FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6901. IVICA VAREŠEVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1984 GUNJA -4.189,99 0,00 145,35 104.630,05 0,00 0,00 0,00 100.585,41
6902. JOSIP ŠILOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1968 VELIŠKOVCI -1,36 0,00 2.197,67 98.336,90 0,00 0,00 0,00 100.533,21
6903. BOJAN JURIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1986 SUHOPOLJE 0,00 0,00 0,00 100.533,08 0,00 0,00 0,00 100.533,08
6904. MARIJA-LJERKA LEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 -1.290,76 101.807,59 0,00 0,00 0,00 100.516,83
6905. ŽELJKA VELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1967 PODGORA 0,00 0,00 3.919,49 96.588,11 0,00 0,00 0,00 100.507,60
6906. MILAN KRŠLOVIĆ-BABIĆ ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,00 0,00 9.842,01 90.665,52 0,00 0,00 0,00 100.507,53
6907. PETAR KUNIĆ KARLOVAČKA,KRNJAK 1951 ZAGORJE 0,00 0,00 -47,38 100.480,92 0,00 0,00 0,00 100.433,54
6908. ILIJA CARIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1981 VISUĆ 0,00 0,00 3.773,29 96.629,85 0,00 0,00 0,00 100.403,14
6909. TOMISLAV BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 28.490,79 0,00 12.201,77 59.672,59 0,00 0,00 0,00 100.365,15
6910. IVICA BEROŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 43.745,95 56.529,92 0,00 0,00 0,00 100.275,87
6911. BRANKO FRLJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1958 DONJA DRENOVA 0,00 0,00 11.335,94 79.941,68 0,00 8.896,82 0,00 100.174,44
6912. JOSIP ZMAIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1975 STARI PERKOVCI 1.841,84 0,00 270,31 98.018,28 0,00 21,94 0,00 100.152,37
6913. GAJ DEKARIS SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1972 TROGIR 6.967,25 0,00 -1.098,74 94.189,44 0,00 0,00 0,00 100.057,95
6914. MARICA TODORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB -1.856,57 0,00 1.234,51 100.656,54 0,00 0,00 0,00 100.034,48