OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. LJUBICA ŠARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1937 JURDANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.034,79 0,00 17.034,79
4402. GORDANA VUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.005,71 0,00 17.005,71
4403. DŽEVAD IKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.994,67 0,00 0,00 0,00 16.994,67
4404. JOSIP TUNJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1982 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 16.990,99 0,00 0,00 16.990,99
4405. LEONORA BOCA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.977,19 0,00 0,00 0,00 16.977,19
4406. EDIN BEGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1991 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.972,47 0,00 0,00 0,00 16.972,47
4407. BERISLAV JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 16.960,10 0,00 0,00 0,00 16.960,10
4408. HASIBA ARNAUTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.944,36 0,00 16.944,36
4409. IVANKA FONOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 -102,41 0,00 0,00 17.040,60 0,00 16.938,19
4410. RASIM HAMUSTAFIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.936,92 0,00 0,00 0,00 16.936,92
4411. ESAD DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.929,41 0,00 0,00 0,00 16.929,41
4412. ŽELJKO DOJMI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1971 ŠMRIKA 3.103,63 0,00 0,27 13.801,39 0,00 0,00 0,00 16.905,29
4413. ROBERT GLAŽAR PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1972 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.893,93 0,00 0,00 0,00 16.893,93
4414. RAMO JAŠAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.889,93 0,00 0,00 0,00 16.889,93
4415. ISMIR HADŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.887,47 0,00 0,00 0,00 16.887,47
4416. SONJA MILARDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 -710,44 17.589,11 0,00 0,00 0,00 16.878,67
4417. MIRKO MRKONJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.869,93 0,00 0,00 0,00 16.869,93
4418. ALDIN MAHMUTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.864,98 0,00 0,00 0,00 16.864,98
4419. VERICA GOVEDNIK PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1949 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 2.186,46 0,00 14.674,38 0,00 16.860,84
4420. TIBOR JAGICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1967 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 0,00 16.851,25 0,00 0,00 0,00 16.851,25
4421. SANDRA URŠIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.835,55 0,00 0,00 0,00 16.835,55
4422. ALFREDO ŠKARON PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1975 MARČELJI 0,00 0,00 0,00 16.823,95 0,00 0,00 0,00 16.823,95
4423. DENISA RIZVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.818,38 0,00 16.818,38
4424. MIJO BANIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1964 RUKAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.801,76 0,00 16.801,76
4425. INGRID BOLKOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.795,40 0,00 0,00 16.795,40
4426. DINO RASPOR PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1992 KLANA 263,99 0,00 0,00 16.531,28 0,00 0,00 0,00 16.795,27
4427. JOSIP ANTOLIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RUSE N.S-W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.783,07 0,00 16.783,07
4428. VELJKO STAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 SOBOLI -557,74 0,00 17.336,75 2,31 0,00 0,00 0,00 16.781,32
4429. PETAR STOŠEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1941 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.778,00 0,00 16.778,00
4430. GUNILLA INGRID JURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1947 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 16.766,50 0,00 0,00 0,00 16.766,50
4431. ŠPRESA GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.764,62 0,00 0,00 0,00 16.764,62
4432. MAREK KORINEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.753,47 0,00 0,00 0,00 16.753,47
4433. VIKTOR MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1991 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 12.396,20 0,00 4.351,62 0,00 16.747,82
4434. LUAN SHATRI PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1981 VRBOVSKO 0,00 0,00 0,00 16.738,97 0,00 0,00 0,00 16.738,97
4435. FLANZA ĆENAJ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1987 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 16.724,30 0,00 0,00 0,00 16.724,30
4436. NEDŽAD BRADARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.716,50 0,00 0,00 0,00 16.716,50
4437. JAN KOLLAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.715,06 0,00 0,00 0,00 16.715,06
4438. RADOJICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.713,72 0,00 0,00 0,00 16.713,72
4439. ABEDIN RUŠITI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 16.705,08 0,00 0,00 0,00 16.705,08
4440. JOSIP TURK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.701,37 0,00 0,00 16.701,37
4441. HANANE ABOULHAYAT PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1972 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 16.688,41 0,00 0,00 0,00 16.688,41
4442. OLIVER PASARIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.679,07 0,00 0,00 16.679,07
4443. DEJAN ČABRIJAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 9.351,92 0,00 0,00 7.311,26 0,00 0,00 0,00 16.663,18
4444. LJEONORA GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1989 CRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.655,17 0,00 16.655,17
4445. GIANNI VALCICH PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.648,04 0,00 0,00 0,00 16.648,04
4446. HALIMA REDŽEPI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1976 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 16.634,97 0,00 0,00 0,00 16.634,97
4447. DARKO RANDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1960 KRASICA 0,00 0,00 1.248,02 15.383,55 0,00 0,00 0,00 16.631,57
4448. MARINO BERTOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.627,76 0,00 0,00 0,00 16.627,76
4449. MITKO TERZISKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1975 KRALJEVICA 0,00 0,00 16.627,06 0,00 0,00 0,00 0,00 16.627,06
4450. GORAN TRAJANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1976 KRALJEVICA 0,00 0,00 16.627,04 0,00 0,00 0,00 0,00 16.627,04
