OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. HYSNI BERISHA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.339,21 0,00 0,00 0,00 16.339,21
4402. TAMARA GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOKVE 1989 LOKVE -257,08 0,00 -0,07 16.586,65 0,00 0,00 0,00 16.329,50
4403. HASAN TURSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1962 MILOVČIĆI 0,00 0,00 1.526,25 14.795,90 0,00 0,00 0,00 16.322,15
4404. ANTUN BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 7.113,39 -200,00 2.358,86 7.041,75 0,00 0,00 0,00 16.314,00
4405. SANJIN ČARGONJA PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1968 ČAVLE 6.039,31 0,00 0,00 8.074,32 0,00 0,00 2.196,11 16.309,74
4406. BLAŽ BOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 16.299,69 0,00 0,00 0,00 16.299,69
4407. MUHAMET BAŠTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.291,77 0,00 16.291,77
4408. DEME BOSHTRAKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA BLAGAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.291,77 0,00 16.291,77
4409. GORAN VUKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.274,72 0,00 0,00 0,00 16.274,72
4410. VIKTORIJA VERBAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.264,30 0,00 0,00 0,00 16.264,30
4411. MARINO PAŠTAR PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1967 KRALJEVICA 8.252,50 0,00 -0,86 8.003,44 0,00 0,00 0,00 16.255,08
4412. GANI BILALI PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1963 LOPAR -22,04 0,00 -229,62 16.499,06 0,00 0,00 0,00 16.247,40
4413. IBUSH HOXHA PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1959 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 16.239,36 0,00 0,00 0,00 16.239,36
4414. ESAD AVDUŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1976 NJIVICE 0,00 0,00 1.524,66 14.709,77 0,00 0,00 0,00 16.234,43
4415. VENIZA ŠUKE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.221,91 0,00 0,00 0,00 16.221,91
4416. NERMIN KAJMAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.218,56 0,00 0,00 0,00 16.218,56
4417. MATE KOLAKUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1992 KASTAV 0,00 0,00 0,00 0,00 16.207,28 0,00 0,00 16.207,28
4418. SILVANA ZLATAREK PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1966 VIŠKOVO 15.948,93 0,00 2.201,34 -1.952,68 0,00 0,00 0,00 16.197,59
4419. ANTONIJA BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1932 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.194,03 0,00 16.194,03
4420. MAVIJE MALIKI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1968 MALA UČKA 0,00 0,00 799,27 15.390,57 0,00 0,00 0,00 16.189,84
4421. NEVZAT TORO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.187,35 0,00 0,00 0,00 16.187,35
4422. NIKOLA NENADOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.897,00 0,00 279,07 0,00 16.176,07
4423. OLIVERA PUHARIĆ STEVANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 PODHUM -213,08 0,00 -126,51 16.513,08 0,00 0,00 0,00 16.173,49
4424. MILIVOJ PEŠUT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.169,61 0,00 0,00 0,00 16.169,61
4425. DENIS KNEŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.164,35 0,00 0,00 0,00 16.164,35
4426. JOZEF STOPKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.158,86 0,00 0,00 0,00 16.158,86
4427. LORIS ŠUBAT PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1954 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.144,60 0,00 16.144,60
4428. ZOROSLAV JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 19.186,11 0,00 0,00 -3.074,53 0,00 16.111,58
4429. KRUNOSLAV SERTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1973 ŠKRLJEVO 0,00 0,00 0,00 16.101,44 0,00 0,00 0,00 16.101,44
4430. DUBRAVKA TONŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1963 BOGOVIĆI 0,00 0,00 12.118,18 0,00 0,00 3.982,73 0,00 16.100,91
4431. HALIM SUSURI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 2.537,81 13.553,62 0,00 0,00 0,00 16.091,43
4432. KENAN HEKALO PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1972 KASTAV 0,00 0,00 16.097,44 0,00 0,00 -11,60 0,00 16.085,84
4433. VOJISLAV MILOSAVLJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1956 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 16.069,43 0,00 0,00 0,00 16.069,43
