FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6501. KRISTIJAN KURELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1971 PALIT 0,00 0,00 1.543,92 125.952,52 0,00 0,00 0,00 127.496,44
6502. LYDIA ĆUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 25.232,39 0,00 8.173,20 94.084,74 0,00 0,00 0,00 127.490,33
6503. ŽELJKO GAĆA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 -167,26 127.640,53 0,00 0,00 0,00 127.473,27
6504. WOON CHUNG SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1989 SPLIT 0,00 0,00 115.970,57 11.434,95 0,00 0,00 0,00 127.405,52
6505. ANĐELKA DEBELIĆ-ODORČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1962 BANJOL 0,00 0,00 61.913,16 65.427,83 0,00 0,00 0,00 127.340,99
6506. TIHOMIR BORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 139.157,05 -11.875,57 0,00 0,00 0,00 127.281,48
6507. DAMIR ŽIKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 6.838,43 0,00 28.633,88 91.771,29 0,00 0,00 0,00 127.243,60
6508. SILVIJA ALŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1977 DARDA 41.819,11 0,00 5.739,19 79.628,52 0,00 0,00 0,00 127.186,82
6509. MIROSLAV FABEK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1960 ZAPREŠIĆ 9.359,97 0,00 52.983,87 64.776,13 0,00 0,00 0,00 127.119,97
6510. DANIEL ELI JADRESKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.090,00 0,00 127.090,00
6511. STANKA PAŠA ZADARSKA,ZADAR 1954 ZADAR 116.515,10 0,00 6.840,23 3.689,55 0,00 0,00 0,00 127.044,88
6512. MARIN ANĐELOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1966 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 126.501,07 455,76 0,00 0,00 126.956,83
6513. IVICA PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1959 OMIŠ 0,00 0,00 683,02 126.250,97 0,00 0,00 0,00 126.933,99
6514. DAVORKA IVANČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1984 OTOČAC 3.306,03 0,00 59.528,39 64.073,21 0,00 0,00 0,00 126.907,63
6515. KREŠIMIR ŠURMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 16.468,65 0,00 11.675,36 98.719,04 0,00 0,00 0,00 126.863,05
6516. TATJANA MARIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1967 SAMOBOR 29.652,04 0,00 8.269,75 88.939,29 0,00 0,00 0,00 126.861,08
6517. MIROSLAV MATIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1983 SLAVONSKI BROD 2.466,66 0,00 64.665,03 59.707,42 0,00 0,00 0,00 126.839,11
6518. ZDENKO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 15.055,57 0,00 748,80 59.963,01 0,00 51.052,69 0,00 126.820,07
6519. SINIŠA PAVLINOVAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1965 KAPELICA 31.836,46 0,00 26.072,14 -15,36 0,00 68.922,23 0,00 126.815,47
6520. MARIJANA PETRIĆ-GLAVAŠ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 125.482,74 0,00 1.276,29 0,00 126.759,03
6521. MANOLITO MATETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1974 JADRANOVO 0,00 0,00 12.721,90 114.026,76 0,00 0,00 0,00 126.748,66
6522. BRANKO ERCEGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1965 JESENICE 46.775,95 0,00 3.213,43 76.751,66 0,00 0,00 0,00 126.741,04
6523. ROBERT IVKIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 126.664,10 0,00 0,00 0,00 126.664,10
6524. EVALD ROBIČ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1967 KOSTRENA 24.066,92 0,00 1.687,91 100.900,71 0,00 0,00 0,00 126.655,54
6525. NIKOLINA CORSETTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 4.516,54 122.087,43 0,00 0,00 0,00 126.603,97
6526. ŽARKO MIKETEK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 0,00 0,00 590,27 125.938,11 0,00 0,00 0,00 126.528,38
6527. SILVIJA GRILEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 126.500,30 0,00 0,00 0,00 0,00 126.500,30
6528. GJEKE PREKPALJAJ ZADARSKA,KUKLJICA 1969 KUKLJICA 93,11 0,00 17.301,24 109.097,85 0,00 0,00 0,00 126.492,20
6529. ANTE ĆOSIĆ BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE 1992 TOMICA 0,00 0,00 5.180,20 121.293,84 0,00 0,00 0,00 126.474,04
6530. JURAJ KUČKOVEČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 24.518,62 0,00 0,00 101.941,80 0,00 126.460,42
6531. IGOR ŠIŠKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1990 GUNDINCI 39.096,67 0,00 22.062,48 65.297,19 0,00 0,00 0,00 126.456,34
6532. IVICA MIŠKULIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 0,00 0,00 1.101,01 125.349,24 0,00 0,00 0,00 126.450,25
6533. MARIN RAŠIĆ ZADARSKA,PAŠMAN 1973 ŽDRELAC 0,00 0,00 5.037,47 121.378,80 0,00 0,00 0,00 126.416,27
