OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. BORIS KRSNIK PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1954 POLJE 4.335,60 0,00 1.985,50 226.956,71 0,00 0,00 0,00 233.277,81
902. MIĆO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1979 BAŠKA 76.305,47 0,00 48.713,14 107.134,00 0,00 0,00 0,00 232.152,61
903. ŽELJKO JELIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,SKRAD 1967 HRIBAC -530,85 -1.463,74 5.896,41 197.208,10 0,00 30.891,45 0,00 232.001,37
904. EDUARDO PUGHEL PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 1.855,32 229.883,59 0,00 0,00 0,00 231.738,91
905. HAZIR KRASNIQI PRIMORSKO-GORANSKA,FUŽINE 1958 FUŽINE 0,00 0,00 9.650,17 222.085,73 0,00 0,00 0,00 231.735,90
906. ALDO LADAVAC PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1950 JUŠIĆI -18.332,09 0,00 1.128,86 248.891,94 0,00 0,00 0,00 231.688,71
907. STELLA HRABAR PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 BRNELIĆI 64.764,40 0,00 0,00 160.671,91 0,00 6.224,05 0,00 231.660,36
908. ENIS NEZIRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 231.220,11 0,00 0,00 0,00 231.220,11
909. RASTISLAV LUETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 230.942,23 0,00 9,11 0,00 230.951,34
910. DOBRICA SUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1965 BANJOL 0,00 0,00 0,00 230.805,43 0,00 0,00 0,00 230.805,43
911. JASNA LUKAVEČKI VIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 438,24 0,00 2.360,60 227.972,79 0,00 0,00 0,00 230.771,63
912. JOSIP LUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 28.905,81 0,00 2.672,50 199.099,67 0,00 0,00 0,00 230.677,98
913. JOSIP MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1954 TRŠĆE 0,00 0,00 0,00 230.263,34 0,00 0,00 0,00 230.263,34
914. EMIL ŠPALJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 43.088,51 187.109,61 0,00 0,00 0,00 230.198,12
915. IVAN OŽANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 228.850,54 0,00 0,00 0,00 228.850,54
916. KRISTINA RUBČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 3.220,24 0,00 12.437,61 213.037,57 0,00 0,00 0,00 228.695,42
917. MEHDI MALOKU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 228.546,71 0,00 0,00 0,00 228.546,71
918. JAMAL SHARBINI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1960 PODHUM 0,00 0,00 0,00 228.210,52 0,00 0,00 0,00 228.210,52
919. IGOR GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1976 KASTAV 0,00 0,00 96.067,55 132.058,00 0,00 0,00 0,00 228.125,55
920. ELLI BROZIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1969 BRIBIR 39.750,49 0,00 21.862,76 165.734,60 0,00 0,00 0,00 227.347,85
921. MATO PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1951 KASTAV 17.694,39 0,00 6.681,58 202.823,02 0,00 0,00 0,00 227.198,99
922. RIFET MAŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 18.001,67 0,00 3.583,30 205.515,16 0,00 0,00 0,00 227.100,13
923. SINIŠA LISTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 632,41 0,00 6.891,94 219.342,17 0,00 0,00 0,00 226.866,52
924. BRANKICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 6.659,42 0,00 5.319,17 214.661,50 0,00 0,00 0,00 226.640,09
925. MILAN KUŽET PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1963 CRIKVENICA 0,00 0,00 59.909,83 166.582,07 0,00 0,00 0,00 226.491,90
926. VEBI ISMAILI PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1939 NOVI VINODOLSKI 2.922,23 0,00 166,12 223.202,04 0,00 0,00 0,00 226.290,39
927. IVICA DRAGOJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1973 SROKI 207.778,60 0,00 16.101,71 2.291,56 0,00 0,00 0,00 226.171,87
928. DARKO PLANTARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 29.830,33 0,00 57.646,49 138.683,71 0,00 0,00 0,00 226.160,53
929. DOMAGOJ LUKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1981 MARINIĆI 8.064,85 0,00 6.004,21 211.996,43 0,00 0,00 0,00 226.065,49
930. IVANA DŽAJA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1980 JUŠIĆI -2.661,96 0,00 8.095,30 220.562,27 0,00 0,00 0,00 225.995,61
931. NEDŽIBA SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -67,84 225.869,86 0,00 0,00 0,00 225.802,02
932. SANJIN DUMENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1972 PALIT 17.004,83 0,00 4.706,82 204.053,88 0,00 0,00 0,00 225.765,53
933. GARKA ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 224.358,92 0,00 0,00 0,00 224.358,92
