FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
501. FAHRUŠ FAZLIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.066,26 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,26
502. JAKOV MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.066,26 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,26
503. HUSAMEDIN SALIJI SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1948 GRADAC 0,00 0,00 0,00 152.066,25 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,25
504. ZLATKO UDŽENIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1957 JELSA 0,00 0,00 0,00 152.066,25 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,25
505. MARIJA GABRILO SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1954 DICMO KRAJ 0,00 0,00 0,00 152.066,24 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,24
506. STJEPKO MATOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1956 SINJ 0,00 0,00 0,00 152.066,23 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,23
507. IVICA ZEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1962 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 152.066,23 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,23
508. ŽELJKO MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.066,22 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,22
509. IVO VUJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1959 PODSTRANA - SITA 0,00 0,00 0,00 152.066,22 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,22
510. SLAVENKA GRIMANI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.066,08 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,08
511. JOŠKO TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1980 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 152.065,70 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,70
512. AVDULLA ISTREFI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1965 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 152.065,67 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,67
513. FRANO PUPIĆ-BAKRAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1990 OTOK 0,00 0,00 0,00 152.065,65 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,65
514. TEO LJUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,63 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,63
515. TOMISLAV POLJARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 LIVNO 0,00 0,00 0,00 152.065,62 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,62
516. SAMIR KALTAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,61 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,61
517. DARIO BAŠTINAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,61 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,61
518. IVAN BAGARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1968 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 152.065,61 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,61
519. ŽELJKO ŽEPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1968 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 152.065,61 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,61
520. SANJA ROČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1969 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 152.065,60 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,60
521. SANJA ŠPADIJER SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 152.065,60 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,60
522. ZORAN MARKANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 152.065,59 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,59
523. MARKO LALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 VRANJIC 0,00 0,00 0,00 152.065,58 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,58
524. TEUFIK BUTKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1973 HVAR 0,00 0,00 0,00 152.065,58 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,58
525. NIKOLA JOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1967 KOSORE 0,00 0,00 0,00 152.065,58 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,58
526. DRAŽEN BAZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1968 PODGORA 0,00 0,00 0,00 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,57
527. ZORICA ĆIBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1972 HVAR 0,00 0,00 0,00 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,57
528. KATARINA MAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1978 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,57
529. ANTONIO MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,57
530. DRAGAN ŠEGVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,57
531. DAMIR KORACA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,54 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,54
532. LENKO BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,54 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,54
