OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2401. ŽELJKO PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 29,97 0,00 31.247,92 0,00 0,00 31.277,89
2402. DRAGO JANČO OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 31.263,42 0,00 0,00 0,00 0,00 31.263,42
2403. TANJA ŠALINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 31.236,39 0,00 0,00 0,00 0,00 31.236,39
2404. MIRJANA VEREŠ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1956 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 31.217,81 0,00 0,00 0,00 0,00 31.217,81
2405. MARIJA DOŠAN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1946 KORITNA 0,00 0,00 0,00 31.199,58 0,00 0,00 0,00 0,00 31.199,58
2406. BRANKA MATIJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1972 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 31.168,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.168,99
2407. MIRA KRISTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 31.102,24 0,00 0,00 0,00 0,00 31.102,24
2408. OLIVERA BANJAC OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1979 RAZBOJIŠTE 13.075,76 0,00 3.095,58 14.919,04 0,00 0,00 0,00 0,00 31.090,38
2409. DEŽE BITO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 31.072,22 0,00 0,00 0,00 0,00 31.072,22
2410. MARIJA IVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1976 ĐAKOVO 0,00 0,00 -61,00 31.117,52 0,00 0,00 0,00 0,00 31.056,52
2411. RATKA MAJSTOROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1970 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.047,09 0,00 0,00 31.047,09
2412. JANJA GLAVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1931 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 31.043,46 0,00 0,00 0,00 0,00 31.043,46
2413. IVAN DIVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1987 OSIJEK -0,37 0,00 -212,55 31.194,28 0,00 0,00 0,00 0,00 30.981,36
2414. VIŠNJA GERARD OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1975 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 30.936,39 0,00 0,00 0,00 0,00 30.936,39
2415. LJILJANA MILKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1961 GAŠINCI 3.647,07 0,00 0,00 27.092,61 142,34 0,00 0,00 0,00 30.882,02
2416. MIRKO PLAVŠIN OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1991 LUČ 0,00 0,00 -885,22 31.766,32 0,00 0,00 0,00 0,00 30.881,10
2417. IVAN PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 30.890,65 0,00 -10,33 -15,64 0,00 0,00 0,00 0,00 30.864,68
2418. VALENTINA ŠPRINGMAN OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1973 GRABOVAC 0,00 0,00 0,00 30.844,39 0,00 0,00 0,00 0,00 30.844,39
2419. SRĐAN ČALOŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1976 DALJ 0,00 0,00 0,00 0,00 30.817,34 0,00 0,00 0,00 30.817,34
2420. MARKO OREŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1955 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 30.733,35 0,00 0,00 0,00 0,00 30.733,35
2421. SHPRESA QOQAJ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 30.729,83 0,00 0,00 0,00 0,00 30.729,83
2422. IVICA MAJOR OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1972 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.710,17 0,00 0,00 30.710,17
2423. NIKOLA REDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 OSIJEK 2.548,63 0,00 -355,78 28.479,02 0,00 0,00 0,00 0,00 30.671,87
2424. KATA MATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1971 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 30.669,44 0,00 0,00 0,00 0,00 30.669,44
2425. DARKO BRKANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1979 BENIČANCI 0,00 0,00 0,00 30.629,82 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,82
2426. MIHALY DESZO OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1959 BACSALMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.614,72 0,00 0,00 0,00 30.614,72
2427. OLIVER TIVANOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1976 VALPOVO 745,42 0,00 0,00 29.859,85 0,00 0,00 0,00 0,00 30.605,27
2428. EDUARD HUDOLIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 30.416,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.416,45
2429. BILJANA RATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1958 PALAČA 0,00 0,00 729,35 29.634,98 0,00 0,00 0,00 0,00 30.364,33
2430. IGOR KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1987 DARDA 0,00 0,00 0,00 30.361,10 0,00 0,00 0,00 0,00 30.361,10
2431. TVRTKO GREJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.357,92 0,00 0,00 30.357,92
2432. DAVOR ŠABJAN OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1996 BISTRINCI 0,00 0,00 1.120,10 29.200,35 0,00 0,00 0,00 0,00 30.320,45
2433. MANUELA CRNOJA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK -1.227,51 0,00 7.825,61 23.686,43 0,00 0,00 0,00 0,00 30.284,53
2434. ALEN RONČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 SARVAŠ -243,17 0,00 0,11 30.500,77 0,00 0,00 0,00 0,00 30.257,71
