OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VARAŽDINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. BORIS RAUŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1966 NOVI MAROF 3.353.149,42 2.098.695,22 71.737,16 564.336,69 0,00 441.029,73 0,00 0,00 6.528.948,22
2. KATARINA KRALJ VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1973 VELIKI BUKOVEC 1.459.937,16 6.942,98 3.885.756,22 899.320,90 0,00 122.936,10 0,00 0,00 6.374.893,36
3. DARINKA KRIČKA VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1950 BARTOLOVEC 0,00 0,00 2.565.200,56 0,00 0,00 5.297,19 0,00 0,00 2.570.497,75
4. MLADEN NAĐ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1951 VARAŽDIN 899.787,53 0,00 304.063,24 922.313,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126.164,37
5. ZVONIMIR MEŠTRIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1952 SEKETIN 1.734.692,76 0,00 285.145,08 8.873,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.028.710,88
6. ĐURO ČOKLEC VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1954 KLENOVNIK 601.078,61 14.495,26 -702,60 909.564,06 0,00 22.081,52 0,00 0,00 1.546.516,85
7. ŽELJKO CINDORI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 NOVI MAROF 270.399,30 0,00 5.702,41 991.534,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.636,38
8. MIRKO MAKOVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1942 LUKAVEC 174.694,20 0,00 52.310,62 958.969,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185.974,66
9. ZDRAVKO PALATINUŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1946 PODEVČEVO 326.238,22 0,00 65.969,25 753.092,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145.299,87
10. ZORAN LONČARIĆ VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1968 HRŽENICA 0,00 0,00 92.411,72 1.035.588,07 0,00 12.447,67 0,00 0,00 1.140.447,46
11. DARKO VITEZ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1964 DONJI KNEGINEC 301.690,69 0,00 172.077,17 594.798,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068.566,82
12. BOŽIDAR LACKOVIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1967 MARGEČAN 498.768,24 0,00 32.363,59 440.563,08 0,00 56.521,77 0,00 0,00 1.028.216,68
13. RUŽICA HABRKA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1954 VINOGRADI LUDBREŠKI 457.911,21 253.795,25 38.670,91 269.430,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.808,10
14. ROBERT DUKŠI VARAŽDINSKA,CESTICA 1967 STOLLBERG 0,00 0,00 236.382,11 759.699,15 0,00 0,00 0,00 0,00 996.081,26
15. VLADIMIR MEĐERAL VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1957 NOVI MAROF 25.868,15 0,00 173.579,41 718.506,19 8.054,00 0,00 0,00 0,00 926.007,75
16. MLADEN BORAK VARAŽDINSKA,CESTICA 1962 RADOVEC 10.154,24 0,00 106.893,85 798.962,46 0,00 0,00 0,00 0,00 916.010,55
17. VLADIMIR KEFELJA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 102.423,58 0,00 20.510,58 710.101,14 0,00 0,00 0,00 0,00 833.035,30
18. JOSIPA VITEZ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1961 VARAŽDIN BREG 0,00 0,00 73.175,47 750.047,15 0,00 0,00 0,00 0,00 823.222,62
19. DAVOR ŠAFRAN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1966 OŠTRICE 19.069,21 0,00 52.389,74 748.824,94 0,00 0,00 0,00 0,00 820.283,89
20. KRISTIAN KOKOLEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1974 LUDBREG 478.279,68 0,00 30.467,55 302.468,31 0,00 0,00 0,00 0,00 811.215,54
21. SETKI ŠABANI VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1956 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 794.667,21 0,00 0,00 0,00 0,00 794.667,21
22. IVAN PUČEK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1952 TUŽNO 28.168,32 0,00 26.237,49 733.503,21 0,00 0,00 0,00 0,00 787.909,02
