OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. MIROSLAV ARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 554.384,73 0,00 0,00 0,00 554.384,73
302. MATE JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1962 SEGET DONJI 96.211,31 0,00 153.491,12 304.386,92 0,00 0,00 0,00 554.089,35
303. SNJEŽANA LOZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1972 MRAVINCE 107.020,88 0,00 445.997,02 -74,98 0,00 0,00 0,00 552.942,92
304. VESNA RADMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1958 PROMAJNA 17.977,71 0,00 25.756,24 506.947,44 0,00 0,00 0,00 550.681,39
305. ANKA VUJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 217.235,10 0,00 90.273,18 243.137,29 0,00 0,00 0,00 550.645,57
306. MARIJA KARLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 140.098,49 409.730,48 0,00 0,00 0,00 549.828,97
307. FADIL AJREDINI SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 SINJ 195.562,09 0,00 15.752,99 337.408,16 0,00 0,00 0,00 548.723,24
308. IVAN ŠIMAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 SPLIT 0,00 0,00 0,00 548.467,82 0,00 0,00 0,00 548.467,82
309. ROBERT BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1970 OMIŠ 22.762,21 0,00 60.314,03 465.355,28 0,00 0,00 0,00 548.431,52
310. DAMIR GRUBIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 140.300,66 0,00 49.110,53 358.661,57 0,00 0,00 0,00 548.072,76
311. ANDRO SLAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1947 PODSTRAŽJE 1.296,77 0,00 206.228,15 319.286,00 0,00 18.837,12 0,00 545.648,04
312. NEDILJKO GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1968 DUGOPOLJE 17.448,53 0,00 75.090,41 452.826,34 0,00 0,00 0,00 545.365,28
313. ŽANA ALJINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 ŽRNOVNICA 16.512,19 0,00 48.921,03 479.501,47 0,00 0,00 0,00 544.934,69
314. BRANKA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 50.719,64 0,00 21.251,13 472.424,43 0,00 0,00 0,00 544.395,20
315. JOZO VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1948 ŠESTANOVAC -2.091,51 0,00 0,00 545.817,37 0,00 0,00 0,00 543.725,86
316. MIRKO RAJIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1952 IMOTSKI 116.701,27 0,00 77.864,19 348.491,41 0,00 0,00 0,00 543.056,87
317. NIJAZI KRASNIQI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1927 SPLIT 0,00 0,00 0,00 541.874,70 0,00 0,00 0,00 541.874,70
318. ANA BARAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 6.737,98 534.552,59 0,00 0,00 0,00 541.290,57
319. SLAVICA FATOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 124.095,05 0,00 54.944,66 361.958,85 0,00 0,00 0,00 540.998,56
320. ANTE MUŽINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SRINJINE 130.570,01 0,00 95.147,32 315.035,31 0,00 0,00 0,00 540.752,64
321. JOSIP VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1953 GRUBINE 219.778,28 0,00 5.544,21 314.685,08 0,00 0,00 0,00 540.007,57
322. MIRA BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1965 MAKARSKA 0,00 0,00 519.513,74 0,00 0,00 17.258,72 0,00 536.772,46
323. MIRJANA BELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1965 MILNA 99.666,02 0,00 14.155,45 422.844,48 0,00 0,00 0,00 536.665,95
324. KATARINA OĆIĆEK ALDUK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 173.847,78 0,00 215.966,74 146.288,05 0,00 0,00 0,00 536.102,57
325. DENIS BUGARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 181.621,93 0,00 6.291,16 347.308,72 0,00 0,00 0,00 535.221,81
326. DRAGO KAPETANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 150.371,31 0,00 69.286,64 314.825,26 0,00 0,00 0,00 534.483,21
327. VESNA MATIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 68.356,18 0,00 22.432,46 441.757,26 0,00 266,58 0,00 532.812,48
328. ŽELJKO KOVAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1957 VIS 77.331,01 0,00 14.852,70 440.597,94 0,00 0,00 0,00 532.781,65
329. ZLATKO PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1959 JESENICE 0,00 0,00 38.410,47 494.107,37 0,00 0,00 0,00 532.517,84
330. JURAJ CARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1953 SVIRČE -0,18 0,00 35.814,29 464.134,21 0,00 31.425,86 0,00 531.374,18
331. NOK GERGURI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 229.367,79 299.941,10 0,00 0,00 0,00 529.308,89
332. PERO PETRINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 104.667,73 0,00 51.743,77 372.478,85 0,00 0,00 0,00 528.890,35
333. NENAD TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 130.832,37 0,00 12.477,58 384.276,97 0,00 0,00 0,00 527.586,92
334. TONKA STIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 527.389,99 0,00 0,00 0,00 527.389,99
