OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. NIR GIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 1.300.474,86 273.132,57 53.908,72 4.494.065,05 0,00 113.165,12 0,00 0,00 6.234.746,32
2. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 807.773,43 3.085,96 915.020,57 3.163.322,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4.889.202,19
3. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1963 SLAKOVCI 2.580.322,74 27.453,78 198.368,96 2.028.103,06 0,00 2.278,39 0,00 0,00 4.836.526,93
4. ĐURO MILETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1949 VINKOVCI 1.001.870,56 0,00 194.675,70 1.674.615,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.871.161,48
5. HRVOJE MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.709.574,38 70.031,81 242.305,33 746.369,53 0,00 11.794,44 0,00 0,00 2.780.075,49
6. VLADO BUTORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1973 IVANKOVO 559.121,69 32.792,77 189.929,62 1.799.853,10 0,00 4.162,41 0,00 0,00 2.585.859,59
7. ŽELJKO ŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 STROŠINCI -28.693,28 0,00 499.676,37 2.041.553,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.512.536,87
8. ZDRAVKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 VRBANJA -12.245,59 121.358,46 951.400,51 1.227.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287.879,38
9. STJEPAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1986 STROŠINCI 922.308,89 0,00 12.841,06 1.122.936,33 0,00 45.031,52 0,00 0,00 2.103.117,80
10. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 10.247,05 0,00 166.842,69 1.890.440,10 0,00 2.800,59 0,00 0,00 2.070.330,43
11. DARKO ZADRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 909,89 274.228,13 258.764,08 1.132.918,80 0,00 386.742,69 0,00 0,00 2.053.563,59
12. SLAVKO VUKOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1952 CERIĆ 1.426.160,30 0,00 67.525,58 499.975,43 0,00 15.181,99 0,00 0,00 2.008.843,30
13. LIDIJA KONSTANTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 333.053,04 1.661.943,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.994.996,79
14. IVAN PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 542.846,05 261,84 16.900,66 1.411.715,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971.724,23
15. SLAVKO JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1959 IVANKOVO 642.111,36 0,00 259.909,61 930.541,36 0,00 19.568,38 0,00 0,00 1.852.130,71
16. LIDIJA LOMBAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 566.587,64 0,00 43.829,27 1.185.234,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795.651,17
17. NIKOLA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 349.337,91 0,00 180.469,06 1.131.695,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.661.502,04
18. IVICA DOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 NUŠTAR 828.126,22 0,00 365.099,19 448.849,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.642.074,61
19. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 264.371,07 0,00 99.704,15 1.271.519,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635.594,97
20. MARTIN LEVAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 203.413,74 0,00 64.568,35 1.183.291,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.451.273,63
21. JANOŠ PALKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1963 KOROG 289.001,23 0,00 67.491,11 1.085.377,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441.869,63
22. IVAN PENIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1963 ŠIŠKOVCI 380.059,60 0,00 566.099,55 489.601,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.760,79
23. STJEPAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 438.124,86 0,00 82.411,19 845.857,60 0,00 12.882,25 0,00 0,00 1.379.275,90
24. ŽELJKO IVANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK 635.839,77 -1.445,12 84.914,77 658.977,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.286,59
25. LJUBOMIR VUKIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1946 BRŠADIN 1.042.206,89 0,00 47.859,38 285.367,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375.434,13
26. LUKA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 STROŠINCI 765.086,08 77.215,18 33.324,23 469.262,98 0,04 0,00 0,00 0,00 1.344.888,51
27. ANDRIJA SUBOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 783,03 0,00 0,00 1.292.626,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293.409,59
28. ANDRIJA DRAGANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1962 JARMINA 0,00 0,00 -1.565,13 1.294.713,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293.148,24
29. LJILJANA MEDVED VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1969 WESTPORT 431.143,40 0,00 40.000,50 777.974,41 0,00 11.725,82 0,00 0,00 1.260.844,13
30. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 133.059,68 0,00 -3.150,49 1.091.434,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221.344,00
