OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
301. GORAZD HRNČIČ VARAŽDINSKA,CESTICA 1990 MALO GRADIŠĆE 31.517,29 0,00 10.184,53 119.285,21 0,00 0,00 0,00 0,00 160.987,03
302. MARIJAN BOBETIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1960 VINOGRADI LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 159.688,94 0,00 0,00 0,00 0,00 159.688,94
303. SLOBODAN BRKOVIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1958 MARUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 157.109,23 0,00 0,00 0,00 0,00 157.109,23
304. MLADEN VOČANEC VARAŽDINSKA,CESTICA 1967 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 4.740,35 152.065,70 0,00 0,00 0,00 0,00 156.806,05
305. IVAN MARKOVIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1951 LEPOGLAVA 27.565,44 0,00 114,98 127.831,98 0,00 0,00 0,00 0,00 155.512,40
306. KREŠIMIR FILAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 VARAŽDIN 22.152,28 0,00 61.055,97 72.275,72 0,00 0,00 0,00 0,00 155.483,97
307. IVAN GOLEC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1959 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 154.655,62 0,00 0,00 0,00 0,00 154.655,62
308. MARTIN KOLAREK VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1946 LIPOVNIK -1.554,74 0,00 7.220,61 147.957,58 0,00 354,91 0,00 0,00 153.978,36
309. PAUL KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1975 POLJANEC 88.995,96 0,00 -3.312,52 68.095,73 0,00 0,00 0,00 0,00 153.779,17
310. LJILJA VLAŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 DONJI KUĆAN 20.113,63 0,00 0,00 133.124,06 0,00 0,00 0,00 0,00 153.237,69
311. IVAN JELENSKI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1952 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 0,00 153.102,03 0,00 0,00 0,00 0,00 153.102,03
312. IVAN VRBANEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1964 GREDA 0,00 0,00 35,40 152.065,59 0,00 0,00 0,00 0,00 152.100,99
313. GORAN TIVADAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1970 SELNIK 22.762,03 0,00 29.322,32 99.677,90 0,00 0,00 0,00 0,00 151.762,25
314. MIRA BRODAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 1.401,48 149.159,81 0,00 0,00 0,00 0,00 150.561,29
315. ŠTEFANIJA KIVAČ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1955 APATIJA 0,00 0,00 0,00 150.096,64 0,00 390,59 0,00 0,00 150.487,23
316. EMILIO MOŽANIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1974 DRUŠKOVEC -1.606,22 0,00 18.227,88 133.684,54 0,00 0,00 0,00 0,00 150.306,20
317. IVAN POSAVI VARAŽDINSKA,IVANEC 1957 IVANEC 0,00 0,00 0,00 0,00 149.734,85 0,00 0,00 0,00 149.734,85
318. ROBERT ŠIMUNEC VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1979 RADEŠIĆ 0,00 0,00 235,50 149.096,08 0,00 0,00 0,00 0,00 149.331,58
319. BERNARDICA CIKAĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1961 ŽAROVNICA 33.539,66 0,00 4.643,32 110.496,82 0,00 0,00 0,00 0,00 148.679,80
320. VIOLETA MIKAC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1975 VARAŽDIN 10.394,66 0,00 3.284,41 134.804,09 0,00 0,00 0,00 0,00 148.483,16
321. STJEPAN GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1960 LJUBEŠĆICA 12.148,20 0,00 0,00 135.590,89 0,00 0,00 0,00 0,00 147.739,09
322. DAVOR ŠOŠTARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1970 LEPOGLAVA 32.593,78 0,00 77.712,43 35.733,74 0,00 1.185,08 0,00 0,00 147.225,03
323. VILKO KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1959 VULIŠINEC -5.762,15 0,00 181,61 152.612,59 0,00 0,00 0,00 0,00 147.032,05
324. IVICA LISIČAK VARAŽDINSKA,BERETINEC 1965 BERETINEC 0,00 0,00 0,31 146.226,41 0,00 0,00 0,00 0,00 146.226,72
