OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. DAMIR SKITARELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1961 SROKI 0,00 0,00 0,00 16.736,77 0,00 0,00 0,00 16.736,77
4402. MILJANA TRUGLIO REKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 GARICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.728,61 0,00 16.728,61
4403. HALJIT IDRIZI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.728,54 0,00 0,00 0,00 16.728,54
4404. MLADEN GROZDANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.727,40 0,00 0,00 0,00 16.727,40
4405. ANTO IDŽAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1959 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.721,93 0,00 16.721,93
4406. ANTO ANDRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1960 DELNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.709,65 0,00 0,00 16.709,65
4407. GORAN MIKULIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.694,65 0,00 0,00 0,00 16.694,65
4408. NADA ĆORKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -0,05 0,00 -31,48 16.718,51 0,00 0,00 0,00 16.686,98
4409. SMILJAN MAROT PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1975 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 16.686,13 0,00 0,00 16.686,13
4410. OMER TIVARI PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1967 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.667,41 0,00 16.667,41
4411. DOMAGOJ DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1980 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.664,67 0,00 0,00 0,00 16.664,67
4412. MARKO BOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1977 NEREZINE 0,00 0,00 8.482,36 8.168,78 0,00 0,00 0,00 16.651,14
4413. LJUMTURIJE BEKIRI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1988 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 16.638,87 0,00 0,00 0,00 16.638,87
4414. DAMIR DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.630,14 0,00 0,00 0,00 16.630,14
4415. NATALIJA ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 15.460,90 0,00 -82,24 1.233,61 0,00 0,00 0,00 16.612,27
4416. OLIVERA MILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.606,87 0,00 0,00 0,00 16.606,87
4417. NIKOLA BURLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1981 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 16.992,72 0,00 -407,35 0,00 16.585,37
4418. DUSAN BACIC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1950 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 16.584,94 0,00 0,00 0,00 16.584,94
4419. FERENC SABADOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1953 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 16.571,48 0,00 0,00 0,00 16.571,48
4420. DALIBORKA SPASOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA -4.638,49 0,00 3,52 21.202,87 0,00 0,00 0,00 16.567,90
4421. IVAN GRŽELJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.561,27 0,00 0,00 0,00 16.561,27
4422. IVICA KOŠIR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.557,46 0,00 0,00 0,00 16.557,46
4423. RATKO MARŠANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1968 KUKULJANOVO 0,00 0,00 0,00 16.556,87 0,00 0,00 0,00 16.556,87
4424. HAZIM PECO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.554,41 0,00 0,00 0,00 16.554,41
4425. SLAVICA VOIT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.553,48 0,00 0,00 0,00 16.553,48
4426. JANJA PRAKLJAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1956 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 16.549,36 0,00 0,00 0,00 16.549,36
4427. MARIN JAKŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.539,10 0,00 0,00 0,00 16.539,10
4428. AGNEZA VALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 CERNIK -4,26 0,00 -17,54 16.556,09 0,00 0,00 0,00 16.534,29
4429. SEVDIJA BUJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1951 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 -0,03 16.530,98 0,00 0,00 16.530,95
4430. MATKO MARTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1956 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 16.527,02 0,00 0,00 0,00 16.527,02
4431. VLADIMIR BEG PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1971 PALIT 0,00 0,00 -0,63 16.524,99 0,00 0,00 0,00 16.524,36
4432. LUBOMIR JADUD PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.523,15 0,00 0,00 0,00 16.523,15
4433. JAN GALANŽAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.523,15 0,00 0,00 0,00 16.523,15
4434. ZDENEK FILIPSKY PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.519,81 0,00 0,00 0,00 16.519,81
4435. ROLAND BELOHOREC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.518,15 0,00 0,00 0,00 16.518,15
4436. MILKA SABOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1958 TRŠĆE 0,00 0,00 0,00 16.517,29 0,00 0,00 0,00 16.517,29
4437. EDIN BADNJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1991 JADRANOVO 0,00 0,00 99,39 16.417,78 0,00 0,00 0,00 16.517,17
4438. JURAJ JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.502,69 0,00 0,00 0,00 16.502,69
4439. DUŠAN JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.502,69 0,00 0,00 0,00 16.502,69
4440. ANNA MARIE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA SAINT-MAUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.497,72 0,00 16.497,72
4441. ANDRE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA PARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.487,32 0,00 16.487,32
4442. DARIO ČIČA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1979 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 16.475,89 0,00 0,00 0,00 16.475,89
4443. SENKA HORVAT PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1972 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 16.184,49 0,00 287,68 0,00 16.472,17
4444. VELJKO ZAFIROV PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1965 DEDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 16.446,26 0,00 0,00 16.446,26
4445. LEO HLAČA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 15.691,07 0,00 0,00 747,17 0,00 16.438,24
4446. EMMA DEVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1994 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.428,04 0,00 16.428,04
4447. SENIJA HAMZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1934 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.426,99 0,00 0,00 0,00 16.426,99
4448. ESTER NIESSNER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.423,06 0,00 0,00 0,00 16.423,06
