OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3801. JOŠKO BULOG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1972 VRGORAC 0,00 0,00 236,58 69.420,26 0,00 0,00 0,00 69.656,84
3802. VIŠNJA PERAJICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 52.629,97 0,00 0,00 17.011,88 0,00 0,00 0,00 69.641,85
3803. DENIS MARINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 13.710,87 0,00 0,00 55.916,64 0,00 0,00 0,00 69.627,51
3804. NENAD VOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1970 VIS 0,00 0,00 0,00 69.588,19 0,00 0,00 0,00 69.588,19
3805. IVO JURADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1961 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 69.587,91 0,00 0,00 0,00 69.587,91
3806. MLADEN ĆAPETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT -1.528,38 0,00 5.403,83 65.665,18 0,00 0,00 0,00 69.540,63
3807. FEHMI CIMILI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.535,23 0,00 0,00 0,00 69.535,23
3808. JOSIP TOPALOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1984 BAŠKA VODA 28.579,32 0,00 -12.339,19 53.274,31 0,00 0,00 0,00 69.514,44
3809. SRĐANA DRUŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.489,21 0,00 0,00 0,00 69.489,21
3810. IVICA OKMAŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1960 POLJICA KOZIČKA 0,00 0,00 0,00 69.441,26 0,00 0,00 0,00 69.441,26
3811. LUKA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1977 ŽIVOGOŠĆE 0,00 0,00 4.858,73 64.579,09 0,00 0,00 0,00 69.437,82
3812. MIRKO VUČKO SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1976 PODSTRANA 0,00 0,00 -1.411,38 70.822,09 0,00 0,00 0,00 69.410,71
3813. STANKO PRALIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1982 TROGIR 0,00 0,00 0,00 69.375,76 0,00 0,00 0,00 69.375,76
3814. ZDENKA VUKMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1965 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 69.346,96 0,00 0,00 0,00 69.346,96
3815. DAVOR MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SLATINE 0,00 0,00 1.187,37 52.841,71 0,00 15.295,21 0,00 69.324,29
3816. IVICA ŠITIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 77,90 69.209,87 0,00 0,00 0,00 69.287,77
3817. ZDENKO CECIĆ-VENJIR SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1951 GROHOTE -2.512,64 0,00 0,00 59.958,34 0,00 11.831,33 0,00 69.277,03
3818. ANTE MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.273,30 0,00 0,00 0,00 69.273,30
3819. LUKA FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1945 BLATO NA CETINI -6.260,92 0,00 0,00 75.398,41 0,00 0,00 0,00 69.137,49
3820. NENAD KRSTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.104,45 0,00 69.104,45
3821. HILDA DUPLANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 69.098,70 0,00 0,00 -14,82 0,00 69.083,88
3822. MARIO BRITVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1982 KAŠTEL KAMBELOVAC -24.117,76 0,00 14.466,00 78.730,93 0,00 0,00 0,00 69.079,17
3823. MASAHIKO INOHA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.015,85 0,00 0,00 0,00 69.015,85
3824. ANTE MIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1961 SOLIN 0,00 0,00 0,00 68.915,89 0,00 0,00 0,00 68.915,89
3825. NEDILJKO ODAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 2.640,31 0,00 66.272,18 0,00 0,00 0,00 0,00 68.912,49
3826. IVICA PRALAS SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 68.881,92 0,00 0,00 0,00 68.881,92
3827. NIKICA BARBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1959 ZASTRAŽIŠĆE 0,00 0,00 0,00 68.826,38 0,00 0,00 0,00 68.826,38
3828. ANTE LUKETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.782,99 0,00 0,00 0,00 68.782,99
3829. IVICA RADAN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1951 PODSTRANA 0,00 0,00 -1.300,40 0,00 0,00 70.078,57 0,00 68.778,17
3830. VESNA-MARIJA PETROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 102,79 68.673,10 0,00 0,00 0,00 68.775,89
3831. ROBERTA BUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 68.768,77 0,00 0,00 0,00 68.768,77
3832. JOŠKO ŠAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1969 ŽEŽEVICA 0,00 0,00 0,00 68.758,35 0,00 0,00 0,00 68.758,35
3833. TEA LUCIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.755,20 0,00 0,00 0,00 68.755,20
3834. OLHA LYSENKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 83,79 68.633,89 0,00 0,00 0,00 68.717,68
