FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4201. ANTONIO NAĐ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1976 KONDRIĆ 48.222,17 0,00 0,00 210.099,84 0,00 0,00 0,00 258.322,01
4202. JOSIP ŽURA SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1961 KLIS 1.546,71 0,00 -3,26 256.772,49 0,00 0,00 0,00 258.315,94
4203. IVAN ŠAPINA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1982 PETROVINA TUROPOLJSKA 0,00 0,00 7.597,28 250.698,53 0,00 0,00 0,00 258.295,81
4204. MARIJAN BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 BREZOVICA 2.696,08 0,00 2.735,81 252.804,76 0,00 0,00 0,00 258.236,65
4205. IGOR LEGAC ISTARSKA,BUJE 1973 KAŠTEL 0,00 0,00 1.746,47 256.482,27 0,00 0,00 0,00 258.228,74
4206. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 29.926,77 0,00 8.943,10 219.341,99 0,00 0,00 0,00 258.211,86
4207. MARIO ŠPILJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 52.318,20 0,00 35.451,38 170.402,78 0,00 0,00 0,00 258.172,36
4208. VELJKO ORLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA -987,48 0,00 0,00 259.056,71 0,00 0,00 0,00 258.069,23
4209. AVDI ZULFAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 258.066,84 0,00 0,00 0,00 258.066,84
4210. MARIN VUKUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1966 KOSTRENA 22.813,31 0,00 2.784,83 232.413,33 0,00 0,00 0,00 258.011,47
4211. KOSTANTIN DEŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1950 JELSA 0,00 0,00 8.698,03 248.036,44 0,00 1.198,10 0,00 257.932,57
4212. JOSIP GOTIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1956 BREGANA 0,00 0,00 0,00 257.916,41 0,00 0,00 0,00 257.916,41
4213. STJEPAN HOJSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 4.931,28 0,00 2.558,93 250.389,63 0,00 0,00 0,00 257.879,84
4214. MLADEN HERLJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 KUKULJANI 694,29 0,00 -2.050,71 259.228,66 0,00 0,00 0,00 257.872,24
4215. IVAN BILIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1965 DRNIŠ 10.370,05 0,00 0,00 247.469,57 0,00 0,00 0,00 257.839,62
4216. IVICA DEAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1972 PAVLOVEC ZABOČKI 7.717,69 0,00 1.253,22 248.729,85 0,00 0,00 0,00 257.700,76
4217. DRAŽEN BAGARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1977 VOĐINCI 0,00 0,00 0,00 235.811,01 0,00 21.842,55 0,00 257.653,56
4218. MARKO DAJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 257.524,76 0,00 0,00 0,00 257.524,76
4219. SANDRA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 DUGI RAT 0,00 0,00 -669,39 258.144,65 0,00 0,00 0,00 257.475,26
4220. DIANA DRAŽIĆ LALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 100.743,96 156.713,74 0,00 0,00 0,00 257.457,70
4221. AGAN ĆEHIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 ŠVICA 0,00 0,00 31.534,85 225.898,37 0,00 0,00 0,00 257.433,22
4222. MIROSLAV TKALČIĆ MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1955 ŽELEZNA GORA 24.331,86 0,00 71,64 233.019,81 0,00 0,00 0,00 257.423,31
4223. ŠTEFKO OSVALD PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1957 JADRANOVO 23.491,85 0,00 -5.629,67 239.471,84 0,00 0,00 0,00 257.334,02
4224. ALEN MAROVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1988 VARAŽDIN 10.453,67 0,00 5.415,39 241.400,61 0,00 0,00 0,00 257.269,67
4225. DAMIR PRIŽMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1963 VELA LUKA 0,00 0,00 931,36 256.188,89 0,00 0,00 0,00 257.120,25
4226. MURAT SALIJI ISTARSKA,MEDULIN 1967 VINTIJAN 0,00 0,00 0,00 256.962,73 0,00 0,00 0,00 256.962,73
4227. JULKA STAKLAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ODRA -7,92 0,00 5.552,83 251.163,07 0,00 0,00 0,00 256.707,98
4228. DAMIR ZANNONI STELLA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 256.696,68 0,00 0,00 0,00 256.696,68
4229. VLADO PERKO MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC 1956 PRIBISLAVEC 26.965,84 0,00 7.495,22 222.197,30 0,00 0,00 0,00 256.658,36
4230. MARIJO BOŽIKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1973 PODSTRANA 0,00 0,00 37.067,34 0,00 0,00 219.589,63 0,00 256.656,97
4231. DRAGICA JURAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 7.419,40 0,00 8.563,57 240.605,47 0,00 0,00 0,00 256.588,44
4232. MARKO VUKADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1956 ARŽANO 0,00 0,00 2.463,72 253.952,37 0,00 0,00 0,00 256.416,09
4233. DARKO BUDIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 0,00 0,00 2.438,92 253.933,16 0,00 0,00 0,00 256.372,08
