FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6501. IVICA HUBAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -4.799,36 0,00 -249,76 -55,66 0,00 152.421,57 0,00 147.316,79
6502. MIRJANA MRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 25.277,42 0,00 2.933,79 119.056,96 0,00 0,00 0,00 147.268,17
6503. IVAN GALIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 TENJA 0,00 0,00 0,00 147.247,95 0,00 0,00 0,00 147.247,95
6504. GORAN MARKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1986 ĐURĐANCI 0,00 0,00 0,00 145.544,28 0,00 1.584,09 0,00 147.128,37
6505. SILVIJA PIRIZOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 14.988,72 0,00 0,00 132.126,55 0,00 -15,60 0,00 147.099,67
6506. NIKOLA DEVČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1984 SENJ 29.540,43 0,00 84.440,17 33.015,70 0,00 0,00 0,00 146.996,30
6507. IVANKA MUSTAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 314,67 146.637,27 0,00 0,00 0,00 146.951,94
6508. MIRJANA ŠKORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -837,51 0,00 0,00 147.758,64 0,00 0,00 0,00 146.921,13
6509. SINIŠA POČUČA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 14.443,44 0,00 6.952,41 125.507,62 0,00 0,00 0,00 146.903,47
6510. ALEKSANDER GABERŠČEK ISTARSKA,PULA 1964 PULA -63,45 0,00 6.237,66 140.653,64 0,00 0,00 0,00 146.827,85
6511. JADRANKA KVESIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1966 PLOČE 46.520,08 0,00 44,00 100.213,96 0,00 0,00 0,00 146.778,04
6512. JOSIP PETRUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1948 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 146.672,02 0,00 0,00 0,00 146.672,02
6513. MIRJANA GLAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -5.158,25 0,00 -6.046,67 157.828,35 0,00 0,00 0,00 146.623,43
6514. JASMINKA CRNOLATEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 BUDAŠEVO 30.832,62 0,00 9.706,89 106.080,77 0,00 0,00 0,00 146.620,28
6515. RUŽA ILIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1972 MAKARSKA 28.109,59 0,00 11.053,83 107.449,29 0,00 0,00 0,00 146.612,71
6516. ANA MUJARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 OSIJEK 25.510,26 0,00 909,79 120.186,78 0,00 0,00 0,00 146.606,83
6517. ROBERT PEŠO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 1.620,15 92.502,31 0,00 52.484,26 0,00 146.606,72
6518. MARIO TARANDEK MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1978 PEKLENICA 30.929,15 0,00 39.866,07 75.692,80 0,00 0,00 0,00 146.488,02
6519. VALENTINA DUNDOVIĆ ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI 1983 ZEMUNIK DONJI 0,00 0,00 0,00 146.481,42 0,00 0,00 0,00 146.481,42
6520. DAMIR HASKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 4.322,99 142.070,66 0,00 0,00 0,00 146.393,65
6521. VIRGINA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 1.197,90 145.062,82 0,00 0,00 0,00 146.260,72
6522. ZDENKO ŽITKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1962 MALA RAKOVICA 3.340,32 0,00 0,00 142.908,77 0,00 0,00 0,00 146.249,09
6523. JADRANKA PALČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 -167,14 146.410,29 0,00 0,00 0,00 146.243,15
6524. MARIJAN BUFFEL KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 ZLATAR 53,99 0,00 358,94 145.817,66 0,00 0,00 0,00 146.230,59
6525. VITOMIR TURBIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 8.620,38 0,00 1.857,66 135.747,57 0,00 0,00 0,00 146.225,61
6526. DANIEL STRMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL LUKŠIĆ 1.369,38 0,00 12.627,49 132.204,23 0,00 0,00 0,00 146.201,10
6527. ALEN MAMELEDŽIJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA -4.485,64 0,00 -144,79 150.761,32 0,00 0,00 0,00 146.130,89
6528. GORAN REZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 15.109,51 0,00 0,00 131.008,94 0,00 0,00 0,00 146.118,45
6529. ARANKA HAMAR ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,00 0,00 4.143,41 132.822,52 0,00 9.136,37 0,00 146.102,30
6530. EJUP REDŽEPI KARLOVAČKA,SLUNJ 1961 SLUNJ 0,00 0,00 0,00 146.068,42 0,00 0,00 0,00 146.068,42
6531. BERNARDA MEDVARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1971 KOPRIVNIČKI IVANEC 0,00 0,00 862,87 145.070,85 0,00 0,00 0,00 145.933,72
6532. RADOSLAV MIKUŠ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1962 ČVRLJEVO 16.489,46 0,00 10.016,90 119.414,31 0,00 0,00 0,00 145.920,67
6533. VELJKO MAGDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 145.903,35 0,00 0,00 0,00 145.903,35
