OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1801. IVAN KRALJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 7.243,51 0,00 10.752,12 32.452,20 0,00 0,00 0,00 50.447,83
1802. DEJAN KNEŽEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.424,37 0,00 50.424,37
1803. IRENA BOSAK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1972 DOLJAN -19.099,68 0,00 -0,28 69.490,37 0,00 0,00 0,00 50.390,41
1804. ŠTEFANIJA GLUHAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1932 JARKI HORVATIĆEVI 0,00 0,00 0,00 50.350,56 0,00 0,00 0,00 50.350,56
1805. MARIO DROŽĐEK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1987 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 50.200,00 0,00 0,00 0,00 50.200,00
1806. FRANJICA KLEKAR VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1940 HRASTOVLJAN 0,00 0,00 0,00 50.177,09 0,00 0,00 0,00 50.177,09
1807. BRANKO SEKAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 50.148,65 0,00 0,00 0,00 50.148,65
1808. JOSIP BAHAT VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1947 SLANJE 0,00 0,00 0,00 50.069,16 0,00 0,00 0,00 50.069,16
1809. LJUBA TEŽAČKI VARAŽDINSKA,BERETINEC 1957 BERETINEC 0,00 0,00 0,00 50.015,55 0,00 0,00 0,00 50.015,55
1810. ŠTEFA HUBEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1937 PLITVICA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 50.004,78 0,00 0,00 0,00 50.004,78
1811. ALENKA VILAJ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1973 SVIBOVEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 49.967,48 0,00 0,00 0,00 49.967,48
1812. ALEN KRAJAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1976 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 49.951,58 0,00 0,00 0,00 49.951,58
1813. IVAN PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 ZAMLAČA 0,00 0,00 0,00 49.948,40 0,00 0,00 0,00 49.948,40
1814. TANJA OREŠKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1976 PREBUKOVJE 0,00 0,00 0,00 49.913,70 0,00 0,00 0,00 49.913,70
1815. MIRJANA IVANUŠIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1973 MADŽAREVO 0,00 0,00 0,00 49.354,35 0,00 555,66 0,00 49.910,01
1816. MIRKO DUBOVEČAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1956 RINKOVEC 0,00 0,00 0,00 49.780,97 0,00 0,00 0,00 49.780,97
1817. SLAVKO GREDELJ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1946 TUHOVEC 0,00 0,00 0,00 49.645,25 0,00 0,00 0,00 49.645,25
1818. JALŽA MATEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1932 VISOKO 0,00 0,00 0,00 49.625,82 0,00 0,00 0,00 49.625,82
1819. ANKA KRIŽANIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 49.599,00 0,00 0,00 0,00 49.599,00
1820. ZVONIMIR OŽINGER VARAŽDINSKA,BERETINEC 1959 LEDINEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 49.540,62 0,00 0,00 0,00 49.540,62
1821. ANDREJA OBERMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1975 VARAŽDIN 3.775,47 0,00 1.137,51 44.560,45 0,00 0,00 0,00 49.473,43
1822. JASMIN ĆOSTOVIĆ VARAŽDINSKA,BERETINEC 1966 BERETINEC 0,00 0,00 0,00 49.437,68 0,00 0,00 0,00 49.437,68
1823. ŠTEFANIJA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1963 RADOVEC POLJE 0,00 0,00 0,00 49.413,42 0,00 0,00 0,00 49.413,42
1824. MARINA HILSS VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1980 PRESEČNO 0,00 0,00 0,00 49.374,92 0,00 0,00 0,00 49.374,92
1825. IVAN GOLEC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1959 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 49.372,18 0,00 0,00 0,00 49.372,18
1826. VJEKOSLAV JAGARINEC VARAŽDINSKA,BEDNJA 1965 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 49.199,72 0,00 0,00 0,00 49.199,72
1827. JOSIPA ČOVRAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1943 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 49.193,94 0,00 0,00 0,00 49.193,94
1828. MARIJAN VIDOVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1962 HRASTOVSKO 0,00 0,00 4.460,05 44.730,31 0,00 0,00 0,00 49.190,36
1829. DUŠAN LUKAČEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1941 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 49.158,63 0,00 0,00 0,00 49.158,63
1830. VERONIKA DRVARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1942 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 49.078,40 0,00 0,00 0,00 49.078,40
1831. STJEPAN LUKAČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1951 DONJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 49.050,86 0,00 0,00 0,00 49.050,86
1832. VERICA STRELEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1968 JEROVEC 9.760,29 0,00 268,39 38.963,06 0,00 0,00 0,00 48.991,74
1833. JOSIP COPAK VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1958 JURKETINEC 0,00 0,00 0,00 48.987,26 0,00 0,00 0,00 48.987,26
