OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
OSJEČKO-BARANJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2401. ŠANDOR ŠIPOŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1966 PODOLJE 0,00 0,00 0,00 83.689,91 0,00 0,00 0,00 83.689,91
2402. RAMADAN SEFULI OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1950 BELI MANASTIR 15.739,74 0,00 0,00 67.929,27 0,00 0,00 0,00 83.669,01
2403. ŠTEFICA ĐURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 3.800,32 79.791,69 0,00 0,00 0,00 83.592,01
2404. LUCIJA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1943 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 83.492,38 0,00 0,00 0,00 83.492,38
2405. ANTE BARIČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1966 VELIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 83.396,64 0,00 0,00 0,00 83.396,64
2406. SAŠA POLLAK OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1973 VARDARAC 0,00 0,00 -91,74 83.487,13 0,00 0,00 0,00 83.395,39
2407. FABO JOSIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1946 KORITNA 0,00 0,00 0,00 83.327,30 0,00 0,00 0,00 83.327,30
2408. IVICA SUNTEŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1969 GAT 0,00 0,00 971,26 82.179,36 0,00 0,00 0,00 83.150,62
2409. ČEDOMIR JOVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1962 BELI MANASTIR 3.481,79 0,00 -1.305,93 79.888,46 1.058,30 0,00 0,00 83.122,62
2410. SVETLANA RADANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,06 0,00 -969,48 83.996,79 0,00 0,00 0,00 83.027,37
2411. MILENKO ŠEKERIJA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 83.013,07 0,00 0,00 83.013,07
2412. ŠIMO ANTUNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 83.000,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.000,60
2413. BARICA URMANAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 82.828,19 0,00 0,00 0,00 82.828,19
2414. IVKA JOZIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1951 KORITNA 0,00 0,00 0,00 82.758,08 0,00 0,00 0,00 82.758,08
2415. KARMELA PERAK OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1975 LADIMIREVCI 0,00 0,00 723,00 81.967,65 0,00 0,00 0,00 82.690,65
2416. MARA NESVANULICA OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1939 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 82.676,24 0,00 0,00 0,00 82.676,24
2417. ŽELJKO JEMRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 2.260,39 0,00 6.323,49 74.007,47 0,00 0,00 0,00 82.591,35
2418. LJUBOMIR VORKAPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1925 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 82.481,03 0,00 0,00 0,00 82.481,03
2419. STJEPAN VRANJEŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 ĐAKOVO -14.272,60 0,00 4.236,07 92.483,63 0,00 0,00 0,00 82.447,10
2420. MARIJA BARUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1967 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 82.401,87 0,00 0,00 0,00 82.401,87
2421. ANKICA VUČILOVSKI OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1959 BOCANJEVCI 0,00 0,00 0,00 82.400,17 0,00 0,00 0,00 82.400,17
2422. TOMISLAV LEKO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 OSIJEK 1.820,19 0,00 1.695,06 78.883,11 0,00 0,00 0,00 82.398,36
2423. SNJEŽANA FILIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 ĐAKOVO 11.367,57 0,00 1.767,33 69.184,68 0,00 0,00 0,00 82.319,58
2424. HAMID MEHIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1934 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 82.307,37 0,00 0,00 0,00 82.307,37
2425. VEDRAN DERVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1983 JELISAVAC 13.197,28 0,00 19.838,23 49.239,97 0,00 0,00 0,00 82.275,48
2426. ANTE ČULINA OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1957 KRČENIK 0,00 0,00 0,00 82.090,08 0,00 0,00 0,00 82.090,08
2427. LJUBA ČVEK OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1948 KUŠEVAC 0,00 0,00 0,00 82.058,45 0,00 0,00 0,00 82.058,45
2428. DUŠAN ŠKORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MAGADENOVAC 1936 KUĆANCI 0,00 0,00 0,00 82.026,97 0,00 0,00 0,00 82.026,97
2429. JOSIP BAGARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 VALPOVO 0,00 0,00 18.081,11 63.895,00 0,00 0,00 0,00 81.976,11
2430. RADISLAVA STANOJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1973 KNEŽEVI VINOGRADI 0,00 0,00 0,00 81.937,75 0,00 0,00 0,00 81.937,75
2431. MARIJA OREŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1973 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 81.882,02 0,00 0,00 0,00 81.882,02
2432. IGOR ARAMBAŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1987 ČEPIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.833,17 0,00 81.833,17
2433. JOSIP DRENJANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI 1978 VIŠKOVCI 0,00 0,00 593,87 81.235,49 0,00 0,00 0,00 81.829,36
