OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.508.659,98 0,00 13.088.088,07 0,00 0,00 0,00 0,00 18.596.748,05
2. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 2.903.792,38 -47.749,97 0,00 -3.715,17 0,00 0,00 0,00 2.852.327,24
3. JELENA MILČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 LADVENJAK 470.017,61 0,00 1.935.054,36 142.580,09 0,00 0,00 0,00 2.547.652,06
4. BLAŽENKA FRANCETIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 1.221.478,93 0,00 56.893,66 812.439,55 0,00 0,00 0,00 2.090.812,14
5. BOŠKO DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 0,00 0,00 -94,33 1.455.745,82 0,00 0,00 0,00 1.455.651,49
6. ŽELJKO JURAJEVČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 165.115,38 0,00 17.365,75 1.260.033,31 0,00 0,00 0,00 1.442.514,44
7. RADOVAN RASTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 515.768,74 0,00 -189,58 793.442,37 0,00 0,00 0,00 1.309.021,53
8. ŽELJKO BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1975 ZDENAC 1.006.451,06 0,00 240.032,70 50.296,97 0,00 0,00 0,00 1.296.780,73
9. SVETOZAR POPOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 1.251.738,39 69,39 0,00 -13,15 0,00 0,00 0,00 1.251.794,63
10. PETAR ŠAJN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 536.570,98 0,00 634.065,37 64.599,03 0,00 0,00 0,00 1.235.235,38
11. ALOJZ VARDIJAN KARLOVAČKA,OZALJ 1955 ILOVAC 655.454,52 0,00 38.687,66 454.473,16 0,00 0,00 0,00 1.148.615,34
12. VESNA DUJMOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 187.357,98 0,00 32.937,09 844.321,92 0,00 0,00 0,00 1.064.616,99
13. JURAJ FLANJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 10.974,46 0,00 1.376,71 1.036.923,89 0,00 0,00 0,00 1.049.275,06
14. RUŽA KOVAČ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1951 KUPLJENSKO 928.063,26 0,00 116.381,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.444,50
15. SLAVO MARKOVIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1960 GRABRK 19.525,47 0,00 1.407,04 1.019.920,28 0,00 0,00 0,00 1.040.852,79
16. MIROSLAV ŠTEFANAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1963 SLUNJ 105.017,99 0,00 39.528,75 876.788,76 0,00 0,00 0,00 1.021.335,50
17. MIRKO TOMAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1952 MREŽNIČKI VAROŠ 137.654,10 0,00 161.936,38 712.516,10 0,00 0,00 0,00 1.012.106,58
18. IVAN LESIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 ŠEKETINO BRDO 74.292,35 56.634,44 437,78 852.126,98 0,00 0,00 0,00 983.491,55
19. AZIZ BABIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1949 MIHOLJSKO 449.506,24 0,00 465.634,27 62.623,52 0,00 0,00 0,00 977.764,03
20. ISAK KURTIŠI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1951 DUGA RESA 83.192,72 0,00 71.506,14 728.576,46 0,00 67.075,60 0,00 950.350,92
21. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 GORNJE TABORIŠTE 649.257,25 0,00 36.142,79 264.571,57 0,00 0,00 0,00 949.971,61
22. IVAN MAGLIČIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1952 GORNJI ZVEČAJ 52.672,82 0,00 65.703,81 831.047,57 0,00 171,31 0,00 949.595,51
23. LJUBA ČADONIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1957 JOHI 349.098,28 11.323,09 40.811,52 515.905,56 0,00 0,00 0,00 917.138,45
24. DRAGAN ŠKRTIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1973 GENERALSKI STOL 141.089,62 0,00 77.801,65 690.400,48 0,00 0,00 0,00 909.291,75
25. ILJMIASAN ASANI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 180.599,43 0,00 32.295,54 671.053,20 0,00 0,00 0,00 883.948,17
26. VALERIJA DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC -4.273,64 0,00 18.152,49 864.470,51 0,00 0,00 0,00 878.349,36
27. IVICA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 298.691,91 0,00 256.184,45 310.718,31 0,00 0,00 0,00 865.594,67
28. BORIS KOCANJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 857.391,43 0,00 0,00 0,00 857.391,43
29. GANI DEČAJ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 VOJNIĆ 0,00 0,00 238.211,36 614.886,52 0,00 0,00 0,00 853.097,88
30. SHKURTE MALOKI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 DUGA RESA 0,00 0,00 541.332,78 307.723,39 0,00 0,00 0,00 849.056,17
31. IVAN JURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 156.629,89 0,00 25.202,00 649.546,60 0,00 0,00 0,00 831.378,49
32. ŽELJKO MIKAN KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1972 SKUPICA 11.410,92 0,00 3.426,46 808.761,16 0,00 0,00 0,00 823.598,54
33. MLADEN BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1964 MREŽNIČKI VAROŠ 94.585,31 0,00 0,00 727.412,94 0,00 0,00 0,00 821.998,25
