OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. JOKA RADANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 49.691,24 0,00 0,00 0,00 49.691,24
2002. DŽON MLINARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1972 JUGOVO POLJE -0,98 0,00 116,74 48.993,49 0,00 544,54 0,00 49.653,79
2003. MARKO KOŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1979 PITOMAČA 0,00 0,00 411,32 49.224,10 0,00 0,00 0,00 49.635,42
2004. MARICA RADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 49.523,25 0,00 0,00 0,00 49.523,25
2005. MIRJANA MANDL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1960 SLATINA -0,04 0,00 649,27 48.811,70 0,00 0,00 0,00 49.460,93
2006. IVAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 49.425,30 0,00 0,00 0,00 49.425,30
2007. JELENA LUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 49.418,82 0,00 0,00 0,00 49.418,82
2008. LJILJANA MUSTAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 19.164,99 0,00 83,35 30.112,96 0,00 0,00 0,00 49.361,30
2009. ZVONKO PETRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1956 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 49.345,78 0,00 0,00 0,00 49.345,78
2010. AHMET ŠEHIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1952 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 49.345,78 0,00 0,00 0,00 49.345,78
2011. JANKO PITKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1935 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 49.345,78 0,00 0,00 0,00 49.345,78
2012. MARIJA BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1942 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 49.299,91 0,00 0,00 0,00 49.299,91
2013. KATA KUKAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 49.286,96 0,00 0,00 0,00 49.286,96
2014. BRANIMIR ANDELFINGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1980 ORAHOVICA 12.196,84 0,00 0,00 37.044,34 0,00 0,00 0,00 49.241,18
2015. SLAVICA BAĐUN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 49.705,05 0,00 -504,92 0,00 49.200,13
2016. KATA BEGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 49.179,72 0,00 0,00 0,00 49.179,72
2017. BORISLAV ŠTEFANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 49.074,11 0,00 0,00 0,00 49.074,11
2018. CVETA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 49.055,72 0,00 0,00 0,00 49.055,72
2019. MIJO JUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1974 DOLCI 0,00 0,00 560,22 48.369,63 0,00 0,00 0,00 48.929,85
2020. BOSA PERLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1952 BORIK 0,00 0,00 0,00 48.895,06 0,00 0,00 0,00 48.895,06
2021. KATA RAKITNIČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 48.875,55 0,00 0,00 0,00 48.875,55
2022. EMILIJA BANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 ČEMERNICA 0,00 0,00 0,00 48.741,71 0,00 0,00 0,00 48.741,71
2023. ĐURĐA TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 48.648,84 0,00 0,00 0,00 48.648,84
2024. TOMISLAV DIMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1974 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 48.600,97 0,00 0,00 0,00 48.600,97
2025. ANDREA ĐANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1990 PITOMAČA 0,00 0,00 943,94 47.631,32 0,00 0,00 0,00 48.575,26
2026. MARIJA BOŠNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1959 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 48.562,87 0,00 0,00 0,00 48.562,87
2027. MARA FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1938 KOZICE 0,00 0,00 0,00 48.535,03 0,00 0,00 0,00 48.535,03
2028. MILORAD PRODANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1935 CABUNA 0,00 0,00 -658,75 49.114,68 0,00 23,68 0,00 48.479,61
2029. ANITA STRILIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 48.461,83 0,00 0,00 0,00 48.461,83
2030. BISERKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 48.461,34 0,00 0,00 0,00 48.461,34
2031. BOSA JURIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 NAUDOVAC 0,00 0,00 0,00 48.391,40 0,00 0,00 0,00 48.391,40
2032. JELKA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1948 STARA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 48.352,12 0,00 0,00 0,00 48.352,12
2033. JADRANKA JUREŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1976 VIROVITICA 0,00 0,00 -325,93 48.674,46 0,00 0,00 0,00 48.348,53
2034. FILIP KERMEND VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1989 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 48.340,56 0,00 0,00 0,00 48.340,56
