OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2401. ŽELJKO GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1972 KORITNA 0,00 0,00 0,00 75.466,36 0,00 0,00 0,00 75.466,36
2402. STJEPAN IVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI 1965 KOPRIVNA 8.199,82 0,00 -1.330,79 68.488,80 0,00 0,00 0,00 75.357,83
2403. FRANJO VUJNOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1942 PODGAJCI PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 75.277,76 0,00 0,00 0,00 75.277,76
2404. ZLATKO DIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1955 VILJEVO 0,00 0,00 0,00 75.126,72 0,00 0,00 0,00 75.126,72
2405. VESELKO ĆORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 ĐAKOVO 0,00 0,00 4.246,13 70.808,62 0,00 0,00 0,00 75.054,75
2406. SLAVICA BARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1964 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 74.983,27 0,00 0,00 0,00 74.983,27
2407. JELENA HORVAT OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1963 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 24,48 74.903,38 0,00 0,00 0,00 74.927,86
2408. JOSIP DRENJANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1978 VIŠKOVCI 0,00 0,00 545,20 74.338,78 0,00 0,00 0,00 74.883,98
2409. ZORAN RADNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1967 MAJAR 0,00 0,00 0,00 74.712,84 0,00 0,00 0,00 74.712,84
2410. MARIJA PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1949 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 74.689,68 0,00 0,00 0,00 74.689,68
2411. DARIJE KRSTANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1966 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 74.670,35 0,00 0,00 0,00 74.670,35
2412. MARICA KATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1945 BIZOVAC 0,00 0,00 0,00 74.592,99 0,00 0,00 0,00 74.592,99
2413. IVO VRTARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 PIŠKOREVCI 9.210,18 0,00 0,00 65.313,39 0,00 0,00 0,00 74.523,57
2414. JOVAN JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 74.472,51 0,00 0,00 0,00 74.472,51
2415. RADMILA ŠPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1970 JAGODNJAK 16.561,71 0,00 2.028,61 55.799,31 0,00 0,00 0,00 74.389,63
2416. LUCIJA VESELINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1945 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 74.359,59 0,00 0,00 0,00 74.359,59
2417. SAŠA POLLAK OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1973 VARDARAC 0,00 0,00 -91,74 74.415,26 0,00 0,00 0,00 74.323,52
2418. BOŽICA FRANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1957 HARKANOVCI 0,00 0,00 0,00 74.320,23 0,00 0,00 0,00 74.320,23
2419. BENJAMIN AVDAGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 0,00 0,00 10.579,58 63.703,55 0,00 0,00 0,00 74.283,13
2420. ADINA ERDELJI OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1976 BOLMAN 74.755,03 0,00 -490,91 -0,82 0,00 -20,34 0,00 74.242,96
2421. MARIJA BAČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1937 GORJANI 0,00 0,00 0,00 71.038,30 0,00 3.203,12 0,00 74.241,42
2422. ZVONKO PASTVA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1957 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 74.193,36 0,00 0,00 0,00 74.193,36
2423. VALENTINA TOMAC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1973 NAŠICE 21.830,14 0,00 12.093,61 40.252,53 0,00 0,00 0,00 74.176,28
2424. DALIBOR TOTH OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK -86,76 0,00 -1.940,49 76.133,79 0,00 0,00 0,00 74.106,54
2425. MARTA MEDVED OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1942 SATNICA 0,00 0,00 0,00 74.100,67 0,00 0,00 0,00 74.100,67
2426. DRAGAN ŠIKANJA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1931 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 74.098,93 0,00 0,00 0,00 74.098,93
2427. NIKOLA MILIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1953 DALJ 5.420,53 0,00 8.671,76 59.965,34 0,00 0,00 0,00 74.057,63
2428. MIRKO SISAN OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1969 KRUNOSLAVJE 0,00 0,00 0,00 74.039,47 0,00 0,00 0,00 74.039,47
2429. STEVO KUZMANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1960 HRKANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 74.013,73 0,00 0,00 0,00 74.013,73
2430. BOŽICA JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1959 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 73.901,88 0,00 0,00 0,00 73.901,88
2431. ANA VUKSANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1948 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 73.887,46 0,00 0,00 0,00 73.887,46
2432. MARKO CVITKUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1923 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 73.887,42 0,00 0,00 0,00 73.887,42
