FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2018. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.10.2018. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. DARKO HACKL DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE 1956 SLANO 1.919.501,48 2.080.985,17 46.352,44 130.454,58 0,00 0,00 0,00 0,00 4.177.293,67
2. VIKTOR LASIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 MOSTAR 2.120.102,29 216.824,15 721.325,61 651.170,59 0,00 130.595,64 0,00 0,00 3.840.018,28
3. HIL PECOLAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 DUBROVNIK 35.641,01 146.693,78 1.036.744,26 49.800,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268.879,57
4. BRANKO LJUBIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO 1965 UBLE 36.248,03 0,00 48.356,86 818.032,95 0,00 0,00 0,00 0,00 902.637,84
5. IVO ZVONO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1979 DUBROVNIK 0,00 0,00 2.076,58 0,00 0,00 784.947,34 0,00 0,00 787.023,92
6. VIKTOR PLEĆAŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1957 METKOVIĆ 376.225,20 -1.507,94 6.360,04 395.024,51 0,00 0,00 0,00 0,00 776.101,81
7. ELIMIR GUGIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1962 VELA LUKA 50.421,08 0,00 12.303,46 581.156,67 0,00 0,00 0,00 0,00 643.881,21
8. VEDRAN NENADIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1973 DUBROVNIK 330.505,76 0,00 0,00 270.676,41 0,00 23.614,67 0,00 0,00 624.796,84
9. DIJANA BOŠNJAK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1962 METKOVIĆ 0,00 0,00 597.909,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.909,19
10. NEŠO RADOJIČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 DUBROVNIK 110.636,61 0,00 6.706,21 375.953,90 0,00 21.337,19 0,00 0,00 514.633,91
11. ANA BIRIMIŠA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1971 DUBROVNIK 0,00 0,00 -4.778,51 463.477,26 0,00 0,00 0,00 0,00 458.698,75
12. BOŽIDAR ŠARE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1956 STON 0,00 0,00 2.436,48 0,00 0,00 435.549,02 0,00 0,00 437.985,50
13. MIROSLAV PALUNKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 ŠIPANSKA LUKA 0,00 0,00 3.244,54 395.792,05 0,00 0,00 0,00 0,00 399.036,59
14. FRANICA BREŠKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1955 DUBROVNIK 135.588,34 -14,36 221.739,24 -309,26 0,00 0,00 0,00 0,00 357.003,96
15. PEĆA MIHAILOVSKI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1947 DUBROVNIK 0,00 0,00 108.229,80 216.811,10 0,00 0,00 0,00 0,00 325.040,90
16. MARIJA ILIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1960 METKOVIĆ -2.018,50 0,00 -0,46 326.057,13 0,00 0,00 0,00 0,00 324.038,17
17. MOMIRKA VUKAJLOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 NOVA MOKOŠICA 0,00 0,00 -1.850,06 317.597,01 0,00 0,00 0,00 0,00 315.746,95
18. RANKO VLAHOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1962 KOMIN 89.135,16 0,00 7.384,25 210.313,88 0,00 0,00 0,00 0,00 306.833,29
19. SABRIJE GAXHERRI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1955 KORČULA 90.606,63 0,00 7.813,28 196.721,05 0,00 0,00 0,00 0,00 295.140,96
20. DARIO ĐANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE 1976 VISOČANI 5.523,19 0,00 125.519,32 123.186,83 0,00 0,00 0,00 0,00 254.229,34
21. ANDRO HRDLIČKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1966 OSOJNIK 0,00 0,00 0,00 253.354,80 0,00 0,00 0,00 0,00 253.354,80
22. PERO ČEOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 NOVA MOKOŠICA 12.892,03 0,00 10.332,16 224.990,85 0,00 0,00 0,00 0,00 248.215,04
23. JAKŠA LUČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1979 KUPARI 27.175,40 0,00 691,78 212.678,88 0,00 0,00 0,00 0,00 240.546,06
