OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. JOSIP CAHUNEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1980 BENKOVEC 36.431,77 0,00 -5.055,36 230.073,63 0,00 0,00 0,00 261.450,04
302. MILJENKA ČIČEK VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1976 DUBRAVEC 121.001,61 0,00 15.223,56 125.173,87 0,00 0,00 0,00 261.399,04
303. FRANJO HLEB VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1960 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 7.811,86 252.640,61 0,00 0,00 0,00 260.452,47
304. BISERKA KROBOT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1966 LUDBREG 161.885,40 -2.103,78 100.084,05 -21,68 0,00 0,00 0,00 259.843,99
305. VIKTOR MEZGA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1943 SIGETEC LUDBREŠKI -199,13 0,00 12.987,09 246.350,44 0,00 0,00 0,00 259.138,40
306. MIRJANA ŠTABI VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1982 SESVETE LUDBREŠKE 0,00 0,00 3.034,60 255.204,54 0,00 0,00 0,00 258.239,14
307. ZLATKO MIKLAUŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 70.165,20 0,00 10.312,53 177.665,60 0,00 0,00 0,00 258.143,33
308. MILICA VESENJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 94.776,98 12.216,77 7.040,43 144.013,64 0,00 0,00 0,00 258.047,82
309. ALOJZIJE ANTONOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1944 VARAŽDIN 753,97 0,00 23.453,16 233.809,98 0,00 0,00 0,00 258.017,11
310. BOŽIDAR PAJNIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1953 GLOBOČEC LUDBREŠKI 28.072,70 0,00 45.431,12 183.300,17 0,00 0,00 0,00 256.803,99
311. IVICA KOBAL VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1978 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 29.360,78 0,00 870,59 226.123,10 0,00 0,00 0,00 256.354,47
312. OLIVER LJEKAJ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1986 LUDBREG 0,00 0,00 -8.049,01 264.205,06 0,00 0,00 0,00 256.156,05
313. KRISTINA ANĐEL VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1972 VARAŽDINSKE TOPLICE 9.381,84 0,00 14.235,95 231.485,80 0,00 0,00 0,00 255.103,59
314. STJEPAN JURGEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 DONJA VOĆA 90.469,50 0,00 -572,42 165.063,14 0,00 0,00 0,00 254.960,22
315. JOSIP STRMEČKI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1959 BARTOLOVEC 76.384,34 0,00 2.850,88 147.495,45 0,00 28.208,30 0,00 254.938,97
316. ANICA BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 KRAČEVEC 38.544,58 0,00 0,00 216.258,24 0,00 0,00 0,00 254.802,82
317. DAMIR FAJFARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 254.181,79 0,00 0,00 0,00 254.181,79
318. GORAN VINKOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1972 ŽIGROVEC 6.297,00 0,00 5.374,17 242.328,94 0,00 0,00 0,00 254.000,11
319. DARKO KORDEŠ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 NOVO SELO PODRAVSKO 102.272,56 0,00 13.305,80 137.964,03 0,00 0,00 0,00 253.542,39
320. MILOMIR JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 17.325,32 4.241,30 2.019,86 229.546,13 0,00 0,00 0,00 253.132,61
321. TAJIR TAHIROVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 0,00 0,00 10.691,55 242.356,31 0,00 0,00 0,00 253.047,86
322. MARIO CESTAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1981 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 1.087,77 249.755,93 0,00 1.806,68 0,00 252.650,38
323. MIROSLAV ROHTEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 STAŽNJEVEC 12.464,29 0,00 34.740,68 205.427,88 0,00 0,00 0,00 252.632,85
324. ANICA ČUS-KULEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 10.470,88 0,00 3.164,03 238.446,39 0,00 0,00 0,00 252.081,30
325. ŽELJKO STRELEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 251.462,54 0,00 0,00 0,00 251.462,54
326. ANTO MAROŠEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 250.918,78 0,00 0,00 0,00 250.918,78
327. DAMIR PREKRIT VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 57.232,79 0,00 6.132,01 186.413,53 0,00 0,00 0,00 249.778,33
328. IGOR JANČEVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 ZEMUN 14.430,99 0,00 160.972,28 73.835,21 0,00 0,00 0,00 249.238,48
329. KRUNOSLAV LEGIN VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1973 LJUBEŠĆICA 7.857,71 0,00 1,23 240.972,62 0,00 0,00 0,00 248.831,56
330. BOŽENA ŠEMIGA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 8.535,89 239.324,28 0,00 0,00 0,00 247.860,17
331. VERA PAVELIĆ-POSAVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 80.310,07 0,00 9.556,73 157.395,05 0,00 0,00 0,00 247.261,85
332. IVAN KUZMIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 BREZNICA 70.113,86 0,00 5.042,51 171.886,82 0,00 0,00 0,00 247.043,19
333. NEDIM HALILOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 NOVI MAROF 222.512,01 0,00 18.304,43 5.347,13 0,00 0,00 0,00 246.163,57
334. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 102.228,80 0,00 13.046,34 128.886,86 0,00 0,00 0,00 244.162,00
335. MARIJAN PAVLINA VARAŽDINSKA,IVANEC 1938 LANČIĆ 0,00 0,00 327,95 243.307,57 0,00 0,00 0,00 243.635,52
336. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 35.272,59 207.702,29 0,00 0,00 0,00 242.974,88
337. DAVORKA HRANIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1967 NOVA VES PETRIJANEČKA 42.162,04 0,00 26.290,30 174.457,04 0,00 0,00 0,00 242.909,38
338. STJEPAN KOKOTEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 102.979,51 16.456,76 -0,27 122.287,25 0,00 0,00 0,00 241.723,25
339. ZVONKO BREŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 241.616,96 0,00 0,00 0,00 241.616,96
340. ALEN MESEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 SALINOVEC 31.125,27 0,00 -5.433,52 215.762,26 0,00 0,00 0,00 241.454,01
341. MILAN KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEČKO NASELJE -569,47 0,00 -5.045,03 246.987,20 0,00 0,00 0,00 241.372,70
342. KATICA BRODAR VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1954 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 -615,35 241.939,60 0,00 0,00 0,00 241.324,25
343. MARIJA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 STRMEC REMETINEČKI 37.805,13 0,00 0,00 202.557,10 0,00 0,00 0,00 240.362,23
344. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 87.641,65 0,00 0,00 114.578,59 0,00 37.219,77 0,00 239.440,01
345. ZLATA MARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 13.888,32 0,00 3.653,97 220.126,52 0,00 0,00 0,00 237.668,81
346. GABRIJELA MAŠIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 TRNOVEC 25.482,88 0,00 9.899,28 202.091,56 0,00 0,00 0,00 237.473,72
347. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 65.173,98 0,00 12.013,66 159.943,21 0,00 0,00 0,00 237.130,85
348. GORAN ŠMEREK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1979 SLANJE 1.096,57 0,00 2.271,03 233.316,09 0,00 0,00 0,00 236.683,69
349. ROBERT STRMEČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 2.265,91 0,00 882,93 233.268,17 0,00 0,00 0,00 236.417,01
350. JOSIP SLUNJSKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1963 RADOVAN -62.123,66 0,00 23.673,27 274.154,05 0,00 0,00 0,00 235.703,66
351. ZDRAVKO KRIŽANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1960 SRAČINEC 71.238,51 0,00 24.312,90 139.805,58 0,00 0,00 0,00 235.356,99
352. STANOJKA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 LUŽAN BIŠKUPEČKI 39.789,27 0,00 102.063,62 92.984,38 0,00 0,00 0,00 234.837,27
353. ANTUN MIČUDA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 HRASTOVEC TOPLIČKI 41.151,91 0,00 30.516,53 161.496,87 0,00 0,00 0,00 233.165,31
354. ALEKSANDAR HRNČIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1972 MARČAN 14.230,32 0,00 1.641,36 216.294,77 0,00 0,00 0,00 232.166,45
355. SLOBODANKA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 ŽAROVNICA 46.846,62 0,00 1.711,13 182.711,18 0,00 0,00 0,00 231.268,93
356. JADRANKA JEŽ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 SLOKOVEC 3.741,25 0,00 641,07 226.323,68 0,00 0,00 0,00 230.706,00
357. ANTON ZVONKO MARČEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 230.533,90 0,00 0,00 0,00 230.533,90
358. MARIJA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 230.003,96 0,00 0,00 0,00 230.003,96
359. JOSIP BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 229.804,83 0,00 0,00 0,00 229.804,83
360. JOSIP ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1965 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 3.777,98 222.614,72 0,00 2.769,47 0,00 229.162,17
361. SLAVKO JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1960 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 229.083,19 0,00 0,00 0,00 229.083,19
362. NIKOLA CICAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 230,26 0,00 2.859,83 225.880,10 0,00 0,00 0,00 228.970,19
363. DEJAN KOZULIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 214.893,55 0,00 0,00 12.903,40 0,00 0,00 0,00 227.796,95
364. KRISTINA KOŽIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1979 BREZNIČKI HUM 72.256,39 0,00 12.142,97 142.693,68 0,00 0,00 0,00 227.093,04
365. ROBERT ŠERCER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN -0,01 0,00 9.203,95 217.374,70 0,00 0,00 0,00 226.578,64
366. ŠTEFICA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 KUĆAN MAROF 119.579,18 0,00 23.349,96 83.305,85 0,00 0,00 0,00 226.234,99
367. DRAGAN KRNETA VARAŽDINSKA,IVANEC 1983 IVANEC 22.977,54 0,00 5.312,74 197.434,20 0,00 0,00 0,00 225.724,48
368. DANIJEL DEBAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 2.307,10 0,00 16.801,84 206.367,63 0,00 0,00 0,00 225.476,57
