OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1501. ZLATA GAŠPARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1937 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 65.178,19 0,00 0,00 0,00 65.178,19
1502. MARIJA BANFIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1950 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 0,00 0,00 0,00 65.089,58 0,00 0,00 0,00 65.089,58
1503. BISERKA POVIJAČ VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1976 DUBOVICA 0,00 0,00 0,00 64.843,88 0,00 0,00 0,00 64.843,88
1504. LJUBOMIR HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1956 TUHOVEC 0,00 0,00 5.165,96 59.674,33 0,00 0,00 0,00 64.840,29
1505. BERNARDA SEKOVANIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1968 SEKETIN 0,00 0,00 2.930,21 61.854,14 0,00 0,00 0,00 64.784,35
1506. DRAGICA TRAMPUŠ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1951 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 64.706,59 0,00 0,00 0,00 64.706,59
1507. MARIJA STRAH VARAŽDINSKA,LUDBREG 1959 APATIJA 1,39 0,00 137,11 64.555,45 0,00 0,00 0,00 64.693,95
1508. MIRJANA FUNTEK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1968 KARLOVEC LUDBREŠKI -4.826,42 0,00 5.350,23 63.768,57 0,00 315,29 0,00 64.607,67
1509. JOSIP SUŠEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1949 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 64.433,82 0,00 0,00 0,00 64.433,82
1510. MARIJA JOŽIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1948 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 64.403,92 0,00 0,00 0,00 64.403,92
1511. ALOJZIJA NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1937 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 64.331,14 0,00 0,00 0,00 64.331,14
1512. ANICA ANCELJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1949 MELJAN 0,00 0,00 0,00 64.316,97 0,00 0,00 0,00 64.316,97
1513. ŽELJKO HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 64.314,22 0,00 0,00 0,00 64.314,22
1514. BOŽICA FEMEN VARAŽDINSKA,VISOKO 1956 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 64.270,02 0,00 0,00 0,00 64.270,02
1515. GABRIJELA MODRIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1944 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 64.181,78 0,00 0,00 0,00 64.181,78
1516. SANELA ROGINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1985 VARAŽDIN 0,00 0,00 446,22 63.712,77 0,00 0,00 0,00 64.158,99
1517. VLADO MIHALIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1956 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 64.104,47 0,00 0,00 0,00 64.104,47
1518. DANICA GREJAN VARAŽDINSKA,JALŽABET 1952 KELEMEN 0,00 0,00 0,00 63.956,63 0,00 0,00 0,00 63.956,63
1519. IGOR PETERMANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 50.288,88 0,00 8.041,17 5.612,36 0,00 0,00 0,00 63.942,41
1520. RUŽICA JELENSKI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1961 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 0,00 63.910,13 0,00 0,00 0,00 63.910,13
1521. ANICA JAZBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 63.904,88 0,00 0,00 0,00 63.904,88
1522. SILVIJA ZAGORŠČAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1976 OSONJAK 0,00 0,00 0,00 63.901,04 0,00 0,00 0,00 63.901,04
1523. TIHOMIR FEMEN VARAŽDINSKA,VISOKO 1974 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 58.862,15 0,00 5.017,37 0,00 63.879,52
1524. MARIJAN BANFIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1958 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 63.722,78 0,00 0,00 0,00 63.722,78
1525. SLAVICA CVEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 26.460,95 0,00 5.117,39 32.124,08 0,00 0,00 0,00 63.702,42
1526. MARTINA MARTAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 28.790,19 0,00 2.234,97 32.624,99 0,00 0,00 0,00 63.650,15
1527. ZLATKO HRASTIĆ VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1949 MARTIJANEC 0,00 0,00 0,00 63.567,71 0,00 0,00 0,00 63.567,71
1528. RUŽA LOBOREC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1955 NOVI MAROF 0,00 0,00 255,08 63.284,68 0,00 0,00 0,00 63.539,76
1529. MARICA BENKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 VISOKO 0,00 0,00 0,00 63.487,83 0,00 0,00 0,00 63.487,83
1530. SONJA BAIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 11.359,89 0,00 1.507,74 50.504,09 0,00 0,00 0,00 63.371,72
1531. SLAVKO PREMUŽIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 28.364,84 0,00 2.840,18 32.016,41 0,00 0,00 0,00 63.221,43
1532. VLADO ŽUNA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 21.513,07 0,00 2.563,33 39.119,98 0,00 0,00 0,00 63.196,38
1533. MIRKO BOSAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 VRBNO 0,00 0,00 0,00 63.148,43 0,00 0,00 0,00 63.148,43
