OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3801. PETAR MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1952 KAMENSKO 0,00 0,00 0,00 68.714,95 0,00 0,00 0,00 68.714,95
3802. DENIS LIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1967 SOLIN 0,00 0,00 2.576,40 66.119,65 0,00 0,00 0,00 68.696,05
3803. VEDRAN BIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1982 VEDRINE 0,00 0,00 0,00 68.664,50 0,00 0,00 0,00 68.664,50
3804. VATROSLAV TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1979 JESENICE 0,00 0,00 440,01 68.208,27 0,00 0,00 0,00 68.648,28
3805. ANA VIRAG-ČVOROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1955 TROGIR 0,00 0,00 34,68 68.588,25 0,00 0,00 0,00 68.622,93
3806. IVAN BUDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1955 ARŽANO 0,00 0,00 0,00 68.621,50 0,00 0,00 0,00 68.621,50
3807. ANTE NIŽETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1984 SELCA 1.483,88 0,00 23.431,46 43.678,11 0,00 0,00 0,00 68.593,45
3808. ŽELJKO VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 KAMEN -71,35 0,00 0,00 68.636,04 0,00 0,00 0,00 68.564,69
3809. TIBOR ROKLICER SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1962 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 68.539,86 0,00 0,00 0,00 68.539,86
3810. ANKA JURKO SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1957 VOJNIĆ SINJSKI 0,00 0,00 0,00 68.465,83 0,00 0,00 0,00 68.465,83
3811. ANTE LOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.409,21 0,00 0,00 0,00 68.409,21
3812. MARGARET ROSALINE RADUN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SLATINE 0,00 0,00 0,00 68.408,50 0,00 0,00 0,00 68.408,50
3813. JOZO NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1971 LOVREĆ 20.947,22 0,00 5.870,61 41.561,51 0,00 0,00 0,00 68.379,34
3814. DRAŽEN JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1967 ARŽANO 0,00 0,00 0,00 68.357,23 0,00 0,00 0,00 68.357,23
3815. KRISTINA BEBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 4.396,83 63.958,38 0,00 0,00 0,00 68.355,21
3816. MARIJA LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1981 SOLIN 0,00 0,00 8,85 43.933,05 0,00 24.402,21 0,00 68.344,11
3817. IVAN MUŠE SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1939 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.334,05 0,00 68.334,05
3818. TONČI TRUTANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1970 SELCA 29.973,03 0,00 31.586,33 0,33 0,00 6.757,71 0,00 68.317,40
3819. DUŠKO ŽIVALJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1965 TRILJ 13.022,69 0,00 6.469,07 48.740,49 0,00 0,00 0,00 68.232,25
3820. GORANA BUBLE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 7.567,40 60.654,55 0,00 0,00 0,00 68.221,95
3821. VESELKO MIŠETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1965 ORAH 0,00 0,00 7.096,92 61.059,51 0,00 0,00 0,00 68.156,43
3822. BORIS SLAVKO IVANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL GOMILICA 4.951,62 0,00 978,49 62.213,60 0,00 0,00 0,00 68.143,71
3823. DENIS ŠOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1977 PUČIŠĆA 21.665,46 0,00 7.252,18 39.204,85 0,00 0,00 0,00 68.122,49
3824. INDIRA LJUBAS SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1962 MIMICE 0,00 0,00 0,00 68.100,79 0,00 0,00 0,00 68.100,79
3825. LEO LALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1968 BOL 0,00 0,00 0,00 68.032,36 0,00 0,00 0,00 68.032,36
3826. GJON KAQINARI SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1954 TROGIR 0,00 0,00 27,90 67.991,53 0,00 0,00 0,00 68.019,43
3827. MIJO DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1960 VRGORAC 0,00 0,00 -2.329,03 70.343,09 0,00 0,00 0,00 68.014,06
3828. BRACO ŠARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1970 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 67.964,83 0,00 0,00 0,00 67.964,83
3829. JOŠKO LAUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1972 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.961,62 0,00 67.961,62
3830. SRĐANA DRUŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.949,23 0,00 0,00 0,00 67.949,23
3831. SAŠA PREMERU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 58.766,02 0,00 9.158,76 0,00 67.924,78
3832. IVAN ETEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.915,71 0,00 0,00 0,00 67.915,71
3833. NENAD VARVODIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 13.208,00 53.530,13 0,00 1.142,27 0,00 67.880,40
