OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3801. STIPAN KASELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1978 JEŽEVIĆ 20.484,76 0,00 745,61 50.549,76 0,00 0,00 0,00 71.780,13
3802. ANA ELJUGA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 IMOTSKI 0,00 0,00 1.401,33 70.363,32 0,00 0,00 0,00 71.764,65
3803. DRAGANA ŠMIT SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1979 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 71.749,88 0,00 0,00 0,00 71.749,88
3804. JOSIP BUDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1958 ARŽANO 0,00 0,00 0,00 71.707,08 0,00 0,00 0,00 71.707,08
3805. LUC MARIE DANIEL PENNINCKX SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1952 WATERLOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.691,87 0,00 71.691,87
3806. BERISLAV MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1971 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 71.684,59 0,00 0,00 0,00 71.684,59
3807. DUŠAN LISIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1955 DONJE SELO 0,00 0,00 0,00 71.682,23 0,00 0,00 0,00 71.682,23
3808. ALBINO TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1959 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 9.583,00 0,00 61.970,11 0,00 71.553,11
3809. DAVID JOHN CROOK SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1956 MILNA 0,00 0,00 71.549,84 -27,71 0,00 0,00 0,00 71.522,13
3810. JOSIP JURIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1982 SOLIN 0,00 0,00 0,00 71.486,87 0,00 0,00 0,00 71.486,87
3811. NATAŠA BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.461,98 0,00 71.461,98
3812. MARTIN DREGER SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1966 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.394,98 0,00 71.394,98
3813. NIKICA BARBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1959 ZASTRAŽIŠĆE 0,00 0,00 0,00 71.386,67 0,00 0,00 0,00 71.386,67
3814. IVAN TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1982 RUDA 0,00 0,00 0,00 71.358,14 0,00 0,00 0,00 71.358,14
3815. NENAD VOJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1970 VIS 0,00 0,00 0,00 71.342,51 0,00 0,00 0,00 71.342,51
3816. ALEM HINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 12.517,27 0,00 1.171,80 57.653,06 0,00 0,00 0,00 71.342,13
3817. STANISLAV JELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1968 KAŠTEL STARI 26.710,50 0,00 8.476,96 36.139,40 0,00 0,00 0,00 71.326,86
3818. LUKA FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1945 BLATO NA CETINI -6.260,92 0,00 0,00 77.548,22 0,00 0,00 0,00 71.287,30
3819. ĐEMIL KADRIJI SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1957 BOL 0,00 0,00 0,00 46.085,41 0,00 25.137,56 0,00 71.222,97
3820. MATE ABEL SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1954 KATUNI 0,00 0,00 0,00 71.209,69 0,00 0,00 0,00 71.209,69
3821. DAMIR ZEC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL NOVI -22,72 0,00 5.711,92 65.470,73 0,00 0,00 0,00 71.159,93
3822. GORDANA VANJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1952 KAŠTEL LUKŠIĆ 44.685,31 0,00 0,00 26.461,62 0,00 0,00 0,00 71.146,93
3823. DAVOR BAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1974 POSTRANJE 0,00 0,00 3.780,17 67.322,08 0,00 0,00 0,00 71.102,25
3824. ANTE MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.093,32 0,00 0,00 0,00 71.093,32
3825. VEDRANA ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.052,99 0,00 0,00 0,00 71.052,99
3826. PERO VIĐAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 71.052,05 0,00 0,00 0,00 71.052,05
3827. RUŽICA KUNDID SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 71.048,17 0,00 0,00 0,00 71.048,17
3828. IVICA PRALAS SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 71.041,25 0,00 0,00 0,00 71.041,25
3829. DAMIR SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 36.197,63 0,00 4.302,98 30.507,11 0,00 0,00 0,00 71.007,72
3830. ANA PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1930 KAMENMOST 0,00 0,00 0,00 70.949,24 0,00 0,00 0,00 70.949,24
3831. HAJRUDIN HALILOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.938,06 0,00 0,00 0,00 70.938,06
3832. TEA LUCIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.910,56 0,00 0,00 0,00 70.910,56
3833. ANTE ĆOSO SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1951 OMIŠ 864,69 0,00 -7.870,54 77.885,44 0,00 0,00 0,00 70.879,59
3834. STANKO PRALIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1982 TROGIR 0,00 0,00 0,00 70.869,26 0,00 0,00 0,00 70.869,26
