OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. LJUBICA HUZJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1957 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 48.167,99 0,00 0,00 0,00 48.167,99
2002. ŽELJKO DORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1954 BOROVA 5.811,70 0,00 0,00 42.356,18 0,00 0,00 0,00 48.167,88
2003. RUŽICA JURKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1954 SLATINA 0,00 0,00 48.167,09 0,00 0,00 0,00 0,00 48.167,09
2004. ĐURO NOVAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1977 SVETI ĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 48.082,30 0,00 0,00 0,00 48.082,30
2005. ŽELJKO IBRIKS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1977 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 44.486,92 3.523,79 0,00 48.010,71
2006. ZRINKA JANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1979 KORIJA 0,00 0,00 -254,36 48.264,01 0,00 0,00 0,00 48.009,65
2007. SLAĐAN PALIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1984 VOĆIN 2.466,28 0,00 -2.858,47 48.275,86 0,00 0,00 0,00 47.883,67
2008. STEVO NEDELJKOV VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 47.851,20 0,00 0,00 0,00 47.851,20
2009. MILAN BRADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1971 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 47.829,16 0,00 0,00 0,00 47.829,16
2010. NADA POLIMANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 47.811,13 0,00 0,00 0,00 47.811,13
2011. DAMIR MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1967 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 47.809,26 0,00 0,00 0,00 47.809,26
2012. ILINKA KOVAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 47.742,85 0,00 0,00 0,00 47.742,85
2013. STOJAN MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1950 MACUTE 0,00 0,00 0,00 47.702,65 0,00 0,00 0,00 47.702,65
2014. ANDREAS MARINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1974 VELIKI RASTOVAC 0,00 0,00 0,00 47.636,35 0,00 0,00 0,00 47.636,35
2015. LJUDEVIT FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 47.631,22 0,00 0,00 0,00 47.631,22
2016. BRANKO BOZETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1956 BAJMOK 0,00 0,00 0,00 47.625,37 0,00 0,00 0,00 47.625,37
2017. BRANKICA ŠTEFANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 47.568,69 0,00 0,00 0,00 47.568,69
2018. IGOR KOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1977 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 47.557,72 0,00 0,00 0,00 47.557,72
2019. IVAN PAVOKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1938 CRNAC 0,00 0,00 0,00 47.555,37 0,00 0,00 0,00 47.555,37
2020. ANA TIŠLJAREC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 VELIKA ČREŠNJEVICA -4,28 0,00 -998,84 48.495,79 0,00 0,00 0,00 47.492,67
2021. AHMET ŠEHIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1952 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 47.430,76 0,00 0,00 0,00 47.430,76
2022. JANKO PITKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1935 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 47.430,76 0,00 0,00 0,00 47.430,76
2023. ZVONKO PETRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1956 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 47.430,76 0,00 0,00 0,00 47.430,76
2024. KSENIJA TUŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1969 NOVA ŠAROVKA -27,57 0,00 0,00 47.425,14 0,00 0,00 0,00 47.397,57
2025. LJUBICA MAROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1959 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 47.367,70 0,00 0,00 0,00 47.367,70
2026. JOKA RADANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 47.356,52 0,00 0,00 0,00 47.356,52
2027. ZLATKO MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 47.342,16 0,00 0,00 0,00 47.342,16
2028. VLATKO OŠAP VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1975 SLATINA 23.031,51 0,00 -1.056,59 -10.960,15 37.282,06 -1.006,28 0,00 47.290,55
2029. MARICA IMBRIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 47.290,02 0,00 0,00 0,00 47.290,02
2030. JASMINA BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1980 OTROVANEC 0,00 0,00 -4.833,76 52.052,40 0,00 0,00 0,00 47.218,64
2031. LJUBICA OSTOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1933 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 47.135,12 0,00 0,00 0,00 47.135,12
2032. SABIRA SAUER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 47.106,08 0,00 0,00 0,00 47.106,08
