OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. IVICA MARJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1959 VRANOVAČA 0,00 0,00 6.356,36 58.627,35 0,00 0,00 0,00 64.983,71
302. RUŽA VUKODER LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1958 JEZERANE 0,00 0,00 0,00 64.817,53 0,00 0,00 0,00 64.817,53
303. ANA JERGOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1937 RAMLJANI 0,00 0,00 0,00 64.198,20 0,00 0,00 0,00 64.198,20
304. MILORAD NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1962 KORENICA 0,00 0,00 807,15 62.696,21 0,00 0,00 0,00 63.503,36
305. HAJNALKA FRANIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 62.166,18 0,00 0,00 0,00 62.166,18
306. UZEIR HODŽIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1962 DONJI LAPAC 0,00 0,00 -571,92 62.683,16 0,00 0,00 0,00 62.111,24
307. MARIJAN TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1982 SENJ 16.668,19 0,00 982,66 44.203,11 0,00 0,00 0,00 61.853,96
308. DAVOR NIŠANDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1985 GOSPIĆ 0,00 0,00 2.011,37 59.835,32 0,00 0,00 0,00 61.846,69
309. DRAGICA ROŽMAN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1934 KUTEREVO 0,00 0,00 0,00 61.567,21 0,00 0,00 0,00 61.567,21
310. KATA ŠEBALJ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1940 GLIBODOL 0,00 0,00 0,00 61.448,45 0,00 0,00 0,00 61.448,45
311. MILAN GLUMAC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1964 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 60.914,34 0,00 0,00 0,00 60.914,34
312. KATARINA KAJTAZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1984 DONJI KOSINJ 0,00 0,00 0,00 60.646,34 0,00 0,00 0,00 60.646,34
313. SVETLANA PAVIČIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1965 KARLOBAG 0,00 0,00 110,23 59.697,88 0,00 0,00 0,00 59.808,11
314. ŠIMICA VIDAKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1951 SVETI ROK 0,00 0,00 0,00 59.728,71 0,00 0,00 0,00 59.728,71
315. DANICA RAJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1963 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 59.616,44 0,00 0,00 0,00 59.616,44
316. ĐORĐE ALEKSIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1937 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 59.342,75 0,00 0,00 0,00 59.342,75
317. ZORKA RAJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1939 VODOTEČ 0,00 0,00 0,00 59.114,23 0,00 0,00 0,00 59.114,23
318. DINO SIČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 58.541,58 0,00 0,00 0,00 58.541,58
319. JURAJ KOVAČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1959 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 58.538,02 0,00 0,00 0,00 58.538,02
320. MILAN PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1947 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 57.995,84 0,00 0,00 0,00 57.995,84
321. NIKICA RAKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1963 STARA NOVALJA 0,00 0,00 2.772,66 54.986,80 0,00 0,00 0,00 57.759,46
322. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 4.605,55 0,00 3.079,71 50.032,93 0,00 0,00 0,00 57.718,19
323. NEVENKA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1964 LIPICE 0,00 0,00 0,00 57.414,11 0,00 0,00 0,00 57.414,11
324. RADOSLAV PALAVRA LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1951 VRANOVAČA 0,00 0,00 0,00 57.347,75 0,00 0,00 0,00 57.347,75
325. MLADEN STEPANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 57.073,33 0,00 0,00 0,00 57.073,33
326. ŽELJKO TURINA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SENJ 883,22 0,00 0,00 56.004,98 0,00 0,00 0,00 56.888,20
327. AMIR SELIMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1980 GOSPIĆ 0,00 0,00 5.569,35 51.139,78 0,00 0,00 0,00 56.709,13
328. IVICA VRBAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 56.589,89 0,00 0,00 0,00 56.589,89
329. PETAR OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1954 KORENICA 0,00 0,00 0,00 56.031,78 0,00 0,00 0,00 56.031,78
330. TONI VRBAN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1988 SVETI JURAJ 0,00 0,00 0,00 55.898,45 0,00 0,00 0,00 55.898,45
331. MITAR VUČENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 BRINJE 0,00 0,00 0,00 55.561,48 0,00 0,00 0,00 55.561,48
332. ILIJA SMILJANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1948 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 55.539,01 0,00 0,00 0,00 55.539,01
333. STJEPAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1943 MALO POLJE 0,00 0,00 0,00 55.204,79 0,00 0,00 0,00 55.204,79
