OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2018. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.10.2018. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. MIROSLAV MAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 560.116,86 10.045,47 0,00 83.679,30 0,00 0,00 653.841,63
102. MARKO TAUZER PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1972 MARČELJI 27.287,51 0,00 29.163,76 596.447,78 0,00 -2.618,76 0,00 0,00 650.280,29
103. MARIJA KIRINČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 RISIKA 126.317,78 0,00 81.625,28 438.994,41 0,00 0,00 0,00 0,00 646.937,47
104. ĐEVAD JELAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 207.965,90 0,00 239.466,67 181.395,63 0,00 0,00 0,00 0,00 628.828,20
105. VLADIMIR GOLAC PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1951 BAKAR-DIO 0,00 0,00 -727,61 627.318,19 0,00 0,00 0,00 0,00 626.590,58
106. MARIJA BARBALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 229.841,74 0,00 112.282,48 281.488,19 0,00 0,00 0,00 0,00 623.612,41
107. LJILJANKA BREKALO PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1950 MAVRINCI 23.299,97 0,00 20.875,46 573.645,21 0,00 0,00 0,00 0,00 617.820,64
108. JOSIP ŠKULIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1950 PODHUM 348.819,56 0,00 74.175,69 189.678,66 0,00 0,00 0,00 0,00 612.673,91
109. DAVOR MARŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 27.430,73 564.259,58 0,00 20.899,87 0,00 0,00 612.590,18
110. IVICA SAFTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1971 GRIŽANE-BELGRAD 0,00 0,00 102.607,73 502.978,87 0,00 0,00 0,00 0,00 605.586,60
111. NIKOLA GOLOMEJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1962 CRIKVENICA 22.308,97 0,00 21.060,32 555.212,98 0,00 0,00 0,00 0,00 598.582,27
112. LEON GAMBETA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 24.600,13 573.738,23 0,00 0,00 0,00 0,00 598.338,36
113. MARCEL SALVARO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 597.566,05 0,00 0,00 0,00 0,00 597.566,05
114. DAVOR GRGAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 596.006,45 0,00 0,00 0,00 0,00 596.006,45
115. ANA BOBNAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1957 SOBOLI 0,00 0,00 0,00 595.721,99 0,00 0,00 0,00 0,00 595.721,99
116. GORAN BRANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 238.496,96 0,00 195.088,38 0,00 0,00 159.880,34 0,00 0,00 593.465,68
117. ALFREDO RUBINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1964 OPRIĆ 0,00 0,00 511.424,47 80.101,70 0,00 0,00 0,00 0,00 591.526,17
118. BRANKO GAŠPAROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MRKOPALJ 1955 SUNGER 270.101,09 0,00 169.819,07 139.607,60 0,00 8.548,13 0,00 0,00 588.075,89
119. HELENA STIPEČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1964 BRIBIR 84.567,68 0,00 95.798,25 405.175,59 0,00 0,00 0,00 0,00 585.541,52
120. ZDENKO MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 323.434,95 0,00 8.623,74 12.640,28 0,00 240.391,01 0,00 0,00 585.089,98
121. ANDRIJA VESIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1941 RIJEKA 131.190,50 0,00 100.444,00 351.542,56 0,00 0,00 0,00 0,00 583.177,06
122. IVICA KRALJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 OMIŠALJ 186.339,75 0,00 142.271,65 244.968,36 0,00 7.759,83 0,00 0,00 581.339,59
123. VLATKO SOLDATIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 578.460,84 0,00 0,00 0,00 0,00 578.460,84
124. MIRKO STANIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1958 ŽGALJIĆI 52.622,90 0,00 64.018,79 456.217,06 0,00 0,00 0,00 0,00 572.858,75
125. RADOVAN PERIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1943 BAKARAC 75.506,76 0,00 66.265,51 420.483,41 0,00 1.779,38 0,00 0,00 564.035,06
126. IVICA MIŠKULIN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1948 KASTAV 320.859,26 0,00 33.988,03 208.288,54 0,00 0,00 0,00 0,00 563.135,83
127. SAŠA PETRUŠEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1969 MILČETIĆI 194.182,76 0,00 347.913,31 20.416,04 0,00 0,00 0,00 0,00 562.512,11
128. GORDANA BRNELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1955 SOBOLI 189.920,39 0,00 17.388,13 351.898,55 0,00 0,00 0,00 0,00 559.207,07
129. ANTON MILOŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1959 LEDENICE 0,00 0,00 167,78 552.252,74 0,00 4.096,29 0,00 0,00 556.516,81
130. DRAGUTIN VUK PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1953 CRIKVENICA 0,00 0,00 -1.207,35 557.573,73 0,66 0,00 0,00 0,00 556.367,04
131. IVO PENDE PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 DRAŽICE 183.651,72 0,00 4.134,31 364.264,94 0,00 0,00 0,00 0,00 552.050,97
132. ZLATE VIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 3.325,88 0,00 0,00 544.636,85 0,00 0,00 0,00 0,00 547.962,73
133. IVICA FRANJKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1953 BRIBIR 0,00 0,00 25.391,61 519.249,94 0,00 0,00 0,00 0,00 544.641,55