2435. DANIEL VALAŠEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 30.252,13 0,00 0,00 0,00 0,00 30.252,13
2436. ZORAN PAULOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1989 GAJIĆ 0,00 0,00 -210,08 30.443,50 0,00 0,00 0,00 0,00 30.233,42
2437. ANTUN BLAŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 TENJA 6.691,93 0,00 221,93 23.287,73 0,00 0,00 0,00 0,00 30.201,59
2438. JOZO BLAŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1964 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 30.194,56 0,00 0,00 0,00 0,00 30.194,56
2439. JOSIP KRNJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1950 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 30.098,47 0,36 0,00 0,00 0,00 30.098,83
2440. PERO ĐURINSKI OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1964 STIPANOVCI 0,00 0,00 576,33 29.483,04 0,00 0,00 0,00 0,00 30.059,37
2441. TOMISLAV DUGANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1979 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 -144,00 30.192,05 0,00 0,00 0,00 0,00 30.048,05
2442. MIRJANA CAPAN OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1969 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 30.021,45 0,00 0,00 0,00 0,00 30.021,45
2443. IVICA ŠIMUNEC OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1968 MAJŠKE MEĐE -9.054,46 0,00 1.541,88 20.542,44 0,00 16.988,33 0,00 0,00 30.018,19
2444. IVAN IVKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1983 OSIJEK 4.225,10 0,00 1.840,68 23.944,05 0,00 0,00 0,00 0,00 30.009,83
2445. MIRNA ŠARAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 3.741,33 0,00 0,00 26.218,41 0,00 0,00 29.959,74
2446. DRAGO PETRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1963 ČEPIN -6,21 0,00 1.429,92 28.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.920,71
2447. NENAD SAVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK 0,00 0,00 6.115,15 23.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.910,15
2448. ANITA RADONIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1991 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 29.901,79 0,00 0,00 0,00 0,00 29.901,79
2449. DANIJEL GLASER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.825,80 0,00 0,00 29.825,80
2450. DONGJIANG HSIANG OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1977 HOFSTADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.806,59 0,00 0,00 29.806,59
2451. IVONA PINTERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 29.789,43 0,00 0,00 0,00 0,00 29.789,43
2452. ZULE HALILOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1993 ŠUMARINA 0,00 0,00 0,00 29.777,83 0,00 0,00 0,00 0,00 29.777,83
2453. ANTUN GAVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1959 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 29.769,43 0,00 0,00 0,00 0,00 29.769,43
2454. MARGIT KALMAN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1963 KEŠINCI 0,00 0,00 0,00 29.641,21 0,00 0,00 0,00 0,00 29.641,21
2455. MIRICA BUNOZA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 29.301,56 0,00 0,00 339,39 0,00 0,00 29.640,95
2456. DRAGAN PETRIC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1950 JOSIPOVAC 29.934,38 0,00 57,75 -685,39 0,00 254,18 0,00 0,00 29.560,92
2457. OTTO HETTICH OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1963 GOLINCI 0,00 0,00 20.585,83 0,00 0,00 8.946,34 0,00 0,00 29.532,17
2458. ŠANDOR ŠIPOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1966 PODOLJE 0,00 0,00 0,00 29.489,67 0,00 0,00 0,00 0,00 29.489,67
2459. BILJANA ŠIŠAN OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1978 JELISAVAC 0,00 0,00 4.845,95 24.608,19 0,00 0,00 0,00 0,00 29.454,14
2460. DUNJA BAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1984 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 29.448,92 0,00 0,00 0,00 0,00 29.448,92
2461. NIKO MIOČ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1963 ČEPIN 0,00 0,00 11.791,19 17.615,44 0,00 0,00 0,00 0,00 29.406,63
2462. MILKA LEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1937 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 29.404,07 0,00 0,00 0,00 0,00 29.404,07
2463. JULIJANA BUKVAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1932 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 29.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 29.396,38
2464. NATALIJA LATINOVIĆ JAŠAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1985 ŠEĆERANA 4.251,66 0,00 -673,90 25.803,67 0,00 0,00 0,00 0,00 29.381,43
2465. MEHMED GUŠANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 3.384,40 -28,44 0,00 26.022,55 0,00 0,00 29.378,51
2466. MIRTA KOVAČKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1989 ĐAKOVO 1.583,08 0,00 3.922,56 23.837,83 0,00 0,00 0,00 0,00 29.343,47
