OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1301. DRAGIĆ DOBRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1933 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 75.210,46 0,00 0,00 0,00 75.210,46
1302. SMILJA VUKAŠINOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1939 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 75.209,08 0,00 0,00 0,00 75.209,08
1303. ANA ŠOKEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 75.096,59 0,00 0,00 0,00 75.096,59
1304. ZDRAVKO ŠTEFOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1953 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 75.090,56 0,00 0,00 0,00 75.090,56
1305. MANDA SPAHIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1942 RUŠANI 0,00 0,00 -256,00 75.313,17 0,00 0,00 0,00 75.057,17
1306. MARA DUDAŠEK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1947 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 75.024,95 0,00 0,00 0,00 75.024,95
1307. BLAŽENA MARAS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 CABUNA 2.169,98 0,00 84,06 72.753,45 0,00 0,00 0,00 75.007,49
1308. STIPO JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1980 VUKOSAVLJEVICA 22.540,75 0,00 3.667,81 48.646,75 0,00 0,00 0,00 74.855,31
1309. SAVETA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 74.782,72 0,00 0,00 0,00 74.782,72
1310. MILKA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1935 SLATINA 0,00 0,00 0,00 74.770,56 0,00 0,00 0,00 74.770,56
1311. JANA BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1946 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 74.763,09 0,00 0,00 0,00 74.763,09
1312. VLADO BOBAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1958 BAČEVAC 0,00 0,00 -103,94 74.825,24 0,00 0,00 0,00 74.721,30
1313. SUZANA MARTINUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1970 BUDAKOVAC 0,00 0,00 0,00 74.654,75 0,00 0,00 0,00 74.654,75
1314. BRANKO ŠIMUNIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1944 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 74.624,12 0,00 0,00 0,00 74.624,12
1315. MLADEN MALJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1974 PITOMAČA -1.967,94 0,00 68,08 76.476,54 0,00 0,00 0,00 74.576,68
1316. STJEPAN BURULIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1956 LUKAČ 0,00 0,00 5.905,97 68.658,78 0,00 0,00 0,00 74.564,75
1317. VIŠNJA SILADIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.553,08 0,00 0,00 0,00 74.553,08
1318. ELIZABETA LONČAREVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1954 MIKLEUŠ 0,00 0,00 0,00 74.416,92 0,00 0,00 0,00 74.416,92
1319. SEKULA MARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1938 BORIK 0,00 0,00 0,00 74.401,38 0,00 0,00 0,00 74.401,38
1320. JAGA TOMAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1940 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 74.388,70 0,00 0,00 0,00 74.388,70
1321. ROŽIKA MRAVLINČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1963 SLATINA 16.017,73 0,00 1.750,56 56.615,96 0,00 0,00 0,00 74.384,25
1322. TOMISLAV IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.379,30 0,00 0,00 0,00 74.379,30
1323. VUKA TODOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1932 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 74.375,94 0,00 0,00 0,00 74.375,94
1324. SLAVKO TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 OTROVANEC 62.269,96 0,00 9.060,52 3.037,30 0,00 0,00 0,00 74.367,78
1325. MARIJA MIKULČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1948 JUGOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 74.363,67 0,00 0,00 0,00 74.363,67
1326. ĐURĐICA POPOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 SLATINA 0,00 0,00 0,00 74.345,09 0,00 0,00 0,00 74.345,09
1327. ROMANA ŠAFARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1978 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.281,29 0,00 -25,00 0,00 74.256,29
1328. PAULINA STOJANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1947 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 74.233,17 0,00 0,00 0,00 74.233,17
1329. ANITA ERDELJI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1977 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 74.167,52 0,00 0,00 0,00 74.167,52
1330. FRANJO VENGERT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1953 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 74.165,26 0,00 0,00 0,00 74.165,26
1331. LUCIJA TIŠLJAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 74.115,11 0,00 0,00 0,00 74.115,11
1332. MIRJANA DEREŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1973 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 73.980,77 0,00 0,00 0,00 73.980,77
1333. NADA LUKINIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1955 OREŠAC 0,00 0,00 0,00 73.963,55 0,00 0,00 0,00 73.963,55
