OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. STANIMIRKA DUNATOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.065,71 0,00 319,43 0,00 24.385,14
2302. ILIJA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1937 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 24.370,78 0,00 0,00 0,00 24.370,78
2303. JANJA GREGOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1957 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.365,33 0,00 0,00 0,00 24.365,33
2304. RUŽA MILKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1933 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 24.363,12 0,00 0,00 0,00 24.363,12
2305. RUŽICA DRMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1984 VINKOVCI 0,00 0,00 31,41 24.331,00 0,00 0,00 0,00 24.362,41
2306. BLAŽ TIKVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1959 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 24.340,84 0,00 0,00 0,00 24.340,84
2307. STANA IVANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1937 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 24.309,72 0,00 0,00 0,00 24.309,72
2308. TOMO ČOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1968 PODRINJE -21,01 0,00 0,00 24.317,89 0,00 0,00 0,00 24.296,88
2309. PALKO SENKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 24.288,99 0,00 0,00 0,00 24.288,99
2310. DAMIR BUDAY VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 0,00 0,00 16,17 24.272,78 0,00 0,00 0,00 24.288,95
2311. JOSIP ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1966 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 24.265,51 0,00 0,00 0,00 24.265,51
2312. ISMETA HILYMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.176,49 0,00 0,00 0,00 24.176,49
2313. MARKO LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1990 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 24.154,20 0,00 0,00 0,00 24.154,20
2314. ADEM ČUKOVCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 -108,21 0,00 24.232,98 0,00 24.124,77
2315. MANDA BUZOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1948 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 24.080,07 0,00 0,00 0,00 24.080,07
2316. ĐURO KESEGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1939 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 24.080,05 0,00 0,00 0,00 24.080,05
2317. MATIJKA KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1933 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.080,04 0,00 0,00 0,00 24.080,04
2318. KATA DŽINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1935 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 24.079,06 0,00 0,00 0,00 24.079,06
2319. ZVONKO STRAŠEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 161,09 0,00 0,00 23.896,90 0,00 0,00 0,00 24.057,99
2320. JASMINA MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI -9.468,88 0,00 9.670,94 23.813,21 0,00 0,00 0,00 24.015,27
2321. ŽELJKO TENŠEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA -3.848,20 0,00 -3.848,20 31.698,67 0,00 0,00 0,00 24.002,27
2322. DRAGAN BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 3.967,63 0,00 0,00 20.011,25 0,00 0,00 0,00 23.978,88
2323. VIKICA RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,LOVAS 1953 LOVAS 17.712,21 0,00 1.018,24 5.199,57 0,00 0,00 0,00 23.930,02
2324. ZLATA VUČENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.927,97 0,00 0,00 0,00 23.927,97
2325. IVO NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1967 VRBANJA 12.967,64 0,00 0,00 10.954,32 0,00 0,00 0,00 23.921,96
2326. MARTIN PERKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1944 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 23.903,23 0,00 0,00 0,00 23.903,23
2327. INES BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.874,22 0,00 0,00 0,00 23.874,22
2328. MILOŠ RADIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.716,42 0,00 0,00 0,00 23.716,42
2329. MARA UDOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA -1.708,82 0,00 0,00 25.419,17 0,00 0,00 0,00 23.710,35
2330. VINKO BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1966 IVANKOVO 0,00 0,00 677,34 23.019,17 0,00 0,00 0,00 23.696,51
2331. KRISTIJAN DUBRAVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1978 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 25.525,56 0,00 -1.837,50 0,00 23.688,06
2332. ANJA SUČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1988 VOĐINCI 0,00 0,00 7,77 23.647,87 0,00 0,00 0,00 23.655,64
2333. DALIBOR ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 892,90 22.744,73 0,00 0,00 0,00 23.637,63
2334. SLAĐAN MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1968 BAČKA PALANKA 0,00 0,00 0,00 0,00 23.631,83 0,00 0,00 23.631,83
2335. STANA KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1956 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.545,73 0,00 0,00 0,00 23.545,73
2336. KATA GAĆARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 23.537,06 0,00 0,00 0,00 23.537,06
2337. KATA ASTALOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1948 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.533,65 0,00 0,00 0,00 23.533,65
2338. MAKSO TRIFUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 23.459,27 0,00 0,00 0,00 23.459,27
2339. DMITAR ILIEV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1962 PETRIČ 0,00 0,00 0,00 0,00 23.436,70 0,00 0,00 23.436,70
2340. LJEPOSAVA PETKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1948 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 0,00 23.416,68 0,00 0,00 0,00 23.416,68
2341. PEĐA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.405,58 0,00 0,00 0,00 23.405,58
2342. JANJA DRAGIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1959 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.405,33 0,00 0,00 0,00 23.405,33
2343. ANTUN MARIJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1944 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.392,56 0,00 23.392,56
2344. JOVAN PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1954 KARADŽIĆEVO 0,00 0,00 0,00 23.378,18 0,00 0,00 0,00 23.378,18
2345. ANKA MIKINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1946 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 23.336,87 0,00 0,00 0,00 23.336,87
2346. ŽIVANA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1938 MOHOVO 0,00 0,00 0,00 23.318,17 0,00 0,00 0,00 23.318,17
2347. LJUBOMIR AJDUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1952 BOROVO 0,00 0,00 0,00 23.278,49 0,00 0,00 0,00 23.278,49
2348. MARIJA ŠINJORI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1941 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.276,31 0,00 0,00 0,00 23.276,31
2349. LUCIJA TUNJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1941 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 23.270,94 0,00 0,00 0,00 23.270,94
