OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1501. NIKICA JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 2.287,98 62.864,61 0,00 0,00 0,00 65.152,59
1502. MARIJA VRŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1943 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 65.128,47 0,00 0,00 0,00 65.128,47
1503. IVAN VADJUNEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1985 HRŽENICA 5.048,69 0,00 877,46 59.168,13 0,00 0,00 0,00 65.094,28
1504. FRANJICA HABEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1938 KRIŽANEC 0,00 0,00 0,00 65.014,24 0,00 0,00 0,00 65.014,24
1505. LLUCIAN PREKPALJAJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 9.288,39 0,00 22.083,39 33.601,70 0,00 0,00 0,00 64.973,48
1506. MLADEN MILAK VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1963 SUDOVČINA 0,00 0,00 0,00 64.926,69 0,00 0,00 0,00 64.926,69
1507. STJEPAN ŠARGAČ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1962 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 64.907,92 0,00 0,00 0,00 64.907,92
1508. MARIJA MIKAC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1958 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 64.874,16 0,00 0,00 0,00 64.874,16
1509. ŠTEFANIJA ZAGORŠĆAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1953 OSONJAK 0,00 0,00 0,00 64.790,99 0,00 0,00 0,00 64.790,99
1510. JOSIP JANDROK VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1953 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 64.783,84 0,00 0,00 0,00 64.783,84
1511. MLADEN STARČEVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1971 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 64.753,68 0,00 0,00 0,00 64.753,68
1512. TOMISLAV ŠPANIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1979 LJUBEŠĆICA 20.318,68 0,00 1.552,70 42.871,66 0,00 0,00 0,00 64.743,04
1513. JOSIP STRMEČKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1956 PURGA BEDNJANSKA 0,00 0,00 3.715,90 61.003,18 0,00 0,00 0,00 64.719,08
1514. IVAN KOS VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1951 LUNJKOVEC 0,00 0,00 0,00 64.581,28 0,00 0,00 0,00 64.581,28
1515. ZLATA GAŠPARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1937 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 64.539,40 0,00 0,00 0,00 64.539,40
1516. MANUEL HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN 16.505,39 0,00 26.984,57 21.007,21 0,00 0,00 0,00 64.497,17
1517. MARIJA BANFIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1950 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 0,00 0,00 0,00 64.485,92 0,00 0,00 0,00 64.485,92
1518. JOSIP BARBIR VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1952 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 64.430,31 0,00 0,00 0,00 64.430,31
1519. LJUBOMIR HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1956 TUHOVEC 0,00 0,00 5.133,46 59.158,51 0,00 0,00 0,00 64.291,97
1520. JULIJANA PRAŠNIČKI VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1960 ZLOGONJE 0,00 0,00 0,00 63.992,36 0,00 0,00 0,00 63.992,36
1521. ALOJZIJA NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1937 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 63.853,11 0,00 0,00 0,00 63.853,11
1522. MARIJA JOŽIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1948 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 63.841,97 0,00 0,00 0,00 63.841,97
1523. JOSIP SUŠEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1949 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 63.837,49 0,00 0,00 0,00 63.837,49
1524. BERNARDA SEKOVANIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1968 SEKETIN 0,00 0,00 2.888,66 60.930,25 0,00 0,00 0,00 63.818,91
1525. ANICA ANCELJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1949 MELJAN 0,00 0,00 0,00 63.732,14 0,00 0,00 0,00 63.732,14
1526. ŽELJKO HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 63.710,87 0,00 0,00 0,00 63.710,87
1527. VLADO MIHALIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1956 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 63.684,76 0,00 0,00 0,00 63.684,76
1528. VERONIKA PAVLINEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1945 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 63.641,12 0,00 0,00 0,00 63.641,12
1529. GABRIJELA MODRIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1944 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 63.585,45 0,00 0,00 0,00 63.585,45
1530. BOŽICA FEMEN VARAŽDINSKA,VISOKO 1956 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 63.582,60 0,00 0,00 0,00 63.582,60
1531. DANICA GREJAN VARAŽDINSKA,JALŽABET 1952 KELEMEN 0,00 0,00 0,00 63.481,39 0,00 0,00 0,00 63.481,39
1532. DRAGICA TRAMPUŠ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1951 RADEŠIĆ 0,00 0,00 0,00 63.251,66 0,00 0,00 0,00 63.251,66
