OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
3801. ROMAN BOGDAN SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1988 RUDINA 0,00 0,00 0,00 20.676,23 0,00 0,00 0,00 0,00 20.676,23
3802. WENYU XU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 0,00 20.670,69 0,00 0,00 0,00 0,00 20.670,69
3803. IVAN GRGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PRGOMET 1952 TROLOKVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.648,69 0,00 0,00 20.648,69
3804. MARKO DANOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 20.598,42 0,00 0,00 0,00 0,00 20.598,42
3805. MARIJA LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1956 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 -1.564,20 22.160,21 0,00 0,00 0,00 0,00 20.596,01
3806. BOŽANA PELIVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1965 TROGIR 0,00 0,00 0,00 20.585,44 0,00 0,00 0,00 0,00 20.585,44
3807. MIRJANA BULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1966 KUČINE 0,00 0,00 0,00 20.581,21 0,00 0,00 0,00 0,00 20.581,21
3808. MARIJA VUČKOVIĆ RUNJE SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1979 BRNAZE 0,00 0,00 3.243,68 17.332,41 0,00 0,00 0,00 0,00 20.576,09
3809. TOMISLAV MAMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.549,30 0,00 0,00 20.549,30
3810. LJILJANA SAŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1968 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 20.548,51 0,00 0,00 0,00 0,00 20.548,51
3811. DANIJELA MARELJA SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1984 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 9.638,82 10.903,48 0,00 0,00 0,00 0,00 20.542,30
3812. STJEPAN PRANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 20.524,26 0,00 0,00 0,00 0,00 20.524,26
3813. ŽELJKO BAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1975 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 0,00 20.507,06 0,00 0,00 0,00 0,00 20.507,06
3814. ZORAN NERLOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.505,09 0,00 0,00 20.505,09
3815. ANTUN VIDOŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1947 VRBANJ 0,00 0,00 0,00 20.496,24 0,00 0,00 0,00 0,00 20.496,24
3816. JOSIP BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1961 PODPROLOG 0,00 0,00 0,00 20.496,22 0,00 0,00 0,00 0,00 20.496,22
3817. ANTE GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1957 DOBRINČE 0,00 0,00 0,00 20.496,20 0,00 0,00 0,00 0,00 20.496,20
3818. MARIJANA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1986 SINJ 0,00 0,00 0,00 20.492,22 0,00 0,00 0,00 0,00 20.492,22
3819. TONI TAVRA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 0,00 20.492,11 0,00 0,00 0,00 0,00 20.492,11
3820. DRAGAN LUBURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1953 MIMICE 0,00 0,00 17.394,53 3.081,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20.475,58
3821. ANTE FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1952 VINA 0,38 0,00 -1.584,83 22.057,15 0,00 0,00 0,00 0,00 20.472,70
3822. NENAD VOJINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 20.465,98 0,00 0,00 0,00 0,00 20.465,98
3823. OMAR AHMED A MAZUZ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1990 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 20.464,59 0,00 0,00 0,00 0,00 20.464,59
3824. BRANKO ŠĆEPANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1956 DUGI RAT 20.433,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.433,64
3825. ANTONIJA VRANJEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1962 PODSTRANA - SV. MARTIN 0,00 0,00 0,00 20.401,15 0,00 0,00 0,00 0,00 20.401,15
3826. DANIELA GRUBOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1982 PLANO 0,00 0,00 0,00 20.385,32 0,00 0,00 0,00 0,00 20.385,32
3827. ANDREJ ŠACHOVIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 KAMEN 0,00 0,00 0,00 2.805,20 17.578,37 0,00 0,00 0,00 20.383,57
3828. MARINELA PRIMI SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1985 STARI GRAD 0,00 0,00 750,32 19.619,51 0,00 0,00 0,00 0,00 20.369,83
3829. POLONA POTRČ ŠERVENTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1957 POLHOV GRADEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.354,62 0,00 0,00 20.354,62
3830. IVAN PAVLIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 0,00 20.343,19 0,00 0,00 0,00 0,00 20.343,19
3831. ZORICA LASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1973 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 20.342,58 0,00 0,00 0,00 20.342,58
3832. MARIJO ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1978 MIJACA 0,00 0,00 0,00 20.337,57 0,00 0,00 0,00 0,00 20.337,57
3833. ANDRIJA TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1988 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 20.325,58 0,00 0,00 0,00 0,00 20.325,58