24. MARIO PAPAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1967 DUBROVNIK 22.125,28 0,00 0,00 187.525,92 0,00 0,00 0,00 0,00 209.651,20
25. PERICA PRIŽMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1961 BLATO 0,00 0,00 9.074,46 199.628,44 0,00 0,00 0,00 0,00 208.702,90
26. MIODRAG LEVANAT DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1958 STON 0,00 0,00 0,00 208.471,30 0,00 0,00 0,00 0,00 208.471,30
27. GORDANA BABIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1957 DUBROVNIK -267,29 0,00 0,00 208.471,30 0,00 0,00 0,00 0,00 208.204,01
28. JURICA RADOŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1966 PLOČE -1.045,43 0,00 199.591,75 6.724,98 0,00 0,00 0,00 0,00 205.271,30
29. PREDRAG SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1962 BLATO -15.266,47 0,00 448,54 214.577,41 0,00 0,00 0,00 0,00 199.759,48
30. SLAVICA SEFEROVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1956 DUBROVNIK 2.800,01 0,00 101.917,51 65.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.812,52
31. TOMISLAV DEDOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1964 SPARAGOVIĆI 4.778,13 0,00 75.751,47 71.692,88 0,00 0,00 0,00 16.570,79 168.793,27
32. BRANIMIR FILIPOVIĆ-GRČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1968 KORČULA 68.301,59 0,00 875,13 93.219,74 0,00 0,00 0,00 0,00 162.396,46
33. ZVONIMIR DERANJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1979 GRUDA 0,00 0,00 0,00 160.368,55 0,00 0,00 0,00 0,00 160.368,55
34. MUSTAFA SULJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO 1961 UBLE 9.378,35 0,00 52.198,72 98.762,27 0,00 0,00 0,00 0,00 160.339,34
35. VALENTINA LAURA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1973 ROGOTIN -8.210,11 0,00 -5,04 167.245,99 0,00 0,00 0,00 0,00 159.030,84
36. JAKŠA MUŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LUMBARDA 1966 LUMBARDA 0,00 0,00 31.418,26 123.186,87 0,00 0,00 0,00 0,00 154.605,13
37. MARIJAN ŠIMOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1961 METKOVIĆ 0,00 0,00 12.788,13 141.772,73 0,00 0,00 0,00 0,00 154.560,86
38. VLAHO POLJANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1955 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 154.478,40 0,00 0,00 0,00 0,00 154.478,40
39. JURICA RADOŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1983 CAVTAT 0,00 0,00 8.033,77 142.736,30 0,00 0,00 0,00 0,00 150.770,07
40. DINO BOŠKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1984 PLOČE 19.104,66 0,00 31.375,81 93.097,57 0,00 0,00 0,00 0,00 143.578,04
41. JOSEPH BORGELOTT DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 DUBROVNIK 0,00 0,00 19.695,21 123.187,35 0,00 0,00 0,00 0,00 142.882,56
42. MARKO KRISTIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1969 MOLUNAT 3,45 0,00 10.431,57 129.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.373,02
43. SVJETLANA MARIJANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 DUBROVNIK 0,00 0,00 15.577,89 123.186,82 0,00 0,00 0,00 0,00 138.764,71
44. HRVOJE ČIKATO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1947 NOVA MOKOŠICA 0,00 0,00 2.176,51 136.071,15 0,00 0,00 0,00 0,00 138.247,66
45. STJEPAN STOJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1989 PALJE BRDO 0,00 0,00 10.478,93 127.397,85 0,00 0,00 0,00 0,00 137.876,78
46. BERNARD ZALOKAR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1962 MOLUNAT 0,00 0,00 12.462,93 124.783,05 0,00 0,00 0,00 0,00 137.245,98
47. MILENKO TODIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1972 VELA LUKA 0,00 0,00 3.099,38 132.932,29 0,00 0,00 0,00 0,00 136.031,67
48. ZVONKO PILAŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 DUBROVNIK 0,00 0,00 23.634,16 109.956,00 0,00 0,00 0,00 1.955,58 135.545,74
