OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1501. MARIJA TILL VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1935 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 64.034,44 0,00 0,00 0,00 64.034,44
1502. STJEPAN VUČKOVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 63.909,79 0,00 0,00 0,00 63.909,79
1503. ANA MARTAN VARAŽDINSKA,CESTICA 1954 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 63.879,50 0,00 0,00 0,00 63.879,50
1504. MARIJA RUKLIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1942 KRIŽANČE 0,00 0,00 0,00 63.869,21 0,00 0,00 0,00 63.869,21
1505. MARICA MIHALINA VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1965 KORETINEC 0,00 0,00 0,00 63.823,38 0,00 0,00 0,00 63.823,38
1506. ZDRAVKO SELEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 0,00 63.774,12 0,00 0,00 0,00 63.774,12
1507. STJEPAN VUK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1950 VARAŽDINSKE TOPLICE 1.006,13 0,00 40.286,34 22.406,09 0,00 0,00 0,00 63.698,56
1508. KATARINA ČREPINKO VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1950 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 63.668,48 0,00 0,00 0,00 63.668,48
1509. MARTIN VISINSKI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1977 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 63.515,19 0,00 0,00 0,00 63.515,19
1510. VESNA KIĐEMET VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1972 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 63.496,87 0,00 0,00 0,00 63.496,87
1511. MARIJA KRALJ VARAŽDINSKA,CESTICA 1981 JARKI 27.319,70 0,00 0,00 36.167,38 0,00 0,00 0,00 63.487,08
1512. EVA HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1938 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 63.467,89 0,00 0,00 0,00 63.467,89
1513. BARICA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 63.414,73 0,00 0,00 0,00 63.414,73
1514. DANICA SEKOVANIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1951 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 63.403,50 0,00 0,00 0,00 63.403,50
1515. VILMA GALE VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1938 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 63.317,91 0,00 0,00 0,00 63.317,91
1516. FRANJO MAŠIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1945 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 63.155,40 0,00 0,00 0,00 63.155,40
1517. LJUBICA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 62.968,67 0,00 0,00 0,00 62.968,67
1518. MARIJA SIMON VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1932 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 62.941,07 0,00 0,00 0,00 62.941,07
1519. ALBIN REŠETAR VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1979 DUBRAVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 62.921,91 0,00 0,00 62.921,91
1520. STJEPAN STRIČAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 62.909,11 0,00 0,00 0,00 62.909,11
1521. MIRJANA PUŠTEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1963 LUDBREG -1,40 0,00 15.146,23 47.565,07 0,00 0,00 0,00 62.709,90
1522. KIMBERLY DANCE VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1983 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 62.660,74 0,00 0,00 0,00 62.660,74
1523. DAVOR DUKARIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1977 MARUŠEVEC 0,00 0,00 1.155,04 61.456,56 0,00 0,00 0,00 62.611,60
1524. MARIJA VRŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1943 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 62.610,55 0,00 0,00 0,00 62.610,55
1525. VLADO GAVRIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1952 LEPOGLAVA 0,00 0,00 0,00 62.542,42 0,00 0,00 0,00 62.542,42
1526. FRANJICA HABEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1938 KRIŽANEC 0,00 0,00 0,00 62.526,10 0,00 0,00 0,00 62.526,10
1527. DRAŽENKA KOVAČEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1979 SVETI PETAR 3.326,29 0,00 953,00 58.239,81 0,00 0,00 0,00 62.519,10
1528. MARIJA MIKAC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1958 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 62.486,70 0,00 0,00 0,00 62.486,70
1529. NIKICA JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 2.190,06 60.271,98 0,00 0,00 0,00 62.462,04
1530. NENAD KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 VARAŽDIN 6.011,62 0,00 -4.118,38 60.545,61 0,00 0,00 0,00 62.438,85
1531. STJEPAN ŠARGAČ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1962 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 62.391,27 0,00 0,00 0,00 62.391,27
1532. BOŽIDAR BIDOLI VARAŽDINSKA,BREZNICA 1971 BORENEC 0,00 0,00 0,00 62.256,49 0,00 0,00 0,00 62.256,49
1533. IVANA RODEŠ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1937 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 62.247,00 0,00 0,00 0,00 62.247,00
