OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. ELVIS TOMISLAV BOSAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1977 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 105.842,64 0,00 0,00 0,00 105.842,64
902. RENATA DROPULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 10.539,19 0,00 1.543,24 93.743,14 0,00 0,00 0,00 105.825,57
903. VIDAK SOLDO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 105.327,01 0,00 0,00 0,00 105.327,01
904. GENKA BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1962 PETROVCI 4.565,55 0,00 1.609,10 98.910,51 0,00 0,00 0,00 105.085,16
905. IVAN SOLDO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1968 SOLJANI 9.504,00 0,00 0,00 82.792,96 0,00 12.691,50 0,00 104.988,46
906. ANICA SUNĐI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1954 OTOK 0,00 0,00 0,00 104.868,04 0,00 0,00 0,00 104.868,04
907. MARIO ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 104.847,19 0,00 0,00 0,00 104.847,19
908. DUŠAN DANILČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 104.686,99 0,00 0,00 0,00 104.686,99
909. MIRJANA ĐURAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 VUKOVAR 0,00 0,00 12.652,95 28.190,41 0,00 63.630,22 0,00 104.473,58
910. RADOJE ŽIVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1981 VUKOVAR 2.847,96 0,00 0,00 101.423,10 0,00 0,00 0,00 104.271,06
911. FRANJO KAJFEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 104.100,78 0,00 0,00 0,00 104.100,78
912. MLADEN KRPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1965 CERNA 5.561,56 0,00 698,23 97.424,49 0,00 0,00 0,00 103.684,28
913. BOŽIDAR JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1964 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 103.470,68 0,00 0,00 0,00 103.470,68
914. MIRJANA CULI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK -2.151,64 0,00 0,00 105.406,05 0,00 0,00 0,00 103.254,41
915. KATA IVANKOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 12.164,53 0,00 6.155,72 84.668,51 0,00 0,00 0,00 102.988,76
916. ANTUN ZOVKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1985 PRIVLAKA 0,00 0,00 -777,75 103.596,49 0,00 0,00 0,00 102.818,74
917. ANA LAMPERT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1965 MARINCI 0,00 0,00 1.301,64 101.273,68 0,00 0,00 0,00 102.575,32
918. ŽELJKO KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1964 BABINA GREDA 201,87 0,00 -7.200,00 109.485,38 0,00 0,00 0,00 102.487,25
919. RUŽA KOBAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1952 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 102.401,88 0,00 0,00 0,00 102.401,88
920. DUŠAN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1932 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 102.348,02 0,00 0,00 0,00 102.348,02
921. ĐORĐO JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1929 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 102.267,79 0,00 0,00 0,00 102.267,79
922. VINKO MAMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1959 NOVI JANKOVCI 69.332,60 -567,92 1,31 33.449,99 0,00 0,00 0,00 102.215,98
923. JOSIP LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1927 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 102.214,98 0,00 0,00 0,00 102.214,98
924. RIZA ABDULI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 VUKOVAR 0,00 0,00 835,42 101.340,86 0,00 0,00 0,00 102.176,28
925. MLADEN FILAKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1961 NOVI MIKANOVCI 42.892,97 0,00 59.091,17 0,00 0,00 0,00 0,00 101.984,14
926. MIRJANA ABRAMOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1966 GUNJA 0,00 0,00 0,00 101.979,87 0,00 0,00 0,00 101.979,87
927. MARIJA BERTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI -173,71 0,00 -783,02 102.924,81 0,00 0,00 0,00 101.968,08
928. ANTUN DŽAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1982 SLAKOVCI -5.588,68 0,00 1.653,92 105.666,42 0,00 0,00 0,00 101.731,66
929. AGIM GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 0,00 0,00 9.135,66 83.695,28 0,00 8.737,68 0,00 101.568,62
930. IVICA BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1963 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 101.435,08 0,00 0,00 0,00 101.435,08
931. PAVICA MRAVUNAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1983 NOVI MIKANOVCI -1.541,00 0,00 6.228,27 96.363,32 0,00 342,06 0,00 101.392,65
932. JOSIP PASTUOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 24.019,78 0,00 0,00 77.284,31 0,00 0,00 0,00 101.304,09
933. RUŽA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 101.240,49 0,00 0,00 0,00 101.240,49
