OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
3801. MIRZETA HASANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1974 KOMIŽA 0,00 0,00 0,00 19.801,39 0,00 0,00 0,00 0,00 19.801,39
3802. ANTE ČIPČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1978 DUGOPOLJE 15.083,53 0,00 5.288,64 -590,88 0,00 0,00 0,00 0,00 19.781,29
3803. VINKO ŠIBENIK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.769,02 0,00 0,00 19.769,02
3804. ANDREA PUPIS SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1964 TRIESTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.755,44 0,00 0,00 19.755,44
3805. SMILJKO PAUK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 2.531,65 17.220,48 0,00 0,00 0,00 0,00 19.752,13
3806. MARIO POPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1981 SOLIN 0,00 0,00 0,00 19.746,25 0,00 0,00 0,00 0,00 19.746,25
3807. DOLORES PIVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT -305,21 0,00 8.846,73 11.195,38 0,00 0,00 0,00 0,00 19.736,90
3808. JOVANA RISTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1992 PLANO 0,00 0,00 0,00 19.732,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19.732,76
3809. MELITA PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1970 POLJICA 0,00 0,00 19.718,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.718,33
3810. ANA BAREZA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 -516,88 20.214,34 0,00 0,00 0,00 0,00 19.697,46
3811. NEDA KRIŽANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.678,03 0,00 0,00 19.678,03
3812. VELIMIR CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1981 KUČINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.675,00 0,00 0,00 19.675,00
3813. MARKO GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1967 NISKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.660,71 0,00 0,00 19.660,71
3814. JOŠKO BULJUBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1967 BAŠKA VODA 0,00 0,00 269,50 19.363,30 0,00 0,00 0,00 0,00 19.632,80
3815. SIBELA MILETA SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1973 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 19.630,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19.630,20
3816. AMELA DJURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1966 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.619,79 0,00 0,00 19.619,79
3817. DEJAN LJUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1978 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.619,72 0,00 0,00 19.619,72
3818. STIPE ODRLJIN SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1961 KOŠUTE 0,00 0,00 2.144,60 17.462,11 0,00 0,00 0,00 0,00 19.606,71
3819. STELA ZUBAK JOVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 19.600,59 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600,59
3820. ZORAN SARAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1981 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 19.583,04 0,00 0,00 0,00 0,00 19.583,04
3821. ROBERTINO DRNDELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.560,24 0,00 0,00 19.560,24
3822. STIPE JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1980 GIZDAVAC 14.131,42 0,00 0,00 5.409,12 0,00 0,00 0,00 0,00 19.540,54
3823. PETAR JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1992 SOLIN 0,00 0,00 1.278,58 18.238,91 0,00 0,00 0,00 0,00 19.517,49
3824. KRUNOSLAVA GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1990 KAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.498,46 0,00 0,00 19.498,46
3825. IVANA BABAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 1.821,23 0,00 169,50 17.490,43 0,00 0,00 0,00 0,00 19.481,16
3826. ALEKSANDRA DOMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.467,96 0,00 0,00 19.467,96
3827. JAKOV DOMANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1990 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.467,96 0,00 0,00 19.467,96
3828. MAJA ROŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1987 TROGIR 7.811,29 0,00 36,59 11.610,70 0,00 0,00 0,00 0,00 19.458,58
3829. DUJO POLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 19.464,83 -8,38 0,00 0,00 0,00 0,00 19.456,45
3830. IVICA ZLATAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1948 SUPETAR 0,00 0,00 1.090,62 18.364,69 0,00 0,00 0,00 0,00 19.455,31
3831. MATO VUKADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1968 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.453,69 0,00 0,00 19.453,69
3832. DUNJA ZANKI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.452,74 0,00 0,00 19.452,74
3833. MIRSAD KRIJEŠTORAC SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1961 BANJA -1.735,83 0,00 -558,25 21.728,72 0,00 0,00 0,00 0,00 19.434,64
