OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. KATA PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1953 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 19.330,60 0,00 1.093,62 0,00 20.424,22
2302. ANA MARIJA SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1977 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 0,00 20.421,43 0,00 0,00 0,00 20.421,43
2303. BORIS JOVANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1975 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 20.414,91 0,00 0,00 0,00 20.414,91
2304. DANICA NEDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1939 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 20.414,34 0,00 0,00 0,00 20.414,34
2305. KRISTINA DUKANOVIĆ CRLJENKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.387,12 0,00 20.387,12
2306. SELIMA FAZLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1946 GUNJA 0,00 0,00 0,00 20.377,61 0,00 0,00 0,00 20.377,61
2307. ZDRAVKO VUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 20.353,72 0,00 0,00 0,00 0,00 20.353,72
2308. MARKO KUPREŠAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1978 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.350,47 0,00 20.350,47
2309. DANIJELA UREMOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI -0,06 0,00 0,00 20.316,91 0,00 0,00 0,00 20.316,85
2310. MILAN BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ROKOVCI 0,00 0,00 -350,75 20.657,01 0,00 0,00 0,00 20.306,26
2311. MARIJA ŠOKČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 4.531,98 15.770,36 0,00 0,00 0,00 20.302,34
2312. ANTUN CAKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1952 CERNA 13.941,34 0,00 0,00 6.342,71 0,00 0,00 0,00 20.284,05
2313. BARICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 20.281,84 0,00 0,00 0,00 20.281,84
2314. JOVAN PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1954 KARADŽIĆEVO 0,00 0,00 0,00 20.256,07 0,00 0,00 0,00 20.256,07
2315. IGOR VUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1982 BABINA GREDA 0,00 0,00 -506,32 253,52 0,00 20.499,00 0,00 20.246,20
2316. DEJAN HAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR 0,00 0,00 1.142,28 19.075,49 0,00 0,00 0,00 20.217,77
2317. DRAGICA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 11.648,16 0,00 0,00 8.530,84 0,00 0,00 0,00 20.179,00
2318. ZEMRI FARIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1988 KOMLETINCI 0,00 0,00 1.973,29 18.175,08 0,00 0,00 0,00 20.148,37
2319. CVIJETIN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1965 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 0,00 20.141,10 0,00 0,00 0,00 20.141,10
2320. KATICA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1942 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 20.123,69 0,00 0,00 0,00 20.123,69
2321. ZVONIMIR VLAHOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1955 NUŠTAR 2.069,28 0,00 15.229,16 2.812,98 0,00 0,00 0,00 20.111,42
2322. NENAD JAJELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 20.096,56 0,00 0,00 0,00 0,00 20.096,56
2323. DARIO KOMŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 20.084,66 0,00 0,00 0,00 20.084,66
2324. VJERAN ŠKOF VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1991 IVANKOVO 12.505,23 0,00 1.499,67 6.074,20 0,00 0,00 0,00 20.079,10
2325. ĐURĐICA PARAŠILOVAC-KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1975 ŽUPANJA 11.800,39 0,00 0,00 8.276,50 0,00 0,00 0,00 20.076,89
2326. JELENA VICAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK -335,83 0,00 923,02 19.481,13 0,00 0,00 0,00 20.068,32
2327. ANA DOMAĆINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1955 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 -2.438,21 0,00 22.488,19 0,00 20.049,98
2328. MIRKO VRANKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1958 ILOK 0,00 0,00 0,00 19.995,96 0,00 0,00 0,00 19.995,96
2329. BLAŽENKA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1982 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 19.967,02 0,00 0,00 0,00 19.967,02
2330. FERID GARIBOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1952 GUNJA 0,00 0,00 0,00 19.939,87 0,00 0,00 0,00 19.939,87
2331. RAHIMA OSMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.917,60 0,00 19.917,60
2332. TOMISLAV FILIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 19.876,26 0,00 0,00 0,00 19.876,26
2333. MARA SUNARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1942 SLAKOVCI 0,00 0,00 0,00 19.849,39 0,00 0,00 0,00 19.849,39
