OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. DRAŽENKA BEŠVIR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN -6.881,66 0,00 7.440,28 273.907,48 0,00 0,00 0,00 274.466,10
302. KAROLINA SEKETIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 59.221,66 0,00 20.478,67 191.924,48 0,00 2.806,14 0,00 274.430,95
303. MLADEN FLAJŠMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1965 BUDISLAVEC 100.247,24 0,00 -2.158,53 175.642,34 0,00 0,00 0,00 273.731,05
304. DAMIR MAVREK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1976 ŽAROVNICA 13.632,30 -156,00 7.077,76 252.091,70 0,00 0,00 0,00 272.645,76
305. DALIBOR LUKAČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 35.176,49 0,00 11.868,80 224.706,00 0,00 0,00 0,00 271.751,29
306. MILJENKO ŠOKOVIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1973 SRAČINEC 73.594,41 0,00 1.185,51 195.762,24 0,00 0,00 0,00 270.542,16
307. ĐURĐICA RIBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1974 IVANEC 26.329,51 0,00 19.894,46 222.905,62 0,00 0,00 0,00 269.129,59
308. KRUNO STANČIN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1972 SVETI ĐURĐ 4.447,54 0,00 -2.491,12 266.527,83 0,00 0,00 0,00 268.484,25
309. BOŽIDAR DOLOVSKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 18.765,63 249.405,78 0,00 0,00 0,00 268.171,41
310. JASMINA BRAČKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1979 VARAŽDIN 0,00 0,00 9.478,05 247.474,15 0,00 11.025,98 0,00 267.978,18
311. JOSIP CAHUNEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1980 BENKOVEC 37.270,31 0,00 -5.017,95 234.367,83 0,00 0,00 0,00 266.620,19
312. MLADEN JURANKO VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1962 REMETINEC 1.556,35 0,00 4.860,13 259.394,94 0,00 0,00 0,00 265.811,42
313. VLADIMIR KOČET VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1962 JELOVEC VOĆANSKI 32.443,58 0,00 5.169,34 227.767,34 0,00 0,00 0,00 265.380,26
314. MIRA BRODAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 1.187,39 264.059,21 0,00 0,00 0,00 265.246,60
315. BOŽENA MEHUN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.489,82 259.738,17 0,00 0,00 0,00 265.227,99
316. BISERKA KROBOT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1966 LUDBREG 165.127,85 -2.103,78 102.074,45 -21,68 0,00 0,00 0,00 265.076,84
317. FRANJO HLEB VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1960 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 7.904,17 255.816,87 0,00 0,00 0,00 263.721,04
318. MILJENKA ČIČEK VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1976 DUBRAVEC 121.967,57 0,00 15.428,91 125.786,97 0,00 0,00 0,00 263.183,45
319. MIRJANA ŠTABI VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1982 SESVETE LUDBREŠKE 0,00 0,00 3.089,13 258.806,70 0,00 0,00 0,00 261.895,83
320. MILICA VESENJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 96.202,96 12.392,06 7.138,49 146.109,25 0,00 0,00 0,00 261.842,76
321. VIKTOR MEZGA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1943 SIGETEC LUDBREŠKI -199,13 0,00 12.774,32 248.843,34 0,00 0,00 0,00 261.418,53
322. ZLATKO MIKLAUŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 70.971,56 0,00 10.419,99 179.636,95 0,00 0,00 0,00 261.028,50
323. ALOJZIJE ANTONOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1944 VARAŽDIN 773,89 0,00 23.708,96 236.360,37 0,00 0,00 0,00 260.843,22
324. IVICA KOBAL VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1978 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 29.919,84 0,00 870,59 229.766,50 0,00 0,00 0,00 260.556,93
325. KRISTINA ANĐEL VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1972 VARAŽDINSKE TOPLICE 9.512,03 0,00 14.373,41 235.555,67 0,00 0,00 0,00 259.441,11
326. BOŽIDAR PAJNIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1953 GLOBOČEC LUDBREŠKI 28.848,03 0,00 42.998,92 187.003,84 0,00 0,00 0,00 258.850,79
327. GORAN VINKOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1972 ŽIGROVEC 6.430,93 0,00 5.407,49 246.888,64 0,00 0,00 0,00 258.727,06
328. STJEPAN JURGEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 DONJA VOĆA 91.812,58 0,00 -572,42 167.371,61 0,00 0,00 0,00 258.611,77
329. ANICA BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 KRAČEVEC 39.099,01 0,00 0,00 218.933,19 0,00 0,00 0,00 258.032,20
330. MILOMIR JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 17.554,67 4.241,30 2.050,94 233.618,69 0,00 0,00 0,00 257.465,60
331. DARKO KORDEŠ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 NOVO SELO PODRAVSKO 103.966,78 0,00 13.479,47 139.981,05 0,00 0,00 0,00 257.427,30
332. MARIO CESTAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1981 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 1.091,52 254.349,54 0,00 1.836,80 0,00 257.277,86
