OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1301. ZVONKO POLDRUGAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1971 BUŠETINA 2.054,52 0,00 39.763,19 36.979,86 0,00 0,00 0,00 78.797,57
1302. MILORAD GRKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1970 SLATINA 0,00 0,00 0,00 78.785,19 0,00 0,00 0,00 78.785,19
1303. MARA DOKUŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 78.687,15 0,00 0,00 0,00 78.687,15
1304. MARIJA ILA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 78.649,64 0,00 0,00 0,00 78.649,64
1305. ANTUN MAROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 78.507,49 0,00 0,00 0,00 78.507,49
1306. DRAGICA RAPTAVI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 78.309,43 0,00 0,00 0,00 78.309,43
1307. JELKA ŠAFRANKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1960 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 78.280,26 0,00 0,00 0,00 78.280,26
1308. SLAĐANA REPINAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1972 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 -1.325,56 79.594,57 0,00 0,00 0,00 78.269,01
1309. ANTUN BOJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 78.265,25 0,00 0,00 0,00 78.265,25
1310. MARKO SLAVUJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1957 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 78.254,55 0,00 0,00 0,00 78.254,55
1311. JOSIP AUŠPERGER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1944 OKRUGLJAČA 0,00 0,00 0,00 78.207,63 0,00 0,00 0,00 78.207,63
1312. BLAŽENA MARAS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 CABUNA 2.267,53 0,00 84,06 75.838,15 0,00 0,00 0,00 78.189,74
1313. VLADO BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1958 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 78.072,45 0,00 0,00 0,00 78.072,45
1314. FRANJO PELC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1947 GORNJE BAZJE 0,00 0,00 0,00 78.020,71 0,00 0,00 0,00 78.020,71
1315. ZDRAVKO VEJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 77.980,75 0,00 0,00 0,00 77.980,75
1316. ANA ŠOKEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.970,49 0,00 0,00 0,00 77.970,49
1317. VIŠNJA SILADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.859,55 0,00 0,00 0,00 77.859,55
1318. ROŽIKA MRAVLINČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1963 SLATINA 16.728,17 0,00 1.828,39 59.159,83 0,00 0,00 0,00 77.716,39
1319. NADA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 77.650,15 0,00 0,00 0,00 77.650,15
1320. FRANJO VENGERT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1953 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 77.642,65 0,00 0,00 0,00 77.642,65
1321. STIPO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 VUKOSAVLJEVICA 23.361,59 0,00 3.731,14 50.469,17 0,00 0,00 0,00 77.561,90
1322. MILKO KUZMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1937 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 77.494,36 0,00 0,00 0,00 77.494,36
1323. ROMANA ŠAFARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.489,54 0,00 -25,00 0,00 77.464,54
1324. MIRJANA DEREŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1973 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.320,68 0,00 0,00 0,00 77.320,68
1325. MARKO TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1925 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 77.271,57 0,00 0,00 0,00 77.271,57
1326. MARA DUDAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 77.269,30 0,00 0,00 0,00 77.269,30
1327. RUŽICA SOPEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1964 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 341,49 0,00 -213,96 77.095,94 0,00 0,00 0,00 77.223,47
1328. BLAGOJA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1960 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 77.212,36 0,00 0,00 0,00 77.212,36
1329. ZDRAVKO RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 77.208,32 0,00 0,00 0,00 77.208,32
1330. SLAVKO TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 64.533,80 0,00 9.411,53 3.183,74 0,00 0,00 0,00 77.129,07
1331. ĐURĐA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 LOZAN 0,00 0,00 0,00 77.085,16 0,00 0,00 0,00 77.085,16
1332. STJEPAN MATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1979 SLATINA 0,00 0,00 0,00 0,00 77.016,05 0,00 0,00 77.016,05
1333. STJEPAN BURULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 LUKAČ 0,00 0,00 6.093,22 70.917,50 0,00 0,00 0,00 77.010,72
1334. JOZO MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1955 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 77.004,21 0,00 0,00 0,00 77.004,21
1335. DRAGIĆ DOBRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 76.985,23 0,00 0,00 0,00 76.985,23
1336. SMILJA VUKAŠINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1939 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 76.983,82 0,00 0,00 0,00 76.983,82
1337. ZDRAVKO ŠTEFOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1953 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 76.846,28 0,00 0,00 0,00 76.846,28
1338. BRANKO ŠIMUNIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 76.845,48 0,00 0,00 0,00 76.845,48
1339. ANĐELA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.836,80 0,00 0,00 0,00 76.836,80
1340. IVAN MALJČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.739,89 0,00 0,00 0,00 76.739,89
1341. ZLATKO OŽVAT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1969 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 76.663,94 0,00 0,00 0,00 76.663,94
1342. MILICA ŠELER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 76.649,93 0,00 -0,06 0,00 76.649,87
1343. IVAN BOROVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1953 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 76.629,83 0,00 0,00 0,00 76.629,83
1344. MARIJA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 76.563,20 0,00 0,00 0,00 76.563,20
1345. SAVETA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 76.546,56 0,00 0,00 0,00 76.546,56
1346. MILKA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1935 SLATINA 0,00 0,00 0,00 76.535,31 0,00 0,00 0,00 76.535,31
1347. TOMISLAV KOVAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1971 MIKLEUŠ -500,12 0,00 402,28 76.550,53 0,00 0,00 0,00 76.452,69
1348. RANKO PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 76.397,32 0,00 0,00 0,00 76.397,32
1349. KATARINA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 CABUNA 0,00 0,00 0,00 76.364,53 0,00 0,00 0,00 76.364,53
1350. MARIJAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.363,36 0,00 0,00 0,00 76.363,36
