OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NIR GIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 ĐELETOVCI 1.197.458,50 252.265,42 49.412,96 4.149.487,75 0,00 104.534,11 0,00 5.753.158,74
2. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 758.367,42 2.902,15 858.982,04 2.991.234,55 0,00 0,00 0,00 4.611.486,16
3. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 2.360.061,45 25.872,05 183.381,66 1.869.816,09 -685,09 2.123,39 0,00 4.440.569,55
4. TATJANA KUKURUZOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 CERIĆ 1.266.772,30 1.455.280,51 4.966,84 172.217,30 0,00 5.533,14 0,00 2.904.770,09
5. HRVOJE MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.579.292,71 65.545,96 224.649,32 692.188,84 0,00 10.901,73 0,00 2.572.578,56
6. VLADO BUTORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1973 IVANKOVO 460.698,43 13.634,20 176.518,24 1.662.717,80 0,00 3.820,37 0,00 2.317.389,04
7. ZDRAVKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 VRBANJA -12.245,59 113.431,93 885.386,66 1.159.710,24 0,00 0,00 0,00 2.146.283,24
8. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 9.393,15 0,00 154.473,90 1.766.109,50 0,00 2.585,61 0,00 1.932.562,16
9. STJEPAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1986 STROŠINCI 843.089,55 0,00 11.680,39 1.034.664,85 0,00 40.831,36 0,00 1.930.266,15
10. DARKO ZADRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 829,29 259.242,25 240.097,30 1.059.517,91 0,00 359.747,94 0,00 1.919.434,69
11. SLAVKO VUKOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1952 CERIĆ 1.351.919,06 0,00 63.972,66 474.046,87 0,00 14.415,84 0,00 1.904.354,43
12. LIDIJA KONSTANTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 314.993,76 1.552.618,27 0,00 0,00 0,00 1.867.612,03
13. IVAN PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 490.524,48 261,84 15.315,09 1.274.113,56 0,00 0,00 0,00 1.780.214,97
14. SLAVKO JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1959 IVANKOVO 607.331,54 0,00 246.030,44 878.305,96 0,00 18.520,86 0,00 1.750.188,80
15. ALOJZIJE NEMETH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1948 ŽUPANJA 1.673.832,75 0,00 -977,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.672.855,07
16. LIDIJA LOMBAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 524.098,15 0,00 40.611,15 1.093.475,62 0,00 0,00 0,00 1.658.184,92
17. NIKOLA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 331.817,84 0,00 181.435,68 1.072.544,06 0,00 0,00 0,00 1.585.797,58
18. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 246.335,23 0,00 93.810,47 1.200.250,41 0,00 0,00 0,00 1.540.396,11
19. IVICA DOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 NUŠTAR 762.170,64 0,00 339.533,47 414.958,50 0,00 0,00 0,00 1.516.662,61
20. MARTIN LEVAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 190.071,33 0,00 59.767,03 1.117.122,80 0,00 0,00 0,00 1.366.961,16
21. STJEPAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 412.196,89 0,00 77.428,82 797.480,76 0,00 12.126,30 0,00 1.299.232,77
22. LJUBOMIR VUKIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1946 BRŠADIN 975.743,30 0,00 43.594,70 266.156,00 0,00 0,00 0,00 1.285.494,00
23. LUKA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 STROŠINCI 720.489,09 73.087,85 31.333,55 441.229,63 0,00 0,00 0,00 1.266.140,12
24. JOSIP SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 454.081,33 0,00 440.691,40 352.231,86 0,00 0,00 0,00 1.247.004,59
25. ANDRIJA SUBOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 748,05 0,00 0,00 1.217.157,46 0,00 0,00 0,00 1.217.905,51
26. DAVOR HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 140.699,54 0,00 100.418,95 903.230,72 0,00 0,00 0,00 1.144.349,21
27. JOSIP MIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1962 PRIVLAKA 285.596,34 0,00 108.277,28 672.772,96 0,00 0,00 0,00 1.066.646,58
28. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 126.143,05 0,00 -3.229,27 888.805,29 0,00 0,00 0,00 1.011.719,07
29. STJEPAN LJUSAVEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 846.935,57 7.324,40 -10.253,30 138.361,87 0,00 0,00 0,00 982.368,54
30. PAVO JARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 312.142,23 0,00 27.920,02 596.024,84 0,00 0,00 0,00 936.087,09
31. BOŽO ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 475.564,18 0,00 20.137,26 438.905,69 0,00 0,00 0,00 934.607,13
32. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 410.375,48 0,00 53.970,01 371.161,42 0,00 81.341,09 0,00 916.848,00
