OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.953.437,63 0,00 14.331.337,43 0,00 0,00 0,00 0,00 20.284.775,06
2. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 3.218.878,02 -47.749,97 -136,19 -3.715,17 0,00 0,00 0,00 3.167.276,69
3. EDUARD VRANIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 1.355.015,59 0,00 100.454,75 1.645.117,45 0,00 0,00 0,00 3.100.587,79
4. BLAŽENKA FRANCETIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 1.325.174,65 0,00 62.030,52 889.158,59 0,00 0,00 0,00 2.276.363,76
5. GORAN PREMUŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1978 PRISELCI 1.174.605,83 2.179,86 333.192,84 548.757,81 0,00 0,00 0,00 2.058.736,34
6. MARIJAN ŽANIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1964 OŠTARIJE 354.625,42 0,00 546.267,28 697.625,48 0,00 0,00 0,00 1.598.518,18
7. BOŠKO DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 0,00 0,00 -94,33 1.563.560,21 0,00 0,00 0,00 1.563.465,88
8. RADOVAN RASTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 561.143,62 0,00 -772,93 855.127,76 0,00 0,00 0,00 1.415.498,45
9. ŽELJKO BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1975 ZDENAC 1.089.528,43 0,00 266.131,05 54.822,93 0,00 0,00 0,00 1.410.482,41
10. PETAR ŠAJN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 568.494,42 0,00 680.383,99 68.805,58 0,00 0,00 0,00 1.317.683,99
11. ALOJZ VARDIJAN KARLOVAČKA,OZALJ 1955 ILOVAC 758.428,63 0,00 44.255,23 512.818,74 0,00 0,00 0,00 1.315.502,60
12. VESNA DUJMOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 214.320,78 0,00 35.860,24 901.463,74 0,00 0,00 0,00 1.151.644,76
13. RUŽA KOVAČ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1951 KUPLJENSKO 1.013.277,48 0,00 131.728,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145.005,54
14. MIROSLAV ŠTEFANAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1963 SLUNJ 120.358,23 0,00 42.817,36 962.909,28 0,00 0,00 0,00 1.126.084,87
15. DAN LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,OGULIN 1986 OGULIN 749.793,26 287.476,86 68.002,83 20.386,82 0,00 0,00 0,00 1.125.659,77
16. JURAJ FLANJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 12.235,26 0,00 1.448,67 1.108.076,34 0,00 0,00 0,00 1.121.760,27
17. MIRKO TOMAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1952 MREŽNIČKI VAROŠ 159.645,39 0,00 187.806,93 756.738,13 0,00 0,00 0,00 1.104.190,45
18. AZIZ BABIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1949 MIHOLJSKO 497.046,01 0,00 519.018,31 68.975,45 0,00 0,00 0,00 1.085.039,77
19. IVAN LESIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 ŠEKETINO BRDO 86.128,84 65.682,23 507,72 897.556,40 0,00 6.324,57 0,00 1.056.199,76
20. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 LAPOVAC 717.775,58 0,00 16.132,73 304.902,29 0,00 0,00 0,00 1.038.810,60
21. LJUBA ČADONIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1957 JOHI 389.877,50 12.370,18 45.369,16 567.653,87 0,00 0,00 0,00 1.015.270,71
22. DRAGAN ŠKRTIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1973 GENERALSKI STOL 153.878,25 0,00 84.057,03 756.298,71 0,00 0,00 0,00 994.233,99
23. ŽELJKO MILOVANOVIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1953 KOSIJERSKO SELO 361.784,60 0,00 90.263,64 506.106,08 0,00 15,81 0,00 958.170,13
24. ILJMIASAN ASANI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 196.111,52 0,00 34.860,85 725.131,53 0,00 0,00 0,00 956.103,90
25. VALERIJA DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC -4.273,64 0,00 19.772,98 936.536,80 0,00 0,00 0,00 952.036,14
26. IVICA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 322.808,69 0,00 276.859,89 338.555,65 0,00 0,00 0,00 938.224,23
27. BORIS KOCANJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 918.057,62 0,00 0,00 0,00 918.057,62
28. GANI DEČAJ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 VOJNIĆ 0,00 0,00 257.851,67 659.627,97 0,00 0,00 0,00 917.479,64
29. IVAN JURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 172.749,08 0,00 27.787,01 714.246,60 0,00 0,00 0,00 914.782,69
30. SHKURTE MALOKI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 DUGA RESA 0,00 0,00 579.064,11 329.071,36 0,00 0,00 0,00 908.135,47
31. NENAD ADAM FRANUŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 445.012,36 0,00 -347,16 460.003,20 0,00 0,00 0,00 904.668,40
32. MLADEN BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1964 MREŽNIČKI VAROŠ 105.281,83 0,00 0,00 794.747,53 0,00 0,00 0,00 900.029,36
