OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. RALF SCHWARZLER PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1970 OPATIJA 0,00 0,00 9.265.858,98 767,53 0,00 131.667,99 0,00 0,00 9.398.294,50
2. HAJRUDIN BEĆIREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1971 CRIKVENICA 2.732.550,62 9.318,15 201.432,66 2.031.995,57 0,00 281.782,50 0,00 0,00 5.257.079,50
3. SLOBODAN KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 1.853.504,89 1.543.698,67 1.477.879,58 0,00 0,00 -10,36 0,00 0,00 4.875.072,78
4. DUBRAVKA JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 1.765.398,66 0,00 3.066.101,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.831.500,59
5. HASAN ŠISTEK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1957 KLENOVICA 3.172.567,64 1.417.329,46 23.329,73 124.875,70 0,00 -23,45 0,00 0,00 4.738.079,08
6. MLADENKO MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 1.511.624,96 0,00 2.543.436,18 0,00 0,00 165.057,39 0,00 0,00 4.220.118,53
7. FADIL HRUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1955 OPATIJA 0,00 0,00 4.124.788,46 0,00 0,00 15.521,78 0,00 0,00 4.140.310,24
8. MATO BARAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 1.303.072,80 0,00 2.258.827,90 465.952,29 26.418,88 0,00 0,00 0,00 4.054.271,87
9. IVO AUGUSTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA -16.865,27 0,00 1.583.453,86 2.446.536,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.013.125,39
10. ZRINKA PIGLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1950 LOVRAN 0,00 0,00 3.103.876,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.103.876,17
11. ANTE DUJMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1965 BAŠKA 2.140.171,75 0,00 167.942,05 467.941,60 0,00 -19,37 0,00 0,00 2.776.036,03
12. STIPAN VALJAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.540.166,77 0,00 0,00 0,00 2.540.166,77
13. MORENO LUKSETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1971 MIHOTIĆI 0,00 0,00 1.940.988,40 580.717,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.521.705,48
14. IVAN STIPANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1952 MILČETIĆI -26.976,26 0,00 90.083,89 506.599,63 0,00 1.936.027,86 0,00 0,00 2.505.735,12
15. VLADO ŽEŽELJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA -13,00 0,00 0,00 2.261.948,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.935,59
16. IVICA PRANJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1964 VRH 267.309,55 0,00 1.899.650,75 39.169,12 0,00 39.712,48 0,00 0,00 2.245.841,90
17. ZDENKO MARČELJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1952 MARČELJI 2.158.061,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158.061,11
18. VANJA GAVRANOVIĆ TIPURA PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 998.102,97 131.549,03 0,00 730.261,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.859.913,70
19. MARKO DRAGULJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1960 KOSI 487.073,06 0,00 322.573,25 1.040.610,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.257,01
20. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 698.237,01 0,00 354.317,76 783.071,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.835.626,68
21. JOSIP VUJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 840.994,57 0,00 487.239,03 500.774,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.829.008,07
22. MATE BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1953 MALINSKA 52.409,66 0,00 38.439,77 1.295.806,26 0,00 440.107,52 0,00 0,00 1.826.763,21
23. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 106.103,26 0,00 387.628,81 1.089.878,42 0,00 94.166,52 0,00 0,00 1.677.777,01
24. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.542.705,00 0,00 42.858,56 72.272,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657.836,18
25. ADELA DURBIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 1.635.892,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635.892,76
26. MILE ĆUTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1959 MARČELJI 72.384,80 0,00 471.373,88 960.649,19 0,00 109.890,93 0,00 0,00 1.614.298,80
27. JASMINKA MITROV PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1952 PALIT -18,00 0,00 1.598.602,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598.584,82
28. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT -18,81 0,00 -7.226,57 1.490.798,02 0,00 990,35 0,00 0,00 1.484.542,99
29. SNJEŽANA IBRIŠAGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1954 KRK 0,00 0,00 -37,30 1.471.471,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471.434,68
30. TOMISLAV SUBOŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1976 BARBAT 829.140,37 0,00 32.871,12 580.360,66 0,00 23.629,69 0,00 0,00 1.466.001,84
31. MILAN ANIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1955 OPATIJA 0,00 0,00 1.443.944,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443.944,94
32. JADRANKA RADULOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 92.972,63 0,00 1.066.546,30 146.117,40 0,00 36.379,05 0,00 0,00 1.342.015,38