335. DAMIR GRGIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1966 JELSA 88.896,26 -2.601,27 4,69 440.783,22 0,00 0,00 0,00 527.082,90
336. OLIVER JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 96.575,81 0,00 30.942,81 399.533,65 0,00 0,00 0,00 527.052,27
337. ANTO TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1954 BRNAZE 26.146,87 0,00 107.962,28 371.295,30 0,00 21.302,43 0,00 526.706,88
338. JULIJA SUMIĆ STIPIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1958 MILNA 0,00 0,00 216,38 526.340,81 0,00 0,00 0,00 526.557,19
339. NIKOLA DIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1942 SPLIT 0,00 0,00 0,00 525.753,21 0,00 0,00 0,00 525.753,21
340. MARKO JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1958 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 4.949,75 520.184,50 0,00 0,00 0,00 525.134,25
341. TADIJA VRDOLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 103.618,28 0,00 13.921,02 404.798,67 0,00 0,00 0,00 522.337,97
342. TIHOMIR RAMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1955 KAŠTEL STARI 171.977,96 0,00 69.510,98 280.701,30 0,00 0,00 0,00 522.190,24
343. MARJAN KOLGJERAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 GLAVICE 7.278,47 0,00 266.675,57 247.329,03 0,00 0,00 0,00 521.283,07
344. LJUBO ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1940 MAKARSKA 0,00 0,00 35.879,97 484.907,97 0,00 0,00 0,00 520.787,94
345. DAMIR VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1959 GRUBINE 362.272,23 0,00 14.581,89 143.809,80 0,00 0,00 0,00 520.663,92
346. MILAN VRGOČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 17.229,56 0,00 59.657,04 443.330,95 0,00 0,00 0,00 520.217,55
347. MLADEN VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 31.334,74 0,00 7.777,91 480.653,19 0,00 0,00 0,00 519.765,84
348. ANTE VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1971 KATUNI 31.527,87 0,00 1.244,63 484.141,50 0,00 0,00 0,00 516.914,00
349. SELMA MARIA TACKEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT BREMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.877,13 0,00 516.877,13
350. IVAN LOZO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 24.794,11 0,00 44.213,82 417.873,14 0,00 29.939,59 0,00 516.820,66
351. ZDENKO BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 141.132,46 0,00 245.374,42 128.838,22 0,00 222,74 0,00 515.567,84
352. DRAŽEN JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1956 DONJI HUMAC 42.763,91 2.703,76 304.583,81 165.465,82 0,00 0,00 0,00 515.517,30
353. NEDILJKO PETRIC SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1949 GORNJI VINJANI 24.616,32 0,00 75.096,36 414.067,69 0,00 0,00 0,00 513.780,37
354. TONĆI BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 67.533,12 0,00 11.099,46 434.741,73 0,00 0,00 0,00 513.374,31
355. ŽELJKO MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 SINJ 57.219,61 0,00 20,85 454.898,03 0,00 0,00 0,00 512.138,49
356. TOMISLAV RAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1954 KOTEZI 11.326,95 0,00 29.680,11 470.993,58 0,00 0,00 0,00 512.000,64
357. DRAGAN RADELJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1957 POSTRANJE 83.675,38 0,00 22.256,80 404.770,53 0,00 0,00 0,00 510.702,71
358. QAZIM LETAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1968 TROGIR 0,00 0,00 203,96 508.284,59 0,00 0,00 0,00 508.488,55
359. NEDILJKO VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1950 SEVID 0,00 0,00 0,00 508.291,50 -100,00 0,00 0,00 508.191,50
360. ANTE KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1972 GRUBINE 328.832,54 0,00 29.029,17 150.272,22 0,00 0,00 0,00 508.133,93
361. ANĐELKO MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 112.628,78 0,00 48.522,89 346.512,92 0,00 0,00 0,00 507.664,59
362. MATE JELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1956 SUĆURAJ -112,36 0,00 28.660,96 479.031,43 0,00 0,00 0,00 507.580,03
363. DUŠAN VELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1956 PODGORA 0,00 0,00 -121,65 507.594,17 0,00 0,00 0,00 507.472,52
364. ANĐELKA BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 71.645,14 0,00 71.850,36 363.457,65 0,00 0,00 0,00 506.953,15
365. DORA ROŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1951 TROGIR 45.185,08 0,00 0,00 461.686,38 0,00 16,18 0,00 506.887,64
366. ADEM SARVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1963 OKRUG DONJI 0,00 0,00 0,00 506.567,21 0,00 0,00 0,00 506.567,21
367. RAJKO RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1953 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 506.070,28 0,00 0,00 0,00 506.070,28
