FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4201. MARINA LUKIĆ ŠKODA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,00 0,00 11,87 279.061,82 0,00 0,00 0,00 279.073,69
4202. IGOR PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 73.125,69 0,00 -29,86 205.899,83 0,00 0,00 0,00 278.995,66
4203. SEJAD KRUŠKIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1960 VODNJAN 0,00 0,00 700,05 278.251,50 0,00 0,00 0,00 278.951,55
4204. IVAN MAROŠ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1980 GUNDINCI 0,00 0,00 39.333,74 239.467,28 0,00 0,00 0,00 278.801,02
4205. DAMIR PAVLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 22.060,44 0,00 2.057,01 254.587,19 0,00 0,00 0,00 278.704,64
4206. JOŠKO JOSIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1956 BRELA 0,00 0,00 2.107,41 276.568,70 0,00 0,00 0,00 278.676,11
4207. DRAŽEN BUDAJ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1981 MARTINSKA VES 0,00 0,00 4.548,41 274.079,48 6,06 0,00 0,00 278.633,95
4208. DRAGAN PEKAS ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1955 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 278.584,79 0,00 0,00 0,00 278.584,79
4209. ZORAN BURAZOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1970 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 7.809,59 270.605,96 0,00 0,00 0,00 278.415,55
4210. MIROSLAV KOSTANJŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 32.134,47 0,00 5.228,48 240.930,46 0,00 0,00 0,00 278.293,41
4211. ELVIS KUKURUZOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 19.961,72 0,00 0,00 258.304,62 0,00 0,00 0,00 278.266,34
4212. DAMIR LEMAC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1966 ŠIBENIK 0,00 0,00 -383,43 278.613,67 0,00 0,00 0,00 278.230,24
4213. KAJA VIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1974 SEGET DONJI 48.228,05 0,00 72.506,14 116.130,13 41.291,60 0,00 0,00 278.155,92
4214. ROBERT MARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1964 CRIKVENICA 5.587,75 0,00 9.298,63 231.638,84 0,00 31.616,26 0,00 278.141,48
4215. ŽELJKO UTVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR 1960 RUJEVAC -127,77 0,00 52.974,56 197.967,93 0,00 27.314,78 0,00 278.129,50
4216. GORDAN MAČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -5.159,90 0,00 1.309,42 281.915,17 0,00 0,00 0,00 278.064,69
4217. STJEPAN SRUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 27.383,94 0,00 2.241,66 248.435,17 0,00 0,00 0,00 278.060,77
4218. ŽARKO STILINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 585,58 277.474,90 0,00 0,00 0,00 278.060,48
4219. NIKOLA MATAVŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 -30,31 278.090,73 0,00 0,00 0,00 278.060,42
4220. STJEPAN DUBINKO ZADARSKA,ZADAR 1940 ZADAR 0,00 0,00 -504,00 278.489,85 0,00 0,00 0,00 277.985,85
4221. DAMIR PAVŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 277.945,74 0,00 0,00 0,00 277.945,74
4222. IVE ŽAJA ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN 1962 PRIMOŠTEN 104.535,22 0,00 21.862,50 151.384,58 0,00 0,00 0,00 277.782,30
4223. STJEPAN JURIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 SELNICA ŠČITARJEVSKA 188.984,54 0,00 -802,17 89.594,63 0,00 0,00 0,00 277.777,00
4224. MARIJANA MERDAN ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 0,00 0,00 0,00 277.773,70 0,00 0,00 0,00 277.773,70
4225. IVANA SOFTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1954 HVAR 2.159,09 0,00 9.398,69 262.695,67 0,00 3.447,96 0,00 277.701,41
4226. ŽELJKO MILOŠEVIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1958 BARTOLOVEC 47.349,94 0,00 1.243,80 229.104,12 0,00 0,00 0,00 277.697,86
4227. ŽELJKO SEREZLIJA PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1978 KRALJEVICA 0,00 0,00 37.804,65 239.859,24 0,00 0,00 0,00 277.663,89
4228. DAMIR ŠEBELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 45.584,65 0,00 12.992,44 218.936,48 0,00 0,00 0,00 277.513,57
4229. DAVOR ŠUNIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1977 VRPOLJE 163.662,24 0,00 803,38 113.034,95 0,00 0,00 0,00 277.500,57
4230. ROBERT NOKAJ ZADARSKA,PAG 1984 PAG 19.993,13 0,00 11.561,58 179.408,66 0,00 66.472,00 0,00 277.435,37
4231. MILE RAJIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1956 MUNTIĆ 257.375,70 0,00 -745,53 20.624,14 0,00 0,00 0,00 277.254,31
4232. SLOBODAN PETROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1938 RIJEKA 99.566,41 0,00 18.002,41 159.651,10 0,00 0,00 0,00 277.219,92
4233. SAŠA OSMANAGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 45.909,62 0,00 18.483,68 212.607,61 0,00 0,00 0,00 277.000,91
