OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2801. DRAGAN MEKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 67.417,95 0,00 0,00 0,00 67.417,95
2802. PAVO VLADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1960 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 64.650,67 0,00 2.766,02 0,00 67.416,69
2803. ERNEST IVANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1948 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 67.395,63 0,00 0,00 0,00 67.395,63
2804. MATO ANDRIJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1969 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 67.379,92 -1,61 0,00 0,00 67.378,31
2805. ŽELJKO VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 BAJMOK 0,00 0,00 0,00 67.304,22 0,00 0,00 0,00 67.304,22
2806. MLADEN JAZVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 67.299,85 0,00 0,00 0,00 67.299,85
2807. MARIJA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1950 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 67.280,10 0,00 0,00 0,00 67.280,10
2808. RADOJKA TUBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 67.250,71 0,00 0,00 0,00 67.250,71
2809. SABIDIN SELIMI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 67.250,71 0,00 0,00 0,00 67.250,71
2810. IVAN VUČINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 TENJA 17.346,28 0,00 2.732,66 47.107,33 0,00 0,00 0,00 67.186,27
2811. MILENKO POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 67.183,97 0,00 0,00 0,00 67.183,97
2812. ANICA ŽARKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1947 RADIKOVCI 0,00 0,00 0,00 67.154,00 0,00 0,00 0,00 67.154,00
2813. DARIO DUMANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1980 KARANAC 0,00 0,00 0,00 67.092,68 0,00 0,00 0,00 67.092,68
2814. DUŠAN MEDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1932 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 67.072,39 0,00 0,00 0,00 67.072,39
2815. MIRKO BARBARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1954 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 67.067,66 0,00 0,00 0,00 67.067,66
2816. DARKO DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 TENJA 0,00 0,00 -1.617,72 15.765,94 0,00 52.875,99 0,00 67.024,21
2817. VESNA BARANAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1967 PETLOVAC 0,00 0,00 0,00 66.875,54 0,00 0,00 0,00 66.875,54
2818. JOZO IVANETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1970 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 66.865,50 0,00 0,00 0,00 66.865,50
2819. MIHALJ LAUŠ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1942 LUČ 0,00 0,00 0,00 66.799,52 0,00 0,00 0,00 66.799,52
2820. FATA MEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 ŠERIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 66.769,18 0,00 0,00 66.769,18
2821. LIZA FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 PRESLATINCI 0,00 0,00 0,00 66.713,65 0,00 0,00 0,00 66.713,65
2822. DANIJELA BUGARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1982 DARDA 0,00 0,00 0,00 66.681,54 0,00 0,00 0,00 66.681,54
2823. TOMISLAV GEBAJ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 TENJA -0,45 0,00 0,00 0,00 66.641,62 0,00 0,00 66.641,17
2824. MATO PERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1971 GORJANI 0,00 0,00 0,00 66.629,40 0,00 0,00 0,00 66.629,40
2825. LIDAN HE OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1981 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 66.592,23 0,00 0,00 0,00 66.592,23
2826. MARA KOPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1932 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 66.540,05 0,00 0,00 0,00 66.540,05
2827. JOZO HANULAK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1950 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 66.428,38 0,00 0,00 0,00 66.428,38
2828. VALENT SVRŽNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1951 LAĐANSKA 0,00 0,00 0,00 66.425,87 0,00 0,00 0,00 66.425,87
2829. SANJA BENO OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1985 SEMELJCI 29.824,13 0,00 504,73 36.094,24 0,00 0,00 0,00 66.423,10
2830. DRAŽEN GALIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1972 KOŠKA 0,00 0,00 0,00 66.405,48 0,00 0,00 0,00 66.405,48
2831. TOMISLAV GOTOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1989 OSIJEK 0,00 0,00 3.950,80 62.407,35 0,00 0,00 0,00 66.358,15
2832. ANGELA JURINA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1960 VELIŠKOVCI 20.742,47 0,00 12.889,81 32.714,62 0,00 0,00 0,00 66.346,90
2833. MARTIN BRAJKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 66.334,04 0,00 0,00 0,00 66.334,04