325. STJEPAN PINTARIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1953 SLIVARSKO 0,00 0,00 0,00 146.010,72 0,00 0,00 0,00 0,00 146.010,72
326. KRUNOSLAV MATUŠIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 OŠTRICE 0,00 0,00 -3.990,21 149.270,79 0,00 0,00 0,00 0,00 145.280,58
327. MIRELA TEŽAK VARAŽDINSKA,IVANEC 1983 IVANEČKO NASELJE 42.537,30 0,00 5.322,98 97.214,05 0,00 0,00 0,00 0,00 145.074,33
328. ANKA LAZAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1969 NATKRIŽOVLJAN 0,00 0,00 0,00 144.804,90 0,00 0,00 0,00 0,00 144.804,90
329. BRANKO GECI VARAŽDINSKA,IVANEC 1963 IVANEC 0,00 0,00 31.710,76 113.091,90 0,00 0,00 0,00 0,00 144.802,66
330. IVAN KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1964 ŽAROVNICA 28.262,05 0,00 14.409,90 101.078,81 -23,94 0,00 0,00 0,00 143.726,82
331. ALIDA ČANAKI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1972 LUDBREG 17.818,19 0,00 11.676,38 114.224,90 0,00 0,00 0,00 0,00 143.719,47
332. DRAGUTIN POSAVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 BEDENEC 0,00 0,00 37.000,70 106.592,03 0,00 0,00 0,00 0,00 143.592,73
333. SLAVKO SRAGA VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1948 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 143.416,97 0,00 0,00 0,00 0,00 143.416,97
334. ĐURĐA BUKOVČAN VARAŽDINSKA,IVANEC 1957 IVANEC 0,00 0,00 8.468,65 134.407,53 0,00 0,00 0,00 0,00 142.876,18
335. KARMEN NJEŽIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 TURČIN 0,00 0,00 1.050,73 141.531,68 0,00 0,00 0,00 0,00 142.582,41
336. IVICA ŽUPANIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1971 LEPOGLAVA 11.002,86 0,00 79,02 131.485,94 0,00 0,00 0,00 0,00 142.567,82
337. NATALIA KOŠUTAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1975 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 67.761,35 0,00 2.913,16 70.973,95 0,00 0,00 0,00 0,00 141.648,46
338. ZORAN JURATOVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1980 GLOBOČEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 141.601,58 0,00 0,00 0,00 0,00 141.601,58
339. MARIO VAJDA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1975 NOVI MAROF 0,00 0,00 1.996,19 139.274,38 0,00 0,00 0,00 0,00 141.270,57
340. IVAN KIĐEMET VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 BEDENEC 56.595,30 0,00 1.298,22 83.263,59 0,00 0,00 0,00 0,00 141.157,11
341. MARTINA MALJA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1984 TURČIN 3.688,52 0,00 12.141,33 125.198,57 0,00 0,00 0,00 0,00 141.028,42
342. GORDANA VUČINIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 26.077,21 0,00 37.320,61 76.103,67 0,00 0,00 0,00 0,00 139.501,49
343. SLAVKO ERNEČIĆ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1959 LIPOVNIK 84.576,71 0,00 1.881,35 52.109,65 0,00 0,00 0,00 0,00 138.567,71
344. IVANA SLUNJSKI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1984 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 15.364,98 122.896,13 0,00 0,00 0,00 0,00 138.261,11
345. GORDAN BRKIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 2.654,86 135.306,81 0,00 0,00 0,00 0,00 137.961,67
346. ANITA ŠARMAN-KIŠIĆEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 28.039,79 0,00 2.516,60 107.241,35 0,00 0,00 0,00 0,00 137.797,74
347. STJEPAN KLAČINSKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1956 PLEŠ -305,57 0,00 -206,93 138.200,49 0,00 0,00 0,00 0,00 137.687,99
348. ĐURO AUGUSTINOVIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1950 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 2,45 0,00 38.772,52 98.570,80 0,00 0,00 0,00 0,00 137.345,77
349. ŠTEFANIJA KUKEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1950 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 137.304,13 0,00 0,00 0,00 0,00 137.304,13
