OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1801. ANTUN BEDIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1945 VARAŽDIN 0,00 0,00 8.232,89 41.833,29 0,00 0,00 0,00 50.066,18
1802. IVANKA BOSILJ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1953 BUDINŠČAK 0,00 0,00 0,00 49.927,02 0,00 0,00 0,00 49.927,02
1803. RENATE-ZDENKA JAMBREC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1975 STRMEC REMETINEČKI 0,00 0,00 728,26 49.187,72 0,00 0,00 0,00 49.915,98
1804. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,VISOKO 1980 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 49.888,19 0,00 0,00 0,00 49.888,19
1805. MARTIN KUKEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1967 JELOVEC VOĆANSKI 0,00 0,00 0,00 49.879,26 0,00 0,00 0,00 49.879,26
1806. DAMIR KOMES VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 48.582,04 0,00 1.281,35 0,00 49.863,39
1807. PETRA MEĐIMUREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1988 VARAŽDIN 16.064,36 0,00 889,58 32.763,62 0,00 0,00 0,00 49.717,56
1808. SAMIR ISLAMI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1980 ŽIGROVEC -0,01 0,00 -1.107,41 50.437,75 0,00 0,00 0,00 49.330,33
1809. IVAN ŽARDIN VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1955 DUBOVICA 0,00 0,00 0,00 46.044,02 0,00 3.265,33 0,00 49.309,35
1810. KRUNOSLAV VORIH VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 0,00 0,00 -2.875,50 52.147,67 0,00 0,00 0,00 49.272,17
1811. ZVONKO CIGLAR VARAŽDINSKA,BEDNJA 1963 ŠINKOVICA ŠAŠKA 0,00 0,00 0,00 49.130,81 0,00 0,00 0,00 49.130,81
1812. VERONIKA JEŽOVITA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1946 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 49.126,34 0,00 0,00 0,00 49.126,34
1813. ĐURĐICA HUSNJAK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1970 ŽAROVNICA 20.097,84 0,00 0,00 28.969,57 0,00 0,00 0,00 49.067,41
1814. MARICA GLANJAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 49.052,69 0,00 0,00 0,00 49.052,69
1815. ĐURĐICA KAPITAN VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1934 PETKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 49.048,69 0,00 0,00 0,00 49.048,69
1816. MILKA LOVREK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1935 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 49.023,95 0,00 0,00 0,00 49.023,95
1817. IVICA LENDL VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 49.006,00 0,00 0,00 0,00 49.006,00
1818. IVAN PREMEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1957 SVETI ĐURĐ 0,00 0,00 0,00 48.934,44 0,00 0,00 0,00 48.934,44
1819. MAGDALENA GRABROVEC VARAŽDINSKA,BEDNJA 1949 BREZOVA GORA 0,00 0,00 0,00 48.805,04 0,00 0,00 0,00 48.805,04
1820. MARIJA KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1940 KRČ 0,00 0,00 0,00 48.709,41 0,00 0,00 0,00 48.709,41
1821. STJEPAN ŠPREM VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1985 LEPOGLAVA 0,00 0,00 2.566,68 46.113,58 0,00 0,00 0,00 48.680,26
1822. SNJEŽANA BANIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1971 BELETINEC 0,00 0,00 137,90 48.521,33 0,00 0,00 0,00 48.659,23
1823. ELENA ŠALIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 13.294,60 0,00 387,02 29.550,87 0,00 5.278,38 0,00 48.510,87
1824. VERA LAZAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 HRAŠĆICA 14.236,78 0,00 3.061,47 31.168,66 0,00 0,00 0,00 48.466,91
1825. MARTINA HABEK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1981 GORNJI KNEGINEC -739,01 0,00 70,88 49.126,46 0,00 0,00 0,00 48.458,33
1826. NATAŠA SRNEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1971 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 48.388,61 0,00 0,00 0,00 48.388,61
1827. NENAD IVANČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 88,30 48.289,33 0,00 0,00 0,00 48.377,63
1828. ĐURĐA ŠTRIGA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 48.362,76 0,00 0,00 0,00 48.362,76
1829. MARIJA BRZAJ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1951 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 48.302,28 0,00 0,00 0,00 48.302,28
1830. KRUNO KONTOŠIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1962 GLOBOČEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 48.251,59 0,00 0,00 0,00 48.251,59
1831. LJILJANA PEČEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 IVANEC 0,00 0,00 0,00 48.224,12 0,00 0,00 0,00 48.224,12
1832. EVA BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1946 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 48.210,72 0,00 0,00 0,00 48.210,72
1833. IZIDOR KEDER VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1954 VULIŠINEC 0,00 0,00 0,00 48.165,82 0,00 0,00 0,00 48.165,82
1834. IVAN PRESEČKI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1958 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 48.139,64 0,00 0,00 0,00 48.139,64
