OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. BLAŽENKA BILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 IMOTSKI 0,00 0,00 -304,07 38.209,64 0,00 0,00 0,00 37.905,57
5002. DAMIR BULJEVIC SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1965 BIEDENKOPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.892,18 0,00 37.892,18
5003. IVICA RADONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1965 KOTEZI 0,00 0,00 0,00 37.825,08 0,00 0,00 0,00 37.825,08
5004. ANITA VASILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1978 BAST 0,22 0,00 0,00 37.819,58 0,00 0,00 0,00 37.819,80
5005. JOSIP ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1979 ZAGVOZD 0,00 0,00 0,00 37.788,96 0,00 0,00 0,00 37.788,96
5006. TONČI VLAHOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.765,97 0,00 37.765,97
5007. ŠIME DOMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1956 SUPETAR 0,00 0,00 19.696,10 18.061,73 0,00 0,00 0,00 37.757,83
5008. SANJA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 37.757,48 0,00 0,00 0,00 37.757,48
5009. FRANO MASTELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1981 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.757,39 0,00 37.757,39
5010. ANKA CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1962 BRIST 763,59 0,00 2.547,77 34.387,10 0,00 0,00 0,00 37.698,46
5011. NADA MILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 37.689,23 0,00 0,00 0,00 37.689,23
5012. ŽELJKO NIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.655,19 0,00 0,00 0,00 37.655,19
5013. ANA URLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1987 DRAŠNICE 0,00 0,00 6.719,45 30.935,52 0,00 0,00 0,00 37.654,97
5014. DAMJAN KROJS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.637,86 0,00 0,00 0,00 37.637,86
5015. IVAN BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1943 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 469,79 37.154,82 0,00 0,00 0,00 37.624,61
5016. TOMISLAV MATIJAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1952 MARINA 0,00 0,00 0,00 37.578,32 0,00 0,00 0,00 37.578,32
5017. LJUBICA MIHOVILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1959 KLIS 0,00 0,00 585,31 36.981,44 0,00 0,00 0,00 37.566,75
5018. MARINKA LAGATOR SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1983 GRAB 0,00 0,00 6.805,37 30.758,68 0,00 0,00 0,00 37.564,05
5019. VERONIKA ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.562,59 0,00 0,00 0,00 37.562,59
5020. KEREBEL RONAN JOCELYN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1968 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.557,31 0,00 37.557,31
5021. DARINKA JURAŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 37.539,04 0,00 0,00 0,00 37.539,04
5022. ANTE ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1950 VELIKI PROLOG 0,00 0,00 0,00 37.527,12 0,00 0,00 0,00 37.527,12
5023. ANĐELKO MAROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1967 VELIĆ 0,00 0,00 462,67 37.063,95 0,00 0,00 0,00 37.526,62
5024. ANTUN MARINKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1946 DUBOKA 0,00 0,00 19.745,40 17.732,43 0,00 19,43 0,00 37.497,26
5025. IVAN SOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 16,84 0,00 0,00 37.478,00 0,00 0,00 0,00 37.494,84
5026. TAMARA JAKIR SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1969 BRELA 0,00 0,00 0,03 37.492,58 0,00 0,00 0,00 37.492,61
5027. ĐORĐO ĆURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1952 POVLJA 0,00 0,00 0,00 37.441,65 0,00 0,00 0,00 37.441,65
5028. MIROSLAV RAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 37.435,52 0,00 0,00 0,00 37.435,52
5029. ZLATKO BARUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1955 MIMICE 0,00 0,00 0,00 37.419,12 0,00 0,00 0,00 37.419,12
5030. ANTE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1943 STUDENCI 34.864,21 0,00 0,00 2.508,47 0,00 0,00 0,00 37.372,68
5031. DRINA ANDROMAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1950 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 37.365,88 0,00 0,00 0,00 37.365,88
5032. NEDO ČULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1961 BIORINE 0,00 0,00 -1.938,32 39.294,78 0,00 0,00 0,00 37.356,46
5033. ANDRO ŠEPERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1947 HVAR 0,00 0,00 19.608,39 17.740,02 0,00 0,00 0,00 37.348,41