533. MARIJO ZOVKO SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1963 GRADAC 0,00 0,00 0,00 152.065,52 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,52
534. FERID HODŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,52 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,52
535. TONĆI VILJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,51 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,51
536. ELDA ŠKOBALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,50 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,50
537. MARTIN BANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1966 DONJI DOLAC 0,00 0,00 0,00 152.065,47 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,47
538. MARKO RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,44 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,44
539. LIVIO TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT -1,49 0,00 0,00 152.065,64 0,00 0,00 0,00 0,00 152.064,15
540. TOMISLAV BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1971 PODSTRANA - GRLJEVAC 0,00 0,00 -77,33 152.065,52 0,00 0,00 0,00 0,00 151.988,19
541. RENATO BARETA SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1966 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 -82,07 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 151.983,50
542. MILAN PETROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1972 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 151.973,22 0,00 0,00 0,00 0,00 151.973,22
543. MUHAMET ZENUNAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1958 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 -135,89 152.066,23 0,00 0,00 0,00 0,00 151.930,34
544. MIRJANA ĆOSIĆ MATELJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1970 KOŠUTE 0,00 0,00 743,83 151.176,32 0,00 0,00 0,00 0,00 151.920,15
545. MARKO DAJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 151.909,72 0,00 0,00 0,00 0,00 151.909,72
546. IVICA JAKULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1964 PODSTRANA - STROŽANAC DONJI 0,00 0,00 0,00 152.065,52 0,00 -200,00 0,00 0,00 151.865,52
547. HUSEJN HODŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1959 HVAR 11.075,27 0,00 11.607,36 128.966,30 0,00 0,00 0,00 0,00 151.648,93
548. ŽELJKO PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1965 KOLJANE 0,00 0,00 -542,03 152.065,55 0,00 0,00 0,00 0,00 151.523,52
549. ZORAN SEVER SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1963 SEGET DONJI 0,00 0,00 8.480,05 143.021,40 0,00 0,00 0,00 0,00 151.501,45
550. JOSIP MASTELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1959 BRNAZE 0,00 0,00 7.465,04 143.880,30 0,00 0,00 0,00 0,00 151.345,34
551. GRGO KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1970 HVAR 0,00 0,00 6.966,91 144.258,57 0,00 0,00 0,00 0,00 151.225,48
552. ANDREJ JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1966 NEREŽIŠĆA 0,00 0,00 0,00 151.143,68 0,00 0,00 0,00 0,00 151.143,68
553. IVAN MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1975 BAŠKA VODA -936,74 0,00 0,00 152.065,59 0,00 0,00 0,00 0,00 151.128,85
554. BOŽE SKOČIBUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 150.975,74 0,00 0,00 0,00 0,00 150.975,74
555. ŽELJKA PEJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1955 PODSTRANA - MILJEVAC 0,00 0,00 -1.110,00 152.066,27 0,00 0,00 0,00 0,00 150.956,27
556. ANDRIJA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1968 DUGI RAT 0,00 0,00 -1.192,92 152.065,55 0,00 0,00 0,00 0,00 150.872,63
557. JASMINKO TOROMANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 150.814,85 0,00 0,00 0,00 0,00 150.814,85
558. ANĐELKO GOJUN SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1990 UGLJANE 9.921,20 0,00 0,00 140.764,32 0,00 0,00 0,00 0,00 150.685,52
559. MILAN MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1981 PODSTRANA - STROŽANAC GORNJI 0,00 0,00 0,00 150.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.492,00
560. AUGUSTIN BILANDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 150.298,98 0,00 0,00 0,00 0,00 150.298,98
561. DANIJELA ŽIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 0,00 0,00 12.368,37 137.613,59 0,00 0,00 0,00 0,00 149.981,96
562. VANJA VUKASOVIĆ-LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 BRNAZE 0,00 0,00 10.314,59 139.626,98 0,00 0,00 0,00 0,00 149.941,57
563. ZDENKO BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1962 SINJ -1.257,89 0,00 -4.464,78 155.639,61 0,00 0,00 0,00 0,00 149.916,94
564. ANGEL BOŽKOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 -249,22 149.922,89 0,00 0,00 0,00 0,00 149.673,67
565. MATE ŠETKA SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1978 CISTA VELIKA 0,00 0,00 -2.409,37 152.065,59 0,00 0,00 0,00 0,00 149.656,22
566. LOVRE KUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1951 GRABOVAC -14.388,71 0,00 -1.479,14 165.389,70 0,00 17,71 0,00 0,00 149.539,56
