OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
901. DANIJEL ŽAKULA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1988 RIJEKA 0,00 0,00 -913,72 124.457,31 0,00 0,00 0,00 0,00 123.543,59
902. JASNA BOLTERSTEIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 11.111,98 0,00 3.866,34 108.540,63 0,00 0,00 0,00 0,00 123.518,95
903. ĐANI KROTA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1975 POBRI 0,00 0,00 0,00 123.233,04 0,00 0,00 0,00 0,00 123.233,04
904. ZLATA JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1955 KRK 24.462,50 0,00 15.724,68 82.878,92 0,00 0,00 0,00 0,00 123.066,10
905. FRANJO LUKANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1948 MOČILE 0,00 0,00 0,00 122.992,30 0,00 0,00 0,00 0,00 122.992,30
906. IVAN LUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1952 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 10.711,54 112.240,51 0,00 0,00 0,00 0,00 122.952,05
907. RENATO LENAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA -1.038,57 0,00 32.310,41 91.625,94 0,00 0,00 0,00 0,00 122.897,78
908. MARIJAN GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1976 VRBOVSKO 39.463,74 0,00 0,00 83.334,62 0,00 0,00 0,00 0,00 122.798,36
909. SLOBODAN PANDUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 122.575,35 0,00 0,00 0,00 0,00 122.575,35
910. KSENIJA KAJDIĆ-TRENTO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 102.296,65 20.193,03 0,00 0,00 0,00 0,00 122.489,68
911. ZDRAVKO GAĆINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 6.393,36 116.068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 122.462,18
912. ĐORĐE ZAFIROV PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1961 PODHUM 0,00 0,00 -647,41 123.038,29 0,00 0,00 0,00 0,00 122.390,88
913. ANDREA NEŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1985 MATULJI 32.031,07 0,00 90.402,76 -179,99 0,00 0,00 0,00 0,00 122.253,84
914. EMIN HRUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1993 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 27.013,08 0,00 95.202,59 0,00 0,00 122.215,67
915. BORIS RADOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1949 SARŠONI -309,00 0,00 -101,63 122.298,28 0,00 0,00 0,00 0,00 121.887,65
916. ZDENKA BRIŠKI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 39.485,25 0,00 40.381,95 41.429,10 0,00 -18,39 0,00 0,00 121.277,91
917. GASPER LLESHDEDAJ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1964 JURANDVOR 0,00 0,00 3.221,26 117.972,46 0,00 0,00 0,00 0,00 121.193,72
918. CHRISTIJAN KRIVIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1970 NEREZINE 0,00 0,00 -425,92 121.326,66 0,00 0,00 0,00 0,00 120.900,74
919. MARTINA KALAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 18.907,59 0,00 40.810,29 61.040,03 0,00 0,00 0,00 0,00 120.757,91
920. SABINA GRŽINČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1970 RUPA 0,00 0,00 1.729,27 118.910,37 0,00 0,00 0,00 0,00 120.639,64
921. ZEQIR BYTYQI PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1952 LOVRAN 0,00 0,00 4.196,68 116.353,50 0,00 0,00 0,00 0,00 120.550,18
922. OLGA MARJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1970 POLJANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,19 0,00 0,00 120.000,19
923. ANDREJ HUDOLIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 0,00 0,00 -229,81 119.527,20 0,00 0,00 0,00 0,00 119.297,39
924. LEONARDO MEŠTROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1980 KLANICE 12.011,86 0,00 37.868,35 69.371,34 0,00 0,00 0,00 0,00 119.251,55
925. MILENKO PLAVŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1965 NOVI VINODOLSKI 1.135,67 0,00 15.242,91 102.668,60 0,00 0,00 0,00 0,00 119.047,18
926. ANTON ŠABARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 118.818,83 0,00 0,00 0,00 0,00 118.818,83
927. ORLANDO LEGAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 118.681,54 0,00 0,00 0,00 0,00 118.681,54
928. SAFET SULJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1986 GEROVO 0,07 0,00 0,00 118.590,48 0,00 0,00 0,00 0,00 118.590,55
929. RALF SCHWARZLER PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1970 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 682,11 0,00 117.854,64 0,00 0,00 118.536,75
930. DEJAN MATIJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1975 KASTAV 62.278,81 0,00 11.431,95 44.753,21 0,00 0,00 0,00 0,00 118.463,97
931. ROBERTO VOLPATO PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 MALI LOŠINJ 18.311,89 0,00 2.821,79 97.308,30 0,00 0,00 0,00 0,00 118.441,98
932. IVKA LUKENDA PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1965 KRALJEVICA 0,00 0,00 4.667,16 113.739,07 0,00 0,00 0,00 0,00 118.406,23
933. ARSEN JURDANA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 MIHOTIĆI 15.076,14 0,00 726,94 102.421,40 0,00 0,00 0,00 0,00 118.224,48
