OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1501. MIRA ŠVAGEL VARAŽDINSKA,JALŽABET 1957 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 64.155,31 0,00 0,00 0,00 64.155,31
1502. FRANJO PAVLIČEK VARAŽDINSKA,VISOKO 1958 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 64.127,05 0,00 0,00 0,00 64.127,05
1503. MARIJAN KRIŽANEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1964 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 64.054,60 0,00 0,00 0,00 64.054,60
1504. BOŽICA URANIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1967 VELIKI LOVREČAN 0,00 0,00 0,00 63.899,84 0,00 0,00 0,00 63.899,84
1505. LJUBICA TKALEC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1931 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 63.865,35 0,00 0,00 0,00 63.865,35
1506. SLAVA OREŠKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1932 PREBUKOVJE 0,00 0,00 0,00 63.856,90 0,00 0,00 0,00 63.856,90
1507. ADAM PASKA-KEGLEVIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1928 PREBUKOVJE 0,00 0,00 0,00 63.835,52 0,00 0,00 0,00 63.835,52
1508. TREZA PINTARIĆ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1937 VUKOVOJ 0,00 0,00 0,00 63.818,49 0,00 0,00 0,00 63.818,49
1509. MARIJA SREMEC VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1946 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 63.781,25 0,00 0,00 0,00 63.781,25
1510. KATARINA DODLEK VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1957 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 63.767,31 0,00 0,00 0,00 63.767,31
1511. STANKO BAĆANI VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1960 SESVETE LUDBREŠKE 0,00 0,00 0,00 63.755,97 0,00 0,00 0,00 63.755,97
1512. VESNA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,VINICA 1982 GORUŠEVNJAK 142,28 0,00 20.506,11 43.085,56 0,00 0,00 0,00 63.733,95
1513. DRAŽEN LONČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1986 LEPOGLAVA 0,00 0,00 309,30 63.377,28 0,00 0,00 0,00 63.686,58
1514. IVANKA KAMENAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1959 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 63.668,18 0,00 0,00 0,00 63.668,18
1515. MARA GLADOVIĆ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1942 DUBRAVEC 0,00 0,00 0,00 63.664,71 0,00 0,00 0,00 63.664,71
1516. IVANA ŠAMARIJA VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1978 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 63.651,09 0,00 0,00 0,00 63.651,09
1517. ROBERT SRNEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1971 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 63.555,03 0,00 0,00 0,00 63.555,03
1518. MARIJA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1950 DOLJAN 0,00 0,00 0,00 63.547,38 0,00 0,00 0,00 63.547,38
1519. MARIJA DUKŠI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1950 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 63.527,69 0,00 0,00 0,00 63.527,69
1520. TOMO MIKULIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1954 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 63.511,80 0,00 0,00 0,00 63.511,80
1521. MILICA JURENEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1962 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 63.478,48 0,00 0,00 0,00 63.478,48
1522. ANKICA ŠIMUNČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1957 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 63.432,43 0,00 0,00 0,00 63.432,43
1523. MARIJA VITEZ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1954 DONJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 63.387,56 0,00 0,00 0,00 63.387,56
1524. ANA JURINEC VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1955 TURČIN 0,00 0,00 0,00 63.384,25 0,00 0,00 0,00 63.384,25
1525. RUŽICA HUMEK VARAŽDINSKA,VINICA 1964 VINICA 15.360,03 0,00 1.086,24 46.933,18 0,00 0,00 0,00 63.379,45
1526. SLAVA GLAVICA VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1959 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 63.356,22 0,00 0,00 0,00 63.356,22
1527. LJUBA IVANČEVIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1932 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 63.290,79 0,00 0,00 0,00 63.290,79
1528. IVAN ROG VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1954 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 63.269,63 0,00 0,00 0,00 63.269,63
1529. BARICA TURŠČAK VARAŽDINSKA,CESTICA 1952 SELCI KRIŽOVLJANSKI 0,00 0,00 0,00 63.258,99 0,00 0,00 0,00 63.258,99
1530. ELIZABETA JURENEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1939 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 63.248,88 0,00 0,00 0,00 63.248,88
1531. ŠTEFANIJA ABRAHAM VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1952 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 63.236,39 0,00 0,00 0,00 63.236,39
1532. STJEPAN OREHOVEC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1943 ŽUPANEC 0,00 0,00 0,00 63.216,75 0,00 0,00 0,00 63.216,75
