FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2301. ANA-MARIE BARTOLIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC 1979 ĐELEKOVEC 13.348,36 0,00 11.364,49 243.200,79 0,00 0,00 0,00 0,00 267.913,64
2302. JOSIP BUBALO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1959 KOPRIVNICA 40.810,95 0,00 0,00 226.992,79 0,11 0,00 0,00 0,00 267.803,85
2303. GORDANA ALAVANJA ZADARSKA,OBROVAC 1965 GORNJI KARIN 0,00 0,00 19.754,04 248.048,58 0,00 0,00 0,00 0,00 267.802,62
2304. ANTE MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1949 HVAR 116.624,56 0,00 152.612,95 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.737,51
2305. IVAN ANĐELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 26.779,41 0,00 8.542,06 232.174,08 0,00 0,00 0,00 0,00 267.495,55
2306. SANDRA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 DUGI RAT 0,00 0,00 -286,89 267.616,10 0,00 0,00 0,00 0,00 267.329,21
2307. STIPE ANDRIJANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 9.550,25 257.765,36 0,00 0,00 0,00 0,00 267.315,61
2308. ANTO BILIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 SVETI IVAN ZELINA 0,00 0,00 7.199,40 259.235,83 0,00 769,63 0,00 0,00 267.204,86
2309. MARIO RAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 100.985,83 0,00 4.040,82 162.118,90 0,00 0,00 0,00 0,00 267.145,55
2310. ŽELJKICA HUIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1969 STRMEC 0,00 0,00 16.842,60 250.089,68 0,00 97,00 0,00 0,00 267.029,28
2311. DAMIR BANOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 32.739,87 0,00 19.185,20 215.101,81 0,00 0,00 0,00 0,00 267.026,88
2312. TATJANA LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 LUČKO 0,00 0,00 -77,00 264.464,65 0,00 2.599,86 0,00 0,00 266.987,51
2313. GORDANA IŠARETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 75.891,36 174.723,19 0,00 16.358,62 0,00 0,00 266.973,17
2314. JOZO PONJAVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1977 GLINA 0,00 0,00 114.850,94 152.065,52 0,00 0,00 0,00 0,00 266.916,46
2315. DARKO KOSIĆ KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1971 DRAGANIĆ 167.873,65 0,00 31.632,13 67.285,79 0,00 0,00 0,00 0,00 266.791,57
2316. TOMISLAV DRAŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 36.778,02 0,00 54.957,64 174.940,48 0,00 -10,56 0,00 0,00 266.665,58
2317. ZDENKA KLOKOČKI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1968 KARLOVAC 0,00 0,00 -0,68 266.651,48 0,00 0,00 0,00 0,00 266.650,80
2318. VLADIMIR DODIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 97.858,50 0,00 38.071,28 130.662,47 0,00 0,00 0,00 0,00 266.592,25
2319. STJEPAN POSEDI MEĐIMURSKA,PODTUREN 1948 PODTUREN 20.804,35 0,00 10.663,52 235.120,51 0,00 0,00 0,00 0,00 266.588,38
2320. VOISLAV ĐENADIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1951 HRVATSKA KOSTAJNICA 116.477,10 0,00 34.649,40 115.269,22 0,00 0,00 0,00 0,00 266.395,72
2321. IVAN ČEKIĆ ISTARSKA,KANFANAR 1949 SOŠIĆI 106.266,31 137.762,80 -3,67 22.463,79 0,00 -123,04 0,00 5,99 266.372,18
2322. ŽELJKO KRIVAN ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1973 GORNJI MARINKOVAC 74.170,05 0,00 36.027,40 156.117,94 0,00 0,00 0,00 0,00 266.315,39
2323. DAMIR DUGANDŽIJA PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1964 KRK 106.603,90 0,00 7.520,21 152.065,67 0,00 0,00 0,00 0,00 266.189,78
2324. SLAVICA MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1957 KAPELA 25.294,79 0,00 6.463,27 234.422,32 0,00 0,00 0,00 0,00 266.180,38
2325. SNJEŽANA ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 GOLI BREG 0,00 0,00 114.078,60 152.065,47 0,00 0,00 0,00 0,00 266.144,07
