OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 720.875,98 2.762,67 816.457,54 2.860.646,86 0,00 0,00 0,00 4.400.743,05
2. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 2.192.917,52 24.671,77 172.008,65 1.749.701,01 0,00 2.005,76 0,00 4.141.304,71
3. IVAN PENIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1963 ŠIŠKOVCI 938.875,74 0,00 1.697.301,35 814.783,14 0,00 0,00 0,00 3.450.960,23
4. ĐURO MILETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1949 VINKOVCI 907.672,91 0,00 177.050,70 1.519.133,75 0,00 0,00 0,00 2.603.857,36
5. ZRINKA JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 2.132.328,13 0,00 235.305,62 74.823,96 0,00 117.783,08 0,00 2.560.240,79
6. HRVOJE MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.479.920,65 62.141,90 211.251,17 651.074,19 0,00 10.224,31 0,00 2.414.612,22
7. ŽELJKO ŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 STROŠINCI -28.693,28 0,00 445.603,31 1.817.713,64 0,00 0,00 0,00 2.234.623,67
8. ZDRAVKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 VRBANJA -12.364,56 107.416,93 835.292,45 1.108.370,10 0,00 0,00 0,00 2.038.714,92
9. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 9.160,72 0,00 145.087,92 1.671.559,35 0,00 2.422,48 0,00 1.828.230,47
10. DARKO ZADRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 768,13 247.870,31 225.932,11 1.003.818,12 0,00 339.263,13 0,00 1.817.651,80
11. STJEPAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1986 STROŠINCI 782.974,44 0,00 10.799,62 967.680,54 0,00 37.644,09 0,00 1.799.098,69
12. LIDIJA KONSTANTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 301.289,59 1.469.657,28 0,00 0,00 0,00 1.770.946,87
13. SLAVKO JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1959 IVANKOVO 580.641,05 0,00 235.441,62 838.667,46 0,00 17.725,96 0,00 1.672.476,09
14. ALOJZIJE NEMETH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1948 ŽUPANJA 1.563.400,53 0,00 -977,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562.422,85
15. LIDIJA LOMBAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 491.855,25 0,00 38.169,10 1.023.845,14 0,00 0,00 0,00 1.553.869,49
16. IVAN PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 378.380,04 261,84 14.111,89 1.156.366,17 0,00 0,00 0,00 1.549.119,94
17. NIKOLA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 318.522,85 0,00 181.688,64 1.027.657,67 0,00 0,00 0,00 1.527.869,16
18. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 232.648,84 0,00 89.338,09 1.146.168,09 0,00 0,00 0,00 1.468.155,02
19. SLAVICA NALETILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1965 IVANKOVO 648.059,03 151.948,82 2.759,95 657.204,25 0,00 0,00 0,00 1.459.972,05
20. IVICA DOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 NUŠTAR 712.120,65 0,00 320.133,09 389.240,76 0,00 0,00 0,00 1.421.494,50
21. STJEPAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 392.521,61 0,00 73.647,96 760.770,29 0,00 11.552,66 0,00 1.238.492,52
22. LJUBOMIR VUKIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1946 BRŠADIN 925.307,82 0,00 40.358,47 251.577,19 0,00 0,00 0,00 1.217.243,48
23. LUKA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 STROŠINCI 686.429,13 69.955,86 29.822,93 419.956,67 0,00 0,00 0,00 1.206.164,59
24. ŠEFKI MUHADRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1952 ANDRIJAŠEVCI -70.002,91 562.675,31 2.843,10 707.625,79 0,00 0,00 0,00 1.203.141,29
25. JOSIP SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 431.958,75 0,00 419.677,06 335.079,05 0,00 0,00 0,00 1.186.714,86
26. DAVOR HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 134.158,11 0,00 97.369,61 865.816,39 0,00 0,00 0,00 1.097.344,11
27. AMDI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1948 VUKOVAR -8.466,76 0,00 67.699,20 1.019.496,70 0,00 0,00 0,00 1.078.729,14
28. MARIJA JOSIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 125.081,93 0,00 23.435,33 911.681,60 0,00 0,00 0,00 1.060.198,86
29. JOSIP MIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1962 PRIVLAKA 263.780,45 0,00 100.739,95 638.003,34 0,00 0,00 0,00 1.002.523,74
30. IVANKA MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 242.323,55 0,00 70.902,59 681.072,27 0,00 0,00 0,00 994.298,41
31. SNJEŽANA SIĆ JUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 0,00 0,00 29.409,65 964.124,53 0,00 0,00 0,00 993.534,18
32. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 120.894,41 0,00 -3.289,05 853.941,38 0,00 0,00 0,00 971.546,74
