OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. ZDENKA GALEŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1965 HUM 0,00 0,00 0,00 49.622,99 0,00 0,00 0,00 49.622,99
2002. RAJKO SRDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1952 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 49.621,05 0,00 0,00 0,00 49.621,05
2003. LJUBICA OSTOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1933 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 49.620,63 0,00 0,00 0,00 49.620,63
2004. SABIRA SAUER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 49.597,46 0,00 0,00 0,00 49.597,46
2005. NADA POLIMANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 49.540,42 0,00 0,00 0,00 49.540,42
2006. DALIBOR KOSTELAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1975 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 36,45 49.466,57 0,00 0,00 0,00 49.503,02
2007. MIRJANA KIŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1972 STARIN 1.627,05 0,00 0,00 47.870,17 0,00 0,00 0,00 49.497,22
2008. DARIJO MIHOLJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1983 VIROVITICA 0,00 0,00 3.291,37 46.103,18 0,00 0,00 0,00 49.394,55
2009. IVAN PAVOKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1938 CRNAC 0,00 0,00 0,00 49.357,22 0,00 0,00 0,00 49.357,22
2010. TOMO ČULIBRK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1951 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 49.291,88 0,00 0,00 0,00 49.291,88
2011. LJUBOMIR ĆORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 49.277,07 0,00 0,00 0,00 49.277,07
2012. DRAGICA MAČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 SLATINA 0,00 0,00 0,00 49.212,81 0,00 0,00 0,00 49.212,81
2013. SLAVICA BAĐUN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 49.210,34 0,00 0,00 0,00 49.210,34
2014. TIHOMIR MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1964 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 49.209,88 0,00 0,00 0,00 49.209,88
2015. DUŠAN JASIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 BUDAKOVAC -484,53 0,00 545,92 49.047,11 0,00 0,00 0,00 49.108,50
2016. GROZDANA KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1953 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 49.092,84 0,00 0,00 0,00 49.092,84
2017. ROZALIJA TOMETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 RADOSAVCI 0,00 0,00 0,00 49.086,23 0,00 0,00 0,00 49.086,23
2018. JOKA RADANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 49.077,07 0,00 0,00 0,00 49.077,07
2019. SANDA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1981 MEDINCI 3.177,76 0,00 -298,20 46.191,57 0,00 0,00 0,00 49.071,13
2020. MARICA MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 49.065,44 0,00 0,00 0,00 49.065,44
2021. RUŽICA GURDON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1978 ČAĐAVICA -2.206,28 0,00 0,00 51.227,33 0,00 0,00 0,00 49.021,05
2022. AHMET ŠEHIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1952 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 48.842,02 0,00 0,00 0,00 48.842,02
2023. JANKO PITKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1935 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 48.842,02 0,00 0,00 0,00 48.842,02
2024. ZVONKO PETRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1956 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 48.842,02 0,00 0,00 0,00 48.842,02
2025. MARKO BORKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 48.832,29 0,00 0,00 0,00 48.832,29
2026. KSENIJA ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 48.766,60 0,00 0,00 0,00 48.766,60
2027. ŽELJKO IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 48.737,23 0,00 0,00 0,00 48.737,23
2028. MIRKO KOCIJAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 48.682,28 0,00 0,00 0,00 48.682,28
2029. ŽELJKO IVANIC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 48.657,26 0,00 0,00 0,00 48.657,26
2030. LJILJANA MUSTAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 18.852,18 0,00 83,35 29.631,66 0,00 0,00 0,00 48.567,19
2031. MARIJA ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 48.522,38 0,00 0,00 0,00 48.522,38
2032. DUŠKO VUČENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 12.201,74 0,00 587,55 35.716,43 0,00 0,00 0,00 48.505,72
2033. ANTUN MIJOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1943 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 48.503,75 0,00 0,00 0,00 48.503,75
2034. ANA TIŠLJAREC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 VELIKA ČREŠNJEVICA -4,28 0,00 0,00 48.499,90 0,00 0,00 0,00 48.495,62
2035. CVETA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 48.408,17 0,00 0,00 0,00 48.408,17
2036. MARIJA PALČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1955 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 48.351,76 0,00 0,00 0,00 48.351,76
2037. MARICA RADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 48.324,92 0,00 0,00 0,00 48.324,92
2038. MARKO KOŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1979 PITOMAČA 0,00 0,00 400,39 47.901,09 0,00 0,00 0,00 48.301,48
2039. MARIJA BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1942 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 48.289,58 0,00 0,00 0,00 48.289,58
2040. KATA KUKAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 48.266,89 0,00 0,00 0,00 48.266,89
2041. MIJO JUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1974 DOLCI 0,00 0,00 1.295,00 46.898,49 0,00 0,00 0,00 48.193,49
2042. BOSA PERLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1952 BORIK 0,00 0,00 0,00 48.178,39 0,00 0,00 0,00 48.178,39
2043. KRISTIJAN ŽAGAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1987 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 3.233,73 0,00 2.665,63 42.144,06 0,00 0,00 0,00 48.043,42
2044. BRANIMIR ANDELFINGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1980 ORAHOVICA 11.879,94 0,00 0,00 36.096,28 0,00 0,00 0,00 47.976,22
2045. DRAGAN LIZAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1970 ORAHOVICA 18.206,04 0,00 0,00 29.666,98 0,00 0,00 0,00 47.873,02
2046. ĐURĐA TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 47.853,46 0,00 0,00 0,00 47.853,46
2047. MILORAD PRODANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1935 CABUNA 0,00 0,00 -658,75 48.479,01 0,00 23,28 0,00 47.843,54
2048. MARA FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1938 KOZICE 0,00 0,00 0,00 47.733,60 0,00 0,00 0,00 47.733,60
2049. JULA LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 47.725,00 0,00 0,00 0,00 47.725,00
2050. MIRJANA MANDL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1960 SLATINA -0,04 0,00 626,30 47.088,45 0,00 0,00 0,00 47.714,71
