OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3801. DANICA RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1961 MAKARSKA 34.801,68 0,00 0,00 35.243,42 0,00 0,00 0,00 70.045,10
3802. IVICA MILARDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 70.010,28 0,00 0,00 0,00 70.010,28
3803. ANTE BULJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 OMIŠ 0,00 0,00 -4.977,52 74.959,72 0,00 0,00 0,00 69.982,20
3804. ROBERT VLADISLAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1968 SUTIVAN 0,00 0,00 0,00 69.964,36 0,00 0,00 0,00 69.964,36
3805. IVANA LUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1987 SUTIVAN 0,00 0,00 -534,13 70.452,12 0,00 0,00 0,00 69.917,99
3806. FRANE SPAHIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1969 HVAR 0,00 0,00 0,00 69.916,72 0,00 0,00 0,00 69.916,72
3807. DARKO RUŠČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1984 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,84 69.912,90 0,00 0,00 0,00 69.913,74
3808. MATE RENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1987 TROGIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.896,14 0,00 69.896,14
3809. LUCA KESIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PRGOMET 1949 TROLOKVE 0,00 0,00 0,00 69.890,00 0,00 0,00 0,00 69.890,00
3810. DŽEMILE ASANOVA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.841,93 0,00 0,00 0,00 69.841,93
3811. KATARINA KUNAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1984 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 1.652,69 68.105,75 0,00 0,00 0,00 69.758,44
3812. RUŽA ILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 69.741,91 0,00 0,00 0,00 69.741,91
3813. MATEJ LOZO SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1959 POLJICA 0,00 0,00 0,00 69.679,89 0,00 0,00 0,00 69.679,89
3814. IVAN MATULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1943 PRAŽNICA 0,00 0,00 -0,24 69.673,08 0,00 0,00 0,00 69.672,84
3815. VANJA RAKULJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1959 JESENICE 0,00 0,00 0,00 69.663,39 0,00 0,00 0,00 69.663,39
3816. NIKOLA DULČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1948 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.627,11 0,00 0,00 0,00 69.627,11
3817. TREVOR DEANE SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1971 TEMPLEMARTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.625,37 0,00 69.625,37
3818. ANTE KUSTURA SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1984 HVAR -444,29 0,00 0,00 70.021,92 0,00 0,00 0,00 69.577,63
3819. AUGUSTIN PAVIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 21.348,87 0,00 27.598,23 20.513,51 0,00 0,00 0,00 69.460,61
3820. ARSLAN EMRULI SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1953 HVAR 0,00 0,00 0,00 69.420,38 0,00 0,00 0,00 69.420,38
3821. MARIJO ZEBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1981 SOLIN 12.563,78 0,00 10.255,23 46.595,02 0,00 0,00 0,00 69.414,03
3822. TONČICA TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1971 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 69.400,61 0,00 0,00 0,00 69.400,61
3823. JURE ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1951 VRPOLJE -519,97 0,00 -600,00 70.518,48 0,00 0,00 0,00 69.398,51
3824. ANTE ŠARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1949 TUČEPI 14.720,23 0,00 -0,11 36.812,86 0,00 17.853,07 0,00 69.386,05
3825. IVAN VUKOJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1952 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.352,67 0,00 69.352,67
3826. VLADO JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1963 POSUŠJE 0,00 0,00 0,00 69.342,55 0,00 0,00 0,00 69.342,55
3827. NADA NINČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.301,60 0,00 0,00 0,00 69.301,60
3828. MIROSLAV TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1960 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.299,27 0,00 69.299,27
3829. TONĆI VIDOŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 69.237,06 36,50 0,00 0,00 69.273,56
3830. SLAVKO ĐAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1951 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 69.268,50 0,00 0,00 0,00 69.268,50
3831. ZVONIMIR PERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL LUKŠIĆ 69.266,45 0,00 0,00 -11,77 0,00 0,00 0,00 69.254,68
3832. ROBERTA BUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1967 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 69.183,22 0,00 0,00 0,00 69.183,22
