OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
5001. INA PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.519,91 0,00 0,00 0,00 38.519,91
5002. ANA MAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1986 ČITLUK 22.963,76 0,00 817,25 14.684,77 0,00 0,00 0,00 38.465,78
5003. MARTINA SUNARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.462,53 0,00 0,00 0,00 38.462,53
5004. ANTE SERDAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.443,69 0,00 0,00 0,00 38.443,69
5005. MANDA GADŽO SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1949 LOKVIČIĆI 39.826,83 0,00 28,39 -1.417,13 0,00 0,00 0,00 38.438,09
5006. DRAGUTIN CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1952 IGRANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.391,09 0,00 38.391,09
5007. SANJA LEŠINA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1969 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 38.391,01 0,00 0,00 0,00 38.391,01
5008. MIRJANA MATEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 17.462,32 0,00 20.923,15 0,00 38.385,47
5009. MILENA ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 3.926,56 34.450,37 0,00 0,00 0,00 38.376,93
5010. MILAN BURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 38.367,12 0,00 0,00 0,00 38.367,12
5011. PERISLAV BONAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 KAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.267,42 0,00 38.267,42
5012. CLAUS FOLDEN SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1964 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.257,11 0,00 38.257,11
5013. TAMARA ROMAC-ZLODRE SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 SINJ -0,63 0,00 9.158,43 29.094,90 0,00 0,00 0,00 38.252,70
5014. NIKOLA BRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1926 VUČEVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.250,27 0,00 38.250,27
5015. HUSEIN DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1948 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 38.233,09 0,00 0,00 0,00 38.233,09
5016. MARIN KALAJŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1944 MAKARSKA 13.778,25 0,00 24.452,93 0,54 0,00 0,00 0,00 38.231,72
5017. SNJEŽANA ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1970 KOSORE 0,00 0,00 0,00 38.224,05 0,00 0,00 0,00 38.224,05
5018. JOSIP PRANJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1974 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 38.177,80 0,00 0,00 0,00 38.177,80
5019. LENKA NOVAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.154,44 0,00 38.154,44
5020. LUCA NOVAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1957 PUČIŠĆA 0,00 0,00 -6.970,20 45.109,56 0,00 0,00 0,00 38.139,36
5021. IVO ETEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1963 PUČIŠĆA 28.523,88 0,00 5.398,08 4.195,23 0,00 0,00 0,00 38.117,19
5022. JAKOV GRGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1958 TURJACI -5,83 0,00 -932,40 39.044,44 0,00 0,00 0,00 38.106,21
5023. BRANKO MIKAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.092,59 0,00 0,00 0,00 38.092,59
5024. LEO KUPER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 38.078,37 0,00 0,00 0,00 38.078,37
5025. LJILJANA BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 8.866,06 1.748,24 0,00 27.441,04 0,00 0,00 0,00 38.055,34
5026. HRVOJE COKARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 -4.587,31 42.632,57 0,00 0,00 0,00 38.045,26
5027. NIKOLINA PENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1990 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.043,47 0,00 38.043,47
5028. MIROSLAV BUJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.015,56 0,00 38.015,56
5029. BOŽIDAR GJIRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.010,10 0,00 38.010,10
5030. GORAN KOCIJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1976 OMIŠ -2.000,00 0,00 0,00 40.009,97 0,00 0,00 0,00 38.009,97
5031. NIKOLA KURTOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1985 MAKARSKA -1.779,04 0,00 20.254,94 3.367,60 0,00 16.163,09 0,00 38.006,59
5032. BRANKO TOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1954 DRUM 3.983,21 0,00 0,00 34.005,45 0,00 0,00 0,00 37.988,66
5033. ZORAN BANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.987,00 0,00 37.987,00
5034. JANOŠ RAFA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1928 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.976,05 0,00 0,00 0,00 37.976,05
