OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. ZDENKO BARČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.500,27 0,00 0,00 0,00 45.500,27
2002. MANDA ČAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1942 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 41.068,43 0,00 4.367,14 0,00 45.435,57
2003. IGOR KOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1977 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 45.424,64 0,00 0,00 0,00 45.424,64
2004. DRAGICA ĐUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 45.317,45 0,00 0,00 0,00 45.317,45
2005. DRAGO MATEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 45.261,52 0,00 0,00 0,00 45.261,52
2006. DARKO ŠPONDREHT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 VIROVITICA -7,01 0,00 4.049,43 41.169,86 0,00 0,00 0,00 45.212,28
2007. MARIJA ŠUKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 ZVONIMIROVO 0,00 0,00 0,00 45.188,13 0,00 0,00 0,00 45.188,13
2008. LJUBICA OSTOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1933 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 45.170,48 0,00 0,00 0,00 45.170,48
2009. CVETA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 45.160,22 0,00 0,00 0,00 45.160,22
2010. SABIRA SAUER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 45.136,80 0,00 0,00 0,00 45.136,80
2011. MARICA IMBRIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 45.127,20 0,00 0,00 0,00 45.127,20
2012. ZRINKA JANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1979 KORIJA 0,00 0,00 -254,36 45.197,97 0,00 0,00 0,00 44.943,61
2013. ROZALIJA TOMETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 RADOSAVCI 0,00 0,00 0,00 44.929,18 0,00 0,00 0,00 44.929,18
2014. MIRICA POTKOVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1957 BOROVA 0,00 0,00 0,00 44.871,73 0,00 0,00 0,00 44.871,73
2015. MILAN MIRKAJLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 GAĆIŠTE 0,00 0,00 0,00 44.871,72 0,00 0,00 0,00 44.871,72
2016. SOFIJA GABROVEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1936 BOROVA 0,00 0,00 0,00 44.871,70 0,00 0,00 0,00 44.871,70
2017. ZDRAVKO JUREN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 44.871,69 0,00 0,00 0,00 44.871,69
2018. DRAGICA MAČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 44.704,75 0,00 0,00 0,00 44.704,75
2019. MIRKO PARANOS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 44.701,71 0,00 0,00 0,00 44.701,71
2020. MILORAD PRODANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1935 CABUNA 0,00 0,00 -658,75 45.290,59 0,00 21,29 0,00 44.653,13
2021. MARIJA MAGDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 KLADARE 0,00 0,00 0,00 44.642,90 0,00 0,00 0,00 44.642,90
2022. LJILJANA MUSTAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 17.283,19 0,00 83,35 27.217,53 0,00 0,00 0,00 44.584,07
2023. BOSA PERLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1952 BORIK 0,00 0,00 0,00 44.583,72 0,00 0,00 0,00 44.583,72
2024. MILAN BLAŽINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1942 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 44.422,54 0,00 0,00 0,00 44.422,54
2025. ZLATA NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1961 VIROVITICA 1.442,16 0,00 34.162,18 8.698,24 0,00 0,00 0,00 44.302,58
2026. NADA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 44.288,64 0,00 0,00 0,00 44.288,64
2027. ANTUN HELD VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 TURNAŠICA -8.860,41 0,00 0,00 53.114,34 0,00 0,00 0,00 44.253,93
2028. JASMINA BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1980 OTROVANEC 0,00 0,00 -4.833,76 49.053,28 0,00 0,00 0,00 44.219,52
2029. ŽELJKO IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 44.210,87 0,00 0,00 0,00 44.210,87
2030. ANTUN MIJOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1943 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 44.136,03 0,00 0,00 0,00 44.136,03
2031. IVAN ŠALAMON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1946 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 43.993,15 0,00 0,00 0,00 43.993,15
2032. SANDA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1981 SOPJE 2.823,12 0,00 -298,20 41.426,30 0,00 0,00 0,00 43.951,22
2033. ANĐELA MIHOLANČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 43.906,97 0,00 0,00 0,00 43.906,97
2034. ĐURĐA TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 43.864,01 0,00 0,00 0,00 43.864,01
