OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1801. VJEKOSLAV HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1931 OSEČKA 0,00 0,00 0,00 49.569,22 0,00 0,00 0,00 49.569,22
1802. VLADIMIR MIKO VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1957 MAJERJE 1.737,19 0,00 0,00 47.780,43 0,00 0,00 0,00 49.517,62
1803. PREDRAG PILKO VARAŽDINSKA,BREZNICA 1976 BISAG 0,00 0,00 0,00 49.414,85 0,00 0,00 0,00 49.414,85
1804. STJEPAN NJEGOVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1945 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 0,00 49.404,24 0,00 0,00 0,00 49.404,24
1805. MIROSLAV SLAVIČEK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1981 SRAČINEC 0,00 0,00 338,85 49.061,56 0,00 0,00 0,00 49.400,41
1806. KATICA LEŽAIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1974 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 49.392,34 0,00 0,00 0,00 49.392,34
1807. DRAGUTIN MALTAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 49.248,40 0,00 0,00 0,00 49.248,40
1808. JOSIPA BREGOVIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1933 PEŠĆENICA VINIČKA 0,00 0,00 0,00 49.214,03 0,00 0,00 0,00 49.214,03
1809. SLAVA ŠIPOŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 49.212,30 0,00 0,00 0,00 49.212,30
1810. DRAGA CIMERMAN VARAŽDINSKA,LUDBREG 1948 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 49.195,37 0,00 0,00 0,00 49.195,37
1811. DARIO STRMEČKI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1986 BARTOLOVEC 5.807,87 0,00 116,61 43.253,33 0,00 0,00 0,00 49.177,81
1812. STJEPAN KUŠTER VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1947 ŽABNIK 0,00 0,00 0,00 48.953,26 0,00 205,14 0,00 49.158,40
1813. DANICA ERDEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1938 CRKOVEC 0,00 0,00 0,00 49.091,65 0,00 0,00 0,00 49.091,65
1814. VERONIKA JEŽOVITA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1946 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 49.075,99 0,00 0,00 0,00 49.075,99
1815. MARTIN KUKEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1967 JELOVEC VOĆANSKI 0,00 0,00 0,00 49.049,71 0,00 0,00 0,00 49.049,71
1816. NATALIO PREKUPEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1978 IVANEC 0,00 0,00 2.655,42 46.388,28 0,00 0,00 0,00 49.043,70
1817. JETMIR BAJRAMI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 49.009,56 0,00 0,00 0,00 49.009,56
1818. ZVONIMIR PICEK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1964 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 48.944,06 0,00 0,00 0,00 48.944,06
1819. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,VISOKO 1980 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 48.938,37 0,00 0,00 0,00 48.938,37
1820. DRAŽEN SLUNJSKI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1967 NOVI MAROF -3,47 0,00 15.772,44 33.116,28 0,00 0,00 0,00 48.885,25
1821. IVANKA BOSILJ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1953 BUDINŠČAK 0,00 0,00 0,00 48.804,22 0,00 0,00 0,00 48.804,22
1822. DAMIR KOMES VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 47.546,66 0,00 1.254,49 0,00 48.801,15
1823. JOSIP ROŽMARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1966 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 48.788,17 0,00 0,00 0,00 48.788,17
1824. SAMIR ISLAMI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1980 ŽIGROVEC -0,01 0,00 -53,51 48.572,57 0,00 0,00 0,00 48.519,05
1825. ANTUN BEDIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1945 VARAŽDIN 0,00 0,00 7.974,77 40.521,71 0,00 0,00 0,00 48.496,48
1826. PETAR GAŠPARUŠ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1954 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 48.460,48 0,00 0,00 0,00 48.460,48
1827. KRUNO KONTOŠIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1962 GLOBOČEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 48.454,70 0,00 0,00 0,00 48.454,70
1828. IVAN ŽARDIN VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1955 DUBOVICA 0,00 0,00 0,00 45.032,66 0,00 3.199,85 0,00 48.232,51
1829. PETRA MEĐIMUREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1988 VARAŽDIN 15.574,20 0,00 866,31 31.776,11 0,00 0,00 0,00 48.216,62
1830. MARIJA POZDER VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1975 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 48.134,88 0,00 0,00 0,00 48.134,88
1831. ZVONKO CIGLAR VARAŽDINSKA,BEDNJA 1963 ŠINKOVICA ŠAŠKA 0,00 0,00 0,00 48.021,07 0,00 0,00 0,00 48.021,07
1832. RENATE-ZDENKA JAMBREC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1975 STRMEC REMETINEČKI 0,00 0,00 706,66 47.170,29 0,00 0,00 0,00 47.876,95
1833. KRUNOSLAV VORIH VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 0,00 0,00 -2.875,50 50.723,08 0,00 0,00 0,00 47.847,58
