OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. DANIEL MARUNČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1993 OMIŠ 0,00 0,00 4.569,51 34.051,93 0,00 0,00 0,00 38.621,44
5002. MIRO VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1945 BANJA 0,00 0,00 -404,60 39.008,43 0,00 0,00 0,00 38.603,83
5003. SMILJAN ŠILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1956 POSUŠJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.577,20 0,00 38.577,20
5004. INES RAKUF SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.547,57 0,00 0,00 0,00 38.547,57
5005. DANISLAV AJDUK SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1946 DONJI VINJANI 0,00 0,00 -1.013,53 39.546,89 0,00 0,00 0,00 38.533,36
5006. MARIO ORŠULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 635,29 37.892,80 0,00 0,00 0,00 38.528,09
5007. DUŠANKO KADIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1965 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 24,23 38.497,48 0,00 0,00 0,00 38.521,71
5008. INA PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.519,91 0,00 0,00 0,00 38.519,91
5009. ANA MAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1986 ČITLUK 22.963,76 0,00 817,25 14.684,77 0,00 0,00 0,00 38.465,78
5010. MARTINA SUNARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.462,53 0,00 0,00 0,00 38.462,53
5011. ANTE SERDAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.443,69 0,00 0,00 0,00 38.443,69
5012. MANDA GADŽO SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1949 LOKVIČIĆI 39.826,83 0,00 28,39 -1.417,13 0,00 0,00 0,00 38.438,09
5013. DRAGUTIN CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1952 IGRANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.391,09 0,00 38.391,09
5014. SANJA LEŠINA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1969 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 38.391,01 0,00 0,00 0,00 38.391,01
5015. MIRJANA MATEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 17.462,32 0,00 20.923,15 0,00 38.385,47
5016. MILENA ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 3.926,56 34.450,37 0,00 0,00 0,00 38.376,93
5017. MILAN BURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 38.367,12 0,00 0,00 0,00 38.367,12
5018. PERISLAV BONAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 KAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.267,42 0,00 38.267,42
5019. CLAUS FOLDEN SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1964 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.257,11 0,00 38.257,11
5020. TAMARA ROMAC-ZLODRE SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 SINJ -0,63 0,00 9.158,43 29.094,90 0,00 0,00 0,00 38.252,70
5021. NIKOLA BRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1926 VUČEVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.250,27 0,00 38.250,27
5022. HUSEIN DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1948 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 38.233,09 0,00 0,00 0,00 38.233,09
5023. MARIN KALAJŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1944 MAKARSKA 13.778,25 0,00 24.452,93 0,54 0,00 0,00 0,00 38.231,72
5024. SNJEŽANA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1970 KOSORE 0,00 0,00 0,00 38.224,05 0,00 0,00 0,00 38.224,05
5025. JOSIP PRANJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1974 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 38.177,80 0,00 0,00 0,00 38.177,80
5026. LENKA NOVAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.154,44 0,00 38.154,44
5027. LUCA NOVAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1957 PUČIŠĆA 0,00 0,00 -6.970,20 45.109,56 0,00 0,00 0,00 38.139,36
5028. IVO ETEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1963 PUČIŠĆA 28.523,88 0,00 5.398,08 4.195,23 0,00 0,00 0,00 38.117,19
5029. JAKOV GRGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1958 TURJACI -5,83 0,00 -932,40 39.044,44 0,00 0,00 0,00 38.106,21
5030. BRANKO MIKAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.092,59 0,00 0,00 0,00 38.092,59
5031. LEO KUPER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.078,37 0,00 0,00 0,00 38.078,37
5032. IVO ČURLIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 683,07 37.372,30 0,00 0,00 0,00 38.055,37
5033. LJILJANA BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 8.866,06 1.748,24 0,00 27.441,04 0,00 0,00 0,00 38.055,34
5034. HRVOJE COKARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 -4.587,31 42.632,57 0,00 0,00 0,00 38.045,26
5035. NIKOLINA PENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1990 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.043,47 0,00 38.043,47
5036. MIROSLAV BUJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.015,56 0,00 38.015,56
5037. BOŽIDAR GJIRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.010,10 0,00 38.010,10
5038. GORAN KOCIJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1976 OMIŠ -2.000,00 0,00 0,00 40.009,97 0,00 0,00 0,00 38.009,97
5039. NIKOLA KURTOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1985 MAKARSKA -1.779,04 0,00 20.254,94 3.367,60 0,00 16.163,09 0,00 38.006,59
5040. BRANKO TOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1954 DRUM 3.983,21 0,00 0,00 34.005,45 0,00 0,00 0,00 37.988,66
5041. ZORAN BANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.987,00 0,00 37.987,00
5042. JANOŠ RAFA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1928 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.976,05 0,00 0,00 0,00 37.976,05
5043. BILJANA GUBEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1973 SOLIN 18.311,52 0,00 8.303,80 11.358,21 0,00 0,00 0,00 37.973,53
5044. JOSIP BELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 -3.412,37 41.340,35 0,00 0,00 0,00 37.927,98
5045. TOMISLAV DUMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL STARI -1.348,61 0,00 7.173,13 32.102,15 0,00 0,00 0,00 37.926,67
5046. ŽELJKO MEŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 2.219,43 0,00 35.670,38 0,00 37.889,81
5047. VESNA JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1963 SUPETAR 0,00 0,00 -0,49 37.869,55 0,00 0,00 0,00 37.869,06
5048. IVICA ŠERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 5.312,23 32.529,50 0,00 0,00 0,00 37.841,73
5049. NIKŠA PELAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL SUĆURAC 15.888,47 0,00 3.152,57 18.799,91 0,00 0,00 0,00 37.840,95
5050. NATALI MARKOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1972 VRGORAC 0,00 0,00 17.745,14 20.057,11 0,00 0,00 0,00 37.802,25
