OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. MIRJANA KRIŽAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1961 CERNA 10.941,46 0,00 4.133,07 106.689,19 0,00 0,00 0,00 121.763,72
902. ALEKSANDRA SUNDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 0,00 0,00 2.426,23 119.323,54 0,00 0,00 0,00 121.749,77
903. IVO MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI -1.678,78 0,00 120,99 123.210,24 0,00 0,00 0,00 121.652,45
904. RUŽA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI 38.688,11 0,00 23.051,83 59.818,99 0,00 0,00 0,00 121.558,93
905. GORAN POKRAJAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 MIRKOVCI 11.731,30 0,00 0,00 109.792,63 0,00 0,00 0,00 121.523,93
906. MARKO MISIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1952 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 121.035,31 0,00 0,00 0,00 121.035,31
907. RIJA JOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1943 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 120.667,43 0,00 0,00 0,00 120.667,43
908. FERAT SEJDIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1952 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 120.577,66 0,00 0,00 0,00 120.577,66
909. NUSRET BOJČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA 0,00 0,00 1.649,23 118.810,89 0,00 0,00 0,00 120.460,12
910. VESNA JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1960 LUDVINCI 0,00 0,00 0,00 120.295,38 0,00 0,00 0,00 120.295,38
911. SAMER YOUNIS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR 44.072,13 0,00 42,04 76.089,30 0,00 0,00 0,00 120.203,47
912. MILAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1967 MOHOVO -762,58 0,00 267,06 120.273,96 0,00 0,00 0,00 119.778,44
913. DRAŽEN TRNJAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1976 PRIVLAKA -1.091,55 0,00 1.834,78 118.546,06 0,00 0,00 0,00 119.289,29
914. ZORAN ERCEG VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 26.316,84 0,00 1.974,57 90.987,97 0,00 0,00 0,00 119.279,38
915. MARKO DEKANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1946 ROKOVCI -16.532,95 0,00 0,00 135.782,16 0,00 0,00 0,00 119.249,21
916. ANĐELKA ČORAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 119.112,98 0,00 0,00 0,00 119.112,98
917. MIRJANA VARGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1969 TRPINJA 8.119,90 0,00 1.128,17 109.849,28 0,00 0,00 0,00 119.097,35
918. SAVKA JOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1932 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 118.913,73 0,00 0,00 0,00 118.913,73
919. NIKOLA KRGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 118.888,62 0,00 0,00 0,00 118.888,62
920. HALID ADEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1939 VUKOVAR 33.446,25 0,00 2.382,78 82.999,65 0,00 0,00 0,00 118.828,68
921. MLADEN FIJAČKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1963 JARMINA 5.171,63 0,00 -1.981,58 115.501,39 0,00 0,00 0,00 118.691,44
922. DRAGAN BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 SLAKOVCI -1.183,87 0,00 -54,97 119.823,34 0,00 0,00 0,00 118.584,50
923. RADOSLAV BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1953 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 118.538,55 0,00 0,00 0,00 118.538,55
924. NENAD MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1970 BABINA GREDA 18.786,53 0,00 1.337,11 98.386,15 0,00 0,00 0,00 118.509,79
925. DANIJEL FRANČEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 13.526,32 0,00 0,00 104.876,23 0,00 0,00 0,00 118.402,55
926. ANTO TUNJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 118.321,33 0,00 0,00 0,00 118.321,33
927. JOSIP LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 POSAVSKI PODGAJCI 44.944,49 0,00 856,41 72.475,54 0,00 0,00 0,00 118.276,44
928. JURO DADIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 43.230,63 0,00 0,00 74.942,34 0,00 0,00 0,00 118.172,97
929. CVJETKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1962 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 118.121,03 0,00 0,00 0,00 118.121,03
930. SILVESTER ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1954 ILOK 0,00 0,00 -111,01 118.230,40 0,00 0,00 0,00 118.119,39
931. MARTINA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 8.758,05 0,00 4.945,79 104.390,00 0,00 0,00 0,00 118.093,84
932. ANTUN ŠANGUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1954 ŽUPANJA 0,00 0,00 16.363,47 101.400,83 0,00 0,00 0,00 117.764,30
933. JASNA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 DRENOVCI 0,00 0,00 660,97 117.047,31 0,00 0,00 0,00 117.708,28
