OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2401. JOSIP DRENJANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1978 VIŠKOVCI 0,00 0,00 554,91 75.715,09 0,00 0,00 0,00 76.270,00
2402. FRANJO VUJNOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1942 PODGAJCI PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 76.269,98 0,00 0,00 0,00 76.269,98
2403. SLAVICA BARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1964 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 75.957,15 0,00 0,00 0,00 75.957,15
2404. VESELKO ĆORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 ĐAKOVO 0,00 0,00 4.246,13 71.653,38 0,00 0,00 0,00 75.899,51
2405. NIKOLA MILIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1953 DALJ 5.556,31 0,00 8.821,50 61.518,07 0,00 0,00 0,00 75.895,88
2406. SAŠA POLLAK OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1973 VARDARAC 0,00 0,00 -91,74 75.968,00 0,00 0,00 0,00 75.876,26
2407. ZLATKO DIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1955 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 75.872,59 0,00 0,00 0,00 75.872,59
2408. ZORAN RADNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1967 MAJAR 0,00 0,00 0,00 75.765,60 0,00 0,00 0,00 75.765,60
2409. RADMILA ŠPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1970 JAGODNJAK 16.843,81 0,00 2.064,02 56.790,55 0,00 0,00 0,00 75.698,38
2410. DARIJE KRSTANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1966 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 75.660,73 0,00 0,00 0,00 75.660,73
2411. MARIJA PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1949 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 75.636,84 0,00 0,00 0,00 75.636,84
2412. IVO VRTARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 PIŠKOREVCI 9.430,04 0,00 0,00 66.193,50 0,00 0,00 0,00 75.623,54
2413. JELENA HORVAT OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1963 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 -283,56 75.849,74 0,00 0,00 0,00 75.566,18
2414. VALENTINA TOMAC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1973 NAŠICE 22.268,09 0,00 12.278,86 40.867,66 0,00 0,00 0,00 75.414,61
2415. MARICA KATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1945 BIZOVAC 0,00 0,00 0,00 75.412,57 0,00 0,00 0,00 75.412,57
2416. DRAŽEN VALENTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 TENJA 0,00 0,00 0,00 75.409,48 0,00 0,00 0,00 75.409,48
2417. DRAŽENKA KLEŠĆIK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 TENJA 21.391,05 0,00 3.555,58 50.396,16 0,00 0,00 0,00 75.342,79
2418. JOVAN JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 75.340,51 0,00 0,00 0,00 75.340,51
2419. ANTE ČULINA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1957 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 75.334,56 0,00 0,00 0,00 75.334,56
2420. BENJAMIN AVDAGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 10.743,22 64.587,89 0,00 0,00 0,00 75.331,11
2421. MARIJA VILJEVAC OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1956 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 75.293,65 0,00 0,00 0,00 75.293,65
2422. JURE ŠANTOR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1945 BRIJEŠĆE 0,00 0,00 75.204,76 0,00 0,00 67,54 0,00 75.272,30
2423. ČEDOMIR JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1962 BELI MANASTIR 3.151,79 0,00 -1.329,54 72.393,68 986,30 0,00 0,00 75.202,23
2424. DALIBOR TOTH OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK -86,76 0,00 -1.940,49 77.208,22 0,00 0,00 0,00 75.180,97
2425. ZORAN GAŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1966 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.172,65 0,00 75.172,65
2426. STJEPAN SABO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 884,31 74.164,02 0,00 0,00 0,00 75.048,33
2427. ZVONKO PASTVA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1957 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 75.039,58 0,00 0,00 0,00 75.039,58
2428. DRAGAN ŠIKANJA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1931 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 74.962,57 0,00 0,00 0,00 74.962,57
2429. ANA VUKSANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1948 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 74.961,43 0,00 0,00 0,00 74.961,43
2430. IGOR ARAMBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1987 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.931,42 0,00 74.931,42
2431. MARTA MEDVED OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1942 SATNICA 0,00 0,00 0,00 74.906,92 0,00 0,00 0,00 74.906,92
2432. ZVONIMIR POSAVČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 74.881,48 0,00 0,00 0,00 74.881,48