2033. ZLATA NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1961 VIROVITICA 1.557,73 0,00 36.305,36 9.174,07 0,00 0,00 0,00 47.037,16
2034. IVAN ŠALAMON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1946 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 46.968,66 0,00 0,00 0,00 46.968,66
2035. ROZALIJA TOMETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 RADOSAVCI 0,00 0,00 0,00 46.764,42 0,00 0,00 0,00 46.764,42
2036. DRAGICA MAČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 SLATINA 0,00 0,00 0,00 46.694,96 0,00 0,00 0,00 46.694,96
2037. STJEPAN RILKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 46.692,19 0,00 0,00 0,00 46.692,19
2038. VESELKA VELENDERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 46.602,57 0,00 0,00 0,00 46.602,57
2039. CVETA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 46.594,12 0,00 0,00 0,00 46.594,12
2040. ANĐELA MIHOLANČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 46.539,22 0,00 0,00 0,00 46.539,22
2041. MILAN BLAŽINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1942 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 46.451,74 0,00 0,00 0,00 46.451,74
2042. MONIKA MATEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1982 ORAHOVICA 4.436,44 0,00 0,00 41.990,52 0,00 0,00 0,00 46.426,96
2043. RADA DJAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 46.381,77 0,00 0,00 0,00 46.381,77
2044. ANĐELKA GRGURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 SVETI ĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 46.348,06 0,00 0,00 0,00 46.348,06
2045. LJILJANA MUSTAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 17.975,86 0,00 83,35 28.283,31 0,00 0,00 0,00 46.342,52
2046. DARKO ŠPONDREHT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 VIROVITICA -7,01 0,00 4.265,44 42.080,39 0,00 0,00 0,00 46.338,82
2047. KATICA RANG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1959 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 46.307,51 0,00 0,00 0,00 46.307,51
2048. SANDA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1981 SOPJE 2.979,69 0,00 -298,20 43.530,05 0,00 0,00 0,00 46.211,54
2049. ŽELJKO IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 46.209,16 0,00 0,00 0,00 46.209,16
2050. BOSA PERLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1952 BORIK 0,00 0,00 0,00 46.170,69 0,00 0,00 0,00 46.170,69
2051. JAGA MIKULEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1954 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 46.080,31 0,00 0,00 0,00 46.080,31
2052. ANTUN MIJOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1943 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 46.064,28 0,00 0,00 0,00 46.064,28
2053. MILORAD PRODANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1935 CABUNA 0,00 0,00 -658,75 46.698,21 0,00 22,17 0,00 46.061,63
2054. BOGDANKA NOVAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 BOROVA 0,00 0,00 0,00 45.880,18 0,00 0,00 0,00 45.880,18
2055. DUŠAN JASIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 BUDAKOVAC -484,53 0,00 498,40 45.863,93 0,00 0,00 0,00 45.877,80
2056. MAJA MEĐUREČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1991 DINJEVAC -837,56 0,00 -149,57 46.798,92 0,00 0,00 0,00 45.811,79
2057. NINO GABROVEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1978 MILANOVAC 34.971,56 0,00 -1.209,07 11.916,32 0,00 0,00 0,00 45.678,81
2058. ĐURĐA TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 45.625,26 0,00 0,00 0,00 45.625,26
2059. NADA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 45.592,89 0,00 0,00 0,00 45.592,89
2060. MARA FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1938 KOZICE 0,00 0,00 0,00 45.488,42 0,00 0,00 0,00 45.488,42
2061. JULA LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 45.440,70 0,00 0,00 0,00 45.440,70
2062. KATA KUKAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 45.409,20 0,00 0,00 0,00 45.409,20
2063. MIHAEL ZLODI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 MILANOVAC 9,84 0,00 1.806,03 43.537,07 0,00 0,00 0,00 45.352,94
2064. KATICA LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 45.333,04 0,00 0,00 0,00 45.333,04
2065. SLAVA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.300,49 0,00 0,00 0,00 45.300,49
2066. RADOJKA SLIJEPČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1940 KOZICE 0,00 0,00 0,00 45.294,06 0,00 0,00 0,00 45.294,06
2067. LUKA KOKORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1947 ČAĐAVICA 0,00 0,00 -734,32 45.968,45 0,00 0,00 0,00 45.234,13
