FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6501. GORAZD BARIŠEC ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1969 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 434,39 108.606,76 0,00 13.170,37 0,00 122.211,52
6502. DARKO WERTHEIM MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1961 ŠANDOROVEC 0,00 0,00 428,84 121.728,37 0,00 0,00 0,00 122.157,21
6503. PJETER DUSHI ISTARSKA,VRSAR 1972 VRSAR 0,00 0,00 15.758,40 0,00 0,00 106.337,96 0,00 122.096,36
6504. MIĆE PERIŠ ŠIBENSKO-KNINSKA,PIROVAC 1982 PIROVAC 40.165,85 0,00 1.445,58 80.482,24 0,00 0,00 0,00 122.093,67
6505. IVAN RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1948 SPLIT 0,00 0,00 35.840,36 86.245,56 0,00 -25,43 0,00 122.060,49
6506. GORAN BRLAS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1981 BUŠETINA 0,00 0,00 -1.265,96 123.311,44 0,00 0,00 0,00 122.045,48
6507. IVICA VIDUKA ZADARSKA,NOVIGRAD 1968 PRIDRAGA 60.982,03 0,00 84.480,25 -23.420,17 0,00 0,00 0,00 122.042,11
6508. MLADEN PODHRAŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -4.518,99 0,00 2.803,01 123.739,07 0,00 0,00 0,00 122.023,09
6509. DANIJEL PAVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 4.643,75 117.352,48 0,00 0,00 0,00 121.996,23
6510. IRFAN HALILAGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1982 KRALJEVICA 31.295,19 0,00 73.445,44 17.252,69 0,00 0,00 0,00 121.993,32
6511. VALENTINO JUKIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1970 ROVINJ 18.680,40 0,00 64.383,36 38.918,82 0,00 0,00 0,00 121.982,58
6512. VANJA JURJEVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1946 ZEČEVO ROGOZNIČKO 0,00 0,00 7.241,56 114.726,51 0,00 0,00 0,00 121.968,07
6513. IVAN ŠOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 3.036,29 118.930,28 0,00 0,00 0,00 121.966,57
6514. LJUBICA KRPINA ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1961 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 121.951,79 0,00 0,00 0,00 0,00 121.951,79
6515. DAMIR CIMERMAN MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1974 MURSKO SREDIŠĆE 4,30 0,00 7.970,16 113.881,89 0,00 0,00 0,00 121.856,35
6516. DEJAN BIRČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 20.286,07 0,00 -4.585,01 106.117,73 0,00 0,00 0,00 121.818,79
6517. PERICA MATIJEVIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1968 BIOGRAD NA MORU 151,98 0,00 16.793,23 104.859,74 0,00 0,00 0,00 121.804,95
6518. ALEKSANDRA BLAJHER ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.751,39 0,00 121.751,39
6519. MIRKO CONJAR ISTARSKA,NOVIGRAD 1956 NOVIGRAD 0,00 0,00 5.596,56 95.203,38 0,00 20.895,07 0,00 121.695,01
6520. DIANA PETROVIĆ VOLAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 3.498,20 118.088,80 0,00 0,00 0,00 121.587,00
6521. JOŠKO PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1954 BOGOMOLJE 0,00 0,00 332,91 121.210,55 0,00 0,00 0,00 121.543,46
6522. ŽELJKO MIŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1962 SAMOBOR 0,00 0,00 -99,20 121.615,32 0,00 0,00 0,00 121.516,12
6523. LJILJANA RENIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1963 ČEMERNICA LONJSKA -19.838,96 -22.829,97 0,00 0,00 0,00 164.168,16 0,00 121.499,23
6524. OTMAR TOSENBERGER OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1958 ĐAKOVO 53.195,05 0,00 46.424,53 21.837,84 0,00 0,00 0,00 121.457,42
