OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. ANTUN ŠANGUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1954 ŽUPANJA 0,00 0,00 17.429,45 109.940,43 0,00 0,00 0,00 127.369,88
902. MLADEN MIOČINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1965 ŽUPANJA -4.548,43 0,00 -5.451,51 137.338,42 0,00 0,00 0,00 127.338,48
903. ŽELIMIR BRKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1957 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 127.177,79 0,00 0,00 0,00 127.177,79
904. DRAŽEN TRNJAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1976 PRIVLAKA -1.091,55 0,00 1.948,77 126.091,47 0,00 0,00 0,00 126.948,69
905. JOSIP VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1973 SOLJANI -1.834,32 0,00 -1.665,50 130.375,45 0,00 0,00 0,00 126.875,63
906. ŽELJKO PINJUH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 9.739,09 0,00 0,00 117.135,11 0,00 0,00 0,00 126.874,20
907. MLADEN FILAKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1961 RETKOVCI 53.351,77 0,00 73.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 126.851,42
908. FRANJO MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1957 ŽUPANJA -10.876,43 0,00 939,69 136.573,21 0,00 71,22 0,00 126.707,69
909. NUSRET BOJČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA 0,00 0,00 1.673,06 124.955,46 0,00 0,00 0,00 126.628,52
910. JOSIP LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 POSAVSKI PODGAJCI 47.987,03 0,00 918,72 77.717,78 0,00 0,00 0,00 126.623,53
911. JANKO HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 SOLJANI 0,00 0,00 268,34 126.236,87 0,00 0,00 0,00 126.505,21
912. MILAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1967 MOHOVO -762,58 0,00 280,06 126.968,10 0,00 0,00 0,00 126.485,58
913. MLADEN FIJAČKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1963 JARMINA 5.506,68 0,00 -1.981,58 122.920,05 0,00 0,00 0,00 126.445,15
914. LANA STRINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 126.342,07 0,00 0,00 0,00 126.342,07
915. MARIJA SIKERMEŠTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 -284,16 126.495,23 0,00 0,00 0,00 126.211,07
916. FERAT SEJDIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1952 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 126.196,76 0,00 0,00 0,00 126.196,76
917. MARICA ROMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 SOLJANI -143,62 0,00 0,00 126.001,43 0,00 0,00 0,00 125.857,81
918. LOVRO IVAN KEŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1991 VOĐINCI 13.893,35 0,00 41,13 111.802,77 0,00 0,00 0,00 125.737,25
919. FRANJO KAJFEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 125.316,72 0,00 0,00 0,00 125.316,72
920. JASNA PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1979 DRENOVCI 0,00 0,00 706,76 124.522,13 0,00 0,00 0,00 125.228,89
921. NENAD MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1970 BABINA GREDA 19.875,97 0,00 1.337,11 103.817,03 0,00 0,00 0,00 125.030,11
922. BOŽIDAR JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1964 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 124.702,80 0,00 0,00 0,00 124.702,80
923. DANIJEL RAPČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1974 KOROG 53.838,58 0,00 3.299,93 67.240,03 0,00 0,00 0,00 124.378,54
924. BRANISLAV ALEKSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1971 TRPINJA 0,00 0,00 1.022,24 120.844,89 0,00 2.477,60 0,00 124.344,73
925. CVJETKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1962 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 124.287,44 0,00 0,00 0,00 124.287,44
926. EVA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1960 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 124.237,04 0,00 0,00 0,00 124.237,04
927. JANJA MATOZAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1967 OTOK -46.366,05 0,00 32.376,83 138.092,46 0,00 0,00 0,00 124.103,24
928. TOMISLAV ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1978 ŽUPANJA 31.598,11 0,00 0,00 92.333,89 0,00 0,00 0,00 123.932,00
929. RADOSLAV BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1953 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 123.899,79 0,00 0,00 0,00 123.899,79
930. ŠPRESA NEZAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1975 IVANKOVO 0,00 0,00 1.856,22 121.877,48 0,00 0,00 0,00 123.733,70
931. DUŠAN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1932 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 123.378,84 0,00 0,00 0,00 123.378,84
932. NIKOLA LACIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 0,00 0,00 259,63 123.112,93 0,00 0,00 0,00 123.372,56
