OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1201. IVKA PTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1937 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 37.602,71 0,00 0,00 0,00 37.602,71
1202. JOSIP MERKAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1931 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 13.508,74 24.092,53 0,00 0,00 0,00 37.601,27
1203. STJEPAN KRANJČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1960 OREHOVEC RADOBOJSKI 0,00 0,00 186,38 37.343,03 0,00 0,00 0,00 37.529,41
1204. DRAGAN VRANJEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1948 GREDICE 3.041,39 0,00 0,00 34.462,46 0,00 0,00 0,00 37.503,85
1205. BOŽICA BUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 DONJA ŠEMNICA 0,00 0,00 0,00 37.306,87 0,00 0,00 0,00 37.306,87
1206. MILAN ŠLOGAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1948 VELIKA GORA 0,00 0,00 0,00 37.286,91 0,00 0,00 0,00 37.286,91
1207. FRANJO HAJDUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1943 DOMOVEC 0,00 0,00 0,00 37.234,28 0,00 0,00 0,00 37.234,28
1208. IVANA KRIZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1946 HUM KOŠNIČKI 0,00 0,00 0,00 36.912,63 0,00 0,00 0,00 36.912,63
1209. JOSIP ČAVLOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1942 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 36.753,76 0,00 0,00 0,00 36.753,76
1210. ZVONKO ŠOBAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1952 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 0,00 36.694,58 0,00 0,00 0,00 36.694,58
1211. LJUBICA VUKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1932 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 36.692,25 0,00 0,00 0,00 36.692,25
1212. LJUBA ŽENSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1972 PTUJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.686,41 0,00 36.686,41
1213. BOŽICA ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1956 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 36.610,20 0,00 0,00 0,00 36.610,20
1214. ŠTEFANIJA ŠIJANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1939 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 36.520,25 0,00 0,00 0,00 36.520,25
1215. VLADIMIR ZNIKA-SILI KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1960 VINTEROVEC 0,00 0,00 6.139,87 30.231,56 0,00 0,00 0,00 36.371,43
1216. FILIPINA HEREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1944 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 36.339,54 0,00 0,00 0,00 36.339,54
1217. DANIJELA DUNAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1984 GORIČANOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.084,94 0,00 36.084,94
1218. IVICA MARTINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1979 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 36.054,57 0,00 0,00 0,00 36.054,57
1219. STJEPAN KRSNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1943 GORJAKOVO 0,00 0,00 0,00 35.879,78 0,00 0,00 0,00 35.879,78
1220. JOSIP SIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1936 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 35.870,67 0,00 0,00 0,00 35.870,67
1221. MLADEN ŠTEFANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 GRABROVEC 0,00 0,00 0,00 35.659,76 0,00 0,00 0,00 35.659,76
1222. ANKICA SLIVONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1947 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 35.633,91 0,00 0,00 0,00 35.633,91
1223. STJEPAN VDOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1968 SVETOJURSKI VRH 0,00 0,00 0,00 35.580,32 0,00 0,00 0,00 35.580,32
1224. IVAN MALEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1947 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.572,44 0,00 35.572,44
1225. PETAR HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1949 ŠKARIĆEVO 0,00 0,00 0,00 35.567,24 0,00 0,00 0,00 35.567,24
1226. FRANJO OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 TUGONICA 0,00 0,00 0,00 35.563,08 0,00 0,00 0,00 35.563,08
1227. ŠTEFANIJA JURAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1955 PUŠĆA 0,00 0,00 0,00 35.550,37 0,00 0,00 0,00 35.550,37
1228. ŠTEFANIJA KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 KLANJEČNO 0,00 0,00 0,00 35.385,56 0,00 0,00 0,00 35.385,56
1229. ROMAN SKRBETA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1984 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 35.293,96 0,00 0,00 0,00 35.293,96
1230. HRVOJE ŠIMIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1971 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.171,23 0,00 35.171,23
1231. DRAGICA ZRINŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1940 ŠTUPARJE 0,00 0,00 0,00 35.136,83 0,00 0,00 0,00 35.136,83
1232. JOSIP PODVOREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1957 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 35.133,53 0,00 0,00 0,00 35.133,53
