OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. LJUMTURIJE BEKIRI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1988 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 16.638,87 0,00 0,00 0,00 16.638,87
4402. DAMIR DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.630,14 0,00 0,00 0,00 16.630,14
4403. NATALIJA ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 15.460,90 0,00 -82,24 1.233,61 0,00 0,00 0,00 16.612,27
4404. OLIVERA MILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.606,87 0,00 0,00 0,00 16.606,87
4405. NIKOLA BURLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1981 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 16.992,72 0,00 -407,35 0,00 16.585,37
4406. DUSAN BACIC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1950 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 16.584,94 0,00 0,00 0,00 16.584,94
4407. FERENC SABADOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1953 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 16.571,48 0,00 0,00 0,00 16.571,48
4408. DALIBORKA SPASOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA -4.638,49 0,00 3,52 21.202,87 0,00 0,00 0,00 16.567,90
4409. IVAN GRŽELJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.561,27 0,00 0,00 0,00 16.561,27
4410. IVICA KOŠIR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.557,46 0,00 0,00 0,00 16.557,46
4411. RATKO MARŠANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1968 KUKULJANOVO 0,00 0,00 0,00 16.556,87 0,00 0,00 0,00 16.556,87
4412. HAZIM PECO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.554,41 0,00 0,00 0,00 16.554,41
4413. SLAVICA VOIT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.553,48 0,00 0,00 0,00 16.553,48
4414. JANJA PRAKLJAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1956 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 16.549,36 0,00 0,00 0,00 16.549,36
4415. MARIN JAKŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.539,10 0,00 0,00 0,00 16.539,10
4416. AGNEZA VALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 CERNIK -4,26 0,00 -17,54 16.556,09 0,00 0,00 0,00 16.534,29
4417. SEVDIJA BUJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1951 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 -0,03 16.530,98 0,00 0,00 16.530,95
4418. MATKO MARTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1956 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 16.527,02 0,00 0,00 0,00 16.527,02
4419. VLADIMIR BEG PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1971 PALIT 0,00 0,00 -0,63 16.524,99 0,00 0,00 0,00 16.524,36
4420. LUBOMIR JADUD PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.523,15 0,00 0,00 0,00 16.523,15
4421. JAN GALANŽAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.523,15 0,00 0,00 0,00 16.523,15
4422. ZDENEK FILIPSKY PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.519,81 0,00 0,00 0,00 16.519,81
4423. ROLAND BELOHOREC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.518,15 0,00 0,00 0,00 16.518,15
4424. MILKA SABOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1958 TRŠĆE 0,00 0,00 0,00 16.517,29 0,00 0,00 0,00 16.517,29
4425. DUŠAN JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.502,69 0,00 0,00 0,00 16.502,69
4426. JURAJ JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.502,69 0,00 0,00 0,00 16.502,69
4427. ANNA MARIE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA SAINT-MAUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.497,72 0,00 16.497,72
4428. ANDRE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA PARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.487,32 0,00 16.487,32
4429. DARIO ČIČA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1979 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 16.475,89 0,00 0,00 0,00 16.475,89
4430. SENKA HORVAT PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1972 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 16.184,49 0,00 287,68 0,00 16.472,17
4431. VELJKO ZAFIROV PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1965 DEDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 16.446,26 0,00 0,00 16.446,26
4432. LEO HLAČA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 15.691,07 0,00 0,00 747,17 0,00 16.438,24
4433. EMMA DEVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1994 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.428,04 0,00 16.428,04
4434. SENIJA HAMZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1934 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.426,99 0,00 0,00 0,00 16.426,99
4435. ESTER NIESSNER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.423,06 0,00 0,00 0,00 16.423,06
4436. JURAJ KOVACS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.416,60 0,00 0,00 0,00 16.416,60
4437. MIROSLAV MIRNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 KOSI 0,00 0,00 7.186,68 9.220,10 0,00 0,00 0,00 16.406,78
4438. JERKO JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK NEW YORK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400,11 0,00 16.400,11
4439. BAJRAM MORINA PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1982 VRBOVSKO 0,00 0,00 212,13 16.180,33 0,00 0,00 0,00 16.392,46
4440. DUŠAN BUGAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.384,30 0,00 0,00 0,00 16.384,30
4441. IVAN DARRER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.379,13 0,00 16.379,13
4442. NEŠAT RAMADANI PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1957 KRK 0,00 0,00 0,00 16.369,30 0,00 0,00 0,00 16.369,30
4443. VOJTECH KAJTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.368,23 0,00 0,00 0,00 16.368,23
4444. MARIA LOVRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.364,27 0,00 0,00 0,00 16.364,27
4445. MILJENKO BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1963 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 16.363,52 0,00 0,00 0,00 16.363,52
4446. EDUARD PLEŠE PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1949 BROD NA KUPI 0,00 0,00 16.361,57 0,00 0,00 0,00 0,00 16.361,57
4447. MARKO KLJAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA -29,67 0,00 1.992,34 14.397,31 0,00 0,00 0,00 16.359,98
4448. IBRAHIM DIZDAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.352,32 0,00 0,00 0,00 16.352,32
4449. IVICA GRANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1975 MARINIĆI -5.294,74 0,00 0,01 21.643,55 0,00 0,00 0,00 16.348,82
