OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2401. MIROSLAV LUKAČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1956 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 82.302,75 0,00 0,00 0,00 82.302,75
2402. DOMAGOJ PUHANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1982 ČEPIN 5.368,28 0,00 -198,73 77.084,92 0,00 0,00 0,00 82.254,47
2403. MIRKO SISAN OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1969 KRUNOSLAVJE 0,00 0,00 0,00 82.236,52 0,00 0,00 0,00 82.236,52
2404. ŠIMO ANTUNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 82.191,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.191,91
2405. SAŠA POLLAK OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1973 VARDARAC 0,00 0,00 -91,74 82.243,44 0,00 0,00 0,00 82.151,70
2406. SVETLANA RADANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,06 0,00 -969,48 83.093,03 0,00 0,00 0,00 82.123,61
2407. BARICA URMANAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 81.977,31 0,00 0,00 0,00 81.977,31
2408. IVICA SUNTEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1969 GAT 0,00 0,00 960,33 80.995,89 0,00 0,00 0,00 81.956,22
2409. KARMELA PERAK OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1975 LADIMIREVCI 0,00 0,00 714,82 81.092,13 0,00 0,00 0,00 81.806,95
2410. TIHOMIR ZEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK -335,93 86.888,39 -507,39 -4.301,24 0,00 0,00 0,00 81.743,83
2411. ŽELJKO JEMRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 2.235,51 0,00 6.287,41 73.163,64 0,00 0,00 0,00 81.686,56
2412. HAMID MEHIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1934 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 81.661,15 0,00 0,00 0,00 81.661,15
2413. ŠANDOR ŠIPOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1966 PODOLJE 0,00 0,00 0,00 81.606,72 0,00 0,00 0,00 81.606,72
2414. IVKA JOZIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1951 KORITNA 0,00 0,00 0,00 81.595,42 0,00 0,00 0,00 81.595,42
2415. LJUBOMIR VORKAPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1925 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 81.572,74 0,00 0,00 0,00 81.572,74
2416. ANKICA VUČILOVSKI OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1959 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 81.465,88 0,00 0,00 0,00 81.465,88
2417. SAŠA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1974 DALJ 0,00 0,00 0,00 81.379,44 0,00 0,00 0,00 81.379,44
2418. MARIJA OREŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1973 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 81.338,17 0,00 0,00 0,00 81.338,17
2419. MILENKO ŠEKERIJA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 81.307,10 0,00 0,00 81.307,10
2420. LJUBA ČVEK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1948 KUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 81.167,41 0,00 0,00 0,00 81.167,41
2421. DUŠAN ŠKORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1936 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 81.123,69 0,00 0,00 0,00 81.123,69
2422. JOSIP BAGARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 VALPOVO 0,00 0,00 17.830,47 63.258,57 0,00 0,00 0,00 81.089,04
2423. SNJEŽANA FILIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 ĐAKOVO 11.196,13 0,00 1.741,47 68.148,91 0,00 0,00 0,00 81.086,51
2424. DRAGO KULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1948 OSIJEK 11.252,13 0,00 -6.416,64 76.079,76 0,00 0,00 0,00 80.915,25
2425. ZVONIMIR MAMUZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 60.508,72 20.348,84 0,00 0,00 80.857,56
2426. MARIJAN PANDUREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK -46.363,98 0,00 139,94 106.059,57 0,00 21.019,49 0,00 80.855,02
2427. MLADEN UGRENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1950 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 80.688,61 0,00 0,00 0,00 80.688,61
2428. JOZO JOZIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1952 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 80.677,53 0,00 0,00 0,00 80.677,53
2429. ČEDOMIR JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1962 BELI MANASTIR 3.399,52 0,00 -1.311,82 77.543,16 1.040,35 0,00 0,00 80.671,21
2430. DRAGO JEZIDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 80.591,82 0,00 0,00 0,00 80.591,82
2431. DUBRAVKA MILUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 80.574,31 0,00 0,00 0,00 80.574,31
2432. FRANCISKA MAJCENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1945 VRBICA 0,00 0,00 0,00 80.560,48 0,00 0,00 0,00 80.560,48
2433. NADA MATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,FERIČANCI 1974 FERIČANCI 0,00 0,00 0,00 80.515,19 0,00 0,00 0,00 80.515,19
