FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6801. STIPO KARLOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 12.603,04 0,00 5.220,27 117.385,22 0,00 0,00 0,00 135.208,53
6802. ZORAN ANDRIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1961 MAKARSKA 35.590,33 0,00 26.898,86 72.556,81 0,00 0,00 0,00 135.046,00
6803. MEHMED ŠAKANOVIĆ KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1955 DONJA BRUSOVAČA -230,15 0,00 8.183,67 127.040,88 0,00 0,00 0,00 134.994,40
6804. KLAUS BILAĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ 1959 TRIBUNJ 0,00 0,00 0,00 134.956,43 0,00 0,00 0,00 134.956,43
6805. TADŽIDIN ZEKIRI PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1978 RAB 10.770,72 0,00 6.152,87 118.016,97 0,00 0,00 0,00 134.940,56
6806. PETAR SEKOVANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 PRESPA -6.873,11 0,00 -1.306,87 143.042,73 0,00 0,00 0,00 134.862,75
6807. DARKO ŠPREM VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 VARAŽDIN -6.635,53 0,00 43.886,56 97.602,18 0,00 0,00 0,00 134.853,21
6808. BRANKA PAP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -6.205,97 0,00 2.796,32 138.235,74 0,00 0,00 0,00 134.826,09
6809. LENKA LUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 134.825,04 0,00 0,00 0,00 134.825,04
6810. MARKO VANJAK ZADARSKA,BENKOVAC 1957 ISLAM GRČKI -7.309,60 0,00 21.722,25 120.406,21 0,00 0,00 0,00 134.818,86
6811. BOSILJKA BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR 0,00 0,00 2.869,13 131.915,79 0,00 0,00 0,00 134.784,92
6812. JERKO BEZMALINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1964 NEREŽIŠĆA -11.382,62 0,00 0,00 146.161,14 0,00 0,00 0,00 134.778,52
6813. TOMISLAV KLEMENČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 MALA JAZBINA 16.600,93 0,00 5.660,40 88.693,46 0,00 23.812,02 0,00 134.766,81
6814. SLAVKO MILJAN ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1962 KLOŠTAR IVANIĆ 11.841,10 0,00 5.556,59 117.358,46 0,00 0,00 0,00 134.756,15
6815. SVETOZAR JURIN ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1965 ŠIBENIK 0,00 0,00 11.882,86 122.831,64 0,00 0,00 0,00 134.714,50
6816. DALIDA GLUMAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 5.946,49 128.644,58 0,00 0,00 0,00 134.591,07
6817. IVANKA MAJETIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1958 PLETERNICA 54.724,84 0,00 4.283,58 75.480,89 0,00 0,00 0,00 134.489,31
6818. LIVIO HRVATIN ISTARSKA,POREČ 1975 RADMANI 0,00 0,00 0,00 134.483,85 0,00 0,00 0,00 134.483,85
6819. BOŽIDAR TRČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1959 BEDEKOVČINA -942,82 0,00 1.809,55 133.601,62 0,00 0,00 0,00 134.468,35
6820. LUSI BOGHETTA ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR -24.312,21 0,00 -3.660,57 162.439,54 0,00 0,00 0,00 134.466,76
6821. PETAR BRDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 63.078,97 71.305,00 0,00 0,00 0,00 134.383,97
6822. IVAN JUROŠ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1991 SEMELJCI 27.239,67 0,00 14.664,17 92.334,95 0,00 0,00 0,00 134.238,79
6823. VELJKO LAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1982 TRPINJA 20.876,43 0,00 43.921,15 69.439,20 0,00 0,00 0,00 134.236,78
6824. ŽELJKO BUCAT SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1960 JELSA 0,00 0,00 9.928,80 124.260,02 0,00 0,00 0,00 134.188,82