6525. GORAN TOMAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 -1.274,37 122.551,28 0,00 0,00 0,00 121.276,91
6526. NEĐELJKO ANTUNOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1969 ĐURINIĆI 0,00 0,00 0,00 121.269,74 0,00 0,00 0,00 121.269,74
6527. TONĆI JOVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1965 PODSTRANA 0,00 0,00 1.315,26 119.850,82 0,00 0,00 0,00 121.166,08
6528. HUSEN VURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -435,37 121.599,60 0,00 0,00 0,00 121.164,23
6529. MILJENKO VOJTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -1.303,57 122.446,45 0,00 0,00 0,00 121.142,88
6530. DAVOR PILJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1969 BEDEKOVČINA 32.209,71 0,00 31,24 88.836,20 0,00 0,00 0,00 121.077,15
6531. IVAN MARIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1960 KORITNA 9.202,59 0,00 -9.377,51 121.236,30 0,00 0,00 0,00 121.061,38
6532. JULIJANA ČOBANOV ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1964 BRODARICA 0,00 0,00 3.758,38 117.276,49 0,00 0,00 0,00 121.034,87
6533. NIKOLINA ŽUPEVC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1987 VIROVITICA 0,00 0,00 -0,01 121.027,11 0,00 0,00 0,00 121.027,10
6534. NIKOLINA LUKAČ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1989 LUŽAN BIŠKUPEČKI 48.934,27 0,00 55.685,33 16.392,65 0,00 0,00 0,00 121.012,25
6535. NEDŽAD ĆATIĆ ISTARSKA,UMAG 1972 UMAG -1.566,89 0,00 12.110,57 110.429,59 0,00 0,00 0,00 120.973,27
6536. JADRANKA BOŽIĆ ZADARSKA,ZADAR 1957 ZADAR 0,00 0,00 563,49 120.391,00 0,00 0,00 0,00 120.954,49
6537. IGOR JOVANOV ISTARSKA,BUZET 1975 BUZET 858,45 0,00 0,00 120.060,42 0,00 0,00 0,00 120.918,87
6538. DOMAGOJ ŠAG POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1985 KUTJEVO 15,50 0,00 -594,13 121.484,24 0,00 0,00 0,00 120.905,61
6539. STJEPAN SESAR OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1983 SVETOBLAŽJE 4.873,06 0,00 763,57 115.261,07 0,00 0,00 0,00 120.897,70
6540. JOSIP ŠIMUNOVIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1992 KRIŽ -25.920,11 0,00 93.548,05 53.256,36 0,00 0,00 0,00 120.884,30
6541. MIRJANA MATEJČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 120.881,93 0,00 0,00 0,00 120.881,93
6542. MIRELA PRAJZ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1968 KAPTOL 4.738,54 0,00 697,33 115.263,17 0,00 0,00 0,00 120.699,04
6543. GORDANA VIDMAR PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 PRAPUTNJAK 0,00 0,00 1.127,16 119.438,91 0,00 0,00 0,00 120.566,07
6544. SENKA ŠKUGOR ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1959 ŠIBENIK -6,89 0,00 44.050,04 76.489,10 0,00 0,00 0,00 120.532,25
6545. TOMISLAV STRIČAK ZAGREBAČKA,BISTRA 1978 NOVAKI BISTRANSKI 51.134,89 2.334,94 166,71 66.893,65 0,00 0,00 0,00 120.530,19
6546. GORDANA ŽIGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 29.577,31 0,00 15.588,93 75.298,16 0,00 0,00 0,00 120.464,40
6547. STJEPAN KOVAČ ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1964 JAKOVLJE 8.534,72 1.633,16 6.725,93 103.541,95 0,00 0,00 0,00 120.435,76
6548. JOŠKO ERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1980 VRGORAC 0,00 0,00 -66,00 120.497,80 0,00 0,00 0,00 120.431,80
6549. HRVOJE DORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 1.326,44 119.104,25 0,00 0,00 0,00 120.430,69
6550. SUNČANA JELIČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1969 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 320,94 120.105,81 0,00 0,00 0,00 120.426,75
