OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1301. VESNA TAMBOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1970 KLADARE 0,00 0,00 0,00 84.840,03 0,00 0,00 0,00 84.840,03
1302. BLAŽENA MARAS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 CABUNA 2.503,26 0,00 80,48 82.209,24 0,00 0,00 0,00 84.792,98
1303. ANĐELKO PERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1977 ĆERALIJE 8.703,26 0,00 0,00 76.049,20 0,00 0,00 0,00 84.752,46
1304. LJUDEVIT TUŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1945 NOVA ŠAROVKA 0,00 0,00 0,00 84.751,22 0,00 0,00 0,00 84.751,22
1305. DENIS ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 84.748,47 0,00 0,00 0,00 84.748,47
1306. FRANJO ŠTERL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1949 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 84.693,13 0,00 0,00 0,00 84.693,13
1307. IVAN PODGORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 MALA ČREŠNJEVICA 8.852,74 0,00 546,26 75.224,55 0,00 0,00 0,00 84.623,55
1308. SAŠA HORŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1983 MILANOVAC 27.187,76 0,00 22.187,97 35.137,23 0,00 0,00 0,00 84.512,96
1309. ROBERT MATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1973 GRADINA -78,25 0,00 0,00 84.555,20 0,00 0,00 0,00 84.476,95
1310. NINO KOTORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1977 ČAČINCI 0,00 0,00 -1.936,40 86.412,47 0,00 0,00 0,00 84.476,07
1311. MARIJA FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 84.314,40 0,00 0,00 0,00 84.314,40
1312. NEVENKA VREĆIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1962 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 84.267,11 0,00 0,00 0,00 84.267,11
1313. IVAN MANDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 SOPJE 0,00 0,00 0,00 84.165,98 0,00 0,00 0,00 84.165,98
1314. IGOR HOZIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1979 ORAHOVICA 60.446,08 0,00 711,78 22.966,45 0,00 0,00 0,00 84.124,31
1315. STIPO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 VUKOSAVLJEVICA 25.345,12 0,00 3.884,18 54.873,01 0,00 0,00 0,00 84.102,31
1316. SPOMENKA VIDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 83.931,67 0,00 0,00 0,00 83.931,67
1317. BOJA VUKOMANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1948 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 83.871,09 0,00 0,00 0,00 83.871,09
1318. MIRKO ŠARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1958 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 83.860,02 0,00 0,00 0,00 83.860,02
1319. BISERKA MATANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1959 ROGOVAC 0,00 0,00 0,00 83.806,48 0,00 0,00 0,00 83.806,48
1320. FRANJO KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1944 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 83.806,30 0,00 0,00 0,00 83.806,30
1321. FRANJO BRODJANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1931 LOZAN 0,00 0,00 0,00 83.806,30 0,00 0,00 0,00 83.806,30
1322. DANICA JAGAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 83.806,29 0,00 0,00 0,00 83.806,29
1323. PETAR BJELAJAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 JASENAŠ 0,00 0,00 0,00 83.806,29 0,00 0,00 0,00 83.806,29
1324. MIRJANA VELENDERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1952 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 83.806,26 0,00 0,00 0,00 83.806,26
1325. SLAVKO TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 70.004,27 0,00 10.259,71 3.537,61 0,00 0,00 0,00 83.801,59
1326. JELENA MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 83.797,48 0,00 0,00 0,00 83.797,48
1327. ROMAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 83.764,17 0,00 0,00 0,00 83.764,17
1328. VELINKA SRDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 PUŠINA 0,00 0,00 0,00 83.736,80 0,00 0,00 0,00 83.736,80
1329. IVAN GRLICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 OTROVANEC 0,00 0,00 -64,53 83.792,83 0,00 0,00 0,00 83.728,30
1330. JOVANKA KRIŽ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 83.718,57 0,00 0,00 0,00 83.718,57
1331. ZDENKA MARESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 83.712,15 0,00 0,00 0,00 83.712,15
1332. MILAN PAVLICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1958 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 83.700,88 0,00 0,00 0,00 83.700,88
1333. MARICA SLIVAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 83.699,38 0,00 0,00 0,00 83.699,38
