OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZADARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1701. ROSANDA MIOČIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1966 JOVIĆI 3.747,48 0,00 5.642,09 16.375,38 0,00 0,00 0,00 25.764,95
1702. EMIL VUKMAN ZADARSKA,ZADAR 1953 ZADAR 0,00 0,00 0,00 25.730,73 0,00 0,00 0,00 25.730,73
1703. ANDREA ANNAMARIE CHRISTA LENK ZADARSKA,ZADAR 1963 WALDBRUNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.727,49 0,00 25.727,49
1704. ŽELJKO BAČIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1967 BENKOVAC -7.338,09 0,00 0,00 33.054,47 0,00 0,00 0,00 25.716,38
1705. LULE UKAJ ZADARSKA,ZADAR 1979 ZADAR 0,00 0,00 0,00 25.692,56 0,00 0,00 0,00 25.692,56
1706. LUCIJA PEROŠ ZADARSKA,NIN 1949 ZATON 0,00 0,00 0,00 25.674,49 0,00 0,00 0,00 25.674,49
1707. KRISTINA KOLUMBO ZADARSKA,ZADAR 1989 ZADAR 0,00 0,00 -314,35 25.988,51 0,00 0,00 0,00 25.674,16
1708. MILAN KOTUR ZADARSKA,RAŽANAC 1957 RAŽANAC 25,73 0,00 15.218,58 0,00 0,00 10.418,47 0,00 25.662,78
1709. ITALO SURAĆ ZADARSKA,ZADAR 1942 ZADAR 0,00 0,00 -1.913,14 27.512,09 0,00 0,00 0,00 25.598,95
1710. EMIL RAK ZADARSKA,ZADAR 1961 ZADAR 0,00 0,00 0,00 25.590,38 0,00 0,00 0,00 25.590,38
1711. FRANC LORENČIČ ZADARSKA,KOLAN 1956 HARDEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.495,98 0,00 25.495,98
1712. DRAGO BENČIĆ ZADARSKA,PAŠMAN 1962 KRAJ 0,00 0,00 0,00 25.469,81 0,00 0,00 0,00 25.469,81
1713. SEMIRA ABDULI ZADARSKA,PAKOŠTANE 1983 PAKOŠTANE 0,00 0,00 0,00 25.450,32 0,00 0,00 0,00 25.450,32
1714. EKREM SAITI ZADARSKA,STARIGRAD STARIGRAD 0,00 0,00 0,00 25.402,65 0,00 0,00 0,00 25.402,65
1715. ANDRIJA MARIJANOVIĆ ZADARSKA,VIR 1949 VIR 0,00 0,00 1,91 640,92 0,00 24.744,47 0,00 25.387,30
1716. VESNA FRANCUZOVIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1967 POLIČNIK 0,00 0,00 0,00 25.381,78 0,00 0,00 0,00 25.381,78
1717. SLAVKO ŠPAR ZADARSKA,NIN 1952 ZATON 0,00 0,00 0,00 25.379,43 0,00 0,00 0,00 25.379,43
1718. SVJETLANA HRABROV ZADARSKA,PAŠMAN 1963 BANJ 0,00 0,00 0,00 25.355,40 0,00 0,00 0,00 25.355,40
1719. EDITA IVANIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1956 PERUŠIĆ DONJI 0,00 0,00 0,00 25.354,36 0,00 0,00 0,00 25.354,36
1720. MAJA PRIBANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 25.352,42 0,00 0,00 0,00 25.352,42
1721. ZDENKA JOKIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1956 RADOVIN 0,00 0,00 0,00 25.342,28 0,00 0,00 0,00 25.342,28
1722. KATA JOKIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1955 RADOVIN 0,00 0,00 0,00 25.342,27 0,00 0,00 0,00 25.342,27
1723. MARIJANA ANTIĆ ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 20.756,60 0,00 0,00 4.581,24 0,00 0,00 0,00 25.337,84
1724. MARKO BUČIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1934 GORICA 0,00 0,00 0,00 25.312,87 0,00 0,00 0,00 25.312,87
1725. MAJDA MUSTIĆ ZADARSKA,PAG 1962 BEĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.257,78 0,00 25.257,78
1726. JADRANKA TRIFUNOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1972 ZAPUŽANE 0,00 0,00 0,00 25.253,64 0,00 0,00 0,00 25.253,64
1727. DEJAN JOVANOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1969 ZAPUŽANE 0,00 0,00 0,00 25.252,56 0,00 0,00 0,00 25.252,56
1728. PETRICA PERIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1930 GORICA 0,00 0,00 0,00 25.175,22 0,00 0,00 0,00 25.175,22
1729. SLAVKA RODIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1957 SUHOVARE 0,00 0,00 0,00 25.128,42 0,00 0,00 0,00 25.128,42
1730. STIPE VRKIĆ ZADARSKA,OBROVAC 1968 KRUŠEVO 0,00 0,00 0,00 25.092,83 0,00 0,00 0,00 25.092,83
1731. TOMISLAV VERŠIĆ ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 25.087,63 0,00 0,00 0,00 25.087,63
1732. RIKARDO STIPANOV ZADARSKA,PREKO 1989 PREKO 0,00 0,00 0,00 25.081,05 0,00 0,00 0,00 25.081,05
1733. ĐENANA MARAŠ ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 0,00 0,00 0,00 25.036,69 0,00 0,00 0,00 25.036,69
