OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2401. NIKOLA JACKANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1965 KONDRIĆ 0,00 0,00 0,00 83.931,45 0,00 0,00 0,00 83.931,45
2402. MIRKO GUSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1951 BREZNICA NAŠIČKA 0,00 0,00 0,00 83.904,37 0,00 0,00 0,00 83.904,37
2403. MIJO ZRNO OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1966 ČEPIN 0,00 0,00 -279,41 84.106,87 0,00 0,00 0,00 83.827,46
2404. BORKA CINDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN -2.024,95 0,00 385,93 85.453,63 0,00 0,00 0,00 83.814,61
2405. DUBRAVKA MILUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 83.785,06 0,00 0,00 0,00 83.785,06
2406. ANDRIJA ĆOSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1990 ĐAKOVO 0,00 0,00 319,66 83.462,94 0,00 0,00 0,00 83.782,60
2407. BRANKA MANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK 0,00 0,00 -128,16 83.909,61 0,00 0,00 0,00 83.781,45
2408. HAMID MEHIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1934 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 83.696,83 0,00 0,00 0,00 83.696,83
2409. BRANKA NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 SARVAŠ 35.384,31 0,00 14.385,79 33.852,53 0,00 0,00 0,00 83.622,63
2410. ŽELJKO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 LADIMIREVCI 10.453,90 0,00 4.808,67 68.343,92 0,00 0,00 0,00 83.606,49
2411. MLADEN UGRENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1950 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 83.568,26 0,00 0,00 0,00 83.568,26
2412. JOZO JOZIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1952 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 83.561,64 0,00 0,00 0,00 83.561,64
2413. IVICA GLAVAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1981 SELCI ĐAKOVAČKI 12.592,62 0,00 0,00 70.273,29 0,00 642,90 0,00 83.508,81
2414. MATEJ BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 EDMONTON 0,00 0,00 6.779,74 76.710,09 0,00 0,00 0,00 83.489,83
2415. ANĐELKA VUKELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1944 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 83.452,15 0,00 0,00 0,00 83.452,15
2416. DRAGO JEZIDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 83.418,66 0,00 0,00 0,00 83.418,66
2417. MIRJANA LOKMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ĐAKOVO 0,00 0,00 2.774,95 80.626,45 0,00 0,00 0,00 83.401,40
2418. DAVOR BRUMEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 8.251,19 0,00 6.175,51 68.972,47 0,00 0,00 0,00 83.399,17
2419. PAVO STRAKOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1946 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 83.309,36 0,00 0,00 0,00 83.309,36
2420. JASNA BUDIMIR-BRAČEVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 38.337,54 0,00 44.970,06 -2,02 0,00 0,00 0,00 83.305,58
2421. JOZO KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1964 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 83.297,95 0,00 0,00 0,00 83.297,95
2422. FRANCISKA MAJCENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1945 VRBICA 0,00 0,00 0,00 83.293,30 0,00 0,00 0,00 83.293,30
2423. MARIJA MATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1969 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 82.708,88 0,00 559,13 0,00 83.268,01
2424. IVAN PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1969 SUŠINE 0,00 0,00 -252,01 83.359,85 0,00 0,00 0,00 83.107,84
2425. DARKO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 1.358,67 81.647,99 0,00 0,00 0,00 83.006,66
2426. LAJOŠ ĐERE OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1967 SUZA 0,00 0,00 0,00 82.931,40 0,00 0,00 0,00 82.931,40
2427. JOSIP BOLVAR OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1952 BOČKINCI 0,00 0,00 0,00 82.919,50 0,00 0,00 0,00 82.919,50
2428. BRANKO BERTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1952 JAGODNJAK 614,25 0,00 2.136,86 80.143,19 0,00 0,00 0,00 82.894,30
2429. TOMISLAV CVITANUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 0,00 0,00 1.616,02 0,00 0,00 81.080,83 0,00 82.696,85
2430. VALENTINA TOMAC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1973 NAŠICE 24.966,40 0,00 13.014,40 44.657,58 0,00 0,00 0,00 82.638,38
2431. BLAŽENKO CRNEC OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1972 VUKA 0,00 0,00 0,00 82.572,49 0,00 0,00 0,00 82.572,49
2432. KATICA KNEŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1951 GOLINCI 0,00 0,00 0,00 82.542,46 0,00 0,00 0,00 82.542,46
2433. STJEPAN ŽIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1956 PRIDVORJE 31.375,59 0,00 -1.073,38 52.231,37 0,00 0,00 0,00 82.533,58
2434. BEATA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1969 ZMAJEVAC 0,00 0,00 -10,80 82.538,09 0,00 0,00 0,00 82.527,29
