OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. ANKA ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1945 MAKARSKA 0,00 0,00 39.569,04 0,00 0,00 0,00 0,00 39.569,04
5002. GORANA MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.510,22 0,00 0,00 0,00 39.510,22
5003. SANDA MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1982 GRUBINE 0,00 0,00 9.851,74 29.641,37 0,00 0,00 0,00 39.493,11
5004. MARIJA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1951 RAŠĆANE 0,00 0,00 0,00 39.486,93 0,00 0,00 0,00 39.486,93
5005. DRAGANA ŠEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1966 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 39.470,97 0,00 0,00 0,00 39.470,97
5006. BOŽE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.436,67 0,00 0,00 0,00 39.436,67
5007. ANITA VASILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1978 BAST 0,22 0,00 0,00 39.425,19 0,00 0,00 0,00 39.425,41
5008. MARIJA AJDUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1941 SINJ 0,00 0,00 0,00 17.585,70 0,00 21.830,03 0,00 39.415,73
5009. JULIJANA RADIĆ KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1975 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 39.399,66 0,00 0,00 0,00 39.399,66
5010. ŽELJKO LUBINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1970 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 12.674,53 26.722,54 0,00 39.397,07
5011. IVAN HERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1961 VRGORAC 9.914,76 0,00 1.154,61 28.314,91 0,00 0,00 0,00 39.384,28
5012. IVAN JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1932 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 39.376,81 0,00 0,00 0,00 39.376,81
5013. AMELA MEHMEDBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 39.351,09 0,00 0,00 0,00 39.351,09
5014. VJERA BÖDIGHEIMER SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.350,95 0,00 39.350,95
5015. ANITA BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1970 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.349,74 0,00 39.349,74
5016. NIKOLINA MODRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1977 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 39.336,46 0,00 0,00 0,00 39.336,46
5017. ZORAN VOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1952 RUKAVAC -4.292,53 0,00 0,00 43.611,86 0,00 0,00 0,00 39.319,33
5018. DRAGICA FILIPOVIĆ-GRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1973 SINJ 3.525,78 0,00 -30,10 35.808,86 0,00 0,00 0,00 39.304,54
5019. VERA NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1953 OKRUG GORNJI -1,90 0,00 14.295,70 25.004,50 0,00 0,00 0,00 39.298,30
5020. VESNA VILJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1967 TROGIR -11.341,24 0,00 0,00 50.610,48 0,00 0,00 0,00 39.269,24
5021. BORIS PLEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 10.953,25 0,00 -1.004,42 29.319,90 0,00 0,00 0,00 39.268,73
5022. JUGO DOMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1967 HVAR -165,84 0,00 0,00 39.419,65 0,00 0,00 0,00 39.253,81
5023. SVETA ARSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1959 SEGET GORNJI 0,00 0,00 0,00 39.252,44 0,00 0,00 0,00 39.252,44
5024. ANTE KEGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1967 CISTA VELIKA 0,00 0,00 8.026,53 31.208,72 0,00 0,00 0,00 39.235,25
5025. TIHANA STIPAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.232,65 0,00 39.232,65
5026. BLAŽENKA BILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 IMOTSKI 0,00 0,00 -304,07 39.534,94 0,00 0,00 0,00 39.230,87
5027. MARIO ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 23.936,49 0,00 0,00 15.248,87 0,00 0,00 0,00 39.185,36
5028. TAMARA JAKIR SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1969 BRELA 0,00 0,00 0,03 39.168,42 0,00 0,00 0,00 39.168,45
5029. DAMJAN KROJS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.152,51 0,00 0,00 0,00 39.152,51
5030. STJEPKO PETRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1960 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 39.131,09 0,00 0,00 0,00 39.131,09
5031. MILE VARNICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.127,46 0,00 0,00 0,00 39.127,46
5032. MARIJAN POPOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1957 OMIŠ 0,00 0,00 39.142,45 -31,60 0,00 0,00 0,00 39.110,85
5033. DRAGICA BRAČULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1956 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 39.086,03 0,00 0,00 0,00 39.086,03
