OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1501. BARICA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 65.311,46 0,00 0,00 0,00 65.311,46
1502. MARIJA KRALJ VARAŽDINSKA,CESTICA 1981 JARKI 28.112,05 0,00 0,00 37.155,22 0,00 0,00 0,00 65.267,27
1503. MARIJA RUKLIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1942 KRIŽANČE 0,00 0,00 0,00 65.181,25 0,00 0,00 0,00 65.181,25
1504. VILMA GALE VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1938 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 65.175,04 0,00 0,00 0,00 65.175,04
1505. DRAŽENKA KOVAČEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1979 SVETI PETAR 3.475,94 0,00 969,50 60.690,19 0,00 0,00 0,00 65.135,63
1506. LJUBICA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 64.981,31 0,00 0,00 0,00 64.981,31
1507. FRANJO PINTARIĆ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1968 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 64.971,30 0,00 0,00 0,00 64.971,30
1508. MARIJA HEGED VARAŽDINSKA,VISOKO 1954 VISOKO 0,00 0,00 0,00 64.863,84 0,00 0,00 0,00 64.863,84
1509. MARIJA SIMON VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1932 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 64.734,41 0,00 0,00 0,00 64.734,41
1510. ROBERT KEMIVEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 64.575,23 0,00 0,00 0,00 64.575,23
1511. JASMINA ČORKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 0,00 0,00 208,45 64.339,74 0,00 0,00 0,00 64.548,19
1512. DRAŽENKA FUNTEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1969 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 63.401,08 0,00 1.123,33 0,00 64.524,41
1513. IVAN BUHIN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1947 KRKANEC 0,00 0,00 0,00 64.472,65 0,00 0,00 0,00 64.472,65
1514. NADA GALIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ŽAROVNICA 0,00 0,00 0,00 64.419,62 0,00 0,00 0,00 64.419,62
1515. MARIJA VRŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1943 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 64.409,22 0,00 0,00 0,00 64.409,22
1516. NIKICA JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 2.260,01 62.124,01 0,00 0,00 0,00 64.384,02
1517. IVANA RODEŠ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1937 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 64.347,13 0,00 0,00 0,00 64.347,13
1518. FRANJICA HABEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1938 KRIŽANEC 0,00 0,00 0,00 64.303,49 0,00 0,00 0,00 64.303,49
1519. MARIJA MIKAC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1958 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 64.192,18 0,00 0,00 0,00 64.192,18
1520. STJEPAN ŠARGAČ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1962 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 64.189,03 0,00 0,00 0,00 64.189,03
1521. BOŽICA FEMEN VARAŽDINSKA,VISOKO 1956 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 63.880,61 0,00 0,00 0,00 63.880,61
1522. MARIJAN MATEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1972 VISOKO 0,00 0,00 0,00 63.816,97 0,00 0,00 0,00 63.816,97
1523. IVAN VADJUNEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1985 HRŽENICA 4.949,18 0,00 862,47 58.002,89 0,00 0,00 0,00 63.814,54
1524. ZLATA GAŠPARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1937 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 63.798,56 0,00 0,00 0,00 63.798,56
1525. TOMISLAV ŠPANIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1979 LJUBEŠĆICA 19.985,10 0,00 1.530,94 42.272,38 0,00 0,00 0,00 63.788,42
1526. MARIJA BANFIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1950 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 0,00 0,00 0,00 63.785,80 0,00 0,00 0,00 63.785,80
1527. LJUBOMIR HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1956 TUHOVEC 0,00 0,00 5.095,76 58.560,25 0,00 0,00 0,00 63.656,01
1528. LLUCIAN PREKPALJAJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 9.098,48 0,00 21.618,87 32.895,32 0,00 0,00 0,00 63.612,67
1529. JOSIP JANDROK VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1953 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 63.363,20 0,00 0,00 0,00 63.363,20
1530. SLAVKO PETOVAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1962 OTOK VIRJE 16.608,71 0,00 5.035,95 41.704,42 0,00 0,00 0,00 63.349,08
1531. MLADEN STARČEVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1971 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 63.333,04 0,00 0,00 0,00 63.333,04
1532. STJEPAN VUK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1950 VARAŽDINSKE TOPLICE -0,38 0,00 40.113,38 23.206,25 0,00 0,00 0,00 63.319,25
1533. ALOJZIJA NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1937 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 63.298,71 0,00 0,00 0,00 63.298,71
