FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6801. MARČELO ZEC ISTARSKA,ŽMINJ 1965 KRCULI 39.781,06 0,00 856,53 65.081,45 0,00 0,00 0,00 105.719,04
6802. ROBERT STARMAN ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1974 JAKOVLJE 0,00 0,00 1.590,64 104.093,71 0,00 0,00 0,00 105.684,35
6803. IVAN POLONIJO PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1972 BATOMALJ 0,00 0,00 87.746,81 17.863,78 0,00 0,00 0,00 105.610,59
6804. JOSIP KOVAČEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1958 BRODSKI DRENOVAC -5.966,65 0,00 10.394,08 101.059,87 0,00 0,00 0,00 105.487,30
6805. NENICA GOLUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 792,42 104.528,27 0,00 0,00 0,00 105.320,69
6806. SLAVKO GRUJIČIĆ ISTARSKA,UMAG 1967 UMAG 0,00 0,00 0,00 105.317,06 0,00 0,00 0,00 105.317,06
6807. MILAN ROGIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1943 KLINČA SELA 0,00 0,00 15.692,61 89.616,66 0,00 0,00 0,00 105.309,27
6808. DAMIR OREŠKI MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1955 MACINEC 36.654,14 0,00 581,35 68.070,38 0,00 0,00 0,00 105.305,87
6809. ANTAL ŠARKEZI OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1957 LUG 39.436,76 0,00 603,46 65.253,82 0,00 0,00 0,00 105.294,04
6810. MLADEN GREGURANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 KRIŽEVCI 40,50 0,00 55.142,24 50.103,76 0,00 0,00 0,00 105.286,50
6811. ANKICA HORVAT VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN -55,15 0,00 587,97 104.657,55 0,00 0,00 0,00 105.190,37
6812. ALEKSANDAR ČOR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1971 KRIŽNICA 0,00 0,00 -113,33 105.294,30 0,00 0,00 0,00 105.180,97
6813. MARTIN FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 105.171,40 0,00 0,00 0,00 105.171,40
6814. IVICA LIPOŠĆAK KARLOVAČKA,OGULIN 1957 RIBARIĆI -1.203,07 0,00 7.724,70 93.290,06 0,00 5.267,72 0,00 105.079,41
6815. ANTE MIOČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 14.372,15 90.651,52 0,00 0,00 0,00 105.023,67
6816. BRANKO VIDAS PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1954 SUPETARSKA DRAGA 46.909,79 0,00 20.921,77 37.185,86 0,00 0,00 0,00 105.017,42
6817. MARIN BOLANČA OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1981 MECE 17.768,32 0,00 1.247,66 85.990,62 0,00 0,00 0,00 105.006,60
6818. ANITA ANDRIŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1976 VALPOVO 47.020,07 0,00 27.837,95 30.088,68 0,00 0,00 0,00 104.946,70
6819. KADRI ELEZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,01 0,00 -1.108,49 106.027,56 0,00 0,00 0,00 104.919,08
6820. DRAŽEN FUREŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 BOJNIKOVEC 3.177,70 0,00 -220,66 101.953,07 0,00 0,00 0,00 104.910,11
6821. MATEA RADIĆ ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 104.908,26 0,00 0,00 0,00 104.908,26
6822. MARINKO CINDRIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1960 KARLOVAC 12.817,63 0,00 10.838,05 81.177,57 0,00 0,00 0,00 104.833,25
6823. NEVEN HODALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -2.258,69 0,00 36.890,58 22.279,34 0,00 47.880,72 0,00 104.791,95
6824. ANICA NORŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1960 OTRUŠEVEC -1.203,84 0,00 36.566,20 69.383,12 0,00 0,00 0,00 104.745,48
6825. ARBEN BUZHALA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1982 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 104.715,96 0,00 0,00 0,00 104.715,96
6826. IVAN ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 104.522,13 0,00 0,00 0,00 104.522,14
6827. DAMIR EREŠ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD 2.281,36 0,00 17.684,77 84.492,92 0,00 0,00 0,00 104.459,05
6828. AZRA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 5.214,37 99.234,83 0,00 0,00 0,00 104.449,20
6829. DEJAN STOJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK 20.731,94 0,00 9.529,65 73.020,20 0,00 1.136,26 0,00 104.418,05
6830. ILIJA DRAMAC BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 BAD WILDUNGEN 5.664,89 0,00 0,00 98.644,52 0,00 0,00 0,00 104.309,41
6831. MILE ŠIMUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1946 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 6,11 104.278,11 0,00 0,00 0,00 104.284,22
6832. DAVOR SVIRČIĆ ZADARSKA,KALI 1954 KALI 0,00 0,00 1.251,10 73.461,47 -126,88 29.673,41 0,00 104.259,10
6833. MATO TERZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1970 SLAVONSKI BROD -1.520,00 0,00 1.801,46 103.879,31 0,00 0,00 0,00 104.160,77