4234. MLADEN KRČELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 75.316,16 0,00 8.882,34 192.764,29 0,00 0,00 0,00 276.962,79
4235. TASIM SELMANOSKI ISTARSKA,POREČ 1953 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 18.834,44 258.110,91 0,00 0,00 0,00 276.945,35
4236. ROBERTO SCREMIN ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 -184,92 277.076,14 0,00 0,00 0,00 276.891,22
4237. EUGEN PERETI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1954 MILČETIĆI 0,00 0,00 426,00 276.121,81 0,00 0,00 0,00 276.547,81
4238. ZLATKO JANKOVIĆ-MILOŠ ISTARSKA,POREČ 1957 POREČ - PARENZO 153.200,57 -15.708,78 10.405,35 128.631,62 0,00 0,00 0,00 276.528,76
4239. ROBERT BEZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 119.573,46 0,00 1.679,94 155.150,75 0,00 0,00 0,00 276.404,15
4240. DUBRAVKA ŠIMUNOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1955 DUBROVNIK 101.139,80 0,00 21.238,67 153.993,52 0,00 0,00 0,00 276.371,99
4241. DAVOR PUŠKARIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1979 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 14.205,25 262.154,62 0,00 0,00 0,00 276.359,87
4242. ANTUN LUKETIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD -17.439,16 0,00 9.120,42 284.634,15 0,00 0,00 0,00 276.315,41
4243. MARA BUBIČIĆ ISTARSKA,POREČ 1956 POREČ - PARENZO -0,20 0,00 8.562,93 267.526,17 0,00 0,00 0,00 276.088,90
4244. MIRKO NJEGOVAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1952 VELIKA GORICA 136.004,14 0,00 115.413,40 24.637,96 0,00 0,00 0,00 276.055,50
4245. ISMET MUSAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 42.919,42 0,00 9.015,63 224.069,71 0,00 0,00 0,00 276.004,76
4246. ILMI KRASNIQI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 34,71 275.901,07 0,00 0,00 0,00 275.935,78
4247. MATKO PJEROTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1956 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 275.861,46 0,00 0,00 0,00 275.861,46
4248. JOSIP VORGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 OSIJEK 0,00 0,00 12.842,40 262.953,53 0,00 0,00 0,00 275.795,93
4249. NEDA BAČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1961 VODICE 14,90 0,00 16.083,93 259.683,90 0,00 0,00 0,00 275.782,73
4250. VINKO ČIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1951 TROGIR 0,00 0,00 -710,46 276.404,25 0,00 0,00 0,00 275.693,79
4251. JOSIP CVITANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1966 RUNOVIĆ 9.571,88 0,00 7.168,43 258.799,37 0,00 0,00 0,00 275.539,68
4252. ROMANO MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 198.590,27 0,00 18.302,17 58.639,49 0,00 0,00 0,00 275.531,93
4253. ŽELJKO RABOTSKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1969 NOVA BUKOVICA 72,41 0,00 587,58 274.852,16 0,00 0,00 0,00 275.512,15
4254. VLADIMIR PSARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 5.289,06 270.220,76 0,00 0,00 0,00 275.509,82
4255. ŠEMIJE MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 43.020,24 0,00 26.396,20 206.068,79 0,00 0,00 0,00 275.485,23
4256. STANKO TEŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1963 ČIBAČA 24.809,50 0,00 882,46 249.681,70 0,00 0,00 0,00 275.373,66
4257. MARIJAN ŠTEFŠA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 275.371,71 0,00 0,00 0,00 275.371,71
4258. DAMIR MAJSTOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 21.627,34 0,00 215.128,48 38.572,20 0,00 0,00 0,00 275.328,02
4259. MARIO VIDAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1967 SIBINJ 51.364,18 0,00 67.665,09 156.253,60 0,00 0,00 0,00 275.282,87
4260. IRENA PETER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 20.310,55 0,00 6.515,96 248.442,63 0,00 0,00 0,00 275.269,14
4261. ZDENKO VAJLER OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1961 ĐAKOVO 80.805,42 0,00 10.452,07 183.857,17 0,00 0,00 0,00 275.114,66
4262. MARIJA ĆOSOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ODRANSKI OBREŽ 53.671,17 0,00 59.513,08 161.873,32 0,00 0,00 0,00 275.057,57
4263. IVAN SEVER ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1961 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 275.025,79 0,00 0,00 0,00 275.025,79
4264. MIROSLAV BEKAVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 78.796,82 0,00 651,03 195.552,94 0,00 0,00 0,00 275.000,79
4265. HASAN DEDIĆ ZADARSKA,ZADAR 1969 ZADAR 13.561,38 0,00 11.542,75 249.759,90 0,00 0,00 0,00 274.864,03
4266. MARIO LEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 GRUDE 0,00 0,00 244.581,37 30.263,00 0,00 0,00 0,00 274.844,37
4267. MARIO GABUD KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1975 ZLATAR 0,00 0,00 38.058,94 236.724,79 0,00 0,00 0,00 274.783,73
