OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. NIR GIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 ĐELETOVCI 1.020.328,53 218.127,72 42.058,10 3.585.775,44 0,00 90.414,17 0,00 4.956.703,96
2. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 677.541,50 2.601,45 767.305,61 2.709.707,12 0,00 0,00 0,00 4.157.155,68
3. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 1.999.724,26 23.284,42 158.863,15 1.610.866,03 0,00 1.869,80 0,00 3.794.607,66
4. ZRINKA JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 2.020.084,88 0,00 219.926,91 70.374,74 0,00 110.528,61 0,00 2.420.915,14
5. HRVOJE MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.365.061,49 58.207,32 195.764,93 603.551,81 0,00 9.441,31 0,00 2.232.026,86
6. RAMIZ PANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1970 STARI JANKOVCI 797.352,25 0,00 308.401,41 931.371,55 0,00 33.387,60 0,00 2.070.512,81
7. ZDRAVKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 VRBANJA 7.142,52 100.464,50 777.391,08 1.049.028,58 0,00 0,00 0,00 1.934.026,68
8. DARKO ZADRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 697,44 234.726,06 209.559,29 939.437,52 0,00 315.585,77 0,00 1.700.006,08
9. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 8.769,58 0,00 134.239,13 1.554.044,48 0,00 2.233,92 0,00 1.699.287,11
10. LIDIJA KONSTANTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 285.449,62 1.373.766,85 0,00 0,00 0,00 1.659.216,47
11. STJEPAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1986 STROŠINCI 712.089,29 0,00 9.342,10 886.656,10 0,00 33.960,09 0,00 1.642.047,58
12. SLAVKO JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1959 IVANKOVO 549.790,85 0,00 223.202,53 792.851,30 0,00 16.807,17 0,00 1.582.651,85
13. NIKOLA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 303.155,84 0,00 180.001,29 975.775,76 0,00 0,00 0,00 1.458.932,89
14. LIDIJA LOMBAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 452.935,37 0,00 35.346,45 943.362,78 0,00 0,00 0,00 1.431.644,60
15. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 216.829,44 0,00 84.168,69 1.083.657,07 0,00 0,00 0,00 1.384.655,20
16. IVICA DOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 NUŠTAR 655.552,34 0,00 297.709,16 359.514,90 0,00 0,00 0,00 1.312.776,40
17. STJEPAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 369.779,94 0,00 69.277,86 718.338,51 0,00 10.889,61 0,00 1.168.285,92
18. LJUBOMIR VUKIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1946 BRŠADIN 867.011,98 0,00 36.617,87 234.726,28 0,00 0,00 0,00 1.138.356,13
19. LUKA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 STROŠINCI 647.060,94 66.335,75 28.076,88 395.368,34 0,00 0,00 0,00 1.136.841,91
20. JOSIP SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 406.388,37 0,00 395.387,64 315.252,99 0,00 0,00 0,00 1.117.029,00
21. MARIJA JOSIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 119.144,41 0,00 23.367,44 865.565,16 0,00 0,00 0,00 1.008.077,01
22. IVANKA MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 228.913,27 0,00 67.673,43 647.155,56 0,00 0,00 0,00 943.742,26
23. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 114.827,77 0,00 -3.358,14 813.643,96 0,00 0,00 0,00 925.113,59
24. SMAIL GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1947 VINKOVCI 9.860,17 0,00 184.667,96 686.734,20 0,00 0,00 0,00 881.262,33
25. DENIS NOVOSEL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1979 ŽUPANJA 386.637,91 0,00 246.935,03 230.811,46 0,00 0,00 0,00 864.384,40
26. PAVO JARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 285.639,94 0,00 26.110,89 543.981,88 0,00 0,00 0,00 855.732,71
27. STJEPAN LJUSAVEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 717.047,61 8.689,64 -10.253,30 114.550,21 0,00 0,00 0,00 830.034,16
28. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 366.673,30 0,00 47.950,28 331.715,23 0,00 72.300,32 0,00 818.639,13
29. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 53.539,88 0,00 21.805,74 742.544,21 0,00 0,00 0,00 817.889,83
30. ANDRIJA LJUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 172.443,80 0,00 69.949,97 572.872,82 0,00 0,00 0,00 815.266,59
31. BOŽO ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 412.241,90 0,00 17.302,41 378.387,56 0,00 0,00 0,00 807.931,87
32. ŽARKO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1961 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 799.857,74 0,00 0,00 0,00 799.857,74
