OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2401. STEVAN DMITRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1946 BOLMAN 0,00 0,00 0,00 65.308,80 0,00 0,00 0,00 65.308,80
2402. ŠANDOR ŠIPOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1966 PODOLJE 0,00 0,00 0,00 65.308,80 0,00 0,00 0,00 65.308,80
2403. BORIS SULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 65.276,97 0,00 0,00 0,00 65.276,97
2404. SAŠA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1974 DALJ 0,00 0,00 0,00 65.059,37 0,00 0,00 0,00 65.059,37
2405. LASLO PEIN OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1966 LUG 0,00 0,00 0,00 65.048,73 0,00 0,00 0,00 65.048,73
2406. SERGEJ KOŠA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 568,75 0,00 0,00 64.453,07 0,00 0,00 0,00 65.021,82
2407. DAMJAN RADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 OSIJEK 35.991,91 0,00 8.255,13 20.772,14 0,00 0,00 0,00 65.019,18
2408. ŠANDOR HAJNAL OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1959 LUG 0,00 0,00 0,00 65.003,70 0,00 0,00 0,00 65.003,70
2409. MARICA MILIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1937 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 64.949,94 0,00 0,00 0,00 64.949,94
2410. DRAŽEN RADOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1986 VIŠKOVCI 5.136,12 0,00 2.493,12 57.272,66 0,00 0,00 0,00 64.901,90
2411. ZDRAVKO BABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1964 ZELČIN 0,00 0,00 0,00 64.873,64 0,00 0,00 0,00 64.873,64
2412. TEREZIJA TAČKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1953 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 64.864,65 0,00 0,00 0,00 64.864,65
2413. BORISAV SAVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 -206,82 65.055,41 0,00 0,00 0,00 64.848,59
2414. NEDELJKA ŠARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1935 CEREMOŠNJAK 0,00 0,00 0,00 64.775,19 0,00 0,00 0,00 64.775,19
2415. IVANA MIHALIK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 64.733,54 0,00 0,00 0,00 64.733,54
2416. ANA ŽEŽELJ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1939 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 64.663,22 0,00 0,00 0,00 64.663,22
2417. KATICA BRATALJENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1961 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 64.570,16 0,00 0,00 0,00 64.570,16
2418. SPOMENKA VARENINA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 22.643,57 0,00 1.883,64 40.018,64 0,00 0,00 0,00 64.545,85
2419. ŽELJKA MAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 SARVAŠ 11.276,21 0,00 1.293,55 51.942,64 0,00 0,00 0,00 64.512,40
2420. RADOVAN DRENOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1940 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 64.281,22 0,00 213,30 0,00 64.494,52
2421. MARIJA AĐAIP OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1947 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 64.479,17 0,00 0,00 0,00 64.479,17
2422. MARIJA VRAGOLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1968 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 64.475,79 0,00 0,00 0,00 64.475,79
2423. JOSIP JURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1970 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.467,83 0,00 64.467,83
2424. ANTONIO ZORICA OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1985 VIŠKOVCI 1.627,82 0,00 -319,34 63.131,30 0,00 0,00 0,00 64.439,78
2425. ĐORĐE VOJVODIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1938 ADA 0,00 0,00 0,00 64.418,24 0,00 0,00 0,00 64.418,24
2426. MIRO SKENDER OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 64.337,76 0,00 0,00 0,00 64.337,76
2427. LJILJANA KRAJNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1954 ČOKADINCI 0,00 0,00 0,00 64.319,81 0,00 0,00 0,00 64.319,81
2428. JASMINA LAKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1962 VALPOVO 10.016,88 0,00 985,76 53.280,79 0,00 0,00 0,00 64.283,43
2429. MILJENKO VUKUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1966 MARKOVAC NAŠIČKI 0,00 0,00 0,00 64.257,74 0,00 0,00 0,00 64.257,74
2430. ZDRAVKO POSAVČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 64.231,83 0,00 0,00 0,00 64.231,83
2431. IVAN KOTOLAS OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1986 ČEPIN 0,00 0,00 28.738,92 35.490,78 0,00 0,00 0,00 64.229,70
2432. ČEDO LAZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1955 POGANOVCI 0,00 0,00 0,00 64.179,31 0,00 0,00 0,00 64.179,31
2433. BRANKA BRNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK -10.072,74 0,00 6.849,53 67.381,54 0,00 0,00 0,00 64.158,33
2434. JULIJANA BUKVAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1932 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 64.122,57 0,00 0,00 0,00 64.122,57
