OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. DANIJEL DABO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1947 NOVALJA 0,00 0,00 36.368,56 25.058,95 0,00 0,00 0,00 61.427,51
302. MILAN PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1947 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 61.415,02 0,00 0,00 0,00 61.415,02
303. ŽELJKO TURINA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SENJ 963,71 0,00 0,00 60.365,32 0,00 0,00 0,00 61.329,03
304. NIKICA RAKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1963 STARA NOVALJA 0,00 0,00 2.944,08 58.127,52 0,00 0,00 0,00 61.071,60
305. IVICA VRBAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 60.998,94 0,00 0,00 0,00 60.998,94
306. IVAN KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SVETI JURAJ 0,00 0,00 6.006,10 53.747,09 0,00 0,00 0,00 59.753,19
307. NAZA DURMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1989 LIČKI OSIK 0,00 0,00 1.334,23 58.270,62 0,00 0,00 0,00 59.604,85
308. BERKA CRNKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1983 PERUŠIĆ 8.445,26 0,00 0,00 50.988,73 0,00 0,00 0,00 59.433,99
309. MLADEN STEPANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 59.372,09 0,00 0,00 0,00 59.372,09
310. ANTO KOŽUL LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1977 DONJI LAPAC 0,00 0,00 12.066,48 46.972,82 0,00 0,00 0,00 59.039,30
311. RADOSLAV PALAVRA LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1951 VRANOVAČA 0,00 0,00 0,00 58.972,36 0,00 0,00 0,00 58.972,36
312. ENES FATKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 VELIKA GATA 0,00 0,00 58.939,67 0,00 0,00 0,00 0,00 58.939,67
313. ILIJA SMILJANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1948 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 58.813,34 0,00 0,00 0,00 58.813,34
314. PETAR OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1954 KORENICA 0,00 0,00 0,00 58.510,11 0,00 0,00 0,00 58.510,11
315. IVICA KATIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1954 SMILJAN 0,00 0,00 0,19 57.854,27 0,00 0,00 0,00 57.854,46
316. DJEMIL BERBIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 57.806,24 0,00 0,00 0,00 57.806,24
317. MITAR VUČENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 BRINJE 0,00 0,00 0,00 57.799,77 0,00 0,00 0,00 57.799,77
318. MILAN LOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1933 ŠIROKA KULA 0,00 0,00 0,00 57.779,72 0,00 0,00 0,00 57.779,72
319. NEVENKA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1964 LIPICE 0,00 0,00 0,00 57.658,03 0,00 0,00 0,00 57.658,03
320. STJEPAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1943 MALO POLJE 0,00 0,00 0,00 57.626,65 0,00 0,00 0,00 57.626,65
321. MARKO ŽILIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1973 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 57.580,84 0,00 0,00 0,00 57.580,84
322. NIVES NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1969 VRATNIK 0,00 0,00 0,00 57.428,85 0,00 0,00 0,00 57.428,85
323. ZDRAVKO KAPETANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1970 BRINJE 0,00 0,00 8.132,86 49.060,80 0,00 0,00 0,00 57.193,66
324. ANKA ŠIKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1957 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 56.911,10 0,00 0,00 0,00 56.911,10
325. VESNA PREŽIGALO LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1954 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 56.239,35 0,00 0,00 0,00 56.239,35
326. MARINKO OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 1.265,72 54.814,29 0,00 0,00 0,00 56.080,01
327. NIKOLINA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1991 SENJ 0,00 0,00 6.481,76 49.557,81 0,00 0,00 0,00 56.039,57
328. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 55.638,38 0,00 0,00 0,00 55.638,38
329. SANDRA ŠIMUNOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1977 SENJ 0,00 0,00 0,00 55.328,11 0,00 0,00 0,00 55.328,11
330. TOMISLAV PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1979 SENJ 5.905,77 0,00 1.307,13 48.046,68 0,00 0,00 0,00 55.259,58
331. ŽELJKO ŠABAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1971 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 55.100,56 0,00 0,00 0,00 55.100,56
332. NEVEN ŠANKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.553,08 0,00 54.553,08
333. NIKOLA MARIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 DONJI LAPAC -3.966,96 0,00 -668,09 58.550,45 0,00 0,00 0,00 53.915,40