2433. ZVONIMIR POSAVČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 73.844,41 0,00 0,00 0,00 73.844,41
2434. STJEPAN SABO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 881,49 72.957,76 0,00 0,00 0,00 73.839,25
2435. DRAŽEN VALENTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 TENJA 0,00 0,00 0,00 73.826,89 0,00 0,00 0,00 73.826,89
2436. MATIJA ĐURĐEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1957 BEKETINCI 0,00 0,00 0,00 73.774,82 0,00 0,00 0,00 73.774,82
2437. BRANISLAV POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO 1944 BLANJE 0,00 0,00 0,00 73.743,44 0,00 0,00 0,00 73.743,44
2438. ZORAN GAŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1966 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.727,17 0,00 73.727,17
2439. MIHAJLO KIRCHMAYER OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1968 ĐAKOVO 0,00 0,00 1.560,10 72.140,79 0,00 0,00 0,00 73.700,89
2440. MARIJA VUJASINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1958 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 73.603,05 0,00 0,00 0,00 73.603,05
2441. MARIO HORNIŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 14,73 73.580,18 0,00 0,00 0,00 73.594,91
2442. ČEDO DRAŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1957 PAUČJE 0,00 0,00 0,00 73.593,91 0,00 0,00 0,00 73.593,91
2443. DAMIR MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 JOSIPOVAC 0,00 0,00 1.061,73 72.490,05 0,00 0,00 0,00 73.551,78
2444. NATAŠA GRGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1985 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 838,51 72.705,55 0,00 0,00 0,00 73.544,06
2445. DRAŽENKA KLEŠĆIK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 TENJA 20.848,63 0,00 3.468,81 49.188,46 0,00 0,00 0,00 73.505,90
2446. KRSTO ZABRDAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1945 OSIJEK 67.651,24 0,00 -1.011,23 7.228,60 0,00 -424,72 0,00 73.443,89
2447. MUJESIRA MILJUŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 73.395,16 0,00 0,00 0,00 73.395,16
2448. IVAN VUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1953 VALPOVO 2.527,22 0,00 1.913,64 68.888,41 0,00 0,00 0,00 73.329,27
2449. PAVAO MITROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1939 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 73.148,23 0,00 0,00 0,00 73.148,23
2450. DAMIR KRPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1975 BELI MANASTIR 0,00 0,00 3.375,20 69.726,43 0,00 0,00 0,00 73.101,63
2451. ELENA ŠČERBAKOVA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 64.244,39 0,00 9.248,52 -395,83 0,00 0,00 0,00 73.097,08
2452. EMILIO PEROŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1990 ČEPIN 8.233,38 0,00 4.840,80 60.007,25 0,00 0,00 0,00 73.081,43
2453. BEATA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1969 ZMAJEVAC 0,00 0,00 -1.545,75 74.526,33 0,00 0,00 0,00 72.980,58
2454. JURE ŠANTOR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1945 BRIJEŠĆE 0,00 0,00 72.910,32 0,00 0,00 66,60 0,00 72.976,92
2455. IGOR ARAMBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1987 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.938,25 0,00 72.938,25
2456. RUŽDI RAKIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1971 BELIŠĆE 18.588,21 0,00 -69,65 54.384,57 0,00 0,00 0,00 72.903,13
2457. ZORAN ZELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1976 PETRIJEVCI 23.326,46 0,00 2.542,05 46.999,41 0,00 0,00 0,00 72.867,92
2458. DARKO BERNARDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1967 ĐAKOVO -1,27 0,00 0,00 72.792,64 0,00 0,00 0,00 72.791,37
2459. ČEDOMIR JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1962 BELI MANASTIR 3.069,52 0,00 -1.335,43 70.078,41 968,35 0,00 0,00 72.780,85
2460. SLAVKO ŠTIC OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1942 BENIČANCI 0,00 0,00 0,00 72.757,04 0,00 0,00 0,00 72.757,04
2461. KATARINA KASTRATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1957 DARDA 0,00 0,00 0,00 72.704,89 0,00 0,00 0,00 72.704,89
2462. BLAŽENKO CRNEC OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1972 VUKA 103,60 0,00 -228,00 72.743,27 0,00 0,00 0,00 72.618,87
2463. IVAN MAJHEN OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1956 MRZOVIĆ 0,00 0,00 0,00 72.607,35 0,00 0,00 0,00 72.607,35
2464. BORKA CINDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN -2.024,95 0,00 1.598,74 72.917,06 0,00 0,00 0,00 72.490,85
2465. IVICA KLARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1978 KAMENAC 0,00 0,00 0,00 72.455,61 0,00 0,00 0,00 72.455,61
2466. RUŽA RUČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1941 BUDROVCI 0,00 0,00 0,00 72.424,79 0,00 0,00 0,00 72.424,79
2467. BRANKA NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 SARVAŠ 30.598,99 0,00 12.415,43 29.262,51 0,00 0,00 0,00 72.276,93
