OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1801. STANKO RUNJAK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1962 STRUGA 0,00 0,00 0,00 49.586,30 0,00 0,00 0,00 49.586,30
1802. LJUBICA KRANJČIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1955 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 49.502,87 0,00 0,00 0,00 49.502,87
1803. TOMISLAV VAROVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1980 POLJANEC 2.930,07 0,00 6.985,33 39.415,31 0,00 0,00 0,00 49.330,71
1804. IVAN ŠKORANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1948 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 49.285,26 0,00 0,00 0,00 49.285,26
1805. KRISTIJAN RUŠEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1977 SRAČINEC -1.896,39 0,00 -0,18 51.155,06 0,00 0,00 0,00 49.258,49
1806. ĐURĐICA BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1976 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 49.256,87 0,00 0,00 0,00 49.256,87
1807. KATARINA CILER VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1957 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 49.240,46 0,00 0,00 0,00 49.240,46
1808. GABRIJELA SKLEPIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 49.205,08 0,00 0,00 0,00 49.205,08
1809. ŠTEFANIJA BOBEK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1949 JAKOPOVEC 0,00 0,00 0,00 49.165,16 0,00 0,00 0,00 49.165,16
1810. IVAN PATARČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1985 GORNJI KNEGINEC 0,00 0,00 165,84 48.986,63 0,00 0,00 0,00 49.152,47
1811. MARIJA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.145,39 0,00 49.145,39
1812. MATILDA KOKOT VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 49.142,41 0,00 0,00 0,00 49.142,41
1813. DRAGO MIJATOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 49.127,42 0,00 0,00 0,00 49.127,42
1814. MARIJA ŠINCEK VARAŽDINSKA,CESTICA 1953 NATKRIŽOVLJAN 0,00 0,00 0,00 49.085,86 0,00 0,00 0,00 49.085,86
1815. DRAGUTIN KLOPOTAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 PRESEČNO 0,00 0,00 0,00 49.038,95 0,00 0,00 0,00 49.038,95
1816. KATICA LEŽAIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1974 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 49.011,51 0,00 0,00 0,00 49.011,51
1817. IVANKA MAJER VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 48.963,81 0,00 0,00 0,00 48.963,81
1818. KATARINA GOTOVAC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1934 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 48.902,60 0,00 0,00 0,00 48.902,60
1819. VLADIMIR MIKO VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1957 MAJERJE 1.712,67 0,00 0,00 47.146,78 0,00 0,00 0,00 48.859,45
1820. ŠTEFICA ZEBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.826,83 0,00 48.826,83
1821. VESNA CRNKOVIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1963 TURČIN 0,00 0,00 0,00 48.818,35 0,00 0,00 0,00 48.818,35
1822. GABRO BOŠĆAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1959 VISOKO 0,00 0,00 0,00 48.800,72 0,00 0,00 0,00 48.800,72
1823. STJEPAN NJEGOVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1945 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 0,00 48.769,68 0,00 0,00 0,00 48.769,68
1824. RADIVOJ KOPJAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 48.744,61 0,00 0,00 0,00 48.744,61
1825. ĐURĐICA BLAŽIC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1968 HRŽENICA 2.951,07 0,00 3.115,76 42.667,55 0,00 0,00 0,00 48.734,38
1826. VJEKOSLAV HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1931 OSEČKA 0,00 0,00 0,00 48.716,52 0,00 0,00 0,00 48.716,52
1827. DRAGUTIN BANJKOVEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1959 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 48.651,41 0,00 0,00 0,00 48.651,41
1828. MARTIN KUKEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1967 JELOVEC VOĆANSKI 0,00 0,00 0,00 48.592,74 0,00 0,00 0,00 48.592,74
1829. DRAGA CIMERMAN VARAŽDINSKA,LUDBREG 1948 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 48.568,07 0,00 0,00 0,00 48.568,07
1830. DARIO STRMEČKI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1986 BARTOLOVEC 5.722,26 0,00 116,61 42.641,35 0,00 0,00 0,00 48.480,22
1831. STJEPAN KOVAČEVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1948 BORENEC 0,00 0,00 0,00 48.467,49 0,00 0,00 0,00 48.467,49
1832. JOSIPA BREGOVIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1933 PEŠĆENICA VINIČKA 0,00 0,00 0,00 48.447,90 0,00 0,00 0,00 48.447,90
1833. VERONIKA JEŽOVITA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1946 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 48.436,71 0,00 0,00 0,00 48.436,71
