OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
901. JOVAN NOVAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1950 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 77.395,34 0,00 0,00 0,00 0,00 77.395,34
902. LJUBICA MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI -136,10 0,00 22,39 77.495,94 0,00 0,00 0,00 0,00 77.382,23
903. NEDJELJKO BODROŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1964 CERNA 61.825,06 0,00 0,00 10.128,98 0,00 5.416,16 0,00 0,00 77.370,20
904. PETAR MIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1994 VINKOVCI 22.379,23 0,00 44.401,97 10.541,84 0,00 0,00 0,00 0,00 77.323,04
905. DRAGICA MIĆIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1957 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 77.302,12 0,00 0,00 0,00 0,00 77.302,12
906. KATA BELOGRAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 77.247,97 0,00 0,00 0,00 0,00 77.247,97
907. DALIBOR KOVAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1981 VUKOVAR 15.937,78 0,00 -3.663,29 64.778,55 0,00 0,00 0,00 0,00 77.053,04
908. MARIJA MARŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1965 BOŠNJACI 0,00 0,00 42.318,79 0,00 0,00 34.674,36 0,00 0,00 76.993,15
909. DRAGAN NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 52.180,28 0,00 0,00 24.615,19 0,00 0,00 0,00 0,00 76.795,47
910. KATICA VOLODER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 0,00 0,00 -535,79 77.259,24 0,00 0,00 0,00 0,00 76.723,45
911. ČEDO ANTUNIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1962 VERA 0,00 0,00 95,90 72.839,11 0,00 3.672,87 0,00 0,00 76.607,88
912. KREŠIMIR KASELJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1978 NUŠTAR 0,00 0,00 -20,52 76.606,36 0,00 0,00 0,00 0,00 76.585,84
913. VERICA JUKIĆ-ROHAČEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1960 CERNA -0,44 0,00 -306,94 76.848,64 0,00 0,00 0,00 0,00 76.541,26
914. ANA GAVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 MIRKOVCI 0,00 0,00 3.416,16 73.060,99 0,00 0,00 0,00 0,00 76.477,15
915. DAMIR KEGALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1965 ŽUPANJA 0,00 0,00 30.447,47 45.355,85 0,00 514,74 0,00 0,00 76.318,06
916. MARINA TOMIĆ HIGL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1950 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.295,38 0,00 0,00 76.295,38
917. DAMIR GALOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1977 ROKOVCI 0,00 0,00 45.784,38 30.009,71 0,00 0,00 0,00 0,00 75.794,09
918. STJEPAN KVESIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1985 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 75.559,91 0,00 0,00 0,00 0,00 75.559,91
919. DAVOR HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1987 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 0,00 75.517,39 0,00 0,00 0,00 0,00 75.517,39
920. MARKO POCRNJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1987 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 75.405,97 0,00 0,00 0,00 0,00 75.405,97
921. BILJANA BEKAVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 0,00 0,00 -1.145,99 65.745,59 0,00 10.681,99 0,00 0,00 75.281,59
922. ROBERT BERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1991 VUKOVAR 11.222,67 0,00 821,51 62.888,76 0,00 0,00 0,00 0,00 74.932,94
923. IVAN KOBAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1955 ŠTITAR 64.650,04 0,00 9.978,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.628,69
924. IZIDORA TETKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1976 ŽUPANJA 0,00 0,00 436,67 73.798,43 0,00 0,00 0,00 0,00 74.235,10
925. TOMISLAV MARKUTOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 0,00 0,00 -3.387,81 77.437,37 0,00 0,00 0,00 0,00 74.049,56
926. NENAD ŠARIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1975 VUKOVAR 0,00 0,00 1.259,82 72.750,32 0,00 0,00 0,00 0,00 74.010,14
927. BRANKO MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1983 ŠTITAR 0,00 0,00 9.143,44 64.796,48 0,00 0,00 0,00 0,00 73.939,92
928. ŽELJKO FERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 2.328,33 0,00 9.322,70 62.191,73 0,00 0,00 0,00 0,00 73.842,76
929. VLATKO VRLJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1969 VOĐINCI 0,00 0,00 1,22 73.497,52 0,00 0,00 0,00 0,00 73.498,74
930. ZLATKO STIPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 20.720,93 0,00 1.985,38 50.596,75 0,00 0,00 0,00 0,00 73.303,06
931. ĐURĐA PRŠA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1965 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 0,00 73.062,03 0,00 0,00 0,00 0,00 73.062,03
932. EVA ČOPČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1956 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 73.021,63 0,00 0,00 0,00 0,00 73.021,63
