FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6801. CHRISTIAN PINZAN ISTARSKA,VODNJAN 1970 VODNJAN 0,00 0,00 11.987,40 95.641,85 0,00 0,00 0,00 107.629,25
6802. MARIJAN ŽAJA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1955 TROGIR 99.158,46 0,00 6.670,73 1.768,34 0,00 0,00 0,00 107.597,53
6803. JOSIP HADER OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1971 HRASTIN 2.240,67 0,00 48.040,47 57.280,04 0,00 0,00 0,00 107.561,18
6804. MARIJAN MILIĆEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1982 MLINI 49.410,42 0,00 72.204,39 -14.091,12 0,00 0,00 0,00 107.523,69
6805. MARINKA MARTINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1956 STARI JANKOVCI 2.729,75 0,00 -644,48 105.435,35 0,00 0,00 0,00 107.520,62
6806. NENAD KUZMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1965 LOKVA ROGOZNICA 0,00 0,00 4.497,29 102.927,04 0,00 0,00 0,00 107.424,33
6807. ZVONIMIR TURKALJ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 207,31 107.198,93 0,00 0,00 0,00 107.406,24
6808. SNJEŽANA MIKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 34,17 107.357,09 0,00 0,00 0,00 107.391,26
6809. MARIJAN KOBILŠEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1956 NOVSKA 9.239,71 0,00 -2.894,69 101.005,10 0,00 0,00 0,00 107.350,12
6810. JADRAN ZAHIROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT -1.961,20 0,00 -18,33 111.814,20 0,00 -2.484,66 0,00 107.350,01
6811. ZVJEZDANA ŽDERO SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1977 VIS 10.023,80 0,00 52.949,47 44.352,58 0,00 0,00 0,00 107.325,85
6812. MARICA ŠTENGL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1948 VIROVITICA -278,30 0,00 107.546,83 0,00 0,00 -13,66 0,00 107.254,87
6813. IZUDIN PUŠKAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 107.203,08 0,00 0,00 0,00 107.203,08
6814. ANITA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 107.201,63 0,00 0,00 0,00 0,00 107.201,63
6815. STANISLAV BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1963 BAPSKA 16.552,06 0,00 0,00 90.592,18 0,00 0,00 0,00 107.144,24
6816. EMANUELA ŠLJIVARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 4.439,63 102.695,24 0,00 0,00 0,00 107.134,87
6817. IVONA MARTINKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 148,34 0,00 11.031,72 95.902,33 0,00 0,00 0,00 107.082,39
6818. MIRKO VRANJEŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1961 VRBICA -864,63 0,00 291,56 107.648,39 0,00 0,00 0,00 107.075,32
6819. SREČKO ŠUBAŠA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1952 MALA GORICA 18.038,81 0,00 58.161,28 30.845,81 0,00 0,00 0,00 107.045,90
6820. STIPE DŽAPO ŠIBENSKO-KNINSKA,PROMINA 1989 OKLAJ 31.831,89 0,00 14.167,81 61.045,56 0,00 0,00 0,00 107.045,26
6821. NIKOLA JAŠA ZADARSKA,KUKLJICA 1960 KUKLJICA 0,00 0,00 2.630,29 104.362,10 0,00 0,00 0,00 106.992,39
6822. MIRJANA BARKIĐIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1960 DUBROVNIK 0,00 0,00 -469,27 107.461,51 0,00 0,00 0,00 106.992,24
6823. ADRIANA BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 17.114,47 88.675,48 0,00 1.177,60 0,00 106.967,55
6824. INES ŠPIKA ZADARSKA,ZADAR 1962 ZADAR 10.823,20 0,00 5.990,29 89.284,72 0,00 810,00 0,00 106.908,21
6825. RUDOLF GEČEK VARAŽDINSKA,IVANEC 1954 VUGLOVEC -21.717,32 0,00 5.339,24 123.250,84 0,00 0,00 0,00 106.872,76
6826. SNJEŽANA SELAK ISTARSKA,PULA 1981 PULA 0,00 0,00 0,00 106.776,67 0,00 0,00 0,00 106.776,67
6827. TIHOMIR DIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 12.793,31 0,00 97.014,58 -3.104,41 0,00 0,00 0,00 106.703,48
6828. PETAR PEJAK OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1957 VALPOVO 51.259,65 0,00 5.548,75 49.890,49 0,00 0,00 0,00 106.698,89
6829. MARIJO MIKUŠ ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ 1973 BREZARIĆ 28.254,45 0,00 0,00 78.407,19 0,00 0,00 0,00 106.661,64
6830. DARJA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 43.711,80 0,00 27.432,01 35.509,57 0,00 0,00 0,00 106.653,38
6831. DRAŽEN ŠIMIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1966 VIROVITICA 17.210,81 0,00 422,92 89.004,34 0,00 0,00 0,00 106.638,07
6832. STJEPAN MARTINUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 TURNAŠICA 11.760,30 0,00 209,49 94.664,35 0,00 0,00 0,00 106.634,14
6833. MATO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 24.764,08 0,00 12.005,65 69.877,05 0,00 -30,98 0,00 106.615,80
