OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3801. SRĐANA DRUŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.227,66 0,00 0,00 0,00 68.227,66
3802. LUKA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1977 ŽIVOGOŠĆE 0,00 0,00 4.734,24 63.477,05 0,00 0,00 0,00 68.211,29
3803. SAŠO VERDEV SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1989 ŽALEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.121,40 0,00 68.121,40
3804. IVICA PRALAS SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 68.097,88 0,00 0,00 0,00 68.097,88
3805. SNJEŽANA KROLO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 2.803,81 65.256,92 0,00 0,00 0,00 68.060,73
3806. MLADEN VAREŠKO SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1957 TROGIR 0,00 0,00 0,00 67.997,27 0,00 0,00 0,00 67.997,27
3807. TEA LUCIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.972,60 0,00 0,00 0,00 67.972,60
3808. ANTE VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.907,91 0,00 0,00 0,00 67.907,91
3809. NIKICA BARBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1959 ZASTRAŽIŠĆE 0,00 0,00 0,00 67.896,75 0,00 0,00 0,00 67.896,75
3810. NENAD KRSTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.866,92 0,00 67.866,92
3811. DUBRAVKA BARILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.860,01 0,00 0,00 0,00 67.860,01
3812. IVICA ŠITIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 77,90 67.742,64 0,00 0,00 0,00 67.820,54
3813. TONKO RUBINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1947 VRISNIK 0,00 0,00 4.217,38 63.521,20 0,00 0,00 0,00 67.738,58
3814. DAVID JOHN CROOK SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1956 MILNA 0,00 0,00 67.622,01 -27,71 0,00 0,00 0,00 67.594,30
3815. DIANA PEROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 MRAVINCE 0,00 0,00 0,00 67.585,59 0,00 0,00 0,00 67.585,59
3816. ROBERTA BUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 67.555,21 0,00 0,00 0,00 67.555,21
3817. MLADEN ĆAPETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT -1.528,38 0,00 5.300,55 63.780,67 0,00 0,00 0,00 67.552,84
3818. JADRANKA ŽMIRE SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1950 SINJ 0,00 0,00 0,00 67.548,00 0,00 0,00 0,00 67.548,00
3819. DANIELA ĆAPIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1967 KAMENMOST 0,00 0,00 0,00 67.516,11 0,00 0,00 0,00 67.516,11
3820. JOSIP VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.489,81 0,00 0,00 0,00 67.489,81
3821. OLHA LYSENKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 82,32 67.395,81 0,00 0,00 0,00 67.478,13
3822. PETAR DODIG SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1962 DRUM 1,06 0,00 2.130,25 65.340,11 0,00 0,00 0,00 67.471,42
3823. BRANKA DUILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.445,46 0,00 67.445,46
3824. STJEPAN ANDRIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1967 SOLIN 1.096,35 0,00 8.672,86 57.656,76 0,00 0,00 0,00 67.425,97
3825. VESNA-MARIJA PETROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 101,31 67.324,58 0,00 0,00 0,00 67.425,89
3826. MASAHIKO INOHA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.403,90 0,00 0,00 0,00 67.403,90
3827. ALBERTO SAMARDŽIĆ BLIES SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.402,28 0,00 67.402,28
3828. JURICA BENČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1975 ŠKRIP 14.077,54 0,00 -153,15 53.352,47 0,00 0,00 0,00 67.276,86
3829. ANTE LUKETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.268,20 0,00 0,00 0,00 67.268,20
3830. ŽELJKA MILANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1971 PRISOJE 0,00 0,00 0,00 67.250,49 0,00 0,00 0,00 67.250,49
3831. IURII TSAPENKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1937 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.244,34 0,00 0,00 0,00 67.244,34
3832. SABAHUDIN KARAJBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 KAMEN 0,00 0,00 0,00 67.195,14 0,00 0,00 0,00 67.195,14
3833. MARIO BRITVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1982 KAŠTEL KAMBELOVAC -24.117,76 0,00 14.182,81 77.107,99 0,00 0,00 0,00 67.173,04
3834. KAJA KUZMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1949 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 67.113,57 0,00 0,00 0,00 67.113,57
3835. FEHMI CIMILI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 66.980,41 0,00 0,00 0,00 66.980,41
