OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3801. ZDENKO KLISOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1980 VIS 0,00 0,00 3,54 68.328,72 0,00 0,00 0,00 68.332,26
3802. MARICA GABELICA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1961 PODBABLJE GORNJE 0,00 0,00 0,00 68.255,84 0,00 0,00 0,00 68.255,84
3803. IVICA ŠERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 5.088,71 63.134,25 0,00 0,00 0,00 68.222,96
3804. ANDRIJA JERČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1967 PODGRAĐE 2.658,05 0,00 8.574,96 56.985,49 0,00 0,00 0,00 68.218,50
3805. ĐURĐICA ARAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1968 JELSA 0,00 0,00 0,00 68.136,56 0,00 0,00 0,00 68.136,56
3806. MELVIN ČOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1964 TROGIR 0,00 0,00 0,00 48.836,49 0,00 19.280,16 0,00 68.116,65
3807. MILE VUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1953 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 68.093,31 0,00 0,00 0,00 68.093,31
3808. MILAN RADOMILJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1981 MAKARSKA 4.918,40 0,00 1.756,38 61.384,61 0,00 0,00 0,00 68.059,39
3809. NEDILJKO MAMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.030,12 0,00 0,00 0,00 68.030,12
3810. JOŠKO MASLOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1982 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 1.133,67 66.781,83 0,00 0,00 0,00 67.915,50
3811. RUŽA VOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1959 PRISOJE 0,00 0,00 3.886,44 64.018,62 0,00 0,00 0,00 67.905,06
3812. DENIS LIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1967 SOLIN 0,00 0,00 2.553,79 65.299,37 0,00 0,00 0,00 67.853,16
3813. ANA VIRAG-ČVOROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1955 TROGIR 0,00 0,00 34,68 67.798,60 0,00 0,00 0,00 67.833,28
3814. VEDRAN BIKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1982 VEDRINE 0,00 0,00 0,00 67.826,08 0,00 0,00 0,00 67.826,08
3815. IVANA TROGRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1983 MAKARSKA 0,00 0,00 3.073,54 64.750,54 0,00 0,00 0,00 67.824,08
3816. ANTE LOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.808,59 0,00 0,00 0,00 67.808,59
3817. JOSIPA MLADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 67.742,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.742,88
3818. TIBOR ROKLICER SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1962 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 67.722,81 0,00 0,00 0,00 67.722,81
3819. IVAN BUDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1955 ARŽANO 0,00 0,00 0,00 67.694,87 0,00 0,00 0,00 67.694,87
3820. TINA MIMICA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1980 OMIŠ 0,00 0,00 6.039,89 61.641,51 0,00 0,00 0,00 67.681,40
3821. ŽELJKO VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 KAMEN -71,35 0,00 0,00 67.726,64 0,00 0,00 0,00 67.655,29
3822. DRAŽEN JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1967 ARŽANO 0,00 0,00 0,00 67.547,53 0,00 0,00 0,00 67.547,53
3823. ELVIS JAŠAREVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.536,45 0,00 0,00 0,00 67.536,45
3824. FAUSTINA JULIJANA TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 25.601,35 0,00 -312,69 42.214,38 0,00 0,00 0,00 67.503,04
3825. ANTE NIŽETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1984 SELCA 1.454,60 0,00 23.081,28 42.898,48 0,00 0,00 0,00 67.434,36
3826. INDIRA LJUBAS SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1962 MIMICE 0,00 0,00 0,00 67.422,11 0,00 0,00 0,00 67.422,11
3827. IVAN MUŠE SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1939 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.337,23 0,00 67.337,23
3828. DRAŽEN BOBANAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 60.465,25 0,00 6.870,71 0,00 67.335,96
3829. BORIS SLAVKO IVANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL GOMILICA 4.869,40 0,00 978,49 61.425,45 0,00 0,00 0,00 67.273,34
3830. DENIS ŠOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1977 PUČIŠĆA 21.375,78 0,00 7.172,12 38.687,14 0,00 0,00 0,00 67.235,04
3831. TIHOMIR NOVAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1966 MAKARSKA 0,00 0,00 7.021,77 60.200,66 0,00 0,00 0,00 67.222,43
3832. GJON KAQINARI SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1954 TROGIR 0,00 0,00 27,90 67.181,03 0,00 0,00 0,00 67.208,93
