OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. MARIJA MIKULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1943 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 24.636,03 0,00 0,00 0,00 24.636,03
2302. SRĐANA AJDUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1982 BOROVO 0,00 0,00 0,00 0,00 24.607,79 0,00 0,00 24.607,79
2303. ZVONKO STRAŠEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 161,09 0,00 0,00 24.398,90 0,00 0,00 0,00 24.559,99
2304. MARIJA GRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1964 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 24.504,82 0,00 0,00 0,00 24.504,82
2305. ZVONKO AGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1961 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 24.479,07 0,00 0,00 0,00 24.479,07
2306. JASMINKA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 24.478,62 0,00 0,00 0,00 24.478,62
2307. MARTINKA ANTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 0,00 0,00 0,00 24.476,29 0,00 0,00 0,00 24.476,29
2308. DALIBOR ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 924,50 23.544,45 0,00 0,00 0,00 24.468,95
2309. INES BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.442,59 0,00 0,00 0,00 24.442,59
2310. STANA KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1956 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.436,96 0,00 0,00 0,00 24.436,96
2311. ZLATA VUČENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.415,56 0,00 0,00 0,00 24.415,56
2312. FRANJKA KLEMEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1978 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 24.355,29 0,00 0,00 0,00 24.355,29
2313. DRAŽEN DRAGIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1974 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.329,11 0,00 0,00 0,00 24.329,11
2314. DRAGUTIN SARAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1956 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.290,61 0,00 0,00 0,00 24.290,61
2315. KRISTIJAN DUBRAVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1978 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 26.122,62 0,00 -1.837,50 0,00 24.285,12
2316. ŽIVANA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1938 MOHOVO 0,00 0,00 0,00 24.277,99 0,00 0,00 0,00 24.277,99
2317. KATA ASTALOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1948 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.268,80 0,00 0,00 0,00 24.268,80
2318. PEĐA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.243,12 0,00 0,00 0,00 24.243,12
2319. MATO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1971 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.239,64 0,00 0,00 0,00 24.239,64
2320. ZLATKO PAVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.191,01 0,00 24.191,01
2321. VERUNA MAŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 0,00 0,00 88,53 24.088,35 0,00 0,00 0,00 24.176,88
2322. IVAN DJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1956 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.175,32 0,00 0,00 0,00 24.175,32
2323. JANJA DRAGIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1959 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.171,20 0,00 0,00 0,00 24.171,20
2324. ANKA MIKINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1946 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 24.158,86 0,00 0,00 0,00 24.158,86
2325. ZVONKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1969 OTOK 0,00 0,00 0,00 24.130,70 0,00 0,00 0,00 24.130,70
2326. ŽELJKO VUJASINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1959 SRIJEMSKE LAZE 0,00 0,00 0,00 24.102,41 0,00 0,00 0,00 24.102,41
2327. LJEPOSAVA PETKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1948 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 0,00 24.025,74 0,00 0,00 0,00 24.025,74
2328. JOVICA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1966 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 24.014,70 0,00 0,00 0,00 24.014,70
2329. ANTUN OREŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA -1.030,03 0,00 -1.626,00 26.643,71 0,00 0,00 0,00 23.987,68
2330. ANTUN MARIJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1944 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.979,16 0,00 23.979,16
2331. TIHOMIR PAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1976 BOROVO 0,00 0,00 0,00 0,00 23.900,91 0,00 0,00 23.900,91
2332. IVAN VIDOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1990 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 23.898,05 0,00 0,00 0,00 23.898,05
2333. MARIJA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1948 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 23.771,04 0,00 0,00 0,00 23.771,04
2334. DRAGAN VUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1973 MLAKA ANTINSKA 2.772,20 0,00 0,00 20.969,76 0,00 0,00 0,00 23.741,96
2335. MILAN ZUBČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1980 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 23.706,27 0,00 0,00 0,00 23.706,27
2336. STIPO MANDURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1973 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 23.688,22 0,00 0,00 0,00 23.688,22
2337. ELVIRA BERTON VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.685,46 0,00 0,00 0,00 23.685,46
2338. JUSUF ZENUNI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 0,00 0,00 174,04 23.438,88 0,00 0,00 0,00 23.612,92
2339. NEDRETA MENDEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.608,18 0,00 0,00 0,00 23.608,18
2340. VID MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1946 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 23.574,99 0,00 0,00 0,00 23.574,99
2341. VINKO BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1966 IVANKOVO 0,00 0,00 -0,01 23.545,79 0,00 0,00 0,00 23.545,78
2342. DRAGICA ERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1953 PODRINJE 0,00 0,00 -799,24 24.317,71 0,00 0,00 0,00 23.518,47
2343. IVICA GARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.517,43 0,00 0,00 0,00 23.517,43
2344. IVANA SABADOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1986 NIJEMCI -369,97 0,00 51,42 23.822,97 0,00 0,00 0,00 23.504,42
2345. DRAGICA ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 0,00 0,00 -471,60 6.342,20 0,00 17.616,80 0,00 23.487,40
2346. JOAKIM MUDRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1939 PETROVCI 0,00 0,00 0,00 23.482,84 0,00 0,00 0,00 23.482,84
2347. MILE GVOJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1985 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 23.481,11 0,00 0,00 0,00 23.481,11
2348. TOMISLAV GRAFINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.457,98 0,00 0,00 0,00 23.457,98
