OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2801. MILAN ĆORKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1952 LEDENIK 0,00 0,00 0,00 65.733,53 0,00 0,00 0,00 65.733,53
2802. STIPICA LEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1968 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 65.675,21 0,00 0,00 0,00 65.675,21
2803. IVAN RADIĆ-BILIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1990 OSIJEK 0,00 0,00 530,44 65.143,79 0,00 0,00 0,00 65.674,23
2804. BOŠKO ĐAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1962 MAJAR 0,00 0,00 0,00 65.651,15 0,00 0,00 0,00 65.651,15
2805. DINKO DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 JOSIPOVAC 0,00 0,00 -10,34 65.649,39 0,00 0,00 0,00 65.639,05
2806. ŽELJKO KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1960 MAGADENOVAC 65.683,37 0,00 0,00 -58,32 0,00 0,00 0,00 65.625,05
2807. DRAGICA HRŽENJAK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1971 VELIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 65.610,70 0,00 0,00 0,00 65.610,70
2808. NADA BOGDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1964 PODGAJCI PODRAVSKI 22.186,40 0,00 24.872,94 18.529,74 0,00 0,00 0,00 65.589,08
2809. BORIS KOTAL OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 73,23 65.488,60 0,00 0,00 0,00 65.561,83
2810. SAMIR BERNVALD OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 OSIJEK 2.987,33 0,00 632,97 61.934,97 0,00 0,00 0,00 65.555,27
2811. ŽELIMIR IGNJATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1976 JAGODNJAK 0,00 0,00 27.064,43 38.375,48 0,00 0,00 0,00 65.439,91
2812. DARIO DUMANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1980 KARANAC 0,00 0,00 0,00 65.420,17 0,00 0,00 0,00 65.420,17
2813. ANGELINA STRAJNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1945 BRANJINA 0,00 0,00 0,00 65.302,91 0,00 0,00 0,00 65.302,91
2814. ĐURO ADRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 65.302,69 0,00 0,00 0,00 65.302,69
2815. MATO TAKAČ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1966 KORITNA 4.648,99 0,00 0,00 58.483,99 0,00 2.155,70 0,00 65.288,68
2816. DUŠAN MEDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1932 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 65.269,59 0,00 0,00 0,00 65.269,59
2817. SABIHA KALESIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 JOSIPOVAC 0,00 0,00 0,00 65.262,00 0,00 0,00 0,00 65.262,00
2818. MIRA ANTONI OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1952 ČENKOVO 0,00 0,00 8.607,62 56.583,58 0,00 0,00 0,00 65.191,20
2819. PETAR ADAMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1954 ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 65.154,01 0,00 0,00 0,00 65.154,01
2820. DRAGAN MEKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.133,34 0,00 0,00 0,00 65.133,34
2821. DARKO MRAZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1966 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 -0,59 65.091,69 0,00 0,00 0,00 65.091,10
2822. JOSIP FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 ĐAKOVO 2.434,88 0,00 0,00 62.627,18 0,00 0,00 0,00 65.062,06
2823. MIRKO BARBARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1954 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 65.038,21 0,00 0,00 0,00 65.038,21
2824. MUHAMET VEJSELI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 29.773,85 0,00 -6.587,33 41.812,15 0,00 0,00 0,00 64.998,67
2825. RADOJKA TUBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 64.971,77 0,00 0,00 0,00 64.971,77
2826. SABIDIN SELIMI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.971,77 0,00 0,00 0,00 64.971,77
2827. MILENKO POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.907,29 0,00 0,00 0,00 64.907,29
2828. KREŠIMIR KORBAR OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1976 BELJEVINA 42.727,54 0,00 0,00 22.150,69 0,00 0,00 0,00 64.878,23
2829. ROBERT PARADŽIK OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1978 SEMELJCI 0,00 0,00 42,55 64.824,40 0,00 0,00 0,00 64.866,95
2830. ERNEST IVANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1948 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 64.830,93 0,00 0,00 0,00 64.830,93
2831. DUBRAVKO DEVČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 -984,32 0,00 0,00 65.754,78 0,00 64.770,46
2832. RUŽICA VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1955 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 64.755,63 0,00 0,00 0,00 64.755,63
2833. DAMIR DRAŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 0,00 0,00 4.729,40 59.975,81 0,00 0,00 0,00 64.705,21
