OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1201. MIRA GAŠPARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 LOVREĆA SELA 0,00 0,00 0,00 47.159,76 0,00 0,00 0,00 47.159,76
1202. DRAGUTIN KOS KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1963 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 47.015,98 0,00 0,00 0,00 47.015,98
1203. KATA MIKULČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1947 PAŽUROVEC 0,00 0,00 0,00 46.946,43 0,00 0,00 0,00 46.946,43
1204. DENIS BARUŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 46.617,75 0,00 0,00 0,00 46.617,75
1205. SLAVICA GUDIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1954 KRALJEVEC NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 46.573,08 0,00 0,00 0,00 46.573,08
1206. MARIJAN GLOGOLJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1935 TRSTENO 0,00 0,00 527,78 45.956,56 0,00 0,00 0,00 46.484,34
1207. STJEPAN KURELJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1952 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 46.403,62 0,00 0,00 0,00 46.403,62
1208. MIRJANA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1973 LUG ZABOČKI 2.180,84 0,00 0,00 44.033,69 0,00 0,00 0,00 46.214,53
1209. ANA HUZJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1938 GOTALOVEC 0,00 0,00 0,00 46.198,96 0,00 0,00 0,00 46.198,96
1210. IVAN ČUPAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1959 PASANSKA GORICA 0,00 0,00 0,00 46.043,67 0,00 0,00 0,00 46.043,67
1211. ROBERT KUHTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1977 MOKRICE 0,00 0,00 0,00 46.040,10 0,00 0,00 0,00 46.040,10
1212. BRANKICA ČEKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1949 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 25.150,69 20.875,16 0,00 0,00 0,00 46.025,85
1213. DARKO SLONJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1958 DONJI ZBILJ 0,00 0,00 0,00 45.961,13 0,00 0,00 0,00 45.961,13
1214. LJERKA JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1956 BELOVAR ZLATARSKI 0,00 0,00 0,00 45.924,42 0,00 0,00 0,00 45.924,42
1215. ANTUN CELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1957 TEMOVEC 0,00 0,00 0,00 45.911,48 0,00 0,00 0,00 45.911,48
1216. MARIJA SPEVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1955 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 45.854,92 0,00 0,00 0,00 45.854,92
1217. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1981 ČRET 0,00 0,00 45.751,10 0,00 0,00 0,00 0,00 45.751,10
1218. ZORICA KAMENAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 JAREK HABEKOV 0,00 0,00 0,00 45.597,22 0,00 0,00 0,00 45.597,22
1219. ANKICA ČUKMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1952 SELNICA 0,00 0,00 0,00 45.386,25 0,00 0,00 0,00 45.386,25
1220. ROBIN HUĐ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1981 PAVLOVEC ZABOČKI 6.326,72 0,00 0,00 39.022,11 0,00 0,00 0,00 45.348,83
1221. JOSIP MATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 STRMEC 0,00 0,00 0,00 45.304,66 0,00 0,00 0,00 45.304,66
1222. ĐURĐICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 45.039,31 0,00 0,00 0,00 45.039,31
1223. STJEPAN HALDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1944 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 45.004,69 0,00 0,00 0,00 45.004,69
1224. MARJAN POSILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1979 BREZOVICA PETROVSKA 0,00 0,00 618,90 44.381,73 0,00 0,00 0,00 45.000,63
1225. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 44.907,61 0,00 0,00 0,00 44.907,61
1226. MIODRAG LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1955 DONJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 44.888,37 0,00 0,00 0,00 44.888,37
1227. DRAGICA KRUŠELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1939 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 44.761,73 0,00 0,00 0,00 44.761,73
1228. SANJA TOPOLOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1992 LUG POZNANOVEČKI 0,00 0,00 1.476,66 43.196,17 0,00 0,00 0,00 44.672,83
1229. SLAVKO GROFELNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1965 ĐURMANEC 0,00 0,00 12.044,69 29.717,00 0,00 2.876,77 0,00 44.638,46
1230. ĐURĐICA KEBET KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1953 VUČAK 0,00 0,00 0,00 44.556,88 0,00 0,00 0,00 44.556,88
1231. IVANČICA JURČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1968 RAVNINSKO 0,01 0,00 3.695,53 40.790,82 0,00 0,00 0,00 44.486,36
1232. KREŠO MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 44.475,19 0,00 0,00 0,00 44.475,19
1233. VLADO LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1954 POLICE 0,00 0,00 0,00 44.392,32 0,00 0,00 0,00 44.392,32