33. STJEPAN LJUSAVEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 786.399,35 6.930,28 -10.253,30 127.316,74 0,00 0,00 0,00 910.393,07
34. PAVO JARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 299.849,03 0,00 27.080,85 571.884,49 0,00 0,00 0,00 898.814,37
35. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 390.104,04 0,00 51.177,73 352.864,14 0,00 77.147,49 0,00 871.293,40
36. ANDRIJA LJUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 182.096,49 0,00 73.204,92 605.648,85 0,00 0,00 0,00 860.950,26
37. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 55.803,32 0,00 22.489,75 778.200,50 0,00 0,00 0,00 856.493,57
38. OLGICA JURUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 377.518,16 0,00 195.760,49 273.431,44 0,00 0,00 0,00 846.710,09
39. ANĐELKO PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 242.669,86 0,00 151.133,41 450.792,09 0,00 0,00 0,00 844.595,36
40. ŽELJKA PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 316.322,10 0,00 31.097,17 463.476,28 0,00 27.638,16 0,00 838.533,71
41. MARKO DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1941 GUNJA 234.760,43 0,00 16.982,51 585.536,41 0,00 0,00 0,00 837.279,35
42. ŽARKO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1961 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 836.135,38 0,00 0,00 0,00 836.135,38
43. DRAGO MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1982 KOMLETINCI 279.537,10 0,00 106.374,84 434.739,74 0,00 0,00 0,00 820.651,68
44. MARIJA PRIMORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 124.960,90 0,00 221.239,42 474.357,10 0,00 0,00 0,00 820.557,42
45. NATAŠA ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 174.217,61 0,00 87.661,37 558.159,03 0,00 0,00 0,00 820.038,01
46. JADRANKA ZIRDUM VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1970 CERNA 60.312,99 0,00 27.838,85 715.861,75 0,00 0,00 0,00 804.013,59
47. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 179.739,27 0,00 123.225,68 493.407,74 0,00 808,07 0,00 797.180,76
48. SAKIB HIBELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 311.957,50 0,00 77.761,42 387.105,28 0,00 0,00 0,00 776.824,20
49. SAŠA PLJASKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 197.924,26 0,00 26.784,96 538.232,32 0,00 0,00 0,00 762.941,54
50. DRAŽEN HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 299.421,88 25.906,88 162.734,66 263.018,51 0,00 0,00 0,00 751.081,93
51. VLADIMIR BALIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1961 ILAČA 34.127,40 0,00 -641,28 709.271,90 0,00 25,86 0,00 742.783,88
52. DRAGANA BRDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 201.109,07 0,00 54.557,13 486.375,70 0,00 0,00 0,00 742.041,90
53. IVICA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1973 BABINA GREDA 120.686,05 0,00 38.942,83 567.238,78 0,00 0,00 0,00 726.867,66
54. RANKO JEDRINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 VRBANJA 33.371,82 0,00 62.381,74 629.916,22 0,00 0,00 0,00 725.669,78
55. TIHOMIR RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 79.575,41 0,00 58.423,17 587.173,94 0,00 0,00 0,00 725.172,52
56. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 93.560,65 0,00 2.679,62 626.201,53 0,00 0,00 0,00 722.441,80
57. ZVONIMIR PRGOMET VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 118.534,40 0,00 77.105,82 502.880,58 0,00 4.516,82 0,00 703.037,62
58. DRAŽEN MARKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1974 ŠTITAR 153.180,33 0,00 98.546,18 444.352,12 0,00 0,00 0,00 696.078,63
59. IGOR MODALEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -31.913,43 0,00 0,00 724.017,53 0,00 0,00 0,00 692.104,10
60. PETAR CETINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1958 CERNA 128.730,34 0,00 54.287,10 502.955,78 0,00 0,00 0,00 685.973,22
61. EMIL KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 289.497,33 0,00 39.608,96 353.460,32 0,00 0,00 0,00 682.566,61
62. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 216.488,68 0,00 19.568,39 441.805,10 0,00 0,00 0,00 677.862,17
63. KREŠIMIR PUĆO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1979 NIJEMCI 275.873,49 -2.833,62 100.271,98 304.280,44 0,00 0,00 0,00 677.592,29
64. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 441.151,05 0,00 23.232,13 211.190,47 0,00 0,00 0,00 675.573,65
65. SAŠA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 178.012,57 0,00 12.576,96 482.931,55 0,00 0,00 0,00 673.521,08