33. DRAGUTIN SABOLEK PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1953 LOPAR 307.840,10 0,00 29.397,61 977.224,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.314.462,40
34. IVAN LUKETINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 131.941,14 0,00 58.605,47 1.034.899,07 0,00 13.428,10 0,00 0,00 1.238.873,78
35. HRVOJE SOLINA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1969 OPATIJA 0,00 0,00 1.205.565,48 -10,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.555,44
36. JUSUF DELIĆ-IBUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1964 KRALJEVICA 868.087,96 0,00 212.752,69 0,00 0,00 106.395,98 0,00 0,00 1.187.236,63
37. ALLEN CUTVARICH PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 879.189,20 112.000,44 0,00 136.265,00 0,00 0,00 1.127.454,64
38. ŽELJKO BAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 70.518,34 0,00 7.610,49 1.040.793,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.921,93
39. IVAN GALETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1951 MALI LOŠINJ 459,60 0,00 414,84 1.081.383,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.257,45
40. KRISTA MATIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1991 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071.690,07 0,00 0,00 0,00 1.071.690,07
41. DRAGAN JOVANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1944 RIJEKA -0,14 0,00 -4.265,80 1.047.995,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043.729,80
42. TIHOMIR GRBAC PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1953 MALI DOL 0,00 0,00 0,00 994.235,90 0,00 7.591,51 0,00 0,00 1.001.827,41
43. DARIO SMOJE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 35.480,18 0,00 763.121,35 71.160,62 0,00 128.172,09 0,00 0,00 997.934,24
44. MIRA TARAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 248.863,07 0,00 313.355,99 424.245,92 0,00 -312,95 0,00 0,00 986.152,03
45. DIONIZIJE VAJCENFELD PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1952 NJIVICE 0,00 0,00 985.743,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985.743,41
46. ZORAN ŠTRBAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 247.742,42 0,00 539.249,07 106.456,47 0,00 83.854,00 0,00 0,00 977.301,96
47. DUŠAN RADOJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 8.318,06 0,00 12.420,42 927.855,41 0,00 0,00 0,00 0,00 948.593,89
48. JELICA VELNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1953 BAŠKA -0,85 0,00 174.297,51 768.038,54 0,00 0,00 0,00 0,00 942.335,20
49. VELJKO ŠAPONJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 925.743,78 0,00 0,00 -10,23 0,00 0,00 925.733,55
50. BRANKO BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1969 NOVI VINODOLSKI -1,31 0,00 145.128,93 777.079,68 0,00 832,72 0,00 0,00 923.040,02
51. IGOR ROSANDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1968 PUNAT -608,64 0,00 322.709,05 592.179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 914.279,91
52. SLOBODAN MILINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 20.623,68 0,00 20.703,67 856.884,16 0,00 0,00 0,00 0,00 898.211,51
53. IGOR HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 182.384,80 0,00 6.053,80 700.424,70 0,00 0,00 0,00 0,00 888.863,30
54. BRUNO VALENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 92.985,11 0,00 0,00 794.843,08 0,00 0,00 0,00 0,00 887.828,19
55. MARTINA MARAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 478.914,33 1.980,52 17.840,53 378.172,57 0,00 0,00 0,00 0,00 876.907,95
56. VILSON PREKPALAJ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1976 MALI LOŠINJ 179.614,51 0,00 449.083,97 183.876,83 0,00 48.898,67 0,00 0,00 861.473,98
57. RATKO MAMULA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 12.479,49 845.833,73 0,00 0,00 0,00 0,00 858.313,22
58. MLADEN LEKO PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1947 OMIŠALJ 0,00 0,00 743.430,23 102.993,96 0,00 0,00 0,00 0,00 846.424,19
59. BOŽIDAR MIKULIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 839.146,88 0,00 0,00 0,00 0,00 839.146,88
60. MILAN BEG PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1955 RAB 0,00 0,00 832.192,52 0,00 0,00 -196,03 0,00 0,00 831.996,49
61. DUŠAN LUKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1946 MARINIĆI 67.011,84 -2.328,90 -2.074,26 767.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829.704,68
62. MATO ZOVKO PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1956 CRIKVENICA 163.561,63 0,00 283,32 665.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829.226,95
63. ROSITA ČARGONJA PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1950 BUZDOHANJ 0,00 0,00 0,00 813.450,79 0,00 0,00 0,00 0,00 813.450,79
64. MIRJANA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 63.129,17 0,00 35.829,21 697.542,29 0,00 0,00 0,00 0,00 796.500,67
65. JADRANKO JAKOVLJEV PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1961 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 777.655,53 0,00 0,00 0,00 0,00 777.655,53
