OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2801. ŽELJKA MAJHEN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1965 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 67.776,84 0,00 0,00 0,00 67.776,84
2802. ILONA ĐURIN OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1942 SUZA 0,00 0,00 0,00 67.752,62 0,00 0,00 0,00 67.752,62
2803. DIJANA VUČKOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1975 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 67.737,03 0,00 0,00 0,00 67.737,03
2804. ŠANDOR VIRAG OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1948 LUG 67.670,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.670,99
2805. MARIJA PITINAC OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1946 VIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 67.665,33 0,00 0,00 0,00 67.665,33
2806. BORIS KOTAL OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 73,23 67.590,92 0,00 0,00 0,00 67.664,15
2807. MARIJAN RONTA OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1970 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 67.654,83 0,00 0,00 0,00 67.654,83
2808. SLAVICA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 -2.424,87 70.075,58 0,00 0,00 0,00 67.650,71
2809. ROBERT PARADŽIK OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1978 SEMELJCI 0,00 0,00 44,27 67.573,76 0,00 0,00 0,00 67.618,03
2810. ŽELJKO KRALJIK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1960 JELISAVAC 0,00 0,00 0,00 67.600,55 0,00 0,00 0,00 67.600,55
2811. DRAŽEN DERNAJ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1979 PRESLATINCI 345,34 0,00 9.259,06 57.958,75 0,00 0,00 0,00 67.563,15
2812. MILAN ĆORKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1952 LEDENIK 0,00 0,00 0,00 67.549,53 0,00 0,00 0,00 67.549,53
2813. MANDA BARTOLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1949 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 67.545,43 0,00 0,00 0,00 67.545,43
2814. IVICA AUGUSTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1967 KOPRIVNA 0,00 0,00 0,00 67.511,76 0,00 0,00 0,00 67.511,76
2815. DAMIR ZDJELAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1972 NAŠIČKO NOVO SELO 0,00 0,00 0,00 67.484,82 0,00 0,00 0,00 67.484,82
2816. DUBRAVKO DEVČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 -984,32 0,00 0,00 68.452,89 0,00 67.468,57
2817. BOŠKO ĐAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1962 MAJAR 0,00 0,00 0,00 67.464,89 0,00 0,00 0,00 67.464,89
2818. MAGDALENA GRGOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 111,55 67.261,97 0,00 0,00 0,00 67.373,52
2819. JOVO DOŠEN OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1957 NAŠICE 6.248,71 0,00 8.007,23 53.115,31 0,00 0,00 0,00 67.371,25
2820. SAMIR BERNVALD OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 OSIJEK 3.077,61 0,00 306,16 63.960,30 0,00 0,00 0,00 67.344,07
2821. ILIJA BULJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1954 ČEPIN 43.050,32 0,00 1.084,02 23.196,69 0,00 0,00 0,00 67.331,03
2822. ROLANA MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1980 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 67.269,19 0,00 0,00 0,00 67.269,19
2823. MATO TAKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1966 KORITNA 4.826,93 0,00 0,00 60.195,89 0,00 2.238,55 0,00 67.261,37
2824. DOMAGOJ PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1991 OSIJEK 12,94 0,00 67.251,01 -43,28 0,00 0,00 0,00 67.220,67
2825. ŠAHZA AVDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 67.191,83 0,00 0,00 0,00 67.191,83
2826. RUŽICA VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1955 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 67.172,37 0,00 0,00 0,00 67.172,37
2827. DAVOR BASTA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 SARVAŠ -417,39 0,00 0,00 67.574,71 0,00 0,00 0,00 67.157,32
2828. DARKO MRAZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1966 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 -0,59 67.155,03 0,00 0,00 0,00 67.154,44
2829. DENIS BALOG OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.910,60 65.199,38 0,00 0,00 0,00 67.109,98
2830. BRANKO RIP OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1958 ĐAKOVO 32.945,34 0,00 7.168,88 26.916,88 0,00 0,00 0,00 67.031,10
2831. SABIHA KALESIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 JOSIPOVAC 0,00 0,00 0,00 66.989,06 0,00 0,00 0,00 66.989,06
2832. PETAR ADAMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1954 ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 66.954,00 0,00 0,00 0,00 66.954,00
2833. BRANKA GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1957 VIŠKOVCI 13.088,85 0,00 1.579,36 52.268,16 0,00 0,00 0,00 66.936,37
