OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. DRAŽENKA BEŠVIR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 0,00 0,00 7.613,12 284.046,52 0,00 0,00 0,00 291.659,64
302. MARIO JAKOPEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1978 DONJA VOĆA 2.896,59 0,00 -2.569,63 290.961,56 0,00 0,00 0,00 291.288,52
303. KRUNOSLAV LEGIN VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1973 LJUBEŠĆICA 37.021,38 0,00 -3.141,64 257.249,36 0,00 0,00 0,00 291.129,10
304. MARIO KOŠĆAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 VARAŽDIN 41.776,21 0,00 14.439,92 231.885,10 0,00 0,00 0,00 288.101,23
305. DAVORKA HRANIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1967 NOVA VES PETRIJANEČKA 57.411,99 0,00 44.377,61 185.961,64 0,00 0,00 0,00 287.751,24
306. MIRJANA KATALENIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1980 PRESEČNO 70.258,32 0,00 -472,42 216.945,37 0,00 41,49 0,00 286.772,76
307. ANITA BOSILJ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1975 GORNJI KNEGINEC 81.978,89 0,00 145.043,76 59.640,05 0,00 0,00 0,00 286.662,70
308. ZDRAVKO KRAČUN VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 STAŽNJEVEC 0,00 0,00 2.741,70 283.669,54 0,00 0,00 0,00 286.411,24
309. MOHAMED BADDAD VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1963 LEPOGLAVA -1.814,35 0,00 74.784,14 212.916,21 0,00 0,00 0,00 285.886,00
310. DARKO HUTINSKI VARAŽDINSKA,CESTICA 1961 MALO GRADIŠĆE 0,00 0,00 1.279,09 284.394,42 0,00 0,00 0,00 285.673,51
311. PETAR ŠTABA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 KAMENA GORICA 0,00 0,00 1.751,30 281.821,91 0,00 0,00 0,00 283.573,21
312. ANTUN VUKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1942 MARTINKOVEC 0,00 0,00 0,00 282.451,39 0,00 0,00 0,00 282.451,39
313. DALIBOR LUKAČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 36.492,74 0,00 12.292,90 233.504,04 0,00 0,00 0,00 282.289,68
314. JOSIP KUMRIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 247.892,07 0,00 -1.633,96 35.815,16 0,00 0,00 0,00 282.073,27
315. DAMIR MAVREK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1976 ŽAROVNICA 14.106,40 -156,00 7.348,59 260.481,28 0,00 0,00 0,00 281.780,27
316. SLAVKO PETRIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1957 GORNJE MAKOJIŠĆE 24.059,68 0,00 -1.058,40 258.474,60 0,00 0,00 0,00 281.475,88
317. JOSIP TURŠČAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 0,00 0,00 455,43 280.333,94 0,00 0,00 0,00 280.789,37
318. MLADEN FLAJŠMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1965 BUDISLAVEC 102.863,50 0,00 -2.158,53 179.691,31 0,00 0,00 0,00 280.396,28
319. OLIVER LJEKAJ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1986 LUDBREG 0,00 0,00 -2.618,06 282.966,75 0,00 0,00 0,00 280.348,69
320. KAROLINA SEKETIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 56.090,15 0,00 21.267,34 199.585,73 0,00 2.898,31 0,00 279.841,53
321. JASMINA BRAČKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1979 VARAŽDIN 0,00 0,00 9.818,11 256.971,01 0,00 11.365,21 0,00 278.154,33
322. MLADEN JURANKO VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1962 REMETINEC 1.607,15 0,00 1.437,50 275.097,52 0,00 0,00 0,00 278.142,17
323. KRUNO STANČIN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1972 SVETI ĐURĐ 2.057,35 0,00 0,00 275.449,56 0,00 0,00 0,00 277.506,91
324. ĐURĐICA RIBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1974 IVANEC 27.128,50 0,00 20.440,92 229.384,54 0,00 0,00 0,00 276.953,96
325. KATICA ŽGANJAR VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1951 LUKA LUDBREŠKA 84.240,03 0,00 45.063,83 147.179,83 0,00 0,00 0,00 276.483,69
326. MILJENKO ŠOKOVIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1973 SRAČINEC 75.226,30 0,00 1.185,51 199.749,57 0,00 0,00 0,00 276.161,38
327. BISERKA KROBOT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1966 LUDBREG 171.013,93 -2.103,78 105.687,66 -21,68 0,00 0,00 0,00 274.576,13
328. JOSIP CAHUNEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1980 BENKOVEC 36.362,04 0,00 -4.950,04 242.163,18 0,00 0,00 0,00 273.575,18
329. BOŽIDAR DOLOVSKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 18.982,83 254.112,23 0,00 0,00 0,00 273.095,06
330. VLADIMIR KOČET VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1962 JELOVEC VOĆANSKI 33.310,86 0,00 5.245,58 233.922,21 0,00 0,00 0,00 272.478,65
331. MIRA BRODAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 1.098,23 270.469,53 0,00 0,00 0,00 271.567,76
332. BOŽENA MEHUN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.574,20 265.993,17 0,00 0,00 0,00 271.567,37
333. FRANJO HLEB VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1960 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 8.071,75 261.582,77 0,00 0,00 0,00 269.654,52
