OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3801. GORDANA VANJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1952 KAŠTEL LUKŠIĆ 45.204,51 0,00 0,00 26.770,20 0,00 0,00 0,00 71.974,71
3802. ĐEMIL KADRIJI SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1957 BOL 0,00 0,00 0,00 46.555,79 0,00 25.366,96 0,00 71.922,75
3803. VEDRANA ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.827,82 0,00 0,00 0,00 71.827,82
3804. FAIK IBRAIMI SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1943 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 71.788,70 0,00 0,00 0,00 71.788,70
3805. NENAD VOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1970 VIS 0,00 0,00 0,00 71.774,60 0,00 0,00 0,00 71.774,60
3806. STANKO PRALIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1982 TROGIR 0,00 0,00 0,00 71.722,97 0,00 0,00 0,00 71.722,97
3807. ANTONELA VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1989 SPLIT 2.464,56 0,00 3.499,07 65.757,61 0,00 0,00 0,00 71.721,24
3808. MATE ABEL SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1954 KATUNI 0,00 0,00 0,00 71.714,87 0,00 0,00 0,00 71.714,87
3809. ANTE PODRUG SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1972 DICMO OSOJE 26.814,36 0,00 3.906,51 40.896,18 0,00 0,00 0,00 71.617,05
3810. LJILJANKA DRAGANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.580,11 0,00 0,00 0,00 71.580,11
3811. IVICA PRALAS SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 71.573,09 0,00 0,00 0,00 71.573,09
3812. ANTE MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.541,59 0,00 0,00 0,00 71.541,59
3813. SUNČANA RADAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 5,46 0,00 0,00 71.532,04 0,00 0,00 0,00 71.537,50
3814. ANTE KUSTURA SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1984 HVAR -444,29 0,00 0,00 71.890,04 0,00 0,00 0,00 71.445,75
3815. TEA LUCIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.441,43 0,00 0,00 0,00 71.441,43
3816. TOMISLAV KOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 40.378,85 0,00 31.033,74 0,00 71.412,59
3817. DALIBOR VUKMIROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1975 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 71.364,08 0,00 0,00 0,00 71.364,08
3818. IVICA RADAN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1951 PODSTRANA 0,00 0,00 -2.732,42 0,00 0,00 74.042,88 0,00 71.310,46
3819. ANTE DOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1938 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 71.166,16 0,00 0,00 0,00 71.166,16
3820. MIROSLAV HRGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 0,00 0,00 2.751,79 68.405,16 0,00 0,00 0,00 71.156,95
3821. JULIANA BAUER SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1949 GRAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.155,52 0,00 71.155,52
3822. ANTE PEŠO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 10.597,03 0,00 7.424,28 53.129,79 0,00 0,00 0,00 71.151,10
3823. DUBRAVKA BARILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.119,13 0,00 0,00 0,00 71.119,13
3824. ŽELJKA KRILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1974 IMOTSKI 36.882,96 0,00 -247,42 34.479,03 0,00 0,00 0,00 71.114,57
3825. MARIJO TOPALUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1977 SOLIN 0,00 0,00 0,00 71.089,54 0,00 0,00 0,00 71.089,54
3826. ŽELJKA MILANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1971 DICMO PRISOJE 0,00 0,00 0,00 71.050,34 0,00 0,00 0,00 71.050,34
3827. MARKO ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1949 MAKARSKA 23.460,76 0,00 51.889,75 -4.305,03 0,00 0,00 0,00 71.045,48
3828. JADRANKA ŽMIRE SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1950 SINJ 0,00 0,00 0,00 71.035,81 0,00 0,00 0,00 71.035,81
3829. VELIMIR VUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 GLAVICE 3.403,00 0,00 0,00 67.627,55 0,00 0,00 0,00 71.030,55
3830. IVANA MARENDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1968 OBROVAC SINJSKI 2.706,90 0,00 0,00 68.319,59 0,00 0,00 0,00 71.026,49
3831. NEDILJKA KUSTURA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1983 SLIVNO 4.993,58 0,00 994,89 64.993,53 0,00 0,00 0,00 70.982,00
3832. ANTE VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1953 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 70.946,24 0,00 0,00 0,00 70.946,24
3833. VESNA KARAČA SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1968 VRSINE 0,00 0,00 1.781,76 69.160,85 0,00 0,00 0,00 70.942,61
