OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. IVAN GAŠPAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1951 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 24.810,36 0,00 0,00 0,00 24.810,36
2302. MIRJANA BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1956 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 24.810,34 0,00 0,00 0,00 24.810,34
2303. IVO KAURIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1965 PRKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.784,93 0,00 0,00 0,00 24.784,93
2304. JOSIP IVAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1961 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 24.784,16 0,00 0,00 0,00 24.784,16
2305. STJEPAN ŠTIVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 CERIĆ -4.419,84 0,00 0,00 29.174,81 0,00 0,00 0,00 24.754,97
2306. RENATA SLUGANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 0,00 0,00 753,21 23.981,44 0,00 0,00 0,00 24.734,65
2307. MIRJANA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.690,65 0,00 0,00 0,00 24.690,65
2308. MIRJANA VUJICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.685,89 0,00 24.685,89
2309. NIKICA GELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1969 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.663,23 0,00 0,00 0,00 24.663,23
2310. RADOVAN TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 BANOVCI 0,00 0,00 0,00 24.635,36 0,00 0,00 0,00 24.635,36
2311. IGOR VUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1982 BABINA GREDA 0,00 0,00 385,82 330,67 0,00 23.906,68 0,00 24.623,17
2312. VID MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1946 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 24.622,54 0,00 0,00 0,00 24.622,54
2313. ZLATA OSTRIHON VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1935 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 24.598,19 0,00 0,00 0,00 24.598,19
2314. ALEKSANDAR VLAJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1983 MARKUŠICA 0,00 0,00 -1.206,66 25.751,80 0,00 0,00 0,00 24.545,14
2315. KATA ŠUMANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 24.533,59 0,00 0,00 0,00 24.533,59
2316. JASMINE HAJDARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1982 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 24.526,61 0,00 0,00 0,00 24.526,61
2317. DRAGICA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 14.110,60 0,00 0,00 10.415,06 0,00 0,00 0,00 24.525,66
2318. DEJAN HAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR 0,00 0,00 674,71 23.821,72 0,00 0,00 0,00 24.496,43
2319. JASMIN DŽANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.476,66 0,00 0,00 0,00 24.476,66
2320. ILIJA PANJIČANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1971 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 7.193,97 0,00 17.235,60 0,00 24.429,57
2321. ILIJA ČIČKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.393,33 0,00 0,00 0,00 24.393,33
2322. MARA MARIJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 24.387,82 0,00 0,00 0,00 24.387,82
2323. IVAN PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1957 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.383,86 0,00 0,00 0,00 24.383,86
2324. RAŠIDA MAYER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1959 GUNJA 0,00 0,00 0,00 24.340,16 0,00 0,00 0,00 24.340,16
2325. ŠTEFAN JAKOBOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1975 GUNJA 0,00 0,00 0,00 24.310,84 0,00 0,00 0,00 24.310,84
2326. ĐURĐICA PARAŠILOVAC-KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1975 ŽUPANJA 14.395,60 0,00 0,00 9.882,12 0,00 0,00 0,00 24.277,72
2327. MILJAN LATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.252,31 0,00 0,00 0,00 24.252,31
2328. DANKA ILIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1971 PODGRAĐE 0,00 0,00 -234,78 24.486,46 0,00 0,00 0,00 24.251,68
2329. BLAŽENKA VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1961 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 24.250,44 0,00 0,00 0,00 24.250,44
2330. ZEMRI FARIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1988 KOMLETINCI 0,00 0,00 2.411,43 21.798,14 0,00 0,00 0,00 24.209,57
2331. MATO OREŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1948 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.205,82 0,00 0,00 0,00 24.205,82
2332. JUSUF ZENUNI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 0,00 0,00 193,44 24.009,54 0,00 0,00 0,00 24.202,98
2333. MARIJA VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1956 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 24.195,49 0,00 0,00 0,00 24.195,49
