OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1301. VINKO JUGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1953 LUKAČ 0,00 0,00 1.039,25 86.513,40 0,00 0,00 0,00 87.552,65
1302. ZORAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 87.510,53 0,00 0,00 0,00 87.510,53
1303. ZDRAVKO KERESTEŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1963 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 87.484,82 0,00 0,00 0,00 87.484,82
1304. VIŠNJA SILADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 87.471,92 0,00 0,00 0,00 87.471,92
1305. MIRKO KOŠUTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1959 VLADIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 87.439,75 0,00 0,00 0,00 87.439,75
1306. SPOMENKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 87.346,67 0,00 0,00 0,00 87.346,67
1307. IVAN GRLICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 OTROVANEC 0,00 0,00 -64,53 87.327,06 0,00 0,00 0,00 87.262,53
1308. IVICA BENKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1975 SOPJE 0,00 0,00 0,00 87.148,49 0,00 0,00 0,00 87.148,49
1309. ZDRAVKO KOLAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 OTROVANEC 11.226,62 0,00 2.167,13 73.743,98 0,00 0,00 0,00 87.137,73
1310. MLADEN MALJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 PITOMAČA -1.967,94 0,00 77,58 88.955,58 0,00 0,00 0,00 87.065,22
1311. ĐURĐA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 87.039,02 0,00 0,00 0,00 87.039,02
1312. FRANJO ŠTERL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1949 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 87.019,49 0,00 0,00 0,00 87.019,49
1313. MARIJA FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 86.903,39 0,00 0,00 0,00 86.903,39
1314. ILIJA TRIFUNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1972 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 86.856,78 0,00 0,00 0,00 86.856,78
1315. STIPO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 VUKOSAVLJEVICA 26.180,32 0,00 3.948,61 56.727,32 0,00 0,00 0,00 86.856,25
1316. DANIEL MAMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1987 SLADOJEVCI 0,00 0,00 0,00 86.763,70 0,00 0,00 0,00 86.763,70
1317. ANTO MARKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1963 NOVA ŠAROVKA -13,48 0,00 0,00 86.757,74 0,00 0,00 0,00 86.744,26
1318. SLAVKO TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 72.307,69 0,00 10.616,84 3.686,61 0,00 0,00 0,00 86.611,14
1319. ADRIANA LIVAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1982 PITOMAČA 0,00 0,00 18.441,69 68.107,17 0,00 0,00 0,00 86.548,86
1320. ZORICA ŠTEFIČAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1953 ŠAŠEVO 0,00 0,00 0,00 86.520,00 0,00 0,00 0,00 86.520,00
1321. DRAGICA BEGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 86.511,27 0,00 0,00 0,00 86.511,27
1322. BLAGICA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TURANOVAC 0,00 0,00 3.771,51 82.718,95 0,00 0,00 0,00 86.490,46
1323. DAMIR ŠAFARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1970 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 86.190,43 0,00 0,00 0,00 86.190,43
1324. ZVONIMIR JELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1968 DONJE BAZIJE 20.988,77 0,00 0,00 48.527,64 16.511,71 0,00 0,00 86.028,12
1325. IVAN MANDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 SOPJE 0,00 0,00 0,00 85.977,26 0,00 0,00 0,00 85.977,26
1326. TOMO LADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1946 REZOVAC 0,00 0,00 17.557,32 68.386,71 0,00 0,00 0,00 85.944,03
1327. ANĐELA SLOBODNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 85.898,16 0,00 0,00 0,00 85.898,16
1328. DAMIR CELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 85.874,57 0,00 0,00 0,00 85.874,57
1329. JADRANKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 85.802,59 0,00 0,00 0,00 85.802,59
1330. BOJA VUKOMANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1948 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 85.744,14 0,00 0,00 0,00 85.744,14
1331. FRANJO PELC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1947 GORNJE BAZJE 0,00 0,00 0,00 85.722,29 0,00 0,00 0,00 85.722,29
1332. MARIJAN BALIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1959 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 85.677,43 0,00 0,00 0,00 85.677,43
1333. TOMISLAV KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1971 MIKLEUŠ -500,12 0,00 402,28 85.697,69 0,00 0,00 0,00 85.599,85
