OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. KATICA-LJERKA PALACKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1956 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 128.304,07 0,00 0,00 0,00 128.304,07
902. HALID ADEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1939 VUKOVAR 36.292,30 0,00 1.862,61 90.070,22 0,00 0,00 0,00 128.225,13
903. ZORAN ERCEG VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 28.242,95 0,00 2.094,12 97.735,20 0,00 0,00 0,00 128.072,27
904. RADOVAN PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 127.913,77 0,00 0,00 0,00 127.913,77
905. MILAN VESELINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1960 OSTROVO -2.653,08 0,00 0,00 130.541,62 0,00 0,00 0,00 127.888,54
906. ALEKSANDRA SUNDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 0,00 0,00 2.446,99 125.306,80 0,00 0,00 0,00 127.753,79
907. MANCIKA MANDURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1977 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 127.750,76 0,00 0,00 0,00 127.750,76
908. SAVETA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1939 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 127.715,08 0,00 0,00 0,00 127.715,08
909. JURO DADIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 46.706,04 0,00 0,00 80.567,41 0,00 0,00 0,00 127.273,45
910. SLAVICA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1954 KARADŽIĆEVO 19.280,51 0,00 3.035,06 104.681,31 0,00 0,00 0,00 126.996,88
911. VESNA JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1960 LUDVINCI 0,00 0,00 0,00 126.897,86 0,00 0,00 0,00 126.897,86
912. SILVESTER ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1954 ILOK 0,00 0,00 -111,01 126.728,16 0,00 0,00 0,00 126.617,15
913. MARKO MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 126.503,39 0,00 0,00 0,00 126.503,39
914. ŽELIMIR BRKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1957 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 126.407,47 0,00 0,00 0,00 126.407,47
915. MARKO DEKANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1946 ROKOVCI -16.532,95 0,00 0,00 142.617,86 0,00 0,00 0,00 126.084,91
916. ANTUN ŠANGUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1954 ŽUPANJA 0,00 0,00 17.257,16 108.560,20 0,00 0,00 0,00 125.817,36
917. DRAŽEN TRNJAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1976 PRIVLAKA -1.091,55 0,00 1.930,35 124.871,92 0,00 0,00 0,00 125.710,72
918. NUSRET BOJČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA 0,00 0,00 1.669,21 123.962,33 0,00 0,00 0,00 125.631,54
919. ANICA CRVENKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1968 VOĐINCI -3.612,65 0,00 0,00 129.239,23 0,00 0,00 0,00 125.626,58
920. ŽELJKO PINJUH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 9.553,66 0,00 0,00 115.955,62 0,00 0,00 0,00 125.509,28
921. MILAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1967 MOHOVO -762,58 0,00 277,96 125.886,15 0,00 0,00 0,00 125.401,53
922. FERAT SEJDIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1952 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 125.288,56 0,00 0,00 0,00 125.288,56
923. JOSIP LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 POSAVSKI PODGAJCI 47.495,27 0,00 908,65 76.870,49 0,00 0,00 0,00 125.274,41
924. MLADEN FIJAČKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1963 JARMINA 5.452,53 0,00 -1.981,58 121.721,00 0,00 0,00 0,00 125.191,95
925. JANKO HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 SOLJANI 0,00 0,00 264,39 124.901,52 0,00 0,00 0,00 125.165,91
926. MARIJA SIKERMEŠTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 -284,16 124.912,19 0,00 0,00 0,00 124.628,03
927. LANA STRINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 124.574,25 0,00 0,00 0,00 124.574,25
928. DANIJEL FRANČEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 14.304,71 0,00 0,00 109.985,21 0,00 0,00 0,00 124.289,92
929. JASNA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 DRENOVCI 0,00 0,00 699,36 123.314,00 0,00 0,00 0,00 124.013,36
930. NENAD MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1970 BABINA GREDA 19.699,89 0,00 1.337,11 102.939,26 0,00 0,00 0,00 123.976,26
931. LOVRO IVAN KEŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1991 VOĐINCI 13.678,06 0,00 40,50 110.092,52 0,00 0,00 0,00 123.811,08
932. MARICA ROMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 SOLJANI -143,62 0,00 0,00 123.757,39 0,00 0,00 0,00 123.613,77
933. FRANJO MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1957 ŽUPANJA -10.876,43 0,00 933,27 133.465,16 0,00 70,32 0,00 123.592,32