2035. MARIJA GENG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1946 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 48.248,12 0,00 0,00 0,00 48.248,12
2036. KRISTA BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1949 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 48.192,44 0,00 0,00 0,00 48.192,44
2037. ALEKSANDRA DESTANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 0,00 0,00 0,00 48.176,75 0,00 0,00 0,00 48.176,75
2038. DRAŽEN MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1983 JOSIPOVO 13.136,87 0,00 -133,17 35.106,86 0,00 0,00 0,00 48.110,56
2039. VLADIMIR VLAŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 48.053,90 0,00 0,00 0,00 48.053,90
2040. IVKA KUNIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1954 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 48.050,52 0,00 0,00 0,00 48.050,52
2041. DRAGAN LIZAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1970 ORAHOVICA 17.383,34 0,00 0,00 30.629,06 0,00 0,00 0,00 48.012,40
2042. RADOJKA SLIJEPČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1940 KOZICE 0,00 0,00 0,00 47.967,02 0,00 0,00 0,00 47.967,02
2043. IVAN VEG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1957 TURANOVAC 0,00 0,00 -702,46 48.600,38 0,00 0,00 0,00 47.897,92
2044. NADA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 47.831,92 0,00 0,00 0,00 47.831,92
2045. ŽELJKO PAULIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1966 ČETEKOVAC -9.456,04 0,00 -322,27 57.576,60 0,00 0,00 0,00 47.798,29
2046. JANA NENADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 47.721,42 0,00 0,00 0,00 47.721,42
2047. DUBRAVKO MINAUF VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 47.651,38 0,00 0,00 0,00 47.651,38
2048. JOSIP NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 47.598,23 0,00 0,00 0,00 47.598,23
2049. PANTELIJA BADŽA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1931 BOROVA 0,00 0,00 0,00 47.498,90 0,00 0,00 0,00 47.498,90
2050. ANTUN ANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1973 KOZICE 0,00 0,00 0,10 47.443,96 0,00 0,00 0,00 47.444,06
2051. JASNA MAJER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1976 SLATINA 0,00 0,00 674,45 46.743,81 0,00 0,00 0,00 47.418,26
2052. ZDENKA KARADIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1960 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 47.368,95 0,00 0,00 0,00 47.368,95
2053. MARIJA ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 47.328,01 0,00 0,00 0,00 47.328,01
2054. DUBRAVKA HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 47.292,03 0,00 0,00 0,00 47.292,03
2055. MILKA MILOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 VLADIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 47.286,35 0,00 0,00 0,00 47.286,35
2056. ANTONIO SEVER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1989 ČAĐAVIČKI LUG 0,00 0,00 0,00 0,00 47.278,44 0,00 0,00 47.278,44
2057. STJEPAN KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1969 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 47.273,27 0,00 0,00 0,00 47.273,27
2058. DALIBOR PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1973 DONJE BAZIJE -11,99 0,00 -294,35 47.545,62 0,00 0,00 0,00 47.239,28
2059. MIRA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 47.226,20 0,00 0,00 0,00 47.226,20
2060. IVAN VIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1954 NOSKOVCI 0,00 0,00 0,00 47.125,71 0,00 0,00 0,00 47.125,71
2061. NEVZETA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 47.083,04 0,00 0,00 0,00 47.083,04
2062. MARICA KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1948 ZDENCI 0,00 0,00 105,64 46.957,30 0,00 0,00 0,00 47.062,94
2063. NIKOLINA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1985 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 47.036,90 0,00 0,00 0,00 47.036,90
2064. JULA BAKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 46.980,69 0,00 0,00 0,00 46.980,69
2065. ROBERTA BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1971 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 46.808,45 0,00 0,00 0,00 46.808,45
2066. MARIO SAMBOL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1976 KAPELA DVOR 0,00 0,00 696,66 46.045,68 0,00 0,00 0,00 46.742,34
2067. IVONA DOBROŽANSKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 46.731,31 0,00 0,00 0,00 46.731,31
2068. ANTUN POŽEŽANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 46.671,80 0,00 0,00 0,00 46.671,80