49. MIŠO GLAVINIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1973 LOVORNO 2.494,30 0,00 0,00 132.863,61 0,00 0,00 0,00 0,00 135.357,91
50. CECILIJA RADIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1975 NOVA MOKOŠICA 19.016,53 0,00 115.080,92 906,59 0,00 0,00 0,00 0,00 135.004,04
51. DANICA SKOKANDIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1968 ŽRNOVO -8,55 0,00 9.360,65 124.462,65 0,00 0,00 0,00 0,00 133.814,75
52. NIKOLA SOLDIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1973 ČIBAČA 0,00 0,00 9.624,12 123.186,90 0,00 0,00 0,00 0,00 132.811,02
53. JOSEPH JUNG DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1962 VELA LUKA 3.941,44 0,00 -163,49 128.222,60 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,55
54. DUBRAVKA ŠIMUNOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1955 DUBROVNIK 0,00 0,00 8.819,72 122.584,33 0,00 0,00 0,00 0,00 131.404,05
55. MLADEN MIŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1967 DUBROVNIK 0,00 0,00 8.136,69 123.186,85 0,00 0,00 0,00 0,00 131.323,54
56. INDIRA VRGOČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1965 DUBRAVA 0,00 0,00 8.838,75 122.416,40 0,00 0,00 0,00 0,00 131.255,15
57. KATARINA KURAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,POJEZERJE 1978 KOBILJAČA 0,00 0,00 4.680,38 126.495,07 0,00 0,00 0,00 0,00 131.175,45
58. ENIS KUSTURICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1959 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 67.339,55 843,85 60.320,23 0,00 0,00 128.503,63
59. FRANKO BAČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1955 DUBROVNIK 0,00 0,00 3.236,67 124.882,19 0,00 0,00 0,00 0,00 128.118,86
60. KOLE KANDJI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1976 ZATON 0,00 0,00 4.146,92 123.186,86 0,00 0,00 0,00 0,00 127.333,78
61. ZDRAVKO PARILO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1967 DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 127.249,93 0,00 0,00 0,00 0,00 127.249,93
62. MARINA MARINOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1960 METKOVIĆ 0,00 0,00 -614,14 123.186,78 0,00 4.325,77 0,00 0,00 126.898,41
63. IVO DUPČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1970 MRČEVO 0,00 0,00 8.206,51 116.092,88 0,00 0,00 0,00 1.632,56 125.931,95
64. SREĆAN BARKIĐIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1963 STON 49.361,28 0,00 18.828,54 57.387,75 0,00 0,00 0,00 0,00 125.577,57
65. STANKO TEŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1963 ČIBAČA 0,00 0,00 4.081,22 121.124,03 0,00 0,00 0,00 0,00 125.205,25
66. DAMIR BOŠKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1969 KORČULA 0,00 0,00 7.185,18 117.210,91 0,00 0,00 0,00 0,00 124.396,09
67. NIKŠA ŽILE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1967 ČESVINICA 0,00 0,00 888,47 123.186,83 0,00 0,00 0,00 0,00 124.075,30
68. DAMIR PRIŽMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1963 VELA LUKA 0,00 0,00 931,36 122.960,67 0,00 0,00 0,00 0,00 123.892,03
69. VATROSLAV SABLJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1961 LUKA 0,00 0,00 0,00 123.187,38 0,00 0,00 0,00 0,00 123.187,38
70. RANKO SPAJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1960 OREBIĆ 0,00 0,00 0,00 123.187,36 0,00 0,00 0,00 0,00 123.187,36
71. ŽELJKO GRGELEC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1957 TEPLICE 0,00 0,00 0,00 123.187,36 0,00 0,00 0,00 0,00 123.187,36
72. MATE RADIŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE 1964 BANIĆI 0,00 0,00 0,00 123.187,34 0,00 0,00 0,00 0,00 123.187,34