1534. JASMINA ČORKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 0,00 0,00 208,45 61.947,36 0,00 0,00 0,00 62.155,81
1535. SLAVKO PETOVAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1962 OTOK VIRJE 16.311,58 0,00 4.959,85 40.854,54 0,00 0,00 0,00 62.125,97
1536. LJUBOMIR HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1956 TUHOVEC 0,00 0,00 5.001,49 57.064,18 0,00 0,00 0,00 62.065,67
1537. MARIJA BANFIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1950 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 0,00 0,00 0,00 62.034,97 0,00 0,00 0,00 62.034,97
1538. DANICA JURGEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1962 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 62.026,60 0,00 0,00 0,00 62.026,60
1539. VLADO MIHALIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1956 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 61.980,71 0,00 0,00 0,00 61.980,71
1540. ZLATA GAŠPARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1937 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 61.945,89 0,00 0,00 0,00 61.945,89
1541. ALOJZIJA NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1937 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 61.912,27 0,00 0,00 0,00 61.912,27
1542. BOŽICA FEMEN VARAŽDINSKA,VISOKO 1956 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 61.849,62 0,00 0,00 0,00 61.849,62
1543. FRANJO PINTARIĆ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1968 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 61.789,11 0,00 0,00 0,00 61.789,11
1544. TANJA KLIČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 61.760,12 0,00 0,00 0,00 61.760,12
1545. MARIJA JOŽIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1948 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 61.560,37 0,00 0,00 0,00 61.560,37
1546. DANICA GREJAN VARAŽDINSKA,JALŽABET 1952 KELEMEN 0,00 0,00 0,00 61.551,84 0,00 0,00 0,00 61.551,84
1547. NENAD MALETIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1959 JEROVEC 1.028,53 0,00 1.883,51 58.570,84 0,00 0,00 0,00 61.482,88
1548. JOSIP SUŠEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1949 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 61.416,33 0,00 0,00 0,00 61.416,33
1549. MARIJA TROKTER VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1952 VRBANOVEC 0,00 0,00 0,00 61.407,26 0,00 0,00 0,00 61.407,26
1550. TOMISLAV ŠPANIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1979 LJUBEŠĆICA 19.150,90 0,00 1.476,51 40.773,75 0,00 0,00 0,00 61.401,16
1551. ROBERT KEMIVEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 61.396,86 0,00 0,00 0,00 61.396,86
1552. ANICA ANCELJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1949 MELJAN 0,00 0,00 0,00 61.357,67 0,00 0,00 0,00 61.357,67
1553. ŽELJKO HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 61.261,19 0,00 0,00 0,00 61.261,19
1554. NADA GALIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ŽAROVNICA 0,00 0,00 0,00 61.238,69 0,00 0,00 0,00 61.238,69
1555. VERONIKA PAVLINEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1945 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 61.197,63 0,00 0,00 0,00 61.197,63
1556. GABRIJELA MODRIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1944 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 61.164,29 0,00 0,00 0,00 61.164,29
1557. DRAŽENKA FUNTEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1969 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 60.089,62 0,00 1.068,86 0,00 61.158,48
1558. KATARINA REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1948 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.973,50 0,00 0,00 0,00 60.973,50
1559. LJUDEVIT KRAČIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 KRAČEVEC 0,00 0,00 0,00 60.919,28 0,00 0,00 0,00 60.919,28
1560. NIKOLA MIKULČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 32.493,62 0,00 20.366,50 7.981,30 0,00 0,00 0,00 60.841,42
1561. KATARINA JEREC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1962 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 60.713,67 0,00 0,00 0,00 60.713,67
1562. DJURDJA MAJCEN VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 60.670,02 0,00 0,00 0,00 60.670,02
1563. IVAN VADJUNEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1985 HRŽENICA 4.700,31 0,00 824,98 55.088,91 0,00 0,00 0,00 60.614,20
1564. ZLATKO HRASTIĆ VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1949 MARTIJANEC 0,00 0,00 0,00 60.568,25 0,00 0,00 0,00 60.568,25
1565. TEREZIJA KOMAR VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1931 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 60.491,89 0,00 0,00 0,00 60.491,89
1566. MARIJAN MATEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1972 VISOKO 0,00 0,00 0,00 60.411,58 0,00 0,00 0,00 60.411,58
1567. MIJO GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 60.372,77 0,00 0,00 0,00 60.372,77