2834. ŽELJKA MAJHEN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1965 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 64.704,76 0,00 0,00 0,00 64.704,76
2835. LIZA FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 PRESLATINCI 0,00 0,00 -31,87 64.708,32 0,00 0,00 0,00 64.676,45
2836. MONIKA GEMERI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 JOSIPOVAC 21.277,61 0,00 0,00 43.334,29 0,00 0,00 0,00 64.611,90
2837. MIRKO JAPUNDŽA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1952 NORMANCI 0,00 0,00 0,00 64.592,48 0,00 0,00 0,00 64.592,48
2838. ŠANDOR VIRAG OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1948 LUG 64.588,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.588,08
2839. ANICA ŽARKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1947 RADIKOVCI 0,00 0,00 0,00 64.563,48 0,00 0,00 0,00 64.563,48
2840. DENIS BALOG OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.847,17 62.709,04 0,00 0,00 0,00 64.556,21
2841. ANKA MADŽAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 534,55 0,00 11.393,40 52.558,21 0,00 48,22 0,00 64.534,38
2842. JOVO DOŠEN OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1957 NAŠICE 5.940,35 0,00 7.741,16 50.738,07 0,00 0,00 0,00 64.419,58
2843. JOSIP MATANOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1989 SLATINIK DRENJSKI -9.803,94 0,00 -33,34 74.235,61 0,00 0,00 0,00 64.398,33
2844. MILOVAN TRBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1958 KOZARAC 0,00 0,00 0,00 64.371,08 0,00 0,00 0,00 64.371,08
2845. VITOMIR BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1940 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 64.340,74 0,00 0,00 0,00 64.340,74
2846. VJENCESLAV ABRAMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1984 BATINA 1.837,14 0,00 619,03 61.842,33 0,00 0,00 0,00 64.298,50
2847. DAVOR BASTA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 SARVAŠ -417,39 0,00 0,00 64.613,50 0,00 0,00 0,00 64.196,11
2848. MARIJA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1950 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 64.164,91 0,00 0,00 0,00 64.164,91
2849. MARTIN BRAJKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 64.156,62 0,00 0,00 0,00 64.156,62
2850. ŽELJKA KARAK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 64.144,16 0,00 0,00 0,00 64.144,16
2851. ANGELA JURINA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1960 VELIŠKOVCI 20.124,07 0,00 12.571,03 31.425,13 0,00 0,00 0,00 64.120,23
2852. JASMINKA KLAIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 64.106,24 0,00 0,00 0,00 64.106,24
2853. MIHALJ LAUŠ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1942 LUČ 0,00 0,00 0,00 64.088,42 0,00 0,00 0,00 64.088,42
2854. KATICA RADOJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1965 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 132,83 63.862,04 0,00 0,00 0,00 63.994,87
2855. BILJANA FEKETE OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1976 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 63.967,54 0,00 0,00 0,00 63.967,54
2856. LJUBA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1946 PODRAVSKA MOSLAVINA 0,00 0,00 0,00 63.867,58 0,00 0,00 0,00 63.867,58
2857. MLADEN JAZVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 63.834,10 0,00 0,00 0,00 63.834,10
2858. ŽELJKO VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 BAJMOK 0,00 0,00 0,00 63.821,06 0,00 0,00 0,00 63.821,06
2859. ILIJA BULJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1954 ČEPIN 40.739,28 0,00 1.082,68 21.966,28 0,00 0,00 0,00 63.788,24
2860. LUKA VIDAČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1951 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 63.751,54 0,00 0,00 0,00 63.751,54
2861. JOSIP ADRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1976 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 63.745,30 0,00 0,00 0,00 63.745,30
2862. MIŠA FAFULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 63.744,14 0,00 0,00 0,00 63.744,14
2863. MATO PERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1971 GORJANI 0,00 0,00 0,00 63.729,33 0,00 0,00 0,00 63.729,33
2864. NEDELJKO MILIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1956 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 63.664,10 0,00 0,00 0,00 63.664,10
2865. ROLANA MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1980 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 63.654,31 0,00 0,00 0,00 63.654,31
2866. BRANKO NOVAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.545,15 0,00 63.545,15
2867. MARIJA STIPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1948 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 63.540,02 0,00 0,00 0,00 63.540,02
