OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. RUŽA KOBAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1952 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 127.085,03 0,00 0,00 0,00 127.085,03
902. NIKOLA KRGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 127.030,03 0,00 0,00 0,00 127.030,03
903. MARKO LJUBOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1953 MARKUŠICA 38.554,70 0,00 -0,70 88.439,90 0,00 0,00 0,00 126.993,90
904. RADOVAN PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 126.961,20 0,00 0,00 0,00 126.961,20
905. SLAVICA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1954 KARADŽIĆEVO 20.468,26 0,00 2.984,19 103.264,08 0,00 0,00 0,00 126.716,53
906. MANCIKA MANDURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1977 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 126.669,48 0,00 0,00 0,00 126.669,48
907. ALEKSANDRA SUNDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 0,00 0,00 2.442,89 124.124,37 0,00 0,00 0,00 126.567,26
908. SAVKA JOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1932 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 126.451,79 0,00 0,00 0,00 126.451,79
909. ZORAN ERCEG VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 27.862,30 0,00 2.070,50 96.401,79 0,00 0,00 0,00 126.334,59
910. IVAN SOLDO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1968 SOLJANI 11.436,19 0,00 0,00 99.624,96 0,00 15.271,71 0,00 126.332,86
911. HALID ADEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1939 VUKOVAR 35.729,86 0,00 1.850,67 88.672,91 0,00 0,00 0,00 126.253,44
912. ŽELIMIR BRKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1957 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 125.617,83 0,00 0,00 0,00 125.617,83
913. VESNA JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1960 LUDVINCI 0,00 0,00 0,00 125.593,05 0,00 0,00 0,00 125.593,05
914. JURO DADIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 46.019,21 0,00 0,00 79.455,75 0,00 0,00 0,00 125.474,96
915. SAVETA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1939 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 125.461,44 0,00 0,00 0,00 125.461,44
916. MILE MIHOLJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK -21,69 0,00 0,00 125.319,35 0,00 0,00 0,00 125.297,66
917. SILVESTER ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1954 ILOK 0,00 0,00 -111,01 125.048,79 0,00 0,00 0,00 124.937,78
918. MARKO DEKANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1946 ROKOVCI -16.532,95 0,00 0,00 141.266,96 0,00 0,00 0,00 124.734,01
919. NUSRET BOJČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA 0,00 0,00 1.665,26 122.944,29 0,00 0,00 0,00 124.609,55
920. MILAN VESELINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1960 OSTROVO -2.653,08 0,00 0,00 127.223,38 0,00 0,00 0,00 124.570,30
921. DRAŽEN TRNJAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1976 PRIVLAKA -1.091,55 0,00 1.911,46 123.621,80 0,00 0,00 0,00 124.441,71
922. FERAT SEJDIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1952 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 124.357,57 0,00 0,00 0,00 124.357,57
923. MILAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1967 MOHOVO -762,58 0,00 275,81 124.777,04 0,00 0,00 0,00 124.290,27
924. ANTUN ŠANGUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1954 ŽUPANJA 0,00 0,00 17.080,54 107.145,34 0,00 0,00 0,00 124.225,88
925. ŽELJKO PINJUH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 9.363,58 0,00 0,00 114.746,53 0,00 0,00 0,00 124.110,11
926. MLADEN FIJAČKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1963 JARMINA 5.397,02 0,00 -1.981,58 120.491,86 0,00 0,00 0,00 123.907,30
927. JOSIP LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 POSAVSKI PODGAJCI 46.991,18 0,00 898,32 76.001,95 0,00 0,00 0,00 123.891,45
928. JANKO HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 SOLJANI 0,00 0,00 260,34 123.532,67 0,00 0,00 0,00 123.793,01
929. ANICA CRVENKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1968 VOĐINCI -3.612,65 0,00 0,00 127.245,39 0,00 0,00 0,00 123.632,74
930. DANIJEL FRANČEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 14.150,89 0,00 0,00 108.975,54 0,00 0,00 0,00 123.126,43
931. MARKO MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 123.125,61 0,00 0,00 0,00 123.125,61
932. MARIJA SIKERMEŠTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 -284,16 123.289,44 0,00 0,00 0,00 123.005,28
933. NENAD MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1970 BABINA GREDA 19.519,39 0,00 1.337,11 102.039,46 0,00 0,00 0,00 122.895,96
