OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. JOSIP DEVČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 68.087,76 0,00 0,00 0,00 68.087,76
302. RUŽA VUKODER LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1958 JEZERANE 0,00 0,00 0,00 67.918,41 0,00 0,00 0,00 67.918,41
303. SLAVKO ČULINA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1958 METAJNA 0,00 0,00 347,26 67.502,98 0,00 0,00 0,00 67.850,24
304. ANA JERGOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1937 RAMLJANI 0,00 0,00 0,00 67.250,35 0,00 0,00 0,00 67.250,35
305. FRANJO ŠEPAC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1972 KUTEREVO 0,00 0,00 0,00 67.138,92 0,00 0,00 0,00 67.138,92
306. IVICA MARJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1959 VRANOVAČA 0,00 0,00 6.723,10 60.206,24 0,00 0,00 0,00 66.929,34
307. DAVOR NIŠANDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1985 GOSPIĆ 0,00 0,00 2.180,26 64.492,69 0,00 0,00 0,00 66.672,95
308. UZEIR HODŽIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1962 DONJI LAPAC 0,00 0,00 -571,92 66.729,85 0,00 0,00 0,00 66.157,93
309. SNJEŽANA HAJDINJAK LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1987 UDBINA 25.644,12 0,00 2.680,43 37.724,43 0,00 0,00 0,00 66.048,98
310. DANICA RAJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1963 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 66.002,45 0,00 0,00 0,00 66.002,45
311. MARIJAN TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1982 SENJ 17.758,25 0,00 1.047,34 46.945,70 0,00 0,00 0,00 65.751,29
312. TONI VRBAN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1988 SVETI JURAJ 0,00 0,00 1.027,93 64.526,40 0,00 0,00 0,00 65.554,33
313. KATARINA KAJTAZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1984 DONJI KOSINJ 0,00 0,00 0,00 63.855,56 0,00 0,00 0,00 63.855,56
314. DRAGICA ROŽMAN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1934 KUTEREVO 0,00 0,00 0,00 63.745,05 0,00 0,00 0,00 63.745,05
315. MARIJA RUPČIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1975 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 63.544,00 0,00 0,00 0,00 63.544,00
316. DARIJA VARGA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 SENJ 0,00 0,00 0,21 63.090,58 0,00 0,00 0,00 63.090,79
317. MILAN GLUMAC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1964 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 63.069,98 0,00 0,00 0,00 63.069,98
318. ĐORĐE ALEKSIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1937 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 61.441,90 0,00 0,00 0,00 61.441,90
319. ZORKA RAJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1939 VODOTEČ 0,00 0,00 0,00 61.205,30 0,00 0,00 0,00 61.205,30
320. BESNIK ABDI LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1967 GOSPIĆ 24.516,30 0,00 5.405,79 31.180,49 0,00 0,00 0,00 61.102,58
321. DINO SIČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 60.710,44 0,00 0,00 0,00 60.710,44
322. JURAJ KOVAČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1959 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 60.508,11 0,00 0,00 0,00 60.508,11
323. AMIR SELIMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1980 GOSPIĆ 0,00 0,00 5.927,41 54.468,21 0,00 0,00 0,00 60.395,62
324. MILAN PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1947 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 60.047,35 0,00 0,00 0,00 60.047,35
325. NIKICA RAKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1963 STARA NOVALJA 0,00 0,00 2.875,51 56.871,24 0,00 0,00 0,00 59.746,75
326. ŽELJKO TURINA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SENJ 931,51 0,00 0,00 58.621,18 0,00 0,00 0,00 59.552,69
327. JASMINKA GRAHOVAC LIČKO-SENJSKA,SENJ 1971 SENJ -4.222,79 0,00 5.401,04 58.177,55 0,00 0,00 0,00 59.355,80
328. IVICA VRBAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 59.235,32 0,00 0,00 0,00 59.235,32
329. MILAN PERKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1946 KRIŽPOLJE 0,00 0,00 0,00 58.914,23 0,00 0,00 0,00 58.914,23
330. MLADEN STEPANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 58.452,58 0,00 0,00 0,00 58.452,58
331. RADOSLAV PALAVRA LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1951 VRANOVAČA 0,00 0,00 0,00 58.322,51 0,00 0,00 0,00 58.322,51
332. IVAN KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SVETI JURAJ 0,00 0,00 5.800,26 51.941,14 0,00 0,00 0,00 57.741,40
