OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1501. ANA JURINEC VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1955 TURČIN 0,00 0,00 0,00 64.123,41 0,00 0,00 0,00 64.123,41
1502. JOSIP NAJDIĆ-PREVAREK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1930 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 64.082,29 0,00 0,00 0,00 64.082,29
1503. ANKICA BAHUN VARAŽDINSKA,IVANEC 1959 CERJE TUŽNO 0,00 0,00 0,00 64.070,61 0,00 0,00 0,00 64.070,61
1504. LJUBICA BREGOVIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1952 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 64.037,70 0,00 0,00 0,00 64.037,70
1505. KATICA MRAZOVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1952 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 64.006,99 0,00 0,00 0,00 64.006,99
1506. MARIJAN NAMJESNIK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1975 KRIŽOVLJAN 0,00 0,00 356,17 63.642,92 0,00 0,00 0,00 63.999,09
1507. MARIJA KNAPIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1937 LJUBELJ KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 63.963,32 0,00 0,00 0,00 63.963,32
1508. DANIJEL VEGH VARAŽDINSKA,LUDBREG 1978 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 36.386,20 0,00 27.538,21 0,00 63.924,41
1509. KATARINA TOT VARAŽDINSKA,VINICA 1935 PEŠĆENICA VINIČKA 0,00 0,00 0,00 63.880,96 0,00 0,00 0,00 63.880,96
1510. VERA FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 0,00 0,00 0,00 63.869,15 0,00 0,00 0,00 63.869,15
1511. JAGICA PICEK VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1934 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 63.841,30 0,00 0,00 0,00 63.841,30
1512. IVAN TRIPLAT VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1956 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 63.793,10 0,00 0,00 0,00 63.793,10
1513. BARICA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1963 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 63.773,46 0,00 0,00 0,00 63.773,46
1514. IVANKA KAMENAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1959 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 63.692,86 0,00 0,00 0,00 63.692,86
1515. STANKO BAĆANI VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1960 SESVETE LUDBREŠKE 0,00 0,00 0,00 63.633,56 0,00 0,00 0,00 63.633,56
1516. KARMEN DERMOTA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1959 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 63.581,83 0,00 0,00 0,00 63.581,83
1517. ANTONIJA FARC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1979 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 63.569,65 0,00 0,00 0,00 63.569,65
1518. DRAGICA ČABRAJEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1934 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 63.568,89 0,00 0,00 0,00 63.568,89
1519. ANĐELA PUČEK VARAŽDINSKA,BERETINEC 1951 ČREŠNJEVO 0,00 0,00 0,00 63.556,84 0,00 0,00 0,00 63.556,84
1520. ROBERT HRMAN VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1979 TRNOVEC 0,00 0,00 0,00 63.550,48 0,00 0,00 0,00 63.550,48
1521. BRANKA BREZOVEC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1948 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 63.549,56 0,00 0,00 0,00 63.549,56
1522. BRANKA PASKA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1937 LUŽAN BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 0,00 63.504,47 0,00 0,00 0,00 63.504,47
1523. MLADEN FLAJŠMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 POLJANA BIŠKUPEČKA 0,00 0,00 0,00 63.480,78 0,00 0,00 0,00 63.480,78
1524. IVANKA MAJER VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 63.389,84 0,00 0,00 0,00 63.389,84
1525. SLAVA SEVER VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1941 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 63.383,01 0,00 0,00 0,00 63.383,01
1526. IVAN COPAK VARAŽDINSKA,IVANEC 1965 STAŽNJEVEC 6.952,93 0,00 0,00 56.412,41 0,00 0,00 0,00 63.365,34
1527. ŠTEFANIJA PETRIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1957 SVIBOVEC 0,00 0,00 0,00 63.351,13 0,00 0,00 0,00 63.351,13
1528. JOSIP VIDAČEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 MARGEČAN 0,00 0,00 0,00 63.316,49 0,00 0,00 0,00 63.316,49
1529. BORKA MUSTAČ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1958 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 63.305,67 0,00 0,00 0,00 63.305,67
1530. MARIJA FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1951 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 63.305,22 0,00 0,00 0,00 63.305,22
1531. SLAVA GLAVICA VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1959 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 63.270,03 0,00 0,00 0,00 63.270,03
1532. KATARINA HRASTIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1940 SEKETIN 0,00 0,00 0,00 63.251,15 0,00 0,00 0,00 63.251,15
1533. JOSIPA LEVANIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1945 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 63.229,73 0,00 0,00 0,00 63.229,73