3834. IVICA BOŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 20.307,03 0,00 0,00 0,00 0,00 20.307,03
3835. SYLEME BEQIRI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1940 SPLIT 0,00 0,00 0,00 20.304,57 0,00 0,00 0,00 0,00 20.304,57
3836. TOMISLAV ZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 20.274,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.274,80
3837. SLOBODAN GUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1945 GRAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.251,25 0,00 0,00 20.251,25
3838. MAHIRA UČAMBARLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 20.240,45 0,00 0,00 0,00 0,00 20.240,45
3839. IVAN ČONDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 20.235,69 0,00 0,00 0,00 0,00 20.235,69
3840. IVAN PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1986 TURJACI -709,62 0,00 17.680,73 3.262,94 0,00 0,00 0,00 0,00 20.234,05
3841. MILAN BUBALO SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1971 IMOTSKI 22.055,66 -1.346,52 -0,49 -487,64 0,00 0,00 0,00 0,00 20.221,01
3842. MIRKO ANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1971 BERLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.208,21 0,00 0,00 20.208,21
3843. PERO BEROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1991 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.205,93 0,00 0,00 20.205,93
3844. DRAGICA PUTNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 20.202,95 0,00 0,00 0,00 0,00 20.202,95
3845. MILIVOJ SAVIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 20.194,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.194,51
3846. BLAŽENKA BILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 IMOTSKI 0,00 0,00 -304,07 20.496,08 0,00 0,00 0,00 0,00 20.192,01
3847. BLAGO BOBAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.175,64 0,00 0,00 20.175,64
3848. MATIJAS KEŠKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1987 BOL 0,00 0,00 1.757,36 18.415,93 0,00 0,00 0,00 0,00 20.173,29
3849. IVAN JERMELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.155,17 0,00 0,00 20.155,17
3850. ŽELJKO PAVLINUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 TURJACI 0,00 0,00 -1.521,10 21.670,40 0,00 0,00 0,00 0,00 20.149,30
3851. NIKOLA TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 20.107,70 0,00 0,00 0,00 0,00 20.107,70
3852. BOŠKO ŠUĆA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1959 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 20.074,78 0,00 0,00 0,00 0,00 20.074,78
3853. ULRIK NIELSEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 20.053,19 0,00 0,00 0,00 0,00 20.053,19
3854. DEBORAH SUSAN NEWSON SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1957 ZAOSTROG 0,00 0,00 0,00 20.050,22 0,00 0,00 0,00 0,00 20.050,22
3855. DAMIR BAGO SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1971 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 0,00 0,00 20.047,84 0,00 0,00 0,00 20.047,84
3856. ZVEZDAN VISKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 KAMEN -3.138,14 0,00 4.268,64 18.915,46 0,00 0,00 0,00 0,00 20.045,96
3857. IVICA IVANIŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1943 SPLIT 0,00 0,00 14.654,65 5.378,59 0,00 0,00 0,00 0,00 20.033,24
3858. SLOBODAN ILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1952 PODPROLOG 0,00 0,00 0,00 19.992,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19.992,99
3859. GORAN RACIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1965 MILNA 0,00 0,00 0,00 19.986,74 0,00 0,00 0,00 0,00 19.986,74
3860. SILVIJO SOKOL SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 19.973,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19.973,99
3861. JERKO MARTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1985 POSTIRA 0,00 0,00 0,00 19.972,63 0,00 0,00 0,00 0,00 19.972,63
3862. MLADEN VANTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SLATINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.934,22 0,00 0,00 19.934,22
3863. IVANA GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1988 TRILJ 0,00 0,00 4.230,02 15.701,75 0,00 0,00 0,00 0,00 19.931,77
3864. MATKO TOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1973 KOTEZI 0,00 0,00 0,00 19.929,87 0,00 0,00 0,00 0,00 19.929,87
3865. IVAN GOSPODNETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1952 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 19.927,92 0,00 0,00 0,00 0,00 19.927,92
3866. IVICA BAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1957 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.913,15 0,00 0,00 19.913,15
