OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2801. MARIJA BRATALJENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1958 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 66.850,13 0,00 0,00 0,00 66.850,13
2802. MAGDALENA GRGOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 556,33 66.265,89 0,00 0,00 0,00 66.822,22
2803. IVICA MALJARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1964 VUKOJEVCI 0,00 0,00 558,77 66.165,38 0,00 0,00 0,00 66.724,15
2804. RUŽICA GALOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1959 VILJEVO 0,00 0,00 -1.437,33 68.125,64 0,00 0,00 0,00 66.688,31
2805. MIRJANA VRABAC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1971 NAŠICE -251,67 0,00 365,67 66.553,30 0,00 0,00 0,00 66.667,30
2806. MARIJA PITINAC OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1946 VIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 66.659,23 0,00 0,00 0,00 66.659,23
2807. DIJANA VUČKOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1975 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 66.645,88 0,00 0,00 0,00 66.645,88
2808. MARIJAN RONTA OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1970 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 66.637,52 0,00 0,00 0,00 66.637,52
2809. LUKA VIDAČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1951 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 66.636,22 0,00 0,00 0,00 66.636,22
2810. MIRA ANTONI OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1952 ČENKOVO 0,00 0,00 8.797,99 57.834,30 0,00 0,00 0,00 66.632,29
2811. TOMISLAV RIMAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1988 ĐAKOVO 7.704,19 0,00 0,00 58.810,18 0,00 0,00 0,00 66.514,37
2812. MILAN ĆORKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1952 LEDENIK 0,00 0,00 0,00 66.465,45 0,00 0,00 0,00 66.465,45
2813. LORENZ SCHMIDT OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1928 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 66.432,23 0,00 0,00 0,00 66.432,23
2814. SAMIR BERNVALD OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 OSIJEK 3.023,72 0,00 643,11 62.751,24 0,00 0,00 0,00 66.418,07
2815. BORIS KOTAL OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 73,23 66.335,89 0,00 0,00 0,00 66.409,12
2816. BOŠKO ĐAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1962 MAJAR 0,00 0,00 0,00 66.382,15 0,00 0,00 0,00 66.382,15
2817. JOSIP FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 ĐAKOVO 2.484,33 0,00 0,00 63.781,09 0,00 0,00 0,00 66.265,42
2818. MILOVAN TRBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1958 KOZARAC 0,00 0,00 0,00 66.246,10 0,00 0,00 0,00 66.246,10
2819. MATO TAKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1966 KORITNA 4.720,71 0,00 0,00 59.173,95 0,00 2.189,10 0,00 66.083,76
2820. JOSIP MATANOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1989 SLATINIK DRENJSKI -9.803,94 0,00 -33,34 75.908,17 0,00 0,00 0,00 66.070,89
2821. MARIJA ŠAMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1954 DRENJE 0,00 0,00 0,00 66.007,19 0,00 0,00 0,00 66.007,19
2822. MONIKA GEMERI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 JOSIPOVAC 21.723,85 0,00 0,00 44.258,49 0,00 0,00 0,00 65.982,34
2823. ROBERT PARADŽIK OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1978 SEMELJCI 0,00 0,00 43,24 65.932,50 0,00 0,00 0,00 65.975,74
2824. SABIHA KALESIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 JOSIPOVAC 0,00 0,00 0,00 65.958,06 0,00 0,00 0,00 65.958,06
2825. ŽELJKA MAJHEN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1965 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 65.942,94 0,00 0,00 0,00 65.942,94
2826. DARKO MRAZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1966 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 -0,59 65.923,29 0,00 0,00 0,00 65.922,70
2827. ELIZABETA ROSANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1964 SEONA 0,00 0,00 0,00 65.913,48 0,00 0,00 0,00 65.913,48
2828. PETAR ADAMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1954 ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 65.879,47 0,00 0,00 0,00 65.879,47
2829. DRAGAN MEKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.858,58 0,00 0,00 0,00 65.858,58
2830. DUBRAVKO DEVČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 -984,32 0,00 0,00 66.842,22 0,00 65.857,90
2831. DUŠAN MEDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1932 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 65.841,88 0,00 0,00 0,00 65.841,88
2832. VJENCESLAV ABRAMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1984 BATINA 1.881,09 0,00 630,89 63.320,33 0,00 0,00 0,00 65.832,31
