OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 6.054.645,95 0,00 14.613.111,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.667.757,49
2. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 3.290.606,16 -47.749,97 -92,53 -3.715,17 3.543.633,82 0,00 0,00 0,00 6.782.682,31
3. EDUARD VRANIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 1.385.886,54 0,00 107.103,76 1.787.493,97 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280.484,27
4. BLAŽENKA FRANCETIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 1.350.529,51 0,00 63.199,40 910.372,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.324.101,38
5. STANKO DRAGIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 524.597,51 526.890,34 987.498,50 4.716,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.043.702,42
6. MARIJAN ŽANIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1964 OŠTARIJE 361.104,06 0,00 556.481,21 724.675,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.642.260,40
7. DAN LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,OGULIN 1986 OGULIN 866.707,63 337.822,56 80.512,40 24.380,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.422,85
8. RUŽA KOVAČ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1951 KUPLJENSKO 1.127.275,93 0,00 152.258,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.534,75
9. JURAJ FLANJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 13.256,50 0,00 1.465,05 1.130.749,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145.470,68
10. ALOJZ VARDIJAN KARLOVAČKA,OZALJ 1955 ILOVAC 638.586,15 0,00 34.526,83 448.490,13 0,00 2.232,86 0,00 0,00 1.123.835,97
11. IVAN LESIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 ŠEKETINO BRDO 102.006,72 77.786,22 601,28 907.893,78 0,00 7.640,33 0,00 0,00 1.095.928,33
12. MIROSLAV ŠTEFANAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1963 SLUNJ 75.124,58 0,00 21.658,26 991.032,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087.815,45
13. MIRKO TOMAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1952 MREŽNIČKI VAROŠ 189.065,04 0,00 222.416,23 671.539,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083.020,70
14. ŽELJKO MILOVANOVIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1953 KOSIJERSKO SELO 401.777,77 0,00 91.747,46 579.633,03 0,00 16,20 0,00 0,00 1.073.174,46
15. IVICA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 362.090,80 0,00 309.498,18 375.790,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047.379,18
16. DRAGAN ŠKRTIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1973 GENERALSKI STOL 156.788,28 0,00 85.384,18 780.711,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022.883,95
17. IVAN MAGLIČIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1952 GORNJI ZVEČAJ 57.681,87 0,00 75.771,89 888.873,85 0,00 222,28 0,00 0,00 1.022.549,89
18. ANĐELKA MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1949 JOSIPDOL 777.087,60 32.460,22 4.308,66 178.022,41 0,00 0,00 0,00 0,00 991.878,89
19. BORIS KOCANJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 967.245,08 0,00 0,00 0,00 0,00 967.245,08
20. MLADEN BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1964 MREŽNIČKI VAROŠ 111.334,46 0,00 0,00 845.594,42 0,00 0,00 0,00 0,00 956.928,88
21. IVAN JURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 177.623,87 0,00 28.435,11 731.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937.111,98
22. GANI DEČAJ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 VOJNIĆ 0,00 0,00 262.525,22 669.808,80 0,00 0,00 0,00 0,00 932.334,02
