FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
4201. NIKŠA VIDOŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 61.391,48 0,00 80.922,74 132.770,72 0,00 0,00 0,00 275.084,94
4202. DRAŽEN LATINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 8.917,96 0,00 37.705,12 228.443,19 0,00 0,00 0,00 275.066,27
4203. MARIJAN JAGATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 19.123,04 0,00 31.666,54 224.167,07 0,00 0,00 0,00 274.956,65
4204. ŽELIMIR BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 21.969,03 252.950,56 0,00 0,00 0,00 274.919,59
4205. DARKO TEŠANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 21.748,40 0,00 1.643,89 251.508,39 0,00 0,00 0,00 274.900,68
4206. HAMEZ LIMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1968 KASTAV 0,00 0,00 94,15 274.619,08 0,00 0,00 0,00 274.713,23
4207. IVAN ŠTAVLIĆ ZADARSKA,ZADAR 1974 ZADAR 0,00 0,00 12.491,15 262.205,43 0,00 0,00 0,00 274.696,58
4208. BRUNO LUKIĆ ISTARSKA,PULA 1979 PULA 0,00 0,00 1.508,19 273.138,90 0,00 0,00 0,00 274.647,09
4209. DRAŽEN MADUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1962 CISTA PROVO 30.747,39 0,00 1.440,27 221.555,22 0,00 20.798,30 0,00 274.541,18
4210. MLADEN TELEBAR VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1974 DONJA VOĆA 120.556,27 0,00 1.734,37 152.138,87 0,00 0,00 0,00 274.429,51
4211. JOSIP GLASNOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1966 KISTANJE 0,00 0,00 0,00 274.384,26 0,00 0,00 0,00 274.384,26
4212. SALEM PIRAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 274.382,80 0,00 0,00 0,00 274.382,80
4213. DRAGUTIN SASTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 -451,35 274.811,06 0,00 0,00 0,00 274.359,71
4214. IVAN GIOTTA ISTARSKA,MEDULIN 1948 PREMANTURA 16.546,73 0,00 446,77 257.320,25 0,00 0,00 0,00 274.313,75
4215. JOSIP KRBOT VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA 1980 RAKOVEC 31.408,07 0,00 6.701,77 236.144,31 0,00 0,00 0,00 274.254,15
4216. HALIL BEHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 274.240,41 0,00 0,00 0,00 274.240,41
4217. BORIS POTURIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 VELIKA GORICA 17.801,64 0,00 1.525,52 254.896,51 0,00 0,00 0,00 274.223,67
4218. SANDRA BUMBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1982 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 82,75 0,00 0,00 274.063,74 0,00 274.146,49
4219. STJEPAN KOŠANSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 47.968,75 0,00 54.860,94 171.280,46 0,00 0,00 0,00 274.110,15
4220. STJEPAN PONGRAČIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1956 IVANOVEC 0,00 0,00 15.335,83 258.722,20 0,00 0,00 0,00 274.058,03
4221. ZLATKO MATEŠIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1966 MALIK 196,76 0,00 0,00 273.832,48 0,00 0,00 0,00 274.029,24
4222. DUŠAN ČAKALO SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1948 STARO SELO 0,00 0,00 861,77 273.078,19 0,00 0,00 0,00 273.939,96
4223. VINKO ČIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1951 TROGIR 0,00 0,00 653,29 273.267,99 0,00 0,00 0,00 273.921,28
4224. MARKO POLIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1953 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.480,38 265.422,84 0,00 0,00 0,00 273.903,22
4225. BISERKA RAMADANOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 39.577,34 0,00 4.849,42 229.449,72 0,00 0,00 0,00 273.876,48
4226. OLGA KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 13.674,58 260.197,62 0,00 0,00 0,00 273.872,20
4227. JANKO MAJCEN VARAŽDINSKA,IVANEC 1955 IVANEC -1.588,98 0,00 31.476,41 243.831,36 0,00 0,00 0,00 273.718,79
4228. ZLATKO LOVRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1979 STARI GRADAC 33.302,55 0,00 476,71 239.920,77 0,00 0,00 0,00 273.700,03
4229. MATE ĆELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1965 POLJICA 240.556,97 0,00 1.507,38 31.512,41 0,00 0,00 0,00 273.576,76
4230. TOMISLAV KRAJINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 291.754,34 -107.383,19 6.346,71 82.836,01 0,00 0,00 0,00 273.553,87
4231. SLAVICA MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1957 KAŠTEL STARI 20.543,37 0,00 17.007,36 235.965,68 0,00 0,00 0,00 273.516,41
4232. TIHANA PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1969 LOKVA ROGOZNICA 90.200,64 0,00 22.424,36 160.838,91 0,00 0,00 0,00 273.463,91
4233. ANTONIJO PETRIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1977 PAKOŠTANE 47.867,48 0,00 4.678,89 220.816,97 0,00 0,00 0,00 273.363,34
