FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6801. MATO TERZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD -1.520,00 0,00 1.801,46 103.879,31 0,00 0,00 0,00 104.160,77
6802. DUBRAVKA FERESIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 17.475,51 86.664,89 0,00 0,00 0,00 104.140,40
6803. KSENIJA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.593,74 102.534,06 0,00 0,00 0,00 104.127,80
6804. PERO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE -2.179,09 0,00 -672,09 106.939,84 0,00 -10,06 0,00 104.078,60
6805. FADILJ FASLIJA OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1977 BARANJSKO PETROVO SELO 0,00 0,00 644,93 102.826,91 0,00 597,87 0,00 104.069,71
6806. HASAN DŽANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,TOPUSKO 1948 KATINOVAC 0,00 0,00 71.037,67 33.013,06 0,00 0,00 0,00 104.050,73
6807. TAMARA MRAČEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1988 BANJOLE 15.622,23 0,00 39.071,38 49.307,65 0,00 0,00 0,00 104.001,26
6808. HAZIM TOKALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1963 BUZDOHANJ 0,01 0,00 -119,16 104.085,74 0,00 0,00 0,00 103.966,59
6809. JOSIP KLJUS BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1963 BICKO SELO 0,01 0,00 10.777,44 93.151,64 0,00 0,00 0,00 103.929,09
6810. MLADEN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 103.910,33 0,00 0,00 0,00 103.910,33
6811. MARIJAN BABIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 0,00 0,00 15.154,52 88.736,47 0,00 0,00 0,00 103.890,99
6812. STJEPAN PINTARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1947 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 103.851,65 0,00 0,00 0,00 103.851,65
6813. STJEPAN PETRINJAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1940 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 103.811,13 0,00 0,00 0,00 103.811,13
6814. NENAD BARILA VARAŽDINSKA,BERETINEC 1970 ČREŠNJEVO 221,91 0,00 -193,69 103.663,08 0,00 0,00 0,00 103.691,30
6815. DAVORIN KUNECKI BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1986 ŠUMEĆE 0,00 0,00 26.134,55 77.555,21 0,00 0,00 0,00 103.689,76
6816. ŠTEFICA PERNAR ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 MIČEVEC 0,00 0,00 1.032,53 102.635,96 0,00 0,00 0,00 103.668,49
6817. VJEKOSLAV ŠULJIĆ ZADARSKA,ZADAR 1979 ZADAR 5.990,86 0,00 0,00 97.572,70 0,00 0,00 0,00 103.563,56
6818. ERVIN FRANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1971 JELENJE 0,00 0,00 3.449,02 100.108,02 0,00 0,00 0,00 103.557,04
6819. JURICA RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1975 MAKARSKA -0,44 0,00 -400,00 103.900,02 0,00 0,00 0,00 103.499,58
6820. DRAŽAN OLUJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1971 SOLIN 1,25 0,00 40.597,43 62.896,12 0,00 0,00 0,00 103.494,80
6821. ANDJELKO HRELIĆ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1980 ZAVRŠJE NETRETIĆKO -4.209,80 0,00 0,00 107.657,81 0,00 0,00 0,00 103.448,01
6822. ZDRAVKO BELJAN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1969 ĐAKOVO 0,00 0,00 13.080,06 90.281,33 0,00 0,00 0,00 103.361,39
6823. MIROSLAV JAŽIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1975 NOVIGRAD 1.681,49 0,00 0,00 101.654,07 0,00 0,00 0,00 103.335,56
6824. DAMIR KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 6.344,74 56.364,39 0,00 40.494,63 0,00 103.203,76
6825. BRANISAV JANČIKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1969 PRIMOŠTEN BURNJI 0,00 0,00 513,19 102.677,82 0,00 0,00 0,00 103.191,01
6826. ZDRAVKO MRAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 0,00 0,00 28,23 103.151,66 0,00 0,00 0,00 103.179,89
6827. MILE BOŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1965 MARTINOVIĆI 0,00 0,00 802,51 102.362,19 0,00 0,00 0,00 103.164,70
6828. TIHANA TOPČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 103.129,41 0,00 0,00 0,00 103.129,41
6829. DUŠAN GRKINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1955 MALI LOŠINJ -30.387,89 0,00 -330,20 133.703,17 0,00 0,00 0,00 102.985,08
6830. NIKOLA JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 4.613,15 98.332,37 0,00 0,00 0,00 102.945,52
6831. TIHOMIR PAVUNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1973 PRUGOVAC -6.909,14 0,00 -1.383,63 111.163,08 0,00 -3,15 0,00 102.867,16
6832. ANTE KAPETANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1938 JESENICE 0,00 0,00 -841,32 101.647,72 0,00 2.041,41 0,00 102.847,81
6833. NENAD KREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1977 KAMPOR -2,38 0,00 7.692,49 95.154,58 0,00 0,00 0,00 102.844,69
6834. IVO MIKULIĆ ISTARSKA,UMAG 1976 UMAG 0,00 0,00 4.403,73 98.354,07 0,00 0,00 0,00 102.757,80