1334. JELKA GUMBAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 SLADOJEVCI 0,00 0,00 0,00 83.698,19 0,00 0,00 0,00 83.698,19
1335. NIKOLA SAJFERT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1963 VIROVITICA -16.764,18 0,00 1.006,32 99.454,58 0,00 0,00 0,00 83.696,72
1336. RADMILA GRUJČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1952 SLATINA 0,00 0,00 0,00 83.540,79 0,00 0,00 0,00 83.540,79
1337. NEDELJKO LUKAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1962 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 83.451,06 0,00 0,00 0,00 83.451,06
1338. BLAGICA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TURANOVAC 0,00 0,00 3.643,21 79.800,72 0,00 0,00 0,00 83.443,93
1339. FRANJO PELC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1947 GORNJE BAZJE 0,00 0,00 0,00 83.440,26 0,00 0,00 0,00 83.440,26
1340. MARIJA VRBASLIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 83.423,79 0,00 0,00 0,00 83.423,79
1341. LJUBA MARTINUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1954 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 83.390,00 0,00 0,00 0,00 83.390,00
1342. JULIJANA ZADECKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1941 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 83.343,24 0,00 0,00 0,00 83.343,24
1343. VIKICA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1931 GOLENIĆ 0,00 0,00 0,00 83.337,08 0,00 0,00 0,00 83.337,08
1344. FRANCA JUG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1936 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 83.250,84 0,00 0,00 0,00 83.250,84
1345. KATA VUČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1942 MACUTE 0,00 0,00 0,00 83.249,89 0,00 0,00 0,00 83.249,89
1346. ZORAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 83.196,50 0,00 0,00 0,00 83.196,50
1347. VLADIMIR POLDRUGAĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1953 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 83.182,77 0,00 0,00 0,00 83.182,77
1348. MILENKO ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 83.170,67 0,00 0,00 0,00 83.170,67
1349. MILORAD GRKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1970 SLATINA 0,00 0,00 0,00 83.147,81 0,00 0,00 0,00 83.147,81
1350. MARINA BEDEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1976 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 83.145,30 0,00 0,00 0,00 83.145,30
1351. TOMISLAV SLAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 VIROVITICA -189,93 0,00 0,00 83.253,47 0,00 0,00 0,00 83.063,54
1352. SPOMENKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 83.022,80 0,00 0,00 0,00 83.022,80
1353. ANĐELA SLOBODNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 82.981,02 0,00 0,00 0,00 82.981,02
1354. MILKA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1935 SOPJE 0,00 0,00 0,00 82.979,04 0,00 0,00 0,00 82.979,04
1355. IVICA BENKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1975 SOPJE 0,00 0,00 0,00 82.967,29 0,00 0,00 0,00 82.967,29
1356. STJEPAN KRASOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 82.930,73 0,00 0,00 0,00 82.930,73
1357. STJEPAN BURULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 LUKAČ 0,00 0,00 6.545,70 76.375,61 0,00 0,00 0,00 82.921,31
1358. ADRIANA LIVAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1982 PITOMAČA 0,00 0,00 17.618,96 65.181,98 0,00 0,00 0,00 82.800,94
1359. RUŽICA SOPEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 382,15 0,00 0,00 82.354,10 0,00 0,00 0,00 82.736,25
1360. BRANKO LELEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 82.696,04 0,00 0,00 0,00 82.696,04
1361. MARA DUDAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 82.692,65 0,00 0,00 0,00 82.692,65
1362. MARIJA BAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1936 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 82.651,56 0,00 0,00 0,00 82.651,56
1363. VESNA LEBINEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1968 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 -275,96 82.922,15 0,00 0,00 0,00 82.646,19
1364. JELKA ŠAFRANKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1960 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 82.640,89 0,00 0,00 0,00 82.640,89
1365. MARKO SLAVUJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1957 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 82.620,33 0,00 0,00 0,00 82.620,33
1366. MARICA LUKAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1934 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 82.613,63 0,00 0,00 0,00 82.613,63