933. IVANKA JOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1985 IVANKOVO 37.883,63 0,00 0,00 35.078,90 0,00 0,00 0,00 0,00 72.962,53
934. ANICA JANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1962 BAPSKA 0,00 0,00 0,00 72.639,66 0,00 0,00 0,00 0,00 72.639,66
935. ŽELJKO ORŠOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI 2.558,04 0,00 1.011,80 68.986,35 0,00 0,00 0,00 0,00 72.556,19
936. DRAGAN ŠTRBO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI -2,19 72.558,37 0,00 -28,62 0,00 0,00 0,00 0,00 72.527,56
937. IVAN VRBAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1983 OTOK 0,00 0,00 2.007,63 70.463,41 0,00 0,00 0,00 0,00 72.471,04
938. DRAGANA HORG VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR 195,12 0,00 5.193,54 67.070,05 0,00 0,00 0,00 0,00 72.458,71
939. GORDANA OZDANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1960 OTOK 0,00 0,00 0,00 72.423,22 0,00 0,00 0,00 0,00 72.423,22
940. DAMIR VIDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1988 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 72.151,35 0,00 0,00 0,00 0,00 72.151,35
941. DANICA KOVAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1958 BOGDANOVCI 0,00 0,00 0,00 72.090,21 0,00 0,00 0,00 0,00 72.090,21
942. MARINA VULIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 -171,65 72.120,18 0,00 0,00 0,00 0,00 71.948,53
943. VLADIMIR SOLDO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 71.872,79 0,00 0,00 0,00 0,00 71.872,79
944. JOSIP MIKULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1966 GRADIŠTE 0,00 0,00 12.265,49 59.570,73 0,00 0,00 0,00 0,00 71.836,22
945. VESELIN GAGULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1953 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 71.733,45 0,00 0,00 0,00 0,00 71.733,45
946. GORAN MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1969 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 71.697,71 0,00 0,00 0,00 0,00 71.697,71
947. NIKOLA STANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 49.391,41 0,00 748,87 21.402,43 0,00 0,00 0,00 0,00 71.542,71
948. LJILJANA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1973 CORBY -5.328,49 0,00 2.867,67 73.810,80 0,00 0,00 0,00 0,00 71.349,98
949. SLAVICA RADAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1972 TOVARNIK 0,00 0,00 0,00 71.239,38 0,00 0,00 0,00 0,00 71.239,38
950. JANJA BRKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 71.120,81 0,00 0,00 0,00 0,00 71.120,81
951. ZDENKA KRISTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1954 ŽUPANJA 0,00 0,00 -626,56 71.697,59 0,00 0,00 0,00 0,00 71.071,03
952. NIKOLA PERAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1957 RETKOVCI 0,06 0,00 0,00 65.367,18 0,00 5.538,96 0,00 0,00 70.906,20
953. MARIJO PRLJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1977 RETKOVCI -32,87 0,00 0,00 -1.654,01 0,00 0,00 0,00 72.173,10 70.486,22
954. MARKO KREKMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 DONJE NOVO SELO 0,00 0,00 0,00 70.434,32 0,00 0,00 0,00 0,00 70.434,32
955. ANAMARIJA JUROŠ GROZNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1974 ŠARENGRAD -4.108,76 0,00 5.329,77 69.035,52 0,00 0,00 0,00 0,00 70.256,53
956. GORAN ZORIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1983 VUKOVAR 12.755,15 0,00 1.178,29 56.288,56 0,00 0,00 0,00 0,00 70.222,00
957. GORDANA PRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1962 RETKOVCI 0,00 0,00 4.404,05 65.806,95 0,00 0,00 0,00 0,00 70.211,00
958. MARIJA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI -13,47 0,00 -349,36 70.182,88 0,00 0,00 0,00 0,00 69.820,05
959. JOSIP BEBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1990 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.801,14 0,00 0,00 69.801,14
960. IVAN NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1989 STROŠINCI 29.720,64 0,00 -29.807,90 69.822,71 0,00 0,00 0,00 0,00 69.735,45
961. MARINA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1969 ŽUPANJA 22.275,80 0,00 0,00 47.384,92 0,00 0,00 0,00 0,00 69.660,72
962. DAMIR JURIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 1.529,57 57.386,83 0,00 10.319,70 0,00 0,00 69.236,10
963. TADO ADŽAMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1974 ŽUPANJA 2,42 0,00 -0,08 69.111,44 0,00 0,00 0,00 0,00 69.113,78
964. MLADEN GRABAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1965 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 68.986,53 0,00 0,00 0,00 0,00 68.986,53
965. IGOR BAGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 2.651,26 0,00 165,03 66.166,31 0,00 0,00 0,00 0,00 68.982,60
966. NIKICA VIDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1993 PRIVLAKA 0,00 0,00 1.492,47 67.356,43 0,00 0,00 0,00 0,00 68.848,90
