FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
101. ANDRIJANI GRŰNER ISTARSKA,MARČANA 1946 LOBORIKA 0,00 0,00 -399,03 476.614,65 0,00 0,00 0,00 476.215,62
102. LUKRECIJA WEITZER ISTARSKA,BUJE 1954 BUJE 198.620,21 0,00 112.708,36 136.396,36 0,00 26.736,63 0,00 474.461,56
103. RANKA ŠĆEKIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1962 ROVINJ 252.413,03 0,00 9.182,93 207.711,77 0,00 0,00 0,00 469.307,73
104. DANIJEL BELETIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1961 KOŽLJAK 127.938,21 -11.782,34 38.101,38 314.303,21 0,00 0,00 0,00 468.560,46
105. DRAGOLJUB MIHALJICA ISTARSKA,LABIN 1970 LABIN 205.032,31 0,00 116.427,89 145.192,36 0,00 0,00 0,00 466.652,56
106. VILMA DAMJANOVIĆ ŠPIRIĆ ISTARSKA,UMAG 1955 UMAG -1.217,72 0,00 105.209,18 352.751,14 0,00 0,00 0,00 456.742,60
107. EDI ŽULIĆ ISTARSKA,BUZET 1963 ROČKO POLJE 42.971,43 0,00 5.654,27 407.478,89 0,00 0,00 0,00 456.104,59
108. DORINO KOŽLJAN ISTARSKA,BARBAN 1965 BARBAN 13.175,30 0,00 75.467,93 366.904,01 0,00 0,00 0,00 455.547,24
109. NEVEN MAJCAN ISTARSKA,BUZET 1981 MARČENEGLA 143.274,18 0,00 93.596,27 218.032,36 0,00 0,00 0,00 454.902,81
110. EDI MATIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1966 BAŠKOTI 24.746,71 0,00 8.744,10 420.744,27 0,00 0,00 0,00 454.235,08
111. FRANCO BILUCAGLIA ISTARSKA,VODNJAN 1954 VODNJAN 213.152,56 0,00 -443,25 239.755,14 0,00 0,00 0,00 452.464,45
112. DEJAN PEROVIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA -9.713,81 0,00 162.071,89 276.314,94 0,00 23.407,18 0,00 452.080,20
113. MUSTAFA ISLAMBEGOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1949 MURINE 0,00 0,00 36.588,42 411.193,80 0,00 0,00 0,00 447.782,22
114. SANJA MATEJČIĆ ISTARSKA,PULA 1959 PULA 0,00 0,00 49.130,34 398.567,78 0,00 0,00 0,00 447.698,12
115. ALMA DELKIĆ NESTOROVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1974 ROVINJ 0,00 0,00 16.411,78 431.244,94 0,00 0,00 0,00 447.656,72
116. SINIŠA KUKEC ISTARSKA,ROVINJ 1973 ROVINJSKO SELO 71.029,34 0,00 189.300,45 184.314,78 0,00 0,00 0,00 444.644,57
117. DINKO BULJAN ISTARSKA,PULA 1950 PULA 0,00 0,00 0,00 442.670,41 0,00 0,00 0,00 442.670,41
118. MIRJANA PUSTI ISTARSKA,POREČ 1957 POREČ - PARENZO 91.997,26 0,00 19.450,04 330.940,83 0,00 0,00 0,00 442.388,13
119. RINO OSSICH ISTARSKA,UMAG 1952 BAŠANIJA 27.069,44 0,00 0,00 413.223,23 0,00 0,00 0,00 440.292,67
120. DIEGO KOKOT ISTARSKA,LABIN 1965 RABAC 40.598,77 0,00 31.169,95 364.909,22 0,00 0,00 0,00 436.677,94
121. MENSUR UZEIRI ISTARSKA,FAŽANA 1940 FAŽANA 7.658,09 0,00 33.692,08 392.498,99 0,00 0,00 0,00 433.849,16
122. MIRSAD HUSEJNAGIĆ ISTARSKA,UMAG 1957 UMAG 0,00 0,00 -89,40 432.973,12 0,00 0,00 0,00 432.883,72
123. BORICA PEREŠA ISTARSKA,PULA 1944 PULA 119.104,65 0,00 309.625,94 0,00 0,00 0,00 0,00 428.730,59
124. BORIS MANDIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 -868,00 429.445,84 0,00 0,00 0,00 428.577,84
