OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1201. BOŽICA MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 47.151,53 0,00 0,00 0,00 47.151,53
1202. ZDENKO KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1949 DONJA PODGORA 0,00 0,00 0,00 47.144,27 0,00 0,00 0,00 47.144,27
1203. JOSIPA BLAŽIČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1943 KRALJEVEC NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 46.933,90 0,00 0,00 0,00 46.933,90
1204. MLADEN GORIČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1969 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 -134,19 46.690,98 0,00 0,00 0,00 46.556,79
1205. ZDRAVKO VALEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1963 JAKUŠEVEC ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.512,77 0,00 46.512,77
1206. DRAGUTIN KOS KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1963 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 46.330,78 0,00 0,00 0,00 46.330,78
1207. MARIJA OVČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 JALŠJE 0,00 0,00 0,00 46.220,41 0,00 0,00 0,00 46.220,41
1208. MIRA GAŠPARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 LOVREĆA SELA 0,00 0,00 0,00 46.139,34 0,00 0,00 0,00 46.139,34
1209. MARKO NOVOSEL KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1984 GORNJA STUBICA 6.900,42 0,00 1.271,83 37.780,43 0,00 0,00 0,00 45.952,68
1210. KATA MIKULČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1947 PAŽUROVEC 0,00 0,00 0,00 45.937,00 0,00 0,00 0,00 45.937,00
1211. STJEPAN KURELJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1952 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 45.841,92 0,00 0,00 0,00 45.841,92
1212. ŠTEFANIJA JURAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1955 PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 45.715,99 0,00 0,00 0,00 45.715,99
1213. DENIS BARUŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 45.580,32 0,00 0,00 0,00 45.580,32
1214. ROBERT KUHTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1977 MOKRICE 0,00 0,00 0,00 45.510,22 0,00 0,00 0,00 45.510,22
1215. SLAVICA GUDIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1954 KRALJEVEC NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 45.437,78 0,00 0,00 0,00 45.437,78
1216. MARIJAN GLOGOLJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1935 TRSTENO 0,00 0,00 515,40 44.899,43 0,00 0,00 0,00 45.414,83
1217. ANA HUZJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1938 GOTALOVEC 0,00 0,00 0,00 45.211,55 0,00 0,00 0,00 45.211,55
1218. ZORICA KAMENAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 JAREK HABEKOV 0,00 0,00 0,00 45.129,98 0,00 0,00 0,00 45.129,98
1219. ANKICA HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1958 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 45.098,39 0,00 0,00 0,00 45.098,39
1220. LJERKA JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1956 BELOVAR ZLATARSKI 0,00 0,00 0,00 45.086,98 0,00 0,00 0,00 45.086,98
1221. DARKO SLONJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1958 DONJI ZBILJ 0,00 0,00 0,00 45.031,61 0,00 0,00 0,00 45.031,61
1222. ANTUN CELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1957 TEMOVEC 0,00 0,00 0,00 45.028,53 0,00 0,00 0,00 45.028,53
1223. MARIJA SPEVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1955 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 44.955,82 0,00 0,00 0,00 44.955,82
1224. BRANKICA ČEKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1949 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 24.518,99 20.350,85 0,00 0,00 0,00 44.869,84
1225. IVAN ČUPAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1959 PASANSKA GORICA 0,00 0,00 0,00 44.797,99 0,00 0,00 0,00 44.797,99
1226. JOSIP MATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 STRMEC 0,00 0,00 0,00 44.319,04 0,00 0,00 0,00 44.319,04
1227. STJEPAN HALDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1944 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 43.982,96 0,00 0,00 0,00 43.982,96
1228. ROBIN HUĐ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1981 PAVLOVEC ZABOČKI 6.128,62 0,00 0,00 37.800,21 0,00 0,00 0,00 43.928,83
1229. MARJAN POSILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1979 BREZOVICA PETROVSKA 0,00 0,00 599,50 43.323,11 0,00 0,00 0,00 43.922,61
1230. MARIJA PUCKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1957 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 43.904,33 0,00 0,00 0,00 43.904,33
1231. SLAVKO GROFELNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1965 ĐURMANEC 0,00 0,00 11.773,05 29.198,13 0,00 2.794,39 0,00 43.765,57
1232. ĐURĐICA KEBET KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1953 VUČAK 0,00 0,00 0,00 43.571,43 0,00 0,00 0,00 43.571,43