1534. JOSIP STRMEČKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1956 PURGA BEDNJANSKA 0,00 0,00 3.715,90 59.575,24 0,00 0,00 0,00 63.291,14
1535. VLADO MIHALIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1956 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 63.198,00 0,00 0,00 0,00 63.198,00
1536. MARIJA JOŽIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1948 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 63.190,23 0,00 0,00 0,00 63.190,23
1537. IVAN KOS VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1951 LUNJKOVEC 0,00 0,00 0,00 63.160,64 0,00 0,00 0,00 63.160,64
1538. JOSIP SUŠEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1949 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 63.145,88 0,00 0,00 0,00 63.145,88
1539. TANJA KLIČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 63.054,71 0,00 0,00 0,00 63.054,71
1540. ANICA ANCELJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1949 MELJAN 0,00 0,00 0,00 63.053,86 0,00 0,00 0,00 63.053,86
1541. ŽELJKO HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 63.011,11 0,00 0,00 0,00 63.011,11
1542. VERONIKA PAVLINEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1945 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 62.943,13 0,00 0,00 0,00 62.943,13
1543. JOSIP BARBIR VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1952 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 62.934,11 0,00 0,00 0,00 62.934,11
1544. DANICA GREJAN VARAŽDINSKA,JALŽABET 1952 KELEMEN 0,00 0,00 0,00 62.930,21 0,00 0,00 0,00 62.930,21
1545. ŠTEFANIJA ZAGORŠĆAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1953 OSONJAK 0,00 0,00 0,00 62.926,57 0,00 0,00 0,00 62.926,57
1546. GABRIJELA MODRIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1944 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 62.893,84 0,00 0,00 0,00 62.893,84
1547. NENAD MALETIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1959 JEROVEC -617,84 0,00 1.947,78 61.500,38 0,00 0,00 0,00 62.830,32
1548. BARBARA KANJIR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1955 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 62.724,26 0,00 0,00 0,00 62.724,26
1549. BERNARDA SEKOVANIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1968 SEKETIN 0,00 0,00 2.840,48 59.858,72 0,00 0,00 0,00 62.699,20
1550. DJURDJA MAJCEN VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 62.405,23 0,00 0,00 0,00 62.405,23
1551. MLADEN MILAK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1963 SUDOVČINA 0,00 0,00 0,00 62.401,07 0,00 0,00 0,00 62.401,07
1552. LJUDEVIT KRAČIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 KRAČEVEC 0,00 0,00 0,00 62.333,37 0,00 0,00 0,00 62.333,37
1553. ZLATKO HRASTIĆ VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1949 MARTIJANEC 0,00 0,00 0,00 62.287,46 0,00 0,00 0,00 62.287,46
1554. TIHOMIR FEMEN VARAŽDINSKA,VISOKO 1974 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 57.374,27 0,00 4.899,08 0,00 62.273,35
1555. JOSIP TALAN VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1954 ŠTEFANEC 0,00 0,00 0,00 80.966,40 0,00 -18.703,00 0,00 62.263,40
1556. MARICA BENKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 VISOKO 0,00 0,00 0,00 62.223,64 0,00 0,00 0,00 62.223,64
1557. TEREZIJA KOMAR VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1931 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 62.178,81 0,00 0,00 0,00 62.178,81
1558. IGOR PETERMANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 48.899,49 0,00 7.804,10 5.454,50 0,00 0,00 0,00 62.158,09
1559. JULIJANA PRAŠNIČKI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1960 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 62.152,93 0,00 0,00 0,00 62.152,93
1560. SONJA SIMIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 11.112,79 0,00 1.507,74 49.467,79 0,00 0,00 0,00 62.088,32
1561. SANELA ROGINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1985 VARAŽDIN 0,00 0,00 440,18 61.603,00 0,00 0,00 0,00 62.043,18
1562. BOŽENA ROGINEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 61.941,37 0,00 0,00 0,00 61.941,37
1563. MIRJANA PUŠTEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1963 LUDBREG -1,40 0,00 15.777,64 46.107,83 0,00 0,00 0,00 61.884,07
1564. MIRKO BOSAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 VRBNO 0,00 0,00 0,00 61.860,88 0,00 0,00 0,00 61.860,88
1565. RUŽA LOBOREC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1955 NOVI MAROF 0,00 0,00 248,53 61.604,88 0,00 0,00 0,00 61.853,41
1566. MARIJA TROKTER VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1952 VRBANOVEC 0,00 0,00 0,00 61.825,91 0,00 0,00 0,00 61.825,91
1567. MIJO GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 61.695,97 0,00 0,00 0,00 61.695,97
1568. DRAGICA TRAMPUŠ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1951 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 61.679,86 0,00 0,00 0,00 61.679,86
