OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1201. LIDIJA FRGEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1979 LUG ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 43.617,85 0,00 0,00 0,00 43.617,85
1202. VALENT KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1938 PEŠĆENO 0,00 0,00 0,00 43.526,57 0,00 0,00 0,00 43.526,57
1203. DENIS BARUŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 43.448,16 0,00 0,00 0,00 43.448,16
1204. ŠTEFICA BOČKAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1957 ROVNO 0,00 0,00 0,00 43.430,69 0,00 0,00 0,00 43.430,69
1205. LJERKA JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1956 BELOVAR ZLATARSKI 0,00 0,00 0,00 43.365,86 0,00 0,00 0,00 43.365,86
1206. FRANJO CERAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1929 HUM KOŠNIČKI 0,00 0,00 0,00 43.246,43 0,00 0,00 0,00 43.246,43
1207. IVAN ČUKELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1964 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 43.221,52 0,00 0,00 0,00 43.221,52
1208. ANTUN CELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1957 TEMOVEC 0,00 0,00 0,00 43.213,87 0,00 0,00 0,00 43.213,87
1209. JOSIPA HUSTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1970 HLEVNICA 0,00 0,00 0,00 43.132,20 0,00 0,00 0,00 43.132,20
1210. DARKO SLONJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1958 DONJI ZBILJ 0,00 0,00 0,00 43.121,27 0,00 0,00 0,00 43.121,27
1211. MARIJA SPEVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1955 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 43.107,99 0,00 0,00 0,00 43.107,99
1212. SLAVICA GUDIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1954 KRALJEVEC NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 43.104,51 0,00 0,00 0,00 43.104,51
1213. MARIJA LACKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1963 GALOVEC ZAČRETSKI 0,00 0,00 0,00 42.901,66 0,00 0,00 0,00 42.901,66
1214. BOSILJKA TOPOLOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1956 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 42.631,14 0,00 0,00 0,00 42.631,14
1215. BRANKICA ČEKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1949 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 23.220,70 19.273,26 0,00 0,00 0,00 42.493,96
1216. BRANKO KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1956 POZNANOVEC 0,00 0,00 0,00 42.471,78 0,00 0,00 0,00 42.471,78
1217. ANICA NEŽMAHEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1956 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 0,00 42.466,83 0,00 0,00 0,00 42.466,83
1218. JOSIP MATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 STRMEC 0,00 0,00 0,00 42.293,39 0,00 0,00 0,00 42.293,39
1219. IVAN ČUPAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1959 PASANSKA GORICA 0,00 0,00 0,00 42.237,86 0,00 0,00 0,00 42.237,86
1220. IVANKA KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1968 MARINCI 0,00 0,00 0,00 42.122,63 0,00 0,00 0,00 42.122,63
1221. DAMIR PRISTUŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 PUSTODOL OREHOVIČKI -24,84 0,00 6.747,32 35.373,54 0,00 0,00 0,00 42.096,02
1222. DRAGUTIN LJUBEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1951 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 42.019,08 0,00 0,00 0,00 42.019,08
1223. DRAGA ČAĆKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 41.995,04 0,00 0,00 0,00 41.995,04
1224. ZDRAVKO GOLUB KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1959 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 40.029,57 0,00 1.955,06 0,00 41.984,63
1225. SLAVKO GROFELNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1965 ĐURMANEC 0,00 0,00 11.214,77 28.131,73 0,00 2.625,09 0,00 41.971,59
1226. VLADIMIR KOVAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1954 PETROVA GORA 39.883,66 0,00 0,00 1.858,83 0,00 223,99 0,00 41.966,48
1227. MARIJAN ŠALA KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1953 LOBOR 42.009,34 0,00 1.649,51 -1.742,15 0,00 -15,00 0,00 41.901,70
1228. MARICA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1942 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 41.895,75 0,00 0,00 0,00 41.895,75
1229. STJEPAN HALDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1944 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 41.883,09 0,00 0,00 0,00 41.883,09
1230. ROBERT DEBELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1989 VRHI PREGRADSKI 15.473,25 0,00 30,54 26.284,33 0,00 0,00 0,00 41.788,12
1231. MARJAN POSILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1979 BREZOVICA PETROVSKA 0,00 0,00 559,63 41.147,41 0,00 0,00 0,00 41.707,04
1232. MARICA ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1935 GRABE 0,00 0,00 0,00 41.348,08 0,00 0,00 0,00 41.348,08