6551. MARIJA DUMIĆ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1962 DUNJKOVEC 0,00 0,00 7.247,59 113.157,68 0,00 0,00 0,00 120.405,27
6552. DRAGICA BIZJAK ISTARSKA,BARBAN 1959 GLAVANI 68.761,04 0,00 42.089,31 9.447,62 0,00 0,00 0,00 120.297,97
6553. MIRJANA KASUNIĆ DUJAM KARLOVAČKA,DUGA RESA 1982 DUGA RESA 8.024,92 0,00 -2,67 112.271,56 0,00 0,00 0,00 120.293,81
6554. DAMIR FERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 27.068,17 93.153,79 0,00 0,00 0,00 120.221,96
6555. IRENA HEINZ KOVAČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 VELIKA GORICA 16.986,62 0,00 114.966,18 -11.736,68 0,00 0,00 0,00 120.216,12
6556. ALEN JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1973 MILNA 0,00 0,00 6.977,36 47.899,76 0,00 65.328,65 0,00 120.205,77
6557. TEREZIJA PTIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 12.919,41 0,00 -3.474,31 110.730,49 0,00 0,00 0,00 120.175,59
6558. MARKO MALENICA PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1981 LOVRAN 0,00 0,00 700,91 119.460,77 0,00 0,00 0,00 120.161,68
6559. MLADEN GRGAR ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1965 BESTOVJE 0,00 0,00 10.455,50 109.699,42 0,00 0,00 0,00 120.154,92
6560. MIRKO MATAIJA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1961 SROKI 17.513,80 0,00 0,00 102.594,99 0,00 0,00 0,00 120.108,79
6561. SAŠA KUNJEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1982 BRDO CIRKVENSKO -4.625,59 0,00 4.746,99 119.800,76 156,47 0,00 0,00 120.078,63
6562. TINA SMUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 1.851,38 0,00 0,00 118.153,58 0,00 120.004,96
6563. IVAN ŠAPINA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK -11.599,20 0,00 324,29 -225,63 0,00 131.493,79 0,00 119.993,25
6564. TOMISLAV KUŠĆEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1979 NEREŽIŠĆA 41.857,74 -5.502,29 43.023,03 40.612,05 0,00 0,00 0,00 119.990,53
6565. EDO RAĐA ISTARSKA,PULA 1959 PULA 10.033,54 0,00 7.464,24 101.828,62 0,00 654,40 0,00 119.980,80
6566. ZORAN SAKAL SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 19.864,75 0,00 -266,04 87.234,99 0,00 13.142,98 0,00 119.976,68
6567. MARINA RUBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 45.894,91 0,00 6.809,19 67.262,77 0,00 0,00 0,00 119.966,87
6568. ANA BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB -2.528,14 0,00 311,65 122.148,10 0,00 0,00 0,00 119.931,61
6569. DAVOR ŠIMUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1954 SUPETAR 25.341,61 0,00 39.640,66 54.937,50 0,00 0,00 0,00 119.919,77
6570. MIRSAD KARIĆ ISTARSKA,POREČ 1956 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 -60,56 119.855,49 0,00 0,00 0,00 119.794,93
6571. ROMANO KOMEN PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1956 LIPA -9,22 0,00 118,77 119.639,12 0,00 0,00 0,00 119.748,67
6572. BOŽICA DEJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 3.168,17 116.551,46 0,00 0,00 0,00 119.719,63
6573. MARIJANA VUKASOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1971 BERAVCI -27.071,56 0,00 4.996,95 141.732,67 0,00 0,00 0,00 119.658,06
6574. MILAN ĆURIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 VELIKA GORICA 0,01 0,00 18.416,52 101.234,15 0,00 0,00 0,00 119.650,68
6575. ŽELJKA LJUBIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1976 TRNOVEC 12,11 0,00 25.483,90 84.178,47 0,00 9.915,19 0,00 119.589,67
