OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. ZORAN ROGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 107.675,27 0,00 4.052,86 115.914,46 0,00 0,00 0,00 227.642,59
902. ORNELLA NAGEL PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1957 POROZINA 0,00 0,00 -478,21 227.393,51 0,00 0,00 0,00 226.915,30
903. PETAR ĐOGO PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 68.409,95 0,00 32.538,25 125.791,17 0,00 0,00 0,00 226.739,37
904. DRAŽEN MACANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 124.909,25 0,00 11.388,63 90.268,00 0,00 0,00 0,00 226.565,88
905. FRANC CVITIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 226.330,25 0,00 0,00 0,00 226.330,25
906. BRANKICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 21.220,01 0,00 5.807,54 199.176,74 0,00 0,00 0,00 226.204,29
907. JASENKA BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 4.832,87 0,00 -61,47 221.295,26 0,00 0,00 0,00 226.066,66
908. ZDRAVKO TRBOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 53,90 0,00 0,00 225.366,43 0,00 0,00 0,00 225.420,33
909. LJUBOMIR VUJASINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 2.165,73 222.530,08 0,00 0,00 0,00 224.695,81
910. JASMINKA KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1965 GOMIRJE 55.263,03 0,00 38.702,57 130.344,21 0,00 0,00 0,00 224.309,81
911. EDO MUZAFEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 -5.466,89 229.621,07 0,00 0,00 0,00 224.154,18
912. IVICA VUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1979 CRIKVENICA 22.933,12 0,00 2.217,93 198.965,23 0,00 0,00 0,00 224.116,28
913. SADETA JAŠAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 277,70 223.789,86 0,00 0,00 0,00 224.067,56
914. MARIO ŠTEMBERGAR PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1955 KLANA -440,00 0,00 0,00 224.085,65 0,00 0,00 0,00 223.645,65
915. NEVENKA ISKRA PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1954 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 223.603,17 0,00 0,00 0,00 223.603,17
916. ZORICA MIFTAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 1.638,64 0,00 3.005,38 218.943,16 0,00 0,00 0,00 223.587,18
917. ELZA PONJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 131.223,02 0,00 31.303,91 61.033,70 0,00 0,00 0,00 223.560,63
918. MIHAJLO MILANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1938 ČAVLE 0,00 0,00 223.339,91 0,00 0,00 0,00 0,00 223.339,91
919. IVO JELUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1978 KRALJEVICA 80.227,32 0,00 24.744,63 118.086,31 0,00 0,00 0,00 223.058,26
920. MIĆO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1979 BAŠKA 70.680,53 0,00 46.358,90 105.768,71 0,00 0,00 0,00 222.808,14
921. ZORAN MIKAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 222.651,88 0,00 0,00 0,00 0,00 222.651,88
922. SENAD FODOLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 222.567,56 0,00 0,00 0,00 222.567,56
923. MARIJA GRCE PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU 42.987,15 0,00 2.471,17 176.904,14 0,00 0,00 0,00 222.362,46
924. MARIN KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 66,12 0,00 20.685,78 201.496,74 0,00 0,00 0,00 222.248,64
925. SAMI RUSTEMI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1961 PODHUM -2,52 0,00 0,00 221.810,38 0,00 0,00 0,00 221.807,86
926. VID KUZMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 6.533,20 212.959,15 0,00 2.174,51 0,00 221.666,86
927. JAKOV ŽONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1946 RIJEKA -1.594,74 0,00 -3.349,50 226.553,00 0,00 0,00 0,00 221.608,76
928. RASTISLAV LUETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 221.477,97 0,00 0,00 0,00 221.477,97
929. STELLA HRABAR PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 BRNELIĆI 61.608,84 0,00 0,00 154.014,09 0,00 5.787,01 0,00 221.409,94
930. DOBRICA SUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1965 BANJOL 0,00 0,00 0,00 221.390,78 0,00 0,00 0,00 221.390,78
931. BOŽICA CAPAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 17.261,59 0,00 3.814,24 200.283,58 0,00 0,00 0,00 221.359,41
932. ENIS NEZIRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 221.275,97 0,00 0,00 0,00 221.275,97
933. JOSIP LUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 27.529,77 0,00 2.562,22 190.768,63 0,00 0,00 0,00 220.860,62
