OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
901. VALTER HENT PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 PODČUDNIČ 0,00 0,00 0,00 201.682,37 0,00 0,00 0,00 201.682,37
902. TIHOMIR TONŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1970 MALINSKA 0,00 0,00 201.589,54 0,00 0,00 0,00 0,00 201.589,54
903. SNJEŽANA POTOČNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -2,22 0,00 2.547,82 199.023,95 0,00 0,00 0,00 201.569,55
904. JASMIN NADAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA -503,08 0,00 0,00 201.879,72 0,00 0,00 0,00 201.376,64
905. JAMAL SHARBINI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1960 DRAŽICE 0,00 0,00 0,00 201.267,96 0,00 0,00 0,00 201.267,96
906. ŽELJKO BILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 200.316,63 0,00 0,00 0,00 200.316,63
907. NIKOLA ĐOKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1968 SARŠONI -17.645,70 0,00 -6.118,42 223.869,99 0,00 0,00 0,00 200.105,87
908. MLADEN BUJTAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1948 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 199.797,18 0,00 0,00 0,00 199.797,18
909. MIHAJLO MILANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1938 RIJEKA 0,00 0,00 199.630,46 0,00 0,00 0,00 0,00 199.630,46
910. JASNA LUKAVEČKI VIDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 381,38 0,00 2.334,21 196.579,24 0,00 0,00 0,00 199.294,83
911. DARINKA DURAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 6.966,89 0,00 909,07 191.340,77 0,00 0,00 0,00 199.216,73
912. LJUBIŠA RADANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1977 CRIKVENICA 39.012,55 0,00 18.817,09 141.156,30 0,00 0,00 0,00 198.985,94
913. NEDŽIBA SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 RUKAVAC 0,00 0,00 1.266,04 197.566,63 0,00 0,00 0,00 198.832,67
914. AHMET MURATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 198.804,47 0,00 0,00 0,00 198.804,47
915. KRISTINA RUBČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1976 NOVI VINODOLSKI 7.809,97 0,00 15.066,80 175.611,63 0,00 0,00 0,00 198.488,40
916. BRUNO BAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 198.199,90 0,00 0,00 0,00 198.199,90
917. MARIJA GRCE PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU 37.746,34 0,00 2.173,71 158.216,86 0,00 0,00 0,00 198.136,91
918. RASIM BALTA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 70.786,31 0,00 94.914,48 32.228,11 0,00 155,07 0,00 198.083,97
919. MIRSAD GRACA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 197.862,14 0,00 0,00 0,00 197.862,14
920. SENAD DAUTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1966 CRIKVENICA 0,00 0,00 876,94 196.739,67 0,00 0,00 0,00 197.616,61
921. MAHIR SALAI PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1960 VRBOVSKO 0,00 0,00 0,00 197.495,67 0,00 0,00 0,00 197.495,67
922. PREN MARKU PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1956 POBRI 0,01 0,00 0,00 197.090,82 0,00 0,00 0,00 197.090,83
923. MILA MEDENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1974 BUZDOHANJ 93.168,23 0,00 55.503,16 48.389,04 0,00 0,00 0,00 197.060,43
924. ŽELJKO RUKAVINA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 1.458,99 0,00 1.538,53 193.909,34 0,00 0,00 0,00 196.906,86
925. MIĆO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1979 BAŠKA 61.696,06 0,00 41.551,78 93.447,66 0,00 0,00 0,00 196.695,50
926. NADIRE MUTIŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1968 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 196.579,66 0,00 0,00 0,00 196.579,66
927. MARIJAN KIPRIJANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1964 SVETI IVAN 6.331,24 0,00 0,00 189.961,60 0,00 0,00 0,00 196.292,84
928. DRAGICA KAHRIMANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1961 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 196.287,52 0,00 0,00 0,00 196.287,52
929. SINIŠA LISTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 526,19 0,00 5.846,26 189.854,60 0,00 0,00 0,00 196.227,05
930. VELJKO FIKE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1940 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 196.074,50 0,00 0,00 0,00 196.074,50
931. MARIN KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 58,17 0,00 18.865,20 177.123,83 0,00 0,00 0,00 196.047,20
932. IVICA DRAGOJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1973 SROKI 180.200,74 0,00 13.840,77 1.980,72 0,00 0,00 0,00 196.022,23
933. LOREDANA SKOČIBUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1945 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 1.734,30 194.281,30 0,00 0,00 0,00 196.015,60
