FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
501. PERO BEHARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 47.091,27 248.687,78 2.224,34 0,00 0,00 298.003,39
502. IVANA SOFTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1954 HVAR 2.213,38 0,00 12.111,21 279.883,43 0,00 3.737,74 0,00 297.945,76
503. ZORICA ĆIBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1972 HVAR 27.468,34 0,00 0,00 269.599,76 0,00 0,00 0,00 297.068,10
504. DAVOR TERZE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 KAMEN 31.577,82 0,00 40.553,98 224.613,95 0,00 0,00 0,00 296.745,75
505. IVICA RAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 USKOPLJE 0,00 0,00 0,00 296.325,09 0,00 0,00 0,00 296.325,09
506. DRAŽEN MADUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1962 CISTA PROVO 33.287,44 0,00 1.151,64 238.977,21 0,00 22.429,22 0,00 295.845,51
507. TIHANA PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1969 LOKVA ROGOZNICA 97.737,65 0,00 24.266,83 173.829,44 0,00 0,00 0,00 295.833,92
508. ŽELJKO MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 295.415,25 0,00 0,00 0,00 295.415,25
509. TOMISLAV PERIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 55.921,01 0,00 16.601,44 222.472,07 0,00 0,00 0,00 294.994,52
510. IVAN KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1962 GRUBINE 93.517,75 0,00 72.264,78 126.820,16 0,00 0,00 0,00 292.602,69
511. ZORAN ĆORIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 0,00 0,00 4.817,54 286.133,76 0,00 0,00 0,00 290.951,30
512. ANTE ROSANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1956 SUĆURAJ 0,00 0,00 15.360,06 275.013,36 0,00 0,00 0,00 290.373,42
513. PERO LOVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 29.456,86 0,00 21.062,38 238.569,09 0,00 0,00 0,00 289.088,33
514. ANTONIJA ZEČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1984 OMIŠ 0,00 0,00 44.616,90 243.120,08 0,00 0,00 0,00 287.736,98
515. DANICA OZRETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 287.715,42 0,00 0,00 0,00 287.715,42
516. PETAR MRĐEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 34.289,63 253.407,26 0,00 0,00 0,00 287.696,89
517. ŠIME MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1962 PODSTRANA 2.580,90 0,00 -2.338,50 287.315,41 0,00 0,00 0,00 287.557,81
518. ŽELJKO MRKONJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 20.423,09 -14.253,11 171,93 272.873,66 0,00 8.176,46 0,00 287.392,03
519. SLAVICA MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1957 KAŠTEL STARI 21.620,09 0,00 19.176,78 246.427,18 0,00 0,00 0,00 287.224,05
520. DALIBOR PAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 420,46 286.518,19 0,00 0,00 0,00 286.938,65
521. TONĆI JELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1972 GORNJI MUĆ 136.047,28 0,00 6.177,90 144.206,58 0,00 0,00 0,00 286.431,76
522. IVO SMRKÉ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT -92,36 0,00 9.808,21 276.616,34 0,00 0,00 0,00 286.332,19
523. IVAN GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 ŠIROKI BRIJEG 21.106,07 0,00 32.135,84 232.956,92 0,00 0,00 0,00 286.198,83
524. ANTONIO PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 50,67 284.496,99 0,00 0,00 0,00 284.547,66
525. JOZE ŠIMUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1954 VRGORAC 174.913,30 0,00 -840,64 94.634,86 0,00 15.644,60 0,00 284.352,12
526. DRAGANA GRUBIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1969 TUČEPI 59.292,80 0,00 99.276,04 125.382,40 0,00 0,00 0,00 283.951,24
527. ZDRAVKO KLASNETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 22.302,16 0,00 3.248,01 257.872,21 0,00 0,00 0,00 283.422,38
528. MIROSLAV KUIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SPLIT -685,13 0,00 4.193,07 279.185,90 0,00 0,00 0,00 282.693,84
529. IVICA HARAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1964 STARI GRAD 0,00 0,00 11.709,68 270.606,41 0,00 0,00 0,00 282.316,09
530. TOMO SVAGUŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1974 MRAVINCE 59.033,16 0,00 24.786,23 198.299,11 0,00 0,00 0,00 282.118,50
531. IVAN HRABAR SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1983 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 12.589,75 0,00 76.573,85 192.346,12 0,00 0,00 0,00 281.509,72
532. IVAN MERČEP SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1967 KATUNI 46.610,63 0,00 2.017,32 232.616,15 0,00 0,00 0,00 281.244,10
533. DARKO KRALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 131.669,39 0,00 33.660,93 115.417,89 0,00 0,00 0,00 280.748,21
