OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1201. ROBERT DEBELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1989 VRHI PREGRADSKI 15.784,45 0,00 30,56 26.826,34 0,00 0,00 0,00 42.641,35
1202. STJEPAN HALDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1944 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 42.628,96 0,00 0,00 0,00 42.628,96
1203. DAMIR PRISTUŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 PUSTODOL OREHOVIČKI -24,84 0,00 6.850,96 35.790,75 0,00 0,00 0,00 42.616,87
1204. SLAVKO GROFELNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1965 ĐURMANEC 0,00 0,00 11.413,07 28.510,52 0,00 2.685,23 0,00 42.608,82
1205. MARIJA PUCKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1957 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 42.598,40 0,00 0,00 0,00 42.598,40
1206. DRAGA ČAĆKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 42.523,35 0,00 0,00 0,00 42.523,35
1207. MARJAN POSILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1979 BREZOVICA PETROVSKA 0,00 0,00 573,79 41.920,21 0,00 0,00 0,00 42.494,00
1208. IVAN TUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1944 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 24.904,58 0,00 0,00 17.383,58 0,00 42.288,16
1209. ĐURĐA ORAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1958 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 42.277,80 0,00 0,00 0,00 42.277,80
1210. MARICA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1942 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 42.266,44 0,00 0,00 0,00 42.266,44
1211. ĐURĐICA KEBET KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1953 VUČAK 0,00 0,00 0,00 42.265,50 0,00 0,00 0,00 42.265,50
1212. LIDIJA FRGEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1979 LUG ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 42.073,22 0,00 0,00 0,00 42.073,22
1213. ROBIN HUĐ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1981 PAVLOVEC ZABOČKI 5.866,10 0,00 0,00 36.180,97 0,00 0,00 0,00 42.047,07
1214. KREŠO MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 HRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 41.858,16 0,00 0,00 0,00 41.858,16
1215. MARICA ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1935 GRABE 0,00 0,00 0,00 41.857,12 0,00 0,00 0,00 41.857,12
1216. STJEPAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1945 SVETOJURSKI VRH 0,00 0,00 0,00 41.785,27 0,00 0,00 0,00 41.785,27
1217. SANJA TOPOLOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1992 LUG POZNANOVEČKI 0,00 0,00 1.372,81 40.276,68 0,00 0,00 0,00 41.649,49
1218. ŠTEFA VUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 41.531,46 0,00 0,00 0,00 41.531,46
1219. DUBRAVKO KOPRIVNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KRAPINSKE TOPLICE 6.520,64 0,00 0,00 34.908,68 0,00 0,00 0,00 41.429,32
1220. FRANJO KASTELAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1934 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 41.387,88 0,00 0,00 0,00 41.387,88
1221. ŠTEFA KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 41.329,27 0,00 0,00 0,00 41.329,27
1222. NADA LEVANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1953 VELIKA PETROVAGORSKA 0,00 0,00 0,00 41.132,13 0,00 0,00 0,00 41.132,13
1223. IVAN VRBANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1947 VELIKA HORVATSKA 0,00 0,00 0,00 41.062,31 0,00 0,00 0,00 41.062,31
1224. ZORICA PRUGOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1951 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 40.900,59 0,00 0,00 0,00 40.900,59
1225. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 ČRET 0,00 0,00 0,00 40.868,23 0,00 0,00 0,00 40.868,23
1226. DIJANA RICIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1969 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 40.866,20 0,00 0,00 0,00 40.866,20
1227. MARIJA KRSNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1953 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 40.836,29 0,00 0,00 0,00 40.836,29
1228. DANIJELA DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1984 GORIČANOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.796,91 0,00 40.796,91
1229. STJEPAN KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1960 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 202,60 40.568,44 0,00 0,00 0,00 40.771,04
1230. VJERAN VOSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1970 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 40.641,69 0,00 0,00 0,00 40.641,69
1231. BARBARA VRABEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1933 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 40.615,23 0,00 0,00 0,00 40.615,23
1232. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.436,35 0,00 40.436,35
1233. DŽAFER DEMIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1937 KONJŠČINA 0,00 0,00 0,00 40.246,45 0,00 0,00 0,00 40.246,45
