OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. MLADEN STEPANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 61.127,95 0,00 0,00 0,00 61.127,95
302. NEVEN ŠANKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.718,24 0,00 60.718,24
303. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 60.565,15 0,00 0,00 0,00 60.565,15
304. IRFAN RIZVIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1964 ŠTIKADA 0,00 0,00 0,00 60.257,41 0,00 0,00 0,00 60.257,41
305. RADOSLAV PALAVRA LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1951 VRANOVAČA 0,00 0,00 0,00 60.213,29 0,00 0,00 0,00 60.213,29
306. NIVES NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1969 VRATNIK 0,00 0,00 0,00 59.871,02 0,00 0,00 0,00 59.871,02
307. MIRKO ŠERBEDŽIJA LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 BUNIĆ 0,00 0,00 0,00 59.803,26 0,00 0,00 0,00 59.803,26
308. GORAN GOLIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1975 GOSPIĆ 1.430,77 0,00 6.894,26 46.571,93 0,00 4.905,59 0,00 59.802,55
309. MITAR VUČENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 BRINJE 0,00 0,00 0,00 59.509,45 0,00 0,00 0,00 59.509,45
310. STJEPAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1943 MALO POLJE 0,00 0,00 0,00 59.476,54 0,00 0,00 0,00 59.476,54
311. MARINKO OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 1.282,52 57.617,03 0,00 0,00 0,00 58.899,55
312. TOMISLAV PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1979 SENJ 6.345,08 0,00 1.307,13 51.245,80 0,00 0,00 0,00 58.898,01
313. NIKOLA MARIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 DONJI LAPAC -3.966,96 0,00 -668,09 62.477,42 0,00 0,00 0,00 57.842,37
314. DANE PAUN LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1977 JAGODNJE 0,00 0,00 0,00 56.309,04 0,00 0,00 0,00 56.309,04
315. DUŠAN HAJDUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 56.237,66 0,00 0,00 0,00 56.237,66
316. ANĐELKA JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1970 OTOČAC 16.682,24 0,00 7.049,85 32.297,65 0,00 0,00 0,00 56.029,74
317. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 3.266,21 0,00 4.697,60 47.746,74 0,00 0,00 0,00 55.710,55
318. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -405,32 0,00 210,68 55.902,63 0,00 0,00 0,00 55.707,99
319. OZREN KOVAČ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1981 NOVALJA 0,00 0,00 1.161,77 54.470,61 0,00 0,00 0,00 55.632,38
320. ŠIME ZUBOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1964 ZUBOVIĆI 0,00 0,00 132,19 55.414,30 0,00 0,00 0,00 55.546,49
321. IVANA PEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 0,00 0,00 0,00 55.470,18 0,00 0,00 0,00 55.470,18
322. STIPE JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1965 BRLOŠKA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 55.346,71 0,00 0,00 0,00 55.346,71
323. DRAGAN MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 55.174,58 0,00 0,00 0,00 55.174,58
324. SUADA KUČLAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SVETI JURAJ -317,74 0,00 1,64 55.287,58 0,00 0,00 0,00 54.971,48
325. BERNARD PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.658,64 0,00 54.658,64
326. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1958 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 54.361,56 0,00 0,00 0,00 54.361,56
327. ĐURĐICA BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 0,00 0,00 320,03 53.844,43 0,00 0,00 0,00 54.164,46
328. MLADEN BUDISAVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1954 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 54.157,85 0,00 0,00 0,00 54.157,85
329. NIKOLA LEMAIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 SVRAČKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 53.813,90 0,00 0,00 0,00 53.813,90
330. ANDRIJA DELAČ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1958 RIČICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.677,34 0,00 53.677,34
331. ZDRAVKO-ANTHONY ŠULJIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1968 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 53.363,50 0,00 0,00 0,00 53.363,50
332. BEDRI REDŽEPOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 36.018,25 16.784,72 0,00 0,00 0,00 52.802,97
333. ĆAZIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 CAZIN 0,00 0,00 28.537,74 23.867,61 0,00 0,00 0,00 52.405,35
334. ANICA RADOŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1942 SMILJAN 0,00 0,00 0,00 52.309,83 0,00 0,00 0,00 52.309,83
