FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6501. PETRA RADMAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1988 POPOVAČA 0,00 0,00 300,19 116.485,86 0,00 0,00 0,00 116.786,05
6502. DRAŽEN JURAČIĆ MEĐIMURSKA,BELICA 1975 BELICA 9.521,35 0,00 -583,27 107.833,23 0,00 0,00 0,00 116.771,31
6503. ANĐELKA PAPA KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1967 DRAGANIĆ 17.292,65 0,00 71.653,08 27.765,40 0,00 0,00 0,00 116.711,13
6504. BRACO DOBROTIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1961 VELIKA GORICA 3.557,91 0,00 42.318,69 70.822,59 0,00 0,00 0,00 116.699,19
6505. EMIR KURALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 0,00 0,00 -196,50 116.830,59 0,00 0,00 0,00 116.634,09
6506. DARKO WERTHEIM MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1961 ŠANDOROVEC 0,00 0,00 436,23 116.143,26 0,00 0,00 0,00 116.579,49
6507. SUZANA HETZEL ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 116.542,10 0,00 0,00 0,00 116.542,10
6508. FRANJO MATIJAŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1946 BREGANA 0,00 0,00 0,00 116.541,79 0,00 0,00 0,00 116.541,79
6509. VELJKO PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1951 BOROVO 0,00 0,00 2.101,65 114.372,21 0,00 0,00 0,00 116.473,86
6510. MIRSAD FAZLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1962 DRAMALJ -1.123,78 0,00 387,27 117.207,06 0,00 0,00 0,00 116.470,55
6511. DRAGAN ŠIMIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1983 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 116.470,31 0,00 0,00 0,00 116.470,31
6512. DJUZIDA BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 116.450,58 0,00 0,00 0,00 116.450,58
6513. IVAN GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 15.183,96 0,00 61.794,31 39.447,76 0,00 0,00 0,00 116.426,03
6514. JASMINA SVETEC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1972 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 50,50 0,00 53.924,65 62.314,33 0,00 0,00 0,00 116.289,48
6515. VALENT DETEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 15.628,09 0,00 3.508,64 97.145,02 0,00 0,00 0,00 116.281,75
6516. ZLATKO MULABEĆIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1955 OPATIJA -6.435,04 0,00 125.505,60 -2.792,40 0,00 -17,33 0,00 116.260,83
6517. LUKA BIŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 7.259,50 0,00 0,00 108.964,44 0,00 116.223,94
6518. ANTE PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 32.966,73 0,00 888,05 82.334,85 0,00 0,00 0,00 116.189,63
6519. RUDOLF ŠTANFELJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 921,82 115.195,26 0,00 0,00 0,00 116.117,08
6520. ZLATKO HIDEG OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 8.522,83 105.028,76 0,00 2.554,58 0,00 116.106,17
6521. ROKI ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 1.842,61 114.240,24 0,00 0,00 0,00 116.082,85
6522. SANDA BELUŠIĆ ISTARSKA,PAZIN 1971 PAZIN 25.563,67 0,00 0,00 71.131,24 0,00 19.385,80 0,00 116.080,71
6523. VESNA ŠTEFULJ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1965 TRNOVEC -2,79 0,00 2.122,85 113.941,65 0,00 0,00 0,00 116.061,71
6524. DAVORKA CVITKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC -2.244,95 0,00 18.276,97 100.003,68 0,00 0,00 0,00 116.035,70
6525. SAMIR BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 116.023,30 0,00 0,00 0,00 116.023,30
6526. MLADEN MALIGEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 63.279,88 0,00 18.089,99 34.641,63 0,00 0,00 0,00 116.011,50
6527. ANTE LOŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1981 MURTER 42.166,12 0,00 5.604,07 68.220,84 0,00 0,00 0,00 115.991,03
6528. PETAR GVOZDANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1960 BERAK 6.852,33 0,00 -206,96 109.311,35 0,00 0,00 0,00 115.956,72
6529. JOSEPH JUNG DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1962 VELA LUKA 3.396,75 0,00 0,02 112.515,79 0,00 0,00 0,00 115.912,56
6530. JOSIP VIDOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ 1974 GRADAC 0,00 0,00 0,00 115.897,12 0,00 0,00 0,00 115.897,12
6531. DUŠAN DOKMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 21.356,23 0,00 2.746,14 91.763,76 0,00 0,00 0,00 115.866,13
6532. ANTE ZENČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1951 ZASTRAŽIŠĆE 5.651,26 0,00 -1.431,16 111.636,37 0,00 0,00 0,00 115.856,47
6533. INES SAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 119.295,15 -3.477,26 0,00 0,00 0,00 115.817,89
6534. JERKO BULJUBAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1944 MAKARSKA 16.986,73 0,00 32.452,58 68.956,06 -2.585,60 0,00 0,00 115.809,77
