OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1301. JURAJ MIKULEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1943 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 86.458,43 0,00 0,00 0,00 86.458,43
1302. MARIJAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 86.453,46 0,00 0,00 0,00 86.453,46
1303. NADA STOJKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1963 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 86.427,53 0,00 0,00 0,00 86.427,53
1304. RANKO PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 86.423,87 0,00 0,00 0,00 86.423,87
1305. ZLATA LUKAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1971 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 86.283,92 0,00 0,00 0,00 86.283,92
1306. DENIS ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 86.191,37 0,00 0,00 0,00 86.191,37
1307. NEDELJKO LUKAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1962 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 86.166,58 0,00 0,00 0,00 86.166,58
1308. IVAN MIKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1985 GORNJE PREDRIJEVO -1.658,94 0,00 -513,34 88.252,56 0,00 0,00 0,00 86.080,28
1309. MARIJA TAUŠAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1950 VIROVITICA 13.806,72 0,00 35.480,64 36.774,56 0,00 0,00 0,00 86.061,92
1310. VLADIMIR POLDRUGAĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1953 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 86.033,80 0,00 0,00 0,00 86.033,80
1311. ANA ŠOKEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 85.906,06 0,00 0,00 0,00 85.906,06
1312. BLAŽENA MARAS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 CABUNA 2.536,89 0,00 80,48 83.264,13 0,00 0,00 0,00 85.881,50
1313. SPOMENKA VIDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 85.839,56 0,00 0,00 0,00 85.839,56
1314. JOSIP TADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1958 ČAĐAVICA -110,01 0,00 941,34 84.974,67 0,00 0,00 0,00 85.806,00
1315. ANĐELKO PERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1977 ĆERALIJE 8.813,75 0,00 0,00 76.907,41 0,00 0,00 0,00 85.721,16
1316. BISERKA MATANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1959 ROGOVAC 0,00 0,00 0,00 85.713,72 0,00 0,00 0,00 85.713,72
1317. FRANJO BRODJANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1931 LOZAN 0,00 0,00 0,00 85.713,54 0,00 0,00 0,00 85.713,54
1318. FRANJO KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1944 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 85.713,54 0,00 0,00 0,00 85.713,54
1319. DANICA JAGAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 85.713,53 0,00 0,00 0,00 85.713,53
1320. MIRJANA VELENDERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1952 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 85.713,50 0,00 0,00 0,00 85.713,50
1321. ANTO MARKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1963 NOVA ŠAROVKA -13,48 0,00 0,00 85.694,82 0,00 0,00 0,00 85.681,34
1322. STJEPAN KRASOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 85.659,98 0,00 0,00 0,00 85.659,98
1323. ZDENKA MARESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 85.620,28 0,00 0,00 0,00 85.620,28
1324. MILAN PAVLICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1958 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 85.608,09 0,00 0,00 0,00 85.608,09
1325. MARICA SLIVAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 85.606,59 0,00 0,00 0,00 85.606,59
1326. JELKA GUMBAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 SLADOJEVCI 0,00 0,00 0,00 85.605,39 0,00 0,00 0,00 85.605,39
1327. IGOR HOZIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1979 ORAHOVICA 61.448,22 0,00 722,12 23.318,12 0,00 0,00 0,00 85.488,46
1328. FRANJO ŠTERL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1949 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 85.481,45 0,00 0,00 0,00 85.481,45
1329. PETAR BJELAJAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 JASENAŠ 0,00 0,00 0,00 85.384,42 0,00 0,00 0,00 85.384,42
1330. IVAN PODGORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 MALA ČREŠNJEVICA 8.982,69 0,00 550,36 75.819,81 0,00 0,00 0,00 85.352,86
1331. MARIJA VRBASLIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 85.331,03 0,00 0,00 0,00 85.331,03
1332. LJUBA MARTINUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1954 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 85.297,24 0,00 0,00 0,00 85.297,24
