OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 6.200.696,70 0,00 15.021.545,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.222.242,61
2. EDUARD VRANIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 1.438.990,27 0,00 106.763,76 1.739.790,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.285.544,29
3. BLAŽENKA FRANCETIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 1.382.820,78 0,00 64.886,18 931.807,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.379.514,90
4. MARIJAN ŽANIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1964 OŠTARIJE 370.453,19 0,00 571.220,63 734.393,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.676.066,96
5. PETAR ŠAJN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 586.241,18 0,00 706.353,04 71.144,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.363.738,31
6. RUŽA KOVAČ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1951 KUPLJENSKO 1.060.649,44 0,00 140.259,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.909,05
7. DAN LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,OGULIN 1986 OGULIN 793.613,72 308.397,97 72.768,57 22.046,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.826,53
8. MIROSLAV ŠTEFANAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1963 SLUNJ 128.886,12 0,00 45.235,51 1.011.061,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185.183,61
9. ALOJZ VARDIJAN KARLOVAČKA,OZALJ 1955 ILOVAC 672.399,55 0,00 36.355,03 467.648,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176.403,52
10. JURAJ FLANJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 12.936,16 0,00 1.488,68 1.147.631,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162.055,98
11. AZIZ BABIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1949 MIHOLJSKO 523.474,12 0,00 548.695,35 72.506,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144.676,06
12. IVAN LESIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 ŠEKETINO BRDO 92.726,89 70.712,04 546,60 922.811,33 0,00 6.871,33 0,00 0,00 1.093.668,19
13. ANĐELKA MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1949 JOSIPDOL 718.975,06 30.032,75 27.585,11 316.143,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.736,18
14. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 LAPOVAC 755.866,02 0,00 5.860,15 327.322,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089.048,96
15. IVAN MAGLIČIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1952 GORNJI ZVEČAJ 60.157,55 0,00 76.322,45 905.285,78 0,00 205,23 0,00 0,00 1.041.971,01
16. DRAGAN ŠKRTIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1973 GENERALSKI STOL 160.987,65 0,00 87.020,73 792.932,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.941,01
17. MIRKO TOMAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1952 MREŽNIČKI VAROŠ 171.870,71 0,00 202.188,80 645.644,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.703,80
18. ŽELJKO MILOVANOVIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1953 KOSIJERSKO SELO 384.394,60 0,00 87.469,14 533.616,13 0,00 16,76 0,00 0,00 1.005.496,63
19. IVICA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 339.132,33 0,00 290.422,69 354.028,42 0,00 0,00 0,00 0,00 983.583,44
20. NENAD ADAM FRANUŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 473.978,63 0,00 -347,16 491.221,22 0,00 0,00 0,00 0,00 964.852,69
21. IVAN JURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 181.710,00 0,00 29.224,06 750.214,34 0,00 0,00 0,00 0,00 961.148,40
22. GANI DEČAJ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 VOJNIĆ 0,00 0,00 269.269,48 684.500,47 0,00 0,00 0,00 0,00 953.769,95
23. BORIS KOCANJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 951.754,40 0,00 0,00 0,00 0,00 951.754,40
24. MLADEN BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1964 MREŽNIČKI VAROŠ 111.228,21 0,00 0,00 832.179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 943.408,13
25. ŽELJKO MIKAN KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1972 SKUPICA 0,00 0,00 0,00 922.701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 922.701,50
26. ROBERT MALOBABIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA 237.196,95 0,00 23.917,42 643.615,28 0,00 0,00 0,00 0,00 904.729,65
27. MILAN ŽIBRAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 388.641,11 78.725,66 13.149,25 385.834,85 0,00 0,00 0,00 0,00 866.350,87
28. BOJAN MADŽARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 195.780,35 0,00 313.449,86 341.159,60 0,00 0,00 0,00 0,00 850.389,81
29. IVO POPIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 40.286,74 0,00 26.969,84 752.440,26 0,00 20.077,84 0,00 0,00 839.774,68
30. FRANJO NEJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 26.118,24 0,00 0,00 786.038,33 0,00 0,00 0,00 0,00 812.156,57