73. IVAN TOLJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1954 OREBIĆ 0,00 0,00 0,00 123.187,32 0,00 0,00 0,00 0,00 123.187,32
74. VESNA BONGVARDO-HODŽIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1951 DONJA BANDA 0,00 0,00 0,00 123.187,31 0,00 0,00 0,00 0,00 123.187,31
75. MUHAMED DJONKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1941 JASENICE 0,00 0,00 0,00 123.187,31 0,00 0,00 0,00 0,00 123.187,31
76. LEO ŽUVELA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1967 VELA LUKA 0,00 0,00 0,00 123.186,95 0,00 0,00 0,00 0,00 123.186,95
77. KERIMA ZLOVEČERA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1969 CAVTAT 0,00 0,00 0,00 123.186,93 0,00 0,00 0,00 0,00 123.186,93
78. ANTUN KATUŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1974 GABRILI 0,00 0,00 0,00 123.186,93 0,00 0,00 0,00 0,00 123.186,93
79. ROMANO VUČETIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1973 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 123.186,85 0,00 0,00 0,00 0,00 123.186,85
80. SONJA ŠILJEG DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 123.186,85 0,00 0,00 0,00 0,00 123.186,85
81. DANIEL VUKMIROVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1979 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 123.186,81 0,00 0,00 0,00 0,00 123.186,81
82. LUKŠA VRLJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1966 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 123.186,80 0,00 0,00 0,00 0,00 123.186,80
83. MARIO ĆORIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1976 ZVEKOVICA 0,00 0,00 0,00 123.186,77 0,00 0,00 0,00 0,00 123.186,77
84. ZEF PECOLAJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1956 PETRAČA 0,00 0,00 0,00 123.186,13 0,00 0,00 0,00 0,00 123.186,13
85. RADOVAN JOŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1962 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 123.018,18 0,00 0,00 0,00 0,00 123.018,18
86. JUSUF AJKUNIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1959 VELA LUKA 0,00 0,00 -596,47 123.187,40 0,00 0,00 0,00 0,00 122.590,93
87. ANTON LENGYEL DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1972 MORRO JABLE 0,00 0,00 -915,36 123.080,30 0,00 0,00 0,00 0,00 122.164,94
88. PERO ŠKARE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1962 ČIBAČA -1.091,64 0,00 -1.058,59 123.178,62 0,00 0,00 0,00 0,00 121.028,39
89. STIPAN SUTON DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1981 VID 0,00 0,00 9.352,79 108.920,21 0,00 0,00 0,00 0,00 118.273,00
90. HAŠIJA HADŽALIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1965 METKOVIĆ -153,16 0,00 0,00 117.868,16 0,00 0,00 0,00 0,00 117.715,00
91. BORIS BONIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1973 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 116.767,47 0,00 0,00 0,00 0,00 116.767,47
92. JUNUZ AHMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1954 DUBROVNIK 0,00 0,00 11.556,41 104.760,45 0,00 0,00 0,00 0,00 116.316,86
93. STJEPAN MATIJAŠEVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1982 LOVIŠTE 0,00 0,00 -583,48 113.731,48 0,00 0,00 0,00 0,00 113.148,00
94. IVAN TOMAŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SMOKVICA 1948 SMOKVICA 0,00 0,00 5.230,43 104.410,81 0,00 0,00 0,00 0,00 109.641,24
95. FRANO MILINA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LUMBARDA 1985 LUMBARDA 0,00 0,00 3.845,98 104.969,81 0,00 0,00 0,00 0,00 108.815,79
96. MATO VLAHUŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE 1984 ŠTEDRICA 0,00 0,00 -0,01 87.258,36 0,00 0,00 0,00 18.246,29 105.504,64
97. JOSIP RODIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1973 DUBROVNIK -6.089,34 0,00 1.052,95 105.837,01 0,00 0,00 0,00 0,00 100.800,62