OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1201. DRAGUTIN PUCKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1969 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 48.230,89 0,00 0,00 0,00 48.230,89
1202. MLADEN GORIČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1969 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 -125,60 47.923,33 0,00 0,00 0,00 47.797,73
1203. JOSIPA BLAŽIČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1943 KRALJEVEC NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 47.783,72 0,00 0,00 0,00 47.783,72
1204. MIRA GAŠPARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 LOVREĆA SELA 0,00 0,00 0,00 47.663,65 0,00 0,00 0,00 47.663,65
1205. KATA MIKULČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1947 PAŽUROVEC 0,00 0,00 0,00 47.444,89 0,00 0,00 0,00 47.444,89
1206. SLAVICA GUDIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1954 KRALJEVEC NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 47.133,68 0,00 0,00 0,00 47.133,68
1207. DENIS BARUŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 47.130,07 0,00 0,00 0,00 47.130,07
1208. MLADEN HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1966 TKALCI 2.906,25 0,00 -89,34 44.264,59 0,00 0,00 0,00 47.081,50
1209. MARIJAN GLOGOLJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1935 TRSTENO 0,00 0,00 533,89 46.478,58 0,00 0,00 0,00 47.012,47
1210. MARIJAN PISK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1945 PODGORJE BISTRIČKO -2.838,04 0,00 0,00 49.805,36 0,00 0,00 0,00 46.967,32
1211. JURAJ LABAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1955 DONJA STUBICA 327,35 0,00 -1.055,37 47.445,24 0,00 0,00 0,00 46.717,22
1212. KATARINA GRADIŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 46.694,48 0,00 0,00 0,00 46.694,48
1213. ANA HUZJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1938 GOTALOVEC 0,00 0,00 0,00 46.686,55 0,00 0,00 0,00 46.686,55
1214. STJEPAN KURELJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1952 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 46.681,00 0,00 0,00 0,00 46.681,00
1215. IVAN ČUPAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1959 PASANSKA GORICA 0,00 0,00 0,00 46.658,79 0,00 0,00 0,00 46.658,79
1216. BRANKICA ČEKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1949 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 25.462,63 21.134,07 0,00 0,00 0,00 46.596,70
1217. ĐURĐICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 46.458,66 0,00 0,00 0,00 46.458,66
1218. DARKO SLONJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1958 DONJI ZBILJ 0,00 0,00 0,00 46.420,12 0,00 0,00 0,00 46.420,12
1219. ANTUN CELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1957 TEMOVEC 0,00 0,00 0,00 46.347,48 0,00 0,00 0,00 46.347,48
1220. LJERKA JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1956 BELOVAR ZLATARSKI 0,00 0,00 0,00 46.337,95 0,00 0,00 0,00 46.337,95
1221. ROBERT KUHTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1977 MOKRICE 0,00 0,00 0,00 46.301,76 0,00 0,00 0,00 46.301,76
1222. MARIJA SPEVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1955 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 46.298,90 0,00 0,00 0,00 46.298,90
1223. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 46.297,40 0,00 0,00 0,00 46.297,40
1224. MIODRAG LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1955 DONJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 46.278,18 0,00 0,00 0,00 46.278,18
1225. IVICA ANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 46.174,21 0,00 0,00 0,00 46.174,21
1226. ROBIN HUĐ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1981 PAVLOVEC ZABOČKI 6.424,55 0,00 0,00 39.625,47 0,00 0,00 0,00 46.050,02
1227. DRAGUTIN KOS KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1963 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 45.832,64 0,00 0,00 0,00 45.832,64
1228. ZORICA KAMENAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 JAREK HABEKOV 0,00 0,00 0,00 45.827,94 0,00 0,00 0,00 45.827,94
1229. JOSIP MATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 STRMEC 0,00 0,00 0,00 45.791,35 0,00 0,00 0,00 45.791,35
1230. VLADO LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1954 POLICE 0,00 0,00 0,00 45.778,11 0,00 0,00 0,00 45.778,11
1231. MIRKO ŠTIH KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1957 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 45.777,07 0,00 0,00 0,00 45.777,07
1232. MARJAN POSILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1979 BREZOVICA PETROVSKA 0,00 0,00 628,48 44.904,50 0,00 0,00 0,00 45.532,98
1233. STJEPAN HALDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1944 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 45.509,23 0,00 0,00 0,00 45.509,23