125. MARIJANO KOCIJANČIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1972 VALENTIĆI 60.685,84 0,00 58.685,89 308.487,27 0,00 0,00 0,00 427.859,00
126. NEVEN ZGRABLIĆ ISTARSKA,PAZIN 1973 ZABREŽANI 158.244,17 0,00 48.089,08 218.335,93 0,00 1.423,35 0,00 426.092,53
127. IVICA MIHELČIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 59.031,30 0,00 33.175,63 333.478,18 0,00 0,00 0,00 425.685,11
128. VILI CURAVIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 POREČ - PARENZO 82.349,83 0,00 218.123,89 123.444,48 0,00 0,00 0,00 423.918,20
129. KSENIJA FRANJKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1977 UMAG 0,00 0,00 0,00 421.328,91 0,00 0,00 0,00 421.328,91
130. MARIJAN BANKO ISTARSKA,POREČ 1986 KOSINOŽIĆI 39.217,98 101.485,62 134.867,97 90.157,08 0,00 54.576,17 0,00 420.304,82
131. DIJANA BEKIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA -7.298,98 0,00 -1,02 426.777,83 0,00 0,00 0,00 419.477,83
132. DANKO DIKLIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1957 DEKLIĆI 21.529,35 -29.129,85 1.292,26 425.274,00 0,00 0,00 0,00 418.965,76
133. IGOR ŠKUFLIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1979 MUNTIĆ 6.722,88 0,00 54.510,91 346.282,00 0,00 11.027,63 0,00 418.543,42
134. OLEG VLAHOV ISTARSKA,PAZIN 1970 PAZIN 0,00 0,00 0,00 418.413,09 0,00 0,00 0,00 418.413,09
135. DANICA PERIĆ ISTARSKA,PULA 1950 PULA 0,00 0,00 -166,42 418.248,98 0,00 0,00 0,00 418.082,56
136. VESNA OKMAŽIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 64.514,67 0,00 18.067,70 335.259,31 0,00 0,00 0,00 417.841,68
137. MILAN UROŠEVIĆ ISTARSKA,BUJE 1954 BUJE 21.344,43 0,00 1.724,15 393.666,20 0,00 0,00 0,00 416.734,78
138. KRISTIJAN MRZLIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1978 PLOMIN 77.119,83 0,00 9.873,79 329.283,59 0,00 0,00 0,00 416.277,21
139. VLORA KOLAR ISTARSKA,BRTONIGLA 1973 BRTONIGLA 0,00 0,00 9.910,99 406.162,43 0,00 0,00 0,00 416.073,42
140. HALIL ŠKRIJELJ ISTARSKA,KRŠAN 1953 POTPIĆAN 59.669,84 0,00 1.019,73 354.211,21 0,00 0,00 0,00 414.900,78
141. NENAD ZIMAN ISTARSKA,POREČ 1977 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 23.913,33 385.262,83 0,00 0,00 0,00 409.176,16
142. ĐURO ĆUP ISTARSKA,LIŽNJAN 1962 JADREŠKI 0,00 0,00 0,00 406.655,91 0,00 0,00 0,00 406.655,91
143. BRANISLAV JAKOVETIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 POREČ - PARENZO 25.846,87 0,00 25.057,39 355.101,63 0,00 0,00 0,00 406.005,89
144. MIRIJANA BRENČELA ISTARSKA,CEROVLJE 1958 CEROVLJE 46.824,92 0,00 3.718,44 355.189,86 0,00 0,00 0,00 405.733,22
145. ROBERTO KOCH ISTARSKA,BUJE 1977 BUJE 0,00 0,00 22.851,27 378.871,71 0,00 0,00 0,00 401.722,98
146. LUCIJAN BALDE ISTARSKA,PAZIN 1959 PAZIN 21.464,12 0,00 11.010,12 368.961,49 0,00 0,00 0,00 401.435,73
147. IVAN RAJKO ISTARSKA,TINJAN 1980 KRINGA 159.327,08 0,00 70.293,71 169.376,17 0,00 0,00 2.227,45 401.224,41
148. MIRELA KLEČIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1967 FAŽANA 151.426,86 0,00 60.243,41 122.859,26 0,00 65.114,54 0,00 399.644,07
