OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. JOKA RADANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 45.538,22 0,00 0,00 0,00 45.538,22
2002. ŽELJKO BALOG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1973 REZOVAC 6.005,81 0,00 -1.271,24 40.787,52 0,00 0,00 0,00 45.522,09
2003. IGOR IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1975 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.480,98 0,00 0,00 0,00 45.480,98
2004. ILINKA KOVAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 45.421,68 0,00 0,00 0,00 45.421,68
2005. IVAN BENKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 SOPJE 0,00 0,00 0,00 45.300,69 0,00 0,00 0,00 45.300,69
2006. VJEKOSLAV KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 45.220,21 0,00 0,00 0,00 45.220,21
2007. TOMISLAV BENKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1963 SLATINA 0,00 0,00 0,00 44.944,90 0,00 0,00 0,00 44.944,90
2008. STOJAN MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1950 MACUTE 0,00 0,00 0,00 44.831,41 0,00 0,00 0,00 44.831,41
2009. MANDA ČAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1942 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 40.510,78 0,00 4.259,67 0,00 44.770,45
2010. ŽELJKO DORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1954 BOROVA 5.380,41 0,00 0,00 39.330,85 0,00 0,00 0,00 44.711,26
2011. IGOR KOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1977 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 44.705,80 0,00 0,00 0,00 44.705,80
2012. GORDANA MILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1977 VIROVITICA 0,00 0,00 1.264,00 43.419,89 0,00 0,00 0,00 44.683,89
2013. DRAGICA ĐUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 44.681,88 0,00 0,00 0,00 44.681,88
2014. CVETA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 44.677,00 0,00 0,00 0,00 44.677,00
2015. LJUBICA OSTOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1933 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 44.508,40 0,00 0,00 0,00 44.508,40
2016. MARICA IMBRIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 44.398,33 0,00 0,00 0,00 44.398,33
2017. DARKO ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 44.329,88 0,00 0,00 0,00 44.329,88
2018. RUŽICA PINTER-FRANJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1948 SLATINA 0,00 0,00 0,00 44.311,25 0,00 0,00 0,00 44.311,25
2019. ROZALIJA TOMETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 RADOSAVCI 0,00 0,00 0,00 44.310,71 0,00 0,00 0,00 44.310,71
2020. DARKO ŠPONDREHT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 VIROVITICA -7,01 0,00 3.976,63 40.336,52 0,00 0,00 0,00 44.306,14
2021. IVAN VIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1954 NOSKOVCI 0,00 0,00 0,00 44.289,10 0,00 0,00 0,00 44.289,10
2022. RADMILA MESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1957 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 44.267,31 0,00 0,00 0,00 44.267,31
2023. MILORAD PRODANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1935 CABUNA 0,00 0,00 -658,75 44.816,23 0,00 20,99 0,00 44.178,47
2024. ZDENKO BARČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 44.172,52 0,00 0,00 0,00 44.172,52
2025. ANICA ĆORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 LUG GRADINSKI 0,00 0,00 0,00 44.156,73 0,00 0,00 0,00 44.156,73
2026. MARIJA ŠUKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 ZVONIMIROVO 0,00 0,00 0,00 44.139,30 0,00 0,00 0,00 44.139,30
2027. BOSA PERLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1952 BORIK 0,00 0,00 0,00 44.048,92 0,00 0,00 0,00 44.048,92
2028. DRAGO MATEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 44.007,48 0,00 0,00 0,00 44.007,48
2029. MARIJA MAGDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 KLADARE 0,00 0,00 0,00 43.999,38 0,00 0,00 0,00 43.999,38
2030. LJILJANA MUSTAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 17.049,76 0,00 83,35 26.858,36 0,00 0,00 0,00 43.991,47
2031. ZRINKA JANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1979 KORIJA 0,00 0,00 -254,36 44.164,73 0,00 0,00 0,00 43.910,37
2032. NADA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 43.849,12 0,00 0,00 0,00 43.849,12
2033. IVAN MESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1946 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 43.829,69 0,00 0,00 0,00 43.829,69
