OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. MILKA SKORUPAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1954 PEPELANA 0,00 0,00 0,00 49.676,38 0,00 0,00 0,00 49.676,38
2002. VESELJKO FELIKS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 49.658,51 0,00 0,00 0,00 49.658,51
2003. JELENA LUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 49.618,32 0,00 0,00 0,00 49.618,32
2004. KSENIJA TUŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1969 NOVA ŠAROVKA -27,57 0,00 0,00 49.644,28 0,00 0,00 0,00 49.616,71
2005. JELKA DRAVEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1945 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 49.525,92 0,00 0,00 0,00 49.525,92
2006. IVAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1987 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 49.413,96 0,00 0,00 0,00 49.413,96
2007. KATICA RANG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1959 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 49.388,62 0,00 0,00 0,00 49.388,62
2008. VESNA MAJER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 49.301,37 0,00 0,00 0,00 49.301,37
2009. LJUBICA HUZJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1957 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 49.267,48 0,00 0,00 0,00 49.267,48
2010. KRŠO DAKANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1944 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 49.226,25 0,00 0,00 0,00 49.226,25
2011. JASMINA BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1980 OTROVANEC 0,00 0,00 -4.833,76 54.051,83 0,00 0,00 0,00 49.218,07
2012. RADMILA SAVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1952 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 49.196,04 0,00 0,00 0,00 49.196,04
2013. STOJAN MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1950 MACUTE 0,00 0,00 0,00 49.134,34 0,00 0,00 0,00 49.134,34
2014. ANICA ĆORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 LUG GRADINSKI 0,00 0,00 0,00 49.093,30 0,00 0,00 0,00 49.093,30
2015. LJUBICA MAROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1959 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 49.052,05 0,00 0,00 0,00 49.052,05
2016. ĐURO NOVAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1977 SVETI ĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 49.026,64 0,00 0,00 0,00 49.026,64
2017. ANĐELKA GRGURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 SVETI ĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 48.996,67 0,00 0,00 0,00 48.996,67
2018. IGOR KOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1977 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 48.979,77 0,00 0,00 0,00 48.979,77
2019. IVAN ŠALAMON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1946 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 48.952,34 0,00 0,00 0,00 48.952,34
2020. ILINKA KOVAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 48.900,25 0,00 0,00 0,00 48.900,25
2021. ZLATA NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1961 VIROVITICA 1.634,78 0,00 37.734,15 9.491,30 0,00 0,00 0,00 48.860,23
2022. RAJKO SRDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1952 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 48.842,07 0,00 0,00 0,00 48.842,07
2023. DAMIR MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1967 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 48.805,97 0,00 0,00 0,00 48.805,97
2024. MARICA IMBRIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 48.731,91 0,00 0,00 0,00 48.731,91
2025. NADA POLIMANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 48.722,39 0,00 0,00 0,00 48.722,39
2026. SLAVICA BAĐUN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 48.554,75 0,00 0,00 0,00 48.554,75
2027. ANĐELA MIHOLANČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 48.537,38 0,00 0,00 0,00 48.537,38
2028. TOMO ČULIBRK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1951 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 48.512,90 0,00 0,00 0,00 48.512,90
2029. IVAN PAVOKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1938 CRNAC 0,00 0,00 0,00 48.504,87 0,00 0,00 0,00 48.504,87
2030. LJUBICA OSTOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1933 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 48.444,88 0,00 0,00 0,00 48.444,88
2031. VESELKA VELENDERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 48.425,40 0,00 0,00 0,00 48.425,40
2032. SABIRA SAUER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 48.418,93 0,00 0,00 0,00 48.418,93
2033. BRANKO BOZETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1956 BAJMOK 0,00 0,00 0,00 48.372,08 0,00 0,00 0,00 48.372,08