23. ROBERT MALOBABIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA 233.140,29 0,00 23.812,60 663.772,60 0,00 0,00 0,00 0,00 920.725,49
24. BOJAN MADŽARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 211.324,60 0,00 335.575,32 356.915,95 0,00 0,00 0,00 0,00 903.815,87
25. MILAN ŽIBRAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 415.562,53 84.180,51 14.219,80 380.070,64 0,00 0,00 0,00 0,00 894.033,48
26. IVO POPIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 43.990,48 0,00 29.446,58 764.676,68 0,00 19.620,49 0,00 0,00 857.734,23
27. DRAGUTIN JANUS KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1960 KEIĆI 193.276,29 0,00 0,00 653.191,33 0,00 0,00 0,00 0,00 846.467,62
28. IGOR NERALIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1992 PAŠIN POTOK 0,00 0,00 0,00 0,00 828.769,27 0,00 0,00 0,00 828.769,27
29. MILAN OBROVAC KARLOVAČKA,CETINGRAD 1963 PONOR 0,00 0,00 -3,25 0,00 817.272,23 0,00 0,00 0,00 817.268,98
30. IVICA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 CVITOVIĆ 89.281,33 0,00 30.712,48 679.376,99 0,00 0,00 0,00 0,00 799.370,80
31. ANTON CINDRIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1955 MREŽNIČKO DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 783.606,12 0,00 20,51 0,00 0,00 783.626,63
32. PETAR CVITKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 44.282,61 0,00 490,33 724.741,94 0,00 0,00 0,00 0,00 769.514,88
33. HUSEIN LJUBIJANKIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1955 MALJEVAC -812,80 0,00 53.163,04 704.543,76 0,00 0,00 0,00 0,00 756.894,00
34. ĐURO KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC -12.937,39 0,00 14.056,03 749.213,52 0,00 0,00 0,00 0,00 750.332,16
35. ROBERT MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 338.858,14 0,00 177.114,46 202.433,12 0,00 0,00 0,00 0,00 718.405,72
36. KATARINA BLAŠKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 30.106,64 0,00 68.083,14 573.349,39 0,00 23.323,09 0,00 0,00 694.862,26
37. ANITA FRANJKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1969 OGULIN 307.824,33 0,00 137.019,17 238.620,83 0,00 0,00 0,00 0,00 683.464,33
38. VLADO BOKULIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1958 OŠTARIJE -11.305,69 0,00 49.993,85 643.417,66 0,00 0,00 0,00 0,00 682.105,82
39. KATA ĐURASINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 120.050,35 0,00 12.526,03 530.028,50 0,00 8.794,19 0,00 0,00 671.399,07
40. ŽELJKO POVRŽENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 132.518,23 0,00 27.555,12 506.428,69 0,00 4.314,48 0,00 0,00 670.816,52
41. MUHAMED ŠABIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 0,00 0,00 1.141,30 645.962,96 0,00 0,00 0,00 0,00 647.104,26
42. DALIBOR LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 86.584,23 0,00 0,00 553.936,51 0,00 0,00 0,00 0,00 640.520,74
43. DAVORKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 CEROVAC VUKMANIĆKI -0,53 0,00 0,00 640.437,95 0,00 0,00 0,00 0,00 640.437,42
44. JURE PUŠKARIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1964 KORANSKI BRIJEG 524.948,93 0,00 -493,50 106.071,48 0,00 0,00 0,00 0,00 630.526,91
45. VLADIMIR LENARD KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 DUGA RESA 0,00 0,00 5.820,42 623.127,18 0,00 0,00 0,00 0,00 628.947,60
46. FRANJO NEJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 28.673,75 0,00 0,00 600.141,27 0,00 0,00 0,00 0,00 628.815,02
47. LJILJANA KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 111.328,77 0,00 14.809,87 500.526,50 0,00 0,00 0,00 0,00 626.665,14