23. BRANKO PECIK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1957 SVIBOVEC 387.009,34 240.078,98 16.292,31 119.465,26 0,00 0,00 0,00 0,00 762.845,89
24. MIRKO BRANJUG VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1959 LESKOVEC TOPLIČKI 136.541,05 0,00 102.544,72 471.622,78 0,00 0,00 0,00 0,00 710.708,55
25. IVAN VALJAK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1964 BREZNICA 183.321,71 0,00 93.606,97 403.031,20 0,00 0,00 0,00 0,00 679.959,88
26. ŠERAFEDIN ARSLANI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 228.905,64 441.334,19 0,00 0,00 0,00 0,00 670.239,83
27. PETAR BERGER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 GORNJI KUĆAN 0,00 0,00 4.544,74 660.941,38 0,00 0,00 0,00 0,00 665.486,12
28. MLADEN MIHALIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 KUĆAN MAROF 2.060,34 0,00 -4.575,68 665.660,54 0,00 0,00 0,00 0,00 663.145,20
29. MARIJAN FUNTAK VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1949 LJUBELJ 280.660,59 0,00 300,59 368.568,67 0,00 0,00 0,00 0,00 649.529,85
30. MARTA HRNČIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1955 CESTICA 42.033,49 0,00 30.416,27 565.006,35 0,00 0,00 0,00 0,00 637.456,11
31. FRANJO BUŠNJA VARAŽDINSKA,IVANEC 1959 IVANEC 0,00 0,00 636.136,85 0,00 0,00 -16,26 0,00 0,00 636.120,59
32. TEA TURŠČAK VARAŽDINSKA,CESTICA 1988 SELCI KRIŽOVLJANSKI 314.244,50 0,00 153.674,85 134.441,27 0,00 33.655,75 0,00 0,00 636.016,37
33. NEVENKO KUŠEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1976 VARAŽDIN 89.396,70 178.000,78 365.613,69 -327,07 0,00 0,00 0,00 0,00 632.684,10
34. BORKO KOBAL VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1948 GORNJI KUĆAN 0,00 0,00 9.977,42 622.398,40 0,00 0,00 0,00 0,00 632.375,82
35. ŽELJKO GALIĆ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1954 KLENOVNIK 275.554,18 0,00 131.540,71 221.876,45 0,00 0,00 0,00 0,00 628.971,34
36. ZVEZDAN LEPOGLAVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 DONJI KUĆAN 94.726,91 0,00 21.852,22 508.766,53 0,00 0,00 0,00 0,00 625.345,66
37. VLADO KANJIR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1973 DONJA VOĆA 0,00 0,00 73.485,06 540.706,40 0,00 0,00 0,00 0,00 614.191,46
38. TEREZIJA MASTEN VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1958 GREDA 23.995,84 0,00 130.858,23 458.596,07 0,00 0,00 0,00 0,00 613.450,14
39. TIHOMIR HORVAT VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1966 KAPELA KALNIČKA 41.520,92 0,00 20.636,59 538.377,51 0,00 0,00 0,00 0,00 600.535,02
40. MARIJAN IVANČIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1963 GORNJE LADANJE 5.707,80 0,00 68.389,18 515.997,77 1.308,97 3.169,24 0,00 0,00 594.572,96
41. VLADIMIR BOBEK VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1957 KRIŽANEC 204.477,42 131.681,72 0,02 250.402,66 0,00 0,00 0,00 0,00 586.561,82
42. IGNAC BREZOVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1946 GAČICE 170.241,56 0,00 1.325,71 408.964,76 0,00 0,00 0,00 0,00 580.532,03
43. IVAN VELIČKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1955 VARAŽDIN 160.500,73 0,00 23.267,22 388.550,33 0,00 0,00 0,00 0,00 572.318,28
44. DRAGUTIN HORVAT VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1959 NOVI MAROF 118.559,69 0,00 10.684,56 425.700,34 0,00 0,00 0,00 0,00 554.944,59
45. NEVEN PLANTAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1979 VARAŽDIN 47.646,90 0,00 338.166,73 169.089,35 0,00 0,00 0,00 0,00 554.902,98
46. NIKOLA KERHONI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 VARAŽDIN 0,00 0,00 11.775,62 533.846,49 0,00 0,00 0,00 0,00 545.622,11
47. MARICA HIRŽIN VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1957 DONJA VIŠNJICA 19.119,01 0,00 18.119,43 506.801,43 0,00 0,00 0,00 0,00 544.039,87
48. BERNARDA STRMEČKI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1963 BARTOLOVEC 177.028,94 0,00 70.368,82 216.535,13 0,00 79.197,73 0,00 0,00 543.130,62
