OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. VIKTOR MEZGA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1943 SIGETEC LUDBREŠKI -199,13 0,00 13.823,52 236.240,34 0,00 0,00 0,00 249.864,73
302. VALENTINA REDŽIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 0,00 0,00 249.809,37 0,00 0,00 0,00 0,00 249.809,37
303. DAMIR MAVREK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1976 ŽAROVNICA 12.311,98 -156,00 6.323,52 229.727,13 0,00 0,00 0,00 248.206,63
304. BOŽENA MEHUN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.254,83 242.318,30 0,00 0,00 0,00 247.573,13
305. ĐURĐICA RIBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1974 IVANEC 24.104,37 0,00 18.372,63 204.862,06 0,00 0,00 0,00 247.339,06
306. FRANJO HLEB VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1960 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 7.437,48 239.759,13 0,00 0,00 0,00 247.196,61
307. MIRA BRODAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 782,33 246.206,84 0,00 0,00 0,00 246.989,17
308. ALOJZIJE ANTONOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1944 VARAŽDIN 673,19 0,00 22.415,73 223.466,71 0,00 0,00 0,00 246.555,63
309. ZLATKO MIKLAUŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 66.894,95 0,00 9.876,73 169.670,64 0,00 0,00 0,00 246.442,32
310. JOSIP STRMEČKI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1959 BARTOLOVEC 68.903,21 0,00 2.573,10 133.872,66 0,00 40.756,59 0,00 246.105,56
311. VLADIMIR KOČET VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1962 JELOVEC VOĆANSKI 30.028,24 0,00 4.957,01 210.626,32 0,00 0,00 0,00 245.611,57
312. KRUNOSLAV JURGEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1980 DONJA VOĆA 234.239,51 0,00 -3.301,74 21.199,00 0,00 -6.600,00 0,00 245.536,77
313. KRUNO STANČIN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1972 SVETI ĐURĐ 4.167,66 0,00 -1.692,40 241.681,24 0,00 0,00 0,00 244.156,50
314. DAMIR FAJFARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 243.648,11 0,00 0,00 0,00 243.648,11
315. MARIO KOŠĆAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1972 OŠTRICE 28.026,01 0,00 12.471,58 202.778,24 0,00 0,00 0,00 243.275,83
316. MILICA VESENJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 88.993,84 11.505,89 6.642,76 135.514,79 0,00 0,00 0,00 242.657,28
317. MIROSLAV ROHTEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 STAŽNJEVEC 12.775,63 0,00 33.421,06 196.084,57 0,00 0,00 0,00 242.281,26
318. ANICA BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 KRAČEVEC 36.296,07 0,00 0,00 205.409,84 0,00 0,00 0,00 241.705,91
319. ANICA ČUS-KULEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 9.970,18 0,00 3.099,44 227.810,47 0,00 0,00 0,00 240.880,09
320. ANTO MAROŠEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 240.716,44 0,00 0,00 0,00 240.716,44
321. KAROLINA SEKETIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 52.322,03 0,00 16.825,78 168.774,12 0,00 2.549,46 0,00 240.471,39
322. ŽELJKO STRELEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 240.180,09 0,00 0,00 0,00 240.180,09
323. STJEPAN JURGEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 DONJA VOĆA 85.022,58 0,00 -572,42 155.701,00 0,00 0,00 0,00 240.151,16
324. IVICA KOBAL VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1978 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 27.093,46 0,00 870,59 211.347,11 0,00 0,00 0,00 239.311,16
325. KRISTINA ANĐEL VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1972 VARAŽDINSKE TOPLICE 8.853,84 0,00 15.223,23 214.980,22 0,00 0,00 0,00 239.057,29
326. DARKO KORDEŠ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 NOVO SELO PODRAVSKO 95.401,57 0,00 12.601,47 129.821,21 0,00 0,00 0,00 237.824,25
327. BOŽENA ŠEMIGA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 8.365,63 228.689,85 0,00 0,00 0,00 237.055,48
328. TAJIR TAHIROVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 0,00 0,00 10.138,07 226.512,15 0,00 0,00 0,00 236.650,22
329. STANOJKA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 LUŽAN BIŠKUPEČKI 36.887,82 0,00 94.451,81 104.791,02 0,00 0,00 0,00 236.130,65
330. GORAN VINKOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1972 ŽIGROVEC 5.753,84 0,00 8.501,72 221.673,91 0,00 0,00 0,00 235.929,47
331. MILOMIR JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 16.395,19 4.241,30 1.893,82 213.029,61 0,00 0,00 0,00 235.559,92
332. IGOR JANČEVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 ZEMUN 13.576,68 0,00 151.842,72 70.099,48 0,00 0,00 0,00 235.518,88
333. MARIO CESTAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1981 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 1.788,41 231.126,29 0,00 1.684,53 0,00 234.599,23