934. JADRANKA ZEKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 21.845,27 0,00 27.787,29 68.531,43 0,00 0,00 0,00 0,00 118.163,99
935. PALUSH MAKSUTI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1973 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 118.133,69 -12,93 0,00 0,00 0,00 0,00 118.120,76
936. GORDAN BRNELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 117.539,87 0,00 0,00 0,00 0,00 117.539,87
937. IVO MALNER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 5.514,43 112.014,60 0,00 0,00 0,00 0,00 117.529,03
938. MARIN MATIJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1980 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 0,00 117.435,76 0,00 0,00 0,00 0,00 117.435,76
939. HASAN KRASNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1966 ĆUNSKI 7.288,81 0,00 0,00 110.105,78 0,00 0,00 0,00 0,00 117.394,59
940. ZORAN MIOČ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1962 VIŠKOVO 0,00 0,00 3.425,02 113.780,45 0,00 0,00 0,00 0,00 117.205,47
941. DRAŽEN STARČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1971 MARINIĆI 31.712,39 0,00 -399,31 85.835,53 0,00 0,00 0,00 0,00 117.148,61
942. JADRANKA BALOG PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 10.380,04 0,00 0,00 104.480,60 0,00 2.176,75 0,00 0,00 117.037,39
943. SEAD KARTAL PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1946 RIJEKA 13.756,79 0,00 -11,68 103.319,51 0,00 -56,23 0,00 0,00 117.008,39
944. ALBANO VUČETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1964 LOVRAN 0,00 0,00 -4.250,39 121.085,90 0,00 0,00 0,00 0,00 116.835,51
945. VLADIMIR BUNETA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 -1.275,00 118.050,22 0,00 0,00 0,00 0,00 116.775,22
946. DAMIR SIRONIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1970 IKA 0,00 0,00 0,00 116.349,38 0,00 0,00 0,00 0,00 116.349,38
947. DAMIR VUNDAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 24.016,83 0,00 28.892,59 63.378,99 0,00 0,00 0,00 0,00 116.288,41
948. AUGUSTIN BISAKU PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 OPATIJA 0,00 0,00 3.210,18 112.855,58 0,00 0,00 0,00 0,00 116.065,76
949. MIRSADA NEZIRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 115.964,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.964,17
950. WILLY HRABAR PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1969 VIŠKOVO 0,00 0,00 -1.565,92 117.096,25 0,00 0,00 0,00 0,00 115.530,33
951. MIRO DEVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1948 ŠILO -326,83 0,00 0,00 115.793,87 0,00 0,00 0,00 0,00 115.467,04
952. SANJA PETROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1989 MLADENIĆI 26.504,10 0,00 24.702,22 64.245,93 0,00 0,00 0,00 0,00 115.452,25
953. ARSEN LUKŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1977 MALI LOŠINJ 21.226,45 0,00 29.054,48 65.093,91 0,00 0,00 0,00 0,00 115.374,84
954. NEVENKO BAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 115.261,05 0,00 0,00 0,00 0,00 115.261,05
955. ZDRAVKO LAZAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 8.591,10 0,00 69.460,57 37.090,87 0,00 0,00 0,00 0,00 115.142,54
956. ANĐELKA TROPE PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1968 ČABAR 0,00 0,00 -0,14 114.816,32 0,00 0,00 0,00 0,00 114.816,18
957. ALOYSIUS BECKER PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1939 OLFEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.645,01 0,00 0,00 114.645,01
958. ZVONIMIR BEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1964 OMIŠALJ 0,00 0,00 2.820,18 111.757,11 0,00 0,00 0,00 0,00 114.577,29
959. SINIŠA POSARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 -1.162,60 115.709,70 0,00 0,00 0,00 0,00 114.547,10
960. AMRA DURAKOVIĆ SELCI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 7.788,54 0,00 -16,41 106.703,04 0,00 0,00 0,00 0,00 114.475,17
961. MILICA CAR PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1964 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 114.441,63 0,00 0,00 0,00 0,00 114.441,63
962. MARINA LESICA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 8.816,60 105.585,36 0,00 0,00 0,00 0,00 114.401,96
963. MATO IVANČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA -2.227,67 0,00 0,00 117.005,72 0,00 -500,00 0,00 0,00 114.278,05
964. MIRJANA VLAHOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 30.660,92 0,00 23.072,51 51.417,14 0,00 9.064,67 0,00 0,00 114.215,24
965. BOŽIDAR SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1975 BAŠKA 0,00 0,00 3.063,45 111.070,53 0,00 0,00 0,00 0,00 114.133,98
966. ANDREA ŽIC PASKUČI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 114.090,43 0,00 0,00 0,00 0,00 114.090,43
