FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6801. ZDENKA TUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 -11,92 116.855,24 0,00 0,00 0,00 116.843,32
6802. TOMISLAV LJUBETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1983 SUTIVAN 26.420,52 0,00 3.014,49 87.319,55 0,00 0,00 0,00 116.754,56
6803. ALEN JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1973 MILNA 0,00 0,00 6.842,63 45.113,33 0,00 64.682,20 0,00 116.638,16
6804. IVO MATOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 19.926,63 0,00 3.312,52 93.367,38 0,00 0,00 0,00 116.606,53
6805. DAMIR PUŽ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1979 DUGO SELO 27.630,83 0,00 94.618,14 -5.660,80 0,00 0,00 0,00 116.588,17
6806. JOŠKO ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1980 VRGORAC 0,00 0,00 -66,00 116.585,02 0,00 0,00 0,00 116.519,02
6807. DOMAGOJ PERKOV ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1974 PRIMOŠTEN 7.074,97 0,00 53.138,78 56.291,83 0,00 0,00 0,00 116.505,58
6808. ŽELJKA SABOLSKI OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1967 NAŠICE 0,00 0,00 4.193,66 112.301,78 0,00 0,00 0,00 116.495,44
6809. DORIS PERAICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 18.194,98 0,00 9.786,33 88.474,49 0,00 0,00 0,00 116.455,80
6810. NIKOLINA HRUŠKO ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1989 BREZINE 0,00 0,00 6.105,26 110.296,80 0,00 0,00 0,00 116.402,06
6811. SIMO GVERO ZADARSKA,BENKOVAC 1945 BENKOVAČKO SELO 0,00 0,00 240,16 116.229,86 -162,52 0,00 0,00 116.307,50
6812. VERA HEK ISTARSKA,PAZIN 1962 HEKI 372,91 0,00 3.355,49 21.431,96 0,00 91.141,97 0,00 116.302,33
6813. ZDRAVKO ŠANJIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1970 MOLVE 0,00 0,00 0,00 116.198,82 0,00 0,00 0,00 116.198,82
6814. PETAR PEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1980 ŠKRIP 42.612,92 0,00 601,28 72.932,53 0,00 0,00 0,00 116.146,73
6815. JASMINA MILEUSNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1975 MARČELJI 0,00 0,00 3.172,47 112.954,38 0,00 0,00 0,00 116.126,85
6816. ANDREJA SMOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 3,76 0,00 15.912,27 90.640,52 0,00 9.548,74 0,00 116.105,29
6817. DARKO KADOIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 24.038,30 0,00 41.705,21 50.322,38 0,00 0,00 0,00 116.065,89
6818. ILIJA ŠIŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1967 LIVANA 0,00 0,00 -249,60 69.440,51 0,00 46.863,54 0,00 116.054,45
6819. DRAŽEN JURAČIĆ MEĐIMURSKA,BELICA 1975 BELICA 9.219,78 0,00 291,11 106.531,22 0,00 0,00 0,00 116.042,11
6820. MILAN RASTOVIĆ ZADARSKA,GRAČAC 1970 SRB 0,00 0,00 0,00 116.002,00 0,00 0,00 0,00 116.002,00
6821. MIRSAD KARIĆ ISTARSKA,POREČ 1956 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 -60,56 116.060,22 0,00 0,00 0,00 115.999,66
6822. MLADEN GRGAR ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1965 BESTOVJE 0,00 0,00 10.293,20 105.695,47 0,00 0,00 0,00 115.988,67
6823. JOSIP VIDOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ 1974 GRADAC 0,00 0,00 0,00 115.986,05 0,00 0,00 0,00 115.986,05
6824. IVANA HASNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1987 KOZAREVAC 9.946,89 0,00 17.811,81 88.174,05 0,00 0,00 0,00 115.932,75
6825. DANIJELA CAPAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1972 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 14.158,29 101.764,59 0,00 0,00 0,00 115.922,88
6826. SENKA JURAS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1977 TREMA 0,00 0,00 213,56 115.690,87 0,00 0,00 0,00 115.904,43
6827. SABINA PREVEDAN ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1979 DIJANEŠ 0,00 0,00 6.423,36 109.463,60 0,00 0,00 0,00 115.886,96
6828. ŽELJKA VELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1967 PODGORA 0,00 0,00 3.823,86 112.028,88 0,00 0,00 0,00 115.852,74
6829. IVAN KRIŠTOFIĆ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1955 MACINEC 11.139,52 0,00 21.081,68 83.629,33 0,00 0,00 0,00 115.850,53
6830. DIANA PETROVIĆ VOLAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 3.200,00 112.639,65 0,00 0,00 0,00 115.839,65
6831. ROMANO KOMEN PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1956 LIPA -9,22 0,00 116,93 115.729,45 0,00 0,00 0,00 115.837,16
6832. ZAIM HARBAŠ ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR 2.508,71 0,00 1.962,41 111.354,82 0,00 0,00 0,00 115.825,94
6833. EDI BANKOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1957 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 115.773,49 0,00 0,00 0,00 115.773,49
