OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1801. ZLATKO PETROVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 49.514,14 0,00 0,00 0,00 49.514,14
1802. MLADEN IVEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1963 MOŽĐENEC -1,06 0,00 0,00 49.508,26 0,00 0,00 0,00 49.507,20
1803. MARIJA BIŠKUP VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1957 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 49.434,86 0,00 0,00 0,00 49.434,86
1804. ŠTEFANIJA MUŽIC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1960 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 49.244,85 0,00 0,00 0,00 49.244,85
1805. TIHOMIR KNEZEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 LUNJKOVEC 0,00 0,00 0,00 49.216,43 0,00 0,00 0,00 49.216,43
1806. BRATISLAV KLISURIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1974 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 49.112,02 0,00 0,00 0,00 49.112,02
1807. ANTE LAUŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1986 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.934,23 0,00 8.847,63 38.330,00 0,00 0,00 0,00 49.111,86
1808. STJEPAN POSUD VARAŽDINSKA,BREZNICA 1944 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 49.051,62 0,00 0,00 0,00 49.051,62
1809. ŠTEFANIJA ABRAHAM VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1952 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 49.032,91 0,00 0,00 0,00 49.032,91
1810. ŠTEFANIJA PRSTEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1960 PETKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 49.018,91 0,00 0,00 0,00 49.018,91
1811. RUŽA TRGLAČNIK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1948 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 48.981,07 0,00 0,00 0,00 48.981,07
1812. MARIJA MUMLEK VARAŽDINSKA,CESTICA 1955 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 48.973,09 0,00 0,00 0,00 48.973,09
1813. LJUDEVIT BUKAL VARAŽDINSKA,VISOKO 1928 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 48.853,46 0,00 0,00 0,00 48.853,46
1814. ĐURĐICA BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1976 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 48.792,02 0,00 0,00 0,00 48.792,02
1815. STANKO RUNJAK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1962 STRUGA 0,00 0,00 0,00 48.762,34 0,00 0,00 0,00 48.762,34
1816. ALEN LENČEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1986 SLOKOVEC -953,10 0,00 837,89 48.864,87 0,00 0,00 0,00 48.749,66
1817. IVAN ŠKORANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1948 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 48.724,28 0,00 0,00 0,00 48.724,28
1818. LJUBICA KRANJČIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1955 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 48.695,08 0,00 0,00 0,00 48.695,08
1819. DRAGO MIJATOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 48.608,52 0,00 0,00 0,00 48.608,52
1820. ŠTEFICA ZEBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.563,01 0,00 48.563,01
1821. MATILDA KOKOT VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 48.495,05 0,00 0,00 0,00 48.495,05
1822. GABRIJELA SKLEPIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 48.465,91 0,00 0,00 0,00 48.465,91
1823. ZVONKO DREVEN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 17.803,90 30.660,66 0,00 0,00 0,00 48.464,56
1824. TOMISLAV VAROVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1980 POLJANEC 2.878,55 0,00 6.861,03 38.722,98 0,00 0,00 0,00 48.462,56
1825. FRANJO FURJAN VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1953 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 48.398,82 0,00 0,00 0,00 48.398,82
1826. MARIJA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.392,37 0,00 48.392,37
1827. BORIS DRETAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1951 LEPOGLAVA 8.280,10 0,00 0,00 40.089,46 0,00 0,00 0,00 48.369,56
1828. MARIJA KUDELJNJAK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 51.017,97 0,00 -2.649,75 0,00 48.368,22
1829. KRISTIJAN RUŠEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1977 SRAČINEC -1.896,39 0,00 -0,18 50.145,25 0,00 0,00 0,00 48.248,68
1830. KATARINA CILER VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1957 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 48.218,13 0,00 0,00 0,00 48.218,13
1831. ŠTEFANIJA BOBEK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1949 JAKOPOVEC 0,00 0,00 0,00 48.209,03 0,00 0,00 0,00 48.209,03
1832. VLADIMIR MIKO VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1957 MAJERJE 1.687,61 0,00 0,00 46.499,07 0,00 0,00 0,00 48.186,68
1833. IVANKA MAJER VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 48.168,61 0,00 0,00 0,00 48.168,61
