OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KARLOVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.279.359,85 0,00 12.446.994,64 0,00 0,00 0,00 0,00 17.726.354,49
2. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 2.741.283,30 -47.749,97 0,00 -3.715,17 0,00 0,00 0,00 2.689.818,16
3. SVETOZAR POPOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 2.539.066,88 835,66 0,00 -13,18 0,00 0,00 0,00 2.539.889,36
4. JELENA MILČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1979 LADVENJAK 448.986,00 0,00 1.838.159,91 135.502,60 0,00 0,00 0,00 2.422.648,51
5. BLAŽENKA FRANCETIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1960 OGULIN 1.168.019,76 0,00 54.245,41 772.887,91 0,00 0,00 0,00 1.995.153,08
6. ŽELJKO JURAJEVČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 710.995,37 0,00 16.612,63 1.207.252,48 0,00 0,00 0,00 1.934.860,48
7. BOŠKO DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 0,00 0,00 -94,33 1.400.163,32 0,00 0,00 0,00 1.400.068,99
8. ZDRAVKO SABLJAK KARLOVAČKA,OGULIN 1963 SABLJAK SELO 589.056,11 0,00 0,14 712.460,38 0,00 0,00 0,00 1.301.516,63
9. RADOVAN RASTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 491.700,83 0,00 -189,58 762.648,27 0,00 0,00 0,00 1.254.159,52
10. ŽELJKO BRLETIĆ KARLOVAČKA,TOUNJ 1975 ZDENAC 963.621,45 0,00 226.577,99 47.963,68 0,00 0,00 0,00 1.238.163,12
11. DRAGAN PUŠKARIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1958 OGULIN 300.718,37 0,00 113.330,57 809.689,24 0,00 0,00 0,00 1.223.738,18
12. VLADO BALGAVI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 17.715,60 0,00 717.760,20 465.250,40 0,00 0,00 0,00 1.200.726,20
13. PETAR ŠAJN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 520.113,21 0,00 608.999,30 62.430,37 0,00 0,00 0,00 1.191.542,88
14. ALOJZ VARDIJAN KARLOVAČKA,OZALJ 1955 ILOVAC 602.367,37 0,00 35.817,36 424.393,74 0,00 0,00 0,00 1.062.578,47
15. NINO KARAN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 89.695,48 0,00 154.052,04 809.104,05 0,00 0,00 0,00 1.052.851,57
16. VESNA DUJMOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 173.457,61 0,00 31.430,09 814.863,09 0,00 0,00 0,00 1.019.750,79
17. JURAJ FLANJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 10.324,47 0,00 1.339,60 1.000.242,00 0,00 0,00 0,00 1.011.906,07
18. SLAVO MARKOVIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1960 GRABRK 18.858,39 0,00 1.407,04 990.969,52 0,00 0,00 0,00 1.011.234,95
19. RUŽA KOVAČ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1951 KUPLJENSKO 884.132,03 0,00 108.469,37 0,00 0,00 0,00 0,00 992.601,40
20. MIRKO TOMAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1952 MREŽNIČKI VAROŠ 126.316,74 0,00 148.599,10 689.717,96 0,00 0,00 0,00 964.633,80
21. IVAN LESIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1956 ŠEKETINO BRDO 68.173,54 51.969,96 401,72 828.706,38 0,00 0,00 0,00 949.251,60
22. MIROSLAV ŠTEFANAC KARLOVAČKA,SLUNJ 1963 SLUNJ 79.193,10 0,00 37.189,49 832.143,74 0,00 0,00 0,00 948.526,33
23. AZIZ BABIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1949 MIHOLJSKO 424.997,65 0,00 438.112,72 59.348,84 0,00 0,00 0,00 922.459,21
24. ISAK KURTIŠI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1951 DUGA RESA 80.100,29 0,00 68.803,59 699.818,70 0,00 64.051,92 0,00 912.774,50
25. IVAN MAGLIČIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1952 GORNJI ZVEČAJ 48.785,99 0,00 50.370,54 805.176,63 0,00 160,07 0,00 904.493,23
