FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
501. MLADEN KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1941 ČELINA 0,00 0,00 8.681,07 323.434,03 0,00 0,00 0,00 332.115,10
502. BORIS ŠTALMAJER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 331.147,43 0,00 0,00 0,00 331.147,43
503. ANTE ŠERLIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1977 POSTRANJE 39.432,34 0,00 74.955,63 216.606,57 0,00 -31,20 0,00 330.963,34
504. NIKOLA MILIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1952 HVAR 0,00 0,00 -1.715,32 332.249,13 0,00 0,00 0,00 330.533,81
505. DANIJEL PALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 25.183,68 304.693,12 0,00 0,00 0,00 329.876,80
506. ANTE POPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1949 ŠESTANOVAC 0,00 0,00 20.964,52 307.941,29 0,00 0,00 0,00 328.905,81
507. MIRKO LIPOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1962 TRILJ 21.978,60 0,00 39.159,55 267.730,98 0,00 0,00 0,00 328.869,13
508. JOSIP TOMKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 328.721,58 0,00 0,00 0,00 328.721,58
509. TONI RODIN SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1963 HVAR 0,00 0,00 1.569,56 326.667,69 0,00 0,00 0,00 328.237,25
510. MARIJAN GALIĆ-BOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1959 SVIB 0,00 0,00 28.570,17 299.301,29 0,00 0,00 0,00 327.871,46
511. ANITA PUJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1962 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 -157,64 325.914,97 0,00 1.554,91 0,00 327.312,24
512. PETAR BEČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SRINJINE 23.731,15 0,00 111.289,92 191.226,57 0,00 0,00 0,00 326.247,64
513. BOŽIDAR PALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 4.619,39 320.532,17 0,00 0,00 0,00 325.151,56
514. IVICA JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1971 MILNA 10.037,79 0,00 401,31 305.091,61 0,00 8.064,37 0,00 323.595,08
515. ANTUN BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1951 SOLIN 0,00 0,00 1.572,26 321.570,77 0,00 0,00 0,00 323.143,03
516. BOŽENKA KRNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZADVARJE 1971 ZADVARJE -1,83 0,00 14.339,90 308.450,74 0,00 0,00 0,00 322.788,81
517. JAKOV JURČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 73.146,98 0,00 15.044,90 234.564,56 0,00 0,00 0,00 322.756,44
518. TATIJANA ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 30.244,24 291.680,22 0,00 0,00 0,00 321.924,46
519. ANTE JANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 39.583,73 59.095,32 222.884,25 -93,85 0,00 0,00 0,00 321.469,45
520. MATE ŠETKA SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1978 CISTA VELIKA 71.741,08 0,00 40.504,73 209.014,50 0,00 0,00 0,00 321.260,31
521. JOŠKO KARUZA SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1979 KOMIŽA 43.688,61 0,00 77.280,74 200.182,04 0,00 0,00 0,00 321.151,39
522. NIKŠA BARAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1975 SUPETAR 150.501,28 0,00 18.050,60 151.794,53 0,00 0,00 0,00 320.346,41
523. MATKO ČIPČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1969 DUGOPOLJE 38.839,02 0,00 110.392,08 169.949,60 0,00 0,00 0,00 319.180,70
524. LUKA BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1956 VRBOSKA 0,00 0,00 3.373,96 314.305,76 0,00 0,00 0,00 317.679,72
525. ROBERT VLADISLAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1972 VIS 0,00 0,00 15.022,78 302.340,87 0,00 0,00 0,00 317.363,65
526. MIRO ĆERDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1953 OMIŠ 44.561,36 0,00 1.698,54 270.918,48 0,00 0,00 0,00 317.178,38
527. DALIBOR PAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 4.347,40 312.528,58 0,00 0,00 0,00 316.875,98
528. VEDRAN CVITANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1960 DRAŠNICE 0,00 0,00 4.963,91 311.347,91 0,00 0,00 0,00 316.311,82
529. BORAN DVORNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1962 SOLIN 0,00 0,00 170.274,21 145.914,09 0,00 0,00 0,00 316.188,30
530. RADMILA FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 5.108,85 310.737,03 0,00 0,00 0,00 315.845,88
531. MILENKO MARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 -355,64 316.120,12 0,00 0,00 0,00 315.764,48
532. MIRKO VLASTELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1952 SREDNJE SELO 0,00 0,00 -247,16 269.787,46 0,00 45.768,55 0,00 315.308,85
533. JOSIP ORLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1979 KAŠTEL NOVI 32.283,14 0,00 16.786,65 266.019,01 0,00 0,00 0,00 315.088,80
534. OLGA ŠVORINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 17.534,96 296.598,53 0,00 0,00 0,00 314.133,49