534. FRANO MARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1987 TURJACI 39.514,19 0,40 71.591,92 168.525,30 0,00 0,00 0,00 279.631,81
535. VINKA KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1970 HVAR 6.585,83 0,00 -3.416,53 275.636,07 0,00 0,00 0,00 278.805,37
536. DAMIR KORACA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 278.521,85 0,00 0,00 0,00 278.521,85
537. MARINO JURAŠEK SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1977 VIS 33.448,15 0,00 9.899,75 234.939,20 0,00 0,00 0,00 278.287,10
538. MIKI GAMULIN SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1962 JELSA -77,83 0,00 0,00 277.671,00 0,00 0,00 0,00 277.593,17
539. VELIBOR GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 4.072,77 273.305,53 0,00 0,00 0,00 277.378,30
540. DUJE ZEMUNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT -6.617,44 0,00 588,07 282.906,01 0,00 0,00 0,00 276.876,64
541. JOSIP OPUHAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 ŽRNOVNICA 0,00 0,00 3.038,41 273.294,75 0,00 0,00 0,00 276.333,16
542. IVICA MATULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1973 POSTIRA 0,00 0,00 6.390,47 268.929,69 0,00 0,00 0,00 275.320,16
543. FRANJO ŠTEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 275.024,14 0,00 0,00 0,00 275.024,14
544. BRANKO ŠIMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 0,00 0,00 -47,48 274.627,31 0,00 198,17 0,00 274.778,00
545. IVO NOVAK SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1970 HVAR 0,00 0,00 -826,32 274.205,02 0,00 0,00 0,00 273.378,70
546. PREDRAG RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1951 HVAR 182.110,85 0,00 23.509,90 0,00 0,00 67.352,01 0,00 272.972,76
547. TOMISLAV SIRIŠČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1979 SEGET DONJI 8.963,82 0,00 24.812,92 239.124,88 0,00 0,00 0,00 272.901,62
548. JOSIP BATALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1956 STUDENCI 34.727,03 0,00 52.465,31 184.445,92 0,00 0,00 0,00 271.638,26
549. RONALD RIBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1971 VIS 0,00 0,00 9.147,74 261.785,69 0,00 0,00 0,00 270.933,43
550. TOMISLAV MRKONJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1981 ZMIJAVCI 0,00 0,00 -25,92 270.922,92 0,00 0,00 0,00 270.897,00
551. MIRKO MARIJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL STARI 62.826,05 0,00 21.307,02 185.779,13 0,00 0,00 0,00 269.912,20
552. IVICA VUKSAN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1978 DRUM 46.194,99 0,00 13.318,95 209.772,76 0,00 0,00 0,00 269.286,70
553. SANDRA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 DUGI RAT 0,00 0,00 -1.051,89 270.287,19 0,00 0,00 0,00 269.235,30
554. MIROSLAV MIKULIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1965 PODSTRANA 0,00 0,00 -2.968,96 271.764,80 0,00 0,00 0,00 268.795,84
555. ALBERT COKARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 STOBREČ 0,00 0,00 8.699,74 259.620,79 0,00 0,00 0,00 268.320,53
556. ANĐELKO PAVEŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1960 NAKLICE 28.872,02 0,00 31.073,60 208.359,70 0,00 0,00 0,00 268.305,32
557. KRISTIJAN VIDAN SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1976 STOMORSKA 0,00 0,00 0,00 268.146,18 0,00 0,00 0,00 268.146,18
558. NIKOLA BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1954 DUGI RAT 0,00 0,00 8.883,79 258.038,59 0,00 0,00 0,00 266.922,38
559. ANTE BARIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1957 TROGIR 0,00 0,00 18.214,61 248.660,63 0,00 0,00 0,00 266.875,24
560. NELA HUSTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 28.407,67 0,00 0,00 238.448,57 0,00 0,00 0,00 266.856,24
561. IVAN ŠUŠNJARA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1969 VEDRINE 4.208,02 16.198,06 25.951,75 220.013,97 0,00 0,00 0,00 266.371,80
562. JURE VUGDELIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1955 SOLIN 0,00 0,00 16.677,19 249.358,37 0,00 0,00 0,00 266.035,56
563. JOSIP METER SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1981 POSTRANJE 9.684,26 0,00 13.753,22 242.089,89 0,00 0,00 0,00 265.527,37
564. ANTE ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1950 OMIŠ 0,00 0,00 6.380,89 258.545,61 0,00 0,00 0,00 264.926,50
565. MATIJAS BATALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 STOBREČ -173,41 0,00 -45,90 262.764,90 0,00 0,00 0,00 262.545,59
566. IVICA ŽIDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1978 GRADAC 0,00 0,00 2.501,84 259.627,42 0,00 0,00 0,00 262.129,26
567. VELIBOR DIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 4.965,13 0,00 19.055,97 236.704,54 0,00 0,00 0,00 260.725,64
