FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. HELENA VITKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA 83.497,17 0,00 137.891,06 194.731,07 0,00 51.870,33 0,00 0,00 467.989,63
102. SNEŽANA GARBIN ISTARSKA,ROVINJ 1959 ROVINJ 50.703,87 0,00 11.361,58 324.473,55 0,00 68.323,94 0,00 0,00 454.862,94
103. DENIS VERKO ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 0,13 451.146,08 0,00 0,00 0,00 0,00 451.146,21
104. AMEL MRKALJEVIĆ ISTARSKA,POREČ 1981 POREČ - PARENZO 89.615,11 0,00 219.036,08 141.389,67 0,00 0,00 0,00 0,00 450.040,86
105. BRUNO SPONZA ISTARSKA,ROVINJ 1943 ROVINJ -4,16 0,00 1.510,57 440.517,07 0,00 0,00 0,00 0,00 442.023,48
106. ĐANI FABLE ISTARSKA,KRŠAN 1957 KRŠAN 12.737,48 0,00 1.170,41 424.165,74 0,00 0,00 0,00 0,00 438.073,63
107. BORIS SINČIĆ ISTARSKA,UMAG 1973 UMAG 0,00 0,00 1.881,89 433.459,14 0,00 0,00 0,00 0,00 435.341,03
108. LUCIANO UGRIN ISTARSKA,ROVINJ 1959 ROVINJ 1.820,86 0,00 9.757,08 375.112,90 0,00 47.430,44 0,00 0,00 434.121,28
109. VILIM FILIPOVIĆ ISTARSKA,LABIN 1965 VINEŽ 0,00 0,00 13.085,02 413.561,61 0,00 0,00 0,00 0,00 426.646,63
110. ROBERT POROPAT ISTARSKA,POREČ 1967 POREČ - PARENZO 62.938,09 0,00 27.049,86 332.158,70 0,00 0,00 0,00 0,00 422.146,65
111. ADEM DERGIĆ ISTARSKA,BALE 1959 BALE 25.470,32 0,00 8.628,87 386.210,15 0,00 2,90 0,00 0,00 420.312,24
112. FRANKO BASANEŽE ISTARSKA,OPRTALJ 1965 PIRELIĆI 52.866,89 0,00 -11,10 333.543,20 -894,85 28.994,42 0,00 0,00 414.498,56
113. RIKARD GRUBIŠIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1961 FAŽANA 0,00 0,00 1.046,47 392.271,22 0,00 0,00 0,00 0,00 393.317,69
114. ROBERT ŠAINI ISTARSKA,ROVINJ 1960 ROVINJ 113.002,11 127.065,28 0,00 149.961,79 0,00 0,00 0,00 0,00 390.029,18
115. BRANISLAV VUKOJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1958 PULA 26.986,43 0,00 74.661,92 288.314,42 0,00 0,00 0,00 0,00 389.962,77
116. VLADIMIR RADEKA ISTARSKA,PULA 1948 PULA 84.100,19 0,00 66.893,54 237.497,08 0,00 0,00 0,00 0,00 388.490,81
117. SVETO VUKOVIĆ ISTARSKA,LABIN 1960 MARCELJANI 40.160,87 0,00 3.276,07 340.850,70 0,00 0,00 0,00 0,00 384.287,64
118. DARKO ZOHIL ISTARSKA,ŽMINJ 1969 LAGINJI -25.908,68 0,00 -281,02 409.987,06 0,00 0,00 0,00 0,00 383.797,36
119. VEDRAN ZONTA ISTARSKA,BALE 1972 BALE 23.974,38 69.224,99 10.437,83 271.859,83 0,00 5.802,53 0,00 0,00 381.299,56
120. MEHO JUPIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 10.266,57 0,00 1.098,30 369.518,49 0,00 0,00 0,00 0,00 380.883,36
121. ZEF KAJTAZI ISTARSKA,MEDULIN 1965 MEDULIN 10.936,29 0,00 363.113,61 5.053,22 0,00 0,00 0,00 0,00 379.103,12
122. LIVIJA CIVITAN ISTARSKA,UMAG 1963 ZAMBRATIJA 35,90 0,00 -636,00 378.712,63 0,00 0,00 0,00 0,00 378.112,53
123. VLADIMIR HRVATIN ISTARSKA,VRSAR 1957 VRSAR 122.228,12 0,00 165.216,93 88.274,65 0,00 0,00 0,00 0,00 375.719,70
124. MLADEN ŠUŠKIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1978 GALIŽANA 204.190,50 0,00 11.272,68 160.189,10 0,00 0,00 0,00 0,00 375.652,28
125. ALESSANDRO DRAGAN ISTARSKA,UMAG 1973 ZAMBRATIJA 0,00 0,00 798,16 373.057,92 0,00 0,00 0,00 0,00 373.856,08
