OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. ANTONI FRANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1977 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.969,42 0,00 0,00 0,00 37.969,42
5002. VESELJKO VRANJEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1942 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.950,44 0,00 0,00 0,00 37.950,44
5003. DIJANA ŠUTALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.933,55 0,00 0,00 0,00 37.933,55
5004. ZVONKO VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 GLAVICE 0,00 0,00 -1.189,28 39.119,44 0,00 0,00 0,00 37.930,16
5005. ANTE VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1966 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 37.910,65 0,00 0,00 0,00 37.910,65
5006. DANICA NAZOR SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1942 JESENICE 0,00 0,00 355,32 38.289,05 0,00 -748,40 0,00 37.895,97
5007. MARIO MAROS SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 37.864,92 0,00 0,00 0,00 0,00 37.864,92
5008. NEDILJKO ŠIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1972 TRILJ 0,00 0,00 216,75 37.647,65 0,00 0,00 0,00 37.864,40
5009. JOŠKO POPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.862,54 0,00 0,00 0,00 37.862,54
5010. SRĐAN MALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.858,73 0,00 0,00 0,00 37.858,73
5011. MIRJANA RADMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.817,62 0,00 37.817,62
5012. IVANA ČONDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1980 SVIB 0,00 0,00 -64,36 37.879,92 0,00 0,00 0,00 37.815,56
5013. SEAD BUČAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 18.658,31 19.120,04 0,00 0,00 0,00 37.778,35
5014. SINIŠA DE FRAPPORTI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.774,61 0,00 0,00 0,00 37.774,61
5015. MELITA JANEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 2.032,92 35.712,90 0,00 0,00 0,00 37.745,82
5016. IVICA KOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 72,82 0,00 -93,98 37.766,30 0,00 0,00 0,00 37.745,14
5017. BRANKO ŠIMLEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1951 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 3.833,37 33.904,86 0,00 0,00 0,00 37.738,23
5018. MARIJA VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1962 KOMIŽA 0,00 0,00 0,00 37.731,50 0,00 0,00 0,00 37.731,50
5019. JOSIP NOVAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1967 PUČIŠĆA 0,00 0,00 0,00 37.724,12 0,00 0,00 0,00 37.724,12
5020. IVO KARANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 0,00 0,00 0,00 37.718,20 0,00 0,00 0,00 37.718,20
5021. MARINA MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.678,77 0,00 37.678,77
5022. TOMI FABIJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1979 BOL 0,00 0,00 0,00 37.660,67 0,00 0,00 0,00 37.660,67
5023. JAKOV ELEK SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1986 OTOK 0,00 0,00 478,31 37.159,04 0,00 0,00 0,00 37.637,35
5024. BOŽIDAR GJIRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.633,54 0,00 37.633,54
5025. ANA BILONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1948 VEDRINE 0,00 0,00 0,00 37.611,07 0,00 0,00 0,00 37.611,07
5026. JELENA SAMARŽIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 -44,46 0,00 37.636,07 0,00 37.591,61
5027. MIRO VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1945 BANJA 0,00 0,00 -404,60 37.948,13 0,00 0,00 0,00 37.543,53
5028. LJILJANA ŠIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1966 TRILJ 0,00 0,00 0,00 37.535,15 0,00 0,00 0,00 37.535,15
5029. DRAGICA FILIPOVIĆ-GRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1973 SINJ 3.059,52 0,00 -30,10 34.501,89 0,00 0,00 0,00 37.531,31
5030. NINA LETILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.496,92 0,00 37.496,92
5031. ZLATKO BARUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1955 MIMICE 0,00 0,00 0,00 37.475,16 0,00 0,00 0,00 37.475,16
5032. GORDANA ŠAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 3.906,92 33.541,55 0,00 0,00 0,00 37.448,47
5033. DENIS LAUŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.425,73 0,00 0,00 0,00 37.425,73
5034. RUŽICA DILBER SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1956 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 37.412,16 0,00 0,00 0,00 37.412,16