1534. MIRJANA HORVATEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1972 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 63.219,79 0,00 0,00 0,00 63.219,79
1535. VINKO BRATUŠA VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 60.195,36 0,00 2.991,78 0,00 63.187,14
1536. JADRANKA MLINAREK VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1970 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 63.114,78 0,00 0,00 0,00 63.114,78
1537. JURAJ SLIVAR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1932 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 63.109,06 0,00 0,00 0,00 63.109,06
1538. TEREZIJA BOSAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1940 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 63.015,39 0,00 0,00 0,00 63.015,39
1539. FRANJO ŠIMUNIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1955 BISAG 0,00 0,00 0,00 62.899,89 0,00 0,00 0,00 62.899,89
1540. STANKO HORVAT VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 CESTICA 0,00 0,00 0,00 62.788,53 0,00 0,00 0,00 62.788,53
1541. ZLATKO GOTAL VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1956 BUTKOVEC 0,00 0,00 0,00 62.671,97 0,00 0,00 0,00 62.671,97
1542. DANICA GLOC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1964 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 62.637,38 0,00 0,00 0,00 62.637,38
1543. VESNA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,VINICA 1982 GORUŠEVNJAK 144,61 0,00 20.733,57 41.709,07 0,00 0,00 0,00 62.587,25
1544. RUŽICA ŠTEFANEC VARAŽDINSKA,LUDBREG 1953 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 62.574,00 0,00 0,00 0,00 62.574,00
1545. ŠTEFICA RUMENJAK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1941 ŽUPANEC 0,00 0,00 0,00 62.560,03 0,00 0,00 0,00 62.560,03
1546. LJUBICA NOVAČKI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1959 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 62.556,18 0,00 0,00 0,00 62.556,18
1547. MARIJA KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1930 KRČ 0,00 0,00 0,00 62.555,39 0,00 0,00 0,00 62.555,39
1548. MARIJA OBADIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1946 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 62.553,30 0,00 0,00 0,00 62.553,30
1549. ŠTEFANIJA IVANČIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1952 OTOK VIRJE 0,00 0,00 0,00 62.508,48 0,00 0,00 0,00 62.508,48
1550. ŽELIMIR NIKOLIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 62.506,16 0,00 0,00 0,00 62.506,16
1551. ANKA ŠTROMAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1949 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 62.329,68 0,00 0,00 0,00 62.329,68
1552. FRANJO MATIJAŠEC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1949 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 62.318,54 0,00 0,00 0,00 62.318,54
1553. DANICA PATRČEVIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1953 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 62.306,43 0,00 0,00 0,00 62.306,43
1554. JAGA GOLUB VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1930 DUBRAVEC 0,00 0,00 0,00 62.297,86 0,00 0,00 0,00 62.297,86
1555. SLAVICA ŠUMIGA VARAŽDINSKA,BEDNJA 1930 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 62.289,39 0,00 0,00 0,00 62.289,39
1556. REFIK SALIHI VARAŽDINSKA,IVANEC 1968 MARGEČAN 0,00 0,00 -2.211,89 64.469,42 0,00 0,00 0,00 62.257,53
1557. RUŽICA MODRIĆ VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1940 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 61.886,80 0,00 0,00 0,00 61.886,80
1558. ANDRIJA ZBODULJA VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1949 VILETINEC 0,00 0,00 0,00 61.876,40 0,00 0,00 0,00 61.876,40
1559. MARIJA RUKLIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1942 KRIŽANČE 0,00 0,00 0,00 61.875,78 0,00 0,00 0,00 61.875,78
1560. ZDENKA KOŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1963 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 61.871,07 0,00 0,00 0,00 61.871,07
1561. SLAVICA PRAŠNIČKI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1976 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 61.681,26 0,00 0,00 0,00 61.681,26
1562. SANJA GRUBIŠIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1963 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 41.270,67 0,00 20.322,70 0,00 61.593,37
1563. STJEPAN BEDEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1947 GREŠĆEVINA 0,00 0,00 0,00 61.576,15 0,00 0,00 0,00 61.576,15
1564. MARIJA KOČEVAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1940 SELCI KRIŽOVLJANSKI 0,00 0,00 0,00 61.498,44 0,00 0,00 0,00 61.498,44
1565. NEVENKA DOVEČER VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1951 STRUGA 0,00 0,00 0,00 61.410,53 0,00 0,00 0,00 61.410,53
1566. LJILJANA ŠTRLEK VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1964 MARUŠEVEC 9.057,97 0,00 694,59 51.650,21 0,00 0,00 0,00 61.402,77
