OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. BOŽIDAR PAJNIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1953 GLOBOČEC LUDBREŠKI 26.487,58 0,00 51.851,58 175.728,24 0,00 0,00 0,00 254.067,40
302. FRANJO HLEB VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1960 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 7.623,13 246.146,94 0,00 0,00 0,00 253.770,07
303. VLADIMIR KOČET VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1962 JELOVEC VOĆANSKI 30.989,06 0,00 5.041,48 217.445,06 0,00 0,00 0,00 253.475,60
304. ZLATKO MIKLAUŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 68.516,64 0,00 10.092,84 173.635,25 0,00 0,00 0,00 252.244,73
305. ALOJZIJE ANTONOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1944 VARAŽDIN 713,25 0,00 22.930,18 228.595,83 0,00 0,00 0,00 252.239,26
306. MILICA VESENJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 91.861,65 11.858,41 6.839,96 139.729,30 0,00 0,00 0,00 250.289,32
307. JOSIP STRMEČKI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1959 BARTOLOVEC 72.613,03 0,00 2.710,84 140.628,07 0,00 33.930,63 0,00 249.882,57
308. DAMIR FAJFARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 248.871,66 0,00 0,00 0,00 248.871,66
309. ANICA BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 KRAČEVEC 37.411,08 0,00 0,00 210.789,46 0,00 0,00 0,00 248.200,54
310. KRISTINA ANĐEL VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1972 VARAŽDINSKE TOPLICE 9.115,67 0,00 15.597,87 223.165,18 0,00 0,00 0,00 247.878,72
311. GORAN VINKOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1972 ŽIGROVEC 6.023,19 0,00 8.782,95 233.006,90 0,00 0,00 0,00 247.813,04
312. IVICA KOBAL VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1978 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 28.217,80 0,00 870,59 218.674,38 0,00 0,00 0,00 247.762,77
313. STJEPAN JURGEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 DONJA VOĆA 87.723,66 0,00 -572,42 160.343,60 0,00 0,00 0,00 247.494,84
314. MIROSLAV ROHTEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 STAŽNJEVEC 12.613,67 0,00 34.075,45 200.717,83 0,00 0,00 0,00 247.406,95
315. ANICA ČUS-KULEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 10.218,47 0,00 3.131,47 233.084,73 0,00 0,00 0,00 246.434,67
316. ANTO MAROŠEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 245.775,69 0,00 0,00 0,00 245.775,69
317. ŽELJKO STRELEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 245.774,93 0,00 0,00 0,00 245.774,93
318. DARKO KORDEŠ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 NOVO SELO PODRAVSKO 98.808,83 0,00 12.950,74 133.878,98 0,00 0,00 0,00 245.638,55
319. STANOJKA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 LUŽAN BIŠKUPEČKI 38.326,62 0,00 98.226,44 108.814,66 0,00 0,00 0,00 245.367,72
320. TAJIR TAHIROVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 0,00 0,00 10.412,54 234.369,12 0,00 0,00 0,00 244.781,66
321. MILOMIR JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 16.856,43 4.241,30 1.956,32 221.219,99 0,00 0,00 0,00 244.274,04
322. MARIO CESTAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1981 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 1.843,55 240.364,56 0,00 1.745,10 0,00 243.953,21
323. BOŽENA ŠEMIGA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 8.450,06 233.963,35 0,00 0,00 0,00 242.413,41
324. IGOR JANČEVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 ZEMUN 14.000,32 0,00 156.369,98 71.952,00 0,00 0,00 0,00 242.322,30
325. VERA PAVELIĆ-POSAVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 76.787,15 0,00 13.072,55 150.650,78 0,00 0,00 0,00 240.510,48
326. MIRJANA KATALENIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1980 PRESEČNO 40.073,27 0,00 4.042,48 196.108,20 0,00 38,02 0,00 240.261,97
327. IVAN KUZMIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 BREZNICA 67.409,29 0,00 4.892,65 166.115,62 0,00 0,00 0,00 238.417,56
328. MARIJAN PAVLINA VARAŽDINSKA,IVANEC 1938 LANČIĆ 0,00 0,00 327,95 237.562,90 0,00 0,00 0,00 237.890,85
329. DAMIR PREKRIT VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 55.066,53 0,00 5.879,92 176.895,24 0,00 0,00 0,00 237.841,69
330. VALENTINA REDŽIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 0,00 0,00 237.795,96 0,00 0,00 0,00 0,00 237.795,96
331. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 99.382,87 0,00 12.708,16 125.563,37 0,00 0,00 0,00 237.654,40
332. KATICA BRODAR VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1954 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 1.563,91 235.671,42 0,00 0,00 0,00 237.235,33
333. NEDIM HALILOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 NOVI MAROF 215.909,52 0,00 17.781,10 3.022,04 0,00 0,00 0,00 236.712,66