1233. MARIJA PLAHUTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1957 ČRET 0,00 0,00 0,00 35.127,32 0,00 0,00 0,00 35.127,32
1234. ALEKSANDRA POSLONČEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1935 PODGAJ PETROVSKI 0,00 0,00 0,00 35.098,89 0,00 0,00 0,00 35.098,89
1235. NINO NOVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1986 VELEŠKOVEC 0,00 0,00 -833,98 35.910,10 0,00 0,00 0,00 35.076,12
1236. IVICA ČEPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1985 VIŽANOVEC 0,00 0,00 6.403,37 28.583,48 0,00 0,00 0,00 34.986,85
1237. DRAGICA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1945 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 34.912,89 0,00 0,00 0,00 34.912,89
1238. IGOR DUREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1976 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.870,93 0,00 34.870,93
1239. OTTO KURT HERMANN FADTKE KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1949 JOPPENPOINT 0,00 0,00 34.865,39 0,00 0,00 0,00 0,00 34.865,39
1240. DRAŽEN FIJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1977 GORNJI KRALJEVEC 0,00 0,00 713,44 34.115,75 0,00 0,00 0,00 34.829,19
1241. DRAGO PEROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1946 MIRKOVEC 0,00 0,00 13.508,66 0,00 0,00 21.309,44 0,00 34.818,10
1242. BOŽICA IVANJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1969 STIPERNICA 0,00 0,00 0,00 34.812,46 0,00 0,00 0,00 34.812,46
1243. DRAGICA RUSEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1969 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 34.693,23 0,00 0,00 0,00 34.693,23
1244. VJEKOSLAV POSTRUŽIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1944 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 34.645,56 0,00 0,00 0,00 34.645,56
1245. BOŽIDAR FIKET KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1948 DESINIĆ 0,00 0,00 1.341,89 33.165,72 0,00 0,00 0,00 34.507,61
1246. GORAN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1979 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 34.413,15 0,00 0,00 0,00 34.413,15
1247. JOSIPA VEŠLIGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1954 CIGROVEC 0,00 0,00 0,00 34.360,21 0,00 0,00 0,00 34.360,21
1248. BRANKA DUGAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1960 KRAPINICA 0,00 0,00 0,00 34.269,51 0,00 0,00 0,00 34.269,51
1249. ZLATKO PEČUH KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1978 STRMEC 0,00 0,00 0,00 34.074,05 0,00 0,00 0,00 34.074,05
1250. DRAGICA TOMAŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1932 SEKIRIŠĆE 0,00 0,00 0,00 33.860,60 0,00 0,00 0,00 33.860,60
1251. ZDRAVKO HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1969 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 33.753,65 0,00 0,00 0,00 33.753,65
1252. IVAN MINĐAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 33.747,29 0,00 0,00 0,00 33.747,29
1253. MIODRAG LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1955 DONJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 33.728,05 0,00 0,00 0,00 33.728,05
1254. KATICA DUMBOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1956 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 33.660,44 0,00 0,00 0,00 33.660,44
1255. ANA PETROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1933 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 33.546,75 0,00 0,00 0,00 33.546,75
1256. PETAR CAPAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1968 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 33.521,03 0,00 0,00 0,00 33.521,03
1257. ĐURĐICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1959 DUBROVČAN 0,00 0,00 0,00 33.518,96 0,00 0,00 0,00 33.518,96
1258. RUZVELT ĆESKINOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1968 DONJA STUBICA 0,00 0,00 766,00 32.703,04 0,00 0,00 0,00 33.469,04
1259. SREĆKO GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 33.377,82 0,00 0,00 0,00 33.377,82
1260. MARIJA ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1970 RADOBOJ 0,00 0,00 -541,87 27.664,37 0,00 6.227,66 0,00 33.350,16
1261. IVAN TUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1944 DOBRI ZDENCI 0,00 0,00 23.686,63 0,00 0,00 9.493,16 0,00 33.179,79
1262. IVANKA ŠTROK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1949 GABER 0,00 0,00 0,00 33.145,58 0,00 0,00 0,00 33.145,58
1263. DRAGUTIN BERTOL KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 3.484,56 0,00 1.824,22 27.816,56 0,00 0,00 0,00 33.125,34
1264. ANTUN FAKLEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1971 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 33.071,28 0,00 0,00 0,00 33.071,28
1265. BOŽICA BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1974 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 33.004,50 0,00 0,00 0,00 33.004,50
1266. STJEPAN MIROIČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1934 DOMOVEC 0,00 0,00 0,00 32.955,79 0,00 0,00 0,00 32.955,79
