FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
6501. DRAGICA BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 BUZIN 59.670,12 0,00 10.366,44 23.518,03 9.663,66 0,00 0,00 0,00 103.218,25
6502. ŽELJKO JEDVAJ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1958 KARLOVAC 26.052,49 -4.195,38 4.319,05 77.026,82 0,00 0,00 0,00 0,00 103.202,98
6503. VJEROČKA MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1963 HVAR -4,27 0,00 2.784,22 100.380,29 0,00 0,00 0,00 0,00 103.160,24
6504. ENDRI CEKICI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 103.132,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.132,70
6505. KATICA VLAHINIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 DUBROVNIK 7.100,67 0,00 -689,43 -619,67 0,00 0,00 0,00 97.338,91 103.130,48
6506. IVANA NAKIĆEN ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1982 BIOGRAD NA MORU 51.438,91 2.298,90 7.518,11 41.838,02 0,00 0,00 0,00 0,00 103.093,94
6507. IVAN ZORIĆ ZADARSKA,PRIVLAKA 1947 PRIVLAKA 0,00 0,00 41.102,13 61.989,89 0,00 0,00 0,00 0,00 103.092,02
6508. VERONIKA MEHADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 9.174,14 93.911,16 0,00 0,00 0,00 0,00 103.085,30
6509. MARIJA STRIKINAC POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1949 RUŠEVO 0,00 0,00 96.447,35 6.595,21 0,00 0,00 0,00 0,00 103.042,56
6510. ZORAN JELAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 103.023,36 0,00 0,00 0,00 0,00 103.023,36
6511. DAMIR MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 16.879,74 0,00 71.428,43 14.655,47 0,00 0,00 0,00 0,00 102.963,64
6512. MARIJAN ĐUĐA KARLOVAČKA,OGULIN 1980 OGULIN 0,00 0,00 0,00 102.923,03 0,00 0,00 0,00 0,00 102.923,03
6513. DENIS AHMETAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 13.549,12 0,00 -5.209,94 94.531,29 0,00 0,00 0,00 0,00 102.870,47
6514. BOŽIDAR RUSAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB -3.603,33 0,00 3.168,96 25.799,50 0,00 77.484,75 0,00 0,00 102.849,88
6515. MARIN VALENŠAG SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 25.341,19 0,00 11.073,53 66.369,37 0,00 0,00 0,00 0,00 102.784,09
6516. GORAN GUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -5.467,04 0,00 76.143,64 32.102,14 0,00 0,00 0,00 0,00 102.778,74
6517. MATO DEBELJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1947 DRAŽICA 0,00 0,00 12,96 102.630,60 105,09 0,00 0,00 0,00 102.748,65
6518. ZORAN STOJANOVIĆ ISTARSKA,MARČANA 1951 LOBORIKA -4.119,45 0,00 72.110,13 34.712,10 0,00 0,00 0,00 0,00 102.702,78
6519. ALEKSANDRA KORLEVIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1981 DIKLIĆI 108.727,75 0,00 6.438,31 -12.472,57 0,00 0,00 0,00 0,00 102.693,49
6520. JOSIP LUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1960 ŽUPANJA 0,00 0,00 11.705,91 90.931,57 0,00 0,00 0,00 0,00 102.637,48
6521. KATICA TRŠAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 -8.862,72 0,00 0,00 111.467,78 0,00 0,00 102.605,06
6522. KRUNOSLAV LUCIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1955 SAMOBOR 55.461,06 3.904,86 3.394,02 39.833,53 0,00 0,00 0,00 1,29 102.594,76
6523. IVO MATOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 90,88 0,00 1.627,92 100.868,36 0,00 0,00 0,00 0,00 102.587,16
6524. DRAŽEN ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1973 ANDRIJAŠEVCI 0,01 0,00 3.045,76 99.537,84 0,00 0,00 0,00 0,00 102.583,61
6525. ANTUN KADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -396,48 102.948,51 0,00 0,00 0,00 0,00 102.552,03
6526. LUKA LUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1995 SPLIT 0,00 0,00 0,00 102.550,06 0,00 0,00 0,00 0,00 102.550,06
6527. DAVOR ROCA POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1967 VIDOVCI 0,00 0,00 8.867,53 93.667,08 0,00 0,00 0,00 0,00 102.534,61
6528. JOSIP PAVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD -284,39 0,00 12.710,29 90.104,04 0,00 0,00 0,00 0,00 102.529,94
6529. BRANKO RAFAJAC PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1978 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 102.520,77 0,00 0,00 0,00 0,00 102.520,77
6530. ZEF NOKAJ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1959 SVETI IVAN ZELINA -0,76 0,00 2.969,98 99.510,76 0,00 0,00 0,00 0,00 102.479,98
6531. MILICA ŠOŠTAR VARAŽDINSKA,IVANEC 1968 IVANEC 2.039,39 0,00 -6.932,52 107.355,34 0,00 0,00 0,00 0,00 102.462,21
6532. MARINA VUKČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 9.940,34 92.519,67 0,00 0,00 0,00 0,00 102.460,01
6533. BOŽIDAR KOMES VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 0,00 0,00 84.668,32 17.786,21 0,00 0,00 0,00 0,00 102.454,53