2834. BILJANA FEKETE OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1976 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 66.321,80 0,00 0,00 0,00 66.321,80
2835. MIRKO JAPUNDŽA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1952 NORMANCI 0,00 0,00 0,00 66.281,90 0,00 0,00 0,00 66.281,90
2836. IGOR FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO -741,87 0,00 1.008,81 -0,21 0,00 65.986,05 0,00 66.252,78
2837. BLAŽENKA MAGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 ZELČIN 0,00 0,00 0,00 66.216,42 0,00 0,00 0,00 66.216,42
2838. BRIGITA BLAŽEVSKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 1.585,63 64.438,23 0,00 0,00 0,00 66.023,86
2839. JANČIKA BALAŽ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1971 BRANJINA 0,00 0,00 11.754,22 54.254,18 0,00 0,00 0,00 66.008,40
2840. MIŠA FAFULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.980,03 0,00 0,00 0,00 65.980,03
2841. DANIJEL MEDVED OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1979 LUG SUBOTIČKI 0,00 0,00 86,83 65.807,80 0,00 0,00 0,00 65.894,63
2842. LJUBICA NIKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1969 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 65.891,67 0,00 0,00 0,00 65.891,67
2843. ŽELJKA MILKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 ĐAKOVO 39.662,77 0,00 21.034,04 5.151,87 0,00 0,00 0,00 65.848,68
2844. PETAR KELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1959 FORKUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 65.847,62 0,00 0,00 0,00 65.847,62
2845. BRANKO NOVAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.801,40 0,00 65.801,40
2846. VIOLETA GORJANAC OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1975 MIRKOVAC 0,00 0,00 0,00 65.672,14 0,00 0,00 0,00 65.672,14
2847. DRAGAN VASIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1944 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 65.165,15 0,00 498,49 0,00 65.663,64
2848. VERA VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1961 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 65.662,16 0,00 0,00 0,00 65.662,16
2849. MARIJA STIPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1948 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 65.662,08 0,00 0,00 0,00 65.662,08
2850. ZDRAVKO ARAMBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1947 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 65.658,59 0,00 0,00 0,00 65.658,59
2851. ZIJENADA SELMANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 65.623,10 0,00 0,00 0,00 65.623,10
2852. ZVONIMIR DOMJAN OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1991 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 65.615,98 0,00 0,00 0,00 65.615,98
2853. DARKO PLAVŠIN OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1969 ŠUMARINA 0,00 0,00 -1.009,27 66.578,73 0,00 0,00 0,00 65.569,46
2854. MIHAEL BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 12.815,71 0,00 0,00 52.734,71 0,00 0,00 0,00 65.550,42
2855. KATICA RADOJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1965 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 132,83 65.412,82 0,00 0,00 0,00 65.545,65
2856. MIRA KRISTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.486,91 0,00 0,00 0,00 65.486,91
2857. DINKO VUKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 SARVAŠ 0,00 0,00 0,00 65.465,71 0,00 0,00 0,00 65.465,71
2858. ŽELJKO MILIJAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 TVRĐAVICA 0,00 0,00 0,00 63.482,61 0,00 1.838,50 0,00 65.321,11
2859. SLAVEN JONJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 BRIJEST 22.686,97 0,00 24,02 8.424,98 0,00 34.161,60 0,00 65.297,57
2860. MIRJANA ČUPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1958 SVETOBLAŽJE 0,00 0,00 0,00 61.696,43 0,00 3.572,98 0,00 65.269,41
2861. ZLATKO BRATUŠEVAC OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 VALPOVO 44.374,22 0,00 14.139,35 6.710,73 0,00 0,00 0,00 65.224,30
2862. LASLO KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1957 LUG 0,00 0,00 0,00 65.170,21 0,00 0,00 0,00 65.170,21
2863. RUŽA DRGA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1954 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 65.110,00 0,00 0,00 0,00 65.110,00
2864. RADIVOJ LAZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1939 POGANOVCI 0,00 0,00 0,00 65.041,17 0,00 0,00 0,00 65.041,17
2865. ANKA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1965 SLOBODNA VLAST 0,00 0,00 0,00 65.025,47 0,00 0,00 0,00 65.025,47
2866. MILKA JAŠINSKI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1946 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.984,68 0,00 0,00 0,00 64.984,68
2867. KREŠIMIR KORBAR OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1976 BELJEVINA 45.236,06 0,00 0,00 19.748,34 0,00 0,00 0,00 64.984,40
