OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2801. MIRKO BARBARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1954 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 67.498,66 0,00 0,00 0,00 67.498,66
2802. DRAŽEN GALIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1972 KOŠKA 0,00 0,00 0,00 67.476,72 0,00 0,00 0,00 67.476,72
2803. LIDAN HE OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1981 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 67.462,88 0,00 0,00 0,00 67.462,88
2804. DUŠAN MEDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1932 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 67.455,26 0,00 0,00 0,00 67.455,26
2805. VESNA BARANAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1967 PETLOVAC 0,00 0,00 0,00 67.422,73 0,00 0,00 0,00 67.422,73
2806. MIHALJ LAUŠ OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1942 LUČ 0,00 0,00 0,00 67.375,27 0,00 0,00 0,00 67.375,27
2807. BLAŽENKA MAGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 ZELČIN 0,00 0,00 0,00 67.362,30 0,00 0,00 0,00 67.362,30
2808. SANJA BENO OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1985 SEMELJCI 30.229,86 0,00 511,53 36.596,26 0,00 0,00 0,00 67.337,65
2809. MARA KOPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1932 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 67.310,92 0,00 0,00 0,00 67.310,92
2810. MATO PERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1971 GORJANI 0,00 0,00 0,00 67.245,28 0,00 0,00 0,00 67.245,28
2811. TOMISLAV GOTOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1989 OSIJEK 0,00 0,00 4.002,91 63.225,31 0,00 0,00 0,00 67.228,22
2812. LIZA FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 PRESLATINCI 0,00 0,00 0,00 67.139,54 0,00 0,00 0,00 67.139,54
2813. ZVONIMIR HOMOLKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 2.653,32 0,00 303,96 64.141,66 0,00 0,00 0,00 67.098,94
2814. JANJA GLAVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1931 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 67.066,18 0,00 0,00 0,00 67.066,18
2815. DANIJEL MEDVED OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1979 LUG SUBOTIČKI 0,00 0,00 92,83 66.968,78 0,00 0,00 0,00 67.061,61
2816. VALENT SVRŽNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1951 LAĐANSKA 0,00 0,00 0,00 67.051,53 0,00 0,00 0,00 67.051,53
2817. IGOR FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO -741,87 0,00 1.009,42 -0,21 0,00 66.713,47 0,00 66.980,81
2818. BILJANA FEKETE OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1976 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 66.821,78 0,00 0,00 0,00 66.821,78
2819. ANGELA JURINA OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1960 VELIŠKOVCI 20.873,80 0,00 12.957,51 32.988,47 0,00 0,00 0,00 66.819,78
2820. MARTIN BRAJKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 66.796,45 0,00 0,00 0,00 66.796,45
2821. JANČIKA BALAŽ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1971 BRANJINA 0,00 0,00 11.916,77 54.819,55 0,00 0,00 0,00 66.736,32
2822. BRIGITA BLAŽEVSKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 1.603,26 65.089,62 0,00 0,00 0,00 66.692,88
2823. MIRKO JAPUNDŽA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1952 APATIN 0,00 0,00 0,00 66.640,69 0,00 0,00 0,00 66.640,69
2824. DARKO PLAVŠIN OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1969 ŠUMARINA 0,00 0,00 -1.009,27 67.632,44 0,00 0,00 0,00 66.623,17
2825. PETAR KELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1959 FORKUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 66.516,67 0,00 0,00 0,00 66.516,67
2826. MIŠA FAFULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 66.454,86 0,00 0,00 0,00 66.454,86
2827. LJUBICA NIKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1969 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 66.425,03 0,00 0,00 0,00 66.425,03
2828. RUŽICA VIDUKA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1960 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 66.416,66 0,00 0,00 0,00 66.416,66
2829. MIRA KRISTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 66.409,34 0,00 0,00 0,00 66.409,34
2830. ŽELJKA MILKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 ĐAKOVO 39.951,29 0,00 21.188,00 5.256,04 0,00 0,00 0,00 66.395,33
2831. MIHAEL BRKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 12.966,11 0,00 0,00 53.373,62 0,00 0,00 0,00 66.339,73
2832. BRANKO NOVAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.280,56 0,00 66.280,56
2833. DRAGAN VASIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1944 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 65.755,62 0,00 507,31 0,00 66.262,93
