OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1301. TOMISLAV SLAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1970 VIROVITICA -189,93 0,00 0,00 79.019,99 0,00 0,00 0,00 78.830,06
1302. ZVONKO POLDRUGAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1971 BUŠETINA 2.054,52 0,00 39.763,19 36.979,86 0,00 0,00 0,00 78.797,57
1303. MILORAD GRKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1970 SLATINA 0,00 0,00 0,00 78.785,19 0,00 0,00 0,00 78.785,19
1304. MARA DOKUŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 78.687,15 0,00 0,00 0,00 78.687,15
1305. MARIJA ILA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 78.649,64 0,00 0,00 0,00 78.649,64
1306. ANTUN MAROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 78.507,49 0,00 0,00 0,00 78.507,49
1307. DRAGICA RAPTAVI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 78.309,43 0,00 0,00 0,00 78.309,43
1308. JELKA ŠAFRANKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1960 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 78.280,26 0,00 0,00 0,00 78.280,26
1309. SLAĐANA REPINAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1972 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 -1.325,56 79.594,57 0,00 0,00 0,00 78.269,01
1310. ANTUN BOJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 78.265,25 0,00 0,00 0,00 78.265,25
1311. MARKO SLAVUJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1957 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 78.254,55 0,00 0,00 0,00 78.254,55
1312. JOSIP AUŠPERGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1944 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 78.207,63 0,00 0,00 0,00 78.207,63
1313. BLAŽENA MARAS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 CABUNA 2.267,53 0,00 84,06 75.838,15 0,00 0,00 0,00 78.189,74
1314. VLADO BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1958 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 78.072,45 0,00 0,00 0,00 78.072,45
1315. FRANJO PELC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1947 GORNJE BAZJE 0,00 0,00 0,00 78.020,71 0,00 0,00 0,00 78.020,71
1316. ZDRAVKO VEJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 77.980,75 0,00 0,00 0,00 77.980,75
1317. ANA ŠOKEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.970,49 0,00 0,00 0,00 77.970,49
1318. VIŠNJA SILADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.859,55 0,00 0,00 0,00 77.859,55
1319. ROŽIKA MRAVLINČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1963 SLATINA 16.728,17 0,00 1.828,39 59.159,83 0,00 0,00 0,00 77.716,39
1320. NADA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 77.650,15 0,00 0,00 0,00 77.650,15
1321. FRANJO VENGERT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1953 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 77.642,65 0,00 0,00 0,00 77.642,65
1322. STIPO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 VUKOSAVLJEVICA 23.361,59 0,00 3.731,14 50.469,17 0,00 0,00 0,00 77.561,90
1323. MILKO KUZMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1937 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 77.494,36 0,00 0,00 0,00 77.494,36
1324. ROMANA ŠAFARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.489,54 0,00 -25,00 0,00 77.464,54
1325. MIRJANA DEREŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1973 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.320,68 0,00 0,00 0,00 77.320,68
1326. MARKO TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1925 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 77.271,57 0,00 0,00 0,00 77.271,57
1327. MARA DUDAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 77.269,30 0,00 0,00 0,00 77.269,30
1328. RUŽICA SOPEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 341,49 0,00 -213,96 77.095,94 0,00 0,00 0,00 77.223,47
1329. BLAGOJA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1960 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 77.212,36 0,00 0,00 0,00 77.212,36
1330. ZDRAVKO RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.208,32 0,00 0,00 0,00 77.208,32
1331. SLAVKO TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 64.533,80 0,00 9.411,53 3.183,74 0,00 0,00 0,00 77.129,07
1332. ĐURĐA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 LOZAN 0,00 0,00 0,00 77.085,16 0,00 0,00 0,00 77.085,16
1333. STJEPAN MATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1979 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 77.016,05 0,00 0,00 77.016,05
1334. STJEPAN BURULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 LUKAČ 0,00 0,00 6.093,22 70.917,50 0,00 0,00 0,00 77.010,72
1335. JOZO MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1955 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 77.004,21 0,00 0,00 0,00 77.004,21
1336. DRAGIĆ DOBRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 76.985,23 0,00 0,00 0,00 76.985,23
1337. SMILJA VUKAŠINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1939 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 76.983,82 0,00 0,00 0,00 76.983,82
1338. ZDRAVKO ŠTEFOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1953 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 76.846,28 0,00 0,00 0,00 76.846,28
1339. BRANKO ŠIMUNIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 76.845,48 0,00 0,00 0,00 76.845,48
1340. ANĐELA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.836,80 0,00 0,00 0,00 76.836,80
1341. IVAN MALJČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.739,89 0,00 0,00 0,00 76.739,89
1342. ZLATKO OŽVAT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 76.663,94 0,00 0,00 0,00 76.663,94
1343. MILICA ŠELER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 76.649,93 0,00 -0,06 0,00 76.649,87
1344. IVAN BOROVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1953 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 76.629,83 0,00 0,00 0,00 76.629,83
1345. MARIJA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 76.563,20 0,00 0,00 0,00 76.563,20
1346. SAVETA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 76.546,56 0,00 0,00 0,00 76.546,56
1347. MILKA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1935 SLATINA 0,00 0,00 0,00 76.535,31 0,00 0,00 0,00 76.535,31
1348. TOMISLAV KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1971 MIKLEUŠ -500,12 0,00 402,28 76.550,53 0,00 0,00 0,00 76.452,69
1349. RANKO PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 76.397,32 0,00 0,00 0,00 76.397,32
1350. KATARINA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 CABUNA 0,00 0,00 0,00 76.364,53 0,00 0,00 0,00 76.364,53
