OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1801. MIROSLAV SLAVIČEK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1981 SRAČINEC 0,00 0,00 342,29 50.086,01 0,00 0,00 0,00 50.428,30
1802. MATILDA KOKOT VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 50.416,03 0,00 0,00 0,00 50.416,03
1803. IVAN ŠKORANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1948 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 50.388,93 0,00 0,00 0,00 50.388,93
1804. KATICA LEŽAIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1974 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 50.299,00 0,00 0,00 0,00 50.299,00
1805. STJEPAN KUŠTER VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1947 ŽABNIK 0,00 0,00 0,00 50.042,08 0,00 207,51 0,00 50.249,59
1806. VLADIMIR MIKO VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1957 MAJERJE 1.761,98 0,00 0,00 48.421,12 0,00 0,00 0,00 50.183,10
1807. SLAVA ŠIPOŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 50.151,62 0,00 0,00 0,00 50.151,62
1808. DRAGO MIJATOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 50.148,29 0,00 0,00 0,00 50.148,29
1809. STJEPAN NJEGOVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1945 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 0,00 50.045,86 0,00 0,00 0,00 50.045,86
1810. DARIO STRMEČKI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1986 BARTOLOVEC 5.894,43 0,00 116,61 43.872,06 0,00 0,00 0,00 49.883,10
1811. JETMIR BAJRAMI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 49.874,91 0,00 0,00 0,00 49.874,91
1812. DANICA ERDEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1938 CRKOVEC 0,00 0,00 0,00 49.755,68 0,00 0,00 0,00 49.755,68
1813. RUŽICA ŠALIG VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1969 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 49.731,45 0,00 0,00 0,00 49.731,45
1814. VERONIKA JEŽOVITA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1946 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 49.722,38 0,00 0,00 0,00 49.722,38
1815. DRAGA CIMERMAN VARAŽDINSKA,LUDBREG 1948 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 49.687,68 0,00 0,00 0,00 49.687,68
1816. ZVONIMIR PICEK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1964 JALŽABET 0,00 0,00 -81,08 49.600,88 0,00 0,00 0,00 49.519,80
1817. MARTIN KUKEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1967 JELOVEC VOĆANSKI 0,00 0,00 0,00 49.511,75 0,00 0,00 0,00 49.511,75
1818. SVJETLANA DRAMAC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 OREHOVEC 0,00 0,00 0,00 49.491,84 0,00 0,00 0,00 49.491,84
1819. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,VISOKO 1980 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 49.467,41 0,00 0,00 0,00 49.467,41
1820. IVANKA BOSILJ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1953 BUDINŠČAK 0,00 0,00 0,00 49.429,61 0,00 0,00 0,00 49.429,61
1821. DAMIR KOMES VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 48.123,35 0,00 1.269,45 0,00 49.392,80
1822. ANTUN BEDIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1945 VARAŽDIN 0,00 0,00 8.118,54 41.252,25 0,00 0,00 0,00 49.370,79
1823. ZLATKO ŠAŠKO VARAŽDINSKA,VISOKO 1964 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 49.354,70 0,00 0,00 0,00 49.354,70
1824. DRAGICA KUČA VARAŽDINSKA,CESTICA 1967 DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA 0,00 0,00 0,00 49.303,10 0,00 0,00 0,00 49.303,10
1825. VLADO ŠVARC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1962 NOVO SELO PODRAVSKO 0,00 0,00 0,00 49.166,04 0,00 0,00 0,00 49.166,04
1826. KSENIJA KARABAIĆ-BUNČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1970 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 49.155,24 0,00 0,00 0,00 49.155,24
1827. PETRA MEĐIMUREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1988 VARAŽDIN 15.847,21 0,00 879,26 32.326,17 0,00 0,00 0,00 49.052,64
1828. RENATE-ZDENKA JAMBREC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1975 STRMEC REMETINEČKI 0,00 0,00 718,69 48.293,99 0,00 0,00 0,00 49.012,68
1829. IVAN ŽARDIN VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1955 DUBOVICA 0,00 0,00 0,00 45.595,98 0,00 3.236,32 0,00 48.832,30
1830. ANTONIJA ZAGOREC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1953 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 48.798,38 0,00 0,00 0,00 48.798,38
1831. ĐURĐICA BLAŽIC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1968 HRŽENICA 5,34 0,00 3.290,76 45.465,61 0,00 0,00 0,00 48.761,71
1832. KRUNOSLAV VORIH VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 0,00 0,00 -2.875,50 51.516,57 0,00 0,00 0,00 48.641,07
1833. ZVONKO CIGLAR VARAŽDINSKA,BEDNJA 1963 ŠINKOVICA ŠAŠKA 0,00 0,00 0,00 48.639,19 0,00 0,00 0,00 48.639,19
