OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. EDO MUZAFEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 -5.466,89 224.636,84 0,00 0,00 0,00 219.169,95
902. JANEZ TERBOVC PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1953 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 218.459,30 0,00 0,00 0,00 218.459,30
903. VID KUZMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 6.533,20 209.492,00 0,00 2.055,29 0,00 218.080,49
904. ELZA PONJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 127.809,08 0,00 30.492,58 59.472,06 0,00 0,00 0,00 217.773,72
905. ZORAN ROGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 103.109,74 0,00 3.870,94 110.728,84 0,00 0,00 0,00 217.709,52
906. SADETA JAŠAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 267,00 217.411,54 0,00 0,00 0,00 217.678,54
907. VINKO VUJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 217.588,21 0,00 0,00 0,00 217.588,21
908. FRANC CVITIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 217.502,72 0,00 0,00 0,00 217.502,72
909. MARIO ŠTEMBERGAR PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1955 KLANA -440,00 0,00 0,00 217.893,93 0,00 0,00 0,00 217.453,93
910. ERVIN BUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 861,76 0,00 13.378,55 202.832,02 0,00 0,00 0,00 217.072,33
911. ZORICA MIFTAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 1.583,83 0,00 2.998,13 212.483,03 0,00 0,00 0,00 217.064,99
912. JASMINKA KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1965 GOMIRJE 53.201,36 0,00 37.058,04 126.568,34 0,00 0,00 0,00 216.827,74
913. RASTISLAV LUETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 216.521,77 0,00 0,00 0,00 216.521,77
914. DOBRICA SUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1965 BANJOL 0,00 0,00 0,00 216.460,56 0,00 0,00 0,00 216.460,56
915. ENIS NEZIRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 216.068,45 0,00 0,00 0,00 216.068,45
916. STELLA HRABAR PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 BRNELIĆI 59.956,35 0,00 0,00 150.527,53 0,00 5.558,15 0,00 216.042,03
917. ZDRAVKO TRBOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 51,05 0,00 0,00 215.961,96 0,00 0,00 0,00 216.013,01
918. JOSIP LUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 26.809,16 0,00 2.504,46 186.405,86 0,00 0,00 0,00 215.719,48
919. MIHAJLO MILANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1938 ČAVLE 0,00 0,00 215.451,21 0,00 0,00 0,00 0,00 215.451,21
920. JOSIP MALNAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1954 TRŠĆE 0,00 0,00 0,00 215.392,42 0,00 0,00 0,00 215.392,42
921. EMIL ŠPALJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 40.313,86 175.006,10 0,00 0,00 0,00 215.319,96
922. NEVENKA ISKRA PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1954 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 215.030,10 0,00 0,00 0,00 215.030,10
923. MIĆO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1979 BAŠKA 67.691,18 0,00 45.537,95 101.669,19 0,00 0,00 0,00 214.898,32
924. MEHDI MALOKU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 214.775,24 0,00 0,00 0,00 214.775,24
925. IVAN OŽANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 MAVRINCI 0,00 0,00 0,00 214.503,24 0,00 0,00 0,00 214.503,24
926. SENAD DAUTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1966 CRIKVENICA 0,00 0,00 -2.103,02 216.476,77 0,00 0,00 0,00 214.373,75
927. MARIJA GRCE PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU 41.243,41 0,00 2.372,20 170.686,43 0,00 0,00 0,00 214.302,04
928. JAKOV ŽONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1946 RIJEKA -1.681,14 0,00 -3.349,50 218.155,22 0,00 0,00 0,00 213.124,58
929. GARKA ĆUFTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 212.763,71 0,00 0,00 0,00 212.763,71
930. ELLI BROZIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1969 BRIBIR 37.173,45 0,00 20.577,33 154.973,09 0,00 0,00 0,00 212.723,87
931. MARIN KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 63,47 0,00 20.080,03 192.277,97 0,00 0,00 0,00 212.421,47
932. DRAGAN BARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1956 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 212.398,58 0,00 0,00 0,00 212.398,58
933. JAMAL SHARBINI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1960 PODHUM 0,00 0,00 0,00 212.261,32 0,00 0,00 0,00 212.261,32
