OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2801. MIROSLAV RAPAJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1964 BIJELA LOZA 0,00 0,00 0,00 21.859,26 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,26
2802. ANICA HNATEK OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1956 BEKETINCI 0,00 0,00 0,00 21.859,26 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,26
2803. MARKO ANDRAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1955 KEŠINCI 0,00 0,00 0,00 21.859,26 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,26
2804. FLORIJAN KRIŠTOFIK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1955 MARKOVAC NAŠIČKI 0,00 0,00 0,00 21.859,26 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,26
2805. TEREZIJA JAKOBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1940 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 21.859,26 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,26
2806. FRANJO EICHENBERGER OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1950 JELISAVAC 0,00 0,00 0,00 21.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,25
2807. MIRKO AMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1964 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 21.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,25
2808. RUŽICA VRANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1970 CEROVAC 0,00 0,00 0,00 21.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,25
2809. KATICA BRATALJENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1961 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 21.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,25
2810. SAVA GRBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1953 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 21.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,25
2811. ROBERT PASKA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1953 BREZNICA NAŠIČKA 0,00 0,00 0,00 21.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,25
2812. JULKA BRANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1956 BRAČEVCI 0,00 0,00 0,00 21.859,24 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,24
2813. MIRKO SISAN OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1969 KRUNOSLAVJE 0,00 0,00 0,00 21.859,24 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,24
2814. PETAR VINIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1954 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 21.859,23 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,23
2815. PETAR GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1950 TOMAŠANCI 0,00 0,00 0,00 21.859,23 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,23
2816. LUKA BIUKLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1943 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 21.859,23 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,23
2817. BRANISLAV KRASNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1939 ČEPINSKI MARTINCI 0,00 0,00 0,00 21.859,23 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,23
2818. SLAVOJKA PETLOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1936 DARDA 0,00 0,00 0,00 21.859,22 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,22
2819. VLADIMIR FODOR OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1968 LIVANA 0,00 0,00 0,00 21.859,22 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,22
2820. VITOMIR ZAVIŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1963 SVETOBLAŽJE 0,00 0,00 0,00 21.859,19 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,19
2821. LAZAR PETLOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1953 DARDA 0,00 0,00 0,00 21.858,48 0,00 0,00 0,00 0,00 21.858,48
2822. ĐORĐE ĐOMLIJA OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1963 DALJ 0,00 0,00 -4.818,95 26.360,14 0,00 310,05 0,00 0,00 21.851,24
2823. TEREZIJA BIONDA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1980 ĐAKOVO 0,00 0,00 2.128,64 19.702,97 0,00 0,00 0,00 0,00 21.831,61
2824. MIODRAG VIDAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1974 PAUČJE 0,00 0,00 0,00 21.825,17 0,00 0,00 0,00 0,00 21.825,17
2825. PERICA PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1966 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.823,13 0,00 0,00 21.823,13
2826. SNEŽANA KITANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1975 VLADISLAVCI 0,00 0,00 0,00 21.821,09 0,00 0,00 0,00 0,00 21.821,09
2827. IVICA KRISTEK OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1967 RAZBOJIŠTE 0,00 0,00 0,00 21.819,35 0,00 0,00 0,00 0,00 21.819,35
2828. ZORAN ĆORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1969 ANTUNOVAC 21.576,73 0,00 0,00 225,75 0,00 0,00 0,00 0,00 21.802,48
2829. SLOBODAN BAKUNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1978 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 21.782,65 0,00 0,00 0,00 0,00 21.782,65
2830. ANĐELKA RISTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.758,42 0,00 0,00 21.758,42
2831. DRAGICA REPAJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1969 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 21.750,89 0,00 0,00 0,00 0,00 21.750,89