1834. SAMIR ISLAMI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1980 ŽIGROVEC -0,01 0,00 -1.108,37 49.611,44 0,00 0,00 0,00 48.503,06
1835. ĐURĐICA KAPITAN VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1934 PETKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 48.445,49 0,00 0,00 0,00 48.445,49
1836. MARICA GLANJAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 48.445,06 0,00 0,00 0,00 48.445,06
1837. MARIJA BRZAJ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1951 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 48.382,63 0,00 0,00 0,00 48.382,63
1838. MAGDALENA GRABROVEC VARAŽDINSKA,BEDNJA 1949 BREZOVA GORA 0,00 0,00 0,00 48.274,32 0,00 0,00 0,00 48.274,32
1839. IVAN PREMEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1957 SVETI ĐURĐ 0,00 0,00 0,00 48.214,32 0,00 0,00 0,00 48.214,32
1840. MILKA LOVREK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1935 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 48.164,27 0,00 0,00 0,00 48.164,27
1841. MARIJA KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1940 KRČ 0,00 0,00 0,00 48.164,05 0,00 0,00 0,00 48.164,05
1842. NATAŠA SRNEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1971 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 47.923,33 0,00 0,00 0,00 47.923,33
1843. VERA LAZAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 HRAŠĆICA 14.053,74 0,00 3.023,62 30.689,92 0,00 0,00 0,00 47.767,28
1844. STJEPAN ŠPREM VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1985 LEPOGLAVA 0,00 0,00 2.515,28 45.248,07 0,00 0,00 0,00 47.763,35
1845. KRISTINA KOMADINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 47.733,93 0,00 0,00 0,00 47.733,93
1846. ELENA ŠALIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 13.058,86 0,00 380,43 29.079,15 0,00 5.171,82 0,00 47.690,26
1847. IVICA LENDL VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 47.681,61 0,00 0,00 0,00 47.681,61
1848. EVA BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1946 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 47.678,13 0,00 0,00 0,00 47.678,13
1849. LJILJANA PEČEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1961 IVANEC 0,00 0,00 0,00 47.639,40 0,00 0,00 0,00 47.639,40
1850. MARIJA KUKEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1957 DONJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 47.594,10 0,00 0,00 0,00 47.594,10
1851. NENAD IVANČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 88,30 47.471,63 0,00 0,00 0,00 47.559,93
1852. MARIJA HUZJAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 47.558,64 0,00 0,00 0,00 47.558,64
1853. MARTINA HABEK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1981 GORNJI KNEGINEC -739,01 0,00 70,88 48.224,56 0,00 0,00 0,00 47.556,43
1854. RAJKO HORVATEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 47.553,76 0,00 0,00 0,00 47.553,76
1855. MARICA HEGEDIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 47.469,68 0,00 0,00 0,00 47.469,68
1856. IVANKA DIJANOŠIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1967 LUKA LUDBREŠKA 0,00 0,00 0,00 47.392,85 0,00 0,00 0,00 47.392,85
1857. SNJEŽANA BANIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1971 BELETINEC 0,00 0,00 137,90 47.229,24 0,00 0,00 0,00 47.367,14
1858. VJEKOSLAV ŽUGEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1964 MOŽĐENEC 0,00 0,00 0,00 47.357,56 0,00 0,00 0,00 47.357,56
1859. SLAVICA STANKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1931 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 47.346,00 0,00 0,00 0,00 47.346,00
1860. DARKO ČRETNI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1984 LEPOGLAVA 0,00 0,00 -580,11 47.878,57 0,00 0,00 0,00 47.298,46
1861. ANA HORVAT VARAŽDINSKA,JALŽABET 1949 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 47.287,23 0,00 0,00 0,00 47.287,23
1862. KRUNO KONTOŠIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1962 GLOBOČEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 47.191,70 0,00 0,00 0,00 47.191,70
1863. BARICA LAZAR VARAŽDINSKA,VINICA 1949 VINICA BREG 0,00 0,00 0,00 47.187,62 0,00 0,00 0,00 47.187,62
1864. STJEPAN ERNEČIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1954 SLIVARSKO 23.785,74 0,00 4.421,10 18.776,74 0,00 186,52 0,00 47.170,10
1865. BRIGITA MESAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1981 GLOBOČEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 47.163,71 0,00 0,00 0,00 47.163,71
1866. DRAGICA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 47.050,33 0,00 0,00 0,00 47.050,33
1867. MARICA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1957 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 47.008,08 0,00 0,00 0,00 47.008,08
1868. HALDEJA HRAŠČANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 HRAŠĆICA 0,00 0,00 0,00 46.967,32 0,00 0,00 0,00 46.967,32