33. OLGICA JURUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 403.390,35 0,00 205.898,67 292.806,58 0,00 0,00 0,00 902.095,60
34. TOMISLAV BORAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1973 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 70.773,21 805.861,26 0,00 24.327,96 0,00 900.962,43
35. ANDRIJA LJUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 190.447,66 0,00 76.020,99 634.005,48 0,00 0,00 0,00 900.474,13
36. ILIJA TIKVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA 276.569,59 0,00 88.472,62 532.669,47 0,00 0,00 0,00 897.711,68
37. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 57.761,57 0,00 23.081,53 809.049,06 0,00 0,00 0,00 889.892,16
38. MARIJA PRIMORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 136.067,82 0,00 230.543,42 523.122,05 0,00 0,00 0,00 889.733,29
39. ANĐELKO PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 255.575,13 0,00 158.228,50 474.276,06 0,00 0,00 0,00 888.079,69
40. ŽELJKA PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 331.986,58 0,00 32.506,45 489.506,57 0,00 29.312,51 0,00 883.312,11
41. ŽARKO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1961 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 867.521,49 13,40 0,00 0,00 867.534,89
42. DRAGO MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1982 KOMLETINCI 293.916,76 0,00 110.780,81 458.969,74 0,00 0,00 0,00 863.667,31
43. NATAŠA ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 184.045,35 0,00 92.418,61 586.677,35 0,00 0,00 0,00 863.141,31
44. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 190.840,66 0,00 130.751,15 522.276,10 0,00 860,38 0,00 844.728,29
45. SAŠA PLJASKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 209.882,58 0,00 26.846,18 597.635,12 0,00 0,00 0,00 834.363,88
46. SAKIB HIBELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 329.431,72 0,00 81.969,02 409.804,98 0,00 0,00 0,00 821.205,72
47. VLADIMIR BALIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1961 ILAČA 55.619,79 0,00 -1.022,66 759.547,33 0,00 27,19 0,00 814.171,65
48. DRAŽEN HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 318.364,94 27.337,88 174.523,33 280.225,05 0,00 0,00 0,00 800.451,20
49. DRAGANA BRDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 214.848,13 0,00 58.445,59 517.451,82 0,00 0,00 0,00 790.745,54
50. VENCEL ČOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1969 ROKOVCI 299.190,49 0,00 5.157,77 471.387,34 0,00 0,00 0,00 775.735,60
51. JADRANKA ZIRDUM VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1970 CERNA 1.556,58 0,00 2.734,74 758.666,22 0,00 0,00 0,00 762.957,54
52. IVICA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1973 BABINA GREDA 126.401,82 0,00 40.674,54 594.575,01 0,00 0,00 0,00 761.651,37
53. RANKO JEDRINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 VRBANJA 35.145,41 0,00 64.704,56 660.171,47 0,00 0,00 0,00 760.021,44
54. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 97.812,41 0,00 2.679,62 653.928,18 0,00 0,00 0,00 754.420,21
55. TIHOMIR RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 82.785,30 0,00 60.852,60 610.416,55 0,00 0,00 0,00 754.054,45
56. IVO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 144.615,50 0,00 135.526,94 459.138,70 0,00 0,00 0,00 739.281,14
57. IGOR MODALEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -31.913,43 0,00 0,00 763.883,57 0,00 0,00 0,00 731.970,14
58. EMIL KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 306.711,58 0,00 41.739,14 374.526,07 0,00 0,00 0,00 722.976,79
59. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 469.323,99 0,00 24.789,53 228.237,81 0,00 0,00 0,00 722.351,33
60. PETAR CETINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1958 CERNA 135.382,35 0,00 56.647,52 528.649,05 0,00 0,00 0,00 720.678,92
61. SAŠA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 190.634,14 0,00 13.534,86 516.469,51 0,00 0,00 0,00 720.638,51
62. NEVENKA RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 139.584,92 0,00 9.920,27 567.216,97 0,00 0,00 0,00 716.722,16
63. SLAĐANA PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 92.288,53 0,00 29.196,04 593.390,04 0,00 0,00 0,00 714.874,61
64. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 222.039,28 0,00 20.635,97 467.010,33 0,00 0,00 0,00 709.685,58
65. ĐORĐE MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 2.190,78 0,00 2.182,63 701.106,48 0,00 0,00 0,00 705.479,89
