OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.431.386,68 0,00 12.871.943,96 0,00 0,00 0,00 0,00 18.303.330,64
2. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 2.849.027,42 -47.749,97 0,00 -3.715,17 0,00 0,00 0,00 2.797.562,28
3. JELENA MILČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 LADVENJAK 462.930,03 0,00 1.902.401,28 140.194,99 0,00 0,00 0,00 2.505.526,30
4. BLAŽENKA FRANCETIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 1.203.463,38 0,00 56.001,21 799.110,79 0,00 0,00 0,00 2.058.575,38
5. ŽELJKO JURAJEVČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 731.848,12 0,00 17.111,95 1.242.246,37 0,00 0,00 0,00 1.991.206,44
6. BOŠKO DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 0,00 0,00 -94,33 1.437.014,72 0,00 0,00 0,00 1.436.920,39
7. ZDRAVKO SABLJAK KARLOVAČKA,OGULIN 1963 SABLJAK SELO 603.576,47 0,00 0,14 732.779,83 0,00 0,00 0,00 1.336.356,44
8. RADOVAN RASTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 507.657,94 0,00 -189,58 783.064,89 0,00 0,00 0,00 1.290.533,25
9. ŽELJKO BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1975 ZDENAC 992.017,64 0,00 235.498,51 49.510,65 0,00 0,00 0,00 1.277.026,80
10. SVETOZAR POPOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 1.235.253,77 69,39 0,00 -13,16 0,00 0,00 0,00 1.235.310,00
11. PETAR ŠAJN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 531.024,77 0,00 625.618,20 63.868,19 0,00 0,00 0,00 1.220.511,16
12. ALOJZ VARDIJAN KARLOVAČKA,OZALJ 1955 ILOVAC 637.564,34 0,00 37.720,37 444.336,50 0,00 0,00 0,00 1.119.621,21
13. VESNA DUJMOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 182.673,61 0,00 32.429,24 834.394,40 0,00 0,00 0,00 1.049.497,25
14. JURAJ FLANJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 10.755,42 0,00 1.364,20 1.024.562,20 0,00 0,00 0,00 1.036.681,82
15. SLAVO MARKOVIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1960 GRABRK 19.300,67 0,00 1.407,04 1.010.163,98 0,00 0,00 0,00 1.030.871,69
16. RUŽA KOVAČ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1951 KUPLJENSKO 913.258,60 0,00 113.714,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.973,57
17. MIROSLAV ŠTEFANAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1963 SLUNJ 102.352,86 0,00 38.740,43 861.743,57 0,00 0,00 0,00 1.002.836,86
18. MIRKO TOMAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1952 MREŽNIČKI VAROŠ 133.833,45 0,00 157.441,76 704.833,23 0,00 0,00 0,00 996.108,44
19. IVAN LESIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 ŠEKETINO BRDO 72.230,33 55.062,53 425,63 844.234,33 0,00 0,00 0,00 971.952,82
20. AZIZ BABIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1949 MIHOLJSKO 441.246,94 0,00 456.359,60 61.519,96 0,00 0,00 0,00 959.126,50
21. IVAN MAGLIČIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1952 GORNJI ZVEČAJ 51.362,97 0,00 64.029,71 822.329,15 0,00 167,52 0,00 937.889,35
22. ISAK KURTIŠI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1951 DUGA RESA 82.150,58 0,00 70.595,40 718.885,19 0,00 66.056,63 0,00 937.687,80
23. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 GORNJE TABORIŠTE 637.353,24 0,00 36.925,05 257.564,73 0,00 0,00 0,00 931.843,02
24. LJUBA ČADONIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1957 JOHI 341.991,86 11.141,17 40.019,70 506.915,09 0,00 0,00 0,00 900.067,82
25. DRAGAN ŠKRTIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1973 GENERALSKI STOL 138.867,79 0,00 76.714,88 678.951,67 0,00 0,00 0,00 894.534,34
26. ILJMIASAN ASANI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 177.904,45 0,00 31.849,85 661.657,94 0,00 0,00 0,00 871.412,24
27. VALERIJA DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC -4.273,64 0,00 17.870,95 851.950,09 0,00 0,00 0,00 865.547,40
28. IVICA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 293.590,45 0,00 253.680,65 305.851,80 0,00 0,00 0,00 853.122,90
29. BORIS KOCANJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 846.851,61 0,00 0,00 0,00 846.851,61
30. GANI DEČAJ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 VOJNIĆ 0,00 0,00 234.613,07 607.113,38 0,00 0,00 0,00 841.726,45
31. SHKURTE MALOKI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 DUGA RESA 0,00 0,00 534.777,55 304.014,48 0,00 0,00 0,00 838.792,03
32. IVAN JURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 153.829,43 0,00 24.752,90 638.305,97 0,00 0,00 0,00 816.888,30
33. ŽELJKO MIKAN KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1972 SKUPICA 11.241,19 0,00 3.374,25 796.019,29 0,00 0,00 0,00 810.634,73
