FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6501. SANJIN ŠARČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1977 POBRI 149.242,12 0,00 -453,18 0,00 0,00 4.890,64 0,00 153.679,58
6502. BERISLAV CIMERMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 822,30 152.831,22 0,00 0,00 0,00 153.653,52
6503. ANTE GUGO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 22.554,82 131.068,25 0,00 0,00 0,00 153.623,07
6504. IVO ACCORSI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,01 0,00 122.919,63 30.689,09 0,00 0,00 0,00 153.608,73
6505. PETAR ČULINA ZADARSKA,NOVIGRAD 1946 PRIDRAGA 32.369,98 0,00 2.053,26 113.767,96 0,00 5.373,69 0,00 153.564,89
6506. KREŠIMIR TUBIKANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -374,63 -2.288,15 -892,29 157.033,62 0,00 0,00 0,00 153.478,55
6507. ZVONKO ILOVAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 390,42 0,00 0,00 153.083,64 0,00 0,00 0,00 153.474,06
6508. ŽELJKA BARTOLEC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1977 KRAVLJAK 0,00 0,00 2.918,71 150.502,76 0,00 0,00 0,00 153.421,47
6509. NEVEN LEMIĆ ZADARSKA,ZADAR 1963 ZADAR -3.767,33 0,00 26.556,03 129.169,40 0,00 1.459,63 0,00 153.417,73
6510. BENJAMIN BISAKU ISTARSKA,POREČ 1971 POREČ - PARENZO 6.371,65 0,00 432,22 146.575,03 0,00 0,00 0,00 153.378,90
6511. DANIJEL ŠANDORKA OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1985 KOPAČEVO -13.168,57 0,00 8.800,90 157.711,97 0,00 0,00 0,00 153.344,30
6512. DAMIR GRNJA OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI 1960 KNEŽEVI VINOGRADI -419,54 0,00 5.854,77 147.876,99 0,00 0,00 0,00 153.312,22
6513. TUNO ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 1.655,99 0,00 7.596,94 144.050,33 0,00 0,00 0,00 153.303,26
6514. MIROSLAV BLAŽEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1958 CERNIK 0,00 0,00 2.458,39 150.705,31 0,00 0,00 0,00 153.163,70
6515. CELESTIN SMIRČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1966 PREMUDA 0,00 0,00 3.045,03 150.118,53 0,00 0,00 0,00 153.163,56
6516. IVA MIKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 70.171,55 0,00 58.815,41 24.026,52 0,00 0,00 0,00 153.013,48
6517. BRANKO SEVER VARAŽDINSKA,IVANEC 1958 IVANEC -5.623,72 0,00 21.964,21 136.796,57 0,00 -192,09 0,00 152.944,97
6518. DRAŽENKO GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 87.111,53 0,00 30.087,46 35.710,54 0,00 0,00 0,00 152.909,53
6519. MARIJAN BRADVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1948 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 152.858,83 0,00 0,00 0,00 152.858,83
6520. DRAŽEN ŽERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1964 MAKARSKA 21.765,47 0,00 51.674,56 79.400,06 0,00 -17,55 0,00 152.822,54
6521. HRVOJE VRDOLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 53.924,10 0,00 76.122,41 22.771,02 0,00 0,00 0,00 152.817,53
6522. BRANKO KOVAČEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1960 VINKURAN 26.161,28 0,00 4.981,08 121.671,57 0,00 0,00 0,00 152.813,93
6523. SINIŠA PEROVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 MALA RAKOVICA 0,00 0,00 31.011,69 121.770,65 0,00 0,00 0,00 152.782,34
6524. JASNA KALOGJERA ISTARSKA,FAŽANA 1976 VALBANDON 0,00 0,00 -1.876,10 154.655,55 0,00 0,00 0,00 152.779,45
6525. DRAGO ČAKANIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1955 NOVAKI 38.196,37 0,00 14.318,24 100.006,56 0,00 0,00 0,00 152.521,17
6526. ANKA BAJOR PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1953 MALINSKA 0,00 0,00 1.031,90 151.424,15 0,00 0,00 0,00 152.456,05
6527. PETAR ROŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 28.196,87 0,00 898,27 123.354,98 0,00 0,00 0,00 152.450,12
6528. TOMISLAV BULJANOVIĆ ZADARSKA,PAG 1972 PAG 26.980,63 0,00 99.237,59 26.209,20 0,00 0,00 0,00 152.427,42
6529. IGOR GRUBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1980 KORIJA 36.440,06 0,00 1.513,95 114.459,05 0,00 0,00 0,00 152.413,06
6530. MIRKO HANZLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1951 NAŠICE 4.001,15 0,00 169,43 148.225,17 0,00 0,00 0,00 152.395,75
6531. LUKŠA TIKVICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1959 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 152.340,94 0,00 0,00 0,00 152.340,94
6532. BISERKA ŠVAJCER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -2.258,53 0,00 7.914,23 10.221,92 0,00 136.420,18 0,00 152.297,80
6533. KATA JUNAČKO BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 39.933,86 0,00 449,84 110.307,76 0,00 1.535,11 0,00 152.226,57
