OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. STANA KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1956 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 25.966,50 0,00 0,00 0,00 25.966,50
2302. ANĐELKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1973 OTOK 0,00 0,00 0,00 25.952,90 0,00 -29,86 0,00 25.923,04
2303. DALIBOR ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 978,73 24.916,97 0,00 0,00 0,00 25.895,70
2304. IVO NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1967 VRBANJA 14.046,18 0,00 0,00 11.830,21 0,00 0,00 0,00 25.876,39
2305. BLAŽ TIKVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1959 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 25.857,27 0,00 0,00 0,00 25.857,27
2306. IVAN VIDOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1990 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 25.709,39 0,00 0,00 0,00 25.709,39
2307. PEĐA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 25.680,53 0,00 0,00 0,00 25.680,53
2308. ĐURO MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1963 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 25.667,86 0,00 0,00 0,00 25.667,86
2309. IGOR BURČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 10,61 0,00 -690,18 26.345,91 0,00 0,00 0,00 25.666,34
2310. STANA IVANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1937 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 25.577,77 0,00 0,00 0,00 25.577,77
2311. ANKA MIKINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1946 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 25.569,57 0,00 0,00 0,00 25.569,57
2312. IVAN IVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 25.557,90 0,00 0,00 0,00 25.557,90
2313. JOVICA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1966 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 25.547,09 0,00 0,00 0,00 25.547,09
2314. KATA ASTALOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1948 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 25.530,48 0,00 0,00 0,00 25.530,48
2315. MARKO ROGULJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1944 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 25.514,13 0,00 0,00 0,00 25.514,13
2316. IVICA GARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 25.487,19 0,00 0,00 0,00 25.487,19
2317. ZVONKO STRAŠEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 161,09 0,00 0,00 25.260,41 0,00 0,00 0,00 25.421,50
2318. INES BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 25.418,02 0,00 0,00 0,00 25.418,02
2319. TOMISLAV GRAFINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 25.393,89 0,00 0,00 0,00 25.393,89
2320. JASENKA KASELJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1961 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 25.330,31 0,00 0,00 0,00 25.330,31
2321. MATO OREŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1948 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 25.249,96 0,00 0,00 0,00 25.249,96
2322. DRAGICA ERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1953 PODRINJE 0,00 0,00 -799,24 26.033,70 0,00 0,00 0,00 25.234,46
2323. DENIS MITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI -23.367,47 0,00 -31.001,96 79.583,29 0,00 0,00 0,00 25.213,86
2324. DRAGAN VUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1973 MLAKA ANTINSKA 2.986,77 0,00 0,00 22.209,73 0,00 0,00 0,00 25.196,50
2325. VESNA BARIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1972 STROŠINCI 0,00 0,00 6.878,75 18.310,97 0,00 0,00 0,00 25.189,72
2326. IVANA SABADOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 MIRKOVCI -369,97 0,00 56,56 25.455,00 0,00 0,00 0,00 25.141,59
2327. ŽIVANA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1938 MOHOVO 0,00 0,00 0,00 25.108,40 0,00 0,00 0,00 25.108,40
2328. GORAN VODOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1969 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 25.083,52 0,00 0,00 0,00 25.083,52
2329. DRAGICA ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 0,00 0,00 -471,60 6.818,20 0,00 18.734,19 0,00 25.080,79
2330. ROBERT PERVAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 25,68 25.023,85 0,00 0,00 0,00 25.049,53
2331. VLADO RITER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 0,00 0,00 1.167,60 23.862,32 0,00 0,00 0,00 25.029,92
2332. LJUBICA TUCAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1951 OTOK 0,00 0,00 0,00 24.991,18 0,00 0,00 0,00 24.991,18
2333. ELVIRA BERTON VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.927,03 0,00 0,00 0,00 24.927,03
