OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1801. APOLONIJA RABUZIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1938 PRESEČNO 0,00 0,00 0,00 52.294,73 0,00 0,00 0,00 52.294,73
1802. STJEPAN GRMEC VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 52.266,64 0,00 0,00 0,00 52.266,64
1803. BOŽENA ANTOLIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1948 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 52.229,72 0,00 0,00 0,00 52.229,72
1804. MARIJA KUDELJNJAK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1969 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 52.194,24 0,00 0,00 0,00 52.194,24
1805. ĐURĐA SUHIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1956 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 0,00 52.192,54 0,00 0,00 0,00 52.192,54
1806. MIRJANA IVANUŠIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1973 MADŽAREVO 0,00 0,00 0,00 51.642,90 0,00 542,06 0,00 52.184,96
1807. MARIJA GOMAZ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 52.148,67 0,00 0,00 0,00 52.148,67
1808. MATIJA CERJAN VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1945 CERJE NEBOJSE 0,00 0,00 0,00 52.109,85 0,00 0,00 0,00 52.109,85
1809. IVAN TELEBAR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1948 SLIVARSKO 0,00 0,00 0,00 52.107,96 0,00 0,00 0,00 52.107,96
1810. JOSIP BUDINSKI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 MADŽAREVO 0,00 0,00 0,00 52.095,10 0,00 0,00 0,00 52.095,10
1811. SLAVICA CVEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 21.507,20 0,00 4.244,58 26.276,55 0,00 0,00 0,00 52.028,33
1812. ALENKA ZAGOREC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1974 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 52.013,64 0,00 0,00 0,00 52.013,64
1813. MARIO MEŠNJAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1971 PODRUTE 0,00 0,00 4.088,47 47.897,22 0,00 0,00 0,00 51.985,69
1814. IVANKA MEDVEDEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1947 PIŠĆANOVEC 0,00 0,00 0,00 51.888,67 0,00 0,00 0,00 51.888,67
1815. MARIJA POSAVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1946 SALINOVEC 0,00 0,00 0,00 51.884,86 0,00 0,00 0,00 51.884,86
1816. JOSIPA MUDRI VARAŽDINSKA,IVANEC 1942 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 51.857,14 0,00 0,00 0,00 51.857,14
1817. DRAGUTIN MIHALIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1950 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 51.848,64 0,00 0,00 0,00 51.848,64
1818. MARKO HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1945 IVANEČKA ŽELJEZNICA 0,00 0,00 0,00 51.840,38 0,00 0,00 0,00 51.840,38
1819. STJEPAN ŠAMBAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1949 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 51.691,17 0,00 0,00 0,00 51.691,17
1820. ZLATICA MUŽINA VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 KRAČEVEC 0,00 0,00 0,00 51.632,76 0,00 0,00 0,00 51.632,76
1821. DAMIR ČOLJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1977 REMETINEC 13.129,05 0,00 -218,98 38.613,71 0,00 0,00 0,00 51.523,78
1822. BARICA VODUŠEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 51.463,06 0,00 0,00 0,00 51.463,06
1823. BARA OŠTARJAŠ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1936 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 51.388,79 0,00 0,00 0,00 51.388,79
1824. DRAGICA TRAMPUŠ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1951 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 51.281,13 0,00 0,00 0,00 51.281,13
1825. JOŽICA GREGUR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1974 LEPOGLAVA 0,00 0,00 0,00 51.125,02 0,00 0,00 0,00 51.125,02
1826. BORIS ŠUMIGA VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1966 ČALINEC 0,00 0,00 0,00 51.107,39 0,00 0,00 0,00 51.107,39
1827. ANTUN RATKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1958 JARKI HORVATIĆEVI 0,00 0,00 0,00 51.068,34 0,00 0,00 0,00 51.068,34
1828. DRAŽEN GAROJEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 51.066,16 0,00 0,00 0,00 51.066,16
1829. MARIJA POSAVEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1955 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 51.043,50 0,00 0,00 0,00 51.043,50
1830. ŠTEFANIJA ZAGORŠĆAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1953 OSONJAK 0,00 0,00 0,00 51.035,85 0,00 0,00 0,00 51.035,85
1831. NENAD MALETIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1959 JEROVEC 1.114,65 0,00 4.645,37 45.248,01 0,00 0,00 0,00 51.008,03
1832. KATICA BONTEK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1953 LUKA LUDBREŠKA 0,00 0,00 0,00 50.973,03 0,00 0,00 0,00 50.973,03
1833. EMILIJA BOTKOVIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1938 LEPOGLAVA 0,00 0,00 0,00 50.628,51 0,00 0,00 0,00 50.628,51