4434. ALDO RAKOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 0,00 16.066,90 0,00 0,00 0,00 16.066,90
4435. KHALID AL-SUHAILI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.061,41 0,00 0,00 0,00 16.061,41
4436. MILJENKA SOBOL PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1962 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 16.054,16 0,00 0,00 0,00 16.054,16
4437. DARIO TRSTENJAK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 0,00 16.035,23 0,00 0,00 0,00 16.035,23
4438. MARIJANA SRDAREV PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1982 MALINSKA 2.867,74 0,00 6.925,44 6.221,86 0,00 0,00 0,00 16.015,04
4439. KLAVDIJA TOPLEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 16.010,53 0,00 0,00 0,00 16.010,53
4440. MIHAELA WESS PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1980 WIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.003,63 0,00 16.003,63
4441. NEVENA ŠIMIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.998,40 0,00 15.998,40
4442. ANTE MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1986 DRAMALJ 0,00 0,00 15.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.993,00
4443. INES CISSE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.983,56 0,00 15.983,56
4444. ALEXANDER STRANAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.971,80 0,00 0,00 0,00 15.971,80
4445. BRANIMIR ŠTIGLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1946 KUKULJANOVO 5.888,12 0,00 -301,03 10.379,86 0,00 0,00 0,00 15.966,95
4446. LOREN BUČUL PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1976 ŠMRIKA 0,00 0,00 0,00 18.709,13 0,00 -2.742,80 0,00 15.966,33
4447. SMAJO HOJNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.948,21 0,00 0,00 0,00 15.948,21
4448. ĐULFERONA BEGANAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.941,88 0,00 0,00 0,00 15.941,88
4449. RUŽICA KRSTINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1931 PALIT 0,00 0,00 15.939,13 0,00 0,00 0,00 0,00 15.939,13
4450. AIDA DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.935,53 0,00 0,00 0,00 15.935,53
4451. STANKA ČANAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 2.827,11 0,00 0,00 13.096,05 0,00 15.923,16
4452. ZORAN JONAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.884,31 0,00 0,00 0,00 15.884,31
4453. ZORAN JEVTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 8.574,42 0,00 0,00 7.300,46 0,00 0,00 0,00 15.874,88
4454. MIRZA HAMZIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1987 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.871,76 0,00 0,00 0,00 15.871,76
4455. MIRSAD BEGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1974 CRIKVENICA 0,00 0,00 1.809,08 14.047,47 0,00 0,00 0,00 15.856,55
4456. DILJA MARKI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1950 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 15.853,84 0,00 0,00 0,00 15.853,84
4457. ALEN MARČELJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 MARČELJI 3.370,78 0,00 0,00 12.473,95 0,00 0,00 0,00 15.844,73
4458. FRANK MORIN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1937 SMITHTOWN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.840,45 0,00 15.840,45
4459. ELVIR TUTUŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.837,50 0,00 0,00 0,00 15.837,50
4460. ŠERIF GARANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.836,72 0,00 0,00 0,00 15.836,72
4461. SURJAN SULEJMANI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1977 SELCE 0,00 0,00 0,00 15.817,55 0,00 0,00 0,00 15.817,55
4462. HALIL ČAJLAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.806,97 0,00 0,00 0,00 15.806,97
4463. PACA BUROVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.791,85 0,00 0,00 0,00 15.791,85
4464. BOŽO SOLDO PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1949 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 15.785,56 0,00 0,00 0,00 15.785,56
4465. BLAGOJE MAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1944 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.780,00 0,00 15.780,00
4466. NEVZET ŠIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.770,39 0,00 0,00 0,00 15.770,39
4467. ELENA LYUBISHINA PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1957 BAKARAC 0,00 0,00 0,00 15.767,29 0,00 0,00 0,00 15.767,29
