OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. TONI PAHLJINA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1976 MUNDANIJE -31,39 0,00 99.050,35 105.048,45 0,00 0,00 0,00 204.067,41
902. JAMAL SHARBINI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1960 DRAŽICE 0,00 0,00 0,00 204.038,89 0,00 0,00 0,00 204.038,89
903. VALTER HENT PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 203.988,48 0,00 0,00 0,00 203.988,48
904. MIHAJLO MILANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1938 RIJEKA 0,00 0,00 203.618,15 0,00 0,00 0,00 0,00 203.618,15
905. VELJKO FIKE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1940 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 203.543,74 0,00 0,00 0,00 203.543,74
906. JOZEF FRANJO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1940 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 203.517,91 0,00 0,00 0,00 203.517,91
907. TIHOMIR TONŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1970 MALINSKA 0,00 0,00 203.389,67 0,00 0,00 0,00 0,00 203.389,67
908. NIKOLA ĐOKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1968 SARŠONI -17.645,70 0,00 -6.118,42 227.096,05 0,00 0,00 0,00 203.331,93
909. KRISTINA RUBČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 8.029,95 0,00 15.389,59 179.707,14 0,00 0,00 0,00 203.126,68
910. SLAVEN MRKELA PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1969 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 203.021,23 0,00 0,00 0,00 203.021,23
911. ZORAN ROGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 96.261,44 0,00 3.598,04 102.950,39 0,00 0,00 0,00 202.809,87
912. JASNA LUKAVEČKI VIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 387,23 0,00 2.336,92 199.807,94 0,00 0,00 0,00 202.532,09
913. MARIJA GRCE PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU 38.627,79 0,00 2.223,74 161.359,88 0,00 0,00 0,00 202.211,41
914. ŽELJKO BILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 201.990,14 0,00 0,00 0,00 201.990,14
915. NEDŽIBA SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 RUKAVAC 0,00 0,00 1.282,72 200.489,63 0,00 0,00 0,00 201.772,35
916. AHMET MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 201.404,30 0,00 0,00 0,00 201.404,30
917. MIĆO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1979 BAŠKA 63.207,16 0,00 42.556,51 95.519,94 0,00 0,00 0,00 201.283,61
918. DARINKA DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 7.101,49 0,00 363,80 193.801,23 0,00 0,00 0,00 201.266,52
919. MARIN KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 59,51 0,00 19.171,41 181.853,73 0,00 0,00 0,00 201.084,65
920. RASIM BALTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 71.726,90 0,00 96.192,70 32.666,57 0,00 158,25 0,00 200.744,42
921. MILA MEDENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1974 BUZDOHANJ 94.824,50 0,00 56.602,84 49.250,04 0,00 0,00 0,00 200.677,38
922. JOSIPA TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 CERNIK 49.735,74 0,00 29.822,87 117.202,28 0,00 3.511,51 0,00 200.272,40
923. BRUNO BAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 200.111,56 0,00 0,00 0,00 200.111,56
924. ŽELJKO RUKAVINA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 1.480,79 0,00 1.566,31 196.764,98 0,00 0,00 0,00 199.812,08
925. KEMAJL GECAJ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1961 POBRI -2.912,30 0,00 0,00 202.491,65 0,00 0,00 0,00 199.579,35
926. SINIŠA LISTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 537,12 0,00 5.953,80 192.887,26 0,00 0,00 0,00 199.378,18
927. TIHANA SEDEJ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1983 ŠMRIKA 0,00 0,00 0,00 199.346,21 0,00 0,00 0,00 199.346,21
928. PREN MARKU PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1956 POBRI 0,01 0,00 0,00 199.221,98 0,00 0,00 0,00 199.221,99
929. NADIRE MUTIŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1968 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 199.187,27 0,00 0,00 0,00 199.187,27
930. IVICA DRAGOJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1973 SROKI 183.037,00 0,00 14.073,30 2.012,70 0,00 0,00 0,00 199.123,00
931. IVICA JUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1973 MIHOTIĆI 701,34 0,00 -254,73 198.649,75 0,00 0,00 0,00 199.096,36
932. NATALYA MINENKOVA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 198.790,70 0,00 0,00 0,00 198.790,70
933. ESAT CIMIROTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -525,57 198.940,82 0,00 0,00 0,00 198.415,25
