OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2801. JOVO DOŠEN OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1957 NAŠICE 5.441,87 0,00 7.311,05 46.895,05 0,00 0,00 0,00 59.647,97
2802. EDUARD ANTON BRUGGISSER OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1946 ŠODOLOVCI 0,00 0,00 0,00 59.640,60 0,00 0,00 0,00 59.640,60
2803. JASMINA KULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK 8.172,91 0,00 3.458,70 25.716,30 0,00 22.291,91 0,00 59.639,82
2804. BUKURIJE GUŠANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 59.626,32 0,00 0,00 0,00 59.626,32
2805. BRANKO BUJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1955 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 59.626,32 0,00 0,00 0,00 59.626,32
2806. ZORKA GENERALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 59.626,32 0,00 0,00 0,00 59.626,32
2807. SLOBODAN GRUBAČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 59.626,32 0,00 0,00 0,00 59.626,32
2808. EVA JOB OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1958 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 3.262,31 56.359,28 0,00 0,00 0,00 59.621,59
2809. ŠANDOR VIRAG OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1948 LUG 59.604,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.604,31
2810. KREŠIMIR KORBAR OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1976 BELJEVINA 39.641,51 0,00 -466,07 20.428,58 0,00 0,00 0,00 59.604,02
2811. LASLO KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1957 LUG 0,00 0,00 0,00 59.493,19 0,00 0,00 0,00 59.493,19
2812. MLADEN JAZVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,12 59.422,92 0,00 0,00 0,00 59.423,04
2813. MIRA ANTONI OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1952 ČENKOVO 0,00 0,00 7.844,07 51.566,94 0,00 0,00 0,00 59.411,01
2814. DAVOR BASTA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 SARVAŠ -417,39 0,00 0,00 59.826,48 0,00 0,00 0,00 59.409,09
2815. JENO MOŠONI OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1951 HRASTIN 0,00 0,00 0,00 59.380,47 0,00 0,00 0,00 59.380,47
2816. PAVAO GAŠPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1943 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 59.371,09 0,00 0,00 0,00 59.371,09
2817. ĐURO ORMANAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1958 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 59.365,68 0,00 0,00 0,00 59.365,68
2818. JULKA MARIJANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1930 VUKOJEVCI 0,00 0,00 0,00 59.277,48 0,00 0,00 0,00 59.277,48
2819. SAVO ĆUPURDIJA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1933 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 59.228,44 0,00 0,00 0,00 59.228,44
2820. KATA ELING OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1932 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 59.166,49 0,00 0,00 0,00 59.166,49
2821. MONIKA GEMERI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 JOSIPOVAC 19.487,75 0,00 0,00 39.627,35 0,00 0,00 0,00 59.115,10
2822. BRANKO LOZANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1951 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 59.087,61 0,00 0,00 0,00 59.087,61
2823. DARIO PATAKI OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1978 PRESLATINCI 13.287,88 0,00 366,73 45.423,87 0,00 0,00 0,00 59.078,48
2824. EVICA MIOČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1955 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 59.057,79 0,00 0,00 0,00 59.057,79
2825. TUNICA CENKO OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1962 BIZOVAC 0,00 0,00 0,00 59.032,74 0,00 0,00 0,00 59.032,74
2826. BRIGITA BLAŽEVSKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 1.396,83 57.465,63 0,00 0,00 0,00 58.862,46
2827. DRAGAN VASIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1944 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 58.844,61 0,00 0,00 0,00 58.844,61
2828. IVAN SMRČEK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1939 NAŠIČKO NOVO SELO 0,00 0,00 0,00 58.821,94 0,00 0,00 0,00 58.821,94
2829. STANA BIRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1943 VUČEVCI 0,00 0,00 0,00 58.814,75 0,00 0,00 0,00 58.814,75
2830. BRANKO STAŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1952 GORJANI 0,00 0,00 0,00 58.768,13 0,00 0,00 0,00 58.768,13
2831. ZLATKO ŠEBALJ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1955 PODGAJCI PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 58.755,14 0,00 0,00 0,00 58.755,14
2832. LJILJA ČUJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 2.040,24 56.703,03 0,00 0,00 0,00 58.743,27
2833. MARKO JURIŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1969 DOPSIN 0,00 0,00 0,00 58.716,02 0,00 0,00 0,00 58.716,02
