OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. MARIJAN TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1982 SENJ 16.300,84 0,00 960,87 43.278,85 0,00 0,00 0,00 60.540,56
302. MILAN GLUMAC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1964 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 60.187,90 0,00 0,00 0,00 60.187,90
303. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 4.376,96 0,00 5.851,44 49.886,65 0,00 0,00 0,00 60.115,05
304. KATARINA KAJTAZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1984 DONJI KOSINJ 0,00 0,00 0,00 59.564,85 0,00 0,00 0,00 59.564,85
305. KATA ŠEBALJ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1940 GLIBODOL 0,00 0,00 0,00 59.461,54 0,00 0,00 0,00 59.461,54
306. SVETLANA PAVIČIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1965 KARLOBAG 0,00 0,00 1.106,11 58.349,44 0,00 0,00 0,00 59.455,55
307. DAVOR NIŠANDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1985 GOSPIĆ 0,00 0,00 3.244,11 56.179,56 0,00 0,00 0,00 59.423,67
308. ĐORĐE ALEKSIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1937 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 58.635,34 0,00 0,00 0,00 58.635,34
309. ŠIMICA VIDAKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1951 SVETI ROK 0,00 0,00 0,00 58.470,86 0,00 0,00 0,00 58.470,86
310. ZORKA RAJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1939 VODOTEČ 0,00 0,00 0,00 58.409,55 0,00 0,00 0,00 58.409,55
311. JURAJ KOVAČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1959 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 57.874,11 0,00 0,00 0,00 57.874,11
312. DANICA RAJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1963 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 57.660,74 0,00 0,00 0,00 57.660,74
313. DINO SIČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 57.658,42 0,00 0,00 0,00 57.658,42
314. MILAN PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1947 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 57.304,49 0,00 0,00 0,00 57.304,49
315. NIKICA RAKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1963 STARA NOVALJA 0,00 0,00 2.738,00 54.351,76 0,00 0,00 0,00 57.089,76
316. RADOSLAV PALAVRA LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1951 VRANOVAČA 0,00 0,00 0,00 57.019,25 0,00 0,00 0,00 57.019,25
317. MLADEN STEPANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 56.608,52 0,00 0,00 0,00 56.608,52
318. NEVENKA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1964 LIPICE 0,00 0,00 0,00 56.463,02 0,00 0,00 0,00 56.463,02
319. ŽELJKO TURINA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SENJ 866,94 0,00 0,00 55.123,33 0,00 0,00 0,00 55.990,27
320. IVICA VRBAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 55.698,39 0,00 0,00 0,00 55.698,39
321. PETAR OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1954 KORENICA 0,00 0,00 0,00 55.530,67 0,00 0,00 0,00 55.530,67
322. AMIR SELIMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1980 GOSPIĆ 0,00 0,00 5.448,69 50.018,11 0,00 0,00 0,00 55.466,80
323. JELENA OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1960 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 0,00 55.342,13 0,00 0,00 0,00 55.342,13
324. MITAR VUČENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 BRINJE 0,00 0,00 0,00 55.108,91 0,00 0,00 0,00 55.108,91
325. ILIJA SMILJANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1948 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 54.876,95 0,00 0,00 0,00 54.876,95
326. STJEPAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1943 MALO POLJE 0,00 0,00 0,00 54.715,10 0,00 0,00 0,00 54.715,10
327. TONI VRBAN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1988 SVETI JURAJ 0,00 0,00 0,00 54.688,55 0,00 0,00 0,00 54.688,55
328. IVICA BORIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1965 BRINJE 1.049,34 0,00 4.509,25 48.108,98 0,00 0,00 0,00 53.667,57
329. DRAGAN KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1970 SENJ -245,27 0,00 8.632,35 45.268,46 0,00 0,00 0,00 53.655,54
330. NIVES NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1969 VRATNIK 0,00 0,00 0,00 53.585,12 0,00 0,00 0,00 53.585,12
331. MILICA ORLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 RAPAIN KLANAC 0,00 0,00 -327,00 53.571,28 0,00 0,00 0,00 53.244,28
332. ENES FATKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 VELIKA GATA 0,00 0,00 52.952,76 0,00 0,00 0,00 0,00 52.952,76
