OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1301. KARLO SEP VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1940 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 80.214,95 0,00 0,00 0,00 80.214,95
1302. MARA DOKUŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 80.180,02 0,00 0,00 0,00 80.180,02
1303. RADMILA GRUJČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1952 SLATINA 0,00 0,00 0,00 80.079,54 0,00 0,00 0,00 80.079,54
1304. VLADO BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1958 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 79.896,05 0,00 0,00 0,00 79.896,05
1305. BLAŽENA MARAS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 CABUNA 2.317,11 0,00 84,06 77.406,07 0,00 0,00 0,00 79.807,24
1306. NADA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 79.800,08 0,00 0,00 0,00 79.800,08
1307. KATA VUČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1942 MACUTE 0,00 0,00 0,00 79.781,46 0,00 0,00 0,00 79.781,46
1308. IVAN MALJČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 79.759,72 0,00 0,00 0,00 79.759,72
1309. IVAN BOROVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1953 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 79.739,77 0,00 0,00 0,00 79.739,77
1310. TOMISLAV SLAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 VIROVITICA -189,93 0,00 0,00 79.910,49 0,00 0,00 0,00 79.720,56
1311. MILORAD GRKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1970 SLATINA 0,00 0,00 0,00 79.702,84 0,00 0,00 0,00 79.702,84
1312. VIŠNJA SILADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 79.609,58 0,00 0,00 0,00 79.609,58
1313. FRANJO VENGERT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1953 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 79.479,57 0,00 0,00 0,00 79.479,57
1314. ANA ŠOKEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 79.431,26 0,00 0,00 0,00 79.431,26
1315. ROŽIKA MRAVLINČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1963 SLATINA 17.089,27 0,00 1.867,95 60.452,84 0,00 0,00 0,00 79.410,06
1316. ANĐELKO PERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1977 ĆERALIJE 8.091,73 0,00 0,00 71.299,62 0,00 0,00 0,00 79.391,35
1317. JOSIP AUŠPERGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1944 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 79.389,01 0,00 0,00 0,00 79.389,01
1318. JELKA ŠAFRANKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1960 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 79.197,50 0,00 0,00 0,00 79.197,50
1319. MARKO SLAVUJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1957 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 79.172,87 0,00 0,00 0,00 79.172,87
1320. ROMANA ŠAFARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 79.189,65 0,00 -25,00 0,00 79.164,65
1321. FRANJO PELC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1947 GORNJE BAZJE 0,00 0,00 0,00 79.160,62 0,00 0,00 0,00 79.160,62
1322. MIRJANA DEREŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1973 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 79.087,72 0,00 0,00 0,00 79.087,72
1323. IVO DUVNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1966 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 79.070,14 0,00 0,00 0,00 79.070,14
1324. SLAVA MILINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1958 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 79.029,41 0,00 0,00 0,00 79.029,41
1325. ANTUN BOJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 79.022,26 0,00 0,00 0,00 79.022,26
1326. STJEPAN MATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1979 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000,41 0,00 0,00 79.000,41
1327. NEDELJKO BOTA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1968 ZRINJ LUKAČKI 7.974,08 0,00 0,00 71.014,42 0,00 0,00 0,00 78.988,50
1328. ZDRAVKO RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 78.952,76 0,00 0,00 0,00 78.952,76
1329. STIPO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 VUKOSAVLJEVICA 23.778,81 0,00 3.763,33 51.395,49 0,00 0,00 0,00 78.937,63
1330. ZDRAVKO VEJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 78.904,08 0,00 0,00 0,00 78.904,08
1331. JOZO MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1955 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 78.896,65 0,00 0,00 0,00 78.896,65
1332. JOSIP BEGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 78.892,77 0,00 0,00 0,00 78.892,77
1333. MIRJANA ŠTEFŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 78.643,58 0,00 0,00 0,00 78.643,58
1334. ANĐELA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 78.577,56 0,00 0,00 0,00 78.577,56
1335. KATARINA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 CABUNA 0,00 0,00 0,00 78.554,95 0,00 0,00 0,00 78.554,95
1336. RUŽICA SOPEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 350,04 0,00 0,00 78.201,95 0,00 0,00 0,00 78.551,99
1337. SLAVKO TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 65.684,48 0,00 9.589,93 3.258,17 0,00 0,00 0,00 78.532,58
1338. DRAGICA RAPTAVI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 78.502,48 0,00 0,00 0,00 78.502,48
1339. MARA DUDAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 78.410,07 0,00 0,00 0,00 78.410,07
1340. MILKO KUZMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1937 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 78.400,82 0,00 0,00 0,00 78.400,82
1341. STJEPAN BURULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 LUKAČ 0,00 0,00 6.188,39 72.065,58 0,00 0,00 0,00 78.253,97
1342. MARKO TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1925 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 78.177,00 0,00 0,00 0,00 78.177,00
1343. RANKO PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 78.134,77 0,00 0,00 0,00 78.134,77
1344. BLAGOJA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1960 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 78.122,31 0,00 0,00 0,00 78.122,31
1345. MARIJAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 78.112,51 0,00 0,00 0,00 78.112,51
1346. BRANKO ŠIMUNIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 77.974,57 0,00 0,00 0,00 77.974,57
1347. MARIJAN REPINAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 77.913,16 0,00 0,00 0,00 77.913,16
1348. DENIS ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.910,76 0,00 0,00 0,00 77.910,76
