OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. IVAN ŠIMAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 SPLIT 0,00 0,00 0,00 594.652,87 0,00 0,00 0,00 594.652,87
302. MIJO DRAGUN SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1955 DOLIĆA DRAGA 0,00 0,00 10.117,06 583.885,81 0,00 0,00 0,00 594.002,87
303. ANKA VUJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 236.488,60 0,00 98.433,73 258.387,01 0,00 0,00 0,00 593.309,34
304. SRĐAN BUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1963 DONJI VINJANI 48.013,56 0,00 7.652,35 537.004,04 0,00 0,00 0,00 592.669,95
305. DAMIR GRUBIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 149.972,23 0,00 52.761,92 389.628,87 0,00 0,00 0,00 592.363,02
306. ROBERT BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1970 OMIŠ 25.667,23 0,00 63.162,19 502.472,74 0,00 0,00 0,00 591.302,16
307. NEDILJKO GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1968 DUGOPOLJE 19.633,57 0,00 74.349,13 496.408,73 0,00 0,00 0,00 590.391,43
308. SLAVICA FATOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 136.369,46 0,00 59.093,59 393.683,79 0,00 0,00 0,00 589.146,84
309. JOSIP MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1950 GRUBINE 5.828,61 0,00 -6.092,27 589.015,17 0,00 0,00 0,00 588.751,51
310. FADIL AJREDINI SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 SINJ 210.525,39 0,00 16.406,20 361.721,56 0,00 0,00 0,00 588.653,15
311. ŽANA MIHANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 ŽRNOVNICA 17.558,85 0,00 53.107,60 517.514,15 0,00 0,00 0,00 588.180,60
312. MARIJA KARLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 146.295,07 441.881,62 0,00 0,00 0,00 588.176,69
313. MIRJANA BELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1965 MILNA 109.332,23 0,00 15.351,54 462.962,73 0,00 0,00 0,00 587.646,50
314. IGOR BILOKAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1980 OMIŠ 103.613,17 0,00 9.627,44 472.380,44 0,00 0,00 0,00 585.621,05
315. NIKOLA MILAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1976 OMIŠ 0,00 0,00 62.474,33 521.787,42 0,00 0,00 0,00 584.261,75
316. DAMIR GRGIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1966 JELSA 98.631,33 -2.601,27 5,17 488.079,86 0,00 0,00 0,00 584.115,09
317. ANA BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 7.626,71 575.252,93 0,00 0,00 0,00 582.879,64
318. KATARINA OĆIĆEK ALDUK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 190.289,68 0,00 233.805,94 158.129,44 0,00 0,00 0,00 582.225,06
319. ANDRO SLAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1947 PODSTRAŽJE 1.406,52 0,00 219.282,70 340.806,48 0,00 20.250,09 0,00 581.745,79
320. NOK GERGURI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 255.299,32 326.352,93 0,00 0,00 0,00 581.652,25
321. MIRKO RAJIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1952 IMOTSKI 123.300,70 0,00 82.907,79 371.686,34 0,00 0,00 0,00 577.894,83
322. OLIVER JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 107.386,59 0,00 33.869,15 435.012,26 0,00 0,00 0,00 576.268,00
323. TADIJA VRDOLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 115.950,71 0,00 14.859,24 444.667,57 0,00 0,00 0,00 575.477,52
324. DRAŽEN JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1956 DONJI HUMAC 47.399,38 3.014,60 340.076,75 184.578,21 0,00 0,00 0,00 575.068,94
325. JOSIP VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1953 GRUBINE 236.096,01 0,00 5.544,21 332.795,74 0,00 0,00 0,00 574.435,96
326. NIJAZI KRASNIQI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1927 SPLIT 0,00 0,00 0,00 573.522,39 0,00 0,00 0,00 573.522,39
327. MARINKO LOVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1957 MAKARSKA 68.216,47 0,00 30.509,19 474.510,72 0,00 0,00 0,00 573.236,38
328. JOZO VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1948 ŠESTANOVAC -2.091,51 0,00 0,00 574.962,97 0,00 0,00 0,00 572.871,46
329. JURAJ CARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1953 JELSA -0,18 0,00 39.216,68 499.063,69 0,00 33.097,59 0,00 571.377,78
330. TIHOMIR RAMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1955 KAŠTEL STARI 187.865,38 0,00 74.793,09 308.475,01 0,00 0,00 0,00 571.133,48
331. ZDENKO BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 157.567,23 0,00 268.988,73 140.912,77 0,00 241,36 0,00 567.710,09
332. VESNA MATIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 72.970,25 0,00 23.498,24 468.376,45 0,00 266,58 0,00 565.111,52
333. NEDILJKO PETRIC SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1949 GORNJI VINJANI 26.939,03 0,00 82.235,42 455.524,47 0,00 0,00 0,00 564.698,92