2834. DRAGAN MEKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 66.932,77 0,00 0,00 0,00 66.932,77
2835. ERNEST IVANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1948 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 66.850,96 0,00 0,00 0,00 66.850,96
2836. RADOJKA TUBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 66.766,73 0,00 0,00 0,00 66.766,73
2837. SABIDIN SELIMI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 66.766,73 0,00 0,00 0,00 66.766,73
2838. MILENKO POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 66.700,47 0,00 0,00 0,00 66.700,47
2839. DUŠAN MEDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1932 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 66.689,53 0,00 0,00 0,00 66.689,53
2840. MARIO CRLJEN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 6.339,43 60.304,93 0,00 0,00 66.644,36
2841. MIRKO BARBARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1954 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 66.636,66 0,00 0,00 0,00 66.636,66
2842. MARIJA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1950 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 66.618,53 0,00 0,00 0,00 66.618,53
2843. ANICA ŽARKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1947 RADIKOVCI 0,00 0,00 0,00 66.603,85 0,00 0,00 0,00 66.603,85
2844. ŽELJKO VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 BAJMOK 0,00 0,00 0,00 66.564,50 0,00 0,00 0,00 66.564,50
2845. MLADEN JAZVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 66.563,81 0,00 0,00 0,00 66.563,81
2846. ZDENKA MIHALJEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 -450,55 67.006,30 0,00 0,00 0,00 66.555,75
2847. STJEPAN RANOGAJEC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1958 POLUBAŠE 0,00 0,00 0,00 66.554,10 0,00 0,00 0,00 66.554,10
2848. ANICA MIKEC OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1958 TOPOLJE 0,00 0,00 0,00 66.514,89 0,00 0,00 0,00 66.514,89
2849. MUHAMET VEJSELI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 28.679,79 0,00 -10.657,53 48.474,70 0,00 0,00 0,00 66.496,96
2850. DARIO DUMANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1980 KARANAC 0,00 0,00 0,00 66.496,66 0,00 0,00 0,00 66.496,66
2851. VESNA BARANAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1967 PETLOVAC 0,00 0,00 0,00 66.328,36 0,00 0,00 0,00 66.328,36
2852. LIZA FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 PRESLATINCI 0,00 0,00 0,00 66.287,78 0,00 0,00 0,00 66.287,78
2853. DARKO DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 TENJA 0,00 0,00 -1.619,03 15.582,69 0,00 52.272,14 0,00 66.235,80
2854. MIHALJ LAUŠ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1942 LUČ 0,00 0,00 0,00 66.223,76 0,00 0,00 0,00 66.223,76
2855. MATO ANDRIJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1969 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 66.319,21 -160,00 0,00 0,00 66.159,21
2856. IVAN VUČINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 TENJA 17.068,90 0,00 2.685,71 46.375,20 0,00 0,00 0,00 66.129,81
2857. ANKA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1965 SLOBODNA VLAST 0,00 0,00 0,00 66.060,71 0,00 0,00 0,00 66.060,71
2858. MATO PERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1971 GORJANI 0,00 0,00 0,00 66.013,51 0,00 0,00 0,00 66.013,51
2859. MIRKO JAPUNDŽA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1952 NORMANCI 0,00 0,00 0,00 65.923,12 0,00 0,00 0,00 65.923,12
2860. ANGELA JURINA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1960 VELIŠKOVCI 20.611,14 0,00 12.822,11 32.440,77 0,00 0,00 0,00 65.874,02
2861. MARTIN BRAJKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 65.871,62 0,00 0,00 0,00 65.871,62
2862. LJUBA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1946 PODRAVSKA MOSLAVINA 0,00 0,00 0,00 65.860,76 0,00 0,00 0,00 65.860,76
2863. FATA MEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 ŠERIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 65.842,55 0,00 0,00 65.842,55
2864. BILJANA FEKETE OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1976 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 65.821,83 0,00 0,00 0,00 65.821,83
2865. VALENT SVRŽNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1951 LAĐANSKA 0,00 0,00 0,00 65.800,22 0,00 0,00 0,00 65.800,22
2866. MARA KOPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1932 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.769,17 0,00 0,00 0,00 65.769,17
2867. RADIVOJA MRVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1959 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 65.739,12 0,00 0,00 0,00 65.739,12