2326. BOJAN RADETIĆ ISTARSKA,PULA 1987 PULA 45.422,96 0,00 88.212,72 132.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 266.125,47
2327. SEBASTIJAN ALIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 37.059,79 229.027,47 0,00 0,00 0,00 0,00 266.087,26
2328. VICE MIČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1980 ZADAR -5.346,00 0,00 119.733,03 151.588,25 0,00 0,00 0,00 0,00 265.975,28
2329. MIRKO MASLAĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA GORICA 41.908,30 0,00 20.967,23 203.027,68 0,00 0,00 0,00 0,00 265.903,21
2330. ROMANA ĐURIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 9.239,95 256.630,36 0,00 0,00 0,00 0,00 265.870,31
2331. MARICA ZELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI 1953 PETRIJEVCI 25.527,19 0,00 9.483,18 230.703,85 0,00 0,00 0,00 0,00 265.714,22
2332. ANDRIJA GLATKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1961 GORNJA VELIKA -490,69 0,00 0,00 266.186,77 0,00 0,00 0,00 0,00 265.696,08
2333. ZORAN MAJDANDŽIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1960 PITOMAČA 0,00 0,00 0,00 265.594,14 0,00 0,00 0,00 0,00 265.594,14
2334. MIROSLAV TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -448,52 0,00 0,00 265.961,85 0,00 0,00 265.513,33
2335. MARKO BARUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1972 NAŠICE 3.347,04 0,00 2.100,67 259.950,71 0,00 0,00 0,00 0,00 265.398,42
2336. ULITA DOMINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT -975,73 0,00 3.991,84 262.325,84 0,00 0,00 0,00 0,00 265.341,95
2337. ŽELJKO BIRČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1975 LEKENIK 201.816,37 0,00 1.459,98 61.994,62 0,00 0,00 0,00 0,00 265.270,97
2338. STJEPAN FIŠER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 TENJA -3.370,06 0,00 247,74 268.336,71 0,00 0,00 0,00 0,00 265.214,39
2339. ĐANI VELA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1978 PODGORA 141.174,99 0,00 85.549,40 38.599,34 0,00 -188,29 0,00 0,00 265.135,44
2340. GORAN KALPIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1981 VODICE 0,00 0,00 970,54 216.777,11 0,00 47.364,44 0,00 0,00 265.112,09
2341. MIROSLAV JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 MALA MLAKA 0,00 0,00 0,00 198.345,07 0,00 66.635,54 0,00 0,00 264.980,61
2342. MARIJAN GAŠPAROV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1965 KLOŠTAR PODRAVSKI 0,00 0,00 41.282,43 223.628,32 0,00 0,00 0,00 0,00 264.910,75
2343. DRAGO STANKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1979 OSIJEK 45.925,34 0,00 5.659,75 213.287,87 0,00 0,00 0,00 0,00 264.872,96
2344. MARKO IVŠAK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 264.794,50 0,00 0,00 0,00 0,00 264.794,50
2345. NEDILJKA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 112.650,65 152.029,85 0,00 0,00 0,00 0,00 264.680,50
2346. MRIJA TOMRECAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 POPOVEC 0,00 0,00 468,95 264.198,86 0,00 0,00 0,00 0,00 264.667,81
2347. CELESTIN SMIRČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1966 PREMUDA 0,00 0,00 10.951,85 253.673,10 0,00 0,00 0,00 0,00 264.624,95
2348. SENAD DUPANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1969 GORNJA GRAČENICA 32.149,98 0,00 81.845,92 150.491,30 0,00 0,00 0,00 0,00 264.487,20
2349. KRISTJAN SAMBOL VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1988 VARAŽDIN 60.729,96 0,00 0,00 203.703,27 0,00 0,00 0,00 0,00 264.433,23
2350. GORDAN ĐEREK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 55.937,68 0,00 63.927,88 92.070,99 0,00 52.493,99 0,00 0,00 264.430,54