1234. MIRKO ŠTIH KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1957 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 44.391,28 0,00 0,00 0,00 44.391,28
1235. ROZALIJA CAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1949 HUM ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 44.374,38 0,00 0,00 0,00 44.374,38
1236. IVAN TUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1944 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 25.671,93 0,00 0,00 18.661,90 0,00 44.333,83
1237. DRAGA ČAĆKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 44.206,07 0,00 0,00 0,00 44.206,07
1238. STJEPAN TURČIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 MALI KOMOR 0,00 0,00 0,00 44.124,47 0,00 0,00 0,00 44.124,47
1239. KATARINA GRADIŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 43.973,36 0,00 0,00 0,00 43.973,36
1240. DARKO BOROŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1965 PUŠAVA 0,00 0,00 0,00 43.855,13 0,00 0,00 0,00 43.855,13
1241. DANIJELA JURINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1984 GORIČANOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.765,60 0,00 43.765,60
1242. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.500,76 0,00 43.500,76
1243. MARICA ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1935 GRABE 0,00 0,00 0,00 43.478,47 0,00 0,00 0,00 43.478,47
1244. MARICA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1942 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 43.447,16 0,00 0,00 0,00 43.447,16
1245. NADA LEVANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1953 VELIKA PETROVAGORSKA 0,00 0,00 0,00 43.197,81 0,00 0,00 0,00 43.197,81
1246. ŠTEFANIJA HAĐAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 PETROVA GORA 0,00 0,00 0,00 43.177,54 0,00 0,00 0,00 43.177,54
1247. ŠTEFA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 43.031,02 0,00 0,00 0,00 43.031,02
1248. DUBRAVKO KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KRAPINSKE TOPLICE 6.766,42 0,00 0,00 36.159,36 0,00 0,00 0,00 42.925,78
1249. DAMIR PRISTUŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 PUSTODOL OREHOVIČKI -24,84 0,00 5.795,44 37.119,61 0,00 0,00 0,00 42.890,21
1250. DIJANA RICIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1969 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 42.879,69 0,00 0,00 0,00 42.879,69
1251. VLADIMIR KOVAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1954 PETROVA GORA 42.842,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.842,34
1252. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 ČRET 0,00 0,00 0,00 42.801,79 0,00 0,00 0,00 42.801,79
1253. KARLO IVČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1978 HRUŠEVEC 1.875,47 0,00 1.269,82 39.593,76 0,00 0,00 0,00 42.739,05
1254. MARISTELA LELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1979 ĐURMANEC 0,00 0,00 0,00 42.652,63 0,00 0,00 0,00 42.652,63
1255. IVAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1947 VELIKA HORVATSKA 0,00 0,00 0,00 42.577,97 0,00 0,00 0,00 42.577,97
1256. VANJA ZORICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1963 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 1.922,37 40.639,72 0,00 0,00 0,00 42.562,09
1257. VJERAN VOSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1970 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 42.321,53 0,00 0,00 0,00 42.321,53
1258. DAMIR ŠVIGIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1972 SVETI KRIŽ 2.685,58 0,00 0,00 39.574,10 0,00 0,00 0,00 42.259,68
1259. ANTUN BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1939 BRATOVSKI VRH 0,00 0,00 0,00 41.789,21 0,00 0,00 0,00 41.789,21
1260. ALOJZ KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1960 DONJA BATINA 0,00 0,00 0,00 41.710,59 0,00 0,00 0,00 41.710,59
1261. IVANKA OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1960 KRAPINA SELO 0,00 0,00 0,00 41.600,55 0,00 0,00 0,00 41.600,55
1262. DŽAFER DEMIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1937 KONJŠČINA 0,00 0,00 0,00 41.587,36 0,00 0,00 0,00 41.587,36
1263. MILJENKO GORIČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1974 BEDEKOVČINA 10.954,97 0,00 452,47 30.146,88 0,00 0,00 0,00 41.554,32
1264. IGOR DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1983 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 14.092,38 27.445,09 0,00 0,00 0,00 41.537,47
1265. RUDOLF BIŠĆAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1956 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 16.548,96 0,00 24.960,87 0,00 41.509,83
1266. KRUNOSLAV DEGLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 41.490,18 0,00 0,00 0,00 41.490,18
1267. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 42.023,65 0,00 0,00 0,00 41.189,67
