OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NIR GIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 ĐELETOVCI 1.212.507,05 255.318,18 50.070,67 4.199.897,60 0,00 105.796,78 0,00 5.823.590,28
2. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 765.595,26 2.929,04 867.180,18 3.016.410,08 0,00 0,00 0,00 4.652.114,56
3. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 2.392.284,52 26.103,45 185.574,22 1.892.972,64 -1,22 2.146,07 0,00 4.499.079,68
4. TATJANA KUKURUZOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 CERIĆ 1.279.272,62 1.473.796,26 5.039,61 174.815,72 0,00 5.606,54 0,00 2.938.530,75
5. ZRINKA JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 2.192.275,48 0,00 251.175,77 79.415,33 0,00 125.269,38 0,00 2.648.135,96
6. HRVOJE MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.598.450,29 66.202,22 227.232,30 700.115,20 0,00 11.032,33 0,00 2.603.032,34
7. ŽELJKO ŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 STROŠINCI -28.693,28 0,00 473.430,45 1.932.906,55 0,00 0,00 0,00 2.377.643,72
8. VLADO BUTORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1973 IVANKOVO 466.943,99 13.792,66 178.589,24 1.682.779,98 0,00 3.870,41 0,00 2.345.976,28
9. ZDRAVKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 VRBANJA -12.245,59 114.591,54 895.044,14 1.169.607,91 0,00 0,00 0,00 2.166.998,00
10. STJEPAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1986 STROŠINCI 854.678,92 0,00 11.850,19 1.047.578,51 0,00 41.445,82 0,00 1.955.553,44
11. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 9.518,07 0,00 156.283,39 1.783.711,11 0,00 2.617,06 0,00 1.952.129,63
12. DARKO ZADRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 841,08 261.434,60 242.828,16 1.070.256,07 0,00 363.697,13 0,00 1.939.057,04
13. SLAVKO VUKOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1952 CERIĆ 1.362.780,16 0,00 64.492,43 477.840,08 0,00 14.527,92 0,00 1.919.640,59
14. LIDIJA KONSTANTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 317.635,74 1.568.612,00 0,00 0,00 0,00 1.886.247,74
15. IVAN PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 498.178,85 261,84 15.547,05 1.294.244,04 0,00 0,00 0,00 1.808.231,78
16. ALOJZIJE NEMETH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1948 ŽUPANJA 1.695.122,58 0,00 -977,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.694.144,90
17. LIDIJA LOMBAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 530.314,14 0,00 41.081,94 1.106.899,43 0,00 0,00 0,00 1.678.295,51
18. NIKOLA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 334.380,93 0,00 181.049,47 1.081.197,55 0,00 0,00 0,00 1.596.627,95
19. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 248.973,78 0,00 94.672,68 1.210.676,75 0,00 0,00 0,00 1.554.323,21
20. IVICA DOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 NUŠTAR 771.819,60 0,00 343.273,60 419.916,53 0,00 0,00 0,00 1.535.009,73
21. MARTIN LEVAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 192.023,26 0,00 60.469,44 1.126.802,92 0,00 0,00 0,00 1.379.295,62
22. STJEPAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 415.990,02 0,00 78.157,72 804.558,05 0,00 12.236,89 0,00 1.310.942,68
23. LJUBOMIR VUKIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1946 BRŠADIN 985.466,57 0,00 44.218,60 268.966,60 0,00 0,00 0,00 1.298.651,77
24. LUKA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 STROŠINCI 727.055,39 73.691,66 31.624,78 445.330,78 0,00 0,00 0,00 1.277.702,61
25. JOSIP SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 458.346,26 0,00 444.742,68 355.538,68 0,00 0,00 0,00 1.258.627,62
26. ANDRIJA SUBOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 753,17 0,00 0,00 1.228.198,20 0,00 0,00 0,00 1.228.951,37
27. DAVOR HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 141.960,64 0,00 101.006,82 910.443,69 0,00 0,00 0,00 1.153.411,15
28. JOSIP MIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1962 PRIVLAKA 289.802,15 0,00 109.730,38 679.476,07 0,00 0,00 0,00 1.079.008,60
29. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 127.154,92 0,00 -3.217,75 895.526,58 0,00 0,00 0,00 1.019.463,75
30. STJEPAN LJUSAVEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 858.606,13 7.400,38 -10.253,30 140.491,22 0,00 0,00 0,00 996.244,43
31. BOŽO ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 481.226,76 0,00 20.390,77 444.317,52 0,00 0,00 0,00 945.935,05
32. PAVO JARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 314.512,19 0,00 28.081,80 600.678,78 0,00 0,00 0,00 943.272,77
33. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 414.283,54 0,00 54.508,32 374.688,90 0,00 82.149,56 0,00 925.630,32
34. TOMISLAV BORAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1973 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 71.412,45 814.797,26 0,00 24.494,89 0,00 910.704,60
35. ANDRIJA LJUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 192.057,65 0,00 76.563,89 639.472,26 0,00 0,00 0,00 908.093,80
36. ILIJA TIKVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA 279.138,39 0,00 88.955,27 538.164,24 0,00 0,00 0,00 906.257,90
37. ANĐELKO PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 258.063,09 0,00 159.596,34 478.803,45 0,00 0,00 0,00 896.462,88
38. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 58.139,09 0,00 23.195,62 814.996,23 0,00 0,00 0,00 896.330,94
39. ŽELJKA PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 335.006,48 0,00 32.778,14 494.524,84 0,00 29.635,30 0,00 891.944,76
40. ŽARKO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1961 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 873.572,30 13,66 0,00 0,00 873.585,96
41. DRAGO MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1982 KOMLETINCI 296.688,96 0,00 111.630,22 463.640,95 0,00 0,00 0,00 871.960,13
42. NATAŠA ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 185.940,00 0,00 93.335,74 592.175,29 0,00 0,00 0,00 871.451,03
43. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 192.980,86 0,00 132.201,96 527.841,52 0,00 870,46 0,00 853.894,80
44. SAŠA PLJASKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 213.052,53 0,00 27.359,25 607.488,32 0,00 0,00 0,00 847.900,10
45. SAKIB HIBELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 330.917,05 0,00 82.780,18 414.181,17 0,00 0,00 0,00 827.878,40
46. VLADIMIR BALIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1961 ILAČA 56.532,40 0,00 -1.022,66 767.774,86 0,00 27,45 0,00 823.312,05
47. DRAŽEN HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 322.016,90 27.613,76 176.796,03 283.542,25 0,00 0,00 0,00 809.968,94
48. DRAGANA BRDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 217.496,83 0,00 59.195,23 523.442,88 0,00 0,00 0,00 800.134,94
49. VENCEL ČOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1969 ROKOVCI 303.699,71 0,00 5.260,32 477.773,23 0,00 0,00 0,00 786.733,26
50. JADRANKA ZIRDUM VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1970 CERNA 1.579,76 0,00 2.760,23 766.918,33 0,00 0,00 0,00 771.258,32
51. IVICA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1973 BABINA GREDA 127.503,74 0,00 41.008,39 599.845,06 0,00 0,00 0,00 768.357,19
52. RANKO JEDRINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 VRBANJA 35.429,35 0,00 65.152,37 666.004,27 0,00 0,00 0,00 766.585,99
53. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 98.632,09 0,00 2.679,62 659.273,51 0,00 0,00 0,00 760.585,22
54. TIHOMIR RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 83.404,12 0,00 61.320,96 614.897,39 0,00 0,00 0,00 759.622,47
55. IVO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 145.918,89 0,00 136.473,44 466.272,84 0,00 0,00 0,00 748.665,17
56. IGOR MODALEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -31.913,43 0,00 0,00 771.569,21 0,00 0,00 0,00 739.655,78
57. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 474.755,35 0,00 25.089,78 231.524,31 0,00 0,00 0,00 731.369,44
58. EMIL KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 310.030,25 0,00 42.149,81 378.587,27 0,00 0,00 0,00 730.767,33
59. SAŠA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 193.067,41 0,00 13.719,53 522.935,18 0,00 0,00 0,00 729.722,12
60. PETAR CETINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1958 CERNA 136.664,77 0,00 57.102,58 533.602,36 0,00 0,00 0,00 727.369,71
61. NEVENKA RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 142.162,35 0,00 10.037,53 573.954,46 0,00 0,00 0,00 726.154,34
62. SLAĐANA PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 93.339,45 0,00 29.498,79 600.400,61 0,00 0,00 0,00 723.238,85
63. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 224.737,88 0,00 20.841,79 471.869,56 0,00 0,00 0,00 717.449,23
64. ĐORĐE MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 2.222,99 0,00 2.184,51 707.611,45 0,00 0,00 0,00 712.018,95
65. MIJO VULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 728.267,24 -16.202,64 0,00 35,77 0,00 -124,63 0,00 711.975,74
