FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6501. ANTE GRACIN ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1967 ROGOZNICA 0,00 0,00 0,00 158.097,39 0,00 0,00 0,00 158.097,39
6502. MILJAN BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 467,25 0,00 0,00 157.519,84 0,00 157.987,09
6503. VITOMIR DJURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 25.785,58 132.177,67 0,00 0,00 0,00 157.963,25
6504. GRACIJANA UŠIĆ ISTARSKA,MARČANA 1967 LOBORIKA -262,88 0,00 0,00 158.201,77 0,00 0,00 0,00 157.938,89
6505. IVAN ĐURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1989 OSIJEK 25.065,20 0,00 8.612,79 124.240,70 0,00 0,00 0,00 157.918,69
6506. BRANKO DAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 591,28 0,00 -700,90 157.983,02 0,00 0,00 0,00 157.873,40
6507. MARIN RAIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1959 SREBRNJAK 50.895,82 0,00 871,96 106.064,64 0,00 0,00 0,00 157.832,42
6508. DRAGOLJUB KONČALOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1952 KARLOVAC 15.939,43 0,00 87.731,74 54.218,42 0,00 -65,18 0,00 157.824,41
6509. BOŽICA MANDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 GORNJE PLAVNICE 0,00 0,00 0,00 157.738,81 0,00 0,00 0,00 157.738,81
6510. KRUNOSLAV HIŽAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1964 PUSTODOL 2.628,79 0,00 877,03 154.209,21 0,00 0,00 0,00 157.715,03
6511. MARINO GODINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1974 BANJOL -3.886,53 0,00 6.783,80 154.791,08 0,00 0,00 0,00 157.688,35
6512. DINKO ČOVIĆ-PAVIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1957 VEDRINE -32.307,35 0,00 67.686,59 122.237,53 0,00 0,00 0,00 157.616,77
6513. BARDHE UZUNAJ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1991 SVETI IVAN ZELINA -2.908,10 0,00 7.933,67 152.574,62 0,00 0,00 0,00 157.600,19
6514. GORAN OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 21.329,70 0,00 27.905,61 108.445,82 0,00 -100,63 0,00 157.580,50
6515. IVAN ŠAPINA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK -5.056,48 0,00 853,00 -225,63 0,00 161.897,90 0,00 157.468,79
6516. NIKOLINA MILUNIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1977 BOBOVAC 0,00 0,00 5.266,91 152.181,99 0,00 0,00 0,00 157.448,90
6517. IGOR DEVČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1978 SLAVONSKI BROD 53.065,80 0,00 20.686,76 83.674,92 0,00 0,00 0,00 157.427,48
6518. IVICA VUKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 661,45 156.717,04 0,00 0,00 0,00 157.378,49
6519. ANTONIO PREVAREK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1986 KOMIN 12.810,87 0,00 5.158,17 139.359,35 0,00 0,00 0,00 157.328,39
6520. LUKA BEĆIR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1954 MOLUNAT 11.119,72 0,00 -253,59 146.461,73 0,00 0,00 0,00 157.327,86
6521. TIHOMIR TURKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 46.578,38 0,00 9.876,81 100.835,47 0,00 0,00 0,00 157.290,66
6522. DAMIR ŽIKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 49.125,50 0,00 24.830,55 83.329,84 0,00 0,00 0,00 157.285,89
6523. LJILJANA BABARA ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1974 BIOGRAD NA MORU 34.472,09 0,00 67.240,72 55.466,54 0,00 101,66 0,00 157.281,01
6524. NENAD PJEVAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 -6,41 157.153,90 0,00 0,00 0,00 157.147,49
6525. RAJKA TREBOTIĆ ŠTERN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 153.689,59 0,00 1.760,96 1.646,41 0,00 0,00 0,00 157.096,96
6526. IVAN DUJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1983 SLAVONSKI BROD 69.411,46 0,00 41.910,60 45.719,87 0,00 0,00 0,00 157.041,93
6527. STIPE MILIČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1951 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 157.023,55 0,00 0,00 0,00 157.023,55
6528. DAJANA ČULINA ZADARSKA,POSEDARJE 1963 POSEDARJE 0,00 0,00 0,00 156.995,09 0,00 0,00 0,00 156.995,09
6529. BOŽIDAR GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 -587,25 18.038,14 139.541,79 0,00 0,00 0,00 156.992,68
6530. JASNA HIRG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 BELOVAR 65.392,71 0,00 5.222,49 86.198,18 0,00 0,00 0,00 156.813,38
6531. MARIJAN VRAČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1979 TRNAVA -2.221,67 0,00 8.919,21 150.041,56 0,00 0,00 0,00 156.739,10
6532. MARKO BARUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1972 NAŠICE 2.732,68 0,00 1.787,30 152.104,51 0,00 0,00 0,00 156.624,49