1734. TOMISLAV SORIĆ ZADARSKA,BIBINJE 1959 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 25.024,08 0,00 0,00 0,00 25.024,08
1735. ANTE ČULINA ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 25.013,24 0,00 0,00 0,00 25.013,24
1736. ZORICA MARKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.962,70 0,00 0,00 0,00 24.962,70
1737. BRANKA IVANOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1966 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.958,14 0,00 0,00 0,00 24.958,14
1738. DRAŽEN SJAUŠ ZADARSKA,POSEDARJE 1967 POSEDARJE 0,00 0,00 444,14 24.437,94 0,00 0,00 0,00 24.882,08
1739. DAVORKA PARENTA ZADARSKA,POSEDARJE 1970 ISLAM LATINSKI 0,00 0,00 0,00 24.873,36 0,00 0,00 0,00 24.873,36
1740. IVICA ŽUNIĆ ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 0,00 0,00 2.996,89 21.862,37 0,00 0,00 0,00 24.859,26
1741. MIRO BAREŠIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1983 DRAGE 0,00 0,00 0,00 24.854,94 0,00 0,00 0,00 24.854,94
1742. TOMISLAV BARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1970 RAVA 0,00 0,00 0,00 24.810,67 0,00 0,00 0,00 24.810,67
1743. GORAN ČABRAJA ZADARSKA,PAG 1970 BOŠANA -0,55 0,00 83,34 0,00 0,00 24.656,62 0,00 24.739,41
1744. ZVONKO BEZINOVIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1970 TURANJ 0,00 0,00 0,00 24.674,80 0,00 0,00 0,00 24.674,80
1745. MARIJA JUREŠKO ZADARSKA,ZADAR 1940 CRNO 0,00 0,00 0,00 24.668,44 0,00 0,00 0,00 24.668,44
1746. LUCA ŠIMIĆ ZADARSKA,OBROVAC 1959 KRUŠEVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.617,34 0,00 24.617,34
1747. LORETA KOŠTA ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR 0,00 0,00 -1.917,35 26.533,85 0,00 0,00 0,00 24.616,50
1748. IVAN MILAS ZADARSKA,TKON 1955 TKON 0,00 0,00 887,05 23.793,21 0,00 -87,01 0,00 24.593,25
1749. ŽELJKO MAKSAN ZADARSKA,PAKOŠTANE 1966 PAKOŠTANE 0,00 0,00 0,00 24.569,35 0,00 0,00 0,00 24.569,35
1750. ANĐELO MILUTIN ZADARSKA,VRSI 1986 VRSI 0,00 0,00 0,00 24.551,54 0,00 0,00 0,00 24.551,54
1751. NEVEN KONČURAT ZADARSKA,KALI 1956 KALI -0,07 0,00 811,66 23.724,33 0,00 0,00 0,00 24.535,92
1752. ĐANI KURTA ZADARSKA,PRIVLAKA 1970 PRIVLAKA 0,00 0,00 774,06 23.754,31 0,00 0,00 0,00 24.528,37
1753. DIJANA KUFNER ZADARSKA,PAKOŠTANE 1982 DRAGE 0,00 0,00 0,00 24.493,91 0,00 0,00 0,00 24.493,91
1754. DAVOR SARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1957 ZADAR 0,00 0,00 54,74 24.436,05 0,00 0,00 0,00 24.490,79
1755. IVKA MARINOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1952 BRUŠKA 0,00 0,00 0,00 24.478,21 0,00 0,00 0,00 24.478,21
1756. BOŽIDAR VUČKOVIĆ ZADARSKA,POLIČNIK ZAJEČAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.477,63 0,00 24.477,63
1757. EWALD SERWATZY ZADARSKA,POLIČNIK TRAUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.439,04 0,00 24.439,04
1758. BOŽE PEŠA ZADARSKA,NIN 1941 ZATON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.438,58 0,00 24.438,58
1759. ANDREJ SIKIRIĆ ZADARSKA,PREKO 1976 LUKORAN 0,00 0,00 0,00 24.351,06 0,00 0,00 0,00 24.351,06
1760. INGRID NEZIROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.337,90 0,00 0,00 0,00 24.337,90
1761. IVANA OMEROVIĆ ZADARSKA,BIBINJE 1982 BIBINJE 0,00 0,00 1.235,89 23.081,06 0,00 0,00 0,00 24.316,95
1762. LUKA ALAVANJA ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.295,67 0,00 0,00 0,00 24.295,67
1763. MANUELA ZELIĆ ZADARSKA,ZADAR 1972 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.291,81 0,00 0,00 0,00 24.291,81
1764. ANABELA BOROVČANIN ZADARSKA,ZADAR 1980 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.286,43 0,00 24.286,43
1765. IVICA BULJ ZADARSKA,PAG 1959 VLAŠIĆI 18.121,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.163,80 24.285,55
1766. VIŠNJA GALOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1965 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.250,33 0,00 24.250,33
1767. NENAD ĆOSIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1987 USORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.247,64 0,00 24.247,64
