OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. DRAGAN BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 4.081,94 0,00 0,00 20.586,51 0,00 0,00 0,00 24.668,45
2302. ANTUN PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1973 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 24.660,33 0,00 0,00 0,00 24.660,33
2303. IVO NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1967 VRBANJA 13.364,71 0,00 0,00 11.276,80 0,00 0,00 0,00 24.641,51
2304. MARIJA MIKULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1943 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 24.636,03 0,00 0,00 0,00 24.636,03
2305. SRĐANA AJDUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1982 BOROVO 0,00 0,00 0,00 0,00 24.607,79 0,00 0,00 24.607,79
2306. ZVONKO STRAŠEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 161,09 0,00 0,00 24.398,90 0,00 0,00 0,00 24.559,99
2307. MARIJA GRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1964 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 24.504,82 0,00 0,00 0,00 24.504,82
2308. ZVONKO AGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1961 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 24.479,07 0,00 0,00 0,00 24.479,07
2309. JASMINKA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 24.478,62 0,00 0,00 0,00 24.478,62
2310. MARTINKA ANTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 0,00 0,00 0,00 24.476,29 0,00 0,00 0,00 24.476,29
2311. DALIBOR ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 924,50 23.544,45 0,00 0,00 0,00 24.468,95
2312. INES BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.442,59 0,00 0,00 0,00 24.442,59
2313. STANA KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1956 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.436,96 0,00 0,00 0,00 24.436,96
2314. ZLATA VUČENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.415,56 0,00 0,00 0,00 24.415,56
2315. FRANJKA KLEMEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1978 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 24.355,29 0,00 0,00 0,00 24.355,29
2316. DRAŽEN DRAGIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1974 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.329,11 0,00 0,00 0,00 24.329,11
2317. DRAGUTIN SARAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1956 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.290,61 0,00 0,00 0,00 24.290,61
2318. KRISTIJAN DUBRAVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1978 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 26.122,62 0,00 -1.837,50 0,00 24.285,12
2319. ŽIVANA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1938 MOHOVO 0,00 0,00 0,00 24.277,99 0,00 0,00 0,00 24.277,99
2320. KATA ASTALOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1948 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.268,80 0,00 0,00 0,00 24.268,80
2321. PEĐA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.243,12 0,00 0,00 0,00 24.243,12
2322. MATO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1971 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.239,64 0,00 0,00 0,00 24.239,64
2323. ZLATKO PAVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.191,01 0,00 24.191,01
2324. VERUNA MAŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 0,00 0,00 88,53 24.088,35 0,00 0,00 0,00 24.176,88
2325. IVAN DJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1956 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.175,32 0,00 0,00 0,00 24.175,32
2326. JANJA DRAGIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1959 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.171,20 0,00 0,00 0,00 24.171,20
2327. ANKA MIKINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1946 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 24.158,86 0,00 0,00 0,00 24.158,86
2328. ZVONKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1969 OTOK 0,00 0,00 0,00 24.130,70 0,00 0,00 0,00 24.130,70
2329. ŽELJKO VUJASINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1959 SRIJEMSKE LAZE 0,00 0,00 0,00 24.102,41 0,00 0,00 0,00 24.102,41
2330. LJEPOSAVA PETKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1948 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 0,00 24.025,74 0,00 0,00 0,00 24.025,74
2331. JOVICA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1966 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 24.014,70 0,00 0,00 0,00 24.014,70
2332. ANTUN OREŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA -1.030,03 0,00 -1.626,00 26.643,71 0,00 0,00 0,00 23.987,68
2333. ANTUN MARIJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1944 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.979,16 0,00 23.979,16
2334. TIHOMIR PAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1976 BOROVO 0,00 0,00 0,00 0,00 23.900,91 0,00 0,00 23.900,91
2335. IVAN VIDOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1990 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 23.898,05 0,00 0,00 0,00 23.898,05
2336. MARIJA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1948 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 23.771,04 0,00 0,00 0,00 23.771,04
2337. DRAGAN VUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1973 MLAKA ANTINSKA 2.772,20 0,00 0,00 20.969,76 0,00 0,00 0,00 23.741,96
2338. MILAN ZUBČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1980 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 23.706,27 0,00 0,00 0,00 23.706,27
2339. STIPO MANDURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1973 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 23.688,22 0,00 0,00 0,00 23.688,22
2340. ELVIRA BERTON VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.685,46 0,00 0,00 0,00 23.685,46
2341. JUSUF ZENUNI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 0,00 0,00 174,04 23.438,88 0,00 0,00 0,00 23.612,92
2342. NEDRETA MENDEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.608,18 0,00 0,00 0,00 23.608,18
2343. VID MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1946 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 23.574,99 0,00 0,00 0,00 23.574,99
2344. VINKO BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1966 IVANKOVO 0,00 0,00 -0,01 23.545,79 0,00 0,00 0,00 23.545,78
2345. DRAGICA ERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1953 PODRINJE 0,00 0,00 -799,24 24.317,71 0,00 0,00 0,00 23.518,47
2346. IVICA GARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.517,43 0,00 0,00 0,00 23.517,43
2347. IVANA SABADOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1986 NIJEMCI -369,97 0,00 51,42 23.822,97 0,00 0,00 0,00 23.504,42
2348. DRAGICA ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 0,00 0,00 -471,60 6.342,20 0,00 17.616,80 0,00 23.487,40
