OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. DARIO KOMŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.499,67 0,00 0,00 0,00 23.499,67
2302. ANTUN OREŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA -1.030,03 0,00 -1.626,00 26.151,33 0,00 0,00 0,00 23.495,30
2303. ŠTEFAN JAKOBOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1975 GUNJA 0,00 0,00 0,00 23.454,78 0,00 0,00 0,00 23.454,78
2304. MIRJANA VUJICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.453,85 0,00 23.453,85
2305. TOMISLAV PLIVELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1979 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 23.442,58 0,00 0,00 0,00 23.442,58
2306. IGOR VUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1982 BABINA GREDA 0,00 0,00 365,99 304,15 0,00 22.734,91 0,00 23.405,05
2307. MLADEN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 0,00 0,00 -1.080,87 24.484,01 0,00 0,00 0,00 23.403,14
2308. DANICA DEČEV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 17.694,88 0,00 5.700,80 0,00 23.395,68
2309. MARIJA ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.364,16 0,00 0,00 0,00 23.364,16
2310. STJEPAN ŠTIVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 CERIĆ -4.419,84 0,00 0,00 27.761,49 0,00 0,00 0,00 23.341,65
2311. JASMIN DŽANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.293,39 0,00 0,00 0,00 23.293,39
2312. FAHIRA NAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1974 GUNJA 0,00 0,00 0,00 23.282,89 0,00 0,00 0,00 23.282,89
2313. BLAŽ MATOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1943 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.267,46 0,00 0,00 0,00 23.267,46
2314. LIDIJA VRLJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1981 VOĐINCI 9.249,67 0,00 -113,54 14.094,01 0,00 0,00 0,00 23.230,14
2315. JOSIP VARNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1955 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 23.215,12 0,00 0,00 0,00 23.215,12
2316. RADOVAN TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 BANOVCI 0,00 0,00 0,00 23.200,17 0,00 0,00 0,00 23.200,17
2317. MILJAN LATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.160,42 0,00 0,00 0,00 23.160,42
2318. JAKOB VERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1972 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.137,56 0,00 0,00 0,00 23.137,56
2319. LJUBICA VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.133,68 0,00 0,00 0,00 23.133,68
2320. BLAŽENKA VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1961 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 23.043,57 0,00 0,00 0,00 23.043,57
2321. DRAGICA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 13.263,86 0,00 0,00 9.767,16 0,00 0,00 0,00 23.031,02
2322. ANICA BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1958 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 22.982,97 0,00 0,00 0,00 22.982,97
2323. EDVIN TALETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1977 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.974,59 0,00 0,00 0,00 22.974,59
2324. OGNJEN JOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1985 GUNJA 0,00 0,00 -0,75 22.972,17 0,00 0,00 0,00 22.971,42
2325. MARIJA VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1956 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 22.916,33 0,00 0,00 0,00 22.916,33
2326. NIKICA GELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1969 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.885,25 0,00 0,00 0,00 22.885,25
2327. DEJAN HAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR 0,00 0,00 674,71 22.189,68 0,00 0,00 0,00 22.864,39
2328. BARICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 22.834,98 0,00 0,00 0,00 22.834,98
2329. ĐURĐICA PARAŠILOVAC-KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1975 ŽUPANJA 13.503,21 0,00 0,00 9.330,01 0,00 0,00 0,00 22.833,22
2330. ALEKSANDAR VLAJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1983 MARKUŠICA 0,00 0,00 -1.206,66 24.031,31 0,00 0,00 0,00 22.824,65
2331. ZEMRI FARIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1988 KOMLETINCI 0,00 0,00 2.260,77 20.552,33 0,00 0,00 0,00 22.813,10
2332. ĐORĐE MAGLOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1975 BOROVO -14.104,89 37.439,68 0,00 -527,16 0,00 0,00 0,00 22.807,63
2333. AGICA BIŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 22.782,73 0,00 0,00 0,00 22.782,73
2334. SABINA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1973 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 22.747,41 0,00 0,00 0,00 22.747,41