6825. VERZIT IMERI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 57.697,59 0,00 0,00 76.447,90 0,00 0,00 0,00 134.145,49
6826. BRANKO JAKOPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1955 BELIŠĆE 2.359,31 0,00 787,15 130.977,31 0,00 0,00 0,00 134.123,77
6827. NEVENKA SUNKO ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 13.949,43 0,00 7.208,60 112.938,33 0,00 0,00 0,00 134.096,36
6828. DANKO ĐIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 84.580,13 0,00 0,00 49.511,54 0,00 134.091,67
6829. INES ŠPIKA ZADARSKA,ZADAR 1962 ZADAR 76.356,55 0,00 5.480,24 51.429,99 0,00 731,15 0,00 133.997,93
6830. STJEPAN VLAŠIČEK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1976 RAKOV POTOK 52.649,94 0,00 -852,33 82.173,80 0,00 0,00 0,00 133.971,41
6831. MIRO ALDUK ŠIBENSKO-KNINSKA,UNEŠIĆ 1980 DONJE PLANJANE 0,00 0,00 0,00 133.958,76 0,00 0,00 0,00 133.958,76
6832. DENIS JAKOVČEV ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1960 BETINA -114,37 0,00 143,66 133.904,45 0,00 0,00 0,00 133.933,74
6833. MARIO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 9.758,41 124.130,79 0,00 0,00 0,00 133.889,20
6834. MIRKO VRANJEŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1961 VRBICA -864,63 0,00 265,90 134.469,22 0,00 0,00 0,00 133.870,49
6835. FRANE VODANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1990 PODGORA 17.531,41 0,00 65.405,53 50.926,05 0,00 0,00 0,00 133.862,99
6836. DORIAN ŠABARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 9.759,59 0,00 0,00 124.081,63 0,00 0,00 0,00 133.841,22
6837. HRVOJE HEČIMOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1980 ČAČINCI 66.688,83 0,00 -339,40 67.275,74 0,00 0,00 0,00 133.625,17
6838. DARKO MOVRIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1964 NOVSKA -172,61 0,00 0,00 133.797,13 0,00 0,00 0,00 133.624,52
6839. ISMET MAMUTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 9.783,42 123.835,37 0,00 0,00 0,00 133.618,79
6840. ELVIS MURKOVIĆ MEĐIMURSKA,BELICA 1978 BELICA 13.350,81 0,00 18.492,04 101.770,34 0,00 0,00 0,00 133.613,19
6841. DUBRAVKO ŠTEFANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 4.097,16 0,00 1.831,73 131.558,58 0,00 -3.875,54 0,00 133.611,93
6842. ANTE SENJANIN SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1983 SVINCA 0,00 0,00 0,00 133.546,28 0,00 0,00 0,00 133.546,28
6843. MIROSLAV ŽUNEC-MIKINA ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1961 BRATINA 15.251,41 0,00 1.448,68 116.835,25 0,00 0,00 0,00 133.535,34
6844. IVAN GRGAC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1953 ŠIBENIK 25.089,37 0,00 5.724,02 59.556,00 0,00 43.141,27 0,00 133.510,66
6845. JOSIP SKRADSKI KARLOVAČKA,OZALJ 1947 BREZNIK 40.765,18 0,00 1.671,88 91.061,44 0,00 0,00 0,00 133.498,50
6846. DAMIR DUH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 108.925,63 24.564,76 0,00 0,00 0,00 133.490,39
6847. DANIJEL STANOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1987 MATULJI 35.118,69 0,00 37.300,23 61.042,99 0,00 0,00 0,00 133.461,91
6848. STIPE GRAVIĆ ZADARSKA,ŠKABRNJA 1982 PRKOS 43.161,41 0,00 15.491,14 74.785,47 0,00 0,00 0,00 133.438,02
6849. IVICA GAGULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 14.793,67 0,00 19.380,35 99.255,47 0,00 0,00 0,00 133.429,49
6850. IVANA BRLEK TURK ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1981 LUKARIŠĆE 21.494,39 0,00 13.601,28 98.304,29 0,00 0,00 0,00 133.399,96
