OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. SLAVICA FATOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 139.997,54 0,00 60.319,94 403.061,12 0,00 0,00 0,00 603.378,60
302. MIRJANA BELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1965 MILNA 112.189,38 0,00 15.705,08 474.820,91 0,00 0,00 0,00 602.715,37
303. DRAGO KAPETANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 176.266,30 0,00 75.475,82 350.299,86 0,00 0,00 0,00 602.041,98
304. JOSIP MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1950 GRUBINE 6.058,94 0,00 -6.545,46 602.308,01 0,00 0,00 0,00 601.821,49
305. ŽANA MIHANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 ŽRNOVNICA 17.868,23 0,00 54.159,45 528.750,84 0,00 0,00 0,00 600.778,52
306. FADIL AJREDINI SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 SINJ 214.948,26 0,00 16.599,27 368.908,14 0,00 0,00 0,00 600.455,67
307. MARIJA KARLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 148.126,66 451.384,89 0,00 0,00 0,00 599.511,55
308. KATARINA RUŽEVIĆ OĆIĆEK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 195.149,59 0,00 239.078,87 161.629,50 0,00 0,00 0,00 595.857,96
309. ANA BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 7.889,40 587.285,73 0,00 0,00 0,00 595.175,13
310. NOK GERGURI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 263.126,80 329.772,76 0,00 0,00 0,00 592.899,56
311. ANDRO SLAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1947 PODSTRAŽJE 1.438,97 0,00 223.141,39 347.167,54 0,00 20.667,74 0,00 592.415,64
312. TADIJA VRDOLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 119.259,20 0,00 15.136,56 456.452,05 0,00 0,00 0,00 590.847,81
313. OLIVER JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 110.582,05 0,00 34.734,12 445.499,07 0,00 0,00 0,00 590.815,24
314. NIKOLA MILAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1976 OMIŠ 0,00 0,00 61.332,07 528.232,04 0,00 0,00 0,00 589.564,11
315. MIRKO RAJIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1952 IMOTSKI 125.251,36 0,00 84.398,58 378.542,31 0,00 0,00 0,00 588.192,25
316. IVAN BENDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1971 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 587.554,74 0,00 0,00 0,00 587.554,74
317. TIHOMIR RAMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1955 KAŠTEL STARI 192.561,41 0,00 76.598,59 316.684,39 0,00 0,00 0,00 585.844,39
318. ZDENKO BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 163.095,89 0,00 275.968,62 144.481,80 0,00 246,87 0,00 583.793,18
319. JURAJ CARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1953 JELSA -0,18 0,00 40.222,37 509.388,19 0,00 33.591,72 0,00 583.202,10
320. NIJAZI KRASNIQI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1927 SPLIT 0,00 0,00 0,00 582.876,85 0,00 0,00 0,00 582.876,85
321. MARINKO LOVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1957 MAKARSKA 69.377,65 0,00 31.003,96 481.211,56 0,00 0,00 0,00 581.593,17
322. JOZO VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1948 ŠESTANOVAC -2.091,51 0,00 0,00 583.577,87 0,00 0,00 0,00 581.486,36
323. NEDILJKO PETRIC SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1949 GORNJI VINJANI 27.625,59 0,00 84.345,58 467.778,32 0,00 0,00 0,00 579.749,49
324. DRAGO ŠIŠKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 144.352,02 0,00 5.490,75 407.912,36 20.468,55 0,00 0,00 578.223,68
325. SELMA MARIA TACKEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT BREMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.162,06 0,00 577.162,06
326. VELJKO TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1967 BIŠEVO 0,00 0,00 0,00 576.749,37 0,00 0,00 0,00 576.749,37
327. IVO VRLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1968 DRUM 12.679,99 0,00 17.782,40 544.899,34 0,00 0,00 0,00 575.361,73
328. MIRO DODIG SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1964 DRUM 453.265,43 0,00 25.720,13 96.191,47 0,00 0,00 0,00 575.177,03
329. VESNA MATIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 74.334,09 0,00 23.813,26 476.244,57 0,00 266,58 0,00 574.658,50
330. ANTE PUHARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1971 MAKARSKA 49.493,29 0,00 48.535,29 475.417,59 0,00 0,00 0,00 573.446,17
331. VINKO BARIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1959 PLANO 8.453,68 0,00 55.393,78 236.249,86 0,00 273.001,33 0,00 573.098,65
332. MILAN VRGOČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 19.257,37 0,00 64.131,45 489.054,74 0,00 0,00 0,00 572.443,56
333. NENAD TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 142.721,24 0,00 13.394,05 416.250,75 0,00 0,00 0,00 572.366,04
