OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1501. MIJO GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 63.126,36 0,00 0,00 0,00 63.126,36
1502. DANICA PANTALER VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 VARAŽDINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 63.122,84 0,00 0,00 0,00 63.122,84
1503. VLADO MIHALIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1956 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 63.119,50 0,00 0,00 0,00 63.119,50
1504. ŽELJKO DVORŠĆAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 VARAŽDIN 20.225,73 0,00 66,41 42.717,85 0,00 0,00 0,00 63.009,99
1505. BRANKO ĐURMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1968 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 62.958,92 0,00 0,00 0,00 62.958,92
1506. ANICA JAZBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 62.891,56 0,00 0,00 0,00 62.891,56
1507. MILAN ŠPREM-ROLJIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1985 VINICA BREG 22.913,53 0,00 1.136,24 38.729,02 0,00 0,00 0,00 62.778,79
1508. STJEPAN MAJER VARAŽDINSKA,CESTICA 1952 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 62.675,84 0,00 0,00 0,00 62.675,84
1509. KATARINA DUŠAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1946 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 62.501,38 0,00 0,00 0,00 62.501,38
1510. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,JALŽABET 1967 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 0,00 0,00 0,00 62.490,36 0,00 0,00 0,00 62.490,36
1511. SLAĐAN MILOŠEVIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1977 LEPOGLAVA 0,00 0,00 -219,16 62.675,93 0,00 0,00 0,00 62.456,77
1512. STJEPAN ŠPOLJAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 MOŽĐENEC 0,00 0,00 0,00 62.068,20 0,00 383,64 0,00 62.451,84
1513. FRANJO HORVAT VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1954 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 62.270,09 0,00 0,00 0,00 62.270,09
1514. JOSIP MARGETIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1964 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 62.095,61 0,00 0,00 0,00 62.095,61
1515. BISERKA KIŠIČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 0,00 0,00 95,62 61.961,86 0,00 0,00 0,00 62.057,48
1516. JOSIP FEMENIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1930 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 62.041,33 0,00 0,00 0,00 62.041,33
1517. IVAN PATARČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1985 GORNJI KNEGINEC 0,00 0,00 7.545,40 54.465,92 0,00 0,00 0,00 62.011,32
1518. MARIJA JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1958 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 61.937,63 0,00 0,00 0,00 61.937,63
1519. STJEPAN ROŽMARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1933 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 61.935,33 0,00 0,00 0,00 61.935,33
1520. VESNA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1957 SRAČINEC 29.044,76 0,00 6.521,65 26.330,07 0,00 0,00 0,00 61.896,48
1521. DRAGUTIN KIVAČ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1952 APATIJA -297,81 0,00 -1.679,18 63.763,91 0,00 0,00 0,00 61.786,92
1522. BOŽENA ANTOLIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1948 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 61.752,86 0,00 0,00 0,00 61.752,86
1523. MILAN KOROŠEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 61.697,50 0,00 0,00 0,00 61.697,50
1524. MARIJA TROKTER VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1952 VRBANOVEC 0,00 0,00 0,00 61.509,47 0,00 0,00 0,00 61.509,47
1525. MARJANA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1984 MAJERJE 11.713,41 0,00 3.948,66 45.829,09 0,00 0,00 0,00 61.491,16
1526. KREŠIMIR POFUK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 DONJI KNEGINEC 18.618,86 0,00 468,68 42.294,99 0,00 0,00 0,00 61.382,53
1527. ANA SODAR VARAŽDINSKA,VINICA 1936 PEŠĆENICA VINIČKA 0,00 0,00 0,00 61.372,76 0,00 0,00 0,00 61.372,76
1528. JOSIPA STRIČAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1950 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 61.310,90 0,00 0,00 0,00 61.310,90
1529. STANISLAV KIDJEMET VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1947 KAMENIČKI VRHOVEC 0,00 0,00 0,00 61.296,94 0,00 0,00 0,00 61.296,94
1530. KATA PASKA VARAŽDINSKA,BEDNJA 1940 MELJAN 0,00 0,00 0,00 61.263,59 0,00 0,00 0,00 61.263,59
1531. SNJEŽANA CEROVČEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1967 ŽAROVNICA 17.640,25 0,00 1.001,80 42.614,41 0,00 0,00 0,00 61.256,46
1532. ANA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1937 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 0,00 61.248,55 0,00 0,00 0,00 61.248,55
