OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NIR GIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 ĐELETOVCI 1.139.042,22 240.943,52 46.973,70 3.962.530,35 0,00 99.851,18 0,00 5.489.340,97
2. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 731.561,19 2.802,42 828.577,19 2.897.864,88 0,00 0,00 0,00 4.460.805,68
3. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 2.240.554,21 25.013,86 175.250,01 1.783.934,31 0,00 2.039,28 0,00 4.226.791,67
4. TATJANA KUKURUZOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 NUŠTAR 1.220.411,78 1.386.610,26 4.696,95 162.580,32 0,00 5.260,93 0,00 2.779.560,24
5. HRVOJE MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.508.242,09 63.112,07 215.069,70 662.792,02 0,00 10.417,38 0,00 2.459.633,26
6. ZDRAVKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 VRBANJA -12.245,59 109.131,23 849.569,50 1.123.002,26 0,00 0,00 0,00 2.069.457,40
7. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 8.929,85 0,00 147.762,96 1.698.906,33 0,00 2.468,97 0,00 1.858.068,11
8. SLAVKO VUKOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1952 CERIĆ 1.311.637,98 0,00 62.044,95 459.978,81 0,00 14.000,15 0,00 1.847.661,89
9. DARKO ZADRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 785,56 251.111,36 229.969,24 1.019.692,79 0,00 345.101,38 0,00 1.846.660,33
10. STJEPAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1986 STROŠINCI 800.107,49 0,00 11.050,64 986.771,32 0,00 38.552,47 0,00 1.836.481,92
11. LIDIJA KONSTANTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 305.195,34 1.493.301,49 0,00 0,00 0,00 1.798.496,83
12. SLAVKO JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1959 IVANKOVO 588.247,95 0,00 238.459,47 849.964,60 0,00 17.952,51 0,00 1.694.624,53
13. IVAN PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 387.509,23 261,84 14.454,81 1.199.454,76 0,00 0,00 0,00 1.601.680,64
14. ALOJZIJE NEMETH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1948 ŽUPANJA 1.594.874,16 0,00 -977,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593.896,48
15. LIDIJA LOMBAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 501.044,61 0,00 38.865,09 1.043.690,12 0,00 0,00 0,00 1.583.599,82
16. NIKOLA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 322.311,98 0,00 181.447,02 1.040.450,46 0,00 0,00 0,00 1.544.209,46
17. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 236.549,51 0,00 90.612,74 1.161.581,77 0,00 0,00 0,00 1.488.744,02
18. IVICA DOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 NUŠTAR 726.385,10 0,00 325.662,28 396.570,43 0,00 0,00 0,00 1.448.617,81
19. STJEPAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 398.129,14 0,00 74.725,52 771.232,92 0,00 11.716,15 0,00 1.255.803,73
20. LJUBOMIR VUKIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1946 BRŠADIN 939.682,14 0,00 41.280,81 255.732,20 0,00 0,00 0,00 1.236.695,15
21. ŠEFKI MUHADRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1952 ANDRIJAŠEVCI -70.002,91 575.736,38 2.910,83 723.910,71 0,00 0,00 0,00 1.232.555,01
22. LUKA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 STROŠINCI 696.136,36 70.848,49 30.253,46 426.019,55 0,00 0,00 0,00 1.223.257,86
23. JOSIP SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 438.263,78 0,00 425.666,23 339.967,66 0,00 0,00 0,00 1.203.897,67
24. ANDRIJA SUBOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 729,07 0,00 0,00 1.176.210,20 0,00 0,00 0,00 1.176.939,27
25. DAVOR HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 136.022,44 0,00 98.238,68 876.479,62 0,00 0,00 0,00 1.110.740,74
26. MARIJA JOSIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 126.545,98 0,00 23.452,07 923.052,77 0,00 0,00 0,00 1.073.050,82
27. JOSIP MIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1962 PRIVLAKA 269.998,07 0,00 102.888,12 647.912,83 0,00 0,00 0,00 1.020.799,02
28. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 122.390,29 0,00 -3.272,01 863.877,74 0,00 0,00 0,00 982.996,02
29. STJEPAN LJUSAVEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 803.652,42 7.042,61 -10.253,30 130.464,66 0,00 0,00 0,00 930.906,39
30. PAVO JARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 303.352,64 0,00 27.320,02 578.764,58 0,00 0,00 0,00 909.437,24
31. BOŽO ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 454.563,10 0,00 19.197,07 418.834,62 0,00 0,00 0,00 892.594,79
32. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 395.881,48 0,00 51.973,54 358.078,93 0,00 78.342,68 0,00 884.276,63