1267. ANA HULJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1935 MARETIĆ 0,00 0,00 0,00 32.939,00 0,00 0,00 0,00 32.939,00
1268. IVAN MEZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1945 SELNICA 0,00 0,00 0,00 32.819,78 0,00 0,00 0,00 32.819,78
1269. ROBERT ČUJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1977 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.792,51 0,00 32.792,51
1270. KRUNOSLAV JUNKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1980 KLOKOVEC 81,12 0,00 34.717,84 -2.050,98 0,00 0,00 0,00 32.747,98
1271. DRAGICA KARAŽIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1936 SOPOT 0,00 0,00 0,00 32.550,81 0,00 0,00 0,00 32.550,81
1272. MARIJA KOREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1937 PUSTODOL OREHOVIČKI 0,00 0,00 0,00 32.522,98 0,00 0,00 0,00 32.522,98
1273. KATARINA JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1937 BELOVAR ZLATARSKI 0,00 0,00 0,00 32.519,85 0,00 0,00 0,00 32.519,85
1274. STJEPAN POLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1958 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.514,08 0,00 32.514,08
1275. STJEPAN MAZAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 32.383,51 0,00 0,00 0,00 32.383,51
1276. LJUBICA POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1967 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 32.382,79 0,00 0,00 0,00 32.382,79
1277. MILAN VINCEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 32.360,94 0,00 0,00 0,00 32.360,94
1278. ANKA BELANOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1951 OPASANJEK 0,00 0,00 0,00 32.279,14 0,00 0,00 0,00 32.279,14
1279. DAMIR MALIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 32.211,49 0,00 0,00 0,00 32.211,49
1280. ŠTEFICA HRUŠKAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1957 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 32.162,85 0,00 0,00 0,00 32.162,85
1281. STJEPAN MILEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1923 SAMCI 0,00 0,00 0,00 32.153,35 0,00 0,00 0,00 32.153,35
1282. LJUBA HERCIGONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1959 GRTOVEC 0,00 0,00 0,00 32.079,89 0,00 0,00 0,00 32.079,89
1283. LJERKA STAŽNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1940 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 0,00 32.050,13 0,00 0,00 0,00 32.050,13
1284. IVAN JEČMENICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1953 VUKANCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.020,45 0,00 32.020,45
1285. RUDOLF BIŠČAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1980 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.893,57 0,00 31.893,57
1286. MARIJA VRAŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1949 DRUŠKOVEC HUMSKI 0,00 0,00 0,00 31.891,87 0,00 0,00 0,00 31.891,87
1287. JOSIP BURINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1973 KUZMINEC 0,00 0,00 0,00 31.839,47 0,00 0,00 0,00 31.839,47
1288. ŽELJKO HURČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1965 KOSOVEČKO 0,00 0,00 0,00 31.824,61 0,00 0,00 0,00 31.824,61
1289. KREŠIMIR KUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1971 JAKUŠEVEC ZABOČKI 0,00 0,00 1.763,49 30.025,65 0,00 0,00 0,00 31.789,14
1290. DRAGUTIN ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1951 PREGRADA 0,00 0,00 20.107,85 11.570,89 0,00 0,00 0,00 31.678,74
1291. KATARINA GRADIŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1965 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 31.610,84 0,00 0,00 0,00 31.610,84
1292. KARMEN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1971 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 31.587,59 0,00 0,00 0,00 31.587,59
1293. IVICA BENKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1975 HUM STUBIČKI 0,00 0,00 371,51 30.471,12 0,00 742,76 0,00 31.585,39
1294. MARIJA CRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1946 VOJSAK 0,00 0,00 0,00 31.566,93 0,00 0,00 0,00 31.566,93
1295. MARIJANA BAHORIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1954 MALI KOMOR 0,00 0,00 0,00 31.452,59 0,00 0,00 0,00 31.452,59
1296. KREŠIMIR JURANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 MOKRICE 0,00 0,00 -1,99 31.422,64 0,00 0,00 0,00 31.420,65
1297. ŽELJKO MIKULJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1984 JEZERO KLANJEČKO -1.221,21 0,00 1.753,86 30.767,70 0,00 0,00 0,00 31.300,35
1298. KATARINA ŠĆURIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1962 ŠVALJKOVEC 0,00 0,00 0,00 31.295,56 0,00 0,00 0,00 31.295,56
1299. PETAR TRUPEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1955 TOMAŠEVEC 0,00 0,00 0,00 31.287,53 0,00 0,00 0,00 31.287,53
1300. MLADEN HORVATEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1958 DONJA STUBICA -7.238,51 0,00 159,58 38.271,64 0,00 0,00 0,00 31.192,71