OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1201. BOŽICA MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 47.658,94 0,00 0,00 0,00 47.658,94
1202. BARBARA ODORJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1945 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 0,00 47.613,90 0,00 0,00 0,00 47.613,90
1203. MARCELA ŠINDLER KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 LUG POZNANOVEČKI 13.203,90 0,00 5.168,66 29.197,63 0,00 0,00 0,00 47.570,19
1204. ZDENKO KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1949 DONJA PODGORA 0,00 0,00 0,00 47.534,46 0,00 0,00 0,00 47.534,46
1205. JURAJ LABAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1955 DONJA STUBICA -376,50 0,00 -61,40 47.948,71 0,00 0,00 0,00 47.510,81
1206. JOSIPA BLAŽIČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1943 KRALJEVEC NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 47.221,88 0,00 0,00 0,00 47.221,88
1207. ZDRAVKO VALEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1963 JAKUŠEVEC ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.166,08 0,00 47.166,08
1208. ŠTEFANIJA JURAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1955 PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 46.988,77 0,00 0,00 0,00 46.988,77
1209. MLADEN GORIČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1969 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 -131,28 47.108,58 0,00 0,00 0,00 46.977,30
1210. DRAGUTIN KOS KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1963 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 46.677,62 0,00 0,00 0,00 46.677,62
1211. MIRA GAŠPARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 LOVREĆA SELA 0,00 0,00 0,00 46.655,87 0,00 0,00 0,00 46.655,87
1212. KATA MIKULČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1947 PAŽUROVEC 0,00 0,00 0,00 46.447,97 0,00 0,00 0,00 46.447,97
1213. KARLO IVČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1978 HRUŠEVEC 8,15 0,00 1.144,48 45.226,91 0,00 0,00 0,00 46.379,54
1214. STJEPAN KURELJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1952 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 46.126,25 0,00 0,00 0,00 46.126,25
1215. DENIS BARUŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 46.105,47 0,00 0,00 0,00 46.105,47
1216. SLAVICA GUDIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1954 KRALJEVEC NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 46.012,46 0,00 0,00 0,00 46.012,46
1217. MARIJAN GLOGOLJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1935 TRSTENO 0,00 0,00 521,67 45.434,54 0,00 0,00 0,00 45.956,21
1218. ROBERT KUHTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1977 MOKRICE 0,00 0,00 0,00 45.778,44 0,00 0,00 0,00 45.778,44
1219. ANA HUZJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1938 GOTALOVEC 0,00 0,00 0,00 45.711,37 0,00 0,00 0,00 45.711,37
1220. ANKICA HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1958 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 45.622,30 0,00 0,00 0,00 45.622,30
1221. MIRJANA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1973 LUG ZABOČKI 2.147,77 0,00 0,00 43.366,06 0,00 0,00 0,00 45.513,83
1222. LJERKA JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1956 BELOVAR ZLATARSKI 0,00 0,00 0,00 45.510,89 0,00 0,00 0,00 45.510,89
1223. DARKO SLONJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1958 DONJI ZBILJ 0,00 0,00 0,00 45.502,13 0,00 0,00 0,00 45.502,13
1224. ANTUN CELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1957 TEMOVEC 0,00 0,00 0,00 45.475,47 0,00 0,00 0,00 45.475,47
1225. BRANKICA ČEKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1949 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 24.838,75 20.616,25 0,00 0,00 0,00 45.455,00
1226. IVAN ČUPAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1959 PASANSKA GORICA 0,00 0,00 0,00 45.428,55 0,00 0,00 0,00 45.428,55
1227. MARIJA SPEVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1955 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 45.410,94 0,00 0,00 0,00 45.410,94
1228. ZORICA KAMENAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 JAREK HABEKOV 0,00 0,00 0,00 45.366,49 0,00 0,00 0,00 45.366,49
1229. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1981 ČRET 0,00 0,00 44.863,45 0,00 0,00 0,00 0,00 44.863,45
1230. JOSIP MATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 STRMEC 0,00 0,00 0,00 44.817,95 0,00 0,00 0,00 44.817,95
1231. ROBIN HUĐ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1981 PAVLOVEC ZABOČKI 6.228,90 0,00 0,00 38.418,73 0,00 0,00 0,00 44.647,63
1232. DAMIR ŠVIGIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1972 SVETI KRIŽ 9.505,71 0,00 0,00 34.998,22 0,00 0,00 0,00 44.503,93
