OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1801. ŠTEFANIJA BENKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1952 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 49.537,62 0,00 0,00 0,00 49.537,62
1802. LJILJANA ŠIMUNEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1958 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 49.495,94 0,00 0,00 0,00 49.495,94
1803. MARINA PURGARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1976 VARAŽDIN 41.707,17 0,00 1.106,16 6.631,62 0,00 0,00 0,00 49.444,95
1804. SANDA FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1967 IVANEC 12.861,76 0,00 517,43 36.020,96 0,00 0,00 0,00 49.400,15
1805. ZVONIMIR MEĐIMUREC VARAŽDINSKA,LUDBREG 1943 APATIJA 0,00 0,00 0,00 49.362,27 0,00 0,00 0,00 49.362,27
1806. VOJIN DOJČINOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 49.349,29 0,00 0,00 0,00 49.349,29
1807. DRAGICA VRBANEC VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1959 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 49.296,66 0,00 0,00 0,00 49.296,66
1808. STJEPAN POSUD VARAŽDINSKA,BREZNICA 1944 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 49.270,38 0,00 0,00 0,00 49.270,38
1809. MIHAELA MAJCEN JEREN VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1970 SRAČINEC 0,00 0,00 281,20 48.902,17 0,00 0,00 0,00 49.183,37
1810. RUŽICA ŠALIG VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1969 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 49.142,48 0,00 0,00 0,00 49.142,48
1811. NENAD FLEGAR VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1968 GORNJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 49.133,25 0,00 0,00 0,00 49.133,25
1812. MARIJAN EVAČIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1960 DONJE LADANJE 0,00 0,00 10.331,78 23.241,55 0,00 15.500,58 0,00 49.073,91
1813. ZLATKO PETROVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 48.973,38 0,00 0,00 0,00 48.973,38
1814. MLADEN IVEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1963 MOŽĐENEC -1,06 0,00 0,00 48.887,44 0,00 0,00 0,00 48.886,38
1815. BARBARA PLANTAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1935 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 48.880,00 0,00 0,00 0,00 48.880,00
1816. ANICA ZADRAVEC VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1952 MARTIJANEC 0,00 0,00 0,00 48.842,62 0,00 0,00 0,00 48.842,62
1817. IVAN MERKAŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 47.159,25 0,00 0,00 1.629,16 0,00 0,00 0,00 48.788,41
1818. STJEPAN ŠILINIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1952 BORENEC 0,00 0,00 0,00 48.725,78 0,00 0,00 0,00 48.725,78
1819. LJUBICA PAPAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1957 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 48.725,74 0,00 0,00 0,00 48.725,74
1820. BARA HORVAT VARAŽDINSKA,BREZNICA 1952 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 48.687,28 0,00 0,00 0,00 48.687,28
1821. MIRJANA FUNTEK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1968 KARLOVEC LUDBREŠKI -8.838,17 0,00 6.443,02 50.757,52 0,00 280,28 0,00 48.642,65
1822. MARIJA BIŠKUP VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1957 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 48.592,26 0,00 0,00 0,00 48.592,26
1823. DANICA HUSNJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1935 PODGORJE BEDNJANSKO 0,00 0,00 0,00 48.514,87 0,00 0,00 0,00 48.514,87
1824. TIHOMIR KNEZEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1966 LUNJKOVEC 0,00 0,00 0,00 48.451,43 0,00 0,00 0,00 48.451,43
1825. ZVONKO DREVEN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 18.632,89 29.800,52 0,00 0,00 0,00 48.433,41
1826. STJEPAN RIHTARIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1957 SELNIK 0,00 0,00 0,00 48.423,41 0,00 0,00 0,00 48.423,41
1827. ŠTEFANIJA MUŽIC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1960 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 48.414,97 0,00 0,00 0,00 48.414,97
1828. ŠTEFANIJA PRSTEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1960 PETKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 48.361,57 0,00 0,00 0,00 48.361,57
1829. BRATISLAV KLISURIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1974 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 48.333,25 0,00 0,00 0,00 48.333,25
1830. ĐURĐICA BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1976 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 48.327,17 0,00 0,00 0,00 48.327,17
1831. RUŽA TRGLAČNIK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1948 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 48.290,78 0,00 0,00 0,00 48.290,78
1832. MARIJA MUMLEK VARAŽDINSKA,CESTICA 1955 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 48.217,04 0,00 0,00 0,00 48.217,04
