OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.585.933,28 0,00 13.304.232,18 0,00 0,00 0,00 0,00 18.890.165,46
2. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 2.958.557,34 -47.749,97 0,00 -3.715,17 0,00 0,00 0,00 2.907.092,20
3. JELENA MILČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 LADVENJAK 477.105,18 0,00 1.967.707,43 144.965,18 0,00 0,00 0,00 2.589.777,79
4. BLAŽENKA FRANCETIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 1.239.494,47 0,00 57.786,11 825.768,30 0,00 0,00 0,00 2.123.048,88
5. GORAN PREMUŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1978 PRISELCI 1.099.907,17 2.055,82 312.601,63 512.177,83 0,00 0,00 0,00 1.926.742,45
6. MARIJAN ŽANIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1964 OŠTARIJE 331.100,40 0,00 509.178,81 650.272,46 0,00 0,00 0,00 1.490.551,67
7. BOŠKO DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 0,00 0,00 -94,33 1.474.476,93 0,00 0,00 0,00 1.474.382,60
8. ŽELJKO JURAJEVČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 167.570,12 0,00 17.619,55 1.277.820,24 0,00 0,00 0,00 1.463.009,91
9. RADOVAN RASTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 523.879,54 0,00 -772,93 805.530,64 0,00 0,00 0,00 1.328.637,25
10. ŽELJKO BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1975 ZDENAC 1.020.884,48 0,00 244.566,89 51.083,28 0,00 0,00 0,00 1.316.534,65
11. SVETOZAR POPOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 1.268.223,01 69,39 0,00 -13,14 0,00 0,00 0,00 1.268.279,26
12. PETAR ŠAJN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 542.117,19 0,00 642.512,54 65.329,85 0,00 0,00 0,00 1.249.959,58
13. ALOJZ VARDIJAN KARLOVAČKA,OZALJ 1955 ILOVAC 673.344,69 0,00 39.654,94 464.609,80 0,00 0,00 0,00 1.177.609,43
14. VESNA DUJMOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 192.042,35 0,00 33.444,94 854.249,44 0,00 0,00 0,00 1.079.736,73
15. RUŽA KOVAČ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1951 KUPLJENSKO 942.867,93 0,00 119.047,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.061.915,45
16. JURAJ FLANJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 11.193,51 0,00 1.389,21 1.049.285,52 0,00 0,00 0,00 1.061.868,24
17. SLAVO MARKOVIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1960 GRABRK 19.750,28 0,00 1.407,04 1.029.676,59 0,00 0,00 0,00 1.050.833,91
18. MIROSLAV ŠTEFANAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1963 SLUNJ 107.683,12 0,00 39.223,23 891.833,95 0,00 0,00 0,00 1.038.740,30
19. MIRKO TOMAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1952 MREŽNIČKI VAROŠ 141.474,75 0,00 166.430,99 720.199,01 0,00 0,00 0,00 1.028.104,75
20. AZIZ BABIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1949 MIHOLJSKO 457.765,55 0,00 474.908,93 63.727,07 0,00 0,00 0,00 996.401,55
21. IVAN LESIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 ŠEKETINO BRDO 76.354,36 58.206,36 449,93 860.019,66 0,00 0,00 0,00 995.030,31
22. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 GORNJE TABORIŠTE 661.161,26 0,00 36.636,49 271.578,41 0,00 0,00 0,00 969.376,16
23. ISAK KURTIŠI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1951 DUGA RESA 84.234,86 0,00 72.416,90 738.267,71 0,00 68.094,56 0,00 963.014,03
24. IVAN MAGLIČIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1952 GORNJI ZVEČAJ 53.982,67 0,00 67.377,92 839.765,97 0,00 175,10 0,00 961.301,66
25. LJUBA ČADONIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1957 JOHI 356.204,70 11.505,00 41.603,34 524.896,05 0,00 0,00 0,00 934.209,09
26. DRAGAN ŠKRTIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1973 GENERALSKI STOL 143.311,44 0,00 78.888,43 701.849,27 0,00 0,00 0,00 924.049,14
27. ILJMIASAN ASANI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 183.294,42 0,00 32.741,22 680.448,49 0,00 0,00 0,00 896.484,13
28. VALERIJA DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC -4.273,64 0,00 18.434,02 876.990,92 0,00 0,00 0,00 891.151,30
29. IVICA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 303.793,37 0,00 259.345,70 315.558,23 0,00 0,00 0,00 878.697,30
30. BORIS KOCANJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 867.931,26 0,00 0,00 0,00 867.931,26
31. GANI DEČAJ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 VOJNIĆ 0,00 0,00 241.809,66 622.659,65 0,00 0,00 0,00 864.469,31
32. SHKURTE MALOKI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 DUGA RESA 0,00 0,00 547.888,03 311.432,26 0,00 0,00 0,00 859.320,29
33. IVAN JURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 159.430,35 0,00 25.651,11 660.787,24 0,00 0,00 0,00 845.868,70