934. JOSIP MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1954 TRŠĆE 0,00 0,00 0,00 220.503,44 0,00 0,00 0,00 220.503,44
935. EMIL ŠPALJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 41.267,49 179.165,99 0,00 0,00 0,00 220.433,48
936. KEMAJL GECAJ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1961 POBRI -2.912,30 0,00 0,00 223.139,53 0,00 0,00 0,00 220.227,23
937. BRANIMIR BLAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 62.170,30 0,00 16.453,98 141.532,03 0,00 0,00 0,00 220.156,31
938. LUCIANA PAVIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1943 RIJEKA 48.618,40 0,00 24.022,77 147.024,34 0,00 0,00 0,00 219.665,51
939. MEHDI MALOKU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 219.508,38 0,00 0,00 0,00 219.508,38
940. IVAN OŽANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 219.434,30 0,00 0,00 0,00 219.434,30
941. PERO KUSOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1965 MARINIĆI 41.727,32 0,00 791,87 176.569,41 0,00 0,00 0,00 219.088,60
942. ALDO LADAVAC PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1950 JUŠIĆI -18.332,09 0,00 1.128,86 235.779,20 0,00 0,00 0,00 218.575,97
943. JASNA LUKAVEČKI VIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 416,15 0,00 2.350,35 215.775,94 0,00 0,00 0,00 218.542,44
944. ESAT CIMIROTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -525,57 218.930,77 0,00 0,00 0,00 218.405,20
945. IVANA DŽAJA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1980 JUŠIĆI 330,33 0,00 7.795,69 210.270,80 0,00 0,00 0,00 218.396,82
946. SVETKO DEMO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 -4.720,51 223.017,06 0,00 0,00 0,00 218.296,55
947. MILA MEDENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1974 BUZDOHANJ 103.015,87 0,00 61.350,43 53.508,23 0,00 0,00 0,00 217.874,53
948. AMIR OKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 108,86 0,00 180.980,10 36.777,40 0,00 0,00 0,00 217.866,36
949. ELLI BROZIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1969 BRIBIR 38.059,16 0,00 21.019,12 158.671,72 0,00 0,00 0,00 217.750,00
950. JAMAL SHARBINI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1960 PODHUM 0,00 0,00 0,00 217.742,94 0,00 0,00 0,00 217.742,94
951. DEAN BREKALO PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1970 MAVRINCI 111.704,18 0,00 16.954,76 88.886,87 0,00 0,00 0,00 217.545,81
952. NEDŽAD MAHALBAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1979 POLJANE 0,00 0,00 1.555,29 215.895,40 0,00 0,00 0,00 217.450,69
953. GARKA ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 216.748,90 0,00 0,00 0,00 216.748,90
954. VEBI ISMAILI PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1939 NOVI VINODOLSKI 2.781,89 0,00 -27,56 213.862,46 0,00 0,00 0,00 216.616,79
955. HAIDRUN HONIG-POHL PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1949 CRIKVENICA 0,00 0,00 216.409,59 0,00 0,00 0,00 0,00 216.409,59
956. IVICA JUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1973 MIHOTIĆI 776,94 0,00 -254,73 215.628,20 0,00 0,00 0,00 216.150,41
957. SANJA KNEŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1969 CRIKVENICA 21.833,11 0,00 52.844,13 141.122,41 0,00 0,00 0,00 215.799,65
958. VALTER HENT PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 215.393,67 0,00 0,00 0,00 215.393,67
959. MATO PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1951 KASTAV 16.229,31 0,00 6.126,09 192.975,94 0,00 0,00 0,00 215.331,34
960. GZIM ŠATRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 215.155,35 0,00 0,00 0,00 215.155,35
961. EDUARDO PUGHEL PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 1.677,07 213.370,78 0,00 0,00 0,00 215.047,85
962. SINIŠA LISTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 591,15 0,00 6.485,68 207.885,81 0,00 0,00 0,00 214.962,64
963. NEDŽIBA SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -67,84 214.827,74 0,00 0,00 0,00 214.759,90
964. SENAD DAUTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1966 CRIKVENICA 0,00 0,00 -2.103,02 216.735,26 0,00 0,00 0,00 214.632,24
965. IVICA DRAGOJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1973 SROKI 197.064,19 0,00 15.223,31 2.170,80 0,00 0,00 0,00 214.458,30
966. AHMET MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 214.262,08 0,00 0,00 0,00 214.262,08
967. ABAZ EMINI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1958 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 214.245,08 0,00 0,00 0,00 214.245,08