49. ZORAN VRBANEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 121.421,15 0,00 82.640,43 337.209,30 0,00 0,00 0,00 0,00 541.270,88
50. BRANKO CUPAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 2,14 0,00 1.832,32 523.886,16 0,00 0,00 0,00 0,00 525.720,62
51. RUDOLF SRNEC VARAŽDINSKA,JALŽABET 1951 LEŠTAKOVEC 554,28 0,00 30.069,24 477.728,81 0,00 0,00 0,00 0,00 508.352,33
52. MIRJANA RINKOVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 77.491,61 0,00 25.458,94 403.333,21 0,00 0,00 0,00 0,00 506.283,76
53. JADRANKA OŠTARJAŠ VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1962 KLENOVNIK 280.319,12 0,00 160.224,38 62.960,35 0,00 0,00 0,00 0,00 503.503,85
54. MIRKO MIKULEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 JALKOVEC 40.169,69 0,00 20.284,98 441.399,73 0,00 0,00 0,00 0,00 501.854,40
55. ŽELJKO ŠPREM VARAŽDINSKA,CESTICA 1959 KRIŽOVLJAN RADOVEČKI 3.037,88 0,00 10.719,56 487.298,28 0,00 0,00 0,00 0,00 501.055,72
56. ROMANO GRGIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 VARAŽDIN 121.984,11 13.939,31 54.995,49 305.267,71 0,00 0,00 0,00 0,00 496.186,62
57. DENIS ŠPREM-VELJAVEČKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1970 VARAŽDIN 207.838,15 0,00 174.868,16 112.099,75 0,00 0,00 0,00 0,00 494.806,06
58. BOŽIDAR BELAČ VARAŽDINSKA,IVANEC 1967 BEDENEC 18.039,04 0,00 14.771,28 460.610,79 0,00 0,00 0,00 0,00 493.421,11
59. FRANJO HEGEDIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1954 ĐURINOVEC 0,15 0,00 -1.296,78 483.999,62 0,00 0,00 0,00 0,00 482.702,99
60. VLADIMIR HORVAT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1955 SLOKOVEC 0,00 0,00 4.873,12 474.053,51 0,00 0,00 0,00 0,00 478.926,63
61. SLAVKO VUKINA VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1951 HRŽENICA 0,00 0,00 1.988,97 463.035,86 0,00 -16,21 0,00 0,00 465.008,62
62. JOSIP VUK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1971 DONJA POLJANA 1.792,58 0,00 38.200,00 423.108,13 0,00 0,00 0,00 0,00 463.100,71
63. SLAVKO KRANJEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1953 JALES BREZNIČKI 287.672,54 0,00 55.551,81 119.109,63 0,00 0,00 0,00 0,00 462.333,98
64. STJEPAN IVANUŠEC VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1958 LJUBEŠĆICA 33.830,52 0,00 -3.985,75 431.354,27 0,00 0,00 0,00 0,00 461.199,04
65. MIRJANA LAZAR VARAŽDINSKA,VINICA 1975 VINICA BREG 31.895,37 18.304,28 9.523,87 390.692,24 0,00 0,00 0,00 0,00 450.415,76
66. KRISTIJAN ŽUNEC VARAŽDINSKA,VINICA 1977 VINICA BREG 18.368,18 0,00 17.806,36 411.679,45 0,00 0,00 0,00 0,00 447.853,99
67. BOŽO TURKOVIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1959 MADŽAREVO 18.138,75 0,00 0,00 426.315,48 0,00 0,00 0,00 0,00 444.454,23
68. ZVONKO HIŽAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1954 VARAŽDIN 0,00 0,00 444.218,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.218,74
69. DARKO ANDRIJEVIĆ VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1970 SRAČINEC 238.231,61 0,00 15.373,22 190.261,44 0,00 0,00 0,00 0,00 443.866,27
70. BOŽO POKOS VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1958 JALŠEVEC SVIBOVEČKI 37.503,03 0,00 52.521,16 342.190,03 0,00 5.943,75 0,00 0,00 438.157,97
71. DRAGICA HRMAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 2.466,34 421.992,32 0,00 0,00 0,00 0,00 424.458,66
72. IVAN OSONJAČKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1963 VARAŽDIN 49.482,49 0,00 5.403,42 369.408,19 0,00 0,00 0,00 0,00 424.294,10
73. BISERKA SAMBOLEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 28.462,26 0,00 8.813,99 334.125,32 0,00 52.027,14 0,00 0,00 423.428,71
74. ĐURĐICA GRADEČAK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1953 KUĆAN MAROF 33.182,11 0,00 19.646,11 364.224,44 0,00 0,00 0,00 0,00 417.052,66