933. ANTUN ZOVKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1985 PRIVLAKA 0,00 0,00 -777,75 124.115,36 0,00 0,00 0,00 123.337,61
934. ĐORĐO JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1929 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 123.292,24 0,00 0,00 0,00 123.292,24
935. SRBOLJUB JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1974 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 1.338,36 121.575,53 0,00 0,00 0,00 122.913,89
936. CHRISTIAN MAROJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 14.762,87 0,00 8.949,28 81.310,94 0,00 17.843,55 0,00 122.866,64
937. IVAN MASKALJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1983 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 122.780,97 0,00 0,00 0,00 122.780,97
938. GENKA BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1962 PETROVCI 5.296,89 0,00 1.755,40 115.714,98 0,00 0,00 0,00 122.767,27
939. VERICA LJUBOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 122.454,01 0,00 0,00 0,00 122.454,01
940. MLADEN GRABAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1965 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 122.446,53 0,00 0,00 0,00 122.446,53
941. SLAVICA ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 28.580,52 0,00 -1.280,82 95.042,22 0,00 0,00 0,00 122.341,92
942. MARKO ŠIPEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1968 VRBANJA 0,00 0,00 1.326,78 120.910,88 0,00 0,00 0,00 122.237,66
943. RUŽA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 122.195,00 0,00 0,00 0,00 122.195,00
944. KATA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1952 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 122.150,38 0,00 0,00 0,00 122.150,38
945. KATA ĐAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1932 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 122.147,65 0,00 0,00 0,00 122.147,65
946. RAMIZA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 122.139,68 0,00 0,00 0,00 122.139,68
947. IVKA VASIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 122.127,89 0,00 0,00 0,00 122.127,89
948. DIMITRIJE PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1950 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 122.085,40 0,00 0,00 0,00 122.085,40
949. KATICA KUŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1951 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 122.052,68 0,00 0,00 0,00 122.052,68
950. MARA JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 121.995,77 0,00 0,00 0,00 121.995,77
951. KATARINA ŠARGAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1933 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 121.983,52 0,00 0,00 0,00 121.983,52
952. MLADEN KRPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1965 CERNA 6.571,62 0,00 810,99 114.542,09 0,00 0,00 0,00 121.924,70
953. KARLO SABO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1978 KOROG 24.075,57 0,00 813,58 96.970,89 0,00 0,00 0,00 121.860,04
954. DRAGAN BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 SLAKOVCI -1.183,87 0,00 -54,97 123.075,43 0,00 0,00 0,00 121.836,59
955. MANDA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1953 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 121.712,15 0,00 0,00 0,00 121.712,15
956. DARKO PLAVŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 MIRKOVCI 3.725,46 0,00 23.968,47 93.472,62 0,00 0,00 0,00 121.166,55
957. MARIJA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 990,16 120.138,09 0,00 0,00 0,00 121.128,25
958. SLAVKA MANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 121.111,08 0,00 0,00 0,00 121.111,08
959. MIRKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1948 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 120.800,60 0,00 0,00 0,00 120.800,60
960. DRAŽEN ORŠOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1984 ŽUPANJA 0,00 0,00 -115,06 120.653,03 0,00 0,00 0,00 120.537,97
961. JUSUF DAUTI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1954 OTOK 6,99 0,00 576,65 119.868,34 0,00 0,00 0,00 120.451,98
962. KATA CVIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 120.379,31 0,00 0,00 0,00 120.379,31
963. ANTUN DŽAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1982 SLAKOVCI 0,00 0,00 1.899,40 118.465,83 0,00 0,00 0,00 120.365,23
964. PAVICA MRAVUNAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1983 NOVI MIKANOVCI -1.541,00 0,00 7.166,90 113.955,44 0,00 394,65 0,00 119.975,99
965. MILE MIHOLJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK 0,64 0,00 0,00 119.717,99 0,00 0,00 0,00 119.718,63
966. ELVIS TOMISLAV BOSAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1977 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 119.476,74 0,00 0,00 0,00 119.476,74