334. KATICA BRODAR VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1954 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 4.763,44 229.505,43 0,00 0,00 0,00 234.268,87
335. MARIJAN PAVLINA VARAŽDINSKA,IVANEC 1938 LANČIĆ 0,00 0,00 327,95 231.911,88 0,00 0,00 0,00 232.239,83
336. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 96.583,34 0,00 12.375,49 122.294,03 0,00 0,00 0,00 231.252,86
337. IVAN KUZMIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 BREZNICA 64.748,82 0,00 4.745,23 160.438,50 0,00 0,00 0,00 229.932,55
338. ZVONKO BREŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 229.265,55 0,00 0,00 0,00 229.265,55
339. NEDIM HALILOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 NOVI MAROF 209.414,67 0,00 17.266,30 1.395,63 0,00 0,00 0,00 228.076,60
340. MARIJA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 STRMEC REMETINEČKI 35.858,24 0,00 0,00 191.377,00 0,00 0,00 0,00 227.235,24
341. GABRIJELA MAŠIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 TRNOVEC 24.566,76 0,00 9.835,39 191.793,26 0,00 0,00 0,00 226.195,41
342. MILAN KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEČKO NASELJE -569,47 0,00 -5.045,03 230.176,87 0,00 0,00 0,00 224.562,37
343. ANTUN MIČUDA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 HRASTOVEC TOPLIČKI 39.167,95 0,00 29.271,22 154.301,61 0,00 0,00 0,00 222.740,78
344. VERA PAVELIĆ-POSAVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 73.212,76 0,00 11.611,35 137.027,94 0,00 0,00 0,00 221.852,05
345. STJEPAN KOKOTEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 93.994,19 15.074,85 -0,27 112.107,09 0,00 0,00 0,00 221.175,86
346. ALEKSANDAR HRNČIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1972 MARČAN 13.449,60 0,00 1.641,36 205.410,38 0,00 0,00 0,00 220.501,34
347. SLOBODANKA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 ŽAROVNICA 44.413,62 0,00 1.684,76 173.939,10 0,00 0,00 0,00 220.037,48
348. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 31.850,07 188.125,70 0,00 0,00 0,00 219.975,77
349. ANTON ZVONKO MARČEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 219.941,69 0,00 0,00 0,00 219.941,69
350. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 79.916,43 0,00 -0,04 104.951,71 0,00 34.266,89 0,00 219.134,99
351. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 58.849,53 0,00 13.240,76 146.366,58 0,00 0,00 0,00 218.456,87
352. MARIJA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 218.161,16 0,00 0,00 0,00 218.161,16
353. ALEN MESEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 SALINOVEC 30.466,07 0,00 -774,03 188.329,01 0,00 0,00 0,00 218.021,05
354. NIKOLA CICAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 216,50 0,00 2.859,83 214.852,87 0,00 0,00 0,00 217.929,20
355. GORAN ŠMEREK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1979 SLANJE -89,21 0,00 2.845,52 215.069,61 0,00 0,00 0,00 217.825,92
356. ZDRAVKO KRIŽANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1960 SRAČINEC 66.044,12 0,00 22.440,65 129.287,25 0,00 0,00 0,00 217.772,02
357. DAVORKA HRANIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1967 NOVA VES PETRIJANEČKA 33.469,91 0,00 26.522,35 156.894,62 0,00 0,00 0,00 216.886,88
358. JADRANKA JEŽ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 SLOKOVEC 3.399,89 0,00 1.312,41 209.668,22 0,00 0,00 0,00 214.380,52
359. DRAGAN KRNETA VARAŽDINSKA,IVANEC 1983 IVANEC 21.857,67 0,00 5.312,74 187.115,91 0,00 0,00 0,00 214.286,32
360. STJEPAN HORVATIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1964 KELEMEN 41.483,15 0,00 14.549,02 158.208,53 0,00 0,00 0,00 214.240,70
361. MLADEN FLEGARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1967 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 214.016,01 0,00 0,00 0,00 214.016,01
362. JOSIP ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1965 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 6.057,89 205.107,25 0,00 2.590,09 0,00 213.755,23
363. NADICA LESKOVAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1969 PETRIJANEC 0,00 0,00 8.972,81 204.705,95 0,00 0,00 0,00 213.678,76
364. MLADEN FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 39.010,45 0,00 12.976,72 160.853,49 0,00 0,00 0,00 212.840,66
365. DANIJEL DEBAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 2.137,80 0,00 15.874,98 194.697,80 0,00 0,00 0,00 212.710,58
366. RUŽICA KIŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1960 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 212.532,14 0,00 0,00 0,00 212.532,14
367. SAMIR ŠABANI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1971 LUDBREG 48.303,61 0,00 22.145,50 141.514,07 0,00 0,00 0,00 211.963,18
368. DRAŽEN JUG VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1972 ŽAROVNICA 26.342,43 0,00 4.169,71 181.050,81 0,00 0,00 0,00 211.562,95
