OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1201. ZDRAVKO GOLUB KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1959 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 39.765,65 0,00 1.920,24 0,00 41.685,89
1202. BRANKICA ČEKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1949 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 22.749,30 18.882,00 0,00 0,00 0,00 41.631,30
1203. DAMIR PRISTUŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 PUSTODOL OREHOVIČKI -24,84 0,00 6.641,37 34.947,09 0,00 0,00 0,00 41.563,62
1204. JOSIP MATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 STRMEC 0,00 0,00 0,00 41.557,89 0,00 0,00 0,00 41.557,89
1205. MARICA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1942 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 41.516,82 0,00 0,00 0,00 41.516,82
1206. IVANKA KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1968 MARINCI 0,00 0,00 0,00 41.514,79 0,00 0,00 0,00 41.514,79
1207. DRAGA ČAĆKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 41.455,00 0,00 0,00 0,00 41.455,00
1208. DRAGUTIN LJUBEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1951 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 41.361,90 0,00 0,00 0,00 41.361,90
1209. SLAVKO GROFELNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1965 ĐURMANEC 0,00 0,00 11.012,06 27.744,52 0,00 2.563,61 0,00 41.320,19
1210. IVAN ČUPAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1959 PASANSKA GORICA 0,00 0,00 0,00 41.308,30 0,00 0,00 0,00 41.308,30
1211. VLADIMIR KOVAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1954 PETROVA GORA 39.147,17 0,00 0,00 1.823,06 0,00 219,01 0,00 41.189,24
1212. STJEPAN HALDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1944 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 41.120,63 0,00 0,00 0,00 41.120,63
1213. ROBERT DEBELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1989 VRHI PREGRADSKI 15.155,14 0,00 30,52 25.730,30 0,00 0,00 0,00 40.915,96
1214. MARJAN POSILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1979 BREZOVICA PETROVSKA 0,00 0,00 545,15 40.357,42 0,00 0,00 0,00 40.902,57
1215. MARICA ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1935 GRABE 0,00 0,00 0,00 40.827,74 0,00 0,00 0,00 40.827,74
1216. DARKO DRAGANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1974 MIRKOVEC 6.639,13 0,00 -84,00 34.159,45 0,00 0,00 0,00 40.714,58
1217. STJEPAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1945 SVETOJURSKI VRH 0,00 0,00 0,00 40.627,86 0,00 0,00 0,00 40.627,86
1218. ŠTEFA VUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 40.488,11 0,00 0,00 0,00 40.488,11
1219. DUBRAVKO KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KRAPINSKE TOPLICE 6.364,60 0,00 0,00 34.114,63 0,00 0,00 0,00 40.479,23
1220. ŠTEFA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 40.248,85 0,00 0,00 0,00 40.248,85
1221. KREŠO MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 40.196,63 0,00 0,00 0,00 40.196,63
1222. IVAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1947 VELIKA HORVATSKA 0,00 0,00 0,00 40.100,03 0,00 0,00 0,00 40.100,03
1223. LJUBOMIR ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1942 SUŠOBREG 0,00 0,00 -702,50 40.796,60 0,00 0,00 0,00 40.094,10
1224. ROBIN HUĐ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1981 PAVLOVEC ZABOČKI 5.573,65 0,00 0,00 34.377,15 0,00 0,00 0,00 39.950,80
1225. MARIJA KRSNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1953 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 39.838,89 0,00 0,00 0,00 39.838,89
1226. TEREZIJA LONČAREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 39.659,72 0,00 0,00 0,00 0,00 39.659,72
1227. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 ČRET 0,00 0,00 0,00 39.640,63 0,00 0,00 0,00 39.640,63
1228. BORIS HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1966 SELNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.606,60 0,00 39.606,60
1229. DIJANA RICIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1969 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 39.587,86 0,00 0,00 0,00 39.587,86
1230. VJERAN VOSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1970 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 39.575,17 0,00 0,00 0,00 39.575,17
1231. BARBARA VRABEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1933 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 39.539,82 0,00 0,00 0,00 39.539,82
1232. STJEPAN KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1960 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 196,11 39.278,28 0,00 0,00 0,00 39.474,39
1233. NADA BARLOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1973 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 39.446,17 0,00 0,00 0,00 39.446,17