2334. ANTONIJA KRIŠTOF VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 VINKOVCI 0,00 0,00 -462,93 20.312,12 0,00 0,00 0,00 19.849,19
2335. ANTE ATLIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1970 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.776,16 0,00 19.776,16
2336. STJEPAN AGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 19.763,98 0,00 0,00 0,00 19.763,98
2337. BOŽO ŠUTALO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1957 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 19.762,51 0,00 0,00 0,00 19.762,51
2338. ANTUN DUJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1949 OTOK 0,00 0,00 0,00 19.762,51 0,00 0,00 0,00 19.762,51
2339. JOVAN LAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1938 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 19.762,51 0,00 0,00 0,00 19.762,51
2340. STJEPAN TERZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 75,04 19.668,16 0,00 0,00 0,00 19.743,20
2341. ZLATA KULAČANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 19.712,16 0,00 0,00 0,00 19.712,16
2342. SINIŠA NEDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1984 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 19.704,65 0,00 0,00 0,00 19.704,65
2343. KATA PAVELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1947 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 19.670,91 0,00 0,00 0,00 19.670,91
2344. MARTE DUHANAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1976 MARINCI 0,00 0,00 0,00 19.655,01 0,00 0,00 0,00 19.655,01
2345. ANTUN ANDRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 19.672,98 0,00 -19,68 0,00 19.653,30
2346. MARTINA SPAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1988 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.620,94 0,00 19.620,94
2347. DAMIR PAVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1979 STARI MIKANOVCI -658,09 0,00 -568,96 20.808,57 0,00 0,00 0,00 19.581,52
2348. LJEPOSAVA MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1942 TRPINJA 0,00 0,00 0,00 19.575,33 0,00 0,00 0,00 19.575,33
2349. MANDA ĆOSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1973 GUNJA 0,00 0,00 0,00 19.570,57 0,00 0,00 0,00 19.570,57
2350. DANKA ILIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1971 PODGRAĐE 0,00 0,00 -4,59 19.549,88 0,00 0,00 0,00 19.545,29
2351. MANDA PAVLOVIĆ KOBAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1948 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 19.540,38 0,00 0,00 0,00 19.540,38
2352. TIHOMIR KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 19.518,29 0,00 0,00 0,00 19.518,29
2353. FRANJO DABRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1947 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.471,59 0,00 19.471,59
2354. NIKO HRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1954 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 19.459,36 0,00 0,00 0,00 19.459,36
2355. ANITA BATARELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 4.819,54 0,00 635,38 14.000,71 0,00 0,00 0,00 19.455,63
2356. ZDENKA HERAK MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.432,01 0,00 19.432,01
2357. BRANISLAV BARVALAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1966 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 19.410,86 0,00 0,00 0,00 19.410,86
2358. HRVOJE ŠIBALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1982 PODGRAĐE 0,00 0,00 306,26 19.098,74 0,00 0,00 0,00 19.405,00
2359. ŽELJKO MEDVED VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1966 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 19.361,04 0,00 0,00 0,00 19.361,04
2360. IVAN DIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1942 OTOK 0,00 0,00 0,00 19.350,13 0,00 0,00 0,00 19.350,13
2361. VIOLETA KOROLJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 393,70 18.941,84 0,00 0,00 0,00 19.335,54
2362. SMILJA SUBANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1942 BOROVO 0,00 0,00 0,01 19.302,19 0,00 0,00 0,00 19.302,20
2363. SAIDE ADEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1948 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 19.299,97 0,00 0,00 0,00 19.299,97
2364. KATA GAĆARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 19.296,85 0,00 0,00 0,00 19.296,85
2365. MATO ŠLJERAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1935 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 19.292,83 0,00 0,00 0,00 19.292,83
2366. IVAN ČOLAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1959 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 19.267,19 0,00 0,00 0,00 19.267,19