2868. LORENZ SCHMIDT OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1928 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 63.522,27 0,00 0,00 0,00 63.522,27
2869. BRANKA GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1957 VIŠKOVCI 12.403,15 0,00 1.580,80 49.529,92 0,00 0,00 0,00 63.513,87
2870. VERA VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1961 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 63.496,71 0,00 0,00 0,00 63.496,71
2871. ELIZABETA ROSANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1964 SEONA 0,00 0,00 0,00 63.480,57 0,00 0,00 0,00 63.480,57
2872. VALENT SVRŽNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1951 LAĐANSKA 0,00 0,00 0,00 63.479,83 0,00 0,00 0,00 63.479,83
2873. ZDRAVKO ARAMBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1947 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 63.402,20 0,00 0,00 0,00 63.402,20
2874. LJUBICA NIKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1969 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 63.380,19 0,00 0,00 0,00 63.380,19
2875. MARIJA ŠAMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1954 DRENJE 0,00 0,00 0,00 63.364,22 0,00 0,00 0,00 63.364,22
2876. DARKO DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 -1.623,90 14.903,04 0,00 50.032,60 0,00 63.311,74
2877. ZIJENADA SELMANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 63.295,60 0,00 0,00 0,00 63.295,60
2878. ŽELJKA MILKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 ĐAKOVO 38.304,17 0,00 20.309,08 4.661,35 0,00 0,00 0,00 63.274,60
2879. ILONA ĐURIN OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1942 SUZA 0,00 0,00 0,00 63.260,74 0,00 0,00 0,00 63.260,74
2880. VLADIMIR KRALJIK OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1962 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 63.206,50 0,00 0,00 0,00 63.206,50
2881. BENKO PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1955 ĐURĐENOVAC 0,00 0,00 0,00 63.167,50 0,00 0,00 0,00 63.167,50
2882. TATJANA ŠKRBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 23.163,90 39.960,81 0,00 0,00 0,00 63.124,71
2883. MIRJANA ČUPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1958 SVETOBLAŽJE 0,00 0,00 0,00 59.729,83 0,00 3.389,98 0,00 63.119,81
2884. VIOLETA GORJANAC OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1975 MIRKOVAC 0,00 0,00 0,00 63.111,36 0,00 0,00 0,00 63.111,36
2885. ŽELJKO KRALJIK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1960 JELISAVAC 0,00 0,00 0,00 63.065,95 0,00 0,00 0,00 63.065,95
2886. IVAN ŠIMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 ĐAKOVO 0,00 0,00 6.350,75 56.682,04 0,00 0,00 0,00 63.032,79
2887. JADRANKA GRGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 740,68 62.229,62 0,00 0,00 0,00 62.970,30
2888. SLAVEN JONJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 BRIJEST 21.841,10 0,00 24,02 8.388,30 0,00 32.715,84 0,00 62.969,26
2889. MARA KOPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1932 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 62.910,19 0,00 0,00 0,00 62.910,19
2890. ŽELJKO MILIJAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 TVRĐAVICA 0,00 0,00 0,00 61.164,53 0,00 1.722,61 0,00 62.887,14
2891. BRIGITA BLAŽEVSKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 1.502,57 61.371,02 0,00 0,00 0,00 62.873,59
2892. DRAGAN VASIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1944 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 62.384,77 0,00 456,97 0,00 62.841,74
2893. RADIVOJ LAZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1939 POGANOVCI 0,00 0,00 0,00 62.837,10 0,00 0,00 0,00 62.837,10
2894. ANKA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1965 SLOBODNA VLAST 0,00 0,00 0,00 62.835,47 0,00 0,00 0,00 62.835,47
2895. MILKA JAŠINSKI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1946 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 62.782,52 0,00 0,00 0,00 62.782,52
2896. PETAR VLAISAVLJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1948 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 62.778,08 0,00 0,00 0,00 62.778,08
2897. FEJZO MUSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1957 ŠUMARINA 0,00 0,00 0,00 62.712,48 0,00 0,00 0,00 62.712,48
2898. PETAR KELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1959 FORKUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 62.697,23 0,00 0,00 0,00 62.697,23
2899. KATA ELING OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1932 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 62.697,18 0,00 0,00 0,00 62.697,18
2900. LASLO KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1957 LUG 0,00 0,00 0,00 62.672,92 0,00 0,00 0,00 62.672,92