OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1801. DRAGICA ŠMRČEK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1955 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 46.531,79 0,00 0,00 0,00 46.531,79
1802. ANA KUNA VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1956 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 46.494,48 0,00 0,00 0,00 46.494,48
1803. KATICA HADROVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1960 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 46.477,59 0,00 0,00 0,00 46.477,59
1804. DANICA LUKAVEČKI VARAŽDINSKA,IVANEC 1945 LUKAVEC 0,00 0,00 0,00 46.444,85 0,00 0,00 0,00 46.444,85
1805. RUŽICA MATOVINA VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1983 SRAČINEC 18.989,38 0,00 16.399,66 11.037,73 0,00 0,00 0,00 46.426,77
1806. MARTINA ŽIHER VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1984 BILJEVEC 0,00 0,00 0,00 46.415,68 0,00 0,00 0,00 46.415,68
1807. NENAD KOCIJAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 7.310,42 0,00 0,00 39.087,68 0,00 46.398,10
1808. FRANJO SOMOGJI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1942 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 46.365,13 0,00 0,00 0,00 46.365,13
1809. MIRSADA BUKOVČAK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1954 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 46.316,70 0,00 0,00 0,00 46.316,70
1810. STJEPAN CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 46.313,81 0,00 0,00 0,00 46.313,81
1811. MLADEN TELEBAR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1971 SLIVARSKO 0,00 0,00 0,00 46.278,30 0,00 0,00 0,00 46.278,30
1812. JOSIP DUKARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1963 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 46.278,23 0,00 0,00 0,00 46.278,23
1813. DRAGICA KUČA VARAŽDINSKA,CESTICA 1967 DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA 0,00 0,00 0,00 46.270,47 0,00 0,00 0,00 46.270,47
1814. ŠTEFANIJA PALI VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1949 BUTKOVEC 0,00 0,00 0,00 46.238,24 0,00 0,00 0,00 46.238,24
1815. DRAGUTIN DRAKŠIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 TRAKOŠĆAN 0,00 0,00 0,00 46.190,74 0,00 0,00 0,00 46.190,74
1816. JOSIPA ŠIPEK VARAŽDINSKA,VINICA 1942 GORNJE LADANJE 0,00 0,00 0,00 46.150,66 0,00 0,00 0,00 46.150,66
1817. MARIJA KNAPIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1937 LJUBELJ KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 46.097,48 0,00 0,00 0,00 46.097,48
1818. DANICA CUKLIN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1955 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 46.050,94 0,00 0,00 0,00 46.050,94
1819. MILKA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1950 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 46.010,51 0,00 0,00 0,00 46.010,51
1820. ILIJA BEGIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1976 BARTOLOVEC -212,92 0,00 334,04 45.848,84 0,00 0,00 0,00 45.969,96
1821. VLADO POSAVEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1969 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 45.943,42 0,00 0,00 0,00 45.943,42
1822. KREŠIMIR LUKINIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1983 VARAŽDIN -417,09 0,00 0,00 46.335,61 0,00 0,00 0,00 45.918,52
1823. MARIJA POZDER VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1975 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 45.866,20 0,00 0,00 0,00 45.866,20
1824. MARIJA OPET VARAŽDINSKA,BREZNICA 1949 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 45.816,04 0,00 0,00 0,00 45.816,04
1825. DRAGUTIN KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1967 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 45.720,91 0,00 0,00 0,00 45.720,91
1826. DRAGO SABOL VARAŽDINSKA,LUDBREG 1950 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 45.714,52 0,00 0,00 0,00 45.714,52
1827. LJUDEVIT VRTAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1950 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 45.701,43 0,00 0,00 0,00 45.701,43
1828. BRANKA ĐURANEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 45.678,80 0,00 0,00 0,00 45.678,80
1829. MARIJA PUŠTEK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1941 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 45.571,65 0,00 0,00 0,00 45.571,65
1830. BOŽIDAR STANČIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1962 JURKETINEC 0,00 0,00 0,00 45.531,00 0,00 0,00 0,00 45.531,00
1831. MARIJA ZGREBEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1940 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 45.274,76 0,00 0,00 0,00 45.274,76
1832. TOMISLAV PAVLIČEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 17.140,71 0,00 28.088,72 0,00 45.229,43
