OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. IVAN BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1943 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 469,79 37.557,54 0,00 0,00 0,00 38.027,33
5002. ANĐELKO MAROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1967 VELIĆ 0,00 0,00 462,67 37.563,35 0,00 0,00 0,00 38.026,02
5003. DARINKA JURAŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 38.018,98 0,00 0,00 0,00 38.018,98
5004. DRINA ANDROMAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1950 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 38.007,23 0,00 0,00 0,00 38.007,23
5005. LJUBICA MIHOVILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1959 KLIS 0,00 0,00 585,31 37.412,47 0,00 0,00 0,00 37.997,78
5006. MARIO IVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 37.981,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.981,74
5007. ĐORĐO ĆURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1952 POVLJA 0,00 0,00 0,00 37.976,97 0,00 0,00 0,00 37.976,97
5008. VERONIKA ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.972,55 0,00 0,00 0,00 37.972,55
5009. NEDO ČULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1961 BIORINE 0,00 0,00 -1.938,32 39.905,47 0,00 0,00 0,00 37.967,15
5010. ANTUN MARINKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1946 DUBOKA 0,00 0,00 19.933,57 17.996,06 0,00 20,01 0,00 37.949,64
5011. DAMJAN KROJS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.940,13 0,00 0,00 0,00 37.940,13
5012. ANDRO ŠEPERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1947 HVAR 0,00 0,00 19.925,91 17.998,64 0,00 0,00 0,00 37.924,55
5013. NIKOLA ĆURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1974 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 37.910,51 0,00 37.911,82
5014. TATIANA KOROLEVA SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1967 SELCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.878,06 0,00 37.878,06
5015. FILA JOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1932 DUGE NJIVE 0,00 0,00 0,00 37.869,51 0,00 0,00 0,00 37.869,51
5016. MARINKO ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1943 MAKARSKA 0,00 0,00 24.406,64 0,00 0,00 13.414,92 0,00 37.821,56
5017. MARKO ZDILAR SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 0,00 37.820,15 0,00 0,00 0,00 37.820,15
5018. MATE MEDVIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1969 LOKVIČIĆI 37.458,99 0,00 0,00 315,01 0,00 0,00 0,00 37.774,00
5019. KRISTINA VILA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 -49,72 37.822,86 0,00 0,00 0,00 37.773,14
5020. NATAŠA KRALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1969 SOLIN 0,00 0,00 1.655,29 36.096,97 0,00 0,00 0,00 37.752,26
5021. ZVONIMIR TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1971 JESENICE 0,00 0,00 8.877,49 28.861,31 0,00 0,00 0,00 37.738,80
5022. DRAGANA ŠEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1966 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 37.725,98 0,00 0,00 0,00 37.725,98
5023. ELVIRA TURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1978 SOLIN 0,00 0,00 0,00 37.713,89 0,00 0,00 0,00 37.713,89
5024. JURICA JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1961 DONJI HUMAC 0,00 0,00 0,00 37.689,86 0,00 0,00 0,00 37.689,86
5025. AMELA MEHMEDBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.671,81 0,00 0,00 0,00 37.671,81
5026. NEVEN MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 BRNAZE 0,00 0,00 -861,83 38.526,31 0,00 0,00 0,00 37.664,48
5027. NIKŠA REIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 3.117,20 0,00 455,17 34.084,11 0,00 0,00 0,00 37.656,48
5028. ŽELJKA KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1973 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 42.371,08 0,00 -4.737,00 0,00 37.634,08
5029. MARICA BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1949 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.616,90 0,00 37.616,90
5030. NIKOLINA MODRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1977 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 37.599,00 0,00 0,00 0,00 37.599,00
5031. IVAN ČELAN SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1980 CISTA VELIKA 0,00 0,00 1.163,62 36.432,01 0,00 0,00 0,00 37.595,63
5032. GORANA MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.566,25 0,00 0,00 0,00 37.566,25
