OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1301. JURAJ MIKULEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1943 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 75.363,38 0,00 0,00 0,00 75.363,38
1302. MILICA RADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1944 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 75.345,44 0,00 0,00 0,00 75.345,44
1303. DRAGUTIN MIHALJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1963 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 75.332,87 0,00 0,00 0,00 75.332,87
1304. ĐURO TREZIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1953 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 75.286,53 0,00 0,00 0,00 75.286,53
1305. ZDRAVKO VEJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 75.240,84 0,00 0,00 0,00 75.240,84
1306. ZORAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1968 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 75.214,54 0,00 0,00 0,00 75.214,54
1307. ZVONKO BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1961 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 75.013,55 0,00 0,00 0,00 75.013,55
1308. MARKO TOPOLOVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1964 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 72.893,14 0,00 2.095,43 0,00 74.988,57
1309. MILICA ŠELER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 74.555,57 0,00 218,83 0,00 74.774,40
1310. SAŠA PJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1973 VIROVITICA 24.369,73 0,00 9.497,96 40.834,04 0,00 0,00 0,00 74.701,73
1311. MARKO TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1925 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 74.584,81 0,00 0,00 0,00 74.584,81
1312. BLAGOJA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1960 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 74.512,18 0,00 0,00 0,00 74.512,18
1313. MARIJANKA FILJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 KLADARE 0,00 0,00 0,00 74.475,43 0,00 0,00 0,00 74.475,43
1314. KRUNOSLAV RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1959 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.802,28 -444,93 0,00 0,00 74.357,35
1315. RUŽICA SOPEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 530,06 0,00 0,00 73.813,92 0,00 0,00 0,00 74.343,98
1316. DRAGIĆ DOBRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 74.308,37 0,00 0,00 0,00 74.308,37
1317. SMILJA VUKAŠINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1939 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 74.307,01 0,00 0,00 0,00 74.307,01
1318. MANDA SPAHIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1942 RUŠANI 0,00 0,00 -256,00 74.436,51 0,00 0,00 0,00 74.180,51
1319. ZDRAVKO ŠTEFOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1953 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 74.106,74 0,00 0,00 0,00 74.106,74
1320. ZORAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.035,51 0,00 0,00 0,00 74.035,51
1321. MARIJA MARTINČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 74.026,35 0,00 0,00 0,00 74.026,35
1322. TOMISLAV PEJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1983 ČEMERNICA 15.048,87 0,00 229,31 58.701,21 0,00 0,00 0,00 73.979,39
1323. SAVETA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 73.886,19 0,00 0,00 0,00 73.886,19
1324. MARA DUDAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 73.884,18 0,00 0,00 0,00 73.884,18
1325. MILKA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1935 SLATINA 0,00 0,00 0,00 73.873,56 0,00 0,00 0,00 73.873,56
1326. ANA ŠOKEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 73.635,81 0,00 0,00 0,00 73.635,81
1327. SEKULA MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1938 BORIK 0,00 0,00 0,00 73.511,13 0,00 0,00 0,00 73.511,13
1328. BRANKO ŠIMUNIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 73.495,03 0,00 0,00 0,00 73.495,03
1329. VUKA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1932 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 73.484,26 0,00 0,00 0,00 73.484,26
1330. STIPO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 VUKOSAVLJEVICA 22.123,52 0,00 3.635,62 47.720,42 0,00 0,00 0,00 73.479,56
1331. ĐURO BENČIK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 73.475,78 0,00 0,00 0,00 73.475,78
1332. ĐURĐICA POPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 SLATINA 0,00 0,00 0,00 73.458,85 0,00 0,00 0,00 73.458,85
1333. JAGA TOMAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 73.404,72 0,00 0,00 0,00 73.404,72
