OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4401. HASAN TURSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1962 MILOVČIĆI 0,00 0,00 1.406,98 13.699,82 0,00 0,00 0,00 15.106,80
4402. IBUSH HOXHA PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1959 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 15.097,67 0,00 0,00 0,00 15.097,67
4403. DAMIR SARAJLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 -3.320,41 18.398,07 0,00 0,00 0,00 15.077,66
4404. VINKO DOŠLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1949 IČIĆI 0,00 0,00 15.075,47 0,00 0,00 0,00 0,00 15.075,47
4405. JOZEF STOPKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.062,55 0,00 0,00 0,00 15.062,55
4406. VILIJAM VALČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.061,78 0,00 0,00 0,00 15.061,78
4407. STJEPAN BOŠNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1958 STARA BAŠKA 0,00 0,00 0,00 15.056,42 0,00 0,00 0,00 15.056,42
4408. EDUARD PLEŠE PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1949 BROD NA KUPI 0,00 0,00 15.054,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15.054,02
4409. MIRJANA PAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 2.256,83 12.783,43 0,00 0,00 0,00 15.040,26
4410. ESAD AVDUŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1976 NJIVICE 0,00 0,00 1.405,39 13.619,99 0,00 0,00 0,00 15.025,38
4411. KLAUDIJO DEBEUC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.017,87 0,00 15.017,87
4412. JURICA TUDOR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 -1,30 0,00 0,00 15.012,51 0,00 15.011,21
4413. NERMIN KAJMAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 15.008,88 0,00 0,00 0,00 15.008,88