FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4201. JADRAN ZAHIROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT -54.282,10 0,00 4.892,65 147.328,24 0,00 164.537,31 0,00 262.476,10
4202. GORAN KNEŽEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR -7.080,38 0,00 1.100,87 268.427,37 0,00 0,00 0,00 262.447,86
4203. VERICA CIBOCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 262.328,90 0,00 0,00 0,00 262.328,90
4204. DJORDJO VRAČAR PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1957 MARINIĆI 0,00 0,00 -1.214,61 263.481,23 0,00 0,00 0,00 262.266,62
4205. VERA PAVELIĆ-POSAVEC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 85.296,74 0,00 10.247,67 166.682,29 0,00 0,00 0,00 262.226,70
4206. MARKO DUGANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 217.809,02 0,00 2.914,63 4.986,64 0,00 36.390,01 0,00 262.100,30
4207. ĐURĐICA ČUDINA-GUILLAUME ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1961 ŠIBENIK 68.804,79 0,00 0,00 192.828,99 0,00 0,00 0,00 261.633,78
4208. MIROSLAV VELIMIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1966 KASTAV 0,00 0,00 0,00 261.625,46 0,00 0,00 0,00 261.625,46
4209. ĐURO MUSULIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1983 KRIŽEVCI 0,00 0,00 14.249,14 247.354,06 0,00 0,00 0,00 261.603,20
4210. RENATA RAJČEVIĆ ISTARSKA,BALE 1973 BALE 0,00 0,00 0,00 255.972,59 0,00 5.628,08 0,00 261.600,67
4211. JADRANKA GRBAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 TROJSTVENI MARKOVAC 434,54 0,00 -2.491,90 263.635,13 0,00 0,00 0,00 261.577,77
4212. MATO TOMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1953 OPATIJA 3.031,64 0,00 3.811,93 254.690,10 0,00 0,00 0,00 261.533,67
4213. VALENTINO STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR 0,00 0,00 2.201,12 259.310,70 0,00 0,00 0,00 261.511,82
4214. MIKAEL DAVID YOURI YOURASSOWSKY PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 261.475,39 0,00 0,00 0,00 261.475,39
4215. VILIJAM DAMIŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1985 RIJEKA 48.153,97 0,00 -407,33 213.667,75 0,00 0,00 0,00 261.414,39
4216. DRAŽEN TOMAŠIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1964 ŠTEFANEC 0,00 0,00 9.385,51 252.005,30 0,00 0,00 0,00 261.390,81
4217. ANTE MUNJIZA SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1979 POZORAC 23.772,85 0,00 2.717,39 195.038,28 39.861,48 0,00 0,00 261.390,00
4218. TANJA MARINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1966 SOLIN 0,00 0,00 14.761,26 246.598,10 0,00 0,00 0,00 261.359,36
4219. PRENA PREKPALAJ ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI 1966 ZEMUNIK DONJI -8.956,11 0,00 41.251,40 229.028,83 0,00 0,00 0,00 261.324,12
4220. MILENA PETROVIĆ-ĆOSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 1.222,85 259.996,33 0,00 0,00 0,00 261.219,18
4221. IWONA OPACAK ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1960 ŠIBENIK 0,00 0,00 12.137,34 248.772,73 0,00 0,00 0,00 260.910,07
4222. KREŠIMIR IGNAC KOLAVO PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1943 BREGI 0,00 0,00 6.869,64 87.486,08 0,00 166.515,25 0,00 260.870,97
4223. ARMIN KALABIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1989 RAČIŠĆE 0,00 0,00 26.902,04 233.944,68 0,00 0,00 0,00 260.846,72
4224. KRISTIJAN ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 127.599,29 0,00 44.994,60 88.178,62 0,00 0,00 0,00 260.772,51
4225. MARIO VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 75.872,49 0,00 80.755,36 103.987,26 0,00 0,00 0,00 260.615,11
4226. ALEN KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 260.602,09 0,00 0,00 0,00 260.602,09
4227. IGOR ŠIMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 23.908,82 0,00 10.113,97 226.406,00 0,00 0,00 0,00 260.428,79
4228. DANKO BREŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1963 BOBOVIŠĆA 16.578,36 75.543,10 177.911,61 -9.647,48 0,00 0,00 0,00 260.385,59
4229. DŽEMILE SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 -1,33 241.503,03 0,00 18.835,72 0,00 260.337,42
4230. DARKO HANŽEVAČKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1962 NEVINAC 41.624,29 0,00 16.537,94 202.034,96 0,00 0,00 0,00 260.197,19
4231. IVO PRANJIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1963 KRIŽ 52.005,16 0,00 27.025,24 181.084,35 0,00 0,00 0,00 260.114,75
4232. ANKA JAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZADVORSKO 0,00 0,00 14.044,76 246.043,46 0,00 0,00 0,00 260.088,22
4233. SNJEŽANA STEVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,43 0,00 -459,10 260.465,94 0,00 0,00 0,00 260.007,27