1833. ANICA PRIŠLIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 45.039,20 0,00 0,00 0,00 45.039,20
1834. IVANA DRAGULJIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1990 MAJERJE 0,00 0,00 0,00 45.013,17 0,00 0,00 0,00 45.013,17
1835. RASMI SALEM VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1948 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 44.730,48 0,00 0,00 0,00 44.730,48
1836. MARICA ŽEŽELJ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 44.719,39 0,00 0,00 0,00 44.719,39
1837. IVANA PUTTAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 19.899,64 0,00 24.811,09 0,00 44.710,73
1838. BRANKO PROFUNTAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 44.706,56 0,00 0,00 0,00 44.706,56
1839. KATICA KUZMIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1934 VISOKO 0,00 0,00 0,00 44.690,00 0,00 0,00 0,00 44.690,00
1840. DANIJEL KOROTAJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 7.142,21 0,00 466,75 37.003,87 0,00 0,00 0,00 44.612,83
1841. IVICA BENKOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1977 DONJE MAKOJIŠĆE 0,00 0,00 0,00 44.600,82 0,00 0,00 0,00 44.600,82
1842. ERVIN KLJAKOVIĆ-GAŠPIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1977 BARTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 44.594,15 0,00 0,00 0,00 44.594,15
1843. ZORAN RADIKOVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1981 VINOGRADI LUDBREŠKI 0,00 0,00 2.258,47 42.318,31 0,00 0,00 0,00 44.576,78
1844. KATICA POSAVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1932 DRENOVEC 0,00 0,00 0,00 44.548,25 0,00 0,00 0,00 44.548,25
1845. IVAN PINTARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.414,77 0,00 44.414,77
1846. BARBARA PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1948 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 44.257,32 0,00 0,00 0,00 44.257,32
1847. DAMIR BAIS VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 44.211,34 0,00 0,00 0,00 44.211,34
1848. ANA ŠAFRAN VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1951 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 44.093,44 0,00 0,00 0,00 44.093,44
1849. ZDRAVKA NOVOSEL VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 0,00 0,00 591,72 43.472,78 0,00 0,00 0,00 44.064,50
1850. NEVENKA BUKOVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 425,05 43.613,30 0,00 0,00 0,00 44.038,35
1851. KRISPIN FERČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1935 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 44.009,40 0,00 0,00 0,00 44.009,40
1852. DRAGUTIN ŠTEFANEC VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1956 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 43.981,74 0,00 0,00 0,00 43.981,74
1853. VJEKOSLAVA CVETKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1947 GORNJA VOĆA 40.618,24 0,00 -562,24 3.875,30 0,00 0,00 0,00 43.931,30
1854. NIMAN RAHMANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 43.925,31 0,00 0,00 0,00 43.925,31
1855. JOSIP PODBOJEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1950 SELNIK 0,00 0,00 0,00 43.898,27 0,00 0,00 0,00 43.898,27
1856. JALŽA VIDAČIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1930 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 0,00 0,00 0,00 43.851,40 0,00 0,00 0,00 43.851,40
1857. ŠTEFANIJA KOREP VARAŽDINSKA,VISOKO 1949 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 43.769,30 0,00 0,00 0,00 43.769,30
1858. SUZANA PETROVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 43.743,49 0,00 0,00 0,00 43.743,49
1859. ŠTEFANIJA KUŠEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 43.738,02 0,00 0,00 0,00 43.738,02
1860. MIRKO ŠANJEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,46 0,00 9,75 43.554,41 0,00 0,00 0,00 43.564,62
1861. BENEDIKT MULER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.506,83 0,00 43.506,83
1862. STJEPAN ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1947 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 43.294,13 0,00 0,00 0,00 43.294,13
1863. MARIJA NOVOTA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1946 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 43.268,09 0,00 0,00 0,00 43.268,09
1864. DIANA BALAŠKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 ALTDORF B. NURNBERG 0,00 0,00 0,00 43.212,74 0,00 0,00 0,00 43.212,74
1865. JAGICA VRBANČIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1959 VULIŠINEC 0,00 0,00 0,00 43.180,61 0,00 0,00 0,00 43.180,61
1866. MARJANA KOŠUTAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1962 RADOVEC 0,00 0,00 0,00 43.179,69 0,00 0,00 0,00 43.179,69