3833. HAKIJA TARA SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1957 NEPOZNAT 0,00 0,00 0,00 69.133,66 0,00 0,00 0,00 69.133,66
3834. TEA DRAGUŠICA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 0,00 0,00 -304,70 69.431,20 0,00 0,00 0,00 69.126,50
3835. ZORICA BARAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1951 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.124,09 0,00 69.124,09
3836. DUŠAN BALETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 61.972,43 0,00 7.083,43 0,00 69.055,86
3837. MARINKA PEJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1965 SOVIĆI 0,00 0,00 0,00 68.992,32 0,00 0,00 0,00 68.992,32
3838. SINIŠA MEDVID SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1977 RADOŠIĆ 0,00 0,00 0,00 68.948,83 0,00 0,00 0,00 68.948,83
3839. JARNO RIBAROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 10.795,15 58.100,71 0,00 0,00 0,00 68.895,86
3840. NEDJELJKO PAVELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1955 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 68.893,98 0,00 0,00 0,00 68.893,98
3841. DANICA GAŠPAR SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1959 UMČANI 0,00 0,00 0,00 68.841,34 0,00 0,00 0,00 68.841,34
3842. DAVOR BAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1974 POSTRANJE 0,00 0,00 2.755,97 66.068,59 0,00 0,00 0,00 68.824,56
3843. SANDRA OMRČEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 13.185,34 55.534,53 0,00 0,00 0,00 68.719,87
3844. BRIGITA JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.716,65 0,00 0,00 0,00 68.716,65
3845. ŠPIRO MILEVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1934 JELSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.702,25 0,00 68.702,25
3846. NENAD ČORVILA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.655,34 0,00 0,00 0,00 68.655,34
3847. KATICA ŠURJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1947 DOL 0,00 0,00 0,00 68.632,78 0,00 0,00 0,00 68.632,78
3848. MIRANDA SMOLJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1967 OMIŠ -1.371,10 0,00 4.222,63 65.743,75 0,00 0,00 0,00 68.595,28
3849. SRETKO ANDRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1950 VRGORAC 0,00 0,00 0,00 68.585,96 0,00 0,00 0,00 68.585,96
3850. BRANISLAV BOSANAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 0,00 0,00 68.537,20 0,00 0,00 0,00 68.537,20
3851. SREĆKO UGRIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 DONJE SITNO 0,00 0,00 0,00 68.480,06 0,00 -0,21 0,00 68.479,85
3852. HARIS BUKVA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1988 SPLIT 0,00 0,00 56.965,45 11.464,32 0,00 0,00 0,00 68.429,77
3853. KATIJA BONKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1950 HVAR 0,00 0,00 68.497,58 -109,79 0,00 0,00 0,00 68.387,79
3854. DUŠKO ŽIVALJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1965 TRILJ 2.395,34 0,00 4.676,71 61.301,23 0,00 0,00 0,00 68.373,28
3855. LJILJANA KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1959 ČELINA 1.407,44 0,00 -811,21 67.716,05 0,00 0,00 0,00 68.312,28
3856. NIKOLA HRABAR SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1986 TROGIR 0,00 0,00 1,74 68.233,55 0,00 0,00 0,00 68.235,29
3857. SANELA HODŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1968 BRUSJE 0,00 0,00 0,00 68.202,92 0,00 0,00 0,00 68.202,92
3858. ŽELJKO KERUM SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 471,91 0,00 0,00 67.682,13 0,00 68.154,04
3859. RADOSLAV REBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1950 CISTA PROVO 0,00 0,00 0,00 68.090,93 0,00 0,00 0,00 68.090,93
3860. ŽELJKO JURIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1961 DONJI PROLOŽAC 15.251,64 0,00 0,00 52.838,50 0,00 0,00 0,00 68.090,14
3861. LIDIJA ORŠULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 2.085,85 0,00 6.326,84 59.667,35 0,00 0,00 0,00 68.080,04
3862. RENE BEZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 0,00 0,00 37.682,52 30.326,68 0,00 0,00 0,00 68.009,20
3863. JANJA ANDABAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1943 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.999,30 0,00 67.999,30
3864. MATE KALAJŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1967 DUSINA 0,00 0,00 0,00 67.925,30 0,00 0,00 0,00 67.925,30
3865. ZORAN VILJANAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.902,11 0,00 0,00 0,00 67.902,11
3866. JADRANKA LIJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL SUĆURAC 62.581,36 0,00 1.936,89 3.371,28 0,00 0,00 0,00 67.889,53
3867. BRANKO OBRADOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.861,19 0,00 67.861,19
