OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NIR GIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 ĐELETOVCI 1.163.261,49 245.506,68 47.956,81 4.037.881,36 0,00 101.738,58 0,00 5.596.344,92
2. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 742.365,13 2.842,62 840.831,51 2.935.496,44 0,00 0,00 0,00 4.521.535,70
3. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 2.288.720,20 25.359,74 178.527,38 1.818.547,95 0,00 2.073,18 0,00 4.313.228,45
4. TATJANA KUKURUZOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 CERIĆ 1.239.096,85 1.414.287,00 4.805,72 166.464,40 0,00 5.370,64 0,00 2.830.024,61
5. HRVOJE MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.536.878,21 64.093,02 218.930,64 674.640,09 0,00 10.612,59 0,00 2.505.154,55
6. ZDRAVKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 VRBANJA -12.245,59 110.864,57 864.005,18 1.137.796,99 0,00 0,00 0,00 2.100.421,15
7. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 9.116,58 0,00 150.052,19 1.726.571,80 0,00 2.515,98 0,00 1.888.256,55
8. DARKO ZADRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 803,18 254.388,42 234.051,24 1.035.743,84 0,00 351.004,50 0,00 1.875.991,18
9. STJEPAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1986 STROŠINCI 817.430,90 0,00 11.304,45 1.006.074,24 0,00 39.470,95 0,00 1.874.280,54
10. SLAVKO VUKOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1952 CERIĆ 1.327.872,80 0,00 62.821,89 465.648,78 0,00 14.167,69 0,00 1.870.511,16
11. LIDIJA KONSTANTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 309.144,48 1.517.208,42 0,00 0,00 0,00 1.826.352,90
12. IVAN PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 473.577,86 261,84 14.801,54 1.229.545,12 0,00 0,00 0,00 1.718.186,36
13. SLAVKO JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1959 IVANKOVO 595.939,37 0,00 241.510,87 861.387,24 0,00 18.181,58 0,00 1.717.019,06
14. ALOJZIJE NEMETH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1948 ŽUPANJA 1.626.697,49 0,00 -977,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.719,81
15. LIDIJA LOMBAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 510.336,06 0,00 39.568,82 1.063.755,58 0,00 0,00 0,00 1.613.660,46
16. NIKOLA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 326.143,20 0,00 181.859,76 1.053.385,40 0,00 0,00 0,00 1.561.388,36
17. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 240.493,53 0,00 91.901,54 1.177.166,69 0,00 0,00 0,00 1.509.561,76
18. IVICA DOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 NUŠTAR 740.808,04 0,00 331.252,90 403.981,53 0,00 0,00 0,00 1.476.042,47
19. STJEPAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 403.798,98 0,00 75.815,05 781.811,80 0,00 11.881,46 0,00 1.273.307,29
20. LJUBOMIR VUKIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1946 BRŠADIN 954.216,17 0,00 42.213,40 259.933,40 0,00 0,00 0,00 1.256.362,97
21. LUKA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 STROŠINCI 705.951,44 71.751,04 30.688,78 432.149,78 0,00 0,00 0,00 1.240.541,04
22. JOSIP SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 444.638,86 0,00 431.721,95 344.910,60 0,00 0,00 0,00 1.221.271,41
23. ANDRIJA SUBOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 736,72 0,00 0,00 1.192.713,53 0,00 0,00 0,00 1.193.450,25
24. DAVOR HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 137.907,49 0,00 99.117,41 887.261,33 0,00 0,00 0,00 1.124.286,23
25. JOSIP MIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1962 PRIVLAKA 276.284,77 0,00 105.060,15 657.932,41 0,00 0,00 0,00 1.039.277,33
26. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 123.902,80 0,00 -3.254,79 873.924,49 0,00 0,00 0,00 994.572,50
27. STJEPAN LJUSAVEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 821.097,18 7.156,18 -10.253,30 133.647,54 0,00 0,00 0,00 951.647,60
28. PAVO JARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 306.895,18 0,00 27.561,84 585.721,14 0,00 0,00 0,00 920.178,16
29. BOŽO ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 463.027,33 0,00 19.576,00 426.924,03 0,00 0,00 0,00 909.527,36
30. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 401.723,12 0,00 52.778,19 363.351,68 0,00 79.551,16 0,00 897.404,15
31. ANDRIJA LJUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 186.883,17 0,00 74.819,02 621.902,15 0,00 0,00 0,00 883.604,34
32. ILIJA TIKVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA 270.882,32 0,00 87.404,04 523.019,90 0,00 0,00 0,00 881.306,26
