OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. MIRKO BOLONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 144.156,65 0,00 45.401,01 44.165,79 0,00 0,00 0,00 233.723,45
902. MIDHAT ZEMBO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 159.690,27 0,00 35.179,68 0,00 0,00 38.683,70 0,00 233.553,65
903. FATMIR SADRIJA PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1977 KRASICA 14.664,51 0,00 8.913,37 209.771,02 0,00 0,00 0,00 233.348,90
904. DENIS PILEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 232.979,20 0,00 0,00 0,00 232.979,20
905. ĐORĐICA ČENGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1954 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 232.728,97 0,00 0,00 0,00 232.728,97
906. DRAGAN MILIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 232.708,34 0,00 0,00 0,00 232.708,34
907. ZORAN ROGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 109.958,04 0,00 4.143,84 118.507,27 0,00 0,00 0,00 232.609,15
908. MARIJAN KIPRIJANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1964 SVETI IVAN 13.952,67 0,00 0,00 218.442,36 0,00 0,00 0,00 232.395,03
909. MIODRAG MLAĐENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1962 MORAVICE 17.031,59 0,00 3.941,84 211.421,07 0,00 0,00 0,00 232.394,50
910. BRANKA LAGINJA PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1952 KLANA 0,00 0,00 0,00 232.229,14 0,00 0,00 0,00 232.229,14
911. MLADEN OVČARIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 125.484,21 106.718,52 0,00 0,00 0,00 232.202,73
912. RAJKO TRAMOŠLJANIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 68.410,97 0,00 29.298,58 134.475,08 0,00 0,00 0,00 232.184,63
913. ROBERT RIBARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1966 MALI LOŠINJ 0,66 0,00 -0,57 232.085,74 0,00 0,00 0,00 232.085,83
914. MIRJANA VLAH PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1968 CERNIK -1.155,30 0,00 3.654,29 229.214,58 0,00 0,00 0,00 231.713,57
915. JASENKA BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 4.971,01 0,00 -61,47 226.522,13 0,00 0,00 0,00 231.431,67
916. MILENKO MRVOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1961 LJUBOŠINA 12.818,55 0,00 1.917,65 216.675,81 0,00 0,00 0,00 231.412,01
917. PETAR ČERNOK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1959 LEDENICE 0,00 0,00 0,00 231.076,04 0,00 0,00 0,00 231.076,04
918. SLAVKO RAKULJIĆ-ZELOV PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1964 BRIBIR 112.092,55 0,00 43.828,38 75.052,17 0,00 0,00 0,00 230.973,10
919. ORNELLA NAGEL PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1957 POROZINA 0,00 0,00 -478,21 231.254,46 0,00 0,00 0,00 230.776,25
920. FRANC CVITIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 230.744,02 0,00 0,00 0,00 230.744,02
921. PETAR ĐOGO PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 69.543,93 0,00 33.094,78 127.797,96 0,00 0,00 0,00 230.436,67
922. ZDRAVKO TRBOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 55,33 0,00 0,00 230.068,65 0,00 0,00 0,00 230.123,98
923. NEDŽAD MAHALBAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1979 POLJANE 0,00 0,00 1.582,83 228.209,55 0,00 0,00 0,00 229.792,38
924. DRAŽEN MACANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 126.436,97 0,00 11.535,34 91.350,75 0,00 0,00 0,00 229.323,06
925. IVICA VUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1979 CRIKVENICA 23.457,71 0,00 2.222,86 203.422,09 0,00 0,00 0,00 229.102,66
926. ZORAN MIKAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 228.336,87 0,00 0,00 0,00 0,00 228.336,87
927. IVO JELUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1978 KRALJEVICA 82.023,67 0,00 25.316,75 120.768,23 0,00 0,00 0,00 228.108,65
928. JASMINKA KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1965 GOMIRJE 56.293,88 0,00 39.524,84 132.232,13 0,00 0,00 0,00 228.050,85
929. NEVENKA ISKRA PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1954 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 227.889,70 0,00 0,00 0,00 227.889,70
930. BRANKICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 18.501,35 0,00 5.912,15 203.231,23 0,00 0,00 0,00 227.644,73
931. SADETA JAŠAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 283,05 227.199,96 0,00 0,00 0,00 227.483,01
932. LJUBOMIR VUJASINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 2.206,18 225.153,05 0,00 0,00 0,00 227.359,23
