OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. MANDA ČAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1942 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 41.068,43 0,00 4.367,14 0,00 45.435,57
2002. IGOR KOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1977 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 45.424,64 0,00 0,00 0,00 45.424,64
2003. DRAGICA ĐUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 45.317,45 0,00 0,00 0,00 45.317,45
2004. DRAGO MATEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 45.261,52 0,00 0,00 0,00 45.261,52
2005. DARKO ŠPONDREHT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 VIROVITICA -7,01 0,00 4.049,43 41.169,86 0,00 0,00 0,00 45.212,28
2006. MARIJA ŠUKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 ZVONIMIROVO 0,00 0,00 0,00 45.188,13 0,00 0,00 0,00 45.188,13
2007. LJUBICA OSTOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1933 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 45.170,48 0,00 0,00 0,00 45.170,48
2008. CVETA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 45.160,22 0,00 0,00 0,00 45.160,22
2009. SABIRA SAUER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 45.136,80 0,00 0,00 0,00 45.136,80
2010. MARICA IMBRIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 45.127,20 0,00 0,00 0,00 45.127,20
2011. ZRINKA JANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1979 KORIJA 0,00 0,00 -254,36 45.197,97 0,00 0,00 0,00 44.943,61
2012. ROZALIJA TOMETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 RADOSAVCI 0,00 0,00 0,00 44.929,18 0,00 0,00 0,00 44.929,18
2013. MIRICA POTKOVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1957 BOROVA 0,00 0,00 0,00 44.871,73 0,00 0,00 0,00 44.871,73
2014. MILAN MIRKAJLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 GAĆIŠTE 0,00 0,00 0,00 44.871,72 0,00 0,00 0,00 44.871,72
2015. SOFIJA GABROVEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1936 BOROVA 0,00 0,00 0,00 44.871,70 0,00 0,00 0,00 44.871,70
2016. ZDRAVKO JUREN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 44.871,69 0,00 0,00 0,00 44.871,69
2017. DRAGICA MAČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 44.704,75 0,00 0,00 0,00 44.704,75
2018. MIRKO PARANOS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 44.701,71 0,00 0,00 0,00 44.701,71
2019. MILORAD PRODANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1935 CABUNA 0,00 0,00 -658,75 45.290,59 0,00 21,29 0,00 44.653,13
2020. MARIJA MAGDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 KLADARE 0,00 0,00 0,00 44.642,90 0,00 0,00 0,00 44.642,90
2021. LJILJANA MUSTAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 17.283,19 0,00 83,35 27.217,53 0,00 0,00 0,00 44.584,07
2022. BOSA PERLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1952 BORIK 0,00 0,00 0,00 44.583,72 0,00 0,00 0,00 44.583,72
2023. MILAN BLAŽINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1942 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 44.422,54 0,00 0,00 0,00 44.422,54
2024. ZLATA NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1961 VIROVITICA 1.442,16 0,00 34.162,18 8.698,24 0,00 0,00 0,00 44.302,58
2025. NADA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 44.288,64 0,00 0,00 0,00 44.288,64
2026. ANTUN HELD VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 TURNAŠICA -8.860,41 0,00 0,00 53.114,34 0,00 0,00 0,00 44.253,93
2027. JASMINA BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1980 OTROVANEC 0,00 0,00 -4.833,76 49.053,28 0,00 0,00 0,00 44.219,52
2028. ŽELJKO IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 44.210,87 0,00 0,00 0,00 44.210,87
2029. ANTUN MIJOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1943 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 44.136,03 0,00 0,00 0,00 44.136,03
2030. IVAN ŠALAMON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1946 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 43.993,15 0,00 0,00 0,00 43.993,15
2031. SANDA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1981 SOPJE 2.823,12 0,00 -298,20 41.426,30 0,00 0,00 0,00 43.951,22
2032. ANĐELA MIHOLANČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 43.906,97 0,00 0,00 0,00 43.906,97
2033. ĐURĐA TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 43.864,01 0,00 0,00 0,00 43.864,01
2034. RADOJKA SLIJEPČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1940 KOZICE 0,00 0,00 0,00 43.737,04 0,00 0,00 0,00 43.737,04
