OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2801. MIRKO BAJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 56.423,33 0,00 0,00 0,00 56.423,33
2802. ROLANA MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1980 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 56.369,58 0,00 0,00 0,00 56.369,58
2803. MATIJA PRAKATUR OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1947 DRAŽ 0,00 0,00 0,00 56.265,47 0,00 0,00 0,00 56.265,47
2804. NIKOLA STRIŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1924 HARKANOVCI 0,00 0,00 0,00 56.198,33 0,00 0,00 0,00 56.198,33
2805. KATICA ĆUTUK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.186,17 0,00 56.186,17
2806. RUŽA VRTARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1944 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 56.169,22 0,00 0,00 0,00 56.169,22
2807. PAVO FEHTIG OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1951 VRBICA 0,00 0,00 0,00 56.120,30 0,00 0,00 0,00 56.120,30
2808. ZLATKO BRATUŠEVAC OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 VALPOVO 38.586,54 0,00 12.126,62 5.377,74 0,00 0,00 0,00 56.090,90
2809. MARIJA FALAMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1955 PRIBIŠEVCI 0,00 0,00 0,00 56.075,63 0,00 0,00 0,00 56.075,63
2810. MARIJA FERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1982 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 56.056,07 0,00 0,00 0,00 56.056,07
2811. JOSIP MATANOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1989 SLATINIK DRENJSKI -9.803,94 0,00 -33,34 65.872,79 0,00 0,00 0,00 56.035,51
2812. LIDAN HE OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1981 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 55.985,30 0,00 0,00 0,00 55.985,30
2813. MIHAEL BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 10.983,48 0,00 0,00 44.951,08 0,00 0,00 0,00 55.934,56
2814. RADISLAVA STANOJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1973 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 55.929,65 0,00 0,00 0,00 55.929,65
2815. VEDRAN DERVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1983 JELISAVAC 3.281,86 0,00 16.655,28 35.945,50 0,00 0,00 0,00 55.882,64
2816. DAVOR JURKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1978 ČRNKOVCI 19.166,08 0,00 0,00 36.686,37 0,00 0,00 0,00 55.852,45
2817. MIROSLAV GEBAJ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1954 KITIŠANCI 12.880,64 0,00 5.486,67 37.469,17 0,00 0,00 0,00 55.836,48
2818. LEPA TAKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1968 KORITNA 0,00 0,00 0,00 55.825,84 0,00 0,00 0,00 55.825,84
2819. ZORKA BARIŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1953 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 55.804,00 0,00 0,00 0,00 55.804,00
2820. STIPICA LEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1968 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 55.771,31 0,00 0,00 0,00 55.771,31
2821. JOZO JAKOVLJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1952 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 55.700,99 0,00 0,00 0,00 55.700,99
2822. ŽELJKO KRALJIK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1960 JELISAVAC 0,00 0,00 0,00 55.674,37 0,00 0,00 0,00 55.674,37
2823. MARIJAN CINDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 0,00 0,00 55.660,99 -2,32 0,00 0,00 0,00 55.658,67
2824. TOMISLAV GOTOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1989 OSIJEK 0,00 0,00 3.211,98 52.442,30 0,00 0,00 0,00 55.654,28
2825. JASNA HABČAK OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1959 KOŠKA 0,00 0,00 0,00 55.618,65 0,00 0,00 0,00 55.618,65
2826. ANA ĐAMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1948 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 55.575,67 0,00 0,00 0,00 55.575,67
2827. ANDREA IPŠA OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1973 ČEMINAC 22.619,08 0,00 1.964,78 30.951,11 0,00 0,00 0,00 55.534,97
2828. FATA MEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 ŠERIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 55.480,39 0,00 0,00 55.480,39
2829. ANGELINA STRAJNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1945 BRANJINA 0,00 0,00 0,00 55.432,82 0,00 0,00 0,00 55.432,82
2830. RUŽICA MIRKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1942 SATNICA 0,00 0,00 0,00 55.340,48 0,00 0,00 0,00 55.340,48
2831. TATJANA ŠKRBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 20.080,98 35.232,40 0,00 0,00 0,00 55.313,38
2832. ANTONIJA IKASOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 55.303,42 0,00 0,00 0,00 0,00 55.303,42
2833. KATICA JUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1973 VRBICA 656,66 0,00 1.130,55 53.501,42 0,00 0,00 0,00 55.288,63