3835. DAVID JOHN CROOK SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1956 MILNA 0,00 0,00 68.668,28 -27,71 0,00 0,00 0,00 68.640,57
3836. BRANKA DUILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.610,66 0,00 68.610,66
3837. SNJEŽANA KROLO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 2.846,52 65.751,15 0,00 0,00 0,00 68.597,67
3838. DUBRAVKA BARILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.595,30 0,00 0,00 0,00 68.595,30
3839. ANTE VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.593,39 0,00 0,00 0,00 68.593,39
3840. MARIJA MIŠERDA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1933 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 68.571,92 0,00 0,00 0,00 68.571,92
3841. KAJA KUZMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1949 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 68.541,79 0,00 0,00 0,00 68.541,79
3842. JURICA BENČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1975 ŠKRIP 14.371,76 0,00 -153,15 54.319,01 0,00 0,00 0,00 68.537,62
3843. IVICA RIMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 11,84 68.427,91 0,00 0,00 0,00 68.439,75
3844. DIANA PEROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 MRAVINCE 0,00 0,00 0,00 68.363,73 0,00 0,00 0,00 68.363,73
3845. JADRANKA ŽMIRE SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1950 SINJ 0,00 0,00 0,00 68.334,88 0,00 0,00 0,00 68.334,88
3846. LUCA NOVAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1957 PUČIŠĆA 33.086,14 0,00 -6.970,20 42.156,75 0,00 0,00 0,00 68.272,69
3847. JOZO BOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.264,05 0,00 68.264,05
3848. PETAR DODIG SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1962 DRUM 1,07 0,00 2.139,32 66.114,09 0,00 0,00 0,00 68.254,48
3849. ANTE PETRIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1955 POSTRANJE 0,00 0,00 0,00 68.249,61 0,00 0,00 0,00 68.249,61
3850. ALBERTO SAMARDŽIĆ BLIES SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.118,89 0,00 68.118,89
3851. ŽELJKA MILANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1971 PRISOJE 0,00 0,00 0,00 68.107,77 0,00 0,00 0,00 68.107,77
3852. SILVIJE ČARAPINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 43.692,48 0,00 -2.146,90 26.492,95 0,00 0,00 0,00 68.038,53
3853. STANISLAV JELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1968 KAŠTEL STARI 25.417,33 0,00 8.061,23 34.441,45 0,00 0,00 0,00 67.920,01
3854. VEDRANA ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.907,08 0,00 0,00 0,00 67.907,08
3855. IVANA MARENDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1968 OBROVAC SINJSKI 2.486,79 0,00 0,00 65.386,59 0,00 0,00 0,00 67.873,38
3856. SUNČANA RADAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 5,19 0,00 0,00 67.851,87 0,00 0,00 0,00 67.857,06
3857. MIROSLAV HRGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 0,00 0,00 2.658,62 65.171,48 0,00 0,00 0,00 67.830,10
3858. DRAGAN VUJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1966 DRUM 0,00 0,00 0,00 67.798,65 0,00 0,00 0,00 67.798,65
3859. GORDANA VANJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1952 KAŠTEL LUKŠIĆ 42.577,27 0,00 0,00 25.208,72 0,00 0,00 0,00 67.785,99
3860. TOMISLAV KOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 38.467,34 0,00 29.276,83 0,00 67.744,17
3861. ANTE PEŠO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 10.052,96 0,00 7.055,51 50.489,76 0,00 0,00 0,00 67.598,23
3862. MARKO BANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1954 MASTRINKA 0,00 0,00 0,00 67.545,71 0,00 0,00 0,00 67.545,71
3863. DANICA RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1961 MAKARSKA 34.509,36 0,00 0,00 33.022,47 0,00 0,00 0,00 67.531,83
3864. ANTE ŠUSTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1956 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 67.497,11 0,00 0,00 0,00 67.497,11
3865. TONI ZANKI SPLITSKO-DALMATINSKA,PRGOMET 1977 PRGOMET 43.728,49 0,00 10.838,26 12.827,66 0,00 0,00 0,00 67.394,41
3866. VESNA KARAČA SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1968 VRSINE 0,00 0,00 1.727,62 65.654,67 0,00 0,00 0,00 67.382,29
3867. LJUBO SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1965 STRIZIREP 0,00 0,00 0,00 67.300,66 0,00 0,00 0,00 67.300,66
