OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. EMILIJA TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1987 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 10.535,47 0,00 11.496,80 0,00 22.032,27
2302. ZLATKO PAVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.002,09 0,00 22.002,09
2303. ALEN RUDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI -14,46 0,00 0,00 22.001,34 0,00 0,00 0,00 21.986,88
2304. MIRKO VRANKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1958 ILOK 0,00 0,00 0,00 21.981,85 0,00 0,00 0,00 21.981,85
2305. IVANKA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.880,19 0,00 0,00 0,00 21.880,19
2306. AGICA BIŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 21.760,76 0,00 0,00 0,00 21.760,76
2307. TOMISLAV ŠAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 NUŠTAR 0,00 0,00 981,99 20.737,03 0,00 0,00 0,00 21.719,02
2308. NIKO TEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1964 OTOK 0,00 0,00 0,00 21.709,99 0,00 0,00 0,00 21.709,99
2309. IVANA SABADOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1986 NIJEMCI -838,81 0,00 938,56 21.602,64 0,00 0,00 0,00 21.702,39
2310. MIRJANA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.702,23 0,00 0,00 0,00 21.702,23
2311. VEDRAN BRATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1983 VUKOVAR 11.547,34 0,00 8.214,70 1.910,57 0,00 0,00 0,00 21.672,61
2312. SENIJA OMERAGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1955 GUNJA 0,00 0,00 0,00 21.667,10 0,00 0,00 0,00 21.667,10
2313. GORDANA ŽILAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 21.667,08 0,00 0,00 0,00 21.667,08
2314. IVAN ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1963 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 21.667,08 0,00 0,00 0,00 21.667,08
2315. ŽELJKA MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1976 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.652,80 0,00 21.652,80
2316. DRAGICA ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 0,00 0,00 -471,60 5.792,02 0,00 16.325,26 0,00 21.645,68
2317. NIKO PAVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.623,62 0,00 21.623,62
2318. BRANKA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 -59,59 21.666,24 0,00 0,00 0,00 21.606,65
2319. KATA KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1963 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 21.530,65 0,00 0,00 0,00 21.530,65
2320. MARKO KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1948 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.498,44 0,00 0,00 0,00 21.498,44
2321. MIRJANA VUJICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.498,35 0,00 21.498,35
2322. MILJAN LATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 21.427,37 0,00 0,00 0,00 21.427,37
2323. JASMIN DŽANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.415,27 0,00 0,00 0,00 21.415,27
2324. PERO KRISTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1949 VINKOVCI 1.018,92 0,00 0,00 20.382,67 0,00 0,00 0,00 21.401,59
2325. JOVAN PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1954 KARADŽIĆEVO 0,00 0,00 0,00 21.312,96 0,00 0,00 0,00 21.312,96
2326. JURO MENDEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1958 OTOK 0,00 0,00 0,00 21.304,94 0,00 0,00 0,00 21.304,94
2327. EDVIN TALETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1977 GUNJA 0,00 0,00 0,00 21.283,72 0,00 0,00 0,00 21.283,72
2328. BORISLAV TARADŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1966 GUNJA 0,00 0,00 4.004,39 17.257,31 0,00 0,00 0,00 21.261,70
2329. IVICA GARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.240,69 0,00 0,00 0,00 21.240,69
2330. ZDENKO LEUTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1972 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 20.245,61 0,00 976,96 0,00 21.222,57
2331. TOMISLAV GRAFINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.220,37 0,00 0,00 0,00 21.220,37
2332. MARIJA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1948 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 21.168,83 0,00 0,00 0,00 21.168,83
2333. ROBERT PERVAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 21,21 21.127,94 0,00 0,00 0,00 21.149,15
2334. FERID GARIBOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1952 GUNJA 0,00 0,00 0,00 21.130,01 0,00 0,00 0,00 21.130,01
2335. BLAŽENKA VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1961 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 21.128,01 0,00 0,00 0,00 21.128,01