2435. STJEPAN SABO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 901,69 81.595,93 0,00 0,00 0,00 82.497,62
2436. MARIN ZRNO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1988 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 82.446,04 0,00 0,00 82.446,04
2437. ANICA BARUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1947 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 82.437,86 0,00 0,00 0,00 82.437,86
2438. ANTUN ŠARČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1941 NOVI PERKOVCI 0,00 0,00 0,00 82.370,91 0,00 0,00 0,00 82.370,91
2439. PETAR BIRKAŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1961 KUĆANCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 82.345,36 0,00 0,00 0,00 82.345,36
2440. BARICA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1945 HABJANOVCI 0,00 0,00 0,00 82.326,30 0,00 0,00 0,00 82.326,30
2441. MIRKO PRGOMELJA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1938 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 82.300,89 0,00 0,00 0,00 82.300,89
2442. MARKO ZEC OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1942 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 82.299,32 0,00 0,00 0,00 82.299,32
2443. TIHOMIR VOJNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 7.626,94 74.665,02 0,00 0,00 0,00 82.291,96
2444. ZORAN RADNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1967 MAJAR 0,00 0,00 0,00 82.251,77 0,00 0,00 0,00 82.251,77
2445. ANICA BARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1946 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 82.091,38 0,00 0,00 0,00 82.091,38
2446. SLAVICA BARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1964 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 81.957,36 0,00 0,00 0,00 81.957,36
2447. STEVAN OSTOJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1949 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 81.889,94 0,00 0,00 0,00 81.889,94
2448. RAJKO OGNJENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1954 BRANJINA 0,00 0,00 0,00 81.889,78 0,00 0,00 0,00 81.889,78
2449. SLAĐANA JAKOBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1972 LEVANJSKA VAROŠ 0,00 0,00 0,00 81.875,28 0,00 0,00 0,00 81.875,28
2450. BISTRAN GAZDEK OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1973 RADIKOVCI -10.133,46 0,00 10.814,27 77.260,23 0,00 3.925,62 0,00 81.866,66
2451. DALIBOR TOTH OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK -86,76 0,00 -1.940,49 83.827,99 0,00 0,00 0,00 81.800,74
2452. DARIJE KRSTANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 TVRĐAVICA 0,00 0,00 0,00 81.762,67 0,00 0,00 0,00 81.762,67
2453. AGRITA PROŠKINA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 81.708,72 0,00 0,00 0,00 81.708,72
2454. SHIRLEY HOWES LEE OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1937 UTAH 0,00 0,00 0,00 81.708,72 0,00 0,00 0,00 81.708,72
2455. RUSSELLA LEE OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1936 UTAH 0,00 0,00 0,00 81.708,72 0,00 0,00 0,00 81.708,72
2456. ANITA MATIJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1975 TRNAVA 0,00 0,00 4.832,27 76.808,60 0,00 0,00 0,00 81.640,87
2457. IVO VRTARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 PIŠKOREVCI 9.992,65 0,00 0,00 71.616,04 0,00 0,00 0,00 81.608,69
2458. NATAŠA KATHAN OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1985 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 907,10 80.690,93 0,00 0,00 0,00 81.598,03
2459. ANA VUKSANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1948 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 81.578,29 0,00 0,00 0,00 81.578,29
2460. JELENA HORVAT OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1963 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 0,00 81.577,72 0,00 0,00 0,00 81.577,72
2461. MARIO HORNIŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 81.498,29 0,00 0,00 0,00 81.498,29
2462. ZDRAVKO BABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1964 ZELČIN 0,00 0,00 0,00 81.481,81 0,00 0,00 0,00 81.481,81
2463. MARIJA PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1949 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 81.472,36 0,00 0,00 0,00 81.472,36
2464. ETEM MEDI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1946 OSIJEK 278,00 0,00 17.478,26 63.690,40 0,00 0,00 0,00 81.446,66
2465. RADOVAN CMRK OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1969 DOPSIN 0,00 0,00 -61,39 81.480,73 0,00 0,00 0,00 81.419,34
2466. PAVICA BRNČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1940 VUKOJEVCI 0,00 0,00 0,00 81.414,73 0,00 0,00 0,00 81.414,73