6851. IVANA VEZAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 0,00 0,00 6.893,47 126.448,82 0,00 0,00 0,00 133.342,29
6852. IVO LAŠTRO ZADARSKA,NIN 1953 NIN 2.989,22 0,00 -1.497,13 131.814,23 0,00 0,00 0,00 133.306,32
6853. GORAN RAMAČ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1968 OPATIJA 22.605,02 0,00 0,00 46.253,25 0,00 64.428,98 0,00 133.287,25
6854. ANĐA ZETAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1971 ROKOVCI 9.365,83 0,00 5.956,88 117.958,70 0,00 0,00 0,00 133.281,41
6855. DAVID MIŠAK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1975 NOVO SELO NA DRAVI 44.984,33 0,00 4.206,72 84.030,06 0,00 0,00 0,00 133.221,11
6856. KRUNOSLAV MATUŠIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 OŠTRICE -8.341,62 0,00 1.472,07 140.074,78 0,00 0,00 0,00 133.205,23
6857. MIROSLAV KLARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1945 JESENICE 94.340,04 0,00 15.951,04 21.647,94 0,00 1.252,06 0,00 133.191,08
6858. TOMISLAV ERDEG OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1985 ČEPIN 30.434,16 0,00 7.840,28 94.841,34 0,00 0,01 0,00 133.115,79
6859. ZLATKO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 15.454,72 0,00 6.645,54 111.008,92 0,00 0,00 0,00 133.109,18
6860. DAMIR RUKAVINA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 BRIJEST 58.270,15 0,00 26.112,77 48.718,02 0,00 0,00 0,00 133.100,94
6861. EMICA MILOŠEVIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1960 SUKOŠAN -92,65 0,00 -698,50 133.880,26 0,00 0,00 0,00 133.089,11
6862. JELA BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1972 BAPSKA 5.043,59 0,00 2.426,60 125.524,84 0,00 0,00 0,00 132.995,03
6863. ANTE LOZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1973 DUGI RAT 13.600,21 0,00 19.142,38 100.209,86 0,00 0,00 0,00 132.952,45
6864. ENI TOMELJAK ZADARSKA,ZADAR 1979 ZADAR 0,00 0,00 57.873,11 19.349,41 0,00 55.725,08 0,00 132.947,60
6865. DAVOR JOVIĆ ISTARSKA,PULA 1977 PULA 0,00 0,00 3.114,53 129.731,85 0,00 0,00 0,00 132.846,38
6866. ANA SCHELL OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1978 ĐAKOVO 14.777,02 0,00 -1.705,36 119.738,22 0,00 0,00 0,00 132.809,88
6867. IVAN KRŽELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 35.334,76 0,00 3.583,55 93.890,31 0,00 0,00 0,00 132.808,62
6868. TOMISLAV RAMLJAK ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR -1,19 0,00 15.868,37 116.805,84 0,00 0,00 0,00 132.673,02
6869. ZVONKO GLAVICA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 VARAŽDIN 24.826,22 0,00 21.014,10 86.832,16 0,00 0,00 0,00 132.672,48
6870. IVAN KORDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 TENJA 9.325,45 0,00 3.426,40 119.920,47 0,00 -0,08 0,00 132.672,24
6871. ŽELJKO HEGEDUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1955 KOPRIVNICA -5.297,07 0,00 71.829,06 66.122,86 0,00 0,00 0,00 132.654,85
6872. TOMISLAV URSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1970 SELCA 73.229,16 0,00 290,88 59.109,05 0,00 0,00 0,00 132.629,09
6873. LOVRE TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1978 KAŠTEL LUKŠIĆ 96.353,74 0,00 33.446,16 2.659,84 0,00 0,00 0,00 132.459,74
6874. ANTUN FIRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 6.114,84 126.326,30 0,00 0,00 0,00 132.441,14