5035. BILJANA GUBEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1973 SOLIN 18.311,52 0,00 8.303,80 11.358,21 0,00 0,00 0,00 37.973,53
5036. JOSIP BELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 -3.412,37 41.340,35 0,00 0,00 0,00 37.927,98
5037. TOMISLAV DUMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL STARI -1.348,61 0,00 7.173,13 32.102,15 0,00 0,00 0,00 37.926,67
5038. ŽELJKO MEŠIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 2.219,43 0,00 35.670,38 0,00 37.889,81
5039. VESNA JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1963 SUPETAR 0,00 0,00 -0,49 37.869,55 0,00 0,00 0,00 37.869,06
5040. IVICA ŠERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 5.312,23 32.529,50 0,00 0,00 0,00 37.841,73
5041. NIKŠA PELAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL SUĆURAC 15.888,47 0,00 3.152,57 18.799,91 0,00 0,00 0,00 37.840,95
5042. NATALI MARKOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1972 VRGORAC 0,00 0,00 17.745,14 20.057,11 0,00 0,00 0,00 37.802,25
5043. NAZMI JAŠARI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1934 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.797,21 0,00 0,00 0,00 37.797,21
5044. LJILJANA ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1972 TROGIR 9.106,63 0,00 615,29 28.071,15 0,00 0,00 0,00 37.793,07
5045. ANTE KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1975 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 37.778,85 0,00 0,00 0,00 37.778,85
5046. IMRE KARDOS SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1962 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 37.771,22 0,00 0,00 0,00 37.771,22
5047. MARIJA GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1966 DUĆE 0,00 0,00 0,00 37.748,35 0,00 0,00 0,00 37.748,35
5048. LJUPKA ROMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1978 SINJ 0,00 0,00 0,00 37.745,61 0,00 0,00 0,00 37.745,61
5049. PATRICIA VRTLAR SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA PALOS SPRINGS DRIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.723,34 0,00 37.723,34
5050. VIKTOR BRNADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 IMOTSKI 0,00 0,00 872,04 36.821,32 0,00 0,00 0,00 37.693,36
5051. VILJANA GURABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1965 HVAR 0,00 0,00 0,00 37.672,59 0,00 0,00 0,00 37.672,59
5052. PIETRO VOCE SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR BOLOGNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.664,64 0,00 37.664,64
5053. ANTE LOZO SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1994 POLJICA 0,00 0,00 10.331,08 27.317,99 0,00 0,00 0,00 37.649,07
5054. BRANKO MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.644,04 0,00 37.644,04
5055. MLADEN LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.642,27 0,00 0,00 0,00 37.642,27
5056. JURICA BATINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1985 VIS 0,00 0,00 32.067,99 5.553,39 0,00 0,00 0,00 37.621,38
5057. MATKO SINOVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 37.596,80 -0,20 0,00 0,00 0,00 37.596,60
5058. MLADEN ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 15.066,67 22.511,20 0,00 0,00 0,00 37.577,87
5059. IVAN BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1973 SEGET DONJI 0,00 0,00 -1.118,27 38.616,54 0,00 0,00 0,00 37.498,27
5060. LJILJANA DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1963 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 37.474,77 0,00 0,00 0,00 37.474,77
5061. SANJA LAUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1980 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.474,31 0,00 37.474,31
5062. DANIJEL-FILIP JOSIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1988 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 37.470,45 0,00 0,00 0,00 37.470,45
5063. ŠIMUN BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.466,20 0,00 37.466,20
5064. GORDANA JELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1957 UMČANI 0,00 0,00 0,00 -553,56 0,00 38.019,37 0,00 37.465,81
5065. ANTE PETRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1976 JESENICE 0,00 0,00 0,00 37.445,01 0,00 0,00 0,00 37.445,01
5066. IVANKA HRABAR SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 0,00 0,00 0,00 37.442,96 0,00 0,00 0,00 37.442,96