1833. ŠTEFANIJA ABRAHAM VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1952 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 48.216,91 0,00 0,00 0,00 48.216,91
1834. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,VISOKO 1980 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 48.212,24 0,00 0,00 0,00 48.212,24
1835. IVAN ŠKORANEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1948 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 48.163,29 0,00 0,00 0,00 48.163,29
1836. JOSIPA STRIČAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1950 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 48.152,05 0,00 0,00 0,00 48.152,05
1837. ANTE LAUŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1986 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.889,35 0,00 8.671,93 37.551,02 0,00 0,00 0,00 48.112,30
1838. ZLATKO TOPALOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.110,43 0,00 48.110,43
1839. LJUDEVIT BUKAL VARAŽDINSKA,VISOKO 1928 ĐURINOVEC 0,00 0,00 0,00 48.105,43 0,00 0,00 0,00 48.105,43
1840. DRAGO MIJATOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 48.089,62 0,00 0,00 0,00 48.089,62
1841. MIRJANA IVANUŠIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1973 MADŽAREVO 0,00 0,00 0,00 48.048,54 0,00 -6,90 0,00 48.041,64
1842. LJERKA ŠIPEK VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1969 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 47.987,40 0,00 0,00 0,00 47.987,40
1843. MATILDA KOKOT VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1957 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 47.847,69 0,00 0,00 0,00 47.847,69
1844. SILVIJA ZAGORŠČAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1976 OSONJAK 0,00 0,00 0,00 47.843,74 0,00 0,00 0,00 47.843,74
1845. GABRIJELA SKLEPIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 47.726,73 0,00 0,00 0,00 47.726,73
1846. BORIS DRETAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1951 LEPOGLAVA 8.165,89 0,00 0,00 39.549,31 0,00 0,00 0,00 47.715,20
1847. ĐURĐICA HOJNIK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1952 SVETI ĐURĐ 0,00 0,00 0,00 47.695,54 0,00 0,00 0,00 47.695,54
1848. MARTIN KUKEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1967 JELOVEC VOĆANSKI 0,00 0,00 0,00 47.658,49 0,00 0,00 0,00 47.658,49
1849. MARIJA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.639,35 0,00 47.639,35
1850. TOMISLAV VAROVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1980 POLJANEC 2.827,04 0,00 6.736,72 38.030,64 0,00 0,00 0,00 47.594,40
1851. ŠTEFICA ZEBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.562,06 0,00 47.562,06
1852. VLADIMIR MIKO VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1957 MAJERJE 1.662,55 0,00 0,00 45.851,32 0,00 0,00 0,00 47.513,87
1853. STJEPAN NJEGOVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1945 ŠKRILJEVEC 0,00 0,00 0,00 47.472,34 0,00 0,00 0,00 47.472,34
1854. STANKO RUNJAK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1962 STRUGA 0,00 0,00 0,00 47.343,86 0,00 0,00 0,00 47.343,86
1855. DRAGA CIMERMAN VARAŽDINSKA,LUDBREG 1948 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 47.342,72 0,00 0,00 0,00 47.342,72
1856. ŠTEFANIJA BOBEK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1949 JAKOPOVEC 0,00 0,00 0,00 47.252,90 0,00 0,00 0,00 47.252,90
1857. KRISTIJAN RUŠEC VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1977 SRAČINEC -1.896,39 0,00 -0,18 49.135,46 0,00 0,00 0,00 47.238,89
1858. KATARINA CILER VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1957 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 47.195,80 0,00 0,00 0,00 47.195,80
1859. KATICA LEŽAIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1974 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 47.178,27 0,00 0,00 0,00 47.178,27
1860. DRAGICA BANEK-SILJAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1954 PAPINEC 0,00 0,00 0,00 47.160,41 0,00 0,00 0,00 47.160,41
1861. VERONIKA JEŽOVITA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1946 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 47.129,73 0,00 0,00 0,00 47.129,73
1862. MIJO MRAZOVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1956 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 47.124,47 0,00 0,00 0,00 47.124,47
1863. MARIJA ŠINCEK VARAŽDINSKA,CESTICA 1953 NATKRIŽOVLJAN 0,00 0,00 0,00 47.109,11 0,00 0,00 0,00 47.109,11
1864. DANICA ERDEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1938 CRKOVEC 0,00 0,00 0,00 47.092,24 0,00 0,00 0,00 47.092,24
1865. VESNA CRNKOVIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1963 TURČIN 0,00 0,00 0,00 47.090,93 0,00 0,00 0,00 47.090,93
1866. LJERKA FILIPOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 47.066,13 0,00 0,00 0,00 47.066,13