6534. MARKO PRINCIP ZAGREBAČKA,RUGVICA 1976 JALŠEVEC NARTSKI 13.730,25 0,00 -2.007,09 134.146,62 0,00 0,00 0,00 145.869,78
6535. SNJEŽANA HALAMBEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 23.152,95 0,00 15.460,25 107.240,84 0,00 0,00 0,00 145.854,04
6536. EDVARD ERCEGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 1.589,92 144.255,46 0,00 0,00 0,00 145.845,38
6537. BRANKO GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 85,91 145.699,15 0,00 0,00 0,00 145.785,06
6538. DANIJEL JEŽINA ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1980 MURTER 0,00 0,00 0,00 145.723,58 0,00 0,00 0,00 145.723,58
6539. PERO ŠODA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1964 TROGIR 46.090,47 0,00 38.110,80 61.501,70 0,00 -35,65 0,00 145.667,32
6540. OZREN MARINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.664,61 0,00 0,00 0,00 145.664,61
6541. GJON KOCA ISTARSKA,VODNJAN 1951 GALIŽANA -870,66 0,00 82.027,49 64.473,05 0,00 0,00 0,00 145.629,88
6542. MARKO MILUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1966 PIŠKOREVCI -29.927,62 0,00 11.096,54 164.389,37 0,00 0,00 0,00 145.558,29
6543. SILVIO GUČEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1979 SISAK 42.295,34 0,00 49.993,28 53.239,43 0,00 0,00 0,00 145.528,05
6544. FRANO LUKINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SPLIT 13,48 0,00 0,00 145.463,57 0,00 0,00 0,00 145.477,05
6545. MILJENKO ŠTIMAC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1967 GUŠČEROVEC 25.272,03 0,00 9.721,98 110.412,94 0,00 59,98 0,00 145.466,93
6546. ANTONIO MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 145.425,49 0,00 0,00 0,00 145.425,49
6547. DAVOR ŽUVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 113.408,29 0,00 1.880,52 26.833,69 0,00 3.291,08 0,00 145.413,58
6548. DRAGO HRUŠEVAR ZAGREBAČKA,PUŠČA 1966 MARIJA MAGDALENA 3.887,46 0,00 2.889,43 138.599,55 0,00 0,00 0,00 145.376,44
6549. SAŠA MATOŠEVIĆ ISTARSKA,POREČ 1977 STANCIJA VODOPIJA-STANZIA BEVILACQU 84.873,12 0,00 51.951,36 8.524,90 0,00 0,00 0,00 145.349,38
6550. DINKO RADALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 16.008,58 0,00 72.050,88 57.074,07 0,00 39,84 0,00 145.173,37
6551. DAMIR PRGIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 8.026,12 137.146,97 0,00 0,00 0,00 145.173,09
6552. ZDENKO BOŠNJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1957 ŠARENGRAD 10.782,74 36.808,11 17.200,91 80.381,09 0,00 0,00 0,00 145.172,85
6553. BARICA ŠANTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 6.630,93 138.464,09 0,00 0,00 0,00 145.095,02
6554. FRANICA BREŠKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1955 DUBROVNIK 16.883,20 107.723,64 1.032,46 19.414,63 0,00 0,00 0,00 145.053,93
6555. SREČKO VODOPIJA ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1947 MURTER 0,00 0,00 3.922,08 39.186,43 0,00 101.917,03 0,00 145.025,54
6556. IVAN MARKOVIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1951 LEPOGLAVA 24.841,85 0,00 2.025,71 118.108,01 0,00 0,00 0,00 144.975,57
6557. LJILJANA MUŽAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1958 ČAČINCI 33.805,91 0,00 11.670,75 99.462,58 0,00 0,00 0,00 144.939,24
6558. NIKOLL GJURAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1956 GAREŠNIČKI BRESTOVAC 0,00 0,00 0,00 144.936,31 0,00 0,00 0,00 144.936,31
6559. SAŠA BUNOZA OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1976 PETRIJEVCI 0,00 0,00 698,51 144.206,92 0,00 0,00 0,00 144.905,43
6560. MATIJA KATALENIĆ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1960 KRČ 17.488,67 0,00 3.043,28 124.247,85 0,00 0,00 0,00 144.779,80
6561. DAMIR JEGER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 0,00 0,00 30.997,52 113.768,61 0,00 0,00 0,00 144.766,13
6562. NATAŠA SOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1974 ORAHOVICA 68.278,85 0,00 3.109,10 62.594,74 0,00 10.775,73 0,00 144.758,42
6563. ROMANA DRAGIJA ZADARSKA,PAG 1972 PAG 62.539,05 0,00 35.488,97 46.701,30 0,00 0,00 0,00 144.729,32
6564. DAMIR ŽIKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 28.659,55 0,00 28.960,32 87.097,38 0,00 0,00 0,00 144.717,25
6565. MARIJA PUHAK ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1969 DRENJE BRDOVEČKO 0,00 0,00 969,39 143.719,14 0,00 0,00 0,00 144.688,53
6566. GORAN PRODANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 21.906,03 0,00 688,08 122.048,15 0,00 0,00 0,00 144.642,26
6567. VILIM JERMAN ISTARSKA,UMAG 1958 KMETI -0,97 0,00 -10,88 144.663,01 0,00 -40,48 0,00 144.610,68
