OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. VELJKO GULAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1949 SISAK 4.857.167,53 0,00 187.453,07 1.075.026,77 0,00 0,00 0,00 0,00 6.119.647,37
2. IVANKA BELAJEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1957 POPOVAČA 708.064,60 0,00 1.253.758,00 305.128,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2.266.951,06
3. IVICA VRKLJAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1954 SISAK 800.091,16 0,00 79.211,18 1.086.861,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.966.164,11
4. PATRICK HORVAT SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA DUBICA 1998 HRVATSKA DUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.190,85 0,00 0,00 0,00 1.710.190,85
5. MILAN KLJAIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1947 CERJE LETOVANIĆKO 0,00 0,00 1.675.463,31 -573,49 22.082,85 0,00 0,00 0,00 1.696.972,67
6. STANKO KRNJAIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1954 SISAK 393.127,09 115,74 452.397,37 670.993,18 0,00 2.059,09 0,00 0,00 1.518.692,47
7. JAKOV DAMJANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1957 PETRINJA 499.770,92 0,00 90.637,44 785.557,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375.966,31
8. DAVOR KALAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 SISAK 300.864,37 0,00 231.971,83 713.516,90 0,00 72,75 0,00 0,00 1.246.425,85
9. MIRJANA JEKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1955 GRABOVAC BANSKI 494.647,87 0,00 714.736,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209.384,30
10. STJEPAN VIDAKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1977 NOVSKA 169.242,01 0,00 952.173,48 14.840,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.256,30
11. DARKO BIRAČ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1969 BRINJANI 66.690,62 0,00 286.103,08 205.030,35 552.480,25 0,00 0,00 0,00 1.110.304,30
12. KREŠIMIR ZAVACKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1955 DONJA VLAHINIČKA 744.124,67 109.353,11 19.000,34 204.894,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077.372,94
13. SNJEŽANA VIDOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1958 PETRINJA 390.430,51 0,00 1.175,92 668.856,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.463,41
14. BOŽICA STEKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1958 SISAK 16.304,72 0,00 4.305,11 1.039.574,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.184,01
15. MARIO PAVIČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1971 SISAK 290.296,73 0,00 68.035,92 697.790,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.123,58
16. ANTE BURAZIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1949 BANOVA JARUGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.640,05 0,00 0,00 1.049.640,05
17. MARKO HORVAT SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1979 SISAK 306.041,34 0,00 104.377,39 628.200,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038.619,22
18. MARIO BABIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1971 NOVSKA 25.275,35 0,00 -6.334,27 1.008.988,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027.929,81
19. VLADO TAUKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA DUBICA 1972 BAĆIN 33.492,93 0,00 12.980,83 938.787,07 0,00 0,00 0,00 0,00 985.260,83
20. GORAN NOGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1972 PETRINJA 152.220,15 0,00 41.308,08 773.677,74 0,00 0,00 0,00 0,00 967.205,97
21. SNJEŽANA KREMENOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1970 SISAK 126.301,08 0,00 20.432,79 787.080,08 0,00 0,00 0,00 0,00 933.813,95
22. MLADEN FIJAČKO SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1967 NOVSKA 147.861,02 0,00 57.065,04 716.349,65 0,00 0,00 0,00 0,00 921.275,71
23. DRAGAN KOLAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1953 BRESTAČA 84.691,70 0,00 12.552,33 820.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918.229,03
