OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. JURAJ KOVAČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1959 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 63.000,50 0,00 0,00 0,00 63.000,50
302. ŽELJKO TURINA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SENJ 992,61 0,00 0,00 61.931,02 0,00 0,00 0,00 62.923,63
303. DJEMIL BERBIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 62.842,13 0,00 0,00 0,00 62.842,13
304. MILAN PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1947 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 62.642,75 0,00 0,00 0,00 62.642,75
305. IVICA VRBAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 62.588,05 0,00 0,00 0,00 62.588,05
306. MARIJA SUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 62.308,23 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 62.309,90
307. NIKICA RAKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1963 STARA NOVALJA 0,00 0,00 3.005,63 59.255,26 0,00 0,00 0,00 62.260,89
308. IRFAN RIZVIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1964 ŠTIKADA 0,00 0,00 0,00 62.240,02 0,00 0,00 0,00 62.240,02
309. NAZA DURMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1989 LIČKI OSIK 0,00 0,00 1.385,95 60.701,94 0,00 0,00 0,00 62.087,89
310. MILAN LOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1933 ŠIROKA KULA 0,00 0,00 0,00 61.974,13 0,00 0,00 0,00 61.974,13
311. IVAN KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SVETI JURAJ 0,00 0,00 6.190,86 55.368,25 0,00 0,00 0,00 61.559,11
312. BERKA CRNKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1983 PERUŠIĆ 8.712,92 0,00 0,00 52.490,89 0,00 0,00 0,00 61.203,81
313. ENES FATKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 VELIKA GATA 0,00 0,00 60.727,85 0,00 0,00 0,00 0,00 60.727,85
314. MLADEN STEPANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 60.197,51 0,00 0,00 0,00 60.197,51
315. ILIJA SMILJANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1948 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 59.989,06 0,00 0,00 0,00 59.989,06
316. IVICA KATIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1954 SMILJAN 0,00 0,00 0,20 59.579,75 0,00 0,00 0,00 59.579,95
317. RADOSLAV PALAVRA LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1951 VRANOVAČA 0,00 0,00 0,00 59.555,71 0,00 0,00 0,00 59.555,71
318. MARKO ŽILIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1973 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 59.555,02 0,00 0,00 0,00 59.555,02
319. NEVENKA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1964 LIPICE 0,00 0,00 0,00 59.347,03 0,00 0,00 0,00 59.347,03
320. ZVONKA TONKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 3.445,00 0,00 10.965,71 44.358,74 0,00 0,00 0,00 58.769,45
321. MITAR VUČENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 BRINJE 0,00 0,00 0,00 58.603,48 0,00 0,00 0,00 58.603,48
322. NIVES NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1969 VRATNIK 0,00 0,00 0,00 58.576,90 0,00 0,00 0,00 58.576,90
323. STJEPAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1943 MALO POLJE 0,00 0,00 0,00 58.496,28 0,00 0,00 0,00 58.496,28
324. ANKA ŠIKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1957 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 58.381,23 0,00 0,00 0,00 58.381,23
325. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 57.954,44 0,00 0,00 0,00 57.954,44
326. VESNA PREŽIGALO LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1954 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 57.811,96 0,00 0,00 0,00 57.811,96
327. NEVEN ŠANKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.451,29 0,00 57.451,29
328. MARINKO OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 1.273,62 56.131,85 0,00 0,00 0,00 57.405,47
329. MIHOVIL KRPAN LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1978 PERUŠIĆ 2.908,62 0,00 10.159,59 43.934,09 0,00 0,00 0,00 57.002,30
330. TOMISLAV PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1979 SENJ 6.112,29 0,00 1.307,13 49.550,56 0,00 0,00 0,00 56.969,98
331. MIRKO ŠERBEDŽIJA LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 BUNIĆ 0,00 0,00 0,00 55.994,89 0,00 0,00 0,00 55.994,89
332. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 6.035,72 0,00 4.507,77 45.299,14 0,00 0,00 0,00 55.842,63
333. NIKOLA MARIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 DONJI LAPAC -3.966,96 0,00 -668,09 60.396,50 0,00 0,00 0,00 55.761,45
