OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1801. ĐURĐA ŠTRIGA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 48.907,02 0,00 0,00 0,00 48.907,02
1802. SANJA VAĐUNEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1963 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 48.846,60 0,00 57,33 0,00 48.903,93
1803. DARKO ČRETNI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1984 LEPOGLAVA 0,00 0,00 -580,11 49.418,47 0,00 0,00 0,00 48.838,36
1804. NATAŠA SRNEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1971 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 48.789,79 0,00 0,00 0,00 48.789,79
1805. ĐURO TRGLAČNIK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1955 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 48.740,42 0,00 0,00 0,00 48.740,42
1806. MLADEN BREGOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 48.735,40 0,00 0,00 0,00 48.735,40
1807. LJILJANA PEČEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 IVANEC 0,00 0,00 0,00 48.728,27 0,00 0,00 0,00 48.728,27
1808. EVA BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1946 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 48.669,94 0,00 0,00 0,00 48.669,94
1809. STJEPAN GOLUBAR VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 KRKANEC 0,00 0,00 0,00 48.572,62 0,00 0,00 0,00 48.572,62
1810. MARTINA HABEK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1981 GORNJI KNEGINEC -739,01 0,00 70,88 49.165,11 0,00 0,00 0,00 48.496,98
1811. MARIJA KUKEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1957 DONJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 48.480,70 0,00 0,00 0,00 48.480,70
1812. KRISTINA KOMADINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 48.457,63 0,00 0,00 0,00 48.457,63
1813. MARIJA HUZJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 48.439,57 0,00 0,00 0,00 48.439,57
1814. SLAVICA STANKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1931 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 48.334,87 0,00 0,00 0,00 48.334,87
1815. LJUDMILA KOLAČKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1938 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 48.319,84 0,00 0,00 0,00 48.319,84
1816. VLADO ŠVARC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1962 NOVO SELO PODRAVSKO 0,00 0,00 0,00 48.303,17 0,00 0,00 0,00 48.303,17
1817. VJEKOSLAV ŽUGEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 MOŽĐENEC 0,00 0,00 0,00 48.229,36 0,00 0,00 0,00 48.229,36
1818. JOSIP GOLENJA VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1952 DUBOVICA 0,00 0,00 0,00 48.197,51 0,00 0,00 0,00 48.197,51
1819. BARICA LAZAR VARAŽDINSKA,VINICA 1949 VINICA BREG 0,00 0,00 0,00 48.190,04 0,00 0,00 0,00 48.190,04
1820. TOMISLAV SAKAČ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1962 LJUBEŠĆICA 8.754,51 0,00 -189,19 39.624,38 0,00 0,00 0,00 48.189,70
1821. MIROSLAV SLAVIČEK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1981 SRAČINEC 0,00 0,00 347,37 47.831,89 0,00 0,00 0,00 48.179,26
1822. BOŽENA LAZAR VARAŽDINSKA,VINICA 1958 GORUŠEVNJAK 0,00 0,00 0,00 48.169,62 0,00 0,00 0,00 48.169,62
1823. MARIJA BRZAJ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1951 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 48.137,98 0,00 0,00 0,00 48.137,98
1824. DRAGICA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 48.127,01 0,00 0,00 0,00 48.127,01
1825. SAMIR ISLAMI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1980 ŽIGROVEC -0,01 0,00 -1.107,41 49.169,52 0,00 0,00 0,00 48.062,10
1826. DRAGICA KRIŽANEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1979 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 48.000,68 0,00 0,00 0,00 48.000,68
1827. MATO ŠTABA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1961 NOVI MAROF 0,00 0,00 387,19 47.598,21 0,00 0,00 0,00 47.985,40
1828. BRIGITA MESAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1981 GLOBOČEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 47.946,83 0,00 0,00 0,00 47.946,83
1829. PETRA MEĐIMUREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1988 VARAŽDIN 13.851,59 0,00 898,47 33.140,83 0,00 0,00 0,00 47.890,89
1830. BARA HORBEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1952 GREDA 0,00 0,00 0,00 47.862,98 0,00 0,00 0,00 47.862,98
1831. DAMIR CIKAČ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1969 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 2.649,17 45.142,56 0,00 0,00 0,00 47.791,73
1832. HALDEJA HRAŠČANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 HRAŠĆICA 0,00 0,00 0,00 47.733,38 0,00 0,00 0,00 47.733,38
1833. BARICA ČOLJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1943 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 47.703,40 0,00 0,00 0,00 47.703,40
