OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. MIRNA VALIDŽIĆ-BUDIMČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 238.429,82 0,00 0,00 0,00 238.429,82
902. TONČEK JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1955 VEPRINAC 3.957,14 0,00 0,00 234.261,96 0,00 0,00 0,00 238.219,10
903. DRAGAN MILIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 238.175,16 0,00 0,00 0,00 238.175,16
904. MLADEN OVČARIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 130.198,52 107.884,05 0,00 0,00 0,00 238.082,57
905. DENIS PILEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 237.968,45 0,00 0,00 0,00 237.968,45
906. MIDHAT ZEMBO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 162.934,85 0,00 35.578,22 0,00 0,00 39.389,93 0,00 237.903,00
907. MIRKO BOLONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 146.764,99 0,00 46.147,83 44.989,86 0,00 0,00 0,00 237.902,68
908. RAJKO TRAMOŠLJANIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 70.073,69 0,00 30.055,11 137.380,37 0,00 0,00 0,00 237.509,17
909. FRANC CVITIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 237.281,49 0,00 0,00 0,00 237.281,49
910. ZDRAVKO TRBOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 57,44 0,00 0,00 237.033,38 0,00 0,00 0,00 237.090,82
911. MIODRAG MLAĐENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1962 MORAVICE 17.429,83 0,00 4.025,10 215.518,51 0,00 0,00 0,00 236.973,44
912. ZORAN MIKAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 236.757,22 0,00 0,00 0,00 0,00 236.757,22
913. ORNELLA NAGEL PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1957 POROZINA 0,00 0,00 -478,21 236.973,11 0,00 0,00 0,00 236.494,90
914. XIAOFENG SHI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 236.368,20 0,00 0,00 0,00 236.368,20
915. ĐORĐICA ČENGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1954 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 236.158,19 0,00 0,00 0,00 236.158,19
916. PETAR ČERNOK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1959 LEDENICE 0,00 0,00 0,00 236.073,56 0,00 0,00 0,00 236.073,56
917. PETAR ĐOGO PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 71.223,53 0,00 33.919,09 130.770,33 0,00 0,00 0,00 235.912,95
918. DIAN LIU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 235.763,96 0,00 0,00 0,00 235.763,96
919. MILENKO MRVOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1961 LJUBOŠINA 13.168,85 0,00 1.971,05 220.262,26 0,00 0,00 0,00 235.402,16
920. SLAVKO RAKULJIĆ-ZELOV PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1964 BRIBIR 114.171,74 0,00 44.600,40 76.411,71 0,00 0,00 0,00 235.183,85
921. SAMI RUSTEMI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1961 PODHUM -2,52 0,00 0,00 235.011,89 0,00 0,00 0,00 235.009,37
922. SLOBODANKA VIDAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1948 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 234.717,98 0,00 0,00 0,00 234.717,98
923. MARIN KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 69,40 0,00 21.437,26 212.933,37 0,00 0,00 0,00 234.440,03
924. NEVENKA ISKRA PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1954 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 234.238,73 0,00 0,00 0,00 234.238,73
925. LJILJANA BOLJEŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 CRIKVENICA 0,00 0,00 5.645,67 228.543,63 0,00 0,00 0,00 234.189,30
926. JASMINKA KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1965 GOMIRJE 57.820,71 0,00 40.742,74 135.028,45 0,00 0,00 0,00 233.591,90
927. MIRJANA VLAH PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1968 CERNIK -6.001,63 0,00 3.774,93 235.642,84 0,00 0,00 0,00 233.416,14
928. DRAŽEN MACANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 128.699,75 0,00 11.752,64 92.954,45 0,00 0,00 0,00 233.406,84
929. MIHAJLO MILANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1938 ČAVLE 0,00 0,00 233.126,45 0,00 0,00 0,00 0,00 233.126,45
930. MARIJA GRCE PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT 45.150,41 0,00 2.593,96 184.617,68 0,00 0,00 0,00 232.362,05
931. BRANIMIR BLAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 65.856,11 0,00 17.229,47 149.233,41 0,00 0,00 0,00 232.318,99
932. MIĆO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1979 BAŠKA 74.305,59 0,00 47.480,97 110.303,33 0,00 0,00 0,00 232.089,89
