OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. MLADEN MIOČINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1965 ŽUPANJA -1.679,68 0,00 -371,88 129.568,63 0,00 0,00 0,00 127.517,07
902. VEDRAN ILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1982 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 127.425,62 0,00 0,00 0,00 127.425,62
903. DEJAN PRIBIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 127.337,20 0,00 0,00 0,00 127.337,20
904. TUNJO TOMAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1947 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 127.317,05 0,00 0,00 0,00 127.317,05
905. KATA PEJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1950 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 127.167,23 0,00 0,00 0,00 127.167,23
906. LJILJANA LJUBOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 127.141,35 0,00 0,00 0,00 127.141,35
907. ANITA FEĐVER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 127.067,64 0,00 0,00 0,00 127.067,64
908. IVAN KALISTOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 DRENOVCI 0,00 0,00 43.034,64 0,00 0,00 83.910,36 0,00 126.945,00
909. MIRKO MEDVEDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA 0,00 0,00 0,00 126.729,97 0,00 0,00 0,00 126.729,97
910. VLADO PUHEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1960 ŽUPANJA 0,00 0,00 6.055,89 120.673,35 0,00 0,00 0,00 126.729,24
911. LJILJANA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 1.754,47 0,00 0,00 124.946,50 0,00 0,00 0,00 126.700,97
912. IVANA SADRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1985 ŽUPANJA 32.677,75 0,00 8.136,36 85.840,15 0,00 0,00 0,00 126.654,26
913. RUŽA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 126.462,38 0,00 0,00 0,00 126.462,38
914. RADMILA MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1945 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 126.462,38 0,00 0,00 0,00 126.462,38
915. BRANKA JANČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,22 0,00 0,00 126.427,45 0,00 0,00 0,00 126.427,67
916. ANKA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1940 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 126.330,17 0,00 0,00 0,00 126.330,17
917. PREDRAG MIHAJLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1983 TRPINJA 8.933,60 0,00 1.840,43 115.159,36 0,00 0,00 0,00 125.933,39
918. ANICA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1956 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 125.747,68 0,00 175,31 0,00 125.922,99
919. RIJANA ALIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1989 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 125.868,73 0,00 0,00 0,00 125.868,73
920. ETEM BEDŽETI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1969 CERNA 0,00 0,00 -261,00 126.056,10 0,00 0,00 0,00 125.795,10
921. MATO HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1967 BOŠNJACI 0,06 0,00 0,00 125.696,98 0,00 0,00 0,00 125.697,04
922. ANA ŠIMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1948 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 125.434,52 0,00 0,00 0,00 125.434,52
923. RADOSLAV BRUNER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1953 VERA 0,00 0,00 872,08 124.483,68 0,00 0,00 0,00 125.355,76
924. ZDENKO PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1964 VOĐINCI 14.602,52 0,00 7.810,99 102.904,40 0,00 0,00 0,00 125.317,91
925. JADRANKA ZBILJSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1981 JARMINA 32,12 0,00 773,74 124.508,69 0,00 0,00 0,00 125.314,55
926. DRAŽEN ĐERĐ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1983 ILOK 43.514,60 0,00 16.814,08 64.949,91 0,00 0,00 0,00 125.278,59
927. ĐURĐA DEVČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1961 CERNA 0,00 0,00 0,00 125.206,95 0,00 0,00 0,00 125.206,95
928. JOSIP BERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1964 VUKOVAR 0,00 0,00 230,22 124.604,82 0,00 0,00 0,00 124.835,04
929. JURE BREZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1934 CERNA 0,00 0,00 0,00 124.811,19 0,00 0,00 0,00 124.811,19
930. MARIO JELEČKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 63.560,16 0,00 -350,29 61.570,40 0,00 0,00 0,00 124.780,27
931. SANJA KOSALEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1975 ANTIN 0,00 0,00 17.114,79 107.636,59 0,00 0,00 0,00 124.751,38
932. MARIJA PAVLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1940 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 124.660,76 0,00 0,00 0,00 124.660,76
933. MILA BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1955 ROKOVCI 0,00 0,00 0,00 124.391,50 0,00 0,00 0,00 124.391,50
