OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. TIMA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 22.892,60 0,00 0,00 0,00 22.892,60
2302. ANA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1934 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 22.850,19 0,00 0,00 0,00 22.850,19
2303. JASMINA MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI -9.468,88 0,00 9.545,56 22.755,16 0,00 0,00 0,00 22.831,84
2304. VID MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1946 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 22.810,18 0,00 0,00 0,00 22.810,18
2305. FRANJO KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1978 BABINA GREDA 8.440,16 0,00 -4.891,48 19.259,23 0,00 0,00 0,00 22.807,91
2306. IVAN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1949 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 22.790,27 0,00 0,00 0,00 22.790,27
2307. BRANKO MAJIĆ-MAZUL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1964 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 22.770,59 0,00 0,00 0,00 22.770,59
2308. IVAN IVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1954 VOĐINCI 0,00 0,00 0,00 22.738,87 0,00 0,00 0,00 22.738,87
2309. JOVICA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1966 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 22.680,24 0,00 0,00 0,00 22.680,24
2310. ANICA GVOZDANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1962 BERAK 0,00 0,00 0,00 22.647,80 0,00 0,00 0,00 22.647,80
2311. DANICA TUFEKČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1939 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 22.640,88 0,00 0,00 0,00 22.640,88
2312. STIPO MANDURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1973 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 22.626,30 0,00 0,00 0,00 22.626,30
2313. RUŽICA MIHOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.616,89 0,00 0,00 0,00 22.616,89
2314. ELVIRA BERTON VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.604,25 0,00 0,00 0,00 22.604,25
2315. ZLATKO PAVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.541,82 0,00 22.541,82
2316. FRANJKA KLEMEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1978 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 22.541,19 0,00 0,00 0,00 22.541,19
2317. NEDRETA MENDEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.532,52 0,00 0,00 0,00 22.532,52
2318. MARTIN MILJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1933 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 22.524,08 0,00 0,00 0,00 22.524,08
2319. TIHOMIR PAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1976 BOROVO 0,00 0,00 0,00 0,00 22.508,58 0,00 0,00 22.508,58
2320. MLADEN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1952 DRENOVCI 0,00 0,00 -1.080,87 23.574,11 0,00 0,00 0,00 22.493,24
2321. DRAGAN VUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1973 MLAKA ANTINSKA 2.585,34 0,00 0,00 19.889,95 0,00 0,00 0,00 22.475,29
2322. EMILIJA TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1987 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 10.744,02 0,00 11.709,92 0,00 22.453,94
2323. KATA ŠUMANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 22.414,27 0,00 0,00 0,00 22.414,27
2324. DANICA DEČEV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 16.978,69 0,00 5.422,69 0,00 22.401,38
2325. ŠTEFAN JAKOBOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1975 GUNJA 0,00 0,00 0,00 22.364,78 0,00 0,00 0,00 22.364,78
2326. MARIJA ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.360,38 0,00 0,00 0,00 22.360,38
2327. LJUBICA VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 22.357,95 0,00 0,00 0,00 22.357,95
2328. IVANKA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.341,15 0,00 0,00 0,00 22.341,15
2329. ALEN RUDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI -14,46 0,00 0,00 22.328,45 0,00 0,00 0,00 22.313,99
2330. MATIJKA KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1933 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 22.256,17 0,00 0,00 0,00 22.256,17
2331. MARIJA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1948 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 22.256,16 0,00 0,00 0,00 22.256,16
2332. KATA DŽINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1935 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 22.255,19 0,00 0,00 0,00 22.255,19
2333. IVAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1956 KOMLETINCI 0,00 0,00 0,00 22.163,43 0,00 0,00 0,00 22.163,43
2334. DRAGICA ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 0,00 0,00 -471,60 5.927,68 0,00 16.643,72 0,00 22.099,80
2335. ŽELJKA MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1976 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.084,80 0,00 22.084,80
2336. DRAGO MISIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1970 POSAVSKI PODGAJCI 10.070,14 0,00 5,93 12.005,04 0,00 0,00 0,00 22.081,11
2337. VLADIMIR RADELJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.639,86 0,00 436,53 0,00 22.076,39
2338. MIRJANA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.064,88 0,00 0,00 0,00 22.064,88
2339. MIRKO VRANKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1958 ILOK 0,00 0,00 0,00 22.051,46 0,00 0,00 0,00 22.051,46
2340. DRAGICA ERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1953 PODRINJE 0,00 0,00 -799,24 22.823,36 0,00 0,00 0,00 22.024,12
2341. AGICA BIŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 21.962,91 0,00 0,00 0,00 21.962,91
2342. MIRJANA VUJICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.885,15 0,00 21.885,15
2343. MARKO KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1948 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.870,69 0,00 0,00 0,00 21.870,69
2344. SENIJA OMERAGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1955 GUNJA 0,00 0,00 0,00 21.869,99 0,00 0,00 0,00 21.869,99
2345. GORDANA ŽILAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 21.869,97 0,00 0,00 0,00 21.869,97
2346. IVAN ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1963 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 21.869,97 0,00 0,00 0,00 21.869,97
2347. GORAN VODOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1969 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 21.858,37 0,00 0,00 0,00 21.858,37
2348. PEJO ARLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1965 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 21.830,18 0,00 0,00 0,00 21.830,18
2349. MATIJA MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 21.819,78 0,00 0,00 0,00 21.819,78