33. ŽELJKO MIKAN KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1972 SKUPICA 0,00 0,00 0,00 881.930,01 0,00 0,00 0,00 881.930,01
34. JOSIP GOLUB KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1969 VOJNIĆ 23.769,67 0,00 14.534,73 837.984,51 0,00 0,00 0,00 876.288,91
35. ROBERT MALOBABIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA 228.349,41 0,00 22.792,92 612.734,59 0,00 0,00 0,00 863.876,92
36. ZDRAVKO SERTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 63.490,27 0,00 -1.464,26 796.913,90 0,00 0,00 0,00 858.939,91
37. GORAN KURELAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1970 RAKOVICA 728.032,29 0,00 42.431,78 64.147,82 0,00 19.744,78 0,00 854.356,67
38. MILAN ŽIBRAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 369.499,76 74.847,21 12.388,09 365.945,39 0,00 0,00 0,00 822.680,45
39. IVO POPIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 37.653,36 0,00 25.208,86 728.335,91 0,00 19.303,57 0,00 810.501,70
40. BOJAN MADŽARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 184.728,26 0,00 295.394,90 322.187,71 0,00 0,00 0,00 802.310,87
41. ANTON CINDRIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1955 MREŽNIČKO DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 773.325,50 0,00 0,00 0,00 773.325,50
42. FRANJO NEJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 24.301,25 0,00 0,00 748.203,77 0,00 0,00 0,00 772.505,02
43. IVICA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 CVITOVIĆ 78.379,01 0,00 28.870,08 643.527,74 0,00 0,00 0,00 750.776,83
44. VESNA KADAK KARLOVAČKA,OZALJ 1969 VRHOVAC 280.216,28 0,00 10.627,83 436.289,26 0,00 23.384,24 0,00 750.517,61
45. ĐURO KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 812,18 0,00 17.729,55 722.415,42 0,00 0,00 0,00 740.957,15
46. PETAR CVITKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 41.426,76 0,00 427,48 691.107,43 0,00 0,00 0,00 732.961,67
47. ROBERT MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 345.525,73 0,00 170.351,29 190.125,32 0,00 0,00 0,00 706.002,34
48. ANTON MRAKOVČIĆ KARLOVAČKA,LASINJA 1940 LASINJA 88.302,06 0,00 29.278,20 581.965,16 0,00 0,00 0,00 699.545,42
49. VESNA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1965 CETINGRAD 233.682,79 0,00 261.650,79 199.382,90 0,00 0,00 0,00 694.716,48
50. ANITA FRANJKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1969 OGULIN 283.471,28 0,00 188.413,48 220.227,22 0,00 0,00 0,00 692.111,98
51. ANTE NAZLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 CEROVAC VUKMANIĆKI 2.419,17 0,00 36.531,15 652.661,86 0,00 0,00 0,00 691.612,18
52. MUJAGA ROŠIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1969 BOGOVOLJA 200.255,29 0,00 153.052,75 335.320,00 0,00 0,00 0,00 688.628,04
53. MUHAMED ŠABIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 0,00 0,00 2.345,63 685.527,40 0,00 0,00 0,00 687.873,03
54. SNJEŽANA KLARIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1962 VOJNIĆ 118.161,74 0,00 -1,08 562.438,51 0,00 0,00 0,00 680.599,17
55. ŽELJKO POVRŽENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 145.439,11 0,00 27.132,29 499.047,02 0,00 4.249,21 0,00 675.867,63
56. LJILJANA KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 134.890,29 0,00 14.294,61 491.374,44 0,00 0,00 0,00 640.559,34
57. KATA ĐURASINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 124.858,90 0,00 13.718,52 492.930,53 0,00 8.631,35 0,00 640.139,30
58. ŽARKO ALEKSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 10.331,82 0,00 3.991,19 624.498,52 0,00 0,00 0,00 638.821,53
59. VESNA BERGER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 427.600,66 0,00 -247,26 211.179,27 0,00 0,00 0,00 638.532,67
60. KATARINA BLAŠKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 46.728,05 0,00 57.711,52 509.726,62 0,00 19.693,88 0,00 633.860,07
61. IVAN OZIMEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 111.888,48 0,00 23.725,66 494.655,23 0,00 0,00 0,00 630.269,37
62. DAVORKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 CEROVAC VUKMANIĆKI -0,53 0,00 0,00 625.326,63 0,00 0,00 0,00 625.326,10
63. VESNA BOKULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 616.854,22 0,00 0,00 0,00 616.854,22
64. JOSIP MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1953 OŠTARIJE 4.557,27 0,00 8.357,75 595.398,26 0,00 0,00 0,00 608.313,28
65. BORIS LUKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 JAŠKOVO 58.533,40 0,00 1.749,40 540.978,32 0,00 0,00 0,00 601.261,12
66. RAJKO VRANJEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 163.967,61 0,00 18.695,15 417.025,92 0,00 0,00 0,00 599.688,68
