OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. ŽELJKO TURINA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SENJ 979,81 0,00 0,00 61.237,38 0,00 0,00 0,00 62.217,19
302. MILAN PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1947 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 62.098,86 0,00 0,00 0,00 62.098,86
303. IVICA VRBAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 61.886,70 0,00 0,00 0,00 61.886,70
304. NIKICA RAKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1963 STARA NOVALJA 0,00 0,00 2.978,36 58.755,67 0,00 0,00 0,00 61.734,03
305. MARIJA SUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 61.073,90 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 61.075,53
306. NAZA DURMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1989 LIČKI OSIK 0,00 0,00 1.363,04 59.624,84 0,00 0,00 0,00 60.987,88
307. IVAN KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SVETI JURAJ 0,00 0,00 6.109,01 54.650,08 0,00 0,00 0,00 60.759,09
308. DJEMIL BERBIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 60.636,79 0,00 0,00 0,00 60.636,79
309. BERKA CRNKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1983 PERUŠIĆ 8.594,35 0,00 0,00 51.825,43 0,00 0,00 0,00 60.419,78
310. MILAN LOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1933 ŠIROKA KULA 0,00 0,00 0,00 60.135,93 0,00 0,00 0,00 60.135,93
311. ENES FATKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 VELIKA GATA 0,00 0,00 59.935,66 0,00 0,00 0,00 0,00 59.935,66
312. MLADEN STEPANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 59.831,84 0,00 0,00 0,00 59.831,84
313. ILIJA SMILJANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1948 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 59.468,21 0,00 0,00 0,00 59.468,21
314. RADOSLAV PALAVRA LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1951 VRANOVAČA 0,00 0,00 0,00 59.297,28 0,00 0,00 0,00 59.297,28
315. PETAR OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1954 KORENICA 0,00 0,00 0,00 59.005,78 0,00 0,00 0,00 59.005,78
316. IVICA KATIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1954 SMILJAN 0,00 0,00 0,20 58.815,35 0,00 0,00 0,00 58.815,55
317. MARKO ŽILIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1973 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 58.680,44 0,00 0,00 0,00 58.680,44
318. NEVENKA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1964 LIPICE 0,00 0,00 0,00 58.598,78 0,00 0,00 0,00 58.598,78
319. MITAR VUČENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 BRINJE 0,00 0,00 0,00 58.247,43 0,00 0,00 0,00 58.247,43
320. STJEPAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1943 MALO POLJE 0,00 0,00 0,00 58.111,02 0,00 0,00 0,00 58.111,02
321. NIVES NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1969 VRATNIK 0,00 0,00 0,00 58.068,31 0,00 0,00 0,00 58.068,31
322. ANKA ŠIKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1957 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 57.729,95 0,00 0,00 0,00 57.729,95
323. ZVONKA TONKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 3.367,93 0,00 10.732,20 43.360,89 0,00 0,00 0,00 57.461,02
324. VESNA PREŽIGALO LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1954 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 57.115,27 0,00 0,00 0,00 57.115,27
325. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 56.928,39 0,00 0,00 0,00 56.928,39
326. MARINKO OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 1.270,12 55.548,15 0,00 0,00 0,00 56.818,27
327. TOMISLAV PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1979 SENJ 6.020,80 0,00 1.307,13 48.884,33 0,00 0,00 0,00 56.212,26
328. NEVEN ŠANKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.167,35 0,00 56.167,35
329. ŽELJKO ŠABAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1971 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 55.205,01 0,00 0,00 0,00 55.205,01
330. NIKOLA MARIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 DONJI LAPAC -3.966,96 0,00 -668,09 59.578,69 0,00 0,00 0,00 54.943,64
331. MIRKO ŠERBEDŽIJA LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 BUNIĆ 0,00 0,00 0,00 54.644,95 0,00 0,00 0,00 54.644,95
332. DUŠAN HAJDUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 54.453,48 0,00 0,00 0,00 54.453,48
333. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 5.907,23 0,00 4.433,17 44.104,70 0,00 0,00 0,00 54.445,10
