OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. ANA SEMEŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1957 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 45.902,46 0,00 0,00 0,00 45.902,46
2002. RADA DJAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 45.848,29 0,00 0,00 0,00 45.848,29
2003. MARICA IMBRIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 45.840,22 0,00 0,00 0,00 45.840,22
2004. LJUBICA OSTOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1933 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 45.818,16 0,00 0,00 0,00 45.818,16
2005. SABIRA SAUER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 45.786,01 0,00 0,00 0,00 45.786,01
2006. CVETA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 45.632,93 0,00 0,00 0,00 45.632,93
2007. MARICA BIČAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 TURNAŠICA -2.942,82 0,00 0,00 48.514,11 0,00 0,00 0,00 45.571,29
2008. DUŠANKA CRNOBRNJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1930 KOMETNIK-ZUBIĆI 0,00 0,00 0,00 45.568,47 0,00 0,00 0,00 45.568,47
2009. IVAN BENKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 SOPJE 0,00 0,00 0,00 45.549,47 0,00 0,00 0,00 45.549,47
2010. ROZALIJA TOMETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 RADOSAVCI 0,00 0,00 0,00 45.534,21 0,00 0,00 0,00 45.534,21
2011. IVAN VIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1954 NOSKOVCI 0,00 0,00 0,00 45.518,34 0,00 0,00 0,00 45.518,34
2012. NADA DESKAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.447,21 0,00 0,00 0,00 45.447,21
2013. ANICA ĆORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 LUG GRADINSKI 0,00 0,00 0,00 45.445,32 0,00 0,00 0,00 45.445,32
2014. DARKO ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.433,07 0,00 0,00 0,00 45.433,07
2015. LJUBICA MAROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1959 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 45.428,43 0,00 0,00 0,00 45.428,43
2016. RUŽICA PINTER-FRANJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1948 SLATINA 0,00 0,00 0,00 45.407,74 0,00 0,00 0,00 45.407,74
2017. JADRANKA HABIJANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 VIROVITICA 0,00 0,00 -25.987,01 69.356,97 0,00 1.995,67 0,00 45.365,63
2018. DRAGICA MAČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 45.360,86 0,00 0,00 0,00 45.360,86
2019. BRANKO RAKITNIČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 45.224,62 0,00 0,00 0,00 45.224,62
2020. JASMINA BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1980 OTROVANEC 0,00 0,00 -4.833,76 50.042,00 0,00 0,00 0,00 45.208,24
2021. ZLATA NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1961 VIROVITICA 1.480,26 0,00 34.868,73 8.855,11 0,00 0,00 0,00 45.204,10
2022. LJILJANA MUSTAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 17.511,54 0,00 83,35 27.568,89 0,00 0,00 0,00 45.163,78
2023. MILORAD PRODANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1935 CABUNA 0,00 0,00 -658,75 45.754,64 0,00 21,58 0,00 45.117,47
2024. ZDENKO BARČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.112,85 0,00 0,00 0,00 45.112,85
2025. BOSA PERLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1952 BORIK 0,00 0,00 0,00 45.106,90 0,00 0,00 0,00 45.106,90
2026. MILAN BLAŽINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1942 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 45.091,51 0,00 0,00 0,00 45.091,51
2027. IVAN ŠALAMON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1946 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 44.974,09 0,00 0,00 0,00 44.974,09
2028. MIRKO PARANOS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 OTROVANEC 0,00 0,00 -100,00 45.053,91 0,00 0,00 0,00 44.953,91
2029. ANĐELA MIHOLANČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 44.895,08 0,00 0,00 0,00 44.895,08
2030. ŽELJKO IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 44.869,65 0,00 0,00 0,00 44.869,65
2031. ANTUN MIJOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1943 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 44.771,72 0,00 0,00 0,00 44.771,72
2032. NADA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 44.718,62 0,00 0,00 0,00 44.718,62
2033. SANDA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1981 SOPJE 2.874,74 0,00 -298,20 42.119,85 0,00 0,00 0,00 44.696,39
