OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. BRANKA LAGINJA PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1952 KLANA 0,00 0,00 0,00 223.154,25 0,00 0,00 0,00 223.154,25
902. ORNELLA NAGEL PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1957 POROZINA 0,00 0,00 -478,21 223.575,00 0,00 0,00 0,00 223.096,79
903. PETAR ĐOGO PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 67.288,43 0,00 31.987,83 123.806,44 0,00 0,00 0,00 223.082,70
904. ZORAN ROGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 105.417,59 0,00 3.962,90 113.350,14 0,00 0,00 0,00 222.730,63
905. LJUBOMIR VUJASINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 2.125,73 219.935,92 0,00 0,00 0,00 222.061,65
906. FRANC CVITIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 221.964,99 0,00 0,00 0,00 221.964,99
907. EDO MUZAFEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 -5.466,89 227.156,34 0,00 0,00 0,00 221.689,45
908. SADETA JAŠAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 272,41 220.868,81 0,00 0,00 0,00 221.141,22
909. ZDRAVKO TRBOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 52,49 0,00 0,00 220.715,87 0,00 0,00 0,00 220.768,36
910. JASENKA BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 4.696,25 0,00 -61,47 216.125,81 0,00 0,00 0,00 220.760,59
911. ELZA PONJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 129.534,81 0,00 30.902,70 60.261,46 0,00 0,00 0,00 220.698,97
912. JASMINKA KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1965 GOMIRJE 54.243,52 0,00 37.889,34 128.477,03 0,00 0,00 0,00 220.609,89
913. MARIO ŠTEMBERGAR PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1955 KLANA -440,00 0,00 0,00 221.023,81 0,00 0,00 0,00 220.583,81
914. ZORICA MIFTAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 1.611,54 0,00 3.001,79 215.748,59 0,00 0,00 0,00 220.361,92
915. VID KUZMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 6.533,20 211.244,62 0,00 2.115,56 0,00 219.893,38
916. MIĆO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1979 BAŠKA 69.202,28 0,00 46.542,68 103.741,47 0,00 0,00 0,00 219.486,43
917. MIHAJLO MILANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1938 ČAVLE 0,00 0,00 219.438,90 0,00 0,00 0,00 0,00 219.438,90
918. NEVENKA ISKRA PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1954 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 219.363,74 0,00 0,00 0,00 219.363,74
919. IVICA VUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1979 CRIKVENICA 22.414,29 0,00 2.213,04 194.536,60 0,00 0,00 0,00 219.163,93
920. RASTISLAV LUETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 219.027,10 0,00 0,00 0,00 219.027,10
921. DOBRICA SUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1965 BANJOL 0,00 0,00 0,00 218.952,76 0,00 0,00 0,00 218.952,76
922. STELLA HRABAR PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 BRNELIĆI 60.791,67 0,00 0,00 152.289,97 0,00 5.673,84 0,00 218.755,48
923. ENIS NEZIRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 218.700,82 0,00 0,00 0,00 218.700,82
924. SENAD DAUTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1966 CRIKVENICA 0,00 0,00 -2.103,02 220.766,20 0,00 0,00 0,00 218.663,18
925. MARIJA GRCE PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU 42.124,86 0,00 2.422,23 173.829,45 0,00 0,00 0,00 218.376,54
926. JOSIP LUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 27.173,43 0,00 2.533,66 188.611,22 0,00 0,00 0,00 218.318,31
927. RENE ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1960 ŠILO 67.224,11 0,00 41.651,67 109.211,00 0,00 0,00 0,00 218.086,78
928. IVO JELUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1978 KRALJEVICA 78.450,71 0,00 24.178,80 115.433,86 0,00 0,00 0,00 218.063,37
929. JOSIP MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1954 TRŠĆE 0,00 0,00 0,00 217.976,01 0,00 0,00 0,00 217.976,01
930. EMIL ŠPALJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 40.795,91 177.108,91 0,00 0,00 0,00 217.904,82
931. JAKOV ŽONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1946 RIJEKA -1.594,74 0,00 -3.349,50 222.400,25 0,00 0,00 0,00 217.456,01
932. MARIN KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 64,81 0,00 20.386,24 196.938,01 0,00 0,00 0,00 217.389,06
933. MEHDI MALOKU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 217.167,82 0,00 0,00 0,00 217.167,82
