OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. JANJA MATOZAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1967 OTOK -46.366,05 0,00 32.855,20 140.273,95 0,00 0,00 0,00 126.763,10
902. JASNA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 DRENOVCI 0,00 0,00 714,16 125.730,26 0,00 0,00 0,00 126.444,42
903. ŠPRESA NEZAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1975 IVANKOVO 0,00 0,00 1.889,57 124.168,63 0,00 0,00 0,00 126.058,20
904. BRANISLAV ALEKSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1971 TRPINJA 0,00 0,00 1.022,24 122.468,83 0,00 2.514,09 0,00 126.005,16
905. DUŠAN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1932 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 125.835,79 0,00 0,00 0,00 125.835,79
906. ĐORĐO JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1929 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 125.748,67 0,00 0,00 0,00 125.748,67
907. EVA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1960 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 125.695,22 0,00 0,00 0,00 125.695,22
908. DANIJEL RAPČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1974 KOROG 54.361,96 0,00 3.344,93 67.907,15 0,00 0,00 0,00 125.614,04
909. TOMISLAV ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1978 ŽUPANJA 31.727,48 0,00 0,00 93.673,55 0,00 0,00 0,00 125.401,03
910. MANDA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 125.295,17 0,00 0,00 0,00 125.295,17
911. CVJETKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1962 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 125.284,09 0,00 0,00 0,00 125.284,09
912. ANTUN ZOVKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1985 PRIVLAKA 0,00 0,00 -777,75 125.804,28 0,00 0,00 0,00 125.026,53
913. RUŽA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 124.645,67 0,00 0,00 0,00 124.645,67
914. JOSIP VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1973 SOLJANI -1.834,32 0,00 -1.879,49 128.327,86 0,00 0,00 0,00 124.614,05
915. KATA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1952 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 124.600,84 0,00 0,00 0,00 124.600,84
916. KATA ĐAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1932 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 124.598,09 0,00 0,00 0,00 124.598,09
917. RAMIZA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 124.590,09 0,00 0,00 0,00 124.590,09
918. NIKOLA LACIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 0,00 0,00 262,05 124.320,23 0,00 0,00 0,00 124.582,28
919. IVKA VASIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 124.577,86 0,00 0,00 0,00 124.577,86
920. DIMITRIJE PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1950 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 124.535,53 0,00 0,00 0,00 124.535,53
921. KATICA KUŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 124.502,65 0,00 0,00 0,00 124.502,65
922. CHRISTIAN MAROJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 15.025,79 0,00 9.098,75 82.165,51 0,00 18.161,33 0,00 124.451,38
923. KATARINA ŠARGAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1933 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 124.433,97 0,00 0,00 0,00 124.433,97
924. SRBOLJUB JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1974 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 1.345,56 122.927,17 0,00 0,00 0,00 124.272,73
925. MIRKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1948 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 124.272,39 0,00 0,00 0,00 124.272,39
926. GENKA BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1962 PETROVCI 5.356,92 0,00 1.767,41 117.094,37 0,00 0,00 0,00 124.218,70
927. MARKO ŠIPEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1968 VRBANJA 0,00 0,00 1.348,86 122.786,02 0,00 0,00 0,00 124.134,88
928. MLADEN GRABAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1965 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 124.106,87 0,00 0,00 0,00 124.106,87
929. SLAVICA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 28.872,59 0,00 -1.280,82 96.027,25 0,00 0,00 0,00 123.619,02
930. SLAVKA MANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 123.556,32 0,00 0,00 0,00 123.556,32
931. MLADEN KRPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1965 CERNA 6.654,53 0,00 820,24 115.947,17 0,00 0,00 0,00 123.421,94
932. VERICA LJUBOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 123.339,24 0,00 0,00 0,00 123.339,24
933. DRAGAN BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 SLAKOVCI -1.183,87 0,00 -54,97 124.092,00 0,00 0,00 0,00 122.853,16