6568. MILA ŠIMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1927 DUBROVNIK 0,00 0,00 143.513,96 0,00 0,00 943,24 0,00 144.457,20
6569. MIHAEL MIKOVIĆ ZAGREBAČKA,KRAVARSKO 1977 ŽITKOVČICA 13.160,52 0,00 5.743,54 125.534,56 0,00 0,00 0,00 144.438,62
6570. PETAR MAJSTOROVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1957 POŽEGA 0,00 0,00 -165,00 144.601,50 0,00 0,00 0,00 144.436,50
6571. MORIS-IVAN ERCEGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1968 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 -1.805,26 146.208,26 0,00 0,00 0,00 144.403,00
6572. ZDENKO MASTERL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.301,75 0,00 0,00 0,00 144.301,75
6573. SINIŠA JOSIP PAVLINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 39.970,43 0,00 3.662,32 100.645,55 0,00 0,00 0,00 144.278,30
6574. OLIVER SAMBOL VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 0,00 0,00 4.309,67 139.942,84 0,00 0,00 0,00 144.252,51
6575. BARBARA STOPFER ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1977 BIOGRAD NA MORU 30.671,12 0,00 57.543,04 55.902,05 0,00 0,00 0,00 144.116,21
6576. NENAD GRGURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOKVE 1974 HOMER 0,00 0,00 10.995,41 133.116,08 0,00 0,00 0,00 144.111,49
6577. TEA GORETA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 32.118,68 0,00 612,14 111.361,37 0,00 0,00 0,00 144.092,19
6578. NADA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 144.065,56 0,00 0,00 0,00 144.065,56
6579. MARIJA BARAČ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1949 PAVUČNJAK 0,00 0,00 10.290,87 133.727,19 0,00 0,00 0,00 144.018,06
6580. FRANJO SADŽAK BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1959 REŠETARI -31.648,70 0,00 538,92 175.054,82 0,00 0,00 0,00 143.945,04
6581. PERICA PERKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1959 VELIKA GORICA 0,00 0,00 5.609,24 138.508,29 0,00 -234,10 0,00 143.883,43
6582. ADRIANA RAKITIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1980 SEMELJCI 47.582,00 0,00 31.372,70 64.783,33 0,00 0,00 0,00 143.738,03
6583. DENIS VENTIN PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1963 KOSI 144.406,07 0,00 -9.576,52 8.810,87 0,00 0,00 0,00 143.640,42
6584. ZORANA LAMBAŠA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1964 ŠIBENIK 37.982,07 0,00 23.745,16 81.973,17 0,00 -97,21 0,00 143.603,19
6585. ZLATKO ŠULC ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1947 DUBRAVA 0,00 0,00 842,43 142.800,74 0,00 -64,03 0,00 143.579,14
6586. DARKO BOKUN OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA 1972 HRASTOVAC 16.880,91 0,00 62.784,88 63.732,55 0,00 0,00 0,00 143.398,34
6587. IVICA MUŠĆET ZADARSKA,TKON 1962 TKON 1.243,10 0,00 -333,47 142.382,09 0,00 0,00 0,00 143.291,72
6588. NENAD NINČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 39.166,04 0,00 0,00 104.086,87 0,00 143.252,91
6589. DAMIR PUČAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 154.357,66 0,00 295,65 -10.070,83 0,00 -1.333,43 0,00 143.249,05
6590. ANITA ŠPIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -380,21 143.624,47 0,00 0,00 0,00 143.244,26
6591. ERVIN JAKUPOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1979 ROVINJ 0,00 0,00 1.031,76 142.207,87 0,00 0,00 0,00 143.239,63
6592. MATIJA VRBOŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1991 KOŠKA 12.319,76 0,00 41.199,78 89.714,38 0,00 0,00 0,00 143.233,92
6593. DUBRAVKA MIKLER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 540,73 133.082,58 0,00 9.536,02 0,00 143.159,33
6594. KREŠIMIR HASENÖHRL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 25.284,50 0,00 58.080,27 59.784,71 0,00 0,00 0,00 143.149,48
6595. MARIO PINTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 666,55 142.460,23 0,00 0,00 0,00 143.126,78
6596. SLAVKO ŠKRINJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB -123,42 0,00 11.306,78 131.792,52 0,00 0,00 0,00 142.975,88
6597. IVAN TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1954 VELIĆ 0,00 0,00 0,00 142.964,67 0,00 0,00 0,00 142.964,67
6598. DAVOR SALAMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 15.850,63 127.103,01 0,00 0,00 0,00 142.953,64
6599. IVAN BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 -3.564,02 146.474,21 0,00 0,00 0,00 142.910,19
6600. STJEPAN KRNIC SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1972 LETOVANIĆ 5.266,52 0,00 0,00 137.618,75 0,00 0,00 0,00 142.885,27