OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.902.303,66 0,00 14.188.324,52 0,00 0,00 0,00 0,00 20.090.628,18
2. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 3.182.638,47 -47.749,97 0,00 -3.715,17 0,00 0,00 0,00 3.131.173,33
3. EDUARD VRANIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 1.337.649,36 0,00 99.150,03 1.623.601,42 0,00 0,00 0,00 3.060.400,81
4. BLAŽENKA FRANCETIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 1.313.253,25 0,00 61.439,96 880.338,57 0,00 0,00 0,00 2.255.031,78
5. GORAN PREMUŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1978 PRISELCI 1.164.212,38 2.162,60 330.327,80 543.668,20 0,00 0,00 0,00 2.040.370,98
6. MARIJAN ŽANIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1964 OŠTARIJE 351.352,18 0,00 541.106,85 692.784,84 0,00 0,00 0,00 1.585.243,87
7. BOŠKO DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 0,00 0,00 -94,33 1.551.165,30 0,00 0,00 0,00 1.551.070,97
8. RADOVAN RASTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 557.086,56 0,00 -772,93 848.226,86 0,00 0,00 0,00 1.404.540,49
9. ŽELJKO BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1975 ZDENAC 1.079.977,42 0,00 263.130,65 54.302,58 0,00 0,00 0,00 1.397.410,65
10. PETAR ŠAJN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 564.824,34 0,00 674.794,25 68.321,98 0,00 0,00 0,00 1.307.940,57
11. ALOJZ VARDIJAN KARLOVAČKA,OZALJ 1955 ILOVAC 746.590,19 0,00 43.615,14 506.111,03 0,00 0,00 0,00 1.296.316,36
12. VESNA DUJMOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 211.220,99 0,00 35.524,17 894.894,42 0,00 0,00 0,00 1.141.639,58
13. RUŽA KOVAČ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1951 KUPLJENSKO 1.003.480,81 0,00 129.963,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133.444,52
14. MIROSLAV ŠTEFANAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1963 SLUNJ 118.594,63 0,00 42.317,29 952.951,12 0,00 0,00 0,00 1.113.863,04
15. JURAJ FLANJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 12.090,31 0,00 1.440,39 1.099.896,29 0,00 0,00 0,00 1.113.426,99
16. DAN LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,OGULIN 1986 OGULIN 741.700,33 283.150,30 67.017,25 20.043,64 0,00 0,00 0,00 1.111.911,52
17. MIRKO TOMAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1952 MREŽNIČKI VAROŠ 157.117,15 0,00 184.832,72 751.654,11 0,00 0,00 0,00 1.093.603,98
18. AZIZ BABIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1949 MIHOLJSKO 491.580,59 0,00 512.881,01 68.245,20 0,00 0,00 0,00 1.072.706,80
19. IVAN LESIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 ŠEKETINO BRDO 84.796,62 64.642,05 499,68 892.333,59 0,00 6.211,50 0,00 1.048.483,44
20. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 GORNJE TABORIŠTE 709.898,35 0,00 20.445,00 300.265,64 0,00 0,00 0,00 1.030.608,99
21. LJUBA ČADONIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1957 JOHI 385.299,61 12.249,80 44.845,19 561.704,61 0,00 0,00 0,00 1.004.099,21
22. DRAGAN ŠKRTIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1973 GENERALSKI STOL 152.408,00 0,00 83.337,88 748.722,72 0,00 0,00 0,00 984.468,60
23. ILJMIASAN ASANI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 194.328,17 0,00 34.565,94 718.914,40 0,00 0,00 0,00 947.808,51
24. ŽELJKO MILOVANOVIĆ KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1953 KOSIJERSKO SELO 357.108,78 0,00 89.123,51 500.416,90 0,00 15,62 0,00 946.664,81
25. VALERIJA DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC -4.273,64 0,00 19.586,68 928.251,68 0,00 0,00 0,00 943.564,72
26. IVICA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 319.432,90 0,00 274.055,06 335.355,83 0,00 0,00 0,00 928.843,79
27. BORIS KOCANJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 911.083,12 0,00 0,00 0,00 911.083,12
28. GANI DEČAJ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 VOJNIĆ 0,00 0,00 255.490,43 654.484,26 0,00 0,00 0,00 909.974,69
29. IVAN JURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 170.895,94 0,00 27.489,81 706.808,35 0,00 0,00 0,00 905.194,10
30. SHKURTE MALOKI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 DUGA RESA 0,00 0,00 574.726,32 326.617,08 0,00 0,00 0,00 901.343,40
31. NENAD ADAM FRANUŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 439.217,22 0,00 -347,16 453.547,21 0,00 0,00 0,00 892.417,27
32. MLADEN BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1964 MREŽNIČKI VAROŠ 104.052,10 0,00 0,00 787.006,38 0,00 0,00 0,00 891.058,48
