OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2401. STEVO KUZMANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1960 HRKANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 81.152,83 0,00 0,00 0,00 81.152,83
2402. BARICA URMANAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 81.135,78 0,00 0,00 0,00 81.135,78
2403. HAMID MEHIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1934 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 81.022,03 0,00 0,00 0,00 81.022,03
2404. MARIJA OREŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1973 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 80.966,25 0,00 0,00 0,00 80.966,25
2405. DRAGO KULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1948 OSIJEK 12.831,13 0,00 -6.416,64 74.551,09 0,00 0,00 0,00 80.965,58
2406. KARMELA PERAK OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1975 LADIMIREVCI 0,00 0,00 706,73 80.226,23 0,00 0,00 0,00 80.932,96
2407. ŽELJKO JEMRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 2.210,90 0,00 6.251,72 72.329,09 0,00 0,00 0,00 80.791,71
2408. IVICA SUNTEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1969 GAT 0,00 0,00 949,53 79.825,42 0,00 0,00 0,00 80.774,95
2409. MIRKO SISAN OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1969 KRUNOSLAVJE 0,00 0,00 0,00 80.737,78 0,00 0,00 0,00 80.737,78
2410. LJUBOMIR VORKAPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1925 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 80.674,44 0,00 0,00 0,00 80.674,44
2411. SAŠA POLLAK OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1973 VARDARAC 0,00 0,00 -91,74 80.661,80 0,00 0,00 0,00 80.570,06
2412. ANKICA VUČILOVSKI OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1959 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 80.541,86 0,00 0,00 0,00 80.541,86
2413. MIROSLAV LUKAČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1956 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 80.493,79 0,00 0,00 0,00 80.493,79
2414. IVKA JOZIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1951 KORITNA 0,00 0,00 0,00 80.445,52 0,00 0,00 0,00 80.445,52
2415. LJUBA ČVEK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1948 KUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 80.286,16 0,00 0,00 0,00 80.286,16
2416. DUŠAN ŠKORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1936 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 80.230,33 0,00 0,00 0,00 80.230,33
2417. JOSIP BAGARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 VALPOVO 0,00 0,00 17.582,58 62.629,14 0,00 0,00 0,00 80.211,72
2418. ZVONIMIR MAMUZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 59.779,19 20.155,30 0,00 0,00 79.934,49
2419. SNJEŽANA FILIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 ĐAKOVO 11.026,57 0,00 1.715,90 67.124,51 0,00 0,00 0,00 79.866,98
2420. MLADEN UGRENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1950 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 79.784,52 0,00 0,00 0,00 79.784,52
2421. JOZO JOZIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1952 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 79.772,04 0,00 0,00 0,00 79.772,04
2422. DRAGO JEZIDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 79.704,32 0,00 0,00 0,00 79.704,32
2423. FRANCISKA MAJCENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1945 VRBICA 0,00 0,00 0,00 79.702,49 0,00 0,00 0,00 79.702,49
2424. MILENKO ŠEKERIJA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 79.619,87 0,00 0,00 79.619,87
2425. DUBRAVKA MILUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 79.566,28 0,00 0,00 0,00 79.566,28
2426. DARKO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 1.329,89 78.211,86 0,00 0,00 0,00 79.541,75
2427. DARKO JELOŠEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 VIŠNJEVAC 3.653,17 0,00 695,47 75.065,87 0,00 0,00 0,00 79.414,51
2428. IVAN PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1969 SUŠINE 0,00 0,00 -252,01 79.606,86 0,00 0,00 0,00 79.354,85
2429. DAVOR BRUMEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 7.811,70 0,00 5.933,76 65.456,81 0,00 0,00 0,00 79.202,27
2430. ANICA FOJTIK OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1961 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 78.775,37 0,00 420,85 0,00 79.196,22
2431. MARIJA MATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1969 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 79.168,46 0,00 0,00 0,00 79.168,46
2432. ŽELJKO GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1972 KORITNA 0,00 0,00 0,00 79.078,41 0,00 0,00 0,00 79.078,41
2433. JOSIP DRENJANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1978 VIŠKOVCI 0,00 0,00 574,55 78.497,97 0,00 0,00 0,00 79.072,52
