OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. VESNA RADMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1958 PROMAJNA 19.108,53 0,00 26.914,11 532.694,30 0,00 0,00 0,00 578.716,94
302. MIJO DRAGUN SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1955 DOLIĆA DRAGA 0,00 0,00 9.931,13 568.546,29 0,00 0,00 0,00 578.477,42
303. SRĐAN BUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1963 DONJI VINJANI 46.989,10 0,00 7.614,56 522.964,64 0,00 0,00 0,00 577.568,30
304. IVAN ŠIMAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 SPLIT 0,00 0,00 0,00 576.320,64 0,00 0,00 0,00 576.320,64
305. DRAGO KAPETANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 162.424,97 0,00 74.176,14 338.719,91 0,00 0,00 0,00 575.321,02
306. ANKA VUJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 228.846,31 0,00 95.194,56 250.976,34 0,00 0,00 0,00 575.017,21
307. DAMIR GRUBIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 146.133,30 0,00 51.312,57 377.337,02 0,00 0,00 0,00 574.782,89
308. ROBERT BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1970 OMIŠ 24.514,14 0,00 61.203,65 487.739,72 0,00 0,00 0,00 573.457,51
309. MARIJA KARLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 143.835,46 429.119,87 0,00 0,00 0,00 572.955,33
310. FADIL AJREDINI SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 SINJ 204.586,01 0,00 16.146,92 352.070,84 0,00 0,00 0,00 572.803,77
311. NEDILJKO GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1968 DUGOPOLJE 18.766,26 0,00 74.816,68 479.109,58 0,00 0,00 0,00 572.692,52
312. ŽANA ALJINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 ŽRNOVNICA 17.143,40 0,00 51.695,08 502.424,65 0,00 0,00 0,00 571.263,13
313. SLAVICA FATOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 131.497,38 0,00 57.446,76 381.091,23 0,00 0,00 0,00 570.035,37
314. NIKOLA MILAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1976 OMIŠ 0,00 0,00 60.658,03 506.983,87 0,00 0,00 0,00 567.641,90
315. ANDRO SLAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1947 PODSTRAŽJE 1.362,96 0,00 214.100,96 332.264,36 0,00 19.689,24 0,00 567.417,52
316. MIRJANA BELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1965 MILNA 105.495,42 0,00 14.876,78 447.038,60 0,00 0,00 0,00 567.410,80
317. ANA BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 7.273,95 559.094,36 0,00 0,00 0,00 566.368,31
318. MIRA BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1965 MAKARSKA 0,00 0,00 565.162,78 0,00 0,00 0,00 0,00 565.162,78
319. MIRKO RAJIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1952 IMOTSKI 120.681,19 0,00 80.905,84 362.479,58 0,00 0,00 0,00 564.066,61
320. NOK GERGURI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 244.787,95 319.258,37 0,00 0,00 0,00 564.046,32
321. KATARINA OĆIĆEK ALDUK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 183.763,40 0,00 226.725,03 153.429,23 0,00 0,00 0,00 563.917,66
322. DAMIR GRGIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1966 JELSA 94.767,19 -2.601,27 4,98 469.306,42 0,00 0,00 0,00 561.477,32
323. JOZO VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1948 ŠESTANOVAC -2.091,51 0,00 0,00 563.394,22 0,00 0,00 0,00 561.302,71
324. NIJAZI KRASNIQI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1927 SPLIT 0,00 0,00 0,00 560.960,48 0,00 0,00 0,00 560.960,48
325. JOSIP VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1953 GRUBINE 229.619,02 0,00 5.544,21 325.607,08 0,00 0,00 0,00 560.770,31
326. DENIS BUGARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 190.574,54 0,00 6.576,90 362.601,28 0,00 0,00 0,00 559.752,72
327. ANTE MUŽINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SRINJINE 134.679,82 0,00 99.064,01 325.551,09 0,00 0,00 0,00 559.294,92
328. OLIVER JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 103.095,47 0,00 32.707,60 420.929,74 0,00 0,00 0,00 556.732,81
329. JURAJ CARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1953 JELSA -0,18 0,00 37.866,17 485.199,14 0,00 32.434,03 0,00 555.499,16
330. TADIJA VRDOLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 111.507,81 0,00 14.486,83 428.842,41 0,00 0,00 0,00 554.837,05
331. VESNA MATIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 71.138,79 0,00 23.075,20 457.810,50 0,00 266,58 0,00 552.291,07
332. DRAŽEN JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1956 DONJI HUMAC 45.559,42 2.891,22 325.988,54 176.991,93 0,00 0,00 0,00 551.431,11
333. TIHOMIR RAMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1955 KAŠTEL STARI 181.559,19 0,00 72.368,53 297.450,79 0,00 0,00 0,00 551.378,51