31. ANTON CINDRIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1955 MREŽNIČKO DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 798.441,81 0,00 0,00 0,00 0,00 798.441,81
32. IVICA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 CVITOVIĆ 84.241,50 0,00 29.242,73 678.333,64 0,00 0,00 0,00 0,00 791.817,87
33. ĐURO KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC -3.406,22 0,00 18.426,03 751.912,95 0,00 0,00 0,00 0,00 766.932,76
34. PETAR CVITKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 43.354,96 0,00 453,60 707.104,69 0,00 0,00 0,00 0,00 750.913,25
35. ROBERT MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 360.224,76 0,00 178.874,02 198.426,75 0,00 0,00 0,00 0,00 737.525,53
36. ANITA FRANJKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1969 OGULIN 298.439,44 0,00 197.107,50 231.488,67 0,00 0,00 0,00 0,00 727.035,61
37. MUHAMED ŠABIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 0,00 0,00 2.456,09 717.888,31 0,00 0,00 0,00 0,00 720.344,40
38. VESNA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1965 CETINGRAD 247.418,69 0,00 274.620,63 193.929,85 0,00 0,00 0,00 0,00 715.969,17
39. ŽELJKO POVRŽENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 150.673,73 0,00 28.165,31 517.080,93 0,00 4.408,67 0,00 0,00 700.328,64
40. LJILJANA KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 144.811,39 0,00 15.553,43 513.733,56 0,00 0,00 0,00 0,00 674.098,38
41. KATA ĐURASINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 132.394,69 0,00 14.459,23 517.920,15 0,00 9.029,18 0,00 0,00 673.803,25
42. ŽARKO ALEKSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 10.762,98 0,00 2.371,63 645.079,31 0,00 0,00 0,00 0,00 658.213,92
43. DALIBOR LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 88.958,91 0,00 0,00 566.701,71 0,00 0,00 0,00 0,00 655.660,62
44. DAVORKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 CEROVAC VUKMANIĆKI -0,53 0,00 0,00 653.142,40 0,00 0,00 0,00 0,00 653.141,87
45. JOSIP GOLUB KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1969 VOJNIĆ 25.228,28 0,00 4.839,17 615.348,59 0,00 0,00 0,00 0,00 645.416,04
46. BORIS LUKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 JAŠKOVO 62.127,13 0,00 1.778,09 570.573,76 0,00 0,00 0,00 0,00 634.478,98
47. RAJKO VRANJEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 174.699,55 0,00 20.293,05 437.181,90 0,00 0,00 0,00 0,00 632.174,50
48. STJEPAN MLINAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1944 DUGA RESA 0,00 0,00 63.146,53 558.089,99 0,00 0,00 0,00 0,00 621.236,52
49. VLADIMIR LENARD KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 DUGA RESA 0,00 0,00 5.799,42 615.345,30 0,00 0,00 0,00 0,00 621.144,72
50. JOZEF SLONKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KNEZ GORICA 315.069,26 33.521,96 0,00 236.316,75 0,00 18.157,74 0,00 0,00 603.065,71
51. JURE PUŠKARIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 KARLOVAC 500.600,22 0,00 -544,95 96.500,14 0,00 0,00 0,00 0,00 596.555,41
52. DUBRAVKO JURATOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 83.438,17 0,00 15.973,60 487.039,88 0,00 0,00 0,00 0,00 586.451,65
53. RAMADAN TAIRI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 7.992,29 0,00 0,00 568.514,69 0,00 0,00 0,00 0,00 576.506,98
54. JOSIP KOS KARLOVAČKA,SLUNJ 1973 SLUNJ 61.996,32 0,00 -610,91 510.340,17 0,00 0,00 0,00 0,00 571.725,58
55. LJUBICA JAKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 POLICE PIRIŠĆE 313.306,55 0,00 91.977,59 160.169,70 0,00 0,00 0,00 0,00 565.453,84
56. KATICA CRLJENICA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 185.589,43 0,00 3.785,17 375.243,30 0,00 0,00 0,00 0,00 564.617,90
57. ŽELJKO JURAJEVČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 554.337,14 0,00 0,00 0,00 0,00 554.337,14
58. MILKA MILOŠEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 30.776,67 0,00 26.066,36 486.917,03 0,00 0,00 0,00 0,00 543.760,06
59. MARIJAN PROTULIPAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1954 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 542.979,86 0,00 0,00 0,00 0,00 542.979,86
60. BRANKA LATKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -438,48 541.873,99 0,00 0,00 0,00 0,00 541.435,51
61. ŠTEFICA HRESTAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC -0,02 0,00 5.332,78 534.530,09 0,00 0,00 0,00 0,00 539.862,85
62. VESNA VUCELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 135.013,81 0,00 127.328,05 275.550,56 0,00 0,00 0,00 0,00 537.892,42
63. NADA DROPULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 517.936,64 0,00 0,00 0,00 0,00 517.936,64
64. ROBERT VUKELJA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1977 KARLOVAC 70.856,50 0,00 1.592,78 445.376,05 0,00 0,00 0,00 0,00 517.825,33
65. EUGEN GRGURIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 0,00 0,00 86,80 509.631,98 0,00 0,00 0,00 0,00 509.718,78