1233. STJEPAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1945 SVETOJURSKI VRH 0,00 0,00 0,00 41.212,93 0,00 0,00 0,00 41.212,93
1234. KREŠO MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 41.036,52 0,00 0,00 0,00 41.036,52
1235. ŠTEFA VUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 41.015,52 0,00 0,00 0,00 41.015,52
1236. ROBIN HUĐ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1981 PAVLOVEC ZABOČKI 5.721,48 0,00 0,00 35.288,97 0,00 0,00 0,00 41.010,45
1237. DUBRAVKO KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KRAPINSKE TOPLICE 6.443,48 0,00 0,00 34.516,02 0,00 0,00 0,00 40.959,50
1238. ŠTEFA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 40.795,00 0,00 0,00 0,00 40.795,00
1239. TEREZIJA LONČAREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 40.760,50 0,00 0,00 0,00 0,00 40.760,50
1240. SANJA TOPOLOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1992 LUG POZNANOVEČKI 0,00 0,00 1.340,21 39.360,08 0,00 0,00 0,00 40.700,29
1241. LJUBOMIR ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1942 SUŠOBREG 0,00 0,00 -702,50 41.293,40 0,00 0,00 0,00 40.590,90
1242. IVAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1947 VELIKA HORVATSKA 0,00 0,00 0,00 40.586,46 0,00 0,00 0,00 40.586,46
1243. MARIJA KRSNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1953 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 40.343,07 0,00 0,00 0,00 40.343,07
1244. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 ČRET 0,00 0,00 0,00 40.261,17 0,00 0,00 0,00 40.261,17
1245. DIJANA RICIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1969 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 40.234,05 0,00 0,00 0,00 40.234,05
1246. STJEPAN KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1960 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 199,39 39.930,45 0,00 0,00 0,00 40.129,84
1247. VJERAN VOSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1970 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 40.114,29 0,00 0,00 0,00 40.114,29
1248. BARBARA VRABEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1933 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 40.083,43 0,00 0,00 0,00 40.083,43
1249. DANIJELA DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1984 GORIČANOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.864,87 0,00 39.864,87
1250. DŽAFER DEMIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1937 KONJŠČINA 0,00 0,00 0,00 39.825,46 0,00 0,00 0,00 39.825,46
1251. JOSIPA HORVAT-VUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1939 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 39.779,06 0,00 0,00 0,00 39.779,06
1252. IVANKA OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1960 KRAPINA SELO 0,00 0,00 0,00 39.673,84 0,00 0,00 0,00 39.673,84
1253. BRANKO ZAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 VELIKA VES 0,00 0,00 0,00 39.559,64 0,00 0,00 0,00 39.559,64
1254. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.474,26 0,00 39.474,26
1255. JOSIP IVEKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 0,00 0,00 0,00 39.288,72 0,00 0,00 0,00 39.288,72
1256. IVKA PTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1937 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 39.070,08 0,00 0,00 0,00 39.070,08
1257. BORIS HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1966 SELNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.065,60 0,00 39.065,60
1258. FRANJO HAJDUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1943 DOMOVEC 0,00 0,00 0,00 38.929,36 0,00 0,00 0,00 38.929,36
1259. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 38.860,59 0,00 0,00 0,00 38.860,59
1260. MIODRAG LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1955 DONJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 38.841,36 0,00 0,00 0,00 38.841,36
1261. ĐURĐICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 38.809,45 0,00 0,00 0,00 38.809,45
1262. ANTUN BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1939 BRATOVSKI VRH 0,00 0,00 0,00 38.794,03 0,00 0,00 0,00 38.794,03
1263. ZVONKO ŠOBAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1952 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 0,00 38.555,98 0,00 0,00 0,00 38.555,98
1264. ŠTEFANIJA ŠIJANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1939 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 38.406,78 0,00 0,00 0,00 38.406,78
1265. FILIPINA HEREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1944 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 38.214,67 0,00 0,00 0,00 38.214,67
1266. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 38.918,80 0,00 0,00 0,00 38.084,82
1267. MLADEN ŠTEFANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 GRABROVEC 0,00 0,00 0,00 38.053,71 0,00 0,00 0,00 38.053,71