1533. STJEPAN KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 STAŽNJEVEC 0,00 0,00 0,00 61.237,69 0,00 0,00 0,00 61.237,69
1534. DANICA HUSNJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1935 PODGORJE BEDNJANSKO 0,00 0,00 0,00 61.182,45 0,00 0,00 0,00 61.182,45
1535. DRAGICA PETAK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1945 ŽAROVNICA 0,00 0,00 0,00 61.180,74 0,00 0,00 0,00 61.180,74
1536. SANDRO BLOUDEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 61.172,23 0,00 0,00 0,00 61.172,23
1537. MARTINA MARTAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 27.760,20 0,00 162,22 33.227,78 0,00 0,00 0,00 61.150,20
1538. MIRKO BARTOLEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1956 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 61.125,50 0,00 0,00 0,00 61.125,50
1539. JOSIP LAOS VARAŽDINSKA,BREZNICA 1956 BISAG 0,00 0,00 0,00 61.124,58 0,00 0,00 0,00 61.124,58
1540. ANICA PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1955 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 61.092,52 0,00 0,00 0,00 61.092,52
1541. LJUBICA LONČAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 61.064,46 0,00 0,00 0,00 61.064,46
1542. BORIS PEHARDA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1948 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 61.028,80 0,00 0,00 0,00 61.028,80
1543. DRAGUTIN JADANIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1954 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 61.021,63 0,00 0,00 0,00 61.021,63
1544. MARINKO SERINI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1957 BELETINEC 0,00 0,00 7.533,87 53.315,51 0,00 0,00 0,00 60.849,38
1545. PAVLICA PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 60.818,35 0,00 0,00 0,00 60.818,35
1546. MARIJA HEGED VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 60.749,41 0,00 0,00 0,00 60.749,41
1547. DRAGUTIN BANJKOVEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1959 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 60.716,12 0,00 0,00 0,00 60.716,12
1548. LJERKA ŠIPEK VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1969 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 60.612,23 0,00 0,00 0,00 60.612,23
1549. EMA FOT VARAŽDINSKA,BREZNICA 1952 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 60.541,80 0,00 0,00 0,00 60.541,80
1550. STANISLAV CECELJA VARAŽDINSKA,JALŽABET 1956 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.534,56 0,00 0,00 0,00 60.534,56
1551. STANKO SABOL VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1960 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 60.493,46 0,00 0,00 0,00 60.493,46
1552. BARBARA KUHAR VARAŽDINSKA,BEDNJA 1942 ŠINKOVICA BEDNJANSKA 0,00 0,00 0,00 60.403,55 0,00 0,00 0,00 60.403,55
1553. IVKA HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1948 LESKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 60.388,23 0,00 0,00 0,00 60.388,23
1554. KATARINA REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1948 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.387,21 0,00 0,00 0,00 60.387,21
1555. VLADO KOZULIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1958 MARGEČAN 0,00 0,00 0,00 60.225,57 0,00 0,00 0,00 60.225,57
1556. DRAGICA BOŽINEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.179,38 0,00 0,00 0,00 60.179,38
1557. IVAN TELEBAR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1948 SLIVARSKO 0,00 0,00 0,00 60.136,04 0,00 0,00 0,00 60.136,04
1558. IVICA PAHIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 59.912,19 0,00 0,00 0,00 59.912,19
1559. MINKA ŠMINTIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1936 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 59.875,88 0,00 0,00 0,00 59.875,88
1560. LJUBICA VALJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 59.863,57 0,00 0,00 0,00 59.863,57
1561. STJEPAN GLAVICA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 59.715,01 0,00 0,00 0,00 59.715,01
1562. KATARINA ANTOLIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 59.692,15 0,00 0,00 0,00 59.692,15
1563. BARICA VODUŠEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 59.672,08 0,00 0,00 0,00 59.672,08
1564. ANDREJA SEKAČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1976 GORNJI KNEGINEC 15.456,11 0,00 140,81 41.168,13 0,00 2.769,95 0,00 59.535,00
1565. STJEPAN ŠAMBAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1949 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 59.473,81 0,00 0,00 0,00 59.473,81
1566. DAMIR ČOLJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1977 REMETINEC 16.119,01 0,00 -76,90 43.408,64 0,00 0,00 0,00 59.450,75
1567. APOLONIJA RABUZIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1938 PRESEČNO 0,00 0,00 0,00 59.442,65 0,00 0,00 0,00 59.442,65