369. ANTUN CECELJA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.640,41 0,00 617,93 218.682,34 0,00 1.740,77 0,00 222.681,45
370. DRAŽEN ŽUGEC VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1972 LJUBEŠĆICA 29.498,02 0,00 -2.035,15 195.107,26 0,00 0,00 0,00 222.570,13
371. MLADEN HORVAT VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1950 ŽIGROVEC 15.701,79 0,00 6.175,98 199.954,15 0,00 0,00 0,00 221.831,92
372. MLADEN FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 40.667,91 0,00 13.469,38 167.571,98 0,00 0,00 0,00 221.709,27
373. FRANJO MARINČIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1956 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 1.166,74 220.519,83 0,00 0,00 0,00 221.686,57
374. RUŽICA KIŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1960 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 220.581,75 0,00 0,00 0,00 220.581,75
375. NENAD MARJANOVIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 KAŠTELANEC 34.732,83 0,00 -34,62 185.873,12 0,00 0,00 0,00 220.571,33
376. STJEPAN HORVATIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1964 KELEMEN 37.129,51 0,00 15.372,91 167.943,94 0,00 0,00 0,00 220.446,36
377. ANDRIJA MARTINČEVIĆ-DIAČEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1954 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 219.440,08 0,00 0,00 0,00 219.440,08
378. MLADEN MAGIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 VARAŽDIN -441,01 0,00 12.263,63 201.375,22 0,00 5.849,55 0,00 219.047,39
379. RUŽA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1954 IVANEČKA ŽELJEZNICA 3.105,74 0,00 -15,79 215.840,73 0,00 0,00 0,00 218.930,68
380. GORDANA VUKOBRAD VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 1.337,01 0,00 1.773,22 214.843,39 0,00 0,00 0,00 217.953,62
381. ŽELJKO ŠOŠTAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 2.369,25 0,00 7.529,43 207.834,94 0,00 0,00 0,00 217.733,62
382. DRAŽEN JUG VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1972 ŽAROVNICA 23.059,74 0,00 4.248,22 190.140,69 0,00 0,00 0,00 217.448,65
383. MIROSLAV PUČEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1975 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 4,96 166.435,35 0,00 50.779,67 0,00 217.219,98
384. NADA DIJANUŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1964 ČURILOVEC 0,00 0,00 215.036,46 1.720,45 0,00 0,00 0,00 216.756,91
385. PETAR BEŠENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1963 HRASTOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 79.024,93 137.374,83 0,00 0,00 0,00 216.399,76
386. SANJA KONTREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 83.808,05 0,00 7.717,71 104.152,71 0,00 20.674,70 0,00 216.353,17
387. DARIO MUNKA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1973 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 216.244,82 -1,53 0,00 0,00 0,00 216.243,29
388. BILJANA ŠKARPA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 4.142,54 211.723,49 0,00 0,00 0,00 215.866,03
389. DRAGUTIN MEDENJAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1956 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 215.849,47 0,00 0,00 0,00 215.849,47
390. JOSIP ŠTEFIČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1966 KAMENIČKI VRHOVEC 38.121,64 0,00 10.593,07 166.612,26 0,00 0,00 0,00 215.326,97
391. SAMIR ŠABANI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1971 LUDBREG 38.623,97 0,00 22.800,02 153.385,33 0,00 0,00 0,00 214.809,32
392. MLADEN FLEGARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1967 DONJA VIŠNJICA -10.525,89 0,00 -827,48 225.995,11 0,00 0,00 0,00 214.641,74
393. ANTUN NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1954 NOVA VES PETRIJANEČKA 68.611,41 0,00 2.866,88 142.169,81 0,00 0,00 0,00 213.648,10
394. ŠTEFANIJA PURGAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 1.138,88 0,00 1.412,70 208.672,55 0,00 2.168,66 0,00 213.392,79
395. DAMIR ŠVETAK VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 58.966,09 0,00 4.817,84 148.925,88 0,00 0,00 0,00 212.709,81
396. JOSIP LOVRIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 VINIČNO -3,92 0,00 0,00 212.631,36 0,00 0,00 0,00 212.627,44
397. MARIO FOJS VARAŽDINSKA,VINICA 1969 DONJE VRATNO (VINICA) 392,18 0,00 22.783,08 188.349,54 0,00 0,00 0,00 211.524,80
398. IVO FOTAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1965 OREHOVEC 7.674,75 0,00 19.653,36 182.185,35 0,00 0,00 0,00 209.513,46
399. SNJEŽANA PAPEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 17.748,80 0,00 -552,90 192.085,32 0,00 0,00 0,00 209.281,22
400. MINKA MALTARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1940 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 207.106,60 0,00 0,00 0,00 207.106,60