1834. IVANKA POKOS VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1963 GREŠĆEVINA 0,00 0,00 0,00 48.899,76 0,00 0,00 0,00 48.899,76
1835. ŠTEFANIJA BENKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1952 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 48.868,68 0,00 0,00 0,00 48.868,68
1836. MARIJA POSAVEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1955 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 48.850,22 0,00 0,00 0,00 48.850,22
1837. MARIJA KOTOLENKO VARAŽDINSKA,CESTICA 1951 NATKRIŽOVLJAN 0,00 0,00 0,00 48.781,80 0,00 0,00 0,00 48.781,80
1838. ZVONIMIR MEĐIMUREC VARAŽDINSKA,LUDBREG 1943 APATIJA 0,00 0,00 0,00 48.772,67 0,00 0,00 0,00 48.772,67
1839. ZLATKO ROJC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1956 ČALINEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.734,10 0,00 48.734,10
1840. MARINA PURGARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1976 VARAŽDIN 41.069,68 0,00 1.093,62 6.486,19 0,00 0,00 0,00 48.649,49
1841. SANDA FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1967 IVANEC 12.655,03 0,00 517,39 35.465,03 0,00 0,00 0,00 48.637,45
1842. MARIJA KOLAK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1949 HRASTOVSKO 0,00 0,00 0,00 48.637,39 0,00 0,00 0,00 48.637,39
1843. MARIJAN EVAČIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1960 DONJE LADANJE 0,00 0,00 10.275,40 22.973,78 0,00 15.379,07 0,00 48.628,25
1844. STJEPAN POSUD VARAŽDINSKA,BREZNICA 1944 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 48.601,04 0,00 0,00 0,00 48.601,04
1845. NENAD FLEGAR VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1968 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 48.580,21 0,00 0,00 0,00 48.580,21
1846. DRAGICA VRBANEC VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1959 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 48.499,57 0,00 0,00 0,00 48.499,57
1847. RUŽICA ŠALIG VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1969 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 48.497,02 0,00 0,00 0,00 48.497,02
1848. ZLATKO PETROVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 48.438,49 0,00 0,00 0,00 48.438,49
1849. LJILJANA ŠIMUNEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1958 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 48.423,59 0,00 0,00 0,00 48.423,59
1850. MLADEN IVEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1963 MOŽĐENEC -1,06 0,00 0,00 48.273,37 0,00 0,00 0,00 48.272,31
1851. MIHAELA MAJCEN JEREN VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1970 SRAČINEC 0,00 0,00 281,20 47.966,90 0,00 0,00 0,00 48.248,10
1852. BARBARA PLANTAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1935 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 48.231,38 0,00 0,00 0,00 48.231,38
1853. MIRKO BARTOLEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1956 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 48.217,44 0,00 0,00 0,00 48.217,44
1854. JOSIP LAOS VARAŽDINSKA,BREZNICA 1956 BISAG 0,00 0,00 0,00 48.216,52 0,00 0,00 0,00 48.216,52
1855. IVAN MERKAŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 46.373,03 0,00 0,00 1.603,00 0,00 0,00 0,00 47.976,03
1856. VOJIN DOJČINOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 47.955,79 0,00 0,00 0,00 47.955,79
1857. STJEPAN RIHTARIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1957 SELNIK 0,00 0,00 0,00 47.907,85 0,00 0,00 0,00 47.907,85
1858. ĐURĐICA BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1976 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 47.867,38 0,00 0,00 0,00 47.867,38
1859. ANICA ZADRAVEC VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1952 MARTIJANEC 0,00 0,00 0,00 47.861,57 0,00 0,00 0,00 47.861,57
1860. MARIJA BIŠKUP VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1957 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 47.758,82 0,00 0,00 0,00 47.758,82
1861. ŠTEFANIJA PRSTEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1960 PETKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 47.711,37 0,00 0,00 0,00 47.711,37
1862. MLADEN MILAK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1963 SUDOVČINA 0,00 0,00 0,00 47.704,42 0,00 0,00 0,00 47.704,42
1863. TIHOMIR KNEZEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 LUNJKOVEC 0,00 0,00 0,00 47.694,74 0,00 0,00 0,00 47.694,74
1864. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,VISOKO 1980 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 47.683,20 0,00 0,00 0,00 47.683,20
1865. IVAN ŠKORANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1948 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 47.608,41 0,00 0,00 0,00 47.608,41
1866. RUŽA TRGLAČNIK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1948 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 47.607,98 0,00 0,00 0,00 47.607,98