75. FRANJO CEPANEC VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1962 TURČIN 0,00 0,00 413.672,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.672,35
76. NIKOLA RANĐIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1988 TRNOVEC 124.814,66 0,00 195.987,82 90.657,40 0,00 0,00 0,00 0,00 411.459,88
77. RIKARDO ŠAMEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 VARAŽDIN 0,00 0,00 217.188,80 193.165,99 0,00 0,00 0,00 0,00 410.354,79
78. ZLATKO MARGET VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 3.950,39 0,00 2.030,34 396.976,20 0,00 0,00 0,00 0,00 402.956,93
79. NADICA NOVAK VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1969 NEDELJANEC 95.274,82 0,00 15.803,87 291.152,87 0,00 0,00 0,00 0,00 402.231,56
80. ŽELJKO ŽUNEC VARAŽDINSKA,VINICA 1953 VINICA BREG 27.325,23 0,00 27.957,68 345.923,30 0,00 0,00 0,00 0,00 401.206,21
81. STJEPAN ŽUGEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1951 GRANA -66,63 0,00 8.280,22 388.957,30 0,00 0,00 0,00 0,00 397.170,89
82. ANTUN TKALEC VARAŽDINSKA,LUDBREG 1953 LUDBREG -6.645,18 0,00 33.762,42 366.918,98 0,00 0,00 0,00 0,00 394.036,22
83. ZVONKO TRIPLAT VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1954 KAPELA PODRAVSKA 112.171,99 0,00 1.904,39 279.422,31 0,00 0,00 0,00 0,00 393.498,69
84. BOŽICA CRNKO VARAŽDINSKA,JALŽABET 1970 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 145.973,79 0,00 108.877,48 135.044,78 0,00 0,00 0,00 0,00 389.896,05
85. BRANKA KIŠIČEK VARAŽDINSKA,LUDBREG 1968 LUDBREG 158.180,79 0,00 6.481,79 218.706,90 0,00 0,00 0,00 0,00 383.369,48
86. FRANJO ŠERBETAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1957 LUDBREG 264.658,15 0,00 26.964,64 89.400,07 0,00 0,00 0,00 0,00 381.022,86
87. DARKO ŠPREM VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 VARAŽDIN 64.978,74 0,00 76.513,87 239.522,94 0,00 0,00 0,00 0,00 381.015,55
88. ALOJZ ŠPOLJARIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1945 JALŽABET 0,00 0,00 48.703,84 323.524,75 0,00 0,00 0,00 0,00 372.228,59
89. ALEKSANDRA SAČER VARAŽDINSKA,JALŽABET 1989 KELEMEN 126.524,24 0,00 26.267,68 214.623,10 0,00 0,00 0,00 0,00 367.415,02
90. IVICA ZDELAR VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1964 DONJA POLJANA 159.826,72 0,00 33.375,21 171.468,45 0,00 0,00 0,00 0,00 364.670,38
91. ŽELJKO MILOŠEVIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1958 BARTOLOVEC 61.657,85 0,00 296,56 299.046,43 0,00 0,00 0,00 0,00 361.000,84
92. STJEPAN GAJSKI VARAŽDINSKA,BEDNJA 1963 VRBNO 0,00 0,00 14.160,76 342.030,60 0,00 0,00 0,00 0,00 356.191,36
93. MIRKO ANDRAŠEK VARAŽDINSKA,BREZNICA 1959 BREZNICA 132.680,06 0,00 29.088,72 193.156,58 0,00 0,00 0,00 0,00 354.925,36
94. JOSIP KUMRIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1958 LUKAVEC 315.527,02 0,00 0,00 37.571,49 0,00 0,00 0,00 0,00 353.098,51
95. ZLATKO SABOL VARAŽDINSKA,LUDBREG 1964 HRASTOVSKO 0,00 0,00 -1,61 351.109,46 0,00 0,00 0,00 0,00 351.107,85
96. DRAŽENKA SEKETIN VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1966 PETRIJANEC 31.814,91 0,00 61.697,33 252.890,48 0,00 409,10 0,00 0,00 346.811,82
97. MILAN MIRIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1949 BARTOLOVEC 502,58 0,00 20.955,07 324.253,07 0,00 0,00 0,00 0,00 345.710,72
98. ELVIS FARKAŠ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 VARAŽDIN 3.808,08 0,00 3.203,90 66.478,22 271.248,38 0,00 0,00 0,00 344.738,58
99. LJUBICA BANEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1969 RIBIĆ BREG 6.560,81 0,00 11.180,36 324.813,69 0,00 0,00 0,00 0,00 342.554,86
100. BOŽIDAR HRUBEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1982 VARAŽDIN 284.448,79 0,00 531,51 55.046,61 0,00 0,00 0,00 0,00 340.026,91