934. ZDRAVKO TRBOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA -94,09 0,00 0,00 198.490,71 0,00 0,00 0,00 198.396,62
935. DRAGICA KAHRIMANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1961 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 198.072,38 0,00 0,00 0,00 198.072,38
936. IVANA DŽAJA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1980 JUŠIĆI 301,35 0,00 7.012,72 190.552,46 0,00 0,00 0,00 197.866,53
937. ŠEFIK KARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1973 POLJE 0,00 0,00 7.585,34 190.217,89 0,00 0,00 0,00 197.803,23
938. DOMAGOJ LUKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1981 MARINIĆI 7.028,75 0,00 5.329,24 185.319,88 0,00 0,00 0,00 197.677,87
939. DRAŽEN ĐANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1970 CRIKVENICA 11.310,74 0,00 1.672,35 184.281,14 0,00 0,00 0,00 197.264,23
940. RITA MILOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 5.674,90 191.020,83 0,00 0,00 0,00 196.695,73
941. LJILJANA KAMENAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 196.330,97 0,00 0,00 0,00 196.330,97
942. PETAR SUBOTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1952 CRIKVENICA 10.502,47 0,00 4.571,99 181.236,02 0,00 0,00 0,00 196.310,48
943. SANJIN DAMIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1961 BUZDOHANJ 0,00 0,00 0,00 196.304,27 0,00 0,00 0,00 196.304,27
944. LOREDANA SKOČIBUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1945 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 1.754,43 194.291,30 0,00 0,00 0,00 196.045,73
945. DIJANA SALKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 195.797,69 0,00 0,00 0,00 195.797,69
946. BRANIMIR BLAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 54.742,69 0,00 14.891,19 126.012,27 0,00 0,00 0,00 195.646,15
947. IVAN CRNČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1945 SOLINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.259,57 0,00 195.259,57
948. BOSILJKA BOSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 195.236,98 0,00 0,00 0,00 195.236,98
949. SAMI RUSTEMI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1961 PODHUM -2,52 0,00 0,00 195.206,79 0,00 0,00 0,00 195.204,27
950. DEAN BREKALO PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1970 MAVRINCI 100.226,17 0,00 15.087,60 79.843,09 0,00 0,00 0,00 195.156,86
951. DEIT BOZA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1980 KOSI 33.149,05 0,00 16.576,61 145.408,80 0,00 0,00 0,00 195.134,46
952. NIKICA BRIŠKI PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1967 CRNI LUG 12.739,26 0,00 -2.272,60 183.997,48 0,00 0,00 0,00 194.464,14
953. ZORAN MIKAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 194.226,92 0,00 0,00 0,00 0,00 194.226,92
954. BRANKA LAGINJA PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1952 KLANA -14.753,67 0,00 -8.396,59 216.844,00 0,00 0,00 0,00 193.693,74
955. FRANE DOKOZA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 35.245,82 0,00 1.634,08 82.012,81 0,00 74.633,08 0,00 193.525,79
956. NIKOLA MATOVINA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1966 CRIKVENICA 14.472,39 0,00 569,06 178.066,25 0,00 0,00 0,00 193.107,70
957. ERVIN KOVAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA -12.777,20 0,00 17.681,09 187.985,32 0,00 0,00 0,00 192.889,21
958. DALIBOR ŠTAKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1969 SARŠONI 19.705,49 0,00 0,00 173.103,88 0,00 0,00 0,00 192.809,37
959. PETAR SVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1954 BATER 0,00 0,00 0,00 192.653,65 0,00 0,00 0,00 192.653,65
960. ŽIVKA BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1946 VIŠKOVO 0,00 0,00 -696,29 193.171,35 0,00 0,00 0,00 192.475,06
961. ANDREJA DIKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 48.926,79 0,00 134.640,65 8.836,53 0,00 -68,00 0,00 192.335,97
962. SANJIN DUMENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1972 PALIT 18.837,81 0,00 4.145,83 169.167,24 0,00 0,00 0,00 192.150,88
963. BOGDAN ŠUMONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1944 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 191.982,58 0,00 0,00 0,00 191.982,58
964. ZORICA PONIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 124.403,97 0,00 26.674,38 40.811,87 0,00 0,00 0,00 191.890,22
965. BORIS KRSNIK PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1954 POLJE 3.836,32 0,00 1.949,89 185.983,91 0,00 0,00 0,00 191.770,12
966. DRAGAN NIKOLIČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 -11.031,69 165.199,49 0,00 37.284,34 0,00 191.452,14