5035. SANJA ŽUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1961 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 35.912,76 0,00 1.476,36 0,00 37.389,12
5036. BLAŽENKA BILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 IMOTSKI 0,00 0,00 -304,07 37.680,68 0,00 0,00 0,00 37.376,61
5037. BOŽE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.371,45 0,00 0,00 0,00 37.371,45
5038. ANJA DUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1987 VINIŠĆE 0,00 0,00 -44,73 37.403,81 0,00 0,00 0,00 37.359,08
5039. IVAN GRABOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1984 DONJI PROLOŽAC 0,00 0,00 0,00 37.356,90 0,00 0,00 0,00 37.356,90
5040. ŽELJKO JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1967 OSOJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.339,69 0,00 37.339,69
5041. ZORAN RAKELA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1967 MRAVINCE 0,00 0,00 0,00 26.996,20 0,00 10.235,63 0,00 37.231,83
5042. MARKO STRIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 0,00 0,00 -62,59 37.289,33 0,00 0,00 0,00 37.226,74
5043. LOLITA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.214,46 0,00 0,00 0,00 37.214,46
5044. ANTE REBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1988 DONJI VINJANI 0,00 0,00 -1.728,86 38.941,91 0,00 0,00 0,00 37.213,05
5045. STIV ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1971 VINIŠĆE 0,00 0,00 0,00 37.210,08 0,00 0,00 0,00 37.210,08
5046. ŽELJKA POSLONČEC SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1973 HVAR 0,00 0,00 0,00 3,29 0,00 37.202,49 0,00 37.205,78
5047. ANITA VASILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1978 BAST 0,22 0,00 0,00 37.178,73 0,00 0,00 0,00 37.178,95
5048. SANJA BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.165,30 0,00 0,00 0,00 37.165,30
5049. MARKO RADALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1969 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.145,05 0,00 37.145,05
5050. ROBERT MILANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1971 SOLIN 0,00 0,00 3.124,16 34.011,01 0,00 0,00 0,00 37.135,17
5051. TOMISLAV TOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 37.134,55 0,00 0,00 0,00 0,00 37.134,55
5052. INES DEDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.123,85 0,00 0,00 0,00 37.123,85
5053. ZORAN SABLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1962 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.115,03 0,00 37.115,03
5054. SLOBODAN GOJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1944 MAKARSKA 0,00 0,00 7.103,81 23.884,12 0,00 6.064,82 0,00 37.052,75
5055. JOSIP ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1979 ZAGVOZD 0,00 0,00 0,00 37.044,70 0,00 0,00 0,00 37.044,70
5056. JAKOV VUKADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1947 KAŠTEL KAMBELOVAC 38.145,93 0,00 357,56 -1.463,14 0,00 0,00 0,00 37.040,35
5057. DAMJAN KROJS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.033,33 0,00 0,00 0,00 37.033,33
5058. MATO KAFADAR SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1966 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 37.018,82 0,00 0,00 0,00 37.018,82
5059. DINKO DINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 ČISLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.014,30 0,00 37.014,30
5060. DANJA ILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1965 DUSINA 0,00 0,00 0,00 37.001,05 0,00 0,00 0,00 37.001,05
5061. NEVEN BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1964 SINJ 0,00 0,00 0,00 36.998,04 0,00 0,00 0,00 36.998,04
5062. MLADEN OSTOJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.983,40 0,00 0,00 0,00 36.983,40
5063. ZVONKO PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1954 JESENICE 0,00 0,00 0,00 36.981,91 0,00 0,00 0,00 36.981,91
5064. SANJA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 36.973,69 0,00 0,00 0,00 36.973,69
5065. MARICA VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 -93,11 37.042,58 0,00 0,00 0,00 36.949,47
5066. IVAN BRADARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 4.521,67 0,00 391,90 32.003,30 0,00 0,00 0,00 36.916,87
5067. MARIJANA ŠEGOTA BOŽINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1965 POSTRANJE -6.435,65 0,00 156,88 43.142,25 0,00 0,00 0,00 36.863,48
