OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. ENES FATKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 VELIKA GATA 0,00 0,00 62.077,21 0,00 0,00 0,00 0,00 62.077,21
302. IVICA KATIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1954 SMILJAN 0,00 0,00 0,20 60.881,79 0,00 0,00 0,00 60.881,99
303. ILIJA SMILJANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1948 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 60.876,27 0,00 0,00 0,00 60.876,27
304. MLADEN STEPANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 60.820,37 0,00 0,00 0,00 60.820,37
305. NEVENKA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1964 LIPICE 0,00 0,00 0,00 60.621,55 0,00 0,00 0,00 60.621,55
306. RADOSLAV PALAVRA LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1951 VRANOVAČA 0,00 0,00 0,00 59.995,91 0,00 0,00 0,00 59.995,91
307. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 59.702,14 0,00 0,00 0,00 59.702,14
308. NEVEN ŠANKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.638,29 0,00 59.638,29
309. NIVES NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1969 VRATNIK 0,00 0,00 0,00 59.443,22 0,00 0,00 0,00 59.443,22
310. IRFAN RIZVIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1964 ŠTIKADA 0,00 0,00 0,00 59.276,62 0,00 0,00 0,00 59.276,62
311. MITAR VUČENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 BRINJE 0,00 0,00 0,00 59.209,96 0,00 0,00 0,00 59.209,96
312. STJEPAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1943 MALO POLJE 0,00 0,00 0,00 59.152,50 0,00 0,00 0,00 59.152,50
313. MARINKO OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 1.279,58 57.126,08 0,00 0,00 0,00 58.405,66
314. MIRKO ŠERBEDŽIJA LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 BUNIĆ 0,00 0,00 0,00 58.312,32 0,00 0,00 0,00 58.312,32
315. TOMISLAV PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1979 SENJ 6.268,13 0,00 1.307,13 50.685,43 0,00 0,00 0,00 58.260,69
316. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 6.208,97 0,00 4.634,85 46.937,64 0,00 0,00 0,00 57.781,46
317. NIKOLA MARIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 DONJI LAPAC -3.966,96 0,00 -668,09 61.789,53 0,00 0,00 0,00 57.154,48
318. DUŠAN HAJDUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 55.814,27 0,00 0,00 0,00 55.814,27
319. OZREN KOVAČ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1981 NOVALJA 0,00 0,00 1.151,13 53.925,31 0,00 0,00 0,00 55.076,44
320. IVANA PEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 0,00 0,00 0,00 55.073,83 0,00 0,00 0,00 55.073,83
321. JURE LAŠKARIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1985 SINAC -23.580,19 14.160,88 -9,82 64.480,10 0,00 0,00 0,00 55.050,97
322. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -405,32 0,00 210,68 55.229,46 0,00 0,00 0,00 55.034,82
323. ANĐELKA JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1970 OTOČAC 16.385,94 0,00 6.913,93 31.700,05 0,00 0,00 0,00 54.999,92
324. DANE PAUN LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1977 JAGODNJE 0,00 0,00 0,00 54.842,88 0,00 0,00 0,00 54.842,88
325. DRAGAN MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 54.780,35 0,00 0,00 0,00 54.780,35
326. SUADA KUČLAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SVETI JURAJ -317,74 0,00 1,63 54.689,64 0,00 0,00 0,00 54.373,53
327. NENAD BABIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1957 LUKOVO ŠUGARJE 0,00 0,00 0,00 53.882,37 0,00 0,00 0,00 53.882,37
328. BERNARD PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.807,50 0,00 53.807,50
329. MLADEN BUDISAVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1954 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 53.770,88 0,00 0,00 0,00 53.770,88
330. ĐURĐICA BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 0,00 0,00 320,03 53.358,79 0,00 0,00 0,00 53.678,82
331. NIKOLA LEMAIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 SVRAČKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 53.253,66 0,00 0,00 0,00 53.253,66
332. ANDRIJA DELAČ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1958 RIČICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.995,91 0,00 52.995,91
333. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1958 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 52.909,77 0,00 0,00 0,00 52.909,77
334. ZDRAVKO-ANTHONY ŠULJIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1968 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 52.644,25 0,00 0,00 0,00 52.644,25
