OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.851.169,70 0,00 14.045.311,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19.896.481,31
2. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 3.146.535,11 -47.749,97 0,00 -3.715,17 0,00 0,00 0,00 3.095.069,97
3. BLAŽENKA FRANCETIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 1.301.331,85 0,00 60.849,40 871.518,55 0,00 0,00 0,00 2.233.699,80
4. GORAN PREMUŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1978 PRISELCI 1.153.818,93 2.145,34 327.462,78 538.578,48 0,00 0,00 0,00 2.022.005,53
5. MARIJAN ŽANIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1964 OŠTARIJE 348.078,95 0,00 535.946,42 685.913,69 0,00 0,00 0,00 1.569.939,06
6. BOŠKO DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 0,00 0,00 -94,33 1.538.770,40 0,00 0,00 0,00 1.538.676,07
7. ŽELJKO JURAJEVČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 175.995,86 0,00 18.490,70 1.338.770,05 0,00 0,00 0,00 1.533.256,61
8. RADOVAN RASTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 551.719,41 0,00 -772,93 841.326,01 0,00 0,00 0,00 1.392.272,49
9. ŽELJKO BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1975 ZDENAC 1.070.426,41 0,00 260.130,25 53.782,27 0,00 0,00 0,00 1.384.338,93
10. SVETOZAR POPOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 1.324.805,56 69,39 0,00 -13,11 0,00 0,00 0,00 1.324.861,84
11. PETAR ŠAJN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 561.154,25 0,00 669.204,51 67.838,37 0,00 0,00 0,00 1.298.197,13
12. ALOJZ VARDIJAN KARLOVAČKA,OZALJ 1955 ILOVAC 734.751,75 0,00 42.975,07 499.403,31 0,00 0,00 0,00 1.277.130,13
13. VESNA DUJMOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 208.121,21 0,00 35.188,11 888.325,09 0,00 0,00 0,00 1.131.634,41
14. RUŽA KOVAČ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1951 KUPLJENSKO 993.684,14 0,00 128.199,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.883,50
15. JURAJ FLANJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 11.945,36 0,00 1.432,12 1.091.716,22 0,00 0,00 0,00 1.105.093,70
16. MIROSLAV ŠTEFANAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1963 SLUNJ 116.831,04 0,00 41.817,20 942.992,99 0,00 0,00 0,00 1.101.641,23
17. DAN LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,OGULIN 1986 OGULIN 730.263,43 278.823,75 66.031,69 19.700,46 0,00 0,00 0,00 1.094.819,33
18. SLAVO MARKOVIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1960 GRABRK 18.870,44 0,00 1.407,04 1.063.164,56 0,00 0,00 0,00 1.083.442,04
19. MIRKO TOMAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1952 MREŽNIČKI VAROŠ 154.588,92 0,00 181.858,50 746.570,13 0,00 0,00 0,00 1.083.017,55
20. AZIZ BABIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1949 MIHOLJSKO 486.115,17 0,00 506.743,70 67.514,95 0,00 0,00 0,00 1.060.373,82
21. IVAN LESIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 ŠEKETINO BRDO 83.432,12 63.601,87 491,64 887.110,79 0,00 6.098,43 0,00 1.040.734,85
22. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 GORNJE TABORIŠTE 702.021,13 0,00 24.000,85 295.629,02 0,00 0,00 0,00 1.021.651,00
23. LJUBA ČADONIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1957 JOHI 380.597,09 12.129,42 44.321,22 555.755,36 0,00 0,00 0,00 992.803,09
24. IVAN MAGLIČIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1952 GORNJI ZVEČAJ 54.232,78 0,00 70.157,40 865.995,67 0,00 188,10 0,00 990.573,95
25. DRAGAN ŠKRTIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1973 GENERALSKI STOL 150.937,75 0,00 82.618,73 741.146,70 0,00 0,00 0,00 974.703,18
26. ILJMIASAN ASANI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 192.544,82 0,00 34.271,01 712.697,28 0,00 0,00 0,00 939.513,11
27. VALERIJA DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC -4.273,64 0,00 19.400,38 919.966,57 0,00 0,00 0,00 935.093,31
28. IVICA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 316.057,12 0,00 271.250,23 332.156,00 0,00 0,00 0,00 919.463,35
29. BORIS KOCANJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 904.108,62 0,00 0,00 0,00 904.108,62
30. GANI DEČAJ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 VOJNIĆ 0,00 0,00 253.129,19 649.340,55 0,00 0,00 0,00 902.469,74
31. IVAN JURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 169.042,79 0,00 27.192,63 699.370,10 0,00 0,00 0,00 895.605,52
32. SHKURTE MALOKI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 DUGA RESA 0,00 0,00 570.388,53 324.162,81 0,00 0,00 0,00 894.551,34