6835. HRVOJE MORO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1983 BUDROVCI 8.879,28 0,00 -31,02 93.904,29 0,00 0,22 0,00 102.752,77
6836. NENAD VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 5.201,32 0,00 6.553,54 90.986,21 0,00 0,00 0,00 102.741,07
6837. BOJANA BANOVIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1951 ZDENCI BRDOVEČKI 0,00 0,00 52.938,47 49.787,64 0,00 0,00 0,00 102.726,11
6838. ANTUN ĐURIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1990 KISTANJE 0,00 0,00 8.273,63 90.193,12 4.233,46 0,00 0,00 102.700,21
6839. NADA KORBAR PADOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 0,00 0,00 -29,92 99.697,47 0,00 3.011,14 0,00 102.678,69
6840. SABINA VLAHOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 SAMOBOR 0,00 0,00 13.558,97 89.113,17 0,00 0,00 0,00 102.672,14
6841. DAMIR MAŠEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1965 SVETI IVAN ŽABNO 0,00 0,00 -25,97 102.685,97 0,00 0,00 0,00 102.660,00
6842. IRENA PONGRAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 102.656,68 0,00 0,00 0,00 102.656,68
6843. RADMILA ŠKORIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1974 VLAISLAV -1.613,38 0,00 -913,94 105.179,82 0,00 0,00 0,00 102.652,50
6844. MIRO OSTRELIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -1.342,33 0,00 0,00 103.946,39 0,00 102.604,06
6845. IRENA DUJMOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR -2.647,08 0,00 4.245,86 100.997,15 0,00 0,00 0,00 102.595,93
6846. MARIJAN LEHPAMER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1962 SAMOBOR 1.390,49 0,00 -34,94 101.238,66 0,00 0,00 0,00 102.594,21
6847. IVANKA MODRIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 JALŠEVEC SVIBOVEČKI 19.449,86 0,00 11.693,69 71.431,35 0,00 0,00 0,00 102.574,90
6848. MARIJAN GRABAR ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1979 POJATNO 107.707,26 0,00 -3.183,50 -1.976,19 0,00 0,00 0,00 102.547,57
6849. MUSTAFA TOPČAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 102.286,28 0,00 0,00 0,00 102.286,28
6850. IGOR LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 44.814,01 -571,39 0,37 57.992,34 0,00 0,00 0,00 102.235,33
6851. IGOR MILETIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1970 ALILOVCI -3.848,79 0,00 -43,15 106.094,75 0,00 0,00 0,00 102.202,81
6852. DAVID MARTON ISTARSKA,MARČANA 1983 PERUŠKI 4.590,00 0,00 73.597,86 24.004,12 0,00 0,00 0,00 102.191,98
6853. ŽELJKO ŽUPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -4.248,27 0,00 3.187,51 103.235,16 0,00 0,00 0,00 102.174,40
6854. MEHO OMERBAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1976 PETRINJA -2.909,42 0,00 106.554,85 -1.553,79 0,00 0,00 0,00 102.091,64
6855. IVICA NALIS DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1956 METKOVIĆ 2.882,06 0,00 4.723,62 94.544,61 -69,20 0,00 0,00 102.081,09
6856. ŠTEFICA KORPAR OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1967 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 102.046,50 0,00 0,00 0,00 102.046,50
6857. NENAD BOŽANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1958 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 102.031,89 0,00 0,00 0,00 102.031,89
6858. IVAN ŠARIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1955 ŠIBENIK 0,00 0,00 1.338,31 100.689,10 0,00 0,00 0,00 102.027,41
6859. BRANKA ROŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 1.212,29 100.800,68 0,00 0,00 0,00 102.012,97
6860. SELMA BRANKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1987 SISAK 6.787,68 0,00 3.630,92 91.578,62 0,00 0,00 0,00 101.997,22
6861. MARTINA DOMENKUŠ STRAHINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 KUČILOVINA 78.283,13 0,00 7.307,07 16.399,94 0,00 0,00 0,00 101.990,14
6862. MARIBELA AVDAGIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1981 NOVA MOKOŠICA 0,00 0,00 0,00 101.913,62 0,00 0,00 0,00 101.913,62
6863. JOZO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1963 ŽABJAK -7.336,86 0,00 103,90 109.131,13 0,00 0,00 0,00 101.898,17
6864. BOŽIDAR FUŠTIN ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1956 BRODARICA 0,00 0,00 855,13 101.017,22 0,00 0,00 0,00 101.872,35
6865. JOSIP MARAS ISTARSKA,BUZET 1981 ČIRITEŽ 0,00 0,00 1.518,85 100.344,12 0,00 0,00 0,00 101.862,97
6866. PREDRAG TURIĆANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1972 GABOŠ -2.672,31 0,00 4.415,06 95.527,30 0,00 4.534,75 0,00 101.804,80
6867. SANJA CRNICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 2.722,97 99.076,62 0,00 0,00 0,00 101.799,59