34. ŽELJKO MIKAN KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1972 SKUPICA 11.580,65 0,00 3.478,68 821.503,06 0,00 0,00 0,00 836.562,39
35. MLADEN BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1964 MREŽNIČKI VAROŠ 96.443,66 0,00 0,00 739.111,30 0,00 0,00 0,00 835.554,96
36. ZDRAVKO SERTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 60.147,63 0,00 -1.464,26 762.408,88 0,00 0,00 0,00 821.092,25
37. GORAN KURELAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1970 RAKOVICA 695.991,81 0,00 37.895,05 58.475,33 0,00 18.184,01 0,00 810.546,20
38. JOSIP GOLUB KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1969 VOJNIĆ 21.601,71 0,00 13.288,34 773.430,43 0,00 0,00 0,00 808.320,48
39. ROBERT MALOBABIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA 215.404,62 0,00 21.121,59 566.836,19 0,00 0,00 0,00 803.362,40
40. ANGJELKO LEDER KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1941 GORNJI ZVEČAJ 111.514,43 0,00 495.756,92 174.734,56 0,00 0,00 0,00 782.005,91
41. IVO POPIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 33.739,33 0,00 22.591,49 692.509,31 0,00 18.152,77 0,00 766.992,90
42. ANTON CINDRIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1955 MREŽNIČKO DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 735.994,83 0,00 0,00 0,00 735.994,83
43. BOJAN MADŽARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 168.301,41 0,00 268.559,58 293.989,50 0,00 0,00 0,00 730.850,49
44. MILAN ŽIBRAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 341.049,74 69.082,62 11.256,76 308.574,98 0,00 0,00 0,00 729.964,10
45. ĐURO KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 17.042,91 0,00 16.506,06 678.572,90 0,00 0,00 0,00 712.121,87
46. FRANJO NEJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 21.600,64 0,00 0,00 678.619,26 0,00 0,00 0,00 700.219,90
47. VESNA KADAK KARLOVAČKA,OZALJ 1969 VRHOVAC 261.425,67 0,00 9.863,66 406.921,04 0,00 21.708,28 0,00 699.918,65
48. VESNA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1965 CETINGRAD 250.540,82 0,00 239.485,27 203.879,47 0,00 0,00 0,00 693.905,56
49. IVICA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 CVITOVIĆ 69.665,51 0,00 26.538,94 591.795,29 0,00 0,00 0,00 687.999,74
50. PETAR CVITKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 38.657,57 0,00 388,66 646.513,52 0,00 0,00 0,00 685.559,75
51. ROBERT MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 323.678,38 0,00 161.697,99 177.786,84 0,00 0,00 0,00 663.163,21
52. ANTON MRAKOVČIĆ KARLOVAČKA,LASINJA 1940 LASINJA 83.531,97 0,00 27.870,99 550.210,26 0,00 0,00 0,00 661.613,22
53. HIKMETE ŠEHAJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1981 SLUNJ -4,42 0,00 355.909,54 302.994,98 0,00 0,00 0,00 658.900,10
54. IVAN BENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 647.010,16 0,00 0,00 0,00 647.010,16
55. MUJAGA ROŠIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1969 BOGOVOLJA 187.161,93 0,00 142.308,59 314.030,86 0,00 0,00 0,00 643.501,38
56. ANITA FRANJKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1969 OGULIN 261.223,90 0,00 175.491,45 203.489,18 0,00 0,00 0,00 640.204,53
57. DUŠANKA GVOZDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 24.805,74 0,00 1.304,77 613.613,43 0,00 0,00 0,00 639.723,94
58. ŽELJKO POVRŽENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 137.658,83 0,00 25.596,89 472.242,96 0,00 4.012,21 0,00 639.510,89
59. SNJEŽANA KLARIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1962 VOJNIĆ 110.361,12 0,00 -1,08 526.504,65 0,00 0,00 0,00 636.864,69
60. ŽARKO ALEKSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 9.690,97 0,00 3.756,40 605.401,02 0,00 0,00 0,00 618.848,39
61. KEMAL IMERI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1940 KARLOVAC 0,00 0,00 125,62 609.640,33 0,00 0,00 0,00 609.765,95
62. LJILJANA KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 135.217,15 0,00 15.072,42 458.141,77 0,00 0,00 0,00 608.431,34
63. RAJKO VRANJEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 171.244,45 0,00 23.552,65 411.005,92 0,00 0,00 0,00 605.803,02
64. ŽELJKA LUKETIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1976 MREŽNIČKI VAROŠ 97.515,77 0,00 5.173,97 499.329,76 0,00 0,00 0,00 602.019,50
65. VESNA BERGER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 402.357,59 0,00 -247,26 199.494,26 0,00 0,00 0,00 601.604,59
66. KATARINA BLAŠKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 41.467,50 0,00 51.185,32 485.078,65 0,00 17.452,34 0,00 595.183,81