968. DARINKA DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 7.767,16 0,00 371,42 205.969,76 0,00 0,00 0,00 214.108,34
969. IGOR GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1976 KASTAV 0,00 0,00 89.408,27 124.675,38 0,00 0,00 0,00 214.083,65
970. ROMANO ŠALOV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 214.013,28 0,00 0,00 0,00 214.013,28
971. RASIM BALTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 76.378,69 0,00 102.514,36 34.835,05 0,00 173,97 0,00 213.902,07
972. XIAOFENG SHI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 213.819,77 0,00 0,00 0,00 213.819,77
973. DOMAGOJ LUKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1981 MARINIĆI 7.616,16 0,00 5.711,91 200.444,09 0,00 0,00 0,00 213.772,16
974. BORIS KRSNIK PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1954 POLJE 4.119,38 0,00 1.970,08 207.457,41 0,00 0,00 0,00 213.546,87
975. DIAN LIU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 213.215,53 0,00 0,00 0,00 213.215,53
976. FRANE DOKOZA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 35.896,02 0,00 1.160,42 98.621,73 0,00 76.937,83 0,00 212.616,00
977. KRISTINA RUBČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 3.008,53 0,00 11.783,78 197.759,20 0,00 0,00 0,00 212.551,51
978. SANJIN DAMIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1961 BUZDOHANJ 0,00 0,00 0,00 212.298,72 0,00 0,00 0,00 212.298,72
979. JOSIPA TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 CERNIK 54.185,65 0,00 31.264,17 124.136,99 0,00 1.886,07 0,00 211.472,88
980. HAZIR KRASNIQI PRIMORSKO-GORANSKA,FUŽINE 1958 FUŽINE 0,00 0,00 9.048,23 201.996,24 0,00 0,00 0,00 211.044,47
981. RITA MILOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 6.033,91 204.877,74 0,00 0,00 0,00 210.911,65
982. NADIRE MUTIŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1968 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 210.322,04 0,00 0,00 0,00 210.322,04
983. DARKO PLANTARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 27.646,23 0,00 53.867,25 128.756,01 0,00 0,00 0,00 210.269,49
984. ŽELJKO BILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 210.266,72 0,00 0,00 0,00 210.266,72
985. RIFET MAŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 16.851,44 0,00 3.421,69 189.915,13 0,00 0,00 0,00 210.188,26
986. DANILO MILJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 -930,15 0,00 210.985,95 0,00 0,00 0,00 210.055,80
987. DEIT BOZA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1980 KOSI 35.671,90 0,00 17.916,45 156.387,76 0,00 0,00 0,00 209.976,11
988. SULEJMAN SABRIU PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1975 PUNAT 0,00 0,00 1.379,92 208.257,12 0,00 0,00 0,00 209.637,04
989. BRUNO BAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 209.565,99 0,00 0,00 0,00 209.565,99
990. DRAŽEN ĐANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1970 CRIKVENICA 11.979,45 0,00 1.764,10 195.792,70 0,00 0,00 0,00 209.536,25
991. MARINO KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1956 MATULJI 0,00 0,00 0,00 209.360,91 0,00 0,00 0,00 209.360,91
992. IVAN CRNČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1945 SOLINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.040,46 0,00 209.040,46
993. MELITA SMOLČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1968 TUK 0,00 0,00 0,00 209.026,46 0,00 0,00 0,00 209.026,46
994. IVICA BENVIN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 -878,38 202.971,71 0,00 6.869,09 0,00 208.962,42
995. SANJIN DUMENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1972 PALIT 15.421,77 0,00 4.351,92 188.946,11 0,00 0,00 0,00 208.719,80
996. PETAR SVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1954 BATER 0,00 0,00 0,00 208.642,31 0,00 0,00 0,00 208.642,31
997. MATO ĐULABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 208.482,78 0,00 0,00 0,00 208.482,78
998. ZORICA PONIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 135.227,57 0,00 28.162,54 44.919,32 0,00 0,00 0,00 208.309,43
999. GORDAN MILER PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1972 BROD NA KUPI 0,00 0,00 5.599,12 202.520,52 0,00 0,00 0,00 208.119,64
1000. NEDELJKA KONČAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 17.293,25 190.713,62 0,00 0,00 0,00 208.006,87