FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4201. ALEKSANDAR RAĐENOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1978 SISAK 842,01 0,00 119.927,02 145.669,12 0,00 8.624,85 0,00 275.063,00
4202. TOMO SVAGUŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1974 MRAVINCE 57.563,32 0,00 23.295,25 194.135,72 0,00 0,00 0,00 274.994,29
4203. SLOBODAN KONCER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA 0,00 0,00 2.818,55 272.108,64 0,00 0,00 0,00 274.927,19
4204. BEPICA ALAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1954 DRAŠNICE 0,02 0,00 18.215,82 250.670,31 0,00 5.938,30 0,00 274.824,45
4205. MIJO LACIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1932 BRCKOVLJANI 0,00 0,00 274.774,65 0,00 0,00 0,00 0,00 274.774,65
4206. NEVEN LORDAN ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1965 TISNO 0,00 0,00 -122,59 274.858,58 0,00 0,00 0,00 274.735,99
4207. NATAŠA BROZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 274.703,27 0,00 0,00 0,00 274.703,27
4208. MIFTAR GOLLOPENI PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1971 BUZDOHANJ 29.009,90 0,00 4.037,52 241.619,86 0,00 0,00 0,00 274.667,28
4209. STIPE HRGOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 LIPOVAČA 38.031,22 0,00 7.593,15 229.039,97 0,00 0,00 0,00 274.664,34
4210. MIROSLAV HUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 12.321,10 0,00 -3.240,94 265.407,45 0,00 0,00 0,00 274.487,61
4211. BOJANA PAUN VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1984 TRNOVEC 0,00 0,00 16.847,35 257.582,70 0,00 0,00 0,00 274.430,05
4212. MARIJAN RAVLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 TENJA -100.001,68 0,00 39.869,82 129.699,28 0,00 204.850,90 0,00 274.418,32
4213. ZORKA VELJANOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 274.232,87 0,00 0,00 0,00 274.232,87
4214. ZDRAVKO KLASNETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 21.961,23 0,00 3.194,69 249.046,27 0,00 0,00 0,00 274.202,19
4215. ALEN JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 53.252,86 0,00 44.080,24 176.789,95 0,00 0,00 0,00 274.123,05
4216. PREDRAG HALILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 16.428,40 173.549,13 0,00 84.132,13 0,00 274.109,66
4217. PERICA ZUBAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 13.173,43 260.606,30 0,00 0,00 0,00 273.779,73
4218. IVA MIJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 12.131,15 261.599,59 0,00 0,00 0,00 273.730,74
4219. STANOJE BIJELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 273.652,91 0,00 0,00 0,00 273.652,91
4220. EMIL STOLIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1947 PODLUG 0,00 0,00 42.030,95 228.056,90 0,00 3.561,65 0,00 273.649,50
4221. MARIJA JURIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1971 VUČILČEVO 0,00 0,00 1.001,43 272.586,34 0,00 0,00 0,00 273.587,77
4222. TATJANA GOLUBOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 SROKI 42.853,22 30.025,01 28.119,78 172.552,04 0,00 0,00 0,00 273.550,05
4223. BORIS BERAKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1968 NOVAKI 25.959,79 0,00 2.139,31 245.438,24 0,00 0,00 0,00 273.537,34
4224. ELI BULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 502,19 273.019,53 0,00 0,00 0,00 273.521,72
4225. XHAFER KODRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 268.358,34 0,00 5.089,79 0,00 273.448,13
4226. TIHOMIR MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 609,63 272.785,86 0,00 0,00 0,00 273.395,49
4227. TOMISLAV POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -28.446,39 211.425,02 -79,80 90.430,65 0,00 0,00 0,00 273.329,48
4228. ŽELJKO GOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1966 SOLJANI -2.460,59 0,00 24.863,70 250.879,75 0,00 0,00 0,00 273.282,86
4229. MILE ŠOŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 636,11 272.625,26 0,00 0,00 0,00 273.261,37
4230. DANIELAGRAZIA KUZMIN-ŠTIMAC PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1958 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 273.205,63 0,00 0,00 0,00 273.205,63
4231. ASIM RAKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 17.115,27 0,00 10.215,72 245.853,88 0,00 0,00 0,00 273.184,87
4232. STJEPAN GUDELJ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1960 KNIN 1.365,64 0,00 79.712,14 192.075,08 0,00 0,00 0,00 273.152,86
4233. DANIJEL FRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -2.103,77 275.212,92 0,00 0,00 0,00 273.109,15
