00 36.392,40 0,00 0,00 0,00 36.392,40
5099. ĐORĐO ĆURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1952 POVLJA 0,00 0,00 0,00 36.371,05 0,00 0,00 0,00 36.371,05
5100. IVAN JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1932 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 36.370,62 0,00 0,00 0,00 36.370,62