OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1501. LJUBICA NOVAČKI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1959 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 64.481,25 0,00 0,00 0,00 64.481,25
1502. MARIJA KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1930 KRČ 0,00 0,00 0,00 64.470,65 0,00 0,00 0,00 64.470,65
1503. DANICA GLOC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1964 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 64.381,29 0,00 0,00 0,00 64.381,29
1504. ANKA ŠTROMAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1949 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 64.322,18 0,00 0,00 0,00 64.322,18
1505. NENAD MALETIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1959 JEROVEC 1.003,12 0,00 6.189,08 57.081,79 0,00 0,00 0,00 64.273,99
1506. ANTONIJA ZAGOREC VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1953 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 64.240,51 0,00 0,00 0,00 64.240,51
1507. STANKO HORVAT VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 CESTICA 0,00 0,00 0,00 64.235,30 0,00 0,00 0,00 64.235,30
1508. SLAVICA ŠUMIGA VARAŽDINSKA,BEDNJA 1930 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 64.216,04 0,00 0,00 0,00 64.216,04
1509. SANJA GRUBIŠIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1963 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 43.144,30 0,00 20.970,13 0,00 64.114,43
1510. ŽELIMIR NIKOLIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 64.106,14 0,00 0,00 0,00 64.106,14
1511. ZDENKA KOŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1963 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 63.786,34 0,00 0,00 0,00 63.786,34
1512. RUŽICA MODRIĆ VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1940 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 63.780,78 0,00 0,00 0,00 63.780,78
1513. MARIJA LUKAČEK VARAŽDINSKA,CESTICA 1965 FALINIĆ BREG 0,00 0,00 0,00 63.656,34 0,00 0,00 0,00 63.656,34
1514. STJEPAN ROGINEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1959 JALES BREZNIČKI -188,51 0,00 -951,66 64.627,67 0,00 0,00 0,00 63.487,50
1515. NEVENKA DOVEČER VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1951 STRUGA 0,00 0,00 0,00 63.468,26 0,00 0,00 0,00 63.468,26
1516. STJEPAN BEDEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1947 GREŠĆEVINA 0,00 0,00 0,00 63.453,81 0,00 0,00 0,00 63.453,81
1517. STJEPAN HRUŠKAR VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1955 BUDISLAVEC 0,00 0,00 0,00 63.292,69 0,00 0,00 0,00 63.292,69
1518. MARIJA RUKLIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1942 KRIŽANČE 0,00 0,00 0,00 63.202,32 0,00 0,00 0,00 63.202,32
1519. ANDRIJA ZBODULJA VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1949 VILETINEC 0,00 0,00 0,00 63.193,04 0,00 0,00 0,00 63.193,04
1520. STJEPAN VUK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1950 VARAŽDINSKE TOPLICE 2.344,39 0,00 38.802,50 21.999,36 0,00 0,00 0,00 63.146,25
1521. MARIJA TILL VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1935 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 63.098,59 0,00 0,00 0,00 63.098,59
1522. EVA BAN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1932 KAMENIČKO PODGORJE 0,00 0,00 0,00 63.028,99 0,00 0,00 0,00 63.028,99
1523. JAGICA HANŽEK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1947 CRKOVEC 0,00 0,00 0,00 63.028,98 0,00 0,00 0,00 63.028,98
1524. MARIJAN ŠMINTIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1964 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 63.021,71 0,00 0,00 0,00 63.021,71
1525. ZDRAVKO SELEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 0,00 62.891,35 0,00 0,00 0,00 62.891,35
1526. MARICA MIHALINA VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1965 KORETINEC 0,00 0,00 0,00 62.877,48 0,00 0,00 0,00 62.877,48
1527. MARIJA TOMA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1959 DONJE MAKOJIŠĆE 0,00 0,00 0,00 62.873,53 0,00 0,00 0,00 62.873,53
1528. ANA MARTAN VARAŽDINSKA,CESTICA 1954 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 62.838,75 0,00 0,00 0,00 62.838,75
1529. KATARINA ČREPINKO VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1950 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 62.740,74 0,00 0,00 0,00 62.740,74
1530. IVAN VADJUNEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1985 HRŽENICA 4.573,82 0,00 4.530,89 53.607,78 0,00 0,00 0,00 62.712,49
1531. ANTUN DEBIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1960 LESKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 62.694,75 0,00 0,00 0,00 62.694,75
1532. DARINKA SEVER VARAŽDINSKA,IVANEC 1972 PRIGOREC -13.612,28 0,00 -440,10 76.725,26 0,00 0,00 0,00 62.672,88
1533. MARIJA KRALJ VARAŽDINSKA,CESTICA 1981 JARKI 26.916,96 0,00 0,00 35.665,27 0,00 0,00 0,00 62.582,23
