OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.661.526,73 0,00 13.515.677,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.177.204,23
2. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 3.012.131,76 -47.749,97 0,00 -3.715,17 0,00 0,00 0,00 2.960.666,62
3. BLAŽENKA FRANCETIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 1.257.118,37 0,00 58.659,16 838.807,30 0,00 0,00 0,00 2.154.584,83
4. GORAN PREMUŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1978 PRISELCI 1.115.272,24 2.081,34 316.837,12 519.702,12 0,00 0,00 0,00 1.953.892,82
5. MARIJAN ŽANIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1964 OŠTARIJE 335.939,36 0,00 516.807,69 660.430,35 0,00 0,00 0,00 1.513.177,40
6. BOŠKO DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 0,00 0,00 -94,33 1.492.800,85 0,00 0,00 0,00 1.492.706,52
7. ŽELJKO JURAJEVČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 169.971,49 0,00 17.867,83 1.295.220,51 0,00 0,00 0,00 1.483.059,83
8. RADOVAN RASTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 531.814,02 0,00 -772,93 815.732,46 0,00 0,00 0,00 1.346.773,55
9. ŽELJKO BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1975 ZDENAC 1.035.004,13 0,00 249.002,51 51.852,50 0,00 0,00 0,00 1.335.859,14
10. SVETOZAR POPOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 1.284.349,27 69,39 0,00 -13,13 0,00 0,00 0,00 1.284.405,53
11. PETAR ŠAJN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 547.542,83 0,00 650.776,08 66.044,80 0,00 0,00 0,00 1.264.363,71
12. ALOJZ VARDIJAN KARLOVAČKA,OZALJ 1955 ILOVAC 690.845,95 0,00 40.601,19 474.526,08 0,00 0,00 0,00 1.205.973,22
13. VESNA DUJMOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 196.624,89 0,00 33.941,76 863.961,13 0,00 0,00 0,00 1.094.527,78
14. RUŽA KOVAČ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1951 KUPLJENSKO 957.350,75 0,00 121.655,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079.006,58
15. JURAJ FLANJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 11.407,79 0,00 1.401,44 1.061.378,44 0,00 0,00 0,00 1.074.187,67
16. SLAVO MARKOVIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1960 GRABRK 19.970,20 0,00 1.407,04 1.039.220,80 0,00 0,00 0,00 1.060.598,04
17. MIROSLAV ŠTEFANAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1963 SLUNJ 110.290,31 0,00 39.962,53 906.552,09 0,00 0,00 0,00 1.056.804,93
18. MIRKO TOMAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1952 MREŽNIČKI VAROŠ 145.212,34 0,00 170.827,89 727.714,88 0,00 0,00 0,00 1.043.755,11
19. AZIZ BABIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1949 MIHOLJSKO 465.845,31 0,00 483.981,97 64.806,64 0,00 0,00 0,00 1.014.633,92
20. IVAN LESIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 ŠEKETINO BRDO 78.371,55 59.744,10 461,82 867.740,74 0,00 5.679,08 0,00 1.011.997,29
21. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 GORNJE TABORIŠTE 672.806,49 0,00 32.628,37 278.432,92 0,00 0,00 0,00 983.867,78
22. ISAK KURTIŠI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1951 DUGA RESA 85.254,34 0,00 73.307,85 747.748,29 0,00 69.091,38 0,00 975.401,86
23. IVAN MAGLIČIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1952 GORNJI ZVEČAJ 55.264,04 0,00 69.015,63 848.294,85 0,00 178,81 0,00 972.753,33
24. LJUBA ČADONIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1957 JOHI 363.156,63 11.682,96 42.377,95 533.691,07 0,00 0,00 0,00 950.908,61
25. DRAGAN ŠKRTIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1973 GENERALSKI STOL 145.484,97 0,00 79.951,58 713.049,20 0,00 0,00 0,00 938.485,75
26. ILJMIASAN ASANI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 185.930,82 0,00 33.177,22 689.639,52 0,00 0,00 0,00 908.747,56
27. VALERIJA DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC -4.273,64 0,00 18.709,44 889.239,15 0,00 0,00 0,00 903.674,95
28. IVICA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 308.783,93 0,00 263.531,10 320.288,66 0,00 0,00 0,00 892.603,69
29. BORIS KOCANJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 878.241,95 0,00 0,00 0,00 878.241,95
30. GANI DEČAJ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 VOJNIĆ 0,00 0,00 245.329,73 630.263,81 0,00 0,00 0,00 875.593,54
31. SHKURTE MALOKI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 DUGA RESA 0,00 0,00 554.300,76 315.060,52 0,00 0,00 0,00 869.361,28
32. IVAN JURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 162.169,93 0,00 26.090,45 671.783,53 0,00 0,00 0,00 860.043,91
33. MLADEN BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1964 MREŽNIČKI VAROŠ 98.261,62 0,00 0,00 750.555,33 0,00 0,00 0,00 848.816,95
