OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1501. FRANJO FURJAN VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1953 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 62.083,75 0,00 0,00 0,00 62.083,75
1502. MARTINA MARTAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 28.080,20 0,00 162,22 33.830,57 0,00 0,00 0,00 62.072,99
1503. ANA SODAR VARAŽDINSKA,VINICA 1936 PEŠĆENICA VINIČKA 0,00 0,00 0,00 61.939,55 0,00 0,00 0,00 61.939,55
1504. ANA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1937 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 0,00 61.931,50 0,00 0,00 0,00 61.931,50
1505. MILAN KOROŠEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 61.898,25 0,00 0,00 0,00 61.898,25
1506. SANDRO BLOUDEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 61.885,85 0,00 0,00 0,00 61.885,85
1507. SNJEŽANA CEROVČEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1967 ŽAROVNICA 17.834,52 0,00 1.001,80 43.045,58 0,00 0,00 0,00 61.881,90
1508. STANISLAV KIDJEMET VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1947 KAMENIČKI VRHOVEC 0,00 0,00 0,00 61.859,46 0,00 0,00 0,00 61.859,46
1509. MARKO ERŠEG VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN -50,42 0,00 2.935,39 58.965,79 0,00 0,00 0,00 61.850,76
1510. LJUBICA LONČAR VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 61.844,32 0,00 0,00 0,00 61.844,32
1511. VLADO KOZULIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1958 MARGEČAN 0,00 0,00 0,00 61.751,27 0,00 0,00 0,00 61.751,27
1512. ANICA PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1955 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 61.751,17 0,00 0,00 0,00 61.751,17
1513. STJEPAN KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 STAŽNJEVEC 0,00 0,00 0,00 61.706,23 0,00 0,00 0,00 61.706,23
1514. KATA PASKA VARAŽDINSKA,BEDNJA 1940 MELJAN 0,00 0,00 0,00 61.647,30 0,00 0,00 0,00 61.647,30
1515. EMINA JURAŠKOVIĆ VARAŽDINSKA,BERETINEC 1981 LEDINEC GORNJI 0,00 0,00 0,00 61.512,08 0,00 0,00 0,00 61.512,08
1516. DRAGUTIN JADANIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1954 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 61.479,75 0,00 0,00 0,00 61.479,75
1517. PAVLICA PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 61.422,80 0,00 0,00 0,00 61.422,80
1518. MARIJA HEGED VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 61.400,74 0,00 0,00 0,00 61.400,74
1519. BORIS PEHARDA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1948 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 61.347,74 0,00 0,00 0,00 61.347,74
1520. MARIJA TROKTER VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1952 VRBANOVEC 0,00 0,00 0,00 61.346,12 0,00 0,00 0,00 61.346,12
1521. MARINKO SERINI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1957 BELETINEC 0,00 0,00 7.533,87 53.699,20 0,00 0,00 0,00 61.233,07
1522. FRANJO BENDELJA VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1955 MADARAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 61.224,94 0,00 0,00 0,00 61.224,94
1523. STANISLAV CECELJA VARAŽDINSKA,JALŽABET 1956 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 61.061,15 0,00 0,00 0,00 61.061,15
1524. EMA FOT VARAŽDINSKA,BREZNICA 1952 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 60.942,47 0,00 0,00 0,00 60.942,47
1525. BARBARA KUHAR VARAŽDINSKA,BEDNJA 1942 ŠINKOVICA BEDNJANSKA 0,00 0,00 0,00 60.927,31 0,00 0,00 0,00 60.927,31
1526. IVKA HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1948 LESKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 60.862,56 0,00 0,00 0,00 60.862,56
1527. IVAN TELEBAR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1948 SLIVARSKO 0,00 0,00 0,00 60.856,91 0,00 0,00 0,00 60.856,91
1528. ANDREJA SEKAČIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1976 GORNJI KNEGINEC 15.682,19 0,00 142,93 41.850,37 0,00 2.824,69 0,00 60.500,18
1529. VLADO MIHALIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1956 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 60.486,70 0,00 0,00 0,00 60.486,70
1530. LJUBICA VALJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 60.435,61 0,00 0,00 0,00 60.435,61
1531. MINKA ŠMINTIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1936 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 60.435,21 0,00 0,00 0,00 60.435,21
1532. IVICA PAHIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 60.420,31 0,00 0,00 0,00 60.420,31
1533. DAMIR ČOLJA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1977 REMETINEC 16.364,44 0,00 -76,90 44.100,72 0,00 0,00 0,00 60.388,26
1534. KATARINA ANTOLIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 60.385,44 0,00 0,00 0,00 60.385,44