934. ANA ŠPROH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1947 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 101.213,00 0,00 0,00 0,00 101.213,00
935. MANDA BUZOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1948 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 101.199,13 0,00 0,00 0,00 101.199,13
936. SAŠA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1967 BOBOTA 0,00 0,00 18.231,48 82.967,52 0,00 0,00 0,00 101.199,00
937. KATA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1952 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 101.198,63 0,00 0,00 0,00 101.198,63
938. KATA FRANČEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1947 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 101.196,78 0,00 0,00 0,00 101.196,78
939. KATA ĐAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1932 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 101.196,05 0,00 0,00 0,00 101.196,05
940. DELFA ZEČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 101.195,08 0,00 0,00 0,00 101.195,08
941. RAMIZA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 101.188,56 0,00 0,00 0,00 101.188,56
942. IVKA VASIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 101.182,12 0,00 0,00 0,00 101.182,12
943. ANA LEUTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1947 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 101.153,05 0,00 0,00 0,00 101.153,05
944. DIMITRIJE PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1950 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 101.137,59 0,00 0,00 0,00 101.137,59
945. DRAŽEN ORŠOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1984 ŽUPANJA 0,00 0,00 7.428,16 93.682,58 0,00 0,00 0,00 101.110,74
946. KATICA KUŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 101.106,91 0,00 0,00 0,00 101.106,91
947. KATICA SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 101.103,29 0,00 0,00 0,00 101.103,29
948. IVICA ROGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 10.905,42 0,00 1.923,11 88.254,29 0,00 0,00 0,00 101.082,82
949. MARA JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 101.053,45 0,00 0,00 0,00 101.053,45
950. NENAD DRAŽENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 VUKOVAR 22.833,99 0,00 0,00 78.214,57 0,00 0,00 0,00 101.048,56
951. KATARINA ŠARGAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1933 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 101.031,84 0,00 0,00 0,00 101.031,84
952. KLARA SALATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1942 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 101.012,34 0,00 0,00 0,00 101.012,34
953. ZLATKO BRNIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1968 RAČINOVCI 0,00 0,00 1.518,17 99.169,65 0,00 0,00 0,00 100.687,82
954. SLAVKA MANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 100.222,81 0,00 0,00 0,00 100.222,81
955. MARINA FILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1960 ILAČA -105,43 0,00 0,00 100.161,46 0,00 0,00 0,00 100.056,03
956. ĐURĐICA DOMAĆINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1977 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 100.023,81 0,00 0,00 0,00 100.023,81
957. ANA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1959 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 99.926,42 0,00 0,00 0,00 99.926,42
958. MATO JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1949 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 99.871,67 0,00 0,00 0,00 99.871,67
959. PETAR KAVEDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 STROŠINCI 829,93 0,00 3.991,32 94.860,20 0,00 0,00 0,00 99.681,45
960. KATA CVIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 99.535,75 0,00 0,00 0,00 99.535,75
961. PETAR RAŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 99.463,85 0,00 0,00 0,00 99.463,85
962. MIRA BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 -41,08 99.349,23 0,00 0,00 0,00 99.308,15
963. BRANKO MARINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 0,00 0,00 197,17 99.004,41 0,00 0,00 0,00 99.201,58
964. IVAN PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 3.439,68 95.725,27 0,00 0,00 0,00 99.164,95
965. PETAR BANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1941 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 98.921,34 0,00 0,00 0,00 98.921,34
966. MILAN VESELINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1960 OSTROVO -2.653,08 0,00 0,00 101.179,66 0,00 0,00 0,00 98.526,58
967. JULKA MRKONJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1947 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 98.455,57 0,00 0,00 0,00 98.455,57