2468. KREŠIMIR LENDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1970 BILJE 14.644,09 0,00 2.348,04 53.682,80 0,00 1.549,10 0,00 72.224,03
2469. FABIJAN BOGDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1946 VIŠKOVCI 0,00 0,00 -720,76 72.851,77 0,00 0,00 0,00 72.131,01
2470. JASMINA KERCEL OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1968 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 72.102,13 0,00 0,00 0,00 72.102,13
2471. ANTE ČULINA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1957 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 72.072,03 0,00 0,00 0,00 72.072,03
2472. IŠTVAN ŠIPOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1974 SUZA 0,00 0,00 123,03 71.932,89 0,00 0,00 0,00 72.055,92
2473. SNJEŽANA BOŽAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1951 OSIJEK 4.518,99 0,00 0,00 67.475,20 0,00 0,00 0,00 71.994,19
2474. ZORAN STEVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1958 OSIJEK 0,00 0,00 9.655,00 62.252,50 0,00 0,00 0,00 71.907,50
2475. STIPO ŠALAMON OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1970 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 71.823,29 0,00 0,00 0,00 71.823,29
2476. VELJKO TATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1965 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 71.720,62 0,00 0,00 0,00 71.720,62
2477. ROBERT BEGOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1973 SATNICA -2,77 0,00 0,00 41.992,99 0,00 29.638,13 0,00 71.628,35
2478. LJUBOMIR MUŠKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1971 KUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 71.628,30 0,00 0,00 0,00 71.628,30
2479. IVAN ANĐELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 71.569,35 0,00 0,00 0,00 71.569,35
2480. MARIJA BOŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1954 RAZBOJIŠTE 0,00 0,00 0,00 71.569,23 0,00 0,00 0,00 71.569,23
2481. ANTONELA IDRIZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 0,00 0,00 7.753,68 63.698,11 0,00 0,00 0,00 71.451,79
2482. SLAĐANA MEKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 71.435,03 0,00 0,00 0,00 71.435,03
2483. MILAN BLANUŠA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1929 BRIJEŠĆE 0,00 0,00 0,00 71.401,41 0,00 0,00 0,00 71.401,41
2484. BISTRAN GAZDEK OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1973 RADIKOVCI -10.133,46 0,00 9.578,08 68.418,62 0,00 3.497,13 0,00 71.360,37
2485. ANICA PALOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 SELCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 71.318,82 0,00 0,00 0,00 71.318,82
2486. TAJANA GROZDANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1986 OSIJEK 0,00 0,00 2.081,18 68.983,94 0,00 0,00 0,00 71.065,12
2487. ZVJEZDANA KALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1967 ĐAKOVO 0,00 0,00 28.932,35 42.081,13 0,00 0,00 0,00 71.013,48
2488. RADIVOJA MRVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1959 BUDIMCI 0,00 0,00 -977,04 71.728,35 0,00 0,00 0,00 70.751,31
2489. FABIJAN MARJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1948 DRAGOTIN -708,22 0,00 0,00 71.415,62 0,00 0,00 0,00 70.707,40
2490. BRANKO KUKUČKA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1969 JURJEVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 70.594,49 0,00 0,00 0,00 70.594,49
2491. ILIJA IVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1965 GORJANI 1.664,48 0,00 1.586,09 67.293,84 0,00 0,00 0,00 70.544,41
2492. ETEM MEDI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1946 OSIJEK 236,48 0,00 15.419,55 54.837,96 0,00 0,00 0,00 70.493,99
2493. MARKO PATAČA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1959 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 70.450,73 0,00 0,00 0,00 70.450,73
2494. JOZO STANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1944 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 70.423,97 0,00 0,00 0,00 70.423,97
2495. DARKO JELOŠEK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 VIŠNJEVAC 3.470,53 0,00 545,47 66.320,66 0,00 0,00 0,00 70.336,66
2496. ANA BATRAC OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1941 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 70.254,27 0,00 0,00 0,00 70.254,27
2497. MARA ANDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1956 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 70.253,97 0,00 0,00 0,00 70.253,97
2498. DARKO DRAGIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1960 ĐAKOVO 18.098,72 0,00 0,00 52.099,83 0,00 0,00 0,00 70.198,55
2499. MIRJANA JURJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 ĐAKOVO 16.067,52 0,00 2.774,41 51.347,49 0,00 0,00 0,00 70.189,42
2500. LIMAN REXHEBEQAJ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1970 VALPOVO 0,00 0,00 46.650,49 23.527,91 0,00 0,00 0,00 70.178,40