33. ANDRIJA LJUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 184.476,61 0,00 74.007,51 613.730,60 0,00 0,00 0,00 872.214,72
34. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 56.361,43 0,00 22.658,41 786.992,46 0,00 0,00 0,00 866.012,30
35. ILIJA TIKVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA 267.042,56 0,00 86.682,59 507.142,22 0,00 0,00 0,00 860.867,37
36. ANĐELKO PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 246.347,91 0,00 153.155,54 457.485,12 0,00 0,00 0,00 856.988,57
37. DEJAN OLUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 214.449,85 0,00 80.751,64 560.911,37 0,00 0,00 0,00 856.112,86
38. TOMISLAV BORAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1973 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 68.346,27 761.864,27 0,00 23.708,87 0,00 853.919,41
39. ŽELJKA PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 320.786,54 0,00 31.498,82 470.895,00 0,00 28.115,36 0,00 851.295,72
40. MARKO DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1941 GUNJA 237.771,80 0,00 17.222,63 591.881,08 0,00 0,00 0,00 846.875,51
41. ŽARKO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1961 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 845.080,55 -90,87 0,00 0,00 844.989,68
42. MARIJA PRIMORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 128.126,42 0,00 225.969,89 483.293,55 0,00 0,00 0,00 837.389,86
43. DRAGO MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1982 KOMLETINCI 283.635,36 0,00 107.630,56 441.645,39 0,00 0,00 0,00 832.911,31
44. NATAŠA ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 177.018,56 0,00 89.017,21 566.286,86 0,00 0,00 0,00 832.322,63
45. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 182.903,21 0,00 125.370,47 501.635,33 0,00 822,98 0,00 810.731,99
46. SAKIB HIBELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 316.937,72 0,00 78.960,60 393.574,78 0,00 0,00 0,00 789.473,10
47. SAŠA PLJASKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 198.126,03 0,00 27.543,45 552.532,87 0,00 0,00 0,00 778.202,35
48. VLADIMIR BALIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1961 ILAČA 49.176,71 0,00 -641,28 717.759,25 0,00 26,24 0,00 766.320,92
49. DRAŽEN HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 304.820,73 26.314,72 166.094,48 267.922,42 0,00 0,00 0,00 765.152,35
50. DRAGANA BRDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 205.024,76 0,00 55.665,36 495.232,52 0,00 0,00 0,00 755.922,64
51. IVICA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1973 BABINA GREDA 122.315,07 0,00 39.436,38 575.029,71 0,00 0,00 0,00 736.781,16
52. RANKO JEDRINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 VRBANJA 33.776,89 0,00 63.043,75 638.539,09 0,00 0,00 0,00 735.359,73
53. TIHOMIR RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 80.490,24 0,00 59.115,57 593.798,17 0,00 0,00 0,00 733.403,98
54. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 94.772,42 0,00 2.679,62 634.103,73 0,00 0,00 0,00 731.555,77
55. IGOR MODALEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -31.913,43 0,00 0,00 735.379,51 0,00 0,00 0,00 703.466,08
56. PETAR CETINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1958 CERNA 130.626,19 0,00 54.959,83 510.278,47 0,00 0,00 0,00 695.864,49
57. EMIL KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 294.403,46 0,00 40.216,07 359.464,14 0,00 0,00 0,00 694.083,67
58. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 449.180,45 0,00 23.676,00 216.049,02 0,00 0,00 0,00 688.905,47
59. SAŠA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 181.609,77 0,00 12.849,97 492.489,99 0,00 0,00 0,00 686.949,73
60. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 217.064,73 0,00 19.872,65 448.988,71 0,00 0,00 0,00 685.926,09
61. SLAĐANA PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 88.390,95 0,00 28.073,19 567.389,63 0,00 0,00 0,00 683.853,77
62. JASMINKA HIBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 97.827,32 0,00 19.174,92 561.971,96 0,00 0,00 0,00 678.974,20
63. NEVENKA RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 129.385,30 0,00 9.485,37 536.271,24 0,00 0,00 0,00 675.141,91
64. MAZLAM SELMANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 145.188,80 529.905,55 0,00 0,00 0,00 675.094,35
65. ANICA ŽMURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 3.898,86 0,00 471.490,58 197.709,96 0,00 0,00 0,00 673.099,40