1834. SVJETLANA DRAMAC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 OREHOVEC 0,00 0,00 0,00 47.822,79 0,00 0,00 0,00 47.822,79
1835. FRANJO BENDELJA VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1955 MADARAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 47.709,92 0,00 0,00 0,00 47.709,92
1836. ĐURĐICA KAPITAN VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1934 PETKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 47.687,09 0,00 0,00 0,00 47.687,09
1837. MARICA GLANJAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 47.681,09 0,00 0,00 0,00 47.681,09
1838. ZLATKO ŠAŠKO VARAŽDINSKA,VISOKO 1964 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 47.643,47 0,00 0,00 0,00 47.643,47
1839. MAGDALENA GRABROVEC VARAŽDINSKA,BEDNJA 1949 BREZOVA GORA 0,00 0,00 0,00 47.607,05 0,00 0,00 0,00 47.607,05
1840. MARIJA KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1940 KRČ 0,00 0,00 0,00 47.478,39 0,00 0,00 0,00 47.478,39
1841. KSENIJA KARABAIĆ-BUNČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1970 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 47.468,80 0,00 0,00 0,00 47.468,80
1842. NATAŠA SRNEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1971 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 47.338,35 0,00 0,00 0,00 47.338,35
1843. ĐURĐICA BLAŽIC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1968 HRŽENICA -84,17 0,00 3.202,78 44.204,88 0,00 0,00 0,00 47.323,49
1844. ŠTEFICA ZEBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.272,35 0,00 47.272,35
1845. IVAN PREMEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1957 SVETI ĐURĐ 0,00 0,00 0,00 47.253,50 0,00 0,00 0,00 47.253,50
1846. KRISTINA KOMADINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 47.245,33 0,00 0,00 0,00 47.245,33
1847. MILKA LOVREK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1935 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 47.083,42 0,00 0,00 0,00 47.083,42
1848. EVA BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1946 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 47.008,51 0,00 0,00 0,00 47.008,51
1849. MARIJA KUKEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1957 DONJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 46.995,50 0,00 0,00 0,00 46.995,50
1850. VLADO ŠVARC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1962 NOVO SELO PODRAVSKO 0,00 0,00 0,00 46.968,48 0,00 0,00 0,00 46.968,48
1851. MARIJA HUZJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 46.963,88 0,00 0,00 0,00 46.963,88
1852. DRAGICA KUČA VARAŽDINSKA,CESTICA 1967 DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA 0,00 0,00 0,00 46.929,97 0,00 0,00 0,00 46.929,97
1853. LJILJANA PEČEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 IVANEC 0,00 0,00 0,00 46.904,25 0,00 0,00 0,00 46.904,25
1854. VERA LAZAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 HRAŠĆICA 13.823,60 0,00 2.976,03 30.087,99 0,00 0,00 0,00 46.887,62
1855. VJEKOSLAV ŽUGEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 MOŽĐENEC 0,00 0,00 0,00 46.768,98 0,00 0,00 0,00 46.768,98
1856. MARICA HEGEDIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 46.693,81 0,00 0,00 0,00 46.693,81
1857. SLAVICA STANKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1931 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 46.678,35 0,00 0,00 0,00 46.678,35
1858. ELENA ŠALIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 12.762,46 0,00 372,14 28.486,06 0,00 5.037,84 0,00 46.658,50
1859. TOMO CUPAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1940 VARAŽDIN 20.942,55 0,00 4.322,00 21.384,48 0,00 0,00 0,00 46.649,03
1860. BRIGITA MESAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1981 GLOBOČEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 46.634,98 0,00 0,00 0,00 46.634,98
1861. STJEPAN ŠPREM VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1985 LEPOGLAVA 0,00 0,00 2.450,66 44.159,86 0,00 0,00 0,00 46.610,52
1862. NENAD IVANČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 88,30 46.443,53 0,00 0,00 0,00 46.531,83
1863. BARICA LAZAR VARAŽDINSKA,VINICA 1949 VINICA BREG 0,00 0,00 0,00 46.510,83 0,00 0,00 0,00 46.510,83
1864. ANA HORVAT VARAŽDINSKA,JALŽABET 1949 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 46.502,64 0,00 0,00 0,00 46.502,64
1865. HALDEJA HRAŠČANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 HRAŠĆICA 0,00 0,00 0,00 46.450,11 0,00 0,00 0,00 46.450,11
1866. LJUBICA KUZMIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1958 VISOKO 0,00 0,00 0,00 46.445,27 0,00 0,00 0,00 46.445,27
1867. MARTINA HABEK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1981 GORNJI KNEGINEC -739,01 0,00 70,88 47.090,61 0,00 0,00 0,00 46.422,48
