FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
101. HALID AJANOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1967 UMAG 0,00 0,00 0,00 482.877,28 0,00 0,00 0,00 482.877,28
102. IGOR FATTORICH ISTARSKA,ROVINJ 1958 ROVINJ 0,00 0,00 9.263,32 473.044,86 0,00 0,00 0,00 482.308,18
103. ĐANI ČEH ISTARSKA,CEROVLJE 1966 PAZ 0,00 0,00 0,00 477.809,19 0,00 0,00 0,00 477.809,19
104. MAURA BREZAC ISTARSKA,LABIN 1972 LABIN 123.143,68 0,00 43.010,69 308.318,72 0,00 0,00 0,00 474.473,09
105. JOAKIM RUNKO ISTARSKA,PULA 1947 PULA 0,00 0,00 0,00 472.745,04 0,00 0,00 0,00 472.745,04
106. DAMIR DRNDIĆ ISTARSKA,PAZIN 1959 PAZIN 250,48 0,00 6.008,57 461.284,23 0,00 0,00 0,00 467.543,28
107. DANIJEL BELETIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1961 KOŽLJAK 145.819,08 -11.782,34 34.494,11 298.643,73 0,00 0,00 0,00 467.174,58
108. SANDRA KNAPIĆ ISTARSKA,POREČ 1976 ČERVAR - CERVERA -41,17 0,00 1.268,46 464.699,40 0,00 0,00 0,00 465.926,69
109. IVICA ŽEŽELIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 465.926,39 0,00 0,00 0,00 465.926,39
110. STJEPAN JUŠTA ISTARSKA,VRSAR 1953 VRSAR 52.853,24 0,00 60.055,50 351.199,38 0,00 0,00 0,00 464.108,12
111. ANDRIJANI GRŰNER ISTARSKA,MARČANA 1946 LOBORIKA 0,00 0,00 -399,03 464.119,37 0,00 0,00 0,00 463.720,34
112. NEDELJKA PODUNAVAC ISTARSKA,PULA 1951 PULA 0,00 0,00 8.691,44 450.998,42 0,00 0,00 0,00 459.689,86
113. JASNA IDRIZOVIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 39.796,24 0,00 330,72 415.053,25 0,00 0,00 0,00 455.180,21
114. LUKRECIJA WEITZER ISTARSKA,BUJE 1954 BUJE 194.136,88 0,00 104.278,43 128.148,43 0,00 26.156,06 0,00 452.719,80
115. RANKA ŠĆEKIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1962 ROVINJ 243.611,29 0,00 6.857,05 201.963,52 0,00 0,00 0,00 452.431,86
116. DRAGOLJUB MIHALJICA ISTARSKA,LABIN 1970 LABIN 199.910,82 0,00 112.849,82 136.473,60 0,00 0,00 0,00 449.234,24
117. EDI MATIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1966 BAŠKOTI 24.319,57 0,00 11.284,29 412.101,14 0,00 0,00 0,00 447.705,00
118. DEJAN PEROVIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 136,58 0,00 160.246,24 264.123,45 0,00 23.069,13 0,00 447.575,40
119. EDI ŽULIĆ ISTARSKA,BUZET 1963 ROČKO POLJE 42.322,37 0,00 5.572,53 395.512,22 0,00 0,00 0,00 443.407,12
120. MUSTAFA ISLAMBEGOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1949 MURINE 0,00 0,00 35.977,33 407.090,00 0,00 0,00 0,00 443.067,33
121. FRANCO BILUCAGLIA ISTARSKA,VODNJAN 1954 VODNJAN 208.387,36 0,00 -443,25 234.580,32 0,00 0,00 0,00 442.524,43
122. ALMA DELKIĆ NESTOROVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1974 ROVINJ 0,00 0,00 17.578,78 424.274,27 0,00 0,00 0,00 441.853,05
123. DORINO KOŽLJAN ISTARSKA,BARBAN 1965 BARBAN 13.016,66 0,00 73.248,93 355.349,34 0,00 0,00 0,00 441.614,93
124. NEVEN MAJCAN ISTARSKA,BUZET 1981 MARČENEGLA 140.558,90 0,00 92.305,45 208.466,20 0,00 0,00 0,00 441.330,55