967. ANĐELKA ČORAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 119.306,62 0,00 0,00 0,00 119.306,62
968. KATA MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1930 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 119.150,12 0,00 0,00 0,00 119.150,12
969. JULKA MRKONJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1947 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 119.131,09 0,00 0,00 0,00 119.131,09
970. ANA BILEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1963 ANDRIJAŠEVCI 81.194,76 0,00 -183,10 38.049,67 0,00 0,00 0,00 119.061,33
971. MIRA BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 -41,08 119.001,71 0,00 0,00 0,00 118.960,63
972. SLAVKO KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 118.908,48 0,00 0,00 0,00 118.908,48
973. STIPO BAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 118.747,75 0,00 0,00 0,00 118.747,75
974. STEVO BOROVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1946 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 118.663,71 0,00 0,00 0,00 118.663,71
975. MIRA KULIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 118.607,90 0,00 0,00 0,00 118.607,90
976. DANIJEL LAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1987 JARMINA 31.398,74 0,00 34.025,01 53.044,25 0,00 0,00 0,00 118.468,00
977. RUŽA RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 21.416,66 0,00 1.246,41 95.512,18 0,00 0,00 0,00 118.175,25
978. ANA MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1957 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 118.151,21 0,00 0,00 0,00 118.151,21
979. ISMET FEHRATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1949 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 118.045,89 0,00 0,00 0,00 118.045,89
980. MARKO GAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 117.941,64 0,00 0,00 0,00 117.941,64
981. RENATA DROPULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 11.681,34 0,00 1.543,24 104.541,55 0,00 0,00 0,00 117.766,13
982. IVAN PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 4.082,49 113.642,74 0,00 0,00 0,00 117.725,23
983. IVAN ŽGELA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1982 IVANKOVO -1.299,39 0,00 0,00 118.927,39 0,00 0,00 0,00 117.628,00
984. SAŠA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1967 BOBOTA 0,00 0,00 21.372,95 95.963,43 0,00 0,00 0,00 117.336,38
985. OZREN JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 VINKOVCI 0,00 0,00 -0,32 116.435,33 0,00 0,00 0,00 116.435,01
986. SLOBODAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1980 GABOŠ 44.514,58 0,00 -359,12 72.084,56 0,00 0,00 0,00 116.240,02
987. MIRJANA ĐURAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 VUKOVAR 0,00 0,00 13.957,68 30.899,49 0,00 71.160,53 0,00 116.017,70
988. RIZA ABDULI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 VUKOVAR 0,00 0,00 835,42 115.108,25 0,00 0,00 0,00 115.943,67
989. MARIO ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 115.813,46 0,00 0,00 0,00 115.813,46
990. DANIJEL STAŠUK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1985 PETROVCI 10.219,76 0,00 5.206,91 100.257,73 0,00 0,00 0,00 115.684,40
991. ZORAN VIDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR -802,70 0,00 -1.405,85 117.779,38 0,00 0,00 0,00 115.570,83
992. ZDENKA DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA 0,00 0,00 19.497,19 95.738,20 0,00 0,00 0,00 115.235,39
993. ADAM KESEGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1956 CERNA 0,00 0,00 0,00 115.225,87 0,00 0,00 0,00 115.225,87
994. KATA JURKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1953 ROKOVCI 0,00 0,00 0,00 115.110,69 0,00 0,00 0,00 115.110,69
995. ADIN HRUSTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1981 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 114.932,88 0,00 0,00 0,00 114.932,88
996. ZVONIMIR PUŠKARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1982 VOĐINCI 5.155,45 0,00 141,21 109.583,60 0,00 0,00 0,00 114.880,26
997. IVANA KUĆA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 28.741,67 0,00 124,73 85.890,99 0,00 0,00 0,00 114.757,39
998. RADOJE ŽIVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1981 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 114.519,33 0,00 0,00 0,00 114.519,33
999. PAVAO RENDULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1944 NOVI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 114.441,58 0,00 0,00 0,00 114.441,58
1000. ĐURO VIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 114.438,96 0,00 0,00 0,00 114.438,96