2868. LIDAN HE OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1981 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 65.721,56 0,00 0,00 0,00 65.721,56
2869. TOMISLAV GEBAJ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 TENJA -0,45 0,00 0,00 0,00 65.710,62 0,00 0,00 65.710,17
2870. JOZO IVANETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1970 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 65.651,29 0,00 0,00 0,00 65.651,29
2871. IGOR FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO -741,87 0,00 1.008,21 -0,21 0,00 65.258,64 0,00 65.524,77
2872. MIŠA FAFULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.505,19 0,00 0,00 0,00 65.505,19
2873. TOMISLAV GOTOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1989 OSIJEK 0,00 0,00 3.898,69 61.589,38 0,00 0,00 0,00 65.488,07
2874. PAVO VLADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1960 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 62.685,13 0,00 2.715,98 0,00 65.401,11
2875. LJUBICA NIKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1969 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 65.358,30 0,00 0,00 0,00 65.358,30
2876. BRIGITA BLAŽEVSKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 1.567,99 63.786,85 0,00 0,00 0,00 65.354,84
2877. DRAŽEN GALIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1972 KOŠKA 0,00 0,00 0,00 65.334,23 0,00 0,00 0,00 65.334,23
2878. BRANKO NOVAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.322,24 0,00 65.322,24
2879. ŽELJKA MILKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 ĐAKOVO 39.374,24 0,00 20.880,08 5.047,70 0,00 0,00 0,00 65.302,02
2880. KATICA RADOJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1965 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 132,83 65.083,48 0,00 0,00 0,00 65.216,31
2881. MARIJA STIPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1948 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 65.211,42 0,00 0,00 0,00 65.211,42
2882. VERA VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1961 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 65.202,28 0,00 0,00 0,00 65.202,28
2883. ZDRAVKO ARAMBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1947 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 65.179,40 0,00 0,00 0,00 65.179,40
2884. PETAR KELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1959 FORKUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 65.178,57 0,00 0,00 0,00 65.178,57
2885. VIOLETA GORJANAC OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1975 MIRKOVAC 0,00 0,00 0,00 65.128,31 0,00 0,00 0,00 65.128,31
2886. MARIJAN HAJDUK OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1984 RAKITOVICA 0,00 0,00 -654,35 65.747,54 0,00 0,00 0,00 65.093,19
2887. ZIJENADA SELMANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC -54,07 0,00 0,00 65.128,80 0,00 0,00 0,00 65.074,73
2888. BLAŽENKA MAGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 ZELČIN 0,00 0,00 0,00 65.070,55 0,00 0,00 0,00 65.070,55
2889. DRAGAN VASIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1944 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 64.574,68 0,00 489,67 0,00 65.064,35
2890. DANIJELA BUGARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1982 DARDA 0,00 0,00 0,00 64.980,92 0,00 0,00 0,00 64.980,92
2891. JOZO HANULAK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1950 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 64.879,05 0,00 0,00 0,00 64.879,05
2892. MARIJA BRATALJENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1958 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 64.877,44 0,00 0,00 0,00 64.877,44
2893. DINKO VUKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 SARVAŠ 0,00 0,00 0,00 64.834,18 0,00 0,00 0,00 64.834,18
2894. MIRJANA ČUPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1958 SVETOBLAŽJE 0,00 0,00 0,00 61.278,78 0,00 3.534,12 0,00 64.812,90
2895. ŽELJKO MILIJAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 TVRĐAVICA 0,00 0,00 0,00 62.990,32 0,00 1.813,89 0,00 64.804,21
2896. SLAVEN JONJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 BRIJEST 22.507,33 0,00 24,02 8.417,19 0,00 33.854,56 0,00 64.803,10
2897. MIHAEL BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 12.665,31 0,00 0,00 52.095,79 0,00 0,00 0,00 64.761,10
2898. LASLO KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1957 LUG 0,00 0,00 0,00 64.639,86 0,00 0,00 0,00 64.639,86
2899. RADIVOJ LAZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1939 POGANOVCI 0,00 0,00 0,00 64.573,09 0,00 0,00 0,00 64.573,09
2900. BENKO PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1955 ĐURĐENOVAC 0,00 0,00 0,00 64.529,58 0,00 0,00 0,00 64.529,58