OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. ANITA BOSILJ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1975 GORNJI KNEGINEC 83.392,22 0,00 147.636,07 60.679,80 0,00 0,00 0,00 291.708,09
302. MOHAMED BADDAD VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1963 LEPOGLAVA -1.814,35 0,00 76.248,96 217.152,97 0,00 0,00 0,00 291.587,58
303. DARKO HUTINSKI VARAŽDINSKA,CESTICA 1961 MALO GRADIŠĆE 0,00 0,00 1.295,94 289.145,35 0,00 0,00 0,00 290.441,29
304. DAMIR MAVREK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1976 ŽAROVNICA 14.464,16 -156,00 7.552,96 266.812,07 0,00 0,00 0,00 288.673,19
305. PETAR ŠTABA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 KAMENA GORICA 0,00 0,00 1.751,55 286.643,56 0,00 0,00 0,00 288.395,11
306. KAROLINA SEKETIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 57.839,68 0,00 21.496,68 205.366,95 0,00 2.967,86 0,00 287.671,17
307. DALIBOR LUKAČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 37.485,99 0,00 8.503,90 240.143,02 0,00 0,00 0,00 286.132,91
308. ZDRAVKO KRAČUN VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 STAŽNJEVEC 0,00 0,00 2.830,77 283.233,02 0,00 0,00 0,00 286.063,79
309. JASMINA BRAČKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1979 VARAŽDIN 0,00 0,00 10.074,74 264.137,39 0,00 11.621,20 0,00 285.833,33
310. MLADEN FLAJŠMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1965 BUDISLAVEC 104.837,75 0,00 -2.158,53 182.746,63 0,00 0,00 0,00 285.425,85
311. SLAVKO PETRIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1957 GORNJE MAKOJIŠĆE 24.638,18 0,00 -1.058,40 261.658,06 0,00 0,00 0,00 285.237,84
312. JOSIP TURŠČAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 0,00 0,00 455,43 284.346,06 0,00 0,00 0,00 284.801,49
313. KRUNO STANČIN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1972 SVETI ĐURĐ 2.133,19 0,00 0,00 282.181,93 0,00 0,00 0,00 284.315,12
314. MLADEN JURANKO VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1962 REMETINEC 1.645,48 0,00 161,71 282.359,51 0,00 0,00 0,00 284.166,70
315. OLIVER LJEKAJ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1986 LUDBREG 0,00 0,00 -8.255,29 291.994,60 0,00 0,00 0,00 283.739,31
316. ĐURĐICA RIBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1974 IVANEC 27.731,41 0,00 20.853,27 234.273,57 0,00 0,00 0,00 282.858,25
317. KATICA ŽGANJAR VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1951 LUKA LUDBREŠKA 86.696,77 0,00 46.434,15 149.355,81 0,00 0,00 0,00 282.486,73
318. BISERKA KROBOT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1966 LUDBREG 175.455,57 -2.103,78 108.414,19 -21,68 0,00 0,00 0,00 281.744,30
319. MIRAN MILOLOŽA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 -20,25 0,00 281.737,26 0,00 281.717,01
320. VLADIMIR KOČET VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1962 JELOVEC VOĆANSKI 33.965,31 0,00 5.303,11 238.566,71 0,00 0,00 0,00 277.835,13
321. BOŽIDAR DOLOVSKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 19.146,73 257.663,72 0,00 0,00 0,00 276.810,45
322. MIRA BRODAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 1.278,01 275.306,76 0,00 0,00 0,00 276.584,77
323. BOŽENA MEHUN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.637,87 270.713,21 0,00 0,00 0,00 276.351,08
324. JOSIP KOSTANJEVAC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1958 ŽAROVNICA 6.393,96 0,00 10.547,20 258.972,70 0,00 0,00 0,00 275.913,86
325. VERICA HUNJET VARAŽDINSKA,IVANEC 1972 BEDENEC 0,00 0,00 5.338,97 270.564,50 0,00 0,00 0,00 275.903,47
326. JOSIP CAHUNEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1980 BENKOVEC 33.983,89 0,00 -6.513,75 248.045,57 0,00 0,00 0,00 275.515,71
327. FRANJO HLEB VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1960 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 8.198,20 265.933,74 0,00 0,00 0,00 274.131,94
328. IVICA KOBAL VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1978 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 31.700,55 0,00 870,59 241.371,28 0,00 0,00 0,00 273.942,42
329. MILICA VESENJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 100.744,93 12.950,37 7.450,81 152.784,07 0,00 0,00 0,00 273.930,18
330. GORAN VINKOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1972 ŽIGROVEC 6.792,30 0,00 5.513,62 261.411,95 0,00 0,00 0,00 273.717,87
331. KRISTINA ANĐEL VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1972 VARAŽDINSKE TOPLICE 9.926,71 0,00 14.811,25 248.518,84 0,00 0,00 0,00 273.256,80
332. MARIO CESTAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1981 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 1.103,46 268.980,93 0,00 1.932,73 0,00 272.017,12
