OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NIR GIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 ĐELETOVCI 1.182.524,68 249.136,06 48.738,75 4.097.812,99 0,00 103.239,75 0,00 5.681.452,23
2. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 750.958,22 2.874,59 850.578,18 2.965.427,30 0,00 0,00 0,00 4.569.838,29
3. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 2.327.029,81 25.634,85 181.134,08 1.846.078,48 0,00 2.100,14 0,00 4.381.977,36
4. TATJANA KUKURUZOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 CERIĆ 1.253.958,32 1.436.300,14 4.892,24 169.553,65 0,00 5.457,90 0,00 2.870.162,25
5. ZRINKA JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 2.182.174,52 0,00 245.981,32 77.912,55 0,00 122.819,03 0,00 2.628.887,42
6. HRVOJE MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.559.654,41 64.873,23 222.001,52 684.063,61 0,00 10.767,86 0,00 2.541.360,63
7. VLADO BUTORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1973 IVANKOVO 454.296,16 13.471,77 174.395,28 1.642.152,18 0,00 3.769,08 0,00 2.288.084,47
8. ZDRAVKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 VRBANJA -12.245,59 112.243,22 875.486,84 1.149.564,21 0,00 0,00 0,00 2.125.048,68
9. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 9.265,10 0,00 152.619,01 1.748.079,98 0,00 2.553,38 0,00 1.912.517,47
10. STJEPAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1986 STROŠINCI 831.209,37 0,00 11.506,33 1.021.427,15 0,00 40.201,48 0,00 1.904.344,33
11. DARKO ZADRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 817,20 256.994,88 237.297,92 1.048.510,29 0,00 355.699,65 0,00 1.899.319,94
12. SLAVKO VUKOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1952 CERIĆ 1.340.785,43 0,00 63.439,84 470.158,49 0,00 14.300,94 0,00 1.888.684,70
13. LIDIJA KONSTANTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 312.285,49 1.536.223,19 0,00 0,00 0,00 1.848.508,68
14. IVAN PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 482.678,04 261,84 15.077,31 1.253.477,95 0,00 0,00 0,00 1.751.495,14
15. SLAVKO JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1959 IVANKOVO 602.056,86 0,00 243.937,83 870.472,43 0,00 18.363,77 0,00 1.734.830,89
16. ALOJZIJE NEMETH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1948 ŽUPANJA 1.652.008,70 0,00 -977,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.651.031,02
17. LIDIJA LOMBAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 517.726,18 0,00 40.128,54 1.079.714,97 0,00 0,00 0,00 1.637.569,69
18. NIKOLA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 329.190,44 0,00 181.755,35 1.063.673,43 0,00 0,00 0,00 1.574.619,22
19. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 243.630,47 0,00 92.926,62 1.189.562,45 0,00 0,00 0,00 1.526.119,54
20. IVICA DOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 NUŠTAR 752.279,56 0,00 335.699,50 409.876,08 0,00 0,00 0,00 1.497.855,14
21. MARTIN LEVAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 213.953,89 0,00 91.348,89 1.107.199,75 0,00 0,00 0,00 1.412.502,53
22. STJEPAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 408.308,59 0,00 76.681,62 790.225,90 0,00 12.012,93 0,00 1.287.229,04
23. LJUBOMIR VUKIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1946 BRŠADIN 965.776,04 0,00 42.955,14 263.274,88 0,00 0,00 0,00 1.272.006,06
24. LUKA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 STROŠINCI 713.758,03 72.468,90 31.035,01 437.025,58 0,00 0,00 0,00 1.254.287,52
25. JOSIP SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 449.709,38 0,00 436.538,47 348.842,06 0,00 0,00 0,00 1.235.089,91
26. ANDRIJA SUBOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 742,81 0,00 0,00 1.205.839,70 0,00 0,00 0,00 1.206.582,51
27. DAVOR HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 139.406,79 0,00 99.816,32 895.836,75 0,00 0,00 0,00 1.135.059,86
28. JOSIP MIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1962 PRIVLAKA 281.285,00 0,00 106.787,72 665.901,66 0,00 0,00 0,00 1.053.974,38
29. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 125.105,80 0,00 -3.241,09 881.915,34 0,00 0,00 0,00 1.003.780,05
30. STJEPAN LJUSAVEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 834.972,17 7.246,51 -10.253,30 136.179,09 0,00 0,00 0,00 968.144,47
31. PAVO JARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 309.712,80 0,00 27.754,18 591.254,12 0,00 0,00 0,00 928.721,10
32. BOŽO ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 469.759,51 0,00 19.877,39 433.358,06 0,00 0,00 0,00 922.994,96
33. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 406.369,36 0,00 53.418,19 367.545,43 0,00 80.512,33 0,00 907.845,31
34. ANDRIJA LJUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 188.797,27 0,00 75.464,47 628.401,53 0,00 0,00 0,00 892.663,27
35. TOMISLAV BORAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1973 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 70.117,93 796.701,02 0,00 24.156,85 0,00 890.975,80
36. ILIJA TIKVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA 273.936,33 0,00 87.977,86 527.036,80 0,00 0,00 0,00 888.950,99
37. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 57.374,58 0,00 22.964,58 802.952,65 0,00 0,00 0,00 883.291,81
38. ANĐELKO PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 253.024,74 0,00 156.826,34 469.635,07 0,00 0,00 0,00 879.486,15
39. MARIJA PRIMORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 133.872,83 0,00 227.168,30 516.583,53 0,00 0,00 0,00 877.624,66
40. ŽELJKA PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 328.890,91 0,00 32.227,94 484.362,34 0,00 28.981,61 0,00 874.462,80
41. ŽARKO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1961 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 861.318,86 13,13 0,00 0,00 861.331,99
42. DRAGO MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1982 KOMLETINCI 291.074,99 0,00 109.910,09 454.181,29 0,00 0,00 0,00 855.166,37
43. NATAŠA ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 182.103,15 0,00 91.478,46 581.041,45 0,00 0,00 0,00 854.623,06
44. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 188.646,76 0,00 129.263,94 516.571,01 0,00 850,04 0,00 835.331,75
45. SAŠA PLJASKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 206.633,09 0,00 26.320,24 587.534,71 0,00 0,00 0,00 820.488,04
46. GORKA MIHALJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 LIPOVAC 33.340,47 0,00 25.316,44 755.353,39 0,00 0,00 0,00 814.010,30
47. SAKIB HIBELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 325.978,39 0,00 81.137,49 405.318,97 0,00 0,00 0,00 812.434,85
48. DRAŽEN HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 314.621,34 27.055,08 172.193,61 276.824,63 0,00 0,00 0,00 790.694,66
49. VLADIMIR BALIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1961 ILAČA 51.448,39 0,00 -641,28 736.525,75 0,00 26,92 0,00 787.359,78
50. DRAGANA BRDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 212.132,96 0,00 57.677,14 511.310,42 0,00 0,00 0,00 781.120,52
51. VENCEL ČOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1969 ROKOVCI 294.568,12 0,00 5.052,65 464.841,21 0,00 0,00 0,00 764.461,98
52. IVICA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1973 BABINA GREDA 125.272,25 0,00 40.332,31 589.172,72 0,00 0,00 0,00 754.777,28
53. JADRANKA ZIRDUM VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1970 CERNA 1.532,82 0,00 2.708,62 750.207,03 0,00 0,00 0,00 754.448,47
54. RANKO JEDRINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 VRBANJA 34.512,21 0,00 64.245,52 654.192,31 0,00 0,00 0,00 752.950,04
55. TIHOMIR RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 82.150,95 0,00 60.372,49 605.823,24 0,00 0,00 0,00 748.346,68
56. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 96.972,16 0,00 2.679,62 648.448,73 0,00 0,00 0,00 748.100,51
57. IGOR MODALEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -31.913,43 0,00 0,00 756.005,09 0,00 0,00 0,00 724.091,66
58. EMIL KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 303.309,63 0,00 41.318,16 370.362,98 0,00 0,00 0,00 714.990,77
59. PETAR CETINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1958 CERNA 134.067,75 0,00 56.181,04 523.571,45 0,00 0,00 0,00 713.820,24
60. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 463.756,34 0,00 24.481,75 224.868,84 0,00 0,00 0,00 713.106,93
61. SAŠA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 188.139,82 0,00 13.345,56 509.841,59 0,00 0,00 0,00 711.326,97
62. NEVENKA RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 136.942,81 0,00 9.800,06 560.310,43 0,00 0,00 0,00 707.053,30
63. SLAĐANA PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 91.211,25 0,00 28.885,69 586.203,56 0,00 0,00 0,00 706.300,50
64. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 219.272,97 0,00 20.424,99 462.029,16 0,00 0,00 0,00 701.727,12
65. JASMINKA HIBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 100.545,09 0,00 19.671,97 576.847,96 0,00 0,00 0,00 697.065,02
