OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NIR GIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 ĐELETOVCI 1.227.356,70 258.370,93 50.728,37 4.250.307,45 0,00 107.059,45 0,00 5.893.822,90
2. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 772.823,10 2.955,93 875.378,33 3.041.585,58 0,00 0,00 0,00 4.692.742,94
3. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1963 SLAKOVCI 2.424.507,59 26.334,85 187.766,79 1.916.129,18 -0,09 2.168,74 0,00 4.556.907,06
4. TATJANA KUKURUZOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 CERIĆ 1.291.772,93 1.492.312,01 5.112,38 177.414,18 0,00 5.679,93 0,00 2.972.291,43
5. HRVOJE MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.617.607,87 66.858,47 229.815,28 708.041,52 0,00 11.162,93 0,00 2.633.486,07
6. VLADO BUTORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1973 IVANKOVO 525.465,72 30.905,84 180.660,24 1.702.842,15 0,00 3.920,45 0,00 2.443.794,40
7. ZDRAVKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 VRBANJA -12.245,59 115.751,15 904.701,62 1.179.505,62 0,00 0,00 0,00 2.187.712,80
8. STJEPAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1986 STROŠINCI 866.268,30 0,00 12.019,99 1.060.492,17 0,00 42.060,28 0,00 1.980.840,74
9. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 9.642,99 0,00 158.092,88 1.801.312,74 0,00 2.648,51 0,00 1.971.697,12
10. DARKO ZADRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 852,87 263.626,96 245.559,00 1.080.994,24 0,00 367.646,32 0,00 1.958.679,39
11. SLAVKO VUKOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1952 CERIĆ 1.373.641,27 0,00 65.012,21 481.633,29 0,00 14.640,01 0,00 1.934.926,78
12. LIDIJA KONSTANTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 320.277,72 1.584.605,75 0,00 0,00 0,00 1.904.883,47
13. IVAN PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 505.833,22 261,84 15.779,01 1.314.374,50 0,00 0,00 0,00 1.836.248,57
14. ALOJZIJE NEMETH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1948 ŽUPANJA 1.716.412,40 0,00 -977,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715.434,72
15. LIDIJA LOMBAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 536.530,13 0,00 41.552,74 1.120.323,22 0,00 0,00 0,00 1.698.406,09
16. PETAR MIHELČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1972 VUKOVAR 407.886,26 0,00 11.839,86 1.238.515,48 0,00 0,00 0,00 1.658.241,60
17. NIKOLA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 336.944,03 0,00 180.629,80 1.089.851,02 0,00 0,00 0,00 1.607.424,85
18. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 251.612,33 0,00 95.534,90 1.221.103,07 0,00 0,00 0,00 1.568.250,30
19. IVICA DOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 NUŠTAR 781.468,55 0,00 347.013,73 424.874,57 0,00 0,00 0,00 1.553.356,85
20. MARTIN LEVAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 193.975,18 0,00 61.171,84 1.136.483,09 0,00 0,00 0,00 1.391.630,11
21. STJEPAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 419.783,14 0,00 78.886,61 811.635,31 0,00 12.347,49 0,00 1.322.652,55
22. LJUBOMIR VUKIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1946 BRŠADIN 995.189,85 0,00 44.842,50 271.777,19 0,00 0,00 0,00 1.311.809,54
23. LUKA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 STROŠINCI 733.334,66 74.295,46 31.916,00 449.431,89 0,00 0,00 0,00 1.288.978,01
24. JOSIP SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 462.611,19 0,00 448.793,96 358.845,52 0,00 0,00 0,00 1.270.250,67
25. ANDRIJA SUBOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 758,28 0,00 0,00 1.239.238,92 0,00 0,00 0,00 1.239.997,20
26. LJILJANA MEDVED VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1969 WESTPORT 402.252,56 0,00 37.841,78 737.426,58 0,00 11.066,17 0,00 1.188.587,09
27. DAVOR HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 143.221,74 0,00 101.594,69 917.656,65 0,00 0,00 0,00 1.162.473,08
28. JOSIP MIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1962 PRIVLAKA 294.007,95 0,00 111.183,46 686.179,17 0,00 0,00 0,00 1.091.370,58
29. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 128.166,78 0,00 -3.206,22 902.247,87 0,00 0,00 0,00 1.027.208,43
30. STJEPAN LJUSAVEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 870.276,68 7.476,36 -10.253,30 142.620,58 0,00 0,00 0,00 1.010.120,32
31. BOŽO ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 486.889,34 0,00 20.644,27 449.729,34 0,00 0,00 0,00 957.262,95
32. PAVO JARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 316.882,15 0,00 28.243,58 605.332,70 0,00 0,00 0,00 950.458,43
33. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 418.191,59 0,00 55.046,63 378.216,36 0,00 82.958,03 0,00 934.412,61
34. TOMISLAV BORAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1973 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 72.051,69 823.733,24 0,00 24.661,82 0,00 920.446,75
35. ANDRIJA LJUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 193.667,64 0,00 77.106,79 644.939,03 0,00 0,00 0,00 915.713,46
36. ANĐELKO PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 260.551,05 0,00 160.964,18 483.330,84 0,00 0,00 0,00 904.846,07
37. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 58.516,62 0,00 23.309,71 820.943,42 0,00 0,00 0,00 902.769,75
38. ŽELJKA PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 338.026,38 0,00 33.049,83 499.543,13 0,00 29.958,09 0,00 900.577,43
39. DRAGO MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1982 KOMLETINCI 299.461,16 0,00 112.479,64 468.312,17 0,00 0,00 0,00 880.252,97
40. NATAŠA ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 187.834,66 0,00 94.252,88 597.673,24 0,00 0,00 0,00 879.760,78
41. ŽARKO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1961 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 879.623,13 13,91 0,00 0,00 879.637,04
42. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 195.121,05 0,00 133.652,77 533.406,96 0,00 880,55 0,00 863.061,33
43. SAŠA PLJASKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 216.222,49 0,00 27.872,32 617.341,47 0,00 0,00 0,00 861.436,28
44. SAKIB HIBELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 330.783,81 0,00 83.591,36 418.557,35 0,00 0,00 0,00 832.932,52
45. VLADIMIR BALIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1961 ILAČA 57.445,01 0,00 -1.022,66 776.002,37 0,00 27,70 0,00 832.452,42
46. DRAŽEN HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 325.668,87 27.889,63 179.068,72 286.859,44 0,00 0,00 0,00 819.486,66
47. DRAGANA BRDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 220.145,54 0,00 59.944,87 529.433,90 0,00 0,00 0,00 809.524,31
48. VENCEL ČOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1969 ROKOVCI 307.586,81 0,00 5.362,87 484.159,13 0,00 0,00 0,00 797.108,81
49. JADRANKA ZIRDUM VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1970 CERNA 1.602,95 0,00 2.785,72 775.170,46 0,00 0,00 0,00 779.559,13
50. IVICA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1973 BABINA GREDA 128.605,67 0,00 41.342,24 605.115,11 0,00 0,00 0,00 775.063,02
51. RANKO JEDRINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 VRBANJA 35.709,86 0,00 65.600,18 671.837,06 0,00 0,00 0,00 773.147,10
52. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 99.451,77 0,00 2.679,62 664.618,83 0,00 0,00 0,00 766.750,22
53. TIHOMIR RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 84.022,95 0,00 61.789,32 619.378,27 0,00 0,00 0,00 765.190,54
54. IVO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 147.222,28 0,00 137.419,93 471.492,30 0,00 0,00 0,00 756.134,51
55. IGOR MODALEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -31.913,43 0,00 0,00 779.254,83 0,00 0,00 0,00 747.341,40
56. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 480.186,71 0,00 25.390,02 234.810,78 0,00 0,00 0,00 740.387,51
57. SAŠA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 195.500,68 0,00 13.904,20 529.400,81 0,00 0,00 0,00 738.805,69
58. NEVENKA RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 144.739,79 0,00 10.154,79 580.691,97 0,00 0,00 0,00 735.586,55
59. PETAR CETINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1958 CERNA 137.947,18 0,00 57.557,63 538.555,68 0,00 0,00 0,00 734.060,49
60. SLAĐANA PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 94.390,36 0,00 29.801,55 607.411,16 0,00 0,00 0,00 731.603,07
61. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 225.762,46 0,00 21.047,59 476.728,77 0,00 0,00 0,00 723.538,82
62. MIJO VULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 739.669,60 -16.202,64 0,00 39,08 0,00 -124,63 0,00 723.381,41
63. ĐORĐE MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 2.255,20 0,00 2.186,40 714.116,43 0,00 0,00 0,00 718.558,03
64. JASMINKA HIBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 103.608,65 0,00 20.232,25 593.616,63 0,00 0,00 0,00 717.457,53
65. ŽELJKA MATEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 297.141,90 0,00 29.556,63 388.390,35 0,00 0,00 0,00 715.088,88