1351. MARIJAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.363,36 0,00 0,00 0,00 76.363,36
1352. TOMISLAV IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.333,62 0,00 0,00 0,00 76.333,62
1353. JAGA TOMAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 76.324,56 0,00 0,00 0,00 76.324,56
1354. MILAN ŠEGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 67.429,55 0,00 4.998,60 3.806,28 0,00 0,00 0,00 76.234,43
1355. IVO DUVNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1966 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 76.220,06 0,00 0,00 0,00 76.220,06
1356. BLAGICA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TURANOVAC 0,00 0,00 3.338,54 72.870,13 0,00 0,00 0,00 76.208,67
1357. DENIS ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.175,22 0,00 0,00 0,00 76.175,22
1358. SEKULA MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1938 BORIK 0,00 0,00 0,00 76.152,85 0,00 0,00 0,00 76.152,85
1359. VUKA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1932 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 76.130,24 0,00 0,00 0,00 76.130,24
1360. ĐURĐICA POPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 SLATINA 0,00 0,00 0,00 76.088,68 0,00 0,00 0,00 76.088,68
1361. PAULINA STOJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1947 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 75.983,29 0,00 0,00 0,00 75.983,29
1362. LUCIJA TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 75.899,74 0,00 0,00 0,00 75.899,74
1363. JOSIP BEGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 75.869,52 0,00 0,00 0,00 75.869,52
1364. NIKOLA ŠKILJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1965 SLATINA -0,23 0,00 -200,39 75.784,42 0,00 157,58 0,00 75.741,38
1365. STJEPAN SANTNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 3.309,75 0,00 -514,81 72.925,12 0,00 0,00 0,00 75.720,06
1366. SAVETA DMITROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 75.712,16 0,00 0,00 0,00 75.712,16
1367. SNJEŽANA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1969 SLATINA 0,00 0,00 0,00 75.694,34 0,00 0,00 0,00 75.694,34
1368. MIRJANA RADAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1955 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 75.667,03 0,00 0,00 0,00 75.667,03
1369. DUŠAN KREČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1947 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 75.616,05 0,00 0,00 0,00 75.616,05
1370. NIKOLA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1931 ŠPANAT 0,00 0,00 -729,89 76.266,07 0,00 0,00 0,00 75.536,18
1371. SMILJA BALAĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 LISIČINE 0,00 0,00 0,00 75.380,11 0,00 0,00 0,00 75.380,11
1372. MARIJA SUČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 75.294,31 0,00 0,00 0,00 75.294,31
1373. MIRKO ĐUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 75.276,72 0,00 0,00 0,00 75.276,72
1374. RUŽICA BARČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 GRABROVNICA -0,01 0,00 171,24 75.101,39 0,00 0,00 0,00 75.272,62
1375. ROMAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 75.229,63 0,00 0,00 0,00 75.229,63
1376. MARIJA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 75.093,96 0,00 0,00 0,00 75.093,96
1377. NEVENKA KUZMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1952 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 75.093,94 0,00 0,00 0,00 75.093,94
1378. MARIJA MERC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1941 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 75.088,47 0,00 0,00 0,00 75.088,47
1379. DANICA KOLARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 GORNJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 75.082,46 0,00 0,00 0,00 75.082,46
1380. ŽELJKO ŠIMEG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1954 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 75.079,49 0,00 0,00 0,00 75.079,49
1381. DRAGICA BARTOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 LOZAN 0,00 0,00 0,00 75.007,38 0,00 0,00 0,00 75.007,38
1382. VLADIMIR ŠOKAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 LOZAN 0,00 0,00 -557,56 75.524,46 0,00 0,00 0,00 74.966,90
1383. DRAGO TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 74.962,35 0,00 0,00 0,00 74.962,35
1384. MARIJA FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 74.955,63 0,00 0,00 0,00 74.955,63
1385. MIRJANA SAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1945 DONJE KUSONJE 0,00 0,00 0,00 74.865,15 0,00 0,00 0,00 74.865,15
1386. JOSIP ŠULOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1965 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 74.693,09 0,00 151,42 0,00 74.844,51
1387. DUŠANKA VARGA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 74.823,22 0,00 0,00 0,00 74.823,22
1388. MLADEN MIHELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 VIROVITICA 0,00 0,00 367,62 74.373,94 0,00 0,00 0,00 74.741,56
1389. KATA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 74.723,20 0,00 0,00 0,00 74.723,20
1390. MARIJA BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 74.721,14 0,00 0,00 0,00 74.721,14
1391. IVICA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1966 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 74.718,96 0,00 0,00 0,00 74.718,96
1392. ZORAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.678,52 0,00 0,00 0,00 74.678,52
1393. NADA RAKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1936 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 74.665,82 0,00 0,00 0,00 74.665,82
1394. MILKA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1930 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 74.665,15 0,00 0,00 0,00 74.665,15
1395. MARIJA DREZGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1938 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 74.665,15 0,00 0,00 0,00 74.665,15
1396. NEVENKA TUBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1940 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 74.665,15 0,00 0,00 0,00 74.665,15
1397. MILKA MILIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1940 BORIK 0,00 0,00 0,00 74.665,15 0,00 0,00 0,00 74.665,15
1398. MILENKO ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.653,30 0,00 0,00 0,00 74.653,30
1399. IVAN IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.646,23 0,00 0,00 0,00 74.646,23
1400. ANĐELKO PERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1977 ĆERALIJE 7.928,83 0,00 0,00 66.716,12 0,00 0,00 0,00 74.644,95