334. DUŠAN HAJDUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 53.820,60 0,00 0,00 0,00 53.820,60
335. IVANA PEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 0,00 0,00 0,00 53.207,52 0,00 0,00 0,00 53.207,52
336. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 5.745,68 0,00 4.339,37 43.057,84 0,00 0,00 0,00 53.142,89
337. DRAGAN MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 52.924,00 0,00 0,00 0,00 52.924,00
338. MIRKO ŠERBEDŽIJA LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 BUNIĆ 0,00 0,00 0,00 52.918,77 0,00 0,00 0,00 52.918,77
339. NIKOLA JAVOR LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 PODLAPAČA 0,00 0,00 0,00 52.910,34 0,00 0,00 0,00 52.910,34
340. MLADEN BUDISAVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1954 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 51.948,72 0,00 0,00 0,00 51.948,72
341. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -405,32 0,00 210,68 52.059,69 0,00 0,00 0,00 51.865,05
342. NENAD BABIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1957 LUKOVO ŠUGARJE 0,00 0,00 0,00 51.660,75 0,00 0,00 0,00 51.660,75
343. SUADA KUČLAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SVETI JURAJ -317,74 0,00 1,54 51.874,09 0,00 0,00 0,00 51.557,89
344. ĐURĐICA BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 0,00 0,00 320,03 51.072,03 0,00 0,00 0,00 51.392,06
345. IVAN ŠOJAT LIČKO-SENJSKA,SENJ 1950 SENJ 0,00 0,00 6.929,42 44.399,27 0,00 0,00 0,00 51.328,69
346. NIKOLA LEMAIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 SVRAČKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 50.615,62 0,00 0,00 0,00 50.615,62
347. MIROSLAV BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SENJ 0,00 0,00 0,00 50.532,46 0,00 0,00 0,00 50.532,46
348. DESANKA SKENDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1938 GORIĆI 0,00 0,00 0,00 49.825,39 0,00 0,00 0,00 49.825,39
349. BERNARD PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.799,70 0,00 49.799,70
350. ANICA RADOŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1942 SMILJAN 0,00 0,00 0,00 49.793,68 0,00 0,00 0,00 49.793,68
351. ANDRIJA DELAČ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1958 RIČICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.787,24 0,00 49.787,24
352. ĆAZIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 CAZIN 0,00 0,00 26.960,81 22.617,85 0,00 0,00 0,00 49.578,66
353. DANE PAUN LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1977 JAGODNJE 0,00 0,00 0,00 49.566,05 0,00 0,00 0,00 49.566,05
354. ERNEST AŽDAJIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1985 KORENICA 13.451,05 0,00 0,00 35.925,93 0,00 0,00 0,00 49.376,98
355. ZDRAVKO-ANTHONY ŠULJIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1968 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 49.257,48 0,00 0,00 0,00 49.257,48
356. OZREN KOVAČ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1981 NOVALJA 0,00 0,00 1.101,03 48.029,60 0,00 0,00 0,00 49.130,63
357. TIHOMIR PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1958 KLANAC 0,00 0,00 0,00 48.790,89 0,00 0,00 0,00 48.790,89
358. ZVONKA TONKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 2.767,54 0,00 10.438,60 35.295,12 0,00 0,00 0,00 48.501,26
359. BEDRI REDŽEPOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 32.796,31 15.447,46 0,00 0,00 0,00 48.243,77
360. FUAD BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 BOSANSKA GRUPA 0,00 0,00 1.340,32 46.722,57 0,00 0,00 0,00 48.062,89
361. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1958 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 47.700,59 0,00 0,00 0,00 47.700,59
362. BISERKA ORŠANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 OTOČAC 0,00 0,00 0,34 47.556,39 0,00 0,00 0,00 47.556,73
363. ANTE ATALIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1978 OTOČAC -1,35 0,00 4.687,27 42.832,86 0,00 0,00 0,00 47.518,78
364. MILORAD NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1962 KORENICA 0,00 0,00 869,98 46.518,05 0,00 0,00 0,00 47.388,03
365. MILAN ŠTIMAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,01 45.793,39 0,00 1.330,98 0,00 47.124,38
366. JURE BILEN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ -0,41 0,00 5,57 46.932,03 0,00 0,00 0,00 46.937,19
367. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 46.270,35 0,00 0,00 0,00 46.270,35
