OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. RUŽA VUKODER LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1958 JEZERANE 0,00 0,00 0,00 66.873,43 0,00 0,00 0,00 66.873,43
302. FRANJO ŠEPAC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1972 KUTEREVO 0,00 0,00 0,00 66.429,75 0,00 0,00 0,00 66.429,75
303. SLAVKO ČULINA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1958 METAJNA 0,00 0,00 338,80 65.963,06 0,00 0,00 0,00 66.301,86
304. IVICA MARJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1959 VRANOVAČA 0,00 0,00 6.599,51 59.674,15 0,00 0,00 0,00 66.273,66
305. ANA JERGOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1937 RAMLJANI 0,00 0,00 0,00 66.221,79 0,00 0,00 0,00 66.221,79
306. KATA ŠEBALJ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1940 GLIBODOL 0,00 0,00 0,00 65.209,46 0,00 0,00 0,00 65.209,46
307. DAVOR NIŠANDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1985 GOSPIĆ 0,00 0,00 2.123,35 62.923,18 0,00 0,00 0,00 65.046,53
308. UZEIR HODŽIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1962 DONJI LAPAC 0,00 0,00 -571,92 65.366,13 0,00 0,00 0,00 64.794,21
309. MARIJAN TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1982 SENJ 17.390,90 0,00 1.025,54 46.021,46 0,00 0,00 0,00 64.437,90
310. HAJNALKA FRANIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 64.048,18 0,00 0,00 0,00 64.048,18
311. DANICA RAJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1963 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 63.812,81 0,00 0,00 0,00 63.812,81
312. BESNIK ABDI LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1967 GOSPIĆ 23.879,90 0,00 9.520,41 30.347,38 0,00 0,00 0,00 63.747,69
313. TONI VRBAN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1988 SVETI JURAJ 0,00 0,00 0,00 63.171,57 0,00 0,00 0,00 63.171,57
314. DRAGICA ROŽMAN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1934 KUTEREVO 0,00 0,00 0,00 63.011,12 0,00 0,00 0,00 63.011,12
315. KATARINA KAJTAZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1984 DONJI KOSINJ 0,00 0,00 0,00 62.774,06 0,00 0,00 0,00 62.774,06
316. JASMINKA GRAHOVAC LIČKO-SENJSKA,SENJ 1971 SENJ 841,61 0,00 5.255,85 56.624,44 0,00 0,00 0,00 62.721,90
317. MARIJA RUPČIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1975 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 62.615,59 0,00 0,00 0,00 62.615,59
318. SVETLANA PAVIČIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1965 KARLOBAG 0,00 0,00 116,60 62.350,79 0,00 0,00 0,00 62.467,39
319. MILAN GLUMAC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1964 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 62.343,54 0,00 0,00 0,00 62.343,54
320. DARIJA VARGA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 SENJ 0,00 0,00 -91,80 61.723,35 0,00 0,00 0,00 61.631,55
321. ĐORĐE ALEKSIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1937 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 60.734,50 0,00 0,00 0,00 60.734,50
322. SNJEŽANA HAJDINJAK LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1987 UDBINA 23.913,16 0,00 2.552,13 34.148,30 0,00 0,00 0,00 60.613,59
323. ZORKA RAJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1939 VODOTEČ 0,00 0,00 0,00 60.500,62 0,00 0,00 0,00 60.500,62
324. JURAJ KOVAČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1959 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 59.844,19 0,00 0,00 0,00 59.844,19
325. DINO SIČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 -451,84 59.827,29 0,00 0,00 0,00 59.375,45
326. MILAN PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1947 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 59.356,00 0,00 0,00 0,00 59.356,00
327. AMIR SELIMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1980 GOSPIĆ 0,00 0,00 5.806,74 53.346,54 0,00 0,00 0,00 59.153,28
328. NIKICA RAKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1963 STARA NOVALJA 0,00 0,00 2.840,85 56.236,19 0,00 0,00 0,00 59.077,04
329. ŽELJKO TURINA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SENJ 915,24 0,00 0,00 57.739,53 0,00 0,00 0,00 58.654,77
330. IVICA VRBAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 58.343,83 0,00 0,00 0,00 58.343,83
331. RADOSLAV PALAVRA LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1951 VRANOVAČA 0,00 0,00 0,00 57.994,02 0,00 0,00 0,00 57.994,02
332. MLADEN STEPANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 57.987,78 0,00 0,00 0,00 57.987,78