934. VALTER HENT PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 224.105,29 0,00 0,00 0,00 224.105,29
935. AHMET MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 224.083,24 0,00 0,00 0,00 224.083,24
936. GZIM ŠATRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 223.487,95 0,00 0,00 0,00 223.487,95
937. DARINKA DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 7.651,68 0,00 377,24 215.264,40 0,00 0,00 0,00 223.293,32
938. MARINO KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1956 MATULJI 0,00 0,00 0,00 223.072,57 0,00 0,00 0,00 223.072,57
939. GORDAN MILER PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1972 KASTAV 0,00 0,00 6.103,80 216.606,67 0,00 0,00 0,00 222.710,47
940. PETAR ĐOGO PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 54.334,74 0,00 34.663,74 133.455,41 0,00 0,00 0,00 222.453,89
941. ALMEDINA RAHMANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 -585,09 223.037,30 0,00 0,00 0,00 222.452,21
942. GORAN BRUMNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 9.478,73 211.779,38 0,00 862,83 0,00 222.120,94
943. RITA MILOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 6.308,14 215.462,06 0,00 0,00 0,00 221.770,20
944. JOSIPA TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 CERNIK 57.584,64 0,00 32.365,08 129.433,94 0,00 2.095,39 0,00 221.479,05
945. ALDO ŠILOVINAC PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1964 MALI LOŠINJ 4.748,12 0,00 3.873,95 212.731,57 0,00 0,00 0,00 221.353,64
946. MELITA SMOLČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1968 TUK 0,00 0,00 0,00 221.345,47 0,00 0,00 0,00 221.345,47
947. ZORICA PONIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 143.494,97 0,00 29.513,61 48.056,73 0,00 0,00 0,00 221.065,31
948. DANILO MILJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 -930,15 0,00 221.925,18 0,00 0,00 0,00 220.995,03
949. IVO JELUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1978 KRALJEVICA 87.087,86 0,00 25.750,60 107.229,94 0,00 0,00 0,00 220.068,40
950. DJEMAJL DURAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 189.899,58 30.165,24 0,00 0,00 0,00 220.064,82
951. NIKOLA FRKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 67.466,37 0,00 1.623,07 150.391,75 0,00 0,00 0,00 219.481,19
952. ĐANI JAKOTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 DOBREĆ 0,00 0,00 0,00 219.421,57 0,00 0,00 0,00 219.421,57
953. DRAŽEN ĐANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1970 CRIKVENICA 12.490,24 0,00 1.834,18 204.585,59 0,00 0,00 0,00 218.910,01
954. MARKAN LJEVAR PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 0,00 0,00 218.733,32 0,00 0,00 0,00 0,00 218.733,32
955. ANČICA TOPOLOVEC PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1957 ŠILO 0,00 0,00 83.571,79 134.769,00 0,00 0,00 0,00 218.340,79
956. IVICA BENVIN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 217.886,39 0,00 0,00 0,00 217.886,39
957. ZDRAVKO ŠAJNOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1974 MARINIĆI 56.952,09 0,00 25.479,13 134.609,56 0,00 0,00 0,00 217.040,78
958. BRUNO BAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 216.787,57 0,00 0,00 0,00 216.787,57
959. VITTORIO VIŠKANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA -15.468,35 0,00 149.943,16 82.219,72 0,00 0,00 0,00 216.694,53
960. ANTON MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 216.689,18 0,00 0,00 0,00 216.689,18
961. MELANIJA STARČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1974 MARINIĆI 93.803,20 0,00 12.714,49 110.110,05 0,00 0,00 0,00 216.627,74
962. ŽELJKO BILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 216.588,61 0,00 0,00 0,00 216.588,61
963. SANDRO HOST PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1979 BARBAT 0,00 0,00 42.778,88 173.636,01 0,00 0,00 0,00 216.414,89
964. IVAN KNEŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1968 KRK -0,17 0,00 -1.019,47 217.185,02 0,00 0,00 0,00 216.165,38
965. DRAGOMIR SVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1973 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 20.902,07 195.257,35 0,00 0,00 0,00 216.159,42
966. ĐOVANI VUJASINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1956 ŠMRIKA 99.644,33 0,00 1.123,24 115.125,72 0,00 0,00 0,00 215.893,29
967. DUBRAVKA TOMLJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1968 NOVI VINODOLSKI 10.110,02 52.755,62 14.374,36 138.635,12 0,00 0,00 0,00 215.875,12