334. ŽELJKO KOVAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1957 VIS 83.055,16 0,00 15.559,64 473.280,76 0,00 0,00 0,00 571.895,56
335. MLADEN VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 35.879,23 0,00 6.248,02 528.852,84 0,00 0,00 0,00 570.980,09
336. ELIZABETA PRŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1966 MAKARSKA 519.674,13 0,00 -336,36 51.537,25 0,00 0,00 0,00 570.875,02
337. ANTO TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1954 BRNAZE 28.248,39 0,00 116.206,84 402.763,37 0,00 22.801,19 0,00 570.019,79
338. MARKO JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1958 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 4.988,59 563.648,79 0,00 0,00 0,00 568.637,38
339. ŽELJKO MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 SINJ 63.619,99 0,00 22,91 504.960,22 0,00 0,00 0,00 568.603,12
340. MARIJAN GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1946 ZMIJAVCI 275.644,11 0,00 286.016,16 6.024,29 0,00 0,00 0,00 567.684,56
341. JUROSLAV SELAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1957 MAKARSKA 303.693,40 0,00 26.435,41 236.908,74 0,00 0,00 0,00 567.037,55
342. DAMIR VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1959 GRUBINE 394.874,58 0,00 15.259,06 156.218,66 0,00 0,00 0,00 566.352,30
343. NIKOLA DIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1942 SPLIT 0,00 0,00 0,00 566.147,05 0,00 0,00 0,00 566.147,05
344. TONKA STIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 565.694,61 0,00 0,00 0,00 565.694,61
345. IVANA PERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 37.774,98 524.401,14 0,00 0,00 0,00 562.176,12
346. ANTO CVITIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1951 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 38.595,78 523.136,03 0,00 0,00 0,00 561.731,81
347. MARJAN KOLGJERAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 GLAVICE 7.861,16 0,00 286.271,83 266.747,98 0,00 0,00 0,00 560.880,97
348. MUHAMED SHALA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 10.953,56 547.712,08 0,00 0,00 0,00 558.665,64
349. ANTE KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1972 GRUBINE 360.419,14 0,00 31.413,67 166.677,87 0,00 0,00 0,00 558.510,68
350. JOSO BOJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 -0,40 558.502,63 0,00 0,00 0,00 558.502,23
351. MATE JELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1956 SUĆURAJ -112,36 0,00 30.591,29 525.614,96 0,00 0,00 0,00 556.093,89
352. ANĐELKA BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 80.076,45 0,00 77.460,53 398.495,12 0,00 0,00 0,00 556.032,10
353. ANTE JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1946 DICMO KRUŠVAR 230.085,81 0,00 87.503,42 237.354,97 0,00 0,00 0,00 554.944,20
354. MARIJA BULJUBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 176.810,44 0,00 46.157,76 330.042,39 0,00 0,00 0,00 553.010,59
355. ANKA OSTOJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 11.241,26 0,00 81.525,09 459.586,77 0,00 0,00 0,00 552.353,12
356. DARIJA VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1969 TROGIR 14.363,91 0,00 15.878,40 520.949,08 0,00 0,00 0,00 551.191,39
357. KAŽIMIR TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1974 JESENICE 543.001,19 0,00 -24,14 6.209,74 0,00 0,00 0,00 549.186,79
358. JOSIP ŠERAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL KAMBELOVAC 33.532,82 0,00 37.869,24 461.919,29 0,00 15.291,62 0,00 548.612,97
359. ANĐELKA PRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1956 SUPETAR 40.720,87 0,00 90.976,54 416.049,65 0,00 0,00 0,00 547.747,06
360. MAŠA BIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 SINJ 143.285,89 0,00 17.741,11 386.312,35 0,00 0,00 0,00 547.339,35
361. NEDILJKO VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1950 SEVID 0,00 0,00 0,00 546.712,52 -100,00 0,00 0,00 546.612,52
362. NUMAN UKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1951 SOLIN 22.620,43 0,00 82.144,70 441.825,55 0,00 0,00 0,00 546.590,68
363. DEHAR AMETI SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1957 GRADAC 29.106,14 0,00 50.578,52 466.851,32 0,00 0,00 0,00 546.535,98
364. MARTINA SABO SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1984 VIS 152.486,69 0,00 126.407,66 152.489,09 0,00 114.949,44 0,00 546.332,88
365. ADEM SARVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1963 OKRUG DONJI 0,00 0,00 0,00 544.897,74 0,00 0,00 0,00 544.897,74
366. QAZIM LETAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 203,96 543.585,47 0,00 0,00 0,00 543.789,43