333. TOMISLAV HUDOLETNJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 JALKOVEC 0,00 0,00 0,00 271.278,88 0,00 0,00 0,00 271.278,88
334. MILOMIR JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 18.285,18 4.241,30 2.149,93 246.590,46 0,00 0,00 0,00 271.266,87
335. DAMIR PREKRIT VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 61.667,32 0,00 6.648,05 201.954,60 0,00 0,00 0,00 270.269,97
336. ZLATKO MIKLAUŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 73.539,96 0,00 10.762,26 185.916,08 0,00 0,00 0,00 270.218,30
337. TAJIR TAHIROVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 0,00 0,00 11.262,72 258.706,80 0,00 0,00 0,00 269.969,52
338. ALOJZIJE ANTONOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1944 VARAŽDIN 837,33 0,00 24.523,74 244.483,77 0,00 0,00 0,00 269.844,84
339. DARKO KORDEŠ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 NOVO SELO PODRAVSKO 109.363,12 0,00 14.032,64 146.405,53 0,00 0,00 0,00 269.801,29
340. MILJENKA ČIČEK VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1976 DUBRAVEC 128.070,19 0,00 16.082,95 124.643,46 0,00 0,00 0,00 268.796,60
341. ANICA BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 KRAČEVEC 40.864,94 0,00 0,00 227.453,27 0,00 0,00 0,00 268.318,21
342. BOŽIDAR PAJNIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1953 GLOBOČEC LUDBREŠKI 31.317,57 0,00 37.442,12 198.800,57 0,00 0,00 0,00 267.560,26
343. DAMIR FAJFARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 265.052,08 0,00 0,00 0,00 265.052,08
344. LLUCIAN PREKPALJAJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 57.583,79 0,00 171.678,12 34.804,93 0,00 0,00 0,00 264.066,84
345. IVAN KUZMIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 BREZNICA 75.650,36 0,00 4.498,76 183.701,00 0,00 0,00 0,00 263.850,12
346. ANICA ČUS-KULEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 10.987,57 0,00 3.230,69 249.422,20 0,00 0,00 0,00 263.640,46
347. IGOR JANČEVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 ZEMUN 15.312,60 0,00 170.393,59 77.690,34 0,00 0,00 0,00 263.396,53
348. STJEPAN KOKOTEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 112.251,97 17.882,83 -0,27 132.792,69 0,00 0,00 0,00 262.927,22
349. MIROSLAV ROHTEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 STAŽNJEVEC 11.729,10 0,00 36.102,47 215.069,77 0,00 0,00 0,00 262.901,34
350. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 37.925,76 224.683,78 0,00 0,00 0,00 262.609,54
351. ALEN MESEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 SALINOVEC 34.383,44 0,00 -5.316,79 232.831,48 0,00 0,00 0,00 261.898,13
352. ANTO MAROŠEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 261.447,16 0,00 0,00 0,00 261.447,16
353. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 95.613,74 0,00 0,00 124.455,44 0,00 40.267,02 0,00 260.336,20
354. BOŽENA ŠEMIGA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 8.711,59 250.298,55 0,00 0,00 0,00 259.010,14
355. MILAN KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEČKO NASELJE -569,47 0,00 -5.045,03 264.334,73 0,00 0,00 0,00 258.720,23
356. ZLATA MARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 15.063,67 0,00 3.817,43 239.752,64 0,00 0,00 0,00 258.633,74
357. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 71.548,47 0,00 13.081,63 173.953,68 0,00 0,00 0,00 258.583,78
358. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 108.054,66 0,00 13.738,63 135.690,38 0,00 0,00 0,00 257.483,67
359. ROBERT STRMEČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 2.431,97 0,00 1.091,35 252.056,16 0,00 0,00 0,00 255.579,48
360. MARIJA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 STRMEC REMETINEČKI 39.814,24 0,00 0,00 214.094,48 0,00 0,00 0,00 253.908,72
361. STANOJKA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 LUŽAN BIŠKUPEČKI 42.783,45 0,00 109.918,67 101.106,99 0,00 0,00 0,00 253.809,11
362. ZDRAVKO KRIŽANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1960 SRAČINEC 76.598,90 0,00 26.244,97 150.660,02 0,00 0,00 0,00 253.503,89
363. DAMIR ZRINSKI VARAŽDINSKA,BREZNICA 1976 BREZNICA 3.278,58 0,00 27.636,13 221.604,63 0,00 0,00 0,00 252.519,34
364. JOSIP BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 250.795,91 0,00 0,00 0,00 250.795,91
365. SLAVKO JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1960 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 250.048,05 0,00 0,00 0,00 250.048,05
366. KATICA BRODAR VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1954 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 -1.932,41 251.149,29 0,00 0,00 0,00 249.216,88
367. KRISTINA KOŽIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1979 BREZNIČKI HUM 79.261,93 0,00 13.346,71 155.940,66 0,00 0,00 0,00 248.549,30
