FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
501. MAJLA PETRIČEK SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1959 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 14.263,08 266.427,59 0,00 0,00 0,00 280.690,67
502. JOŠKO SINIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 1.349,93 279.260,59 0,00 0,00 0,00 280.610,52
503. NADA STEVANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 0,00 0,00 13.384,69 266.908,49 0,00 0,00 0,00 280.293,18
504. DRAŽEN ŽERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1964 MAKARSKA 49.577,14 0,00 77.551,66 153.169,40 0,00 -17,55 0,00 280.280,65
505. MIRKO MARIJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL STARI 61.510,64 0,00 22.370,60 195.642,99 0,00 0,00 0,00 279.524,23
506. OLEG VLASTELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1985 SREDNJE SELO 0,00 0,00 0,00 279.443,91 0,00 0,00 0,00 279.443,91
507. ANGEL BOŽKOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 -249,22 279.468,54 0,00 0,00 0,00 279.219,32
508. MARKO BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1978 KRIVODOL 2.543,11 0,00 7.834,11 133.317,62 126.575,87 8.202,59 0,00 278.473,30
509. DRAŽAN CVITKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1959 KARAKAŠICA 91.735,80 0,00 40.361,33 145.400,77 0,00 0,00 0,00 277.497,90
510. EDUARD ŠEGOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 -3.796,40 281.090,69 0,00 0,00 0,00 277.294,29
511. NIKOLA ZANINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1951 HVAR 0,00 0,00 4.509,45 272.668,36 0,00 0,00 0,00 277.177,81
512. MARIJA PIPLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT -0,18 0,00 9.115,62 264.560,48 0,00 0,00 0,00 273.675,92
513. ANTE KATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1982 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 11.050,83 262.184,83 0,00 0,00 0,00 273.235,66
514. TOMO KOVČO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 5.861,60 87.977,84 139.357,93 39.912,71 0,00 0,00 0,00 273.110,08
515. TANJA MARINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1966 SOLIN 0,00 0,00 15.577,29 255.853,50 0,00 0,00 0,00 271.430,79
516. TONĆI DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 29.516,95 0,00 3.067,93 238.646,58 0,00 0,00 0,00 271.231,46
517. ANTE RAJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 135.740,50 0,00 128.098,75 7.184,36 0,00 0,00 0,00 271.023,61
518. MILENA PETROVIĆ-ĆOSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 1.234,87 269.606,19 0,00 0,00 0,00 270.841,06
519. BOŽENKA KRNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZADVARJE 1971 ZADVARJE -1,83 0,00 14.921,63 254.002,33 0,00 0,00 0,00 268.922,13
520. ANDREJ JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1966 NEREŽIŠĆA 16.366,98 0,00 0,00 252.307,89 0,00 0,00 0,00 268.674,87
521. NEDILJKO KATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1979 LOVREĆ 22.490,76 -7.810,56 0,00 253.785,38 0,00 0,00 0,00 268.465,58
522. MIROSLAV BEKAVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 21.016,89 0,00 1.217,47 246.060,47 0,00 0,00 0,00 268.294,83
523. TEUFIK BUTKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1973 HVAR 0,00 0,00 26.829,45 241.269,50 0,00 0,00 0,00 268.098,95
524. MIRJANA MILAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT -8,63 141.114,60 5.120,78 111.548,40 0,00 9.921,48 0,00 267.696,63
525. MARKO LALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 267.687,78 0,00 0,00 0,00 267.687,78
526. PREDRAG RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1951 HVAR 190.120,94 0,00 29.700,89 0,00 0,00 47.059,83 0,00 266.881,66
527. MIRNA ŠABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 BRNAZE 0,00 0,00 2.318,21 263.758,51 0,00 0,00 0,00 266.076,72
528. MIRJANA PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 0,00 -418,13 266.094,23 0,00 0,00 0,00 265.676,10
529. IGNACIO ORNIG SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 258,39 264.663,17 0,00 0,00 0,00 264.921,56
530. ANITA UJAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL STARI 30.853,24 0,00 180.992,74 52.207,42 0,00 0,00 0,00 264.053,40
531. ANTE MUNJIZA SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1979 POZORAC 25.010,26 0,00 -860,93 199.014,21 40.471,36 0,00 0,00 263.634,90
532. MARIJA BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1969 OMIŠ 83.909,59 0,00 7.965,84 171.369,61 0,00 0,00 0,00 263.245,04
533. VEDRAN VEKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 0,00 0,00 2.742,80 260.124,88 0,00 0,00 0,00 262.867,68