2350. MIROSLAV DŽALTO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 2.741,18 19.074,78 0,00 0,00 0,00 21.815,96
2351. IVICA GARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.802,07 0,00 0,00 0,00 21.802,07
2352. MARIJA ŠINJORI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1941 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.787,54 0,00 0,00 0,00 21.787,54
2353. JASMIN DŽANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.786,77 0,00 0,00 0,00 21.786,77
2354. TOMISLAV GRAFINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 21.772,11 0,00 0,00 0,00 21.772,11
2355. MILJAN LATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 21.770,16 0,00 0,00 0,00 21.770,16
2356. KATA GAĆARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 21.704,33 0,00 0,00 0,00 21.704,33
2357. LJUBICA TUCAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1951 OTOK 0,00 0,00 0,00 21.668,43 0,00 0,00 0,00 21.668,43
2358. ROBERT PERVAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 21,80 21.642,98 0,00 0,00 0,00 21.664,78
2359. ILIJA LESAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1950 IVANKOVO 0,00 0,00 -1.623,55 21.924,48 0,00 1.346,58 0,00 21.647,51
2360. EDVIN TALETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1977 GUNJA 0,00 0,00 0,00 21.618,18 0,00 0,00 0,00 21.618,18
2361. BRANKA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 -59,59 21.632,30 0,00 0,00 0,00 21.572,71
2362. BORISLAV TARADŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1966 GUNJA 0,00 0,00 4.057,65 17.501,21 0,00 0,00 0,00 21.558,86
2363. STJEPAN ŠTIVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 CERIĆ -4.419,84 0,00 0,00 25.961,95 0,00 0,00 0,00 21.542,11
2364. KLAUDIJA PINTAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1986 NUŠTAR 0,00 0,00 263,12 21.278,05 0,00 0,00 0,00 21.541,17
2365. JELENA VICAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK -335,83 0,00 1.289,97 20.563,90 0,00 0,00 0,00 21.518,04
2366. BLAŽENKA VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1961 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 21.506,91 0,00 0,00 0,00 21.506,91
2367. OGNJEN JOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1985 GUNJA 0,00 0,00 -779,39 22.266,57 0,00 0,00 0,00 21.487,18
2368. STANA BUBALOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1949 ILAČA 0,00 0,00 0,00 21.466,18 0,00 0,00 0,00 21.466,18
2369. RADOVAN TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 BANOVCI 0,00 0,00 0,00 21.464,90 0,00 0,00 0,00 21.464,90
2370. LUCIJA TUNJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1941 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 21.447,07 0,00 0,00 0,00 21.447,07
2371. SABINA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1973 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 21.391,15 0,00 0,00 0,00 21.391,15
2372. MILOŠ RADIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 21.386,80 0,00 0,00 0,00 21.386,80
2373. MARIJA VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1956 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 21.287,61 0,00 0,00 0,00 21.287,61
2374. DEJAN HAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR 0,00 0,00 1.174,59 20.111,66 0,00 0,00 0,00 21.286,25
2375. MILAN MAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1966 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 21.278,71 0,00 0,00 0,00 21.278,71
2376. MIJO ADŽAGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.256,25 0,00 21.256,25
2377. DARIO KOMŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 21.220,91 0,00 0,00 0,00 21.220,91
2378. VJERAN ŠKOF VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1991 IVANKOVO 13.209,73 0,00 1.582,58 6.417,84 0,00 0,00 0,00 21.210,15
2379. NENAD MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 21.195,79 0,00 0,00 0,00 21.195,79
2380. VIDE DAMIR RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1971 ILOK 0,00 0,00 0,00 21.193,00 0,00 0,00 0,00 21.193,00
2381. KATA PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1953 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 20.022,06 0,00 1.154,11 0,00 21.176,17
2382. SMAILA ČAJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 21.171,14 0,00 0,00 0,00 21.171,14
2383. ILIJA MIKANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1967 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 21.169,43 0,00 0,00 0,00 21.169,43
2384. ANĐELKA DITTRICH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 21.145,80 0,00 0,00 0,00 21.145,80
2385. BARICA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 21.131,33 0,00 0,00 0,00 21.131,33
2386. DRAGICA MILAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 12.185,74 0,00 0,00 8.942,20 0,00 0,00 0,00 21.127,94
2387. ZEMRI FARIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1988 KOMLETINCI 0,00 0,00 2.068,94 18.966,06 0,00 0,00 0,00 21.035,00
2388. DANICA NEDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1939 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 21.034,54 0,00 0,00 0,00 21.034,54
2389. IGOR VUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1982 BABINA GREDA 0,00 0,00 -493,72 270,37 0,00 21.242,95 0,00 21.019,60
2390. ĐURĐICA PARAŠILOVAC-KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1975 ŽUPANJA 12.366,96 0,00 0,00 8.627,02 0,00 0,00 0,00 20.993,98
2391. MARKO KUPREŠAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1978 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.987,70 0,00 20.987,70
2392. IVAN MUŽEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1952 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 20.399,48 0,00 582,11 0,00 20.981,59
2393. NIKO TEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1964 OTOK 0,00 0,00 0,00 20.852,35 0,00 0,00 0,00 20.852,35
2394. MARIJA ŠOKČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 4.633,47 16.165,21 0,00 0,00 0,00 20.798,68
2395. RAHIMA OSMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.791,20 0,00 20.791,20
2396. SELIMA FAZLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1946 GUNJA 0,00 0,00 0,00 20.767,21 0,00 0,00 0,00 20.767,21
2397. DANIJELA UREMOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI -0,06 0,00 0,00 20.725,25 0,00 0,00 0,00 20.725,19
2398. STJEPAN TERZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 78,61 20.619,81 0,00 0,00 0,00 20.698,42
2399. LIDIJA VRLJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1981 VOĐINCI 8.270,70 0,00 -209,42 12.631,40 0,00 0,00 0,00 20.692,68
2400. ANA DOMAĆINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1955 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 -2.438,19 0,00 23.119,57 0,00 20.681,38