934. FRANJO KAJFEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 123.526,53 0,00 0,00 0,00 123.526,53
935. CVJETKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1962 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 123.290,78 0,00 0,00 0,00 123.290,78
936. DANIJEL RAPČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1974 KOROG 53.383,69 0,00 3.254,93 66.572,91 0,00 0,00 0,00 123.211,53
937. RADOSLAV BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1953 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 123.033,26 0,00 0,00 0,00 123.033,26
938. MILE MIHOLJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK 0,63 0,00 0,00 122.983,15 0,00 0,00 0,00 122.983,78
939. BOŽIDAR JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1964 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 122.911,29 0,00 0,00 0,00 122.911,29
940. BRANISLAV ALEKSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1971 TRPINJA 0,00 0,00 1.022,24 119.220,96 0,00 2.441,11 0,00 122.684,31
941. NIKOLA LACIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 0,00 0,00 257,21 121.905,62 0,00 0,00 0,00 122.162,83
942. TOMISLAV ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1978 ŽUPANJA 31.128,11 0,00 0,00 90.994,23 0,00 0,00 0,00 122.122,34
943. ANTUN ZOVKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1985 PRIVLAKA 0,00 0,00 -777,75 122.426,43 0,00 0,00 0,00 121.648,68
944. DUŠAN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1932 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 121.603,85 0,00 0,00 0,00 121.603,85
945. IVAN MASKALJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1983 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 121.600,18 0,00 0,00 0,00 121.600,18
946. VERICA LJUBOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 121.568,78 0,00 0,00 0,00 121.568,78
947. SRBOLJUB JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1974 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 1.331,15 120.223,89 0,00 0,00 0,00 121.555,04
948. ĐORĐO JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1929 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 121.517,76 0,00 0,00 0,00 121.517,76
949. JOSIP LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1927 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 121.461,82 0,00 0,00 0,00 121.461,82
950. JANJA MATOZAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1967 OTOK -46.366,05 0,00 31.898,45 135.910,92 0,00 0,00 0,00 121.443,32
951. ŠPRESA NEZAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1975 IVANKOVO 0,00 0,00 1.822,86 119.586,32 0,00 0,00 0,00 121.409,18
952. GENKA BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1962 PETROVCI 5.236,86 0,00 1.743,39 114.335,60 0,00 0,00 0,00 121.315,85
953. CHRISTIAN MAROJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 14.499,95 0,00 8.799,81 80.456,40 0,00 17.525,76 0,00 121.281,92
954. DRAGAN BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 SLAKOVCI -1.183,87 0,00 -54,97 122.458,85 0,00 0,00 0,00 121.220,01
955. SLAVICA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 28.288,46 0,00 -1.280,82 94.057,20 0,00 0,00 0,00 121.064,84
956. KARLO SABO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1978 KOROG 23.884,80 0,00 810,21 96.197,31 0,00 0,00 0,00 120.892,32
957. MLADEN GRABAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1965 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 120.786,18 0,00 0,00 0,00 120.786,18
958. MLADEN KRPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1965 CERNA 6.488,71 0,00 801,73 113.137,00 0,00 0,00 0,00 120.427,44
959. RUŽA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 120.426,27 0,00 0,00 0,00 120.426,27
960. KATA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1952 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 120.381,88 0,00 0,00 0,00 120.381,88
961. KATA ĐAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1932 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 120.379,16 0,00 0,00 0,00 120.379,16
962. RAMIZA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 120.371,23 0,00 0,00 0,00 120.371,23
963. IVKA VASIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 120.359,88 0,00 0,00 0,00 120.359,88
964. DIMITRIJE PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1950 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 120.317,22 0,00 0,00 0,00 120.317,22
965. KATICA KUŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 120.284,67 0,00 0,00 0,00 120.284,67
