OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 709.953,32 2.722,03 804.068,56 2.822.601,78 0,00 0,00 0,00 4.339.345,69
2. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 2.144.222,23 24.322,08 168.695,26 1.714.707,00 0,00 1.971,49 0,00 4.053.918,06
3. IVAN PENIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1963 ŠIŠKOVCI 924.707,36 0,00 1.744.819,12 803.738,88 0,00 0,00 0,00 3.473.265,36
4. ĐURO MILETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1949 VINKOVCI 895.832,64 0,00 174.835,32 1.499.590,34 0,00 0,00 0,00 2.570.258,30
5. ZRINKA JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 2.104.071,82 0,00 231.429,34 73.702,50 0,00 115.954,54 0,00 2.525.158,20
6. SENAD MUJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 MLAKA ANTINSKA 626.344,56 0,00 1.231.576,77 599.484,70 0,00 3.000,13 0,00 2.460.406,16
7. HRVOJE MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.450.969,85 61.150,17 207.347,79 639.095,94 0,00 10.026,95 0,00 2.368.590,70
8. ŽELJKO ŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 STROŠINCI -28.693,28 0,00 438.806,54 1.789.577,84 0,00 0,00 0,00 2.199.691,10
9. ZDRAVKO TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 VRBANJA 7.507,46 105.664,54 820.698,13 1.093.412,77 0,00 0,00 0,00 2.027.282,90
10. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 8.971,94 0,00 142.353,43 1.644.311,90 0,00 2.374,95 0,00 1.798.012,22
11. DARKO ZADRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 750,31 244.557,24 221.805,26 987.590,69 0,00 333.295,14 0,00 1.787.998,64
12. STJEPAN PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1986 STROŠINCI 765.460,66 0,00 10.543,02 948.165,52 0,00 36.715,52 0,00 1.760.884,72
13. LIDIJA KONSTANTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 297.297,05 1.445.487,63 0,00 0,00 0,00 1.742.784,68
14. SLAVKO JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1959 IVANKOVO 572.865,11 0,00 232.356,70 827.119,26 0,00 17.494,38 0,00 1.649.835,45
15. ALOJZIJE NEMETH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1948 ŽUPANJA 1.531.227,48 0,00 -977,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530.249,80
16. LIDIJA LOMBAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1966 OTOK 482.461,69 0,00 37.457,63 1.003.559,17 0,00 0,00 0,00 1.523.478,49
17. NIKOLA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1936 VINKOVCI 314.649,52 0,00 181.162,21 1.014.580,59 0,00 0,00 0,00 1.510.392,32
18. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 228.661,49 0,00 88.035,12 1.130.411,88 0,00 0,00 0,00 1.447.108,49
19. SLAVICA NALETILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1965 IVANKOVO 639.752,86 150.281,84 2.721,24 649.087,29 0,00 0,00 0,00 1.441.843,23
20. IVICA DOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1958 NUŠTAR 698.821,17 0,00 314.481,03 381.748,21 0,00 0,00 0,00 1.395.050,41
21. NATAŠA ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 425.950,45 0,00 278.033,85 549.850,57 0,00 0,00 0,00 1.253.834,87
22. STJEPAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 VRBANJA 386.789,46 0,00 72.546,45 750.075,16 0,00 11.385,54 0,00 1.220.796,61
23. LJUBOMIR VUKIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1946 BRŠADIN 910.614,07 0,00 39.415,63 247.329,84 0,00 0,00 0,00 1.197.359,54
24. LUKA TRCONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 STROŠINCI 676.506,19 69.043,40 29.382,83 413.759,07 0,00 0,00 0,00 1.188.691,49
25. ŠEFKI MUHADRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1952 ANDRIJAŠEVCI -70.002,91 549.323,99 2.773,87 690.979,00 0,00 0,00 0,00 1.173.073,95
26. JOSIP SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 425.513,61 0,00 413.554,79 330.081,81 0,00 0,00 0,00 1.169.150,21
27. DAVOR HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 132.252,35 0,00 96.481,22 854.916,19 0,00 0,00 0,00 1.083.649,76
28. MARIJA JOSIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 123.585,35 0,00 23.418,22 900.057,74 0,00 0,00 0,00 1.047.061,31
29. IVANKA MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 238.943,42 0,00 70.088,67 672.523,41 0,00 0,00 0,00 981.555,50
30. SNJEŽANA SIĆ JUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 0,00 0,00 29.014,79 952.030,10 0,00 0,00 0,00 981.044,89
31. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 119.365,29 0,00 -3.306,46 843.784,22 0,00 0,00 0,00 959.843,05
32. JOSIP MIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1962 PRIVLAKA 257.424,66 0,00 54.488,90 627.873,65 0,00 0,00 0,00 939.787,21