1334. SNJEŽANA TOMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1969 SLATINA 0,00 0,00 0,00 73.938,67 0,00 0,00 0,00 73.938,67
1335. ZDRAVKO RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1961 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 73.912,90 0,00 0,00 0,00 73.912,90
1336. MIRJANA RADAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1955 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 73.912,21 0,00 0,00 0,00 73.912,21
1337. DUŠAN KREČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1947 ORAHOVICA 0,00 0,00 0,00 73.883,29 0,00 0,00 0,00 73.883,29
1338. BRANKICA KOSTELAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1960 VUKOSAVLJEVICA -6.385,14 0,00 0,00 80.235,15 0,00 0,00 0,00 73.850,01
1339. SLAVICA JAKOPEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 73.817,54 0,00 0,00 0,00 73.817,54
1340. ĐURĐA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 LOZAN 0,00 0,00 0,00 73.786,85 0,00 0,00 0,00 73.786,85
1341. NIKOLA ZEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1931 ŠPANAT 0,00 0,00 -729,89 74.512,01 0,00 0,00 0,00 73.782,12
1342. MILAN ŠEGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1958 REZOVAC 65.173,16 0,00 4.850,88 3.684,41 0,00 0,00 0,00 73.708,45
1343. ANTUN MAROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1956 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 73.654,19 0,00 0,00 0,00 73.654,19
1344. SMILJA BALAĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1935 LISIČINE 0,00 0,00 0,00 73.652,76 0,00 0,00 0,00 73.652,76
1345. NADA GAŠPARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 SEDLARICA 0,00 0,00 0,00 73.556,94 0,00 0,00 0,00 73.556,94
1346. ANĐELA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 73.548,55 0,00 0,00 0,00 73.548,55
1347. JOZO MOSLAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1955 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 73.417,59 0,00 0,00 0,00 73.417,59
1348. SAVETA DMITROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1949 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 73.396,50 0,00 0,00 0,00 73.396,50
1349. DANICA KOLARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1961 GORNJI MIHOLJAC 0,00 0,00 0,00 73.361,93 0,00 0,00 0,00 73.361,93
1350. VLADIMIR ŠOKAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1957 LOZAN 0,00 0,00 -557,56 73.871,43 0,00 0,00 0,00 73.313,87
1351. RUŽICA BARČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1967 GRABROVNICA -0,01 0,00 167,29 73.126,28 0,00 0,00 0,00 73.293,56
1352. MARIJA SUČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 73.291,51 0,00 0,00 0,00 73.291,51
1353. BLAGICA MIKOLAŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1969 TURANOVAC 0,00 0,00 3.212,45 70.002,05 0,00 0,00 0,00 73.214,50
1354. MIRJANA SAVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1945 DONJE KUSONJE 0,00 0,00 0,00 73.143,19 0,00 0,00 0,00 73.143,19
1355. JOSIP BEGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 73.118,20 0,00 0,00 0,00 73.118,20
1356. RANKO PANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1951 ŽIROSLAVLJE 0,00 0,00 0,00 73.115,63 0,00 0,00 0,00 73.115,63
1357. MARIJAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1956 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 73.058,65 0,00 0,00 0,00 73.058,65
1358. MARICA TKALČEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1957 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 72.989,08 0,00 0,00 0,00 72.989,08
1359. MARIJA ILA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 DINJEVAC 0,00 0,00 0,00 72.949,00 0,00 0,00 0,00 72.949,00
1360. NADA RAKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1936 KOMETNIK-JORGIĆI 0,00 0,00 0,00 72.948,43 0,00 0,00 0,00 72.948,43
1361. NEVENKA TUBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1940 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 72.947,77 0,00 0,00 0,00 72.947,77
1362. MARIJA DREZGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1938 BUKOVAČKI ANTUNOVAC 0,00 0,00 0,00 72.947,77 0,00 0,00 0,00 72.947,77
1363. MILKA MILIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1940 BORIK 0,00 0,00 0,00 72.947,77 0,00 0,00 0,00 72.947,77
1364. MILKA TOMAŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1930 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 72.947,77 0,00 0,00 0,00 72.947,77
1365. DUŠANKA RADULOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1938 BORIK 0,00 0,00 0,00 72.927,06 0,00 0,00 0,00 72.927,06
1366. STJEPAN SANTNER VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1969 SUHOPOLJE 3.181,97 0,00 -514,87 70.255,06 0,00 0,00 0,00 72.922,16
1367. DENIS ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 72.897,28 0,00 0,00 0,00 72.897,28