934. ŠEFIK KARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1973 POLJE 0,00 0,00 7.544,68 188.458,27 0,00 0,00 0,00 196.002,95
935. IVICA JUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1973 MIHOTIĆI 686,05 0,00 -254,73 195.216,75 0,00 0,00 0,00 195.648,07
936. KEMAJL GECAJ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1961 POBRI -2.912,30 0,00 0,00 198.316,69 0,00 0,00 0,00 195.404,39
937. DRAŽEN ĐANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1970 CRIKVENICA 11.175,53 0,00 1.653,80 181.953,52 0,00 0,00 0,00 194.782,85
938. JOZEF FRANJO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1940 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 194.607,37 0,00 0,00 0,00 194.607,37
939. DOMAGOJ LUKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1981 MARINIĆI 6.909,98 0,00 5.251,87 182.261,80 0,00 0,00 0,00 194.423,65
940. MILAN KUŽET PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1963 CRIKVENICA 0,00 0,00 47.177,76 146.906,74 0,00 0,00 0,00 194.084,50
941. ESAT CIMIROTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -525,57 194.565,08 0,00 0,00 0,00 194.039,51
942. DIJANA SALKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 193.906,90 0,00 0,00 0,00 193.906,90
943. RITA MILOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 5.602,31 188.219,00 0,00 0,00 0,00 193.821,31
944. IVANA DŽAJA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1980 JUŠIĆI 295,49 0,00 6.854,40 186.565,46 0,00 0,00 0,00 193.715,35
945. IRENA NEMEC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 193.526,00 0,00 0,00 0,00 193.526,00
946. NIKICA BRIŠKI PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1967 CRNI LUG 15.376,22 0,00 -2.340,10 180.305,90 0,00 0,00 0,00 193.342,02
947. PETAR SUBOTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1952 CRIKVENICA 10.317,56 0,00 4.523,70 178.334,83 0,00 0,00 0,00 193.176,09
948. SANJIN DAMIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1961 BUZDOHANJ 0,00 0,00 0,00 193.070,23 0,00 0,00 0,00 193.070,23
949. BOSILJKA BOSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 192.626,21 0,00 0,00 0,00 192.626,21
950. IVAN CRNČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1945 SOLINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.473,10 0,00 192.473,10
951. DEIT BOZA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1980 KOSI 32.638,94 0,00 16.305,69 143.188,86 0,00 0,00 0,00 192.133,49
952. DRAGAN NIKOLIČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 -8.625,29 163.230,20 0,00 36.348,77 0,00 190.953,68
953. PREDRAG GROZDANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1957 KOSTRENA 29.191,03 0,00 2.262,80 159.461,94 0,00 0,00 0,00 190.915,77
954. BRANIMIR BLAŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 53.240,84 0,00 14.575,20 122.874,21 0,00 0,00 0,00 190.690,25
955. DEAN BREKALO PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1970 MAVRINCI 97.905,34 0,00 14.710,06 78.014,46 0,00 0,00 0,00 190.629,86
956. SLAVEN MRKELA PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1969 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 190.407,23 0,00 0,00 0,00 190.407,23
957. DALIBOR ŠTAKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1969 SARŠONI 19.442,89 0,00 0,00 170.620,67 0,00 0,00 0,00 190.063,56
958. ŽIVKA BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1946 VIŠKOVO 0,00 0,00 -696,29 190.759,31 0,00 0,00 0,00 190.063,02
959. SAMI RUSTEMI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1961 PODHUM -2,52 0,00 0,00 189.827,62 0,00 0,00 0,00 189.825,10
960. BOGDAN ŠUMONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1944 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 189.695,23 0,00 0,00 0,00 189.695,23
961. PETAR SVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1954 BATER 0,00 0,00 0,00 189.420,78 0,00 0,00 0,00 189.420,78
962. ERVIN KOVAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA -12.777,20 0,00 17.398,65 184.633,19 0,00 0,00 0,00 189.254,64
963. ŽELJKO TONKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA -0,81 0,00 0,00 189.122,32 0,00 0,00 0,00 189.121,51
964. USEJN ISMAILI PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1948 KRALJEVICA -89,25 0,00 -44,91 189.124,31 0,00 0,00 0,00 188.990,15
965. ZORICA PONIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 122.215,46 0,00 26.307,78 39.975,58 0,00 0,00 0,00 188.498,82
966. GORAN GAŠPARINI PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1967 KASTAV 0,00 0,00 0,01 188.347,09 0,00 0,00 0,00 188.347,10