2034. MARIJAN ĆUSAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1984 CABUNA 1.391,62 0,00 397,12 42.847,91 0,00 0,00 0,00 44.636,65
2035. ANICA ARAGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1973 VIROVITICA 0,00 0,00 195,86 44.385,48 0,00 0,00 0,00 44.581,34
2036. DARKO ŠPONDREHT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 VIROVITICA -7,01 0,00 4.120,64 40.445,24 0,00 0,00 0,00 44.558,87
2037. MARIJA OSTOIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 44.502,24 0,00 0,00 0,00 44.502,24
2038. ĐURĐA TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 44.444,64 0,00 0,00 0,00 44.444,64
2039. VESELKA VELENDERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 44.438,81 0,00 0,00 0,00 44.438,81
2040. MARA FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1938 KOZICE 0,00 0,00 0,00 44.298,80 0,00 0,00 0,00 44.298,80
2041. RADOJKA SLIJEPČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1940 KOZICE 0,00 0,00 0,00 44.250,34 0,00 0,00 0,00 44.250,34
2042. JULA LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 44.230,35 0,00 0,00 0,00 44.230,35
2043. VERA HERAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 44.228,57 0,00 0,00 0,00 44.228,57
2044. NINO GABROVEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1978 MILANOVAC 32.912,19 0,00 -0,40 11.270,00 0,00 0,00 0,00 44.181,79
2045. DUŠAN JASIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 BUDAKOVAC -484,53 0,00 473,22 44.177,31 0,00 0,00 0,00 44.166,00
2046. ZORAN MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1975 NOVO KUSONJE 0,00 0,00 0,00 44.164,05 0,00 0,00 0,00 44.164,05
2047. KATICA LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 44.123,33 0,00 0,00 0,00 44.123,33
2048. DRAŽEN MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1983 JOSIPOVO 12.016,29 0,00 -133,17 32.096,57 0,00 0,00 0,00 43.979,69
2049. STJEPAN KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1969 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 43.919,98 0,00 0,00 0,00 43.919,98
2050. ALEKSANDRA CVETKOVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 0,00 0,00 0,00 43.897,51 0,00 0,00 0,00 43.897,51
2051. JASNA TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1976 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 43.877,50 0,00 0,00 0,00 43.877,50
2052. ILIJA VELEBIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1935 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 43.864,80 0,00 0,00 0,00 43.864,80
2053. LUKA KOKORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1947 ČAĐAVICA 0,00 0,00 -734,32 44.560,42 0,00 0,00 0,00 43.826,10
2054. MARIJA GENG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1946 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 43.650,02 0,00 0,00 0,00 43.650,02
2055. MARIJA ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 43.608,71 0,00 0,00 0,00 43.608,71
2056. ANTUN POŽEŽANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 43.555,76 0,00 0,00 0,00 43.555,76
2057. IVAN CIGLENEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1946 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 43.516,04 0,00 0,00 0,00 43.516,04
2058. NADA DEAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 43.465,34 0,00 0,00 0,00 43.465,34
2059. STEVO NEDELJKOV VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 43.377,30 0,00 0,00 0,00 43.377,30
2060. DUŠKO VUČENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 10.912,75 0,00 526,22 31.913,58 0,00 0,00 0,00 43.352,55
2061. MILAN BRADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1971 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 43.344,19 0,00 0,00 0,00 43.344,19
2062. KATA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1933 SOPJE 0,00 0,00 0,00 43.275,78 0,00 0,00 0,00 43.275,78
2063. MARKO KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1954 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 43.263,52 0,00 0,00 0,00 43.263,52
2064. MILKA SABOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 43.261,67 0,00 0,00 0,00 43.261,67
2065. LJUDEVIT FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 43.224,28 0,00 0,00 0,00 43.224,28
2066. KRISTA BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1949 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 43.218,72 0,00 0,00 0,00 43.218,72
2067. NEVZETA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 43.190,45 0,00 0,00 0,00 43.190,45
