OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1501. VESNA ŠKREB VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1975 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 64.148,87 0,00 0,00 0,00 64.148,87
1502. BERNARDA SREDNOSELEC VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1960 DUBRAVEC 7.013,61 0,00 2.121,52 55.010,20 0,00 0,00 0,00 64.145,33
1503. ŠTEFANIJA KUŠEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1949 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 64.128,46 0,00 0,00 0,00 64.128,46
1504. GABRIJEL PASKA VARAŽDINSKA,BEDNJA 1945 PREBUKOVJE 0,00 0,00 0,00 64.069,38 0,00 0,00 0,00 64.069,38
1505. IVAN VAJDIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 64.055,19 0,00 0,00 0,00 64.055,19
1506. MARTA KUKEC VARAŽDINSKA,CESTICA 1955 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 64.010,13 0,00 0,00 0,00 64.010,13
1507. TEREZIJA ŠMEREK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1947 JAKOPOVEC 0,00 0,00 0,00 63.989,06 0,00 0,00 0,00 63.989,06
1508. IVANA ROŽIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1930 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 63.989,06 0,00 0,00 0,00 63.989,06
1509. DAMIR MIŠAK VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1976 TRNOVEC 0,00 0,00 0,00 63.747,20 0,00 176,92 0,00 63.924,12
1510. RUŽICA KORITAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 GOJANEC 0,00 0,00 0,00 63.877,00 0,00 0,00 0,00 63.877,00
1511. VERICA ORŠIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1959 ZAMLAKA 0,00 0,00 0,00 63.834,12 0,00 0,00 0,00 63.834,12
1512. BARBARA FULIR VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 63.778,20 0,00 0,00 0,00 63.778,20
1513. MARIJA GUNZI VARAŽDINSKA,VINICA 1953 GORUŠEVNJAK 0,00 0,00 0,00 63.646,65 0,00 0,00 0,00 63.646,65
1514. IVANKA DIJANOŠIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1967 LUKA LUDBREŠKA 0,00 0,00 0,00 63.607,63 0,00 0,00 0,00 63.607,63
1515. STJEPAN ŠANTEK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1942 VARAŽDIN BREG -1,16 0,00 -525,95 64.098,91 0,00 0,00 0,00 63.571,80
1516. DAVORKA ŠVETAK VARAŽDINSKA,CESTICA 1972 NATKRIŽOVLJAN 0,00 0,00 0,00 63.535,50 0,00 0,00 0,00 63.535,50
1517. BARICA ČOLJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1943 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 63.456,84 0,00 0,00 0,00 63.456,84
1518. LJUDEVIT VRTAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1950 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 63.434,41 0,00 0,00 0,00 63.434,41
1519. ANTONIJA VNUK VARAŽDINSKA,CESTICA 1950 KOLAROVEC 0,00 0,00 0,00 63.421,28 0,00 0,00 0,00 63.421,28
1520. BARICA KUŠENIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1935 PREBUKOVJE 0,00 0,00 0,00 63.421,25 0,00 0,00 0,00 63.421,25
1521. MAGDALENA GECI VARAŽDINSKA,IVANEC 1940 IVANEČKI VRHOVEC 0,00 0,00 0,00 63.409,70 0,00 0,00 0,00 63.409,70
1522. FRANJO PAVLIČEK VARAŽDINSKA,VISOKO 1958 PRESEČNO VISOČKO 0,00 0,00 0,00 63.372,03 0,00 0,00 0,00 63.372,03
1523. GORDAN ROŠČIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1961 LUDBREG 12.743,96 0,00 1.050,62 49.549,96 0,00 0,00 0,00 63.344,54
1524. MIRA ŠVAGEL VARAŽDINSKA,JALŽABET 1957 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 63.331,99 0,00 0,00 0,00 63.331,99
1525. MARIJAN KRIŽANEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1964 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 63.291,03 0,00 0,00 0,00 63.291,03
1526. FRANJO ŠUMIGA VARAŽDINSKA,BEDNJA 1941 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 63.247,60 0,00 0,00 0,00 63.247,60
1527. STJEPAN EVAČIĆ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1949 VUKOVOJ 0,00 0,00 0,00 63.126,61 0,00 0,00 0,00 63.126,61
1528. NENAD SEKETIN VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1987 PETRIJANEC 5.320,33 0,00 640,67 57.134,56 0,00 0,00 0,00 63.095,56
1529. BOŽICA URANIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1967 VELIKI LOVREČAN 0,00 0,00 0,00 63.064,55 0,00 0,00 0,00 63.064,55
1530. JOSIP KVESIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1990 VARAŽDIN 6.154,10 0,00 19.176,54 37.666,72 0,00 0,00 0,00 62.997,36
1531. ANA STOLNIK VARAŽDINSKA,IVANEC 1966 IVANEC 0,00 0,00 0,00 62.972,99 0,00 0,00 0,00 62.972,99
1532. IVANA ŠAMARIJA VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1978 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 62.927,94 0,00 0,00 0,00 62.927,94
1533. JOSIP STANČIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1960 KOŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 61.310,17 0,00 1.587,84 0,00 62.898,01
1534. ROBERT SRNEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1971 KAŠTELANEC 0,00 0,00 0,00 62.837,39 0,00 0,00 0,00 62.837,39
1535. SLAVA OREŠKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1932 PREBUKOVJE 0,00 0,00 0,00 62.830,84 0,00 0,00 0,00 62.830,84
