OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1801. MATO JALŽABETIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1953 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 0,00 47.604,40 0,00 0,00 0,00 47.604,40
1802. MARICA CAHUNEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 VRANOJELJE 0,00 0,00 0,00 47.337,89 0,00 0,00 0,00 47.337,89
1803. VERA VINCEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 47.227,61 0,00 0,00 0,00 47.227,61
1804. TEREZA TOLIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1950 MELJAN 0,00 0,00 0,00 47.225,34 0,00 0,00 0,00 47.225,34
1805. ANA BAČANI VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1984 DUBOVICA 15.183,90 0,00 3.235,74 28.755,92 0,00 0,00 0,00 47.175,56
1806. STJEPAN VRBANČEVIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 VUGLOVEC 0,00 0,00 0,00 47.166,99 0,00 0,00 0,00 47.166,99
1807. STJEPAN ERNEČIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1954 SLIVARSKO 24.839,74 0,00 2.591,64 19.507,32 0,00 193,59 0,00 47.132,29
1808. IVANKA PONGRAČIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1950 MAJERJE 0,00 0,00 0,00 47.101,69 0,00 0,00 0,00 47.101,69
1809. ANICA HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1960 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 47.101,64 0,00 0,00 0,00 47.101,64
1810. MARIJA MELNJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1931 GOJANEC 0,00 0,00 0,00 47.101,64 0,00 0,00 0,00 47.101,64
1811. ANKICA ŠIMUNIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1949 JAKOPOVEC 0,00 0,00 0,00 47.101,63 0,00 0,00 0,00 47.101,63
1812. BARICA ZAGORŠĆAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1937 VRBNO 0,00 0,00 0,00 47.035,97 0,00 0,00 0,00 47.035,97
1813. MARIJA ROŽMARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1961 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 47.020,87 0,00 0,00 0,00 47.020,87
1814. ROZA HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1937 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 46.960,19 0,00 0,00 0,00 46.960,19
1815. DRAGICA NAMJESNIK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1955 OBRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 46.920,55 0,00 0,00 0,00 46.920,55
1816. MARICA LOINJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1930 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 46.909,44 0,00 0,00 0,00 46.909,44
1817. JOSIPA BLAGUŠKI VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1945 GREDA 0,00 0,00 0,00 46.851,49 0,00 0,00 0,00 46.851,49
1818. MLADEN BOGOVIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1971 TRNOVEC 5.371,22 0,00 251,59 41.193,51 0,00 0,00 0,00 46.816,32
1819. ŠTEFANIJA MUŽIC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1960 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 46.658,07 0,00 0,00 0,00 46.658,07
1820. DARINKA NOVAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1959 ŠIJANEC 0,00 0,00 0,00 46.578,70 0,00 0,00 0,00 46.578,70
1821. DAMIR KIVAČ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1977 APATIJA 0,00 0,00 0,00 46.569,47 0,00 0,00 0,00 46.569,47
1822. DANKO NOGIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 VARAŽDIN 4.196,24 0,00 0,00 41.377,62 0,00 862,99 0,00 46.436,85
1823. STANKO FUNTEK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1946 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 46.402,22 0,00 0,00 0,00 46.402,22
1824. ALEKSANDAR MITIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1932 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 46.349,25 0,00 0,00 0,00 46.349,25
1825. MARICA ŠIMUNČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1962 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 46.295,66 0,00 0,00 0,00 46.295,66
1826. IVANA RIHTARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 38.405,33 0,00 0,00 7.828,79 0,00 0,00 0,00 46.234,12
1827. DANICA LUKAVEČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1945 LUKAVEC 0,00 0,00 0,00 46.172,58 0,00 0,00 0,00 46.172,58
1828. DRAŽEN FOGEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1968 SELNIK 0,00 0,00 960,42 45.196,83 0,00 0,00 0,00 46.157,25
1829. LJILJANA FARC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1978 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 46.137,82 0,00 0,00 0,00 46.137,82
1830. KATICA HADROVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1960 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 46.106,21 0,00 0,00 0,00 46.106,21
1831. MAJA HAJNAL VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 1.806,39 0,00 7.261,43 36.960,82 0,00 0,00 0,00 46.028,64
1832. NENAD KOCIJAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 7.251,90 0,00 0,00 38.767,70 0,00 46.019,60
1833. BOJAN URANIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1965 ZAMLAČA 0,00 0,00 0,00 0,00 45.998,13 0,00 0,00 45.998,13