67. ĐORĐE STOJAKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 106.769,81 0,00 52.367,04 438.515,48 0,00 0,00 0,00 597.652,33
68. VLADIMIR LENARD KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 DUGA RESA 0,00 0,00 6.154,40 588.726,31 0,00 0,00 0,00 594.880,71
69. STJEPAN MLINAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1944 DUGA RESA 0,00 0,00 59.829,81 534.852,16 0,00 0,00 0,00 594.681,97
70. MIRJANA PARAZAJDER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 ZADOBARJE 0,00 0,00 0,00 589.947,95 0,00 0,00 0,00 589.947,95
71. JOZEF SLONKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KNEZ GORICA 297.692,35 31.697,14 0,00 223.814,26 0,00 17.099,81 0,00 570.303,56
72. JURE PUŠKARIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 KARLOVAC 473.832,89 0,00 -78,41 89.694,89 0,00 0,00 0,00 563.449,37
73. MIRO KOJČIN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 183,28 0,00 9.204,55 553.823,91 0,00 0,00 0,00 563.211,74
74. DUBRAVKO JURATOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 79.115,09 0,00 15.183,69 461.956,46 0,00 0,00 0,00 556.255,24
75. LIVIO BIŠĆAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1978 DUGA RESA 6.904,40 0,00 36.934,69 511.796,06 0,00 0,00 0,00 555.635,15
76. RAMADAN TAIRI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 7.693,38 0,00 0,00 544.992,12 0,00 0,00 0,00 552.685,50
77. DUŠANKA GVOZDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 17.187,74 0,00 137,73 534.843,84 0,00 0,00 0,00 552.169,31
78. JOSIP KOS KARLOVAČKA,SLUNJ 1973 SLUNJ 59.569,37 0,00 -610,91 488.427,70 0,00 0,00 0,00 547.386,16
79. SAŠA LAZAREVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC 56.352,74 0,00 101.019,86 384.105,18 0,00 0,00 0,00 541.477,78
80. NENAD JOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 187.200,26 -2.297,04 0,52 344.816,42 0,00 0,00 0,00 529.720,16
81. KATICA CRLJENICA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 173.461,10 0,00 3.542,13 351.430,66 0,00 0,00 0,00 528.433,89
82. MILKA MILOŠEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 29.431,84 0,00 25.166,50 470.458,37 0,00 0,00 0,00 525.056,71
83. LJUBICA JAKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 POLICE PIRIŠĆE 288.623,01 0,00 85.794,24 148.412,47 0,00 0,00 0,00 522.829,72
84. IRFAN SALI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 210.493,63 0,00 0,00 312.089,29 0,00 0,00 0,00 522.582,92
85. MARIJAN PROTULIPAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1954 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 520.427,35 0,00 0,00 0,00 520.427,35
86. BRANKA LATKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -438,48 519.268,48 0,00 0,00 0,00 518.830,00
87. ANITA KUČINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC 1.870,75 0,00 8.035,02 505.144,45 0,00 0,00 0,00 515.050,22
88. ŠTEFICA HRESTAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC -0,02 0,00 5.035,24 508.418,80 0,00 0,00 0,00 513.454,02
89. MIJO STOJKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 102.483,43 0,00 11.727,85 395.210,98 0,00 0,00 0,00 509.422,26
90. VESNA VUCELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 127.426,17 0,00 119.685,74 261.591,28 0,00 0,00 0,00 508.703,19
91. MILKA VOJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 69.272,12 0,00 13.899,19 421.477,30 0,00 0,00 0,00 504.648,61
92. NADA DROPULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 495.022,15 0,00 0,00 0,00 495.022,15
93. EUGEN GRGURIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 0,00 0,00 115,81 494.776,19 0,00 0,00 0,00 494.892,00
94. MILICA SKUKAN KARLOVAČKA,KRNJAK 1951 KRNJAK 16.941,81 0,00 0,00 471.328,99 0,00 0,00 0,00 488.270,80
95. MLADEN GRDIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1954 OGULIN -0,01 0,00 192,01 483.527,70 0,00 0,00 0,00 483.719,70
96. VLADIMIR ČUNKO KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 105.081,19 0,00 6.286,97 368.340,14 0,00 0,00 0,00 479.708,30
97. BISERKA BIŠĆAN KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1970 CEROVAC BARILOVIĆKI 63.296,73 0,00 1.606,57 414.540,89 0,00 0,00 0,00 479.444,19
98. VLADO VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 87.365,06 0,00 39.345,70 349.975,20 0,00 0,00 0,00 476.685,96
99. DRAGICA LONČAR KARLOVAČKA,KARLOVAC 1949 KARLOVAC 0,00 0,00 4.825,32 470.766,38 0,00 0,00 0,00 475.591,70
100. ŽELJKO HUMIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 0,00 0,00 7.664,61 464.872,58 0,00 0,00 0,00 472.537,19