OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.737.960,11 0,00 13.729.472,22 0,00 0,00 0,00 0,00 19.467.432,33
2. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 3.066.301,46 -47.749,97 0,00 -3.715,17 0,00 0,00 0,00 3.014.836,32
3. BLAŽENKA FRANCETIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 1.274.938,09 0,00 59.541,91 851.991,18 0,00 0,00 0,00 2.186.471,18
4. GORAN PREMUŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1978 PRISELCI 1.130.808,03 2.107,13 321.119,67 527.310,01 0,00 0,00 0,00 1.981.344,84
5. MARIJAN ŽANIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1964 OŠTARIJE 340.832,08 0,00 524.521,33 670.701,11 0,00 0,00 0,00 1.536.054,52
6. BOŠKO DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 0,00 0,00 -94,33 1.511.328,33 0,00 0,00 0,00 1.511.234,00
7. ŽELJKO JURAJEVČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 172.399,54 0,00 18.118,87 1.312.814,13 0,00 0,00 0,00 1.503.332,54
8. RADOVAN RASTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 539.836,65 0,00 -772,93 826.047,66 0,00 0,00 0,00 1.365.111,38
9. ŽELJKO BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1975 ZDENAC 1.049.280,67 0,00 253.487,41 52.630,25 0,00 0,00 0,00 1.355.398,33
10. SVETOZAR POPOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 1.300.654,70 69,39 0,00 -13,12 0,00 0,00 0,00 1.300.710,97
11. PETAR ŠAJN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 553.028,75 0,00 656.990,28 66.767,67 0,00 0,00 0,00 1.276.786,70
12. ALOJZ VARDIJAN KARLOVAČKA,OZALJ 1955 ILOVAC 708.541,66 0,00 41.557,95 484.552,56 0,00 0,00 0,00 1.234.652,17
13. VESNA DUJMOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 201.258,35 0,00 34.444,09 873.780,75 0,00 0,00 0,00 1.109.483,19
14. RUŽA KOVAČ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1951 KUPLJENSKO 971.994,50 0,00 124.293,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096.287,62
15. JURAJ FLANJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 11.624,46 0,00 1.413,81 1.073.605,72 0,00 0,00 0,00 1.086.643,99
16. MIROSLAV ŠTEFANAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1963 SLUNJ 112.926,48 0,00 40.710,03 921.433,78 0,00 0,00 0,00 1.075.070,29
17. SLAVO MARKOVIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1960 GRABRK 20.192,56 0,00 1.407,04 1.048.871,05 0,00 0,00 0,00 1.070.470,65
18. DAN LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,OGULIN 1986 RIBARIĆI 711.257,19 269.244,85 63.849,67 18.940,67 0,00 0,00 0,00 1.063.292,38
19. MIRKO TOMAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1952 MREŽNIČKI VAROŠ 148.991,46 0,00 175.273,65 735.314,28 0,00 0,00 0,00 1.059.579,39
20. AZIZ BABIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1949 MIHOLJSKO 474.014,84 0,00 493.155,81 65.898,19 0,00 0,00 0,00 1.033.068,84
21. IVAN LESIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 ŠEKETINO BRDO 80.411,15 61.298,93 473,84 875.547,61 0,00 5.848,09 0,00 1.023.579,62
22. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 GORNJE TABORIŠTE 684.581,10 0,00 28.631,82 285.363,63 0,00 0,00 0,00 998.576,55
23. IVAN MAGLIČIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1952 GORNJI ZVEČAJ 56.559,65 0,00 70.671,54 856.918,49 0,00 182,55 0,00 984.332,23
24. LJUBA ČADONIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1957 JOHI 370.185,80 11.862,90 43.161,16 542.583,82 0,00 0,00 0,00 967.793,68
25. DRAGAN ŠKRTIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1973 GENERALSKI STOL 147.682,65 0,00 81.026,55 724.373,59 0,00 0,00 0,00 953.082,79
26. ILJMIASAN ASANI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 188.596,52 0,00 33.618,05 698.932,69 0,00 0,00 0,00 921.147,26
27. VALERIJA DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC -4.273,64 0,00 18.987,91 901.623,47 0,00 0,00 0,00 916.337,74
28. IVICA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 313.829,94 0,00 267.763,00 325.071,65 0,00 0,00 0,00 906.664,59
29. BORIS KOCANJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 888.667,21 0,00 0,00 0,00 888.667,21
30. GANI DEČAJ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 VOJNIĆ 0,00 0,00 248.888,91 637.952,45 0,00 0,00 0,00 886.841,36
31. SHKURTE MALOKI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 DUGA RESA 0,00 0,00 560.784,75 318.729,08 0,00 0,00 0,00 879.513,83
32. IVAN JURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 164.939,96 0,00 26.534,68 682.901,94 0,00 0,00 0,00 874.376,58
33. MLADEN BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1964 MREŽNIČKI VAROŠ 100.099,78 0,00 0,00 762.126,52 0,00 0,00 0,00 862.226,30
