OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. IVAN ŠIMAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 SPLIT 0,00 0,00 0,00 530.034,32 0,00 0,00 0,00 530.034,32
302. NIJAZI KRASNIQI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1927 SPLIT 0,00 0,00 0,00 529.243,39 0,00 0,00 0,00 529.243,39
303. MIRKO RAJIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1952 IMOTSKI 114.067,28 0,00 75.851,18 339.233,77 0,00 0,00 0,00 529.152,23
304. MILOŠ MIHAJLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1953 BIŠEVO 76.439,35 0,00 183.114,83 269.493,63 0,00 0,00 0,00 529.047,81
305. ANTE MUŽINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SRINJINE 127.850,06 0,00 92.555,19 308.075,77 0,00 0,00 0,00 528.481,02
306. DAMIR LASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 IMOTSKI 104.593,04 0,00 -1.100,96 422.787,19 0,00 0,00 0,00 526.279,27
307. JOSIP VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1953 GRUBINE 213.265,50 0,00 5.544,21 307.456,71 0,00 0,00 0,00 526.266,42
308. NEDILJKO GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1968 DUGOPOLJE 16.576,43 0,00 72.836,30 435.431,62 0,00 0,00 0,00 524.844,35
309. RAJKO RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1953 MAKARSKA 0,00 0,00 29.041,58 494.467,84 0,00 0,00 0,00 523.509,42
310. SLAVICA FATOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 119.196,06 0,00 53.288,72 349.296,69 0,00 0,00 0,00 521.781,47
311. JOSIP DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1952 HVAR 0,01 0,00 121.622,03 399.982,42 0,00 0,00 0,00 521.604,46
312. ŽELJKO KOVAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1957 VIS 75.567,60 0,00 14.634,91 430.529,54 0,00 0,00 0,00 520.732,05
313. ZLATKO PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1959 JESENICE 0,00 0,00 37.772,90 482.661,48 0,00 0,00 0,00 520.434,38
314. VELJKO ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1952 TUČEPI 210.087,29 0,00 64.172,48 231.128,65 0,00 14.876,70 0,00 520.265,12
315. VESNA MATIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 66.514,60 0,00 21.879,15 431.132,93 0,00 266,58 0,00 519.793,26
316. DENIS BUGARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 175.696,92 0,00 6.102,06 337.187,85 0,00 0,00 0,00 518.986,83
317. KATARINA OĆIĆEK ALDUK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 167.285,44 0,00 208.846,70 141.561,92 0,00 0,00 0,00 517.694,06
318. DENIS BABAN SPLITSKO-DALMATINSKA,ZADVARJE 1970 ZADVARJE 126.232,37 0,00 158.856,02 232.376,31 0,00 0,00 0,00 517.464,70
319. MATE KROLO SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1960 KAMENSKO 50.884,47 0,00 76.903,61 388.566,99 0,00 0,00 0,00 516.355,07
320. MIRJANA BELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1965 MILNA 95.808,02 0,00 13.678,06 406.832,37 0,00 0,00 0,00 516.318,45
321. TONKA STIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 515.589,69 0,00 0,00 0,00 515.589,69
322. JURAJ CARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1953 SVIRČE -0,18 0,00 34.456,31 450.193,10 0,00 30.758,63 0,00 515.407,86
323. NENAD TUDOR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 127.169,82 0,00 12.195,24 374.426,96 0,00 0,00 0,00 513.792,02
324. ANTO TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1954 BRNAZE 25.499,47 0,00 105.422,42 361.601,09 0,00 20.840,71 0,00 513.363,69
325. NIKOLA DIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1942 SPLIT 0,00 0,00 0,00 513.309,29 0,00 0,00 0,00 513.309,29
326. PERO PETRINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 101.064,20 0,00 50.256,08 361.583,43 0,00 0,00 0,00 512.903,71
327. MARKO JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1958 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 4.937,78 506.794,70 0,00 0,00 0,00 511.732,48
328. OLIVER JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 92.260,99 0,00 32.653,32 385.373,31 0,00 0,00 0,00 510.287,62
329. NOK GERGURI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 218.764,14 291.188,96 0,00 0,00 0,00 509.953,10
330. MARJAN KOLGJERAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 GLAVICE 7.098,96 0,00 260.638,66 241.346,73 0,00 0,00 0,00 509.084,35
331. ZDENKO BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 132.713,85 0,00 251.721,14 123.864,91 0,00 215,30 0,00 508.515,20
332. DAMIR VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1959 GRUBINE 352.228,60 0,00 14.386,35 141.769,07 0,00 0,00 0,00 508.384,02
333. LJUBO ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1940 MAKARSKA 0,00 0,00 34.902,92 472.730,82 0,00 0,00 0,00 507.633,74
334. DRAGO KAPETANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 142.393,97 0,00 66.050,69 299.011,36 0,00 0,00 0,00 507.456,02