3834. IVAN FRANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.429,59 0,00 0,00 19.429,59
3835. SANDA MAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1973 SOLIN 0,00 7.818,57 343,85 11.254,65 0,00 0,00 0,00 0,00 19.417,07
3836. BOŽE GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1985 IMOTSKI 8.560,00 0,00 0,00 0,00 7.680,00 0,00 3.165,00 0,00 19.405,00
3837. VESNA LELAS SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1964 GLAVINA GORNJA 0,00 0,00 0,00 19.387,25 0,00 0,00 0,00 0,00 19.387,25
3838. MATE BUZOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1979 SOLIN 0,00 0,00 652,91 18.704,05 0,00 0,00 0,00 0,00 19.356,96
3839. MARINO JURICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1991 SPLIT 0,00 0,00 0,00 19.348,53 0,00 0,00 0,00 0,00 19.348,53
3840. NIKŠA FISTONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1980 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 19.347,25 0,00 0,00 0,00 0,00 19.347,25
3841. MARKO JUG-DUJAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 19.339,50 0,00 0,00 19.339,90
3842. MARC THOMAS CARINCI SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1980 TORONTO-THORNHILL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.339,50 0,00 0,00 19.339,50
3843. JOSIP SIVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1972 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.333,22 0,00 0,00 19.333,22
3844. BORIS PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1956 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 19.330,21 0,00 0,00 0,00 0,00 19.330,21
3845. SMILJANA BEZMALINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.269,19 0,00 0,00 19.269,19
3846. DANIEL FRÜNDT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1994 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.254,21 0,00 0,00 19.254,21
3847. LJILJANA PETRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 19.223,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.223,33
3848. MARINA PERVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 854,02 18.348,53 0,00 0,00 0,00 0,00 19.202,55
3849. LEO JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1987 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.184,74 0,00 0,00 19.184,74
3850. BORIS DUMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 19.279,51 -115,46 0,00 0,00 0,00 0,00 19.164,05
3851. JOŠKO JELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1973 TROGIR 0,00 0,00 -810,43 19.972,12 0,00 0,00 0,00 0,00 19.161,69
3852. VIKTORIJA ČOLIĆ SERDAR SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1978 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 19.161,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19.161,20
3853. ANTE RUŠINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1943 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.144,30 0,00 0,00 19.144,30
3854. DRAGOMIL KOLUMBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1948 SVETA NEDJELJA 0,00 0,00 18.237,33 0,00 898,67 0,00 0,00 0,00 19.136,00
3855. ZDENKO ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 19.110,55 0,00 0,00 0,00 0,00 19.110,55
3856. DARKO ACALINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1969 VIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.084,60 0,00 0,00 19.084,60
3857. MATEDO KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.083,40 0,00 0,00 19.083,40
3858. IVICA TURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 19.076,85 0,00 0,00 0,00 0,00 19.076,85
3859. MIJO BAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 19.071,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.071,97
3860. MARKO TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1979 NAKLICE 0,00 0,00 0,00 19.065,68 0,00 0,00 0,00 0,00 19.065,68
3861. HRVOJE ZEČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 19.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.034,00
3862. SNEŽANA USORAC SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1959 GRADAC 0,00 0,00 0,00 19.018,29 0,00 0,00 0,00 0,00 19.018,29
3863. NIKOLA IVANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1948 SPLIT 2.945,68 0,00 -4.309,09 20.380,72 0,00 0,00 0,00 0,00 19.017,31
3864. TEO GRGIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1958 ZAVALA 0,00 0,00 0,00 -14,87 0,00 19.026,11 0,00 0,00 19.011,24
3865. MARKO TEŠIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1992 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.998,13 0,00 0,00 0,00 0,00 18.998,13
3866. VITOMIR ŽULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1962 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 18.976,97 0,00 0,00 0,00 18.976,97