3868. VESNA KRIŽANAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1954 SINJ 0,00 0,00 0,00 67.873,85 0,00 -53,34 0,00 67.820,51
3869. ANTE FRANE ANTONIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1944 SELCA 40.558,76 0,00 2.066,18 25.131,51 0,00 0,00 0,00 67.756,45
3870. BOGDAN LAZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1955 TIJARICA 0,00 0,00 -50,38 67.802,45 0,00 0,00 0,00 67.752,07
3871. ANTE GRABOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 1.269,53 66.475,23 0,00 0,00 0,00 67.744,76
3872. ANDRO ZANKI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.705,45 0,00 67.705,45
3873. MIRO KLARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1969 TRILJ 0,00 0,00 0,00 67.662,23 0,00 0,00 0,00 67.662,23
3874. LJUBO ŽUPA SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1953 DICMO KRUŠVAR 0,00 0,00 0,00 67.628,01 0,00 0,00 0,00 67.628,01
3875. MIROSLAV ŽARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1962 TROGIR 0,00 0,00 0,00 67.581,75 0,00 0,00 0,00 67.581,75
3876. DALILA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1961 MAKARSKA 0,83 0,00 411,89 67.143,19 0,00 0,00 0,00 67.555,91
3877. DENIS BUGARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.539,54 0,00 0,00 0,00 67.539,54
3878. DAMJAN BERKET SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1979 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.493,53 0,00 67.493,53
3879. STIPO RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 67.443,97 0,00 0,00 0,00 67.443,97
3880. ZVONKO LEROTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 13.535,34 53.907,93 0,00 0,00 0,00 67.443,27
3881. ANTE VIDOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1982 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 67.187,19 0,00 0,00 0,00 67.187,19
3882. MILICA ROSSO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.182,90 0,00 67.182,90
3883. LUKA KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1981 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 67.098,91 0,00 0,00 0,00 67.098,91
3884. IVAN KARAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1948 TROGIR 0,00 0,00 -402,72 67.489,91 0,00 0,00 0,00 67.087,19
3885. DRAGAN GRUBIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 66.973,39 0,00 0,00 0,00 66.973,39
3886. VINKO LJUBIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 66.877,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.877,90
3887. MILENKO BURAZIN SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1954 CISTA VELIKA 32.246,78 0,00 6.424,08 28.200,35 0,00 0,00 0,00 66.871,21
3888. SNJEŽANA TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1962 BAŠKA VODA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.863,65 0,00 66.863,65
3889. MARJANKO DIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1969 TUZLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.839,94 0,00 66.839,94
3890. KRISTIJAN KASALO SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1983 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 11.947,46 54.807,50 0,00 0,00 0,00 66.754,96
3891. FATIMA VIDURINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1970 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 66.749,76 0,00 0,00 0,00 66.749,76
3892. STANKO PRALIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1982 TROGIR 0,00 0,00 0,00 66.738,40 0,00 0,00 0,00 66.738,40
3893. BORIS BAVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1945 EMBOURG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.727,70 0,00 66.727,70
3894. PETRA RAŠIDAGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 66.711,22 0,00 0,00 0,00 66.711,22
3895. IVANA MIJATOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1981 SOLIN 30.656,49 0,00 3.038,72 32.998,14 0,00 0,00 0,00 66.693,35
3896. MARIJA POLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1976 SINJ 11.334,36 0,00 1.403,53 53.877,44 0,00 0,00 0,00 66.615,33
3897. IVAN MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1983 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 66.578,90 0,00 0,00 0,00 66.578,90
3898. ŠPIRO JURAS SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1952 PODSTRANA 13.419,55 0,00 0,00 53.152,01 0,00 0,00 0,00 66.571,56
3899. MILENA LEINS SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1970 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 66.539,25 0,00 0,00 0,00 0,00 66.539,25
3900. FRANJO-MARIO JAGNJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1972 GALA 0,00 0,00 -73,55 66.578,46 0,00 0,00 0,00 66.504,91