OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 699.030,65 2.681,40 791.679,58 2.784.556,70 0,00 0,00 0,00 4.277.948,33
2. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 2.095.526,94 23.972,39 165.381,88 1.679.712,97 0,00 1.937,22 0,00 3.966.531,40
3. IVAN PENIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1963 ŠIŠKOVCI 910.538,97 0,00 1.725.116,17 792.694,66 0,00 0,00 0,00 3.428.349,80
4. ZRINKA JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 2.075.897,69 0,00 227.553,07 72.581,06 0,00 114.126,03 0,00 2.490.157,85
5. HRVOJE MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.422.019,05 60.158,44 203.444,40 627.117,71 0,00 9.829,59 0,00 2.322.569,19
6. ŽELJKO ŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 STROŠINCI -28.693,28 0,00 432.009,77 1.761.442,05 0,00 0,00 0,00 2.164.758,54
7. RAMIZ PANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1970 STARI JANKOVCI 817.788,38 0,00 316.287,10 956.655,38 0,00 34.428,97 0,00 2.125.159,83
8. ZDRAVKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 VRBANJA 7.384,48 103.912,14 806.103,81 1.078.455,47 0,00 0,00 0,00 1.995.855,90
9. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 8.783,16 0,00 139.618,94 1.613.892,10 0,00 2.327,42 0,00 1.764.621,62
10. DARKO ZADRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 732,49 241.244,17 217.678,42 971.363,24 0,00 327.327,14 0,00 1.758.345,46
11. STJEPAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1986 STROŠINCI 747.946,88 0,00 10.286,41 928.650,49 0,00 35.786,95 0,00 1.722.670,73
12. LIDIJA KONSTANTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 293.304,51 1.421.317,99 0,00 0,00 0,00 1.714.622,50
13. SLAVKO JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1959 IVANKOVO 565.089,17 0,00 229.271,78 815.571,08 0,00 17.262,79 0,00 1.627.194,82
14. ALOJZIJE NEMETH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1948 ŽUPANJA 1.499.054,44 0,00 -977,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498.076,76
15. LIDIJA LOMBAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 473.068,13 0,00 36.746,17 983.273,22 0,00 0,00 0,00 1.493.087,52
16. NIKOLA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 310.776,19 0,00 180.698,43 1.001.503,49 0,00 0,00 0,00 1.492.978,11
17. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 224.674,13 0,00 86.732,14 1.114.655,67 0,00 0,00 0,00 1.426.061,94
18. IVICA DOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 NUŠTAR 684.239,73 0,00 308.828,97 374.255,67 0,00 0,00 0,00 1.367.324,37
19. STJEPAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 381.057,31 0,00 71.444,95 739.380,02 0,00 11.218,41 0,00 1.203.100,69
20. LUKA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 STROŠINCI 666.583,25 68.130,93 28.942,73 407.561,45 0,00 0,00 0,00 1.171.218,36
21. JOSIP SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 419.068,48 0,00 407.432,53 325.084,54 0,00 0,00 0,00 1.151.585,55
22. ŠEFKI MUHADRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1952 ANDRIJAŠEVCI -70.002,91 535.972,68 2.704,64 674.332,20 0,00 0,00 0,00 1.143.006,61
23. DAVOR HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 130.346,58 0,00 95.592,84 844.016,01 0,00 0,00 0,00 1.069.955,43
24. MARIJA JOSIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 122.088,77 0,00 23.401,10 888.433,86 0,00 0,00 0,00 1.033.923,73
25. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 117.836,16 0,00 -3.323,88 833.627,07 0,00 0,00 0,00 948.139,35
26. IVAN ŽGELA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1953 STARI MIKANOVCI 359.600,65 0,00 87.244,97 476.992,71 0,00 0,00 0,00 923.838,33
27. JOSIP MIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1962 PRIVLAKA 251.068,88 0,00 53.640,57 617.743,96 0,00 0,00 0,00 922.453,41
28. PAVO JARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 292.686,09 0,00 26.591,88 557.818,53 0,00 0,00 0,00 877.096,50
29. STJEPAN LJUSAVEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 751.126,63 9.052,71 -10.253,30 120.881,01 0,00 0,00 0,00 870.807,05
30. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 378.292,38 0,00 49.550,74 342.202,77 0,00 74.703,99 0,00 844.749,88
31. ANDRIJA LJUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 177.230,48 0,00 71.564,07 589.126,12 0,00 0,00 0,00 837.920,67
32. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 54.662,30 0,00 22.144,94 760.225,82 0,00 0,00 0,00 837.033,06