334. IVAN BENDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1971 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 563.561,68 0,00 0,00 0,00 563.561,68
335. SELMA MARIA TACKEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT BREMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.408,32 0,00 563.408,32
336. ŽELJKO KOVAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1957 VIS 81.749,22 0,00 15.398,36 465.824,30 0,00 0,00 0,00 562.971,88
337. ANTE PUHARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1971 MAKARSKA 48.263,85 0,00 47.580,30 467.047,32 0,00 0,00 0,00 562.891,47
338. DRAGO ŠIŠKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 139.539,35 0,00 5.338,73 398.249,95 19.675,65 0,00 0,00 562.803,68
339. NENAD TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 140.008,85 0,00 13.184,96 408.956,07 0,00 0,00 0,00 562.149,88
340. IVO VRLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1968 DRUM 12.398,04 0,00 17.375,86 531.797,34 0,00 0,00 0,00 561.571,24
341. MILAN VRGOČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 18.794,74 0,00 63.110,64 478.623,06 0,00 0,00 0,00 560.528,44
342. ANTO TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1954 BRNAZE 27.768,94 0,00 114.325,88 395.584,06 0,00 22.459,26 0,00 560.138,14
343. MIRO DODIG SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1964 DRUM 443.656,78 0,00 27.795,57 88.363,17 0,00 0,00 0,00 559.815,52
344. MLADEN VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 34.842,42 0,00 6.244,37 517.856,30 0,00 0,00 0,00 558.943,09
345. MARKO JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1958 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 4.979,73 553.732,61 0,00 0,00 0,00 558.712,34
346. VELJKO TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1967 BIŠEVO 0,00 0,00 0,00 557.602,92 0,00 0,00 0,00 557.602,92
347. TONKA STIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 556.955,58 0,00 0,00 0,00 556.955,58
348. NIKOLA DIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1942 SPLIT 0,00 0,00 0,00 556.931,38 0,00 0,00 0,00 556.931,38
349. DAMIR VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1959 GRUBINE 387.436,50 0,00 15.475,53 153.387,67 0,00 0,00 0,00 556.299,70
350. TONĆI BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 73.674,94 0,00 11.767,85 470.856,17 0,00 0,00 0,00 556.298,96
351. ŽELJKO MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 SINJ 62.159,78 0,00 22,44 493.538,75 0,00 0,00 0,00 555.720,97
352. MARIJAN GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1946 ZMIJAVCI 268.551,41 0,00 278.305,76 5.805,40 0,00 0,00 0,00 552.662,57
353. IVANA PERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 39.675,85 512.550,50 0,00 0,00 0,00 552.226,35
354. MARJAN KOLGJERAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 GLAVICE 7.728,22 0,00 281.801,03 262.317,61 0,00 0,00 0,00 551.846,86
355. ANTO CVITIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1951 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 37.790,31 511.398,92 0,00 0,00 0,00 549.189,23
356. MUHAMED SHALA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 10.651,70 537.134,87 0,00 0,00 0,00 547.786,57
357. JUROSLAV SELAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1957 MAKARSKA 293.181,21 0,00 25.626,07 228.784,41 0,00 0,00 0,00 547.591,69
358. ANTE KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1972 GRUBINE 353.212,80 0,00 30.869,66 162.935,00 0,00 0,00 0,00 547.017,46
359. MATE JELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1956 SUĆURAJ -112,36 0,00 30.150,89 514.987,14 0,00 0,00 0,00 545.025,67
360. ANĐELKA BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 78.152,89 0,00 76.180,61 390.501,49 0,00 0,00 0,00 544.834,99
361. ANTE JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1946 KRUŠVAR 223.822,50 0,00 86.125,68 231.592,90 0,00 0,00 0,00 541.541,08
362. JOSO BOJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT -134,23 0,00 -5.167,07 546.215,01 0,00 0,00 0,00 540.913,71
363. ANKA OSTOJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 11.059,18 0,00 79.689,55 449.277,21 0,00 0,00 0,00 540.025,94
364. DRAGAN RADELJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1957 POSTRANJE 88.777,31 0,00 22.961,24 427.554,38 0,00 0,00 0,00 539.292,93
365. NEDILJKO VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1950 SEVID 0,00 0,00 0,00 539.038,58 -100,00 0,00 0,00 538.938,58
366. MARIJA BULJUBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 171.864,30 0,00 45.003,15 321.705,64 0,00 0,00 0,00 538.573,09
