OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1501. KATARINA HRASTIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1940 SEKETIN 0,00 0,00 0,00 64.225,45 0,00 0,00 0,00 64.225,45
1502. VLADO ŠANTEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 64.215,20 0,00 0,00 0,00 64.215,20
1503. JOSIPA LEVANIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1945 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 64.204,03 0,00 0,00 0,00 64.204,03
1504. VINKO BRATUŠA VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1956 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 61.121,03 0,00 3.063,90 0,00 64.184,93
1505. JURAJ SLIVAR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1932 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 64.115,85 0,00 0,00 0,00 64.115,85
1506. KATICA MRAZOVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1952 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 64.115,47 0,00 0,00 0,00 64.115,47
1507. KARMEN DERMOTA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1959 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 64.087,55 0,00 0,00 0,00 64.087,55
1508. IVAN COPAK VARAŽDINSKA,IVANEC 1965 STAŽNJEVEC 7.028,68 0,00 0,00 56.982,18 0,00 0,00 0,00 64.010,86
1509. TEREZIJA BOSAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1940 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 63.965,33 0,00 0,00 0,00 63.965,33
1510. JOSIP VIDAČEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 MARGEČAN 0,00 0,00 0,00 63.957,38 0,00 0,00 0,00 63.957,38
1511. JADRANKA MLINAREK VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1970 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 63.909,50 0,00 0,00 0,00 63.909,50
1512. MIRJANA HORVATEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1972 JEROVEC 0,00 0,00 0,00 63.879,52 0,00 0,00 0,00 63.879,52
1513. FRANJO ŠIMUNIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1955 BISAG 0,00 0,00 0,00 63.866,07 0,00 0,00 0,00 63.866,07
1514. BOŽENA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,CESTICA 1957 BREZJE DRAVSKO 0,00 0,00 0,00 63.722,74 0,00 0,00 0,00 63.722,74
1515. ŠTEFANIJA IVANČIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1952 OTOK VIRJE 0,00 0,00 0,00 63.578,74 0,00 0,00 0,00 63.578,74
1516. ŠTEFICA RUMENJAK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1941 ŽUPANEC 0,00 0,00 0,00 63.518,09 0,00 0,00 0,00 63.518,09
1517. LJUBICA NOVAČKI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1959 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 63.513,46 0,00 0,00 0,00 63.513,46
1518. STANKO HORVAT VARAŽDINSKA,CESTICA 1956 CESTICA 0,00 0,00 0,00 63.507,96 0,00 0,00 0,00 63.507,96
1519. MARIJA KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1930 KRČ 0,00 0,00 0,00 63.507,79 0,00 0,00 0,00 63.507,79
1520. DANICA GLOC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1964 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 63.504,58 0,00 0,00 0,00 63.504,58
1521. NENAD MALETIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1959 JEROVEC 1.711,45 0,00 6.025,76 55.592,73 0,00 0,00 0,00 63.329,94
1522. ANKA ŠTROMAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1949 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 63.320,49 0,00 0,00 0,00 63.320,49
1523. JURAJ HUDIN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1955 BEDNJICA 0,00 0,00 0,00 63.316,88 0,00 0,00 0,00 63.316,88
1524. ŽELIMIR NIKOLIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 63.301,78 0,00 0,00 0,00 63.301,78
1525. SLAVICA ŠUMIGA VARAŽDINSKA,BEDNJA 1930 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 63.247,45 0,00 0,00 0,00 63.247,45
1526. MILICA JAKOPANEC VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1971 BUDINŠČAK 0,00 0,00 0,00 63.219,71 0,00 0,00 0,00 63.219,71
1527. REFIK SALIHI VARAŽDINSKA,IVANEC 1968 MARGEČAN 0,00 0,00 -2.211,89 65.323,05 0,00 0,00 0,00 63.111,16
1528. SANJA GRUBIŠIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1963 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 42.202,36 0,00 20.644,64 0,00 62.847,00
1529. RUŽICA MODRIĆ VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1940 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 62.828,61 0,00 0,00 0,00 62.828,61
1530. ZDENKA KOŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1963 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 62.823,47 0,00 0,00 0,00 62.823,47
1531. MARIJA RUKLIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1942 KRIŽANČE 0,00 0,00 0,00 62.535,43 0,00 0,00 0,00 62.535,43
1532. ANDRIJA ZBODULJA VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1949 VILETINEC 0,00 0,00 0,00 62.531,13 0,00 0,00 0,00 62.531,13
1533. STJEPAN BEDEKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1947 GREŠĆEVINA 0,00 0,00 0,00 62.509,85 0,00 0,00 0,00 62.509,85
