OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2801. DARIO DUMANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1980 KARANAC 0,00 0,00 0,00 64.539,04 0,00 0,00 0,00 64.539,04
2802. MIRKO BAJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.509,96 0,00 0,00 0,00 64.509,96
2803. MATO TAKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1966 KORITNA 4.578,07 0,00 0,00 57.801,61 0,00 2.122,68 0,00 64.502,36
2804. PETAR ADAMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1954 ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 64.436,51 0,00 0,00 0,00 64.436,51
2805. DRAGAN MEKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.416,07 0,00 0,00 0,00 64.416,07
2806. MIJO PERADINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1968 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 -246,30 64.661,60 0,00 0,00 0,00 64.415,30
2807. MIRKO BARBARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1954 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 64.401,04 0,00 0,00 0,00 64.401,04
2808. ŽAKLINA KRALJ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1970 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 64.358,70 0,00 0,00 0,00 64.358,70
2809. MIRA KRISTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.333,11 0,00 0,00 0,00 64.333,11
2810. NIKOLA STRIŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1924 HARKANOVCI 0,00 0,00 0,00 64.300,20 0,00 0,00 0,00 64.300,20
2811. DARKO MRAZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1966 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 -0,59 64.269,23 0,00 0,00 0,00 64.268,64
2812. RADOJKA TUBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 64.256,28 0,00 0,00 0,00 64.256,28
2813. SABIDIN SELIMI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.256,28 0,00 0,00 0,00 64.256,28
2814. IVAN RADIĆ-BILIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1990 OSIJEK 0,00 0,00 518,83 63.732,85 0,00 0,00 0,00 64.251,68
2815. MILENKO POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.192,51 0,00 0,00 0,00 64.192,51
2816. LIZA FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 PRESLATINCI 0,00 0,00 0,00 64.078,73 0,00 0,00 0,00 64.078,73
2817. MIRKO JAPUNDŽA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1952 NORMANCI 0,00 0,00 0,00 64.062,07 0,00 0,00 0,00 64.062,07
2818. ŽELIMIR IGNJATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1976 JAGODNJAK 0,00 0,00 26.479,86 37.546,60 0,00 0,00 0,00 64.026,46
2819. ERNEST IVANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1948 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 64.025,74 0,00 0,00 0,00 64.025,74
2820. MATIJA LEŠNJAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1955 SATNICA 0,00 0,00 0,00 64.004,53 0,00 0,00 0,00 64.004,53
2821. NADA BOGDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1964 PODGAJCI PODRAVSKI 21.614,74 0,00 24.253,54 18.059,43 0,00 0,00 0,00 63.927,71
2822. STIPICA LEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1968 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 63.900,28 0,00 0,00 0,00 63.900,28
2823. ĐURO ADRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 63.892,47 0,00 0,00 0,00 63.892,47
2824. JOSIP FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 ĐAKOVO 2.385,97 0,00 0,00 61.485,95 0,00 0,00 0,00 63.871,92
2825. RUŽICA VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1955 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 63.792,29 0,00 0,00 0,00 63.792,29
2826. ROBERT PARADŽIK OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1978 SEMELJCI 0,00 0,00 41,86 63.728,47 0,00 0,00 0,00 63.770,33
2827. MIRA ANTONI OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1952 ČENKOVO 0,00 0,00 8.419,35 55.346,60 0,00 0,00 0,00 63.765,95
2828. ANKA MADŽAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 527,41 0,00 11.280,60 51.895,20 0,00 47,50 0,00 63.750,71
2829. ANICA ŽARKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1947 RADIKOVCI 0,00 0,00 0,00 63.750,17 0,00 0,00 0,00 63.750,17
2830. VITOMIR BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1940 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 63.738,49 0,00 0,00 0,00 63.738,49
2831. DUBRAVKO DEVČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 -984,32 0,00 0,00 64.679,29 0,00 63.694,97
2832. KREŠIMIR KORBAR OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1976 BELJEVINA 41.939,98 0,00 0,00 21.746,42 0,00 0,00 0,00 63.686,40
2833. DENIS BALOG OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.821,88 61.716,36 0,00 0,00 0,00 63.538,24
2834. ANGELINA STRAJNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1945 BRANJINA 0,00 0,00 0,00 63.534,69 0,00 0,00 0,00 63.534,69