4268. IVKA GAŠPARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1955 RADOJČIĆI -8.085,03 13.030,34 216.175,96 45.883,96 0,00 7.777,86 0,00 274.783,09
4269. NEBOJKO MILINČIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1962 BRDOVEC -234,58 0,00 2.180,40 272.710,98 0,00 0,00 0,00 274.656,80
4270. STIPE MAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1953 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 7.944,20 266.634,80 0,00 0,00 0,00 274.579,00
4271. XHEVAHIR THAQI LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1961 NOVALJA 0,00 0,00 50.687,52 223.745,99 0,00 0,00 0,00 274.433,51
4272. SLAVICA KOŠĆA-VRLAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 9.233,76 0,00 6.550,14 258.549,09 0,00 0,00 0,00 274.332,99
4273. SUZANA MATAŠIĆ-TEPŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 14.463,90 0,00 0,00 259.793,62 0,00 0,00 0,00 274.257,52
4274. DAVOR KUKEC BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1971 SLOBODNICA 8.296,14 0,00 28.798,01 236.954,96 0,00 187,22 0,00 274.236,33
4275. MIRJANA PLEŠE SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1970 GORNJA JELENSKA 0,00 0,00 11.013,14 263.061,61 0,00 0,00 0,00 274.074,75
4276. ŽELJKO VNUČEC VARAŽDINSKA,BREZNICA 1961 BREZNICA 7.326,50 0,00 40.621,01 226.071,54 0,00 0,00 0,00 274.019,05
4277. LENKO BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 205.947,28 0,00 67.953,42 0,00 273.900,70
4278. PERO GRLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1964 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 22.207,42 0,00 238,03 251.412,76 0,00 0,00 0,00 273.858,21
4279. DARKO ZOHIL ISTARSKA,ŽMINJ 1969 LAGINJI 27.614,38 0,00 -281,02 246.365,56 104,44 0,00 0,00 273.803,36
4280. ŽELJKO GABRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1950 SUPETARSKA DRAGA 2.777,38 0,00 -5.357,93 276.375,50 0,00 0,00 0,00 273.794,95
4281. VJEKOSLAV BALIN ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1974 ŠIBENIK 60.139,45 0,00 14.207,18 199.446,16 0,00 0,00 0,00 273.792,79
4282. IVICA DUIZ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA -0,21 0,00 -748,33 274.324,82 0,00 0,00 0,00 273.576,28
4283. SINIŠA POSARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 -1.162,60 274.615,01 0,00 0,00 0,00 273.452,41
4284. VLATKA VUKŠIĆ ISTARSKA,PULA 1979 PULA 15.747,20 0,00 90.085,88 167.539,34 0,00 0,00 0,00 273.372,42
4285. FRANJO KRIŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 273.311,37 0,00 0,00 0,00 273.311,37
4286. TOMISLAV DOLOVČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 6.311,62 0,00 0,00 266.851,76 0,00 0,00 0,00 273.163,38
4287. IVICA PENAVA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1974 ĐAKOVO -13.274,83 0,00 8.587,15 277.831,53 0,00 0,00 0,00 273.143,85
4288. NIKOLA BOŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1963 KUTINA 5.561,47 0,00 0,00 267.581,01 0,00 0,00 0,00 273.142,48
4289. ALENKO MILIN ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1964 JEZERA 0,00 0,00 5.845,41 267.264,07 0,00 0,00 0,00 273.109,48
4290. JASMIN PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 273.049,77 0,00 0,00 0,00 273.049,77
4291. JANKO MAJCEN VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 IVANEC -1.588,98 0,00 35.188,96 239.274,97 0,00 0,00 0,00 272.874,95
4292. ŽELJKO BARANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 93.301,88 0,00 89.474,46 90.092,24 0,00 -51,59 0,00 272.816,99
4293. NENAD PILIPOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 35.601,09 0,00 25.376,50 211.673,66 0,00 0,00 0,00 272.651,25
4294. NAZMIJA OSMANI OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1946 BREZNICA NAŠIČKA 0,00 0,00 1.797,58 270.820,75 0,00 0,00 0,00 272.618,33
4295. TEREZA MIKŠIĆ-KRSTULOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1944 SPLIT -0,45 0,00 9.012,29 263.567,48 0,00 0,00 0,00 272.579,32
4296. MATO BANOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC -62.364,23 62.262,07 180.927,81 91.746,77 0,00 0,00 0,00 272.572,42
4297. SLAVKO KRIŽANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1961 KLOŠTAR PODRAVSKI 4.349,19 0,00 3.391,13 264.830,74 0,00 0,00 0,00 272.571,06
4298. IVAN VIDOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1961 ROGOZNICA 0,00 0,00 5.183,49 267.314,19 0,00 0,00 0,00 272.497,68
4299. TONĆI VILJAC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1978 LOZOVAC 36.231,07 0,00 83.583,21 152.650,77 0,00 0,00 0,00 272.465,05
4300. ŽIVANKA KAPŠA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1951 VELIKA GORICA 0,00 0,00 3.195,59 269.237,05 0,00 0,00 0,00 272.432,64