2868. PETAR VLAISAVLJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1948 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 64.980,08 0,00 0,00 0,00 64.980,08
2869. IVAN PERKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 VIŠNJEVAC 2.903,01 0,00 0,00 62.072,78 0,00 0,00 0,00 64.975,79
2870. MIRJANA VRABAC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1971 NAŠICE 0,00 0,00 123,27 64.840,45 0,00 0,00 0,00 64.963,72
2871. VESNA ŠOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 64.943,07 0,00 0,00 0,00 64.943,07
2872. ŽELJKO ŠENICA OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1970 KNEŽEVO 32.252,07 0,00 69,71 32.600,68 0,00 0,00 0,00 64.922,46
2873. JADRANKA GRGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 740,68 64.163,11 0,00 0,00 0,00 64.903,79
2874. BENKO PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1955 ĐURĐENOVAC 0,00 0,00 0,00 64.896,84 0,00 0,00 0,00 64.896,84
2875. MARIJA ZDRAVČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 BEKETINCI -1.845,66 0,00 -900,46 68.348,54 0,00 -752,09 0,00 64.850,33
2876. MERIAM KONJIK OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1983 ČEPINSKI MARTINCI 0,00 0,00 0,00 64.811,72 0,00 0,00 0,00 64.811,72
2877. MIRKO VLADOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 64.788,49 0,00 0,00 0,00 64.788,49
2878. MIRJANA VUKUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.781,58 0,00 0,00 0,00 64.781,58
2879. SLAVICA SAVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1963 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 64.778,30 0,00 0,00 0,00 64.778,30
2880. BRANKO LOZANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1951 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 64.724,02 0,00 0,00 0,00 64.724,02
2881. DENIS ZAJEC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1971 VELIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 64.705,91 0,00 0,00 0,00 64.705,91
2882. ŽIVKO KOPLJAR OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1949 VUKA 0,00 0,00 0,00 64.690,69 0,00 0,00 0,00 64.690,69
2883. IVAN SMRČEK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1939 NAŠIČKO NOVO SELO 0,00 0,00 0,00 64.687,53 0,00 0,00 0,00 64.687,53
2884. ANICA POBI OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1955 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 64.655,30 0,00 0,00 0,00 64.655,30
2885. DAMIR JAKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 0,00 0,00 155,28 64.493,17 0,00 0,00 0,00 64.648,45
2886. EVA JOB OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1958 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 3.519,35 61.126,88 0,00 0,00 0,00 64.646,23
2887. DRAGICA TKALEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK -6.188,71 0,00 1.317,01 69.505,54 0,00 0,00 0,00 64.633,84
2888. MILAN BALAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1950 OSIJEK 0,00 0,00 1,38 64.607,65 0,00 0,00 0,00 64.609,03
2889. BRANKO BUJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1955 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 64.603,00 0,00 0,00 0,00 64.603,00
2890. ZORKA GENERALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.603,00 0,00 0,00 0,00 64.603,00
2891. SLOBODAN GRUBAČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.603,00 0,00 0,00 0,00 64.603,00
2892. BUKURIJE GUŠANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.603,00 0,00 0,00 0,00 64.603,00
2893. DRAGICA HRŽENJAK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1971 VELIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 64.576,51 0,00 0,00 0,00 64.576,51
2894. NEDELJKO MILIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1956 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 64.478,37 0,00 0,00 0,00 64.478,37
2895. JOŽEF FERENC OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1948 KOTLINA 0,00 0,00 0,00 64.466,04 0,00 0,00 0,00 64.466,04
2896. JOSIP ADRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1976 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 64.406,20 0,00 0,00 0,00 64.406,20
2897. MATIJA PINTERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1939 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 64.024,29 0,00 357,10 0,00 64.381,39
2898. ĐORĐE VOJVODIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1938 ADA 0,00 0,00 0,00 64.346,74 0,00 0,00 0,00 64.346,74
2899. MARIJAN HAJDUK OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1984 RAKITOVICA 0,00 0,00 -654,35 64.940,09 0,00 0,00 0,00 64.285,74
2900. VANJA MLADENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 20.836,90 43.433,28 0,00 0,00 0,00 64.270,18