2034. JOKA RADANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 48.263,19 0,00 0,00 0,00 48.263,19
2035. MILADIN MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 MEDINCI 0,00 0,00 0,00 48.178,88 0,00 0,00 0,00 48.178,88
2036. AHMET ŠEHIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1952 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 48.174,43 0,00 0,00 0,00 48.174,43
2037. ZVONKO PETRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1956 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 48.174,43 0,00 0,00 0,00 48.174,43
2038. JANKO PITKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1935 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 48.174,43 0,00 0,00 0,00 48.174,43
2039. ZDENKA GALEŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1965 HUM 0,00 0,00 0,00 48.157,85 0,00 0,00 0,00 48.157,85
2040. JAGA MIKULEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1954 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 48.137,01 0,00 0,00 0,00 48.137,01
2041. DRENA MRMOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1954 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 48.057,66 0,00 0,00 0,00 48.057,66
2042. DRAGICA MAČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 SLATINA 0,00 0,00 0,00 48.021,76 0,00 0,00 0,00 48.021,76
2043. ROZALIJA TOMETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 RADOSAVCI 0,00 0,00 0,00 47.987,92 0,00 0,00 0,00 47.987,92
2044. SLAVA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 47.965,25 0,00 0,00 0,00 47.965,25
2045. MILAN BLAŽINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1942 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 47.804,54 0,00 0,00 0,00 47.804,54
2046. SANDA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1981 MEDINCI 3.084,07 0,00 -298,20 44.932,57 0,00 0,00 0,00 47.718,44
2047. DUŠAN JASIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 BUDAKOVAC -484,53 0,00 523,45 47.541,34 0,00 0,00 0,00 47.580,26
2048. CVETA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 47.550,05 0,00 0,00 0,00 47.550,05
2049. ŽELJKO IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 47.541,35 0,00 0,00 0,00 47.541,35
2050. LJILJANA MUSTAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 18.437,64 0,00 83,35 28.993,84 0,00 0,00 0,00 47.514,83
2051. GROZDANA KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1953 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 47.403,41 0,00 0,00 0,00 47.403,41
2052. RUŽA BRDARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 47.403,39 0,00 0,00 0,00 47.403,39
2053. MILAN KOSANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1937 GVOZDANSKA 0,00 0,00 0,00 47.403,39 0,00 0,00 0,00 47.403,39
2054. ANTUN ZANDOMENIKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 47.403,37 0,00 0,00 0,00 47.403,37
2055. JULA MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1936 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 47.403,35 0,00 0,00 0,00 47.403,35
2056. NEVENKA DAMJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1960 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 47.403,35 0,00 0,00 0,00 47.403,35
2057. RADMILA BABIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1961 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 47.403,34 0,00 0,00 0,00 47.403,34
2058. NEVENKA DRAJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1962 NAUDOVAC 0,00 0,00 0,00 47.369,92 0,00 0,00 0,00 47.369,92
2059. MARICA RADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 47.360,74 0,00 0,00 0,00 47.360,74
2060. ANTUN MIJOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1943 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 47.349,78 0,00 0,00 0,00 47.349,78
2061. TIHOMIR MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1964 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 47.252,36 0,00 0,00 0,00 47.252,36
2062. BOSA PERLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1952 BORIK 0,00 0,00 0,00 47.228,67 0,00 0,00 0,00 47.228,67
2063. DARIJO MIHOLJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1983 VIROVITICA 0,00 0,00 3.148,55 44.078,75 0,00 0,00 0,00 47.227,30
2064. IVICA BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1963 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 47.102,96 0,00 0,00 0,00 47.102,96
2065. RUŽICA GURDON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1978 ČAĐAVICA -2.206,28 0,00 0,00 49.295,80 0,00 0,00 0,00 47.089,52
2066. MIRKO KOCIJAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 47.078,37 0,00 0,00 0,00 47.078,37