134. MARKO TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1970 KRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542.490,41 0,00 0,00 542.490,41
135. KOKAN OLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -2,12 0,00 414.775,30 126.045,20 0,00 0,00 0,00 0,00 540.818,38
136. DŽEMO ALJUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 MAVRINCI 2.592,47 81.215,51 -31,74 456.705,51 0,00 0,00 0,00 0,00 540.481,75
137. ŽARKO KRSTINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1964 PALIT -11.695,95 0,00 456.233,33 95.503,43 0,00 0,00 0,00 0,00 540.040,81
138. TON LEKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1955 BRIBIR 0,00 0,00 41.182,35 477.108,77 0,00 19.451,88 0,00 0,00 537.743,00
139. DRAŽEN PLEŠE PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1962 DELNICE 56.472,60 0,00 38.544,03 432.953,37 0,00 0,00 0,00 0,00 527.970,00
140. LJUBO JURETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1950 KUKULJANOVO 173.623,10 0,00 56.577,83 297.055,55 0,00 0,00 0,00 0,00 527.256,48
141. MIROSLAV KOVAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAVNA GORA 1946 RAVNA GORA 0,00 0,00 0,00 525.884,12 0,00 0,00 0,00 0,00 525.884,12
142. TOMISLAV LOS PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1951 KASTAV 1.455,12 0,00 3.389,22 515.514,73 0,00 0,00 0,00 0,00 520.359,07
143. MILENKO TRAMOŠLJIKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 125.701,23 0,00 32.918,01 337.763,87 0,00 22.209,61 0,00 0,00 518.592,72
144. MILAN MARAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 CRIKVENICA 0,00 0,00 27.340,83 463.181,16 0,00 26.459,37 0,00 0,00 516.981,36
145. GORDANA STIJELJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 50.834,13 0,00 187.262,63 278.077,33 0,00 0,00 0,00 0,00 516.174,09
146. IRFAN AZIRI PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1965 NOVI VINODOLSKI 96.387,94 0,00 36.989,53 382.782,18 0,00 0,00 0,00 0,00 516.159,65
147. MLADEN FUGOŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1951 KRK 0,00 0,00 951,08 515.153,85 0,00 0,00 0,00 0,00 516.104,93
148. ZVONIMIR JURANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1970 VANTAČIĆI 283.561,63 0,00 16.473,12 215.144,72 0,00 0,00 0,00 0,00 515.179,47
149. MILAN BJELČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1937 RIJEKA 495.425,26 0,00 12.422,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.848,05
150. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 448.093,46 0,00 55.198,54 0,00 0,00 503.292,00
151. FABIJAN JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 13.450,78 0,00 9.937,68 449.643,50 0,00 27.668,84 0,00 0,00 500.700,80
152. DANICA KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1958 POBRI 82.484,07 0,00 410.169,66 -126,93 0,00 6.891,48 0,00 0,00 499.418,28
153. EROL SALIHI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 120.200,23 0,00 131.445,08 247.253,15 0,00 0,00 0,00 0,00 498.898,46
154. DRAGAN DAMJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 93.379,53 0,00 30.501,12 371.887,68 0,00 0,00 0,00 0,00 495.768,33
155. JASNA LUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 0,00 0,00 0,00 495.683,24 0,00 0,00 0,00 0,00 495.683,24
156. MIRKO SIMČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1946 ŽGOMBIĆI 0,00 0,00 494.537,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.537,12
157. DARKO PIČULJAN PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1962 LOPAR 40.806,14 0,00 89.884,81 360.567,57 0,00 217,50 0,00 0,00 491.476,02
158. IZUDIN ZUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1954 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 491.027,62 0,00 0,00 0,00 0,00 491.027,62
159. ESTERA BAKARČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 BUZDOHANJ 0,00 0,00 -1.038,44 490.660,12 0,00 0,00 0,00 0,00 489.621,68
160. IVO CETINA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1967 MUČIĆI 15.619,06 0,00 3.441,02 470.231,82 0,00 0,00 0,00 0,00 489.291,90
161. ALICA KENJI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1959 JADRANOVO 0,00 0,00 29.569,03 457.815,07 0,00 0,00 0,00 0,00 487.384,10
162. MILOJKO RADIŠKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,FUŽINE 1966 FUŽINE 319.447,66 0,00 0,00 163.123,89 0,00 3.168,79 0,00 0,00 485.740,34
163. ZLATKO ČUKLIN PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1979 MARČELJI 62.331,15 0,00 117.117,54 305.848,18 0,00 0,00 0,00 0,00 485.296,87
164. NADA CVITKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1960 NOVI VINODOLSKI 112.130,65 0,00 108.002,88 263.808,94 0,00 0,00 0,00 0,00 483.942,47
165. ANITA TRAHLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1955 DRASTIN 26.568,25 0,00 -967,56 457.727,57 0,00 0,00 0,00 0,00 483.328,26
166. NIKOLA KUPINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1953 VELI LOŠINJ 22.511,78 0,00 -360,57 458.323,27 0,00 0,00 0,00 0,00 480.474,48