66. RAM BEGAJ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1944 BOGOVIĆI 0,00 0,00 106.158,21 667.331,21 0,00 0,00 0,00 0,00 773.489,42
67. MILJENKO BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 MATULJI 118.810,47 0,00 0,00 636.056,51 0,00 17.772,43 0,00 0,00 772.639,41
68. SLOBODAN HAJDIN PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1962 HAJDINE 268.987,81 0,00 87.993,62 414.677,29 0,00 0,00 0,00 0,00 771.658,72
69. SMILJAN PRPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 OPATIJA 1.237,53 0,00 0,00 767.150,84 0,00 0,00 0,00 0,00 768.388,37
70. MARIN KUČAN PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1949 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 757.954,57 0,00 0,00 0,00 0,00 757.954,57
71. DUŠAN JEŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1943 RIJEKA 159.561,64 0,00 0,00 589.184,89 0,00 0,00 0,00 0,00 748.746,53
72. MIRKO RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 198.219,85 0,00 309.176,64 133.134,02 0,00 105.583,33 0,00 0,00 746.113,84
73. TIHOMIR BLAŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 429.260,30 0,00 29.787,44 284.612,28 0,00 0,00 0,00 0,00 743.660,02
74. ROBERT SKOČILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 HRELJIN 127.545,16 0,00 68.557,39 545.932,75 0,00 0,00 0,00 0,00 742.035,30
75. VULLNET SEDOLLI PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1965 KASTAV 623.207,80 0,00 0,00 40.596,22 0,00 70.452,82 0,00 0,00 734.256,84
76. VJEKOSLAV ČOP PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1960 TRŠĆE 64.740,93 0,00 7.141,65 652.054,63 0,00 0,00 0,00 0,00 723.937,21
77. SUZI SEČEN-CAREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 124.751,36 0,00 333.451,76 263.002,06 0,00 0,00 0,00 0,00 721.205,18
78. MITAR BLAGOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1964 CRIKVENICA -10.400,31 0,00 102.412,36 519.012,67 0,00 107.859,55 0,00 0,00 718.884,27
79. DANICA PIVK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 9.040,95 702.387,41 0,00 0,00 0,00 0,00 711.428,36
80. ĆERIM BABAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1954 CERNIK 50.864,83 0,00 987,19 655.643,97 0,00 0,00 0,00 0,00 707.495,99
81. FRANJO TOPOLOVEC PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1949 ŠILO 27.268,58 0,00 173.219,98 505.274,72 0,00 0,00 0,00 0,00 705.763,28
82. ZORAN MATAIJA PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1958 NOVI VINODOLSKI 39.306,52 0,00 38.155,66 627.978,54 0,00 0,00 0,00 0,00 705.440,72
83. JANUZ DERVISHI PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1966 KOSTRENA -192.468,30 0,00 896.071,79 0,00 0,00 -13,96 0,00 0,00 703.589,53
84. BOŽIDAR ANDROIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1955 MARINIĆI 82.382,17 0,00 44.062,92 561.595,29 0,00 4.855,89 0,00 0,00 692.896,27
85. ŽELJKO BARIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1963 KRK 538.627,52 0,00 104.910,54 0,00 0,00 47.671,15 0,00 0,00 691.209,21
86. MARINKO VEDRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1958 ĆUNSKI 429.276,50 0,00 199.371,76 58.421,53 0,00 0,00 0,00 0,00 687.069,79
87. IVAN DMINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 VRBNIK 3.908,24 0,00 6.861,45 666.884,86 0,00 653,58 0,00 0,00 678.308,13
88. BORIS MARAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1973 SARŠONI 149.387,67 0,00 0,00 391.475,41 0,00 129.417,11 0,00 0,00 670.280,19
89. HADŽIJE SALIHI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1943 RIJEKA 265.782,02 0,00 10.461,56 393.145,68 0,00 0,00 0,00 0,00 669.389,26
90. MIROSLAV TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1955 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 665.441,28 0,00 0,00 0,00 0,00 665.441,28
91. MARIJA KIRINČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 RISIKA 128.862,70 0,00 83.336,28 450.157,28 0,00 0,00 0,00 0,00 662.356,26
92. RADOSLAV ŽUNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 0,00 39.715,87 621.292,38 0,00 0,00 0,00 0,00 661.008,25
93. BEZIJAN DURMISHI PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1954 KASTAV 0,00 0,00 0,00 630.586,71 0,00 27.943,74 0,00 0,00 658.530,45
94. BISERKA RAJ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1952 VELI BRGUD 652.024,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.024,98
95. MARKO TAUZER PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1972 MARČELJI 27.287,51 0,00 29.163,76 597.829,84 0,00 -2.618,76 0,00 0,00 651.662,35
96. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 68.625,51 0,00 173.478,66 406.711,63 0,00 0,00 0,00 0,00 648.815,80
97. DAVOR GRGAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 642.637,02 0,00 0,00 0,00 0,00 642.637,02
98. MIROSLAV MAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 560.629,55 10.153,76 0,00 64.693,67 0,00 0,00 635.476,98
99. ĐEVAD JELAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 207.965,90 0,00 239.966,48 181.395,63 0,00 0,00 0,00 0,00 629.328,01
100. DŽEMO ALJUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 MAVRINCI 2.592,47 30.401,40 115.341,37 478.722,48 0,00 0,00 0,00 0,00 627.057,72