66. JASMINKA HIBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 102.595,94 0,00 20.047,03 588.073,44 0,00 0,00 0,00 710.716,41
67. ŽELJKA MATEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 294.006,15 0,00 29.231,03 384.444,99 0,00 0,00 0,00 707.682,17
68. MAZLAM SELMANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 150.659,77 550.398,26 0,00 0,00 0,00 701.058,03
69. ANICA ŽMURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 4.058,43 0,00 490.715,26 205.669,88 0,00 0,00 0,00 700.443,57
70. SILVIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1971 NUŠTAR 247.315,90 0,00 26.724,14 419.893,64 0,00 3.146,82 0,00 697.080,50
71. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 296.989,60 0,00 14.187,34 340.681,13 0,00 41.226,92 0,00 693.084,99
72. ZVONIMIR PRGOMET VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 127.012,09 0,00 76.771,71 483.331,04 0,00 4.866,75 0,00 691.981,59
73. DRAŽEN SUHORSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 53.920,97 0,00 22.955,76 613.989,39 0,00 0,00 0,00 690.866,12
74. KSENIJA LIPOVČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 362.004,33 0,00 9.495,81 311.524,94 0,00 0,00 0,00 683.025,08
75. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 142.483,73 0,00 79.985,46 458.920,32 0,00 0,00 0,00 681.389,51
76. PETAR SOPKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 101.508,20 0,00 23.872,59 555.818,65 0,00 0,00 0,00 681.199,44
77. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 511,36 0,00 77.236,81 600.281,05 0,00 0,00 0,00 678.029,22
78. NADA PEJIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 161.601,80 0,00 160.195,64 337.551,59 0,00 0,00 0,00 659.349,03
79. NIKOLA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1980 STARI JANKOVCI 102.096,76 0,00 5.196,18 549.856,95 0,00 0,00 0,00 657.149,89
80. TANJA HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ROKOVCI 165.032,47 0,00 12.610,32 478.129,29 0,00 0,00 0,00 655.772,08
81. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 169.146,80 0,00 15.886,97 468.250,90 0,00 0,00 0,00 653.284,67
82. ANICA BRKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 15.502,00 634.229,71 0,00 0,00 0,00 649.731,71
83. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 106.958,26 0,00 32.090,14 504.667,32 0,00 913,66 0,00 644.629,38
84. DUBRAVKO MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA -107,51 0,00 0,98 644.174,67 0,00 0,00 0,00 644.068,14
85. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 60.133,71 580.397,90 0,00 0,00 0,00 640.531,61
86. JURO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1958 BRŠADIN 17.479,71 0,00 36.479,07 552.082,13 0,00 29.136,42 0,00 635.177,33
87. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 81.996,30 0,00 20.514,92 531.586,45 0,00 0,00 0,00 634.097,67
88. TIHOMIR KADERŽABEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 148.821,09 0,00 58.176,93 426.774,28 0,00 0,00 0,00 633.772,30
89. MARINKO PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1955 ILOK 76.737,22 0,00 10.918,64 542.495,49 0,00 0,00 0,00 630.151,35
90. GANI UZUNAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 630.125,66 0,00 0,00 0,00 630.125,66
91. VIDE RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 219.549,82 0,00 32.155,95 367.673,89 0,00 2.068,57 0,00 621.448,23
92. DARKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 321.262,95 0,00 71.781,88 218.176,49 0,00 0,00 0,00 611.221,32
93. IVAN MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1949 NOVI JANKOVCI 67.577,63 0,00 4.539,50 536.599,66 0,00 0,00 0,00 608.716,79
94. DRAGAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1963 BOROVO 159.589,37 0,00 3.079,80 445.952,62 0,00 0,00 0,00 608.621,79
95. ZVONKO ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 201.113,84 0,00 35.085,14 368.473,36 0,00 0,00 0,00 604.672,34
96. ZORAN DOMITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1982 PRIVLAKA 201.881,84 0,00 72.330,59 329.462,85 0,00 0,00 0,00 603.675,28
97. ŠIMO FILIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 205.530,51 0,00 23.385,31 373.778,33 0,00 28,23 0,00 602.722,38
98. VERICA RIMAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 205.379,50 0,00 1.641,51 390.018,28 0,00 0,00 0,00 597.039,29
99. MIHAELA BAGARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 9.512,59 585.813,54 0,00 0,00 0,00 595.326,13
100. ANA ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1961 ROKOVCI 49.357,65 0,00 25.060,71 518.204,62 0,00 0,00 0,00 592.622,98