OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. JASNA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 DRENOVCI 0,00 0,00 627,54 111.589,97 0,00 0,00 0,00 112.217,51
902. JOSIP LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 POSAVSKI PODGAJCI 42.723,14 0,00 810,93 68.648,20 0,00 0,00 0,00 112.182,27
903. JELICA ŠOBOT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1953 ĐELETOVCI 0,00 0,00 0,00 112.145,47 0,00 0,00 0,00 112.145,47
904. DUŠAN KUŽETA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1950 BOROVO 5.715,46 0,00 552,40 105.620,08 0,00 0,00 0,00 111.887,94
905. ANICA BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1958 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 111.740,49 0,00 0,00 0,00 111.740,49
906. DRAGO ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 10.532,75 0,00 559,21 99.251,65 0,00 1.351,94 0,00 111.695,55
907. ZORAN ERCEG VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 24.639,49 0,00 1.870,46 85.112,15 0,00 0,00 0,00 111.622,10
908. KARLO SABO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1978 KOROG 22.033,50 0,00 777,47 88.690,38 0,00 0,00 0,00 111.501,35
909. VEDRAN ILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1982 STARI MIKANOVCI -7.391,72 0,00 -1.169,80 119.922,04 0,00 0,00 0,00 111.360,52
910. MARJAN GRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 111.343,70 0,00 0,00 0,00 111.343,70
911. NADA ANTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI -700,33 0,00 -419,86 112.389,31 0,00 0,00 0,00 111.269,12
912. MARIJA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 990,16 109.971,96 0,00 0,00 0,00 110.962,12
913. SAVKA JOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1932 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 110.912,08 0,00 0,00 0,00 110.912,08
914. LAZO LATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1954 TRPINJA 34,80 0,00 0,00 110.789,38 0,00 0,00 0,00 110.824,18
915. ANTUN ŠANGUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1954 ŽUPANJA 0,00 0,00 15.585,21 95.166,12 0,00 0,00 0,00 110.751,33
916. SILVESTER ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1954 ILOK 0,00 0,00 -111,01 110.830,17 0,00 0,00 0,00 110.719,16
917. MIRJANA VARGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1969 TRPINJA 6.629,65 0,00 1.052,94 102.957,36 0,00 0,00 0,00 110.639,95
918. DANIJEL RAPČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1974 KOROG 47.613,09 0,00 2.818,22 60.098,98 0,00 0,00 0,00 110.530,29
919. RIJA JOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1943 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 110.472,38 0,00 0,00 0,00 110.472,38
920. NIKOLA LACIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 0,00 0,00 233,71 110.189,55 0,00 0,00 0,00 110.423,26
921. SLAVKO KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 110.390,83 0,00 0,00 0,00 110.390,83
922. IVANA KUĆA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 36.160,89 0,00 124,73 74.092,53 0,00 0,00 0,00 110.378,15
923. JURO DADIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 40.204,08 0,00 0,00 70.043,78 0,00 0,00 0,00 110.247,86
924. MARKO LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1945 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 110.152,19 0,00 0,00 0,00 110.152,19
925. MARIJANA PAVLOVIĆ PULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1977 STROŠINCI 0,02 0,00 -81,44 106.751,12 0,00 3.427,90 0,00 110.097,60
926. HALID ADEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1939 VUKOVAR 30.967,78 0,00 2.277,69 76.842,28 0,00 0,00 0,00 110.087,75
927. ANKA VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1954 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 109.964,88 0,00 0,00 0,00 109.964,88
928. RUŽA MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1936 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 109.133,52 0,00 0,00 0,00 109.133,52
929. ZVONIMIR PUŠKARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1982 VOĐINCI 4.342,15 0,00 123,42 104.647,27 0,00 0,00 0,00 109.112,84
930. SAVETA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1939 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 109.081,86 0,00 0,00 0,00 109.081,86
931. SLAVICA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 25.454,20 0,00 -1.280,82 84.498,30 0,00 0,00 0,00 108.671,68
932. RUŽA DODIG NERETLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1949 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 108.547,86 0,00 0,00 0,00 108.547,86
933. SRBOLJUB JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 0,00 0,00 1.261,23 107.107,14 0,00 0,00 0,00 108.368,37