3867. KATARINA ZLATUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1980 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.913,15 0,00 0,00 19.913,15
3868. IOAN IONAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 19.904,69 0,00 0,00 0,00 0,00 19.904,69
3869. CHRISTOPHE GABELICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.904,19 0,00 0,00 19.904,19
3870. NEDJELJKA ŠUTO SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1963 ZMIJAVCI 0,00 0,00 0,00 19.897,46 0,00 0,00 0,00 0,00 19.897,46
3871. PERO VICIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 SINJ 0,00 0,00 0,00 19.863,53 0,00 0,00 0,00 0,00 19.863,53
3872. ŽELJKO BOŠNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 19.855,95 0,00 0,00 0,00 0,00 19.855,95
3873. LJULZANA SHAKJIRI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 19.831,09 0,00 0,00 0,00 0,00 19.831,09
3874. NIKOLA JOGUNICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 19.822,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.822,76
3875. JOSIP MASNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1964 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 19.817,07 0,00 0,00 0,00 0,00 19.817,07
3876. MACIEJ CZAJKA SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1964 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 19.807,03 0,00 0,00 0,00 0,00 19.807,03
3877. IVAN RADNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1994 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.801,77 0,00 0,00 19.801,77
3878. MIRZETA HASANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1974 KOMIŽA 0,00 0,00 0,00 19.801,39 0,00 0,00 0,00 0,00 19.801,39
3879. ANTE ČIPČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1978 DUGOPOLJE 15.083,53 0,00 5.288,64 -590,88 0,00 0,00 0,00 0,00 19.781,29
3880. VINKO ŠIBENIK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1962 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.769,02 0,00 0,00 19.769,02
3881. ANDREA PUPIS SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1964 TRIESTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.755,44 0,00 0,00 19.755,44
3882. SMILJKO PAUK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 2.531,65 17.220,48 0,00 0,00 0,00 0,00 19.752,13
3883. MARIO POPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1981 SOLIN 0,00 0,00 0,00 19.746,25 0,00 0,00 0,00 0,00 19.746,25
3884. DOLORES PIVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT -305,21 0,00 8.846,73 11.195,38 0,00 0,00 0,00 0,00 19.736,90
3885. JOVANA RISTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1992 PLANO 0,00 0,00 0,00 19.732,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19.732,76
3886. MELITA PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1970 POLJICA 0,00 0,00 19.718,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.718,33
3887. ANA BAREZA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 -516,88 20.214,34 0,00 0,00 0,00 0,00 19.697,46
3888. NEDA KRIŽANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.678,03 0,00 0,00 19.678,03
3889. VELIMIR CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1981 KUČINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.675,00 0,00 0,00 19.675,00
3890. MARKO GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1967 NISKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.660,71 0,00 0,00 19.660,71
3891. JOŠKO BULJUBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1967 BAŠKA VODA 0,00 0,00 269,50 19.363,30 0,00 0,00 0,00 0,00 19.632,80
3892. SIBELA MILETA SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1973 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 19.630,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19.630,20
3893. AMELA DJURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1966 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.619,79 0,00 0,00 19.619,79
3894. DEJAN LJUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1978 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.619,72 0,00 0,00 19.619,72
3895. STIPE ODRLJIN SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1961 KOŠUTE 0,00 0,00 2.144,60 17.462,11 0,00 0,00 0,00 0,00 19.606,71
3896. GORAN BOBAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.602,83 0,00 0,00 19.602,83
3897. STELA ZUBAK JOVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 19.600,59 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600,59
3898. ZORAN SARAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1981 DUGI RAT 0,00 0,00 0,00 19.583,04 0,00 0,00 0,00 0,00 19.583,04
3899. ROBERTINO DRNDELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.560,24 0,00 0,00 19.560,24
3900. STIPE JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1980 GIZDAVAC 14.131,42 0,00 0,00 5.409,12 0,00 0,00 0,00 0,00 19.540,54