2349. ANA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1934 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 23.445,21 0,00 0,00 0,00 23.445,21
2350. TIMA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 23.444,90 0,00 0,00 0,00 23.444,90
2351. IGOR BURČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 9,67 0,00 -690,18 24.091,20 0,00 0,00 0,00 23.410,69
2352. ŽELJKA MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1976 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.404,80 0,00 23.404,80
2353. GORAN VODOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1969 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.359,62 0,00 0,00 0,00 23.359,62
2354. STANKO ČURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1962 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 23.346,46 0,00 0,00 0,00 23.346,46
2355. MARKO ĐIDARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 OROLIK -261,67 0,00 3.391,30 20.215,16 0,00 0,00 0,00 23.344,79
2356. KATA ŠUMANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 23.308,62 0,00 0,00 0,00 23.308,62
2357. MIROSLAV DŽALTO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 3.167,22 20.138,44 0,00 0,00 0,00 23.305,66
2358. MATIJA MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 23.295,63 0,00 0,00 0,00 23.295,63
2359. SLAVICA FILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1966 ILAČA 0,00 0,00 0,00 23.257,71 0,00 0,00 0,00 23.257,71
2360. ROBERT PERVAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 23,61 23.216,73 0,00 0,00 0,00 23.240,34
2361. TOMISLAV PAVLIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI -73,40 0,00 324,84 22.970,72 0,00 0,00 0,00 23.222,16
2362. LJUBICA TUCAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1951 OTOK 0,00 0,00 0,00 23.215,11 0,00 0,00 0,00 23.215,11
2363. VELIBOR DUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 18.779,69 0,00 -1.140,06 5.573,17 0,00 0,00 0,00 23.212,80
2364. ŠTEFAN JAKOBOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1975 GUNJA 0,00 0,00 0,00 23.186,01 0,00 0,00 0,00 23.186,01
2365. MLADEN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 0,00 0,00 -1.080,87 24.259,65 0,00 0,00 0,00 23.178,78
2366. MIRJANA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.172,94 0,00 0,00 0,00 23.172,94
2367. DANICA DEČEV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 17.518,29 0,00 5.632,22 0,00 23.150,51
2368. ANICA BORIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1970 CERNA 0,00 0,00 0,00 23.740,58 0,00 -592,68 0,00 23.147,90
2369. MARIJAN BOGDANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.125,97 0,00 0,00 0,00 23.125,97
2370. MARIJA ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.116,66 0,00 0,00 0,00 23.116,66
2371. MIRJANA VUJICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.067,05 0,00 23.067,05
2372. LJUBICA VRANJEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1965 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 23.039,86 0,00 0,00 0,00 23.039,86
2373. IGOR VUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1982 BABINA GREDA 0,00 0,00 359,76 295,82 0,00 22.367,03 0,00 23.022,61
2374. LJUBICA VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 22.942,40 0,00 0,00 0,00 22.942,40
2375. DARIO KOMŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.937,79 0,00 0,00 0,00 22.937,79
2376. JASMIN DŽANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.921,89 0,00 0,00 0,00 22.921,89
2377. STJEPAN ŠTIVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 CERIĆ -4.419,84 0,00 0,00 27.317,77 0,00 0,00 0,00 22.897,93
2378. IVAN ĆAJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.834,76 0,00 0,00 0,00 22.834,76
2379. MILJAN LATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.817,63 0,00 0,00 0,00 22.817,63
2380. BLAŽ MATOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1943 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 22.797,59 0,00 0,00 0,00 22.797,59
2381. JANKO HOVANJEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 22.764,87 0,00 0,00 0,00 22.764,87
2382. FAHIRA NAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1974 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.750,18 0,00 0,00 0,00 22.750,18
2383. RADOVAN TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 BANOVCI 0,00 0,00 0,00 22.749,59 0,00 0,00 0,00 22.749,59
2384. BLAŽENKA VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1961 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 22.664,67 0,00 0,00 0,00 22.664,67
2385. VLAJKO STANOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1954 BOROVO 0,00 0,00 0,00 0,00 22.656,62 0,00 0,00 22.656,62
2386. VIKICA RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,LOVAS 1953 LOVAS 16.301,84 0,00 1.018,24 5.321,54 0,00 0,00 0,00 22.641,62
2387. EDVIN TALETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1977 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.640,13 0,00 0,00 0,00 22.640,13
2388. LIDIJA VRLJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1981 VOĐINCI 9.008,28 0,00 -137,18 13.733,37 0,00 0,00 0,00 22.604,47
2389. AGICA BIŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 22.580,58 0,00 0,00 0,00 22.580,58
2390. DRAGICA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 12.998,02 0,00 0,00 9.563,74 0,00 0,00 0,00 22.561,76
2391. MARIJA VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1956 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 22.514,73 0,00 0,00 0,00 22.514,73
2392. SENIJA OMERAGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1955 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.489,92 0,00 0,00 0,00 22.489,92
2393. IVAN ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1963 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 22.489,90 0,00 0,00 0,00 22.489,90
2394. GORDANA ŽILAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 22.489,90 0,00 0,00 0,00 22.489,90
2395. TOMISLAV PLIVELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1979 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 22.472,87 0,00 0,00 0,00 22.472,87
2396. BARICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 22.414,91 0,00 0,00 0,00 22.414,91
2397. SABINA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1973 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 22.412,99 0,00 0,00 0,00 22.412,99
2398. DUŠAN STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1941 BRŠADIN 0,00 0,00 0,00 22.410,62 0,00 0,00 0,00 22.410,62
2399. ĐURĐICA PARAŠILOVAC-KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1975 ŽUPANJA 13.223,04 0,00 0,00 9.156,68 0,00 0,00 0,00 22.379,72
2400. ZEMRI FARIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1988 KOMLETINCI 0,00 0,00 2.213,47 20.161,19 0,00 0,00 0,00 22.374,66