4468. SANDRA ŠKOBO PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1977 BREZE 0,00 0,00 0,00 15.757,54 0,00 0,00 0,00 15.757,54
4469. KATARINA GORJANC KAJFEŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1945 LJUBLJANA 0,00 0,00 15.754,29 0,00 0,00 0,00 0,00 15.754,29
4470. IVAN NIKOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1945 RIJEKA 0,00 0,00 1.266,90 14.482,32 0,00 0,00 0,00 15.749,22
4471. MILJENKO ZAFIROV PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1992 DEDIN 0,00 0,00 0,00 15.735,00 0,00 0,00 0,00 15.735,00
4472. DAVID DERETA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 MARINIĆI 0,00 0,00 939,14 14.793,01 0,00 0,00 0,00 15.732,15
4473. BORIS KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1956 KOSTRENA 0,00 0,00 15.816,06 -84,71 0,00 0,00 0,00 15.731,35
4474. PETER ZITZ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK NEW YORK- LONG HILL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.729,82 0,00 15.729,82
4475. DUBRAVKA IVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA -300,85 0,00 -1,55 16.010,67 0,00 0,00 0,00 15.708,27
4476. DAMIR TOMLJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1958 SARŠONI -512,77 0,00 0,00 16.220,11 0,00 0,00 0,00 15.707,34
4477. JAN KAPLAVKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.695,88 0,00 0,00 0,00 15.695,88
4478. GORDANA KRIVOKAPIĆ-POTOČNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.687,61 0,00 0,00 0,00 15.687,61
4479. ANDRO GUŠČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 5.473,59 0,00 0,00 10.197,35 0,00 0,00 0,00 15.670,94
4480. GORDANA RUPČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 15.670,54 0,00 0,00 0,00 15.670,54
4481. DENI KERAJ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1990 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 15.621,08 0,00 0,00 0,00 15.621,08
4482. ZORAN GRBAC PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1975 MARČELJI 17.916,40 0,00 -164,43 -1.189,18 0,00 -946,16 0,00 15.616,63
4483. JOZEF ZIEMBA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.612,16 0,00 0,00 0,00 15.612,16
4484. MARINKO BATINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 VIŠKOVO 0,00 0,00 0,00 15.610,87 0,00 0,00 0,00 15.610,87
4485. GORAN BOGDANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA -63,97 0,00 0,00 15.665,76 0,00 0,00 0,00 15.601,79
4486. INES JERČINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1978 HRELJIN 0,00 0,00 -729,42 16.330,31 0,00 0,00 0,00 15.600,89
4487. JOSIP GRABAR PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1955 PODHUM 0,00 0,00 0,00 15.600,55 0,00 0,00 0,00 15.600,55
4488. DANIJEL SCROBOGNA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA -447,29 0,00 -672,81 -343,11 0,00 17.052,37 0,00 15.589,16
4489. IGOR GRAHOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 664,70 14.924,32 0,00 0,00 0,00 15.589,02
4490. VILIJAM VALČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.556,60 0,00 0,00 0,00 15.556,60
4491. SENAD HAMIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1966 MATULJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.555,51 0,00 15.555,51
4492. IVAN VLAŠIMSKY PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1982 BAKAR-DIO 0,00 0,00 0,00 15.554,54 0,00 0,00 0,00 15.554,54
4493. ANTE DEMO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.553,02 0,00 0,00 0,00 15.553,02
4494. MIRJANA KARADAKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1989 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.543,53 0,00 0,00 0,00 15.543,53
4495. HASAN ĆEJVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 15.535,66 0,00 0,00 0,00 0,00 15.535,66
4496. ZLATKO ŠLJIVO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.527,32 0,00 0,00 0,00 15.527,32
4497. DAMIR FLAMACETA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.520,62 0,00 15.520,62
4498. JASMINKO ĆORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.513,89 0,00 0,00 0,00 15.513,89
4499. MIRJANA DENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 15.512,20 0,00 0,00 0,00 15.512,20
4500. VERONIKA KAJTAZI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1947 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.508,49 0,00 15.508,49