967. ŽELJKO TONKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA -0,81 0,00 0,00 191.429,46 0,00 0,00 0,00 191.428,65
968. USEJN ISMAILI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1948 KRALJEVICA -89,25 0,00 -44,91 191.256,52 0,00 0,00 0,00 191.122,36
969. DARKO NEGOVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 6.115,69 184.616,62 0,00 0,00 0,00 190.732,31
970. JANEZ TERBOVC PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1953 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 190.656,43 0,00 0,00 0,00 190.656,43
971. JASMIN BRKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1959 MAVRINCI 0,00 0,00 942,42 187.945,40 0,00 1.648,10 0,00 190.535,92
972. ĐANI JAKOTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 DOBREĆ 0,00 0,00 0,00 190.497,78 0,00 0,00 0,00 190.497,78
973. TOMISLAV HANŽEVAČKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1966 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 190.196,24 0,00 0,00 0,00 190.196,24
974. GORAN GAŠPARINI PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1967 KASTAV 0,00 0,00 0,00 190.122,74 0,00 0,00 0,00 190.122,74
975. MARINO KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1956 MATULJI 0,00 0,00 0,00 189.886,60 0,00 0,00 0,00 189.886,60
976. VITTORIO VIŠKANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA -15.468,35 0,00 132.469,11 72.652,77 0,00 0,00 0,00 189.653,53
977. DANIJEL VEŽA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 69.199,77 0,00 30.389,83 89.939,94 0,00 0,00 0,00 189.529,54
978. EKUR KURTO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 906,24 188.573,07 0,00 0,00 0,00 189.479,31
979. DARKO PLANTARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 24.786,84 0,00 48.919,52 115.758,73 0,00 0,00 0,00 189.465,09
980. GORDAN MILER PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1972 BROD NA KUPI 0,00 0,00 5.093,60 184.079,06 0,00 0,00 0,00 189.172,66
981. RASIM BYTYQI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 188.769,92 0,00 0,00 0,00 188.769,92
982. MIRO KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1963 KASTAV 6.218,63 0,00 -200,62 182.594,83 0,00 0,00 0,00 188.612,84
983. NIKOLA FRKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 58.186,10 0,00 1.393,74 129.006,67 0,00 0,00 0,00 188.586,51
984. IVICA BENVIN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 -878,38 183.445,57 0,00 5.987,61 0,00 188.554,80
985. NEDELJKA KONČAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 16.570,08 171.174,09 0,00 0,00 0,00 187.744,17
986. KSENIJA LEKO PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 44,62 187.684,67 0,00 0,00 0,00 187.729,29
987. VIŠNJA KRIŠTOFIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1965 RUKAVAC 0,00 0,00 0,00 187.676,31 0,00 0,00 0,00 187.676,31
988. IGOR WILLHEIM PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 25.031,97 0,00 -37,48 162.673,99 0,00 0,00 0,00 187.668,48
989. TOMISLAV KLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1954 DRAŽICE -44,71 0,00 44.662,60 142.850,68 0,00 0,00 0,00 187.468,57
990. ZLATKO STOJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1966 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 187.264,86 0,00 0,00 0,00 187.264,86
991. EMIR GUTLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 25.582,68 161.244,34 0,00 0,00 0,00 186.827,02
992. LJILJANA ERCEGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 -256,78 186.862,23 0,00 0,00 0,00 186.605,45
993. MILAN VRSUNA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 7.249,16 179.232,07 0,00 0,00 0,00 186.481,23
994. MIRJANA IVANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 186.233,75 0,00 0,00 0,00 186.233,75
995. RASIM GAZIBEGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,01 0,00 550,94 185.649,90 0,00 0,00 0,00 186.200,85
996. MONIKA ŠEGOTA PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1970 KASTAV 0,00 0,00 0,00 186.170,37 0,00 0,00 0,00 186.170,37
997. ŽELJKO ŠNELER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 185.991,96 0,00 0,00 0,00 185.991,96
998. DUBRAVKA TOMLJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1968 NOVI VINODOLSKI 8.623,94 45.233,49 12.404,31 119.618,82 0,00 0,00 0,00 185.880,56
999. RAMADAN HOTI PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1957 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 183.447,41 0,00 1.905,59 0,00 185.353,00
1000. KSENIJA PAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1953 PODRVANJ 6.086,85 0,00 5.478,24 173.650,35 0,00 0,00 0,00 185.215,44