933. JAKOV ŽONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1946 RIJEKA -1.594,74 0,00 -3.349,50 236.971,12 0,00 0,00 0,00 232.026,88
934. ZORICA MIFTAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 1.706,63 0,00 3.014,37 226.957,46 0,00 0,00 0,00 231.678,46
935. SADETA JAŠAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 290,97 231.337,65 0,00 0,00 0,00 231.628,62
936. MARIO ŠTEMBERGAR PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1955 KLANA -440,00 0,00 0,00 231.766,98 0,00 0,00 0,00 231.326,98
937. AMIR OKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 113,82 0,00 192.450,95 38.399,01 0,00 0,00 0,00 230.963,78
938. ELZA PONJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 135.458,27 0,00 32.310,41 62.970,98 0,00 0,00 0,00 230.739,66
939. KEMAJL GECAJ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1961 POBRI -2.912,30 0,00 0,00 233.385,65 0,00 0,00 0,00 230.473,35
940. EDO MUZAFEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 -5.466,89 235.804,40 0,00 0,00 0,00 230.337,51
941. IVO JELUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1978 KRALJEVICA 84.684,34 0,00 25.030,13 120.543,39 0,00 0,00 0,00 230.257,86
942. ŽELJKO DRINJAK PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1964 NJIVICE -620,34 0,00 83.949,12 146.408,79 0,00 0,00 0,00 229.737,57
943. ESAT CIMIROTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -525,57 229.669,55 0,00 0,00 0,00 229.143,98
944. DEAN BREKALO PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1970 MAVRINCI 117.399,92 0,00 17.881,30 93.374,66 0,00 0,00 0,00 228.655,88
945. FAHRUDIN BEĆIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1966 RUKAVAC 0,00 0,00 0,00 228.647,83 0,00 0,00 0,00 228.647,83
946. SVETKO DEMO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 -4.720,51 233.156,20 0,00 0,00 0,00 228.435,69
947. BOŽICA CAPAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 18.506,10 0,00 4.089,24 205.767,22 0,00 0,00 0,00 228.362,56
948. STELLA HRABAR PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 BRNELIĆI 63.658,88 0,00 0,00 158.339,41 0,00 6.070,94 0,00 228.069,23
949. NASER DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 447,81 227.420,07 0,00 0,00 0,00 227.867,88
950. ENIS NEZIRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 227.736,28 0,00 0,00 0,00 227.736,28
951. DOBRICA SUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1965 BANJOL 0,00 0,00 0,00 227.507,11 0,00 0,00 0,00 227.507,11
952. BRANKICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 12.858,15 0,00 5.212,28 209.236,57 0,00 0,00 0,00 227.307,00
953. JOSIP LUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 28.423,73 0,00 2.633,86 196.180,98 0,00 0,00 0,00 227.238,57
954. PERO KUSOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1965 MARINIĆI 43.330,52 0,00 816,52 183.063,85 0,00 0,00 0,00 227.210,89
955. ALDO LADAVAC PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1950 JUŠIĆI -18.332,09 0,00 1.128,86 244.298,03 0,00 0,00 0,00 227.094,80
956. DOMAGOJ CELNER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1993 RIJEKA 143.206,99 0,00 168,01 83.599,44 0,00 0,00 0,00 226.974,44
957. JOSIP MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1954 TRŠĆE 0,00 0,00 0,00 226.844,06 0,00 0,00 0,00 226.844,06
958. EMIL ŠPALJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 42.450,53 184.326,65 0,00 0,00 0,00 226.777,18
959. MILA MEDENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1974 BUZDOHANJ 107.080,68 0,00 64.049,25 55.621,27 0,00 0,00 0,00 226.751,20
960. JASNA LUKAVEČKI VIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 430,50 0,00 2.357,01 223.699,76 0,00 0,00 0,00 226.487,27
961. VID KUZMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 6.533,20 217.260,43 0,00 2.322,41 0,00 226.116,04
962. BORIS KRSNIK PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1954 POLJE 4.259,85 0,00 1.980,10 219.859,71 0,00 0,00 0,00 226.099,66
963. RASTISLAV LUETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 227.626,52 0,00 -1.742,72 0,00 225.883,80
964. HAZIR KRASNIQI PRIMORSKO-GORANSKA,FUŽINE 1958 FUŽINE 0,00 0,00 9.439,28 216.257,49 0,00 0,00 0,00 225.696,77
965. EDUARDO PUGHEL PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 1.792,87 223.858,60 0,00 0,00 0,00 225.651,47
966. IVAN OŽANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 225.551,66 0,00 0,00 0,00 225.551,66
