OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. SMAJO HOJNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.948,21 0,00 0,00 0,00 15.948,21
4402. ĐULFERONA BEGANAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.941,88 0,00 0,00 0,00 15.941,88
4403. RUŽICA KRSTINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1931 PALIT 0,00 0,00 15.939,13 0,00 0,00 0,00 0,00 15.939,13
4404. AIDA DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.935,53 0,00 0,00 0,00 15.935,53
4405. STANKA ČANAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 2.827,11 0,00 0,00 13.096,05 0,00 15.923,16
4406. ZORAN JONAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.884,31 0,00 0,00 0,00 15.884,31
4407. ZORAN JEVTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 8.574,42 0,00 0,00 7.300,46 0,00 0,00 0,00 15.874,88
4408. MIRZA HAMZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1987 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.871,76 0,00 0,00 0,00 15.871,76
4409. MIRSAD BEGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1974 CRIKVENICA 0,00 0,00 1.809,08 14.047,47 0,00 0,00 0,00 15.856,55
4410. DILJA MARKI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1950 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 15.853,84 0,00 0,00 0,00 15.853,84
4411. ALEN MARČELJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 MARČELJI 3.370,78 0,00 0,00 12.473,95 0,00 0,00 0,00 15.844,73
4412. FRANK MORIN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1937 SMITHTOWN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.840,45 0,00 15.840,45
4413. ELVIR TUTUŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.837,50 0,00 0,00 0,00 15.837,50
4414. ŠERIF GARANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.836,72 0,00 0,00 0,00 15.836,72
4415. SURJAN SULEJMANI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1977 SELCE 0,00 0,00 0,00 15.817,55 0,00 0,00 0,00 15.817,55
4416. HALIL ČAJLAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.806,97 0,00 0,00 0,00 15.806,97
4417. PACA BUROVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.791,85 0,00 0,00 0,00 15.791,85
4418. BOŽO SOLDO PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1949 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 15.785,56 0,00 0,00 0,00 15.785,56
4419. BLAGOJE MAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1944 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.780,00 0,00 15.780,00
4420. NEVZET ŠIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.770,39 0,00 0,00 0,00 15.770,39
4421. ELENA LYUBISHINA PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1957 BAKARAC 0,00 0,00 0,00 15.767,29 0,00 0,00 0,00 15.767,29
4422. SANDRA ŠKOBO PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1977 BREZE 0,00 0,00 0,00 15.757,54 0,00 0,00 0,00 15.757,54
4423. KATARINA GORJANC KAJFEŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1945 LJUBLJANA 0,00 0,00 15.754,29 0,00 0,00 0,00 0,00 15.754,29
4424. IVAN NIKOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1945 RIJEKA 0,00 0,00 1.266,90 14.482,32 0,00 0,00 0,00 15.749,22
4425. MILJENKO ZAFIROV PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1992 DEDIN 0,00 0,00 0,00 15.735,00 0,00 0,00 0,00 15.735,00
4426. DAVID DERETA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 MARINIĆI 0,00 0,00 939,14 14.793,01 0,00 0,00 0,00 15.732,15
4427. BORIS KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1956 KOSTRENA 0,00 0,00 15.816,06 -84,71 0,00 0,00 0,00 15.731,35
4428. PETER ZITZ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK NEW YORK- LONG HILL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.729,82 0,00 15.729,82
4429. DUBRAVKA IVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA -300,85 0,00 -1,55 16.010,67 0,00 0,00 0,00 15.708,27
4430. DAMIR TOMLJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1958 SARŠONI -512,77 0,00 0,00 16.220,11 0,00 0,00 0,00 15.707,34
4431. JAN KAPLAVKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.695,88 0,00 0,00 0,00 15.695,88
4432. GORDANA KRIVOKAPIĆ-POTOČNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.687,61 0,00 0,00 0,00 15.687,61
4433. ANDRO GUŠČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 5.473,59 0,00 0,00 10.197,35 0,00 0,00 0,00 15.670,94
4434. GORDANA RUPČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 15.670,54 0,00 0,00 0,00 15.670,54
4435. DENI KERAJ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1990 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 15.621,08 0,00 0,00 0,00 15.621,08
4436. ZORAN GRBAC PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1975 MARČELJI 17.916,40 0,00 -164,43 -1.189,18 0,00 -946,16 0,00 15.616,63
4437. JOZEF ZIEMBA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.612,16 0,00 0,00 0,00 15.612,16
4438. MARINKO BATINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 15.610,87 0,00 0,00 0,00 15.610,87
4439. GORAN BOGDANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA -63,97 0,00 0,00 15.665,76 0,00 0,00 0,00 15.601,79
4440. INES JERČINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1978 HRELJIN 0,00 0,00 -729,42 16.330,31 0,00 0,00 0,00 15.600,89
4441. JOSIP GRABAR PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1955 PODHUM 0,00 0,00 0,00 15.600,55 0,00 0,00 0,00 15.600,55
4442. DANIJEL SCROBOGNA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA -447,29 0,00 -672,81 -343,11 0,00 17.052,37 0,00 15.589,16
4443. IGOR GRAHOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 664,70 14.924,32 0,00 0,00 0,00 15.589,02
4444. VILIJAM VALČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.556,60 0,00 0,00 0,00 15.556,60
4445. SENAD HAMIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1966 MATULJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.555,51 0,00 15.555,51
4446. IVAN VLAŠIMSKY PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1982 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 15.554,54 0,00 0,00 0,00 15.554,54
4447. ANTE DEMO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.553,02 0,00 0,00 0,00 15.553,02
4448. MIRJANA KARADAKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1989 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.543,53 0,00 0,00 0,00 15.543,53
4449. HASAN ĆEJVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 15.535,66 0,00 0,00 0,00 0,00 15.535,66
4450. ZLATKO ŠLJIVO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.527,32 0,00 0,00 0,00 15.527,32
4451. DAMIR FLAMACETA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.520,62 0,00 15.520,62
4452. JASMINKO ĆORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.513,89 0,00 0,00 0,00 15.513,89
