OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2801. BORKA ŽIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1964 ADA 0,00 0,00 0,00 52.037,24 0,00 0,00 0,00 52.037,24
2802. ANA OŠTRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1984 NAŠICE 5.835,03 0,00 144,58 46.035,99 0,00 0,00 0,00 52.015,60
2803. ŽARKO TRBOJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 TENJA 0,00 0,00 0,00 51.940,17 0,00 0,00 0,00 51.940,17
2804. SRETO NEDELJKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 51.924,32 0,00 0,00 0,00 51.924,32
2805. JOVO STANAR OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1934 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 51.908,73 0,00 0,00 0,00 51.908,73
2806. ANDREJ NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 51.863,53 0,00 0,00 0,00 51.863,53
2807. ZLATKO HOVANJEC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 PIŠKOREVCI 31.567,06 0,00 9.955,04 10.322,82 0,00 0,00 0,00 51.844,92
2808. KRUNOSLAV MAJER OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1975 ĐAKOVO 0,00 0,00 237,41 51.605,35 0,00 0,00 0,00 51.842,76
2809. STANIMIRKA MARINKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1946 DRENJE 0,00 0,00 0,00 51.737,11 0,00 0,00 0,00 51.737,11
2810. RADOMIR DESANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1939 BOLMAN 0,00 0,00 0,00 48.208,58 0,00 3.399,44 0,00 51.608,02
2811. MANDA MARKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1951 NARD 0,00 0,00 0,00 51.575,30 0,00 0,00 0,00 51.575,30
2812. MARA ČUČILOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1963 JAGODNJAK 0,00 0,00 0,00 51.567,94 0,00 0,00 0,00 51.567,94
2813. MIRJANA ĐURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 51.526,32 0,00 0,00 0,00 51.526,32
2814. SANELA NIKOLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1979 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 51.517,74 0,00 0,00 0,00 51.517,74
2815. BRANKA PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 TENJA 0,00 0,00 0,00 51.516,47 0,00 0,00 0,00 51.516,47
2816. NATALIJA BOŠNJAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1970 KEŠINCI 0,00 0,00 0,00 51.434,28 0,00 0,00 0,00 51.434,28
2817. FERIK SEFULI OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1962 BELI MANASTIR 0,00 0,00 23,41 51.398,63 0,00 0,00 0,00 51.422,04
2818. FRANJO DRGA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1958 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 51.417,40 0,00 0,00 0,00 51.417,40
2819. NENAD ŠONJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 51.416,27 0,00 0,00 0,00 51.416,27
2820. RUDOLF FELJA OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1974 IVANOVAC -3.798,43 0,00 663,84 54.546,26 0,00 0,00 0,00 51.411,67
2821. TEREZIJA NOVAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1956 SEONA 0,00 0,00 0,00 51.408,10 0,00 0,00 0,00 51.408,10
2822. MIRNA TOMAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1977 DONJI MIHOLJAC -9,11 0,00 757,79 50.654,76 0,00 0,00 0,00 51.403,44
2823. VESNA KARJAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 OSIJEK 0,00 0,00 165,18 51.231,21 0,00 0,00 0,00 51.396,39
2824. TRAJKO REČKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 51.165,18 0,00 0,00 0,00 51.165,18
2825. JELICA PERADINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1960 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 51.159,86 0,00 0,00 0,00 51.159,86
2826. DRAGO ĐURĐEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 51.111,43 0,00 0,00 0,00 51.111,43
2827. MANDA TOMEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1957 BREZNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 51.076,01 0,00 0,00 0,00 51.076,01
2828. MARKO TOMEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1949 BREZNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 51.076,01 0,00 0,00 0,00 51.076,01
2829. STJEPAN JANČIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1949 ŠAG 0,00 0,00 0,00 51.025,66 0,00 0,00 0,00 51.025,66
2830. ANTUN DUDAŠ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1945 SUZA 0,00 0,00 0,00 51.007,93 0,00 0,00 0,00 51.007,93
2831. STAŽA TILLI OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1950 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 50.997,51 0,00 0,00 0,00 50.997,51
2832. TRAJČE VESELOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1949 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 50.951,99 0,00 0,00 0,00 50.951,99
2833. JOŽEF TAKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1954 ZMAJEVAC 0,00 0,00 0,00 50.931,52 0,00 0,00 0,00 50.931,52
2834. ZDRAVKO ĐANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1957 BRAČEVCI 0,00 0,00 0,00 50.773,48 0,00 0,00 0,00 50.773,48
