OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1201. MARIJA KRSNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1953 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 39.334,71 0,00 0,00 0,00 39.334,71
1202. VJERAN VOSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1970 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 39.036,04 0,00 0,00 0,00 39.036,04
1203. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 ČRET 0,00 0,00 0,00 39.020,07 0,00 0,00 0,00 39.020,07
1204. BARBARA VRABEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1933 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 38.996,20 0,00 0,00 0,00 38.996,20
1205. DŽAFER DEMIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1937 KONJŠČINA 0,00 0,00 0,00 38.964,77 0,00 0,00 0,00 38.964,77
1206. DIJANA RICIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1969 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 38.941,66 0,00 0,00 0,00 38.941,66
1207. NADA BARLOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1973 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 38.923,67 0,00 0,00 0,00 38.923,67
1208. ROBIN HUĐ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1981 PAVLOVEC ZABOČKI 5.425,82 0,00 0,00 33.465,35 0,00 0,00 0,00 38.891,17
1209. STJEPAN KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1960 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 192,83 38.626,11 0,00 0,00 0,00 38.818,94
1210. IVANKA OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1960 KRAPINA SELO 0,00 0,00 0,00 38.732,65 0,00 0,00 0,00 38.732,65
1211. BRANKO FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1968 ZLATAR 8.951,90 0,00 29.545,23 61,90 0,00 0,00 0,00 38.559,03
1212. TEREZIJA LONČAREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 38.558,95 0,00 0,00 0,00 0,00 38.558,95
1213. JOSIPA HORVAT-VUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1939 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 38.551,50 0,00 0,00 0,00 38.551,50
1214. MARIA LISICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1975 DUBOVEC 0,00 0,00 0,00 38.342,34 0,00 0,00 0,00 38.342,34
1215. IVKA PTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1937 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 38.330,36 0,00 0,00 0,00 38.330,36
1216. DRAGAN VRANJEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1948 GREDICE 3.122,59 0,00 0,00 35.133,13 0,00 0,00 0,00 38.255,72
1217. BRANKO ZAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 VELIKA VES 0,00 0,00 0,00 38.238,89 0,00 0,00 0,00 38.238,89
1218. BOŽICA BUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 0,00 38.179,12 0,00 0,00 0,00 38.179,12
1219. FRANJO HAJDUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1943 DOMOVEC 0,00 0,00 0,00 38.074,85 0,00 0,00 0,00 38.074,85
1220. IVANA KRIZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1946 HUM KOŠNIČKI 0,00 0,00 0,00 37.990,74 0,00 0,00 0,00 37.990,74
1221. DANIJELA DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1984 GORIČANOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.959,37 0,00 37.959,37
1222. ANICA TREMLJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1957 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 0,00 37.695,60 0,00 0,00 0,00 37.695,60
1223. ZVONKO ŠOBAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1952 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 0,00 37.617,63 0,00 0,00 0,00 37.617,63
1224. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.507,31 0,00 37.507,31
1225. ŠTEFANIJA ŠIJANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1939 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 37.455,76 0,00 0,00 0,00 37.455,76
1226. ANTUN BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1939 BRATOVSKI VRH 0,00 0,00 0,00 37.330,89 0,00 0,00 0,00 37.330,89
1227. FILIPINA HEREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1944 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 37.269,40 0,00 0,00 0,00 37.269,40
1228. ANTON MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1946 CIGLENICA ZAGORSKA 0,00 0,00 0,00 37.133,37 0,00 0,00 0,00 37.133,37
1229. VLADIMIR ZNIKA-SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1960 VINTEROVEC 0,00 0,00 6.150,44 30.976,16 0,00 0,00 0,00 37.126,60
1230. MLADEN ŠTEFANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 GRABROVEC 0,00 0,00 0,00 36.846,90 0,00 0,00 0,00 36.846,90
1231. STJEPAN KRSNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1943 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 36.824,21 0,00 0,00 0,00 36.824,21
1232. IVICA MARTINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1979 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 36.756,83 0,00 0,00 0,00 36.756,83