33. TOMISLAV BORAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1973 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 69.357,95 784.657,60 0,00 23.958,39 0,00 877.973,94
34. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 56.925,74 0,00 22.828,95 795.882,11 0,00 0,00 0,00 875.636,80
35. ANĐELKO PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 250.066,83 0,00 155.200,14 464.252,50 0,00 0,00 0,00 869.519,47
36. ŽELJKA PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 325.300,59 0,00 31.904,93 478.396,17 0,00 28.597,85 0,00 864.199,54
37. MARKO DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1941 GUNJA 240.816,63 0,00 17.465,43 598.296,25 0,00 0,00 0,00 856.578,31
38. ŽARKO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1961 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 854.125,12 12,83 0,00 0,00 854.137,95
39. MARIJA PRIMORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 131.327,11 0,00 223.364,05 492.329,29 0,00 0,00 0,00 847.020,45
40. DRAGO MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1982 KOMLETINCI 287.779,15 0,00 108.900,24 448.627,78 0,00 0,00 0,00 845.307,17
41. NATAŠA ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 179.850,62 0,00 90.388,11 574.505,01 0,00 0,00 0,00 844.743,74
42. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 186.102,31 0,00 127.539,10 509.954,37 0,00 838,05 0,00 824.433,83
43. SAKIB HIBELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 321.973,28 0,00 80.173,10 400.116,17 0,00 0,00 0,00 802.262,55
44. SAŠA PLJASKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 202.864,37 0,00 28.310,37 566.992,32 0,00 0,00 0,00 798.167,06
45. VLADIMIR BALIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1961 ILAČA 50.442,01 0,00 -641,28 729.561,94 0,00 26,62 0,00 779.389,29
46. DRAŽEN HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 310.279,56 26.727,09 169.491,63 272.880,87 0,00 0,00 0,00 779.379,15
47. DRAGANA BRDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 208.983,95 0,00 56.785,89 504.187,75 0,00 0,00 0,00 769.957,59
48. IVICA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1973 BABINA GREDA 123.962,19 0,00 39.935,40 582.907,22 0,00 0,00 0,00 746.804,81
49. RANKO JEDRINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 VRBANJA 34.186,46 0,00 63.713,12 647.257,77 0,00 0,00 0,00 745.157,35
50. JADRANKA ZIRDUM VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1970 CERNA 1.505,26 0,00 2.678,31 740.396,20 0,00 0,00 0,00 744.579,77
51. TIHOMIR RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 81.415,24 0,00 59.815,66 600.496,01 0,00 0,00 0,00 741.726,91
52. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 95.997,65 0,00 2.679,62 642.093,74 0,00 0,00 0,00 740.771,01
53. IGOR MODALEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -31.913,43 0,00 0,00 746.867,73 0,00 0,00 0,00 714.954,30
54. PETAR CETINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1958 CERNA 132.543,11 0,00 55.640,03 517.682,51 0,00 0,00 0,00 705.865,65
55. EMIL KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 299.364,10 0,00 40.829,93 365.534,68 0,00 0,00 0,00 705.728,71
56. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 457.299,07 0,00 24.124,79 220.961,56 0,00 0,00 0,00 702.385,42
57. SAŠA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 185.246,94 0,00 13.126,00 502.154,64 0,00 0,00 0,00 700.527,58
58. SLAĐANA PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 89.961,83 0,00 28.525,74 577.868,79 0,00 0,00 0,00 696.356,36
59. NEVENKA RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 133.878,54 0,00 9.660,65 552.300,29 0,00 0,00 0,00 695.839,48
60. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 217.685,37 0,00 20.180,30 456.252,10 0,00 0,00 0,00 694.117,77
61. JASMINKA HIBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 99.341,09 0,00 19.451,77 570.257,73 0,00 0,00 0,00 689.050,59
62. ŽELJKA MATEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 283.927,94 0,00 28.184,61 371.764,60 0,00 0,00 0,00 683.877,15
63. MAZLAM SELMANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 146.925,53 536.410,85 0,00 0,00 0,00 683.336,38
64. ANICA ŽMURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 3.949,52 0,00 477.593,35 200.236,79 0,00 0,00 0,00 681.779,66
65. ZVONIMIR PRGOMET VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 122.608,22 0,00 74.229,17 474.919,81 0,00 4.684,97 0,00 676.442,17