2834. DEHAR VELIJA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 58.709,33 0,00 0,00 0,00 58.709,33
2835. PETAR KELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1959 FORKUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 58.685,95 0,00 0,00 0,00 58.685,95
2836. SLAVICA SAVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1963 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 58.638,91 0,00 0,00 0,00 58.638,91
2837. ILIJA HAJDUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1954 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 58.619,90 0,00 0,00 0,00 58.619,90
2838. BRANKA KARJAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 58.599,32 0,00 0,00 0,00 58.599,32
2839. DARKO DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 TENJA 0,00 0,00 -1.631,77 13.804,36 0,00 46.412,20 0,00 58.584,79
2840. GORAN STANEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1975 NAŠICE 9.722,77 0,00 2.132,04 46.712,07 0,00 0,00 0,00 58.566,88
2841. PAVO ADRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1955 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 58.516,72 0,00 0,00 0,00 58.516,72
2842. DRAGICA LJUBOJEVIĆ BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1947 HABJANOVCI 0,00 0,00 0,00 58.473,48 0,00 0,00 0,00 58.473,48
2843. VESNA ŠOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 732,58 57.642,72 0,00 0,00 0,00 58.375,30
2844. MARA KOPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1932 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 58.288,41 0,00 0,00 0,00 58.288,41
2845. DRAGICA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1964 BOLMAN 0,00 0,00 0,00 58.282,55 0,00 0,00 0,00 58.282,55
2846. DEJAN PETERNEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 20.113,71 0,00 552,01 37.534,72 0,00 0,00 0,00 58.200,44
2847. DANIJEL MATIJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 58.082,93 0,00 0,00 0,00 58.082,93
2848. ILIJA BULJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1954 ČEPIN 37.003,29 0,00 1.080,52 19.977,20 0,00 0,00 0,00 58.061,01
2849. ZLATKO ĐURĐEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1961 PRIBIŠEVCI 0,00 0,00 0,00 58.046,72 0,00 0,00 0,00 58.046,72
2850. SPOMENKA VARENINA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 14.838,96 0,00 1.923,10 41.272,22 0,00 0,00 0,00 58.034,28
2851. RUŽICA MILADINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1968 KORITNA 0,00 0,00 0,00 58.025,83 0,00 0,00 0,00 58.025,83
2852. MIRKO BAJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 58.021,78 0,00 0,00 0,00 58.021,78
2853. MARIJA VUJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1941 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 57.944,10 0,00 0,00 0,00 57.944,10
2854. ZLATKO KAPETAN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 11.647,25 0,00 -573,41 46.868,12 0,00 0,00 0,00 57.941,96
2855. FRANC JAMBREKOVIČ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1942 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 57.871,52 0,00 0,00 0,00 57.871,52
2856. BRANKA GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1957 VIŠKOVCI 11.294,66 0,00 1.436,02 45.103,34 0,00 0,00 0,00 57.834,02
2857. ANTONIO PREDREVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 4.578,84 0,00 -1.513,37 54.755,09 0,00 0,00 0,00 57.820,56
2858. SLAVKO GREGANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1949 RAKITOVICA 0,00 0,00 0,00 57.815,54 0,00 0,00 0,00 57.815,54
2859. ROLANA MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1980 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 57.810,52 0,00 0,00 0,00 57.810,52
2860. NIKOLA STRIŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1924 HARKANOVCI 0,00 0,00 0,00 57.800,54 0,00 0,00 0,00 57.800,54
2861. MILAN BALAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1950 OSIJEK 0,00 0,00 1,25 57.795,00 0,00 0,00 0,00 57.796,25
2862. MATO BROĐANAC OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1946 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 57.787,19 0,00 0,00 0,00 57.787,19
2863. JOZO JAKOVLJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1952 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 57.764,72 0,00 0,00 0,00 57.764,72
2864. ANICA JUROŠ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1964 VRBICA 0,00 0,00 598,55 45.800,74 11.330,86 0,00 0,00 57.730,15
2865. JOSIP MATANOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1989 SLATINIK DRENJSKI -9.803,94 0,00 -33,34 67.526,97 0,00 0,00 0,00 57.689,69
2866. MARIJA FALAMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1955 PRIBIŠEVCI 0,00 0,00 0,00 57.655,57 0,00 0,00 0,00 57.655,57