1334. BLAŽENA MARAS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 CABUNA 2.120,39 0,00 84,06 71.185,54 0,00 0,00 0,00 73.389,99
1335. TOMISLAV IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 73.385,95 0,00 0,00 0,00 73.385,95
1336. PAULINA STOJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1947 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 73.343,61 0,00 0,00 0,00 73.343,61
1337. STJEPAN BURULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 LUKAČ 0,00 0,00 5.810,79 67.510,69 0,00 0,00 0,00 73.321,48
1338. MARIJA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 73.245,68 0,00 0,00 0,00 73.245,68
1339. LUCIJA TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 73.208,01 0,00 0,00 0,00 73.208,01
1340. IVAN PALČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1949 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 73.153,93 0,00 0,00 0,00 73.153,93
1341. SNJEŽANA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1969 SLATINA 0,00 0,00 0,00 73.046,29 0,00 0,00 0,00 73.046,29
1342. MIRJANA RADAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1955 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 73.020,26 0,00 0,00 0,00 73.020,26
1343. DUŠAN KREČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1947 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 73.002,55 0,00 0,00 0,00 73.002,55
1344. SLAVKO TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 61.119,28 0,00 8.882,10 2.962,87 0,00 0,00 0,00 72.964,25
1345. VLADO BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1958 BAČEVAC 0,00 0,00 -103,94 73.063,91 0,00 0,00 0,00 72.959,97
1346. NIKOLA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1931 ŠPANAT 0,00 0,00 -729,89 73.620,44 0,00 0,00 0,00 72.890,55
1347. VIŠNJA SILADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 72.865,28 0,00 0,00 0,00 72.865,28
1348. ILONKA PANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1963 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 72.822,60 0,00 0,00 0,00 72.822,60
1349. MLADEN MALJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 PITOMAČA -1.967,94 0,00 66,99 74.702,27 0,00 0,00 0,00 72.801,32
1350. NEVENKA ČMAREC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1957 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 72.777,68 0,00 0,00 0,00 72.777,68
1351. SMILJA BALAĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 LISIČINE 0,00 0,00 0,00 72.774,76 0,00 0,00 0,00 72.774,76
1352. ROŽIKA MRAVLINČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1963 SLATINA 15.656,62 0,00 1.711,00 55.322,95 0,00 0,00 0,00 72.690,57
1353. ROMANA ŠAFARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 72.643,43 0,00 -25,00 0,00 72.618,43
1354. JANA BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 72.536,32 0,00 0,00 0,00 72.536,32
1355. DANICA KOLARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 GORNJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 72.487,41 0,00 0,00 0,00 72.487,41
1356. VLADIMIR ŠOKAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 LOZAN 0,00 0,00 -557,56 73.031,21 0,00 0,00 0,00 72.473,65
1357. MILAN ŠEGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 64.026,26 0,00 4.775,80 3.622,46 0,00 0,00 0,00 72.424,52
1358. FRANJO VENGERT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1953 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 72.390,58 0,00 0,00 0,00 72.390,58
1359. RUŽICA BARČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 GRABROVNICA -0,01 0,00 165,28 72.122,34 0,00 0,00 0,00 72.287,61
1360. MIRJANA DEREŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1973 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 72.275,97 0,00 0,00 0,00 72.275,97
1361. MARIJA SUČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 72.273,51 0,00 0,00 0,00 72.273,51
1362. MIRJANA SAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1945 DONJE KUSONJE 0,00 0,00 0,00 72.267,94 0,00 0,00 0,00 72.267,94
1363. ZDRAVKO RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 72.230,71 0,00 0,00 0,00 72.230,71
1364. SAVETA DMITROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 72.219,47 0,00 0,00 0,00 72.219,47
1365. ĐURĐA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 LOZAN 0,00 0,00 0,00 72.103,19 0,00 0,00 0,00 72.103,19
1366. NADA RAKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1936 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 72.075,50 0,00 0,00 0,00 72.075,50
1367. NEVENKA TUBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1940 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 72.074,85 0,00 0,00 0,00 72.074,85
