OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. NADA POLIMANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 47.350,50 0,00 0,00 0,00 47.350,50
2002. DRAGO MATEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 47.305,81 0,00 0,00 0,00 47.305,81
2003. DAMIR MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1967 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 47.305,43 0,00 0,00 0,00 47.305,43
2004. ŽELJKO DORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1954 BOROVA 5.702,99 0,00 0,00 41.593,63 0,00 0,00 0,00 47.296,62
2005. MARICA BIČAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 TURNAŠICA -4.661,13 0,00 0,00 51.925,95 0,00 0,00 0,00 47.264,82
2006. BRANKO BOZETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1956 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 47.247,91 0,00 0,00 0,00 47.247,91
2007. ILINKA KOVAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 47.157,79 0,00 0,00 0,00 47.157,79
2008. ANA TIŠLJAREC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 VELIKA ČREŠNJEVICA -4,28 0,00 -998,84 48.094,54 0,00 0,00 0,00 47.091,42
2009. IVAN PAVOKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1938 CRNAC 0,00 0,00 0,00 47.075,40 0,00 0,00 0,00 47.075,40
2010. AHMET ŠEHIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1952 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 47.054,83 0,00 0,00 0,00 47.054,83
2011. JANKO PITKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1935 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 47.054,83 0,00 0,00 0,00 47.054,83
2012. ZVONKO PETRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1956 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 47.054,83 0,00 0,00 0,00 47.054,83
2013. STOJAN MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1950 MACUTE 0,00 0,00 0,00 46.978,94 0,00 0,00 0,00 46.978,94
2014. ZRINKA JANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1979 KORIJA 0,00 0,00 -254,36 47.230,76 0,00 0,00 0,00 46.976,40
2015. JOKA RADANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 46.898,21 0,00 0,00 0,00 46.898,21
2016. ANDREAS MARINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1974 VELIKI RASTOVAC 0,00 0,00 0,00 46.870,34 0,00 0,00 0,00 46.870,34
2017. IGOR KOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1977 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 46.838,88 0,00 0,00 0,00 46.838,88
2018. ŽELJKO IBRIKS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1977 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 43.325,75 3.460,92 0,00 46.786,67
2019. MARIJA OSTOIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 46.716,02 0,00 0,00 0,00 46.716,02
2020. VERA HERAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 46.614,07 0,00 0,00 0,00 46.614,07
2021. MARICA IMBRIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 46.561,16 0,00 0,00 0,00 46.561,16
2022. LJUBICA OSTOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1933 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 46.473,04 0,00 0,00 0,00 46.473,04
2023. SABIRA SAUER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 46.442,44 0,00 0,00 0,00 46.442,44
2024. STEVO NEDELJKOV VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 46.411,75 0,00 0,00 0,00 46.411,75
2025. MILAN BRADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1971 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 46.384,15 0,00 0,00 0,00 46.384,15
2026. JASMINA BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1980 OTROVANEC 0,00 0,00 -4.833,76 51.041,72 0,00 0,00 0,00 46.207,96
2027. ROZALIJA TOMETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 RADOSAVCI 0,00 0,00 0,00 46.145,95 0,00 0,00 0,00 46.145,95
2028. BRANKICA ŠTEFANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 46.129,24 0,00 0,00 0,00 46.129,24
2029. ZLATA NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1961 VIROVITICA 1.518,78 0,00 35.583,12 9.013,72 0,00 0,00 0,00 46.115,62
2030. CVETA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 46.110,90 0,00 0,00 0,00 46.110,90
2031. DRAGICA MAČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 46.024,26 0,00 0,00 0,00 46.024,26
2032. IVAN ŠALAMON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1946 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 45.965,92 0,00 0,00 0,00 45.965,92
2033. ZLATKO MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 45.902,71 0,00 0,00 0,00 45.902,71
