OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. FATMIR SADRIJA PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1977 KRASICA 14.923,28 0,00 9.025,84 213.006,85 0,00 0,00 0,00 236.955,97
902. ZORAN ROGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 111.773,67 0,00 4.216,18 120.569,52 0,00 0,00 0,00 236.559,37
903. KOLJA DUHANAJ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1958 KASTAV 23.604,90 0,00 9.289,64 203.395,62 0,00 0,00 0,00 236.290,16
904. MIRKO BOLONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 145.557,31 0,00 45.802,05 44.608,29 0,00 0,00 0,00 235.967,65
905. MARIJAN KIPRIJANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1964 SVETI IVAN 14.225,74 0,00 0,00 221.699,79 0,00 0,00 0,00 235.925,53
906. MIDHAT ZEMBO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 161.432,58 0,00 35.393,70 0,00 0,00 39.062,94 0,00 235.889,22
907. BRANKA LAGINJA PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1952 KLANA 0,00 0,00 0,00 235.858,00 0,00 0,00 0,00 235.858,00
908. JASENKA BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 5.080,88 0,00 -61,47 230.679,41 0,00 0,00 0,00 235.698,82
909. DENIS PILEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 235.658,37 0,00 0,00 0,00 235.658,37
910. DRAGAN MILIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 235.643,98 0,00 0,00 0,00 235.643,98
911. MLADEN OVČARIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 128.015,75 107.344,40 0,00 0,00 0,00 235.360,15
912. RAJKO TRAMOŠLJANIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 69.303,83 0,00 29.704,83 136.035,22 0,00 0,00 0,00 235.043,88
913. MIODRAG MLAĐENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1962 MORAVICE 17.245,44 0,00 3.986,55 213.621,35 0,00 0,00 0,00 234.853,34
914. ĐORĐICA ČENGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1954 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 234.570,43 0,00 0,00 0,00 234.570,43
915. ABAZ EMINI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1958 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 234.499,88 0,00 0,00 0,00 234.499,88
916. ROMANO ŠALOV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 234.328,44 0,00 0,00 0,00 234.328,44
917. FRANC CVITIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 234.254,58 0,00 0,00 0,00 234.254,58
918. ZDRAVKO TRBOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 56,46 0,00 0,00 233.808,65 0,00 0,00 0,00 233.865,11
919. ORNELLA NAGEL PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1957 POROZINA 0,00 0,00 -478,21 234.325,32 0,00 0,00 0,00 233.847,11
920. PETAR ČERNOK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1959 LEDENICE 0,00 0,00 0,00 233.759,66 0,00 0,00 0,00 233.759,66
921. MILENKO MRVOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1961 LJUBOŠINA 13.006,66 0,00 1.946,04 218.601,70 0,00 0,00 0,00 233.554,40
922. PETAR ĐOGO PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 70.445,86 0,00 33.537,43 129.394,10 0,00 0,00 0,00 233.377,39
923. SLAVKO RAKULJIĆ-ZELOV PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1964 BRIBIR 113.209,06 0,00 44.242,95 75.782,24 0,00 0,00 0,00 233.234,25
924. IVICA VUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1979 CRIKVENICA 23.874,95 0,00 2.226,78 206.966,93 0,00 0,00 0,00 233.068,66
925. ZORAN MIKAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 232.858,53 0,00 0,00 0,00 0,00 232.858,53
926. HAZIR KRASNIQI PRIMORSKO-GORANSKA,FUŽINE 1958 FUŽINE 0,00 0,00 9.331,20 223.457,47 0,00 0,00 0,00 232.788,67
927. MIRJANA VLAH PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1968 CERNIK -4.354,27 0,00 3.719,08 232.666,50 0,00 0,00 0,00 232.031,31
928. DRAŽEN MACANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 127.652,06 0,00 11.652,03 92.211,94 0,00 0,00 0,00 231.516,03
929. SLOBODANKA VIDAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1948 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 231.466,94 0,00 0,00 0,00 231.466,94
930. SAMI RUSTEMI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1961 PODHUM -2,52 0,00 0,00 231.363,01 0,00 0,00 0,00 231.360,49
931. NEVENKA ISKRA PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1954 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 231.299,08 0,00 0,00 0,00 231.299,08
932. GORAN KLAIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1963 NOVI VINODOLSKI 100.218,84 0,00 44.289,50 86.750,15 0,00 0,00 0,00 231.258,49