2834. MIRSADA DEDOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1982 MANDIĆEVAC 0,00 0,00 0,00 66.224,24 0,00 0,00 0,00 66.224,24
2835. VIOLETA GORJANAC OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1975 MIRKOVAC 0,00 0,00 0,00 66.215,98 0,00 0,00 0,00 66.215,98
2836. ZDRAVKO ARAMBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1947 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 66.137,79 0,00 0,00 0,00 66.137,79
2837. VERA VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1961 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 66.122,03 0,00 0,00 0,00 66.122,03
2838. ZIJENADA SELMANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 66.117,38 0,00 0,00 0,00 66.117,38
2839. MARIJA STIPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1948 PUNITOVCI 0,00 0,00 0,00 66.112,75 0,00 0,00 0,00 66.112,75
2840. DINKO VUKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 SARVAŠ 0,00 0,00 0,00 66.097,22 0,00 0,00 0,00 66.097,22
2841. MIRJANA VRABAC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1971 NAŠICE 0,00 0,00 125,69 65.873,15 0,00 0,00 0,00 65.998,84
2842. ZLATKO BRATUŠEVAC OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 VALPOVO 44.849,30 0,00 14.304,57 6.820,13 0,00 0,00 0,00 65.974,00
2843. JOŽEF FERENC OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1948 KOTLINA 0,00 0,00 0,00 65.968,22 0,00 0,00 0,00 65.968,22
2844. MARIJA ZDRAVČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 BEKETINCI -1.845,66 0,00 -900,46 69.420,91 0,00 -752,09 0,00 65.922,70
2845. DUŠAN MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1930 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 65.894,51 0,00 0,00 0,00 65.894,51
2846. KATICA RADOJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1965 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 132,83 65.742,16 0,00 0,00 0,00 65.874,99
2847. ŽELJKO MILIJAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 TVRĐAVICA 0,00 0,00 0,00 63.974,90 0,00 1.863,12 0,00 65.838,02
2848. SLAVEN JONJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 BRIJEST 22.866,60 0,00 24,02 8.432,78 0,00 34.468,64 0,00 65.792,04
2849. MIRJANA ČUPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1958 SVETOBLAŽJE 0,00 0,00 0,00 62.114,08 0,00 3.611,85 0,00 65.725,93
2850. LASLO KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1957 LUG 0,00 0,00 0,00 65.700,56 0,00 0,00 0,00 65.700,56
2851. ANKA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1965 SLOBODNA VLAST 0,00 0,00 0,00 65.660,01 0,00 0,00 0,00 65.660,01
2852. IVAN PERKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 VIŠNJEVAC 2.939,67 0,00 0,00 62.708,87 0,00 0,00 0,00 65.648,54
2853. MERIAM KONJIK OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1983 ČEPINSKI MARTINCI 0,00 0,00 0,00 65.643,51 0,00 0,00 0,00 65.643,51
2854. VESNA ŠOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 0,00 65.625,10 0,00 0,00 0,00 65.625,10
2855. ANICA POBI OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1955 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 65.622,53 0,00 0,00 0,00 65.622,53
2856. ŽELJKO ŠENICA OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1970 KNEŽEVO 32.696,90 0,00 70,14 32.818,07 0,00 0,00 0,00 65.585,11
2857. DAMIR JAKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 0,00 0,00 157,58 65.396,44 0,00 0,00 0,00 65.554,02
2858. BOŽICA FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1957 HARKANOVCI 0,00 0,00 0,00 65.534,07 0,00 0,00 0,00 65.534,07
2859. ŽIVKO KOPLJAR OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1949 VUKA 0,00 0,00 0,00 65.520,06 0,00 0,00 0,00 65.520,06
2860. RADIVOJ LAZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1939 POGANOVCI 0,00 0,00 0,00 65.509,25 0,00 0,00 0,00 65.509,25
2861. MILKA JAŠINSKI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1946 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.452,36 0,00 0,00 0,00 65.452,36
2862. PETAR VLAISAVLJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1948 IVANOVO 0,00 0,00 0,00 65.447,72 0,00 0,00 0,00 65.447,72
2863. SLAVICA SAVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1963 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 65.351,86 0,00 0,00 0,00 65.351,86
2864. STANISLAV ČABRAJAC OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1962 SEMELJCI 0,00 0,00 1.309,01 64.040,76 0,00 0,00 0,00 65.349,77
2865. JADRANKA GRGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 740,68 64.573,73 0,00 0,00 0,00 65.314,41
2866. BRANKO LOZANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1951 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 65.250,57 0,00 0,00 0,00 65.250,57