33. ŽELJKO MIKAN KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1972 SKUPICA 0,00 0,00 0,00 873.670,57 0,00 0,00 0,00 873.670,57
34. JOSIP GOLUB KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1969 VOJNIĆ 23.468,03 0,00 14.361,31 829.002,59 0,00 0,00 0,00 866.831,93
35. ROBERT MALOBABIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA 226.725,13 0,00 22.560,38 606.348,36 0,00 0,00 0,00 855.633,87
36. ZDRAVKO SERTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 63.025,18 0,00 -1.464,26 791.814,28 0,00 0,00 0,00 853.375,20
37. GORAN KURELAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1970 RAKOVICA 725.198,90 0,00 41.800,54 63.358,56 0,00 19.527,61 0,00 849.885,61
38. MILAN ŽIBRAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 365.541,27 74.045,14 12.230,68 361.832,18 0,00 0,00 0,00 813.649,27
39. IVO POPIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 37.108,77 0,00 24.844,69 723.351,06 0,00 19.143,45 0,00 804.447,97
40. BOJAN MADŽARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 182.442,66 0,00 291.661,07 318.264,25 0,00 0,00 0,00 792.367,98
41. ANTON CINDRIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1955 MREŽNIČKO DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 768.131,36 0,00 0,00 0,00 768.131,36
42. FRANJO NEJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 23.925,49 0,00 0,00 738.521,89 0,00 0,00 0,00 762.447,38
43. VESNA KADAK KARLOVAČKA,OZALJ 1969 VRHOVAC 277.601,79 0,00 10.521,51 432.203,02 0,00 23.151,05 0,00 743.477,37
44. IVICA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 CVITOVIĆ 77.166,63 0,00 28.450,86 636.329,77 0,00 0,00 0,00 741.947,26
45. ĐURO KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 1.579,96 0,00 17.559,31 716.315,23 0,00 0,00 0,00 735.454,50
46. PETAR CVITKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 41.028,00 0,00 422,08 684.902,70 0,00 0,00 0,00 726.352,78
47. ROBERT MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 342.485,92 0,00 169.147,29 188.408,58 0,00 0,00 0,00 700.041,79
48. ANTON MRAKOVČIĆ KARLOVAČKA,LASINJA 1940 LASINJA 87.638,35 0,00 29.082,41 577.546,83 0,00 0,00 0,00 694.267,59
49. VESNA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1965 CETINGRAD 230.842,16 0,00 258.407,74 201.468,61 0,00 0,00 0,00 690.718,51
50. ANTE NAZLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 CEROVAC VUKMANIĆKI 2.401,72 0,00 36.133,95 646.511,67 0,00 0,00 0,00 685.047,34
51. ANITA FRANJKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1969 OGULIN 280.375,81 0,00 186.615,53 217.898,31 0,00 0,00 0,00 684.889,65
52. MUHAMED ŠABIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 0,00 0,00 2.322,78 680.662,15 0,00 0,00 0,00 682.984,93
53. MUJAGA ROŠIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1969 BOGOVOLJA 198.433,50 0,00 151.557,83 332.357,87 0,00 0,00 0,00 682.349,20
54. SNJEŽANA KLARIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1962 VOJNIĆ 117.076,38 0,00 -1,08 557.438,73 0,00 0,00 0,00 674.514,03
55. ŽELJKO POVRŽENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 144.356,58 0,00 26.918,65 495.317,54 0,00 4.216,24 0,00 670.809,01
56. LJILJANA KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 132.838,58 0,00 14.034,28 486.750,48 0,00 0,00 0,00 633.623,34
57. VESNA BERGER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 424.088,38 0,00 -247,26 209.553,43 0,00 0,00 0,00 633.394,55
58. ŽARKO ALEKSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 10.242,66 0,00 3.958,52 618.983,55 0,00 0,00 0,00 633.184,73
59. KATA ĐURASINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 123.300,47 0,00 13.565,34 487.762,59 0,00 8.549,07 0,00 633.177,47
60. KATARINA BLAŠKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 45.996,10 0,00 56.803,48 506.297,15 0,00 19.381,99 0,00 628.478,72
61. IVAN OZIMEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 110.745,82 0,00 23.487,39 490.420,42 0,00 0,00 0,00 624.653,63
62. DALIBOR LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 84.107,26 0,00 0,00 538.960,54 0,00 0,00 0,00 623.067,80
63. DAVORKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 CEROVAC VUKMANIĆKI -0,53 0,00 0,00 619.574,25 0,00 0,00 0,00 619.573,72
64. VESNA BOKULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 613.446,68 0,00 0,00 0,00 613.446,68
65. JOSIP MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1953 OŠTARIJE 4.491,35 0,00 8.236,87 590.647,56 0,00 0,00 0,00 603.375,78
66. BORIS LUKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 JAŠKOVO 57.790,20 0,00 1.743,47 534.857,90 0,00 0,00 0,00 594.391,57