2035. RADOJKA SLIJEPČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1940 KOZICE 0,00 0,00 0,00 43.737,04 0,00 0,00 0,00 43.737,04
2036. ZORAN MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1975 NOVO KUSONJE 0,00 0,00 0,00 43.720,88 0,00 0,00 0,00 43.720,88
2037. MARA FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1938 KOZICE 0,00 0,00 0,00 43.713,74 0,00 0,00 0,00 43.713,74
2038. MILAN BRADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1971 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 43.677,82 0,00 0,00 0,00 43.677,82
2039. JULA LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 43.635,10 0,00 0,00 0,00 43.635,10
2040. MILAN JOLDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1944 ŠPANAT 103,88 0,00 682,36 42.819,09 0,00 0,00 0,00 43.605,33
2041. MARICA BIČAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 TURNAŠICA -664,56 0,00 0,00 44.257,86 0,00 0,00 0,00 43.593,30
2042. KATICA LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 43.528,40 0,00 0,00 0,00 43.528,40
2043. STJEPAN KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1969 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 43.456,86 0,00 0,00 0,00 43.456,86
2044. BRANKICA ŠTEFANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 43.433,84 0,00 0,00 0,00 43.433,84
2045. DRAŽEN MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1983 JOSIPOVO 11.861,53 0,00 -133,17 31.680,83 0,00 0,00 0,00 43.409,19
2046. ILIJA VELEBIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1935 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 43.359,17 0,00 0,00 0,00 43.359,17
2047. ROBERT RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 43.326,83 0,00 0,00 0,00 43.326,83
2048. DUŠAN JASIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 BUDAKOVAC -484,53 0,00 460,83 43.347,82 0,00 0,00 0,00 43.324,12
2049. ALEKSANDRA CVETKOVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 0,00 0,00 0,00 43.306,51 0,00 0,00 0,00 43.306,51
2050. BOŽIDAR KRISTOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1942 KLADARE 0,00 0,00 0,00 43.272,74 0,00 0,00 0,00 43.272,74
2051. JASNA TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1976 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 43.248,72 0,00 0,00 0,00 43.248,72
2052. VLADIMIR ĐANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 43.207,34 0,00 0,00 0,00 43.207,34
2053. ZLATKO MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 43.207,31 0,00 0,00 0,00 43.207,31
2054. LUKA KOKORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1947 ČAĐAVICA 0,00 0,00 -734,32 43.867,94 0,00 0,00 0,00 43.133,62
2055. ANTUN POŽEŽANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 43.125,41 0,00 0,00 0,00 43.125,41
2056. MARIJA ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 43.095,04 0,00 0,00 0,00 43.095,04
2057. NADA DEAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 43.044,04 0,00 0,00 0,00 43.044,04
2058. MARIJA OSTOIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 43.029,30 0,00 0,00 0,00 43.029,30
2059. MARIJA GENG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1946 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 43.014,98 0,00 0,00 0,00 43.014,98
2060. MARKO KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1954 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 42.790,33 0,00 0,00 0,00 42.790,33
2061. IVAN CIGLENEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1946 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 42.691,08 0,00 0,00 0,00 42.691,08
2062. KATA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1933 SOPJE 0,00 0,00 0,00 42.685,68 0,00 0,00 0,00 42.685,68
2063. SREĆKO HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1978 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 42.684,41 0,00 0,00 0,00 42.684,41
2064. BOŠKO BERONJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1929 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 42.673,09 0,00 0,00 0,00 42.673,09
2065. MILKA SABOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 42.656,86 0,00 0,00 0,00 42.656,86
2066. IVICA ČORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1977 KORIJA 4.284,00 0,00 -110,30 38.483,05 0,00 0,00 0,00 42.656,75
2067. NEVZETA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 42.652,86 0,00 0,00 0,00 42.652,86