335. STIPE JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1965 BRLOŠKA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 52.523,86 0,00 0,00 0,00 52.523,86
336. ŠIME ZUBOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1964 ZUBOVIĆI 0,00 0,00 132,19 52.209,65 0,00 0,00 0,00 52.341,84
337. BEDRI REDŽEPOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 35.453,87 16.550,50 0,00 0,00 0,00 52.004,37
338. ĆAZIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 CAZIN 0,00 0,00 28.261,51 23.648,70 0,00 0,00 0,00 51.910,21
339. ANICA RADOŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1942 SMILJAN 0,00 0,00 0,00 51.869,07 0,00 0,00 0,00 51.869,07
340. DESANKA SKENDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1938 GORIĆI 0,00 0,00 0,00 51.573,06 0,00 0,00 0,00 51.573,06
341. BISERKA ORŠANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 OTOČAC 0,00 0,00 0,35 50.945,37 0,00 0,00 0,00 50.945,72
342. TIHOMIR PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1958 KLANAC 0,00 0,00 0,00 50.812,00 0,00 0,00 0,00 50.812,00
343. ŽELJKO ŠABAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1971 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 50.661,41 0,00 0,00 0,00 50.661,41
344. NIKOLINA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1991 SENJ 0,00 0,00 7.011,44 43.595,02 0,00 0,00 0,00 50.606,46
345. MILORAD NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1962 KORENICA 0,00 0,00 909,56 49.464,17 0,00 0,00 0,00 50.373,73
346. FUAD BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 BOSANSKA GRUPA 0,00 0,00 1.359,16 48.780,05 0,00 0,00 0,00 50.139,21
347. JURE BILEN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ -0,41 0,00 5,80 49.193,19 0,00 0,00 0,00 49.198,58
348. SEDINA VILIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1984 UDBINA 0,00 0,00 0,00 49.133,86 0,00 0,00 0,00 49.133,86
349. MILAN ŠTIMAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,01 47.721,73 0,00 1.398,23 0,00 49.119,97
350. SANDRA ŠIMUNOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1977 SENJ 0,00 0,00 0,00 49.111,11 0,00 0,00 0,00 49.111,11
351. STIPE VRBAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1981 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 48.260,48 0,00 0,00 0,00 48.260,48
352. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 48.164,07 0,00 0,00 0,00 48.164,07
353. JOZO MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 LIČKI OSIK 26.272,00 0,00 0,00 21.863,01 0,00 0,00 0,00 48.135,01
354. ZORAN FUNDUK LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 KORENICA 0,00 0,00 243,93 47.220,37 0,00 0,00 0,00 47.464,30
355. MARKO JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 47.458,45 0,00 0,00 0,00 47.458,45
356. NIKOLA JAVOR LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 PODLAPAČA 0,00 0,00 0,00 47.177,31 0,00 0,00 0,00 47.177,31
357. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1946 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 47.118,02 0,00 0,00 0,00 47.118,02
358. ANTE ATALIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1978 OTOČAC -1,35 0,00 5.073,99 42.009,49 0,00 0,00 0,00 47.082,13
359. RASIM HUSEINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 46.702,72 0,00 0,00 0,00 46.702,72
360. MESUD KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 CAZIN 0,00 0,00 0,00 46.055,23 0,00 0,00 0,00 46.055,23
361. MARIJAN DVORSKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1953 BOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.601,42 0,00 45.601,42
362. GORAN ĐONDRAŠ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1980 DONJI LAPAC 0,00 0,00 10.344,44 34.857,45 0,00 0,00 0,00 45.201,89
363. MARTA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 19.533,94 0,00 1.201,88 23.905,86 0,00 0,00 0,00 44.641,68
364. MATJAŽ HARISCH LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.363,94 0,00 44.363,94
365. RADE MILINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1958 CESARICA 0,00 0,00 0,00 44.298,89 0,00 0,00 0,00 44.298,89
366. EJUB HUSEINI LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 44.124,97 0,00 0,00 0,00 44.124,97
367. ERNEST AŽDAJIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1985 KORENICA 14.608,52 0,00 0,00 29.233,92 0,00 0,00 0,00 43.842,44
