OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. MIRKO ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.748,38 0,00 0,00 0,00 39.748,38
5002. VINCENT MATTHEW MARDESICH SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SAN PEDRO-CALIFORNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.740,82 0,00 39.740,82
5003. NEVEN BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1964 SINJ 0,00 0,00 0,00 39.727,38 0,00 0,00 0,00 39.727,38
5004. IVAN ČELAN SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1980 CISTA VELIKA 0,00 0,00 1.191,18 38.526,19 0,00 0,00 0,00 39.717,37
5005. IVO ŽITKO SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1951 MARINJE ZEMLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.715,48 0,00 39.715,48
5006. TATIANA KOROLEVA SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1967 SELCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.702,75 0,00 39.702,75
5007. MARINA JAKOVINA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1980 PODSTRANA 3.633,40 0,00 2.859,96 33.203,87 0,00 0,00 0,00 39.697,23
5008. GORDANA ŠAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 3.906,92 35.765,38 0,00 0,00 0,00 39.672,30
5009. ANDRO ŠEPERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1947 HVAR 0,00 0,00 20.881,95 18.777,35 0,00 0,00 0,00 39.659,30
5010. ANTONI FRANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1977 MAKARSKA 0,00 0,00 -287,60 39.945,22 0,00 0,00 0,00 39.657,62
5011. NEVEN MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 BRNAZE 0,00 0,00 -861,83 40.518,65 0,00 0,00 0,00 39.656,82
5012. TOMISLAV BURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1949 DONJE SELO 10.313,32 0,00 0,00 29.313,80 0,00 0,00 0,00 39.627,12
5013. TOMISLAV MATIJAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1952 MARINA 0,00 0,00 0,00 39.617,43 0,00 0,00 0,00 39.617,43
5014. LOLITA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.590,27 0,00 0,00 0,00 39.590,27
5015. STJEPAN MATIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1940 HVAR -3.004,55 0,00 -4.011,33 46.591,89 0,00 0,00 0,00 39.576,01
5016. ANTE MOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1948 SELCA -1.316,21 0,00 8.709,84 32.176,01 0,00 0,00 0,00 39.569,64
5017. MARIJA VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1962 KOMIŽA 0,00 0,00 0,00 39.557,16 0,00 0,00 0,00 39.557,16
5018. ŽELJKO LUBINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1970 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 12.398,54 27.150,62 0,00 39.549,16
5019. TOMISLAV ĆURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1972 SINJ 0,00 0,00 1.403,61 38.082,79 0,00 61,89 0,00 39.548,29
5020. ANĐELKO MAROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1967 VELIĆ 0,00 0,00 462,67 39.067,01 0,00 0,00 0,00 39.529,68
5021. ANA URLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1987 DRAŠNICE 0,00 0,00 6.780,52 32.744,66 0,00 0,00 0,00 39.525,18
5022. ZVONIMIR TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1971 JESENICE 0,00 0,00 9.275,21 30.229,70 0,00 0,00 0,00 39.504,91
5023. FILA JOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1932 DUGE NJIVE 0,00 0,00 0,00 39.450,73 0,00 0,00 0,00 39.450,73
5024. SILVANA MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1964 TROGIR 0,00 0,00 0,00 39.386,16 0,00 0,00 0,00 39.386,16
5025. JANET WARE SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1945 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 39.369,49 0,00 0,00 0,00 39.369,49
5026. JADRANKA KARMELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1945 BOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.367,98 0,00 39.367,98
5027. FRANO ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1975 SINJ 14.792,94 0,00 1.525,26 23.047,63 0,00 0,00 0,00 39.365,83
5028. DENIS LAUŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.359,41 0,00 0,00 0,00 39.359,41
5029. TONKA ŽMIRE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 0,00 0,00 600,73 38.755,43 0,00 0,00 0,00 39.356,16
5030. SANJA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 STANIĆI 0,00 0,00 0,00 39.329,38 0,00 0,00 0,00 39.329,38
5031. ANTUN MARINKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1946 DUBOKA 0,00 0,00 20.500,16 18.789,86 0,00 21,75 0,00 39.311,77
5032. LJUBICA MIHOVILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1959 KLIS 0,00 0,00 585,31 38.710,28 0,00 0,00 0,00 39.295,59