2069. MATIJA KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1988 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 46.671,07 0,00 0,00 0,00 46.671,07
2070. NADA LUKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1955 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 46.600,01 0,00 0,00 0,00 46.600,01
2071. DRAGO MATEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 46.590,15 0,00 0,00 0,00 46.590,15
2072. VERA MIOLJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1952 LUKAČ 2.068,91 0,00 18.896,22 25.579,28 0,00 0,00 0,00 46.544,41
2073. MARIJA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1968 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 46.531,95 0,00 0,00 0,00 46.531,95
2074. BORISLAV LAZIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1933 VRANEŠEVCI 0,00 0,00 0,00 46.487,70 0,00 0,00 0,00 46.487,70
2075. ZORKA KRIVOŠIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 46.484,55 0,00 0,00 0,00 46.484,55
2076. BRANKA BRIŠEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 46.477,00 0,00 0,00 0,00 46.477,00
2077. MIRA FIČKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 46.425,20 0,00 0,00 0,00 46.425,20
2078. VESNA KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 46.386,31 0,00 0,00 0,00 46.386,31
2079. MILICA HUDI JOTA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 ŽUBRICA 0,00 0,00 0,00 46.323,17 0,00 0,00 0,00 46.323,17
2080. NADA MAJCEN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1949 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 46.208,61 0,00 0,00 0,00 46.208,61
2081. IVAN KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 VUKOSAVLJEVICA -1.608,32 0,00 942,24 46.867,98 0,00 0,00 0,00 46.201,90
2082. MARICA ČAČINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 NOVA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 46.192,04 0,00 0,00 0,00 46.192,04
2083. SOFIJA IMBRIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1927 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 46.143,83 0,00 0,00 0,00 46.143,83
2084. DUŠAN KOLAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 46.098,04 0,00 0,00 0,00 46.098,04
2085. BRANKO PRLINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1953 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 45.952,48 0,00 0,00 0,00 45.952,48
2086. FRANJO CELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1960 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 45.858,49 0,00 0,00 0,00 45.858,49
2087. RADOMIR JEGDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1945 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 45.804,07 0,00 0,00 0,00 45.804,07
2088. NENAD JANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 GAĆIŠTE 0,00 0,00 0,00 45.783,55 0,00 0,00 0,00 45.783,55
2089. NADA DOKUŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 45.782,28 0,00 0,00 0,00 45.782,28
2090. RADOJKA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1930 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 45.776,90 0,00 0,00 0,00 45.776,90
2091. MILAN JOLDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1944 ŠPANAT 0,23 0,00 682,36 45.040,63 0,00 0,00 0,00 45.723,22
2092. MANDA MAĐAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1950 KUTOVI 0,00 0,00 166,26 45.532,31 0,00 0,00 0,00 45.698,57
2093. KATICA LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 45.558,97 0,00 0,00 0,00 45.558,97
2094. ŽELJKO NENADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1958 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 45.523,19 0,00 0,00 0,00 45.523,19
2095. ALEKSANDAR IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1983 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.428,87 0,00 0,00 0,00 45.428,87
2096. DANICA LUKČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1960 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 45.353,30 0,00 0,00 0,00 45.353,30
2097. IVKA OROVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 45.295,44 0,00 0,00 0,00 45.295,44
2098. ANA MESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1949 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 45.283,22 0,00 0,00 0,00 45.283,22
2099. ERNEST SVATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1948 BANKOVCI 0,00 0,00 0,00 45.125,82 0,00 0,00 0,00 45.125,82
2100. ANA ĐORĐEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 45.121,25 0,00 0,00 0,00 45.121,25