OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. BORIS POLJANAC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 275.530,60 0,00 18.141,85 0,00 293.672,45
302. DAVORKA HRANIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1967 NOVA VES PETRIJANEČKA 58.303,61 0,00 45.064,72 188.795,21 0,00 0,00 0,00 292.163,54
303. MARIO KOŠĆAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 VARAŽDIN 42.356,65 0,00 14.638,56 234.822,58 0,00 0,00 0,00 291.817,79
304. ANITA BOSILJ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1975 GORNJI KNEGINEC 82.694,31 0,00 146.355,97 60.166,38 0,00 0,00 0,00 289.216,66
305. JOSIP KUMRIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 252.656,00 0,00 0,00 36.432,61 0,00 0,00 0,00 289.088,61
306. IVANA MAJCEN VARAŽDINSKA,IVANEC 1989 IVANEC 83.622,99 0,00 97.046,98 108.346,19 0,00 0,00 0,00 289.016,16
307. MIRJANA KATALENIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1980 PRESEČNO 71.347,49 0,00 -2.487,50 219.918,47 0,00 41,98 0,00 288.820,44
308. MOHAMED BADDAD VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1963 LEPOGLAVA -1.814,35 0,00 75.525,63 215.060,84 0,00 0,00 0,00 288.772,12
309. DARKO HUTINSKI VARAŽDINSKA,CESTICA 1961 MALO GRADIŠĆE 0,00 0,00 1.287,62 286.799,31 0,00 0,00 0,00 288.086,93
310. ZDRAVKO KRAČUN VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 STAŽNJEVEC 0,00 0,00 2.786,79 283.479,55 0,00 0,00 0,00 286.266,34
311. PETAR ŠTABA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 KAMENA GORICA 0,00 0,00 1.751,42 284.262,61 0,00 0,00 0,00 286.014,03
312. DAMIR MAVREK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1976 ŽAROVNICA 14.287,50 -156,00 7.452,04 263.685,91 0,00 0,00 0,00 285.269,45
313. KAROLINA SEKETIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 56.975,75 0,00 21.568,60 202.512,17 0,00 2.933,52 0,00 283.990,04
314. SLAVKO PETRIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1957 GORNJE MAKOJIŠĆE 24.352,51 0,00 -1.058,40 260.086,06 0,00 0,00 0,00 283.380,17
315. MLADEN FLAJŠMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1965 BUDISLAVEC 103.862,86 0,00 -2.158,53 181.237,89 0,00 0,00 0,00 282.942,22
316. JOSIP TURŠČAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 0,00 0,00 455,43 282.364,86 0,00 0,00 0,00 282.820,29
317. OLIVER LJEKAJ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1986 LUDBREG 0,00 0,00 -4.859,76 287.536,60 0,00 0,00 0,00 282.676,84
318. DALIBOR LUKAČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 36.995,52 0,00 8.425,13 236.864,66 0,00 0,00 0,00 282.285,31
319. JASMINA BRAČKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1979 VARAŽDIN 0,00 0,00 9.948,02 260.598,60 0,00 11.494,79 0,00 282.041,41
320. MLADEN JURANKO VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1962 REMETINEC 1.626,55 0,00 1.464,58 278.773,49 0,00 0,00 0,00 281.864,62
321. KRUNO STANČIN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1972 SVETI ĐURĐ 2.095,74 0,00 0,00 278.857,45 0,00 0,00 0,00 280.953,19
322. ĐURĐICA RIBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1974 IVANEC 27.433,69 0,00 20.649,65 231.859,33 0,00 0,00 0,00 279.942,67
323. KATICA ŽGANJAR VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1951 LUKA LUDBREŠKA 85.483,62 0,00 45.757,48 148.298,27 0,00 0,00 0,00 279.539,37
324. BISERKA KROBOT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1966 LUDBREG 173.262,27 -2.103,78 107.067,81 -21,68 0,00 0,00 0,00 278.204,62
325. VLADIMIR KOČET VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1962 JELOVEC VOĆANSKI 33.642,14 0,00 5.274,70 236.273,24 0,00 0,00 0,00 275.190,08
326. BOŽIDAR DOLOVSKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 19.065,80 255.909,98 0,00 0,00 0,00 274.975,78
327. JOSIP CAHUNEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1980 BENKOVEC 34.372,60 0,00 -4.924,10 245.140,82 0,00 0,00 0,00 274.589,32
328. MILJENKO ŠOKOVIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1973 SRAČINEC 75.849,65 0,00 1.185,51 197.417,84 0,00 0,00 0,00 274.453,00
329. MIRA BRODAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 1.117,04 272.918,12 0,00 0,00 0,00 274.035,16
330. BOŽENA MEHUN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.606,43 268.382,43 0,00 0,00 0,00 273.988,86
331. MIRAN MILOLOŽA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 -2.477,46 0,00 276.296,95 0,00 273.819,49
332. JOSIP KOSTANJEVAC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1958 ŽAROVNICA 6.307,75 0,00 10.380,06 255.332,87 0,00 0,00 0,00 272.020,68
333. FRANJO HLEB VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1960 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 8.135,76 263.785,21 0,00 0,00 0,00 271.920,97