1234. DŽAFER DEMIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1937 KONJŠČINA 0,00 0,00 0,00 39.395,12 0,00 0,00 0,00 39.395,12
1235. IVANKA OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1960 KRAPINA SELO 0,00 0,00 0,00 39.203,24 0,00 0,00 0,00 39.203,24
1236. JOSIPA HORVAT-VUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1939 GREGUROVEC 0,00 0,00 0,00 39.165,28 0,00 0,00 0,00 39.165,28
1237. DANIJELA DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1984 GORIČANOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.912,12 0,00 38.912,12
1238. BRANKO ZAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 VELIKA VES 0,00 0,00 0,00 38.899,27 0,00 0,00 0,00 38.899,27
1239. IVKA PTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1937 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 38.700,22 0,00 0,00 0,00 38.700,22
1240. MARIA LISICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1975 DUBOVEC 0,00 0,00 0,00 38.673,11 0,00 0,00 0,00 38.673,11
1241. JOSIP IVEKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 0,00 0,00 0,00 38.628,92 0,00 0,00 0,00 38.628,92
1242. BOŽICA BUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 0,00 38.622,47 0,00 0,00 0,00 38.622,47
1243. IVANA KRIZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1946 HUM KOŠNIČKI 0,00 0,00 0,00 38.538,73 0,00 0,00 0,00 38.538,73
1244. FRANJO HAJDUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1943 DOMOVEC 0,00 0,00 0,00 38.502,10 0,00 0,00 0,00 38.502,10
1245. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.490,78 0,00 38.490,78
1246. MARIJAN KUŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 38.245,45 0,00 0,00 0,00 38.245,45
1247. BORIS CELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1958 ŠTRUCLJEVO 15.340,04 0,00 -0,23 22.793,95 0,00 0,00 0,00 38.133,76
1248. ZVONKO ŠOBAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1952 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 0,00 38.086,80 0,00 0,00 0,00 38.086,80
1249. ANTUN BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1939 BRATOVSKI VRH 0,00 0,00 0,00 38.062,46 0,00 0,00 0,00 38.062,46
1250. ŠTEFANIJA ŠIJANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1939 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 37.931,27 0,00 0,00 0,00 37.931,27
1251. DARKO OVČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1979 DRUŽILOVEC 19.637,79 0,00 355,79 17.897,02 0,00 0,00 0,00 37.890,60
1252. FILIPINA HEREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1944 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 37.742,04 0,00 0,00 0,00 37.742,04
1253. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 37.523,08 0,00 0,00 0,00 37.523,08
1254. VLADIMIR ZNIKA-SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1960 VINTEROVEC 0,00 0,00 6.155,82 31.354,66 0,00 0,00 0,00 37.510,48
1255. MIODRAG LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1955 DONJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 37.503,86 0,00 0,00 0,00 37.503,86
1256. MLADEN ŠTEFANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 GRABROVEC 0,00 0,00 0,00 37.450,31 0,00 0,00 0,00 37.450,31
1257. ĐURĐICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 37.427,29 0,00 0,00 0,00 37.427,29
1258. DAMIR DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 1.807,28 35.542,55 0,00 0,00 0,00 37.349,83
1259. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 38.160,44 0,00 0,00 0,00 37.326,46
1260. STJEPAN KRSNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1943 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 37.304,25 0,00 0,00 0,00 37.304,25
1261. DRAGO PEROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1946 MIRKOVEC 0,00 0,00 14.187,20 0,00 0,00 22.942,99 0,00 37.130,19
1262. IVICA MARTINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1979 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 37.113,76 0,00 0,00 0,00 37.113,76
1263. PETAR HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 37.037,61 0,00 0,00 0,00 37.037,61
1264. ŠTEFICA KOVAČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 37.016,97 0,00 0,00 0,00 37.016,97
1265. OTTO KURT HERMANN FADTKE KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1949 JOPPENPOINT 0,00 0,00 36.952,73 0,00 0,00 0,00 0,00 36.952,73
1266. FRANJO OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 36.906,37 0,00 0,00 0,00 36.906,37
1267. ANKICA SLIVONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1947 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 36.894,40 0,00 0,00 0,00 36.894,40
1268. DRAGICA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1945 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 36.878,34 0,00 0,00 0,00 36.878,34
