OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. ANITA BOSILJ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1975 GORNJI KNEGINEC 81.149,15 0,00 144.242,40 59.029,68 0,00 0,00 0,00 284.421,23
302. MARIO KOŠĆAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1972 OŠTRICE 41.103,02 0,00 14.209,54 228.478,27 0,00 0,00 0,00 283.790,83
303. DARKO HUTINSKI VARAŽDINSKA,CESTICA 1961 MALO GRADIŠĆE 0,00 0,00 1.269,19 281.605,25 0,00 0,00 0,00 282.874,44
304. DAVORKA HRANIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1967 NOVA VES PETRIJANEČKA 56.377,90 0,00 43.580,72 182.675,30 0,00 0,00 0,00 282.633,92
305. MOHAMED BADDAD VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1963 LEPOGLAVA -1.814,35 0,00 73.924,16 210.428,86 0,00 0,00 0,00 282.538,67
306. MIRJANA KATALENIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1980 PRESEČNO 68.995,12 0,00 -476,07 213.497,19 0,00 40,92 0,00 282.057,16
307. ANTUN VUKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1942 MARTINKOVEC 0,00 0,00 0,00 281.646,85 0,00 0,00 0,00 281.646,85
308. PETAR ŠTABA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 KAMENA GORICA 0,00 0,00 1.751,14 278.991,23 0,00 0,00 0,00 280.742,37
309. KAROLINA SEKETIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 60.513,03 0,00 20.917,96 196.191,73 0,00 2.857,48 0,00 280.480,20
310. OLIVER LJEKAJ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1986 LUDBREG 0,00 0,00 1.932,29 277.666,71 0,00 0,00 0,00 279.599,00
311. JOSIP TURŠČAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 0,00 0,00 455,43 277.978,53 0,00 0,00 0,00 278.433,96
312. JOSIP KUMRIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 246.008,60 0,00 -1.765,48 33.714,73 0,00 0,00 0,00 277.957,85
313. MLADEN JURANKO VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1962 REMETINEC 1.584,64 0,00 5.332,35 270.834,12 0,00 0,00 0,00 277.751,11
314. DAMIR MAVREK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1976 ŽAROVNICA 13.896,37 -156,00 7.228,61 256.764,61 0,00 0,00 0,00 277.733,59
315. DALIBOR LUKAČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 35.909,63 0,00 12.105,02 229.606,39 0,00 0,00 0,00 277.621,04
316. SLAVKO PETRIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1957 GORNJE MAKOJIŠĆE 23.720,04 0,00 -2.707,91 256.605,68 0,00 0,00 0,00 277.617,81
317. MLADEN FLAJŠMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1965 BUDISLAVEC 101.704,47 0,00 -2.158,53 177.897,57 0,00 0,00 0,00 277.443,51
318. MILJENKO ŠOKOVIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1973 SRAČINEC 74.503,36 0,00 1.185,51 197.983,15 0,00 0,00 0,00 273.672,02
319. JASMINA BRAČKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1979 VARAŽDIN 0,00 0,00 9.667,46 252.763,79 0,00 11.214,93 0,00 273.646,18
320. ĐURĐICA RIBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1974 IVANEC 26.774,53 0,00 20.198,83 226.514,31 0,00 0,00 0,00 273.487,67
321. JOSIP CAHUNEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1980 BENKOVEC 38.118,17 0,00 -4.980,12 238.709,76 0,00 0,00 0,00 271.847,81
322. KRUNO STANČIN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1972 SVETI ĐURĐ 2.012,84 0,00 -2.505,13 271.497,15 0,00 0,00 0,00 271.004,86
323. BOŽIDAR DOLOVSKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 18.886,61 252.027,22 0,00 0,00 0,00 270.913,83
324. BISERKA KROBOT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1966 LUDBREG 168.406,33 -2.103,78 104.086,97 -21,68 0,00 0,00 0,00 270.367,84
325. VLADIMIR KOČET VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1962 JELOVEC VOĆANSKI 32.926,64 0,00 5.211,81 231.195,55 0,00 0,00 0,00 269.334,00
326. BOŽENA MEHUN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.536,82 263.222,13 0,00 0,00 0,00 268.758,95
327. MIRA BRODAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 1.076,41 267.629,68 0,00 0,00 0,00 268.706,09
328. FRANJO HLEB VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1960 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 7.997,51 259.028,42 0,00 0,00 0,00 267.025,93
329. MILICA VESENJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 97.644,79 12.569,29 7.237,63 148.228,15 0,00 0,00 0,00 265.679,86
330. MIRJANA ŠTABI VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1982 SESVETE LUDBREŠKE 0,00 0,00 3.144,27 262.448,88 0,00 0,00 0,00 265.593,15
331. MILJENKA ČIČEK VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1976 DUBRAVEC 123.904,81 0,00 15.636,53 125.869,11 0,00 0,00 0,00 265.410,45
332. IVICA KOBAL VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1978 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 30.485,12 0,00 870,59 233.450,37 0,00 0,00 0,00 264.806,08