3834. ELVIS JAŠAREVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.875,11 0,00 0,00 0,00 67.875,11
3835. RANKA DOBROŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1954 SVIRČE 0,00 0,00 0,00 67.783,70 0,00 0,00 0,00 67.783,70
3836. DRAGANA ŠMIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1979 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 67.696,22 0,00 0,00 0,00 67.696,22
3837. DIJANA KUŠETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.691,57 0,00 0,00 0,00 67.691,57
3838. MARIJA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1975 SINJ 0,00 0,00 0,00 67.654,92 0,00 0,00 0,00 67.654,92
3839. EDI VISKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1957 GDINJ 0,00 0,00 0,00 67.639,29 0,00 0,00 0,00 67.639,29
3840. GORDANA JELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1957 UMČANI 0,00 0,00 0,00 35.755,14 0,00 31.799,30 0,00 67.554,44
3841. DRAGAN MILIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1960 MAKARSKA -753,24 0,00 35.689,20 32.614,17 0,00 0,00 0,00 67.550,13
3842. MARIJA SAMARDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1973 GRAB 0,00 0,00 0,00 67.549,51 0,00 0,00 0,00 67.549,51
3843. MARIO GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1954 IMOTSKI 0,00 0,00 192,12 67.352,22 0,00 0,00 0,00 67.544,34
3844. DUJE KUZMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.528,67 0,00 0,00 0,00 67.528,67
3845. IVICA ŠAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1971 BORAK 0,00 0,00 0,00 67.486,52 0,00 0,00 0,00 67.486,52
3846. MILA BAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 STOBREČ 17.533,06 0,00 -3.055,59 52.975,53 0,00 0,00 0,00 67.453,00
3847. ĐURĐICA MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1971 PODSTRANA 0,00 0,00 4.090,42 63.321,52 0,00 0,00 0,00 67.411,94
3848. VINKA ŠIMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.392,76 0,00 0,00 0,00 67.392,76
3849. HRVOJE FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1980 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 -217,38 67.579,37 0,00 0,00 0,00 67.361,99
3850. NIKŠA PIVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1953 ZAVOJANE 0,00 0,00 0,00 67.299,42 0,00 0,00 0,00 67.299,42
3851. LJILJANA TOKIĆ-VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 SINJ 0,00 0,00 0,00 67.222,51 0,00 0,00 0,00 67.222,51
3852. MIRIJA PAVLOVSKI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.172,60 0,00 67.172,60
3853. DRAGO KUZMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1956 IMOTSKI 0,00 0,00 718,13 66.433,11 0,00 0,00 0,00 67.151,24
3854. MIRA WOLLENBERG SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1969 TURJACI 0,00 0,00 0,00 67.137,08 0,00 0,00 0,00 67.137,08
3855. MATE BLAŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1950 HRŠĆEVANI 0,00 0,00 -101,09 67.175,09 0,00 0,00 0,00 67.074,00
3856. NENAD VOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1970 VIS 0,00 0,00 0,00 67.061,03 0,00 0,00 0,00 67.061,03
3857. PJERO JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1961 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.997,90 0,00 66.997,90
3858. NENAD GAVRILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.945,04 0,00 66.945,04
3859. SLAVKO ĐAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1951 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 71.362,94 0,00 -4.451,20 0,00 66.911,74
3860. ANĐELKO VUKELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 66.839,06 0,00 0,00 0,00 66.839,06
3861. TONKO PUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 KAMEN 0,00 0,00 -18,92 66.849,55 0,00 0,00 0,00 66.830,63
3862. INA PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 66.772,41 0,00 0,00 0,00 66.772,41
3863. BLAGO PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1954 DUĆE 0,00 0,00 3.362,14 63.387,40 0,00 0,00 0,00 66.749,54
3864. ANTE MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1969 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 0,00 66.651,50 0,00 0,00 0,00 66.651,50
3865. JELA RANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1961 BRNAZE 0,00 0,00 10.313,35 56.172,95 0,00 0,00 0,00 66.486,30
3866. SNJEŽANA KROLO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 2.677,08 63.790,35 0,00 0,00 0,00 66.467,43
3867. INES FERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.461,25 0,00 66.461,25
