OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2801. DAVOR BASTA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 SARVAŠ -417,39 0,00 0,00 61.019,96 0,00 0,00 0,00 60.602,57
2802. ŽELJKO MILIJAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 TVRĐAVICA 0,00 0,00 0,00 58.948,87 0,00 1.611,83 0,00 60.560,70
2803. MLADEN JAZVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 60.523,11 0,00 0,00 0,00 60.523,11
2804. TATJANA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1974 HABJANOVCI 0,00 0,00 158,40 60.349,10 0,00 0,00 0,00 60.507,50
2805. ŽELJKO VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 BAJMOK 0,00 0,00 0,00 60.491,78 0,00 0,00 0,00 60.491,78
2806. MONIKA GEMERI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 JOSIPOVAC 19.933,99 0,00 0,00 40.551,54 0,00 0,00 0,00 60.485,53
2807. MIRJANA VUKUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 60.475,85 0,00 0,00 0,00 60.475,85
2808. DENIS ZAJEC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1971 VELIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 60.417,36 0,00 0,00 0,00 60.417,36
2809. MIRKO BAJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 60.362,47 0,00 0,00 0,00 60.362,47
2810. MATIJA PINTERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1939 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 60.031,57 0,00 311,03 0,00 60.342,60
2811. EVA JOB OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1958 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 3.298,20 57.025,05 0,00 0,00 0,00 60.323,25
2812. BRANKO BUJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1955 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 60.321,28 0,00 0,00 0,00 60.321,28
2813. SLOBODAN GRUBAČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 60.321,28 0,00 0,00 0,00 60.321,28
2814. ZORKA GENERALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 60.321,28 0,00 0,00 0,00 60.321,28
2815. BUKURIJE GUŠANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 60.321,28 0,00 0,00 0,00 60.321,28
2816. LASLO KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1957 LUG 0,00 0,00 0,00 60.285,95 0,00 0,00 0,00 60.285,95
2817. PAVAO GAŠPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1943 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 60.215,05 0,00 0,00 0,00 60.215,05
2818. NIKOLA STRIŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1924 HARKANOVCI 0,00 0,00 0,00 60.145,02 0,00 0,00 0,00 60.145,02
2819. JAKOV ĆURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 1.678,91 0,00 9.160,96 49.294,87 0,00 0,00 0,00 60.134,74
2820. KATA ELING OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1932 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 60.046,74 0,00 0,00 0,00 60.046,74
2821. EVICA MIOČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1955 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 60.037,44 0,00 0,00 0,00 60.037,44
2822. JENO MOŠONI OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1951 HRASTIN 0,00 0,00 0,00 59.998,82 0,00 0,00 0,00 59.998,82
2823. BRANKO LOZANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1951 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 59.874,70 0,00 0,00 0,00 59.874,70
2824. BRIGITA BLAŽEVSKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 1.423,20 58.439,31 0,00 0,00 0,00 59.862,51
2825. SAVO ĆUPURDIJA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1933 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 59.769,06 0,00 0,00 0,00 59.769,06
2826. DARKO DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 TENJA 0,00 0,00 -1.629,81 14.078,29 0,00 47.314,82 0,00 59.763,30
2827. ELIZABETA ROSANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1964 SEONA 0,00 0,00 0,00 59.755,77 0,00 0,00 0,00 59.755,77
2828. STIPICA LEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1968 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 59.731,46 0,00 0,00 0,00 59.731,46
2829. DRAGAN VASIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1944 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 59.727,23 0,00 0,00 0,00 59.727,23
2830. STANA BIRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1943 VUČEVCI 0,00 0,00 0,00 59.686,31 0,00 0,00 0,00 59.686,31
2831. PETAR KELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1959 FORKUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 59.686,02 0,00 0,00 0,00 59.686,02
2832. MILOVAN TRBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1958 KOZARAC 0,00 0,00 0,00 59.682,06 0,00 0,00 0,00 59.682,06
2833. TUNICA CENKO OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1962 BIZOVAC 0,00 0,00 0,00 59.555,34 0,00 0,00 0,00 59.555,34
