OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. MARIJA RUPČIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1975 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 64.472,40 0,00 0,00 0,00 64.472,40
302. DARIJA VARGA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 SENJ 0,00 0,00 0,22 64.396,24 0,00 0,00 0,00 64.396,46
303. MILAN GLUMAC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1964 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 63.796,42 0,00 0,00 0,00 63.796,42
304. STEVAN VUKADINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1950 KOMPOLJE KORENIČKO 0,00 0,00 0,00 63.281,14 0,00 0,00 0,00 63.281,14
305. BESNIK ABDI LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1967 GOSPIĆ 25.152,69 0,00 5.557,09 32.013,55 0,00 0,00 0,00 62.723,33
306. DANE GRBIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1934 PLITVICA SELO 0,00 0,00 0,00 62.544,07 0,00 0,00 0,00 62.544,07
307. DAMIR VUKELIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 VOLARICE 0,00 0,00 0,00 62.245,68 0,00 0,00 0,00 62.245,68
308. ĐORĐE ALEKSIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1937 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 62.149,31 0,00 0,00 0,00 62.149,31
309. ZORKA RAJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1939 VODOTEČ 0,00 0,00 0,00 61.909,98 0,00 0,00 0,00 61.909,98
310. AMIR SELIMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1980 GOSPIĆ 0,00 0,00 6.048,07 55.589,88 0,00 0,00 0,00 61.637,95
311. DINO SIČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 61.593,60 0,00 0,00 0,00 61.593,60
312. JURAJ KOVAČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1959 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 61.172,02 0,00 0,00 0,00 61.172,02
313. MILAN PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1947 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 60.738,70 0,00 0,00 0,00 60.738,70
314. MILAN PERKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1946 KRIŽPOLJE 0,00 0,00 0,00 60.569,28 0,00 0,00 0,00 60.569,28
315. ŽELJKO TURINA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SENJ 947,79 0,00 0,00 59.502,83 0,00 0,00 0,00 60.450,62
316. NIKICA RAKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1963 STARA NOVALJA 0,00 0,00 2.910,17 57.506,28 0,00 0,00 0,00 60.416,45
317. DANIJEL DABO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1947 NOVALJA 0,00 0,00 35.733,55 24.664,76 0,00 0,00 0,00 60.398,31
318. IVICA VRBAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 60.126,82 0,00 0,00 0,00 60.126,82
319. MLADEN STEPANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 58.917,39 0,00 0,00 0,00 58.917,39
320. IVAN KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SVETI JURAJ 0,00 0,00 5.904,31 52.854,04 0,00 0,00 0,00 58.758,35
321. RADOSLAV PALAVRA LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1951 VRANOVAČA 0,00 0,00 0,00 58.651,01 0,00 0,00 0,00 58.651,01
322. BERKA CRNKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1983 PERUŠIĆ 8.297,81 0,00 0,00 50.161,21 0,00 0,00 0,00 58.459,02
323. NAZA DURMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1989 LIČKI OSIK 0,00 0,00 1.305,74 56.931,29 0,00 0,00 0,00 58.237,03
324. ILIJA SMILJANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1948 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 58.165,67 0,00 0,00 0,00 58.165,67
325. PETAR OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1954 KORENICA 0,00 0,00 0,00 58.019,89 0,00 0,00 0,00 58.019,89
326. ENES FATKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 VELIKA GATA 0,00 0,00 57.954,62 0,00 0,00 0,00 0,00 57.954,62
327. JASMINKA GRAHOVAC LIČKO-SENJSKA,SENJ 1971 SENJ -4.222,79 0,00 1.928,47 59.730,65 0,00 0,00 0,00 57.436,33
328. MITAR VUČENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 BRINJE 0,00 0,00 0,00 57.357,03 0,00 0,00 0,00 57.357,03
329. STJEPAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1943 MALO POLJE 0,00 0,00 0,00 57.147,60 0,00 0,00 0,00 57.147,60
330. IVICA KATIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1954 SMILJAN 0,00 0,00 0,19 56.903,77 0,00 0,00 0,00 56.903,96
331. SANDRA ŠIMUNOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1977 SENJ 0,00 0,00 0,00 56.902,27 0,00 0,00 0,00 56.902,27
332. NIVES NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1969 VRATNIK 0,00 0,00 0,00 56.796,43 0,00 0,00 0,00 56.796,43