1534. VESNA KIĐEMET VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1972 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 62.558,78 0,00 0,00 0,00 62.558,78
1535. EVA HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1938 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 62.523,94 0,00 0,00 0,00 62.523,94
1536. BARICA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1953 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 62.450,65 0,00 0,00 0,00 62.450,65
1537. VILMA GALE VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1938 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 62.373,96 0,00 0,00 0,00 62.373,96
1538. MARIJA KOČEVAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1940 SELCI KRIŽOVLJANSKI 0,00 0,00 0,00 62.364,46 0,00 0,00 0,00 62.364,46
1539. STJEPAN VUČKOVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 62.262,28 0,00 0,00 0,00 62.262,28
1540. FRANJO MAŠIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1945 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 62.042,29 0,00 0,00 0,00 62.042,29
1541. MARIJA SIMON VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1932 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 62.029,53 0,00 0,00 0,00 62.029,53
1542. LJUBICA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 61.945,67 0,00 0,00 0,00 61.945,67
1543. MAJA HAJNAL VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 22.065,62 0,00 6.575,59 33.227,60 0,00 0,00 0,00 61.868,81
1544. DANICA SEKOVANIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1951 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 61.791,81 0,00 0,00 0,00 61.791,81
1545. MARIJA VRŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1943 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 61.696,31 0,00 0,00 0,00 61.696,31
1546. FRANJICA HABEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1938 KRIŽANEC 0,00 0,00 0,00 61.622,67 0,00 0,00 0,00 61.622,67
1547. MARIJA MIKAC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1958 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 61.619,83 0,00 0,00 0,00 61.619,83
1548. PETAR RUKELJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1958 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 61.549,16 0,00 0,00 0,00 61.549,16
1549. TANJA KLIČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 0,00 0,00 415,98 61.102,10 0,00 0,00 0,00 61.518,08
1550. SLAVKO PETOVAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1962 OTOK VIRJE 16.160,55 0,00 4.921,16 40.422,55 0,00 0,00 0,00 61.504,26
1551. NIKICA JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 2.154,51 59.330,62 0,00 0,00 0,00 61.485,13
1552. STJEPAN ŠARGAČ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1962 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 61.477,49 0,00 0,00 0,00 61.477,49
1553. VLADO MIHALIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1956 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 61.361,98 0,00 0,00 0,00 61.361,98
1554. LJUBOMIR HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1956 TUHOVEC 0,00 0,00 4.953,58 56.303,76 1,85 0,00 0,00 61.259,19
1555. ALOJZIJA NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1937 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 61.207,57 0,00 0,00 0,00 61.207,57
1556. DRAŽENKA KOVAČEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1979 SVETI PETAR 3.250,22 0,00 944,61 56.994,32 0,00 0,00 0,00 61.189,15
1557. IVANA RODEŠ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1937 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 61.179,53 0,00 0,00 0,00 61.179,53
1558. MARIJA TROKTER VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1952 VRBANOVEC 0,00 0,00 0,00 61.178,00 0,00 0,00 0,00 61.178,00
1559. MARIJA BANFIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1950 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 0,00 0,00 0,00 61.145,04 0,00 0,00 0,00 61.145,04
1560. MARTIN VISINSKI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1977 ZALUŽJE 0,00 0,00 0,00 61.049,62 0,00 0,00 0,00 61.049,62
1561. ZLATA GAŠPARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1937 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 61.004,20 0,00 0,00 0,00 61.004,20
1562. JASMINA ČORKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 0,00 0,00 257,43 60.731,34 0,00 0,00 0,00 60.988,77
1563. JOSIP BARBIR VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1952 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 60.883,68 0,00 0,00 0,00 60.883,68
1564. DANICA GREJAN VARAŽDINSKA,JALŽABET 1952 KELEMEN 0,00 0,00 0,00 60.851,23 0,00 0,00 0,00 60.851,23
1565. STJEPAN STRIČAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 ČANJEVO 0,00 0,00 0,00 60.820,51 0,00 0,00 0,00 60.820,51
1566. BOŽICA FEMEN VARAŽDINSKA,VISOKO 1956 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 60.817,30 0,00 0,00 0,00 60.817,30
1567. BOŽIDAR BIDOLI VARAŽDINSKA,BREZNICA 1971 BORENEC 0,00 0,00 0,00 60.757,50 0,00 0,00 0,00 60.757,50