2351. RADOJE BATKOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 2.931,59 261.312,03 0,00 0,00 0,00 0,00 264.243,62
2352. DAVORIN JARNJAK VARAŽDINSKA,BEDNJA 1966 BEDNJA 25.447,03 0,00 4.761,20 233.764,35 0,00 0,00 0,00 0,00 263.972,58
2353. VLADO GRGIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1966 ŠATORNJA 0,00 0,00 0,00 263.911,22 0,00 0,00 0,00 0,00 263.911,22
2354. ILIJA DUJMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1966 SLOBODNICA 0,00 0,00 1.597,37 262.063,62 0,00 0,00 0,00 0,00 263.660,99
2355. IVANKA GAĆINA ZADARSKA,ZADAR 1964 MALI IŽ 0,00 0,00 10.476,45 253.114,99 0,00 0,00 0,00 0,00 263.591,44
2356. MLADEN SINČIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA -288,75 0,00 98.479,70 165.320,61 0,00 0,00 0,00 0,00 263.511,56
2357. LUKA GUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 5.084,96 0,00 1.317,40 257.079,47 0,00 0,00 0,00 0,00 263.481,83
2358. ANTE ROSO SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1982 SUPETAR 260.989,12 26.420,90 -1.221,70 -22.833,94 0,00 0,00 0,00 0,00 263.354,38
2359. VEDRANA JAKELIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1959 BRODARICA 11.085,86 0,00 -2.125,69 254.337,84 0,00 0,00 0,00 0,00 263.298,01
2360. XHEVDET SOKOLI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1978 DRAŽICE 91.786,70 0,00 55.379,62 116.096,33 0,00 0,00 0,00 0,00 263.262,65
2361. VLADIMIR BALTIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1963 KLADJE 98.177,76 0,00 17.453,92 147.619,90 0,00 0,00 0,00 0,00 263.251,58
2362. ANDRO HRDLIČKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1966 OSOJNIK 0,00 0,00 21.107,01 242.085,80 0,00 0,00 0,00 0,00 263.192,81
2363. FRANJO PAPAK POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1957 POŽEGA -6.453,39 0,00 -1,68 269.541,31 0,00 0,00 0,00 0,00 263.086,24
2364. MARIO BUNJEVAC POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1983 TORANJ 75.269,90 0,00 479,43 166.042,59 0,00 21.254,66 0,00 0,00 263.046,58
2365. MARIJAN DUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC 1954 GRABOVAC 0,00 0,00 21.645,07 241.296,88 0,00 0,00 0,00 0,00 262.941,95
2366. EDI KOVAČEV ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1961 JEZERA 81.564,47 0,00 12.067,80 169.237,15 0,00 0,00 0,00 0,00 262.869,42
2367. EVICA BARAĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 OSIJEK 0,00 0,00 4.693,48 258.161,65 0,00 0,00 0,00 0,00 262.855,13
2368. ZORAN DUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 5.364,12 257.343,69 0,00 0,00 0,00 0,00 262.707,81
2369. ŽELJKO VLAŠIĆEK PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1976 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 28.876,64 -876,70 0,00 234.506,07 0,00 0,00 262.506,01
2370. MEHMED SPAHIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1964 ŠIBENIK 0,00 0,00 4.519,11 257.739,02 0,00 0,00 0,00 0,00 262.258,13
2371. SARAFINA GREGUREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 75.185,42 164.067,83 0,00 22.970,24 0,00 0,00 262.223,49
2372. VEDRAN GEROVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 105.885,35 0,00 31.506,78 124.710,78 0,00 0,00 0,00 0,00 262.102,91
2373. STIPE KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1970 ČELINA 0,00 0,00 14.396,57 247.542,88 0,00 0,00 0,00 0,00 261.939,45
2374. PETAR PADOVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1969 TROGIR 133.627,58 21.929,98 6.365,15 100.015,24 0,00 0,00 0,00 0,00 261.937,95