1834. MIHAELA PREKUPEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1983 DRUŠKOVEC 41.864,03 0,00 1.776,68 3.981,13 0,00 0,00 0,00 47.621,84
1835. FRANJO SOMOGJI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1942 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 47.482,62 0,00 0,00 0,00 47.482,62
1836. EDY KURTOIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1991 TURČIN 546,21 0,00 6.323,87 40.509,47 0,00 0,00 0,00 47.379,55
1837. SREĆKO VUJEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1956 VARAŽDIN 0,00 0,00 47.352,62 0,00 0,00 0,00 0,00 47.352,62
1838. MARIJA HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1931 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 47.317,31 0,00 0,00 0,00 47.317,31
1839. VERONIKA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1943 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 47.288,05 0,00 0,00 0,00 47.288,05
1840. MARTA FLORJANOVIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1935 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 47.227,45 0,00 0,00 0,00 47.227,45
1841. BRANKO TURKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 205,67 0,00 0,00 47.014,68 0,00 47.220,35
1842. KARLO MAŠIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1944 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 47.177,63 0,00 0,00 0,00 47.177,63
1843. SAŠA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 21.364,44 0,00 -0,02 25.793,53 0,00 0,00 0,00 47.157,95
1844. MATO JALŽABETIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1953 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 0,00 46.907,74 0,00 0,00 0,00 46.907,74
1845. MARICA CAHUNEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 VRBNO 0,00 0,00 0,00 46.802,14 0,00 0,00 0,00 46.802,14
1846. VERA VINCEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 46.713,74 0,00 0,00 0,00 46.713,74
1847. BARICA ZAGORŠĆAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1937 VRBNO 0,00 0,00 0,00 46.689,42 0,00 0,00 0,00 46.689,42
1848. MILKA MATEČKO VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1949 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 46.684,22 0,00 0,00 0,00 46.684,22
1849. ROZA HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1937 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 46.683,88 0,00 0,00 0,00 46.683,88
1850. TEREZA TOLIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1950 MELJAN 0,00 0,00 0,00 46.680,52 0,00 0,00 0,00 46.680,52
1851. STJEPAN VRBANČEVIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 VUGLOVEC 0,00 0,00 0,00 46.648,30 0,00 0,00 0,00 46.648,30
1852. MARIJA ROŽMARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1961 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 46.640,14 0,00 0,00 0,00 46.640,14
1853. JOSIPA BLAGUŠKI VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1945 GREDA 0,00 0,00 0,00 46.548,46 0,00 0,00 0,00 46.548,46
1854. STJEPAN ERNEČIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1954 SLIVARSKO 24.406,22 0,00 2.571,83 19.280,01 0,00 191,39 0,00 46.449,45
1855. STJEPAN FARC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1971 GREDA 0,00 0,00 0,00 46.409,24 0,00 0,00 0,00 46.409,24
1856. ANA BAČANI VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1984 DUBOVICA 14.938,60 0,00 3.182,54 28.239,02 0,00 0,00 0,00 46.360,16
1857. MARICA LOINJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1930 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 46.311,60 0,00 0,00 0,00 46.311,60
1858. MLADEN BOGOVIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1971 TRNOVEC 5.315,12 0,00 251,59 40.691,27 0,00 0,00 0,00 46.257,98
1859. ŠTEFANIJA MUŽIC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1960 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 46.162,51 0,00 0,00 0,00 46.162,51
1860. STANKO FUNTEK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1946 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 46.029,40 0,00 0,00 0,00 46.029,40
1861. ALEKSANDAR MITIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1932 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 46.015,69 0,00 0,00 0,00 46.015,69
1862. DAMIR KIVAČ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 APATIJA 0,00 0,00 0,00 45.955,76 0,00 0,00 0,00 45.955,76
1863. DANICA LUKAVEČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1945 LUKAVEC 0,00 0,00 0,00 45.900,32 0,00 0,00 0,00 45.900,32
1864. DRAGICA NAMJESNIK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1955 OBRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 45.857,64 0,00 0,00 0,00 45.857,64
1865. IVANKA PONGRAČIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1950 MAJERJE 0,00 0,00 0,00 45.835,42 0,00 0,00 0,00 45.835,42
1866. ANICA HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1960 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 45.835,37 0,00 0,00 0,00 45.835,37
