FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. DARKO HACKL DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE 1956 SLANO 1.919.501,48 2.080.985,17 46.352,44 130.454,58 0,00 0,00 0,00 0,00 4.177.293,67
2. VIKTOR LASIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 MOSTAR 2.167.441,66 0,00 0,00 0,00 0,00 133.623,31 0,00 0,00 2.301.064,97
3. BOŽO VRAGOLOV DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1949 CAVTAT 267.006,09 0,00 1.278.177,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545.183,75
4. VEDRAN NENADIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1973 DUBROVNIK 344.719,02 0,00 1.336,15 282.643,59 0,00 24.489,52 0,00 0,00 653.188,28
5. IVO ZVONO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1979 DUBROVNIK 0,00 0,00 287,18 0,00 0,00 628.068,17 0,00 0,00 628.355,35
6. DIJANA BOŠNJAK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1962 METKOVIĆ 0,00 0,00 624.695,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.695,93
7. ELIMIR GUGIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1962 VELA LUKA 43.396,49 0,00 7.828,79 507.994,14 0,00 0,00 0,00 0,00 559.219,42
8. NEŠO RADOJIČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 DUBROVNIK 114.655,65 0,00 6.897,18 397.877,94 0,00 21.945,55 0,00 0,00 541.376,32
9. ANA BIRIMIŠA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1971 DUBROVNIK 0,00 822,75 -4.778,51 510.678,36 0,00 0,00 0,00 0,00 506.722,60
10. BRANKO LJUBIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO 1965 UBLE 17.593,56 0,00 15.984,48 438.554,54 0,00 0,00 0,00 0,00 472.132,58
11. FRANICA BREŠKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1955 DUBROVNIK 144.167,27 -14,36 312.771,27 -309,26 0,00 0,00 0,00 0,00 456.614,92
12. BOŽIDAR ŠARE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1956 STON 0,00 0,00 5.146,33 0,00 0,00 435.549,02 0,00 0,00 440.695,35
13. VIKTOR PLEĆAŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1957 METKOVIĆ 214.459,22 -1.507,94 6.342,53 220.767,23 0,00 0,00 0,00 0,00 440.061,04
14. MARKO SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1969 PLOČE 291.740,70 2.427,52 -1,35 -422,43 0,00 0,00 0,00 0,00 293.744,44
15. PEĆA MIHAILOVSKI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1947 DUBROVNIK 0,00 0,00 113.955,46 174.032,83 0,00 0,00 0,00 0,00 287.988,29
16. MARIJA ILIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1960 METKOVIĆ -3.818,50 0,00 -0,46 260.580,83 0,00 0,00 0,00 0,00 256.761,87
17. IVA VOLAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1996 METKOVIĆ 97.080,30 0,00 128.339,51 21.621,77 0,00 0,00 0,00 0,00 247.041,58
18. MIROSLAV PALUNKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 ŠIPANSKA LUKA 0,00 0,00 1.861,97 227.132,71 0,00 0,00 0,00 0,00 228.994,68
19. JAKŠA LUČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1979 KUPARI 2.875,83 0,00 238,80 208.882,71 0,00 0,00 0,00 0,00 211.997,34
20. MARIO PAPAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1967 DUBROVNIK 14.312,64 0,00 0,00 187.321,97 0,00 0,00 0,00 0,00 201.634,61
21. DARIO ĐANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVAČKO PRIMORJE 1976 VISOČANI 0,00 0,00 101.362,25 94.395,89 0,00 0,00 0,00 0,00 195.758,14
22. ROMANO PAVLINA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1987 DUBROVNIK 63.850,04 0,00 64.327,72 66.032,31 0,00 0,00 0,00 0,00 194.210,07
23. PREDRAG SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1962 BLATO -20.777,97 0,00 157,72 211.747,31 0,00 0,00 0,00 0,00 191.127,06
24. BEŠO BEŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1956 OREBIĆ 0,00 0,00 180,40 187.416,60 0,00 0,00 0,00 0,00 187.597,00
25. MUSTAFA SULJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO 1961 UBLE 9.844,20 0,00 55.157,04 119.404,93 0,00 0,00 0,00 0,00 184.406,17
26. JURICA RADOŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1966 PLOČE 0,00 0,00 131.728,93 43.425,26 0,00 0,00 0,00 0,00 175.154,19
27. DINO BOŠKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1984 PLOČE 26.753,00 0,00 33.514,49 106.761,84 0,00 0,00 0,00 0,00 167.029,33
28. DANIJEL PLANTAK DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1981 ORAŠAC -2.915,31 0,00 -498,18 167.400,58 0,00 0,00 0,00 0,00 163.987,09
29. JURICA RADOŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1983 CAVTAT 0,00 0,00 8.470,96 153.281,23 0,00 0,00 0,00 0,00 161.752,19
30. BERNARD ZALOKAR DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1962 MOLUNAT 0,00 0,00 14.860,55 146.200,99 0,00 0,00 0,00 0,00 161.061,54