2375. DAVOR PERKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 14.232,82 0,00 46.724,53 200.871,92 0,00 0,00 0,00 0,00 261.829,27
2376. IVICA LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 64.405,56 0,00 33.434,14 163.968,09 0,00 0,00 0,00 0,00 261.807,79
2377. STIPE DANOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1991 KAŠTEL NOVI 146.501,31 0,00 81.741,95 33.564,12 0,00 0,00 0,00 0,00 261.807,38
2378. ANTE BILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 108.775,96 0,00 7.173,56 145.818,54 0,00 0,00 0,00 0,00 261.768,06
2379. ANTO ČIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.457,73 0,00 0,00 261.457,73
2380. ŽELJKA MIŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 0,00 0,00 18.402,43 243.035,48 0,00 0,00 0,00 0,00 261.437,91
2381. IVO DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1958 KAŠTEL KAMBELOVAC 37.985,56 0,00 169.309,47 53.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.232,03
2382. MATE KATALINIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 SENJ 62.984,07 0,00 24.309,57 173.914,16 0,00 0,00 0,00 0,00 261.207,80
2383. GORAN BUDIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 52.486,93 0,00 64.932,77 143.702,89 0,00 0,00 0,00 0,00 261.122,59
2384. IVICA MILOVAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 261.093,69 0,00 0,00 0,00 0,00 261.093,70
2385. MIODRAG LEVANAT DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1958 ROŽAT 0,00 0,00 3.664,98 257.343,62 0,00 0,00 0,00 0,00 261.008,60
2386. DUJE TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1985 SOLIN 54.636,53 0,00 191.300,31 15.034,04 0,00 0,00 0,00 0,00 260.970,88
2387. JASMINKA FRANJKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1958 BRIBIR 23.204,26 0,00 292,11 237.385,95 0,00 0,00 0,00 0,00 260.882,32
2388. ROBERTO NIKOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1965 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 547,39 260.117,46 0,00 0,00 0,00 181,41 260.846,26
2389. SMAJL ĆENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 7.459,17 253.192,15 0,00 0,00 0,00 0,00 260.651,32
2390. LANA MARIA MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 49.110,81 0,00 174.961,87 36.381,29 0,00 0,00 0,00 0,00 260.453,97
2391. STJEPAN MALUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 KUPINEČKI KRALJEVEC -299,73 0,00 307,87 260.291,20 0,00 0,00 0,00 0,00 260.299,34
2392. MATO LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -1.370,55 0,00 12.782,68 165.877,68 0,00 82.951,53 0,00 0,00 260.241,34
2393. ALBERT KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1968 OROSLAVJE 0,00 0,00 156,87 259.898,90 0,00 0,00 0,00 0,00 260.055,77
2394. MARIN KAZIJA ZADARSKA,PAKOŠTANE 1981 PAKOŠTANE -9.719,43 0,00 23.152,42 246.599,85 0,00 0,00 0,00 0,00 260.032,84
2395. KORNELIJA VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 82.690,52 176.712,77 0,00 0,00 0,00 0,00 259.403,29
2396. IVICA DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1964 BOL 87.932,70 0,00 4.978,43 166.475,82 0,00 0,00 0,00 0,00 259.386,95
2397. IGOR VIGNJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 102.502,34 0,00 14.896,60 141.985,55 0,00 0,00 0,00 0,00 259.384,49
2398. SLAVKO VUGRINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 PLANINA DONJA -4.519,43 0,00 -2.268,16 265.897,99 0,00 0,00 0,00 0,00 259.110,40
2399. TESA BRTAN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 ĐAKOVO 236.332,77 0,00 39,93 22.728,32 0,00 0,00 0,00 0,00 259.101,02
2400. VLADIMIR ŠELEBAJ-SELLIER ZADARSKA,ZADAR 1966 ZADAR 11.640,88 0,00 -166,65 214.862,28 0,00 32.606,48 0,00 0,00 258.942,99