OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2401. MILAN JAKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 84.918,23 0,00 0,00 0,00 84.918,23
2402. BOŽICA BOGDAN OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1975 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 84.897,39 0,00 0,00 0,00 84.897,39
2403. ĐURĐICA HEČIMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1956 PODGORAČ 0,00 0,00 0,00 84.749,46 0,00 0,00 0,00 84.749,46
2404. HELGA SMILJANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 OSIJEK 9.023,86 0,00 64,97 75.600,74 0,00 0,00 0,00 84.689,57
2405. SAŠA POLLAK OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1973 VARDARAC 0,00 0,00 -91,74 84.759,11 0,00 0,00 0,00 84.667,37
2406. SADRI ĆENAJ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1965 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 84.558,00 0,00 0,00 0,00 84.558,00
2407. MILE VIGNJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 84.514,71 0,00 0,00 0,00 84.514,71
2408. MILENKO ŠEKERIJA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 84.369,94 0,00 0,00 84.369,94
2409. RAMADAN SEFULI OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1950 BELI MANASTIR 15.857,16 0,00 0,00 68.488,12 0,00 0,00 0,00 84.345,28
2410. ŠTEFICA ĐURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 3.827,18 80.476,37 0,00 0,00 0,00 84.303,55
2411. LUCIJA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1943 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 84.174,26 0,00 0,00 0,00 84.174,26
2412. IVICA SUNTEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1969 GAT 0,00 0,00 979,95 83.120,66 0,00 0,00 0,00 84.100,61
2413. TOMISLAV CVITANUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 0,00 0,00 1.616,02 0,00 0,00 82.449,98 0,00 84.066,00
2414. FABO JOSIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1946 KORITNA 0,00 0,00 0,00 84.040,95 0,00 0,00 0,00 84.040,95
2415. STJEPAN VRANJEŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 ĐAKOVO -14.272,60 0,00 4.272,21 94.007,72 0,00 0,00 0,00 84.007,33
2416. VEDRAN DERVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1983 JELISAVAC 13.463,02 0,00 20.224,09 50.206,18 0,00 0,00 0,00 83.893,29
2417. SVETLANA RADANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,06 0,00 -969,48 84.715,63 0,00 0,00 0,00 83.746,21
2418. MARA RUČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1956 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 83.700,66 0,00 0,00 0,00 83.700,66
2419. JANJA DAMJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1965 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 83.689,99 0,00 0,00 0,00 83.689,99
2420. IVKA JOZIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1951 KORITNA 0,00 0,00 0,00 83.682,84 0,00 0,00 0,00 83.682,84
2421. ANTE ČULINA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1957 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 83.596,38 0,00 0,00 0,00 83.596,38
2422. BARICA URMANAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 83.504,95 0,00 0,00 0,00 83.504,95
2423. KATA GREGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 PALJEVINA 0,00 0,00 0,00 83.416,94 0,00 0,00 0,00 83.416,94
2424. KARMELA PERAK OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1975 LADIMIREVCI 0,00 0,00 729,51 82.664,01 0,00 0,00 0,00 83.393,52
2425. ŽELJKO JEMRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 2.280,17 0,00 6.352,18 74.678,58 0,00 0,00 0,00 83.310,93
2426. SNJEŽANA FILIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 ĐAKOVO 11.503,93 0,00 1.787,89 70.008,49 0,00 0,00 0,00 83.300,31
2427. LJUBOMIR VORKAPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1925 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 83.203,45 0,00 0,00 0,00 83.203,45
2428. ĐORĐE NIKOLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1961 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 83.180,76 0,00 0,00 0,00 83.180,76
2429. ANKICA VUČILOVSKI OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1959 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 83.143,25 0,00 0,00 0,00 83.143,25
2430. DRAŽEN VALENTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 TENJA 0,00 0,00 0,00 83.015,87 0,00 0,00 0,00 83.015,87
2431. DRAŽENKA KLEŠĆIK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 TENJA 23.998,15 0,00 2.804,02 56.200,69 0,00 0,00 0,00 83.002,86
2432. KSENIJA KONČAR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK -2.947,84 0,00 0,00 85.906,35 0,00 0,00 0,00 82.958,51
2433. ČEDOMIR JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1962 BELI MANASTIR 1.912,41 0,00 -1.301,25 81.263,44 1.072,58 0,00 0,00 82.947,18
2434. JOSIP DRENJANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1978 VIŠKOVCI 0,00 0,00 601,60 82.330,14 0,00 0,00 0,00 82.931,74
