OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
301. ANITA LUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1977 TRNBUSI 211.259,38 0,00 34.268,53 128.702,70 0,00 0,00 0,00 0,00 374.230,61
302. IVICA MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1969 KATUNI 114.080,96 0,00 123.019,91 137.099,14 0,00 0,00 0,00 0,00 374.200,01
303. ANITA LOZO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 156.323,31 0,00 26.551,25 189.313,98 0,00 0,00 0,00 0,00 372.188,54
304. GRAZYNA MARKOVINA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1959 KAŠTEL SUĆURAC 293.692,03 0,00 56.529,12 21.429,98 0,00 0,00 0,00 0,00 371.651,13
305. IVAN ŠTULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 17.017,18 0,00 15.994,73 337.871,17 0,00 0,00 0,00 0,00 370.883,08
306. PETAR MELVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL LUKŠIĆ 426,73 0,00 6.192,41 364.067,21 0,00 0,00 0,00 0,00 370.686,35
307. NEVENKA LAKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 94.362,61 129.690,04 4.920,39 141.353,16 0,00 -10,57 0,00 0,00 370.315,63
308. LJILJANKA KUVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1954 STANIĆI 0,00 0,00 20.318,43 349.719,22 0,00 0,00 0,00 0,00 370.037,65
309. ANTE DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.325,76 0,00 0,00 368.325,76
310. TIHOMIR KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 TURJACI 190.580,86 0,00 42.507,23 134.660,36 0,00 0,00 0,00 0,00 367.748,45
311. ZORAN SMOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 184.564,64 182.105,11 0,00 0,00 0,00 0,00 366.669,75
312. TOMA VLASTELICA SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1980 VIS 172.421,95 92.809,02 35.334,32 63.645,50 0,00 0,00 0,00 0,00 364.210,79
313. ANITA BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 364.076,13 0,00 0,00 0,00 0,00 364.076,13
314. ANICA USKOK SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1968 VIS 35.868,77 0,00 4.320,08 323.264,82 0,00 0,00 0,00 0,00 363.453,67
315. DRAGOSLAV BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 131.156,95 0,00 230.100,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.257,78
316. ŽELJKO TRESELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1955 KAŠTEL SUĆURAC 35.887,10 0,00 44.604,75 280.177,97 0,00 0,00 0,00 0,00 360.669,82
317. JAKOV KOKAN SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1983 DICMO SIČANE 69.796,30 0,00 37.301,69 252.599,14 0,00 0,00 0,00 0,00 359.697,13
318. MLADENKO BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1961 ČITLUK 85.285,42 0,00 44.406,20 229.354,38 0,00 0,00 0,00 0,00 359.046,00
319. JOŠKO VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1980 GLAVINA DONJA 179.099,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.678,97 0,00 358.778,70
320. LJUBICA DIJANOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1955 VRBOSKA 0,00 0,00 0,00 358.419,97 0,00 0,00 0,00 0,00 358.419,97
321. MILOŠ BRITVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1954 KAŠTEL KAMBELOVAC 159.275,45 0,00 47.115,28 150.454,09 0,00 0,00 0,00 0,00 356.844,82
322. ANTONIO ŠKROBICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SLATINE 48.353,13 0,00 33.003,37 274.863,58 0,00 0,00 0,00 0,00 356.220,08
323. SLAVICA VARNICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 33.355,34 0,00 24.641,75 285.430,08 0,00 12.438,56 0,00 0,00 355.865,73
324. STIPE MIDENJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1964 GLAVICE 142.275,85 0,00 72.367,29 141.075,18 0,00 -28,44 0,00 0,00 355.689,88
325. MARINO PAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 135.085,92 0,00 6.975,84 213.185,18 0,00 0,00 0,00 0,00 355.246,94
326. IVAN JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1965 OMIŠ 17.221,49 0,00 7.115,24 330.796,50 0,00 0,00 0,00 0,00 355.133,23
327. JURE ČELAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 61.632,62 0,00 21.664,95 271.815,38 0,00 0,00 0,00 0,00 355.112,95
328. IVICA BIUK SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1957 PODSTRANA - STROŽANAC DONJI 0,00 0,00 21.037,57 328.505,73 0,00 5.559,47 0,00 0,00 355.102,77
329. DRAŽEN ŽERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1964 MAKARSKA 84.666,48 0,00 26.195,33 244.124,33 0,00 -17,55 0,00 0,00 354.968,59
330. JERKO MATULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 26.069,48 0,00 23.652,59 125.696,48 0,00 178.957,81 0,00 0,00 354.376,36
331. JOSIP ANTUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1970 DONJI VINJANI 45.941,63 0,00 881,70 306.671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 353.494,54
332. JOSIP KOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1975 TRILJ 157.996,64 0,00 4.496,55 190.470,51 0,00 0,00 0,00 0,00 352.963,70
333. MILAN STAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1982 MAKARSKA 21.897,92 0,00 177.568,42 76.279,26 0,00 76.187,90 0,00 0,00 351.933,50
