OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. DANIJEL FRANČEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 13.748,17 0,00 0,00 106.332,32 0,00 0,00 0,00 120.080,49
902. NENAD MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1970 BABINA GREDA 19.046,84 0,00 1.337,11 99.683,80 0,00 0,00 0,00 120.067,75
903. ANTUN ŠANGUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1954 ŽUPANJA 0,00 0,00 16.618,17 103.441,27 0,00 0,00 0,00 120.059,44
904. SAVETA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1939 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 119.923,48 0,00 0,00 0,00 119.923,48
905. RADOSLAV BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1953 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 119.819,56 0,00 0,00 0,00 119.819,56
906. CVJETKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1962 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 119.594,43 0,00 0,00 0,00 119.594,43
907. MATO MADŽAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1964 BABINA GREDA -1.815,08 0,00 16.147,54 105.245,51 0,00 0,00 0,00 119.577,97
908. JASNA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 DRENOVCI 0,00 0,00 671,91 118.833,35 0,00 0,00 0,00 119.505,26
909. ANĐELKA ČORAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 119.500,70 0,00 0,00 0,00 119.500,70
910. RUŽA KOBAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1952 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 119.485,74 0,00 0,00 0,00 119.485,74
911. RUŽA MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1936 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 119.188,30 0,00 0,00 0,00 119.188,30
912. MARIJA SIKERMEŠTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 -284,16 119.041,12 0,00 0,00 0,00 118.756,96
913. DRAGAN BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 SLAKOVCI -1.183,87 0,00 -54,97 119.946,85 0,00 0,00 0,00 118.708,01
914. DANIJEL RAPČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1974 KOROG 51.420,69 0,00 3.088,03 64.098,71 0,00 0,00 0,00 118.607,43
915. ANICA CRVENKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1968 VOĐINCI -3.612,65 0,00 0,00 122.025,65 0,00 0,00 0,00 118.413,00
916. BRANISLAV ALEKSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1971 TRPINJA 0,00 0,00 2.875,50 113.198,20 0,00 2.305,77 0,00 118.379,47
917. VERICA LJUBOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 118.285,68 0,00 0,00 0,00 118.285,68
918. LANA STRINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 118.019,55 0,00 0,00 0,00 118.019,55
919. NIKOLA LACIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 0,00 0,00 248,23 117.427,98 0,00 0,00 0,00 117.676,21
920. IVAN ŽGELA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1982 IVANKOVO -11.360,47 0,00 0,00 129.000,51 0,00 0,00 0,00 117.640,04
921. KARLO SABO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1978 KOROG 23.177,27 0,00 797,70 93.328,33 0,00 0,00 0,00 117.303,30
922. MLADEN FILAKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1961 NOVI MIKANOVCI 49.309,29 0,00 67.930,56 0,00 0,00 0,00 0,00 117.239,85
923. LOVRO IVAN KEŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1991 VOĐINCI 12.879,60 0,00 38,18 104.312,00 0,00 0,00 0,00 117.229,78
924. MARTINA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 8.904,47 0,00 2.102,40 106.095,43 0,00 0,00 0,00 117.102,30
925. ŽELJKO LEUTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1972 ŽUPANJA 48.689,01 0,00 4.770,39 63.392,13 0,00 0,00 0,00 116.851,53
926. MARIJA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 990,16 115.666,05 0,00 0,00 0,00 116.656,21
927. SRBOLJUB JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1974 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 1.304,43 115.210,95 0,00 0,00 0,00 116.515,38
928. SLAVICA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 27.205,27 0,00 -1.280,82 90.404,00 0,00 0,00 0,00 116.328,45
929. FRANJO KAJFEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 116.213,93 0,00 0,00 0,00 116.213,93
930. MARIJANA PAVLOVIĆ PULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1977 STROŠINCI 0,02 0,00 -81,44 112.597,24 0,00 3.679,90 0,00 116.195,72
931. MILAN VESELINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1960 OSTROVO -2.653,08 0,00 0,00 118.600,88 0,00 0,00 0,00 115.947,80
932. GENKA BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1962 PETROVCI 5.014,22 0,00 1.698,85 109.219,81 0,00 0,00 0,00 115.932,88
