OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2401. STJEPAN PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 31.483,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31.483,90
2402. DANIJEL DAVIDOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1983 SELCI ĐAKOVAČKI -0,01 0,00 0,00 31.483,15 0,00 0,00 0,00 0,00 31.483,14
2403. ŠAHZA AVDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 31.482,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.482,54
2404. MANDICA ILIBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1980 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 31.455,18 0,00 0,00 0,00 0,00 31.455,18
2405. MIRJANA ĐOMEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1966 BREZNICA NAŠIČKA 0,00 0,00 -0,21 31.414,60 0,00 0,00 0,00 0,00 31.414,39
2406. JASMINA BLIZNAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1974 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 31.401,52 0,00 0,00 0,00 0,00 31.401,52
2407. KREŠIMIR KALAFATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 31.347,68 0,00 0,00 0,00 0,00 31.347,68
2408. STIPO PERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1963 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 31.312,68 0,00 0,00 0,00 0,00 31.312,68
2409. MILENKO STANAR OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1961 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 31.292,85 0,00 0,00 0,00 0,00 31.292,85
2410. ŽELJKO PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 29,97 0,00 31.247,92 0,00 0,00 31.277,89
2411. DRAGO JANČO OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 31.263,42 0,00 0,00 0,00 0,00 31.263,42
2412. TANJA ŠALINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 31.236,39 0,00 0,00 0,00 0,00 31.236,39
2413. MIRJANA VEREŠ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1956 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 31.217,81 0,00 0,00 0,00 0,00 31.217,81
2414. MARIJA DOŠAN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1946 KORITNA 0,00 0,00 0,00 31.199,58 0,00 0,00 0,00 0,00 31.199,58
2415. BRANKA MATIJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1972 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 31.168,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.168,99
2416. MIRA KRISTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 31.102,24 0,00 0,00 0,00 0,00 31.102,24
2417. OLIVERA BANJAC OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1979 RAZBOJIŠTE 13.075,76 0,00 3.095,58 14.919,04 0,00 0,00 0,00 0,00 31.090,38
2418. DEŽE BITO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 31.072,22 0,00 0,00 0,00 0,00 31.072,22
2419. MARIJA IVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1976 ĐAKOVO 0,00 0,00 -61,00 31.117,52 0,00 0,00 0,00 0,00 31.056,52
2420. RATKA MAJSTOROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1970 DONJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.047,09 0,00 0,00 31.047,09
2421. JANJA GLAVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1931 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 31.043,46 0,00 0,00 0,00 0,00 31.043,46
2422. IVAN DIVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1987 OSIJEK -0,37 0,00 -212,55 31.194,28 0,00 0,00 0,00 0,00 30.981,36
2423. VIŠNJA GERARD OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1975 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 30.936,39 0,00 0,00 0,00 0,00 30.936,39
2424. LJILJANA MILKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1961 GAŠINCI 3.647,07 0,00 0,00 27.092,61 142,34 0,00 0,00 0,00 30.882,02
2425. MIRKO PLAVŠIN OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1991 LUČ 0,00 0,00 -885,22 31.766,32 0,00 0,00 0,00 0,00 30.881,10
2426. IVAN PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 30.890,65 0,00 -10,33 -15,64 0,00 0,00 0,00 0,00 30.864,68
2427. VALENTINA ŠPRINGMAN OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1973 GRABOVAC 0,00 0,00 0,00 30.844,39 0,00 0,00 0,00 0,00 30.844,39
2428. SRĐAN ČALOŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1976 DALJ 0,00 0,00 0,00 0,00 30.817,34 0,00 0,00 0,00 30.817,34
2429. MARKO OREŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1955 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 30.733,35 0,00 0,00 0,00 0,00 30.733,35
2430. SHPRESA QOQAJ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 30.729,83 0,00 0,00 0,00 0,00 30.729,83
2431. IVICA MAJOR OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1972 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.710,17 0,00 0,00 30.710,17
2432. NIKOLA REDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 OSIJEK 2.548,63 0,00 -355,78 28.479,02 0,00 0,00 0,00 0,00 30.671,87
2433. KATA MATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1971 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 30.669,44 0,00 0,00 0,00 0,00 30.669,44
