OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. OMER TIVARI PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1967 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.488,94 0,00 16.488,94
4402. LJUMTURIJE BEKIRI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1988 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 16.482,10 0,00 0,00 0,00 16.482,10
4403. BOŽIDAR HRUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1976 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 16.478,46 0,00 0,00 0,00 16.478,46
4404. BOJAN ANTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 -306,66 16.785,03 0,00 0,00 0,00 16.478,37
4405. MARKO BOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1977 NEREZINE 0,00 0,00 8.382,29 8.079,96 0,00 0,00 0,00 16.462,25
4406. DAMIR DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.441,07 0,00 0,00 0,00 16.441,07
4407. SLAVICA VOIT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.440,62 0,00 0,00 0,00 16.440,62
4408. KLAVDIJA TOPLEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.437,82 0,00 0,00 0,00 16.437,82
4409. NEVENKA MEDJIMOREC PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 0,00 0,00 0,00 16.429,55 0,00 0,00 0,00 16.429,55
4410. ANTO ANDRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1960 DELNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.423,43 0,00 0,00 16.423,43
4411. ANTO IDŽAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1959 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.421,77 0,00 16.421,77
4412. DUSAN BACIC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1950 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 16.410,13 0,00 0,00 0,00 16.410,13
4413. SMILJAN MAROT PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1975 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 16.399,91 0,00 0,00 16.399,91
4414. HAZIM PECO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.387,51 0,00 0,00 0,00 16.387,51
4415. SENKA HORVAT PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1972 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 16.092,28 0,00 285,29 0,00 16.377,57
4416. NATALIJA ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 15.234,16 0,00 -82,25 1.215,96 0,00 0,00 0,00 16.367,87
4417. JAN GALANŽAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.364,08 0,00 0,00 0,00 16.364,08
4418. LUBOMIR JADUD PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.364,08 0,00 0,00 0,00 16.364,08
4419. ZDENEK FILIPSKY PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.360,81 0,00 0,00 0,00 16.360,81
4420. OLIVERA MILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.360,56 0,00 0,00 0,00 16.360,56
4421. ROLAND BELOHOREC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.359,19 0,00 0,00 0,00 16.359,19
4422. DUŠAN JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.342,24 0,00 0,00 0,00 16.342,24
4423. JURAJ JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.342,24 0,00 0,00 0,00 16.342,24
4424. FERENC SABADOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1953 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 16.339,60 0,00 0,00 0,00 16.339,60
4425. DANICA FRANELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 PALIT 0,00 0,00 16.329,12 0,00 0,00 0,00 0,00 16.329,12
4426. RATKO MARŠANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1968 KUKULJANOVO 0,00 0,00 0,00 16.322,67 0,00 0,00 0,00 16.322,67
4427. ANNA MARIE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA SAINT-MAUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.316,76 0,00 16.316,76
4428. ANDRE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA PARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.306,36 0,00 16.306,36
4429. ESTER NIESSNER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.305,72 0,00 0,00 0,00 16.305,72
4430. MILJANA TRUGLIO REKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 GARICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.293,10 0,00 16.293,10
4431. IVICA GRANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1975 MARINIĆI -5.294,74 0,00 -164,50 21.743,95 0,00 0,00 0,00 16.284,71
4432. IVICA KOŠIR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.282,74 0,00 0,00 0,00 16.282,74
4433. IVAN GRŽELJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.281,13 0,00 0,00 0,00 16.281,13
4434. SENIJA HAMZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1934 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.277,34 0,00 0,00 0,00 16.277,34
4435. JURAJ KOVACS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.268,70 0,00 0,00 0,00 16.268,70
4436. SEVDIJA BUJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1951 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 9,89 16.244,76 0,00 0,00 16.254,65
4437. ANTE ŽIGO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.243,46 0,00 0,00 0,00 16.243,46
4438. LJILJANA MESARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.236,41 0,00 0,00 0,00 16.236,41
4439. DUŠAN BUGAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.225,44 0,00 0,00 0,00 16.225,44
4440. JERKO JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK NEW YORK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.223,85 0,00 16.223,85
4441. BAJRAM MORINA PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1982 VRBOVSKO 0,00 0,00 212,13 16.011,49 0,00 0,00 0,00 16.223,62
4442. MARIA LOVRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.220,98 0,00 0,00 0,00 16.220,98
4443. JASNA BAJRAMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1991 KRK 0,00 0,00 0,00 16.218,25 0,00 0,00 0,00 16.218,25
4444. DARUNEE IGLIC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1980 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 16.213,90 0,00 0,00 0,00 16.213,90
4445. VOJTECH KAJTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.209,15 0,00 0,00 0,00 16.209,15
4446. DALIBORKA SPASOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA -4.638,49 0,00 3,47 20.825,02 0,00 0,00 0,00 16.190,00
4447. SANJIN ČARGONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1968 BANJOL 6.039,31 0,00 0,00 7.949,17 0,00 0,00 2.196,11 16.184,59
4448. HYSNI BERISHA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.184,41 0,00 0,00 0,00 16.184,41
4449. BLAŽ BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 16.183,23 0,00 0,00 0,00 16.183,23