333. MILAN PERKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1946 KRIŽPOLJE 0,00 0,00 0,00 57.278,22 0,00 0,00 0,00 57.278,22
334. PETAR OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1954 KORENICA 0,00 0,00 0,00 57.017,67 0,00 0,00 0,00 57.017,67
335. ILIJA SMILJANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1948 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 56.841,55 0,00 0,00 0,00 56.841,55
336. BERKA CRNKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1983 PERUŠIĆ 7.996,36 0,00 0,00 48.469,42 0,00 0,00 0,00 56.465,78
337. MITAR VUČENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 BRINJE 0,00 0,00 0,00 56.451,88 0,00 0,00 0,00 56.451,88
338. STJEPAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1943 MALO POLJE 0,00 0,00 0,00 56.168,21 0,00 0,00 0,00 56.168,21
339. ENES FATKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 VELIKA GATA 0,00 0,00 55.940,74 0,00 0,00 0,00 0,00 55.940,74
340. NIVES NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1969 VRATNIK 0,00 0,00 0,00 55.503,48 0,00 0,00 0,00 55.503,48
341. NAZA DURMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1989 LIČKI OSIK 0,00 0,00 1.247,49 54.193,08 0,00 0,00 0,00 55.440,57
342. DAMIR VUKELIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 VOLARICE 0,00 0,00 0,00 55.317,11 0,00 0,00 0,00 55.317,11
343. ZDRAVKO KAPETANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1970 BRINJE 0,00 0,00 7.845,59 47.415,97 0,00 0,00 0,00 55.261,56
344. MILICA ORLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 RAPAIN KLANAC 0,00 0,00 -327,00 55.489,14 0,00 0,00 0,00 55.162,14
345. IVICA KATIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1954 SMILJAN 0,00 0,00 0,19 54.960,53 0,00 0,00 0,00 54.960,72
346. NEVENKA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1964 LIPICE 0,00 0,00 0,00 54.825,42 0,00 0,00 0,00 54.825,42
347. MARKO ŽILIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1973 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 54.269,97 0,00 0,00 0,00 54.269,97
348. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 3.432,23 0,00 3.212,67 47.592,22 0,00 0,00 0,00 54.237,12
349. MARINKO OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 1.252,48 52.604,61 0,00 0,00 0,00 53.857,09
350. VESNA PREŽIGALO LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1954 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 52.811,16 0,00 0,00 0,00 52.811,16
351. TOMISLAV PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1979 SENJ 5.559,41 0,00 1.307,13 45.524,51 0,00 0,00 0,00 52.391,05
352. MILAN LOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1933 ŠIROKA KULA 0,00 0,00 0,00 52.177,50 0,00 0,00 0,00 52.177,50
353. DUŠAN HAJDUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 51.915,01 0,00 0,00 0,00 51.915,01
354. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 51.733,25 0,00 0,00 0,00 51.733,25
355. DANKO GROZDANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1960 PONORI 0,00 0,00 0,00 51.447,66 0,00 0,00 0,00 51.447,66
356. IVANA PEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 0,00 0,00 0,00 51.423,67 0,00 0,00 0,00 51.423,67
357. TIHOMIR PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1958 KLANAC 0,00 0,00 0,00 51.251,08 0,00 0,00 0,00 51.251,08
358. DJEMIL BERBIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 51.196,64 0,00 0,00 0,00 51.196,64
359. DRAGAN MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 51.149,65 0,00 0,00 0,00 51.149,65
360. NIKOLA MARIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 DONJI LAPAC -3.966,96 0,00 -668,09 55.454,47 0,00 0,00 0,00 50.819,42
361. NIKOLINA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1991 SENJ 0,00 0,00 4.744,26 45.813,11 0,00 0,00 0,00 50.557,37
362. MLADEN BUDISAVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1954 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 50.207,08 0,00 0,00 0,00 50.207,08
363. SUADA KUČLAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SVETI JURAJ -317,74 0,00 1,47 50.375,56 0,00 0,00 0,00 50.059,29
364. BRANKO STANKOSKI LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1947 ŽELJAVA 0,00 0,00 49.777,29 0,00 0,00 0,00 0,00 49.777,29
365. ĐURĐICA BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 0,00 0,00 320,03 48.886,31 0,00 0,00 0,00 49.206,34
366. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -405,32 0,00 210,68 49.029,97 0,00 0,00 0,00 48.835,33