4234. MARIO TOMIŠA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1973 VELIKA GORICA 21.315,69 0,00 6.315,29 245.212,10 0,00 0,00 0,00 272.843,08
4235. SNJEŽANA ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 GOLI BREG 0,00 0,00 115.743,51 156.980,03 0,00 0,00 0,00 272.723,54
4236. ŽELJKO BUNIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1960 KOPRIVNIČKI BREGI 31.805,21 0,00 4.771,48 236.091,55 0,00 0,00 0,00 272.668,24
4237. IVICA ŽMIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 3.899,76 268.755,01 0,00 0,00 0,00 272.654,77
4238. NEVEN MARTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -95.926,57 20.698,54 40.877,57 256.706,47 0,00 50.279,43 0,00 272.635,44
4239. IVO SMRKÉ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT -92,36 0,00 8.578,09 264.086,57 0,00 0,00 0,00 272.572,30
4240. IVICA GORIČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1966 SVETI KRIŽ ZAČRETJE -5,28 0,00 17.781,44 254.616,79 0,00 0,00 0,00 272.392,95
4241. DARKO KRALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 129.793,78 0,00 33.187,70 109.318,48 0,00 0,00 0,00 272.299,96
4242. IVICA MRKELA ZADARSKA,POSEDARJE 1973 POSEDARJE 6.470,87 0,00 5.694,62 260.132,93 0,00 0,00 0,00 272.298,42
4243. EMIR PJANIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1964 BIHAĆ 0,00 0,00 1.918,38 270.333,63 0,00 0,00 0,00 272.252,01
4244. VINKO GVOZDANOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1962 ZADAR 0,00 -5.929,48 0,00 278.175,76 0,00 0,00 0,00 272.246,28
4245. VLADIMIR VALUŽAC ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1944 KERESTINEC 0,00 0,00 10.018,65 262.150,97 0,00 0,00 0,00 272.169,62
4246. ENIS KUSTURICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1959 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 27.830,31 4.044,42 240.288,09 0,00 272.162,82
4247. DANICA RAKIŽEVEC ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1959 LONJICA 0,00 0,00 777,79 271.384,06 0,00 0,00 0,00 272.161,85
4248. MIRO JUKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1982 SLATINA 19.293,71 16.189,67 54.268,98 182.276,49 0,00 -10,17 0,00 272.018,68
4249. ANKA PEROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1960 ZADAR 148.202,92 0,00 28.820,14 94.907,05 0,00 48,43 0,00 271.978,54
4250. PETAR PRPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1981 KRALJEVICA 97.259,14 0,00 54.688,98 119.913,23 0,00 0,00 0,00 271.861,35
4251. RENATA JUZBAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1966 SISAK 2.619,53 0,00 2.189,94 266.972,21 0,00 0,00 0,00 271.781,68
4252. MARIO ŠTEFANIĆ ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 26.505,38 0,00 8.932,29 236.295,57 0,00 0,00 0,00 271.733,24
4253. STJEPAN NINKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI 1940 BIJELA STIJENA 146.904,80 0,00 82,08 124.683,48 0,00 0,00 0,00 271.670,36
4254. DAMIR TRAMPUŠ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1974 BAŠKA 0,00 0,00 21.541,40 250.071,52 0,00 0,00 0,00 271.612,92
4255. MARKO CAVOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 271.601,87 0,00 0,00 0,00 271.601,87
4256. ŽELJKO MARUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 863,66 270.631,75 0,00 0,00 0,00 271.495,41
4257. STJEPAN ŽUGEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1951 GRANA 5.736,89 0,00 13.270,54 252.484,78 0,00 0,00 0,00 271.492,21
4258. GORDANA BABIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1957 DUBROVNIK -267,29 0,00 0,00 271.755,85 0,00 0,00 0,00 271.488,56
4259. JOVANKA BARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 18.645,51 0,00 47.515,03 205.245,85 0,00 0,00 0,00 271.406,39
4260. MIODRAG MILINKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1968 KMETI -20.072,14 0,00 12.063,24 279.385,52 0,00 0,00 0,00 271.376,62
4261. IVICA ŠEGULJA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1953 JADRANOVO 0,00 0,00 -1.350,19 272.567,20 0,00 0,00 0,00 271.217,01
4262. ANTE PERKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1977 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 271.171,93 0,00 0,00 0,00 271.171,93
4263. MARA IVANETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 20.617,54 0,00 6.343,31 244.174,23 0,00 0,00 0,00 271.135,08
4264. NIKICA OBROVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 58.124,51 0,00 27.547,39 165.877,09 0,00 19.511,77 0,00 271.060,76
4265. SREĆKO LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 6.863,70 0,00 0,00 264.132,90 0,00 0,00 0,00 270.996,60