1534. JOSIP MARGETIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1964 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 63.122,97 0,00 0,00 0,00 63.122,97
1535. AGATA HIRŽIN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1952 GORNJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 62.911,01 0,00 0,00 0,00 62.911,01
1536. ALIDA HAJDUK-HRNČIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1969 NOVI MAROF -0,17 0,00 616,60 50.654,79 0,00 11.624,19 0,00 62.895,41
1537. LJILJANA MATAK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1975 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 62.875,71 0,00 0,00 0,00 62.875,71
1538. ANA KOŠĆAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1940 OŠTRICE 0,00 0,00 0,00 62.856,93 0,00 0,00 0,00 62.856,93
1539. JOSIP KRALJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1979 PLEŠ 0,00 0,00 0,00 62.818,64 0,00 0,00 0,00 62.818,64
1540. FRANJO BOBETIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1951 VINOGRADI LUDBREŠKI 28.475,68 0,00 42.621,50 -8.292,00 0,00 0,00 0,00 62.805,18
1541. MIJO GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 62.681,30 0,00 0,00 0,00 62.681,30
1542. LJUDEVIT KRAČIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 KRAČEVEC 0,00 0,00 0,00 62.519,55 0,00 0,00 0,00 62.519,55
1543. DANICA PANTALER VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 VARAŽDINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 62.481,31 0,00 0,00 0,00 62.481,31
1544. ŽELJKO DVORŠĆAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 VARAŽDIN 19.999,55 0,00 66,41 42.258,50 0,00 0,00 0,00 62.324,46
1545. MARKO MATEJAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 SUDOVEC -679,69 0,00 -353,09 63.284,08 0,00 0,00 0,00 62.251,30
1546. BRANKO ĐURMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1968 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 62.223,43 0,00 0,00 0,00 62.223,43
1547. IVAN PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 ZAMLAČA 0,00 0,00 0,00 62.075,70 0,00 0,00 0,00 62.075,70
1548. KATARINA DUŠAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1946 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 62.055,96 0,00 0,00 0,00 62.055,96
1549. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,JALŽABET 1967 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 0,00 0,00 0,00 62.047,17 0,00 0,00 0,00 62.047,17
1550. MIJO MRAZOVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1956 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 62.046,01 0,00 0,00 0,00 62.046,01
1551. MILAN ŠPREM-ROLJIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1985 VINICA BREG 22.639,02 0,00 1.121,62 38.265,32 0,00 0,00 0,00 62.025,96
1552. STJEPAN ŠPOLJAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 MOŽĐENEC 0,00 0,00 0,00 61.578,99 0,00 379,79 0,00 61.958,78
1553. SLAĐAN MILOŠEVIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1977 LEPOGLAVA 0,00 0,00 -219,16 62.148,32 0,00 0,00 0,00 61.929,16
1554. STJEPAN MAJER VARAŽDINSKA,CESTICA 1952 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 61.832,09 0,00 0,00 0,00 61.832,09
1555. MARIJA HEGED VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 61.831,18 0,00 0,00 0,00 61.831,18
1556. MARIJA TROKTER VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1952 VRBANOVEC 0,00 0,00 0,00 61.669,69 0,00 0,00 0,00 61.669,69
1557. IVAN BUKVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1954 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 61.557,67 0,00 0,00 0,00 61.557,67
1558. VESNA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1957 SRAČINEC 28.857,12 0,00 6.482,02 26.164,43 0,00 0,00 0,00 61.503,57
1559. BISERKA KIŠIČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 0,00 0,00 95,62 61.339,26 0,00 0,00 0,00 61.434,88
1560. JOSIP FEMENIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1930 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 61.416,33 0,00 0,00 0,00 61.416,33
1561. DRAGUTIN KIVAČ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1952 APATIJA -297,81 0,00 -1.679,18 63.251,17 0,00 0,00 0,00 61.274,18
1562. STJEPAN ROŽMARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1933 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 61.260,55 0,00 0,00 0,00 61.260,55
1563. MARIJA JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1958 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 61.209,21 0,00 0,00 0,00 61.209,21
1564. FRANJO HORVAT VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1954 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 61.108,40 0,00 0,00 0,00 61.108,40
1565. MILAN KOROŠEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 61.016,42 0,00 0,00 0,00 61.016,42
1566. BOŽENA ANTOLIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1948 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 61.004,85 0,00 0,00 0,00 61.004,85
