OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ZADARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1701. SYLVIA WAGNEROVA ZADARSKA,SUKOŠAN 1965 BRATISLAVA-DEVIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.464,31 0,00 0,00 24.464,31
1702. MIKEL PALUSHI ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1971 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 24.355,45 0,00 0,00 0,00 0,00 24.355,45
1703. SLAVKO ŠARIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1948 DRAGE -708,08 0,00 -108,67 25.053,41 0,00 0,00 0,00 0,00 24.236,66
1704. ŽELJKO JURJEVIĆ ZADARSKA,OBROVAC 1962 KRUŠEVO -14.839,58 0,00 39.057,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.218,09
1705. IGOR GLAVAN ZADARSKA,PRIVLAKA 1978 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 24.125,21 0,00 0,00 0,00 0,00 24.125,21
1706. MARIJA ČUBIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1955 ISLAM GRČKI 0,00 0,00 0,00 24.113,01 0,00 0,00 0,00 0,00 24.113,01
1707. JOSIP ŠIMAC ZADARSKA,PREKO 1959 LUKORAN 0,00 0,00 32,64 24.023,37 0,00 0,00 0,00 0,00 24.056,01
1708. NEBOJŠA LORDANIĆ ZADARSKA,SALI 1958 ZAGLAV 0,00 0,00 0,00 24.046,37 0,00 0,00 0,00 0,00 24.046,37
1709. NEVEN ŠIKICA ZADARSKA,ZADAR 1992 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.028,29 0,00 0,00 24.028,29
1710. JOVAN ĆALIĆ ZADARSKA,PAG 1961 PAG 0,00 0,00 -1.212,80 0,00 0,00 25.213,32 0,00 0,00 24.000,52
1711. ALICJA WLADYSLA DOKE ZADARSKA,OBROVAC 1950 GORNJI KARIN 0,00 0,00 0,00 24.409,51 0,00 -450,09 0,00 0,00 23.959,42
1712. MARINKO ŽUNIĆ ZADARSKA,ZADAR 1947 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.928,28 0,00 -10,07 0,00 0,00 23.918,21
1713. VESNA TOPALI ZADARSKA,BIBINJE 1962 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.903,82 0,00 0,00 23.903,82
1714. ČEDO BURELA ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 4.424,70 0,00 0,00 19.450,51 0,00 0,00 23.875,21
1715. ANTE KALAC ZADARSKA,ZADAR 1989 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.833,29 0,00 0,00 0,00 0,00 23.833,29
1716. ARBNOR MORINA ZADARSKA,ZADAR 1983 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.771,73 0,00 0,00 0,00 0,00 23.771,73
1717. IRINA MOROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1982 ZADAR 0,00 0,00 -3.667,83 27.411,71 0,00 0,00 0,00 0,00 23.743,88
1718. MARIJA BARBAROŠA ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1944 SVETI FILIP I JAKOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.658,98 0,00 0,00 23.658,98
1719. TOMISLAV GAZIĆ ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 136,11 23.517,63 0,00 0,00 0,00 0,00 23.653,74
1720. GIANNI RAVKIN ZADARSKA,ZADAR 1951 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.626,51 0,00 0,00 23.626,51
1721. LENDITA LUMEZHI ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1979 SVETI FILIP I JAKOV 0,00 0,00 0,00 23.599,98 0,00 0,00 0,00 0,00 23.599,98
1722. MILAN SELIN ZADARSKA,PREKO 1956 POLJANA 0,00 0,00 0,00 23.544,30 0,00 0,00 0,00 0,00 23.544,30
1723. IVANKA LAKLIJA ZDUNIĆ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.538,84 0,00 0,00 23.538,84
1724. MARIJANA JERNEIĆ ZADARSKA,OBROVAC 1985 GORNJI KARIN 0,00 0,00 1.148,44 22.376,46 0,00 0,00 0,00 0,00 23.524,90