1333. ROBERT MATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1973 GRADINA -78,25 0,00 0,00 85.342,34 0,00 0,00 0,00 85.264,09
1334. VIKICA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1931 GOLENIĆ 0,00 0,00 0,00 85.243,83 0,00 0,00 0,00 85.243,83
1335. ROMAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 85.201,55 0,00 0,00 0,00 85.201,55
1336. MARIJA FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 85.191,71 0,00 0,00 0,00 85.191,71
1337. FRANCA JUG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1936 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 85.157,59 0,00 0,00 0,00 85.157,59
1338. MLADEN MALJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 PITOMAČA -1.967,94 0,00 76,14 86.978,70 0,00 0,00 0,00 85.086,90
1339. MARINA BEDEKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1976 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 85.052,53 0,00 0,00 0,00 85.052,53
1340. STIPO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 VUKOSAVLJEVICA 25.628,14 0,00 3.906,01 55.501,37 0,00 0,00 0,00 85.035,52
1341. IVAN GRLICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 OTROVANEC 0,00 0,00 -64,53 84.990,46 0,00 0,00 0,00 84.925,93
1342. MILKA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1935 SOPJE 0,00 0,00 0,00 84.885,79 0,00 0,00 0,00 84.885,79
1343. IVAN MANDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 SOPJE 0,00 0,00 0,00 84.779,76 0,00 0,00 0,00 84.779,76
1344. SLAVKO TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 70.784,81 0,00 10.380,73 3.588,08 0,00 0,00 0,00 84.753,62
1345. ZDRAVKO KOLAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 OTROVANEC 10.909,14 0,00 2.101,15 71.709,46 0,00 0,00 0,00 84.719,75
1346. JELENA MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 84.676,17 0,00 0,00 0,00 84.676,17
1347. ZORAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 84.631,50 0,00 0,00 0,00 84.631,50
1348. BRANKO LELEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 84.590,42 0,00 0,00 0,00 84.590,42
1349. MARIJA BAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1936 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 84.545,94 0,00 0,00 0,00 84.545,94
1350. MARICA LUKAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1934 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 84.520,87 0,00 0,00 0,00 84.520,87
1351. ANGELA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1932 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 84.517,24 0,00 0,00 0,00 84.517,24
1352. BOJA VUKOMANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1948 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 84.505,80 0,00 0,00 0,00 84.505,80
1353. ANASTAZIJA VILJEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 84.501,12 0,00 0,00 0,00 84.501,12
1354. BLAGICA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TURANOVAC 0,00 0,00 3.686,69 80.789,60 0,00 0,00 0,00 84.476,29
1355. IVAN KLAIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 84.470,42 0,00 0,00 0,00 84.470,42
1356. SPOMENKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 84.461,13 0,00 0,00 0,00 84.461,13
1357. MIRKO ŠARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1958 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 84.396,02 0,00 0,00 0,00 84.396,02
1358. IVICA BENKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1975 SOPJE 0,00 0,00 0,00 84.384,14 0,00 0,00 0,00 84.384,14
1359. ANKA RASTIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1937 SOPJE 0,00 0,00 0,00 84.324,09 0,00 0,00 0,00 84.324,09
1360. MILENA GRGURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1959 BREŠTANOVCI 0,00 0,00 0,00 84.256,55 0,00 0,00 0,00 84.256,55
1361. FRANJO PELC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1947 GORNJE BAZJE 0,00 0,00 0,00 84.213,56 0,00 0,00 0,00 84.213,56
1362. RADMILA GRUJČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1952 SLATINA 0,00 0,00 0,00 84.166,20 0,00 0,00 0,00 84.166,20
1363. MARIJANA PENZAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 84.145,86 0,00 0,00 0,00 84.145,86
1364. ADRIANA LIVAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1982 PITOMAČA 0,00 0,00 17.897,75 66.173,22 0,00 0,00 0,00 84.070,97
1365. MARICA ZEBA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 84.060,27 0,00 0,00 0,00 84.060,27
1366. DAMIR CELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 84.060,24 0,00 0,00 0,00 84.060,24
1367. ANĐELA SLOBODNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 83.969,54 0,00 0,00 0,00 83.969,54