2435. ELIZABETA ROSANDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1964 SEONA 0,00 0,00 0,00 64.110,58 0,00 0,00 0,00 64.110,58
2436. DRAGICA HRŽENJAK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1971 VELIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 64.025,25 0,00 0,00 0,00 64.025,25
2437. RUŽICA ŠARČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1952 BRAČEVCI 0,00 0,00 0,00 63.983,58 0,00 0,00 0,00 63.983,58
2438. JOZO PLAVŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1971 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 63.959,02 0,00 0,00 0,00 63.959,02
2439. ŠIME ČULINA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1945 KRČENIK 0,00 0,00 64.242,10 -298,74 0,00 0,00 0,00 63.943,36
2440. PAVAO FILIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1947 HARKANOVCI 0,00 0,00 0,00 63.921,39 0,00 0,00 0,00 63.921,39
2441. KATICA LOVRENČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1930 VELIŠKOVCI 0,00 0,00 0,00 63.877,45 0,00 0,00 0,00 63.877,45
2442. KATARINA KOVAČEV OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1948 DRAŽ 0,00 0,00 0,00 63.858,77 0,00 0,00 0,00 63.858,77
2443. MATO AŠČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1934 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 63.855,21 0,00 0,00 0,00 63.855,21
2444. ZORAN VUKADINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1979 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 63.787,38 0,00 0,00 0,00 63.787,38
2445. VALERIJA KRIŽAN OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1978 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 63.758,36 0,00 0,00 0,00 63.758,36
2446. VINKO SITAŠ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1944 LEDENIK 0,00 0,00 0,00 63.667,55 0,00 0,00 0,00 63.667,55
2447. LJUBICA SERTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1949 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 63.652,26 0,00 0,00 0,00 63.652,26
2448. MARIJA VUJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1941 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 63.648,43 0,00 0,00 0,00 63.648,43
2449. BLAŽENKA MARINČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1971 KOPRIVNA -4.432,13 0,00 2.616,40 65.392,88 0,00 0,00 0,00 63.577,15
2450. PAVAO GAŠPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1943 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 63.478,76 0,00 0,00 0,00 63.478,76
2451. JOSIP NAJBAUER OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1946 DRENJE 0,00 0,00 0,00 63.471,75 0,00 0,00 0,00 63.471,75
2452. MIROSLAV LUTRING OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1969 KEŠINCI -2,40 0,00 0,00 63.462,86 0,00 0,00 0,00 63.460,46
2453. ANDRIJA KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1961 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 63.446,16 0,00 0,00 0,00 63.446,16
2454. SLAVICA NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,FERIČANCI 1948 FERIČANCI 0,00 0,00 0,00 63.416,96 0,00 0,00 0,00 63.416,96
2455. DALIBOR ŠARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1973 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 4.094,01 59.300,21 0,00 0,00 0,00 63.394,22
2456. RADOVAN JELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1942 BOKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 63.357,52 0,00 0,00 0,00 63.357,52
2457. MATO BLAŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1958 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 63.330,77 0,00 0,00 0,00 63.330,77
2458. VEDRAN JAKŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 0,00 0,00 -165,77 57.819,95 0,00 5.640,91 0,00 63.295,09
2459. VELJKO MATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 63.289,66 0,00 0,00 0,00 63.289,66
2460. DOBRO ŠUTALO OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1952 ERDUT -666,06 0,00 0,00 63.939,12 0,00 0,00 0,00 63.273,06
2461. VOJISLAV BOGDANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1968 BIJELO BRDO 0,00 0,00 0,00 63.271,31 0,00 0,00 0,00 63.271,31
2462. ILIJA JERKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1952 BILJE 54.155,92 0,00 5.676,17 3.376,92 0,00 0,00 0,00 63.209,01
2463. IVAN BENCAK OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1932 LUG SUBOTIČKI 0,00 0,00 0,00 63.082,30 0,00 0,00 0,00 63.082,30
2464. IVICA VRTARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1967 ĐAKOVO 6.527,09 0,00 -149,79 56.684,51 0,00 0,00 0,00 63.061,81
2465. LJUBICA KIŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1950 ČEPINSKI MARTINCI 0,00 0,00 0,00 63.057,81 0,00 0,00 0,00 63.057,81
2466. ANTONIO PREDREVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 7.538,84 0,00 -493,33 55.956,30 0,00 0,00 0,00 63.001,81
2467. MARIN SUŽNJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 62.998,29 0,00 0,00 0,00 62.998,29