2832. ALEN KASAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 17.894,05 0,00 3.855,76 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.749,80
2833. KRISTIJAN MIHALJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1985 TENJA 0,00 0,00 5.606,20 16.135,66 0,00 0,00 0,00 0,00 21.741,86
2834. DALIBORKA BIZACKI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK -446,34 0,00 1.258,95 20.897,41 0,00 0,00 0,00 0,00 21.710,02
2835. ANTE ČULINA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1957 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 21.700,78 0,00 0,00 0,00 0,00 21.700,78
2836. ZOLT VERESBARANJI OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1971 SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 21.660,17 0,00 0,00 0,00 21.660,17
2837. LJUPKA SAVELJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1971 GRADAC NAŠIČKI 0,00 0,00 0,00 21.642,16 0,00 0,00 0,00 0,00 21.642,16
2838. SLOBODAN AMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1976 LADIMIREVCI 0,00 0,00 -249,68 0,00 21.860,51 0,00 0,00 0,00 21.610,83
2839. ŽELJKO MITROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1964 VUČEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 21.610,34 0,00 0,00 0,00 21.610,34
2840. ANICA DEBELJAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 SARVAŠ 22.166,04 0,00 0,00 -651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.515,04
2841. MARIJANA ZUBAK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1976 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 21.503,59 0,00 0,00 0,00 0,00 21.503,59
2842. MANDA SAČER OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1953 CRET BIZOVAČKI 0,00 0,00 0,00 21.485,94 0,00 0,00 0,00 0,00 21.485,94
2843. MARIJA PETRIJEVČANIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 VIŠNJEVAC -2,25 0,00 21.501,77 -23,75 0,00 0,00 0,00 0,00 21.475,77
2844. KATICA ŠOŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1946 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.465,71 0,00 0,00 21.465,71
2845. IVICA BALENTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1960 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 21.459,92 0,00 0,00 0,00 0,00 21.459,92
2846. KATALIN DOBSAI OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1960 ZMAJEVAC 0,00 0,00 0,00 21.454,26 0,00 0,00 0,00 0,00 21.454,26
2847. MARIJO UZELAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 JOSIPOVAC 0,00 0,00 -1.090,48 22.463,20 0,00 0,00 0,00 0,00 21.372,72
2848. ELIS JAHOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1993 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.351,93 0,00 0,00 21.351,93
2849. IBRO ĆUFUROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1976 IVANOVAC 0,00 0,00 0,00 21.344,75 0,00 0,00 0,00 0,00 21.344,75
2850. ALEN BALOG OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1984 TORJANCI 0,00 0,00 0,00 0,00 21.343,95 0,00 0,00 0,00 21.343,95
2851. PETRANKA ELENOVA ASENOVA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1987 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 21.333,73 0,00 0,00 0,00 0,00 21.333,73
2852. JOSIP ĆORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1983 ANTUNOVAC 0,00 0,00 21.776,24 -443,61 0,00 0,00 0,00 0,00 21.332,63
2853. ŽELJKO KRALJIK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1960 JELISAVAC 0,00 0,00 0,00 21.264,72 0,00 0,00 0,00 0,00 21.264,72
2854. TEA LEVANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1985 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 21.204,95 0,00 0,00 0,00 0,00 21.204,95
2855. SILVIJA ŽUPANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 571,72 0,12 0,00 20.609,48 0,00 0,00 21.181,32
2856. ĐURĐIJA IVANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1980 ČORTANOVCI 0,00 0,00 0,00 21.177,71 0,00 0,00 0,00 0,00 21.177,71
2857. STEVAN DMITRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1946 BOLMAN 0,00 0,00 0,00 21.177,71 0,00 0,00 0,00 0,00 21.177,71
2858. MILOVAN TRBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1958 KOZARAC 0,00 0,00 0,00 21.177,66 0,00 0,00 0,00 0,00 21.177,66
2859. TIHOMIR KALJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1955 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 21.101,59 0,00 0,00 0,00 0,00 21.101,59
2860. MARKO ILINČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1964 DALJ 0,00 0,00 -246,34 21.337,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.090,91
2861. FRANJO VAVRA OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1964 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 21.082,04 0,00 0,00 0,00 0,00 21.082,04
2862. MLADEN TOMAC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1968 NAŠICE 17.747,95 0,00 243,03 2.980,26 105,09 0,00 0,00 0,00 21.076,33
2863. MARIO SAVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1972 VUČEVCI 0,00 0,00 0,00 21.070,10 0,00 0,00 0,00 0,00 21.070,10
2864. DRAGAN POLJAK OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1964 HRKANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 21.067,49 0,00 0,00 0,00 0,00 21.067,49
2865. GORAN FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1989 OSIJEK -1.835,04 0,00 0,00 22.874,70 0,00 0,00 0,00 0,00 21.039,66
