OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1201. IVANA KRIZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1946 HUM KOŠNIČKI 0,00 0,00 0,00 37.448,71 0,00 0,00 0,00 37.448,71
1202. ROMAN SKRBETA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1984 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 37.408,61 0,00 0,00 0,00 37.408,61
1203. JOSIP MERKAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1931 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 13.807,64 23.504,17 0,00 0,00 0,00 37.311,81
1204. LJUBICA VUKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1932 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 37.224,05 0,00 0,00 0,00 37.224,05
1205. ZVONKO ŠOBAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1952 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 0,00 37.153,56 0,00 0,00 0,00 37.153,56
1206. MARIA LISICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1975 DUBOVEC 0,00 0,00 0,00 37.056,54 0,00 0,00 0,00 37.056,54
1207. DANIJELA DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1984 GORIČANOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.016,98 0,00 37.016,98
1208. IVICA MUTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1950 MIHOVLJAN 0,00 0,00 -186,69 0,00 0,00 37.198,37 0,00 37.011,68
1209. ŠTEFANIJA ŠIJANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1939 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 36.985,42 0,00 0,00 0,00 36.985,42
1210. BOŽICA ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1956 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 36.957,37 0,00 0,00 0,00 36.957,37
1211. MIRJANA MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 0,00 0,00 1.183,45 35.762,55 0,00 0,00 0,00 36.946,00
1212. FILIPINA HEREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1944 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 36.801,90 0,00 0,00 0,00 36.801,90
1213. VLADIMIR ZNIKA-SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1960 VINTEROVEC 0,00 0,00 6.145,13 30.601,83 0,00 0,00 0,00 36.746,96
1214. ANTUN BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1939 BRATOVSKI VRH 0,00 0,00 0,00 36.607,27 0,00 0,00 0,00 36.607,27
1215. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.534,53 0,00 36.534,53
1216. IVICA MARTINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1979 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 36.403,76 0,00 0,00 0,00 36.403,76
1217. STJEPAN KRSNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1943 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 36.349,38 0,00 0,00 0,00 36.349,38
1218. MLADEN ŠTEFANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 GRABROVEC 0,00 0,00 0,00 36.250,05 0,00 0,00 0,00 36.250,05
1219. JOSIP SIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1936 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 36.215,89 0,00 0,00 0,00 36.215,89
1220. HRVOJE ŠIMIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1971 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.132,87 0,00 36.132,87
1221. PETAR HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 36.051,98 0,00 0,00 0,00 36.051,98
1222. ANKICA SLIVONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1947 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 36.049,46 0,00 0,00 0,00 36.049,46
1223. FRANJO OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 36.005,92 0,00 0,00 0,00 36.005,92
1224. JOSIP ČAVLOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1942 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 35.880,66 0,00 0,00 0,00 35.880,66
1225. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 35.862,06 0,00 0,00 0,00 35.862,06
1226. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 36.651,98 0,00 0,00 0,00 35.818,00
1227. DRAGICA ZRINŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1940 ŠTUPARJE 0,00 0,00 0,00 35.705,07 0,00 0,00 0,00 35.705,07
1228. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1957 ČRET 0,00 0,00 0,00 35.668,03 0,00 0,00 0,00 35.668,03
1229. DRAGO PEROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1946 MIRKOVEC 0,00 0,00 13.732,35 0,00 0,00 21.847,97 0,00 35.580,32
1230. DRAGICA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1945 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 35.560,84 0,00 0,00 0,00 35.560,84
1231. ALEKSANDRA POSLONČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1935 PODGAJ PETROVSKI 0,00 0,00 0,00 35.559,59 0,00 0,00 0,00 35.559,59
1232. OTTO KURT HERMANN FADTKE KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1949 JOPPENPOINT 0,00 0,00 35.553,52 0,00 0,00 0,00 0,00 35.553,52
1233. IGOR DUREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1976 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.514,96 0,00 35.514,96