6576. MARIJA TURK PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR 1982 GEROVO 9.439,63 0,00 14.119,06 96.011,62 0,00 0,00 0,00 119.570,31
6577. GORAN ŽIVKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 TENJA 26.735,85 0,00 17.242,32 75.488,93 0,00 0,00 0,00 119.467,10
6578. ŽELJKA VELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1967 PODGORA 0,00 0,00 3.871,68 115.542,93 0,00 0,00 0,00 119.414,61
6579. IVAN ŠEVO SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1985 SEGET DONJI -3.875,63 0,00 3.464,69 101.833,86 17.961,61 0,00 0,00 119.384,53
6580. FRANJO KANJIR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1942 DONJA VOĆA 0,00 0,00 0,00 119.362,25 0,00 0,00 0,00 119.362,25
6581. NIKOLINA HRUŠKO ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1989 BREZINE 0,00 0,00 5.587,63 113.750,54 0,00 0,00 0,00 119.338,17
6582. SAŠA VRBAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 2.383,21 0,00 -1.138,37 118.083,76 0,00 0,00 0,00 119.328,60
6583. ALEN DURMIŠI OSJEČKO-BARANJSKA,FERIČANCI 1970 FERIČANCI 0,00 0,00 0,00 119.323,72 0,00 0,00 0,00 119.323,72
6584. IVANA ŠKRLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 JEŽDOVEC -7.262,27 0,00 1.836,32 124.710,58 0,00 0,00 0,00 119.284,63
6585. ZEF NOKAJ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1959 SVETI IVAN ZELINA -0,76 0,00 -2.414,39 121.521,45 0,00 0,00 0,00 119.106,30
6586. DUBRAVKO JURAKIĆ VRHOVŠEK ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1974 DUGO SELO 0,00 0,00 1.180,57 117.920,34 0,00 0,00 0,00 119.100,91
6587. BRUNO ŠTURM VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1981 VARAŽDIN 15.728,84 0,00 1.342,50 102.007,59 0,00 0,00 0,00 119.078,93
6588. BRUNO HERMAN ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1968 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 119.052,97 0,00 0,00 0,00 119.052,97
6589. MARIJAN MESIC ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1960 GONJEVA 0,02 0,00 9.059,18 109.982,90 0,00 0,00 0,00 119.042,10
6590. JURAJ VIDULIĆ ZADARSKA,SALI 1968 ŽMAN 11.991,40 0,00 -748,83 107.731,78 0,00 0,00 0,00 118.974,35
6591. DENIS TIKEL ISTARSKA,KAROJBA 1974 RAKOTULE 0,00 0,00 0,00 118.958,92 0,00 0,00 0,00 118.958,92
6592. STANISLAV KOLARIĆ ISTARSKA,PULA 1952 PULA 0,00 0,00 119.887,15 -930,19 0,00 0,00 0,00 118.956,96
6593. DANIJEL PLANTAK VARAŽDINSKA,SRAČINEC 1981 SRAČINEC -2.915,31 0,00 -498,18 122.298,40 0,00 0,00 0,00 118.884,91
6594. DARIJO BANOCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 1.310,56 117.572,24 0,00 0,00 0,00 118.882,80
6595. ZRINKA ANĐELA VUČIĆEVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1976 BETINA 0,00 0,00 0,00 118.882,66 0,00 0,00 0,00 118.882,66
6596. VESELJKO MRČAVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1952 DUBRAVA 8.528,58 0,00 1.951,19 108.355,39 0,00 0,00 0,00 118.835,16
6597. MILAN TANJIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 VELIKA KOSNICA 0,00 0,00 4.537,58 114.272,11 0,00 0,00 0,00 118.809,69
6598. ZDENKA TUDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 119,81 118.605,98 0,00 0,00 0,00 118.725,79
6599. DRAGO BENJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 BRNAZE 0,00 0,00 7.364,93 110.635,76 0,00 710,53 0,00 118.711,22
6600. DARKO LOVRIĆ ZADARSKA,ZADAR 1983 ZADAR 0,00 0,00 134,01 118.561,31 0,00 0,00 0,00 118.695,32