OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2801. MILAN SERDAR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 67.927,12 0,00 0,00 0,00 67.927,12
2802. TOMISLAV RIMAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1988 ĐAKOVO 7.868,81 0,00 0,00 60.033,76 0,00 0,00 0,00 67.902,57
2803. MILICA ČAČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1954 NAŠICE 35.709,62 0,00 0,00 32.187,00 0,00 0,00 0,00 67.896,62
2804. ELIZABETA ROSANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1964 SEONA 0,00 0,00 0,00 67.816,52 0,00 0,00 0,00 67.816,52
2805. MIRA ANTONI OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1952 ČENKOVO 0,00 0,00 8.949,40 58.829,09 0,00 0,00 0,00 67.778,49
2806. VESNA BARANAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1967 PETLOVAC 0,00 0,00 0,00 67.719,52 0,00 0,00 0,00 67.719,52
2807. MILOVAN TRBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1958 KOZARAC 0,00 0,00 0,00 67.714,42 0,00 0,00 0,00 67.714,42
2808. ENES MEŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.777,49 1.933,04 0,00 0,00 67.710,53
2809. ANA NIKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 67.695,20 0,00 0,00 0,00 67.695,20
2810. AHMET AVDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 67.581,32 0,00 0,00 0,00 67.581,32
2811. ZVJEZDANA LIVNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1978 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 67.546,67 0,00 0,00 0,00 67.546,67
2812. MARIJA GAŠPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1950 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 67.534,54 0,00 0,00 0,00 67.534,54
2813. IVICA MALJARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1964 VUKOJEVCI 0,00 0,00 568,55 66.925,49 0,00 0,00 0,00 67.494,04
2814. JOSIP MATANOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1989 SLATINIK DRENJSKI -9.803,94 0,00 -33,34 77.238,48 0,00 0,00 0,00 67.401,20
2815. MAGDALENA GRGOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 556,33 66.800,78 0,00 0,00 0,00 67.357,11
2816. DIJANA VUČKOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1975 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 67.231,82 0,00 0,00 0,00 67.231,82
2817. JOSIP FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 ĐAKOVO 2.523,66 0,00 0,00 64.698,87 0,00 0,00 0,00 67.222,53
2818. MARIJA PITINAC OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1946 VIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 67.199,48 0,00 0,00 0,00 67.199,48
2819. MARIJAN RONTA OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1970 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 67.183,81 0,00 0,00 0,00 67.183,81
2820. SAMIR BERNVALD OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 OSIJEK 3.052,66 0,00 651,18 63.400,50 0,00 0,00 0,00 67.104,34
2821. BORIS KOTAL OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 73,23 67.009,80 0,00 0,00 0,00 67.083,03
2822. MONIKA GEMERI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 JOSIPOVAC 22.078,77 0,00 0,00 44.993,56 0,00 0,00 0,00 67.072,33
2823. VJENCESLAV ABRAMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1984 BATINA 1.916,05 0,00 640,32 64.495,87 0,00 0,00 0,00 67.052,24
2824. MILAN ĆORKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1952 LEDENIK 0,00 0,00 0,00 67.047,59 0,00 0,00 0,00 67.047,59
2825. ŽELJKA KARAK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 67.034,20 0,00 0,00 0,00 67.034,20
2826. BOŠKO ĐAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1962 MAJAR 0,00 0,00 0,00 66.963,57 0,00 0,00 0,00 66.963,57
2827. ŽELJKA MAJHEN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1965 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 66.927,74 0,00 0,00 0,00 66.927,74
2828. VLADIMIR KRALJIK OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1962 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 66.902,30 0,00 0,00 0,00 66.902,30
2829. ROBERT PARADŽIK OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1978 SEMELJCI 0,00 0,00 43,80 66.813,86 0,00 0,00 0,00 66.857,66
2830. ŠANDOR VIRAG OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1948 LUG 66.818,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.818,88
2831. FEJZO MUSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1957 ŠUMARINA 0,00 0,00 0,00 66.797,73 0,00 0,00 0,00 66.797,73
2832. ILIJA HAJDUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1954 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 66.786,73 0,00 0,00 0,00 66.786,73
2833. DUBRAVKO DEVČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 -984,32 0,00 0,00 67.707,14 0,00 66.722,82