2834. SLAVICA SAVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1963 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 59.496,23 0,00 0,00 0,00 59.496,23
2835. ILIJA BULJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1954 ČEPIN 37.934,73 0,00 1.081,05 20.473,11 0,00 0,00 0,00 59.488,89
2836. LJILJA ČUJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 2.057,60 57.425,23 0,00 0,00 0,00 59.482,83
2837. BRANKO STAŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1952 GORJANI 0,00 0,00 0,00 59.454,97 0,00 0,00 0,00 59.454,97
2838. JOZO JAKOVLJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1952 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 59.449,79 0,00 0,00 0,00 59.449,79
2839. MARA KOPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1932 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 59.440,69 0,00 0,00 0,00 59.440,69
2840. ANKA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1965 SLOBODNA VLAST 0,00 0,00 0,00 59.414,79 0,00 0,00 0,00 59.414,79
2841. VESNA ŠOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 732,58 58.662,15 0,00 0,00 0,00 59.394,73
2842. IVAN SMRČEK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1939 NAŠIČKO NOVO SELO 0,00 0,00 0,00 59.390,42 0,00 0,00 0,00 59.390,42
2843. ANGELINA STRAJNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1945 BRANJINA 0,00 0,00 0,00 59.379,51 0,00 0,00 0,00 59.379,51
2844. JOSIP MATANOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1989 SLATINIK DRENJSKI -9.803,94 0,00 -33,34 69.199,53 0,00 0,00 0,00 59.362,25
2845. BRANKA KARJAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 59.355,73 0,00 0,00 0,00 59.355,73
2846. GORAN STANEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1975 NAŠICE 9.842,61 0,00 2.151,48 47.276,09 0,00 0,00 0,00 59.270,18
2847. ROLANA MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1980 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 59.267,46 0,00 0,00 0,00 59.267,46
2848. BRANKA GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1957 VIŠKOVCI 11.571,02 0,00 1.472,12 46.206,95 0,00 0,00 0,00 59.250,09
2849. DRAGICA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1964 BOLMAN 0,00 0,00 0,00 59.037,91 0,00 0,00 0,00 59.037,91
2850. MARIJA VUJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1941 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 58.985,43 0,00 0,00 0,00 58.985,43
2851. JOZO IVANETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1970 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 58.940,71 0,00 0,00 0,00 58.940,71
2852. RADISLAVA STANOJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1973 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 58.937,55 0,00 0,00 0,00 58.937,55
2853. ZLATKO ĐURĐEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1961 PRIBIŠEVCI 0,00 0,00 0,00 58.845,40 0,00 0,00 0,00 58.845,40
2854. DANIJEL MATIJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 58.792,63 0,00 0,00 0,00 58.792,63
2855. MILAN BALAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1950 OSIJEK 0,00 0,00 1,27 58.746,33 0,00 0,00 0,00 58.747,60
2856. RUŽICA MILADINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1968 KORITNA 0,00 0,00 0,00 58.655,15 0,00 0,00 0,00 58.655,15
2857. ŽELJKO KRALJIK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1960 JELISAVAC 0,00 0,00 0,00 58.588,61 0,00 0,00 0,00 58.588,61
2858. LIDAN HE OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1981 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 58.573,88 0,00 0,00 0,00 58.573,88
2859. MATO BROĐANAC OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1946 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 58.559,78 0,00 0,00 0,00 58.559,78
2860. ANICA JUROŠ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1964 VRBICA 0,00 0,00 600,80 46.345,92 11.606,85 0,00 0,00 58.553,57
2861. AMELA RILKO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 58.535,55 0,00 0,00 0,00 58.535,55
2862. DRAGICA TKALEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK -6.188,71 0,00 1.317,01 63.394,76 0,00 0,00 0,00 58.523,06
2863. ANTONIO PREDREVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 4.468,81 0,00 -1.513,37 55.563,25 0,00 0,00 0,00 58.518,69
2864. DARKO PLAVŠIN OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1969 ŠUMARINA 708,44 0,00 2.162,13 55.574,40 0,00 0,00 0,00 58.444,97
2865. LEPA TAKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1968 KORITNA 0,00 0,00 0,00 58.428,65 0,00 0,00 0,00 58.428,65
2866. TOMISLAV GOTOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1989 OSIJEK 0,00 0,00 3.470,88 54.874,22 0,00 0,00 0,00 58.345,10