934. JASNA LUKAVEČKI VIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 404,58 0,00 2.344,98 209.388,73 0,00 0,00 0,00 212.138,29
935. KEMAJL GECAJ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1961 POBRI -2.912,30 0,00 0,00 214.880,38 0,00 0,00 0,00 211.968,08
936. ALDO LADAVAC PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1950 JUŠIĆI -18.332,09 0,00 1.128,86 228.912,37 0,00 0,00 0,00 211.709,14
937. VEBI ISMAILI PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1939 NOVI VINODOLSKI 2.708,40 0,00 -31,69 208.971,54 0,00 0,00 0,00 211.648,25
938. ZORAN MIKAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 211.281,90 0,00 0,00 0,00 0,00 211.281,90
939. SAMI RUSTEMI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1961 PODHUM -2,52 0,00 0,00 211.168,95 0,00 0,00 0,00 211.166,43
940. DINKO VRKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1950 PODHUM 5.946,82 0,00 3.484,98 201.707,99 0,00 0,00 0,00 211.139,79
941. KRISTINA RUBČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 2.897,65 0,00 16.347,46 191.860,10 0,00 0,00 0,00 211.105,21
942. VALTER HENT PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 210.831,59 0,00 0,00 0,00 210.831,59
943. GZIM ŠATRI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 210.791,79 0,00 0,00 0,00 210.791,79
944. MILA MEDENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1974 BUZDOHANJ 99.739,33 0,00 59.174,99 51.804,95 0,00 0,00 0,00 210.719,27
945. BRANIMIR BLAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 59.199,26 0,00 15.828,86 135.324,13 0,00 0,00 0,00 210.352,25
946. IVANA DŽAJA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1980 JUŠIĆI 318,74 0,00 7.482,50 202.383,46 0,00 0,00 0,00 210.184,70
947. JASENKA BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 -61,47 210.204,42 0,00 0,00 0,00 210.142,95
948. SVETKO DEMO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 -4.720,51 214.844,14 0,00 0,00 0,00 210.123,63
949. ESAT CIMIROTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -525,57 210.274,47 0,00 0,00 0,00 209.748,90
950. IVICA JUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1973 MIHOTIĆI 746,70 0,00 -254,73 208.836,83 0,00 0,00 0,00 209.328,80
951. AHMET MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 209.118,95 0,00 0,00 0,00 209.118,95
952. MATO PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1951 KASTAV 15.462,09 0,00 5.835,20 187.819,24 0,00 0,00 0,00 209.116,53
953. NEDŽIBA SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -67,84 209.045,28 0,00 0,00 0,00 208.977,44
954. DARINKA DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 7.500,89 0,00 368,37 201.102,33 0,00 0,00 0,00 208.971,59
955. SINIŠA LISTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 569,53 0,00 6.272,93 201.886,41 0,00 0,00 0,00 208.728,87
956. RASIM BALTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 74.517,97 0,00 99.985,70 33.967,66 0,00 167,68 0,00 208.639,01
957. DEAN BREKALO PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1970 MAVRINCI 107.112,98 0,00 16.207,89 85.269,36 0,00 0,00 0,00 208.590,23
958. ŽELJKO RUKAVINA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 1.545,48 0,00 1.648,76 205.238,77 0,00 0,00 0,00 208.433,01
959. IVICA DRAGOJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1973 SROKI 191.453,32 0,00 14.763,30 2.107,55 0,00 0,00 0,00 208.324,17
960. SLAVKO BUNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1951 SUPETARSKA DRAGA 1.110,71 0,00 -1.114,90 128.947,52 0,00 79.374,71 0,00 208.318,04
961. DOMAGOJ LUKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1981 MARINIĆI 7.381,20 0,00 5.558,85 194.394,41 0,00 0,00 0,00 207.334,46
962. AMIR OKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 104,88 0,00 171.733,72 35.470,26 0,00 0,00 0,00 207.308,86
963. ŽELJKO BILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 206.956,08 0,00 0,00 0,00 206.956,08
964. IGOR GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1976 KASTAV 0,00 0,00 85.920,97 120.809,26 0,00 0,00 0,00 206.730,23
965. JOSIPA TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 CERNIK 52.405,69 0,00 30.687,65 121.363,12 0,00 1.996,29 0,00 206.452,75
966. CHRISTIANE ŠTEMBERGER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 11.161,26 0,00 28.039,36 166.971,81 0,00 0,00 0,00 206.172,43
967. NADIRE MUTIŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1968 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 205.914,82 0,00 0,00 0,00 205.914,82
