OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1301. RAJKO PETRUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 HUM 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1302. OMERKA JANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1936 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1303. SAVO STANIVUKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1931 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1304. STANA ADAMOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1932 BORIK 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1305. PETAR MAKSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1933 SUHA MLAKA 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1306. SAVETA BOJČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1942 DOBRIĆ 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1307. DUŠAN JOVIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1946 HUM 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1308. DRAGICA BIJELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1944 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1309. PETRA JOLDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1942 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1310. GROZDANA BOSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1311. TIMO PETROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1956 SMUDE 0,00 0,00 0,00 31.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,01
1312. MILAN VEIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1956 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1313. MILENA GRGURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1959 BREŠTANOVCI 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1314. MILOŠ ŠAVRLJUGA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1931 BISTRICA 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1315. JEKA MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1936 OBRADOVCI 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1316. NEVENKA HERCEG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1937 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1317. MARIJA KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1938 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1318. MILICA SOKOLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1937 BORIK 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1319. MILKA PLAVŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1957 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1320. VIDA POPADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1958 SMUDE 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1321. ANA PAVLICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1949 MACUTE 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1322. MIRJANA RASTOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1941 ČOJLUG 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1323. LJUBA PLAVŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1945 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1324. NIKOLA PAVLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1941 MACUTE 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1325. ANKA PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1941 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1326. SMILJA UGLJEŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1939 KOMETNIK-ZUBIĆI 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1327. SIMEUNA JOKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1940 HUM 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1328. VOJIN VUKOMANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1939 DOBROVIĆ 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1329. NEVENKA ĆURČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1951 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1330. ANTUN ZANDOMENIKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1950 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 31.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.705,00
1331. ROZALIJA BOSANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1939 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1332. MIRA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1947 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1333. BOŠKO RADOVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1943 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1334. LJUBICA ZUBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1940 KOMETNIK-ZUBIĆI 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1335. JELA PLAVŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1938 BOROVA 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1336. MILKA DOBROJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1936 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1337. MARA VASILJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1936 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1338. DRAGINJA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1934 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1339. VIDOSAVA UGLJEŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 KOMETNIK-ZUBIĆI 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1340. NADA VUKELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1935 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1341. PETAR OROZOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1931 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 31.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,99
1342. BOŽO CVIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1929 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 31.704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,98
1343. JOVANKA PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 31.704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,98
1344. ŽIVKO PILIPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1933 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,98
1345. MILAN PAVLICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1958 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 31.704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,98
1346. ANĐELKA ŠOPALOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1958 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 31.704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,98
1347. RUŽA BRDARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 31.704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,98
1348. MILAN TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1958 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.704,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,97
1349. MARIJA ROŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1959 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 31.704,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,97
1350. ANDRIJA MAČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1934 LUKAVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,97
1351. VIDOSAVA ŽIVKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1943 SMUDE 0,00 0,00 0,00 31.704,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,97
1352. MIRA FIČKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 31.704,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,97
1353. NEVENKA DAMJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1960 ŽLEBINA 0,00 0,00 0,00 31.704,96 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,96
1354. ANA PAVLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1938 MACUTE 0,00 0,00 0,00 31.704,96 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,96
1355. SLAVKA LIČANIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1931 CABUNA 0,00 0,00 0,00 31.704,96 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,96
1356. LJUBA TRBOJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1932 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 31.704,96 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,96
1357. JELA LUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1940 HUM 0,00 0,00 0,00 31.704,95 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,95
1358. DRAGUTIN VLAŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 LOZAN 0,00 0,00 0,00 31.704,95 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,95
1359. DARKO KATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1963 BORIK 0,00 0,00 0,00 31.704,58 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,58
1360. MARINA BEDEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1976 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 31.704,58 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,58
1361. BRANKA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1972 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 31.704,57 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,57
1362. VELIBOR JANKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1965 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.704,57 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,57
1363. PETAR TANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 31.704,57 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,57
1364. SNJEŽANA VUJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1973 DONJA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 31.704,57 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,57
1365. MIROSLAV BIRAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 31.704,56 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,56
1366. ŽELJKO VDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1963 BOROVA 0,00 0,00 0,00 31.704,56 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,56
1367. ZDRAVKO KERESTEŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1963 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 31.704,55 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,55
1368. ZORAN JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1966 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.704,55 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,55
1369. MARICA ZEBA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,54
1370. LJILJANA DEMŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 31.704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,54
1371. JANA MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1970 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 31.704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,54
1372. FRANJO DORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1962 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 31.704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,54
1373. IVAN MARČETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 31.704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,54
1374. BORIS KAPELET VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1964 MIKLEUŠ 0,00 0,00 0,00 31.704,53 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,53
1375. BRANKICA RAKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1972 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,53 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,53
1376. BOŽIDARKA PUPOVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1966 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 31.704,53 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,53
1377. JELA ĐUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1965 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,53 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,53
1378. IVAN CINDRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1963 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 31.704,53 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,53
1379. NEBOJŠA STEVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1969 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 31.704,52 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,52
1380. SILVIJA ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1967 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 31.704,51 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,51
1381. ANKICA SABOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1965 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 31.704,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,50
1382. GORDANA POTONJAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1965 DETKOVAC 0,00 0,00 825,23 30.878,77 0,00 0,00 0,00 0,00 31.704,00
1383. ZDENKA MARESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 31.690,79 0,00 0,00 0,00 0,00 31.690,79
1384. NEBOJŠA ŠUKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1971 ZVONIMIROVO 0,00 0,00 0,00 31.641,61 0,00 0,00 0,00 0,00 31.641,61
1385. ĐURĐA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 31.483,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.483,98
1386. NINO KOTORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1977 ČAČINCI 6.170,89 0,00 1.056,07 24.255,28 0,00 0,00 0,00 0,00 31.482,24
1387. KAZIMIR KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 31.380,46 0,00 0,00 0,00 0,00 31.380,46
1388. SINIŠA BAJC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 31.338,54 0,00 0,00 0,00 0,00 31.338,54
1389. SUZANA LEVAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1978 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.207,78 0,00 0,00 31.207,78
1390. SINIŠA LJUBOMIROSKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1987 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 31.177,28 0,00 0,00 0,00 0,00 31.177,28
1391. JADRANKA STANEŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1968 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 31.092,23 0,00 0,00 0,00 0,00 31.092,23
1392. SANELA GRGURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1989 PODGORJE 0,00 0,00 -0,11 31.077,48 0,00 0,00 0,00 0,00 31.077,37
1393. DANIJEL FILJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1983 PITOMAČA -3.568,03 0,00 147,78 34.467,64 0,00 0,00 0,00 0,00 31.047,39
1394. MLAĐEN MARKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1938 MILJEVCI 0,00 0,00 0,00 30.999,77 0,00 0,00 0,00 0,00 30.999,77
1395. DAVOR DORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1967 SVETI ĐURAĐ 18.848,91 0,00 -410,49 12.325,39 0,00 0,00 0,00 0,00 30.763,81
1396. SNEŽANA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1961 RUŠANI 1.850,20 0,00 0,00 28.867,18 0,00 0,00 0,00 0,00 30.717,38
1397. GORDANA ČOR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 LOZAN 0,00 0,00 0,00 0,00 30.701,26 0,00 0,00 0,00 30.701,26
1398. DARKO KRAMARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1971 SLADOJEVAČKI LUG 0,00 0,00 30.603,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.603,20
1399. MILAN PRESEČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 30.600,21 0,00 0,00 0,00 0,00 30.600,21
1400. MARIJAN ŠPANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 30.562,66 0,00 0,00 0,00 0,00 30.562,66