OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1301. RUŽICA SOPEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 546,99 0,00 0,00 76.001,93 0,00 0,00 0,00 76.548,92
1302. KRUNOSLAV RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1959 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.525,69 0,00 0,00 0,00 76.525,69
1303. ANA ŠOKEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.525,60 0,00 0,00 0,00 76.525,60
1304. NEVENKA ČMAREC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1957 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 76.499,97 0,00 0,00 0,00 76.499,97
1305. MARKO TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1925 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 76.375,99 0,00 0,00 0,00 76.375,99
1306. BLAGOJA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1960 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 76.312,30 0,00 0,00 0,00 76.312,30
1307. STIPO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 VUKOSAVLJEVICA 22.948,90 0,00 3.699,30 49.552,94 0,00 0,00 0,00 76.201,14
1308. MARA DUDAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 76.140,93 0,00 0,00 0,00 76.140,93
1309. DRAGIĆ DOBRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 76.092,94 0,00 0,00 0,00 76.092,94
1310. SMILJA VUKAŠINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1939 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 76.091,55 0,00 0,00 0,00 76.091,55
1311. ZDRAVKO ŠTEFOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1953 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 76.090,93 0,00 0,00 0,00 76.090,93
1312. ROŽIKA MRAVLINČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1963 SLATINA 16.370,99 0,00 1.789,26 57.880,86 0,00 0,00 0,00 76.041,11
1313. MILICA ŠELER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 75.951,81 0,00 -3,58 0,00 75.948,23
1314. STJEPAN BURULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 LUKAČ 0,00 0,00 5.999,08 69.781,89 0,00 0,00 0,00 75.780,97
1315. DJURO KLINČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1959 TURNAŠICA -2,22 0,00 -705,42 76.450,49 0,00 0,00 0,00 75.742,85
1316. SLAVKO TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 63.395,63 0,00 9.235,06 3.110,11 0,00 0,00 0,00 75.740,80
1317. ZORAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 75.735,59 0,00 0,00 0,00 75.735,59
1318. BRANKO ŠIMUNIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 75.728,66 0,00 0,00 0,00 75.728,66
1319. SAVETA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 75.659,77 0,00 0,00 0,00 75.659,77
1320. MILKA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1935 SLATINA 0,00 0,00 0,00 75.648,06 0,00 0,00 0,00 75.648,06
1321. IVAN KOŽARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 75.556,22 0,00 0,00 0,00 75.556,22
1322. MARIJA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 75.457,36 0,00 0,00 0,00 75.457,36
1323. ELIZABETA LONČAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1954 MIKLEUŠ 0,00 0,00 0,00 75.354,55 0,00 0,00 0,00 75.354,55
1324. JAGA TOMAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 75.351,28 0,00 0,00 0,00 75.351,28
1325. TOMISLAV IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 75.351,06 0,00 0,00 0,00 75.351,06
1326. SEKULA MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1938 BORIK 0,00 0,00 0,00 75.272,28 0,00 0,00 0,00 75.272,28
1327. VUKA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1932 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 75.248,24 0,00 0,00 0,00 75.248,24
1328. ĐURĐICA POPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 SLATINA 0,00 0,00 0,00 75.212,07 0,00 0,00 0,00 75.212,07
1329. PAULINA STOJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1947 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 75.103,40 0,00 0,00 0,00 75.103,40
1330. STJEPAN MATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1979 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 75.053,27 0,00 0,00 75.053,27
1331. LUCIJA TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 75.002,49 0,00 0,00 0,00 75.002,49
1332. MILAN ŠEGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 66.295,12 0,00 4.924,33 3.745,01 0,00 0,00 0,00 74.964,46
1333. ANITA ERDELJI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1977 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.837,26 0,00 0,00 0,00 74.837,26