6533. JASENKA HRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1973 GRDENCI 0,00 0,00 -351,09 156.966,66 0,00 0,00 0,00 156.615,57
6534. ŽELJKO VIRAG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1955 ĐURĐEVAC 92.227,12 0,00 9.963,92 54.367,36 0,00 0,00 0,00 156.558,40
6535. TOMISLAV LASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 17.418,10 0,00 399,96 138.699,90 0,00 0,00 0,00 156.517,96
6536. FRANE PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1983 SOLIN -344,18 0,00 14.272,11 142.508,92 0,00 0,00 0,00 156.436,85
6537. ŽARKO JAVORAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1952 BANJOL 0,00 0,00 458,69 155.949,89 0,00 0,00 0,00 156.408,58
6538. MARIJAN BRADVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1948 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 156.385,17 0,00 0,00 0,00 156.385,17
6539. DALIBOR BUTORAC PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1975 KOSTRENA 5.373,31 0,00 -215,95 151.116,33 0,00 0,00 0,00 156.273,69
6540. SMILJANA HASANOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1964 VODNJAN -6,04 0,00 0,00 156.242,03 0,00 0,00 0,00 156.235,99
6541. MARIJA LASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 3.111,93 153.013,72 0,00 0,00 0,00 156.125,65
6542. MARIO STOJNIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1962 TAR 23.855,09 0,00 5.814,57 126.426,74 0,00 0,00 0,00 156.096,40
6543. IVICA MALBAŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1974 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 156.087,68 0,00 0,00 0,00 156.087,68
6544. IVAN ŠTEFANEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1958 ĐURĐEVAC 8.452,08 0,00 -172,85 147.773,90 0,00 0,00 0,00 156.053,13
6545. VLADO MOHAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 -16,63 156.038,65 0,00 0,00 0,00 156.022,02
6546. DRAGO KOMAZEC ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1956 JASTREBARSKO 37.441,78 0,00 0,00 118.563,94 0,00 0,00 0,00 156.005,72
6547. MARIJAN PERŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 21.211,01 134.762,68 0,00 0,00 0,00 155.973,69
6548. ANĐELKO MEIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,PIROVAC 1981 PIROVAC 7.331,62 0,00 -11,17 148.652,02 0,00 0,00 0,00 155.972,47
6549. MARINKO TRUPČEVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 KOBILIĆI 7.155,69 0,00 5.675,11 143.120,13 0,00 0,00 0,00 155.950,93
6550. MARINA ANUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 0,00 0,00 252,85 155.686,57 0,00 0,00 0,00 155.939,42
6551. KEMAL NEBIJI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1956 KOPRIVNICA 455,80 0,00 5.314,04 150.122,84 0,00 0,00 0,00 155.892,68
6552. LUCIJA LAKIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1972 MOLUNAT 0,00 0,00 358,59 155.526,56 0,00 0,00 0,00 155.885,15
6553. BOŽIDAR DAVIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -12.143,40 0,00 21.913,40 146.112,86 0,00 0,00 0,00 155.882,86
6554. SINIŠA ČUČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 155.826,16 0,00 0,00 0,00 155.826,16
6555. STIPAN LIJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 384,35 0,00 596,81 154.798,78 0,00 0,00 0,00 155.779,94
6556. KRISTIJAN DERMETA ISTARSKA,PIČAN 1979 MONTOVANI 0,00 0,00 10.023,24 145.711,94 0,00 0,00 0,00 155.735,18
6557. ANA HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 0,00 0,00 10.906,77 144.795,39 0,00 0,00 0,00 155.702,16
6558. STJEPAN KUCELJ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1975 VEZIŠĆE 0,00 0,00 90.825,91 64.844,05 0,00 0,00 0,00 155.669,96
6559. MARIJA LOVREKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1965 LIPOVEC LONJSKI 0,00 0,00 3.075,70 151.343,03 0,00 1.227,72 0,00 155.646,45
6560. GARI MUNIŠI ISTARSKA,PULA 1990 PULA 0,00 0,00 0,00 155.633,79 0,00 0,00 0,00 155.633,79
6561. DAMIR KONTREC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 VIŠNJEVAC 24.951,56 0,00 7.209,68 123.454,56 0,00 0,00 0,00 155.615,80
6562. NEDJELJKO JURICA ZADARSKA,OBROVAC 1974 KRUŠEVO 8.428,99 0,00 -1.761,44 148.946,56 0,00 0,00 0,00 155.614,11
6563. IGOR JELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1962 OMIŠ 0,00 0,00 33.530,72 122.059,22 0,00 0,00 0,00 155.589,94
6564. ENELA MILIČEVIĆ ISTARSKA,BALE 1979 BALE 0,00 0,00 0,00 155.486,76 0,00 0,00 0,00 155.486,76
6565. MIROSLAV KRIŠTO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 155.458,45 0,00 0,00 0,00 155.458,45
6566. JOSIP ZORIČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1970 ŠIBENIK 6.318,44 0,00 -322,38 149.443,03 0,00 0,00 0,00 155.439,09
