OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1201. DRAŽEN FIJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1977 GORNJI KRALJEVEC 0,00 0,00 702,51 35.689,20 0,00 0,00 0,00 36.391,71
1202. IVAN KIŠUR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1967 OROSLAVJE 23.479,25 0,00 0,00 12.292,42 0,00 599,07 0,00 36.370,74
1203. IVANA KRIZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1946 HUM KOŠNIČKI 0,00 0,00 0,00 36.364,64 0,00 0,00 0,00 36.364,64
1204. BOŽICA ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1956 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 36.255,31 0,00 0,00 0,00 36.255,31
1205. ZVONKO ŠOBAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1952 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 0,00 36.225,40 0,00 0,00 0,00 36.225,40
1206. JOSIP MERKAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1931 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 13.203,20 22.970,15 0,00 0,00 0,00 36.173,35
1207. LJUBICA VUKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1932 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 36.148,64 0,00 0,00 0,00 36.148,64
1208. BOŽIDAR PAVLIŠA KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 36.100,61 0,00 0,00 0,00 36.100,61
1209. ŠTEFANIJA ŠIJANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1939 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 36.044,74 0,00 0,00 0,00 36.044,74
1210. STJEPAN VDOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1968 SVETOJURSKI VRH 0,00 0,00 0,00 36.001,48 0,00 0,00 0,00 36.001,48
1211. VLADIMIR ZNIKA-SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1960 VINTEROVEC 0,00 0,00 6.134,50 29.853,08 0,00 0,00 0,00 35.987,58
1212. FILIPINA HEREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1944 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 35.866,91 0,00 0,00 0,00 35.866,91
1213. IVICA MARTINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1979 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 35.697,62 0,00 0,00 0,00 35.697,62
1214. MARIJO BEDNJANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1970 ČREŠNJEVEC 1,87 0,00 16,66 35.523,28 0,00 0,00 0,00 35.541,81
1215. JOSIP SIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1936 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 35.517,78 0,00 0,00 0,00 35.517,78
1216. STJEPAN KRSNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1943 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 35.399,74 0,00 0,00 0,00 35.399,74
1217. ANKICA SLIVONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1947 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 35.209,13 0,00 0,00 0,00 35.209,13
1218. DANIJELA DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1984 GORIČANOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.132,19 0,00 35.132,19
1219. FRANJO OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 35.110,40 0,00 0,00 0,00 35.110,40
1220. MILAN ŠLOGAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1948 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 35.075,01 0,00 0,00 0,00 35.075,01
1221. PETAR HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 35.071,73 0,00 0,00 0,00 35.071,73
1222. MLADEN ŠTEFANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 GRABROVEC 0,00 0,00 0,00 35.056,36 0,00 0,00 0,00 35.056,36
1223. ŠTEFANIJA LOVREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1940 DUBROVČAN 111,86 0,00 30.333,01 4.493,70 0,00 0,00 0,00 34.938,57
1224. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 34.898,47 0,00 0,00 0,00 34.898,47
1225. JOSIP PODVOREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1957 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 34.844,14 0,00 0,00 0,00 34.844,14
1226. BOŽICA KRAJNA KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1974 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 34.724,61 0,00 0,00 0,00 34.724,61
1227. IVICA ČEPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1985 VIŽANOVEC 0,00 0,00 6.247,38 28.459,61 0,00 0,00 0,00 34.706,99
1228. ALEKSANDRA POSLONČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1935 PODGAJ PETROVSKI 0,00 0,00 0,00 34.627,96 0,00 0,00 0,00 34.627,96
1229. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.588,97 0,00 34.588,97
1230. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1957 ČRET 0,00 0,00 0,00 34.574,59 0,00 0,00 0,00 34.574,59
1231. DRAGICA ZRINŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1940 ŠTUPARJE 0,00 0,00 0,00 34.555,97 0,00 0,00 0,00 34.555,97
1232. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 35.151,74 0,00 0,00 0,00 34.317,76
1233. DRAGICA RUSEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1969 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 34.304,63 0,00 0,00 0,00 34.304,63
