OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1301. MARIJA TAUŠAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1950 VIROVITICA 13.159,88 0,00 33.983,59 34.976,41 0,00 0,00 0,00 82.119,88
1302. ZLATICA HAJEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1963 OREŠAC 1.369,59 0,00 12.999,58 67.721,51 0,00 0,00 0,00 82.090,68
1303. NADA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 81.969,06 0,00 0,00 0,00 81.969,06
1304. IVO DUVNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1966 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 81.968,99 0,00 0,00 0,00 81.968,99
1305. JOSIP BEGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.964,79 0,00 0,00 0,00 81.964,79
1306. ZVONKO POLDRUGAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1971 BUŠETINA 2.133,15 0,00 41.267,95 38.417,33 0,00 0,00 0,00 81.818,43
1307. IVICA MARTAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 81.786,74 0,00 0,00 0,00 81.786,74
1308. JELENA MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 81.772,54 0,00 0,00 0,00 81.772,54
1309. VLADO BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1958 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 81.738,68 0,00 0,00 0,00 81.738,68
1310. MIRKO ŠARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1958 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 81.683,84 0,00 0,00 0,00 81.683,84
1311. IVAN MANDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 SOPJE 0,00 0,00 0,00 81.674,00 0,00 0,00 0,00 81.674,00
1312. MARA DOKUŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 81.672,90 0,00 0,00 0,00 81.672,90
1313. FRANJO ŠTERL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1949 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 81.492,48 0,00 0,00 0,00 81.492,48
1314. BLAŽENA MARAS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 CABUNA 2.366,70 0,00 84,06 78.973,98 0,00 0,00 0,00 81.424,74
1315. VIŠNJA SILADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.378,67 0,00 0,00 0,00 81.378,67
1316. FRANJO VENGERT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1953 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 81.335,55 0,00 0,00 0,00 81.335,55
1317. BOJA VUKOMANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1948 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 81.294,10 0,00 0,00 0,00 81.294,10
1318. MARIJANKA FILJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 KLADARE 0,00 0,00 0,00 81.205,53 0,00 0,00 0,00 81.205,53
1319. VELINKA SRDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 PUŠINA 0,00 0,00 0,00 81.163,87 0,00 0,00 0,00 81.163,87
1320. ROŽIKA MRAVLINČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1963 SLATINA 17.450,38 0,00 1.907,51 61.745,85 0,00 0,00 0,00 81.103,74
1321. JULIJANA ZADECKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1941 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 81.082,10 0,00 0,00 0,00 81.082,10
1322. KARLO SEP VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1940 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 81.059,66 0,00 0,00 0,00 81.059,66
1323. RADMILA GRUJČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1952 SLATINA 0,00 0,00 0,00 81.001,53 0,00 0,00 0,00 81.001,53
1324. STJEPAN MATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1979 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 80.984,77 0,00 0,00 80.984,77
1325. ANA ŠOKEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 80.892,05 0,00 0,00 0,00 80.892,05
1326. ROMANA ŠAFARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 80.908,81 0,00 -25,00 0,00 80.883,81
1327. MIRJANA DEREŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1973 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 80.873,80 0,00 0,00 0,00 80.873,80
1328. ANĐELKO PERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1977 ĆERALIJE 8.254,62 0,00 0,00 72.564,79 0,00 0,00 0,00 80.819,41
1329. JOZO MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1955 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 80.808,15 0,00 0,00 0,00 80.808,15
1330. KATARINA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 CABUNA 0,00 0,00 0,00 80.775,07 0,00 0,00 0,00 80.775,07
1331. ZDRAVKO RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 80.716,24 0,00 0,00 0,00 80.716,24
1332. KATA VUČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1942 MACUTE 0,00 0,00 0,00 80.705,36 0,00 0,00 0,00 80.705,36
1333. MILORAD GRKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1970 SLATINA 0,00 0,00 0,00 80.620,49 0,00 0,00 0,00 80.620,49
1334. MIRJANA ŠTEFŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 80.612,02 0,00 0,00 0,00 80.612,02
1335. TOMISLAV SLAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 VIROVITICA -189,93 0,00 0,00 80.800,97 0,00 0,00 0,00 80.611,04
1336. JOSIP AUŠPERGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1944 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 80.570,38 0,00 0,00 0,00 80.570,38
1337. MIRKO ŠPANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 80.567,66 0,00 0,00 0,00 80.567,66
1338. ANĐELA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 80.337,40 0,00 0,00 0,00 80.337,40
1339. STIPO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 VUKOSAVLJEVICA 24.196,04 0,00 3.795,52 52.321,82 0,00 0,00 0,00 80.313,38
1340. FRANJO PELC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1947 GORNJE BAZJE 0,00 0,00 0,00 80.300,61 0,00 0,00 0,00 80.300,61
1341. SLAVA MILINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1958 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 80.186,28 0,00 0,00 0,00 80.186,28
1342. ĐURĐICA KECMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1977 ORAHOVICA 11.514,08 0,00 1.091,08 55.444,32 12.124,51 0,00 0,00 80.173,99
1343. JELKA ŠAFRANKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1960 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 80.114,73 0,00 0,00 0,00 80.114,73
1344. MARKO SLAVUJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1957 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 80.091,18 0,00 0,00 0,00 80.091,18
1345. SLAVKO TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 66.835,16 0,00 9.768,35 3.332,60 0,00 0,00 0,00 79.936,11
1346. RANKO PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 79.891,29 0,00 0,00 0,00 79.891,29
1347. MARIJAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 79.880,72 0,00 0,00 0,00 79.880,72
