OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1201. DEAN STANKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1966 POLICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.480,51 0,00 0,00 27.480,51
1202. JOSIP BOČKAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1952 BELEC 0,00 0,00 0,00 27.235,50 0,00 0,00 0,00 0,00 27.235,50
1203. NATAŠA BISTROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1981 RADOBOJ 0,00 0,00 0,00 27.160,31 0,00 0,00 0,00 0,00 27.160,31
1204. IVICA PRAH KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1953 SELNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.063,86 0,00 0,00 27.063,86
1205. MARICA MIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1957 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 27.050,64 0,00 0,00 0,00 0,00 27.050,64
1206. LJUBOMIR ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1942 SUŠOBREG-DIO(DONJI SUŠOBREG) 0,00 0,00 -702,50 27.708,68 0,00 0,00 0,00 0,00 27.006,18
1207. ŠTEFANIJA GROZAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1942 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 27.001,62 0,00 0,00 0,00 0,00 27.001,62
1208. LIDIJA FRGEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1979 LUG ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 26.702,50 0,00 0,00 0,00 0,00 26.702,50
1209. ANA GORUP KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1964 SVETOJURSKI VRH 0,00 0,00 1.366,62 25.248,14 0,00 0,00 0,00 0,00 26.614,76
1210. PETAR TUMPA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1989 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 9.747,59 16.807,22 0,00 0,00 0,00 0,00 26.554,81
1211. MIHAIL GAVRILOV KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.516,57 0,00 0,00 26.516,57
1212. SLAVKO LJUBIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1955 DELKOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.444,29 0,00 0,00 26.444,29
1213. DOLORES KOVAČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1993 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 26.228,33 0,00 0,00 0,00 0,00 26.228,33
1214. SANDRA KLOTZSCH KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1990 DUBRAVA ZABOČKA 0,00 0,00 0,00 26.221,20 0,00 0,00 0,00 0,00 26.221,20
1215. STJEPAN MUŽAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 0,00 26.202,54 0,00 0,00 0,00 0,00 26.202,54
1216. SNJEŽANA KOVAČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1972 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 26.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.150,00
1217. DANIJEL GRABAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1975 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 26.081,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26.081,01
1218. STJEPAN BIŠKUP KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1952 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 25.435,76 0,00 588,74 0,00 0,00 26.024,50
1219. ŠTEFANIJA HAĐAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 PETROVA GORA 0,00 0,00 0,00 26.014,42 0,23 0,00 0,00 0,00 26.014,65
1220. MIROSLAV SINOŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 DONJA BATINA 3.122,15 0,00 -1.961,60 24.775,20 0,00 0,00 0,00 0,00 25.935,75
1221. JOSIPA KOVAČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,JESENJE 1949 DONJE JESENJE 26.062,69 0,00 0,00 -181,52 0,00 0,00 0,00 0,00 25.881,17
1222. IVANA GAŠPARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1983 DRUŽILOVEC 0,00 0,00 -1.348,01 27.118,43 0,00 0,00 0,00 0,00 25.770,42
1223. ZORICA POJE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1951 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 25.766,95 0,00 0,00 0,00 0,00 25.766,95
1224. ROBERT ŠANTI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1966 ZABOK 0,00 0,00 0,00 25.706,05 0,00 0,00 0,00 0,00 25.706,05
1225. NENAD BRUNDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1963 RAVNO BREZJE -98,53 0,00 -2,49 25.802,25 0,00 -10,96 0,00 0,00 25.690,27
1226. IVAN ERDELJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1981 ŽUTNICA -39.721,03 0,00 22.893,70 42.488,88 0,00 0,00 0,00 0,00 25.661,55
1227. IGOR PAVČNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 ZABOK 0,00 0,00 0,00 25.261,36 0,00 0,00 0,00 0,00 25.261,36
1228. BORIS CELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1958 ŠTRUCLJEVO -996,12 0,00 410,32 25.706,03 0,00 0,00 0,00 0,00 25.120,23
1229. IVAN POGAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1975 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 25.032,28 0,00 0,00 0,00 0,00 25.032,28
1230. ZVEZDANA LACKOVIČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1964 ZG. KORENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.012,69 0,00 0,00 25.012,69
1231. ANTONIJA BENC-HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1980 LOVREĆA SELA 0,00 0,00 32,03 23.570,36 0,00 1.284,10 0,00 0,00 24.886,49
1232. MILAN IVANJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1964 MARINCI 0,00 0,00 0,00 24.788,21 0,00 0,00 0,00 0,00 24.788,21
1233. STJEPAN MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1979 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.753,56 0,00 0,00 24.753,56