1533. SONJA PRTENJAK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1963 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.192,31 0,00 63.192,31
1534. TIHOMIR FEMEN VARAŽDINSKA,VISOKO 1974 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 58.221,30 0,00 4.962,60 0,00 63.183,90
1535. SANELA ROGINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1985 VARAŽDIN 0,00 0,00 443,42 62.735,94 0,00 0,00 0,00 63.179,36
1536. IGOR PETERMANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 49.645,58 0,00 7.931,40 5.539,27 0,00 0,00 0,00 63.116,25
1537. DJURDJA MAJCEN VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 63.099,11 0,00 0,00 0,00 63.099,11
1538. ZLATKO HRASTIĆ VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1949 MARTIJANEC 0,00 0,00 0,00 62.974,94 0,00 0,00 0,00 62.974,94
1539. MARICA BENKOVIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1955 VISOKO 0,00 0,00 0,00 62.902,50 0,00 0,00 0,00 62.902,50
1540. LJUDEVIT KRAČIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 KRAČEVEC 0,00 0,00 0,00 62.898,82 0,00 0,00 0,00 62.898,82
1541. BOŽENA ROGINEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1950 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 62.833,89 0,00 0,00 0,00 62.833,89
1542. SONJA SIMIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 11.245,48 0,00 1.507,74 50.024,27 0,00 0,00 0,00 62.777,49
1543. RUŽA LOBOREC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1955 NOVI MAROF 0,00 0,00 252,05 62.506,92 0,00 0,00 0,00 62.758,97
1544. SLAVICA CVEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 26.012,15 0,00 5.037,38 31.589,09 0,00 0,00 0,00 62.638,62
1545. MIRJANA FUNTEK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1968 KARLOVEC LUDBREŠKI -4.826,42 0,00 5.278,46 61.844,09 0,00 310,92 0,00 62.607,05
1546. MIRKO BOSAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1946 VRBNO 0,00 0,00 0,00 62.552,28 0,00 0,00 0,00 62.552,28
1547. VLADO ŽUNA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 21.265,93 0,00 2.543,73 38.664,52 0,00 0,00 0,00 62.474,18
1548. STJEPAN ŠILINIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1952 BORENEC 0,00 0,00 0,00 62.353,34 0,00 0,00 0,00 62.353,34
1549. AGATA HIRŽIN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1952 GORNJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 62.325,68 0,00 0,00 0,00 62.325,68
1550. BISERKA POVIJAČ VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1976 DUBOVICA 0,00 0,00 0,00 62.307,06 0,00 0,00 0,00 62.307,06
1551. SLAVKO PREMUŽIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 27.924,45 0,00 2.829,89 31.532,27 0,00 0,00 0,00 62.286,61
1552. ANA KOŠĆAK VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1940 OŠTRICE 0,00 0,00 0,00 62.277,10 0,00 0,00 0,00 62.277,10
1553. MIJO GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 62.225,08 0,00 0,00 0,00 62.225,08
1554. JOSIP KRALJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1979 PLEŠ 0,00 0,00 0,00 62.200,43 0,00 0,00 0,00 62.200,43
1555. LJILJANA MATAK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1975 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 62.160,01 0,00 0,00 0,00 62.160,01
1556. IZIDOR JAGARINEC VARAŽDINSKA,BEDNJA 1931 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 62.140,04 0,00 0,00 0,00 62.140,04
1557. MARIJAN BANFIĆ VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1958 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 62.033,44 0,00 0,00 0,00 62.033,44
1558. ALIDA HAJDUK-HRNČIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1969 NOVI MAROF -0,17 0,00 594,72 49.799,15 0,00 11.446,92 0,00 61.840,62
1559. DANICA PANTALER VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 VARAŽDINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 61.823,68 0,00 0,00 0,00 61.823,68
1560. MARIJA TROKTER VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1952 VRBANOVEC 0,00 0,00 0,00 61.811,16 0,00 0,00 0,00 61.811,16
1561. ŽELJKO DVORŠĆAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 VARAŽDIN 19.767,69 0,00 66,41 41.787,62 0,00 0,00 0,00 61.621,72
1562. KATARINA DUŠAK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1946 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 61.599,36 0,00 0,00 0,00 61.599,36
1563. MARIJAN NOVOSEL VARAŽDINSKA,JALŽABET 1967 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 0,00 0,00 0,00 61.592,86 0,00 0,00 0,00 61.592,86
1564. BRANKO ĐURMAN VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1968 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 61.469,49 0,00 0,00 0,00 61.469,49
1565. STJEPAN ŠPOLJAR VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 MOŽĐENEC 0,00 0,00 0,00 61.077,51 0,00 375,84 0,00 61.453,35
1566. RUŽICA JELENSKI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1961 TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI 0,00 0,00 0,00 61.424,10 0,00 0,00 0,00 61.424,10