968. ROBERT SUŠANJ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1959 MUČIĆI 1.039,72 0,00 2.092,38 212.649,43 0,00 0,00 0,00 215.781,53
969. ROBERT ANTONIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1966 MARČELJI 139.502,79 0,00 7.363,88 68.453,77 0,00 0,00 0,00 215.320,44
970. BUDIMIR JELOVICA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA 0,00 0,00 93.198,98 121.939,75 0,00 0,00 0,00 215.138,73
971. SLAVKO BUNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1951 SUPETARSKA DRAGA 1.292,00 0,00 -1.114,90 145.143,47 0,00 69.712,67 0,00 215.033,24
972. MARJAN ĐUĐAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 5.986,27 0,00 107.280,37 38.414,60 0,00 63.344,76 0,00 215.026,00
973. DARKO NEGOVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 6.710,53 208.247,03 0,00 0,00 0,00 214.957,56
974. MATEO MARELJA PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1974 BAŠKA 0,00 0,00 4.078,77 210.577,91 0,00 0,00 0,00 214.656,68
975. JASNA VRBANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1964 KOSTRENA 0,00 0,00 4.634,87 209.461,60 0,00 0,00 0,00 214.096,47
976. BISERKA RADOVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1963 KASTAV 0,00 0,00 5.693,37 207.986,91 0,00 0,00 0,00 213.680,28
977. VEDRAN GAŠPAROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1969 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 213.661,95 0,00 0,00 0,00 213.661,95
978. DRAGICA KAHRIMANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1961 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 213.642,29 0,00 0,00 0,00 213.642,29
979. ŽIVKA BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1946 VIŠKOVO 0,00 0,00 -696,29 214.212,29 0,00 0,00 0,00 213.516,00
980. IVAN ROŽMAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 17.265,60 0,00 0,00 195.819,11 0,00 0,00 0,00 213.084,71
981. NEDA GRBAC PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 -45,26 213.061,99 0,00 0,00 0,00 213.016,73
982. RANKO GRLAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 2.964,37 0,00 -32,25 210.046,56 0,00 0,00 0,00 212.978,68
983. PETAR SVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1954 BATER 0,00 0,00 0,00 212.782,25 0,00 0,00 0,00 212.782,25
984. MARIO ŠOJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 200.674,17 0,00 11.936,84 0,00 212.611,01
985. DINKO ŠRAGALJ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1961 VRBOVSKO 13.905,94 0,00 3.721,44 194.562,43 0,00 0,00 0,00 212.189,81
986. BOGDAN ŠUMONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1944 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 211.935,83 0,00 0,00 0,00 211.935,83
987. MONIKA ŠEGOTA PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1970 KRALJEVICA 0,00 0,00 0,00 211.619,00 0,00 0,00 0,00 211.619,00
988. ROBI DAMIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 2.366,40 0,00 0,00 209.225,74 0,00 0,00 0,00 211.592,14
989. ŽELJKO TONKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA -0,81 0,00 0,00 211.555,37 0,00 0,00 0,00 211.554,56
990. MILAN JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 36.905,38 0,00 -329,97 174.818,36 0,00 0,00 0,00 211.393,77
991. FATIMA GRGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 210.905,27 0,00 0,00 0,00 210.905,27
992. VIŠNJA KRIŠTOFIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1965 RUKAVAC 0,00 0,00 0,00 207.192,34 0,00 3.200,37 0,00 210.392,71
993. HANNA MALYARCHYN PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 210.088,77 0,00 0,00 0,00 210.088,77
994. USEJN ISMAILI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1948 KRALJEVICA -89,25 0,00 -44,91 209.856,33 0,00 0,00 0,00 209.722,17
995. RASIM BYTYQI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 209.707,93 0,00 0,00 0,00 209.707,93
996. ZLATKO STOJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1966 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 209.681,47 0,00 0,00 0,00 209.681,47
997. SENAD DAUTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1966 CRIKVENICA 0,00 0,00 -2.103,02 211.638,89 0,00 0,00 0,00 209.535,87
998. MARINA ANUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 -358,88 209.648,37 0,00 0,00 0,00 209.289,49
999. RATKO MAMULA PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1961 TUK 11.965,61 0,00 0,00 197.113,86 0,00 0,00 0,00 209.079,47
1000. SLOBODAN PANDUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 208.868,69 0,00 0,00 0,00 208.868,69