2834. MATO TAKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1966 KORITNA 4.777,75 0,00 0,00 59.722,72 0,00 2.215,65 0,00 66.716,12
2835. DARKO MRAZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1966 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 -0,59 66.584,72 0,00 0,00 0,00 66.584,13
2836. JOVO DOŠEN OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1957 NAŠICE 6.163,48 0,00 7.933,69 52.458,24 0,00 0,00 0,00 66.555,41
2837. SABIHA KALESIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 JOSIPOVAC 0,00 0,00 0,00 66.511,71 0,00 0,00 0,00 66.511,71
2838. RUŽICA VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1955 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 66.504,38 0,00 0,00 0,00 66.504,38
2839. ILONA ĐURIN OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1942 SUZA 0,00 0,00 0,00 66.504,29 0,00 0,00 0,00 66.504,29
2840. PETAR ADAMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1954 ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 66.456,49 0,00 0,00 0,00 66.456,49
2841. DRAGAN MEKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 66.435,41 0,00 0,00 0,00 66.435,41
2842. DENIS BALOG OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.893,07 64.511,05 0,00 0,00 0,00 66.404,12
2843. ILIJA BULJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1954 ČEPIN 42.411,55 0,00 1.083,65 22.856,61 0,00 0,00 0,00 66.351,81
2844. DAVOR BASTA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 SARVAŠ -417,39 0,00 0,00 66.756,22 0,00 0,00 0,00 66.338,83
2845. DUŠAN MEDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1932 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 66.297,06 0,00 0,00 0,00 66.297,06
2846. ERNEST IVANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1948 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 66.292,64 0,00 0,00 0,00 66.292,64
2847. ŽELJKO KRALJIK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1960 JELISAVAC 0,00 0,00 0,00 66.283,06 0,00 0,00 0,00 66.283,06
2848. RADOJKA TUBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 66.270,60 0,00 0,00 0,00 66.270,60
2849. SABIDIN SELIMI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 66.270,60 0,00 0,00 0,00 66.270,60
2850. ROLANA MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1980 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 66.270,04 0,00 0,00 0,00 66.270,04
2851. MILENKO POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 66.204,84 0,00 0,00 0,00 66.204,84
2852. MIRKO BARBARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1954 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 66.194,85 0,00 0,00 0,00 66.194,85
2853. ANICA ŽARKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1947 RADIKOVCI 0,00 0,00 0,00 66.039,90 0,00 0,00 0,00 66.039,90
2854. BRANKA GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1957 VIŠKOVCI 12.899,32 0,00 1.554,60 51.511,31 0,00 0,00 0,00 65.965,23
2855. ANKA MADŽAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 547,50 0,00 11.598,17 53.761,78 0,00 49,53 0,00 65.956,98
2856. MARIJA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1950 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 65.940,35 0,00 0,00 0,00 65.940,35
2857. DARIO DUMANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1980 KARANAC 0,00 0,00 0,00 65.885,68 0,00 0,00 0,00 65.885,68
2858. LIZA FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 PRESLATINCI 0,00 0,00 0,03 65.851,21 0,00 0,00 0,00 65.851,24
2859. TOMO JUROŠ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1963 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 65.841,18 0,00 0,00 0,00 65.841,18
2860. MLADEN JAZVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.809,33 0,00 0,00 0,00 65.809,33
2861. ŽELJKO VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 BAJMOK 0,00 0,00 0,00 65.806,21 0,00 0,00 0,00 65.806,21
2862. IVICA AUGUSTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1967 KOPRIVNA 0,00 0,00 0,00 65.740,63 0,00 0,00 0,00 65.740,63
2863. RUŽICA KRISTEK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 65.729,87 0,00 0,00 0,00 65.729,87
2864. MIHALJ LAUŠ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1942 LUČ 0,00 0,00 0,00 65.633,55 0,00 0,00 0,00 65.633,55
2865. MATO ANDRIJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1969 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 65.631,85 0,00 0,00 0,00 65.631,85
2866. MIRKO JAPUNDŽA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1952 NORMANCI 0,00 0,00 0,00 65.555,33 0,00 0,00 0,00 65.555,33
2867. MARIO CRLJEN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 6.224,54 59.238,03 0,00 0,00 65.462,57