933. MIHAJLO MILANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1938 ČAVLE 0,00 0,00 227.284,26 0,00 0,00 0,00 0,00 227.284,26
934. MARIN KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 67,44 0,00 20.988,66 206.106,14 0,00 0,00 0,00 227.162,24
935. SAMI RUSTEMI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1961 PODHUM -2,52 0,00 0,00 227.131,10 0,00 0,00 0,00 227.128,58
936. ZORICA MIFTAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 1.666,05 0,00 3.009,00 222.173,23 0,00 0,00 0,00 226.848,28
937. MARIO ŠTEMBERGAR PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1955 KLANA -440,00 0,00 0,00 227.181,53 0,00 0,00 0,00 226.741,53
938. EDO MUZAFEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 -5.466,89 232.113,19 0,00 0,00 0,00 226.646,30
939. ELZA PONJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 132.929,99 0,00 31.709,56 61.814,52 0,00 0,00 0,00 226.454,07
940. MARIJA GRCE PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU 43.859,02 0,00 2.520,66 180.012,99 0,00 0,00 0,00 226.392,67
941. MIĆO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1979 BAŠKA 72.175,20 0,00 46.008,99 107.818,43 0,00 0,00 0,00 226.002,62
942. JAKOV ŽONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1946 RIJEKA -1.594,74 0,00 -3.349,50 230.751,90 0,00 0,00 0,00 225.807,66
943. SUZANA ZADKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1975 MIHOTIĆI 80.281,80 0,00 25.413,30 120.030,34 0,00 0,00 0,00 225.725,44
944. ABAZ EMINI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1958 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 225.632,62 0,00 0,00 0,00 225.632,62
945. ROMANO ŠALOV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 225.434,44 0,00 0,00 0,00 225.434,44
946. BRANIMIR BLAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 63.655,82 0,00 16.766,53 144.635,97 0,00 0,00 0,00 225.058,32
947. KEMAJL GECAJ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1961 POBRI -2.912,30 0,00 0,00 227.269,12 0,00 0,00 0,00 224.356,82
948. BOŽICA CAPAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 17.763,17 0,00 3.925,07 202.493,68 0,00 0,00 0,00 224.181,92
949. STELLA HRABAR PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 BRNELIĆI 62.435,08 0,00 0,00 155.757,36 0,00 5.901,45 0,00 224.093,89
950. RASTISLAV LUETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 223.956,07 0,00 0,00 0,00 223.956,07
951. ENIS NEZIRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 223.879,71 0,00 0,00 0,00 223.879,71
952. DOBRICA SUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1965 BANJOL 0,00 0,00 0,00 223.855,90 0,00 0,00 0,00 223.855,90
953. VID KUZMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 6.533,20 214.692,73 0,00 2.234,12 0,00 223.460,05
954. JOSIP LUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 27.890,07 0,00 2.591,10 192.950,02 0,00 0,00 0,00 223.431,19
955. HAZIR KRASNIQI PRIMORSKO-GORANSKA,FUŽINE 1958 FUŽINE 0,00 0,00 9.205,84 214.067,82 0,00 0,00 0,00 223.273,66
956. AMIR OKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 110,86 0,00 185.603,29 37.430,98 0,00 0,00 0,00 223.145,13
957. JOSIP MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1954 TRŠĆE 0,00 0,00 0,00 223.058,95 0,00 0,00 0,00 223.058,95
958. EMIL ŠPALJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 41.744,30 181.245,94 0,00 0,00 0,00 222.990,24
959. XIAOFENG SHI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 222.772,31 0,00 0,00 0,00 222.772,31
960. ESAT CIMIROTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -525,57 223.258,90 0,00 0,00 0,00 222.733,33
961. HAIDRUN HONIG-POHL PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1949 CRIKVENICA 0,00 0,00 222.608,95 0,00 0,00 0,00 0,00 222.608,95
962. IVANA DŽAJA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1980 JUŠIĆI 336,13 0,00 7.952,29 214.214,47 0,00 0,00 0,00 222.502,89
963. SVETKO DEMO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 -4.720,51 227.103,52 0,00 0,00 0,00 222.383,01
964. PERO KUSOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1965 MARINIĆI 42.373,47 0,00 801,80 179.186,92 0,00 0,00 0,00 222.362,19
965. DIAN LIU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 222.168,07 0,00 0,00 0,00 222.168,07
966. DEAN BREKALO PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1970 MAVRINCI 113.999,78 0,00 17.328,19 90.695,63 0,00 0,00 0,00 222.023,60
