OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. VIKTOR MEZGA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1943 SIGETEC LUDBREŠKI -199,13 0,00 13.201,27 243.802,14 0,00 0,00 0,00 256.804,28
302. JOSIP CAHUNEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1980 BENKOVEC 35.574,59 0,00 -5.093,60 225.684,01 0,00 0,00 0,00 256.165,00
303. BOŽIDAR PAJNIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1953 GLOBOČEC LUDBREŠKI 27.280,14 0,00 48.678,87 179.514,20 0,00 0,00 0,00 255.473,21
304. ZLATKO MIKLAUŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 69.340,92 0,00 10.202,68 175.650,43 0,00 0,00 0,00 255.194,03
305. ALOJZIJE ANTONOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1944 VARAŽDIN 733,61 0,00 23.191,67 231.202,91 0,00 0,00 0,00 255.128,19
306. MIRJANA ŠTABI VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1982 SESVETE LUDBREŠKE 0,00 0,00 2.978,86 251.522,37 0,00 0,00 0,00 254.501,23
307. JASMINA BRAČKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1979 VARAŽDIN 0,00 0,00 10.840,63 232.905,82 0,00 10.648,07 0,00 254.394,52
308. MILICA VESENJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 93.319,32 12.037,59 6.940,20 141.871,47 0,00 0,00 0,00 254.168,58
309. GORAN VINKOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1972 ŽIGROVEC 6.160,09 0,00 8.925,90 237.667,93 0,00 0,00 0,00 252.753,92
310. JOSIP STRMEČKI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1959 BARTOLOVEC 74.498,69 0,00 2.780,86 144.061,75 0,00 31.085,94 0,00 252.427,24
311. IVICA KOBAL VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1978 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 28.789,29 0,00 870,59 222.398,73 0,00 0,00 0,00 252.058,61
312. DAMIR FAJFARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 251.526,72 0,00 0,00 0,00 251.526,72
313. ANICA BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 KRAČEVEC 37.977,83 0,00 0,00 213.523,85 0,00 0,00 0,00 251.501,68
314. STJEPAN JURGEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 DONJA VOĆA 89.096,58 0,00 -572,42 162.703,36 0,00 0,00 0,00 251.227,52
315. DALIBOR LUKAČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 33.710,21 0,00 10.426,11 206.848,54 0,00 0,00 0,00 250.984,86
316. KRISTINA ANĐEL VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1972 VARAŽDINSKE TOPLICE 9.248,75 0,00 14.095,43 227.325,49 0,00 0,00 0,00 250.669,67
317. MIROSLAV ROHTEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 STAŽNJEVEC 12.538,98 0,00 34.408,06 203.072,85 0,00 0,00 0,00 250.019,89
318. DARKO KORDEŠ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 NOVO SELO PODRAVSKO 100.540,69 0,00 13.128,27 135.941,50 0,00 0,00 0,00 249.610,46
319. ANICA ČUS-KULEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 10.344,67 0,00 3.147,75 235.765,55 0,00 0,00 0,00 249.257,97
320. TAJIR TAHIROVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 0,00 0,00 10.552,04 238.362,72 0,00 0,00 0,00 248.914,76
321. MARIO CESTAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1981 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 1.871,58 245.060,24 0,00 1.775,89 0,00 248.707,71
322. MILOMIR JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 17.090,88 4.241,30 1.988,09 225.383,04 0,00 0,00 0,00 248.703,31
323. ŽELJKO STRELEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 248.618,72 0,00 0,00 0,00 248.618,72
324. ANTO MAROŠEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 248.347,23 0,00 0,00 0,00 248.347,23
325. IGOR JANČEVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 ZEMUN 14.215,66 0,00 158.671,13 72.893,60 0,00 0,00 0,00 245.780,39
326. BOŽENA ŠEMIGA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 8.492,97 236.643,82 0,00 0,00 0,00 245.136,79
327. DAMIR PREKRIT VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 56.149,66 0,00 6.005,97 182.617,63 0,00 0,00 0,00 244.773,26
328. IVAN KUZMIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 BREZNICA 68.761,58 0,00 4.967,58 169.001,22 0,00 0,00 0,00 242.730,38
329. VERA PAVELIĆ-POSAVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 78.548,61 0,00 9.407,72 154.022,90 0,00 0,00 0,00 241.979,23
330. VALENTINA REDŽIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 0,00 0,00 241.792,08 0,00 0,00 0,00 0,00 241.792,08
331. NEDIM HALILOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 NOVI MAROF 219.210,77 0,00 18.042,77 4.394,11 0,00 0,00 0,00 241.647,65
332. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 100.805,83 0,00 12.877,26 127.225,11 0,00 0,00 0,00 240.908,20
333. MARIJAN PAVLINA VARAŽDINSKA,IVANEC 1938 LANČIĆ 0,00 0,00 327,95 240.435,23 0,00 0,00 0,00 240.763,18