1725. MACIEJ BYBLEWSKI ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.378,51 0,00 0,00 0,00 0,00 23.378,51
1726. VEDRAN BAKOČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR 0,00 0,00 4.870,38 0,00 0,00 18.478,46 0,00 0,00 23.348,84
1727. ERNEST MASNOV ZADARSKA,ZADAR 1954 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.334,72 0,00 0,00 23.334,72
1728. VESNA MUSTAĆ ZADARSKA,NIN 1957 GRBE 23.331,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.331,28
1729. MARIN ČERIMAGIĆ ZADARSKA,ZADAR 1988 ZADAR 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 23.302,39 0,00 0,00 23.302,31
1730. ANKICA JURŠIĆ ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 24.536,81 -1.234,83 0,00 0,00 0,00 0,00 23.301,98
1731. MARKO MARIĆ ZADARSKA,POLAČA 1990 KAKMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.272,93 0,00 0,00 23.272,93
1732. JURICA ČOLAK ZADARSKA,ZADAR 1980 ZADAR 0,00 0,00 1.784,49 21.471,14 0,00 0,00 0,00 0,00 23.255,63
1733. ZORAN KAPITANOVIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1957 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 23.231,04 0,00 0,00 0,00 0,00 23.231,04
1734. MLADEN MIKECIN ZADARSKA,NOVIGRAD 1961 NOVIGRAD 0,00 0,00 0,00 23.189,64 0,00 0,00 0,00 0,00 23.189,64
1735. ANDREJ KRAMBERGER ZADARSKA,ZADAR 1959 BISTRICA OB DRAVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.189,32 0,00 0,00 23.189,32
1736. DENIS ŠEHIĆ ZADARSKA,PRIVLAKA 1966 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 23.167,31 0,00 0,00 0,00 0,00 23.167,31
1737. LINDA ZEKAN ZADARSKA,NOVIGRAD 1972 PRIDRAGA 0,00 0,00 0,00 23.125,61 0,00 0,00 0,00 0,00 23.125,61
1738. MOJCA GORJUP ZADARSKA,STARIGRAD 1965 LOVREN NA DRAVSKEM POLJU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.079,74 0,00 0,00 23.079,74
1739. NIJAZ ALIČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1986 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.055,89 0,00 0,00 0,00 0,00 23.055,89
1740. AGE DUŠI ZADARSKA,NOVIGRAD 1977 PRIDRAGA 0,00 0,00 0,00 23.055,08 0,00 0,00 0,00 0,00 23.055,08
1741. VALENTINA LUMEZHAJ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1977 TURANJ 0,00 0,00 0,00 23.055,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.055,01
1742. MARIN ANDRIĆ ZADARSKA,ZADAR 1982 ZADAR 0,00 0,00 0,00 23.031,27 0,00 0,00 0,00 0,00 23.031,27
1743. BRACO ŠEPAT ZADARSKA,OBROVAC 1949 KAŠTEL ŽEGARSKI 137,10 0,00 -1.226,34 24.098,06 0,00 0,00 0,00 0,00 23.008,82
1744. ŽANA PECOLAJ ZADARSKA,OBROVAC 1990 OBROVAC -1.088,55 0,00 323,19 23.735,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.969,65
1745. PREDRAG BRKLJAČA ZADARSKA,POSEDARJE 1962 SLIVNICA 0,00 0,00 0,00 22.900,02 0,00 0,00 0,00 0,00 22.900,02
1746. TADIJA ROGIĆ ZADARSKA,ZADAR 1955 ZADAR 0,00 0,00 92,40 22.728,65 0,00 0,00 0,00 0,00 22.821,05
1747. ROBERT ŠKARA ZADARSKA,ŠKABRNJA 1971 ŠKABRNJA 0,00 0,00 868,41 21.934,59 0,00 0,00 0,00 0,00 22.803,00
1748. SAMANTHA RUTH ŽMIRIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1987 MIRANJE 0,00 0,00 0,00 22.792,62 0,00 0,00 0,00 0,00 22.792,62
1749. ARIJANA BARABA ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 11.114,08 0,00 -1.677,27 15.638,10 0,00 -2.285,89 0,00 0,00 22.789,02