1234. JOSIP PODVOREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1957 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 35.416,63 0,00 0,00 0,00 35.416,63
1235. BOŽICA IVANJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1969 STIPERNICA 0,00 0,00 0,00 35.316,16 0,00 0,00 0,00 35.316,16
1236. ŠTEFANIJA JURAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1955 PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 35.255,64 0,00 0,00 0,00 35.255,64
1237. MILAN ŠLOGAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1948 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 35.211,55 0,00 0,00 0,00 35.211,55
1238. VJEKOSLAV POSTRUŽIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1944 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 35.133,85 0,00 0,00 0,00 35.133,85
1239. DRAGICA RUSEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1969 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 35.073,38 0,00 0,00 0,00 35.073,38
1240. GORAN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1979 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 35.014,66 0,00 0,00 0,00 35.014,66
1241. BOŽIDAR FIKET KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1948 DESINIĆ 0,00 0,00 1.341,89 33.598,12 0,00 0,00 0,00 34.940,01
1242. JOSIPA VEŠLIGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1954 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 34.898,03 0,00 0,00 0,00 34.898,03
1243. ZLATKO PEČUH KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1978 STRMEC 0,00 0,00 0,00 34.540,33 0,00 0,00 0,00 34.540,33
1244. DRAGICA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1932 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 34.375,32 0,00 0,00 0,00 34.375,32
1245. RUZVELT ĆESKINOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 DONJA STUBICA 0,00 0,00 781,03 33.349,88 0,00 0,00 0,00 34.130,91
1246. ZDRAVKO HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1969 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 34.068,85 0,00 0,00 0,00 34.068,85
1247. ANA PETROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1933 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 34.058,07 0,00 0,00 0,00 34.058,07
1248. MARIJA ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1970 RADOBOJ 0,00 0,00 -541,76 28.230,60 0,00 6.352,85 0,00 34.041,69
1249. RUŽICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1955 SOPOT 0,00 0,00 0,00 34.017,24 0,00 0,00 0,00 34.017,24
1250. PETAR CAPAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1968 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 33.934,92 0,00 0,00 0,00 33.934,92
1251. SREĆKO GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 33.751,91 0,00 0,00 0,00 33.751,91
1252. ANTUN FAKLEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1971 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 33.747,13 0,00 0,00 0,00 33.747,13
1253. VERA LAZAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1955 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 33.656,68 0,00 0,00 0,00 33.656,68
1254. IVAN TUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1944 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 23.927,54 0,00 0,00 9.697,35 0,00 33.624,89
1255. ELIZABETA PETRIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1959 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 0,00 33.599,77 0,00 0,00 0,00 33.599,77
1256. ROBERT ČUJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1977 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.596,38 0,00 33.596,38
1257. IVANKA ŠTROK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 GABER 0,00 0,00 0,00 33.577,50 0,00 0,00 0,00 33.577,50
1258. IVAN MEZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1945 SELNICA 0,00 0,00 0,00 33.430,80 0,00 0,00 0,00 33.430,80
1259. KRUNOSLAV JUNKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1980 KLOKOVEC 82,79 0,00 35.381,40 -2.050,66 0,00 0,00 0,00 33.413,53
1260. IVICA ČEPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1985 VIŽANOVEC 0,00 0,00 6.555,97 26.828,80 0,00 0,00 0,00 33.384,77
1261. ANA HULJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1935 MARETIĆ 0,00 0,00 0,00 33.355,37 0,00 0,00 0,00 33.355,37
1262. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 33.289,87 0,00 0,00 0,00 33.289,87
1263. MIODRAG LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1955 DONJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 33.270,63 0,00 0,00 0,00 33.270,63
1264. STJEPAN MIROIČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1934 DOMOVEC 0,00 0,00 0,00 33.216,83 0,00 0,00 0,00 33.216,83
1265. DRAŽEN FIJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1977 GORNJI KRALJEVEC 0,00 0,00 724,13 32.453,63 0,00 0,00 0,00 33.177,76
1266. STJEPAN POLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1958 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.167,00 0,00 33.167,00