2833. ŠANDOR VIRAG OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1948 LUG 65.830,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.830,61
2834. ALADAR PALOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1969 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 65.802,23 0,00 0,00 0,00 65.802,23
2835. ŽELJKA KARAK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 65.753,88 0,00 0,00 0,00 65.753,88
2836. RUŽICA VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1955 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 65.729,67 0,00 0,00 0,00 65.729,67
2837. SABIDIN SELIMI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.695,21 0,00 0,00 0,00 65.695,21
2838. RADOJKA TUBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 65.695,21 0,00 0,00 0,00 65.695,21
2839. MIRKO BARBARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1954 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 65.682,44 0,00 0,00 0,00 65.682,44
2840. ERNEST IVANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1948 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 65.645,08 0,00 0,00 0,00 65.645,08
2841. MILENKO POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.630,01 0,00 0,00 0,00 65.630,01
2842. JOVO DOŠEN OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1957 NAŠICE 6.064,63 0,00 7.848,40 51.696,19 0,00 0,00 0,00 65.609,22
2843. FEJZO MUSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1957 ŠUMARINA 0,00 0,00 0,00 65.591,68 0,00 0,00 0,00 65.591,68
2844. DENIS BALOG OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.872,73 63.712,76 0,00 0,00 0,00 65.585,49
2845. PETAR VRTARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1929 LAPOVCI 0,00 0,00 0,00 65.562,91 0,00 0,00 0,00 65.562,91
2846. ANA NIKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 65.437,20 0,00 0,00 0,00 65.437,20
2847. DAVOR BASTA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 SARVAŠ -417,39 0,00 0,00 65.806,98 0,00 0,00 0,00 65.389,59
2848. ANICA ŽARKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1947 RADIKOVCI 0,00 0,00 0,00 65.385,82 0,00 0,00 0,00 65.385,82
2849. LIZA FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 PRESLATINCI 0,00 0,00 0,03 65.344,91 0,00 0,00 0,00 65.344,94
2850. ANKA MADŽAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 541,77 0,00 11.507,47 53.228,58 0,00 48,95 0,00 65.326,77
2851. AHMET AVDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.302,55 0,00 0,00 0,00 65.302,55
2852. VLADIMIR KRALJIK OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1962 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 65.277,82 0,00 0,00 0,00 65.277,82
2853. ILIJA BULJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1954 ČEPIN 41.670,72 0,00 1.083,21 22.462,19 0,00 0,00 0,00 65.216,12
2854. DARIO DUMANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1980 KARANAC 0,00 0,00 0,00 65.177,07 0,00 0,00 0,00 65.177,07
2855. ILONA ĐURIN OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1942 SUZA 0,00 0,00 0,00 65.172,12 0,00 0,00 0,00 65.172,12
2856. MARIJA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1950 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 65.153,81 0,00 0,00 0,00 65.153,81
2857. TOMISLAV FOSSBERGE OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1989 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 65.136,31 0,00 0,00 0,00 65.136,31
2858. MIRKO JAPUNDŽA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1952 NORMANCI 0,00 0,00 0,00 65.128,77 0,00 0,00 0,00 65.128,77
2859. ROLANA MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1980 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 65.111,25 0,00 0,00 0,00 65.111,25
2860. MIHALJ LAUŠ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1942 LUČ 0,00 0,00 0,00 64.949,05 0,00 0,00 0,00 64.949,05
2861. MLADEN JAZVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.934,29 0,00 0,00 0,00 64.934,29
2862. BRANKA GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1957 VIŠKOVCI 12.679,51 0,00 1.616,90 50.633,53 0,00 0,00 0,00 64.929,94
2863. ŽELJKO VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 BAJMOK 0,00 0,00 0,00 64.926,76 0,00 0,00 0,00 64.926,76
2864. ŽELJKO KRALJIK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1960 JELISAVAC 0,00 0,00 0,00 64.870,64 0,00 0,00 0,00 64.870,64
2865. MARTIN BRAJKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 64.847,83 0,00 0,00 0,00 64.847,83
2866. ANGELA JURINA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1960 VELIŠKOVCI 20.320,37 0,00 12.672,23 31.834,47 0,00 0,00 0,00 64.827,07
2867. DINKO DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 JOSIPOVAC 0,00 0,00 -10,34 64.800,92 0,00 0,00 0,00 64.790,58