2335. PAVO ŽUPARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 22.737,85 0,00 0,00 0,00 22.737,85
2336. MARIJA JOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1950 TOVARNIK 0,00 0,00 0,00 22.705,22 0,00 0,00 0,00 22.705,22
2337. SENIJA OMERAGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1955 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.692,81 0,00 0,00 0,00 22.692,81
2338. GORDANA ŽILAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 22.692,79 0,00 0,00 0,00 22.692,79
2339. IVAN ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1963 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 22.692,79 0,00 0,00 0,00 22.692,79
2340. MARIJA JURIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1951 CERNA 0,00 0,00 0,00 22.667,09 0,00 0,00 0,00 22.667,09
2341. ILIJA PANJIČANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1971 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 6.663,63 0,00 15.963,29 0,00 22.626,92
2342. MARKO ĐIDARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 OROLIK -261,67 0,00 2.091,34 20.779,57 0,00 0,00 0,00 22.609,24
2343. BOŽIDAR BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.592,11 0,00 0,00 0,00 22.592,11
2344. RUŽICA UŽAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1953 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.555,98 0,00 0,00 0,00 22.555,98
2345. DANKA ILIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1971 PODGRAĐE 0,00 0,00 -234,78 22.788,97 0,00 0,00 0,00 22.554,19
2346. MILAN MAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1966 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.456,95 0,00 0,00 0,00 22.456,95
2347. ANDRIJA DRETVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1945 GRADIŠTE 0,00 0,00 22.456,87 0,00 0,00 0,00 0,00 22.456,87
2348. BRANKA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 -59,59 22.466,45 0,00 0,00 0,00 22.406,86
2349. ŽELJKO MEDVED VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1966 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 22.372,92 0,00 0,00 0,00 22.372,92
2350. TOMISLAV FILIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 2.903,38 19.446,79 0,00 0,00 0,00 22.350,17
2351. DESANKA BABINČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1947 MIKLUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 22.337,68 0,00 0,00 0,00 22.337,68
2352. VIDE DAMIR RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1971 ILOK 0,00 0,00 0,00 22.327,75 0,00 0,00 0,00 22.327,75
2353. DANICA NEDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1939 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 22.278,36 0,00 0,00 0,00 22.278,36
2354. MARKO KUPREŠAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1978 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.265,66 0,00 22.265,66
2355. JUSUF ZENUNI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 0,00 0,00 178,68 22.083,13 0,00 0,00 0,00 22.261,81
2356. RADOJKA SOPKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1964 PETROVCI 0,00 0,00 0,00 22.237,36 0,00 0,00 0,00 22.237,36
2357. MILKA JOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1931 PRKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.210,59 0,00 0,00 0,00 22.210,59
2358. NENAD MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.144,60 0,00 0,00 0,00 22.144,60
2359. MLADEN MATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1989 KOMLETINCI 5.299,16 0,00 0,00 16.800,10 0,00 0,00 0,00 22.099,26
2360. LAZAR PANTOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1987 BEOGRAD, VOŽDOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 22.081,95 0,00 0,00 22.081,95
2361. IVAN IVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 22.035,11 0,00 0,00 0,00 22.035,11
2362. JASMINA MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI -7.260,29 0,00 3.448,77 25.832,15 0,00 0,00 0,00 22.020,63
2363. VINKO BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1966 IVANKOVO 0,00 0,00 -0,01 22.003,39 0,00 0,00 0,00 22.003,38
2364. FRANJO DABRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1947 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.998,73 0,00 21.998,73
2365. VIKICA RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,LOVAS 1953 LOVAS 15.591,32 0,00 1.018,24 5.381,19 0,00 0,00 0,00 21.990,75
2366. MIRJANA CULI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK 0,00 0,00 0,00 21.990,64 0,00 0,00 0,00 21.990,64
