OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1501. DRAŽENKA KOVAČEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1979 SVETI PETAR 3.400,70 0,00 961,20 59.458,25 0,00 0,00 0,00 63.820,15
1502. DANICA JURGEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1962 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 63.724,94 0,00 0,00 0,00 63.724,94
1503. BOŽIDAR BIDOLI VARAŽDINSKA,BREZNICA 1971 BORENEC 0,00 0,00 0,00 63.677,33 0,00 0,00 0,00 63.677,33
1504. MARIJA VRŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1943 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 63.504,92 0,00 0,00 0,00 63.504,92
1505. NIKICA JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 2.224,84 61.192,88 0,00 0,00 0,00 63.417,72
1506. FRANJICA HABEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1938 KRIŽANEC 0,00 0,00 0,00 63.409,89 0,00 0,00 0,00 63.409,89
1507. STJEPAN VUK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1950 VARAŽDINSKE TOPLICE -22,71 0,00 40.603,20 22.803,96 0,00 0,00 0,00 63.384,45
1508. JASMINA ČORKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 0,00 0,00 208,45 63.136,93 0,00 0,00 0,00 63.345,38
1509. DRAŽENKA FUNTEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1969 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 62.249,00 0,00 1.095,94 0,00 63.344,94
1510. MARIJA MIKAC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1958 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 63.334,73 0,00 0,00 0,00 63.334,73
1511. ANDREJA SEKAČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1976 GORNJI KNEGINEC 14.391,55 0,00 130,86 48.775,50 0,00 0,00 0,00 63.297,91
1512. IVANA RODEŠ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1937 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 63.291,26 0,00 0,00 0,00 63.291,26
1513. STJEPAN ŠARGAČ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1962 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 63.285,19 0,00 0,00 0,00 63.285,19
1514. FRANJO PINTARIĆ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1968 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 63.156,26 0,00 0,00 0,00 63.156,26
1515. NENAD MALETIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1959 JEROVEC 1.053,39 0,00 1.915,47 60.027,53 0,00 0,00 0,00 62.996,39
1516. ROBERT KEMIVEŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 62.977,27 0,00 0,00 0,00 62.977,27
1517. KATARINA JEREC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1962 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 62.921,48 0,00 0,00 0,00 62.921,48
1518. MARIJA BANFIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1950 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 0,00 0,00 0,00 62.905,55 0,00 0,00 0,00 62.905,55
1519. ZLATA GAŠPARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1937 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 62.867,10 0,00 0,00 0,00 62.867,10
1520. BOŽICA FEMEN VARAŽDINSKA,VISOKO 1956 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 62.859,51 0,00 0,00 0,00 62.859,51
1521. LJUBOMIR HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1956 TUHOVEC 0,00 0,00 5.048,36 57.808,08 0,00 0,00 0,00 62.856,44
1522. SLAVKO PETOVAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1962 OTOK VIRJE 16.459,33 0,00 4.997,69 41.277,13 0,00 0,00 0,00 62.734,15
1523. NADA GALIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ŽAROVNICA 0,00 0,00 0,00 62.605,22 0,00 0,00 0,00 62.605,22
1524. ALOJZIJA NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1937 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 62.601,66 0,00 0,00 0,00 62.601,66
1525. TOMISLAV ŠPANIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1979 LJUBEŠĆICA 19.565,70 0,00 1.503,57 41.518,93 0,00 0,00 0,00 62.588,20
1526. VLADO MIHALIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1956 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 62.585,99 0,00 0,00 0,00 62.585,99
1527. TANJA KLIČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 62.403,85 0,00 0,00 0,00 62.403,85
1528. MARIJA JOŽIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1948 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 62.370,80 0,00 0,00 0,00 62.370,80
1529. JOSIP SUŠEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1949 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 62.276,33 0,00 0,00 0,00 62.276,33
1530. DANICA GREJAN VARAŽDINSKA,JALŽABET 1952 KELEMEN 0,00 0,00 0,00 62.237,22 0,00 0,00 0,00 62.237,22
1531. IVAN VADJUNEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1985 HRŽENICA 4.824,06 0,00 843,62 56.537,85 0,00 0,00 0,00 62.205,53
1532. ANICA ANCELJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1949 MELJAN 0,00 0,00 0,00 62.201,08 0,00 0,00 0,00 62.201,08
1533. ZVONIMIR OŽINGER VARAŽDINSKA,BERETINEC 1959 LEDINEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 62.138,03 0,00 0,00 0,00 62.138,03