1750. MILIVOJ FUZUL ZADARSKA,BIBINJE 1982 BIBINJE 0,00 0,00 0,00 22.759,88 0,00 0,00 0,00 0,00 22.759,88
1751. MARIJANA ZEKANOVIĆ ZADARSKA,NIN 1973 POLJICA-BRIG 0,00 0,00 2.961,67 19.772,06 0,00 0,00 0,00 0,00 22.733,73
1752. VINKO PETRAVIĆ ZADARSKA,VIR 1974 VIR 0,00 0,00 0,00 22.704,27 0,00 0,00 0,00 0,00 22.704,27
1753. MIRJANA ŠARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1954 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.695,59 0,00 0,00 22.695,59
1754. ELIDA PERFUNDI ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 0,00 0,00 0,00 22.681,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22.681,40
1755. ROKO IGLIĆ ZADARSKA,BIBINJE 1981 BIBINJE 3.795,45 0,00 16.756,60 2.103,33 0,00 0,00 0,00 0,00 22.655,38
1756. ĐANI MANDIĆ ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 22.613,06 0,00 0,00 22.613,07
1757. MARINO KOVAČIĆ ZADARSKA,PAŠMAN 1971 BANJ 0,00 0,00 0,00 22.524,75 0,00 0,00 0,00 0,00 22.524,75
1758. LJUBICA DUJELA ZADARSKA,ZADAR 1946 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.431,57 0,00 0,00 22.431,57
1759. DENIS KARLOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.367,93 0,00 0,00 22.367,93
1760. ANKA DRAŠKOVIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1933 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.365,56 0,00 0,00 22.365,56
1761. IZUDIN MUSTEDANAGIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1956 GRAČAC 0,00 0,00 0,00 22.329,69 0,00 0,00 0,00 0,00 22.329,69
1762. BRANKA GAĆINA ZADARSKA,ZADAR 1979 ZADAR 0,00 0,00 338,76 21.910,14 0,00 0,00 0,00 0,00 22.248,90
1763. ANTONIA MIRELLA GIURINI ZADARSKA,ZADAR 1940 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.241,20 0,00 0,00 22.241,20
1764. MILAN KOTUR ZADARSKA,RAŽANAC 1957 RAŽANAC 3.748,00 0,00 0,00 0,00 3.093,00 14.096,78 1.275,00 0,00 22.212,78
1765. MANE KEČA ZADARSKA,GRAČAC 1973 KUNOVAC KUPIROVAČKI 0,00 0,00 0,00 22.177,60 0,00 0,00 0,00 0,00 22.177,60
1766. SVJETLANA BRKIĆ ZADARSKA,VIR 1964 MAGLAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.174,03 0,00 0,00 22.174,03
1767. MATEO KAPOVIĆ ZADARSKA,VIR 1991 VIR 0,00 0,00 1.399,98 0,00 0,00 20.737,12 0,00 0,00 22.137,10
1768. VITALY BELYAKOV ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 0,00 22.127,41 0,00 0,00 0,00 0,00 22.127,41
1769. IVAN BORGELOTT ZADARSKA,PAG 1987 PAG 0,00 0,00 5.271,69 16.796,23 0,00 0,00 0,00 0,00 22.067,92
1770. LIDIJA PEJIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1972 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 825,50 21.232,32 0,00 0,00 0,00 0,00 22.057,82
1771. MARIN MARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1980 ZADAR 1.301,96 0,00 725,77 19.999,09 0,00 0,00 0,00 0,00 22.026,82
1772. ROBERT PALEKA ZADARSKA,NIN 1982 ŽERAVA 6.992,50 0,00 -370,84 15.386,67 0,00 0,00 0,00 0,00 22.008,33
1773. DAVOR JURJEVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1962 TINJ 0,00 0,00 0,00 21.967,63 0,00 0,00 0,00 0,00 21.967,63
1774. JANJA PINTAR ZADARSKA,VIR 1960 VIR 0,00 0,00 0,00 21.956,30 0,00 0,00 0,00 0,00 21.956,30
1775. MARIJANA ROMIĆ ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 11.438,47 0,00 0,00 10.487,23 0,00 0,00 0,00 0,00 21.925,70
1776. NIVES TOMIČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1967 ZADAR 0,00 0,00 21.911,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.911,84