367. RAJKO RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1953 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 543.732,58 0,00 0,00 0,00 543.732,58
368. EDVARD UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 14.287,85 0,00 0,00 529.133,07 0,00 543.420,92
369. IVAN PAŠALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL GOMILICA 50.813,03 0,00 8.560,85 483.722,21 0,00 0,00 0,00 543.096,09
370. DUŠAN VELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1956 PODGORA 0,00 0,00 -121,65 542.591,44 0,00 0,00 0,00 542.469,79
371. MIROSLAV BOŠNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 542.386,79 0,00 0,00 0,00 542.386,79
372. JOŠKO TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1968 SEGET GORNJI 423.721,89 5.698,74 10.930,51 100.426,60 0,00 0,00 0,00 540.777,74
373. ANKA ŠTRKLJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1958 KAŠTEL STARI 84.110,06 0,00 40.683,89 415.700,76 0,00 0,00 0,00 540.494,71
374. IVAN BOLJAT SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1957 KAŠTEL KAMBELOVAC 141.279,48 0,00 31.559,67 367.562,09 0,00 0,00 0,00 540.401,24
375. IVANA RIMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1975 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 288.039,64 0,00 15.839,15 236.023,32 0,00 0,00 0,00 539.902,11
376. IVAN VRLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1977 DRUM 0,00 0,00 18.261,19 520.626,85 0,00 0,00 0,00 538.888,04
377. STIPICA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 26.897,41 0,00 3.690,65 436.546,64 0,00 71.716,14 0,00 538.850,84
378. ANKA ČEPO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1958 VELIKO BRDO 907,16 0,00 977,21 535.775,19 0,00 0,00 0,00 537.659,56
379. TONĆI FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1966 SUĆURAJ 0,00 0,00 13.563,93 521.959,85 0,00 0,00 0,00 535.523,78
380. ŽELJKO KUNDID SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 430.750,51 0,00 20.207,71 84.223,04 0,00 0,00 0,00 535.181,26
381. AMET DAUTI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1965 MAKARSKA 74.314,43 0,00 49.216,12 408.779,95 0,00 0,00 0,00 532.310,50
382. ANTE LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 45.545,67 151.403,90 202.352,86 132.492,68 0,00 0,00 0,00 531.795,11
383. MLADEN ČUGURA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1956 SINJ 124.128,94 0,00 65.542,10 341.774,27 0,00 0,00 0,00 531.445,31
384. PERO PETRINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 116.365,03 0,00 56.572,93 357.855,84 0,00 0,00 0,00 530.793,80
385. MATE DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1973 RASTOVAC 37.321,98 0,00 37.249,98 454.674,76 737,88 0,00 0,00 529.984,60
386. LJILJANA JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1956 VELO GRABLJE 0,00 0,00 53.311,52 476.668,18 0,00 0,00 0,00 529.979,70
387. DRAGICA GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.008,86 0,00 529.008,86
388. ZLATKO GABELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1968 PODSTRANA 36.594,86 0,00 262.199,24 229.081,28 0,00 0,00 0,00 527.875,38
389. IVAN DURAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 8.831,55 0,00 38.241,24 479.913,23 0,00 0,00 0,00 526.986,02
390. DENIS STUPALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 73.987,89 0,00 41.427,16 411.021,75 0,00 0,00 0,00 526.436,80
391. VLADIMIR GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 12.877,25 0,00 123.885,99 389.328,70 0,00 0,00 0,00 526.091,94
392. MILAN MARKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 525.178,17 0,00 0,00 0,00 525.178,17
393. MARIJO KUMARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1963 SUĆURAJ -0,53 0,00 41.056,46 483.963,34 0,00 0,00 0,00 525.019,27
394. ANTE LIVAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1946 POLJICA 232.502,08 0,00 204.402,99 86.826,44 0,00 0,00 0,00 523.731,51
395. JOSIP KUJUNDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1984 GRUBINE 436.944,14 0,00 0,00 86.710,56 0,00 0,00 0,00 523.654,70
396. RENKO BRKANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1972 OMIŠ 32.491,77 0,00 40.164,31 449.825,18 0,00 0,00 0,00 522.481,26
397. IVICA PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 49.429,85 0,00 85.342,32 387.505,81 0,00 0,00 0,00 522.277,98
398. BOŽE RUBELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1957 MITLO 0,00 0,00 113.244,57 407.716,69 0,00 0,00 0,00 520.961,26
399. MARINKO MILINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 46.181,22 473.080,19 1.147,58 0,00 0,00 520.408,99
400. DAVOR MARKOVIĆ-ČOSO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1964 SINJ 90.202,74 0,00 7.739,09 419.919,45 0,00 2.471,07 0,00 520.332,35