2434. ZVONIMIR MAMUZIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 61.246,36 20.544,52 0,00 0,00 81.790,88
2435. DRAŽEN VALENTIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1973 TENJA 0,00 0,00 0,00 81.757,16 0,00 0,00 0,00 81.757,16
2436. MARA RUČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1956 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 0,00 81.669,01 0,00 0,00 0,00 81.669,01
2437. ANICA FOJTIK OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1961 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 81.201,05 0,00 436,30 0,00 81.637,35
2438. MLADEN UGRENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1950 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 81.602,74 0,00 0,00 0,00 81.602,74
2439. DUBRAVKA MILUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1973 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 81.593,56 0,00 0,00 0,00 81.593,56
2440. JOZO JOZIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1952 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 81.593,08 0,00 0,00 0,00 81.593,08
2441. DRAŽENKA KLEŠĆIK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 TENJA 23.566,72 0,00 2.759,42 55.240,17 0,00 0,00 0,00 81.566,31
2442. DRAGO JEZIDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 81.489,19 0,00 0,00 0,00 81.489,19
2443. ŽELJKO GREGAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1972 KORITNA 0,00 0,00 0,00 81.455,79 0,00 0,00 0,00 81.455,79
2444. FRANCISKA MAJCENOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1945 VRBICA 0,00 0,00 0,00 81.428,01 0,00 0,00 0,00 81.428,01
2445. MARIJA MATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1969 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 80.869,76 0,00 525,86 0,00 81.395,62
2446. KATA GREGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 PALJEVINA 0,00 0,00 0,00 81.385,83 0,00 0,00 0,00 81.385,83
2447. NIKOLA MILIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1953 DALJ 6.100,93 0,00 7.494,92 67.746,05 0,00 0,00 0,00 81.341,90
2448. ŽELJKO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1965 LADIMIREVCI 10.124,43 0,00 4.701,82 66.419,78 0,00 0,00 0,00 81.246,03
2449. DAVOR BRUMEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 8.022,89 0,00 6.049,93 67.146,21 0,00 0,00 0,00 81.219,03
2450. DARKO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 VIŠNJEVAC 0,00 0,00 1.343,72 79.863,02 0,00 0,00 0,00 81.206,74
2451. IVAN PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1969 SUŠINE 0,00 0,00 -252,01 81.410,32 0,00 0,00 0,00 81.158,31
2452. RAMIS ALIJA OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC 1961 KNEŽEVO 0,00 0,00 0,00 81.103,05 0,00 0,00 0,00 81.103,05
2453. HERMINA LIVAZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1954 BELI MANASTIR 0,00 0,00 -727,07 81.793,26 0,00 0,00 0,00 81.066,19
2454. MIRJANA LOKMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ĐAKOVO 0,00 0,00 2.740,68 78.281,07 0,00 0,00 0,00 81.021,75
2455. DRAGO KULIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1948 OSIJEK 9.624,54 0,00 -6.416,64 77.625,41 0,00 0,00 0,00 80.833,31
2456. MARICA MIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1946 TRNAVA 0,00 0,00 0,00 80.805,16 0,00 0,00 0,00 80.805,16
2457. ANTUN FURLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1956 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 80.678,97 0,00 0,00 0,00 80.678,97
2458. LJUDMILA RADINOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,PODRAVSKA MOSLAVINA 1946 PODRAVSKA MOSLAVINA 0,00 0,00 0,00 80.676,33 0,00 0,00 0,00 80.676,33
2459. KATICA FORJAN OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1955 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 80.561,55 0,00 0,00 0,00 80.561,55
2460. ANICA BARUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1947 SLATINIK DRENJSKI 0,00 0,00 0,00 80.507,16 0,00 0,00 0,00 80.507,16
2461. BARICA BOŠNJAK OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC 1945 HABJANOVCI 0,00 0,00 0,00 80.499,69 0,00 0,00 0,00 80.499,69
2462. JOZO PUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1973 LADIMIREVCI 43.181,06 0,00 5.903,24 31.388,35 0,00 0,00 0,00 80.472,65
2463. PETAR BIRKAŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1961 KUĆANCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 80.440,70 0,00 0,00 0,00 80.440,70
2464. RUŽA BACKO OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1974 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 80.404,37 0,00 0,00 0,00 80.404,37
2465. MIRKO PRGOMELJA OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1938 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 80.397,28 0,00 0,00 0,00 80.397,28