334. KATICA BRODAR VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1954 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 476,82 238.805,51 0,00 0,00 0,00 239.282,33
335. MIRJANA KATALENIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1980 PRESEČNO 40.952,90 0,00 -2.454,21 200.491,16 0,00 38,75 0,00 239.028,60
336. ZVONKO BREŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 238.503,73 0,00 0,00 0,00 238.503,73
337. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 34.624,55 203.554,56 0,00 0,00 0,00 238.179,11
338. MILAN KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEČKO NASELJE -569,47 0,00 -5.045,03 242.750,08 0,00 0,00 0,00 237.135,58
339. MARIJA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 STRMEC REMETINEČKI 37.314,41 0,00 0,00 199.739,11 0,00 0,00 0,00 237.053,52
340. STJEPAN KOKOTEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 100.714,72 16.108,44 -0,27 119.721,29 0,00 0,00 0,00 236.544,18
341. DAVORKA HRANIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1967 NOVA VES PETRIJANEČKA 41.202,40 0,00 25.744,06 168.192,96 0,00 0,00 0,00 235.139,42
342. GABRIJELA MAŠIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 TRNOVEC 25.251,97 0,00 9.883,17 199.495,83 0,00 0,00 0,00 234.630,97
343. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 63.617,02 0,00 14.241,87 156.521,13 0,00 0,00 0,00 234.380,02
344. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 85.694,47 0,00 -0,04 112.110,31 0,00 36.475,48 0,00 234.280,22
345. ROBERT STRMEČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 2.225,35 0,00 832,03 230.447,02 0,00 0,00 0,00 233.504,40
346. ZLATA MARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 12.134,53 0,00 4.934,04 215.332,86 0,00 0,00 0,00 232.401,43
347. GORAN ŠMEREK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1979 SLANJE 1.066,45 0,00 2.271,03 228.716,97 0,00 0,00 0,00 232.054,45
348. ALEN MESEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 SALINOVEC 30.329,47 0,00 -689,42 202.328,04 0,00 0,00 0,00 231.968,09
349. ZDRAVKO KRIŽANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1960 SRAČINEC 69.929,24 0,00 23.840,99 137.154,38 0,00 0,00 0,00 230.924,61
350. ANTUN MIČUDA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 HRASTOVEC TOPLIČKI 40.651,84 0,00 30.202,64 159.683,27 0,00 0,00 0,00 230.537,75
351. STANOJKA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 LUŽAN BIŠKUPEČKI 39.057,95 0,00 100.145,03 90.959,83 0,00 0,00 0,00 230.162,81
352. ALEKSANDAR HRNČIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1972 MARČAN 14.033,53 0,00 1.641,36 213.551,30 0,00 0,00 0,00 229.226,19
353. SLOBODANKA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 ŽAROVNICA 46.233,37 0,00 1.704,49 180.500,13 0,00 0,00 0,00 228.437,99
354. ANTON ZVONKO MARČEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 227.864,08 0,00 0,00 0,00 227.864,08
355. JOSIP ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1965 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 6.355,78 218.201,87 0,00 2.724,26 0,00 227.281,91
356. MARIJA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 227.117,59 0,00 0,00 0,00 227.117,59
357. JADRANKA JEŽ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 SLOKOVEC 3.655,21 0,00 1.301,80 222.125,59 0,00 0,00 0,00 227.082,60
358. PREDRAG MARSENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 227.022,11 0,00 0,00 0,00 227.022,11
359. NIKOLA CICAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 226,79 0,00 2.859,83 223.100,64 0,00 0,00 0,00 226.187,26
360. JOSIP BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 225.034,85 0,00 0,00 0,00 225.034,85
361. SLAVKO JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1960 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 224.319,62 0,00 0,00 0,00 224.319,62
362. DRAGAN KRNETA VARAŽDINSKA,IVANEC 1983 IVANEC 22.695,27 0,00 5.312,74 194.833,43 0,00 0,00 0,00 222.841,44
363. DEJAN KOZULIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 210.855,54 0,00 0,00 11.975,69 0,00 0,00 0,00 222.831,23
364. DANIJEL DEBAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 2.264,43 0,00 16.568,22 203.426,20 0,00 0,00 0,00 222.258,85
365. ROBERT ŠERCER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN -0,01 0,00 9.010,30 212.372,60 0,00 0,00 0,00 221.382,89
366. MLADEN FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 40.250,14 0,00 13.345,21 165.878,54 0,00 0,00 0,00 219.473,89
367. ANTUN CECELJA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.616,12 0,00 614,99 215.203,17 0,00 1.712,40 0,00 219.146,68
368. FRANJO MARINČIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1956 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 1.166,74 217.822,61 0,00 0,00 0,00 218.989,35
