OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3801. IVO ŠAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1944 ŽEŽEVICA 0,00 0,00 0,00 71.848,02 0,00 0,00 0,00 71.848,02
3802. IVICA OKMAŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1960 POLJICA KOZIČKA 0,00 0,00 0,00 71.836,35 0,00 0,00 0,00 71.836,35
3803. BRANKA DUILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.819,76 0,00 71.819,76
3804. STIPAN KASELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1978 JEŽEVIĆ 20.484,76 0,00 745,61 50.549,76 0,00 0,00 0,00 71.780,13
3805. ANA ELJUGA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 IMOTSKI 0,00 0,00 1.401,33 70.363,32 0,00 0,00 0,00 71.764,65
3806. DRAGANA ŠMIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1979 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 71.749,88 0,00 0,00 0,00 71.749,88
3807. JOSIP BUDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1958 ARŽANO 0,00 0,00 0,00 71.707,08 0,00 0,00 0,00 71.707,08
3808. LUC MARIE DANIEL PENNINCKX SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1952 WATERLOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.691,87 0,00 71.691,87
3809. BERISLAV MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1971 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 71.684,59 0,00 0,00 0,00 71.684,59
3810. DUŠAN LISIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1955 DONJE SELO 0,00 0,00 0,00 71.682,23 0,00 0,00 0,00 71.682,23
3811. ALBINO TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1959 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 9.583,00 0,00 61.970,11 0,00 71.553,11
3812. DAVID JOHN CROOK SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1956 MILNA 0,00 0,00 71.549,84 -27,71 0,00 0,00 0,00 71.522,13
3813. JOSIP JURIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1982 SOLIN 0,00 0,00 0,00 71.486,87 0,00 0,00 0,00 71.486,87
3814. NATAŠA BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.461,98 0,00 71.461,98
3815. MARTIN DREGER SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1966 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.394,98 0,00 71.394,98
3816. NIKICA BARBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1959 ZASTRAŽIŠĆE 0,00 0,00 0,00 71.386,67 0,00 0,00 0,00 71.386,67
3817. IVAN TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1982 RUDA 0,00 0,00 0,00 71.358,14 0,00 0,00 0,00 71.358,14
3818. NENAD VOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1970 VIS 0,00 0,00 0,00 71.342,51 0,00 0,00 0,00 71.342,51
3819. ALEM HINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 12.517,27 0,00 1.171,80 57.653,06 0,00 0,00 0,00 71.342,13
3820. STANISLAV JELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1968 KAŠTEL STARI 26.710,50 0,00 8.476,96 36.139,40 0,00 0,00 0,00 71.326,86
3821. LUKA FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1945 BLATO NA CETINI -6.260,92 0,00 0,00 77.548,22 0,00 0,00 0,00 71.287,30
3822. ĐEMIL KADRIJI SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1957 BOL 0,00 0,00 0,00 46.085,41 0,00 25.137,56 0,00 71.222,97
3823. MATE ABEL SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1954 KATUNI 0,00 0,00 0,00 71.209,69 0,00 0,00 0,00 71.209,69
3824. DAMIR ZEC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL NOVI -22,72 0,00 5.711,92 65.470,73 0,00 0,00 0,00 71.159,93
3825. GORDANA VANJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1952 KAŠTEL LUKŠIĆ 44.685,31 0,00 0,00 26.461,62 0,00 0,00 0,00 71.146,93
3826. DAVOR BAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1974 POSTRANJE 0,00 0,00 3.780,17 67.322,08 0,00 0,00 0,00 71.102,25
3827. ANTE MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.093,32 0,00 0,00 0,00 71.093,32
3828. VEDRANA ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.052,99 0,00 0,00 0,00 71.052,99
3829. PERO VIĐAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.052,05 0,00 0,00 0,00 71.052,05
3830. RUŽICA KUNDID SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 71.048,17 0,00 0,00 0,00 71.048,17
3831. IVICA PRALAS SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 71.041,25 0,00 0,00 0,00 71.041,25
3832. DAMIR SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 36.197,63 0,00 4.302,98 30.507,11 0,00 0,00 0,00 71.007,72
3833. ANA PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1930 KAMENMOST 0,00 0,00 0,00 70.949,24 0,00 0,00 0,00 70.949,24
3834. HAJRUDIN HALILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.938,06 0,00 0,00 0,00 70.938,06