2067. MILORAD PRODANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1935 CABUNA 0,00 0,00 -658,75 47.636,62 0,00 22,76 0,00 47.000,63
2068. MARIJA BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1942 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 46.950,69 0,00 0,00 0,00 46.950,69
2069. KATA KUKAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 46.915,09 0,00 0,00 0,00 46.915,09
2070. DUŠKO VUČENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 11.803,18 0,00 568,59 34.540,57 0,00 0,00 0,00 46.912,34
2071. DARKO ŠPONDREHT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 VIROVITICA -7,01 0,00 4.409,45 42.488,26 0,00 0,00 0,00 46.890,70
2072. MARICA REMAJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1958 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 46.862,73 0,00 0,00 0,00 46.862,73
2073. KRISTIJAN ŽAGAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1987 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 3.857,51 0,00 2.593,31 40.409,51 0,00 0,00 0,00 46.860,33
2074. ANA TIŠLJAREC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 VELIKA ČREŠNJEVICA -4,28 0,00 -998,84 47.863,09 0,00 0,00 0,00 46.859,97
2075. ĐURĐA TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 46.799,43 0,00 0,00 0,00 46.799,43
2076. ZVONKO BANAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1960 VUKOSAVLJEVICA -3.738,63 0,00 -2.479,25 52.947,10 0,00 0,00 0,00 46.729,22
2077. MARA FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1938 KOZICE 0,00 0,00 0,00 46.671,53 0,00 0,00 0,00 46.671,53
2078. JULA LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 46.644,43 0,00 0,00 0,00 46.644,43
2079. KATICA LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 46.536,12 0,00 0,00 0,00 46.536,12
2080. MARKO KOŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1979 PITOMAČA 0,00 0,00 385,90 46.147,86 0,00 0,00 0,00 46.533,76
2081. NADA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 46.462,39 0,00 0,00 0,00 46.462,39
2082. JASNA TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1976 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 46.427,56 0,00 0,00 0,00 46.427,56
2083. BRANKICA ČIKVAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 46.420,88 0,00 0,00 0,00 46.420,88
2084. ANĐELITA MLINARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1972 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 46.389,08 0,00 0,00 0,00 46.389,08
2085. RADOJKA SLIJEPČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1940 KOZICE 0,00 0,00 0,00 46.332,07 0,00 0,00 0,00 46.332,07
2086. BRANIMIR ANDELFINGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1980 ORAHOVICA 11.459,99 0,00 0,00 34.839,91 0,00 0,00 0,00 46.299,90
2087. ALEKSANDRA CVETKOVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 0,00 0,00 0,00 46.294,33 0,00 0,00 0,00 46.294,33
2088. DRAŽEN MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1983 JOSIPOVO 12.643,93 0,00 -133,17 33.782,64 0,00 0,00 0,00 46.293,40
2089. MARIJA GENG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1946 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 46.225,44 0,00 0,00 0,00 46.225,44
2090. MIJO JUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1974 DOLCI 0,00 0,00 1.254,72 44.948,94 0,00 0,00 0,00 46.203,66
2091. BOSA JURIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 NAUDOVAC 0,00 0,00 0,00 46.084,71 0,00 0,00 0,00 46.084,71
2092. GORDANA KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 46.016,23 0,00 0,00 0,00 46.016,23
2093. KRISTA BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1949 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 46.004,52 0,00 0,00 0,00 46.004,52
2094. MILAN LAZAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 45.975,50 0,00 0,00 0,00 45.975,50
2095. ILIJA VELEBIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1935 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 45.915,43 0,00 0,00 0,00 45.915,43
2096. KSENIJA ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.884,59 0,00 0,00 0,00 45.884,59
2097. MARIJA BOŠNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1959 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 45.823,89 0,00 0,00 0,00 45.823,89
2098. STJEPAN KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1969 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 45.798,17 0,00 0,00 0,00 45.798,17
2099. JELKA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1948 STARA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 45.742,85 0,00 0,00 0,00 45.742,85
2100. ŽELJKO IVANIC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.720,03 0,00 0,00 0,00 45.720,03