567. JADRANKA KALEBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1950 NEČUJAM 37.167,75 0,00 29.285,86 83.031,82 0,00 0,00 0,00 0,00 149.485,43
568. JAVOR PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1969 GUSTIRNA 3.349,70 0,00 1.216,64 144.917,07 0,00 0,00 0,00 0,00 149.483,41
569. ĆIRIL KALEBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1981 STOMORSKA 0,00 0,00 56.719,87 0,00 0,00 92.684,03 0,00 0,00 149.403,90
570. MILIVOJ GABELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1954 JELSA 0,00 0,00 5.328,40 143.865,85 0,00 0,00 0,00 0,00 149.194,25
571. IVICA RAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 -3.034,38 152.065,59 0,00 0,00 0,00 0,00 149.031,21
572. JURICA TRBUHOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1958 GDINJ 0,00 0,00 -3.212,43 152.066,22 0,00 0,00 0,00 0,00 148.853,79
573. ĐEVAD JUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1952 DUGI RAT 0,00 0,00 260,73 148.504,23 0,00 0,00 0,00 0,00 148.764,96
574. EDUARD ŠEGOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 -3.796,40 152.065,59 0,00 0,00 0,00 0,00 148.269,19
575. DALIBOR BARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SLATINE 0,00 0,00 28.197,84 119.502,87 0,00 0,00 0,00 0,00 147.700,71
576. IVAN RUPČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 -621,77 148.227,15 0,00 0,00 0,00 0,00 147.605,38
577. MARIJAN GALIĆ-BOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1959 SVIB 0,00 0,00 37.202,64 110.230,38 0,00 0,00 0,00 0,00 147.433,02
578. NEVENKA KOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1969 NEORIĆ 0,00 0,00 6.947,94 140.417,85 0,00 0,00 0,00 0,00 147.365,79
579. IVICA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1978 MARINA 0,00 0,00 -4.173,92 151.399,20 0,00 0,00 0,00 0,00 147.225,28
580. IVAN GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 ŠIROKI BRIJEG 0,00 0,00 0,00 147.191,61 0,00 0,00 0,00 0,00 147.191,61
581. IVO PAVIČIĆ IVELJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 692,17 145.937,35 0,00 0,00 0,00 0,00 146.629,52
582. BLAŽENKO VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1966 VIS 0,00 0,00 2.170,41 144.308,39 0,00 0,00 0,00 0,00 146.478,80
583. VINKO GVOZDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1962 SUTIVAN 0,00 -5.929,48 0,00 152.065,71 0,00 0,00 0,00 0,00 146.136,23
584. MARIO BEBEK SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1970 HVAR 0,00 0,00 2.082,28 144.043,48 0,00 0,00 0,00 0,00 146.125,76
585. IVAN BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 20.782,89 0,00 33.626,10 91.662,89 0,00 0,00 0,00 0,00 146.071,88
586. MARINKO SESAR SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1967 OKRUG GORNJI -5.316,84 0,00 0,00 151.275,23 0,00 0,00 0,00 0,00 145.958,39
587. ANTUN SISARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1944 PODGORA -4.006,86 0,00 -6.160,18 155.894,21 0,00 0,00 0,00 0,00 145.727,17
588. LILJANA ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 145.675,13 0,00 0,00 0,00 0,00 145.675,13
589. NADOMIR ČIKARA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1971 GRAB -47.480,16 0,00 304,22 192.699,24 0,00 0,00 0,00 0,00 145.523,30
590. IGOR VILENICA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1977 IMOTSKI -8.596,18 0,00 -1.510,05 155.167,32 0,00 0,00 0,00 0,00 145.061,09
591. KRIŽAN TRESIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1957 VRBANJ -163,67 0,00 666,43 144.240,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144.743,64
592. MAJA TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 JESENICE 23.356,09 -1.870,42 87.987,96 34.813,59 0,00 0,00 0,00 0,00 144.287,22
593. IVO VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1959 VIS 0,00 0,00 1.266,26 142.783,50 0,00 0,00 0,00 0,00 144.049,76
594. JOZO BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 8.881,27 134.922,53 0,00 0,00 0,00 0,00 143.803,80
595. JURICA HULJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1981 JELSA 0,00 0,00 -340,48 143.911,33 0,00 0,00 0,00 0,00 143.570,85
596. MIROSLAV KRIŠTO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 -668,72 144.234,37 0,00 0,00 0,00 0,00 143.565,65
597. IVAN PIRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1948 SPLIT -9,82 0,00 51.404,54 91.712,95 0,00 0,00 0,00 0,00 143.107,67
598. PETAR JUREVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1982 KONJSKO 40.585,24 0,00 47.884,11 54.595,50 0,00 0,00 0,00 0,00 143.064,85
599. DAMIR LUČIN SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1981 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 14.362,93 127.725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 142.088,91
600. ANA ČUDINA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1984 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 48.584,46 0,00 -0,08 93.347,68 0,00 0,00 0,00 0,00 141.932,06