OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. ANTUN VAJTELA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1946 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 50.177,38 0,00 0,00 0,00 50.177,38
2002. KRŠO DAKANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1944 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 50.148,84 0,00 0,00 0,00 50.148,84
2003. LJUBICA OSTOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1933 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 50.069,74 0,00 0,00 0,00 50.069,74
2004. SABIRA SAUER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 50.047,63 0,00 0,00 0,00 50.047,63
2005. DAMIR MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1967 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 50.042,46 0,00 0,00 0,00 50.042,46
2006. KSENIJA ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 49.956,09 0,00 0,00 0,00 49.956,09
2007. RAJKO SRDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1952 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 49.918,60 0,00 0,00 0,00 49.918,60
2008. ŽELJKO IVANIC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 49.867,84 0,00 0,00 0,00 49.867,84
2009. NADA POLIMANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 49.852,88 0,00 0,00 0,00 49.852,88
2010. TIHOMIR MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1964 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 49.833,94 0,00 0,00 0,00 49.833,94
2011. MARIO FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1996 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 49.820,13 0,00 0,00 49.820,13
2012. RUŽICA GURDON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1978 ČAĐAVICA -2.206,28 0,00 0,00 51.965,13 0,00 0,00 0,00 49.758,85
2013. MARICA MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 49.732,93 0,00 0,00 0,00 49.732,93
2014. GROZDANA KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1953 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 49.711,66 0,00 0,00 0,00 49.711,66
2015. DUŠAN JASIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 BUDAKOVAC -484,53 0,00 554,51 49.622,29 0,00 0,00 0,00 49.692,27
2016. IVAN PAVOKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1938 CRNAC 0,00 0,00 0,00 49.682,80 0,00 0,00 0,00 49.682,80
2017. DRAGICA MAČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 SLATINA 0,00 0,00 0,00 49.667,77 0,00 0,00 0,00 49.667,77
2018. TOMO ČULIBRK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1951 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 49.589,43 0,00 0,00 0,00 49.589,43
2019. SANDA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1981 MEDINCI 3.213,55 0,00 -298,20 46.672,48 0,00 0,00 0,00 49.587,83
2020. ROZALIJA TOMETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 RADOSAVCI 0,00 0,00 0,00 49.505,75 0,00 0,00 0,00 49.505,75
2021. SLAVICA BAĐUN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 49.460,76 0,00 0,00 0,00 49.460,76
2022. MARKO BORKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 49.453,33 0,00 0,00 0,00 49.453,33
2023. JOKA RADANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 49.387,96 0,00 0,00 0,00 49.387,96
2024. MIRKO KOCIJAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 49.294,93 0,00 0,00 0,00 49.294,93
2025. MARKO KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1936 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 49.265,70 0,00 0,00 0,00 49.265,70
2026. ŽELJKO IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 49.194,04 0,00 0,00 0,00 49.194,04
2027. DUŠKO VUČENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 12.353,99 0,00 594,80 36.165,57 0,00 0,00 0,00 49.114,36
2028. AHMET ŠEHIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1952 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 49.097,02 0,00 0,00 0,00 49.097,02
2029. JANKO PITKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1935 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 49.097,02 0,00 0,00 0,00 49.097,02
2030. ZVONKO PETRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1956 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 49.097,02 0,00 0,00 0,00 49.097,02
2031. ANITA ERDELJI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1977 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 49.018,98 0,00 0,00 0,00 49.018,98
2032. MARKO KOŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1979 PITOMAČA 0,00 0,00 405,92 48.570,80 0,00 0,00 0,00 48.976,72
2033. LJILJANA MUSTAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 19.010,52 0,00 83,35 29.875,29 0,00 0,00 0,00 48.969,16
2034. ANTUN MIJOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1943 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 48.944,54 0,00 0,00 0,00 48.944,54
2035. MARICA RADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 48.932,47 0,00 0,00 0,00 48.932,47
2036. KRISTIJAN ŽAGAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1987 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 3.296,48 0,00 2.710,45 42.806,61 0,00 0,00 0,00 48.813,54
2037. ATANASIJE BUGARIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1933 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 48.802,98 0,00 0,00 0,00 48.802,98
2038. MARIJA BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1942 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 48.801,00 0,00 0,00 0,00 48.801,00
2039. KATA KUKAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 48.783,24 0,00 0,00 0,00 48.783,24
2040. CVETA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 48.735,96 0,00 0,00 0,00 48.735,96
2041. IVICA DELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1964 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 48.732,47 0,00 0,00 0,00 48.732,47
2042. BRANIMIR ANDELFINGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1980 ORAHOVICA 12.040,35 0,00 0,00 36.576,19 0,00 0,00 0,00 48.616,54
2043. MIRJANA MANDL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1960 SLATINA -0,04 0,00 637,93 47.960,75 0,00 0,00 0,00 48.598,64
2044. BOSA PERLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1952 BORIK 0,00 0,00 0,00 48.541,17 0,00 0,00 0,00 48.541,17
2045. IVAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 48.438,62 0,00 0,00 0,00 48.438,62
2046. FRANJO CELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1960 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 48.425,29 0,00 0,00 0,00 48.425,29
2047. ĐURĐA TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 48.256,08 0,00 0,00 0,00 48.256,08
2048. MIJO JUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1974 DOLCI 0,00 0,00 560,22 47.643,17 0,00 0,00 0,00 48.203,39
2049. MILORAD PRODANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1935 CABUNA 0,00 0,00 -658,75 48.800,79 0,00 23,48 0,00 48.165,52