967. ALDO LADAVAC PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1950 JUŠIĆI -18.332,09 0,00 1.128,86 239.212,62 0,00 0,00 0,00 222.009,39
968. IVAN OŽANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 221.899,82 0,00 0,00 0,00 221.899,82
969. MEHDI MALOKU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 221.874,96 0,00 0,00 0,00 221.874,96
970. JASNA LUKAVEČKI VIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 421,93 0,00 2.353,03 218.969,53 0,00 0,00 0,00 221.744,49
971. MILA MEDENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1974 BUZDOHANJ 104.654,15 0,00 62.438,16 54.359,88 0,00 0,00 0,00 221.452,19
972. JAMAL SHARBINI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1960 PODHUM 0,00 0,00 0,00 220.483,74 0,00 0,00 0,00 220.483,74
973. ELLI BROZIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1969 BRIBIR 38.502,01 0,00 21.240,02 160.521,06 0,00 0,00 0,00 220.263,09
974. MIRNA VALIDŽIĆ-BUDIMČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1962 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 219.656,55 0,00 0,00 0,00 219.656,55
975. IVICA JUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1973 MIHOTIĆI 792,07 0,00 -254,73 219.023,90 0,00 0,00 0,00 219.561,24
976. LJILJANA BOLJEŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 CRIKVENICA 0,00 0,00 5.562,21 213.622,86 0,00 0,00 0,00 219.185,07
977. EDUARDO PUGHEL PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 1.723,74 217.399,73 0,00 0,00 0,00 219.123,47
978. VEBI ISMAILI PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1939 NOVI VINODOLSKI 2.818,64 0,00 -25,49 216.307,93 0,00 0,00 0,00 219.101,08
979. BUDIMIR JELOVICA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA 0,00 0,00 102.560,78 116.360,83 0,00 0,00 0,00 218.921,61
980. GARKA ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 218.741,49 0,00 0,00 0,00 218.741,49
981. BORIS KRSNIK PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1954 POLJE 4.175,99 0,00 1.974,12 212.410,18 0,00 0,00 0,00 218.560,29
982. VULLNET SEDOLLI PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1965 KASTAV 0,00 0,00 7.124,45 134.094,10 0,00 77.226,81 0,00 218.445,36
983. MATO PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1951 KASTAV 16.612,93 0,00 6.271,54 195.554,27 0,00 0,00 0,00 218.438,74
984. SINIŠA LISTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 601,95 0,00 6.592,05 210.885,53 0,00 0,00 0,00 218.079,53
985. SENAD DAUTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1966 CRIKVENICA 0,00 0,00 -2.103,02 220.128,74 0,00 0,00 0,00 218.025,72
986. IGOR GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1976 KASTAV 0,00 0,00 91.151,92 126.608,42 0,00 0,00 0,00 217.760,34
987. VALTER HENT PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 217.674,71 0,00 0,00 0,00 217.674,71
988. NEDŽIBA SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -67,84 217.718,98 0,00 0,00 0,00 217.651,14
989. IVICA DRAGOJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1973 SROKI 199.869,63 0,00 15.453,30 2.202,43 0,00 0,00 0,00 217.525,36
990. GZIM ŠATRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 217.337,15 0,00 0,00 0,00 217.337,15
991. MILAN KUŽET PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1963 CRIKVENICA 0,00 0,00 56.258,44 160.939,44 0,00 0,00 0,00 217.197,88
992. DOMAGOJ LUKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1981 MARINIĆI 7.733,65 0,00 5.788,45 203.468,93 0,00 0,00 0,00 216.991,03
993. AHMET MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 216.833,62 0,00 0,00 0,00 216.833,62
994. KRISTINA RUBČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 3.063,96 0,00 11.954,98 201.759,66 0,00 0,00 0,00 216.778,60
995. DARINKA DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 7.900,30 0,00 372,94 208.403,45 0,00 0,00 0,00 216.676,69
996. RASIM BALTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 77.309,05 0,00 103.778,69 35.268,75 0,00 177,11 0,00 216.533,60
997. SRDJAN ČEVIZOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 0,00 -535,18 216.988,33 0,00 0,00 0,00 216.453,15
998. SANJIN DAMIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1961 BUZDOHANJ 0,00 0,00 0,00 215.497,61 0,00 0,00 0,00 215.497,61
999. RIFET MAŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 17.152,61 0,00 3.464,00 193.999,81 0,00 0,00 0,00 214.616,42
1000. DARKO PLANTARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 28.218,11 0,00 54.856,80 131.355,45 0,00 0,00 0,00 214.430,36