2435. KATA STAŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1956 GORJANI 0,00 -100,00 0,00 82.924,28 0,00 0,00 0,00 82.824,28
2436. HAMID MEHIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1934 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 82.821,34 0,00 0,00 0,00 82.821,34
2437. LJUBA ČVEK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1948 KUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 82.767,14 0,00 0,00 0,00 82.767,14
2438. NIKOLA MILIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1953 DALJ 6.208,93 0,00 7.571,20 68.981,03 0,00 0,00 0,00 82.761,16
2439. DUŠAN ŠKORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1936 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 82.745,42 0,00 0,00 0,00 82.745,42
2440. ANTUN FURLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1956 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 82.695,72 0,00 0,00 0,00 82.695,72
2441. LJUDMILA RADINOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1946 PODRAVSKA MOSLAVINA 0,00 0,00 0,00 82.693,08 0,00 0,00 0,00 82.693,08
2442. JOSIP BAGARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 VALPOVO 0,00 0,00 18.280,46 64.401,18 0,00 0,00 0,00 82.681,64
2443. ANICA FOJTIK OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1961 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 82.171,03 0,00 442,48 0,00 82.613,51
2444. RAMIS ALIJA OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1961 KNEŽEVO 0,00 0,00 0,00 82.607,55 0,00 0,00 0,00 82.607,55
2445. KATICA FORJAN OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1955 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 82.578,30 0,00 0,00 0,00 82.578,30
2446. SAŠA VALENTIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 82.514,65 0,00 0,00 82.514,65
2447. HERMINA LIVAZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1954 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 82.491,67 0,00 0,00 0,00 82.491,67
2448. RUŽA BACKO OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1974 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 82.430,57 0,00 0,00 0,00 82.430,57
2449. ŽELJKO GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1972 KORITNA 0,00 0,00 0,00 82.406,46 0,00 0,00 0,00 82.406,46
2450. DUBRAVKA MILUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 82.404,23 0,00 0,00 0,00 82.404,23
2451. MARIJA OREŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1973 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 82.366,61 0,00 0,00 0,00 82.366,61
2452. MLADEN UGRENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1950 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 82.329,81 0,00 0,00 0,00 82.329,81
2453. JOZO JOZIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1952 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 82.321,26 0,00 0,00 0,00 82.321,26
2454. BRANKA MATIJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1972 VALPOVO 0,00 0,00 0,00 82.205,94 0,00 0,00 0,00 82.205,94
2455. DRAGO JEZIDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 82.202,92 0,00 0,00 0,00 82.202,92
2456. ŽELJKO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 LADIMIREVCI 10.246,31 0,00 4.741,34 67.131,56 0,00 0,00 0,00 82.119,21
2457. FRANCISKA MAJCENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1945 VRBICA 0,00 0,00 0,00 82.118,01 0,00 0,00 0,00 82.118,01
2458. MARIJA MATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1969 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 81.550,05 0,00 538,17 0,00 82.088,22
2459. DAVOR BRUMEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 8.107,34 0,00 6.096,39 67.821,74 0,00 0,00 0,00 82.025,47
2460. BRANKO BERTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1952 JAGODNJAK 591,83 0,00 2.110,35 79.308,89 0,00 0,00 0,00 82.011,07
2461. HRVOJE PANDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.940,61 0,00 81.940,61
2462. MIRJANA LOKMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ĐAKOVO 0,00 0,00 2.753,36 79.148,64 0,00 0,00 0,00 81.902,00
2463. IVAN PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1969 SUŠINE 0,00 0,00 -252,01 82.131,46 0,00 0,00 0,00 81.879,45
2464. DARKO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 1.349,25 80.523,30 0,00 0,00 0,00 81.872,55
2465. TEREZIJA TAČKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1953 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 81.861,53 0,00 0,00 0,00 81.861,53
2466. IVAN PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 47.026,16 0,00 10.542,87 24.164,75 0,00 0,00 0,00 81.733,78
2467. MIRJANA ZETAIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1966 PODRAVSKA MOSLAVINA 0,00 0,00 158,15 81.454,56 0,00 0,00 0,00 81.612,71
