FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6801. IGOR KALEBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 20.806,67 109.597,38 0,00 0,00 0,00 130.404,05
6802. NIKOLA BOŽEK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1986 MAKARSKA 0,00 0,00 9.934,46 120.406,17 0,00 0,00 0,00 130.340,63
6803. MIĆO MARTIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1969 VELIKA KOSNICA 22.772,41 0,00 22.398,37 85.167,57 0,00 0,00 0,00 130.338,35
6804. JAVOR PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1969 GUSTIRNA 2.961,91 0,00 1.080,61 126.292,62 0,00 0,00 0,00 130.335,14
6805. VINKA ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1961 VRANJIC 12.436,82 0,00 648,84 113.437,34 0,00 3.650,30 0,00 130.173,30
6806. HAFET HAJDARI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,TRPANJ 1950 TRPANJ 0,00 0,00 11.394,77 118.728,59 0,00 0,00 0,00 130.123,36
6807. ANTUN STIPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1966 PUNITOVCI 6.846,52 0,00 1.234,69 122.025,02 0,00 0,00 0,00 130.106,23
6808. LEONARDO MEŠTROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1980 KLANICE 11.237,28 0,00 62.731,81 56.134,16 0,00 0,00 0,00 130.103,25
6809. MIRKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -2.346,62 132.428,00 0,00 0,00 0,00 130.081,38
6810. MITAR KNEŽIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1951 DUGO SELO 2.566,85 0,00 7,47 127.499,79 0,00 0,00 0,00 130.074,11
6811. VEDRAN BAREŠIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1980 DRAGE 18.889,07 0,00 -3.342,18 114.479,96 0,00 0,00 0,00 130.026,85
6812. DARKO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 4.719,64 125.178,35 0,00 0,00 0,00 129.897,99
6813. MARIO POLANŠEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1974 PETRINJA 0,00 0,00 734,77 129.148,17 0,00 0,00 0,00 129.882,94
6814. KLAUDIO BRUBNJAK PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1969 TULIŠEVICA 5.134,45 0,00 407,71 124.278,71 0,00 0,00 0,00 129.820,87
6815. DINO LUINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 58.837,64 70.888,76 0,00 0,00 0,00 129.726,40
6816. SLAVKO ĐUREK BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1956 SIBINJ 0,00 0,00 7.473,45 0,00 0,00 122.229,54 0,00 129.702,99
6817. STANISLAVA VRANJEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1972 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 129.695,16 0,00 0,00 0,00 129.695,16
6818. VEDRAN MULJAT SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1973 KOMIŽA 49.490,36 0,00 14.712,55 65.249,59 0,00 0,00 0,00 129.452,50
6819. MARTIN ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1966 BELEC 29.350,85 0,00 4.094,37 95.951,72 0,00 0,00 0,00 129.396,94
6820. MIJO ŠPENDIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1942 NOVSKA 60.145,22 0,00 69.217,12 0,00 0,00 0,00 0,00 129.362,34
6821. VITALIY SHEKHOVTSOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 5.179,14 124.135,07 0,00 0,00 0,00 129.314,21
6822. IVAN BARIČEVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1960 HAGANJ 74.133,45 0,00 1.766,59 53.352,50 0,00 0,00 0,00 129.252,54
6823. PETAR BRDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 0,00 0,00 4.553,75 124.665,99 0,00 0,00 0,00 129.219,74
6824. GORAN KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 54.077,38 0,00 37.363,74 37.744,33 0,00 0,00 0,00 129.185,45
6825. LUKA JELEČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 17.159,71 0,00 11.813,66 100.206,98 0,00 0,00 0,00 129.180,35
6826. FILIP TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1963 HVAR 0,00 0,00 -531,81 129.684,37 0,00 0,00 0,00 129.152,56
6827. MIRJANA OREŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 2.457,45 126.662,01 0,00 0,00 0,00 129.119,46
6828. MAGBULE AMETI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1976 SLATINA 0,00 0,00 329,48 128.777,28 0,00 0,00 0,00 129.106,76
6829. ROMANA-KORNELIJA PURIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1966 SVETA NEDELJA -1.382,54 0,00 871,30 129.547,17 0,00 0,00 0,00 129.035,93
6830. IVAN ŠAPINA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK 1.392,00 0,00 1.891,00 -225,63 0,00 125.882,16 0,00 128.939,53
6831. DORIS ROŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1964 ŠKRLJEVO -220,59 0,00 -51,64 129.194,71 0,00 0,00 0,00 128.922,48
6832. DIJANA MATULJA ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 2.336,91 126.560,94 0,00 0,00 0,00 128.897,85
