OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. IRFAN RIZVIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1964 ŠTIKADA 0,00 0,00 0,00 63.260,56 0,00 0,00 0,00 63.260,56
302. IVICA VRBAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 63.192,79 0,00 0,00 0,00 63.192,79
303. MILAN PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1947 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 63.111,72 0,00 0,00 0,00 63.111,72
304. NIKICA RAKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1963 STARA NOVALJA 0,00 0,00 3.029,14 59.686,05 0,00 0,00 0,00 62.715,19
305. ELVIS ASIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1967 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 62.641,34 0,00 0,00 0,00 62.641,34
306. IVAN KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SVETI JURAJ 0,00 0,00 6.261,43 55.987,48 0,00 0,00 0,00 62.248,91
307. IVAN ŠOJAT LIČKO-SENJSKA,SENJ 1950 SENJ 0,00 0,00 1.482,09 60.657,73 0,00 0,00 0,00 62.139,82
308. NAZA DURMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1989 LIČKI OSIK 0,00 0,00 1.405,70 60.630,64 0,00 0,00 0,00 62.036,34
309. BERKA CRNKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1983 PERUŠIĆ 8.815,16 0,00 0,00 53.064,69 0,00 0,00 0,00 61.879,85
310. ENES FATKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 VELIKA GATA 0,00 0,00 61.410,89 0,00 0,00 0,00 0,00 61.410,89
311. ZVONKA TONKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 3.511,45 0,00 12.418,44 45.219,11 0,00 0,00 0,00 61.149,00
312. MLADEN STEPANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 60.512,80 0,00 0,00 0,00 60.512,80
313. ILIJA SMILJANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1948 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 60.438,16 0,00 0,00 0,00 60.438,16
314. IVICA KATIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1954 SMILJAN 0,00 0,00 0,20 60.238,84 0,00 0,00 0,00 60.239,04
315. NEVENKA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1964 LIPICE 0,00 0,00 0,00 59.992,19 0,00 0,00 0,00 59.992,19
316. RADOSLAV PALAVRA LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1951 VRANOVAČA 0,00 0,00 0,00 59.778,54 0,00 0,00 0,00 59.778,54
317. NIVES NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1969 VRATNIK 0,00 0,00 0,00 59.015,43 0,00 0,00 0,00 59.015,43
318. ANKA ŠIKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1957 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 58.942,80 0,00 0,00 0,00 58.942,80
319. MITAR VUČENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 BRINJE 0,00 0,00 0,00 58.910,48 0,00 0,00 0,00 58.910,48
320. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 58.839,12 0,00 0,00 0,00 58.839,12
321. STJEPAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1943 MALO POLJE 0,00 0,00 0,00 58.828,45 0,00 0,00 0,00 58.828,45
322. NEVEN ŠANKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.558,34 0,00 58.558,34
323. MARINKO OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 1.276,64 56.635,12 0,00 0,00 0,00 57.911,76
324. TOMISLAV PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1979 SENJ 6.191,17 0,00 1.307,13 50.125,03 0,00 0,00 0,00 57.623,33
325. VESNA PREŽIGALO LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1954 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 57.420,53 0,00 0,00 0,00 57.420,53
326. MIRKO ŠERBEDŽIJA LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 BUNIĆ 0,00 0,00 0,00 57.258,54 0,00 0,00 0,00 57.258,54
327. JURE LAŠKARIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1985 SINAC -20.743,71 12.175,54 -9,82 65.502,93 0,00 0,00 0,00 56.924,94
328. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 6.146,51 0,00 4.572,10 46.128,54 0,00 0,00 0,00 56.847,15
329. NIKOLA MARIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 DONJI LAPAC -3.966,96 0,00 -668,09 61.101,65 0,00 0,00 0,00 56.466,60
330. NIKOLA JAVOR LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 PODLAPAČA 0,00 0,00 0,00 55.525,99 0,00 0,00 0,00 55.525,99
331. DUŠAN HAJDUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 55.390,87 0,00 0,00 0,00 55.390,87
332. IVANA PEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 0,00 0,00 0,00 54.677,48 0,00 0,00 0,00 54.677,48
333. OZREN KOVAČ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1981 NOVALJA 0,00 0,00 1.140,49 53.379,99 0,00 0,00 0,00 54.520,48
334. DRAGAN MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 54.386,11 0,00 0,00 0,00 54.386,11
335. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -405,32 0,00 210,68 54.556,30 0,00 0,00 0,00 54.361,66
336. DANE PAUN LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1977 JAGODNJE 0,00 0,00 0,00 53.813,88 0,00 0,00 0,00 53.813,88
337. SUADA KUČLAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SVETI JURAJ -317,74 0,00 1,61 54.091,70 0,00 0,00 0,00 53.775,57
338. NENAD BABIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1957 LUKOVO ŠUGARJE 0,00 0,00 0,00 53.410,56 0,00 0,00 0,00 53.410,56
339. MLADEN BUDISAVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1954 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 53.383,91 0,00 0,00 0,00 53.383,91
340. ĐURĐICA BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 0,00 0,00 320,03 52.873,15 0,00 0,00 0,00 53.193,18
341. BERNARD PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.956,36 0,00 52.956,36
342. NIKOLA LEMAIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 SVRAČKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 52.693,42 0,00 0,00 0,00 52.693,42
343. ANDRIJA DELAČ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1958 RIČICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.314,48 0,00 52.314,48
344. ŽELJKO ŠABAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1971 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 51.987,95 0,00 0,00 0,00 51.987,95
345. ZDRAVKO-ANTHONY ŠULJIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1968 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 51.925,00 0,00 0,00 0,00 51.925,00
346. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1958 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 51.895,14 0,00 0,00 0,00 51.895,14
347. SANDRA ŠIMUNOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1977 SENJ 0,00 0,00 0,00 51.705,79 0,00 0,00 0,00 51.705,79
348. ANICA RADOŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1942 SMILJAN 0,00 0,00 0,00 51.428,32 0,00 0,00 0,00 51.428,32
349. ĆAZIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 CAZIN 0,00 0,00 27.985,28 23.429,77 0,00 0,00 0,00 51.415,05
350. BEDRI REDŽEPOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 34.889,48 16.316,24 0,00 0,00 0,00 51.205,72
351. DESANKA SKENDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1938 GORIĆI 0,00 0,00 0,00 51.201,91 0,00 0,00 0,00 51.201,91
352. STIPE JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1965 BRLOŠKA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 50.686,95 0,00 0,00 0,00 50.686,95
353. TIHOMIR PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1958 KLANAC 0,00 0,00 0,00 50.382,79 0,00 0,00 0,00 50.382,79
354. BISERKA ORŠANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 OTOČAC 0,00 0,00 0,35 50.225,65 0,00 0,00 0,00 50.226,00
355. MILORAD NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1962 KORENICA 0,00 0,00 901,15 48.838,49 0,00 0,00 0,00 49.739,64
356. NIKOLINA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1991 SENJ 0,00 0,00 6.898,95 42.804,37 0,00 0,00 0,00 49.703,32
357. FUAD BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 BOSANSKA GRUPA 0,00 0,00 1.355,16 48.343,10 0,00 0,00 0,00 49.698,26
358. JURE BILEN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ -0,41 0,00 5,75 48.712,99 0,00 0,00 0,00 48.718,33
359. MILAN ŠTIMAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,01 47.312,20 0,00 1.383,95 0,00 48.696,16
360. ŠIME ZUBOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1964 ZUBOVIĆI 0,00 0,00 132,19 48.563,10 0,00 0,00 0,00 48.695,29
361. STIPE VRBAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1981 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 47.809,12 0,00 0,00 0,00 47.809,12
362. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 47.761,90 0,00 0,00 0,00 47.761,90
363. SEDINA VILIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1984 UDBINA 0,00 0,00 0,00 47.542,48 0,00 0,00 0,00 47.542,48
364. JOZO MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 LIČKI OSIK 25.917,51 0,00 0,00 21.586,16 0,00 0,00 0,00 47.503,67
365. ANĐELKA JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1970 OTOČAC 16.089,64 0,00 1.903,55 29.187,71 0,00 0,00 0,00 47.180,90
366. MARKO JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 47.178,57 0,00 0,00 0,00 47.178,57
367. ZORAN FUNDUK LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 KORENICA 0,00 0,00 241,16 46.640,50 0,00 0,00 0,00 46.881,66
368. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1946 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 46.751,74 0,00 0,00 0,00 46.751,74
369. ANTE ATALIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1978 OTOČAC -1,35 0,00 4.991,86 41.338,19 0,00 0,00 0,00 46.328,70
370. RASIM HUSEINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 46.246,46 0,00 0,00 0,00 46.246,46
371. MESUD KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 CAZIN 0,00 0,00 0,00 45.612,00 0,00 0,00 0,00 45.612,00
372. ERNEST AŽDAJIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1985 KORENICA 14.394,46 0,00 0,00 30.709,37 0,00 0,00 0,00 45.103,83
373. MARIJAN DVORSKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1953 BOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.972,90 0,00 44.972,90
374. GORAN ĐONDRAŠ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1980 DONJI LAPAC 0,00 0,00 10.269,04 34.598,11 0,00 0,00 0,00 44.867,15
375. MARTA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 19.314,20 0,00 1.188,07 23.641,49 0,00 0,00 0,00 44.143,76
376. EJUB HUSEINI LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 43.867,96 0,00 0,00 0,00 43.867,96
377. MATJAŽ HARISCH LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.764,20 0,00 43.764,20
378. RADE MILINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1958 CESARICA 0,00 0,00 0,00 43.697,07 0,00 0,00 0,00 43.697,07
379. VLATKA HUBA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1952 SENJ 0,00 0,00 1.358,71 42.037,41 0,00 0,00 0,00 43.396,12
380. RUŽA OSTOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1948 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 0,00 43.386,16 0,00 0,00 0,00 43.386,16
381. KREŠIMIR SMOLČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1937 LIPICE 0,00 0,00 0,00 43.190,37 0,00 0,00 0,00 43.190,37
382. ELVIRA ŠIPICKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1940 STINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.180,45 0,00 43.180,45
383. ZLATA TOMLJANOVIĆ ŠOJAT LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 SENJ 11.850,80 0,00 632,84 30.599,73 0,00 0,00 0,00 43.083,37
384. DARKO KUKEC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1962 PROZOR 0,00 0,00 0,00 42.976,18 0,00 0,00 0,00 42.976,18
385. VESNA KOLARIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1969 OTEŠ 0,00 0,00 0,00 -264,93 0,00 43.231,56 0,00 42.966,63
386. JASMIN VIKIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 UDBINA 0,00 0,00 0,00 42.936,79 0,00 0,00 0,00 42.936,79
387. IVAN KUKURUZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1965 GORNJI VAGANAC 0,00 0,00 0,00 42.739,17 0,00 0,00 0,00 42.739,17
388. ŠEMSUDIN MAJSTOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 BREKOVICA 0,00 0,00 42.681,55 0,96 0,00 0,00 0,00 42.682,51
389. MARKO PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1977 NOVALJA 0,00 0,00 314,82 42.343,35 0,00 0,00 0,00 42.658,17
390. DUŠANKA VUKMIROVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1936 DONJI BABIN POTOK 0,00 0,00 42.643,71 0,00 0,00 0,00 0,00 42.643,71
391. MILAN PLEĆAŠ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1934 DIVOSELO 0,00 0,00 0,00 42.420,28 0,00 0,00 0,00 42.420,28
392. ŽELJKO JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1972 KRBAVA 0,00 0,00 0,00 42.001,64 0,00 0,00 0,00 42.001,64
393. STEVAN KRAJINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1939 LIČKI ČITLUK 0,00 0,00 0,00 41.663,55 0,00 0,00 0,00 41.663,55
394. TOMISLAVA PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1980 SENJ 3.217,66 0,00 2.326,27 35.834,44 0,00 0,00 0,00 41.378,37
395. MATIJA HRGIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1977 NOVALJA 0,00 0,00 10.703,94 30.620,37 0,00 0,00 0,00 41.324,31
396. ELVIS BALIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1986 SMILJAN 0,00 0,00 431,84 40.594,63 0,00 0,00 0,00 41.026,47
397. ZVONIMIR NIKŠIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1939 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 40.841,22 0,00 0,00 0,00 40.841,22
398. STJEPAN PERLIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1962 BRINJE 15.547,96 0,00 0,00 24.874,59 0,00 0,00 0,00 40.422,55
399. MARIO BRUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1987 SENJ 0,00 0,00 426,21 39.746,52 0,00 0,00 0,00 40.172,73
400. MILAN OGRIZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1959 BRLOG 0,00 0,00 -714,35 40.686,79 0,00 0,00 0,00 39.972,44