OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 666.618,84 2.560,81 754.916,63 2.671.662,04 0,00 0,00 0,00 4.095.758,32
2. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 1.951.028,97 22.934,73 155.549,76 1.575.872,02 0,00 1.835,53 0,00 3.707.221,01
3. ZRINKA JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 1.996.608,34 0,00 216.050,63 69.253,28 0,00 108.700,07 0,00 2.390.612,32
4. HRVOJE MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.336.110,69 57.215,59 191.861,55 591.573,56 0,00 9.243,95 0,00 2.186.005,34
5. RAMIZ PANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1970 STARI JANKOVCI 786.964,83 0,00 304.393,22 918.520,10 0,00 32.858,28 0,00 2.042.736,43
6. ZDRAVKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 VRBANJA 7.019,54 98.712,11 750.561,11 1.029.676,27 0,00 0,00 0,00 1.885.969,03
7. DARKO ZADRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 679,62 231.412,99 205.432,44 923.210,09 0,00 309.617,78 0,00 1.670.352,92
8. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 8.580,80 0,00 131.504,64 1.523.624,71 0,00 2.186,39 0,00 1.665.896,54
9. LIDIJA KONSTANTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 281.457,08 1.349.597,20 0,00 0,00 0,00 1.631.054,28
10. STJEPAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1986 STROŠINCI 679.300,36 0,00 9.098,93 852.552,70 0,00 33.031,52 0,00 1.573.983,51
11. SLAVKO JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1959 IVANKOVO 542.014,91 0,00 220.117,61 781.303,10 0,00 16.575,59 0,00 1.560.011,21
12. NIKOLA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 299.282,51 0,00 179.517,58 962.698,68 0,00 0,00 0,00 1.441.498,77
13. LIDIJA LOMBAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 443.592,74 0,00 34.634,98 923.076,80 0,00 0,00 0,00 1.401.304,52
14. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 212.842,09 0,00 82.865,72 1.067.900,86 0,00 0,00 0,00 1.363.608,67
15. IVICA DOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 NUŠTAR 640.970,90 0,00 292.658,35 352.022,35 0,00 0,00 0,00 1.285.651,60
16. IVAN KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1959 ŽUPANJA 449.715,83 0,00 409.489,30 299.626,41 0,00 0,00 0,00 1.158.831,54
17. STJEPAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 364.047,79 0,00 68.176,35 707.643,38 0,00 10.722,49 0,00 1.150.590,01
18. LUKA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 STROŠINCI 637.138,00 65.423,29 27.636,78 389.170,74 0,00 0,00 0,00 1.119.368,81
19. JOSIP SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 399.943,23 0,00 389.265,37 310.255,75 0,00 0,00 0,00 1.099.464,35
20. MARIJA JOSIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 117.647,83 0,00 23.990,60 853.941,29 0,00 0,00 0,00 995.579,72
21. ŽELJKO DOMITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1956 PRIVLAKA 215.833,41 0,00 236.198,89 501.889,16 0,00 0,00 0,00 953.921,46
22. IVANKA MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 225.533,14 0,00 66.859,51 638.606,70 0,00 0,00 0,00 930.999,35
23. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 113.298,65 0,00 -3.375,55 803.486,80 0,00 0,00 0,00 913.409,90
24. ANTUN KEŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1957 VOĐINCI 484.281,05 0,00 19.343,12 399.720,93 0,00 0,00 0,00 903.345,10
25. DENIS NOVOSEL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1979 ŽUPANJA 379.205,81 0,00 242.049,77 226.474,47 0,00 0,00 0,00 847.730,05
26. PAVO JARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 282.058,47 0,00 25.866,41 536.948,90 0,00 0,00 0,00 844.873,78
27. DEJAN OLUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 199.898,46 0,00 75.451,86 554.914,59 0,00 0,00 0,00 830.264,91
28. STJEPAN LJUSAVEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 702.538,56 8.505,10 -10.253,30 111.332,37 0,00 0,00 0,00 812.122,73
29. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 52.969,37 0,00 21.633,33 733.556,87 0,00 0,00 0,00 808.159,57
30. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 360.767,47 0,00 47.136,79 326.384,55 0,00 71.078,57 0,00 805.367,38
31. ANDRIJA LJUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 170.010,79 0,00 69.129,55 564.611,46 0,00 0,00 0,00 803.751,80
32. BOŽO ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 403.684,65 0,00 16.919,32 370.209,26 0,00 0,00 0,00 790.813,23
33. ŽARKO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1961 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 790.713,78 0,00 0,00 0,00 790.713,78