3836. LUCA NOVAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1957 PUČIŠĆA 32.499,06 0,00 -6.970,20 41.435,52 0,00 0,00 0,00 66.964,38
3837. IVANA MARENDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1968 OBROVAC SINJSKI 2.422,66 0,00 0,00 64.532,10 0,00 0,00 0,00 66.954,76
3838. MIROSLAV HRGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 0,00 0,00 2.631,48 64.229,36 0,00 0,00 0,00 66.860,84
3839. ANTE MIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1961 SOLIN 0,00 0,00 0,00 66.823,48 0,00 0,00 0,00 66.823,48
3840. ZDENKO CECIĆ-VENJIR SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1951 GROHOTE -2.512,64 0,00 -1.139,37 58.888,38 0,00 11.577,94 0,00 66.814,31
3841. SUNČANA RADAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 5,11 0,00 0,00 66.779,71 0,00 0,00 0,00 66.784,82
3842. MARKO BANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1954 MASTRINKA 0,00 0,00 0,00 66.776,88 0,00 0,00 0,00 66.776,88
3843. VEDRANA ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 66.764,82 0,00 0,00 0,00 66.764,82
3844. STANISLAV JELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1968 KAŠTEL STARI 24.947,78 0,00 7.910,28 33.824,94 0,00 0,00 0,00 66.683,00
3845. TOMISLAV KOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 37.910,46 0,00 28.764,97 0,00 66.675,43
3846. MIRJANA ŠARAC SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1978 KUČIĆE 4.118,95 0,00 421,85 62.091,62 0,00 0,00 0,00 66.632,42
3847. ANTE PETRIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1955 POSTRANJE 0,00 0,00 0,00 66.629,40 0,00 0,00 0,00 66.629,40
3848. IVO JURADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1961 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 66.608,16 0,00 0,00 0,00 66.608,16
3849. JOZO BOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.592,27 0,00 66.592,27
3850. GORDANA VANJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1952 KAŠTEL LUKŠIĆ 41.811,86 0,00 0,00 24.753,80 0,00 0,00 0,00 66.565,66
3851. ANTE PEŠO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 9.894,46 0,00 6.948,07 49.720,62 0,00 0,00 0,00 66.563,15
3852. DANICA RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1961 MAKARSKA 34.002,65 0,00 0,00 32.555,48 0,00 0,00 0,00 66.558,13
3853. LJUBO SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1965 STRIZIREP 0,00 0,00 0,00 66.534,62 0,00 0,00 0,00 66.534,62
3854. RUŽA ILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 66.487,21 0,00 0,00 0,00 66.487,21
3855. IVAN VLADUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1943 SRINJINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.406,62 0,00 66.406,62
3856. ZDENKA VUKMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1965 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 66.364,82 0,00 0,00 0,00 66.364,82
3857. VESNA KARAČA SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1968 VRSINE 0,00 0,00 1.711,85 64.633,18 0,00 0,00 0,00 66.345,03
3858. TONKO PUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 KAMEN 0,00 0,00 0,00 66.288,90 0,00 0,00 0,00 66.288,90
3859. TONI ZANKI SPLITSKO-DALMATINSKA,PRGOMET 1977 PRGOMET 43.006,63 0,00 10.644,16 12.603,17 0,00 0,00 0,00 66.253,96
3860. IVICA MILARDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 66.247,41 0,00 0,00 0,00 66.247,41
3861. DRAŽENA KRAMARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 66.217,16 0,00 0,00 0,00 66.217,16
3862. MATIJA PIPLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1968 DOBRINČE 0,00 0,00 0,00 66.208,19 0,00 0,00 0,00 66.208,19
3863. IVO AČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1952 OSTRVICA 0,01 0,00 14.015,03 52.170,82 0,00 0,00 0,00 66.185,86
3864. ANTE BULJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 OMIŠ 0,00 0,00 399,93 65.783,85 0,00 0,00 0,00 66.183,78
3865. ŽELJKA KRILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1974 IMOTSKI 34.335,63 0,00 -247,42 32.080,49 0,00 0,00 0,00 66.168,70
3866. JOSIP ARNERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1949 POSTIRA 0,00 0,00 20,48 66.093,39 0,00 0,00 0,00 66.113,87
3867. NIKŠA JURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1970 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 562,19 65.498,02 0,00 0,00 0,00 66.060,21
3868. MARIJA MIŠERDA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1933 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 66.044,84 0,00 0,00 0,00 66.044,84