5051. NAZMI JAŠARI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1934 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.797,21 0,00 0,00 0,00 37.797,21
5052. LJILJANA ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1972 TROGIR 9.106,63 0,00 615,29 28.071,15 0,00 0,00 0,00 37.793,07
5053. ANTE KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1975 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 37.778,85 0,00 0,00 0,00 37.778,85
5054. IMRE KARDOS SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1962 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 37.771,22 0,00 0,00 0,00 37.771,22
5055. MARIJA GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1966 DUĆE 0,00 0,00 0,00 37.748,35 0,00 0,00 0,00 37.748,35
5056. LJUPKA ROMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1978 SINJ 0,00 0,00 0,00 37.745,61 0,00 0,00 0,00 37.745,61
5057. PATRICIA VRTLAR SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA PALOS SPRINGS DRIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.723,34 0,00 37.723,34
5058. VIKTOR BRNADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 IMOTSKI 0,00 0,00 872,04 36.821,32 0,00 0,00 0,00 37.693,36
5059. VILJANA GURABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1965 HVAR 0,00 0,00 0,00 37.672,59 0,00 0,00 0,00 37.672,59
5060. PIETRO VOCE SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR BOLOGNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.664,64 0,00 37.664,64
5061. ANTE LOZO SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1994 POLJICA 0,00 0,00 10.331,08 27.317,99 0,00 0,00 0,00 37.649,07
5062. BRANKO MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.644,04 0,00 37.644,04
5063. MLADEN LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.642,27 0,00 0,00 0,00 37.642,27
5064. JURICA BATINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1985 VIS 0,00 0,00 32.067,99 5.553,39 0,00 0,00 0,00 37.621,38
5065. MATKO SINOVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 37.596,80 -0,20 0,00 0,00 0,00 37.596,60
5066. MLADEN ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 15.066,67 22.511,20 0,00 0,00 0,00 37.577,87
5067. IVAN BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1973 SEGET DONJI 0,00 0,00 -1.118,27 38.616,54 0,00 0,00 0,00 37.498,27
5068. LJILJANA DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1963 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 37.474,77 0,00 0,00 0,00 37.474,77
5069. SANJA LAUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1980 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.474,31 0,00 37.474,31
5070. DANIJEL-FILIP JOSIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1988 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 37.470,45 0,00 0,00 0,00 37.470,45
5071. ŠIMUN BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.466,20 0,00 37.466,20
5072. GORDANA JELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1957 UMČANI 0,00 0,00 0,00 -553,56 0,00 38.019,37 0,00 37.465,81
5073. ANTE PETRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1976 JESENICE 0,00 0,00 0,00 37.445,01 0,00 0,00 0,00 37.445,01
5074. IVANKA HRABAR SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 0,00 0,00 0,00 37.442,96 0,00 0,00 0,00 37.442,96
5075. JOZEFA SALAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1966 PLANO 0,00 0,00 0,00 -45,51 0,00 37.473,98 0,00 37.428,47
5076. STIPE PALADA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1982 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 37.417,65 0,00 0,00 0,00 37.417,65
5077. IVICA PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1966 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 37.407,36 0,00 0,00 0,00 37.407,36
5078. ANTE BOGDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1961 SEOCA 0,00 0,00 0,00 37.398,95 0,00 0,00 0,00 37.398,95
5079. ANTE BUĆE SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1992 DONJI PROLOŽAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.369,94 0,00 37.369,94
5080. ANTE VLAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,05 0,00 0,00 37.331,22 0,00 0,00 0,00 37.331,27
5081. ZVONKO RAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 37.320,34 0,00 0,00 0,00 37.320,34
5082. KLEMENT ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1967 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 35.942,46 0,00 1.334,58 0,00 37.277,04
5083. PETAR VUJNOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 34.415,87 0,00 2.859,61 0,00 37.275,48
5084. IVO KARANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 PLANO 0,00 0,00 0,00 37.267,57 0,00 0,00 0,00 37.267,57
5085. BRANKO BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1986 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.258,11 0,00 0,00 0,00 37.258,11
5086. MARINKO PLAZANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.239,41 0,00 37.239,41
5087. STIPE GULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 37.204,83 0,00 0,00 0,00 37.204,83
5088. IVANA KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.178,00 0,00 0,00 0,00 37.178,00
5089. IVAN VUKOSAV SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1952 DUSINA 0,00 0,00 0,00 24.538,91 12.625,15 0,00 0,00 37.164,06
5090. ANTE STIPIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1981 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 37.136,17 0,00 0,00 0,00 37.136,17
5091. DAVORKA JERMELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.089,55 0,00 0,00 0,00 37.089,55
5092. VELJKO ANDRIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1974 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.075,01 0,00 0,00 0,00 37.075,01
5093. LIDIJA EINFALT-KURTOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.072,90 0,00 37.072,90
5094. NADA DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.068,83 0,00 37.068,83
5095. MILAN RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1974 SUMARTIN 22.001,99 0,00 89,59 14.966,95 0,00 0,00 0,00 37.058,53
5096. JADRANKO OHNEC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.995,18 0,00 0,00 0,00 36.995,18
5097. MARINKO ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1967 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 36.984,20 0,00 0,00 0,00 36.984,20
5098. IVAN BASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1984 SOLIN 0,00 0,00 0,00 36.968,57 0,00 0,00 0,00 36.968,57
5099. LUCA BREKALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1932 SPLIT 0,00 0,00 36.966,36 0,00 0,00 0,00 0,00 36.966,36
5100. KATARINA DANIELA KUZMIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1991 HVAR 0,00 0,00 0,00 36.951,08 0,00 0,00 0,00 36.951,08