1233. DAMIR DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 1.776,14 34.878,47 0,00 0,00 0,00 36.654,61
1234. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 37.402,09 0,00 0,00 0,00 36.568,11
1235. PETAR HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 36.542,10 0,00 0,00 0,00 36.542,10
1236. ANKICA SLIVONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1947 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 36.469,62 0,00 0,00 0,00 36.469,62
1237. FRANJO OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 36.453,69 0,00 0,00 0,00 36.453,69
1238. DRAGO PEROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1946 MIRKOVEC 0,00 0,00 13.958,53 0,00 0,00 22.392,49 0,00 36.351,02
1239. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 36.343,86 0,00 0,00 0,00 36.343,86
1240. DRAGICA ZRINŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1940 ŠTUPARJE 0,00 0,00 0,00 36.279,62 0,00 0,00 0,00 36.279,62
1241. OTTO KURT HERMANN FADTKE KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1949 JOPPENPOINT 0,00 0,00 36.249,30 0,00 0,00 0,00 0,00 36.249,30
1242. DRAGICA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1945 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 36.216,00 0,00 0,00 0,00 36.216,00
1243. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1957 ČRET 0,00 0,00 0,00 36.214,76 0,00 0,00 0,00 36.214,76
1244. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 36.204,64 0,00 0,00 0,00 36.204,64
1245. MIODRAG LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1955 DONJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 36.185,40 0,00 0,00 0,00 36.185,40
1246. IGOR DUREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1976 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.166,14 0,00 36.166,14
1247. ĐURĐICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 36.064,18 0,00 0,00 0,00 36.064,18
1248. ALEKSANDRA POSLONČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1935 PODGAJ PETROVSKI 0,00 0,00 0,00 36.025,40 0,00 0,00 0,00 36.025,40
1249. MILAN ŠLOGAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1948 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 35.911,42 0,00 0,00 0,00 35.911,42
1250. BOŽICA IVANJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1969 STIPERNICA 0,00 0,00 0,00 35.825,44 0,00 0,00 0,00 35.825,44
1251. JOSIP PODVOREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1957 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 35.702,88 0,00 0,00 0,00 35.702,88
1252. MARIJAN KUŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 35.697,14 0,00 0,00 0,00 35.697,14
1253. VJEKOSLAV POSTRUŽIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1944 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 35.627,57 0,00 0,00 0,00 35.627,57
1254. GORAN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1979 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 35.622,84 0,00 0,00 0,00 35.622,84
1255. DRAGICA RUSEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1969 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 35.457,75 0,00 0,00 0,00 35.457,75
1256. JOSIPA VEŠLIGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1954 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 35.441,83 0,00 0,00 0,00 35.441,83
1257. BOŽIDAR FIKET KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1948 DESINIĆ 0,00 0,00 1.341,89 34.035,31 0,00 0,00 0,00 35.377,20
1258. ZLATKO PEČUH KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1978 STRMEC 0,00 0,00 0,00 35.011,81 0,00 0,00 0,00 35.011,81
1259. JOSIP ČAVLOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1942 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 35.011,42 0,00 0,00 0,00 35.011,42
1260. ŠTEFANIJA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1947 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 34.982,85 0,00 0,00 0,00 34.982,85
1261. DRAGICA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1932 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 34.895,77 0,00 0,00 0,00 34.895,77
1262. RUZVELT ĆESKINOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 DONJA STUBICA 0,00 0,00 796,23 34.003,93 0,00 0,00 0,00 34.800,16
1263. MARIJA ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1970 RADOBOJ 0,00 0,00 -541,65 28.803,10 0,00 6.479,43 0,00 34.740,88
1264. ANA PETROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1933 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 34.575,08 0,00 0,00 0,00 34.575,08
1265. RUŽICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1955 SOPOT 0,00 0,00 0,00 34.532,21 0,00 0,00 0,00 34.532,21
1266. KATICA DUMBOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1956 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 34.508,03 0,00 0,00 0,00 34.508,03
