OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. MIRA BRODAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 805,31 249.738,07 0,00 0,00 0,00 250.543,38
302. FRANJO HLEB VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1960 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 7.529,79 242.935,39 0,00 0,00 0,00 250.465,18
303. KAROLINA SEKETIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 55.827,32 0,00 17.212,04 174.814,28 0,00 2.600,23 0,00 250.453,87
304. BOŽIDAR PAJNIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1953 GLOBOČEC LUDBREŠKI 25.659,90 0,00 52.315,68 171.983,42 0,00 0,00 0,00 249.959,00
305. VLADIMIR KOČET VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1962 JELOVEC VOĆANSKI 30.506,00 0,00 4.999,01 214.016,85 0,00 0,00 0,00 249.521,86
306. ALOJZIJE ANTONOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1944 VARAŽDIN 693,11 0,00 22.671,53 226.017,10 0,00 0,00 0,00 249.381,74
307. ZLATKO MIKLAUŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 67.701,31 0,00 9.984,19 171.641,99 0,00 0,00 0,00 249.327,49
308. KRUNO STANČIN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1972 SVETI ĐURĐ 4.223,02 0,00 -1.692,15 246.595,95 0,00 0,00 0,00 249.126,82
309. MLADEN FLAJŠMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1965 BUDISLAVEC 94.402,29 0,00 -12.138,10 166.596,68 0,00 0,00 0,00 248.860,87
310. MARIO KOŠĆAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1972 OŠTRICE 28.430,85 0,00 12.758,06 207.014,50 0,00 0,00 0,00 248.203,41
311. JOSIP STRMEČKI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1959 BARTOLOVEC 70.747,87 0,00 2.641,59 137.231,70 0,00 36.765,57 0,00 247.386,73
312. MILICA VESENJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 90.419,82 11.681,18 6.740,82 137.610,40 0,00 0,00 0,00 246.452,22
313. DAMIR FAJFARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 246.245,46 0,00 0,00 0,00 246.245,46
314. ANICA BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 KRAČEVEC 36.850,50 0,00 0,00 208.084,79 0,00 0,00 0,00 244.935,29
315. MIROSLAV ROHTEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 STAŽNJEVEC 12.692,55 0,00 33.746,45 198.388,40 0,00 0,00 0,00 244.827,40
316. STJEPAN JURGEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 DONJA VOĆA 86.365,66 0,00 -572,42 158.009,47 0,00 0,00 0,00 243.802,71
317. ANICA ČUS-KULEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 10.093,64 0,00 3.115,37 230.433,03 0,00 0,00 0,00 243.642,04
318. IVICA KOBAL VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1978 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 27.652,52 0,00 870,59 214.990,51 0,00 0,00 0,00 243.513,62
319. KRISTINA ANĐEL VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1972 VARAŽDINSKE TOPLICE 8.984,03 0,00 15.409,51 219.050,09 0,00 0,00 0,00 243.443,63
320. ŽELJKO STRELEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 242.962,06 0,00 0,00 0,00 242.962,06
321. GORAN VINKOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1972 ŽIGROVEC 5.887,77 0,00 8.641,56 228.396,54 0,00 0,00 0,00 242.925,87
322. DARKO KORDEŠ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 NOVO SELO PODRAVSKO 97.095,79 0,00 12.775,14 131.838,90 0,00 0,00 0,00 241.709,83
323. STANOJKA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 LUŽAN BIŠKUPEČKI 37.603,25 0,00 96.328,69 106.791,73 0,00 0,00 0,00 240.723,67
324. TAJIR TAHIROVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 0,00 0,00 10.274,55 230.418,92 0,00 0,00 0,00 240.693,47
325. MILOMIR JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 16.624,54 4.241,30 1.924,90 217.102,17 0,00 0,00 0,00 239.892,91
326. BOŽENA ŠEMIGA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 8.407,61 231.312,04 0,00 0,00 0,00 239.719,65
327. MARIO CESTAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1981 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 1.815,83 235.719,90 0,00 1.714,65 0,00 239.250,38
328. IGOR JANČEVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 ZEMUN 13.787,33 0,00 154.093,84 71.020,63 0,00 0,00 0,00 238.901,80
329. KATICA BRODAR VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1954 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 4.824,68 232.571,39 0,00 0,00 0,00 237.396,07
330. MARIJAN PAVLINA VARAŽDINSKA,IVANEC 1938 LANČIĆ 0,00 0,00 327,95 234.721,78 0,00 0,00 0,00 235.049,73
331. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 97.975,37 0,00 12.540,90 123.919,67 0,00 0,00 0,00 234.435,94
332. IVAN KUZMIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 BREZNICA 66.071,71 0,00 4.818,53 163.261,38 0,00 0,00 0,00 234.151,62
333. ZVONKO BREŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 232.311,10 0,00 0,00 0,00 232.311,10