1569. AGATA HIRŽIN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1952 GORNJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 61.646,82 0,00 0,00 0,00 61.646,82
1570. VLADO ŽUNA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 20.979,30 0,00 2.521,00 38.136,28 0,00 0,00 0,00 61.636,58
1571. ANA KOŠĆAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1940 OŠTRICE 0,00 0,00 0,00 61.604,61 0,00 0,00 0,00 61.604,61
1572. JOSIP KRALJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1979 PLEŠ 0,00 0,00 0,00 61.483,45 0,00 0,00 0,00 61.483,45
1573. IZIDOR JAGARINEC VARAŽDINSKA,BEDNJA 1931 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 61.464,03 0,00 0,00 0,00 61.464,03
1574. SLAVICA CVEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 25.491,64 0,00 4.944,58 30.968,64 0,00 0,00 0,00 61.404,86
1575. LJILJANA MATAK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1975 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 61.324,83 0,00 0,00 0,00 61.324,83
1576. SLAVKO PREMUŽIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 27.413,70 0,00 2.817,93 30.970,75 0,00 0,00 0,00 61.202,38
1577. ALBIN REŠETAR VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1979 DUBRAVEC 0,00 0,00 -1.138,77 0,00 62.259,45 0,00 0,00 61.120,68
1578. KATARINA DUŠAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1946 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 61.069,82 0,00 0,00 0,00 61.069,82
1579. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,JALŽABET 1967 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 0,00 0,00 0,00 61.065,93 0,00 0,00 0,00 61.065,93
1580. DANICA PANTALER VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 VARAŽDINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 61.060,97 0,00 0,00 0,00 61.060,97
1581. STJEPAN ŠPOLJAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 MOŽĐENEC 0,00 0,00 0,00 60.495,89 0,00 371,26 0,00 60.867,15
1582. KATARINA REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1948 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.845,85 0,00 0,00 0,00 60.845,85
1583. ŽELJKO DVORŠĆAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 VARAŽDIN 19.498,79 0,00 66,41 41.241,51 0,00 0,00 0,00 60.806,71
1584. SLAĐAN MILOŠEVIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1977 LEPOGLAVA 0,00 0,00 -219,16 60.980,18 0,00 0,00 0,00 60.761,02
1585. TOMISLAV PEREC VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1983 MADARAŠEVEC 0,30 0,00 -1.690,22 62.426,68 0,00 0,00 0,00 60.736,76
1586. VESNA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1957 SRAČINEC 28.441,68 0,00 6.394,29 25.797,70 0,00 0,00 0,00 60.633,67
1587. IVAN BUKVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1954 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 60.626,89 0,00 0,00 0,00 60.626,89
1588. BRANKO ĐURMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1968 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 60.595,08 0,00 0,00 0,00 60.595,08
1589. DRAGUTIN ŠTEFANEC VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1956 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 60.519,52 0,00 0,00 0,00 60.519,52
1590. MIRJANA FUNTEK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1968 KARLOVEC LUDBREŠKI -4.826,42 0,00 5.195,22 59.792,42 0,00 305,85 0,00 60.467,07
1591. MILAN ŠPREM-ROLJIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1985 VINICA BREG 22.031,27 0,00 1.089,24 37.238,66 0,00 0,00 0,00 60.359,17
1592. MARIJAN BANFIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1958 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 60.254,49 0,00 0,00 0,00 60.254,49
1593. BARA FERČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1935 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 60.253,56 0,00 0,00 0,00 60.253,56
1594. DRAGUTIN KIVAČ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1952 APATIJA -297,81 0,00 -1.679,18 62.115,99 0,00 0,00 0,00 60.139,00
1595. BISERKA KIŠIČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 0,00 0,00 95,62 59.960,82 0,00 0,00 0,00 60.056,44
1596. JOSIP FEMENIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1930 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 60.032,60 0,00 0,00 0,00 60.032,60
1597. KATA PASKA VARAŽDINSKA,BEDNJA 1940 MELJAN 0,00 0,00 0,00 60.030,36 0,00 0,00 0,00 60.030,36
1598. BORIS PEHARDA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1948 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 60.003,73 0,00 0,00 0,00 60.003,73
1599. ALIDA HAJDUK-HRNČIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1969 NOVI MAROF -0,17 0,00 569,34 48.000,03 0,00 11.241,34 0,00 59.810,54
1600. STJEPAN ROŽMARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1933 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 59.766,61 0,00 0,00 0,00 59.766,61