3834. ANTE GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1957 DOBRINČE 0,00 0,00 0,00 70.895,97 0,00 0,00 0,00 70.895,97
3835. DIJANA PEROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1968 KAŠTEL STARI 10.971,37 0,00 4.669,30 55.243,93 0,00 0,00 0,00 70.884,60
3836. JOSIPA VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1976 SOLIN 21.358,27 0,00 1.892,20 47.626,78 0,00 0,00 0,00 70.877,25
3837. DANICA RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1961 MAKARSKA 36.248,63 0,00 0,00 34.625,39 0,00 0,00 0,00 70.874,02
3838. JOSIP STANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1977 SUMARTIN 0,00 0,00 0,00 70.709,85 0,00 0,00 0,00 70.709,85
3839. SLOBODANKA BILANDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1947 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.635,06 0,00 70.635,06
3840. ALBERTO SAMARDŽIĆ BLIES SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.578,62 0,00 70.578,62
3841. DENIS TRIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1985 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 2.672,95 67.881,83 0,00 0,00 0,00 70.554,78
3842. DAVOR BAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1974 POSTRANJE 0,00 0,00 3.852,41 66.608,84 0,00 0,00 0,00 70.461,25
3843. NIKŠA JURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 562,19 69.883,81 0,00 0,00 0,00 70.446,00
3844. SNJEŽANA KROLO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 2.993,11 67.447,56 0,00 0,00 0,00 70.440,67
3845. IVO AČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1952 OSTRVICA 0,01 0,00 14.712,17 55.676,32 0,00 0,00 0,00 70.388,50
3846. ANA ĐONLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1939 TRILJ 0,00 0,00 0,00 70.386,07 0,00 0,00 0,00 70.386,07
3847. ZVONIMIR PERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL LUKŠIĆ 70.373,73 0,00 0,00 -11,77 0,00 0,00 0,00 70.361,96
3848. DUŠAN BILONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1947 VOJNIĆ SINJSKI 0,00 0,00 0,00 70.320,40 0,00 0,00 0,00 70.320,40
3849. DRAŽENA KRAMARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.292,29 0,00 0,00 0,00 70.292,29
3850. GORDAN POPARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.255,12 0,00 0,00 0,00 70.255,12
3851. MARKO BANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1954 MASTRINKA 0,00 0,00 0,00 70.184,68 0,00 0,00 0,00 70.184,68
3852. DAMIR RAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1988 MAKARSKA 2.114,50 0,00 13.113,19 54.930,46 0,00 0,00 0,00 70.158,15
3853. IVONA NAZOR SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1973 JESENICE 0,00 0,00 0,00 70.039,16 0,00 0,00 0,00 70.039,16
3854. FERENC JANOS ALADICS SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1967 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 70.028,96 0,00 0,00 0,00 70.028,96
3855. ANTE KUVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1968 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 70.022,75 0,00 0,00 0,00 70.022,75
3856. ANITA MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 KAMEN 0,00 0,00 5.190,88 64.755,89 0,00 0,00 0,00 69.946,77
3857. LJUBO SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1965 STRIZIREP 0,00 0,00 0,00 69.930,06 0,00 0,00 0,00 69.930,06
3858. SUZI BEČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.924,18 0,00 69.924,18
3859. ZORAN BALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 15.408,03 0,00 13.949,76 40.507,31 0,00 0,00 0,00 69.865,10
3860. GORDANA BARIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1971 ZUG -0,01 0,00 32.072,63 37.743,80 0,00 0,00 0,00 69.816,42
3861. IVICA KOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1986 DUGI RAT 0,00 0,00 5.335,88 64.441,48 0,00 0,00 0,00 69.777,36
3862. DRAGICA BARIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 0,00 0,00 0,00 69.774,60 0,00 0,00 0,00 69.774,60
3863. DRAGAN STOJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1978 TROGIR 0,00 0,00 14.345,98 55.296,10 0,00 0,00 0,00 69.642,08
3864. MIRJANA KRŽANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1959 PODGORA 0,00 0,00 69.525,96 0,00 0,00 0,00 0,00 69.525,96
3865. DANIJELA ŠPRAJC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 22.495,28 0,00 3.507,84 43.509,20 0,00 0,00 0,00 69.512,32
3866. ANTE MALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.447,76 0,00 0,00 0,00 69.447,76
3867. JAKŠA VODANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1953 VIS 0,00 0,00 0,00 69.382,47 0,00 0,00 0,00 69.382,47