368. JADRANKA JEŽ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 SLOKOVEC 4.093,52 0,00 641,07 243.511,38 0,00 0,00 0,00 248.245,97
369. MIRJANA KOŠTARIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1974 LUDBREG 13.818,38 0,00 1.324,66 232.719,88 0,00 0,00 0,00 247.862,92
370. ROBERT ŠERCER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN -0,01 0,00 9.996,79 237.854,22 0,00 0,00 0,00 247.851,00
371. ŠTEFICA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 KUĆAN MAROF 130.810,18 0,00 25.337,04 91.559,71 0,00 0,00 0,00 247.706,93
372. JOSIP ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1965 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 3.862,07 240.681,65 0,00 2.954,59 0,00 247.498,31
373. DEJAN KOZULIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 231.425,85 0,00 0,00 13.876,66 0,00 0,00 0,00 245.302,51
374. JOSIP SLUNJSKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1963 RADOVAN -62.123,66 0,00 24.177,95 282.568,80 0,00 0,00 0,00 244.623,09
375. ALEKSANDAR HRNČIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1972 MARČAN 15.035,99 0,00 1.641,36 227.526,98 0,00 0,00 0,00 244.204,33
376. ANTUN MIČUDA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 HRASTOVEC TOPLIČKI 43.199,27 0,00 31.801,63 168.922,07 0,00 0,00 0,00 243.922,97
377. SLOBODANKA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 ŽAROVNICA 49.357,36 0,00 1.738,35 191.763,58 0,00 0,00 0,00 242.859,29
378. MARIJA BREZOVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1947 IVANEC 0,00 -7,34 0,00 0,00 0,00 242.779,92 0,00 242.772,58
379. MARIJA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 242.453,11 0,00 0,00 0,00 242.453,11
380. ANTON ZVONKO MARČEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 241.464,59 0,00 0,00 0,00 241.464,59
381. ANDRIJA MARTINČEVIĆ-DIAČEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1954 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 239.980,34 0,00 0,00 0,00 239.980,34
382. DANIJEL DEBAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 2.481,81 0,00 17.758,31 218.410,38 0,00 0,00 0,00 238.650,50
383. DRAGAN KRNETA VARAŽDINSKA,IVANEC 1983 IVANEC 24.133,19 0,00 5.312,74 208.082,23 0,00 0,00 0,00 237.528,16
384. ANTUN CECELJA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.739,85 0,00 629,98 232.926,68 0,00 1.856,93 0,00 237.153,44
385. MIROSLAV PUČEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1975 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 5,40 179.430,85 0,00 54.942,71 0,00 234.378,96
386. SANJA KONTREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 90.551,27 0,00 8.194,63 112.837,68 0,00 22.050,75 0,00 233.634,33
387. JOSIP LEDINKO VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1969 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 233.267,82 0,00 280,95 0,00 233.548,77
388. NADA DIJANUŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1964 ČURILOVEC 0,00 0,00 231.005,51 1.839,86 0,00 0,00 0,00 232.845,37
389. FRANJO MARINČIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1956 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 1.166,74 231.562,69 0,00 0,00 0,00 232.729,43
390. SNJEŽANA ŠMIC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1963 PETRIJANEC 19.227,31 0,00 2.691,87 209.903,68 0,00 0,00 0,00 231.822,86
391. NENAD MARJANOVIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 KAŠTELANEC 36.750,39 0,00 -34,62 194.546,60 0,00 0,00 0,00 231.262,37
392. GORAN ŠMEREK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1979 SLANJE 1.219,92 0,00 2.026,73 226.671,80 0,00 0,00 0,00 229.918,45
393. BILJANA ŠKARPA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 4.142,54 225.680,16 0,00 0,00 0,00 229.822,70
394. ŠTEFANIJA PURGAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 1.241,98 0,00 1.412,70 223.637,59 0,00 2.421,90 0,00 228.714,17
395. MARIO HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 VARAŽDIN 2.217,83 0,00 111.315,01 114.776,64 0,00 0,00 0,00 228.309,48
396. RUŽICA KIŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1960 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 227.850,93 0,00 0,00 0,00 227.850,93
397. DARIO MUNKA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1973 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 227.606,32 -1,53 0,00 0,00 0,00 227.604,79
398. GORDANA VUKOBRAD VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 1.399,32 0,00 1.773,22 224.409,18 0,00 0,00 0,00 227.581,72
399. ŽELJKO ŠOŠTAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 2.480,90 0,00 7.826,64 216.091,17 0,00 0,00 0,00 226.398,71
400. JOSIP ŠTEFIČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1966 KAMENIČKI VRHOVEC 39.971,12 0,00 10.953,66 174.719,45 0,00 0,00 0,00 225.644,23