2034. MILORAD MILČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1961 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 43.812,76 0,00 0,00 0,00 43.812,76
2035. MILAN BLAŽINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1942 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 43.738,71 0,00 0,00 0,00 43.738,71
2036. LJERKA INGULA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1968 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 43.683,85 0,00 0,00 0,00 43.683,85
2037. ŽELJKO IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 43.537,46 0,00 0,00 0,00 43.537,46
2038. NADA DESKAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 43.533,84 0,00 0,00 0,00 43.533,84
2039. ANTUN MIJOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1943 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 43.486,22 0,00 0,00 0,00 43.486,22
2040. ANA SEMEŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1957 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 43.414,52 0,00 0,00 0,00 43.414,52
2041. ZLATA NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1961 VIROVITICA 1.403,21 0,00 33.439,94 8.537,88 0,00 0,00 0,00 43.381,03
2042. RUŽA KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 43.328,80 0,00 0,00 0,00 43.328,80
2043. ĐURĐA TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 43.270,47 0,00 0,00 0,00 43.270,47
2044. ZORAN MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1975 NOVO KUSONJE 0,00 0,00 0,00 43.267,86 0,00 0,00 0,00 43.267,86
2045. RADOJKA SLIJEPČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1940 KOZICE 0,00 0,00 0,00 43.212,33 0,00 0,00 0,00 43.212,33
2046. JASMINA BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1980 OTROVANEC 0,00 0,00 -4.833,76 48.042,57 0,00 0,00 0,00 43.208,81
2047. MIRICA POTKOVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1957 BOROVA 0,00 0,00 0,00 43.198,10 0,00 0,00 0,00 43.198,10
2048. MILAN MIRKAJLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 GAĆIŠTE 0,00 0,00 0,00 43.198,09 0,00 0,00 0,00 43.198,09
2049. SOFIJA GABROVEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1936 BOROVA 0,00 0,00 0,00 43.198,07 0,00 0,00 0,00 43.198,07
2050. ZDRAVKO JUREN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 43.198,06 0,00 0,00 0,00 43.198,06
2051. SANDA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1981 SOPJE 2.770,36 0,00 -298,20 40.717,33 0,00 0,00 0,00 43.189,49
2052. MARA FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1938 KOZICE 0,00 0,00 0,00 43.115,69 0,00 0,00 0,00 43.115,69
2053. JULA LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 43.026,62 0,00 0,00 0,00 43.026,62
2054. IVAN ŠALAMON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1946 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 42.990,41 0,00 0,00 0,00 42.990,41
2055. STJEPAN KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1969 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 42.983,46 0,00 0,00 0,00 42.983,46
2056. KATICA LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 42.920,25 0,00 0,00 0,00 42.920,25
2057. MILAN JOLDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1944 ŠPANAT 101,89 0,00 682,36 42.076,67 0,00 0,00 0,00 42.860,92
2058. ILIJA VELEBIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1935 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 42.842,30 0,00 0,00 0,00 42.842,30
2059. DRAŽEN MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1983 JOSIPOVO 11.703,33 0,00 -133,17 31.255,85 0,00 0,00 0,00 42.826,01
2060. BOŽIDAR KRISTOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1942 KLADARE 0,00 0,00 0,00 42.819,64 0,00 0,00 0,00 42.819,64
2061. ANTUN POŽEŽANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 42.685,50 0,00 0,00 0,00 42.685,50
2062. JASNA TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1976 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 42.605,96 0,00 0,00 0,00 42.605,96
2063. MARIJA ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 42.569,96 0,00 0,00 0,00 42.569,96
2064. DUŠAN JASIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 BUDAKOVAC -484,53 0,00 448,17 42.499,90 0,00 0,00 0,00 42.463,54
2065. LUKA KOKORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1947 ČAĐAVICA 0,00 0,00 -734,32 43.160,08 0,00 0,00 0,00 42.425,76
2066. MARIJA VUKŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 42.398,86 0,00 0,00 0,00 42.398,86