1234. BRANKO ZAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 VELIKA VES 0,00 0,00 0,00 40.205,66 0,00 0,00 0,00 40.205,66
1235. IVANKA OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1960 KRAPINA SELO 0,00 0,00 0,00 40.134,21 0,00 0,00 0,00 40.134,21
1236. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 39.990,33 0,00 0,00 0,00 39.990,33
1237. ĐURĐICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 39.982,87 0,00 0,00 0,00 39.982,87
1238. MIODRAG LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1955 DONJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 39.971,09 0,00 0,00 0,00 39.971,09
1239. ANTUN BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1939 BRATOVSKI VRH 0,00 0,00 0,00 39.509,69 0,00 0,00 0,00 39.509,69
1240. IVKA PTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1937 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 39.431,89 0,00 0,00 0,00 39.431,89
1241. FRANJO HAJDUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1943 DOMOVEC 0,00 0,00 0,00 39.347,32 0,00 0,00 0,00 39.347,32
1242. GORAN SOKOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1971 VELIKA VETERNIČKA 10.786,96 0,00 -1.129,36 29.661,02 0,00 0,00 0,00 39.318,62
1243. ZVONKO ŠOBAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1952 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 0,00 39.014,96 0,00 0,00 0,00 39.014,96
1244. ŠTEFANIJA ŠIJANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1939 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 38.871,95 0,00 0,00 0,00 38.871,95
1245. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 39.660,68 0,00 0,00 0,00 38.826,70
1246. DAMIR DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 1.868,90 36.856,31 0,00 0,00 0,00 38.725,21
1247. FILIPINA HEREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1944 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 38.677,03 0,00 0,00 0,00 38.677,03
1248. DRAGO PEROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1946 MIRKOVEC 0,00 0,00 14.639,55 0,00 0,00 24.032,02 0,00 38.671,57
1249. MLADEN ŠTEFANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 GRABROVEC 0,00 0,00 0,00 38.644,00 0,00 0,00 0,00 38.644,00
1250. BORIS HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1966 SELNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.373,22 0,00 38.373,22
1251. OTTO KURT HERMANN FADTKE KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1949 JOPPENPOINT 0,00 0,00 38.344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 38.344,28
1252. VLADIMIR ZNIKA-SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1960 VINTEROVEC 0,00 0,00 6.166,45 32.103,41 0,00 0,00 0,00 38.269,86
1253. DRAGICA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1945 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 38.188,65 0,00 0,00 0,00 38.188,65
1254. ŽELJKO CESAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KRAPINSKE TOPLICE 3.223,98 0,00 1.706,41 33.219,88 0,00 0,00 0,00 38.150,27
1255. ŠTEFICA KOVAČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 38.127,05 0,00 0,00 0,00 38.127,05
1256. KATARINA GRADIŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 38.114,56 0,00 0,00 0,00 38.114,56
1257. MILAN ŠLOGAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1948 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 38.018,76 0,00 0,00 0,00 38.018,76
1258. PETAR HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 38.017,86 0,00 0,00 0,00 38.017,86
1259. DRAGICA ZRINŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1940 ŠTUPARJE 0,00 0,00 0,00 38.009,59 0,00 0,00 0,00 38.009,59
1260. IVICA MARTINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1979 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 37.819,90 0,00 0,00 0,00 37.819,90
1261. FRANJO OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 37.801,89 0,00 0,00 0,00 37.801,89
1262. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 37.794,54 0,00 0,00 0,00 37.794,54
1263. ANKICA SLIVONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1947 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 37.734,73 0,00 0,00 0,00 37.734,73
1264. TEREZIJA LONČAREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 37.470,14 0,00 0,00 0,00 0,00 37.470,14
1265. GORAN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1979 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 37.454,08 0,00 0,00 0,00 37.454,08
1266. ALEKSANDRA POSLONČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1935 PODGAJ PETROVSKI 0,00 0,00 0,00 37.427,97 0,00 0,00 0,00 37.427,97
1267. MARIJA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1940 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 37.405,70 0,00 0,00 0,00 37.405,70