1567. IVAN PATARČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1985 GORNJI KNEGINEC 0,00 0,00 7.400,27 53.580,32 0,00 0,00 0,00 60.980,59
1568. KATA PASKA VARAŽDINSKA,BEDNJA 1940 MELJAN 0,00 0,00 0,00 60.879,88 0,00 0,00 0,00 60.879,88
1569. KATARINA REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1948 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.876,50 0,00 0,00 0,00 60.876,50
1570. ANA SODAR VARAŽDINSKA,VINICA 1936 PEŠĆENICA VINIČKA 0,00 0,00 0,00 60.805,97 0,00 0,00 0,00 60.805,97
1571. STJEPAN KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 STAŽNJEVEC 0,00 0,00 0,00 60.769,15 0,00 0,00 0,00 60.769,15
1572. BORIS PEHARDA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1948 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 60.709,86 0,00 0,00 0,00 60.709,86
1573. KREŠIMIR POFUK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 DONJI KNEGINEC 18.355,29 0,00 462,80 41.847,19 0,00 0,00 0,00 60.665,28
1574. SNJEŽANA CEROVČEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1967 ŽAROVNICA 17.445,99 0,00 1.001,80 42.183,23 0,00 0,00 0,00 60.631,02
1575. MARJANA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1984 MAJERJE 11.570,58 0,00 3.905,51 45.141,92 0,00 0,00 0,00 60.618,01
1576. ANA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1937 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 0,00 60.565,60 0,00 0,00 0,00 60.565,60
1577. DRAGUTIN JADANIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1954 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 60.543,29 0,00 0,00 0,00 60.543,29
1578. MARINKO SERINI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1957 BELETINEC 0,00 0,00 7.533,87 52.931,81 0,00 0,00 0,00 60.465,68
1579. SANDRO BLOUDEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 60.458,61 0,00 0,00 0,00 60.458,61
1580. KATARINA ANTOLIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 60.444,32 0,00 0,00 0,00 60.444,32
1581. ANICA PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1955 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 60.433,88 0,00 0,00 0,00 60.433,88
1582. LJUBICA LONČAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 60.284,60 0,00 0,00 0,00 60.284,60
1583. PAVLICA PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 60.213,90 0,00 0,00 0,00 60.213,90
1584. DRAGICA BOŽINEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1958 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.111,80 0,00 0,00 0,00 60.111,80
1585. MIRKO BARTOLEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1956 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 60.052,32 0,00 0,00 0,00 60.052,32
1586. JOSIP LAOS VARAŽDINSKA,BREZNICA 1956 BISAG 0,00 0,00 0,00 60.051,40 0,00 0,00 0,00 60.051,40
1587. EMA FOT VARAŽDINSKA,BREZNICA 1952 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 60.008,38 0,00 0,00 0,00 60.008,38
1588. STANISLAV CECELJA VARAŽDINSKA,JALŽABET 1956 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.007,98 0,00 0,00 0,00 60.007,98
1589. IVKA HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1948 LESKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 59.913,90 0,00 0,00 0,00 59.913,90
1590. BARBARA KUHAR VARAŽDINSKA,BEDNJA 1942 ŠINKOVICA BEDNJANSKA 0,00 0,00 0,00 59.879,79 0,00 0,00 0,00 59.879,79
1591. JOSIPA STRIČAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1950 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 59.870,14 0,00 0,00 0,00 59.870,14
1592. IVAN RIHTARIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 TRNOVEC 0,00 0,00 0,00 59.830,61 0,00 0,00 0,00 59.830,61
1593. DANICA HUSNJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1935 PODGORJE BEDNJANSKO 0,00 0,00 0,00 59.795,04 0,00 0,00 0,00 59.795,04
1594. DRAGICA PETAK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1945 ŽAROVNICA 0,00 0,00 0,00 59.793,33 0,00 0,00 0,00 59.793,33
1595. FRANJO FURJAN VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1953 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 59.690,18 0,00 0,00 0,00 59.690,18
1596. MARIJA KRANCLBINDER VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1953 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 59.324,96 0,00 193,29 0,00 59.518,25
1597. BISERKA HIELSCHER VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEC 0,00 0,00 0,00 59.236,20 0,00 225,46 0,00 59.461,66
1598. IVAN TELEBAR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1948 SLIVARSKO 0,00 0,00 0,00 59.415,16 0,00 0,00 0,00 59.415,16
1599. IVICA PAHIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 59.404,09 0,00 0,00 0,00 59.404,09
1600. MINKA ŠMINTIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1936 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 59.316,55 0,00 0,00 0,00 59.316,55