4234. DAVOR BAČICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 259.857,36 0,00 0,00 0,00 259.857,36
4235. DINKO PAVIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1953 VRBANJ 0,00 0,00 30.664,89 229.191,41 0,00 0,00 0,00 259.856,30
4236. BLAŽENKO ŠPIKA SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1961 SEGET DONJI 0,00 0,00 11.631,09 248.188,38 0,00 0,00 0,00 259.819,47
4237. ZVONIMIR LEUTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 259.756,68 0,00 0,00 0,00 259.756,68
4238. MIĆI KUZMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -426,55 0,00 1.835,14 258.344,64 0,00 -40,00 0,00 259.713,23
4239. ZDRAVKO NOVOSEL KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1958 DONJA STUBICA 13.133,44 0,00 4.236,93 242.220,47 0,00 0,00 0,00 259.590,84
4240. MIHAELA VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK -3.839,84 0,00 66.342,39 179.314,19 0,00 17.629,98 0,00 259.446,72
4241. ĐURĐICA JELUŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 PITOMAČA 0,00 0,00 -222,44 259.556,52 0,00 0,00 0,00 259.334,08
4242. MIRNA ŠABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 BRNAZE 0,00 0,00 2.901,67 256.419,04 0,00 0,00 0,00 259.320,71
4243. MICHAEL SCHMITT PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1971 MATULJI 0,00 0,00 -2.676,38 38.475,76 0,00 223.450,24 0,00 259.249,62
4244. ANĐELO DUNAT ZADARSKA,ZADAR 1988 ZADAR 18.874,32 0,00 21.247,27 219.098,82 0,00 0,00 0,00 259.220,41
4245. GAJUR BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -3.268,33 262.380,00 0,00 0,00 0,00 259.111,67
4246. ROBERT BURIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 50.624,43 0,00 359,93 208.113,88 0,00 0,00 0,00 259.098,24
4247. SAMUEL PRENI-LICUL ISTARSKA,ROVINJ 1990 ROVINJ 17.780,88 0,00 26.650,99 214.643,57 0,00 0,00 0,00 259.075,44
4248. ZUDI MUSAI ISTARSKA,UMAG 1959 UMAG 59.272,87 0,00 3.517,10 196.256,51 0,00 0,00 0,00 259.046,48
4249. SUVAD BAPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1968 MARČELJI -8.533,35 0,00 5.798,54 261.760,85 0,00 0,00 0,00 259.026,04
4250. ALEN ŠIKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1970 ŠIBENIK -2.074,96 0,00 6.684,22 254.383,30 0,00 0,00 0,00 258.992,56
4251. ZORAN MALIN ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1969 TRSTENIK 54.764,50 0,00 51.861,91 152.312,27 0,00 0,00 0,00 258.938,68
4252. TEUFIK BUTKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1973 HVAR 0,00 0,00 26.521,88 232.130,36 0,00 0,00 0,00 258.652,24
4253. JOSIP PANDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 KUPINEČKI KRALJEVEC 2.385,93 0,00 0,00 256.156,84 0,00 0,00 0,00 258.542,77
4254. MIRJANA PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 0,00 -419,67 258.902,10 0,00 0,00 0,00 258.482,43
4255. GOJANA ČUBRIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,PIROVAC 1954 PIROVAC 0,00 0,00 -2.027,25 260.425,20 0,00 0,00 0,00 258.397,95
4256. ŽELJKO RENDULIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAVNA GORA 1963 KUPJAK -1.325,03 0,00 0,00 260.379,10 0,00 -729,64 0,00 258.324,43
4257. MARKO LALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 258.316,08 0,00 0,00 0,00 258.316,08
4258. MARKO JURILJ ISTARSKA,ROVINJ 1977 ROVINJ 17.153,68 0,00 844,90 240.287,84 0,00 0,00 0,00 258.286,42
4259. VEDRAN GEROVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 94.638,19 0,00 26.937,87 136.699,38 0,00 0,00 0,00 258.275,44
4260. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 18.908,83 0,00 3.367,60 235.693,10 0,00 0,00 0,00 257.969,53
4261. SINIŠA PERKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1982 ČRNKOVCI 31.796,80 0,00 14.742,53 211.377,07 0,00 0,00 0,00 257.916,40
4262. EUGEN PERINČIĆ ISTARSKA,PAZIN 1977 PAZIN 29.433,68 0,00 54.483,15 173.899,73 0,00 0,00 0,00 257.816,56
4263. FIRAS BACH KHOJAH ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1986 VODICE 45.478,87 0,00 72,13 212.100,54 0,00 0,00 0,00 257.651,54
4264. NADICA VUKINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1961 KAPELSKI VRH 217.637,51 0,00 0,00 39.799,15 0,00 0,00 0,00 257.436,66
4265. ANITA UJAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL STARI 30.346,81 0,00 177.728,56 49.344,81 0,00 0,00 0,00 257.420,18
4266. JOSIP ŠTEFANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1983 PRVČA 90.983,54 0,00 -520,48 166.955,31 0,00 0,00 0,00 257.418,37
4267. STIPO GAZIĆ KARLOVAČKA,KRNJAK 1965 GRABOVAC KRNJAČKI -229,55 0,00 0,00 257.607,77 0,00 0,00 0,00 257.378,22
