FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6801. JOSIPA RADE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -3.297,76 0,00 8.000,62 142.164,91 0,00 0,00 0,00 146.867,77
6802. EDVARD ERCEGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 1.005,10 145.854,89 0,00 0,00 0,00 146.859,99
6803. DAVOR POČEKAJ ISTARSKA,UMAG 1975 VALICA 0,00 0,00 -358,49 147.171,70 0,00 0,00 0,00 146.813,21
6804. JELKA BALUKČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1932 SLAVONSKI BROD 2.896,78 0,00 53,44 143.688,04 0,00 0,00 0,00 146.638,26
6805. MILKA JOSIPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1951 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 146.572,21 0,00 0,00 0,00 146.572,21
6806. SLAĐANA KAHRIMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 2.956,94 143.586,26 0,00 0,00 0,00 146.543,20
6807. IGOR JUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1988 SLATINA 4.810,48 0,00 8.319,26 133.389,62 0,00 0,00 0,00 146.519,36
6808. PERICA PERKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 VELIKA GORICA 0,00 0,00 2.778,43 143.957,75 0,00 -234,10 0,00 146.502,08
6809. FRANJO HLAD KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1960 KRALJEVEC NA SUTLI 10.781,74 0,00 -121,75 135.845,07 -12,48 0,00 0,00 146.492,58
6810. EDO TOPORIŠIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1974 VELIKA GORICA 0,00 0,00 3.649,20 121.453,22 0,00 21.366,98 0,00 146.469,40
6811. MANUELA STRAH VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1986 LUNJKOVEC 0,00 0,00 18.918,40 127.502,98 0,00 0,00 0,00 146.421,38
6812. MARJAN DUČKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1959 KISTANJE 0,00 0,00 -375,31 146.795,69 0,00 0,00 0,00 146.420,38
6813. SAŠA ZEKANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 32.383,07 0,00 1.830,26 81.741,60 0,00 30.428,30 0,00 146.383,23
6814. ZDENKO ROBINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 146.364,41 0,00 0,00 0,00 146.364,41
6815. ANTE ČIRJAK ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1977 GORNJE RAŠTANE -60.046,25 0,00 2.202,72 204.137,83 0,00 0,00 0,00 146.294,30
6816. PETAR PAUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1965 NOVA DIKLENICA -920,39 0,00 3.377,66 143.617,44 0,00 0,00 0,00 146.074,71
6817. MARKO PAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1946 RIJEKA 105.634,38 0,00 5.568,50 34.863,36 0,00 0,00 0,00 146.066,24
6818. JAVOR AMANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 1.623,17 144.437,94 0,00 0,00 0,00 146.061,11
6819. GORDANA SINJERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -6.188,49 0,00 -956,64 153.164,25 0,00 0,00 0,00 146.019,12
6820. SANJIN VRENKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -0,14 0,00 0,00 145.967,73 0,00 0,00 0,00 145.967,59
6821. STJEPAN MISBRENER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 37.197,68 0,00 12.740,71 96.028,22 0,00 0,00 0,00 145.966,61
6822. DAMIR MEHKEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 2.544,27 117.266,79 0,00 26.144,18 0,00 145.955,24
6823. MAJA RUŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 145.854,40 0,00 0,00 0,00 0,00 145.854,40
6824. VERA IVKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI 1962 BOROJEVIĆI 9.476,21 0,00 4.054,61 132.317,58 0,00 0,00 0,00 145.848,40
6825. IGOR HENIZ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1983 SLATINA 2.224,79 0,00 139,78 143.431,45 0,00 0,00 0,00 145.796,02
6826. ENES SEFERAGIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1961 MEDULIN 29.394,03 20.169,97 31,77 96.179,64 0,00 0,00 0,00 145.775,41
6827. VLADIMIR PAMIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1961 ROVINJ 0,00 0,00 -7,39 145.778,67 0,00 0,00 0,00 145.771,28
6828. ZVONKO JAKELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1954 VRLIKA 1.252,19 0,00 -3.361,27 147.874,34 0,00 0,00 0,00 145.765,26
6829. IVICA TROGRLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 15.997,27 0,00 21.921,93 95.595,35 0,00 12.237,15 0,00 145.751,70
6830. VESNA VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1965 DONJI MACELJ 18.294,65 0,00 2.574,42 124.842,04 0,00 0,00 0,00 145.711,11
6831. MATO BJELOPAVLOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1977 BERAVCI 0,00 0,00 12.698,30 132.966,29 0,00 0,00 0,00 145.664,59
6832. MARINA BARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 16.036,89 0,00 -145,70 129.722,26 0,00 0,00 0,00 145.613,45
6833. JOSIP MEDIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1977 ROGOZNICA 0,00 0,00 186,16 145.415,75 0,00 0,00 0,00 145.601,91