1867. ŠTEFANIJA KATALENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1957 DONJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 43.133,33 0,00 0,00 0,00 43.133,33
1868. VILMA GALE VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1938 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 43.103,64 0,00 0,00 0,00 43.103,64
1869. BORIS TOPLAK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1955 DONJI KNEGINEC 252,46 0,00 1.369,98 41.296,70 0,00 0,00 0,00 42.919,14
1870. IVAN KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1951 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 42.918,45 0,00 0,00 0,00 42.918,45
1871. JOSIPA BUHIN VARAŽDINSKA,IVANEC 1950 MARGEČAN 0,00 0,00 0,00 42.852,19 0,00 0,00 0,00 42.852,19
1872. MARIO KRUŠEC VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1973 SLANJE -453,49 0,00 0,00 43.299,26 0,00 0,00 0,00 42.845,77
1873. FRANJO REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1946 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 42.837,71 0,00 0,00 0,00 42.837,71
1874. FRANJO ŠAFAREK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1963 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 42.725,72 0,00 0,00 0,00 42.725,72
1875. STJEPAN ĐURĐEK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 42.705,01 0,00 0,00 0,00 42.705,01
1876. JOSIP BEŠENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1952 LESKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 42.700,30 0,00 0,00 0,00 42.700,30
1877. WANDA-NILLA BALAŽIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 42.641,38 0,00 0,00 0,00 42.641,38
1878. VERICA FIŠLI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 42.598,14 0,00 0,00 0,00 42.598,14
1879. ANDREJ PEVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 VARAŽDIN 0,00 0,00 559,95 41.986,63 0,00 0,00 0,00 42.546,58
1880. KATARINA TURŠČAK VARAŽDINSKA,CESTICA 1953 SELCI KRIŽOVLJANSKI 0,00 0,00 0,00 42.538,45 0,00 0,00 0,00 42.538,45
1881. ŠTEFA ŠPANIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1954 LJUBEŠĆICA 0,00 0,00 0,00 42.528,22 0,00 0,00 0,00 42.528,22
1882. MARIJA KOČEVAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1940 SELCI KRIŽOVLJANSKI 0,00 0,00 0,00 42.497,67 0,00 0,00 0,00 42.497,67
1883. ANDREJA MARTINEZ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN -150,71 25.575,65 -33,24 -233,90 0,00 17.263,55 0,00 42.421,35
1884. RUŽICA AMADORI VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1956 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 42.359,96 0,00 0,00 0,00 42.359,96
1885. BRANKO KUŠTER VARAŽDINSKA,IVANEC 1967 PUNIKVE 894,45 0,00 573,05 40.889,86 0,00 -14,66 0,00 42.342,70
1886. IVAN RIHTARIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 TRNOVEC 0,00 0,00 0,00 42.300,74 0,00 0,00 0,00 42.300,74
1887. DANIJELA PREMUŠ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1970 VARAŽDIN BREG 10.436,47 0,00 0,00 31.665,53 0,00 0,00 0,00 42.102,00
1888. IVAN TRAJBAR VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1944 BARTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 42.061,32 0,00 0,00 0,00 42.061,32
1889. ANA HORVAT VARAŽDINSKA,JALŽABET 1949 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 42.043,86 0,00 0,00 0,00 42.043,86
1890. FRANC JAZBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 42.015,98 0,00 0,00 0,00 42.015,98
1891. ANDREJA BUHIN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1973 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 41.808,17 0,00 0,00 0,00 41.808,17
1892. IVKA MARGETIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1958 BREZNICA -0,33 0,00 438,99 41.338,16 0,00 0,00 0,00 41.776,82
1893. MIROSLAV RANĐIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1952 TRNOVEC 0,00 0,00 41.724,23 0,00 0,00 0,00 0,00 41.724,23
1894. MARICA STUBIČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1960 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 41.724,19 0,00 0,00 0,00 41.724,19
1895. ZLATKO PINTARIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1977 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 7.788,82 33.898,50 0,00 0,00 0,00 41.687,32
1896. VALENT RUSEK VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1945 KRŠČENOVEC 0,00 0,00 0,00 41.681,74 0,00 0,00 0,00 41.681,74
1897. MARIO SVIBEN VARAŽDINSKA,BREZNICA 1984 JALES BREZNIČKI 2.231,35 0,00 1.796,00 37.653,21 0,00 0,00 0,00 41.680,56
1898. VLADIMIR NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1959 MAJERJE 16.616,07 0,00 0,00 25.030,65 0,00 0,00 0,00 41.646,72
1899. STJEPAN LEVATIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 GORNJI KUĆAN 0,00 0,00 0,00 41.561,86 0,00 0,00 0,00 41.561,86
1900. IVAN ROŽMARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1954 ŠIJANEC 0,00 0,00 0,00 41.507,01 0,00 0,00 0,00 41.507,01