OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2801. ANKA MADŽAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 520,11 0,00 11.165,28 51.217,46 0,00 46,77 0,00 62.949,62
2802. ANICA ŽARKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1947 RADIKOVCI 0,00 0,00 0,00 62.918,78 0,00 0,00 0,00 62.918,78
2803. RUŽICA VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1955 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 62.807,54 0,00 0,00 0,00 62.807,54
2804. IVAN RADIĆ-BILIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1990 OSIJEK 0,00 0,00 506,96 62.290,54 0,00 0,00 0,00 62.797,50
2805. MARTIN BRAJKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 62.774,21 0,00 0,00 0,00 62.774,21
2806. JASMINA KULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK 8.656,84 0,00 3.671,01 27.163,54 0,00 23.265,33 0,00 62.756,72
2807. ANGELA JURINA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1960 VELIŠKOVCI 19.731,46 0,00 12.368,65 30.606,44 0,00 0,00 0,00 62.706,55
2808. JOSIP FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 ĐAKOVO 2.335,97 0,00 0,00 60.319,37 0,00 0,00 0,00 62.655,34
2809. ROBERT PARADŽIK OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1978 SEMELJCI 0,00 0,00 41,16 62.608,19 0,00 0,00 0,00 62.649,35
2810. DUBRAVKO DEVČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 -984,32 0,00 0,00 63.579,90 0,00 62.595,58
2811. ZLATKO ŠEBALJ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1955 PODGAJCI PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 62.546,44 0,00 0,00 0,00 62.546,44
2812. DENIS BALOG OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.796,03 60.701,60 0,00 0,00 0,00 62.497,63
2813. BILJANA FEKETE OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1976 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 62.472,85 0,00 0,00 0,00 62.472,85
2814. KREŠIMIR KORBAR OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1976 BELJEVINA 41.134,91 0,00 0,00 21.305,60 0,00 0,00 0,00 62.440,51
2815. MIRKO BAJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 62.421,36 0,00 0,00 0,00 62.421,36
2816. BARBARA KOVJANIĆ-KREIDL OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1961 ANTUNOVAC -15.529,69 -318,00 -622,78 78.920,67 0,00 -78,93 0,00 62.371,27
2817. MIHALJ LAUŠ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1942 LUČ 0,00 0,00 0,00 62.367,16 0,00 0,00 0,00 62.367,16
2818. MIŠA FAFULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 62.324,60 0,00 0,00 0,00 62.324,60
2819. MIRA ANTONI OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1952 ČENKOVO 0,00 0,00 8.226,89 54.082,14 0,00 0,00 0,00 62.309,03
2820. ŽELJKO BOSAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 9.130,26 57.019,39 0,00 -3.858,34 0,00 62.291,31
2821. ĐURO ADRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 62.268,24 0,00 0,00 0,00 62.268,24
2822. LJUBA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1946 PODRAVSKA MOSLAVINA 0,00 0,00 0,00 62.260,90 0,00 0,00 0,00 62.260,90
2823. NADA BOGDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1964 PODGAJCI PODRAVSKI 21.030,37 0,00 23.620,38 17.578,66 0,00 0,00 0,00 62.229,41
2824. ŽELJKA MAJHEN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1965 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 62.228,44 0,00 0,00 0,00 62.228,44
2825. NIKOLA STRIŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1924 HARKANOVCI 0,00 0,00 0,00 62.207,76 0,00 0,00 0,00 62.207,76
2826. MARIJA STIPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1948 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 62.192,74 0,00 0,00 0,00 62.192,74
2827. MARIJA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1950 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 62.187,12 0,00 0,00 0,00 62.187,12
2828. VERA VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1961 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 62.121,88 0,00 0,00 0,00 62.121,88
2829. BRANKO NOVAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.112,69 0,00 62.112,69
2830. ŠANDOR VIRAG OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1948 LUG 62.103,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.103,02
2831. JOSIP HRANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1981 NAŠICE -1.758,02 0,00 1.061,47 62.786,89 0,00 0,00 0,00 62.090,34
2832. BENKO PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1955 ĐURĐENOVAC 0,00 0,00 0,00 62.069,56 0,00 0,00 0,00 62.069,56
2833. JOSIP ADRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1976 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 62.045,01 0,00 0,00 0,00 62.045,01
2834. JOVO DOŠEN OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1957 NAŠICE 5.691,80 0,00 7.526,70 48.821,83 0,00 0,00 0,00 62.040,33