4453. MIRJANA DENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 15.512,20 0,00 0,00 0,00 15.512,20
4454. VERONIKA KAJTAZI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1947 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.508,49 0,00 15.508,49
4455. MILAN GRAHOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.501,16 0,00 0,00 0,00 15.501,16
4456. TOMISLAV GRUBAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 -145,35 0,00 0,00 15.630,71 0,00 15.485,36
4457. ŽAK BUNETA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1971 POLJANE 0,00 0,00 0,00 15.466,87 0,00 0,00 0,00 15.466,87
4458. MIRA VUK PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1948 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.465,96 0,00 15.465,96
4459. JOSIP MATEŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1949 SUSAK 0,00 0,00 0,00 15.465,73 0,00 0,00 0,00 15.465,73
4460. SUZANA PRENKPALAJ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1987 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 0,00 15.463,69 0,00 0,00 0,00 15.463,69
4461. NEDJELJKO BANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1950 KRASICA 0,00 0,00 0,00 15.461,15 0,00 0,00 0,00 15.461,15
4462. MUFID HUSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1963 DELNICE 0,00 0,00 0,00 15.439,63 0,00 0,00 0,00 15.439,63
4463. BRANKO MEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,SKRAD 1967 TUSTI VRH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.436,93 0,00 15.436,93
4464. ANITA GORUPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1971 ZALESINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.436,93 0,00 15.436,93
4465. LARI ŠETA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1987 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.428,51 0,00 15.428,51
4466. VERA BROZNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1942 SELCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.422,06 0,00 15.422,06
4467. MARKO ŠNELER PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1979 ZLOBIN 0,00 0,00 0,00 1.635,96 0,00 13.785,22 0,00 15.421,18
4468. MARIJA RAUKAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.399,50 0,00 15.399,50
4469. VELIMIR VELIMIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1960 MIHOTIĆI 2.927,29 0,00 0,00 12.465,41 0,00 0,00 0,00 15.392,70
4470. GORDANA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1967 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.359,58 0,00 15.359,58
4471. ANJEZA FRANJO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.335,40 0,00 0,00 0,00 15.335,40
4472. ANDREA HUBIČKA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1982 MIHOTIĆI 0,00 0,00 0,00 15.321,04 0,00 0,00 0,00 15.321,04
4473. STANISLAVA ŽILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1976 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 15.313,82 0,00 0,00 0,00 15.313,82
4474. ALEKSANDAR HAĐALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.311,29 0,00 0,00 0,00 15.311,29
4475. DENIS BIBIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.307,84 0,00 15.307,84
4476. RAHELA TOMLJENOVIĆ-BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1964 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 -4.503,00 19.808,80 0,00 0,00 0,00 15.305,80
4477. HUBERT MORHART PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1958 FUCHSTAL 0,00 0,00 0,00 15.294,40 0,00 0,00 0,00 15.294,40
4478. VAHID BOŠNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.247,29 0,00 0,00 0,00 15.247,29
4479. ALBIN PETROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1937 SROKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.243,19 0,00 15.243,19
4480. DALIBOR DRAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 15.811,95 0,00 -576,27 0,07 0,00 0,00 0,00 15.235,75
4481. ZORAN SKENDŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.224,48 0,00 0,00 0,00 15.224,48
4482. VERICA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.220,50 0,00 0,00 0,00 15.220,50
4483. JOSIP VIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1947 ŠKRLJEVO 6.200,45 0,00 -1.000,00 9.995,90 0,00 0,00 0,00 15.196,35
4484. JOSIP PILČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1949 PODKILAVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 15.155,81 0,00 0,00 15.155,81
4485. BORIS SIMIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1953 POROZINA -0,01 0,00 -151,53 15.294,39 0,00 0,00 0,00 15.142,85
4486. IVAN MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1981 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 15.141,79 0,00 0,00 0,00 15.141,79
4487. REŠIDA REIS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1935 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.139,96 0,00 0,00 0,00 15.139,96
4488. FATIMA MUJAGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1930 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 15.120,84 0,00 0,00 0,00 15.120,84
4489. MILKICA AGBABA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.120,12 0,00 15.120,12
4490. NIKO MAKSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1987 KASTAV 0,00 0,00 0,00 15.110,45 0,00 0,00 0,00 15.110,45
4491. DALIBOR RADOSLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.110,21 0,00 0,00 0,00 15.110,21
4492. KATARINA VLAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1933 CERNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109,98 0,00 0,00 15.109,98
4493. SANJIN VLAŠIMSKY PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.104,08 0,00 0,00 0,00 15.104,08
4494. RADOJKA AGLADIOS PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1963 POVILE 0,00 0,00 0,00 15.090,47 0,00 0,00 0,00 15.090,47
4495. EDMOND IVEZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1964 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 15.079,29 0,00 0,00 0,00 15.079,29
4496. VESNA NIKOLOVA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1976 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 15.079,27 0,00 0,00 0,00 15.079,27
4497. MOMIR KRNETA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1942 OPATIJA 0,00 0,00 -261,68 15.320,68 0,00 0,00 0,00 15.059,00
4498. MAUREEN MARGARET KUNZ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1939 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 15.048,03 0,00 0,00 0,00 15.048,03
4499. AGIM SOKOLJI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.041,69 0,00 0,00 15.041,69
4500. ANDREAS ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1975 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 15.034,03 0,00 0,00 0,00 15.034,03