OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3801. MATKO BARAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.474,62 0,00 72.474,62
3802. ANKICA RISARELLI SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1967 ZAGVOZD 0,00 0,00 0,00 72.455,31 0,00 0,00 0,00 72.455,31
3803. BRACO ŠARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1970 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 72.402,44 0,00 0,00 0,00 72.402,44
3804. TOMISLAV VIDAČAK SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1957 IGRANE 0,00 0,00 15.440,22 56.942,60 0,00 0,00 0,00 72.382,82
3805. DRAŽEN JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1967 ARŽANO 0,00 0,00 0,00 72.361,73 0,00 0,00 0,00 72.361,73
3806. SUZANA RANC SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1964 GRADAC 0,00 0,00 0,00 72.235,43 0,00 0,00 0,00 72.235,43
3807. IVAN BOTICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1973 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 72.153,45 0,00 0,00 0,00 72.153,45
3808. LADA LAZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 1,39 0,00 1.818,43 70.332,88 0,00 0,00 0,00 72.152,70
3809. NENAD GAVRILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.102,87 0,00 72.102,87
3810. PJERO JURČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1961 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.046,53 0,00 72.046,53
3811. IVO JURADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1961 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 72.045,45 0,00 0,00 0,00 72.045,45
3812. IVICA ŠAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1971 BORAK 0,00 0,00 0,00 72.006,11 0,00 0,00 0,00 72.006,11
3813. DINKO ŽUTELIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1948 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.978,76 0,00 0,00 0,00 71.978,76
3814. IURII TSAPENKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 KIJEV 0,00 0,00 0,00 71.941,04 0,00 0,00 0,00 71.941,04
3815. SABAHUDIN KARAJBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 ZAVIDOVIĆI 0,00 0,00 0,00 71.901,39 0,00 0,00 0,00 71.901,39
3816. LUKA VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1943 TRILJ 47.339,28 0,00 24.597,85 -41,41 0,00 0,00 0,00 71.895,72
3817. MATE BLAŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1950 HRŠĆEVANI 0,00 0,00 -101,09 71.949,60 0,00 0,00 0,00 71.848,51
3818. KRUNO GRUBIŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1973 DRVENIK 0,00 0,00 0,00 71.839,26 0,00 0,00 0,00 71.839,26
3819. ZDENKA VUKMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1965 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 71.806,86 0,00 0,00 0,00 71.806,86
3820. ANTE DANOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1954 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 71.796,17 0,00 0,00 0,00 71.796,17
3821. SNJEŽANA RABOTEG SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1976 KUČIĆE 48.266,99 0,00 -243,33 23.702,65 0,00 0,00 0,00 71.726,31
3822. SEAN KELLY SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA OLDTAWN DEMENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.705,66 0,00 71.705,66
3823. MIRKO VUČKO SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1976 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 71.689,53 0,00 0,00 0,00 71.689,53
3824. ALEM HINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 12.199,93 0,00 3.537,46 55.940,17 0,00 0,00 0,00 71.677,56
3825. FEHMI CIMILI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.677,11 0,00 0,00 0,00 71.677,11
3826. ĐURĐICA MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1971 PODSTRANA 0,00 0,00 4.341,23 67.304,45 0,00 0,00 0,00 71.645,68
3827. DIJANA PLEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.637,02 0,00 0,00 0,00 71.637,02
3828. ANĐELKA VUČKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1961 SINJ 0,00 0,00 -76,31 71.649,34 0,00 0,00 0,00 71.573,03
3829. DIJANA KUŠETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.571,38 0,00 0,00 0,00 71.571,38
3830. LJILJANA TOKIĆ-VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 SINJ 0,00 0,00 0,00 71.565,72 0,00 0,00 0,00 71.565,72
3831. MARJAN MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1960 SOLIN 0,04 0,00 0,00 71.561,86 0,00 0,00 0,00 71.561,90
3832. ANTE ŠANDRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1968 KARAKAŠICA 5.469,56 0,00 13.799,40 52.270,03 0,00 0,00 0,00 71.538,99