367. BRANKO BANJANIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 48.298,70 0,00 0,00 0,00 48.298,70
368. DESANKA SKENDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1938 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 48.154,93 0,00 0,00 0,00 48.154,93
369. MILORAD NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1962 KORENICA 0,00 0,00 832,14 47.143,37 0,00 0,00 0,00 47.975,51
370. ANICA RADOŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1942 SMILJAN 0,00 0,00 0,00 47.809,98 0,00 0,00 0,00 47.809,98
371. NIKOLA JELIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1958 JEZERANE 6.559,99 0,00 15.421,47 25.453,18 0,00 0,00 0,00 47.434,64
372. ĆAZIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 CAZIN 0,00 0,00 25.717,57 21.632,54 0,00 0,00 0,00 47.350,11
373. MIROSLAV BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SENJ 0,00 0,00 0,00 46.939,10 0,00 0,00 0,00 46.939,10
374. ANDRIJA DELAČ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1958 RIČICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.720,30 0,00 46.720,30
375. IVICA BORIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1965 BRINJE 1,82 0,00 -1.648,91 48.312,36 0,00 0,00 0,00 46.665,27
376. BISERKA ORŠANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 OTOČAC 0,00 0,00 0,32 46.451,39 0,00 0,00 0,00 46.451,71
377. FUAD BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 BOSANSKA GRUPA 0,00 0,00 1.322,30 44.755,97 0,00 0,00 0,00 46.078,27
378. BERNARD PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.968,96 0,00 45.968,96
379. MARIO BRUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1987 SENJ 0,00 0,00 2.781,16 42.839,05 0,00 0,00 0,00 45.620,21
380. VIKTOR SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 PIJAVICA 0,00 0,00 45.565,40 0,00 0,00 0,00 0,00 45.565,40
381. MILAN ŠTIMAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,01 43.950,27 0,00 1.266,69 0,00 45.216,97
382. ZDRAVKO-ANTHONY ŠULJIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1968 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 44.964,91 0,00 0,00 0,00 44.964,91
383. MARKO JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 44.880,92 0,00 0,00 0,00 44.880,92
384. JURE BILEN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ -0,41 0,00 5,35 44.770,75 0,00 0,00 0,00 44.775,69
385. BEDRI REDŽEPOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 30.256,17 14.393,18 0,00 0,00 0,00 44.649,35
386. ANTE ATALIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1978 OTOČAC -1,35 0,00 4.317,64 40.253,45 0,00 0,00 0,00 44.569,74
387. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 44.460,29 0,00 0,00 0,00 44.460,29
388. STIPE VRBAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1981 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 44.103,67 0,00 0,00 0,00 44.103,67
389. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1946 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 43.744,80 0,00 0,00 0,00 43.744,80
390. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1958 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 43.635,91 0,00 0,00 0,00 43.635,91
391. RASIM HUSEINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 42.500,75 0,00 0,00 0,00 42.500,75
392. JOZO MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 LIČKI OSIK 23.007,37 0,00 0,00 19.313,24 0,00 0,00 0,00 42.320,61
393. JOSIP ŠPORČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1935 KUTEREVO 0,00 0,00 0,00 42.297,46 0,00 0,00 0,00 42.297,46
394. JURE ŠKUNCA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 42.201,64 0,00 0,00 0,00 42.201,64
395. GORAN ĐONDRAŠ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1980 DONJI LAPAC 0,00 0,00 9.650,06 32.468,99 0,00 0,00 0,00 42.119,05
396. ZORAN FUNDUK LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 KORENICA 0,00 0,00 218,39 41.880,00 0,00 0,00 0,00 42.098,39
397. MESUD KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 CAZIN 0,00 0,00 0,00 41.973,25 0,00 0,00 0,00 41.973,25
398. EJUB HUSEINI LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 41.758,01 0,00 0,00 0,00 41.758,01
399. MILE JAKOVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1962 GORNJI VAGANAC 504,09 0,00 24.022,50 17.211,60 0,00 0,00 0,00 41.738,19
400. MIJO JUKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1974 STINICA 0,00 0,00 2.110,39 34.468,17 4.871,34 0,00 0,00 41.449,90