149. ZEF PASULJI ISTARSKA,NOVIGRAD 1954 NOVIGRAD 692,09 0,00 218.988,10 179.702,02 0,00 0,00 0,00 399.382,21
150. IVAN PINTAR ISTARSKA,VODNJAN 1956 PEROJ 39.752,62 0,00 14.082,39 344.621,37 0,00 0,00 0,00 398.456,38
151. ERIK PERKAVAC ISTARSKA,POREČ 1970 NOVA VAS 11.594,02 0,00 17.347,36 369.371,13 0,00 0,00 0,00 398.312,51
152. VEDRAN FLEGO ISTARSKA,OPRTALJ 1974 LIVADE 54.775,30 0,00 1.033,21 341.971,04 0,00 0,00 0,00 397.779,55
153. NEDŽAT BEDŽETI ISTARSKA,FAŽANA 1961 FAŽANA 0,00 0,00 5.335,58 391.114,34 0,00 0,00 0,00 396.449,92
154. MORENO BOSE ISTARSKA,UMAG 1966 UMAG 16.999,27 0,00 306,22 378.364,06 0,00 0,00 0,00 395.669,55
155. BRANKO PETKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1962 ROVINJ 20.304,41 0,00 10.617,32 360.415,71 0,00 0,00 0,00 391.337,44
156. ALEN BUTKOVIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1974 BUTKOVIĆI 0,00 0,00 -5.662,86 396.710,70 0,00 0,00 0,00 391.047,84
157. ILIJA KOZINA ISTARSKA,PULA 1954 PULA 0,00 0,00 0,00 390.236,11 0,00 0,00 0,00 390.236,11
158. GORAN BUZA ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1979 LABINCI 70.978,89 0,00 69.667,85 216.132,33 0,00 32.022,52 0,00 388.801,59
159. ŽANIO HAVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1966 ROVINJ 13.212,27 0,00 102.641,00 272.177,82 0,00 0,00 0,00 388.031,09
160. SENEP JAKUPI ISTARSKA,UMAG 1974 UMAG 163.856,29 0,00 157.436,34 65.801,28 0,00 0,00 0,00 387.093,91
161. VINKO ŠESTAN ISTARSKA,CEROVLJE 1955 GOLOGORICA 66.374,68 0,00 25.232,44 294.150,68 0,00 0,00 0,00 385.757,80
162. VALJERIN KOLJNREKAJ ISTARSKA,UMAG 1980 UMAG 0,00 0,00 212.771,89 172.870,68 0,00 0,00 0,00 385.642,57
163. VESNA JAHIĆ ISTARSKA,VIŽINADA 1980 VELIĆI 116.941,15 0,00 62.458,22 204.857,28 0,00 0,00 0,00 384.256,65
164. BRUNA MARION ISTARSKA,PULA 1953 PULA 271.029,38 467,77 -20,33 109.430,97 0,00 0,00 0,00 380.907,79
165. VALTER VALE ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 380.550,49 0,00 0,00 0,00 380.550,49
166. ZDENKA KNIHA ISTARSKA,ROVINJ 1965 ROVINJ 0,00 0,00 20.170,67 358.858,49 0,00 0,00 0,00 379.029,16
167. LASLO HODRI ISTARSKA,PULA 1950 PULA 12.543,61 9.287,18 56.569,43 300.125,04 0,00 0,00 0,00 378.525,26
168. ZORAN BEGOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1974 UMAG -5.427,04 0,00 104.522,68 278.955,43 0,00 0,00 0,00 378.051,07
169. HAKI GUŠANI ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 8.360,98 358.311,24 0,00 9.158,67 0,00 375.830,89
170. BRANKO VILOTIĆ ISTARSKA,PULA 1958 PULA 29.177,66 0,00 495,05 345.967,55 0,00 0,00 0,00 375.640,26
171. SRBA STANKOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1954 PREMANTURA 0,03 0,00 1.208,18 374.215,16 0,00 0,00 0,00 375.423,37
172. DORIJAN ZULIM ISTARSKA,MEDULIN 1957 MEDULIN 41.894,68 0,00 160.934,26 172.310,89 0,00 0,00 0,00 375.139,83
173. VANES ČANDIĆ ISTARSKA,RAŠA 1972 RAŠA 75.298,71 0,00 8.714,52 290.169,98 0,00 0,00 0,00 374.183,21