2350. FRANJKA KLEMEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1978 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 23.141,48 0,00 0,00 0,00 23.141,48
2351. JOVICA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1966 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 23.121,81 0,00 0,00 0,00 23.121,81
2352. ANICA GVOZDANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1962 BERAK 0,00 0,00 0,00 23.089,59 0,00 0,00 0,00 23.089,59
2353. ZLATKO PAVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.087,56 0,00 23.087,56
2354. TIMA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 23.075,36 0,00 0,00 0,00 23.075,36
2355. VID MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1946 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 23.063,27 0,00 0,00 0,00 23.063,27
2356. ANA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1934 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 23.047,08 0,00 0,00 0,00 23.047,08
2357. VERUNA MAŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 0,00 0,00 88,53 22.956,28 0,00 0,00 0,00 23.044,81
2358. STIPO MANDURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1973 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 22.977,70 0,00 0,00 0,00 22.977,70
2359. TIHOMIR PAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1976 BOROVO 0,00 0,00 0,00 0,00 22.969,32 0,00 0,00 22.969,32
2360. ELVIRA BERTON VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.962,03 0,00 0,00 0,00 22.962,03
2361. ADAM STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1937 ŠIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.906,20 0,00 0,00 0,00 22.906,20
2362. DRAGAN VUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1973 MLAKA ANTINSKA 2.647,18 0,00 0,00 20.247,27 0,00 0,00 0,00 22.894,45
2363. DANICA TUFEKČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1939 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 22.892,57 0,00 0,00 0,00 22.892,57
2364. NEDRETA MENDEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.888,47 0,00 0,00 0,00 22.888,47
2365. SLAVICA SABOK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1954 VOĐINCI 0,00 0,00 1,55 22.881,73 0,00 0,00 0,00 22.883,28
2366. EMILIJA TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1987 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 10.954,88 0,00 11.925,40 0,00 22.880,28
2367. RUŽICA MIHOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.843,90 0,00 0,00 0,00 22.843,90
2368. IVAN VIDOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1990 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 22.842,64 0,00 0,00 0,00 22.842,64
2369. MARIO KRIŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 MIRKOVCI 0,00 0,00 877,65 21.900,90 0,00 0,00 0,00 22.778,55
2370. MARIJA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1948 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 22.757,44 0,00 0,00 0,00 22.757,44
2371. MLADEN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1952 DRENOVCI 0,00 0,00 -1.080,87 23.800,96 0,00 0,00 0,00 22.720,09
2372. KATA ŠUMANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 22.710,22 0,00 0,00 0,00 22.710,22
2373. DANICA DEČEV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 17.157,25 0,00 5.492,02 0,00 22.649,27
2374. ALEN RUDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI -14,46 0,00 0,00 22.659,20 0,00 0,00 0,00 22.644,74
2375. ŠTEFAN JAKOBOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1975 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.636,53 0,00 0,00 0,00 22.636,53
2376. MARIJA ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.610,64 0,00 0,00 0,00 22.610,64
2377. DRAGUTIN SARAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1956 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.580,43 0,00 0,00 0,00 22.580,43
2378. DRAGICA ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 0,00 0,00 -471,60 6.064,86 0,00 16.965,72 0,00 22.558,98
2379. LJUBICA VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 22.551,35 0,00 0,00 0,00 22.551,35
2380. TOMISLAV VIDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1975 CERNA 0,00 0,00 0,00 19.502,34 0,00 3.028,49 0,00 22.530,83
2381. ŽELJKA MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1976 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.521,60 0,00 22.521,60
2382. DRAGICA ERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1953 PODRINJE 0,00 0,00 -799,24 23.317,85 0,00 0,00 0,00 22.518,61
2383. MIRJANA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.431,54 0,00 0,00 0,00 22.431,54
2384. ANTUN PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1973 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 22.415,51 0,00 0,00 0,00 22.415,51
2385. MIROSLAV DŽALTO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 2.988,11 19.426,76 0,00 0,00 0,00 22.414,87
2386. MARTA VAREŠEVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1956 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.404,15 0,00 0,00 0,00 22.404,15
2387. MARIJA ŠOKČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1952 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 22.384,30 0,00 0,00 0,00 22.384,30
2388. IVICA GARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.369,71 0,00 0,00 0,00 22.369,71
2389. GORAN VODOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1969 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.355,15 0,00 0,00 0,00 22.355,15
2390. TOMISLAV GRAFINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.329,99 0,00 0,00 0,00 22.329,99
2391. MATIJA MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 22.308,15 0,00 0,00 0,00 22.308,15
2392. IVAN ĆAJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.292,14 0,00 0,00 0,00 22.292,14
2393. MIRJANA VUJICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.276,25 0,00 22.276,25
2394. MARIJA GRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1964 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 22.256,52 0,00 0,00 0,00 22.256,52
2395. JASMINKA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 22.230,32 0,00 0,00 0,00 22.230,32
2396. MARTINKA ANTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1965 SRIJEMSKE LAZE 0,00 0,00 0,00 22.227,99 0,00 0,00 0,00 22.227,99
2397. IVANA SABADOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1986 NIJEMCI -369,97 0,00 35,85 22.539,26 0,00 0,00 0,00 22.205,14
2398. ROBERT PERVAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 22,40 22.163,76 0,00 0,00 0,00 22.186,16
2399. LJUBICA TUCAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1951 OTOK 0,00 0,00 0,00 22.180,24 0,00 0,00 0,00 22.180,24
2400. AGICA BIŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 22.167,30 0,00 0,00 0,00 22.167,30