1568. BRANKA ĐULABIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1949 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 59.425,44 0,00 0,00 0,00 59.425,44
1569. LUCIJA JAKOPČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1987 BREZNIČKI HUM 265,37 0,00 139,29 58.927,21 0,00 0,00 0,00 59.331,87
1570. ZLATKO DUBOVEČAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1953 BENKOVEC 0,00 0,00 -13.171,78 72.421,18 0,00 0,00 0,00 59.249,40
1571. SNJEŽANA VIDIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 59.240,13 0,00 0,00 0,00 59.240,13
1572. MILAN POTISK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1960 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 59.186,15 0,00 0,00 0,00 59.186,15
1573. DRAGICA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 59.133,94 0,00 0,00 0,00 59.133,94
1574. BISERKA HIELSCHER VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEC 0,00 0,00 0,00 60.874,35 0,00 -1.772,40 0,00 59.101,95
1575. FRANJO FURJAN VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1953 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 58.905,40 0,00 0,00 0,00 58.905,40
1576. DRAGICA MARTAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1932 JELENŠČAK 0,00 0,00 0,00 58.898,95 0,00 0,00 0,00 58.898,95
1577. DRAGUTIN MIHALIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1950 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 58.804,94 0,00 0,00 0,00 58.804,94
1578. MARKO HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1945 IVANEČKA ŽELJEZNICA 0,00 0,00 0,00 58.685,31 0,00 0,00 0,00 58.685,31
1579. MARIJAN BALIJA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1967 POLJANEC 20.367,10 0,00 1.274,53 37.027,69 0,00 0,00 0,00 58.669,32
1580. LJUBICA PAPAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1957 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 58.504,36 0,00 0,00 0,00 58.504,36
1581. VLADIMIR KEFELJA VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1965 SUDOVČINA 0,00 0,00 13.547,51 44.894,78 0,00 0,00 0,00 58.442,29
1582. HELENA FLEGAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1983 PETRIJANEC 39.526,14 0,00 2.907,91 15.928,63 0,00 0,00 0,00 58.362,68
1583. IVANKA MATUČEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1956 MAJERJE 0,00 0,00 0,00 58.295,18 0,00 0,00 0,00 58.295,18
1584. DEJAN KNEŽEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.240,06 0,00 58.240,06
1585. FRANJO BENDELJA VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1955 MADARAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 58.127,96 0,00 0,00 0,00 58.127,96
1586. ZDRAVKO ŠPINDERK VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1974 SELNIK 0,00 0,00 0,00 58.123,53 0,00 0,00 0,00 58.123,53
1587. LJILJANA POFUK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1973 DONJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 57.949,48 0,00 0,00 0,00 57.949,48
1588. VOJIN DOJČINOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 57.934,84 0,00 0,00 0,00 57.934,84
1589. TANJA DROŽĐEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 1.756,96 0,00 0,71 56.149,74 0,00 0,00 0,00 57.907,41
1590. IVANKA CENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1968 VARAŽDINSKE TOPLICE 0,00 0,00 3.905,95 53.920,99 0,00 0,00 0,00 57.826,94
1591. ANKA DVORSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1949 ČRNILE 0,00 0,00 0,00 57.771,68 0,00 0,00 0,00 57.771,68
1592. KRISTIJAN JAGETIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1980 OSEČKA 0,00 0,00 0,00 57.708,32 0,00 0,00 0,00 57.708,32
1593. MARIO MEŠNJAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1971 PODRUTE 0,00 0,00 4.404,89 53.219,53 0,00 0,00 0,00 57.624,42
1594. VELIMIR VRHOVSKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1974 OSONJAK 0,00 0,00 0,00 57.607,96 0,00 0,00 0,00 57.607,96
1595. DRAGA MINĐEK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1936 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 57.536,81 0,00 0,00 0,00 57.536,81
1596. ĐURĐA SUHIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1956 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 0,00 57.442,51 0,00 0,00 0,00 57.442,51
1597. BARA OŠTARJAŠ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1936 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 57.385,74 0,00 0,00 0,00 57.385,74
1598. TOMO KORITAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 GOJANEC 0,00 0,00 24,90 57.314,45 0,00 0,00 0,00 57.339,35
1599. MARIJA GOMAZ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 57.248,98 0,00 0,00 0,00 57.248,98
1600. STJEPAN KOVAČEVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1948 BORENEC 0,00 0,00 0,00 57.208,89 0,00 0,00 0,00 57.208,89