2434. ŽELJKO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 LADIMIREVCI 9.819,64 0,00 4.602,98 64.639,84 0,00 0,00 0,00 79.062,46
2435. MARICA MIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1946 TRNAVA 0,00 0,00 0,00 79.037,78 0,00 0,00 0,00 79.037,78
2436. ČEDOMIR JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1962 BELI MANASTIR 3.318,15 0,00 -1.317,64 75.851,73 1.022,60 0,00 0,00 78.874,84
2437. IGOR ARAMBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1987 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.821,65 0,00 78.821,65
2438. MIRJANA LOKMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ĐAKOVO 0,00 0,00 2.708,98 76.111,45 0,00 0,00 0,00 78.820,43
2439. BARICA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1945 HABJANOVCI 0,00 0,00 0,00 78.809,96 0,00 0,00 0,00 78.809,96
2440. SAŠA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1974 DALJ 0,00 0,00 0,00 78.788,40 0,00 0,00 0,00 78.788,40
2441. ĐORĐE NIKOLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1961 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 78.771,22 0,00 0,00 0,00 78.771,22
2442. ANICA BARUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1947 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 78.721,17 0,00 0,00 0,00 78.721,17
2443. ANTE ČULINA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1957 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 78.693,67 0,00 0,00 0,00 78.693,67
2444. PETAR BIRKAŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1961 KUĆANCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 78.678,77 0,00 0,00 0,00 78.678,77
2445. MIRKO PRGOMELJA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1938 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 78.636,33 0,00 0,00 0,00 78.636,33
2446. MARKO ZEC OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1942 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 78.634,83 0,00 0,00 0,00 78.634,83
2447. DRAŽEN VALENTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 TENJA 0,00 0,00 0,00 78.609,40 0,00 0,00 0,00 78.609,40
2448. MARIJA BOŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1954 RAZBOJIŠTE 0,00 0,00 0,00 78.573,50 0,00 0,00 0,00 78.573,50
2449. DRAGINJA KANTOR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1949 OSIJEK 12.835,37 0,00 8.654,66 57.076,44 0,00 0,00 0,00 78.566,47
2450. KRISTINA KADOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 78.512,72 0,00 0,00 0,00 78.512,72
2451. TIHOMIR VOJNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 7.377,42 71.104,98 0,00 0,00 0,00 78.482,40
2452. SLAĐANA JAKOBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1972 LEVANJSKA VAROŠ 0,00 0,00 0,00 78.428,84 0,00 0,00 0,00 78.428,84
2453. STEVAN OSTOJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1949 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 78.243,68 0,00 0,00 0,00 78.243,68
2454. VEDRAN DERVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1983 JELISAVAC 12.532,73 0,00 18.873,28 46.823,83 0,00 0,00 0,00 78.229,84
2455. DRAŽENKA KLEŠĆIK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 TENJA 22.487,83 0,00 2.647,91 52.838,06 0,00 0,00 0,00 77.973,80
2456. ŽELJKO ŠMIDER OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1966 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 77.939,87 0,00 0,00 0,00 77.939,87
2457. SLAVICA BARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1964 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 77.926,32 0,00 0,00 0,00 77.926,32
2458. ZORAN RADNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1967 MAJAR 0,00 0,00 0,00 77.894,25 0,00 0,00 0,00 77.894,25
2459. IVO VRTARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 PIŠKOREVCI 9.874,60 0,00 0,00 67.973,09 0,00 0,00 0,00 77.847,69
2460. MARIJAN PANDUREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK -46.363,98 0,00 14,85 103.758,89 0,00 20.427,89 0,00 77.837,65
2461. MIRKO GUSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1951 BREZNICA NAŠIČKA 0,00 0,00 0,00 77.816,75 0,00 0,00 0,00 77.816,75
2462. NIKOLA MILIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1953 DALJ 5.830,86 0,00 7.304,18 64.657,66 0,00 0,00 0,00 77.792,70
2463. IVAN ANĐELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 77.767,58 0,00 0,00 0,00 77.767,58
2464. JELENA HORVAT OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1963 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 0,00 77.763,26 0,00 0,00 0,00 77.763,26
2465. DARIJE KRSTANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1966 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 77.663,28 0,00 0,00 0,00 77.663,28
2466. JOZO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1973 LADIMIREVCI 41.635,67 0,00 5.694,94 30.301,80 0,00 0,00 0,00 77.632,41