3833. MLADEN ĆAPETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT -1.528,38 0,00 5.504,87 67.508,72 0,00 0,00 0,00 71.485,21
3834. INES FERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.473,08 0,00 71.473,08
3835. INDIRA LJUBAS SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1962 MIMICE 0,00 0,00 0,00 71.457,28 0,00 0,00 0,00 71.457,28
3836. JOSIP TOPALOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1984 BAŠKA VODA 29.252,29 0,00 -12.339,19 54.519,79 0,00 0,00 0,00 71.432,89
3837. SAŠO VERDEV SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1989 ŽALEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.427,15 0,00 71.427,15
3838. MARIJA SAMARDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1973 GRAB 0,00 0,00 0,00 71.426,67 0,00 0,00 0,00 71.426,67
3839. JURAJ SVILIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 0,00 0,00 0,00 71.178,71 0,00 243,79 0,00 71.422,50
3840. ANTE LOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.379,65 0,00 0,00 0,00 71.379,65
3841. KRISTINA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1982 TIJARICA 0,00 0,00 0,00 71.332,78 0,00 0,00 0,00 71.332,78
3842. BORIS SLAVKO IVANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL GOMILICA 5.358,28 0,00 978,49 64.990,98 0,00 0,00 0,00 71.327,75
3843. BRANKO GRBEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1957 KAŠTEL STARI 71.271,15 0,00 56,20 -8,69 0,00 0,00 0,00 71.318,66
3844. NEDILJKO ODAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 2.767,93 0,00 68.547,73 0,00 0,00 0,00 0,00 71.315,66
3845. RENATO ELJUGA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1964 MAKARSKA 51.942,07 -14.243,20 5.077,65 28.534,85 0,00 0,00 0,00 71.311,37
3846. IVANA VEKIĆ ISUFI SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1979 SEGET GORNJI 0,00 0,00 0,00 71.301,64 0,00 0,00 0,00 71.301,64
3847. MARIJA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1975 SINJ 0,00 0,00 0,00 71.159,84 0,00 0,00 0,00 71.159,84
3848. MIRA WOLLENBERG SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1969 TURJACI 0,00 0,00 0,00 71.129,83 0,00 0,00 0,00 71.129,83
3849. HILDA DUPLANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 71.143,26 0,00 0,00 -14,82 0,00 71.128,44
3850. IVA PLAZIBAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.007,11 0,00 0,00 0,00 71.007,11
3851. VIŠNJA PERAJICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 53.687,40 0,00 0,00 17.305,78 0,00 0,00 0,00 70.993,18
3852. MARIO BRITVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1982 KAŠTEL KAMBELOVAC -24.117,76 0,00 14.743,03 80.318,59 0,00 0,00 0,00 70.943,86
3853. ELVIS LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1976 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 70.858,75 0,00 0,00 0,00 70.858,75
3854. DAMIR GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1980 MAKARSKA 52.183,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.661,80 70.844,84
3855. SANDRA HANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.834,42 0,00 0,00 0,00 70.834,42
3856. GJON KAQINARI SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1954 TROGIR 0,00 0,00 27,90 70.802,96 0,00 0,00 0,00 70.830,86
3857. MARIJO RAKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.749,83 0,00 0,00 0,00 70.749,83
3858. IVICA ŠITIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 77,90 70.645,23 0,00 0,00 0,00 70.723,13
3859. ANTE ŽUŽUL SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1946 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 70.721,98 0,00 0,00 0,00 70.721,98
3860. MARIJA MIŠERDA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1933 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 70.686,67 0,00 0,00 0,00 70.686,67
3861. ANTE MIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1961 SOLIN 0,00 0,00 0,00 70.684,09 0,00 0,00 0,00 70.684,09
3862. DRAGANA ŠMIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1979 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 70.678,89 0,00 0,00 0,00 70.678,89
3863. SRĐANA DRUŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.663,02 0,00 0,00 0,00 70.663,02
3864. LUKA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1977 ŽIVOGOŠĆE 0,00 0,00 4.980,51 65.657,16 0,00 0,00 0,00 70.637,67
3865. ANTE JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1954 DUGOPOLJE -0,89 0,00 -1.034,02 71.664,09 0,00 0,00 0,00 70.629,18
