OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2301. ANTUN GRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1929 CERNA 0,00 0,00 0,00 28.269,15 0,00 0,00 0,00 28.269,15
2302. MARTIN KATUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1957 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 28.238,06 0,00 0,00 0,00 28.238,06
2303. ALEKSANDAR JEVTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1990 MIŠIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 28.143,37 0,00 0,00 28.143,37
2304. RAJKA PETKOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1963 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 28.132,35 0,00 0,00 0,00 28.132,35
2305. ANTONIJA KRIŠTOF VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 VINKOVCI 0,00 0,00 -448,96 28.556,89 0,00 0,00 0,00 28.107,93
2306. DRAGICA KRALJIČEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1978 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 28.002,66 0,00 0,00 0,00 28.002,66
2307. MARTIN TRBLJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK 20.329,36 0,00 -1.333,25 9.002,12 0,00 0,00 0,00 27.998,23
2308. MILENA RAKIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1943 MOHOVO 0,00 0,00 0,00 27.943,77 0,00 0,00 0,00 27.943,77
2309. VITOMIR PERKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1952 OTOK 0,00 0,00 -204,14 28.089,28 0,00 0,00 0,00 27.885,14
2310. MATO SUDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1978 IVANKOVO 0,00 0,00 27.685,78 0,00 0,00 192,31 0,00 27.878,09
2311. STJEPAN JOVANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1938 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 27.851,53 0,00 0,00 0,00 27.851,53
2312. MATO OREŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1948 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 27.846,26 0,00 0,00 0,00 27.846,26
2313. SLAĐANA SAILOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1972 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 27.836,68 0,00 0,00 0,00 27.836,68
2314. DRAŽEN JURAČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1975 CERNA -114,58 0,00 416,83 27.513,09 0,00 0,00 0,00 27.815,34
2315. IVA ŠIBENIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1957 SLAKOVCI 8.074,47 0,00 0,00 19.726,35 0,00 0,00 0,00 27.800,82
2316. JOVICA BASARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 27.780,88 0,00 0,00 0,00 27.780,88
2317. BORISLAV MIKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1975 TRPINJA 0,00 0,00 0,00 27.773,79 0,00 0,00 0,00 27.773,79
2318. GORAN BOČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 6.869,15 20.845,91 0,00 0,00 0,00 27.715,06
2319. JASENKA KASELJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1961 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 27.701,20 0,00 0,00 0,00 27.701,20
2320. PEJO ARLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1965 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 27.681,45 0,00 0,00 0,00 27.681,45
2321. KATA GREBENAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1951 GRADIŠTE 0,00 0,00 -1.803,78 29.410,88 0,00 0,00 0,00 27.607,10
2322. MARIJAN SUNARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1957 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 27.601,50 0,00 0,00 0,00 27.601,50
2323. MIJO ČOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 SOTIN -291,94 0,00 1.859,23 26.026,98 0,00 0,00 0,00 27.594,27
2324. MARKO LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 27.566,34 0,00 0,00 0,00 27.566,34
2325. ŽELJKO PRIMORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1964 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 27.566,34 0,00 0,00 0,00 27.566,34
2326. BOŽANA REŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1969 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 27.566,32 0,00 0,00 0,00 27.566,32
2327. STOJAN PRIMORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1964 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 27.566,31 0,00 0,00 0,00 27.566,31
2328. MARKO JURKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1950 PRKOVCI 0,00 0,00 0,00 27.566,30 0,00 0,00 0,00 27.566,30
2329. PREDRAG GOGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1968 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.547,28 0,00 27.547,28
2330. IVANA LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1995 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 27.540,97 0,00 0,00 0,00 27.540,97
2331. MARIJAN LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1989 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 27.540,97 0,00 0,00 0,00 27.540,97
2332. DARIJO SKALIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1989 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 27.537,50 0,00 0,00 0,00 27.537,50