2050. MILADIN MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 MEDINCI 0,00 0,00 0,00 48.145,25 0,00 0,00 0,00 48.145,25
2051. MARA FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1938 KOZICE 0,00 0,00 0,00 48.139,28 0,00 0,00 0,00 48.139,28
2052. DŽON MLINARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1972 JUGOVO POLJE -0,98 0,00 511,55 47.005,46 0,00 535,02 0,00 48.051,05
2053. BORISLAV ŠTEFANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 48.047,06 0,00 0,00 0,00 48.047,06
2054. KATICA LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 48.028,64 0,00 0,00 0,00 48.028,64
2055. MILAN LAZAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 47.990,00 0,00 0,00 0,00 47.990,00
2056. MARIJA BOŠNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1959 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 47.981,19 0,00 0,00 0,00 47.981,19
2057. BOSA JURIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 NAUDOVAC 0,00 0,00 0,00 47.901,52 0,00 0,00 0,00 47.901,52
2058. ANDREA ĐANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1990 PITOMAČA 0,00 0,00 931,68 46.968,55 0,00 0,00 0,00 47.900,23
2059. DARKO ŠPONDREHT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 VIROVITICA -7,01 0,00 3.359,12 44.486,02 0,00 0,00 0,00 47.838,13
2060. MARIJA GENG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1946 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 47.818,56 0,00 0,00 0,00 47.818,56
2061. JELKA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1948 STARA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 47.797,99 0,00 0,00 0,00 47.797,99
2062. ALEKSANDRA DESTANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 0,00 0,00 0,00 47.776,98 0,00 0,00 0,00 47.776,98
2063. JADRANKA JUREŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1976 VIROVITICA 0,00 0,00 -325,93 48.100,27 0,00 0,00 0,00 47.774,34
2064. KRISTA BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1949 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 47.727,79 0,00 0,00 0,00 47.727,79
2065. DRAŽEN MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1983 JOSIPOVO 13.032,18 0,00 -133,17 34.825,63 0,00 0,00 0,00 47.724,64
2066. ANITA STRILIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 47.697,54 0,00 0,00 0,00 47.697,54
2067. TOMISLAV DIMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1974 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 47.644,45 0,00 0,00 0,00 47.644,45
2068. RADOJKA SLIJEPČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1940 KOZICE 0,00 0,00 0,00 47.619,80 0,00 0,00 0,00 47.619,80
2069. KATA RAKITNIČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 47.548,56 0,00 0,00 0,00 47.548,56
2070. VLADIMIR VLAŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 47.548,31 0,00 0,00 0,00 47.548,31
2071. NADA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 47.541,07 0,00 0,00 0,00 47.541,07
2072. IVAN VEG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1957 TURANOVAC 0,00 0,00 -702,46 48.218,64 0,00 0,00 0,00 47.516,18
2073. IVKA KUNIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1954 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 47.506,92 0,00 0,00 0,00 47.506,92
2074. BISERKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 47.480,47 0,00 0,00 0,00 47.480,47
2075. DUBRAVKO MINAUF VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 47.215,61 0,00 0,00 0,00 47.215,61
2076. DRAGAN LIZAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1970 ORAHOVICA 17.060,63 0,00 0,00 30.153,98 0,00 0,00 0,00 47.214,61
2077. JANA NENADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 47.173,88 0,00 0,00 0,00 47.173,88
2078. BRANKO STOJKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1950 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 47.158,30 0,00 0,00 0,00 47.158,30
2079. JOSIP NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 47.106,05 0,00 0,00 0,00 47.106,05
2080. BRANKO OSTOIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 47.098,34 0,00 0,00 0,00 47.098,34
2081. BERNARDICA PRESEČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 47.028,72 0,00 0,00 0,00 47.028,72
2082. PANTELIJA BADŽA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1931 BOROVA 0,00 0,00 0,00 46.995,98 0,00 0,00 0,00 46.995,98
2083. MARIJA ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 46.980,55 0,00 0,00 0,00 46.980,55
2084. DAMIR KOREN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1964 VIROVITICA 25.818,08 0,00 5.444,60 15.708,04 0,00 0,00 0,00 46.970,72
2085. STJEPAN KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1969 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 46.960,00 0,00 0,00 0,00 46.960,00
2086. ANTUN ANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1973 KOZICE 0,00 0,00 0,10 46.922,87 0,00 0,00 0,00 46.922,97
2087. ZDENKA KARADIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1960 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 46.908,38 0,00 0,00 0,00 46.908,38
2088. DUBRAVKA HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 46.908,01 0,00 0,00 0,00 46.908,01
2089. MILKA MILOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 VLADIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 46.897,37 0,00 0,00 0,00 46.897,37
2090. ŽELJKO PAULIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1966 ČETEKOVAC -9.456,04 0,00 -324,01 56.660,13 0,00 0,00 0,00 46.880,08
2091. MARICA ČAČINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 NOVA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 46.830,13 0,00 0,00 0,00 46.830,13
2092. DALIBOR PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1973 DONJE BAZIJE -11,99 0,00 -294,35 47.030,27 0,00 0,00 0,00 46.723,93
2093. NEVZETA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 46.719,39 0,00 0,00 0,00 46.719,39
2094. BRANKO PRLINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1953 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 46.684,98 0,00 0,00 0,00 46.684,98
2095. JULA BAKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 46.481,71 0,00 0,00 0,00 46.481,71
2096. ANTONIO SEVER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1989 ČAĐAVIČKI LUG 0,00 0,00 0,00 0,00 46.441,57 0,00 0,00 46.441,57
2097. MARICA KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1948 ZDENCI 0,00 0,00 105,64 46.323,91 0,00 0,00 0,00 46.429,55
2098. ANTUN POŽEŽANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 46.380,70 0,00 0,00 0,00 46.380,70
2099. MIRA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 46.370,95 0,00 0,00 0,00 46.370,95
2100. MARKO KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1954 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 46.369,67 0,00 0,00 0,00 46.369,67