2434. DARKO BRKANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1979 BENIČANCI 0,00 0,00 0,00 30.629,82 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,82
2435. MIHALY DESZO OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1959 BACSALMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.614,72 0,00 0,00 0,00 30.614,72
2436. OLIVER TIVANOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1976 VALPOVO 745,42 0,00 0,00 29.859,85 0,00 0,00 0,00 0,00 30.605,27
2437. EDUARD HUDOLIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 30.416,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.416,45
2438. BILJANA RATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1958 PALAČA 0,00 0,00 729,35 29.634,98 0,00 0,00 0,00 0,00 30.364,33
2439. IGOR KOVAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1987 DARDA 0,00 0,00 0,00 30.361,10 0,00 0,00 0,00 0,00 30.361,10
2440. TVRTKO GREJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.357,92 0,00 0,00 30.357,92
2441. DAVOR ŠABJAN OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1996 BISTRINCI 0,00 0,00 1.120,10 29.200,35 0,00 0,00 0,00 0,00 30.320,45
2442. MANUELA CRNOJA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK -1.227,51 0,00 7.825,61 23.686,43 0,00 0,00 0,00 0,00 30.284,53
2443. ALEN RONČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 SARVAŠ -243,17 0,00 0,11 30.500,77 0,00 0,00 0,00 0,00 30.257,71
2444. DANIEL VALAŠEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 30.252,13 0,00 0,00 0,00 0,00 30.252,13
2445. ZORAN PAULOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1989 GAJIĆ 0,00 0,00 -210,08 30.443,50 0,00 0,00 0,00 0,00 30.233,42
2446. ANTUN BLAŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 TENJA 6.691,93 0,00 221,93 23.287,73 0,00 0,00 0,00 0,00 30.201,59
2447. JOZO BLAŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1964 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 30.194,56 0,00 0,00 0,00 0,00 30.194,56
2448. JOSIP KRNJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1950 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 30.098,47 0,36 0,00 0,00 0,00 30.098,83
2449. PERO ĐURINSKI OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1964 STIPANOVCI 0,00 0,00 576,33 29.483,04 0,00 0,00 0,00 0,00 30.059,37
2450. TOMISLAV DUGANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1979 SATNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 -144,00 30.192,05 0,00 0,00 0,00 0,00 30.048,05
2451. MIRJANA CAPAN OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1969 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 30.021,45 0,00 0,00 0,00 0,00 30.021,45
2452. IVICA ŠIMUNEC OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1968 MAJŠKE MEĐE -9.054,46 0,00 1.541,88 20.542,44 0,00 16.988,33 0,00 0,00 30.018,19
2453. IVAN IVKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1983 OSIJEK 4.225,10 0,00 1.840,68 23.944,05 0,00 0,00 0,00 0,00 30.009,83
2454. MIRNA ŠARAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 3.741,33 0,00 0,00 26.218,41 0,00 0,00 29.959,74
2455. DRAGO PETRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1963 ČEPIN -6,21 0,00 1.429,92 28.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.920,71
2456. NENAD SAVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 OSIJEK 0,00 0,00 6.115,15 23.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.910,15
2457. ANITA RADONIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1991 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 29.901,79 0,00 0,00 0,00 0,00 29.901,79
2458. DANIJEL GLASER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.825,80 0,00 0,00 29.825,80
2459. DONGJIANG HSIANG OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1977 HOFSTADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.806,59 0,00 0,00 29.806,59
2460. IVONA PINTERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 29.789,43 0,00 0,00 0,00 0,00 29.789,43
2461. ZULE HALILOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1993 ŠUMARINA 0,00 0,00 0,00 29.777,83 0,00 0,00 0,00 0,00 29.777,83
2462. ANTUN GAVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1959 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 29.769,43 0,00 0,00 0,00 0,00 29.769,43
2463. MARGIT KALMAN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1963 KEŠINCI 0,00 0,00 0,00 29.641,21 0,00 0,00 0,00 0,00 29.641,21
2464. MIRICA BUNOZA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 0,00 0,00 29.301,56 0,00 0,00 339,39 0,00 0,00 29.640,95
2465. DRAGAN PETRIC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1950 JOSIPOVAC 29.934,38 0,00 57,75 -685,39 0,00 254,18 0,00 0,00 29.560,92
2466. OTTO HETTICH OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1963 GOLINCI 0,00 0,00 20.585,83 0,00 0,00 8.946,34 0,00 0,00 29.532,17