333. ZLATKO MIKLAUŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 71.786,89 0,00 10.528,64 181.630,21 0,00 0,00 0,00 263.945,74
334. KRISTINA ANĐEL VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1972 VARAŽDINSKE TOPLICE 9.643,67 0,00 14.512,40 239.670,76 0,00 0,00 0,00 263.826,83
335. VIKTOR MEZGA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1943 SIGETEC LUDBREŠKI -199,13 0,00 12.539,85 251.363,94 0,00 0,00 0,00 263.704,66
336. ALOJZIJE ANTONOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1944 VARAŽDIN 794,03 0,00 23.967,61 238.939,10 0,00 0,00 0,00 263.700,74
337. GORAN VINKOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1972 ŽIGROVEC 6.566,35 0,00 5.441,18 251.498,99 0,00 0,00 0,00 263.506,52
338. BOŽIDAR PAJNIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1953 GLOBOČEC LUDBREŠKI 29.631,98 0,00 42.304,81 190.748,66 0,00 0,00 0,00 262.685,45
339. JOSIP KOSTANJEVAC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1958 ŽAROVNICA 6.116,89 0,00 10.010,02 246.254,75 0,00 0,00 0,00 262.381,66
340. STJEPAN JURGEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 DONJA VOĆA 93.170,58 0,00 -572,42 169.705,74 0,00 0,00 0,00 262.303,90
341. MARIO CESTAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1981 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 1.095,31 258.994,20 0,00 1.867,25 0,00 261.956,76
342. MILOMIR JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 17.786,56 4.241,30 2.082,36 237.736,51 0,00 0,00 0,00 261.846,73
343. DARKO KORDEŠ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 NOVO SELO PODRAVSKO 105.679,82 0,00 13.655,07 142.020,45 0,00 0,00 0,00 261.355,34
344. ANICA BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 KRAČEVEC 39.659,59 0,00 0,00 221.637,86 0,00 0,00 0,00 261.297,45
345. TAJIR TAHIROVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 0,00 0,00 10.966,02 250.213,28 0,00 0,00 0,00 261.179,30
346. DAMIR PREKRIT VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 59.363,74 0,00 6.379,98 193.881,56 0,00 0,00 0,00 259.625,28
347. DAMIR FAJFARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 259.405,34 0,00 0,00 0,00 259.405,34
348. MIROSLAV ROHTEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 STAŽNJEVEC 12.302,33 0,00 35.395,07 210.061,14 0,00 0,00 0,00 257.758,54
349. ANICA ČUS-KULEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 10.719,17 0,00 3.196,06 243.720,65 0,00 0,00 0,00 257.635,88
350. IGOR JANČEVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 ZEMUN 14.854,63 0,00 165.499,54 75.687,73 0,00 0,00 0,00 256.041,90
351. ANTO MAROŠEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 255.978,03 0,00 0,00 0,00 255.978,03
352. NEDIM HALILOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 NOVI MAROF 229.006,86 0,00 18.819,23 7.899,42 0,00 0,00 0,00 255.725,51
353. IVAN KUZMIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 BREZNICA 72.774,33 0,00 4.390,36 177.563,94 0,00 0,00 0,00 254.728,63
354. BOŽENA ŠEMIGA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 8.620,32 244.597,78 0,00 0,00 0,00 253.218,10
355. ALEN MESEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 SALINOVEC 32.690,93 0,00 -5.377,43 225.178,17 0,00 0,00 0,00 252.491,67
356. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 36.547,53 215.862,49 0,00 0,00 0,00 252.410,02
357. STJEPAN KOKOTEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 107.435,24 17.142,04 -0,27 127.335,48 0,00 0,00 0,00 251.912,49
358. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 105.028,33 0,00 13.379,01 132.156,20 0,00 0,00 0,00 250.563,54
359. MILAN KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEČKO NASELJE -569,47 0,00 -5.045,03 255.323,29 0,00 0,00 0,00 249.708,79
360. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 91.472,51 0,00 0,00 119.324,77 0,00 38.684,07 0,00 249.481,35
361. MARIJAN PAVLINA VARAŽDINSKA,IVANEC 1938 LANČIĆ 0,00 0,00 327,95 248.958,59 0,00 0,00 0,00 249.286,54
362. ZLATA MARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 14.453,11 0,00 3.732,52 229.557,54 0,00 0,00 0,00 247.743,17
363. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 68.237,14 0,00 12.526,86 166.675,73 0,00 0,00 0,00 247.439,73
364. MARIJA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 STRMEC REMETINEČKI 38.770,57 0,00 0,00 208.101,20 0,00 0,00 0,00 246.871,77
365. GORAN ŠMEREK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1979 SLANJE 1.155,84 0,00 2.271,03 242.364,34 0,00 0,00 0,00 245.791,21
366. ROBERT STRMEČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 2.345,71 0,00 983,08 242.296,45 0,00 0,00 0,00 245.625,24
367. KATICA BRODAR VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1954 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 -2.907,78 248.105,59 0,00 0,00 0,00 245.197,81
