OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. JASNA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 DRENOVCI 0,00 0,00 682,97 120.639,23 0,00 0,00 0,00 121.322,20
902. ANICA CRVENKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1968 VOĐINCI -3.612,65 0,00 0,00 124.933,01 0,00 0,00 0,00 121.320,36
903. MARIJA SIKERMEŠTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 -284,16 121.407,39 0,00 0,00 0,00 121.123,23
904. RADOSLAV BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1953 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 121.114,81 0,00 0,00 0,00 121.114,81
905. CVJETKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1962 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 121.084,20 0,00 0,00 0,00 121.084,20
906. BRANISLAV ALEKSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1971 TRPINJA 0,00 0,00 2.929,35 115.625,60 0,00 2.360,31 0,00 120.915,26
907. MILAN VESELINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1960 OSTROVO -2.653,08 0,00 0,00 123.436,30 0,00 0,00 0,00 120.783,22
908. LANA STRINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 120.662,04 0,00 0,00 0,00 120.662,04
909. DANIJEL RAPČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1974 KOROG 52.332,25 0,00 3.155,30 65.095,90 0,00 0,00 0,00 120.583,45
910. MLADEN FILAKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1961 NOVI MIKANOVCI 50.592,56 0,00 69.698,44 0,00 0,00 0,00 0,00 120.291,00
911. DRAGAN BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 SLAKOVCI -1.183,87 0,00 -54,97 121.165,35 0,00 0,00 0,00 119.926,51
912. ANĐELKA ČORAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 119.907,56 0,00 0,00 0,00 119.907,56
913. IVAN ŽGELA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1982 IVANKOVO -3.898,17 0,00 0,00 123.730,37 0,00 0,00 0,00 119.832,20
914. VERICA LJUBOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 119.608,89 0,00 0,00 0,00 119.608,89
915. LOVRO IVAN KEŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1991 VOĐINCI 13.201,41 0,00 39,11 106.306,07 0,00 0,00 0,00 119.546,59
916. MARKO MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 119.504,02 0,00 0,00 0,00 119.504,02
917. NIKOLA LACIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 0,00 0,00 251,85 119.232,66 0,00 0,00 0,00 119.484,51
918. ŽELJKO PINJUH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 9.117,98 0,00 -3.145,01 113.344,25 0,00 0,00 0,00 119.317,22
919. FRANJO KAJFEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 119.125,44 0,00 0,00 0,00 119.125,44
920. KARLO SABO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1978 KOROG 23.462,43 0,00 802,74 94.484,62 0,00 0,00 0,00 118.749,79
921. MARICA ROMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 SOLJANI -143,62 0,00 0,00 118.789,15 0,00 0,00 0,00 118.645,53
922. SRBOLJUB JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1974 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 1.315,20 117.231,36 0,00 0,00 0,00 118.546,56
923. BOŽIDAR JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1964 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 118.507,24 0,00 0,00 0,00 118.507,24
924. SLAVICA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 27.641,84 0,00 -1.280,82 91.876,37 0,00 0,00 0,00 118.237,39
925. TOMISLAV ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1978 ŽUPANJA 30.087,54 0,00 0,00 88.028,26 0,00 0,00 0,00 118.115,80
926. GENKA BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1962 PETROVCI 5.103,95 0,00 1.716,80 111.281,68 0,00 0,00 0,00 118.102,43
927. MARIJA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 990,16 117.085,67 0,00 0,00 0,00 118.075,83
928. ANTUN ZOVKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1985 PRIVLAKA 0,00 0,00 -777,75 118.744,85 0,00 0,00 0,00 117.967,10
929. CHRISTIAN MAROJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 13.917,85 0,00 8.446,56 78.564,44 0,00 16.822,19 0,00 117.751,04
930. MARIJANA PAVLOVIĆ PULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1977 STROŠINCI 0,02 0,00 -81,44 114.054,77 0,00 3.742,72 0,00 117.716,07
931. ZORAN IVAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 25,44 0,00 1,36 117.266,44 0,00 0,00 0,00 117.293,24
932. DUŠAN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1932 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 117.236,40 0,00 0,00 0,00 117.236,40
933. ĐORĐO JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1929 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 117.151,47 0,00 0,00 0,00 117.151,47
