OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
3801. BORIS DUMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 19.279,51 -115,46 0,00 0,00 0,00 0,00 19.164,05
3802. JOŠKO JELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1973 TROGIR 0,00 0,00 -810,43 19.972,12 0,00 0,00 0,00 0,00 19.161,69
3803. VIKTORIJA ČOLIĆ SERDAR SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1978 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 19.161,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19.161,20
3804. ANTE RUŠINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1943 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.144,30 0,00 0,00 19.144,30
3805. DRAGOMIL KOLUMBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1948 SVETA NEDJELJA 0,00 0,00 18.237,33 0,00 898,67 0,00 0,00 0,00 19.136,00
3806. ZDENKO ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 19.110,55 0,00 0,00 0,00 0,00 19.110,55
3807. DARKO ACALINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1969 VIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.084,60 0,00 0,00 19.084,60
3808. MATEDO KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.083,40 0,00 0,00 19.083,40
3809. IVICA TURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 19.076,85 0,00 0,00 0,00 0,00 19.076,85
3810. MIJO BAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 19.071,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.071,97
3811. MARKO TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1979 NAKLICE 0,00 0,00 0,00 19.065,68 0,00 0,00 0,00 0,00 19.065,68
3812. HRVOJE ZEČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 19.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.034,00
3813. SNEŽANA USORAC SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1959 GRADAC 0,00 0,00 0,00 19.018,29 0,00 0,00 0,00 0,00 19.018,29
3814. NIKOLA IVANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1948 SPLIT 2.945,68 0,00 -4.309,09 20.380,72 0,00 0,00 0,00 0,00 19.017,31
3815. TEO GRGIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1958 ZAVALA 0,00 0,00 0,00 -14,87 0,00 19.026,11 0,00 0,00 19.011,24
3816. MARKO TEŠIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1992 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.998,13 0,00 0,00 0,00 0,00 18.998,13
3817. VITOMIR ŽULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1962 SOLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 18.976,97 0,00 0,00 0,00 18.976,97
3818. ESZTER ERNA SUSKO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1981 SZOKOLYA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.948,82 0,00 0,00 18.948,82
3819. IVICA TOLJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1983 SOLIN 0,00 0,00 0,00 18.946,74 0,00 0,00 0,00 0,00 18.946,74
3820. BLAŽENKO PERIĆ-KOMŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1975 SUPETAR 0,00 0,00 547,93 18.392,30 0,00 0,00 0,00 0,00 18.940,23
3821. BRANKA BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.929,75 0,00 0,00 18.929,75
3822. ALEKSANDRA MUSOLLI SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1971 TROGIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.901,87 0,00 0,00 18.901,87
3823. TIN ŠTROLIGA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.895,99 0,00 0,00 18.895,99
3824. JOŠKO GRUICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 -145,35 19.034,76 0,00 0,00 0,00 0,00 18.889,41
3825. FATIMA ĐULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.881,51 0,00 0,00 0,00 0,00 18.881,51
3826. IVICA GOVORKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1981 SOLIN 0,00 0,00 18.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.876,00
3827. MARIO CRNKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 OMIŠ -1,94 0,00 -0,03 18.870,65 0,00 0,00 0,00 0,00 18.868,68
3828. ZVONIMIRA IVIČEV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 3.697,26 15.170,77 0,00 0,00 0,00 0,00 18.868,03
3829. ELENA TODORIC SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1971 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 0,00 1.691,19 0,00 17.152,49 0,00 0,00 18.843,68
3830. PETRA SONJA HOFERER SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1974 WAIBLINGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.832,49 0,00 0,00 18.832,49
3831. VINKO BEDALOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.812,30 0,00 0,00 18.812,30
3832. KAŽIMIR DŽEPINA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.799,04 0,00 0,00 18.799,04
3833. LUKA KRSTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1985 KOŠUTE 0,00 0,00 0,00 18.795,14 0,00 0,00 0,00 0,00 18.795,14
3834. HASAN MARJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.784,96 0,00 0,00 0,00 0,00 18.784,96