6833. MLADEN MATAK ZADARSKA,STARIGRAD 1965 TRIBANJ 0,00 0,00 8.423,95 120.426,50 0,00 0,00 0,00 128.850,45
6834. BRUNO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 78.038,39 0,00 11.125,87 39.658,26 0,00 0,00 0,00 128.822,52
6835. MILAN IVANKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1981 UMAG 0,00 0,00 4.420,86 124.387,93 0,00 0,00 0,00 128.808,79
6836. IVAN ZVONKOVIĆ KARLOVAČKA,ŽAKANJE 1958 JUROVSKI BROD 8.897,58 0,00 8.580,95 111.309,74 0,00 0,00 0,00 128.788,27
6837. PETAR IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 10.643,10 0,00 9.629,23 108.402,76 0,00 0,00 0,00 128.675,09
6838. ŽELJKO PEROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1954 ZADAR 3.214,61 0,00 2.071,09 123.387,74 0,00 0,00 0,00 128.673,44
6839. ANTON LLESHDEDAJ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1976 JURANDVOR 12.450,52 0,00 1.192,49 115.029,14 0,00 0,00 0,00 128.672,15
6840. JOSIP KORDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 8.978,90 0,00 1.064,45 118.600,36 0,00 0,00 0,00 128.643,71
6841. JADRANKA OREŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 13.177,89 0,00 0,00 115.447,63 0,00 128.625,52
6842. ZLATKO FERJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 -997,17 129.583,77 0,00 0,00 0,00 128.586,60
6843. JOŠKO MATAHLIJA PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1984 LOPAR 0,00 0,00 -71,94 128.657,81 0,00 0,00 0,00 128.585,87
6844. PAPA NDIAGA DIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 128.580,44 0,00 0,00 0,00 128.580,44
6845. NIKOLA KALINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 6.045,63 0,00 3.423,04 118.994,43 0,00 0,00 0,00 128.463,10
6846. ZVONIMIR MANASIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 576,34 127.876,89 0,00 0,00 0,00 128.453,23
6847. JAKŠA LOVRETA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1977 MAKARSKA 4.183,37 0,00 80.891,91 20.727,33 -128,79 22.757,16 0,00 128.430,98
6848. IGOR MLINAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 98.371,89 0,00 -578,09 30.636,37 0,00 0,00 0,00 128.430,17
6849. MILJENKO BUBALO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 33.670,40 0,00 32.677,42 62.061,13 0,00 0,00 0,00 128.408,95
6850. VLADIMIR SINOŽIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1953 SINOŽIĆI -996,60 0,00 2.527,36 126.877,65 0,00 0,00 0,00 128.408,41
6851. HRVOJE ŠARČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 ĐAKOVO -1.493,58 0,00 1.647,03 128.131,97 0,00 0,00 0,00 128.285,42
6852. WOLFGANG ALEXAN HARTEL ZADARSKA,SUKOŠAN 1942 SUKOŠAN 0,00 0,00 112.093,66 16.137,21 0,00 0,00 0,00 128.230,87
6853. NIKOLA JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1985 DONJI HUMAC 44.447,85 0,00 12.008,68 71.726,86 0,00 0,00 0,00 128.183,39
6854. ŠIME BEGONJA ZADARSKA,PRIVLAKA 1969 PRIVLAKA 2.166,67 0,00 6.858,55 119.136,25 0,00 0,00 0,00 128.161,47
6855. PREDRAG TEPAVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 170,73 0,00 3.559,57 124.316,73 0,00 0,00 0,00 128.047,03
6856. BERISLAV KLEMENČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 11.522,42 116.503,00 0,00 0,00 0,00 128.025,42
6857. HENRI BELLE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1989 SPLIT 98.799,22 0,00 0,00 29.221,52 0,00 0,00 0,00 128.020,74
6858. ROMANA ROBNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 50.839,29 0,00 32.634,08 44.467,38 0,00 0,00 0,00 127.940,75
6859. SNJEŽANA ABRAMOVIĆ-JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1968 VUKOVAR 0,00 0,00 1.954,09 120.274,67 0,00 5.709,40 0,00 127.938,16
6860. SAŠA KALANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 21.971,33 0,00 0,00 105.952,87 0,00 0,00 0,00 127.924,20
6861. JADRANKA-MARIJA ČOBRNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1946 TUČEPI 7.136,96 0,00 -1.162,46 0,00 0,00 121.876,11 0,00 127.850,61
6862. STJEPAN RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 86.129,52 0,00 21.589,93 20.096,27 0,00 0,00 0,00 127.815,72
6863. GORDANA BREZEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1983 PILA 18.071,45 0,00 5.416,78 104.321,15 0,00 0,00 0,00 127.809,38
6864. DANIEL VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -183,19 0,00 25.824,10 0,00 0,00 102.154,61 0,00 127.795,52
6865. DEJAN BIRČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 19.328,07 0,00 -4.820,28 113.259,47 0,00 0,00 0,00 127.767,26
6866. EMILIO LONČARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1985 SELCE 0,00 0,00 7.715,58 120.021,45 0,00 0,00 0,00 127.737,03