26. JURE TURKALJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1959 GORNJE TABORIŠTE 604.543,89 0,00 41.223,36 243.779,52 0,00 0,00 0,00 889.546,77
27. LJUBA ČADONIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1957 JOHI 328.010,76 10.783,27 38.461,88 489.227,32 0,00 0,00 0,00 866.483,23
28. DRAGAN ŠKRTIĆ KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1973 GENERALSKI STOL 134.496,58 0,00 74.576,76 656.427,35 0,00 0,00 0,00 865.500,69
29. ILJMIASAN ASANI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 172.602,35 0,00 30.973,02 643.173,74 0,00 0,00 0,00 846.749,11
30. VALERIJA DOTLIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC -4.273,64 0,00 17.317,06 827.317,54 0,00 0,00 0,00 840.360,96
31. IVICA BRKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 283.553,88 0,00 250.092,00 298.627,68 0,00 0,00 0,00 832.273,56
32. BORIS KOCANJER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 827.550,68 0,00 0,00 0,00 827.550,68
33. GANI DEČAJ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1967 VOJNIĆ 0,00 0,00 227.997,83 591.820,58 0,00 0,00 0,00 819.818,41
34. SHKURTE MALOKI KARLOVAČKA,DUGA RESA 1972 DUGA RESA 0,00 0,00 521.880,83 296.717,66 0,00 0,00 0,00 818.598,49
35. ZDRAVKO SERTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 57.359,18 0,00 -1.464,26 737.907,14 0,00 0,00 0,00 793.802,06
36. IVAN JURAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1977 DUGA RESA 148.319,82 0,00 23.869,33 616.191,27 0,00 0,00 0,00 788.380,42
37. ŽELJKO MIKAN KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1972 SKUPICA 10.907,26 0,00 3.271,53 770.951,02 0,00 0,00 0,00 785.129,81
38. MLADEN BOSILJEVAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1964 MREŽNIČKI VAROŠ 89.070,83 0,00 0,00 692.699,37 0,00 0,00 0,00 781.770,20
39. GORAN KURELAC KARLOVAČKA,RAKOVICA 1970 RAKOVICA 647.947,20 0,00 40.165,83 53.743,32 0,00 16.882,01 0,00 758.738,36
40. ROBERT MALOBABIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 DUGA RESA 204.434,66 0,00 19.727,36 528.547,57 0,00 0,00 0,00 752.709,59
41. JOSIP GOLUB KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1969 VOJNIĆ 19.793,19 0,00 12.248,59 719.579,18 0,00 0,00 0,00 751.620,96
42. ANGJELKO LEDER KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1941 GORNJI ZVEČAJ 105.200,31 0,00 475.527,42 166.351,13 0,00 0,00 0,00 747.078,86
43. VESNA KADAK KARLOVAČKA,OZALJ 1969 VRHOVAC 245.750,48 0,00 85.569,78 382.421,97 0,00 20.310,19 0,00 734.052,42
44. IVO POPIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 30.474,23 0,00 20.408,07 662.622,64 0,00 17.192,77 0,00 730.697,71
45. JOSIP TARIBA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 57.379,55 0,00 33.483,08 635.316,28 0,00 0,00 0,00 726.178,91
46. ANTON CINDRIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1955 MREŽNIČKO DVORIŠTE 0,00 0,00 0,00 704.853,44 0,00 534,81 0,00 705.388,25
47. ZDRAVKO SABLJAK KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1946 JOSIPDOL 0,00 0,00 39.317,42 661.290,48 0,00 0,00 0,00 700.607,90
48. MILAN ŽIBRAT KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 317.316,63 64.273,78 10.313,00 286.119,59 0,00 0,00 0,00 678.023,00
49. ĐURO KOSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 15.710,98 0,00 15.667,50 641.999,30 0,00 0,00 0,00 673.377,78
