OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZADARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1701. TANJA NONKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 17.460,40 0,00 1.730,13 34.199,07 0,00 0,00 0,00 53.389,60
1702. MLADEN KOSTIĆ ZADARSKA,ZADAR 1980 ZADAR 0,00 0,00 0,00 53.368,98 0,00 0,00 0,00 53.368,98
1703. NIKOLA DISKORDIA ZADARSKA,ZADAR 1982 ZADAR 0,00 0,00 0,00 53.344,69 0,00 21,37 0,00 53.366,06
1704. ILIJA JUKO ZADARSKA,GRAČAC 1966 GRAČAC 0,00 0,00 0,00 53.321,50 0,00 0,00 0,00 53.321,50
1705. GOJKO CRNOKRAK ZADARSKA,ZADAR 1947 ZADAR 0,00 0,00 0,00 53.154,50 0,00 0,00 0,00 53.154,50
1706. MARIJA ZRILIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1988 ŠOPOT -2.907,39 0,00 5.589,47 50.466,76 0,00 0,00 0,00 53.148,84
1707. ANĐELO MILUTIN ZADARSKA,VRSI 1986 VRSI 0,00 0,00 0,00 53.091,38 0,00 0,00 0,00 53.091,38
1708. DANIEL SCHEBESTA ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR 0,00 0,00 0,00 53.076,37 0,00 0,00 0,00 53.076,37
1709. ZVONIMIR MESIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1979 GRAČAC 0,00 0,00 0,00 52.989,37 0,00 0,00 0,00 52.989,37
1710. STIPAN TOKIĆ ZADARSKA,GALOVAC 1962 GALOVAC 0,00 0,00 0,00 52.905,09 0,00 0,00 0,00 52.905,09
1711. PERE RUMORA ZADARSKA,POVLJANA 1952 POVLJANA 0,00 0,00 0,00 52.817,88 0,00 0,00 0,00 52.817,88
1712. DENIS KLEVA ZADARSKA,ZADAR 1968 OLIB 0,00 0,00 0,00 52.811,61 0,00 0,00 0,00 52.811,61
1713. GORDANA BUTIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1947 BRIŠEVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.781,18 0,00 52.781,18
1714. BENKICA VULIN ZADARSKA,PAKOŠTANE 1966 DRAGE 0,00 0,00 0,00 52.675,00 0,00 0,00 0,00 52.675,00
1715. TIHOMIR ZRILIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1965 GORNJE RAŠTANE 0,00 0,00 0,00 52.659,20 0,00 0,00 0,00 52.659,20
1716. RASIM IMERI ZADARSKA,POVLJANA 1954 POVLJANA 0,00 0,00 316,47 52.257,04 0,00 0,00 0,00 52.573,51
1717. ZORAN BRATOVIĆ ZADARSKA,POSEDARJE 1965 PODGRADINA 0,00 0,00 0,00 52.521,21 0,00 0,00 0,00 52.521,21
1718. KRISTIJAN MITROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR -204,10 0,00 2.881,24 27.987,05 0,00 21.836,50 0,00 52.500,69
1719. DUNJA RAŽOV ZADARSKA,ZADAR 1986 ZADAR 0,00 0,00 0,00 52.466,82 0,00 0,00 0,00 52.466,82
1720. IVICA ŽIGUN ZADARSKA,POLIČNIK 1971 VISOČANE 0,00 0,00 0,00 52.434,63 0,00 0,00 0,00 52.434,63
1721. BORIS RADIĆ ZADARSKA,ZADAR 1985 ZADAR 2.005,97 0,00 16.535,43 33.869,21 0,00 0,00 0,00 52.410,61
1722. TEREZA MILKOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1985 TINJ 0,00 0,00 522,09 51.852,71 0,00 0,00 0,00 52.374,80
1723. DENIS BRKIĆ ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI 1972 ZEMUNIK GORNJI 0,00 0,00 0,00 52.347,93 0,00 0,00 0,00 52.347,93
1724. ŠIME VUKIĆ ZADARSKA,VRSI 1948 VRSI 0,00 0,00 0,00 52.308,78 0,00 0,00 0,00 52.308,78
1725. MARIN ŽIGUN ZADARSKA,POLIČNIK 1974 VISOČANE 0,00 0,00 0,00 52.203,28 0,00 0,00 0,00 52.203,28