66. SLOBODAN ALEKSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1979 BOROVO -8,13 0,00 567.420,20 145.004,01 0,00 0,00 0,00 712.416,08
67. MAZLAM SELMANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 151.821,64 554.750,31 0,00 0,00 0,00 706.571,95
68. ANICA ŽMURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 4.092,32 0,00 494.798,02 207.360,33 0,00 0,00 0,00 706.250,67
69. SILVIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1971 NUŠTAR 250.044,06 0,00 27.007,14 424.819,89 0,00 3.185,85 0,00 705.056,94
70. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 301.043,86 0,00 14.249,24 343.987,11 0,00 41.775,01 0,00 701.055,22
71. DRAŽEN SUHORSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 54.598,74 0,00 23.217,47 620.289,65 0,00 0,00 0,00 698.105,86
72. ZVONIMIR PRGOMET VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 128.382,32 0,00 77.562,79 485.581,79 0,00 4.923,30 0,00 696.450,20
73. KSENIJA LIPOVČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 365.235,56 0,00 9.562,43 314.280,82 0,00 0,00 0,00 689.078,81
74. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 144.055,16 0,00 80.726,20 463.613,09 0,00 0,00 0,00 688.394,45
75. PETAR SOPKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 102.619,84 0,00 24.111,23 561.243,61 0,00 0,00 0,00 687.974,68
76. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 518,65 0,00 77.758,11 605.541,77 0,00 0,00 0,00 683.818,53
77. NADA PEJIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 163.819,81 0,00 162.766,61 340.949,58 0,00 0,00 0,00 667.536,00
78. NIKOLA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1980 STARI JANKOVCI 103.561,44 0,00 5.251,90 556.658,01 0,00 0,00 0,00 665.471,35
79. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 171.106,17 0,00 16.081,97 473.412,88 0,00 0,00 0,00 660.601,02
80. ANICA BRKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 15.611,64 639.890,75 0,00 0,00 0,00 655.502,39
81. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 108.093,64 0,00 32.466,89 510.405,76 0,00 924,31 0,00 651.890,60
82. DUBRAVKO MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA -107,51 0,00 0,98 648.536,94 0,00 0,00 0,00 648.430,41
83. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 60.553,84 585.812,81 0,00 0,00 0,00 646.366,65
84. TIHOMIR KADERŽABEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 150.960,57 0,00 58.789,05 432.384,32 0,00 0,00 0,00 642.133,94
85. JURO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1958 BRŠADIN 17.611,27 0,00 36.715,10 557.543,92 0,00 29.336,57 0,00 641.206,86
86. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 82.595,62 0,00 20.657,00 535.143,88 0,00 0,00 0,00 638.396,50
87. MARINKO PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1955 ILOK 78.083,59 0,00 11.054,41 548.279,43 0,00 0,00 0,00 637.417,43
88. VIDE RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 222.008,19 0,00 32.566,42 372.197,82 0,00 2.068,57 0,00 628.841,00
89. DARKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 322.715,47 0,00 72.532,68 220.749,41 0,00 0,00 0,00 615.997,56
90. IVAN MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1949 NOVI JANKOVCI 68.465,17 0,00 4.588,47 542.677,11 0,00 0,00 0,00 615.730,75
91. DRAGAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1963 BOROVO 161.125,73 0,00 3.079,80 450.260,31 0,00 0,00 0,00 614.465,84
92. ŠIMO FILIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 209.245,57 0,00 23.700,57 378.660,53 0,00 28,63 0,00 611.635,30
93. ZORAN DOMITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1982 PRIVLAKA 204.010,07 0,00 73.127,21 333.192,75 0,00 0,00 0,00 610.330,03
94. ZVONKO ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 202.748,34 0,00 35.232,19 371.392,30 0,00 0,00 0,00 609.372,83
95. VERICA RIMAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 208.254,08 0,00 1.664,36 394.694,19 0,00 0,00 0,00 604.612,63
96. MIHAELA BAGARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 9.587,10 591.685,81 0,00 0,00 0,00 601.272,91
97. ANA ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1961 ROKOVCI 49.855,64 0,00 25.282,95 523.169,65 0,00 0,00 0,00 598.308,24
98. IVAN KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 19.084,24 0,00 2.342,66 567.206,05 0,00 0,00 0,00 588.632,95
99. DRAGICA DISTLER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI 157.435,54 0,00 46.472,27 384.443,83 0,00 0,00 0,00 588.351,64
100. PETAR PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 173.623,49 0,00 2,60 414.049,94 0,00 0,00 0,00 587.676,03