1334. VESNA LEBINEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1968 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 -275,96 85.783,68 0,00 0,00 0,00 85.507,72
1335. LJUBICA LITRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 85.467,58 0,00 0,00 0,00 85.467,58
1336. STJEPAN BURULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 LUKAČ 0,00 0,00 6.736,21 78.673,82 0,00 0,00 0,00 85.410,03
1337. RADMILA GRUJČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1952 SLATINA 0,00 0,00 0,00 85.386,41 0,00 0,00 0,00 85.386,41
1338. CILA VAJTELA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 85.352,65 0,00 0,00 0,00 85.352,65
1339. STJEPAN SANTNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 3.748,55 0,00 -514,59 82.093,97 0,00 0,00 0,00 85.327,93
1340. MIRKO ŠARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1958 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 85.221,77 0,00 0,00 0,00 85.221,77
1341. LOJZKA RUKAVINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 0,00 85.193,70 0,00 0,00 85.193,70
1342. DRAŽEN KUNŠTEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1971 SLADOJEVAČKI LUG -2.460,90 0,00 0,00 87.588,72 0,00 0,00 0,00 85.127,82
1343. KATA VUČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1942 MACUTE 0,00 0,00 0,00 85.099,34 0,00 0,00 0,00 85.099,34
1344. VLADIMIR MARESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 85.054,67 0,00 0,00 0,00 85.054,67
1345. JULIJANA ZADECKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1941 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 84.986,71 0,00 0,00 0,00 84.986,71
1346. ROBERT MATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1973 GRADINA -78,25 0,00 0,00 85.063,53 0,00 0,00 0,00 84.985,28
1347. MILORAD GRKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1970 SLATINA 0,00 0,00 0,00 84.984,75 0,00 0,00 0,00 84.984,75
1348. MARA DUDAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 84.976,25 0,00 0,00 0,00 84.976,25
1349. JELENA MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 84.935,32 0,00 0,00 0,00 84.935,32
1350. MILAN ŠEGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 75.177,88 0,00 5.505,85 4.224,79 0,00 0,00 0,00 84.908,52
1351. ŽELJKO FRANJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1966 VOĆIN 9.785,58 0,00 0,00 75.120,49 0,00 0,00 0,00 84.906,07
1352. TOMISLAV SLAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 VIROVITICA -189,93 0,00 0,00 85.036,03 0,00 0,00 0,00 84.846,10
1353. NINO KOTORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1977 ČAČINCI 0,00 0,00 -968,20 85.788,71 0,00 0,00 0,00 84.820,51
1354. NEVENKA VREĆIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1962 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 84.696,71 0,00 0,00 0,00 84.696,71
1355. DRAŽEN BARUSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 KORIJA 0,00 0,00 0,00 84.560,70 0,00 0,00 0,00 84.560,70
1356. JELKA ŠAFRANKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1960 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 84.477,00 0,00 0,00 0,00 84.477,00
1357. BRANKO ŠIMUNIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 84.473,49 0,00 0,00 0,00 84.473,49
1358. MARKO SLAVUJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1957 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 84.458,60 0,00 0,00 0,00 84.458,60
1359. RANKA HARAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 84.455,99 0,00 0,00 0,00 84.455,99
1360. MARIJA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 84.436,96 0,00 0,00 0,00 84.436,96
1361. DRAGA SEDER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1956 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 84.374,30 0,00 0,00 0,00 84.374,30
1362. DANKO POSAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 84.352,48 0,00 0,00 0,00 84.352,48
1363. BERNADA SEHIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 84.326,38 0,00 0,00 0,00 84.326,38
1364. ZLATKO OŽVAT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 84.155,23 0,00 0,00 0,00 84.155,23
1365. DANIJEL KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1984 STARI GRADAC -7.106,26 0,00 -120,00 77.053,76 14.316,14 0,00 0,00 84.143,64
1366. MARIJA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 84.116,23 0,00 0,00 0,00 84.116,23
1367. MARIJA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 84.086,22 0,00 0,00 0,00 84.086,22
