OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1301. GROZDANA BOSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1302. NEVENKA LONČARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1960 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1303. PETRA JOLDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1942 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1304. DRAGICA BIJELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1944 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1305. SAVETA BOJČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1942 DOBRIĆ 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1306. ANKA PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1941 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1307. MILAN VEIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1956 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1308. MILOŠ ŠAVRLJUGA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1931 BISTRICA 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1309. JEKA MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1936 OBRADOVCI 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1310. ANA PAVLICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1949 MACUTE 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1311. NEVENKA ĆURČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1951 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1312. ANTUN ZANDOMENIKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1313. MILKA PLAVŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1957 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1314. MILENA GRGURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1959 BREŠTANOVCI 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1315. VIDA POPADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1958 SMUDE 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1316. LJUBA PLAVŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1945 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1317. MIRJANA RASTOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1941 ČOJLUG 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1318. NIKOLA PAVLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1941 MACUTE 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1319. VOJIN VUKOMANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1939 DOBROVIĆ 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1320. SIMEUNA JOKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1940 HUM 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1321. SMILJA UGLJEŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1939 KOMETNIK-ZUBIĆI 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1322. MARIJA KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1938 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1323. MILICA SOKOLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1937 BORIK 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1324. NEVENKA HERCEG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1937 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1325. JELA PLAVŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1938 BOROVA 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1326. MARA VASILJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1936 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1327. MILKA DOBROJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1936 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1328. NADA VUKELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1935 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1329. VIDOSAVA UGLJEŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 KOMETNIK-ZUBIĆI 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1330. PETAR OROZOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1931 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1331. DRAGINJA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1934 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1332. BOŠKO RADOVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1943 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1333. ROZALIJA BOSANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1939 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1334. LJUBICA ZUBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1940 KOMETNIK-ZUBIĆI 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1335. MIRA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1947 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1336. MILAN PAVLICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1958 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 31.704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,98
1337. RUŽA BRDARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 31.704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,98
1338. ŽIVKO PILIPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1933 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,98
1339. JOVANKA PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 31.704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,98
1340. BOŽO CVIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1929 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 31.704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,98
1341. ANĐELKA ŠOPALOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1958 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 31.704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,98
1342. MILAN TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1958 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.704,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,97
1343. ANDRIJA MAČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1934 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,97
1344. MARIJA ROŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1959 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 31.704,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,97
1345. VIDOSAVA ŽIVKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1943 SMUDE 0,00 0,00 0,00 31.704,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,97
1346. MIRA FIČKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 31.704,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,97
1347. NEVENKA DAMJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1960 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 31.704,96 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,96
1348. LJUBA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1932 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 31.704,96 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,96
1349. SLAVKA LIČANIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1931 CABUNA 0,00 0,00 0,00 31.704,96 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,96
1350. ANA PAVLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1938 MACUTE 0,00 0,00 0,00 31.704,96 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,96
1351. JELA LUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1940 HUM 0,00 0,00 0,00 31.704,95 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,95
1352. DRAGUTIN VLAŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 LOZAN 0,00 0,00 0,00 31.704,95 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,95