933. ANTO TUNJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 115.890,84 0,00 0,00 0,00 115.890,84
934. BOŽIDAR JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1964 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 115.593,73 0,00 0,00 0,00 115.593,73
935. ANTUN ZOVKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1985 PRIVLAKA 0,00 0,00 -777,75 116.220,13 0,00 0,00 0,00 115.442,38
936. TOMISLAV ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1978 ŽUPANJA 29.385,00 0,00 0,00 86.025,79 0,00 0,00 0,00 115.410,79
937. CHRISTIAN MAROJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 13.524,85 0,00 8.208,07 77.287,08 0,00 16.347,18 0,00 115.367,18
938. ANTUN DŽAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1982 SLAKOVCI 0,00 0,00 1.804,52 113.518,66 0,00 0,00 0,00 115.323,18
939. MARICA ROMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 SOLJANI -143,62 0,00 0,00 115.434,85 0,00 0,00 0,00 115.291,23
940. SLAVKO KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 115.161,60 0,00 0,00 0,00 115.161,60
941. DARKO PLAVŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 MIRKOVCI 3.503,35 0,00 22.797,39 88.848,94 0,00 0,00 0,00 115.149,68
942. MARKO MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 114.876,71 0,00 0,00 0,00 114.876,71
943. MLADEN KRPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1965 CERNA 6.181,22 0,00 767,40 107.925,89 0,00 0,00 0,00 114.874,51
944. DUŠAN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1932 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 114.347,62 0,00 0,00 0,00 114.347,62
945. ĐORĐO JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1929 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 114.263,47 0,00 0,00 0,00 114.263,47
946. JOSIP LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1927 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 114.208,57 0,00 0,00 0,00 114.208,57
947. ELVIS TOMISLAV BOSAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1977 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 114.206,97 0,00 0,00 0,00 114.206,97
948. DRAŽEN ORŠOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1984 ŽUPANJA 0,00 0,00 1.312,29 112.513,99 0,00 0,00 0,00 113.826,28
949. MARKO GAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 113.729,22 0,00 0,00 0,00 113.729,22
950. STIPO BAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 113.376,49 0,00 0,00 0,00 113.376,49
951. MIRJANA ĐURAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 VUKOVAR 0,00 0,00 13.453,38 29.852,39 0,00 69.920,01 0,00 113.225,78
952. RUŽA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 113.193,27 0,00 0,00 0,00 113.193,27
953. DANIJEL JELINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 12.316,82 4.313,82 0,00 96.520,44 0,00 113.151,08
954. RENATA DROPULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 11.239,88 0,00 1.543,24 100.367,80 0,00 0,00 0,00 113.150,92
955. KATA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1952 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 113.149,73 0,00 0,00 0,00 113.149,73
956. KATA FRANČEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1947 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 113.147,81 0,00 0,00 0,00 113.147,81
957. KATA ĐAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1932 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 113.147,04 0,00 0,00 0,00 113.147,04
958. RAMIZA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 113.139,26 0,00 0,00 0,00 113.139,26
959. IVKA VASIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 113.129,55 0,00 0,00 0,00 113.129,55
960. DIMITRIJE PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1950 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 113.086,26 0,00 0,00 0,00 113.086,26
961. KATICA KUŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 113.054,34 0,00 0,00 0,00 113.054,34
962. MARA JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 112.998,75 0,00 0,00 0,00 112.998,75
963. KATARINA ŠARGAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1933 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 112.982,88 0,00 0,00 0,00 112.982,88
964. PAVICA MRAVUNAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1983 NOVI MIKANOVCI -1.541,00 0,00 6.804,10 107.155,82 0,00 374,32 0,00 112.793,24
965. JUSUF DAUTI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1954 OTOK 6,49 0,00 553,93 111.847,53 0,00 0,00 0,00 112.407,95
966. MIRA BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 -41,08 112.404,51 0,00 0,00 0,00 112.363,43