1535. BARICA VODUŠEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 60.355,39 0,00 0,00 0,00 60.355,39
1536. LUCIJA JAKOPČIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1987 BREZNIČKI HUM 269,75 0,00 139,29 59.836,52 0,00 0,00 0,00 60.245,56
1537. STJEPAN ŠAMBAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1949 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 60.103,94 0,00 0,00 0,00 60.103,94
1538. STJEPAN GLAVICA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 60.069,25 0,00 0,00 0,00 60.069,25
1539. APOLONIJA RABUZIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1938 PRESEČNO 0,00 0,00 0,00 60.029,39 0,00 0,00 0,00 60.029,39
1540. LJUBICA PAPAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1957 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 60.010,95 0,00 0,00 0,00 60.010,95
1541. KATARINA REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1948 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 59.888,46 0,00 0,00 0,00 59.888,46
1542. BISERKA HIELSCHER VARAŽDINSKA,IVANEC 1953 IVANEC 0,00 0,00 0,00 63.386,83 0,00 -3.520,26 0,00 59.866,57
1543. BRANKA ĐULABIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1949 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 59.676,07 0,00 0,00 0,00 59.676,07
1544. ZLATKO DUBOVEČAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1953 BENKOVEC 0,00 0,00 -13.171,78 72.843,47 0,00 0,00 0,00 59.671,69
1545. DRAGICA PETRINJAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 59.667,01 0,00 0,00 0,00 59.667,01
1546. MILAN POTISK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1960 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 59.554,92 0,00 0,00 0,00 59.554,92
1547. SNJEŽANA VIDIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 59.490,11 0,00 0,00 0,00 59.490,11
1548. MARIJAN BALIJA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1967 POLJANEC 20.663,86 0,00 1.274,53 37.493,49 0,00 0,00 0,00 59.431,88
1549. VLADIMIR KEFELJA VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1965 SUDOVČINA 0,00 0,00 13.699,46 45.697,61 0,00 0,00 0,00 59.397,07
1550. DRAGUTIN MIHALIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1950 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 59.375,95 0,00 0,00 0,00 59.375,95
1551. MARKO HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1945 IVANEČKA ŽELJEZNICA 0,00 0,00 0,00 59.247,18 0,00 0,00 0,00 59.247,18
1552. STANISLAV NOVAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1958 ŠIJANEC 0,00 0,00 0,00 59.143,76 0,00 0,00 0,00 59.143,76
1553. HELENA FLEGAR VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1983 PETRIJANEC 40.025,76 0,00 2.941,09 16.110,56 0,00 0,00 0,00 59.077,41
1554. DEJAN KNEŽEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1978 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.970,21 0,00 58.970,21
1555. VOJIN DOJČINOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 58.867,10 0,00 0,00 0,00 58.867,10
1556. IVANKA MATUČEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1956 MAJERJE 0,00 0,00 0,00 58.865,62 0,00 0,00 0,00 58.865,62
1557. IVANKA CENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1968 VARAŽDINSKE TOPLICE 0,00 0,00 3.970,52 54.759,54 0,00 0,00 0,00 58.730,06
1558. ZDRAVKO ŠPINDERK VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1974 SELNIK 0,00 0,00 0,00 58.521,12 0,00 0,00 0,00 58.521,12
1559. IVAN PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 ZAMLAČA 0,00 0,00 0,00 58.493,38 0,00 0,00 0,00 58.493,38
1560. IVANKA KOČIŠ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1977 HRŽENICA -506,49 0,00 -63,61 59.022,00 0,00 0,00 0,00 58.451,90
1561. STJEPAN KOVAČEVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1948 BORENEC 0,00 0,00 0,00 58.408,91 0,00 0,00 0,00 58.408,91
1562. ANKA DVORSKI VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1949 ČRNILE 0,00 0,00 0,00 58.407,99 0,00 0,00 0,00 58.407,99
1563. KRISTIJAN JAGETIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1980 OSEČKA 0,00 0,00 0,00 58.362,35 0,00 0,00 0,00 58.362,35
1564. TANJA DROŽĐEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 1.772,03 0,00 0,71 56.586,52 0,00 0,00 0,00 58.359,26
1565. LJILJANA POFUK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1973 DONJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 58.346,05 0,00 0,00 0,00 58.346,05
1566. MARIO MEŠNJAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1971 PODRUTE 0,00 0,00 4.430,87 53.656,41 0,00 0,00 0,00 58.087,28