1834. DANICA ERDEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1938 CRKOVEC 0,00 0,00 0,00 48.434,91 0,00 0,00 0,00 48.434,91
1835. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,VISOKO 1980 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 48.415,13 0,00 0,00 0,00 48.415,13
1836. ZVONIMIR PICEK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1964 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 48.294,45 0,00 0,00 0,00 48.294,45
1837. SLAVA ŠIPOŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 48.283,31 0,00 0,00 0,00 48.283,31
1838. DAMIR KOMES VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 46.976,30 0,00 1.239,70 0,00 48.216,00
1839. STANKO SABOL VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1960 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 48.207,49 0,00 0,00 0,00 48.207,49
1840. MILKA ŠAMEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1946 JAKOPOVEC 0,00 0,00 0,00 48.195,89 0,00 0,00 0,00 48.195,89
1841. IVANKA BOSILJ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1953 BUDINŠČAK 0,00 0,00 0,00 48.185,71 0,00 0,00 0,00 48.185,71
1842. PREDRAG PILKO VARAŽDINSKA,BREZNICA 1976 BISAG 0,00 0,00 0,00 48.166,75 0,00 0,00 0,00 48.166,75
1843. JETMIR BAJRAMI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 48.153,73 0,00 0,00 0,00 48.153,73
1844. STJEPAN KUŠTER VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1947 ŽABNIK 0,00 0,00 0,00 47.876,41 0,00 202,79 0,00 48.079,20
1845. DRAGUTIN MALTAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 48.009,47 0,00 0,00 0,00 48.009,47
1846. SAMIR ISLAMI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1980 ŽIGROVEC 0,01 0,00 321,77 47.545,10 0,00 0,00 0,00 47.866,88
1847. MARICA BENKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 VISOKO 0,00 0,00 0,00 47.747,29 0,00 0,00 0,00 47.747,29
1848. IVAN ŽARDIN VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1955 DUBOVICA 0,00 0,00 0,00 44.475,53 0,00 3.163,78 0,00 47.639,31
1849. ANTUN BEDIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1945 VARAŽDIN 0,00 0,00 7.832,58 39.799,21 0,00 0,00 0,00 47.631,79
1850. ZVONKO CIGLAR VARAŽDINSKA,BEDNJA 1963 ŠINKOVICA ŠAŠKA 0,00 0,00 0,00 47.409,75 0,00 0,00 0,00 47.409,75
1851. PETRA MEĐIMUREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1988 VARAŽDIN 15.304,19 0,00 853,48 31.232,12 0,00 0,00 0,00 47.389,79
1852. KRUNOSLAV VORIH VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 0,00 0,00 -2.875,50 49.938,32 0,00 0,00 0,00 47.062,82
1853. MAGDALENA GRABROVEC VARAŽDINSKA,BEDNJA 1949 BREZOVA GORA 0,00 0,00 0,00 46.947,11 0,00 0,00 0,00 46.947,11
1854. ĐURĐICA KAPITAN VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1934 PETKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 46.937,02 0,00 0,00 0,00 46.937,02
1855. MARICA GLANJAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 46.925,52 0,00 0,00 0,00 46.925,52
1856. MARIJA KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1940 KRČ 0,00 0,00 0,00 46.800,26 0,00 0,00 0,00 46.800,26
1857. KRISTINA KOMADINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 46.762,10 0,00 0,00 0,00 46.762,10
1858. NATAŠA SRNEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1971 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 46.759,79 0,00 0,00 0,00 46.759,79
1859. RENATE-ZDENKA JAMBREC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1975 STRMEC REMETINEČKI 0,00 0,00 694,76 46.058,95 0,00 0,00 0,00 46.753,71
1860. SVJETLANA DRAMAC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 OREHOVEC 0,00 0,00 0,00 46.600,03 0,00 0,00 0,00 46.600,03
1861. DRAGUTIN TURKOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1955 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 46.592,62 0,00 0,00 0,00 46.592,62
1862. MARIJA KUKEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1957 DONJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 46.403,49 0,00 0,00 0,00 46.403,49
1863. ZLATKO ŠAŠKO VARAŽDINSKA,VISOKO 1964 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 46.378,98 0,00 0,00 0,00 46.378,98
1864. MARIJA HUZJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 46.375,66 0,00 0,00 0,00 46.375,66
1865. EVA BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1946 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 46.346,25 0,00 0,00 0,00 46.346,25
1866. VERONIKA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1943 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 46.344,95 0,00 0,00 0,00 46.344,95
1867. FRANJO SOMOGJI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1942 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 46.265,64 0,00 0,00 0,00 46.265,64