1534. NEVENKA DOVEČER VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1951 STRUGA 0,00 0,00 0,00 62.433,77 0,00 0,00 0,00 62.433,77
1535. MARIJA KOČEVAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1940 SELCI KRIŽOVLJANSKI 0,00 0,00 0,00 62.426,79 0,00 0,00 0,00 62.426,79
1536. STJEPAN ROGINEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1959 JALES BREZNIČKI -188,51 0,00 -951,66 63.444,27 0,00 0,00 0,00 62.304,10
1537. MARIJA TILL VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1935 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 62.162,74 0,00 0,00 0,00 62.162,74
1538. MARIJA LUKAČEK VARAŽDINSKA,CESTICA 1965 FALINIĆ BREG 0,00 0,00 0,00 62.045,76 0,00 0,00 0,00 62.045,76
1539. ZDRAVKO SELEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 KUĆAN MAROF 0,00 0,00 0,00 62.008,58 0,00 0,00 0,00 62.008,58
1540. MARICA MIHALINA VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1965 KORETINEC 0,00 0,00 0,00 61.931,58 0,00 0,00 0,00 61.931,58
1541. STJEPAN HRUŠKAR VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1955 BUDISLAVEC 0,00 0,00 0,00 61.905,24 0,00 0,00 0,00 61.905,24
1542. MARIJAN ŠMINTIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1964 JAZBINA CVETLINSKA 0,00 0,00 0,00 61.871,54 0,00 0,00 0,00 61.871,54
1543. KATARINA ČREPINKO VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1950 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 61.813,00 0,00 0,00 0,00 61.813,00
1544. ANA MARTAN VARAŽDINSKA,CESTICA 1954 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 61.798,00 0,00 0,00 0,00 61.798,00
1545. MARIJA KRALJ VARAŽDINSKA,CESTICA 1981 JARKI 26.514,23 0,00 0,00 35.163,16 0,00 0,00 0,00 61.677,39
1546. VESNA KIĐEMET VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1972 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 61.620,68 0,00 0,00 0,00 61.620,68
1547. EVA HRANIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1938 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 61.579,98 0,00 0,00 0,00 61.579,98
1548. VESNA KOSTANJEVEC VARAŽDINSKA,VINICA 1982 GORUŠEVNJAK 146,96 0,00 20.963,56 40.419,67 0,00 0,00 0,00 61.530,19
1549. VILMA GALE VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1938 PODEVČEVO 0,00 0,00 0,00 61.430,00 0,00 0,00 0,00 61.430,00
1550. MARIJA TOMA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1959 DONJE MAKOJIŠĆE 0,00 0,00 0,00 61.270,30 0,00 0,00 0,00 61.270,30
1551. DARINKA SEVER VARAŽDINSKA,IVANEC 1972 PRIGOREC -13.612,28 0,00 -440,10 75.216,31 0,00 0,00 0,00 61.163,93
1552. MARIJA SIMON VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1932 DOMITROVEC 0,00 0,00 0,00 61.118,00 0,00 0,00 0,00 61.118,00
1553. ANTUN DEBIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1960 LESKOVEC TOPLIČKI 0,00 0,00 0,00 61.073,71 0,00 0,00 0,00 61.073,71
1554. EVA BAN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1932 KAMENIČKO PODGORJE 0,00 0,00 0,00 61.021,00 0,00 0,00 0,00 61.021,00
1555. JAGICA HANŽEK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1947 CRKOVEC 0,00 0,00 0,00 61.020,99 0,00 0,00 0,00 61.020,99
1556. IVAN VADJUNEC VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1985 HRŽENICA 4.447,32 0,00 4.410,57 52.126,63 0,00 0,00 0,00 60.984,52
1557. MARIJA TROKTER VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1952 VRBANOVEC 0,00 0,00 0,00 60.948,91 0,00 0,00 0,00 60.948,91
1558. LJUBICA ZIDARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 SUDOVEC 0,00 0,00 0,00 60.922,67 0,00 0,00 0,00 60.922,67
1559. SLAVKO PETOVAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1962 OTOK VIRJE 16.009,52 0,00 4.882,48 39.990,57 0,00 0,00 0,00 60.882,57
1560. TANJA KLIČEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 0,00 0,00 415,98 60.444,06 0,00 0,00 0,00 60.860,04
1561. MARIJA VRŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1943 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 60.782,06 0,00 0,00 0,00 60.782,06
1562. MARIJA MIKAC VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1958 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.752,96 0,00 0,00 0,00 60.752,96
1563. VLADO MIHALIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1956 BOLFAN 0,00 0,00 0,00 60.743,25 0,00 0,00 0,00 60.743,25
1564. FRANJICA HABEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1938 KRIŽANEC 0,00 0,00 0,00 60.719,24 0,00 0,00 0,00 60.719,24
1565. ŠTEFANIJA KLJUČARIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1961 MADŽAREVO 0,00 0,00 0,00 60.497,96 0,00 206,55 0,00 60.704,51
1566. STJEPAN VUČKOVIĆ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1960 DRAŠKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 60.633,83 0,00 0,00 0,00 60.633,83
