OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. ENIS NEZIRI PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 213.436,07 0,00 0,00 0,00 213.436,07
902. STELLA HRABAR PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 BRNELIĆI 59.121,02 0,00 0,00 148.765,11 0,00 5.442,46 0,00 213.328,59
903. JOSIP LUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 26.444,90 0,00 2.475,27 184.200,50 0,00 0,00 0,00 213.120,67
904. JASMINKA KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1965 GOMIRJE 52.159,19 0,00 36.226,03 124.659,68 0,00 0,00 0,00 213.044,90
905. JOSIP MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1954 TRŠĆE 0,00 0,00 0,00 212.808,83 0,00 0,00 0,00 212.808,83
906. FRANC CVITIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 212.785,59 0,00 0,00 0,00 212.785,59
907. EMIL ŠPALJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 39.831,80 172.903,31 0,00 0,00 0,00 212.735,11
908. ZORAN ROGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 100.801,89 0,00 3.778,98 108.107,52 0,00 0,00 0,00 212.688,39
909. MEHDI MALOKU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 212.382,67 0,00 0,00 0,00 212.382,67
910. IVAN OŽANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 212.010,60 0,00 0,00 0,00 212.010,60
911. SENAD DAUTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1966 CRIKVENICA 0,00 0,00 270,33 211.476,66 0,00 0,00 0,00 211.746,99
912. MIHAJLO MILANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1938 RIJEKA 0,00 0,00 211.463,51 0,00 0,00 0,00 0,00 211.463,51
913. ZDRAVKO TRBOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 49,61 0,00 0,00 211.208,06 0,00 0,00 0,00 211.257,67
914. GARKA ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 210.749,22 0,00 0,00 0,00 210.749,22
915. SLAVEN MRKELA PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1969 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 210.533,56 0,00 0,00 0,00 210.533,56
916. MIĆO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1979 BAŠKA 66.180,08 0,00 44.533,21 99.596,90 0,00 0,00 0,00 210.310,19
917. MARIJA GRCE PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU 40.361,95 0,00 2.322,17 167.543,42 0,00 0,00 0,00 210.227,54
918. ELLI BROZIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1969 BRIBIR 36.725,72 0,00 20.354,00 153.103,45 0,00 0,00 0,00 210.183,17
919. NIKOLA ĐOKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1968 SARŠONI -17.645,70 0,00 -6.118,42 233.443,00 0,00 0,00 0,00 209.678,88
920. SNJEŽANA POTOČNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 2.655,21 206.865,99 0,00 0,00 0,00 209.521,20
921. JAMAL SHARBINI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1960 PODHUM 0,00 0,00 0,00 209.490,38 0,00 0,00 0,00 209.490,38
922. VEBI ISMAILI PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1939 NOVI VINODOLSKI 2.671,25 0,00 -33,78 206.499,21 0,00 0,00 0,00 209.136,68
923. JANEZ TERBOVC PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1953 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 208.929,06 0,00 0,00 0,00 208.929,06
924. JASNA LUKAVEČKI VIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 398,73 0,00 2.342,26 206.160,04 0,00 0,00 0,00 208.901,03
925. GZIM ŠATRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 208.586,02 0,00 0,00 0,00 208.586,02
926. VALTER HENT PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 208.525,49 0,00 0,00 0,00 208.525,49
927. JAKOV ŽONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1946 RIJEKA -2.177,89 0,00 -3.338,52 213.910,17 0,00 0,00 0,00 208.393,76
928. DRAGAN BARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1956 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 208.182,85 0,00 0,00 0,00 208.182,85
929. KEMAJL GECAJ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1961 POBRI -2.912,30 0,00 0,00 210.705,43 0,00 0,00 0,00 207.793,13
930. NEDŽIBA SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 RUKAVAC 0,00 0,00 1.315,53 206.122,25 0,00 0,00 0,00 207.437,78
931. MARIN KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 62,14 0,00 19.773,83 187.598,09 0,00 0,00 0,00 207.434,06
932. MILA MEDENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1974 BUZDOHANJ 98.083,05 0,00 58.075,31 50.943,97 0,00 0,00 0,00 207.102,33
933. ESAT CIMIROTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -525,57 207.549,53 0,00 0,00 0,00 207.023,96
934. KRISTINA RUBČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 2.841,61 0,00 16.024,66 187.764,60 0,00 0,00 0,00 206.630,87