2434. MARKO ORŠOLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 0,00 0,00 41.128,24 0,00 0,00 39.359,42 0,00 80.487,66
2435. STJEPAN VRANJEŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 ĐAKOVO -14.272,60 0,00 4.190,65 90.567,41 0,00 0,00 0,00 80.485,46
2436. JOSIP DRENJANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1978 VIŠKOVCI 0,00 0,00 584,16 79.859,18 0,00 0,00 0,00 80.443,34
2437. ANICA FOJTIK OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1961 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 79.981,50 0,00 428,53 0,00 80.410,03
2438. DARKO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 1.336,77 79.032,89 0,00 0,00 0,00 80.369,66
2439. MIRKO GUSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1951 BREZNICA NAŠIČKA 0,00 0,00 0,00 80.354,18 0,00 0,00 0,00 80.354,18
2440. IGOR ARAMBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1987 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.322,85 0,00 80.322,85
2441. ŽELJKO GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1972 KORITNA 0,00 0,00 0,00 80.260,53 0,00 0,00 0,00 80.260,53
2442. IVAN PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1969 SUŠINE 0,00 0,00 -252,01 80.503,60 0,00 0,00 0,00 80.251,59
2443. VEDRAN DERVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1983 JELISAVAC 12.863,17 0,00 19.353,09 48.025,22 0,00 0,00 0,00 80.241,48
2444. DAVOR BRUMEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 7.916,71 0,00 5.991,53 66.296,83 0,00 0,00 0,00 80.205,07
2445. DRAŽEN VALENTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 TENJA 0,00 0,00 0,00 80.174,57 0,00 0,00 0,00 80.174,57
2446. ANTE ČULINA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1957 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 80.167,34 0,00 0,00 0,00 80.167,34
2447. ŽELJKO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 LADIMIREVCI 9.971,19 0,00 4.652,13 65.524,89 0,00 0,00 0,00 80.148,21
2448. MARIJA MATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1969 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 80.014,41 0,00 0,00 0,00 80.014,41
2449. MARICA MIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1946 TRNAVA 0,00 0,00 0,00 79.916,59 0,00 0,00 0,00 79.916,59
2450. MIRJANA LOKMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ĐAKOVO 0,00 0,00 2.724,74 77.190,26 0,00 0,00 0,00 79.915,00
2451. DRAŽENKA KLEŠĆIK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 TENJA 23.024,30 0,00 2.703,36 54.032,47 0,00 0,00 0,00 79.760,13
2452. BARICA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1945 HABJANOVCI 0,00 0,00 0,00 79.650,16 0,00 0,00 0,00 79.650,16
2453. ANICA BARUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1947 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 79.609,23 0,00 0,00 0,00 79.609,23
2454. NIKOLA MILIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1953 DALJ 5.965,15 0,00 7.399,02 66.193,33 0,00 0,00 0,00 79.557,50
2455. PETAR BIRKAŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1961 KUĆANCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 79.554,86 0,00 0,00 0,00 79.554,86
2456. DRAGINJA KANTOR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1949 OSIJEK 12.988,95 0,00 8.750,16 57.776,20 0,00 0,00 0,00 79.515,31
2457. MIRKO PRGOMELJA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1938 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 79.511,94 0,00 0,00 0,00 79.511,94
2458. MARKO ZEC OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1942 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 79.510,42 0,00 0,00 0,00 79.510,42
2459. KRISTINA KADOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 79.450,58 0,00 0,00 0,00 79.450,58
2460. TIHOMIR VOJNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 7.437,04 71.955,61 0,00 0,00 0,00 79.392,65
2461. SLAĐANA JAKOBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1972 LEVANJSKA VAROŠ 0,00 0,00 0,00 79.252,32 0,00 0,00 0,00 79.252,32
2462. RAMIS ALIJA OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1961 KNEŽEVO 0,00 0,00 0,00 79.211,45 0,00 0,00 0,00 79.211,45
2463. STEVAN OSTOJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1949 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 79.114,92 0,00 0,00 0,00 79.114,92
2464. MARA RUČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1956 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 79.069,57 0,00 0,00 0,00 79.069,57
2465. JOZO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1973 LADIMIREVCI 42.404,10 0,00 5.798,51 30.842,07 0,00 0,00 0,00 79.044,68
2466. IVAN ANĐELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 78.978,66 0,00 0,00 0,00 78.978,66
2467. IVO VRTARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 PIŠKOREVCI 10.092,05 0,00 0,00 68.843,54 0,00 0,00 0,00 78.935,59
