OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. IVAN LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1958 SLIVNO 0,00 0,00 0,00 38.603,49 0,00 0,00 0,00 38.603,49
5002. JOSIP VUŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1940 ALKMAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.602,86 0,00 38.602,86
5003. MATE TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1979 RUDA -3,57 0,00 6.772,33 31.817,05 0,00 0,00 0,00 38.585,81
5004. MARKO ŽANKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1941 OBROVAC SINJSKI 0,00 0,00 0,00 38.561,27 0,00 0,00 0,00 38.561,27
5005. MARINO JAKOVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 39.719,01 0,00 -1.184,85 0,00 38.534,16
5006. MIĆO GIZDAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.525,93 0,00 0,00 0,00 38.525,93
5007. DUBRAVKA BANDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 11.111,82 0,00 -0,11 27.413,77 0,00 0,00 0,00 38.525,48
5008. MIJO ĆALETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 4.806,95 0,00 0,00 33.651,92 0,00 38.458,87
5009. LIDIJA GRBELJA SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1972 POSTIRA 0,00 0,00 -167,12 17.166,01 0,00 21.426,39 0,00 38.425,28
5010. JOŠKO BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 35.656,29 0,00 2.750,72 0,00 38.407,01
5011. IRIS LIVANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 -143,62 38.548,82 0,00 0,00 0,00 38.405,20
5012. DARINKA VUKOSAV SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1932 DUSINA 0,00 0,00 0,00 38.359,58 0,00 0,00 0,00 38.359,58
5013. STIPE TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1949 SINJ 0,00 0,00 0,00 38.303,61 0,00 0,00 0,00 38.303,61
5014. NIKŠA PELAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL SUĆURAC 15.675,55 0,00 3.110,07 19.515,24 0,00 0,00 0,00 38.300,86
5015. ANA PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1986 TURJACI 0,00 0,00 0,00 38.289,94 0,00 0,00 0,00 38.289,94
5016. ANDRIJA PERUNSKI SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1984 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 38.263,07 0,00 0,00 0,00 38.263,07
5017. FRANO DIVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1968 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 38.259,82 0,00 0,00 0,00 38.259,82
5018. NERMINA KAMBER SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1952 LONDON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.254,76 0,00 38.254,76
5019. JASNA BOGDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.244,25 0,00 38.244,25
5020. ANTE GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.237,72 0,00 0,00 0,00 38.237,72
5021. DINA ČIKEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 -1.113,01 39.345,53 0,00 0,00 0,00 38.232,52
5022. DANISLAV AJDUK SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1946 DONJI VINJANI 0,00 0,00 -1.013,53 39.217,44 0,00 0,00 0,00 38.203,91
5023. MIRO VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1945 BANJA 0,00 0,00 -404,60 38.605,17 0,00 0,00 0,00 38.200,57
5024. JAKIŠA VRŽINA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1979 KAŠTEL SUĆURAC 26.624,46 0,00 -79,29 11.649,34 0,00 0,00 0,00 38.194,51
5025. IGOR DUH SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.188,67 0,00 0,00 0,00 38.188,67
5026. RUŽICA POSTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1926 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.181,29 0,00 38.181,29
5027. MARTINA SUNARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.151,09 0,00 0,00 0,00 38.151,09
5028. IVICA JENJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.147,45 0,00 0,00 0,00 38.147,45
5029. DUŠANKO KADIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1965 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 24,23 38.122,42 0,00 0,00 0,00 38.146,65
5030. INES RAKUF SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.146,47 0,00 0,00 0,00 38.146,47
5031. SMILJAN ŠILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1956 POSUŠJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.141,03 0,00 38.141,03
5032. VLADIMIR MAGANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1991 ČITLUK 0,00 0,00 122,88 38.011,67 0,00 0,00 0,00 38.134,55
5033. PETAR ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1936 VELIKI PROLOG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.112,74 0,00 38.112,74