4234. DENIS TARIBA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 1.420,64 254.831,45 0,00 0,00 0,00 256.252,09
4235. NENAD PAPIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 PREPUŠTOVEC 0,00 0,00 10.654,78 245.590,46 0,00 0,00 0,00 256.245,24
4236. RATKO HAJDINOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 STRMEC BUKEVSKI 0,00 0,00 1.272,31 251.979,36 0,00 2.928,94 0,00 256.180,61
4237. SANDRA LICUL ISTARSKA,BARBAN 1980 ŽELISKI 26.456,73 0,00 -671,75 230.318,32 0,00 0,00 0,00 256.103,30
4238. IGOR ŠIRANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -703,32 256.608,58 0,00 0,00 0,00 255.905,26
4239. IVAN PETRINEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 MARIJA BISTRICA 51.943,01 0,00 164.480,06 39.405,73 0,00 0,00 0,00 255.828,80
4240. MARINA ESKERIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 ĐAKOVO 0,00 0,00 2.609,43 253.164,13 0,00 0,00 0,00 255.773,56
4241. IVAN REŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1959 MAOVICE 48.465,75 0,00 22.798,43 184.495,37 0,00 0,00 0,00 255.759,55
4242. IVAN KIRINČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1981 SVETI VID-MIHOLJICE -7.689,91 0,00 13.385,91 227.378,28 0,00 22.447,62 0,00 255.521,90
4243. ŽELJKO GMIŽIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 POLJANA ČIČKA 0,00 0,00 -1.639,78 257.035,75 0,00 0,00 0,00 255.395,97
4244. IVAN ERMAKORA SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1957 POPOVAČA 0,00 0,00 1.086,50 254.160,35 0,00 0,00 0,00 255.246,85
4245. DEDO BAŠANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1959 GOSPIĆ 0,00 0,00 29.406,81 225.828,59 0,00 0,00 0,00 255.235,40
4246. VALTER MARČELIĆ ISTARSKA,PULA 1982 PULA 22.176,98 0,00 30.010,08 203.035,67 0,00 0,00 0,00 255.222,73
4247. KRISTIJAN MUTARELLO SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1975 SUPETAR -1,60 0,00 -45,41 255.241,96 0,00 0,00 0,00 255.194,95
4248. BRUNO RAJIĆ ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 3.372,98 0,00 10.165,32 241.609,95 0,00 0,00 0,00 255.148,25
4249. MIRANDA NENADICH PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1972 KRALJEVICA -3.816,29 0,00 -981,05 259.914,90 0,00 0,00 0,00 255.117,56
4250. STJEPAN POSEDI MEĐIMURSKA,PODTUREN 1948 PODTUREN 19.800,06 0,00 10.137,77 225.163,46 0,00 0,00 0,00 255.101,29
4251. VJEKOSLAV VALENTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 19.320,72 0,00 1.824,66 188.748,21 0,00 45.083,34 0,00 254.976,93
4252. JOSIP FIŠLI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1948 VELIKA GORICA 0,00 0,00 1.849,09 253.062,06 0,00 0,00 0,00 254.911,15
4253. DRAŽEN JURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1972 STRIZIVOJNA 2.600,00 0,00 29.462,14 222.821,80 0,00 0,00 0,00 254.883,94
4254. ANTO GAVRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 251.065,93 0,00 3.749,80 -23,76 0,00 0,00 0,00 254.791,97
4255. JURO BELJAN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1952 ĐAKOVO 7.084,80 0,00 1.495,86 245.998,29 0,00 0,00 0,00 254.578,95
4256. ŠERIF FAZLJIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 7.509,31 0,00 57.498,61 189.563,11 0,00 -40,65 0,00 254.530,38
4257. SEAD MEMIŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 254.478,84 0,00 0,00 0,00 254.478,84
4258. DRAŽEN KRALJ MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1971 HLAPIČINA -1.515,33 0,00 0,00 255.970,56 0,00 0,00 0,00 254.455,23
4259. STIPE BANOVAC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 GREBAŠTICA 96.600,00 0,00 40.407,03 96.339,52 0,00 20.947,69 0,00 254.294,24
4260. DUNJA BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 13.487,27 0,00 83.255,41 157.501,75 0,00 0,00 0,00 254.244,43
4261. MARTIN VITEZ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1978 GORNJI KNEGINEC 4.809,18 0,00 6.199,93 243.215,66 0,00 0,00 0,00 254.224,77
4262. LUKA BAREŠIĆ ZADARSKA,PAŠMAN 1983 PAŠMAN 0,00 0,00 0,00 254.123,75 0,00 0,00 0,00 254.123,75
4263. MIŠEL RUSEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1975 NOVIGRAD PODRAVSKI 87.011,77 0,00 27.996,01 139.064,08 0,00 0,00 0,00 254.071,86
4264. ANTON PREKPALAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1965 VRGORAC 45.498,79 0,00 107.826,72 100.721,19 0,00 0,00 0,00 254.046,70
4265. EVICA BARAĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 3.874,32 250.141,60 0,00 0,00 0,00 254.015,92
4266. ZORAN VUJNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1960 PLANO 34.180,47 0,00 -932,05 220.733,68 0,00 -35,22 0,00 253.946,88