334. ŽELJKO KOVAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1957 VIS 79.995,50 0,00 15.181,77 455.811,21 0,00 0,00 0,00 550.988,48
335. ZLATKO PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1959 JESENICE 0,00 0,00 38.494,19 511.402,01 0,00 0,00 0,00 549.896,20
336. ANTE PUHARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1971 MAKARSKA 46.612,87 0,00 46.297,85 455.807,08 0,00 0,00 0,00 548.717,80
337. NENAD TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 136.366,43 0,00 12.904,18 399.160,20 0,00 0,00 0,00 548.430,81
338. ZDENKO BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 150.899,44 0,00 259.615,51 136.120,03 0,00 233,97 0,00 546.868,95
339. ANTO TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1954 BRNAZE 27.125,09 0,00 111.799,98 385.943,13 0,00 22.000,08 0,00 546.868,28
340. MARKO JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1958 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 4.967,83 540.416,37 0,00 0,00 0,00 545.384,20
341. TONKA STIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 545.220,12 0,00 0,00 0,00 545.220,12
342. SELMA MARIA TACKEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT BREMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.938,70 0,00 544.938,70
343. NIKOLA DIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1942 SPLIT 0,00 0,00 0,00 544.555,83 0,00 0,00 0,00 544.555,83
344. MILAN VRGOČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 18.173,47 0,00 61.739,81 464.614,57 0,00 0,00 0,00 544.527,85
345. NEDILJKO PETRIC SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1949 GORNJI VINJANI 26.017,08 0,00 79.401,71 439.069,04 0,00 0,00 0,00 544.487,83
346. MLADEN VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 33.450,12 0,00 6.239,48 503.089,28 0,00 0,00 0,00 542.778,88
347. DAMIR VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1959 GRUBINE 377.448,05 0,00 15.121,63 149.585,92 0,00 0,00 0,00 542.155,60
348. DRAGO ŠIŠKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 133.076,52 0,00 5.134,59 385.274,48 18.610,88 0,00 0,00 542.096,47
349. MARJAN KOLGJERAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 GLAVICE 7.549,70 0,00 275.797,28 256.368,20 0,00 0,00 0,00 539.715,18
350. TONĆI BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 71.237,07 0,00 11.502,54 456.446,93 0,00 0,00 0,00 539.186,54
351. ŽELJKO MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 SINJ 60.198,88 0,00 21,81 478.201,10 0,00 0,00 0,00 538.421,79
352. IVO VRLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1968 DRUM 12.019,41 0,00 16.174,60 510.212,74 0,00 0,00 0,00 538.406,75
353. IVAN BENDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1971 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 535.987,42 0,00 0,00 0,00 535.987,42
354. MUHAMED SHALA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 10.246,35 522.930,98 0,00 0,00 0,00 533.177,33
355. MARIJAN GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1946 ZMIJAVCI 259.026,77 0,00 267.951,62 5.511,45 0,00 0,00 0,00 532.489,84
356. ANTE KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1972 GRUBINE 343.535,55 0,00 30.139,12 157.908,77 0,00 0,00 0,00 531.583,44
357. MATE JELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1956 SUĆURAJ -112,36 0,00 29.559,49 500.715,24 0,00 0,00 0,00 530.162,37
358. ANĐELKA BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 75.569,77 0,00 74.461,80 379.766,98 0,00 0,00 0,00 529.798,55
359. IVANA PERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 37.873,99 490.810,60 0,00 0,00 0,00 528.684,59
360. DRAGAN RADELJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1957 POSTRANJE 86.752,20 0,00 22.681,63 418.510,79 0,00 0,00 0,00 527.944,62
361. ANTO CVITIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1951 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 35.238,41 492.331,14 0,00 0,00 0,00 527.569,55
362. NEDILJKO VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1950 SEVID 0,00 0,00 0,00 526.834,15 -100,00 0,00 0,00 526.734,15
363. QAZIM LETAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 203,96 524.716,52 0,00 0,00 0,00 524.920,48
364. JOSO BOJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT -134,23 0,00 -5.167,07 529.714,25 0,00 0,00 0,00 524.412,95
365. ADEM SARVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1963 OKRUG DONJI 0,00 0,00 0,00 524.409,40 0,00 0,00 0,00 524.409,40
366. MARTINA SABO SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1984 VIS 146.470,29 0,00 121.190,74 146.244,42 0,00 110.162,11 0,00 524.067,56
367. DUŠAN VELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1956 PODGORA 0,00 0,00 -121,65 523.884,78 0,00 0,00 0,00 523.763,13