34. MARKO DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1941 GUNJA 219.469,37 0,00 15.763,21 553.319,57 0,00 0,00 0,00 788.552,15
35. ANĐELKO PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 223.993,52 0,00 142.914,29 416.806,37 0,00 0,00 0,00 783.714,18
36. STJEPAN TOMAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 76.430,46 0,00 81.343,18 605.398,16 0,00 0,00 0,00 763.171,80
37. TOMISLAV BORAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1973 STARI MIKANOVCI 27,05 0,00 60.358,60 654.782,57 0,00 22.209,01 0,00 737.377,23
38. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 163.673,48 0,00 112.334,90 451.629,84 0,00 732,37 0,00 728.370,59
39. SAKIB HIBELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 286.669,03 0,00 71.672,24 354.254,59 0,00 0,00 0,00 712.595,86
40. TIHOMIR RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 74.930,08 0,00 54.907,32 553.537,52 0,00 0,00 0,00 683.374,92
41. IVICA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1973 BABINA GREDA 112.414,25 0,00 36.436,72 527.678,18 0,00 0,00 0,00 676.529,15
42. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 87.407,55 0,00 2.679,62 586.075,86 0,00 0,00 0,00 676.163,03
43. STJEPAN KONČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA 15.066,57 0,00 0,00 645.956,52 0,00 0,00 0,00 661.023,09
44. XHON PREKPALAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR 0,00 0,00 5.228,52 641.429,26 0,00 0,00 0,00 646.657,78
45. DRAŽEN MARKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1974 ŠTITAR 138.102,26 0,00 93.388,61 411.892,50 0,00 0,00 0,00 643.383,37
46. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 206.366,32 0,00 18.663,88 405.328,40 0,00 0,00 0,00 630.358,60
47. MAZLAM SELMANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 134.749,35 490.802,25 0,00 0,00 0,00 625.551,60
48. EMIL KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 264.585,10 0,00 36.526,19 322.974,25 0,00 0,00 0,00 624.085,54
49. KREŠIMIR PUĆO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1979 NIJEMCI 255.750,29 -2.833,62 91.985,32 278.212,49 0,00 0,00 0,00 623.114,48
50. ANICA ŽMURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 3.594,37 0,00 434.806,89 182.521,19 0,00 0,00 0,00 620.922,45
51. JASMINKA HIBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 88.728,04 0,00 17.510,77 512.166,27 0,00 0,00 0,00 618.405,08
52. TADIJA DUJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 185.210,53 0,00 68.008,15 360.043,33 0,00 0,00 0,00 613.262,01
53. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 400.379,54 0,00 20.978,28 186.519,78 0,00 0,00 0,00 607.877,60
54. SAŠA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 159.746,79 0,00 10.992,67 434.395,86 0,00 0,00 0,00 605.135,32
55. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 0,00 0,00 73.590,54 528.241,91 0,00 0,00 0,00 601.832,45
56. KSENIJA LIPOVČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 317.756,67 0,00 8.583,45 273.786,75 0,00 0,00 0,00 600.126,87
57. PETAR SOPKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 86.285,68 0,00 22.450,54 481.530,80 0,00 0,00 0,00 590.267,02
58. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 120.965,01 0,00 69.841,85 394.658,52 0,00 0,00 0,00 585.465,38
59. DUBRAVKO MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA -107,51 0,00 0,88 584.438,58 0,00 0,00 0,00 584.331,95
60. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 241.471,45 0,00 13.339,62 295.409,60 0,00 33.721,59 0,00 583.942,26
61. GANI UZUNAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 575.413,38 0,00 0,00 0,00 575.413,38
62. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 73.789,37 0,00 18.569,33 482.871,83 0,00 0,00 0,00 575.230,53
63. TANJA HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ROKOVCI 148.056,67 0,00 12.492,33 414.219,45 0,00 0,00 0,00 574.768,45
64. MARIJAN ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1947 ŽUPANJA 324.302,33 0,00 65.577,11 183.551,00 0,00 0,00 0,00 573.430,44
65. ANICA BRKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1972 CERNA 0,00 0,00 15.298,43 556.708,71 0,00 0,00 0,00 572.007,14
66. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 54.380,63 514.466,94 0,00 0,00 0,00 568.847,57
67. TOMISLAV RIMAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1967 NUŠTAR 85.197,65 0,00 27.646,15 445.622,74 0,00 0,00 0,00 558.466,54
68. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 91.410,63 0,00 27.676,29 426.086,46 0,00 767,85 0,00 545.941,23
69. ZVONKO ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 178.731,45 0,00 33.071,51 328.502,13 0,00 0,00 0,00 540.305,09
70. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 129.794,44 0,00 13.633,20 394.661,27 0,00 0,00 0,00 538.088,91
71. TIHOMIR KADERŽABEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 119.523,62 0,00 68.258,16 349.951,68 0,00 0,00 0,00 537.733,46
72. DARKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 291.671,42 0,00 61.500,66 182.943,37 0,00 0,00 0,00 536.115,45
73. DRAGAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1963 BOROVO 137.368,64 0,00 3.801,25 386.964,01 0,00 0,00 0,00 528.133,90
74. MARA KATAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1946 KOMLETINCI 174.359,37 0,00 105.501,33 248.067,82 0,00 0,00 0,00 527.928,52
75. ZORAN DOMITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1982 PRIVLAKA 173.418,34 0,00 68.764,96 274.659,52 0,00 0,00 0,00 516.842,82
76. ANA ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1961 ROKOVCI 42.538,21 0,00 22.017,40 450.214,66 0,00 0,00 0,00 514.770,27
77. MIHAELA BAGARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 8.492,26 505.399,75 0,00 0,00 0,00 513.892,01
78. BEHDŽET GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1971 VINKOVCI 0,00 0,00 39.218,73 473.631,96 0,00 0,00 0,00 512.850,69
79. VIDE RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 185.885,46 0,00 25.241,49 299.807,68 0,00 1.436,22 0,00 512.370,85
80. KATA LAZAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1948 DRENOVCI 26.736,43 0,00 0,00 481.831,51 0,00 0,00 0,00 508.567,94
81. MILENKO MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 125.316,83 -1.784,74 26.966,46 352.194,81 0,00 0,00 0,00 502.693,36
82. MILE LJUBIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 493.997,75 0,00 0,00 0,00 493.997,75
83. VERICA RIMAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 166.015,72 0,00 1.328,62 325.987,31 0,00 0,00 0,00 493.331,65
84. DUŠAN ĐURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 59.452,41 0,00 5.717,08 426.634,30 0,00 0,00 0,00 491.803,79
85. SLAĐANA JANDRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 0,00 0,00 5.379,32 485.369,35 0,00 0,00 0,00 490.748,67
86. DRAGICA DISTLER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI 130.100,41 0,00 38.219,50 322.123,16 0,00 0,00 0,00 490.443,07
87. MARKO OLUJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 66.841,52 0,00 59.938,36 363.185,68 0,00 0,00 0,00 489.965,56
88. ZVONKO UKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 141.608,49 0,00 -12,24 347.262,05 0,00 0,00 0,00 488.858,30
89. PETAR CETINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1958 CERNA 119.103,63 0,00 35.307,57 330.622,81 0,00 0,00 0,00 485.034,01
90. BRANKA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 VUKOVAR 97.366,03 0,00 1.083,40 383.845,92 0,00 0,00 0,00 482.295,35
91. BESNIK DŽEMAILI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1979 SOLJANI 0,00 0,00 50.508,26 431.524,24 0,00 0,00 0,00 482.032,50
92. LAZAR PALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1955 TRPINJA 82.846,03 0,00 -40,00 396.726,32 -151,20 0,00 0,00 479.381,15
93. IGOR MEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 72.725,39 0,00 32.882,77 345.627,96 0,00 27.745,04 0,00 478.981,16
94. GORDANA KANAZIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 4.161,66 474.213,56 0,00 0,00 0,00 478.375,22
95. NADA DOSTAL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1967 OTOK 0,00 0,00 9.481,08 465.839,82 0,00 0,00 0,00 475.320,90
96. PERO GAGULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA 46.624,70 0,00 21.141,61 404.164,30 0,00 0,00 0,00 471.930,61
97. IVICA JOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1971 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.743,81 0,00 471.743,81
98. IVAN TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 10.211,39 455.155,88 0,00 0,00 0,00 465.367,27
99. ŽELJKO STRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1961 IVANKOVO 72.158,81 0,00 56.535,67 335.476,22 0,00 0,00 0,00 464.170,70
100. JASMINA ŠTRBAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 41.110,38 0,00 318.172,75 1.433,53 0,00 97.419,45 0,00 458.136,11