OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. SILVIO BURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1965 KRALJEVICA 0,00 0,00 2.663,35 13.756,31 0,00 0,00 0,00 16.419,66
4402. NIHAD ŠABANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1985 KRASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.409,93 0,00 16.409,93
4403. GUNILLA INGRID JURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1947 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 16.398,37 0,00 0,00 0,00 16.398,37
4404. DANIJEL PRUSINA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1972 JADRANOVO 0,00 0,00 3.201,74 13.195,73 0,00 0,00 0,00 16.397,47
4405. MAREK KORINEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.394,84 0,00 0,00 0,00 16.394,84
4406. ŠPRESA GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.387,65 0,00 0,00 0,00 16.387,65
4407. ANDREA DUJMEŠIĆ KOPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1983 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.384,94 0,00 16.384,94
4408. SILVANA ŠKARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1967 LOPAR 0,00 0,00 0,00 16.380,83 0,00 0,00 0,00 16.380,83
4409. MIRSAD HRNJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.379,54 0,00 16.379,54
4410. NANDI FABIJANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.363,88 0,00 0,00 0,00 16.363,88
4411. IVAN PAHLJINA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1985 MUNDANIJE 0,00 0,00 0,00 16.352,04 0,00 0,00 0,00 16.352,04
4412. JAN KOLLAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.341,68 0,00 0,00 0,00 16.341,68
4413. RADOJICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.333,26 0,00 0,00 0,00 16.333,26
4414. MILANKA BRODARAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1936 RIJEKA 0,00 0,00 16.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.321,00
4415. MIJO BANIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1964 RUKAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.303,18 0,00 16.303,18
4416. OLEG TODOROV PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1978 RUKAVAC 0,00 0,00 0,00 16.295,08 0,00 0,00 0,00 16.295,08
4417. NEDŽAD BRADARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.289,24 0,00 0,00 0,00 16.289,24
4418. GORDANA VUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.285,92 0,00 16.285,92
4419. VIKTOR MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1991 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 12.052,35 0,00 4.224,81 0,00 16.277,16
4420. DENISA RIZVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.270,08 0,00 16.270,08
4421. MITKO TERZISKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1975 KRALJEVICA 0,00 0,00 16.261,18 0,00 0,00 0,00 0,00 16.261,18
4422. GORAN TRAJANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1976 KRALJEVICA 0,00 0,00 16.261,16 0,00 0,00 0,00 0,00 16.261,16
4423. YLLTANE ZIZAKU PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1990 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 16.255,73 0,00 0,00 0,00 16.255,73
4424. DEJAN ČABRIJAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 9.076,31 0,00 0,00 7.173,87 0,00 0,00 0,00 16.250,18
4425. NICCOLINA GIACOMINA MIRCOVICH PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1922 SUSAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.234,44 0,00 16.234,44
4426. PETAR STOŠEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1941 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.229,29 0,00 16.229,29
4427. MLADEN GROZDANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.223,74 0,00 0,00 0,00 16.223,74
4428. VALTER BRUSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1948 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 16.221,95 0,00 0,00 0,00 16.221,95
4429. ALEKSANDRA VURDELJA-STRENJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.211,84 0,00 16.211,84
4430. ILMIJE MUSLII PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1981 LOPAR 0,00 0,00 0,00 16.205,69 0,00 0,00 0,00 16.205,69
4431. JADRAN JAKŠETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 1.450,37 14.744,84 0,00 0,00 0,00 16.195,21
4432. BILJANA BEADER-STEVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.192,92 0,00 0,00 0,00 16.192,92
4433. MARIJAN BURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1986 CRIKVENICA 0,00 0,00 1.699,97 14.490,42 0,00 0,00 0,00 16.190,39
4434. BRUNO TOMMASI PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1979 OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 16.162,72 0,00 0,00 0,00 16.162,72
4435. INGRID BOLKOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.161,73 0,00 0,00 16.161,73
4436. NANIJE REDŽEPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.151,78 0,00 0,00 0,00 16.151,78
4437. VELJKO STAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 SOBOLI -557,74 0,00 16.664,81 16,94 0,00 0,00 0,00 16.124,01
4438. NADA CVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1935 MARČELJI 0,00 0,00 16.105,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16.105,90
4439. MIRNES JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.100,47 0,00 0,00 0,00 16.100,47
4440. HANIFA IDRIZOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.098,60 0,00 0,00 0,00 16.098,60
4441. OLIVER PASARIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.089,71 0,00 0,00 16.089,71
4442. KRISTINA KAUZLARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1981 DELNICE -0,08 0,00 0,00 16.088,27 0,00 0,00 0,00 16.088,19
4443. ABEDIN RUŠITI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 16.083,69 0,00 0,00 0,00 16.083,69
4444. SLAVICA VOIT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.077,92 0,00 0,00 0,00 16.077,92
4445. NADA ĆORKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -0,05 0,00 -31,48 16.109,11 0,00 0,00 0,00 16.077,58
4446. SENKA HORVAT PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1972 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 15.795,92 0,00 277,58 0,00 16.073,50
4447. LJEONORA GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1989 CRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.072,00 0,00 16.072,00
4448. JOSIP TURK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.067,70 0,00 0,00 16.067,70
4449. LJILJANA UTJEŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.052,17 0,00 0,00 0,00 16.052,17