126. SUZANA TONKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA -18,00 0,00 -1.162,94 370.692,58 0,00 0,00 0,00 0,00 369.511,64
127. PINO MUZICA ISTARSKA,BUZET 1970 ROČ -0,34 0,00 0,00 369.020,10 0,00 0,00 0,00 0,00 369.019,76
128. EDI DUBINOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1973 VODNJAN 67.471,65 177.255,47 0,00 122.197,29 0,00 0,00 0,00 0,00 366.924,41
129. FILIP PETERNEL ISTARSKA,PULA 1975 PULA 25.449,31 0,00 9.362,18 328.798,06 0,00 -953,20 0,00 0,00 362.656,35
130. TUNJO KRIŠTIĆ ISTARSKA,LABIN 1970 PRESIKA 68.086,79 0,00 7.061,57 287.436,04 0,00 0,00 0,00 0,00 362.584,40
131. FRANC ŽIROVNIK ISTARSKA,PULA 1937 PULA 196.973,90 0,00 118.146,26 44.558,71 0,00 -12,95 0,00 0,00 359.665,92
132. IGOR PAMIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1969 PAMIĆI 58.804,59 248.482,05 11.304,16 37.715,81 0,00 0,00 0,00 0,00 356.306,61
133. DALIBOR BURŠIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1973 ČABRUNIĆI 163.048,19 54.623,65 14.067,45 121.556,84 0,00 0,00 0,00 0,00 353.296,13
134. ANTON SARIĆ ISTARSKA,POREČ 1943 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 1.277,06 338.785,03 0,00 0,00 0,00 0,00 340.062,09
135. RADOSLAV ILIĆ ISTARSKA,UMAG 1942 FINIDA 10.085,55 0,00 0,00 324.513,91 0,00 5.403,09 0,00 0,00 340.002,55
136. BAHRIJA REDJEPOSKI ISTARSKA,POREČ 1978 ŠTIFANIĆI - STIFANICI 0,00 0,00 0,00 339.689,79 0,00 0,00 0,00 0,00 339.689,79
137. NEVIO ČERNJA ISTARSKA,MEDULIN 1968 MEDULIN 156,14 0,00 2.958,98 336.192,44 0,00 0,00 0,00 0,00 339.307,56
138. MARJAN MIKEC ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ -1,10 0,00 200,58 336.917,47 0,00 0,00 0,00 0,00 337.116,95
139. DAMIR MIŠETIĆ ISTARSKA,POREČ 1968 RAKOVCI - RACOVAZ 29.275,33 0,00 -1.165,44 306.439,81 0,00 0,00 0,00 0,00 334.549,70
140. MARINO DEBELJUH ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 333.668,33 0,00 0,00 0,00 0,00 333.668,33
141. VATROSLAV IVANČIĆ ISTARSKA,BUJE 1955 BUJE 11.632,44 0,00 83.848,43 235.955,82 0,00 0,00 0,00 0,00 331.436,69
142. MARA BUBIČIĆ ISTARSKA,POREČ 1956 POREČ - PARENZO -0,20 0,00 13.312,56 315.204,08 0,00 0,00 0,00 0,00 328.516,44
143. ILIJA ANTIĆ ISTARSKA,LABIN 1972 LABIN 0,00 0,00 9.349,72 310.316,60 0,00 7.411,59 0,00 0,00 327.077,91
144. GRACIELA MATTICCHIO ISTARSKA,VODNJAN 1961 GALIŽANA 125.042,10 -2.588,54 -4.527,10 206.539,38 0,00 0,00 0,00 0,00 324.465,84
145. ORIANO BERTOŠA ISTARSKA,UMAG 1966 FINIDA 0,00 0,00 -1.541,17 325.377,89 0,00 0,00 0,00 0,00 323.836,72
146. STIPO MARTINOVIĆ ISTARSKA,LANIŠĆE 1969 BRGUDAC 28.260,75 0,00 0,00 295.514,63 0,00 0,00 0,00 0,00 323.775,38
147. ILIJA RAVNJAK ISTARSKA,VODNJAN 1952 VODNJAN 162.514,12 0,00 3.167,57 156.134,94 0,00 0,00 0,00 0,00 321.816,63
148. DANIJEL MASLIĆ ISTARSKA,MARČANA 1979 LOBORIKA 9.261,20 0,00 1.328,21 309.073,86 0,00 0,00 0,00 0,00 319.663,27
149. ZEHRA ADROVIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 0,00 0,00 0,00 252.629,93 0,00 63.946,68 0,00 0,00 316.576,61
150. ROBERT TANUSHI ISTARSKA,MEDULIN 1973 MEDULIN 0,00 0,00 159.324,48 157.142,45 0,00 -998,84 0,00 0,00 315.468,09
151. MARINO ROTA ISTARSKA,POREČ 1963 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 19.786,22 293.435,68 0,00 0,00 0,00 0,00 313.221,90