6534. ĐURO GODEČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1978 VELIKE SESVETE -3.298,28 0,00 674,17 105.052,06 0,00 0,00 0,00 0,00 102.427,95
6535. TOMISLAV PATARČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1971 VINKOVCI 0,00 0,00 301,79 102.093,36 0,00 0,00 0,00 0,00 102.395,15
6536. JURICA SESJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 1.798,22 100.542,28 0,00 0,00 0,00 0,00 102.340,50
6537. ŽELJKO ŠARAVANJA BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 386,58 0,00 7.223,45 94.686,27 0,00 0,00 0,00 0,00 102.296,30
6538. KARLO MILIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1961 ROVINJ 0,00 0,00 101.237,85 0,00 0,00 1.027,87 0,00 0,00 102.265,72
6539. IVAN IVANČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1985 DUŽICA 0,00 0,00 3.261,53 97.877,20 0,00 1.117,09 0,00 0,00 102.255,82
6540. ŠTEFICA OSTOJA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1971 KARLOVAC -2.127,67 0,00 0,00 104.352,55 0,00 0,00 0,00 0,00 102.224,88
6541. NINOSLAV GAŠPARAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 709,13 101.505,89 0,00 0,00 0,00 0,00 102.215,02
6542. PETAR KUNIĆ KARLOVAČKA,KRNJAK 1951 ZAGORJE 0,00 0,00 449,77 101.743,53 0,00 0,00 0,00 0,00 102.193,30
6543. MILENA CETINA ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1970 BESTOVJE 0,00 0,00 0,00 102.177,42 0,00 0,00 0,00 0,00 102.177,42
6544. DRAGAN ANDREŠKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1959 LOPAR 0,00 0,00 33.904,85 68.258,09 0,00 0,00 0,00 0,00 102.162,94
6545. JOSIP MARIČEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1956 SISAK 22.957,88 0,00 27.124,01 52.029,77 0,00 0,00 0,00 0,00 102.111,66
6546. ANICA DEMŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1942 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 101.996,79 0,00 0,00 0,00 0,00 101.996,79
6547. PAVLIMIR VLADILO SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1961 SUPETAR 0,00 0,00 1.161,02 100.808,56 0,00 0,00 0,00 0,00 101.969,58
6548. MATEA ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 1.155,29 0,00 60.326,38 40.405,65 0,00 0,00 0,00 0,00 101.887,32
6549. MARIANA MUČNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 -2.767,18 104.637,12 0,00 0,00 0,00 0,00 101.869,94
6550. RIZA DEMIRI ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1961 DUGO SELO 0,00 0,00 996,82 100.831,89 0,00 0,00 0,00 0,00 101.828,71
6551. GORAN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 4,71 0,00 -666,24 102.452,63 0,00 0,00 0,00 0,00 101.791,10
6552. MARIJAN GREGORINA VARAŽDINSKA,CESTICA 1950 BREZJE DRAVSKO 0,00 0,00 10.377,12 91.405,61 0,00 0,00 0,00 0,00 101.782,73
6553. IVAN FAJDETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1966 ĐELETOVCI -3.726,02 0,00 262,21 105.227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 101.763,39
6554. SEBASTIJAN MRVČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1976 RUPA 0,00 0,00 4.622,35 97.131,73 0,00 0,00 0,00 0,00 101.754,08
6555. MARICA PODGORSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ĐURĐEKOVEC 9.149,55 0,00 2.426,49 0,00 0,00 90.148,15 0,00 0,00 101.724,19
6556. ANTONIO VAJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 4.190,66 97.525,52 0,00 0,00 0,00 0,00 101.716,18
6557. ZLATKO CRNOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 101.711,56 0,00 0,00 0,00 0,00 101.711,56
6558. MIRKO KAMBER ISTARSKA,PULA 1958 PULA 12.407,95 0,00 -841,04 90.135,01 0,00 0,00 0,00 0,00 101.701,92
6559. ILIJA ŠEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT -18.267,02 0,00 3.103,44 116.831,31 0,00 0,00 0,00 0,00 101.667,73
6560. DAMIR NIKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1962 OMIŠ 0,00 0,00 7.074,57 94.592,03 0,00 0,00 0,00 0,00 101.666,60
6561. ROKO BERTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 7.700,19 93.848,99 0,00 0,00 0,00 0,00 101.549,18
6562. STJEPAN MILETIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1967 JASTREBARSKO 48.675,03 0,00 11.086,29 41.777,53 0,00 0,00 0,00 0,00 101.538,85
6563. DUBRAVKO ŽBULJ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1973 ČAKOVEC 0,00 0,00 1.782,14 99.719,61 0,00 0,00 0,00 0,00 101.501,75
6564. KRUNOSLAV JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1983 BAŠKA VODA -13,27 0,00 104.432,22 -2.951,18 0,00 0,00 0,00 0,00 101.467,77
6565. TOMISLAV KATANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1972 DONJI MIHOLJAC -7.976,21 0,00 -599,03 110.030,79 0,00 0,00 0,00 0,00 101.455,55
6566. NANKO OSMANAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 101.432,39 0,00 0,00 0,00 0,00 101.432,39
6567. IVAN VELKOVSKI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 101.419,10 0,00 0,00 0,00 0,00 101.419,10