5033. JOSIP ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1979 ZAGVOZD 0,00 0,00 0,00 39.281,57 0,00 0,00 0,00 39.281,57
5034. MARKO ZDILAR SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 0,00 39.253,14 0,00 0,00 0,00 39.253,14
5035. IVAN BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1943 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 469,79 38.770,10 0,00 0,00 0,00 39.239,89
5036. DRAGICA FILIPOVIĆ-GRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1973 SINJ 3.459,27 0,00 -30,10 35.810,38 0,00 0,00 0,00 39.239,55
5037. IVO BAŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1936 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.236,43 0,00 0,00 0,00 39.236,43
5038. VERONIKA ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.206,96 0,00 0,00 0,00 39.206,96
5039. HRVOJE VEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT -0,23 0,00 0,00 39.174,97 0,00 0,00 0,00 39.174,74
5040. NIKŠA IVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1954 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 39.170,31 0,00 0,00 0,00 39.170,31
5041. BARBARA JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1933 HVAR 0,00 0,00 39.167,16 0,00 0,00 0,00 0,00 39.167,16
5042. BOŽE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.142,09 0,00 0,00 0,00 39.142,09
5043. ANITA VASILJ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1978 BAST 0,22 0,00 0,00 39.104,78 0,00 0,00 0,00 39.105,00
5044. STJEPKO GABELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1959 VRBOSKA 0,00 0,00 0,00 39.099,22 0,00 0,00 0,00 39.099,22
5045. KREŠIMIR MRĐEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 10.278,92 28.815,48 0,00 0,00 0,00 39.094,40
5046. OMER BRKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1947 HVAR -336,89 0,00 13.846,07 25.559,31 0,00 0,00 0,00 39.068,49
5047. DRAGANA ŠEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1966 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 39.035,91 0,00 0,00 0,00 39.035,91
5048. GORANA MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.025,56 0,00 0,00 0,00 39.025,56
5049. MELJDA REDŽEPI SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1983 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 39.007,55 0,00 0,00 0,00 39.007,55
5050. ANKICA CMREČAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.003,23 0,00 0,00 0,00 39.003,23
5051. ANKA ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1945 MAKARSKA 0,00 0,00 38.995,55 0,00 0,00 0,00 0,00 38.995,55
5052. IVAN ČONDIĆ-GLUVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.991,22 0,00 0,00 0,00 38.991,22
5053. BLAŽENKA BILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 IMOTSKI 0,00 0,00 -304,07 39.270,46 0,00 0,00 0,00 38.966,39
5054. MARJAN MALEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 0,00 0,00 48.322,23 -9.372,80 0,00 0,00 0,00 38.949,43
5055. AMELA MEHMEDBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 38.932,43 0,00 0,00 0,00 38.932,43
5056. MARIJA AJDUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1941 SINJ 0,00 0,00 0,00 17.394,16 0,00 21.526,41 0,00 38.920,57
5057. NIKOLINA MODRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1977 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 38.903,29 0,00 0,00 0,00 38.903,29
5058. RAJKO JOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1955 SOLIN 0,00 0,00 0,00 38.903,24 0,00 0,00 0,00 38.903,24
5059. IVAN TEŠIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,LEĆEVICA 1970 LEĆEVICA 0,00 0,00 22.981,68 0,00 0,00 15.914,69 0,00 38.896,37
5060. HRVOJE COKARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 -4.587,31 43.469,89 0,00 0,00 0,00 38.882,58
5061. SANDA MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1982 GRUBINE 0,00 0,00 9.686,75 29.170,55 0,00 0,00 0,00 38.857,30
5062. DAMJAN KROJS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.850,24 0,00 0,00 0,00 38.850,24
5063. VERA MALBAŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1950 BRNAZE 0,00 0,00 38.802,28 0,00 0,00 0,00 0,00 38.802,28
5064. MARIJA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1951 RAŠĆANE 0,00 0,00 0,00 38.798,49 0,00 0,00 0,00 38.798,49
5065. ZORAN VOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1952 RUKAVAC -4.292,53 0,00 0,00 43.089,60 0,00 0,00 0,00 38.797,07
5066. HINKO HAJNDL SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.771,90 0,00 38.771,90
5067. ANTE KEGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1967 CISTA VELIKA 0,00 0,00 7.929,87 30.831,29 0,00 0,00 0,00 38.761,16