3835. DAMIR GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1980 MAKARSKA 52.183,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.661,80 70.844,84
3836. STJEPAN ANDRIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1967 SOLIN -0,01 0,00 10.401,93 60.436,49 0,00 0,00 0,00 70.838,41
3837. MIRNELA ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1983 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 495,81 0,00 70.327,70 0,00 70.823,51
3838. SUNČANA RADAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 5,41 0,00 0,00 70.804,75 0,00 0,00 0,00 70.810,16
3839. ANTE PODRUG SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1972 DICMO OSOJE 26.498,67 0,00 3.858,34 40.398,54 0,00 0,00 0,00 70.755,55
3840. TOMISLAV KOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 40.001,10 0,00 30.686,53 0,00 70.687,63
3841. MARIJAN GLAVAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 3.656,44 0,00 -2,94 67.024,79 0,00 0,00 0,00 70.678,29
3842. ANTONELA VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1989 SPLIT 2.428,83 0,00 3.443,00 64.777,01 0,00 0,00 0,00 70.648,84
3843. DUBRAVKA BARILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.620,35 0,00 0,00 0,00 70.620,35
3844. IVICA RADAN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1951 PODSTRANA 0,00 0,00 -2.732,42 0,00 0,00 73.259,44 0,00 70.527,02
3845. DIANA PEROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 MRAVINCE 0,00 0,00 0,00 70.506,82 0,00 0,00 0,00 70.506,82
3846. JADRANKA ŽMIRE SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1950 SINJ 0,00 0,00 0,00 70.502,04 0,00 0,00 0,00 70.502,04
3847. MIROSLAV HRGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 0,00 0,00 2.733,38 67.766,12 0,00 0,00 0,00 70.499,50
3848. ANTE VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1953 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 70.481,26 0,00 0,00 0,00 70.481,26
3849. ŽELJKA MILANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1971 DICMO PRISOJE 0,00 0,00 0,00 70.468,83 0,00 0,00 0,00 70.468,83
3850. ANTE PEŠO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 10.489,51 0,00 7.351,40 52.608,06 0,00 0,00 0,00 70.448,97
3851. ZLATKO RUNJE SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1979 SINJ 66.285,24 0,00 -9.052,45 13.177,03 0,00 0,00 0,00 70.409,82
3852. IVANA MARENDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1968 OBROVAC SINJSKI 2.663,40 0,00 0,00 67.739,97 0,00 0,00 0,00 70.403,37
3853. DENIS TRIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1985 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 3.703,50 66.667,08 0,00 0,00 0,00 70.370,58
3854. ŽELJKA KRILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1974 IMOTSKI 36.493,12 0,00 -247,42 34.111,96 0,00 0,00 0,00 70.357,66
3855. JOZIP BARBIR SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1940 DRAŽEVITIĆI 0,00 0,00 0,00 70.323,17 0,00 0,00 0,00 70.323,17
3856. JULIANA BAUER SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1949 GRAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.297,90 0,00 70.297,90
3857. VESNA KARAČA SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1968 VRSINE 0,00 0,00 1.771,06 68.467,95 0,00 0,00 0,00 70.239,01
3858. NEDILJKA KUSTURA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1983 SLIVNO 4.947,57 0,00 994,89 64.271,41 0,00 0,00 0,00 70.213,87
3859. DANICA RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1961 MAKARSKA 35.904,91 0,00 0,00 34.308,61 0,00 0,00 0,00 70.213,52
3860. KATICA SLIŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1924 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 70.184,03 0,00 0,00 0,00 70.184,03
3861. DALIBOR VUKMIROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1975 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 70.182,91 0,00 0,00 0,00 70.182,91
3862. MARKO ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1949 MAKARSKA 23.184,04 0,00 51.295,26 -4.305,03 0,00 0,00 0,00 70.174,27
3863. ALBERTO SAMARDŽIĆ BLIES SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.092,52 0,00 70.092,52
3864. SNJEŽANA KROLO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 2.964,14 67.112,30 0,00 0,00 0,00 70.076,44
3865. VELIMIR VUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 GLAVICE 3.347,25 0,00 0,00 66.671,42 0,00 0,00 0,00 70.018,67
3866. KAJA KUZMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1949 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 69.995,76 0,00 0,00 0,00 69.995,76