2035. ZORAN MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1975 NOVO KUSONJE 0,00 0,00 0,00 43.720,88 0,00 0,00 0,00 43.720,88
2036. MARA FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1938 KOZICE 0,00 0,00 0,00 43.713,74 0,00 0,00 0,00 43.713,74
2037. MILAN BRADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1971 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 43.677,82 0,00 0,00 0,00 43.677,82
2038. JULA LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 43.635,10 0,00 0,00 0,00 43.635,10
2039. MILAN JOLDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1944 ŠPANAT 103,88 0,00 682,36 42.819,09 0,00 0,00 0,00 43.605,33
2040. MARICA BIČAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 TURNAŠICA -664,56 0,00 0,00 44.257,86 0,00 0,00 0,00 43.593,30
2041. KATICA LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 43.528,40 0,00 0,00 0,00 43.528,40
2042. STJEPAN KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1969 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 43.456,86 0,00 0,00 0,00 43.456,86
2043. BRANKICA ŠTEFANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 43.433,84 0,00 0,00 0,00 43.433,84
2044. DRAŽEN MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1983 JOSIPOVO 11.861,53 0,00 -133,17 31.680,83 0,00 0,00 0,00 43.409,19
2045. ILIJA VELEBIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1935 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 43.359,17 0,00 0,00 0,00 43.359,17
2046. ROBERT RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 43.326,83 0,00 0,00 0,00 43.326,83
2047. DUŠAN JASIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 BUDAKOVAC -484,53 0,00 460,83 43.347,82 0,00 0,00 0,00 43.324,12
2048. ALEKSANDRA CVETKOVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 0,00 0,00 0,00 43.306,51 0,00 0,00 0,00 43.306,51
2049. BOŽIDAR KRISTOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1942 KLADARE 0,00 0,00 0,00 43.272,74 0,00 0,00 0,00 43.272,74
2050. JASNA TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1976 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 43.248,72 0,00 0,00 0,00 43.248,72
2051. VLADIMIR ĐANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 43.207,34 0,00 0,00 0,00 43.207,34
2052. ZLATKO MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 43.207,31 0,00 0,00 0,00 43.207,31
2053. LUKA KOKORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1947 ČAĐAVICA 0,00 0,00 -734,32 43.867,94 0,00 0,00 0,00 43.133,62
2054. ANTUN POŽEŽANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 43.125,41 0,00 0,00 0,00 43.125,41
2055. MARIJA ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 43.095,04 0,00 0,00 0,00 43.095,04
2056. NADA DEAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 43.044,04 0,00 0,00 0,00 43.044,04
2057. MARIJA OSTOIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 43.029,30 0,00 0,00 0,00 43.029,30
2058. MARIJA GENG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1946 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 43.014,98 0,00 0,00 0,00 43.014,98
2059. MARKO KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1954 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 42.790,33 0,00 0,00 0,00 42.790,33
2060. IVAN CIGLENEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1946 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 42.691,08 0,00 0,00 0,00 42.691,08
2061. KATA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1933 SOPJE 0,00 0,00 0,00 42.685,68 0,00 0,00 0,00 42.685,68
2062. SREĆKO HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1978 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 42.684,41 0,00 0,00 0,00 42.684,41
2063. BOŠKO BERONJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1929 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 42.673,09 0,00 0,00 0,00 42.673,09
2064. MILKA SABOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 42.656,86 0,00 0,00 0,00 42.656,86
2065. IVICA ČORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1977 KORIJA 4.284,00 0,00 -110,30 38.483,05 0,00 0,00 0,00 42.656,75
2066. NEVZETA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 42.652,86 0,00 0,00 0,00 42.652,86
2067. MANDA MAĐAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1950 KUTOVI 0,00 0,00 166,26 42.475,84 0,00 0,00 0,00 42.642,10
