OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. MARIJA GRCE PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT 45.733,69 0,00 2.627,07 186.697,50 0,00 0,00 0,00 235.058,26
902. JAKOV ŽONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1946 RIJEKA -1.594,74 0,00 -3.349,50 239.780,19 0,00 0,00 0,00 234.835,95
903. AMIR OKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 115,15 0,00 195.543,87 38.836,26 0,00 0,00 0,00 234.495,28
904. ŽELJKO DRINJAK PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1964 NJIVICE -620,34 0,00 85.568,98 149.243,51 0,00 0,00 0,00 234.192,15
905. SADETA JAŠAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 294,55 233.761,17 0,00 0,00 0,00 234.055,72
906. MIRJANA VLAH PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1968 CERNIK -8.472,67 0,00 3.829,42 238.546,33 0,00 0,00 0,00 233.903,08
907. ZORICA MIFTAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 1.724,96 0,00 3.016,80 229.118,37 0,00 0,00 0,00 233.860,13
908. MARIO ŠTEMBERGAR PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1955 KLANA -440,00 0,00 0,00 233.838,12 0,00 0,00 0,00 233.398,12
909. KEMAJL GECAJ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1961 POBRI -2.912,30 0,00 0,00 236.148,35 0,00 0,00 0,00 233.236,05
910. MIĆO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1979 BAŠKA 75.305,53 0,00 48.097,05 109.563,90 0,00 0,00 0,00 232.966,48
911. ELZA PONJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 136.600,23 0,00 32.581,80 63.493,33 0,00 0,00 0,00 232.675,36
912. ESAT CIMIROTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -525,57 232.565,08 0,00 0,00 0,00 232.039,51
913. EDO MUZAFEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 -5.466,89 237.471,63 0,00 0,00 0,00 232.004,74
914. DEAN BREKALO PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1970 MAVRINCI 118.935,68 0,00 18.131,13 94.584,72 0,00 0,00 0,00 231.651,53
915. MARIJA SMOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1942 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 231.179,99 0,00 0,00 0,00 231.179,99
916. SVETKO DEMO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 -4.720,51 235.890,04 0,00 0,00 0,00 231.169,53
917. NASER DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 453,93 230.597,85 0,00 0,00 0,00 231.051,78
918. DOMAGOJ CELNER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1993 RIJEKA 145.827,41 0,00 170,61 84.951,64 0,00 0,00 0,00 230.949,66
919. STELLA HRABAR PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 BRNELIĆI 64.211,64 0,00 0,00 159.505,66 0,00 6.147,50 0,00 229.864,80
920. ENIS NEZIRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 229.478,19 0,00 0,00 0,00 229.478,19
921. IVO JELUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1978 KRALJEVICA 85.886,10 0,00 25.390,37 118.135,04 0,00 0,00 0,00 229.411,51
922. PERO KUSOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1965 MARINIĆI 43.762,80 0,00 823,16 184.814,97 0,00 0,00 0,00 229.400,93
923. ALDO LADAVAC PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1950 JUŠIĆI -18.332,09 0,00 1.128,86 246.594,99 0,00 0,00 0,00 229.391,76
924. RASTISLAV LUETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 229.284,38 0,00 8,93 0,00 229.293,31
925. BORIS KRSNIK PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1954 POLJE 4.297,72 0,00 1.982,80 222.971,05 0,00 0,00 0,00 229.251,57
926. DOBRICA SUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1965 BANJOL 0,00 0,00 0,00 229.156,27 0,00 0,00 0,00 229.156,27
927. JOSIP LUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 28.664,77 0,00 2.653,18 197.640,31 0,00 0,00 0,00 228.958,26
928. HAZIR KRASNIQI PRIMORSKO-GORANSKA,FUŽINE 1958 FUŽINE 0,00 0,00 9.544,72 219.171,60 0,00 0,00 0,00 228.716,32
929. EDUARDO PUGHEL PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 1.824,09 226.871,11 0,00 0,00 0,00 228.695,20
930. JASNA LUKAVEČKI VIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 434,37 0,00 2.358,81 225.836,28 0,00 0,00 0,00 228.629,46
931. JOSIP MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1954 TRŠĆE 0,00 0,00 0,00 228.553,69 0,00 0,00 0,00 228.553,69
932. EMIL ŠPALJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 42.769,52 185.718,13 0,00 0,00 0,00 228.487,65
933. VID KUZMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 6.533,20 218.420,20 0,00 2.362,29 0,00 227.315,69
934. IVAN OŽANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 227.201,09 0,00 0,00 0,00 227.201,09
935. BRANKICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 9.933,40 0,00 5.265,73 211.949,03 0,00 0,00 0,00 227.148,16
936. MEHDI MALOKU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 226.963,47 0,00 0,00 0,00 226.963,47
937. JAMAL SHARBINI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1960 PODHUM 0,00 0,00 0,00 226.376,91 0,00 0,00 0,00 226.376,91
938. IVANA DŽAJA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1980 JUŠIĆI 348,59 0,00 7.992,09 217.923,96 0,00 0,00 0,00 226.264,64
939. KRISTINA RUBČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 3.183,16 0,00 12.323,08 210.361,24 0,00 0,00 0,00 225.867,48
940. ELLI BROZIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1969 BRIBIR 39.454,22 0,00 21.714,98 164.497,41 0,00 0,00 0,00 225.666,61
941. IGOR GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1976 KASTAV 0,00 0,00 94.901,04 130.764,81 0,00 0,00 0,00 225.665,85
942. MATO PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1951 KASTAV 17.437,76 0,00 6.584,28 201.098,11 0,00 0,00 0,00 225.120,15
943. SINIŠA LISTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 625,18 0,00 6.820,78 217.335,37 0,00 0,00 0,00 224.781,33
944. VEBI ISMAILI PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1939 NOVI VINODOLSKI 2.897,64 0,00 164,73 221.566,01 0,00 0,00 0,00 224.628,38
945. MILAN KUŽET PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1963 CRIKVENICA 0,00 0,00 59.043,33 165.243,02 0,00 0,00 0,00 224.286,35
946. RIFET MAŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 17.800,19 0,00 3.554,99 202.782,48 0,00 0,00 0,00 224.137,66
947. IVICA DRAGOJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1973 SROKI 205.901,76 0,00 15.947,85 2.270,42 0,00 0,00 0,00 224.120,03
948. DOMAGOJ LUKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1981 MARINIĆI 7.986,26 0,00 5.953,01 209.972,81 0,00 0,00 0,00 223.912,08
949. NEDŽIBA SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -67,84 223.935,60 0,00 0,00 0,00 223.867,76
950. DARKO PLANTARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 29.447,75 0,00 56.984,48 136.944,68 0,00 0,00 0,00 223.376,91
951. GARKA ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 223.025,87 0,00 0,00 0,00 223.025,87
952. SANJIN DUMENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1972 PALIT 16.727,53 0,00 4.644,65 201.407,45 0,00 0,00 0,00 222.779,63
953. IVICA BENVIN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 215.273,78 0,00 7.424,44 0,00 222.698,22
954. AHMET MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 222.362,86 0,00 0,00 0,00 222.362,86
955. DARINKA DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 8.186,56 0,00 376,22 213.636,28 0,00 0,00 0,00 222.199,06
956. GZIM ŠATRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 222.028,35 0,00 0,00 0,00 222.028,35
957. VALTER HENT PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 222.579,28 0,00 -900,00 0,00 221.679,28
958. NEDELJKA KONČAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 17.748,87 203.024,14 0,00 0,00 0,00 220.773,01
959. MARINO KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1956 MATULJI 0,00 0,00 0,00 220.466,91 0,00 0,00 0,00 220.466,91
960. PETAR ĐOGO PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 53.755,49 0,00 34.291,41 132.112,87 0,00 0,00 0,00 220.159,77
961. GORDAN MILER PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1972 KASTAV 0,00 0,00 6.015,39 214.139,20 0,00 0,00 0,00 220.154,59
962. RITA MILOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 6.260,11 213.608,01 0,00 0,00 0,00 219.868,12
963. JOSIPA TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 CERNIK 56.989,24 0,00 32.172,24 128.506,07 0,00 2.058,72 0,00 219.726,27
964. SUZANA ZADKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1975 MIHOTIĆI 134.349,92 0,00 8.234,94 77.030,61 0,00 0,00 0,00 219.615,47
965. DEIT BOZA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1980 KOSI 37.261,37 0,00 18.760,60 163.304,84 0,00 0,00 0,00 219.326,81
966. ALMEDINA RAHMANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 -585,09 219.895,26 0,00 0,00 0,00 219.310,17
967. MELITA SMOLČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1968 TUK 0,00 0,00 0,00 219.187,56 0,00 0,00 0,00 219.187,56
968. DANILO MILJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 -930,15 0,00 220.008,97 0,00 0,00 0,00 219.078,82