3867. NADA BAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.955,20 0,00 0,00 0,00 69.955,20
3868. NIKŠA JURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 562,19 69.212,61 0,00 0,00 0,00 69.774,80
3869. IVO AČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1952 OSTRVICA 0,01 0,00 14.605,48 55.139,84 0,00 0,00 0,00 69.745,33
3870. DRAŽENA KRAMARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.668,63 0,00 0,00 0,00 69.668,63
3871. MARKO BANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1954 MASTRINKA 0,00 0,00 0,00 69.663,15 0,00 0,00 0,00 69.663,15
3872. DUŠAN BILONIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1947 VOJNIĆ SINJSKI 0,00 0,00 0,00 69.652,16 0,00 0,00 0,00 69.652,16
3873. FAIK IBRAIMI SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1943 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 69.623,50 0,00 0,00 0,00 69.623,50
3874. LJILJANKA DRAGANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.418,57 0,00 0,00 0,00 69.418,57
3875. LJUBO SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1965 STRIZIREP 0,00 0,00 0,00 69.410,43 0,00 0,00 0,00 69.410,43
3876. FERENC JANOS ALADICS SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1967 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 69.409,46 0,00 0,00 0,00 69.409,46
3877. IVONA NAZOR SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1973 JESENICE 0,00 0,00 0,00 69.304,29 0,00 0,00 0,00 69.304,29
3878. ANTE DOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1938 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 69.270,39 0,00 0,00 0,00 69.270,39
3879. SLOBODANKA BILANDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1947 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.252,84 0,00 69.252,84
3880. ANTE KUVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1968 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 69.249,89 0,00 0,00 0,00 69.249,89
3881. ANA ĐONLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1939 TRILJ 0,00 0,00 0,00 69.202,76 0,00 0,00 0,00 69.202,76
3882. DRAGICA BARIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 0,00 0,00 0,00 69.193,28 0,00 0,00 0,00 69.193,28
3883. ANTE GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1957 DOBRINČE 0,00 0,00 0,00 69.098,31 0,00 0,00 0,00 69.098,31
3884. DAMIR RAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1988 MAKARSKA 2.081,97 0,00 12.908,88 54.079,34 0,00 0,00 0,00 69.070,19
3885. ANITA MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 KAMEN 0,00 0,00 5.122,11 63.896,65 0,00 0,00 0,00 69.018,76
3886. ZORAN BALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 15.221,02 0,00 13.769,23 39.986,29 0,00 0,00 0,00 68.976,54
3887. JAKŠA MATULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1958 OMIŠ 0,00 0,00 677,30 68.186,59 0,00 0,00 0,00 68.863,89
3888. MATIJA PIPLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1968 DOBRINČE 0,00 0,00 0,00 68.822,64 0,00 0,00 0,00 68.822,64
3889. ANTE BUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1956 DONJI VINJANI 0,00 0,00 0,00 68.821,53 0,00 0,00 0,00 68.821,53
3890. SUZI BEČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.817,91 0,00 68.817,91
3891. DANIJELA ŠPRAJC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 22.265,71 0,00 3.478,41 43.050,89 0,00 0,00 0,00 68.795,01
3892. IVICA KOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1986 DUGI RAT 0,00 0,00 5.255,86 63.514,11 0,00 0,00 0,00 68.769,97
3893. DRAGAN STOJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1978 TROGIR 0,00 0,00 14.156,03 54.573,52 0,00 0,00 0,00 68.729,55
3894. ŽELJKO SOLDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1967 SATRIĆ 12.616,12 0,00 1.095,75 54.991,36 0,00 0,00 0,00 68.703,23
3895. IVICA MILARDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.701,63 0,00 0,00 0,00 68.701,63
3896. RUŽA ILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 68.609,99 0,00 0,00 0,00 68.609,99
3897. VANJA RAKULJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1959 JESENICE 0,00 0,00 0,00 68.603,21 0,00 0,00 0,00 68.603,21
3898. CHRISTOPHE GABELICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.580,04 0,00 68.580,04
3899. MARIJO TOPALUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1977 SOLIN 0,00 0,00 0,00 68.428,35 0,00 0,00 0,00 68.428,35
3900. NENAD ČORVILA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.420,60 0,00 0,00 0,00 68.420,60