OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1301. PETAR BJELAJAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 JASENAŠ 0,00 0,00 0,00 86.965,84 0,00 0,00 0,00 86.965,84
1302. BLAŽENA MARAS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 CABUNA 2.569,70 0,00 80,48 84.293,19 0,00 0,00 0,00 86.943,37
1303. MARIJA VRBASLIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 86.912,45 0,00 0,00 0,00 86.912,45
1304. LJUBA MARTINUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1954 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 86.878,66 0,00 0,00 0,00 86.878,66
1305. ANA ŠOKEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 86.872,69 0,00 0,00 0,00 86.872,69
1306. VIKICA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1931 GOLENIĆ 0,00 0,00 0,00 86.824,80 0,00 0,00 0,00 86.824,80
1307. MARIJA TAUŠAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1950 VIROVITICA 13.931,42 0,00 35.769,25 37.121,21 0,00 0,00 0,00 86.821,88
1308. IGOR HOZIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1979 ORAHOVICA 62.425,82 0,00 732,20 23.661,15 0,00 0,00 0,00 86.819,17
1309. FRANCA JUG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1936 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 86.738,56 0,00 0,00 0,00 86.738,56
1310. ANĐELKO PERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1977 ĆERALIJE 8.921,54 0,00 0,00 77.744,62 0,00 0,00 0,00 86.666,16
1311. MIRKO KOŠUTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1959 VLADIMIROVAC 0,00 0,00 0,00 86.665,60 0,00 0,00 0,00 86.665,60
1312. MARINA BEDEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1976 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 86.633,92 0,00 0,00 0,00 86.633,92
1313. IVAN KLAIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 86.598,83 0,00 0,00 0,00 86.598,83
1314. MILKA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1935 SOPJE 0,00 0,00 0,00 86.466,76 0,00 0,00 0,00 86.466,76
1315. ROMAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 86.424,80 0,00 0,00 0,00 86.424,80
1316. MLADEN MALJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 PITOMAČA -1.967,94 0,00 76,86 88.146,09 0,00 0,00 0,00 86.255,01
1317. FRANJO ŠTERL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1949 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 86.250,47 0,00 0,00 0,00 86.250,47
1318. ANTO MARKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1963 NOVA ŠAROVKA -13,48 0,00 0,00 86.226,27 0,00 0,00 0,00 86.212,79
1319. BRANKO LELEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 86.159,32 0,00 0,00 0,00 86.159,32
1320. MARIJA BAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1936 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 86.114,84 0,00 0,00 0,00 86.114,84
1321. MARICA LUKAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1934 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 86.102,29 0,00 0,00 0,00 86.102,29
1322. ANGELA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1932 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 86.098,63 0,00 0,00 0,00 86.098,63
1323. IVAN GRLICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 OTROVANEC 0,00 0,00 -64,53 86.158,76 0,00 0,00 0,00 86.094,23
1324. ANASTAZIJA VILJEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 86.082,51 0,00 0,00 0,00 86.082,51
1325. MARIJA FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 86.047,54 0,00 0,00 0,00 86.047,54
1326. ROBERT MATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1973 GRADINA -78,25 0,00 0,00 86.110,19 0,00 0,00 0,00 86.031,94
1327. MARIJA TUNIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1978 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 85.992,40 0,00 0,00 0,00 85.992,40
1328. STIPO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 VUKOSAVLJEVICA 25.904,23 0,00 3.927,31 56.114,34 0,00 0,00 0,00 85.945,88
1329. ZDRAVKO KOLAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 OTROVANEC 11.067,88 0,00 2.134,14 72.726,72 0,00 0,00 0,00 85.928,74
1330. ANKA RASTIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1937 SOPJE 0,00 0,00 0,00 85.905,06 0,00 0,00 0,00 85.905,06
1331. ZORAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 85.852,44 0,00 0,00 0,00 85.852,44
1332. MILENA GRGURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1959 BREŠTANOVCI 0,00 0,00 0,00 85.835,42 0,00 0,00 0,00 85.835,42