934. MLADEN KRPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1965 CERNA 6.305,15 0,00 781,24 110.026,17 0,00 0,00 0,00 117.112,56
935. JOSIP LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1927 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 117.096,15 0,00 0,00 0,00 117.096,15
936. DARKO PLAVŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 MIRKOVCI 3.573,86 0,00 23.169,14 90.316,71 0,00 0,00 0,00 117.059,71
937. ANTUN DŽAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1982 SLAKOVCI 0,00 0,00 1.834,64 115.089,10 0,00 0,00 0,00 116.923,74
938. DRAŽEN ORŠOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1984 ŽUPANJA 0,00 0,00 1.345,00 115.097,68 0,00 0,00 0,00 116.442,68
939. SLAVKO KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 116.351,03 0,00 0,00 0,00 116.351,03
940. MARTINA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 9.052,51 0,00 -728,76 107.819,80 0,00 0,00 0,00 116.143,55
941. RUŽA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 116.072,69 0,00 0,00 0,00 116.072,69
942. KATA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1952 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 116.028,81 0,00 0,00 0,00 116.028,81
943. KATA ĐAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1932 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 116.026,10 0,00 0,00 0,00 116.026,10
944. RAMIZA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 116.018,26 0,00 0,00 0,00 116.018,26
945. IVKA VASIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 116.007,90 0,00 0,00 0,00 116.007,90
946. FRANJO MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1957 ŽUPANJA -10.876,43 0,00 919,05 125.865,80 0,00 68,33 0,00 115.976,75
947. DIMITRIJE PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1950 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 115.964,86 0,00 0,00 0,00 115.964,86
948. KATICA KUŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 115.932,69 0,00 0,00 0,00 115.932,69
949. ELVIS TOMISLAV BOSAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1977 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 115.879,84 0,00 0,00 0,00 115.879,84
950. MARA JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 115.876,67 0,00 0,00 0,00 115.876,67
951. KATARINA ŠARGAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1933 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 115.861,96 0,00 0,00 0,00 115.861,96
952. JANJA MATOZAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1967 OTOK -46.366,05 0,00 30.839,34 131.081,03 0,00 0,00 0,00 115.554,32
953. STIPO BAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 115.081,57 0,00 0,00 0,00 115.081,57
954. PAVICA MRAVUNAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1983 NOVI MIKANOVCI -1.541,00 0,00 6.919,27 109.314,32 0,00 380,77 0,00 115.073,36
955. MARKO GAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 115.066,43 0,00 0,00 0,00 115.066,43
956. SLAVKA MANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 115.006,24 0,00 0,00 0,00 115.006,24
957. MIRJANA ĐURAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 VUKOVAR 0,00 0,00 13.613,46 30.184,79 0,00 71.177,97 0,00 114.976,22
958. JUSUF DAUTI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1954 OTOK 6,65 0,00 561,14 114.393,69 0,00 0,00 0,00 114.961,48
959. RENATA DROPULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 11.380,02 0,00 1.543,24 101.692,72 0,00 0,00 0,00 114.615,98
960. MIRA BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 -41,08 114.498,75 0,00 0,00 0,00 114.457,67
961. KATA CVIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 114.286,26 0,00 0,00 0,00 114.286,26
962. IVANA KUĆA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 30.995,62 0,00 124,73 82.348,45 0,00 0,00 0,00 113.468,80
963. JULKA MRKONJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1947 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 113.244,37 0,00 0,00 0,00 113.244,37
964. SLOBODAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1980 GABOŠ 44.793,50 0,00 -359,12 68.749,02 0,00 0,00 0,00 113.183,40
965. ISMET FEHRATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1949 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 113.164,33 0,00 0,00 0,00 113.164,33
966. SAŠA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1967 BOBOTA 0,00 0,00 20.544,17 92.534,90 0,00 0,00 0,00 113.079,07