34. ZDRAVKO SERTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 58.741,94 0,00 -1.464,26 753.281,60 0,00 0,00 0,00 810.559,28
35. MLADEN BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1964 MREŽNIČKI VAROŠ 92.726,95 0,00 0,00 715.714,59 0,00 0,00 0,00 808.441,54
36. GORAN KURELAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1970 RAKOVICA 670.841,08 0,00 38.947,03 56.089,88 0,00 17.527,66 0,00 783.405,65
37. JOSIP GOLUB KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1969 VOJNIĆ 20.690,02 0,00 12.764,19 746.283,51 0,00 0,00 0,00 779.737,72
38. ROBERT MALOBABIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA 209.874,56 0,00 20.418,75 547.534,54 0,00 0,00 0,00 777.827,85
39. ANGJELKO LEDER KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1941 GORNJI ZVEČAJ 108.331,42 0,00 485.559,03 170.508,39 0,00 0,00 0,00 764.398,84
40. VESNA KADAK KARLOVAČKA,OZALJ 1969 VRHOVAC 253.523,66 0,00 88.303,73 394.570,81 0,00 21.003,49 0,00 757.401,69
41. IVO POPIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 32.093,36 0,00 21.490,81 677.443,14 0,00 17.668,82 0,00 748.696,13
42. ANTON CINDRIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1955 MREŽNIČKO DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 720.296,16 0,00 -3,44 0,00 720.292,72
43. MILAN ŽIBRAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 329.085,65 66.658,44 10.781,00 297.255,00 0,00 0,00 0,00 703.780,09
44. BOJAN MADŽARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 161.393,42 0,00 257.274,52 282.131,31 0,00 0,00 0,00 700.799,25
45. ĐURO KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 16.371,47 0,00 15.991,55 660.135,80 0,00 0,00 0,00 692.498,82
46. VESNA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1965 CETINGRAD 240.511,11 0,00 231.626,34 204.963,34 0,00 0,00 0,00 677.100,79
47. FRANJO NEJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 20.464,96 0,00 0,00 649.356,88 0,00 0,00 0,00 669.821,84
48. PETAR CVITKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 37.452,36 0,00 372,34 628.465,54 0,00 0,00 0,00 666.290,24
49. IVICA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 CVITOVIĆ 66.001,22 0,00 13.515,30 570.040,24 0,00 0,00 0,00 649.556,76
50. ROBERT MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 314.490,92 0,00 158.059,02 172.598,15 0,00 0,00 0,00 645.148,09
51. HIKMETE ŠEHAJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1981 SLUNJ -4,42 0,00 344.595,44 295.039,96 0,00 0,00 0,00 639.630,98
52. IVAN BENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 627.456,35 0,00 0,00 0,00 627.456,35
53. MUJAGA ROŠIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1969 BOGOVOLJA 181.655,78 0,00 137.790,35 305.078,14 0,00 0,00 0,00 624.524,27
54. ŽELJKO POVRŽENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 134.386,99 0,00 24.951,20 460.971,06 0,00 3.912,54 0,00 624.221,79
55. ANITA FRANJKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1969 OGULIN 251.868,21 0,00 170.057,35 200.688,39 0,00 0,00 0,00 622.613,95
56. SNJEŽANA KLARIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1962 VOJNIĆ 107.080,72 0,00 -1,08 511.393,40 0,00 0,00 0,00 618.473,04
57. DUŠANKA GVOZDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 23.967,79 0,00 2.045,07 586.788,74 0,00 0,00 0,00 612.801,60
58. ŽARKO ALEKSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 9.421,47 0,00 3.657,66 593.810,50 0,00 0,00 0,00 606.889,63
59. KEMAL IMERI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1940 KARLOVAC 0,00 0,00 125,62 592.638,68 0,00 0,00 0,00 592.764,30
60. LJILJANA KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 129.016,07 0,00 14.285,61 444.166,44 0,00 0,00 0,00 587.468,12
61. VESNA BERGER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 391.742,12 0,00 -247,26 194.580,35 0,00 0,00 0,00 586.075,21
62. RAJKO VRANJEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 164.536,57 0,00 22.553,90 398.407,63 0,00 0,00 0,00 585.498,10
63. ŽELJKA LUKETIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1976 MREŽNIČKI VAROŠ 94.928,70 0,00 5.009,33 485.374,34 0,00 0,00 0,00 585.312,37
64. VESNA BOKULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 582.065,02 0,00 0,00 0,00 582.065,02
65. KATARINA BLAŠKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 39.255,28 0,00 48.440,85 474.713,44 0,00 16.509,71 0,00 578.919,28
66. VLADIMIR ROGULJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1969 MREŽNIČKI BRIG 53.343,41 0,00 269,53 520.229,12 0,00 0,00 0,00 573.842,06