6534. TOMISLAV PARLAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1977 ZLATAR 0,00 0,00 16.484,96 134.406,92 0,00 1.291,56 0,00 152.183,44
6535. DUBRAVKA HMELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 8.865,40 143.248,70 0,00 0,00 0,00 152.114,10
6536. TOMISLAV REŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1980 CERNA 23.106,18 0,00 24.989,57 103.994,12 0,00 0,00 0,00 152.089,87
6537. KREŠIMIR ZIDARIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1976 VUKŠINEC RIJEČKI 83.143,08 0,00 1.305,05 67.506,59 0,00 0,00 0,00 151.954,72
6538. IVICA HRELJA VARAŽDINSKA,LUDBREG 1976 SELNIK 0,00 0,00 4.661,65 147.289,15 0,00 0,00 0,00 151.950,80
6539. MARKO ŠUĆA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1988 GLAVICE 72.040,80 0,00 -90,41 79.976,49 0,00 0,00 0,00 151.926,88
6540. ENVER ZENDELI ZADARSKA,PAG 1958 PAG 16.051,78 0,00 5.790,27 130.055,02 0,00 0,00 0,00 151.897,07
6541. IVICA VUKOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 0,00 0,00 119.355,02 8.041,60 0,00 24.480,61 0,00 151.877,23
6542. BOŽIDAR ČAVALA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 7.822,04 143.999,23 0,00 0,00 0,00 151.821,27
6543. DAMIR ŽIKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 39.627,34 0,00 26.882,18 85.234,31 0,00 0,00 0,00 151.743,83
6544. ANTE NIKOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 85.248,16 0,00 22.536,64 43.898,09 0,00 0,00 0,00 151.682,89
6545. EMRAN TOPLICA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1990 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 7.144,37 144.506,75 0,00 0,00 0,00 151.651,12
6546. FETIJE OSMANOVSKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 1.822,84 149.776,49 0,00 0,00 0,00 151.599,33
6547. ARBEN REDŽEPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 151.593,21 0,00 0,00 0,00 151.593,21
6548. IVICA BRAJNOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1956 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.585,11 0,00 151.585,11
6549. ZLATKO ŠUŠAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1961 LUKA 90.977,36 0,00 22.661,79 37.903,88 0,00 0,00 0,00 151.543,03
6550. ZVONIMIR MANASIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 -149,32 151.618,46 0,00 0,00 0,00 151.469,14
6551. SVJETLANA MARCIUŠ-PAP OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1977 DALJ -1.556,01 0,00 7.189,49 145.754,44 0,00 0,00 0,00 151.387,92
6552. DAMIR SANTI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1975 BAKIĆ 4.253,01 0,00 54.922,09 92.199,86 0,00 0,00 0,00 151.374,96
6553. HRVOJE KULUNDŽIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1966 JASTREBARSKO -662,72 0,00 29.846,23 122.172,50 0,00 0,00 0,00 151.356,01
6554. DUŠAN POPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1957 SINJ 0,00 0,00 0,00 151.327,90 0,00 0,00 0,00 151.327,90
6555. HASIB MUHIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1950 RAŽANAC 0,00 0,00 1.413,73 149.866,47 0,00 0,00 0,00 151.280,20
6556. IVAN STRIČAK VARAŽDINSKA,VISOKO 1952 VRH VISOČKI 0,00 0,00 46,93 151.193,00 0,00 0,00 0,00 151.239,93
6557. ZORAN MARKANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 151.182,71 0,00 0,00 0,00 151.182,71
6558. VALENTINA BRAJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1985 OSIJEK 0,00 0,00 -111,53 151.264,98 0,00 0,00 0,00 151.153,45
6559. JASMINA ZENKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1981 VRPOLJE 11.702,32 0,00 20.534,91 118.856,48 0,00 0,00 0,00 151.093,71
6560. IVANA SICILIANI SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1974 PROMAJNA 19.005,39 0,00 3.813,65 119.257,58 0,00 8.960,50 0,00 151.037,12
6561. DINO KONJEVIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1990 LIŽNJAN 0,00 0,00 2.392,09 148.528,80 0,00 0,00 0,00 150.920,89
6562. ROBERT PEŠO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 2.096,31 97.812,77 0,00 51.008,45 0,00 150.917,53
6563. ŽELJKO KROLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 -176,16 -323,40 0,00 151.389,86 0,00 150.890,30
6564. SAŠA DREVEN VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1990 TRNOVEC 59.339,02 0,00 51.270,40 40.249,67 0,00 0,00 0,00 150.859,09
6565. ARIJANO RUKAVINA ZADARSKA,POVLJANA 1974 POVLJANA 29.576,78 0,00 1.469,23 119.776,43 0,00 0,00 0,00 150.822,44
6566. JASMIN HLEMIĆ ISTARSKA,PULA 1980 PULA 0,00 0,00 0,00 150.778,38 0,00 0,00 0,00 150.778,38