2467. DANIJELA VUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1977 ZMAJEVAC 0,00 0,00 0,00 29.343,19 0,00 0,00 0,00 0,00 29.343,19
2468. DEJAN STOJAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1976 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.337,45 0,00 0,00 29.337,45
2469. JASMINKA KOVAČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ĐAKOVO 0,00 0,00 5.473,85 23.837,79 0,00 0,00 0,00 0,00 29.311,64
2470. ANKA BLAŽANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 TENJA 0,00 0,00 161,46 29.144,15 0,00 0,00 0,00 0,00 29.305,61
2471. ZLATKO PIMPI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 19.490,41 0,00 9.777,50 0,00 0,00 29.267,91
2472. MIRJANA GROZDANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 SARVAŠ 0,00 0,00 0,00 29.233,63 0,00 0,00 0,00 0,00 29.233,63
2473. STELA KATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 1.973,32 27.194,71 0,00 0,00 0,00 0,00 29.168,03
2474. MARICA MAKAJ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1952 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 29.166,09 0,00 0,00 0,00 0,00 29.166,09
2475. SLOBODAN JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1948 DARDA 0,00 0,00 0,00 29.137,69 0,00 0,00 0,00 0,00 29.137,69
2476. JASNA KOLJANIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.077,27 0,00 0,00 29.077,27
2477. SNJEŽANA BAGUDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1964 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.016,83 0,00 0,00 29.016,83
2478. VLADIMIR MATOKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1964 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 -69,00 29.068,13 0,00 0,00 0,00 0,00 28.999,13
2479. DUBRAVKA GAJZER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 2.891,34 26.104,87 0,00 0,00 0,00 0,00 28.996,21
2480. ZDENKO MARINČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1938 KOPRIVNA 0,00 0,00 0,00 28.926,62 0,00 0,00 0,00 0,00 28.926,62
2481. SUZANA ZRAKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.891,96 0,00 0,00 28.891,96
2482. JASMINA MALJKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1969 BLANJE 0,00 0,00 0,00 28.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.846,00
2483. GEORG GRUBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1958 POPOVAC 14.404,08 0,00 261,97 14.069,16 105,09 0,00 0,00 0,00 28.840,30
2484. STJEPAN VRDOLJAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1985 VIŠNJEVAC -200,04 0,00 13.441,81 15.591,40 0,00 0,00 0,00 0,00 28.833,17
2485. ILONKA TURI OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1959 BATINA 0,00 0,00 0,00 28.816,56 0,00 0,00 0,00 0,00 28.816,56
2486. VEDRAN BERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1976 VRBICA 0,00 0,00 0,00 28.771,67 0,00 0,00 0,00 0,00 28.771,67
2487. MIRSADA LOVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1975 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 28.750,19 0,00 0,00 0,00 0,00 28.750,19
2488. SVETLANA RAJŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1980 DARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.699,44 0,00 0,00 28.699,44
2489. BRANIMIR PERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.663,87 0,00 0,00 28.663,87
2490. NADA FEHTIG OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1960 VRBICA 0,00 0,00 0,00 28.662,20 0,00 0,00 0,00 0,00 28.662,20
2491. SREĆKO SOLOMUN OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1968 ZOLJAN 0,00 0,00 0,00 28.658,38 0,00 0,00 0,00 0,00 28.658,38
2492. MARIJA VIZENTANER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 JOSIPOVAC 0,00 0,00 57,57 28.583,01 0,00 0,00 0,00 0,00 28.640,58
2493. DEJAN GREGANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 IBBENBUREN 0,00 0,00 0,00 28.623,27 0,00 0,00 0,00 0,00 28.623,27
2494. DANIJEL BALA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1983 BUDROVCI 0,00 0,00 2.405,64 26.171,32 0,00 0,00 0,00 0,00 28.576,96
2495. MARKO MATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1989 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 21.401,44 7.137,21 0,00 0,00 0,00 0,00 28.538,65
2496. MIRJANA SUBOTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK -73,85 0,00 6.303,02 22.295,71 0,00 0,00 0,00 0,00 28.524,88
2497. DRAŽEN BLAŽETIN OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1972 BELI MANASTIR 28.507,33 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 28.507,76
2498. DOMINIK ALFREDO KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1990 KOŠKA 0,00 0,00 0,00 28.501,78 0,00 0,00 0,00 0,00 28.501,78
2499. DUŠAN LIOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 VIŠNJEVAC 29.686,23 0,00 -1.139,94 -143,42 0,00 0,00 0,00 0,00 28.402,87
2500. RADOSLAV MIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1960 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 28.379,24 0,00 0,00 0,00 0,00 28.379,24