1536. ADAM PASKA-KEGLEVIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1928 PREBUKOVJE 0,00 0,00 0,00 62.809,46 0,00 0,00 0,00 62.809,46
1537. TREZA PINTARIĆ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1937 VUKOVOJ 0,00 0,00 0,00 62.784,21 0,00 0,00 0,00 62.784,21
1538. MARIJA DUKŠI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1950 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 62.770,40 0,00 0,00 0,00 62.770,40
1539. BERNARDA SEKOVANIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1968 SEKETIN 0,00 0,00 2.415,71 60.246,49 0,00 0,00 0,00 62.662,20
1540. IVANKA KAMENAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1959 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 62.652,59 0,00 0,00 0,00 62.652,59
1541. ANA JURINEC VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1955 TURČIN 0,00 0,00 0,00 62.628,66 0,00 0,00 0,00 62.628,66
1542. MARA GLADOVIĆ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1942 DUBRAVEC 0,00 0,00 0,00 62.586,65 0,00 0,00 0,00 62.586,65
1543. KARMEN DERMOTA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1959 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 62.570,41 0,00 0,00 0,00 62.570,41
1544. MARIJA SREMEC VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1946 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 62.567,52 0,00 0,00 0,00 62.567,52
1545. MARIJA MOŽANIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1944 KORETINEC 0,00 0,00 0,00 62.558,17 0,00 0,00 0,00 62.558,17
1546. ANA ŠAMBAR VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1936 DUBRAVEC 0,00 0,00 0,00 62.529,55 0,00 0,00 0,00 62.529,55
1547. MARIJA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1950 DOLJAN 0,00 0,00 0,00 62.529,53 0,00 0,00 0,00 62.529,53
1548. MARTINA OSTROŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1991 VARAŽDIN 41.952,23 0,00 0,00 20.575,34 0,00 0,00 0,00 62.527,57
1549. MILICA JURENEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1962 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 62.433,51 0,00 0,00 0,00 62.433,51
1550. MARIJA VITEZ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1954 DONJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 62.380,07 0,00 -0,01 0,00 62.380,06
1551. KATARINA DODLEK VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1957 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 62.375,80 0,00 0,00 0,00 62.375,80
1552. STJEPAN JURINJAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 KRKANEC 0,00 0,00 0,00 62.339,31 0,00 0,00 0,00 62.339,31
1553. BARICA GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1963 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 62.314,18 0,00 0,00 0,00 62.314,18
1554. RUŽICA HUMEK VARAŽDINSKA,VINICA 1964 VINICA 15.050,45 0,00 1.075,56 46.164,84 0,00 0,00 0,00 62.290,85
1555. IVAN ROG VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1954 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 62.264,33 0,00 0,00 0,00 62.264,33
1556. BARICA TURŠČAK VARAŽDINSKA,CESTICA 1952 SELCI KRIŽOVLJANSKI 0,00 0,00 0,00 62.253,97 0,00 0,00 0,00 62.253,97
1557. ELIZABETA JURENEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1939 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 62.239,24 0,00 0,00 0,00 62.239,24
1558. LJUBA IVANČEVIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1932 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 62.231,65 0,00 0,00 0,00 62.231,65
1559. ŠTEFANIJA ABRAHAM VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1952 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 62.226,75 0,00 0,00 0,00 62.226,75
1560. ANKICA ŠIMUNČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1957 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 62.210,75 0,00 0,00 0,00 62.210,75
1561. STJEPAN OREHOVEC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1943 ŽUPANEC 0,00 0,00 0,00 62.207,11 0,00 0,00 0,00 62.207,11
1562. STJEPAN ŠIPUŠ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1945 VILETINEC 0,00 0,00 0,00 62.185,70 0,00 0,00 0,00 62.185,70
1563. DANIJEL VEGH VARAŽDINSKA,LUDBREG 1978 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 35.689,85 0,00 26.485,46 0,00 62.175,31
1564. STANKO BAĆANI VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1960 SESVETE LUDBREŠKE 0,00 0,00 0,00 62.157,33 0,00 0,00 0,00 62.157,33
1565. DRAŽEN LONČAR VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1986 LEPOGLAVA 0,00 0,00 302,77 61.835,67 0,00 0,00 0,00 62.138,44
1566. JOSIP NAJDIĆ-PREVAREK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1930 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 62.103,59 0,00 0,00 0,00 62.103,59
1567. IVAN COPAK VARAŽDINSKA,IVANEC 1965 STAŽNJEVEC 6.801,44 0,00 0,00 55.272,87 0,00 0,00 0,00 62.074,31