333. TAJIR TAHIROVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 0,00 0,00 10.828,03 246.263,08 0,00 0,00 0,00 257.091,11
334. DAMIR FAJFARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 256.779,14 0,00 0,00 0,00 256.779,14
335. MIROSLAV ROHTEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 STAŽNJEVEC 12.381,21 0,00 35.066,07 207.731,71 0,00 0,00 0,00 255.178,99
336. ANICA ČUS-KULEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 10.594,34 0,00 3.179,96 241.068,95 0,00 0,00 0,00 254.843,25
337. DAMIR PREKRIT VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 58.292,38 0,00 6.255,31 190.126,91 0,00 0,00 0,00 254.674,60
338. ŽELJKO STRELEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 254.244,51 0,00 0,00 0,00 254.244,51
339. ANTO MAROŠEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 253.434,43 0,00 0,00 0,00 253.434,43
340. IGOR JANČEVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 ZEMUN 14.641,64 0,00 163.223,40 74.756,36 0,00 0,00 0,00 252.621,40
341. VERA PAVELIĆ-POSAVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 82.033,24 0,00 9.702,50 160.693,88 0,00 0,00 0,00 252.429,62
342. IVAN KUZMIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 BREZNICA 71.436,75 0,00 5.115,81 174.709,70 0,00 0,00 0,00 251.262,26
343. BOŽENA ŠEMIGA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 8.577,87 241.946,47 0,00 0,00 0,00 250.524,34
344. NEDIM HALILOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 NOVI MAROF 225.741,49 0,00 18.560,41 6.161,39 0,00 0,00 0,00 250.463,29
345. JOSIP KOSTANJEVAC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1958 ŽAROVNICA 5.988,03 0,00 8.669,63 233.255,11 0,00 0,00 0,00 247.912,77
346. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 35.906,54 211.759,85 0,00 0,00 0,00 247.666,39
347. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 103.620,83 0,00 13.211,75 130.512,50 0,00 0,00 0,00 247.345,08
348. ALEN MESEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 SALINOVEC 31.903,77 0,00 -5.405,63 220.656,38 0,00 0,00 0,00 247.154,52
349. STJEPAN KOKOTEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 105.195,07 16.797,51 -0,27 124.797,42 0,00 0,00 0,00 246.789,73
350. MARIJAN PAVLINA VARAŽDINSKA,IVANEC 1938 LANČIĆ 0,00 0,00 327,95 246.117,47 0,00 0,00 0,00 246.445,42
351. MILAN KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEČKO NASELJE -569,47 0,00 -5.045,03 251.132,21 0,00 0,00 0,00 245.517,71
352. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 89.546,50 0,00 0,00 116.938,57 0,00 37.947,88 0,00 244.432,95
353. MARIJA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 STRMEC REMETINEČKI 38.285,19 0,00 0,00 205.313,84 0,00 0,00 0,00 243.599,03
354. KATICA BRODAR VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1954 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 -1.754,67 245.005,56 0,00 0,00 0,00 243.250,89
355. ZLATA MARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 14.169,16 0,00 3.693,03 224.815,98 0,00 0,00 0,00 242.678,17
356. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 66.697,10 0,00 12.268,84 163.290,86 0,00 0,00 0,00 242.256,80
357. GORAN ŠMEREK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1979 SLANJE 1.126,04 0,00 2.271,03 237.815,22 0,00 0,00 0,00 241.212,29
358. ROBERT STRMEČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 2.305,59 0,00 932,73 237.757,38 0,00 0,00 0,00 240.995,70
359. JOSIP SLUNJSKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1963 RADOVAN -62.123,66 0,00 24.394,54 278.182,50 0,00 0,00 0,00 240.453,38
360. ZDRAVKO KRIŽANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1960 SRAČINEC 72.519,32 0,00 24.774,55 142.399,14 0,00 0,00 0,00 239.693,01
361. STANOJKA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 LUŽAN BIŠKUPEČKI 40.504,70 0,00 103.940,50 94.925,20 0,00 0,00 0,00 239.370,40
362. ANTUN MIČUDA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 HRASTOVEC TOPLIČKI 41.641,11 0,00 30.823,59 163.271,05 0,00 0,00 0,00 235.735,75
363. ALEKSANDAR HRNČIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1972 MARČAN 14.422,83 0,00 1.641,36 218.978,58 0,00 0,00 0,00 235.042,77
364. JADRANKA JEŽ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 SLOKOVEC 3.825,42 0,00 641,07 230.430,51 0,00 0,00 0,00 234.897,00
365. SLOBODANKA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 ŽAROVNICA 47.446,54 0,00 1.717,63 184.874,15 0,00 0,00 0,00 234.038,32
366. JOSIP BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 234.013,67 0,00 0,00 0,00 234.013,67
367. JOSIP ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1965 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 3.798,07 226.931,61 0,00 2.813,70 0,00 233.543,38