1233. DAMIR PRISTUŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 PUSTODOL OREHOVIČKI -24,84 0,00 7.039,10 36.548,09 0,00 0,00 0,00 43.562,35
1234. ĐURĐA ORAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1958 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 43.510,82 0,00 0,00 0,00 43.510,82
1235. DRAGA ČAĆKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 43.482,38 0,00 0,00 0,00 43.482,38
1236. ROZALIJA CAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1949 HUM ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 43.454,95 0,00 0,00 0,00 43.454,95
1237. IVAN TUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1944 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 25.341,92 0,00 0,00 18.112,13 0,00 43.454,05
1238. SANJA TOPOLOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1992 LUG POZNANOVEČKI 0,00 0,00 1.432,00 41.940,58 0,00 0,00 0,00 43.372,58
1239. KREŠO MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 43.349,68 0,00 0,00 0,00 43.349,68
1240. MARICA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1942 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 42.939,37 0,00 0,00 0,00 42.939,37
1241. ĐURĐICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 42.866,87 0,00 0,00 0,00 42.866,87
1242. STJEPAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1945 SVETOJURSKI VRH 0,00 0,00 0,00 42.824,26 0,00 0,00 0,00 42.824,26
1243. STJEPAN TURČIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 MALI KOMOR 0,00 0,00 0,00 42.810,05 0,00 0,00 0,00 42.810,05
1244. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 42.795,01 0,00 0,00 0,00 42.795,01
1245. MARICA ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1935 GRABE 0,00 0,00 0,00 42.781,17 0,00 0,00 0,00 42.781,17
1246. MIODRAG LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1955 DONJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 42.775,79 0,00 0,00 0,00 42.775,79
1247. FRANJO KASTELAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1934 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 42.594,38 0,00 0,00 0,00 42.594,38
1248. DANIJELA DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1984 GORIČANOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.488,85 0,00 42.488,85
1249. ŠTEFANIJA HAĐAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 PETROVA GORA 0,00 0,00 0,00 42.394,93 0,00 0,00 0,00 42.394,93
1250. NADA LEVANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1953 VELIKA PETROVAGORSKA 0,00 0,00 0,00 42.309,42 0,00 0,00 0,00 42.309,42
1251. ŠTEFA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 42.299,15 0,00 0,00 0,00 42.299,15
1252. VLADO LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1954 POLICE 0,00 0,00 0,00 42.287,86 0,00 0,00 0,00 42.287,86
1253. MIRKO ŠTIH KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1957 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 42.286,82 0,00 0,00 0,00 42.286,82
1254. DUBRAVKO KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KRAPINSKE TOPLICE 6.660,72 0,00 0,00 35.621,48 0,00 0,00 0,00 42.282,20
1255. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.182,85 0,00 42.182,85
1256. ZORICA PRUGOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1951 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 42.070,67 0,00 0,00 0,00 42.070,67
1257. DIJANA RICIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1969 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 42.013,75 0,00 0,00 0,00 42.013,75
1258. DARKO BOROŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1965 PUŠAVA 0,00 0,00 0,00 41.971,45 0,00 0,00 0,00 41.971,45
1259. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 ČRET 0,00 0,00 0,00 41.970,22 0,00 0,00 0,00 41.970,22
1260. IVANČICA JURČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1968 RAVNINSKO 0,01 0,00 2.617,08 39.319,80 0,00 0,00 0,00 41.936,89
1261. IVAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1947 VELIKA HORVATSKA 0,00 0,00 0,00 41.926,12 0,00 0,00 0,00 41.926,12
1262. MARISTELA LELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1979 ĐURMANEC 0,00 0,00 0,00 41.879,24 0,00 0,00 0,00 41.879,24
1263. VLADIMIR KOVAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1954 PETROVA GORA 41.855,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.855,41
1264. VJERAN VOSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1970 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 41.599,09 0,00 0,00 0,00 41.599,09
1265. KATARINA GRADIŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 41.195,29 0,00 0,00 0,00 41.195,29
1266. DŽAFER DEMIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1937 KONJŠČINA 0,00 0,00 0,00 41.010,67 0,00 0,00 0,00 41.010,67
1267. IVANKA OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1960 KRAPINA SELO 0,00 0,00 0,00 40.969,92 0,00 0,00 0,00 40.969,92
