OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2401. BORKA CINDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN -2.024,95 0,00 1.559,68 71.185,66 0,00 0,00 0,00 70.720,39
2402. BRANKA NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 SARVAŠ 29.938,10 0,00 12.143,31 28.628,59 0,00 0,00 0,00 70.710,00
2403. VJEKOSLAV BALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1981 DRAŽ -5.059,33 0,00 216,91 75.488,94 0,00 0,00 0,00 70.646,52
2404. MILAN BLANUŠA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1929 BRIJEŠĆE 0,00 0,00 0,00 70.410,96 0,00 0,00 0,00 70.410,96
2405. SLAĐANA MEKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 70.216,76 0,00 0,00 0,00 70.216,76
2406. ANICA PALOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 70.130,72 0,00 0,00 0,00 70.130,72
2407. TAJANA GROZDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 OSIJEK 0,00 0,00 2.060,17 68.021,45 0,00 0,00 0,00 70.081,62
2408. FABIJAN MARJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1948 DRAGOTIN -708,22 0,00 0,00 70.690,24 0,00 0,00 0,00 69.982,02
2409. BISTRAN GAZDEK OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1973 RADIKOVCI -10.133,46 0,00 9.407,35 67.197,52 0,00 3.437,95 0,00 69.909,36
2410. BRANKO KUKUČKA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1969 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 69.807,74 0,00 0,00 0,00 69.807,74
2411. MARIJA BOŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1954 RAZBOJIŠTE 0,00 0,00 0,00 69.801,87 0,00 0,00 0,00 69.801,87
2412. ZVJEZDANA KALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1967 ĐAKOVO 0,00 0,00 28.451,88 41.349,01 0,00 0,00 0,00 69.800,89
2413. MARIJAN HAJDUK OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1984 RAKITOVICA 0,00 0,00 0,00 69.758,98 0,00 0,00 0,00 69.758,98
2414. JURE BILIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1953 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 69.721,36 0,00 0,00 0,00 69.721,36
2415. ĐURĐICA VRBAN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1968 SUŠINE 0,00 0,00 0,00 69.717,43 0,00 0,00 0,00 69.717,43
2416. ILIJA IVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1965 GORJANI 1.643,42 0,00 1.580,17 66.462,05 0,00 0,00 0,00 69.685,64
2417. JOZO STANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1944 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 69.589,50 0,00 0,00 0,00 69.589,50
2418. ŽELJKO BOSAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 8.837,94 60.653,01 0,00 0,00 0,00 69.490,95
2419. DARKO DRAGIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1960 ĐAKOVO 17.845,09 0,00 0,00 51.506,94 0,00 0,00 0,00 69.352,03
2420. ANTUN ČEKE OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1942 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 -1.233,37 70.558,71 0,00 0,00 0,00 69.325,34
2421. MIRJANA JURJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 ĐAKOVO 15.870,67 0,00 2.745,80 50.692,80 0,00 0,00 0,00 69.309,27
2422. MARIJANA MACELE OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1958 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 69.236,38 0,00 0,00 0,00 69.236,38
2423. MILE JOKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1946 KAPELNA 0,00 0,00 0,00 69.218,77 0,00 0,00 0,00 69.218,77
2424. MIROSLAV MATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1958 SAMATOVCI 0,00 0,00 0,00 69.194,73 0,00 0,00 0,00 69.194,73
2425. ETEM MEDI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1946 OSIJEK 230,75 0,00 15.135,23 53.615,37 0,00 0,00 0,00 68.981,35
2426. ETELKA TOTH OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1957 KOPAČEVO 0,00 0,00 0,00 68.944,90 0,00 0,00 0,00 68.944,90
2427. MARA HAJDUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1948 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 68.833,71 0,00 0,00 0,00 68.833,71
2428. KATICA HMURA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1961 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 68.831,62 0,00 0,00 0,00 68.831,62
2429. IVAN DRAGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 BRIJEST 26.445,76 0,00 0,00 42.350,43 0,00 0,00 0,00 68.796,19
2430. LIMAN REXHEBEQAJ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1970 VALPOVO 0,00 0,00 45.731,68 23.022,95 0,00 0,00 0,00 68.754,63
2431. GORAN FERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1974 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 68.736,31 0,00 0,00 0,00 68.736,31
2432. ZDENKO MILOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 ĐAKOVO 0,00 0,00 41,52 68.685,77 0,00 0,00 0,00 68.727,29
2433. RANKO ŠUPUT OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK -1,92 0,00 22.175,25 46.490,51 0,00 0,00 0,00 68.663,84
2434. KATA GREGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 PALJEVINA 0,00 0,00 0,00 68.565,68 0,00 0,00 0,00 68.565,68