934. ZORAN MIKAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 217.029,36 0,00 0,00 0,00 0,00 217.029,36
935. IVAN OŽANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 216.995,86 0,00 0,00 0,00 216.995,86
936. SAMI RUSTEMI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1961 PODHUM -2,52 0,00 0,00 216.548,13 0,00 0,00 0,00 216.545,61
937. KEMAJL GECAJ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1961 POBRI -2.912,30 0,00 0,00 219.055,34 0,00 0,00 0,00 216.143,04
938. JASNA LUKAVEČKI VIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 410,43 0,00 2.347,69 212.617,43 0,00 0,00 0,00 215.375,55
939. BRANIMIR BLAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 60.701,10 0,00 16.144,85 138.462,18 0,00 0,00 0,00 215.308,13
940. ELLI BROZIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1969 BRIBIR 37.621,17 0,00 20.800,65 156.842,75 0,00 0,00 0,00 215.264,57
941. ALDO LADAVAC PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1950 JUŠIĆI -18.332,09 0,00 1.128,86 232.383,51 0,00 0,00 0,00 215.180,28
942. JAMAL SHARBINI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1960 PODHUM 0,00 0,00 0,00 215.032,25 0,00 0,00 0,00 215.032,25
943. GARKA ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 214.778,20 0,00 0,00 0,00 214.778,20
944. SENAD FODOLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 214.671,54 0,00 0,00 0,00 214.671,54
945. MILA MEDENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1974 BUZDOHANJ 101.395,60 0,00 60.274,66 52.665,95 0,00 0,00 0,00 214.336,21
946. IVANA DŽAJA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1980 JUŠIĆI 324,60 0,00 7.640,82 206.370,47 0,00 0,00 0,00 214.335,89
947. SVETKO DEMO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 -4.720,51 218.975,51 0,00 0,00 0,00 214.255,00
948. VEBI ISMAILI PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1939 NOVI VINODOLSKI 2.745,55 0,00 -29,60 211.443,88 0,00 0,00 0,00 214.159,83
949. ESAT CIMIROTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -525,57 214.650,19 0,00 0,00 0,00 214.124,62
950. VALTER HENT PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 213.137,70 0,00 0,00 0,00 213.137,70
951. DEAN BREKALO PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1970 MAVRINCI 109.433,80 0,00 16.585,43 87.097,99 0,00 0,00 0,00 213.117,22
952. GZIM ŠATRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 212.997,55 0,00 0,00 0,00 212.997,55
953. IVICA JUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1973 MIHOTIĆI 761,99 0,00 -254,73 212.269,83 0,00 0,00 0,00 212.777,09
954. AMIR OKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 106,89 0,00 176.407,71 36.131,01 0,00 0,00 0,00 212.645,61
955. MATO PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1951 KASTAV 15.849,92 0,00 5.982,24 190.425,92 0,00 0,00 0,00 212.258,08
956. NEDŽIBA SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -67,84 211.968,28 0,00 0,00 0,00 211.900,44
957. SINIŠA LISTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 580,46 0,00 6.380,47 204.919,07 0,00 0,00 0,00 211.880,00
958. AHMET MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 211.718,78 0,00 0,00 0,00 211.718,78
959. DARINKA DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 7.635,49 0,00 369,91 203.562,79 0,00 0,00 0,00 211.568,19
960. IVICA DRAGOJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1973 SROKI 194.289,58 0,00 14.995,83 2.139,53 0,00 0,00 0,00 211.424,94
961. ŽELJKO RUKAVINA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 1.567,28 0,00 1.676,54 208.094,41 0,00 0,00 0,00 211.338,23
962. RASIM BALTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 75.458,56 0,00 101.263,92 34.406,12 0,00 170,86 0,00 211.299,46
963. DOMAGOJ LUKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1981 MARINIĆI 7.499,97 0,00 5.636,22 197.452,49 0,00 0,00 0,00 210.588,68
964. EDUARDO PUGHEL PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 1.630,91 208.917,28 0,00 0,00 0,00 210.548,19
965. KRISTINA RUBČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 2.953,70 0,00 11.614,47 195.955,61 0,00 0,00 0,00 210.523,78
966. IGOR GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1976 KASTAV 0,00 0,00 87.683,78 122.763,56 0,00 0,00 0,00 210.447,34
967. HAIDRUN HONIG-POHL PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1949 CRIKVENICA 0,00 0,00 210.278,36 0,00 0,00 0,00 0,00 210.278,36
