FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6501. DRAGO REGOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1959 MALA JAZBINA 67.507,75 0,00 560,19 91.633,43 0,00 0,00 0,00 159.701,37
6502. MARIJAN ŠIRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 -4.427,86 164.111,07 0,00 0,00 0,00 159.683,21
6503. CLYDE TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 952,88 158.728,54 0,00 0,00 0,00 159.681,42
6504. KRUNOSLAV LOZIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1983 TUŠILOVIĆ 218,49 0,00 1.378,22 157.990,24 0,00 0,00 0,00 159.586,95
6505. SANJA HUZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 8.871,24 0,00 1.624,81 148.988,50 0,00 0,00 0,00 159.484,55
6506. MARKO GERIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1987 VARAŽDIN 18.243,58 0,00 15.980,25 125.230,95 0,00 0,00 0,00 159.454,78
6507. SAMIR KHARBOUTLY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB -219,49 0,00 477,30 159.196,19 0,00 0,00 0,00 159.454,00
6508. VESNA BELČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 11.295,49 0,00 9.894,82 138.241,69 0,00 0,00 0,00 159.432,00
6509. BRANISLAV LESKOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1977 BIJELO BRDO 0,00 0,00 5.418,86 153.995,07 0,00 0,00 0,00 159.413,93
6510. MISLAV ĐUZEL SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1987 IMOTSKI 15.499,31 0,00 18.672,27 125.197,08 0,00 0,00 0,00 159.368,66
6511. JELENA VIDULIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1987 VINKOVCI 0,00 0,00 1.023,00 158.330,34 0,00 0,00 0,00 159.353,34
6512. SLOBODAN TOTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1945 SUSAK 0,00 0,00 11.288,79 148.017,39 0,00 0,00 0,00 159.306,18
6513. MARIO TAKACZ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1967 LADIMIREVCI 0,00 0,00 4.062,63 155.169,05 0,00 0,00 0,00 159.231,68
6514. ĐOKO JOVANOV PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1974 PRAPUTNJAK 60.520,43 0,00 4.124,71 94.510,76 0,00 0,00 0,00 159.155,90
6515. NASER DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 0,00 0,00 388,40 158.740,03 0,00 0,00 0,00 159.128,43
6516. JURICA GOTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 158.957,69 0,00 0,00 0,00 158.957,69
6517. RASIM ALIBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 21.588,05 137.354,52 0,00 0,00 0,00 158.942,57
6518. NADOMIR ČIKARA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1971 GRAB -47.480,16 0,00 1.446,08 204.968,76 0,00 0,00 0,00 158.934,68
6519. BAŠKIM JONUZI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1972 KRIŽEVCI 60.162,00 0,00 1.124,91 97.609,08 0,00 0,00 0,00 158.895,99
6520. JOSIP PONGRAC MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC 1962 DONJI VIDOVEC 14.270,76 0,00 -224,39 142.983,64 0,00 1.855,36 0,00 158.885,37
6521. MARIO VAJDA VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1975 NOVI MAROF 0,00 0,00 5.825,80 153.022,17 0,00 0,00 0,00 158.847,97
6522. SENAD MAHALBAŠIĆ ISTARSKA,POREČ 1988 ORAŠ PLANJE 0,00 0,00 6.867,48 151.954,33 0,00 0,00 0,00 158.821,81
6523. FRANKO MAGLICA ISTARSKA,UMAG 1966 MURINE 8.454,85 0,00 9.847,26 140.503,74 0,00 0,00 0,00 158.805,85
6524. DAMIR FIŠLI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 0,00 0,00 4.161,68 154.601,34 0,00 0,00 0,00 158.763,02
6525. ZVONKO MALOČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 27.490,39 0,00 8.825,71 122.372,64 0,00 0,00 0,00 158.688,74
6526. ALEN LEGIN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1969 GORIČICA 5.293,85 0,00 6.644,08 146.749,32 0,00 0,00 0,00 158.687,25
6527. SILVANO BRAJKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 28.005,08 -22.109,78 3.844,53 148.867,91 0,00 0,00 0,00 158.607,74
6528. SILVANA SKLIZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1971 RAKITOVICA -9.099,61 0,00 7.096,98 160.522,01 0,00 0,00 0,00 158.519,38
6529. MARIJA BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1953 MILANOVAC 0,00 0,00 1.767,49 156.741,68 0,00 0,00 0,00 158.509,17
6530. SMILJANA JURAS ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1961 BILICE 45.068,81 0,00 35.168,69 78.255,07 0,00 0,00 0,00 158.492,57
6531. MARIJA DRMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1962 TOVARNIK 0,00 0,00 1.510,22 156.929,84 0,00 0,00 0,00 158.440,06
6532. IVICA LAZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1976 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 22.548,35 135.857,56 0,00 0,00 0,00 158.405,91
6533. SLOBODAN MARINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT 0,00 0,00 158.394,74 0,00 0,00 0,00 0,00 158.394,74