66. JASMINKA HIBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 101.583,22 0,00 19.861,82 582.530,25 0,00 0,00 0,00 703.975,29
67. MIJO VULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 716.864,88 -16.202,64 0,00 32,46 0,00 -124,63 0,00 700.570,07
68. ŽELJKA MATEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 290.870,41 0,00 28.905,45 380.499,60 0,00 0,00 0,00 700.275,46
69. MAZLAM SELMANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 149.497,90 546.046,21 0,00 0,00 0,00 695.544,11
70. ANICA ŽMURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 4.024,54 0,00 486.632,50 203.979,42 0,00 0,00 0,00 694.636,46
71. SILVIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1971 NUŠTAR 244.587,74 0,00 26.441,13 414.967,45 0,00 3.107,79 0,00 689.104,11
72. ZVONIMIR PRGOMET VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 125.641,87 0,00 75.980,62 481.565,15 0,00 4.810,19 0,00 687.997,83
73. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 292.935,34 0,00 14.125,43 337.375,12 0,00 40.678,84 0,00 685.114,73
74. DRAŽEN SUHORSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 53.243,19 0,00 22.694,04 607.689,17 0,00 0,00 0,00 683.626,40
75. KSENIJA LIPOVČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 358.773,11 0,00 9.429,18 308.769,08 0,00 0,00 0,00 676.971,37
76. PETAR SOPKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 100.396,56 0,00 23.633,95 550.393,73 0,00 0,00 0,00 674.424,24
77. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 140.912,31 0,00 79.244,71 454.227,54 0,00 0,00 0,00 674.384,56
78. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 504,07 0,00 76.715,51 595.020,33 0,00 0,00 0,00 672.239,91
79. SUZANA PARADŽIKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1969 STARI JANKOVCI 5.576,60 0,00 39.648,68 613.989,31 0,00 0,00 0,00 659.214,59
80. NADA PEJIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 159.383,80 0,00 157.624,67 334.153,59 0,00 0,00 0,00 651.162,06
81. TANJA HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ROKOVCI 163.792,80 0,00 12.535,29 473.462,21 0,00 0,00 0,00 649.790,30
82. IVAN BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1957 ROKOVCI 0,00 0,00 38.257,45 611.295,58 0,00 0,00 0,00 649.553,03
83. NIKOLA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1980 STARI JANKOVCI 100.632,08 0,00 5.140,46 543.055,88 0,00 0,00 0,00 648.828,42
84. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 167.187,42 0,00 15.691,97 463.088,94 0,00 0,00 0,00 645.968,33
85. ANICA BRKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 15.392,37 628.568,67 0,00 0,00 0,00 643.961,04
86. DUBRAVKO MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA -107,51 0,00 0,97 639.812,38 0,00 0,00 0,00 639.705,84
87. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 105.822,88 0,00 31.713,39 498.928,89 0,00 903,01 0,00 637.368,17
88. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 59.713,59 574.982,99 0,00 0,00 0,00 634.696,58
89. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 81.396,98 0,00 20.372,84 528.029,02 0,00 0,00 0,00 629.798,84
90. JURO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1958 BRŠADIN 17.348,14 0,00 36.243,04 546.620,34 0,00 28.936,27 0,00 629.147,79
91. GANI UZUNAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 626.130,26 0,00 0,00 0,00 626.130,26
92. TIHOMIR KADERŽABEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 146.681,62 0,00 57.564,82 421.164,25 0,00 0,00 0,00 625.410,69
93. MARINKO PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1955 ILOK 75.390,85 0,00 10.782,88 534.796,84 0,00 0,00 0,00 620.970,57
94. VIDE RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 217.091,45 0,00 31.745,48 363.149,95 0,00 2.068,57 0,00 614.055,45
95. DARKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 319.810,43 0,00 71.031,09 215.603,56 0,00 0,00 0,00 606.445,08
96. DRAGAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1963 BOROVO 158.053,01 0,00 3.079,80 441.644,92 0,00 0,00 0,00 602.777,73
97. IVAN MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1949 NOVI JANKOVCI 66.690,09 0,00 4.490,53 530.522,20 0,00 0,00 0,00 601.702,82
98. ZVONKO ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 199.479,35 0,00 34.938,09 365.554,43 0,00 0,00 0,00 599.971,87
99. ZORAN DOMITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1982 PRIVLAKA 199.753,61 0,00 71.533,98 325.732,94 0,00 0,00 0,00 597.020,53
100. ŠIMO FILIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 201.815,44 0,00 25.917,47 368.896,14 0,00 27,83 0,00 596.656,88