1368. MARIJA GRGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1964 SOPJE 0,00 0,00 0,00 72.888,76 0,00 0,00 0,00 72.888,76
1369. LJUBICA VUČKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1936 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 72.811,03 0,00 0,00 0,00 72.811,03
1370. DRAGICA RAPTAVI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1961 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 72.764,24 0,00 0,00 0,00 72.764,24
1371. MARIJA BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1956 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 72.747,98 0,00 0,00 0,00 72.747,98
1372. LJUBICA GRUBAČ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1940 KAPINCI 0,00 0,00 0,00 72.712,67 0,00 0,00 0,00 72.712,67
1373. ANA KOMAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1955 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 72.581,06 0,00 0,00 0,00 72.581,06
1374. MARIJA RAJNOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1935 RUŠANI 0,00 0,00 0,00 72.475,31 0,00 0,00 0,00 72.475,31
1375. NEVENKA KUZMAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1952 BREZOVICA 0,00 0,00 0,00 72.475,29 0,00 0,00 0,00 72.475,29
1376. NIKOLA PUTNIKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1978 CRNAC 0,00 0,00 0,00 72.405,43 0,00 0,00 0,00 72.405,43
1377. ILINKA RADOŠEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1951 VOĆIN 0,00 0,00 0,00 72.400,15 0,00 0,00 0,00 72.400,15
1378. DAMIR ERHATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1966 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 72.371,38 0,00 0,00 0,00 72.371,38
1379. LJILJANA STOJKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1955 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 72.321,00 0,00 0,00 0,00 72.321,00
1380. RUDIKA ŠPOLJARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1967 STARO PETROVO POLJE 34.877,41 0,00 2.686,68 34.739,98 0,00 0,00 0,00 72.304,07
1381. IVAN VLAŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1965 STAROGRADAČKI MAROF 0,00 0,00 0,00 72.303,01 0,00 0,00 0,00 72.303,01
1382. ŽELJKO POČEPAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1962 ROGOVAC 3.662,82 0,00 0,00 68.574,06 0,00 0,00 0,00 72.236,88
1383. KATARINA PINTARIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1966 CABUNA 0,00 0,00 0,00 72.166,62 0,00 0,00 0,00 72.166,62
1384. MLADEN MIHELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 VIROVITICA 0,00 0,00 355,56 71.798,84 0,00 0,00 0,00 72.154,40
1385. ROMAN RADELIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1976 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 71.967,71 0,00 0,00 0,00 71.967,71
1386. SNJEŽANA TOŠESKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 REZOVAC 20.869,66 0,00 82,28 50.998,86 0,00 0,00 0,00 71.950,80
1387. DANKO POSAVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 ŠPIŠIĆ BUKOVICA -2.263,83 0,00 0,00 74.191,31 0,00 0,00 0,00 71.927,48
1388. JELA HODŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1949 VAŠKA 0,00 0,00 0,00 71.908,83 0,00 0,00 0,00 71.908,83
1389. DOBRIVOJ GVOJIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1955 SLATINA 0,00 0,00 0,00 71.885,72 0,00 0,00 0,00 71.885,72
1390. MIRKO RADOČAJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1957 BAKIĆ 0,00 0,00 0,00 71.876,06 0,00 0,00 0,00 71.876,06
1391. ŽELJKO ŠIMEG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1954 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 71.830,38 0,00 0,00 0,00 71.830,38
1392. KATA PREDRAGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 71.678,36 0,00 0,00 0,00 71.678,36
1393. LJUBA ĆURČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1948 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 71.656,15 0,00 0,00 0,00 71.656,15
1394. BOŽICA BOŠNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI 1978 SLAVONSKE BARE 0,00 0,00 19.914,99 51.714,72 0,00 0,00 0,00 71.629,71
1395. DANICA KARANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1958 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 71.542,12 0,00 0,00 0,00 71.542,12
1396. ANTUN PREDRAGOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1946 OTROVANEC 0,00 0,00 0,00 71.526,57 0,00 0,00 0,00 71.526,57
1397. DRAŽEN BARUSIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 KORIJA 0,00 0,00 0,00 71.517,58 0,00 0,00 0,00 71.517,58
1398. SLAVA IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1948 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 71.507,13 0,00 0,00 0,00 71.507,13
1399. ZORAN ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1969 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 71.423,47 0,00 0,00 0,00 71.423,47
1400. MILENKO ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1953 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 71.398,50 0,00 0,00 0,00 71.398,50