OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. ANITA STRILIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 49.226,13 0,00 0,00 0,00 49.226,13
2002. MARIJA BOŠNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1959 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 49.144,55 0,00 0,00 0,00 49.144,55
2003. ZVONKO JULARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1964 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 49.128,96 0,00 0,00 0,00 49.128,96
2004. ĐURĐA TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 49.041,60 0,00 0,00 0,00 49.041,60
2005. VLADIMIR VLAŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 48.983,52 0,00 0,00 0,00 48.983,52
2006. MARA FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1938 KOZICE 0,00 0,00 0,00 48.930,79 0,00 0,00 0,00 48.930,79
2007. JADRANKA JUREŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1976 VIROVITICA 0,00 0,00 -325,93 49.248,64 0,00 0,00 0,00 48.922,71
2008. JELKA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1948 STARA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 48.906,26 0,00 0,00 0,00 48.906,26
2009. BOSA JURIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 NAUDOVAC 0,00 0,00 0,00 48.881,26 0,00 0,00 0,00 48.881,26
2010. DRAGAN LIZAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1970 ORAHOVICA 17.706,05 0,00 0,00 31.104,13 0,00 0,00 0,00 48.810,18
2011. MILORAD PRODANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1935 CABUNA 0,00 0,00 -658,75 49.428,59 0,00 23,87 0,00 48.793,71
2012. ŽELJKO PAULIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1966 ČETEKOVAC -9.456,04 0,00 -320,53 58.490,91 0,00 0,00 0,00 48.714,34
2013. JASNA MAJER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1976 SLATINA 0,00 0,00 1.239,22 47.468,52 0,00 0,00 0,00 48.707,74
2014. KRISTA BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1949 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 48.657,09 0,00 0,00 0,00 48.657,09
2015. IVKA KUNIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1954 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 48.594,09 0,00 0,00 0,00 48.594,09
2016. ALEKSANDRA DESTANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 0,00 0,00 0,00 48.576,52 0,00 0,00 0,00 48.576,52
2017. IVAN VIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1954 NOSKOVCI 0,00 0,00 0,00 48.554,85 0,00 0,00 0,00 48.554,85
2018. MLADEN BARTOVČAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1968 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 48.519,06 0,00 0,00 0,00 48.519,06
2019. DRAŽEN MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1983 JOSIPOVO 13.241,55 0,00 -133,17 35.388,09 0,00 0,00 0,00 48.496,47
2020. MIRA FIČKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 48.374,40 0,00 0,00 0,00 48.374,40
2021. RADOJKA SLIJEPČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1940 KOZICE 0,00 0,00 0,00 48.314,23 0,00 0,00 0,00 48.314,23
2022. JANA NENADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 48.268,94 0,00 0,00 0,00 48.268,94
2023. MARIJA GENG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1946 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 48.262,89 0,00 0,00 0,00 48.262,89
2024. BRANIMIR ANDELFINGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1980 ORAHOVICA 10.742,56 0,00 0,00 37.512,51 0,00 0,00 0,00 48.255,07
2025. NADA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 48.122,77 0,00 0,00 0,00 48.122,77
2026. ANTONIO SEVER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1989 ČAĐAVIČKI LUG 0,00 0,00 0,00 0,00 48.115,31 0,00 0,00 48.115,31
2027. JOSIP NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 48.090,40 0,00 0,00 0,00 48.090,40
2028. DUBRAVKO MINAUF VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 48.087,14 0,00 0,00 0,00 48.087,14
2029. NADA LUKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1955 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 48.073,73 0,00 0,00 0,00 48.073,73
2030. PANTELIJA BADŽA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1931 BOROVA 0,00 0,00 0,00 48.001,82 0,00 0,00 0,00 48.001,82
2031. MARIJA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1968 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 47.885,18 0,00 0,00 0,00 47.885,18
2032. FRANJO CELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1960 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 47.870,73 0,00 0,00 0,00 47.870,73
2033. ZDENKA KARADIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1960 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 47.829,51 0,00 0,00 0,00 47.829,51
2034. IGNAC HUĐEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1959 STARI GRADAC -242,70 0,00 139,16 47.929,10 0,00 0,00 0,00 47.825,56
2035. MIRA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 47.779,25 0,00 0,00 0,00 47.779,25
2036. NIKOLINA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1985 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 47.716,27 0,00 0,00 0,00 47.716,27
2037. MARICA KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1948 ZDENCI 0,00 0,00 105,64 47.590,70 0,00 0,00 0,00 47.696,34
2038. DUBRAVKA HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 47.676,05 0,00 0,00 0,00 47.676,05
2039. MARIJA ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 47.675,47 0,00 0,00 0,00 47.675,47
2040. MILKA MILOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 VLADIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 47.675,33 0,00 0,00 0,00 47.675,33
2041. KATA BEGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 47.649,95 0,00 0,00 0,00 47.649,95
2042. MARIO SAMBOL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1976 KAPELA DVOR 0,00 0,00 710,13 46.839,16 0,00 0,00 0,00 47.549,29
2043. JULA BAKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 47.479,68 0,00 0,00 0,00 47.479,68
2044. ROBERTA BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1971 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 47.477,78 0,00 0,00 0,00 47.477,78
2045. NEVZETA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 47.446,69 0,00 0,00 0,00 47.446,69
2046. MATIJA KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1988 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 47.372,29 0,00 0,00 0,00 47.372,29
2047. IVONA DOBROŽANSKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 47.326,47 0,00 0,00 0,00 47.326,47
2048. STJEPAN KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1969 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 47.279,86 0,00 0,00 0,00 47.279,86
2049. DRAGO MATEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 47.212,77 0,00 0,00 0,00 47.212,77
