OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. PALKO SENKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 25.400,07 0,00 0,00 0,00 25.400,07
2302. PEĐA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 25.396,47 0,00 0,00 0,00 25.396,47
2303. UROŠ VIDAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1935 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 25.363,54 0,00 0,00 0,00 25.363,54
2304. IVAN VIDOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1990 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 25.351,42 0,00 0,00 0,00 25.351,42
2305. ANKA MIKINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1946 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 25.290,78 0,00 0,00 0,00 25.290,78
2306. KATA ASTALOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1948 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 25.281,14 0,00 0,00 0,00 25.281,14
2307. ZVONKO STRAŠEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 161,09 0,00 0,00 25.090,16 0,00 0,00 0,00 25.251,25
2308. IVAN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1957 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 25.245,38 0,00 0,00 0,00 25.245,38
2309. MILAN ZUBČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1980 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 25.244,55 0,00 0,00 0,00 25.244,55
2310. JOVICA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1966 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 25.244,24 0,00 0,00 0,00 25.244,24
2311. JANJA DRAGIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1959 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 25.225,84 0,00 0,00 0,00 25.225,84
2312. INES BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 25.225,25 0,00 0,00 0,00 25.225,25
2313. IGOR BURČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 10,42 0,00 -690,18 25.900,33 0,00 0,00 0,00 25.220,57
2314. IVICA GARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 25.097,91 0,00 0,00 0,00 25.097,91
2315. MARKO ROGULJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1944 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 25.033,01 0,00 0,00 0,00 25.033,01
2316. TOMISLAV PAVLIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI -73,40 0,00 349,29 24.754,85 0,00 0,00 0,00 25.030,74
2317. TOMISLAV GRAFINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 25.011,31 0,00 0,00 0,00 25.011,31
2318. ŽIVANA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1938 MOHOVO 0,00 0,00 0,00 24.944,29 0,00 0,00 0,00 24.944,29
2319. MATO OREŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1948 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 24.933,65 0,00 0,00 0,00 24.933,65
2320. DRAGAN VUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1973 MLAKA ANTINSKA 2.944,37 0,00 0,00 21.964,67 0,00 0,00 0,00 24.909,04
2321. DRAGICA ERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1953 PODRINJE 0,00 0,00 -799,24 25.694,58 0,00 0,00 0,00 24.895,34
2322. ANTUN MARIJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1944 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.786,95 0,00 24.786,95
2323. VESNA BARIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1972 STROŠINCI 0,00 0,00 6.764,99 18.001,77 0,00 0,00 0,00 24.766,76
2324. DRAGICA ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 0,00 0,00 -471,60 6.724,12 0,00 18.513,37 0,00 24.765,89
2325. GORAN VODOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1969 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.742,84 0,00 0,00 0,00 24.742,84
2326. IVANA SABADOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1986 NIJEMCI -369,97 0,00 55,54 25.036,74 0,00 0,00 0,00 24.722,31
2327. ROBERT PERVAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 25,27 24.666,74 0,00 0,00 0,00 24.692,01
2328. ELVIRA BERTON VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.681,67 0,00 0,00 0,00 24.681,67
2329. MANDICA POTOCKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1979 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 24.648,08 0,00 0,00 0,00 24.648,08
2330. LJUBICA TUCAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1951 OTOK 0,00 0,00 0,00 24.640,18 0,00 0,00 0,00 24.640,18
2331. MIHAELA ŠUŠAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1985 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 24.639,52 0,00 0,00 0,00 24.639,52
2332. ŽELJKA MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1976 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.621,02 0,00 24.621,02
2333. SLAVICA FILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1966 ILAČA 0,00 0,00 0,00 24.594,55 0,00 0,00 0,00 24.594,55