1777. STIPO LADAN ZADARSKA,OBROVAC 1972 GORNJI KARIN 0,00 0,00 1.685,35 20.198,55 0,00 0,00 0,00 0,00 21.883,90
1778. MARIJA LOKIN ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1961 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 21.859,28 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,28
1779. BORE CRNOKRAK ZADARSKA,BENKOVAC 1963 PRISTEG 0,00 0,00 0,00 21.859,28 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,28
1780. STOJKO PERINIĆ ZADARSKA,VRSI 1954 VRSI 0,00 0,00 0,00 21.859,28 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,28
1781. ŠIME RAŽNJEVIĆ ZADARSKA,POLAČA 1938 POLAČA 0,00 0,00 0,00 21.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,25
1782. LJILJANA PAVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 0,00 0,00 0,00 21.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,25
1783. ANGELLA DUSHAJ ZADARSKA,ZADAR 1985 ZADAR 0,00 0,00 0,00 21.859,24 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,24
1784. VJEKOSLAV DRAGOVČIĆ ZADARSKA,SALI 1933 DRAGOVE 0,00 0,00 0,00 21.859,24 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,24
1785. NENSI ŠALOV ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 0,00 0,00 0,00 21.859,23 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,23
1786. ZORAN IVANOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1966 ZADAR 0,00 0,00 0,00 21.859,21 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,21
1787. DIJANA ĐERZIĆ ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR 0,00 0,00 0,00 21.825,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.825,25
1788. JELENA BUCIĆ ZADARSKA,STARIGRAD 1977 SELINE 0,00 0,00 -1.045,45 22.860,36 0,00 0,00 0,00 0,00 21.814,91
1789. BERNARD KALAC ZADARSKA,POSEDARJE 1968 SLIVNICA 0,00 0,00 0,00 21.768,13 0,00 0,00 0,00 0,00 21.768,13
1790. VEDRAN ĆOSIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.763,54 0,00 0,00 21.763,54
1791. MARIO SUNKO ZADARSKA,OBROVAC 1974 KRUŠEVO 17.157,91 0,00 4.603,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.761,15
1792. JOSIP GRGUROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1960 CRNO 0,00 0,00 0,00 21.757,90 0,00 0,00 0,00 0,00 21.757,90
1793. FABIO CAPOGNA ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 21.755,65 0,00 0,00 0,00 0,00 21.755,65
1794. IVICA BERIĆ ZADARSKA,VIR 1980 VIR 0,00 0,00 0,00 0,00 21.717,94 0,00 0,00 0,00 21.717,94
1795. SVETOZAR VALERIJA ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1946 SVETI FILIP I JAKOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.696,98 0,00 0,00 21.696,98
1796. ČEDOMIR KOVAČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,00 0,00 871,31 0,00 0,00 20.815,63 0,00 0,00 21.686,94
1797. ŠIME RAMIĆ ZADARSKA,ZADAR 1945 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.612,41 0,00 0,00 21.612,41
1798. ROBERT HORVAT ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 39,38 21.509,64 0,00 0,00 0,00 0,00 21.549,02
1799. BORIS SKROĆE ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR 0,00 0,00 5.370,53 0,00 0,00 16.130,17 0,00 0,00 21.500,70
1800. SILVIO MANDIĆ ZADARSKA,ZADAR 1958 ZADAR 0,00 0,00 0,00 0,00 21.495,31 0,00 0,00 0,00 21.495,31