2467. ELENA ŠČERBAKOVA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 71.478,70 0,00 10.314,42 -395,83 0,00 0,00 0,00 81.397,29
2468. JASMINA LAKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1962 VALPOVO 12.097,88 0,00 3.043,07 66.244,74 0,00 0,00 0,00 81.385,69
2469. MIRJANA CAPAN OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1969 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 81.329,69 0,00 0,00 0,00 81.329,69
2470. ZVONIMIR POSAVČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 81.270,93 0,00 0,00 0,00 81.270,93
2471. ŽELJKO ŠMIDER OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1966 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 81.251,12 0,00 0,00 0,00 81.251,12
2472. IVICA ĆURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 ĐAKOVO 16.579,92 0,00 -0,04 64.423,62 0,00 0,00 0,00 81.003,50
2473. GORAN KOIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 JOSIPOVAC 0,00 0,00 0,00 81.002,48 0,00 0,00 0,00 81.002,48
2474. KRISTINA GOLOMEJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 6.373,78 0,00 977,64 73.650,76 0,00 0,00 0,00 81.002,18
2475. DARKO ZUBAJ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1969 ČEPIN 16.058,00 0,00 315,32 64.565,76 0,00 0,00 0,00 80.939,08
2476. HRVOJE PANDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.909,96 0,00 80.909,96
2477. ANTUN GAVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1959 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 80.810,56 0,00 0,00 0,00 80.810,56
2478. IŠTVAN ŠIPOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1974 SUZA 0,00 0,00 139,75 80.669,78 0,00 0,00 0,00 80.809,53
2479. IVICA TOPOLOVEC OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1969 ČEMINAC 11.146,78 0,00 5.680,02 63.948,08 0,00 0,00 0,00 80.774,88
2480. LASLO PEIN OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1966 LUG 0,00 0,00 0,00 80.750,87 0,00 0,00 0,00 80.750,87
2481. MATIJA ĐURĐEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1957 BEKETINCI 0,00 0,00 0,00 80.734,78 0,00 0,00 0,00 80.734,78
2482. ŠANDOR HAJNAL OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1959 LUG 0,00 0,00 0,00 80.705,84 0,00 0,00 0,00 80.705,84
2483. JOVAN JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 80.688,33 0,00 0,00 0,00 80.688,33
2484. STJEPAN KLASIČEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 JOSIPOVAC 0,00 0,00 0,00 80.559,94 0,00 0,00 0,00 80.559,94
2485. FABIJAN BOGDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1946 VIŠKOVCI 0,00 0,00 -720,76 81.273,41 0,00 0,00 0,00 80.552,65
2486. LIMAN REXHEBEQAJ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1970 VALPOVO 0,00 0,00 53.303,32 27.184,14 0,00 0,00 0,00 80.487,46
2487. ZLATKO DIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1955 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 80.468,01 0,00 0,00 0,00 80.468,01
2488. MARICA KATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1945 BIZOVAC 0,00 0,00 0,00 80.462,08 0,00 0,00 0,00 80.462,08
2489. MILENA DRAGIŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 VIŠNJEVAC 0,01 0,00 29.203,32 51.255,24 0,00 0,00 0,00 80.458,57
2490. JAKICA VUICA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 OSIJEK 22.800,30 0,00 1.786,58 55.861,03 0,00 0,00 0,00 80.447,91
2491. DAMIR MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 JOSIPOVAC 0,00 0,00 1.061,73 79.346,60 0,00 0,00 0,00 80.408,33
2492. RUŽDI RAKIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1971 BELIŠĆE 20.361,59 0,00 -69,65 60.077,33 0,00 0,00 0,00 80.369,27
2493. MONICA AUGUSTINA ZHEKOV OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 BIHOR 0,00 0,00 0,00 80.339,84 0,00 0,00 0,00 80.339,84
2494. STJEPAN BARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1939 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 80.322,73 0,00 0,00 0,00 80.322,73
2495. VINKO GLAVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1937 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 80.321,78 0,00 0,00 0,00 80.321,78
2496. ZORAN ŠPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 40.078,17 0,00 40.224,63 0,00 80.302,80
2497. DRAGAN ŠIKANJA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1931 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 80.283,55 0,00 0,00 0,00 80.283,55
2498. SLAĐANA MEKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1966 BIJELO BRDO 0,00 0,00 0,00 80.256,12 0,00 0,00 0,00 80.256,12
2499. ZVONKO PASTVA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1957 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 80.253,24 0,00 0,00 0,00 80.253,24
2500. RADOVAN DRENOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1940 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 79.980,98 0,00 234,06 0,00 80.215,04