OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1301. ANĐELA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 83.872,98 0,00 0,00 0,00 83.872,98
1302. DRAGICA BARTOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 LOZAN 0,00 0,00 0,00 83.866,30 0,00 0,00 0,00 83.866,30
1303. MARIJA FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 83.811,01 0,00 0,00 0,00 83.811,01
1304. FRANJO ŠTERL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1949 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 83.778,86 0,00 0,00 0,00 83.778,86
1305. IVAN PODGORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 MALA ČREŠNJEVICA 8.702,03 0,00 541,50 74.534,17 0,00 0,00 0,00 83.777,70
1306. ANA ŠOKEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 83.765,95 0,00 0,00 0,00 83.765,95
1307. JOSIP ŠULOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1965 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 83.585,97 0,00 166,42 0,00 83.752,39
1308. DRAGO TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 83.635,66 0,00 0,00 0,00 83.635,66
1309. ANĐELKO PERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1977 ĆERALIJE 8.575,10 0,00 0,00 75.053,89 0,00 0,00 0,00 83.628,99
1310. KATA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 83.616,08 0,00 0,00 0,00 83.616,08
1311. IVICA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1966 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 83.611,84 0,00 0,00 0,00 83.611,84
1312. IVAN MANDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 SOPJE 0,00 0,00 0,00 83.454,15 0,00 0,00 0,00 83.454,15
1313. MARIJAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 83.432,79 0,00 0,00 0,00 83.432,79
1314. RANKO PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 83.420,34 0,00 0,00 0,00 83.420,34
1315. NADA PODGORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 83.418,15 0,00 0,00 0,00 83.418,15
1316. MIRKO ŠARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1958 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 83.238,40 0,00 0,00 0,00 83.238,40
1317. DENIS ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 83.190,64 0,00 0,00 0,00 83.190,64
1318. BOJA VUKOMANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1948 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 83.134,97 0,00 0,00 0,00 83.134,97
1319. NADA LEŠKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1958 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 83.035,10 0,00 0,00 0,00 83.035,10
1320. STIPO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 VUKOSAVLJEVICA 25.016,88 0,00 3.858,85 54.144,24 0,00 0,00 0,00 83.019,97
1321. VELINKA SRDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 PUŠINA 0,00 0,00 0,00 83.001,83 0,00 0,00 0,00 83.001,83
1322. MARA DOKUŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 82.990,68 0,00 0,00 0,00 82.990,68
1323. KATA MATOVINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 82.852,21 0,00 0,00 0,00 82.852,21
1324. RADMILA GRUJČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1952 SLATINA 0,00 0,00 0,00 82.815,44 0,00 0,00 0,00 82.815,44
1325. VESNA TAMBOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1970 KLADARE 0,00 0,00 0,00 82.793,66 0,00 0,00 0,00 82.793,66
1326. JELENA MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 82.778,40 0,00 0,00 0,00 82.778,40
1327. KARLO SEP VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1940 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 82.721,56 0,00 0,00 0,00 82.721,56
1328. SLAVKO TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 69.099,00 0,00 10.119,36 3.479,04 0,00 0,00 0,00 82.697,40
1329. JULIJANA ZADECKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1941 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 82.697,33 0,00 0,00 0,00 82.697,33
1330. ZDENKO DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1965 LOZAN 0,00 0,00 349,07 82.219,58 0,00 0,00 0,00 82.568,65
1331. ANTUN PAVLEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 65.500,37 17.048,00 0,00 0,00 82.548,37
1332. FRANJO PELC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1947 GORNJE BAZJE 0,00 0,00 0,00 82.543,42 0,00 0,00 0,00 82.543,42
1333. IGOR HOZIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1979 ORAHOVICA 59.283,82 0,00 699,79 22.558,61 0,00 0,00 0,00 82.542,22
1334. KATA VUČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1942 MACUTE 0,00 0,00 0,00 82.523,04 0,00 0,00 0,00 82.523,04
1335. SLAVA MILINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1958 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 82.462,28 0,00 0,00 0,00 82.462,28
1336. MILORAD GRKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1970 SLATINA 0,00 0,00 0,00 82.425,87 0,00 0,00 0,00 82.425,87
1337. TOMISLAV SLAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 VIROVITICA -189,93 0,00 0,00 82.552,90 0,00 0,00 0,00 82.362,97
1338. IVAN GRLICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 OTROVANEC 0,00 0,00 -64,53 82.403,87 0,00 0,00 0,00 82.339,34
1339. BLAGICA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TURANOVAC 0,00 0,00 3.592,80 78.653,84 0,00 0,00 0,00 82.246,64
1340. ROMAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 82.212,75 0,00 0,00 0,00 82.212,75
1341. ANKA KUČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1949 KAPELA DVOR 0,00 0,00 0,00 82.039,08 0,00 0,00 0,00 82.039,08
1342. LJUDEVIT TUŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1945 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 81.970,09 0,00 0,00 0,00 81.970,09
1343. STJEPAN BURULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 LUKAČ 0,00 0,00 6.470,82 75.472,39 0,00 0,00 0,00 81.943,21
1344. JELKA ŠAFRANKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1960 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 81.919,28 0,00 0,00 0,00 81.919,28
1345. SPOMENKA VIDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 81.899,27 0,00 0,00 0,00 81.899,27
1346. MARKO SLAVUJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1957 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 81.897,86 0,00 0,00 0,00 81.897,86
1347. RUŽICA SOPEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 375,42 0,00 0,00 81.483,97 0,00 0,00 0,00 81.859,39
1348. ANĐELA SLOBODNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 81.834,56 0,00 0,00 0,00 81.834,56
1349. MARA DUDAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 81.795,19 0,00 0,00 0,00 81.795,19
1350. BISERKA MATANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1959 ROGOVAC 0,00 0,00 0,00 81.774,83 0,00 0,00 0,00 81.774,83
