OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1201. MARIJA PUCKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1957 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 43.325,79 0,00 0,00 0,00 43.325,79
1202. DRAGUTIN LJUBEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1951 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 43.312,00 0,00 0,00 0,00 43.312,00
1203. MARJAN POSILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1979 BREZOVICA PETROVSKA 0,00 0,00 588,11 42.701,61 0,00 0,00 0,00 43.289,72
1204. SLAVKO GROFELNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1965 ĐURMANEC 0,00 0,00 11.613,57 28.893,51 0,00 2.746,03 0,00 43.253,11
1205. DAMIR PRISTUŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 PUSTODOL OREHOVIČKI -24,84 0,00 6.955,75 36.212,59 0,00 0,00 0,00 43.143,50
1206. ROBIN HUĐ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1981 PAVLOVEC ZABOČKI 6.012,32 0,00 0,00 37.082,87 0,00 0,00 0,00 43.095,19
1207. DRAGA ČAĆKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 43.057,52 0,00 0,00 0,00 43.057,52
1208. ĐURĐICA KEBET KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1953 VUČAK 0,00 0,00 0,00 42.992,89 0,00 0,00 0,00 42.992,89
1209. ĐURĐA ORAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1958 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 42.964,58 0,00 0,00 0,00 42.964,58
1210. IVAN TUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1944 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 25.148,17 0,00 0,00 17.789,37 0,00 42.937,54
1211. MARISTELA LELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1979 ĐURMANEC 0,00 0,00 0,00 42.886,15 0,00 0,00 0,00 42.886,15
1212. NENAD KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1983 KOPRIVNICA ZAGORSKA 0,00 0,00 989,09 41.709,05 0,00 0,00 0,00 42.698,14
1213. KREŠO MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 42.688,91 0,00 0,00 0,00 42.688,91
1214. MARICA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1942 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 42.641,26 0,00 0,00 0,00 42.641,26
1215. SANJA TOPOLOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1992 LUG POZNANOVEČKI 0,00 0,00 1.405,78 41.203,46 0,00 0,00 0,00 42.609,24
1216. MARICA ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1935 GRABE 0,00 0,00 0,00 42.371,81 0,00 0,00 0,00 42.371,81
1217. STJEPAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1945 SVETOJURSKI VRH 0,00 0,00 0,00 42.363,99 0,00 0,00 0,00 42.363,99
1218. FRANJO KASTELAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1934 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 42.059,89 0,00 0,00 0,00 42.059,89
1219. ŠTEFANIJA HAĐAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 PETROVA GORA 0,00 0,00 0,00 41.935,48 0,00 0,00 0,00 41.935,48
1220. DUBRAVKO KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KRAPINSKE TOPLICE 6.598,66 0,00 0,00 35.305,70 0,00 0,00 0,00 41.904,36
1221. ŠTEFA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 41.869,48 0,00 0,00 0,00 41.869,48
1222. NADA LEVANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1953 VELIKA PETROVAGORSKA 0,00 0,00 0,00 41.787,87 0,00 0,00 0,00 41.787,87
1223. DANIJELA DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1984 GORIČANOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.739,30 0,00 41.739,30
1224. ĐURĐICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 41.602,03 0,00 0,00 0,00 41.602,03
1225. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 41.565,31 0,00 0,00 0,00 41.565,31
1226. ZORICA PRUGOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1951 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 41.552,32 0,00 0,00 0,00 41.552,32
1227. MIODRAG LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1955 DONJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 41.546,08 0,00 0,00 0,00 41.546,08
1228. IVAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1947 VELIKA HORVATSKA 0,00 0,00 0,00 41.543,45 0,00 0,00 0,00 41.543,45
1229. DIJANA RICIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1969 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 41.505,37 0,00 0,00 0,00 41.505,37
1230. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 ČRET 0,00 0,00 0,00 41.482,02 0,00 0,00 0,00 41.482,02
1231. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.409,13 0,00 41.409,13
1232. VLADIMIR KOVAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1954 PETROVA GORA 41.276,00 0,00 0,00 -10,89 0,00 -1,51 0,00 41.263,60
1233. LIDIJA FRGEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1979 LUG ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 41.225,93 0,00 0,00 0,00 41.225,93
1234. VJERAN VOSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1970 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 41.174,95 0,00 0,00 0,00 41.174,95