968. BORIS KRSNIK PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1954 POLJE 4.063,39 0,00 1.966,08 203.414,96 0,00 0,00 0,00 209.444,43
969. NEDŽAD MAHALBAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1979 POLJANE 0,00 0,00 1.528,05 207.658,63 0,00 0,00 0,00 209.186,68
970. SANJIN DAMIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1961 BUZDOHANJ 0,00 0,00 0,00 209.134,98 0,00 0,00 0,00 209.134,98
971. JOSIPA TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 CERNIK 53.305,45 0,00 30.979,08 122.765,29 0,00 1.831,87 0,00 208.881,69
972. PETAR SUBOTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1952 CRIKVENICA 11.236,08 0,00 4.763,58 192.746,23 0,00 0,00 0,00 208.745,89
973. ŽELJKO BILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 208.629,59 0,00 0,00 0,00 208.629,59
974. NADIRE MUTIŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1968 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 208.522,43 0,00 0,00 0,00 208.522,43
975. RITA MILOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 5.962,90 202.136,81 0,00 0,00 0,00 208.099,71
976. SULEJMAN SABRIU PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1975 PUNAT 0,00 0,00 1.355,99 206.352,42 0,00 0,00 0,00 207.708,41
977. BRUNO BAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 207.695,88 0,00 0,00 0,00 207.695,88
978. XIAOFENG SHI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 207.492,58 0,00 0,00 0,00 207.492,58
979. DANILO MILJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 -930,15 0,00 208.153,11 0,00 0,00 0,00 207.222,96
980. DRAŽEN ĐANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1970 CRIKVENICA 11.847,18 0,00 1.745,95 193.515,69 0,00 0,00 0,00 207.108,82
981. DEIT BOZA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1980 KOSI 35.172,87 0,00 17.651,43 154.216,10 0,00 0,00 0,00 207.040,40
982. DIAN LIU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 206.888,34 0,00 0,00 0,00 206.888,34
983. ABAZ EMINI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1958 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 206.520,44 0,00 0,00 0,00 206.520,44
984. MATO ĐULABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 206.404,69 0,00 0,00 0,00 206.404,69
985. IVAN CRNČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1945 SOLINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.314,57 0,00 206.314,57
986. ROMANO ŠALOV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 206.255,38 0,00 0,00 0,00 206.255,38
987. DARKO PLANTARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 27.080,64 0,00 52.888,58 126.185,12 0,00 0,00 0,00 206.154,34
988. MELITA SMOLČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1968 TUK 0,00 0,00 0,00 205.836,32 0,00 0,00 0,00 205.836,32
989. MARINO KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1956 MATULJI 0,00 0,00 0,00 205.508,85 0,00 0,00 0,00 205.508,85
990. PETAR SVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1954 BATER 0,00 0,00 0,00 205.479,72 0,00 0,00 0,00 205.479,72
991. BISERKA RADOVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1963 KASTAV 0,00 0,00 5.098,88 200.202,55 0,00 0,00 0,00 205.301,43
992. DRAGICA KAHRIMANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1961 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 205.153,64 0,00 0,00 0,00 205.153,64
993. ZORICA PONIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 133.086,64 0,00 27.812,66 44.106,86 0,00 0,00 0,00 205.006,16
994. ŠEFIK KARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1973 POLJE 0,00 0,00 7.746,66 197.198,96 0,00 0,00 0,00 204.945,62
995. IVICA BENVIN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 -878,38 199.109,39 0,00 6.694,73 0,00 204.925,74
996. GORDAN MILER PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1972 BROD NA KUPI 0,00 0,00 5.468,43 198.872,76 0,00 0,00 0,00 204.341,19
997. SANJIN DUMENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1972 PALIT 15.011,82 0,00 4.260,01 185.033,82 0,00 0,00 0,00 204.305,65
998. NEDELJKA KONČAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 17.150,21 186.848,66 0,00 0,00 0,00 203.998,87
999. ROBERT SUŠANJ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1959 MUČIĆI 974,81 0,00 1.937,54 200.875,46 0,00 0,00 0,00 203.787,81
1000. ĐANI JAKOTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 DOBREĆ 0,00 0,00 0,00 203.652,44 0,00 0,00 0,00 203.652,44