2367. ANĐELKA DITTRICH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 21.955,49 0,00 0,00 0,00 21.955,49
2368. ANA DOMAĆINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1955 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 -2.438,16 0,00 24.385,81 0,00 21.947,65
2369. CVIJETIN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1965 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 0,00 21.919,55 0,00 0,00 0,00 21.919,55
2370. ILIJA MIKANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1967 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 21.919,16 0,00 0,00 0,00 21.919,16
2371. ANITA BATARELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 5.476,17 0,00 649,61 15.786,01 0,00 0,00 0,00 21.911,79
2372. EVA MARŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1939 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 21.892,90 0,00 0,00 0,00 21.892,90
2373. ROMANA KEGALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,10 1,15 0,00 21.887,96 0,00 21.889,21
2374. SMAILA ČAJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 21.878,76 0,00 0,00 0,00 21.878,76
2375. ZDENKA HERAK MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.872,19 0,00 21.872,19
2376. LJUBINKA VUČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI -0,26 0,00 0,00 21.852,42 0,00 0,00 0,00 21.852,16
2377. IRENA KOLAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1977 ANTIN 0,00 0,00 0,00 21.821,36 0,00 0,00 0,00 21.821,36
2378. MARIJA LUKENDA MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 0,00 0,00 428,82 21.381,07 0,00 0,00 0,00 21.809,89
2379. IVAN DAMJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1992 ŽUPANJA 0,00 0,00 173,20 21.632,15 0,00 0,00 0,00 21.805,35
2380. MARIJA ŠOKČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 4.837,01 16.957,08 0,00 0,00 0,00 21.794,09
2381. FLUTRA DUHANAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1980 MARINCI 0,00 0,00 0,00 21.777,65 0,00 0,00 0,00 21.777,65
2382. NIKO TEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1964 OTOK 0,00 0,00 0,00 21.727,44 0,00 0,00 0,00 21.727,44
2383. ANITA VALIDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1981 ŽUPANJA 0,00 0,00 1.191,80 20.474,05 0,00 0,00 0,00 21.665,85
2384. ALEN GRUBEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.665,21 0,00 21.665,21
2385. ZLATA KULAČANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.653,23 0,00 0,00 0,00 21.653,23
2386. ĐORĐE POPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1968 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 21.651,92 0,00 0,00 0,00 21.651,92
2387. NENAD JAJELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 21.613,88 0,00 0,00 0,00 0,00 21.613,88
2388. STJEPAN VRABAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1943 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 21.561,25 0,00 0,00 0,00 21.561,25
2389. SELIMA FAZLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1946 GUNJA 0,00 0,00 0,00 21.548,54 0,00 0,00 0,00 21.548,54
2390. DANIJELA UREMOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI -0,06 0,00 0,00 21.544,16 0,00 0,00 0,00 21.544,10
2391. ĐURO MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1963 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 21.542,47 0,00 0,00 0,00 21.542,47
2392. VIOLETA KOROLJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 437,01 21.023,86 0,00 0,00 0,00 21.460,87
2393. DAMIR PAVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1979 STARI MIKANOVCI -658,09 0,00 -568,96 22.637,39 0,00 0,00 0,00 21.410,34
2394. VEDRAN ANDRAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 0,00 0,00 1.643,81 19.708,71 0,00 0,00 0,00 21.352,52
2395. JOVICA PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 SIRIG 0,00 0,00 0,00 0,00 21.310,43 0,00 0,00 21.310,43
2396. MIROSLAV DRAGUNIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1955 PAČETIN 0,00 0,00 0,00 21.306,27 0,00 0,00 0,00 21.306,27
2397. JURO GAGULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1945 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 21.301,61 0,00 0,00 0,00 21.301,61
2398. IVAN DIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1942 OTOK 0,00 0,00 0,00 21.281,35 0,00 0,00 0,00 21.281,35
2399. KATARINA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1951 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 21.273,84 0,00 0,00 0,00 21.273,84
2400. ANTE ATLIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1970 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.267,95 0,00 21.267,95