934. MARKO GAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 108.365,68 0,00 0,00 0,00 108.365,68
935. BRANISLAV ALEKSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1971 TRPINJA 0,00 0,00 2.659,50 103.461,91 0,00 2.086,98 0,00 108.208,39
936. FRANJO LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 12.414,14 95.692,86 0,00 0,00 0,00 108.107,00
937. IVAN SOLDO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1968 SOLJANI 9.785,21 0,00 0,00 85.242,72 0,00 13.067,03 0,00 108.094,96
938. ELVIS TOMISLAV BOSAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1977 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 107.497,12 0,00 0,00 0,00 107.497,12
939. DARKO PLAVŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 MIRKOVCI 3.220,54 0,00 21.306,30 82.961,76 0,00 0,00 0,00 107.488,60
940. RENATA DROPULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 10.677,79 0,00 1.543,24 95.053,51 0,00 0,00 0,00 107.274,54
941. GENKA BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1962 PETROVCI 4.654,30 0,00 1.626,85 100.949,71 0,00 0,00 0,00 107.230,86
942. DRAŽEN ORŠOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1984 ŽUPANJA 0,00 0,00 7.325,88 98.995,16 0,00 0,00 0,00 106.321,04
943. MIRJANA ĐURAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 VUKOVAR 0,00 0,00 12.811,28 28.519,15 0,00 64.874,35 0,00 106.204,78
944. MARIO ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 106.177,94 0,00 0,00 0,00 106.177,94
945. FRANJO KAJFEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 106.146,68 0,00 0,00 0,00 106.146,68
946. DUŠAN DANILČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 105.994,94 0,00 0,00 0,00 105.994,94
947. MLADEN KRPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1965 CERNA 5.684,13 0,00 711,91 99.501,69 0,00 0,00 0,00 105.897,73
948. ANICA SUNĐI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1954 OTOK 0,00 0,00 0,00 105.814,85 0,00 0,00 0,00 105.814,85
949. BOŽIDAR JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1964 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 105.518,54 0,00 0,00 0,00 105.518,54
950. ANTUN ZOVKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1985 PRIVLAKA 0,00 0,00 -777,75 106.093,48 0,00 0,00 0,00 105.315,73
951. MLADEN FILAKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1961 NOVI MIKANOVCI 44.162,13 0,00 60.839,62 0,00 0,00 0,00 0,00 105.001,75
952. DUŠAN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1932 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 104.371,45 0,00 0,00 0,00 104.371,45
953. ĐORĐO JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1929 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 104.290,44 0,00 0,00 0,00 104.290,44
954. JOSIP LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1927 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 104.237,23 0,00 0,00 0,00 104.237,23
955. TOMISLAV TUNJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1941 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 104.215,15 0,00 0,00 0,00 104.215,15
956. KATA IVANKOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 12.296,12 0,00 6.219,15 85.642,13 0,00 0,00 0,00 104.157,40
957. RADOJE ŽIVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1981 VUKOVAR 994,13 0,00 0,00 103.030,87 0,00 0,00 0,00 104.025,00
958. RIZA ABDULI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 VUKOVAR 0,00 0,00 835,42 103.011,52 0,00 0,00 0,00 103.846,94
959. ANA LAMPERT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1965 MARINCI 0,00 0,00 1.301,64 102.535,49 0,00 0,00 0,00 103.837,13
960. RUŽA KOBAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1952 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 103.804,38 0,00 0,00 0,00 103.804,38
961. MATO VLAHOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1949 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 103.703,24 0,00 0,00 0,00 103.703,24
962. PAVICA MRAVUNAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1983 NOVI MIKANOVCI -1.541,00 0,00 6.342,17 98.498,10 0,00 348,44 0,00 103.647,71
963. IVICA ROGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 11.153,83 0,00 1.973,91 90.261,56 0,00 0,00 0,00 103.389,30
964. ANTUN DŽAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1982 SLAKOVCI -5.588,68 0,00 1.683,71 107.219,61 0,00 0,00 0,00 103.314,64
965. RUŽA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 103.254,66 0,00 0,00 0,00 103.254,66
966. ANA ŠPROH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1947 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 103.226,81 0,00 0,00 0,00 103.226,81