1869. MATO ŠTABA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1961 NOVI MAROF 0,00 0,00 387,19 46.534,89 0,00 0,00 0,00 46.922,08
1870. LJUBICA KUZMIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1958 VISOKO 0,00 0,00 0,00 46.898,88 0,00 0,00 0,00 46.898,88
1871. IZIDOR KEDER VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1954 VULIŠINEC 0,00 0,00 0,00 46.885,40 0,00 0,00 0,00 46.885,40
1872. IVAN PRESEČKI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1958 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 46.859,22 0,00 0,00 0,00 46.859,22
1873. BOŽENA LAZAR VARAŽDINSKA,VINICA 1958 GORUŠEVNJAK 0,00 0,00 0,00 46.823,52 0,00 0,00 0,00 46.823,52
1874. DRAGICA KRIŽANEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1979 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 46.814,57 0,00 0,00 0,00 46.814,57
1875. BARA HORBEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1952 GREDA 0,00 0,00 0,00 46.731,31 0,00 0,00 0,00 46.731,31
1876. MIHAELA PREKUPEC VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1983 DRUŠKOVEC 41.007,22 0,00 1.723,96 3.879,48 0,00 0,00 0,00 46.610,66
1877. FRANJO SOMOGJI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1942 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 46.606,71 0,00 0,00 0,00 46.606,71
1878. TOMISLAV SAKAČ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1962 LJUBEŠĆICA 8.405,86 0,00 -189,19 38.305,96 0,00 0,00 0,00 46.522,63
1879. MARIJA HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1931 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 46.462,34 0,00 0,00 0,00 46.462,34
1880. VERONIKA CECELJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1943 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 46.433,91 0,00 0,00 0,00 46.433,91
1881. SANJA VAĐUNEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1963 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 46.370,94 0,00 56,11 0,00 46.427,05
1882. FRANJO PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1954 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 46.422,43 0,00 0,00 0,00 46.422,43
1883. DAMIR CIKAČ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1969 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 2.542,82 43.813,58 0,00 0,00 0,00 46.356,40
1884. JOSIP GOLENJA VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1952 DUBOVICA 0,00 0,00 0,00 46.341,59 0,00 0,00 0,00 46.341,59
1885. ĐURO TRGLAČNIK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1955 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 46.263,66 0,00 0,00 0,00 46.263,66
1886. MARTA FLORJANOVIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1935 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 46.199,45 0,00 0,00 0,00 46.199,45
1887. SREĆKO VUJEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1956 VARAŽDIN 0,00 0,00 46.154,26 0,00 0,00 0,00 0,00 46.154,26
1888. KARLO MAŠIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1944 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 46.090,25 0,00 0,00 0,00 46.090,25
1889. BRANKO TURKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 0,00 0,00 201,59 0,00 0,00 45.873,31 0,00 46.074,90
1890. ROZA HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1937 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 46.072,14 0,00 0,00 0,00 46.072,14
1891. MILJENKO KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1977 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 46.031,55 0,00 0,00 0,00 46.031,55
1892. DAVOR ŽLIBAR VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1987 ČALINEC 0,00 0,00 0,00 46.010,85 0,00 0,00 0,00 46.010,85
1893. STJEPAN GOLUBAR VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 KRKANEC 0,00 0,00 0,00 46.000,88 0,00 0,00 0,00 46.000,88
1894. BARICA ZAGORŠĆAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1937 VRBNO 0,00 0,00 0,00 45.922,17 0,00 0,00 0,00 45.922,17
1895. SAŠA SEVER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 20.782,46 0,00 -0,02 25.107,83 0,00 0,00 0,00 45.890,27
1896. JOSIPA BLAGUŠKI VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1945 GREDA 0,00 0,00 0,00 45.877,55 0,00 0,00 0,00 45.877,55
1897. MARIJA ROŽMARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1961 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 45.797,20 0,00 0,00 0,00 45.797,20
1898. LJUDMILA KOLAČKO VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1938 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 45.634,81 0,00 0,00 0,00 45.634,81
1899. MARICA CAHUNEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 VRBNO 0,00 0,00 0,00 45.616,01 0,00 0,00 0,00 45.616,01
1900. SNIJEŽANA KOSEC VARAŽDINSKA,LUDBREG 1970 HRASTOVSKO 0,00 0,00 0,00 45.572,23 0,00 0,00 0,00 45.572,23