OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. MLADEN FIJAČKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1963 JARMINA 5.007,96 0,00 -1.981,58 111.877,35 0,00 0,00 0,00 114.903,73
902. ANICA BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1958 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 114.717,39 0,00 0,00 0,00 114.717,39
903. VERICA LJUBOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 114.301,50 0,00 0,00 0,00 114.301,50
904. MARKO KREZO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1942 PRKOVCI 0,00 0,00 0,00 114.272,05 0,00 0,00 0,00 114.272,05
905. JOSIP LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 POSAVSKI PODGAJCI 43.458,21 0,00 825,98 69.914,70 0,00 0,00 0,00 114.198,89
906. ZORAN ERCEG VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 25.194,54 0,00 1.904,91 87.056,51 0,00 0,00 0,00 114.155,96
907. RIJA JOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1943 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 114.039,71 0,00 0,00 0,00 114.039,71
908. JASNA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 DRENOVCI 0,00 0,00 638,60 113.395,85 0,00 0,00 0,00 114.034,45
909. SAVKA JOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1932 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 113.753,59 0,00 0,00 0,00 113.753,59
910. DUŠAN KUŽETA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1950 BOROVO 5.791,42 0,00 552,40 106.905,12 0,00 0,00 0,00 113.248,94
911. SILVESTER ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1954 ILOK 0,00 0,00 -111,01 113.278,98 0,00 0,00 0,00 113.167,97
912. MIRJANA VARGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1969 TRPINJA 6.774,77 0,00 1.077,83 105.237,95 0,00 0,00 0,00 113.090,55
913. ANTUN ŠANGUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1954 ŽUPANJA 0,00 0,00 15.842,75 97.229,25 0,00 0,00 0,00 113.072,00
914. HALID ADEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1939 VUKOVAR 31.787,92 0,00 2.312,47 78.879,80 0,00 0,00 0,00 112.980,19
915. KARLO SABO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1978 KOROG 22.318,66 0,00 782,51 89.846,67 0,00 0,00 0,00 112.947,84
916. JURO DADIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 41.205,59 0,00 0,00 71.664,78 0,00 0,00 0,00 112.870,37
917. NADA ANTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI -700,33 0,00 -419,86 113.720,13 0,00 0,00 0,00 112.599,94
918. DANIJEL RAPČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1974 KOROG 48.577,79 0,00 2.885,49 61.096,17 0,00 0,00 0,00 112.559,45
919. MARIJA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 990,16 111.391,58 0,00 0,00 0,00 112.381,74
920. MARKO MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 112.327,88 0,00 0,00 0,00 112.327,88
921. DRAŽEN ORŠOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1984 ŽUPANJA 0,00 0,00 7.546,11 104.734,57 0,00 0,00 0,00 112.280,68
922. LAZO LATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1954 TRPINJA 35,34 0,00 0,00 112.218,06 0,00 0,00 0,00 112.253,40
923. NIKOLA LACIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 0,00 0,00 237,33 111.994,23 0,00 0,00 0,00 112.231,56
924. SAVETA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1939 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 112.068,01 0,00 0,00 0,00 112.068,01
925. JOSIP MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1948 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 111.983,88 0,00 0,00 0,00 111.983,88
926. RUŽA MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1936 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 111.923,52 0,00 0,00 0,00 111.923,52
927. MARKO LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1945 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 111.814,55 0,00 0,00 0,00 111.814,55
928. MARIJA SIKERMEŠTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 -284,16 111.916,32 0,00 0,00 0,00 111.632,16
929. MARIJANA PAVLOVIĆ PULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1977 STROŠINCI 0,02 0,00 -81,44 108.208,65 0,00 3.490,72 0,00 111.617,95
930. SLAVKO KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 111.580,26 0,00 0,00 0,00 111.580,26
931. NEVENKA MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1939 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 111.485,32 0,00 0,00 0,00 111.485,32
932. IVAN SOLDO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1968 SOLJANI 10.069,55 0,00 0,00 87.719,71 0,00 13.446,73 0,00 111.235,99
933. DRAGO ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 7.491,93 0,00 603,71 101.456,78 0,00 1.381,86 0,00 110.934,28