2349. JOAKIM MUDRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1939 PETROVCI 0,00 0,00 0,00 23.482,84 0,00 0,00 0,00 23.482,84
2350. MILE GVOJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1985 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 23.481,11 0,00 0,00 0,00 23.481,11
2351. TOMISLAV GRAFINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.457,98 0,00 0,00 0,00 23.457,98
2352. ANA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1934 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 23.445,21 0,00 0,00 0,00 23.445,21
2353. TIMA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 23.444,90 0,00 0,00 0,00 23.444,90
2354. IGOR BURČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 9,67 0,00 -690,18 24.091,20 0,00 0,00 0,00 23.410,69
2355. ŽELJKA MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1976 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.404,80 0,00 23.404,80
2356. GORAN VODOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1969 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.359,62 0,00 0,00 0,00 23.359,62
2357. STANKO ČURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1962 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 23.346,46 0,00 0,00 0,00 23.346,46
2358. MARKO ĐIDARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 OROLIK -261,67 0,00 3.391,30 20.215,16 0,00 0,00 0,00 23.344,79
2359. KATA ŠUMANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 23.308,62 0,00 0,00 0,00 23.308,62
2360. MIROSLAV DŽALTO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 3.167,22 20.138,44 0,00 0,00 0,00 23.305,66
2361. MATIJA MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 23.295,63 0,00 0,00 0,00 23.295,63
2362. SLAVICA FILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1966 ILAČA 0,00 0,00 0,00 23.257,71 0,00 0,00 0,00 23.257,71
2363. ROBERT PERVAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 23,61 23.216,73 0,00 0,00 0,00 23.240,34
2364. TOMISLAV PAVLIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI -73,40 0,00 324,84 22.970,72 0,00 0,00 0,00 23.222,16
2365. LJUBICA TUCAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1951 OTOK 0,00 0,00 0,00 23.215,11 0,00 0,00 0,00 23.215,11
2366. VELIBOR DUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 18.779,69 0,00 -1.140,06 5.573,17 0,00 0,00 0,00 23.212,80
2367. ŠTEFAN JAKOBOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1975 GUNJA 0,00 0,00 0,00 23.186,01 0,00 0,00 0,00 23.186,01
2368. MLADEN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 0,00 0,00 -1.080,87 24.259,65 0,00 0,00 0,00 23.178,78
2369. MIRJANA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.172,94 0,00 0,00 0,00 23.172,94
2370. DANICA DEČEV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 17.518,29 0,00 5.632,22 0,00 23.150,51
2371. ANICA BORIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1970 CERNA 0,00 0,00 0,00 23.740,58 0,00 -592,68 0,00 23.147,90
2372. MARIJAN BOGDANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.125,97 0,00 0,00 0,00 23.125,97
2373. MARIJA ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.116,66 0,00 0,00 0,00 23.116,66
2374. MIRJANA VUJICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.067,05 0,00 23.067,05
2375. LJUBICA VRANJEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1965 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 23.039,86 0,00 0,00 0,00 23.039,86
2376. IGOR VUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1982 BABINA GREDA 0,00 0,00 359,76 295,82 0,00 22.367,03 0,00 23.022,61
2377. LJUBICA VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 22.942,40 0,00 0,00 0,00 22.942,40
2378. DARIO KOMŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.937,79 0,00 0,00 0,00 22.937,79
2379. JASMIN DŽANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.921,89 0,00 0,00 0,00 22.921,89
2380. STJEPAN ŠTIVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 CERIĆ -4.419,84 0,00 0,00 27.317,77 0,00 0,00 0,00 22.897,93
2381. IVAN ĆAJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.834,76 0,00 0,00 0,00 22.834,76
2382. MILJAN LATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.817,63 0,00 0,00 0,00 22.817,63
2383. BLAŽ MATOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1943 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 22.797,59 0,00 0,00 0,00 22.797,59
2384. JANKO HOVANJEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 22.764,87 0,00 0,00 0,00 22.764,87
2385. FAHIRA NAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1974 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.750,18 0,00 0,00 0,00 22.750,18
2386. RADOVAN TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 BANOVCI 0,00 0,00 0,00 22.749,59 0,00 0,00 0,00 22.749,59
2387. BLAŽENKA VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1961 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 22.664,67 0,00 0,00 0,00 22.664,67
2388. VLAJKO STANOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1954 BOROVO 0,00 0,00 0,00 0,00 22.656,62 0,00 0,00 22.656,62
2389. VIKICA RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,LOVAS 1953 LOVAS 16.301,84 0,00 1.018,24 5.321,54 0,00 0,00 0,00 22.641,62
2390. EDVIN TALETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1977 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.640,13 0,00 0,00 0,00 22.640,13
2391. LIDIJA VRLJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1981 VOĐINCI 9.008,28 0,00 -137,18 13.733,37 0,00 0,00 0,00 22.604,47
2392. AGICA BIŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 22.580,58 0,00 0,00 0,00 22.580,58
2393. DRAGICA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 12.998,02 0,00 0,00 9.563,74 0,00 0,00 0,00 22.561,76
2394. MARIJA VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1956 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 22.514,73 0,00 0,00 0,00 22.514,73
2395. SENIJA OMERAGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1955 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.489,92 0,00 0,00 0,00 22.489,92
2396. GORDANA ŽILAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 22.489,90 0,00 0,00 0,00 22.489,90
2397. IVAN ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1963 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 22.489,90 0,00 0,00 0,00 22.489,90
2398. TOMISLAV PLIVELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1979 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 22.472,87 0,00 0,00 0,00 22.472,87
2399. BARICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 22.414,91 0,00 0,00 0,00 22.414,91
2400. SABINA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1973 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 22.412,99 0,00 0,00 0,00 22.412,99