125. FEHMI RAMADANI ISTARSKA,FUNTANA 1942 FUNTANA 0,00 0,00 -163,93 439.006,79 0,00 0,00 0,00 438.842,86
126. VILMA DAMJANOVIĆ ŠPIRIĆ ISTARSKA,UMAG 1955 UMAG 0,00 0,00 102.511,41 334.061,27 0,00 0,00 0,00 436.572,68
127. SANJA MATEJČIĆ ISTARSKA,PULA 1959 PULA 0,00 0,00 47.639,88 386.650,24 0,00 0,00 0,00 434.290,12
128. SINIŠA KUKEC ISTARSKA,ROVINJ 1973 ROVINJSKO SELO 69.666,45 0,00 189.313,25 175.176,22 0,00 0,00 0,00 434.155,92
129. NIKOL GOJANI ISTARSKA,ROVINJ 1956 ROVINJ 0,00 0,00 570,75 429.712,93 0,00 0,00 0,00 430.283,68
130. MIRJANA PUSTI ISTARSKA,POREČ 1957 POREČ - PARENZO 90.537,66 0,00 18.650,99 319.843,84 0,00 0,00 0,00 429.032,49
131. DIEGO KOKOT ISTARSKA,LABIN 1965 RABAC 39.855,36 0,00 32.985,17 352.860,66 0,00 0,00 0,00 425.701,19
132. MARIJAN BANKO ISTARSKA,POREČ 1986 KOSINOŽIĆI 51.101,03 98.970,20 131.547,18 87.926,11 0,00 53.130,63 0,00 422.675,15
133. RINO OSSICH ISTARSKA,UMAG 1952 BAŠANIJA 23.260,72 0,00 0,00 399.364,67 0,00 0,00 0,00 422.625,39
134. DAMIR JELOVAC ISTARSKA,PULA 1962 PULA 32.944,46 0,00 75.810,59 312.512,30 0,00 0,00 0,00 421.267,35
135. NEVEN ZGRABLIĆ ISTARSKA,PAZIN 1973 ZABREŽANI 156.158,07 0,00 47.428,22 215.637,40 0,00 1.404,07 0,00 420.627,76
136. MIRSAD HUSEJNAGIĆ ISTARSKA,UMAG 1957 UMAG 0,00 0,00 -89,40 420.692,41 0,00 0,00 0,00 420.603,01
137. MENSUR UZEIRI ISTARSKA,FAŽANA 1940 FAŽANA 7.440,41 0,00 32.349,25 379.439,27 0,00 0,00 0,00 419.228,93
138. MARIJANO KOCIJANČIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1972 VALENTIĆI 61.026,59 0,00 58.922,21 297.471,18 0,00 0,00 0,00 417.419,98
139. BORIS MANDIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 -868,00 417.110,93 0,00 0,00 0,00 416.242,93
140. IVICA MIHELČIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 58.138,18 0,00 32.170,22 322.346,59 0,00 0,00 0,00 412.654,99
141. KSENIJA FRANJKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1977 UMAG 0,00 0,00 0,00 409.207,19 0,00 0,00 0,00 409.207,19
142. VILI CURAVIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 POREČ - PARENZO 80.683,33 0,00 211.876,11 115.319,67 0,00 0,00 0,00 407.879,11
143. BORICA PEREŠA ISTARSKA,PULA 1944 PULA 116.701,78 0,00 290.935,60 0,00 0,00 0,00 0,00 407.637,38
144. DANICA PERIĆ ISTARSKA,PULA 1950 PULA 0,00 0,00 -166,42 407.523,95 0,00 0,00 0,00 407.357,53
145. DIJANA BEKIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA -7.298,98 0,00 -1,02 413.924,26 0,00 0,00 0,00 406.624,26
146. OLEG VLAHOV ISTARSKA,PAZIN 1970 PAZIN 0,00 0,00 0,00 406.092,59 0,00 0,00 0,00 406.092,59
147. IGOR ŠKUFLIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1979 MUNTIĆ 6.597,89 0,00 53.647,83 334.679,43 0,00 10.842,17 0,00 405.767,32
148. VESNA OKMAŽIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 63.604,23 0,00 17.836,28 324.105,51 0,00 0,00 0,00 405.546,02
149. MILAN UROŠEVIĆ ISTARSKA,BUJE 1954 BUJE 21.062,47 0,00 1.720,11 381.795,40 0,00 0,00 0,00 404.577,98
150. DANKO DIKLIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1957 DEKLIĆI 21.114,73 -29.129,85 1.257,94 411.228,62 0,00 0,00 0,00 404.471,44