1268. BOŽICA IVANJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1969 STIPERNICA 0,00 0,00 0,00 37.358,92 0,00 0,00 0,00 37.358,92
1269. FRANJO CERAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1929 HUM KOŠNIČKI 0,00 0,00 0,00 37.338,25 0,00 0,00 0,00 37.338,25
1270. MARIJAN ŠALA KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1953 LOBOR 37.553,88 0,00 1.700,61 -1.742,11 0,00 -207,66 0,00 37.304,72
1271. MARIJA VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1959 KRALJEVEC NA SUTLI 2.986,87 0,00 -197,28 34.470,22 0,00 0,00 0,00 37.259,81
1272. VJEKOSLAV POSTRUŽIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1944 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 37.114,14 0,00 0,00 0,00 37.114,14
1273. JOSIPA VEŠLIGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1954 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 37.079,20 0,00 0,00 0,00 37.079,20
1274. IVANČICA JURČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1968 RAVNINSKO 0,01 0,00 2.492,52 34.470,47 0,00 0,00 0,00 36.963,00
1275. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1949 TUHELJSKE TOPLICE 0,00 0,00 36.929,45 0,00 0,00 0,00 0,00 36.929,45
1276. MARIJA ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1970 RADOBOJ 0,00 0,00 -541,32 30.526,94 0,00 6.860,56 0,00 36.846,18
1277. RUZVELT ĆESKINOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 DONJA STUBICA 0,00 0,00 841,99 35.973,25 0,00 0,00 0,00 36.815,24
1278. IGOR DUREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1976 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.749,73 0,00 36.749,73
1279. BOSILJKA TOPOLOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1956 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 36.707,08 0,00 0,00 0,00 36.707,08
1280. DRAGICA RUSEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1969 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 36.615,11 0,00 0,00 0,00 36.615,11
1281. ANTUN FAKLEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1971 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 36.488,10 0,00 0,00 0,00 36.488,10
1282. DRAGICA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1932 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 36.462,81 0,00 0,00 0,00 36.462,81
1283. ZLATKO PEČUH KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1978 STRMEC 0,00 0,00 0,00 36.431,39 0,00 0,00 0,00 36.431,39
1284. KRUNOSLAV JUNKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1980 KLOKOVEC 89,56 0,00 38.183,43 -2.049,35 0,00 0,00 0,00 36.223,64
1285. ANA PETROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1933 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 36.131,79 0,00 0,00 0,00 36.131,79
1286. ZVONKO HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1947 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 36.122,25 0,00 36.122,44
1287. RUŽICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1955 SOPOT 0,00 0,00 0,00 36.082,79 0,00 0,00 0,00 36.082,79
1288. DRAGICA JAMBREŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1953 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 35.806,93 0,00 210,84 0,00 36.017,77
1289. IVAN MEZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1945 SELNICA 0,00 0,00 0,00 35.908,83 0,00 0,00 0,00 35.908,83
1290. RUDOLF BIŠČAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1980 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.839,17 0,00 35.839,17
1291. DANIJEL SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1988 GORNJA STUBICA 9.868,78 0,00 1.249,10 24.594,21 0,00 0,00 0,00 35.712,09
1292. ŠTEFANIJA FIJAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1947 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 35.706,29 0,00 0,00 0,00 35.706,29
1293. PETAR CAPAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1968 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 35.613,50 0,00 0,00 0,00 35.613,50
1294. DRAGUTIN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1951 PREGRADA 0,00 0,00 22.269,80 13.301,76 0,00 0,00 0,00 35.571,56
1295. STJEPAN MILEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1923 SAMCI 0,00 0,00 0,00 35.500,47 0,00 0,00 0,00 35.500,47
1296. ZDRAVKO HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1969 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 35.347,16 0,00 0,00 0,00 35.347,16
1297. IVANKA ŠTROK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 GABER 0,00 0,00 0,00 35.329,18 0,00 0,00 0,00 35.329,18
1298. SREĆKO GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 35.269,09 0,00 0,00 0,00 35.269,09
1299. DRAŽEN PETRIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1979 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 -43,10 35.150,29 0,00 0,00 0,00 35.107,19
1300. ANA HULJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1935 MARETIĆ 0,00 0,00 0,00 35.043,99 0,00 0,00 0,00 35.043,99