368. RAJKO RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1953 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 523.601,41 0,00 0,00 0,00 523.601,41
369. ANTE JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1946 KRUŠVAR 215.411,64 0,00 84.275,55 223.855,13 0,00 0,00 0,00 523.542,32
370. ANKA OSTOJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 10.814,68 0,00 77.224,65 435.432,71 0,00 0,00 0,00 523.472,04
371. DEHAR AMETI SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1957 GRADAC 31.285,01 0,00 47.481,98 444.200,69 0,00 0,00 0,00 522.967,68
372. JOSIP ŠERAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL KAMBELOVAC 32.201,62 0,00 38.385,74 436.960,73 0,00 14.569,02 0,00 522.117,11
373. JUROSLAV SELAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1957 MAKARSKA 279.064,60 0,00 24.539,23 217.874,40 0,00 0,00 0,00 521.478,23
374. MIROSLAV BOŠNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 521.370,70 0,00 0,00 0,00 521.370,70
375. DARIJA VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1969 TROGIR 13.690,77 0,00 15.134,73 491.282,65 0,00 0,00 0,00 520.108,15
376. MARIJA BULJUBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 165.222,23 0,00 43.452,63 310.510,38 0,00 0,00 0,00 519.185,24
377. MAŠA BIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 SINJ 134.861,04 0,00 16.901,45 367.388,13 0,00 0,00 0,00 519.150,62
378. NUMAN UKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1951 SOLIN 20.838,43 0,00 77.293,51 417.991,72 0,00 0,00 0,00 516.123,66
379. IVAN PAŠALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL GOMILICA 48.152,91 0,00 8.071,41 458.593,20 0,00 0,00 0,00 514.817,52
380. ANĐELKA PRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1956 SUPETAR 38.130,45 0,00 86.052,16 390.362,76 0,00 0,00 0,00 514.545,37
381. TONĆI FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1966 SUĆURAJ 0,00 0,00 13.199,96 500.807,70 0,00 0,00 0,00 514.007,66
382. ANKA ŠTRKLJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1958 KAŠTEL STARI 79.276,37 0,00 38.523,09 394.553,53 0,00 0,00 0,00 512.352,99
383. IVAN BOLJAT SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1957 KAŠTEL KAMBELOVAC 132.429,55 0,00 29.981,15 348.183,96 0,00 0,00 0,00 510.594,66
384. LJILJANA JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1956 VELO GRABLJE 0,00 0,00 51.521,05 458.893,93 0,00 0,00 0,00 510.414,98
385. ANKA ČEPO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1958 VELIKO BRDO 859,87 0,00 977,21 508.104,85 0,00 0,00 0,00 509.941,93
386. MATE DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1973 RASTOVAC 35.865,15 0,00 36.166,05 435.647,78 679,95 0,00 0,00 508.358,93
387. MLADEN ČUGURA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1956 SINJ 118.507,94 0,00 62.896,82 326.811,23 0,00 0,00 0,00 508.215,99
388. MILAN MARKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 507.436,04 0,00 0,00 0,00 507.436,04
389. JOŠKO TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1968 SEGET GORNJI 396.531,82 5.436,80 10.253,88 94.252,43 0,00 0,00 0,00 506.474,93
390. DANIEL PERVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 35.863,80 0,00 443.700,78 26.268,77 0,00 0,00 0,00 505.833,35
391. STIPICA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 25.242,49 0,00 3.186,71 409.858,57 0,00 66.883,90 0,00 505.171,67
392. PERO PETRINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 110.112,62 0,00 53.991,66 340.848,66 0,00 0,00 0,00 504.952,94
393. AMET DAUTI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1965 MAKARSKA 68.995,46 0,00 45.950,45 388.905,34 0,00 0,00 0,00 503.851,25
394. KAŽIMIR TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1974 JESENICE 496.930,48 0,00 -24,14 5.764,23 0,00 0,00 0,00 502.670,57
395. IVANA RIMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1975 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 267.151,54 0,00 14.863,25 220.344,96 0,00 0,00 0,00 502.359,75
396. JOSIP KUJUNDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1984 GRUBINE 418.711,66 0,00 0,00 82.436,57 0,00 0,00 0,00 501.148,23
397. VLADIMIR GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 12.363,52 0,00 119.178,44 369.378,66 0,00 0,00 0,00 500.920,62
398. DANIJEL JONJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1966 GRUBINE 0,00 0,00 62.039,38 438.271,91 0,00 0,00 0,00 500.311,29
399. IVICA PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 47.107,23 0,00 81.732,40 371.366,75 0,00 0,00 0,00 500.206,38
400. ANTE LIVAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1946 POLJICA 222.690,58 0,00 193.842,29 82.875,38 0,00 0,00 0,00 499.408,25