1268. DAMIR DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 1.838,43 36.206,65 0,00 0,00 0,00 38.045,08
1269. DRAGO PEROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1946 MIRKOVEC 0,00 0,00 14.415,86 0,00 0,00 23.493,49 0,00 37.909,35
1270. VLADIMIR ZNIKA-SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1960 VINTEROVEC 0,00 0,00 6.161,19 31.733,14 0,00 0,00 0,00 37.894,33
1271. STJEPAN KRSNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1943 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 37.784,29 0,00 0,00 0,00 37.784,29
1272. OTTO KURT HERMANN FADTKE KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1949 JOPPENPOINT 0,00 0,00 37.656,15 0,00 0,00 0,00 0,00 37.656,15
1273. ŠTEFICA KOVAČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 37.578,11 0,00 0,00 0,00 37.578,11
1274. DRAGICA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1945 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 37.540,70 0,00 0,00 0,00 37.540,70
1275. PETAR HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 37.533,12 0,00 0,00 0,00 37.533,12
1276. IGOR DUREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1976 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.482,82 0,00 37.482,82
1277. IVICA MARTINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1979 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 37.470,71 0,00 0,00 0,00 37.470,71
1278. DRAGICA ZRINŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1940 ŠTUPARJE 0,00 0,00 0,00 37.441,35 0,00 0,00 0,00 37.441,35
1279. MIRJANA MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 0,00 0,00 0,03 37.381,49 0,00 0,00 0,00 37.381,52
1280. FRANJO OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 37.359,05 0,00 0,00 0,00 37.359,05
1281. MILAN ŠLOGAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1948 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 37.326,57 0,00 0,00 0,00 37.326,57
1282. ANKICA SLIVONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1947 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 37.319,18 0,00 0,00 0,00 37.319,18
1283. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 37.318,04 0,00 0,00 0,00 37.318,04
1284. ŽELJKO CESAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KRAPINSKE TOPLICE 3.144,32 0,00 1.664,25 32.415,83 0,00 0,00 0,00 37.224,40
1285. ALEKSANDRA POSLONČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1935 PODGAJ PETROVSKI 0,00 0,00 0,00 36.967,27 0,00 0,00 0,00 36.967,27
1286. MARIJA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1940 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 36.869,78 0,00 0,00 0,00 36.869,78
1287. BOŽICA IVANJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1969 STIPERNICA 0,00 0,00 0,00 36.855,22 0,00 0,00 0,00 36.855,22
1288. GORAN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1979 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 36.852,57 0,00 0,00 0,00 36.852,57
1289. VJEKOSLAV POSTRUŽIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1944 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 36.625,85 0,00 0,00 0,00 36.625,85
1290. JOSIPA VEŠLIGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1954 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 36.541,38 0,00 0,00 0,00 36.541,38
1291. ŠTEFANIJA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1947 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 36.533,74 0,00 0,00 0,00 36.533,74
1292. MARIJA VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1959 KRALJEVEC NA SUTLI 2.928,43 0,00 -197,28 33.691,30 0,00 0,00 0,00 36.422,45
1293. KATARINA GRADIŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 36.378,87 0,00 0,00 0,00 36.378,87
1294. JOSIP PODVOREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1957 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 36.281,67 0,00 0,00 0,00 36.281,67
1295. BOŽIDAR FIKET KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1948 DESINIĆ 0,00 0,00 1.341,89 34.894,33 0,00 0,00 0,00 36.236,22
1296. DRAGICA RUSEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1969 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 36.234,96 0,00 0,00 0,00 36.234,96
1297. MARIJA ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1970 RADOBOJ 0,00 0,00 -541,43 29.960,71 0,00 6.735,37 0,00 36.154,65
1298. RUZVELT ĆESKINOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 DONJA STUBICA 0,00 0,00 826,96 35.326,41 0,00 0,00 0,00 36.153,37
1299. DARKO OVČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1979 DRUŽILOVEC 17.285,99 0,00 359,04 18.361,90 0,00 0,00 0,00 36.006,93
1300. ZLATKO PEČUH KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1978 STRMEC 0,00 0,00 0,00 35.965,11 0,00 0,00 0,00 35.965,11