1868. KSENIJA KARABAIĆ-BUNČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1970 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 46.228,83 0,00 0,00 0,00 46.228,83
1869. VJEKOSLAV ŽUGEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 MOŽĐENEC 0,00 0,00 0,00 46.186,86 0,00 0,00 0,00 46.186,86
1870. LJILJANA PEČEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 IVANEC 0,00 0,00 0,00 46.177,18 0,00 0,00 0,00 46.177,18
1871. BRIGITA MESAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1981 GLOBOČEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 46.112,07 0,00 0,00 0,00 46.112,07
1872. SLAVICA STANKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1931 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 46.018,05 0,00 0,00 0,00 46.018,05
1873. VERA LAZAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 HRAŠĆICA 13.595,99 0,00 2.928,97 29.492,68 0,00 0,00 0,00 46.017,64
1874. MILKA LOVREK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1935 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 46.014,45 0,00 0,00 0,00 46.014,45
1875. LJUBICA KUZMIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1958 VISOKO 0,00 0,00 0,00 45.996,64 0,00 0,00 0,00 45.996,64
1876. HALDEJA HRAŠČANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 HRAŠĆICA 0,00 0,00 0,00 45.938,59 0,00 0,00 0,00 45.938,59
1877. MARICA HEGEDIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 45.926,47 0,00 0,00 0,00 45.926,47
1878. VLADIMIR BOGOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 JALKOVEC -231,32 0,00 -2.435,77 48.528,31 0,00 0,00 0,00 45.861,22
1879. MARICA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 45.843,18 0,00 0,00 0,00 45.843,18
1880. BARICA LAZAR VARAŽDINSKA,VINICA 1949 VINICA BREG 0,00 0,00 0,00 45.841,49 0,00 0,00 0,00 45.841,49
1881. STJEPAN FARC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1971 GREDA 0,00 0,00 0,00 45.752,12 0,00 0,00 0,00 45.752,12
1882. ANA HORVAT VARAŽDINSKA,JALŽABET 1949 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 45.726,68 0,00 0,00 0,00 45.726,68
1883. IVANKA FLORJANIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1966 TRNOVEC 0,00 0,00 0,00 45.666,37 0,00 0,00 0,00 45.666,37
1884. MARIJA LAZAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 0,00 0,00 0,00 45.664,13 0,00 0,00 0,00 45.664,13
1885. ELENA ŠALIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 12.469,32 0,00 363,94 27.899,48 0,00 4.905,33 0,00 45.638,07
1886. DRAGICA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 45.604,47 0,00 0,00 0,00 45.604,47
1887. NENAD IVANČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 88,30 45.426,74 0,00 0,00 0,00 45.515,04
1888. FRANJO BENDELJA VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1955 MADARAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 45.499,18 0,00 0,00 0,00 45.499,18
1889. MATO ŠTABA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1961 NOVI MAROF 0,00 0,00 387,19 45.106,98 0,00 0,00 0,00 45.494,17
1890. STJEPAN ŠPREM VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1985 LEPOGLAVA 0,00 0,00 2.386,75 43.083,62 0,00 0,00 0,00 45.470,37
1891. VLADO ŠVARC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1962 NOVO SELO PODRAVSKO 0,00 0,00 0,00 45.462,67 0,00 0,00 0,00 45.462,67
1892. MARIJA HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1931 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 45.314,22 0,00 0,00 0,00 45.314,22
1893. MARTINA HABEK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1981 GORNJI KNEGINEC -739,01 0,00 70,88 45.969,11 0,00 0,00 0,00 45.300,98
1894. MIHAELA PREKUPEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1983 DRUŠKOVEC 39.856,62 0,00 1.653,15 3.742,99 0,00 0,00 0,00 45.252,76
1895. ROZA HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1937 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 45.250,65 0,00 0,00 0,00 45.250,65
1896. DRAGICA KUČA VARAŽDINSKA,CESTICA 1967 DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA 0,00 0,00 0,00 45.246,00 0,00 0,00 0,00 45.246,00
1897. DARKO ČRETNI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1984 LEPOGLAVA 0,00 0,00 -580,11 45.810,68 0,00 0,00 0,00 45.230,57
1898. DRAGICA KRIŽANEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1979 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 45.221,77 0,00 0,00 0,00 45.221,77
1899. BARA HORBEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1952 GREDA 0,00 0,00 0,00 45.211,61 0,00 0,00 0,00 45.211,61
1900. ANA GREGUREC VARAŽDINSKA,CESTICA 1954 SELCI KRIŽOVLJANSKI 0,00 0,00 0,00 45.161,59 0,00 0,00 0,00 45.161,59