1867. ŠTEFANIJA MUŽIC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1960 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 47.594,11 0,00 0,00 0,00 47.594,11
1868. DRAGICA BOŽINEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 47.591,17 0,00 0,00 0,00 47.591,17
1869. BARA HORVAT VARAŽDINSKA,BREZNICA 1952 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 47.587,98 0,00 0,00 0,00 47.587,98
1870. DRAGO MIJATOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 47.576,37 0,00 0,00 0,00 47.576,37
1871. BRATISLAV KLISURIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1974 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 47.562,95 0,00 0,00 0,00 47.562,95
1872. MARIJA MUMLEK VARAŽDINSKA,CESTICA 1955 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 47.469,22 0,00 0,00 0,00 47.469,22
1873. ŠTEFANIJA ABRAHAM VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1952 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 47.409,78 0,00 0,00 0,00 47.409,78
1874. LJUDEVIT BUKAL VARAŽDINSKA,VISOKO 1928 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 47.365,54 0,00 0,00 0,00 47.365,54
1875. VIKA HUBEK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1953 PLITVICA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 47.296,32 0,00 0,00 0,00 47.296,32
1876. MARIJA TKALEC VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1955 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 47.213,42 0,00 0,00 0,00 47.213,42
1877. MATILDA KOKOT VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 47.207,36 0,00 0,00 0,00 47.207,36
1878. MARTIN KUKEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1967 JELOVEC VOĆANSKI 0,00 0,00 0,00 47.196,45 0,00 0,00 0,00 47.196,45
1879. VLADO KOZULIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1958 MARGEČAN 0,00 0,00 0,00 47.153,09 0,00 0,00 0,00 47.153,09
1880. ĐURĐICA HOJNIK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1952 SVETI ĐURĐ 0,00 0,00 0,00 47.143,75 0,00 0,00 0,00 47.143,75
1881. ANTE LAUŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1986 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.844,96 0,00 8.498,14 36.780,52 0,00 0,00 0,00 47.123,62
1882. STJEPAN JURIČAN VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1955 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 47.078,25 0,00 0,00 0,00 47.078,25
1883. BORIS DRETAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1951 LEPOGLAVA 8.052,92 0,00 0,00 39.015,05 0,00 0,00 0,00 47.067,97
1884. GABRIJELA SKLEPIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 46.995,60 0,00 0,00 0,00 46.995,60
1885. BARBARA KANJIR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1955 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 46.895,43 0,00 0,00 0,00 46.895,43
1886. MARIJA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.894,52 0,00 46.894,52
1887. STJEPAN NJEGOVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1945 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 0,00 46.830,72 0,00 0,00 0,00 46.830,72
1888. TOMISLAV VAROVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1980 POLJANEC 2.776,08 0,00 6.613,77 37.345,84 0,00 0,00 0,00 46.735,69
1889. JULIJANA KOVAČ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1954 GORNJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 46.731,74 0,00 0,00 0,00 46.731,74
1890. DALIBOR SEKELJ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1977 SVIBOVEC 0,00 0,00 0,00 46.731,57 0,00 0,00 0,00 46.731,57
1891. DRAGA CIMERMAN VARAŽDINSKA,LUDBREG 1948 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 46.708,45 0,00 0,00 0,00 46.708,45
1892. VLADIMIR MIKO VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1957 MAJERJE 1.637,76 0,00 0,00 44.941,91 0,00 0,00 0,00 46.579,67
1893. ŠTEFICA ZEBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.571,99 0,00 46.571,99
1894. LJERKA FILIPOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 46.488,71 0,00 0,00 0,00 46.488,71
1895. VERONIKA JEŽOVITA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1946 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 46.483,34 0,00 0,00 0,00 46.483,34
1896. DANICA ERDEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1938 CRKOVEC 0,00 0,00 0,00 46.428,21 0,00 0,00 0,00 46.428,21
1897. DAMIR KOMES VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 45.233,54 0,00 1.194,49 0,00 46.428,03
1898. DARIO STRMEČKI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1986 BARTOLOVEC 5.460,67 0,00 116,61 40.771,47 0,00 0,00 0,00 46.348,75
1899. LJUBICA LONČAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 46.331,42 0,00 0,00 0,00 46.331,42
1900. DANICA HUSNJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1935 PODGORJE BEDNJANSKO 0,00 0,00 0,00 46.323,83 0,00 0,00 0,00 46.323,83