OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.202.086,55 0,00 12.230.841,22 0,00 0,00 0,00 0,00 17.432.927,77
2. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 2.686.518,34 -47.749,97 0,00 -3.715,17 0,00 0,00 0,00 2.635.053,20
3. SVETOZAR POPOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 2.502.589,36 835,66 0,00 -13,19 0,00 0,00 0,00 2.503.411,83
4. JELENA MILČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 LADVENJAK 441.898,43 0,00 1.805.506,84 133.117,51 0,00 0,00 0,00 2.380.522,78
5. BLAŽENKA FRANCETIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 1.150.004,22 0,00 53.352,96 759.559,16 0,00 0,00 0,00 1.962.916,34
6. ŽELJKO JURAJEVČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 700.396,19 0,00 16.358,83 1.189.465,55 0,00 0,00 0,00 1.906.220,57
7. BOŠKO DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 0,00 0,00 -94,33 1.381.432,21 0,00 0,00 0,00 1.381.337,88
8. ZDRAVKO SABLJAK KARLOVAČKA,OGULIN 1963 SABLJAK SELO 581.675,34 0,00 0,14 702.132,27 0,00 0,00 0,00 1.283.807,75
9. RADOVAN RASTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 483.898,66 0,00 -189,58 752.270,77 0,00 0,00 0,00 1.235.979,85
10. ŽELJKO BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1975 ZDENAC 949.188,03 0,00 222.043,80 47.177,37 0,00 0,00 0,00 1.218.409,20
11. VLADO BALGAVI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 17.493,57 0,00 709.138,00 458.527,90 0,00 0,00 0,00 1.185.159,47
12. PETAR ŠAJN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 514.567,00 0,00 600.552,13 61.699,55 0,00 0,00 0,00 1.176.818,68
13. NINO KARAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 88.614,05 0,00 152.090,26 798.432,61 0,00 0,00 0,00 1.039.136,92
14. ALOJZ VARDIJAN KARLOVAČKA,OZALJ 1955 ILOVAC 584.205,57 0,00 34.850,08 414.257,10 0,00 0,00 0,00 1.033.312,75
15. VESNA DUJMOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 168.773,24 0,00 30.922,24 804.935,57 0,00 0,00 0,00 1.004.631,05
16. SLAVO MARKOVIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1960 GRABRK 18.633,58 0,00 1.407,04 981.213,21 0,00 0,00 0,00 1.001.253,83
17. JURAJ FLANJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 10.105,42 0,00 1.327,10 987.880,69 0,00 0,00 0,00 999.313,21
18. RUŽA KOVAČ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1951 KUPLJENSKO 869.327,36 0,00 105.803,09 0,00 0,00 0,00 0,00 975.130,45
19. MIROSLAV ŠTEFANAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1963 SLUNJ 77.069,88 0,00 44.730,14 817.098,54 0,00 0,00 0,00 938.898,56
20. AZIZ BABIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1949 MIHOLJSKO 416.738,34 0,00 428.838,06 58.245,29 0,00 0,00 0,00 903.821,69
21. ISAK KURTIŠI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1951 DUGA RESA 79.058,15 0,00 67.892,83 690.127,45 0,00 63.032,96 0,00 900.111,39
22. IVAN MAGLIČIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1952 GORNJI ZVEČAJ 47.476,14 0,00 49.013,39 796.458,23 0,00 156,28 0,00 893.104,04
23. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 GORNJE TABORIŠTE 592.929,40 0,00 48.638,10 241.845,04 0,00 0,00 0,00 883.412,54
24. DRAGAN ŠKRTIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1973 GENERALSKI STOL 132.274,75 0,00 73.489,98 644.978,54 0,00 0,00 0,00 850.743,27
25. LJUBA ČADONIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1957 JOHI 320.904,34 10.601,36 37.670,06 480.236,83 0,00 0,00 0,00 849.412,59
26. ILJMIASAN ASANI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 169.907,36 0,00 30.527,34 633.778,45 0,00 0,00 0,00 834.213,15
27. VALERIJA DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC -4.273,64 0,00 17.035,53 814.797,13 0,00 0,00 0,00 827.559,02
28. IVAN LESIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 ŠEKETINO BRDO 0,00 0,00 0,00 820.813,70 0,00 0,00 0,00 820.813,70
29. BORIS KOCANJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 811.904,61 0,00 0,00 0,00 811.904,61
30. GANI DEČAJ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 VOJNIĆ 0,00 0,00 224.384,83 584.047,45 0,00 0,00 0,00 808.432,28
31. SHKURTE MALOKI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 DUGA RESA 0,00 0,00 515.325,58 293.008,79 0,00 0,00 0,00 808.334,37
32. ZDRAVKO SERTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 56.656,34 0,00 -1.464,26 730.092,50 0,00 0,00 0,00 785.284,58
33. IVAN JURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 145.519,36 0,00 23.420,22 604.950,63 0,00 0,00 0,00 773.890,21