934. BRANISLAV ALEKSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1971 TRPINJA 0,00 0,00 2.713,35 105.889,31 0,00 2.141,52 0,00 110.744,18
935. SLAVICA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 25.890,77 0,00 -1.280,82 85.970,67 0,00 0,00 0,00 110.580,62
936. IVANA KUĆA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 34.586,32 0,00 124,73 75.740,09 0,00 0,00 0,00 110.451,14
937. SRBOLJUB JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 0,00 0,00 1.272,00 109.127,55 0,00 0,00 0,00 110.399,55
938. RUŽA DODIG NERETLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1949 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 109.989,65 0,00 0,00 0,00 109.989,65
939. MARKO GAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 109.702,89 0,00 0,00 0,00 109.702,89
940. ANICA CRVENKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1968 VOĐINCI -3.612,65 0,00 0,00 113.271,66 0,00 0,00 0,00 109.659,01
941. GENKA BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1962 PETROVCI 4.744,03 0,00 1.644,80 103.011,58 0,00 0,00 0,00 109.400,41
942. DARKO PLAVŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 MIRKOVCI 3.291,05 0,00 21.678,05 84.429,53 0,00 0,00 0,00 109.398,63
943. RUŽA KOBAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1952 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 109.324,21 0,00 0,00 0,00 109.324,21
944. MATO VLAHOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1949 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 109.290,93 0,00 0,00 0,00 109.290,93
945. ELVIS TOMISLAV BOSAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1977 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 109.169,99 0,00 0,00 0,00 109.169,99
946. FRANJO KAJFEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 108.939,77 0,00 0,00 0,00 108.939,77
947. RENATA DROPULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 10.817,93 0,00 1.543,24 96.378,43 0,00 0,00 0,00 108.739,60
948. LANA STRINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 108.597,73 0,00 0,00 0,00 108.597,73
949. BOŽIDAR JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1964 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 108.313,61 0,00 0,00 0,00 108.313,61
950. STIPO BAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 108.242,51 0,00 0,00 0,00 108.242,51
951. ZVONIMIR PUŠKARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1982 VOĐINCI 4.455,72 0,00 125,90 103.615,30 0,00 0,00 0,00 108.196,92
952. MLADEN KRPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1965 CERNA 5.808,06 0,00 725,75 101.601,97 0,00 0,00 0,00 108.135,78
953. FRANJO LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 12.414,14 95.692,86 0,00 0,00 0,00 108.107,00
954. MIRJANA ĐURAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 VUKOVAR 0,00 0,00 12.971,36 28.851,55 0,00 66.132,31 0,00 107.955,22
955. ANTUN ZOVKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1985 PRIVLAKA 0,00 0,00 -777,75 108.618,20 0,00 0,00 0,00 107.840,45
956. MARIO ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 107.523,46 0,00 0,00 0,00 107.523,46
957. ŽELJKO BILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1969 VINKOVCI 10,00 0,00 0,00 107.343,17 0,00 0,00 0,00 107.353,17
958. DUŠAN DANILČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 107.317,42 0,00 0,00 0,00 107.317,42
959. DUŠAN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1932 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 107.141,84 0,00 0,00 0,00 107.141,84
960. ĐORĐO JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1929 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 107.060,05 0,00 0,00 0,00 107.060,05
961. MATIJA ŠAŠKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1985 JARMINA 29.272,90 0,00 3.873,31 73.878,46 0,00 0,00 0,00 107.024,67
962. JOSIP LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1927 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 107.006,42 0,00 0,00 0,00 107.006,42
963. ANICA SUNĐI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1954 OTOK 0,00 0,00 0,00 106.772,17 0,00 0,00 0,00 106.772,17
964. ANA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1959 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 106.560,96 0,00 0,00 0,00 106.560,96
965. MIRA BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 -41,08 106.098,74 0,00 0,00 0,00 106.057,66
966. RUŽA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 106.015,68 0,00 0,00 0,00 106.015,68