334. MILICA VESENJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 98.791,57 12.710,26 7.316,49 149.913,43 0,00 0,00 0,00 268.731,75
335. MIRJANA ŠTABI VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1982 SESVETE LUDBREŠKE 0,00 0,00 3.188,12 265.345,72 0,00 0,00 0,00 268.533,84
336. IVICA KOBAL VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1978 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 30.934,72 0,00 870,59 236.380,40 0,00 0,00 0,00 268.185,71
337. JOSIP KOSTANJEVAC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1958 ŽAROVNICA 6.219,37 0,00 10.208,74 251.601,72 0,00 0,00 0,00 268.029,83
338. KRISTINA ANĐEL VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1972 VARAŽDINSKE TOPLICE 9.748,37 0,00 14.622,95 242.943,76 0,00 0,00 0,00 267.315,08
339. GORAN VINKOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1972 ŽIGROVEC 6.674,06 0,00 5.467,98 255.165,94 0,00 0,00 0,00 267.307,98
340. MILJENKA ČIČEK VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1976 DUBRAVEC 125.445,63 0,00 15.801,67 125.596,78 0,00 0,00 0,00 266.844,08
341. ZLATKO MIKLAUŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 72.435,37 0,00 10.615,05 183.215,62 0,00 0,00 0,00 266.266,04
342. MARIO CESTAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1981 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 1.098,32 262.688,40 0,00 1.891,48 0,00 265.678,20
343. MILOMIR JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 17.971,00 4.241,30 2.107,36 241.011,70 0,00 0,00 0,00 265.331,36
344. DARKO KORDEŠ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 NOVO SELO PODRAVSKO 107.042,31 0,00 13.794,74 143.642,55 0,00 0,00 0,00 264.479,60
345. TAJIR TAHIROVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 0,00 0,00 11.075,77 253.355,10 0,00 0,00 0,00 264.430,87
346. BOŽIDAR PAJNIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1953 GLOBOČEC LUDBREŠKI 30.255,50 0,00 40.226,11 193.727,14 0,00 0,00 0,00 264.208,75
347. ANICA BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 KRAČEVEC 40.105,46 0,00 0,00 223.789,04 0,00 0,00 0,00 263.894,50
348. DAMIR PREKRIT VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 60.215,85 0,00 6.479,14 196.867,86 0,00 0,00 0,00 263.562,85
349. DAMIR FAJFARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 261.494,14 0,00 0,00 0,00 261.494,14
350. VIKTOR MEZGA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1943 SIGETEC LUDBREŠKI -199,13 0,00 12.265,51 249.311,50 0,00 0,00 0,00 261.377,88
351. ANICA ČUS-KULEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 10.818,45 0,00 3.208,87 245.829,71 0,00 0,00 0,00 259.857,03
352. MIROSLAV ROHTEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 STAŽNJEVEC 12.144,95 0,00 35.656,75 211.913,88 0,00 0,00 0,00 259.715,58
353. NEDIM HALILOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 NOVI MAROF 231.604,01 0,00 19.025,09 9.083,81 0,00 0,00 0,00 259.712,91
354. IGOR JANČEVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 ZEMUN 15.024,04 0,00 167.309,91 76.428,51 0,00 0,00 0,00 258.762,46
355. IVAN KUZMIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 BREZNICA 73.838,21 0,00 4.430,46 179.834,11 0,00 0,00 0,00 258.102,78
356. ANTO MAROŠEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 258.001,12 0,00 0,00 0,00 258.001,12
357. ALEN MESEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 SALINOVEC 33.317,00 0,00 -5.355,00 228.687,38 0,00 0,00 0,00 256.649,38
358. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 37.057,35 219.125,59 0,00 0,00 0,00 256.182,94
359. STJEPAN KOKOTEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 109.217,00 17.416,06 -0,27 129.354,16 0,00 0,00 0,00 255.986,95
360. BOŽENA ŠEMIGA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 8.654,08 246.706,56 0,00 0,00 0,00 255.360,64
361. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 93.004,40 0,00 0,00 121.222,66 0,00 39.269,62 0,00 253.496,68
362. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 106.147,80 0,00 13.512,04 133.463,52 0,00 0,00 0,00 253.123,36
363. MILAN KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEČKO NASELJE -569,47 0,00 -5.045,03 258.656,72 0,00 0,00 0,00 253.042,22
364. ZLATA MARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 14.678,97 0,00 3.763,93 233.328,82 0,00 0,00 0,00 251.771,72
365. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 69.462,04 0,00 12.732,07 169.367,92 0,00 0,00 0,00 251.562,03
366. MARIJA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 STRMEC REMETINEČKI 39.156,64 0,00 0,00 210.318,18 0,00 0,00 0,00 249.474,82
367. GORAN ŠMEREK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1979 SLANJE 1.179,54 0,00 2.271,03 245.982,57 0,00 0,00 0,00 249.433,14