3868. MILJENKA PEZELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT -530,98 0,00 2.341,34 64.625,53 0,00 0,00 0,00 66.435,89
3869. NIKOLA BLAŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1948 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 66.431,74 0,00 0,00 0,00 66.431,74
3870. ANĐELKA VUČKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1961 SINJ 0,00 0,00 -76,29 66.499,64 0,00 0,00 0,00 66.423,35
3871. ZORAN KODŽOMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1954 SINJ 0,00 0,00 0,00 66.350,99 0,00 0,00 0,00 66.350,99
3872. MARIJA KROKAR SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1932 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.343,82 0,00 66.343,82
3873. PETAR DŽAJA SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1972 UDOVIČIĆI 0,00 0,00 0,00 66.339,84 0,00 0,00 0,00 66.339,84
3874. ANTE JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1954 DUGOPOLJE -0,89 0,00 -1.034,02 67.361,15 0,00 0,00 0,00 66.326,24
3875. IVICA-LEO ŠARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1971 BLATO NA CETINI 0,00 0,00 0,00 66.284,75 0,00 0,00 0,00 66.284,75
3876. ELVIS LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1976 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 66.224,01 0,00 0,00 0,00 66.224,01
3877. JURAJ SVILIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 0,00 0,00 0,00 66.007,36 0,00 213,87 0,00 66.221,23
3878. ZDRAVKO PETROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 198,11 0,00 147,06 65.820,69 0,00 0,00 0,00 66.165,86
3879. JOSIP BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1961 PODPROLOG 0,00 0,00 0,00 66.153,17 0,00 0,00 0,00 66.153,17
3880. ALEM HINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 11.316,13 0,00 3.650,83 51.169,87 0,00 0,00 0,00 66.136,83
3881. JOŠKO BULOG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1972 VRGORAC 0,00 0,00 236,58 65.891,51 0,00 0,00 0,00 66.128,09
3882. IVAN KARAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1948 SEGET GORNJI 0,00 0,00 -402,72 66.486,25 0,00 0,00 0,00 66.083,53
3883. ALBERT PERAJICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT -545,35 0,00 30.798,33 35.828,66 0,00 0,00 0,00 66.081,64
3884. LUKA FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1945 BLATO NA CETINI -6.260,92 0,00 0,00 72.301,52 0,00 0,00 0,00 66.040,60
3885. LIDIJA GORETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 5.925,82 0,00 -504,62 60.595,98 0,00 0,00 0,00 66.017,18
3886. IVICA OKMAŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1960 POLJICA KOZIČKA 0,00 0,00 0,00 65.991,05 0,00 0,00 0,00 65.991,05
3887. RISTANKA FIDANSKA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1976 PLANO 0,00 0,00 0,00 65.977,92 0,00 0,00 0,00 65.977,92
3888. ALBINO TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1959 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 8.872,12 0,00 57.076,78 0,00 65.948,90
3889. LADA LAZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 1,24 0,00 1.549,92 64.376,18 0,00 0,00 0,00 65.927,34
3890. MIRKO VUČKO SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1976 POLJICA KOZIČKA 0,00 0,00 -1.411,38 67.304,20 0,00 0,00 0,00 65.892,82
3891. MLADEN VAREŠKO SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1957 TROGIR 0,00 0,00 0,00 65.888,93 0,00 0,00 0,00 65.888,93
3892. ANTE VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 65.873,85 0,00 0,00 0,00 65.873,85
3893. MARIJA UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 65.873,15 0,00 0,00 0,00 65.873,15
3894. KRISTINA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1982 TIJARICA 0,00 0,00 0,00 65.835,98 0,00 0,00 0,00 65.835,98
3895. IVICA PRALAS SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 65.771,33 0,00 0,00 0,00 65.771,33
3896. LUKA VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1943 TRILJ 43.333,92 0,00 22.481,45 -80,17 0,00 0,00 0,00 65.735,20
3897. DANIJELA BILOPAVLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1978 DONJI VINJANI 0,00 0,00 939,74 64.769,45 0,00 0,00 0,00 65.709,19
3898. ELIDA FAZLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1949 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 65.705,98 0,00 0,00 0,00 65.705,98
3899. IVA PLAZIBAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 0,00 65.681,28 0,00 0,00 0,00 65.681,28
3900. DUBRAVKA BARILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 65.678,13 0,00 0,00 0,00 65.678,13