535. TIHOMIR METER SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1971 DONJI PROLOŽAC 0,00 0,00 113.349,07 199.796,82 0,00 0,00 0,00 313.145,89
536. ZDRAVKO MAGLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL KAMBELOVAC 9.031,41 0,00 24.243,93 279.708,61 0,00 0,00 0,00 312.983,95
537. LJUBICA DIJANOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1955 VRBOSKA 0,00 0,00 -147,91 312.987,95 0,00 0,00 0,00 312.840,04
538. GRGO KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1970 HVAR 0,00 0,00 589,06 312.074,18 0,00 0,00 0,00 312.663,24
539. MARIO PRENKOLNIKAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1981 PODSTRANA 0,00 0,00 24.141,78 288.310,31 0,00 0,00 0,00 312.452,09
540. MARINKO MIŠIĆIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1954 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 19.932,76 281.444,44 0,00 10.909,43 0,00 312.286,63
541. SABINA NIKOLLAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1972 KAŠTEL STARI 12.292,00 0,00 11.354,77 288.485,37 0,00 0,00 0,00 312.132,14
542. PETAR MANDURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1960 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 30.912,24 279.622,59 0,00 0,00 0,00 310.534,83
543. MARIJAN BEZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 392,97 0,00 41.289,66 267.893,23 0,00 0,00 0,00 309.575,86
544. MARKO MAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 122.049,64 0,00 65.641,38 121.405,03 0,00 0,00 0,00 309.096,05
545. MATE MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1958 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 3.414,59 305.623,67 0,00 0,00 0,00 309.038,26
546. PERO KLINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1969 PRAŽNICA -3.952,37 0,00 97.839,15 214.082,47 0,00 475,96 0,00 308.445,21
547. MARIO MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1978 KUČINE 112.229,57 0,00 34.893,40 161.303,66 0,00 0,00 0,00 308.426,63
548. STJEPAN VITALI SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1959 SUĆURAJ -1,89 0,00 1.665,63 236.828,30 0,00 69.641,48 0,00 308.133,52
549. TONĆI JELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1972 GORNJI MUĆ 124.868,73 0,00 51.855,62 131.183,90 0,00 0,00 0,00 307.908,25
550. STJEPAN MIHANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 DONJE SITNO 149.878,37 0,00 26.684,03 131.118,23 0,00 0,00 0,00 307.680,63
551. BRANKO PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 10.255,45 297.413,66 0,00 0,00 0,00 307.669,11
552. BORIS DESPOT SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1959 ZAOSTROG 3.810,98 0,00 2.944,23 300.849,60 0,00 0,00 0,00 307.604,81
553. MARKO NENADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1953 IMOTSKI 0,00 0,00 3.397,01 303.959,72 0,00 0,00 0,00 307.356,73
554. MILENA GOJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1968 GRADAC 70.569,21 0,00 39.393,63 196.501,18 0,00 0,00 0,00 306.464,02
555. SANDRA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 DUGI RAT 0,00 0,00 12.486,90 293.774,25 0,00 0,00 0,00 306.261,15
556. LILJANA ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 304.861,40 0,00 0,00 0,00 304.861,40
557. PETAR BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1954 MEDOVDOLAC 40.048,28 0,00 4.968,56 258.552,89 0,00 0,00 0,00 303.569,73
558. BRANKO ČEŠLJAR SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1956 POSTRANJE 0,00 0,00 1.019,94 302.092,20 0,00 0,00 0,00 303.112,14
559. ANTE VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1959 PODSTRANA 74.349,62 0,00 8.424,13 220.358,94 0,00 -59,90 0,00 303.072,79
560. JAKŠA ARNERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1967 DOL 38.190,81 0,00 1.711,48 253.772,35 0,00 9.315,55 0,00 302.990,19
561. ALEN GRGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1975 TURJACI 28.380,32 0,00 13.735,79 258.004,20 0,00 0,00 0,00 300.120,31
562. JADRAN ZAHIROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 11.599,55 0,00 9.845,59 137.343,31 0,00 141.302,65 0,00 300.091,10
563. VINKO KALE SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1979 BOL 16.861,17 0,00 181.550,70 101.278,74 0,00 0,00 0,00 299.690,61
564. IVAN POCRNJA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 NOVA SELA 13.477,66 0,00 4.137,52 281.987,51 0,00 0,00 0,00 299.602,69
565. KATARINA GVOZDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 287.909,10 0,00 11.152,87 0,00 299.061,97
566. MARKO MIHALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1948 SINJ 89.534,72 0,00 43.062,58 165.918,53 0,00 0,00 0,00 298.515,83
567. JADRANKA PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT -1.098,70 0,00 6.046,37 291.983,87 0,00 0,00 0,00 296.931,54
