OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. ISMIR HADŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.887,47 0,00 0,00 0,00 16.887,47
4402. SONJA MILARDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 -710,44 17.589,11 0,00 0,00 0,00 16.878,67
4403. MIRKO MRKONJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.869,93 0,00 0,00 0,00 16.869,93
4404. ALDIN MAHMUTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.864,98 0,00 0,00 0,00 16.864,98
4405. VERICA GOVEDNIK PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1949 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 2.186,46 0,00 14.674,38 0,00 16.860,84
4406. TIBOR JAGICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1967 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 0,00 16.851,25 0,00 0,00 0,00 16.851,25
4407. SANDRA URŠIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.835,55 0,00 0,00 0,00 16.835,55
4408. ALFREDO ŠKARON PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1975 MARČELJI 0,00 0,00 0,00 16.823,95 0,00 0,00 0,00 16.823,95
4409. DENISA RIZVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.818,38 0,00 16.818,38
4410. MIJO BANIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1964 RUKAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.801,76 0,00 16.801,76
4411. INGRID BOLKOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.795,40 0,00 0,00 16.795,40
4412. DINO RASPOR PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1992 KLANA 263,99 0,00 0,00 16.531,28 0,00 0,00 0,00 16.795,27
4413. JOSIP ANTOLIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RUSE N.S-W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.783,07 0,00 16.783,07
4414. VELJKO STAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 SOBOLI -557,74 0,00 17.336,75 2,31 0,00 0,00 0,00 16.781,32
4415. PETAR STOŠEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1941 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.778,00 0,00 16.778,00
4416. GUNILLA INGRID JURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1947 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 16.766,50 0,00 0,00 0,00 16.766,50
4417. ŠPRESA GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.764,62 0,00 0,00 0,00 16.764,62
4418. MAREK KORINEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.753,47 0,00 0,00 0,00 16.753,47
4419. VIKTOR MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1991 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 12.396,20 0,00 4.351,62 0,00 16.747,82
4420. LUAN SHATRI PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1981 VRBOVSKO 0,00 0,00 0,00 16.738,97 0,00 0,00 0,00 16.738,97
4421. FLANZA ĆENAJ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1987 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 16.724,30 0,00 0,00 0,00 16.724,30
4422. NEDŽAD BRADARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.716,50 0,00 0,00 0,00 16.716,50
4423. JAN KOLLAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.715,06 0,00 0,00 0,00 16.715,06
4424. RADOJICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.713,72 0,00 0,00 0,00 16.713,72
4425. ABEDIN RUŠITI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 16.705,08 0,00 0,00 0,00 16.705,08
4426. JOSIP TURK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.701,37 0,00 0,00 16.701,37
4427. HANANE ABOULHAYAT PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1972 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 16.688,41 0,00 0,00 0,00 16.688,41
4428. OLIVER PASARIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.679,07 0,00 0,00 16.679,07
4429. DEJAN ČABRIJAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 9.351,92 0,00 0,00 7.311,26 0,00 0,00 0,00 16.663,18
4430. LJEONORA GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1989 CRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.655,17 0,00 16.655,17
4431. GIANNI VALCICH PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.648,04 0,00 0,00 0,00 16.648,04
4432. HALIMA REDŽEPI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1976 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 16.634,97 0,00 0,00 0,00 16.634,97
4433. DARKO RANDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1960 KRASICA 0,00 0,00 1.248,02 15.383,55 0,00 0,00 0,00 16.631,57
4434. MARINO BERTOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.627,76 0,00 0,00 0,00 16.627,76
4435. MITKO TERZISKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1975 KRALJEVICA 0,00 0,00 16.627,06 0,00 0,00 0,00 0,00 16.627,06
4436. GORAN TRAJANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1976 KRALJEVICA 0,00 0,00 16.627,04 0,00 0,00 0,00 0,00 16.627,04
4437. MILANKA BRODARAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1936 RIJEKA 0,00 0,00 16.626,68 0,00 0,00 0,00 0,00 16.626,68
4438. SANJIN GOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 2.123,40 14.502,75 0,00 0,00 0,00 16.626,15
4439. SRĐAN RIBICA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.591,23 0,00 0,00 0,00 16.591,23
4440. JADRAN JAKŠETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 1.484,05 15.053,64 0,00 0,00 0,00 16.537,69
4441. OSMAN ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1986 PODHUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.536,64 0,00 16.536,64
4442. ARIFA KRAGULJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.511,81 0,00 0,00 0,00 16.511,81
4443. NICCOLINA GIACOMINA MIRCOVICH PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1922 SUSAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.508,70 0,00 16.508,70
4444. ILMIJE MUSLII PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1981 LOPAR 0,00 0,00 0,00 16.504,51 0,00 0,00 0,00 16.504,51
4445. BRUNO TOMMASI PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1979 OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 16.496,00 0,00 0,00 0,00 16.496,00
4446. MIRNES JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.491,92 0,00 0,00 0,00 16.491,92
4447. HANIFA IDRIZOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.489,97 0,00 0,00 0,00 16.489,97
4448. MLADEN GROZDANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.488,36 0,00 0,00 0,00 16.488,36
4449. NADA CVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1935 MARČELJI 0,00 0,00 16.458,77 0,00 0,00 0,00 0,00 16.458,77
4450. MAJDA SEJKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.452,34 0,00 0,00 0,00 16.452,34