1353. DARKO KATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1963 BORIK 0,00 0,00 0,00 31.704,58 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,58
1354. MARINA BEDEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1976 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 31.704,58 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,58
1355. BRANKA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1972 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 31.704,57 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,57
1356. VELIBOR JANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1965 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.704,57 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,57
1357. PETAR TANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 31.704,57 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,57
1358. SNJEŽANA VUJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1973 DONJA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 31.704,57 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,57
1359. MIROSLAV BIRAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 31.704,56 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,56
1360. ŽELJKO VDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1963 BOROVA 0,00 0,00 0,00 31.704,56 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,56
1361. ZDRAVKO KERESTEŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1963 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 31.704,55 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,55
1362. ZORAN JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1966 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.704,55 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,55
1363. JANA MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1970 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 31.704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,54
1364. MARICA ZEBA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,54
1365. FRANJO DORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1962 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 31.704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,54
1366. LJILJANA DEMŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 31.704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,54
1367. IVAN MARČETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 31.704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,54
1368. IVAN CINDRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1963 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 31.704,53 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,53
1369. BORIS KAPELET VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1964 MIKLEUŠ 0,00 0,00 0,00 31.704,53 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,53
1370. BOŽIDARKA PUPOVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1966 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.704,53 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,53
1371. JELA ĐUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1965 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,53 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,53
1372. BRANKICA RAKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1972 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,53 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,53
1373. NEBOJŠA STEVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 31.704,52 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,52
1374. SILVIJA ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 31.704,51 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,51
1375. ANKICA SABOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1965 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,50
1376. GORDANA POTONJAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1965 DETKOVAC 0,00 0,00 825,23 30.878,77 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,00
1377. ZDENKA MARESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 31.690,79 0,00 0,00 0,00 0,00 31.690,79
1378. NEBOJŠA ŠUKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1971 ZVONIMIROVO 0,00 0,00 0,00 31.641,61 0,00 0,00 0,00 0,00 31.641,61
1379. ĐURĐA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 31.483,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.483,98
1380. NINO KOTORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1977 ČAČINCI 6.170,89 0,00 1.056,07 24.255,28 0,00 0,00 0,00 0,00 31.482,24
1381. KAZIMIR KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 31.380,46 0,00 0,00 0,00 0,00 31.380,46
1382. SINIŠA BAJC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 31.338,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.338,54
1383. SUZANA LEVAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1978 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.207,78 0,00 0,00 31.207,78
1384. JADRANKA STANEŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1968 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 31.092,23 0,00 0,00 0,00 0,00 31.092,23
1385. SANELA GRGURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1989 PODGORJE 0,00 0,00 -0,11 31.077,48 0,00 0,00 0,00 0,00 31.077,37
1386. DANIJEL FILJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1983 PITOMAČA -3.568,03 0,00 147,78 34.467,64 0,00 0,00 0,00 0,00 31.047,39
1387. MLAĐEN MARKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1938 MILJEVCI 0,00 0,00 0,00 30.999,77 0,00 0,00 0,00 0,00 30.999,77
1388. DAVOR DORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1967 SVETI ĐURAĐ 18.848,91 0,00 -410,49 12.325,39 0,00 0,00 0,00 0,00 30.763,81
1389. SNEŽANA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1961 RUŠANI 1.850,20 0,00 0,00 28.867,18 0,00 0,00 0,00 0,00 30.717,38
1390. GORDANA ČOR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 LOZAN 0,00 0,00 0,00 0,00 30.701,26 0,00 0,00 0,00 30.701,26
1391. DARKO KRAMARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1971 SLADOJEVAČKI LUG 0,00 0,00 30.603,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.603,20
1392. MILAN PRESEČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 30.600,21 0,00 0,00 0,00 0,00 30.600,21
1393. MARIJAN ŠPANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 30.562,66 0,00 0,00 0,00 0,00 30.562,66
1394. IVAN KUKUČKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 138,60 30.420,65 0,00 0,00 0,00 0,00 30.559,25
1395. PREDRAG MIKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1984 DETKOVAC 0,00 0,00 0,00 30.544,84 0,00 0,00 0,00 0,00 30.544,84
1396. JOŽIKA BOGAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1978 PODGORJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.403,01 0,00 0,00 30.403,01
1397. KRISTIJAN KOVČALIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 -311,92 30.683,66 0,00 0,00 0,00 0,00 30.371,74
1398. GABOR FERENC GOMORI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1973 PECS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.355,94 0,00 0,00 30.355,94
1399. GOJKO GIBANICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1953 JASENAŠ 0,00 0,00 0,00 30.334,33 0,00 0,00 0,00 0,00 30.334,33
1400. KATARINA ŠTEFIČAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1978 NOVI ANTUNOVAC -3.004,48 0,00 -370,11 33.708,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.333,42