1835. DARKO ČRETNI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1984 LEPOGLAVA 0,00 0,00 -580,11 48.705,48 0,00 0,00 0,00 48.125,37
1836. KRISTINA KOMADINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 48.122,55 0,00 0,00 0,00 48.122,55
1837. MARIJA KUKEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1957 DONJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 48.070,19 0,00 0,00 0,00 48.070,19
1838. RAJKO HORVATEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 48.040,50 0,00 0,00 0,00 48.040,50
1839. MARIJA HUZJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 48.031,69 0,00 0,00 0,00 48.031,69
1840. ANA HORVAT VARAŽDINSKA,JALŽABET 1949 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 47.911,26 0,00 0,00 0,00 47.911,26
1841. SLAVICA STANKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1931 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 47.877,01 0,00 0,00 0,00 47.877,01
1842. SNIJEŽANA KOSEC VARAŽDINSKA,LUDBREG 1970 HRASTOVSKO 0,00 0,00 0,00 47.871,75 0,00 0,00 0,00 47.871,75
1843. VJEKOSLAV ŽUGEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 MOŽĐENEC 0,00 0,00 0,00 47.825,72 0,00 0,00 0,00 47.825,72
1844. BARICA LAZAR VARAŽDINSKA,VINICA 1949 VINICA BREG 0,00 0,00 0,00 47.725,91 0,00 0,00 0,00 47.725,91
1845. SANJA VAĐUNEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1963 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 47.646,82 0,00 56,76 0,00 47.703,58
1846. STJEPAN ERNEČIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1954 SLIVARSKO 23.961,83 0,00 4.491,78 19.046,99 0,00 189,14 0,00 47.689,74
1847. DRAGICA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 47.628,50 0,00 0,00 0,00 47.628,50
1848. BRIGITA MESAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1981 GLOBOČEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 47.584,23 0,00 0,00 0,00 47.584,23
1849. BOŽENA LAZAR VARAŽDINSKA,VINICA 1958 GORUŠEVNJAK 0,00 0,00 0,00 47.546,37 0,00 0,00 0,00 47.546,37
1850. ĐURO TRGLAČNIK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1955 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 47.540,14 0,00 0,00 0,00 47.540,14
1851. MATO ŠTABA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1961 NOVI MAROF 0,00 0,00 387,19 47.105,88 0,00 0,00 0,00 47.493,07
1852. DRAGICA KRIŽANEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1979 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 47.451,50 0,00 0,00 0,00 47.451,50
1853. MIROSLAV SLAVIČEK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1981 SRAČINEC 0,00 0,00 345,02 47.083,80 0,00 0,00 0,00 47.428,82
1854. TOMISLAV SAKAČ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1962 LJUBEŠĆICA 8.593,08 0,00 -189,19 39.013,93 0,00 0,00 0,00 47.417,82
1855. JOSIP GOLENJA VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1952 DUBOVICA 0,00 0,00 0,00 47.403,00 0,00 0,00 0,00 47.403,00
1856. HALDEJA HRAŠČANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 HRAŠĆICA 0,00 0,00 0,00 47.378,69 0,00 0,00 0,00 47.378,69
1857. BARA HORBEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1952 GREDA 0,00 0,00 0,00 47.339,01 0,00 0,00 0,00 47.339,01
1858. STJEPAN GOLUBAR VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 KRKANEC 0,00 0,00 0,00 47.328,36 0,00 0,00 0,00 47.328,36
1859. BARICA ČOLJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1943 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 47.159,69 0,00 0,00 0,00 47.159,69
1860. MIHAELA PREKUPEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1983 DRUŠKOVEC 41.467,32 0,00 1.752,27 3.934,07 0,00 0,00 0,00 47.153,66
1861. DAMIR CIKAČ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1969 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 2.599,93 44.526,69 0,00 0,00 0,00 47.126,62
1862. IVANKA DIJANOŠIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1967 LUKA LUDBREŠKA 0,00 0,00 0,00 47.093,82 0,00 0,00 0,00 47.093,82
1863. FRANJO SOMOGJI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1942 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 47.077,07 0,00 0,00 0,00 47.077,07
1864. LJUDMILA KOLAČKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1938 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 47.023,12 0,00 0,00 0,00 47.023,12
1865. STJEPAN JURIČAN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1955 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 46.925,00 0,00 0,00 0,00 46.925,00
1866. MARIJA HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1931 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 46.921,45 0,00 0,00 0,00 46.921,45
1867. VERONIKA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1943 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 46.892,58 0,00 0,00 0,00 46.892,58