2336. STJEPAN ŠTIVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 CERIĆ -4.419,84 0,00 0,00 25.518,23 0,00 0,00 0,00 21.098,39
2337. SABINA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1973 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 21.056,73 0,00 0,00 0,00 21.056,73
2338. KAJA ZOVKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1955 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 21.039,88 0,00 0,00 0,00 21.039,88
2339. KLAUDIJA PINTAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1986 NUŠTAR 0,00 0,00 256,82 20.761,94 0,00 0,00 0,00 21.018,76
2340. RADOVAN TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 BANOVCI 0,00 0,00 0,00 21.011,67 0,00 0,00 0,00 21.011,67
2341. SMAILA ČAJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 20.996,66 0,00 0,00 0,00 20.996,66
2342. MILAN MAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1966 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 20.988,18 0,00 0,00 0,00 20.988,18
2343. ILIJA MIKANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1967 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 20.984,57 0,00 0,00 0,00 20.984,57
2344. NENAD MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 20.961,83 0,00 0,00 0,00 20.961,83
2345. IVA ŠOKČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1993 VINKOVCI 0,00 0,00 105,63 20.853,20 0,00 0,00 0,00 20.958,83
2346. JELENA VICAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK -335,83 0,00 1.259,90 20.028,47 0,00 0,00 0,00 20.952,54
2347. ANĐELKA DITTRICH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 20.946,15 0,00 0,00 0,00 20.946,15
2348. VIDE DAMIR RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1971 ILOK 0,00 0,00 0,00 20.913,19 0,00 0,00 0,00 20.913,19
2349. MARIJA VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1956 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 20.886,01 0,00 0,00 0,00 20.886,01
2350. KRISTINA DUKANOVIĆ CRLJENKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.875,10 0,00 20.875,10
2351. KATA PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1953 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 19.684,70 0,00 1.124,20 0,00 20.808,90
2352. ZDRAVKO VUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 20.780,56 0,00 0,00 0,00 0,00 20.780,56
2353. FRANJO KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1978 BABINA GREDA 1.025,05 0,00 -5.095,43 24.829,70 0,00 0,00 0,00 20.759,32
2354. DEJAN HAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR 0,00 0,00 1.158,61 19.599,27 0,00 0,00 0,00 20.757,88
2355. DANICA NEDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1939 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 20.727,85 0,00 0,00 0,00 20.727,85
2356. LJUBICA DŽOMBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1940 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 20.725,41 0,00 0,00 0,00 20.725,41
2357. IVAN MUŽEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1952 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 20.143,30 0,00 573,28 0,00 20.716,58
2358. BARICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 20.711,26 0,00 0,00 0,00 20.711,26
2359. MARIJA ŠINJORI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1941 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 20.708,47 0,00 0,00 0,00 20.708,47
2360. MARKO KUPREŠAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1978 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.672,59 0,00 20.672,59
2361. BORIS JOVANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1975 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 20.667,74 0,00 0,00 0,00 20.667,74
2362. DARIO KOMŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 20.659,03 0,00 0,00 0,00 20.659,03
2363. DRAGICA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 11.919,90 0,00 0,00 8.738,78 0,00 0,00 0,00 20.658,68
2364. VJERAN ŠKOF VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1991 IVANKOVO 12.861,35 0,00 1.541,58 6.247,91 0,00 0,00 0,00 20.650,84
2365. IGOR VUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1982 BABINA GREDA 0,00 0,00 -499,95 262,04 0,00 20.875,06 0,00 20.637,15
2366. KATA GAĆARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 20.608,24 0,00 0,00 0,00 20.608,24
2367. ZEMRI FARIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1988 KOMLETINCI 0,00 0,00 2.021,64 18.574,92 0,00 0,00 0,00 20.596,56