2867. ZLATKO BRATUŠEVAC OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 VALPOVO 39.999,00 0,00 12.617,82 5.703,05 0,00 0,00 0,00 58.319,87
2868. TATJANA ŠKRBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 21.196,99 37.113,37 0,00 0,00 0,00 58.310,36
2869. MIHAEL BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 11.430,63 0,00 0,00 46.850,64 0,00 0,00 0,00 58.281,27
2870. ZLATKO KAPETAN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 11.883,10 0,00 -573,41 46.936,15 0,00 0,00 0,00 58.245,84
2871. RUŽA DRGA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1954 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 58.239,42 0,00 0,00 0,00 58.239,42
2872. FATA MEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 ŠERIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 58.235,37 0,00 0,00 58.235,37
2873. VOJIN SAVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1956 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 58.103,99 0,00 0,00 0,00 58.103,99
2874. JOSIP BOSILJ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1966 BELJEVINA 0,00 0,00 0,00 57.973,86 0,00 0,00 0,00 57.973,86
2875. PERICA JANŽEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 JOSIPOVAC 17.725,40 0,00 -7.564,93 47.758,56 0,00 0,00 0,00 57.919,03
2876. EVA KRETONIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1946 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 57.912,88 0,00 0,00 0,00 57.912,88
2877. ZVONKO MIKULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1958 ĐAKOVO 0,00 0,00 22.820,71 35.008,90 0,00 0,00 0,00 57.829,61
2878. ANA CVITKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 57.828,83 0,00 0,00 0,00 57.828,83
2879. MARIJA ŠAMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1954 DRENJE 0,00 0,00 0,00 57.735,07 0,00 0,00 0,00 57.735,07
2880. MARIJAN CINDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 0,00 0,00 57.613,81 -2,32 0,00 0,00 0,00 57.611,49
2881. LJUBOMIR JELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 4.716,33 52.768,93 0,00 0,00 0,00 57.485,26
2882. MIROSLAV GEBAJ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1954 KITIŠANCI 13.288,19 0,00 5.649,26 38.505,82 0,00 0,00 0,00 57.443,27
2883. ROZALIJA KOPLJAR OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1954 VUKA 0,00 0,00 0,00 57.423,32 0,00 0,00 0,00 57.423,32
2884. ANA ĐAMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1948 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 57.347,76 0,00 0,00 0,00 57.347,76
2885. PETAR MARTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1953 VUKA 0,00 0,00 0,00 57.343,03 0,00 0,00 0,00 57.343,03
2886. ANDREA IPŠA OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1973 ČEMINAC 22.326,58 0,00 2.100,38 32.886,40 0,00 0,00 0,00 57.313,36
2887. RUŽA VRTARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1944 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 57.301,58 0,00 0,00 0,00 57.301,58
2888. TOMISLAV PREMUŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1987 ĐAKOVO 6.451,71 0,00 0,00 50.833,07 0,00 0,00 0,00 57.284,78
2889. FIKRETA OSMANKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1978 KNEŽEVO 0,00 0,00 -427,54 57.642,88 0,00 0,00 0,00 57.215,34
2890. MIHALJ KALANJOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1968 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 54.460,22 0,00 2.719,07 0,00 57.179,29
2891. MERIAM KONJIK OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1983 ČEPINSKI MARTINCI 0,00 0,00 0,00 57.151,29 0,00 0,00 0,00 57.151,29
2892. ZORKA BARIŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1953 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 57.149,47 0,00 0,00 0,00 57.149,47
2893. JASNA HABČAK OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1959 KOŠKA 0,00 0,00 0,00 56.998,86 0,00 0,00 0,00 56.998,86
2894. TOMISLAV LUKAČEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 56.862,13 0,00 0,00 0,00 56.862,13
2895. DANIJELA BUNČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1980 BELIŠĆE 4.923,98 0,00 700,80 51.106,41 0,00 0,00 0,00 56.731,19
2896. LORENZ SCHMIDT OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1928 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 56.673,51 0,00 0,00 0,00 56.673,51
2897. DEJAN PETERNEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 20.500,23 0,00 561,77 35.579,05 0,00 0,00 0,00 56.641,05
2898. VESNA VUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1938 BIZOVAC 0,00 0,00 0,00 56.636,73 0,00 0,00 0,00 56.636,73
2899. ZVONIMIR IVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.631,32 0,00 56.631,32
2900. JOŽEF FERENC OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1948 KOTLINA 0,00 0,00 0,00 56.617,48 0,00 0,00 0,00 56.617,48