OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.354.953,30 0,00 12.658.449,07 0,00 0,00 0,00 0,00 18.013.402,37
2. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 2.794.857,72 -47.749,97 0,00 -3.715,17 0,00 0,00 0,00 2.743.392,58
3. JELENA MILČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 LADVENJAK 455.919,50 0,00 1.870.103,13 137.835,84 0,00 0,00 0,00 2.463.858,47
4. BLAŽENKA FRANCETIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 1.185.643,66 0,00 55.118,46 785.926,91 0,00 0,00 0,00 2.026.689,03
5. ŽELJKO JURAJEVČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 721.364,14 0,00 16.860,91 1.224.652,75 0,00 0,00 0,00 1.962.877,80
6. BOŠKO DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 0,00 0,00 -94,33 1.418.487,24 0,00 0,00 0,00 1.418.392,91
7. ZDRAVKO SABLJAK KARLOVAČKA,OGULIN 1963 SABLJAK SELO 596.323,68 0,00 0,14 722.563,98 0,00 0,00 0,00 1.318.887,80
8. RADOVAN RASTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 499.635,31 0,00 -189,58 772.800,16 0,00 0,00 0,00 1.272.245,89
9. ŽELJKO BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1975 ZDENAC 977.741,10 0,00 231.013,61 48.732,90 0,00 0,00 0,00 1.257.487,61
10. SVETOZAR POPOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 1.218.948,34 69,39 0,00 -13,17 0,00 0,00 0,00 1.219.004,56
11. PETAR ŠAJN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 525.538,85 0,00 617.262,84 63.145,32 0,00 0,00 0,00 1.205.947,01
12. ALOJZ VARDIJAN KARLOVAČKA,OZALJ 1955 ILOVAC 619.868,63 0,00 36.763,61 434.310,02 0,00 0,00 0,00 1.090.942,26
13. VESNA DUJMOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 178.040,15 0,00 31.926,91 824.574,78 0,00 0,00 0,00 1.034.541,84
14. JURAJ FLANJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 10.538,75 0,00 1.351,83 1.012.334,92 0,00 0,00 0,00 1.024.225,50
15. SLAVO MARKOVIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1960 GRABRK 19.078,31 0,00 1.407,04 1.000.513,73 0,00 0,00 0,00 1.020.999,08
16. RUŽA KOVAČ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1951 KUPLJENSKO 898.614,85 0,00 111.077,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.692,53
17. MIRKO TOMAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1952 MREŽNIČKI VAROŠ 130.054,33 0,00 152.996,00 697.233,83 0,00 0,00 0,00 980.284,16
18. MIROSLAV ŠTEFANAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1963 SLUNJ 81.270,17 0,00 37.960,68 846.861,88 0,00 0,00 0,00 966.092,73
19. IVAN LESIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 ŠEKETINO BRDO 70.190,73 53.507,70 413,61 836.427,46 0,00 0,00 0,00 960.539,50
20. AZIZ BABIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1949 MIHOLJSKO 433.077,41 0,00 447.185,76 60.428,41 0,00 0,00 0,00 940.691,58
21. IVAN MAGLIČIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1952 GORNJI ZVEČAJ 50.067,36 0,00 62.373,80 813.705,51 0,00 163,78 0,00 926.310,45
22. ISAK KURTIŠI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1951 DUGA RESA 81.119,77 0,00 69.694,54 709.299,28 0,00 65.048,74 0,00 925.162,33
23. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 GORNJE TABORIŠTE 625.578,62 0,00 38.662,05 250.634,03 0,00 0,00 0,00 914.874,70
24. LJUBA ČADONIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1957 JOHI 334.962,69 10.961,23 39.236,49 498.022,34 0,00 0,00 0,00 883.182,75
25. DRAGAN ŠKRTIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1973 GENERALSKI STOL 136.670,11 0,00 75.639,91 667.627,28 0,00 0,00 0,00 879.937,30
26. ILJMIASAN ASANI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 175.238,75 0,00 31.409,02 652.364,77 0,00 0,00 0,00 859.012,54
27. VALERIJA DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC -4.273,64 0,00 17.592,48 839.565,77 0,00 0,00 0,00 852.884,61
28. IVICA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 288.544,44 0,00 254.470,68 303.385,19 0,00 0,00 0,00 846.400,31
29. BORIS KOCANJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 836.426,35 0,00 0,00 0,00 836.426,35
30. GANI DEČAJ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 VOJNIĆ 0,00 0,00 231.532,28 599.424,74 0,00 0,00 0,00 830.957,02
31. SHKURTE MALOKI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 DUGA RESA 0,00 0,00 528.293,56 300.345,92 0,00 0,00 0,00 828.639,48
32. IVAN JURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 151.059,40 0,00 24.308,67 627.187,56 0,00 0,00 0,00 802.555,63
33. ZDRAVKO SERTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 58.046,74 0,00 -1.464,26 745.551,90 0,00 0,00 0,00 802.134,38