6534. MARIJA VIDUKA ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 0,00 0,00 507,55 125.896,87 0,00 0,00 0,00 126.404,42
6535. TOMISLAV ČONDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 11.859,84 0,00 4.606,23 109.898,59 0,00 0,00 0,00 126.364,66
6536. JOZO KNEŽEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 22.153,14 0,00 3.833,13 100.360,62 0,00 0,00 0,00 126.346,89
6537. MARKO AUŽINA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1963 ŠIBENIK 0,00 0,00 67.737,65 -53,20 0,00 58.651,41 0,00 126.335,86
6538. DORIS MEĐEDOVIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1986 FRATA 0,00 0,00 5.017,18 0,00 0,00 121.291,79 0,00 126.308,97
6539. ĐURĐICA KIŠ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1972 KEŠINCI 10.784,56 0,00 538,86 114.979,11 0,00 0,00 0,00 126.302,53
6540. RAMUŠ DEMIRI VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1955 NOVI MAROF 0,00 0,00 -332,64 126.627,64 0,00 0,00 0,00 126.295,00
6541. ISMAILJ VURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 2.412,61 123.860,25 0,00 0,00 0,00 126.272,86
6542. DEAN VIŽINTIN ISTARSKA,BUJE 1976 BUJE 0,00 0,00 750,28 125.503,19 0,00 0,00 0,00 126.253,47
6543. VESNA KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -4,72 0,00 8.094,38 75.908,55 0,00 42.224,69 0,00 126.222,90
6544. ĐONI KOLJNREKAJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1977 PETRINJA 15.465,87 0,00 14.108,48 96.642,91 0,00 0,00 0,00 126.217,26
6545. MAJA OĆIĆEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 63.615,72 0,00 4.584,11 57.989,00 0,00 0,00 0,00 126.188,83
6546. ZORAN JAKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 3.251,18 121.525,80 0,00 1.390,37 0,00 126.167,35
6547. DAVOR JURKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 126.050,31 0,00 0,00 0,00 126.050,31
6548. ŠIME MILETIĆ ZADARSKA,ZADAR 1983 ZADAR 47.871,83 0,00 3.650,09 74.505,95 0,00 0,00 0,00 126.027,87
6549. ŽELJKA LJUBIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1976 TRNOVEC 11,96 0,00 33.021,72 83.194,48 0,00 9.762,77 0,00 125.990,93
6550. VESNA BAN ZAGREBAČKA,KRIŽ 1957 KRIŽ 10.724,11 0,00 68.023,16 47.240,49 0,00 0,00 0,00 125.987,76
6551. ŠIME RAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 88.167,07 0,00 1.100,99 36.685,66 0,00 0,00 0,00 125.953,72
6552. ADILE MAMUTI AMETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 26.377,88 99.467,40 0,00 0,00 0,00 125.845,28
6553. TAJ CHARLES SANGARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 125.700,93 0,00 0,00 0,00 125.700,93
6554. DAVOR LISIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.092,80 0,00 20.761,81 93.805,81 0,00 0,00 0,00 125.660,42
6555. VLATKA REGOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -24.481,13 0,00 0,00 150.138,18 0,00 0,00 0,00 125.657,05
6556. IVAN ŠUŠAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 31.206,28 0,00 2.040,87 92.396,83 0,00 0,00 0,00 125.643,98
6557. JADRANKA-MARIJA ČOBRNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1946 TUČEPI -124,41 0,00 -1.154,74 0,00 0,00 126.907,89 0,00 125.628,74
6558. VERONIKA HENDAK ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1960 KLINČA SELA 37.239,49 0,00 2.423,74 85.928,56 0,00 0,00 0,00 125.591,79
6559. MLADEN HARAMINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 49.470,04 0,00 -6.297,90 82.396,60 0,00 0,00 0,00 125.568,74
6560. DRAGAN STARČIĆ ISTARSKA,POREČ 1961 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 41.983,85 83.486,95 0,00 0,00 0,00 125.470,80
6561. DUBRAVKO ŽBULJ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1973 ČAKOVEC 0,00 0,00 2.102,93 123.333,61 0,00 0,00 0,00 125.436,54
6562. DORIS OBRATOV KLIČKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 0,00 0,00 0,00 125.398,87 0,00 0,00 0,00 125.398,87
6563. JOSIP VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1973 SOLJANI -1.752,96 0,00 633,56 126.512,66 0,00 0,00 0,00 125.393,26
6564. MARKO BARIŠIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1970 IVANIĆ-GRAD 475,09 0,00 631,86 124.268,91 0,00 0,00 0,00 125.375,86
6565. MIRKO TIRKAJLA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1978 PETROVCI 0,00 0,00 58.657,45 66.664,42 0,00 0,00 0,00 125.321,87
6566. IVAN MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 125.267,77 0,00 0,00 0,00 125.267,77
6567. MIRKO VRANJEŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1961 VRBICA -864,63 0,00 282,57 125.839,61 0,00 0,00 0,00 125.257,55