2834. MIHALJ KALANJOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1968 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 52.490,41 0,00 2.651,23 0,00 55.141,64
2835. VESNA VUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1938 BIZOVAC 0,00 0,00 0,00 55.006,74 0,00 0,00 0,00 55.006,74
2836. MIRJANA GLAVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 54.986,00 0,00 0,00 0,00 54.986,00
2837. ANICA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1971 OSTROŠINCI 0,00 0,00 0,00 54.856,78 0,00 0,00 0,00 54.856,78
2838. ANDREAS KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1974 ČAMAGAJEVCI 0,00 0,00 0,00 54.809,75 0,00 0,00 0,00 54.809,75
2839. ŽELJKO BUDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 186,41 0,00 0,00 54.540,64 0,00 0,00 0,00 54.727,05
2840. MARICA BAKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1965 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 54.715,37 0,00 0,00 0,00 54.715,37
2841. ZORAN GROZDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 29.877,56 0,00 -2.606,52 27.397,49 0,00 0,00 0,00 54.668,53
2842. ROZA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1947 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 54.645,24 0,00 0,00 0,00 54.645,24
2843. BRANKA POLGAR OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1955 ĐAKOVO 21.426,16 0,00 11.599,32 21.506,79 0,00 18,65 0,00 54.550,92
2844. MARINELA LIPAR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK -6.158,37 0,00 0,00 60.695,77 0,00 0,00 0,00 54.537,40
2845. ĆEMAL IMERI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 54.530,58 0,00 0,00 0,00 54.530,58
2846. TOMISLAV LUKAČEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 54.504,63 0,00 0,00 0,00 54.504,63
2847. TEO KREŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 54.501,91 0,00 0,00 0,00 54.501,91
2848. PETAR MARTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1953 VUKA 0,00 0,00 0,00 54.401,99 0,00 0,00 0,00 54.401,99
2849. MARIJANA PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 40.400,90 0,00 13.976,94 0,00 54.377,84
2850. ELIZABETA ROSANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1964 SEONA 0,00 0,00 0,00 54.377,65 0,00 0,00 0,00 54.377,65
2851. MARIJO MIJAKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1967 KUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 54.377,38 0,00 0,00 0,00 54.377,38
2852. DRAGINJA VAJAGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1948 BIJELA LOZA 0,00 0,00 0,00 54.358,25 0,00 0,00 0,00 54.358,25
2853. NIKOLA SELAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1950 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 54.340,08 0,00 0,00 0,00 54.340,08
2854. ILIJA ADAMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1926 LEDENIK 0,00 0,00 0,00 54.330,88 0,00 0,00 0,00 54.330,88
2855. STJEPAN BENČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1938 PODGAJCI PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 54.318,76 0,00 0,00 0,00 54.318,76
2856. EVA POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1951 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 54.287,47 0,00 0,00 0,00 54.287,47
2857. MIRA ROGALO OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1959 SATNICA ĐAKOVAČKA 634,58 0,00 315,55 53.334,32 0,00 0,00 0,00 54.284,45
2858. ILIJANA MIHALJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK 6.358,15 0,00 720,73 47.201,76 0,00 0,00 0,00 54.280,64
2859. ŠTEFA VRANJEŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 JOSIPOVAC 0,00 0,00 0,00 54.129,37 0,00 0,00 0,00 54.129,37
2860. HATKA RIBO OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1960 GRANICE 0,00 0,00 0,00 54.128,17 0,00 0,00 0,00 54.128,17
2861. JANJA HARKANOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1955 HARKANOVCI 0,00 0,00 0,00 54.056,19 0,00 0,00 0,00 54.056,19
2862. VIDA BELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1967 ŠAG 16.828,42 0,00 11.464,08 25.731,43 0,00 0,00 0,00 54.023,93
2863. MIROSLAV BIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1978 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 53.998,80 0,00 0,00 0,00 53.998,80
2864. KARIN RELJA OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1971 DARDA 0,00 0,00 539,50 53.443,36 0,00 0,00 0,00 53.982,86
2865. BILJANA MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1971 NAŠICE 0,00 0,00 3.113,70 50.829,57 0,00 0,00 0,00 53.943,27
2866. PAVLE DAROJKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 45.754,10 0,00 1.166,71 7.004,39 0,00 0,00 0,00 53.925,20