1568. SONJA SIMIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 10.780,96 0,00 1.507,74 48.076,18 0,00 0,00 0,00 60.364,88
1569. TATJANA MAJCEN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 60.218,56 0,00 0,00 0,00 60.218,56
1570. JOSIP JANDROK VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1953 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.181,01 0,00 0,00 0,00 60.181,01
1571. MLADEN STARČEVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1971 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 60.150,85 0,00 0,00 0,00 60.150,85
1572. MIRKO BOSAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 VRBNO 0,00 0,00 0,00 60.131,86 0,00 0,00 0,00 60.131,86
1573. JOSIP STRMEČKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1956 PURGA BEDNJANSKA 0,00 0,00 3.715,90 56.374,83 0,00 0,00 0,00 60.090,73
1574. IVAN KOS VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1951 LUNJKOVEC 0,00 0,00 0,00 59.978,45 0,00 0,00 0,00 59.978,45
1575. AGATA HIRŽIN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1952 GORNJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 59.949,16 0,00 0,00 0,00 59.949,16
1576. ANA KOŠĆAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1940 OŠTRICE 0,00 0,00 0,00 59.922,90 0,00 0,00 0,00 59.922,90
1577. ZVONIMIR OŽINGER VARAŽDINSKA,BERETINEC 1959 LEDINEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 59.824,69 0,00 0,00 0,00 59.824,69
1578. IZIDOR JAGARINEC VARAŽDINSKA,BEDNJA 1931 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 59.773,48 0,00 0,00 0,00 59.773,48
1579. IGOR PETERMANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 47.033,70 0,00 7.485,73 5.242,51 0,00 0,00 0,00 59.761,94
1580. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,JALŽABET 1967 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 0,00 0,00 0,00 59.748,27 0,00 0,00 0,00 59.748,27
1581. KATARINA DUŠAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1946 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 59.745,54 0,00 0,00 0,00 59.745,54
1582. LLUCIAN PREKPALJAJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 8.623,57 0,00 20.457,26 30.635,55 0,00 0,00 0,00 59.716,38
1583. BOŽENA ROGINEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 59.709,38 0,00 0,00 0,00 59.709,38
1584. JOSIP KRALJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1979 PLEŠ 0,00 0,00 0,00 59.690,46 0,00 0,00 0,00 59.690,46
1585. BERNARDA SEKOVANIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1968 SEKETIN 0,00 0,00 2.719,97 56.961,35 0,00 0,00 0,00 59.681,32
1586. ŠTEFANIJA KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1961 MADŽAREVO 0,00 0,00 0,00 59.245,91 0,00 361,49 0,00 59.607,40
1587. RUŽA LOBOREC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1955 NOVI MAROF 0,00 0,00 239,75 59.349,11 0,00 0,00 0,00 59.588,86
1588. JOSIP BARBIR VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1952 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 59.562,95 0,00 0,00 0,00 59.562,95
1589. VLADO ŽUNA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 20.262,52 0,00 2.464,15 36.815,28 0,00 0,00 0,00 59.541,95
1590. VESNA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,VINICA 1982 GORUŠEVNJAK 151,72 0,00 20.733,64 38.627,69 0,00 0,00 0,00 59.513,05
1591. LJILJANA MATAK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1975 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 59.470,25 0,00 0,00 0,00 59.470,25
1592. VESNA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1957 SRAČINEC 27.883,80 0,00 6.276,48 25.305,21 0,00 0,00 0,00 59.465,49
1593. STJEPAN ŠPOLJAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 MOŽĐENEC 0,00 0,00 0,00 59.041,42 0,00 359,80 0,00 59.401,22
1594. IVAN BUKVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1954 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 59.376,95 0,00 0,00 0,00 59.376,95
1595. ANA BAČANI VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1984 DUBOVICA 13.666,19 0,00 2.906,58 42.693,53 0,00 0,00 0,00 59.266,30
1596. SANELA ROGINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1985 VARAŽDIN 0,00 0,00 432,07 58.769,86 0,00 0,00 0,00 59.201,93
1597. SLAĐAN MILOŠEVIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1977 LEPOGLAVA 0,00 0,00 -219,16 59.411,49 0,00 0,00 0,00 59.192,33
1598. DANICA PANTALER VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 VARAŽDINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 59.153,63 0,00 0,00 0,00 59.153,63
1599. BORIS PEHARDA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1948 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 59.055,48 0,00 0,00 0,00 59.055,48
1600. TIHOMIR FEMEN VARAŽDINSKA,VISOKO 1974 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 54.310,94 0,00 4.740,24 0,00 59.051,18