966. IVAN ŽGELA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1982 IVANKOVO -1.299,39 0,00 0,00 121.563,41 0,00 0,00 0,00 120.264,02
967. MARA JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 120.228,04 0,00 0,00 0,00 120.228,04
968. KATARINA ŠARGAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1933 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 120.215,02 0,00 0,00 0,00 120.215,02
969. MARIJA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 990,16 119.188,37 0,00 0,00 0,00 120.178,53
970. MARIJANA PAVLOVIĆ PULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1977 STROŠINCI 0,02 0,00 -81,44 116.213,58 0,00 3.835,78 0,00 119.967,94
971. ZORAN IVAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 26,08 0,00 1,39 119.917,92 0,00 0,00 0,00 119.945,39
972. DARKO PLAVŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 MIRKOVCI 3.678,29 0,00 23.719,76 92.490,69 0,00 0,00 0,00 119.888,74
973. ANĐELKA ČORAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 119.610,67 0,00 0,00 0,00 119.610,67
974. SLAVKA MANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 119.347,78 0,00 0,00 0,00 119.347,78
975. ANTUN DŽAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1982 SLAKOVCI 0,00 0,00 1.879,25 117.415,18 0,00 0,00 0,00 119.294,43
976. MANDA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 119.248,28 0,00 0,00 0,00 119.248,28
977. DRAŽEN ORŠOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1984 ŽUPANJA 0,00 0,00 -115,06 118.924,54 0,00 0,00 0,00 118.809,48
978. JUSUF DAUTI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1954 OTOK 6,88 0,00 571,83 118.164,95 0,00 0,00 0,00 118.743,66
979. KATA CVIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 118.619,69 0,00 0,00 0,00 118.619,69
980. PAVICA MRAVUNAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1983 NOVI MIKANOVCI -1.541,00 0,00 7.089,85 112.511,40 0,00 390,33 0,00 118.450,58
981. MIRKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1948 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 118.447,93 0,00 0,00 0,00 118.447,93
982. ELVIS TOMISLAV BOSAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1977 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 118.357,61 0,00 0,00 0,00 118.357,61
983. SLAVKO KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 118.112,75 0,00 0,00 0,00 118.112,75
984. STIPO BAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 117.607,05 0,00 0,00 0,00 117.607,05
985. JULKA MRKONJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1947 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 117.580,35 0,00 0,00 0,00 117.580,35
986. MIRA BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 -41,08 117.600,65 0,00 0,00 0,00 117.559,57
987. KATA MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1930 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 117.396,66 0,00 0,00 0,00 117.396,66
988. MARKO GAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 117.047,04 0,00 0,00 0,00 117.047,04
989. STEVO BOROVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1946 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 116.887,59 0,00 0,00 0,00 116.887,59
990. MIRA KULIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 116.857,16 0,00 0,00 0,00 116.857,16
991. ANA BILEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1963 ANDRIJAŠEVCI 79.665,35 0,00 -186,38 37.355,86 0,00 0,00 0,00 116.834,83
992. RENATA DROPULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 11.587,59 0,00 1.543,24 103.655,17 0,00 0,00 0,00 116.786,00
993. MATO MADŽAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1964 BABINA GREDA -1.815,08 0,00 8.186,83 110.249,83 0,00 0,00 0,00 116.621,58
994. ISMET FEHRATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1949 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 116.527,04 0,00 0,00 0,00 116.527,04
995. DANIJEL LAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1987 JARMINA 30.841,01 0,00 33.429,71 52.224,72 0,00 0,00 0,00 116.495,44
996. RUŽA RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 21.070,78 0,00 1.226,71 94.114,24 0,00 0,00 0,00 116.411,73
997. IVICA ROGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 13.076,95 0,00 -268,59 103.437,92 0,00 0,00 0,00 116.246,28
998. IVAN PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 4.029,72 112.172,00 0,00 0,00 0,00 116.201,72
999. SAŠA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1967 BOBOTA 0,00 0,00 21.115,08 94.896,68 0,00 0,00 0,00 116.011,76
1000. SLOBODAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1980 GABOŠ 45.211,76 0,00 -359,12 71.046,73 0,00 0,00 0,00 115.899,37