1368. JULIJANA ZADECKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1941 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 83.900,15 0,00 0,00 0,00 83.900,15
1369. ZORICA ŠTEFIČAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1953 ŠAŠEVO 0,00 0,00 0,00 83.890,14 0,00 0,00 0,00 83.890,14
1370. KATA VUČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1942 MACUTE 0,00 0,00 0,00 83.876,60 0,00 0,00 0,00 83.876,60
1371. ILIJA TRIFUNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1972 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 83.837,69 0,00 0,00 0,00 83.837,69
1372. ANA KOMAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1955 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 83.819,38 0,00 0,00 0,00 83.819,38
1373. MILORAD GRKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1970 SLATINA 0,00 0,00 0,00 83.770,28 0,00 0,00 0,00 83.770,28
1374. STJEPAN BURULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 LUKAČ 0,00 0,00 6.610,25 77.154,39 0,00 0,00 0,00 83.764,64
1375. TOMISLAV SLAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 VIROVITICA -189,93 0,00 0,00 83.857,51 0,00 0,00 0,00 83.667,58
1376. ZDRAVKO KERESTEŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1963 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 83.655,37 0,00 0,00 0,00 83.655,37
1377. VESNA LEBINEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1968 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 -275,96 83.891,82 0,00 0,00 0,00 83.615,86
1378. MARA DUDAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 83.466,49 0,00 0,00 0,00 83.466,49
1379. STJEPAN SANTNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 3.662,59 0,00 -514,63 80.297,82 0,00 0,00 0,00 83.445,78
1380. TOMO LADOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1946 REZOVAC 0,00 0,00 16.404,42 67.002,01 0,00 0,00 0,00 83.406,43
1381. CILA VAJTELA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 83.379,41 0,00 0,00 0,00 83.379,41
1382. DAMIR ŠAFARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1970 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 83.323,57 0,00 0,00 0,00 83.323,57
1383. JELKA ŠAFRANKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1960 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 83.263,08 0,00 0,00 0,00 83.263,08
1384. MARKO SLAVUJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1957 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 83.243,25 0,00 0,00 0,00 83.243,25
1385. ĐURĐA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 83.218,46 0,00 0,00 0,00 83.218,46
1386. MILAN ŠEGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 73.660,01 0,00 5.406,48 4.142,81 0,00 0,00 0,00 83.209,30
1387. MARIJA TUNIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1978 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 83.076,55 0,00 0,00 0,00 83.076,55
1388. ZDRAVKO VEJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 82.996,72 0,00 0,00 0,00 82.996,72
1389. ANKA KUČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1949 KAPELA DVOR 0,00 0,00 0,00 82.994,57 0,00 0,00 0,00 82.994,57
1390. BRANKO ŠIMUNIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 82.979,19 0,00 0,00 0,00 82.979,19
1391. JADRANKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 82.943,51 0,00 0,00 0,00 82.943,51
1392. DANKO POSAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 82.906,19 0,00 0,00 0,00 82.906,19
1393. TOMISLAV KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1971 MIKLEUŠ -500,12 0,00 402,28 82.994,98 0,00 0,00 0,00 82.897,14
1394. NEVENKA VREĆIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1962 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 82.793,17 0,00 0,00 0,00 82.793,17
1395. DRAGICA BEGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 82.699,10 0,00 0,00 0,00 82.699,10
1396. DRAŽEN KUNŠTEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1971 SLADOJEVAČKI LUG -2.460,90 0,00 0,00 85.157,72 0,00 0,00 0,00 82.696,82
1397. ZLATKO OŽVAT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 82.687,71 0,00 0,00 0,00 82.687,71
1398. MARIJA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 82.636,62 0,00 0,00 0,00 82.636,62
1399. DARKO BOŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 CABUNA 0,00 0,00 28.066,84 54.542,14 0,00 0,00 0,00 82.608,98
1400. BERNADA SEHIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 82.607,15 0,00 0,00 0,00 82.607,15