334. SANDRA ŠIMUNOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1977 SENJ 0,00 0,00 0,00 54.081,21 0,00 0,00 0,00 54.081,21
335. NIKOLA JAVOR LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 PODLAPAČA 0,00 0,00 0,00 53.964,55 0,00 0,00 0,00 53.964,55
336. NIKOLINA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1991 SENJ 0,00 0,00 6.649,90 47.197,64 0,00 0,00 0,00 53.847,54
337. IVANA PEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 0,00 0,00 0,00 53.799,97 0,00 0,00 0,00 53.799,97
338. DRAGAN MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 53.513,29 0,00 0,00 0,00 53.513,29
339. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -405,32 0,00 210,68 53.065,93 0,00 0,00 0,00 52.871,29
340. MLADEN BUDISAVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1954 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 52.527,16 0,00 0,00 0,00 52.527,16
341. SUADA KUČLAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SVETI JURAJ -317,74 0,00 1,57 52.767,87 0,00 0,00 0,00 52.451,70
342. NENAD BABIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1957 LUKOVO ŠUGARJE 0,00 0,00 0,00 52.365,99 0,00 0,00 0,00 52.365,99
343. ĐURĐICA BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 0,00 0,00 320,03 51.797,95 0,00 0,00 0,00 52.117,98
344. MIROSLAV BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SENJ 0,00 0,00 0,00 51.725,89 0,00 0,00 0,00 51.725,89
345. NIKOLA LEMAIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 SVRAČKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 51.453,05 0,00 0,00 0,00 51.453,05
346. DANE PAUN LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1977 JAGODNJE 0,00 0,00 0,00 51.255,17 0,00 0,00 0,00 51.255,17
347. BERNARD PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.071,96 0,00 51.071,96
348. ANDRIJA DELAČ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1958 RIČICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.805,81 0,00 50.805,81
349. ANICA RADOŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1942 SMILJAN 0,00 0,00 0,00 50.452,51 0,00 0,00 0,00 50.452,51
350. DESANKA SKENDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1938 GORIĆI 0,00 0,00 0,00 50.380,18 0,00 0,00 0,00 50.380,18
351. ZDRAVKO-ANTHONY ŠULJIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1968 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 50.332,60 0,00 0,00 0,00 50.332,60
352. ĆAZIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 CAZIN 0,00 0,00 27.373,71 22.945,08 0,00 0,00 0,00 50.318,79
353. OZREN KOVAČ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1981 NOVALJA 0,00 0,00 1.116,94 48.740,37 0,00 0,00 0,00 49.857,31
354. BEDRI REDŽEPOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 33.639,94 15.797,62 0,00 0,00 0,00 49.437,56
355. TIHOMIR PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1958 KLANAC 0,00 0,00 0,00 49.432,53 0,00 0,00 0,00 49.432,53
356. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1958 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 49.368,24 0,00 0,00 0,00 49.368,24
357. FUAD BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 BOSANSKA GRUPA 0,00 0,00 1.346,30 47.375,71 0,00 0,00 0,00 48.722,01
358. BISERKA ORŠANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 OTOČAC 0,00 0,00 0,34 48.632,19 0,00 0,00 0,00 48.632,53
359. ERNEST AŽDAJIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1985 KORENICA 13.754,43 0,00 0,00 34.686,56 0,00 0,00 0,00 48.440,99
360. MILORAD NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1962 KORENICA 0,00 0,00 882,54 47.453,28 0,00 0,00 0,00 48.335,82
361. MILAN ŠTIMAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,01 46.405,52 0,00 1.352,33 0,00 47.757,86
362. JURE BILEN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ -0,41 0,00 5,65 47.649,81 0,00 0,00 0,00 47.655,05
363. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 46.871,50 0,00 0,00 0,00 46.871,50
364. STIPE VRBAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1981 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 46.809,80 0,00 0,00 0,00 46.809,80
365. MARKO JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 46.558,93 0,00 0,00 0,00 46.558,93
366. JOZO MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 LIČKI OSIK 25.132,69 0,00 0,00 20.973,19 0,00 0,00 0,00 46.105,88
367. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1946 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 45.940,81 0,00 0,00 0,00 45.940,81
