OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. KAROLINA SEKETIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 58.703,61 0,00 21.783,37 208.221,75 0,00 3.002,21 0,00 291.710,94
302. PETAR ŠTABA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 KAMENA GORICA 0,00 0,00 1.751,67 289.024,52 0,00 0,00 0,00 290.776,19
303. DALIBOR LUKAČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 37.976,46 0,00 8.582,68 243.421,39 0,00 0,00 0,00 289.980,53
304. JASMINA BRAČKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1979 VARAŽDIN 0,00 0,00 10.201,45 267.676,15 0,00 11.747,61 0,00 289.625,21
305. MLADEN FLAJŠMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1965 BUDISLAVEC 105.783,04 0,00 -2.158,53 184.255,37 0,00 0,00 0,00 287.879,88
306. MLADEN JURANKO VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1962 REMETINEC 1.664,41 0,00 161,71 285.945,52 0,00 0,00 0,00 287.771,64
307. KRUNO STANČIN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1972 SVETI ĐURĐ 2.170,64 0,00 0,00 285.506,40 0,00 0,00 0,00 287.677,04
308. MIRAN MILOLOŽA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 -20,25 0,00 287.177,57 0,00 287.157,32
309. SLAVKO PETRIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1957 GORNJE MAKOJIŠĆE 24.923,85 0,00 -1.058,40 263.230,06 0,00 0,00 0,00 287.095,51
310. JOSIP TURŠČAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 0,00 0,00 455,43 286.327,25 0,00 0,00 0,00 286.782,68
311. ZDRAVKO KRAČUN VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 STAŽNJEVEC 0,00 0,00 2.874,75 282.986,49 0,00 0,00 0,00 285.861,24
312. ĐURĐICA RIBIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1974 IVANEC 28.029,14 0,00 21.056,89 236.687,77 0,00 0,00 0,00 285.773,80
313. KATICA ŽGANJAR VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1951 LUKA LUDBREŠKA 87.909,91 0,00 47.110,83 150.408,67 0,00 0,00 0,00 285.429,41
314. BISERKA KROBOT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1966 LUDBREG 177.648,88 -2.103,78 109.760,56 -21,68 0,00 0,00 0,00 285.283,98
315. VERICA HUNJET VARAŽDINSKA,IVANEC 1972 BEDENEC 0,00 0,00 6.281,71 278.774,83 0,00 0,00 0,00 285.056,54
316. VLADIMIR KOČET VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1962 JELOVEC VOĆANSKI 34.288,48 0,00 5.331,52 240.860,18 0,00 0,00 0,00 280.480,18
317. OLIVER LJEKAJ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1986 LUDBREG 0,00 0,00 -11.734,92 291.692,00 0,00 0,00 0,00 279.957,08
318. JOSIP KOSTANJEVAC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1958 ŽAROVNICA 6.480,17 0,00 10.714,34 262.612,50 0,00 0,00 0,00 279.807,01
319. BOŽENA MEHUN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.669,31 273.043,99 0,00 0,00 0,00 278.713,30
320. BOŽIDAR DOLOVSKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 19.227,67 259.417,47 0,00 0,00 0,00 278.645,14
321. GORAN VINKOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1972 ŽIGROVEC 6.882,89 0,00 5.536,16 264.496,30 0,00 0,00 0,00 276.915,35
322. IVICA KOBAL VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1978 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 32.078,72 0,00 870,79 243.885,12 0,00 0,00 0,00 276.834,63
323. MILICA VESENJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 101.709,51 13.068,94 7.517,14 154.201,62 0,00 0,00 0,00 276.497,21
324. FRANJO HLEB VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1960 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 8.260,65 268.082,27 0,00 0,00 0,00 276.342,92
325. JOSIP CAHUNEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1980 BENKOVEC 34.375,85 0,00 -9.059,33 250.950,31 0,00 0,00 0,00 276.266,83
326. KRISTINA ANĐEL VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1972 VARAŽDINSKE TOPLICE 10.014,77 0,00 14.904,24 251.271,83 0,00 0,00 0,00 276.190,84
327. BLAŽENKA HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 50.595,20 0,00 16.884,11 208.636,56 0,00 0,00 0,00 276.115,87
328. MARIO CESTAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1981 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 1.105,99 272.088,20 0,00 1.953,11 0,00 275.147,30
329. MILOMIR JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 18.440,32 4.241,30 2.170,95 249.345,29 0,00 0,00 0,00 274.197,86
330. DAMIR PREKRIT VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 62.384,06 0,00 6.731,45 204.466,46 0,00 0,00 0,00 273.581,97
331. TOMISLAV HUDOLETNJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 JALKOVEC 0,00 0,00 0,00 272.978,01 0,00 0,00 0,00 272.978,01
332. TAJIR TAHIROVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 0,00 0,00 11.355,03 261.349,46 0,00 0,00 0,00 272.704,49
333. DARKO KORDEŠ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 NOVO SELO PODRAVSKO 110.509,14 0,00 14.150,11 147.769,89 0,00 0,00 0,00 272.429,14