1234. SANJA TOPOLOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1992 LUG POZNANOVEČKI 0,00 0,00 1.498,72 43.816,18 0,00 0,00 0,00 45.314,90
1235. IVANČICA JURČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1968 RAVNINSKO 0,01 0,00 3.761,38 41.517,22 0,00 0,00 0,00 45.278,61
1236. DRAGICA KRUŠELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1939 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 45.274,81 0,00 0,00 0,00 45.274,81
1237. ANA MERKAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1933 KOZJAK ZAČRETSKI 0,00 0,00 0,00 45.274,79 0,00 0,00 0,00 45.274,79
1238. DARKO BOROŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1965 PUŠAVA 0,00 0,00 0,00 45.236,09 0,00 0,00 0,00 45.236,09
1239. DAMIR VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1957 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 45.221,29 0,00 0,00 0,00 45.221,29
1240. SLAVKO GROFELNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1965 ĐURMANEC 0,00 0,00 12.178,82 29.973,23 0,00 2.917,45 0,00 45.069,50
1241. ĐURĐICA KEBET KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1953 VUČAK 0,00 0,00 0,00 45.043,50 0,00 0,00 0,00 45.043,50
1242. KREŠO MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 45.030,96 0,00 0,00 0,00 45.030,96
1243. ROZALIJA CAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1949 HUM ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 44.828,40 0,00 0,00 0,00 44.828,40
1244. STJEPAN TURČIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 MALI KOMOR 0,00 0,00 0,00 44.773,54 0,00 0,00 0,00 44.773,54
1245. IVAN TUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1944 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 25.834,89 0,00 0,00 18.933,39 0,00 44.768,28
1246. DRAGA ČAĆKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 44.563,44 0,00 0,00 0,00 44.563,44
1247. ALOJZ KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1960 DONJA BATINA 0,00 0,00 0,00 44.550,61 0,00 0,00 0,00 44.550,61
1248. MARIO BIŠČAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1977 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.512,82 0,00 44.512,82
1249. DANIJELA JURINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1984 BREZOVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.396,06 0,00 44.396,06
1250. LJILJANA ZAPLATIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1967 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.335,14 0,00 44.335,14
1251. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.151,55 0,00 44.151,55
1252. MIRJANA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1973 LUG ZABOČKI -13,52 0,00 0,00 43.894,52 0,00 0,00 0,00 43.881,00
1253. MARICA ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1935 GRABE 0,00 0,00 0,00 43.822,80 0,00 0,00 0,00 43.822,80
1254. MARICA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1942 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 43.697,91 0,00 0,00 0,00 43.697,91
1255. NADA LEVANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1953 VELIKA PETROVAGORSKA 0,00 0,00 0,00 43.636,50 0,00 0,00 0,00 43.636,50
1256. ŠTEFANIJA HAĐAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 PETROVA GORA 0,00 0,00 0,00 43.564,00 0,00 0,00 0,00 43.564,00
1257. ŠTEFA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 43.392,41 0,00 0,00 0,00 43.392,41
1258. DIJANA RICIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1969 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 43.307,29 0,00 0,00 0,00 43.307,29
1259. DUBRAVKO KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KRAPINSKE TOPLICE 6.818,61 0,00 0,00 36.424,96 0,00 0,00 0,00 43.243,57
1260. DAMIR PRISTUŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 PUSTODOL OREHOVIČKI -24,84 0,00 5.838,09 37.401,82 0,00 0,00 0,00 43.215,07
1261. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 ČRET 0,00 0,00 0,00 43.212,42 0,00 0,00 0,00 43.212,42
1262. ANKA BRUČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1942 REPNO 0,00 0,00 0,00 43.028,94 0,00 0,00 0,00 43.028,94
1263. DAMIR BOROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1964 KRAPINA 5.579,38 0,00 26.465,48 10.975,74 0,00 0,00 0,00 43.020,60
1264. VANJA ZORICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1963 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 1.944,36 41.055,36 0,00 0,00 0,00 42.999,72
1265. IVAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1947 VELIKA HORVATSKA 0,00 0,00 0,00 42.899,85 0,00 0,00 0,00 42.899,85
1266. VJERAN VOSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1970 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 42.678,30 0,00 0,00 0,00 42.678,30
