OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. JULA MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1936 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 49.627,85 0,00 0,00 0,00 49.627,85
2002. NEVENKA DAMJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1960 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 49.627,85 0,00 0,00 0,00 49.627,85
2003. RADMILA BABIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1961 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 49.627,84 0,00 0,00 0,00 49.627,84
2004. KRŠO DAKANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1944 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 49.598,09 0,00 0,00 0,00 49.598,09
2005. NEVENKA DRAJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1962 NAUDOVAC 0,00 0,00 0,00 49.594,42 0,00 0,00 0,00 49.594,42
2006. ANĐELA MIHOLANČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 49.536,46 0,00 0,00 0,00 49.536,46
2007. ĐURO NOVAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1977 SVETI ĐURAĐ 0,00 0,00 0,00 49.498,81 0,00 0,00 0,00 49.498,81
2008. ILINKA KOVAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 49.478,96 0,00 0,00 0,00 49.478,96
2009. MARICA IMBRIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 49.452,85 0,00 0,00 0,00 49.452,85
2010. ANĐELITA MLINARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1972 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 49.425,18 0,00 0,00 0,00 49.425,18
2011. VESELKA VELENDERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 49.336,80 0,00 0,00 0,00 49.336,80
2012. IVICA BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1963 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 49.327,46 0,00 0,00 0,00 49.327,46
2013. DAMIR MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1967 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 49.304,32 0,00 0,00 0,00 49.304,32
2014. RAJKO SRDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1952 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 49.275,95 0,00 0,00 0,00 49.275,95
2015. NADA POLIMANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1952 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 49.178,03 0,00 0,00 0,00 49.178,03
2016. JAGA MIKULEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1954 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 49.165,35 0,00 0,00 0,00 49.165,35
2017. LJUBICA OSTOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1933 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 49.099,76 0,00 0,00 0,00 49.099,76
2018. ANKA TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 49.088,25 0,00 0,00 0,00 49.088,25
2019. SABIRA SAUER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 49.075,36 0,00 0,00 0,00 49.075,36
2020. IVAN PAVOKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1938 CRNAC 0,00 0,00 0,00 48.979,62 0,00 0,00 0,00 48.979,62
2021. ZDENKA GALEŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1965 HUM 0,00 0,00 0,00 48.973,92 0,00 0,00 0,00 48.973,92
2022. TOMO ČULIBRK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1951 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 48.946,78 0,00 0,00 0,00 48.946,78
2023. SLAVICA BAĐUN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1960 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 48.919,91 0,00 0,00 0,00 48.919,91
2024. IVANKA SLAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 48.910,03 0,00 0,00 0,00 48.910,03
2025. ROBERT LONČARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1980 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 12.704,49 36.051,92 0,00 0,00 48.756,41
2026. JOKA RADANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 48.716,51 0,00 0,00 0,00 48.716,51
2027. DRAGICA MAČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 SLATINA 0,00 0,00 0,00 48.685,16 0,00 0,00 0,00 48.685,16
2028. BRANKICA ČIKVAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 48.640,01 0,00 0,00 0,00 48.640,01
2029. ROZALIJA TOMETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 RADOSAVCI 0,00 0,00 0,00 48.599,66 0,00 0,00 0,00 48.599,66
2030. ZVONKO PETRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1956 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 48.546,27 0,00 0,00 0,00 48.546,27
2031. AHMET ŠEHIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1952 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 48.546,27 0,00 0,00 0,00 48.546,27
2032. JANKO PITKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1935 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 48.546,27 0,00 0,00 0,00 48.546,27