2333. FLJAMUR LONCAREVIC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1971 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 27.534,55 0,00 0,00 0,00 27.534,55
2334. RADA SMOLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1975 VUKOVAR 11.936,73 0,00 -1,39 15.571,42 0,00 0,00 0,00 27.506,76
2335. LJUBICA NAKIĆ-ALFIREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1953 SVINJAREVCI 0,00 0,00 0,00 27.466,71 0,00 0,00 0,00 27.466,71
2336. DARIO PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 4.144,06 23.316,47 0,00 0,00 0,00 27.460,53
2337. ALEN HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 13.640,26 0,00 0,14 13.798,69 0,00 0,00 0,00 27.439,09
2338. ANICA MARKOTA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1948 ANTIN 0,00 0,00 0,00 27.431,20 0,00 0,00 0,00 27.431,20
2339. JANJA ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1972 ŽUPANJA 0,00 0,00 1,70 27.332,01 0,00 0,00 0,00 27.333,71
2340. JIE CHEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1985 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 27.307,51 0,00 0,00 0,00 27.307,51
2341. JOSIP PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1972 BABINA GREDA 0,00 0,00 2.416,61 24.873,92 0,00 0,00 0,00 27.290,53
2342. NEMANJA TOMANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VELINO SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 27.242,87 0,00 0,00 27.242,87
2343. MANDA JAKŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1949 CERNA 0,00 0,00 0,00 27.190,28 0,00 0,00 0,00 27.190,28
2344. FILIP DUJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 27.187,54 0,00 0,00 0,00 27.187,54
2345. ĐORĐE MILJUŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1952 MLAKA ANTINSKA 0,00 0,00 0,00 27.186,49 0,00 0,00 0,00 27.186,49
2346. ŽELJKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1962 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.150,96 0,00 27.150,96
2347. HEBIB IBRAHIMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1944 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 27.150,26 0,00 0,00 0,00 27.150,26
2348. IVAN MIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1951 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 27.130,00 0,00 0,00 0,00 27.130,00
2349. TOMISLAV HASEL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 7.851,10 19.276,70 0,00 0,00 0,00 27.127,80
2350. ANICA ČOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 0,00 0,00 0,00 27.094,70 0,00 0,00 0,00 27.094,70
2351. KARLO LEŽAIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1959 JARMINA 0,00 0,00 0,00 27.092,47 0,00 0,00 0,00 27.092,47
2352. ALIJA ĐORDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1979 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 27.086,80 0,00 0,00 0,00 27.086,80
2353. HANJČA PUČEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 27.035,73 0,00 0,00 0,00 27.035,73
2354. MILAN PETKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1956 GABOŠ 0,00 0,00 0,00 26.969,49 0,00 0,00 0,00 26.969,49
2355. MIRJANA NEDELJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1940 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 26.950,79 0,00 0,00 0,00 26.950,79
2356. MANDA CURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1953 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 26.907,65 0,00 0,00 0,00 26.907,65
2357. RUŽA KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1972 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 26.846,64 0,00 0,00 0,00 26.846,64
2358. JELENA PERKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1936 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 26.833,45 0,00 0,00 0,00 26.833,45
2359. NIKOLA KRPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 26.800,49 0,00 0,00 0,00 26.800,49
2360. DESANKA BABINČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1947 MIKLUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 26.800,49 0,00 0,00 0,00 26.800,49
2361. FATA VOLODER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1970 GUNJA 0,00 0,00 0,00 26.680,17 0,00 0,00 0,00 26.680,17
2362. ILIJA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1946 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 26.662,40 0,00 0,00 0,00 26.662,40
2363. IVA OZDANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1984 KOMLETINCI 0,00 0,00 0,01 26.634,42 0,00 0,00 0,00 26.634,43
2364. DRAGICA MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1934 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 26.618,97 0,00 0,00 0,00 26.618,97
2365. LJILJANA ANĐELIĆ-MADŽARAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 0,00 0,00 230,05 26.363,80 0,00 0,00 0,00 26.593,85