1268. ANTUN BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1939 BRATOVSKI VRH 0,00 0,00 0,00 40.808,85 0,00 0,00 0,00 40.808,85
1269. MLADEN HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1966 TKALCI -192,29 0,00 -1.160,89 42.117,49 0,00 0,00 0,00 40.764,31
1270. MILJENKO GORIČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1974 BEDEKOVČINA 10.711,33 0,00 438,27 29.491,28 0,00 0,00 0,00 40.640,88
1271. KREŠIMIR BAUER SOKOL KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA STUBICA 43.683,04 0,00 -3.328,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40.354,48
1272. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 41.007,40 0,00 0,00 0,00 40.173,42
1273. IVKA PTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1937 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 40.088,72 0,00 0,00 0,00 40.088,72
1274. DRAGO PEROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1946 MIRKOVEC 0,00 0,00 15.045,62 0,00 0,00 25.009,64 0,00 40.055,26
1275. IGOR DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1983 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 13.550,18 26.410,10 0,00 0,00 0,00 39.960,28
1276. DAMIR DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 1.924,21 38.035,65 0,00 0,00 0,00 39.959,86
1277. ZVONKO ŠOBAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1952 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 0,00 39.848,14 0,00 0,00 0,00 39.848,14
1278. ŽELJKO CESAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KRAPINSKE TOPLICE 3.368,57 0,00 1.782,95 34.679,47 0,00 0,00 0,00 39.830,99
1279. ŠTEFANIJA ŠIJANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1939 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 39.716,39 0,00 0,00 0,00 39.716,39
1280. MLADEN ŠTEFANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 GRABROVEC 0,00 0,00 0,00 39.715,56 0,00 0,00 0,00 39.715,56
1281. FILIPINA HEREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1944 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 39.516,37 0,00 0,00 0,00 39.516,37
1282. LIDIJA FRGEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1979 LUG ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 39.489,30 0,00 0,00 0,00 39.489,30
1283. TEREZIJA LONČAREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 39.424,95 0,00 0,00 0,00 0,00 39.424,95
1284. DRAGICA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1945 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 39.364,89 0,00 0,00 0,00 39.364,89
1285. MILAN ŠLOGAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1948 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 39.275,30 0,00 0,00 0,00 39.275,30
1286. TEREZIJA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1948 ČRET 0,00 0,00 0,00 39.193,58 0,00 0,00 0,00 39.193,58
1287. DRAGICA ZRINŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1940 ŠTUPARJE 0,00 0,00 0,00 39.041,11 0,00 0,00 0,00 39.041,11
1288. VLADIMIR ZNIKA-SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1960 VINTEROVEC 0,00 0,00 6.175,99 32.775,50 0,00 0,00 0,00 38.951,49
1289. IVANA GAŠPARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1983 DRUŽILOVEC 0,00 0,00 -507,87 40.823,37 0,00 -1.424,20 0,00 38.891,30
1290. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1949 TUHELJSKE TOPLICE 0,00 0,00 38.731,74 0,00 0,00 0,00 0,00 38.731,74
1291. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 38.659,55 0,00 0,00 0,00 38.659,55
1292. FRANJO OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 38.605,79 0,00 0,00 0,00 38.605,79
1293. GORAN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1979 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 38.545,98 0,00 0,00 0,00 38.545,98
1294. ANKICA SLIVONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1947 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 38.489,07 0,00 0,00 0,00 38.489,07
1295. IVICA MARTINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1979 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 38.453,78 0,00 0,00 0,00 38.453,78
1296. FRANJO CERAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1929 HUM KOŠNIČKI 0,00 0,00 0,00 38.383,58 0,00 0,00 0,00 38.383,58
1297. MARIJA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1940 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 38.378,58 0,00 0,00 0,00 38.378,58
1298. MARIJA VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1959 KRALJEVEC NA SUTLI 3.092,95 0,00 -626,55 35.884,26 0,00 0,00 0,00 38.350,66
1299. BOŽICA IVANJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1969 STIPERNICA 0,00 0,00 0,00 38.273,28 0,00 0,00 0,00 38.273,28
1300. ŠTEFANIJA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1947 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 38.264,56 0,00 0,00 0,00 38.264,56