3835. TONČI CULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1963 SUPETAR 0,00 0,00 18.772,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.772,80
3836. GLORIA JUNE CHAITT-MORRIS SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1933 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 18.771,08 0,00 0,00 0,00 0,00 18.771,08
3837. MARICA REJO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL GOMILICA 3.009,96 0,00 989,16 14.748,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18.747,52
3838. MILKA MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1956 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 18.737,74 0,00 0,00 0,00 18.737,74
3839. LAWRENCE MICHAE CHAITT SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1935 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 0,00 18.735,36 0,00 0,00 0,00 0,00 18.735,36
3840. LJUBO VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1994 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 1.924,41 16.808,91 0,00 0,00 0,00 0,00 18.733,32
3841. IVKA IVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1955 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 18.714,69 0,00 0,00 0,00 0,00 18.714,69
3842. KRISTIJAN LUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 18.653,10 57,89 0,00 0,00 0,00 0,00 18.710,99
3843. KARMELA KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 10.907,62 0,00 6.337,88 1.437,16 0,00 0,00 0,00 0,00 18.682,66
3844. NEVIA DRAGIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1975 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 18.641,51 0,00 0,00 18.641,56
3845. ANA BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1979 SINJ 0,00 0,00 -3.040,13 21.678,98 0,00 0,00 0,00 0,00 18.638,85
3846. LIDIJA GRBELJA SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1972 POSTIRA 0,00 0,00 -167,12 18.793,67 0,00 0,00 0,00 0,00 18.626,55
3847. VEDRAN PRAŽEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.614,91 0,00 0,00 0,00 0,00 18.614,91
3848. MARIJANA GRBEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.614,34 0,00 0,00 0,00 0,00 18.614,34
3849. DAMIR JADRIJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1983 GLAVICE 0,00 0,00 0,00 18.593,69 0,00 0,00 0,00 0,00 18.593,69
3850. DUŠKO NIŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.574,00
3851. MATEO PLEŠTINA SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1971 KLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.554,23 0,00 0,00 18.554,23
3852. SUZANA RAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.501,61 0,00 0,00 18.501,61
3853. ANTE GAŠPAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1986 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.501,10 0,00 0,00 18.501,10
3854. MATEO LUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 0,00 0,00 14.698,78 0,00 3.794,53 0,00 0,00 0,00 18.493,31
3855. JAMES FLYNN SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1983 GRAYS HILL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.468,49 0,00 0,00 18.468,49
3856. MIRJANA VUŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1950 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.446,81 0,00 0,00 18.446,81
3857. PERO JERČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 18.426,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.426,48
3858. GORDANA RAJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 18.424,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.424,98
3859. MIROSLAV ČUBRILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.422,27 0,00 0,00 18.422,27
3860. JAKOV KERUM SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1962 MRAVINCE 18.403,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.403,32
3861. BEHARE ASANI SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1959 OMIŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.385,23 0,00 0,00 18.385,23
3862. NEVENKA JURIN SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1951 JESENICE 0,00 0,00 0,00 18.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.366,00
3863. STIJEPO GURABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1961 HVAR 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 18.354,37 0,00 0,00 18.354,60
3864. DRAGUTIN GOTAL SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1950 VIS 0,00 0,00 0,00 18.353,28 0,00 0,00 0,00 0,00 18.353,28
3865. ŽELJKO ŠAPINA SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1967 JELSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.313,12 0,00 0,00 18.313,12
3866. NEDILJKO DODIG SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1965 KOŠUTE 0,00 0,00 0,00 17.458,97 0,00 838,15 0,00 0,00 18.297,12
3867. MARKO AJDUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1982 SINJ 0,00 0,00 -1,64 18.287,90 0,00 0,00 0,00 0,00 18.286,26