333. PETAR OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1954 KORENICA 0,00 0,00 0,00 57.518,78 0,00 0,00 0,00 57.518,78
334. ILIJA SMILJANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1948 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 57.503,61 0,00 0,00 0,00 57.503,61
335. BERKA CRNKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1983 PERUŠIĆ 8.147,08 0,00 0,00 49.315,30 0,00 0,00 0,00 57.462,38
336. ENES FATKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 VELIKA GATA 0,00 0,00 56.947,68 0,00 0,00 0,00 0,00 56.947,68
337. MITAR VUČENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 BRINJE 0,00 0,00 0,00 56.904,46 0,00 0,00 0,00 56.904,46
338. STJEPAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1943 MALO POLJE 0,00 0,00 0,00 56.657,91 0,00 0,00 0,00 56.657,91
339. DAMIR VUKELIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 VOLARICE 0,00 0,00 0,00 56.555,75 0,00 0,00 0,00 56.555,75
340. NAZA DURMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1989 LIČKI OSIK 0,00 0,00 910,51 55.562,16 0,00 0,00 0,00 56.472,67
341. NIVES NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1969 VRATNIK 0,00 0,00 0,00 56.149,95 0,00 0,00 0,00 56.149,95
342. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 5.422,58 0,00 3.280,25 47.238,73 0,00 0,00 0,00 55.941,56
343. IVICA KATIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1954 SMILJAN 0,00 0,00 0,19 55.932,14 0,00 0,00 0,00 55.932,33
344. ZDRAVKO KAPETANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1970 BRINJE 0,00 0,00 7.942,05 47.968,25 0,00 0,00 0,00 55.910,30
345. NEVENKA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1964 LIPICE 0,00 0,00 0,00 55.776,52 0,00 0,00 0,00 55.776,52
346. SANDRA ŠIMUNOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1977 SENJ 0,00 0,00 0,00 55.711,19 0,00 0,00 0,00 55.711,19
347. MARKO ŽILIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1973 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 55.381,65 0,00 0,00 0,00 55.381,65
348. MARIN ŠTOKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1985 SENJ -2.316,03 0,00 -13.983,70 71.610,69 0,00 0,00 0,00 55.310,96
349. MARINKO OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 1.256,92 53.346,54 0,00 0,00 0,00 54.603,46
350. MILAN LOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1933 ŠIROKA KULA 0,00 0,00 0,00 54.132,38 0,00 0,00 0,00 54.132,38
351. VESNA PREŽIGALO LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1954 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 53.799,06 0,00 0,00 0,00 53.799,06
352. DJEMIL BERBIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 53.510,61 0,00 0,00 0,00 53.510,61
353. TOMISLAV PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1979 SENJ 5.675,70 0,00 1.307,13 46.371,36 0,00 0,00 0,00 53.354,19
354. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 53.058,35 0,00 0,00 0,00 53.058,35
355. DUŠAN HAJDUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 52.554,84 0,00 0,00 0,00 52.554,84
356. IVANA PEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 0,00 0,00 0,00 52.022,63 0,00 0,00 0,00 52.022,63
357. TIHOMIR PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1958 KLANAC 0,00 0,00 0,00 51.899,71 0,00 0,00 0,00 51.899,71
358. DANKO GROZDANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1960 PONORI 0,00 0,00 0,00 51.861,46 0,00 0,00 0,00 51.861,46
359. NIKOLA MARIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 DONJI LAPAC -3.966,96 0,00 -668,09 56.493,99 0,00 0,00 0,00 51.858,94
360. DRAGAN MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 51.745,41 0,00 0,00 0,00 51.745,41
361. SUADA KUČLAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SVETI JURAJ -317,74 0,00 1,50 51.279,15 0,00 0,00 0,00 50.962,91
362. MLADEN BUDISAVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1954 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 50.791,87 0,00 0,00 0,00 50.791,87
363. NIKOLINA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1991 SENJ 0,00 0,00 4.874,36 45.797,60 0,00 0,00 0,00 50.671,96
364. ĐURĐICA BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 0,00 0,00 320,03 49.620,19 0,00 0,00 0,00 49.940,22
365. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -405,32 0,00 210,68 50.047,25 0,00 0,00 0,00 49.852,61
366. BRANKO BANJANIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 49.039,30 0,00 0,00 0,00 49.039,30