350. JOSIP ROŽIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1958 CARGOVEC 0,00 0,00 1.831,22 135.126,19 0,00 0,00 0,00 0,00 136.957,41
351. ANDRIJA BRLENIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1953 KOŠKOVEC 8.967,47 0,00 6.146,05 121.398,73 0,00 0,00 0,00 0,00 136.512,25
352. MLADEN SMETIŠKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 VARAŽDIN 0,00 0,00 1.541,48 134.709,48 0,00 0,00 0,00 0,00 136.250,96
353. SAŠA ĐUKIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1975 IVANEC 76.153,22 0,00 23.420,32 35.577,83 0,00 0,00 0,00 0,00 135.151,37
354. MLADEN JURANKO VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1962 REMETINEC 0,00 0,00 102,87 134.708,54 0,00 0,00 0,00 0,00 134.811,41
355. STJEPAN KOREN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1962 CARGOVEC 1,06 0,00 0,00 133.817,13 0,00 0,00 0,00 0,00 133.818,19
356. ZLATKO TOPALOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 56.457,63 0,00 8.853,44 0,00 0,00 68.039,69 0,00 0,00 133.350,76
357. MIRKO KRAČIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1947 KRAČEVEC 0,00 0,00 0,00 132.722,44 0,00 0,00 0,00 0,00 132.722,44
358. STJEPAN STOLNIK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1963 DONJA VOĆA 28.895,77 0,00 7.948,87 95.380,11 0,00 0,00 0,00 0,00 132.224,75
359. SANJA MUSTAČ-ČIŽMEŠIJA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1981 LUDBREG 21.511,38 0,00 15.482,81 94.782,89 0,00 0,00 0,00 0,00 131.777,08
360. BOŽIDAR ŠTURM VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 25.185,28 0,00 36.909,69 69.580,70 0,00 0,00 0,00 0,00 131.675,67
361. KRUNOSLAV PUJIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1974 DONJE LADANJE 0,00 0,00 9.109,89 122.459,12 0,00 0,00 0,00 0,00 131.569,01
362. TIHOMIR CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1978 MADŽAREVO 42.260,09 0,00 -123,28 89.033,18 0,00 0,00 0,00 0,00 131.169,99
363. KATARINA ČIŽIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1956 CVETLIN 13.810,41 0,00 8.120,97 108.843,52 0,00 0,00 0,00 0,00 130.774,90
364. VJEKOSLAV KERETIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1955 DONJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 129.776,89 0,00 920,70 0,00 0,00 130.697,59
365. NADICA SABOLIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1972 GORNJI KNEGINEC 539,60 0,00 878,37 128.637,63 0,00 0,00 0,00 0,00 130.055,60
366. DEJAN MAŠIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1982 KRKANEC 43.392,77 0,00 3.413,50 82.466,23 0,00 0,00 0,00 0,00 129.272,50
367. VERICA HUNJET VARAŽDINSKA,IVANEC 1972 BEDENEC 0,00 0,00 6.566,63 122.477,48 0,00 0,00 0,00 0,00 129.044,11
368. DRAŽEN MESEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 675,98 127.306,62 0,00 0,00 0,00 0,00 127.982,60
369. IVAN PONGRAČIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1961 PETRIJANEC 60.856,69 0,00 601,84 66.309,46 0,00 0,00 0,00 0,00 127.767,99
370. DARKO BERNARDIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1971 PRILES 41.483,08 0,00 841,88 85.073,50 0,00 0,00 0,00 0,00 127.398,46
371. KATARINA MARGETIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1975 VARAŽDIN 30.478,53 0,00 4.114,10 92.646,40 0,00 0,00 0,00 0,00 127.239,03
372. MIRJANA KOŠTARIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1974 LUDBREG 14.978,98 0,00 1.346,68 110.901,85 0,00 0,00 0,00 0,00 127.227,51
373. MLADEN KOŠČEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1966 BRODAROVEC 56.170,19 0,00 4.793,54 62.512,77 0,00 3.082,10 0,00 0,00 126.558,60
