FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
6501. ROKO BERTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 7.700,19 93.848,99 0,00 0,00 0,00 0,00 101.549,18
6502. STJEPAN MILETIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1967 JASTREBARSKO 48.675,03 0,00 11.086,29 41.777,53 0,00 0,00 0,00 0,00 101.538,85
6503. DUBRAVKO ŽBULJ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1973 ČAKOVEC 0,00 0,00 1.782,14 99.719,61 0,00 0,00 0,00 0,00 101.501,75
6504. KRUNOSLAV JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1983 BAŠKA VODA -13,27 0,00 104.432,22 -2.951,18 0,00 0,00 0,00 0,00 101.467,77
6505. TOMISLAV KATANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1972 DONJI MIHOLJAC -7.976,21 0,00 -599,03 110.030,79 0,00 0,00 0,00 0,00 101.455,55
6506. NANKO OSMANAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 101.432,39 0,00 0,00 0,00 0,00 101.432,39
6507. IVAN VELKOVSKI BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 101.419,10 0,00 0,00 0,00 0,00 101.419,10
6508. IVANKA BENETA SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1979 PETRINJA 15.179,97 0,00 -435,26 86.660,02 0,00 0,00 0,00 0,00 101.404,73
6509. DRAGAN PRANJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1980 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 0,00 101.337,87 0,00 0,00 0,00 0,00 101.337,87
6510. INO LAPOV ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1964 JEZERA 0,00 0,00 7.928,64 93.404,53 0,00 0,00 0,00 0,00 101.333,17
6511. NIKOLINA VIDUKA ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI 1987 ZEMUNIK GORNJI 125,55 0,00 2.143,86 99.049,98 0,00 0,00 0,00 0,00 101.319,39
6512. GORAN PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 22.399,54 0,00 0,00 78.903,39 0,00 0,00 0,00 0,00 101.302,93
6513. ILIJA IVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1953 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 101.430,31 -135,68 0,00 0,00 0,00 101.294,63
6514. PAŠKO JUSTINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1976 PUČIŠĆA 8.098,94 0,00 0,00 93.143,62 0,00 0,00 0,00 0,00 101.242,56
6515. LJUPČE PLENKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1976 STARI GRAD 0,00 0,00 7.569,51 93.658,43 0,00 0,00 0,00 0,00 101.227,94
6516. SLAVKO ČAKARUN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 1.577,57 99.517,79 0,00 0,00 0,00 0,00 101.095,36
6517. ALEN LOUČ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1978 NOVI MIHALJEVCI 11.460,89 0,00 -2.937,47 92.494,09 0,00 0,00 0,00 0,00 101.017,51
6518. VLADIMIR IVIČEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1966 DUBROVNIK -614,15 0,00 81.758,16 19.868,02 0,00 0,00 0,00 0,00 101.012,03
6519. TATJANA BULE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 103,74 0,00 887,18 99.927,71 0,00 0,00 0,00 0,00 100.918,63
6520. TONI RODIN SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1963 HVAR 0,00 0,00 517,60 100.284,49 0,00 0,00 0,00 0,00 100.802,09
6521. BRANIMIR LEBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 5.984,75 94.804,62 0,00 0,00 0,00 0,00 100.789,37
6522. MANE KONČAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 33.994,85 0,00 -817,99 67.609,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100.786,72
6523. ANITA KADIJA ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR -1.990,14 0,00 5.316,11 97.451,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100.777,15
6524. BRANIMIR BOROVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1974 TROGIR 94.278,36 0,00 2.577,31 3.874,87 0,00 0,00 0,00 0,00 100.730,54
6525. IVA VUCO SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1965 VEDRINE 0,00 0,00 -283,55 101.012,42 0,00 0,00 0,00 0,00 100.728,87
6526. MATE KAVELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1971 IMOTSKI -11,62 0,00 -5.534,12 106.181,94 0,00 0,00 0,00 0,00 100.636,20
6527. MLADEN BERTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -276,04 100.907,33 0,00 0,00 0,00 0,00 100.631,29
6528. DŽON NREKA ISTARSKA,ROVINJ 1971 ROVINJ 17.015,35 0,00 28.489,36 55.103,66 0,00 0,00 0,00 0,00 100.608,37
6529. ŠADI SALMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 67,05 100.521,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100.588,23
6530. MATEA RADIĆ ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 100.588,20 0,00 0,00 0,00 0,00 100.588,20
6531. STJEPAN LATINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1969 PRNJAROVAC 0,00 0,00 -260,31 100.832,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100.571,85
6532. MILIVOJ LENARTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 -2.532,96 103.090,98 0,00 0,00 0,00 0,00 100.558,02
6533. DALIBORKA PUŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 12.757,79 87.789,32 0,00 0,00 0,00 0,00 100.547,11
6534. GORAN MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1963 MARINA 3.437,95 0,00 2.663,93 94.394,32 0,00 0,00 0,00 0,00 100.496,20
6535. IVICA KOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 459,37 0,00 -150,79 100.162,85 0,00 0,00 0,00 0,00 100.471,43
6536. DANIJELA MIKULEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 17.751,95 0,00 -642,15 83.348,73 0,00 0,00 0,00 0,00 100.458,53
6537. ROBERT MARKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1980 SVETI JURAJ 0,00 0,00 -7.004,50 107.445,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100.441,24
6538. MARKO GOSPODNETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1977 SUPETAR 0,00 0,00 100.396,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.396,11
6539. DAMIR HASKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 10.512,44 89.872,66 0,00 0,00 0,00 0,00 100.385,10
6540. MARINO RADETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1957 BREGI -292,22 0,00 -5.547,50 106.224,64 0,00 0,00 0,00 0,00 100.384,92
6541. RIKARDO KAHLINA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1970 KUĆAN MAROF 9.997,59 0,00 761,73 89.596,48 0,00 0,00 0,00 0,00 100.355,80
6542. ILDO GRŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1962 SARŠONI 7.796,85 0,00 34.490,12 58.039,21 0,00 0,00 0,00 0,00 100.326,18
6543. ALUSH JAVOR PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1962 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 100.294,98 0,00 0,00 0,00 0,00 100.294,98
6544. ANTE SPAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1978 HVAR 0,00 0,00 3.533,55 96.741,92 0,00 0,00 0,00 0,00 100.275,47
6545. NEDILJKO GOTOVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1971 SOLIN 16.466,49 0,00 45.209,64 38.547,24 0,00 0,00 0,00 0,00 100.223,37
6546. IVANA SAMBOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 3,32 0,00 9.804,71 90.407,81 0,00 0,00 0,00 0,00 100.215,84
6547. IVICA MIJATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1961 ČEPINSKI MARTINCI 0,00 0,00 -2.844,53 102.995,24 0,00 0,00 0,00 0,00 100.150,71
6548. DRAGANA SCHLÖGL SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1981 OSLIP 0,00 0,00 100.157,98 0,00 0,00 -9,01 0,00 0,00 100.148,97
6549. NIKOLA GLASNOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1971 KISTANJE 0,00 0,00 1.087,27 99.029,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100.116,30
6550. DOMINIK KAURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 56.223,68 0,00 32.195,92 11.601,07 0,00 0,00 0,00 0,00 100.020,67