OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1801. DRAGUTIN KOČET VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1959 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 52.757,08 0,00 0,00 0,00 52.757,08
1802. BRANKO VALJAK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1945 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 52.720,73 0,00 0,00 0,00 52.720,73
1803. VELIMIR VRHOVSKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1974 OSONJAK 0,00 0,00 0,00 52.712,66 0,00 0,00 0,00 52.712,66
1804. MARIJAN ĐURAN VARAŽDINSKA,LUDBREG 1966 HRASTOVSKO 0,00 0,00 0,00 52.711,76 0,00 0,00 0,00 52.711,76
1805. ANA GREGUREC VARAŽDINSKA,CESTICA 1954 SELCI KRIŽOVLJANSKI 0,00 0,00 0,00 52.621,41 0,00 0,00 0,00 52.621,41
1806. JOSIP JANDROK VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1953 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 52.605,95 0,00 0,00 0,00 52.605,95
1807. MLADEN STARČEVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1971 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 52.575,79 0,00 0,00 0,00 52.575,79
1808. PAVLICA PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 52.541,16 0,00 0,00 0,00 52.541,16
1809. LJILJANA POFUK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1973 DONJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 52.518,84 0,00 0,00 0,00 52.518,84
1810. BARBARA MUŽIC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1940 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 52.497,26 0,00 0,00 0,00 52.497,26
1811. JOSIP STRMEČKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1956 PURGA BEDNJANSKA 0,00 0,00 3.715,90 48.753,73 0,00 0,00 0,00 52.469,63
1812. MILAN ŠPREM-ROLJIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1985 VINICA BREG 19.154,50 0,00 936,02 32.378,94 0,00 0,00 0,00 52.469,46
1813. KATICA ŽGANJAR VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1951 LUKA LUDBREŠKA 30.362,93 0,00 -99,87 24.548,86 0,00 -2.349,30 0,00 52.462,62
1814. IVAN KOS VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1951 LUNJKOVEC 0,00 0,00 0,00 52.403,39 0,00 0,00 0,00 52.403,39
1815. MILAN KOROŠEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 52.370,96 0,00 0,00 0,00 52.370,96
1816. BRANKA KIRIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 52.368,85 0,00 0,00 0,00 52.368,85
1817. ANĐELA VIŠIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1954 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 52.315,33 0,00 0,00 0,00 52.315,33
1818. GABRIJEL SENKO VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1964 PETKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 52.255,82 0,00 0,00 0,00 52.255,82
1819. MINKA ŠMINTIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1936 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 52.216,56 0,00 0,00 0,00 52.216,56
1820. MARIJAN MOJZEŠ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1933 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 46.528,86 0,00 5.678,78 0,00 52.207,64
1821. TOMISLAV SAKAČ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1962 LJUBEŠĆICA 15.894,17 0,00 -189,19 36.398,93 0,00 0,00 0,00 52.103,91
1822. ANICA PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1955 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 52.073,19 0,00 0,00 0,00 52.073,19
1823. BRANKO RADIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1963 ČALINEC 0,00 0,00 0,00 52.067,15 0,00 0,00 0,00 52.067,15
1824. DRAGICA MARTAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1932 JELENŠČAK 0,00 0,00 0,00 52.017,06 0,00 0,00 0,00 52.017,06
1825. MARTIN VISINSKI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1977 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 51.999,06 0,00 0,00 0,00 51.999,06
1826. MARIJA JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1958 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 51.962,83 0,00 0,00 0,00 51.962,83
1827. ANA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1937 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 0,00 51.896,40 0,00 0,00 0,00 51.896,40
1828. VINKO KRIŽANEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1967 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 51.882,95 0,00 0,00 0,00 51.882,95
1829. SLAVKO STANIŠIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1949 JURKETINEC 0,00 0,00 0,00 51.879,00 0,00 0,00 0,00 51.879,00
1830. MILAN STRIČAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1951 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 52.096,80 0,00 -246,25 0,00 51.850,55
1831. DRAGA MINĐEK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1936 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 51.795,85 0,00 0,00 0,00 51.795,85
1832. TOMO KORITAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 GOJANEC 0,00 0,00 24,90 51.770,83 0,00 0,00 0,00 51.795,73