4267. MLADEN ŠULJIĆ ZADARSKA,KOLAN 1953 MANDRE -556,63 -685,86 -1.147,50 256.028,89 0,00 0,00 0,00 253.638,90
4268. IVICA LJUBIČIĆ ZADARSKA,VIR 1975 VIR 19.062,99 0,00 522,41 233.933,01 0,00 0,00 0,00 253.518,41
4269. GORAN KOSIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1979 STRUŽEC 102.512,91 0,00 0,00 152.465,49 0,00 -1.550,00 0,00 253.428,40
4270. RAJKA JANJANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 5.808,52 247.568,42 0,00 0,00 0,00 253.376,94
4271. DARIO RENDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 2.017,75 0,00 0,00 251.357,45 0,00 0,00 0,00 253.375,20
4272. MILAN KRTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1961 STARI MIKANOVCI 52.112,90 0,00 0,00 201.068,14 0,00 0,00 0,00 253.181,04
4273. PERO ŠKARE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1962 ČIBAČA -1.091,64 0,00 -1.058,59 255.264,09 0,00 0,00 0,00 253.113,86
4274. JADRANKA LEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 51.471,90 201.523,38 0,00 0,00 0,00 252.995,28
4275. DARKO PRELEC ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1966 ZDENCI BRDOVEČKI 0,00 0,00 42.107,06 210.870,89 0,00 0,00 0,00 252.977,95
4276. NENAD SAMARŽIJA ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1984 ŠIBENIK 0,00 0,00 7.687,86 245.282,05 0,00 0,00 0,00 252.969,91
4277. LEONARD GJERGJAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 28.743,70 224.135,48 0,00 0,00 0,00 252.879,18
4278. ZDENKO BRLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 PAVLOVEC ZABOČKI 24.245,46 0,00 24.329,19 204.214,57 0,00 0,00 0,00 252.789,22
4279. RAMIZ HALIMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1971 GOSPIĆ 3.631,99 0,00 29.234,07 219.915,39 0,00 0,00 0,00 252.781,45
4280. ANKA RUBELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 60.521,02 0,00 -8.993,07 199.550,17 0,00 1.600,34 0,00 252.678,46
4281. DAVOR MUTAVDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 7.593,60 245.018,70 0,00 0,00 0,00 252.612,30
4282. VESNA DOMINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 14.891,40 237.633,80 0,00 0,00 0,00 252.525,20
4283. KSENIJA GAŠPARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 8.279,66 244.202,80 0,00 0,00 0,00 252.482,46
4284. ANTO MAMIĆ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 52.695,71 0,00 281,50 199.485,55 0,00 0,00 0,00 252.462,76
4285. DAMIR GUŠTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -55,08 251.970,65 0,00 0,00 0,00 251.915,57
4286. TONI GAŠPARAC PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1979 GORNJI LOŽAC 0,00 0,00 0,00 251.882,37 0,00 0,00 0,00 251.882,37
4287. MIRJANA VIDAKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1968 VELIKA GORICA 18.408,18 0,00 0,02 233.421,72 0,00 0,00 0,00 251.829,92
4288. MARIO KLANAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 1.379,75 240.208,41 0,00 10.185,65 0,00 251.773,81
4289. ROBERT KOMADINA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 155.904,90 -1.185,48 0,00 96.863,58 0,00 0,00 0,00 251.583,00
4290. RENATA PAVLINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 6.568,28 245.003,85 0,00 0,00 0,00 251.572,13
4291. MILJENKO ČUBELIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1955 ROVINJ 44,00 0,00 2.832,54 238.877,38 0,00 9.736,07 0,00 251.489,99
4292. SNJEŽANA PETROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 27.314,54 0,00 5.119,49 218.754,20 0,00 0,00 0,00 251.188,23
4293. TOMICA GABRIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ 1960 RUŽIĆ -1.367,67 0,00 0,00 252.550,66 0,00 0,00 0,00 251.182,99
4294. ČEDOMIL LETICA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1956 PODGORA 27.597,81 0,00 6.033,76 217.260,89 0,00 0,00 0,00 250.892,46
4295. BONO PEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 48.754,41 0,00 18.366,38 183.725,45 0,00 0,00 0,00 250.846,24
4296. ZDENKO FILIPAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1984 VRTNJAKOVEC 15.358,32 0,00 9.468,56 225.959,31 0,00 0,00 0,00 250.786,19
4297. MARICA MATOHANAC ISTARSKA,PULA 1949 PULA 22,34 0,00 -37.616,26 288.297,25 0,00 0,00 0,00 250.703,33
4298. MILAN ČIPČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 4.183,01 0,00 4.402,54 242.042,20 0,00 0,00 0,00 250.627,75
4299. KRISTINA ALAR ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1980 DUGO SELO -12.245,97 0,00 29.728,61 233.088,43 0,00 0,00 0,00 250.571,07
4300. KRISTIJAN KELAM SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1972 HVAR 0,00 0,00 -1.173,01 251.599,99 0,00 0,00 0,00 250.426,98