1268. ŽELJKO CESAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KRAPINSKE TOPLICE 3.477,69 0,00 1.840,71 35.780,90 0,00 0,00 0,00 41.099,30
1269. TEREZIJA LONČAREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 40.900,05 0,00 0,00 0,00 0,00 40.900,05
1270. DAMIR DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 1.965,95 38.925,58 0,00 0,00 0,00 40.891,53
1271. IVKA PTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1937 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 40.584,35 0,00 0,00 0,00 40.584,35
1272. MLADEN ŠTEFANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 GRABROVEC 0,00 0,00 0,00 40.524,16 0,00 0,00 0,00 40.524,16
1273. DRAGICA BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 BOBOVJE 16.992,18 0,00 8.526,17 15.036,76 0,00 -42,46 0,00 40.512,65
1274. ŠTEFANIJA ŠIJANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1939 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 40.353,60 0,00 0,00 0,00 40.353,60
1275. DRAGICA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1945 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 40.252,49 0,00 0,00 0,00 40.252,49
1276. MILAN ŠLOGAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1948 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 40.223,49 0,00 0,00 0,00 40.223,49
1277. FILIPINA HEREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1944 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 40.149,73 0,00 0,00 0,00 40.149,73
1278. PEPICA MAKEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1935 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 40.105,16 0,00 0,00 0,00 40.105,16
1279. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1949 TUHELJSKE TOPLICE 0,00 0,00 40.091,75 0,00 0,00 0,00 0,00 40.091,75
1280. TEREZIJA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1948 ČRET 0,00 0,00 0,00 39.942,64 0,00 0,00 0,00 39.942,64
1281. DRAGICA ZRINŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1940 ŠTUPARJE 0,00 0,00 0,00 39.819,50 0,00 0,00 0,00 39.819,50
1282. STJEPAN ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 39.702,71 0,00 0,00 0,00 39.702,71
1283. ŠTEFANIJA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1947 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 39.506,45 0,00 0,00 0,00 39.506,45
1284. MARIJA VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1959 KRALJEVEC NA SUTLI 3.173,00 0,00 -626,55 36.951,32 0,00 0,00 0,00 39.497,77
1285. VLADIMIR ZNIKA-SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1960 VINTEROVEC 0,00 0,00 6.183,19 33.282,68 0,00 0,00 0,00 39.465,87
1286. GORAN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1979 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 39.369,96 0,00 0,00 0,00 39.369,96
1287. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 39.312,28 0,00 0,00 0,00 39.312,28
1288. ŽELJKO HORVATIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1959 POLICE 0,00 0,00 0,00 39.261,49 0,00 0,00 0,00 39.261,49
1289. FRANJO OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 39.212,41 0,00 0,00 0,00 39.212,41
1290. MARIJA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1940 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 39.112,71 0,00 0,00 0,00 39.112,71
1291. IVAN ČUKELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1964 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 39.102,09 0,00 0,00 0,00 39.102,09
1292. ANKICA SLIVONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1947 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 39.058,30 0,00 0,00 0,00 39.058,30
1293. MARIJA ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1970 RADOBOJ 0,00 0,00 -540,99 32.330,43 0,00 7.259,30 0,00 39.048,74
1294. KREŠIMIR BAUER SOKOL KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA STUBICA 39.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.036,00
1295. BOŽICA IVANJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1969 STIPERNICA 0,00 0,00 0,00 38.963,26 0,00 0,00 0,00 38.963,26
1296. IVICA MARTINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1979 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 38.932,11 0,00 0,00 0,00 38.932,11
1297. RUZVELT ĆESKINOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 DONJA STUBICA 0,00 0,00 889,87 38.033,60 0,00 0,00 0,00 38.923,47
1298. SLAVICA ŠKALEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1950 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 38.865,53 0,00 0,00 0,00 38.865,53
1299. JOSIPA VEŠLIGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1954 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 38.792,25 0,00 0,00 0,00 38.792,25
1300. ĐURĐICA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1962 GLOGOVEC ZAGORSKI 0,00 0,00 136,26 38.567,17 0,00 0,00 0,00 38.703,43