2367. JOSIP DJOIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 MIRKOVCI 0,00 0,00 3.169,91 14.511,38 0,00 1.573,05 0,00 19.254,34
2368. MIRJANA PAVELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1961 ŽUPANJA 0,00 0,00 948,50 18.304,58 0,00 0,00 0,00 19.253,08
2369. JOSIP GRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 19.232,83 0,00 0,00 0,00 19.232,83
2370. SENADA HALILOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1989 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 19.166,19 0,00 0,00 0,00 19.166,19
2371. KATARINA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1932 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 19.162,10 0,00 0,00 0,00 19.162,10
2372. MARKO MARČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1959 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 19.129,34 0,00 0,00 0,00 19.129,34
2373. JASMINKA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 19.121,60 0,00 0,00 0,00 19.121,60
2374. CVIJA OSTOJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 19.121,59 0,00 0,00 0,00 19.121,59
2375. ALEN GRUBEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.120,23 0,00 19.120,23
2376. MARTINKA ANTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1965 SRIJEMSKE LAZE 0,00 0,00 0,00 19.119,27 0,00 0,00 0,00 19.119,27
2377. PETAR BILI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1941 PETROVCI 0,00 0,00 0,00 19.107,82 0,00 0,00 0,00 19.107,82
2378. ANITA CREPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.100,10 0,00 19.100,10
2379. ZDRAVKO MAJPRUZ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1968 IVANKOVO 0,00 0,00 1.404,74 15.109,10 0,00 2.551,43 0,00 19.065,27
2380. IVO KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1958 ŠTITAR 0,00 0,00 19.036,87 0,00 0,00 0,00 0,00 19.036,87
2381. SLOBODAN VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1966 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 19.021,23 0,00 0,00 0,00 19.021,23
2382. DRAŽEN DRAGIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1974 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 18.972,09 0,00 0,00 0,00 18.972,09
2383. RUDOLF LIŠNJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1990 VINKOVCI 0,00 0,00 334,36 18.614,96 0,00 0,00 0,00 18.949,32
2384. IVAN DAMJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1992 ŽUPANJA 0,00 0,00 150,54 18.779,10 0,00 0,00 0,00 18.929,64
2385. JANJA KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1949 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 18.914,44 0,00 0,00 0,00 18.914,44
2386. KATICA JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 18.909,18 0,00 0,00 0,00 18.909,18
2387. TIHOMIR SENTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1971 CERIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.903,28 0,00 18.903,28
2388. DANIELA JURKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1982 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 18.898,45 0,00 0,00 0,00 18.898,45
2389. ŽELJKO MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 135,10 18.669,80 0,00 0,00 0,00 18.804,90
2390. IRFETA OSMANBAŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1986 GUNJA 0,00 0,00 0,00 18.743,60 0,00 0,00 0,00 18.743,60
2391. ANDREA BARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1978 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.741,64 0,00 18.741,64
2392. IVAN BOGDANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 0,00 0,00 1.023,92 17.708,53 0,00 0,00 0,00 18.732,45
2393. KRSTA SAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1953 PODRINJE 0,00 0,00 0,00 18.718,89 0,00 0,00 0,00 18.718,89
2394. ANTUN KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 18.683,91 0,00 0,00 0,00 18.683,91
2395. JOSIP MENDEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1966 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 18.663,82 0,00 0,00 0,00 18.663,82
2396. MIRJANA KUZMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1965 TOVARNIK -1.844,63 0,00 0,00 20.493,00 0,00 0,00 0,00 18.648,37
2397. ĐORĐE POPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1968 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 18.612,91 0,00 0,00 0,00 18.612,91
2398. IVAN DRMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1986 TOVARNIK 0,00 0,00 0,00 18.611,03 0,00 0,00 0,00 18.611,03
2399. MIRELA ŠKEGRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 MIRKOVCI 176,96 0,00 -2.157,41 20.457,09 0,00 0,00 0,00 18.476,64
2400. ZLATKO ANDRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 0,00 0,00 -324,59 0,00 0,00 18.787,95 0,00 18.463,36