2368. ZVONIMIR VLAHOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1955 NUŠTAR 2.126,71 0,00 15.651,85 2.812,98 0,00 0,00 0,00 20.591,54
2369. SELIMA FAZLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1946 GUNJA 0,00 0,00 0,00 20.574,55 0,00 0,00 0,00 20.574,55
2370. MARIJA ŠOKČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 4.583,28 15.969,96 0,00 0,00 0,00 20.553,24
2371. ĐURĐICA PARAŠILOVAC-KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1975 ŽUPANJA 12.086,79 0,00 0,00 8.453,69 0,00 0,00 0,00 20.540,48
2372. DANIJELA UREMOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI -0,06 0,00 0,00 20.523,32 0,00 0,00 0,00 20.523,26
2373. CVIJETIN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1965 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 0,00 20.494,10 0,00 0,00 0,00 20.494,10
2374. LJUBICA STOJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1970 SRIJEMSKE LAZE -533,82 0,00 0,00 21.011,90 0,00 0,00 0,00 20.478,08
2375. ANA DOMAĆINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1955 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 -2.438,20 0,00 22.807,35 0,00 20.369,15
2376. JOSIP GRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 20.359,67 0,00 0,00 0,00 20.359,67
2377. RAHIMA OSMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.359,20 0,00 20.359,20
2378. NENAD JAJELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 20.351,76 0,00 0,00 0,00 0,00 20.351,76
2379. SINIŠA NEDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1984 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 20.289,51 0,00 0,00 0,00 20.289,51
2380. ILIJA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1974 BABINA GREDA 21.577,44 0,00 0,00 -1.293,70 0,00 0,00 0,00 20.283,74
2381. DANIEL CINDRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1981 PRKOVCI 0,00 0,00 -2.233,02 22.508,10 0,00 0,00 0,00 20.275,08
2382. STJEPAN TERZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 76,85 20.149,23 0,00 0,00 0,00 20.226,08
2383. JASMINKA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 20.173,98 0,00 0,00 0,00 20.173,98
2384. CVIJA OSTOJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 20.173,97 0,00 0,00 0,00 20.173,97
2385. MARTINKA ANTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1965 SRIJEMSKE LAZE 0,00 0,00 0,00 20.171,65 0,00 0,00 0,00 20.171,65
2386. MARTINA SPAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1988 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.152,57 0,00 20.152,57
2387. JOSIP JURINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1949 BAPSKA 20.110,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.110,52
2388. MARA SUNARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1942 SLAKOVCI 0,00 0,00 0,00 20.075,23 0,00 0,00 0,00 20.075,23
2389. ALEKSANDAR VLAJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1983 MARKUŠICA 0,00 0,00 -1.206,66 21.280,25 0,00 0,00 0,00 20.073,59
2390. ZLATA KULAČANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 20.038,63 0,00 0,00 0,00 20.038,63
2391. ANTE ATLIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1970 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.027,06 0,00 20.027,06
2392. DRAŽEN DRAGIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1974 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 20.024,47 0,00 0,00 0,00 20.024,47
2393. STJEPAN AGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 20.004,94 0,00 0,00 0,00 20.004,94
2394. MARTE DUHANAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1976 MARINCI 0,00 0,00 0,00 19.999,39 0,00 0,00 0,00 19.999,39
2395. DRAGO MISIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1970 POSAVSKI PODGAJCI 11.821,21 0,00 5,77 8.169,12 0,00 0,00 0,00 19.996,10
2396. BOŽO ŠUTALO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1957 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 19.969,90 0,00 0,00 0,00 19.969,90
2397. MIJO NINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1950 KOMLETINCI 0,00 0,00 0,00 19.969,90 0,00 0,00 0,00 19.969,90
2398. ANTUN DUJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1949 OTOK 0,00 0,00 0,00 19.969,90 0,00 0,00 0,00 19.969,90
2399. JOVAN LAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1938 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 19.969,90 0,00 0,00 0,00 19.969,90
2400. KATA PAVELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1947 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 19.917,53 0,00 0,00 0,00 19.917,53