534. PETRIT LEKAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1974 MARINA -32.091,24 0,00 26.367,29 268.529,20 0,00 0,00 0,00 262.805,25
535. MILAN SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1984 IMOTSKI 0,00 0,00 9.830,71 251.624,22 0,00 0,00 0,00 261.454,93
536. LUKA LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1961 ZMIJAVCI 982,59 0,00 38.451,94 220.664,03 0,00 0,00 0,00 260.098,56
537. NIKŠA ŠTEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1962 JESENICE 0,00 0,00 23.808,65 236.224,83 0,00 0,00 0,00 260.033,48
538. IVO RUBIGNONI SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 25.994,43 0,00 -3.313,30 237.048,52 0,00 0,00 0,00 259.729,65
539. SUZANA RADICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 17.441,72 241.465,36 0,00 0,00 0,00 258.907,08
540. IVAN KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 80.412,33 0,00 72.860,83 105.152,59 0,00 0,00 0,00 258.425,75
541. TONĆI MANDUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1975 KATUNI 12.853,14 0,00 11.251,15 234.228,40 0,00 0,00 0,00 258.332,69
542. JOSIP ŽURA SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1961 KLIS 1.546,71 0,00 -3,26 256.772,49 0,00 0,00 0,00 258.315,94
543. KOSTANTIN DEŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1950 JELSA 0,00 0,00 8.698,03 248.036,44 0,00 1.198,10 0,00 257.932,57
544. MARKO DAJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 257.524,76 0,00 0,00 0,00 257.524,76
545. SANDRA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 DUGI RAT 0,00 0,00 -669,39 258.144,65 0,00 0,00 0,00 257.475,26
546. MARIJO BOŽIKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1973 PODSTRANA 0,00 0,00 37.067,34 0,00 0,00 219.589,63 0,00 256.656,97
547. MARKO VUKADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1956 ARŽANO 0,00 0,00 2.463,72 253.952,37 0,00 0,00 0,00 256.416,09
548. IVAN REŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1959 MAOVICE 48.465,75 0,00 22.798,43 184.495,37 0,00 0,00 0,00 255.759,55
549. KRISTIJAN MUTARELLO SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1975 SUPETAR -1,60 0,00 -45,41 255.241,96 0,00 0,00 0,00 255.194,95
550. ANTON PREKPALAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1965 VRGORAC 45.498,79 0,00 107.826,72 100.721,19 0,00 0,00 0,00 254.046,70
551. ZORAN VUJNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1960 PLANO 34.180,47 0,00 -932,05 220.733,68 0,00 -35,22 0,00 253.946,88
552. JADRANKA LEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 51.471,90 201.523,38 0,00 0,00 0,00 252.995,28
553. ČEDOMIL LETICA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1956 PODGORA 27.597,81 0,00 6.033,76 217.260,89 0,00 0,00 0,00 250.892,46
554. KRISTIJAN KELAM SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1972 HVAR 0,00 0,00 -1.173,01 251.599,99 0,00 0,00 0,00 250.426,98
555. IVAN MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1975 BAŠKA VODA -208,10 0,00 1.804,09 248.819,96 0,00 0,00 0,00 250.415,95
556. IVO MILAT SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 0,00 0,00 172,63 249.748,99 0,00 0,00 0,00 249.921,62
557. VELIMIR ĆUK SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1968 GORNJI MUĆ -902,90 0,00 7.447,50 243.109,52 0,00 0,00 0,00 249.654,12
558. VELIBOR DIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,43 0,00 -331,49 249.963,48 0,00 0,00 0,00 249.632,42
559. STELA BATOVANJA SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1969 OKRUG GORNJI 49.393,76 0,00 16.243,01 183.929,44 0,00 0,00 0,00 249.566,21
560. MATJAŽ ČOKLEC SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1970 JELSA -19.890,09 0,00 183.531,43 71.863,02 0,00 14.033,31 0,00 249.537,67
561. ANDRIJA ANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 38.278,66 210.837,86 0,00 0,00 0,00 249.116,52
562. MARINKO BURAZIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 0,00 249.048,90 0,00 0,00 0,00 249.048,90
563. STIPE MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1960 OMIŠ 0,00 0,00 117.140,77 131.034,74 0,00 0,00 0,00 248.175,51
564. LUKA VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 0,00 243.092,11 0,00 4.322,62 0,00 247.414,73
565. SINIŠA VISKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1980 GDINJ 105.502,00 0,00 26.169,23 115.613,37 0,00 0,00 0,00 247.284,60
566. NIKICA MARINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 244.869,05 0,00 0,00 0,00 244.869,05
567. IVANKA BREŠAN SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 0,00 0,00 31.028,60 213.783,74 0,00 0,00 0,00 244.812,34
