FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. MARKO FILIPOVIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1969 ROŠKIĆI -3.325,23 0,00 49.149,26 61.020,97 0,00 0,00 0,00 106.845,00
602. ROBERTO RADIN ISTARSKA,BUJE 1972 KRŠETE -9,02 0,00 27.459,29 78.944,88 0,00 16,55 0,00 106.411,70
603. SUZANA ANTIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1965 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 106.389,66 0,00 0,00 0,00 106.389,66
604. VITA VLAHOVIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 9.499,80 0,00 -1.932,04 98.771,31 0,00 0,00 0,00 106.339,07
605. BORIS BOŽIČ ISTARSKA,UMAG 1954 LJUBLJANA 0,00 0,00 106.252,95 0,00 0,00 0,00 0,00 106.252,95
606. DORIS MEĐEDOVIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1986 FRATA 0,00 0,00 2.261,23 0,00 0,00 103.905,12 0,00 106.166,35
607. IGOR DRAGIŠIĆ ISTARSKA,UMAG 1971 UMAG 0,00 0,00 0,00 105.850,46 0,00 0,00 0,00 105.850,46
608. DRAGAN STARČIĆ ISTARSKA,POREČ 1961 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 32.401,21 73.049,70 0,00 0,00 0,00 105.450,91
609. GORDANA DUGANDŽIĆ ISTARSKA,POREČ 1963 MUŠALEŽ 18.999,71 0,00 -3.826,10 90.239,90 0,00 -16,09 0,00 105.397,42
610. MARINO SMOLICA ISTARSKA,TINJAN 1966 TINJAN 6.568,17 0,00 0,00 98.350,95 0,00 0,00 0,00 104.919,12
611. DARINKA SUBOTIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 0,00 104.572,15 0,00 0,00 0,00 104.572,15
612. DARIO VUČETIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 18.132,60 0,00 6.065,14 79.853,83 0,00 0,00 0,00 104.051,57
613. MIROSLAV ZLATIĆ ISTARSKA,LANIŠĆE 1960 PRAPOĆE -1.260,85 0,00 0,00 104.732,11 0,00 0,00 0,00 103.471,26
614. LIVIO RAKOVAC ISTARSKA,UMAG 1958 UMAG 0,00 0,00 -1.707,84 105.109,38 0,00 0,00 0,00 103.401,54
615. PATRICIA ŠVERKO ISTARSKA,ROVINJ 1981 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 8.999,60 93.860,08 0,00 0,00 0,00 102.859,68
616. LIDIJA FIŠTROVIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 -3,29 0,00 100.305,38 0,00 2.382,06 0,00 102.684,15
617. AJŠA AHMETI ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 -0,03 102.546,98 0,00 0,00 0,00 102.546,95
618. ROMINA MOČIBOB ISTARSKA,TINJAN 1980 BRČIĆI 10.873,36 0,00 6.666,43 83.916,52 0,00 0,00 0,00 101.456,31
619. IVICA DEMARKI ISTARSKA,POREČ 1974 MUGEBA - MONGHEBBO -20.055,78 0,00 46.223,93 74.957,08 0,00 0,00 0,00 101.125,23
620. GIUSEPPE STORACE ISTARSKA,ROVINJ 1952 RAVENNA 0,00 0,00 607,49 0,00 0,00 100.023,49 0,00 100.630,98
621. EDI PAVLETIĆ ISTARSKA,BUZET 1965 ROČKO POLJE 0,00 0,00 -1.097,27 101.393,85 0,00 0,00 0,00 100.296,58