5034. TONĆI HARAŠIĆ-BILOBRK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.345,69 0,00 0,00 0,00 37.345,69
5035. FILA JOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1932 DUGE NJIVE 0,00 0,00 0,00 37.344,36 0,00 0,00 0,00 37.344,36
5036. MARKO ZDILAR SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 0,00 37.344,24 0,00 0,00 0,00 37.344,24
5037. DRAGANA ŠEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1966 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 37.290,92 0,00 0,00 0,00 37.290,92
5038. TATIANA KOROLEVA SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1967 NEPOZNATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.272,04 0,00 37.272,04
5039. JURICA JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1961 DONJI HUMAC 0,00 0,00 0,00 37.264,01 0,00 0,00 0,00 37.264,01
5040. GANI BERISHA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 37.255,35 0,00 0,00 0,00 37.255,35
5041. AMELA MEHMEDBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.253,15 0,00 0,00 0,00 37.253,15
5042. LJILJANA ŠIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1966 TRILJ 0,00 0,00 0,00 37.243,31 0,00 0,00 0,00 37.243,31
5043. KRISTINA PAŽANIN SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1989 TROGIR 0,00 0,00 1.995,29 35.232,81 0,00 0,00 0,00 37.228,10
5044. SUZANA KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 37.202,41 0,00 0,00 0,00 37.202,41
5045. NIKOLINA MODRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1977 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 37.165,83 0,00 0,00 0,00 37.165,83
5046. ZVONIMIR TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1971 JESENICE 0,00 0,00 8.745,41 28.406,84 0,00 0,00 0,00 37.152,25
5047. MARINKO ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1943 MAKARSKA 0,00 0,00 24.018,33 0,00 0,00 13.122,41 0,00 37.140,74
5048. MARIJA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1951 RAŠĆANE 0,00 0,00 0,00 37.107,36 0,00 0,00 0,00 37.107,36
5049. INES DEDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.103,27 0,00 0,00 0,00 37.103,27
5050. MIRKO ETEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1964 SELCA 451,83 0,00 1.120,63 35.523,85 0,00 0,00 0,00 37.096,31
5051. GORANA MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.081,59 0,00 0,00 0,00 37.081,59
5052. IVAN GRGAT SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1991 OTOK 0,00 0,00 3.534,66 33.507,73 0,00 0,00 0,00 37.042,39
5053. NIKŠA REIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 3.059,05 0,00 447,21 33.525,46 0,00 0,00 0,00 37.031,72
5054. KRISTINA VILA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 -49,72 37.073,09 0,00 0,00 0,00 37.023,37
5055. IVAN MARTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.009,52 0,00 37.009,52
5056. TONČI BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT -2,26 0,00 -1.261,62 38.237,65 0,00 0,00 0,00 36.973,77
5057. TONKA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1964 IMOTSKI -0,01 0,00 0,00 36.948,38 0,00 0,00 0,00 36.948,37
5058. MARIJA AJDUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1941 SINJ 0,00 0,00 0,00 16.625,90 0,00 20.308,59 0,00 36.934,49
5059. NATAŠA KRALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1969 SOLIN 0,00 0,00 1.619,01 35.306,31 0,00 0,00 0,00 36.925,32
5060. IVAN ČELAN SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1980 CISTA VELIKA 0,00 0,00 1.154,47 35.736,52 0,00 0,00 0,00 36.890,99
5061. NEVEN MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 BRNAZE 0,00 0,00 -861,83 37.735,25 0,00 0,00 0,00 36.873,42
5062. ANTE KEGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1967 CISTA VELIKA 0,00 0,00 7.542,16 29.317,47 0,00 0,00 0,00 36.859,63
5063. JOSIP ČALJKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1969 OPANCI 0,00 0,00 0,00 36.852,32 0,00 0,00 0,00 36.852,32
5064. IVICA KVESTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.845,05 0,00 0,00 0,00 36.845,05
5065. FRANE RADOŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.817,62 0,00 0,00 0,00 36.817,62
5066. BARBARA JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1933 HVAR 0,00 0,00 36.773,16 0,00 0,00 0,00 0,00 36.773,16
5067. SLAVICA KEŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1964 DRVENIK 0,00 0,00 0,00 36.763,67 0,00 0,00 0,00 36.763,67