334. DUŠAN HAJDUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 54.956,85 0,00 0,00 0,00 54.956,85
335. NIKOLA JAVOR LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 PODLAPAČA 0,00 0,00 0,00 54.803,02 0,00 0,00 0,00 54.803,02
336. IVANA PEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 0,00 0,00 0,00 54.271,19 0,00 0,00 0,00 54.271,19
337. DRAGAN MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 53.981,98 0,00 0,00 0,00 53.981,98
338. OZREN KOVAČ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1981 NOVALJA 0,00 0,00 1.129,58 52.820,99 0,00 0,00 0,00 53.950,57
339. ŽELJKO ŠABAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1971 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 53.692,66 0,00 0,00 0,00 53.692,66
340. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -405,32 0,00 210,68 53.866,24 0,00 0,00 0,00 53.671,60
341. SUADA KUČLAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SVETI JURAJ -317,74 0,00 1,59 53.478,77 0,00 0,00 0,00 53.162,62
342. MLADEN BUDISAVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1954 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 52.987,23 0,00 0,00 0,00 52.987,23
343. NENAD BABIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1957 LUKOVO ŠUGARJE 0,00 0,00 0,00 52.926,92 0,00 0,00 0,00 52.926,92
344. ĐURĐICA BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 0,00 0,00 320,03 52.375,32 0,00 0,00 0,00 52.695,35
345. MIROSLAV BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SENJ 0,00 0,00 0,00 52.675,08 0,00 0,00 0,00 52.675,08
346. SANDRA ŠIMUNOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1977 SENJ 0,00 0,00 0,00 52.593,26 0,00 0,00 0,00 52.593,26
347. DANE PAUN LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1977 JAGODNJE 0,00 0,00 0,00 52.575,65 0,00 0,00 0,00 52.575,65
348. NIKOLA LEMAIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 SVRAČKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 52.119,12 0,00 0,00 0,00 52.119,12
349. BERNARD PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.083,86 0,00 52.083,86
350. NIKOLINA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1991 SENJ 0,00 0,00 6.783,64 45.112,31 0,00 0,00 0,00 51.895,95
351. ANDRIJA DELAČ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1958 RIČICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.615,95 0,00 51.615,95
352. ZDRAVKO-ANTHONY ŠULJIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1968 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 51.187,70 0,00 0,00 0,00 51.187,70
353. ANICA RADOŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1942 SMILJAN 0,00 0,00 0,00 50.976,51 0,00 0,00 0,00 50.976,51
354. ĆAZIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 CAZIN 0,00 0,00 27.702,12 23.205,35 0,00 0,00 0,00 50.907,47
355. DESANKA SKENDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1938 GORIĆI 0,00 0,00 0,00 50.821,45 0,00 0,00 0,00 50.821,45
356. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1958 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 50.671,64 0,00 0,00 0,00 50.671,64
357. BEDRI REDŽEPOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 34.310,93 16.076,11 0,00 0,00 0,00 50.387,04
358. TIHOMIR PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1958 KLANAC 0,00 0,00 0,00 49.942,81 0,00 0,00 0,00 49.942,81
359. BISERKA ORŠANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 OTOČAC 0,00 0,00 0,34 49.487,87 0,00 0,00 0,00 49.488,21
360. FUAD BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 BOSANSKA GRUPA 0,00 0,00 1.351,06 47.895,19 0,00 0,00 0,00 49.246,25
361. MILORAD NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1962 KORENICA 0,00 0,00 892,53 48.197,11 0,00 0,00 0,00 49.089,64
362. STIPE JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1965 BRLOŠKA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 48.334,40 0,00 0,00 0,00 48.334,40
363. MILAN ŠTIMAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,02 46.892,41 0,00 1.369,31 0,00 48.261,74
364. JURE BILEN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ -0,41 0,00 5,70 48.220,71 0,00 0,00 0,00 48.226,00
365. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 47.349,64 0,00 0,00 0,00 47.349,64
366. STIPE VRBAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1981 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 47.346,44 0,00 0,00 0,00 47.346,44
367. ERNEST AŽDAJIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1985 KORENICA 14.175,03 0,00 0,00 32.840,11 0,00 0,00 0,00 47.015,14