2034. MILAN BLAŽINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1942 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 45.767,90 0,00 0,00 0,00 45.767,90
2035. LJILJANA MUSTAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 17.742,43 0,00 83,35 27.924,15 0,00 0,00 0,00 45.749,93
2036. VESELKA VELENDERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 45.681,14 0,00 0,00 0,00 45.681,14
2037. BOSA PERLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1952 BORIK 0,00 0,00 0,00 45.635,88 0,00 0,00 0,00 45.635,88
2038. MILORAD PRODANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1935 CABUNA 0,00 0,00 -658,75 46.223,84 0,00 21,87 0,00 45.586,96
2039. NINO GABROVEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1978 MILANOVAC 33.948,94 0,00 -0,40 11.591,39 0,00 0,00 0,00 45.539,93
2040. ŽELJKO IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 45.535,75 0,00 0,00 0,00 45.535,75
2041. DARKO ŠPONDREHT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 VIROVITICA -7,01 0,00 4.192,65 41.266,38 0,00 0,00 0,00 45.452,02
2042. SANDA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1981 SOPJE 2.926,93 0,00 -298,20 42.821,09 0,00 0,00 0,00 45.449,82
2043. LJUDEVIT FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 NOVI GRADAC 0,00 0,00 -100,00 45.518,36 0,00 0,00 0,00 45.418,36
2044. ANTUN MIJOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1943 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 45.414,47 0,00 0,00 0,00 45.414,47
2045. MAJA MEĐUREČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1991 DINJEVAC -65,85 0,00 -149,57 45.505,16 0,00 0,00 0,00 45.289,74
2046. TOMO LUKAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1959 BREZOVICA 0,00 0,00 -350,00 45.591,89 0,00 0,00 0,00 45.241,89
2047. ANĐELA MIHOLANČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 -365,00 45.529,16 0,00 0,00 0,00 45.164,16
2048. NADA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 45.153,36 0,00 0,00 0,00 45.153,36
2049. JAGA MIKULEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1954 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 45.040,67 0,00 0,00 0,00 45.040,67
2050. JUSTINA BRAČUN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1930 BREZIK 0,00 0,00 0,00 45.036,14 0,00 0,00 0,00 45.036,14
2051. ĐURĐA TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 45.031,73 0,00 0,00 0,00 45.031,73
2052. DUŠAN JASIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 BUDAKOVAC -484,53 0,00 485,74 45.016,02 0,00 0,00 0,00 45.017,23
2053. ANĐELKA GRGURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 SVETI ĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 44.937,92 0,00 0,00 0,00 44.937,92
2054. MARA FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1938 KOZICE 0,00 0,00 0,00 44.890,36 0,00 0,00 0,00 44.890,36
2055. STJEPAN RILKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 44.833,76 0,00 0,00 0,00 44.833,76
2056. JULA LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 44.832,22 0,00 0,00 0,00 44.832,22
2057. RADOJKA SLIJEPČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1940 KOZICE 0,00 0,00 0,00 44.769,35 0,00 0,00 0,00 44.769,35
2058. KATICA LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 44.724,88 0,00 0,00 0,00 44.724,88
2059. DRAŽEN MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1983 JOSIPOVO 12.172,77 0,00 -133,17 32.516,94 0,00 0,00 0,00 44.556,54
2060. LUKA KOKORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1947 ČAĐAVICA 0,00 0,00 -734,32 45.260,58 0,00 0,00 0,00 44.526,26
2061. JASNA TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1976 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 44.513,27 0,00 0,00 0,00 44.513,27
2062. ALEKSANDRA CVETKOVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 0,00 0,00 0,00 44.495,06 0,00 0,00 0,00 44.495,06
2063. STJEPAN KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1969 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 44.388,24 0,00 0,00 0,00 44.388,24
2064. ILIJA VELEBIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1935 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 44.376,06 0,00 0,00 0,00 44.376,06
2065. MARIJA GENG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1946 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 44.292,11 0,00 0,00 0,00 44.292,11
2066. ZORAN MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1975 NOVO KUSONJE 0,00 0,00 -360,00 44.612,15 0,00 0,00 0,00 44.252,15
