OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. MIRJANA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.902,25 0,00 0,00 0,00 23.902,25
2302. KATA ŠUMANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 23.897,26 0,00 0,00 0,00 23.897,26
2303. LIDIJA VRLJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1981 VOĐINCI 9.493,74 0,00 -89,64 14.458,66 0,00 0,00 0,00 23.862,76
2304. MIRJANA VUJICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.844,95 0,00 23.844,95
2305. ANTUN OREŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA -1.030,03 0,00 -1.918,60 26.793,44 0,00 0,00 0,00 23.844,81
2306. ANA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1934 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 23.836,84 0,00 0,00 0,00 23.836,84
2307. FAHIRA NAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1974 GUNJA 0,00 0,00 0,00 23.821,52 0,00 0,00 0,00 23.821,52
2308. TIMA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 23.808,42 0,00 0,00 0,00 23.808,42
2309. IGOR VUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1982 BABINA GREDA 0,00 0,00 372,29 312,57 0,00 23.106,88 0,00 23.791,74
2310. STJEPAN ŠTIVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 CERIĆ -4.419,84 0,00 0,00 28.210,15 0,00 0,00 0,00 23.790,31
2311. TOMISLAV ŠAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 NUŠTAR 0,00 0,00 480,34 23.300,06 0,00 0,00 0,00 23.780,40
2312. BLAŽ MATOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1943 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.742,54 0,00 0,00 0,00 23.742,54
2313. ŠTEFAN JAKOBOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1975 GUNJA 0,00 0,00 0,00 23.726,53 0,00 0,00 0,00 23.726,53
2314. JASMIN DŽANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.669,01 0,00 0,00 0,00 23.669,01
2315. RADOVAN TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 BANOVCI 0,00 0,00 0,00 23.655,76 0,00 0,00 0,00 23.655,76
2316. MLADEN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 0,00 0,00 -1.080,87 24.710,86 0,00 0,00 0,00 23.629,99
2317. IVAN IVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 23.541,43 0,00 0,00 0,00 23.541,43
2318. MILJAN LATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.507,03 0,00 0,00 0,00 23.507,03
2319. DRAGICA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 13.532,65 0,00 0,00 9.972,83 0,00 0,00 0,00 23.505,48
2320. MARTIN PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 23.502,76 0,00 0,00 0,00 23.502,76
2321. NIKICA GELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1969 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.449,66 0,00 0,00 0,00 23.449,66
2322. RENATA SLUGANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 0,00 0,00 714,59 22.732,04 0,00 0,00 0,00 23.446,63
2323. BLAŽENKA VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1961 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 23.426,68 0,00 0,00 0,00 23.426,68
2324. PAVO BIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1949 ŽUPANJA 0,00 0,00 23.447,29 -28,80 0,00 0,00 0,00 23.418,49
2325. DEJAN HAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR 0,00 0,00 674,71 22.707,77 0,00 0,00 0,00 23.382,48
2326. ALEKSANDAR VLAJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1983 MARKUŠICA 0,00 0,00 -1.206,66 24.577,47 0,00 0,00 0,00 23.370,81
2327. DRAŽEN KORMOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -649,51 0,00 1.576,89 22.429,27 0,00 0,00 0,00 23.356,65
2328. LJUBICA VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.327,08 0,00 0,00 0,00 23.327,08
2329. MARIJA VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1956 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 23.322,39 0,00 0,00 0,00 23.322,39
2330. EDVIN TALETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1977 GUNJA 0,00 0,00 0,00 23.312,76 0,00 0,00 0,00 23.312,76
2331. ĐURĐICA PARAŠILOVAC-KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1975 ŽUPANJA 13.786,50 0,00 0,00 9.505,29 0,00 0,00 0,00 23.291,79
2332. ZVONKO MUDRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1963 MIKLUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 23.268,50 0,00 0,00 0,00 23.268,50
2333. ĐORĐE MAĐAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1978 BOROVO 0,00 0,00 -2,86 23.266,02 0,00 0,00 0,00 23.263,16
2334. BARICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.259,74 0,00 0,00 0,00 23.259,74
2335. ZEMRI FARIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1988 KOMLETINCI 0,00 0,00 2.308,60 20.947,80 0,00 0,00 0,00 23.256,40