334. ZVONKO BREŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 235.390,50 0,00 0,00 0,00 235.390,50
335. MARIJA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 STRMEC REMETINEČKI 36.823,68 0,00 0,00 196.921,10 0,00 0,00 0,00 233.744,78
336. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 33.976,52 199.406,82 0,00 0,00 0,00 233.383,34
337. MILAN KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEČKO NASELJE -569,47 0,00 -5.045,03 238.512,96 0,00 0,00 0,00 232.898,46
338. GABRIJELA MAŠIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 TRNOVEC 25.021,06 0,00 9.867,07 196.900,09 0,00 0,00 0,00 231.788,22
339. STJEPAN KOKOTEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 98.449,92 15.760,13 -0,27 117.155,32 0,00 0,00 0,00 231.365,10
340. DAVORKA HRANIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1967 NOVA VES PETRIJANEČKA 40.242,76 0,00 25.197,82 165.184,13 0,00 0,00 0,00 230.624,71
341. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 83.747,29 0,00 -0,04 109.697,89 0,00 35.731,19 0,00 229.176,33
342. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 62.060,05 0,00 13.904,50 153.099,10 0,00 0,00 0,00 229.063,65
343. GORAN ŠMEREK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1979 SLANJE 1.036,32 0,00 2.883,01 224.117,86 0,00 0,00 0,00 228.037,19
344. ANTUN MIČUDA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 HRASTOVEC TOPLIČKI 40.151,78 0,00 29.888,76 157.869,67 0,00 0,00 0,00 227.910,21
345. ZLATA MARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 11.892,89 0,00 4.894,12 210.539,18 0,00 0,00 0,00 227.326,19
346. ZDRAVKO KRIŽANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1960 SRAČINEC 68.619,97 0,00 23.369,07 134.503,17 0,00 0,00 0,00 226.492,21
347. ALEN MESEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 SALINOVEC 29.533,67 0,00 -717,94 197.610,41 0,00 0,00 0,00 226.426,14
348. ALEKSANDAR HRNČIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1972 MARČAN 13.836,75 0,00 1.641,36 210.807,83 0,00 0,00 0,00 226.285,94
349. SLOBODANKA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 ŽAROVNICA 45.620,12 0,00 1.697,84 178.289,09 0,00 0,00 0,00 225.607,05
350. ROBERT STRMEČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 2.184,79 0,00 781,12 222.313,80 0,00 0,00 0,00 225.279,71
351. ANTON ZVONKO MARČEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 225.194,26 0,00 0,00 0,00 225.194,26
352. MARIJA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 224.041,75 0,00 0,00 0,00 224.041,75
353. NIKOLA CICAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 223,32 0,00 2.859,83 220.321,17 0,00 0,00 0,00 223.404,32
354. JADRANKA JEŽ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 SLOKOVEC 3.569,17 0,00 1.352,40 217.927,51 0,00 0,00 0,00 222.849,08
355. JOSIP ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1965 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 6.255,40 213.789,05 0,00 2.679,05 0,00 222.723,50
356. JOSIP BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 220.313,64 0,00 0,00 0,00 220.313,64
357. DRAGAN KRNETA VARAŽDINSKA,IVANEC 1983 IVANEC 22.413,00 0,00 5.312,74 192.232,66 0,00 0,00 0,00 219.958,40
358. SLAVKO JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1960 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 219.604,81 0,00 0,00 0,00 219.604,81
359. DANIJEL DEBAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 2.221,75 0,00 16.334,60 200.484,78 0,00 0,00 0,00 219.041,13
360. DEJAN KOZULIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 206.817,53 0,00 0,00 11.733,33 0,00 0,00 0,00 218.550,86
361. STJEPAN HORVATIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1964 KELEMEN 39.347,22 0,00 14.957,58 163.036,24 0,00 0,00 0,00 217.341,04
362. MLADEN FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 39.832,37 0,00 13.221,03 164.185,13 0,00 0,00 0,00 217.238,53
363. MLADEN MAGIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 VARAŽDIN -441,01 0,00 11.813,34 199.995,66 0,00 5.600,40 0,00 216.968,39
364. MLADEN FLEGARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1967 DONJA VIŠNJICA -2.592,09 0,00 -827,48 219.956,33 0,00 0,00 0,00 216.536,76
365. DRAŽEN JUG VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1972 ŽAROVNICA 26.644,27 0,00 4.208,64 185.558,40 0,00 0,00 0,00 216.411,31
366. ROBERT ŠERCER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN -0,01 0,00 8.816,65 207.530,48 0,00 0,00 0,00 216.347,12
367. FRANJO MARINČIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1956 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 1.166,74 215.125,40 0,00 0,00 0,00 216.292,14
368. ANTUN CECELJA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.591,83 0,00 612,04 211.723,99 0,00 1.684,03 0,00 215.611,89