333. NAZA DURMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1989 LIČKI OSIK 0,00 0,00 1.161,06 51.512,38 0,00 0,00 0,00 52.673,44
334. MILAN PERKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1946 KRIŽPOLJE 0,00 0,00 0,00 52.622,35 0,00 0,00 0,00 52.622,35
335. IVICA KATIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1954 SMILJAN 0,00 0,00 0,18 52.077,32 0,00 0,00 0,00 52.077,50
336. MARINKO OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 1.239,28 50.403,00 0,00 0,00 0,00 51.642,28
337. ANKA NJEGOMIR-IVANČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1952 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 51.578,27 0,00 0,00 0,00 51.578,27
338. MARKO ŽILIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1973 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 50.971,18 0,00 0,00 0,00 50.971,18
339. MARIO BRUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1987 SENJ -807,59 0,00 1.715,99 49.835,32 0,00 0,00 0,00 50.743,72
340. TIHOMIR PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1958 KLANAC 0,00 0,00 0,00 50.602,16 0,00 0,00 0,00 50.602,16
341. DANKO GROZDANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1960 PONORI 0,00 0,00 0,00 50.219,75 0,00 0,00 0,00 50.219,75
342. DUŠAN HAJDUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 50.016,37 0,00 0,00 0,00 50.016,37
343. IVANA PEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 0,00 0,00 0,00 49.646,33 0,00 0,00 0,00 49.646,33
344. TOMISLAV PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1979 SENJ 5.214,31 0,00 1.307,13 43.011,54 0,00 0,00 0,00 49.532,98
345. DRAGAN MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 49.381,77 0,00 0,00 0,00 49.381,77
346. MLADEN BUDISAVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1954 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 48.471,79 0,00 0,00 0,00 48.471,79
347. NIKOLA MARIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 DONJI LAPAC -3.966,96 0,00 -668,09 52.369,77 0,00 0,00 0,00 47.734,72
348. BRANKO STANKOSKI LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1947 ŽELJAVA 0,00 0,00 47.693,21 0,00 0,00 0,00 0,00 47.693,21
349. ANTONIJA BRKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1988 GOSPIĆ 295,66 0,00 3.394,77 43.865,03 0,00 0,00 0,00 47.555,46
350. SUADA KUČLAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SVETI JURAJ -317,74 0,00 1,40 47.694,23 0,00 0,00 0,00 47.377,89
351. ĐURĐICA BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 0,00 0,00 320,03 46.708,55 0,00 0,00 0,00 47.028,58
352. MILAN LOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1933 ŠIROKA KULA 0,00 0,00 0,00 46.722,06 0,00 0,00 0,00 46.722,06
353. DESANKA SKENDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1938 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 46.490,57 0,00 0,00 0,00 46.490,57
354. BRANKO BANJANIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 46.101,05 0,00 0,00 0,00 46.101,05
355. ŽELJKO SMOLČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1963 DABAR 2.375,98 0,00 1.232,61 42.254,54 0,00 0,00 0,00 45.863,13
356. ANICA RADOŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1942 SMILJAN 0,00 0,00 0,00 45.833,51 0,00 0,00 0,00 45.833,51
357. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -413,13 0,00 210,68 46.011,29 0,00 0,00 0,00 45.808,84
358. DAMIR VUKELIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 VOLARICE 0,00 0,00 0,00 45.250,24 0,00 0,00 0,00 45.250,24
359. ĆAZIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 CAZIN 0,00 0,00 24.478,87 20.650,83 0,00 0,00 0,00 45.129,70
360. NIKOLA JELIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1958 JEZERANE 6.073,28 0,00 14.666,45 24.368,12 0,00 0,00 0,00 45.107,85
361. DJEMIL BERBIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 44.910,39 0,00 0,00 0,00 44.910,39
362. FUAD BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 BOSANSKA GRUPA 0,00 0,00 1.304,35 42.796,55 0,00 0,00 0,00 44.100,90
363. JURE ŠKUNCA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 43.818,53 0,00 0,00 0,00 43.818,53
364. ANDRIJA DELAČ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1958 RIČICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.664,57 0,00 43.664,57
365. MARKO JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 43.625,86 0,00 0,00 0,00 43.625,86
366. NIKOLINA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1991 SENJ 0,00 0,00 3.179,59 40.216,29 0,00 0,00 0,00 43.395,88
367. MILAN ŠTIMAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,01 42.113,89 0,00 1.202,64 0,00 43.316,54