6834. SARA BERTA KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 4.661,28 101.938,81 0,00 0,00 0,00 106.600,09
6835. ISMAILJ FETAI ISTARSKA,FAŽANA 1987 FAŽANA -5.033,27 0,00 65.295,30 46.313,20 0,00 0,00 0,00 106.575,23
6836. IVAN PODRAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1966 VIRJE 0,00 0,00 616,10 105.931,30 0,00 0,00 0,00 106.547,40
6837. GORAN MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1972 GUNJA 66.769,97 0,00 25.263,90 14.502,29 0,00 0,00 0,00 106.536,16
6838. IGOR DORIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1972 LIŽNJAN 15.442,80 0,00 81.232,29 9.855,28 0,00 0,00 0,00 106.530,37
6839. DANIJELA ROGIĆ DAVIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 70.497,66 0,00 4.713,57 31.318,22 0,00 0,00 0,00 106.529,45
6840. BOŽIDAR KRBAVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 2.807,44 103.725,51 0,00 -32,10 0,00 106.500,85
6841. ELVIR MUJKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1982 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 606,14 105.826,80 0,00 0,00 0,00 106.432,94
6842. TOMISLAV PTIČAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1962 POTOK 0,00 0,00 39.685,54 66.740,54 0,00 0,00 0,00 106.426,08
6843. ORHAN ZEKA ISTARSKA,POREČ 1962 POREČ - PARENZO 7.608,61 0,00 312,27 98.439,86 0,00 0,00 0,00 106.360,74
6844. ROBERT KOBEŠČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 4.662,27 101.656,36 0,00 0,00 0,00 106.318,63
6845. ANTE RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 16.756,44 0,00 14.667,37 74.808,47 0,00 69,75 0,00 106.302,03
6846. KRISTIJAN CRVENKA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 106.282,42 0,00 0,00 0,00 106.282,42
6847. IVAN MLADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 28.572,97 0,00 9.094,04 68.607,96 0,00 0,00 0,00 106.274,97
6848. PERO PEDISIĆ ZADARSKA,ZADAR 1979 ZADAR 30.327,99 0,00 26.240,31 49.635,60 0,00 0,00 0,00 106.203,90
6849. DAVOR STIJEPOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1964 MEDULIN 50.236,32 0,00 7.142,63 48.822,40 0,00 0,00 0,00 106.201,35
6850. NIVES SVETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1971 BRIBIR 0,00 0,00 3.505,48 102.693,02 0,00 0,00 0,00 106.198,50
6851. DRAGO KOVAČEVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1978 MURTER 67.000,42 0,00 -9.129,52 48.307,32 0,00 0,00 0,00 106.178,22
6852. MARIJO KATOVČIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1982 DONJA REKA 25.331,49 0,00 674,95 80.119,53 0,00 0,00 0,00 106.125,97
6853. DŽEVAD BAJRAMOVIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 4.258,61 101.949,69 0,00 -110,75 0,00 106.097,55
6854. ZDRAVKO RADIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1957 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 3.877,10 102.155,28 0,00 0,00 0,00 106.032,38
6855. TOMISLAV TURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 13.084,64 0,00 -461,27 93.399,91 0,00 0,00 0,00 106.023,28
6856. DRAGAN VNUČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 1.720,00 0,00 -7.917,51 112.186,83 0,00 0,00 0,00 105.989,32
6857. MORENO LADAVAC ISTARSKA,UMAG 1964 UMAG 48.123,27 0,00 22.622,13 35.229,81 0,00 0,00 0,00 105.975,21
6858. NEVRUS JUSUFI ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1965 ČEHIĆI 0,00 0,00 0,00 105.949,08 0,00 0,00 0,00 105.949,08
6859. DRAGAN PEŠUN ZAGREBAČKA,RUGVICA 1955 OKUNŠĆAK -908,31 0,00 10.067,67 14.304,89 0,00 82.422,81 0,00 105.887,06
6860. JOSIP RAKITNIČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 VELIKA ČREŠNJEVICA 0,00 0,00 0,00 105.885,54 0,00 0,00 0,00 105.885,54
6861. MARIJA ŠARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 105.874,38 0,00 0,00 0,00 105.874,38
6862. MIJO RADOŠ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1961 VELIKA GORICA 5.628,94 0,00 -534,12 100.777,35 0,00 0,00 0,00 105.872,17
6863. LJUBIŠA ČUTURILO OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1958 ANTUNOVAC 72.461,37 0,00 22.402,27 11.001,16 0,00 0,00 0,00 105.864,80
6864. VLADIMIR ŠTUBLJAR KARLOVAČKA,KAMANJE 1967 KAMANJE 2.788,35 0,00 99.009,23 4.053,71 0,00 0,00 0,00 105.851,29
6865. MUHAMED BOŠNJAKOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1992 VODNJAN 43.117,68 0,00 12.523,08 50.191,78 0,00 0,00 0,00 105.832,54
6866. DRAGO RADAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 105.825,99 0,00 0,00 0,00 105.825,99
6867. ANTO RENIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1961 IVANIĆ-GRAD 13.587,48 0,00 20.294,23 71.928,58 0,00 0,00 0,00 105.810,29