1351. TOMISLAV IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.333,62 0,00 0,00 0,00 76.333,62
1352. JAGA TOMAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 76.324,56 0,00 0,00 0,00 76.324,56
1353. MILAN ŠEGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 67.429,55 0,00 4.998,60 3.806,28 0,00 0,00 0,00 76.234,43
1354. IVO DUVNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1966 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 76.220,06 0,00 0,00 0,00 76.220,06
1355. BLAGICA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TURANOVAC 0,00 0,00 3.338,54 72.870,13 0,00 0,00 0,00 76.208,67
1356. DENIS ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 76.175,22 0,00 0,00 0,00 76.175,22
1357. SEKULA MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1938 BORIK 0,00 0,00 0,00 76.152,85 0,00 0,00 0,00 76.152,85
1358. VUKA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1932 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 76.130,24 0,00 0,00 0,00 76.130,24
1359. ĐURĐICA POPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 SLATINA 0,00 0,00 0,00 76.088,68 0,00 0,00 0,00 76.088,68
1360. PAULINA STOJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1947 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 75.983,29 0,00 0,00 0,00 75.983,29
1361. LUCIJA TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 75.899,74 0,00 0,00 0,00 75.899,74
1362. JOSIP BEGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 75.869,52 0,00 0,00 0,00 75.869,52
1363. NIKOLA ŠKILJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1965 SLATINA -0,23 0,00 -200,39 75.784,42 0,00 157,58 0,00 75.741,38
1364. STJEPAN SANTNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 3.309,75 0,00 -514,81 72.925,12 0,00 0,00 0,00 75.720,06
1365. SAVETA DMITROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 75.712,16 0,00 0,00 0,00 75.712,16
1366. SNJEŽANA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1969 SLATINA 0,00 0,00 0,00 75.694,34 0,00 0,00 0,00 75.694,34
1367. MIRJANA RADAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1955 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 75.667,03 0,00 0,00 0,00 75.667,03
1368. DUŠAN KREČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1947 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 75.616,05 0,00 0,00 0,00 75.616,05
1369. NIKOLA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1931 ŠPANAT 0,00 0,00 -729,89 76.266,07 0,00 0,00 0,00 75.536,18
1370. SMILJA BALAĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 LISIČINE 0,00 0,00 0,00 75.380,11 0,00 0,00 0,00 75.380,11
1371. MARIJA SUČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 75.294,31 0,00 0,00 0,00 75.294,31
1372. MIRKO ĐUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1957 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 75.276,72 0,00 0,00 0,00 75.276,72
1373. RUŽICA BARČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 GRABROVNICA -0,01 0,00 171,24 75.101,39 0,00 0,00 0,00 75.272,62
1374. ROMAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 75.229,63 0,00 0,00 0,00 75.229,63
1375. MARIJA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 75.093,96 0,00 0,00 0,00 75.093,96
1376. NEVENKA KUZMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1952 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 75.093,94 0,00 0,00 0,00 75.093,94
1377. MARIJA MERC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1941 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 75.088,47 0,00 0,00 0,00 75.088,47
1378. DANICA KOLARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 GORNJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 75.082,46 0,00 0,00 0,00 75.082,46
1379. ŽELJKO ŠIMEG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1954 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 75.079,49 0,00 0,00 0,00 75.079,49
1380. DRAGICA BARTOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 LOZAN 0,00 0,00 0,00 75.007,38 0,00 0,00 0,00 75.007,38
1381. VLADIMIR ŠOKAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 LOZAN 0,00 0,00 -557,56 75.524,46 0,00 0,00 0,00 74.966,90
1382. DRAGO TOTH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 74.962,35 0,00 0,00 0,00 74.962,35
1383. MARIJA FUJS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 74.955,63 0,00 0,00 0,00 74.955,63
1384. MIRJANA SAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1945 DONJE KUSONJE 0,00 0,00 0,00 74.865,15 0,00 0,00 0,00 74.865,15
1385. JOSIP ŠULOK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1965 TURANOVAC 0,00 0,00 0,00 74.693,09 0,00 151,42 0,00 74.844,51
1386. DUŠANKA VARGA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 74.823,22 0,00 0,00 0,00 74.823,22
1387. MLADEN MIHELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 VIROVITICA 0,00 0,00 367,62 74.373,94 0,00 0,00 0,00 74.741,56
1388. KATA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1969 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 74.723,20 0,00 0,00 0,00 74.723,20
1389. MARIJA BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 74.721,14 0,00 0,00 0,00 74.721,14
1390. IVICA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1966 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 74.718,96 0,00 0,00 0,00 74.718,96
1391. ZORAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.678,52 0,00 0,00 0,00 74.678,52
1392. NADA RAKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1936 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 74.665,82 0,00 0,00 0,00 74.665,82
1393. MILKA MILIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1940 BORIK 0,00 0,00 0,00 74.665,15 0,00 0,00 0,00 74.665,15
1394. MARIJA DREZGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1938 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 74.665,15 0,00 0,00 0,00 74.665,15
1395. NEVENKA TUBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1940 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 74.665,15 0,00 0,00 0,00 74.665,15
1396. MILKA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1930 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 74.665,15 0,00 0,00 0,00 74.665,15
1397. MILENKO ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.653,30 0,00 0,00 0,00 74.653,30
1398. IVAN IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.646,23 0,00 0,00 0,00 74.646,23
1399. ANĐELKO PERIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1977 ĆERALIJE 7.928,83 0,00 0,00 66.716,12 0,00 0,00 0,00 74.644,95
1400. DUŠANKA RADULOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1938 BORIK 0,00 0,00 0,00 74.643,95 0,00 0,00 0,00 74.643,95