2468. JOZO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1973 LADIMIREVCI 43.799,03 0,00 5.986,53 31.822,82 0,00 0,00 0,00 81.608,38
2469. MARICA MIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1946 TRNAVA 0,00 0,00 0,00 81.511,92 0,00 0,00 0,00 81.511,92
2470. BRANKA NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 SARVAŠ 34.478,99 0,00 14.013,03 32.984,15 0,00 0,00 0,00 81.476,17
2471. BORKA CINDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN -2.024,95 0,00 385,93 83.081,88 0,00 0,00 0,00 81.442,86
2472. ĐURĐICA VRBAN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1968 SUŠINE 0,00 0,00 0,00 81.376,26 0,00 0,00 0,00 81.376,26
2473. MATEJ BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 EDMONTON 0,00 0,00 6.758,68 74.581,16 0,00 0,00 0,00 81.339,84
2474. ANDRIJA ĆOSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1990 ĐAKOVO 0,00 0,00 310,55 81.014,17 0,00 0,00 0,00 81.324,72
2475. LJILJANA KRAJNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1954 ČOKADINCI 0,00 0,00 0,00 81.324,45 0,00 0,00 0,00 81.324,45
2476. JULIJANA BUKVAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1932 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 81.267,99 0,00 0,00 0,00 81.267,99
2477. ANICA BARUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1947 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 81.221,34 0,00 0,00 0,00 81.221,34
2478. BARICA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1945 HABJANOVCI 0,00 0,00 0,00 81.175,37 0,00 0,00 0,00 81.175,37
2479. PETAR BIRKAŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1961 KUĆANCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 81.145,26 0,00 0,00 0,00 81.145,26
2480. MIRKO PRGOMELJA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1938 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 81.101,45 0,00 0,00 0,00 81.101,45
2481. MARKO ZEC OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1942 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 81.099,90 0,00 0,00 0,00 81.099,90
2482. NENAD BUNČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1977 BELIŠĆE 0,00 0,00 1.040,28 80.056,99 0,00 0,00 0,00 81.097,27
2483. TIHOMIR VOJNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 7.545,27 73.499,79 0,00 0,00 0,00 81.045,06
2484. JOSIP BOLVAR OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1952 BOČKINCI 0,00 0,00 0,00 80.976,10 0,00 0,00 0,00 80.976,10
2485. VALENTINA TOMAC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1973 NAŠICE 24.373,06 0,00 12.777,36 43.824,21 0,00 0,00 0,00 80.974,63
2486. STJEPAN SABO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 897,86 79.961,69 0,00 0,00 0,00 80.859,55
2487. ZORAN RADNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1967 MAJAR 0,00 0,00 0,00 80.825,51 0,00 0,00 0,00 80.825,51
2488. SLAĐANA JAKOBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1972 LEVANJSKA VAROŠ 0,00 0,00 0,00 80.747,21 0,00 0,00 0,00 80.747,21
2489. STEVAN OSTOJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1949 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 80.696,49 0,00 0,00 0,00 80.696,49
2490. SLAVICA BARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1964 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 80.637,97 0,00 0,00 0,00 80.637,97
2491. MARIJAN SUŠAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1948 OSIJEK 54.311,43 0,00 26.286,70 0,00 0,00 0,00 0,00 80.598,13
2492. BEATA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1969 ZMAJEVAC 0,00 0,00 -10,80 80.573,50 0,00 0,00 0,00 80.562,70
2493. IVAN BENCAK OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1932 LUG SUBOTIČKI 0,00 0,00 0,00 80.558,41 0,00 0,00 0,00 80.558,41
2494. JASNA BUDIMIR-BRAČEVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 37.055,74 0,00 43.477,28 -2,02 0,00 0,00 0,00 80.531,00
2495. BLAŽENKO CRNEC OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1972 VUKA 0,00 0,00 0,00 80.468,98 0,00 0,00 0,00 80.468,98
2496. DARIJE KRSTANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 TVRĐAVICA 0,00 0,00 0,00 80.420,89 0,00 0,00 0,00 80.420,89
2497. ANICA BARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1946 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 80.393,70 0,00 0,00 0,00 80.393,70
2498. DALIBOR TOTH OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK -86,76 0,00 -1.940,49 82.372,35 0,00 0,00 0,00 80.345,10
2499. DRAGO KULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1948 OSIJEK 7.879,06 0,00 -6.416,64 78.854,77 0,00 0,00 0,00 80.317,19
2500. JELENA HORVAT OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1963 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 0,00 80.295,60 0,00 0,00 0,00 80.295,60