367. DESANKA SKENDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1938 GORIĆI 0,00 0,00 0,00 48.715,82 0,00 0,00 0,00 48.715,82
368. ANICA RADOŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1942 SMILJAN 0,00 0,00 0,00 48.476,04 0,00 0,00 0,00 48.476,04
369. MIROSLAV BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SENJ 0,00 0,00 0,00 48.145,64 0,00 0,00 0,00 48.145,64
370. ĆAZIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 CAZIN 0,00 0,00 26.135,01 21.963,37 0,00 0,00 0,00 48.098,38
371. ANDRIJA DELAČ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1958 RIČICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.750,08 0,00 47.750,08
372. OZREN KOVAČ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1981 NOVALJA 0,00 0,00 1.069,22 46.608,09 0,00 0,00 0,00 47.677,31
373. BERNARD PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.255,19 0,00 47.255,19
374. BISERKA ORŠANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 OTOČAC 0,00 0,00 0,33 47.124,26 0,00 0,00 0,00 47.124,59
375. NIKOLA JELIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1958 JEZERANE 5.574,01 0,00 15.675,91 25.818,83 0,00 0,00 0,00 47.068,75
376. FUAD BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 BOSANSKA GRUPA 0,00 0,00 1.328,35 45.416,29 0,00 0,00 0,00 46.744,64
377. ZDRAVKO-ANTHONY ŠULJIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1968 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 46.653,86 0,00 0,00 0,00 46.653,86
378. MILAN ŠTIMAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,01 44.569,14 0,00 1.288,28 0,00 45.857,43
379. BEDRI REDŽEPOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 31.109,07 14.747,19 0,00 0,00 0,00 45.856,26
380. JURE BILEN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ -0,41 0,00 5,42 45.496,43 0,00 0,00 0,00 45.501,44
381. MILORAD NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1962 KORENICA 0,00 0,00 844,85 44.647,59 0,00 0,00 0,00 45.492,44
382. IVICA BORIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1965 BRINJE 1,87 0,00 -4.288,91 49.738,86 0,00 0,00 0,00 45.451,82
383. MARIO BRUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1987 SENJ 0,00 0,00 2.855,30 42.521,01 0,00 0,00 0,00 45.376,31
384. MARKO JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 45.303,87 0,00 0,00 0,00 45.303,87
385. ANTE ATALIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1978 OTOČAC -1,35 0,00 4.441,75 40.808,33 0,00 0,00 0,00 45.248,73
386. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 45.068,05 0,00 0,00 0,00 45.068,05
387. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1958 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 45.048,04 0,00 0,00 0,00 45.048,04
388. STIPE VRBAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1981 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 44.785,77 0,00 0,00 0,00 44.785,77
389. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1946 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 44.298,32 0,00 0,00 0,00 44.298,32
390. JOZO MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 LIČKI OSIK 23.543,06 0,00 0,00 19.731,64 0,00 0,00 0,00 43.274,70
391. RASIM HUSEINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 43.190,26 0,00 0,00 0,00 43.190,26
392. MIJO JUKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1974 STINICA 0,00 0,00 2.670,89 35.337,44 5.007,45 0,00 0,00 43.015,78
393. ZORAN FUNDUK LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 KORENICA 0,00 0,00 222,58 42.756,28 0,00 0,00 0,00 42.978,86
394. JURE ŠKUNCA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 42.966,08 0,00 0,00 0,00 42.966,08
395. JOSIP ŠPORČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1935 KUTEREVO 0,00 0,00 0,00 42.852,36 0,00 0,00 0,00 42.852,36
396. VIKTOR SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 PIJAVICA 0,00 0,00 42.643,79 0,00 0,00 0,00 0,00 42.643,79
397. MESUD KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 CAZIN 0,00 0,00 0,00 42.643,07 0,00 0,00 0,00 42.643,07
398. GORAN ĐONDRAŠ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1980 DONJI LAPAC 0,00 0,00 9.764,01 32.860,93 0,00 0,00 0,00 42.624,94
399. EJUB HUSEINI LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 42.146,40 0,00 0,00 0,00 42.146,40
400. MARTA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 17.842,35 0,00 1.095,57 22.817,93 0,00 0,00 0,00 41.755,85