167. SVETOZAR LJUBOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1958 KASTAV 23.079,68 0,00 8.254,36 441.522,27 0,00 -180,38 0,00 0,00 472.675,93
168. REFIK MUJAKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1963 OPRIĆ 0,00 0,00 -1.999,89 474.313,97 0,00 0,00 0,00 0,00 472.314,08
169. BRUNA PERIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 40.695,97 0,00 -1.402,56 423.591,10 0,00 6.829,80 0,00 0,00 469.714,31
170. MLADEN KOMADINA PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1969 KLENOVICA 0,00 0,00 14.680,60 452.827,68 0,00 0,00 0,00 0,00 467.508,28
171. FABIJAN KNEŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 9.682,94 451.450,16 0,00 0,00 0,00 0,00 461.133,10
172. MORENA ŠKORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA -4,93 0,00 -2.707,40 458.620,20 0,00 0,00 0,00 0,00 455.907,87
173. STOJA BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 1.465,64 0,00 83.051,50 369.759,91 0,00 0,00 0,00 0,00 454.277,05
174. JULKA OREŠKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1957 SROKI 57.110,12 0,00 22.125,58 373.331,67 0,00 0,00 0,00 0,00 452.567,37
175. ANTO ZEBA PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1962 KRK 0,00 0,00 25.085,08 421.193,90 634,86 0,00 0,00 0,00 446.913,84
176. ZLATAN PENAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 196.335,76 243.200,85 0,00 0,00 0,00 0,00 439.536,61
177. NIKOLA MALJEVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1958 LIPLJE 0,00 0,00 0,00 437.841,98 0,00 0,00 0,00 0,00 437.841,98
178. IVAN GRGUREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1969 VEPRINAC 153.037,52 0,00 10.059,79 252.344,19 0,00 21.784,27 0,00 0,00 437.225,77
179. IVAN SVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1956 NOVI VINODOLSKI 39.062,89 0,00 46.012,78 349.660,69 0,00 1.551,51 0,00 0,00 436.287,87
180. MLADEN MADER PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1953 LOVRANSKA DRAGA 0,00 0,00 0,00 434.047,13 0,00 0,00 0,00 0,00 434.047,13
181. BARTUL PARO PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1947 OMIŠALJ 2.540,86 0,00 4.181,40 419.950,22 0,00 1.429,72 0,00 0,00 428.102,20
182. ZUHDIJA MEŠANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 CERNIK 0,00 0,00 0,00 426.883,38 0,00 0,00 0,00 0,00 426.883,38
183. MIROSLAV CUPAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 425.234,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.234,78
184. NADA PADOVAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA -1.279,57 0,00 -1.908,98 428.043,49 0,00 0,00 0,00 0,00 424.854,94
185. GORAN ČOP PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV -3.244,64 999,42 -466,68 424.866,13 0,00 0,00 0,00 0,00 422.154,23
186. SANDA PURGAR PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1967 HRELJIN 67.284,06 0,00 119.258,93 235.340,49 0,00 0,00 0,00 0,00 421.883,48
187. MILJENKO FERARI PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1952 OMIŠALJ 15.575,55 0,00 12.581,24 386.847,03 0,00 6.145,98 0,00 0,00 421.149,80
188. BRANIMIR ŠIMANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1972 PUNAT 196.736,55 0,00 35.111,74 188.006,12 0,00 0,00 0,00 0,00 419.854,41
189. FERDINAND ŠTAJMINGER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 4.036,89 414.926,89 0,00 0,00 0,00 0,00 418.963,78
190. DARKO DRAGAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA -0,05 0,00 44.417,63 372.851,96 0,00 0,00 0,00 0,00 417.269,54
191. MARIJA MATASIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1947 KRASICA 254.408,47 0,00 162.584,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.992,68
192. MARINKO KOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1971 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 416.532,95 0,00 0,00 0,00 0,00 416.532,95
193. VALTER GOLUBOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1956 SROKI 1.105,45 0,00 0,00 414.340,54 0,00 0,00 0,00 0,00 415.445,99
194. HRVOJE SEKELEZ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1975 KLANA 48.599,92 0,00 30.768,61 333.607,08 0,00 0,00 0,00 0,00 412.975,61
195. SIMON DANI PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1955 KRK 0,00 0,00 4.075,98 405.532,50 0,00 0,00 0,00 0,00 409.608,48
196. JASNA DUDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 PALIT 83.623,14 0,00 137.047,11 187.503,05 0,00 0,00 0,00 0,00 408.173,30
197. SLAVKO MILARDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1965 CERNIK 0,00 0,00 0,00 407.613,93 0,00 0,00 0,00 0,00 407.613,93
198. GJOK PECOLLAJ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1965 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 405.308,37 0,00 0,00 0,00 0,00 405.308,37
199. MISLAV KRISTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 405.261,67 0,00 0,00 0,00 0,00 405.261,67
200. RANKA ČANDRLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 OMIŠALJ 0,00 0,00 46.386,09 358.089,42 0,00 0,00 0,00 0,00 404.475,51