1834. MARTIN KUKEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1967 JELOVEC VOĆANSKI 0,00 0,00 0,00 48.125,62 0,00 0,00 0,00 48.125,62
1835. STJEPAN NJEGOVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1945 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 0,00 48.121,01 0,00 0,00 0,00 48.121,01
1836. MARIJA ŠINCEK VARAŽDINSKA,CESTICA 1953 NATKRIŽOVLJAN 0,00 0,00 0,00 48.097,48 0,00 0,00 0,00 48.097,48
1837. KATICA LEŽAIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1974 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 48.094,91 0,00 0,00 0,00 48.094,91
1838. STJEPAN KUŠTER VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1947 ŽABNIK 0,00 0,00 0,00 47.814,82 0,00 200,39 0,00 48.015,21
1839. DRAGA CIMERMAN VARAŽDINSKA,LUDBREG 1948 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 47.926,84 0,00 0,00 0,00 47.926,84
1840. VJEKOSLAV HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1931 OSEČKA 0,00 0,00 0,00 47.844,87 0,00 0,00 0,00 47.844,87
1841. VERONIKA JEŽOVITA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1946 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 47.783,22 0,00 0,00 0,00 47.783,22
1842. DRAGUTIN KLOPOTAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 PRESEČNO 0,00 0,00 0,00 47.778,07 0,00 0,00 0,00 47.778,07
1843. DARIO STRMEČKI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1986 BARTOLOVEC 5.634,75 0,00 116,61 42.015,79 0,00 0,00 0,00 47.767,15
1844. DANICA ERDEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1938 CRKOVEC 0,00 0,00 0,00 47.763,58 0,00 0,00 0,00 47.763,58
1845. JOSIPA BREGOVIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1933 PEŠĆENICA VINIČKA 0,00 0,00 0,00 47.664,75 0,00 0,00 0,00 47.664,75
1846. LJERKA FILIPOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 47.649,90 0,00 0,00 0,00 47.649,90
1847. ZVONIMIR PICEK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1964 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 47.630,41 0,00 0,00 0,00 47.630,41
1848. DAMIR KOMES VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 46.393,27 0,00 1.224,58 0,00 47.617,85
1849. VESNA CRNKOVIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1963 TURČIN 0,00 0,00 0,00 47.600,37 0,00 0,00 0,00 47.600,37
1850. IVANKA BOSILJ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1953 BUDINŠČAK 0,00 0,00 0,00 47.553,45 0,00 0,00 0,00 47.553,45
1851. MILKA ŠAMEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1946 JAKOPOVEC 0,00 0,00 0,00 47.495,32 0,00 0,00 0,00 47.495,32
1852. GABRO BOŠĆAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1959 VISOKO 0,00 0,00 0,00 47.342,21 0,00 0,00 0,00 47.342,21
1853. SLAVA ŠIPOŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 47.333,67 0,00 0,00 0,00 47.333,67
1854. RADIVOJ KOPJAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 47.286,74 0,00 0,00 0,00 47.286,74
1855. JETMIR BAJRAMI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 47.278,87 0,00 0,00 0,00 47.278,87
1856. IVAN ŽARDIN VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1955 DUBOVICA 0,00 0,00 0,00 43.906,03 0,00 3.126,91 0,00 47.032,94
1857. MARICA BENKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 VISOKO 0,00 0,00 0,00 46.884,39 0,00 0,00 0,00 46.884,39
1858. SAMIR ISLAMI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1980 ŽIGROVEC 0,01 0,00 314,42 46.494,78 0,00 0,00 0,00 46.809,21
1859. ZVONKO CIGLAR VARAŽDINSKA,BEDNJA 1963 ŠINKOVICA ŠAŠKA 0,00 0,00 0,00 46.784,84 0,00 0,00 0,00 46.784,84
1860. ANTUN BEDIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1945 VARAŽDIN 0,00 0,00 7.687,23 39.060,65 0,00 0,00 0,00 46.747,88
1861. PREDRAG PILKO VARAŽDINSKA,BREZNICA 1976 BISAG 0,00 0,00 0,00 46.708,24 0,00 0,00 0,00 46.708,24
1862. FRANJO BENDELJA VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1955 MADARAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 46.614,26 0,00 0,00 0,00 46.614,26
1863. ANA CESTAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1951 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 46.580,63 0,00 0,00 0,00 46.580,63
1864. DRAGUTIN MALTAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 46.560,34 0,00 0,00 0,00 46.560,34
1865. STJEPAN KOVAČEVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1948 BORENEC 0,00 0,00 0,00 46.550,03 0,00 0,00 0,00 46.550,03
1866. PETRA MEĐIMUREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1988 VARAŽDIN 15.028,18 0,00 840,37 30.676,05 0,00 0,00 0,00 46.544,60
1867. KATARINA GOTOVAC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1934 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 46.366,61 0,00 0,00 0,00 46.366,61
