OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. MAVIJE MALIKI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1968 MALA UČKA 0,00 0,00 2.204,68 14.573,19 0,00 0,00 0,00 16.777,87
4402. DANIJEL PRUSINA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1972 JADRANOVO 0,00 0,00 3.271,26 13.498,40 0,00 0,00 0,00 16.769,66
4403. RASIM HAMUSTAFIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.766,70 0,00 0,00 0,00 16.766,70
4404. ESAD DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.759,27 0,00 0,00 0,00 16.759,27
4405. MIRKO MRKONJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.744,58 0,00 0,00 0,00 16.744,58
4406. ISMIR HADŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.724,79 0,00 0,00 0,00 16.724,79
4407. VERICA GOVEDNIK PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1949 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 2.186,46 0,00 14.530,76 0,00 16.717,22
4408. SANDRA URŠIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.710,89 0,00 0,00 0,00 16.710,89
4409. DINKO ŠTIMAC PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1966 GEROVO 0,00 0,00 16.709,15 0,00 0,00 0,00 0,00 16.709,15
4410. TIBOR JAGICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1967 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 0,00 16.707,98 0,00 0,00 0,00 16.707,98
4411. RAMO JAŠAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.704,67 0,00 0,00 0,00 16.704,67
4412. HASIBA ARNAUTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.703,80 0,00 16.703,80
4413. ALDIN MAHMUTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.679,63 0,00 0,00 0,00 16.679,63
4414. SONJA MILARDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 -710,44 17.386,40 0,00 0,00 0,00 16.675,96
4415. GORDANA VUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.672,44 0,00 16.672,44
4416. ALFREDO ŠKARON PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1975 MARČELJI 0,00 0,00 0,00 16.669,62 0,00 0,00 0,00 16.669,62
4417. JOSIP ANTOLIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RUSE N.S-W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.637,10 0,00 16.637,10
4418. IVANKA FONOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 -102,41 0,00 0,00 16.702,73 0,00 16.600,32
4419. LUAN SHATRI PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1981 VRBOVSKO 0,00 0,00 0,00 16.599,58 0,00 0,00 0,00 16.599,58
4420. MAMERA ŠUKE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1994 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.599,26 0,00 0,00 0,00 16.599,26
4421. GUNILLA INGRID JURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1947 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 16.596,05 0,00 0,00 0,00 16.596,05
4422. HANANE ABOULHAYAT PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1972 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 16.595,94 0,00 0,00 0,00 16.595,94
4423. ŠPRESA GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.590,08 0,00 0,00 0,00 16.590,08
4424. MAREK KORINEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.587,43 0,00 0,00 0,00 16.587,43
4425. SANELA KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.572,63 0,00 0,00 0,00 16.572,63
4426. ALEKSANDRA VURDELJA-STRENJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.571,93 0,00 16.571,93
4427. ŽELJKO DOJMI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1971 ŠMRIKA 3.025,39 0,00 0,26 13.545,62 0,00 0,00 0,00 16.571,27
4428. MIJO BANIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1964 RUKAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.570,91 0,00 16.570,91
4429. DENISA RIZVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.564,51 0,00 16.564,51
4430. MARIJAN BURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1986 CRIKVENICA 0,00 0,00 1.737,35 14.811,86 0,00 0,00 0,00 16.549,21
4431. ĐANI ŠNAJDAR PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1973 KLANA -731,04 0,00 -881,26 18.155,34 0,00 0,00 0,00 16.543,04
4432. JAN KOLLAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.542,19 0,00 0,00 0,00 16.542,19
4433. SILVANA ŠKARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1967 LOPAR 0,00 0,00 0,00 16.538,11 0,00 0,00 0,00 16.538,11
4434. RADOJICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.537,56 0,00 0,00 0,00 16.537,56
4435. VIKTOR MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1991 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 12.236,99 0,00 4.292,91 0,00 16.529,90
4436. PETAR STOŠEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1941 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.523,94 0,00 16.523,94
4437. NEDŽAD BRADARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.518,68 0,00 0,00 0,00 16.518,68
4438. INGRID BOLKOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.502,00 0,00 0,00 16.502,00
4439. ŠIME PERANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1937 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 16.488,36 0,00 0,00 0,00 16.488,36
4440. VELJKO STAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 SOBOLI -557,74 0,00 17.025,63 17,32 0,00 0,00 0,00 16.485,21
4441. MILANKA BRODARAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1936 RIJEKA 0,00 0,00 16.485,15 0,00 0,00 0,00 0,00 16.485,15
4442. DEJAN ČABRIJAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 9.224,31 0,00 0,00 7.247,65 0,00 0,00 0,00 16.471,96
4443. MAJIDA TURSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.465,15 0,00 0,00 0,00 16.465,15
4444. MITKO TERZISKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1975 KRALJEVICA 0,00 0,00 16.457,65 0,00 0,00 0,00 0,00 16.457,65
4445. GORAN TRAJANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1976 KRALJEVICA 0,00 0,00 16.457,63 0,00 0,00 0,00 0,00 16.457,63
4446. ABEDIN RUŠITI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 16.417,37 0,00 0,00 0,00 16.417,37
4447. ORNELLA BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 -6.618,50 23.028,06 0,00 0,00 0,00 16.409,56
4448. JOSIP TURK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.407,97 0,00 0,00 16.407,97
4449. OLIVER PASARIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.406,19 0,00 0,00 16.406,19
4450. VANJA PEJAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1987 TUK 0,00 0,00 -808,86 17.211,04 0,00 0,00 0,00 16.402,18
4451. ZEJNEPE STOLLAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1987 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.394,75 0,00 0,00 0,00 16.394,75
