OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. NATALIJA ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 15.234,16 0,00 -82,25 1.215,96 0,00 0,00 0,00 16.367,87
4402. JAN GALANŽAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.364,08 0,00 0,00 0,00 16.364,08
4403. LUBOMIR JADUD PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.364,08 0,00 0,00 0,00 16.364,08
4404. ZDENEK FILIPSKY PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.360,81 0,00 0,00 0,00 16.360,81
4405. OLIVERA MILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.360,56 0,00 0,00 0,00 16.360,56
4406. ROLAND BELOHOREC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.359,19 0,00 0,00 0,00 16.359,19
4407. DUŠAN JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.342,24 0,00 0,00 0,00 16.342,24
4408. JURAJ JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.342,24 0,00 0,00 0,00 16.342,24
4409. FERENC SABADOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1953 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 16.339,60 0,00 0,00 0,00 16.339,60
4410. DANICA FRANELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 PALIT 0,00 0,00 16.329,12 0,00 0,00 0,00 0,00 16.329,12
4411. RATKO MARŠANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1968 KUKULJANOVO 0,00 0,00 0,00 16.322,67 0,00 0,00 0,00 16.322,67
4412. ANNA MARIE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA SAINT-MAUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.316,76 0,00 16.316,76
4413. ANDRE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA PARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.306,36 0,00 16.306,36
4414. ESTER NIESSNER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.305,72 0,00 0,00 0,00 16.305,72
4415. MILJANA TRUGLIO REKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 GARICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.293,10 0,00 16.293,10
4416. IVICA GRANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1975 MARINIĆI -5.294,74 0,00 -164,50 21.743,95 0,00 0,00 0,00 16.284,71
4417. IVICA KOŠIR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.282,74 0,00 0,00 0,00 16.282,74
4418. IVAN GRŽELJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.281,13 0,00 0,00 0,00 16.281,13
4419. SENIJA HAMZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1934 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.277,34 0,00 0,00 0,00 16.277,34
4420. JURAJ KOVACS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.268,70 0,00 0,00 0,00 16.268,70
4421. SEVDIJA BUJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1951 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 9,89 16.244,76 0,00 0,00 16.254,65
4422. ANTE ŽIGO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.243,46 0,00 0,00 0,00 16.243,46
4423. LJILJANA MESARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.236,41 0,00 0,00 0,00 16.236,41
4424. DUŠAN BUGAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.225,44 0,00 0,00 0,00 16.225,44
4425. JERKO JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK NEW YORK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.223,85 0,00 16.223,85
4426. BAJRAM MORINA PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1982 VRBOVSKO 0,00 0,00 212,13 16.011,49 0,00 0,00 0,00 16.223,62
4427. MARIA LOVRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.220,98 0,00 0,00 0,00 16.220,98
4428. JASNA BAJRAMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1991 KRK 0,00 0,00 0,00 16.218,25 0,00 0,00 0,00 16.218,25
4429. DARUNEE IGLIC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1980 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 16.213,90 0,00 0,00 0,00 16.213,90
4430. VOJTECH KAJTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.209,15 0,00 0,00 0,00 16.209,15
4431. DALIBORKA SPASOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA -4.638,49 0,00 3,47 20.825,02 0,00 0,00 0,00 16.190,00
4432. SANJIN ČARGONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1968 BANJOL 6.039,31 0,00 0,00 7.949,17 0,00 0,00 2.196,11 16.184,59
4433. HYSNI BERISHA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.184,41 0,00 0,00 0,00 16.184,41
4434. BLAŽ BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 16.183,23 0,00 0,00 0,00 16.183,23
4435. VELJKO ZAFIROV PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1965 DEDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 16.180,06 0,00 0,00 16.180,06
4436. EDUARD PLEŠE PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1949 BROD NA KUPI 0,00 0,00 16.179,64 0,00 0,00 0,00 0,00 16.179,64
4437. MIRA TONKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -933,46 0,00 -1.220,84 18.325,15 0,00 0,00 0,00 16.170,85
4438. LEO HLAČA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 15.418,04 0,00 0,00 739,14 0,00 16.157,18
4439. SILVIJA KOBREHEL PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1986 SABLJIĆI 0,00 0,00 1.331,53 14.824,58 0,00 0,00 0,00 16.156,11
4440. HASAN TURSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1962 MILOVČIĆI 0,00 0,00 1.509,65 14.643,39 0,00 0,00 0,00 16.153,04
4441. DARIO ČIČA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1979 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 16.138,19 0,00 0,00 0,00 16.138,19
4442. DEME BOSHTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.133,03 0,00 16.133,03
4443. MUHAMET BAŠTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.133,03 0,00 16.133,03
4444. IBRAHIM DIZDAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.131,63 0,00 0,00 0,00 16.131,63
4445. MARKO KLJAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA -29,67 0,00 1.957,53 14.194,32 0,00 0,00 0,00 16.122,18
4446. NEŠAT RAMADANI PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1957 KRK 0,00 0,00 0,00 16.121,29 0,00 0,00 0,00 16.121,29
4447. IVAN DARRER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.105,74 0,00 16.105,74
4448. MIROSLAV MIRNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 KOSI 0,00 0,00 7.052,02 9.045,54 0,00 0,00 0,00 16.097,56
4449. KORANA KERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1975 CRES 0,00 0,00 0,00 16.090,38 0,00 0,00 0,00 16.090,38
4450. IBUSH HOXHA PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1959 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.080,52 0,00 0,00 0,00 16.080,52