34. ZDRAVKO SERTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 59.444,79 0,00 -1.464,26 756.665,19 0,00 0,00 0,00 814.645,72
35. GORAN KURELAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1970 RAKOVICA 683.750,99 0,00 36.941,13 57.282,61 0,00 17.855,83 0,00 795.830,56
36. JOSIP GOLUB KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1969 VOJNIĆ 21.145,86 0,00 13.026,26 759.856,96 0,00 0,00 0,00 794.029,08
37. ROBERT MALOBABIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA 212.639,59 0,00 20.770,17 557.185,36 0,00 0,00 0,00 790.595,12
38. ANGJELKO LEDER KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1941 GORNJI ZVEČAJ 109.922,92 0,00 490.657,98 172.621,47 0,00 0,00 0,00 773.202,37
39. IVO POPIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 32.916,34 0,00 22.041,15 684.976,23 0,00 17.910,80 0,00 757.844,52
40. ANTON CINDRIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1955 MREŽNIČKO DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 728.145,50 0,00 -1,06 0,00 728.144,44
41. MILAN ŽIBRAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 335.067,70 67.870,53 11.018,88 302.915,00 0,00 0,00 0,00 716.872,11
42. BOJAN MADŽARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 164.847,42 0,00 262.917,05 288.060,38 0,00 0,00 0,00 715.824,85
43. ĐURO KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 16.707,19 0,00 16.248,81 669.354,34 0,00 0,00 0,00 702.310,34
44. VESNA KADAK KARLOVAČKA,OZALJ 1969 VRHOVAC 257.474,67 0,00 9.702,98 400.745,94 0,00 21.355,88 0,00 689.279,47
45. FRANJO NEJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 21.032,80 0,00 0,00 663.988,07 0,00 0,00 0,00 685.020,87
46. VESNA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1965 CETINGRAD 245.525,96 0,00 234.548,23 203.044,08 0,00 0,00 0,00 683.118,27
47. PETAR CVITKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 38.054,96 0,00 380,50 637.864,78 0,00 0,00 0,00 676.300,24
48. IVICA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 CVITOVIĆ 67.833,36 0,00 13.800,23 580.917,79 0,00 0,00 0,00 662.551,38
49. ROBERT MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 319.084,65 0,00 159.878,50 175.192,50 0,00 0,00 0,00 654.155,65
50. ANTON MRAKOVČIĆ KARLOVAČKA,LASINJA 1940 LASINJA 82.528,98 0,00 27.570,38 543.533,33 0,00 0,00 0,00 653.632,69
51. HIKMETE ŠEHAJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1981 SLUNJ -4,42 0,00 350.252,48 299.017,47 0,00 0,00 0,00 649.265,53
52. IVAN BENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 637.233,25 0,00 0,00 0,00 637.233,25
53. MUJAGA ROŠIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1969 BOGOVOLJA 184.408,85 0,00 140.049,47 309.554,50 0,00 0,00 0,00 634.012,82
54. ANITA FRANJKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1969 OGULIN 256.546,05 0,00 172.774,40 204.291,66 0,00 0,00 0,00 633.612,11
55. ŽELJKO POVRŽENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 136.022,91 0,00 25.274,04 466.607,00 0,00 3.962,38 0,00 631.866,33
56. SNJEŽANA KLARIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1962 VOJNIĆ 108.720,92 0,00 -1,08 518.949,04 0,00 0,00 0,00 627.668,88
57. DUŠANKA GVOZDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 24.386,76 0,00 2.068,89 595.965,85 0,00 0,00 0,00 622.421,50
58. ŽARKO ALEKSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 9.556,22 0,00 3.707,03 600.165,77 0,00 0,00 0,00 613.429,02
59. KEMAL IMERI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1940 KARLOVAC 0,00 0,00 125,62 601.139,50 0,00 0,00 0,00 601.265,12
60. LJILJANA KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 132.116,61 0,00 14.679,01 451.154,12 0,00 0,00 0,00 597.949,74
61. RAJKO VRANJEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 167.890,51 0,00 23.053,28 404.706,77 0,00 0,00 0,00 595.650,56
62. VESNA BERGER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 397.049,86 0,00 -247,26 197.037,30 0,00 0,00 0,00 593.839,90
63. ŽELJKA LUKETIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1976 MREŽNIČKI VAROŠ 96.222,24 0,00 5.091,65 492.352,07 0,00 0,00 0,00 593.665,96
64. VESNA BOKULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 587.214,48 0,00 0,00 0,00 587.214,48
65. KATARINA BLAŠKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 40.361,39 0,00 49.813,09 479.896,03 0,00 16.981,03 0,00 587.051,54
66. VLADIMIR ROGULJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1969 MREŽNIČKI BRIG 54.501,61 0,00 276,00 527.395,82 0,00 0,00 0,00 582.173,43