1567. STJEPAN ŠARGAČ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1962 BREZNICA 0,00 0,00 0,00 60.563,71 0,00 0,00 0,00 60.563,71
1568. NIKICA JOVANOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1980 VARAŽDIN 0,00 0,00 2.118,96 58.389,27 0,00 0,00 0,00 60.508,23
1569. ALOJZIJA NOVOSELEC VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1937 NOVA VES PETRIJANEČKA 0,00 0,00 0,00 60.502,86 0,00 0,00 0,00 60.502,86
1570. MAJA HAJNAL VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1977 VARAŽDIN 21.536,14 0,00 6.432,80 32.494,77 0,00 0,00 0,00 60.463,71
1571. LJUBOMIR HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1956 TUHOVEC 0,00 0,00 4.905,66 55.543,33 1,79 0,00 0,00 60.450,78
1572. MARIJA BANFIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1950 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 0,00 0,00 0,00 60.255,12 0,00 0,00 0,00 60.255,12
1573. MARIJA BUBNJARIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1953 GORNJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 60.205,12 0,00 0,00 0,00 60.205,12
1574. KATARINA REPIĆ VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1948 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 60.202,42 0,00 0,00 0,00 60.202,42
1575. DANICA SEKOVANIĆ VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM 1951 ŠĆEPANJE 0,00 0,00 0,00 60.199,16 0,00 0,00 0,00 60.199,16
1576. MARTA FLORJANOVIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1935 PETRIJANEC 0,00 0,00 0,00 60.146,89 0,00 0,00 0,00 60.146,89
1577. IVANA RODEŠ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1937 DRUŽBINEC 0,00 0,00 0,00 60.112,06 0,00 0,00 0,00 60.112,06
1578. ZLATA GAŠPARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1937 JEŽOVEC 0,00 0,00 0,00 60.062,52 0,00 0,00 0,00 60.062,52
1579. MARIJA JOŽIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1948 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 59.903,51 0,00 0,00 0,00 59.903,51
1580. DANICA GREJAN VARAŽDINSKA,JALŽABET 1952 KELEMEN 0,00 0,00 0,00 60.150,63 0,00 -266,87 0,00 59.883,76
1581. DRAŽENKA KOVAČEK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1979 SVETI PETAR 3.174,15 0,00 936,23 55.748,81 0,00 0,00 0,00 59.859,19
1582. BOŽICA FEMEN VARAŽDINSKA,VISOKO 1956 VINIČNO 0,00 0,00 0,00 59.784,97 0,00 0,00 0,00 59.784,97
1583. JASMINA ČORKO VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1986 VARAŽDIN 0,00 0,00 257,43 59.515,31 0,00 0,00 0,00 59.772,74
1584. JOSIP SUŠEC VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1949 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 59.658,11 0,00 0,00 0,00 59.658,11
1585. ANICA ANCELJ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1949 MELJAN 0,00 0,00 0,00 59.633,35 0,00 0,00 0,00 59.633,35
1586. VAHID BAKAL VARAŽDINSKA,JALŽABET 1945 JAKOPOVEC 0,00 0,00 0,00 59.597,39 0,00 0,00 0,00 59.597,39
1587. ŽELJKO HOSNI VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1967 TUŽNO 0,00 0,00 0,00 59.482,26 0,00 0,00 0,00 59.482,26
1588. LJUDEVIT KRAČIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1953 KRAČEVEC 0,00 0,00 0,00 59.481,76 0,00 0,00 0,00 59.481,76
1589. VERONIKA PAVLINEK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1945 CVETLIN 0,00 0,00 0,00 59.423,20 0,00 0,00 0,00 59.423,20
1590. GABRIJELA MODRIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1944 JALŽABET 0,00 0,00 0,00 59.406,07 0,00 0,00 0,00 59.406,07
1591. JOSIP BARBIR VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1952 HRŽENICA 0,00 0,00 0,00 59.226,49 0,00 0,00 0,00 59.226,49
1592. BOŽIDAR BIDOLI VARAŽDINSKA,BREZNICA 1971 BORENEC 0,00 0,00 0,00 59.141,46 0,00 0,00 0,00 59.141,46
1593. MIJO GOLUBIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1952 ZAVRŠJE PODBELSKO 0,00 0,00 0,00 59.027,65 0,00 0,00 0,00 59.027,65
1594. SANELA ROGINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1985 VARAŽDIN 0,00 0,00 3.131,77 55.889,74 0,00 0,00 0,00 59.021,51
1595. TOMISLAV ŠPANIĆ VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1979 LJUBEŠĆICA 18.302,88 0,00 1.421,18 39.250,26 0,00 0,00 0,00 58.974,32
1596. DJURDJA MAJCEN VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 PRIGOREC 0,00 0,00 0,00 58.906,05 0,00 0,00 0,00 58.906,05
1597. SLAVKO PREMUŽIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1962 IVANEC 24.838,01 0,00 5.908,21 28.139,04 0,00 0,00 0,00 58.885,26
1598. ZLATKO HRASTIĆ VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC 1949 MARTIJANEC 0,00 0,00 0,00 58.820,53 0,00 0,00 0,00 58.820,53
1599. SABIT DŽAFERI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1959 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 58.816,47 0,00 0,00 0,00 58.816,47
1600. TEREZIJA KOMAR VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1931 ŠEMOVEC 0,00 0,00 0,00 58.777,02 0,00 0,00 0,00 58.777,02