368. DAMIR ZRINSKI VARAŽDINSKA,BREZNICA 1976 BREZNICA 3.115,03 0,00 26.930,24 215.105,88 0,00 0,00 0,00 245.151,15
369. JOSIP SLUNJSKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1963 RADOVAN -62.123,66 0,00 24.973,76 281.433,79 0,00 0,00 0,00 244.283,89
370. ZDRAVKO KRIŽANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1960 SRAČINEC 73.814,36 0,00 25.241,32 145.021,50 0,00 0,00 0,00 244.077,18
371. STANOJKA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 LUŽAN BIŠKUPEČKI 41.228,07 0,00 105.838,25 96.887,58 0,00 0,00 0,00 243.953,90
372. FRANJO DRVAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1946 DRUŽBINEC -47.105,34 0,00 30.847,82 258.275,57 0,00 0,00 0,00 242.018,05
373. JOSIP BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 239.376,98 0,00 0,00 0,00 239.376,98
374. JADRANKA JEŽ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 SLOKOVEC 3.910,53 0,00 641,07 234.582,97 0,00 0,00 0,00 239.134,57
375. SLAVKO JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1960 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 238.642,75 0,00 0,00 0,00 238.642,75
376. ANTUN MIČUDA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 HRASTOVEC TOPLIČKI 42.135,74 0,00 31.134,07 165.064,93 0,00 0,00 0,00 238.334,74
377. JOSIP ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1965 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 3.818,39 231.296,52 0,00 2.858,43 0,00 237.973,34
378. ALEKSANDAR HRNČIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1972 MARČAN 14.617,47 0,00 1.641,36 221.692,22 0,00 0,00 0,00 237.951,05
379. KRISTINA KOŽIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1979 BREZNIČKI HUM 75.622,79 0,00 12.721,41 149.059,31 0,00 0,00 0,00 237.403,51
380. ŠTEFICA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 KUĆAN MAROF 124.976,06 0,00 24.634,05 87.272,11 0,00 0,00 0,00 236.882,22
381. SLOBODANKA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 ŽAROVNICA 48.053,12 0,00 1.724,21 187.061,17 0,00 0,00 0,00 236.838,50
382. ROBERT ŠERCER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN -0,01 0,00 9.584,93 227.215,82 0,00 0,00 0,00 236.800,74
383. MARIJA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 236.354,00 0,00 0,00 0,00 236.354,00
384. DEJAN KOZULIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 222.837,89 0,00 0,00 13.371,09 0,00 0,00 0,00 236.208,98
385. ANTON ZVONKO MARČEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 235.786,47 0,00 0,00 0,00 235.786,47
386. DRAŽEN ŽUGEC VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1972 LJUBEŠĆICA 30.902,73 0,00 -2.035,14 203.848,76 0,00 0,00 0,00 232.716,35
387. DANIJEL DEBAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 2.391,05 0,00 17.261,46 212.154,61 0,00 0,00 0,00 231.807,12
388. DRAGAN KRNETA VARAŽDINSKA,IVANEC 1983 IVANEC 23.532,87 0,00 5.312,74 202.550,95 0,00 0,00 0,00 231.396,56
389. ANTUN CECELJA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.688,20 0,00 623,72 225.527,22 0,00 1.796,59 0,00 229.635,73
390. ANDRIJA MARTINČEVIĆ-DIAČEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1954 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 228.795,61 0,00 0,00 0,00 228.795,61
391. JOSIP LEDINKO VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1969 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 228.451,71 0,00 264,88 0,00 228.716,59
392. FRANJO MARINČIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1956 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 1.166,74 225.826,31 0,00 0,00 0,00 226.993,05
393. DAVORKA PRCELA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 12.270,19 214.629,02 0,00 0,00 0,00 226.899,21
394. MLADEN FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 41.489,83 0,00 13.713,69 170.903,62 0,00 0,00 0,00 226.107,14
395. SNJEŽANA ŠMIC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1963 PETRIJANEC 18.677,04 0,00 2.566,24 204.486,80 0,00 0,00 0,00 225.730,08
396. NENAD MARJANOVIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 KAŠTELANEC 35.702,34 0,00 -34,62 190.041,02 0,00 0,00 0,00 225.708,74
397. MIROSLAV PUČEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1975 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 5,18 172.680,13 0,00 52.780,15 0,00 225.465,46
398. DRAGUTIN MEDENJAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1956 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 225.189,48 0,00 0,00 0,00 225.189,48
399. RUŽA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1954 IVANEČKA ŽELJEZNICA 3.197,46 0,00 -15,79 221.793,77 0,00 0,00 0,00 224.975,44
400. SANJA KONTREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 87.048,40 0,00 7.946,89 108.326,15 0,00 21.335,94 0,00 224.657,38