1833. FRANJO BOČKAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 51.776,79 0,00 0,00 0,00 51.776,79
1834. GABRIJEL VUSILOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1959 HRASTOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 51.752,68 0,00 0,00 0,00 51.752,68
1835. TANJA DROŽĐEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 1.550,70 0,00 0,63 50.168,58 0,00 0,00 0,00 51.719,91
1836. STJEPAN LJUBEK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1944 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 51.712,62 0,00 0,00 0,00 51.712,62
1837. LJUBICA KOS VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 51.674,22 0,00 0,00 0,00 51.674,22
1838. ANTUN RATKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1958 JARKI HORVATIĆEVI 0,00 0,00 0,00 51.647,41 0,00 0,00 0,00 51.647,41
1839. KREŠIMIR POFUK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 DONJI KNEGINEC 15.009,59 0,00 388,21 36.162,89 0,00 0,00 0,00 51.560,69
1840. MARIJA GOMAZ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 51.516,00 0,00 0,00 0,00 51.516,00
1841. STJEPAN GRMEC VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 51.509,80 0,00 0,00 0,00 51.509,80
1842. JOSIP BUDINSKI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 MADŽAREVO 0,00 0,00 0,00 51.479,39 0,00 0,00 0,00 51.479,39
1843. STJEPAN JURIČAN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1955 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 51.430,37 0,00 0,00 0,00 51.430,37
1844. MIROSLAV SLAVIČEK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1981 SRAČINEC 5.535,14 0,00 318,22 45.564,16 0,00 0,00 0,00 51.417,52
1845. APOLONIJA RABUZIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1938 PRESEČNO 0,00 0,00 0,00 51.408,07 0,00 0,00 0,00 51.408,07
1846. ĐURĐA SUHIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1956 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 0,00 51.400,45 0,00 0,00 0,00 51.400,45
1847. SANDRO BLOUDEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 51.400,05 0,00 0,00 0,00 51.400,05
1848. ALENKA ZAGOREC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1974 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 51.393,39 0,00 0,00 0,00 51.393,39
1849. TIHOMIR FEMEN VARAŽDINSKA,VISOKO 1974 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 47.035,94 0,00 4.339,19 0,00 51.375,13
1850. MARIO MEŠNJAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1971 PODRUTE 0,00 0,00 4.049,22 47.237,03 0,00 0,00 0,00 51.286,25
1851. MARIJA POSAVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1946 SALINOVEC 0,00 0,00 0,00 51.266,36 0,00 0,00 0,00 51.266,36
1852. JOSIPA MUDRI VARAŽDINSKA,IVANEC 1942 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 51.238,97 0,00 0,00 0,00 51.238,97
1853. KIMBERLY DANCE VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1983 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 51.217,21 0,00 0,00 0,00 51.217,21
1854. MATIJA CERJAN VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1945 CERJE NEBOJSE 0,00 0,00 0,00 51.211,12 0,00 0,00 0,00 51.211,12
1855. IVAN TELEBAR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1948 SLIVARSKO 0,00 0,00 0,00 51.118,58 0,00 0,00 0,00 51.118,58
1856. LJILJANA MATAK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1975 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 51.078,06 0,00 0,00 0,00 51.078,06
1857. KATICA BONTEK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1953 LUKA LUDBREŠKA 0,00 0,00 0,00 51.034,35 0,00 0,00 0,00 51.034,35
1858. PETAR RUKELJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1958 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 51.007,41 0,00 0,00 0,00 51.007,41
1859. DRAGUTIN MIHALIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1950 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 50.985,74 0,00 0,00 0,00 50.985,74
1860. JOSIPA ŠTEFANEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1947 SELNIK 0,00 0,00 0,00 50.935,40 0,00 0,00 0,00 50.935,40
1861. ZLATICA MUŽINA VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 KRAČEVEC 0,00 0,00 0,00 50.858,66 0,00 0,00 0,00 50.858,66
1862. MIROSLAV HUTINSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1963 VARAŽDINSKE TOPLICE 8.740,84 0,00 5.082,66 36.995,50 0,00 0,00 0,00 50.819,00
1863. JOSIP MARGETIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1964 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 50.775,76 0,00 0,00 0,00 50.775,76
1864. BARA OŠTARJAŠ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1936 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 50.644,89 0,00 0,00 0,00 50.644,89
1865. MORAT ŠIDJEĆI VARAŽDINSKA,IVANEC 1982 IVANEC -4.562,67 0,00 3.513,60 51.677,83 0,00 0,00 0,00 50.628,76
1866. BARICA VODUŠEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 50.608,39 0,00 0,00 0,00 50.608,39