5034. MANDA GADŽO SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1949 LOKVIČIĆI 39.492,75 0,00 28,13 -1.417,18 0,00 0,00 0,00 38.103,70
5035. MLADEN ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 15.935,13 22.167,53 0,00 0,00 0,00 38.102,66
5036. HUSEIN DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1948 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 38.074,20 0,00 0,00 0,00 38.074,20
5037. INA PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.058,95 0,00 0,00 0,00 38.058,95
5038. MILENA ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 3.896,31 34.151,10 0,00 0,00 0,00 38.047,41
5039. SANJA LEŠINA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1969 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 38.040,03 0,00 0,00 0,00 38.040,03
5040. DRAGUTIN CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1952 IGRANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.011,99 0,00 38.011,99
5041. MARIO ORŠULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 625,55 37.383,86 0,00 0,00 0,00 38.009,41
5042. JOSIP PRANJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1974 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 37.960,46 0,00 0,00 0,00 37.960,46
5043. SNJEŽANA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1970 KOSORE 0,00 0,00 0,00 37.947,38 0,00 0,00 0,00 37.947,38
5044. ANA MAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1986 ČITLUK 22.648,69 0,00 806,37 14.481,74 0,00 0,00 0,00 37.936,80
5045. IVONA ČULJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1978 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 37.857,26 0,00 0,00 0,00 37.857,26
5046. MARIN KALAJŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1944 MAKARSKA 13.618,95 0,00 24.190,48 0,53 0,00 0,00 0,00 37.809,96
5047. CLAUS FOLDEN SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1964 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.808,02 0,00 37.808,02
5048. MIRJANA MATEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 17.272,42 0,00 20.522,15 0,00 37.794,57
5049. ANTE SERDAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.764,03 0,00 0,00 0,00 37.764,03
5050. JANOŠ RAFA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1928 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.752,38 0,00 0,00 0,00 37.752,38
5051. BRANKO MIKAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.735,09 0,00 0,00 0,00 37.735,09
5052. GORAN KOCIJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1976 OMIŠ -2.000,00 0,00 0,00 39.668,03 0,00 0,00 0,00 37.668,03
5053. NIKOLA BRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1926 VUČEVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.663,17 0,00 37.663,17
5054. LUCA NOVAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1957 PUČIŠĆA 0,00 0,00 -6.970,20 44.632,30 0,00 0,00 0,00 37.662,10
5055. LEO KUPER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.656,84 0,00 0,00 0,00 37.656,84
5056. ZORAN BANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.643,74 0,00 37.643,74
5057. ANTE MOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1948 SELCA -1.316,21 0,00 7.409,16 31.517,40 0,00 0,00 0,00 37.610,35
5058. NAZMI JAŠARI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1934 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.607,51 0,00 0,00 0,00 37.607,51
5059. MARIJA GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1966 DUĆE 0,00 0,00 0,00 37.596,63 0,00 0,00 0,00 37.596,63
5060. ŽANA JOVANOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.591,46 0,00 37.591,46
5061. IVICA ŠERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 5.295,91 32.290,11 0,00 0,00 0,00 37.586,02
5062. IVO ETEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1963 PUČIŠĆA 28.144,18 0,00 5.332,14 4.109,60 0,00 0,00 0,00 37.585,92
5063. VESNA JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1963 SUPETAR 0,00 0,00 -0,49 37.576,03 0,00 0,00 0,00 37.575,54
5064. BRANKO TOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1954 DRUM 3.940,06 0,00 0,00 33.628,54 0,00 0,00 0,00 37.568,60
5065. JAKOV GRGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1958 TURJACI -5,83 0,00 -932,40 38.467,68 0,00 0,00 0,00 37.529,45
5066. BILJANA GUBEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1973 SOLIN 18.104,14 0,00 8.200,83 11.223,74 0,00 0,00 0,00 37.528,71
5067. LJILJANA ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1972 TROGIR 9.038,93 0,00 615,29 27.863,16 0,00 0,00 0,00 37.517,38
