FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
501. NIKOLA BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1954 DUGI RAT 0,00 0,00 7.856,14 281.048,55 0,00 0,00 0,00 288.904,69
502. DANIJEL JERČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1988 PRAŽNICA 15.940,27 0,00 203.813,92 68.922,79 0,00 0,00 0,00 288.676,98
503. DUJE ZEMUNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT -13.847,96 0,00 655,20 301.137,27 0,00 0,00 0,00 287.944,51
504. ANTE RAJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 133.884,81 0,00 124.699,50 28.560,96 0,00 0,00 0,00 287.145,27
505. FRANO MARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1987 TURJACI 22.131,73 0,41 74.943,61 189.960,87 0,00 0,00 0,00 287.036,62
506. ANTE BARIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1957 TROGIR 0,00 0,00 20.150,70 265.018,31 0,00 0,00 0,00 285.169,01
507. IVICA ŽIDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1978 GRADAC 0,00 0,00 2.558,23 282.602,18 0,00 0,00 0,00 285.160,41
508. MIHOVIL SINOVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 ŽRNOVNICA 11.214,79 0,00 2.910,21 270.608,17 0,00 0,00 0,00 284.733,17
509. IVO NOVAK SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1970 HVAR 0,00 0,00 -832,32 284.865,91 0,00 0,00 0,00 284.033,59
510. IVAN HRABAR SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1983 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 8.356,72 0,00 75.805,43 199.475,71 0,00 0,00 0,00 283.637,86
511. ŽELJKO MRKONJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT -5,93 -14.253,11 178,91 288.769,98 0,00 8.503,39 0,00 283.193,24
512. RONALD RIBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1971 VIS 0,00 0,00 6.338,09 275.366,53 0,00 0,00 0,00 281.704,62
513. JURE VUGDELIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1955 SOLIN 0,00 0,00 18.626,52 262.809,12 0,00 0,00 0,00 281.435,64
514. MATIJAS BATALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 STOBREČ 1.118,27 0,00 -45,90 280.279,91 0,00 0,00 0,00 281.352,28
515. BRANKO BUZOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 30.287,03 0,00 17.039,75 232.958,29 0,00 0,00 0,00 280.285,07
516. MIRKO MARIJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL STARI 65.068,39 0,00 22.076,63 192.916,62 0,00 0,00 0,00 280.061,64
517. TINO TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 55.642,94 0,00 27.112,89 195.626,57 0,00 0,00 0,00 278.382,40
518. KRSTO JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1961 SUĆURAJ 0,00 0,00 3.239,50 273.904,88 0,00 0,00 0,00 277.144,38
519. DRAŽAN CVITKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1959 KARAKAŠICA 90.392,15 0,00 48.590,82 137.334,67 0,00 0,00 0,00 276.317,64
520. MAJLA PETRIČEK SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1959 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 17.642,88 258.245,80 0,00 0,00 0,00 275.888,68
521. ANTE LAZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 93.337,81 0,00 67.060,85 115.157,69 0,00 0,00 0,00 275.556,35
522. MARIO VILENICA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1979 IMOTSKI 27.719,92 0,00 4.829,78 242.025,17 0,00 0,00 0,00 274.574,87
523. ANA BOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1956 SOLIN 44.021,67 0,00 50.715,38 179.627,23 0,00 0,00 0,00 274.364,28
524. PREDRAG RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1951 HVAR 187.906,96 0,00 27.692,78 0,00 0,00 58.034,99 0,00 273.634,73
525. ANTE BEKAVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1978 LOVREĆ 0,00 0,00 12.711,36 260.746,76 0,00 0,00 0,00 273.458,12
526. MARIJA PIPLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT -0,18 0,00 14.137,64 259.265,26 0,00 0,00 0,00 273.402,72
527. NIKOLA JOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1967 KOSORE 0,00 0,00 0,00 273.220,27 0,00 0,00 0,00 273.220,27
528. MARKO BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1978 KRIVODOL 2.989,25 0,00 10.561,76 125.413,02 124.392,84 8.079,48 0,00 271.436,35
529. JOŠKO SINIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 1.328,68 269.690,70 0,00 0,00 0,00 271.019,38
530. NADA STEVANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 0,00 0,00 13.219,19 257.543,82 0,00 0,00 0,00 270.763,01
531. OLEG VLASTELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1985 SREDNJE SELO 0,00 0,00 0,00 270.087,73 0,00 0,00 0,00 270.087,73
532. ANGEL BOŽKOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 -249,22 269.908,04 0,00 0,00 0,00 269.658,82