4450. KSENIJA KUSERBANJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1976 ČAVLE 0,00 0,00 0,00 16.017,81 0,00 0,00 0,00 16.017,81
4451. DOMAGOJ TRUSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 96,72 0,00 5.473,37 10.447,06 0,00 0,00 0,00 16.017,15
4452. DOMAGOJ DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1980 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.004,34 0,00 0,00 0,00 16.004,34
4453. OSMAN ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1986 PODHUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.994,25 0,00 15.994,25
4454. LJUMTURIJE BEKIRI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1988 BAKAR 0,00 0,00 0,00 15.978,27 0,00 0,00 0,00 15.978,27
4455. MAJDA SEJKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.975,76 0,00 0,00 0,00 15.975,76
4456. IVAN PETROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 33.264,12 0,00 0,00 -17.302,26 0,00 15.961,86
4457. ARIFA KRAGULJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.948,42 0,00 0,00 0,00 15.948,42
4458. SLAVICA MACINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 19.035,40 0,00 1.128,76 -4.217,92 0,00 0,00 0,00 15.946,24
4459. GORAN GRBAC PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1983 KRALJEVICA 0,00 0,00 236,07 15.701,96 0,00 0,00 0,00 15.938,03
4460. SRĐAN RIBICA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.931,80 0,00 0,00 0,00 15.931,80
4461. ESTER NIESSNER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.928,57 0,00 0,00 0,00 15.928,57
4462. XHAFER FERIZI PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1965 CRES 0,00 0,00 0,00 15.922,70 0,00 0,00 0,00 15.922,70
4463. MAŠO PAŠOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1964 PREZID 0,00 0,00 0,00 15.917,37 0,00 0,00 0,00 15.917,37
4464. OMER TIVARI PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1967 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.915,36 0,00 15.915,36
4465. GORAN MARIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1976 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 15.915,09 0,00 0,00 0,00 15.915,09
4466. KLAVDIJA TOPLEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.886,90 0,00 0,00 0,00 15.886,90
4467. PETAR ZDJELAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.868,17 0,00 0,00 0,00 15.868,17
4468. HATEME MAHMUTI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.864,46 0,00 0,00 0,00 15.864,46
4469. MARKO BOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1977 NEREZINE 0,00 0,00 8.060,67 7.794,51 0,00 0,00 0,00 15.855,18
4470. NATAŠA LEVAR PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA -79,82 0,00 -1,12 15.935,41 0,00 0,00 0,00 15.854,47
4471. LUBOMIR JADUD PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.852,80 0,00 0,00 0,00 15.852,80
4472. JAN GALANŽAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.852,80 0,00 0,00 0,00 15.852,80
4473. HAZIM PECO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.851,09 0,00 0,00 0,00 15.851,09
4474. ZDENEK FILIPSKY PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.849,78 0,00 0,00 0,00 15.849,78
4475. ROLAND BELOHOREC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.848,30 0,00 0,00 0,00 15.848,30
4476. DUSAN BACIC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1950 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 15.848,29 0,00 0,00 0,00 15.848,29
4477. DAVOR NOVAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.838,71 0,00 0,00 0,00 15.838,71
4478. DAMIR DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.833,45 0,00 0,00 0,00 15.833,45
4479. JURAJ JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.826,56 0,00 0,00 0,00 15.826,56
4480. DUŠAN JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.826,56 0,00 0,00 0,00 15.826,56
4481. DARKO ERDEMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1982 BRIBIR 0,00 0,00 826,33 14.985,12 0,00 0,00 0,00 15.811,45
4482. BLAŽ BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 15.808,92 0,00 0,00 0,00 15.808,92
4483. SENIJA HAMZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1934 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.796,37 0,00 0,00 0,00 15.796,37
4484. JURAJ KOVACS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.793,35 0,00 0,00 0,00 15.793,35
4485. SANJIN ČARGONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1968 BANJOL 6.039,31 0,00 0,00 7.546,95 0,00 0,00 2.196,11 15.782,37
4486. ŽARKO NIKŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1975 DELNICE 0,00 0,00 0,00 15.778,02 0,00 0,00 0,00 15.778,02
4487. NIKOLA RAĐEN PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1990 BAKAR 0,00 0,00 0,00 15.766,38 0,00 0,00 0,00 15.766,38
4488. MARIA LOVRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.760,46 0,00 0,00 0,00 15.760,46
4489. GUIDO GRUDEN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 15.750,94 0,00 0,00 0,00 15.750,94
4490. ANNA MARIE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA SAINT-MAUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.735,18 0,00 15.735,18
4491. NATALIJA ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 14.505,42 0,00 -82,31 1.309,69 0,00 0,00 0,00 15.732,80
4492. ANDRE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA PARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.724,78 0,00 15.724,78
4493. KHALID AL-SUHAILI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.723,66 0,00 0,00 0,00 15.723,66
4494. DUŠAN BUGAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.714,87 0,00 0,00 0,00 15.714,87
4495. NEVZAT TORO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.699,95 0,00 0,00 0,00 15.699,95
4496. VOJTECH KAJTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.697,87 0,00 0,00 0,00 15.697,87
4497. MARTIN JANKOVIČ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1982 IG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.693,96 0,00 15.693,96
4498. HYSNI BERISHA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.686,88 0,00 0,00 0,00 15.686,88
4499. BAJRAM MORINA PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1982 VRBOVSKO 0,00 0,00 212,13 15.468,82 0,00 0,00 0,00 15.680,95
4500. JERKO JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK NEW YORK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.657,38 0,00 15.657,38