6567. VJEKOSLAV MALTAR OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1968 VALPOVO 85.611,94 0,00 6.172,40 63.649,85 0,00 0,00 0,00 155.434,19
6568. JASNA KOSTANJŠEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1980 VELIKA PISANICA -1.500,00 0,00 28.864,89 128.068,13 0,00 0,00 0,00 155.433,02
6569. TOMISLAV ŠKUNCA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1967 NOVALJA 27.067,22 0,00 7.485,98 120.822,35 0,00 0,00 0,00 155.375,55
6570. ANTON TALJČUKI ZADARSKA,ZADAR 1965 ZADAR 22.501,96 0,00 18.866,94 113.994,44 0,00 0,00 0,00 155.363,34
6571. JELKA BRKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1953 KNIN 0,00 0,00 0,00 155.346,09 0,00 0,00 0,00 155.346,09
6572. VESNA TOMIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 -198,00 155.539,40 0,00 0,00 0,00 155.341,40
6573. MILJENKO BAN MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1969 STRAHONINEC 1.052,80 0,00 4.812,31 149.410,95 0,00 0,00 0,00 155.276,06
6574. JURICA VULETA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1957 PODSTRANA 0,00 0,00 7.383,77 147.856,28 0,00 0,00 0,00 155.240,05
6575. SLAVA GRGAČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1954 PITOMAČA 0,00 0,00 53.301,75 101.934,71 0,00 0,00 0,00 155.236,46
6576. IVAN PLASAJ KARLOVAČKA,OZALJ 1956 OZALJ -3,45 0,00 9.861,66 145.373,37 0,00 0,00 0,00 155.231,58
6577. VELIMIR KATNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1973 CRIKVENICA 0,00 0,00 95.655,23 0,00 0,00 59.486,41 0,00 155.141,64
6578. ŠIME MIČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 14.772,05 0,00 2.935,56 137.356,83 0,00 0,00 0,00 155.064,44
6579. SUZANA TISANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 18.428,66 -450,70 6.469,45 130.593,98 0,00 0,00 0,00 155.041,39
6580. ZORAN RADIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1966 VARAŽDIN -180,96 0,00 5.231,28 149.982,91 0,00 0,00 0,00 155.033,23
6581. MUEDIN DEMIROV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 155.017,81 0,00 0,00 0,00 155.017,81
6582. NEDJELJKA ŠUTALO SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1976 TROGIR 22.745,89 4.141,37 24.258,14 103.838,47 -1,92 0,00 0,00 154.981,95
6583. MIRKO PRLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 51.257,73 0,00 6.841,43 96.858,94 0,00 0,00 0,00 154.958,10
6584. SLAVEN TUKA ISTARSKA,VODNJAN 1988 GALIŽANA 44.302,08 0,00 0,09 110.582,99 0,00 0,00 0,00 154.885,16
6585. GORDAN MODRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 66.416,94 0,00 3.877,73 84.548,18 0,00 0,00 0,00 154.842,85
6586. ZORAN ŠARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1983 UTISKANI 3.514,80 0,00 993,05 150.252,59 0,00 0,00 0,00 154.760,44
6587. HIMZO KRUŠKO ZADARSKA,ZADAR 1956 SILBA 26.817,14 0,00 3.586,25 124.352,38 0,00 0,00 0,00 154.755,77
6588. JADRANKA DIVJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -1.985,36 0,00 375,35 146.505,68 0,00 9.833,61 0,00 154.729,28
6589. SEBASTIJAN DUČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 29.021,77 0,00 1.167,29 124.480,40 0,00 0,00 0,00 154.669,46
6590. IVAN TURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1985 TROGIR 8.458,16 0,00 3.478,50 142.627,06 0,00 0,00 0,00 154.563,72
6591. NADA MARKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1955 ŠEMOVCI 0,00 0,00 3.156,01 151.400,97 0,00 0,00 0,00 154.556,98
6592. ĐURO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 6.611,26 0,00 989,28 146.898,44 0,00 0,00 0,00 154.498,98
6593. IVICA OLUJIĆ ZAGREBAČKA,STUPNIK 1979 DONJI STUPNIK 4.409,01 0,00 581,79 149.499,25 0,00 0,00 0,00 154.490,05
6594. STEVO ŽABJAČAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1965 SASOVAC 0,00 0,00 6.128,19 148.319,04 0,00 0,00 0,00 154.447,23
6595. DANIJELA ŽIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 0,00 0,00 4.691,88 149.750,03 0,00 0,00 0,00 154.441,91
6596. DAMJAN URLIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1954 DUBROVNIK -12.026,01 0,00 -918,86 0,00 0,00 167.342,05 0,00 154.397,18
6597. DANIJELA ZALOKER ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1981 POJATNO 0,00 0,00 -181,66 154.464,63 0,00 0,00 0,00 154.282,97
6598. TOMISLAV PAPIĆ ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 3.220,04 0,00 7.432,31 143.600,69 0,00 0,00 0,00 154.253,04
6599. MIROSLAV MARTONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -901,86 155.140,34 0,00 0,00 0,00 154.238,48
6600. BEHARA FATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 17.082,59 137.051,28 0,00 0,00 0,00 154.133,87