OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. SRĐAN BUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1963 DONJI VINJANI 48.423,22 0,00 7.667,46 542.618,13 0,00 0,00 0,00 598.708,81
302. ROBERT BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1970 OMIŠ 26.128,33 0,00 63.945,38 508.364,21 0,00 0,00 0,00 598.437,92
303. SLAVICA FATOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 138.317,70 0,00 59.752,13 398.719,34 0,00 0,00 0,00 596.789,17
304. JOSIP MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1950 GRUBINE 5.952,29 0,00 -6.092,27 596.153,32 0,00 0,00 0,00 596.013,34
305. MIRJANA BELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1965 MILNA 110.866,49 0,00 15.541,39 469.330,49 0,00 0,00 0,00 595.738,37
306. FADIL AJREDINI SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 SINJ 212.900,43 0,00 16.509,87 365.580,68 0,00 0,00 0,00 594.990,98
307. ŽANA MIHANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 ŽRNOVNICA 17.724,99 0,00 53.672,43 523.548,15 0,00 0,00 0,00 594.945,57
308. NEDILJKO GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1968 DUGOPOLJE 19.980,38 0,00 71.567,50 503.326,32 0,00 0,00 0,00 594.874,20
309. MARIJA KARLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 147.278,62 446.984,78 0,00 0,00 0,00 594.263,40
310. DAMIR GRGIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1966 JELSA 100.176,53 -2.601,27 5,25 495.586,99 0,00 0,00 0,00 593.167,50
311. KATARINA RUŽEVIĆ OĆIĆEK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 192.899,41 0,00 236.637,45 160.008,94 0,00 0,00 0,00 589.545,80
312. ANA BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 7.767,77 581.714,44 0,00 0,00 0,00 589.482,21
313. NIKOLA MILAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1976 OMIŠ 0,00 0,00 63.000,63 525.693,39 0,00 0,00 0,00 588.694,02
314. NOK GERGURI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 259.502,61 328.579,43 0,00 0,00 0,00 588.082,04
315. ANDRO SLAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1947 PODSTRAŽJE 1.423,95 0,00 221.354,79 344.222,30 0,00 20.474,37 0,00 587.475,41
316. DRAŽEN JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1956 DONJI HUMAC 48.135,14 3.063,94 345.371,28 187.611,83 0,00 0,00 0,00 584.182,19
317. OLIVER JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 109.102,52 0,00 34.333,63 440.643,58 0,00 0,00 0,00 584.079,73
318. TADIJA VRDOLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 117.727,34 0,00 15.008,16 450.995,74 0,00 0,00 0,00 583.731,24
319. MIRKO RAJIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1952 IMOTSKI 124.348,18 0,00 83.708,34 375.367,91 0,00 0,00 0,00 583.424,43
320. TIHOMIR RAMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1955 KAŠTEL STARI 190.387,11 0,00 75.762,63 312.883,36 0,00 0,00 0,00 579.033,10
321. NIJAZI KRASNIQI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1927 SPLIT 0,00 0,00 0,00 578.545,65 0,00 0,00 0,00 578.545,65
322. JURAJ CARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1953 JELSA -0,18 0,00 39.756,73 504.607,87 0,00 33.362,94 0,00 577.727,36
323. MARINKO LOVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1957 MAKARSKA 68.840,02 0,00 30.774,87 478.109,01 0,00 0,00 0,00 577.723,90
324. JOZO VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1948 ŠESTANOVAC -2.091,51 0,00 0,00 579.589,10 0,00 0,00 0,00 577.497,59
325. ZDENKO BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 160.536,07 0,00 272.736,84 142.829,31 0,00 244,32 0,00 576.346,54
326. IVAN BENDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1971 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 575.952,72 0,00 0,00 0,00 575.952,72
327. MIRO DODIG SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1964 DRUM 449.521,63 0,00 29.243,29 94.682,85 0,00 0,00 0,00 573.447,77
328. NEDILJKO PETRIC SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1949 GORNJI VINJANI 27.307,71 0,00 83.368,55 462.104,66 0,00 0,00 0,00 572.780,92
329. DRAGO ŠIŠKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 142.123,72 0,00 5.420,37 403.438,57 20.101,43 0,00 0,00 571.084,09
330. SELMA MARIA TACKEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT BREMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.793,95 0,00 570.793,95
331. VELJKO TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1967 BIŠEVO 0,00 0,00 0,00 570.272,98 0,00 0,00 0,00 570.272,98
332. VESNA MATIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 73.702,62 0,00 23.667,40 472.601,56 0,00 266,58 0,00 570.238,16
333. IVO VRLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1968 DRUM 12.549,45 0,00 17.594,17 538.832,99 0,00 0,00 0,00 568.976,61