2435. ANA BATRAC OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1941 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 68.517,02 0,00 0,00 0,00 68.517,02
2436. MARA ANDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1956 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 68.516,71 0,00 0,00 0,00 68.516,71
2437. MARIJA LUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 68.513,32 0,00 0,00 0,00 68.513,32
2438. DARKO JELOŠEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 VIŠNJEVAC 3.410,76 0,00 496,38 64.605,82 0,00 0,00 0,00 68.512,96
2439. ANTUN GAVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1959 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 68.512,85 0,00 0,00 0,00 68.512,85
2440. BILJANA LABOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1976 VELIMIROVAC 0,00 0,00 10,81 68.500,69 0,00 0,00 0,00 68.511,50
2441. ANTONIO MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1985 ĐAKOVO 16.951,58 0,00 309,65 51.242,25 0,00 0,00 0,00 68.503,48
2442. NIKOLA MILIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1953 DALJ 5.286,24 0,00 8.227,99 54.950,66 0,00 0,00 0,00 68.464,89
2443. MATO SAČEK OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1957 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 68.462,19 0,00 0,00 0,00 68.462,19
2444. DANA BOŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1934 VUČEVCI 0,00 0,00 0,00 68.397,36 0,00 0,00 0,00 68.397,36
2445. IVANKA MILOJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1973 MAKLOŠEVAC 0,00 0,00 0,00 68.376,71 0,00 0,00 0,00 68.376,71
2446. ANA BESTVINA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1957 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 68.290,78 0,00 0,00 0,00 68.290,78
2447. RADOVAN TIBINAC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1969 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 68.254,81 0,00 0,00 0,00 68.254,81
2448. VLADIMIR KRALJIK OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1962 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 68.214,96 0,00 0,00 0,00 68.214,96
2449. PAVICA ŠARONIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1953 NARD 0,00 0,00 0,00 68.185,33 0,00 0,00 0,00 68.185,33
2450. LJUBICA BUDIMIROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1949 JAGODNJAK 0,00 0,00 0,00 68.161,92 0,00 0,00 0,00 68.161,92
2451. LJUBIVOJ TATARIN OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1930 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 68.113,55 0,00 0,00 0,00 68.113,55
2452. JASMIN JOSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 925,71 67.170,82 0,00 0,00 0,00 68.096,53
2453. MARIJAN PAVLIC OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1966 PETLOVAC 27.344,37 0,00 162,69 40.563,84 0,00 0,00 0,00 68.070,90
2454. VINKO GLAVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1937 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 67.943,76 0,00 0,00 0,00 67.943,76
2455. RUŽICA ŠERBEDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1961 KEŠINCI 0,00 0,00 0,00 67.841,72 0,00 0,00 0,00 67.841,72
2456. SAŠA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1974 DALJ 0,00 0,00 0,00 67.839,17 0,00 0,00 0,00 67.839,17
2457. RUŽICA RUKAVINA OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1955 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 67.833,34 0,00 0,00 0,00 67.833,34
2458. RAJKO OGNJENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1954 BRANJINA 0,00 0,00 0,00 67.717,00 0,00 0,00 0,00 67.717,00
2459. MATO BEKAVAC OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1940 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 67.702,26 0,00 0,00 0,00 67.702,26
2460. PREDRAG TOKALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1975 SELCI ĐAKOVAČKI 3.346,80 0,00 26,76 64.272,66 0,00 0,00 0,00 67.646,22
2461. ANTUN FURLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1956 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 67.638,97 0,00 0,00 0,00 67.638,97
2462. LJUDMILA RADINOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1946 PODRAVSKA MOSLAVINA 0,00 0,00 0,00 67.636,33 0,00 0,00 0,00 67.636,33
2463. ŠTEFICA LULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1959 CRET BIZOVAČKI 0,00 0,00 0,00 67.627,57 0,00 0,00 0,00 67.627,57
2464. DRAŽEN FURGALA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 OSIJEK 26.123,43 0,00 53,86 41.438,89 0,00 0,00 0,00 67.616,18
2465. KATICA FORJAN OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1955 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 67.521,55 0,00 0,00 0,00 67.521,55
2466. DAVOR MUSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1982 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 67.419,87 0,00 0,00 0,00 67.419,87
2467. CVITA STOŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,FERIČANCI 1964 FERIČANCI 0,00 0,00 -0,19 67.396,91 0,00 0,00 0,00 67.396,72