1868. MARICA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 46.422,41 0,00 0,00 0,00 46.422,41
1869. ANTONIJA ZAGOREC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1953 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 46.395,85 0,00 0,00 0,00 46.395,85
1870. DRAGICA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 46.323,40 0,00 0,00 0,00 46.323,40
1871. DARKO ČRETNI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1984 LEPOGLAVA 0,00 0,00 -580,11 46.838,92 0,00 0,00 0,00 46.258,81
1872. KAZIMIR ŠPREM VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 HRAŠĆICA 0,00 0,00 523,82 45.727,28 0,00 0,00 0,00 46.251,10
1873. MATO ŠTABA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1961 NOVI MAROF 0,00 0,00 387,19 45.816,99 0,00 0,00 0,00 46.204,18
1874. IVANKA FLORJANIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1966 TRNOVEC 0,00 0,00 0,00 46.024,57 0,00 0,00 0,00 46.024,57
1875. FRANJO SOMOGJI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1942 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 46.015,34 0,00 0,00 0,00 46.015,34
1876. DRAGICA KRIŽANEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1979 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 46.013,77 0,00 0,00 0,00 46.013,77
1877. IVICA LENDL VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 45.987,58 0,00 0,00 0,00 45.987,58
1878. BARA HORBEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1952 GREDA 0,00 0,00 0,00 45.967,26 0,00 0,00 0,00 45.967,26
1879. MIHAELA PREKUPEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1983 DRUŠKOVEC 40.428,74 0,00 1.688,36 3.810,84 0,00 0,00 0,00 45.927,94
1880. BOŽENA LAZAR VARAŽDINSKA,VINICA 1958 GORUŠEVNJAK 0,00 0,00 0,00 45.914,70 0,00 0,00 0,00 45.914,70
1881. MARIJA HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1931 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 45.885,11 0,00 0,00 0,00 45.885,11
1882. VERONIKA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1943 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 45.857,24 0,00 0,00 0,00 45.857,24
1883. STJEPAN ERNEČIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1954 SLIVARSKO 23.368,70 0,00 3.847,01 18.436,97 0,00 183,22 0,00 45.835,90
1884. SNJEŽANA BANIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1971 BELETINEC 0,00 0,00 137,90 45.575,81 0,00 0,00 0,00 45.713,71
1885. ROZA HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1937 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 45.659,13 0,00 0,00 0,00 45.659,13
1886. JADRANKA MLINAREK VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1970 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 45.534,41 0,00 0,00 0,00 45.534,41
1887. MARTA FLORJANOVIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1935 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 45.505,40 0,00 0,00 0,00 45.505,40
1888. JOSIPA BLAGUŠKI VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1945 GREDA 0,00 0,00 0,00 45.424,58 0,00 0,00 0,00 45.424,58
1889. BARICA ZAGORŠĆAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1937 VRBNO 0,00 0,00 0,00 45.404,16 0,00 0,00 0,00 45.404,16
1890. TOMISLAV SAKAČ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1962 LJUBEŠĆICA 8.170,47 0,00 -189,19 37.415,84 0,00 0,00 0,00 45.397,12
1891. DAMIR CIKAČ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1969 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 2.471,01 42.896,62 0,00 0,00 0,00 45.367,63
1892. KARLO MAŠIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1944 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 45.356,10 0,00 0,00 0,00 45.356,10
1893. SREĆKO VUJEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1956 VARAŽDIN 0,00 0,00 45.345,18 0,00 0,00 0,00 0,00 45.345,18
1894. BRANKO TURKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 198,84 0,00 0,00 45.102,71 0,00 45.301,55
1895. IZIDOR KEDER VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1954 VULIŠINEC 0,00 0,00 0,00 45.246,65 0,00 0,00 0,00 45.246,65
1896. MILJENKO KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1977 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 45.232,32 0,00 0,00 0,00 45.232,32
1897. MARIJA ROŽMARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1961 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 45.228,09 0,00 0,00 0,00 45.228,09
1898. IVAN PRESEČKI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1958 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 45.220,47 0,00 0,00 0,00 45.220,47
1899. MILAN ZADRAVEC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1935 NOVO SELO PODRAVSKO 0,00 0,00 0,00 45.069,76 0,00 0,00 0,00 45.069,76
1900. SAŠA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 20.389,54 0,00 -0,02 24.644,88 0,00 0,00 0,00 45.034,40