1334. SNJEŽANA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1969 SLATINA 0,00 0,00 0,00 74.811,66 0,00 0,00 0,00 74.811,66
1335. MIRJANA RADAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1955 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 74.784,77 0,00 0,00 0,00 74.784,77
1336. DUŠAN KREČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1947 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 74.744,88 0,00 0,00 0,00 74.744,88
1337. NIKOLA ŠKILJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1965 SLATINA -0,23 0,00 -200,39 74.759,63 0,00 154,00 0,00 74.713,01
1338. BLAGICA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TURANOVAC 0,00 0,00 3.275,15 71.428,16 0,00 0,00 0,00 74.703,31
1339. NIKOLA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1931 ŠPANAT 0,00 0,00 -729,89 75.384,20 0,00 0,00 0,00 74.654,31
1340. NADA LUKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1955 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 74.602,83 0,00 0,00 0,00 74.602,83
1341. VLADO BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1958 BAČEVAC 0,00 0,00 -103,94 74.658,04 0,00 0,00 0,00 74.554,10
1342. SAVETA DMITROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 74.547,94 0,00 0,00 0,00 74.547,94
1343. VIŠNJA SILADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.517,86 0,00 0,00 0,00 74.517,86
1344. SMILJA BALAĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 LISIČINE 0,00 0,00 0,00 74.511,66 0,00 0,00 0,00 74.511,66
1345. STJEPAN SANTNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 3.245,51 0,00 -514,84 71.582,71 0,00 0,00 0,00 74.313,38
1346. MARIJA SUČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 74.287,37 0,00 0,00 0,00 74.287,37
1347. RUŽICA BARČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 GRABROVNICA -0,01 0,00 169,25 74.108,40 0,00 0,00 0,00 74.277,64
1348. DANICA KOLARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 GORNJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 74.217,44 0,00 0,00 0,00 74.217,44
1349. FRANJO VENGERT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1953 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 74.215,05 0,00 0,00 0,00 74.215,05
1350. ROMANA ŠAFARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.197,24 0,00 -25,00 0,00 74.172,24
1351. MARICA TKALČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 74.169,58 0,00 0,00 0,00 74.169,58
1352. VLADIMIR ŠOKAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 LOZAN 0,00 0,00 -557,56 74.693,39 0,00 0,00 0,00 74.135,83
1353. MIRJANA SAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1945 DONJE KUSONJE 0,00 0,00 0,00 73.999,41 0,00 0,00 0,00 73.999,41
1354. MIRJANA DEREŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1973 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 73.962,18 0,00 0,00 0,00 73.962,18
1355. SLAVICA JAKOPEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 73.921,63 0,00 0,00 0,00 73.921,63
1356. NADA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 73.912,94 0,00 0,00 0,00 73.912,94
1357. KATARINA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 CABUNA 0,00 0,00 0,00 73.893,76 0,00 0,00 0,00 73.893,76
1358. ZDRAVKO RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 73.872,19 0,00 0,00 0,00 73.872,19
1359. NADA RAKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1936 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 73.802,38 0,00 0,00 0,00 73.802,38
1360. MARIJA DREZGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1938 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 73.801,71 0,00 0,00 0,00 73.801,71
1361. MILKA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1930 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 73.801,71 0,00 0,00 0,00 73.801,71
1362. MILKA MILIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1940 BORIK 0,00 0,00 0,00 73.801,71 0,00 0,00 0,00 73.801,71
1363. NEVENKA TUBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1940 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 73.801,71 0,00 0,00 0,00 73.801,71
1364. DUŠANKA RADULOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1938 BORIK 0,00 0,00 0,00 73.780,76 0,00 0,00 0,00 73.780,76
1365. MARIJA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 73.777,40 0,00 0,00 0,00 73.777,40
1366. NEVENKA KUZMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1952 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 73.777,38 0,00 0,00 0,00 73.777,38