4268. MIROSLAV VUCIĆ ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 0,00 0,00 0,00 257.318,92 0,00 0,00 0,00 257.318,92
4269. VLADIMIR ŠELEBAJ-SELLIER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 24.379,37 0,00 -166,65 203.957,29 0,00 29.131,00 0,00 257.301,01
4270. SENKA ZUANOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1958 ZADAR 74.142,57 0,00 21.691,00 161.460,07 0,00 0,00 0,00 257.293,64
4271. ANTO BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 MARINIĆI 35.996,03 0,00 -1.460,53 222.723,85 0,00 0,00 0,00 257.259,35
4272. DANICA LJUBIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1948 DRNIŠ 58.204,43 0,00 2.068,40 196.915,05 0,00 0,00 0,00 257.187,88
4273. DOMAGOJ KISELJAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1984 VELIKA GORICA 7.924,83 0,00 185.908,37 55.069,38 0,00 8.285,22 0,00 257.187,80
4274. TOMISLAV ERVAČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1980 KORITNA -415,21 0,00 1.129,66 256.456,55 0,00 0,00 0,00 257.171,00
4275. MARIO GOJANOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1983 ŠIBENIK 11.253,40 0,00 214.589,62 31.279,51 0,00 0,00 0,00 257.122,53
4276. BOJANA TURUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 5.627,63 251.493,37 0,00 0,00 0,00 257.121,00
4277. VILLI BAŠIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1966 VALBANDON 32.705,17 176.740,53 -2.213,15 49.751,36 0,00 0,00 0,00 256.983,91
4278. STIPO BLATANČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1954 ŠIBENIK 68.730,46 0,00 13.312,17 174.885,93 0,00 0,00 0,00 256.928,56
4279. BORISLAV FILIPINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 33,96 0,00 18.417,94 238.464,49 0,00 0,00 0,00 256.916,39
4280. SANJA DROBAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1971 KUMROVEC 10.929,18 0,00 0,00 245.946,99 0,00 0,00 0,00 256.876,17
4281. TOMISLAV ŠIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 10.739,34 0,00 4.568,81 241.471,87 0,00 0,00 0,00 256.780,02
4282. LJUBICA TOMAŠEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1969 METKOVIĆ 0,00 0,00 65.179,42 191.482,07 0,00 0,00 0,00 256.661,49
4283. ROBERT STRAHINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1975 KARLOVAC 129.814,20 0,00 11.965,54 45.997,36 0,00 68.827,33 0,00 256.604,43
4284. IRENA DUĆA ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1972 ŠENKOVEC 0,00 0,00 0,00 256.592,84 0,00 0,00 0,00 256.592,84
4285. BRUNO BAŽDAR PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1953 CRIKVENICA 41.574,65 0,00 6.776,30 208.081,18 0,00 26,85 0,00 256.458,98
4286. BRANKO KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA -34,84 0,00 5.918,65 250.509,82 0,00 0,00 0,00 256.393,63
4287. SABRIJE GAXHERRI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1955 KORČULA 79.595,36 0,00 6.949,20 169.819,54 0,00 0,00 0,00 256.364,10
4288. KATA GABRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -748,74 0,00 1.680,09 255.424,52 0,00 0,00 0,00 256.355,87
4289. VLADO PERKO MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC 1956 PRIBISLAVEC 33.697,68 0,00 7.008,47 215.623,30 0,00 0,00 0,00 256.329,45
4290. KERIMA ZLOVEČERA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1969 CAVTAT 0,00 0,00 0,00 256.228,69 0,00 0,00 0,00 256.228,69
4291. ZVONKO GRGIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 144.794,68 0,00 11.623,56 88.237,85 0,00 11.552,81 0,00 256.208,90
4292. DAMIR UZELAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 256.103,38 0,00 0,00 0,00 256.103,38
4293. DANIJELA DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 -0,02 12.985,13 242.831,51 0,00 235,90 0,00 256.052,52
4294. ARIF ILMIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1970 MURVICA 1.739,55 0,00 -3.226,58 257.261,41 0,00 0,00 0,00 255.774,38
4295. IVONA LASAN ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1973 VODICE 0,00 0,00 1.364,15 254.280,61 0,00 0,00 0,00 255.644,76
4296. IGNACIO ORNIG SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 256,10 255.321,14 0,00 0,00 0,00 255.577,24
4297. ŽELJKA MAURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 10.434,21 242.956,78 0,00 1.995,10 0,00 255.386,09
4298. PETAR PILIPOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 SISAK 3.462,87 0,00 96.355,53 155.412,72 0,00 0,00 0,00 255.231,12
4299. MARIO ŠPILJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 51.789,63 0,00 35.052,17 168.375,98 0,00 0,00 0,00 255.217,78
4300. NENAD MARČEC MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1967 NEDELIŠĆE 261.083,27 4.022,84 -1,14 -9.761,91 0,00 -192,87 0,00 255.150,19