934. IVAN ŽGELA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1982 IVANKOVO -1.299,39 0,00 0,00 124.120,06 0,00 0,00 0,00 122.820,67
935. JASNA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 DRENOVCI 0,00 0,00 691,77 122.075,56 0,00 0,00 0,00 122.767,33
936. MLADEN FILAKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1961 NOVI MIKANOVCI 51.613,22 0,00 71.104,55 0,00 0,00 0,00 0,00 122.717,77
937. CVJETKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1962 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 122.269,11 0,00 0,00 0,00 122.269,11
938. LANA STRINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 122.222,97 0,00 0,00 0,00 122.222,97
939. RADOSLAV BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1953 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 122.145,01 0,00 0,00 0,00 122.145,01
940. DANIJEL RAPČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1974 KOROG 52.912,16 0,00 3.208,80 65.889,04 0,00 0,00 0,00 122.010,00
941. LOVRO IVAN KEŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1991 VOĐINCI 13.457,37 0,00 39,86 108.339,35 0,00 0,00 0,00 121.836,58
942. FRANJO KAJFEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 121.405,29 0,00 0,00 0,00 121.405,29
943. MARICA ROMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 SOLJANI -143,62 0,00 0,00 121.457,06 0,00 0,00 0,00 121.313,44
944. BRANISLAV ALEKSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1971 TRPINJA 0,00 0,00 1.022,24 117.556,28 0,00 2.403,70 0,00 120.982,22
945. NIKOLA LACIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 0,00 0,00 254,73 120.667,99 0,00 0,00 0,00 120.922,72
946. BOŽIDAR JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1964 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 120.788,68 0,00 0,00 0,00 120.788,68
947. DRAGAN BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 SLAKOVCI -1.183,87 0,00 -54,97 122.011,73 0,00 0,00 0,00 120.772,89
948. VERICA LJUBOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 120.661,33 0,00 0,00 0,00 120.661,33
949. TOMISLAV ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1978 ŽUPANJA 30.646,32 0,00 0,00 89.620,96 0,00 0,00 0,00 120.267,28
950. MARINKO KRALJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1977 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 -2.568,92 122.805,77 0,00 0,00 0,00 120.236,85
951. SRBOLJUB JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1974 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 1.323,77 118.838,33 0,00 0,00 0,00 120.162,10
952. FRANJO MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1957 ŽUPANJA -10.876,43 0,00 926,69 129.809,57 0,00 69,40 0,00 119.929,23
953. ANTUN ZOVKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1985 PRIVLAKA 0,00 0,00 -777,75 120.695,09 0,00 0,00 0,00 119.917,34
954. KARLO SABO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1978 KOROG 23.689,24 0,00 806,75 95.404,33 0,00 0,00 0,00 119.900,32
955. ANĐELKA ČORAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 119.878,97 0,00 0,00 0,00 119.878,97
956. GENKA BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1962 PETROVCI 5.175,32 0,00 1.731,08 112.921,62 0,00 0,00 0,00 119.828,02
957. SLAVICA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 27.989,07 0,00 -1.280,82 93.047,45 0,00 0,00 0,00 119.755,70
958. CHRISTIAN MAROJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 14.230,43 0,00 8.636,25 79.580,40 0,00 17.200,00 0,00 119.647,08
959. DUŠAN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1932 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 119.498,19 0,00 0,00 0,00 119.498,19
960. ĐORĐO JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1929 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 119.412,64 0,00 0,00 0,00 119.412,64
961. JOSIP LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1927 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 119.356,99 0,00 0,00 0,00 119.356,99
962. MARIJA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 990,16 118.214,81 0,00 0,00 0,00 119.204,97
963. MATO MADŽAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1964 BABINA GREDA -1.815,08 0,00 12.030,36 108.878,86 0,00 0,00 0,00 119.094,14
964. MLADEN GRABAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1965 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 119.084,17 0,00 0,00 0,00 119.084,17
965. MARIJANA PAVLOVIĆ PULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1977 STROŠINCI 0,02 0,00 -81,44 115.214,04 0,00 3.792,70 0,00 118.925,32