24. MIRKO JELKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,TOPUSKO 1951 HRVATSKO SELO 0,00 0,00 629,80 892.342,26 0,00 0,00 0,00 0,00 892.972,06
25. SINIŠA ČIZMAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1960 KUTINA 244.759,60 0,00 108.573,24 530.805,06 0,00 0,00 0,00 0,00 884.137,90
26. DRAGUTIN ZAVACKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,VELIKA LUDINA 1954 VELIKA LUDINA 311.205,37 0,00 171.611,11 363.487,74 0,00 0,00 0,00 0,00 846.304,22
27. KREŠIMIR JURKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1971 SISAK 21.148,53 201.975,82 76.216,47 502.780,81 0,00 0,00 0,00 0,00 802.121,63
28. DAUT ISLAMI SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1956 GLINA 24.894,46 0,00 7.475,46 756.073,36 0,00 0,00 0,00 0,00 788.443,28
29. KATARINA PIŠKOR GRUDENIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1986 DUŽICA 68.484,28 0,00 27.017,84 684.461,07 0,00 0,00 0,00 0,00 779.963,19
30. MARIJAN SAMBOLEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1956 KUTINA 188.605,93 0,00 315.694,97 255.084,11 0,00 0,00 0,00 0,00 759.385,01
31. MIRELA KOSIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1979 STRUŽEC 573.427,47 0,00 80.889,73 96.344,62 0,00 4.704,50 0,00 0,00 755.366,32
32. GOJKO DŽEVERLIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1951 DONJA BAČUGA 519.560,14 0,00 91.981,51 143.478,22 -789,38 0,00 0,00 0,00 754.230,49
33. IVICA VRKLJAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1967 SISAK 140.529,80 0,00 60.335,43 508.003,92 0,00 2.073,82 0,00 0,00 710.942,97
34. ILIJA ŠIMIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1947 PETRINJA 209.466,89 0,00 33.041,95 468.243,93 0,00 0,00 0,00 0,00 710.752,77
35. ZVONKO PRPIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1957 NOVO PRAČNO 234.135,18 0,00 33.737,63 436.607,60 0,00 0,00 0,00 0,00 704.480,41
36. NADA IVANKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1953 SISAK 212.652,52 0,00 359.638,22 128.652,79 0,00 0,00 0,00 0,00 700.943,53
37. ALI ZENUNI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1971 SISAK 0,00 0,00 575,16 696.918,06 0,00 0,00 0,00 0,00 697.493,22
38. ILIJA MARTINOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1960 PETRINJA 199.187,78 2.067,22 153.940,86 334.114,07 0,00 0,00 0,00 0,00 689.309,93
39. TOMISLAV JUREŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1984 SISAK 124.483,00 8.171,26 16.824,03 462.621,90 0,00 76.969,39 0,00 0,00 689.069,58
40. BRANKO KOTARANIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1949 PETRINJA 0,00 0,00 3.109,46 676.422,86 0,00 -27,00 0,00 0,00 679.505,32
41. ANTON DOBRENIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1963 PETRINJA 418.657,15 0,00 58.360,01 186.608,80 0,00 6.117,82 0,00 0,00 669.743,78
42. KRUNOSLAV VUKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1954 POLJANA LEKENIČKA 172.491,53 0,00 192.629,46 294.526,79 0,00 1.807,38 0,00 0,00 661.455,16
43. SLOBODAN KRNJAIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1978 SISAK 224.315,03 0,00 47.951,93 385.913,79 0,00 0,00 0,00 0,00 658.180,75
44. SREĆKO GUČEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1954 SISAK 0,01 0,00 745,70 655.362,01 0,00 0,00 0,00 0,00 656.107,72
45. MILENA DEVČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1967 SISAK 199.619,10 0,00 154.789,26 297.508,80 0,00 0,00 0,00 0,00 651.917,16
46. ĐURA TOMIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1956 PETRINJA 96.100,14 0,00 -496,40 534.357,84 0,00 0,00 0,00 0,00 629.961,58
47. DAMIR GEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1985 TIŠINA ERDEDSKA 167.960,50 0,00 25.192,75 163.661,31 268.945,90 0,00 0,00 0,00 625.760,46
48. MARICA VINKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 315.890,32 0,00 66.202,90 243.178,11 0,00 0,00 0,00 0,00 625.271,33