1367. ANGELA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1932 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 82.610,04 0,00 0,00 0,00 82.610,04
1368. ANASTAZIJA VILJEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 82.593,89 0,00 0,00 0,00 82.593,89
1369. FRANJO ZAGORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1931 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 82.503,86 0,00 0,00 0,00 82.503,86
1370. STJEPAN SANTNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 3.618,53 0,00 -514,66 79.377,21 0,00 0,00 0,00 82.481,08
1371. ANKA RASTIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1937 SOPJE 0,00 0,00 0,00 82.417,34 0,00 0,00 0,00 82.417,34
1372. CILA VAJTELA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 82.368,02 0,00 0,00 0,00 82.368,02
1373. MILENA GRGURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1959 BREŠTANOVCI 0,00 0,00 0,00 82.351,93 0,00 0,00 0,00 82.351,93
1374. MILAN ŠEGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 72.882,03 0,00 5.355,55 4.100,79 0,00 0,00 0,00 82.338,37
1375. ILIJA TRIFUNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1972 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 82.330,91 0,00 0,00 0,00 82.330,91
1376. MARIJANA PENZAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 82.239,08 0,00 0,00 0,00 82.239,08
1377. IVAN MIKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1985 GORNJE PREDRIJEVO -1.658,94 0,00 -513,34 84.392,95 0,00 0,00 0,00 82.220,67
1378. BRANKO ŠIMUNIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 82.213,29 0,00 0,00 0,00 82.213,29
1379. ZDRAVKO VEJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 82.370,39 0,00 -200,00 0,00 82.170,39
1380. JADRANKA STANEŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1968 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 82.164,56 0,00 0,00 0,00 82.164,56
1381. MARICA ZEBA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 82.164,36 0,00 0,00 0,00 82.164,36
1382. DAMIR CELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 82.164,33 0,00 0,00 0,00 82.164,33
1383. DANKO POSAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 82.107,30 0,00 0,00 0,00 82.107,30
1384. TOMO LADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1946 REZOVAC 0,00 0,00 15.812,10 66.292,29 0,00 0,00 0,00 82.104,39
1385. ANKA KUČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1949 KAPELA DVOR 0,00 0,00 0,00 81.996,55 0,00 0,00 0,00 81.996,55
1386. ZLATKO OŽVAT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 81.935,54 0,00 0,00 0,00 81.935,54
1387. DRAGICA BEGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.918,70 0,00 0,00 0,00 81.918,70
1388. DAMIR ŠAFARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1970 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.894,82 0,00 0,00 0,00 81.894,82
1389. MARIJA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 81.878,25 0,00 0,00 0,00 81.878,25
1390. ANTUN BOJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 81.864,14 0,00 0,00 0,00 81.864,14
1391. IVAN KLAIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.811,71 0,00 0,00 0,00 81.811,71
1392. ZDRAVKO KERESTEŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1963 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 81.755,98 0,00 0,00 0,00 81.755,98
1393. BERNADA SEHIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 81.725,97 0,00 0,00 0,00 81.725,97
1394. MARKO TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1925 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 81.576,08 0,00 0,00 0,00 81.576,08
1395. ZORICA ŠTEFIČAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1953 ŠAŠEVO 0,00 0,00 0,00 81.568,81 0,00 0,00 0,00 81.568,81
1396. DRAŽEN BARUSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 KORIJA 0,00 0,00 0,00 81.567,61 0,00 0,00 0,00 81.567,61
1397. BLAGOJA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1960 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 81.538,36 0,00 0,00 0,00 81.538,36
1398. JADRANKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.518,74 0,00 0,00 0,00 81.518,74
1399. TOMISLAV KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1971 MIKLEUŠ -500,12 0,00 402,28 81.609,71 0,00 0,00 0,00 81.511,87
1400. MARIJO BRLAS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1975 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.470,69 0,00 0,00 0,00 81.470,69