1234. BOŽICA IVANJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1969 STIPERNICA 0,00 0,00 0,00 34.297,58 0,00 0,00 0,00 34.297,58
1235. DRAGICA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1945 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 34.250,54 0,00 0,00 0,00 34.250,54
1236. IGOR DUREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1976 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.212,59 0,00 34.212,59
1237. HRVOJE ŠIMIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1971 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.188,22 0,00 34.188,22
1238. OTTO KURT HERMANN FADTKE KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1949 JOPPENPOINT 0,00 0,00 34.161,97 0,00 0,00 0,00 0,00 34.161,97
1239. VJEKOSLAV POSTRUŽIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1944 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 34.146,42 0,00 0,00 0,00 34.146,42
1240. ŠTEFANIJA JURAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1955 PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 34.127,84 0,00 0,00 0,00 34.127,84
1241. KATARINA JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1937 BELOVAR ZLATARSKI 0,00 0,00 0,00 34.073,20 0,00 0,00 0,00 34.073,20
1242. BOŽIDAR FIKET KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1948 DESINIĆ 0,00 0,00 1.341,89 32.723,72 0,00 0,00 0,00 34.065,61
1243. DRAGO PEROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1946 MIRKOVEC 0,00 0,00 13.280,00 0,00 0,00 20.758,94 0,00 34.038,94
1244. BRANKA DUGAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1960 KRAPINICA 0,00 0,00 0,00 33.824,84 0,00 0,00 0,00 33.824,84
1245. JOSIPA VEŠLIGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1954 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 33.810,43 0,00 0,00 0,00 33.810,43
1246. GORAN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1979 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 33.798,27 0,00 0,00 0,00 33.798,27
1247. ANA PETROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1933 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 33.617,66 0,00 0,00 0,00 33.617,66
1248. ZLATKO PEČUH KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1978 STRMEC 0,00 0,00 0,00 33.597,40 0,00 0,00 0,00 33.597,40
1249. ZDRAVKO HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1969 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 33.431,45 0,00 0,00 0,00 33.431,45
1250. DRAGICA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1932 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 33.334,44 0,00 0,00 0,00 33.334,44
1251. KATICA DUMBOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1956 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 33.229,62 0,00 0,00 0,00 33.229,62
1252. PETAR CAPAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1968 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 33.097,93 0,00 0,00 0,00 33.097,93
1253. SREĆKO GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 32.995,40 0,00 0,00 0,00 32.995,40
1254. RUZVELT ĆESKINOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 DONJA STUBICA 0,00 0,00 750,64 32.041,79 0,00 0,00 0,00 32.792,43
1255. IVAN TUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1944 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 23.440,36 0,00 0,00 9.284,44 0,00 32.724,80
1256. IVANKA ŠTROK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 GABER 0,00 0,00 0,00 32.704,06 0,00 0,00 0,00 32.704,06
1257. STJEPAN MIROIČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1934 DOMOVEC 0,00 0,00 0,00 32.688,95 0,00 0,00 0,00 32.688,95
1258. JOSIP SAMBOLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1954 KRAPINICA 0,00 0,00 0,00 32.676,75 0,00 0,00 0,00 32.676,75
1259. MARIJA ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1970 RADOBOJ 0,00 0,00 -541,98 27.085,59 0,00 6.099,69 0,00 32.643,30
1260. ANA HULJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1935 MARETIĆ 0,00 0,00 0,00 32.513,38 0,00 0,00 0,00 32.513,38
1261. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 32.491,07 0,00 0,00 0,00 32.491,07
1262. BOŽICA BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1974 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 32.474,34 0,00 0,00 0,00 32.474,34
1263. MIODRAG LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1955 DONJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 32.471,84 0,00 0,00 0,00 32.471,84
1264. ANTUN FAKLEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1971 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 32.380,40 0,00 0,00 0,00 32.380,40
1265. DRAGUTIN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1951 PREGRADA 0,00 0,00 19.670,71 12.609,41 0,00 0,00 0,00 32.280,12
1266. DRAGUTIN BERTOL KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 3.390,45 0,00 1.774,96 27.065,34 0,00 0,00 0,00 32.230,75