568. MIHOVIL SINOVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 ŽRNOVNICA 10.935,95 0,00 907,13 247.705,08 0,00 0,00 0,00 259.548,16
569. KRSTO JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1961 SUĆURAJ 0,00 0,00 1.970,73 255.367,90 0,00 0,00 0,00 257.338,63
570. MARIJA PIPLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT -0,18 0,00 10.477,75 246.720,13 0,00 0,00 0,00 257.197,70
571. BRANKO BUZOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 29.328,65 0,00 16.476,75 211.192,61 0,00 0,00 0,00 256.998,01
572. TONĆI BLAGAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 27.349,05 228.582,15 0,00 0,00 0,00 255.931,20
573. TINO TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 54.008,37 0,00 26.128,08 174.702,94 0,00 0,00 0,00 254.839,39
574. ANA BOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1956 SOLIN 42.105,94 0,00 47.905,64 164.034,87 0,00 0,00 0,00 254.046,45
575. MATJAŽ ČOKLEC SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1970 JELSA 3.326,67 0,00 174.074,76 63.136,98 0,00 13.212,95 0,00 253.751,36
576. BLAŽENKO ŠPIKA SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1961 SEGET DONJI 0,00 0,00 11.371,05 241.373,68 0,00 0,00 0,00 252.744,73
577. ANTE RAJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 129.026,69 0,00 118.746,09 4.875,12 0,00 0,00 0,00 252.647,90
578. MARIO VILENICA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1979 IMOTSKI 26.809,87 0,00 4.340,14 220.057,74 0,00 0,00 0,00 251.207,75
579. DINKO PAVIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1953 VRBANJ 0,00 0,00 27.812,79 223.308,32 0,00 0,00 0,00 251.121,11
580. MILENKO MARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 -496,01 251.421,51 0,00 0,00 0,00 250.925,50
581. MAJA ĆUDINA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1989 TROGIR 37.286,19 14.422,40 154.020,61 45.044,95 0,00 0,00 0,00 250.774,15
582. MAJLA PETRIČEK SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1959 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 14.717,37 235.767,15 0,00 0,00 0,00 250.484,52
583. NIKOLA JOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1967 KOSORE 0,00 0,00 0,00 250.314,58 0,00 0,00 0,00 250.314,58
584. ANTE BEKAVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1978 LOVREĆ 0,00 0,00 11.359,32 238.200,29 0,00 0,00 0,00 249.559,61
585. JOŠKO SINIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 1.273,02 246.774,53 0,00 0,00 0,00 248.047,55
586. NADA STEVANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1967 SUPETAR 0,00 0,00 12.785,93 235.164,82 0,00 0,00 0,00 247.950,75
587. OLEG VLASTELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1985 SREDNJE SELO 0,00 0,00 0,00 247.731,00 0,00 0,00 0,00 247.731,00
588. ANGEL BOŽKOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 -249,22 247.016,41 0,00 0,00 0,00 246.767,19
589. ANTE LAZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 89.235,07 0,00 60.795,96 96.540,29 0,00 0,00 0,00 246.571,32
590. VLADIMIR BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL KAMBELOVAC 10.804,61 0,00 5.463,65 230.205,22 0,00 0,00 0,00 246.473,48
591. ANTON KAJTAZI SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1972 SINJ 874,51 0,00 -1.981,96 247.228,68 0,00 -14,35 0,00 246.106,88
592. DRAŽAN CVITKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1959 KARAKAŠICA 86.874,51 0,00 40.862,79 118.355,37 0,00 0,00 0,00 246.092,67
593. IVICA RELOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1980 PODSTRANA 0,00 0,00 15.673,94 230.050,26 0,00 0,00 0,00 245.724,20
594. JOSIP ŽURA SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1961 KLIS 2.810,32 0,00 812,09 242.002,20 0,00 0,00 0,00 245.624,61
595. NIKOLA ZANINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1951 HVAR 0,00 0,00 4.738,01 240.629,64 0,00 0,00 0,00 245.367,65
596. EDUARD ŠEGOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 -3.796,40 248.853,04 0,00 0,00 0,00 245.056,64
597. KRISTIJAN MUTARELLO SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1975 SUPETAR -1,60 0,00 -45,41 244.720,46 0,00 0,00 0,00 244.673,45
598. MARIJA ŠEVELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1943 TUČEPI -14,70 0,00 -4.167,96 248.551,70 0,00 0,00 0,00 244.369,04
599. MARKO BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1978 KRIVODOL 2.220,43 0,00 8.224,42 106.856,50 118.677,73 7.757,20 0,00 243.736,28
600. JADRANKA LEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 49.246,40 194.332,98 0,00 0,00 0,00 243.579,38