368. ROBERT STRMEČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 2.377,61 0,00 1.023,13 245.906,69 0,00 0,00 0,00 249.307,43
369. DAMIR ZRINSKI VARAŽDINSKA,BREZNICA 1976 BREZNICA 3.175,53 0,00 27.191,36 217.509,86 0,00 0,00 0,00 247.876,75
370. STANOJKA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 LUŽAN BIŠKUPEČKI 41.803,42 0,00 107.347,65 98.448,38 0,00 0,00 0,00 247.599,45
371. ZDRAVKO KRIŽANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1960 SRAČINEC 74.844,39 0,00 25.612,59 147.107,26 0,00 0,00 0,00 247.564,24
372. IVANA MAJCEN VARAŽDINSKA,IVANEC 1989 IVANEC 81.974,09 0,00 58.824,97 106.453,29 0,00 0,00 0,00 247.252,35
373. KATICA BRODAR VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1954 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 -4.060,89 250.571,24 0,00 0,00 0,00 246.510,35
374. FRANJO DRVAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1946 DRUŽBINEC -46.925,26 0,00 31.470,15 260.829,66 0,00 0,00 0,00 245.374,55
375. JOSIP BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 243.583,95 0,00 0,00 0,00 243.583,95
376. SLAVKO JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1960 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 242.844,68 0,00 0,00 0,00 242.844,68
377. JOSIP SLUNJSKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1963 RADOVAN -65.192,85 0,00 25.434,45 282.555,90 0,00 0,00 0,00 242.797,50
378. JADRANKA JEŽ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 SLOKOVEC 3.978,22 0,00 641,07 237.885,69 0,00 0,00 0,00 242.504,98
379. KRISTINA KOŽIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1979 BREZNIČKI HUM 76.968,95 0,00 12.952,71 151.604,82 0,00 0,00 0,00 241.526,48
380. JOSIP ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1965 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 3.834,55 234.768,19 0,00 2.893,99 0,00 241.496,73
381. ŠTEFICA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 KUĆAN MAROF 127.134,17 0,00 25.147,53 88.858,12 0,00 0,00 0,00 241.139,82
382. ROBERT ŠERCER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN -0,01 0,00 9.737,29 231.151,08 0,00 0,00 0,00 240.888,36
383. ANTUN MIČUDA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 HRASTOVEC TOPLIČKI 42.529,15 0,00 31.381,00 166.491,73 0,00 0,00 0,00 240.401,88
384. ALEKSANDAR HRNČIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1972 MARČAN 14.772,29 0,00 1.641,36 223.850,57 0,00 0,00 0,00 240.264,22
385. DEJAN KOZULIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 226.014,67 0,00 0,00 13.558,11 0,00 0,00 0,00 239.572,78
386. SLOBODANKA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 ŽAROVNICA 48.535,58 0,00 1.729,44 188.800,65 0,00 0,00 0,00 239.065,67
387. MARIJA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 238.832,77 0,00 0,00 0,00 238.832,77
388. ANTON ZVONKO MARČEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 237.886,87 0,00 0,00 0,00 237.886,87
389. DANIJEL DEBAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 2.424,62 0,00 17.445,25 214.468,67 0,00 0,00 0,00 234.338,54
390. DRAGAN KRNETA VARAŽDINSKA,IVANEC 1983 IVANEC 23.754,93 0,00 5.312,74 204.597,02 0,00 0,00 0,00 233.664,69
391. ANDRIJA MARTINČEVIĆ-DIAČEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1954 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 232.915,95 0,00 0,00 0,00 232.915,95
392. ANTUN CECELJA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.707,31 0,00 626,03 228.264,39 0,00 1.818,91 0,00 232.416,64
393. JOSIP LEDINKO VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1969 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 229.358,02 0,00 270,82 0,00 229.628,84
394. DRAGUTIN MEDENJAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1956 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 229.303,61 0,00 0,00 0,00 229.303,61
395. FRANJO MARINČIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1956 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 1.166,74 227.948,26 0,00 0,00 0,00 229.115,00
396. MIROSLAV PUČEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1975 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 5,26 175.177,30 0,00 53.580,11 0,00 228.762,67
397. SNJEŽANA ŠMIC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1963 PETRIJANEC 18.880,59 0,00 2.612,71 206.490,56 0,00 0,00 0,00 227.983,86
398. SANJA KONTREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 88.344,14 0,00 8.038,53 109.995,03 0,00 21.600,36 0,00 227.978,06
399. MLADEN FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 41.818,50 0,00 13.811,38 172.235,87 0,00 0,00 0,00 227.865,75
400. NENAD MARJANOVIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 KAŠTELANEC 36.090,03 0,00 -34,62 191.707,69 0,00 0,00 0,00 227.763,10