4266. DUŠAN ĐOKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1968 PODRINJE 10.867,98 0,00 4.789,40 255.299,64 0,00 0,00 0,00 270.957,02
4267. IVAN ŠTAHAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1962 ZLATAR 71.793,37 0,00 11.971,12 187.178,71 0,00 0,00 0,00 270.943,20
4268. IVICA ROŠ VARAŽDINSKA,BREZNICA 1968 JALES BREZNIČKI 7.258,04 0,00 8.889,74 254.774,76 0,00 0,00 0,00 270.922,54
4269. ŽELJKO STANIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 20.973,07 0,00 7.489,67 242.352,34 0,00 0,00 0,00 270.815,08
4270. IVAN MERČEP SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1967 KATUNI 45.951,82 0,00 938,63 223.872,14 0,00 0,00 0,00 270.762,59
4271. IVANA JELUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 161.331,10 65.885,91 0,00 43.516,03 0,00 270.733,04
4272. ANTO GAGULA ZADARSKA,ZADAR 1969 PETRČANE -6.475,70 0,00 37.268,66 239.928,02 0,00 0,00 0,00 270.720,98
4273. MLADEN TEŠULOV ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1963 ROGOZNICA 14.832,57 0,00 13.945,07 241.698,23 0,00 0,00 0,00 270.475,87
4274. GORAN HRELEC VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1974 NOVI MAROF 13.704,95 0,00 7.002,18 249.762,43 0,00 0,00 0,00 270.469,56
4275. FILIP PETERNEL ISTARSKA,PULA 1975 PULA 22.327,56 0,00 8.550,03 226.916,93 0,00 12.594,49 0,00 270.389,01
4276. MIROSLAV HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 166.370,37 0,00 64.879,09 39.088,78 0,00 0,00 0,00 270.338,24
4277. MIŠO BREZOVČAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1965 SOPJE 15,77 0,00 103,01 76.207,91 193.970,97 0,00 0,00 270.297,66
4278. DAMIR ŽELJEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 5.686,74 0,00 11.125,30 253.455,76 0,00 0,00 0,00 270.267,80
4279. SEMIR TOROMANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1977 GORNJA KOPRIVINA 0,00 0,00 0,00 270.265,34 0,00 0,00 0,00 270.265,34
4280. DRAGO ŽIVANIĆ ISTARSKA,PULA 1963 PULA 0,00 0,00 0,00 270.254,67 0,00 0,00 0,00 270.254,67
4281. IVAN JAMBREUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 8.749,80 261.452,82 0,00 0,00 0,00 270.202,62
4282. BOŽIDAR GRANC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 19.799,23 250.400,51 0,00 0,00 0,00 270.199,74
4283. MLADEN ZEC ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1987 PODGLAVICA 24.377,93 0,00 31.952,87 213.836,54 0,00 0,00 0,00 270.167,34
4284. ANĐELKO PANTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1952 PUNTA KRIŽA 0,00 0,00 1.165,83 268.960,50 0,00 0,00 0,00 270.126,33
4285. JOVO PERANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1965 SKRBČIĆI 24.422,63 0,00 4.718,31 234.397,60 0,00 6.567,23 0,00 270.105,77
4286. MARIJAN JAGATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 34.392,20 235.693,91 0,00 0,00 0,00 270.086,11
4287. MARIO PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -1,60 0,00 2.491,26 267.589,65 0,00 0,00 0,00 270.079,31
4288. VELIBOR GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 3.974,39 265.967,84 0,00 0,00 0,00 269.942,23
4289. ZORAN ŠIMIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 7.948,82 261.985,88 0,00 0,00 0,00 269.934,70
4290. ZORAN GREGUREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1974 ZLATAR 72.032,21 0,00 43.862,80 154.033,66 0,00 0,00 0,00 269.928,67
4291. STJEPAN LULIĆ ZADARSKA,ZADAR 1953 ZADAR 0,00 0,00 788,63 268.915,42 0,00 0,00 0,00 269.704,05
4292. MARIJAN VIDIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 2.032,08 267.667,84 0,00 0,00 0,00 269.699,92
4293. ŠIME ŠUPE ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1941 ŠIBENIK 0,00 0,00 188.948,32 73.196,79 0,00 7.518,09 0,00 269.663,20
4294. MIRKO BROZIČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1960 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 222,68 269.364,87 0,00 0,00 0,00 269.587,55
4295. DAMIR KORACA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 269.410,61 0,00 0,00 0,00 269.410,61
4296. RUDI GEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 12.642,71 256.721,17 0,00 0,00 0,00 269.363,88
4297. ŽELJKO BILIĆ ISTARSKA,BALE 1976 GOLAŠ 269.020,69 0,00 686,67 -534,53 0,00 0,00 0,00 269.172,83
4298. DUJE ZEMUNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT -6.617,44 0,00 551,08 275.217,08 0,00 0,00 0,00 269.150,72
4299. OMAR ORENDA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA -6.251,97 0,00 -465,09 275.598,25 0,00 0,00 0,00 268.881,19
4300. MIROSLAV TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 72.465,99 0,00 -1.101,78 197.483,79 0,00 0,00 0,00 268.848,00