2868. DARKO DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 -1.620,38 15.394,84 0,00 51.653,14 0,00 65.427,60
2869. MANDA BARTOLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1949 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 65.403,61 0,00 0,00 0,00 65.403,61
2870. MARTIN BRAJKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 65.397,60 0,00 0,00 0,00 65.397,60
2871. ANGELA JURINA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1960 VELIŠKOVCI 20.476,51 0,00 12.752,71 32.160,05 0,00 0,00 0,00 65.389,27
2872. MATO PERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1971 GORJANI 0,00 0,00 0,00 65.382,17 0,00 0,00 0,00 65.382,17
2873. LJUBA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1946 PODRAVSKA MOSLAVINA 0,00 0,00 0,00 65.309,85 0,00 0,00 0,00 65.309,85
2874. BILJANA FEKETE OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1976 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 65.309,30 0,00 0,00 0,00 65.309,30
2875. ANKA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1965 SLOBODNA VLAST 0,00 0,00 0,00 65.283,98 0,00 0,00 0,00 65.283,98
2876. MARKO ORŠOLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 0,00 0,00 24.699,84 0,00 0,00 40.490,73 0,00 65.190,57
2877. VALENT SVRŽNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1951 LAĐANSKA 0,00 0,00 0,00 65.158,87 0,00 0,00 0,00 65.158,87
2878. ŠAHZA AVDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.100,26 0,00 0,00 0,00 65.100,26
2879. ANDREA PALFI OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1975 MARKOVAC NAŠIČKI 15.722,71 0,00 -156,79 49.505,42 0,00 0,00 0,00 65.071,34
2880. IVAN VUČINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 TENJA 16.784,57 0,00 2.637,58 45.624,70 0,00 0,00 0,00 65.046,85
2881. MIŠA FAFULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.018,44 0,00 0,00 0,00 65.018,44
2882. MARA KOPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1932 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.978,95 0,00 0,00 0,00 64.978,95
2883. RADIVOJA MRVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1959 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 64.913,24 0,00 0,00 0,00 64.913,24
2884. FATA MEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 ŠERIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 64.892,67 0,00 0,00 64.892,67
2885. KATICA RADOJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1965 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 132,83 64.745,88 0,00 0,00 0,00 64.878,71
2886. BRANKO NOVAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.831,06 0,00 64.831,06
2887. LIDAN HE OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1981 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 64.829,05 0,00 0,00 0,00 64.829,05
2888. LJUBICA NIKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1969 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 64.811,56 0,00 0,00 0,00 64.811,56
2889. STJEPAN RANOGAJEC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1958 POLUBAŠE 0,00 0,00 0,00 64.791,06 0,00 0,00 0,00 64.791,06
2890. IGOR FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO -741,87 0,00 1.007,59 -0,21 0,00 64.512,97 0,00 64.778,48
2891. TOMISLAV GEBAJ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 TENJA -0,45 0,00 0,00 0,00 64.756,25 0,00 0,00 64.755,80
2892. MARIJA STIPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1948 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 64.749,44 0,00 0,00 0,00 64.749,44
2893. ŽELJKA MILKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 ĐAKOVO 39.078,48 0,00 20.722,26 4.940,91 0,00 0,00 0,00 64.741,65
2894. VERA VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1961 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 64.730,86 0,00 0,00 0,00 64.730,86
2895. ZDRAVKO ARAMBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1947 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 64.688,19 0,00 0,00 0,00 64.688,19
2896. ANICA MIKEC OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1958 TOPOLJE 0,00 0,00 0,00 64.678,75 0,00 0,00 0,00 64.678,75
2897. BRIGITA BLAŽEVSKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 1.549,91 63.119,11 0,00 0,00 0,00 64.669,02
2898. TOMISLAV GOTOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1989 OSIJEK 0,00 0,00 3.845,27 60.750,87 0,00 0,00 0,00 64.596,14
2899. MIRJANA VRABAC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1971 NAŠICE -248,08 0,00 114,83 64.720,14 0,00 0,00 0,00 64.586,89
2900. VIOLETA GORJANAC OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1975 MIRKOVAC 0,00 0,00 0,00 64.570,82 0,00 0,00 0,00 64.570,82