49. SINIŠA DOŠEN SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1961 PETROVEC 30.433,58 0,00 3.992,55 559.851,75 23.365,10 0,00 0,00 0,00 617.642,98
50. ANTO SENJAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1968 SISAK 219.331,67 0,00 359.229,36 19.743,49 0,00 0,00 0,00 0,00 598.304,52
51. VEDRAN KALAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1987 SISAK 49.800,15 0,00 375.328,04 156.452,31 0,00 0,00 0,00 0,00 581.580,50
52. HASAGA VELIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1962 SISAK 91.709,09 0,00 17.322,35 471.368,03 0,00 869,41 0,00 0,00 581.268,88
53. MARIJAN BLAŽEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1954 SISAK 98.907,69 0,00 45.236,65 423.749,91 0,00 0,00 0,00 0,00 567.894,25
54. IVICA UREMOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1979 POPOVAČA 250.544,14 0,00 252.361,14 63.506,38 0,00 0,00 0,00 0,00 566.411,66
55. VLADO MLINARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1955 NOVSKA 0,00 0,00 6.218,88 555.354,45 0,00 0,00 0,00 0,00 561.573,33
56. DUŠAN VUČKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1959 TRNOVAC GLINSKI 0,00 0,00 34.440,49 519.904,07 0,00 0,00 0,00 0,00 554.344,56
57. MATIJA AUGUSTINOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1987 SISAK 352.504,85 0,00 18.639,37 183.006,81 0,00 0,00 0,00 0,00 554.151,03
58. VLADIMIR HORVAT SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1949 PETRINJA 114.575,17 0,00 2.659,29 433.435,39 0,00 0,00 0,00 0,00 550.669,85
59. ROBERT PERKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1968 MOŠĆENICA 0,00 0,00 0,00 548.784,18 0,00 0,00 0,00 0,00 548.784,18
60. ALEKSANDRA VELTRUSKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1972 KUTINA 82.410,42 0,00 66.028,03 398.602,25 0,00 0,00 0,00 0,00 547.040,70
61. ZLATKO DOSTAL SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1951 KUTINA 43.719,53 0,00 7.624,49 494.399,51 0,00 0,00 0,00 0,00 545.743,53
62. NIKOLA ŠEGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1951 KUTINA 86.299,01 0,00 18.658,86 434.180,31 0,00 0,00 0,00 0,00 539.138,18
63. LEK GOJANI SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1967 KUTINA 62.288,13 0,00 84.386,88 85.421,95 0,00 305.965,09 0,00 0,00 538.062,05
64. DARKO BRLIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1966 SISAK 91.175,70 0,00 37.356,19 407.932,39 0,00 0,00 0,00 0,00 536.464,28
65. TOMISLAV ČULJAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1952 PETRINJA 73.223,09 0,00 0,00 460.966,31 0,00 0,00 0,00 0,00 534.189,40
66. MILAN ŠTEKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1975 GREDA 29.890,31 166.522,98 294.267,82 38.409,09 0,00 0,00 0,00 0,00 529.090,20
67. DRAGANA ĐURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR 1978 GORNJI DOBRETIN 132.411,30 0,00 2.419,37 391.520,39 0,00 0,00 0,00 0,00 526.351,06
68. TIHOMIR RADOŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1968 PETRINJA 166.537,08 3.872,53 -205,01 356.143,93 0,00 0,00 0,00 0,00 526.348,53
69. MERIMA DEDIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 281.139,17 0,00 52.111,75 191.140,55 0,00 0,00 0,00 0,00 524.391,47
70. BRANKA KUKURUZOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1954 SISAK 57.568,57 0,00 188,23 465.911,52 0,00 0,00 0,00 0,00 523.668,32
71. MIJO DIDOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1954 SISAK 220,00 189.106,82 13.589,21 314.119,99 0,00 0,00 0,00 0,00 517.036,02
72. SINIŠA BIRČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1977 LEKENIK 18.434,44 0,00 10.960,32 486.322,46 0,00 0,00 0,00 0,00 515.717,22
73. VLADIMIR TURKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1979 POPOVAČA 0,00 0,00 9.062,44 496.152,88 0,00 0,00 0,00 0,00 505.215,32
74. ŽELJKO BOGOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1967 GLINA -1.031,17 0,00 1.604,98 496.473,48 0,00 0,00 0,00 0,00 497.047,29