67. VESNA BOKULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 592.363,93 0,00 0,00 0,00 592.363,93
68. KATA ĐURASINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 113.658,36 0,00 12.617,59 455.788,08 0,00 8.040,04 0,00 590.104,07
69. IVAN OZIMEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 103.676,04 0,00 22.013,19 464.219,23 0,00 0,00 0,00 589.908,46
70. DALIBOR LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 78.963,31 0,00 0,00 509.548,03 0,00 0,00 0,00 588.511,34
71. DAVORKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 CEROVAC VUKMANIĆKI -0,53 0,00 0,00 583.983,70 0,00 0,00 0,00 583.983,17
72. JELICA PAVLIČIĆ-ŠTEFANČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 40.589,82 0,00 6.731,38 526.762,56 0,00 0,00 0,00 574.083,76
73. JOSIP MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1953 OŠTARIJE 4.083,54 0,00 7.488,98 561.254,59 0,00 0,00 0,00 572.827,11
74. MIRJANA PARAZAJDER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 ZADOBARJE 0,00 0,00 0,00 559.878,92 0,00 0,00 0,00 559.878,92
75. STJEPAN MLINAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1944 DUGA RESA 0,00 0,00 54.900,15 500.313,49 0,00 0,00 0,00 555.213,64
76. VLADIMIR LENARD KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 DUGA RESA 0,00 0,00 5.679,73 549.162,16 0,00 0,00 0,00 554.841,89
77. BORIS LUKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 JAŠKOVO 53.192,00 0,00 1.706,77 496.990,28 0,00 0,00 0,00 551.889,05
78. VLADIMIR ROGULJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1969 MREŽNIČKI BRIG 55.659,81 0,00 282,46 486.057,63 0,00 0,00 0,00 541.999,90
79. ĐORĐE STOJAKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 96.076,74 0,00 46.753,09 395.870,03 0,00 0,00 0,00 538.699,86
80. GORAN MAGDIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1974 OGULIN 133.059,70 0,00 138.435,95 261.926,17 0,00 0,00 0,00 533.421,82
81. BISERKA MUSULIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 171.221,01 0,00 62.627,20 299.453,84 0,00 0,00 0,00 533.302,05
82. JOZEF SLONKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KNEZ GORICA 273.858,76 28.984,87 0,00 205.231,63 0,00 15.527,39 0,00 523.602,65
83. TOMISLAV TUREK KARLOVAČKA,SLUNJ 1962 TOČAK 31.522,67 0,00 99,64 486.338,92 0,00 0,00 0,00 517.961,23
84. RAMADAN TAIRI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 7.249,11 0,00 0,00 510.030,23 0,00 0,00 0,00 517.279,34
85. MIRJANA PISK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 516.513,00 0,00 0,00 0,00 516.513,00
86. DUBRAVKO JURATOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 77.394,37 0,00 14.009,63 424.674,62 0,00 0,00 0,00 516.078,62
87. LIVIO BIŠĆAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1978 DUGA RESA 6.210,89 0,00 34.596,35 474.852,06 0,00 0,00 0,00 515.659,30
88. MIRO KOJČIN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 164,89 0,00 8.385,98 506.244,85 0,00 0,00 0,00 514.795,72
89. JOSIP KOS KARLOVAČKA,SLUNJ 1973 SLUNJ 55.962,16 0,00 -610,91 455.858,91 0,00 0,00 0,00 511.210,16
90. KATICA FRKETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 GORNJE STATIVE 0,00 0,00 255,14 502.360,71 0,00 0,00 0,00 502.615,85
91. ISMAIL IDRIZI KARLOVAČKA,SLUNJ 1956 SLUNJ -5,58 0,00 843,16 501.411,74 0,00 0,00 0,00 502.249,32
92. MILKA MILOŠEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 27.433,01 0,00 23.829,02 445.995,66 0,00 0,00 0,00 497.257,69
93. JADRANKA BARŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 0,00 0,00 103.331,58 388.013,18 0,00 0,00 0,00 491.344,76
94. MARIJAN PROTULIPAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1954 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 486.925,32 0,00 0,00 0,00 486.925,32
95. NENAD JOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 172.129,90 -2.297,04 0,48 316.448,01 0,00 0,00 0,00 486.281,35
96. BRANKA LATKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -438,48 485.669,63 0,00 0,00 0,00 485.231,15
97. IRFAN SALI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 195.103,05 0,00 0,00 289.624,80 0,00 0,00 0,00 484.727,85
98. JURE PUŠKARIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 KARLOVAC 431.911,54 0,00 -104,02 50.378,46 0,00 0,00 0,00 482.185,98
99. KATICA CRLJENICA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 155.434,59 0,00 3.180,90 316.037,63 0,00 0,00 0,00 474.653,12
100. ŠTEFICA HRESTAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC -0,02 0,00 4.592,99 469.630,06 0,00 0,00 0,00 474.223,03