934. KARLO SABO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1978 KOROG 24.266,34 0,00 816,96 97.744,45 0,00 0,00 0,00 122.827,75
935. KATA CVIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 122.820,89 0,00 0,00 0,00 122.820,89
936. IVAN MASKALJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1983 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 122.536,17 0,00 0,00 0,00 122.536,17
937. JUSUF DAUTI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1954 OTOK 7,09 0,00 581,49 121.571,73 0,00 0,00 0,00 122.160,31
938. JULKA MRKONJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1947 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 121.788,20 0,00 0,00 0,00 121.788,20
939. ANA MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1957 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 121.706,37 0,00 0,00 0,00 121.706,37
940. KATA MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1930 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 121.585,52 0,00 0,00 0,00 121.585,52
941. PAVICA MRAVUNAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1983 NOVI MIKANOVCI -1.541,00 0,00 7.243,94 115.399,48 0,00 398,96 0,00 121.501,38
942. ANTUN DŽAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1982 SLAKOVCI 0,00 0,00 1.919,55 119.516,44 0,00 0,00 0,00 121.435,99
943. ANA BILEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1963 ANDRIJAŠEVCI 82.724,17 0,00 -179,83 38.743,44 0,00 0,00 0,00 121.287,78
944. DRAŽEN ORŠOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1984 ŽUPANJA 0,00 0,00 -115,06 122.381,50 -1.000,87 0,00 0,00 121.265,57
945. MIRA KULIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 121.040,59 0,00 0,00 0,00 121.040,59
946. ELVIS TOMISLAV BOSAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1977 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 120.595,91 0,00 0,00 0,00 120.595,91
947. DANIJEL LAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1987 JARMINA 31.956,47 0,00 34.620,30 53.863,78 0,00 0,00 0,00 120.440,55
948. STEVO BOROVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1946 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 120.439,83 0,00 0,00 0,00 120.439,83
949. MIRA BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 -41,08 120.402,75 0,00 0,00 0,00 120.361,67
950. RUŽA RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 21.762,54 0,00 1.266,13 96.910,12 0,00 0,00 0,00 119.938,79
951. SLAVKO KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 119.704,19 0,00 0,00 0,00 119.704,19
952. STIPO BAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 119.634,95 0,00 0,00 0,00 119.634,95
953. ISMET FEHRATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1949 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 119.564,75 0,00 0,00 0,00 119.564,75
954. IVAN PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 4.135,25 115.113,49 0,00 0,00 0,00 119.248,74
955. ANĐELKA ČORAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 118.997,64 0,00 0,00 0,00 118.997,64
956. MARKO GAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 118.836,23 0,00 0,00 0,00 118.836,23
957. RENATA DROPULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 11.775,10 0,00 1.543,24 105.427,93 0,00 0,00 0,00 118.746,27
958. SAŠA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1967 BOBOTA 0,00 0,00 21.630,81 97.030,21 0,00 0,00 0,00 118.661,02
959. ĐURO VIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 118.136,53 0,00 0,00 0,00 118.136,53
960. MARIJA ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1953 ANDRIJAŠEVCI 12.861,56 0,00 47.463,56 57.638,00 0,00 0,00 0,00 117.963,12
961. OZREN JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 VINKOVCI 0,00 0,00 -0,32 117.609,37 0,00 0,00 0,00 117.609,05
962. ZORAN VIDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR -802,70 0,00 -1.405,85 119.805,24 0,00 0,00 0,00 117.596,69
963. DANIJEL STAŠUK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1985 PETROVCI 10.370,71 0,00 5.283,67 101.728,69 0,00 0,00 0,00 117.383,07
964. MIRJANA ĐURAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 VUKOVAR 0,00 0,00 14.064,78 31.121,87 0,00 72.002,11 0,00 117.188,76
965. PAVAO RENDULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1944 NOVI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 117.146,72 0,00 0,00 0,00 117.146,72
966. ZDENKA DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA 0,00 0,00 19.823,44 97.290,68 0,00 0,00 0,00 117.114,12