34. ŽELJKO MIKAN KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1972 SKUPICA 10.737,53 0,00 3.219,31 758.209,14 0,00 0,00 0,00 772.165,98
35. MLADEN BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1964 MREŽNIČKI VAROŠ 87.212,48 0,00 0,00 681.001,01 0,00 0,00 0,00 768.213,49
36. GORAN KURELAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1970 RAKOVICA 635.037,30 0,00 40.102,31 52.550,60 0,00 16.553,83 0,00 744.244,04
37. ROBERT MALOBABIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA 201.669,63 0,00 19.375,94 518.896,74 0,00 0,00 0,00 739.942,31
38. ANGJELKO LEDER KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1941 GORNJI ZVEČAJ 103.608,80 0,00 470.428,48 164.238,04 0,00 0,00 0,00 738.275,32
39. JOSIP GOLUB KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1969 VOJNIĆ 19.337,34 0,00 11.986,51 706.005,71 0,00 0,00 0,00 737.329,56
40. VESNA KADAK KARLOVAČKA,OZALJ 1969 VRHOVAC 241.799,48 0,00 84.180,15 376.246,87 0,00 19.957,79 0,00 722.184,29
41. JOSIP TARIBA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 44.390,72 0,00 30.935,69 628.909,73 0,00 0,00 0,00 704.236,14
42. PAVE MEDVED KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 BELAVIĆI 0,00 0,00 2.379,04 699.799,43 0,00 0,00 0,00 702.178,47
43. ANTON CINDRIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1955 MREŽNIČKO DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 697.004,11 0,00 519,18 0,00 697.523,29
44. ZDRAVKO SABLJAK KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1946 JOSIPDOL 0,00 0,00 38.858,56 652.831,13 0,00 0,00 0,00 691.689,69
45. MIRKO TOMAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1952 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 682.035,05 0,00 0,00 0,00 682.035,05
46. MILAN ŽIBRAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 311.334,59 63.061,69 10.075,12 280.459,61 0,00 0,00 0,00 664.931,01
47. ĐURO KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 15.375,26 0,00 15.404,42 632.780,74 0,00 0,00 0,00 663.560,42
48. BOJAN MADŽARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 151.144,08 0,00 240.530,93 264.537,34 0,00 0,00 0,00 656.212,35
49. VESNA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1965 CETINGRAD 225.630,08 0,00 216.678,01 205.259,05 0,00 0,00 0,00 647.567,14
50. FRANJO NEJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 18.779,95 0,00 0,00 614.940,44 0,00 0,00 0,00 633.720,39
51. ROBERT MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 300.859,52 0,00 152.659,88 164.899,69 0,00 0,00 0,00 618.419,09
52. IVICA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 CVITOVIĆ 66.544,64 0,00 12.981,95 536.381,99 0,00 0,00 0,00 615.908,58
53. HIKMETE ŠEHAJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1981 SLUNJ -4,42 0,00 327.808,74 283.237,15 0,00 0,00 0,00 611.041,47
54. IRENA PAJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 BELAVIĆI 0,00 0,00 10.282,29 599.472,00 0,00 0,00 0,00 609.754,29
55. LJILJANA KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 154.155,03 0,00 31.349,20 423.431,34 0,00 0,00 0,00 608.935,57
56. ŽELJKO POVRŽENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 129.532,57 0,00 23.993,20 444.246,97 0,00 3.764,67 0,00 601.537,41
57. IVAN BENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 598.444,41 0,00 0,00 0,00 598.444,41
58. MUJAGA ROŠIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1969 BOGOVOLJA 173.486,32 0,00 131.086,65 291.795,03 0,00 0,00 0,00 596.368,00
59. VLADIMIR ROGULJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1969 MREŽNIČKI BRIG 50.084,51 0,00 1.103,50 542.219,72 0,00 0,00 0,00 593.407,73
60. MILICA SKUKAN KARLOVAČKA,KRNJAK 1951 KRNJAK 35.486,19 0,00 7.802,37 550.073,97 0,00 0,00 0,00 593.362,53
61. SNJEŽANA KLARIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1962 VOJNIĆ 102.213,61 0,00 -1,08 488.972,90 0,00 0,00 0,00 591.185,43
62. ANITA FRANJKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1969 OGULIN 237.987,22 0,00 161.994,79 189.996,06 0,00 0,00 0,00 589.978,07
63. ŽARKO ALEKSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 9.021,62 0,00 3.511,17 569.079,73 0,00 0,00 0,00 581.612,52
64. DUŠANKA GVOZDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 22.724,52 0,00 1.974,38 553.358,68 0,00 0,00 0,00 578.057,58
65. JELICA PAVLIČIĆ-ŠTEFANČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 36.016,24 0,00 6.280,85 525.654,39 0,00 0,00 0,00 567.951,48
66. KEMAL IMERI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1940 KARLOVAC 0,00 0,00 125,62 567.413,39 0,00 0,00 0,00 567.539,01
