OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1301. VIŠNJA SILADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 82.930,60 0,00 0,00 0,00 82.930,60
1302. STJEPAN MATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1979 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 82.925,99 0,00 0,00 82.925,99
1303. ROŽIKA MILNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1963 SLATINA 17.803,64 0,00 1.946,21 63.010,75 0,00 0,00 0,00 82.760,60
1304. IVAN PODGORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 MALA ČREŠNJEVICA 8.512,54 0,00 535,52 73.666,17 0,00 0,00 0,00 82.714,23
1305. KATARINA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 CABUNA 0,00 0,00 0,00 82.668,20 0,00 0,00 0,00 82.668,20
1306. FRANJO ŠTERL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1949 NOVA BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 82.629,35 0,00 0,00 0,00 82.629,35
1307. IVANA ŠKVARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1985 PITOMAČA 16.103,59 0,00 15.581,03 50.923,26 0,00 0,00 0,00 82.607,88
1308. IVICA MARTAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1952 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 82.590,59 0,00 0,00 0,00 82.590,59
1309. IVAN MANDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 SOPJE 0,00 0,00 0,00 82.559,15 0,00 0,00 0,00 82.559,15
1310. JOZO MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1955 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 82.499,39 0,00 0,00 0,00 82.499,39
1311. MIRKO ŠARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1958 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 82.456,83 0,00 0,00 0,00 82.456,83
1312. MIRJANA DEREŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1973 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 82.442,36 0,00 0,00 0,00 82.442,36
1313. ROMANA ŠAFARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 82.411,90 0,00 -25,00 0,00 82.386,90
1314. MIRJANA ŠTEFŠA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 BUŠETINA 0,00 0,00 0,00 82.347,08 0,00 0,00 0,00 82.347,08
1315. ANA ŠOKEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 82.321,06 0,00 0,00 0,00 82.321,06
1316. ZDRAVKO RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 82.262,69 0,00 0,00 0,00 82.262,69
1317. ANĐELKO PERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1977 ĆERALIJE 8.413,98 0,00 0,00 73.802,44 0,00 0,00 0,00 82.216,42
1318. BOJA VUKOMANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1948 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 82.209,45 0,00 0,00 0,00 82.209,45
1319. JOSIP BEGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 82.183,91 0,00 0,00 0,00 82.183,91
1320. MIRKO ŠPANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 82.137,89 0,00 0,00 0,00 82.137,89
1321. VELINKA SRDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1956 PUŠINA 0,00 0,00 0,00 82.077,77 0,00 0,00 0,00 82.077,77
1322. NINO KOTORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1977 ČAČINCI 0,00 0,00 -967,20 82.979,41 0,00 0,00 0,00 82.012,21
1323. RADMILA GRUJČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1952 SLATINA 0,00 0,00 0,00 81.903,48 0,00 0,00 0,00 81.903,48
1324. KARLO SEP VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1940 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 81.886,01 0,00 0,00 0,00 81.886,01
1325. JULIJANA ZADECKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1941 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 81.885,25 0,00 0,00 0,00 81.885,25
1326. ANĐELA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.880,27 0,00 0,00 0,00 81.880,27
1327. STIPO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 VUKOSAVLJEVICA 24.604,19 0,00 3.827,01 53.228,01 0,00 0,00 0,00 81.659,21
1328. KATA VUČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1942 MACUTE 0,00 0,00 0,00 81.609,18 0,00 0,00 0,00 81.609,18
1329. MIRKO ĐUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 81.554,92 0,00 0,00 0,00 81.554,92
1330. MILORAD GRKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1970 SLATINA 0,00 0,00 0,00 81.518,19 0,00 0,00 0,00 81.518,19
1331. MARA DOKUŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 81.514,03 0,00 0,00 0,00 81.514,03
1332. JELENA MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 81.497,12 0,00 0,00 0,00 81.497,12
1333. TOMISLAV SLAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 VIROVITICA -189,93 0,00 0,00 81.672,10 0,00 0,00 0,00 81.482,17
1334. MARIJAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.431,79 0,00 0,00 0,00 81.431,79
1335. RANKO PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 81.430,92 0,00 0,00 0,00 81.430,92
1336. FRANJO PELC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1947 GORNJE BAZJE 0,00 0,00 0,00 81.415,82 0,00 0,00 0,00 81.415,82
1337. MARIJA MERC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1941 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 81.366,67 0,00 0,00 0,00 81.366,67
1338. SLAVA MILINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1958 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 81.317,99 0,00 0,00 0,00 81.317,99
1339. SLAVKO TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 67.960,83 0,00 9.942,89 3.405,41 0,00 0,00 0,00 81.309,13
1340. DRAGICA BARTOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 LOZAN 0,00 0,00 0,00 81.285,58 0,00 0,00 0,00 81.285,58
1341. IVAN RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1962 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.251,24 0,00 0,00 0,00 81.251,24
1342. MARIJA FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 81.231,17 0,00 0,00 0,00 81.231,17
1343. DENIS ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 81.203,11 0,00 0,00 0,00 81.203,11
1344. JOSIP ŠULOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1965 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 80.996,76 0,00 162,68 0,00 81.159,44
1345. DRAGO TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 81.101,21 0,00 0,00 0,00 81.101,21
1346. DRAGICA RAPTAVI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 81.048,02 0,00 0,00 0,00 81.048,02
1347. KATA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 81.026,87 0,00 0,00 0,00 81.026,87
1348. IVICA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1966 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 81.022,63 0,00 0,00 0,00 81.022,63
1349. JELKA ŠAFRANKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1960 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 81.012,02 0,00 0,00 0,00 81.012,02