152. MARIJAN BISAKI ISTARSKA,POREČ 1935 POREČ - PARENZO 6.408,17 0,00 -5,03 300.966,64 0,00 0,00 0,00 0,00 307.369,78
153. DRAGO ŽIVANIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1963 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 306.881,17 0,00 0,00 0,00 0,00 306.881,17
154. MARICA KLARIĆ ISTARSKA,UMAG 1953 UMAG 0,00 0,00 306.280,66 -4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 306.275,85
155. DAMIR GRÜNBAUM ISTARSKA,UMAG 1959 UMAG 0,00 0,00 20.629,40 0,00 0,00 282.047,23 0,00 0,00 302.676,63
156. ĐURĐICA MARŠIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1982 ROVINJ 147.918,39 0,00 27.709,74 123.262,51 0,00 0,00 0,00 0,00 298.890,64
157. BRUNO FERNETIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1954 PREMANTURA 61.244,78 105.057,44 147,93 -1.779,66 133.774,34 0,00 0,00 0,00 298.444,83
158. SVETOZAR MILOJEVIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1950 DAJLA 0,00 0,00 0,00 296.657,61 0,00 0,00 0,00 0,00 296.657,61
159. ANTHONY CETINSKI ISTARSKA,ROVINJ 1969 ROVINJ 112.581,15 0,00 138.727,92 39.617,44 0,00 0,00 0,00 0,00 290.926,51
160. MILENKO MATIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1971 BAŠKOTI 12.179,72 0,00 46.953,46 228.945,40 0,00 0,00 0,00 0,00 288.078,58
161. DRAGAN VIVODA ISTARSKA,MOTOVUN 1975 MOTOVUN 37.417,48 0,00 10.797,77 215.325,66 0,00 23.012,28 0,00 0,00 286.553,19
162. SEVDIJE SULEJMANI ISTARSKA,POREČ 1971 POREČ - PARENZO 7,33 29.413,39 208.151,59 45.025,33 0,00 -21,82 0,00 0,00 282.575,82
163. ZVONKO GRGIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 157.421,83 0,00 14.802,18 95.871,45 0,00 12.612,07 0,00 0,00 280.707,53
164. DANIBOR BABIĆ ISTARSKA,PULA 1969 PULA -3.676,95 0,00 264.574,15 19.206,67 0,00 0,00 0,00 0,00 280.103,87
165. SERĐO RUPENOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1950 POREČ - PARENZO 31.446,30 0,00 42.614,25 205.736,70 0,00 0,00 0,00 0,00 279.797,25
166. ANTO MAMIĆ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 56.925,67 0,00 304,31 221.364,76 0,00 0,00 0,00 0,00 278.594,74
167. BOJAN ŠVRAKA ISTARSKA,PULA 1980 PULA 89.681,43 0,00 71.408,31 117.291,36 0,00 0,00 0,00 0,00 278.381,10
168. PETAR SABLJO ISTARSKA,LABIN 1963 RIPENDA KOSI 0,00 0,00 47,55 274.720,04 0,00 0,00 0,00 0,00 274.767,59
169. VLADIMIR VUICA ISTARSKA,UMAG 1964 UMAG 0,00 0,00 5.331,10 267.179,30 0,00 0,00 0,00 0,00 272.510,40
170. LJUBO-VLADIMIR OKMAŽIĆ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 271.672,92 0,00 0,00 0,00 0,00 271.672,92
171. ROBERT MIKULIČIĆ ISTARSKA,BUJE 1955 BUJE 32.594,48 0,00 12.870,70 225.330,07 0,00 0,00 0,00 0,00 270.795,25
172. LJUBIŠA MOČIBOB ISTARSKA,VIŠNJAN 1980 BARAT 0,00 0,00 13.261,14 255.309,66 0,00 0,00 0,00 0,00 268.570,80
173. INGRID KALČIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1979 VODNJAN 0,00 0,00 50.236,15 217.990,35 0,00 0,00 0,00 0,00 268.226,50
174. IVAN ČEKIĆ ISTARSKA,KANFANAR 1949 SOŠIĆI 106.266,31 137.762,80 -3,67 22.463,79 0,00 -123,04 0,00 5,99 266.372,18
175. BOJAN RADETIĆ ISTARSKA,PULA 1987 PULA 45.422,96 0,00 88.212,72 132.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 266.125,47