31. ŽELJKO KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1964 BABINA GREDA 112.589,12 0,00 9.782,09 1.082.252,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204.623,29
32. JOSIP MIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1962 PRIVLAKA 314.345,19 0,00 118.209,90 718.592,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151.147,26
33. ŽELJKO DOMITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1956 PRIVLAKA 253.740,86 0,00 273.265,37 576.556,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.563,17
34. IVANKA MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 269.214,81 0,00 77.377,95 749.084,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.677,34
35. STJEPAN LJUSAVEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 926.709,83 7.843,77 -10.253,30 152.917,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077.217,38
36. BOŽO ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 514.270,84 0,00 21.870,10 475.898,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012.039,20
37. PAVO JARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 328.342,14 0,00 29.025,88 627.836,84 0,00 0,00 0,00 0,00 985.204,86
38. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 437.089,06 0,00 57.649,65 395.273,50 0,00 86.867,39 0,00 0,00 976.879,60
39. ROKA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 ŠIŠKOVCI 403.148,09 0,00 124.359,15 435.410,20 0,00 12.275,69 0,00 0,00 975.193,13
40. TOMISLAV BORAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1973 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 65.049,64 866.943,39 0,00 25.469,01 0,00 0,00 957.462,04
41. ILIJA TIKVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA 294.128,66 0,00 91.771,80 570.229,13 0,00 0,00 0,00 0,00 956.129,59
42. ANĐELKO PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 272.581,61 0,00 167.578,38 505.223,10 0,00 0,00 0,00 0,00 945.383,09
43. ŽELJKA PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 352.629,15 0,00 34.363,59 523.809,08 0,00 31.518,95 0,00 0,00 942.320,77
44. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 60.342,14 0,00 23.861,39 849.701,11 0,00 0,00 0,00 0,00 933.904,64
45. SAŠA PLJASKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 231.550,85 0,00 30.353,26 664.986,70 0,00 0,00 0,00 0,00 926.890,81
46. DRAGO MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1982 KOMLETINCI 312.866,18 0,00 116.154,38 490.899,88 0,00 0,00 0,00 0,00 919.920,44
47. MARKO DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1941 GUNJA 259.250,38 0,00 18.763,20 637.134,45 0,00 0,00 0,00 0,00 915.148,03
48. ŽARKO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1961 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 908.881,93 15,15 0,00 0,00 0,00 908.897,08
49. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 205.470,00 0,00 140.668,18 560.318,63 0,00 929,31 0,00 0,00 907.386,12
50. SLOBODAN ALEKSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1979 BOROVO 102.003,51 0,00 632.223,72 156.985,24 0,00 0,00 0,00 0,00 891.212,47
51. VLADIMIR BALIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1961 CERNA 61.857,96 0,00 7.373,19 815.786,68 0,00 28,94 0,00 0,00 885.046,77
52. DRAŽEN HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 343.328,00 29.223,64 190.058,38 302.899,75 0,00 0,00 0,00 0,00 865.509,77
53. VENCEL ČOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1969 ROKOVCI 328.769,10 0,00 5.858,74 501.844,63 0,00 0,00 0,00 0,00 836.472,47
54. IVICA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1973 BABINA GREDA 133.934,04 0,00 42.956,58 630.598,52 0,00 0,00 0,00 0,00 807.489,14
55. RANKO JEDRINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 VRBANJA 37.066,27 0,00 67.765,57 700.041,68 0,00 0,00 0,00 0,00 804.873,52
56. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 103.415,35 0,00 2.679,62 690.466,20 0,00 0,00 0,00 0,00 796.561,17
57. IVO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 153.524,85 0,00 141.996,72 496.731,04 0,00 0,00 0,00 0,00 792.252,61
58. TIHOMIR RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 87.015,28 0,00 64.054,08 641.045,52 0,00 0,00 0,00 0,00 792.114,88
59. IGOR MODALEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -31.913,43 0,00 0,00 816.418,86 0,00 0,00 0,00 0,00 784.505,43
60. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 506.450,13 0,00 26.841,86 250.702,68 0,00 0,00 0,00 0,00 783.994,67
61. NEVENKA RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 157.203,01 0,00 10.721,82 613.271,25 0,00 0,00 0,00 0,00 781.196,08
62. MIJO VULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 794.805,89 -16.202,64 0,00 55,09 0,00 -124,63 0,00 0,00 778.533,71
63. SLAĐANA PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 99.472,08 0,00 31.265,52 641.310,83 0,00 0,00 0,00 0,00 772.048,43
64. PETAR CETINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1958 CERNA 144.148,33 0,00 59.870,40 562.507,50 0,00 0,00 0,00 0,00 766.526,23
65. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1964 IVANKOVO 237.820,92 0,00 22.042,81 500.225,62 0,00 0,00 0,00 0,00 760.089,35
66. SINIŠA LAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1959 TRPINJA 164.054,98 0,00 171.843,85 423.267,39 0,00 0,00 0,00 0,00 759.166,22
67. ŽELJKA MATEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 312.304,84 0,00 31.052,91 407.468,27 0,00 0,00 0,00 0,00 750.826,02
68. SILVIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1971 NUŠTAR 263.236,13 0,00 28.375,63 448.640,68 0,00 3.374,57 0,00 0,00 743.627,01
69. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 320.648,30 0,00 14.548,58 359.973,30 0,00 44.425,28 0,00 0,00 739.595,46
70. ANICA ŽMURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 4.256,19 0,00 514.540,26 215.534,53 0,00 0,00 0,00 0,00 734.330,98
71. DRAŽEN SUHORSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 57.876,14 0,00 24.483,00 650.754,53 0,00 0,00 0,00 0,00 733.113,67
72. ZVONIMIR PRGOMET VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 135.008,06 0,00 81.433,20 506.961,72 0,00 5.196,78 0,00 0,00 728.599,76
73. ZVONIMIR JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1950 DRENOVCI 726.628,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.628,40
74. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 151.653,80 0,00 84.308,08 486.305,07 0,00 0,00 0,00 0,00 722.266,95
75. BOŽO MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 187.925,14 0,00 4.411,01 526.930,75 0,00 0,00 0,00 0,00 719.266,90
76. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 553,90 0,00 80.278,86 630.980,08 0,00 0,00 0,00 0,00 711.812,84
77. NADA PEJIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 174.544,99 0,00 174.753,22 357.380,65 0,00 0,00 0,00 0,00 706.678,86
78. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 180.580,76 0,00 17.024,89 498.373,61 0,00 0,00 0,00 0,00 695.979,26
79. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 113.583,79 0,00 34.288,68 538.154,05 0,00 975,80 0,00 0,00 687.002,32
80. TIHOMIR KADERŽABEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 161.306,03 0,00 61.285,89 459.511,74 0,00 0,00 0,00 0,00 682.103,66
81. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 62.585,35 611.996,69 0,00 0,00 0,00 0,00 674.582,04
82. JURO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1958 BRŠADIN 18.247,45 0,00 37.856,43 583.954,50 0,00 30.304,39 0,00 0,00 670.362,77
83. VIDE RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 233.895,68 0,00 34.512,88 394.073,40 0,00 2.215,05 0,00 0,00 664.697,01
84. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 85.493,64 0,00 21.344,02 545.850,86 0,00 0,00 0,00 0,00 652.688,52
85. DRAGAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1963 BOROVO 168.554,83 0,00 3.043,90 471.090,21 0,00 0,00 0,00 0,00 642.688,94
86. VERICA RIMAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 222.154,13 0,00 1.774,84 417.304,64 0,00 0,00 0,00 0,00 641.233,61
87. DARKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 331.846,31 0,00 76.163,15 233.190,88 0,00 0,00 0,00 0,00 641.200,34
88. IVAN KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 20.056,09 0,00 2.381,37 598.239,13 0,00 0,00 0,00 0,00 620.676,59
89. MIRJANA LUČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1977 BOŠNJACI 186.579,57 0,00 273.448,13 151.770,65 0,00 0,00 0,00 0,00 611.798,35
90. JURE-MILAN GLAVAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1945 IVANKOVO 0,00 0,00 4.491,61 603.579,18 0,00 0,00 0,00 0,00 608.070,79
91. MLADENKA KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1963 SLAKOVCI 47.272,48 0,00 16.920,52 541.149,44 0,00 616,43 0,00 0,00 605.958,87
92. LJILJA JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 DRENOVCI 308.865,81 -2.550,00 103.578,46 194.652,41 0,00 0,00 0,00 0,00 604.546,68
93. SENAD MUJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 MLAKA ANTINSKA 0,00 0,00 0,00 593.983,71 0,00 0,00 0,00 0,00 593.983,71
94. IGOR MEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 88.018,94 0,00 40.014,48 431.515,94 0,00 33.669,29 0,00 0,00 593.218,65
95. DRAGICA TOKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1977 JARMINA 75.916,93 0,00 8.213,18 508.126,53 0,00 0,00 0,00 0,00 592.256,64
96. LUKA VUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1947 IVANKOVO 97.461,93 0,00 6.294,00 486.825,92 3,86 -28,95 0,00 0,00 590.556,76
97. ŽELJKO STRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1961 IVANKOVO 94.147,39 0,00 72.157,26 417.392,34 0,00 0,00 0,00 0,00 583.696,99
98. KATA LAZAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1948 DRENOVCI 31.048,26 0,00 0,00 551.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.633,26
99. MARTINA GRLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 179.628,87 0,00 12.070,85 389.084,41 0,00 0,00 0,00 0,00 580.784,13
100. IVAN KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1984 ŠIŠKOVCI 214.670,75 0,00 44.360,76 321.609,38 0,00 0,00 0,00 0,00 580.640,89