6534. TIHANA HORKIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1968 BREGANA 0,00 0,00 314,60 158.057,99 0,00 0,00 0,00 158.372,59
6535. FIDAN GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 158.331,79 0,00 0,00 0,00 158.331,79
6536. DANIJEL MRAZ VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1980 PETKOVEC TOPLIČKI 73.495,83 0,00 22.169,68 62.652,90 0,00 0,00 0,00 158.318,41
6537. MILAN VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1954 SLIVNO 0,00 0,00 11.611,83 146.634,44 0,00 0,00 0,00 158.246,27
6538. JOSIP DUMBOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1974 CEPELIŠ 0,00 0,00 0,00 158.240,54 0,00 0,00 0,00 158.240,54
6539. DARKO PAVKOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1972 JASTREBARSKO 6.259,95 0,00 0,00 151.965,88 0,00 0,00 0,00 158.225,83
6540. FANI VUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 -1.816,93 160.013,45 0,00 0,00 0,00 158.196,52
6541. IVO ŠEPAROVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1984 BLATO 20.516,98 0,00 13.338,51 124.334,45 0,00 0,00 0,00 158.189,94
6542. MARIN RELJA ZADARSKA,ZADAR 1972 ZADAR 6.019,59 0,00 6.084,60 146.056,85 0,00 0,00 0,00 158.161,04
6543. EDITA MAŽURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 6.087,49 114.055,37 0,00 38.014,28 0,00 158.157,14
6544. ROMANO DEKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA -5.340,95 0,00 35.458,66 128.008,39 0,00 -32,64 0,00 158.093,46
6545. MARIJANA KRAPLJAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1975 DRLJAČA 0,01 0,00 899,74 157.157,48 0,00 0,00 0,00 158.057,23
6546. VEACESLAV PASCARU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 0,00 0,00 -110,06 158.132,19 0,00 0,00 0,00 158.022,13
6547. LJILJANA RAJKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1972 STRELEČKO 34.307,47 0,00 1.957,92 100.028,08 0,00 21.704,45 0,00 157.997,92
6548. ROBI DAMIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 1.999,57 0,00 0,00 155.983,53 0,00 0,00 0,00 157.983,10
6549. MARIJA JENJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1952 SINJ 0,00 0,00 2.935,77 155.047,15 0,00 0,00 0,00 157.982,92
6550. JOSIP MARIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1964 VELIKA OSTRNA 26.929,23 0,00 3.768,78 127.175,34 0,00 0,00 0,00 157.873,35
6551. ERIKA JURETIĆ-MESZAROS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 157.830,19 0,00 0,00 0,00 157.830,19
6552. IVICA TURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,01 0,00 30.140,95 127.532,78 0,00 0,00 0,00 157.673,74
6553. RANKO KOLAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1948 ĐURĐEVAC 37.054,40 0,00 8.703,22 111.801,28 0,00 0,00 0,00 157.558,90
6554. IVAN DUJAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1983 SLAVONSKI BROD 66.763,84 0,00 46.795,09 43.952,61 0,00 0,00 0,00 157.511,54
6555. ZLATKO KRUHOBEREC VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1958 KLENOVNIK 16.047,11 0,00 3.641,55 137.750,03 0,00 0,00 0,00 157.438,69
6556. ILIJA ZOVKO OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1964 GRABOVAC 0,00 0,00 2.587,60 154.820,47 0,00 0,00 0,00 157.408,07
6557. DAVORIN JARNJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1966 BEDNJA 19.993,29 0,00 12.686,06 124.634,56 0,00 0,00 0,00 157.313,91
6558. ANĐELKO LJUBIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1972 RUNOVIĆ 97.090,08 0,00 680,24 57.724,54 0,00 1.757,43 0,00 157.252,29
6559. ŽARKO ŠIRANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 HORVATI 88.329,29 0,00 1.052,77 43.176,96 0,00 24.660,29 0,00 157.219,31
6560. DAMJAN URLIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1954 DUBROVNIK 0,00 0,00 -918,86 0,00 0,00 158.103,23 0,00 157.184,37
6561. SNJEŽANA SAMOLOV SUŠANJ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 MUČIĆI 0,00 0,00 284,06 156.899,16 0,00 0,00 0,00 157.183,22
6562. NEVIO MARUŠIĆ ISTARSKA,BUJE 1962 MARUŠIĆI 12.780,33 0,00 14.916,16 129.377,26 0,00 0,00 0,00 157.073,75
6563. SVEN JANOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 22.067,16 134.945,92 0,00 0,00 0,00 157.013,08
6564. PERICA SLAVINIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1962 ĐURĐEVAC 91.872,98 0,00 11.575,03 53.546,08 0,00 0,00 0,00 156.994,09
6565. MARIO BAJCER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 91.246,11 65.710,05 0,00 0,00 0,00 156.956,16
6566. ANTE GRACIN ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1967 ROGOZNICA 0,00 0,00 -42,87 156.981,08 0,00 0,00 0,00 156.938,21