935. AHMET MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 206.519,14 0,00 0,00 0,00 206.519,14
936. DARINKA DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 7.366,30 0,00 366,83 198.641,89 0,00 0,00 0,00 206.375,02
937. IVANA DŽAJA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1980 JUŠIĆI 312,88 0,00 7.324,19 198.396,46 0,00 0,00 0,00 206.033,53
938. RASIM BALTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 73.577,39 0,00 98.707,47 33.529,20 0,00 164,50 0,00 205.978,56
939. MATO PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1951 KASTAV 15.074,27 0,00 5.688,15 185.212,56 0,00 0,00 0,00 205.974,98
940. TIHANA SEDEJ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1983 ŠMRIKA 0,00 0,00 0,00 205.933,51 0,00 0,00 0,00 205.933,51
941. IVICA JUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1973 MIHOTIĆI 731,42 0,00 -254,73 205.403,82 0,00 0,00 0,00 205.880,51
942. SAMI RUSTEMI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1961 PODHUM -2,52 0,00 0,00 205.789,76 0,00 0,00 0,00 205.787,24
943. SINIŠA LISTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 558,61 0,00 6.165,38 198.853,72 0,00 0,00 0,00 205.577,71
944. ZORAN MIKAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 205.534,43 0,00 0,00 0,00 0,00 205.534,43
945. ŽELJKO RUKAVINA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 1.523,68 0,00 1.620,97 202.383,14 0,00 0,00 0,00 205.527,79
946. BRANIMIR BLAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 57.697,41 0,00 15.512,87 132.186,06 0,00 0,00 0,00 205.396,34
947. ŽELJKO BILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 205.282,58 0,00 0,00 0,00 205.282,58
948. IVICA DRAGOJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1973 SROKI 188.617,05 0,00 14.530,77 2.075,60 0,00 0,00 0,00 205.223,42
949. BRANKA LAGINJA PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1952 KLANA -12.889,53 0,00 -8.396,59 226.012,17 0,00 0,00 0,00 204.726,05
950. SLAVKO BUNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1951 SUPETARSKA DRAGA 1.079,21 0,00 69,32 126.133,71 0,00 77.384,75 0,00 204.666,99
951. JOZEF FRANJO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1940 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 204.621,52 0,00 0,00 0,00 204.621,52
952. DOMAGOJ LUKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1981 MARINIĆI 7.262,43 0,00 5.481,47 191.336,32 0,00 0,00 0,00 204.080,22
953. DEAN BREKALO PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1970 MAVRINCI 104.792,15 0,00 15.830,36 83.440,73 0,00 0,00 0,00 204.063,24
954. BRUNO BAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 203.872,55 0,00 0,00 0,00 203.872,55
955. JOSIPA TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 CERNIK 51.505,92 0,00 30.396,23 119.960,93 0,00 1.940,88 0,00 203.803,96
956. PREN MARKU PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1956 POBRI 0,01 0,00 0,00 203.414,81 0,00 0,00 0,00 203.414,82
957. NADIRE MUTIŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1968 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 203.307,22 0,00 0,00 0,00 203.307,22
958. IGOR GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1976 KASTAV 0,00 0,00 84.158,15 118.854,95 0,00 0,00 0,00 203.013,10
959. SANJIN DAMIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1961 BUZDOHANJ 0,00 0,00 0,00 202.666,90 0,00 0,00 0,00 202.666,90
960. PETAR SUBOTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1952 CRIKVENICA 10.866,26 0,00 4.667,00 186.943,83 0,00 0,00 0,00 202.477,09
961. RITA MILOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 5.817,72 196.533,14 0,00 0,00 0,00 202.350,86
962. LJILJANA KAMENAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 202.325,04 0,00 0,00 0,00 202.325,04
963. DRAŽEN ĐANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1970 CRIKVENICA 11.576,76 0,00 1.708,85 188.860,46 0,00 0,00 0,00 202.146,07
964. AMIR OKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 102,86 0,00 167.059,72 34.809,51 0,00 0,00 0,00 201.972,09
965. DRAGICA KAHRIMANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1961 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 201.583,91 0,00 0,00 0,00 201.583,91
966. ŠEFIK KARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1973 POLJE 0,00 0,00 7.665,34 193.679,73 0,00 0,00 0,00 201.345,07
967. DEIT BOZA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1980 KOSI 34.152,64 0,00 17.109,60 149.776,22 0,00 0,00 0,00 201.038,46