2835. KATICA RADOJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1965 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 132,83 63.375,16 0,00 0,00 0,00 63.507,99
2836. ŽELJKA MAJHEN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1965 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 63.480,21 0,00 0,00 0,00 63.480,21
2837. MARTIN BRAJKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 63.473,01 0,00 0,00 0,00 63.473,01
2838. ANGELA JURINA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1960 VELIŠKOVCI 19.929,92 0,00 12.470,95 31.020,28 0,00 0,00 0,00 63.421,15
2839. ŠANDOR VIRAG OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1948 LUG 63.359,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.359,21
2840. MONIKA GEMERI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 JOSIPOVAC 20.836,27 0,00 0,00 42.420,25 0,00 0,00 0,00 63.256,52
2841. JOVO DOŠEN OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1957 NAŠICE 5.817,44 0,00 7.635,11 49.790,47 0,00 0,00 0,00 63.243,02
2842. MIHALJ LAUŠ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1942 LUČ 0,00 0,00 0,00 63.237,25 0,00 0,00 0,00 63.237,25
2843. BILJANA FEKETE OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1976 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 63.228,41 0,00 0,00 0,00 63.228,41
2844. MARIJA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1950 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 63.186,88 0,00 0,00 0,00 63.186,88
2845. JAKOV ĆURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 1.767,51 0,00 10.358,65 50.992,89 0,00 0,00 0,00 63.119,05
2846. LJUBA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1946 PODRAVSKA MOSLAVINA 0,00 0,00 0,00 63.073,07 0,00 0,00 0,00 63.073,07
2847. MIŠA FAFULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 63.042,17 0,00 0,00 0,00 63.042,17
2848. DAVOR BASTA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 SARVAŠ -417,39 0,00 0,00 63.433,15 0,00 0,00 0,00 63.015,76
2849. MILOVAN TRBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1958 KOZARAC 0,00 0,00 0,00 62.944,64 0,00 0,00 0,00 62.944,64
2850. JOSIP ADRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1976 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 62.904,50 0,00 0,00 0,00 62.904,50
2851. MARIJA STIPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1948 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 62.873,78 0,00 0,00 0,00 62.873,78
2852. ANKA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1965 SLOBODNA VLAST 0,00 0,00 0,00 62.867,42 0,00 0,00 0,00 62.867,42
2853. BRANKO NOVAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.836,79 0,00 62.836,79
2854. MATO PERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1971 GORJANI 0,00 0,00 0,00 62.818,85 0,00 0,00 0,00 62.818,85
2855. VERA VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1961 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 62.816,85 0,00 0,00 0,00 62.816,85
2856. VJENCESLAV ABRAMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1984 BATINA 1.793,67 0,00 607,30 60.380,57 0,00 0,00 0,00 62.781,54
2857. NEDELJKO MILIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1956 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 62.774,64 0,00 0,00 0,00 62.774,64
2858. MLADEN JAZVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 62.746,01 0,00 0,00 0,00 62.746,01
2859. JOSIP MATANOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1989 SLATINIK DRENJSKI -9.803,94 0,00 -33,34 72.581,43 0,00 0,00 0,00 62.744,15
2860. ŽELJKO VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 BAJMOK 0,00 0,00 0,00 62.727,50 0,00 0,00 0,00 62.727,50
2861. ZDRAVKO ARAMBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1947 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 62.693,79 0,00 0,00 0,00 62.693,79
2862. BENKO PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1955 ĐURĐENOVAC 0,00 0,00 0,00 62.624,56 0,00 0,00 0,00 62.624,56
2863. LJUBICA NIKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1969 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 62.591,69 0,00 0,00 0,00 62.591,69
2864. ZIJENADA SELMANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 62.564,87 0,00 0,00 0,00 62.564,87
2865. VALENT SVRŽNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1951 LAĐANSKA 0,00 0,00 0,00 62.554,90 0,00 0,00 0,00 62.554,90
2866. ŽELJKA KARAK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 62.552,11 0,00 0,00 0,00 62.552,11
2867. DAMIR DRAŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 0,00 0,00 4.633,98 57.835,45 0,00 0,00 0,00 62.469,43
