OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. NADA CVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1935 MARČELJI 0,00 0,00 16.777,53 0,00 0,00 0,00 0,00 16.777,53
4402. ILMIJE MUSLII PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1981 LOPAR 0,00 0,00 0,00 16.774,45 0,00 0,00 0,00 16.774,45
4403. KSENIJA KUSERBANJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1976 ČAVLE 0,00 0,00 0,00 16.764,10 0,00 0,00 0,00 16.764,10
4404. NICCOLINA GIACOMINA MIRCOVICH PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1922 SUSAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.756,45 0,00 16.756,45
4405. LJILJANA UTJEŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.749,92 0,00 0,00 0,00 16.749,92
4406. SRĐAN PREDRAGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1975 VRH 0,00 0,00 0,00 16.781,20 0,00 -37,79 0,00 16.743,41
4407. DAMIR SKITARELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1961 SROKI 0,00 0,00 0,00 16.736,77 0,00 0,00 0,00 16.736,77
4408. MILJANA TRUGLIO REKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 GARICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.728,61 0,00 16.728,61
4409. HALJIT IDRIZI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.728,54 0,00 0,00 0,00 16.728,54
4410. MLADEN GROZDANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.727,40 0,00 0,00 0,00 16.727,40
4411. ANTO IDŽAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1959 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.721,93 0,00 16.721,93
4412. ANTO ANDRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1960 DELNICE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.709,65 0,00 0,00 16.709,65
4413. GORAN MIKULIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.694,65 0,00 0,00 0,00 16.694,65
4414. NADA ĆORKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -0,05 0,00 -31,48 16.718,51 0,00 0,00 0,00 16.686,98
4415. SMILJAN MAROT PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1975 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 16.686,13 0,00 0,00 16.686,13
4416. OMER TIVARI PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1967 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.667,41 0,00 16.667,41
4417. DOMAGOJ DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1980 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.664,67 0,00 0,00 0,00 16.664,67
4418. MARKO BOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1977 NEREZINE 0,00 0,00 8.482,36 8.168,78 0,00 0,00 0,00 16.651,14
4419. LJUMTURIJE BEKIRI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1988 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 16.638,87 0,00 0,00 0,00 16.638,87
4420. DAMIR DUNDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.630,14 0,00 0,00 0,00 16.630,14
4421. NATALIJA ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 15.460,90 0,00 -82,24 1.233,61 0,00 0,00 0,00 16.612,27
4422. OLIVERA MILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.606,87 0,00 0,00 0,00 16.606,87
4423. NIKOLA BURLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1981 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 16.992,72 0,00 -407,35 0,00 16.585,37
4424. DUSAN BACIC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1950 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 16.584,94 0,00 0,00 0,00 16.584,94
4425. FERENC SABADOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1953 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 16.571,48 0,00 0,00 0,00 16.571,48
4426. DALIBORKA SPASOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA -4.638,49 0,00 3,52 21.202,87 0,00 0,00 0,00 16.567,90
4427. IVAN GRŽELJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.561,27 0,00 0,00 0,00 16.561,27
4428. IVICA KOŠIR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.557,46 0,00 0,00 0,00 16.557,46
4429. RATKO MARŠANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1968 KUKULJANOVO 0,00 0,00 0,00 16.556,87 0,00 0,00 0,00 16.556,87
4430. HAZIM PECO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.554,41 0,00 0,00 0,00 16.554,41
4431. SLAVICA VOIT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.553,48 0,00 0,00 0,00 16.553,48
4432. JANJA PRAKLJAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1956 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 16.549,36 0,00 0,00 0,00 16.549,36
4433. MARIN JAKŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.539,10 0,00 0,00 0,00 16.539,10
4434. AGNEZA VALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 CERNIK -4,26 0,00 -17,54 16.556,09 0,00 0,00 0,00 16.534,29
4435. SEVDIJA BUJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1951 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 -0,03 16.530,98 0,00 0,00 16.530,95
4436. MATKO MARTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1956 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 16.527,02 0,00 0,00 0,00 16.527,02
4437. VLADIMIR BEG PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1971 PALIT 0,00 0,00 -0,63 16.524,99 0,00 0,00 0,00 16.524,36
4438. LUBOMIR JADUD PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.523,15 0,00 0,00 0,00 16.523,15
4439. JAN GALANŽAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.523,15 0,00 0,00 0,00 16.523,15
4440. ZDENEK FILIPSKY PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.519,81 0,00 0,00 0,00 16.519,81
4441. ROLAND BELOHOREC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.518,15 0,00 0,00 0,00 16.518,15
4442. MILKA SABOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1958 TRŠĆE 0,00 0,00 0,00 16.517,29 0,00 0,00 0,00 16.517,29
4443. EDIN BADNJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1991 JADRANOVO 0,00 0,00 99,39 16.417,78 0,00 0,00 0,00 16.517,17
4444. JURAJ JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.502,69 0,00 0,00 0,00 16.502,69
4445. DUŠAN JURIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.502,69 0,00 0,00 0,00 16.502,69
4446. ANNA MARIE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA SAINT-MAUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.497,72 0,00 16.497,72
4447. ANDRE PULIC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA PARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.487,32 0,00 16.487,32
4448. DARIO ČIČA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1979 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 16.475,89 0,00 0,00 0,00 16.475,89