6535. MIROSLAV MIHELIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 6.570,53 0,00 822,68 108.349,77 0,00 0,00 0,00 115.742,98
6536. BARTUL PEREŠA ISTARSKA,PULA 1945 PULA 0,00 0,00 1.059,08 114.662,53 0,00 0,00 0,00 115.721,61
6537. RUDI PENDEŠ ISTARSKA,UMAG 1984 UMAG -10.484,86 0,00 117.392,84 8.789,93 0,00 0,00 0,00 115.697,91
6538. DANIJELA CAPAR VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 VARAŽDIN 0,00 0,00 10.962,33 104.704,43 0,00 0,00 0,00 115.666,76
6539. STIPE MARUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 115.624,29 0,00 0,00 0,00 115.624,29
6540. MIJO VUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 93.475,83 0,00 0,00 22.140,36 0,00 115.616,19
6541. BRANKO LJUBEJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1972 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 1.129,09 114.462,39 0,00 0,00 0,00 115.591,48
6542. PERICA MATIJEVIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1968 BIOGRAD NA MORU 154,33 0,00 17.011,06 98.373,55 0,00 0,00 0,00 115.538,94
6543. VJEKOSLAV ŠAPINA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 33.804,86 81.583,56 0,00 0,00 0,00 115.388,42
6544. IVAN PERKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 SLATINA -1.488,14 0,00 14.573,63 102.302,86 0,00 -0,01 0,00 115.388,34
6545. IVAN ČIKARELA ZADARSKA,PAŠMAN 1980 ŽDRELAC -21.208,60 -8.783,87 174.779,15 -29.436,39 0,00 0,00 0,00 115.350,29
6546. IVAN CRNOJA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1977 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 115.343,92 0,00 0,00 0,00 115.343,92
6547. MARIJAN RODEŠ VARAŽDINSKA,VINICA 1968 MARČAN 33.070,40 0,00 -2.300,27 84.554,95 0,00 0,00 0,00 115.325,08
6548. DRAGO ŠEBEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1961 ŽABNO 7.362,00 0,00 -1.136,67 108.859,95 182,90 38,13 0,00 115.306,31
6549. ALDO NAVIALIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1976 KARLOVAC 37.203,90 0,00 2.137,41 75.949,60 0,00 0,00 0,00 115.290,91
6550. NEDA JALUŠIĆ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1958 NEDELIŠĆE 0,00 0,00 267,35 115.023,09 0,00 0,00 0,00 115.290,44
6551. MILIVOJ DABO PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1941 NOVALJA 0,00 0,00 3.074,14 112.189,40 0,00 0,00 0,00 115.263,54
6552. AGATA STOJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1965 PALJE BRDO 0,00 0,00 1.154,20 114.086,15 0,00 0,00 0,00 115.240,35
6553. KREŠIMIR VRABAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 20.154,85 0,00 5.020,65 90.051,62 0,00 0,00 0,00 115.227,12
6554. STJEPAN BREZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB -11.647,90 0,00 22.819,04 104.046,74 0,00 0,00 0,00 115.217,88
6555. MATE FAJDIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1951 BUDAK 13.738,23 0,00 54.688,20 46.750,22 0,00 0,00 0,00 115.176,65
6556. ĐURĐICA ŠOLJAN-MALGER SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1971 STARI GRAD 0,00 0,00 -554,50 115.672,80 0,00 0,00 0,00 115.118,30
6557. VJEKOSLAV POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 -216,55 115.147,56 0,00 0,00 0,00 114.931,01
6558. MIRO GODLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 4.447,21 0,00 45.258,97 65.164,45 0,00 0,00 0,00 114.870,63
6559. SLAVKO STOLNIK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 16.450,74 98.353,31 0,00 0,00 0,00 114.804,05
6560. IGOR MIŠKOVIĆ ZADARSKA,PAG 1992 PAG 0,00 0,00 0,00 114.702,64 0,00 0,00 0,00 114.702,64
6561. ROBERT FENRIH VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1967 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 114.685,92 0,00 0,00 0,00 114.685,92
6562. RADOJKA JURAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 29.442,06 0,00 2.410,50 82.775,90 0,00 0,00 0,00 114.628,46
6563. PAVAO FILJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1950 KLADARE 0,00 0,00 0,00 114.620,37 0,00 0,00 0,00 114.620,37
6564. DAVOR PIČULJAN PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1963 LOPAR 2.790,10 0,00 0,00 111.804,73 0,00 0,00 0,00 114.594,83
6565. MIRJANA TASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1953 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 4.257,09 110.319,01 0,00 0,00 0,00 114.576,10
6566. SAŠA SLADKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 117.781,93 0,00 4.866,79 -8.104,72 0,00 0,00 0,00 114.544,00
6567. IVICA BAŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE 1965 OŠLJE 0,00 0,00 15.427,30 99.089,82 0,00 0,00 0,00 114.517,12