3867. DARKO KERKEZ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1982 SOLIN -700,00 0,00 0,00 0,56 0,00 19.664,22 0,00 0,00 18.964,78
3868. ESZTER ERNA SUSKO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1981 SZOKOLYA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.948,82 0,00 0,00 18.948,82
3869. IVICA TOLJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1983 SOLIN 0,00 0,00 0,00 18.946,74 0,00 0,00 0,00 0,00 18.946,74
3870. BLAŽENKO PERIĆ-KOMŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1975 SUPETAR 0,00 0,00 547,93 18.392,30 0,00 0,00 0,00 0,00 18.940,23
3871. BRANKA BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.929,75 0,00 0,00 18.929,75
3872. ALEKSANDRA MUSOLLI SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.901,87 0,00 0,00 18.901,87
3873. TIN ŠTROLIGA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.895,99 0,00 0,00 18.895,99
3874. JOŠKO GRUICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 -145,35 19.034,76 0,00 0,00 0,00 0,00 18.889,41
3875. FATIMA ĐULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.881,51 0,00 0,00 0,00 0,00 18.881,51
3876. IVICA GOVORKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1981 SOLIN 0,00 0,00 18.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.876,00
3877. MARIO CRNKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 OMIŠ -1,94 0,00 -0,03 18.870,65 0,00 0,00 0,00 0,00 18.868,68
3878. ZVONIMIRA IVIČEV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 3.697,26 15.170,77 0,00 0,00 0,00 0,00 18.868,03
3879. ELENA TODORIC SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1971 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 0,00 1.691,19 0,00 17.152,49 0,00 0,00 18.843,68
3880. PETRA SONJA HOFERER SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1974 WAIBLINGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.832,49 0,00 0,00 18.832,49
3881. VINKO BEDALOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.812,30 0,00 0,00 18.812,30
3882. KAŽIMIR DŽEPINA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.799,04 0,00 0,00 18.799,04
3883. LUKA KRSTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1985 KOŠUTE 0,00 0,00 0,00 18.795,14 0,00 0,00 0,00 0,00 18.795,14
3884. HASAN MARJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.784,96 0,00 0,00 0,00 0,00 18.784,96
3885. TONČI CULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1963 SUPETAR 0,00 0,00 18.772,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.772,80
3886. GLORIA JUNE CHAITT-MORRIS SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1933 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 18.771,08 0,00 0,00 0,00 0,00 18.771,08
3887. MARICA REJO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL GOMILICA 3.009,96 0,00 989,16 14.748,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18.747,52
3888. MILKA MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1956 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 18.737,74 0,00 0,00 0,00 18.737,74
3889. LAWRENCE MICHAE CHAITT SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1935 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 18.735,36 0,00 0,00 0,00 0,00 18.735,36
3890. LJUBO VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1994 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 1.924,41 16.808,91 0,00 0,00 0,00 0,00 18.733,32
3891. IVKA IVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1955 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 18.714,69 0,00 0,00 0,00 0,00 18.714,69
3892. KRISTIJAN LUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 18.653,10 57,89 0,00 0,00 0,00 0,00 18.710,99
3893. KARMELA KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 10.907,62 0,00 6.337,88 1.437,16 0,00 0,00 0,00 0,00 18.682,66
3894. NEVIA DRAGIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1975 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 18.641,51 0,00 0,00 18.641,56
3895. ANA BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1979 SINJ 0,00 0,00 -3.040,13 21.678,98 0,00 0,00 0,00 0,00 18.638,85
3896. LIDIJA GRBELJA SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1972 POSTIRA 0,00 0,00 -167,12 18.793,67 0,00 0,00 0,00 0,00 18.626,55
3897. VEDRAN PRAŽEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.614,91 0,00 0,00 0,00 0,00 18.614,91
3898. MARIJANA GRBEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.614,34 0,00 0,00 0,00 0,00 18.614,34
3899. DAMIR JADRIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1983 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 18.593,69 0,00 0,00 0,00 0,00 18.593,69
3900. DUŠKO NIŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.574,00