5068. JULIJANA RADIĆ KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1975 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 38.750,40 0,00 0,00 0,00 38.750,40
5069. ZORISLAV SEKUL SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1936 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 -2.085,28 0,00 40.810,54 0,00 38.725,26
5070. MARIO ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 23.627,76 0,00 0,00 15.057,70 0,00 0,00 0,00 38.685,46
5071. STJEPKO PETRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1960 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 0,00 38.651,76 0,00 0,00 0,00 38.651,76
5072. SUZANA KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 38.648,54 0,00 0,00 0,00 38.648,54
5073. DRAGICA BRAČULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1956 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 38.619,37 0,00 0,00 0,00 38.619,37
5074. IVAN HERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1961 VRGORAC 9.719,51 0,00 1.154,61 27.741,03 0,00 0,00 0,00 38.615,15
5075. IVICA KVESTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.587,60 0,00 0,00 0,00 38.587,60
5076. VERA NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1953 OKRUG GORNJI -1,90 0,00 14.027,58 24.551,21 0,00 0,00 0,00 38.576,89
5077. TAMARA JAKIR SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1969 BRELA 0,00 0,00 0,03 38.565,26 0,00 0,00 0,00 38.565,29
5078. MILE VARNICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.521,17 0,00 0,00 0,00 38.521,17
5079. TIHANA STIPAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.514,91 0,00 38.514,91
5080. JELA PERAJICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.770,73 0,00 2.691,78 0,00 38.462,51
5081. SLAVKO BOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.440,52 0,00 0,00 0,00 38.440,52
5082. ANITA BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1970 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.438,75 0,00 38.438,75
5083. ANTE KAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1982 JESENICE 0,00 0,00 24.795,42 13.628,47 0,00 0,00 0,00 38.423,89
5084. IVAN KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1948 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 38.364,55 0,00 0,00 0,00 38.364,55
5085. NEVENKA MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1948 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 0,00 38.347,85 0,00 0,00 0,00 38.347,85
5086. KREŠIMIR PLEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,01 0,00 0,00 38.260,01 0,00 0,00 0,00 38.260,02
5087. VLADO RAGUŽ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1936 SARAJEVO 0,00 0,00 26.657,58 0,00 0,00 11.530,68 0,00 38.188,26
5088. MARIJANA UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1974 TROGIR 0,00 0,00 0,00 38.167,25 0,00 0,00 0,00 38.167,25
5089. MIROSLAV RAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 -1.721,50 39.876,17 0,00 0,00 0,00 38.154,67
5090. MARKO JAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.152,23 0,00 0,00 0,00 38.152,23
5091. IVAN MANDALINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1948 KOSTANJE 0,00 0,00 0,00 38.135,65 0,00 0,00 0,00 38.135,65
5092. MARIJA MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1980 JELSA 0,00 0,00 0,00 38.129,67 0,00 0,00 0,00 38.129,67
5093. JAKOV VUKADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1947 KAŠTEL KAMBELOVAC 39.207,25 0,00 357,97 -1.460,04 0,00 0,00 0,00 38.105,18
5094. MARKO ŠUTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1959 KAŠTEL NOVI 2.304,50 0,00 35.816,62 -0,24 0,00 -27,58 0,00 38.093,30
5095. RICHARD BIŠKO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1900 LARCHENWEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.061,94 0,00 38.061,94
5096. TOMISLAV BOROJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1976 SUMARTIN 0,00 0,00 0,00 38.039,24 0,00 0,00 0,00 38.039,24
5097. IVAN ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1950 MAKARSKA 0,00 0,00 -145,12 38.171,01 0,00 0,00 0,00 38.025,89
5098. DAVOR ŽANKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 OBROVAC SINJSKI 38.983,73 0,00 -1.008,84 0,00 0,00 0,00 0,00 37.974,89
5099. PETAR ŠKORO SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1937 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 37.963,54 0,00 0,00 0,00 37.963,54
5100. MARIJA TATJANA KLENKE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.957,96 0,00 0,00 0,00 37.957,96