6868. DRAŽEN VITAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 21.097,70 0,00 84.660,89 0,00 0,00 0,00 0,00 105.758,59
6869. ELVEDINA JUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 12.278,81 93.458,71 0,00 0,00 0,00 105.737,52
6870. MARČELO ZEC ISTARSKA,ŽMINJ 1965 KRCULI 39.781,06 0,00 856,53 65.081,45 0,00 0,00 0,00 105.719,04
6871. ROBERT STARMAN ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1974 JAKOVLJE 0,00 0,00 1.590,64 104.093,71 0,00 0,00 0,00 105.684,35
6872. IVAN POLONIJO PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1972 BATOMALJ 0,00 0,00 87.746,81 17.863,78 0,00 0,00 0,00 105.610,59
6873. JOSIP KOVAČEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1958 BRODSKI DRENOVAC -5.966,65 0,00 10.394,08 101.059,87 0,00 0,00 0,00 105.487,30
6874. ALEN BOKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1970 MAKARSKA -962,61 0,00 106.402,11 0,00 0,00 0,00 0,00 105.439,50
6875. SANJA STOŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1960 ŽABORIĆ -2.603,86 0,00 8.820,50 99.156,52 0,00 0,00 0,00 105.373,16
6876. NENICA GOLUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 792,42 104.528,27 0,00 0,00 0,00 105.320,69
6877. SLAVKO GRUJIČIĆ ISTARSKA,UMAG 1967 UMAG 0,00 0,00 0,00 105.317,06 0,00 0,00 0,00 105.317,06
6878. MILAN ROGIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1943 KLINČA SELA 0,00 0,00 15.692,61 89.616,66 0,00 0,00 0,00 105.309,27
6879. DAMIR OREŠKI MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1955 MACINEC 36.654,14 0,00 581,35 68.070,38 0,00 0,00 0,00 105.305,87
6880. ANTAL ŠARKEZI OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1957 LUG 39.436,76 0,00 603,46 65.253,82 0,00 0,00 0,00 105.294,04
6881. MLADEN GREGURANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 KRIŽEVCI 40,50 0,00 55.142,24 50.103,76 0,00 0,00 0,00 105.286,50
6882. SANDA VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 24.695,48 0,00 14.103,35 -179,66 0,00 66.578,50 0,00 105.197,67
6883. ANKICA HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN -55,15 0,00 587,97 104.657,55 0,00 0,00 0,00 105.190,37
6884. ALEKSANDAR ČOR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1971 KRIŽNICA 0,00 0,00 -113,33 105.294,30 0,00 0,00 0,00 105.180,97
6885. MARTIN FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 105.171,40 0,00 0,00 0,00 105.171,40
6886. IVICA LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,OGULIN 1957 RIBARIĆI -1.203,07 0,00 7.724,70 93.290,06 0,00 5.267,72 0,00 105.079,41
6887. ANTE MIOČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 14.372,15 90.651,52 0,00 0,00 0,00 105.023,67
6888. BRANKO VIDAS PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1954 SUPETARSKA DRAGA 46.909,79 0,00 20.921,77 37.185,86 0,00 0,00 0,00 105.017,42
6889. MARIN BOLANČA OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1981 MECE 17.768,32 0,00 1.247,66 85.990,62 0,00 0,00 0,00 105.006,60
6890. ANITA ANDRIŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1976 VALPOVO 47.020,07 0,00 27.837,95 30.088,68 0,00 0,00 0,00 104.946,70
6891. KADRI ELEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,01 0,00 -1.108,49 106.027,56 0,00 0,00 0,00 104.919,08
6892. DRAŽEN FUREŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 BOJNIKOVEC 3.177,70 0,00 -220,66 101.953,07 0,00 0,00 0,00 104.910,11
6893. MATEA RADIĆ ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 104.908,26 0,00 0,00 0,00 104.908,26
6894. MARINKO CINDRIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 12.817,63 0,00 10.838,05 81.177,57 0,00 0,00 0,00 104.833,25
6895. NEVEN HODALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -2.258,69 0,00 36.890,58 22.279,34 0,00 47.880,72 0,00 104.791,95
6896. ANICA NORŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1960 OTRUŠEVEC -1.203,84 0,00 36.566,20 69.383,12 0,00 0,00 0,00 104.745,48
6897. ARBEN BUZHALA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 104.715,96 0,00 0,00 0,00 104.715,96
6898. IVAN ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 104.522,13 0,00 0,00 0,00 104.522,14
6899. ANTUN AGIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1958 ČAKOVEC 108.286,63 0,00 -74,20 -3.741,72 0,00 0,00 0,00 104.470,71
6900. DAMIR EREŠ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD 2.281,36 0,00 17.684,77 84.492,92 0,00 0,00 0,00 104.459,05