2068. MANDA MAĐAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1950 KUTOVI 0,00 0,00 166,26 42.475,84 0,00 0,00 0,00 42.642,10
2069. DUBRAVKA HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 42.613,68 0,00 0,00 0,00 42.613,68
2070. VERA HERAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 42.585,81 0,00 0,00 0,00 42.585,81
2071. MILKA MILOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 VLADIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 42.547,58 0,00 0,00 0,00 42.547,58
2072. VESELKA VELENDERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 42.533,08 0,00 0,00 0,00 42.533,08
2073. KRISTA BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1949 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 42.531,81 0,00 0,00 0,00 42.531,81
2074. DUŠKO VUČENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 10.693,19 0,00 515,77 31.265,81 0,00 0,00 0,00 42.474,77
2075. JADRANKA HABIJANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 VIROVITICA 0,00 0,00 -25.987,01 68.409,99 0,00 0,00 0,00 42.422,98
2076. DUBRAVKO MINAUF VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 42.342,57 0,00 0,00 0,00 42.342,57
2077. ANĐELKA GRGURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 SVETI ĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 42.300,20 0,00 0,00 0,00 42.300,20
2078. ĐURO DEVČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1963 VIROVITICA 0,00 0,00 -6.123,81 48.420,09 0,00 0,00 0,00 42.296,28
2079. MATIJA KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1988 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 42.164,72 0,00 0,00 0,00 42.164,72
2080. MARINKO NOVOSEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1965 OREŠAC -0,36 0,00 40,38 42.114,00 0,00 0,00 0,00 42.154,02
2081. MIHAEL ZLODI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 MILANOVAC 9,84 0,00 1.671,70 40.393,95 0,00 0,00 0,00 42.075,49
2082. DUŠAN KOLAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 42.056,44 0,00 0,00 0,00 42.056,44
2083. BRANKA BRIŠEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 41.923,40 0,00 0,00 0,00 41.923,40
2084. NADA MAJCEN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 41.903,62 0,00 0,00 0,00 41.903,62
2085. ZDENKA KARADIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1960 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 41.758,07 0,00 0,00 0,00 41.758,07
2086. ADRIJANA BOŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1984 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 41.754,84 0,00 0,00 0,00 41.754,84
2087. RUŽICA GURDON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1978 ČAĐAVICA -2.206,28 0,00 0,00 43.916,59 0,00 0,00 0,00 41.710,31
2088. ANKA BOROVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1957 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 41.656,20 0,00 0,00 0,00 41.656,20
2089. RANKO DOŠENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 41.635,00 0,00 0,00 0,00 41.635,00
2090. BRANIMIR ANDELFINGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1980 ORAHOVICA 10.290,44 0,00 0,00 31.340,97 0,00 0,00 0,00 41.631,41
2091. JOSIP NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 41.602,23 0,00 0,00 0,00 41.602,23
2092. JELKA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1948 STARA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 41.601,35 0,00 0,00 0,00 41.601,35
2093. SILVANA ABRAMOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 41.594,97 0,00 0,00 0,00 41.594,97
2094. LJUDEVIT FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 41.573,03 0,00 0,00 0,00 41.573,03
2095. MARA VUDRAG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 GVOZDANSKA 0,00 0,00 0,00 41.534,70 0,00 0,00 0,00 41.534,70
2096. BRANKO OSTOIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 41.531,42 0,00 0,00 0,00 41.531,42
2097. JERKO STIPANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1941 SLATINA 0,00 0,00 0,00 41.459,00 0,00 0,00 0,00 41.459,00
2098. RADOMIR DEJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1944 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 41.417,97 0,00 0,00 0,00 41.417,97
2099. PANTELIJA BADŽA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1931 BOROVA 0,00 0,00 0,00 41.372,02 0,00 0,00 0,00 41.372,02
2100. JADRANKA JUREŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1976 VIROVITICA 0,00 0,00 -325,93 41.679,41 0,00 0,00 0,00 41.353,48