1726. STJEPAN VUKANČIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1961 GRAČAC 0,00 0,00 0,00 52.140,36 0,00 0,00 0,00 52.140,36
1727. PLANINKA KRNETA ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,00 0,00 0,00 52.140,10 0,00 0,00 0,00 52.140,10
1728. DUŠKO ZUBČIĆ ZADARSKA,NOVIGRAD 1956 PRIDRAGA 0,00 0,00 0,00 52.130,47 0,00 0,00 0,00 52.130,47
1729. DJULIJA JOSIANE KOESMIN MAKSAN ZADARSKA,PAKOŠTANE 1962 PAKOŠTANE 0,00 0,00 0,00 52.080,49 0,00 0,00 0,00 52.080,49
1730. SNJEŽANA ANĐIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1975 GRAČAC 0,00 0,00 0,00 52.037,54 0,00 0,00 0,00 52.037,54
1731. BRANKICA FRANOV ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR -72.734,22 0,00 902,50 123.844,77 0,00 0,00 0,00 52.013,05
1732. DARIJO BRKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 16.115,35 0,00 1.066,28 34.808,20 0,00 0,00 0,00 51.989,83
1733. ANĐELKO GREGOV ZADARSKA,PREKO 1954 PREKO 0,00 0,00 0,00 51.939,44 0,00 34,38 0,00 51.973,82
1734. IVICA BIRKIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1953 GORNJE RAŠTANE 0,00 0,00 0,00 51.895,35 0,00 0,00 0,00 51.895,35
1735. MARIJA KERAN ZADARSKA,SUKOŠAN 1939 SUKOŠAN 0,00 0,00 0,00 51.764,00 0,00 0,00 0,00 51.764,00
1736. AUGUSTIN TORBARINA ZADARSKA,SUKOŠAN 1948 SUKOŠAN 0,00 0,00 0,00 51.705,68 0,00 0,00 0,00 51.705,68
1737. MARKO GALEŠIĆ ZADARSKA,ZADAR 1982 ZADAR 0,00 0,00 2.587,94 49.112,04 0,00 0,00 0,00 51.699,98
1738. VALENTINO VIDOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.571,98 0,00 51.571,98
1739. MIROSLAV PIKUNIĆ ZADARSKA,ZADAR 1966 ZADAR 0,00 0,00 18.210,95 0,00 0,00 33.355,65 0,00 51.566,60
1740. VEDRAN MARTINOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 0,00 0,00 30.655,29 20.878,82 0,00 0,00 0,00 51.534,11
1741. ZVONKO TIČIĆ ZADARSKA,PAG 1963 PAG 0,00 0,00 0,00 51.479,05 0,00 0,00 0,00 51.479,05
1742. ANA ARAPOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1987 ZADAR 0,00 0,00 0,00 51.058,40 0,00 0,00 0,00 51.058,40
1743. AMIR ILMIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1973 MURVICA 0,00 0,00 0,00 51.031,41 0,00 0,00 0,00 51.031,41
1744. ZVONKO BAREŠIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1955 DRAGE 16.290,76 0,00 330,95 34.346,99 0,00 0,00 0,00 50.968,70
1745. ROBERT GVARDIOL ZADARSKA,ZADAR 1970 ZADAR 0,00 0,00 0,00 50.845,29 0,00 0,00 0,00 50.845,29
1746. FRANKO DUKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1961 ZADAR 6.945,77 0,00 117,11 43.686,26 0,00 0,00 0,00 50.749,14
1747. ANTE MARINOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 655,77 0,00 1.796,55 48.260,92 0,00 0,00 0,00 50.713,24
1748. VIQENC KERHANAJ ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 0,00 0,00 0,00 50.645,73 0,00 0,00 0,00 50.645,73
1749. TAMARA ZAJEC ZADARSKA,VIR 1978 VIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.615,23 0,00 50.615,23