1768. MARIJA BUNJA ZADARSKA,PAKOŠTANE 1951 DRAGE 22.273,47 0,00 1.198,66 747,32 0,00 0,00 0,00 24.219,45
1769. ANTE KURTOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.191,41 0,00 0,00 0,00 24.191,41
1770. DORIS MARINIĆ ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.119,63 0,00 0,00 0,00 24.119,63
1771. ZDRAVKO RENZ-PUHANIĆ ZADARSKA,VIR 1952 VIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.115,96 0,00 24.115,96
1772. MILKA SKOBLAR ZADARSKA,PRIVLAKA 1940 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 24.114,88 0,00 0,00 0,00 24.114,88
1773. DAVID NISETEO ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 0,00 24.102,10 0,00 0,00 0,00 24.102,10
1774. NEDELJKA SANTINI ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1962 TURANJ 0,00 0,00 2.529,88 21.547,00 0,00 0,00 0,00 24.076,88
1775. EMILIO COLIĆ ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR -756,10 0,00 1.608,64 23.211,70 0,00 0,00 0,00 24.064,24
1776. GORAN ZRILIĆ ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.059,26 0,00 24.059,26
1777. LJUBICA VUKŠIĆ ZADARSKA,JASENICE 1953 JASENICE 0,00 0,00 926,77 23.118,44 0,00 0,00 0,00 24.045,21
1778. BORIVOJ ĐURIĆ ZADARSKA,ZADAR 1939 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.968,96 0,00 0,00 0,00 23.968,96
1779. KSENIJA RADEKA ZADARSKA,ZADAR 1958 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.950,89 0,00 23.950,89
1780. PAOLA PRANJIĆ ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.939,39 0,00 23.939,39
1781. DENIS ŠEHIĆ ZADARSKA,PRIVLAKA 1966 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 23.934,45 0,00 0,00 0,00 23.934,45
1782. MIRJANA MARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1953 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.911,36 0,00 0,00 0,00 23.911,36
1783. BRANKO MATEŠIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1955 DONJE RAŠTANE 0,00 0,00 0,00 23.869,74 0,00 0,00 0,00 23.869,74
1784. CSABA MIKLOS CZIBULA ZADARSKA,VIR 1965 BUDAPEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.857,86 0,00 23.857,86
1785. JERKA ANDRIČIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1940 VRANA 0,00 0,00 0,00 23.827,82 0,00 0,00 0,00 23.827,82
1786. NADA LEKO ZADARSKA,PAG 1953 VLAŠIĆI 0,00 0,00 0,00 23.794,26 0,00 0,00 0,00 23.794,26
1787. ALDO JOVANOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.782,56 0,00 0,00 0,00 23.782,56
1788. JOSIPA OŽAKOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1986 NADIN 0,00 0,00 0,00 23.776,81 0,00 0,00 0,00 23.776,81
1789. MARKO BOROVAC ZADARSKA,RAŽANAC 1940 RTINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.770,64 0,00 23.770,64
1790. KLAUDIO FESTINI ZADARSKA,PAG 1969 KOŠLJUN 0,00 0,00 -73,94 23.835,74 0,00 0,00 0,00 23.761,80
1791. STANA PALAŠKOV ZADARSKA,TKON 1951 TKON 0,00 0,00 0,00 23.715,39 0,00 0,00 0,00 23.715,39
1792. IVICA DELIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.625,09 0,00 0,00 0,00 23.625,09
1793. JOSO KONČURAT ZADARSKA,KALI 1964 KALI 0,00 0,00 1.863,70 -74,64 0,00 21.768,80 0,00 23.557,86
1794. ALBERT DIETZ JENS ZADARSKA,VIR 1000 SOLMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.542,77 0,00 23.542,77
1795. SUZANA KAPITANOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1972 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.503,97 0,00 0,00 0,00 23.503,97
1796. VINKO KATANIĆ ZADARSKA,SALI 1956 BOŽAVA 15.354,55 0,00 1.099,95 7.044,92 0,00 0,00 0,00 23.499,42
1797. LIDIJA KNEŽEVIĆ ZADARSKA,POSEDARJE 1983 SLIVNICA 13.798,94 0,00 11,07 9.685,62 0,00 0,00 0,00 23.495,63
1798. MIHAILO RUNDO ZADARSKA,POLIČNIK FRANKFURT AM MAIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.438,60 0,00 23.438,60
1799. STJEPAN ŠULJIĆ ZADARSKA,BIBINJE 1975 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 23.432,13 0,00 0,00 0,00 23.432,13
1800. STIPAN TOMAŠKOVIĆ ZADARSKA,VIR 1951 VIR 0,00 0,00 0,00 23.319,25 0,00 79,59 0,00 23.398,84