1368. MARIJA DREZGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1938 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 72.074,85 0,00 0,00 0,00 72.074,85
1369. MILKA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1930 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 72.074,85 0,00 0,00 0,00 72.074,85
1370. MILKA MILIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1940 BORIK 0,00 0,00 0,00 72.074,85 0,00 0,00 0,00 72.074,85
1371. DUŠANKA RADULOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1938 BORIK 0,00 0,00 0,00 72.054,39 0,00 0,00 0,00 72.054,39
1372. MARIJA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1964 SOPJE 0,00 0,00 0,00 72.009,04 0,00 0,00 0,00 72.009,04
1373. SLAVICA JAKOPEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 71.987,34 0,00 0,00 0,00 71.987,34
1374. LJUBICA VUČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1936 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 71.939,74 0,00 0,00 0,00 71.939,74
1375. ANĐELA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 71.870,01 0,00 0,00 0,00 71.870,01
1376. SUZANA MARTINUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1970 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 71.857,17 0,00 0,00 0,00 71.857,17
1377. LJUBICA GRUBAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1940 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 71.842,55 0,00 0,00 0,00 71.842,55
1378. BLAGICA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TURANOVAC 0,00 0,00 3.148,37 68.544,23 0,00 0,00 0,00 71.692,60
1379. JOZO MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1955 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 71.587,39 0,00 0,00 0,00 71.587,39
1380. ANITA ERDELJI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1977 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 71.568,15 0,00 0,00 0,00 71.568,15
1381. ELIZABETA DER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1954 MIKLEUŠ 0,00 0,00 0,00 71.543,74 0,00 0,00 0,00 71.543,74
1382. ILINKA RADOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1951 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 71.533,76 0,00 0,00 0,00 71.533,76
1383. NIKOLA PUTNIKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1978 CRNAC 0,00 0,00 0,00 71.507,34 0,00 0,00 0,00 71.507,34
1384. STJEPAN SANTNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 3.117,02 0,00 -514,90 68.897,90 0,00 0,00 0,00 71.500,02
1385. NADA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 71.469,25 0,00 0,00 0,00 71.469,25
1386. LJILJANA STOJKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1955 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 71.455,55 0,00 0,00 0,00 71.455,55
1387. RANKO PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 71.440,42 0,00 0,00 0,00 71.440,42
1388. NADA LUKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1955 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 71.395,30 0,00 0,00 0,00 71.395,30
1389. RUDIKA ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1967 STARO PETROVO POLJE 34.431,60 0,00 2.651,48 34.290,82 0,00 0,00 0,00 71.373,90
1390. MARIJAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 71.371,74 0,00 0,00 0,00 71.371,74
1391. DAMIR ERHATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 71.344,81 0,00 0,00 0,00 71.344,81
1392. ŽELJKO POČEPAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 ROGOVAC 3.613,46 0,00 0,00 67.624,22 0,00 0,00 0,00 71.237,68
1393. DENIS ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 71.223,99 0,00 0,00 0,00 71.223,99
1394. JELA HODŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 71.048,30 0,00 0,00 0,00 71.048,30
1395. KATICA MALČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1972 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 71.029,87 0,00 0,00 0,00 71.029,87
1396. DOBRIVOJ GVOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1955 SLATINA 0,00 0,00 0,00 71.028,79 0,00 0,00 0,00 71.028,79
1397. MIRKO RADOČAJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1957 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 70.992,15 0,00 0,00 0,00 70.992,15
1398. SNJEŽANA TOŠESKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 20.552,74 0,00 80,88 50.248,20 0,00 0,00 0,00 70.881,82
1399. MLADEN MIHELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 VIROVITICA 0,00 0,00 349,43 70.489,95 0,00 0,00 0,00 70.839,38
1400. ANTUN MAROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 70.808,08 0,00 0,00 0,00 70.808,08