6834. DALIBOR SANTOR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1982 KOPRIVNIČKI IVANEC -3.983,32 0,00 8.446,82 141.095,57 0,00 0,00 0,00 145.559,07
6835. IVAN JANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,JESENJE 1971 GORNJE JESENJE 27.691,88 0,00 452,07 117.402,41 0,00 0,00 0,00 145.546,36
6836. MILAN LEŽAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 18.978,60 0,00 5.051,64 121.497,07 0,00 0,00 0,00 145.527,31
6837. ZORAN BUTERIN ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR -5.201,13 -4.298,91 13.453,46 141.460,47 0,00 0,00 0,00 145.413,89
6838. PETAR KOMŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 VUKOVAR -519,84 0,00 5.281,57 140.649,97 0,00 0,00 0,00 145.411,70
6839. MARIJANA NOVLJAKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 29.288,77 0,00 -19.981,16 136.089,75 0,00 -13,81 0,00 145.383,55
6840. KARLO DANKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 4.422,70 0,00 -8.307,30 149.245,14 0,00 0,00 0,00 145.360,54
6841. HRVOJE KULUNDŽIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1966 JASTREBARSKO -662,72 0,00 26.446,36 119.558,55 0,00 0,00 0,00 145.342,19
6842. JADRANKA JURICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 10.786,82 134.497,38 0,00 0,00 0,00 145.284,20
6843. DAMIR ŠIMUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1962 VRGORAC 0,00 0,00 941,22 144.224,42 0,00 46,24 0,00 145.211,88
6844. JELENA ZRINJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 30.436,38 0,00 55.971,68 58.759,73 0,00 0,00 0,00 145.167,79
6845. SRĐAN KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1967 PODSTRANA 0,00 0,00 -388,99 0,00 0,00 145.489,78 0,00 145.100,79
6846. MLADEN UJLAKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 5.339,20 139.760,17 0,00 0,00 0,00 145.099,37
6847. TANJA VANIŠ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1975 BRATINA 0,00 0,00 0,00 145.089,61 0,00 0,00 0,00 145.089,61
6848. IGOR PIRJAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1972 SISAK 0,00 0,00 20.274,67 124.805,66 0,00 0,00 0,00 145.080,33
6849. IVICA KRIŽANAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1980 SINJ 31.598,20 0,00 11.510,48 101.958,48 0,00 0,00 0,00 145.067,16
6850. KATA JUNAČKO BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 38.941,16 0,00 -224,96 106.325,47 0,00 0,00 0,00 145.041,67
6851. DANIJEL JEŽINA ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1980 MURTER 0,00 0,00 0,00 145.029,47 0,00 0,00 0,00 145.029,47
6852. MARIJA BARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SLATINE 0,00 0,00 4.256,78 133.719,68 0,00 7.037,54 0,00 145.014,00
6853. GABI HUSNJAK VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1974 ŽAROVNICA 0,01 0,00 4.827,87 140.083,61 0,00 0,00 0,00 144.911,49
6854. PREDRAG GALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -4.357,20 0,00 0,00 149.190,79 0,00 0,00 0,00 144.833,59
6855. DARKO LONČAR-JELIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1967 KOPRIVNICA 9.517,64 0,00 13.796,76 121.504,01 0,00 0,00 0,00 144.818,41
6856. DAMIR SANTI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1975 BAKIĆ 4.139,59 0,00 52.680,95 87.909,89 0,00 0,00 0,00 144.730,43
6857. SINIŠA JOSIP PAVLINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 46.929,97 0,00 1.445,91 96.305,84 0,00 0,00 0,00 144.681,72
6858. DANIJEL JANJIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 46.861,44 97.685,76 0,00 0,00 0,00 144.547,20
6859. DAMIR GRNJA OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1960 KNEŽEVI VINOGRADI -419,54 0,00 5.270,82 139.678,07 0,00 0,00 0,00 144.529,35
6860. MARTIN BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1976 BREZOVICA 6.780,45 0,00 2.244,19 135.499,42 0,00 0,00 0,00 144.524,06
6861. BERISLAV CIMERMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 802,58 143.655,70 0,00 0,00 0,00 144.458,28
6862. NEVEN ŠENK ISTARSKA,PULA 1971 PULA 0,00 0,00 0,00 144.441,34 0,00 0,00 0,00 144.441,34
6863. VJEKOSLAV TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 57.114,74 0,00 443,14 86.841,41 0,00 0,00 0,00 144.399,29
6864. LUKA BALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 -2.864,17 101.350,22 0,00 45.721,08 0,00 144.207,13
6865. SINIŠA VRBANEC MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1976 BREZJE -6.634,30 0,00 3.007,75 147.887,05 0,00 -100,05 0,00 144.160,45
6866. ŽELJKA BARTOLEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1977 KRAVLJAK 0,00 0,00 2.866,95 141.233,97 0,00 0,00 0,00 144.100,92
6867. JOVITA JOSIPOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1969 SRIMA 0,00 0,00 -3.166,65 147.142,26 0,00 0,00 0,00 143.975,61