2334. SLAVICA FILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1966 ILAČA 0,00 0,00 0,00 24.923,80 0,00 0,00 0,00 24.923,80
2335. ŽELJKA MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1976 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.920,57 0,00 24.920,57
2336. DARIO KOMŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.909,28 0,00 0,00 0,00 24.909,28
2337. MIROSLAV DŽALTO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 3.474,62 21.359,83 0,00 0,00 0,00 24.834,45
2338. IVAN ČOLAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1959 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 24.833,02 0,00 0,00 0,00 24.833,02
2339. LIDIJA VRLJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1981 VOĐINCI 9.855,24 0,00 -54,23 14.998,79 0,00 0,00 0,00 24.799,80
2340. MATO PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1989 STARI MIKANOVCI -3.233,83 0,00 0,00 12.933,08 0,00 15.066,67 0,00 24.765,92
2341. ANTUN OREŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA -1.030,03 0,00 -1.918,60 27.706,78 0,00 0,00 0,00 24.758,15
2342. ŠIMO MATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1939 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 24.725,99 0,00 0,00 0,00 24.725,99
2343. JOAKIM MUDRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1939 PETROVCI 0,00 0,00 0,00 24.721,06 0,00 0,00 0,00 24.721,06
2344. MARA BOSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1958 BRŠADIN 0,00 0,00 0,00 24.646,37 0,00 0,00 0,00 24.646,37
2345. FAHIRA NAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1974 GUNJA 0,00 0,00 0,00 24.619,32 0,00 0,00 0,00 24.619,32
2346. MARIO BRKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 453,53 24.161,33 0,00 0,00 0,00 24.614,86
2347. ANA ŠPROH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1947 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 24.608,38 0,00 0,00 0,00 24.608,38
2348. STJEPAN ŠTIVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 CERIĆ -4.419,84 0,00 0,00 28.874,66 0,00 0,00 0,00 24.454,82
2349. VID MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1946 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 24.453,23 0,00 0,00 0,00 24.453,23
2350. MIRJANA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.445,35 0,00 0,00 0,00 24.445,35
2351. MIRJANA VUJICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.424,24 0,00 24.424,24
2352. HRVOJE BLAŽINKOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1984 ANDRIJAŠEVCI -765,58 0,00 -419,61 25.609,04 0,00 0,00 0,00 24.423,85
2353. IGOR VUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1982 BABINA GREDA 0,00 0,00 381,61 325,04 0,00 23.657,83 0,00 24.364,48
2354. KATA ŠUMANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 24.335,60 0,00 0,00 0,00 24.335,60
2355. RENATA SLUGANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 0,00 0,00 741,19 23.592,69 0,00 0,00 0,00 24.333,88
2356. RADOVAN TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 BANOVCI 0,00 0,00 0,00 24.330,57 0,00 0,00 0,00 24.330,57
2357. NIKICA GELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1969 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.285,64 0,00 0,00 0,00 24.285,64
2358. ZLATA OSTRIHON VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1935 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 24.248,43 0,00 0,00 0,00 24.248,43
2359. JASMIN DŽANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.225,37 0,00 0,00 0,00 24.225,37
2360. DRAGICA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 13.930,78 0,00 0,00 10.277,47 0,00 0,00 0,00 24.208,25
2361. ALEKSANDAR VLAJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1983 MARKUŠICA 0,00 0,00 -1.206,66 25.386,41 0,00 0,00 0,00 24.179,75
2362. DEJAN HAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR 0,00 0,00 674,71 23.475,12 0,00 0,00 0,00 24.149,83
2363. ŠTEFAN JAKOBOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1975 GUNJA 0,00 0,00 0,00 24.129,03 0,00 0,00 0,00 24.129,03
2364. ILIJA PANJIČANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1971 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 7.081,34 0,00 16.965,40 0,00 24.046,74
2365. GORDANA ŠARAC JURKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1983 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 24.043,39 0,00 0,00 0,00 24.043,39
2366. IVAN GAŠPAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1951 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 24.042,62 0,00 0,00 0,00 24.042,62
2367. MIRJANA BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1956 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 24.042,60 0,00 0,00 0,00 24.042,60