67. IVAN OZIMEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 100.222,47 0,00 21.293,05 451.419,99 0,00 0,00 0,00 572.935,51
68. DALIBOR LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 76.450,50 0,00 0,00 495.180,06 0,00 0,00 0,00 571.630,56
69. KATA ĐURASINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 108.948,20 0,00 12.154,62 440.168,58 0,00 7.791,38 0,00 569.062,78
70. DAVORKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 CEROVAC VUKMANIĆKI -0,53 0,00 0,00 566.597,77 0,00 0,00 0,00 566.597,24
71. JOSIP MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1953 OŠTARIJE 3.884,33 0,00 7.123,63 546.896,16 0,00 0,00 0,00 557.904,12
72. JELICA PAVLIČIĆ-ŠTEFANČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 38.748,38 0,00 6.549,98 506.770,52 0,00 0,00 0,00 552.068,88
73. MIRJANA PARAZAJDER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 ZADOBARJE 0,00 0,00 0,00 547.133,43 0,00 0,00 0,00 547.133,43
74. ĐORĐE STOJAKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 91.579,98 0,00 56.887,88 393.326,48 0,00 0,00 0,00 541.794,34
75. STJEPAN MLINAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1944 DUGA RESA 0,00 0,00 53.121,33 485.788,94 0,00 0,00 0,00 538.910,27
76. VLADIMIR LENARD KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 DUGA RESA 0,00 0,00 5.480,12 532.524,25 0,00 0,00 0,00 538.004,37
77. BORIS LUKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 JAŠKOVO 50.945,78 0,00 1.688,84 478.491,98 0,00 0,00 0,00 531.126,60
78. GORAN MAGDIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1974 OGULIN 131.783,13 0,00 133.543,83 252.524,11 0,00 0,00 0,00 517.851,07
79. BISERKA MUSULIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 165.099,05 0,00 60.066,43 288.792,96 0,00 0,00 0,00 513.958,44
80. TOMISLAV TUREK KARLOVAČKA,SLUNJ 1962 TOČAK 30.778,26 0,00 97,37 482.861,24 0,00 0,00 0,00 513.736,87
81. MIRJANA PISK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 505.979,73 0,00 0,00 0,00 505.979,73
82. JOZEF SLONKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KNEZ GORICA 262.948,20 27.844,28 0,00 197.417,07 0,00 14.866,14 0,00 503.075,69
83. RAMADAN TAIRI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 7.062,28 0,00 0,00 495.327,70 0,00 0,00 0,00 502.389,98
84. LIVIO BIŠĆAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1978 DUGA RESA 5.919,25 0,00 33.613,01 459.316,03 0,00 0,00 0,00 498.848,29
85. DUBRAVKO JURATOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 74.209,88 0,00 13.515,91 408.997,48 0,00 0,00 0,00 496.723,27
86. DANICA GORŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -957,60 497.059,64 0,00 0,00 0,00 496.102,04
87. JOSIP KOS KARLOVAČKA,SLUNJ 1973 SLUNJ 54.445,22 0,00 -610,91 442.162,77 0,00 0,00 0,00 495.997,08
88. MIRO KOJČIN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 157,16 0,00 8.041,74 486.236,41 0,00 0,00 0,00 494.435,31
89. KATICA FRKETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 GORNJE STATIVE 0,00 0,00 246,03 487.164,74 0,00 0,00 0,00 487.410,77
90. MILKA MILOŠEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 26.592,44 0,00 23.266,57 435.708,37 0,00 0,00 0,00 485.567,38
91. MARIJAN PROTULIPAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1954 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 472.829,10 0,00 0,00 0,00 472.829,10
92. BRANKA LATKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -438,48 471.540,30 0,00 0,00 0,00 471.101,82
93. ANITA FUČEK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 43.084,58 0,00 -2.568,60 430.385,30 0,00 0,00 0,00 470.901,28
94. IRFAN SALI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 188.630,85 0,00 0,00 280.177,84 0,00 0,00 0,00 468.808,69
95. NENAD JOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 165.792,35 -2.297,04 0,47 304.518,23 0,00 0,00 0,00 468.014,01
96. JOSIP KADAK KARLOVAČKA,OZALJ 1961 VRHOVAC 223.511,00 4.447,92 47.658,88 182.250,76 0,00 8.305,82 0,00 466.174,38
97. EUGEN GRGURIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 0,00 0,00 98,15 459.502,59 0,00 0,00 0,00 459.600,74
98. DARKO PAVELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 123.807,00 0,00 3.458,76 332.027,06 0,00 0,00 0,00 459.292,82
99. NADA DROPULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 458.847,58 0,00 0,00 0,00 458.847,58
100. MIRA BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1960 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 319,23 457.363,30 0,00 0,00 0,00 457.682,53