368. MARTINA SABO SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1984 VIS 141.230,93 0,00 116.647,61 140.806,29 0,00 105.993,09 0,00 504.677,92
369. MIROSLAV BOŠNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 503.068,91 0,00 0,00 0,00 503.068,91
370. DAVOR KRTALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1959 MAKARSKA 57.814,14 0,00 85.451,16 359.207,90 0,00 0,00 0,00 502.473,20
371. ANTE JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1946 KRUŠVAR 202.632,70 0,00 87.129,36 212.098,85 0,00 0,00 0,00 501.860,91
372. MARIJAN GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1946 ZMIJAVCI 244.555,63 0,00 252.220,20 5.064,85 0,00 0,00 0,00 501.840,68
373. JOSO BOJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT -134,23 0,00 -5.167,07 504.644,04 0,00 0,00 0,00 499.342,74
374. ANTE GAŠPAR SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1956 POTRAVLJE -277.399,69 0,00 87.247,92 669.161,59 0,00 20.030,08 0,00 499.039,90
375. IVANKA PUTNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 SINJ 0,00 0,00 26.383,22 472.087,08 0,00 0,00 0,00 498.470,30
376. IVAN BOLJAT SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1957 KAŠTEL KAMBELOVAC 112.957,96 0,00 43.089,20 341.380,52 0,00 0,00 0,00 497.427,68
377. JUROSLAV SELAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1957 MAKARSKA 257.616,72 0,00 38.404,07 201.298,42 0,00 0,00 0,00 497.319,21
378. ANKA OSTOJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 10.443,20 0,00 73.479,63 412.356,36 0,00 0,00 0,00 496.279,19
379. TONĆI FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1966 SUĆURAJ 0,00 0,00 12.882,99 482.387,45 0,00 0,00 0,00 495.270,44
380. MAŠA BIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 SINJ 127.524,30 0,00 16.170,24 350.908,08 0,00 0,00 0,00 494.602,62
381. LJILJANA JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1956 VELO GRABLJE 0,00 0,00 49.961,82 443.415,31 0,00 0,00 0,00 493.377,13
382. DARIJA VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1969 TROGIR 13.104,56 0,00 14.487,10 465.447,78 0,00 0,00 0,00 493.039,44
383. ANKA ŠTRKLJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1958 KAŠTEL STARI 75.066,98 0,00 38.307,48 379.425,83 0,00 0,00 0,00 492.800,29
384. MILAN MARKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 491.985,39 0,00 0,00 0,00 491.985,39
385. ANĐELKA PRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1956 SUPETAR 35.874,59 0,00 81.763,79 373.177,48 0,00 0,00 0,00 490.815,86
386. IVAN PAŠALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL GOMILICA 45.836,35 0,00 7.645,19 436.709,72 0,00 0,00 0,00 490.191,26
387. MARIJA BULJUBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 155.130,69 0,00 41.096,88 293.501,01 0,00 0,00 0,00 489.728,58
388. MLADEN ČUGURA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1956 SINJ 113.612,92 0,00 60.593,19 313.780,71 0,00 0,00 0,00 487.986,82
389. NUMAN UKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1951 SOLIN 18.236,02 0,00 70.589,60 397.236,15 0,00 0,00 0,00 486.061,77
390. ANKA ČEPO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1958 VELIKO BRDO 818,69 0,00 977,21 484.008,26 0,00 0,00 0,00 485.804,16
391. MATE DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1973 ZAGVOZD 34.596,47 0,00 35.222,12 414.440,01 629,50 0,00 0,00 484.888,10
392. DANIJEL JONJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1966 GRUBINE 0,00 0,00 60.696,05 423.494,78 0,00 0,00 0,00 484.190,83
393. NEDILJKO KAROGLAN SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1973 ZMIJAVCI 228.119,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.058,27 484.177,94
394. STIPICA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 23.801,31 0,00 10.441,68 386.617,41 0,00 62.675,76 0,00 483.536,16
395. UZEIR BUDIM SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1954 DONJI VINJANI 0,00 0,00 0,00 481.454,98 0,00 0,00 0,00 481.454,98
396. IVICA PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 45.084,59 0,00 78.588,72 357.312,12 0,00 0,00 0,00 480.985,43
397. JOSIP KUJUNDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1984 GRUBINE 401.423,73 0,00 0,00 78.714,58 0,00 0,00 0,00 480.138,31
398. AMET DAUTI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1965 MAKARSKA 64.363,46 0,00 43.106,55 371.597,61 0,00 0,00 0,00 479.067,62
399. VLADIMIR GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1968 GORNJI VINJANI 11.916,14 0,00 115.078,88 352.005,25 0,00 0,00 0,00 479.000,27
400. ANTE LIVAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1946 POLJICA 214.146,28 0,00 184.645,55 79.434,59 0,00 0,00 0,00 478.226,42