1368. NEVENKA KUZMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1952 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 84.086,20 0,00 0,00 0,00 84.086,20
1369. ZDRAVKO VEJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 83.809,07 0,00 0,00 0,00 83.809,07
1370. MLADEN MIHELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 VIROVITICA 0,00 0,00 409,01 83.216,62 0,00 0,00 0,00 83.625,63
1371. SLAVKO JURLINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1943 BUKVIK 0,00 0,00 0,00 83.494,65 0,00 0,00 0,00 83.494,65
1372. MARKO TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1925 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 83.388,56 0,00 0,00 0,00 83.388,56
1373. KRUNOSLAV CIGROVSKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1966 ČAĐAVIČKI LUG 48.226,40 -809,25 1.086,98 34.875,55 0,00 0,00 0,00 83.379,68
1374. ANTUN BOJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 83.379,52 0,00 0,00 0,00 83.379,52
1375. BLAGOJA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1960 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 83.359,89 0,00 0,00 0,00 83.359,89
1376. DRAŽEN BOGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1971 SEDLARICA 7.744,93 0,00 -2.434,60 78.037,09 0,00 0,00 0,00 83.347,42
1377. ANKA KUČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1949 KAPELA DVOR 0,00 0,00 0,00 83.341,73 0,00 0,00 0,00 83.341,73
1378. DAMIR MIHAJLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1977 SLATINA 4.298,09 0,00 -441,63 79.414,68 0,00 0,00 0,00 83.271,14
1379. BRANKO ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1964 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 83.231,63 0,00 0,00 0,00 83.231,63
1380. DRAGIĆ DOBRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 83.079,69 0,00 0,00 0,00 83.079,69
1381. SMILJA VUKAŠINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1939 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 83.078,16 0,00 0,00 0,00 83.078,16
1382. TOMISLAV IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 83.044,61 0,00 0,00 0,00 83.044,61
1383. ILONKA IVAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 82.607,61 0,00 380,77 0,00 82.988,38
1384. JAGA TOMAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 82.972,18 0,00 0,00 0,00 82.972,18
1385. NIKOLA ŠKILJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1965 SLATINA -0,23 0,00 -200,39 82.783,90 0,00 182,09 0,00 82.765,37
1386. DUŠANKA VARGA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 82.643,45 0,00 0,00 0,00 82.643,45
1387. SAVETA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 82.603,47 0,00 0,00 0,00 82.603,47
1388. MILKA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1935 SLATINA 0,00 0,00 0,00 82.595,34 0,00 0,00 0,00 82.595,34
1389. NEBOJŠA KOVAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1966 VIROVITICA 0,00 0,00 20,96 82.497,85 0,00 0,00 0,00 82.518,81
1390. VLADIMIR BOŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1987 DONJE BAZIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 82.485,99 0,00 0,00 82.485,99
1391. MILAN MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1960 TEREZINO POLJE 0,00 0,00 0,00 82.317,96 0,00 0,00 0,00 82.317,96
1392. MARIJA KOKURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1958 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 82.317,96 0,00 0,00 0,00 82.317,96
1393. BOŽICA BAIVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1962 GOLO BRDO 4.985,94 0,00 8.224,83 69.082,96 0,00 0,00 0,00 82.293,73
1394. DANICA KARANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1958 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 82.292,32 0,00 0,00 0,00 82.292,32
1395. MARIJA SUČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 82.171,79 0,00 0,00 0,00 82.171,79
1396. SEKULA MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1938 BORIK 0,00 0,00 0,00 82.167,29 0,00 0,00 0,00 82.167,29
1397. VUKA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1932 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 82.154,39 0,00 0,00 0,00 82.154,39
1398. ĐURĐICA POPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 SLATINA 0,00 0,00 0,00 82.076,07 0,00 0,00 0,00 82.076,07
1399. ŠTEFICA BOGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1975 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 82.070,57 0,00 0,00 0,00 82.070,57
1400. PAULINA STOJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1947 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 81.993,11 0,00 0,00 0,00 81.993,11