66. MIJO VULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 691.620,29 -16.202,64 0,00 25,14 0,00 -124,63 0,00 675.318,16
67. SILVIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1971 NUŠTAR 238.547,64 0,00 25.814,56 404.060,89 0,00 3.021,38 0,00 671.444,47
68. DRAŽEN SUHORSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 51.742,60 0,00 22.114,62 593.740,59 0,00 0,00 0,00 667.597,81
69. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 283.959,29 0,00 13.988,38 330.055,69 0,00 39.465,39 0,00 667.468,75
70. BOŽO MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 173.755,04 0,00 4.062,90 486.872,29 0,00 0,00 0,00 664.690,23
71. KSENIJA LIPOVČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 351.619,24 0,00 9.281,67 302.667,68 0,00 0,00 0,00 663.568,59
72. PETAR SOPKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 97.935,42 0,00 23.105,58 538.383,02 0,00 0,00 0,00 659.424,02
73. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 487,93 0,00 75.561,36 583.373,19 0,00 0,00 0,00 659.422,48
74. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 137.433,21 0,00 77.604,71 443.837,83 0,00 0,00 0,00 658.875,75
75. TANJA HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ROKOVCI 161.048,19 0,00 12.369,18 463.129,39 0,00 0,00 0,00 636.546,76
76. IVAN BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1957 ROKOVCI 0,00 0,00 37.506,65 597.071,03 0,00 0,00 0,00 634.577,68
77. NADA PEJIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 154.473,18 0,00 151.932,59 326.630,49 0,00 0,00 0,00 633.036,26
78. NIKOLA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1980 STARI JANKOVCI 97.389,31 0,00 5.982,38 527.998,45 0,00 0,00 0,00 631.370,14
79. ANICA BRKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 15.149,64 616.035,24 0,00 0,00 0,00 631.184,88
80. DUBRAVKO MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA -107,51 0,00 0,95 630.154,38 0,00 0,00 0,00 630.047,82
81. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 162.849,40 0,00 15.260,25 451.660,43 0,00 0,00 0,00 629.770,08
82. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 58.783,44 562.994,49 0,00 0,00 0,00 621.777,93
83. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 103.309,17 0,00 30.879,26 486.224,11 0,00 879,44 0,00 621.291,98
84. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 80.070,10 0,00 20.058,28 520.152,94 0,00 0,00 0,00 620.281,32
85. JURO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1958 BRŠADIN 17.056,86 0,00 37.823,47 534.528,04 0,00 28.493,14 0,00 617.901,51
86. GANI UZUNAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 617.284,49 0,00 0,00 0,00 617.284,49
87. TIHOMIR KADERŽABEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 141.944,87 0,00 56.209,62 408.743,71 0,00 0,00 0,00 606.898,20
88. VIDE RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 211.648,67 0,00 30.836,71 353.134,05 0,00 1.877,62 0,00 597.497,05
89. DARKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 315.988,13 0,00 69.368,84 209.907,16 0,00 0,00 0,00 595.264,13
90. MARINKO PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1955 ILOK 72.410,01 0,00 10.482,30 510.821,78 0,00 0,00 0,00 593.714,09
91. DRAGAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1963 BOROVO 154.651,53 0,00 3.079,80 432.107,77 0,00 0,00 0,00 589.839,10
92. ZVONKO ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 195.860,62 0,00 34.612,53 359.091,96 0,00 0,00 0,00 589.565,11
93. IVAN MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1949 NOVI JANKOVCI 64.725,10 0,00 4.382,12 517.066,85 0,00 0,00 0,00 586.174,07
94. ZORAN DOMITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1982 PRIVLAKA 195.041,76 0,00 69.770,28 317.475,03 0,00 0,00 0,00 582.287,07
95. BEHDŽET GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1971 VINKOVCI 0,00 0,00 48.877,84 529.871,92 0,00 0,00 0,00 578.749,76
96. MIHAELA BAGARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 9.273,12 566.940,10 0,00 0,00 0,00 576.213,22
97. ANA ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1961 ROKOVCI 47.757,09 0,00 24.346,43 502.247,11 0,00 0,00 0,00 574.350,63
98. VERICA RIMAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 196.140,68 0,00 1.568,07 374.989,98 0,00 0,00 0,00 572.698,73
99. PETAR PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 167.926,03 0,00 2,52 401.057,47 0,00 0,00 0,00 568.986,02
100. LJILJA JAKOBOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1960 DRENOVCI 289.561,29 -2.550,00 97.104,11 182.486,39 0,00 0,00 0,00 566.601,79