334. NEDIM HALILOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 NOVI MAROF 212.644,15 0,00 17.522,28 1.677,40 0,00 0,00 0,00 231.843,83
335. VERA PAVELIĆ-POSAVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 75.044,84 0,00 12.810,47 143.698,27 0,00 0,00 0,00 231.553,58
336. MARIJA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 STRMEC REMETINEČKI 36.338,30 0,00 0,00 194.133,74 0,00 0,00 0,00 230.472,04
337. GABRIJELA MAŠIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 TRNOVEC 24.792,65 0,00 9.851,14 194.332,57 0,00 0,00 0,00 228.976,36
338. MILAN KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEČKO NASELJE -569,47 0,00 -5.045,03 234.321,88 0,00 0,00 0,00 228.707,38
339. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 33.335,52 195.110,38 0,00 0,00 0,00 228.445,90
340. MIRJANA KATALENIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1980 PRESEČNO 39.203,20 0,00 2.855,69 185.847,76 0,00 37,29 0,00 227.943,94
341. STJEPAN KOKOTEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 96.209,75 15.415,60 -0,27 114.617,26 0,00 0,00 0,00 226.242,34
342. ANTUN MIČUDA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 HRASTOVEC TOPLIČKI 39.657,15 0,00 29.578,28 156.075,79 0,00 0,00 0,00 225.311,22
343. DAVORKA HRANIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1967 NOVA VES PETRIJANEČKA 39.293,56 0,00 24.657,51 161.020,43 0,00 0,00 0,00 224.971,50
344. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 81.821,28 0,00 -0,04 107.311,69 0,00 34.995,00 0,00 224.127,93
345. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 60.520,01 0,00 13.570,80 149.714,23 0,00 0,00 0,00 223.805,04
346. GORAN ŠMEREK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1979 SLANJE 1.006,52 0,00 2.864,16 219.568,74 0,00 0,00 0,00 223.439,42
347. ALEKSANDAR HRNČIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1972 MARČAN 13.642,11 0,00 1.641,36 208.094,19 0,00 0,00 0,00 223.377,66
348. SLOBODANKA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 ŽAROVNICA 45.013,54 0,00 1.691,26 176.102,07 0,00 0,00 0,00 222.806,87
349. ANTON ZVONKO MARČEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 222.553,47 0,00 0,00 0,00 222.553,47
350. ZLATA MARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 11.653,88 0,00 4.854,63 205.797,62 0,00 0,00 0,00 222.306,13
351. ZDRAVKO KRIŽANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1960 SRAČINEC 67.324,93 0,00 22.902,30 131.880,81 0,00 0,00 0,00 222.108,04
352. ALEN MESEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 SALINOVEC 28.746,51 0,00 -746,14 192.944,08 0,00 0,00 0,00 220.944,45
353. NIKOLA CICAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 219,89 0,00 2.859,83 217.571,91 0,00 0,00 0,00 220.651,63
354. MARIJA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 219.395,45 0,00 0,00 0,00 219.395,45
355. JADRANKA JEŽ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 SLOKOVEC 3.484,06 0,00 1.332,29 213.775,05 0,00 0,00 0,00 218.591,40
356. JOSIP ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1965 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 6.156,10 209.424,14 0,00 2.634,32 0,00 218.214,56
357. DRAGAN KRNETA VARAŽDINSKA,IVANEC 1983 IVANEC 22.133,80 0,00 5.312,74 189.660,15 0,00 0,00 0,00 217.106,69
358. MLADEN FLEGARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1967 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 -463,95 216.969,77 0,00 0,00 0,00 216.505,82
359. DANIJEL DEBAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 2.179,54 0,00 16.103,52 197.575,29 0,00 0,00 0,00 215.858,35
360. STJEPAN HORVATIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1964 KELEMEN 40.420,78 0,00 14.752,17 160.609,03 0,00 0,00 0,00 215.781,98
361. DEJAN KOZULIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 203.601,20 0,00 0,00 11.806,04 0,00 0,00 0,00 215.407,24
362. MLADEN FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 39.419,14 0,00 13.098,20 162.510,09 0,00 0,00 0,00 215.027,43
363. ANKA LAZAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1969 NATKRIŽOVLJAN 0,00 0,00 0,00 214.464,17 0,00 0,00 0,00 214.464,17
364. DRAŽEN JUG VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1972 ŽAROVNICA 26.736,68 0,00 4.189,07 183.292,15 0,00 0,00 0,00 214.217,90
365. MLADEN MAGIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 VARAŽDIN -441,01 0,00 11.590,64 197.182,06 0,00 5.477,18 0,00 213.808,87
366. JOSIP BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 213.728,92 0,00 0,00 0,00 213.728,92
367. FRANJO MARINČIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1956 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 1.166,74 212.457,50 0,00 0,00 0,00 213.624,24
368. RUŽICA KIŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1960 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 213.032,97 0,00 0,00 0,00 213.032,97