5033. SUZANA KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 37.562,95 0,00 0,00 0,00 37.562,95
5034. MUJO TURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.504,10 0,00 0,00 0,00 37.504,10
5035. ZDRAVKO MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.456,53 0,00 0,00 0,00 37.456,53
5036. MARIJA AJDUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1941 SINJ 0,00 0,00 0,00 16.817,44 0,00 20.612,21 0,00 37.429,65
5037. RITA JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.387,11 0,00 0,00 0,00 37.387,11
5038. BARBARA JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1933 HVAR 0,00 0,00 37.370,02 0,00 0,00 0,00 0,00 37.370,02
5039. ANTE KEGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1967 CISTA VELIKA 0,00 0,00 7.638,82 29.694,90 0,00 0,00 0,00 37.333,72
5040. ANKA ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1945 MAKARSKA 0,00 0,00 37.268,79 0,00 0,00 0,00 0,00 37.268,79
5041. HRVOJE VEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT -0,23 0,00 0,00 37.250,23 0,00 0,00 0,00 37.250,00
5042. ZORAN VOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1952 RUKAVAC -4.292,53 0,00 0,00 41.517,04 0,00 0,00 0,00 37.224,51
5043. MELJDA REDŽEPI SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1983 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 37.215,32 0,00 0,00 0,00 37.215,32
5044. DRAGICA BRAČULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1956 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 37.214,27 0,00 0,00 0,00 37.214,27
5045. STJEPKO PETRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1960 TROGIR 0,00 0,00 0,00 37.208,48 0,00 0,00 0,00 37.208,48
5046. MARINA JAKOVINA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1980 PODSTRANA 3.401,26 0,00 2.679,86 31.113,13 0,00 0,00 0,00 37.194,25
5047. INGA BILOBRK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1968 OBROVAC SINJSKI 0,00 0,00 0,00 37.194,01 0,00 0,00 0,00 37.194,01
5048. IVO ŽITKO SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1951 MARINJE ZEMLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.178,08 0,00 37.178,08
5049. IVICA BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1973 LUČANE 0,00 0,00 0,00 37.132,17 0,00 0,00 0,00 37.132,17
5050. IVICA KVESTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.097,36 0,00 0,00 0,00 37.097,36
5051. ZORISLAV SEKUL SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1936 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 -1.668,15 0,00 38.755,76 0,00 37.087,61
5052. IVAN KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1948 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 37.078,33 0,00 0,00 0,00 37.078,33
5053. SLAVICA LUKIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1954 PODSTRANA 2.841,77 0,00 1.936,92 32.298,18 0,00 0,00 0,00 37.076,87
5054. KREŠIMIR PLEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,01 0,00 0,00 37.068,61 0,00 0,00 0,00 37.068,62
5055. VINCENT MATTHEW MARDESICH SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SAN PEDRO-CALIFORNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.047,64 0,00 37.047,64
5056. MARIJA TATJANA KLENKE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.039,60 0,00 0,00 0,00 37.039,60
5057. PETAR ŠKORO SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1937 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 37.024,76 0,00 0,00 0,00 37.024,76
5058. KREŠIMIR MRĐEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 9.709,91 27.306,17 0,00 0,00 0,00 37.016,08
5059. MIRKO ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.006,32 0,00 0,00 0,00 37.006,32
5060. MIRKO ETEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1964 SELCA 0,00 0,00 1.120,63 35.872,17 0,00 0,00 0,00 36.992,80
5061. ANTE BAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 21,84 36.954,06 0,00 0,00 0,00 36.975,90
5062. IVAN ČONDIĆ-GLUVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.963,91 0,00 0,00 0,00 36.963,91
5063. SLAVICA KEŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1964 DRVENIK 0,00 0,00 -245,07 37.194,26 0,00 0,00 0,00 36.949,19
5064. SANDA MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1982 GRUBINE 0,00 0,00 9.189,98 27.752,92 0,00 0,00 0,00 36.942,90
5065. NEDILJKO BUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 76,24 1.068,62 0,00 35.786,23 0,00 36.931,09
5066. IVO BEŠKER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.922,33 0,00 36.922,33