334. ANTE PUHARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1971 MAKARSKA 48.924,05 0,00 48.093,12 471.542,09 0,00 0,00 0,00 568.559,26
335. ŽELJKO KOVAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1957 VIS 82.450,50 0,00 15.484,96 469.828,36 0,00 0,00 0,00 567.763,82
336. NENAD TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 141.465,38 0,00 13.297,24 412.873,27 0,00 0,00 0,00 567.635,89
337. MILAN VRGOČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 19.043,17 0,00 63.658,81 484.224,78 0,00 0,00 0,00 566.926,76
338. ANTO TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1954 BRNAZE 28.026,40 0,00 115.335,94 399.439,28 0,00 22.642,87 0,00 565.444,49
339. MLADEN VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 35.399,18 0,00 6.246,33 523.761,36 0,00 0,00 0,00 565.406,87
340. MARKO JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1958 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 4.984,49 559.057,52 0,00 0,00 0,00 564.042,01
341. ŽELJKO MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 SINJ 62.943,90 0,00 22,69 499.671,98 0,00 0,00 0,00 562.638,57
342. NIKOLA DIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1942 SPLIT 0,00 0,00 0,00 561.880,11 0,00 0,00 0,00 561.880,11
343. TONKA STIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 561.648,35 0,00 0,00 0,00 561.648,35
344. DAMIR VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1959 GRUBINE 391.430,68 0,00 15.137,04 154.907,86 0,00 0,00 0,00 561.475,58
345. MARIJAN GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1946 ZMIJAVCI 272.360,12 0,00 282.446,18 5.922,94 0,00 0,00 0,00 560.729,24
346. JUROSLAV SELAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1957 MAKARSKA 298.826,16 0,00 26.060,68 233.147,09 0,00 0,00 0,00 558.033,93
347. MARJAN KOLGJERAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 GLAVICE 7.799,61 0,00 284.201,80 264.696,68 0,00 0,00 0,00 556.698,09
348. IVANA PERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 37.435,97 518.914,18 0,00 0,00 0,00 556.350,15
349. ANTO CVITIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1951 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 38.222,84 517.701,64 0,00 0,00 0,00 555.924,48
350. MUHAMED SHALA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 10.813,80 542.814,74 0,00 0,00 0,00 553.628,54
351. ANTE KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1972 GRUBINE 357.082,54 0,00 31.161,79 164.944,87 0,00 0,00 0,00 553.189,20
352. MATE JELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1956 SUĆURAJ -112,36 0,00 30.387,38 520.694,19 0,00 0,00 0,00 550.969,21
353. ANĐELKA BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 79.185,83 0,00 76.867,92 394.793,99 0,00 0,00 0,00 550.847,74
354. ANTE JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1946 DICMO KRUŠVAR 227.185,84 0,00 86.865,52 234.687,07 0,00 0,00 0,00 548.738,43
355. JOSO BOJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT -134,23 0,00 -5.167,07 552.813,34 0,00 0,00 0,00 547.512,04
356. ANKA OSTOJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 11.156,96 0,00 80.675,22 454.813,36 0,00 0,00 0,00 546.645,54
357. MARIJA BULJUBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 174.520,33 0,00 45.623,16 326.182,41 0,00 0,00 0,00 546.325,90
358. DARIJA VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1969 TROGIR 14.230,88 0,00 15.731,43 515.086,28 0,00 0,00 0,00 545.048,59
359. JOSIP ŠERAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL KAMBELOVAC 33.269,74 0,00 39.609,10 456.986,89 0,00 15.148,81 0,00 545.014,54
360. DRAGAN RADELJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1957 POSTRANJE 89.587,11 0,00 23.073,05 431.170,74 0,00 0,00 0,00 543.830,90
361. NEDILJKO VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1950 SEVID 0,00 0,00 0,00 543.918,90 -100,00 0,00 0,00 543.818,90
362. MARTINA SABO SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1984 VIS 151.297,71 0,00 125.376,67 151.254,99 0,00 114.003,35 0,00 541.932,72
363. MAŠA BIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 SINJ 141.620,93 0,00 17.575,17 382.572,47 0,00 0,00 0,00 541.768,57
364. ANĐELKA PRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1956 SUPETAR 40.208,94 0,00 90.003,37 411.520,92 0,00 0,00 0,00 541.733,23
365. DEHAR AMETI SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1957 GRADAC 28.529,01 0,00 49.966,57 462.375,01 0,00 0,00 0,00 540.870,59
366. ADEM SARVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1963 OKRUG DONJI 0,00 0,00 0,00 540.848,75 0,00 0,00 0,00 540.848,75
