OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 688.226,71 2.641,20 779.425,26 2.746.925,14 0,00 0,00 0,00 4.217.218,31
2. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 2.047.360,95 23.626,51 162.104,51 1.645.099,33 0,00 1.903,32 0,00 3.880.094,62
3. ZRINKA JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 2.047.324,07 0,00 223.718,92 71.471,81 0,00 112.317,39 0,00 2.454.832,19
4. HRVOJE MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.393.382,93 59.177,49 199.583,46 615.269,64 0,00 9.634,38 0,00 2.277.047,90
5. RAMIZ PANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1970 STARI JANKOVCI 807.513,86 0,00 312.322,46 943.943,62 0,00 33.905,41 0,00 2.097.685,35
6. ZDRAVKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 VRBANJA 7.262,83 102.178,80 791.668,13 1.063.660,74 0,00 0,00 0,00 1.964.770,50
7. SLAVKO VUKOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1952 CERIĆ 1.246.520,29 0,00 58.928,65 437.236,63 0,00 13.328,15 0,00 1.756.013,72
8. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 8.954,25 0,00 136.914,17 1.583.802,98 0,00 2.280,41 0,00 1.731.951,81
9. DARKO ZADRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 714,87 237.967,11 213.596,42 955.312,19 0,00 321.424,02 0,00 1.729.014,61
10. LIDIJA KONSTANTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 289.355,37 1.397.411,06 0,00 0,00 0,00 1.686.766,43
11. STJEPAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1986 STROŠINCI 730.623,46 0,00 10.032,61 909.347,59 0,00 34.868,47 0,00 1.684.872,13
12. SLAVKO JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1959 IVANKOVO 557.397,75 0,00 226.220,38 804.148,44 0,00 17.033,72 0,00 1.604.800,29
13. NIKOLA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 306.944,97 0,00 180.250,48 988.568,55 0,00 0,00 0,00 1.475.764,00
14. LIDIJA LOMBAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 463.776,67 0,00 36.042,44 963.207,76 0,00 0,00 0,00 1.463.026,87
15. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 220.730,11 0,00 85.443,34 1.099.070,75 0,00 0,00 0,00 1.405.244,20
16. IVICA DOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 NUŠTAR 669.816,79 0,00 303.238,35 366.844,57 0,00 0,00 0,00 1.339.899,71
17. STJEPAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 375.387,47 0,00 70.355,42 728.801,14 0,00 11.053,10 0,00 1.185.597,13
18. LJUBOMIR VUKIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1946 BRŠADIN 881.386,30 0,00 37.540,21 238.881,29 0,00 0,00 0,00 1.157.807,80
19. LUKA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 STROŠINCI 656.768,17 67.228,38 28.507,41 401.431,22 0,00 0,00 0,00 1.153.935,18
20. JOSIP SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 412.693,40 0,00 401.376,81 320.141,60 0,00 0,00 0,00 1.134.211,81
21. ŠEFKI MUHADRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1952 ANDRIJAŠEVCI -70.002,91 517.859,34 2.636,16 657.866,37 0,00 0,00 0,00 1.108.358,96
22. MARIJA JOSIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 120.608,46 0,00 23.384,18 876.936,33 0,00 0,00 0,00 1.020.928,97
23. IVANKA MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 232.219,91 0,00 68.469,67 655.518,57 0,00 0,00 0,00 956.208,15
24. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 116.323,65 0,00 -3.341,10 823.580,32 0,00 0,00 0,00 936.562,87
25. IVAN ŽGELA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1953 STARI MIKANOVCI 360.401,50 0,00 84.479,04 464.967,30 0,00 0,00 0,00 909.847,84
26. SMAIL GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1947 VINKOVCI 10.081,77 0,00 198.625,97 698.904,76 0,00 0,00 0,00 907.612,50
27. JOSIP MIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1962 PRIVLAKA 244.782,18 0,00 52.801,47 607.724,38 0,00 0,00 0,00 905.308,03
28. PAVO JARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 289.143,55 0,00 26.350,06 550.861,97 0,00 0,00 0,00 866.355,58
29. STJEPAN LJUSAVEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 733.681,87 8.870,17 -10.253,30 117.698,13 0,00 0,00 0,00 849.996,87
30. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 372.450,74 0,00 48.746,09 336.930,02 0,00 73.495,51 0,00 831.622,36
31. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 54.097,99 0,00 21.974,40 751.336,17 0,00 0,00 0,00 827.408,56
32. ANDRIJA LJUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 174.823,92 0,00 70.752,56 580.954,57 0,00 0,00 0,00 826.531,05