369. RUŽICA KIŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1960 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 215.530,93 0,00 0,00 0,00 215.530,93
370. NENAD MARJANOVIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 KAŠTELANEC 33.747,25 0,00 -34,62 181.636,13 0,00 0,00 0,00 215.348,76
371. MLADEN HORVAT VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1950 ŽIGROVEC 15.144,86 0,00 6.067,25 193.257,13 0,00 0,00 0,00 214.469,24
372. SAMIR ŠABANI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1971 LUDBREG 44.248,26 0,00 21.880,96 147.400,91 0,00 0,00 0,00 213.530,13
373. ŽELJKO ŠOŠTAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 2.314,70 0,00 7.384,25 203.801,80 0,00 0,00 0,00 213.500,75
374. GORDANA VUKOBRAD VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 1.306,57 0,00 1.773,22 210.170,50 0,00 0,00 0,00 213.250,29
375. RUŽA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1954 IVANEČKA ŽELJEZNICA 3.012,49 0,00 -15,79 209.789,02 0,00 0,00 0,00 212.785,72
376. SNJEŽANA ŠMIC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1963 PETRIJANEC 17.650,53 0,00 573,53 194.381,95 0,00 0,00 0,00 212.606,01
377. PETAR BEŠENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1963 HRASTOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 77.179,10 135.143,31 0,00 0,00 0,00 212.322,41
378. DRAŽEN ŽUGEC VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1972 LJUBEŠĆICA 28.070,02 0,00 -2.095,05 186.220,88 0,00 0,00 0,00 212.195,85
379. SNJEŽANA PAPEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 16.902,62 0,00 2.537,82 191.130,51 0,00 0,00 0,00 210.570,95
380. JOSIP ŠTEFIČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1966 KAMENIČKI VRHOVEC 37.218,18 0,00 10.416,91 162.651,93 0,00 0,00 0,00 210.287,02
381. ANDRIJA MARTINČEVIĆ-DIAČEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1954 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 210.169,12 0,00 0,00 0,00 210.169,12
382. KRISTINA KOŽIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1979 BREZNIČKI HUM 68.834,19 0,00 7.827,96 133.012,94 0,00 0,00 0,00 209.675,09
383. BILJANA ŠKARPA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 4.142,54 204.905,69 0,00 0,00 0,00 209.048,23
384. NADA DIJANUŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1964 ČURILOVEC 0,00 0,00 207.235,60 1.662,14 0,00 0,00 0,00 208.897,74
385. MIROSLAV PUČEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1975 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 4,74 160.087,06 0,00 48.746,02 0,00 208.837,82
386. SANJA KONTREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 80.514,00 0,00 7.484,74 99.910,11 0,00 20.002,50 0,00 207.911,35
387. DARIO MUNKA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1973 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 207.301,78 -1,53 0,00 0,00 0,00 207.300,25
388. DAMIR ŠVETAK VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 57.408,24 0,00 4.606,40 145.243,88 0,00 0,00 0,00 207.258,52
389. DRAGUTIN MEDENJAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1956 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 206.594,30 0,00 0,00 0,00 206.594,30
390. BOŽICA CRNKO VARAŽDINSKA,JALŽABET 1970 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 103.586,98 0,00 5.270,44 97.185,42 0,00 0,00 0,00 206.042,84
391. MARIO FOJS VARAŽDINSKA,VINICA 1969 DONJE VRATNO (VINICA) 392,18 0,00 22.134,86 182.780,21 0,00 0,00 0,00 205.307,25
392. ŠTEFANIJA PURGAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 1.088,52 0,00 1.412,70 201.362,11 0,00 0,00 0,00 203.863,33
393. ANTUN NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1954 NOVA VES PETRIJANEČKA 65.173,06 0,00 2.770,94 135.769,89 0,00 0,00 0,00 203.713,89
394. IVO FOTAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1965 OREHOVEC 7.387,82 0,00 18.939,43 176.428,27 0,00 0,00 0,00 202.755,52
395. SINIŠA GREGURINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 57.375,09 0,00 76.464,76 66.507,08 0,00 0,00 0,00 200.346,93
396. ANDRIJA ŽUPANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1978 IVANEC 38.172,69 0,00 7.777,76 154.146,48 0,00 0,00 0,00 200.096,93
397. MINKA MALTARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1940 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 199.900,72 0,00 0,00 0,00 199.900,72
398. DAMIR CIKAČ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1969 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 180,95 0,00 19.934,92 179.696,40 0,00 0,00 0,00 199.812,27
399. BRIGITA BAĐUN VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1974 LJUBEŠĆICA 7.794,40 0,00 1.705,08 190.162,23 0,00 0,00 0,00 199.661,71
400. STJEPAN TEŽAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 VIDOVEC 42.855,74 0,00 10.051,94 146.013,21 0,00 0,00 0,00 198.920,89