2467. DRAGO LOVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1955 IVANOVAC 0,00 0,00 -4.201,66 80.139,38 0,00 1.692,60 0,00 77.630,32
2468. VESELKO ĆORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 ĐAKOVO 0,00 0,00 4.246,13 73.361,47 0,00 0,00 0,00 77.607,60
2469. VALENTINA TOMAC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1973 NAŠICE 23.153,63 0,00 12.290,22 42.111,46 0,00 0,00 0,00 77.555,31
2470. MARIJA PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1949 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 77.551,95 0,00 0,00 0,00 77.551,95
2471. STJEPAN SABO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 890,01 76.603,04 0,00 0,00 0,00 77.493,05
2472. BEATA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1969 ZMAJEVAC 0,00 0,00 -10,80 77.448,81 0,00 0,00 0,00 77.438,01
2473. ZLATKO DIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1955 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 77.380,73 0,00 0,00 0,00 77.380,73
2474. DALIBOR TOTH OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK -86,76 0,00 -1.940,49 79.380,71 0,00 0,00 0,00 77.353,46
2475. RAMIS ALIJA OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1961 KNEŽEVO 0,00 0,00 0,00 77.340,66 0,00 0,00 0,00 77.340,66
2476. DUŠAN PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1968 PAUČJE 0,00 0,00 0,00 77.269,92 0,00 0,00 0,00 77.269,92
2477. MARA ANDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1956 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 77.166,30 0,00 0,00 0,00 77.166,30
2478. ANA VUKSANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1948 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 77.132,97 0,00 0,00 0,00 77.132,97
2479. TOMICA ANTUNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1963 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 77.106,86 0,00 0,00 0,00 77.106,86
2480. JOVAN JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 77.095,57 0,00 0,00 0,00 77.095,57
2481. MARICA KATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1945 BIZOVAC 0,00 0,00 0,00 77.069,73 0,00 0,00 0,00 77.069,73
2482. BRANKA NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 SARVAŠ 32.618,38 0,00 13.246,92 31.199,48 0,00 0,00 0,00 77.064,78
2483. JOSIP BOLVAR OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1952 BOČKINCI 0,00 0,00 0,00 76.982,00 0,00 0,00 0,00 76.982,00
2484. ZVONIMIR POSAVČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 76.978,38 0,00 0,00 0,00 76.978,38
2485. NATAŠA GRGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1985 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 867,45 76.075,36 0,00 0,00 0,00 76.942,81
2486. MARIO HORNIŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 76.930,30 0,00 0,00 0,00 76.930,30
2487. KATA GREGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 PALJEVINA 0,00 0,00 0,00 76.884,47 0,00 0,00 0,00 76.884,47
2488. MARKO CVITKUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1923 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 76.835,77 0,00 0,00 0,00 76.835,77
2489. MARA NESVANULICA OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1939 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 76.756,90 0,00 0,00 0,00 76.756,90
2490. ZVONKO PASTVA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1957 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 76.750,60 0,00 0,00 0,00 76.750,60
2491. MATIJA ĐURĐEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1957 BEKETINCI 0,00 0,00 0,00 76.711,91 0,00 0,00 0,00 76.711,91
2492. DRAGAN ŠIKANJA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1931 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 76.708,82 0,00 0,00 0,00 76.708,82
2493. ELENA ŠČERBAKOVA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 67.297,24 0,00 9.698,32 -395,83 0,00 0,00 0,00 76.599,73
2494. BORKA CINDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN -2.024,95 0,00 385,93 78.207,45 0,00 0,00 0,00 76.568,43
2495. MARTA MEDVED OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1942 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 76.537,12 0,00 0,00 0,00 76.537,12
2496. KRSTO ZABRDAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1945 OSIJEK 70.026,21 0,00 -1.011,23 7.445,60 0,00 0,00 0,00 76.460,58
2497. DAMIR MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 JOSIPOVAC 0,00 0,00 1.061,73 75.383,50 0,00 0,00 0,00 76.445,23
2498. BOŽICA JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1959 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 76.439,39 0,00 0,00 0,00 76.439,39
2499. DALIBORKA VEBER OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1978 BILJE -0,01 0,00 -516,93 76.934,97 0,00 0,00 0,00 76.418,03
2500. JOVANA KUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1989 KARANAC 2.344,36 0,00 1.412,25 72.658,18 0,00 0,00 0,00 76.414,79