2068. DUBRAVKA HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 42.613,68 0,00 0,00 0,00 42.613,68
2069. VERA HERAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 42.585,81 0,00 0,00 0,00 42.585,81
2070. MILKA MILOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 VLADIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 42.547,58 0,00 0,00 0,00 42.547,58
2071. VESELKA VELENDERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 42.533,08 0,00 0,00 0,00 42.533,08
2072. KRISTA BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1949 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 42.531,81 0,00 0,00 0,00 42.531,81
2073. DUŠKO VUČENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 10.693,19 0,00 515,77 31.265,81 0,00 0,00 0,00 42.474,77
2074. JADRANKA HABIJANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 VIROVITICA 0,00 0,00 -25.987,01 68.409,99 0,00 0,00 0,00 42.422,98
2075. DUBRAVKO MINAUF VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 42.342,57 0,00 0,00 0,00 42.342,57
2076. ANĐELKA GRGURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 SVETI ĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 42.300,20 0,00 0,00 0,00 42.300,20
2077. ĐURO DEVČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1963 VIROVITICA 0,00 0,00 -6.123,81 48.420,09 0,00 0,00 0,00 42.296,28
2078. MATIJA KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1988 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 42.164,72 0,00 0,00 0,00 42.164,72
2079. MARINKO NOVOSEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1965 OREŠAC -0,36 0,00 40,38 42.114,00 0,00 0,00 0,00 42.154,02
2080. MIHAEL ZLODI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 MILANOVAC 9,84 0,00 1.671,70 40.393,95 0,00 0,00 0,00 42.075,49
2081. DUŠAN KOLAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 42.056,44 0,00 0,00 0,00 42.056,44
2082. BRANKA BRIŠEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 41.923,40 0,00 0,00 0,00 41.923,40
2083. NADA MAJCEN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 41.903,62 0,00 0,00 0,00 41.903,62
2084. ZDENKA KARADIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1960 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 41.758,07 0,00 0,00 0,00 41.758,07
2085. ADRIJANA BOŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1984 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 41.754,84 0,00 0,00 0,00 41.754,84
2086. RUŽICA GURDON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1978 ČAĐAVICA -2.206,28 0,00 0,00 43.916,59 0,00 0,00 0,00 41.710,31
2087. ANKA BOROVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1957 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 41.656,20 0,00 0,00 0,00 41.656,20
2088. RANKO DOŠENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 41.635,00 0,00 0,00 0,00 41.635,00
2089. BRANIMIR ANDELFINGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1980 ORAHOVICA 10.290,44 0,00 0,00 31.340,97 0,00 0,00 0,00 41.631,41
2090. JOSIP NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 41.602,23 0,00 0,00 0,00 41.602,23
2091. JELKA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1948 STARA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 41.601,35 0,00 0,00 0,00 41.601,35
2092. SILVANA ABRAMOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 41.594,97 0,00 0,00 0,00 41.594,97
2093. LJUDEVIT FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 41.573,03 0,00 0,00 0,00 41.573,03
2094. MARA VUDRAG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 GVOZDANSKA 0,00 0,00 0,00 41.534,70 0,00 0,00 0,00 41.534,70
2095. BRANKO OSTOIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 41.531,42 0,00 0,00 0,00 41.531,42
2096. JERKO STIPANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1941 SLATINA 0,00 0,00 0,00 41.459,00 0,00 0,00 0,00 41.459,00
2097. RADOMIR DEJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1944 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 41.417,97 0,00 0,00 0,00 41.417,97
2098. PANTELIJA BADŽA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1931 BOROVA 0,00 0,00 0,00 41.372,02 0,00 0,00 0,00 41.372,02
2099. JADRANKA JUREŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1976 VIROVITICA 0,00 0,00 -325,93 41.679,41 0,00 0,00 0,00 41.353,48
2100. EMILKO STIPANČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1960 ŠPANAT 0,00 0,00 -1.368,55 42.707,59 0,00 0,00 0,00 41.339,04