2467. ŠANDOR ŠIPOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1966 PODOLJE 0,00 0,00 0,00 29.489,67 0,00 0,00 0,00 0,00 29.489,67
2468. BILJANA ŠIŠAN OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1978 JELISAVAC 0,00 0,00 4.845,95 24.608,19 0,00 0,00 0,00 0,00 29.454,14
2469. DUNJA BAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1984 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 29.448,92 0,00 0,00 0,00 0,00 29.448,92
2470. NIKO MIOČ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1963 ČEPIN 0,00 0,00 11.791,19 17.615,44 0,00 0,00 0,00 0,00 29.406,63
2471. MILKA LEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1937 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 29.404,07 0,00 0,00 0,00 0,00 29.404,07
2472. JULIJANA BUKVAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1932 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 29.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 29.396,38
2473. NATALIJA LATINOVIĆ JAŠAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1985 ŠEĆERANA 4.251,66 0,00 -673,90 25.803,67 0,00 0,00 0,00 0,00 29.381,43
2474. MEHMED GUŠANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 3.384,40 -28,44 0,00 26.022,55 0,00 0,00 29.378,51
2475. MIRTA KOVAČKO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1989 ĐAKOVO 1.583,08 0,00 3.922,56 23.837,83 0,00 0,00 0,00 0,00 29.343,47
2476. DANIJELA VUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1977 ZMAJEVAC 0,00 0,00 0,00 29.343,19 0,00 0,00 0,00 0,00 29.343,19
2477. DEJAN STOJAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1976 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.337,45 0,00 0,00 29.337,45
2478. JASMINKA KOVAČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ĐAKOVO 0,00 0,00 5.473,85 23.837,79 0,00 0,00 0,00 0,00 29.311,64
2479. ANKA BLAŽANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 TENJA 0,00 0,00 161,46 29.144,15 0,00 0,00 0,00 0,00 29.305,61
2480. ZLATKO PIMPI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 19.490,41 0,00 9.777,50 0,00 0,00 29.267,91
2481. MIRJANA GROZDANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 SARVAŠ 0,00 0,00 0,00 29.233,63 0,00 0,00 0,00 0,00 29.233,63
2482. STELA KATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 1.973,32 27.194,71 0,00 0,00 0,00 0,00 29.168,03
2483. MARICA MAKAJ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1952 ŠAPTINOVCI 0,00 0,00 0,00 29.166,09 0,00 0,00 0,00 0,00 29.166,09
2484. SLOBODAN JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1948 DARDA 0,00 0,00 0,00 29.137,69 0,00 0,00 0,00 0,00 29.137,69
2485. JASNA KOLJANIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1954 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.077,27 0,00 0,00 29.077,27
2486. SNJEŽANA BAGUDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1964 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.016,83 0,00 0,00 29.016,83
2487. VLADIMIR MATOKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1964 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 -69,00 29.068,13 0,00 0,00 0,00 0,00 28.999,13
2488. DUBRAVKA GAJZER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 2.891,34 26.104,87 0,00 0,00 0,00 0,00 28.996,21
2489. ZDENKO MARINČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1938 KOPRIVNA 0,00 0,00 0,00 28.926,62 0,00 0,00 0,00 0,00 28.926,62
2490. SUZANA ZRAKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.891,96 0,00 0,00 28.891,96
2491. JASMINA MALJKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1969 BLANJE 0,00 0,00 0,00 28.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.846,00
2492. GEORG GRUBIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1958 POPOVAC 14.404,08 0,00 261,97 14.069,16 105,09 0,00 0,00 0,00 28.840,30
2493. STJEPAN VRDOLJAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1985 VIŠNJEVAC -200,04 0,00 13.441,81 15.591,40 0,00 0,00 0,00 0,00 28.833,17
2494. ILONKA TURI OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1959 BATINA 0,00 0,00 0,00 28.816,56 0,00 0,00 0,00 0,00 28.816,56
2495. VEDRAN BERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1976 VRBICA 0,00 0,00 0,00 28.771,67 0,00 0,00 0,00 0,00 28.771,67
2496. MIRSADA LOVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1975 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 28.750,19 0,00 0,00 0,00 0,00 28.750,19
2497. SVETLANA RAJŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1980 DARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.699,44 0,00 0,00 28.699,44
2498. BRANIMIR PERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.663,87 0,00 0,00 28.663,87
2499. NADA FEHTIG OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1960 VRBICA 0,00 0,00 0,00 28.662,20 0,00 0,00 0,00 0,00 28.662,20
2500. SREĆKO SOLOMUN OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1968 ZOLJAN 0,00 0,00 0,00 28.658,38 0,00 0,00 0,00 0,00 28.658,38