33. MARKO DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1941 GUNJA 222.547,66 0,00 16.008,67 559.805,23 0,00 0,00 0,00 798.361,56
34. ANĐELKO PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 227.753,31 0,00 142.932,54 423.648,14 0,00 0,00 0,00 794.333,99
35. STJEPAN TOMAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 77.435,26 0,00 82.215,86 612.607,49 0,00 0,00 0,00 772.258,61
36. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 166.907,73 0,00 114.527,36 460.040,27 0,00 747,61 0,00 742.222,97
37. SAKIB HIBELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 291.759,93 0,00 72.898,07 360.867,85 0,00 0,00 0,00 725.525,85
38. TIHOMIR RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 75.865,25 0,00 55.615,11 560.308,98 0,00 0,00 0,00 691.789,34
39. IVICA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1973 BABINA GREDA 114.079,47 0,00 36.941,23 535.642,22 0,00 0,00 0,00 686.662,92
40. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 88.646,25 0,00 2.679,62 594.153,68 0,00 0,00 0,00 685.479,55
41. RANKO JEDRINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 VRBANJA 31.691,18 0,00 59.696,91 591.278,63 0,00 0,00 0,00 682.666,72
42. STJEPAN KONČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA 15.406,74 0,00 0,00 651.840,85 0,00 0,00 0,00 667.247,59
43. XHON PREKPALAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR 0,00 0,00 5.247,29 650.992,27 0,00 0,00 0,00 656.239,56
44. DRAŽEN MARKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1974 ŠTITAR 141.137,67 0,00 94.426,89 418.427,04 0,00 0,00 0,00 653.991,60
45. IGOR MODALEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -31.913,43 0,00 -0,54 677.938,36 0,00 0,00 0,00 646.024,39
46. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 209.671,80 0,00 18.334,43 412.671,63 0,00 0,00 0,00 640.677,86
47. EMIL KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 269.600,25 0,00 37.146,79 329.111,49 0,00 0,00 0,00 635.858,53
48. KREŠIMIR PUĆO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1979 NIJEMCI 259.801,35 -2.833,62 93.653,53 283.460,31 0,00 0,00 0,00 634.081,57
49. MAZLAM SELMANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 136.505,16 497.379,05 0,00 0,00 0,00 633.884,21
50. ANICA ŽMURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 3.645,58 0,00 440.976,72 185.075,79 0,00 0,00 0,00 629.698,09
51. JASMINKA HIBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 90.258,45 0,00 17.790,66 520.543,09 0,00 0,00 0,00 628.592,20
52. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 408.587,37 0,00 21.432,01 191.486,32 0,00 0,00 0,00 621.505,70
53. SAŠA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 163.423,93 0,00 11.469,78 444.166,72 0,00 0,00 0,00 619.060,43
54. KSENIJA LIPOVČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 322.639,67 0,00 8.684,13 277.951,39 0,00 0,00 0,00 609.275,19
55. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 422,56 0,00 70.886,03 536.191,87 0,00 0,00 0,00 607.500,46
56. PETAR SOPKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 87.965,58 0,00 22.871,07 489.728,93 0,00 0,00 0,00 600.565,58
57. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 123.339,74 0,00 70.961,27 401.750,21 0,00 0,00 0,00 596.051,22
58. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 247.598,23 0,00 13.433,18 300.405,59 0,00 34.549,85 0,00 595.986,85
59. DUBRAVKO MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA -107,51 0,00 0,89 591.030,83 0,00 0,00 0,00 590.924,21
60. KRUNOSLAV SOLDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 129.620,15 0,00 140.065,76 318.139,17 0,00 0,00 0,00 587.825,08
61. TANJA HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ROKOVCI 149.930,06 0,00 11.986,91 421.272,28 0,00 0,00 0,00 583.189,25
62. MARIJAN ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1947 ŽUPANJA 329.296,64 0,00 66.019,53 186.933,95 0,00 0,00 0,00 582.250,12
63. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 74.695,05 0,00 18.784,04 488.247,79 0,00 0,00 0,00 581.726,88
64. GANI UZUNAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 581.451,23 0,00 0,00 0,00 581.451,23
65. ANICA BRKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1972 CERNA 0,00 0,00 14.620,47 565.263,63 0,00 0,00 0,00 579.884,10
66. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 55.015,52 522.649,91 0,00 0,00 0,00 577.665,43
67. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 93.126,40 0,00 27.500,32 434.758,35 0,00 783,94 0,00 556.169,01
68. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 132.357,07 0,00 13.998,98 405.364,83 0,00 0,00 0,00 551.720,88
69. ZVONKO ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 VUKOVAR 181.201,49 0,00 33.293,72 332.913,21 0,00 0,00 0,00 547.408,42
70. DARKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 295.253,29 0,00 62.635,26 186.831,55 0,00 0,00 0,00 544.720,10
71. DRAGAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1963 BOROVO 139.653,51 0,00 3.825,45 393.473,77 0,00 0,00 0,00 536.952,73
72. TIHOMIR KADERŽABEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 122.756,78 0,00 55.040,20 358.429,52 0,00 0,00 0,00 536.226,50
73. MARA KATAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1946 KOMLETINCI 177.077,21 0,00 107.053,52 251.738,94 0,00 0,00 0,00 535.869,67
74. VIDE RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 189.600,53 0,00 27.155,33 311.680,53 0,00 1.656,92 0,00 530.093,31
75. BEHDŽET GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1971 VINKOVCI 0,00 0,00 44.136,26 481.741,82 0,00 0,00 0,00 525.878,08
76. ANA ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1961 ROKOVCI 43.290,77 0,00 22.353,25 457.717,78 0,00 0,00 0,00 523.361,80
77. MIHAELA BAGARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 8.604,86 514.273,91 0,00 0,00 0,00 522.878,77
78. KATA LAZAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1948 DRENOVCI 27.071,85 0,00 0,00 487.229,11 0,00 0,00 0,00 514.300,96
79. MILENKO MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 127.649,46 -1.784,74 27.603,63 359.195,75 0,00 0,00 0,00 512.664,10
80. VERICA RIMAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 170.359,76 0,00 1.363,15 333.053,52 0,00 0,00 0,00 504.776,43
81. IVAN SUŠAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1978 NOVI MIKANOVCI -23.458,04 0,00 -2.868,31 529.998,06 0,00 0,00 0,00 503.671,71
82. MILE LJUBIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 500.824,11 0,00 0,00 0,00 500.824,11
83. DRAGICA DISTLER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI 132.911,71 0,00 39.068,26 328.532,58 0,00 0,00 0,00 500.512,55
84. SLAĐANA JANDRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 0,00 0,00 5.439,22 494.173,89 0,00 0,00 0,00 499.613,11
85. MARKO OLUJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 67.807,72 0,00 60.973,02 370.585,54 0,00 0,00 0,00 499.366,28
86. IVAN KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 16.434,79 0,00 4.022,77 478.497,92 0,00 0,00 0,00 498.955,48
87. DRAGICA TOKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1977 JARMINA 63.982,42 0,00 6.892,03 428.075,65 0,00 0,00 0,00 498.950,10
88. DUŠAN ĐURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 60.423,45 0,00 5.732,20 432.766,16 0,00 0,00 0,00 498.921,81
89. MLADENKA KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1963 SLAKOVCI 40.988,40 0,00 14.729,20 442.333,95 0,00 174,68 0,00 498.226,23
90. ZVONKO UKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 143.519,16 0,00 -12,24 352.085,58 0,00 0,00 0,00 495.592,50
91. PETAR CETINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1958 CERNA 121.041,61 0,00 35.816,99 336.477,68 0,00 0,00 0,00 493.336,28
92. BESNIK DŽEMAILI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1979 SOLJANI 0,00 0,00 51.391,80 438.770,44 0,00 0,00 0,00 490.162,24
93. BRANKA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 VUKOVAR 99.022,10 0,00 1.083,40 389.925,74 0,00 0,00 0,00 490.031,24
94. IGOR MEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 73.908,82 0,00 33.443,17 352.274,03 0,00 28.203,46 0,00 487.829,48
95. LAZAR PALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1955 TRPINJA 83.995,10 0,00 -40,00 401.653,06 -151,20 0,00 0,00 485.456,96
96. GORDANA KANAZIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 2.635,43 482.714,07 0,00 0,00 0,00 485.349,50
97. NADA DOSTAL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1967 OTOK 0,00 0,00 9.558,20 472.711,92 0,00 0,00 0,00 482.270,12
98. PERO GAGULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA 47.496,55 0,00 21.319,28 410.766,53 0,00 0,00 0,00 479.582,36
99. IVICA JOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1971 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.430,26 0,00 479.430,26
100. ŽELJKO STRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1961 IVANKOVO 73.865,28 0,00 57.795,42 342.938,66 0,00 0,00 0,00 474.599,36