2433. MARKO CVITKUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1923 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 74.863,05 0,00 0,00 0,00 74.863,05
2434. MATIJA ĐURĐEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1957 BEKETINCI 0,00 0,00 0,00 74.746,73 0,00 0,00 0,00 74.746,73
2435. BOŽICA JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1959 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 74.741,56 0,00 0,00 0,00 74.741,56
2436. KRSTO ZABRDAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1945 OSIJEK 68.437,14 0,00 -1.011,23 7.300,41 0,00 0,01 0,00 74.726,33
2437. EMILIO PEROŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1990 ČEPIN 8.429,22 0,00 4.962,64 61.314,14 0,00 0,00 0,00 74.706,00
2438. NATAŠA GRGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1985 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 848,08 73.820,66 0,00 0,00 0,00 74.668,74
2439. BRANISLAV POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1944 BLANJE 0,00 0,00 0,00 74.658,64 0,00 0,00 0,00 74.658,64
2440. DAMIR MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 JOSIPOVAC 0,00 0,00 1.061,73 73.447,52 0,00 0,00 0,00 74.509,25
2441. BEATA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1969 ZMAJEVAC 0,00 0,00 -10,80 74.516,70 0,00 0,00 0,00 74.505,90
2442. MIHAJLO KIRCHMAYER OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1968 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.560,10 72.910,91 0,00 0,00 0,00 74.471,01
2443. MARIJA VUJASINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1958 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 74.464,17 0,00 0,00 0,00 74.464,17
2444. ČEDO DRAŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1957 PAUČJE 0,00 0,00 0,00 74.421,65 0,00 0,00 0,00 74.421,65
2445. IVAN ANĐELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 74.372,39 0,00 0,00 0,00 74.372,39
2446. MUJESIRA MILJUŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 74.312,42 0,00 0,00 0,00 74.312,42
2447. BORKA CINDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN -2.024,95 0,00 1.638,23 74.667,70 0,00 0,00 0,00 74.280,98
2448. IVAN VUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1953 VALPOVO 2.584,26 0,00 1.936,70 69.736,08 0,00 0,00 0,00 74.257,04
2449. ELENA ŠČERBAKOVA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 65.254,60 0,00 9.397,36 -395,83 0,00 0,00 0,00 74.256,13
2450. MARIJA BOŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1954 RAZBOJIŠTE 0,00 0,00 0,00 74.080,70 0,00 0,00 0,00 74.080,70
2451. DAMIR KRPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1975 BELI MANASTIR 0,00 0,00 3.412,47 70.543,00 0,00 0,00 0,00 73.955,47
2452. PAVAO MITROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1939 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 73.947,78 0,00 0,00 0,00 73.947,78
2453. RUŽDI RAKIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1971 BELIŠĆE 18.835,85 0,00 -69,65 55.179,51 0,00 0,00 0,00 73.945,71
2454. BRANKA NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 SARVAŠ 31.267,22 0,00 12.690,58 29.903,46 0,00 0,00 0,00 73.861,26
2455. VEDRAN DERVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1983 JELISAVAC 11.857,16 0,00 17.602,39 44.367,62 0,00 0,00 0,00 73.827,17
2456. ZORAN ZELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1976 PETRIJEVCI 23.626,74 0,00 2.566,43 47.608,60 0,00 0,00 0,00 73.801,77
2457. MIROSLAV MATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1958 SAMATOVCI 0,00 0,00 0,00 71.093,75 2.645,28 0,00 0,00 73.739,03
2458. DUŠAN PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1968 PAUČJE 0,00 0,00 0,00 73.586,42 0,00 0,00 0,00 73.586,42
2459. SLAVKO ŠTIC OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1942 BENIČANCI 0,00 0,00 0,00 73.581,49 0,00 0,00 0,00 73.581,49
2460. DARKO BERNARDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1967 ĐAKOVO -1,27 0,00 0,00 73.562,15 0,00 0,00 0,00 73.560,88
2461. KATARINA KASTRATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1957 DARDA 0,00 0,00 0,00 73.535,88 0,00 0,00 0,00 73.535,88
2462. IVAN MAJHEN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1956 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 73.453,57 0,00 0,00 0,00 73.453,57
2463. FABIJAN BOGDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1946 VIŠKOVCI 0,00 0,00 -720,76 74.027,79 0,00 0,00 0,00 73.307,03
2464. IŠTVAN ŠIPOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1974 SUZA 0,00 0,00 125,37 73.152,94 0,00 0,00 0,00 73.278,31
2465. RUŽA RUČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1941 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 73.226,55 0,00 0,00 0,00 73.226,55
2466. KREŠIMIR LENDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1970 BILJE 14.847,28 0,00 2.372,07 54.429,52 0,00 1.568,84 0,00 73.217,71