3833. MARIJO ZEBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1981 SOLIN 10.075,31 0,00 19.621,20 37.511,58 0,00 0,00 0,00 67.208,09
3834. VESELKO MIŠETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1965 ORAH 0,00 0,00 7.036,42 60.133,11 0,00 0,00 0,00 67.169,53
3835. LEO LALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1968 BOL 0,00 0,00 0,00 67.165,47 0,00 0,00 0,00 67.165,47
3836. GORANA BUBLE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 7.440,25 59.719,04 0,00 0,00 0,00 67.159,29
3837. DRAGANA ŠMIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1979 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 67.093,13 0,00 0,00 0,00 67.093,13
3838. MIJO DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1960 VRGORAC 0,00 0,00 -2.329,03 69.402,95 0,00 0,00 0,00 67.073,92
3839. BRACO ŠARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1970 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 67.067,56 0,00 0,00 0,00 67.067,56
3840. PETAR MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1952 KAMENSKO 0,00 0,00 0,00 67.033,01 0,00 0,00 0,00 67.033,01
3841. IVAN ETEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.026,03 0,00 0,00 0,00 67.026,03
3842. IVANKA BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1971 TURJACI 0,00 0,00 0,00 66.995,97 0,00 0,00 0,00 66.995,97
3843. VATROSLAV TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1979 JESENICE 0,00 0,00 417,43 66.546,75 0,00 0,00 0,00 66.964,18
3844. TONKO PUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 KAMEN 0,00 0,00 -18,92 66.969,19 0,00 0,00 0,00 66.950,27
3845. MARIJA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1975 SINJ 0,00 0,00 0,00 66.946,24 0,00 0,00 0,00 66.946,24
3846. JOZO NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1971 LOVREĆ 20.478,28 0,00 5.763,86 40.678,37 0,00 0,00 0,00 66.920,51
3847. TONČI TRUTANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1970 SELCA 29.408,23 0,00 30.886,38 0,32 0,00 6.619,71 0,00 66.914,64
3848. DIJANA KUŠETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 66.907,08 0,00 0,00 0,00 66.907,08
3849. TOMISLAV DRLJE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1946 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.847,14 0,00 66.847,14
3850. KRISTINA BEBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 4.324,31 62.454,95 0,00 0,00 0,00 66.779,26
3851. MARIJA SAMARDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1973 GRAB 0,00 0,00 0,00 66.765,56 0,00 0,00 0,00 66.765,56
3852. MARIO GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1954 IMOTSKI 0,00 0,00 191,02 66.552,20 0,00 0,00 0,00 66.743,22
3853. SRĐANA DRUŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 66.687,68 0,00 0,00 0,00 66.687,68
3854. RANKA DOBROŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1954 SVIRČE 0,00 0,00 0,00 66.655,67 0,00 0,00 0,00 66.655,67
3855. IVUŠA BEŠKER SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1930 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 66.648,16 0,00 0,00 0,00 66.648,16
3856. MIRANDA IVANIŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.595,84 0,00 66.595,84
3857. IVICA ŠAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1971 BORAK 0,00 0,00 0,00 66.572,66 0,00 0,00 0,00 66.572,66
3858. MILA BAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 STOBREČ 17.311,32 0,00 -3.055,59 52.303,39 0,00 0,00 0,00 66.559,12
3859. ĐURĐICA MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1971 PODSTRANA 0,00 0,00 4.039,71 62.516,18 0,00 0,00 0,00 66.555,89
3860. ANKA JURKO SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1957 VOJNIĆ SINJSKI 0,00 0,00 0,00 66.499,02 0,00 0,00 0,00 66.499,02
3861. NENAD VARVODIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 12.976,51 52.391,93 0,00 1.118,02 0,00 66.486,46
3862. NENAD VOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1970 VIS 0,00 0,00 0,00 66.424,05 0,00 0,00 0,00 66.424,05
3863. DRAGO KUZMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1956 IMOTSKI 0,00 0,00 718,13 65.641,18 0,00 0,00 0,00 66.359,31
3864. LJILJANA TOKIĆ-VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 SINJ 0,00 0,00 0,00 66.344,34 0,00 0,00 0,00 66.344,34
3865. MIRA WOLLENBERG SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1969 TURJACI 0,00 0,00 0,00 66.329,75 0,00 0,00 0,00 66.329,75
3866. DUJE KUZMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 66.237,92 0,00 0,00 0,00 66.237,92