2466. MARKO ZEC OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1942 BRANIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 80.395,75 0,00 0,00 0,00 80.395,75
2467. TIHOMIR VOJNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 7.497,32 72.815,70 0,00 0,00 0,00 80.313,02
2468. HRVOJE PANDŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.312,67 0,00 80.312,67
2469. BRANKA NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 SARVAŠ 33.947,50 0,00 13.794,19 32.474,35 0,00 0,00 0,00 80.216,04
2470. IVAN ANĐELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 80.203,19 0,00 0,00 0,00 80.203,19
2471. ĐORĐE NIKOLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1961 BUDIMCI 0,00 0,00 0,00 80.126,27 0,00 0,00 0,00 80.126,27
2472. SLAĐANA JAKOBOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1972 LEVANJSKA VAROŠ 0,00 0,00 0,00 80.084,97 0,00 0,00 0,00 80.084,97
2473. BORKA CINDRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPIN -2.024,95 0,00 385,93 81.689,49 0,00 0,00 0,00 80.050,47
2474. IVO VRTARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 PIŠKOREVCI 10.311,91 0,00 0,00 69.723,65 0,00 0,00 0,00 80.035,56
2475. VALENTINA TOMAC OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1973 NAŠICE 24.024,73 0,00 12.638,21 43.334,96 0,00 0,00 0,00 79.997,90
2476. STEVAN OSTOJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1949 ANDRIJEVAC 0,00 0,00 0,00 79.995,84 0,00 0,00 0,00 79.995,84
2477. ZORAN RADNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1967 MAJAR 0,00 0,00 0,00 79.988,19 0,00 0,00 0,00 79.988,19
2478. DOMAGOJ PUHANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1982 ČEPIN 5.476,02 0,00 -198,73 74.702,04 0,00 0,00 0,00 79.979,33
2479. STJEPAN SABO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 0,00 0,00 895,62 79.002,29 0,00 0,00 0,00 79.897,91
2480. ANDRIJA ĆOSIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1990 ĐAKOVO 0,00 0,00 305,20 79.576,56 0,00 0,00 0,00 79.881,76
2481. SLAVICA BARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1964 MARIJANCI 0,00 0,00 0,00 79.863,38 0,00 0,00 0,00 79.863,38
2482. TEREZIJA TAČKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1953 PETRIJEVCI 0,00 0,00 0,00 79.844,78 0,00 0,00 0,00 79.844,78
2483. ĐURĐICA VRBAN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1968 SUŠINE 0,00 0,00 0,00 79.840,93 0,00 0,00 0,00 79.840,93
2484. JOSIP BOLVAR OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1952 BOČKINCI 0,00 0,00 0,00 79.835,18 0,00 0,00 0,00 79.835,18
2485. BRANKA MATIJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1972 VALPOVO 0,00 0,00 -486,00 80.183,79 0,00 0,00 0,00 79.697,79
2486. RUŽICA RUKAVINA OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1955 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 79.651,04 0,00 0,00 0,00 79.651,04
2487. DARIJE KRSTANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 TVRĐAVICA 0,00 0,00 0,00 79.633,17 0,00 0,00 0,00 79.633,17
2488. JELENA HORVAT OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1963 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 0,00 79.542,90 0,00 0,00 0,00 79.542,90
2489. ŽELJKO ŠMIDER OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1966 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 79.531,03 0,00 0,00 0,00 79.531,03
2490. DALIBOR TOTH OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK -86,76 0,00 -1.940,49 81.517,77 0,00 0,00 0,00 79.490,52
2491. MARIJA PETROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1949 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 79.435,85 0,00 0,00 0,00 79.435,85
2492. BEATA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1969 ZMAJEVAC 0,00 0,00 -10,80 79.420,13 0,00 0,00 0,00 79.409,33
2493. LJILJANA KRAJNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1954 ČOKADINCI 0,00 0,00 0,00 79.307,70 0,00 0,00 0,00 79.307,70
2494. VESELKO ĆORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 ĐAKOVO 0,00 0,00 4.246,13 75.041,71 0,00 0,00 0,00 79.287,84
2495. MARIJAN SUŠAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1948 OSIJEK 53.496,70 0,00 25.779,08 0,00 0,00 0,00 0,00 79.275,78
2496. ANA VUKSANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1948 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 79.269,10 0,00 0,00 0,00 79.269,10
2497. JULIJANA BUKVAŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1932 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 79.236,88 0,00 0,00 0,00 79.236,88
2498. BLAŽENKO CRNEC OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1972 VUKA 0,00 0,00 0,00 79.234,05 0,00 0,00 0,00 79.234,05
2499. NATAŠA GRGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1985 DUBOŠEVICA 0,00 0,00 886,50 78.293,32 0,00 0,00 0,00 79.179,82
2500. MARIO HORNIŠ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 79.125,38 0,00 0,00 0,00 79.125,38