1834. HELENA FLEGAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1983 PETRIJANEC 34.397,14 0,00 2.503,60 13.712,31 0,00 0,00 0,00 50.613,05
1835. MIROSLAV HUTINSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1963 VARAŽDINSKE TOPLICE 10.180,05 0,00 2.416,85 37.989,35 0,00 0,00 0,00 50.586,25
1836. MIRKO MATEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 VISOKO 0,00 0,00 0,00 50.532,49 0,00 0,00 0,00 50.532,49
1837. JULIJANA PRAŠNIČKI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1960 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 50.450,80 0,00 0,00 0,00 50.450,80
1838. STJEPAN MAGIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1957 STRUGA 0,00 0,00 0,00 50.386,59 0,00 0,00 0,00 50.386,59
1839. DORICA BOBEK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1931 JAKOPOVEC 0,00 0,00 0,00 50.329,76 0,00 0,00 0,00 50.329,76
1840. ANICA VUK VARAŽDINSKA,VISOKO 1934 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 50.321,03 0,00 0,00 0,00 50.321,03
1841. IVAN PREMEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1957 SVETI ĐURĐ 0,00 0,00 0,00 50.294,66 0,00 0,00 0,00 50.294,66
1842. DARKO JURAŠKOVIĆ VARAŽDINSKA,BERETINEC 1972 LEDINEC GORNJI 0,00 0,00 3.616,38 46.483,12 0,00 183,77 0,00 50.283,27
1843. SANJA RUBIN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 0,00 50.220,43 0,00 0,00 0,00 50.220,43
1844. VLADO MARTINČEVIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1974 PEŠĆENICA VINIČKA -42,01 0,00 0,00 50.174,61 0,00 0,00 0,00 50.132,60
1845. IGNAC ŠTABI VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1942 SESVETE LUDBREŠKE 0,00 0,00 0,00 50.098,13 0,00 0,00 0,00 50.098,13
1846. ANKA DVORSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1949 ČRNILE 0,00 0,00 0,00 50.019,62 0,00 0,00 0,00 50.019,62
1847. ANICA MATUŠIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1967 DONJE MAKOJIŠĆE 0,00 0,00 0,00 49.953,58 0,00 0,00 0,00 49.953,58
1848. MORAT ŠIDJEĆI VARAŽDINSKA,IVANEC 1982 IVANEC -4.562,67 0,00 3.591,13 50.855,73 0,00 0,00 0,00 49.884,19
1849. MARICA ZAGOREC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1963 ŠIJANEC 0,00 0,00 0,00 49.852,22 0,00 0,00 0,00 49.852,22
1850. LJUBICA ŠTEINGEL VARAŽDINSKA,JALŽABET 1948 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 49.816,60 0,00 0,00 0,00 49.816,60
1851. MARIJA ŠTEFANEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1955 SELNIK 0,00 0,00 0,00 49.800,33 0,00 0,00 0,00 49.800,33
1852. KRISTIJAN JAGETIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1980 OSEČKA 0,00 0,00 0,00 49.740,37 0,00 0,00 0,00 49.740,37
1853. FRANJICA KLEKAR VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1940 HRASTOVLJAN 0,00 0,00 0,00 49.676,52 0,00 0,00 0,00 49.676,52
1854. DRAGICA BOŽINEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 49.651,81 0,00 0,00 0,00 49.651,81
1855. ŠTEFANIJA GLUHAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1932 JARKI HORVATIĆEVI 0,00 0,00 0,00 49.641,35 0,00 0,00 0,00 49.641,35
1856. IVAN GOLEC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1959 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 49.627,87 0,00 0,00 0,00 49.627,87
1857. BRANKO SEKAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 49.601,71 0,00 0,00 0,00 49.601,71
1858. ŠTEFA HUBEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1937 PLITVICA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 49.532,33 0,00 0,00 0,00 49.532,33
1859. MARIO DROŽĐEK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1987 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 49.468,16 0,00 0,00 0,00 49.468,16
1860. ALEN KRAJAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1976 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 49.439,53 0,00 0,00 0,00 49.439,53
1861. ALENKA VILAJ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1973 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 49.391,50 0,00 0,00 0,00 49.391,50
1862. TANJA OREŠKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1976 PREBUKOVJE 0,00 0,00 0,00 49.359,60 0,00 0,00 0,00 49.359,60
1863. DEJAN KNEŽEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.344,96 0,00 49.344,96
1864. LJUBA TEŽAČKI VARAŽDINSKA,BERETINEC 1957 BERETINEC 0,00 0,00 0,00 49.331,06 0,00 0,00 0,00 49.331,06
1865. JOSIP BAHAT VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1947 SLANJE 0,00 0,00 0,00 49.327,78 0,00 0,00 0,00 49.327,78
1866. DRAGA ŠMINTIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1938 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 49.316,60 0,00 0,00 0,00 49.316,60