5068. IVAN BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1943 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 469,79 36.349,40 0,00 0,00 0,00 36.819,19
5069. DRAGICA BRAČULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1956 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 36.778,60 0,00 0,00 0,00 36.778,60
5070. VERONIKA ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.742,66 0,00 0,00 0,00 36.742,66
5071. MIRA OPUHAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 -10,07 28.381,03 0,00 8.369,65 0,00 36.740,61
5072. LUKA MEDVIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1953 BRELA 0,00 0,00 36.720,41 0,00 0,00 19,46 0,00 36.739,87
5073. JURE LEROTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1977 DOBRANJE 6.623,90 0,00 -712,52 30.800,08 0,00 0,00 0,00 36.711,46
5074. ANĐELA MALENICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 36.705,33 0,00 0,00 0,00 0,00 36.705,33
5075. LJUBICA MIHOVILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1959 KLIS 0,00 0,00 585,31 36.119,39 0,00 0,00 0,00 36.704,70
5076. TONČI MATELJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.655,25 0,00 0,00 0,00 36.655,25
5077. VERA TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1961 MILNA 0,00 0,00 0,00 36.651,75 0,00 0,00 0,00 36.651,75
5078. IVA KUSTURA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1959 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 36.650,88 0,00 0,00 0,00 36.650,88
5079. IVICA RADONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1965 KOTEZI 0,00 0,00 0,00 36.650,55 0,00 0,00 0,00 36.650,55
5080. MATE PRKA SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1978 STUDENCI 110.586,93 0,00 -76.336,12 2.398,91 0,00 0,00 0,00 36.649,72
5081. NADA MILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 36.649,39 0,00 0,00 0,00 36.649,39
5082. DARINKA JURAŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 36.579,18 0,00 0,00 0,00 36.579,18
5083. NIKOLA BRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1940 VUČEVICA 0,00 0,00 0,00 36.576,07 0,00 0,00 0,00 36.576,07
5084. ANTUN MARINKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1946 DUBOKA 0,00 0,00 19.369,05 17.205,16 0,00 0,00 0,00 36.574,21
5085. RADE RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1977 VRGORAC 0,00 0,00 0,00 36.568,44 0,00 0,00 0,00 36.568,44
5086. DAMIR ĐURAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1978 SOLIN 0,00 0,00 0,00 36.562,05 0,00 0,00 0,00 36.562,05
5087. ANA URLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1987 DRAŠNICE 0,00 0,00 6.528,51 30.033,42 0,00 0,00 0,00 36.561,93
5088. TOMISLAV MATIJAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1952 MARINA 0,00 0,00 0,00 36.561,55 0,00 0,00 0,00 36.561,55
5089. ŽELJKO BUI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.538,83 0,00 0,00 0,00 36.538,83
5090. DADA PETRINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1959 SUPETAR 16.660,79 0,00 -1.394,68 13.420,34 0,00 7.844,71 0,00 36.531,16
5091. ANĐELKO MAROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1967 VELIĆ 0,00 0,00 462,67 36.065,16 0,00 0,00 0,00 36.527,83
5092. FRANO MASTELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1981 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.481,39 0,00 36.481,39
5093. SUZANA KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 36.481,32 0,00 0,00 0,00 36.481,32
5094. DRAGANA ŠEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1966 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 36.420,82 0,00 0,00 0,00 36.420,82
5095. AMELA MEHMEDBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 36.415,81 0,00 0,00 0,00 36.415,81
5096. ROBERT BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.415,78 0,00 0,00 0,00 36.415,78
5097. JURICA JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1961 DONJI HUMAC 0,00 0,00 0,00 36.412,33 0,00 0,00 0,00 36.412,33
5098. NIKOLA ĆURAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1962 SOLIN 3.294,30 0,00 0,00 33.108,81 0,00 0,00 0,00 36.403,11
5099. MARKO ZDILAR SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 0,00 36.392,40 0,00 0,00 0,00 36.392,40
5100. ĐORĐO ĆURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1952 POVLJA 0,00 0,00 0,00 36.371,05 0,00 0,00 0,00 36.371,05