2867. KATA AUGUSTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1951 KORITNA 0,00 0,00 0,00 53.923,88 0,00 0,00 0,00 53.923,88
2868. MARIO PLEŠA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1985 OSIJEK 4.998,76 0,00 -15,34 48.873,42 0,00 0,00 0,00 53.856,84
2869. MARIJA ŠAMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1954 DRENJE 0,00 0,00 0,00 53.846,84 0,00 0,00 0,00 53.846,84
2870. FRANJO VINKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1950 PODGAJCI PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 53.827,48 0,00 0,00 0,00 53.827,48
2871. ŽELJKO ŠENICA OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1970 KNEŽEVO 26.832,91 0,00 64,40 26.880,20 0,00 0,00 0,00 53.777,51
2872. MARTA MAJER OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1984 MANDIĆEVAC -32,14 0,00 0,00 53.809,52 0,00 0,00 0,00 53.777,38
2873. MILENA POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 53.666,49 0,00 0,00 0,00 53.666,49
2874. VASO KLIČKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1949 ŠODOLOVCI 0,00 0,00 0,00 53.603,89 0,00 0,00 0,00 53.603,89
2875. SANELA NIKOLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1979 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 53.564,58 0,00 0,00 0,00 53.564,58
2876. SLAVICA REŠETAR OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1954 HABJANOVCI 0,00 0,00 11.223,41 42.292,92 0,00 0,00 0,00 53.516,33
2877. PAVAO BOBINAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1930 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 53.483,78 0,00 0,00 0,00 53.483,78
2878. JERKO VIDOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1975 SUŠINE 0,00 0,00 0,00 53.468,16 0,00 0,00 0,00 53.468,16
2879. KSENIJA DUMANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 2.144,26 0,00 3.979,08 47.292,51 0,00 0,00 0,00 53.415,85
2880. SLOBODAN IVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1950 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 53.402,27 0,00 0,00 0,00 53.402,27
2881. MARIJA GLASOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1954 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 53.363,22 0,00 0,00 0,00 53.363,22
2882. ŠTEFICA TOMAC OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1952 NIZA 0,00 0,00 0,00 53.347,54 0,00 0,00 0,00 53.347,54
2883. DRAGAN GRUBIŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 53.266,48 0,00 0,00 0,00 53.266,48
2884. FILIP KRIŠTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1985 VIŠKOVCI 0,00 0,00 603,05 52.658,14 0,00 0,00 0,00 53.261,19
2885. MATO KREMER OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1942 LADIMIREVCI 8.048,68 0,00 19.704,40 25.472,49 0,00 0,00 0,00 53.225,57
2886. STANISLAV RADMANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1946 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 53.081,39 0,00 0,00 0,00 53.081,39
2887. BRANKO BLAGOJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1942 LONDŽICA 0,00 0,00 0,00 53.066,06 0,00 0,00 0,00 53.066,06
2888. MARIJA HES OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 53.064,59 0,00 0,00 0,00 53.064,59
2889. ELJEZ SELJIMI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1933 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 53.021,69 0,00 0,00 0,00 53.021,69
2890. TOMISLAV RAMLJAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK -21.381,99 0,00 504,77 73.964,48 0,00 -72,97 0,00 53.014,29
2891. MILICA LONČINA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 53.007,08 0,00 0,00 0,00 53.007,08
2892. IVANKA FRANCUZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1961 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 53.001,92 0,00 0,00 0,00 53.001,92
2893. ZLATKO HOVANJEC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 PIŠKOREVCI 32.279,98 0,00 10.160,14 10.552,07 0,00 0,00 0,00 52.992,19
2894. LJERKA BAGARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1968 ČEPIN 815,34 0,00 7.604,55 44.567,74 0,00 0,00 0,00 52.987,63
2895. DAMIR BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 52.955,69 0,00 0,00 0,00 52.955,69
2896. SANDRA PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1971 BILJE 0,00 0,00 59.238,63 0,00 0,00 -6.330,97 0,00 52.907,66
2897. BORKA ŽIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1964 ADA 0,00 0,00 0,00 52.885,14 0,00 0,00 0,00 52.885,14
2898. ANICA POBI OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1955 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 52.872,05 0,00 0,00 0,00 52.872,05
2899. ĐORĐE BUĆAN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 52.866,90 0,00 0,00 0,00 52.866,90
2900. LARISA UHER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 52.881,70 -26,46 0,00 0,00 52.855,24