1234. KATICA MIKULČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1974 GORNJA SELNICA 0,00 0,00 0,00 24.677,87 0,00 0,00 0,00 0,00 24.677,87
1235. ZVONKO ZAGORŠĆAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1962 PODGORA KRAPINSKA 0,00 0,00 0,00 0,00 24.433,45 0,00 0,00 0,00 24.433,45
1236. SABINA GALOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 ĐURMANEC 0,00 0,00 0,00 24.194,78 0,00 0,00 0,00 0,00 24.194,78
1237. ANITA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1983 PROSENIK 24.123,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.123,87
1238. VIŠNJA KOLAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1954 KRALJEVEC NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 23.876,49 0,00 0,00 0,00 0,00 23.876,49
1239. MIROSLAV KLASIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1967 DONJI MACELJ 0,00 0,00 0,00 23.842,09 0,00 0,00 0,00 0,00 23.842,09
1240. RAMIZ DAJANOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1955 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 23.668,71 0,00 0,00 0,00 0,00 23.668,71
1241. BOŽIDAR HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 ZLATAR 5.187,76 0,00 315,77 18.030,40 0,00 0,00 0,00 0,00 23.533,93
1242. FRANCISKA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1948 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 23.384,68 0,00 0,00 0,00 0,00 23.384,68
1243. IVAN HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1965 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 23.271,76 0,00 0,00 0,00 0,00 23.271,76
1244. DRAŽEN PISK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1987 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 6.729,43 16.458,23 0,00 0,00 0,00 0,00 23.187,66
1245. MATIJA GRGURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1990 RADOBOJ 0,00 0,00 1.375,94 21.695,05 0,00 0,00 0,00 0,00 23.070,99
1246. STJEPAN KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 GRDENCI 0,00 0,00 0,00 23.012,44 0,00 0,00 0,00 0,00 23.012,44
1247. MIRELA PETRIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1975 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.962,23 0,00 0,00 22.962,23
1248. MARINA JAMBREČINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1988 LEPA VES 0,00 0,00 0,00 22.893,64 0,00 0,00 0,00 0,00 22.893,64
1249. ZLATKO DUKTAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1963 BUDINŠČINA 0,00 0,00 0,00 22.838,66 0,00 0,00 0,00 0,00 22.838,66
1250. NENAD KUČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,JESENJE 1969 GORNJE JESENJE 0,00 0,00 0,00 22.801,50 0,00 0,00 0,00 0,00 22.801,50
1251. LADISLAV DLESK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 VELIKA VES 0,00 0,00 0,00 22.791,33 0,00 0,00 0,00 0,00 22.791,33
1252. PETAR BUKVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1949 SELNICA 0,00 0,00 0,00 22.745,47 0,00 0,00 0,00 0,00 22.745,47
1253. DARKO SOKOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1974 VELIKA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 22.743,60 0,00 0,00 0,00 0,00 22.743,60
1254. ELVIRA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1964 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.701,75 0,00 0,00 22.701,75
1255. PETAR BARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1991 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 22.579,84 0,00 0,00 0,00 0,00 22.579,84
1256. ANKICA KRUHAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1953 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 0,00 22.576,82 0,00 0,00 0,00 0,00 22.576,82
1257. ŠTEFANIJA KRSNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1953 STARI GOLUBOVEC 0,00 0,00 0,00 22.506,98 0,00 0,00 0,00 0,00 22.506,98
1258. DRAGUTIN ZEBOLC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1948 LEDINE KLANJEČKE 0,00 0,00 0,00 22.503,51 0,00 0,00 0,00 0,00 22.503,51
1259. DRAGA BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 22.502,93 0,00 0,00 0,00 0,00 22.502,93
1260. JANKO HANŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1988 JAKUŠEVEC ZABOČKI 19.685,57 0,00 623,80 1.960,17 0,00 0,00 0,00 0,00 22.269,54
1261. NADA KOTARSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1955 ZABOK -94,97 0,00 1.222,97 21.079,61 0,00 0,00 0,00 0,00 22.207,61
1262. IVAN DRAGČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1958 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 18.165,62 0,00 4.026,63 0,00 0,00 22.192,25
1263. IVAN PAPEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1959 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 22.190,54 0,00 0,00 0,00 0,00 22.190,54
1264. GANI ELEZI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1941 ZABOK 0,00 0,00 -1.604,91 23.711,50 0,00 0,00 0,00 0,00 22.106,59
1265. ANKA BAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1937 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 22.057,70 0,00 0,00 0,00 0,00 22.057,70
1266. MIRO MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1981 POZNANOVEC 0,00 0,00 0,00 22.049,11 0,00 0,00 0,00 0,00 22.049,11
1267. IVAN KAPITAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1964 KRAPINICA 0,00 0,00 61,31 21.859,22 0,00 0,00 0,00 0,00 21.920,53
1268. VLADO LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1954 POLICE 0,00 0,00 0,00 21.860,30 0,00 0,00 0,00 0,00 21.860,30