2866. MIRKO VUJNOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1980 PODGAJCI PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 21.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 21.039,18
2867. MIRKO KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK 0,00 0,00 826,68 0,00 0,00 20.193,71 0,00 0,00 21.020,39
2868. ALEKSANDRA MARTINČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1983 OSIJEK 0,00 0,00 110,26 20.897,38 0,00 0,00 0,00 0,00 21.007,64
2869. KLAUDIJA GORJANAC OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1986 SUZA 0,00 0,00 0,00 20.958,07 0,00 0,00 0,00 0,00 20.958,07
2870. DARKO ILIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 TENJA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.952,66 0,00 0,00 0,00 20.952,66
2871. JOŽEF TAKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1954 ZMAJEVAC 0,00 0,00 0,00 20.945,22 0,00 0,00 0,00 0,00 20.945,22
2872. ANA ŠOŠTARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1995 LUG SUBOTIČKI 0,00 0,00 -447,00 21.385,16 0,00 0,00 0,00 0,00 20.938,16
2873. KRUNO GLAVAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1994 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 20.927,08 0,00 0,00 0,00 0,00 20.927,08
2874. MATIJA BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1947 BROĐANCI 0,00 0,00 0,00 20.916,39 0,00 0,00 0,00 0,00 20.916,39
2875. FATMIR GASHI OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1961 KNEŽEVO 0,00 0,00 0,00 20.910,44 0,00 0,00 0,00 0,00 20.910,44
2876. INES KUČINAC OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1979 BIZOVAC 0,00 0,00 -271,63 21.147,56 0,00 0,00 0,00 0,00 20.875,93
2877. ZVONKO RUDOLF OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1965 TRNAVA 0,00 0,00 0,00 20.875,22 0,00 0,00 0,00 0,00 20.875,22
2878. DAMIR HIRNSTEIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.867,29 0,00 0,00 20.867,29
2879. VLADIMIR STOJČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1944 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 20.853,80 0,00 0,00 0,00 0,00 20.853,80
2880. PERO KARDUM OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1945 BIZOVAC 0,00 0,00 -32.946,93 44.526,36 0,00 9.271,69 0,00 0,00 20.851,12
2881. STJEPAN NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 20.848,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20.848,86
2882. ZLATKO CVENIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1967 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.815,32 0,00 0,00 20.815,32
2883. BLAŠKO ZATKO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 JOSIPOVAC -1.377,81 0,00 0,00 22.184,51 0,00 0,00 0,00 0,00 20.806,70
2884. SVITLANA PRIVARA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 20.797,15 0,00 0,00 0,00 0,00 20.797,15
2885. SREĆKO JELINIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1948 OSIJEK 0,00 0,00 20.721,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.721,60
2886. JAGODA KAJBA OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1960 PAUČJE 0,00 0,00 0,00 20.708,32 0,00 0,00 0,00 0,00 20.708,32
2887. MARKO BIUK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1954 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.690,03 0,00 0,00 20.690,03
2888. JASNA ODORČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 0,00 0,00 9.807,36 10.882,61 0,00 0,00 0,00 0,00 20.689,97
2889. JOSIP PETEK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1959 PRIBIŠEVCI 0,00 0,00 0,00 20.670,34 0,00 0,00 0,00 0,00 20.670,34
2890. STIPO VINOJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1968 BRANJIN VRH 0,00 0,00 -1.198,62 21.858,11 0,00 0,00 0,00 0,00 20.659,49
2891. PRANVERA KABASHAJ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 -4,43 0,00 20.647,85 0,00 0,00 20.643,42
2892. STJEPAN JELKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1957 GAT 0,00 0,00 18.323,89 2.279,74 0,00 30,97 0,00 0,00 20.634,60
2893. BORISLAV BERGER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 0,00 0,00 -90,14 20.716,87 0,00 0,00 0,00 0,00 20.626,73
2894. DANIJEL HOLBIK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1982 ĐAKOVO 0,00 0,00 3.488,07 17.103,23 0,00 0,00 0,00 0,00 20.591,30
2895. ZVONIMIR SOLIN OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1988 SVETOBLAŽJE 0,00 0,00 0,00 19.847,65 190,57 540,20 0,00 0,00 20.578,42
2896. MARKO PINTARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1989 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.567,16 0,00 0,00 20.567,16
2897. KATICA MUDRINIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1965 DRENJE 19.760,69 0,00 803,45 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 20.566,12
2898. JELENA KUBAŠA OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1959 JELISAVAC 0,00 0,00 0,00 20.545,23 0,00 0,00 0,00 0,00 20.545,23
2899. ZDENKA RIDL OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1949 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.529,05 0,00 0,00 20.529,05
2900. JOZO IVANETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1970 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 20.523,06 0,00 0,00 0,00 0,00 20.523,06