369. SLAVKO JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1960 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 213.026,40 0,00 0,00 0,00 213.026,40
370. NENAD MARJANOVIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 KAŠTELANEC 33.259,82 0,00 -34,62 179.540,67 0,00 0,00 0,00 212.765,87
371. SAMIR ŠABANI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1971 LUDBREG 46.886,30 0,00 21.423,46 144.441,21 0,00 0,00 0,00 212.750,97
372. ANTUN CECELJA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.567,80 0,00 609,13 208.282,65 0,00 1.655,96 0,00 212.115,54
373. ŽELJKO ŠOŠTAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 2.287,73 0,00 7.312,44 201.807,13 0,00 0,00 0,00 211.407,30
374. ROBERT ŠERCER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN -0,01 0,00 8.625,11 202.582,73 0,00 0,00 0,00 211.207,83
375. GORDANA VUKOBRAD VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 1.291,52 0,00 1.773,22 207.859,46 0,00 0,00 0,00 210.924,20
376. MLADEN HORVAT VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1950 ŽIGROVEC 14.869,42 0,00 6.013,48 189.945,02 0,00 0,00 0,00 210.827,92
377. PETAR BEŠENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1963 HRASTOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 76.266,22 134.039,69 0,00 0,00 0,00 210.305,91
378. SNJEŽANA ŠMIC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1963 PETRIJANEC 17.394,60 0,00 573,53 191.862,66 0,00 0,00 0,00 209.830,79
379. RUŽA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1954 IVANEČKA ŽELJEZNICA 2.966,38 0,00 -15,79 206.796,05 0,00 0,00 0,00 209.746,64
380. SNJEŽANA PAPEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 16.484,12 0,00 2.463,48 190.671,06 0,00 0,00 0,00 209.618,66
381. DRAŽEN ŽUGEC VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1972 LJUBEŠĆICA 27.363,79 0,00 1.820,00 178.792,33 0,00 0,00 0,00 207.976,12
382. JOSIP ŠTEFIČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1966 KAMENIČKI VRHOVEC 36.771,35 0,00 10.329,80 160.693,27 0,00 0,00 0,00 207.794,42
383. BILJANA ŠKARPA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 4.142,54 201.533,81 0,00 0,00 0,00 205.676,35
384. NADA DIJANUŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1964 ČURILOVEC 0,00 0,00 203.377,57 1.633,28 0,00 0,00 0,00 205.010,85
385. KRISTINA KOŽIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1979 BREZNIČKI HUM 67.141,69 0,00 7.654,39 129.913,52 0,00 0,00 0,00 204.709,60
386. MIROSLAV PUČEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1975 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 4,63 156.947,43 0,00 47.740,26 0,00 204.692,32
387. DAMIR ŠVETAK VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 56.637,78 0,00 4.536,89 143.422,88 0,00 0,00 0,00 204.597,55
388. SANJA KONTREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 78.884,87 0,00 7.369,51 97.811,86 0,00 19.670,05 0,00 203.736,29
389. ANDRIJA MARTINČEVIĆ-DIAČEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1954 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 203.693,31 0,00 0,00 0,00 203.693,31
390. MARIO FOJS VARAŽDINSKA,VINICA 1969 DONJE VRATNO (VINICA) 392,18 0,00 21.814,27 180.025,79 0,00 0,00 0,00 202.232,24
391. DARIO MUNKA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1973 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 201.752,86 -1,53 0,00 0,00 0,00 201.751,33
392. BOŽICA CRNKO VARAŽDINSKA,JALŽABET 1970 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 100.686,73 0,00 5.128,57 94.594,97 0,00 0,00 0,00 200.410,27
393. ŠTEFANIJA PURGAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 1.063,61 0,00 1.412,70 197.746,62 0,00 0,00 0,00 200.222,93
394. DRAGUTIN MEDENJAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1956 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 200.126,31 0,00 0,00 0,00 200.126,31
395. ANTUN NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1954 NOVA VES PETRIJANEČKA 63.472,56 0,00 2.723,50 132.604,73 0,00 0,00 0,00 198.800,79
396. IVO FOTAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1965 OREHOVEC 7.245,91 0,00 18.590,87 172.697,01 0,00 0,00 0,00 198.533,79
397. DAMIR CIKAČ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1969 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 176,85 0,00 19.604,23 177.708,24 0,00 0,00 0,00 197.489,32
398. SINIŠA GREGURINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 56.443,03 0,00 75.183,00 65.492,22 0,00 0,00 0,00 197.118,25
399. ANDRIJA ŽUPANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1978 IVANEC 37.525,62 0,00 7.675,83 151.643,52 0,00 0,00 0,00 196.844,97
400. MINKA MALTARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1940 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 196.047,45 0,00 0,00 0,00 196.047,45