6875. DARKO KARAMAZAN BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1964 ŠUMEĆE 0,00 0,00 -183,07 132.612,55 0,00 0,00 0,00 132.429,48
6876. ROBERT JADRIJEV ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 0,00 132.428,75 0,00 0,00 0,00 132.428,75
6877. ZVONIMIR VARGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 12.722,24 119.615,16 0,00 0,00 0,00 132.337,40
6878. SUHAIR IBRAHIM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 35.715,49 0,00 56.673,33 39.868,00 0,00 0,00 0,00 132.256,82
6879. JOŠKO MATAHLIJA PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1984 LOPAR 0,00 0,00 6.422,73 125.816,60 0,00 0,00 0,00 132.239,33
6880. IVAN KUZMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB -20,50 0,00 9.669,95 122.524,87 0,00 0,00 0,00 132.174,32
6881. TANJA DEBARTOLI BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1978 GORNJI BOGIĆEVCI 0,00 0,00 -31,95 132.171,01 0,00 0,00 0,00 132.139,06
6882. DAVOR MIŠMAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 14.368,88 0,00 7.583,93 110.184,26 0,00 0,00 0,00 132.137,07
6883. MILAN BLAŽEVIĆ ISTARSKA,BUZET 1952 BUZET 11.528,94 0,00 12.956,23 107.592,44 0,00 0,00 0,00 132.077,61
6884. DUBRAVKA MODRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -442,50 0,00 5.388,36 127.122,85 0,00 0,00 0,00 132.068,71
6885. JURICA PARLAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1980 ZLATAR 35.892,43 0,00 9.934,01 86.198,38 0,00 0,00 0,00 132.024,82
6886. VERONIKA KOLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 11.743,34 0,00 0,00 120.198,47 0,00 0,00 0,00 131.941,81
6887. ZORAN ANTIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 131.922,10 0,00 0,00 0,00 131.922,10
6888. GORAN BELŠČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1983 ZLATAR-BISTRICA -1.187,33 0,00 1.206,28 131.896,50 0,00 0,00 0,00 131.915,45
6889. DŽEVAD ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 13.176,23 0,00 30.073,48 88.643,92 0,00 0,00 0,00 131.893,63
6890. JAKOV MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 131.893,52 0,00 0,00 0,00 131.893,52
6891. MARINKO DOMLJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 0,00 -247,50 -9.678,50 0,00 141.793,67 0,00 131.867,67
6892. DORIAN JANKO ISTARSKA,LABIN 1973 LABIN 16.334,03 -795,00 16.919,76 99.402,03 0,00 0,00 0,00 131.860,82
6893. LUCIJA BARIŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1969 KUTINA 0,00 0,00 4.861,70 126.922,02 0,00 74,81 0,00 131.858,53
6894. NIKOLA MARČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1953 BOL 32.046,53 0,00 -2.470,94 102.278,36 0,00 0,00 0,00 131.853,95
6895. ŠTEFANIJA JELAČIĆ MEĐIMURSKA,PRELOG 1955 PRELOG -311,41 0,00 15.922,75 116.196,20 0,00 0,00 0,00 131.807,54
6896. CVETKA MALUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 82.725,04 0,00 49.055,78 0,00 0,00 0,00 0,00 131.780,82
6897. ROBERT NOKAJ ZADARSKA,PAG 1984 PAG 14.394,38 0,00 4.195,94 96.045,27 0,00 17.123,40 0,00 131.758,99
6898. BRANKA MANDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 KARLOVAC 12.038,89 0,00 129.586,81 -9.877,60 0,00 0,00 0,00 131.748,10
6899. SANJA STOŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1960 ŽABORIĆ -2.603,86 0,00 4.472,25 129.873,64 0,00 0,00 0,00 131.742,03
6900. STIPE ĆURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1968 ĐAKOVO 17.323,84 0,00 385,96 114.000,87 0,00 0,00 0,00 131.710,67