1867. DARIO STRMEČKI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1986 BARTOLOVEC 5.547,23 0,00 116,61 41.390,20 0,00 0,00 0,00 47.054,04
1868. DAMIR KOMES VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 45.810,23 0,00 1.209,45 0,00 47.019,68
1869. VJEKOSLAV HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1931 OSEČKA 0,00 0,00 0,00 46.973,21 0,00 0,00 0,00 46.973,21
1870. ZVONIMIR PICEK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1964 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 46.966,36 0,00 0,00 0,00 46.966,36
1871. IVANKA BOSILJ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1953 BUDINŠČAK 0,00 0,00 0,00 46.921,19 0,00 0,00 0,00 46.921,19
1872. STJEPAN KUŠTER VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1947 ŽABNIK 0,00 0,00 0,00 46.695,12 0,00 197,98 0,00 46.893,10
1873. JOSIPA BREGOVIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1933 PEŠĆENICA VINIČKA 0,00 0,00 0,00 46.881,59 0,00 0,00 0,00 46.881,59
1874. MILKA ŠAMEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1946 JAKOPOVEC 0,00 0,00 0,00 46.794,74 0,00 0,00 0,00 46.794,74
1875. MARIJAN VIDOVIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1962 HRASTOVSKO 0,00 0,00 4.586,07 42.025,51 0,00 0,00 0,00 46.611,58
1876. IVAN BUHIN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1947 KRKANEC 0,00 0,00 0,00 46.501,17 0,00 0,00 0,00 46.501,17
1877. IVAN ŽARDIN VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1955 DUBOVICA 0,00 0,00 0,00 43.336,52 0,00 3.090,03 0,00 46.426,55
1878. JETMIR BAJRAMI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 46.404,03 0,00 0,00 0,00 46.404,03
1879. SLAVA ŠIPOŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 46.384,04 0,00 0,00 0,00 46.384,04
1880. DRAGUTIN KLOPOTAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 PRESEČNO 0,00 0,00 0,00 46.333,60 0,00 0,00 0,00 46.333,60
1881. MARIJA KUKEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1957 DONJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 46.213,42 0,00 0,00 0,00 46.213,42
1882. ZVONKO CIGLAR VARAŽDINSKA,BEDNJA 1963 ŠINKOVICA ŠAŠKA 0,00 0,00 0,00 46.159,94 0,00 0,00 0,00 46.159,94
1883. BISERKA HIELSCHER VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1953 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 0,00 45.928,35 0,00 207,89 0,00 46.136,24
1884. ANA CESTAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1951 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 46.044,33 0,00 0,00 0,00 46.044,33
1885. MARICA BENKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 VISOKO 0,00 0,00 0,00 46.021,50 0,00 0,00 0,00 46.021,50
1886. GABRO BOŠĆAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1959 VISOKO 0,00 0,00 0,00 45.902,76 0,00 0,00 0,00 45.902,76
1887. IVAN PRESEČKI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1958 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 45.902,75 0,00 0,00 0,00 45.902,75
1888. ANTUN BEDIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1945 VARAŽDIN 0,00 0,00 7.541,88 38.322,08 0,00 0,00 0,00 45.863,96
1889. RADIVOJ KOPJAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 45.847,94 0,00 0,00 0,00 45.847,94
1890. KRISTINA KOMADINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 45.774,16 0,00 0,00 0,00 45.774,16
1891. SAMIR ISLAMI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1980 ŽIGROVEC 0,01 0,00 307,07 45.444,48 0,00 0,00 0,00 45.751,56
1892. PETRA MEĐIMUREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1988 VARAŽDIN 14.752,16 0,00 827,26 30.119,99 0,00 0,00 0,00 45.699,41
1893. MAGDALENA GRABROVEC VARAŽDINSKA,BEDNJA 1949 BREZOVA GORA 0,00 0,00 0,00 45.597,91 0,00 0,00 0,00 45.597,91
1894. NATAŠA SRNEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1971 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 45.576,98 0,00 0,00 0,00 45.576,98
1895. FRANJO FURJAN VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1953 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 45.532,37 0,00 0,00 0,00 45.532,37
1896. MIROSLAV SLAVIČEK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1981 SRAČINEC -3.502,49 0,00 328,52 48.637,50 0,00 0,00 0,00 45.463,53
1897. KRUNOSLAV VORIH VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 0,00 0,00 -2.875,50 48.333,92 0,00 0,00 0,00 45.458,42
1898. ŠTEFICA SLATINA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1951 OREHOVEC 0,00 0,00 0,00 45.422,45 0,00 0,00 0,00 45.422,45
1899. MARIJA KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1940 KRČ 0,00 0,00 0,00 45.413,86 0,00 0,00 0,00 45.413,86
1900. ĐURĐICA KAPITAN VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1934 PETKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 45.403,56 0,00 0,00 0,00 45.403,56