OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. MATE FAJDIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1951 BUDAK -478,92 0,00 33.304,04 30.790,59 0,00 0,00 0,00 63.615,71
302. UZEIR HODŽIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1962 DONJI LAPAC 0,00 0,00 -571,92 64.017,22 0,00 0,00 0,00 63.445,30
303. DAVOR NIŠANDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1985 GOSPIĆ 0,00 0,00 2.067,05 61.370,73 0,00 0,00 0,00 63.437,78
304. KATA ŠEBALJ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1940 GLIBODOL 0,00 0,00 0,00 63.205,38 0,00 0,00 0,00 63.205,38
305. MARIJAN TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1982 SENJ 17.027,55 0,00 1.003,98 45.107,26 0,00 0,00 0,00 63.138,79
306. HAJNALKA FRANIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 63.101,99 0,00 0,00 0,00 63.101,99
307. DRAGICA ROŽMAN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1934 KUTEREVO 0,00 0,00 0,00 62.285,18 0,00 0,00 0,00 62.285,18
308. KATARINA KAJTAZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1984 DONJI KOSINJ 0,00 0,00 0,00 61.704,32 0,00 0,00 0,00 61.704,32
309. MILAN GLUMAC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1964 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 61.624,99 0,00 0,00 0,00 61.624,99
310. DANICA RAJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1963 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 61.342,81 0,00 0,00 0,00 61.342,81
311. SVETLANA PAVIČIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1965 KARLOBAG 0,00 0,00 113,40 61.017,01 0,00 0,00 0,00 61.130,41
312. ŠIMICA VIDAKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1951 SVETI ROK 0,00 0,00 0,00 60.959,22 0,00 0,00 0,00 60.959,22
313. ĐORĐE ALEKSIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1937 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 60.034,78 0,00 0,00 0,00 60.034,78
314. ZORKA RAJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1939 VODOTEČ 0,00 0,00 0,00 59.803,59 0,00 0,00 0,00 59.803,59
315. JURAJ KOVAČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1959 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 59.187,50 0,00 0,00 0,00 59.187,50
316. DINO SIČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 58.953,70 0,00 0,00 0,00 58.953,70
317. MILAN PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1947 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 58.672,16 0,00 0,00 0,00 58.672,16
318. NIKICA RAKO LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1963 STARA NOVALJA 0,00 0,00 2.806,57 55.608,04 0,00 0,00 0,00 58.414,61
319. NEVENKA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1964 LIPICE 0,00 0,00 0,00 58.344,53 0,00 0,00 0,00 58.344,53
320. AMIR SELIMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1980 GOSPIĆ 0,00 0,00 5.687,39 52.237,07 0,00 0,00 0,00 57.924,46
321. ŽELJKO TURINA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1981 SENJ 899,14 0,00 0,00 56.867,47 0,00 0,00 0,00 57.766,61
322. RADOSLAV PALAVRA LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1951 VRANOVAČA 0,00 0,00 0,00 57.669,10 0,00 0,00 0,00 57.669,10
323. MLADEN STEPANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 KOMPOLJE 0,00 0,00 0,00 57.528,03 0,00 0,00 0,00 57.528,03
324. IVICA VRBAN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 57.462,01 0,00 0,00 0,00 57.462,01
325. MILORAD NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1962 KORENICA 0,00 0,00 819,58 56.532,03 0,00 0,00 0,00 57.351,61
326. LUKA BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1983 GOSPIĆ 4.739,10 0,00 3.145,82 49.409,76 0,00 0,00 0,00 57.294,68
327. TONI VRBAN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1988 SVETI JURAJ 0,00 0,00 0,00 57.082,07 0,00 0,00 0,00 57.082,07
328. PETAR OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1954 KORENICA 0,00 0,00 0,00 56.522,00 0,00 0,00 0,00 56.522,00
329. ILIJA SMILJANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1948 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 56.186,68 0,00 0,00 0,00 56.186,68
330. MITAR VUČENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 BRINJE 0,00 0,00 0,00 56.004,22 0,00 0,00 0,00 56.004,22
331. STJEPAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1943 MALO POLJE 0,00 0,00 0,00 55.683,84 0,00 0,00 0,00 55.683,84
332. JASMINKA GRAHOVAC LIČKO-SENJSKA,SENJ 1971 SENJ 774,91 0,00 4.815,11 49.525,43 0,00 0,00 0,00 55.115,45
333. ENES FATKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 VELIKA GATA 0,00 0,00 54.944,75 0,00 0,00 0,00 0,00 54.944,75