1834. FRANJO SOMOGJI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1942 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 45.992,55 0,00 0,00 0,00 45.992,55
1835. STJEPAN CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 45.991,10 0,00 0,00 0,00 45.991,10
1836. ANA KUNA VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1956 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 45.938,09 0,00 0,00 0,00 45.938,09
1837. MARTINA ŽIHER VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1984 BILJEVEC 0,00 0,00 0,00 45.928,43 0,00 0,00 0,00 45.928,43
1838. ŠTEFANIJA PALI VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1949 BUTKOVEC 0,00 0,00 0,00 45.899,21 0,00 0,00 0,00 45.899,21
1839. ANTONIJA TEŽAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1963 ŠIJANEC 0,00 0,00 0,00 45.892,35 0,00 0,00 0,00 45.892,35
1840. ZDRAVKO JAMBRIŠKO VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1959 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 0,00 43.415,93 2.402,20 0,00 0,00 45.818,13
1841. NADA ŠKREB VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1952 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 45.788,86 0,00 0,00 0,00 45.788,86
1842. JOSIPA ŠIPEK VARAŽDINSKA,VINICA 1942 GORNJE LADANJE 0,00 0,00 0,00 45.783,70 0,00 0,00 0,00 45.783,70
1843. DANICA CUKLIN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1955 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 45.685,25 0,00 0,00 0,00 45.685,25
1844. MARIJA KNAPIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1937 LJUBELJ KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 45.638,02 0,00 0,00 0,00 45.638,02
1845. VLADO POSAVEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1969 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 45.571,91 0,00 0,00 0,00 45.571,91
1846. RUŽICA MATOVINA VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1983 SRAČINEC 18.638,62 0,00 16.088,46 10.832,42 0,00 0,00 0,00 45.559,50
1847. SLOBODAN GABRIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1965 IVANEC -467,42 0,00 285,65 45.652,54 0,00 0,00 0,00 45.470,77
1848. MARIJA POZDER VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1975 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 45.458,23 0,00 0,00 0,00 45.458,23
1849. MARIJA OPET VARAŽDINSKA,BREZNICA 1949 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 45.456,80 0,00 0,00 0,00 45.456,80
1850. ANTO RAŠTEGORAC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.386,24 0,00 45.386,24
1851. MILKA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1950 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 45.291,63 0,00 0,00 0,00 45.291,63
1852. DRAGUTIN KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1967 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 45.236,90 0,00 0,00 0,00 45.236,90
1853. LJUDEVIT VRTAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1950 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 45.216,22 0,00 0,00 0,00 45.216,22
1854. DRAGO SABOL VARAŽDINSKA,LUDBREG 1950 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 45.185,91 0,00 0,00 0,00 45.185,91
1855. BLAŽ ČREPINKO VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1951 ŽAROVNICA 0,00 0,00 0,00 45.183,70 0,00 0,00 0,00 45.183,70
1856. BRANKA ĐURANEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 45.126,27 0,00 0,00 0,00 45.126,27
1857. BOŽIDAR STANČIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1962 JURKETINEC 0,00 0,00 0,00 45.111,21 0,00 0,00 0,00 45.111,21
1858. MARIJA PUŠTEK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1941 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 45.054,58 0,00 0,00 0,00 45.054,58
1859. BOŽICA STANČIN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1954 SVETI ĐURĐ 0,00 0,00 0,00 44.963,74 0,00 0,00 0,00 44.963,74
1860. DAMIR BAIS VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 44.914,68 0,00 0,00 0,00 44.914,68
1861. MLADEN TELEBAR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1971 SLIVARSKO 0,00 0,00 0,00 44.888,49 0,00 0,00 0,00 44.888,49
1862. JOSIP DUKARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1963 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 44.888,42 0,00 0,00 0,00 44.888,42
1863. DANIJEL KOROTAJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 7.916,39 0,00 466,75 36.450,27 0,00 0,00 0,00 44.833,41
1864. DRAGUTIN DRAKŠIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 TRAKOŠĆAN 0,00 0,00 0,00 44.801,63 0,00 0,00 0,00 44.801,63
1865. MARIJA ZGREBEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1940 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 44.761,68 0,00 0,00 0,00 44.761,68
1866. IVANA DRAGULJIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1990 MAJERJE 0,00 0,00 0,00 44.512,55 0,00 0,00 0,00 44.512,55