1567. PETAR GAŠPARUŠ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1954 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 58.064,30 0,00 0,00 0,00 58.064,30
1568. JOSIP ROŽMARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1966 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 57.991,77 0,00 0,00 0,00 57.991,77
1569. VELIMIR VRHOVSKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1974 OSONJAK 0,00 0,00 0,00 57.965,44 0,00 0,00 0,00 57.965,44
1570. DRAGA MINĐEK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1936 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 57.956,05 0,00 0,00 0,00 57.956,05
1571. ĐURĐA SUHIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1956 BREZNIČKI HUM 0,00 0,00 0,00 57.954,14 0,00 0,00 0,00 57.954,14
1572. BARA OŠTARJAŠ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1936 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 57.877,99 0,00 0,00 0,00 57.877,99
1573. DAMIR GOTAL VARAŽDINSKA,IVANEC 1963 IVANEC 21.469,90 0,00 -33,71 36.345,68 0,00 0,00 0,00 57.781,87
1574. TOMO KORITAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 GOJANEC 0,00 0,00 24,90 57.719,28 0,00 0,00 0,00 57.744,18
1575. MARIJA GOMAZ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 57.667,63 0,00 0,00 0,00 57.667,63
1576. MARIJA KOLAK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1949 HRASTOVSKO 0,00 0,00 0,00 57.649,05 0,00 0,00 0,00 57.649,05
1577. MIRKO MATEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 VISOKO 0,00 0,00 0,00 57.623,04 0,00 0,00 0,00 57.623,04
1578. ĐURĐICA ČOVRAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 57.559,46 0,00 0,00 0,00 57.559,46
1579. BARICA ANTOLIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1959 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 57.529,81 0,00 0,00 0,00 57.529,81
1580. JOSIP BUDINSKI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 MADŽAREVO 0,00 0,00 0,00 57.466,17 0,00 0,00 0,00 57.466,17
1581. ALENKA ZAGOREC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1974 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 57.424,19 0,00 0,00 0,00 57.424,19
1582. STJEPAN MAGIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1957 STRUGA 0,00 0,00 0,00 57.345,46 0,00 0,00 0,00 57.345,46
1583. MIRICA PEREGLIN VARAŽDINSKA,BREZNICA 1955 TKALEC 0,00 0,00 0,00 57.330,63 0,00 0,00 0,00 57.330,63
1584. VERICA STRELEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1968 JEROVEC 11.498,44 0,00 268,39 45.502,78 0,00 0,00 0,00 57.269,61
1585. VESNA CRNKOVIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1963 TURČIN 0,00 0,00 0,00 54.610,89 0,00 2.433,73 0,00 57.044,62
1586. FRANJO PRSTEC VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1959 PETKOVEC TOPLIČKI 13.717,80 0,00 18.901,11 24.484,14 0,00 -77,82 0,00 57.025,23
1587. JASMIN ĆOSTOVIĆ VARAŽDINSKA,BERETINEC 1966 BERETINEC 0,00 0,00 0,00 57.010,94 0,00 0,00 0,00 57.010,94
1588. DANIJELA ŠPANIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1986 LJUBEŠĆICA 24.734,11 0,00 9.873,07 22.336,78 0,00 0,00 0,00 56.943,96
1589. NENAD KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 VARAŽDIN 1.947,24 0,00 0,00 54.994,83 0,00 0,00 0,00 56.942,07
1590. JULIJANA KOVAČ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1954 GORNJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 56.938,04 0,00 0,00 0,00 56.938,04
1591. IVKA VRABEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1951 SLIVARSKO 0,00 0,00 0,00 56.925,38 0,00 0,00 0,00 56.925,38
1592. GABRO BOŠĆAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1959 VISOKO 0,00 0,00 0,00 56.812,97 0,00 0,00 0,00 56.812,97
1593. RADIVOJ KOPJAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 REMETINEC 0,00 0,00 0,00 56.753,82 0,00 0,00 0,00 56.753,82
1594. MORAT ŠIDJEĆI VARAŽDINSKA,IVANEC 1982 IVANEC -4.562,67 0,00 2.942,96 58.332,58 0,00 0,00 0,00 56.712,87
1595. MIRJANA PUŠTEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1963 LUDBREG -1,40 0,00 16.323,82 40.263,99 0,00 0,00 0,00 56.586,41
1596. PAVAO GROZDEK VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1953 BARTOLOVEC 0,00 0,00 0,00 56.558,56 0,00 0,00 0,00 56.558,56
1597. BORIS ŠUMIGA VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1966 ČALINEC 0,00 0,00 0,00 56.508,00 0,00 0,00 0,00 56.508,00
1598. IVAN MIKLEČIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1945 VRH VISOČKI 0,00 0,00 0,00 56.228,24 0,23 0,00 0,00 56.228,47
1599. MARIJA KOTOLENKO VARAŽDINSKA,CESTICA 1951 NATKRIŽOVLJAN 0,00 0,00 0,00 56.195,84 0,00 0,00 0,00 56.195,84
1600. BRANIMIR MATEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1951 VISOKO 0,00 0,00 0,00 56.179,26 0,00 0,00 0,00 56.179,26