533. NIKOLA ZANINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1951 HVAR 0,00 0,00 5.806,60 263.222,12 0,00 0,00 0,00 269.028,72
534. MILAN STAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1982 MAKARSKA 19.288,42 0,00 124.241,89 58.976,97 0,00 66.039,40 0,00 268.546,68
535. EDUARD ŠEGOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 -3.796,40 271.589,48 0,00 0,00 0,00 267.793,08
536. VLADIMIR BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL KAMBELOVAC 12.994,17 0,00 2.024,35 252.512,21 0,00 0,00 0,00 267.530,73
537. KORNELIJA PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1973 PODSTRANA 39.044,31 0,00 25.954,20 202.160,44 0,00 0,00 0,00 267.158,95
538. ANDREJ JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1966 NEREŽIŠĆA 16.125,80 0,00 0,00 249.570,87 0,00 0,00 0,00 265.696,67
539. ANTE KATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1982 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 10.249,34 252.866,48 0,00 0,00 0,00 263.115,82
540. JADRAN ZAHIROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT -54.282,10 0,00 4.892,65 147.328,24 0,00 164.537,31 0,00 262.476,10
541. ANTE MUNJIZA SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1979 POZORAC 23.772,85 0,00 2.717,39 195.038,28 39.861,48 0,00 0,00 261.390,00
542. TANJA MARINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1966 SOLIN 0,00 0,00 14.761,26 246.598,10 0,00 0,00 0,00 261.359,36
543. MILENA PETROVIĆ-ĆOSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 1.222,85 259.996,33 0,00 0,00 0,00 261.219,18
544. DANKO BREŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1963 BOBOVIŠĆA 16.578,36 75.543,10 177.911,61 -9.647,48 0,00 0,00 0,00 260.385,59
545. DINKO PAVIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1953 VRBANJ 0,00 0,00 30.664,89 229.191,41 0,00 0,00 0,00 259.856,30
546. BLAŽENKO ŠPIKA SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1961 SEGET DONJI 0,00 0,00 11.631,09 248.188,38 0,00 0,00 0,00 259.819,47
547. MIRNA ŠABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 BRNAZE 0,00 0,00 2.901,67 256.419,04 0,00 0,00 0,00 259.320,71
548. TEUFIK BUTKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1973 HVAR 0,00 0,00 26.521,88 232.130,36 0,00 0,00 0,00 258.652,24
549. MIRJANA PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 0,00 -419,67 258.902,10 0,00 0,00 0,00 258.482,43
550. MARKO LALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 258.316,08 0,00 0,00 0,00 258.316,08
551. ANITA UJAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL STARI 30.346,81 0,00 177.728,56 49.344,81 0,00 0,00 0,00 257.420,18
552. IGNACIO ORNIG SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 256,10 255.321,14 0,00 0,00 0,00 255.577,24
553. IVO RUBIGNONI SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 25.691,24 0,00 1.011,06 227.713,79 0,00 0,00 0,00 254.416,09
554. SANDRA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 DUGI RAT 0,00 0,00 -669,39 254.315,73 0,00 0,00 0,00 253.646,34
555. JOSIP ŽURA SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1961 KLIS 1.804,86 0,00 -903,26 252.690,00 0,00 0,00 0,00 253.591,60
556. VEDRAN VEKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 0,00 0,00 2.710,79 250.827,35 0,00 0,00 0,00 253.538,14
557. ANTON KAJTAZI SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1972 SINJ -648,02 0,00 -2.322,74 256.395,08 0,00 -14,35 0,00 253.409,97
558. NIKŠA ŠTEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1962 JESENICE 0,00 0,00 22.958,43 229.800,82 0,00 0,00 0,00 252.759,25
559. MIRJANA MILAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT -537,94 138.391,89 4.299,82 109.115,06 0,00 1.435,76 0,00 252.704,59
560. PETRIT LEKAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1974 MARINA -35.832,29 0,00 32.973,24 255.023,67 0,00 0,00 0,00 252.164,62
561. LUKA LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1961 ZMIJAVCI 966,51 0,00 39.374,92 211.771,79 0,00 0,00 0,00 252.113,22
562. MARIJA BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1969 OMIŠ 82.726,51 0,00 6.352,17 163.001,49 0,00 0,00 0,00 252.080,17
563. MARIJO BOŽIKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1973 PODSTRANA 0,00 0,00 35.212,65 0,00 0,00 216.861,84 0,00 252.074,49
564. MILAN SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1984 IMOTSKI 0,00 0,00 9.603,81 242.406,51 0,00 0,00 0,00 252.010,32
565. ANTONIO BAŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1989 SPLITSKA 62.212,01 0,00 9.176,06 180.222,58 0,00 0,00 0,00 251.610,65