2334. IVAN IVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 24.582,51 0,00 0,00 0,00 24.582,51
2335. MIROSLAV DŽALTO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 3.413,87 21.118,46 0,00 0,00 0,00 24.532,33
2336. DARIO KOMŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 24.519,67 0,00 0,00 0,00 24.519,67
2337. JOAKIM MUDRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1939 PETROVCI 0,00 0,00 0,00 24.476,36 0,00 0,00 0,00 24.476,36
2338. PETAR ŠIBALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 NIJEMCI 24.460,92 0,00 0,54 -71,53 0,00 0,00 0,00 24.389,93
2339. LIDIJA VRLJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1981 VOĐINCI 9.687,86 0,00 -70,62 14.748,70 0,00 0,00 0,00 24.365,94
2340. MATO PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1989 STARI MIKANOVCI -3.233,83 0,00 0,00 12.728,87 0,00 14.856,67 0,00 24.351,71
2341. ANTUN OREŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA -1.030,03 0,00 -1.918,60 27.285,21 0,00 0,00 0,00 24.336,58
2342. IVAN ČOLAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1959 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 24.330,55 0,00 0,00 0,00 24.330,55
2343. ĐURO MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1963 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 24.329,08 0,00 0,00 0,00 24.329,08
2344. VID MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1946 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 24.279,66 0,00 0,00 0,00 24.279,66
2345. FAHIRA NAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1974 GUNJA 0,00 0,00 0,00 24.249,93 0,00 0,00 0,00 24.249,93
2346. MIRJANA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 24.193,89 0,00 0,00 0,00 24.193,89
2347. MIRJANA VUJICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.156,03 0,00 24.156,03
2348. MARIO BRKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 444,42 23.708,24 0,00 0,00 0,00 24.152,66
2349. STJEPAN ŠTIVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 CERIĆ -4.419,84 0,00 0,00 28.566,98 0,00 0,00 0,00 24.147,14
2350. KATA ŠUMANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 24.132,65 0,00 0,00 0,00 24.132,65
2351. IGOR VUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1982 BABINA GREDA 0,00 0,00 377,29 319,27 0,00 23.402,74 0,00 24.099,30
2352. DRAŽEN KORMOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -220,47 0,00 1.373,76 22.936,89 0,00 0,00 0,00 24.090,18
2353. MARIJA MIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1974 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 24.055,17 0,00 0,00 0,00 24.055,17
2354. RADOVAN TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 BANOVCI 0,00 0,00 0,00 24.018,13 0,00 0,00 0,00 24.018,13
2355. JASMIN DŽANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.967,77 0,00 0,00 0,00 23.967,77
2356. ŠTEFAN JAKOBOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1975 GUNJA 0,00 0,00 0,00 23.942,67 0,00 0,00 0,00 23.942,67
2357. RENATA SLUGANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 0,00 0,00 728,88 23.194,19 0,00 0,00 0,00 23.923,07
2358. NIKICA GELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1969 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.898,57 0,00 0,00 0,00 23.898,57
2359. ZLATA OSTRIHON VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1935 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 23.889,89 0,00 0,00 0,00 23.889,89
2360. DRAGICA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 13.746,44 0,00 0,00 10.136,41 0,00 0,00 0,00 23.882,85
2361. MLADEN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 0,00 0,00 -1.080,87 24.891,29 0,00 0,00 0,00 23.810,42
2362. ALEKSANDAR VLAJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1983 MARKUŠICA 0,00 0,00 -1.206,66 25.011,86 0,00 0,00 0,00 23.805,20
2363. DEJAN HAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR 0,00 0,00 674,71 23.119,82 0,00 0,00 0,00 23.794,53
2364. MILJAN LATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 23.782,73 0,00 0,00 0,00 23.782,73
2365. BLAŽENKA VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1961 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 23.731,40 0,00 0,00 0,00 23.731,40
2366. ĐURĐICA PARAŠILOVAC-KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1975 ŽUPANJA 14.011,81 0,00 0,00 9.644,68 0,00 0,00 0,00 23.656,49
2367. ILIJA PANJIČANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1971 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 6.965,88 0,00 16.688,42 0,00 23.654,30
2368. MARIJA VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1956 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 23.645,36 0,00 0,00 0,00 23.645,36