568. STIPE KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1970 ČELINA 0,00 0,00 13.461,70 231.160,39 0,00 0,00 0,00 244.622,09
569. MIJO DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 433,22 244.037,84 0,00 0,00 0,00 244.471,06
570. VELJKO KLINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1953 SUPETAR 0,00 0,00 16.344,38 226.423,26 0,00 0,00 0,00 242.767,64
571. IVICA DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1964 BOL 81.755,09 0,00 4.684,19 155.932,36 0,00 0,00 0,00 242.371,64
572. AMER BEGANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1975 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 16.447,26 225.918,57 0,00 0,00 0,00 242.365,83
573. JOSIP ŠOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1960 SUTINA 46.144,42 0,00 14.334,67 181.851,47 0,00 0,00 0,00 242.330,56
574. MARIO BEBEK SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1970 HVAR 0,00 0,00 1.872,95 239.963,80 0,00 0,00 0,00 241.836,75
575. ANTE SIMUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1967 DONJI DOLAC 5.103,32 0,00 16.461,34 219.982,36 0,00 0,00 0,00 241.547,02
576. JADRANKA MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 10.556,93 0,00 88.116,76 142.191,39 0,00 0,00 0,00 240.865,08
577. GORAN MRVOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1971 SOLIN 13.791,37 0,00 664,56 226.048,93 0,00 0,00 0,00 240.504,86
578. MIROSLAV KOŽUH SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 6.220,77 233.848,75 0,00 0,00 0,00 240.069,52
579. TOMISLAV CRNOGORAC SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1968 ČITLUK 0,00 0,00 72.397,31 167.518,47 0,00 0,00 0,00 239.915,78
580. IVO ŠAMIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 22.128,41 217.302,41 0,00 0,00 0,00 239.430,82
581. IVICA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1978 MARINA 0,00 0,00 0,00 238.867,35 0,00 0,00 0,00 238.867,35
582. ADEM HODŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1952 HVAR 0,00 0,00 -3.836,09 241.434,02 0,00 0,00 0,00 237.597,93
583. ALEN MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1976 KAMENSKO 0,00 0,00 -1.281,60 238.161,07 0,00 0,00 0,00 236.879,47
584. ANTE PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1971 JESENICE 0,00 0,00 22.425,50 213.103,95 0,00 0,00 0,00 235.529,45
585. NIKICA IVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1962 SUTIVAN -21.592,44 0,00 254.912,04 1.912,07 0,00 0,00 0,00 235.231,67
586. DUŠAN ŠKARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1966 OMIŠ 9.698,42 0,00 670,62 211.617,92 0,00 12.617,20 0,00 234.604,16
587. ANTE BILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 98.465,94 0,00 6.455,69 129.434,62 0,00 0,00 0,00 234.356,25
588. MARINKO SESAR SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1967 OKRUG GORNJI -5.316,84 0,00 726,26 237.758,33 0,00 0,00 0,00 233.167,75
589. NADOMIR ČIKARA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1971 GRAB -47.480,16 0,00 1.465,12 278.530,96 0,00 0,00 0,00 232.515,92
590. NADA JOZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 0,00 232.390,50 0,00 0,00 0,00 232.390,50
591. JOŽEF LEBAR SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1955 STOMORSKA 8.098,61 0,00 164.831,73 59.131,11 0,00 0,00 0,00 232.061,45
592. MIJO PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1968 IMOTSKI 154.761,10 0,00 16.953,96 59.622,89 0,00 0,00 0,00 231.337,95
593. IVO SVILAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 -386,33 229.777,13 0,00 0,00 0,00 229.390,80
594. JURAJ CARATAN SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1942 ZAVALA 0,00 0,00 52.822,94 164.731,50 0,00 11.816,24 0,00 229.370,68
595. ZDRAVKA ZANINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1973 SVETA NEDJELJA 1.345,45 0,00 6.077,32 221.704,39 0,00 0,00 0,00 229.127,16
596. MAJA TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 JESENICE 77.587,03 4.050,31 17.468,44 127.405,71 0,00 0,00 0,00 226.511,49
597. MARKO RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 224.376,52 0,00 0,00 0,00 224.376,52
598. IGOR ALFIREVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 11.340,94 212.938,39 0,00 0,00 0,00 224.279,33
599. JURICA SVILIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1968 VIS 0,00 0,00 9.709,68 214.171,82 0,00 0,00 0,00 223.881,50
600. ŽELJKO ŽEPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1968 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 5.903,97 216.901,63 0,00 0,00 0,00 222.805,60