2033. MARICA REMAJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1958 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 48.503,87 0,00 0,00 0,00 48.503,87
2034. TIHOMIR MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1964 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 48.486,11 0,00 0,00 0,00 48.486,11
2035. MILAN BLAŽINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1942 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 48.480,93 0,00 0,00 0,00 48.480,93
2036. SANDA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1981 MEDINCI 3.136,26 0,00 -298,20 45.633,81 0,00 0,00 0,00 48.471,87
2037. DARIJO MIHOLJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1983 VIROVITICA 0,00 0,00 3.228,10 45.206,35 0,00 0,00 0,00 48.434,45
2038. DUŠAN JASIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 BUDAKOVAC -484,53 0,00 535,97 48.380,05 0,00 0,00 0,00 48.431,49
2039. GROZDANA KNEŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1953 ZRINJ LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 48.375,14 0,00 0,00 0,00 48.375,14
2040. MARICA MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 48.291,26 0,00 0,00 0,00 48.291,26
2041. GORDANA KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 48.240,73 0,00 0,00 0,00 48.240,73
2042. ŽELJKO IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1955 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 48.207,45 0,00 0,00 0,00 48.207,45
2043. RUŽICA GURDON VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1978 ČAĐAVICA -2.206,28 0,00 0,00 50.371,64 0,00 0,00 0,00 48.165,36
2044. LJILJANA MUSTAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 VUKOSAVLJEVICA 18.668,53 0,00 83,35 29.349,10 0,00 0,00 0,00 48.100,98
2045. CVETA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 48.028,02 0,00 0,00 0,00 48.028,02
2046. ANTUN MIJOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1943 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 47.992,53 0,00 0,00 0,00 47.992,53
2047. MIRKO KOCIJAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 47.971,73 0,00 0,00 0,00 47.971,73
2048. DUŠKO VUČENOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 12.025,17 0,00 579,15 35.195,50 0,00 0,00 0,00 47.799,82
2049. JOVAN GVOIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1937 NAUDOVAC 0,00 0,00 0,00 47.792,81 0,00 0,00 0,00 47.792,81
2050. DARKO ŠPONDREHT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 VIROVITICA -7,01 0,00 4.481,46 43.293,44 0,00 0,00 0,00 47.767,89
2051. BOSA PERLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1952 BORIK 0,00 0,00 0,00 47.757,65 0,00 0,00 0,00 47.757,65
2052. SINIŠA FILIPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 KORIJA 0,00 0,00 8.911,17 38.807,06 0,00 0,00 0,00 47.718,23
2053. MARIJA BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1942 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 47.696,43 0,00 0,00 0,00 47.696,43
2054. KATA KUKAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1958 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 47.668,02 0,00 0,00 0,00 47.668,02
2055. MARIJA PALČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1955 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 47.644,13 0,00 0,00 0,00 47.644,13
2056. MARICA RADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1949 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 47.607,77 0,00 0,00 0,00 47.607,77
2057. MARKO KOŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1979 PITOMAČA 0,00 0,00 393,97 47.124,40 0,00 0,00 0,00 47.518,37
2058. KSENIJA ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 47.502,63 0,00 0,00 0,00 47.502,63
2059. MARA JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1953 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 47.483,38 0,00 0,00 0,00 47.483,38
2060. MILORAD PRODANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1935 CABUNA 0,00 0,00 -658,75 48.105,82 0,00 23,05 0,00 47.470,12
2061. JOSIP JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1960 SLATINA 0,00 0,00 0,00 47.459,84 0,00 0,00 0,00 47.459,84
2062. ĐURĐA TUDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 47.386,52 0,00 0,00 0,00 47.386,52
2063. ŽELJKO IVANIC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 47.368,84 0,00 0,00 0,00 47.368,84
2064. LJERKA DENGORICIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1963 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 47.363,25 0,00 0,00 0,00 47.363,25
2065. LJUBOMIR ĆORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 47.316,83 0,00 0,00 0,00 47.316,83
2066. MIJO JUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1974 DOLCI 0,00 0,00 1.277,16 46.034,80 0,00 0,00 0,00 47.311,96