1351. FRANJO BRODJANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1931 LOZAN 0,00 0,00 0,00 81.774,65 0,00 0,00 0,00 81.774,65
1352. FRANJO KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1944 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 81.774,65 0,00 0,00 0,00 81.774,65
1353. DANICA JAGAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 81.774,64 0,00 0,00 0,00 81.774,64
1354. PETAR BJELAJAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 JASENAŠ 0,00 0,00 0,00 81.774,64 0,00 0,00 0,00 81.774,64
1355. MIRJANA VELENDERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1952 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 81.774,61 0,00 0,00 0,00 81.774,61
1356. JOVANKA KRIŽ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 81.688,07 0,00 0,00 0,00 81.688,07
1357. MILAN PAVLICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1958 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 81.669,24 0,00 0,00 0,00 81.669,24
1358. ZDENKA MARESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 81.668,23 0,00 0,00 0,00 81.668,23
1359. MARICA SLIVAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 81.667,75 0,00 0,00 0,00 81.667,75
1360. JELKA GUMBAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 SLADOJEVCI 0,00 0,00 0,00 81.666,57 0,00 0,00 0,00 81.666,57
1361. ZORAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.647,81 0,00 0,00 0,00 81.647,81
1362. DUŠANKA VARGA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 81.647,41 0,00 0,00 0,00 81.647,41
1363. MILENKO ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.622,08 0,00 0,00 0,00 81.622,08
1364. NIKOLA SAJFERT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1963 VIROVITICA -16.764,18 0,00 983,44 97.388,05 0,00 0,00 0,00 81.607,31
1365. SPOMENKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.470,24 0,00 0,00 0,00 81.470,24
1366. ZDRAVKO VEJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 81.643,99 0,00 -200,00 0,00 81.443,99
1367. MARIJA VRBASLIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 81.392,14 0,00 0,00 0,00 81.392,14
1368. STJEPAN SANTNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 3.567,43 0,00 -514,68 78.309,50 0,00 0,00 0,00 81.362,25
1369. LJUBA MARTINUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1954 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 81.358,35 0,00 0,00 0,00 81.358,35
1370. MILAN ŠEGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 71.979,74 0,00 5.296,48 4.052,05 0,00 0,00 0,00 81.328,27
1371. ADRIANA LIVAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1982 PITOMAČA 0,00 0,00 17.295,62 64.032,35 0,00 0,00 0,00 81.327,97
1372. BRANKO ŠIMUNIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 81.325,02 0,00 0,00 0,00 81.325,02
1373. VIKICA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1931 GOLENIĆ 0,00 0,00 0,00 81.305,97 0,00 0,00 0,00 81.305,97
1374. ANTUN BOJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 81.268,60 0,00 0,00 0,00 81.268,60
1375. FRANCA JUG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1936 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 81.219,73 0,00 0,00 0,00 81.219,73
1376. MARIJAN REPINAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 81.215,52 0,00 0,00 0,00 81.215,52
1377. DANKO POSAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 81.180,77 0,00 0,00 0,00 81.180,77
1378. MARINA BEDEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1976 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 81.113,66 0,00 0,00 0,00 81.113,66
1379. ZLATKO OŽVAT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 81.063,20 0,00 0,00 0,00 81.063,20
1380. MARIJA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 80.998,71 0,00 0,00 0,00 80.998,71
1381. MILKA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1935 SOPJE 0,00 0,00 0,00 80.947,93 0,00 0,00 0,00 80.947,93
1382. MARKO TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1925 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 80.863,76 0,00 0,00 0,00 80.863,76
1383. BLAGOJA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1960 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 80.822,49 0,00 0,00 0,00 80.822,49
1384. BERNADA SEHIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 80.703,98 0,00 0,00 0,00 80.703,98
1385. ILIJA TRIFUNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1972 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 80.698,98 0,00 0,00 0,00 80.698,98
1386. BRANKO LELEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 80.679,29 0,00 0,00 0,00 80.679,29
1387. MARIJA BAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1936 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 80.634,81 0,00 0,00 0,00 80.634,81
1388. NEDELJKO LUKAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1962 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 80.597,58 0,00 0,00 0,00 80.597,58
1389. MARICA LUKAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1934 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 80.581,98 0,00 0,00 0,00 80.581,98
1390. ANGELA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1932 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 80.578,42 0,00 0,00 0,00 80.578,42
1391. DRAGIĆ DOBRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 80.564,19 0,00 0,00 0,00 80.564,19
1392. SMILJA VUKAŠINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1939 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 80.562,71 0,00 0,00 0,00 80.562,71
1393. ANASTAZIJA VILJEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 80.562,25 0,00 0,00 0,00 80.562,25
1394. SAŠA HORŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1983 MILANOVAC 24.713,96 0,00 21.705,61 34.054,74 0,00 0,00 0,00 80.474,31
1395. FRANJO ZAGORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1931 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 80.472,75 0,00 0,00 0,00 80.472,75
1396. JOSIP AUŠPERGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1944 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 80.424,49 0,00 0,00 0,00 80.424,49
1397. DRAŽEN BARUSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 KORIJA 0,00 0,00 0,00 80.391,30 0,00 0,00 0,00 80.391,30
1398. ANKA RASTIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1937 SOPJE 0,00 0,00 0,00 80.386,23 0,00 0,00 0,00 80.386,23
1399. SAVETA DMITROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 80.381,87 0,00 0,00 0,00 80.381,87
1400. MARIJA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 80.374,65 0,00 0,00 0,00 80.374,65