6834. DUBRAVKA FERESIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 17.475,51 86.664,89 0,00 0,00 0,00 104.140,40
6835. KSENIJA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.593,74 102.534,06 0,00 0,00 0,00 104.127,80
6836. PERO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE -2.179,09 0,00 -672,09 106.939,84 0,00 -10,06 0,00 104.078,60
6837. FADILJ FASLIJA OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC 1977 BARANJSKO PETROVO SELO 0,00 0,00 644,93 102.826,91 0,00 597,87 0,00 104.069,71
6838. HASAN DŽANIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,TOPUSKO 1948 KATINOVAC 0,00 0,00 71.037,67 33.013,06 0,00 0,00 0,00 104.050,73
6839. TAMARA MRAČEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1988 BANJOLE 15.622,23 0,00 39.071,38 49.307,65 0,00 0,00 0,00 104.001,26
6840. HAZIM TOKALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1963 BUZDOHANJ 0,01 0,00 -119,16 104.085,74 0,00 0,00 0,00 103.966,59
6841. JOSIP KLJUS BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1963 BICKO SELO 0,01 0,00 10.777,44 93.151,64 0,00 0,00 0,00 103.929,09
6842. MLADEN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 103.910,33 0,00 0,00 0,00 103.910,33
6843. MARIJAN BABIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1975 RIJEKA 0,00 0,00 15.154,52 88.736,47 0,00 0,00 0,00 103.890,99
6844. STJEPAN PINTARIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1947 DONJA VIŠNJICA 0,00 0,00 0,00 103.851,65 0,00 0,00 0,00 103.851,65
6845. STJEPAN PETRINJAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1940 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 103.811,13 0,00 0,00 0,00 103.811,13
6846. NENAD BARILA VARAŽDINSKA,BERETINEC 1970 ČREŠNJEVO 221,91 0,00 -193,69 103.663,08 0,00 0,00 0,00 103.691,30
6847. DAVORIN KUNECKI BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1986 ŠUMEĆE 0,00 0,00 26.134,55 77.555,21 0,00 0,00 0,00 103.689,76
6848. DANIJEL KADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1990 TOMAŠANCI -208.439,91 0,00 5.455,16 295.959,18 0,00 10.709,87 0,00 103.684,30
6849. ŠTEFICA PERNAR ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 MIČEVEC 0,00 0,00 1.032,53 102.635,96 0,00 0,00 0,00 103.668,49
6850. VJEKOSLAV ŠULJIĆ ZADARSKA,ZADAR 1979 ZADAR 5.990,86 0,00 0,00 97.572,70 0,00 0,00 0,00 103.563,56
6851. ERVIN FRANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1971 JELENJE 0,00 0,00 3.449,02 100.108,02 0,00 0,00 0,00 103.557,04
6852. JURICA RAVLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1975 MAKARSKA -0,44 0,00 -400,00 103.900,02 0,00 0,00 0,00 103.499,58
6853. DRAŽAN OLUJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1971 SOLIN 1,25 0,00 40.597,43 62.896,12 0,00 0,00 0,00 103.494,80
6854. ANDJELKO HRELIĆ KARLOVAČKA,NETRETIĆ 1980 ZAVRŠJE NETRETIĆKO -4.209,80 0,00 0,00 107.657,81 0,00 0,00 0,00 103.448,01
6855. ZDRAVKO BELJAN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1969 ĐAKOVO 0,00 0,00 13.080,06 90.281,33 0,00 0,00 0,00 103.361,39
6856. MIROSLAV JAŽIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1975 NOVIGRAD 1.681,49 0,00 0,00 101.654,07 0,00 0,00 0,00 103.335,56
6857. DAMIR KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 6.344,74 56.364,39 0,00 40.494,63 0,00 103.203,76
6858. BRANISAV JANČIKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1969 PRIMOŠTEN BURNJI 0,00 0,00 513,19 102.677,82 0,00 0,00 0,00 103.191,01
6859. ZDRAVKO MRAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 0,00 0,00 28,23 103.151,66 0,00 0,00 0,00 103.179,89
6860. MILE BOŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1965 MARTINOVIĆI 0,00 0,00 802,51 102.362,19 0,00 0,00 0,00 103.164,70
6861. TIHANA TOPČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 103.129,41 0,00 0,00 0,00 103.129,41
6862. DUŠAN GRKINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1955 MALI LOŠINJ -30.387,89 0,00 -330,20 133.703,17 0,00 0,00 0,00 102.985,08
6863. NIKOLA JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 4.613,15 98.332,37 0,00 0,00 0,00 102.945,52
6864. TIHOMIR PAVUNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1973 PRUGOVAC -6.909,14 0,00 -1.383,63 111.163,08 0,00 -3,15 0,00 102.867,16
6865. ANTE KAPETANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1938 JESENICE 0,00 0,00 -841,32 101.647,72 0,00 2.041,41 0,00 102.847,81
6866. NENAD KREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1977 KAMPOR -2,38 0,00 7.692,49 95.154,58 0,00 0,00 0,00 102.844,69
6867. IVO MIKULIĆ ISTARSKA,UMAG 1976 UMAG 0,00 0,00 4.403,73 98.354,07 0,00 0,00 0,00 102.757,80