66. SLAĐANA PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 86.837,34 0,00 27.625,62 557.025,62 0,00 0,00 0,00 671.488,58
67. JASMINKA HIBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 96.330,18 0,00 18.901,11 553.777,24 0,00 0,00 0,00 669.008,53
68. MAZLAM SELMANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 143.471,16 523.471,74 0,00 0,00 0,00 666.942,90
69. ANICA ŽMURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 3.848,76 0,00 465.454,87 195.210,89 0,00 0,00 0,00 664.514,52
70. SILVIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1971 NUŠTAR 230.436,52 0,00 24.973,15 389.414,74 0,00 2.905,34 0,00 647.729,75
71. BOŽO MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 169.099,61 0,00 3.948,53 473.711,53 0,00 0,00 0,00 646.759,67
72. KSENIJA LIPOVČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 342.012,46 0,00 9.083,58 294.474,18 0,00 0,00 0,00 645.570,22
73. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 271.905,53 0,00 13.804,33 320.226,64 0,00 37.835,88 0,00 643.772,38
74. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 466,26 0,00 74.011,48 567.732,49 0,00 0,00 0,00 642.210,23
75. PETAR SOPKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 94.630,40 0,00 22.396,07 522.254,11 0,00 0,00 0,00 639.280,58
76. MIJO VULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 657.719,84 -16.202,64 0,00 -3.234,17 0,00 -124,63 0,00 638.158,40
77. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 132.761,20 0,00 75.402,40 429.885,70 0,00 0,00 0,00 638.049,30
78. TANJA HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ROKOVCI 157.362,51 0,00 12.146,10 449.253,69 0,00 0,00 0,00 618.762,30
79. DUBRAVKO MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA -107,51 0,00 0,93 617.184,86 0,00 0,00 0,00 617.078,28
80. ANICA BRKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1972 CERNA 0,00 0,00 14.823,69 599.204,36 0,00 0,00 0,00 614.028,05
81. NADA PEJIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 147.878,82 0,00 144.624,85 316.527,87 0,00 0,00 0,00 609.031,54
82. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 157.023,96 0,00 14.680,49 436.313,35 0,00 0,00 0,00 608.017,80
83. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 78.288,26 0,00 19.635,87 509.576,33 0,00 0,00 0,00 607.500,46
84. NIKOLA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1980 STARI JANKOVCI 93.034,65 0,00 5.757,22 507.778,14 0,00 0,00 0,00 606.570,01
85. JOSIP VULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1975 ILAČA 74.402,24 0,00 -6.015,35 537.718,75 0,00 0,00 0,00 606.105,64
86. GANI UZUNAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 605.405,70 0,00 0,00 0,00 605.405,70
87. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 57.534,37 546.895,37 0,00 0,00 0,00 604.429,74
88. JURO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1958 BRŠADIN 16.665,70 0,00 36.990,81 518.611,34 0,00 27.898,07 0,00 600.165,92
89. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 99.933,56 0,00 29.759,14 469.163,12 0,00 847,78 0,00 599.703,60
90. MARINKO PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1955 ILOK 93.157,09 0,00 10.078,66 483.271,71 0,00 0,00 0,00 586.507,46
91. ANTO MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1949 MARINCI 0,00 0,00 -15,04 584.662,25 0,00 0,00 0,00 584.647,21
92. TIHOMIR KADERŽABEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 135.583,98 0,00 54.389,73 392.064,47 0,00 0,00 0,00 582.038,18
93. DARKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 309.096,04 0,00 67.136,65 202.257,54 0,00 0,00 0,00 578.490,23
94. ZVONKO ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 191.001,09 0,00 34.175,34 350.413,66 0,00 0,00 0,00 575.590,09
95. VIDE RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 204.339,67 0,00 29.616,32 339.683,89 0,00 1.877,62 0,00 575.517,50
96. DRAGAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1963 BOROVO 150.083,76 0,00 3.079,80 419.300,53 0,00 0,00 0,00 572.464,09
97. ZORAN DOMITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1982 PRIVLAKA 188.714,30 0,00 67.401,86 306.385,62 0,00 0,00 0,00 562.501,78
98. BEHDŽET GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1971 VINKOVCI 0,00 0,00 47.305,99 513.916,70 0,00 0,00 0,00 561.222,69
99. MIHAELA BAGARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 9.051,59 549.481,17 0,00 0,00 0,00 558.532,76
100. ANA ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1961 ROKOVCI 46.276,50 0,00 23.685,69 487.485,56 0,00 0,00 0,00 557.447,75