OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. MARIJA ŠKILJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1937 BUKVIK 0,00 0,00 0,00 48.550,30 0,00 698,49 0,00 49.248,79
2002. ELIZABETA BENČIK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 49.214,38 0,00 0,00 0,00 49.214,38
2003. KATA IBRIKS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 48.464,82 0,00 730,66 0,00 49.195,48
2004. MILKA SKORUPAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1954 PEPELANA 0,00 0,00 0,00 49.051,17 0,00 0,00 0,00 49.051,17
2005. JELKA DRAVEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1945 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 49.048,45 0,00 0,00 0,00 49.048,45
2006. ZRINKA JANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1979 KORIJA 0,00 0,00 -254,36 49.297,25 0,00 0,00 0,00 49.042,89
2007. ŽELJKO DORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1954 BOROVA 5.920,41 0,00 0,00 43.118,73 0,00 0,00 0,00 49.039,14
2008. BRANKICA ŠTEFANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 49.027,19 0,00 0,00 0,00 49.027,19
2009. SLAĐAN PALIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1984 VOĆIN 2.531,31 0,00 -2.849,57 49.288,03 0,00 0,00 0,00 48.969,77
2010. RADA DJAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 48.885,72 0,00 0,00 0,00 48.885,72
2011. KRŠO DAKANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1944 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 48.858,50 0,00 0,00 0,00 48.858,50
2012. LJUBICA HUZJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1957 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 48.841,72 0,00 0,00 0,00 48.841,72
2013. ZLATKO MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 48.800,67 0,00 0,00 0,00 48.800,67
2014. RADMILA SAVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1952 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 48.758,26 0,00 0,00 0,00 48.758,26
2015. ĐURO NOVAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1977 SVETI ĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 48.559,66 0,00 0,00 0,00 48.559,66
2016. STJEPAN RILKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 48.536,74 0,00 0,00 0,00 48.536,74
2017. KSENIJA TUŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1969 NOVA ŠAROVKA -27,57 0,00 0,00 48.546,91 0,00 0,00 0,00 48.519,34
2018. STOJAN MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1950 MACUTE 0,00 0,00 0,00 48.426,36 0,00 0,00 0,00 48.426,36
2019. ILINKA KOVAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 48.327,91 0,00 0,00 0,00 48.327,91
2020. ZVONIMIR JELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1968 DONJE BAZIJE 19.081,26 0,00 -679,96 4.747,39 25.177,12 0,00 0,00 48.325,81
2021. DAMIR MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1967 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 48.313,09 0,00 0,00 0,00 48.313,09
2022. IGOR KOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1977 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 48.276,56 0,00 0,00 0,00 48.276,56
2023. NADA POLIMANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 48.271,77 0,00 0,00 0,00 48.271,77
2024. JASMINA BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1980 OTROVANEC 0,00 0,00 -4.833,76 53.063,11 0,00 0,00 0,00 48.229,35
2025. LJUBICA MAROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1959 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 48.219,13 0,00 0,00 0,00 48.219,13
2026. IVAN PAVOKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1938 CRNAC 0,00 0,00 0,00 48.035,34 0,00 0,00 0,00 48.035,34
2027. MARICA IMBRIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 48.018,89 0,00 0,00 0,00 48.018,89
2028. BRANKO BOZETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1956 BAJMOK 0,00 0,00 0,00 48.002,83 0,00 0,00 0,00 48.002,83
2029. IVAN ŠALAMON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1946 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 47.971,40 0,00 0,00 0,00 47.971,40
2030. ZLATA NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1961 VIROVITICA 1.596,68 0,00 37.027,60 9.334,43 0,00 0,00 0,00 47.958,71
2031. ANA TIŠLJAREC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 VELIKA ČREŠNJEVICA -4,28 0,00 -998,84 48.897,04 0,00 0,00 0,00 47.893,92
2032. JOKA RADANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 47.814,84 0,00 0,00 0,00 47.814,84
2033. JANKO PITKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1935 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 47.806,68 0,00 0,00 0,00 47.806,68