933. MARIN KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 68,49 0,00 21.229,55 209.772,31 0,00 0,00 0,00 231.070,35
934. JASMINKA KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1965 GOMIRJE 57.113,77 0,00 40.178,84 133.733,73 0,00 0,00 0,00 231.026,34
935. MIHAJLO MILANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1938 ČAVLE 0,00 0,00 230.421,46 0,00 0,00 0,00 0,00 230.421,46
936. XIAOFENG SHI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 229.757,14 0,00 0,00 0,00 229.757,14
937. MARIJA GRCE PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT 44.552,49 0,00 2.560,02 182.485,67 0,00 0,00 0,00 229.598,18
938. LJUBOMIR VUJASINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 2.238,35 227.239,27 0,00 0,00 0,00 229.477,62
939. ZORICA MIFTAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 1.687,84 0,00 3.011,89 224.742,32 0,00 0,00 0,00 229.442,05
940. MIRNA VALIDŽIĆ-BUDIMČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 229.244,59 0,00 0,00 0,00 229.244,59
941. MARIO ŠTEMBERGAR PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1955 KLANA -440,00 0,00 0,00 229.643,86 0,00 0,00 0,00 229.203,86
942. DIAN LIU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 229.152,90 0,00 0,00 0,00 229.152,90
943. JAKOV ŽONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1946 RIJEKA -1.594,74 0,00 -3.349,50 234.091,56 0,00 0,00 0,00 229.147,32
944. SADETA JAŠAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 287,30 228.840,80 0,00 0,00 0,00 229.128,10
945. MIĆO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1979 BAŠKA 73.280,56 0,00 46.799,43 108.897,63 0,00 0,00 0,00 228.977,62
946. BRANIMIR BLAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 64.837,36 0,00 17.015,12 147.104,76 0,00 0,00 0,00 228.957,24
947. LJILJANA BOLJEŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 CRIKVENICA 0,00 0,00 5.562,92 223.394,22 0,00 0,00 0,00 228.957,14
948. ELZA PONJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 134.287,65 0,00 32.032,20 62.435,54 0,00 0,00 0,00 228.755,39
949. EDO MUZAFEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 -5.466,89 234.095,34 0,00 0,00 0,00 228.628,45
950. IVO JELUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1978 KRALJEVICA 83.452,42 0,00 25.771,79 118.704,16 0,00 0,00 0,00 227.928,37
951. KEMAJL GECAJ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1961 POBRI -2.912,30 0,00 0,00 230.553,65 0,00 0,00 0,00 227.641,35
952. HAIDRUN HONIG-POHL PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1949 CRIKVENICA 0,00 0,00 227.539,71 0,00 0,00 0,00 0,00 227.539,71
953. AMIR OKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 112,45 0,00 189.280,42 37.950,80 0,00 0,00 0,00 227.343,67
954. BRANKICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 15.708,16 0,00 5.157,50 206.456,03 0,00 0,00 0,00 227.321,69
955. BOŽICA CAPAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 18.162,12 0,00 4.013,23 204.251,58 0,00 0,00 0,00 226.426,93
956. STELLA HRABAR PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 BRNELIĆI 63.092,25 0,00 0,00 157.143,90 0,00 5.992,46 0,00 226.228,61
957. ESAT CIMIROTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -525,57 226.701,35 0,00 0,00 0,00 226.175,78
958. ENIS NEZIRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 225.950,65 0,00 0,00 0,00 225.950,65
959. RASTISLAV LUETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 225.927,07 0,00 0,00 0,00 225.927,07
960. DOBRICA SUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1965 BANJOL 0,00 0,00 0,00 225.816,56 0,00 0,00 0,00 225.816,56
961. SVETKO DEMO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 -4.720,51 230.353,76 0,00 0,00 0,00 225.633,25
962. DEAN BREKALO PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1970 MAVRINCI 115.825,63 0,00 17.625,20 92.134,24 0,00 0,00 0,00 225.585,07
963. JOSIP LUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 28.176,64 0,00 2.614,06 194.685,02 0,00 0,00 0,00 225.475,72
964. ŽELJKO DRINJAK PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1964 NJIVICE -620,34 0,00 82.288,61 143.502,95 0,00 0,00 0,00 225.171,22
965. JOSIP MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1954 TRŠĆE 0,00 0,00 0,00 225.091,52 0,00 0,00 0,00 225.091,52
966. EMIL ŠPALJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 42.123,54 182.900,25 0,00 0,00 0,00 225.023,79