1349. DRAGIĆ DOBRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 77.887,33 0,00 0,00 0,00 77.887,33
1350. SMILJA VUKAŠINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1939 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 77.885,90 0,00 0,00 0,00 77.885,90
1351. ZDRAVKO ŠTEFOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1953 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 77.868,90 0,00 0,00 0,00 77.868,90
1352. ZLATKO OŽVAT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 77.772,78 0,00 0,00 0,00 77.772,78
1353. BLAGICA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TURANOVAC 0,00 0,00 3.402,63 74.327,94 0,00 0,00 0,00 77.730,57
1354. DANKO POSAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 77.686,04 0,00 0,00 0,00 77.686,04
1355. MARIJA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 77.681,19 0,00 0,00 0,00 77.681,19
1356. MILAN ŠEGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 68.576,45 0,00 5.073,68 3.868,23 0,00 0,00 0,00 77.518,36
1357. MIRKO ĐUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 77.458,58 0,00 0,00 0,00 77.458,58
1358. MIRKO ŠPANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.445,72 0,00 0,00 0,00 77.445,72
1359. SAVETA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 77.443,10 0,00 0,00 0,00 77.443,10
1360. MILKA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1935 SLATINA 0,00 0,00 0,00 77.432,30 0,00 0,00 0,00 77.432,30
1361. MILICA ŠELER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 77.355,72 0,00 -0,06 0,00 77.355,66
1362. TOMISLAV IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.326,97 0,00 0,00 0,00 77.326,97
1363. JAGA TOMAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 77.308,53 0,00 0,00 0,00 77.308,53
1364. MARIJA MERC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1941 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 77.270,33 0,00 0,00 0,00 77.270,33
1365. DRAGICA BARTOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 LOZAN 0,00 0,00 0,00 77.189,24 0,00 0,00 0,00 77.189,24
1366. STJEPAN SANTNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 3.374,70 0,00 -514,77 74.282,28 0,00 0,00 0,00 77.142,21
1367. MARIJA FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 77.136,60 0,00 0,00 0,00 77.136,60
1368. DRAGO TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 77.097,43 0,00 0,00 0,00 77.097,43
1369. SEKULA MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1938 BORIK 0,00 0,00 0,00 77.043,10 0,00 0,00 0,00 77.043,10
1370. JOSIP ŠULOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1965 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 76.883,51 0,00 155,20 0,00 77.038,71
1371. IVAN RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.022,63 0,00 0,00 0,00 77.022,63
1372. VUKA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1932 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 77.021,93 0,00 0,00 0,00 77.021,93
1373. ĐURĐICA POPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 SLATINA 0,00 0,00 0,00 76.974,93 0,00 0,00 0,00 76.974,93
1374. ROMAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.957,03 0,00 0,00 0,00 76.957,03
1375. KATA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 76.913,62 0,00 0,00 0,00 76.913,62
1376. IVICA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1966 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 76.909,38 0,00 0,00 0,00 76.909,38
1377. SAVETA DMITROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 76.889,18 0,00 0,00 0,00 76.889,18
1378. PAULINA STOJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1947 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 76.872,86 0,00 0,00 0,00 76.872,86
1379. LUCIJA TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 76.806,84 0,00 0,00 0,00 76.806,84
1380. NIKOLA ŠKILJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1965 SLATINA -0,23 0,00 -200,39 76.820,47 0,00 161,21 0,00 76.781,06
1381. SNJEŽANA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1969 SLATINA 0,00 0,00 0,00 76.586,72 0,00 0,00 0,00 76.586,72
1382. MIRJANA RADAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1955 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 76.558,98 0,00 0,00 0,00 76.558,98
1383. DUŠANKA VARGA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 76.543,29 0,00 0,00 0,00 76.543,29
1384. DUŠAN KREČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1947 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 76.496,79 0,00 0,00 0,00 76.496,79
1385. NIKOLA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1931 ŠPANAT 0,00 0,00 -729,89 77.157,64 0,00 0,00 0,00 76.427,75
1386. MARIJA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 76.424,98 0,00 0,00 0,00 76.424,98
1387. NEVENKA KUZMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1952 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 76.424,96 0,00 0,00 0,00 76.424,96
1388. ZORAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.402,43 0,00 0,00 0,00 76.402,43
1389. MILENKO ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.377,09 0,00 0,00 0,00 76.377,09
1390. IVAN IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.370,14 0,00 0,00 0,00 76.370,14
1391. MARIJA SUČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 76.312,30 0,00 0,00 0,00 76.312,30
1392. RUŽICA BARČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 GRABROVNICA -0,01 0,00 173,24 76.105,31 0,00 0,00 0,00 76.278,54
1393. SMILJA BALAĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 LISIČINE 0,00 0,00 0,00 76.258,10 0,00 0,00 0,00 76.258,10
1394. SPOMENKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.210,29 0,00 0,00 0,00 76.210,29
1395. JOVANKA KRIŽ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 76.199,91 0,00 0,00 0,00 76.199,91
1396. KATA MATOVINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 76.175,15 0,00 0,00 0,00 76.175,15
1397. NADA LEŠKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1958 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 76.170,85 0,00 0,00 0,00 76.170,85
1398. MLADEN MIHELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 VIROVITICA 0,00 0,00 373,74 75.682,80 0,00 0,00 0,00 76.056,54
1399. VESNA TAMBOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1970 KLADARE 0,00 0,00 0,00 76.005,01 0,00 0,00 0,00 76.005,01
1400. DANICA KOLARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 GORNJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 75.956,99 0,00 0,00 0,00 75.956,99