33. MLADEN BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1964 MREŽNIČKI VAROŠ 102.822,37 0,00 0,00 779.265,25 0,00 0,00 0,00 882.087,62
34. NENAD ADAM FRANUŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 433.226,90 0,00 -347,16 447.091,23 0,00 0,00 0,00 879.970,97
35. ŽELJKO MIKAN KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1972 SKUPICA 0,00 0,00 0,00 865.238,90 0,00 0,00 0,00 865.238,90
36. JOSIP GOLUB KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1969 VOJNIĆ 23.166,38 0,00 14.187,89 820.020,62 0,00 0,00 0,00 857.374,89
37. ZDRAVKO SERTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 62.560,09 0,00 -1.464,26 786.714,63 0,00 0,00 0,00 847.810,46
38. ROBERT MALOBABIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA 224.895,43 0,00 22.327,83 599.962,14 0,00 0,00 0,00 847.185,40
39. GORAN KURELAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1970 RAKOVICA 723.274,64 0,00 41.169,31 62.569,30 0,00 19.310,45 0,00 846.323,70
40. MILAN ŽIBRAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 361.582,78 73.243,06 12.073,27 357.718,98 0,00 0,00 0,00 804.618,09
41. IVO POPIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 36.564,18 0,00 24.480,51 718.366,20 0,00 18.983,33 0,00 798.394,22
42. BOJAN MADŽARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 180.157,05 0,00 287.927,25 314.340,81 0,00 0,00 0,00 782.425,11
43. ANTON CINDRIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1955 MREŽNIČKO DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 762.937,24 0,00 0,00 0,00 762.937,24
44. FRANJO NEJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 23.549,73 0,00 0,00 728.840,02 0,00 0,00 0,00 752.389,75
45. VESNA KADAK KARLOVAČKA,OZALJ 1969 VRHOVAC 274.987,29 0,00 10.415,18 428.116,78 0,00 22.917,86 0,00 736.437,11
46. IVICA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 CVITOVIĆ 75.954,25 0,00 28.031,66 629.131,80 0,00 0,00 0,00 733.117,71
47. ĐURO KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 3.136,95 0,00 17.389,08 710.215,06 0,00 0,00 0,00 730.741,09
48. PETAR CVITKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 40.629,24 0,00 416,68 678.697,98 0,00 0,00 0,00 719.743,90
49. ROBERT MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 339.446,12 0,00 167.943,28 186.691,81 0,00 0,00 0,00 694.081,21
50. VESNA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1965 CETINGRAD 228.001,53 0,00 255.164,70 206.453,15 0,00 0,00 0,00 689.619,38
51. ANTON MRAKOVČIĆ KARLOVAČKA,LASINJA 1940 LASINJA 86.974,65 0,00 28.886,61 573.128,51 0,00 0,00 0,00 688.989,77
52. ANTE NAZLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 CEROVAC VUKMANIĆKI 2.384,28 0,00 35.736,75 649.746,66 0,00 0,00 0,00 687.867,69
53. IVAN BENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 680.568,87 0,00 0,00 0,00 680.568,87
54. ANITA FRANJKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1969 OGULIN 277.280,35 0,00 184.817,58 215.569,41 0,00 0,00 0,00 677.667,34
55. MUJAGA ROŠIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1969 BOGOVOLJA 196.611,71 0,00 150.062,90 329.395,72 0,00 0,00 0,00 676.070,33
56. SNJEŽANA KLARIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1962 VOJNIĆ 115.991,01 0,00 -1,08 552.438,95 0,00 0,00 0,00 668.428,88
57. ŽELJKO POVRŽENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 143.274,04 0,00 26.705,02 491.588,06 0,00 4.183,26 0,00 665.750,38
58. ŽARKO ALEKSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 10.153,49 0,00 3.925,85 617.295,96 0,00 0,00 0,00 631.375,30
59. ŽELJKA LUKETIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1976 MREŽNIČKI VAROŠ 101.955,77 0,00 5.456,52 523.280,33 0,00 0,00 0,00 630.692,62
60. VESNA BERGER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 420.576,10 0,00 -247,26 207.927,60 0,00 0,00 0,00 628.256,44
61. LJILJANA KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 130.786,86 0,00 13.773,95 482.126,55 0,00 0,00 0,00 626.687,36
62. KATA ĐURASINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 121.742,05 0,00 13.412,16 482.594,65 0,00 8.466,80 0,00 626.215,66
63. KATARINA BLAŠKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 45.264,16 0,00 55.895,43 502.867,66 0,00 19.070,11 0,00 623.097,36
64. IVAN OZIMEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 109.603,15 0,00 23.249,12 486.185,61 0,00 0,00 0,00 619.037,88
65. DALIBOR LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 83.275,86 0,00 0,00 534.206,68 0,00 0,00 0,00 617.482,54
66. DAVORKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 CEROVAC VUKMANIĆKI -0,53 0,00 0,00 613.821,85 0,00 0,00 0,00 613.821,32