6868. HRVOJE MORO OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1983 BUDROVCI 8.879,28 0,00 -31,02 93.904,29 0,00 0,22 0,00 102.752,77
6869. NENAD VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 5.201,32 0,00 6.553,54 90.986,21 0,00 0,00 0,00 102.741,07
6870. BOJANA BANOVIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1951 ZDENCI BRDOVEČKI 0,00 0,00 52.938,47 49.787,64 0,00 0,00 0,00 102.726,11
6871. ANTUN ĐURIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1990 KISTANJE 0,00 0,00 8.273,63 90.193,12 4.233,46 0,00 0,00 102.700,21
6872. NADA KORBAR PADOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 0,00 0,00 -29,92 99.697,47 0,00 3.011,14 0,00 102.678,69
6873. SABINA VLAHOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 SAMOBOR 0,00 0,00 13.558,97 89.113,17 0,00 0,00 0,00 102.672,14
6874. DAMIR MAŠEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1965 SVETI IVAN ŽABNO 0,00 0,00 -25,97 102.685,97 0,00 0,00 0,00 102.660,00
6875. IRENA PONGRAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 102.656,68 0,00 0,00 0,00 102.656,68
6876. RADMILA ŠKORIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1974 VLAISLAV -1.613,38 0,00 -913,94 105.179,82 0,00 0,00 0,00 102.652,50
6877. MIRO OSTRELIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 -1.342,33 0,00 0,00 103.946,39 0,00 102.604,06
6878. IRENA DUJMOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR -2.647,08 0,00 4.245,86 100.997,15 0,00 0,00 0,00 102.595,93
6879. MARIJAN LEHPAMER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1962 SAMOBOR 1.390,49 0,00 -34,94 101.238,66 0,00 0,00 0,00 102.594,21
6880. IVANKA MODRIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1951 JALŠEVEC SVIBOVEČKI 19.449,86 0,00 11.693,69 71.431,35 0,00 0,00 0,00 102.574,90
6881. MARIJAN GRABAR ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1979 POJATNO 107.707,26 0,00 -3.183,50 -1.976,19 0,00 0,00 0,00 102.547,57
6882. MUSTAFA TOPČAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 102.286,28 0,00 0,00 0,00 102.286,28
6883. IGOR LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 44.814,01 -571,39 0,37 57.992,34 0,00 0,00 0,00 102.235,33
6884. IGOR MILETIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1970 ALILOVCI -3.848,79 0,00 -43,15 106.094,75 0,00 0,00 0,00 102.202,81
6885. DAVID MARTON ISTARSKA,MARČANA 1983 PERUŠKI 4.590,00 0,00 73.597,86 24.004,12 0,00 0,00 0,00 102.191,98
6886. ŽELJKO ŽUPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -4.248,27 0,00 3.187,51 103.235,16 0,00 0,00 0,00 102.174,40
6887. MEHO OMERBAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1976 PETRINJA -2.909,42 0,00 106.554,85 -1.553,79 0,00 0,00 0,00 102.091,64
6888. IVICA NALIS DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1956 METKOVIĆ 2.882,06 0,00 4.723,62 94.544,61 -69,20 0,00 0,00 102.081,09
6889. ŠTEFICA KORPAR OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1967 BELIŠĆE 0,00 0,00 0,00 102.046,50 0,00 0,00 0,00 102.046,50
6890. NENAD BOŽANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1958 PODSTRANA 0,00 0,00 0,00 102.031,89 0,00 0,00 0,00 102.031,89
6891. IVAN ŠARIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1955 ŠIBENIK 0,00 0,00 1.338,31 100.689,10 0,00 0,00 0,00 102.027,41
6892. BRANKA ROŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 1.212,29 100.800,68 0,00 0,00 0,00 102.012,97
6893. SELMA BRANKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1987 SISAK 6.787,68 0,00 3.630,92 91.578,62 0,00 0,00 0,00 101.997,22
6894. MARTINA DOMENKUŠ STRAHINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 KUČILOVINA 78.283,13 0,00 7.307,07 16.399,94 0,00 0,00 0,00 101.990,14
6895. MARIBELA AVDAGIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1981 NOVA MOKOŠICA 0,00 0,00 0,00 101.913,62 0,00 0,00 0,00 101.913,62
6896. JOZO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1963 ŽABJAK -7.336,86 0,00 103,90 109.131,13 0,00 0,00 0,00 101.898,17
6897. BOŽIDAR FUŠTIN ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1956 BRODARICA 0,00 0,00 855,13 101.017,22 0,00 0,00 0,00 101.872,35
6898. JOSIP MARAS ISTARSKA,BUZET 1981 ČIRITEŽ 0,00 0,00 1.518,85 100.344,12 0,00 0,00 0,00 101.862,97
6899. PREDRAG TURIĆANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1972 GABOŠ -2.672,31 0,00 4.415,06 95.527,30 0,00 4.534,75 0,00 101.804,80
6900. SANJA CRNICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 2.722,97 99.076,62 0,00 0,00 0,00 101.799,59