67. VESNA BOKULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 566.784,59 0,00 0,00 0,00 566.784,59
68. VESNA BERGER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 375.992,00 0,00 -247,26 187.289,62 0,00 0,00 0,00 563.034,36
69. ŽELJKA LUKETIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1976 MREŽNIČKI VAROŠ 91.090,28 0,00 4.765,05 464.668,81 0,00 0,00 0,00 560.524,14
70. RAJKO VRANJEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 154.584,12 0,00 21.072,07 379.715,62 0,00 0,00 0,00 555.371,81
71. KATA ĐURASINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 101.959,75 0,00 11.467,70 432.787,66 0,00 7.422,44 0,00 553.637,55
72. IVAN OZIMEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 95.098,42 0,00 20.224,57 432.429,80 0,00 0,00 0,00 547.752,79
73. DALIBOR LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 72.722,26 0,00 0,00 473.862,35 0,00 0,00 0,00 546.584,61
74. DAVORKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 CEROVAC VUKMANIĆKI -0,53 0,00 0,00 540.802,30 0,00 0,00 0,00 540.801,77
75. JOSIP MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1953 OŠTARIJE 3.588,75 0,00 6.581,57 525.592,59 0,00 0,00 0,00 535.762,91
76. STJEPAN MLINAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1944 DUGA RESA 0,00 0,00 68.121,08 464.238,92 0,00 0,00 0,00 532.360,00
77. MIRJANA PARAZAJDER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 ZADOBARJE 0,00 0,00 0,00 528.222,99 0,00 0,00 0,00 528.222,99
78. VLADIMIR LENARD KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 DUGA RESA 0,00 0,00 5.183,96 507.838,64 0,00 0,00 0,00 513.022,60
79. ĐORĐE STOJAKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 84.908,17 0,00 53.167,32 364.833,65 0,00 0,00 0,00 502.909,14
80. BORIS LUKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 JAŠKOVO 47.613,08 0,00 1.662,25 451.046,13 0,00 0,00 0,00 500.321,46
81. TOMISLAV TUREK KARLOVAČKA,SLUNJ 1962 TOČAK 29.673,78 0,00 94,04 467.554,69 0,00 0,00 0,00 497.322,51
82. GORAN MAGDIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1974 OGULIN 131.350,38 0,00 125.588,01 238.574,31 0,00 0,00 0,00 495.512,70
83. BORIS TOFFOLON KARLOVAČKA,KARLOVAC 1947 KARLOVAC 0,00 0,00 2.755,54 490.245,59 0,00 0,00 0,00 493.001,13
84. IVANKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1963 OTOK OŠTARIJSKI 43.547,91 0,00 575,09 447.392,58 0,00 0,00 0,00 491.515,58
85. MIRJANA PISK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 490.351,57 0,00 0,00 0,00 490.351,57
86. BISERKA MUSULIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 156.015,92 0,00 60.233,04 272.975,47 0,00 0,00 0,00 489.224,43
87. LIVIO BIŠĆAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1978 DUGA RESA 5.486,54 0,00 32.154,03 436.265,25 0,00 0,00 0,00 473.905,82
88. JOSIP KOS KARLOVAČKA,SLUNJ 1973 SLUNJ 52.194,55 0,00 -610,91 421.841,88 0,00 0,00 0,00 473.425,52
89. JOZEF SLONKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KNEZ GORICA 246.035,36 26.151,99 0,00 185.822,71 0,00 13.885,04 0,00 471.895,10
90. DUBRAVKO JURATOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 73.292,47 0,00 12.783,37 385.735,89 0,00 0,00 0,00 471.811,73
91. DANICA GORŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -957,60 471.292,84 0,00 0,00 0,00 470.335,24
92. MIRO KOJČIN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 145,70 0,00 10.126,31 456.549,99 0,00 0,00 0,00 466.822,00
93. KATICA FRKETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 GORNJE STATIVE 0,00 0,00 232,51 464.618,54 0,00 0,00 0,00 464.851,05
94. KATARINA BLAŠKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 1.844,78 0,00 1.350,39 459.334,60 0,00 0,00 0,00 462.529,77
95. BRANKA LATKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -438,48 458.112,44 0,00 0,00 0,00 457.673,96
96. ŽELIMIR BARKOVIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1956 DRAGANIĆ 62.019,22 0,00 19.456,30 372.130,84 0,00 0,00 0,00 453.606,36
97. MARIJAN PROTULIPAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1954 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 451.914,61 0,00 0,00 0,00 451.914,61
98. ANITA FUČEK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 44.664,38 0,00 217,11 406.344,21 0,00 0,00 0,00 451.225,70
99. MARIN KOVAČEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 120.403,68 0,00 131.507,49 191.756,26 0,00 6.488,01 0,00 450.155,44
100. IRFAN SALI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 179.028,08 0,00 0,00 266.161,38 0,00 0,00 0,00 445.189,46