2067. MIHAEL ZLODI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 MILANOVAC 9,84 0,00 1.760,76 42.477,84 0,00 0,00 0,00 44.248,44
2068. DUŠKO VUČENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 11.134,74 0,00 536,78 32.568,51 0,00 0,00 0,00 44.240,03
2069. KATICA RANG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1959 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 44.133,34 0,00 0,00 0,00 44.133,34
2070. MARIJA ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 44.128,08 0,00 0,00 0,00 44.128,08
2071. LJUBICA MAROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1959 BAKIĆ 0,00 0,00 -2.484,16 46.515,84 0,00 0,00 0,00 44.031,68
2072. ANICA ARAGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1973 VIROVITICA 0,00 0,00 201,31 43.813,72 0,00 0,00 0,00 44.015,03
2073. ANTUN POŽEŽANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 43.990,90 0,00 0,00 0,00 43.990,90
2074. KRISTA BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1949 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 43.913,26 0,00 0,00 0,00 43.913,26
2075. RADA DJAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 43.912,98 0,00 0,00 0,00 43.912,98
2076. NADA DEAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 43.891,33 0,00 0,00 0,00 43.891,33
2077. MILKA SABOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 43.873,19 0,00 0,00 0,00 43.873,19
2078. KATA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1933 SOPJE 0,00 0,00 0,00 43.872,43 0,00 0,00 0,00 43.872,43
2079. RUŽICA GURDON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1978 ČAĐAVICA -2.206,28 0,00 0,00 46.056,45 0,00 0,00 0,00 43.850,17
2080. MARIJA MAGDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 KLADARE 0,00 0,00 0,00 43.802,13 0,00 0,00 0,00 43.802,13
2081. MARINA PAVLEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 OTROVANEC 4,07 0,00 0,00 43.757,93 0,00 0,00 0,00 43.762,00
2082. DUBRAVKA HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 43.755,42 0,00 0,00 0,00 43.755,42
2083. MARKO KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1954 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 43.741,97 0,00 0,00 0,00 43.741,97
2084. NEVZETA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 43.734,02 0,00 0,00 0,00 43.734,02
2085. MILKA MILOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 VLADIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 43.704,06 0,00 0,00 0,00 43.704,06
2086. BOŠKO BERONJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1929 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 43.698,51 0,00 0,00 0,00 43.698,51
2087. DUBRAVKO MINAUF VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 43.638,17 0,00 0,00 0,00 43.638,17
2088. DARIJO MIHOLJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1983 VIROVITICA 0,00 0,00 2.909,02 40.683,65 0,00 0,00 0,00 43.592,67
2089. BRANIMIR ANDELFINGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1980 ORAHOVICA 10.755,69 0,00 0,00 32.732,85 0,00 0,00 0,00 43.488,54
2090. MANDA MAĐAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1950 KUTOVI 0,00 0,00 166,26 43.221,76 0,00 0,00 0,00 43.388,02
2091. MILAN JOLDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1944 ŠPANAT 0,20 0,00 682,36 42.696,36 0,00 0,00 0,00 43.378,92
2092. MARINKO NOVOSEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1965 OREŠAC -0,36 0,00 40,38 43.237,14 0,00 0,00 0,00 43.277,16
2093. JELKA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1948 STARA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 43.248,85 0,00 0,00 0,00 43.248,85
2094. ZDENKA KARADIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1960 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 43.127,38 0,00 0,00 0,00 43.127,38
2095. JOSIP NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 43.065,53 0,00 0,00 0,00 43.065,53
2096. JADRANKA JUREŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1976 VIROVITICA 0,00 0,00 -325,93 43.386,52 0,00 0,00 0,00 43.060,59
2097. DUŠAN KOLAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 43.042,77 0,00 0,00 0,00 43.042,77
2098. BRANKA BRIŠEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 43.034,69 0,00 0,00 0,00 43.034,69
2099. NADA MAJCEN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 42.954,23 0,00 0,00 0,00 42.954,23
2100. RADOMIR DEJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1944 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 42.943,60 0,00 0,00 0,00 42.943,60