934. SINIŠA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1982 BOROVO 32.591,63 0,00 3.184,95 81.851,58 0,00 0,00 0,00 117.628,16
935. IVAN SOLDO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1968 SOLJANI 10.644,48 0,00 0,00 92.728,11 0,00 14.214,48 0,00 117.587,07
936. SAVETA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1939 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 117.520,64 0,00 0,00 0,00 117.520,64
937. RUŽA MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1936 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 116.979,48 0,00 0,00 0,00 116.979,48
938. VERICA LJUBOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 116.977,01 0,00 0,00 0,00 116.977,01
939. DANIJEL RAPČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1974 KOROG 50.475,53 0,00 3.021,50 63.112,49 0,00 0,00 0,00 116.609,52
940. RUŽA KOBAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1952 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 116.473,25 0,00 0,00 0,00 116.473,25
941. MARIJA SIKERMEŠTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 -284,16 116.700,85 0,00 0,00 0,00 116.416,69
942. NIKOLA LACIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 0,00 0,00 244,65 115.643,18 0,00 0,00 0,00 115.887,83
943. KARLO SABO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1978 KOROG 22.895,25 0,00 792,71 92.184,73 0,00 0,00 0,00 115.872,69
944. BRANISLAV ALEKSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1971 TRPINJA 0,00 0,00 2.822,24 110.797,47 0,00 2.251,82 0,00 115.871,53
945. ANICA CRVENKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1968 VOĐINCI -3.612,65 0,00 0,00 119.150,25 0,00 0,00 0,00 115.537,60
946. LANA STRINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 115.406,11 0,00 0,00 0,00 115.406,11
947. MARIJA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 990,16 114.262,03 0,00 0,00 0,00 115.252,19
948. MARKO LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1945 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 115.175,82 0,00 0,00 0,00 115.175,82
949. LAZO LATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1954 TRPINJA 36,43 0,00 0,00 115.106,81 0,00 0,00 0,00 115.143,24
950. MARIJANA PAVLOVIĆ PULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1977 STROŠINCI 0,02 0,00 -81,44 111.155,73 0,00 3.617,76 0,00 114.692,07
951. SRBOLJUB JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1974 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 1.293,78 113.212,76 0,00 0,00 0,00 114.506,54
952. SLAVICA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 26.773,50 0,00 -1.280,82 88.947,80 0,00 0,00 0,00 114.440,48
953. FRANJO KAJFEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 114.002,03 0,00 0,00 0,00 114.002,03
954. SLAVKO KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 113.985,25 0,00 0,00 0,00 113.985,25
955. ŽIVOJIN PEJČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 22.882,41 0,00 0,00 90.904,94 0,00 0,00 0,00 113.787,35
956. GENKA BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1962 PETROVCI 4.925,47 0,00 1.681,10 107.180,61 0,00 0,00 0,00 113.787,18
957. ANTUN DŽAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1982 SLAKOVCI 0,00 0,00 1.774,73 111.965,47 0,00 0,00 0,00 113.740,20
958. LJILJANA ALEKSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1977 BOROVO 5.802,03 0,00 1.033,85 106.846,58 0,00 0,00 0,00 113.682,46
959. BOŽIDAR JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1964 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 113.379,86 0,00 0,00 0,00 113.379,86
960. ZVONIMIR PUŠKARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1982 VOĐINCI 4.685,36 0,00 130,93 108.518,29 0,00 0,00 0,00 113.334,58
961. DARKO PLAVŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 MIRKOVCI 3.433,62 0,00 22.429,72 87.397,31 0,00 0,00 0,00 113.260,65
962. ANTUN ZOVKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1985 PRIVLAKA 0,00 0,00 -777,75 113.723,14 0,00 0,00 0,00 112.945,39
963. DRAGO ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 7.344,32 0,00 693,70 103.418,52 0,00 1.442,35 0,00 112.898,89
964. TOMISLAV ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1978 ŽUPANJA 28.690,18 0,00 0,00 84.045,31 0,00 0,00 0,00 112.735,49
965. MLADEN KRPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1965 CERNA 6.058,65 0,00 753,72 105.848,69 0,00 0,00 0,00 112.661,06
966. ELVIS TOMISLAV BOSAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1977 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 112.552,49 0,00 0,00 0,00 112.552,49