967. KATA MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1930 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 113.076,89 0,00 0,00 0,00 113.076,89
968. MANDA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 113.075,12 0,00 0,00 0,00 113.075,12
969. MARIO ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 112.920,37 0,00 0,00 0,00 112.920,37
970. IVICA ROGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 12.693,17 0,00 -268,59 100.431,81 0,00 0,00 0,00 112.856,39
971. IVAN PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 3.912,91 108.915,81 0,00 0,00 0,00 112.828,72
972. MARINA FILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1960 ILAČA -105,43 0,00 0,00 112.802,49 0,00 0,00 0,00 112.697,06
973. MIRKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1948 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 112.609,54 0,00 0,00 0,00 112.609,54
974. MIRA KULIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 112.543,41 0,00 0,00 0,00 112.543,41
975. RIZA ABDULI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 VUKOVAR 0,00 0,00 835,42 111.476,18 0,00 0,00 0,00 112.311,60
976. DANIJEL LAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1987 JARMINA 29.606,21 0,00 32.111,74 50.410,30 0,00 0,00 0,00 112.128,25
977. JOSIP STRINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 9.511,68 0,00 932,26 101.550,09 0,00 0,00 0,00 111.994,03
978. STEVO BOROVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1946 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 111.936,06 0,00 0,00 0,00 111.936,06
979. ANTO TUNJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 111.742,60 0,00 0,00 0,00 111.742,60
980. DRAGO ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 7.773,60 0,00 782,21 101.432,77 0,00 1.501,86 0,00 111.490,44
981. SNEŽANA EDELINSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 0,00 0,00 17.036,57 94.428,87 0,00 0,00 0,00 111.465,44
982. MARICA KOMESAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 111.441,73 0,00 0,00 0,00 111.441,73
983. ZVONIMIR PUŠKARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1982 VOĐINCI 4.911,25 0,00 135,87 105.990,85 0,00 0,00 0,00 111.037,97
984. IVICA BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1963 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 110.957,87 0,00 0,00 0,00 110.957,87
985. JOSIP MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1948 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 110.667,43 0,00 0,00 0,00 110.667,43
986. ANICA SUNĐI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1954 OTOK 0,00 0,00 0,00 110.612,00 0,00 0,00 0,00 110.612,00
987. ANA LAMPERT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 1.301,64 108.928,65 0,00 0,00 0,00 110.230,29
988. DANIJEL STAŠUK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1985 PETROVCI 9.734,64 0,00 4.960,26 95.530,14 0,00 0,00 0,00 110.225,04
989. MARA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1962 OTOK 0,00 0,00 0,00 109.798,86 0,00 0,00 0,00 109.798,86
990. MARIJA KOMESAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 109.785,78 0,00 0,00 0,00 109.785,78
991. RADOJE ŽIVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1981 VUKOVAR -4,71 0,00 -1.315,01 111.023,98 0,00 0,00 0,00 109.704,26
992. ZLATKO BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1974 ŠIŠKOVCI 28.907,98 0,00 -8.870,15 89.584,46 0,00 0,00 0,00 109.622,29
993. ANA MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1957 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 109.603,59 0,00 0,00 0,00 109.603,59
994. KATICA SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 109.442,87 0,00 0,00 0,00 109.442,87
995. IVANKA KUNODI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 7.620,87 0,00 2.197,18 99.534,37 0,00 0,00 0,00 109.352,42
996. MATO JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1949 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 108.939,38 0,00 0,00 0,00 108.939,38
997. TOMISLAV MUSTAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1983 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 108.910,34 0,00 0,00 0,00 108.910,34
998. NENAD DRAŽENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 VUKOVAR 24.452,20 0,00 0,00 84.079,91 0,00 0,00 0,00 108.532,11
999. ZORAN VIDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR -802,70 0,00 1.809,79 107.424,79 0,00 0,00 0,00 108.431,88
1000. ADIN HRUSTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1981 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 108.392,94 0,00 0,00 0,00 108.392,94