151. VLORA KOLAR ISTARSKA,BRTONIGLA 1973 BRTONIGLA 0,00 0,00 9.802,10 394.144,21 0,00 0,00 0,00 403.946,31
152. KRISTIJAN MRZLIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1978 PLOMIN 75.433,03 0,00 10.131,82 316.632,91 0,00 0,00 0,00 402.197,76
153. HALIL ŠKRIJELJ ISTARSKA,KRŠAN 1953 POTPIĆAN 58.481,81 0,00 843,99 342.835,52 0,00 0,00 0,00 402.161,32
154. MIRELA KLEČIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1967 FAŽANA 152.663,33 0,00 59.077,72 121.249,29 0,00 64.000,86 0,00 396.991,20
155. NENAD ZIMAN ISTARSKA,POREČ 1977 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 23.033,94 373.511,98 0,00 0,00 0,00 396.545,92
156. IVAN RAJKO ISTARSKA,TINJAN 1980 KRINGA 156.994,42 0,00 69.271,25 167.076,91 0,00 0,00 2.227,45 395.570,03
157. ĐURO ĆUP ISTARSKA,LIŽNJAN 1962 JADREŠKI 0,00 0,00 0,00 394.665,42 0,00 0,00 0,00 394.665,42
158. ERIK PERKAVAC ISTARSKA,POREČ 1970 NOVA VAS 11.432,33 0,00 19.034,00 363.100,77 0,00 0,00 0,00 393.567,10
159. BRANISLAV JAKOVETIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 POREČ - PARENZO 25.478,79 0,00 23.967,73 343.716,77 0,00 0,00 0,00 393.163,29
160. MIRIJANA BRENČELA ISTARSKA,CEROVLJE 1958 CEROVLJE 44.421,45 0,00 3.657,59 343.534,93 0,00 0,00 0,00 391.613,97
161. ZEF PASULJI ISTARSKA,NOVIGRAD 1954 NOVIGRAD 675,25 0,00 213.375,36 176.148,09 0,00 0,00 0,00 390.198,70
162. ROBERTO KOCH ISTARSKA,BUJE 1977 BUJE 0,00 0,00 22.158,04 367.197,30 0,00 0,00 0,00 389.355,34
163. LUCIJAN BALDE ISTARSKA,PAZIN 1959 PAZIN 20.934,25 0,00 10.866,80 357.295,34 0,00 0,00 0,00 389.096,39
164. TOMISLAV PENAVA ISTARSKA,UMAG 1949 UMAG 14.420,34 0,00 5.198,56 369.226,55 0,00 0,00 0,00 388.845,45
165. IVAN PINTAR ISTARSKA,VODNJAN 1956 PEROJ 39.253,86 0,00 13.521,10 333.326,44 0,00 0,00 0,00 386.101,40
166. VEDRAN FLEGO ISTARSKA,OPRTALJ 1974 LIVADE 54.053,30 0,00 994,28 330.695,28 0,00 0,00 0,00 385.742,86
167. NEDŽAT BEDŽETI ISTARSKA,FAŽANA 1961 FAŽANA 0,00 0,00 5.267,53 380.405,42 0,00 0,00 0,00 385.672,95
168. RANKO MARTINOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1959 PREMANTURA 44.461,71 0,00 90.468,82 220.656,68 0,00 29.012,01 0,00 384.599,22
169. MORENO BOSE ISTARSKA,UMAG 1966 UMAG 16.766,55 0,00 306,22 366.691,59 0,00 0,00 0,00 383.764,36
170. DENIS KLARIĆ ISTARSKA,UMAG 1964 VALICA 153.485,51 0,00 70.829,98 158.720,05 0,00 0,00 0,00 383.035,54
171. SENEP JAKUPI ISTARSKA,UMAG 1974 UMAG 161.537,89 0,00 154.775,93 64.862,85 0,00 0,00 0,00 381.176,67
172. ALEN BUTKOVIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1974 BUTKOVIĆI 0,00 0,00 -5.662,86 384.847,06 0,00 0,00 0,00 379.184,20
173. BRANKO PETKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1962 ROVINJ 19.897,71 0,00 10.082,34 348.782,87 0,00 0,00 0,00 378.762,92
174. ILIJA KOZINA ISTARSKA,PULA 1954 PULA 0,00 0,00 0,00 378.429,43 0,00 0,00 0,00 378.429,43
175. VALJERIN KOLJNREKAJ ISTARSKA,UMAG 1980 UMAG 0,00 0,00 208.622,30 169.790,54 0,00 0,00 0,00 378.412,84