50. BOJAN MADŽARAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1981 KARLOVAC 154.598,07 0,00 246.173,46 270.466,46 0,00 0,00 0,00 671.237,99
51. VESNA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1965 CETINGRAD 230.644,94 0,00 221.791,11 204.848,22 0,00 0,00 0,00 657.284,27
52. FRANJO NEJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1951 KARLOVAC 19.347,79 0,00 0,00 620.571,61 0,00 0,00 0,00 639.919,40
53. IVICA BOGOVIĆ KARLOVAČKA,SLUNJ 1976 CVITOVIĆ 72.396,68 0,00 12.954,71 548.639,89 0,00 0,00 0,00 633.991,28
54. ROBERT MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1978 JOSIPDOL 305.453,25 0,00 154.479,37 167.494,03 0,00 0,00 0,00 627.426,65
55. HIKMETE ŠEHAJ KARLOVAČKA,SLUNJ 1981 SLUNJ -4,42 0,00 333.465,80 287.214,66 0,00 0,00 0,00 620.676,04
56. ŽELJKO POVRŽENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 131.168,49 0,00 24.316,05 449.882,93 0,00 3.814,50 0,00 609.181,97
57. IVAN BENIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 608.221,34 0,00 0,00 0,00 608.221,34
58. MUJAGA ROŠIĆ KARLOVAČKA,CETINGRAD 1969 BOGOVOLJA 176.239,40 0,00 133.345,77 296.271,39 0,00 0,00 0,00 605.856,56
59. MILICA SKUKAN KARLOVAČKA,KRNJAK 1951 KRNJAK 36.097,32 0,00 7.874,11 558.467,83 0,00 0,00 0,00 602.439,26
60. ANITA FRANJKOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1969 OGULIN 242.665,06 0,00 164.711,84 193.599,33 0,00 0,00 0,00 600.976,23
61. SNJEŽANA KLARIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1962 VOJNIĆ 103.853,81 0,00 -1,08 496.528,51 0,00 0,00 0,00 600.381,24
62. DUŠANKA GVOZDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 23.143,50 0,00 1.998,20 566.537,67 0,00 0,00 0,00 591.679,37
63. ŽARKO ALEKSIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 9.156,37 0,00 3.560,54 577.413,91 0,00 0,00 0,00 590.130,82
64. JELICA PAVLIČIĆ-ŠTEFANČIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 KARLOVAC 36.936,96 0,00 6.371,54 535.650,40 0,00 0,00 0,00 578.958,90
65. KEMAL IMERI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1940 KARLOVAC 0,00 0,00 125,62 575.914,22 0,00 0,00 0,00 576.039,84
66. VESNA BOKULIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1950 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 571.934,04 0,00 0,00 0,00 571.934,04
67. VESNA BERGER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 381.299,73 0,00 -247,26 189.746,58 0,00 0,00 0,00 570.799,05
68. ŽELJKA LUKETIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1976 MREŽNIČKI VAROŠ 92.383,81 0,00 4.847,37 471.646,50 0,00 0,00 0,00 568.877,68
69. LJILJANA KUNF KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 122.916,10 0,00 13.511,63 430.418,99 0,00 0,00 0,00 566.846,72
70. RAJKO VRANJEŠ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1962 KARLOVAC 157.938,06 0,00 21.571,44 386.014,77 0,00 0,00 0,00 565.524,27
71. KATARINA BLAŠKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 DUGA RESA 37.079,13 0,00 45.741,13 464.517,22 0,00 15.582,45 0,00 562.919,93
72. VLADIMIR ROGULJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1969 MREŽNIČKI BRIG 51.242,72 0,00 256,82 508.200,80 0,00 0,00 0,00 559.700,34
73. IVAN OZIMEC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 96.825,20 0,00 20.584,64 438.829,42 0,00 0,00 0,00 556.239,26
74. DALIBOR LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 73.978,66 0,00 0,00 481.046,33 0,00 0,00 0,00 555.024,99
75. DAVORKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1969 CEROVAC VUKMANIĆKI -0,53 0,00 0,00 549.495,27 0,00 0,00 0,00 549.494,74
76. KATA ĐURASINOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 104.314,83 0,00 11.699,19 424.803,72 0,00 7.546,77 0,00 548.364,51
77. JOSIP MIHALJEVIĆ KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1953 OŠTARIJE 3.688,36 0,00 6.764,24 532.771,82 0,00 0,00 0,00 543.224,42
78. MIRJANA PARAZAJDER KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 ZADOBARJE 0,00 0,00 0,00 534.595,73 0,00 0,00 0,00 534.595,73
79. IRENA PAJIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1962 BELAVIĆI 0,00 0,00 6.159,10 525.802,10 0,00 0,00 0,00 531.961,20
80. STJEPAN MLINAREVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1944 DUGA RESA 0,00 0,00 51.064,08 471.501,20 0,00 0,00 0,00 522.565,28
81. VLADIMIR LENARD KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 DUGA RESA 0,00 0,00 5.283,76 516.157,60 0,00 0,00 0,00 521.441,36
82. ĐORĐE STOJAKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 87.156,54 0,00 54.421,13 371.089,81 0,00 0,00 0,00 512.667,48
83. PAVE MEDVED KARLOVAČKA,DUGA RESA 1963 BELAVIĆI 0,00 0,00 7.344,59 504.508,42 0,00 0,00 0,00 511.853,01
84. BORIS LUKŠIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 JAŠKOVO 48.736,19 0,00 1.671,21 460.295,28 0,00 0,00 0,00 510.702,68
85. TOMISLAV TUREK KARLOVAČKA,SLUNJ 1962 TOČAK 30.045,98 0,00 95,14 472.712,94 0,00 0,00 0,00 502.854,06
86. GORAN MAGDIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1974 OGULIN 131.101,51 0,00 128.269,09 243.275,35 0,00 0,00 0,00 502.645,95
87. IVANKA VUKELIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1963 OTOK OŠTARIJSKI 44.266,79 0,00 575,09 454.698,28 0,00 0,00 0,00 499.540,16
88. BISERKA MUSULIN KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 159.076,90 0,00 59.930,75 278.305,92 0,00 0,00 0,00 497.313,57
89. MIRJANA PISK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 495.618,21 0,00 0,00 0,00 495.618,21
90. RAMADAN TAIRI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 6.878,50 0,00 0,00 480.864,89 0,00 0,00 0,00 487.743,39
91. JOZEF SLONKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KNEZ GORICA 251.734,92 26.722,29 0,00 189.729,96 0,00 14.215,67 0,00 482.402,84
92. LIVIO BIŠĆAN KARLOVAČKA,DUGA RESA 1978 DUGA RESA 5.632,36 0,00 32.645,70 444.033,26 0,00 0,00 0,00 482.311,32
93. BORIS TOFFOLON KARLOVAČKA,KARLOVAC 1947 KARLOVAC 0,00 0,00 2.790,40 479.251,81 0,00 0,00 0,00 482.042,21
94. JOSIP KOS KARLOVAČKA,SLUNJ 1973 SLUNJ 52.953,02 0,00 -610,91 428.689,93 0,00 0,00 0,00 481.032,04
95. DUBRAVKO JURATOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 73.747,68 0,00 13.030,23 393.574,96 0,00 0,00 0,00 480.352,87
96. DANICA GORŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 -957,60 478.427,89 0,00 0,00 0,00 477.470,29
97. MIRO KOJČIN KARLOVAČKA,OGULIN 1966 OGULIN 149,56 0,00 7.703,12 466.554,20 0,00 0,00 0,00 474.406,88
98. KATICA FRKETIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1954 GORNJE STATIVE 0,00 0,00 237,07 472.216,52 0,00 0,00 0,00 472.453,59
99. ŽELIMIR BARKOVIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1956 DRAGANIĆ 63.384,21 0,00 19.895,57 376.257,98 0,00 0,00 0,00 459.537,76
100. MARIJAN PROTULIPAC KARLOVAČKA,DUGA RESA 1954 MREŽNIČKI VAROŠ 0,00 0,00 0,00 458.962,72 0,00 0,00 0,00 458.962,72