1533. MIRICA PEREGLIN VARAŽDINSKA,BREZNICA 1955 TKALEC 0,00 0,00 0,00 63.126,24 0,00 0,00 0,00 63.126,24
1534. JOSIP NAJDIĆ-PREVAREK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1930 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 63.103,81 0,00 0,00 0,00 63.103,81
1535. BARICA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1963 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 63.099,79 0,00 0,00 0,00 63.099,79
1536. KARMEN DERMOTA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1959 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 63.081,68 0,00 0,00 0,00 63.081,68
1537. DANIJEL VEGH VARAŽDINSKA,LUDBREG 1978 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 36.041,85 0,00 27.017,62 0,00 63.059,47
1538. STJEPAN JURINJAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 KRKANEC 0,00 0,00 0,00 63.059,40 0,00 0,00 0,00 63.059,40
1539. ZRINKA VELJANOVSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1976 VARAŽDIN 314,61 0,00 1.377,09 61.344,41 0,00 0,00 0,00 63.036,11
1540. MARIJA KNAPIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1937 LJUBELJ KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 63.015,79 0,00 0,00 0,00 63.015,79
1541. ANKICA BAHUN VARAŽDINSKA,IVANEC 1959 CERJE TUŽNO 0,00 0,00 0,00 63.004,86 0,00 0,00 0,00 63.004,86
1542. STJEPAN SOKOL VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1964 ŽIGROVEC 0,00 0,00 0,00 62.945,81 0,00 0,00 0,00 62.945,81
1543. ANDREJA SEKAČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1976 GORNJI KNEGINEC 12.701,85 0,00 115,05 50.114,25 0,00 0,00 0,00 62.931,15
1544. IVAN PINTARIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1954 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 62.909,83 0,00 0,00 0,00 62.909,83
1545. KATARINA TOT VARAŽDINSKA,VINICA 1935 PEŠĆENICA VINIČKA 0,00 0,00 0,00 62.901,30 0,00 0,00 0,00 62.901,30
1546. KATICA MRAZOVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1952 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 62.890,71 0,00 0,00 0,00 62.890,71
1547. VERA FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 0,00 0,00 0,00 62.881,46 0,00 0,00 0,00 62.881,46
1548. MARTIN HRKAČ VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1939 SLANJE 0,00 0,00 0,00 62.870,36 0,00 0,00 0,00 62.870,36
1549. JAGICA PICEK VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1934 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 62.861,64 0,00 0,00 0,00 62.861,64
1550. ZLATKO GOTAL VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1956 BUTKOVEC 0,00 0,00 0,00 62.788,51 0,00 0,00 0,00 62.788,51
1551. IVAN COPAK VARAŽDINSKA,IVANEC 1965 STAŽNJEVEC 6.878,02 0,00 0,00 55.848,90 0,00 0,00 0,00 62.726,92
1552. JOSIP VIDAČEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 MARGEČAN 0,00 0,00 0,00 62.682,63 0,00 0,00 0,00 62.682,63
1553. ROBERT HRMAN VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1979 TRNOVEC 0,00 0,00 0,00 62.626,13 0,00 0,00 0,00 62.626,13
1554. DRAGICA ČABRAJEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1934 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 62.602,85 0,00 0,00 0,00 62.602,85
1555. ANĐELA PUČEK VARAŽDINSKA,BERETINEC 1951 ČREŠNJEVO 0,00 0,00 0,00 62.585,21 0,00 0,00 0,00 62.585,21
1556. MARIJAN NAMJESNIK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1975 KRIŽOVLJAN 0,00 0,00 356,17 62.226,12 0,00 0,00 0,00 62.582,29
1557. BRANKA BREZOVEC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1948 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 62.577,93 0,00 0,00 0,00 62.577,93
1558. MIRJANA HORVATEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1972 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 62.567,32 0,00 0,00 0,00 62.567,32
1559. ANTONIJA FARC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1979 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 62.496,50 0,00 0,00 0,00 62.496,50
1560. BRANKA PASKA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1937 LUŽAN BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 0,00 62.474,17 0,00 0,00 0,00 62.474,17
1561. SLAVA SEVER VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1941 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 62.432,80 0,00 0,00 0,00 62.432,80
1562. IVANKA MAJER VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 62.422,82 0,00 0,00 0,00 62.422,82
1563. FRANJO MATIJAŠEC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1949 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 62.418,13 0,00 0,00 0,00 62.418,13
1564. ŠTEFANIJA PETRIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1957 SVIBOVEC 0,00 0,00 0,00 62.403,60 0,00 0,00 0,00 62.403,60
1565. BORKA MUSTAČ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1958 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 62.340,74 0,00 0,00 0,00 62.340,74
1566. MARIJA FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1951 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 62.337,47 0,00 0,00 0,00 62.337,47