5068. ŽELJKO MEŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 2.202,16 0,00 35.285,75 0,00 37.487,91
5069. MIRJANA ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 37.483,85 0,00 0,00 0,00 37.483,85
5070. NIKOLINA PENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1990 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.480,55 0,00 37.480,55
5071. IVO ČURLIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 674,95 36.805,11 0,00 0,00 0,00 37.480,06
5072. TOMISLAV DUMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL STARI -1.348,61 0,00 7.095,39 31.730,70 0,00 0,00 0,00 37.477,48
5073. MIROSLAV BUJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.454,39 0,00 37.454,39
5074. VIKTOR BRNADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 IMOTSKI 0,00 0,00 866,35 36.580,83 0,00 0,00 0,00 37.447,18
5075. ANTE KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1975 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 37.430,25 0,00 0,00 0,00 37.430,25
5076. VILJANA GURABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1965 HVAR 0,00 0,00 0,00 37.416,74 0,00 0,00 0,00 37.416,74
5077. PATRICIA VRTLAR SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA PALOS SPRINGS DRIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.393,01 0,00 37.393,01
5078. IMRE KARDOS SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1962 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 37.387,31 0,00 0,00 0,00 37.387,31
5079. MLADEN LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.371,37 0,00 0,00 0,00 37.371,37
5080. VESNA VRVILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.321,16 0,00 0,00 0,00 37.321,16
5081. PIETRO VOCE SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR BOLOGNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.286,28 0,00 37.286,28
5082. LJILJANA DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1963 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 37.279,13 0,00 0,00 0,00 37.279,13
5083. BRANKO MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.234,66 0,00 37.234,66
5084. LJUPKA ROMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1978 SINJ 0,00 0,00 0,00 37.230,01 0,00 0,00 0,00 37.230,01
5085. PERISLAV BONAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 KAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.211,43 0,00 37.211,43
5086. JURICA BATINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1985 VIS 0,00 0,00 31.693,99 5.488,22 0,00 0,00 0,00 37.182,21
5087. IVAN BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1973 SEGET DONJI 0,00 0,00 -1.118,27 38.259,50 0,00 0,00 0,00 37.141,23
5088. NATALI MARKOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1972 VRGORAC 0,00 0,00 17.406,27 19.701,94 0,00 0,00 0,00 37.108,21
5089. ANTE BOGDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1961 SEOCA 0,00 0,00 0,00 37.098,73 0,00 0,00 0,00 37.098,73
5090. ANTE VLAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,05 0,00 0,00 37.087,15 0,00 0,00 0,00 37.087,20
5091. MATKO SINOVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1977 SOLIN 0,00 0,00 37.042,20 -0,20 0,00 0,00 0,00 37.042,00
5092. IVO KARANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 PLANO 0,00 0,00 0,00 37.032,02 0,00 0,00 0,00 37.032,02
5093. ANTE LOZO SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1994 POLJICA 0,00 0,00 10.151,55 26.869,35 0,00 0,00 0,00 37.020,90
5094. IVANKA HRABAR SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 0,00 0,00 0,00 36.994,19 0,00 0,00 0,00 36.994,19
5095. IVICA PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1966 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 36.979,54 0,00 0,00 0,00 36.979,54
5096. ANTE DRAGUŠICA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1972 JABUKA 3.727,85 0,00 16.099,73 17.136,35 0,00 0,00 0,00 36.963,93
5097. KLEMENT ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1967 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 35.617,61 0,00 1.310,97 0,00 36.928,58
5098. DAVORKA JERMELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.928,09 0,00 0,00 0,00 36.928,09
5099. SANJA LAUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1980 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.911,32 0,00 36.911,32
5100. BRANKO BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1986 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 36.887,90 0,00 0,00 0,00 36.887,90