368. STIPE JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1965 BRLOŠKA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 45.934,27 0,00 0,00 0,00 45.934,27
369. ZORAN FUNDUK LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 KORENICA 0,00 0,00 235,02 45.356,65 0,00 0,00 0,00 45.591,67
370. DUŠANKA VUKMIROVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1936 DONJI BABIN POTOK 0,00 0,00 45.574,22 0,00 0,00 0,00 0,00 45.574,22
371. LJUBO MARKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1964 GOSPIĆ 3.789,62 0,00 23.706,18 18.020,49 0,00 0,00 0,00 45.516,29
372. RASIM HUSEINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 45.236,29 0,00 0,00 0,00 45.236,29
373. ANTE ATALIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1978 OTOČAC -1,35 0,00 4.810,03 39.844,85 0,00 0,00 0,00 44.653,53
374. MESUD KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 CAZIN 0,00 0,00 0,00 44.630,69 0,00 0,00 0,00 44.630,69
375. GORAN ĐONDRAŠ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1980 DONJI LAPAC 0,00 0,00 10.102,11 34.023,91 0,00 0,00 0,00 44.126,02
376. MARIJAN DVORSKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1953 BOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.581,36 0,00 43.581,36
377. MIHOVIL KRPAN LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1978 PERUŠIĆ -1.900,64 0,00 8.497,86 36.972,63 0,00 0,00 0,00 43.569,85
378. SEDINA VILIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1984 UDBINA 0,00 0,00 0,00 43.458,12 0,00 0,00 0,00 43.458,12
379. EJUB HUSEINI LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 43.298,94 0,00 0,00 0,00 43.298,94
380. MARTA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 18.827,71 0,00 1.157,50 23.046,61 0,00 0,00 0,00 43.031,82
381. JOVAN NARANČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 DOLJANI 0,00 0,00 0,00 42.914,39 0,00 0,00 0,00 42.914,39
382. DARKO KUKEC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1962 PROZOR 0,00 0,00 0,00 42.731,84 0,00 0,00 0,00 42.731,84
383. VLATKA HUBA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1952 SENJ 0,00 0,00 1.342,40 41.299,90 0,00 0,00 0,00 42.642,30
384. RUŽA OSTOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1948 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 0,00 42.611,99 0,00 0,00 0,00 42.611,99
385. MATJAŽ HARISCH LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.436,40 0,00 42.436,40
386. KREŠIMIR SMOLČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1937 LIPICE 0,00 0,00 0,00 42.423,22 0,00 0,00 0,00 42.423,22
387. RADE MILINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1958 CESARICA 0,00 0,00 0,00 42.364,66 0,00 0,00 0,00 42.364,66
388. ELVIRA ŠIPICKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1940 STINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.281,44 0,00 42.281,44
389. JASMIN VIKIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 UDBINA 0,00 0,00 0,00 42.235,45 0,00 0,00 0,00 42.235,45
390. ZLATA TOMLJANOVIĆ ŠOJAT LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 SENJ 11.465,53 0,00 614,22 29.762,67 0,00 0,00 0,00 41.842,42
391. MILAN PLEĆAŠ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1934 DIVOSELO 0,00 0,00 0,00 41.739,49 0,00 0,00 0,00 41.739,49
392. VESNA KOLARIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1969 OTEŠ 0,00 0,00 0,00 -264,93 0,00 41.908,93 0,00 41.644,00
393. ŠEMSUDIN MAJSTOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 BREKOVICA 0,00 0,00 41.606,62 0,92 0,00 0,00 0,00 41.607,54
394. IVAN KUKURUZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1965 GORNJI VAGANAC 0,00 0,00 0,00 41.600,53 0,00 0,00 0,00 41.600,53
395. MARIO BRUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1987 SENJ 0,00 0,00 423,95 41.101,18 0,00 0,00 0,00 41.525,13
396. STEVAN KRAJINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1939 LIČKI ČITLUK 0,00 0,00 0,00 40.994,90 0,00 0,00 0,00 40.994,90
397. STIPE PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1985 KRIŽPOLJE 0,00 0,00 0,00 40.970,64 0,00 0,00 0,00 40.970,64
398. MATIJA HRGIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1977 NOVALJA 0,00 0,00 10.481,04 29.981,29 0,00 0,00 0,00 40.462,33
399. ŽELJKO SMOLČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1963 DABAR 0,00 0,00 0,00 40.244,00 0,00 0,00 0,00 40.244,00
400. ZVONIMIR NIKŠIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1939 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 40.118,58 0,00 0,00 0,00 40.118,58