2051. KATICA LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 47.616,11 0,00 0,00 0,00 47.616,11
2052. IVICA DELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1964 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 47.532,13 0,00 0,00 0,00 47.532,13
2053. MILAN LAZAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 47.433,20 0,00 0,00 0,00 47.433,20
2054. BOSA JURIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 NAUDOVAC 0,00 0,00 0,00 47.399,36 0,00 0,00 0,00 47.399,36
2055. MARIJA BOŠNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1959 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 47.384,92 0,00 0,00 0,00 47.384,92
2056. MARIJA GENG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1946 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 47.378,22 0,00 0,00 0,00 47.378,22
2057. ALEKSANDRA DESTANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 0,00 0,00 0,00 47.367,18 0,00 0,00 0,00 47.367,18
2058. DRAŽEN MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1983 JOSIPOVO 12.924,87 0,00 -133,17 34.537,37 0,00 0,00 0,00 47.329,07
2059. RADOJKA SLIJEPČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1940 KOZICE 0,00 0,00 0,00 47.263,88 0,00 0,00 0,00 47.263,88
2060. KRISTA BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1949 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 47.251,48 0,00 0,00 0,00 47.251,48
2061. IVAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 47.243,75 0,00 0,00 0,00 47.243,75
2062. NADA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 47.242,92 0,00 0,00 0,00 47.242,92
2063. DARKO ŠPONDREHT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 VIROVITICA -7,01 0,00 3.309,74 43.933,85 0,00 0,00 0,00 47.236,58
2064. JELKA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1948 STARA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 47.229,95 0,00 0,00 0,00 47.229,95
2065. ANDREA ĐANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1990 PITOMAČA 0,00 0,00 919,11 46.289,17 0,00 0,00 0,00 47.208,28
2066. JADRANKA JUREŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1976 VIROVITICA 0,00 0,00 -325,93 47.511,68 0,00 0,00 0,00 47.185,75
2067. IVKA KUNIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1954 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 46.950,94 0,00 0,00 0,00 46.950,94
2068. ANITA STRILIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 -0,01 46.914,05 0,00 0,00 0,00 46.914,04
2069. MARKO KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1936 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 46.897,78 0,00 0,00 0,00 46.897,78
2070. BRANKO STOJKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1950 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 46.881,13 0,00 0,00 0,00 46.881,13
2071. ATANASIJE BUGARIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1933 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 46.861,95 0,00 0,00 0,00 46.861,95
2072. VLADIMIR VLAŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 46.819,06 0,00 0,00 0,00 46.819,06
2073. BORISLAV ŠTEFANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 46.810,82 0,00 0,00 0,00 46.810,82
2074. DUBRAVKO MINAUF VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 46.768,90 0,00 0,00 0,00 46.768,90
2075. FRANJO CELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1960 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 46.731,71 0,00 0,00 0,00 46.731,71
2076. ANITA ERDELJI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1977 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 46.704,01 0,00 0,00 0,00 46.704,01
2077. KREŠIMIR ŠANTAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1981 SLATINA 6.605,99 0,00 731,39 39.351,62 0,33 0,00 0,00 46.689,33
2078. STJEPAN KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1969 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 46.638,87 0,00 0,00 0,00 46.638,87
2079. MARIJA ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 46.624,37 0,00 0,00 0,00 46.624,37
2080. VALERIJA VARGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1975 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 46.620,33 0,00 0,00 0,00 46.620,33
2081. JANA NENADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 46.612,60 0,00 0,00 0,00 46.612,60
2082. JOSIP NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 46.601,52 0,00 0,00 0,00 46.601,52
2083. DUBRAVKA HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 46.514,36 0,00 0,00 0,00 46.514,36
2084. MILKA MILOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 VLADIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 46.498,63 0,00 0,00 0,00 46.498,63
2085. HALIMA ŠEČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1982 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 46.493,69 0,00 0,00 0,00 46.493,69
2086. TOMISLAV DIMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1974 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 46.480,51 0,00 0,00 0,00 46.480,51
2087. PANTELIJA BADŽA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1931 BOROVA 0,00 0,00 0,00 46.480,44 0,00 0,00 0,00 46.480,44
2088. ZDENKA KARADIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1960 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 46.436,26 0,00 0,00 0,00 46.436,26
2089. MARICA ČAČINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 NOVA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 46.406,38 0,00 0,00 0,00 46.406,38
2090. ANTUN ANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1973 KOZICE 0,00 0,00 0,10 46.388,69 0,00 0,00 0,00 46.388,79
2091. NEVZETA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 46.346,61 0,00 0,00 0,00 46.346,61
2092. BISERKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 46.291,57 0,00 0,00 0,00 46.291,57
2093. ANTUN POŽEŽANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 46.082,28 0,00 0,00 0,00 46.082,28
2094. MARKO KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1954 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 46.041,55 0,00 0,00 0,00 46.041,55
2095. JULA BAKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 45.970,21 0,00 0,00 0,00 45.970,21
2096. NADA DEAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 45.938,79 0,00 0,00 0,00 45.938,79
2097. ŽELJKO PAULIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1966 ČETEKOVAC -9.456,04 0,00 -325,80 55.708,49 0,00 0,00 0,00 45.926,65
2098. KATA RAKITNIČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 45.902,14 0,00 0,00 0,00 45.902,14
2099. BRANKO OSTOIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 45.848,81 0,00 0,00 0,00 45.848,81
2100. MARICA KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1948 ZDENCI 0,00 0,00 105,64 45.674,63 0,00 0,00 0,00 45.780,27