5068. DRAGICA BRAČULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1956 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 36.747,61 0,00 0,00 0,00 36.747,61
5069. INGA BILOBRK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1968 OBROVAC SINJSKI 0,00 0,00 0,00 36.737,88 0,00 0,00 0,00 36.737,88
5070. MARIJA TATJANA KLENKE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.734,59 0,00 0,00 0,00 36.734,59
5071. STJEPKO PETRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1960 TROGIR 0,00 0,00 0,00 36.729,15 0,00 0,00 0,00 36.729,15
5072. LUKA CARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1955 POLJICA 0,00 0,00 287,21 36.438,59 0,00 0,00 0,00 36.725,80
5073. ROBERT BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.715,40 0,00 0,00 0,00 36.715,40
5074. PETAR ŠKORO SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1937 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 36.712,98 0,00 0,00 0,00 36.712,98
5075. ZORAN VOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1952 RUKAVAC -4.292,53 0,00 0,00 40.994,78 0,00 0,00 0,00 36.702,25
5076. ANKA ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1945 MAKARSKA 0,00 0,00 36.695,30 0,00 0,00 0,00 0,00 36.695,30
5077. DANIJEL OSTOJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.675,10 0,00 0,00 0,00 36.675,10
5078. KREŠIMIR PLEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,01 0,00 0,00 36.672,92 0,00 0,00 0,00 36.672,93
5079. IVAN KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1948 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 36.651,15 0,00 0,00 0,00 36.651,15
5080. IVICA BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1973 LUČANE 0,00 0,00 0,00 36.636,47 0,00 0,00 0,00 36.636,47
5081. MILA KARALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 36.627,32 0,00 0,00 0,00 36.627,32
5082. MELJDA REDŽEPI SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1983 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 36.620,09 0,00 0,00 0,00 36.620,09
5083. HRVOJE VEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT -0,23 0,00 0,00 36.610,99 0,00 0,00 0,00 36.610,76
5084. ZDRAVKO MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.603,30 0,00 0,00 0,00 36.603,30
5085. HUSEIN DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1948 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 36.532,25 0,00 0,00 0,00 36.532,25
5086. SLAVICA LUKIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1954 PODSTRANA 3.219,66 0,00 1.885,33 31.426,63 0,00 0,00 0,00 36.531,62
5087. MARKO ŽANKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1941 OBROVAC SINJSKI 0,00 0,00 0,00 36.503,69 0,00 0,00 0,00 36.503,69
5088. MIĆO GIZDAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.477,65 0,00 0,00 0,00 36.477,65
5089. TOMISLAV BOROJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1976 SUMARTIN 0,00 0,00 0,00 36.474,60 0,00 0,00 0,00 36.474,60
5090. DANIJELA SURAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 5.285,02 0,00 -4.747,43 35.869,76 0,00 0,00 0,00 36.407,35
5091. JOSIP RUPE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.377,85 0,00 0,00 0,00 36.377,85
5092. MARINA JAKOVINA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1980 PODSTRANA 3.324,17 0,00 2.620,04 30.418,77 0,00 0,00 0,00 36.362,98
5093. SLAVA ADŽIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1935 DONJI PROLOŽAC 0,00 0,00 0,00 36.361,93 0,00 0,00 0,00 36.361,93
5094. ANĐELA NIZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT -11,08 0,00 -0,02 36.362,99 0,00 0,00 0,00 36.351,89
5095. IVO ŽITKO SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1951 MARINJE ZEMLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.335,37 0,00 36.335,37
5096. VESNA DVORNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 0,00 9.613,67 0,00 26.716,82 0,00 36.330,49
5097. KREŠIMIR MRĐEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 9.520,93 26.804,91 0,00 0,00 0,00 36.325,84
5098. SANDA MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1982 GRUBINE 0,00 0,00 9.024,99 27.282,10 0,00 0,00 0,00 36.307,09
5099. IVAN ČONDIĆ-GLUVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.290,60 0,00 0,00 0,00 36.290,60
5100. IVAN LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1958 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 36.263,22 0,00 0,00 0,00 36.263,22