1235. IVANČICA JURČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1968 RAVNINSKO 0,01 0,00 2.561,90 38.456,21 0,00 0,00 0,00 41.018,12
1236. DŽAFER DEMIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1937 KONJŠČINA 0,00 0,00 0,00 40.672,11 0,00 0,00 0,00 40.672,11
1237. IVANKA OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1960 KRAPINA SELO 0,00 0,00 0,00 40.599,69 0,00 0,00 0,00 40.599,69
1238. KREŠIMIR BAUER SOKOL KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA STUBICA 43.753,70 0,00 -3.328,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40.425,14
1239. GORAN SOKOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1971 VELIKA VETERNIČKA 11.101,58 0,00 -1.129,36 30.402,37 0,00 0,00 0,00 40.374,59
1240. ANTUN BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1939 BRATOVSKI VRH 0,00 0,00 0,00 40.233,31 0,00 0,00 0,00 40.233,31
1241. KATARINA GRADIŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 39.977,23 0,00 0,00 0,00 39.977,23
1242. IVKA PTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1937 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 39.797,73 0,00 0,00 0,00 39.797,73
1243. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 40.410,79 0,00 0,00 0,00 39.576,81
1244. DRAGO PEROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1946 MIRKOVEC 0,00 0,00 14.865,73 0,00 0,00 24.576,54 0,00 39.442,27
1245. DAMIR DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 1.899,71 37.513,18 0,00 0,00 0,00 39.412,89
1246. ŠTEFANIJA ŠIJANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1939 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 39.342,29 0,00 0,00 0,00 39.342,29
1247. MLADEN ŠTEFANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 GRABROVEC 0,00 0,00 0,00 39.240,85 0,00 0,00 0,00 39.240,85
1248. FILIPINA HEREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1944 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 39.144,53 0,00 0,00 0,00 39.144,53
1249. ŽELJKO CESAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KRAPINSKE TOPLICE 3.304,52 0,00 1.749,04 34.032,86 0,00 0,00 0,00 39.086,42
1250. OTTO KURT HERMANN FADTKE KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1949 JOPPENPOINT 0,00 0,00 39.040,06 0,00 0,00 0,00 0,00 39.040,06
1251. DRAGICA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1945 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 38.843,81 0,00 0,00 0,00 38.843,81
1252. MILAN ŠLOGAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1948 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 38.718,64 0,00 0,00 0,00 38.718,64
1253. ROBERT DEBELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1989 VRHI PREGRADSKI 11.262,91 0,00 30,59 27.374,33 0,00 0,00 0,00 38.667,83
1254. VLADIMIR ZNIKA-SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1960 VINTEROVEC 0,00 0,00 6.171,76 32.477,74 0,00 0,00 0,00 38.649,50
1255. DRAGICA ZRINŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1940 ŠTUPARJE 0,00 0,00 0,00 38.584,14 0,00 0,00 0,00 38.584,14
1256. TEREZIJA LONČAREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 38.558,95 0,00 0,00 0,00 0,00 38.558,95
1257. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 38.276,34 0,00 0,00 0,00 38.276,34
1258. FRANJO OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 38.249,66 0,00 0,00 0,00 38.249,66
1259. IVICA MARTINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1979 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 38.172,97 0,00 0,00 0,00 38.172,97
1260. ANKICA SLIVONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1947 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 38.154,89 0,00 0,00 0,00 38.154,89
1261. GORAN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1979 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 38.062,26 0,00 0,00 0,00 38.062,26
1262. MARIJA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1940 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 37.947,58 0,00 0,00 0,00 37.947,58
1263. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1949 TUHELJSKE TOPLICE 0,00 0,00 37.933,30 0,00 0,00 0,00 0,00 37.933,30
1264. MARIO VALENT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1980 RISVICA -0,91 0,00 0,00 37.933,94 0,00 0,00 0,00 37.933,03
1265. FRANJO CERAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1929 HUM KOŠNIČKI 0,00 0,00 0,00 37.920,49 0,00 0,00 0,00 37.920,49
1266. BOŽICA IVANJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1969 STIPERNICA 0,00 0,00 0,00 37.868,20 0,00 0,00 0,00 37.868,20
1267. MARIJA VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1959 KRALJEVEC NA SUTLI 3.045,95 0,00 -626,55 35.257,84 0,00 0,00 0,00 37.677,24