334. NIVES NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1969 VRATNIK 0,00 0,00 0,00 54.864,02 0,00 0,00 0,00 54.864,02
335. ZDRAVKO KAPETANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1970 BRINJE 0,00 0,00 7.750,19 46.869,69 0,00 0,00 0,00 54.619,88
336. MILICA ORLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1941 RAPAIN KLANAC 0,00 0,00 -327,00 54.849,85 0,00 0,00 0,00 54.522,85
337. NAZA DURMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1989 LIČKI OSIK 0,00 0,00 1.218,68 52.834,41 0,00 0,00 0,00 54.053,09
338. MILAN PERKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1946 KRIŽPOLJE 0,00 0,00 0,00 54.049,34 0,00 0,00 0,00 54.049,34
339. IVICA KATIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1954 SMILJAN 0,00 0,00 0,18 53.999,45 0,00 0,00 0,00 53.999,63
340. MARIO BRUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1987 SENJ 0,00 0,00 2.707,82 50.872,86 0,00 0,00 0,00 53.580,68
341. MARKO ŽILIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1973 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 53.170,37 0,00 0,00 0,00 53.170,37
342. MARINKO OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 1.248,08 51.870,75 0,00 0,00 0,00 53.118,83
343. VESNA PREŽIGALO LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1954 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 51.834,00 0,00 0,00 0,00 51.834,00
344. NIKOLINA BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1991 SENJ 0,00 0,00 4.615,58 46.891,20 0,00 0,00 0,00 51.506,78
345. TOMISLAV PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1979 SENJ 5.444,38 0,00 1.307,13 44.686,86 0,00 0,00 0,00 51.438,37
346. DUŠAN HAJDUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 51.282,13 0,00 0,00 0,00 51.282,13
347. DANKO GROZDANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1960 PONORI 0,00 0,00 0,00 51.038,36 0,00 0,00 0,00 51.038,36
348. IVANA PEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 0,00 0,00 0,00 50.831,22 0,00 0,00 0,00 50.831,22
349. TIHOMIR PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1958 KLANAC 0,00 0,00 0,00 50.609,51 0,00 0,00 0,00 50.609,51
350. DRAGAN MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 50.560,36 0,00 0,00 0,00 50.560,36
351. MILAN LOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1933 ŠIROKA KULA 0,00 0,00 0,00 49.939,68 0,00 0,00 0,00 49.939,68
352. NIKOLA MARIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 DONJI LAPAC -3.966,96 0,00 -668,09 54.426,23 0,00 0,00 0,00 49.791,18
353. MLADEN BUDISAVLJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1954 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 49.628,64 0,00 0,00 0,00 49.628,64
354. SUADA KUČLAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SVETI JURAJ -317,74 0,00 1,44 49.481,78 0,00 0,00 0,00 49.165,48
355. BRANKO STANKOSKI LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1947 ŽELJAVA 0,00 0,00 49.082,60 0,00 0,00 0,00 0,00 49.082,60
356. DJEMIL BERBIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 48.628,49 0,00 0,00 0,00 48.628,49
357. ĐURĐICA BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 0,00 0,00 320,03 48.160,39 0,00 0,00 0,00 48.480,42
358. VLADIMIR TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ -405,32 0,00 210,68 48.023,73 0,00 0,00 0,00 47.829,09
359. DESANKA SKENDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1938 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 47.600,14 0,00 0,00 0,00 47.600,14
360. BRANKO BANJANIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1953 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 47.566,15 0,00 0,00 0,00 47.566,15
361. DAMIR VUKELIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 VOLARICE 0,00 0,00 0,00 47.254,15 0,00 0,00 0,00 47.254,15
362. ANICA RADOŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1942 SMILJAN 0,00 0,00 0,00 47.151,15 0,00 0,00 0,00 47.151,15
363. NIKOLA JELIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1958 JEZERANE 6.397,75 0,00 15.169,80 25.091,51 0,00 0,00 0,00 46.659,06
364. ĆAZIM KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 CAZIN 0,00 0,00 25.304,67 21.305,31 0,00 0,00 0,00 46.609,98
365. ANDRIJA DELAČ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1958 RIČICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.701,73 0,00 45.701,73
366. FUAD BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 BOSANSKA GRUPA 0,00 0,00 1.316,32 44.102,83 0,00 0,00 0,00 45.419,15
367. IVICA BORIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1965 BRINJE -13,46 0,00 -1.648,91 46.890,96 0,00 0,00 0,00 45.228,59