4449. JURAJ KOVACS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.416,60 0,00 0,00 0,00 16.416,60
4450. MIROSLAV MIRNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 KOSI 0,00 0,00 7.186,68 9.220,10 0,00 0,00 0,00 16.406,78
4451. JERKO JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK NEW YORK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400,11 0,00 16.400,11
4452. BAJRAM MORINA PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1982 VRBOVSKO 0,00 0,00 212,13 16.180,33 0,00 0,00 0,00 16.392,46
4453. DUŠAN BUGAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.384,30 0,00 0,00 0,00 16.384,30
4454. IVAN DARRER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.379,13 0,00 16.379,13
4455. NEŠAT RAMADANI PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1957 KRK 0,00 0,00 0,00 16.369,30 0,00 0,00 0,00 16.369,30
4456. VOJTECH KAJTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.368,23 0,00 0,00 0,00 16.368,23
4457. MARIA LOVRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.364,27 0,00 0,00 0,00 16.364,27
4458. MILJENKO BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1963 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 16.363,52 0,00 0,00 0,00 16.363,52
4459. EDUARD PLEŠE PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1949 BROD NA KUPI 0,00 0,00 16.361,57 0,00 0,00 0,00 0,00 16.361,57
4460. MARKO KLJAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA -29,67 0,00 1.992,34 14.397,31 0,00 0,00 0,00 16.359,98
4461. IBRAHIM DIZDAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.352,32 0,00 0,00 0,00 16.352,32
4462. IVICA GRANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1975 MARINIĆI -5.294,74 0,00 0,01 21.643,55 0,00 0,00 0,00 16.348,82
4463. HYSNI BERISHA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.339,21 0,00 0,00 0,00 16.339,21
4464. TAMARA GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOKVE 1989 LOKVE -257,08 0,00 -0,07 16.586,65 0,00 0,00 0,00 16.329,50
4465. HASAN TURSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1962 MILOVČIĆI 0,00 0,00 1.526,25 14.795,90 0,00 0,00 0,00 16.322,15
4466. ANTUN BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 7.113,39 -200,00 2.358,86 7.041,75 0,00 0,00 0,00 16.314,00
4467. SANJIN ČARGONJA PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1968 ČAVLE 6.039,31 0,00 0,00 8.074,32 0,00 0,00 2.196,11 16.309,74
4468. BLAŽ BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 16.299,69 0,00 0,00 0,00 16.299,69
4469. MUHAMET BAŠTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.291,77 0,00 16.291,77
4470. DEME BOSHTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.291,77 0,00 16.291,77
4471. GORAN VUKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.274,72 0,00 0,00 0,00 16.274,72
4472. ANTON MORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1961 KRK 0,00 0,00 140,01 16.126,48 0,00 0,00 0,00 16.266,49
4473. VIKTORIJA VERBAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.264,30 0,00 0,00 0,00 16.264,30
4474. MARINO PAŠTAR PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1967 KRALJEVICA 8.252,50 0,00 -0,86 8.003,44 0,00 0,00 0,00 16.255,08
4475. GANI BILALI PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1963 LOPAR -22,04 0,00 -229,62 16.499,06 0,00 0,00 0,00 16.247,40
4476. IBUSH HOXHA PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1959 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.239,36 0,00 0,00 0,00 16.239,36
4477. ESAD AVDUŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1976 NJIVICE 0,00 0,00 1.524,66 14.709,77 0,00 0,00 0,00 16.234,43
4478. VENIZA ŠUKE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.221,91 0,00 0,00 0,00 16.221,91
4479. NERMIN KAJMAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.218,56 0,00 0,00 0,00 16.218,56
4480. MATE KOLAKUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1992 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 16.207,28 0,00 0,00 16.207,28
4481. SILVANA ZLATAREK PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1966 VIŠKOVO 15.948,93 0,00 2.201,34 -1.952,68 0,00 0,00 0,00 16.197,59
4482. ANTONIJA BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1932 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.194,03 0,00 16.194,03
4483. MAVIJE MALIKI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1968 MALA UČKA 0,00 0,00 799,27 15.390,57 0,00 0,00 0,00 16.189,84
4484. NEVZAT TORO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.187,35 0,00 0,00 0,00 16.187,35
4485. NIKOLA NENADOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.897,00 0,00 279,07 0,00 16.176,07
4486. OLIVERA PUHARIĆ STEVANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 PODHUM -213,08 0,00 -126,51 16.513,08 0,00 0,00 0,00 16.173,49
4487. MILIVOJ PEŠUT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.169,61 0,00 0,00 0,00 16.169,61
4488. DENIS KNEŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.164,35 0,00 0,00 0,00 16.164,35
4489. JOZEF STOPKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.158,86 0,00 0,00 0,00 16.158,86
4490. LORIS ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1954 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.144,60 0,00 16.144,60
4491. DAVOR BENIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.134,90 0,00 16.134,90
4492. ZOROSLAV JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 19.186,11 0,00 0,00 -3.074,53 0,00 16.111,58
4493. KRUNOSLAV SERTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1973 ŠKRLJEVO 0,00 0,00 0,00 16.101,44 0,00 0,00 0,00 16.101,44
4494. DUBRAVKA TONŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1963 BOGOVIĆI 0,00 0,00 12.118,18 0,00 0,00 3.982,73 0,00 16.100,91
4495. HALIM SUSURI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 2.537,81 13.553,62 0,00 0,00 0,00 16.091,43
4496. KENAN HEKALO PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1972 KASTAV 0,00 0,00 16.097,44 0,00 0,00 -11,60 0,00 16.085,84
4497. NANCY MELADA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.073,42 0,00 16.073,42
4498. VOJISLAV MILOSAVLJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1956 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 16.069,43 0,00 0,00 0,00 16.069,43
4499. ALDO RAKOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 16.066,90 0,00 0,00 0,00 16.066,90
4500. KHALID AL-SUHAILI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.061,41 0,00 0,00 0,00 16.061,41