34. ŽELJKO MIKAN KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1972 SKUPICA 11.073,30 0,00 3.322,61 783.415,91 0,00 0,00 0,00 797.811,82
35. MLADEN BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1964 MREŽNIČKI VAROŠ 90.888,79 0,00 0,00 704.143,40 0,00 0,00 0,00 795.032,19
36. GORAN KURELAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1970 RAKOVICA 658.071,50 0,00 40.643,12 54.910,12 0,00 17.203,05 0,00 770.827,79
37. JOSIP GOLUB KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1969 VOJNIĆ 20.239,13 0,00 12.504,97 732.857,57 0,00 0,00 0,00 765.601,67
38. ROBERT MALOBABIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA 207.139,58 0,00 20.071,14 537.988,58 0,00 0,00 0,00 765.199,30
39. ANGJELKO LEDER KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1941 GORNJI ZVEČAJ 106.757,22 0,00 480.515,52 168.418,28 0,00 0,00 0,00 755.691,02
40. VESNA KADAK KARLOVAČKA,OZALJ 1969 VRHOVAC 249.615,60 0,00 86.929,21 388.462,82 0,00 20.654,92 0,00 745.662,55
41. IVO POPIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 31.279,32 0,00 20.946,45 669.991,95 0,00 17.429,48 0,00 739.647,20
42. ANTON CINDRIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1955 MREŽNIČKO DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 712.532,13 0,00 -18,90 0,00 712.513,23
43. ZDRAVKO SABLJAK KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1946 JOSIPDOL 0,00 0,00 39.766,30 669.565,95 0,00 0,00 0,00 709.332,25
44. MILAN ŽIBRAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 323.168,63 65.459,52 10.545,71 291.656,54 0,00 0,00 0,00 690.830,40
45. BOJAN MADŽARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 157.976,98 0,00 251.693,33 276.266,68 0,00 0,00 0,00 685.936,99
46. ĐURO KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 16.039,40 0,00 15.924,87 651.017,45 0,00 0,00 0,00 682.981,72
47. VESNA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1965 CETINGRAD 235.550,77 0,00 226.681,56 204.096,18 0,00 0,00 0,00 666.328,51
48. FRANJO NEJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 19.903,29 0,00 0,00 634.884,72 0,00 0,00 0,00 654.788,01
49. IVICA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 CVITOVIĆ 74.188,99 0,00 13.233,46 559.280,95 0,00 0,00 0,00 646.703,40
50. ROBERT MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 309.947,12 0,00 156.259,30 170.031,98 0,00 0,00 0,00 636.238,40
51. HIKMETE ŠEHAJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1981 SLUNJ -4,42 0,00 338.999,87 291.105,70 0,00 0,00 0,00 630.101,15
52. IVAN BENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 617.785,70 0,00 0,00 0,00 617.785,70
53. ŽELJKO POVRŽENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 132.768,85 0,00 24.631,87 455.396,37 0,00 3.863,25 0,00 616.660,34
54. MUJAGA ROŠIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1969 BOGOVOLJA 178.932,63 0,00 135.555,78 300.650,44 0,00 0,00 0,00 615.138,85
55. ANITA FRANJKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1969 OGULIN 247.241,21 0,00 167.369,83 197.124,29 0,00 0,00 0,00 611.735,33
56. MILICA SKUKAN KARLOVAČKA,KRNJAK 1951 KRNJAK 36.695,16 0,00 7.944,30 566.029,29 0,00 0,00 0,00 610.668,75
57. SNJEŽANA KLARIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1962 VOJNIĆ 105.458,35 0,00 -1,08 503.919,91 0,00 0,00 0,00 609.377,18
58. DUŠANKA GVOZDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 23.553,37 0,00 2.021,50 576.607,26 0,00 0,00 0,00 602.182,13
59. ŽARKO ALEKSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 9.288,19 0,00 3.608,83 585.566,92 0,00 0,00 0,00 598.463,94
60. KEMAL IMERI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1940 KARLOVAC 0,00 0,00 125,62 584.230,25 0,00 0,00 0,00 584.355,87
61. VESNA BERGER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 386.492,08 0,00 -247,26 192.150,11 0,00 0,00 0,00 578.394,93
62. LJILJANA KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 125.949,24 0,00 13.896,48 437.254,74 0,00 0,00 0,00 577.100,46
63. ŽELJKA LUKETIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1976 MREŽNIČKI VAROŠ 93.649,23 0,00 4.927,90 478.472,51 0,00 0,00 0,00 577.049,64
64. VESNA BOKULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 576.971,54 0,00 0,00 0,00 576.971,54
65. RAJKO VRANJEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 161.219,09 0,00 22.059,96 392.176,98 0,00 0,00 0,00 575.456,03
66. KATARINA BLAŠKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 38.161,19 0,00 47.083,53 469.587,17 0,00 16.043,52 0,00 570.875,41