1333. IVICA BENKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1975 SOPJE 0,00 0,00 0,00 85.766,32 0,00 0,00 0,00 85.766,32
1334. MARIJANA PENZAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 85.726,84 0,00 0,00 0,00 85.726,84
1335. SPOMENKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 85.685,32 0,00 0,00 0,00 85.685,32
1336. SLAVKO TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 71.546,25 0,00 10.498,79 3.637,32 0,00 0,00 0,00 85.682,36
1337. MARICA ZEBA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 85.630,63 0,00 0,00 0,00 85.630,63
1338. ZORICA ŠTEFIČAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1953 ŠAŠEVO 0,00 0,00 0,00 85.592,77 0,00 0,00 0,00 85.592,77
1339. BLAGICA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TURANOVAC 0,00 0,00 3.729,10 81.754,28 0,00 0,00 0,00 85.483,38
1340. IVAN MANDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 SOPJE 0,00 0,00 0,00 85.378,51 0,00 0,00 0,00 85.378,51
1341. ADRIANA LIVAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1982 PITOMAČA 0,00 0,00 18.169,72 67.140,17 0,00 0,00 0,00 85.309,89
1342. ZDRAVKO KERESTEŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1963 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 85.229,13 0,00 0,00 0,00 85.229,13
1343. ILIJA TRIFUNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1972 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 85.128,66 0,00 0,00 0,00 85.128,66
1344. BOJA VUKOMANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1948 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 85.124,97 0,00 0,00 0,00 85.124,97
1345. FRANJO PELC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1947 GORNJE BAZJE 0,00 0,00 0,00 84.967,92 0,00 0,00 0,00 84.967,92
1346. DAMIR CELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 84.967,41 0,00 0,00 0,00 84.967,41
1347. ANĐELA SLOBODNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 84.933,86 0,00 0,00 0,00 84.933,86
1348. MIRKO ŠARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1958 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 84.918,89 0,00 0,00 0,00 84.918,89
1349. MIRKO VILJEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1954 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 84.804,05 0,00 0,00 0,00 84.804,05
1350. RADMILA GRUJČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1952 SLATINA 0,00 0,00 0,00 84.776,31 0,00 0,00 0,00 84.776,31
1351. STJEPAN BURULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 LUKAČ 0,00 0,00 6.673,23 77.914,10 0,00 0,00 0,00 84.587,33
1352. ĐURĐA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 84.575,75 0,00 0,00 0,00 84.575,75
1353. VESNA LEBINEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1968 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 -275,96 84.837,76 0,00 0,00 0,00 84.561,80
1354. DAMIR ŠAFARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1970 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 84.538,42 0,00 0,00 0,00 84.538,42
1355. KATA VUČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1942 MACUTE 0,00 0,00 0,00 84.487,97 0,00 0,00 0,00 84.487,97
1356. JULIJANA ZADECKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1941 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 84.443,43 0,00 0,00 0,00 84.443,43
1357. STJEPAN SANTNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 3.705,57 0,00 -514,61 81.195,90 0,00 0,00 0,00 84.386,86
1358. MILORAD GRKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1970 SLATINA 0,00 0,00 0,00 84.377,52 0,00 0,00 0,00 84.377,52
1359. CILA VAJTELA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 84.366,03 0,00 0,00 0,00 84.366,03
1360. DRAGICA BEGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 84.264,20 0,00 0,00 0,00 84.264,20
1361. TOMISLAV SLAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 VIROVITICA -189,93 0,00 0,00 84.446,78 0,00 0,00 0,00 84.256,85
1362. TOMO LADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1946 REZOVAC 0,00 0,00 16.560,03 67.694,36 0,00 0,00 0,00 84.254,39
1363. TOMISLAV KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1971 MIKLEUŠ -500,12 0,00 402,28 84.346,34 0,00 0,00 0,00 84.248,50
1364. MARA DUDAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 84.221,38 0,00 0,00 0,00 84.221,38
1365. JADRANKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 84.154,46 0,00 0,00 0,00 84.154,46
1366. JELENA MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 84.096,48 0,00 0,00 0,00 84.096,48