1367. MARIJA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1964 SOPJE 0,00 0,00 0,00 73.749,35 0,00 0,00 0,00 73.749,35
1368. ĐURĐA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 LOZAN 0,00 0,00 0,00 73.747,58 0,00 0,00 0,00 73.747,58
1369. MARIJA ILA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 73.744,02 0,00 0,00 0,00 73.744,02
1370. MARIJA BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 73.729,11 0,00 0,00 0,00 73.729,11
1371. LJUBICA VUČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1936 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 73.663,38 0,00 0,00 0,00 73.663,38
1372. LJUBICA GRUBAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1940 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 73.563,87 0,00 0,00 0,00 73.563,87
1373. JOZO MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1955 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 73.521,69 0,00 0,00 0,00 73.521,69
1374. ANĐELA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 73.504,28 0,00 0,00 0,00 73.504,28
1375. ANTUN MAROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 73.484,50 0,00 0,00 0,00 73.484,50
1376. DRAGICA RAPTAVI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 73.481,97 0,00 0,00 0,00 73.481,97
1377. MLADEN MIHELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 VIROVITICA 0,00 0,00 361,55 73.079,26 0,00 0,00 0,00 73.440,81
1378. ANĐELKO PERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1977 ĆERALIJE 7.767,71 0,00 0,00 65.565,65 0,00 0,00 0,00 73.333,36
1379. NIKOLA PUTNIKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1978 CRNAC 0,00 0,00 0,00 73.283,99 0,00 0,00 0,00 73.283,99
1380. ILINKA RADOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1951 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 73.247,71 0,00 0,00 0,00 73.247,71
1381. ŽELJKO POČEPAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 ROGOVAC 3.711,11 0,00 0,00 69.503,25 0,00 0,00 0,00 73.214,36
1382. RUDIKA ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1967 STARO PETROVO POLJE 35.313,52 0,00 2.721,11 35.179,37 0,00 0,00 0,00 73.214,00
1383. LJILJANA STOJKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1955 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 73.167,64 0,00 0,00 0,00 73.167,64
1384. MANDA SPAHIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1942 RUŠANI 0,00 0,00 -256,00 73.388,22 0,00 0,00 0,00 73.132,22
1385. DANKO POSAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 ŠPIŠIĆ BUKOVICA -2.263,83 0,00 0,00 75.343,43 0,00 0,00 0,00 73.079,60
1386. RANKO PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 73.068,10 0,00 0,00 0,00 73.068,10
1387. MARIJAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 73.022,56 0,00 0,00 0,00 73.022,56
1388. SNJEŽANA TOŠESKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 21.179,68 0,00 83,65 51.733,21 0,00 0,00 0,00 72.996,54
1389. DRAŽEN BARUSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 KORIJA 0,00 0,00 0,00 72.980,29 0,00 0,00 0,00 72.980,29
1390. KATA PREDRAGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 72.919,05 0,00 0,00 0,00 72.919,05
1391. DENIS ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 72.847,88 0,00 0,00 0,00 72.847,88
1392. TIHOMIR CAREVSKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1965 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 72.835,25 0,00 0,00 0,00 72.835,25
1393. MIRKO ĐUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 72.814,39 0,00 0,00 0,00 72.814,39
1394. SLAVA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 72.797,25 0,00 0,00 0,00 72.797,25
1395. ANĐELKO RIBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1970 ČAĐAVICA 0,00 0,00 0,00 72.785,14 0,00 0,00 0,00 72.785,14
1396. JELA HODŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 72.750,66 0,00 0,00 0,00 72.750,66
1397. DANICA KARANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1958 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 72.747,68 0,00 0,00 0,00 72.747,68
1398. MIRKO RADOČAJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1957 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 72.740,75 0,00 0,00 0,00 72.740,75
1399. DOBRIVOJ GVOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1955 SLATINA 0,00 0,00 0,00 72.724,02 0,00 0,00 0,00 72.724,02
1400. MARIJA MERC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1941 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 72.626,14 0,00 0,00 0,00 72.626,14