3866. MASAHIKO INOHA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.592,77 0,00 0,00 0,00 70.592,77
3867. ZDENKO CECIĆ-VENJIR SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1951 GROHOTE -2.512,64 0,00 0,00 61.005,05 0,00 12.079,21 0,00 70.571,62
3868. JOŠKO BULOG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1972 VRGORAC 0,00 0,00 236,58 70.290,37 0,00 0,00 0,00 70.526,95
3869. DUŠAN LISIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1955 DONJE SELO 0,00 0,00 0,00 70.402,45 0,00 0,00 0,00 70.402,45
3870. NENAD KRSTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.315,08 0,00 70.315,08
3871. IVICA OKMAŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1960 POLJICA KOZIČKA 0,00 0,00 0,00 70.292,00 0,00 0,00 0,00 70.292,00
3872. ANTE LUKETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.264,85 0,00 0,00 0,00 70.264,85
3873. DRAGAN VUJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1966 DRUM 0,00 0,00 0,00 70.230,32 0,00 0,00 0,00 70.230,32
3874. NENAD VOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1970 VIS 0,00 0,00 0,00 70.211,33 0,00 0,00 0,00 70.211,33
3875. VESNA-MARIJA PETROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 104,24 69.992,29 0,00 0,00 0,00 70.096,53
3876. ALBINO TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1959 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 9.395,18 0,00 60.677,28 0,00 70.072,46
3877. ROBERTA BUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 69.955,96 0,00 0,00 0,00 69.955,96
3878. SILVIJE ČARAPINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 44.873,12 0,00 -2.122,75 27.186,73 0,00 0,00 0,00 69.937,10
3879. OLHA LYSENKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 85,23 69.845,04 0,00 0,00 0,00 69.930,27
3880. KAJA KUZMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1949 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 69.929,56 0,00 0,00 0,00 69.929,56
3881. ANTE MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.919,77 0,00 0,00 0,00 69.919,77
3882. IVO ŠAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1944 ŽEŽEVICA 0,00 0,00 0,00 69.901,94 0,00 0,00 0,00 69.901,94
3883. LUKA FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1945 BLATO NA CETINI -6.260,92 0,00 0,00 76.162,03 0,00 0,00 0,00 69.901,11
3884. JOZO BOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.899,48 0,00 69.899,48
3885. MATE ABEL SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1954 KATUNI 0,00 0,00 0,00 69.887,14 0,00 0,00 0,00 69.887,14
3886. ANTE ŠUSTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1956 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 69.804,97 0,00 0,00 0,00 69.804,97
3887. JURICA BENČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1975 ŠKRIP 14.659,59 0,00 -153,15 55.264,54 0,00 0,00 0,00 69.770,98
3888. BRANKA DUILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.750,53 0,00 69.750,53
3889. NIKICA BARBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1959 ZASTRAŽIŠĆE 0,00 0,00 0,00 69.735,79 0,00 0,00 0,00 69.735,79
3890. IVICA RIMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 11,84 69.668,57 0,00 0,00 0,00 69.680,41
3891. DAVID JOHN CROOK SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1956 MILNA 0,00 0,00 69.691,81 -27,71 0,00 0,00 0,00 69.664,10
3892. IVICA PRALAS SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 69.648,92 0,00 0,00 0,00 69.648,92
3893. TEA LUCIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.520,78 0,00 0,00 0,00 69.520,78
3894. DUBRAVKA BARILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.314,59 0,00 0,00 0,00 69.314,59
3895. ANTE PETRIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1955 POSTRANJE 0,00 0,00 0,00 69.265,12 0,00 0,00 0,00 69.265,12
3896. ANTE VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.263,96 0,00 0,00 0,00 69.263,96
3897. ZLATKO RUNJE SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1979 KARAKAŠICA 75.790,93 0,00 -19.147,85 12.589,75 0,00 0,00 0,00 69.232,83
3898. STANISLAV JELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1968 KAŠTEL STARI 25.876,66 0,00 8.208,89 35.044,57 0,00 0,00 0,00 69.130,12
3899. DIANA PEROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 MRAVINCE 0,00 0,00 0,00 69.124,96 0,00 0,00 0,00 69.124,96
3900. SNJEŽANA KROLO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 2.888,30 66.234,63 0,00 0,00 0,00 69.122,93