2034. AHMET ŠEHIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1952 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 47.806,68 0,00 0,00 0,00 47.806,68
2035. ZVONKO PETRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1956 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 47.806,68 0,00 0,00 0,00 47.806,68
2036. LJUBICA OSTOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1933 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 47.797,20 0,00 0,00 0,00 47.797,20
2037. ANĐELKA GRGURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 SVETI ĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 47.777,25 0,00 0,00 0,00 47.777,25
2038. SABIRA SAUER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 47.769,72 0,00 0,00 0,00 47.769,72
2039. ANĐELA MIHOLANČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 47.549,27 0,00 0,00 0,00 47.549,27
2040. VESELKA VELENDERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 47.524,00 0,00 0,00 0,00 47.524,00
2041. KATICA RANG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1959 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 47.511,39 0,00 0,00 0,00 47.511,39
2042. ROZALIJA TOMETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 RADOSAVCI 0,00 0,00 0,00 47.382,89 0,00 0,00 0,00 47.382,89
2043. DRAGICA MAČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 SLATINA 0,00 0,00 0,00 47.365,65 0,00 0,00 0,00 47.365,65
2044. DARKO ŠPONDREHT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 VIROVITICA -7,01 0,00 4.338,24 42.894,41 0,00 0,00 0,00 47.225,64
2045. VESNA MAJER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 47.189,24 0,00 0,00 0,00 47.189,24
2046. MILAN BLAŽINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1942 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 47.135,57 0,00 0,00 0,00 47.135,57
2047. JAGA MIKULEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1954 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 47.119,96 0,00 0,00 0,00 47.119,96
2048. CVETA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 47.077,34 0,00 0,00 0,00 47.077,34
2049. MAJA MEĐUREČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1991 DINJEVAC -837,56 0,00 -149,57 48.037,20 0,00 0,00 0,00 47.050,07
2050. SANDA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1981 MEDINCI 3.032,45 0,00 -298,20 44.239,02 0,00 0,00 0,00 46.973,27
2051. LJILJANA MUSTAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 18.209,29 0,00 83,35 28.642,48 0,00 0,00 0,00 46.935,12
2052. MILADIN MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 MEDINCI 0,00 0,00 0,00 46.934,67 0,00 0,00 0,00 46.934,67
2053. RUŽICA JURKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1954 SLATINA 0,00 0,00 46.889,51 0,00 0,00 0,00 0,00 46.889,51
2054. ŽELJKO IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 46.882,57 0,00 0,00 0,00 46.882,57
2055. DUŠAN JASIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 BUDAKOVAC -484,53 0,00 511,06 46.711,85 0,00 0,00 0,00 46.738,38
2056. SLAVA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 46.737,84 0,00 0,00 0,00 46.737,84
2057. ANTUN MIJOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1943 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 46.714,09 0,00 0,00 0,00 46.714,09
2058. BOSA PERLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1952 BORIK 0,00 0,00 0,00 46.705,49 0,00 0,00 0,00 46.705,49
2059. MILORAD PRODANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1935 CABUNA 0,00 0,00 -658,75 47.172,57 0,00 22,47 0,00 46.536,29
2060. IVAN SEIDL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1986 PITOMAČA 0,00 0,00 338,69 46.052,03 0,00 0,00 0,00 46.390,72
2061. ĐURĐA TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 46.218,80 0,00 0,00 0,00 46.218,80
2062. KATA KUKAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 46.170,42 0,00 0,00 0,00 46.170,42
2063. MARA FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1938 KOZICE 0,00 0,00 0,00 46.086,47 0,00 0,00 0,00 46.086,47
2064. JULA LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 46.049,18 0,00 0,00 0,00 46.049,18
2065. DUŠKO VUČENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 11.583,62 0,00 558,14 33.892,80 0,00 0,00 0,00 46.034,56
2066. DARIJO MIHOLJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1983 VIROVITICA 0,00 0,00 3.069,87 42.963,57 0,00 0,00 0,00 46.033,44
2067. NADA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 46.032,41 0,00 0,00 0,00 46.032,41
2068. RUŽICA GURDON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1978 ČAĐAVICA -2.206,28 0,00 0,00 48.231,78 0,00 0,00 0,00 46.025,50