1868. SREĆKO VUJEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1956 VARAŽDIN 0,00 0,00 46.797,78 0,00 0,00 0,00 0,00 46.797,78
1869. MARTA FLORJANOVIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1935 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 46.751,48 0,00 0,00 0,00 46.751,48
1870. BRANKO TURKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 203,78 0,00 0,00 46.486,22 0,00 46.690,00
1871. KARLO MAŠIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1944 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 46.674,16 0,00 0,00 0,00 46.674,16
1872. MILJENKO KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1977 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 46.667,23 0,00 0,00 0,00 46.667,23
1873. EDY KURTOIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1991 TURČIN 535,35 0,00 6.199,54 39.843,25 0,00 0,00 0,00 46.578,14
1874. SAŠA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 21.094,97 0,00 -0,02 25.476,07 0,00 0,00 0,00 46.571,02
1875. ROZA HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1937 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 46.400,64 0,00 0,00 0,00 46.400,64
1876. MATO JALŽABETIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1953 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 0,00 46.398,23 0,00 0,00 0,00 46.398,23
1877. BARICA ZAGORŠĆAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1937 VRBNO 0,00 0,00 0,00 46.334,17 0,00 0,00 0,00 46.334,17
1878. MARICA CAHUNEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 VRBNO 0,00 0,00 0,00 46.252,96 0,00 0,00 0,00 46.252,96
1879. MARIJA ROŽMARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1961 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 46.249,85 0,00 0,00 0,00 46.249,85
1880. JOSIPA BLAGUŠKI VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1945 GREDA 0,00 0,00 0,00 46.237,81 0,00 0,00 0,00 46.237,81
1881. MILKA MATEČKO VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1949 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 46.163,54 0,00 0,00 0,00 46.163,54
1882. TEREZA TOLIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1950 MELJAN 0,00 0,00 0,00 46.122,02 0,00 0,00 0,00 46.122,02
1883. STJEPAN VRBANČEVIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 VUGLOVEC 0,00 0,00 0,00 46.116,60 0,00 0,00 0,00 46.116,60
1884. ROMANA MAKAJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 KUĆAN MAROF -3.511,17 0,00 2.921,70 46.510,18 0,00 0,00 0,00 45.920,71
1885. MARICA LOINJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1930 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 45.698,77 0,00 0,00 0,00 45.698,77
1886. MLADEN BOGOVIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1971 TRNOVEC 5.257,61 0,00 251,59 40.176,41 0,00 0,00 0,00 45.685,61
1887. ALEKSANDAR MITIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1932 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 45.673,76 0,00 0,00 0,00 45.673,76
1888. ŠTEFANIJA MUŽIC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1960 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 45.654,51 0,00 0,00 0,00 45.654,51
1889. STANKO FUNTEK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1946 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 45.647,23 0,00 0,00 0,00 45.647,23
1890. DANICA LUKAVEČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1945 LUKAVEC 0,00 0,00 0,00 45.621,22 0,00 0,00 0,00 45.621,22
1891. ANA BAČANI VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1984 DUBOVICA 14.687,14 0,00 3.127,99 27.654,34 0,00 0,00 0,00 45.469,47
1892. DRAŽEN FOGEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1968 SELNIK 0,00 0,00 948,94 44.425,56 0,00 0,00 0,00 45.374,50
1893. DANKO NOGIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 VARAŽDIN 5.898,92 0,00 0,00 38.625,23 0,00 835,72 0,00 45.359,87
1894. KATICA HADROVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1960 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 45.354,13 0,00 0,00 0,00 45.354,13
1895. STJEPAN CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 45.337,59 0,00 0,00 0,00 45.337,59
1896. DAMIR KIVAČ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 APATIJA 0,00 0,00 0,00 45.326,65 0,00 0,00 0,00 45.326,65
1897. NENAD KOCIJAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 7.133,38 0,00 0,00 38.119,70 0,00 45.253,08
1898. ŠTEFANIJA PALI VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1949 BUTKOVEC 0,00 0,00 0,00 45.212,64 0,00 0,00 0,00 45.212,64
1899. TOMISLAV MAJHEN VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1980 MAJERJE 2.187,14 0,00 785,68 42.166,30 0,00 0,00 0,00 45.139,12
1900. JOSIPA ŠIPEK VARAŽDINSKA,VINICA 1942 GORNJE LADANJE 0,00 0,00 0,00 45.040,59 0,00 0,00 0,00 45.040,59