2334. BARICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.173,01 0,00 0,00 0,00 24.173,01
2335. TOMISLAV FILIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 3.174,96 20.946,98 0,00 0,00 0,00 24.121,94
2336. MLADEN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 0,00 0,00 -1.080,87 25.198,62 0,00 0,00 0,00 24.117,75
2337. IVICA ANDRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1965 TORDINCI 5.326,02 0,00 0,00 18.760,44 0,00 0,00 0,00 24.086,46
2338. RUŽICA UŽAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1953 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.077,89 0,00 0,00 0,00 24.077,89
2339. EDVIN TALETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1977 GUNJA 0,00 0,00 0,00 24.039,88 0,00 0,00 0,00 24.039,88
2340. HRVOJE MILOŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 346,09 23.626,72 0,00 0,00 0,00 23.972,81
2341. PAVAO SIMIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 23.958,89 0,00 0,00 0,00 23.958,89
2342. ŽELJKO MEDVED VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1966 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 23.951,35 0,00 0,00 0,00 23.951,35
2343. LAZAR PANTOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1987 BEOGRAD, VOŽDOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 23.921,74 0,00 0,00 23.921,74
2344. JASMINKA PEJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1969 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 23.871,71 0,00 0,00 0,00 23.871,71
2345. LUCIJA TUNJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1941 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 23.796,22 0,00 0,00 0,00 23.796,22
2346. VALENTINA HRISTOVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 KOCHANI 0,00 0,00 0,00 0,00 23.786,63 0,00 0,00 23.786,63
2347. MARIJA JURIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1951 CERNA 0,00 0,00 0,00 23.712,05 0,00 0,00 0,00 23.712,05
2348. MILOŠ RADIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.696,28 0,00 0,00 0,00 23.696,28
2349. MARIJA LUKENDA MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 0,00 0,00 467,81 23.222,09 0,00 0,00 0,00 23.689,90
2350. STIPO MANDURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1973 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 23.637,35 0,00 0,00 0,00 23.637,35
2351. ZORKA GREGOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.635,89 0,00 0,00 0,00 23.635,89
2352. DAMIR PAVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1979 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 23.595,82 0,00 0,00 0,00 23.595,82
2353. GORAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1968 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 23.574,07 0,00 0,00 0,00 23.574,07
2354. NADA OSTOJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1971 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 23.503,75 0,00 0,00 0,00 23.503,75
2355. RUŽA HRANČO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 23.481,42 0,00 0,00 0,00 23.481,42
2356. LJUBINKA VUČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI -0,26 0,00 0,00 23.442,88 0,00 0,00 0,00 23.442,62
2357. DRAŽEN KORMOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -220,47 0,00 0,00 23.661,87 0,00 0,00 0,00 23.441,40
2358. AGICA BIŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 23.426,60 0,00 0,00 0,00 23.426,60
2359. IRENA KOLAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1977 ANTIN -58,28 0,00 0,00 23.473,75 0,00 0,00 0,00 23.415,47
2360. DESANKA BABINČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1947 MIKLUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 23.375,65 0,00 0,00 0,00 23.375,65
2361. MILKA JOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1931 PRKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.372,93 0,00 0,00 0,00 23.372,93
2362. IVAN GOLUBIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1957 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 23.357,97 0,00 0,00 0,00 23.357,97
2363. FRANJO DABRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1947 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.323,12 0,00 23.323,12
2364. IVAN DAMJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1992 ŽUPANJA 0,00 0,00 185,07 23.127,36 0,00 0,00 0,00 23.312,43
2365. MIRJANA CULI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK 0,00 0,00 0,00 23.284,19 0,00 0,00 0,00 23.284,19
2366. MARKO KUPREŠAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1978 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.269,35 0,00 23.269,35