3835. TEA LUCIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.910,56 0,00 0,00 0,00 70.910,56
3836. ANTE ĆOSO SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1951 OMIŠ 864,69 0,00 -7.870,54 77.885,44 0,00 0,00 0,00 70.879,59
3837. STANKO PRALIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1982 TROGIR 0,00 0,00 0,00 70.869,26 0,00 0,00 0,00 70.869,26
3838. DAMIR GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1980 MAKARSKA 52.183,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.661,80 70.844,84
3839. STJEPAN ANDRIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1967 SOLIN -0,01 0,00 10.401,93 60.436,49 0,00 0,00 0,00 70.838,41
3840. MIRNELA ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1983 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 495,81 0,00 70.327,70 0,00 70.823,51
3841. SUNČANA RADAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 5,41 0,00 0,00 70.804,75 0,00 0,00 0,00 70.810,16
3842. ANTE PODRUG SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1972 DICMO OSOJE 26.498,67 0,00 3.858,34 40.398,54 0,00 0,00 0,00 70.755,55
3843. TOMISLAV KOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 40.001,10 0,00 30.686,53 0,00 70.687,63
3844. MARIJAN GLAVAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 3.656,44 0,00 -2,94 67.024,79 0,00 0,00 0,00 70.678,29
3845. MIRELA PANDŽA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.664,22 0,00 0,00 0,00 70.664,22
3846. ANTONELA VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1989 SPLIT 2.428,83 0,00 3.443,00 64.777,01 0,00 0,00 0,00 70.648,84
3847. DUBRAVKA BARILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.620,35 0,00 0,00 0,00 70.620,35
3848. IVICA RADAN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1951 PODSTRANA 0,00 0,00 -2.732,42 0,00 0,00 73.259,44 0,00 70.527,02
3849. DIANA PEROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 MRAVINCE 0,00 0,00 0,00 70.506,82 0,00 0,00 0,00 70.506,82
3850. JADRANKA ŽMIRE SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1950 SINJ 0,00 0,00 0,00 70.502,04 0,00 0,00 0,00 70.502,04
3851. MIROSLAV HRGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 0,00 0,00 2.733,38 67.766,12 0,00 0,00 0,00 70.499,50
3852. ANTE VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1953 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 70.481,26 0,00 0,00 0,00 70.481,26
3853. ŽELJKA MILANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1971 DICMO PRISOJE 0,00 0,00 0,00 70.468,83 0,00 0,00 0,00 70.468,83
3854. ANTE PEŠO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 10.489,51 0,00 7.351,40 52.608,06 0,00 0,00 0,00 70.448,97
3855. ZLATKO RUNJE SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1979 SINJ 66.285,24 0,00 -9.052,45 13.177,03 0,00 0,00 0,00 70.409,82
3856. IVANA MARENDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1968 OBROVAC SINJSKI 2.663,40 0,00 0,00 67.739,97 0,00 0,00 0,00 70.403,37
3857. DENIS TRIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1985 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 3.703,50 66.667,08 0,00 0,00 0,00 70.370,58
3858. ŽELJKA KRILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1974 IMOTSKI 36.493,12 0,00 -247,42 34.111,96 0,00 0,00 0,00 70.357,66
3859. JOZIP BARBIR SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1940 DRAŽEVITIĆI 0,00 0,00 0,00 70.323,17 0,00 0,00 0,00 70.323,17
3860. JULIANA BAUER SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1949 GRAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.297,90 0,00 70.297,90
3861. VESNA KARAČA SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1968 VRSINE 0,00 0,00 1.771,06 68.467,95 0,00 0,00 0,00 70.239,01
3862. NEDILJKA KUSTURA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1983 SLIVNO 4.947,57 0,00 994,89 64.271,41 0,00 0,00 0,00 70.213,87
3863. DANICA RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1961 MAKARSKA 35.904,91 0,00 0,00 34.308,61 0,00 0,00 0,00 70.213,52
3864. KATICA SLIŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1924 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 70.184,03 0,00 0,00 0,00 70.184,03
3865. DALIBOR VUKMIROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1975 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 70.182,91 0,00 0,00 0,00 70.182,91
3866. MARKO ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1949 MAKARSKA 23.184,04 0,00 51.295,26 -4.305,03 0,00 0,00 0,00 70.174,27