2369. ZEMRI FARIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1988 KOMLETINCI 0,00 0,00 2.346,64 21.262,35 0,00 0,00 0,00 23.608,99
2370. STIPO MANDURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1973 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 23.598,15 0,00 0,00 0,00 23.598,15
2371. BARICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 23.597,56 0,00 0,00 0,00 23.597,56
2372. EDVIN TALETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1977 GUNJA 0,00 0,00 0,00 23.581,73 0,00 0,00 0,00 23.581,73
2373. DANKA ILIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1971 PODGRAĐE 0,00 0,00 -234,78 23.756,43 0,00 0,00 0,00 23.521,65
2374. RUŽICA UŽAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1953 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.423,36 0,00 0,00 0,00 23.423,36
2375. JUSUF ZENUNI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 0,00 0,00 187,09 23.193,87 0,00 0,00 0,00 23.380,96
2376. ĐORĐE MAGLOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1975 BOROVO -14.104,89 37.992,72 0,00 -527,16 0,00 0,00 0,00 23.360,67
2377. TOMISLAV FILIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 3.058,16 20.301,80 0,00 0,00 0,00 23.359,96
2378. SABINA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1973 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 23.354,49 0,00 0,00 0,00 23.354,49
2379. ŠIMO MATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1939 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 23.275,59 0,00 0,00 0,00 23.275,59
2380. ŽELJKO MEDVED VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1966 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 23.272,51 0,00 0,00 0,00 23.272,51
2381. MARIJA JURIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1951 CERNA 0,00 0,00 0,00 23.262,64 0,00 0,00 0,00 23.262,64
2382. BRANKA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 -59,59 23.263,02 0,00 0,00 0,00 23.203,43
2383. DAMIR PAVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1979 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 23.183,63 0,00 0,00 0,00 23.183,63
2384. HRVOJE MILOŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 334,81 22.827,71 0,00 0,00 0,00 23.162,52
2385. AGICA BIŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 23.149,69 0,00 0,00 0,00 23.149,69
2386. LAZAR PANTOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1987 BEOGRAD, VOŽDOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 23.130,50 0,00 0,00 23.130,50
2387. IVAN GAŠPAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1951 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 23.072,19 0,00 0,00 0,00 23.072,19
2388. MIRJANA BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1956 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 23.072,17 0,00 0,00 0,00 23.072,17
2389. IVAN ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1963 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 23.061,09 0,00 0,00 0,00 23.061,09
2390. IVAN GOLUBIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1957 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 23.046,81 0,00 0,00 0,00 23.046,81
2391. IVO KAURIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1965 PRKOVCI 0,00 0,00 0,00 23.046,76 0,00 0,00 0,00 23.046,76
2392. JOSIP IVAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1961 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 23.045,99 0,00 0,00 0,00 23.045,99
2393. MILOŠ RADIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 22.938,61 0,00 0,00 0,00 22.938,61
2394. MARA BOSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1958 BRŠADIN 0,00 0,00 0,00 22.936,08 0,00 0,00 0,00 22.936,08
2395. DESANKA BABINČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1947 MIKLUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 22.929,25 0,00 0,00 0,00 22.929,25
2396. MARIJA LUKENDA MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 0,00 0,00 451,04 22.430,31 0,00 0,00 0,00 22.881,35
2397. VALENTINA HRISTOVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 KOCHANI 0,00 0,00 0,00 0,00 22.875,99 0,00 0,00 22.875,99
2398. MILKA JOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1931 PRKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.873,04 0,00 0,00 0,00 22.873,04
2399. NADA OSTOJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1971 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 22.843,47 0,00 0,00 0,00 22.843,47
2400. MARKO KUPREŠAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1978 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.837,70 0,00 22.837,70