OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. DANA MIKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1959 TRPINJA 0,00 0,00 0,00 24.393,58 0,00 0,00 0,00 24.393,58
2302. STANIMIRKA DUNATOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.065,71 0,00 319,43 0,00 24.385,14
2303. ILIJA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1937 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 24.370,78 0,00 0,00 0,00 24.370,78
2304. JANJA GREGOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1957 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.365,33 0,00 0,00 0,00 24.365,33
2305. RUŽA MILKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1933 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 24.363,12 0,00 0,00 0,00 24.363,12
2306. RUŽICA DRMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1984 VINKOVCI 0,00 0,00 31,41 24.331,00 0,00 0,00 0,00 24.362,41
2307. BLAŽ TIKVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1959 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 24.340,84 0,00 0,00 0,00 24.340,84
2308. STANA IVANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1937 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 24.309,72 0,00 0,00 0,00 24.309,72
2309. TOMO ČOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1968 PODRINJE -21,01 0,00 0,00 24.317,89 0,00 0,00 0,00 24.296,88
2310. PALKO SENKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 24.288,99 0,00 0,00 0,00 24.288,99
2311. DAMIR BUDAY VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 0,00 0,00 16,17 24.272,78 0,00 0,00 0,00 24.288,95
2312. JOSIP ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1966 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 24.265,51 0,00 0,00 0,00 24.265,51
2313. ISMETA HILYMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.176,49 0,00 0,00 0,00 24.176,49
2314. MARKO LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1990 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 24.154,20 0,00 0,00 0,00 24.154,20
2315. ADEM ČUKOVCI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 -108,21 0,00 24.232,98 0,00 24.124,77
2316. MANDA BUZOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1948 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 24.080,07 0,00 0,00 0,00 24.080,07
2317. ĐURO KESEGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1939 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 24.080,05 0,00 0,00 0,00 24.080,05
2318. MATIJKA KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1933 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.080,04 0,00 0,00 0,00 24.080,04
2319. KATA DŽINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1935 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 24.079,06 0,00 0,00 0,00 24.079,06
2320. ZVONKO STRAŠEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 161,09 0,00 0,00 23.896,90 0,00 0,00 0,00 24.057,99
2321. JASMINA MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI -9.468,88 0,00 9.670,94 23.813,21 0,00 0,00 0,00 24.015,27
2322. ŽELJKO TENŠEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA -3.848,20 0,00 -3.848,20 31.698,67 0,00 0,00 0,00 24.002,27
2323. DRAGAN BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 3.967,63 0,00 0,00 20.011,25 0,00 0,00 0,00 23.978,88
2324. VIKICA RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,LOVAS 1953 LOVAS 17.712,21 0,00 1.018,24 5.199,57 0,00 0,00 0,00 23.930,02
2325. ZLATA VUČENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.927,97 0,00 0,00 0,00 23.927,97
2326. IVO NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1967 VRBANJA 12.967,64 0,00 0,00 10.954,32 0,00 0,00 0,00 23.921,96
2327. MARTIN PERKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1944 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 23.903,23 0,00 0,00 0,00 23.903,23
2328. INES BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.874,22 0,00 0,00 0,00 23.874,22
2329. FRANJO KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1978 BABINA GREDA 8.687,37 0,00 -4.885,50 19.978,64 0,00 0,00 0,00 23.780,51
2330. MILOŠ RADIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.716,42 0,00 0,00 0,00 23.716,42
2331. MARA UDOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA -1.708,82 0,00 0,00 25.419,17 0,00 0,00 0,00 23.710,35
2332. VINKO BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1966 IVANKOVO 0,00 0,00 677,34 23.019,17 0,00 0,00 0,00 23.696,51
2333. KRISTIJAN DUBRAVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1978 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 25.525,56 0,00 -1.837,50 0,00 23.688,06
2334. ANJA SUČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1988 VOĐINCI 0,00 0,00 7,77 23.647,87 0,00 0,00 0,00 23.655,64
2335. DALIBOR ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 892,90 22.744,73 0,00 0,00 0,00 23.637,63
2336. SLAĐAN MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1968 BAČKA PALANKA 0,00 0,00 0,00 0,00 23.631,83 0,00 0,00 23.631,83
2337. STANA KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1956 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.545,73 0,00 0,00 0,00 23.545,73
2338. KATA GAĆARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 23.537,06 0,00 0,00 0,00 23.537,06
2339. KATA ASTALOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1948 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.533,65 0,00 0,00 0,00 23.533,65
2340. MAKSO TRIFUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 23.459,27 0,00 0,00 0,00 23.459,27
2341. DMITAR ILIEV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1962 PETRIČ 0,00 0,00 0,00 0,00 23.436,70 0,00 0,00 23.436,70
2342. LJEPOSAVA PETKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1948 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 0,00 23.416,68 0,00 0,00 0,00 23.416,68
2343. PEĐA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.405,58 0,00 0,00 0,00 23.405,58
2344. JANJA DRAGIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1959 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.405,33 0,00 0,00 0,00 23.405,33
2345. ANTUN MARIJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1944 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.392,56 0,00 23.392,56
2346. JOVAN PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1954 KARADŽIĆEVO 0,00 0,00 0,00 23.378,18 0,00 0,00 0,00 23.378,18
2347. ANKA MIKINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1946 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 23.336,87 0,00 0,00 0,00 23.336,87
2348. ŽIVANA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1938 MOHOVO 0,00 0,00 0,00 23.318,17 0,00 0,00 0,00 23.318,17
2349. LJUBOMIR AJDUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1952 BOROVO 0,00 0,00 0,00 23.278,49 0,00 0,00 0,00 23.278,49