6868. TUNO ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 1.633,46 0,00 -1,22 142.341,76 0,00 0,00 0,00 143.974,00
6869. DAVORKA CVITKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC -2.244,95 0,00 57.947,12 88.211,30 0,00 0,00 0,00 143.913,47
6870. JASNA KALOGJERA ISTARSKA,FAŽANA 1976 VALBANDON 0,00 0,00 -1.876,10 145.698,50 0,00 0,00 0,00 143.822,40
6871. JOSIP ČARAPINA POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1959 ALAGINCI 0,00 0,00 143.806,41 0,00 0,00 0,00 0,00 143.806,41
6872. LUCIJA KEGLEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 KUPINEČKI KRALJEVEC 18.882,40 0,00 2.423,84 122.438,62 0,00 21,23 0,00 143.766,09
6873. BOŽIDAR KRBAVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 1.264,50 97.694,96 0,00 44.801,93 0,00 143.761,39
6874. ECIO ŽIVOLIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 11.515,52 0,00 4.385,29 127.784,68 0,00 0,00 0,00 143.685,49
6875. ZDRAVKO ŠINTIĆ ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 33.553,32 9.232,94 1.689,22 99.241,82 0,00 -54,13 0,00 143.663,17
6876. IVANA KEKIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1980 KARLOVAC 45.835,12 0,00 585,61 97.108,56 0,00 0,00 0,00 143.529,29
6877. LUKŠA TIKVICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1959 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 143.520,38 0,00 0,00 0,00 143.520,38
6878. SADIKA KORDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1957 JELSA 0,00 0,00 -457,84 143.927,96 0,00 0,00 0,00 143.470,12
6879. DANIJEL ŠANDORKA OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1985 KOPAČEVO -13.168,57 0,00 8.159,71 148.468,51 0,00 0,00 0,00 143.459,65
6880. ISKRA KELEMENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 4.256,60 139.190,68 0,00 0,00 0,00 143.447,28
6881. PAVULO ŠIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1977 ZAVALA 0,00 0,00 18.373,31 122.949,10 0,00 2.086,04 0,00 143.408,45
6882. ANTE GEČEVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1978 ROVINJ 0,00 0,00 3.798,39 139.481,41 0,00 0,00 0,00 143.279,80
6883. SVEBOR LABURA ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1968 SAMOBOR 59.002,86 0,00 50.720,51 33.555,50 0,00 0,00 0,00 143.278,87
6884. LJIMAN ŠABANI OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 ĐAKOVO 0,00 0,00 12.762,45 130.479,01 0,00 0,00 0,00 143.241,46
6885. DUBRAVKA HMELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 6.937,67 136.301,10 0,00 0,00 0,00 143.238,77
6886. DANIJEL KONČEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 14.272,73 0,00 22.839,74 106.109,64 0,00 0,00 0,00 143.222,11
6887. NEBOJŠA JUKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1959 KORNATI 12.037,58 0,00 120,14 131.033,63 0,00 0,00 0,00 143.191,35
6888. SINIŠA BLAŽIC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1981 KOPRIVNICA -6.215,07 0,00 2.931,86 146.455,38 0,00 0,00 0,00 143.172,17
6889. TOMISLAV REŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1980 CERNA 26.715,12 0,00 19.801,54 96.643,44 0,00 0,00 0,00 143.160,10
6890. JOSIP DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 PREDAVAC 25.505,65 0,00 581,02 117.071,40 0,00 0,00 0,00 143.158,07
6891. BRANKO KOVAČEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1960 VINKURAN 25.580,42 0,00 4.566,28 113.006,08 0,00 0,00 0,00 143.152,78
6892. DRAŽEN MESEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1965 VARAŽDIN 0,00 0,00 3.069,21 140.050,32 0,00 0,00 0,00 143.119,53
6893. ROBERT BRADETIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1957 ROVINJ 8.043,51 0,00 5.073,29 129.946,78 0,00 0,00 0,00 143.063,58
6894. FRANJO TOMIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1961 BREGOVLJANA 22.331,96 0,00 4.621,51 116.109,84 0,00 0,00 0,00 143.063,31
6895. BRANKO PEJAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 DEMERJE 26.811,19 0,00 201,04 115.982,76 0,00 0,00 0,00 142.994,99
6896. PJETER DEDAJ ZADARSKA,PAG 1971 PAG 10.836,17 0,00 0,10 132.120,48 0,00 0,00 0,00 142.956,75
6897. IVICA VUKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 0,00 0,00 114.741,84 4.314,81 0,00 23.868,78 0,00 142.925,43
6898. VANJA VUKASOVIĆ-LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 BRNAZE 0,00 0,00 3.873,76 139.015,93 0,00 0,00 0,00 142.889,69
6899. IGOR GRUBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 KORIJA 35.569,03 0,00 1.317,30 105.998,74 0,00 0,00 0,00 142.885,07
6900. CELESTIN SMIRČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1966 PREMUDA 0,00 0,00 1.859,23 140.979,74 0,00 0,00 0,00 142.838,97