1567. JADRANKA MLINAREK VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1970 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 62.328,77 0,00 0,00 0,00 62.328,77
1568. LJUBICA BREGOVIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1952 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 62.309,11 0,00 0,00 0,00 62.309,11
1569. KATARINA HRASTIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1940 SEKETIN 0,00 0,00 0,00 62.287,55 0,00 0,00 0,00 62.287,55
1570. ŠTEFA BREGOVIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1930 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 62.287,55 0,00 0,00 0,00 62.287,55
1571. JOSIPA LEVANIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1945 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 62.266,13 0,00 0,00 0,00 62.266,13
1572. VINKO BRATUŠA VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 59.279,85 0,00 2.920,45 0,00 62.200,30
1573. LJUBICA LONČAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 62.140,19 0,00 0,00 0,00 62.140,19
1574. IVAN TRIPLAT VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1956 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 62.133,21 0,00 0,00 0,00 62.133,21
1575. JURAJ SLIVAR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1932 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 62.113,34 0,00 0,00 0,00 62.113,34
1576. JELKICA TROJKO VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1954 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 62.078,05 0,00 0,00 0,00 62.078,05
1577. STANKO HORVAT VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 CESTICA 0,00 0,00 0,00 62.077,01 0,00 0,00 0,00 62.077,01
1578. TEREZIJA BOSAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1940 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 62.075,89 0,00 0,00 0,00 62.075,89
1579. JOSIPA BREGOVIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1933 PEŠĆENICA VINIČKA 0,00 0,00 0,00 61.965,71 0,00 0,00 0,00 61.965,71
1580. FRANJO ŠIMUNIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1955 BISAG 0,00 0,00 0,00 61.944,33 0,00 0,00 0,00 61.944,33
1581. JELA VORI VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1950 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 61.940,33 0,00 0,00 0,00 61.940,33
1582. RUŽICA ŠTEFANEC VARAŽDINSKA,LUDBREG 1953 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 61.814,40 0,00 0,00 0,00 61.814,40
1583. DANICA GLOC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1964 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 61.779,72 0,00 0,00 0,00 61.779,72
1584. MARIJA ŠOKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 HRAŠĆICA 0,00 0,00 1.277,98 60.492,51 0,00 0,00 0,00 61.770,49
1585. MLADEN FLAJŠMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 POLJANA BIŠKUPEČKA 0,00 0,00 0,00 61.758,10 0,00 0,00 0,00 61.758,10
1586. ŽELIMIR NIKOLIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 61.719,29 0,00 0,00 0,00 61.719,29
1587. MARIJA KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1930 KRČ 0,00 0,00 0,00 61.613,45 0,00 0,00 0,00 61.613,45
1588. ŠTEFICA RUMENJAK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1941 ŽUPANEC 0,00 0,00 0,00 61.612,50 0,00 0,00 0,00 61.612,50
1589. LJUBICA NOVAČKI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1959 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 61.609,43 0,00 0,00 0,00 61.609,43
1590. ŠTEFANIJA IVANČIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1952 OTOK VIRJE 0,00 0,00 0,00 61.449,98 0,00 0,00 0,00 61.449,98
1591. DANICA PATRČEVIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1953 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 61.383,00 0,00 0,00 0,00 61.383,00
1592. JAGA GOLUB VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1930 DUBRAVEC 0,00 0,00 0,00 61.374,43 0,00 0,00 0,00 61.374,43
1593. ANKA ŠTROMAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1949 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 61.349,76 0,00 0,00 0,00 61.349,76
1594. SLAVICA ŠUMIGA VARAŽDINSKA,BEDNJA 1930 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 61.341,86 0,00 0,00 0,00 61.341,86
1595. REFIK SALIHI VARAŽDINSKA,IVANEC 1968 MARGEČAN 0,00 0,00 -2.211,89 63.552,68 0,00 0,00 0,00 61.340,79
1596. BERNARDA SEKOVANIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1968 SEKETIN 0,00 0,00 2.476,96 58.797,82 0,00 0,00 0,00 61.274,78
1597. ANDRIJA ZBODULJA VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1949 VILETINEC 0,00 0,00 0,00 61.228,87 0,00 0,00 0,00 61.228,87
1598. MARIJA RUKLIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1942 KRIŽANČE 0,00 0,00 0,00 61.223,39 0,00 0,00 0,00 61.223,39
1599. IVAN TIŠLER VARAŽDINSKA,LUDBREG 1947 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 61.171,53 0,00 0,00 0,00 61.171,53
1600. SLAVICA PRAŠNIČKI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1976 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 61.133,59 0,00 0,00 0,00 61.133,59