176. GORAN BUZA ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1979 LABINCI 69.803,88 0,00 68.429,60 206.563,71 0,00 31.278,63 0,00 376.075,82
177. ŽANIO HAVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1966 ROVINJ 13.019,92 0,00 100.894,20 261.832,58 0,00 0,00 0,00 375.746,70
178. BRUNA MARION ISTARSKA,PULA 1953 PULA 266.217,18 458,96 -20,33 107.360,83 0,00 0,00 0,00 374.016,64
179. VINKO ŠESTAN ISTARSKA,CEROVLJE 1955 GOLOGORICA 65.384,11 0,00 24.871,29 283.456,75 0,00 0,00 0,00 373.712,15
180. LASLO HODRI ISTARSKA,PULA 1950 PULA 12.300,97 9.130,66 57.718,97 294.051,20 0,00 0,00 0,00 373.201,80
181. SENADA CERIĆ ISTARSKA,BRTONIGLA 1961 BRTONIGLA 129.958,23 0,00 48.408,55 193.995,32 0,00 0,00 0,00 372.362,10
182. VESNA JAHIĆ ISTARSKA,VIŽINADA 1980 VELIĆI 114.761,27 0,00 61.273,95 195.170,25 0,00 0,00 0,00 371.205,47
183. VALTER VALE ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 368.867,35 0,00 0,00 0,00 368.867,35
184. ZDENKA KNIHA ISTARSKA,ROVINJ 1965 ROVINJ 0,00 0,00 19.513,74 347.417,61 0,00 0,00 0,00 366.931,35
185. ZORAN BEGOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1974 UMAG -5.427,04 0,00 102.387,13 268.412,18 0,00 0,00 0,00 365.372,27
186. HAKI GUŠANI ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 8.653,64 346.913,93 0,00 9.021,70 0,00 364.589,27
187. MENSUR SALIJA ISTARSKA,LABIN 1973 RABAC 94.878,20 0,00 3.425,36 265.599,17 0,00 0,00 0,00 363.902,73
188. ANA ŠKRINJAR ISTARSKA,UMAG 1948 UMAG 0,00 0,00 1.104,68 360.682,81 0,00 0,00 0,00 361.787,49
189. VANES ČANDIĆ ISTARSKA,RAŠA 1972 RAŠA 73.927,55 0,00 8.109,86 279.569,52 0,00 0,00 0,00 361.606,93
190. PINO MUZICA ISTARSKA,BUZET 1970 ROČ -0,34 0,00 0,00 360.943,70 0,00 253,95 0,00 361.197,31
191. DORIJAN ZULIM ISTARSKA,MEDULIN 1957 MEDULIN 40.771,88 0,00 148.611,51 170.974,91 0,00 0,00 0,00 360.358,30
192. SRBA STANKOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1954 PREMANTURA 0,03 0,00 1.208,18 358.647,85 0,00 0,00 0,00 359.856,06
193. VERONIKA VUJICA ISTARSKA,PULA 1964 PULA 109.104,86 0,00 10.478,14 211.315,37 0,00 26.534,35 0,00 357.432,72
194. SUAD PERVIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 3.311,99 0,00 3.997,53 348.298,70 0,00 0,00 0,00 355.608,22
195. DENIS IVETAC ISTARSKA,KAROJBA 1968 ŠKROPETI 90.406,30 0,00 231.319,97 32.424,35 0,00 0,00 0,00 354.150,62
196. NADA HRUSTIĆ ISTARSKA,PULA 1949 PULA 0,00 0,00 41.845,27 310.352,27 0,00 0,00 0,00 352.197,54
197. DAMIR GOLEMOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1980 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 217.354,53 0,00 0,00 134.620,14 0,00 351.974,67
198. ROMAN BRČIĆ ISTARSKA,POREČ 1979 BRČIĆI 20.589,49 0,00 -1.921,06 332.175,41 0,00 0,00 0,00 350.843,84
199. BRANKO VILOTIĆ ISTARSKA,PULA 1958 PULA 28.311,85 0,00 223,24 321.962,02 0,00 0,00 0,00 350.497,11
200. JASMIN ČOLIĆ ISTARSKA,LABIN 1978 LABIN 47.664,48 0,00 7.881,68 294.436,22 0,00 0,00 0,00 349.982,38