1568. MARIJA KNAPIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1937 LJUBELJ KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 62.047,20 0,00 0,00 0,00 62.047,20
1569. JOSIP VIDAČEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 MARGEČAN 0,00 0,00 0,00 62.034,70 0,00 0,00 0,00 62.034,70
1570. ANKICA SREMEC VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1954 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 61.968,39 0,00 0,00 0,00 61.968,39
1571. LJUBICA TKALEC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1931 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 61.925,74 0,00 0,00 0,00 61.925,74
1572. MIRICA PEREGLIN VARAŽDINSKA,BREZNICA 1955 TKALEC 0,00 0,00 0,00 61.907,45 0,00 0,00 0,00 61.907,45
1573. MIRJANA HORVATEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1972 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 61.900,35 0,00 0,00 0,00 61.900,35
1574. KATARINA TOT VARAŽDINSKA,VINICA 1935 PEŠĆENICA VINIČKA 0,00 0,00 0,00 61.899,87 0,00 0,00 0,00 61.899,87
1575. VERA FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1956 IVANEC 0,00 0,00 0,00 61.871,82 0,00 0,00 0,00 61.871,82
1576. JAGICA PICEK VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1934 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 61.860,21 0,00 0,00 0,00 61.860,21
1577. KATICA MRAZOVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1952 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 61.749,62 0,00 0,00 0,00 61.749,62
1578. SLAVA GLAVICA VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1959 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 61.720,54 0,00 0,00 0,00 61.720,54
1579. ROBERT HRMAN VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1979 TRNOVEC 0,00 0,00 0,00 61.681,24 0,00 0,00 0,00 61.681,24
1580. DRAGICA ČABRAJEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1934 KLJUČ 0,00 0,00 0,00 61.615,34 0,00 0,00 0,00 61.615,34
1581. ANĐELA PUČEK VARAŽDINSKA,BERETINEC 1951 ČREŠNJEVO 0,00 0,00 0,00 61.591,99 0,00 0,00 0,00 61.591,99
1582. BRANKA BREZOVEC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1948 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 61.584,71 0,00 0,00 0,00 61.584,71
1583. JADRANKA MLINAREK VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1970 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 61.525,29 0,00 0,00 0,00 61.525,29
1584. TOMO MIKULIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1954 KARLOVEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 61.464,60 0,00 0,00 0,00 61.464,60
1585. SLAVA SEVER VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1941 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 61.461,48 0,00 0,00 0,00 61.461,48
1586. ŠTEFANIJA PETRIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1957 SVIBOVEC 0,00 0,00 0,00 61.435,01 0,00 0,00 0,00 61.435,01
1587. IVANKA MAJER VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 61.434,31 0,00 0,00 0,00 61.434,31
1588. BRANKA PASKA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1937 LUŽAN BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 0,00 61.420,98 0,00 0,00 0,00 61.420,98
1589. ANTONIJA FARC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1979 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 61.399,50 0,00 0,00 0,00 61.399,50
1590. ANKICA BAHUN VARAŽDINSKA,IVANEC 1959 CERJE TUŽNO 0,00 0,00 0,00 61.370,08 0,00 0,00 0,00 61.370,08
1591. BORKA MUSTAČ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1958 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 61.354,36 0,00 0,00 0,00 61.354,36
1592. STANKO HORVAT VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 CESTICA 0,00 0,00 0,00 61.349,68 0,00 0,00 0,00 61.349,68
1593. MARIJA FRIŠČIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1951 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 61.348,22 0,00 0,00 0,00 61.348,22
1594. ANKICA ORŠIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1959 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 61.344,32 0,00 0,00 0,00 61.344,32
1595. KATARINA HRASTIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1940 SEKETIN 0,00 0,00 0,00 61.302,54 0,00 0,00 0,00 61.302,54
1596. ŠTEFA BREGOVIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1930 SRAČINEC 0,00 0,00 0,00 61.302,54 0,00 0,00 0,00 61.302,54
1597. LJILJANA ŠTRLEK VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1964 MARUŠEVEC 10.147,56 0,00 9.255,40 41.893,35 0,00 0,00 0,00 61.296,31
1598. JOSIPA LEVANIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1945 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 61.281,12 0,00 0,00 0,00 61.281,12
1599. ANDREJA SEKAČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1976 GORNJI KNEGINEC 12.360,20 0,00 111,85 48.738,93 0,00 0,00 0,00 61.210,98
1600. VINKO BRATUŠA VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 58.344,00 0,00 2.847,53 0,00 61.191,53