934. MATO ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1967 GRADIŠTE 0,00 0,00 -2.792,79 126.138,93 0,00 0,00 0,00 123.346,14
935. NADA VLAISAVLJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 123.321,32 0,00 0,00 0,00 123.321,32
936. GORAN TOKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1990 SOLJANI 9.975,10 0,00 4.634,54 108.659,50 0,00 0,00 0,00 123.269,14
937. DAVOR HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1987 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 13.934,20 109.169,89 0,00 0,00 0,00 123.104,09
938. RUŽICA ILIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 VINKOVCI 69.120,69 0,00 -1.418,80 55.106,26 0,00 0,00 0,00 122.808,15
939. ZVONIMIR BLAŽANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1957 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 122.691,52 0,00 0,00 0,00 122.691,52
940. JULIJANA MARTELLO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR 0,00 0,00 6.318,44 116.280,07 0,00 0,00 0,00 122.598,51
941. ANTUN TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1954 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 122.431,55 0,00 0,00 0,00 122.431,55
942. SLAVICA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1954 KARADŽIĆEVO 24.201,07 0,00 2.702,73 95.420,65 0,00 0,00 0,00 122.324,45
943. BORO ŽIVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1962 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 122.280,33 0,00 0,00 0,00 122.280,33
944. DINKO ŠINKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1950 GUNJA 30.669,55 0,00 28.738,82 62.791,91 0,00 0,00 0,00 122.200,28
945. JELA MAJCEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 122.037,58 0,00 0,00 0,00 122.037,58
946. MIJO BIBEROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1945 VINKOVCI 0,00 0,00 9.063,66 111.870,81 0,00 770,30 0,00 121.704,77
947. RADOVAN PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 121.689,46 0,00 0,00 0,00 121.689,46
948. KATICA-LJERKA PALACKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1956 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 121.510,59 0,00 0,00 0,00 121.510,59
949. JELENA ĆIRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 229,38 121.271,63 0,00 0,00 0,00 121.501,01
950. DRAGAN JAKOVLJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 121.399,01 0,00 0,00 0,00 121.399,01
951. JELICA ŠOBOT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1953 ĐELETOVCI 0,00 0,00 0,00 121.261,02 0,00 0,00 0,00 121.261,02
952. MIRUŠE SALIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1990 VUKOVAR 18.918,97 0,00 10.202,60 92.060,93 0,00 0,00 0,00 121.182,50
953. RUŽA PILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1956 STARI JANKOVCI 0,00 0,00 1.539,39 119.343,61 0,00 0,00 0,00 120.883,00
954. DJURO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1948 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 120.790,28 0,00 0,00 0,00 120.790,28
955. MANCIKA MANDURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1977 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 120.685,37 0,00 0,00 0,00 120.685,37
956. JOSIPA LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1976 ŽUPANJA 44.579,25 0,00 10.774,64 65.125,52 0,00 0,00 0,00 120.479,41
957. ALEKSANDAR BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1958 OSTROVO -6.873,71 0,00 434,03 113.499,33 0,00 13.391,66 0,00 120.451,31
958. RUŽICA JOVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 86,76 120.351,58 0,00 0,00 0,00 120.438,34
959. GORAN MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1978 POSAVSKI PODGAJCI 32.381,55 0,00 13.057,28 74.672,72 0,00 0,00 0,00 120.111,55
960. ALEKSANDRA SUNDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 0,00 0,00 2.420,18 117.580,40 0,00 0,00 0,00 120.000,58
961. ANTO TUNJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 119.962,81 0,00 0,00 0,00 119.962,81
962. ANITA ŽARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR -18.883,71 0,00 0,00 138.790,19 0,00 0,00 0,00 119.906,48
963. MIRJANA KRIŽAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1961 CERNA 10.708,62 0,00 4.121,41 104.804,25 0,00 0,00 0,00 119.634,28
964. MILAN GRBAVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 29.443,67 0,00 10.351,72 79.670,00 0,00 0,00 0,00 119.465,39
965. ANKA VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1954 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 119.206,45 0,00 0,00 0,00 119.206,45
966. FERAT SEJDIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1952 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 119.205,20 0,00 0,00 0,00 119.205,20