2468. JANJA DAMJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1965 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 62.997,84 0,00 0,00 0,00 62.997,84
2469. NIKOLA VULETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1970 NORMANCI 0,00 0,00 0,00 62.968,56 0,00 0,00 0,00 62.968,56
2470. MARTIN CVITKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1948 VRBICA 0,00 0,00 150,47 62.789,75 0,00 0,00 0,00 62.940,22
2471. ŠTEFICA DUVNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1976 MARKOVAC NAŠIČKI 0,00 0,00 0,00 62.932,68 0,00 0,00 0,00 62.932,68
2472. DRAGAN BABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 62.919,44 0,00 0,00 0,00 62.919,44
2473. STEVO PREBEG OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1962 HRKANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 62.899,71 0,00 0,00 0,00 62.899,71
2474. FADILJ FASLIJA OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1977 BARANJSKO PETROVO SELO 0,00 0,00 274,72 62.157,73 0,00 465,53 0,00 62.897,98
2475. BOŠKO HINEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 62.892,42 0,00 0,00 0,00 62.892,42
2476. PREDRAG RADOJČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1970 DOPSIN -3,32 0,00 -326,63 63.212,18 0,00 0,00 0,00 62.882,23
2477. MARIJA ĐAMBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1938 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 62.864,47 0,00 0,00 0,00 62.864,47
2478. ALADAR PALOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1969 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 62.834,65 0,00 0,00 0,00 62.834,65
2479. ZORAN LACKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 62.834,62 0,00 0,00 0,00 62.834,62
2480. IGOR BEGONJA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 ĐAKOVO 0,00 0,00 324,48 62.501,22 0,00 0,00 0,00 62.825,70
2481. MIRJANA CAPAN OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1969 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 62.773,17 0,00 0,00 0,00 62.773,17
2482. CARL KLENER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK ILLINOIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.768,90 0,00 62.768,90
2483. MIJO ABIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1939 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 62.763,48 0,00 0,00 0,00 62.763,48
2484. JAGA KRISTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1934 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 62.717,15 0,00 0,00 0,00 62.717,15
2485. PAVO STRAKOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1946 BUČJE GORJANSKO 0,00 0,00 0,00 62.675,90 0,00 0,00 0,00 62.675,90
2486. ILIJA HAJDUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1954 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 62.668,18 0,00 0,00 0,00 62.668,18
2487. ALBINA TOPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1974 ČEPIN -1,94 0,00 -723,62 63.375,84 0,00 0,00 0,00 62.650,28
2488. MARIJA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1967 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 62.555,55 0,00 0,00 0,00 62.555,55
2489. RUŽICA GALOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1959 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 62.504,39 0,00 0,00 0,00 62.504,39
2490. DRAGUTIN DVORNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1952 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 62.483,03 0,00 0,00 0,00 62.483,03
2491. MIODRAG VIDAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1974 PAUČJE 0,00 0,00 0,00 62.440,21 0,00 0,00 0,00 62.440,21
2492. HRVOJE DAMJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.402,82 0,00 62.402,82
2493. ANA ABIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1942 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 62.390,25 0,00 0,00 0,00 62.390,25
2494. ŽELJKO PILETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1930 GRANICE 0,00 0,00 0,00 62.381,51 0,00 0,00 0,00 62.381,51
2495. SREĆKO TOPOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1966 BREZIK NAŠIČKI 0,00 0,00 0,00 62.335,57 0,00 0,00 0,00 62.335,57
2496. ZVJEZDANA LIVNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1978 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 62.296,38 0,00 0,00 0,00 62.296,38
2497. MAGDALENA GRGOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1956 ĐAKOVO 0,00 0,00 689,95 61.550,97 0,00 0,00 0,00 62.240,92
2498. IVAN DAMJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1941 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 62.236,40 0,00 0,00 0,00 62.236,40
2499. IVANA BJELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1982 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 62.191,50 0,00 0,00 0,00 62.191,50
2500. MARIJA GAŠPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1950 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 62.147,99 0,00 0,00 0,00 62.147,99