967. MARKO GAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 112.406,70 0,00 0,00 0,00 112.406,70
968. MILAN VESELINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1960 OSTROVO -2.653,08 0,00 0,00 114.914,15 0,00 0,00 0,00 112.261,07
969. DUŠAN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1932 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 112.158,19 0,00 0,00 0,00 112.158,19
970. ĐORĐO JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1929 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 112.074,81 0,00 0,00 0,00 112.074,81
971. JOSIP LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1927 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 112.020,32 0,00 0,00 0,00 112.020,32
972. RENATA DROPULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 11.101,28 0,00 1.543,24 99.057,43 0,00 0,00 0,00 111.701,95
973. STIPO BAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 111.690,15 0,00 0,00 0,00 111.690,15
974. MIRJANA ĐURAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 VUKOVAR 0,00 0,00 13.295,05 29.523,65 0,00 68.675,88 0,00 111.494,58
975. MARKO MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 111.395,79 0,00 0,00 0,00 111.395,79
976. DRAŽEN ORŠOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1984 ŽUPANJA 0,00 0,00 1.279,94 109.958,71 0,00 0,00 0,00 111.238,65
977. IVANA KUĆA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 31.987,97 0,00 124,73 79.071,43 0,00 0,00 0,00 111.184,13
978. RUŽA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 111.013,09 0,00 0,00 0,00 111.013,09
979. KATA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1952 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 110.969,89 0,00 0,00 0,00 110.969,89
980. KATA FRANČEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1947 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 110.967,97 0,00 0,00 0,00 110.967,97
981. KATA ĐAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1932 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 110.967,22 0,00 0,00 0,00 110.967,22
982. RAMIZA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 110.959,49 0,00 0,00 0,00 110.959,49
983. IVKA VASIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 110.950,43 0,00 0,00 0,00 110.950,43
984. ANA LEUTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1947 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 110.922,87 0,00 0,00 0,00 110.922,87
985. DIMITRIJE PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1950 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 110.906,89 0,00 0,00 0,00 110.906,89
986. KATICA KUŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 110.875,22 0,00 0,00 0,00 110.875,22
987. MARA JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 110.820,05 0,00 0,00 0,00 110.820,05
988. KATARINA ŠARGAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1933 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 110.803,04 0,00 0,00 0,00 110.803,04
989. LOVRO IVAN KEŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1991 VOĐINCI 12.561,33 0,00 37,25 97.975,73 0,00 0,00 0,00 110.574,31
990. PAVICA MRAVUNAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1983 NOVI MIKANOVCI -1.541,00 0,00 6.690,20 105.021,04 0,00 367,94 0,00 110.538,18
991. IVICA ROGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 11.912,87 0,00 2.129,15 96.394,93 0,00 0,00 0,00 110.436,95
992. MIRA BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 -41,08 110.333,27 0,00 0,00 0,00 110.292,19
993. ŽELJKO BILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1969 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 110.273,08 0,00 0,00 0,00 110.273,08
994. MARIO ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 110.244,10 0,00 0,00 0,00 110.244,10
995. DUŠAN DANILČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 109.991,43 0,00 0,00 0,00 109.991,43
996. SLAVKA MANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 109.962,81 0,00 0,00 0,00 109.962,81
997. DANIJEL JELINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 0,00 0,00 11.965,03 3.895,86 0,00 94.083,37 0,00 109.944,26
998. JUSUF DAUTI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1954 OTOK 6,33 0,00 546,79 109.329,33 0,00 0,00 0,00 109.882,45
999. KATA CVIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 109.253,75 0,00 0,00 0,00 109.253,75
1000. SAŠA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1967 BOBOTA 0,00 0,00 19.777,51 89.363,30 0,00 0,00 0,00 109.140,81