1867. MARIJA MELNJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1931 GOJANEC 0,00 0,00 0,00 45.835,37 0,00 0,00 0,00 45.835,37
1868. ANKICA ŠIMUNIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1949 JAKOPOVEC 0,00 0,00 0,00 45.835,36 0,00 0,00 0,00 45.835,36
1869. DRAŽEN FOGEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1968 SELNIK 0,00 0,00 954,75 44.815,96 0,00 0,00 0,00 45.770,71
1870. KATICA HADROVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1960 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 45.734,83 0,00 0,00 0,00 45.734,83
1871. STJEPAN CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 45.668,39 0,00 0,00 0,00 45.668,39
1872. TOMISLAV MAJHEN VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1980 MAJERJE 2.212,65 0,00 785,68 42.652,31 0,00 0,00 0,00 45.650,64
1873. NENAD KOCIJAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 7.193,37 0,00 0,00 38.447,72 0,00 45.641,09
1874. ŠTEFANIJA PALI VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1949 BUTKOVEC 0,00 0,00 0,00 45.560,18 0,00 0,00 0,00 45.560,18
1875. IVANA RIHTARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 37.740,56 0,00 0,00 7.703,05 0,00 0,00 0,00 45.443,61
1876. MARTINA ŽIHER VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1984 BILJEVEC 0,00 0,00 0,00 45.441,19 0,00 0,00 0,00 45.441,19
1877. JOSIPA ŠIPEK VARAŽDINSKA,VINICA 1942 GORNJE LADANJE 0,00 0,00 0,00 45.416,75 0,00 0,00 0,00 45.416,75
1878. ANA KUNA VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1956 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 45.381,70 0,00 0,00 0,00 45.381,70
1879. DANICA CUKLIN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1955 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 45.319,56 0,00 0,00 0,00 45.319,56
1880. DARINKA NOVAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1959 ŠIJANEC 0,00 0,00 0,00 45.312,43 0,00 0,00 0,00 45.312,43
1881. ANTONIJA TEŽAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1963 ŠIJANEC 0,00 0,00 0,00 45.694,91 0,00 -425,00 0,00 45.269,91
1882. VLADO POSAVEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1969 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 45.200,41 0,00 0,00 0,00 45.200,41
1883. MARIJA KNAPIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1937 LJUBELJ KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 45.178,57 0,00 0,00 0,00 45.178,57
1884. BOJAN URANIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1965 ZAMLAČA 0,00 0,00 0,00 0,00 45.156,35 0,00 0,00 45.156,35
1885. MARIJA OPET VARAŽDINSKA,BREZNICA 1949 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 45.097,55 0,00 0,00 0,00 45.097,55
1886. MARIJA POZDER VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1975 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 44.964,82 0,00 0,00 0,00 44.964,82
1887. ANTO RAŠTEGORAC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.946,33 0,00 44.946,33
1888. DRAGUTIN KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1967 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 44.752,89 0,00 0,00 0,00 44.752,89
1889. LJUDEVIT VRTAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1950 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 44.730,99 0,00 0,00 0,00 44.730,99
1890. RUŽICA MATOVINA VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1983 SRAČINEC 18.287,86 0,00 15.777,26 10.627,11 0,00 0,00 0,00 44.692,23
1891. BOŽIDAR STANČIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1962 JURKETINEC 0,00 0,00 0,00 44.691,43 0,00 0,00 0,00 44.691,43
1892. DRAGO SABOL VARAŽDINSKA,LUDBREG 1950 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 44.657,29 0,00 0,00 0,00 44.657,29
1893. BRANKA ĐURANEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 44.573,74 0,00 0,00 0,00 44.573,74
1894. MILKA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1950 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 44.572,75 0,00 0,00 0,00 44.572,75
1895. DAMIR BAIS VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 44.564,15 0,00 0,00 0,00 44.564,15
1896. NADA ŠKREB VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1952 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 44.545,53 0,00 0,00 0,00 44.545,53
1897. MARIJA PUŠTEK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1941 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 44.537,50 0,00 0,00 0,00 44.537,50
1898. MARICA ŠIMUNČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1962 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 44.513,43 0,00 0,00 0,00 44.513,43
1899. LJILJANA FARC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1978 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 44.445,27 0,00 0,00 0,00 44.445,27
1900. ŠTEFANIJA KUŠEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 44.288,00 0,00 0,00 0,00 44.288,00