967. ANA ŠPROH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1947 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 105.987,47 0,00 0,00 0,00 105.987,47
968. KATA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1952 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 105.973,16 0,00 0,00 0,00 105.973,16
969. KATA FRANČEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1947 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 105.971,28 0,00 0,00 0,00 105.971,28
970. KATA ĐAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1932 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 105.970,54 0,00 0,00 0,00 105.970,54
971. DELFA ZEČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 105.969,55 0,00 0,00 0,00 105.969,55
972. RAMIZA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 105.962,93 0,00 0,00 0,00 105.962,93
973. IVKA VASIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 105.955,19 0,00 0,00 0,00 105.955,19
974. PAVICA MRAVUNAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1983 NOVI MIKANOVCI -1.541,00 0,00 6.457,34 100.656,60 0,00 354,89 0,00 105.927,83
975. ANA LEUTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1947 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 105.926,87 0,00 0,00 0,00 105.926,87
976. DIMITRIJE PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1950 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 105.911,16 0,00 0,00 0,00 105.911,16
977. KATICA KUŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 105.879,98 0,00 0,00 0,00 105.879,98
978. MARA JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 105.825,67 0,00 0,00 0,00 105.825,67
979. KATARINA ŠARGAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1933 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 105.806,35 0,00 0,00 0,00 105.806,35
980. KLARA SALATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1942 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 105.786,84 0,00 0,00 0,00 105.786,84
981. IVICA ROGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 11.405,00 0,00 2.025,28 92.291,17 0,00 0,00 0,00 105.721,45
982. RADOJE ŽIVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1981 VUKOVAR 1.034,61 0,00 0,00 104.656,50 0,00 0,00 0,00 105.691,11
983. DARIO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1987 VUKOVAR 11.890,31 0,00 4.429,02 89.267,68 0,00 0,00 0,00 105.587,01
984. RIZA ABDULI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 VUKOVAR 0,00 0,00 835,42 104.700,74 0,00 0,00 0,00 105.536,16
985. JUSUF DAUTI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1954 OTOK 6,01 0,00 1.155,73 104.181,03 0,00 0,00 0,00 105.342,77
986. KATA IVANKOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 12.429,17 0,00 6.283,28 86.626,56 0,00 0,00 0,00 105.339,01
987. SAŠA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1967 BOBOTA 0,00 0,00 18.998,14 86.139,12 0,00 0,00 0,00 105.137,26
988. ANA LAMPERT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1965 MARINCI 0,00 0,00 1.301,64 103.811,32 0,00 0,00 0,00 105.112,96
989. SLAVKA MANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 104.981,83 0,00 0,00 0,00 104.981,83
990. ANTUN DŽAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1982 SLAKOVCI -5.588,68 0,00 1.713,83 108.790,05 0,00 0,00 0,00 104.915,20
991. IVICA BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1963 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 104.591,90 0,00 0,00 0,00 104.591,90
992. KATA CVIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 104.283,88 0,00 0,00 0,00 104.283,88
993. MARINA FILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1960 ILAČA -105,43 0,00 0,00 104.351,98 0,00 0,00 0,00 104.246,55
994. ISMET FEHRATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1949 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 104.058,05 0,00 0,00 0,00 104.058,05
995. KATICA SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 103.867,88 0,00 0,00 0,00 103.867,88
996. MILAN VESELINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1960 OSTROVO -2.653,08 0,00 0,00 106.490,37 0,00 0,00 0,00 103.837,29
997. IVAN PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 3.596,56 100.097,96 0,00 0,00 0,00 103.694,52
998. NENAD DRAŽENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 VUKOVAR 23.370,43 0,00 0,00 80.158,94 0,00 0,00 0,00 103.529,37
999. SLOBODAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1980 GABOŠ 40.795,36 0,00 196,66 62.526,76 0,00 0,00 0,00 103.518,78
1000. TOMISLAV MUSTAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1983 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 103.381,74 0,00 0,00 0,00 103.381,74