1534. ŽELJKO HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 62.131,32 0,00 0,00 0,00 62.131,32
1535. VERONIKA PAVLINEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1945 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 62.065,56 0,00 0,00 0,00 62.065,56
1536. GABRIJELA MODRIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1944 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 62.024,29 0,00 0,00 0,00 62.024,29
1537. MIRJANA PUŠTEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1963 LUDBREG -1,40 0,00 15.460,19 46.445,30 0,00 0,00 0,00 61.904,09
1538. LLUCIAN PREKPALJAJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 8.859,71 0,00 21.034,86 32.007,19 0,00 0,00 0,00 61.901,76
1539. MARIJAN MATEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1972 VISOKO 0,00 0,00 0,00 61.889,71 0,00 0,00 0,00 61.889,71
1540. MARIJA HEGED VARAŽDINSKA,VISOKO 1954 VISOKO 0,00 0,00 0,00 61.863,81 0,00 0,00 0,00 61.863,81
1541. LJUDEVIT KRAČIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 KRAČEVEC 0,00 0,00 0,00 61.622,41 0,00 0,00 0,00 61.622,41
1542. MARIJA TROKTER VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1952 VRBANOVEC 0,00 0,00 0,00 61.611,77 0,00 0,00 0,00 61.611,77
1543. JOSIP JANDROK VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1953 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 61.548,16 0,00 0,00 0,00 61.548,16
1544. DJURDJA MAJCEN VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 61.532,83 0,00 0,00 0,00 61.532,83
1545. MLADEN STARČEVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1971 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 61.518,00 0,00 0,00 0,00 61.518,00
1546. JOSIP STRMEČKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1956 PURGA BEDNJANSKA 0,00 0,00 3.715,90 57.751,04 0,00 0,00 0,00 61.466,94
1547. ZLATKO HRASTIĆ VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1949 MARTIJANEC 0,00 0,00 0,00 61.423,10 0,00 0,00 0,00 61.423,10
1548. MARICA BENKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 VISOKO 0,00 0,00 0,00 61.370,12 0,00 0,00 0,00 61.370,12
1549. IVAN KOS VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1951 LUNJKOVEC 0,00 0,00 0,00 61.345,60 0,00 0,00 0,00 61.345,60
1550. TEREZIJA KOMAR VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1931 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 61.330,69 0,00 0,00 0,00 61.330,69
1551. BERNARDA SEKOVANIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1968 SEKETIN 0,00 0,00 2.779,89 58.511,51 0,00 0,00 0,00 61.291,40
1552. SONJA SIMIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 10.945,96 0,00 1.507,74 48.768,16 0,00 0,00 0,00 61.221,86
1553. MIJO GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 61.030,71 0,00 0,00 0,00 61.030,71
1554. JOSIP BARBIR VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1952 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 61.024,05 0,00 0,00 0,00 61.024,05
1555. GABRIJEL OREŠKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1954 PREBUKOVJE 0,00 0,00 0,00 61.007,43 0,00 0,00 0,00 61.007,43
1556. MIRKO BOSAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 VRBNO 0,00 0,00 0,00 60.991,59 0,00 0,00 0,00 60.991,59
1557. IGOR PETERMANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 47.961,44 0,00 7.644,03 5.347,92 0,00 0,00 0,00 60.953,39
1558. KATARINA REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1948 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.907,50 0,00 0,00 0,00 60.907,50
1559. IVAN BUHIN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1947 KRKANEC 0,00 0,00 0,00 60.864,31 0,00 0,00 0,00 60.864,31
1560. BOŽENA ROGINEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 60.819,21 0,00 0,00 0,00 60.819,21
1561. ANA BAČANI VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1984 DUBOVICA 14.028,83 0,00 2.985,23 43.781,18 0,00 0,00 0,00 60.795,24
1562. AGATA HIRŽIN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1952 GORNJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 60.793,30 0,00 0,00 0,00 60.793,30
1563. ANA KOŠĆAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1940 OŠTRICE 0,00 0,00 0,00 60.759,11 0,00 0,00 0,00 60.759,11
1564. RUŽA LOBOREC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1955 NOVI MAROF 0,00 0,00 244,12 60.470,77 0,00 0,00 0,00 60.714,89
1565. SANELA ROGINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1985 VARAŽDIN 0,00 0,00 436,10 60.178,60 0,00 0,00 0,00 60.614,70
1566. IZIDOR JAGARINEC VARAŽDINSKA,BEDNJA 1931 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 60.614,08 0,00 0,00 0,00 60.614,08
1567. VLADO ŽUNA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 20.618,93 0,00 2.492,42 37.472,14 0,00 0,00 0,00 60.583,49
1568. JOSIP KRALJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1979 PLEŠ 0,00 0,00 0,00 60.582,01 0,00 0,00 0,00 60.582,01