4449. SENKA HORVAT PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1972 IČIĆI 0,00 0,00 0,00 16.184,49 0,00 287,68 0,00 16.472,17
4450. VELJKO ZAFIROV PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1965 DEDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 16.446,26 0,00 0,00 16.446,26
4451. LEO HLAČA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 15.691,07 0,00 0,00 747,17 0,00 16.438,24
4452. EMMA DEVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1994 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.428,04 0,00 16.428,04
4453. SENIJA HAMZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1934 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.426,99 0,00 0,00 0,00 16.426,99
4454. ESTER NIESSNER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.423,06 0,00 0,00 0,00 16.423,06
4455. JURAJ KOVACS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.416,60 0,00 0,00 0,00 16.416,60
4456. MIROSLAV MIRNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 KOSI 0,00 0,00 7.186,68 9.220,10 0,00 0,00 0,00 16.406,78
4457. JERKO JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK NEW YORK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400,11 0,00 16.400,11
4458. BAJRAM MORINA PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1982 VRBOVSKO 0,00 0,00 212,13 16.180,33 0,00 0,00 0,00 16.392,46
4459. DUŠAN BUGAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.384,30 0,00 0,00 0,00 16.384,30
4460. IVAN DARRER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.379,13 0,00 16.379,13
4461. NEŠAT RAMADANI PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1957 KRK 0,00 0,00 0,00 16.369,30 0,00 0,00 0,00 16.369,30
4462. VOJTECH KAJTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.368,23 0,00 0,00 0,00 16.368,23
4463. MARIA LOVRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.364,27 0,00 0,00 0,00 16.364,27
4464. MILJENKO BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1963 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 16.363,52 0,00 0,00 0,00 16.363,52
4465. EDUARD PLEŠE PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1949 BROD NA KUPI 0,00 0,00 16.361,57 0,00 0,00 0,00 0,00 16.361,57
4466. MARKO KLJAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA -29,67 0,00 1.992,34 14.397,31 0,00 0,00 0,00 16.359,98
4467. IBRAHIM DIZDAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.352,32 0,00 0,00 0,00 16.352,32
4468. IVICA GRANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1975 MARINIĆI -5.294,74 0,00 0,01 21.643,55 0,00 0,00 0,00 16.348,82
4469. HYSNI BERISHA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.339,21 0,00 0,00 0,00 16.339,21
4470. TAMARA GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOKVE 1989 LOKVE -257,08 0,00 -0,07 16.586,65 0,00 0,00 0,00 16.329,50
4471. HASAN TURSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1962 MILOVČIĆI 0,00 0,00 1.526,25 14.795,90 0,00 0,00 0,00 16.322,15
4472. ANTUN BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 7.113,39 -200,00 2.358,86 7.041,75 0,00 0,00 0,00 16.314,00
4473. SANJIN ČARGONJA PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1968 ČAVLE 6.039,31 0,00 0,00 8.074,32 0,00 0,00 2.196,11 16.309,74
4474. BLAŽ BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 16.299,69 0,00 0,00 0,00 16.299,69
4475. MUHAMET BAŠTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.291,77 0,00 16.291,77
4476. DEME BOSHTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.291,77 0,00 16.291,77
4477. GORAN VUKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.274,72 0,00 0,00 0,00 16.274,72
4478. ANTON MORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1961 KRK 0,00 0,00 140,01 16.126,48 0,00 0,00 0,00 16.266,49
4479. VIKTORIJA VERBAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.264,30 0,00 0,00 0,00 16.264,30
4480. MARINO PAŠTAR PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1967 KRALJEVICA 8.252,50 0,00 -0,86 8.003,44 0,00 0,00 0,00 16.255,08
4481. GANI BILALI PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1963 LOPAR -22,04 0,00 -229,62 16.499,06 0,00 0,00 0,00 16.247,40
4482. IBUSH HOXHA PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1959 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.239,36 0,00 0,00 0,00 16.239,36
4483. ESAD AVDUŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1976 NJIVICE 0,00 0,00 1.524,66 14.709,77 0,00 0,00 0,00 16.234,43
4484. VENIZA ŠUKE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.221,91 0,00 0,00 0,00 16.221,91
4485. NERMIN KAJMAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.218,56 0,00 0,00 0,00 16.218,56
4486. MATE KOLAKUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1992 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 16.207,28 0,00 0,00 16.207,28
4487. SILVANA ZLATAREK PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1966 VIŠKOVO 15.948,93 0,00 2.201,34 -1.952,68 0,00 0,00 0,00 16.197,59
4488. ANTONIJA BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1932 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.194,03 0,00 16.194,03
4489. MAVIJE MALIKI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1968 MALA UČKA 0,00 0,00 799,27 15.390,57 0,00 0,00 0,00 16.189,84
4490. NEVZAT TORO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.187,35 0,00 0,00 0,00 16.187,35
4491. NIKOLA NENADOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.897,00 0,00 279,07 0,00 16.176,07
4492. OLIVERA PUHARIĆ STEVANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 PODHUM -213,08 0,00 -126,51 16.513,08 0,00 0,00 0,00 16.173,49
4493. MILIVOJ PEŠUT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.169,61 0,00 0,00 0,00 16.169,61
4494. DENIS KNEŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.164,35 0,00 0,00 0,00 16.164,35
4495. JOZEF STOPKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.158,86 0,00 0,00 0,00 16.158,86
4496. LORIS ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1954 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.144,60 0,00 16.144,60
4497. DAVOR BENIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.134,90 0,00 16.134,90
4498. ZOROSLAV JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 19.186,11 0,00 0,00 -3.074,53 0,00 16.111,58
4499. KRUNOSLAV SERTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1973 ŠKRLJEVO 0,00 0,00 0,00 16.101,44 0,00 0,00 0,00 16.101,44
4500. DUBRAVKA TONŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1963 BOGOVIĆI 0,00 0,00 12.118,18 0,00 0,00 3.982,73 0,00 16.100,91