568. ELIZAFETA ADŽEM SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1965 PODGORA -188,41 0,00 12.909,74 284.006,56 0,00 0,00 0,00 296.727,89
569. MILAN MILENKO BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 SINJ 0,00 0,00 10.326,53 284.265,51 0,00 1.514,62 0,00 296.106,66
570. IVAN ŠIMUNDŽA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 121.906,02 57.335,99 -292,40 116.929,12 0,00 0,00 0,00 295.878,73
571. TEO LJUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 295.290,54 0,00 0,00 0,00 295.290,54
572. LIVIO TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT -1,49 0,00 0,00 294.662,67 0,00 0,00 0,00 294.661,18
573. JASNA MATAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 SINJ 0,00 0,00 36.252,83 257.705,74 0,00 0,00 0,00 293.958,57
574. ZDENKO DŽAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 41.291,95 0,00 26.866,26 225.486,44 0,00 0,00 0,00 293.644,65
575. KARMELO BARBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1962 ZASTRAŽIŠĆE 125,48 0,00 3.774,88 289.505,74 0,00 0,00 0,00 293.406,10
576. NIKŠA MATAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 128.337,64 0,00 56.857,02 108.199,02 0,00 0,00 0,00 293.393,68
577. ALJOŠA LUČIĆ LAVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1947 STARI GRAD 23.434,85 0,00 690,78 269.131,78 0,00 0,00 0,00 293.257,41
578. SNIJEŽNA COLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 6.284,46 258.651,57 0,00 27.756,66 0,00 292.692,69
579. ELVEDIN ADŽEM SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1965 PODGORA -12.262,47 0,00 9.919,12 294.686,07 0,00 0,00 0,00 292.342,72
580. JOZO BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 10.947,36 0,00 9.433,37 271.305,33 0,00 0,00 0,00 291.686,06
581. VJERAN FRIEDL SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 11.528,32 280.120,19 0,00 0,00 0,00 291.648,51
582. IVO PRAVDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1953 KAŠTEL STARI 37.708,55 0,00 17.998,34 235.476,91 0,00 0,00 0,00 291.183,80
583. ZDRAVKO FISTANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1955 MAKARSKA 0,00 0,00 13.227,92 277.842,99 0,00 0,00 0,00 291.070,91
584. LUKA MIJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 73.530,11 0,00 -3.805,23 221.214,35 0,00 0,00 0,00 290.939,23
585. ANTE BAJIĆ-TOMASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1946 SPLIT -8.519,14 0,00 10.722,60 108.860,07 0,00 179.765,79 0,00 290.829,32
586. VESNA SIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1963 SOLIN 31.646,08 0,00 4.200,66 254.703,68 0,00 0,00 0,00 290.550,42
587. IVICA HRABAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1974 SEGET DONJI 89.519,92 22.797,65 173,50 178.057,83 0,00 0,00 0,00 290.548,90
588. MATE TOPČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1979 LJUBITOVICA 222,66 0,00 95.808,21 193.791,64 0,00 0,00 0,00 289.822,51
589. ANA GABRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1957 DUGI RAT 0,00 0,00 16.601,11 271.790,44 0,00 0,00 0,00 288.391,55
590. NEDILJKO KATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1979 LOVREĆ 98.692,02 -5.449,45 319,56 193.785,71 0,00 0,00 0,00 287.347,84
591. BERNARD LOVRINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1976 OKRUG GORNJI 28.172,58 0,00 42.019,41 217.018,50 0,00 0,00 0,00 287.210,49
592. ANELA PAŠALIĆ HEGANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 17.544,62 269.352,42 0,00 0,00 0,00 286.897,04
593. NEDJELJKO ŠKARPA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1970 SOLIN 0,00 0,00 18.056,16 268.730,72 0,00 0,00 0,00 286.786,88
594. IVICA PULJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1976 ZAGVOZD 5.991,25 0,00 11.256,79 269.269,34 0,00 0,00 0,00 286.517,38
595. VLADIMIR GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1954 KAŠTEL GOMILICA 39.674,24 0,00 23.598,24 222.533,61 0,00 0,00 0,00 285.806,09
596. MARIJA HRUBAN SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1952 HVAR -1.311,83 0,00 53.875,79 232.975,22 0,00 0,00 0,00 285.539,18
597. NIKOLA VUKASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1954 KUČIĆE 0,00 0,00 2.377,53 281.591,64 0,00 0,00 0,00 283.969,17
598. ZORANA STANIVUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1967 MILNA 0,00 0,00 5.005,52 278.369,81 0,00 0,00 0,00 283.375,33
599. DARKO VUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 282.300,07 0,00 0,00 0,00 282.300,07
600. MATO ČULJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1967 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 15.640,14 227.863,37 0,00 38.532,97 0,00 282.036,48