969. ROBERT RIBARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1966 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 218.922,95 0,00 0,00 0,00 218.922,95
970. ZORICA PONIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 142.046,77 0,00 29.276,94 47.507,14 0,00 0,00 0,00 218.830,85
971. DRAGAN RAČKI PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1951 SARŠONI 69.268,80 0,00 47.074,43 102.124,37 0,00 0,00 0,00 218.467,60
972. ALDO ŠILOVINAC PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1964 MALI LOŠINJ 4.673,89 0,00 3.793,16 209.704,73 0,00 0,00 0,00 218.171,78
973. NIKOLA FRKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 66.950,39 0,00 1.605,67 148.769,53 0,00 0,00 0,00 217.325,59
974. DRAŽEN ĐANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1970 CRIKVENICA 12.400,76 0,00 1.821,91 203.045,33 0,00 0,00 0,00 217.268,00
975. ĐANI JAKOTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 DOBREĆ 0,00 0,00 0,00 217.227,48 0,00 0,00 0,00 217.227,48
976. DJEMAJL DURAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 186.603,34 29.792,36 0,00 0,00 0,00 216.395,70
977. BUDIMIR JELOVICA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA 0,00 0,00 95.155,88 120.615,83 0,00 0,00 0,00 215.771,71
978. BRUNO BAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 215.522,56 0,00 0,00 0,00 215.522,56
979. ŽELJKO BILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 215.481,20 0,00 0,00 0,00 215.481,20
980. MARKAN LJEVAR PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 0,00 0,00 215.166,35 0,00 0,00 0,00 0,00 215.166,35
981. ANČICA TOPOLOVEC PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1957 ŠILO 0,00 0,00 83.923,48 130.954,52 0,00 0,00 0,00 214.878,00
982. VITTORIO VIŠKANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA -15.468,35 0,00 148.617,62 81.493,99 0,00 0,00 0,00 214.643,26
983. DRAGOMIR SVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1973 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 20.729,08 193.670,56 0,00 0,00 0,00 214.399,64
984. ZDRAVKO ŠAJNOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1974 MARINIĆI 56.064,33 0,00 25.439,50 132.838,89 0,00 0,00 0,00 214.342,72
985. MELANIJA STARČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1974 MARINIĆI 92.731,70 0,00 12.611,89 108.879,95 0,00 0,00 0,00 214.223,54
986. ROBERT SUŠANJ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1959 MUČIĆI 1.030,69 0,00 2.070,83 211.011,23 0,00 0,00 0,00 214.112,75
987. DUBRAVKA TOMLJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1968 NOVI VINODOLSKI 10.074,71 52.185,01 14.224,91 137.192,59 0,00 0,00 0,00 213.677,22
988. IVAN KNEŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1968 KRK -0,17 0,00 -1.019,47 214.685,95 0,00 0,00 0,00 213.666,31
989. SANDRO HOST PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1979 BARBAT 0,00 0,00 42.186,88 171.254,91 0,00 0,00 0,00 213.441,79
990. DARKO NEGOVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 6.665,40 206.454,50 0,00 0,00 0,00 213.119,90
991. ĐOVANI VUJASINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1956 ŠMRIKA 98.322,94 0,00 1.093,20 113.494,39 0,00 0,00 0,00 212.910,53
992. ROBERT ANTONIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1966 MARČELJI 137.887,96 0,00 7.268,96 67.631,83 0,00 0,00 0,00 212.788,75
993. BISERKA RADOVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1963 KASTAV 0,00 0,00 5.610,65 206.903,81 0,00 0,00 0,00 212.514,46
994. DRAGICA KAHRIMANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1961 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 212.461,20 0,00 0,00 0,00 212.461,20
995. MARJAN ĐUĐAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 5.899,69 0,00 106.103,10 37.755,42 0,00 62.687,26 0,00 212.445,47
996. PETAR SVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1954 BATER 0,00 0,00 0,00 211.950,75 0,00 0,00 0,00 211.950,75
997. ŽIVKA BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1946 VIŠKOVO 0,00 0,00 -696,29 212.616,16 0,00 0,00 0,00 211.919,87
998. SLAVKO BUNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1951 SUPETARSKA DRAGA 1.271,15 0,00 -1.114,90 143.281,49 0,00 68.476,67 0,00 211.914,41
999. JASNA VRBANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1964 KOSTRENA 0,00 0,00 4.599,82 207.259,72 0,00 0,00 0,00 211.859,54
1000. NADIRE MUTIŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1968 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 211.315,18 0,00 0,00 0,00 211.315,18