1269. DRAGICA ZRINŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1940 ŠTUPARJE 0,00 0,00 0,00 36.860,48 0,00 0,00 0,00 36.860,48
1270. MIRJANA MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 0,00 0,00 0,03 36.839,88 0,00 0,00 0,00 36.839,91
1271. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 36.830,95 0,00 0,00 0,00 36.830,95
1272. IGOR DUREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1976 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.824,48 0,00 36.824,48
1273. BRANKO FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1968 ZLATAR 6.572,80 0,00 30.180,44 63,19 0,00 0,00 0,00 36.816,43
1274. ANICA TREMLJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1957 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 0,00 36.769,04 0,00 0,00 0,00 36.769,04
1275. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1957 ČRET 0,00 0,00 0,00 36.767,48 0,00 0,00 0,00 36.767,48
1276. MILAN ŠLOGAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1948 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 36.618,99 0,00 0,00 0,00 36.618,99
1277. ALEKSANDRA POSLONČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1935 PODGAJ PETROVSKI 0,00 0,00 0,00 36.496,34 0,00 0,00 0,00 36.496,34
1278. BOŽICA IVANJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1969 STIPERNICA 0,00 0,00 0,00 36.340,34 0,00 0,00 0,00 36.340,34
1279. MARIJA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1940 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 36.321,95 0,00 0,00 0,00 36.321,95
1280. MARTIN RUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1991 SLANI POTOK -7.124,79 0,00 1.395,12 41.981,12 0,00 0,00 0,00 36.251,45
1281. GORAN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1979 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 36.237,69 0,00 0,00 0,00 36.237,69
1282. ANTON MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1946 CIGLENICA ZAGORSKA 0,00 0,00 0,00 36.152,54 0,00 0,00 0,00 36.152,54
1283. VJEKOSLAV POSTRUŽIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1944 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 36.126,71 0,00 0,00 0,00 36.126,71
1284. ŠTEFANIJA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1947 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 36.037,55 0,00 0,00 0,00 36.037,55
1285. JOSIP PODVOREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1957 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 35.992,28 0,00 0,00 0,00 35.992,28
1286. JOSIPA VEŠLIGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1954 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 35.991,60 0,00 0,00 0,00 35.991,60
1287. DRAGICA RUSEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1969 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 35.846,36 0,00 0,00 0,00 35.846,36
1288. BOŽIDAR FIKET KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1948 DESINIĆ 0,00 0,00 1.341,89 34.477,33 0,00 0,00 0,00 35.819,22
1289. MARIJA VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1959 KRALJEVEC NA SUTLI 2.868,70 0,00 -197,28 32.895,07 0,00 0,00 0,00 35.566,49
1290. DRAGICA JAMBREŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1953 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 34.098,17 0,00 1.454,55 0,00 35.552,72
1291. ZLATKO PEČUH KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1978 STRMEC 0,00 0,00 0,00 35.488,46 0,00 0,00 0,00 35.488,46
1292. RUZVELT ĆESKINOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 DONJA STUBICA 0,00 0,00 811,60 34.665,16 0,00 0,00 0,00 35.476,76
1293. MARIJA ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1970 RADOBOJ 0,00 0,00 -541,54 29.381,93 0,00 6.607,40 0,00 35.447,79
1294. DRAGICA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1932 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 35.421,93 0,00 0,00 0,00 35.421,93
1295. ANTUN FAKLEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1971 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 35.121,37 0,00 0,00 0,00 35.121,37
1296. ANA PETROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1933 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 35.097,77 0,00 0,00 0,00 35.097,77
1297. RUŽICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1955 SOPOT 0,00 0,00 0,00 35.052,84 0,00 0,00 0,00 35.052,84
1298. ZVONKO HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1947 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 34.970,68 0,00 34.970,87
1299. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1949 TUHELJSKE TOPLICE 0,00 0,00 34.921,73 0,00 0,00 0,00 0,00 34.921,73
1300. JOSIP ČAVLOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1942 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 34.909,41 0,00 0,00 0,00 34.909,41