176. MLADEN SINČIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA -288,75 0,00 98.479,70 165.320,61 0,00 0,00 0,00 0,00 263.511,56
177. VESNA JAHIĆ ISTARSKA,VIŽINADA 1980 VELIĆI -387,53 0,00 3.997,41 251.836,49 0,00 0,00 0,00 0,00 255.446,37
178. VINKO DUBOKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1939 PULA 0,00 0,00 532,30 252.187,28 0,00 0,00 0,00 0,00 252.719,58
179. ZORAN JAGODIĆ ISTARSKA,BUJE 1955 PLOVANIJA 0,00 0,00 -3.270,45 255.743,50 0,00 0,00 0,00 0,00 252.473,05
180. ENIZ MUJIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 250.898,86 0,00 0,00 0,00 0,00 250.898,86
181. MIROSLAV VUKANČIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1966 DAJLA -430,32 0,00 1.333,28 244.563,13 0,00 3.322,96 0,00 0,00 248.789,05
182. PATRIK VLAČIĆ ISTARSKA,RAŠA 1982 TRGET -0,78 96.583,74 13.941,92 133.447,02 0,00 0,00 0,00 0,00 243.971,90
183. ELVIS GRUBIŠIĆ ISTARSKA,GRAČIŠĆE 1982 GRAČIŠĆE -273,64 0,00 0,00 242.590,55 0,00 0,00 0,00 0,00 242.316,91
184. BRANKO FLEGO ISTARSKA,BUZET 1964 ŠTRPED 23.021,10 0,00 8.008,50 210.272,66 0,00 0,00 0,00 0,00 241.302,26
185. BORIS ŠKRLJ ISTARSKA,NOVIGRAD 1964 DAJLA -28,53 0,00 603,29 239.725,64 0,00 0,00 0,00 0,00 240.300,40
186. ANTONIJO KEBA ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,00 239.786,54 0,00 0,00 0,00 0,00 239.786,54
187. SAŠA KREVATIN ISTARSKA,NOVIGRAD 1982 NOVIGRAD 0,00 0,00 79.414,70 159.908,87 0,00 0,00 0,00 0,00 239.323,57
188. ALEN BAJOK ISTARSKA,UMAG 1981 ZAMBRATIJA 0,00 0,00 0,00 236.618,72 0,00 0,00 0,00 0,00 236.618,72
189. DANA RAŠIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1960 ROVINJ 2.448,65 0,00 180.811,58 -1,04 0,00 50.882,50 0,00 0,00 234.141,69
190. IVAN LOVREČIĆ ISTARSKA,POREČ 1960 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 78.114,82 152.066,29 0,00 0,00 0,00 0,00 230.181,11
191. BUJAR BERISHA ISTARSKA,POREČ 1980 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 105.686,21 119.853,15 0,00 4.416,44 0,00 0,00 229.955,80
192. ELIO MILEVOJ ISTARSKA,LABIN 1953 LABIN 69.554,09 -159,00 8.268,58 152.248,20 0,00 0,00 0,00 0,00 229.911,87
193. ZORAN KOMLENIĆ ISTARSKA,UMAG 1968 ZAMBRATIJA -2.392,10 0,00 -5.548,28 237.117,94 0,00 0,00 0,00 0,00 229.177,56
194. IVICA STANIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA -2.628,14 0,00 14.590,95 216.715,30 0,00 0,00 0,00 0,00 228.678,11
195. MILIVOJ PAHOR ISTARSKA,PAZIN 1957 TRVIŽ 92.684,09 0,00 15.578,68 119.137,61 0,00 0,00 0,00 0,00 227.400,38
196. BORIS PRENC ISTARSKA,BUJE 1960 PLOVANIJA 0,00 0,00 0,00 225.867,85 0,00 -15,55 0,00 0,00 225.852,30
197. JOSIPA BELOPAVLOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1949 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 -168,00 224.228,07 0,00 0,00 0,00 0,00 224.060,07
198. ECIO ŽIVOLIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 13.995,29 0,00 5.160,16 201.922,87 0,00 0,00 0,00 0,00 221.078,32
199. SREĆKO SABLJAK ISTARSKA,BUZET 1956 UGRINI 0,00 0,00 481,56 213.155,22 0,00 6.857,51 0,00 0,00 220.494,29
200. JOZO MIŠKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1962 KMETI 0,00 0,00 0,00 209.887,03 0,00 9.855,98 0,00 0,00 219.743,01