4451. LJILJANA UTJEŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.418,76 0,00 0,00 0,00 16.418,76
4452. GUIDO GRUDEN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 16.415,42 0,00 0,00 0,00 16.415,42
4453. KSENIJA KUSERBANJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1976 ČAVLE 0,00 0,00 0,00 16.409,90 0,00 0,00 0,00 16.409,90
4454. NADA ĆORKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -0,05 0,00 -31,48 16.429,28 0,00 0,00 0,00 16.397,75
4455. RADA ČORLUKA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 JUŠIĆI 0,00 0,00 1.678,34 0,00 0,00 14.707,48 0,00 16.385,82
4456. DANIJEL PRUSINA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1972 JADRANOVO 0,00 0,00 160,31 16.224,86 0,00 0,00 0,00 16.385,17
4457. SLAVICA MACINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 19.428,60 0,00 1.152,07 -4.217,92 0,00 0,00 0,00 16.362,75
4458. DENISA ČAUŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.358,44 0,00 0,00 0,00 16.358,44
4459. DOMAGOJ DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1980 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.351,28 0,00 0,00 0,00 16.351,28
4460. DENIS JUGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 MARINIĆI -246,30 0,00 -1.155,47 17.734,92 0,00 0,00 0,00 16.333,15
4461. SLAVICA VOIT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.327,77 0,00 0,00 0,00 16.327,77
4462. LJUMTURIJE BEKIRI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1988 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 16.325,34 0,00 0,00 0,00 16.325,34
4463. OMER TIVARI PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1967 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.310,48 0,00 16.310,48
4464. JASMIN KASUMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1977 MAVRINCI 3.884,02 0,00 0,00 11.093,23 0,00 0,00 1.321,09 16.298,34
4465. MARIO BAKARČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.290,25 0,00 0,00 0,00 16.290,25
4466. SENKA HORVAT PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1972 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 16.000,07 0,00 282,89 0,00 16.282,96
4467. MARTIN JANKOVIČ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1982 IG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.281,27 0,00 16.281,27
4468. MARKO BOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1977 NEREZINE 0,00 0,00 8.282,22 7.991,14 0,00 0,00 0,00 16.273,36
4469. IGOR ROŽMAN PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1966 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.272,65 0,00 16.272,65
4470. BEKIM PAJAZITI PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA 1974 MOŠĆENIČKA DRAGA 0,00 0,00 0,00 16.271,24 0,00 0,00 0,00 16.271,24
4471. KLAVDIJA TOPLEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.266,41 0,00 0,00 0,00 16.266,41
4472. DAMIR DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.252,02 0,00 0,00 0,00 16.252,02
4473. DUSAN BACIC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1950 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 16.235,32 0,00 0,00 0,00 16.235,32
4474. HAZIM PECO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.220,61 0,00 0,00 0,00 16.220,61
4475. LUBOMIR JADUD PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.205,00 0,00 0,00 0,00 16.205,00
4476. JAN GALANŽAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.205,00 0,00 0,00 0,00 16.205,00
4477. ZDENEK FILIPSKY PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.201,81 0,00 0,00 0,00 16.201,81
4478. ROLAND BELOHOREC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.200,23 0,00 0,00 0,00 16.200,23
4479. ESTER NIESSNER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.188,37 0,00 0,00 0,00 16.188,37
4480. DUŠAN JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.181,79 0,00 0,00 0,00 16.181,79
4481. JURAJ JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.181,79 0,00 0,00 0,00 16.181,79
4482. BOJAN ANTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 -306,66 16.468,03 0,00 0,00 0,00 16.161,37
4483. ANTO ANDRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1960 DELNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.137,22 0,00 0,00 16.137,22
4484. ANNA MARIE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA SAINT-MAUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.135,81 0,00 16.135,81
4485. SENIJA HAMZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1934 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.127,69 0,00 0,00 0,00 16.127,69
4486. ANDRE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA PARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.125,41 0,00 16.125,41
4487. NATALIJA ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 15.007,42 0,00 -82,27 1.198,15 0,00 0,00 0,00 16.123,30
4488. ANTO IDŽAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1959 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.121,60 0,00 16.121,60
4489. JURAJ KOVACS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.120,80 0,00 0,00 0,00 16.120,80
4490. OLIVERA MILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.114,25 0,00 0,00 0,00 16.114,25
4491. SMILJAN MAROT PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1975 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 16.113,70 0,00 0,00 16.113,70
4492. RADE PILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.113,56 0,00 0,00 0,00 16.113,56
4493. FERENC SABADOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1953 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 16.107,71 0,00 0,00 0,00 16.107,71
4494. RATKO MARŠANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1968 KUKULJANOVO 0,00 0,00 0,00 16.088,48 0,00 0,00 0,00 16.088,48
4495. MARIA LOVRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.077,69 0,00 0,00 0,00 16.077,69
4496. MILJANA TRUGLIO REKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 GARICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.067,71 0,00 16.067,71
4497. BLAŽ BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 16.066,76 0,00 0,00 0,00 16.066,76
4498. DUŠAN BUGAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.066,58 0,00 0,00 0,00 16.066,58
4499. SANJIN ČARGONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1968 BANJOL 6.039,31 0,00 0,00 7.824,02 0,00 0,00 2.196,11 16.059,44
4500. BAJRAM MORINA PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1982 VRBOVSKO 0,00 0,00 212,13 15.842,64 0,00 0,00 0,00 16.054,77