967. MARINKO VALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 114.042,91 0,00 0,00 0,00 0,00 114.042,91
968. MONIKA SOKOL FILČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 20.052,14 0,00 26.499,30 67.431,63 0,00 0,00 0,00 0,00 113.983,07
969. ŽELJKO LUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA -3.727,97 0,00 5.215,13 112.383,60 0,00 0,00 0,00 0,00 113.870,76
970. SENDŽEBILA MIHLJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1964 MARINIĆI 3.817,04 0,00 0,00 109.858,14 0,00 0,00 0,00 0,00 113.675,18
971. DAJANA ORENDA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 29.135,67 0,00 -3.201,58 87.678,74 0,00 0,00 0,00 0,00 113.612,83
972. SLOBODAN PEŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 22.796,75 0,00 7.653,99 83.113,75 0,00 0,00 0,00 0,00 113.564,49
973. MILICA BRIŠKI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 23.928,54 0,00 2.538,13 86.898,85 0,00 0,00 0,00 0,00 113.365,52
974. DAMIR MODRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 18.649,40 0,00 9.891,43 80.467,09 0,00 4.228,05 0,00 0,00 113.235,97
975. DENIS GADŽA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 11.497,93 0,00 5.649,60 95.806,91 0,00 0,00 0,00 0,00 112.954,44
976. NEDŽMIJA BOŽIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1971 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 112.886,48 0,00 0,00 0,00 0,00 112.886,48
977. MARIJANA KARAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 9.106,12 103.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.836,12
978. ALEN ANDRIJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1977 BUZDOHANJ 0,00 0,00 -735,11 95.681,01 17.722,24 0,00 0,00 0,00 112.668,14
979. VESELKO ŠIMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1964 OPRIĆ 0,00 0,00 -429,92 112.961,44 0,00 0,00 0,00 0,00 112.531,52
980. FERUČO BRUBNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 112.297,84 0,00 0,00 0,00 0,00 112.297,84
981. IVAN PETROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1963 VIŠKOVO 4.824,99 0,00 2.057,33 105.413,69 0,00 0,00 0,00 0,00 112.296,01
982. ANTONIO IVOŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 33.305,80 0,00 1.061,71 77.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 112.140,37
983. DANIJEL MARINI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1978 OPRIĆ 0,00 0,00 0,00 112.130,01 0,00 0,00 0,00 0,00 112.130,01
984. PREDRAG GRUBIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1968 KRALJEVICA 11.060,22 0,00 15.955,36 85.059,88 0,00 0,00 0,00 0,00 112.075,46
985. DIANA DELHUNIJA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 882,83 0,00 25.266,23 85.783,17 0,00 0,00 0,00 0,00 111.932,23
986. KLAUDIO MILINOVICH PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1969 MIHOTIĆI -2.104,37 0,00 671,23 113.364,67 0,00 0,00 0,00 0,00 111.931,53
987. MAJDA TOMLJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.914,69 0,00 0,00 111.914,69
988. GORAN ČAVKA PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA 1973 KALAC 0,00 0,00 0,00 111.649,06 0,00 0,00 0,00 0,00 111.649,06
989. MIRKO MANDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.572,33 0,00 0,00 111.572,33
990. DŽEVAD KADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 111.500,08 0,00 0,00 0,00 0,00 111.500,08
991. JOSIP DRAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 14.425,28 0,00 0,00 96.843,49 0,00 0,00 0,00 0,00 111.268,77
992. MIRKO BOŠNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1944 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 110.922,53 0,00 0,00 0,00 0,00 110.922,53
993. IVO STIPANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1944 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 110.896,69 0,00 0,00 0,00 0,00 110.896,69
994. EDVIN MADARAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1957 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 -6.695,86 117.568,73 0,00 0,00 0,00 0,00 110.872,87
995. GORAN LESKOŠEK PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1971 KRK 0,00 0,00 3.507,34 107.265,87 0,00 0,00 0,00 0,00 110.773,21
996. SENKA STEVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 34.612,89 0,00 19.412,86 56.718,28 0,00 0,00 0,00 0,00 110.744,03
997. FATMIR SADRIJA PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1977 KRASICA 5.847,16 0,00 0,00 104.881,31 0,00 0,00 0,00 0,00 110.728,47
998. BORIS KALIMAN PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1972 SELCE 39.202,67 0,00 -10,30 71.492,95 0,00 0,00 0,00 0,00 110.685,32
999. MARIJAN KIPRIJANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1964 SVETI IVAN 16.031,19 0,00 0,00 94.575,47 0,00 0,00 0,00 0,00 110.606,66
1000. LJILJANKA MARINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 110.420,23 0,00 0,00 0,00 0,00 110.420,23