5067. OMER BRKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1947 HVAR -336,89 0,00 13.137,56 24.087,70 0,00 0,00 0,00 36.888,37
5068. TOMISLAV BOROJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1976 SUMARTIN 0,00 0,00 0,00 36.864,69 0,00 0,00 0,00 36.864,69
5069. MARKO ŽANKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1941 OBROVAC SINJSKI 0,00 0,00 0,00 36.820,61 0,00 0,00 0,00 36.820,61
5070. ŽELJKO LUBINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1970 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 11.567,53 25.251,64 0,00 36.819,17
5071. JOSIP JAVORČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 36.816,52 0,00 0,00 0,00 36.816,52
5072. ALEN MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT -109,48 0,00 0,00 36.924,65 0,00 0,00 0,00 36.815,17
5073. JULIJANA RADIĆ KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1975 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 36.795,49 0,00 0,00 0,00 36.795,49
5074. SLAVKO BOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.794,01 0,00 0,00 0,00 36.794,01
5075. MIĆO GIZDAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.793,15 0,00 0,00 0,00 36.793,15
5076. HUSEIN DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1948 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 36.769,76 0,00 0,00 0,00 36.769,76
5077. FRANO ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1975 SINJ 13.820,66 0,00 1.452,87 21.485,57 0,00 0,00 0,00 36.759,10
5078. STJEPKO GABELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1959 VRBOSKA 0,00 0,00 0,00 36.756,06 0,00 0,00 0,00 36.756,06
5079. MARIJA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1951 RAŠĆANE 0,00 0,00 0,00 36.725,61 0,00 0,00 0,00 36.725,61
5080. JELA PERAJICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 34.147,31 0,00 2.556,66 0,00 36.703,97
5081. MILE VARNICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.695,64 0,00 0,00 0,00 36.695,64
5082. BOŠKO RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1958 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.685,54 0,00 36.685,54
5083. MARIJA MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1980 JELSA 0,00 0,00 0,00 36.673,86 0,00 0,00 0,00 36.673,86
5084. DINKA NOVAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1930 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.648,40 0,00 36.648,40
5085. IVAN ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1950 MAKARSKA 0,00 0,00 -145,12 36.817,16 0,00 -32,43 0,00 36.639,61
5086. IVAN LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1958 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 36.623,70 0,00 0,00 0,00 36.623,70
5087. MARIO ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 22.698,16 0,00 -601,85 14.482,09 0,00 0,00 0,00 36.578,40
5088. MARIJANA UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1974 TROGIR 0,00 0,00 0,00 36.524,32 0,00 0,00 0,00 36.524,32
5089. MILAN BULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.515,46 0,00 0,00 0,00 36.515,46
5090. STJEPAN MATIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1940 HVAR -3.004,55 0,00 -4.011,33 43.496,23 0,00 0,00 0,00 36.480,35
5091. ŽIVKO PAVLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.465,53 0,00 0,00 0,00 36.465,53
5092. VLADO RAGUŽ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1936 SARAJEVO 0,00 0,00 25.482,58 0,00 0,00 10.981,66 0,00 36.464,24
5093. TONČI ARNERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1959 DOL 0,00 0,00 0,00 36.454,36 0,00 0,00 0,00 36.454,36
5094. NEVENKA MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1948 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 0,00 36.437,68 0,00 0,00 0,00 36.437,68
5095. STJEPAN BITUNJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1940 GLAVICE 0,00 0,00 4.271,06 32.166,23 0,00 0,00 0,00 36.437,29
5096. SANDRA VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 1.682,53 0,00 34.738,42 0,00 36.420,95
5097. DEAN LOVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 7.065,18 0,00 -694,74 30.081,36 0,00 -37,49 0,00 36.414,31
5098. MARKO JAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.400,93 0,00 0,00 0,00 36.400,93
5099. DRAŠKO VRDOLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1965 VRABAČ 0,00 0,00 0,00 36.369,41 0,00 0,00 0,00 36.369,41
5100. TIHANA STIPAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.353,79 0,00 36.353,79