1350. MARKO SLAVUJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1957 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 80.989,53 0,00 0,00 0,00 80.989,53
1351. SUZANA MARTINUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1970 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 80.782,48 0,00 0,00 0,00 80.782,48
1352. RUŽICA SOPEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 366,96 0,00 0,00 80.389,96 0,00 0,00 0,00 80.756,92
1353. BLAGICA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TURANOVAC 0,00 0,00 3.529,41 77.211,87 0,00 0,00 0,00 80.741,28
1354. STJEPAN BURULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 LUKAČ 0,00 0,00 6.376,68 74.336,78 0,00 0,00 0,00 80.713,46
1355. MARA DUDAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 80.666,82 0,00 0,00 0,00 80.666,82
1356. IGOR HOZIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1979 ORAHOVICA 57.822,52 0,00 684,72 22.045,88 0,00 0,00 0,00 80.553,12
1357. ZDRAVKO VEJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 80.730,68 0,00 -200,00 0,00 80.530,68
1358. ANTUN BOJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 80.519,82 0,00 0,00 0,00 80.519,82
1359. NADA LEŠKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1958 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 80.391,98 0,00 0,00 0,00 80.391,98
1360. KATA MATOVINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 80.271,49 0,00 0,00 0,00 80.271,49
1361. MARIJAN REPINAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 80.243,00 0,00 0,00 0,00 80.243,00
1362. ROMAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 80.233,27 0,00 0,00 0,00 80.233,27
1363. BRANKO ŠIMUNIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 80.208,20 0,00 0,00 0,00 80.208,20
1364. VESNA TAMBOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1970 KLADARE 0,00 0,00 0,00 80.175,72 0,00 0,00 0,00 80.175,72
1365. MILAN ŠEGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 70.845,31 0,00 5.222,21 3.990,78 0,00 0,00 0,00 80.058,30
1366. DANKO POSAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 80.015,87 0,00 0,00 0,00 80.015,87
1367. ZDENKO DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1965 LOZAN 0,00 0,00 201,89 79.793,59 0,00 0,00 0,00 79.995,48
1368. MARKO TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1925 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 79.968,18 0,00 0,00 0,00 79.968,18
1369. ZLATKO OŽVAT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 79.966,40 0,00 0,00 0,00 79.966,40
1370. STJEPAN SANTNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 3.503,19 0,00 -514,71 76.967,09 0,00 0,00 0,00 79.955,57
1371. DUŠANKA VARGA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 79.946,03 0,00 0,00 0,00 79.946,03
1372. BLAGOJA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1960 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 79.922,43 0,00 0,00 0,00 79.922,43
1373. MARIJA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 79.892,87 0,00 0,00 0,00 79.892,87
1374. DRAGIĆ DOBRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 79.671,90 0,00 0,00 0,00 79.671,90
1375. ZORAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 79.671,78 0,00 0,00 0,00 79.671,78
1376. SMILJA VUKAŠINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1939 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 79.670,44 0,00 0,00 0,00 79.670,44
1377. NADA PODGORAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1958 MALA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 79.669,23 0,00 0,00 0,00 79.669,23
1378. MILENKO ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 79.646,16 0,00 0,00 0,00 79.646,16
1379. IVAN IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 79.639,49 0,00 0,00 0,00 79.639,49
1380. SPOMENKA RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 79.489,35 0,00 0,00 0,00 79.489,35
1381. ADRIANA LIVAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1982 PITOMAČA 0,00 0,00 16.889,08 62.586,96 0,00 0,00 0,00 79.476,04
1382. MELITA KUBICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1977 SLATINA 0,00 0,00 764,16 78.585,01 0,00 0,00 0,00 79.349,17
1383. SPOMENKA VIDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 79.298,90 0,00 0,00 0,00 79.298,90
1384. TOMISLAV IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 79.292,08 0,00 0,00 0,00 79.292,08
1385. JOSIP AUŠPERGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1944 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 79.255,96 0,00 0,00 0,00 79.255,96
1386. JAGA TOMAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 79.255,09 0,00 0,00 0,00 79.255,09
1387. SAVETA DMITROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 79.217,65 0,00 0,00 0,00 79.217,65
1388. SAVETA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 79.216,68 0,00 0,00 0,00 79.216,68
1389. MILKA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1935 SLATINA 0,00 0,00 0,00 79.206,80 0,00 0,00 0,00 79.206,80
1390. BISERKA MATANČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1959 ROGOVAC 0,00 0,00 0,00 79.175,39 0,00 0,00 0,00 79.175,39
1391. FRANJO KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1944 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 79.175,21 0,00 0,00 0,00 79.175,21
1392. FRANJO BRODJANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1931 LOZAN 0,00 0,00 0,00 79.175,21 0,00 0,00 0,00 79.175,21
1393. DANICA JAGAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 79.175,20 0,00 0,00 0,00 79.175,20
1394. PETAR BJELAJAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1942 JASENAŠ 0,00 0,00 0,00 79.175,20 0,00 0,00 0,00 79.175,20
1395. MIRJANA VELENDERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1952 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 79.175,17 0,00 0,00 0,00 79.175,17
1396. BERNADA SEHIT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 KRIŽNICA 0,00 0,00 0,00 79.095,29 0,00 0,00 0,00 79.095,29
1397. JOVANKA KRIŽ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 79.090,06 0,00 0,00 0,00 79.090,06
1398. MILAN PAVLICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1958 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 79.069,82 0,00 0,00 0,00 79.069,82
1399. MARICA SLIVAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 79.068,34 0,00 0,00 0,00 79.068,34
1400. JELKA GUMBAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 SLADOJEVCI 0,00 0,00 0,00 79.067,18 0,00 0,00 0,00 79.067,18