33. ANĐELKO PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 235.150,28 0,00 146.999,27 437.108,55 0,00 0,00 0,00 819.258,10
34. ŽARKO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1961 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 817.847,48 0,00 0,00 0,00 817.847,48
35. MARKO DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1941 GUNJA 228.603,86 0,00 16.491,59 572.565,07 0,00 0,00 0,00 817.660,52
36. ŽELJKA PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 307.194,80 0,00 30.034,45 442.141,74 0,00 26.662,56 0,00 806.033,55
37. STJEPAN TOMAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 79.412,10 0,00 83.932,77 626.791,05 0,00 0,00 0,00 790.135,92
38. MARIJA PRIMORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 118.489,18 0,00 212.369,94 456.087,05 0,00 0,00 0,00 786.946,17
39. JADRANKA ZIRDUM VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1970 CERNA 58.045,72 0,00 26.961,90 690.920,62 0,00 0,00 0,00 775.928,24
40. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 173.270,77 0,00 118.840,78 476.586,90 0,00 777,59 0,00 769.476,04
41. SAKIB HIBELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 301.775,71 0,00 75.309,75 373.878,74 0,00 0,00 0,00 750.964,20
42. DRAŽEN HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 288.384,23 25.073,07 155.865,69 252.992,69 0,00 0,00 0,00 722.315,68
43. TIHOMIR RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 77.705,08 0,00 57.007,60 573.631,05 0,00 0,00 0,00 708.343,73
44. IVICA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1973 BABINA GREDA 117.355,61 0,00 37.933,80 551.310,66 0,00 0,00 0,00 706.600,07
45. RANKO JEDRINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 VRBANJA 32.543,68 0,00 61.028,29 612.287,25 0,00 0,00 0,00 705.859,22
46. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 91.083,25 0,00 2.679,62 610.045,89 0,00 0,00 0,00 703.808,76
47. SAŠA PLJASKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 168.618,67 0,00 30.980,72 495.415,24 0,00 0,00 0,00 695.014,63
48. ZVONIMIR PRGOMET VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 114.393,05 0,00 75.725,26 486.817,70 0,00 4.345,88 0,00 681.281,89
49. DRAŽEN MARKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1974 ŠTITAR 147.109,51 0,00 96.469,60 431.283,05 0,00 0,00 0,00 674.862,16
50. IGOR MODALEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -31.913,43 0,00 0,00 700.788,56 0,00 0,00 0,00 668.875,13
51. EMIL KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 279.467,02 0,00 38.367,76 341.185,85 0,00 0,00 0,00 659.020,63
52. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 211.740,50 0,00 18.946,34 427.118,63 0,00 0,00 0,00 657.805,47
53. KREŠIMIR PUĆO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1979 NIJEMCI 267.771,37 -2.833,62 96.935,55 293.784,81 0,00 0,00 0,00 655.658,11
54. MAZLAM SELMANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 139.959,53 510.318,16 0,00 0,00 0,00 650.277,69
55. JASMINKA HIBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 93.269,36 0,00 18.341,32 537.023,58 0,00 0,00 0,00 648.634,26
56. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 424.735,39 0,00 22.324,67 201.257,41 0,00 0,00 0,00 648.317,47
57. ANICA ŽMURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 3.746,34 0,00 453.115,20 190.101,69 0,00 0,00 0,00 646.963,23
58. SAŠA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 170.658,30 0,00 12.018,82 463.389,81 0,00 0,00 0,00 646.066,93
59. BOŽO MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 164.367,02 0,00 3.832,27 460.332,65 0,00 0,00 0,00 628.531,94
60. KSENIJA LIPOVČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 332.246,45 0,00 8.882,22 286.144,89 0,00 0,00 0,00 627.273,56
61. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 444,23 0,00 72.435,91 551.832,57 0,00 0,00 0,00 624.712,71
62. SILVIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1971 NUŠTAR 222.190,96 0,00 24.117,79 374.525,78 0,00 2.787,38 0,00 623.621,91
63. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 259.651,99 0,00 13.617,23 310.234,64 0,00 36.179,36 0,00 619.683,22
64. PETAR SOPKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 91.270,60 0,00 22.306,80 505.857,84 0,00 0,00 0,00 619.435,24
65. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 128.011,75 0,00 73.163,58 415.702,34 0,00 0,00 0,00 616.877,67
66. DUBRAVKO MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA -107,51 0,00 0,91 604.000,35 0,00 0,00 0,00 603.893,75