2336. ILIJA PANJIČANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1971 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 6.831,98 0,00 16.367,18 0,00 23.199,16
2337. DANKA ILIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1971 PODGRAĐE 0,00 0,00 -234,78 23.327,83 0,00 0,00 0,00 23.093,05
2338. SABINA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1973 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 23.085,55 0,00 0,00 0,00 23.085,55
2339. RUŽICA UŽAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1953 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.039,10 0,00 0,00 0,00 23.039,10
2340. MARIJA JURIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1951 CERNA 0,00 0,00 0,00 22.998,81 0,00 0,00 0,00 22.998,81
2341. AGICA BIŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 22.987,12 0,00 0,00 0,00 22.987,12
2342. TOMISLAV FILIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 2.989,59 19.923,01 0,00 0,00 0,00 22.912,60
2343. JUSUF ZENUNI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 0,00 0,00 183,37 22.715,03 0,00 0,00 0,00 22.898,40
2344. SENIJA OMERAGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1955 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.897,95 0,00 0,00 0,00 22.897,95
2345. GORDANA ŽILAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 22.897,93 0,00 0,00 0,00 22.897,93
2346. IVAN ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1963 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 22.897,93 0,00 0,00 0,00 22.897,93
2347. ŽELJKO MEDVED VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1966 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 22.873,98 0,00 0,00 0,00 22.873,98
2348. BRANKA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 -59,59 22.910,13 0,00 0,00 0,00 22.850,54
2349. JASMINA MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI -7.260,29 0,00 3.583,11 26.502,69 0,00 0,00 0,00 22.825,51
2350. DESANKA BABINČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1947 MIKLUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 22.667,18 0,00 0,00 0,00 22.667,18
2351. LAZAR PANTOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1987 BEOGRAD, VOŽDOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 22.665,99 0,00 0,00 22.665,99
2352. ILIJA LESAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1950 IVANKOVO 0,00 0,00 -1.623,55 24.255,77 0,00 -15,03 0,00 22.617,19
2353. VIDE DAMIR RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1971 ILOK 0,00 0,00 0,00 22.610,67 0,00 0,00 0,00 22.610,67
2354. DANICA NEDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1939 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 22.588,47 0,00 0,00 0,00 22.588,47
2355. MARKO KUPREŠAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1978 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.584,28 0,00 22.584,28
2356. MILKA JOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1931 PRKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.579,57 0,00 0,00 0,00 22.579,57
2357. MANDICA POTOCKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1979 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.572,62 0,00 0,00 0,00 22.572,62
2358. MIHAELA ŠUŠAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1985 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 22.562,29 0,00 0,00 0,00 22.562,29
2359. MARIO BRKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.545,46 0,00 0,00 0,00 22.545,46
2360. ĐORĐE MAGLOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1975 BOROVO -14.104,89 37.143,16 0,00 -527,16 0,00 0,00 0,00 22.511,11
2361. MILOŠ RADIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.440,54 0,00 0,00 0,00 22.440,54
2362. FRANJO DABRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1947 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.419,15 0,00 22.419,15
2363. MATO PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1989 STARI MIKANOVCI -3.233,83 0,00 -1.386,01 12.424,93 0,00 14.613,12 0,00 22.418,21
2364. MIHAELA MOLNAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR -0,01 0,00 5.430,19 16.979,09 0,00 0,00 0,00 22.409,27
2365. MARIJA LUKENDA MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 0,00 0,00 441,20 21.965,48 0,00 0,00 0,00 22.406,68
2366. MIRJANA CULI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK 0,00 0,00 0,00 22.401,27 0,00 0,00 0,00 22.401,27
2367. RUŽA HRANČO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 22.381,64 0,00 0,00 0,00 22.381,64