1567. MARIJA TILL VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1935 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 61.237,07 0,00 0,00 0,00 61.237,07
1568. MARIJA ŠOKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 HRAŠĆICA 0,00 0,00 -0,66 61.200,33 0,00 0,00 0,00 61.199,67
1569. ZDRAVKO SELEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 0,00 61.135,40 0,00 0,00 0,00 61.135,40
1570. STJEPAN ROGINEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1959 JALES BREZNIČKI -188,51 0,00 -951,66 62.273,74 0,00 0,00 0,00 61.133,57
1571. IVAN TIŠLER VARAŽDINSKA,LUDBREG 1947 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 61.108,72 0,00 0,00 0,00 61.108,72
1572. MLADEN SEVER VARAŽDINSKA,IVANEC 1980 IVANEC 29.990,53 0,00 6.358,17 24.702,94 0,00 0,00 0,00 61.051,64
1573. MARICA MIHALINA VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1965 KORETINEC 0,00 0,00 0,00 60.995,97 0,00 0,00 0,00 60.995,97
1574. KATARINA ČREPINKO VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1950 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 60.895,34 0,00 0,00 0,00 60.895,34
1575. MARIJA KRALJ VARAŽDINSKA,CESTICA 1981 JARKI 26.115,86 0,00 0,00 34.666,52 0,00 0,00 0,00 60.782,38
1576. ANA MARTAN VARAŽDINSKA,CESTICA 1954 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 60.768,57 0,00 0,00 0,00 60.768,57
1577. MIRKO HEGED VARAŽDINSKA,VISOKO 1951 VISOKO 0,00 0,00 0,00 60.741,22 0,00 0,00 0,00 60.741,22
1578. MARIJAN ŠMINTIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1964 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 60.733,87 0,00 0,00 0,00 60.733,87
1579. MARIJA TROKTER VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1952 VRBANOVEC 0,00 0,00 0,00 60.731,68 0,00 0,00 0,00 60.731,68
1580. VESNA KIĐEMET VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1972 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 60.692,78 0,00 0,00 0,00 60.692,78
1581. EVA HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1938 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 60.646,28 0,00 0,00 0,00 60.646,28
1582. JURAJ HUDIN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1955 BEDNJICA 0,00 0,00 0,00 60.576,21 0,00 0,00 0,00 60.576,21
1583. VILMA GALE VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1938 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 60.496,30 0,00 0,00 0,00 60.496,30
1584. BOŽENA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,CESTICA 1957 BREZJE DRAVSKO 0,00 0,00 0,00 60.342,38 0,00 0,00 0,00 60.342,38
1585. SLAVKO PETOVAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1962 OTOK VIRJE 15.860,14 0,00 4.844,22 39.563,28 0,00 0,00 0,00 60.267,64
1586. MARIJA SIMON VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1932 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 60.216,38 0,00 0,00 0,00 60.216,38
1587. TANJA KLIČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 0,00 0,00 415,98 59.793,20 0,00 0,00 0,00 60.209,18
1588. KATARINA REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1948 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.202,55 0,00 0,00 0,00 60.202,55
1589. VLADO MIHALIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1956 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 60.131,24 0,00 0,00 0,00 60.131,24
1590. DANICA GAŠPARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1957 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 60.051,05 0,00 0,00 0,00 60.051,05
1591. MILICA JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1971 BUDINŠČAK 0,00 0,00 0,00 60.005,15 0,00 0,00 0,00 60.005,15
1592. LJUBICA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 59.910,79 0,00 0,00 0,00 59.910,79
1593. MARIJA MIKAC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1958 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 59.895,51 0,00 0,00 0,00 59.895,51
1594. BERNARDA SEKOVANIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1968 SEKETIN 0,00 0,00 2.536,88 57.354,30 0,00 0,00 0,00 59.891,18
1595. MARIJA VRŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1943 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 59.877,76 0,00 0,00 0,00 59.877,76
1596. ŠTEFANIJA BUNIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1958 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 59.830,13 0,00 0,00 0,00 59.830,13
1597. FRANJICA HABEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1938 KRIŽANEC 0,00 0,00 0,00 59.825,64 0,00 0,00 0,00 59.825,64
1598. ALOJZIJA NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1937 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 59.805,81 0,00 0,00 0,00 59.805,81
1599. DARINKA SEVER VARAŽDINSKA,IVANEC 1972 PRIGOREC -13.612,28 0,00 -440,10 73.723,76 0,00 0,00 0,00 59.671,38
1600. STJEPAN ŠARGAČ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1962 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 59.659,87 0,00 0,00 0,00 59.659,87