67. TANJA HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ROKOVCI 153.615,74 0,00 12.229,27 435.147,98 0,00 0,00 0,00 600.992,99
68. ANICA BRKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1972 CERNA 0,00 0,00 14.976,58 582.094,51 0,00 0,00 0,00 597.071,09
69. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 76.476,89 0,00 19.206,45 498.824,40 0,00 0,00 0,00 594.507,74
70. GANI UZUNAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 593.330,02 0,00 0,00 0,00 593.330,02
71. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 56.264,59 530.529,43 0,00 0,00 0,00 586.794,02
72. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 96.502,01 0,00 28.620,44 451.819,34 0,00 815,60 0,00 577.757,39
73. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 137.398,77 0,00 14.611,47 420.711,91 0,00 0,00 0,00 572.722,15
74. ANTO MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1949 MARINCI 0,00 0,00 -15,04 567.751,72 0,00 0,00 0,00 567.736,68
75. ZVONKO ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 186.061,02 0,00 33.730,91 341.591,51 0,00 0,00 0,00 561.383,44
76. TIHOMIR KADERŽABEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 129.117,67 0,00 57.148,36 375.108,76 0,00 0,00 0,00 561.374,79
77. DARKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 301.980,46 0,00 64.867,45 194.481,17 0,00 0,00 0,00 561.329,08
78. DRAGAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1963 BOROVO 145.440,28 0,00 3.873,06 406.281,01 0,00 0,00 0,00 555.594,35
79. VIDE RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 196.909,53 0,00 28.375,72 326.010,80 0,00 1.656,92 0,00 552.952,97
80. BEHDŽET GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1971 VINKOVCI 0,00 0,00 45.708,11 497.697,04 0,00 0,00 0,00 543.405,15
81. ZORAN DOMITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1982 PRIVLAKA 182.621,96 0,00 64.994,18 295.112,43 0,00 0,00 0,00 542.728,57
82. PETAR PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 159.819,90 0,00 2,40 382.572,26 0,00 0,00 0,00 542.394,56
83. MIHAELA BAGARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 8.826,39 531.732,84 0,00 0,00 0,00 540.559,23
84. ANA ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1961 ROKOVCI 44.771,36 0,00 23.013,99 472.479,33 0,00 0,00 0,00 540.264,68
85. MILENKO MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 132.238,65 -1.784,74 28.857,21 372.969,35 0,00 0,00 0,00 532.280,47
86. VERICA RIMAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 178.906,18 0,00 1.431,08 346.955,54 0,00 0,00 0,00 527.292,80
87. KATA LAZAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1948 DRENOVCI 27.731,75 0,00 0,00 497.848,27 0,00 0,00 0,00 525.580,02
88. IVAN SUŠAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1978 NOVI MIKANOVCI -26.856,44 0,00 -2.868,31 553.939,02 0,00 0,00 0,00 524.214,27
89. IVAN KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 17.032,33 0,00 4.583,61 501.684,29 0,00 0,00 0,00 523.300,23
90. MLADENKA KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1963 SLAKOVCI 42.025,31 0,00 15.090,78 463.151,14 0,00 174,68 0,00 520.441,91
91. DRAGICA DISTLER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI 138.442,65 0,00 40.738,11 341.142,42 0,00 0,00 0,00 520.323,18
92. MARKO OLUJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 69.708,61 0,00 63.008,61 383.242,93 0,00 0,00 0,00 515.960,15
93. DRAGICA TOKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1977 JARMINA 65.951,69 0,00 7.110,03 441.284,58 0,00 0,00 0,00 514.346,30
94. MILE LJUBIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 514.254,26 0,00 0,00 0,00 514.254,26
95. DUŠAN ĐURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 62.333,87 0,00 5.761,95 444.829,98 0,00 0,00 0,00 512.925,80
96. PETAR CETINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1958 CERNA 124.854,38 0,00 36.819,22 347.996,48 0,00 0,00 0,00 509.670,08
97. ZVONKO UKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 147.278,21 0,00 -12,24 361.575,36 0,00 0,00 0,00 508.841,33
98. BESNIK DŽEMAILI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1979 SOLJANI 0,00 0,00 53.130,06 453.026,50 0,00 0,00 0,00 506.156,56
99. BRANKA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 VUKOVAR 102.280,25 0,00 1.083,40 401.887,14 0,00 0,00 0,00 505.250,79
100. IGOR MEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 76.237,08 0,00 34.545,67 365.349,48 0,00 29.105,36 0,00 505.237,59