2368. NENAD MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1978 TOVARNIK 0,00 0,00 0,00 22.381,15 0,00 0,00 0,00 22.381,15
2369. MARIJA MIJOK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.363,40 0,00 22.363,40
2370. LJUBINKA VUČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI -0,26 0,00 0,00 22.357,31 0,00 0,00 0,00 22.357,05
2371. IRENA KOLAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1977 ANTIN 0,00 0,00 0,00 22.345,90 0,00 0,00 0,00 22.345,90
2372. ANITA BATARELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 5.585,41 0,00 651,98 16.083,02 0,00 0,00 0,00 22.320,41
2373. IVAN DAMJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1992 ŽUPANJA 0,00 0,00 176,97 22.106,80 0,00 0,00 0,00 22.283,77
2374. ZDENKA HERAK MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.278,15 0,00 22.278,15
2375. CVIJETIN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1965 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 0,00 22.268,71 0,00 0,00 0,00 22.268,71
2376. ANA DOMAĆINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1955 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 -2.438,15 0,00 24.701,51 0,00 22.263,36
2377. ĐORĐE POPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1968 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 22.157,49 0,00 0,00 0,00 22.157,49
2378. ANĐELKA DITTRICH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 22.157,36 0,00 0,00 0,00 22.157,36
2379. ILIJA MIKANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1967 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 22.106,08 0,00 0,00 0,00 22.106,08
2380. ANITA VALIDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1981 ŽUPANJA 0,00 0,00 1.222,56 20.849,56 0,00 0,00 0,00 22.072,12
2381. IVAN GAŠPAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1951 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 22.062,30 0,00 0,00 0,00 22.062,30
2382. MIRJANA BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1956 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 22.062,28 0,00 0,00 0,00 22.062,28
2383. SMAILA ČAJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 22.055,18 0,00 0,00 0,00 22.055,18
2384. MARIJA ŠOKČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 4.887,75 17.154,53 0,00 0,00 0,00 22.042,28
2385. IVO KAURIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1965 PRKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.036,87 0,00 0,00 0,00 22.036,87
2386. MICHAEL VULINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1974 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 22.036,13 0,00 0,00 0,00 22.036,13
2387. JOSIP IVAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1961 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 22.036,10 0,00 0,00 0,00 22.036,10
2388. NADA OSTOJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1971 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 22.036,07 0,00 0,00 0,00 22.036,07
2389. SLAVKO NEMČANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1965 BAPSKA 8.820,11 0,00 2.653,06 10.536,51 0,00 0,00 0,00 22.009,68
2390. MARIJA MIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1974 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 21.982,20 0,00 0,00 0,00 21.982,20
2391. STJEPAN VRABAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1943 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 21.981,83 0,00 0,00 0,00 21.981,83
2392. ZLATA KULAČANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.976,15 0,00 0,00 0,00 21.976,15
2393. NIKO TEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1964 OTOK 0,00 0,00 0,00 21.945,62 0,00 0,00 0,00 21.945,62
2394. NENAD JAJELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 21.866,31 0,00 0,00 0,00 0,00 21.866,31
2395. ŽELJKO LUKAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1960 ANDRIJAŠEVCI 3.558,71 0,00 6.482,44 11.782,29 0,00 0,00 0,00 21.823,44
2396. JOVICA PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 SIRIG 0,00 0,00 0,00 0,00 21.817,07 0,00 0,00 21.817,07
2397. VIOLETA KOROLJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 444,21 21.370,21 0,00 0,00 0,00 21.814,42
2398. IVANA MUSTAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.804,49 0,00 21.804,49
2399. ŠIMO MATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1939 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 21.773,75 0,00 0,00 0,00 21.773,75
2400. DANIJELA UREMOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI -0,06 0,00 0,00 21.748,32 0,00 0,00 0,00 21.748,26