369. STJEPAN HORVATIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1964 KELEMEN 38.255,29 0,00 15.165,24 165.490,09 0,00 0,00 0,00 218.910,62
370. MLADEN MAGIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 VARAŽDIN -441,01 0,00 12.038,49 201.493,40 0,00 5.724,98 0,00 218.815,86
371. MLADEN HORVAT VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1950 ŽIGROVEC 15.423,33 0,00 6.121,61 196.605,65 0,00 0,00 0,00 218.150,59
372. RUŽICA KIŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1960 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 218.056,34 0,00 0,00 0,00 218.056,34
373. NENAD MARJANOVIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 KAŠTELANEC 34.240,04 0,00 -34,62 183.754,62 0,00 0,00 0,00 217.960,04
374. DRAŽEN ŽUGEC VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1972 LJUBEŠĆICA 28.784,02 0,00 -2.065,09 190.664,07 0,00 0,00 0,00 217.383,00
375. DRAŽEN JUG VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1972 ŽAROVNICA 24.461,02 0,00 4.228,43 187.849,53 0,00 0,00 0,00 216.538,98
376. RUŽA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1954 IVANEČKA ŽELJEZNICA 3.059,12 0,00 -15,79 212.814,86 0,00 0,00 0,00 215.858,19
377. ŽELJKO ŠOŠTAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 2.341,98 0,00 7.456,84 205.818,35 0,00 0,00 0,00 215.617,17
378. MLADEN FLEGARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1967 DONJA VIŠNJICA -6.541,71 0,00 -827,48 222.975,72 0,00 0,00 0,00 215.606,53
379. GORDANA VUKOBRAD VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 1.321,79 0,00 1.773,22 212.506,95 0,00 0,00 0,00 215.601,96
380. SNJEŽANA ŠMIC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1963 PETRIJANEC 17.909,26 0,00 573,53 196.928,93 0,00 0,00 0,00 215.411,72
381. ANDRIJA MARTINČEVIĆ-DIAČEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1954 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 214.780,21 0,00 0,00 0,00 214.780,21
382. KRISTINA KOŽIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1979 BREZNIČKI HUM 70.545,29 0,00 8.003,44 136.146,44 0,00 0,00 0,00 214.695,17
383. PETAR BEŠENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1963 HRASTOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 78.102,02 136.259,07 0,00 0,00 0,00 214.361,09
384. SAMIR ŠABANI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1971 LUDBREG 41.473,27 0,00 22.340,49 150.393,10 0,00 0,00 0,00 214.206,86
385. MIROSLAV PUČEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1975 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 4,85 163.261,20 0,00 49.762,85 0,00 213.028,90
386. NADA DIJANUŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1964 ČURILOVEC 0,00 0,00 211.136,03 1.691,30 0,00 0,00 0,00 212.827,33
387. JOSIP ŠTEFIČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1966 KAMENIČKI VRHOVEC 37.669,91 0,00 10.504,99 164.632,09 0,00 0,00 0,00 212.806,99
388. BILJANA ŠKARPA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 4.142,54 208.314,59 0,00 0,00 0,00 212.457,13
389. SANJA KONTREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 82.161,02 0,00 7.601,23 102.031,40 0,00 20.338,60 0,00 212.132,25
390. DARIO MUNKA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1973 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 211.764,01 -1,53 0,00 0,00 0,00 211.762,48
391. BOŽICA CRNKO VARAŽDINSKA,JALŽABET 1970 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 106.519,09 0,00 5.413,88 99.804,34 0,00 0,00 0,00 211.737,31
392. SNJEŽANA PAPEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 17.325,71 0,00 2.612,98 191.618,44 0,00 0,00 0,00 211.557,13
393. DRAGUTIN MEDENJAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1956 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 211.197,50 0,00 0,00 0,00 211.197,50
394. DAMIR ŠVETAK VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 58.187,16 0,00 4.676,68 147.084,90 0,00 0,00 0,00 209.948,74
395. ŠTEFANIJA PURGAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 1.113,70 0,00 1.412,70 205.017,33 0,00 2.106,80 0,00 209.650,53
396. ANTUN NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1954 NOVA VES PETRIJANEČKA 66.892,24 0,00 2.818,91 138.969,84 0,00 0,00 0,00 208.680,99
397. MARIO FOJS VARAŽDINSKA,VINICA 1969 DONJE VRATNO (VINICA) 392,18 0,00 22.458,97 185.564,89 0,00 0,00 0,00 208.416,04
398. ŠTEFICA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 KUĆAN MAROF 116.836,01 0,00 7.879,87 81.289,84 0,00 0,00 0,00 206.005,72
399. IVO FOTAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1965 OREHOVEC 7.531,29 0,00 19.300,96 178.461,56 0,00 0,00 0,00 205.293,81
400. OLIVER LJEKAJ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1986 LUDBREG -64.828,55 0,00 -4.685,43 273.252,55 0,00 0,00 0,00 203.738,57