OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. ZLATKO BRNIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1968 RAČINOVCI 0,00 0,00 1.518,17 98.221,18 0,00 0,00 0,00 99.739,35
902. MIRJANA ABRAMOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1966 GUNJA 0,00 0,00 0,00 99.713,03 0,00 0,00 0,00 99.713,03
903. KATICA SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 99.698,09 0,00 0,00 0,00 99.698,09
904. SAŠA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1967 BOBOTA 0,00 0,00 17.841,80 81.355,43 0,00 0,00 0,00 99.197,23
905. PAVICA MRAVUNAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1983 NOVI MIKANOVCI -1.541,00 0,00 6.111,84 94.181,10 0,00 335,53 0,00 99.087,47
906. RUŽA KOBAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1952 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 99.053,47 0,00 0,00 0,00 99.053,47
907. RUŽA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 98.990,62 0,00 0,00 0,00 98.990,62
908. ANA ŠPROH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1947 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 98.963,49 0,00 0,00 0,00 98.963,49
909. MARIJA BERTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI -173,71 0,00 -783,02 99.919,88 0,00 0,00 0,00 98.963,15
910. MANDA BUZOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1948 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 98.949,58 0,00 0,00 0,00 98.949,58
911. KATA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1952 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 98.949,09 0,00 0,00 0,00 98.949,09
912. MATIJA MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 98.948,39 0,00 0,00 0,00 98.948,39
913. KATA FRANČEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1947 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 98.947,26 0,00 0,00 0,00 98.947,26
914. KATA ĐAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1932 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 98.946,53 0,00 0,00 0,00 98.946,53
915. DELFA ZEČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 98.945,56 0,00 0,00 0,00 98.945,56
916. RAMIZA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 98.939,10 0,00 0,00 0,00 98.939,10
917. IVKA VASIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 98.933,32 0,00 0,00 0,00 98.933,32
918. ANA LEUTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1947 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 98.903,87 0,00 0,00 0,00 98.903,87
919. DIMITRIJE PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1950 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 98.888,54 0,00 0,00 0,00 98.888,54
920. KATICA KUŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 98.858,11 0,00 0,00 0,00 98.858,11
921. MARA JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 98.805,09 0,00 0,00 0,00 98.805,09
922. KATARINA ŠARGAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1933 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 98.782,31 0,00 0,00 0,00 98.782,31
923. MARIJA DRETVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1949 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 98.780,10 0,00 0,00 0,00 98.780,10
924. KLARA SALATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1942 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 98.762,82 0,00 0,00 0,00 98.762,82
925. ĐURĐICA DOMAĆINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1977 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 98.742,68 0,00 0,00 0,00 98.742,68
926. IVICA ROGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 10.651,49 0,00 1.871,18 86.202,42 0,00 0,00 0,00 98.725,09
927. PETAR RAŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 98.278,17 0,00 0,00 0,00 98.278,17
928. BRANKO MARINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 0,00 0,00 197,17 97.825,75 0,00 0,00 0,00 98.022,92
929. SLAVKA MANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 97.981,16 0,00 0,00 0,00 97.981,16
930. MARINA FILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1960 ILAČA -105,43 0,00 0,00 98.031,46 0,00 0,00 0,00 97.926,03
931. PETAR BANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1941 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 97.742,13 0,00 0,00 0,00 97.742,13
932. MATO JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1949 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 97.623,31 0,00 0,00 0,00 97.623,31
933. KATA CVIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 97.299,64 0,00 0,00 0,00 97.299,64
934. MLADEN VIDAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1967 CERNA 4.367,31 0,00 5.689,34 87.211,04 0,00 0,00 0,00 97.267,69
935. MANDA JEMRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1937 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 97.089,09 0,00 0,00 0,00 97.089,09
936. MEVAIP ADILI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 97.085,69 0,00 0,00 0,00 97.085,69
937. MILAN VESELINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1960 OSTROVO -2.653,08 0,00 0,00 99.556,96 0,00 0,00 0,00 96.903,88
938. IVAN PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 3.359,94 93.502,68 0,00 0,00 0,00 96.862,62
939. ANA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1959 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 96.724,29 0,00 0,00 0,00 96.724,29
940. MARTIN PALACKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1949 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 96.363,97 0,00 0,00 0,00 96.363,97
941. IVAN JOVANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1972 GRADIŠTE 0,00 0,00 -110,12 96.367,64 0,00 0,00 0,00 96.257,52
942. JULKA MRKONJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1947 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 96.218,48 0,00 0,00 0,00 96.218,48
943. IVAN MARIJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1941 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 96.164,76 0,00 0,00 0,00 96.164,76
944. KATA MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1930 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 96.154,86 0,00 0,00 0,00 96.154,86
945. ANĐELKO TKALEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1963 BAPSKA 0,00 0,00 -796,84 96.945,73 0,00 0,00 0,00 96.148,89
946. JANA ŠAGALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1972 TORDINCI 28.830,95 0,00 2.304,87 64.675,59 0,00 0,00 0,00 95.811,41
947. PETRA PUŠKARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1949 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 95.711,94 0,00 0,00 0,00 95.711,94
948. ILIJA ILJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1959 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 95.650,04 0,00 0,00 0,00 95.650,04
949. MIRA KULIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 95.649,88 0,00 0,00 0,00 95.649,88