368. BERNARD PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.196,08 0,00 43.196,08
369. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 42.656,84 0,00 0,00 0,00 42.656,84
370. JURE BILEN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ -0,41 0,00 5,12 42.617,37 0,00 0,00 0,00 42.622,08
371. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1946 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 42.102,31 0,00 0,00 0,00 42.102,31
372. STIPE VRBAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1981 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 42.079,64 0,00 0,00 0,00 42.079,64
373. SEKA MATASIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1945 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 41.949,80 0,00 0,00 0,00 41.949,80
374. DARKO DASOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1962 BRINJE 0,00 0,00 0,00 41.255,32 0,00 0,00 0,00 41.255,32
375. JOSIP ŠPORČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1935 KUTEREVO 0,00 0,00 0,00 40.650,86 0,00 0,00 0,00 40.650,86
376. GORAN ĐONDRAŠ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1980 DONJI LAPAC 0,00 0,00 9.311,96 31.306,01 0,00 0,00 0,00 40.617,97
377. EJUB HUSEINI LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 40.605,47 0,00 0,00 0,00 40.605,47
378. RASIM HUSEINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 40.454,72 0,00 0,00 0,00 40.454,72
379. BISERKA ORŠANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 OTOČAC 0,00 0,00 0,31 40.365,97 0,00 0,00 0,00 40.366,28
380. DAMIR MRAOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 NOVOSELO BILAJSKO 0,00 0,00 0,00 -272,90 0,00 40.590,79 0,00 40.317,89
381. JOSIP MATASIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1934 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 40.279,87 0,00 0,00 0,00 40.279,87
382. ZDRAVKO-ANTHONY ŠULJIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1968 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 40.151,94 0,00 0,00 0,00 40.151,94
383. MESUD KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 CAZIN 0,00 0,00 0,00 39.985,63 0,00 0,00 0,00 39.985,63
384. DARKO KUKEC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1962 PROZOR 0,00 0,00 0,00 39.952,85 0,00 0,00 0,00 39.952,85
385. VILMA PERNAR LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1938 LIPICE 0,00 0,00 0,00 39.827,65 0,00 0,00 0,00 39.827,65
386. MARTA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 16.524,93 0,00 1.012,77 22.231,79 0,00 0,00 0,00 39.769,49
387. ŽELJKO PAĐEN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1965 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,00 39.675,79 0,00 0,00 0,00 39.675,79
388. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1958 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 39.644,36 0,00 0,00 0,00 39.644,36
389. JOZO MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 LIČKI OSIK 21.417,74 0,00 0,00 18.071,69 0,00 0,00 0,00 39.489,43
390. ZORAN FUNDUK LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 KORENICA 0,00 0,00 205,95 39.279,63 0,00 0,00 0,00 39.485,58
391. JOSIP ZUBOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1955 ZUBOVIĆI 0,00 0,00 0,00 39.076,57 0,00 0,00 0,00 39.076,57
392. VLATKA HUBA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1952 SENJ 0,00 0,00 1.265,21 37.808,93 0,00 0,00 0,00 39.074,14
393. RUŽA OSTOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1948 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 0,00 38.947,53 0,00 0,00 0,00 38.947,53
394. JASMIN VIKIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 UDBINA 0,00 0,00 0,00 38.915,72 0,00 0,00 0,00 38.915,72
395. KREŠIMIR SMOLČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1937 LIPICE 0,00 0,00 0,00 38.791,93 0,00 0,00 0,00 38.791,93
396. MILAN PLEĆAŠ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1934 DIVOSELO 0,00 0,00 0,00 38.516,98 0,00 0,00 0,00 38.516,98
397. JOVAN NARANČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 DOLJANI 0,00 0,00 0,00 38.346,80 0,00 0,00 0,00 38.346,80
398. ELVIRA ŠIPICKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1940 STINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.026,00 0,00 38.026,00
399. STEVAN KRAJINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1939 LIČKI ČITLUK 0,00 0,00 0,00 37.829,88 0,00 0,00 0,00 37.829,88
400. ZEHRUDIN MAHMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1979 GOSPIĆ 0,00 0,00 10.872,00 26.757,25 0,00 0,00 0,00 37.629,25