333. NEVENKA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1964 LIPICE 0,00 0,00 0,00 56.727,61 0,00 0,00 0,00 56.727,61
334. ZDRAVKO KAPETANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1970 BRINJE 0,00 0,00 8.038,50 48.520,53 0,00 0,00 0,00 56.559,03
335. MARKO ŽILIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1973 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 56.493,33 0,00 0,00 0,00 56.493,33
336. MILAN LOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1933 ŠIROKA KULA 0,00 0,00 0,00 56.117,00 0,00 0,00 0,00 56.117,00
337. ANKA ŠIKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1957 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 56.101,25 0,00 0,00 0,00 56.101,25
338. NIKOLA JAVOR LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 PODLAPAČA 0,00 0,00 0,00 56.001,13 0,00 0,00 0,00 56.001,13
339. DJEMIL BERBIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 55.862,69 0,00 0,00 0,00 55.862,69
340. MARINKO OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 1.261,37 54.088,48 0,00 0,00 0,00 55.349,85
341. VESNA PREŽIGALO LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1954 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 54.786,96 0,00 0,00 0,00 54.786,96
342. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 5.585,90 0,00 3.347,83 45.438,27 0,00 0,00 0,00 54.372,00
343. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 54.362,55 0,00 0,00 0,00 54.362,55
344. TOMISLAV PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1979 SENJ 5.792,00 0,00 1.307,13 47.218,22 0,00 0,00 0,00 54.317,35
345. ANTO KOŽUL LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1977 DONJI LAPAC 0,00 0,00 11.552,36 41.904,95 0,00 0,00 0,00 53.457,31
346. DUŠAN HAJDUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 53.194,68 0,00 0,00 0,00 53.194,68
347. NIKOLA MARIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 DONJI LAPAC -3.966,96 0,00 -668,09 57.533,52 0,00 0,00 0,00 52.898,47
348. IVANA PEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 0,00 0,00 0,00 52.621,59 0,00 0,00 0,00 52.621,59
349. ŽELJKO ŠABAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1971 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 52.548,44 0,00 0,00 0,00 52.548,44
350. TIHOMIR PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1958 KLANAC 0,00 0,00 0,00 52.548,33 0,00 0,00 0,00 52.548,33
351. DRAGAN MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 52.341,18 0,00 0,00 0,00 52.341,18
352. DANKO GROZDANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1960 PONORI 0,00 0,00 0,00 52.275,26 0,00 0,00 0,00 52.275,26
353. SUADA KUČLAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SVETI JURAJ -317,74 0,00 1,52 52.181,54 0,00 0,00 0,00 51.865,32
354. MIRKO ŠERBEDŽIJA LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1971 BUNIĆ 0,00 0,00 0,00 51.639,51 0,00 0,00 0,00 51.639,51
355. MLADEN BUDISAVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1954 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 51.376,65 0,00 0,00 0,00 51.376,65
356. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -405,32 0,00 210,68 51.064,53 0,00 0,00 0,00 50.869,89
357. ĐURĐICA BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 0,00 0,00 320,03 50.354,10 0,00 0,00 0,00 50.674,13
358. NIKOLINA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1991 SENJ 0,00 0,00 5.004,47 45.424,15 0,00 0,00 0,00 50.428,62
359. NIKOLA LEMAIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1949 SVRAČKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 49.787,39 0,00 0,00 0,00 49.787,39
360. BRANKO BANJANIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 49.779,90 0,00 0,00 0,00 49.779,90
361. MIROSLAV BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SENJ 0,00 0,00 0,00 49.352,17 0,00 0,00 0,00 49.352,17
362. DESANKA SKENDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1938 GORIĆI 0,00 0,00 0,00 49.276,70 0,00 0,00 0,00 49.276,70
363. ANICA RADOŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1942 SMILJAN 0,00 0,00 0,00 49.142,10 0,00 0,00 0,00 49.142,10
364. ĆAZIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 CAZIN 0,00 0,00 26.552,45 22.294,20 0,00 0,00 0,00 48.846,65
365. ANDRIJA DELAČ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1958 RIČICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.779,85 0,00 48.779,85
366. BERNARD PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.541,43 0,00 48.541,43