4451. BRUNA FRANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1965 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.076,39 0,00 0,00 0,00 16.076,39
4452. VENIZA ŠUKE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.072,84 0,00 0,00 0,00 16.072,84
4453. NEVZAT TORO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.071,68 0,00 0,00 0,00 16.071,68
4454. ESAD AVDUŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1976 NJIVICE 0,00 0,00 1.508,06 14.558,13 0,00 0,00 0,00 16.066,19
4455. MARINO PAŠTAR PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1967 KRALJEVICA 8.149,90 0,00 -0,86 7.912,40 0,00 0,00 0,00 16.061,44
4456. NERMIN KAJMAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.050,24 0,00 0,00 0,00 16.050,24
4457. MILJENKO BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1963 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 16.049,75 0,00 0,00 0,00 16.049,75
4458. ANTUN BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 7.020,75 -200,00 2.324,26 6.876,37 0,00 0,00 0,00 16.021,38
4459. MAJA TOMČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.021,13 0,00 0,00 0,00 16.021,13
4460. VIKTORIJA VERBAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.016,09 0,00 0,00 0,00 16.016,09
4461. JOZEF STOPKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.006,32 0,00 0,00 0,00 16.006,32
4462. ELVIR TUTUŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.994,59 0,00 0,00 0,00 15.994,59
4463. SILVANA ZLATAREK PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1966 VIŠKOVO 15.781,19 0,00 2.159,17 -1.952,69 0,00 0,00 0,00 15.987,67
4464. NATAŠA PAIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA -15,30 0,00 0,00 15.998,97 0,00 0,00 0,00 15.983,67
4465. KHALID AL-SUHAILI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.981,27 0,00 0,00 0,00 15.981,27
4466. OLIVERA PUHARIĆ STEVANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 PODHUM -213,08 0,00 -126,51 16.319,58 0,00 0,00 0,00 15.979,99
4467. DANIJELA MEISTER-BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.971,28 0,00 0,00 0,00 15.971,28
4468. ANTON MORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1961 KRK 0,00 0,00 137,46 15.827,36 0,00 0,00 0,00 15.964,82
4469. MILIVOJ PEŠUT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.960,71 0,00 0,00 0,00 15.960,71
4470. NIKOLA NENADOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.667,07 0,00 276,57 0,00 15.943,64
4471. HALIM SUSURI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 2.509,18 13.415,96 0,00 0,00 0,00 15.925,14
4472. MAVIJE MALIKI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1968 MALA UČKA 0,00 0,00 785,56 15.120,37 0,00 0,00 0,00 15.905,93
4473. ZOROSLAV JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 18.975,13 0,00 0,00 -3.074,53 0,00 15.900,60
4474. VOJISLAV MILOSAVLJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1956 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 15.898,56 0,00 0,00 0,00 15.898,56
4475. DENIS KNEŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.890,31 0,00 0,00 0,00 15.890,31
4476. DUBRAVKA TONŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1963 BOGOVIĆI 0,00 0,00 11.947,32 0,00 0,00 3.937,14 0,00 15.884,46
4477. LORIS ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1954 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.841,45 0,00 15.841,45
4478. KENAN HEKALO PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1972 KASTAV 0,00 0,00 15.841,44 0,00 0,00 -11,60 0,00 15.829,84
4479. BRANIMIR ŠTIGLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1946 KUKULJANOVO 5.836,42 0,00 -301,03 10.291,47 0,00 0,00 0,00 15.826,86
4480. ALEXANDER STRANAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.819,97 0,00 0,00 0,00 15.819,97
4481. INES CISSE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.812,06 0,00 15.812,06
4482. MURAT PAZARI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 -244,54 16.045,61 0,00 0,00 0,00 15.801,07
4483. RADOSLAV ZOBIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1944 POBRI 0,00 0,00 5.985,69 0,00 0,00 9.814,75 0,00 15.800,44
4484. RUŽICA KRSTINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1931 PALIT 0,00 0,00 15.795,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15.795,02
4485. AIDA DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.792,03 0,00 0,00 0,00 15.792,03
4486. DILJA MARKI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1950 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 15.783,61 0,00 0,00 0,00 15.783,61
4487. NEVENA ŠIMIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.779,71 0,00 15.779,71
4488. SMAJO HOJNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.766,78 0,00 0,00 0,00 15.766,78
4489. STJEPAN BOŠNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1958 STARA BAŠKA 0,00 0,00 0,00 15.762,73 0,00 0,00 0,00 15.762,73
4490. STANKA ČANAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 2.792,63 0,00 0,00 12.966,51 0,00 15.759,14
4491. ILIJA MIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1966 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.752,12 0,00 15.752,12
4492. ANTE MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1986 DRAMALJ 0,00 0,00 15.727,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15.727,95
4493. MARIJANA SRDAREV PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1982 MALINSKA 2.815,73 0,00 6.792,19 6.106,39 0,00 0,00 0,00 15.714,31
4494. MIRZA HAMZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1987 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.704,73 0,00 0,00 0,00 15.704,73
4495. SURJAN SULEJMANI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1977 SELCE 0,00 0,00 0,00 15.704,59 0,00 0,00 0,00 15.704,59
4496. ŠERIF GARANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.693,76 0,00 0,00 0,00 15.693,76
4497. MIHAELA WESS PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1980 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.689,81 0,00 15.689,81
4498. ĐULFERONA BEGANAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.688,39 0,00 0,00 0,00 15.688,39
4499. ELIO DERINI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.685,28 0,00 15.685,28
4500. SANDRA ŠKOBO PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1977 BREZE 0,00 0,00 0,00 15.678,30 0,00 0,00 0,00 15.678,30