1867. RASMI SALEM VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1948 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 44.410,87 0,00 0,00 0,00 44.410,87
1868. MARA GUBERAC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1969 MARTINKOVEC 44.350,27 0,00 -0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 44.349,42
1869. BRANKO PROFUNTAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 44.339,31 0,00 0,00 0,00 44.339,31
1870. KATICA KUZMIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1934 VISOKO 0,00 0,00 0,00 44.332,81 0,00 0,00 0,00 44.332,81
1871. IVICA BENKOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1977 DONJE MAKOJIŠĆE 0,00 0,00 0,00 44.319,16 0,00 0,00 0,00 44.319,16
1872. DRAGICA KUČA VARAŽDINSKA,CESTICA 1967 DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA 0,00 0,00 0,00 44.275,21 0,00 0,00 0,00 44.275,21
1873. MARICA ŽEŽELJ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 44.273,57 0,00 0,00 0,00 44.273,57
1874. KATICA POSAVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1932 DRENOVEC 0,00 0,00 0,00 44.193,41 0,00 0,00 0,00 44.193,41
1875. ZORAN RADIKOVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1981 VINOGRADI LUDBREŠKI 0,00 0,00 2.234,89 41.904,73 0,00 0,00 0,00 44.139,62
1876. DRAGICA ŠMRČEK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1955 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 43.963,70 0,00 0,00 0,00 43.963,70
1877. IVANA PUTTAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 19.524,03 0,00 24.431,19 0,00 43.955,22
1878. IVAN PINTARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.888,20 0,00 43.888,20
1879. BARBARA PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1948 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 43.787,61 0,00 0,00 0,00 43.787,61
1880. ANA ŠAFRAN VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1951 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 43.734,32 0,00 0,00 0,00 43.734,32
1881. ZDRAVKA NOVOSEL VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 0,00 0,00 591,72 43.107,53 0,00 0,00 0,00 43.699,25
1882. NIMAN RAHMANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 43.611,46 0,00 0,00 0,00 43.611,46
1883. KRISPIN FERČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1935 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 43.593,31 0,00 0,00 0,00 43.593,31
1884. DRAGUTIN ŠTEFANEC VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1956 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 43.566,41 0,00 0,00 0,00 43.566,41
1885. JALŽA VIDAČIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1930 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 0,00 0,00 0,00 43.506,73 0,00 0,00 0,00 43.506,73
1886. MIRSADA BUKOVČAK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1954 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 43.484,25 0,00 0,00 0,00 43.484,25
1887. NEVENKA BUKOVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 417,70 42.989,17 0,00 0,00 0,00 43.406,87
1888. GORAN ŠTORGA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1984 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 43.325,65 0,00 0,00 0,00 43.325,65
1889. ŠTEFANIJA KOREP VARAŽDINSKA,VISOKO 1949 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 43.279,81 0,00 0,00 0,00 43.279,81
1890. VJEKOSLAVA CVETKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1947 GORNJA VOĆA 40.010,89 0,00 -562,24 3.807,75 0,00 0,00 0,00 43.256,40
1891. ŠTEFANIJA KUŠEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 43.254,34 0,00 0,00 0,00 43.254,34
1892. FRANJO REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1946 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 43.136,74 0,00 0,00 0,00 43.136,74
1893. DIANA BALAŠKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 ALTDORF B. NURNBERG 0,00 0,00 0,00 43.122,99 0,00 0,00 0,00 43.122,99
1894. BENEDIKT MULER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.032,62 0,00 43.032,62
1895. VILMA GALE VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1938 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 42.949,71 0,00 0,00 0,00 42.949,71
1896. STJEPAN ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1947 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 42.789,84 0,00 0,00 0,00 42.789,84
1897. MARIJA NOVOTA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1946 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 42.772,87 0,00 0,00 0,00 42.772,87
1898. MARJANA KOŠUTAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1962 RADOVEC 0,00 0,00 0,00 42.740,08 0,00 0,00 0,00 42.740,08
1899. JAGICA VRBANČIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1959 VULIŠINEC 0,00 0,00 0,00 42.736,43 0,00 0,00 0,00 42.736,43
1900. IVAN RIHTARIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 TRNOVEC 0,00 0,00 0,00 42.713,39 0,00 0,00 0,00 42.713,39