2868. ŽELJKA MILKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 ĐAKOVO 37.877,63 0,00 20.081,47 4.507,35 0,00 0,00 0,00 62.466,45
2869. MIRJANA ČUPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1958 SVETOBLAŽJE 0,00 0,00 0,00 59.112,40 0,00 3.332,52 0,00 62.444,92
2870. ILONA ĐURIN OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1942 SUZA 0,00 0,00 0,00 62.421,35 0,00 0,00 0,00 62.421,35
2871. JOZO IVANETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1970 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 62.387,29 0,00 0,00 0,00 62.387,29
2872. ILIJA BULJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1954 ČEPIN 39.818,08 0,00 1.082,14 21.475,82 0,00 0,00 0,00 62.376,04
2873. JADRANKA GRGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 740,68 61.622,59 0,00 0,00 0,00 62.363,27
2874. VIOLETA GORJANAC OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1975 MIRKOVAC 0,00 0,00 0,00 62.307,39 0,00 0,00 0,00 62.307,39
2875. SLAVEN JONJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 BRIJEST 21.575,54 0,00 24,02 8.376,77 0,00 32.261,93 0,00 62.238,26
2876. ROLANA MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1980 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 62.213,37 0,00 0,00 0,00 62.213,37
2877. DARKO DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 -1.625,84 14.632,15 0,00 49.139,90 0,00 62.146,21
2878. RADIVOJ LAZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1939 POGANOVCI 0,00 0,00 0,00 62.145,12 0,00 0,00 0,00 62.145,12
2879. ŽELJKO MILIJAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 TVRĐAVICA 0,00 0,00 0,00 60.436,76 0,00 1.686,22 0,00 62.122,98
2880. BRANKA GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1957 VIŠKOVCI 12.129,82 0,00 1.545,10 48.438,43 0,00 0,00 0,00 62.113,35
2881. MILKA JAŠINSKI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1946 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 62.091,14 0,00 0,00 0,00 62.091,14
2882. PETAR VLAISAVLJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1948 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 62.086,75 0,00 0,00 0,00 62.086,75
2883. RADOJKA BOROVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 SARVAŠ 0,00 0,00 0,00 62.040,88 0,00 0,00 0,00 62.040,88
2884. EVICA MIOČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1955 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 62.018,25 0,00 0,00 0,00 62.018,25
2885. DRAGAN VASIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1944 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 61.511,86 0,00 443,93 0,00 61.955,79
2886. NEVENKA BILIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1951 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 61.923,76 0,00 0,00 0,00 61.923,76
2887. MIRJANA VUKUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 61.888,91 0,00 0,00 0,00 61.888,91
2888. LASLO KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1957 LUG 0,00 0,00 0,00 61.888,88 0,00 0,00 0,00 61.888,88
2889. BRIGITA BLAŽEVSKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 1.476,50 60.408,05 0,00 0,00 0,00 61.884,55
2890. MARIJA ŠAMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1954 DRENJE 0,00 0,00 0,00 61.832,65 0,00 0,00 0,00 61.832,65
2891. KATA ELING OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1932 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 61.826,60 0,00 0,00 0,00 61.826,60
2892. DENIS ZAJEC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1971 VELIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 61.824,79 0,00 0,00 0,00 61.824,79
2893. TATJANA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1974 HABJANOVCI 0,00 0,00 163,74 61.654,85 0,00 0,00 0,00 61.818,59
2894. MARA KOPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1932 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 61.770,57 0,00 0,00 0,00 61.770,57
2895. PAVAO GAŠPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1943 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 61.747,88 0,00 0,00 0,00 61.747,88
2896. EVA JOB OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1958 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 3.370,78 58.371,20 0,00 0,00 0,00 61.741,98
2897. ELIZABETA ROSANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1964 SEONA 0,00 0,00 0,00 61.737,48 0,00 0,00 0,00 61.737,48
2898. BRANKO BUJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1955 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 61.726,46 0,00 0,00 0,00 61.726,46
2899. BUKURIJE GUŠANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 61.726,46 0,00 0,00 0,00 61.726,46
2900. SLOBODAN GRUBAČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 61.726,46 0,00 0,00 0,00 61.726,46