67. IVAN OZIMEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 101.949,26 0,00 21.653,12 457.819,61 0,00 0,00 0,00 581.421,99
68. DALIBOR LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 77.706,91 0,00 0,00 502.364,05 0,00 0,00 0,00 580.070,96
69. KATA ĐURASINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 111.303,28 0,00 12.386,10 447.978,34 0,00 7.915,71 0,00 579.583,43
70. DAVORKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 CEROVAC VUKMANIĆKI -0,53 0,00 0,00 575.290,73 0,00 0,00 0,00 575.290,20
71. JOSIP MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1953 OŠTARIJE 3.983,93 0,00 7.306,31 554.075,36 0,00 0,00 0,00 565.365,60
72. JELICA PAVLIČIĆ-ŠTEFANČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 39.669,10 0,00 6.640,69 516.766,55 0,00 0,00 0,00 563.076,34
73. MIRJANA PARAZAJDER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 ZADOBARJE 0,00 0,00 0,00 553.506,18 0,00 0,00 0,00 553.506,18
74. STJEPAN MLINAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1944 DUGA RESA 0,00 0,00 53.863,61 493.051,21 0,00 0,00 0,00 546.914,82
75. VLADIMIR LENARD KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 DUGA RESA 0,00 0,00 5.579,93 540.843,20 0,00 0,00 0,00 546.423,13
76. BORIS LUKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 JAŠKOVO 52.068,89 0,00 1.697,81 487.741,13 0,00 0,00 0,00 541.507,83
77. ĐORĐE STOJAKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 93.828,36 0,00 55.685,50 390.202,03 0,00 0,00 0,00 539.715,89
78. GORAN MAGDIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1974 OGULIN 132.431,32 0,00 135.768,50 257.225,14 0,00 0,00 0,00 525.424,96
79. BISERKA MUSULIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 168.160,03 0,00 61.346,81 294.123,39 0,00 0,00 0,00 523.630,23
80. TOMISLAV TUREK KARLOVAČKA,SLUNJ 1962 TOČAK 31.150,47 0,00 98,51 488.019,51 0,00 0,00 0,00 519.268,49
81. JOZEF SLONKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KNEZ GORICA 268.647,76 28.414,57 0,00 201.324,38 0,00 15.196,76 0,00 513.583,47
82. MIRJANA PISK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 511.246,36 0,00 0,00 0,00 511.246,36
83. RAMADAN TAIRI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 7.155,70 0,00 0,00 502.678,96 0,00 0,00 0,00 509.834,66
84. LIVIO BIŠĆAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1978 DUGA RESA 6.065,07 0,00 34.104,68 467.084,05 0,00 0,00 0,00 507.253,80
85. DUBRAVKO JURATOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 75.802,12 0,00 13.762,77 416.836,55 0,00 0,00 0,00 506.401,44
86. MIRO KOJČIN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 161,03 0,00 8.213,86 496.240,64 0,00 0,00 0,00 504.615,53
87. JOSIP KOS KARLOVAČKA,SLUNJ 1973 SLUNJ 55.203,69 0,00 -610,91 449.010,83 0,00 0,00 0,00 503.603,61
88. KATICA FRKETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 GORNJE STATIVE 0,00 0,00 250,58 494.762,73 0,00 0,00 0,00 495.013,31
89. MILKA MILOŠEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 27.012,72 0,00 23.547,79 440.852,01 0,00 0,00 0,00 491.412,52
90. JADRANKA BARŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 0,00 0,00 101.860,28 382.620,03 0,00 0,00 0,00 484.480,31
91. ANITA FUČEK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 44.170,09 0,00 237,43 438.487,07 0,00 0,00 0,00 482.894,59
92. MARIJAN PROTULIPAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1954 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 479.877,21 0,00 0,00 0,00 479.877,21
93. BRANKA LATKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -438,48 478.604,97 0,00 0,00 0,00 478.166,49
94. NENAD JOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 168.961,13 -2.297,04 0,47 310.483,13 0,00 0,00 0,00 477.147,69
95. IRFAN SALI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 191.866,95 0,00 0,00 284.901,33 0,00 0,00 0,00 476.768,28
96. DANICA GORŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -957,60 477.119,94 0,00 0,00 0,00 476.162,34
97. EUGEN GRGURIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 0,00 0,00 100,77 466.460,00 0,00 0,00 0,00 466.560,77
98. ŠTEFICA HRESTAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC -0,02 0,00 4.707,13 461.469,76 0,00 0,00 0,00 466.176,87
99. NADA DROPULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 466.079,22 0,00 0,00 0,00 466.079,22
100. MIRA BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1960 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 322,85 463.248,88 0,00 0,00 0,00 463.571,73