2868. BILJANA FEKETE OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1976 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 64.714,90 0,00 0,00 0,00 64.714,90
2869. ILIJA HAJDUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1954 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 64.700,79 0,00 0,00 0,00 64.700,79
2870. LJUBA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1946 PODRAVSKA MOSLAVINA 0,00 0,00 0,00 64.670,91 0,00 0,00 0,00 64.670,91
2871. MATO PERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1971 GORJANI 0,00 0,00 0,00 64.649,94 0,00 0,00 0,00 64.649,94
2872. MARIJAN HAJDUK OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1984 RAKITOVICA 0,00 0,00 -654,35 65.280,40 0,00 0,00 0,00 64.626,05
2873. DARKO DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 -1.621,94 15.176,97 0,00 50.935,22 0,00 64.490,25
2874. KATICA RADOJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1965 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 132,83 64.354,33 0,00 0,00 0,00 64.487,16
2875. MIŠA FAFULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.453,91 0,00 0,00 0,00 64.453,91
2876. VALENT SVRŽNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1951 LAĐANSKA 0,00 0,00 0,00 64.415,04 0,00 0,00 0,00 64.415,04
2877. ANKA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1965 SLOBODNA VLAST 0,00 0,00 0,00 64.383,16 0,00 0,00 0,00 64.383,16
2878. BRANKO NOVAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.261,38 0,00 64.261,38
2879. MARIJA STIPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1948 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 64.213,66 0,00 0,00 0,00 64.213,66
2880. VERA VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1961 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 64.184,12 0,00 0,00 0,00 64.184,12
2881. LJUBICA NIKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1969 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 64.177,44 0,00 0,00 0,00 64.177,44
2882. ZDRAVKO ARAMBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1947 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 64.118,48 0,00 0,00 0,00 64.118,48
2883. ŽELJKA MILKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 ĐAKOVO 38.735,45 0,00 20.539,22 4.817,06 0,00 0,00 0,00 64.091,73
2884. MARA KOPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1932 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.062,47 0,00 0,00 0,00 64.062,47
2885. ZIJENADA SELMANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 64.034,45 0,00 0,00 0,00 64.034,45
2886. VIOLETA GORJANAC OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1975 MIRKOVAC 0,00 0,00 0,00 63.924,27 0,00 0,00 0,00 63.924,27
2887. IGOR FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO -741,87 0,00 1.006,87 -0,21 0,00 63.648,16 0,00 63.912,95
2888. BRIGITA BLAŽEVSKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 1.528,94 62.344,70 0,00 0,00 0,00 63.873,64
2889. IVICA AUGUSTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1967 KOPRIVNA 0,00 0,00 0,00 63.866,81 0,00 0,00 0,00 63.866,81
2890. JELICA STANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1952 PETLOVAC 0,00 0,00 0,00 65.305,62 0,00 -1.500,00 0,00 63.805,62
2891. MIRJANA ČUPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1958 SVETOBLAŽJE 0,00 0,00 0,00 60.354,12 0,00 3.448,07 0,00 63.802,19
2892. LIDAN HE OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1981 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 63.793,94 0,00 0,00 0,00 63.793,94
2893. FATA MEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 ŠERIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 63.791,00 0,00 0,00 63.791,00
2894. IVAN VUČINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 TENJA 16.454,80 0,00 2.581,76 44.754,29 0,00 0,00 0,00 63.790,85
2895. DRAGAN VASIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1944 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 63.267,39 0,00 470,15 0,00 63.737,54
2896. BENKO PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1955 ĐURĐENOVAC 0,00 0,00 0,00 63.716,47 0,00 0,00 0,00 63.716,47
2897. SLAVEN JONJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 BRIJEST 22.109,62 0,00 24,02 8.399,94 0,00 33.174,79 0,00 63.708,37
2898. PETAR KELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1959 FORKUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 63.697,30 0,00 0,00 0,00 63.697,30
2899. PETAR MARTINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1953 VUKA 0,00 0,00 0,00 63.679,09 0,00 0,00 0,00 63.679,09
2900. ŽELJKO MILIJAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 TVRĐAVICA 0,00 0,00 0,00 61.900,39 0,00 1.759,40 0,00 63.659,79