1233. STJEPAN HALDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1944 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 44.500,16 0,00 0,00 0,00 44.500,16
1234. MARJAN POSILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1979 BREZOVICA PETROVSKA 0,00 0,00 609,32 43.858,98 0,00 0,00 0,00 44.468,30
1235. DRAGICA KRUŠELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1939 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 44.248,64 0,00 0,00 0,00 44.248,64
1236. SLAVKO GROFELNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1965 ĐURMANEC 0,00 0,00 11.910,55 29.460,78 0,00 2.836,09 0,00 44.207,42
1237. ĐURĐICA KEBET KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1953 VUČAK 0,00 0,00 0,00 44.070,26 0,00 0,00 0,00 44.070,26
1238. ĐURĐICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 44.057,12 0,00 0,00 0,00 44.057,12
1239. SANJA TOPOLOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1992 LUG POZNANOVEČKI 0,00 0,00 1.454,61 42.576,15 0,00 0,00 0,00 44.030,76
1240. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 43.954,98 0,00 0,00 0,00 43.954,98
1241. MIODRAG LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1955 DONJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 43.935,74 0,00 0,00 0,00 43.935,74
1242. DAMIR PRISTUŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 PUSTODOL OREHOVIČKI -24,84 0,00 7.110,96 36.837,40 0,00 0,00 0,00 43.923,52
1243. ROZALIJA CAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1949 HUM ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 43.920,36 0,00 0,00 0,00 43.920,36
1244. KREŠO MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 43.919,41 0,00 0,00 0,00 43.919,41
1245. IVAN TUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1944 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 25.508,97 0,00 0,00 18.390,42 0,00 43.899,39
1246. DRAGA ČAĆKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 43.848,71 0,00 0,00 0,00 43.848,71
1247. STJEPAN TURČIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 MALI KOMOR 0,00 0,00 0,00 43.475,41 0,00 0,00 0,00 43.475,41
1248. VLADO LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1954 POLICE 0,00 0,00 0,00 43.443,70 0,00 0,00 0,00 43.443,70
1249. MIRKO ŠTIH KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1957 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 43.442,66 0,00 0,00 0,00 43.442,66
1250. MARICA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1942 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 43.196,41 0,00 0,00 0,00 43.196,41
1251. DANIJELA JURINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1984 GORIČANOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.135,14 0,00 43.135,14
1252. MARICA ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1935 GRABE 0,00 0,00 0,00 43.134,14 0,00 0,00 0,00 43.134,14
1253. MARIJA OVČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 JALŠJE 0,00 0,00 0,00 43.229,71 0,00 -109,11 0,00 43.120,60
1254. FRANJO KASTELAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1934 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 43.055,23 0,00 0,00 0,00 43.055,23
1255. DARKO BOROŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1965 PUŠAVA 0,00 0,00 0,00 42.911,36 0,00 0,00 0,00 42.911,36
1256. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.849,97 0,00 42.849,97
1257. ŠTEFANIJA HAĐAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 PETROVA GORA 0,00 0,00 0,00 42.791,08 0,00 0,00 0,00 42.791,08
1258. NADA LEVANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1953 VELIKA PETROVAGORSKA 0,00 0,00 0,00 42.759,12 0,00 0,00 0,00 42.759,12
1259. IVANČICA JURČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1968 RAVNINSKO 0,01 0,00 2.664,65 40.064,42 0,00 0,00 0,00 42.729,08
1260. ŠTEFA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 42.669,62 0,00 0,00 0,00 42.669,62
1261. DUBRAVKO KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KRAPINSKE TOPLICE 6.714,22 0,00 0,00 35.893,75 0,00 0,00 0,00 42.607,97
1262. DIJANA RICIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1969 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 42.452,08 0,00 0,00 0,00 42.452,08
1263. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 ČRET 0,00 0,00 0,00 42.391,16 0,00 0,00 0,00 42.391,16
1264. VLADIMIR KOVAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1954 PETROVA GORA 42.354,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.354,99
1265. KATARINA GRADIŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 42.349,85 0,00 0,00 0,00 42.349,85
1266. MARISTELA LELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1979 ĐURMANEC 0,00 0,00 0,00 42.276,54 0,00 0,00 0,00 42.276,54