2867. MIRJANA VUKUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.249,11 0,00 0,00 0,00 65.249,11
2868. MILAN BALAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1950 OSIJEK 0,00 0,00 1,40 65.244,10 0,00 0,00 0,00 65.245,50
2869. BENKO PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1955 ĐURĐENOVAC 0,00 0,00 0,00 65.226,03 0,00 0,00 0,00 65.226,03
2870. ŠTEFICA SUDAR OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1954 ČAMAGAJEVCI 0,00 0,00 0,00 65.202,26 0,00 0,00 0,00 65.202,26
2871. DENIS ZAJEC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1971 VELIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 65.171,57 0,00 0,00 0,00 65.171,57
2872. EVA JOB OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1958 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 3.543,37 61.572,29 0,00 0,00 0,00 65.115,66
2873. IVAN SMRČEK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1939 NAŠIČKO NOVO SELO 0,00 0,00 0,00 65.101,37 0,00 0,00 0,00 65.101,37
2874. NEDELJKO MILIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1956 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 65.080,04 0,00 0,00 0,00 65.080,04
2875. BUKURIJE GUŠANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.067,92 0,00 0,00 0,00 65.067,92
2876. BRANKO BUJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1955 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 65.067,92 0,00 0,00 0,00 65.067,92
2877. ZORKA GENERALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.067,92 0,00 0,00 0,00 65.067,92
2878. SLOBODAN GRUBAČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.067,92 0,00 0,00 0,00 65.067,92
2879. JOSIP ADRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1976 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 64.954,59 0,00 0,00 0,00 64.954,59
2880. MARIO PLEŠA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1985 OSIJEK 6.039,48 0,00 201,08 58.636,45 0,00 0,00 0,00 64.877,01
2881. ĐORĐE VOJVODIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1938 ADA 0,00 0,00 0,00 64.873,21 0,00 0,00 0,00 64.873,21
2882. KARIN RELJA OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1971 DARDA 0,00 0,00 644,93 64.180,97 0,00 0,00 0,00 64.825,90
2883. MATIJA PINTERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1939 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 64.457,85 0,00 362,11 0,00 64.819,96
2884. TOMISLAV LUKAČEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.799,77 0,00 0,00 0,00 64.799,77
2885. JAKOV ĆURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 1.978,19 0,00 6.985,66 55.820,38 0,00 0,00 0,00 64.784,23
2886. SLAVKO ANĐELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1964 ZOLJAN 0,00 0,00 0,00 64.771,61 0,00 0,00 0,00 64.771,61
2887. ANTUN DUDAŠ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1945 SUZA 0,00 0,00 0,00 64.675,21 0,00 0,00 0,00 64.675,21
2888. RADOJKA BOROVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 SARVAŠ 0,00 0,00 0,00 64.594,62 0,00 0,00 0,00 64.594,62
2889. LJILJA ČUJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 2.176,23 62.358,06 0,00 0,00 0,00 64.534,29
2890. RUŽA DRGA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1954 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 64.527,59 0,00 0,00 0,00 64.527,59
2891. BRANKA KARJAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 64.522,01 0,00 0,00 0,00 64.522,01
2892. ANTONIJA IKASOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 0,00 0,00 64.438,12 0,00 0,00 0,00 0,00 64.438,12
2893. INES PAPAC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1970 BELIŠĆE 80,77 0,00 -792,33 65.121,93 0,00 0,00 0,00 64.410,37
2894. MARIO TURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 SELCI ĐAKOVAČKI 3.358,55 0,00 0,00 61.001,08 0,00 0,00 0,00 64.359,63
2895. VANJA MLADENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 20.126,53 44.224,17 0,00 0,00 0,00 64.350,70
2896. DRAGICA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1964 BOLMAN 0,00 0,00 0,00 64.340,36 0,00 0,00 0,00 64.340,36
2897. ZLATKO ĐURĐEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1961 PRIBIŠEVCI 0,00 0,00 0,00 64.300,47 0,00 0,00 0,00 64.300,47
2898. DRAGICA TKALEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK -6.188,71 0,00 1.317,01 70.169,08 0,00 -1.062,55 0,00 64.234,83
2899. JENO MOŠONI OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1951 HRASTIN 0,00 0,00 0,00 64.222,27 0,00 0,00 0,00 64.222,27
2900. MIHALJ KALANJOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1968 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 61.224,46 0,00 2.952,02 0,00 64.176,48