950. KATA DŽINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1935 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 95.649,02 0,00 0,00 0,00 95.649,02
951. ZLATKO BEBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1970 LIPOVAC 0,00 0,00 9.847,41 85.724,49 0,00 0,00 0,00 95.571,90
952. ANDRIJANA VALJETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 18.918,90 0,00 5.978,64 70.175,56 0,00 0,00 0,00 95.073,10
953. MARICA GRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1964 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 94.955,60 0,00 0,00 0,00 94.955,60
954. ZDENKA TADIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1963 ŠTITAR 13.521,83 0,00 492,60 80.803,94 0,00 0,00 0,00 94.818,37
955. IVAN BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 5.111,02 89.517,22 0,00 0,00 0,00 94.628,24
956. JOSIP BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 94.533,08 0,00 0,00 0,00 94.533,08
957. ANKA LJUBIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1946 SOLJANI 0,00 0,00 -541,80 94.943,78 0,00 0,00 0,00 94.401,98
958. LJUBOMIR SUMRAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 7.175,78 0,00 2.892,75 84.231,88 0,00 0,00 0,00 94.300,41
959. MIRKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1948 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 94.109,50 0,00 0,00 0,00 94.109,50
960. ZLATKO BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1974 ŠIŠKOVCI 24.493,00 0,00 -8.870,15 78.378,40 0,00 0,00 0,00 94.001,25
961. TOMISLAV RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1984 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 93.918,43 0,00 0,00 0,00 93.918,43
962. MARIO BATAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1985 MIKLUŠEVCI 19.915,49 0,00 1.276,02 72.607,70 0,00 0,00 0,00 93.799,21
963. MARIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1937 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 93.742,45 0,00 0,00 0,00 93.742,45
964. DRAŽEN BRANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 21.359,14 0,00 2.484,11 69.784,41 0,00 0,00 0,00 93.627,66
965. IVAN KOBAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1959 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 93.601,06 0,00 0,00 0,00 93.601,06
966. ANA ĐILANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1948 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 93.384,04 0,00 0,00 0,00 93.384,04
967. DINO ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR -150,65 0,00 1.331,61 92.026,14 0,00 0,00 0,00 93.207,10
968. KATA HOVANJEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 93.193,81 0,00 0,00 0,00 93.193,81
969. IGOR PARAĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 93.103,22 0,00 0,00 0,00 93.103,22
970. IVICA HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1949 RAČINOVCI -0,58 0,00 1.223,88 91.868,99 0,00 0,00 0,00 93.092,29
971. MARIJAN FILIPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1971 OTOK 0,00 0,00 0,00 93.000,63 0,00 0,00 0,00 93.000,63
972. ANTUN BENIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1954 ROKOVCI 0,00 0,00 0,00 93.000,63 0,00 0,00 0,00 93.000,63
973. MARA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1962 OTOK 0,00 0,00 0,00 92.889,88 0,00 0,00 0,00 92.889,88
974. IVAN PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1957 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 92.656,14 0,00 0,00 0,00 92.656,14
975. IVO MIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1955 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 92.656,14 0,00 0,00 0,00 92.656,14
976. ANA ANDRIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1951 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 92.622,49 0,00 0,00 0,00 92.622,49
977. ANICA BRNIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 92.519,83 0,00 0,00 0,00 92.519,83
978. DANIJEL STAŠUK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1985 PETROVCI 8.152,79 0,00 4.155,97 80.114,88 0,00 0,00 0,00 92.423,64
979. ANTE KOKAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 1.744,93 90.646,17 0,00 0,00 0,00 92.391,10
980. KREŠIMIR KOBAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1975 ŠTITAR 0,00 0,00 2.094,07 90.265,94 0,00 0,00 0,00 92.360,01
981. JELA MRVELJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1944 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 92.279,98 0,00 0,00 0,00 92.279,98
982. FERDINAND JUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.148,46 0,00 92.148,46
983. SLOBODANKA PAVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 91.968,39 0,00 0,00 0,00 91.968,39
984. MARIJANA ŠIPEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1973 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 91.862,08 0,00 0,00 0,00 91.862,08
985. FILKA ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1961 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 91.755,90 0,00 0,00 0,00 91.755,90
986. MIROSLAV BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,01 91.708,41 0,00 0,00 0,00 91.708,42
987. ŽELJKO LOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1965 ŽUPANJA -1.755,25 0,00 508,45 92.888,02 0,00 0,00 0,00 91.641,22
988. MIRKO ILIŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1954 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 91.457,44 0,00 0,00 0,00 91.457,44
989. SANJA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1968 VUKOVAR 0,00 0,00 140,27 91.181,92 0,00 0,00 0,00 91.322,19
990. MATO MAŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1979 ŽUPANJA 0,00 0,00 -0,25 90.921,09 0,00 0,00 0,00 90.920,84
991. NEVENKA MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 29.415,82 0,00 0,00 61.484,66 0,00 0,00 0,00 90.900,48
992. MATO SIKIRIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1958 OTOK 0,00 0,00 0,00 90.607,88 0,00 0,00 0,00 90.607,88
993. ELVIS LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1979 VOĐINCI 21.589,94 0,00 -1.325,31 70.314,43 0,00 0,00 0,00 90.579,06
994. SANJA OLIVERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1973 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 90.373,60 0,00 0,00 0,00 90.373,60
995. ŽELJKA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 1.091,36 0,00 768,76 88.329,25 0,00 0,00 0,00 90.189,37
996. JELA BECKER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1954 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 90.167,16 0,00 0,00 0,00 90.167,16
997. MARIN GARVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 4.875,11 0,00 0,00 85.153,51 0,00 0,00 0,00 90.028,62
998. ILIJA ČIČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 90.013,46 0,00 0,00 0,00 90.013,46
999. MARKO KLANAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1968 VOĐINCI 604,52 0,00 525,34 88.834,55 0,00 0,00 0,00 89.964,41
1000. ĐURO VIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 89.747,77 0,00 0,00 0,00 89.747,77