6868. MILENKO TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1981 SINJ 0,00 0,00 -203,42 101.990,56 0,00 0,00 0,00 101.787,14
6869. BARA BIŠKUP VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1942 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 101.717,29 0,00 0,00 0,00 101.717,29
6870. GORAN RADOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 VARAŽDIN 0,00 0,00 19.142,07 82.574,84 0,00 0,00 0,00 101.716,91
6871. TOMISLAV IVANČAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1976 HRAŠĆINA 285,82 0,00 -136,05 101.516,68 0,00 0,00 0,00 101.666,45
6872. ŽELJKO SIJARTO SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI 1966 KRALJEVA VELIKA 11.851,81 0,00 22.041,82 67.762,87 0,00 0,00 0,00 101.656,50
6873. PERICA BILIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1959 GRAČAC 0,00 0,00 15.999,91 85.627,94 0,00 0,00 0,00 101.627,85
6874. ĐURO ĐURAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1953 ČIGOČ 0,00 0,00 -639,96 102.176,56 0,00 0,00 0,00 101.536,60
6875. IVAN LELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1978 VIDOVEC KRAPINSKI 9.444,52 0,00 6.031,00 86.056,46 0,00 0,00 0,00 101.531,98
6876. JANUZ HAJRULA ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 101.473,94 0,00 0,00 0,00 101.473,94
6877. TOMISLAV BARB ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1973 BRDOVEC 39.453,02 0,00 39.980,66 22.025,85 0,00 0,00 0,00 101.459,53
6878. IVANA NAKIĆEN ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1982 BIOGRAD NA MORU 56.883,75 2.130,54 7.145,91 35.267,00 0,00 0,00 0,00 101.427,20
6879. HRVOJE PLANTAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK -18,33 0,00 -6.138,67 107.573,33 0,00 0,00 0,00 101.416,33
6880. KASIM KARTAL ISTARSKA,ROVINJ 1971 ROVINJ 9.542,74 0,00 2.143,10 89.850,35 -139,56 0,00 0,00 101.396,63
6881. MIJO FRKETIĆ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1962 JARČE POLJE -22.463,72 0,00 0,00 123.835,14 0,00 0,00 0,00 101.371,42
6882. RENATA MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -3.585,56 104.822,66 0,00 0,00 0,00 101.237,10
6883. STIPE MARASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1969 KOSTANJE 33.425,61 0,00 3.695,40 64.115,94 0,00 0,00 0,00 101.236,95
6884. TATJANA KOTRULJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -2.549,31 103.760,00 0,00 0,00 0,00 101.210,69
6885. JURAJ RAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1974 ŠILJAKOVINA -3.752,44 0,00 -2.905,78 107.836,89 0,00 1,01 0,00 101.179,68
6886. SONJA BOGUNOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1956 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 101.511,87 0,00 -373,25 0,00 101.138,62
6887. DAVOR LIVAIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,PIROVAC 1960 PIROVAC 2.653,68 0,00 0,00 99.288,00 0,00 -834,03 0,00 101.107,65
6888. SONJA BATELJA ZADARSKA,STARIGRAD 1962 STARIGRAD -7.306,97 0,00 -1.740,02 110.139,36 0,00 0,00 0,00 101.092,37
6889. LOVRE KUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1951 GRABOVAC -14.388,71 0,00 -2.012,57 117.464,36 0,00 16,15 0,00 101.079,23
6890. ĐINA GAŠPARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1968 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 260,48 100.773,04 0,00 0,00 0,00 101.033,52
6891. DUBRAVKO ŠINDIJA LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1964 ŠVICA 17.616,28 0,00 788,53 82.495,60 0,00 0,00 0,00 100.900,41
6892. MARKO KRIJAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI 1966 PREVRŠAC 970,39 0,00 10.367,54 89.560,65 0,00 0,00 0,00 100.898,58
6893. VEDRAN KORUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 23.969,36 0,63 0,00 76.900,76 0,00 100.870,75
6894. ĆIRIL KALEBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1981 STOMORSKA 0,00 0,00 47.504,06 0,00 0,00 53.350,28 0,00 100.854,34
6895. ANTONIO MIKULIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1983 TRNOVEC 1.958,79 0,00 -114,20 98.988,28 0,00 0,00 0,00 100.832,87
6896. KAROLINA ĆULUM DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1970 PERAČKO BLATO 0,00 0,00 586,93 100.241,78 0,00 0,00 0,00 100.828,71
6897. LJILJANA STEVANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 JURDANI 59.457,17 0,00 0,00 41.347,53 0,00 0,00 0,00 100.804,70
6898. SLAVA RAKITNIČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 100.766,78 0,00 0,00 0,00 100.766,78
6899. STIPAN TEKLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 0,00 0,00 10.506,68 90.193,86 0,00 0,00 0,00 100.700,54
6900. MARIJA ŠUŠKOVIĆ-MIHIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 39.594,32 0,00 -1.452,15 62.521,80 0,00 0,00 0,00 100.663,97