2835. NADA BULATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1962 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 50.737,57 0,00 0,00 0,00 50.737,57
2836. MIRKO VUJNOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1980 PODGAJCI PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 50.725,86 0,00 0,00 0,00 50.725,86
2837. IVO BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1963 KEŠINCI 0,00 0,00 2.655,62 48.060,60 0,00 0,00 0,00 50.716,22
2838. MARIO KVESIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1968 ĐAKOVO 448,52 0,00 0,00 50.259,79 0,00 0,00 0,00 50.708,31
2839. MILOVAN RAJNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1946 OSIJEK 0,00 0,00 4.213,57 46.441,02 0,00 0,00 0,00 50.654,59
2840. SLAVKO KOMAR OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1959 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 50.575,69 0,00 0,00 0,00 50.575,69
2841. KRISTIJAN PINTAČ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1985 VALPOVO 0,00 0,00 17.164,64 33.408,44 0,00 0,00 0,00 50.573,08
2842. NIKOLA ĐURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1972 BEKETINCI 0,00 0,00 0,00 50.559,16 0,00 0,00 0,00 50.559,16
2843. ADAM DRLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1958 GORJANI 5.727,42 0,00 0,00 44.782,32 0,00 0,00 0,00 50.509,74
2844. MIJO MARIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1957 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 50.505,70 0,00 0,00 0,00 50.505,70
2845. PERO ĐURINSKI OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1964 STIPANOVCI 0,97 0,00 1.472,77 49.028,69 0,00 0,00 0,00 50.502,43
2846. ZORICA JOZINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1970 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.492,96 0,00 50.492,96
2847. ANA JOZINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1960 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.492,96 0,00 50.492,96
2848. DUBRAVKA ČIČMAK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1975 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.911,15 48.559,61 0,00 0,00 0,00 50.470,76
2849. JOSIPA ZIDAR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 50.451,23 0,00 0,00 0,00 50.451,23
2850. KRUNOSLAV HODAK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1981 KUŠEVAC 0,00 0,00 -0,68 49.203,56 0,00 1.237,88 0,00 50.440,76
2851. RADISLAVA STANOJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1973 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 50.317,62 0,00 0,00 0,00 50.317,62
2852. RADIŠA BRANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 50.308,61 0,00 0,00 0,00 50.308,61
2853. ANTO TOKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1959 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 50.294,05 0,00 0,00 0,00 50.294,05
2854. IVAN ČULINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1979 BELIŠĆE 0,00 0,00 2.072,85 48.221,07 0,00 0,00 0,00 50.293,92
2855. NENAD SAMARDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1966 PALAČA 363,58 0,00 8.570,08 41.337,56 0,00 0,00 0,00 50.271,22
2856. ANA KRAIČEK OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1950 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 50.220,97 0,00 0,00 0,00 50.220,97
2857. ANICA POBI OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1955 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 50.218,77 0,00 0,00 0,00 50.218,77
2858. SUZANA JAKČIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 50.209,40 0,00 0,00 0,00 50.209,40
2859. SINIŠA STEVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 564,56 49.607,73 0,00 0,00 0,00 50.172,29
2860. ILONA GORJANAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1960 GAJIĆ 0,00 0,00 0,00 50.164,37 0,00 0,00 0,00 50.164,37
2861. LARISA UHER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 52.161,06 -2.000,00 0,00 0,00 50.161,06
2862. LORENZ SCHMIDT OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1928 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 50.148,96 0,00 0,00 0,00 50.148,96
2863. ANDJA RENGEL OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1954 SAMATOVCI 0,00 0,00 0,00 50.146,97 0,00 0,00 0,00 50.146,97
2864. IVICA AUGUSTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1967 KOPRIVNA 0,00 0,00 0,00 50.139,12 0,00 0,00 0,00 50.139,12
2865. MILE BRČIN OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1938 OSTROŠINCI 0,00 0,00 0,00 50.113,85 0,00 0,00 0,00 50.113,85
2866. STJEPAN PLUŽARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1951 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 50.097,77 0,00 0,00 0,00 50.097,77