2068. MARICA ČAČINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 NOVA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 45.226,73 0,00 0,00 0,00 45.226,73
2069. JASNA TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1976 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 45.156,02 0,00 0,00 0,00 45.156,02
2070. DRAŽEN MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1983 JOSIPOVO 12.330,97 0,00 -133,17 32.941,92 0,00 0,00 0,00 45.139,72
2071. DUŠKO VUČENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 11.359,18 0,00 547,46 33.230,67 0,00 0,00 0,00 45.137,31
2072. ALEKSANDRA CVETKOVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 0,00 0,00 0,00 45.099,20 0,00 0,00 0,00 45.099,20
2073. MARINA PAVLEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 OTROVANEC 4,19 0,00 0,00 44.973,17 0,00 0,00 0,00 44.977,36
2074. MARIJA GENG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1946 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 44.941,26 0,00 0,00 0,00 44.941,26
2075. RUŽICA GURDON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1978 ČAĐAVICA -2.206,28 0,00 0,00 47.144,11 0,00 0,00 0,00 44.937,83
2076. ILIJA VELEBIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1935 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 44.892,93 0,00 0,00 0,00 44.892,93
2077. STJEPAN KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1969 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 44.861,65 0,00 0,00 0,00 44.861,65
2078. DARIJO MIHOLJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1983 VIROVITICA 0,00 0,00 2.989,45 41.823,59 0,00 0,00 0,00 44.813,04
2079. SINIŠA KUTIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1978 SVETI ĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 44.785,83 0,00 0,00 0,00 44.785,83
2080. ZORAN MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1975 NOVO KUSONJE 0,00 0,00 -360,00 45.065,10 0,00 0,00 0,00 44.705,10
2081. MARIJA ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 44.653,16 0,00 0,00 0,00 44.653,16
2082. KRISTA BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1949 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 44.615,44 0,00 0,00 0,00 44.615,44
2083. MARKO KOŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1979 PITOMAČA 0,00 0,00 369,76 44.194,76 0,00 0,00 0,00 44.564,52
2084. VESNA MAJER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 44.562,58 0,00 0,00 0,00 44.562,58
2085. MILKA SABOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 44.491,44 0,00 0,00 0,00 44.491,44
2086. KATA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1933 SOPJE 0,00 0,00 0,00 44.475,65 0,00 0,00 0,00 44.475,65
2087. KRISTIJAN ŽAGAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1987 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 3.674,50 0,00 2.322,96 38.477,27 0,00 0,00 0,00 44.474,73
2088. MARIJA MAGDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 KLADARE 0,00 0,00 0,00 44.445,65 0,00 0,00 0,00 44.445,65
2089. BRANIMIR ANDELFINGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1980 ORAHOVICA 10.992,17 0,00 0,00 33.440,34 0,00 0,00 0,00 44.432,51
2090. ANTUN POŽEŽANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 44.430,81 0,00 0,00 0,00 44.430,81
2091. DUBRAVKA HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 44.335,75 0,00 0,00 0,00 44.335,75
2092. NADA DEAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 44.322,00 0,00 0,00 0,00 44.322,00
2093. DAMIR MIHAJLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1977 SLATINA -20.795,61 0,00 -1.007,61 66.107,14 0,00 0,00 0,00 44.303,92
2094. DUBRAVKO MINAUF VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 44.296,71 0,00 0,00 0,00 44.296,71
2095. MILKA MILOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 VLADIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 44.291,88 0,00 0,00 0,00 44.291,88
2096. MILADIN MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 MEDINCI 0,00 0,00 0,00 44.284,45 0,00 0,00 0,00 44.284,45
2097. NEVZETA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 44.283,57 0,00 0,00 0,00 44.283,57
2098. MARICA REMAJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1958 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 44.263,18 0,00 0,00 0,00 44.263,18
2099. MARKO KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1954 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 44.225,67 0,00 0,00 0,00 44.225,67
2100. BOŠKO BERONJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1929 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 44.219,72 0,00 0,00 0,00 44.219,72