968. KATA MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1930 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 98.381,66 0,00 0,00 0,00 98.381,66
969. MATIJA VERKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1969 BOŠNJACI -562,81 0,00 -750,86 98.864,03 0,00 805,12 0,00 98.355,48
970. MEVAIP ADILI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 98.089,95 0,00 0,00 0,00 98.089,95
971. ANĐELKO TKALEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1963 BAPSKA 0,00 0,00 -796,84 98.672,29 0,00 0,00 0,00 97.875,45
972. ILIJA ILJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1959 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 97.872,72 0,00 0,00 0,00 97.872,72
973. MIRA KULIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 97.872,56 0,00 0,00 0,00 97.872,56
974. KATA DŽINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1935 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 97.871,70 0,00 0,00 0,00 97.871,70
975. IVAN MARIJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1941 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 97.854,36 0,00 0,00 0,00 97.854,36
976. JANA ŠAGALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1972 TORDINCI 29.470,90 0,00 2.379,09 65.983,52 0,00 0,00 0,00 97.833,51
977. MARTIN PALACKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1949 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 97.378,44 0,00 0,00 0,00 97.378,44
978. ZLATKO BEBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1970 LIPOVAC 0,00 0,00 10.021,21 87.263,77 0,00 0,00 0,00 97.284,98
979. MLADEN VIDAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1967 CERNA 4.466,55 0,00 3.248,32 89.057,17 0,00 0,00 0,00 96.772,04
980. ANTE KOKAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 2.178,96 94.584,43 0,00 0,00 0,00 96.763,39
981. PETRA PUŠKARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1949 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 96.658,05 0,00 0,00 0,00 96.658,05
982. MIRKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1948 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 96.563,84 0,00 0,00 0,00 96.563,84
983. IVAN JOVANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1972 GRADIŠTE 0,00 0,00 -110,12 96.607,25 0,00 0,00 0,00 96.497,13
984. ANDRIJANA VALJETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 19.267,94 0,00 6.072,03 71.037,57 0,00 0,00 0,00 96.377,54
985. ZDENKA TADIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1963 ŠTITAR 13.751,56 0,00 498,96 82.004,55 0,00 0,00 0,00 96.255,07
986. ZLATKO BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1974 ŠIŠKOVCI 25.129,65 0,00 -8.870,15 79.994,32 0,00 0,00 0,00 96.253,82
987. MARICA GRGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1964 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 96.130,79 0,00 0,00 0,00 96.130,79
988. JOSIP BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 96.125,15 0,00 0,00 0,00 96.125,15
989. MARIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1937 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 95.949,61 0,00 0,00 0,00 95.949,61
990. IVAN BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 5.166,30 90.628,07 0,00 0,00 0,00 95.794,37
991. MARIO BATAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1985 MIKLUŠEVCI 20.389,66 0,00 1.287,94 74.061,89 0,00 0,00 0,00 95.739,49
992. ANKA LJUBIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1946 SOLJANI 0,00 0,00 -541,80 96.099,75 0,00 0,00 0,00 95.557,95
993. TOMISLAV RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1984 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 95.493,87 0,00 0,00 0,00 95.493,87
994. IVAN KOBAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1959 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 95.418,32 0,00 0,00 0,00 95.418,32
995. KATA HOVANJEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 95.410,35 0,00 0,00 0,00 95.410,35
996. MARA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1962 OTOK 0,00 0,00 0,00 95.114,82 0,00 0,00 0,00 95.114,82
997. DANIJEL STAŠUK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1985 PETROVCI 8.380,89 0,00 4.271,94 82.337,76 0,00 0,00 0,00 94.990,59
998. JELA MRVELJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1944 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 94.929,43 0,00 0,00 0,00 94.929,43
999. MARIJAN FILIPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1971 OTOK 0,00 0,00 0,00 94.817,94 0,00 0,00 0,00 94.817,94
1000. ANTUN BENIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1954 ROKOVCI 0,00 0,00 0,00 94.817,94 0,00 0,00 0,00 94.817,94