4452. LJEONORA GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1989 CRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.385,16 0,00 16.385,16
4453. NICCOLINA GIACOMINA MIRCOVICH PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1922 SUSAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.381,71 0,00 16.381,71
4454. JADRAN JAKŠETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 1.468,46 14.910,67 0,00 0,00 0,00 16.379,13
4455. ILMIJE MUSLII PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1981 LOPAR 0,00 0,00 0,00 16.366,15 0,00 0,00 0,00 16.366,15
4456. MLADEN GROZDANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.365,84 0,00 0,00 0,00 16.365,84
4457. BRUNO TOMMASI PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1979 OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 16.341,69 0,00 0,00 0,00 16.341,69
4458. MIRNES JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.310,67 0,00 0,00 0,00 16.310,67
4459. HANIFA IDRIZOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.308,76 0,00 0,00 0,00 16.308,76
4460. NADA CVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1935 MARČELJI 0,00 0,00 16.295,39 0,00 0,00 0,00 0,00 16.295,39
4461. LUCAS DANIEL SCAGLIA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1987 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.288,17 0,00 0,00 0,00 16.288,17
4462. SRĐAN RIBICA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.285,89 0,00 0,00 0,00 16.285,89
4463. OSMAN ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1986 PODHUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.285,51 0,00 16.285,51
4464. GORAN GRBAC PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1983 KRALJEVICA 0,00 0,00 239,46 16.036,82 0,00 0,00 0,00 16.276,28
4465. ARIFA KRAGULJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.250,96 0,00 0,00 0,00 16.250,96
4466. NADA ĆORKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -0,05 0,00 -31,48 16.281,04 0,00 0,00 0,00 16.249,51
4467. LJILJANA UTJEŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.249,02 0,00 0,00 0,00 16.249,02
4468. MAJDA SEJKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.231,68 0,00 0,00 0,00 16.231,68
4469. KSENIJA KUSERBANJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1976 ČAVLE 0,00 0,00 0,00 16.228,36 0,00 0,00 0,00 16.228,36
4470. SLAVICA VOIT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.212,09 0,00 0,00 0,00 16.212,09
4471. HRVOJE FUGOŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1973 CRIKVENICA -1,96 0,00 -4.810,35 21.008,70 0,00 0,00 0,00 16.196,39
4472. DOMAGOJ DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1980 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.190,65 0,00 0,00 0,00 16.190,65
4473. SENKA HORVAT PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1972 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 15.905,54 0,00 280,43 0,00 16.185,97
4474. SLAVICA MACINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 19.246,55 0,00 1.141,28 -4.217,92 0,00 0,00 0,00 16.169,91
4475. LJUMTURIJE BEKIRI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1988 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 16.164,64 0,00 0,00 0,00 16.164,64
4476. DARKO RANDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1960 KRASICA 0,00 0,00 1.057,62 15.084,37 0,00 0,00 0,00 16.141,99
4477. OMER TIVARI PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1967 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.127,54 0,00 16.127,54
4478. OBRAD CVIJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1947 SROKI 0,00 0,00 0,00 16.119,00 0,00 0,00 0,00 16.119,00
4479. GUIDO GRUDEN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 16.108,77 0,00 0,00 0,00 16.108,77
4480. KLAVDIJA TOPLEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.090,70 0,00 0,00 0,00 16.090,70
4481. MARKO BOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1977 NEREZINE 0,00 0,00 8.179,64 7.900,10 0,00 0,00 0,00 16.079,74
4482. RADA ČORLUKA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 JUŠIĆI 0,00 0,00 1.647,53 0,00 0,00 14.432,05 0,00 16.079,58
4483. DOLORES MATKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 785,60 -339,29 0,00 15.624,54 0,00 16.070,85
4484. ESTER NIESSNER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.068,08 0,00 0,00 0,00 16.068,08
4485. DAMIR DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.058,22 0,00 0,00 0,00 16.058,22
4486. DUSAN BACIC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1950 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 16.056,13 0,00 0,00 0,00 16.056,13
4487. HAZIM PECO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.049,52 0,00 0,00 0,00 16.049,52
4488. JAN GALANŽAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.041,93 0,00 0,00 0,00 16.041,93
4489. LUBOMIR JADUD PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.041,93 0,00 0,00 0,00 16.041,93
4490. IVANNA KRPEŠIĆ BLAŽENIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1980 IKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.039,49 0,00 16.039,49
4491. ZDENEK FILIPSKY PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.038,82 0,00 0,00 0,00 16.038,82
4492. ROLAND BELOHOREC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.037,28 0,00 0,00 0,00 16.037,28
4493. MARIJAN ZURAK PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1959 MAVRINCI 0,00 0,00 18.830,36 -2.801,17 0,00 0,00 0,00 16.029,19
4494. JURAJ JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.017,32 0,00 0,00 0,00 16.017,32
4495. DUŠAN JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.017,32 0,00 0,00 0,00 16.017,32
4496. MARTIN JANKOVIČ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1982 IG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.009,34 0,00 16.009,34
4497. SENIJA HAMZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1934 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.974,28 0,00 0,00 0,00 15.974,28
4498. JURAJ KOVACS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.969,19 0,00 0,00 0,00 15.969,19
4499. ANNA MARIE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA SAINT-MAUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.950,31 0,00 15.950,31
4500. MARKO KOSTADINA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1979 JUŠIĆI 0,00 0,00 14,13 15.934,19 0,00 0,00 0,00 15.948,32