2835. ZDRAVKO ARAMBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1947 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 61.969,64 0,00 0,00 0,00 61.969,64
2836. JAKOV ĆURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 1.723,21 0,00 10.093,68 50.129,88 0,00 0,00 0,00 61.946,77
2837. EDUARD ANTON BRUGGISSER OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1946 ŠODOLOVCI 0,00 0,00 0,00 61.939,61 0,00 0,00 0,00 61.939,61
2838. MATO PERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1971 GORJANI 0,00 0,00 0,00 61.888,14 0,00 0,00 0,00 61.888,14
2839. MONIKA GEMERI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 JOSIPOVAC 20.385,13 0,00 0,00 41.485,90 0,00 0,00 0,00 61.871,03
2840. NEDELJKO MILIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1956 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 61.865,41 0,00 0,00 0,00 61.865,41
2841. ZIJENADA SELMANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 61.817,91 0,00 0,00 0,00 61.817,91
2842. DAVOR BASTA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 SARVAŠ -417,39 0,00 0,00 62.226,56 0,00 0,00 0,00 61.809,17
2843. STIPICA LEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1968 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 61.801,01 0,00 0,00 0,00 61.801,01
2844. LJUBICA NIKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1969 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 61.785,67 0,00 0,00 0,00 61.785,67
2845. MIRJANA ČUPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1958 SVETOBLAŽJE 0,00 0,00 0,00 58.481,25 0,00 3.273,79 0,00 61.755,04
2846. JADRANKA GRGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 740,68 61.002,06 0,00 0,00 0,00 61.742,74
2847. ŽELJKA MILKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 ĐAKOVO 37.441,62 0,00 19.848,80 4.349,92 0,00 0,00 0,00 61.640,34
2848. MLADEN JAZVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 61.635,38 0,00 0,00 0,00 61.635,38
2849. ŽELJKO VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 BAJMOK 0,00 0,00 0,00 61.609,65 0,00 0,00 0,00 61.609,65
2850. VALENT SVRŽNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1951 LAĐANSKA 0,00 0,00 0,00 61.609,42 0,00 0,00 0,00 61.609,42
2851. MATIJA LEŠNJAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1955 SATNICA 0,00 0,00 0,00 61.604,72 0,00 0,00 0,00 61.604,72
2852. ILONA ĐURIN OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1942 SUZA 0,00 0,00 0,00 61.563,30 0,00 0,00 0,00 61.563,30
2853. RADOJKA BOROVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 SARVAŠ 0,00 0,00 0,00 61.503,93 0,00 0,00 0,00 61.503,93
2854. SLAVEN JONJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 BRIJEST 21.304,07 0,00 24,02 8.364,99 0,00 31.797,93 0,00 61.491,01
2855. VIOLETA GORJANAC OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1975 MIRKOVAC 0,00 0,00 0,00 61.485,55 0,00 0,00 0,00 61.485,55
2856. ANGELINA STRAJNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1945 BRANJINA 0,00 0,00 0,00 61.442,25 0,00 0,00 0,00 61.442,25
2857. RADIVOJ LAZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1939 POGANOVCI 0,00 0,00 0,00 61.437,76 0,00 0,00 0,00 61.437,76
2858. MILKA JAŠINSKI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1946 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 61.384,40 0,00 0,00 0,00 61.384,40
2859. PETAR VLAISAVLJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1948 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 61.380,06 0,00 0,00 0,00 61.380,06
2860. ŽELJKO MILIJAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 TVRĐAVICA 0,00 0,00 0,00 59.692,82 0,00 1.649,03 0,00 61.341,85
2861. MILOVAN TRBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1958 KOZARAC 0,00 0,00 0,00 61.303,83 0,00 0,00 0,00 61.303,83
2862. NEVENKA BILIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1951 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 61.275,09 0,00 0,00 0,00 61.275,09
2863. MIRJANA VUKUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 61.182,37 0,00 0,00 0,00 61.182,37
2864. TATJANA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1974 HABJANOVCI 0,00 0,00 161,07 61.001,98 0,00 0,00 0,00 61.163,05
2865. ANKA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1965 SLOBODNA VLAST 0,00 0,00 0,00 61.131,59 0,00 0,00 0,00 61.131,59
2866. DENIS ZAJEC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1971 VELIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 61.121,08 0,00 0,00 0,00 61.121,08
2867. LASLO KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1957 LUG 0,00 0,00 0,00 61.087,41 0,00 0,00 0,00 61.087,41