48. RAJKO VRANJEŠ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 173.412,68 0,00 19.539,31 425.507,55 0,00 0,00 0,00 0,00 618.459,54
49. LJUBICA JAKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 POLICE PIRIŠĆE 340.433,62 0,00 99.004,16 176.705,76 0,00 0,00 0,00 0,00 616.143,54
50. RAMADAN TAIRI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 8.412,68 0,00 0,00 601.598,09 0,00 0,00 0,00 0,00 610.010,77
51. JOZEF SLONKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KNEZ GORICA 334.740,30 14.638,93 0,00 233.117,12 0,00 19.645,68 0,00 0,00 602.142,03
52. KATICA CRLJENICA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 187.209,33 0,00 4.127,00 405.358,12 0,00 0,00 0,00 0,00 596.694,45
53. ŽARKO ALEKSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC -714,88 0,00 902,69 596.053,83 0,00 0,00 0,00 0,00 596.241,64
54. ŠTEFICA HRESTAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC -0,02 0,00 5.751,26 567.189,58 0,00 0,00 0,00 0,00 572.940,82
55. DUBRAVKO JURATOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 81.545,87 0,00 15.507,02 475.703,26 0,00 0,00 0,00 0,00 572.756,15
56. BORIS LUKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 JAŠKOVO 49.775,15 0,00 1.761,14 517.487,76 0,00 0,00 0,00 0,00 569.024,05
57. ROBERT VUKELJA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1977 KARLOVAC 76.226,91 0,00 1.785,83 476.807,71 0,00 0,00 0,00 0,00 554.820,45
58. STJEPAN MLINAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1944 DUGA RESA 0,00 0,00 52.130,63 480.720,38 0,00 3.856,96 0,00 0,00 536.707,97
59. MARIJAN PROTULIPAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1954 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 536.674,64 0,00 0,00 0,00 0,00 536.674,64
60. BRANKA LATKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -438,48 537.075,87 0,00 0,00 0,00 0,00 536.637,39
61. STANKO ŽIVKOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1952 ŽIVKOVIĆ KOSA 0,00 0,00 0,00 527.464,84 0,00 0,00 0,00 0,00 527.464,84
62. ŠUČURI MARTINAJ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 102.610,26 0,00 8.801,71 415.294,31 0,00 0,00 0,00 0,00 526.706,28
63. ANITA KUČINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC -0,18 0,00 7.561,13 509.834,29 0,00 0,00 0,00 0,00 517.395,24
64. JURE ŠIMIĆ KARLOVAČKA,SABORSKO 1950 SABORSKO 0,00 0,00 0,00 513.731,07 0,00 0,00 0,00 0,00 513.731,07
65. HASAN ČOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 81.637,61 0,00 356.000,16 0,00 0,00 75.671,32 0,00 0,00 513.309,09
66. MIRA MOGUŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1956 KARLOVAC 63.933,63 0,00 6.105,01 430.440,26 0,00 12,81 0,00 0,00 500.491,71
67. MLADEN GRDIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1954 OGULIN -0,01 0,00 192,01 497.300,14 0,00 0,00 0,00 0,00 497.492,14
68. JOSIP KOS KARLOVAČKA,SLUNJ 1973 SLUNJ 60.562,77 0,00 0,00 433.099,07 0,00 0,00 0,00 0,00 493.661,84
69. JOSIP ZDELAR KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 0,00 0,00 0,00 488.275,16 0,00 0,00 0,00 0,00 488.275,16
70. BISERKA BIŠĆAN KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1970 CEROVAC BARILOVIĆKI 64.349,51 0,00 1.628,90 420.980,76 0,00 0,00 0,00 0,00 486.959,17
71. VLADO VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 88.659,22 0,00 39.842,65 355.090,68 0,00 0,00 0,00 0,00 483.592,55
72. ANKA BOJČIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1959 OGULIN 442.533,79 0,00 0,00 34.192,24 0,00 0,00 0,00 0,00 476.726,03
73. IVAN KARAS KARLOVAČKA,LASINJA 1957 CRNA DRAGA 60.399,84 0,00 138.815,42 265.302,01 0,00 0,00 0,00 0,00 464.517,27