368. SLAVKO JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1960 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 233.285,76 0,00 0,00 0,00 233.285,76
369. ANTON ZVONKO MARČEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 233.145,68 0,00 0,00 0,00 233.145,68
370. MARIJA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 232.630,64 0,00 0,00 0,00 232.630,64
371. KRISTINA KOŽIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1979 BREZNIČKI HUM 73.930,29 0,00 12.430,59 145.858,91 0,00 0,00 0,00 232.219,79
372. DEJAN KOZULIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 218.843,77 0,00 0,00 13.135,95 0,00 0,00 0,00 231.979,72
373. ROBERT ŠERCER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN -0,01 0,00 9.393,39 222.268,08 0,00 0,00 0,00 231.661,46
374. ŠTEFICA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 KUĆAN MAROF 122.262,71 0,00 23.988,46 85.278,02 0,00 0,00 0,00 231.529,19
375. DANIJEL DEBAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 2.348,84 0,00 17.030,38 209.245,12 0,00 0,00 0,00 228.624,34
376. DRAGAN KRNETA VARAŽDINSKA,IVANEC 1983 IVANEC 23.253,67 0,00 5.312,74 199.978,44 0,00 0,00 0,00 228.544,85
377. DRAŽEN ŽUGEC VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1972 LJUBEŠĆICA 30.196,50 0,00 -2.035,14 199.453,85 0,00 0,00 0,00 227.615,21
378. ANTUN CECELJA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.664,17 0,00 620,81 222.085,88 0,00 1.768,52 0,00 226.139,38
379. FRANJO MARINČIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1956 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 1.166,74 223.158,41 0,00 0,00 0,00 224.325,15
380. MLADEN FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 41.076,60 0,00 13.590,86 169.228,58 0,00 0,00 0,00 223.896,04
381. ANDRIJA MARTINČEVIĆ-DIAČEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1954 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 223.541,20 0,00 0,00 0,00 223.541,20
382. JOSIP LEDINKO VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1969 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 223.208,78 0,00 257,40 0,00 223.466,18
383. NENAD MARJANOVIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 KAŠTELANEC 35.214,91 0,00 -34,62 187.945,56 0,00 0,00 0,00 223.125,85
384. RUŽA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1954 IVANEČKA ŽELJEZNICA 3.151,35 0,00 -15,79 218.800,80 0,00 0,00 0,00 221.936,36
385. STJEPAN HORVATIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1964 KELEMEN 35.941,83 0,00 15.576,06 170.344,44 0,00 0,00 0,00 221.862,33
386. RUŽICA KIŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1960 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 221.516,27 0,00 0,00 0,00 221.516,27
387. MIROSLAV PUČEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1975 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 5,07 169.540,50 0,00 51.774,39 0,00 221.319,96
388. MLADEN MAGIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 VARAŽDIN 0,00 0,00 12.483,88 202.749,73 0,00 5.971,42 0,00 221.205,03
389. NADA DIJANUŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1964 ČURILOVEC 0,00 0,00 218.852,10 1.748,97 0,00 0,00 0,00 220.601,07
390. SANJA KONTREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 85.419,27 0,00 7.831,66 106.227,90 0,00 21.003,49 0,00 220.482,32
391. DARIO MUNKA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1973 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 220.477,40 -1,53 0,00 0,00 0,00 220.475,87
392. GORDANA VUKOBRAD VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 1.351,90 0,00 1.773,22 217.129,03 0,00 0,00 0,00 220.254,15
393. DRAGUTIN MEDENJAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1956 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 219.942,88 0,00 0,00 0,00 219.942,88
394. ŽELJKO ŠOŠTAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 2.395,93 0,00 7.600,44 209.807,67 0,00 0,00 0,00 219.804,04
395. BILJANA ŠKARPA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 4.142,54 215.058,29 0,00 0,00 0,00 219.200,83
396. ANTUN NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1954 NOVA VES PETRIJANEČKA 70.293,21 0,00 2.913,81 145.300,20 0,00 0,00 0,00 218.507,22
397. PETAR BEŠENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1963 HRASTOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 79.927,78 138.466,33 0,00 0,00 0,00 218.394,11
398. JOSIP ŠTEFIČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1966 KAMENIČKI VRHOVEC 38.563,55 0,00 10.679,23 168.549,39 0,00 0,00 0,00 217.792,17
399. DRAŽEN JUG VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1972 ŽAROVNICA 20.446,83 0,00 4.267,58 192.382,03 0,00 0,00 0,00 217.096,44
400. ŠTEFANIJA PURGAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 1.163,52 0,00 1.412,70 212.248,29 0,00 2.229,17 0,00 217.053,68