367. JOSIP ŠERAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL KAMBELOVAC 32.964,63 0,00 39.259,65 451.266,37 0,00 14.983,20 0,00 538.473,85
368. DARIJA VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1969 TROGIR 14.076,60 0,00 15.560,99 508.286,70 0,00 0,00 0,00 537.924,29
369. MARTINA SABO SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1984 VIS 149.918,74 0,00 124.180,95 149.823,71 0,00 112.906,08 0,00 536.829,48
370. ADEM SARVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1963 OKRUG DONJI 0,00 0,00 0,00 536.152,80 0,00 0,00 0,00 536.152,80
371. QAZIM LETAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 203,96 535.531,73 0,00 0,00 0,00 535.735,69
372. MAŠA BIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 SINJ 139.689,95 0,00 17.382,72 378.235,00 0,00 0,00 0,00 535.307,67
373. RAJKO RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1953 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 535.140,10 0,00 0,00 0,00 535.140,10
374. DEHAR AMETI SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1957 GRADAC 28.667,32 0,00 49.256,84 457.183,46 0,00 0,00 0,00 535.107,62
375. ANĐELKA PRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1956 SUPETAR 39.615,21 0,00 88.874,69 406.268,56 0,00 0,00 0,00 534.758,46
376. DUŠAN VELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1956 PODGORA 0,00 0,00 -121,65 534.606,97 0,00 0,00 0,00 534.485,32
377. NUMAN UKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1951 SOLIN 21.859,83 0,00 80.074,09 431.652,66 0,00 0,00 0,00 533.586,58
378. MIROSLAV BOŠNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 533.416,60 0,00 0,00 0,00 533.416,60
379. IVAN PAŠALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL GOMILICA 49.677,62 0,00 8.351,94 472.996,53 0,00 0,00 0,00 531.026,09
380. ANKA ŠTRKLJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1958 KAŠTEL STARI 82.046,92 0,00 39.761,61 407.628,35 0,00 0,00 0,00 529.436,88
381. KAŽIMIR TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1974 JESENICE 523.337,04 0,00 -24,14 6.019,59 0,00 0,00 0,00 529.332,49
382. IVAN BOLJAT SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1957 KAŠTEL KAMBELOVAC 137.502,11 0,00 30.885,92 359.291,02 0,00 0,00 0,00 527.679,05
383. DANIEL PERVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 37.307,15 0,00 462.894,91 27.312,65 0,00 0,00 0,00 527.514,71
384. TONĆI FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1966 SUĆURAJ 0,00 0,00 13.408,58 512.931,58 0,00 0,00 0,00 526.340,16
385. JOŠKO TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1968 SEGET GORNJI 412.116,48 5.586,94 10.641,71 97.791,31 0,00 0,00 0,00 526.136,44
386. ANKA ČEPO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1958 VELIKO BRDO 886,98 0,00 977,21 523.964,78 0,00 0,00 0,00 525.828,97
387. STIPICA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 26.191,05 0,00 3.475,56 425.155,52 0,00 69.653,62 0,00 524.475,75
388. IVANA RIMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1975 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 279.124,07 0,00 15.422,60 229.331,40 0,00 0,00 0,00 523.878,07
389. LJILJANA JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1956 VELO GRABLJE 0,00 0,00 52.547,30 469.081,68 0,00 0,00 0,00 521.628,98
390. MLADEN ČUGURA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1956 SINJ 121.729,75 0,00 64.413,03 335.387,68 0,00 0,00 0,00 521.530,46
391. MATE DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1973 RASTOVAC 36.700,17 0,00 36.787,33 446.553,55 713,15 0,00 0,00 520.754,20
392. AMET DAUTI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1965 MAKARSKA 72.044,16 0,00 47.822,26 400.296,96 0,00 0,00 0,00 520.163,38
393. PERO PETRINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 113.696,34 0,00 55.471,18 350.596,75 0,00 0,00 0,00 519.764,27
394. MILAN MARKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 517.605,38 0,00 0,00 0,00 517.605,38
395. ŽELJKO KUNDID SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 415.153,61 0,00 19.711,36 82.374,16 0,00 0,00 0,00 517.239,13
396. ANTE LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 44.259,74 147.123,60 196.808,36 128.931,57 0,00 0,00 0,00 517.123,27
397. DRAGICA GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.153,36 0,00 516.153,36
398. VLADIMIR GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 12.657,98 0,00 121.876,69 380.813,53 0,00 0,00 0,00 515.348,20
399. JOSIP KUJUNDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1984 GRUBINE 430.090,26 0,00 0,00 84.886,32 0,00 0,00 0,00 514.976,58
400. IVAN DURAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 8.523,76 0,00 37.495,44 468.831,01 0,00 0,00 0,00 514.850,21