2367. DANICA NEDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1939 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 23.255,24 0,00 0,00 0,00 23.255,24
2368. ĐORĐE POPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1968 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 23.244,55 0,00 0,00 0,00 23.244,55
2369. ANITA BATARELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 5.820,29 0,00 657,08 16.721,65 0,00 0,00 0,00 23.199,02
2370. ZDENKA HERAK MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.151,01 0,00 23.151,01
2371. ŽELJKO LUKAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1960 ANDRIJAŠEVCI 3.774,79 0,00 6.817,47 12.472,56 0,00 0,00 0,00 23.064,82
2372. CVIJETIN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1965 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 0,00 23.019,45 0,00 0,00 0,00 23.019,45
2373. ANITA VALIDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1981 ŽUPANJA 0,00 0,00 1.288,67 21.656,98 0,00 0,00 0,00 22.945,65
2374. ANA DOMAĆINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1955 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 -2.438,13 0,00 25.380,30 0,00 22.942,17
2375. JOVICA PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 SIRIG 0,00 0,00 0,00 0,00 22.906,42 0,00 0,00 22.906,42
2376. IVAN MUŽEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1952 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 22.254,39 0,00 646,04 0,00 22.900,43
2377. NENAD MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1978 TOVARNIK 0,00 0,00 0,00 22.889,78 0,00 0,00 0,00 22.889,78
2378. KREŠIMIR IVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1974 VOĐINCI 37.889,06 0,00 0,00 -15.172,71 0,00 0,00 0,00 22.716,35
2379. IRMELA BRKIĆ GABUD VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.679,68 0,00 0,00 0,00 22.679,68
2380. ZLATA KULAČANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.670,48 0,00 0,00 0,00 22.670,48
2381. JURO GAGULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1945 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 22.642,51 0,00 0,00 0,00 22.642,51
2382. MASTEV GJORGJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 SHTIP 0,00 0,00 0,00 0,00 22.623,52 0,00 0,00 22.623,52
2383. MARIJA ŠOKČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 4.996,87 17.579,05 0,00 0,00 0,00 22.575,92
2384. VIOLETA KOROLJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 459,71 22.114,94 0,00 0,00 0,00 22.574,65
2385. JASENKA PAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1968 VUKOVAR 0,00 0,00 1.727,49 20.807,84 0,00 0,00 0,00 22.535,33
2386. MIRJANA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.493,28 0,00 22.493,28
2387. ŽELJKO SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1984 CERNA 0,00 0,00 1.874,44 20.600,10 0,00 0,00 0,00 22.474,54
2388. NENAD JAJELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 22.409,06 0,00 0,00 0,00 0,00 22.409,06
2389. SABINA ŠPIONJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1984 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 22.354,11 0,00 0,00 0,00 22.354,11
2390. SREĆKO UROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1963 GABOŠ 0,00 0,00 0,00 22.313,60 0,00 0,00 0,00 22.313,60
2391. IVAN DIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1942 OTOK 0,00 0,00 0,00 22.293,44 0,00 0,00 0,00 22.293,44
2392. MARA MISIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 22.257,38 0,00 0,00 0,00 22.257,38
2393. IVAN VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1962 STARI MIKANOVCI -0,01 0,00 0,00 22.237,74 0,00 0,00 0,00 22.237,73
2394. IVANKA KULUNDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1950 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.206,50 0,00 0,00 0,00 22.206,50
2395. DANIJELA VESELČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI -0,06 0,00 0,00 22.187,31 0,00 0,00 0,00 22.187,25
2396. PAVO ŽUPARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 22.180,07 0,00 0,00 0,00 22.180,07
2397. SELIMA FAZLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1946 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.162,18 0,00 0,00 0,00 22.162,18
2398. KRISTINA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1979 ROKOVCI 5.280,60 0,00 -253,15 17.109,25 0,00 0,00 0,00 22.136,70
2399. MARINKO VIDULIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1952 ANTIN 0,00 0,00 0,00 22.117,98 0,00 0,00 0,00 22.117,98
2400. ANTUN STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1966 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 22.085,28 0,00 0,00 0,00 22.085,28