2368. MILJAN LATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.020,43 0,00 0,00 0,00 24.020,43
2369. IVO KAURIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1965 PRKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.017,19 0,00 0,00 0,00 24.017,19
2370. JOSIP IVAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1961 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 24.016,42 0,00 0,00 0,00 24.016,42
2371. BRANKA KALAICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1962 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 24.008,56 0,00 0,00 0,00 24.008,56
2372. BLAŽENKA VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1961 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 23.994,14 0,00 0,00 0,00 23.994,14
2373. ĐURĐICA PARAŠILOVAC-KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1975 ŽUPANJA 14.206,08 0,00 0,00 9.764,88 0,00 0,00 0,00 23.970,96
2374. MLADEN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 0,00 0,00 -1.080,87 25.046,86 0,00 0,00 0,00 23.965,99
2375. MARIJA VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1956 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 23.923,83 0,00 0,00 0,00 23.923,83
2376. PETAR ŠIBALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 NIJEMCI 23.988,67 0,00 0,54 -71,53 0,00 0,00 0,00 23.917,68
2377. ZEMRI FARIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1988 KOMLETINCI 0,00 0,00 2.379,43 21.533,57 0,00 0,00 0,00 23.913,00
2378. DANKA ILIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1971 PODGRAĐE 0,00 0,00 -234,78 24.125,96 0,00 0,00 0,00 23.891,18
2379. BARICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.888,85 0,00 0,00 0,00 23.888,85
2380. STIPO MANDURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1973 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 23.839,14 0,00 0,00 0,00 23.839,14
2381. EDVIN TALETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1977 GUNJA 0,00 0,00 0,00 23.813,64 0,00 0,00 0,00 23.813,64
2382. JUSUF ZENUNI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 0,00 0,00 190,31 23.606,77 0,00 0,00 0,00 23.797,08
2383. DALIBORKA SKEJO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1988 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 23.773,35 0,00 0,00 0,00 23.773,35
2384. RUŽICA UŽAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1953 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.754,68 0,00 0,00 0,00 23.754,68
2385. MARIJA ROHALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1958 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 23.751,99 0,00 0,00 0,00 23.751,99
2386. TOMISLAV FILIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 3.117,28 20.628,39 0,00 0,00 0,00 23.745,67
2387. ILIJA ČIČKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.625,59 0,00 0,00 0,00 23.625,59
2388. MARA MARIJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 23.624,27 0,00 0,00 0,00 23.624,27
2389. ŽELJKO MEDVED VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1966 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 23.616,14 0,00 0,00 0,00 23.616,14
2390. RAŠIDA MAYER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1959 GUNJA 0,00 0,00 0,00 23.576,61 0,00 0,00 0,00 23.576,61
2391. HRVOJE MILOŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 340,52 23.232,15 0,00 0,00 0,00 23.572,67
2392. LAZAR PANTOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1987 BEOGRAD, VOŽDOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 23.531,02 0,00 0,00 23.531,02
2393. MARIJA JURIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1951 CERNA 0,00 0,00 0,00 23.490,13 0,00 0,00 0,00 23.490,13
2394. ZORKA GREGOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.419,69 0,00 0,00 0,00 23.419,69
2395. DAMIR PAVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1979 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 23.392,28 0,00 0,00 0,00 23.392,28
2396. VALENTINA HRISTOVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 KOCHANI 0,00 0,00 0,00 0,00 23.336,95 0,00 0,00 23.336,95
2397. MILOŠ RADIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.322,13 0,00 0,00 0,00 23.322,13
2398. JASMINE HAJDARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1982 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 23.293,71 0,00 0,00 0,00 23.293,71
2399. MARIJA LUKENDA MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 0,00 0,00 459,53 22.831,10 0,00 0,00 0,00 23.290,63
2400. AGICA BIŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 23.289,86 0,00 0,00 0,00 23.289,86