334. JURE NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1958 LOVREĆ 106.252,82 0,00 2.319,76 243.182,35 0,00 0,00 0,00 0,00 351.754,93
335. MARIJA ĆELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1957 POLJICA 0,00 0,00 3.859,07 347.676,84 0,00 0,00 0,00 0,00 351.535,91
336. NEBOJŠA SINJKEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 2.988,69 347.327,82 0,00 0,00 0,00 0,00 350.316,51
337. MLADAN MILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1968 SINJ 2.477,17 0,00 -756,90 348.353,17 0,00 0,00 0,00 0,00 350.073,44
338. SANJA MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 151.868,90 0,00 460,75 50.333,21 0,00 146.856,24 0,00 0,00 349.519,10
339. PETAR BEČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SRINJINE 31.483,75 0,00 55.270,47 261.193,66 0,00 0,00 0,00 0,00 347.947,88
340. VEDRANA VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 236.933,01 109.663,10 0,00 0,00 0,00 0,00 346.596,11
341. VICKO ČURLIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1956 KAŠTEL GOMILICA -0,17 0,00 0,00 346.350,90 0,00 0,00 0,00 0,00 346.350,73
342. MILENKO BOŠNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1961 HRVACE 106.020,13 0,00 0,00 239.725,70 0,00 0,00 0,00 0,00 345.745,83
343. MILENKO DOLJANIN SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1957 HRVACE 64.512,68 0,00 24.880,99 256.277,54 0,00 0,00 0,00 0,00 345.671,21
344. KATARINA ROGOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1971 KOMIŽA 0,00 0,00 2.576,35 342.776,41 0,00 0,00 0,00 0,00 345.352,76
345. JOSKO KEKEZ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1957 HRVACE 101.461,47 0,00 -27,28 242.782,96 0,00 0,00 0,00 0,00 344.217,15
346. ANKA RUDAN SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1959 MAKARSKA 0,00 0,00 -3.749,53 347.816,30 0,00 0,00 0,00 0,00 344.066,77
347. DAMIR MAMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1969 IMOTSKI 69.004,78 0,00 0,68 274.483,86 0,00 0,00 0,00 0,00 343.489,32
348. ERDAN REĐEPI SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1959 PODGORA 42.461,85 0,00 155.742,02 144.446,76 0,00 0,00 0,00 0,00 342.650,63
349. NEDJELJKA OSMANČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 15.450,03 0,00 2.417,36 324.458,94 0,00 0,00 0,00 0,00 342.326,33
350. DAVOR BUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1968 DONJI VINJANI 0,00 0,00 7.662,61 334.284,75 0,00 0,00 0,00 0,00 341.947,36
351. IVANA KAPETANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1969 HVAR 32.678,07 0,00 4.460,91 303.865,21 0,00 0,00 0,00 0,00 341.004,19
352. BLAŽENKA BILONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1963 TRILJ 69.215,23 0,00 15.028,13 256.621,09 0,00 0,00 0,00 0,00 340.864,45
353. MLADENKA PULJIZ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1958 RUNOVIĆ 170.881,22 0,00 30.142,53 139.688,33 0,00 0,00 0,00 0,00 340.712,08
354. DUJE MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 18.148,34 0,00 0,00 322.343,90 0,00 0,00 0,00 0,00 340.492,24
355. ANĐELKO VRANJEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 35.858,36 0,00 9.218,00 295.326,77 0,00 0,00 0,00 0,00 340.403,13
356. TEA TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 58.156,33 0,00 7.941,10 273.944,50 0,00 0,00 0,00 0,00 340.041,93
357. NEDILJKO MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1966 HRŠĆEVANI 0,00 0,00 23.125,73 315.203,17 0,00 0,00 0,00 0,00 338.328,90
358. TIHOMIR MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 337.942,70 0,00 0,00 0,00 0,00 337.942,70
359. IVAN KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1962 GRUBINE 104.998,09 0,00 88.095,75 139.345,94 0,00 553,20 0,00 0,00 332.992,98
360. FRANE KUZMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL NOVI 121.660,74 0,00 28.197,20 182.683,85 0,00 0,00 0,00 0,00 332.541,79
361. TOMISLAV KUSTURA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 29.151,39 0,00 5.099,85 297.479,65 0,00 0,00 0,00 0,00 331.730,89
362. JOZO KOVAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1960 KONJSKO 0,00 0,00 4.831,24 326.009,36 0,00 0,00 0,00 0,00 330.840,60
363. MARIN JAKOVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1954 GORNJE SELO 0,00 0,00 3.072,02 326.641,16 0,00 1.069,63 0,00 0,00 330.782,81
364. ŽELJKO LJUBIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL STARI 77.173,73 0,00 106.555,37 147.013,09 0,00 0,00 0,00 0,00 330.742,19
365. MIRJANA POPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 5.116,78 325.035,26 0,00 0,00 0,00 0,00 330.152,04
366. VLADIMIR AJDUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 SINJ 0,00 0,00 0,00 329.687,40 0,00 0,00 0,00 0,00 329.687,40
367. MARIJA GUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 75.780,63 15.081,58 0,00 238.606,97 0,00 0,00 0,00 0,00 329.469,18