4234. IVAN KARDUM VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1953 ČAKOVCI 0,00 0,00 3.092,25 270.263,35 0,00 0,00 0,00 273.355,60
4235. KRISTINA VIRTH VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1975 ŠEMOVEC 46.234,23 0,00 16.559,52 210.453,75 0,00 0,00 0,00 273.247,50
4236. TOMISLAV BINGULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 273.219,75 0,00 0,00 0,00 273.219,75
4237. JURICA KLARIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1979 VELIKA GORICA 88.646,59 0,00 15.123,17 169.426,83 0,00 0,00 0,00 273.196,59
4238. SONJA HOFFMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 60.921,81 0,00 43.545,86 168.677,24 0,00 0,00 0,00 273.144,91
4239. KRUNOSLAV ŠLOGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 273.117,78 0,00 0,00 0,00 273.117,78
4240. ZOJA PERDEDAJ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1972 JUŠIĆI -2.547,16 0,00 -10,36 199.190,63 0,00 76.479,31 0,00 273.112,42
4241. KRUNO KLJAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 1.773,25 0,00 8.378,62 262.933,38 0,00 0,00 0,00 273.085,25
4242. VESNA BONGVARDO-HODŽIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1951 DONJA BANDA 0,00 0,00 9.366,79 263.676,35 0,00 0,00 0,00 273.043,14
4243. TOMO TADIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1968 IVANIĆ-GRAD 0,00 0,00 40.197,71 0,00 0,00 232.843,32 0,00 273.041,03
4244. BRUNO SPONZA ISTARSKA,ROVINJ 1943 ROVINJ -4,16 0,00 1.224,02 271.735,90 0,00 0,00 0,00 272.955,76
4245. ZORAN MAKSIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 26.551,16 0,00 3.825,39 242.521,96 0,00 0,00 0,00 272.898,51
4246. MILAN SIGURNJAK LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1958 OTOČAC 281.209,19 -4.830,00 -455,69 -3.144,37 0,00 0,00 0,00 272.779,13
4247. MARKO ČELICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1984 PRIVLAKA 7.878,33 0,00 8.835,47 256.048,47 0,00 0,00 0,00 272.762,27
4248. MARKO PAVELIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1979 SENJ 27.296,73 -3.726,67 214.676,07 34.405,68 0,00 0,00 0,00 272.651,81
4249. ZDRAVKO DERNER ISTARSKA,ROVINJ 1960 ROVINJ 0,00 0,00 2.911,97 269.712,42 0,00 0,00 0,00 272.624,39
4250. DRAGO LJEVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 140.285,26 0,00 5.791,73 126.544,90 0,00 0,00 0,00 272.621,89
4251. BRANKO CRNOGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 1.711,78 270.852,09 0,00 0,00 0,00 272.563,87
4252. MLADEN VESTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1976 ROGAČ 0,00 0,00 16.206,90 256.261,20 0,00 0,00 0,00 272.468,10
4253. JOSIP BORTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 449,18 272.009,42 0,00 0,00 0,00 272.458,60
4254. ŽARKO LOVRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1962 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 5.074,25 267.375,08 0,00 0,00 0,00 272.449,33
4255. LOVORKA TAVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1961 OMIŠ 49.272,51 0,00 0,00 223.131,70 0,00 0,00 0,00 272.404,21
4256. NEDJELJKO ZEC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 45.031,34 227.372,82 0,00 0,00 0,00 272.404,16
4257. NIKOLA PRITIŠANAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1993 ŠAPTINOVCI 19.544,99 0,00 -11,89 93.382,24 159.326,47 0,00 0,00 272.241,81
4258. MILOŠ BOGDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 19.248,86 252.935,67 0,00 0,00 0,00 272.184,53
4259. STJEPAN KUZMAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1940 DUBROVNIK 0,00 0,00 -10.777,90 189.360,41 0,00 93.567,97 0,00 272.150,48
4260. TOMISLAV PAVELKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1965 VIROVITICA 28.744,87 0,00 13.048,70 230.286,59 0,00 0,00 0,00 272.080,16
4261. KREŠO DALBELLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 56.239,31 0,00 79.281,33 136.472,69 0,00 0,00 0,00 271.993,33
4262. JOSIP RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 271.916,37 0,00 0,00 0,00 271.916,37
4263. MARIJA ŽUPANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1967 BILJE 1.604,42 0,00 6.820,16 263.420,70 0,00 0,00 0,00 271.845,28
4264. DEAN IVOREK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1971 HAMPOVICA -2,41 0,00 -238,39 272.012,72 -42,79 0,00 0,00 271.729,13
4265. KRISTIJAN ŠIMUNIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1978 ZAPREŠIĆ 129.831,51 0,00 37.933,63 103.911,43 0,00 0,00 0,00 271.676,57
4266. DRAGUTIN KOVAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC 1965 KUNOVEC 16.907,65 16.432,99 22.862,26 215.373,18 0,00 0,00 0,00 271.576,08