1269. MARIJAN TUĐA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 LUG ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 21.859,32 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,32
1270. GABICA SEVER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1977 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 21.859,32 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,32
1271. DARKO PIŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1964 SELNICA 0,00 0,00 0,00 21.859,31 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,31
1272. VALENT KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1938 PEŠĆENO 0,00 0,00 0,00 21.859,30 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,30
1273. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 21.859,29 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,29
1274. NADICA KURTOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1953 TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 21.859,29 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,29
1275. ZORICA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 21.859,29 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,29
1276. VALENT SMUD KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1955 JASENOVAC ZAGORSKI 0,00 0,00 0,00 21.859,28 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,28
1277. VLADIMIR POKUPEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1966 PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 21.859,28 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,28
1278. IVICA MEŠNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1970 PECE 0,00 0,00 0,00 21.859,28 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,28
1279. JOSIP ŽIGER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1961 LOVREĆA SELA 0,00 0,00 0,00 21.859,28 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,28
1280. ŽELJKO HORVATIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1959 POLICE 0,00 0,00 0,00 21.859,28 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,28
1281. STJEPAN NESEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 ORATJE 0,00 0,00 0,00 21.859,27 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,27
1282. IVO BARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1962 DRUŠKOVEC HUMSKI 0,00 0,00 0,00 21.859,27 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,27
1283. VESNA PLEŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1974 DONJI JALŠOVEC 0,00 0,00 0,00 21.859,26 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,26
1284. BOŽICA STIPERSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1962 KAPELSKI VRH 0,00 0,00 0,00 21.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,25
1285. ŠTEFICA BELUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1958 DELKOVEC 0,00 0,00 0,00 21.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,25
1286. VLADIMIR ZORIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1954 ORATJE 0,00 0,00 0,00 21.859,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,25
1287. MILAN TOMIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1955 REPOVEC 0,00 0,00 0,00 21.859,23 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,23
1288. KATICA HATZ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1957 ZAVRŠJE BELEČKO 0,00 0,00 0,00 21.859,23 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,23
1289. MIRKO PTIČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1951 TKALCI 0,00 0,00 0,00 21.859,23 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,23
1290. SLAVKO VESELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 GORNJA ŠEMNICA 0,00 0,00 0,00 21.859,20 0,00 0,00 0,00 0,00 21.859,20
1291. IVAN KOVAČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 BELEC 0,00 0,00 0,00 21.616,78 0,00 205,24 0,00 0,00 21.822,02
1292. ALBINA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1971 MATENCI 0,00 0,00 2.337,53 19.452,51 0,00 0,00 0,00 0,00 21.790,04
1293. MIRKO ŠTIH KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1957 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 21.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 21.703,89
1294. MIJO ĐURINEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 19.538,44 0,00 2.093,45 0,00 0,00 21.631,89
1295. MIRA HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 21.611,29 0,00 0,00 0,00 0,00 21.611,29
1296. SVJETLANA STEINER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1966 TRŠKI VRH 0,00 0,00 0,00 19.254,47 0,00 2.252,02 0,00 0,00 21.506,49
1297. DARKO BOROŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1965 PUŠAVA 0,00 0,00 0,00 21.505,84 0,00 0,00 0,00 0,00 21.505,84
1298. MIRJANA MATEKALO KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1978 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.504,94 0,00 0,00 21.504,94
1299. BRANKO PETECIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1960 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 21.423,78 0,00 0,00 0,00 0,00 21.423,78
1300. PAJO KOLAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1946 KRALJEVEC NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 21.363,63 0,00 0,00 0,00 0,00 21.363,63