967. JASMIN BRKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1959 MAVRINCI 0,00 0,00 930,34 185.746,87 0,00 1.621,06 0,00 188.298,27
968. TOMISLAV HANŽEVAČKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1966 DRAMALJ 0,00 0,00 0,00 188.078,07 0,00 0,00 0,00 188.078,07
969. DARKO NEGOVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 6.047,50 181.907,73 0,00 0,00 0,00 187.955,23
970. BORIS KRSNIK PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1954 POLJE 3.779,09 0,00 1.945,82 181.804,90 0,00 0,00 0,00 187.529,81
971. EKUR KURTO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 906,24 186.325,19 0,00 0,00 0,00 187.231,43
972. ĐANI JAKOTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 DOBREĆ 0,00 0,00 0,00 187.182,09 0,00 0,00 0,00 187.182,09
973. DARKO PLANTARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 24.208,68 0,00 49.706,81 113.130,70 0,00 0,00 0,00 187.046,19
974. VITTORIO VIŠKANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA -15.468,35 0,00 130.465,97 71.556,05 0,00 0,00 0,00 186.553,67
975. ŽELJKO ŠNELER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 186.395,70 0,00 0,00 0,00 186.395,70
976. RASIM BYTYQI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 186.369,67 0,00 0,00 0,00 186.369,67
977. DANIJEL VEŽA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 67.948,98 0,00 29.946,22 88.469,10 0,00 0,00 0,00 186.364,30
978. NATALYA MINENKOVA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 186.280,47 0,00 0,00 0,00 186.280,47
979. KSENIJA LEKO PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 44,62 185.996,66 0,00 0,00 0,00 186.041,28
980. MARINO KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1956 MATULJI 0,00 0,00 0,00 185.948,93 0,00 0,00 0,00 185.948,93
981. FRANC BREZNIK PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1945 OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 185.848,12 0,00 0,00 0,00 185.848,12
982. VIŠNJA KRIŠTOFIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1965 RUKAVAC 0,00 0,00 0,00 185.439,08 0,00 0,00 0,00 185.439,08
983. VEDRAN MAVRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1978 GRIŽANE-BELGRAD 11.153,37 0,00 4.121,23 170.074,46 0,00 0,00 0,00 185.349,06
984. IGOR WILLHEIM PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 24.657,44 0,00 -37,48 160.689,96 0,00 0,00 0,00 185.309,92
985. GORDAN MILER PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1972 BROD NA KUPI 0,00 0,00 4.954,78 180.350,23 0,00 0,00 0,00 185.305,01
986. NIKOLA FRKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1986 RIJEKA 57.098,93 0,00 1.367,45 126.555,19 0,00 0,00 0,00 185.021,57
987. ZLATKO STOJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1966 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 184.695,12 0,00 0,00 0,00 184.695,12
988. EMIR GUTLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 25.292,96 159.376,90 0,00 0,00 0,00 184.669,86
989. RASIM GAZIBEGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,01 0,00 549,51 183.876,09 0,00 0,00 0,00 184.425,61
990. FRANE DOKOZA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 34.896,94 0,00 1.618,36 73.838,03 0,00 73.805,53 0,00 184.158,86
991. MARIN BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 55.100,37 0,00 40.954,39 88.004,76 0,00 0,00 0,00 184.059,52
992. MILAN VRSUNA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 7.144,46 176.878,88 0,00 0,00 0,00 184.023,34
993. LJILJANA ERCEGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 -256,78 184.042,65 0,00 0,00 0,00 183.785,87
994. NEDELJKA KONČAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 16.423,85 167.223,23 0,00 0,00 0,00 183.647,08
995. MIRJANA IVANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 183.540,99 0,00 0,00 0,00 183.540,99
996. RAMADAN HOTI PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1957 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 181.669,99 0,00 1.864,83 0,00 183.534,82
997. MONIKA ŠEGOTA PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1970 KASTAV 0,00 0,00 0,00 183.253,04 0,00 0,00 0,00 183.253,04
998. JOSIPA TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1958 CERNIK 33.682,25 0,00 29.531,44 115.800,11 0,00 3.456,11 0,00 182.469,91
999. DUBRAVKA TOMLJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1968 NOVI VINODOLSKI 8.443,98 44.371,18 12.178,48 117.438,86 0,00 0,00 0,00 182.432,50
1000. NEĐELJKA DAKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 182.149,75 0,00 0,00 0,00 182.149,75