367. NUMAN UKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1951 SOLIN 22.268,26 0,00 81.185,99 437.115,41 0,00 0,00 0,00 540.569,66
368. QAZIM LETAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 203,96 539.856,52 0,00 0,00 0,00 540.060,48
369. KAŽIMIR TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1974 JESENICE 533.896,51 0,00 -24,14 6.121,70 0,00 0,00 0,00 539.994,07
370. RAJKO RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1953 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 539.754,17 0,00 0,00 0,00 539.754,17
371. DUŠAN VELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1956 PODGORA 0,00 0,00 -121,65 538.894,57 0,00 0,00 0,00 538.772,92
372. MIROSLAV BOŠNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 538.233,51 0,00 0,00 0,00 538.233,51
373. IVAN PAŠALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL GOMILICA 50.287,32 0,00 8.464,12 478.756,14 0,00 0,00 0,00 537.507,58
374. EDVARD UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 14.060,36 0,00 0,00 523.147,65 0,00 537.208,01
375. IVAN VRLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1977 DRUM 0,00 0,00 22.106,57 514.638,08 0,00 0,00 0,00 536.744,65
376. ANKA ŠTRKLJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1958 KAŠTEL STARI 83.154,80 0,00 40.256,87 412.856,70 0,00 0,00 0,00 536.268,37
377. DANIEL PERVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 37.884,31 0,00 470.570,28 27.730,10 0,00 0,00 0,00 536.184,69
378. IVAN BOLJAT SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1957 KAŠTEL KAMBELOVAC 139.530,53 0,00 31.247,72 363.732,52 0,00 0,00 0,00 534.510,77
379. JOŠKO TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1968 SEGET GORNJI 418.348,48 5.646,97 10.796,79 99.206,43 0,00 0,00 0,00 533.998,67
380. IVANA RIMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1975 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 283.911,66 0,00 15.646,29 232.924,89 0,00 0,00 0,00 532.482,84
381. STIPICA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 26.570,36 0,00 3.591,06 431.272,45 0,00 70.761,17 0,00 532.195,04
382. ANKA ČEPO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1958 VELIKO BRDO 897,82 0,00 977,21 530.306,89 0,00 0,00 0,00 532.181,92
383. TONĆI FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1966 SUĆURAJ 0,00 0,00 13.492,00 517.779,67 0,00 0,00 0,00 531.271,67
384. ŽELJKO KUNDID SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 423.529,00 0,00 19.977,90 83.366,99 0,00 0,00 0,00 526.873,89
385. MLADEN ČUGURA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1956 SINJ 123.018,10 0,00 65.019,33 338.817,22 0,00 0,00 0,00 526.854,65
386. AMET DAUTI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1965 MAKARSKA 73.263,27 0,00 48.570,74 404.852,26 0,00 0,00 0,00 526.686,27
387. LJILJANA JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1956 VELO GRABLJE 0,00 0,00 52.957,68 473.155,56 0,00 0,00 0,00 526.113,24
388. MATE DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1973 RASTOVAC 37.034,07 0,00 37.035,77 450.914,56 726,43 0,00 0,00 525.710,83
389. PERO PETRINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 115.129,40 0,00 56.062,81 354.494,81 0,00 0,00 0,00 525.687,02
390. ANTE LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 44.950,28 149.422,08 199.785,71 130.843,87 0,00 0,00 0,00 525.001,94
391. DRAGICA GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.056,65 0,00 523.056,65
392. MARIJO KUMARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1963 SUĆURAJ -0,53 0,00 43.397,55 479.030,01 0,00 0,00 0,00 522.427,03
393. MILAN MARKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 521.671,92 0,00 0,00 0,00 521.671,92
394. IVAN DURAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 8.689,04 0,00 37.895,93 474.782,06 0,00 0,00 0,00 521.367,03
395. VLADIMIR GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 12.775,73 0,00 122.955,67 385.386,11 0,00 0,00 0,00 521.117,51
396. ZLATKO GABELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1968 PODSTRANA 36.125,68 0,00 258.472,65 225.955,03 0,00 0,00 0,00 520.553,36
397. DENIS STUPALO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 73.056,25 0,00 40.940,22 406.480,04 0,00 0,00 0,00 520.476,51
398. ANTE LIVAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1946 POLJICA 230.563,09 0,00 202.315,94 86.045,60 0,00 0,00 0,00 518.924,63
399. JOSIP KUJUNDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1984 GRUBINE 433.020,94 0,00 0,00 85.865,93 0,00 0,00 0,00 518.886,87
400. IVICA PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 48.970,84 0,00 84.628,91 384.316,36 0,00 0,00 0,00 517.916,11