1267. ĐURĐICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 32.218,10 0,00 0,00 0,00 32.218,10
1268. IVAN MEZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1945 SELNICA 0,00 0,00 0,00 32.195,18 0,00 0,00 0,00 32.195,18
1269. KRUNOSLAV JUNKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1980 KLOKOVEC 79,41 0,00 34.039,54 -2.051,31 0,00 0,00 0,00 32.067,64
1270. DRAGICA PETEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1976 LETOVČAN NOVODVORSKI 0,00 0,00 0,00 31.985,19 0,00 0,00 0,00 31.985,19
1271. ROBERT ČUJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1977 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.970,78 0,00 31.970,78
1272. STJEPAN MAZAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 31.962,74 0,00 0,00 0,00 31.962,74
1273. LJUBICA POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1967 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 31.904,19 0,00 0,00 0,00 31.904,19
1274. MILAN VINCEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 31.896,00 0,00 0,00 0,00 31.896,00
1275. ANKA BELANOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1951 OPASANJEK 0,00 0,00 0,00 31.869,32 0,00 0,00 0,00 31.869,32
1276. STJEPAN POLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1958 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.846,66 0,00 31.846,66
1277. KATICA ŠTEFANOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 RAVNICE 0,00 0,00 0,00 31.814,64 0,00 0,00 0,00 31.814,64
1278. ŠTEFICA HRUŠKAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1957 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 31.734,92 0,00 0,00 0,00 31.734,92
1279. LJUBA HERCIGONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1959 GRTOVEC 0,00 0,00 0,00 31.673,07 0,00 0,00 0,00 31.673,07
1280. DAMIR MALIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 31.664,03 0,00 0,00 0,00 31.664,03
1281. LJERKA STAŽNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1940 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 31.582,10 0,00 0,00 0,00 31.582,10
1282. MARIJA VRAŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1949 DRUŠKOVEC HUMSKI 0,00 0,00 0,00 31.434,65 0,00 0,00 0,00 31.434,65
1283. ŽELJKO HURČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1965 KOSOVEČKO 0,00 0,00 0,00 31.390,43 0,00 0,00 0,00 31.390,43
1284. IVAN JEČMENICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.331,37 0,00 31.331,37
1285. JOSIP BURINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1973 KUZMINEC 0,00 0,00 0,00 31.307,58 0,00 0,00 0,00 31.307,58
1286. KREŠIMIR KUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1971 JAKUŠEVEC ZABOČKI 0,00 0,00 1.735,95 29.558,93 0,00 0,00 0,00 31.294,88
1287. FRANJO PRUGOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1948 FRKULJEVEC MIHOVLJANSKI 0,00 0,00 0,00 31.263,71 0,00 0,00 0,00 31.263,71
1288. MARIJA CRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1946 VOJSAK 0,00 0,00 0,00 31.138,00 0,00 0,00 0,00 31.138,00
1289. KARMEN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1971 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 31.113,28 0,00 0,00 0,00 31.113,28
1290. ROMAN SKRBETA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1984 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 30.989,11 0,00 0,00 0,00 30.989,11
1291. PETAR TRUPEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1955 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 30.867,83 0,00 0,00 0,00 30.867,83
1292. MARIJANA BAHORIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1954 MALI KOMOR 0,00 0,00 0,00 30.825,25 0,00 0,00 0,00 30.825,25
1293. ŽELJKA BIŠKUP KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1958 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 30.732,74 0,00 0,00 0,00 30.732,74
1294. STJEPAN LACKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1935 KLUPCI 0,00 0,00 0,00 30.679,79 0,00 0,00 0,00 30.679,79
1295. VLATKA SVAŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1945 RAKOVEC TOMAŠEVEČKI 0,00 0,00 -2,01 30.671,94 0,00 0,00 0,00 30.669,93
1296. STJEPAN MILEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1923 SAMCI 0,00 0,00 0,00 30.662,77 0,00 0,00 0,00 30.662,77
1297. KATICA MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1950 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 30.660,37 0,00 0,00 0,00 30.660,37
1298. MILAN CRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1941 VOJSAK 0,00 0,00 0,00 30.656,20 0,00 0,00 0,00 30.656,20
1299. MIRA ŠORŠA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1957 LOVREĆA SELA 0,00 0,00 0,00 30.594,00 0,00 0,00 0,00 30.594,00
1300. ANA KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1943 MARKUŠBRIJEG 0,00 0,00 0,00 30.574,11 0,00 0,00 0,00 30.574,11