2069. DRENA MRMOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1954 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 45.959,16 0,00 0,00 0,00 45.959,16
2070. KATICA LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 45.941,19 0,00 0,00 0,00 45.941,19
2071. GROZDANA KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1953 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 45.870,95 0,00 0,00 0,00 45.870,95
2072. RUŽA BRDARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 45.870,93 0,00 0,00 0,00 45.870,93
2073. MILAN KOSANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1937 GVOZDANSKA 0,00 0,00 0,00 45.870,93 0,00 0,00 0,00 45.870,93
2074. ANTUN ZANDOMENIKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 45.870,91 0,00 0,00 0,00 45.870,91
2075. JULA MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1936 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 45.870,89 0,00 0,00 0,00 45.870,89
2076. NEVENKA DAMJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1960 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 45.870,89 0,00 0,00 0,00 45.870,89
2077. RADMILA BABIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1961 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 45.870,88 0,00 0,00 0,00 45.870,88
2078. MARICA ČAČINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 NOVA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 45.851,41 0,00 0,00 0,00 45.851,41
2079. ZVONKO BANAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1960 VUKOSAVLJEVICA -3.738,63 0,00 -2.479,25 52.062,32 0,00 0,00 0,00 45.844,44
2080. NEVENKA DRAJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1962 NAUDOVAC 0,00 0,00 0,00 45.837,47 0,00 0,00 0,00 45.837,47
2081. MARICA RADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 45.828,28 0,00 0,00 0,00 45.828,28
2082. RADOJKA SLIJEPČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1940 KOZICE 0,00 0,00 0,00 45.818,77 0,00 0,00 0,00 45.818,77
2083. JASNA TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1976 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 45.798,78 0,00 0,00 0,00 45.798,78
2084. MIRKO KOCIJAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 45.778,71 0,00 0,00 0,00 45.778,71
2085. KRISTIJAN ŽAGAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1987 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 3.767,01 0,00 2.527,27 39.454,00 0,00 0,00 0,00 45.748,28
2086. DRAŽEN MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1983 JOSIPOVO 12.489,17 0,00 -133,17 33.366,90 0,00 0,00 0,00 45.722,90
2087. TIHOMIR MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1964 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 45.719,91 0,00 0,00 0,00 45.719,91
2088. ALEKSANDRA CVETKOVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 0,00 0,00 0,00 45.703,33 0,00 0,00 0,00 45.703,33
2089. MARICA REMAJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1958 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 45.667,57 0,00 0,00 0,00 45.667,57
2090. MARIJA GENG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1946 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 45.590,40 0,00 0,00 0,00 45.590,40
2091. IVICA BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1963 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 45.570,51 0,00 0,00 0,00 45.570,51
2092. MARKO KOŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1979 PITOMAČA 0,00 0,00 377,92 45.182,04 0,00 0,00 0,00 45.559,96
2093. MARIJA BOŠNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1959 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 45.453,83 0,00 0,00 0,00 45.453,83
2094. ILIJA VELEBIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1935 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 45.409,80 0,00 0,00 0,00 45.409,80
2095. BRANIMIR ANDELFINGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1980 ORAHOVICA 11.228,65 0,00 0,00 34.147,80 0,00 0,00 0,00 45.376,45
2096. STJEPAN KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1969 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 45.335,05 0,00 0,00 0,00 45.335,05
2097. KRISTA BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1949 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 45.317,61 0,00 0,00 0,00 45.317,61
2098. VLADIMIR VLAŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 45.226,90 0,00 0,00 0,00 45.226,90
2099. DRAGAN LIZAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1970 ORAHOVICA 17.419,43 0,00 -1.233,18 29.038,56 0,00 0,00 0,00 45.224,81
2100. MARIJA ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 45.178,24 0,00 0,00 0,00 45.178,24