968. SANJIN DAMIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1961 BUZDOHANJ 0,00 0,00 0,00 205.900,94 0,00 0,00 0,00 205.900,94
969. BRUNO BAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 205.784,22 0,00 0,00 0,00 205.784,22
970. PETAR SUBOTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1952 CRIKVENICA 11.051,17 0,00 4.715,29 189.845,04 0,00 0,00 0,00 205.611,50
971. LJILJANA KAMENAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 205.371,75 0,00 0,00 0,00 205.371,75
972. RITA MILOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 5.890,31 199.334,98 0,00 0,00 0,00 205.225,29
973. IVICA VUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1979 CRIKVENICA 21.883,94 0,00 2.208,04 181.114,25 0,00 0,00 0,00 205.206,23
974. SENAD FODOLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 205.090,03 0,00 0,00 0,00 205.090,03
975. BORIS KRSNIK PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1954 POLJE 4.006,16 0,00 1.962,01 198.917,34 0,00 0,00 0,00 204.885,51
976. DRAŽEN ĐANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1970 CRIKVENICA 11.711,97 0,00 1.727,40 191.188,07 0,00 0,00 0,00 204.627,44
977. DANILO MILJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 -930,15 0,00 205.254,31 0,00 0,00 0,00 204.324,16
978. MATO ĐULABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 204.280,43 0,00 0,00 0,00 204.280,43
979. DEIT BOZA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1980 KOSI 34.662,76 0,00 17.380,51 151.996,16 0,00 0,00 0,00 204.039,43
980. ERVIN KOVAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA -12.777,20 0,00 18.519,20 197.932,45 0,00 0,00 0,00 203.674,45
981. BISERKA RADOVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1963 KASTAV 0,00 0,00 4.973,87 198.565,77 0,00 0,00 0,00 203.539,64
982. IVAN CRNČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1945 SOLINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.528,10 0,00 203.528,10
983. DRAGICA KAHRIMANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1961 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 203.368,78 0,00 0,00 0,00 203.368,78
984. ŠEFIK KARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1973 POLJE 0,00 0,00 7.706,00 195.439,34 0,00 0,00 0,00 203.145,34
985. PETAR SVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1954 BATER 0,00 0,00 0,00 202.246,85 0,00 0,00 0,00 202.246,85
986. DARKO PLANTARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 26.502,48 0,00 51.888,17 123.557,10 0,00 0,00 0,00 201.947,75
987. ZORICA PONIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 130.898,13 0,00 27.455,01 43.276,34 0,00 0,00 0,00 201.629,48
988. MARINO KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1956 MATULJI 0,00 0,00 0,00 201.571,18 0,00 0,00 0,00 201.571,18
989. ESTERA BAKARČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 -3.345,53 204.832,91 0,00 0,00 0,00 201.487,38
990. IVO JELUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1978 KRALJEVICA 76.634,63 0,00 19.643,32 105.161,68 0,00 0,00 0,00 201.439,63
991. DIJANA SALKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 201.408,46 0,00 0,00 0,00 201.408,46
992. ROBERT SUŠANJ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1959 MUČIĆI 961,16 0,00 1.904,98 198.399,80 0,00 0,00 0,00 201.265,94
993. EDUARDO PUGHEL PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 1.583,73 199.501,89 0,00 0,00 0,00 201.085,62
994. DRAGOMIR SVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1973 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 19.397,31 181.455,18 0,00 0,00 0,00 200.852,49
995. IVICA BENVIN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 -878,38 195.161,25 0,00 6.516,50 0,00 200.799,37
996. GORDAN MILER PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1972 BROD NA KUPI 0,00 0,00 5.505,53 195.143,94 0,00 0,00 0,00 200.649,47
997. ĐANI JAKOTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 DOBREĆ 0,00 0,00 0,00 200.336,75 0,00 0,00 0,00 200.336,75
998. SANJIN DUMENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1972 PALIT 14.592,76 0,00 4.450,11 181.034,56 0,00 0,00 0,00 200.077,43
999. XIAOFENG SHI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 199.946,16 0,00 0,00 0,00 199.946,16
1000. NEDELJKA KONČAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 17.003,98 182.897,80 0,00 0,00 0,00 199.901,78