967. STJEPAN VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 67.633,88 0,00 1.198,46 0,00 0,00 68.832,34
968. MIODRAG PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 BEGALJICA 0,00 0,00 0,00 0,00 68.780,46 0,00 0,00 0,00 68.780,46
969. MIROSLAV NOVAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1956 SRIJEMSKE LAZE -7.330,51 0,00 3.811,07 72.097,62 0,00 0,00 0,00 0,00 68.578,18
970. ANTUN JERGOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1952 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 67.639,30 0,00 708,75 0,00 0,00 68.348,05
971. IVAN JOVANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1972 GRADIŠTE 0,00 0,00 -1.079,18 69.383,60 0,00 0,00 0,00 0,00 68.304,42
972. IVAN JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 29.076,40 0,00 0,00 38.919,13 0,00 0,00 0,00 0,00 67.995,53
973. KATARINA ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1984 STARI JANKOVCI 35.045,52 0,00 5.256,00 27.280,16 0,00 0,00 0,00 0,00 67.581,68
974. ANGELOV MITEV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1975 LESHKO 0,00 0,00 0,00 0,00 67.553,90 0,00 0,00 0,00 67.553,90
975. JOSIP ŠUKER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 VINKOVCI 24.830,71 0,00 2.782,66 39.732,54 0,00 0,00 0,00 0,00 67.345,91
976. RADOJKA STARČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1933 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.299,34 0,00 0,00 67.299,34
977. DRAGO ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 9.080,22 0,00 1.051,63 57.276,12 0,00 -123,22 0,00 0,00 67.284,75
978. SLAVKO PARAĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1957 ŽUPANJA 0,00 0,00 -305,78 67.570,25 0,00 0,00 0,00 0,00 67.264,47
979. STJEPAN KONČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA 52.314,92 0,00 14.893,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.208,61
980. ŽELJKO JERKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 32.159,02 0,00 0,00 34.939,42 0,00 0,00 0,00 0,00 67.098,44
981. ELVIR AHMETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 -50,36 67.139,64 0,00 0,00 0,00 0,00 67.089,28
982. ANTE KOKAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 1.790,54 65.132,92 0,00 0,00 0,00 0,00 66.923,46
983. ZLATKO SPAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1971 OTOK 10.315,36 0,00 0,00 56.292,99 0,00 0,00 0,00 0,00 66.608,35
984. DRAŽEN GRUBANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 0,00 0,00 -50,84 66.538,88 0,00 0,00 0,00 0,00 66.488,04
985. IVKA BARIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1961 MOHOVO 0,00 0,00 0,00 66.450,41 0,00 0,00 0,00 0,00 66.450,41
986. LAJOŠ KUNTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1962 MARINCI 0,00 0,00 0,00 66.445,10 0,00 0,00 0,00 0,00 66.445,10
987. STAMENKA JOJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1957 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 66.405,36 0,00 0,00 0,00 0,00 66.405,36
988. TOMISLAV GELEMANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1983 ILAČA 16.241,47 0,00 -317,70 50.405,53 0,00 0,00 0,00 0,00 66.329,30
989. MARIO IVANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1987 SOLJANI -0,01 0,00 0,00 66.329,01 0,00 0,00 0,00 0,00 66.329,00
990. ANTE BELJO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1958 TOVARNIK -11.765,40 0,00 -694,46 78.681,34 0,00 0,00 0,00 0,00 66.221,48
991. ILIJA MAŽAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 0,00 0,00 -86,81 66.015,87 0,00 0,00 0,00 0,00 65.929,06
992. ANA RUPA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1982 VOĐINCI -3.416,40 0,00 0,02 69.270,68 0,00 0,00 0,00 0,00 65.854,30
993. BERNADICA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1965 NOVI JANKOVCI 9.949,72 0,00 5.570,13 50.253,77 0,00 0,00 0,00 0,00 65.773,62
994. ANICA ALETIS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 0,00 0,00 0,00 65.635,49 0,00 0,00 0,00 0,00 65.635,49
995. ZDRAVKO LACIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 65.581,33 0,00 0,00 0,00 0,00 65.581,33
996. ŽIVOJIN PEJČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 18.038,20 0,00 0,00 47.463,05 0,00 0,00 0,00 0,00 65.501,25
997. IVAN PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1956 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 65.445,91 0,00 0,00 0,00 0,00 65.445,91
998. MARIN PANJIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1956 TOVARNIK 0,00 0,00 0,00 65.384,46 0,00 0,00 0,00 0,00 65.384,46
999. MITRA CULEJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1969 JARMINA 15.940,08 0,00 276,73 48.789,48 0,00 0,00 0,00 0,00 65.006,29
1000. IVICA ADŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1962 VUKOVAR 30.343,49 0,00 3.772,34 30.754,13 0,00 -17,98 0,00 0,00 64.851,98