6568. IVANKA BENETA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1979 PETRINJA 15.179,97 0,00 -435,26 86.660,02 0,00 0,00 0,00 0,00 101.404,73
6569. DRAGAN PRANJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1980 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 0,00 101.337,87 0,00 0,00 0,00 0,00 101.337,87
6570. INO LAPOV ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1964 JEZERA 0,00 0,00 7.928,64 93.404,53 0,00 0,00 0,00 0,00 101.333,17
6571. NIKOLINA VIDUKA ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI 1987 ZEMUNIK GORNJI 125,55 0,00 2.143,86 99.049,98 0,00 0,00 0,00 0,00 101.319,39
6572. GORAN PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 22.399,54 0,00 0,00 78.903,39 0,00 0,00 0,00 0,00 101.302,93
6573. ILIJA IVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 101.430,31 -135,68 0,00 0,00 0,00 101.294,63
6574. PAŠKO JUSTINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1976 PUČIŠĆA 8.098,94 0,00 0,00 93.143,62 0,00 0,00 0,00 0,00 101.242,56
6575. LJUPČE PLENKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1976 STARI GRAD 0,00 0,00 7.569,51 93.658,43 0,00 0,00 0,00 0,00 101.227,94
6576. SLAVKO ČAKARUN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 1.577,57 99.517,79 0,00 0,00 0,00 0,00 101.095,36
6577. ALEN LOUČ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1978 NOVI MIHALJEVCI 11.460,89 0,00 -2.937,47 92.494,09 0,00 0,00 0,00 0,00 101.017,51
6578. VLADIMIR IVIČEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1966 DUBROVNIK -614,15 0,00 81.758,16 19.868,02 0,00 0,00 0,00 0,00 101.012,03
6579. TATJANA BULE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 103,74 0,00 887,18 99.927,71 0,00 0,00 0,00 0,00 100.918,63
6580. TONI RODIN SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1963 HVAR 0,00 0,00 517,60 100.284,49 0,00 0,00 0,00 0,00 100.802,09
6581. BRANIMIR LEBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 5.984,75 94.804,62 0,00 0,00 0,00 0,00 100.789,37
6582. MANE KONČAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 33.994,85 0,00 -817,99 67.609,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100.786,72
6583. ANITA KADIJA ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR -1.990,14 0,00 5.316,11 97.451,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100.777,15
6584. BRANIMIR BOROVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1974 TROGIR 94.278,36 0,00 2.577,31 3.874,87 0,00 0,00 0,00 0,00 100.730,54
6585. IVA VUCO SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1965 VEDRINE 0,00 0,00 -283,55 101.012,42 0,00 0,00 0,00 0,00 100.728,87
6586. MATE KAVELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1971 IMOTSKI -11,62 0,00 -5.534,12 106.181,94 0,00 0,00 0,00 0,00 100.636,20
6587. MLADEN BERTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -276,04 100.907,33 0,00 0,00 0,00 0,00 100.631,29
6588. DŽON NREKA ISTARSKA,ROVINJ 1971 ROVINJ 17.015,35 0,00 28.489,36 55.103,66 0,00 0,00 0,00 0,00 100.608,37
6589. ŠADI SALMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 67,05 100.521,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100.588,23
6590. MATEA RADIĆ ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 100.588,20 0,00 0,00 0,00 0,00 100.588,20
6591. STJEPAN LATINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1969 PRNJAROVAC 0,00 0,00 -260,31 100.832,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100.571,85
6592. MILIVOJ LENARTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -2.532,96 103.090,98 0,00 0,00 0,00 0,00 100.558,02
6593. DALIBORKA PUŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 12.757,79 87.789,32 0,00 0,00 0,00 0,00 100.547,11
6594. GORAN MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1963 MARINA 3.437,95 0,00 2.663,93 94.394,32 0,00 0,00 0,00 0,00 100.496,20
6595. IVICA KOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 459,37 0,00 -150,79 100.162,85 0,00 0,00 0,00 0,00 100.471,43
6596. DANIJELA MIKULEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 17.751,95 0,00 -642,15 83.348,73 0,00 0,00 0,00 0,00 100.458,53
6597. ROBERT MARKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1980 SVETI JURAJ 0,00 0,00 -7.004,50 107.445,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100.441,24
6598. MARKO GOSPODNETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1977 SUPETAR 0,00 0,00 100.396,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.396,11
6599. DAMIR HASKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 10.512,44 89.872,66 0,00 0,00 0,00 0,00 100.385,10
6600. MARINO RADETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1957 BREGI -292,22 0,00 -5.547,50 106.224,64 0,00 0,00 0,00 0,00 100.384,92