34. ŽELJKO MIKAN KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1972 SKUPICA 0,00 0,00 0,00 833.967,95 0,00 0,00 0,00 833.967,95
35. ZDRAVKO SERTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 60.835,19 0,00 -1.464,26 769.992,36 0,00 0,00 0,00 829.363,29
36. JOSIP GOLUB KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1969 VOJNIĆ 22.047,65 0,00 13.544,72 786.708,82 0,00 0,00 0,00 822.301,19
37. GORAN KURELAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1970 RAKOVICA 702.841,32 0,00 38.828,23 59.642,13 0,00 18.505,05 0,00 819.816,73
38. ROBERT MALOBABIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA 218.109,54 0,00 21.465,37 576.277,20 0,00 0,00 0,00 815.852,11
39. ANGJELKO LEDER KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1941 GORNJI ZVEČAJ 113.071,34 0,00 500.745,02 176.801,71 0,00 0,00 0,00 790.618,07
40. IVO POPIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 34.544,42 0,00 23.129,87 699.878,62 0,00 18.389,48 0,00 775.942,39
41. BOJAN MADŽARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 171.680,32 0,00 274.079,45 299.789,72 0,00 0,00 0,00 745.549,49
42. ANTON CINDRIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1955 MREŽNIČKO DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 743.673,52 0,00 0,00 0,00 743.673,52
43. MILAN ŽIBRAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 346.901,74 70.268,36 11.489,47 314.111,93 0,00 0,00 0,00 742.771,50
44. FRANJO NEJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 22.156,14 0,00 0,00 692.932,38 0,00 0,00 0,00 715.088,52
45. ĐURO KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 9.753,99 0,00 16.757,72 687.591,05 0,00 0,00 0,00 714.102,76
46. VESNA KADAK KARLOVAČKA,OZALJ 1969 VRHOVAC 265.290,79 0,00 10.020,85 412.961,89 0,00 22.053,01 0,00 710.326,54
47. VESNA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1965 CETINGRAD 255.446,65 0,00 244.314,99 204.513,31 0,00 0,00 0,00 704.274,95
48. IVICA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 CVITOVIĆ 71.457,82 0,00 27.181,05 602.436,35 0,00 0,00 0,00 701.075,22
49. PETAR CVITKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 39.247,07 0,00 396,64 655.686,22 0,00 0,00 0,00 695.329,93
50. ROBERT MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 328.172,25 0,00 163.477,92 180.324,79 0,00 0,00 0,00 671.974,96
51. ANTON MRAKOVČIĆ KARLOVAČKA,LASINJA 1940 LASINJA 84.513,15 0,00 28.160,44 556.742,05 0,00 0,00 0,00 669.415,64
52. IVAN BENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 656.574,52 0,00 0,00 0,00 656.574,52
53. MUJAGA ROŠIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1969 BOGOVOLJA 189.855,16 0,00 144.518,60 318.409,91 0,00 0,00 0,00 652.783,67
54. ANITA FRANJKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1969 OGULIN 265.800,05 0,00 178.149,44 206.932,11 0,00 0,00 0,00 650.881,60
55. ŽELJKO POVRŽENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 139.259,19 0,00 25.912,71 477.756,40 0,00 4.060,96 0,00 646.989,26
56. SNJEŽANA KLARIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1962 VOJNIĆ 111.965,66 0,00 -1,08 533.896,05 0,00 0,00 0,00 645.860,63
57. ŽARKO ALEKSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 9.822,79 0,00 3.804,69 610.387,88 0,00 0,00 0,00 624.015,36
58. LJILJANA KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 138.250,29 0,00 15.457,27 464.977,52 0,00 0,00 0,00 618.685,08
59. RAJKO VRANJEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 174.525,48 0,00 24.041,17 417.168,13 0,00 0,00 0,00 615.734,78
60. ŽELJKA LUKETIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1976 MREŽNIČKI VAROŠ 98.781,19 0,00 5.254,50 506.155,77 0,00 0,00 0,00 610.191,46
61. VESNA BERGER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 407.549,94 0,00 -247,26 201.897,79 0,00 0,00 0,00 609.200,47
62. KATARINA BLAŠKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 42.549,56 0,00 52.527,72 490.148,60 0,00 17.913,41 0,00 603.139,29
63. KATA ĐURASINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 115.962,24 0,00 12.844,04 463.428,04 0,00 8.161,67 0,00 600.395,99
64. IVAN OZIMEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 105.365,29 0,00 22.365,43 470.479,72 0,00 0,00 0,00 598.210,44
65. VESNA BOKULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 597.401,43 0,00 0,00 0,00 597.401,43
66. DALIBOR LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 80.192,40 0,00 0,00 516.575,85 0,00 0,00 0,00 596.768,25
67. DAVORKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 CEROVAC VUKMANIĆKI -0,53 0,00 0,00 592.487,70 0,00 0,00 0,00 592.487,17
68. JELICA PAVLIČIĆ-ŠTEFANČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 41.490,53 0,00 6.820,11 536.541,27 0,00 0,00 0,00 584.851,91
69. JOSIP MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1953 OŠTARIJE 4.180,98 0,00 7.667,68 568.277,75 0,00 0,00 0,00 580.126,41
70. MIRJANA PARAZAJDER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 ZADOBARJE 0,00 0,00 0,00 566.113,13 0,00 0,00 0,00 566.113,13
71. STJEPAN MLINAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1944 DUGA RESA 0,00 0,00 55.914,15 507.417,90 0,00 0,00 0,00 563.332,05
72. VLADIMIR LENARD KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 DUGA RESA 0,00 0,00 5.777,37 557.300,28 0,00 0,00 0,00 563.077,65
73. BORIS LUKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 JAŠKOVO 54.290,69 0,00 1.715,54 506.038,35 0,00 0,00 0,00 562.044,58
74. ĐORĐE STOJAKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 98.276,24 0,00 47.907,85 404.847,93 0,00 0,00 0,00 551.032,02
75. VLADIMIR ROGULJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1969 MREŽNIČKI BRIG 56.792,83 0,00 288,78 492.570,84 0,00 0,00 0,00 549.652,45
76. BISERKA MUSULIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 174.215,45 0,00 61.523,65 304.668,40 0,00 0,00 0,00 540.407,50
77. JOZEF SLONKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KNEZ GORICA 279.434,43 29.542,77 0,00 209.053,93 0,00 15.850,83 0,00 533.881,96
78. DUBRAVKO JURATOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 78.952,00 0,00 14.251,13 432.343,27 0,00 0,00 0,00 525.546,40
79. MIRO KOJČIN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 168,67 0,00 8.554,36 516.031,59 0,00 0,00 0,00 524.754,62
80. RAMADAN TAIRI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 7.340,49 0,00 0,00 517.221,69 0,00 0,00 0,00 524.562,18
81. LIVIO BIŠĆAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1978 DUGA RESA 6.353,54 0,00 35.077,34 482.451,21 0,00 0,00 0,00 523.882,09
82. MIRJANA PISK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 521.665,14 0,00 0,00 0,00 521.665,14
83. JOSIP KOS KARLOVAČKA,SLUNJ 1973 SLUNJ 56.704,14 0,00 -610,91 462.558,10 0,00 0,00 0,00 518.651,33
84. DUŠANKA GVOZDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 16.140,71 0,00 1.305,25 501.183,51 0,00 0,00 0,00 518.629,47
85. ISMAIL IDRIZI KARLOVAČKA,SLUNJ 1956 SLUNJ -5,58 0,00 914,94 512.215,17 0,00 0,00 0,00 513.124,53
86. KATICA FRKETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 GORNJE STATIVE 0,00 0,00 259,59 509.793,52 0,00 0,00 0,00 510.053,11
87. MILKA MILOŠEVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 27.844,16 0,00 24.104,13 451.027,49 0,00 0,00 0,00 502.975,78
88. NENAD JOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 175.229,79 -2.297,04 0,49 322.283,22 0,00 0,00 0,00 495.216,46
89. MARIJAN PROTULIPAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1954 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 493.820,21 0,00 0,00 0,00 493.820,21
90. IRFAN SALI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 198.268,80 0,00 0,00 294.245,62 0,00 0,00 0,00 492.514,42
91. BRANKA LATKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -438,48 492.580,71 0,00 0,00 0,00 492.142,23
92. JURE PUŠKARIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 KARLOVAC 440.534,51 0,00 -92,83 51.505,78 0,00 0,00 0,00 491.947,46
93. KATICA CRLJENICA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 159.142,53 0,00 3.255,20 323.317,76 0,00 0,00 0,00 485.715,49
94. ANITA KUČINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC 1.771,96 0,00 7.481,59 475.534,43 0,00 0,00 0,00 484.787,98
95. ŠTEFICA HRESTAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC -0,02 0,00 4.683,96 477.612,95 0,00 0,00 0,00 482.296,89
96. GORAN MAGDIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1974 OGULIN 73.108,56 0,00 139.492,31 266.525,01 0,00 0,00 0,00 479.125,88
97. MIJO STOJKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 96.628,29 0,00 11.022,05 371.320,64 0,00 0,00 0,00 478.970,98
98. EUGEN GRGURIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 0,00 0,00 105,94 478.741,93 0,00 0,00 0,00 478.847,87
99. MIRA BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1960 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 330,00 474.892,08 0,00 0,00 0,00 475.222,08
100. VESNA VUCELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 118.468,31 0,00 110.663,34 245.111,14 0,00 0,00 0,00 474.242,79