3867. DRAGAN MILIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1960 MAKARSKA -753,24 0,00 34.970,64 31.988,43 0,00 0,00 0,00 66.205,83
3868. MATE BLAŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1950 HRŠĆEVANI 0,00 0,00 -101,09 66.209,69 0,00 0,00 0,00 66.108,60
3869. JOŠKO LAUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1972 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.089,09 0,00 66.089,09
3870. MARGARET ROSALINE RADUN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SLATINE 0,00 0,00 0,00 66.070,59 0,00 0,00 0,00 66.070,59
3871. NIKŠA PIVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1953 ZAVOJANE 0,00 0,00 0,00 66.062,53 0,00 0,00 0,00 66.062,53
3872. ZDRAVKO PETROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 198,11 0,00 147,06 65.696,75 0,00 0,00 0,00 66.041,92
3873. ANTE MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1969 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 0,00 65.990,66 0,00 0,00 0,00 65.990,66
3874. PJERO JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1961 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.977,08 0,00 65.977,08
3875. SNJEŽANA KROLO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 2.634,37 63.296,12 0,00 0,00 0,00 65.930,49
3876. MIRELLA MEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT -632,92 0,00 -0,13 66.551,63 0,00 0,00 0,00 65.918,58
3877. BLAGO PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1954 DUĆE 0,00 0,00 3.305,80 62.604,60 0,00 0,00 0,00 65.910,40
3878. NENAD GAVRILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.902,14 0,00 65.902,14
3879. SLAVKO ĐAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1951 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 70.512,25 0,00 -4.791,94 0,00 65.720,31
3880. EDI VISKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1957 GDINJ 0,00 0,00 0,00 65.691,40 0,00 0,00 0,00 65.691,40
3881. IVICA-LEO ŠARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1971 BLATO NA CETINI 0,00 0,00 0,00 65.611,47 0,00 0,00 0,00 65.611,47
3882. ĐIMI LOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 65.562,00 0,00 0,00 0,00 65.562,00
3883. DANIJELA BILOPAVLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1978 DONJI VINJANI 0,00 0,00 1.149,34 64.409,14 0,00 0,00 0,00 65.558,48
3884. TONIJELA MAROŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1979 SUPETAR 0,00 0,00 703,16 64.834,67 0,00 0,00 0,00 65.537,83
3885. SNJEŽANA POLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1984 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 65.474,07 0,00 0,00 0,00 65.474,07
3886. ANTE JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 STOBREČ -0,89 0,00 -1.034,02 66.491,10 0,00 0,00 0,00 65.456,19
3887. INES FERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.447,87 0,00 65.447,87
3888. ZDENKA ZORICA SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1966 HRVACE 144,13 0,00 5.228,32 59.978,08 0,00 0,00 0,00 65.350,53
3889. PETAR DŽAJA SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1972 UDOVIČIĆI 0,00 0,00 0,00 65.338,61 0,00 0,00 0,00 65.338,61
3890. MIRIJA PAVLOVSKI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.309,93 0,00 65.309,93
3891. ELVIS LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1976 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 65.286,87 0,00 0,00 0,00 65.286,87
3892. ANTE VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 65.188,37 0,00 0,00 0,00 65.188,37
3893. MLADEN VAREŠKO SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1957 TROGIR 0,00 0,00 0,00 65.178,45 0,00 0,00 0,00 65.178,45
3894. JURAJ SVILIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 0,00 0,00 0,00 64.961,72 0,00 207,82 0,00 65.169,54
3895. IVICA OKMAŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1960 POLJICA KOZIČKA 0,00 0,00 0,00 65.121,41 0,00 0,00 0,00 65.121,41
3896. ALBINO TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1959 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 8.766,36 0,00 56.348,77 0,00 65.115,13
3897. MARIJA UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 65.079,19 0,00 0,00 0,00 65.079,19
3898. ANĐELKA VUČKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1961 SINJ 0,00 0,00 -81,34 65.132,88 0,00 0,00 0,00 65.051,54
3899. IVICA PRALAS SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 64.987,29 0,00 0,00 0,00 64.987,29
3900. DUBRAVKA BARILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 64.942,84 0,00 0,00 0,00 64.942,84