967. RUŽA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI 37.908,70 0,00 22.545,84 58.670,50 0,00 0,00 0,00 119.125,04
968. GORAN POKRAJAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 MIRKOVCI 11.493,30 0,00 0,00 107.596,88 0,00 0,00 0,00 119.090,18
969. MARTINA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 8.608,39 0,00 7.784,28 102.646,69 0,00 0,00 0,00 119.039,36
970. NUSRET BOJČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA 0,00 0,00 1.643,41 117.310,10 0,00 0,00 0,00 118.953,51
971. EVA ŽALAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1931 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 118.732,15 0,00 0,00 0,00 118.732,15
972. ANĐELKA ČORAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 118.678,51 0,00 0,00 0,00 118.678,51
973. SAŠA KOSTEV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 1.572,50 117.019,16 0,00 0,00 0,00 118.591,66
974. SAMER YOUNIS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR 43.401,86 0,00 41,42 75.030,73 0,00 0,00 0,00 118.474,01
975. MARKO MISIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1952 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 118.394,03 0,00 0,00 0,00 118.394,03
976. VESNA JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1960 LUDVINCI 0,00 0,00 0,00 118.371,82 0,00 0,00 0,00 118.371,82
977. MARJAN GRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 118.219,67 0,00 0,00 0,00 118.219,67
978. MILAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1967 MOHOVO -762,58 0,00 263,88 118.638,93 0,00 0,00 0,00 118.140,23
979. ANICA BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1958 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 117.419,49 0,00 0,00 0,00 117.419,49
980. DRAŽEN TRNJAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1976 PRIVLAKA -1.091,55 0,00 1.806,94 116.703,10 0,00 0,00 0,00 117.418,49
981. RIJA JOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1943 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 117.338,71 0,00 0,00 0,00 117.338,71
982. MARKO DEKANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1946 ROKOVCI -16.532,95 0,00 0,00 133.790,67 0,00 0,00 0,00 117.257,72
983. RADOSLAV BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1953 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 117.229,08 0,00 0,00 0,00 117.229,08
984. JOSIP RADOŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1944 OTOK 0,00 0,00 1.374,41 115.824,94 0,00 0,00 0,00 117.199,35
985. NENAD MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1970 BABINA GREDA 18.520,43 0,00 1.337,11 97.059,66 0,00 0,00 0,00 116.917,20
986. ŽIVOJIN PEJČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 28.171,19 0,00 0,00 88.663,38 0,00 0,00 0,00 116.834,57
987. MLADEN FIJAČKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1963 JARMINA 5.089,79 0,00 -1.981,58 113.689,36 0,00 0,00 0,00 116.797,57
988. DRAGAN BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 SLAKOVCI -1.183,87 0,00 -54,97 117.984,85 0,00 0,00 0,00 116.746,01
989. ZORAN ERCEG VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 25.755,69 0,00 1.939,74 89.022,25 0,00 0,00 0,00 116.717,68
990. DANIJEL FRANČEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 13.299,55 0,00 0,00 103.387,79 0,00 0,00 0,00 116.687,34
991. CVJETKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1962 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 116.614,89 0,00 0,00 0,00 116.614,89
992. SAVKA JOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1932 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 116.318,80 0,00 0,00 0,00 116.318,80
993. MARKO MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 116.304,96 0,00 0,00 0,00 116.304,96
994. EVICA SALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1964 CERNA 53.766,77 0,00 673,50 61.826,56 0,00 14,29 0,00 116.281,12
995. JOSIP LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 POSAVSKI PODGAJCI 44.201,35 0,00 841,20 71.195,12 0,00 0,00 0,00 116.237,67
996. NIKOLA KRGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 116.074,63 0,00 0,00 0,00 116.074,63
997. HALID ADEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1939 VUKOVAR 32.617,08 0,00 2.347,62 80.939,73 0,00 0,00 0,00 115.904,43
998. DARIO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1987 VUKOVAR 20.002,90 0,00 4.537,94 91.334,71 0,00 0,00 0,00 115.875,55
999. JASNA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 DRENOVCI 0,00 0,00 649,79 115.221,58 0,00 0,00 0,00 115.871,37
1000. SILVESTER ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1954 ILOK 0,00 0,00 -111,01 115.754,69 0,00 0,00 0,00 115.643,68