1750. ANTE FRLETA ZADARSKA,BIBINJE 1966 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 50.571,06 0,00 0,00 0,00 50.571,06
1751. MARIJA SMOLIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1941 SUKOŠAN 0,00 0,00 0,00 50.449,71 0,00 0,00 0,00 50.449,71
1752. ZVJEZDANKO PAVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1954 KOŽINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.443,19 0,00 50.443,19
1753. ANTE BUTIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.365,37 0,00 50.365,37
1754. MARIJAN DRAŽINA ZADARSKA,BENKOVAC 1978 PRISTEG 0,00 0,00 0,00 50.340,55 0,00 0,00 0,00 50.340,55
1755. JURICA ŽUPAN ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 7.506,89 0,00 11.426,15 31.210,29 0,00 0,00 0,00 50.143,33
1756. BENNET ADRIAN JR DAVIS ZADARSKA,ZADAR 1984 ZADAR 0,00 0,00 0,00 50.129,77 0,00 0,00 0,00 50.129,77
1757. IVKA DOMINIS ZADARSKA,SALI 1925 SALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.129,72 0,00 50.129,72
1758. JOSIP DOKOZA ZADARSKA,RAŽANAC 1923 RADOVIN 0,00 0,00 0,00 50.035,82 0,00 0,00 0,00 50.035,82
1759. TIHOMIR ŠINDIJA ZADARSKA,ZADAR 1950 ZADAR 0,00 0,00 0,00 50.026,13 0,00 0,00 0,00 50.026,13
1760. ZORKA BAREŠIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1947 DRAGE 0,00 0,00 0,00 49.974,30 0,00 0,00 0,00 49.974,30
1761. JOVAN ČAČUGA ZADARSKA,OBROVAC 1935 GORNJI KARIN 0,00 0,00 673,74 44.093,18 0,00 5.198,11 0,00 49.965,03
1762. JELENA REŽAN ZADARSKA,BIBINJE 1985 BIBINJE -13.509,10 0,00 292,15 63.170,94 0,00 0,00 0,00 49.953,99
1763. ŠIME MRKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 -714,08 50.551,75 0,00 0,00 0,00 49.837,67
1764. ANTE PERINOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 49.663,04 0,00 0,00 0,00 49.663,04
1765. JELENA CRNJAC ZADARSKA,ZADAR 1989 ZADAR 0,00 0,00 75,73 49.549,30 0,00 0,00 0,00 49.625,03
1766. LARA KUTIJA ZADARSKA,BENKOVAC 1981 BENKOVAC 0,00 0,00 -1.768,28 51.259,10 0,00 0,00 0,00 49.490,82
1767. OLIVER MIJIĆ ZADARSKA,LIŠANE OSTROVIČKE 1978 LIŠANE OSTROVIČKE 0,00 0,00 0,00 49.339,93 0,00 0,00 0,00 49.339,93
1768. IVANKA KLAPAN ZADARSKA,NOVIGRAD 1974 PALJUV 0,00 0,00 0,00 49.294,54 0,00 0,00 0,00 49.294,54
1769. DRAGAN ALIĆ ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 0,00 49.217,59 0,00 0,00 0,00 49.217,59
1770. MAKSIM GREGOV ZADARSKA,ZADAR 1948 ZADAR 0,00 0,00 0,00 49.208,20 0,00 0,00 0,00 49.208,20
1771. DARKO ŽAGAR ZADARSKA,RAŽANAC 1965 RAŽANAC 0,00 0,00 0,00 49.086,04 0,00 0,00 0,00 49.086,04
1772. EUGEN MIŠULIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1976 TURANJ 0,00 0,00 1.174,48 47.811,36 0,00 0,00 0,00 48.985,84
1773. PERO BILIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1966 SUKOŠAN 0,00 0,00 -105,88 48.974,77 0,00 81,08 0,00 48.949,97
1774. MARICA SINOVČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1950 ZADAR 0,00 0,00 0,00 48.949,60 0,00 0,00 0,00 48.949,60
1775. BRANKO DOBIŠ ZADARSKA,GRAČAC 1968 GRAČAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.835,86 0,00 48.835,86
