OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
301. MIRKO SERTIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1956 JEZERANE 0,00 0,00 35,13 0,00 0,00 21.998,62 0,00 0,00 22.033,75
302. MIRKO ŠERBEDŽIJA LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 BUNIĆ 0,00 0,00 0,00 21.859,30 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,30
303. MILAN PERKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1946 KRIŽPOLJE 0,00 0,00 0,00 21.859,29 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,29
304. MILAN JAVOR LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1977 PODLAPAČA 0,00 0,00 0,00 21.859,26 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,26
305. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1958 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 21.859,26 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,26
306. ŽELJKO ŠAKIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1964 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 21.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,25
307. DANE PAUN LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1977 JAGODNJE 0,00 0,00 0,00 21.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,25
308. ANKA NJEGOMIR-IVANČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1952 MOGORIĆ 0,00 0,00 0,00 21.701,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.701,25
309. NENAD BABIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1957 LUKOVO ŠUGARJE 0,00 0,00 0,00 21.675,77 0,00 0,00 0,00 0,00 21.675,77
310. ELVIRA ŠIPICKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1940 STINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.447,61 0,00 0,00 21.447,61
311. JOSIPA KOVAČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1942 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 0,00 21.382,28 0,00 0,00 0,00 0,00 21.382,28
312. VERA KURTZ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1951 LUKOVO 0,00 0,00 443,35 -0,55 0,00 20.692,32 0,00 0,00 21.135,12
313. MILE JAKOVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1962 GORNJI VAGANAC 2,56 0,00 -375,59 21.463,67 0,00 0,00 0,00 0,00 21.090,64
314. NIKOLA JAVOR LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 PODLAPAČA 0,00 0,00 0,00 20.808,65 0,00 0,00 0,00 0,00 20.808,65
315. IVO KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1964 SENJ 0,00 0,00 0,00 20.647,79 0,00 0,00 0,00 0,00 20.647,79
316. TOMISLAV PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1980 SENJ 26.893,99 0,00 -6.386,00 -6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 20.501,93
317. SENKA PATAFTA LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1954 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 0,00 20.275,89 0,00 0,00 0,00 20.275,89
318. AJKA TOMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1967 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 20.209,97 0,00 0,00 0,00 0,00 20.209,97
319. RADOVAN GODEČ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1961 UDBINA 0,00 0,00 0,00 20.173,65 0,00 0,00 0,00 0,00 20.173,65
320. MARIO PRŠA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 LIČKI OSIK 0,00 0,00 2.080,48 17.898,38 0,00 0,00 0,00 0,00 19.978,86
321. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 19.976,72 0,00 0,00 0,00 0,00 19.976,72
322. MARKO PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1977 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 19.945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 19.945,60
323. DRAGAN ŠALIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1986 UDBINA 0,00 0,00 0,00 19.889,92 0,00 0,00 0,00 0,00 19.889,92
324. BOŽO JOHN MIKULIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1976 BACCHUS MARSH PO BOX 940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.765,69 0,00 0,00 19.765,69
325. HASIB DURMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1956 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 19.388,91 0,00 0,00 0,00 0,00 19.388,91
326. ANKICA BAŠIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1967 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.958,41 0,00 0,00 18.958,41
327. PATRICIA BADURINA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1997 LUN 18.830,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.830,17
328. IVAN BEŠENIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1970 OTOČAC -0,30 0,00 18.816,72 -46,84 0,00 0,00 0,00 0,00 18.769,58
329. MANDICA VRANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1976 JEZERANE 0,00 0,00 0,00 18.513,83 0,00 0,00 0,00 0,00 18.513,83
330. KATA MOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1945 STAJNICA 0,00 0,00 0,00 18.495,31 0,00 0,00 0,00 0,00 18.495,31
331. NIKOLA BRKLJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1988 GOSPIĆ 9.696,19 0,00 -14,75 8.699,19 0,00 0,00 0,00 0,00 18.380,63
332. PETAR JOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1941 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 18.039,66 0,00 0,00 0,00 0,00 18.039,66
333. TEHVIDA AJDINI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 0,00 17.489,74 0,00 0,00 0,00 0,00 17.489,74
334. DARKO AMIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1995 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 17.203,12 0,00 0,00 0,00 0,00 17.203,12
335. SEARE ABDULAI LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1955 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 17.177,48 0,00 0,00 0,00 0,00 17.177,48
336. JOVICA MILOŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1956 VISUĆ 0,00 0,00 0,00 17.133,02 0,00 0,00 0,00 0,00 17.133,02
337. MIROSLAVA LONČAR LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1982 ONDIĆ 0,00 0,00 0,00 17.108,31 0,00 0,00 0,00 0,00 17.108,31
338. LUCIJA MRAOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1980 BILAJ 0,00 0,00 0,00 17.008,49 0,00 0,00 0,00 0,00 17.008,49
339. IVAN PLIVELIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1952 UDBINA 0,00 0,00 -4.096,80 0,00 0,00 0,00 0,00 20.978,00 16.881,20
340. SENADA OVUKA LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1983 DONJI LAPAC 0,00 0,00 0,00 16.876,04 0,00 0,00 0,00 0,00 16.876,04
341. SAID LOVIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1962 UDBINA 0,00 0,00 0,00 16.570,42 0,00 0,00 0,00 0,00 16.570,42
342. MARICA UGARKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1962 BRINJE 0,00 0,00 0,00 16.483,06 0,00 0,00 0,00 0,00 16.483,06
343. NEVEN BADURINA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1970 LUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.372,51 0,00 0,00 16.372,51
344. ERNEST TOLIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1978 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.256,01 0,00 0,00 16.256,01
345. ELMEDINA HAJDINI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1995 SENJ 0,00 0,00 0,00 16.235,48 0,00 0,00 0,00 0,00 16.235,48
346. DRAGAN SEKULIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1980 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.933,49 0,00 0,00 15.933,49
347. DRAGANA MAJETIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1982 OTOČAC 0,00 0,00 1.418,62 14.459,25 0,00 0,00 0,00 0,00 15.877,87
348. JURE SLAVKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1963 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 15.849,04 0,00 0,00 0,00 0,00 15.849,04
349. EMANUEL MODRIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 15.628,37 0,00 0,00 0,00 0,00 15.628,37
350. MARIJANKA ILIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1955 SENJ 0,00 0,00 15.570,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.570,55
351. IVICA ŠALIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1959 UDBINA 0,00 0,00 416,38 15.004,74 0,00 0,00 0,00 0,00 15.421,12
352. HASAN KEŠKIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1945 KARLOBAG -0,07 0,00 -0,07 15.303,89 0,00 0,00 0,00 0,00 15.303,75
353. KATA MAJETIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1963 LIPOVLJE 0,00 0,00 0,00 15.186,56 0,00 0,00 0,00 0,00 15.186,56
354. ŽELJKO PAĐEN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1965 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,00 15.077,58 0,00 0,00 0,00 0,00 15.077,58