4267. EUGEN NEMETH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1974 ŽUPANJA 74.741,14 0,00 44.788,92 152.039,62 0,00 0,00 0,00 271.569,68
4268. ERDAN REĐEPI SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1959 PODGORA 33.101,18 0,00 123.281,41 115.131,09 0,00 0,00 0,00 271.513,68
4269. SABAHUDIN OSMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 23.313,40 0,00 872,94 247.273,16 0,00 0,00 0,00 271.459,50
4270. KATA MADŽAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 9.940,46 261.506,41 0,00 0,00 0,00 271.446,87
4271. MANDICA MAJER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1974 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 803,98 270.474,64 0,00 0,00 0,00 271.278,62
4272. ZDENKA VUNIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1975 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 271.273,31 0,00 0,00 0,00 271.273,31
4273. ETORE KADUM ISTARSKA,POREČ 1955 RADOŠI KOD ŽBANDAJA 2.781,94 0,00 13.725,81 254.672,40 0,00 0,00 0,00 271.180,15
4274. IVAN MARGETIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1953 VRBOVEC 44.426,80 0,00 11.516,50 215.182,72 0,00 0,00 0,00 271.126,02
4275. MIRA RAST SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1963 KUTINA 57.760,10 0,00 9.757,30 195.164,10 0,00 8.346,37 0,00 271.027,87
4276. ROBERT ŠERBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 270.976,93 0,00 0,00 0,00 270.976,93
4277. TOMISLAV NALETILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1973 IVANKOVO -39.558,33 0,00 47.959,44 262.482,85 0,00 0,00 0,00 270.883,96
4278. BOŽIDAR ŠTEFKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 DEMERJE 19.273,93 0,00 33.532,00 217.899,45 0,00 0,00 0,00 270.705,38
4279. DAVOR BIFFLIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1972 PETRINJA 101.589,27 0,00 16.319,37 152.745,99 0,00 0,00 0,00 270.654,63
4280. LEON KOMAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 12.853,17 0,00 19.698,24 238.045,68 0,00 0,00 0,00 270.597,09
4281. SAŠA KOMLENAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 9.968,19 260.586,61 0,00 0,00 0,00 270.554,80
4282. DAMIR ŠOŠTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 207.806,44 62.775,99 0,00 -27,80 0,00 270.554,63
4283. IVAN KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1962 GRUBINE 86.989,99 0,00 63.854,22 119.697,98 0,00 0,00 0,00 270.542,19
4284. BRANKO MATIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1950 POŽEGA 0,00 0,00 3.944,48 266.353,60 0,00 0,00 0,00 270.298,08
4285. SANJA ROČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1969 SUPETAR 0,00 0,00 9.424,46 260.819,70 0,00 0,00 0,00 270.244,16
4286. VLADIMIR KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1971 CERNIK 9.939,76 0,00 419,23 259.873,48 0,00 0,00 0,00 270.232,47
4287. MARIJA OLJAČA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1964 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 2.951,05 267.169,73 0,00 0,00 0,00 270.120,78
4288. KRUNOSLAV KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 355,20 269.740,14 0,00 0,00 0,00 270.095,34
4289. MIROSLAV MILIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1955 DARDA 0,00 0,00 4.344,99 265.730,48 0,00 0,00 0,00 270.075,47
4290. ROMAN FAIGEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 KOŠICE 19.350,83 0,00 72.414,13 178.200,33 0,00 0,00 0,00 269.965,29
4291. LOVRE ĆATIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT -13.900,00 0,00 8.224,02 275.553,24 0,00 0,00 0,00 269.877,26
4292. ŽARKO ROJNIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1987 PAJKOVIĆI 53.131,08 0,00 17.931,49 198.796,32 0,00 0,00 0,00 269.858,89
4293. SVETO VUKOVIĆ ISTARSKA,LABIN 1960 MARCELJANI 31.943,34 0,00 3.223,72 234.589,83 0,00 0,00 0,00 269.756,89
4294. GORAN NOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -120,00 269.874,82 0,00 0,00 0,00 269.754,82
4295. ALAN VAJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 41.680,01 0,00 46.455,92 181.536,73 0,00 0,00 0,00 269.672,66
4296. NIKOLA SEVER ŠENI ZAGREBAČKA,BISTRA 1976 POLJANICA BISTRANSKA 134.469,12 0,00 43.002,04 40.906,08 0,00 51.227,43 0,00 269.604,67
4297. NEVENKA GRACIN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 90.096,01 0,00 83.679,55 95.491,95 0,00 0,00 0,00 269.267,51
4298. GORAN ČOP PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA -3.199,88 829,50 -466,68 272.011,42 0,00 0,00 0,00 269.174,36
4299. SNJEŽANA REBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 2.773,70 266.378,30 0,00 0,00 0,00 269.152,00
4300. EDI KOŠARA ISTARSKA,ROVINJ 1963 ROVINJ 0,00 0,00 -1.692,87 270.808,37 0,00 0,00 0,00 269.115,50