OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. MARTIN JANKOVIČ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1982 IG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.297,44 0,00 15.297,44
4402. XHAFER FERIZI PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1965 CRES 0,00 0,00 0,00 15.297,29 0,00 0,00 0,00 15.297,29
4403. JOZEF STOPKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.288,05 0,00 0,00 0,00 15.288,05
4404. VINKO DOŠLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1949 IČIĆI 0,00 0,00 15.281,25 0,00 0,00 0,00 0,00 15.281,25
4405. ESAD AVDUŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1976 NJIVICE 0,00 0,00 1.429,92 13.844,15 0,00 0,00 0,00 15.274,07
4406. NERMIN KAJMAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.257,70 0,00 0,00 0,00 15.257,70
4407. FERENC SABADOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1953 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 15.247,71 0,00 0,00 0,00 15.247,71
4408. MILJANA TRUGLIO REKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 GARICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.231,81 0,00 15.231,81
4409. MIRA KRALJ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 0,00 15.228,31 0,00 0,00 15.228,31
4410. KRISTINA BRAVARIĆ ĆILO PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1981 BANJOL 0,00 0,00 0,00 15.227,56 0,00 0,00 0,00 15.227,56
4411. STJEPAN BOŠNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1958 STARA BAŠKA 0,00 0,00 0,00 15.225,19 0,00 0,00 0,00 15.225,19
4412. RATKO MARŠANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1968 KUKULJANOVO 0,00 0,00 0,00 15.219,90 0,00 0,00 0,00 15.219,90
4413. NATAŠA KESEDŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1979 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 1.924,30 13.280,83 0,00 0,00 0,00 15.205,13
4414. OLIVERA MILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.200,72 0,00 0,00 0,00 15.200,72
4415. BRANIMIR ŠTIGLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1946 KUKULJANOVO 5.593,01 0,00 -301,03 9.875,27 0,00 0,00 0,00 15.167,25
4416. VILIJAM VALČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.163,56 0,00 0,00 0,00 15.163,56
4417. MARINO PAŠTAR PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1967 KRALJEVICA 7.666,82 0,00 -0,86 7.483,74 0,00 0,00 0,00 15.149,70
4418. TAMARA MRKALJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.145,94 0,00 0,00 0,00 15.145,94
4419. NIKOLA BRKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1960 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 13.637,07 0,00 1.506,16 0,00 15.143,23
4420. HALIM SUSURI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 2.374,37 12.767,67 0,00 0,00 0,00 15.142,04
4421. DAVID DERETA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 MARINIĆI 0,00 0,00 1.735,72 13.388,46 0,00 0,00 0,00 15.124,18
4422. EDITA BAJRAMI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1988 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 15.118,58 0,00 0,00 0,00 15.118,58
4423. RUŽICA KRSTINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1931 PALIT 0,00 0,00 15.116,45 0,00 0,00 0,00 0,00 15.116,45
4424. AIDA DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.116,31 0,00 0,00 0,00 15.116,31
4425. ŽELJKO PETRIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1977 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 15.110,36 0,00 0,00 0,00 15.110,36
4426. ALEXANDER STRANAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.105,01 0,00 0,00 0,00 15.105,01
4427. VOJISLAV MILOSAVLJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1956 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 15.093,94 0,00 0,00 0,00 15.093,94
4428. IBRAHIM DIZDAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.092,45 0,00 0,00 0,00 15.092,45
4429. KATARINA GORJANC KAJFEŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1945 LJUBLJANA 0,00 0,00 15.089,13 0,00 0,00 0,00 0,00 15.089,13
4430. DAG MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1952 IČIĆI 0,00 0,00 292,73 14.788,97 0,00 0,00 0,00 15.081,70
4431. ANTO ANDRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1960 DELNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.075,72 0,00 0,00 15.075,72
4432. VIKTOR OROŠI PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 RAB 2.192,59 0,00 -9.428,44 22.310,11 0,00 0,00 0,00 15.074,26
4433. MIRJANA DENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 15.070,28 0,00 0,00 0,00 15.070,28
4434. OLIVERA PUHARIĆ STEVANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 PODHUM -213,08 0,00 -126,51 15.408,48 0,00 0,00 0,00 15.068,89
4435. BAJRAM PREKADINI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.054,81 0,00 0,00 0,00 15.054,81
4436. SMILJAN MAROT PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1975 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 15.052,21 0,00 0,00 15.052,21
4437. PACA BUROVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.027,75 0,00 0,00 0,00 15.027,75
4438. GORDANA RUPČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 15.023,06 0,00 0,00 0,00 15.023,06
4439. ŠERIF GARANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.020,59 0,00 0,00 0,00 15.020,59
4440. ANTO IDŽAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1959 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.006,88 0,00 15.006,88
4441. INES CISSE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.004,54 0,00 15.004,54