968. IVAN CRNČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1945 SOLINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.741,64 0,00 200.741,64
969. DAMIR MATOŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1968 MALI LOŠINJ 0,02 0,00 2.526,82 197.938,87 0,00 0,00 0,00 200.465,71
970. BORIS KRSNIK PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1954 POLJE 3.948,92 0,00 1.957,93 194.457,83 0,00 0,00 0,00 200.364,68
971. ERVIN KOVAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA -12.777,20 0,00 18.236,76 194.580,29 0,00 0,00 0,00 200.039,85
972. DIJANA SALKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 199.517,66 0,00 0,00 0,00 199.517,66
973. ANDREJA DIKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 50.659,67 0,00 139.286,08 9.166,18 0,00 -68,00 0,00 199.043,93
974. PETAR SVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1954 BATER 0,00 0,00 0,00 199.013,98 0,00 0,00 0,00 199.013,98
975. ROBERT SUŠANJ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1959 MUČIĆI 947,51 0,00 1.872,43 195.924,15 0,00 0,00 0,00 198.744,09
976. ZORICA PONIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 128.709,62 0,00 27.097,36 42.445,82 0,00 0,00 0,00 198.252,80
977. DARKO PLANTARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 25.924,31 0,00 50.887,74 120.929,06 0,00 0,00 0,00 197.741,11
978. MARINO KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1956 MATULJI 0,00 0,00 0,00 197.633,53 0,00 0,00 0,00 197.633,53
979. ŽIVKA BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1946 VIŠKOVO 0,00 0,00 -696,29 197.916,78 0,00 0,00 0,00 197.220,49
980. ĐANI JAKOTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 DOBREĆ 0,00 0,00 0,00 197.021,06 0,00 0,00 0,00 197.021,06
981. GORDAN MILER PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1972 BROD NA KUPI 0,00 0,00 5.366,71 191.415,11 0,00 0,00 0,00 196.781,82
982. IVICA BENVIN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 -878,38 191.213,10 0,00 6.338,26 0,00 196.672,98
983. BOGDAN ŠUMONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1944 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 196.482,70 0,00 0,00 0,00 196.482,70
984. JASENKA BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA -979,61 0,00 -61,47 197.435,65 0,00 0,00 0,00 196.394,57
985. NIKICA BRIŠKI PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1967 CRNI LUG 5.031,27 0,00 -6,22 191.260,29 0,00 0,00 0,00 196.285,34
986. DARKO NEGOVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 6.249,85 189.946,06 0,00 0,00 0,00 196.195,91
987. CHRISTIANE ŠTEMBERGER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 10.880,88 0,00 27.670,61 157.581,54 0,00 0,00 0,00 196.133,03
988. ŽELJKO TONKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA -0,81 0,00 0,00 195.968,52 0,00 0,00 0,00 195.967,71
989. NEDELJKA KONČAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 16.857,76 178.946,96 0,00 0,00 0,00 195.804,72
990. DANIJEL VEŽA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 71.660,56 0,00 31.262,59 92.833,68 0,00 0,00 0,00 195.756,83
991. VITTORIO VIŠKANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA -15.468,35 0,00 136.410,09 74.810,42 0,00 0,00 0,00 195.752,16
992. SENAD FODOLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 195.666,02 0,00 0,00 0,00 195.666,02
993. NIKOLA FRKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 60.324,99 0,00 1.445,46 133.829,71 0,00 0,00 0,00 195.600,16
994. SANJIN DUMENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1972 PALIT 14.173,70 0,00 4.347,57 177.035,33 0,00 0,00 0,00 195.556,60
995. USEJN ISMAILI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1948 KRALJEVICA -89,25 0,00 -44,91 195.451,39 0,00 0,00 0,00 195.317,23
996. KRISTINA SINDIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 195.127,63 0,00 0,00 0,00 195.127,63
997. JASMIN BRKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1959 MAVRINCI 0,00 0,00 966,19 192.270,75 0,00 1.701,30 0,00 194.938,24
998. TOMISLAV HANŽEVAČKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1966 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 194.363,49 0,00 0,00 0,00 194.363,49
999. LJUBA PEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA -0,23 0,00 -0,10 194.038,44 0,00 0,00 0,00 194.038,11
1000. DALIBOR ŠTAKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1969 SARŠONI 20.222,13 0,00 0,00 173.717,79 0,00 0,00 0,00 193.939,92