1867. DRAGICA VRBANEC VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1959 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 49.247,22 0,00 0,00 0,00 49.247,22
1868. IRENA BOSAK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1972 DOLJAN -19.099,68 0,00 -0,28 68.316,23 0,00 0,00 0,00 49.216,27
1869. MIRKO DUBOVEČAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1956 RINKOVEC 0,00 0,00 0,00 49.084,47 0,00 0,00 0,00 49.084,47
1870. ANKA KRIŽANIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 49.016,27 0,00 0,00 0,00 49.016,27
1871. SLAVKO GREDELJ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1946 TUHOVEC 0,00 0,00 0,00 48.986,31 0,00 0,00 0,00 48.986,31
1872. ZVONIMIR OŽINGER VARAŽDINSKA,BERETINEC 1959 LEDINEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 48.980,43 0,00 0,00 0,00 48.980,43
1873. MARIJA KOLAK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1949 HRASTOVSKO 0,00 0,00 0,00 48.967,36 0,00 0,00 0,00 48.967,36
1874. ANDREJA OBERMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1975 VARAŽDIN 3.730,60 0,00 1.137,51 44.034,28 0,00 0,00 0,00 48.902,39
1875. JALŽA MATEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1932 VISOKO 0,00 0,00 0,00 48.862,33 0,00 0,00 0,00 48.862,33
1876. MARINA HILSS VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1980 PRESEČNO 0,00 0,00 0,00 48.824,91 0,00 0,00 0,00 48.824,91
1877. ŠTEFANIJA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1963 RADOVEC POLJE 0,00 0,00 0,00 48.718,21 0,00 0,00 0,00 48.718,21
1878. VJEKOSLAV JAGARINEC VARAŽDINSKA,BEDNJA 1965 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 48.674,46 0,00 0,00 0,00 48.674,46
1879. MARIJA TKALEC VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1955 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 48.659,60 0,00 0,00 0,00 48.659,60
1880. JOSIPA ČOVRAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1943 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 48.592,64 0,00 0,00 0,00 48.592,64
1881. ŠTEFICA ZEBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.546,03 0,00 48.546,03
1882. VERONIKA DRVARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1942 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 48.536,72 0,00 0,00 0,00 48.536,72
1883. MIRKO BARTOLEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1956 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 48.496,66 0,00 0,00 0,00 48.496,66
1884. JOSIP LAOS VARAŽDINSKA,BREZNICA 1956 BISAG 0,00 0,00 0,00 48.495,74 0,00 0,00 0,00 48.495,74
1885. JASMIN ĆOSTOVIĆ VARAŽDINSKA,BERETINEC 1966 BERETINEC 0,00 0,00 0,00 48.481,12 0,00 0,00 0,00 48.481,12
1886. STJEPAN LUKAČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1951 DONJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 48.457,70 0,00 0,00 0,00 48.457,70
1887. JOSIP COPAK VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1958 JURKETINEC 0,00 0,00 0,00 48.313,44 0,00 0,00 0,00 48.313,44
1888. BRANKO KLADIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1969 SELNIK 0,00 0,00 0,00 48.284,07 0,00 0,00 0,00 48.284,07
1889. ŠTEFANIJA BENKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1952 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 48.207,10 0,00 0,00 0,00 48.207,10
1890. ZVONIMIR MEĐIMUREC VARAŽDINSKA,LUDBREG 1943 APATIJA 0,00 0,00 0,00 48.189,55 0,00 0,00 0,00 48.189,55
1891. MARIJAN EVAČIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1960 DONJE LADANJE 0,00 0,00 10.219,64 22.708,96 0,00 15.258,90 0,00 48.187,50
1892. IVANKA POKOS VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1963 GREŠĆEVINA 0,00 0,00 0,00 48.164,90 0,00 0,00 0,00 48.164,90
1893. NENAD FLEGAR VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1968 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 48.033,25 0,00 0,00 0,00 48.033,25
1894. VERICA STRELEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1968 JEROVEC 9.540,75 0,00 268,39 38.137,04 0,00 0,00 0,00 47.946,18
1895. STJEPAN POSUD VARAŽDINSKA,BREZNICA 1944 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 47.939,06 0,00 0,00 0,00 47.939,06
1896. ZLATKO PETROVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 47.909,49 0,00 0,00 0,00 47.909,49
1897. SANDA FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1967 IVANEC 12.450,57 0,00 517,34 34.915,22 0,00 0,00 0,00 47.883,13
1898. MARINA PURGARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1976 VARAŽDIN 40.439,20 0,00 1.081,23 6.354,58 0,00 0,00 0,00 47.875,01
1899. RUŽICA ŠALIG VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1969 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 47.858,64 0,00 0,00 0,00 47.858,64
1900. ZLATKO ROJC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1956 ČALINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.825,58 0,00 47.825,58