6834. IVAN BLAŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1991 POSTRANJE 18.238,36 0,00 1.858,46 95.644,97 0,00 0,00 0,00 115.741,79
6835. ANTE RADOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 16.151,72 0,00 27.322,37 72.163,83 0,00 67,83 0,00 115.705,75
6836. HUSEN VURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 1,87 115.687,74 0,00 0,00 0,00 115.689,61
6837. SVJETLANA JURLINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 64.221,30 0,00 37.125,20 14.268,40 0,00 0,00 0,00 115.614,90
6838. FRANE VRANJIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1984 ŠIBENIK 0,00 0,00 4.320,69 111.290,36 0,00 0,00 0,00 115.611,05
6839. ANICA ZAGODE MESARIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1959 SAMOBOR 0,00 0,00 7.175,45 108.387,30 0,00 0,00 0,00 115.562,75
6840. MARIJAN MESIC ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1960 GONJEVA 0,02 0,00 9.576,17 105.951,21 0,00 0,00 0,00 115.527,40
6841. JAKOV ĆIBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1974 HVAR 26.518,48 0,00 6.590,76 82.417,25 0,00 0,00 0,00 115.526,49
6842. PJETER ŠALJA ISTARSKA,POREČ 1944 ČERVAR-PORAT 0,00 0,00 115.519,93 0,00 0,00 0,00 0,00 115.519,93
6843. BOŽICA DEJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 3.108,99 112.400,71 0,00 0,00 0,00 115.509,70
6844. ALEN DURMIŠI OSJEČKO-BARANJSKA,FERIČANCI 1970 FERIČANCI 0,00 0,00 0,00 115.501,09 0,00 0,00 0,00 115.501,09
6845. LEA LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 85.337,99 0,00 20.141,76 9.851,91 0,00 0,00 0,00 115.331,66
6846. ENES SARAČEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1963 PAVUČNJAK 0,00 0,00 17.473,83 0,00 0,00 97.824,05 0,00 115.297,88
6847. ANTONIO ČIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1972 HVAR 0,00 0,00 -160,00 115.438,76 0,00 0,00 0,00 115.278,76
6848. ĐANINO ĆURKO ISTARSKA,VIŠNJAN 1976 VIŠNJAN 4.352,53 0,00 97.319,27 13.598,78 0,00 0,00 0,00 115.270,58
6849. TOMISLAV VULETIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ 1974 KLJAKE 0,00 0,00 -0,01 115.147,96 0,00 0,00 0,00 115.147,95
6850. FRANJO MATIJAŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1946 BREGANA 0,00 0,00 0,00 115.099,08 0,00 0,00 0,00 115.099,08
6851. DAMIR TARLE VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 VIROVITICA 18.809,99 0,00 30.794,79 65.487,46 0,00 0,00 0,00 115.092,24
6852. DAMIR JOVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1961 PODSTRANA 0,00 0,00 -147,46 115.231,52 0,00 0,00 0,00 115.084,06
6853. ZRINKA ANĐELA VUČIĆEVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1976 BETINA 0,00 0,00 0,00 115.063,90 0,00 0,00 0,00 115.063,90
6854. SAŠA VRBAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 2.290,24 0,00 2.381,39 110.377,49 0,00 0,00 0,00 115.049,12
6855. DRAGO BENJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 BRNAZE 0,00 0,00 7.268,41 107.067,29 0,00 702,41 0,00 115.038,11
6856. MILAN ŠONC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1981 ŠIBENIK 10,56 0,00 4.695,50 110.315,19 0,00 0,00 0,00 115.021,25
6857. ANDREA JELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1976 SUPETAR 37.762,89 0,00 1.060,41 76.156,18 0,00 0,00 0,00 114.979,48
6858. SANDA BELUŠIĆ ISTARSKA,PAZIN 1971 PAZIN 26.447,70 0,00 0,00 69.577,92 0,00 18.949,91 0,00 114.975,53
6859. DUBRAVKO JURAKIĆ VRHOVŠEK ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1974 DUGO SELO 0,00 0,00 835,74 114.121,92 0,00 0,00 0,00 114.957,66
6860. DAMIR ŠOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1987 BRELA 29.647,93 0,00 36.766,28 48.516,90 0,00 0,00 0,00 114.931,11
6861. DANIJEL PLANTAK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1981 SRAČINEC -2.915,31 0,00 -498,18 118.337,95 0,00 0,00 0,00 114.924,46
6862. DRAGUTIN KARLO GARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 22.363,55 0,00 514,38 92.044,18 0,00 0,00 0,00 114.922,11
6863. VJERAN POPOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1963 VELIKA GORICA 26.407,36 0,00 86.834,90 1.640,75 0,00 0,00 0,00 114.883,01
6864. ILINKA GROBENSKI ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 10.070,09 104.782,33 0,00 0,00 0,00 114.852,42
6865. EDWIN JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1992 RIJEKA 0,00 0,00 2.514,50 112.302,94 0,00 0,00 0,00 114.817,44
6866. LJUBOMIR NEŽIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 17.337,49 0,00 24.221,33 73.177,54 0,00 0,00 0,00 114.736,36