4451. MILANKA BRODARAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1936 RIJEKA 0,00 0,00 16.626,68 0,00 0,00 0,00 0,00 16.626,68
4452. SANJIN GOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 2.123,40 14.502,75 0,00 0,00 0,00 16.626,15
4453. SRĐAN RIBICA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.591,23 0,00 0,00 0,00 16.591,23
4454. JADRAN JAKŠETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 1.484,05 15.053,64 0,00 0,00 0,00 16.537,69
4455. OSMAN ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1986 PODHUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.536,64 0,00 16.536,64
4456. ARIFA KRAGULJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.511,81 0,00 0,00 0,00 16.511,81
4457. NICCOLINA GIACOMINA MIRCOVICH PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1922 SUSAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.508,70 0,00 16.508,70
4458. ILMIJE MUSLII PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1981 LOPAR 0,00 0,00 0,00 16.504,51 0,00 0,00 0,00 16.504,51
4459. BRUNO TOMMASI PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1979 OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 16.496,00 0,00 0,00 0,00 16.496,00
4460. MIRNES JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.491,92 0,00 0,00 0,00 16.491,92
4461. HANIFA IDRIZOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.489,97 0,00 0,00 0,00 16.489,97
4462. MLADEN GROZDANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.488,36 0,00 0,00 0,00 16.488,36
4463. NADA CVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1935 MARČELJI 0,00 0,00 16.458,77 0,00 0,00 0,00 0,00 16.458,77
4464. MAJDA SEJKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.452,34 0,00 0,00 0,00 16.452,34
4465. LJILJANA UTJEŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.418,76 0,00 0,00 0,00 16.418,76
4466. GUIDO GRUDEN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 16.415,42 0,00 0,00 0,00 16.415,42
4467. KSENIJA KUSERBANJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1976 ČAVLE 0,00 0,00 0,00 16.409,90 0,00 0,00 0,00 16.409,90
4468. NADA ĆORKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -0,05 0,00 -31,48 16.429,28 0,00 0,00 0,00 16.397,75
4469. RADA ČORLUKA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 JUŠIĆI 0,00 0,00 1.678,34 0,00 0,00 14.707,48 0,00 16.385,82
4470. DANIJEL PRUSINA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1972 JADRANOVO 0,00 0,00 160,31 16.224,86 0,00 0,00 0,00 16.385,17
4471. SLAVICA MACINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 19.428,60 0,00 1.152,07 -4.217,92 0,00 0,00 0,00 16.362,75
4472. DENISA ČAUŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.358,44 0,00 0,00 0,00 16.358,44
4473. DOMAGOJ DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1980 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.351,28 0,00 0,00 0,00 16.351,28
4474. DENIS JUGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 MARINIĆI -246,30 0,00 -1.155,47 17.734,92 0,00 0,00 0,00 16.333,15
4475. SLAVICA VOIT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.327,77 0,00 0,00 0,00 16.327,77
4476. LJUMTURIJE BEKIRI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1988 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 16.325,34 0,00 0,00 0,00 16.325,34
4477. OMER TIVARI PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1967 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.310,48 0,00 16.310,48
4478. JASMIN KASUMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1977 MAVRINCI 3.884,02 0,00 0,00 11.093,23 0,00 0,00 1.321,09 16.298,34
4479. MARIO BAKARČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.290,25 0,00 0,00 0,00 16.290,25
4480. SENKA HORVAT PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1972 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 16.000,07 0,00 282,89 0,00 16.282,96
4481. MARTIN JANKOVIČ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1982 IG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.281,27 0,00 16.281,27
4482. MARKO BOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1977 NEREZINE 0,00 0,00 8.282,22 7.991,14 0,00 0,00 0,00 16.273,36
4483. IGOR ROŽMAN PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1966 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.272,65 0,00 16.272,65
4484. BEKIM PAJAZITI PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA 1974 MOŠĆENIČKA DRAGA 0,00 0,00 0,00 16.271,24 0,00 0,00 0,00 16.271,24
4485. KLAVDIJA TOPLEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.266,41 0,00 0,00 0,00 16.266,41
4486. DAMIR DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.252,02 0,00 0,00 0,00 16.252,02
4487. DUSAN BACIC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1950 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 16.235,32 0,00 0,00 0,00 16.235,32
4488. HAZIM PECO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.220,61 0,00 0,00 0,00 16.220,61
4489. JAN GALANŽAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.205,00 0,00 0,00 0,00 16.205,00
4490. LUBOMIR JADUD PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.205,00 0,00 0,00 0,00 16.205,00
4491. ZDENEK FILIPSKY PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.201,81 0,00 0,00 0,00 16.201,81
4492. ROLAND BELOHOREC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.200,23 0,00 0,00 0,00 16.200,23
4493. ESTER NIESSNER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.188,37 0,00 0,00 0,00 16.188,37
4494. JURAJ JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.181,79 0,00 0,00 0,00 16.181,79
4495. DUŠAN JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.181,79 0,00 0,00 0,00 16.181,79
4496. BOJAN ANTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 -306,66 16.468,03 0,00 0,00 0,00 16.161,37
4497. ANTO ANDRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1960 DELNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.137,22 0,00 0,00 16.137,22
4498. ANNA MARIE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA SAINT-MAUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.135,81 0,00 16.135,81
4499. SENIJA HAMZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1934 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.127,69 0,00 0,00 0,00 16.127,69
4500. ANDRE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA PARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.125,41 0,00 16.125,41