2468. ZORAN RADNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1967 MAJAR 0,00 0,00 0,00 78.935,43 0,00 0,00 0,00 78.935,43
2469. SLAVICA BARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1964 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 78.889,50 0,00 0,00 0,00 78.889,50
2470. BEATA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1969 ZMAJEVAC 0,00 0,00 -10,80 78.882,99 0,00 0,00 0,00 78.872,19
2471. MARA NESVANULICA OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1939 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 78.836,18 0,00 0,00 0,00 78.836,18
2472. MARIJA BARUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1967 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 78.807,42 0,00 0,00 0,00 78.807,42
2473. KATA GREGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 PALJEVINA 0,00 0,00 0,00 78.787,07 0,00 0,00 0,00 78.787,07
2474. VALENTINA TOMAC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1973 NAŠICE 23.586,77 0,00 12.463,25 42.719,83 0,00 0,00 0,00 78.769,85
2475. ŽELJKO ŠMIDER OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1966 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 78.731,06 0,00 0,00 0,00 78.731,06
2476. JELENA HORVAT OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1963 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 0,00 78.699,22 0,00 0,00 0,00 78.699,22
2477. STJEPAN SABO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 892,80 77.796,03 0,00 0,00 0,00 78.688,83
2478. DARIJE KRSTANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1966 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 78.642,79 0,00 0,00 0,00 78.642,79
2479. BRANKA NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 SARVAŠ 33.279,27 0,00 13.519,04 31.833,40 0,00 0,00 0,00 78.631,71
2480. JOVANKA TUBIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 OSIJEK 43.463,79 0,00 435,57 9.052,50 0,00 25.640,26 0,00 78.592,12
2481. MARIJA PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1949 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 78.488,69 0,00 0,00 0,00 78.488,69
2482. VESELKO ĆORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 ĐAKOVO 0,00 0,00 4.246,13 74.196,95 0,00 0,00 0,00 78.443,08
2483. DALIBOR TOTH OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK -86,76 0,00 -1.940,49 80.443,34 0,00 0,00 0,00 78.416,09
2484. JOSIP BOLVAR OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1952 BOČKINCI 0,00 0,00 0,00 78.400,71 0,00 0,00 0,00 78.400,71
2485. BORKA CINDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN -2.024,95 0,00 385,93 79.938,85 0,00 0,00 0,00 78.299,83
2486. HRVOJE PANDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.265,90 0,00 78.265,90
2487. MARIJA BOŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1954 RAZBOJIŠTE 0,00 0,00 0,00 78.215,89 0,00 0,00 0,00 78.215,89
2488. ANA VUKSANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1948 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 78.195,13 0,00 0,00 0,00 78.195,13
2489. ZLATKO DIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1955 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 78.118,40 0,00 0,00 0,00 78.118,40
2490. ANTUN FURLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1956 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 78.098,25 0,00 0,00 0,00 78.098,25
2491. LJUDMILA RADINOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1946 PODRAVSKA MOSLAVINA 0,00 0,00 0,00 78.095,61 0,00 0,00 0,00 78.095,61
2492. BRANKA MATIJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1972 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 78.082,31 0,00 0,00 0,00 78.082,31
2493. ANDRIJA ĆOSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1990 ĐAKOVO 0,00 0,00 298,47 77.769,07 0,00 0,00 0,00 78.067,54
2494. NATAŠA GRGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1985 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 876,93 77.178,21 0,00 0,00 0,00 78.055,14
2495. MARIO HORNIŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 78.021,77 0,00 0,00 0,00 78.021,77
2496. ZVONIMIR POSAVČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 78.004,04 0,00 0,00 0,00 78.004,04
2497. KATICA FORJAN OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1955 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 77.980,83 0,00 0,00 0,00 77.980,83
2498. JOVAN JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 77.954,02 0,00 0,00 0,00 77.954,02
2499. ĐURĐICA VRBAN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1968 SUŠINE 0,00 0,00 0,00 77.881,71 0,00 0,00 0,00 77.881,71
2500. MARICA KATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1945 BIZOVAC 0,00 0,00 0,00 77.880,30 0,00 0,00 0,00 77.880,30