66. ŽELJKA MATEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 279.240,73 0,00 27.697,92 365.867,17 0,00 0,00 0,00 672.805,82
67. ZVONIMIR PRGOMET VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 120.560,06 0,00 73.046,69 470.713,21 0,00 4.600,43 0,00 668.920,39
68. SILVIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1971 NUŠTAR 234.469,67 0,00 25.391,53 396.697,36 0,00 2.963,04 0,00 659.521,60
69. MIJO VULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 674.576,42 -16.202,64 0,00 20,19 0,00 -124,63 0,00 658.269,34
70. DRAŽEN SUHORSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 50.729,48 0,00 21.723,42 584.323,19 0,00 0,00 0,00 656.776,09
71. BOŽO MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 171.414,46 0,00 4.005,40 480.255,55 0,00 0,00 0,00 655.675,41
72. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 277.899,11 0,00 13.895,84 325.114,03 0,00 38.646,13 0,00 655.555,11
73. KSENIJA LIPOVČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 346.789,31 0,00 9.182,07 298.548,30 0,00 0,00 0,00 654.519,68
74. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 477,04 0,00 74.782,14 575.509,63 0,00 0,00 0,00 650.768,81
75. PETAR SOPKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 96.273,78 0,00 22.748,86 530.273,99 0,00 0,00 0,00 649.296,63
76. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 135.084,30 0,00 76.497,47 436.823,23 0,00 0,00 0,00 648.405,00
77. TANJA HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ROKOVCI 159.195,17 0,00 12.257,02 456.153,20 0,00 0,00 0,00 627.605,39
78. IVAN BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1957 ROKOVCI 0,00 0,00 36.999,75 587.467,35 0,00 0,00 0,00 624.467,10
79. DUBRAVKO MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA -107,51 0,00 0,94 623.633,80 0,00 0,00 0,00 623.527,23
80. ANICA BRKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 14.985,77 607.573,31 0,00 0,00 0,00 622.559,08
81. NADA PEJIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 151.157,79 0,00 148.436,19 321.551,27 0,00 0,00 0,00 621.145,25
82. NIKOLA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1980 STARI JANKOVCI 95.199,95 0,00 5.869,18 517.832,45 0,00 0,00 0,00 618.901,58
83. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 159.920,59 0,00 14.968,77 443.944,49 0,00 0,00 0,00 618.833,85
84. JOSIP VULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1975 ILAČA 75.487,12 0,00 -6.015,35 546.186,84 0,00 0,00 0,00 615.658,61
85. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 79.174,26 0,00 19.845,91 514.835,41 0,00 0,00 0,00 613.855,58
86. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 58.155,45 554.900,45 0,00 0,00 0,00 613.055,90
87. GANI UZUNAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 611.312,28 0,00 0,00 0,00 611.312,28
88. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 101.612,04 0,00 30.316,11 477.646,49 0,00 863,52 0,00 610.438,16
89. JURO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1958 BRŠADIN 16.860,20 0,00 37.404,84 526.363,94 0,00 28.193,96 0,00 608.822,94
90. TIHOMIR KADERŽABEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 138.746,85 0,00 55.294,65 400.358,03 0,00 0,00 0,00 594.399,53
91. DARKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 312.509,66 0,00 68.246,58 206.061,20 0,00 0,00 0,00 586.817,44
92. VIDE RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 207.973,98 0,00 30.223,14 346.371,81 0,00 1.877,62 0,00 586.446,55
93. ZVONKO ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 193.417,43 0,00 34.392,73 354.728,84 0,00 0,00 0,00 582.539,00
94. DRAGAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1963 BOROVO 152.355,03 0,00 3.079,80 425.668,77 0,00 0,00 0,00 581.103,60
95. MARINKO PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1955 ILOK 75.647,49 0,00 10.279,36 494.988,73 0,00 0,00 0,00 580.915,58
96. IVAN MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1949 NOVI JANKOVCI 63.398,44 0,00 4.308,92 507.982,47 0,00 0,00 0,00 575.689,83
97. ZORAN DOMITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1982 PRIVLAKA 191.860,55 0,00 68.579,53 311.899,68 0,00 0,00 0,00 572.339,76
98. BEHDŽET GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1971 VINKOVCI 0,00 0,00 48.087,57 521.850,22 0,00 0,00 0,00 569.937,79
99. MIHAELA BAGARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 9.161,74 558.162,42 0,00 0,00 0,00 567.324,16
100. ANA ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1961 ROKOVCI 47.012,71 0,00 24.014,23 494.825,56 0,00 0,00 0,00 565.852,50