335. JADRANKA JEREBAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 -613,80 -863,41 508.676,26 0,00 0,00 0,00 507.199,05
336. TADIJA VRDOLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 99.219,67 0,00 17.476,61 388.886,08 0,00 0,00 0,00 505.582,36
337. IVAN LOZO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 24.110,68 0,00 43.664,14 408.097,63 0,00 28.809,99 0,00 504.682,44
338. MILAN VRGOČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 16.604,86 0,00 58.278,64 429.245,09 0,00 0,00 0,00 504.128,59
339. STJEPAN SKOČIBUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1979 DRAŠNICE 33.893,13 0,00 127.650,45 228.758,71 0,00 113.073,89 0,00 503.376,18
340. PETAR PEROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1967 MRAVINCE 48.199,54 0,00 53.681,81 400.723,94 0,00 0,00 0,00 502.605,29
341. TIHOMIR RAMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1955 KAŠTEL STARI 165.636,92 0,00 67.019,40 269.616,19 0,00 0,00 0,00 502.272,51
342. MLADEN VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 29.934,74 0,00 9.149,40 462.792,82 0,00 0,00 0,00 501.876,96
343. ANTE VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1971 KATUNI 30.606,66 0,00 1.244,63 469.971,57 0,00 0,00 0,00 501.822,86
344. MARINKO IVANIŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1957 VIS 41.873,16 0,00 133.400,51 321.526,80 0,00 3.254,39 0,00 500.054,86
345. DRAGAN RADELJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1957 POSTRANJE 81.639,08 0,00 21.975,65 395.676,97 0,00 0,00 0,00 499.291,70
346. NENAD RADIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1960 BRELA 287.059,46 0,00 27.166,98 184.431,63 0,00 0,00 0,00 498.658,07
347. SELMA MARIA TACKEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT BREMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.305,47 0,00 498.305,47
348. QAZIM LETAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1968 TROGIR 0,00 0,00 203,96 497.409,64 0,00 0,00 0,00 497.613,60
349. TONĆI BARTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 65.081,78 0,00 10.832,69 421.402,54 0,00 0,00 0,00 497.317,01
350. DUŠAN VELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1956 PODGORA 0,00 0,00 238,09 496.812,75 0,00 0,00 0,00 497.050,84
351. NEDILJKO VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1950 SEVID 0,00 0,00 0,00 496.019,63 -100,00 0,00 0,00 495.919,63
352. ADEM SARVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1963 OKRUG DONJI 0,00 0,00 0,00 494.758,92 0,00 0,00 0,00 494.758,92
353. ŽELJKO MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1963 SINJ 55.247,88 0,00 20,22 439.475,66 0,00 0,00 0,00 494.743,76
354. NEDILJKO PETRIC SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1949 GORNJI VINJANI 23.689,28 0,00 73.016,57 397.521,34 0,00 0,00 0,00 494.227,19
355. HANI JAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1968 PODGORA 0,00 0,00 42.214,99 451.796,13 0,00 0,00 0,00 494.011,12
356. ANĐELKO MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 108.593,57 0,00 49.376,63 335.356,37 0,00 0,00 0,00 493.326,57
357. MATE JELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1956 SUĆURAJ -112,36 0,00 28.066,29 464.680,70 0,00 0,00 0,00 492.634,63
358. ANTE KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1972 GRUBINE 319.101,82 0,00 28.294,59 145.218,23 0,00 0,00 0,00 492.614,64
359. TONI LUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1970 VIS 50.537,84 0,00 4.454,12 437.092,31 0,00 0,00 0,00 492.084,27
360. MARTINA SABO SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1984 VIS 137.763,43 0,00 113.640,88 137.207,22 0,00 103.233,95 0,00 491.845,48
361. ANĐELKA BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 69.047,75 0,00 70.122,07 352.663,84 0,00 0,00 0,00 491.833,66
362. MIROSLAV BOŠNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 490.956,48 0,00 0,00 0,00 490.956,48
363. NIKŠA MATIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1959 SVIRČE 0,00 0,00 -916,95 491.685,67 0,00 0,00 0,00 490.768,72
364. JOSO BOJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT -134,23 0,00 -2.725,82 488.052,11 0,00 0,00 0,00 485.192,06
365. NEDILJKO KAROGLAN SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1973 ZMIJAVCI 228.119,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.058,27 484.177,94
366. ANTE JADRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1946 KRUŠVAR 194.175,36 0,00 84.903,72 204.318,33 0,00 0,00 0,00 483.397,41
367. TONĆI FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1966 SUĆURAJ 0,00 0,00 12.673,22 470.196,61 0,00 0,00 0,00 482.869,83