334. ZLATKO MIKLAUŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 74.085,41 0,00 10.834,95 187.249,58 0,00 0,00 0,00 272.169,94
335. ALOJZIJE ANTONOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1944 VARAŽDIN 850,81 0,00 24.696,78 246.208,95 0,00 0,00 0,00 271.756,54
336. MILJENKA ČIČEK VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1976 DUBRAVEC 129.366,20 0,00 16.221,86 125.802,26 0,00 0,00 0,00 271.390,32
337. BOŽIDAR PAJNIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1953 GLOBOČEC LUDBREŠKI 31.842,03 0,00 36.359,77 201.305,84 0,00 0,00 0,00 269.507,64
338. LLUCIAN PREKPALJAJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 58.679,11 0,00 174.970,93 35.399,07 0,00 0,00 0,00 269.049,11
339. ANICA BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 KRAČEVEC 41.239,98 0,00 0,00 226.778,99 0,00 0,00 0,00 268.018,97
340. DAMIR FAJFARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 266.809,02 0,00 0,00 0,00 266.809,02
341. IVAN KUZMIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 BREZNICA 76.545,20 0,00 4.532,49 185.610,48 0,00 0,00 0,00 266.688,17
342. STJEPAN KOKOTEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 113.750,65 18.113,32 -0,27 134.490,67 0,00 0,00 0,00 266.354,37
343. ZORAN GAL VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 LEPOGLAVA 0,00 0,00 38.354,59 227.428,44 0,00 0,00 0,00 265.783,03
344. IGOR JANČEVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 ZEMUN 15.455,09 0,00 171.916,32 78.313,42 0,00 0,00 0,00 265.684,83
345. ANICA ČUS-KULEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 11.071,08 0,00 3.241,47 251.196,19 0,00 0,00 0,00 265.508,74
346. ALEN MESEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 SALINOVEC 34.910,04 0,00 -5.297,93 234.861,97 0,00 0,00 0,00 264.474,08
347. MIROSLAV ROHTEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1973 STAŽNJEVEC 11.511,65 0,00 36.322,57 216.628,15 0,00 0,00 0,00 264.462,37
348. JOSIP GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 VINOGRADI LUDBREŠKI 96.902,25 0,00 0,00 126.051,81 0,00 40.759,53 0,00 263.713,59
349. ANTO MAROŠEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 263.035,02 0,00 0,00 0,00 263.035,02
350. ZLATA MARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 15.253,63 0,00 3.843,85 242.924,75 0,00 0,00 0,00 262.022,23
351. MILAN KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEČKO NASELJE -569,47 0,00 -5.045,03 267.138,57 0,00 0,00 0,00 261.524,07
352. BOŽENA ŠEMIGA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 8.739,99 252.072,28 0,00 0,00 0,00 260.812,27
353. ZDRAVKO POLAŠEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 DONJA VOĆA 108.996,27 0,00 13.850,53 136.789,99 0,00 0,00 0,00 259.636,79
354. ROBERT STRMEČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 IVANEC 2.458,81 0,00 1.125,03 255.092,81 0,00 0,00 0,00 258.676,65
355. STANOJKA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 LUŽAN BIŠKUPEČKI 43.267,39 0,00 111.188,27 102.419,81 0,00 0,00 0,00 256.875,47
356. ANITA ŠARMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 70.658,35 0,00 11.387,75 174.413,50 0,00 0,00 0,00 256.459,60
357. ZDRAVKO KRIŽANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1960 SRAČINEC 77.465,29 0,00 26.557,25 152.414,41 0,00 0,00 0,00 256.436,95
358. MARIJA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 STRMEC REMETINEČKI 40.138,96 0,00 0,00 215.959,23 0,00 0,00 0,00 256.098,19
359. JOSIP BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 255.244,44 0,00 0,00 0,00 255.244,44
360. DAMIR ZRINSKI VARAŽDINSKA,BREZNICA 1976 BREZNICA 3.329,46 0,00 27.855,76 223.626,67 0,00 0,00 0,00 254.811,89
361. SLAVKO JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1960 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 254.492,36 0,00 0,00 0,00 254.492,36
362. KRISTINA KOŽIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1979 BREZNIČKI HUM 80.394,22 0,00 13.541,26 158.081,74 0,00 0,00 0,00 252.017,22
363. ROBERT ŠERCER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN -0,01 0,00 10.124,94 241.164,27 0,00 0,00 0,00 251.289,20
364. ŠTEFICA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 KUĆAN MAROF 132.625,41 0,00 25.755,73 92.893,75 0,00 0,00 0,00 251.274,89
365. JADRANKA JEŽ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 SLOKOVEC 4.150,45 0,00 641,07 246.289,37 0,00 0,00 0,00 251.080,89
366. MIRJANA KOŠTARIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1974 LUDBREG 14.017,26 0,00 1.328,43 235.622,23 0,00 0,00 0,00 250.967,92
367. JOSIP ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1965 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 3.875,66 243.601,77 0,00 2.984,51 0,00 250.461,94