1867. BORIS ŠUMIGA VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1966 ČALINEC 0,00 0,00 0,00 50.488,29 0,00 0,00 0,00 50.488,29
1868. DRAŽEN GAROJEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 50.451,51 0,00 0,00 0,00 50.451,51
1869. MARIJA LAZAR VARAŽDINSKA,VINICA 1976 VINICA 0,00 0,00 0,00 50.312,37 0,00 129,88 0,00 50.442,25
1870. JOŽICA GREGUR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1974 LEPOGLAVA 0,00 0,00 0,00 50.344,91 0,00 0,00 0,00 50.344,91
1871. MARIJA POSAVEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1955 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 50.304,44 0,00 0,00 0,00 50.304,44
1872. TOMO ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1949 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 49.993,70 0,00 0,00 0,00 49.993,70
1873. STJEPAN ŠAMBAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1949 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 49.928,36 0,00 0,00 0,00 49.928,36
1874. HELENA FLEGAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1983 PETRIJANEC 33.946,80 0,00 2.453,45 13.437,39 0,00 0,00 0,00 49.837,64
1875. EMILIJA BOTKOVIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1938 LEPOGLAVA 0,00 0,00 0,00 49.783,97 0,00 0,00 0,00 49.783,97
1876. SANJA RUBIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 0,00 49.768,74 0,00 0,00 0,00 49.768,74
1877. MIRKO MATEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 VISOKO 0,00 0,00 0,00 49.707,22 0,00 0,00 0,00 49.707,22
1878. BOŽENA ANTOLIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1948 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 49.690,25 0,00 0,00 0,00 49.690,25
1879. ĐURĐICA STUNJEK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1955 ČIČKOVINA 0,00 0,00 0,00 49.614,33 0,00 0,00 0,00 49.614,33
1880. DORICA BOBEK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1931 JAKOPOVEC 0,00 0,00 0,00 49.604,79 0,00 0,00 0,00 49.604,79
1881. ANICA VUK VARAŽDINSKA,VISOKO 1934 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 49.594,97 0,00 0,00 0,00 49.594,97
1882. DRAGICA TRAMPUŠ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1951 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 49.590,07 0,00 0,00 0,00 49.590,07
1883. STJEPAN MAGIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1957 STRUGA 0,00 0,00 0,00 49.588,86 0,00 0,00 0,00 49.588,86
1884. VLADO MARTINČEVIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1974 PEŠĆENICA VINIČKA -42,01 0,00 0,00 49.536,46 0,00 0,00 0,00 49.494,45
1885. ANICA MATUŠIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1967 DONJE MAKOJIŠĆE 0,00 0,00 0,00 49.354,56 0,00 0,00 0,00 49.354,56
1886. IVAN PREMEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1957 SVETI ĐURĐ 0,00 0,00 0,00 49.318,59 0,00 0,00 0,00 49.318,59
1887. DARKO JURAŠKOVIĆ VARAŽDINSKA,BERETINEC 1972 LEDINEC GORNJI 0,00 0,00 3.547,47 45.581,00 0,00 183,24 0,00 49.311,71
1888. BISERKA LAZAR VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1978 LIPOVNIK 0,00 0,00 0,00 49.301,62 0,00 0,00 0,00 49.301,62
1889. IGNAC ŠTABI VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1942 SESVETE LUDBREŠKE 0,00 0,00 0,00 49.267,80 0,00 0,00 0,00 49.267,80
1890. GORAN CEPANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 VARAŽDIN 7.915,19 0,00 -4.206,42 45.532,15 0,00 0,00 0,00 49.240,92
1891. TOMICA HIRŽIN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1975 GORNJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 49.218,00 0,00 0,00 0,00 49.218,00
1892. LJUBICA ŠTEINGEL VARAŽDINSKA,JALŽABET 1948 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 49.107,93 0,00 0,00 0,00 49.107,93
1893. MARIJA ŠTEFANEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1955 SELNIK 0,00 0,00 0,00 49.092,10 0,00 0,00 0,00 49.092,10
1894. ANKA DVORSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1949 ČRNILE 0,00 0,00 0,00 49.058,02 0,00 0,00 0,00 49.058,02
1895. ŠTEFA HUBEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1937 PLITVICA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 49.049,40 0,00 0,00 0,00 49.049,40
1896. BRANKO SEKAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 49.042,62 0,00 0,00 0,00 49.042,62
1897. FRANJICA KLEKAR VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1940 HRASTOVLJAN 0,00 0,00 0,00 48.948,42 0,00 0,00 0,00 48.948,42
1898. ŠTEFANIJA GLUHAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1932 JARKI HORVATIĆEVI 0,00 0,00 0,00 48.916,38 0,00 0,00 0,00 48.916,38
1899. ALEN KRAJAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1976 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 48.916,11 0,00 0,00 0,00 48.916,11
1900. DRAGA ŠMINTIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1938 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 48.859,42 0,00 0,00 0,00 48.859,42