1569. ŠTEFANIJA ZAGORŠĆAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1953 OSONJAK 0,00 0,00 0,00 60.537,40 0,00 0,00 0,00 60.537,40
1570. TIHOMIR FEMEN VARAŽDINSKA,VISOKO 1974 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 55.618,99 0,00 4.819,22 0,00 60.438,21
1571. KATARINA DUŠAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1946 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 60.404,02 0,00 0,00 0,00 60.404,02
1572. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,JALŽABET 1967 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 0,00 0,00 0,00 60.403,46 0,00 0,00 0,00 60.403,46
1573. LJILJANA MATAK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1975 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 60.269,63 0,00 0,00 0,00 60.269,63
1574. STJEPAN ŠPOLJAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 MOŽĐENEC 0,00 0,00 0,00 59.764,64 0,00 365,50 0,00 60.130,14
1575. DANICA PANTALER VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 VARAŽDINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 60.102,03 0,00 0,00 0,00 60.102,03
1576. VESNA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1957 SRAČINEC 28.161,20 0,00 6.335,06 25.550,09 0,00 0,00 0,00 60.046,35
1577. IVAN BUKVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1954 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 59.998,46 0,00 0,00 0,00 59.998,46
1578. SLAĐAN MILOŠEVIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1977 LEPOGLAVA 0,00 0,00 -219,16 60.191,50 0,00 0,00 0,00 59.972,34
1579. SLAVICA CVEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 24.837,21 0,00 4.827,92 30.188,57 0,00 0,00 0,00 59.853,70
1580. SLAVKO PREMUŽIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 26.771,54 0,00 2.802,91 30.264,77 0,00 0,00 0,00 59.839,22
1581. JULIJANA PRAŠNIČKI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1960 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 59.795,20 0,00 0,00 0,00 59.795,20
1582. ŽELJKO DVORŠĆAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 VARAŽDIN 19.160,70 0,00 66,41 40.554,88 0,00 0,00 0,00 59.781,99
1583. DRAGUTIN ŠTEFANEC VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1956 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 59.700,80 0,00 0,00 0,00 59.700,80
1584. DRAGICA TRAMPUŠ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1951 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 59.674,75 0,00 0,00 0,00 59.674,75
1585. KREŠIMIR LUKINIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1983 VARAŽDIN -5.554,06 0,00 0,00 65.160,73 0,00 0,00 0,00 59.606,67
1586. BORIS PEHARDA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1948 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 59.526,98 0,00 0,00 0,00 59.526,98
1587. BRANKO ĐURMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1968 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 59.495,68 0,00 0,00 0,00 59.495,68
1588. KATA PASKA VARAŽDINSKA,BEDNJA 1940 MELJAN 0,00 0,00 0,00 59.456,79 0,00 0,00 0,00 59.456,79
1589. BARA FERČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1935 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 59.440,06 0,00 0,00 0,00 59.440,06
1590. IVAN RIHTARIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 TRNOVEC 0,00 0,00 0,00 59.379,24 0,00 0,00 0,00 59.379,24
1591. DRAGUTIN KIVAČ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1952 APATIJA -297,81 0,00 -1.679,18 61.349,58 0,00 0,00 0,00 59.372,59
1592. BARBARA KANJIR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1955 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 59.320,49 0,00 0,00 0,00 59.320,49
1593. MARJANA GALINEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1972 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 59.243,65 0,00 0,00 0,00 59.243,65
1594. MILAN ŠPREM-ROLJIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1985 VINICA BREG 21.620,94 0,00 1.067,40 36.545,48 0,00 0,00 0,00 59.233,82
1595. MLADEN MILAK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1963 SUDOVČINA 0,00 0,00 0,00 59.149,07 0,00 0,00 0,00 59.149,07
1596. BISERKA KIŠIČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 0,00 0,00 95,62 59.030,18 0,00 0,00 0,00 59.125,80
1597. JOSIP FEMENIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1930 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 59.098,37 0,00 0,00 0,00 59.098,37
1598. ZVONKO LEPOGLAVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1965 SALINOVEC 6.783,13 0,00 5,10 52.302,96 0,00 0,00 0,00 59.091,19
1599. MARINKO SERINI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1957 BELETINEC 0,00 0,00 7.533,87 51.508,78 0,00 0,00 0,00 59.042,65
1600. STJEPAN KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 STAŽNJEVEC 0,00 0,00 0,00 59.031,47 0,00 0,00 0,00 59.031,47