1868. VLADIMIR POKOS VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1957 VRBANOVEC -1,39 0,00 0,00 46.352,55 0,00 0,00 0,00 46.351,16
1869. MAGDALENA GRABROVEC VARAŽDINSKA,BEDNJA 1949 BREZOVA GORA 0,00 0,00 0,00 46.272,51 0,00 0,00 0,00 46.272,51
1870. KRISTINA KOMADINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 46.268,13 0,00 0,00 0,00 46.268,13
1871. KRUNOSLAV VORIH VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 0,00 0,00 -2.875,50 49.136,12 0,00 0,00 0,00 46.260,62
1872. ĐURĐICA KAPITAN VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1934 PETKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 46.170,29 0,00 0,00 0,00 46.170,29
1873. NATAŠA SRNEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1971 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 46.168,39 0,00 0,00 0,00 46.168,39
1874. MARICA GLANJAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 46.153,16 0,00 0,00 0,00 46.153,16
1875. MARIJA KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1940 KRČ 0,00 0,00 0,00 46.107,06 0,00 0,00 0,00 46.107,06
1876. DRAGUTIN BANJKOVEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1959 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 46.061,70 0,00 0,00 0,00 46.061,70
1877. DRAGUTIN TURKOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1955 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 46.055,54 0,00 0,00 0,00 46.055,54
1878. IVANKA CENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1968 VARAŽDINSKE TOPLICE 0,00 0,00 3.130,78 42.833,14 0,00 0,00 0,00 45.963,92
1879. BRANKA HORVAT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1975 LUDBREG 8.659,31 0,00 10.503,68 26.640,96 0,00 0,00 0,00 45.803,95
1880. MARIJA KUKEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1957 DONJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 45.798,32 0,00 0,00 0,00 45.798,32
1881. MARIJA HUZJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 45.774,37 0,00 0,00 0,00 45.774,37
1882. VERONIKA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1943 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 45.743,02 0,00 0,00 0,00 45.743,02
1883. EVA BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1946 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 45.669,27 0,00 0,00 0,00 45.669,27
1884. FRANJO SOMOGJI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1942 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 45.667,77 0,00 0,00 0,00 45.667,77
1885. RENATE-ZDENKA JAMBREC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1975 STRMEC REMETINEČKI 0,00 0,00 682,59 44.922,89 0,00 0,00 0,00 45.605,48
1886. VJEKOSLAV ŽUGEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 MOŽĐENEC 0,00 0,00 0,00 45.591,80 0,00 0,00 0,00 45.591,80
1887. BRIGITA MESAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1981 GLOBOČEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 45.577,54 0,00 0,00 0,00 45.577,54
1888. STANKO SABOL VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1960 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 45.563,76 0,00 0,00 0,00 45.563,76
1889. LJUBICA KUZMIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1958 VISOKO 0,00 0,00 0,00 45.538,04 0,00 0,00 0,00 45.538,04
1890. IVAN PATARČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1985 GORNJI KNEGINEC 0,00 0,00 161,42 45.310,15 0,00 0,00 0,00 45.471,57
1891. VERICA FIŠLI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 45.450,42 0,00 -1,84 0,00 45.448,58
1892. LJILJANA PEČEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 IVANEC 0,00 0,00 0,00 45.433,94 0,00 0,00 0,00 45.433,94
1893. MIRJANA IVANUŠIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1973 MADŽAREVO 0,00 0,00 0,00 45.429,04 0,00 0,00 0,00 45.429,04
1894. HALDEJA HRAŠČANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 HRAŠĆICA 0,00 0,00 0,00 45.415,70 0,00 0,00 0,00 45.415,70
1895. SLAVICA STANKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1931 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 45.344,64 0,00 0,00 0,00 45.344,64
1896. IVANKA FLORJANIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1966 TRNOVEC 0,00 0,00 -0,01 45.300,22 0,00 0,00 0,00 45.300,21
1897. MARICA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 45.251,08 0,00 0,00 0,00 45.251,08
1898. LJUBICA SAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 181,86 0,00 3.933,86 41.070,39 0,00 0,00 0,00 45.186,11
1899. SVJETLANA DRAMAC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 OREHOVEC 0,00 0,00 0,00 45.167,43 0,00 0,00 0,00 45.167,43
1900. BARICA LAZAR VARAŽDINSKA,VINICA 1949 VINICA BREG 0,00 0,00 0,00 45.157,28 0,00 0,00 0,00 45.157,28