2350. MARIJA ŠINJORI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1941 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.276,31 0,00 0,00 0,00 23.276,31
2351. LUCIJA TUNJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1941 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 23.270,94 0,00 0,00 0,00 23.270,94
2352. FRANJKA KLEMEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1978 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 23.141,48 0,00 0,00 0,00 23.141,48
2353. JOVICA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1966 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 23.121,81 0,00 0,00 0,00 23.121,81
2354. ANICA GVOZDANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1962 BERAK 0,00 0,00 0,00 23.089,59 0,00 0,00 0,00 23.089,59
2355. ZLATKO PAVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.087,56 0,00 23.087,56
2356. TIMA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 23.075,36 0,00 0,00 0,00 23.075,36
2357. VID MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1946 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 23.063,27 0,00 0,00 0,00 23.063,27
2358. ANA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1934 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 23.047,08 0,00 0,00 0,00 23.047,08
2359. VERUNA MAŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 0,00 0,00 88,53 22.956,28 0,00 0,00 0,00 23.044,81
2360. STIPO MANDURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1973 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 22.977,70 0,00 0,00 0,00 22.977,70
2361. TIHOMIR PAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1976 BOROVO 0,00 0,00 0,00 0,00 22.969,32 0,00 0,00 22.969,32
2362. ELVIRA BERTON VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.962,03 0,00 0,00 0,00 22.962,03
2363. ADAM STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1937 ŠIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.906,20 0,00 0,00 0,00 22.906,20
2364. DRAGAN VUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1973 MLAKA ANTINSKA 2.647,18 0,00 0,00 20.247,27 0,00 0,00 0,00 22.894,45
2365. DANICA TUFEKČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1939 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 22.892,57 0,00 0,00 0,00 22.892,57
2366. NEDRETA MENDEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.888,47 0,00 0,00 0,00 22.888,47
2367. SLAVICA SABOK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1954 VOĐINCI 0,00 0,00 1,55 22.881,73 0,00 0,00 0,00 22.883,28
2368. EMILIJA TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1987 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 10.954,88 0,00 11.925,40 0,00 22.880,28
2369. RUŽICA MIHOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.843,90 0,00 0,00 0,00 22.843,90
2370. IVAN VIDOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1990 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 22.842,64 0,00 0,00 0,00 22.842,64
2371. MARIO KRIŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 MIRKOVCI 0,00 0,00 877,65 21.900,90 0,00 0,00 0,00 22.778,55
2372. MARIJA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1948 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 22.757,44 0,00 0,00 0,00 22.757,44
2373. MLADEN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1952 DRENOVCI 0,00 0,00 -1.080,87 23.800,96 0,00 0,00 0,00 22.720,09
2374. KATA ŠUMANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 22.710,22 0,00 0,00 0,00 22.710,22
2375. DANICA DEČEV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 17.157,25 0,00 5.492,02 0,00 22.649,27
2376. ALEN RUDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI -14,46 0,00 0,00 22.659,20 0,00 0,00 0,00 22.644,74
2377. ŠTEFAN JAKOBOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1975 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.636,53 0,00 0,00 0,00 22.636,53
2378. MARIJA ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.610,64 0,00 0,00 0,00 22.610,64
2379. DRAGUTIN SARAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1956 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.580,43 0,00 0,00 0,00 22.580,43
2380. DRAGICA ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 0,00 0,00 -471,60 6.064,86 0,00 16.965,72 0,00 22.558,98
2381. LJUBICA VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 22.551,35 0,00 0,00 0,00 22.551,35
2382. TOMISLAV VIDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1975 CERNA 0,00 0,00 0,00 19.502,34 0,00 3.028,49 0,00 22.530,83
2383. ŽELJKA MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1976 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.521,60 0,00 22.521,60
2384. DRAGICA ERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1953 PODRINJE 0,00 0,00 -799,24 23.317,85 0,00 0,00 0,00 22.518,61
2385. MIRJANA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.431,54 0,00 0,00 0,00 22.431,54
2386. ANTUN PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1973 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 22.415,51 0,00 0,00 0,00 22.415,51
2387. MIROSLAV DŽALTO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 2.988,11 19.426,76 0,00 0,00 0,00 22.414,87
2388. MARTA VAREŠEVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1956 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.404,15 0,00 0,00 0,00 22.404,15
2389. MARIJA ŠOKČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1952 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 22.384,30 0,00 0,00 0,00 22.384,30
2390. IVICA GARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.369,71 0,00 0,00 0,00 22.369,71
2391. GORAN VODOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1969 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.355,15 0,00 0,00 0,00 22.355,15
2392. TOMISLAV GRAFINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.329,99 0,00 0,00 0,00 22.329,99
2393. MATIJA MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 22.308,15 0,00 0,00 0,00 22.308,15
2394. IVAN ĆAJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.292,14 0,00 0,00 0,00 22.292,14
2395. MIRJANA VUJICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.276,25 0,00 22.276,25
2396. MARIJA GRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1964 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 22.256,52 0,00 0,00 0,00 22.256,52
2397. JASMINKA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 22.230,32 0,00 0,00 0,00 22.230,32
2398. MARTINKA ANTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1965 SRIJEMSKE LAZE 0,00 0,00 0,00 22.227,99 0,00 0,00 0,00 22.227,99
2399. IVANA SABADOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1986 NIJEMCI -369,97 0,00 35,85 22.539,26 0,00 0,00 0,00 22.205,14
2400. ROBERT PERVAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 22,40 22.163,76 0,00 0,00 0,00 22.186,16