3868. STIPE ROMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1954 VRLIKA -377,33 0,00 18.832,68 -198,02 0,00 0,00 0,00 0,00 18.257,33
3869. MIJO UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1956 RASTOVAC 0,00 0,00 0,00 18.080,57 152,62 0,00 0,00 0,00 18.233,19
3870. IVAN-ANTE DEDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1974 RASTOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.230,82 0,00 0,00 18.230,82
3871. ŽELJANA OMČIKUS SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1979 DUGOPOLJE 0,00 0,00 0,00 -0,24 0,00 18.230,38 0,00 0,00 18.230,14
3872. MARIAN PECIAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1964 BRATISLAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.222,18 0,00 0,00 18.222,18
3873. BOŽENKA ŠUŠNJAR SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1952 DRUM 0,00 0,00 3.269,38 0,00 0,00 14.926,26 0,00 0,00 18.195,64
3874. GORDAN RUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.195,41 0,00 0,00 0,00 0,00 18.195,41
3875. JAGA OČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1932 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 18.168,71 0,00 0,00 0,00 0,00 18.168,71
3876. VEDRAN RAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1968 PODSTRANA - GRLJEVAC -1,12 0,00 0,00 18.167,54 0,00 0,00 0,00 0,00 18.166,42
3877. ANTONIO MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1976 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.146,95 0,00 0,00 18.146,95
3878. MIRJANA RADMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1964 SPLITSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.144,97 0,00 0,00 18.144,97
3879. SLAVKA MALJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1932 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.128,91 0,00 0,00 18.128,91
3880. MIJO ČIKEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 0,00 18.122,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.122,31
3881. JOZO BILOKAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1979 MAKARSKA 0,00 0,00 2.227,98 15.890,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18.118,77
3882. ALMA ANGELA SULJIC SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1982 MALMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.109,81 0,00 0,00 18.109,81
3883. EMIR PJANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.101,88 0,00 0,00 18.101,88
3884. STJEPAN TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.098,52 0,00 0,00 0,00 0,00 18.098,52
3885. MITSUAKI SHIGA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1991 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.082,16 0,00 0,00 0,00 0,00 18.082,16
3886. ANTE JUROŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1961 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 -3.463,87 21.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 18.069,58
3887. STJEPAN BARBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 0,00 0,00 0,00 18.069,36 0,00 0,00 0,00 0,00 18.069,36
3888. NASIBE JAHAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1972 IMOTSKI -35.870,84 0,00 -7.758,82 61.674,67 0,00 0,00 0,00 0,00 18.045,01
3889. IVO MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1956 VRBANJ 0,00 0,00 0,00 18.042,42 0,00 0,00 0,00 0,00 18.042,42
3890. NEBOJŠA BEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.035,67 0,00 0,00 18.035,67
3891. MIRJANA SVRDLIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1956 SREMSKI KARLOVCI 0,00 0,00 0,00 18.031,28 0,00 0,00 0,00 0,00 18.031,28
3892. LIDIJA DADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1980 SOLIN 0,00 0,00 2.726,90 14.790,55 0,00 476,78 0,00 0,00 17.994,23
3893. ROMANO BOŽULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 17.965,33 0,00 0,00 0,00 0,00 17.965,33
3894. KATARINA DELETIS TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.964,95 0,00 0,00 17.964,95
3895. ANA ŠIMIĆ MIMICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 0,00 0,00 1.564,61 16.395,73 0,00 0,00 0,00 0,00 17.960,34
3896. VALENTINO ČOGELJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1992 SPLIT 0,00 0,00 0,00 17.960,13 0,00 0,00 0,00 0,00 17.960,13
3897. JANA PIVALICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 17.955,17 0,00 0,00 0,00 0,00 17.955,17
3898. ALIJA KALTAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 17.955,17 0,00 0,00 0,00 0,00 17.955,17
3899. VINKO MINDOLJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1951 ZVEČANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.951,40 0,00 0,00 17.951,40
3900. SINIŠA RUSOVLJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SRINJINE 0,00 0,00 0,00 17.947,18 0,00 0,00 0,00 0,00 17.947,18