335. DESANKA SKENDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1938 GORIĆI 0,00 0,00 0,00 51.944,22 0,00 0,00 0,00 51.944,22
336. BISERKA ORŠANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 OTOČAC 0,00 0,00 0,36 51.665,08 0,00 0,00 0,00 51.665,44
337. SEDINA VILIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1984 UDBINA 0,00 0,00 0,00 51.599,57 0,00 0,00 0,00 51.599,57
338. NIKOLINA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1991 SENJ 0,00 0,00 7.123,93 44.375,68 0,00 0,00 0,00 51.499,61
339. TIHOMIR PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1958 KLANAC 0,00 0,00 0,00 51.241,22 0,00 0,00 0,00 51.241,22
340. MILORAD NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1962 KORENICA 0,00 0,00 917,96 50.089,85 0,00 0,00 0,00 51.007,81
341. FUAD BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 BOSANSKA GRUPA 0,00 0,00 1.363,17 49.217,00 0,00 0,00 0,00 50.580,17
342. JURE BILEN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ -0,41 0,00 5,85 49.673,39 0,00 0,00 0,00 49.678,83
343. MILAN ŠTIMAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,01 48.131,22 0,00 1.412,52 0,00 49.543,75
344. JURE LAŠKARIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1985 SINAC -23.580,19 7.947,49 -9,82 64.709,68 0,00 0,00 0,00 49.067,16
345. ŽELJKO ŠABAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1971 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 48.859,90 0,00 0,00 0,00 48.859,90
346. JOZO MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 LIČKI OSIK 26.626,48 0,00 0,00 22.139,90 0,00 0,00 0,00 48.766,38
347. STIPE VRBAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1981 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 48.711,84 0,00 0,00 0,00 48.711,84
348. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 48.566,24 0,00 0,00 0,00 48.566,24
349. ZORAN FUNDUK LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 KORENICA 0,00 0,00 246,71 47.800,27 0,00 0,00 0,00 48.046,98
350. ANTE ATALIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1978 OTOČAC -1,35 0,00 5.156,11 42.680,81 0,00 0,00 0,00 47.835,57
351. NIKOLA JAVOR LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 PODLAPAČA 0,00 0,00 0,00 47.788,61 0,00 0,00 0,00 47.788,61
352. MARKO JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 47.738,33 0,00 0,00 0,00 47.738,33
353. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1946 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 47.484,29 0,00 0,00 0,00 47.484,29
354. SANDRA ŠIMUNOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1977 SENJ 0,00 0,00 0,00 47.338,42 0,00 0,00 0,00 47.338,42
355. NIKOLA RADULOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1973 NOVALJA 0,00 0,00 47.162,69 0,00 0,00 0,00 0,00 47.162,69
356. RASIM HUSEINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 47.158,99 0,00 0,00 0,00 47.158,99
357. MESUD KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 CAZIN 0,00 0,00 0,00 46.498,47 0,00 0,00 0,00 46.498,47
358. MARIJAN DVORSKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1953 BOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.229,95 0,00 46.229,95
359. GORAN ĐONDRAŠ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1980 DONJI LAPAC 0,00 0,00 10.419,83 35.116,80 0,00 0,00 0,00 45.536,63
360. MARTA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 19.753,67 0,00 1.215,69 24.170,23 0,00 0,00 0,00 45.139,59
361. MATJAŽ HARISCH LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.963,67 0,00 44.963,67
362. RADE MILINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1958 CESARICA 0,00 0,00 0,00 44.900,70 0,00 0,00 0,00 44.900,70
363. ŽELJKO JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1972 KRBAVA 0,00 0,00 0,00 44.474,36 0,00 0,00 0,00 44.474,36
364. EJUB HUSEINI LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 44.381,99 0,00 0,00 0,00 44.381,99
365. ZLATA TOMLJANOVIĆ ŠOJAT LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 SENJ 12.198,83 0,00 649,66 31.355,61 0,00 0,00 0,00 44.204,10
366. VESNA KOLARIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1969 OTEŠ 0,00 0,00 0,00 -264,93 0,00 44.426,36 0,00 44.161,43
367. VLATKA HUBA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1952 SENJ 0,00 0,00 1.373,44 42.703,64 0,00 0,00 0,00 44.077,08
368. ELVIRA ŠIPICKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1940 STINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.992,57 0,00 43.992,57