67. VLADIMIR ROGULJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1969 MREŽNIČKI BRIG 52.197,79 0,00 263,14 515.794,05 0,00 0,00 0,00 568.254,98
68. IVAN OZIMEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 98.514,45 0,00 20.936,88 445.089,91 0,00 0,00 0,00 564.541,24
69. DALIBOR LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 75.207,75 0,00 0,00 488.074,15 0,00 0,00 0,00 563.281,90
70. KATA ĐURASINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 106.618,71 0,00 11.925,64 432.443,68 0,00 7.668,40 0,00 558.656,43
71. DAVORKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 CEROVAC VUKMANIĆKI -0,53 0,00 0,00 557.999,27 0,00 0,00 0,00 557.998,74
72. JOSIP MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1953 OŠTARIJE 3.785,80 0,00 6.942,94 539.794,98 0,00 0,00 0,00 550.523,72
73. JELICA PAVLIČIĆ-ŠTEFANČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 37.837,67 0,00 6.460,27 496.883,16 0,00 0,00 0,00 541.181,10
74. MIRJANA PARAZAJDER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 ZADOBARJE 0,00 0,00 0,00 540.829,94 0,00 0,00 0,00 540.829,94
75. IRENA PAJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 BELAVIĆI 0,00 0,00 6.313,46 534.378,06 0,00 0,00 0,00 540.691,52
76. STJEPAN MLINAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1944 DUGA RESA 0,00 0,00 52.087,02 478.605,61 0,00 0,00 0,00 530.692,63
77. VLADIMIR LENARD KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 DUGA RESA 0,00 0,00 5.381,40 524.295,72 0,00 0,00 0,00 529.677,12
78. ĐORĐE STOJAKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 89.356,04 0,00 55.647,69 378.127,64 0,00 0,00 0,00 523.131,37
79. BORIS LUKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 JAŠKOVO 49.834,88 0,00 1.679,98 469.343,35 0,00 0,00 0,00 520.858,21
80. PAVE MEDVED KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 BELAVIĆI 0,00 0,00 7.561,55 512.145,20 0,00 0,00 0,00 519.706,75
81. GORAN MAGDIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1974 OGULIN 130.735,87 0,00 130.891,89 247.874,19 0,00 0,00 0,00 509.501,95
82. TOMISLAV TUREK KARLOVAČKA,SLUNJ 1962 TOČAK 30.410,10 0,00 96,25 477.759,07 0,00 0,00 0,00 508.265,42
83. BISERKA MUSULIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 162.071,34 0,00 59.593,08 283.520,48 0,00 0,00 0,00 505.184,90
84. MIRJANA PISK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 500.770,35 0,00 0,00 0,00 500.770,35
85. RAMADAN TAIRI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 6.969,88 0,00 0,00 488.056,35 0,00 0,00 0,00 495.026,23
86. JOZEF SLONKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KNEZ GORICA 257.310,58 27.280,19 0,00 193.552,26 0,00 14.539,11 0,00 492.682,14
87. LIVIO BIŠĆAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1978 DUGA RESA 5.775,01 0,00 33.126,69 451.632,41 0,00 0,00 0,00 490.534,11
88. DANICA GORŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -957,60 490.067,66 0,00 0,00 0,00 489.110,06
89. JOSIP KOS KARLOVAČKA,SLUNJ 1973 SLUNJ 53.695,00 0,00 -610,91 435.389,12 0,00 0,00 0,00 488.473,21
90. DUBRAVKO JURATOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 72.734,94 0,00 13.271,73 401.243,61 0,00 0,00 0,00 487.250,28
91. MIRO KOJČIN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 153,34 0,00 7.871,50 476.340,94 0,00 0,00 0,00 484.365,78
92. MILKA MILOŠEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 26.176,72 0,00 25.687,33 430.620,62 0,00 0,00 0,00 482.484,67
93. KATICA FRKETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 GORNJE STATIVE 0,00 0,00 241,52 479.649,33 0,00 0,00 0,00 479.890,85
94. MARIJAN PROTULIPAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1954 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 465.857,61 0,00 0,00 0,00 465.857,61
95. ANITA FUČEK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 42.010,88 0,00 227,24 422.371,61 0,00 0,00 0,00 464.609,73
96. BRANKA LATKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -438,48 464.552,43 0,00 0,00 0,00 464.113,95
97. IRFAN SALI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 185.429,93 0,00 0,00 275.505,67 0,00 0,00 0,00 460.935,60
98. JOSIP KADAK KARLOVAČKA,OZALJ 1961 VRHOVAC 220.011,57 4.392,93 46.930,26 179.481,10 0,00 8.173,66 0,00 458.989,52
99. NENAD JOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 162.658,03 -2.297,04 0,46 298.618,19 0,00 0,00 0,00 458.979,64
100. KRISTINA MIŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC 0,00 0,00 5.611,96 449.780,77 0,00 0,00 0,00 455.392,73