334. NIVES NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1969 VRATNIK 0,00 0,00 0,00 54.231,60 0,00 0,00 0,00 54.231,60
335. MILAN PERKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1946 KRIŽPOLJE 0,00 0,00 0,00 54.196,11 0,00 0,00 0,00 54.196,11
336. ENES FATKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 VELIKA GATA 0,00 0,00 53.959,70 0,00 0,00 0,00 0,00 53.959,70
337. MILICA ORLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 RAPAIN KLANAC 0,00 0,00 -327,00 54.217,59 0,00 0,00 0,00 53.890,59
338. ZDRAVKO KAPETANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1970 BRINJE 0,00 0,00 7.557,28 46.329,42 0,00 0,00 0,00 53.886,70
339. NAZA DURMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1989 LIČKI OSIK 0,00 0,00 1.190,19 52.131,88 0,00 0,00 0,00 53.322,07
340. IVICA KATIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1954 SMILJAN 0,00 0,00 0,18 53.048,95 0,00 0,00 0,00 53.049,13
341. MARINKO OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 1.243,73 51.144,94 0,00 0,00 0,00 52.388,67
342. ANKA NJEGOMIR-IVANČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1952 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 52.202,41 0,00 0,00 0,00 52.202,41
343. MARKO ŽILIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1973 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 52.082,86 0,00 0,00 0,00 52.082,86
344. MARIO BRUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1987 SENJ -807,59 0,00 2.635,30 50.224,70 0,00 0,00 0,00 52.052,41
345. NIKOLINA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1991 SENJ 0,00 0,00 4.488,30 46.877,71 0,00 0,00 0,00 51.366,01
346. DUŠAN HAJDUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 50.656,21 0,00 0,00 0,00 50.656,21
347. DANKO GROZDANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1960 PONORI 0,00 0,00 0,00 50.633,55 0,00 0,00 0,00 50.633,55
348. TOMISLAV PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1979 SENJ 5.330,61 0,00 1.307,13 43.858,40 0,00 0,00 0,00 50.496,14
349. IVANA PEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 0,00 0,00 0,00 50.245,29 0,00 0,00 0,00 50.245,29
350. DRAGAN MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 49.977,54 0,00 0,00 0,00 49.977,54
351. TIHOMIR PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1958 KLANAC 0,00 0,00 0,00 49.974,99 0,00 0,00 0,00 49.974,99
352. DRAGAN KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1970 SENJ -245,27 0,00 3.878,11 46.295,66 0,00 0,00 0,00 49.928,50
353. MLADEN BUDISAVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1954 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 49.056,57 0,00 0,00 0,00 49.056,57
354. NIKOLA MARIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 DONJI LAPAC -3.966,96 0,00 -668,09 53.409,30 0,00 0,00 0,00 48.774,25
355. MILAN LOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1933 ŠIROKA KULA 0,00 0,00 0,00 48.442,97 0,00 0,00 0,00 48.442,97
356. BRANKO STANKOSKI LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1947 ŽELJAVA 0,00 0,00 48.395,54 0,00 0,00 0,00 0,00 48.395,54
357. SUADA KUČLAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SVETI JURAJ -317,74 0,00 1,42 48.597,83 0,00 0,00 0,00 48.281,51
358. ĐURĐICA BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 0,00 0,00 320,03 47.442,46 0,00 0,00 0,00 47.762,49
359. DESANKA SKENDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1938 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 47.051,45 0,00 0,00 0,00 47.051,45
360. DJEMIL BERBIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 46.943,84 0,00 0,00 0,00 46.943,84
361. BRANKO BANJANIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 46.841,65 0,00 0,00 0,00 46.841,65
362. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -405,32 0,00 210,68 47.028,57 0,00 0,00 0,00 46.833,93
363. IVICA BORIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1965 BRINJE 600,72 0,00 -1.648,91 47.871,85 0,00 0,00 0,00 46.823,66
364. ANICA RADOŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1942 SMILJAN 0,00 0,00 0,00 46.499,57 0,00 0,00 0,00 46.499,57
365. DAMIR VUKELIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 VOLARICE 0,00 0,00 0,00 46.263,21 0,00 0,00 0,00 46.263,21
366. NIKOLA JELIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1958 JEZERANE 6.237,30 0,00 14.920,89 24.733,79 0,00 0,00 0,00 45.891,98
367. ĆAZIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 CAZIN 0,00 0,00 24.896,31 20.981,66 0,00 0,00 0,00 45.877,97
368. FUAD BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 BOSANSKA GRUPA 0,00 0,00 1.310,40 43.456,87 0,00 0,00 0,00 44.767,27
369. ANDRIJA DELAČ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1958 RIČICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.694,34 0,00 44.694,34
370. JURE ŠKUNCA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 44.582,98 0,00 0,00 0,00 44.582,98
371. BERNARD PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.482,32 0,00 44.482,32
372. MARKO JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 44.048,81 0,00 0,00 0,00 44.048,81
373. MILAN ŠTIMAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,01 42.732,74 0,00 1.224,22 0,00 43.956,97
374. JURE BILEN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ -0,41 0,00 5,20 43.343,05 0,00 0,00 0,00 43.347,84
375. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 43.264,59 0,00 0,00 0,00 43.264,59
376. MARICA UGARKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1962 BRINJE 0,00 0,00 0,00 42.965,39 0,00 0,00 0,00 42.965,39
377. BISERKA ORŠANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 OTOČAC 0,00 0,00 0,31 42.863,16 0,00 0,00 0,00 42.863,47
378. STIPE VRBAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1981 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 42.761,74 0,00 0,00 0,00 42.761,74
379. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 42.673,82 0,00 0,00 0,00 42.673,82
380. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1946 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 42.655,82 0,00 0,00 0,00 42.655,82
381. SEKA MATASIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1945 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 42.527,07 0,00 0,00 0,00 42.527,07
382. BEDRI REDŽEPOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 28.578,19 13.696,73 0,00 0,00 0,00 42.274,92
383. DARKO DASOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1962 BRINJE 0,00 0,00 0,00 41.920,12 0,00 0,00 0,00 41.920,12
384. ANTE ATALIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1978 OTOČAC -12,77 0,00 4.027,85 37.838,19 0,00 0,00 0,00 41.853,27
385. ZDRAVKO-ANTHONY ŠULJIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1968 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 41.778,64 0,00 0,00 0,00 41.778,64
386. ŽELJKO SMOLČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1963 DABAR 2.441,75 0,00 -1.423,33 40.678,82 0,00 0,00 0,00 41.697,24
387. ANTONIJA BRKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1988 GOSPIĆ 305,05 0,00 957,17 40.096,90 0,00 0,00 0,00 41.359,12
388. ŽELJKO PAĐEN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1965 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,00 41.320,21 0,00 0,00 0,00 41.320,21
389. JOSIP ŠPORČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1935 KUTEREVO 0,00 0,00 0,00 41.205,76 0,00 0,00 0,00 41.205,76
390. RASIM HUSEINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 41.144,23 0,00 0,00 0,00 41.144,23
391. GORAN ĐONDRAŠ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1980 DONJI LAPAC 0,00 0,00 9.425,90 31.697,94 0,00 0,00 0,00 41.123,84
392. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1958 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 40.994,25 0,00 0,00 0,00 40.994,25
393. EJUB HUSEINI LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 40.993,88 0,00 0,00 0,00 40.993,88
394. DAMIR MRAOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 NOVOSELO BILAJSKO 0,00 0,00 0,00 -272,90 0,00 41.165,47 0,00 40.892,57
395. JOSIP MATASIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1934 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 40.851,42 0,00 0,00 0,00 40.851,42
396. BRUNHILDE CHRISTINE KOVACIC LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 WESSELING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.694,72 0,00 40.694,72
397. MESUD KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 CAZIN 0,00 0,00 0,00 40.655,44 0,00 0,00 0,00 40.655,44
398. MARTA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 16.856,99 0,00 1.033,64 22.646,84 0,00 0,00 0,00 40.537,47
399. JOZO MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 LIČKI OSIK 21.953,44 0,00 0,00 18.490,09 0,00 0,00 0,00 40.443,53
400. ZORAN FUNDUK LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 KORENICA 0,00 0,00 210,14 40.155,95 0,00 0,00 0,00 40.366,09