1268. ŠTEFANIJA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1947 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 37.658,38 0,00 0,00 0,00 37.658,38
1269. JOSIPA VEŠLIGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1954 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 37.623,00 0,00 0,00 0,00 37.623,00
1270. BORIS HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1966 SELNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.608,69 0,00 37.608,69
1271. VJEKOSLAV POSTRUŽIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1944 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 37.607,86 0,00 0,00 0,00 37.607,86
1272. MARIJA ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1970 RADOBOJ 0,00 0,00 -541,21 31.099,44 0,00 6.987,14 0,00 37.545,37
1273. RUZVELT ĆESKINOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 DONJA STUBICA 0,00 0,00 857,19 36.627,30 0,00 0,00 0,00 37.484,49
1274. VLATKA PIŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1979 ZLATAR-BISTRICA 0,00 0,00 3.381,64 33.897,53 0,00 0,00 0,00 37.279,17
1275. BOSILJKA TOPOLOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1956 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 37.273,28 0,00 0,00 0,00 37.273,28
1276. ANTUN FAKLEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1971 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 37.171,46 0,00 0,00 0,00 37.171,46
1277. MARKO NOVOSEL KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1984 GORNJA STUBICA 3.614,57 0,00 1.048,82 32.473,72 0,00 0,00 0,00 37.137,11
1278. DRAGICA RUSEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1969 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 36.999,48 0,00 0,00 0,00 36.999,48
1279. DRAGICA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1932 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 36.983,26 0,00 0,00 0,00 36.983,26
1280. IVANKA KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1968 MARINCI 0,00 0,00 0,00 36.945,87 0,00 0,00 0,00 36.945,87
1281. KRUNOSLAV JUNKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1980 KLOKOVEC 91,25 0,00 38.857,55 -2.049,02 0,00 0,00 0,00 36.899,78
1282. RUDOLF BIŠČAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1980 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.789,30 0,00 36.789,30
1283. DRAGICA JAMBREŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1953 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 36.661,31 0,00 120,30 0,00 36.781,61
1284. ZLATKO PEČUH KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1978 STRMEC 0,00 0,00 0,00 36.755,11 0,00 0,00 0,00 36.755,11
1285. ZVONKO HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1947 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 36.698,04 0,00 36.698,23
1286. ANA PETROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1933 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 36.648,80 0,00 0,00 0,00 36.648,80
1287. RUŽICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1955 SOPOT 0,00 0,00 0,00 36.597,76 0,00 0,00 0,00 36.597,76
1288. IVAN MEZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1945 SELNICA 0,00 0,00 0,00 36.526,64 0,00 0,00 0,00 36.526,64
1289. STJEPAN ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 36.499,55 0,00 0,00 0,00 36.499,55
1290. DANIJEL SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1988 GORNJA STUBICA 10.055,91 0,00 1.269,94 25.051,30 0,00 0,00 0,00 36.377,15
1291. DRAGUTIN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1951 PREGRADA 0,00 0,00 22.702,19 13.647,95 0,00 0,00 0,00 36.350,14
1292. STJEPAN MILEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1923 SAMCI 0,00 0,00 0,00 36.169,89 0,00 0,00 0,00 36.169,89
1293. PETAR CAPAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1968 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 36.031,99 0,00 0,00 0,00 36.031,99
1294. DRAŽEN PETRIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1979 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 -43,10 35.931,68 0,00 0,00 0,00 35.888,58
1295. JOSIP PRLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1947 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.819,18 0,00 35.819,18
1296. IVANKA ŠTROK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 GABER 0,00 0,00 0,00 35.765,91 0,00 0,00 0,00 35.765,91
1297. ZDRAVKO HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1969 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 35.665,86 0,00 0,00 0,00 35.665,86
1298. SREĆKO GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 35.647,36 0,00 0,00 0,00 35.647,36
1299. BRANKO ZAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 VELIKA VES 0,00 0,00 0,00 35.465,05 0,00 0,00 0,00 35.465,05
1300. ANA HULJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1935 MARETIĆ 0,00 0,00 0,00 35.464,99 0,00 0,00 0,00 35.464,99