2868. JOSIP MATANOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1989 SLATINIK DRENJSKI -9.803,94 0,00 -33,34 70.890,48 0,00 0,00 0,00 61.053,20
2869. EVA JOB OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1958 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 3.334,49 57.698,11 0,00 0,00 0,00 61.032,60
2870. EVICA MIOČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1955 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 61.027,84 0,00 0,00 0,00 61.027,84
2871. SLOBODAN GRUBAČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 61.023,87 0,00 0,00 0,00 61.023,87
2872. BRANKO BUJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1955 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 61.023,87 0,00 0,00 0,00 61.023,87
2873. ZORKA GENERALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 61.023,87 0,00 0,00 0,00 61.023,87
2874. BUKURIJE GUŠANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 61.023,87 0,00 0,00 0,00 61.023,87
2875. MATIJA PINTERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1939 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 60.686,74 0,00 318,59 0,00 61.005,33
2876. PAVAO GAŠPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1943 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 60.981,46 0,00 0,00 0,00 60.981,46
2877. DARKO DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 -1.627,82 14.355,23 0,00 48.227,36 0,00 60.954,77
2878. KATA ELING OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1932 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 60.936,67 0,00 0,00 0,00 60.936,67
2879. ILIJA BULJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1954 ČEPIN 38.876,40 0,00 1.081,60 20.974,47 0,00 0,00 0,00 60.932,47
2880. BRIGITA BLAŽEVSKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 1.449,85 59.423,68 0,00 0,00 0,00 60.873,53
2881. ROLANA MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1980 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 60.740,41 0,00 0,00 0,00 60.740,41
2882. PETAR KELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1959 FORKUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 60.697,09 0,00 0,00 0,00 60.697,09
2883. BRANKA GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1957 VIŠKOVCI 11.850,42 0,00 1.508,61 47.322,69 0,00 0,00 0,00 60.681,72
2884. BRANKO LOZANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1951 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 60.670,43 0,00 0,00 0,00 60.670,43
2885. JOZO IVANETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1970 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 60.654,47 0,00 0,00 0,00 60.654,47
2886. JENO MOŠONI OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1951 HRASTIN 0,00 0,00 0,00 60.623,97 0,00 0,00 0,00 60.623,97
2887. DRAGAN VASIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1944 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 60.619,55 0,00 0,00 0,00 60.619,55
2888. MARA KOPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1932 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 60.605,63 0,00 0,00 0,00 60.605,63
2889. STANA BIRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1943 VUČEVCI 0,00 0,00 0,00 60.567,44 0,00 0,00 0,00 60.567,44
2890. JOZO JAKOVLJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1952 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 60.428,23 0,00 0,00 0,00 60.428,23
2891. VESNA ŠOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 732,58 59.692,79 0,00 0,00 0,00 60.425,37
2892. ŽELJKA KARAK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 60.414,98 0,00 0,00 0,00 60.414,98
2893. SLAVICA SAVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1963 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 60.362,97 0,00 0,00 0,00 60.362,97
2894. RADISLAVA STANOJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1973 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 60.326,23 0,00 0,00 0,00 60.326,23
2895. SAVO ĆUPURDIJA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1933 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 60.315,61 0,00 0,00 0,00 60.315,61
2896. LJILJA ČUJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 2.075,16 58.155,37 0,00 0,00 0,00 60.230,53
2897. BRANKO STAŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1952 GORJANI 0,00 0,00 0,00 60.149,35 0,00 0,00 0,00 60.149,35
2898. ŽELJKO KRALJIK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1960 JELISAVAC 0,00 0,00 0,00 60.139,29 0,00 0,00 0,00 60.139,29
2899. BRANKA KARJAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 60.120,43 0,00 0,00 0,00 60.120,43
2900. TUNICA CENKO OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1962 BIZOVAC 0,00 0,00 0,00 60.083,69 0,00 0,00 0,00 60.083,69