2468. DUŠAN BUDIMIROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1950 JAGODNJAK 0,00 0,00 0,00 67.343,34 0,00 0,00 0,00 67.343,34
2469. RUŽA BACKO OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1974 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 67.293,11 0,00 0,00 0,00 67.293,11
2470. MARIO BUJDOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1969 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 67.272,27 0,00 0,00 0,00 67.272,27
2471. LJUBICA NOVOSELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1971 HABJANOVCI -164,41 0,00 -1.721,13 69.107,86 0,00 0,00 0,00 67.222,32
2472. MARKO VRHOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1969 BLANJE 0,00 0,00 0,00 67.176,12 0,00 0,00 0,00 67.176,12
2473. DJURICA NEMET OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK -14.171,28 0,00 2.417,72 78.788,99 0,00 0,00 0,00 67.035,43
2474. AMALIJA GERGUREC OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1966 LADIMIREVCI 0,00 0,00 1.138,88 65.844,75 0,00 0,00 0,00 66.983,63
2475. ZVONKO ŠIMEK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1954 ĐAKOVO 0,00 0,00 127,75 66.821,87 0,00 0,00 0,00 66.949,62
2476. STEVAN DMITRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1946 BOLMAN 0,00 0,00 0,00 66.932,82 0,00 0,00 0,00 66.932,82
2477. ĐURĐIJA IVANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1980 BRANJINA 0,00 0,00 0,00 66.932,82 0,00 0,00 0,00 66.932,82
2478. ŠANDOR ŠIPOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1966 PODOLJE 0,00 0,00 0,00 66.932,82 0,00 0,00 0,00 66.932,82
2479. ĐURĐA PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1978 PODGAJCI PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 66.932,82 0,00 0,00 0,00 66.932,82
2480. TEREZIJA TAČKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1953 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 66.806,76 0,00 0,00 0,00 66.806,76
2481. LASLO PEIN OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1966 LUG 0,00 0,00 0,00 66.667,54 0,00 0,00 0,00 66.667,54
2482. MARIJAN RIBIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1934 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 66.643,35 0,00 0,00 0,00 66.643,35
2483. LIDIJA KRIVAK OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1979 IVANOVAC 17.342,19 0,00 3.429,78 45.859,77 0,00 0,00 0,00 66.631,74
2484. ŠANDOR HAJNAL OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1959 LUG 0,00 0,00 0,00 66.622,51 0,00 0,00 0,00 66.622,51
2485. ROBERT NOCI OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1969 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 66.604,33 0,00 0,00 0,00 66.604,33
2486. DRAŽEN RADOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1986 VIŠKOVCI 5.270,77 0,00 2.555,12 58.769,01 0,00 0,00 0,00 66.594,90
2487. ZDRAVKO BABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1964 ZELČIN 0,00 0,00 0,00 66.592,44 0,00 0,00 0,00 66.592,44
2488. BOŽENA MUDRI OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1971 POPOVAC 15.035,52 0,00 -281,19 51.812,79 0,00 0,00 0,00 66.567,12
2489. ASTRID PRITIŠANAC OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1956 BILJE 0,00 0,00 155,45 66.397,97 0,00 0,00 0,00 66.553,42
2490. KATA PASTVA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1956 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 66.478,85 0,00 0,00 0,00 66.478,85
2491. FATIMA MIHALJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1964 ČEPIN 0,00 0,00 954,80 65.471,28 0,00 0,00 0,00 66.426,08
2492. ANDREJ KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1981 VALPOVO 285,28 0,00 1.106,09 65.023,60 0,00 0,00 0,00 66.414,97
2493. JOSIP PREPUNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 66.318,81 0,00 0,00 0,00 66.318,81
2494. SILVIA PEKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1971 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 66.316,40 0,00 0,00 0,00 66.316,40
2495. BRANKO BARE OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1956 DARDA 18.149,97 0,00 1.390,50 46.764,21 0,00 0,00 0,00 66.304,68
2496. DAMJAN RADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 OSIJEK 36.674,32 0,00 8.433,51 21.183,95 0,00 0,00 0,00 66.291,78
2497. LJILJANA KRAJNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1954 ČOKADINCI 0,00 0,00 0,00 66.267,70 0,00 0,00 0,00 66.267,70
2498. ĐORĐE VLADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1956 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 66.228,40 0,00 0,00 0,00 66.228,40
2499. KATICA BRATALJENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1961 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 66.167,10 0,00 0,00 0,00 66.167,10
2500. RADOVAN DRENOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1940 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 65.899,76 0,00 215,59 0,00 66.115,35