1267. RUDOLF BIŠĆAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1956 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 16.682,32 0,00 25.845,79 0,00 42.528,11
1268. VLADIMIR KOVAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1954 PETROVA GORA 42.337,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.337,67
1269. IGOR DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1983 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 14.360,13 27.956,17 0,00 0,00 0,00 42.316,30
1270. STANISLAV LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1939 POLICE 0,00 0,00 0,00 42.308,94 0,00 0,00 0,00 42.308,94
1271. ANTUN BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1939 BRATOVSKI VRH 0,00 0,00 0,00 42.273,30 0,00 0,00 0,00 42.273,30
1272. MILJENKO GORIČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1974 BEDEKOVČINA 11.075,28 0,00 459,48 30.470,63 0,00 0,00 0,00 42.005,39
1273. IVANKA OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1960 KRAPINA SELO 0,00 0,00 0,00 41.911,95 0,00 0,00 0,00 41.911,95
1274. DŽAFER DEMIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1937 KONJŠČINA 0,00 0,00 0,00 41.872,13 0,00 0,00 0,00 41.872,13
1275. KRUNOSLAV DEGLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 41.775,55 0,00 0,00 0,00 41.775,55
1276. ŽELJKO CESAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KRAPINSKE TOPLICE 3.531,57 0,00 1.869,23 36.324,76 0,00 0,00 0,00 41.725,56
1277. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 42.525,47 0,00 0,00 0,00 41.691,49
1278. TEREZIJA LONČAREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 41.628,47 0,00 0,00 0,00 0,00 41.628,47
1279. DAMIR DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 1.986,56 39.365,03 0,00 0,00 0,00 41.351,59
1280. DRAGICA BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 BOBOVJE 17.327,85 0,00 8.687,65 15.333,33 0,00 -1,52 0,00 41.347,31
1281. STJEPAN ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 41.049,23 0,00 0,00 0,00 41.049,23
1282. MLADEN ŠTEFANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 GRABROVEC 0,00 0,00 0,00 40.923,45 0,00 0,00 0,00 40.923,45
1283. IVKA PTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1937 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 40.829,09 0,00 0,00 0,00 40.829,09
1284. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1949 TUHELJSKE TOPLICE 0,00 0,00 40.763,33 0,00 0,00 0,00 0,00 40.763,33
1285. MILAN ŠLOGAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1948 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 40.691,71 0,00 0,00 0,00 40.691,71
1286. DRAGICA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1945 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 40.690,78 0,00 0,00 0,00 40.690,78
1287. ŠTEFANIJA ŠIJANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1939 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 40.668,26 0,00 0,00 0,00 40.668,26
1288. ŽELJKO HORVATIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1959 POLICE 0,00 0,00 0,00 40.604,42 0,00 0,00 0,00 40.604,42
1289. KARLO IVČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1978 HRUŠEVEC 1.905,45 0,00 1.295,84 37.347,03 0,00 0,00 0,00 40.548,32
1290. PEPICA MAKEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1935 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 40.546,51 0,00 0,00 0,00 40.546,51
1291. FILIPINA HEREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1944 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 40.462,48 0,00 0,00 0,00 40.462,48
1292. TEREZIJA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1948 ČRET 0,00 0,00 0,00 40.312,53 0,00 0,00 0,00 40.312,53
1293. DAMIR MIKŠA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1966 KRAPINA 0,00 0,00 4.036,69 31.220,20 0,00 4.989,34 0,00 40.246,23
1294. DRAGICA ZRINŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1940 ŠTUPARJE 0,00 0,00 0,00 40.203,88 0,00 0,00 0,00 40.203,88
1295. MARIJA VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1959 KRALJEVEC NA SUTLI 3.212,53 0,00 -626,55 37.478,21 0,00 0,00 0,00 40.064,19
1296. ŠTEFANIJA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1947 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 40.031,14 0,00 0,00 0,00 40.031,14
1297. VLADIMIR ZNIKA-SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1960 VINTEROVEC 0,00 0,00 6.186,74 33.533,13 0,00 0,00 0,00 39.719,87
1298. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 39.634,60 0,00 0,00 0,00 39.634,60
1299. GORAN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1979 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 39.617,59 0,00 0,00 0,00 39.617,59
1300. IVAN ČUKELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1964 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 39.555,49 0,00 0,00 0,00 39.555,49