OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1501. KRUNOSLAV CRKVENČIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1970 LUKA LUDBREŠKA 0,00 0,00 0,00 17.311,33 0,00 0,00 0,00 0,00 17.311,33
1502. TEREZIJA ŠTEFANKO VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 17.304,36 0,00 0,00 0,00 0,00 17.304,36
1503. IVAN KOS VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1951 LUNJKOVEC 0,00 0,00 0,00 17.298,20 0,00 0,00 0,00 0,00 17.298,20
1504. NADICA ŠPIRANEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1964 BARTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 17.279,49 0,00 0,00 0,00 0,00 17.279,49
1505. MIRKO ZAVRŠKI VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1949 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 17.251,97 0,00 0,00 0,00 0,00 17.251,97
1506. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,JALŽABET 1967 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 0,00 0,00 0,00 17.195,06 0,00 0,00 0,00 0,00 17.195,06
1507. JOSIP BOLTEK VARAŽDINSKA,VINICA 1943 VINICA 0,00 0,00 0,00 17.189,75 0,00 0,00 0,00 0,00 17.189,75
1508. ZDRAVKO LOVASIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 MIRKOVEC BREZNIČKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.129,71 0,00 0,00 17.129,71
1509. HRVOJE JEMBRIH VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 17.082,87 0,00 -1,55 -0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 17.080,52
1510. MARIJA MARKOVIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1991 IVANEČKA ŽELJEZNICA 0,00 0,00 0,00 17.076,71 0,00 0,00 0,00 0,00 17.076,71
1511. NEVEN KOLARIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1981 BARTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.068,85 0,00 0,00 17.068,85
1512. STJEPAN IGREC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1943 VARAŽDIN 0,00 0,00 16.897,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.897,36
1513. MARIJA KOTOLENKO VARAŽDINSKA,CESTICA 1951 NATKRIŽOVLJAN 0,00 0,00 0,00 16.837,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16.837,40
1514. DRAGANA KOZINA VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1980 CERJE NEBOJSE 0,00 0,00 -185,84 17.011,98 0,00 0,00 0,00 0,00 16.826,14
1515. ANĐELKO CIKAČ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 0,00 16.716,41 0,00 0,00 0,00 0,00 16.716,41
1516. MIJO JEREC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1957 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 16.694,32 0,00 0,00 0,00 0,00 16.694,32
1517. ANKA LUKINIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1953 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 0,00 0,00 0,00 16.686,71 0,00 0,00 0,00 0,00 16.686,71
1518. ŠTEFICA PETAK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1949 PRILES 0,00 0,00 0,00 16.658,74 0,00 0,00 0,00 0,00 16.658,74
1519. ĐURĐICA ČOVRAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 16.619,06 0,00 0,00 0,00 0,00 16.619,06
1520. MLADEN ĐURANEC VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1965 KAPELA PODRAVSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.601,64 0,00 0,00 0,00 16.601,64
1521. BARICA VODUŠEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 16.592,55 0,00 0,00 0,00 0,00 16.592,55
1522. VID TOMIŠA VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1965 ZAMLAČA 0,00 0,00 0,00 16.500,25 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,25
1523. IGOR GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 VARAŽDIN 0,00 0,00 -1,27 16.499,95 0,00 0,00 0,00 0,00 16.498,68
1524. MILJENKO ŽAGAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1966 LUDBREG 0,00 0,00 1.006,03 15.468,87 0,00 0,00 0,00 0,00 16.474,90
1525. MIROSLAV ĐURIN VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1965 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 0,00 16.474,78 0,00 0,00 0,00 16.474,78
1526. STJEPAN ŠKVARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1971 ŽAROVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.432,62 0,00 0,00 0,00 16.432,62
1527. DANICA PINTARIĆ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1940 VUKOVOJ 0,00 0,00 0,00 16.431,68 0,00 0,00 0,00 0,00 16.431,68
1528. FRANJO ŠTURBEK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1955 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 16.408,26 0,00 0,00 0,00 0,00 16.408,26
1529. BRANKA PEREGLIN VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 16.313,08 0,00 0,00 0,00 0,00 16.313,08
1530. DANIJEL LIBER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.272,28 0,00 0,00 16.272,28
1531. MARIJANA KRAJCER VARAŽDINSKA,VINICA 1976 MARČAN 0,00 0,00 0,00 16.253,95 0,00 0,00 0,00 0,00 16.253,95
1532. ANICA NOVAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 16.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.211,00
1533. CHRISTINA ŠESTAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 16.158,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.158,79
1534. DANIJEL SMETIŠKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 16.095,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.095,02
1535. MARTA BUKOVEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1955 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 15.999,53 0,00 0,00 0,00 0,00 15.999,53
1536. DAMIR ZRINSKI VARAŽDINSKA,BREZNICA 1976 BREZNICA 0,00 0,00 453,07 15.523,35 0,00 0,00 0,00 0,00 15.976,42
1537. VELIMIR HLADNIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1983 GLOBOČEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 15.912,99 0,00 -1,67 0,00 0,00 15.911,32
1538. JOSIP MARTINKOVIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1950 SVETI PETAR 0,00 0,00 0,00 15.638,46 0,00 223,80 0,00 0,00 15.862,26
1539. KATA SEKETIN VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1954 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 15.825,66 0,00 0,00 0,00 0,00 15.825,66
1540. VIOLETA KERETIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1985 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 15.814,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15.814,20
1541. JOSIPA BLAGUŠKI VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1945 GREDA 0,00 0,00 0,00 15.813,30 0,00 0,00 0,00 0,00 15.813,30
1542. LEA JAMBREK VARAŽDINSKA,CESTICA 1990 DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.798,85 0,00 0,00 15.798,85