2467. IVICA KLARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1978 KAMENAC 0,00 0,00 0,00 73.157,93 0,00 0,00 0,00 73.157,93
2468. JASMINA KERCEL OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1968 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 72.996,15 0,00 0,00 0,00 72.996,15
2469. ĐURĐICA VRBAN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1968 SUŠINE 0,00 0,00 0,00 72.939,06 0,00 0,00 0,00 72.939,06
2470. SNJEŽANA BOŽAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 OSIJEK 4.630,98 0,00 0,00 68.288,15 0,00 0,00 0,00 72.919,13
2471. BISTRAN GAZDEK OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1973 RADIKOVCI -10.133,46 0,00 9.750,70 69.653,28 0,00 3.556,96 0,00 72.827,48
2472. BLAŽENKO CRNEC OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1972 VUKA 0,00 0,00 -228,00 73.000,80 0,00 0,00 0,00 72.772,80
2473. ZORAN STEVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 9.789,78 62.978,07 0,00 0,00 0,00 72.767,85
2474. MARA ANDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1956 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 72.735,01 0,00 0,00 0,00 72.735,01
2475. MARIO HORNIŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 -1.967,29 74.698,84 0,00 0,00 0,00 72.731,55
2476. STIPO ŠALAMON OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1970 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 72.681,28 0,00 0,00 0,00 72.681,28
2477. SLAĐANA MEKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 72.666,83 0,00 0,00 0,00 72.666,83
2478. ANDRIJA ĆOSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1990 ĐAKOVO 0,00 0,00 278,21 72.326,70 0,00 0,00 0,00 72.604,91
2479. SAŠA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1974 DALJ 0,00 0,00 0,00 72.602,06 0,00 0,00 0,00 72.602,06
2480. STJEPAN IVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1965 KOPRIVNA 8.413,14 0,00 -1.330,79 65.509,69 0,00 0,00 0,00 72.592,04
2481. KRISTINA GOLOMEJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 5.609,05 0,00 4.543,68 62.419,29 0,00 0,00 0,00 72.572,02
2482. ANTONELA IDRIZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 0,00 0,00 7.889,40 64.681,98 0,00 0,00 0,00 72.571,38
2483. VELJKO TATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1965 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 72.556,54 0,00 0,00 0,00 72.556,54
2484. LJUBOMIR MUŠKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1971 KUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 72.538,94 0,00 0,00 0,00 72.538,94
2485. ANICA PALOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 72.520,10 0,00 0,00 0,00 72.520,10
2486. KATA GREGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 PALJEVINA 0,00 0,00 0,00 72.454,54 0,00 0,00 0,00 72.454,54
2487. MILAN BLANUŠA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1929 BRIJEŠĆE 0,00 0,00 0,00 72.402,86 0,00 0,00 0,00 72.402,86
2488. ANTONIO MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1985 ĐAKOVO 16.120,53 0,00 356,28 55.787,71 0,00 0,00 0,00 72.264,52
2489. ZVJEZDANA KALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1967 ĐAKOVO 0,00 0,00 29.418,16 42.821,42 0,00 0,00 0,00 72.239,58
2490. DARKO JELOŠEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 VIŠNJEVAC 3.530,97 0,00 595,11 68.054,54 0,00 0,00 0,00 72.180,62
2491. ĐORĐE NIKOLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1961 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 72.119,09 0,00 0,00 0,00 72.119,09
2492. HRVOJE PANDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.103,07 0,00 72.103,07
2493. TAJANA GROZDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 OSIJEK 0,00 0,00 2.102,42 69.957,14 0,00 0,00 0,00 72.059,56
2494. ETEM MEDI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1946 OSIJEK 242,28 0,00 15.707,03 56.074,14 0,00 0,00 0,00 72.023,45
2495. MARA NESVANULICA OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1939 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 71.965,79 0,00 0,00 0,00 71.965,79
2496. MARKO PATAČA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1959 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 71.908,38 0,00 0,00 0,00 71.908,38
2497. ANTUN FURLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1956 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 71.820,05 0,00 0,00 0,00 71.820,05
2498. LJUDMILA RADINOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1946 PODRAVSKA MOSLAVINA 0,00 0,00 0,00 71.817,41 0,00 0,00 0,00 71.817,41
2499. ŠTEFICA LULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1959 CRET BIZOVAČKI 0,00 0,00 0,00 71.808,65 0,00 0,00 0,00 71.808,65
2500. MIRKO GUSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1951 BREZNICA NAŠIČKA 0,00 0,00 0,00 71.742,66 0,00 0,00 0,00 71.742,66