2050. VERA HERAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 47.033,99 0,00 0,00 0,00 47.033,99
2051. VERA MIOLJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1952 LUKAČ 2.089,49 0,00 19.089,87 25.828,56 0,00 0,00 0,00 47.007,92
2052. BORISLAV LAZIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1933 VRANEŠEVCI 0,00 0,00 0,00 46.972,92 0,00 0,00 0,00 46.972,92
2053. ANTUN POŽEŽANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 46.962,90 0,00 0,00 0,00 46.962,90
2054. ZORKA KRIVOŠIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 46.962,63 0,00 0,00 0,00 46.962,63
2055. ŽELJKO NENADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1958 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 46.921,55 0,00 0,00 0,00 46.921,55
2056. IVAN KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 VUKOSAVLJEVICA -1.608,32 0,00 958,57 47.521,83 0,00 0,00 0,00 46.872,08
2057. MILICA HUDI JOTA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 ŽUBRICA 0,00 0,00 0,00 46.862,11 0,00 0,00 0,00 46.862,11
2058. BRANKA BRIŠEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 46.850,78 0,00 0,00 0,00 46.850,78
2059. DALIBOR PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1973 DONJE BAZIJE -11,99 0,00 -294,35 47.089,58 0,00 0,00 0,00 46.783,24
2060. ALEKSANDAR IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1983 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 46.659,81 0,00 0,00 0,00 46.659,81
2061. SOFIJA IMBRIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1927 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 46.658,28 0,00 0,00 0,00 46.658,28
2062. JUSTINA BRAČUN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1930 BREZIK 0,00 0,00 0,00 46.623,52 0,00 0,00 0,00 46.623,52
2063. MARICA ČAČINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 NOVA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 46.571,43 0,00 0,00 0,00 46.571,43
2064. NADA MAJCEN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1949 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 46.561,97 0,00 0,00 0,00 46.561,97
2065. ANA ĐORĐEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 46.507,04 0,00 0,00 0,00 46.507,04
2066. BRANKO PRLINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1953 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 46.476,00 0,00 0,00 0,00 46.476,00
2067. NADA DOKUŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 46.435,24 0,00 0,00 0,00 46.435,24
2068. DUŠAN KOLAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 46.429,80 0,00 0,00 0,00 46.429,80
2069. NIKOLA ZUBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1953 SLATINA 0,00 0,00 0,00 46.220,98 0,00 0,00 0,00 46.220,98
2070. BRANKO OSTOIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 46.198,13 0,00 0,00 0,00 46.198,13
2071. MILAN JOLDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1944 ŠPANAT 0,24 0,00 682,36 45.506,10 0,00 0,00 0,00 46.188,70
2072. RADOJKA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1930 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 46.182,76 0,00 0,00 0,00 46.182,76
2073. RADOMIR JEGDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1945 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 46.074,53 0,00 0,00 0,00 46.074,53
2074. NENAD JANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 GAĆIŠTE 0,00 0,00 0,00 46.067,97 0,00 0,00 0,00 46.067,97
2075. ŽELIMIR IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.997,97 0,00 0,00 0,00 45.997,97
2076. KATICA LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 45.932,64 0,00 0,00 0,00 45.932,64
2077. RENATO RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.889,04 0,00 0,00 0,00 45.889,04
2078. ANA MESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1949 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 45.801,06 0,00 0,00 0,00 45.801,06
2079. DANICA LUKČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1960 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 45.792,75 0,00 0,00 0,00 45.792,75
2080. MILAN TKALČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 45.775,94 0,00 0,00 0,00 45.775,94
2081. DARKO ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.775,94 0,00 0,00 0,00 45.775,94
2082. LJILJANA MIOLJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1959 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 45.751,58 0,00 0,00 0,00 45.751,58
2083. KATA ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.744,02 0,00 0,00 0,00 45.744,02
2084. IVKA OROVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 45.725,28 0,00 0,00 0,00 45.725,28
2085. IVAN IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.698,10 0,00 0,00 0,00 45.698,10
2086. ANTUN ANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1973 KOZICE 0,00 0,00 0,10 45.647,64 0,00 0,00 0,00 45.647,74
2087. LIDIJA GALOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1957 ORAHOVICA 4.837,40 0,00 1.881,58 38.911,23 0,00 0,00 0,00 45.630,21
2088. JOSIP ŠPANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 45.619,24 0,00 0,00 0,00 45.619,24
2089. JOVAN GVOIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1937 NAUDOVAC 0,00 0,00 0,00 45.559,20 0,00 0,00 0,00 45.559,20
2090. ADRIJANA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1980 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.501,17 0,00 0,00 0,00 45.501,17
2091. ERNEST SVATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1948 BANKOVCI 0,00 0,00 0,00 45.460,97 0,00 0,00 0,00 45.460,97
2092. DAVOR ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.380,10 0,00 0,00 0,00 45.380,10
2093. MARIJAN JEMRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1959 ŠPANAT 0,00 0,00 -226,70 5.019,79 40.555,70 0,00 0,00 45.348,79
2094. ĐURĐICA GELT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1956 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 45.285,31 0,00 0,00 0,00 45.285,31
2095. NADA GOLJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 45.270,77 0,00 0,00 0,00 45.270,77
2096. CILA CELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1948 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 45.263,70 0,00 0,00 0,00 45.263,70
2097. SOFIJA ŠPANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 BUDANICA 0,00 0,00 0,00 45.263,69 0,00 0,00 0,00 45.263,69
2098. JASNA PRESEČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 45.260,51 0,00 0,00 0,00 45.260,51
2099. NADA TIŠLJAREC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.224,26 0,00 0,00 0,00 45.224,26
2100. KATICA FEKETIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1968 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 45.197,51 0,00 0,00 0,00 45.197,51