1267. IVAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1947 VELIKA HORVATSKA 0,00 0,00 0,00 42.256,09 0,00 0,00 0,00 42.256,09
1268. VANJA ZORICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1963 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 1.900,38 40.224,09 0,00 0,00 0,00 42.124,47
1269. VJERAN VOSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1970 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 41.964,79 0,00 0,00 0,00 41.964,79
1270. ANTUN BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1939 BRATOVSKI VRH 0,00 0,00 0,00 41.305,10 0,00 0,00 0,00 41.305,10
1271. DŽAFER DEMIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1937 KONJŠČINA 0,00 0,00 0,00 41.302,59 0,00 0,00 0,00 41.302,59
1272. IVANKA OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1960 KRAPINA SELO 0,00 0,00 0,00 41.289,14 0,00 0,00 0,00 41.289,14
1273. KRUNOSLAV DEGLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 41.204,81 0,00 0,00 0,00 41.204,81
1274. MILJENKO GORIČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1974 BEDEKOVČINA 10.834,66 0,00 445,46 29.823,15 0,00 0,00 0,00 41.103,27
1275. ĐURĐICA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1962 GLOGOVEC ZAGORSKI 0,00 0,00 134,40 40.706,60 0,00 0,00 0,00 40.841,00
1276. IGOR DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1983 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 13.824,64 26.933,99 0,00 0,00 0,00 40.758,63
1277. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 41.521,82 0,00 0,00 0,00 40.687,84
1278. DRAGO PEROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1946 MIRKOVEC 0,00 0,00 15.200,74 0,00 0,00 25.383,06 0,00 40.583,80
1279. ŠTEFANIJA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1947 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 40.551,98 0,00 0,00 0,00 40.551,98
1280. ŽELJKO CESAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KRAPINSKE TOPLICE 3.423,81 0,00 1.812,19 35.237,00 0,00 0,00 0,00 40.473,00
1281. DAMIR DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 1.945,34 38.486,13 0,00 0,00 0,00 40.431,47
1282. IVKA PTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1937 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 40.339,60 0,00 0,00 0,00 40.339,60
1283. JETON ALIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1992 KRAPINA 9.706,17 0,00 1.021,76 29.448,21 0,00 0,00 0,00 40.176,14
1284. TEREZIJA LONČAREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 40.171,64 0,00 0,00 0,00 0,00 40.171,64
1285. MLADEN ŠTEFANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 GRABROVEC 0,00 0,00 0,00 40.124,87 0,00 0,00 0,00 40.124,87
1286. ŠTEFANIJA ŠIJANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1939 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 40.038,94 0,00 0,00 0,00 40.038,94
1287. ALOJZ KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1960 DONJA BATINA 0,00 0,00 0,00 39.989,69 0,00 0,00 0,00 39.989,69
1288. FILIPINA HEREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1944 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 39.836,97 0,00 0,00 0,00 39.836,97
1289. DRAGICA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1945 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 39.814,19 0,00 0,00 0,00 39.814,19
1290. MILAN ŠLOGAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1948 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 39.755,27 0,00 0,00 0,00 39.755,27
1291. TEREZIJA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1948 ČRET 0,00 0,00 0,00 39.572,75 0,00 0,00 0,00 39.572,75
1292. DRAGICA ZRINŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1940 ŠTUPARJE 0,00 0,00 0,00 39.435,13 0,00 0,00 0,00 39.435,13
1293. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1949 TUHELJSKE TOPLICE 0,00 0,00 39.420,17 0,00 0,00 0,00 0,00 39.420,17
1294. VLADIMIR ZNIKA-SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1960 VINTEROVEC 0,00 0,00 6.179,63 33.032,23 0,00 0,00 0,00 39.211,86
1295. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 38.989,96 0,00 0,00 0,00 38.989,96
1296. GORAN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1979 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 38.963,08 0,00 0,00 0,00 38.963,08
1297. MARIJA VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1959 KRALJEVEC NA SUTLI 3.133,47 0,00 -626,55 36.424,41 0,00 0,00 0,00 38.931,33
1298. FRANJO OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 38.912,86 0,00 0,00 0,00 38.912,86
1299. IVANA GAŠPARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1983 DRUŽILOVEC 0,00 0,00 -165,51 39.014,37 0,00 0,00 0,00 38.848,86
1300. STJEPAN ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 38.793,37 0,00 0,00 0,00 38.793,37