2366. MANDA LONČARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 26.585,75 0,00 0,00 0,00 26.585,75
2367. JASMINA MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI -7.260,29 0,00 9.337,39 24.491,12 0,00 0,00 0,00 26.568,22
2368. JANJA GREGOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1957 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 26.550,78 0,00 0,00 0,00 26.550,78
2369. LJUBICA SPAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1936 VRBANJA 0,00 0,00 -1.090,91 27.604,23 0,00 0,00 0,00 26.513,32
2370. FRANCA MADŽO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1962 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 26.495,93 0,00 0,00 0,00 26.495,93
2371. JOSIP ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1966 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 26.485,30 0,00 0,00 0,00 26.485,30
2372. ANITA JAMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 22.708,98 0,00 3.704,44 0,00 26.413,42
2373. IVAN ŠESTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.404,88 0,00 26.404,88
2374. PETAR CVEJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 26.359,54 0,00 0,00 0,00 26.359,54
2375. VLADIMIR RADELJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 25.859,33 0,00 454,09 0,00 26.313,42
2376. NADA PRPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1940 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 26.297,41 0,00 0,00 0,00 26.297,41
2377. MILAN MANOJLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.193,10 0,00 26.193,10
2378. JELICA MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1971 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 26.155,66 0,00 0,00 0,00 26.155,66
2379. IVAN VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1984 BABINA GREDA 100,97 0,00 0,00 26.047,52 0,00 0,00 0,00 26.148,49
2380. ANA MIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1934 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 26.090,80 0,00 0,00 0,00 26.090,80
2381. TAHIR NEZAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1983 IVANKOVO 0,00 0,00 26.936,35 -870,39 0,00 0,00 0,00 26.065,96
2382. ZLATKO DIKANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 1.631,23 0,00 24.395,06 0,00 26.026,29
2383. DEJAN KATAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1982 ŽUPANJA 0,00 0,00 -129,02 26.090,97 0,00 0,00 0,00 25.961,95
2384. JANKO ROMANJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 BIKIĆ DO 0,00 0,00 0,00 0,00 25.912,98 0,00 0,00 25.912,98
2385. SLAVKA JUREC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 25.900,19 0,00 0,00 0,00 25.900,19
2386. KREŠO CIGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1974 PODGRAĐE 0,00 0,00 825,69 25.057,97 0,00 0,00 0,00 25.883,66
2387. ANA DEKANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1956 ROKOVCI 0,00 0,00 0,00 25.834,96 0,00 0,00 0,00 25.834,96
2388. KATA ČIVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1941 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 25.766,51 0,00 0,00 0,00 25.766,51
2389. SANDRA ARNAUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1976 CERNA 0,00 0,00 0,00 25.718,76 0,00 0,00 0,00 25.718,76
2390. DANICA TOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1932 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 25.705,29 0,00 0,00 0,00 25.705,29
2391. BRANKO PATRČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 25.635,99 0,00 0,00 0,00 25.635,99
2392. MARIJA DRETVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1949 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 25.617,43 0,00 0,00 0,00 25.617,43
2393. MANDA BUZOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1948 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 25.616,47 0,00 0,00 0,00 25.616,47
2394. ĐURO KESEGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1939 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 25.616,45 0,00 0,00 0,00 25.616,45
2395. MARA KOMADINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 25.616,38 0,00 0,00 0,00 25.616,38
2396. KATA DŽINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1935 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 25.615,46 0,00 0,00 0,00 25.615,46
2397. SANDRA PETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 7.016,25 0,00 0,00 18.598,61 0,00 0,00 0,00 25.614,86
2398. DUŠAN STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1941 BRŠADIN 0,00 0,00 0,00 25.533,44 0,00 0,00 0,00 25.533,44
2399. REZA ŽEBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1939 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 25.508,48 0,00 0,00 0,00 25.508,48
2400. PETAR PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1929 KARADŽIĆEVO 0,00 0,00 0,00 25.483,81 0,00 0,00 0,00 25.483,81