34. ŽELJKO MIKAN KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1972 SKUPICA 0,00 0,00 0,00 846.571,33 0,00 0,00 0,00 846.571,33
35. ZDRAVKO SERTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 61.530,39 0,00 -1.464,26 777.660,10 0,00 0,00 0,00 837.726,23
36. JOSIP GOLUB KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1969 VOJNIĆ 22.498,54 0,00 13.803,94 800.134,76 0,00 0,00 0,00 836.437,24
37. GORAN KURELAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1970 RAKOVICA 712.390,02 0,00 39.771,77 60.821,89 0,00 18.829,66 0,00 831.813,34
38. ROBERT MALOBABIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA 220.844,52 0,00 21.812,98 585.823,16 0,00 0,00 0,00 828.480,66
39. IVO POPIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 35.358,46 0,00 23.674,23 707.329,81 0,00 18.628,82 0,00 784.991,32
40. BOJAN MADŽARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 175.096,76 0,00 279.660,64 305.654,35 0,00 0,00 0,00 760.411,75
41. MILAN ŽIBRAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 352.818,76 71.467,28 11.724,76 319.710,39 0,00 0,00 0,00 755.721,19
42. ANTON CINDRIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1955 MREŽNIČKO DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 751.437,55 0,00 0,00 0,00 751.437,55
43. FRANJO NEJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 22.717,81 0,00 0,00 707.404,53 0,00 0,00 0,00 730.122,34
44. ĐURO KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 7.661,13 0,00 17.012,18 696.709,40 0,00 0,00 0,00 721.382,71
45. VESNA KADAK KARLOVAČKA,OZALJ 1969 VRHOVAC 269.198,85 0,00 10.179,78 419.069,88 0,00 22.401,58 0,00 720.850,09
46. IVICA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 CVITOVIĆ 73.270,05 0,00 27.830,28 613.195,64 0,00 0,00 0,00 714.295,97
47. VESNA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1965 CETINGRAD 260.406,99 0,00 249.198,38 202.162,77 0,00 0,00 0,00 711.768,14
48. PETAR CVITKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 39.746,40 0,00 404,72 664.960,84 0,00 0,00 0,00 705.111,96
49. ROBERT MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 332.716,05 0,00 165.277,64 182.890,96 0,00 0,00 0,00 680.884,65
50. ANTON MRAKOVČIĆ KARLOVAČKA,LASINJA 1940 LASINJA 85.505,23 0,00 28.453,11 563.346,42 0,00 0,00 0,00 677.304,76
51. IVAN BENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 666.245,17 0,00 0,00 0,00 666.245,17
52. MUJAGA ROŠIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1969 BOGOVOLJA 192.578,31 0,00 146.753,17 322.837,61 0,00 0,00 0,00 662.169,09
53. ANITA FRANJKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1969 OGULIN 270.427,05 0,00 180.836,96 210.413,27 0,00 0,00 0,00 661.677,28
54. SNJEŽANA KLARIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1962 VOJNIĆ 113.588,03 0,00 -1,08 541.369,54 0,00 0,00 0,00 654.956,49
55. ŽELJKO POVRŽENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 140.877,33 0,00 26.232,04 483.331,09 0,00 4.110,25 0,00 654.550,71
56. LJILJANA KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 141.317,12 0,00 15.846,40 471.889,22 0,00 0,00 0,00 629.052,74
57. ŽARKO ALEKSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 9.956,07 0,00 3.853,52 612.213,37 0,00 0,00 0,00 626.022,96
58. RAJKO VRANJEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 177.842,96 0,00 24.535,11 423.398,78 0,00 0,00 0,00 625.776,85
59. ŽELJKA LUKETIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1976 MREŽNIČKI VAROŠ 100.060,66 0,00 5.335,93 513.057,60 0,00 0,00 0,00 618.454,19
60. VESNA BERGER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 412.799,98 0,00 -247,26 204.328,03 0,00 0,00 0,00 616.880,75
61. KATARINA BLAŠKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 43.643,65 0,00 53.885,04 495.274,87 0,00 18.379,60 0,00 611.183,16
62. KATA ĐURASINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 118.291,73 0,00 13.073,02 471.152,94 0,00 8.284,65 0,00 610.802,34
63. IVAN OZIMEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 107.073,31 0,00 22.721,60 476.809,80 0,00 0,00 0,00 606.604,71
64. DALIBOR LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 81.435,15 0,00 0,00 523.681,76 0,00 0,00 0,00 605.116,91
65. VESNA BOKULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 602.494,91 0,00 0,00 0,00 602.494,91
66. DAVORKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 CEROVAC VUKMANIĆKI -0,53 0,00 0,00 601.086,20 0,00 0,00 0,00 601.085,67