6568. ANDREJA MIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -0,15 0,00 7.138,40 107.377,10 0,00 0,00 0,00 114.515,35
6569. GORAN DRLJA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1983 MAKARSKA 35.626,03 0,00 10.121,32 68.751,47 0,00 0,00 0,00 114.498,82
6570. IVAN JURETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 2.816,82 111.641,26 0,00 -20,00 0,00 114.438,08
6571. JASMINKA RUSAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -40,95 0,00 4,59 -0,50 0,00 114.412,89 0,00 114.376,03
6572. PATRIK KOLGJERAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB -6.142,86 0,00 31.240,41 89.273,30 0,00 0,00 0,00 114.370,85
6573. MIROSLAV ŠIMUNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,DRNJE 1980 DRNJE 0,00 0,00 1.130,71 113.237,89 0,00 0,00 0,00 114.368,60
6574. MIRO MASLAĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1973 SKRADIN 15.999,54 0,00 749,39 97.573,79 0,00 0,00 0,00 114.322,72
6575. LUKA KURKUTOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1991 DONJA VRBA 20.014,61 0,00 59.319,32 34.985,53 0,00 0,00 0,00 114.319,46
6576. ĐORĐE ZAFIROV PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1961 PODHUM 0,00 0,00 0,00 114.248,10 0,00 59,47 0,00 114.307,57
6577. RUDOLF TUKSAR ISTARSKA,NOVIGRAD 1963 NOVIGRAD 0,00 0,00 6.901,75 107.389,32 0,00 0,00 0,00 114.291,07
6578. KREŠIMIR BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1980 NOVALJA 7.548,02 0,00 71.138,19 35.570,76 0,00 0,00 0,00 114.256,97
6579. KRUNOSLAV MATUŠIN OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1961 DONJI MIHOLJAC 5.810,27 0,00 1.901,68 106.511,04 0,00 0,00 0,00 114.222,99
6580. ANITA KADIJA ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 2.094,47 0,00 4.816,88 107.294,52 0,00 0,00 0,00 114.205,87
6581. ANETA MUDRONJA PLETENAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 114.034,70 0,00 0,00 0,00 114.034,70
6582. DARINKA GROM ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1961 SAMOBORSKI OTOK 27.218,20 0,00 -1.433,50 88.215,69 0,00 0,00 0,00 114.000,39
6583. SNEŽANA EDELINSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 0,00 0,00 13.502,37 100.450,73 0,00 0,00 0,00 113.953,10
6584. ANA VULJANKOVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1962 CERJE 28.146,85 0,00 46.636,42 39.152,89 0,00 0,00 0,00 113.936,16
6585. VLATKO VEJIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1967 KNIN 41.666,17 0,00 0,65 72.197,00 0,00 0,00 0,00 113.863,82
6586. SREBREN SLIJEPČEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1982 SAMOBOR 0,00 0,00 1.762,81 0,00 0,00 112.093,50 0,00 113.856,31
6587. IVAN HAČEK MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI 1974 GRKAVEŠČAK 32.422,84 0,00 9.727,53 71.666,11 0,00 0,00 0,00 113.816,48
6588. ANDREJA KOMUŠAR ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1974 LAZINA ČIČKA 0,00 0,00 0,00 113.805,17 0,00 0,00 0,00 113.805,17
6589. NICOLINO D ADDARIO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 113.778,47 0,00 0,00 0,00 0,00 113.778,47
6590. DIJANA VULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1979 OMIŠ 0,00 0,00 5.265,16 108.418,68 0,00 0,00 0,00 113.683,84
6591. SNJEŽANA PEČEK KOLMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 2.294,14 0,00 0,00 111.385,51 0,00 113.679,65
6592. KATA KOS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1961 POBRĐANI VOJAKOVAČKI 52.355,63 0,00 17.179,96 44.081,86 0,00 0,00 0,00 113.617,45
6593. MIHAELA PURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1979 ANDRIJEVAC 15.886,47 0,00 7.553,19 90.165,97 0,44 0,00 0,00 113.606,07
6594. DAVOR HORVATINOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1968 PRELOŠĆICA -1.457,01 0,00 -2.845,69 117.855,02 0,00 0,00 0,00 113.552,32
6595. MILIVOJ PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1960 VRBOVSKO 12.826,56 0,00 -646,51 98.064,18 3.297,73 0,00 0,00 113.541,96
6596. IVAN RADETIĆ ISTARSKA,POREČ 1956 JAKIĆI GORINJI - IACHICI 29.381,52 -18,78 16.925,95 67.253,03 0,00 0,00 0,00 113.541,72
6597. ŽELJKO BULJEVAC ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1987 SVETI FILIP I JAKOV 0,00 0,00 0,00 113.463,93 0,00 0,00 0,00 113.463,93
6598. LORENA CMRK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 18.081,93 0,00 31.252,89 64.118,61 0,00 0,00 0,00 113.453,43
6599. ANTE STANIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1941 BRELA 0,00 0,00 58.163,53 0,00 0,00 55.250,01 0,00 113.413,54
6600. ZIKRET DEZDANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 274,93 112.980,31 0,00 -23,63 0,00 113.231,61