74. IRENA PAJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 BELAVIĆI 0,00 0,00 7.742,20 455.838,90 0,00 0,00 0,00 0,00 463.581,10
75. STEVICA MATAKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1987 MREŽNIČKI NOVAKI 96.650,83 0,00 4.641,85 360.573,74 0,00 0,00 0,00 0,00 461.866,42
76. ANTON LLESHDEDAJ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 94.718,81 0,00 75.250,88 291.828,06 0,00 0,00 0,00 0,00 461.797,75
77. MIROSLAV VULJANIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 0,00 0,00 426.111,72 -641,11 0,00 21.381,21 0,00 0,00 446.851,82
78. ZRINKA LOKIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 TUŠILOVIĆ 87.383,22 0,00 -77,79 349.266,70 0,00 0,00 0,00 0,00 436.572,13
79. VLADIMIR ČUNKO KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 98.115,58 0,00 5.431,20 329.642,80 0,00 0,00 0,00 0,00 433.189,58
80. IVAN PLAVETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 59.241,31 0,00 61.867,80 311.821,93 0,00 -0,13 0,00 0,00 432.930,91
81. FEMIJA IDRIZI KARLOVAČKA,SLUNJ 1943 SLUNJ 4.329,63 0,00 9.205,34 407.064,76 0,00 0,00 0,00 0,00 420.599,73
82. DRAGAN GLUMAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 110.673,95 0,00 45.161,46 264.037,35 0,00 0,00 0,00 0,00 419.872,76
83. ZARIFETE FERATAJ KARLOVAČKA,OGULIN 1967 OGULIN 0,00 0,00 34.710,55 384.184,72 0,00 0,00 0,00 0,00 418.895,27
84. IVAN BENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 416.242,15 0,00 0,00 0,00 0,00 416.242,15
85. RENATA VINCELJ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 34.604,97 0,00 90.742,32 290.314,26 0,00 0,00 0,00 0,00 415.661,55
86. TOMICA STIPETIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1960 MALI VUKOVIĆ 133.238,94 0,00 29.526,06 249.799,07 0,00 0,00 0,00 0,00 412.564,07
87. ŽELJKO BENIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1969 GORNJI ZVEČAJ 5.840,36 0,00 0,00 399.707,34 0,00 0,00 0,00 0,00 405.547,70
88. DARKO GORŠĆAK KARLOVAČKA,OZALJ 1963 JAŠKOVO 36.733,74 0,00 71.488,99 296.345,79 0,00 0,00 0,00 0,00 404.568,52
89. DANIJEL DULOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 91.784,36 0,00 0,00 312.174,60 0,00 -12,28 0,00 0,00 403.946,68
90. ZDRAVKO NOVOKMET KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC -1,64 0,00 0,00 402.798,51 0,00 0,00 0,00 0,00 402.796,87
91. VIŠNJA SUŠAK KARLOVAČKA,DUGA RESA 1959 SVETI PETAR MREŽNIČKI 0,00 0,00 0,00 401.502,64 0,00 0,00 0,00 0,00 401.502,64
92. NADEŽDA ŠEGOTA KARLOVAČKA,DUGA RESA 1950 DUGA RESA 0,00 0,00 0,00 399.386,99 0,00 0,00 0,00 0,00 399.386,99
93. ISMAIL IDRIZI KARLOVAČKA,SLUNJ 1956 SLUNJ -5,58 0,00 692,81 398.689,03 0,00 0,00 0,00 0,00 399.376,26
94. DARIO KOVAČINA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 0,00 0,00 -716,14 398.721,67 0,00 0,00 0,00 0,00 398.005,53
95. ZDRAVKO VUKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 15.590,60 0,00 30.089,43 348.344,95 0,00 0,00 0,00 0,00 394.024,98
96. DENIS NOSE KARLOVAČKA,DUGA RESA 1967 ZVEČAJ 89.465,72 0,00 14.405,67 289.643,74 0,00 0,00 0,00 0,00 393.515,13
97. JELENA MILČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 LADVENJAK 0,00 0,00 225.472,71 162.415,60 0,00 0,00 0,00 0,00 387.888,31
98. ALEKSA DEDIĆ KARLOVAČKA,KRNJAK 1955 HRVATSKO ŽARIŠTE 675,75 0,00 0,00 386.139,55 0,00 0,00 0,00 0,00 386.815,30
99. BISERKA RAMADANOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 30.783,60 0,00 6.183,19 348.764,11 0,00 0,00 0,00 0,00 385.730,90
100. DRAŽEN GUROVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC -14.947,93 0,00 13.366,83 380.080,58 0,00 0,00 0,00 0,00 378.499,48