67. JELICA PAVLIČIĆ-ŠTEFANČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 42.401,24 0,00 6.909,82 546.428,63 0,00 0,00 0,00 595.739,69
68. JOSIP MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1953 OŠTARIJE 4.279,51 0,00 7.848,37 575.378,93 0,00 0,00 0,00 587.506,81
69. MIRJANA PARAZAJDER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 ZADOBARJE 0,00 0,00 0,00 572.416,62 0,00 0,00 0,00 572.416,62
70. BORIS LUKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 JAŠKOVO 55.401,59 0,00 1.724,40 515.186,98 0,00 0,00 0,00 572.312,97
71. STJEPAN MLINAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1944 DUGA RESA 0,00 0,00 56.939,42 514.601,23 0,00 0,00 0,00 571.540,65
72. VLADIMIR LENARD KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 DUGA RESA 0,00 0,00 5.876,09 565.528,81 0,00 0,00 0,00 571.404,90
73. ĐORĐE STOJAKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 100.500,18 0,00 49.075,43 413.891,16 0,00 0,00 0,00 563.466,77
74. VLADIMIR ROGULJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1969 MREŽNIČKI BRIG 57.938,44 0,00 295,17 500.987,49 0,00 0,00 0,00 559.221,10
75. BISERKA MUSULIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 177.243,16 0,00 61.013,39 309.940,88 0,00 0,00 0,00 548.197,43
76. JOZEF SLONKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KNEZ GORICA 283.513,48 30.106,86 0,00 212.918,74 0,00 16.177,86 0,00 542.716,94
77. DUBRAVKO JURATOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 80.526,94 0,00 14.495,31 440.097,13 0,00 0,00 0,00 535.119,38
78. MIRO KOJČIN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 172,49 0,00 8.724,60 525.927,06 0,00 0,00 0,00 534.824,15
79. LIVIO BIŠĆAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1978 DUGA RESA 6.497,78 0,00 35.563,66 490.134,83 0,00 0,00 0,00 532.196,27
80. RAMADAN TAIRI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 7.432,89 0,00 0,00 524.493,04 0,00 0,00 0,00 531.925,93
81. DUŠANKA GVOZDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 16.425,83 0,00 1.305,73 509.997,07 0,00 0,00 0,00 527.728,63
82. MIRJANA PISK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 526.874,52 0,00 0,00 0,00 526.874,52
83. JOSIP KOS KARLOVAČKA,SLUNJ 1973 SLUNJ 57.454,36 0,00 -610,91 469.331,75 0,00 0,00 0,00 526.175,20
84. ISMAIL IDRIZI KARLOVAČKA,SLUNJ 1956 SLUNJ -5,58 0,00 921,86 520.163,60 0,00 0,00 0,00 521.079,88
85. SAŠA LAZAREVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC 53.351,59 0,00 95.621,68 360.522,30 0,00 0,00 0,00 509.495,57
86. MILKA MILOŠEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 28.259,88 0,00 24.382,30 456.115,24 0,00 0,00 0,00 508.757,42
87. NENAD JOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 178.364,11 -2.297,04 0,50 328.183,26 0,00 0,00 0,00 504.250,83
88. JURE PUŠKARIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 KARLOVAC 449.253,29 0,00 -81,52 52.645,63 0,00 0,00 0,00 501.817,40
89. MARIJAN PROTULIPAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1954 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 500.791,70 0,00 0,00 0,00 500.791,70
90. IRFAN SALI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 201.469,72 0,00 0,00 298.917,79 0,00 0,00 0,00 500.387,51
91. BRANKA LATKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -438,48 499.568,58 0,00 0,00 0,00 499.130,10
92. KATICA CRLJENICA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 162.891,67 0,00 3.330,33 330.678,79 0,00 0,00 0,00 496.900,79
93. ANITA KUČINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC 1.797,83 0,00 7.626,49 483.287,44 0,00 0,00 0,00 492.711,76
94. ŠTEFICA HRESTAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC -0,02 0,00 4.775,93 485.684,53 0,00 0,00 0,00 490.460,44
95. MIJO STOJKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 98.161,39 0,00 11.206,85 377.576,04 0,00 0,00 0,00 486.944,28
96. EUGEN GRGURIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 0,00 0,00 108,52 483.879,84 0,00 0,00 0,00 483.988,36
97. VESNA VUCELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 120.813,82 0,00 113.025,75 249.426,27 0,00 0,00 0,00 483.265,84
98. GORAN MAGDIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1974 OGULIN 68.402,36 0,00 142.105,64 271.174,93 0,00 0,00 0,00 481.682,93
99. MIRA BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1960 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 333,58 480.713,69 0,00 0,00 0,00 481.047,27
100. MILKA VOJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 65.574,68 0,00 13.267,21 402.193,13 0,00 0,00 0,00 481.035,02