33. RENATA DUSPARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 60.026,48 0,00 36.680,48 804.526,14 0,00 0,00 0,00 901.233,10
34. STJEPAN LJUSAVEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 768.763,10 6.815,46 -10.253,30 124.098,86 0,00 0,00 0,00 889.424,12
35. PAVO JARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1967 STARI MIKANOVCI 296.267,56 0,00 26.836,37 564.851,51 0,00 0,00 0,00 887.955,44
36. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 384.198,21 0,00 50.364,24 347.533,46 0,00 75.925,74 0,00 858.021,65
37. IVAN MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1949 NOVI JANKOVCI 161.966,11 0,00 25.846,55 663.368,93 0,00 0,00 0,00 851.181,59
38. ANDRIJA LJUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1965 OTOK 179.663,48 0,00 72.384,50 597.387,49 0,00 0,00 0,00 849.435,47
39. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 55.232,81 0,00 22.317,34 769.213,16 0,00 0,00 0,00 846.763,31
40. ANĐELKO PAPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 238.910,07 0,00 149.066,34 443.950,32 0,00 0,00 0,00 831.926,73
41. OLGICA JURUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 369.980,62 0,00 192.806,85 267.786,75 0,00 0,00 0,00 830.574,22
42. MARKO DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1941 GUNJA 231.682,14 0,00 16.737,05 579.050,75 0,00 0,00 0,00 827.469,94
43. ŽARKO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1961 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 826.991,42 0,00 0,00 0,00 826.991,42
44. ŽELJKA PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 311.758,45 0,00 30.686,60 455.383,02 0,00 27.150,36 0,00 824.978,43
45. DEJAN OLUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 209.608,25 0,00 78.988,28 533.381,55 0,00 0,00 0,00 821.978,08
46. DRAGO MILIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1982 KOMLETINCI 275.347,77 0,00 105.091,21 427.680,65 0,00 0,00 0,00 808.119,63
47. MARIJA PRIMORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 121.725,04 0,00 217.230,65 465.222,07 0,00 0,00 0,00 804.177,76
48. STJEPAN TOMAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 80.416,90 0,00 84.805,45 634.000,36 0,00 0,00 0,00 799.222,71
49. JADRANKA ZIRDUM VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1970 CERNA 59.179,35 0,00 27.467,06 703.391,21 0,00 0,00 0,00 790.037,62
50. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 176.505,02 0,00 121.033,22 484.997,31 0,00 792,83 0,00 783.328,38
51. SAKIB HIBELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 306.866,60 0,00 76.535,59 380.492,02 0,00 0,00 0,00 763.894,21
52. DRAŽEN HAĐUR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1970 ROKOVCI 293.903,06 25.489,98 159.300,18 258.005,61 0,00 0,00 0,00 736.698,83
53. GORKA MIHALJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 LIPOVAC 0,00 0,00 1.751,61 730.197,42 0,00 0,00 0,00 731.949,03
54. DRAGANA BRDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 197.106,36 0,00 53.424,27 477.322,07 0,00 0,00 0,00 727.852,70
55. SAŠA PLJASKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 172.922,13 0,00 25.907,99 523.613,97 0,00 0,00 0,00 722.444,09
56. TIHOMIR RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 78.640,24 0,00 57.715,38 580.402,48 0,00 0,00 0,00 716.758,10
57. IVICA JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1973 BABINA GREDA 119.020,83 0,00 38.438,32 559.274,74 0,00 0,00 0,00 716.733,89
58. RANKO JEDRINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 VRBANJA 32.957,75 0,00 61.705,02 621.101,74 0,00 0,00 0,00 715.764,51
59. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 92.321,95 0,00 2.679,62 618.123,71 0,00 0,00 0,00 713.125,28
60. ZVONIMIR PRGOMET VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 116.463,73 0,00 75.451,51 495.223,84 0,00 4.431,35 0,00 691.570,43
61. DRAŽEN MARKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1974 ŠTITAR 150.144,92 0,00 97.507,89 437.817,58 0,00 0,00 0,00 685.470,39
62. IGOR MODALEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR -31.913,43 0,00 0,00 712.403,05 0,00 0,00 0,00 680.489,62
63. PETAR CETINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1958 CERNA 126.792,36 0,00 54.069,09 495.470,34 0,00 0,00 0,00 676.331,79
64. IVAN MIHALJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1955 LIPOVAC 0,00 0,00 1.751,60 669.901,26 0,00 0,00 0,00 671.652,86
65. EMIL KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 284.482,18 0,00 38.988,36 347.323,08 0,00 0,00 0,00 670.793,62
66. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 213.263,94 0,00 19.257,36 434.461,87 0,00 0,00 0,00 666.983,17
67. KREŠIMIR PUĆO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1979 NIJEMCI 271.822,43 -2.833,62 98.603,77 299.032,62 0,00 0,00 0,00 666.625,20
68. MARTINKA SESAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1972 OTOK 179.797,81 0,00 7.608,61 475.563,94 0,00 0,00 0,00 662.970,36
69. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 432.943,22 0,00 22.778,40 206.223,95 0,00 0,00 0,00 661.945,57
70. SAŠA DABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 174.335,44 0,00 12.297,89 473.160,69 0,00 0,00 0,00 659.794,02
71. SLAĐANA PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 85.249,21 0,00 27.168,10 546.431,30 0,00 0,00 0,00 658.848,61
72. JASMINKA HIBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 94.799,77 0,00 18.621,22 545.400,42 0,00 0,00 0,00 658.821,41
73. MAZLAM SELMANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 141.715,35 516.894,94 0,00 0,00 0,00 658.610,29
74. ANICA ŽMURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1952 ŽUPANJA 3.797,55 0,00 459.285,04 192.656,29 0,00 0,00 0,00 655.738,88
75. ŽELJKA MATEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 269.866,31 0,00 26.724,58 354.072,32 0,00 0,00 0,00 650.663,21
76. BOŽO MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 166.733,31 0,00 3.890,40 467.022,08 0,00 0,00 0,00 637.645,79
77. KSENIJA LIPOVČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 337.129,46 0,00 8.982,90 290.309,54 0,00 0,00 0,00 636.421,90
78. SILVIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1971 NUŠTAR 226.313,74 0,00 24.545,47 381.970,25 0,00 2.846,36 0,00 635.675,82
79. DRAŽEN SUHORSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 48.703,24 0,00 20.941,02 565.488,42 0,00 0,00 0,00 635.132,68
80. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 455,25 0,00 73.223,70 559.782,53 0,00 0,00 0,00 633.461,48
81. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 265.778,76 0,00 13.710,77 315.230,65 0,00 37.007,62 0,00 631.727,80
82. PETAR SOPKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 92.950,50 0,00 22.687,41 514.055,98 0,00 0,00 0,00 629.693,89
83. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 130.386,47 0,00 74.282,98 422.794,01 0,00 0,00 0,00 627.463,46
84. DUBRAVKO MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA -107,51 0,00 0,92 610.592,61 0,00 0,00 0,00 610.486,02
85. TANJA HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ROKOVCI 155.489,12 0,00 12.352,45 442.200,86 0,00 0,00 0,00 610.042,43
86. ANICA BRKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1972 CERNA 0,00 0,00 15.157,58 590.649,44 0,00 0,00 0,00 605.807,02
87. IVAN BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1957 ROKOVCI 0,00 0,00 35.985,95 568.259,95 0,00 0,00 0,00 604.245,90
88. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 77.382,58 0,00 19.421,16 504.200,37 0,00 0,00 0,00 601.004,11
89. GANI UZUNAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 599.367,85 0,00 0,00 0,00 599.367,85
90. ZDENKO MUŽENJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 65.354,12 0,00 135.791,02 373.703,44 0,00 23.117,92 0,00 597.966,50
91. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 154.062,96 0,00 14.922,78 428.512,64 0,00 0,00 0,00 597.498,38
92. NADA PEJIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 144.526,99 0,00 140.989,66 311.392,85 0,00 0,00 0,00 596.909,50
93. JOSIP VULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1975 ILAČA 73.293,25 0,00 -6.015,35 529.062,50 0,00 0,00 0,00 596.340,40
94. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 56.899,48 538.712,40 0,00 0,00 0,00 595.611,88
95. NIKOLA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1980 STARI JANKOVCI 90.821,23 0,00 6.730,36 497.500,40 0,00 0,00 0,00 595.051,99
96. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 98.217,79 0,00 29.189,79 460.491,23 0,00 831,69 0,00 588.730,50
97. JURO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1958 BRŠADIN 16.466,88 0,00 38.500,97 504.673,37 0,00 27.595,60 0,00 587.236,82
98. ANTO MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1949 MARINCI 0,00 0,00 -15,04 576.206,98 0,00 0,00 0,00 576.191,94
99. TIHOMIR KADERŽABEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 132.350,82 0,00 58.219,91 383.586,62 0,00 0,00 0,00 574.157,35
100. DARKO PERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 305.552,71 0,00 66.002,05 198.369,35 0,00 0,00 0,00 569.924,11