334. MILICA VESENJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 99.780,35 12.831,80 7.384,48 151.366,54 0,00 0,00 0,00 271.363,17
335. IVICA KOBAL VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1978 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 31.322,38 0,00 870,59 238.906,76 0,00 0,00 0,00 271.099,73
336. MIRJANA ŠTABI VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1982 SESVETE LUDBREŠKE 0,00 0,00 3.225,94 267.843,49 0,00 0,00 0,00 271.069,43
337. GORAN VINKOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1972 ŽIGROVEC 6.701,71 0,00 5.491,08 258.327,63 0,00 0,00 0,00 270.520,42
338. KRISTINA ANĐEL VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1972 VARAŽDINSKE TOPLICE 9.838,64 0,00 14.718,27 245.765,84 0,00 0,00 0,00 270.322,75
339. MARIO CESTAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1981 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 1.100,92 265.873,65 0,00 1.912,36 0,00 268.886,93
340. MILOMIR JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 18.130,04 4.241,30 2.128,91 243.835,64 0,00 0,00 0,00 268.335,89
341. ZLATKO MIKLAUŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 72.994,51 0,00 10.689,57 184.582,58 0,00 0,00 0,00 268.266,66
342. MILJENKA ČIČEK VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1976 DUBRAVEC 126.774,17 0,00 15.944,05 125.134,66 0,00 0,00 0,00 267.852,88
343. TAJIR TAHIROVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 0,00 0,00 11.170,40 256.064,11 0,00 0,00 0,00 267.234,51
344. DARKO KORDEŠ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 NOVO SELO PODRAVSKO 108.217,09 0,00 13.915,16 145.041,15 0,00 0,00 0,00 267.173,40
345. DAMIR PREKRIT VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 60.950,58 0,00 6.564,64 199.442,75 0,00 0,00 0,00 266.957,97
346. ANICA BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 KRAČEVEC 40.489,91 0,00 0,00 225.643,86 0,00 0,00 0,00 266.133,77
347. BOŽIDAR PAJNIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1953 GLOBOČEC LUDBREŠKI 30.793,11 0,00 38.845,29 196.295,29 0,00 0,00 0,00 265.933,69
348. DAMIR FAJFARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 263.295,15 0,00 0,00 0,00 263.295,15
349. ANICA ČUS-KULEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 10.904,06 0,00 3.219,92 247.648,21 0,00 0,00 0,00 261.772,19
350. MIROSLAV ROHTEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 STAŽNJEVEC 11.942,19 0,00 35.882,37 213.511,37 0,00 0,00 0,00 261.335,93
351. IGOR JANČEVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 ZEMUN 15.170,11 0,00 168.870,85 77.067,25 0,00 0,00 0,00 261.108,21
352. IVAN KUZMIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 BREZNICA 74.755,51 0,00 4.465,03 181.791,51 0,00 0,00 0,00 261.012,05
353. ANTO MAROŠEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 259.745,49 0,00 0,00 0,00 259.745,49
354. STJEPAN KOKOTEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 110.753,29 17.652,34 -0,27 131.094,73 0,00 0,00 0,00 259.500,09
355. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 37.496,94 221.939,11 0,00 0,00 0,00 259.436,05
356. LLUCIAN PREKPALJAJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 56.488,46 0,00 168.385,31 34.210,77 0,00 0,00 0,00 259.084,54
357. ALEN MESEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 SALINOVEC 33.856,83 0,00 -5.335,66 230.374,27 0,00 0,00 0,00 258.895,44
358. BOŽENA ŠEMIGA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 8.683,19 248.524,81 0,00 0,00 0,00 257.208,00
359. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 94.325,24 0,00 0,00 122.859,07 0,00 39.774,50 0,00 256.958,81
360. MILAN KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEČKO NASELJE -569,47 0,00 -5.045,03 261.530,91 0,00 0,00 0,00 255.916,41
361. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 107.113,04 0,00 13.626,74 134.590,74 0,00 0,00 0,00 255.330,52
362. ZLATA MARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 14.873,70 0,00 3.791,01 236.580,53 0,00 0,00 0,00 255.245,24
363. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 70.518,18 0,00 12.909,02 171.689,21 0,00 0,00 0,00 255.116,41
364. GORAN ŠMEREK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1979 SLANJE 1.199,98 0,00 2.271,03 249.102,30 0,00 0,00 0,00 252.573,31
365. ROBERT STRMEČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 2.405,13 0,00 1.057,66 249.019,51 0,00 0,00 0,00 252.482,30
366. MARIJA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 STRMEC REMETINEČKI 39.489,51 0,00 0,00 212.229,73 0,00 0,00 0,00 251.719,24
367. STANOJKA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 LUŽAN BIŠKUPEČKI 42.299,51 0,00 108.649,09 99.794,15 0,00 0,00 0,00 250.742,75