31. MIODRAG LEVANAT DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1958 STON 0,00 0,00 0,00 159.748,23 0,00 0,00 0,00 0,00 159.748,23
32. DAMIR PRIŽMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1963 VELA LUKA 0,00 0,00 2.195,41 151.152,67 0,00 0,00 0,00 0,00 153.348,08
33. IVO DUPČIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1970 MRČEVO 0,00 0,00 10.404,62 137.447,30 0,00 0,00 0,00 1.758,20 149.610,12
34. MARIJAN ŠIMOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1961 METKOVIĆ 0,00 0,00 15.094,00 129.286,69 0,00 0,00 0,00 0,00 144.380,69
35. HAŠIJA HADŽALIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1965 METKOVIĆ -153,16 0,00 0,00 143.780,28 0,00 0,00 0,00 0,00 143.627,12
36. MIŠO GLAVINIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1973 LOVORNO 2.631,31 0,00 0,00 140.751,32 0,00 0,00 0,00 0,00 143.382,63
37. JADRANKA RAGUZ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1970 DUBAI 0,00 0,00 3.628,83 0,00 0,00 138.644,90 0,00 0,00 142.273,73
38. STIPAN SUTON DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1981 VID 0,00 0,00 11.591,77 126.440,41 0,00 0,00 0,00 0,00 138.032,18
39. KATARINA KURAN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,POJEZERJE 1978 KOBILJAČA 0,00 0,00 11.368,20 125.257,64 0,00 0,00 0,00 0,00 136.625,84
40. ENIS KUSTURICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1959 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 70.709,95 885,40 61.788,28 0,00 0,00 133.383,63
41. IVAN ZMIJAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1980 DUBROVNIK -1.177,15 0,00 89.893,13 43.280,07 0,00 0,00 0,00 0,00 131.996,05
42. FRANO MILINA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LUMBARDA 1985 LUMBARDA 0,00 0,00 5.723,16 126.239,11 0,00 0,00 0,00 0,00 131.962,27
43. CECILIJA RADIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1975 NOVA MOKOŠICA 43.888,15 0,00 80.221,96 6.742,58 0,00 0,00 0,00 0,00 130.852,69
44. MARKO KRISTIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1969 MOLUNAT 3,45 0,00 12.721,77 117.055,52 0,00 0,00 0,00 0,00 129.780,74
45. VLAHO POLJANIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1955 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 127.445,28 0,00 0,00 0,00 0,00 127.445,28
46. DAMIR BOŠKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1969 KORČULA 0,00 0,00 9.773,10 117.068,27 0,00 0,00 0,00 0,00 126.841,37
47. JAKŠA MUŠIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LUMBARDA 1966 LUMBARDA 0,00 0,00 32.182,44 94.395,95 0,00 0,00 0,00 0,00 126.578,39
48. TOMISLAV DEDOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1964 SPARAGOVIĆI -23.261,12 0,00 77.786,18 54.453,29 0,00 0,00 0,00 17.219,05 126.197,40
49. STJEPAN STOJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1989 PALJE BRDO 0,00 0,00 11.493,44 114.514,79 0,00 0,00 0,00 0,00 126.008,23
50. JUNUZ AHMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1954 DUBROVNIK 0,00 0,00 13.911,78 109.609,26 0,00 0,00 0,00 0,00 123.521,04
51. SREĆAN BARKIĐIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1963 STON 43.288,81 0,00 19.330,80 59.687,55 0,00 0,00 0,00 0,00 122.307,16
52. JOSEPH BORGELOTT DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 DUBROVNIK 0,00 0,00 15.125,31 94.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 109.521,69
53. ZVONIMIR DERANJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1979 GRUDA 0,00 0,00 0,00 108.975,24 0,00 0,00 0,00 0,00 108.975,24
54. SVJETLANA MARIJANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 DUBROVNIK 0,00 0,00 11.963,38 94.395,85 0,00 0,00 0,00 0,00 106.359,23
55. NIKOLA SOLDIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1973 ČIBAČA 0,00 0,00 10.098,34 94.395,97 0,00 0,00 0,00 0,00 104.494,31
56. MIRJANA BILETIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1967 KORČULA 17.797,34 0,00 -49,94 85.270,32 0,00 0,00 0,00 0,00 103.017,72
57. INDIRA VRGOČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1965 DUBRAVA 0,00 0,00 6.535,56 94.395,95 0,00 0,00 0,00 0,00 100.931,51
58. VLAHO KLOKOČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1962 PETRAČA 0,00 0,00 4.585,97 96.168,89 0,00 0,00 0,00 0,00 100.754,86
59. DUBRAVKA ŠIMUNOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1955 DUBROVNIK 0,00 0,00 6.282,96 94.396,34 0,00 0,00 0,00 0,00 100.679,30
60. ZVONKO PILAŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 DUBROVNIK 0,00 0,00 15.459,74 82.909,08 0,00 0,00 0,00 2.072,61 100.441,43