2068. BOŠKO BERONJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1929 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 43.182,97 0,00 0,00 0,00 43.182,97
2069. DUBRAVKA HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 43.181,39 0,00 0,00 0,00 43.181,39
2070. MARIJA MAGDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 KLADARE 0,00 0,00 0,00 43.165,60 0,00 0,00 0,00 43.165,60
2071. MIHAEL ZLODI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 MILANOVAC 9,84 0,00 1.715,98 41.430,14 0,00 0,00 0,00 43.155,96
2072. MILKA MILOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 VLADIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 43.122,62 0,00 0,00 0,00 43.122,62
2073. IVICA ČORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1977 KORIJA 4.360,54 0,00 -110,30 38.846,24 0,00 0,00 0,00 43.096,48
2074. BRANKICA ŠTEFANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 43.094,78 0,00 0,00 0,00 43.094,78
2075. ROBERT RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 43.013,98 0,00 0,00 0,00 43.013,98
2076. MANDA MAĐAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1950 KUTOVI 0,00 0,00 166,26 42.846,74 0,00 0,00 0,00 43.013,00
2077. DUBRAVKO MINAUF VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 42.986,78 0,00 0,00 0,00 42.986,78
2078. VLADIMIR ĐANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 42.868,29 0,00 0,00 0,00 42.868,29
2079. ZLATKO MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 42.868,26 0,00 0,00 0,00 42.868,26
2080. DRAGO MATEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 42.814,50 0,00 0,00 0,00 42.814,50
2081. TOMO LUKAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1959 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 42.809,46 0,00 0,00 0,00 42.809,46
2082. RUŽICA GURDON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1978 ČAĐAVICA -2.206,28 0,00 0,00 44.980,61 0,00 0,00 0,00 42.774,33
2083. MARINKO NOVOSEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1965 OREŠAC -0,36 0,00 40,38 42.672,47 0,00 0,00 0,00 42.712,49
2084. MILAN JOLDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1944 ŠPANAT -1,45 0,00 682,36 41.962,02 0,00 0,00 0,00 42.642,93
2085. BRANIMIR ANDELFINGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1980 ORAHOVICA 10.521,78 0,00 0,00 32.033,08 0,00 0,00 0,00 42.554,86
2086. DUŠAN KOLAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 42.546,89 0,00 0,00 0,00 42.546,89
2087. BRANKA BRIŠEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 42.475,97 0,00 0,00 0,00 42.475,97
2088. ZDENKA KARADIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1960 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 42.438,94 0,00 0,00 0,00 42.438,94
2089. NADA MAJCEN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 42.426,02 0,00 0,00 0,00 42.426,02
2090. JELKA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1948 STARA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 42.420,55 0,00 0,00 0,00 42.420,55
2091. JOSIP NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 42.329,83 0,00 0,00 0,00 42.329,83
2092. ADRIJANA BOŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1984 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 42.278,43 0,00 0,00 0,00 42.278,43
2093. JADRANKA JUREŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1976 VIROVITICA 0,00 0,00 -325,93 42.528,25 0,00 0,00 0,00 42.202,32
2094. RADOMIR DEJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1944 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 42.176,57 0,00 0,00 0,00 42.176,57
2095. SILVANA ABRAMOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 42.155,16 0,00 0,00 0,00 42.155,16
2096. RANKO DOŠENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 42.120,53 0,00 0,00 0,00 42.120,53
2097. PANTELIJA BADŽA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1931 BOROVA 0,00 0,00 0,00 42.115,51 0,00 0,00 0,00 42.115,51
2098. MARA VUDRAG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 GVOZDANSKA 0,00 0,00 0,00 42.091,59 0,00 0,00 0,00 42.091,59
2099. MARINA PAVLEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 OTROVANEC -30,16 0,00 0,00 42.039,09 0,00 0,00 0,00 42.008,93
2100. ZLATA MATOKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1930 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 41.974,28 0,00 0,00 0,00 41.974,28