174. ANA ŠKRINJAR ISTARSKA,UMAG 1948 UMAG 0,00 0,00 1.456,62 372.358,44 0,00 0,00 0,00 373.815,06
175. MENSUR SALIJA ISTARSKA,LABIN 1973 RABAC 96.606,79 0,00 3.619,64 270.545,17 0,00 0,00 0,00 370.771,60
176. VERONIKA VUJICA ISTARSKA,PULA 1964 PULA 110.721,52 0,00 11.209,13 221.382,44 0,00 26.817,09 0,00 370.130,18
177. VELJKO ULJANČIĆ ISTARSKA,POREČ 1955 POREČ - PARENZO 12.249,51 0,00 55.403,97 300.407,86 0,00 0,00 0,00 368.061,34
178. ROMAN BRČIĆ ISTARSKA,POREČ 1979 BRČIĆI 20.945,25 0,00 -3.143,38 347.071,82 0,00 0,00 0,00 364.873,69
179. NADA HRUSTIĆ ISTARSKA,PULA 1949 PULA 0,00 0,00 43.201,51 321.560,41 0,00 0,00 0,00 364.761,92
180. PINO MUZICA ISTARSKA,BUZET 1970 ROČ -0,34 0,00 -169,68 362.835,11 0,00 261,09 0,00 362.926,18
181. JASMIN ČOLIĆ ISTARSKA,LABIN 1978 LABIN 48.313,73 0,00 8.115,38 305.218,40 0,00 0,00 0,00 361.647,51
182. IGOR VUČKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA -2.043,38 0,00 -269,28 363.565,63 0,00 0,00 0,00 361.252,97
183. DENIS VERKO ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 3.971,29 356.849,20 0,00 0,00 0,00 360.820,49
184. DENIS IVETAC ISTARSKA,KAROJBA 1968 ŠKROPETI 93.031,24 0,00 226.794,97 38.554,42 0,00 0,00 0,00 358.380,63
185. FRANJO GLASNOVIĆ ISTARSKA,PULA 1977 PULA 8.955,69 0,00 11.601,23 335.407,28 0,00 0,00 0,00 355.964,20
186. ZDENKO VAREŠKO ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 355.232,32 0,00 0,00 0,00 355.232,32
187. NEVZAT ZENDELI ISTARSKA,POREČ 1952 STRANIĆI KOD NOVE VASI 0,00 0,00 20.296,14 334.204,64 0,00 0,00 0,00 354.500,78
188. FATIME ADEMI ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 504,83 353.735,75 0,00 0,00 0,00 354.240,58
189. DALIBOR KEVRA ISTARSKA,LIŽNJAN 1960 JADREŠKI 0,00 0,00 3.454,93 348.734,60 0,00 0,00 0,00 352.189,53
190. BRANKO VAREŠKO ISTARSKA,MARČANA 1964 MALI VAREŠKI 279.597,02 0,00 -327,26 72.365,62 0,00 0,00 0,00 351.635,38
191. KOLE MIHILLI ISTARSKA,ROVINJ 1962 ROVINJ -2.162,22 0,00 14.177,32 338.346,87 0,00 0,00 0,00 350.361,97
192. MLADEN GRGIĆ ISTARSKA,POREČ 1960 DEKOVIĆI 0,00 0,00 49.152,84 300.051,43 0,00 0,00 0,00 349.204,27
193. BATIR TAHIR ISTARSKA,PULA 1952 PULA 10.231,23 0,00 20.475,96 316.393,60 0,00 0,00 0,00 347.100,79
194. ROBERT ŠAINI ISTARSKA,ROVINJ 1960 ROVINJ 134.245,30 97.374,67 -7,29 115.161,79 0,00 0,00 0,00 346.774,47
195. MARTIN TUŠAJ ISTARSKA,ROVINJ 1943 ROVINJ -1.254,47 0,00 226.438,74 119.484,92 0,00 1.041,95 0,00 345.711,14
196. ŽELJKO LILIĆ ISTARSKA,LABIN 1955 KAPELICA 0,00 0,00 27.399,24 286.882,99 0,00 31.336,99 0,00 345.619,22
197. MARINO DEBELJUH ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 342.127,81 0,00 0,00 0,00 342.127,81
198. BRANKO MIRKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1960 ROVINJ 0,00 0,00 -436,44 341.910,92 0,00 0,00 0,00 341.474,48
199. DALIBOR ŽGOMBA ISTARSKA,ŽMINJ 1980 CERE 76.039,10 0,00 62.822,25 202.390,70 0,00 0,00 0,00 341.252,05
200. ENZO CELLICH ISTARSKA,PULA 1960 PULA 139.558,43 0,00 36.672,31 92.803,19 0,00 71.806,01 0,00 340.839,94