6867. ROBERT JURJEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1970 ZADAR -8.909,59 0,00 52.099,94 84.533,10 0,00 0,00 0,00 127.723,45
6868. NORBERT PALKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1989 KOROG 0,00 0,00 12.716,19 114.954,81 0,00 0,00 0,00 127.671,00
6869. MILOVAN VUJČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1959 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 127.633,63 0,00 0,00 0,00 127.633,63
6870. ZVONIMIR SELEC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 ĐAKOVO 14.549,77 0,00 2.122,76 89.430,34 0,00 21.518,02 0,00 127.620,89
6871. DRAŽAN JURIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 35.470,72 0,00 11.305,39 80.801,50 0,00 0,00 0,00 127.577,61
6872. NEVEN CIRKVENI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -1,54 0,00 0,00 -965,05 0,00 128.510,08 0,00 127.543,49
6873. IVO LUKAČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1978 KUNA PELJEŠKA 9.651,29 0,00 19.877,57 98.012,13 0,00 0,00 0,00 127.540,99
6874. VJERAN POPOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1963 VELIKA GORICA 63.449,19 0,00 61.989,87 2.013,90 0,00 0,00 0,00 127.452,96
6875. ŠTEFICA BECE OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 72.657,10 0,00 14.016,97 40.774,73 0,00 0,00 0,00 127.448,80
6876. BORIS DESPOT SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1959 ZAOSTROG 0,00 0,00 3.368,87 124.047,15 0,00 0,00 0,00 127.416,02
6877. MARIJAN OREŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.209,37 122.186,78 0,00 0,00 0,00 127.396,15
6878. GROZDANA MIHOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.140,80 125.193,49 0,00 0,00 0,00 127.334,29
6879. EMINA ĆATIĆ ISTARSKA,UMAG 1977 UMAG 0,00 0,00 3.493,96 123.812,59 0,00 0,00 0,00 127.306,55
6880. MARKO NJEGOVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1984 VARAŽDIN 126.079,92 -39.002,80 0,00 40.133,42 0,00 0,00 0,00 127.210,54
6881. TONĆI JOVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1965 PODSTRANA 0,00 0,00 10.217,25 116.971,80 0,00 0,00 0,00 127.189,05
6882. NELKA OŽIĆ BAŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1954 OREBIĆ 4.379,43 0,00 -385,04 123.163,04 0,00 0,00 0,00 127.157,43
6883. MIĆE LUČIĆ-ROKI SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1962 KOMIŽA 0,00 0,00 1.500,41 125.638,55 0,00 0,00 0,00 127.138,96
6884. DRAŽEN BABIĆ BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1987 LAZE 18.678,34 0,00 2.618,85 105.816,15 0,00 0,00 0,00 127.113,34
6885. JOSIP BARTOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA 1961 KONČANICA 35.984,15 0,00 900,58 90.216,52 0,00 0,00 0,00 127.101,25
6886. ROBERT NOKAJ ZADARSKA,PAG 1984 PAG -912,95 0,00 4.315,69 106.223,33 0,00 17.428,55 0,00 127.054,62
6887. BARBARA STOPFER ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1977 BIOGRAD NA MORU 32.385,21 0,00 69.736,73 24.926,47 0,00 0,00 0,00 127.048,41
6888. OLIVER PINTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -856,46 127.889,07 0,00 0,00 0,00 127.032,61
6889. RAJKO RUŠKAČ ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1963 JAKOVLJE 6.130,23 0,00 4.611,19 116.277,23 0,00 0,00 0,00 127.018,65
6890. ŽARKO MIKETEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 15.864,59 0,00 565,37 110.239,89 0,00 0,00 314,39 126.984,24
6891. JASMIN SKOZRIT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 1.913,42 125.041,54 0,00 0,00 0,00 126.954,96
6892. ANTE BUTIĆ ZADARSKA,ŠKABRNJA 1972 PRKOS 1.677,26 0,00 227,77 64.528,93 0,00 60.488,77 0,00 126.922,73
6893. MAJDA MIJATOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1984 HRVATSKA KOSTAJNICA 945,78 0,00 -957,45 126.919,91 0,00 0,00 0,00 126.908,24
6894. SILVIJA GRILEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 126.878,88 0,00 0,00 0,00 0,00 126.878,88
6895. RENATA RISEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -0,23 0,00 421,81 126.456,35 0,00 0,00 0,00 126.877,93
6896. MARIO JURLINA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1972 SLATINA 0,00 0,00 -98,14 126.942,99 0,00 0,00 0,00 126.844,85
6897. ARIJANA VISKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1970 SELCE 0,00 0,00 200,07 126.615,83 0,00 0,00 0,00 126.815,90
6898. LAZAR RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 4.184,16 122.627,79 0,00 0,00 0,00 126.811,95
6899. IVANA DENAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -2.446,76 129.247,95 0,00 0,00 0,00 126.801,19
6900. ALMIN GREDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 6.095,29 118.869,64 0,00 1.753,90 0,00 126.718,83