5034. IVICA KVESTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.082,54 0,00 0,00 0,00 39.082,54
5035. JELA PERAJICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.309,90 0,00 2.736,66 0,00 39.046,56
5036. SUZANA KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 39.009,08 0,00 0,00 0,00 39.009,08
5037. DAVOR ŽANKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 OBROVAC SINJSKI 40.015,38 0,00 -1.008,84 0,00 0,00 0,00 0,00 39.006,54
5038. SLAVKO BOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.987,37 0,00 0,00 0,00 38.987,37
5039. NEVENKA MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1948 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 0,00 38.982,24 0,00 0,00 0,00 38.982,24
5040. ANTE DRAGUŠICA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1972 JABUKA 3.578,20 0,00 16.013,68 19.292,60 0,00 0,00 0,00 38.884,48
5041. BORIS GRUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 9.872,83 28.999,00 0,00 0,00 0,00 38.871,83
5042. TOMISLAV JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1989 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 38.857,12 0,00 0,00 0,00 38.857,12
5043. SLAVKO LETICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.848,89 0,00 0,00 0,00 38.848,89
5044. IVAN KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1948 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 38.791,73 0,00 0,00 0,00 38.791,73
5045. VLADO RAGUŽ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1936 SARAJEVO 0,00 0,00 27.047,82 0,00 0,00 11.713,02 0,00 38.760,84
5046. MARKO TRGO SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1956 JESENICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.755,14 0,00 38.755,14
5047. MARKO JAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.733,88 0,00 0,00 0,00 38.733,88
5048. RICHARD BIŠKO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1900 LARCHENWEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.732,63 0,00 38.732,63
5049. MARIJANA UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1974 TROGIR 0,00 0,00 0,00 38.712,88 0,00 0,00 0,00 38.712,88
5050. GORANA VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1980 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.672,20 0,00 38.672,20
5051. KREŠIMIR PLEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,01 0,00 0,00 38.655,70 0,00 0,00 0,00 38.655,71
5052. MARIJA MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1980 JELSA 0,00 0,00 0,00 38.613,16 0,00 0,00 0,00 38.613,16
5053. MARIO MILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.605,85 0,00 0,00 0,00 38.605,85
5054. NIKŠA IVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1954 SUTIVAN 0,00 0,00 -1.465,47 40.066,85 0,00 0,00 0,00 38.601,38
5055. PETAR SLADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.597,29 0,00 0,00 0,00 38.597,29
5056. ŠIME ŠIMLEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1985 SINJ -11.460,42 0,00 0,00 50.052,75 0,00 0,00 0,00 38.592,33
5057. MIRO COPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 8.272,95 0,00 30.318,71 0,00 38.591,66
5058. EMILIJA LEŠINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.579,60 0,00 0,00 0,00 38.579,60
5059. IVAN MANDALINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1948 KOSTANJE 0,00 0,00 0,00 38.567,61 0,00 0,00 0,00 38.567,61
5060. JADRANKA KARMELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1945 BOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.560,00 0,00 38.560,00
5061. IVONA ČULJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1978 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 38.556,03 0,00 0,00 0,00 38.556,03
5062. JAKOV VUKADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1947 KAŠTEL KAMBELOVAC 39.689,45 0,00 358,04 -1.531,22 0,00 0,00 0,00 38.516,27
5063. ANTE KUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 2.529,08 17.104,01 0,00 18.845,88 0,00 38.478,97
5064. IVAN ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1950 MAKARSKA 0,00 0,00 -145,12 38.620,66 0,00 0,00 0,00 38.475,54
5065. VAHIDA MALEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1959 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 38.460,14 0,00 0,00 0,00 38.460,14
5066. ANTONIA MIRAT SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1983 TROGIR 0,00 0,00 19.665,02 18.794,33 0,00 0,00 0,00 38.459,35