369. ANKA LAZAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1969 NATKRIŽOVLJAN 0,00 0,00 0,00 211.388,78 0,00 0,00 0,00 211.388,78
370. JOSIP BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 211.275,91 0,00 0,00 0,00 211.275,91
371. DEJAN KOZULIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 199.650,98 0,00 0,00 11.567,60 0,00 0,00 0,00 211.218,58
372. FRANJO MARINČIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1956 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 1.166,74 209.818,92 0,00 0,00 0,00 210.985,66
373. SLAVKO JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1960 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 210.577,00 0,00 0,00 0,00 210.577,00
374. NENAD MARJANOVIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 KAŠTELANEC 32.777,74 0,00 -34,62 177.468,23 0,00 0,00 0,00 210.211,35
375. MLADEN MAGIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 VARAŽDIN -441,01 0,00 11.370,39 193.373,69 0,00 5.355,31 0,00 209.658,38
376. ŽELJKO ŠOŠTAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 2.261,05 0,00 7.241,43 199.834,40 0,00 0,00 0,00 209.336,88
377. ANTUN CECELJA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.544,04 0,00 606,25 204.879,11 0,00 1.628,21 0,00 208.657,61
378. GORDANA VUKOBRAD VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 1.276,63 0,00 1.773,22 205.573,82 0,00 0,00 0,00 208.623,67
379. PETAR BEŠENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1963 HRASTOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 75.363,37 132.948,19 0,00 0,00 0,00 208.311,56
380. SNJEŽANA PAPEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 16.070,23 0,00 2.389,95 189.631,49 0,00 0,00 0,00 208.091,67
381. MLADEN HORVAT VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1950 ŽIGROVEC 14.597,00 0,00 5.960,30 186.669,30 0,00 0,00 0,00 207.226,60
382. SNJEŽANA ŠMIC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1963 PETRIJANEC 17.141,49 0,00 573,53 189.371,06 0,00 0,00 0,00 207.086,08
383. RUŽA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1954 IVANEČKA ŽELJEZNICA 2.920,77 0,00 -15,79 203.835,98 0,00 0,00 0,00 206.740,96
384. JOSIP ŠTEFIČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1966 KAMENIČKI VRHOVEC 36.329,44 0,00 10.243,64 158.756,14 0,00 0,00 0,00 205.329,22
385. ROBERT ŠERCER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN -0,01 0,00 8.435,67 195.984,21 0,00 0,00 0,00 204.419,87
386. BILJANA ŠKARPA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 4.142,54 198.199,01 0,00 0,00 0,00 202.341,55
387. DAMIR ŠVETAK VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 55.875,78 0,00 4.468,14 141.621,90 0,00 0,00 0,00 201.965,82
388. ANDRIJA MARTINČEVIĆ-DIAČEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1954 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 201.345,35 0,00 0,00 0,00 201.345,35
389. NADA DIJANUŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1964 ČURILOVEC 0,00 0,00 199.561,93 1.604,76 0,00 0,00 0,00 201.166,69
390. MIROSLAV PUČEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1975 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 4,52 153.842,28 0,00 46.745,54 0,00 200.592,34
391. SANJA KONTREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 77.273,65 0,00 7.255,56 95.736,67 0,00 19.341,26 0,00 199.607,14
392. MARIO FOJS VARAŽDINSKA,VINICA 1969 DONJE VRATNO (VINICA) 392,18 0,00 21.497,21 177.301,65 0,00 0,00 0,00 199.191,04
393. DRAGUTIN MEDENJAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1956 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 197.786,06 0,00 0,00 0,00 197.786,06
394. KRISTINA KOŽIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1979 BREZNIČKI HUM 62.818,93 0,00 7.482,73 126.848,15 0,00 0,00 0,00 197.149,81
395. ŠTEFANIJA PURGAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 1.038,97 0,00 1.412,70 194.170,88 0,00 0,00 0,00 196.622,55
396. DARIO MUNKA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1973 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 196.264,93 -1,53 0,00 0,00 0,00 196.263,40
397. IVO FOTAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1965 OREHOVEC 7.105,56 0,00 21.210,58 167.301,63 0,00 0,00 0,00 195.617,77
398. NADICA ŠTEFANEC VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1964 KAPELA PODRAVSKA 568,15 0,00 5.314,77 189.477,14 0,00 0,00 0,00 195.360,06
399. DAMIR CIKAČ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1969 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 172,80 0,00 19.277,17 175.741,94 0,00 0,00 0,00 195.191,91
400. DRAŽEN ŽUGEC VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1972 LJUBEŠĆICA 26.665,31 0,00 802,64 167.437,09 0,00 0,00 0,00 194.905,04