4450. VELJKO ZAFIROV PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1965 DEDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 16.180,06 0,00 0,00 16.180,06
4451. EDUARD PLEŠE PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1949 BROD NA KUPI 0,00 0,00 16.179,64 0,00 0,00 0,00 0,00 16.179,64
4452. MIRA TONKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -933,46 0,00 -1.220,84 18.325,15 0,00 0,00 0,00 16.170,85
4453. LEO HLAČA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 15.418,04 0,00 0,00 739,14 0,00 16.157,18
4454. SILVIJA KOBREHEL PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1986 SABLJIĆI 0,00 0,00 1.331,53 14.824,58 0,00 0,00 0,00 16.156,11
4455. HASAN TURSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1962 MILOVČIĆI 0,00 0,00 1.509,65 14.643,39 0,00 0,00 0,00 16.153,04
4456. DARIO ČIČA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1979 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 16.138,19 0,00 0,00 0,00 16.138,19
4457. DEME BOSHTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.133,03 0,00 16.133,03
4458. MUHAMET BAŠTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.133,03 0,00 16.133,03
4459. IBRAHIM DIZDAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.131,63 0,00 0,00 0,00 16.131,63
4460. MARKO KLJAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA -29,67 0,00 1.957,53 14.194,32 0,00 0,00 0,00 16.122,18
4461. NEŠAT RAMADANI PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1957 KRK 0,00 0,00 0,00 16.121,29 0,00 0,00 0,00 16.121,29
4462. IVAN DARRER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.105,74 0,00 16.105,74
4463. MIROSLAV MIRNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 KOSI 0,00 0,00 7.052,02 9.045,54 0,00 0,00 0,00 16.097,56
4464. KORANA KERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1975 CRES 0,00 0,00 0,00 16.090,38 0,00 0,00 0,00 16.090,38
4465. IBUSH HOXHA PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1959 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.080,52 0,00 0,00 0,00 16.080,52
4466. BRUNA FRANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1965 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.076,39 0,00 0,00 0,00 16.076,39
4467. VENIZA ŠUKE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.072,84 0,00 0,00 0,00 16.072,84
4468. NEVZAT TORO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.071,68 0,00 0,00 0,00 16.071,68
4469. ESAD AVDUŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1976 NJIVICE 0,00 0,00 1.508,06 14.558,13 0,00 0,00 0,00 16.066,19
4470. MARINO PAŠTAR PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1967 KRALJEVICA 8.149,90 0,00 -0,86 7.912,40 0,00 0,00 0,00 16.061,44
4471. SENAD KAVAZOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1962 KRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.055,01 0,00 16.055,01
4472. NERMIN KAJMAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.050,24 0,00 0,00 0,00 16.050,24
4473. MILJENKO BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1963 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 16.049,75 0,00 0,00 0,00 16.049,75
4474. ANTUN BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 7.020,75 -200,00 2.324,26 6.876,37 0,00 0,00 0,00 16.021,38
4475. MAJA TOMČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.021,13 0,00 0,00 0,00 16.021,13
4476. VIKTORIJA VERBAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.016,09 0,00 0,00 0,00 16.016,09
4477. JOZEF STOPKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.006,32 0,00 0,00 0,00 16.006,32
4478. ELVIR TUTUŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.994,59 0,00 0,00 0,00 15.994,59
4479. SILVANA ZLATAREK PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1966 VIŠKOVO 15.781,19 0,00 2.159,17 -1.952,69 0,00 0,00 0,00 15.987,67
4480. NATAŠA PAIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA -15,30 0,00 0,00 15.998,97 0,00 0,00 0,00 15.983,67
4481. KHALID AL-SUHAILI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.981,27 0,00 0,00 0,00 15.981,27
4482. OLIVERA PUHARIĆ STEVANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 PODHUM -213,08 0,00 -126,51 16.319,58 0,00 0,00 0,00 15.979,99
4483. DANIJELA MEISTER-BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.971,28 0,00 0,00 0,00 15.971,28
4484. ANTON MORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1961 KRK 0,00 0,00 137,46 15.827,36 0,00 0,00 0,00 15.964,82
4485. MILIVOJ PEŠUT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.960,71 0,00 0,00 0,00 15.960,71
4486. NIKOLA NENADOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.667,07 0,00 276,57 0,00 15.943,64
4487. HALIM SUSURI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 2.509,18 13.415,96 0,00 0,00 0,00 15.925,14
4488. MAVIJE MALIKI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1968 MALA UČKA 0,00 0,00 785,56 15.120,37 0,00 0,00 0,00 15.905,93
4489. ZOROSLAV JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 18.975,13 0,00 0,00 -3.074,53 0,00 15.900,60
4490. VOJISLAV MILOSAVLJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1956 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 15.898,56 0,00 0,00 0,00 15.898,56
4491. DENIS KNEŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.890,31 0,00 0,00 0,00 15.890,31
4492. DUBRAVKA TONŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1963 BOGOVIĆI 0,00 0,00 11.947,32 0,00 0,00 3.937,14 0,00 15.884,46
4493. LORIS ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1954 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.841,45 0,00 15.841,45
4494. KENAN HEKALO PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1972 KASTAV 0,00 0,00 15.841,44 0,00 0,00 -11,60 0,00 15.829,84
4495. BRANIMIR ŠTIGLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1946 KUKULJANOVO 5.836,42 0,00 -301,03 10.291,47 0,00 0,00 0,00 15.826,86
4496. ALEXANDER STRANAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.819,97 0,00 0,00 0,00 15.819,97
4497. INES CISSE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.812,06 0,00 15.812,06
4498. MURAT PAZARI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 -244,54 16.045,61 0,00 0,00 0,00 15.801,07
4499. RADOSLAV ZOBIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1944 POBRI 0,00 0,00 5.985,69 0,00 0,00 9.814,75 0,00 15.800,44
4500. RUŽICA KRSTINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1931 PALIT 0,00 0,00 15.795,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15.795,02