3867. ALBERTO SAMARDŽIĆ BLIES SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.092,52 0,00 70.092,52
3868. SNJEŽANA KROLO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 2.964,14 67.112,30 0,00 0,00 0,00 70.076,44
3869. VELIMIR VUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 GLAVICE 3.347,25 0,00 0,00 66.671,42 0,00 0,00 0,00 70.018,67
3870. KAJA KUZMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1949 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 69.995,76 0,00 0,00 0,00 69.995,76
3871. NADA BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.955,20 0,00 0,00 0,00 69.955,20
3872. NIKŠA JURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 562,19 69.212,61 0,00 0,00 0,00 69.774,80
3873. IVO AČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1952 OSTRVICA 0,01 0,00 14.605,48 55.139,84 0,00 0,00 0,00 69.745,33
3874. DRAŽENA KRAMARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.668,63 0,00 0,00 0,00 69.668,63
3875. MARKO BANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1954 MASTRINKA 0,00 0,00 0,00 69.663,15 0,00 0,00 0,00 69.663,15
3876. DUŠAN BILONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1947 VOJNIĆ SINJSKI 0,00 0,00 0,00 69.652,16 0,00 0,00 0,00 69.652,16
3877. FAIK IBRAIMI SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1943 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 69.623,50 0,00 0,00 0,00 69.623,50
3878. LJILJANKA DRAGANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.418,57 0,00 0,00 0,00 69.418,57
3879. LJUBO SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1965 STRIZIREP 0,00 0,00 0,00 69.410,43 0,00 0,00 0,00 69.410,43
3880. FERENC JANOS ALADICS SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1967 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 69.409,46 0,00 0,00 0,00 69.409,46
3881. IVONA NAZOR SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1973 JESENICE 0,00 0,00 0,00 69.304,29 0,00 0,00 0,00 69.304,29
3882. ANTE DOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1938 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 69.270,39 0,00 0,00 0,00 69.270,39
3883. SLOBODANKA BILANDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1947 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.252,84 0,00 69.252,84
3884. ANTE KUVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1968 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 69.249,89 0,00 0,00 0,00 69.249,89
3885. ANA ĐONLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1939 TRILJ 0,00 0,00 0,00 69.202,76 0,00 0,00 0,00 69.202,76
3886. DRAGICA BARIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 0,00 0,00 0,00 69.193,28 0,00 0,00 0,00 69.193,28
3887. ANTE GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1957 DOBRINČE 0,00 0,00 0,00 69.098,31 0,00 0,00 0,00 69.098,31
3888. DAMIR RAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1988 MAKARSKA 2.081,97 0,00 12.908,88 54.079,34 0,00 0,00 0,00 69.070,19
3889. ANITA MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 KAMEN 0,00 0,00 5.122,11 63.896,65 0,00 0,00 0,00 69.018,76
3890. ZORAN BALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 15.221,02 0,00 13.769,23 39.986,29 0,00 0,00 0,00 68.976,54
3891. JAKŠA MATULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1958 OMIŠ 0,00 0,00 677,30 68.186,59 0,00 0,00 0,00 68.863,89
3892. MATIJA PIPLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1968 DOBRINČE 0,00 0,00 0,00 68.822,64 0,00 0,00 0,00 68.822,64
3893. ANTE BUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1956 DONJI VINJANI 0,00 0,00 0,00 68.821,53 0,00 0,00 0,00 68.821,53
3894. SUZI BEČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.817,91 0,00 68.817,91
3895. DANIJELA ŠPRAJC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 22.265,71 0,00 3.478,41 43.050,89 0,00 0,00 0,00 68.795,01
3896. IVICA KOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1986 DUGI RAT 0,00 0,00 5.255,86 63.514,11 0,00 0,00 0,00 68.769,97
3897. DRAGAN STOJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1978 TROGIR 0,00 0,00 14.156,03 54.573,52 0,00 0,00 0,00 68.729,55
3898. ŽELJKO SOLDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1967 SATRIĆ 12.616,12 0,00 1.095,75 54.991,36 0,00 0,00 0,00 68.703,23
3899. IVICA MILARDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.701,63 0,00 0,00 0,00 68.701,63
3900. RUŽA ILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 68.609,99 0,00 0,00 0,00 68.609,99