66. ĐORĐE MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 2.157,76 0,00 2.180,70 691.113,29 0,00 0,00 0,00 695.451,75
67. ŽELJKA MATEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 287.655,99 0,00 28.571,70 376.455,22 0,00 0,00 0,00 692.682,91
68. MAZLAM SELMANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 148.306,87 541.584,95 0,00 0,00 0,00 689.891,82
69. MIJO VULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 705.176,41 -16.202,64 0,00 29,07 0,00 -124,63 0,00 688.878,21
70. ANICA ŽMURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 3.989,80 0,00 482.447,29 202.246,55 0,00 0,00 0,00 688.683,64
71. ZVONIMIR PRGOMET VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 124.237,27 0,00 75.169,69 477.980,43 0,00 4.752,21 0,00 682.139,60
72. SILVIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1971 NUŠTAR 241.791,12 0,00 26.151,02 409.917,61 0,00 3.067,78 0,00 680.927,53
73. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 288.779,34 0,00 14.061,98 333.986,17 0,00 40.117,00 0,00 676.944,49
74. DRAŽEN SUHORSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 52.548,40 0,00 22.425,76 601.230,84 0,00 0,00 0,00 676.205,00
75. BOŽO MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 175.616,66 0,00 4.108,64 492.135,03 0,00 0,00 0,00 671.860,33
76. KSENIJA LIPOVČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 355.460,80 0,00 9.360,87 305.944,09 0,00 0,00 0,00 670.765,76
77. PETAR SOPKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 99.257,03 0,00 23.389,31 544.832,68 0,00 0,00 0,00 667.479,02
78. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 139.301,46 0,00 78.485,38 449.417,02 0,00 0,00 0,00 667.203,86
79. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 496,59 0,00 76.181,13 589.627,60 0,00 0,00 0,00 666.305,32
80. TANJA HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ROKOVCI 162.522,02 0,00 12.458,38 468.678,02 0,00 0,00 0,00 643.658,42
81. NADA PEJIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 157.110,14 0,00 154.989,19 330.670,32 0,00 0,00 0,00 642.769,65
82. IVAN BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1957 ROKOVCI 0,00 0,00 37.909,82 604.709,48 0,00 0,00 0,00 642.619,30
83. NIKOLA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1980 STARI JANKOVCI 99.130,65 0,00 6.072,41 536.084,17 0,00 0,00 0,00 641.287,23
84. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 165.178,88 0,00 15.492,08 457.797,42 0,00 0,00 0,00 638.468,38
85. ANICA BRKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 15.279,99 622.765,57 0,00 0,00 0,00 638.045,56
86. DUBRAVKO MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA -107,51 0,00 0,97 635.340,65 0,00 0,00 0,00 635.234,11
87. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 104.659,01 0,00 31.327,18 493.046,47 0,00 892,10 0,00 629.924,76
88. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 59.282,92 569.432,20 0,00 0,00 0,00 628.715,12
89. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 80.782,63 0,00 20.227,20 524.382,33 0,00 0,00 0,00 625.392,16
90. JURO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1958 BRŠADIN 17.213,27 0,00 38.156,43 541.021,49 0,00 28.731,10 0,00 625.122,29
91. GANI UZUNAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 622.034,60 0,00 0,00 0,00 622.034,60
92. TIHOMIR KADERŽABEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 144.488,46 0,00 56.937,35 415.413,44 0,00 0,00 0,00 616.839,25
93. MARINKO PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1955 ILOK 74.010,70 0,00 10.643,71 523.203,16 0,00 0,00 0,00 607.857,57
94. VIDE RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 214.571,40 0,00 31.324,71 358.512,49 0,00 1.877,62 0,00 606.286,22
95. DARKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 318.258,83 0,00 70.261,45 212.966,08 0,00 0,00 0,00 601.486,36
96. DRAGAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1963 BOROVO 156.478,10 0,00 3.079,80 437.229,15 0,00 0,00 0,00 596.787,05
97. ZVONKO ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 197.803,84 0,00 34.787,36 362.562,25 0,00 0,00 0,00 595.153,45
98. IVAN MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1949 NOVI JANKOVCI 65.780,28 0,00 4.440,33 524.292,24 0,00 0,00 0,00 594.512,85
99. ZORAN DOMITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1982 PRIVLAKA 197.571,98 0,00 70.717,38 321.909,47 0,00 0,00 0,00 590.198,83
100. BEHDŽET GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1971 VINKOVCI 0,00 0,00 49.506,38 536.252,10 0,00 0,00 0,00 585.758,48