1348. ZDRAVKO VEJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 79.827,42 0,00 0,00 0,00 79.827,42
1349. DRAGICA RAPTAVI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 79.789,23 0,00 0,00 0,00 79.789,23
1350. ANTUN BOJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 79.779,26 0,00 0,00 0,00 79.779,26
1351. MIRKO ĐUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 79.670,16 0,00 0,00 0,00 79.670,16
1352. RUŽICA SOPEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 358,59 0,00 0,00 79.307,98 0,00 0,00 0,00 79.666,57
1353. DENIS ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 79.665,35 0,00 0,00 0,00 79.665,35
1354. MARA DUDAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 79.550,84 0,00 0,00 0,00 79.550,84
1355. IVAN RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 79.507,01 0,00 0,00 0,00 79.507,01
1356. STJEPAN BURULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 LUKAČ 0,00 0,00 6.283,57 73.213,67 0,00 0,00 0,00 79.497,24
1357. MARIJA MERC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1941 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 79.481,91 0,00 0,00 0,00 79.481,91
1358. IVANA ŠKVARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1985 PITOMAČA 15.703,25 0,00 15.138,34 48.564,92 0,00 0,00 0,00 79.406,51
1359. DRAGICA BARTOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 LOZAN 0,00 0,00 0,00 79.400,82 0,00 0,00 0,00 79.400,82
1360. MARIJA FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 79.347,29 0,00 0,00 0,00 79.347,29
1361. MILKO KUZMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1937 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 79.307,30 0,00 0,00 0,00 79.307,30
1362. JOSIP ŠULOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1965 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 79.103,63 0,00 158,98 0,00 79.262,61
1363. DRAGO TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 79.262,22 0,00 0,00 0,00 79.262,22
1364. BLAGICA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TURANOVAC 0,00 0,00 3.466,71 75.785,76 0,00 0,00 0,00 79.252,47
1365. KATA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 79.133,74 0,00 0,00 0,00 79.133,74
1366. IVICA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1966 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 79.129,50 0,00 0,00 0,00 79.129,50
1367. BRANKO ŠIMUNIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 79.103,66 0,00 0,00 0,00 79.103,66
1368. MARIJAN REPINAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 79.090,89 0,00 0,00 0,00 79.090,89
1369. MARKO TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1925 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 79.082,43 0,00 0,00 0,00 79.082,43
1370. BLAGOJA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1960 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 79.032,26 0,00 0,00 0,00 79.032,26
1371. ZLATKO OŽVAT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 78.881,64 0,00 0,00 0,00 78.881,64
1372. DANKO POSAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 78.863,75 0,00 0,00 0,00 78.863,75
1373. MILAN ŠEGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 69.723,35 0,00 5.148,76 3.930,18 0,00 0,00 0,00 78.802,29
1374. MARIJA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 78.799,18 0,00 0,00 0,00 78.799,18
1375. DRAGIĆ DOBRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 78.789,42 0,00 0,00 0,00 78.789,42
1376. SMILJA VUKAŠINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1939 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 78.787,97 0,00 0,00 0,00 78.787,97
1377. ROMAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 78.703,48 0,00 0,00 0,00 78.703,48
1378. NADA PODGORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 78.622,24 0,00 0,00 0,00 78.622,24
1379. IGOR HOZIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1979 ORAHOVICA 56.377,29 0,00 669,82 21.538,75 0,00 0,00 0,00 78.585,86
1380. STJEPAN SANTNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 3.439,65 0,00 -514,74 75.639,44 0,00 0,00 0,00 78.564,35
1381. NADA LEŠKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1958 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 78.445,51 0,00 0,00 0,00 78.445,51
1382. KATA MATOVINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 78.386,73 0,00 0,00 0,00 78.386,73
1383. SAVETA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 78.339,63 0,00 0,00 0,00 78.339,63
1384. MILKA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1935 SLATINA 0,00 0,00 0,00 78.329,30 0,00 0,00 0,00 78.329,30
1385. TOMISLAV IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 78.320,32 0,00 0,00 0,00 78.320,32
1386. JAGA TOMAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 78.292,51 0,00 0,00 0,00 78.292,51
1387. DUŠANKA VARGA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 78.263,35 0,00 0,00 0,00 78.263,35
1388. VESNA TAMBOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1970 KLADARE 0,00 0,00 0,00 78.254,17 0,00 0,00 0,00 78.254,17
1389. SUZANA MARTINUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1970 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 78.165,68 0,00 0,00 0,00 78.165,68
1390. ZORAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 78.145,40 0,00 0,00 0,00 78.145,40
1391. MILENKO ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 78.119,91 0,00 0,00 0,00 78.119,91
1392. IVAN IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 78.113,11 0,00 0,00 0,00 78.113,11
1393. SAVETA DMITROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 78.066,21 0,00 0,00 0,00 78.066,21
1394. MILICA ŠELER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 78.061,51 0,00 0,00 0,00 78.061,51
1395. KRUNOSLAV HALGAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1977 KUTOVI 0,00 0,00 -1.066,06 79.103,66 0,00 0,00 0,00 78.037,60
1396. SPOMENKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.958,16 0,00 0,00 0,00 77.958,16
1397. SEKULA MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1938 BORIK 0,00 0,00 0,00 77.933,35 0,00 0,00 0,00 77.933,35
1398. VUKA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1932 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 77.913,61 0,00 0,00 0,00 77.913,61
1399. ĐURĐICA POPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 SLATINA 0,00 0,00 0,00 77.861,17 0,00 0,00 0,00 77.861,17
1400. NIKOLA ŠKILJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1965 SLATINA -0,23 0,00 -200,39 77.856,52 0,00 164,84 0,00 77.820,74