2867. VOJIN SAVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1956 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 57.573,69 0,00 0,00 0,00 57.573,69
2868. RADISLAVA STANOJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1973 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 57.563,96 0,00 0,00 0,00 57.563,96
2869. ŽELJKO VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 BAJMOK 0,00 0,00 0,00 57.555,45 0,00 0,00 0,00 57.555,45
2870. DRAGICA TKALEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK -6.188,71 0,00 1.317,01 62.402,93 0,00 0,00 0,00 57.531,23
2871. AMELA RILKO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 57.480,76 0,00 0,00 0,00 57.480,76
2872. ĐURO ADRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 57.464,68 0,00 0,00 0,00 57.464,68
2873. PERICA JANŽEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 JOSIPOVAC 17.346,91 0,00 -7.564,98 47.658,02 0,00 0,00 0,00 57.439,95
2874. JOSIP BOSILJ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1966 BELJEVINA 0,00 0,00 0,00 57.405,82 0,00 0,00 0,00 57.405,82
2875. STIPICA LEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1968 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 57.380,22 0,00 0,00 0,00 57.380,22
2876. EVA KRETONIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1946 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 57.321,46 0,00 0,00 0,00 57.321,46
2877. LIDAN HE OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1981 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 57.272,44 0,00 0,00 0,00 57.272,44
2878. ZLATKO BRATUŠEVAC OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 VALPOVO 39.288,87 0,00 12.370,86 5.539,49 0,00 0,00 0,00 57.199,22
2879. ANDREA IPŠA OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1973 ČEMINAC 23.227,00 0,00 2.034,04 31.936,52 0,00 0,00 0,00 57.197,56
2880. SANDRA ROGAN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK 32.277,80 0,00 -2.155,77 27.066,56 0,00 0,00 0,00 57.188,59
2881. ANA CVITKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 57.147,24 0,00 0,00 0,00 57.147,24
2882. MIHAEL BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 11.205,82 0,00 0,00 45.895,61 0,00 0,00 0,00 57.101,43
2883. TOMISLAV GOTOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1989 OSIJEK 0,00 0,00 3.392,98 53.651,54 0,00 0,00 0,00 57.044,52
2884. ANGELINA STRAJNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1945 BRANJINA 0,00 0,00 0,00 57.035,03 0,00 0,00 0,00 57.035,03
2885. MATIJA PRAKATUR OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1947 DRAŽ 0,00 0,00 0,00 56.992,85 0,00 0,00 0,00 56.992,85
2886. LJUBOMIR JELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 4.617,62 52.352,18 0,00 0,00 0,00 56.969,80
2887. FATA MEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 ŠERIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 56.850,27 0,00 0,00 56.850,27
2888. TATJANA ŠKRBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 20.635,90 36.167,70 0,00 0,00 0,00 56.803,60
2889. RUŽA VRTARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1944 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 56.732,28 0,00 0,00 0,00 56.732,28
2890. MIROSLAV GEBAJ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1954 KITIŠANCI 13.083,29 0,00 5.567,51 37.984,63 0,00 0,00 0,00 56.635,43
2891. MARIJAN CINDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 0,00 0,00 56.632,00 -2,32 0,00 0,00 0,00 56.629,68
2892. ZORKA BARIŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1953 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 56.473,02 0,00 0,00 0,00 56.473,02
2893. MILOVAN TRBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1958 KOZARAC 0,00 0,00 0,00 56.467,26 0,00 0,00 0,00 56.467,26
2894. ANA ĐAMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1948 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 56.456,82 0,00 0,00 0,00 56.456,82
2895. JASNA HABČAK OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1959 KOŠKA 0,00 0,00 0,00 56.304,94 0,00 0,00 0,00 56.304,94
2896. MARIJA FERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1982 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 56.161,30 0,00 0,00 0,00 56.161,30
2897. MIHALJ KALANJOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1968 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 53.469,88 0,00 2.684,96 0,00 56.154,84
2898. DRAGO LOVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1955 IVANOVAC 0,00 0,00 -4.201,66 58.752,85 0,00 1.568,99 0,00 56.120,18
2899. ANKA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1965 SLOBODNA VLAST 0,00 0,00 0,00 56.106,00 0,00 0,00 0,00 56.106,00
2900. MERIAM KONJIK OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1983 ČEPINSKI MARTINCI 0,00 0,00 0,00 55.907,96 0,00 0,00 0,00 55.907,96