6867. ANA ČULIN ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1979 JEZERA 0,00 0,00 0,00 114.695,79 0,00 0,00 0,00 114.695,79
6868. TIHOMIR GRBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 97.178,18 0,00 33.234,10 -15.731,14 0,00 0,00 0,00 114.681,14
6869. VILIM IKAČ ISTARSKA,NOVIGRAD 1959 NOVIGRAD 0,00 0,00 0,00 114.408,28 0,00 223,27 0,00 114.631,55
6870. EMIR KURALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 114.470,13 0,00 0,00 0,00 114.470,13
6871. TONĆI ŠKARICA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1964 SLIME 22.011,76 13.641,26 1.747,35 77.004,48 0,00 0,00 0,00 114.404,85
6872. ANETA MUDRONJA PLETENAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 114.341,31 0,00 0,00 0,00 114.341,31
6873. BRUNO ŠTURM VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 18.384,90 0,00 3.950,52 92.004,00 0,00 0,00 0,00 114.339,42
6874. NIKI MOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1979 SELCA 3.865,31 0,00 125.385,07 -14.915,83 0,00 0,00 0,00 114.334,55
6875. DALIBOR KIRIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1984 ČEMERNICA -92,18 0,00 0,00 114.420,15 0,00 0,00 0,00 114.327,97
6876. ROBERT ANDREJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 7.836,72 0,00 9.407,85 97.016,19 0,00 0,00 0,00 114.260,76
6877. MARIJAN ZEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 114.258,38 0,00 0,00 0,00 114.258,38
6878. DRAŽENKA KRAMAR ZADARSKA,GRAČAC 1971 GRAČAC 2.947,42 0,00 6.951,31 104.341,99 0,00 0,00 0,00 114.240,72
6879. VEDRAN VUKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1983 CRNO 0,00 24.190,60 385,03 89.621,65 0,00 0,00 0,00 114.197,28
6880. ZLATKO POSAVAC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 TENJA 0,00 0,00 1.867,48 112.275,12 0,00 0,00 0,00 114.142,60
6881. MARKO BERAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1965 ORAŠAC 0,00 0,00 -23,08 114.164,48 0,00 0,00 0,00 114.141,40
6882. STJEPAN STOJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1989 PALJE BRDO 0,00 0,00 4.589,17 109.550,36 0,00 0,00 0,00 114.139,53
6883. JELENA GRAHOVAC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1983 SINAC 0,00 0,00 4.225,95 109.894,59 0,00 0,00 0,00 114.120,54
6884. SILVIJA ZETOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1964 BILJE 0,00 0,00 977,61 113.109,17 0,00 0,00 0,00 114.086,78
6885. MANUEL BISAKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 500,52 0,00 7.982,50 105.566,35 0,00 0,00 0,00 114.049,37
6886. MARIJAN LUKEŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 MAHIĆNO 0,00 0,00 1.363,16 112.627,77 0,00 0,00 0,00 113.990,93
6887. BARTUL PEREŠA ISTARSKA,PULA 1945 PULA 0,00 0,00 1.019,00 112.923,29 0,00 0,00 0,00 113.942,29
6888. ANTE ZENČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1951 ZASTRAŽIŠĆE 5.604,02 0,00 -1.662,22 109.995,39 0,00 0,00 0,00 113.937,19
6889. ANTE BATARELO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 112.457,73 1.469,14 0,00 0,00 0,00 113.926,87
6890. LEONARD MARKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1979 KISTANJE 0,00 0,00 1,83 113.890,10 0,00 0,00 0,00 113.891,93
6891. JURICA GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 3.601,86 110.232,91 0,00 0,00 0,00 113.834,77
6892. MILAN ĆURIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 VELIKA GORICA 0,01 0,00 16.190,74 97.606,68 0,00 0,00 0,00 113.797,43
6893. EMICA MILOŠEVIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1960 SUKOŠAN 299,72 0,00 -830,01 114.285,82 0,00 0,00 0,00 113.755,53
6894. BRUNO HERMAN ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1968 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 113.652,89 0,00 0,00 0,00 113.652,89
6895. SANJA STOŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1960 ŽABORIĆ -2.603,86 0,00 8.503,15 107.741,26 0,00 0,00 0,00 113.640,55
6896. STEFAN SRPAK MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC 1967 DONJI KRALJEVEC 57.958,34 0,00 753,22 54.912,17 0,00 0,00 0,00 113.623,73
6897. IVAN RADE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -96,86 0,00 0,00 113.701,66 0,00 0,00 0,00 113.604,80
6898. VALENT DETEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 15.288,30 0,00 3.144,82 95.105,43 0,00 0,00 0,00 113.538,55
6899. ZORAN KALPIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1968 ŠIBENIK 0,00 0,00 2.420,53 111.097,66 0,00 0,00 0,00 113.518,19
6900. MIODRAG RADOSLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1967 MAVRINCI 39.436,71 0,00 24.121,85 49.888,96 0,00 0,00 0,00 113.447,52