368. DRAGO PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1959 PODSTRANA - STROŽANAC DONJI 0,00 0,00 0,00 329.191,62 0,00 0,00 0,00 0,00 329.191,62
369. TOMAZINA KLARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1939 MAKARSKA 257.782,87 0,00 14.264,08 57.099,25 0,00 0,00 0,00 0,00 329.146,20
370. KORADO VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 169.848,23 0,00 61.010,74 98.128,58 0,00 0,00 0,00 0,00 328.987,55
371. JOSIP BUNARDŽIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1989 SOLIN 15.416,17 0,00 39.227,67 274.099,37 0,00 0,00 0,00 0,00 328.743,21
372. DRAŽAN RUNJE SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 KARAKAŠICA 0,00 0,00 42.859,85 284.723,59 0,00 0,00 0,00 0,00 327.583,44
373. IVAN MARUNICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1977 ČITLUK 143.219,30 0,00 13.941,74 169.591,30 0,00 0,00 0,00 0,00 326.752,34
374. STIPE DIVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 GLAVINA DONJA 43.167,17 0,00 50.932,45 232.583,96 0,00 0,00 0,00 0,00 326.683,58
375. MILKA JELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1947 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 25.748,73 299.630,78 0,00 0,00 0,00 0,00 325.379,51
376. IVAN PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1973 TIJARICA 38.735,75 0,00 19.692,67 266.805,29 0,00 0,00 0,00 0,00 325.233,71
377. ZDRAVKO KRCE SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1961 JABUKA 131.755,12 0,00 79.393,15 113.214,72 0,00 0,00 0,00 0,00 324.362,99
378. ANTE JOZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1967 TRILJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.858,65 0,00 0,00 323.858,65
379. ANTE GRBEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1954 KAŠTEL STARI 303.449,99 0,00 -10.137,78 29.676,84 0,00 0,00 0,00 0,00 322.989,05
380. MILE TARLE SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1949 SOLIN 190.339,12 0,00 24.446,63 107.157,93 0,00 0,00 0,00 0,00 321.943,68
381. DAMIR PULJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 7.203,38 5.314,86 0,00 308.515,97 0,00 0,00 321.034,21
382. TOMO SVAGUŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1974 MRAVINCE 69.516,80 0,00 23.180,52 227.994,50 0,00 0,00 0,00 0,00 320.691,82
383. NELA BOŽAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 184.696,04 134.321,48 0,00 0,00 0,00 0,00 319.017,52
384. DAMIR GRUBIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 161.657,12 0,00 57.173,41 99.580,06 0,00 0,00 0,00 0,00 318.410,59
385. ZORAN KLARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1969 TRILJ 25.104,18 0,00 56.124,55 237.150,55 0,00 0,00 0,00 0,00 318.379,28
386. TALAT REĐEPI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1957 MAKARSKA 79.365,27 0,00 105.565,15 132.960,54 0,00 0,00 0,00 0,00 317.890,96
387. DRAGAN RADOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 82.699,50 0,00 525,26 121.181,05 0,00 112.728,56 0,00 0,00 317.134,37
388. IVANKO BOROVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 14.048,31 0,00 8.133,45 294.187,76 0,00 0,00 0,00 0,00 316.369,52
389. ANA MUNIVRANA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1977 SOLIN 0,00 0,00 3.051,30 312.895,29 0,00 0,00 0,00 0,00 315.946,59
390. JOSIP UDOVIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1968 STUDENCI 305.622,65 0,00 8.968,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.591,06
391. ALIVEBI JUSUFI SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1947 BOL 1.657,95 0,00 2.643,86 308.774,27 0,00 0,00 0,00 0,00 313.076,08
392. MLADEN VRLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1972 DRUM 146.273,38 0,00 54.226,17 112.308,76 0,00 0,00 0,00 0,00 312.808,31
393. MATE SAMARDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1953 OTOK 131.151,88 0,00 16.031,25 165.176,75 0,00 0,00 0,00 0,00 312.359,88
394. MON LJUŠAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 1.451,25 0,00 -88,96 310.410,48 0,00 0,00 0,00 0,00 311.772,77
395. JÁNOS KELETI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 PECH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.750,73 0,00 0,00 311.750,73
396. GORAN PEČAREVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1967 VIS 15.425,30 0,00 21.215,66 274.901,94 0,00 0,00 0,00 0,00 311.542,90
397. VATROSLAV BLAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 -1.115,54 312.403,91 0,00 0,00 0,00 0,00 311.288,37
398. DRAŽEN ORDULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SRINJINE 95.228,97 0,00 207.333,33 7.657,99 0,00 0,00 0,00 0,00 310.220,29
399. DUJO SABLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1945 SINJ 0,00 0,00 40.704,36 268.956,98 0,00 0,00 0,00 0,00 309.661,34
400. DAMIR KUNDID SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1956 RUNOVIĆ 0,00 14.227,46 0,00 294.932,81 0,00 0,00 0,00 0,00 309.160,27