368. ZDRAVKO KRIŽANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1960 SRAČINEC 75.732,52 0,00 25.932,70 148.905,66 0,00 0,00 0,00 250.570,88
369. DAMIR ZRINSKI VARAŽDINSKA,BREZNICA 1976 BREZNICA 3.227,69 0,00 27.416,50 219.582,62 0,00 0,00 0,00 250.226,81
370. MIRJANA KOŠTARIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1974 LUDBREG 13.619,49 0,00 1.320,88 233.881,46 0,00 0,00 0,00 248.821,83
371. FRANJO DRVAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1946 DRUŽBINEC -46.925,26 0,00 32.006,74 263.031,88 0,00 0,00 0,00 248.113,36
372. JOSIP BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 247.466,48 0,00 0,00 0,00 247.466,48
373. SLAVKO JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1960 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 246.722,86 0,00 0,00 0,00 246.722,86
374. JADRANKA JEŽ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 SLOKOVEC 4.036,58 0,00 641,07 240.733,39 0,00 0,00 0,00 245.411,04
375. KRISTINA KOŽIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1979 BREZNIČKI HUM 78.129,65 0,00 13.152,15 153.799,61 0,00 0,00 0,00 245.081,41
376. JOSIP ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1965 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 3.848,48 237.761,56 0,00 2.924,67 0,00 244.534,71
377. ROBERT ŠERCER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN -0,01 0,00 9.868,65 234.544,18 0,00 0,00 0,00 244.412,82
378. ŠTEFICA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 KUĆAN MAROF 128.994,95 0,00 24.918,35 90.225,66 0,00 0,00 0,00 244.138,96
379. KATICA BRODAR VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1954 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 -5.219,28 249.075,37 0,00 0,00 0,00 243.856,09
380. DEJAN KOZULIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 228.753,79 0,00 0,00 13.719,36 0,00 0,00 0,00 242.473,15
381. ALEKSANDAR HRNČIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1972 MARČAN 14.905,77 0,00 1.641,36 225.711,56 0,00 0,00 0,00 242.258,69
382. ANTUN MIČUDA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 HRASTOVEC TOPLIČKI 42.868,36 0,00 31.593,92 167.721,95 0,00 0,00 0,00 242.184,23
383. JOSIP SLUNJSKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1963 RADOVAN -65.192,85 0,00 23.830,23 283.106,24 0,00 0,00 0,00 241.743,62
384. SLOBODANKA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 ŽAROVNICA 48.951,56 0,00 1.733,95 190.300,49 0,00 0,00 0,00 240.986,00
385. MARIJA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 240.767,62 0,00 0,00 0,00 240.767,62
386. ANTON ZVONKO MARČEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 239.697,89 0,00 0,00 0,00 239.697,89
387. MARIJA BREZOVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1947 IVANEC 0,00 -7,34 0,00 0,00 0,00 238.811,63 0,00 238.804,29
388. ANDRIJA MARTINČEVIĆ-DIAČEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1954 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 236.723,78 0,00 0,00 0,00 236.723,78
389. DANIJEL DEBAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 2.453,57 0,00 17.603,72 216.463,95 0,00 0,00 0,00 236.521,24
390. DRAGAN KRNETA VARAŽDINSKA,IVANEC 1983 IVANEC 23.946,41 0,00 5.312,74 206.361,22 0,00 0,00 0,00 235.620,37
391. ANTUN CECELJA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.723,78 0,00 628,03 230.624,42 0,00 1.838,16 0,00 234.814,39
392. DRAGUTIN MEDENJAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1956 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 233.106,08 0,00 0,00 0,00 233.106,08
393. MIROSLAV PUČEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1975 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 5,33 177.330,42 0,00 54.269,85 0,00 231.605,60
394. FRANJO MARINČIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1956 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 1.166,74 229.777,87 0,00 0,00 0,00 230.944,61
395. SANJA KONTREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 89.461,38 0,00 8.117,55 111.433,96 0,00 21.828,34 0,00 230.841,23
396. ANTUN NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1954 NOVA VES PETRIJANEČKA 74.512,40 0,00 3.031,52 153.153,45 0,00 0,00 0,00 230.697,37
397. JOSIP LEDINKO VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1969 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 230.041,09 0,00 275,95 0,00 230.317,04
398. NADA DIJANUŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1964 ČURILOVEC 0,00 0,00 228.424,48 1.820,56 0,00 0,00 0,00 230.245,04
399. SNJEŽANA ŠMIC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1963 PETRIJANEC 19.056,10 0,00 2.652,78 208.218,27 0,00 0,00 0,00 229.927,15
400. NENAD MARJANOVIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 KAŠTELANEC 36.424,30 0,00 -34,62 193.144,73 0,00 0,00 0,00 229.534,41