967. IVANA KUĆA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 31.502,51 0,00 124,73 80.700,89 0,00 0,00 0,00 112.328,13
968. SLAVKA MANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 112.134,94 0,00 0,00 0,00 112.134,94
969. DRAGO ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 7.557,77 0,00 737,71 101.827,12 0,00 1.471,94 0,00 111.594,54
970. JANJA MATOZAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1967 OTOK -46.366,05 0,00 30.124,29 127.820,16 0,00 0,00 0,00 111.578,40
971. MARIO ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 111.574,85 0,00 0,00 0,00 111.574,85
972. KATA CVIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 111.420,47 0,00 0,00 0,00 111.420,47
973. SAŠA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1967 BOBOTA 0,00 0,00 20.158,72 90.940,34 0,00 0,00 0,00 111.099,06
974. ZVONIMIR PUŠKARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1982 VOĐINCI 4.797,68 0,00 133,39 106.083,37 0,00 0,00 0,00 111.014,44
975. FRANJO MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1957 ŽUPANJA -10.876,43 0,00 909,45 120.833,38 0,00 66,99 0,00 110.933,39
976. ISMET FEHRATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1949 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 110.893,99 0,00 0,00 0,00 110.893,99
977. SLOBODAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1980 GABOŠ 43.796,70 0,00 -359,12 67.197,71 0,00 0,00 0,00 110.635,29
978. RIZA ABDULI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 VUKOVAR 0,00 0,00 835,42 109.786,96 0,00 0,00 0,00 110.622,38
979. MARINA FILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1960 ILAČA -105,43 0,00 0,00 110.695,66 0,00 0,00 0,00 110.590,23
980. IVICA ROGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 12.434,06 0,00 -268,59 98.402,20 0,00 0,00 0,00 110.567,67
981. IVAN PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 3.834,03 106.717,38 0,00 0,00 0,00 110.551,41
982. KATA MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1930 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 110.220,30 0,00 0,00 0,00 110.220,30
983. JULKA MRKONJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1947 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 110.162,91 0,00 0,00 0,00 110.162,91
984. MARICA KOMESAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 109.974,23 0,00 0,00 0,00 109.974,23
985. ŽIVOJIN PEJČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 19.124,38 0,00 0,00 90.646,27 0,00 0,00 0,00 109.770,65
986. MIRA KULIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 109.690,87 0,00 0,00 0,00 109.690,87
987. ANICA SUNĐI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1954 OTOK 0,00 0,00 0,00 109.654,68 0,00 0,00 0,00 109.654,68
988. MIRKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1948 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 109.527,88 0,00 0,00 0,00 109.527,88
989. IVICA BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1963 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 109.370,74 0,00 0,00 0,00 109.370,74
990. RADOJE ŽIVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1981 VUKOVAR -35,33 0,00 0,00 109.398,35 0,00 0,00 0,00 109.363,02
991. JOSIP MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1948 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 109.240,55 0,00 0,00 0,00 109.240,55
992. DANIJEL LAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1987 JARMINA 28.772,54 0,00 31.221,92 49.185,30 0,00 0,00 0,00 109.179,76
993. MANDA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 109.005,59 0,00 0,00 0,00 109.005,59
994. SNEŽANA EDELINSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 0,00 0,00 16.667,82 92.292,80 0,00 0,00 0,00 108.960,62
995. ANA LAMPERT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1965 MARINCI 0,00 0,00 1.301,64 107.652,82 0,00 0,00 0,00 108.954,46
996. FRANJO LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 12.414,14 95.692,86 0,00 0,00 0,00 108.107,00
997. KATICA SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 108.052,93 0,00 0,00 0,00 108.052,93
998. MARIO KNEZOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 108.032,06 0,00 0,00 0,00 108.032,06
999. DANIJEL STAŠUK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1985 PETROVCI 9.509,01 0,00 4.845,53 93.331,40 0,00 0,00 0,00 107.685,94
1000. MATIJA ŠAŠKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1985 JARMINA 24.405,90 0,00 3.228,00 79.903,25 0,00 0,00 0,00 107.537,15