566. IVAN REŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1959 MAOVICE 47.777,27 0,00 27.474,40 175.975,54 0,00 0,00 0,00 251.227,21
567. NEDILJKO KATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1979 LOVREĆ 22.433,24 -7.810,56 0,00 236.560,89 0,00 0,00 0,00 251.183,57
568. TONĆI MANDUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1975 KATUNI 12.712,47 0,00 10.900,37 227.444,19 0,00 0,00 0,00 251.057,03
569. MATJAŽ ČOKLEC SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1970 JELSA -18.844,42 0,00 184.978,63 70.679,52 0,00 13.806,57 0,00 250.620,30
570. JADRANKA LEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 50.824,78 199.535,96 0,00 0,00 0,00 250.360,74
571. NIKICA IVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1962 SUTIVAN -19.905,53 0,00 267.947,23 1.881,07 0,00 0,00 0,00 249.922,77
572. LOVRE ĆATIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 -5.719,87 255.520,82 0,00 0,00 0,00 249.800,95
573. SUZANA RADICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 17.152,61 232.358,79 0,00 0,00 0,00 249.511,40
574. KOSTANTIN DEŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1950 JELSA 0,00 0,00 8.628,09 238.862,37 0,00 1.182,62 0,00 248.673,08
575. KRISTIJAN MUTARELLO SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1975 SUPETAR -1,60 0,00 -427,91 248.746,44 0,00 0,00 0,00 248.316,93
576. MARKO DAJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 248.226,26 0,00 0,00 0,00 248.226,26
577. MARKO VUKADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1956 ARŽANO 0,00 0,00 2.121,90 244.658,97 0,00 0,00 0,00 246.780,87
578. VELIMIR ĆUK SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1968 GORNJI MUĆ -902,90 0,00 6.919,07 240.251,79 0,00 0,00 0,00 246.267,96
579. TOMO KOVČO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 6.348,98 73.846,99 136.456,43 29.384,21 0,00 0,00 0,00 246.036,61
580. STIPE MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1960 OMIŠ 0,00 0,00 116.106,28 129.890,36 0,00 0,00 0,00 245.996,64
581. MARINKO BURAZIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 0,00 245.740,50 0,00 0,00 0,00 245.740,50
582. ŽARKO FRANIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 244.094,86 0,00 0,00 0,00 244.094,86
583. IVAN KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 75.791,70 0,00 64.456,74 103.430,30 0,00 0,00 0,00 243.678,74
584. ČEDOMIL LETICA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1956 PODGORA 27.202,42 0,00 7.114,49 208.403,21 0,00 0,00 0,00 242.720,12
585. IVANKA BREŠAN SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 0,00 0,00 30.724,08 211.299,29 0,00 0,00 0,00 242.023,37
586. IVO MILAT SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 0,00 0,00 -285,12 242.206,01 0,00 0,00 0,00 241.920,89
587. IVAN MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1975 BAŠKA VODA -208,10 0,00 1.784,57 239.640,14 0,00 0,00 0,00 241.216,61
588. STIPE KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1970 ČELINA 0,00 0,00 13.321,51 226.789,00 0,00 0,00 0,00 240.110,51
589. ANDRIJA ANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 37.791,88 202.055,97 0,00 0,00 0,00 239.847,85
590. IVICA DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1964 BOL 80.828,66 0,00 4.640,06 154.351,19 0,00 0,00 0,00 239.819,91
591. VELJKO KLINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1953 SUPETAR 0,00 0,00 15.688,09 224.017,45 0,00 0,00 0,00 239.705,54
592. MIJO DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 3,67 239.133,30 0,00 0,00 0,00 239.136,97
593. TONĆI DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 16.027,56 0,00 -6.006,57 228.233,52 0,00 0,00 0,00 238.254,51
594. LUKA VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 0,00 233.920,82 0,00 4.283,29 0,00 238.204,11
595. VELIBOR DIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT -9,60 0,00 2.490,27 234.442,68 0,00 0,00 0,00 236.923,35
596. ADEM HODŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1952 HVAR 0,00 0,00 -2.934,03 239.030,19 0,00 0,00 0,00 236.096,16
597. ZDENKO CRNKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1953 OMIŠ 2.067,37 0,00 418,30 233.534,56 0,00 0,00 0,00 236.020,23
598. MARIO BEBEK SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1970 HVAR 0,00 0,00 1.841,55 233.285,18 0,00 0,00 0,00 235.126,73
599. MIROSLAV LOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 138.657,80 0,00 29.440,43 66.117,65 0,00 0,00 0,00 234.215,88
600. ALEN MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1976 KAMENSKO 0,00 0,00 -1.281,60 234.760,50 0,00 0,00 0,00 233.478,90