3868. IVANA ZELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,33 0,00 0,00 69.373,87 0,00 0,00 0,00 69.374,20
3869. CHRISTOPHE GABELICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.372,13 0,00 69.372,13
3870. JURAJ GRIZELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1986 DUĆE 0,00 0,00 6.093,17 63.230,54 0,00 0,00 0,00 69.323,71
3871. MATIJA PIPLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1968 DOBRINČE 0,00 0,00 0,00 69.295,05 0,00 0,00 0,00 69.295,05
3872. ŽELJKO SOLDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1967 SATRIĆ 12.718,89 0,00 1.095,75 55.424,56 0,00 0,00 0,00 69.239,20
3873. MARIJA MIŠERDA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1933 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 69.229,21 0,00 0,00 0,00 69.229,21
3874. IVICA MILARDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.145,08 0,00 0,00 0,00 69.145,08
3875. KAJA KUZMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1949 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 69.111,11 0,00 0,00 0,00 69.111,11
3876. DUBRAVKA FABJANAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.093,84 0,00 69.093,84
3877. JURE ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1951 VRPOLJE 2.923,65 0,00 -600,00 66.730,16 0,00 0,00 0,00 69.053,81
3878. BRANKO ČUBRILO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1988 KAŠTEL STARI 37.543,54 0,00 31.499,34 0,00 0,00 0,00 0,00 69.042,88
3879. RUŽA ILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 68.993,56 0,00 0,00 0,00 68.993,56
3880. MARIO BRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1988 KAŠTEL LUKŠIĆ 208,37 0,00 71.114,72 -2.332,64 0,00 0,00 0,00 68.990,45
3881. VANJA RAKULJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1959 JESENICE 0,00 0,00 0,00 68.962,47 0,00 0,00 0,00 68.962,47
3882. JOSIP TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 68.880,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.880,02
3883. MILAN BULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.875,46 0,00 0,00 0,00 68.875,46
3884. NENAD ČORVILA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.852,16 0,00 0,00 0,00 68.852,16
3885. DŽEMILE ASANOVA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.810,43 0,00 0,00 0,00 68.810,43
3886. JAKŠA MATULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1958 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 68.777,44 0,00 0,00 0,00 68.777,44
3887. MLADEN MILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1960 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.639,11 0,00 68.639,11
3888. DARKO RUŠČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1984 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,83 68.595,80 0,00 0,00 0,00 68.596,63
3889. TONČICA TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1971 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 68.433,28 0,00 0,00 0,00 68.433,28
3890. ARSLAN EMRULI SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1953 HVAR 0,00 0,00 0,00 68.428,33 0,00 0,00 0,00 68.428,33
3891. MLADEN MIHANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.300,25 0,00 0,00 0,00 68.300,25
3892. VINKA ČEPO SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1964 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 -35,73 0,00 68.301,42 0,00 68.265,69
3893. ANTE VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1955 PODSTRANA 0,00 0,00 198,53 68.030,89 0,00 0,00 0,00 68.229,42
3894. SLAVKO ĐAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1951 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 68.227,50 0,00 0,00 0,00 68.227,50
3895. MARIJAN GLAVAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 494,39 0,00 -2,94 67.728,30 0,00 0,00 0,00 68.219,75
3896. MARKO PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1962 TROGIR 61.486,80 0,00 1.776,72 4.935,26 0,00 0,00 0,00 68.198,78
3897. KATARINA KUNAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1984 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 2.280,59 65.916,66 0,00 0,00 0,00 68.197,25
3898. ANA BOBAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1956 KOMIŽA 43.442,39 0,00 108,04 24.619,07 0,00 0,00 0,00 68.169,50
3899. NEDJELJKO PAVELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1955 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 68.153,33 0,00 0,00 0,00 68.153,33
3900. NIKOLA DULČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1948 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.152,61 0,00 0,00 0,00 68.152,61