368. VLATKA HUBA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1952 SENJ 0,00 0,00 1.366,08 42.370,52 0,00 0,00 0,00 43.736,60
369. ZLATA TOMLJANOVIĆ ŠOJAT LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 SENJ 12.024,82 0,00 641,25 30.977,66 0,00 0,00 0,00 43.643,73
370. ELVIRA ŠIPICKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1940 STINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.586,51 0,00 43.586,51
371. VESNA KOLARIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1969 OTEŠ 0,00 0,00 0,00 -264,93 0,00 43.828,96 0,00 43.564,03
372. KREŠIMIR SMOLČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1937 LIPICE 0,00 0,00 0,00 43.536,87 0,00 0,00 0,00 43.536,87
373. JASMIN VIKIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 UDBINA 0,00 0,00 0,00 43.253,56 0,00 0,00 0,00 43.253,56
374. IVAN KUKURUZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1965 GORNJI VAGANAC 0,00 0,00 0,00 43.253,47 0,00 0,00 0,00 43.253,47
375. DARKO KUKEC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1962 PROZOR 0,00 0,00 0,00 43.241,36 0,00 0,00 0,00 43.241,36
376. ŠEMSUDIN MAJSTOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 BREKOVICA 0,00 0,00 43.167,07 0,97 0,00 0,00 0,00 43.168,04
377. ŽELJKO JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1972 KRBAVA 0,00 0,00 0,00 43.019,41 0,00 0,00 0,00 43.019,41
378. MARKO PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1977 NOVALJA 0,00 0,00 -281,74 43.089,86 0,00 0,00 0,00 42.808,12
379. MILAN PLEĆAŠ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1934 DIVOSELO 0,00 0,00 0,00 42.727,78 0,00 0,00 0,00 42.727,78
380. TOMISLAVA PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1980 SENJ 3.277,54 0,00 2.369,28 36.511,29 0,00 0,00 0,00 42.158,11
381. NIKOLA RADULOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1973 NOVALJA 0,00 0,00 42.008,44 0,00 0,00 0,00 0,00 42.008,44
382. STEVAN KRAJINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1939 LIČKI ČITLUK 0,00 0,00 0,00 41.965,56 0,00 0,00 0,00 41.965,56
383. DUŠANKA VUKMIROVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1936 DONJI BABIN POTOK 0,00 0,00 41.883,77 0,00 0,00 0,00 0,00 41.883,77
384. MATIJA HRGIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1977 NOVALJA 0,00 0,00 10.804,62 30.909,03 0,00 0,00 0,00 41.713,65
385. ELVIS BALIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1986 SMILJAN 0,00 0,00 436,68 41.048,44 0,00 0,00 0,00 41.485,12
386. ZVONIMIR NIKŠIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1939 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 41.167,61 0,00 0,00 0,00 41.167,61
387. STJEPAN PERLIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1962 BRINJE 15.762,20 0,00 0,00 25.175,37 0,00 0,00 0,00 40.937,57
388. MILAN OGRIZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1959 BRLOG 0,00 0,00 -714,35 41.338,20 0,00 0,00 0,00 40.623,85
389. NIKOLA JELIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1958 JEZERANE 5.782,55 0,00 7.379,05 27.173,57 0,00 0,00 0,00 40.335,17
390. MARIJAN ĆORIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1957 ŠTIKADA 0,00 0,00 0,00 40.085,90 0,00 0,00 0,00 40.085,90
391. BARA VIDAKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1942 LIPICE 0,00 0,00 0,00 39.254,68 0,00 0,00 0,00 39.254,68
392. JURE ŠKUNCA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 38.906,20 0,00 0,00 0,00 38.906,20
393. MARIJA MAŽAR LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1952 PODLAPAČA 0,00 0,00 0,00 38.869,89 0,00 0,00 0,00 38.869,89
394. BESIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 38.547,05 0,00 0,00 0,00 38.547,05
395. ANKA NJEGOMIR-IVANČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1952 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 38.434,46 0,00 0,00 0,00 38.434,46
396. MARIO BRUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1987 SENJ 0,00 0,00 427,23 37.860,93 0,00 0,00 0,00 38.288,16
397. DRAGAN KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1970 SENJ -245,27 0,00 3.878,11 34.288,47 0,00 0,00 0,00 37.921,31
398. ANICA JERBIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 RAMLJANI 0,00 0,00 0,00 37.867,57 0,00 0,00 0,00 37.867,57
399. STEVO BALAĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 MIŠLJENOVAC 0,00 0,00 0,00 37.482,41 0,00 0,00 0,00 37.482,41
400. KREŠIMIR RONČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SENJ 0,00 0,00 343,31 37.035,83 0,00 0,00 0,00 37.379,14