67. VESNA BOKULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 610.039,14 0,00 0,00 0,00 610.039,14
68. JELICA PAVLIČIĆ-ŠTEFANČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 43.750,14 0,00 3.040,90 561.073,35 0,00 0,00 0,00 607.864,39
69. JOSIP MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1953 OŠTARIJE 4.425,44 0,00 8.115,99 585.896,87 0,00 0,00 0,00 598.438,30
70. BORIS LUKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 JAŠKOVO 57.047,01 0,00 1.737,54 528.737,47 0,00 0,00 0,00 587.522,02
71. RAJKO VRANJEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 159.528,81 0,00 18.034,25 408.689,29 0,00 0,00 0,00 586.252,35
72. VLADIMIR LENARD KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 DUGA RESA 0,00 0,00 6.022,31 577.716,53 0,00 0,00 0,00 583.738,84
73. STJEPAN MLINAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1944 DUGA RESA 0,00 0,00 58.458,00 525.240,85 0,00 0,00 0,00 583.698,85
74. MIRJANA PARAZAJDER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 ZADOBARJE 0,00 0,00 0,00 581.753,05 0,00 0,00 0,00 581.753,05
75. ĐORĐE STOJAKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 103.794,18 0,00 50.804,81 426.812,03 0,00 0,00 0,00 581.411,02
76. VLADIMIR ROGULJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1969 MREŽNIČKI BRIG 59.635,27 0,00 304,64 515.281,04 0,00 0,00 0,00 575.220,95
77. BISERKA MUSULIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 181.727,65 0,00 59.327,62 317.750,26 0,00 0,00 0,00 558.805,53
78. JOZEF SLONKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KNEZ GORICA 291.863,64 30.942,38 0,00 218.643,16 0,00 16.662,24 0,00 558.111,42
79. MIRO KOJČIN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 178,16 0,00 8.976,76 540.583,77 0,00 0,00 0,00 549.738,69
80. JURE PUŠKARIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 KARLOVAC 462.167,15 0,00 -93,54 86.880,18 0,00 0,00 0,00 548.953,79
81. LIVIO BIŠĆAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1978 DUGA RESA 6.711,41 0,00 36.283,98 501.515,41 0,00 0,00 0,00 544.510,80
82. DUBRAVKO JURATOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 77.007,82 0,00 14.856,98 451.581,79 0,00 0,00 0,00 543.446,59
83. RAMADAN TAIRI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 7.569,75 0,00 0,00 535.263,03 0,00 0,00 0,00 542.832,78
84. DUŠANKA GVOZDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 16.848,12 0,00 137,73 523.051,30 0,00 0,00 0,00 540.037,15
85. JOSIP KOS KARLOVAČKA,SLUNJ 1973 SLUNJ 58.565,57 0,00 -610,91 479.364,56 0,00 0,00 0,00 537.319,22
86. MIRJANA PISK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 534.590,42 0,00 0,00 0,00 534.590,42
87. SAŠA LAZAREVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC 54.928,36 0,00 98.457,83 375.266,21 0,00 0,00 0,00 528.652,40
88. NENAD JOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 183.006,53 -2.297,04 0,51 336.922,15 0,00 0,00 0,00 517.632,15
89. MILKA MILOŠEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 28.875,61 0,00 24.794,31 463.650,96 0,00 0,00 0,00 517.320,88
90. KATICA CRLJENICA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 168.444,74 0,00 3.441,61 341.581,61 0,00 0,00 0,00 513.467,96
91. IRFAN SALI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 206.210,79 0,00 0,00 305.837,94 0,00 0,00 0,00 512.048,73
92. MARIJAN PROTULIPAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1954 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 511.117,56 0,00 0,00 0,00 511.117,56
93. BRANKA LATKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -438,48 509.918,70 0,00 0,00 0,00 509.480,22
94. LJUBICA JAKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 POLICE PIRIŠĆE 279.254,45 0,00 82.625,54 143.549,59 0,00 0,00 0,00 505.429,58
95. ANITA KUČINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC 1.836,14 0,00 7.841,13 494.770,87 0,00 0,00 0,00 504.448,14
96. ŠTEFICA HRESTAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC -0,02 0,00 4.912,17 497.639,80 0,00 0,00 0,00 502.551,95
97. MIJO STOJKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 100.432,14 0,00 11.480,57 386.841,25 0,00 0,00 0,00 498.753,96
98. VESNA VUCELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 124.287,88 0,00 116.524,83 255.817,63 0,00 0,00 0,00 496.630,34
99. MILKA VOJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 67.517,28 0,00 13.599,25 412.324,82 0,00 0,00 0,00 493.441,35
100. EUGEN GRGURIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 0,00 0,00 112,35 490.133,62 0,00 0,00 0,00 490.245,97