5067. JOZEFA SALAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1966 PLANO 0,00 0,00 0,00 -45,51 0,00 37.473,98 0,00 37.428,47
5068. STIPE PALADA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1982 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 37.417,65 0,00 0,00 0,00 37.417,65
5069. IVICA PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1966 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 37.407,36 0,00 0,00 0,00 37.407,36
5070. ANTE BOGDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1961 SEOCA 0,00 0,00 0,00 37.398,95 0,00 0,00 0,00 37.398,95
5071. ANTE VLAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,05 0,00 0,00 37.331,22 0,00 0,00 0,00 37.331,27
5072. ZVONKO RAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 37.320,34 0,00 0,00 0,00 37.320,34
5073. KLEMENT ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1967 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 35.942,46 0,00 1.334,58 0,00 37.277,04
5074. PETAR VUJNOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 34.415,87 0,00 2.859,61 0,00 37.275,48
5075. IVO KARANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 PLANO 0,00 0,00 0,00 37.267,57 0,00 0,00 0,00 37.267,57
5076. BRANKO BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1986 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.258,11 0,00 0,00 0,00 37.258,11
5077. MARINKO PLAZANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.239,41 0,00 37.239,41
5078. STIPE GULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 37.204,83 0,00 0,00 0,00 37.204,83
5079. IVANA KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.178,00 0,00 0,00 0,00 37.178,00
5080. IVAN VUKOSAV SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1952 DUSINA 0,00 0,00 0,00 24.538,91 12.625,15 0,00 0,00 37.164,06
5081. ANTE STIPIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1981 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 37.136,17 0,00 0,00 0,00 37.136,17
5082. DAVORKA JERMELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 37.089,55 0,00 0,00 0,00 37.089,55
5083. VELJKO ANDRIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1974 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 37.075,01 0,00 0,00 0,00 37.075,01
5084. LIDIJA EINFALT-KURTOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.072,90 0,00 37.072,90
5085. NADA DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.068,83 0,00 37.068,83
5086. MILAN RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1974 SUMARTIN 22.001,99 0,00 89,59 14.966,95 0,00 0,00 0,00 37.058,53
5087. JADRANKO OHNEC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.995,18 0,00 0,00 0,00 36.995,18
5088. MARINKO ČOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1967 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 36.984,20 0,00 0,00 0,00 36.984,20
5089. IVAN BASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1984 SOLIN 0,00 0,00 0,00 36.968,57 0,00 0,00 0,00 36.968,57
5090. LUCA BREKALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1932 SPLIT 0,00 0,00 36.966,36 0,00 0,00 0,00 0,00 36.966,36
5091. KATARINA DANIELA KUZMIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1991 HVAR 0,00 0,00 0,00 36.951,08 0,00 0,00 0,00 36.951,08
5092. JELENA LEŠINA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1990 MEDVIDOVIĆA DRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 36.951,03 0,00 0,00 36.951,03
5093. JOSIPA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1976 SINJ 0,00 0,00 0,00 36.938,68 0,00 0,00 0,00 36.938,68
5094. BOŠKO PLAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.907,28 0,00 36.907,28
5095. ŽELJKO TODOROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.881,03 0,00 0,00 0,00 36.881,03
5096. SLAVICA LUKIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1954 PODSTRANA -0,29 0,00 0,00 36.874,59 0,00 0,00 0,00 36.874,30
5097. RADE RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1977 VRGORAC 0,00 0,00 0,00 36.859,44 0,00 0,00 0,00 36.859,44
5098. MARINKO OŽAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1964 PODSTRANA 0,00 0,00 36.839,69 0,00 0,00 -10,05 0,00 36.829,64
5099. VALENTINO BOGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LEĆEVICA 1984 DIVOJEVIĆI 0,00 0,00 0,00 36.826,99 0,00 0,00 0,00 36.826,99
5100. BERNADICA NALETILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 36.793,90 0,00 0,00 0,00 36.793,90