1267. ANTUN FAKLEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1971 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 34.430,49 0,00 0,00 0,00 34.430,49
1268. ZDRAVKO HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1969 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 34.387,55 0,00 0,00 0,00 34.387,55
1269. PETAR CAPAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1968 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 34.353,41 0,00 0,00 0,00 34.353,41
1270. KATARINA ŠĆURIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1962 ŠVALJKOVEC 0,00 0,00 0,00 34.348,76 0,00 0,00 0,00 34.348,76
1271. VERA LAZAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1955 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 34.159,48 0,00 0,00 0,00 34.159,48
1272. MIRJANA MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 0,00 0,00 -2.149,26 36.298,28 0,00 0,00 0,00 34.149,02
1273. SREĆKO GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 34.130,18 0,00 0,00 0,00 34.130,18
1274. ELIZABETA PETRIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1959 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 0,00 34.101,63 0,00 0,00 0,00 34.101,63
1275. KRUNOSLAV JUNKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1980 KLOKOVEC 84,48 0,00 36.052,32 -2.050,33 0,00 0,00 0,00 34.086,47
1276. IVAN TUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1944 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 24.171,13 0,00 0,00 9.903,80 0,00 34.074,93
1277. IVAN MEZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1945 SELNICA 0,00 0,00 0,00 34.048,61 0,00 0,00 0,00 34.048,61
1278. IVANKA ŠTROK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 GABER 0,00 0,00 0,00 34.014,23 0,00 0,00 0,00 34.014,23
1279. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1949 TUHELJSKE TOPLICE 0,00 0,00 33.906,84 0,00 0,00 0,00 0,00 33.906,84
1280. STJEPAN POLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1958 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.827,17 0,00 33.827,17
1281. RUDOLF BIŠČAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1980 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.783,38 0,00 33.783,38
1282. ANA HULJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1935 MARETIĆ 0,00 0,00 0,00 33.776,37 0,00 0,00 0,00 33.776,37
1283. DANIJEL SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1988 GORNJA STUBICA 9.305,34 0,00 1.186,33 23.217,97 0,00 0,00 0,00 33.709,64
1284. DRAGICA KARAŽIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1936 SOPOT 0,00 0,00 0,00 33.538,66 0,00 0,00 0,00 33.538,66
1285. STJEPAN MILEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1923 SAMCI 0,00 0,00 0,00 33.484,84 0,00 0,00 0,00 33.484,84
1286. STJEPAN MIROIČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1934 DOMOVEC 0,00 0,00 0,00 33.480,76 0,00 0,00 0,00 33.480,76
1287. LJUBICA POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1967 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 33.324,39 0,00 0,00 0,00 33.324,39
1288. DAMIR MALIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 33.288,56 0,00 0,00 0,00 33.288,56
1289. MILAN VINCEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 33.275,68 0,00 0,00 0,00 33.275,68
1290. DRAGUTIN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1951 PREGRADA 0,00 0,00 20.967,88 12.259,44 0,00 0,00 0,00 33.227,32
1291. STJEPAN MAZAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 33.211,33 0,00 0,00 0,00 33.211,33
1292. ANKA BELANOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1951 OPASANJEK 0,00 0,00 0,00 33.085,41 0,00 0,00 0,00 33.085,41
1293. ŠTEFICA HRUŠKAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1957 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 33.004,76 0,00 0,00 0,00 33.004,76
1294. LJERKA STAŽNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1940 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 32.970,95 0,00 0,00 0,00 32.970,95
1295. JOSIP BURINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1973 KUZMINEC 0,00 0,00 0,00 32.885,92 0,00 0,00 0,00 32.885,92
1296. LJUBA HERCIGONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1959 GRTOVEC 0,00 0,00 0,00 32.880,26 0,00 0,00 0,00 32.880,26
1297. MARIJA VRAŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1949 DRUŠKOVEC HUMSKI 0,00 0,00 0,00 32.791,41 0,00 0,00 0,00 32.791,41
1298. KREŠIMIR KUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1971 JAKUŠEVEC ZABOČKI 0,00 0,00 1.817,68 30.943,85 0,00 0,00 0,00 32.761,53
1299. DRAŽEN PETRIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1979 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 -43,10 32.797,54 0,00 0,00 0,00 32.754,44
1300. MARIJANA BAHORIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1954 MALI KOMOR 0,00 0,00 0,00 32.686,83 0,00 0,00 0,00 32.686,83