967. RIZA ABDULI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 VUKOVAR 0,00 0,00 835,42 116.238,34 0,00 0,00 0,00 117.073,76
968. MARIO ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 116.713,63 0,00 0,00 0,00 116.713,63
969. ADIN HRUSTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1981 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 116.577,76 0,00 0,00 0,00 116.577,76
970. ADAM KESEGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1956 CERNA 0,00 0,00 0,00 116.286,85 0,00 0,00 0,00 116.286,85
971. KATA JURKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1953 ROKOVCI 0,00 0,00 0,00 116.231,27 0,00 0,00 0,00 116.231,27
972. ZVONIMIR PUŠKARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1982 VOĐINCI 5.231,43 0,00 142,87 110.595,14 0,00 0,00 0,00 115.969,44
973. ZLATKO BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1974 ŠIŠKOVCI 30.683,26 0,00 -8.870,15 94.090,48 0,00 0,00 0,00 115.903,59
974. MILE MIHOLJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK 0,66 0,00 0,00 115.892,26 0,00 0,00 0,00 115.892,92
975. IVANKA KUNODI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 7.837,33 0,00 2.306,27 105.570,38 0,00 0,00 0,00 115.713,98
976. MARA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1962 OTOK 0,00 0,00 0,00 115.612,77 0,00 0,00 0,00 115.612,77
977. DANIJELA ŽDINJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 0,00 0,00 791,80 114.757,17 0,00 0,00 0,00 115.548,97
978. IVANA KUĆA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 28.212,08 0,00 124,73 86.993,20 0,00 0,00 0,00 115.330,01
979. MLADEN MIOČINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1965 ŽUPANJA -4.548,43 0,00 -5.451,43 125.110,95 0,00 0,00 0,00 115.111,09
980. HELENA MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1974 TORDINCI 0,00 0,00 -37,26 114.736,77 0,00 0,00 0,00 114.699,51
981. MATO MADŽAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1964 BABINA GREDA -1.815,08 0,00 7.912,86 108.573,92 0,00 0,00 0,00 114.671,70
982. RADOJE ŽIVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1981 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 114.512,86 0,00 0,00 0,00 114.512,86
983. BOŽO ŽAPER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1950 VRBANJA -315,36 0,00 0,00 114.390,71 0,00 0,00 0,00 114.075,35
984. ANA LAMPERT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 1.301,64 112.525,40 0,00 0,00 0,00 113.827,04
985. ISMAIL RUŠITI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 113.486,89 0,00 0,00 0,00 113.486,89
986. KATICA SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 113.138,37 0,00 0,00 0,00 113.138,37
987. MATO JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1949 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 112.979,73 0,00 0,00 0,00 112.979,73
988. TOMISLAV MUSTAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1983 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 112.796,14 0,00 0,00 0,00 112.796,14
989. ELIZABETA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 112.706,75 0,00 0,00 0,00 112.706,75
990. IVAN ŽGELA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1982 IVANKOVO -1.299,39 0,00 0,00 113.984,78 0,00 0,00 0,00 112.685,39
991. MARIO BATAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1985 MIKLUŠEVCI 24.525,97 0,00 1.392,01 86.747,40 0,00 0,00 0,00 112.665,38
992. IVAN MARIJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1941 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 112.593,21 0,00 0,00 0,00 112.593,21
993. MARIJAN FILIPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1971 OTOK 0,00 0,00 0,00 112.262,67 0,00 0,00 0,00 112.262,67
994. ANTUN BENIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1954 ROKOVCI 0,00 0,00 0,00 112.262,67 0,00 0,00 0,00 112.262,67
995. ZLATKO BEBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1970 LIPOVAC 0,00 0,00 11.537,29 100.691,38 0,00 0,00 0,00 112.228,67
996. MLADEN VIDAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1967 CERNA 5.332,21 0,00 1.684,31 105.161,56 0,00 0,00 0,00 112.178,08
997. MARINA MARJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI 0,00 0,00 126,87 112.031,11 0,00 0,00 0,00 112.157,98
998. NENAD DRAŽENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 VUKOVAR 25.212,53 0,00 0,00 86.835,79 0,00 0,00 0,00 112.048,32
999. IVO MIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1955 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 111.917,74 0,00 0,00 0,00 111.917,74
1000. DARIO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1987 VUKOVAR 18.292,19 0,00 530,71 93.045,63 0,00 0,00 0,00 111.868,53