67. RAJKO VRANJEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 161.748,21 0,00 18.364,70 412.857,62 0,00 0,00 0,00 592.970,53
68. ĐORĐE STOJAKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 105.282,00 0,00 51.585,93 432.859,74 0,00 0,00 0,00 589.727,67
69. VLADIMIR LENARD KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 DUGA RESA 0,00 0,00 6.088,35 583.221,41 0,00 0,00 0,00 589.309,76
70. STJEPAN MLINAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1944 DUGA RESA 0,00 0,00 59.143,91 530.046,51 0,00 0,00 0,00 589.190,42
71. MIRJANA PARAZAJDER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 ZADOBARJE 0,00 0,00 0,00 585.970,08 0,00 0,00 0,00 585.970,08
72. VLADIMIR ROGULJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1969 MREŽNIČKI BRIG 60.401,68 0,00 308,92 520.936,27 0,00 0,00 0,00 581.646,87
73. JOZEF SLONKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KNEZ GORICA 295.635,21 31.319,76 0,00 221.228,72 0,00 16.881,02 0,00 565.064,71
74. MIRO KOJČIN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 180,72 0,00 9.090,65 547.203,87 0,00 0,00 0,00 556.475,24
75. JURE PUŠKARIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 KARLOVAC 468.000,02 0,00 -85,97 88.287,54 0,00 0,00 0,00 556.201,59
76. LIVIO BIŠĆAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1978 DUGA RESA 6.807,90 0,00 36.609,33 506.655,74 0,00 0,00 0,00 550.072,97
77. DUBRAVKO JURATOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 78.061,46 0,00 15.020,34 456.769,13 0,00 0,00 0,00 549.850,93
78. RAMADAN TAIRI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 7.631,56 0,00 0,00 540.127,57 0,00 0,00 0,00 547.759,13
79. DUŠANKA GVOZDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 17.038,86 0,00 137,73 528.947,57 0,00 0,00 0,00 546.124,16
80. JOSIP KOS KARLOVAČKA,SLUNJ 1973 SLUNJ 59.067,47 0,00 -610,91 483.896,12 0,00 0,00 0,00 542.352,68
81. MIRJANA PISK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 538.075,50 0,00 0,00 0,00 538.075,50
82. SAŠA LAZAREVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC 55.640,55 0,00 99.738,84 379.685,69 0,00 0,00 0,00 535.065,08
83. DAVOR GORŠĆAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 MAHIĆNO 0,00 0,00 0,00 530.149,11 0,00 0,00 0,00 530.149,11
84. NENAD JOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 185.103,40 -2.297,04 0,52 340.869,29 0,00 0,00 0,00 523.676,17
85. MILKA MILOŠEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 29.153,72 0,00 24.980,41 467.054,66 0,00 0,00 0,00 521.188,79
86. KATICA CRLJENICA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 170.952,92 0,00 3.491,87 346.506,15 0,00 0,00 0,00 520.950,94
87. IRFAN SALI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 208.352,21 0,00 0,00 308.963,62 0,00 0,00 0,00 517.315,83
88. MARIJAN PROTULIPAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1954 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 515.781,50 0,00 0,00 0,00 515.781,50
89. LJUBICA JAKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 POLICE PIRIŠĆE 284.359,09 0,00 84.209,89 145.981,00 0,00 0,00 0,00 514.549,98
90. BRANKA LATKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -438,48 514.593,59 0,00 0,00 0,00 514.155,11
91. ANITA KUČINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC 1.853,44 0,00 7.938,07 499.957,66 0,00 0,00 0,00 509.749,17
92. ŠTEFICA HRESTAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC -0,02 0,00 4.973,70 503.039,70 0,00 0,00 0,00 508.013,38
93. MIJO STOJKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 101.457,78 0,00 11.604,21 391.026,11 0,00 0,00 0,00 504.088,10
94. VESNA VUCELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 125.857,03 0,00 118.105,28 258.704,46 0,00 0,00 0,00 502.666,77
95. MILKA VOJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 68.394,70 0,00 13.749,22 416.901,07 0,00 0,00 0,00 499.044,99
96. EUGEN GRGURIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 0,00 0,00 114,08 492.705,39 0,00 0,00 0,00 492.819,47
97. NADA DROPULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 490.283,36 0,00 0,00 0,00 490.283,36
98. MILICA SKUKAN KARLOVAČKA,KRNJAK 1951 KRNJAK 16.768,61 0,00 0,00 466.928,38 0,00 0,00 0,00 483.696,99
99. MLADEN GRDIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1954 OGULIN -0,01 0,00 192,01 478.901,43 0,00 0,00 0,00 479.093,43
100. BISERKA BIŠĆAN KARLOVAČKA,BARILOVIĆ 1970 CEROVAC BARILOVIĆKI 62.764,83 0,00 1.595,29 411.287,25 0,00 0,00 0,00 475.647,37