1267. ĐURĐICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 33.105,23 0,00 0,00 0,00 33.105,23
1268. DANIJEL SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1988 GORNJA STUBICA 9.118,21 0,00 1.165,49 22.760,88 0,00 0,00 0,00 33.044,58
1269. DRAGICA KARAŽIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1936 SOPOT 0,00 0,00 0,00 33.042,00 0,00 0,00 0,00 33.042,00
1270. ŽELJKO-MARTIN KURTANJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1973 GORNJA BATINA -261,38 0,00 -12.220,62 45.358,32 0,00 0,00 0,00 32.876,32
1271. LJUBICA POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1967 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 32.850,99 0,00 0,00 0,00 32.850,99
1272. RUDOLF BIŠČAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1980 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.833,25 0,00 32.833,25
1273. MILAN VINCEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 32.815,78 0,00 0,00 0,00 32.815,78
1274. STJEPAN MILEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1923 SAMCI 0,00 0,00 0,00 32.815,42 0,00 0,00 0,00 32.815,42
1275. STJEPAN MAZAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 32.795,13 0,00 0,00 0,00 32.795,13
1276. MARIJA KOREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1937 PUSTODOL OREHOVIČKI 0,00 0,00 0,00 32.752,78 0,00 0,00 0,00 32.752,78
1277. DAMIR MALIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 32.747,04 0,00 0,00 0,00 32.747,04
1278. ANKA BELANOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1951 OPASANJEK 0,00 0,00 0,00 32.680,05 0,00 0,00 0,00 32.680,05
1279. MARIJAN KUŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 32.656,53 0,00 0,00 0,00 32.656,53
1280. ŠTEFICA HRUŠKAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1957 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 32.581,48 0,00 0,00 0,00 32.581,48
1281. LJERKA STAŽNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1940 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 32.507,99 0,00 0,00 0,00 32.507,99
1282. LJUBA HERCIGONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1959 GRTOVEC 0,00 0,00 0,00 32.477,86 0,00 0,00 0,00 32.477,86
1283. KATARINA ŠĆURIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1962 ŠVALJKOVEC 0,00 0,00 0,00 32.453,51 0,00 0,00 0,00 32.453,51
1284. DRAGUTIN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1951 PREGRADA 0,00 0,00 20.535,49 11.913,25 0,00 0,00 0,00 32.448,74
1285. JOSIP BURINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1973 KUZMINEC 0,00 0,00 0,00 32.359,81 0,00 0,00 0,00 32.359,81
1286. MARIJA VRAŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1949 DRUŠKOVEC HUMSKI 0,00 0,00 0,00 32.339,15 0,00 0,00 0,00 32.339,15
1287. KREŠIMIR KUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1971 JAKUŠEVEC ZABOČKI 0,00 0,00 1.790,44 30.482,21 0,00 0,00 0,00 32.272,65
1288. ŽELJKO HURČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1965 KOSOVEČKO 0,00 0,00 0,00 32.249,37 0,00 0,00 0,00 32.249,37
1289. MARIJANA BAHORIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1954 MALI KOMOR 0,00 0,00 0,00 32.066,30 0,00 0,00 0,00 32.066,30
1290. KARMEN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1971 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 31.991,51 0,00 0,00 0,00 31.991,51
1291. FRANJO LESKOVAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1943 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 31.980,09 0,00 0,00 0,00 31.980,09
1292. DRAŽEN PETRIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1979 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 -43,10 32.016,15 0,00 0,00 0,00 31.973,05
1293. BOŽICA BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1974 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 31.900,97 0,00 0,00 0,00 31.900,97
1294. KREŠIMIR JURANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 MOKRICE 0,00 0,00 -0,07 31.843,16 0,00 0,00 0,00 31.843,09
1295. MLADEN HORVATEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1958 DONJA STUBICA -7.238,51 0,00 159,58 38.906,48 0,00 0,00 0,00 31.827,55
1296. PETAR TRUPEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1955 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 31.698,11 0,00 0,00 0,00 31.698,11
1297. MILAN CRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1941 VOJSAK 0,00 0,00 0,00 31.648,83 0,00 0,00 0,00 31.648,83
1298. VLATKA SVAŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1945 RAKOVEC TOMAŠEVEČKI 0,00 0,00 0,00 31.629,95 0,00 0,00 0,00 31.629,95
1299. IRENA SEVER-PEROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1969 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.574,12 0,00 31.574,12
1300. KATICA MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1950 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 31.553,96 0,00 0,00 0,00 31.553,96