967. MANDA BUZOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1948 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 103.212,97 0,00 0,00 0,00 103.212,97
968. KATA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1952 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 103.212,47 0,00 0,00 0,00 103.212,47
969. KATA FRANČEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1947 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 103.210,61 0,00 0,00 0,00 103.210,61
970. KATA ĐAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1932 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 103.209,88 0,00 0,00 0,00 103.209,88
971. DELFA ZEČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 103.208,89 0,00 0,00 0,00 103.208,89
972. RAMIZA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 103.202,32 0,00 0,00 0,00 103.202,32
973. IVKA VASIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 103.195,23 0,00 0,00 0,00 103.195,23
974. SAŠA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1967 BOBOTA 0,00 0,00 18.612,69 84.544,56 0,00 0,00 0,00 103.157,25
975. DIMITRIJE PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1950 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 103.150,95 0,00 0,00 0,00 103.150,95
976. KATICA KUŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 103.120,02 0,00 0,00 0,00 103.120,02
977. MARA JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 103.066,14 0,00 0,00 0,00 103.066,14
978. KATARINA ŠARGAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1933 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 103.045,67 0,00 0,00 0,00 103.045,67
979. MARIJA BERTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI -173,71 0,00 -783,02 103.991,29 0,00 0,00 0,00 103.034,56
980. KLARA SALATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1942 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 103.026,17 0,00 0,00 0,00 103.026,17
981. IVICA BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1963 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 103.004,77 0,00 0,00 0,00 103.004,77
982. DARIO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1987 VUKOVAR 11.606,38 0,00 3.733,19 87.223,11 0,00 0,00 0,00 102.562,68
983. KATICA SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 102.477,94 0,00 0,00 0,00 102.477,94
984. NENAD DRAŽENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 VUKOVAR 23.100,73 0,00 0,00 79.181,38 0,00 0,00 0,00 102.282,11
985. SLAVKA MANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 102.228,94 0,00 0,00 0,00 102.228,94
986. ISMET FEHRATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1949 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 102.220,14 0,00 0,00 0,00 102.220,14
987. MARINA FILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1960 ILAČA -105,43 0,00 0,00 102.245,15 0,00 0,00 0,00 102.139,72
988. JOSIP PASTUOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 22.906,14 0,00 0,00 79.134,52 0,00 0,00 0,00 102.040,66
989. MATO JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1949 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 101.757,75 0,00 0,00 0,00 101.757,75
990. ZLATKO BRNIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1968 RAČINOVCI 0,00 0,00 1.518,17 100.097,50 0,00 0,00 0,00 101.615,67
991. KATA CVIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 101.536,46 0,00 0,00 0,00 101.536,46
992. MIRA BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 -41,08 101.512,80 0,00 0,00 0,00 101.471,72
993. IVAN PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 3.517,68 97.899,53 0,00 0,00 0,00 101.417,21
994. ĐURĐICA DOMAĆINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1977 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 101.277,09 0,00 0,00 0,00 101.277,09
995. ANA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1959 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 101.185,82 0,00 0,00 0,00 101.185,82
996. JANJA GREGOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1957 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 101.173,86 0,00 0,00 0,00 101.173,86
997. PETAR KAVEDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 STROŠINCI 839,54 0,00 4.037,53 95.958,39 0,00 0,00 0,00 100.835,46
998. MIŠO DIKONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1955 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 100.629,72 0,00 0,00 0,00 100.629,72
999. PETAR RAŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 100.623,75 0,00 0,00 0,00 100.623,75
1000. ILIJA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1940 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 100.420,29 0,00 0,00 0,00 100.420,29