1568. MARIJA JOŽIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1948 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.731,94 0,00 0,00 0,00 60.731,94
1569. JOSIP SUŠEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1949 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 60.537,22 0,00 0,00 0,00 60.537,22
1570. ANICA ANCELJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1949 MELJAN 0,00 0,00 0,00 60.495,51 0,00 0,00 0,00 60.495,51
1571. VESNA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,VINICA 1982 GORUŠEVNJAK 149,34 0,00 21.196,08 39.138,42 0,00 0,00 0,00 60.483,84
1572. BOŽENA ANTOLIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1948 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 60.396,25 0,00 0,00 0,00 60.396,25
1573. ŽELJKO HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 60.371,72 0,00 0,00 0,00 60.371,72
1574. SLAVKO PREMUŽIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 25.487,22 0,00 6.023,36 28.852,79 0,00 0,00 0,00 60.363,37
1575. VERONIKA PAVLINEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1945 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 60.310,41 0,00 0,00 0,00 60.310,41
1576. GABRIJELA MODRIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1944 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 60.285,18 0,00 0,00 0,00 60.285,18
1577. KIMBERLY DANCE VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1983 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 60.209,78 0,00 0,00 0,00 60.209,78
1578. FRANJO PINTARIĆ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1968 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 60.208,91 0,00 0,00 0,00 60.208,91
1579. LJUDEVIT KRAČIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 KRAČEVEC 0,00 0,00 0,00 60.200,52 0,00 0,00 0,00 60.200,52
1580. KATARINA REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1948 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.196,55 0,00 0,00 0,00 60.196,55
1581. TOMISLAV ŠPANIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1979 LJUBEŠĆICA 18.726,89 0,00 1.448,84 40.012,01 0,00 0,00 0,00 60.187,74
1582. VLADO GAVRIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1952 LEPOGLAVA 0,00 0,00 0,00 60.095,86 0,00 0,00 0,00 60.095,86
1583. DANICA JURGEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1962 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 60.005,62 0,00 0,00 0,00 60.005,62
1584. DAVOR DUKARIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1977 MARUŠEVEC 0,00 0,00 1.124,21 58.761,43 0,00 0,00 0,00 59.885,64
1585. DJURDJA MAJCEN VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 59.788,04 0,00 0,00 0,00 59.788,04
1586. MIJO GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 59.700,21 0,00 0,00 0,00 59.700,21
1587. ZLATKO HRASTIĆ VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1949 MARTIJANEC 0,00 0,00 0,00 59.694,39 0,00 0,00 0,00 59.694,39
1588. NADA GALIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1953 ŽAROVNICA 0,00 0,00 0,00 59.659,13 0,00 0,00 0,00 59.659,13
1589. TEREZIJA KOMAR VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1931 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 59.634,45 0,00 0,00 0,00 59.634,45
1590. SONJA SIMIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 10.612,29 0,00 1.507,74 47.368,85 0,00 0,00 0,00 59.488,88
1591. ŽELJKO NOVAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1975 VARAŽDIN 453,61 0,00 0,00 58.857,34 0,00 0,00 0,00 59.310,95
1592. SABIT DŽAFERI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1959 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 59.284,81 0,00 0,00 0,00 59.284,81
1593. MIRKO BOSAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 VRBNO 0,00 0,00 0,00 59.253,02 0,00 0,00 0,00 59.253,02
1594. AGATA HIRŽIN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1952 GORNJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 59.086,26 0,00 0,00 0,00 59.086,26
1595. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,JALŽABET 1967 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 0,00 0,00 0,00 59.078,53 0,00 0,00 0,00 59.078,53
1596. KATARINA DUŠAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1946 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 59.072,43 0,00 0,00 0,00 59.072,43
1597. ANA KOŠĆAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1940 OŠTRICE 0,00 0,00 0,00 59.068,11 0,00 0,00 0,00 59.068,11
1598. IZIDOR JAGARINEC VARAŽDINSKA,BEDNJA 1931 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 58.914,20 0,00 0,00 0,00 58.914,20
1599. JOSIP KRALJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1979 PLEŠ 0,00 0,00 0,00 58.779,11 0,00 0,00 0,00 58.779,11
1600. IVAN BUKVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1954 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 58.741,62 0,00 0,00 0,00 58.741,62