966. MLADEN KRPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1965 CERNA 6.403,72 0,00 792,24 111.696,66 0,00 0,00 0,00 118.892,62
967. JANJA MATOZAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1967 OTOK -46.366,05 0,00 31.408,07 133.674,64 0,00 0,00 0,00 118.716,66
968. ZORAN IVAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 25,78 0,00 1,37 118.566,13 0,00 0,00 0,00 118.593,28
969. DARKO PLAVŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 MIRKOVCI 3.629,94 0,00 23.464,82 91.484,10 0,00 0,00 0,00 118.578,86
970. RUŽA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 118.327,02 0,00 0,00 0,00 118.327,02
971. KATA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1952 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 118.282,88 0,00 0,00 0,00 118.282,88
972. KATA ĐAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1932 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 118.280,16 0,00 0,00 0,00 118.280,16
973. RAMIZA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 118.272,27 0,00 0,00 0,00 118.272,27
974. IVKA VASIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 118.261,38 0,00 0,00 0,00 118.261,38
975. DIMITRIJE PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1950 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 118.218,54 0,00 0,00 0,00 118.218,54
976. ANTUN DŽAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1982 SLAKOVCI 0,00 0,00 1.858,60 116.338,21 0,00 0,00 0,00 118.196,81
977. KATICA KUŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 118.186,17 0,00 0,00 0,00 118.186,17
978. MARA JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 118.129,82 0,00 0,00 0,00 118.129,82
979. KATARINA ŠARGAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1933 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 118.116,02 0,00 0,00 0,00 118.116,02
980. JOZO PEHAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1947 PRIVLAKA -2.294,24 0,00 -4.111,40 124.337,23 0,00 0,00 0,00 117.931,59
981. SLAVKO KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 117.297,06 0,00 0,00 0,00 117.297,06
982. SLAVKA MANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 117.254,12 0,00 0,00 0,00 117.254,12
983. ELVIS TOMISLAV BOSAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1977 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 117.210,38 0,00 0,00 0,00 117.210,38
984. DRAŽEN ORŠOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1984 ŽUPANJA 0,00 0,00 -115,06 117.152,67 0,00 0,00 0,00 117.037,61
985. JUSUF DAUTI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1954 OTOK 6,77 0,00 566,88 116.418,83 0,00 0,00 0,00 116.992,48
986. PAVICA MRAVUNAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1983 NOVI MIKANOVCI -1.541,00 0,00 7.010,87 111.031,12 0,00 385,90 0,00 116.886,89
987. KATA CVIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 116.529,78 0,00 0,00 0,00 116.529,78
988. STIPO BAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 116.437,74 0,00 0,00 0,00 116.437,74
989. MIRJANA ĐURAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 VUKOVAR 0,00 0,00 13.740,79 30.449,16 0,00 72.178,51 0,00 116.368,46
990. MANDA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 116.253,04 0,00 0,00 0,00 116.253,04
991. ANA BILEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1963 ANDRIJAŠEVCI 78.097,56 0,00 1.386,00 36.648,48 0,00 0,00 0,00 116.132,04
992. MARKO GAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 116.130,00 0,00 0,00 0,00 116.130,00
993. MIRA BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 -41,08 116.164,45 0,00 0,00 0,00 116.123,37
994. RENATA DROPULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 11.491,48 0,00 1.543,24 102.746,54 0,00 0,00 0,00 115.781,26
995. JULKA MRKONJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1947 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 115.492,81 0,00 0,00 0,00 115.492,81
996. STEVO BOROVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1946 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 115.363,57 0,00 0,00 0,00 115.363,57
997. KATA MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1930 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 115.313,08 0,00 0,00 0,00 115.313,08
998. MIRKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1948 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 115.024,74 0,00 0,00 0,00 115.024,74
999. SLOBODAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1980 GABOŠ 45.361,57 0,00 -359,12 69.982,87 0,00 0,00 0,00 114.985,32
1000. ZORAN VIDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR -802,70 0,00 2.105,10 113.670,57 0,00 0,00 0,00 114.972,97