1367. MILAN ŠEGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 74.418,94 0,00 5.456,16 4.183,80 0,00 0,00 0,00 84.058,90
1368. DRAŽEN KUNŠTEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1971 SLADOJEVAČKI LUG -2.460,90 0,00 0,00 86.373,24 0,00 0,00 0,00 83.912,34
1369. JELKA ŠAFRANKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1960 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 83.870,04 0,00 0,00 0,00 83.870,04
1370. MARKO SLAVUJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1957 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 83.850,93 0,00 0,00 0,00 83.850,93
1371. NEVENKA VREĆIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1962 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 83.744,94 0,00 0,00 0,00 83.744,94
1372. BRANKO ŠIMUNIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 83.726,34 0,00 0,00 0,00 83.726,34
1373. DANKO POSAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 83.685,51 0,00 0,00 0,00 83.685,51
1374. LOJZKA RUKAVINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 0,00 83.657,50 0,00 0,00 83.657,50
1375. ZDRAVKO VEJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 83.607,71 0,00 0,00 0,00 83.607,71
1376. DRAŽEN BARUSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 KORIJA 0,00 0,00 0,00 83.571,28 0,00 0,00 0,00 83.571,28
1377. BERNADA SEHIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 83.466,77 0,00 0,00 0,00 83.466,77
1378. FRANJO SLIVAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1931 JOSIPOVO 0,00 0,00 -1.034,08 84.490,09 0,00 0,00 0,00 83.456,01
1379. ZLATKO OŽVAT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 83.421,47 0,00 0,00 0,00 83.421,47
1380. MARIJA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 83.376,43 0,00 0,00 0,00 83.376,43
1381. MARIJA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 83.205,45 0,00 0,00 0,00 83.205,45
1382. NEVENKA KUZMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1952 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 83.205,43 0,00 0,00 0,00 83.205,43
1383. ŽELJKO FRANJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1966 VOĆIN 9.547,22 0,00 0,00 73.570,25 0,00 0,00 0,00 83.117,47
1384. ANTUN BOJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 82.878,59 0,00 0,00 0,00 82.878,59
1385. MARIJA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 82.843,39 0,00 0,00 0,00 82.843,39
1386. MARKO TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1925 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 82.789,41 0,00 0,00 0,00 82.789,41
1387. ANKA KUČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1949 KAPELA DVOR 0,00 0,00 0,00 82.768,15 0,00 0,00 0,00 82.768,15
1388. BLAGOJA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1960 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 82.757,75 0,00 0,00 0,00 82.757,75
1389. MLADEN MIHELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 VIROVITICA 0,00 0,00 404,96 82.350,49 0,00 0,00 0,00 82.755,45
1390. DANIJEL KOVAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1984 STARI GRADAC -7.106,26 0,00 -120,00 75.919,45 14.058,54 0,00 0,00 82.751,73
1391. DRAŽEN BOGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1971 SEDLARICA 8.051,65 0,00 -2.434,60 76.942,36 0,00 0,00 0,00 82.559,41
1392. DRAGIĆ DOBRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 82.482,75 0,00 0,00 0,00 82.482,75
1393. SMILJA VUKAŠINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1939 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 82.481,23 0,00 0,00 0,00 82.481,23
1394. IVICA TANDARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1982 NOVA BUKOVICA 5.567,39 0,00 0,00 76.934,18 0,00 -103,82 0,00 82.397,75
1395. RANKA HARAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 82.392,36 0,00 0,00 0,00 82.392,36
1396. TOMISLAV IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 82.387,28 0,00 0,00 0,00 82.387,28
1397. JAGA TOMAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 82.321,06 0,00 0,00 0,00 82.321,06
1398. LJUBICA LITRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 82.212,43 0,00 0,00 0,00 82.212,43
1399. ILONKA IVAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 81.771,55 0,00 374,09 0,00 82.145,64
1400. DAMIR MIHAJLOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1977 SLATINA 4.223,05 0,00 -441,63 78.316,81 0,00 0,00 0,00 82.098,23