6567. DOMAGOJ VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1975 GLAVINA DONJA 13.261,41 0,00 2.201,30 141.385,60 0,00 0,00 0,00 156.848,31
6568. GJEVALIN GJINI ISTARSKA,UMAG 1972 UMAG 10.312,96 0,00 992,12 145.524,31 0,00 0,00 0,00 156.829,39
6569. ZEĆIRIJA IBRAIMI ZADARSKA,KUKLJICA 1967 KUKLJICA -1.406,41 0,00 424,17 157.803,14 0,00 0,00 0,00 156.820,90
6570. SRĐAN KOSOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1962 ORAŠAC 0,00 0,00 -2.135,43 158.933,81 0,00 0,00 0,00 156.798,38
6571. TEOFIL BOGDAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1979 SUĐURAĐ 0,00 0,00 33.512,60 0,00 0,00 123.257,07 0,00 156.769,67
6572. JOSIP BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1982 BREZOVICA 3.692,78 0,00 26.984,95 126.085,15 0,00 0,00 0,00 156.762,88
6573. PREDRAG ŠTEFANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 4.926,71 151.822,06 0,00 0,00 0,00 156.748,77
6574. IVICA PROROKOVIĆ ZADARSKA,NIN 1976 NINSKI STANOVI 0,00 0,00 1.446,39 137.635,39 0,00 17.641,10 0,00 156.722,88
6575. VALENTINA GECAJ ISTARSKA,POREČ 1977 LADROVIĆI 0,00 0,00 11.883,92 144.774,62 0,00 0,00 0,00 156.658,54
6576. MATO SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SLIVNO 1956 TRN 0,00 0,00 0,00 156.631,60 0,00 0,00 0,00 156.631,60
6577. MIŠKO ANTOLIŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1968 OSEKOVO 0,00 0,00 7.519,95 149.096,22 0,00 0,00 0,00 156.616,17
6578. JADRANKA PEJČINOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1956 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 1.323,62 155.286,92 0,00 0,00 0,00 156.610,54
6579. IVAN FILKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1975 BESTOVJE 5.477,81 0,00 394,79 150.705,49 0,00 0,00 0,00 156.578,09
6580. NIKOLA PAVELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1969 VINKOVCI -10.905,14 0,00 1.713,98 165.733,85 0,00 0,00 0,00 156.542,69
6581. ŽELJKO ŠIMUNOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1971 MURTER 0,00 0,00 2.712,95 153.804,36 0,00 0,00 0,00 156.517,31
6582. IVICA DEMARKI ISTARSKA,POREČ 1974 MUGEBA - MONGHEBBO 22.394,21 0,00 46.251,15 87.841,98 0,00 0,00 0,00 156.487,34
6583. NEDELJKO JURIŠIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1980 KOPČEVEC 24.586,87 0,00 -986,44 132.842,95 0,00 0,00 0,00 156.443,38
6584. ROBERT JANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 38,24 0,00 -1.648,79 158.018,56 0,00 0,00 0,00 156.408,01
6585. MARIJAN BAHUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -1.091,17 0,00 92,34 157.346,99 0,00 0,00 0,00 156.348,16
6586. DAMIR VIDAKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1965 OTOČAC 11.555,06 0,00 -1,01 144.764,97 0,00 0,00 0,00 156.319,02
6587. MLADEN DRAŽETIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1961 SISAK 24.250,91 0,00 23.218,54 108.847,86 0,00 0,00 0,00 156.317,31
6588. MARIJANA NOVLJAKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 25.397,82 0,00 9,23 130.894,42 0,00 -13,81 0,00 156.287,66
6589. MARINA MARINOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1960 METKOVIĆ 0,00 0,00 498,28 155.786,78 0,00 0,00 0,00 156.285,06
6590. ZVONIMIR ŠEBALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 -22,94 156.216,77 0,00 0,00 0,00 156.193,83
6591. SINIŠA MARINKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1968 BILJE 11.251,76 0,00 1.862,86 143.026,61 0,00 0,00 0,00 156.141,23
6592. NENAD HERAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -19.454,95 0,00 12.770,78 162.758,53 0,00 0,00 0,00 156.074,36
6593. STJEPAN TUK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1962 SELA RAVENSKA 0,00 0,00 4.953,76 151.057,16 0,00 0,00 0,00 156.010,92
6594. MARKO RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 155.993,97 0,00 0,00 0,00 155.993,97
6595. ZORAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 22.488,42 0,00 36.776,94 96.708,54 0,00 0,00 0,00 155.973,90
6596. SINIŠA MATIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 61.517,87 0,00 6.083,97 88.332,42 0,00 0,00 0,00 155.934,26
6597. SANJA JOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1962 MLADENIĆI 0,00 0,00 0,00 149.160,25 0,00 6.744,16 0,00 155.904,41
6598. MIRELA KONDIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1981 NOVA GRADIŠKA 10.725,89 0,00 771,37 144.381,61 0,00 0,00 0,00 155.878,87
6599. LUČIJANO KANCIJANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 2.341,74 0,00 0,00 153.524,68 0,00 0,00 0,00 155.866,42
6600. PERICA PERKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 VELIKA GORICA 0,00 0,00 20.811,34 135.288,88 0,00 -234,10 0,00 155.866,12