75. DALIBOR HALAS SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1969 KUTINA 3.832,13 0,00 2.011,77 480.032,47 0,00 0,00 0,00 0,00 485.876,37
76. STANKO KIRETA SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1948 HRVATSKA KOSTAJNICA 0,00 0,00 47,20 484.302,91 0,00 0,00 0,00 0,00 484.350,11
77. JOSIP OGUMAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD 1960 BOVIĆ 133.877,03 0,00 95.904,28 254.029,27 0,00 0,00 0,00 0,00 483.810,58
78. VESNA GAJIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1964 NOVSKA 126.937,19 0,00 -9.981,34 360.448,74 0,00 0,00 0,00 0,00 477.404,59
79. SILVIJA ČUBELA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1971 SISAK 105.586,76 0,00 6.623,76 364.256,43 0,00 0,00 0,00 0,00 476.466,95
80. SNJEŽANA BAĆURIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1962 GLINSKA POLJANA 5.329,74 0,00 1.100,48 468.142,38 0,00 0,00 0,00 0,00 474.572,60
81. MARIO SAMBOL SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1960 PETRINJA 48.717,55 0,00 14.840,99 401.959,74 0,00 0,00 0,00 0,00 465.518,28
82. JOSO PANEŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1953 SLANA 16.777,74 0,00 4.347,63 442.687,88 0,00 0,00 0,00 0,00 463.813,25
83. SEJAD VELIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1958 MOŠĆENICA 0,00 0,00 7.867,89 428.792,98 0,00 23.389,18 0,00 0,00 460.050,05
84. DANIJELA KRAKAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1974 PETRINJA 313.804,01 0,00 37.680,45 103.040,44 0,00 0,00 0,00 0,00 454.524,90
85. NENAD ŠTEFČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1972 NOVO SELO 0,00 0,00 0,00 0,00 451.142,60 0,00 0,00 0,00 451.142,60
86. DOMAGOJ LACKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1977 HRVATSKA KOSTAJNICA 101.528,04 0,00 58.283,02 283.309,64 0,00 0,00 0,00 0,00 443.120,70
87. TIHOMIR MARTEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1964 SISAK 6.336,56 0,00 17.936,28 417.865,13 0,00 0,00 0,00 0,00 442.137,97
88. KATICA NIŠEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1956 GLINA 0,00 0,00 9.390,06 429.970,88 0,00 0,00 0,00 0,00 439.360,94
89. MARIJAN KAURIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1962 RAJIĆ 12.125,10 0,00 16.576,14 410.496,24 0,00 0,00 0,00 0,00 439.197,48
90. DRAGO SERTIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1961 HRASTELNICA 0,00 0,00 2.571,25 435.374,70 0,00 0,00 0,00 0,00 437.945,95
91. SEAD TIKVEŠA SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1951 RAJIĆ 0,00 0,00 0,00 437.215,12 0,00 0,00 0,00 0,00 437.215,12
92. SLAVICA ŽABČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1957 OSEKOVO 0,00 0,00 0,00 436.236,09 0,00 0,00 0,00 0,00 436.236,09
93. DRAŽEN PETKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1970 SISAK 39.784,81 0,00 7.696,47 387.981,49 0,00 0,00 0,00 0,00 435.462,77
94. JADRANKO PODVRŠAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1956 SISAK 43.116,89 0,00 8.537,89 382.954,90 0,00 0,00 0,00 0,00 434.609,68
95. ANA VDOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1949 KUTINA 0,00 0,00 0,00 433.535,96 0,00 0,00 0,00 0,00 433.535,96
96. IVANKA TURČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1967 NOVSKA 85.195,55 0,00 0,00 347.586,36 0,00 0,00 0,00 0,00 432.781,91
97. IVAN ŠUJSTER SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1971 MOŠĆENICA 7.441,82 0,00 5.250,74 420.017,57 0,00 0,00 0,00 0,00 432.710,13
98. PATRIK POSAVEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1974 DONJI VUKOJEVAC 7.433,74 0,00 3.739,46 420.641,02 0,00 0,00 0,00 0,00 431.814,22
99. IVAN DUŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1951 CRNAC 856,45 0,00 4.614,93 420.249,40 0,00 0,00 0,00 0,00 425.720,78
100. FRANJO BENDEKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1953 PETRINJA 16.721,96 0,00 7.063,49 391.994,41 0,00 0,00 0,00 0,00 415.779,86