1543. FRANJO MRAZOVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1948 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 15.779,69 0,00 0,00 0,00 0,00 15.779,69
1544. SREČKO FODREK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.768,67 0,00 0,00 15.768,67
1545. NADA KUŠIĆ VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1954 HRASTOVLJAN 0,00 0,00 0,00 15.755,33 0,00 -23,80 0,00 0,00 15.731,53
1546. KATICA SABOLIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1975 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 1.069,00 13.774,26 0,00 879,29 0,00 0,00 15.722,55
1547. STANKO GAZDEK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1954 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.718,05 0,00 0,00 15.718,05
1548. GABRIEL SAMBOL VARAŽDINSKA,BEDNJA 1944 VRBNO 0,00 0,00 0,00 15.706,90 0,00 0,00 0,00 0,00 15.706,90
1549. LJILJANA STRUČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1983 SVIBOVEC 0,00 0,00 0,00 15.671,79 0,00 0,00 0,00 0,00 15.671,79
1550. JURAJ PAŽIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1938 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 15.646,21 0,00 0,00 0,00 0,00 15.646,21
1551. DUŠAN RAJČEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 15.632,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.632,81
1552. JOSIP BANEK-SILJAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1950 PAPINEC 0,00 0,00 0,00 15.597,34 0,00 0,00 0,00 0,00 15.597,34
1553. IGOR MARGETIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1985 ŠIJANEC 0,00 0,00 0,00 15.593,42 0,00 0,00 0,00 0,00 15.593,42
1554. STJEPAN KUKEC VARAŽDINSKA,CESTICA 1957 OTOK VIRJE 0,00 0,00 0,00 15.546,30 0,00 0,00 0,00 0,00 15.546,30
1555. DAMIR JANTOLEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1975 ŽUPANEC 0,00 0,00 0,00 15.538,53 0,00 0,00 0,00 0,00 15.538,53
1556. VALENTIN ŠKRNJUG VARAŽDINSKA,IVANEC 1952 HORVATSKO 0,00 0,00 0,00 15.487,23 0,00 0,00 0,00 0,00 15.487,23
1557. DINA KOVAČ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1977 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 669,48 14.805,14 0,00 0,00 0,00 0,00 15.474,62
1558. NEDIM HALILOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1979 NOVI MAROF 0,00 0,00 0,00 15.469,09 0,00 0,00 0,00 0,00 15.469,09
1559. ANKA SEKOVANIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1950 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 15.468,44 0,00 0,00 0,00 0,00 15.468,44
1560. RUŽA KRISTANOVIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1958 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 15.455,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15.455,95
1561. BOŽICA MALOIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1977 IVANEC 0,00 0,00 0,00 15.422,11 0,00 0,00 0,00 0,00 15.422,11
1562. STJEPAN BALAŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1956 ZBELAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.354,05 0,00 0,00 15.354,05
1563. DRAŽEN NOVAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1964 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 15.343,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15.343,95
1564. MLADEN BLAGAJ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1980 SELNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.326,52 0,00 0,00 15.326,52
1565. JURAJ GLAVICA VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1968 BILJEVEC 0,00 0,00 0,00 15.307,22 0,00 0,00 0,00 0,00 15.307,22
1566. IGOR KOLARIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1979 DONJI KUĆAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.295,35 0,00 0,00 15.295,35
1567. DRAGUTIN KOVAČEVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 BORENEC 0,00 0,00 0,00 15.291,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15.291,80
1568. MARKO NOVAK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1985 SVETI ILIJA 77,24 0,00 4,07 15.210,47 0,00 0,00 0,00 0,00 15.291,78
1569. TIJANA PODNAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 12.645,67 0,00 71,87 2.478,94 0,00 0,00 0,00 0,00 15.196,48
1570. BRANKICA ZLATAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 15.187,30 0,00 0,00 0,00 0,00 15.187,30
1571. RENATA MATEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1970 VISOKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.184,54 0,00 0,00 15.184,54
1572. MARIJA NOVOTA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1946 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 15.175,44 0,00 0,00 0,00 0,00 15.175,44
1573. ANTONIO ĐUNĐEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1992 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 15.156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15.156,80
1574. BRANKO JUG VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1957 SLANJE 0,00 0,00 0,00 15.151,40 0,00 0,00 0,00 0,00 15.151,40
1575. ALOJZIJE BEŠENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1954 VARAŽDINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 15.135,55 0,00 0,00 0,00 0,00 15.135,55
1576. MARIJA BEŠENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1932 PETKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 15.135,51 0,00 0,00 0,00 0,00 15.135,51
1577. MARIJA KOLAK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1949 HRASTOVSKO 0,00 0,00 0,00 15.130,09 0,00 0,00 0,00 0,00 15.130,09
1578. VJEKOSLAV HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1931 OSEČKA 0,00 0,00 0,00 15.116,67 0,00 0,00 0,00 0,00 15.116,67
1579. SANJA DANGUBIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.106,38 0,00 0,00 15.106,38
1580. JOSIP PETAJ VARAŽDINSKA,VISOKO 1990 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 15.098,52 0,00 0,00 0,00 0,00 15.098,52
1581. JUDITH MALČIĆ-JUHASZ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1955 RINKOVEC 0,00 0,00 0,00 15.084,16 0,00 0,00 0,00 0,00 15.084,16
1582. JOSIP BULF VARAŽDINSKA,LUDBREG 1958 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 15.078,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15.078,33
1583. ANKA MERGEDUŠ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1937 BREZOVA GORA 0,00 0,00 0,00 15.049,42 0,00 0,00 0,00 0,00 15.049,42
1584. DAMIR DUKARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1985 BEDNJICA 0,00 0,00 -55,33 15.080,79 0,00 0,00 0,00 0,00 15.025,46