4450. HYSNI BERISHA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.339,21 0,00 0,00 0,00 16.339,21
4451. TAMARA GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOKVE 1989 LOKVE -257,08 0,00 -0,07 16.586,65 0,00 0,00 0,00 16.329,50
4452. HASAN TURSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1962 MILOVČIĆI 0,00 0,00 1.526,25 14.795,90 0,00 0,00 0,00 16.322,15
4453. ANTUN BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 7.113,39 -200,00 2.358,86 7.041,75 0,00 0,00 0,00 16.314,00
4454. SANJIN ČARGONJA PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1968 ČAVLE 6.039,31 0,00 0,00 8.074,32 0,00 0,00 2.196,11 16.309,74
4455. BLAŽ BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 16.299,69 0,00 0,00 0,00 16.299,69
4456. DEME BOSHTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.291,77 0,00 16.291,77
4457. MUHAMET BAŠTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.291,77 0,00 16.291,77
4458. GORAN VUKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.274,72 0,00 0,00 0,00 16.274,72
4459. VIKTORIJA VERBAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.264,30 0,00 0,00 0,00 16.264,30
4460. MARINO PAŠTAR PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1967 KRALJEVICA 8.252,50 0,00 -0,86 8.003,44 0,00 0,00 0,00 16.255,08
4461. GANI BILALI PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1963 LOPAR -22,04 0,00 -229,62 16.499,06 0,00 0,00 0,00 16.247,40
4462. IBUSH HOXHA PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1959 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.239,36 0,00 0,00 0,00 16.239,36
4463. ESAD AVDUŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1976 NJIVICE 0,00 0,00 1.524,66 14.709,77 0,00 0,00 0,00 16.234,43
4464. VENIZA ŠUKE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.221,91 0,00 0,00 0,00 16.221,91
4465. NERMIN KAJMAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.218,56 0,00 0,00 0,00 16.218,56
4466. MATE KOLAKUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1992 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 16.207,28 0,00 0,00 16.207,28
4467. SILVANA ZLATAREK PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1966 VIŠKOVO 15.948,93 0,00 2.201,34 -1.952,68 0,00 0,00 0,00 16.197,59
4468. ANTONIJA BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1932 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.194,03 0,00 16.194,03
4469. MAVIJE MALIKI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1968 MALA UČKA 0,00 0,00 799,27 15.390,57 0,00 0,00 0,00 16.189,84
4470. NEVZAT TORO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.187,35 0,00 0,00 0,00 16.187,35
4471. NIKOLA NENADOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.897,00 0,00 279,07 0,00 16.176,07
4472. OLIVERA PUHARIĆ STEVANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 PODHUM -213,08 0,00 -126,51 16.513,08 0,00 0,00 0,00 16.173,49
4473. MILIVOJ PEŠUT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.169,61 0,00 0,00 0,00 16.169,61
4474. DENIS KNEŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.164,35 0,00 0,00 0,00 16.164,35
4475. JOZEF STOPKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.158,86 0,00 0,00 0,00 16.158,86
4476. LORIS ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1954 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.144,60 0,00 16.144,60
4477. DAVOR BENIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.134,90 0,00 16.134,90
4478. ZOROSLAV JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 19.186,11 0,00 0,00 -3.074,53 0,00 16.111,58
4479. KRUNOSLAV SERTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1973 ŠKRLJEVO 0,00 0,00 0,00 16.101,44 0,00 0,00 0,00 16.101,44
4480. DUBRAVKA TONŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1963 BOGOVIĆI 0,00 0,00 12.118,18 0,00 0,00 3.982,73 0,00 16.100,91
4481. HALIM SUSURI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 2.537,81 13.553,62 0,00 0,00 0,00 16.091,43
4482. KENAN HEKALO PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1972 KASTAV 0,00 0,00 16.097,44 0,00 0,00 -11,60 0,00 16.085,84
4483. NANCY MELADA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.073,42 0,00 16.073,42
4484. VOJISLAV MILOSAVLJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1956 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 16.069,43 0,00 0,00 0,00 16.069,43
4485. ALDO RAKOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 16.066,90 0,00 0,00 0,00 16.066,90
4486. KHALID AL-SUHAILI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.061,41 0,00 0,00 0,00 16.061,41
4487. MILJENKA SOBOL PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1962 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 16.054,16 0,00 0,00 0,00 16.054,16
4488. DARIO TRSTENJAK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 0,00 16.035,23 0,00 0,00 0,00 16.035,23
4489. MARIJANA SRDAREV PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1982 MALINSKA 2.867,74 0,00 6.925,44 6.221,86 0,00 0,00 0,00 16.015,04
4490. KLAVDIJA TOPLEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.010,53 0,00 0,00 0,00 16.010,53
4491. MIHAELA WESS PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1980 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.003,63 0,00 16.003,63
4492. NEVENA ŠIMIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.998,40 0,00 15.998,40
4493. ELIO DERINI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.993,06 0,00 15.993,06
4494. ANTE MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1986 DRAMALJ 0,00 0,00 15.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.993,00
4495. INES CISSE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.983,56 0,00 15.983,56
4496. ALEXANDER STRANAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.971,80 0,00 0,00 0,00 15.971,80
4497. BRANIMIR ŠTIGLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1946 KUKULJANOVO 5.888,12 0,00 -301,03 10.379,86 0,00 0,00 0,00 15.966,95
4498. LOREN BUČUL PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1976 ŠMRIKA 0,00 0,00 0,00 18.709,13 0,00 -2.742,80 0,00 15.966,33
4499. SMAJO HOJNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.948,21 0,00 0,00 0,00 15.948,21
4500. ĐULFERONA BEGANAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.941,88 0,00 0,00 0,00 15.941,88