66. VLADIMIR ČUNKO KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 111.239,65 0,00 6.643,24 391.478,41 0,00 0,00 0,00 0,00 509.361,30
67. ŠUČURI MARTINAJ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 102.166,10 0,00 7.852,43 397.320,94 0,00 0,00 0,00 0,00 507.339,47
68. MLADEN GRDIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1954 OGULIN -0,01 0,00 192,01 505.898,04 0,00 0,00 0,00 0,00 506.090,04
69. JOSIP ZDELAR KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 0,00 0,00 0,00 503.436,26 0,00 0,00 0,00 0,00 503.436,26
70. BISERKA BIŠĆAN KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1970 CEROVAC BARILOVIĆKI 65.868,75 0,00 1.661,13 430.273,96 0,00 0,00 0,00 0,00 497.803,84
71. ANKA BOJČIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1959 OGULIN 461.852,79 0,00 0,00 35.356,34 0,00 0,00 0,00 0,00 497.209,13
72. IVAN BENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 495.969,32 0,00 0,00 0,00 0,00 495.969,32
73. ANITA KUČINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC -0,18 0,00 8.503,79 486.723,13 0,00 0,00 0,00 0,00 495.226,74
74. VLADO VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 90.526,79 0,00 40.559,79 362.472,67 0,00 0,00 0,00 0,00 493.559,25
75. DRAGAN GLUMAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 113.810,92 0,00 46.087,24 333.215,26 0,00 0,00 0,00 0,00 493.113,42
76. HASAN ČOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 76.461,10 0,00 334.284,36 0,00 0,00 77.963,80 0,00 0,00 488.709,26
77. DUBRAVKO OGNJANOVAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 23.859,42 0,00 245.759,33 215.233,28 0,00 0,00 0,00 0,00 484.852,03
78. NENAD PRODANOVIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1951 KORANSKI BRIJEG 33.745,26 0,00 0,00 449.855,24 0,00 0,00 0,00 0,00 483.600,50
79. IVANKA CINDRIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1969 DRAGANIĆ 0,00 0,00 444.790,29 0,00 0,00 35.533,15 0,00 0,00 480.323,44
80. ZRINKA LOKIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 TUŠILOVIĆ 92.874,56 0,00 6.937,22 380.259,37 0,00 0,00 0,00 0,00 480.071,15
81. ŽELJKO BENIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1969 GORNJI ZVEČAJ 6.016,19 0,00 0,00 472.978,79 0,00 0,00 0,00 0,00 478.994,98
82. IVAN KARAS KARLOVAČKA,LASINJA 1957 CRNA DRAGA 62.503,77 0,00 141.967,77 270.949,13 0,00 0,00 0,00 0,00 475.420,67
83. ANTON LLESHDEDAJ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 97.749,77 0,00 78.107,67 298.443,03 0,00 0,00 0,00 0,00 474.300,47
84. FEMIJA IDRIZI KARLOVAČKA,SLUNJ 1943 SLUNJ 7.104,84 0,00 9.885,78 450.373,54 0,00 0,00 0,00 0,00 467.364,16
85. IRENA PAJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 BELAVIĆI 0,00 0,00 8.040,43 457.994,71 0,00 0,00 0,00 0,00 466.035,14
86. MIRA MOGUŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1956 KARLOVAC 58.046,29 0,00 5.428,57 399.277,34 0,00 11,42 0,00 0,00 462.763,62
87. SNJEŽANA GOJKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 32.559,79 -0,32 -31,58 419.621,23 0,00 0,00 0,00 0,00 452.149,12
88. STEVICA MATAKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1987 MREŽNIČKI NOVAKI 101.733,91 0,00 4.659,06 339.380,51 0,00 0,00 0,00 0,00 445.773,48
89. IVAN PLAVETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 42.535,94 0,00 65.110,02 322.166,83 0,00 13.902,74 0,00 0,00 443.715,53
90. JOSIP GRUBEŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 33.041,76 0,00 0,00 399.564,65 0,00 0,00 0,00 0,00 432.606,41
91. TOMICA STIPETIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1960 MALI VUKOVIĆ 128.894,06 0,00 27.120,02 271.702,30 0,00 0,00 0,00 0,00 427.716,38
92. ZDRAVKO NOVOKMET KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC -1,64 0,00 0,00 425.442,11 0,00 0,00 0,00 0,00 425.440,47
93. ZLATKO SPASOVSKI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 73.504,38 0,00 39.723,76 311.813,90 0,00 0,00 0,00 0,00 425.042,04
94. JELENA MILČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 LADVENJAK 0,00 0,00 259.992,61 164.727,98 0,00 0,00 0,00 0,00 424.720,59
95. DARKO GORŠĆAK KARLOVAČKA,OZALJ 1963 JAŠKOVO 53.528,68 0,00 72.121,78 297.737,20 0,00 -38,41 0,00 0,00 423.349,25
96. RENATA VINCELJ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 54.862,01 0,00 89.508,49 275.902,94 0,00 0,00 0,00 0,00 420.273,44
97. FRANJO BIĆANIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1955 JOSIPDOL 0,00 0,00 560,03 415.129,83 0,00 0,00 0,00 0,00 415.689,86
98. DANIJEL DULOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 94.793,01 0,00 0,00 313.802,48 0,00 -12,28 0,00 0,00 408.583,21
99. VIŠNJA SUŠAK KARLOVAČKA,DUGA RESA 1959 SVETI PETAR MREŽNIČKI 0,00 0,00 0,00 405.247,06 0,00 0,00 0,00 0,00 405.247,06
100. BOŽO ČASNI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 4.043,31 0,00 -0,81 399.162,28 0,00 2.035,57 0,00 0,00 405.240,35