1567. SILVIJA ZAGORŠČAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1976 OSONJAK 0,00 0,00 0,00 61.403,95 0,00 0,00 0,00 61.403,95
1568. SLAĐAN MILOŠEVIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1977 LEPOGLAVA 0,00 0,00 -219,16 61.607,46 0,00 0,00 0,00 61.388,30
1569. ANICA PRIŠLIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 61.346,48 0,00 0,00 0,00 61.346,48
1570. MILAN ŠPREM-ROLJIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1985 VINICA BREG 22.357,63 0,00 1.106,63 37.789,96 0,00 0,00 0,00 61.254,22
1571. JOSIP MARGETIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1964 NEDELJANEC 0,00 0,00 0,00 61.253,78 0,00 0,00 0,00 61.253,78
1572. MARIJA HEGED VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1954 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 61.141,44 0,00 0,00 0,00 61.141,44
1573. IVAN BUKVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1954 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 61.126,70 0,00 0,00 0,00 61.126,70
1574. VESNA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1957 SRAČINEC 28.664,77 0,00 6.441,40 25.994,63 0,00 0,00 0,00 61.100,80
1575. BISERKA KIŠIČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 0,00 0,00 95,62 60.701,04 0,00 0,00 0,00 60.796,66
1576. JOSIP FEMENIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1930 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 60.775,65 0,00 0,00 0,00 60.775,65
1577. DRAGUTIN KIVAČ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1952 APATIJA -297,81 0,00 -1.679,18 62.725,57 0,00 0,00 0,00 60.748,58
1578. STJEPAN ROŽMARIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1933 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 60.568,84 0,00 0,00 0,00 60.568,84
1579. KATARINA REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1948 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.532,19 0,00 0,00 0,00 60.532,19
1580. BRANKA HORVAT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1975 LUDBREG 9.426,52 0,00 20.483,53 30.583,68 0,00 0,00 0,00 60.493,73
1581. KATA PASKA VARAŽDINSKA,BEDNJA 1940 MELJAN 0,00 0,00 0,00 60.486,54 0,00 0,00 0,00 60.486,54
1582. MARIJA JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1958 RIJEKA VOĆANSKA 0,00 0,00 0,00 60.462,51 0,00 0,00 0,00 60.462,51
1583. MARTINA MARTAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 28.189,71 0,00 237,05 32.007,07 0,00 0,00 0,00 60.433,83
1584. BORIS PEHARDA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1948 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 60.382,92 0,00 0,00 0,00 60.382,92
1585. STJEPAN LEVATIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 GORNJI KUĆAN 0,00 0,00 0,00 60.358,59 0,00 0,00 0,00 60.358,59
1586. MILAN KOROŠEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 JAREK BISAŠKI 0,00 0,00 0,00 60.318,25 0,00 0,00 0,00 60.318,25
1587. STJEPAN KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 STAŽNJEVEC 0,00 0,00 0,00 60.288,86 0,00 0,00 0,00 60.288,86
1588. IVAN PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 ZAMLAČA 0,00 0,00 0,00 60.257,91 0,00 0,00 0,00 60.257,91
1589. BOŽENA ANTOLIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1948 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 60.239,89 0,00 0,00 0,00 60.239,89
1590. ANA SODAR VARAŽDINSKA,VINICA 1936 PEŠĆENICA VINIČKA 0,00 0,00 0,00 60.224,96 0,00 0,00 0,00 60.224,96
1591. MARINKO SERINI VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1957 BELETINEC 0,00 0,00 7.533,87 52.538,49 0,00 0,00 0,00 60.072,36
1592. DRAGUTIN JADANIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1954 SIGETEC LUDBREŠKI 0,00 0,00 0,00 60.052,93 0,00 0,00 0,00 60.052,93
1593. SNJEŽANA CEROVČEC VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1967 ŽAROVNICA 17.246,85 0,00 1.001,80 41.741,23 0,00 0,00 0,00 59.989,88
1594. KREŠIMIR POFUK VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1969 DONJI KNEGINEC 18.085,10 0,00 456,77 41.388,15 0,00 0,00 0,00 59.930,02
1595. MIRJANA PUŠTEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1963 LUDBREG -1,40 0,00 16.030,13 43.854,92 0,00 0,00 0,00 59.883,65
1596. ANA HORVATIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1937 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 0,00 59.865,52 0,00 0,00 0,00 59.865,52
1597. ANICA PLANTIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1955 CARGOVEC 0,00 0,00 0,00 59.758,71 0,00 0,00 0,00 59.758,71
1598. FRANJO HORVAT VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1954 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 59.734,15 0,00 0,00 0,00 59.734,15
1599. SANDRO BLOUDEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 59.727,10 0,00 0,00 0,00 59.727,10
1600. MARJANA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1984 MAJERJE 11.424,17 0,00 3.861,27 44.437,50 0,00 0,00 0,00 59.722,94