967. PERO KUSOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1965 MARINIĆI 42.887,40 0,00 809,71 181.268,79 0,00 0,00 0,00 224.965,90
968. IVANA DŽAJA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1980 JUŠIĆI 340,74 0,00 8.076,83 216.547,35 0,00 0,00 0,00 224.964,92
969. VID KUZMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 6.533,20 216.071,57 0,00 2.281,53 0,00 224.886,30
970. ALDO LADAVAC PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1950 JUŠIĆI -18.332,09 0,00 1.128,86 241.943,43 0,00 0,00 0,00 224.740,20
971. MILA MEDENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1974 BUZDOHANJ 105.957,18 0,00 63.303,30 55.037,25 0,00 0,00 0,00 224.297,73
972. JASNA LUKAVEČKI VIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 426,53 0,00 2.355,17 221.509,63 0,00 0,00 0,00 224.291,33
973. IVAN OŽANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 223.860,83 0,00 0,00 0,00 223.860,83
974. MEHDI MALOKU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 223.757,26 0,00 0,00 0,00 223.757,26
975. JAMAL SHARBINI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1960 PODHUM 0,00 0,00 0,00 222.663,70 0,00 0,00 0,00 222.663,70
976. EDUARDO PUGHEL PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 1.760,86 220.770,51 0,00 0,00 0,00 222.531,37
977. BORIS KRSNIK PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1954 POLJE 4.221,02 0,00 1.977,33 216.303,46 0,00 0,00 0,00 222.501,81
978. IVICA JUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1973 MIHOTIĆI 804,10 0,00 -254,73 221.724,72 0,00 0,00 0,00 222.274,09
979. ELLI BROZIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1969 BRIBIR 38.854,25 0,00 21.415,71 161.991,95 0,00 0,00 0,00 222.261,91
980. SRDJAN ČEVIZOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 221.616,20 0,00 0,00 0,00 221.616,20
981. VEBI ISMAILI PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1939 NOVI VINODOLSKI 2.847,86 0,00 161,93 218.252,96 0,00 0,00 0,00 221.262,75
982. MATO PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1951 KASTAV 16.918,04 0,00 6.387,23 197.605,00 0,00 0,00 0,00 220.910,27
983. IGOR GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1976 KASTAV 0,00 0,00 92.538,76 128.145,93 0,00 0,00 0,00 220.684,69
984. ROBERT RIBARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1966 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 -0,57 220.659,57 0,00 0,00 0,00 220.659,00
985. SINIŠA LISTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 610,54 0,00 6.676,66 213.271,40 0,00 0,00 0,00 220.558,60
986. FAHRUDIN BEĆIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1966 RUKAVAC 0,00 0,00 0,00 220.338,58 0,00 0,00 0,00 220.338,58
987. GARKA ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 220.326,33 0,00 0,00 0,00 220.326,33
988. KRISTINA RUBČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 3.108,06 0,00 12.091,14 204.941,47 0,00 0,00 0,00 220.140,67
989. IVICA DRAGOJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1973 SROKI 202.100,98 0,00 15.636,25 2.227,57 0,00 0,00 0,00 219.964,80
990. NEDŽIBA SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -67,84 220.018,58 0,00 0,00 0,00 219.950,74
991. MILAN KUŽET PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1963 CRIKVENICA 0,00 0,00 57.288,60 162.531,38 0,00 0,00 0,00 219.819,98
992. DOMAGOJ LUKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1981 MARINIĆI 7.827,09 0,00 5.849,32 205.874,80 0,00 0,00 0,00 219.551,21
993. VALTER HENT PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 219.488,96 0,00 0,00 0,00 219.488,96
994. GZIM ŠATRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 219.072,47 0,00 0,00 0,00 219.072,47
995. NASER DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 441,53 218.458,58 0,00 0,00 0,00 218.900,11
996. AHMET MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 218.878,95 0,00 0,00 0,00 218.878,95
997. DARINKA DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 8.006,19 0,00 374,15 210.339,12 0,00 0,00 0,00 218.719,46
998. RASIM BALTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 78.049,03 0,00 104.784,30 35.613,71 0,00 179,62 0,00 218.626,66
999. RIFET MAŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 17.392,16 0,00 3.497,66 197.248,62 0,00 0,00 0,00 218.138,44
1000. SANJIN DAMIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1961 BUZDOHANJ 0,00 0,00 0,00 218.041,90 0,00 0,00 0,00 218.041,90