368. MARKO JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 46.891,66 0,00 0,00 0,00 46.891,66
369. JOZO MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 LIČKI OSIK 25.554,13 0,00 0,00 21.302,36 0,00 0,00 0,00 46.856,49
370. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1946 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 46.376,27 0,00 0,00 0,00 46.376,27
371. ZORAN FUNDUK LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 KORENICA 0,00 0,00 238,32 46.046,08 0,00 0,00 0,00 46.284,40
372. RASIM HUSEINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 45.778,75 0,00 0,00 0,00 45.778,75
373. ANTE ATALIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1978 OTOČAC -1,35 0,00 4.907,67 40.649,73 0,00 0,00 0,00 45.556,05
374. SEDINA VILIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1984 UDBINA 0,00 0,00 0,00 45.544,34 0,00 0,00 0,00 45.544,34
375. MESUD KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 CAZIN 0,00 0,00 0,00 45.157,64 0,00 0,00 0,00 45.157,64
376. DUŠANKA VUKMIROVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1936 DONJI BABIN POTOK 0,00 0,00 44.816,39 0,00 0,00 0,00 0,00 44.816,39
377. GORAN ĐONDRAŠ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1980 DONJI LAPAC 0,00 0,00 10.191,74 34.332,26 0,00 0,00 0,00 44.524,00
378. MARIJAN DVORSKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1953 BOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.328,61 0,00 44.328,61
379. ŠIME ZUBOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1964 ZUBOVIĆI 0,00 0,00 132,19 43.576,94 0,00 0,00 0,00 43.709,13
380. MARTA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 19.088,95 0,00 1.173,92 23.370,48 0,00 0,00 0,00 43.633,35
381. EJUB HUSEINI LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 43.604,50 0,00 0,00 0,00 43.604,50
382. MATJAŽ HARISCH LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.149,42 0,00 43.149,42
383. RADE MILINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1958 CESARICA 0,00 0,00 0,00 43.080,15 0,00 0,00 0,00 43.080,15
384. VLATKA HUBA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1952 SENJ 0,00 0,00 1.351,16 41.695,95 0,00 0,00 0,00 43.047,11
385. RUŽA OSTOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1948 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 0,00 43.027,71 0,00 0,00 0,00 43.027,71
386. KREŠIMIR SMOLČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1937 LIPICE 0,00 0,00 0,00 42.835,17 0,00 0,00 0,00 42.835,17
387. ELVIRA ŠIPICKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1940 STINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.764,20 0,00 42.764,20
388. DARKO KUKEC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1962 PROZOR 0,00 0,00 0,00 42.704,35 0,00 0,00 0,00 42.704,35
389. JASMIN VIKIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 UDBINA 0,00 0,00 0,00 42.612,07 0,00 0,00 0,00 42.612,07
390. ZLATA TOMLJANOVIĆ ŠOJAT LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 SENJ 11.672,42 0,00 624,22 30.212,31 0,00 0,00 0,00 42.508,95
391. VESNA KOLARIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1969 OTEŠ 0,00 0,00 0,00 -264,93 0,00 42.619,17 0,00 42.354,24
392. IVAN KUKURUZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1965 GORNJI VAGANAC 0,00 0,00 0,00 42.211,95 0,00 0,00 0,00 42.211,95
393. ŠEMSUDIN MAJSTOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 BREKOVICA 0,00 0,00 42.183,85 0,94 0,00 0,00 0,00 42.184,79
394. MILAN PLEĆAŠ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1934 DIVOSELO 0,00 0,00 0,00 42.105,07 0,00 0,00 0,00 42.105,07
395. STEVAN KRAJINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1939 LIČKI ČITLUK 0,00 0,00 0,00 41.353,96 0,00 0,00 0,00 41.353,96
396. ŽELJKO SMOLČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1963 DABAR 0,00 0,00 0,00 41.102,28 0,00 0,00 0,00 41.102,28
397. MATIJA HRGIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1977 NOVALJA 0,00 0,00 10.600,73 30.324,47 0,00 0,00 0,00 40.925,20
398. ŽELJKO JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1972 KRBAVA 0,00 0,00 0,00 40.774,89 0,00 0,00 0,00 40.774,89
399. TOMISLAVA PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1980 SENJ 2.416,61 0,00 4.944,84 33.226,01 0,00 0,00 0,00 40.587,46
400. ELVIS BALIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1986 SMILJAN 0,00 0,00 426,88 40.129,45 0,00 0,00 0,00 40.556,33