3869. ANTE PODRUG SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1972 OSOJE 24.751,54 0,00 3.591,75 37.644,46 0,00 0,00 0,00 65.987,75
3870. FERENC JANOS ALADICS SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1967 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 65.980,99 0,00 0,00 0,00 65.980,99
3871. DRAGICA BARIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 0,00 0,00 0,00 65.976,06 0,00 0,00 0,00 65.976,06
3872. DŽEMILE ASANOVA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 65.971,30 0,00 0,00 0,00 65.971,30
3873. NEDILJKA KUSTURA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1983 SLIVNO 4.692,97 0,00 994,89 60.274,89 0,00 0,00 0,00 65.962,75
3874. DUŠAN BILONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1947 VOJNIĆ SINJSKI 0,00 0,00 0,00 65.953,92 0,00 0,00 0,00 65.953,92
3875. ANTE ĆOSO SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1951 OMIŠ 791,22 0,00 -6.358,54 71.436,50 0,00 0,00 0,00 65.869,18
3876. RUŽICA KUNDID SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 65.836,09 0,00 0,00 0,00 65.836,09
3877. TONĆI ŠPIKA SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1980 SEGET DONJI 0,00 0,00 12.488,24 53.312,62 0,00 0,00 0,00 65.800,86
3878. PETAR VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1988 SPLIT 0,00 0,00 1.734,05 64.014,93 0,00 0,00 0,00 65.748,98
3879. ŽELJKO SOLDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1967 SATRIĆ 12.047,42 0,00 1.095,75 52.593,99 0,00 0,00 0,00 65.737,16
3880. VLADIMIR POCRNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 65.699,19 0,00 0,00 0,00 65.699,19
3881. JULIANA BAUER SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1949 GRAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.551,55 0,00 65.551,55
3882. NEDJELJKO PAVELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1955 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 65.511,99 0,00 0,00 0,00 65.511,99
3883. RADOSLAV REBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1950 CISTA PROVO 0,00 0,00 0,00 65.455,81 0,00 0,00 0,00 65.455,81
3884. MARTIN DREGER SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1966 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.455,65 0,00 65.455,65
3885. ANTE KEDŽO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 52.492,66 0,00 6.529,83 5.374,02 0,00 1.016,28 0,00 65.412,79
3886. DAVOR ORŠULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 64.317,51 0,00 1.088,37 0,00 65.405,88
3887. NATAŠA BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.403,57 0,00 65.403,57
3888. NEVEN PLEPEL SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1954 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 65.331,29 0,00 0,00 0,00 65.331,29
3889. IVICA RIMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 11,84 65.248,43 0,00 0,00 0,00 65.260,27
3890. BERISLAV MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1971 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 65.260,15 0,00 0,00 0,00 65.260,15
3891. IVONA NAZOR SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1973 JESENICE 0,00 0,00 0,00 65.237,31 0,00 0,00 0,00 65.237,31
3892. JOŠKO IVŠEK SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1961 SOLIN 0,00 0,00 0,00 65.217,59 0,00 0,00 0,00 65.217,59
3893. ANTE KUVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1968 OMIŠ 0,00 0,00 223,34 64.972,69 0,00 0,00 0,00 65.196,03
3894. TONČICA TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1971 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 65.193,58 0,00 0,00 0,00 65.193,58
3895. ARSLAN EMRULI SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1953 HVAR 0,00 0,00 0,00 65.105,81 0,00 0,00 0,00 65.105,81
3896. NAIM AGUSHAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1970 OKRUG GORNJI 5.986,54 0,00 36.333,92 22.774,45 0,00 0,00 0,00 65.094,91
3897. ANTO PELIVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.080,89 0,00 65.080,89
3898. ANTE BIŠKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1933 LOVREĆ 0,00 0,00 0,00 65.065,09 0,00 -1,70 0,00 65.063,39
3899. DAMIR SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 33.210,09 0,00 3.937,74 27.839,27 0,00 0,00 0,00 64.987,10
3900. IVAN TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1982 RUDA -0,34 0,00 -694,22 65.660,76 0,00 0,00 0,00 64.966,20