368. BERNARD PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.696,70 0,00 44.696,70
369. MILAN ŠTIMAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,01 43.338,14 0,00 1.245,34 0,00 44.583,49
370. MARKO JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 44.462,57 0,00 0,00 0,00 44.462,57
371. JURE BILEN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ -0,41 0,00 5,27 44.052,97 0,00 0,00 0,00 44.057,83
372. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO POLJE 0,00 0,00 0,00 44.049,22 0,00 0,00 0,00 44.049,22
373. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 43.859,14 0,00 0,00 0,00 43.859,14
374. BEDRI REDŽEPOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1969 NOVALJA 0,00 0,00 29.412,54 14.043,02 0,00 0,00 0,00 43.455,56
375. ANTE ATALIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1978 OTOČAC -1,35 0,00 4.194,88 39.241,48 0,00 0,00 0,00 43.435,01
376. STIPE VRBAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1981 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 43.429,00 0,00 0,00 0,00 43.429,00
377. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1946 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 43.197,30 0,00 0,00 0,00 43.197,30
378. BISERKA ORŠANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 OTOČAC 0,00 0,00 0,32 43.105,85 0,00 0,00 0,00 43.106,17
379. ŽELJKO SMOLČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1963 DABAR 2.506,09 0,00 -1.423,33 41.850,06 0,00 0,00 0,00 42.932,82
380. DARKO DASOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1962 BRINJE 0,00 0,00 0,00 42.570,47 0,00 0,00 0,00 42.570,47
381. ANTONIJA BRKIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1988 GOSPIĆ 313,95 0,00 969,36 41.275,82 0,00 0,00 0,00 42.559,13
382. RASIM HUSEINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1960 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 41.818,75 0,00 0,00 0,00 41.818,75
383. JOSIP ŠPORČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1935 KUTEREVO 0,00 0,00 0,00 41.748,60 0,00 0,00 0,00 41.748,60
384. ZDRAVKO-ANTHONY ŠULJIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1968 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 41.683,66 0,00 0,00 0,00 41.683,66
385. GORAN ĐONDRAŠ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1980 DONJI LAPAC 0,00 0,00 9.537,37 32.081,34 0,00 0,00 0,00 41.618,71
386. DAMIR MRAOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 NOVOSELO BILAJSKO 0,00 0,00 0,00 -272,90 0,00 41.727,66 0,00 41.454,76
387. JURE ŠKUNCA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1959 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 41.445,50 0,00 0,00 0,00 41.445,50
388. JOSIP MATASIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1934 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 41.410,55 0,00 0,00 0,00 41.410,55
389. JOZO MUTAPČIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 LIČKI OSIK 22.477,49 0,00 0,00 18.899,39 0,00 0,00 0,00 41.376,88
390. EJUB HUSEINI LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1933 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 41.373,84 0,00 0,00 0,00 41.373,84
391. MESUD KERANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 CAZIN 0,00 0,00 0,00 41.310,70 0,00 0,00 0,00 41.310,70
392. MARTA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 17.181,83 0,00 1.054,06 23.052,84 0,00 0,00 0,00 41.288,73
393. ZORAN FUNDUK LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 KORENICA 0,00 0,00 214,24 41.013,21 0,00 0,00 0,00 41.227,45
394. SEKA MATASIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1945 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 41.091,26 0,00 0,00 0,00 41.091,26
395. VILMA PERNAR LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1938 LIPICE 0,00 0,00 0,00 40.846,97 0,00 0,00 0,00 40.846,97
396. DARKO KUKEC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1962 PROZOR 0,00 0,00 0,00 40.745,60 0,00 0,00 0,00 40.745,60
397. ILINKA JAVORINA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1958 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 40.628,46 0,00 0,00 0,00 40.628,46
398. JOSIP ZUBOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1955 ZUBOVIĆI 0,00 0,00 0,00 40.421,52 0,00 0,00 0,00 40.421,52
399. VLATKA HUBA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1952 SENJ 0,00 0,00 1.287,23 38.804,78 0,00 0,00 0,00 40.092,01
400. RUŽA OSTOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1948 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 0,00 39.992,88 0,00 0,00 0,00 39.992,88