367. OZREN KOVAČ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1981 NOVALJA 0,00 0,00 1.085,30 47.326,65 0,00 0,00 0,00 48.411,95
368. DANE PAUN LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1977 JAGODNJE 0,00 0,00 0,00 48.323,43 0,00 0,00 0,00 48.323,43
369. ZDRAVKO-ANTHONY ŠULJIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1968 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 48.194,18 0,00 0,00 0,00 48.194,18
370. FUAD BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 BOSANSKA GRUPA 0,00 0,00 1.334,40 46.076,61 0,00 0,00 0,00 47.411,01
371. BEDRI REDŽEPOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 31.961,96 15.101,17 0,00 0,00 0,00 47.063,13
372. MARIO BRUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1987 SENJ 0,00 0,00 2.929,44 43.723,40 0,00 0,00 0,00 46.652,84
373. MILAN ŠTIMAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,01 45.187,99 0,00 1.309,86 0,00 46.497,86
374. BISERKA ORŠANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 OTOČAC 0,00 0,00 0,33 46.492,41 0,00 0,00 0,00 46.492,74
375. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1958 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 46.479,22 0,00 0,00 0,00 46.479,22
376. MILORAD NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1962 KORENICA 0,00 0,00 857,55 45.593,09 0,00 0,00 0,00 46.450,64
377. ANTE ATALIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1978 OTOČAC -1,35 0,00 4.565,86 41.832,00 0,00 0,00 0,00 46.396,51
378. JURE BILEN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ -0,41 0,00 5,50 46.222,11 0,00 0,00 0,00 46.227,20
379. NIKOLA JELIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1958 JEZERANE 5.738,03 0,00 14.296,85 26.184,50 0,00 0,00 0,00 46.219,38
380. MARKO JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 45.726,82 0,00 0,00 0,00 45.726,82
381. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 45.675,80 0,00 0,00 0,00 45.675,80
382. STIPE VRBAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1981 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 45.467,87 0,00 0,00 0,00 45.467,87
383. MIJO JUKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1974 STINICA 0,00 0,00 1.232,53 43.874,98 0,00 0,00 0,00 45.107,51
384. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1946 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 44.851,83 0,00 0,00 0,00 44.851,83
385. LJUBO MARKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1964 GOSPIĆ 4.985,68 0,00 22.403,36 17.041,28 0,00 0,00 0,00 44.430,32
386. JOZO MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 LIČKI OSIK 24.078,76 0,00 0,00 20.150,04 0,00 0,00 0,00 44.228,80
387. VIKTOR SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 PIJAVICA 0,00 0,00 44.024,30 0,00 0,00 0,00 0,00 44.024,30
388. MIHOVIL ANIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1975 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 43.942,11 0,00 0,00 0,00 43.942,11
389. RASIM HUSEINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 43.879,77 0,00 0,00 0,00 43.879,77
390. ZORAN FUNDUK LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 KORENICA 0,00 0,00 226,77 43.632,60 0,00 0,00 0,00 43.859,37
391. JURE ŠKUNCA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 43.730,52 0,00 0,00 0,00 43.730,52
392. MESUD KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 CAZIN 0,00 0,00 0,00 43.312,88 0,00 0,00 0,00 43.312,88
393. GORAN ĐONDRAŠ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1980 DONJI LAPAC 0,00 0,00 9.877,95 33.252,86 0,00 0,00 0,00 43.130,81
394. EJUB HUSEINI LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 42.534,81 0,00 0,00 0,00 42.534,81
395. MARTA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 18.174,41 0,00 1.116,44 23.232,98 0,00 0,00 0,00 42.523,83
396. DARKO KUKEC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1962 PROZOR 0,00 0,00 0,00 41.943,44 0,00 0,00 0,00 41.943,44
397. MARIJAN DVORSKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1953 BOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.712,69 0,00 41.712,69
398. VLATKA HUBA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1952 SENJ 0,00 0,00 1.320,50 40.309,52 0,00 0,00 0,00 41.630,02
399. JOVAN NARANČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 DOLJANI 0,00 0,00 0,00 41.618,57 0,00 0,00 0,00 41.618,57
400. RUŽA OSTOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1948 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 0,00 41.572,39 0,00 0,00 0,00 41.572,39