368. STIPICA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 22.847,51 0,00 28.357,75 371.235,95 0,00 59.890,73 0,00 482.331,94
369. ANKA ŠTRKLJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1958 KAŠTEL STARI 72.281,13 0,00 39.080,66 370.783,05 0,00 0,00 0,00 482.144,84
370. LJILJANA JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1956 VELO GRABLJE 0,00 0,00 48.929,90 433.171,29 0,00 0,00 0,00 482.101,19
371. MILAN MARKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 481.759,88 0,00 0,00 0,00 481.759,88
372. MARIJAN GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1946 ZMIJAVCI 234.978,37 0,00 241.808,85 4.769,27 0,00 0,00 0,00 481.556,49
373. ANĐELKA PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1958 DUGOPOLJE 125.760,60 0,00 34.000,57 321.523,27 0,00 0,00 0,00 481.284,44
374. MAŠA BIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 SINJ 122.668,72 0,00 15.686,32 340.001,27 0,00 0,00 0,00 478.356,31
375. TOMAS ŽUVELA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 4.293,84 0,00 61.229,66 411.142,97 0,00 0,00 0,00 476.666,47
376. DARIJA VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1969 TROGIR 12.716,59 0,00 14.058,50 448.353,40 0,00 0,00 0,00 475.128,49
377. MLADEN ČUGURA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1956 SINJ 110.373,30 0,00 59.068,60 305.156,89 0,00 0,00 0,00 474.598,79
378. DANIJEL JONJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1966 GRUBINE 0,00 0,00 59.807,01 413.715,00 0,00 0,00 0,00 473.522,01
379. ANĐELKA PRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1956 SUPETAR 34.381,62 0,00 78.925,66 359.970,08 0,00 0,00 0,00 473.277,36
380. IVAN BOLJAT SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1957 KAŠTEL KAMBELOVAC 108.545,49 0,00 41.303,39 321.195,27 0,00 0,00 0,00 471.044,15
381. UZEIR BUDIM SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1954 DONJI VINJANI 0,00 0,00 0,00 470.756,05 0,00 0,00 0,00 470.756,05
382. ANTE GAŠPAR SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1956 POTRAVLJE -277.399,69 0,00 83.882,23 644.636,65 0,00 19.338,98 0,00 470.458,17
383. MARIJA BULJUBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 148.451,92 0,00 39.537,80 282.243,89 0,00 0,00 0,00 470.233,61
384. BOŽENKA OŽIĆ-BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1938 MAKARSKA 28.557,64 0,00 17.571,20 424.042,08 0,00 0,00 0,00 470.170,92
385. MATE DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1973 ZAGVOZD 33.756,84 0,00 34.597,40 401.076,56 596,11 0,00 0,00 470.026,91
386. ANKA ČEPO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1958 VELIKO BRDO 791,43 0,00 977,21 468.060,69 0,00 0,00 0,00 469.829,33
387. NUMAN UKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1951 SOLIN 17.265,76 0,00 68.267,12 383.499,70 0,00 0,00 0,00 469.032,58
388. IVICA PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 43.745,96 0,00 76.508,16 348.010,50 0,00 0,00 0,00 468.264,62
389. MILAN RAIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1965 MAKARSKA 28.566,56 0,00 52.981,99 386.481,43 0,00 0,00 0,00 468.029,98
390. ERNA VARGA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1967 MAKARSKA 0,00 0,00 469.867,44 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 467.367,44
391. GAZMEND JAHAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1966 IMOTSKI -6.820,82 0,00 42.612,59 431.169,66 0,00 0,00 0,00 466.961,43
392. JOSIP KUJUNDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1984 GRUBINE 389.982,26 0,00 0,00 76.251,33 0,00 0,00 0,00 466.233,59
393. RENATO ŠIMUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1971 SLIVNO 1.958,47 0,00 23.580,71 440.286,55 0,00 0,00 0,00 465.825,73
394. VLADIMIR GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1968 GORNJI VINJANI 11.620,05 0,00 112.909,70 340.507,20 0,00 0,00 0,00 465.036,95
395. SLADJANA STAMENKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1958 IGRANE 34.414,54 0,00 70.317,90 360.045,57 0,00 0,00 0,00 464.778,01
396. ANTE LIVAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1946 POLJICA 208.491,52 0,00 178.558,99 77.157,45 0,00 0,00 0,00 464.207,96
397. FERAT FERATI SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1942 VRBOSKA 0,00 0,00 2.628,44 461.565,56 0,00 0,00 0,00 464.194,00
398. AMET DAUTI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1965 MAKARSKA 61.297,91 0,00 41.224,40 360.143,04 0,00 0,00 0,00 462.665,35
399. IVAN GUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1947 GRAB 0,00 0,00 0,00 462.246,51 0,00 0,00 0,00 462.246,51
400. MARTIN PERVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 41.253,64 419.919,34 0,00 0,00 0,00 461.172,98