368. DUŠANKA VUKMIROVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1936 DONJI BABIN POTOK 0,00 0,00 46.146,32 0,00 0,00 0,00 0,00 46.146,32
369. MARKO JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 46.140,58 0,00 0,00 0,00 46.140,58
370. STIPE VRBAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1981 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 46.135,13 0,00 0,00 0,00 46.135,13
371. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1946 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 45.393,31 0,00 0,00 0,00 45.393,31
372. JOZO MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 LIČKI OSIK 24.602,81 0,00 0,00 20.559,34 0,00 0,00 0,00 45.162,15
373. ZORAN FUNDUK LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 KORENICA 0,00 0,00 230,87 44.489,86 0,00 0,00 0,00 44.720,73
374. RASIM HUSEINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 44.554,29 0,00 0,00 0,00 44.554,29
375. JURE ŠKUNCA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 44.478,34 0,00 0,00 0,00 44.478,34
376. LJUBO MARKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1964 GOSPIĆ 3.685,21 0,00 23.051,17 17.528,19 0,00 0,00 0,00 44.264,57
377. MESUD KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 CAZIN 0,00 0,00 0,00 43.968,14 0,00 0,00 0,00 43.968,14
378. GORAN ĐONDRAŠ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1980 DONJI LAPAC 0,00 0,00 9.989,42 33.636,26 0,00 0,00 0,00 43.625,68
379. MARIO BRUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1987 SENJ 0,00 0,00 422,42 43.176,42 0,00 0,00 0,00 43.598,84
380. MARTA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 18.499,25 0,00 1.136,86 23.638,98 0,00 0,00 0,00 43.275,09
381. EJUB HUSEINI LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 42.914,77 0,00 0,00 0,00 42.914,77
382. STIPE JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1965 BRLOŠKA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 42.801,92 0,00 0,00 0,00 42.801,92
383. MARIJAN DVORSKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1953 BOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.641,86 0,00 42.641,86
384. DARKO KUKEC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1962 PROZOR 0,00 0,00 0,00 42.335,46 0,00 0,00 0,00 42.335,46
385. JOVAN NARANČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 DOLJANI 0,00 0,00 0,00 42.262,90 0,00 0,00 0,00 42.262,90
386. VLATKA HUBA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1952 SENJ 0,00 0,00 1.331,39 40.801,97 0,00 0,00 0,00 42.133,36
387. RUŽA OSTOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1948 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 0,00 42.089,32 0,00 0,00 0,00 42.089,32
388. KREŠIMIR SMOLČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1937 LIPICE 0,00 0,00 0,00 41.905,28 0,00 0,00 0,00 41.905,28
389. JASMIN VIKIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 UDBINA 0,00 0,00 0,00 41.761,95 0,00 0,00 0,00 41.761,95
390. ELVIRA ŠIPICKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1940 STINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.674,48 0,00 41.674,48
391. MATJAŽ HARISCH LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.539,93 0,00 41.539,93
392. RADE MILINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1958 CESARICA 0,00 0,00 0,00 41.465,09 0,00 0,00 0,00 41.465,09
393. MILAN PLEĆAŠ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1934 DIVOSELO 0,00 0,00 0,00 41.279,86 0,00 0,00 0,00 41.279,86
394. ZLATA TOMLJANOVIĆ ŠOJAT LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 SENJ 11.205,41 0,00 602,43 29.233,16 0,00 0,00 0,00 41.041,00
395. ŠEMSUDIN MAJSTOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 BREKOVICA 0,00 0,00 40.880,88 0,90 0,00 0,00 0,00 40.881,78
396. IVAN KUKURUZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1965 GORNJI VAGANAC 0,00 0,00 0,00 40.831,79 0,00 0,00 0,00 40.831,79
397. SEDINA VILIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1984 UDBINA 0,00 0,00 0,00 40.777,35 0,00 0,00 0,00 40.777,35
398. VESNA KOLARIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1969 OTEŠ 0,00 0,00 0,00 -264,93 0,00 41.015,95 0,00 40.751,02
399. STEVAN KRAJINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1939 LIČKI ČITLUK 0,00 0,00 0,00 40.543,47 0,00 0,00 0,00 40.543,47
400. STIPE PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1985 JEZERANE 0,00 0,00 0,00 40.527,85 0,00 0,00 0,00 40.527,85