967. MEHDI MALOKU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 225.380,23 0,00 0,00 0,00 225.380,23
968. IVANA DŽAJA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1980 JUŠIĆI 344,71 0,00 8.184,22 216.251,83 0,00 0,00 0,00 224.780,76
969. IVICA JUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1973 MIHOTIĆI 814,47 0,00 -254,73 224.053,44 0,00 0,00 0,00 224.613,18
970. JAMAL SHARBINI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1960 PODHUM 0,00 0,00 0,00 224.543,31 0,00 0,00 0,00 224.543,31
971. ELLI BROZIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1969 BRIBIR 39.157,95 0,00 21.567,20 163.260,21 0,00 0,00 0,00 223.985,36
972. IGOR GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1976 KASTAV 0,00 0,00 93.734,54 129.471,59 0,00 0,00 0,00 223.206,13
973. MATO PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1951 KASTAV 17.181,12 0,00 6.486,97 199.373,19 0,00 0,00 0,00 223.041,28
974. KRISTINA RUBČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 3.146,07 0,00 12.208,55 207.684,93 0,00 0,00 0,00 223.039,55
975. VEBI ISMAILI PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1939 NOVI VINODOLSKI 2.873,06 0,00 163,35 219.930,01 0,00 0,00 0,00 222.966,42
976. SINIŠA LISTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 617,95 0,00 6.749,61 215.328,56 0,00 0,00 0,00 222.696,12
977. MILAN KUŽET PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1963 CRIKVENICA 0,00 0,00 58.176,84 163.904,01 0,00 0,00 0,00 222.080,85
978. IVICA DRAGOJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1973 SROKI 204.024,92 0,00 15.793,97 2.249,26 0,00 0,00 0,00 222.068,15
979. NEDŽIBA SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -67,84 222.001,37 0,00 0,00 0,00 221.933,53
980. DOMAGOJ LUKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1981 MARINIĆI 7.907,66 0,00 5.901,81 207.949,19 0,00 0,00 0,00 221.758,66
981. GARKA ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 221.692,83 0,00 0,00 0,00 221.692,83
982. RIFET MAŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 17.598,70 0,00 3.526,68 200.049,85 0,00 0,00 0,00 221.175,23
983. VALTER HENT PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 221.053,26 0,00 0,00 0,00 221.053,26
984. AHMET MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 220.642,49 0,00 0,00 0,00 220.642,49
985. DARKO PLANTARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 29.065,16 0,00 56.322,47 135.205,64 0,00 0,00 0,00 220.593,27
986. GZIM ŠATRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 220.568,73 0,00 0,00 0,00 220.568,73
987. DARINKA DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 8.097,49 0,00 375,20 212.008,12 0,00 0,00 0,00 220.480,81
988. RASIM BALTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 78.687,06 0,00 105.651,36 35.911,13 0,00 181,78 0,00 220.431,33
989. SANJIN DAMIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1961 BUZDOHANJ 0,00 0,00 0,00 220.235,65 0,00 0,00 0,00 220.235,65
990. IVICA BENVIN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 212.661,19 0,00 7.306,50 0,00 219.967,69
991. SANJIN DUMENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1972 PALIT 16.450,22 0,00 4.582,48 198.761,04 0,00 0,00 0,00 219.793,74
992. ROBERT RIBARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1966 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 219.587,85 0,00 0,00 0,00 219.587,85
993. NEDELJKA KONČAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 17.652,11 200.409,74 0,00 0,00 0,00 218.061,85
994. JOSIPA TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 CERNIK 56.393,84 0,00 31.979,39 127.578,21 0,00 2.022,06 0,00 217.973,50
995. RITA MILOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 6.212,07 211.753,95 0,00 0,00 0,00 217.966,02
996. MARINO KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1956 MATULJI 0,00 0,00 0,00 217.861,24 0,00 0,00 0,00 217.861,24
997. GORDAN MILER PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1972 BROD NA KUPI 0,00 0,00 5.926,99 211.671,73 0,00 0,00 0,00 217.598,72
998. DEIT BOZA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1980 KOSI 36.923,81 0,00 18.581,33 161.835,87 0,00 0,00 0,00 217.341,01
999. DANILO MILJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 -930,15 0,00 218.092,73 0,00 0,00 0,00 217.162,58
1000. MELITA SMOLČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1968 TUK 0,00 0,00 0,00 217.029,63 0,00 0,00 0,00 217.029,63