6567. VERA JELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1957 BELIŠĆE -13.830,84 0,00 17.569,21 147.010,08 0,00 0,00 0,00 150.748,45
6568. IVO DAMJANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1965 STRIZIVOJNA 0,00 0,00 3.154,76 147.196,05 0,00 388,43 0,00 150.739,24
6569. GORAN MEVLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 1.436,85 149.275,76 0,00 0,00 0,00 150.712,61
6570. ZVONKO JAKELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1954 VRLIKA 1.274,83 0,00 -988,45 150.380,14 0,00 0,00 0,00 150.666,52
6571. ZDRAVKO ADAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 2.774,94 0,00 247,47 147.642,97 0,00 0,00 0,00 150.665,38
6572. ECIO ŽIVOLIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 11.792,41 0,00 4.504,04 134.340,34 0,00 0,00 0,00 150.636,79
6573. IVAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB -32.409,15 0,00 0,00 183.031,68 0,00 0,00 0,00 150.622,53
6574. MANUELA STRAH VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1986 LUNJKOVEC 0,00 0,00 20.968,17 129.593,26 0,00 0,00 0,00 150.561,43
6575. TOMISLAV MARINIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1972 OSIJEK 0,00 0,00 6.649,53 143.904,83 0,00 0,00 0,00 150.554,36
6576. MARINA BARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 16.347,92 0,00 -145,70 134.346,54 0,00 0,00 0,00 150.548,76
6577. DIJANA ČAGALJ PROKURICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1980 CAVTAT 0,00 0,00 2.277,41 148.265,28 0,00 0,00 0,00 150.542,69
6578. HARIS AHMETAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 27.704,63 0,00 1.647,96 121.177,34 0,00 0,00 0,00 150.529,93
6579. VESELJKO MRČAVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1952 DUBRAVA -19.693,79 0,00 683,06 169.486,47 0,00 0,00 0,00 150.475,74
6580. MUJO JAGANJAC PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1952 VIŠKOVO 0,00 0,00 778,43 149.662,68 0,00 20,37 0,00 150.461,48
6581. MARIO RIBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 2.736,98 147.656,68 0,00 0,00 0,00 150.393,66
6582. ZORAN MIHANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1984 ZEČEVO ROGOZNIČKO 0,00 0,00 9.434,68 140.931,55 0,00 0,00 0,00 150.366,23
6583. LOVORKA FRAĆIN ZADARSKA,POVLJANA 1970 POVLJANA 12.953,22 0,00 18.409,63 118.919,29 0,00 0,00 0,00 150.282,14
6584. LJUBOMIR JELUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 5.778,32 144.496,25 0,00 0,00 0,00 150.274,57
6585. HELENA GRČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 4.430,18 145.781,80 0,00 0,00 0,00 150.211,98
6586. SLAVKO UKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 3.641,32 146.532,43 0,00 0,00 0,00 150.173,75
6587. ANTE ANCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 1.410,21 148.751,68 0,00 0,00 0,00 150.161,89
6588. VANJA VUKASOVIĆ-LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 BRNAZE 0,00 0,00 4.394,28 145.737,77 0,00 0,00 0,00 150.132,05
6589. DINKO BELEG VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1974 SUHOPOLJE 19.038,92 0,00 13.634,73 117.426,64 0,00 0,00 0,00 150.100,29
6590. MARINA LESICA VUKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 3.711,14 146.381,89 0,00 0,00 0,00 150.093,03
6591. BRANKO RUŽIĆ ZADARSKA,PREKO 1954 UGLJAN 11.046,95 0,00 220,94 138.751,94 0,00 0,00 0,00 150.019,83
6592. BRANIMIR BELAMARIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1974 ŠIBENIK 30.021,52 0,00 0,00 119.992,96 0,00 0,00 0,00 150.014,48
6593. DEJAN BROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 2.800,83 147.199,25 0,00 0,00 0,00 150.000,08
6594. VLADIMIR VRANJEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1979 TRPINJA -2.139,13 0,00 865,46 151.203,67 0,00 0,00 0,00 149.930,00
6595. ANA MIRKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1943 PULA 0,00 0,00 0,00 149.916,58 0,00 0,00 0,00 149.916,58
6596. PAVAO VLAH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 100.230,34 0,00 25.733,41 23.916,30 0,00 0,00 0,00 149.880,05
6597. JOSIP LAŠTRE SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1985 SINJ 0,00 0,00 0,00 149.871,13 0,00 0,00 0,00 149.871,13
6598. DUBRAVKA HOLBIK-ŠIMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1958 ĐAKOVO 0,00 0,00 4.319,62 145.507,72 0,00 0,00 0,00 149.827,34
6599. EDVARD ERCEGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1967 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 1.545,54 148.178,44 0,00 0,00 0,00 149.723,98
6600. MAJA RUŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 149.672,93 0,00 0,00 0,00 0,00 149.672,93