1776. PETAR COLIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1955 SVETI PETAR NA MORU 0,00 0,00 0,00 48.806,38 0,00 0,00 0,00 48.806,38
1777. ANKICA STULIĆ ZADARSKA,NIN 1965 NIN -0,84 0,00 0,00 48.773,81 0,00 0,00 0,00 48.772,97
1778. JOSIP BUTIĆ ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 0,00 0,00 0,00 48.766,27 0,00 0,00 0,00 48.766,27
1779. BRACO ŠEPAT ZADARSKA,OBROVAC 1949 KAŠTEL ŽEGARSKI 116,19 0,00 -3.732,28 52.347,57 0,00 0,00 0,00 48.731,48
1780. BAHRI MUSTAFI ZADARSKA,ZADAR 1957 ZADAR -2.208,36 0,00 6.740,96 44.170,21 0,00 0,00 0,00 48.702,81
1781. NEĐAT ALILI ZADARSKA,ZADAR 1957 ZADAR 0,00 0,00 0,00 48.685,06 0,00 0,00 0,00 48.685,06
1782. JOSIP KRALJEV ZADARSKA,PAŠMAN 1952 BANJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.617,78 0,00 48.617,78
1783. DRAGICA IVEZIĆ ZADARSKA,ZADAR 1955 KOŽINO 0,00 0,00 0,00 1.556,84 0,00 47.056,63 0,00 48.613,47
1784. ŽELJKO LUKAŠEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1961 ZADAR 0,00 0,00 0,00 -6.719,53 0,00 55.314,59 0,00 48.595,06
1785. MATE LILIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1948 RAŽANAC 0,00 0,00 0,00 48.564,75 0,00 0,00 0,00 48.564,75
1786. MATE ĆOSIĆ ZADARSKA,VIR 1956 VIR 0,00 0,00 0,00 48.564,06 0,00 0,00 0,00 48.564,06
1787. DARIVOJ ČIKARELA ZADARSKA,PAŠMAN 1958 ŽDRELAC 0,00 0,00 0,00 48.523,37 0,00 0,00 0,00 48.523,37
1788. MUSTAFA ĆEMAN ZADARSKA,KUKLJICA 1963 KUKLJICA 0,00 0,00 -368,66 0,00 0,00 48.834,94 0,00 48.466,28
1789. GLORIJA GOJANI ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR 18.601,69 0,00 -664,88 30.454,09 0,00 0,00 0,00 48.390,90
1790. ĐORĐE KESIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1988 GRAČAC 691,74 0,00 -0,28 47.633,06 0,00 0,00 0,00 48.324,52
1791. TOMISLAV PADOVAN ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 6.027,33 0,00 0,00 42.275,28 0,00 0,00 0,00 48.302,61
1792. MARINKO KATUŠA ZADARSKA,ZADAR 1958 ZADAR 0,00 0,00 -7.776,30 0,00 0,00 56.029,46 0,00 48.253,16
1793. SAŠA DUKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 0,00 0,00 0,00 48.208,11 0,00 0,00 0,00 48.208,11
1794. DOMAGOJ RAŽOV ZADARSKA,ŠKABRNJA 1990 ŠKABRNJA 0,00 0,00 -779,12 48.931,06 0,00 0,00 0,00 48.151,94
1795. ILIJA ŠABIĆ ZADARSKA,VIR 1962 VIR 0,00 0,00 0,00 48.112,35 0,00 0,00 0,00 48.112,35
1796. MARKO BILOSNIĆ ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI 1986 ZEMUNIK DONJI 0,00 0,00 0,00 48.109,65 0,00 0,00 0,00 48.109,65
1797. VESNA ČIRJAK ZADARSKA,PAKOŠTANE 1966 VRANA 27.546,89 0,00 764,23 19.767,71 0,00 0,00 0,00 48.078,83
1798. MLADEN BATUR ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 19.738,97 0,00 585,14 17.272,40 0,00 10.417,68 0,00 48.014,19
1799. ALEKSANDAR ŽAKULA ZADARSKA,GRAČAC 1983 DERINGAJ 870,42 0,00 -0,96 47.131,71 0,00 0,00 0,00 48.001,17
1800. MARIN IKIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1956 GORICA 0,00 0,00 13.870,80 33.993,32 0,00 0,00 0,00 47.864,12