374. STJEPAN IVANUŠA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1951 HRASTOVSKO 0,00 0,00 -2.246,29 128.678,77 0,00 0,00 0,00 0,00 126.432,48
375. JAKOB ŠPRAH VARAŽDINSKA,IVANEC 1950 VUGLOVEC 6.275,10 0,00 8.769,21 110.497,91 0,00 0,00 0,00 0,00 125.542,22
376. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 56.894,30 0,00 0,00 68.582,59 0,00 0,00 0,00 0,00 125.476,89
377. MIRA ČATIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 0,00 0,00 22.802,96 102.637,59 0,00 0,00 0,00 0,00 125.440,55
378. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 26.527,75 98.386,77 0,00 0,00 0,00 0,00 124.914,52
379. MARIN GLASNOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1982 VARAŽDINSKE TOPLICE 24.768,42 0,00 13.450,38 86.542,39 0,00 0,00 0,00 0,00 124.761,19
380. DRAGUTIN ŠTABA VARAŽDINSKA,BREZNICA 1966 JAREK BISAŠKI -0,55 0,00 90.720,50 0,00 0,00 33.282,14 0,00 0,00 124.002,09
381. IVICA SAKAČ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1978 KAPELA KALNIČKA 0,00 0,00 61.976,49 61.976,52 0,00 0,00 0,00 0,00 123.953,01
382. LEON DROŽĐEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 GOJANEC 51.184,26 0,00 -553,70 72.789,93 0,00 0,00 0,00 0,00 123.420,49
383. ROBERT VEGAR VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1969 DONJE LADANJE 0,00 0,00 7.659,84 115.547,13 0,00 0,00 0,00 0,00 123.206,97
384. MAJA HABULAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 122.453,38 0,00 0,00 0,00 0,00 122.453,38
385. SANJIN MESIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 12.289,50 0,00 1.794,38 107.730,16 0,00 0,00 0,00 0,00 121.814,04
386. MILICA MALČIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1961 RINKOVEC 5.111,87 0,00 1.034,95 115.660,51 0,00 0,00 0,00 0,00 121.807,33
387. ZVONKO JAMBREK VARAŽDINSKA,CESTICA 1968 RADOVEC 108.321,49 0,00 7.428,83 5.456,55 0,00 0,00 0,00 0,00 121.206,87
388. PREDRAG PRIBIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 2.469,72 0,00 3.272,41 115.241,94 0,00 0,00 0,00 0,00 120.984,07
389. NATALIJA GRABAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1982 LEPOGLAVA -5.173,92 0,00 1.455,84 124.665,42 0,00 0,00 0,00 0,00 120.947,34
390. KREŠO ZAGOREC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1977 VIDOVEC 32.353,21 0,00 1.623,42 86.603,60 0,00 0,00 0,00 0,00 120.580,23
391. RUŽA ZDELAR VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1958 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 116.238,55 0,00 4.151,34 0,00 0,00 120.389,89
392. STJEPAN SEDLAR VARAŽDINSKA,BREZNICA 1957 BREZNICA 38.813,81 0,00 0,00 81.495,03 0,00 0,00 0,00 0,00 120.308,84
393. ZLATA ŠTIMAC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 932,89 119.191,46 0,00 0,00 0,00 0,00 120.124,35
394. STJEPAN HUMEK VARAŽDINSKA,CESTICA 1976 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 119.836,73 0,00 0,00 0,00 0,00 119.836,73
395. ANKICA HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN -2.001,52 0,00 -55,19 120.739,09 0,00 0,00 0,00 0,00 118.682,38
396. GABRIJELA MAŠIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 TRNOVEC 0,00 0,00 0,00 118.509,56 0,00 0,00 0,00 0,00 118.509,56
397. IVAN SLAVIČEK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1979 SRAČINEC 13.992,23 0,00 0,00 103.584,47 0,00 0,00 0,00 0,00 117.576,70
398. MARIJA ZDELAR VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1968 DONJA POLJANA 0,00 0,00 26.074,46 91.450,15 0,00 0,00 0,00 0,00 117.524,61
399. SINIŠA MATIJAŠEC VARAŽDINSKA,LUDBREG 1970 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 116.271,09 0,00 974,31 0,00 0,00 117.245,40
400. ZLATKO LILEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 SELNIK 0,00 0,00 28.343,71 88.125,35 643,36 0,00 0,00 0,00 117.112,42