2067. MARIJA GENG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1946 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 42.365,84 0,00 0,00 0,00 42.365,84
2068. MARKO KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1954 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 42.306,63 0,00 -0,08 0,00 42.306,55
2069. MILAN BRADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1971 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 42.295,05 0,00 0,00 0,00 42.295,05
2070. MANDA MAĐAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1950 KUTOVI 0,00 0,00 166,26 42.096,70 0,00 0,00 0,00 42.262,96
2071. ANICA ARAGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1973 VIROVITICA 0,00 0,00 152,94 42.072,40 0,00 0,00 0,00 42.225,34
2072. ĐURO DEVČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1963 VIROVITICA 0,00 0,00 -7.250,33 49.448,01 0,00 0,00 0,00 42.197,68
2073. BOŠKO BERONJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1929 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 42.151,88 0,00 0,00 0,00 42.151,88
2074. NEVZETA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 42.103,32 0,00 0,00 0,00 42.103,32
2075. SREĆKO HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1978 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 42.092,62 0,00 0,00 0,00 42.092,62
2076. KATA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1933 SOPJE 0,00 0,00 0,00 42.082,47 0,00 0,00 0,00 42.082,47
2077. BRANKICA ŠTEFANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 42.056,63 0,00 0,00 0,00 42.056,63
2078. MILKA SABOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 42.038,61 0,00 0,00 0,00 42.038,61
2079. DUBRAVKA HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 42.033,36 0,00 0,00 0,00 42.033,36
2080. MILKA MILOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 VLADIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 41.959,76 0,00 0,00 0,00 41.959,76
2081. IVAN CIGLENEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1946 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 41.847,78 0,00 0,00 0,00 41.847,78
2082. VLADIMIR ĐANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 41.830,14 0,00 0,00 0,00 41.830,14
2083. ZLATKO MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 41.830,11 0,00 0,00 0,00 41.830,11
2084. KRISTA BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1949 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 41.829,64 0,00 0,00 0,00 41.829,64
2085. SLAĐAN PALIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1984 VOĆIN 2.208,28 0,00 -280,40 39.756,68 0,00 0,00 0,00 41.684,56
2086. DUBRAVKO MINAUF VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 41.684,05 0,00 0,00 0,00 41.684,05
2087. MARINKO NOVOSEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1965 OREŠAC -0,36 0,00 40,38 41.543,11 0,00 0,00 0,00 41.583,13
2088. DUŠKO VUČENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 10.468,75 0,00 505,09 30.603,69 0,00 0,00 0,00 41.577,53
2089. DUŠAN KOLAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 41.555,10 0,00 0,00 0,00 41.555,10
2090. ANĐELA MIHOLANČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 41.472,78 0,00 0,00 0,00 41.472,78
2091. MAJA OUŽECKY VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1986 ČAĐAVICA 0,00 0,00 -146,01 41.614,29 0,00 0,00 0,00 41.468,28
2092. NADA MAJCEN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 41.369,60 0,00 0,00 0,00 41.369,60
2093. BRANKA BRIŠEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 41.358,55 0,00 0,00 0,00 41.358,55
2094. MARIJA OSTOIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 41.332,68 0,00 0,00 0,00 41.332,68
2095. ADRIJANA BOŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1984 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 41.219,60 0,00 0,00 0,00 41.219,60
2096. RANKO DOŠENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 41.138,68 0,00 0,00 0,00 41.138,68
2097. SILVANA ABRAMOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 41.022,33 0,00 0,00 0,00 41.022,33
2098. JERKO STIPANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1941 SLATINA 0,00 0,00 0,00 41.021,13 0,00 0,00 0,00 41.021,13
2099. MIHAEL ZLODI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 MILANOVAC 9,84 0,00 1.626,43 39.334,74 0,00 0,00 0,00 40.971,01
2100. MARA VUDRAG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1947 GVOZDANSKA 0,00 0,00 0,00 40.965,44 0,00 0,00 0,00 40.965,44