5067. SREĆKO VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.446,40 0,00 0,00 0,00 38.446,40
5068. BOŽO BIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1989 MARINA 32.560,27 0,00 3.504,42 2.374,14 0,00 0,00 0,00 38.438,83
5069. TOMISLAV BOROJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1976 SUMARTIN 0,00 0,00 0,00 38.429,33 0,00 0,00 0,00 38.429,33
5070. DARKO STIPANIČEV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.426,48 0,00 38.426,48
5071. NAĐA PARČINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 458,05 37.897,24 0,00 0,00 0,00 38.355,29
5072. MIRA KIRIGIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 1.602,97 36.742,47 0,00 0,00 0,00 38.345,44
5073. SAŠA MLADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1974 DUGI RAT 0,00 0,00 6.037,89 32.298,13 0,00 0,00 0,00 38.336,02
5074. ANKICA LONGO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.304,90 0,00 38.304,90
5075. MIROSLAV RAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 -2.206,46 40.484,65 0,00 0,00 0,00 38.278,19
5076. PETAR ŠKORO SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1937 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 38.275,32 0,00 0,00 0,00 38.275,32
5077. MARIJA TATJANA KLENKE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.262,97 0,00 0,00 0,00 38.262,97
5078. ĐURO NENADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1960 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 38.249,00 0,00 0,00 0,00 38.249,00
5079. DRAGICA BRZICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.237,45 0,00 0,00 0,00 38.237,45
5080. ROMANO POLJIČANIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1975 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 38.226,95 0,00 0,00 0,00 38.226,95
5081. TONČI ARNERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1959 DOL 0,00 0,00 0,00 38.183,17 0,00 0,00 0,00 38.183,17
5082. NADA JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1970 PUČIŠĆA 0,00 0,00 0,00 38.160,82 0,00 0,00 0,00 38.160,82
5083. DRAGAN SORIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1962 HVAR 6,29 0,00 -11.640,50 -38.135,72 0,00 87.912,80 0,00 38.142,87
5084. STJEPAN BITUNJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1940 GLAVICE 0,00 0,00 4.482,15 33.652,64 0,00 0,00 0,00 38.134,79
5085. MARKO ŽANKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1941 OBROVAC SINJSKI 0,00 0,00 0,00 38.091,83 0,00 0,00 0,00 38.091,83
5086. IVAN LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1958 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 38.069,58 0,00 0,00 0,00 38.069,58
5087. MIĆO GIZDAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.058,62 0,00 0,00 0,00 38.058,62
5088. ANTE BAGATIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1936 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.058,41 0,00 38.058,41
5089. MARTIN JOSEPH HOGAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN LIMERICK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.054,62 0,00 38.054,62
5090. DIARMUID HEGARTY SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN DUBLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.054,62 0,00 38.054,62
5091. BORIS MILATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1950 JELSA 0,00 0,00 38.039,19 0,00 0,00 0,00 0,00 38.039,19
5092. LJILJAN DADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.015,13 0,00 38.015,13
5093. ANTIŠA GUDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.012,23 0,00 38.012,23
5094. TONĆI BONAČI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 33.342,89 0,00 4.660,82 0,00 38.003,71
5095. MIRKO BARUN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.001,89 0,00 38.001,89
5096. ANTE MALEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1962 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 37.988,76 0,00 0,00 0,00 37.988,76
5097. DRAŽEN GYOREK SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1959 SUPETAR 15.589,02 0,00 0,00 22.371,90 0,00 0,00 0,00 37.960,92
5098. ANTE GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.923,28 0,00 0,00 0,00 37.923,28
5099. BOŽE POLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1980 SINJ 0,00 0,00 1.435,71 36.466,95 0,00 0,00 0,00 37.902,66
5100. KAROLINA BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1967 BLATO NA CETINI 0,00 0,00 1.639,57 36.235,12 0,00 0,00 0,00 37.874,69