33. ŽARKO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1961 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 808.802,91 0,00 0,00 0,00 808.802,91
34. MARKO DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1941 GUNJA 225.559,03 0,00 16.248,79 566.149,90 0,00 0,00 0,00 807.957,72
35. ANĐELKO PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 231.431,36 0,00 144.954,67 430.341,17 0,00 0,00 0,00 806.727,20
36. STJEPAN TOMAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 78.418,22 0,00 83.069,57 619.660,07 0,00 0,00 0,00 781.147,86
37. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 170.071,67 0,00 116.672,15 468.267,86 0,00 762,52 0,00 755.774,20
38. SAKIB HIBELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 296.740,15 0,00 74.097,25 367.337,35 0,00 0,00 0,00 738.174,75
39. TIHOMIR RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 76.780,08 0,00 56.307,51 566.933,21 0,00 0,00 0,00 700.020,80
40. IVICA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1973 BABINA GREDA 115.708,49 0,00 37.434,78 543.433,15 0,00 0,00 0,00 696.576,42
41. RANKO JEDRINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 VRBANJA 32.134,10 0,00 60.358,92 603.374,77 0,00 0,00 0,00 695.867,79
42. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 89.858,02 0,00 2.679,62 602.055,88 0,00 0,00 0,00 694.593,52
43. XHON PREKPALAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR 0,00 0,00 5.265,64 660.347,41 0,00 0,00 0,00 665.613,05
44. DRAŽEN MARKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1974 ŠTITAR 144.107,09 0,00 95.442,60 424.819,53 0,00 0,00 0,00 664.369,22
45. IGOR MODALEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -31.913,43 0,00 -0,54 689.300,34 0,00 0,00 0,00 657.386,37
46. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 210.258,65 0,00 18.638,69 419.855,24 0,00 0,00 0,00 648.752,58
47. EMIL KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 274.506,38 0,00 37.753,90 335.115,31 0,00 0,00 0,00 647.375,59
48. KREŠIMIR PUĆO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1979 NIJEMCI 263.764,34 -2.833,62 95.285,47 288.594,05 0,00 0,00 0,00 644.810,24
49. MAZLAM SELMANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 138.222,80 503.812,86 0,00 0,00 0,00 642.035,66
50. JASMINKA HIBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 91.755,59 0,00 18.064,47 528.737,81 0,00 0,00 0,00 638.557,87
51. ANICA ŽMURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 3.695,68 0,00 447.012,43 187.574,86 0,00 0,00 0,00 638.282,97
52. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 416.616,77 0,00 21.875,88 196.344,87 0,00 0,00 0,00 634.837,52
53. SAŠA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 167.021,13 0,00 11.742,79 453.725,16 0,00 0,00 0,00 632.489,08
54. SAŠA PLJASKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 164.361,98 0,00 23.775,24 434.849,09 0,00 0,00 0,00 622.986,31
55. BOŽO MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 162.026,44 0,00 3.774,77 453.715,91 0,00 0,00 0,00 619.517,12
56. KSENIJA LIPOVČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 327.416,52 0,00 8.782,62 282.025,51 0,00 0,00 0,00 618.224,65
57. ANTO MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1949 MARINCI 0,00 0,00 -15,04 616.691,48 0,00 0,00 0,00 616.676,44
58. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 433,34 0,00 71.656,69 543.969,01 0,00 0,00 0,00 616.059,04
59. SILVIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1971 NUŠTAR 218.112,99 0,00 23.694,76 367.162,25 0,00 2.729,04 0,00 611.699,04
60. PETAR SOPKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 89.608,96 0,00 21.930,34 497.748,81 0,00 0,00 0,00 609.288,11
61. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 253.591,81 0,00 13.524,69 305.292,98 0,00 35.360,10 0,00 607.769,58
62. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 125.662,84 0,00 72.056,34 408.687,74 0,00 0,00 0,00 606.406,92
63. DUBRAVKO MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA -107,51 0,00 0,90 597.479,77 0,00 0,00 0,00 597.373,16
64. TANJA HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ROKOVCI 151.762,72 0,00 12.107,42 428.171,79 0,00 0,00 0,00 592.041,93
65. MARIJAN ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1947 ŽUPANJA 334.182,38 0,00 66.452,33 190.243,34 0,00 0,00 0,00 590.878,05
66. ANICA BRKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1972 CERNA 0,00 0,00 14.797,54 573.632,58 0,00 0,00 0,00 588.430,12
67. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 75.581,05 0,00 18.994,08 493.506,87 0,00 0,00 0,00 588.082,00
68. GANI UZUNAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 587.357,81 0,00 0,00 0,00 587.357,81
69. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 55.636,60 522.435,39 0,00 0,00 0,00 578.071,99
70. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 94.804,88 0,00 28.057,29 443.241,72 0,00 799,68 0,00 566.903,57
71. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 134.863,99 0,00 14.303,53 412.995,97 0,00 0,00 0,00 562.163,49
72. ZVONKO ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 183.617,83 0,00 33.511,11 337.228,39 0,00 0,00 0,00 554.357,33
73. DARKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 298.455,49 0,00 63.745,19 190.635,21 0,00 0,00 0,00 552.835,89
74. TIHOMIR KADERŽABEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 125.919,65 0,00 56.088,46 366.723,08 0,00 0,00 0,00 548.731,19
75. DRAGAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1963 BOROVO 141.888,71 0,00 3.849,12 399.842,01 0,00 0,00 0,00 545.579,84
76. MARA KATAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1946 KOMLETINCI 179.040,94 0,00 108.571,96 255.330,26 0,00 0,00 0,00 542.943,16
77. VIDE RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 193.234,84 0,00 27.762,15 319.248,55 0,00 1.656,92 0,00 541.902,46
78. PETAR PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 157.798,92 0,00 2,37 377.963,61 0,00 0,00 0,00 535.764,90
79. BEHDŽET GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1971 VINKOVCI 0,00 0,00 44.917,84 489.675,34 0,00 0,00 0,00 534.593,18
80. ZORAN DOMITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1982 PRIVLAKA 179.780,75 0,00 63.803,43 289.537,08 0,00 0,00 0,00 533.121,26
81. ANA ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1961 ROKOVCI 44.026,98 0,00 22.681,79 465.057,78 0,00 0,00 0,00 531.766,55
82. MIHAELA BAGARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 8.715,01 522.955,16 0,00 0,00 0,00 531.670,17
83. MILENKO MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 129.931,38 -1.784,74 28.226,96 366.044,50 0,00 0,00 0,00 522.418,10
84. KATA LAZAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1948 DRENOVCI 27.399,98 0,00 0,00 492.509,33 0,00 0,00 0,00 519.909,31
85. VERICA RIMAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 174.609,36 0,00 1.396,93 339.966,12 0,00 0,00 0,00 515.972,41
86. IVAN SUŠAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1978 NOVI MIKANOVCI -26.206,44 0,00 -2.868,31 543.221,44 0,00 0,00 0,00 514.146,69
87. IVAN KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 16.731,91 0,00 4.499,83 491.445,35 0,00 0,00 0,00 512.677,09
88. DRAGICA DISTLER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI 135.661,90 0,00 39.898,57 334.802,67 0,00 0,00 0,00 510.363,14
89. MLADENKA KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1963 SLAKOVCI 41.503,99 0,00 14.908,99 453.418,19 0,00 174,68 0,00 510.005,85
90. SLAĐANA JANDRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 0,00 0,00 5.497,81 502.787,01 0,00 0,00 0,00 508.284,82
91. MARKO OLUJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 68.752,92 0,00 61.985,19 376.879,28 0,00 0,00 0,00 507.617,39
92. MILE LJUBIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 507.502,08 0,00 0,00 0,00 507.502,08
93. DRAGICA TOKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1977 JARMINA 64.961,62 0,00 7.000,43 434.643,64 0,00 0,00 0,00 506.605,69
94. DUŠAN ĐURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 61.373,38 0,00 5.746,99 438.764,74 0,00 0,00 0,00 505.885,11
95. ZVONKO UKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 145.388,30 0,00 -12,24 356.804,24 0,00 0,00 0,00 502.180,30
96. PETAR CETINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1958 CERNA 122.937,46 0,00 36.315,34 342.205,26 0,00 0,00 0,00 501.458,06
97. BESNIK DŽEMAILI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1979 SOLJANI 0,00 0,00 52.256,13 445.859,09 0,00 0,00 0,00 498.115,22
98. BRANKA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 VUKOVAR 100.642,17 0,00 1.083,40 395.873,38 0,00 0,00 0,00 497.598,95
99. IGOR MEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 75.066,52 0,00 33.991,38 358.775,64 0,00 28.651,92 0,00 496.485,46
100. GORDANA KANAZIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 2.693,99 491.029,79 0,00 0,00 0,00 493.723,78