3868. ŽELJKA KRILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1974 IMOTSKI 34.910,33 0,00 -247,42 32.621,62 0,00 0,00 0,00 67.284,53
3869. ANTE PODRUG SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1972 OSOJE 25.216,93 0,00 3.662,76 38.378,08 0,00 0,00 0,00 67.257,77
3870. RUŽICA KUNDID SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 67.224,45 0,00 0,00 0,00 67.224,45
3871. IVAN TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1982 RUDA 0,00 0,00 0,00 67.181,90 0,00 0,00 0,00 67.181,90
3872. DRAŽENA KRAMARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.136,55 0,00 0,00 0,00 67.136,55
3873. IVO AČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1952 OSTRVICA 0,01 0,00 14.172,31 52.961,69 0,00 0,00 0,00 67.134,01
3874. NEDILJKA KUSTURA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1983 SLIVNO 4.760,79 0,00 994,89 61.339,45 0,00 0,00 0,00 67.095,13
3875. RUŽA ILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 67.052,67 0,00 0,00 0,00 67.052,67
3876. NIKŠA JURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 562,19 66.487,50 0,00 0,00 0,00 67.049,69
3877. MARTIN DREGER SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1966 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.037,74 0,00 67.037,74
3878. NATAŠA BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.017,38 0,00 67.017,38
3879. DUŠAN BILONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1947 VOJNIĆ SINJSKI 0,00 0,00 0,00 66.939,04 0,00 0,00 0,00 66.939,04
3880. JOSIP JURIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1982 SOLIN 0,00 0,00 0,00 66.925,70 0,00 0,00 0,00 66.925,70
3881. BERISLAV MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1971 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 66.904,66 0,00 0,00 0,00 66.904,66
3882. MATIJA PIPLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1968 DOBRINČE 0,00 0,00 0,00 66.904,61 0,00 0,00 0,00 66.904,61
3883. ROKO ŠPANJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1990 SOLIN 11.299,15 0,00 37.437,87 18.164,55 0,00 0,00 0,00 66.901,57
3884. IVICA MILARDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 66.901,15 0,00 0,00 0,00 66.901,15
3885. FERENC JANOS ALADICS SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1967 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 66.894,25 0,00 0,00 0,00 66.894,25
3886. ANTO PELIVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.888,32 0,00 66.888,32
3887. DAVOR ORŠULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 65.734,81 0,00 1.113,06 0,00 66.847,87
3888. DRAGICA BARIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 0,00 0,00 0,00 66.833,06 0,00 0,00 0,00 66.833,06
3889. JOSIP ARNERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1949 POSTIRA 0,00 0,00 20,48 66.798,49 0,00 0,00 0,00 66.818,97
3890. JULIANA BAUER SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1949 GRAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.815,86 0,00 66.815,86
3891. PETAR JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1960 TIJARICA 0,00 0,00 0,00 66.713,64 0,00 0,00 0,00 66.713,64
3892. MIRJANA ŠARAC SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1978 KUČIĆE 2.372,86 0,00 428,25 63.877,70 0,00 0,00 0,00 66.678,81
3893. STJEPAN VOLODER SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1954 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 1.113,30 65.495,69 0,00 0,00 0,00 66.608,99
3894. SANDRA KAŠLJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 12.800,83 0,00 26.651,66 27.138,64 0,00 0,00 0,00 66.591,13
3895. DAMIR SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 34.005,89 0,00 4.035,03 28.549,92 0,00 0,00 0,00 66.590,84
3896. STIPAN KASELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1978 JEŽEVIĆ 18.948,98 0,00 691,20 46.887,23 0,00 0,00 0,00 66.527,41
3897. ŽELJKO SOLDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1967 SATRIĆ 12.198,91 0,00 1.095,75 53.232,59 0,00 0,00 0,00 66.527,25
3898. NAIM AGUSHAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1970 OKRUG GORNJI 6.112,51 0,00 37.014,29 23.213,19 0,00 0,00 0,00 66.339,99
3899. ANA ĐONLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1939 TRILJ 0,00 0,00 0,00 66.337,50 0,00 0,00 0,00 66.337,50
3900. ANTE KUVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1968 OMIŠ 0,00 0,00 224,44 66.112,03 0,00 0,00 0,00 66.336,47