369. KREŠIMIR SMOLČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1937 LIPICE 0,00 0,00 0,00 43.883,38 0,00 0,00 0,00 43.883,38
370. IVAN KUKURUZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1965 GORNJI VAGANAC 0,00 0,00 0,00 43.767,72 0,00 0,00 0,00 43.767,72
371. ŠEMSUDIN MAJSTOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 BREKOVICA 0,00 0,00 43.652,59 0,99 0,00 0,00 0,00 43.653,58
372. JASMIN VIKIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 UDBINA 0,00 0,00 0,00 43.570,34 0,00 0,00 0,00 43.570,34
373. MARKO PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1977 NOVALJA 0,00 0,00 -281,74 43.836,38 0,00 0,00 0,00 43.554,64
374. DARKO KUKEC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1962 PROZOR 0,00 0,00 0,00 43.428,05 0,00 0,00 0,00 43.428,05
375. MILAN PLEĆAŠ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1934 DIVOSELO 0,00 0,00 0,00 43.035,28 0,00 0,00 0,00 43.035,28
376. ERNEST AŽDAJIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1985 KORENICA 13.856,57 0,00 0,00 28.570,10 0,00 0,00 0,00 42.426,67
377. STEVAN KRAJINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1939 LIČKI ČITLUK 0,00 0,00 0,00 42.267,57 0,00 0,00 0,00 42.267,57
378. MATIJA HRGIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1977 NOVALJA 0,00 0,00 10.905,30 31.197,67 0,00 0,00 0,00 42.102,97
379. ELVIS BALIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1986 SMILJAN 0,00 0,00 441,52 41.502,24 0,00 0,00 0,00 41.943,76
380. TOMISLAVA PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1980 SENJ 3.337,42 0,00 1.026,03 37.188,13 0,00 0,00 0,00 41.551,58
381. ZVONIMIR NIKŠIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1939 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 41.494,01 0,00 0,00 0,00 41.494,01
382. STJEPAN PERLIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1962 BRINJE 15.862,63 0,00 0,00 25.476,15 0,00 0,00 0,00 41.338,78
383. MILAN OGRIZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1959 BRLOG 0,00 0,00 -714,35 41.989,59 0,00 0,00 0,00 41.275,24
384. DUŠANKA VUKMIROVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1936 DONJI BABIN POTOK 0,00 0,00 41.119,36 0,00 0,00 0,00 0,00 41.119,36
385. NIKOLA JELIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1958 JEZERANE 5.891,08 0,00 7.517,86 27.415,53 0,00 0,00 0,00 40.824,47
386. MIHOVIL KRPAN LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1978 PERUŠIĆ 5.413,13 0,00 -11.502,15 46.514,27 0,00 0,00 0,00 40.425,25
387. BARA VIDAKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1942 LIPICE 0,00 0,00 0,00 39.561,22 0,00 0,00 0,00 39.561,22
388. STEVO BALAĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 MIŠLJENOVAC 0,00 0,00 0,00 39.336,06 0,00 0,00 0,00 39.336,06
389. MARIJA MAŽAR LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1952 PODLAPAČA 0,00 0,00 0,00 39.129,94 0,00 0,00 0,00 39.129,94
390. BESIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 38.902,39 0,00 0,00 0,00 38.902,39
391. JURE ŠKUNCA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 38.885,10 0,00 0,00 0,00 38.885,10
392. ANKA NJEGOMIR-IVANČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1952 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 38.733,69 0,00 0,00 0,00 38.733,69
393. DRAGAN KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1970 SENJ -245,27 0,00 3.878,11 34.669,45 0,00 0,00 0,00 38.302,29
394. ANICA JERBIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 RAMLJANI 0,00 0,00 0,00 37.746,17 0,00 0,00 0,00 37.746,17
395. DENI BUTORAC LIČKO-SENJSKA,SENJ 1992 SENJ 0,00 0,00 895,06 35.662,88 0,00 0,00 0,00 36.557,94
396. MLADEN LJUBOJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1938 SVRAČKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 36.507,58 0,00 0,00 0,00 36.507,58
397. MARIO BRUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1987 SENJ 0,00 0,00 428,26 35.952,73 0,00 0,00 0,00 36.380,99
398. ANDREA ŠARLIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1978 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 36.346,89 0,00 0,00 0,00 36.346,89
399. MARIO HODAK LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1986 KORENICA 0,00 0,00 -292,71 36.580,44 0,00 0,00 0,00 36.287,73
400. LJUBO MARKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1964 GOSPIĆ 1.169,36 0,00 15.576,46 19.408,41 0,00 0,00 0,00 36.154,23