2867. BRANKO ĐURĐEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1962 NAŠICE 3.463,06 0,00 0,00 46.597,58 0,00 0,00 0,00 50.060,64
2868. MARA GRGUR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 TENJA 0,00 0,00 0,00 50.053,14 0,00 0,00 0,00 50.053,14
2869. ANICA MIKEC OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1958 TOPOLJE 0,00 0,00 0,00 50.051,09 0,00 0,00 0,00 50.051,09
2870. MARIJANA NOVAKOV-POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1970 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 49.971,71 0,00 0,00 0,00 49.971,71
2871. MIRKO ADRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 49.956,44 0,00 0,00 0,00 49.956,44
2872. JOSIP VAVRA OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1932 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 49.942,22 0,00 0,00 0,00 49.942,22
2873. IVICA PEJIN OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1958 SVETI ĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 49.890,18 0,00 0,00 0,00 49.890,18
2874. DANIJELA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1981 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 49.889,45 0,00 0,00 0,00 49.889,45
2875. NADA ĆULIBRK OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1952 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 49.860,89 0,00 0,00 0,00 49.860,89
2876. MATIJA HORN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1947 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 49.852,20 0,00 0,00 0,00 49.852,20
2877. FEJZO MUSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1957 ŠUMARINA 0,00 0,00 0,00 49.779,47 0,00 0,00 0,00 49.779,47
2878. FRANJKA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1937 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 49.777,61 0,00 0,00 0,00 49.777,61
2879. MIRA VIDAČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1958 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 49.769,44 0,00 0,00 0,00 49.769,44
2880. MARTINA DOBROKES OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1984 ŠVAJCARNICA 7.943,29 0,00 1.922,71 39.831,88 0,00 0,00 0,00 49.697,88
2881. MARA HRDELJA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1939 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 49.678,36 0,00 0,00 0,00 49.678,36
2882. IGOR ČUBEK OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1977 DARDA 0,00 0,00 0,00 49.673,82 0,00 0,00 0,00 49.673,82
2883. MARA ŽIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1945 TENJA 10.841,91 0,00 38,84 38.742,92 0,00 0,00 0,00 49.623,67
2884. TEFIK ŠEĆIRI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK -295,50 0,00 -1.537,56 51.414,83 0,00 0,00 0,00 49.581,77
2885. MLADEN MIKULANDRA OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1976 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 49.526,40 0,00 0,00 0,00 49.526,40
2886. ILONKA MIDLINSKI OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1965 ZMAJEVAC 0,00 0,00 0,00 49.485,42 0,00 0,00 0,00 49.485,42
2887. DRAGAN SULEJMANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 49.476,43 0,00 0,00 0,00 49.476,43
2888. VITOMIR ČUGALJ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 49.471,16 0,00 0,00 0,00 49.471,16
2889. KATA KUKUČKA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1932 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 49.450,10 0,00 0,00 0,00 49.450,10
2890. GORDAN POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 49.447,53 0,00 0,00 0,00 49.447,53
2891. STANIŠA NIKOLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 49.399,79 0,00 0,00 0,00 49.399,79
2892. VESNA MAĐARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.378,47 0,00 49.378,47
2893. ARPAD ZUBAL OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1953 LUG 0,00 0,00 0,00 49.304,02 0,00 0,00 0,00 49.304,02
2894. MIJO ĐEKEMATI OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1957 NOVI BEZDAN 0,00 0,00 0,00 49.292,09 0,00 0,00 0,00 49.292,09
2895. ANA NIKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1973 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 49.246,84 0,00 0,00 0,00 49.246,84
2896. BRANKA HORVAT OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 16.305,40 0,00 7.233,67 25.697,54 0,00 0,00 0,00 49.236,61
2897. MIRKO VLADOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 49.214,15 0,00 0,00 0,00 49.214,15
2898. ZORAN PERADINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1977 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 49.109,57 0,00 0,00 0,00 49.109,57
2899. MARICA ŽIVKO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 1.552,72 47.545,43 0,00 0,00 0,00 49.098,15
2900. BOŠKO SULEJMANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 49.088,90 0,00 0,00 0,00 49.088,90