2067. MARA FILKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1938 KOZICE 0,00 0,00 0,00 47.263,09 0,00 0,00 0,00 47.263,09
2068. JULA LOVREKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 47.246,30 0,00 0,00 0,00 47.246,30
2069. BRANIMIR ANDELFINGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1980 ORAHOVICA 11.693,90 0,00 0,00 35.539,68 0,00 0,00 0,00 47.233,58
2070. KRISTIJAN ŽAGAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1987 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 3.160,95 0,00 2.660,08 41.375,63 0,00 0,00 0,00 47.196,66
2071. KATICA LASLO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 47.137,67 0,00 0,00 0,00 47.137,67
2072. DALIBOR KOSTELAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1975 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 36,45 47.076,89 0,00 0,00 0,00 47.113,34
2073. DRAGAN LIZAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1970 ORAHOVICA 17.822,37 0,00 0,00 29.101,80 0,00 0,00 0,00 46.924,17
2074. NADA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 PČELIĆ 0,00 0,00 0,00 46.897,13 0,00 0,00 0,00 46.897,13
2075. ALEKSANDRA CVETKOVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 0,00 0,00 0,00 46.891,88 0,00 0,00 0,00 46.891,88
2076. DRAŽEN MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1983 JOSIPOVO 12.800,41 0,00 -133,17 34.203,01 0,00 0,00 0,00 46.870,25
2077. MARIJA GENG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1946 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 46.867,53 0,00 0,00 0,00 46.867,53
2078. RADOJKA SLIJEPČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1940 KOZICE 0,00 0,00 0,00 46.851,08 0,00 0,00 0,00 46.851,08
2079. BOSA JURIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 NAUDOVAC 0,00 0,00 0,00 46.816,95 0,00 0,00 0,00 46.816,95
2080. MILAN LAZAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 46.787,43 0,00 0,00 0,00 46.787,43
2081. KRISTA BOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1949 SLATINSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 46.699,06 0,00 0,00 0,00 46.699,06
2082. MARIJA BOŠNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1959 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 46.693,36 0,00 0,00 0,00 46.693,36
2083. MIRJANA MANDL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1960 SLATINA -0,04 0,00 612,81 46.076,76 0,00 0,00 0,00 46.689,53
2084. JELKA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1948 STARA JOŠAVA 0,00 0,00 0,00 46.571,15 0,00 0,00 0,00 46.571,15
2085. BRANKO STOJKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1950 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 46.559,66 0,00 0,00 0,00 46.559,66
2086. JADRANKA JUREŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1976 VIROVITICA 0,00 0,00 -325,93 46.829,05 0,00 0,00 0,00 46.503,12
2087. ILIJA VELEBIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1935 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 46.426,69 0,00 0,00 0,00 46.426,69
2088. ANDREA ĐANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1990 PITOMAČA 0,00 0,00 904,54 45.501,24 0,00 0,00 0,00 46.405,78
2089. ANITA STRILIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 -0,01 46.305,40 0,00 0,00 0,00 46.305,39
2090. IVKA KUNIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1954 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 46.304,64 0,00 0,00 0,00 46.304,64
2091. STJEPAN KAMENAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1969 ZDENCI 0,00 0,00 0,00 46.266,43 0,00 0,00 0,00 46.266,43
2092. IVICA DELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1964 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 46.255,60 0,00 0,00 0,00 46.255,60
2093. DUBRAVKO MINAUF VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 46.250,83 0,00 0,00 0,00 46.250,83
2094. MARIJA ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1968 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 46.211,28 0,00 0,00 0,00 46.211,28
2095. MARIJA ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 46.196,06 0,00 0,00 0,00 46.196,06
2096. ŽELJKO PAULIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1966 ČETEKOVAC -9.456,04 0,00 101,73 55.434,28 0,00 0,00 0,00 46.079,97
2097. DUBRAVKA HRŽENJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 46.057,81 0,00 0,00 0,00 46.057,81
2098. MILKA MILOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 VLADIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 46.036,18 0,00 0,00 0,00 46.036,18
2099. JOSIP NOVOGRADEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 46.016,38 0,00 0,00 0,00 46.016,38
2100. IVAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 45.973,58 0,00 0,00 0,00 45.973,58