368. KATICA BRODAR VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1954 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 -3.050,72 253.223,21 0,00 0,00 0,00 250.172,49
369. DEJAN KOZULIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 234.097,92 0,00 0,00 14.033,97 0,00 0,00 0,00 248.131,89
370. JOSIP SLUNJSKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1963 RADOVAN -62.123,66 0,00 24.525,67 284.103,53 0,00 0,00 0,00 246.505,54
371. ALEKSANDAR HRNČIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1972 MARČAN 15.166,20 0,00 1.764,71 229.342,41 0,00 0,00 0,00 246.273,32
372. MARIJA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 244.997,71 0,00 0,00 0,00 244.997,71
373. SLOBODANKA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 ŽAROVNICA 49.763,17 0,00 1.742,75 193.226,73 0,00 0,00 0,00 244.732,65
374. ANDRIJA MARTINČEVIĆ-DIAČEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1954 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 244.356,01 0,00 0,00 0,00 244.356,01
375. ANTON ZVONKO MARČEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 243.109,97 0,00 0,00 0,00 243.109,97
376. DANIJEL DEBAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 2.510,05 0,00 17.912,90 220.356,82 0,00 0,00 0,00 240.779,77
377. ANTUN CECELJA VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.755,93 0,00 631,93 235.228,97 0,00 1.875,71 0,00 239.492,54
378. DRAGAN KRNETA VARAŽDINSKA,IVANEC 1983 IVANEC 24.319,98 0,00 5.312,74 209.803,23 0,00 0,00 0,00 239.435,95
379. MIROSLAV PUČEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1975 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 5,48 181.531,25 0,00 55.615,57 0,00 237.152,30
380. SANJA KONTREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 91.641,15 0,00 8.269,63 114.241,42 0,00 22.273,15 0,00 236.425,35
381. NADA DIJANUŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1964 ČURILOVEC 0,00 0,00 233.586,53 1.859,15 0,00 0,00 0,00 235.445,68
382. FRANJO MARINČIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1956 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 1.166,74 233.347,53 0,00 0,00 0,00 234.514,27
383. SNJEŽANA ŠMIC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1963 PETRIJANEC 19.398,53 0,00 2.730,95 211.589,09 0,00 0,00 0,00 233.718,57
384. NENAD MARJANOVIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 KAŠTELANEC 37.076,48 0,00 -34,62 195.948,47 0,00 0,00 0,00 232.990,33
385. GORAN ŠMEREK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1979 SLANJE 1.239,85 0,00 2.026,73 229.436,52 0,00 0,00 0,00 232.703,10
386. BILJANA ŠKARPA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 4.142,54 227.935,94 0,00 0,00 0,00 232.078,48
387. MARIO HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 VARAŽDIN 2.253,52 0,00 113.106,23 116.623,55 0,00 0,00 0,00 231.983,30
388. ŠTEFANIJA PURGAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 1.258,65 0,00 1.412,70 226.056,37 0,00 2.462,83 0,00 231.190,55
389. RUŽICA KIŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1960 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 229.502,53 0,00 0,00 0,00 229.502,53
390. GORDANA VUKOBRAD VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 1.409,39 0,00 1.773,22 225.955,28 0,00 0,00 0,00 229.137,89
391. DARIO MUNKA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1973 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 228.818,55 -1,53 0,00 0,00 0,00 228.817,02
392. LADISLAV PIJANEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1956 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 228.180,56 0,00 0,00 0,00 228.180,56
393. ŽELJKO ŠOŠTAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 2.498,94 0,00 7.874,67 217.425,56 0,00 0,00 0,00 227.799,17
394. JOSIP ŠTEFIČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1966 KAMENIČKI VRHOVEC 40.270,04 0,00 11.011,95 176.029,77 0,00 0,00 0,00 227.311,76
395. ANDREJA PUJA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 -1.781,94 228.958,10 0,00 0,00 0,00 227.176,16
396. MARIO FOJS VARAŽDINSKA,VINICA 1969 DONJE VRATNO 392,18 0,00 24.324,52 201.593,19 0,00 0,00 0,00 226.309,89
397. PETAR BEŠENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1963 HRASTOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 83.414,23 142.681,25 0,00 0,00 0,00 226.095,48
398. MINKA MALTARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1940 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 225.990,84 0,00 0,00 0,00 225.990,84
399. DAMIR ŠVETAK VARAŽDINSKA,IVANEC 1970 IVANEC 62.670,60 0,00 5.162,27 157.681,53 0,00 0,00 0,00 225.514,40
400. BRIGITA BAĐUN VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1974 LJUBEŠĆICA 8.903,80 0,00 -673,80 217.227,32 0,00 0,00 0,00 225.457,32