6568. ABAZ GALLOPENI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1961 DOBREĆ -3.864,21 0,00 -9.440,78 138.533,05 0,00 0,00 0,00 125.228,06
6569. JASMINKA STOLARIK ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1952 PROZORJE 87,43 0,00 39.605,73 85.523,16 0,00 0,00 0,00 125.216,32
6570. ANTUN KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1967 JELISAVAC 43,65 0,00 325,63 124.808,70 0,00 0,00 0,00 125.177,98
6571. ZDENKO LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC 1966 SLAVONSKI ŠAMAC 21.476,70 0,00 2.215,51 101.417,76 0,00 0,00 0,00 125.109,97
6572. TOMISLAV STRIČAK ZAGREBAČKA,BISTRA 1978 NOVAKI BISTRANSKI 50.277,31 2.304,44 163,98 72.202,58 0,00 0,00 0,00 124.948,31
6573. DAMIR IDŽAKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1962 SRIMA 0,00 0,00 1.370,42 123.568,88 0,00 0,00 0,00 124.939,30
6574. TIHOMIR RAVLIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1971 DUGO SELO 0,00 0,00 124.931,03 0,00 0,00 0,00 0,00 124.931,03
6575. ANITA KADIJA ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 12.182,35 0,00 8.544,89 104.198,10 0,00 0,00 0,00 124.925,34
6576. KSENIJA BOSNIĆ BLAGAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -1.062,00 0,00 0,00 125.937,57 0,00 124.875,57
6577. VJEKOSLAV RUDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 124.869,32 0,00 0,00 0,00 124.869,32
6578. BRANKA MANDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1973 KARLOVAC 991,38 0,00 144.580,32 -20.709,80 0,00 0,00 0,00 124.861,90
6579. MIRKO NAVOJEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1950 MALO TROJSTVO 0,00 0,00 84,02 124.774,48 0,00 0,00 0,00 124.858,50
6580. DEJAN BIRČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1978 ZADAR 19.988,00 0,00 -4.658,21 109.514,56 0,00 0,00 0,00 124.844,35
6581. IVANA NEMET ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1978 VELIKA GORICA 15.256,39 0,00 23.867,72 46.838,60 0,00 38.871,51 0,00 124.834,22
6582. KRISTINA SUKSER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 5.955,91 0,00 0,00 118.877,78 0,00 124.833,69
6583. SINIŠA RUNJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1971 PAULOVAC 0,00 0,00 0,00 124.815,42 0,00 0,00 0,00 124.815,42
6584. LIDIJA KRČELIĆ ZAGREBAČKA,PUŠČA 1989 DONJA PUŠĆA 46.091,88 0,00 2.254,87 76.424,13 0,00 0,00 0,00 124.770,88
6585. MLADEN TURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -4,63 124.738,84 0,00 0,00 0,00 124.734,21
6586. JASMINKA AVDIĆ ISTARSKA,POREČ 1980 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 -755,83 0,00 0,00 125.489,48 0,00 124.733,65
6587. DANIJEL KADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI 1990 TOMAŠANCI -105.426,97 0,00 4.918,21 214.809,84 0,00 10.319,58 0,00 124.620,66
6588. SNJEŽANA MIKETEK TUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 306,36 124.308,17 0,00 0,00 0,00 124.614,53
6589. GORAN CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 88.844,80 35.711,08 0,00 0,00 0,00 124.555,88
6590. DRAŽEN KROPEK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1969 ČAKOVEC 2.498,48 0,00 297,11 121.681,29 0,00 0,00 0,00 124.476,88
6591. ZORAN DROPULIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1980 STAŠEVICA 0,00 0,00 0,47 124.461,38 0,00 0,00 0,00 124.461,85
6592. NADA ŠUMAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1964 KUTINA 3.307,44 0,00 2.851,71 118.290,31 0,00 0,00 0,00 124.449,46
6593. DALEN BAN ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1973 LABINCI 18.986,03 0,00 77.589,11 28.087,76 0,00 -220,68 0,00 124.442,22
6594. LJILJANA ŠUNJERGA ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1968 ČISTA VELIKA -410,54 0,00 9.097,17 115.681,63 0,00 0,00 0,00 124.368,26
6595. LJILJANA TENŽERA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 335,54 0,00 3.900,45 120.109,86 0,00 0,00 0,00 124.345,85
6596. KRISTINA JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 1.337,90 122.952,17 0,00 0,00 0,00 124.290,07
6597. MAROJE MEDI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1963 DUBROVNIK 0,00 0,00 553,80 123.724,78 0,00 0,00 0,00 124.278,58
6598. VJEKOSLAV ŽULJ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1979 ĐAKOVO 23.319,77 0,00 0,00 100.944,06 0,00 0,00 0,00 124.263,83
6599. VLADE VUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 86.457,77 0,00 5.021,74 32.783,91 0,00 0,00 0,00 124.263,42
6600. BEPINA LUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1956 SUTIVAN -2.319,05 0,00 57.509,15 68.951,11 0,00 0,00 0,00 124.141,21