FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
501. ROMANO MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 214.523,33 0,00 19.924,90 80.792,23 0,00 0,00 0,00 315.240,46
502. IVAN REŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1954 NEORIĆ 0,00 0,00 58.561,72 255.827,78 0,00 0,00 0,00 314.389,50
503. KARMELO BARBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1962 ZASTRAŽIŠĆE 135,36 0,00 6.731,91 307.176,65 0,00 0,00 0,00 314.043,92
504. ZORKA LASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1964 IMOTSKI 0,00 0,00 7.287,75 306.676,87 0,00 0,00 0,00 313.964,62
505. ANĐELKO ALERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 1.320,79 311.868,31 0,00 0,00 0,00 313.189,10
506. BRANKO ČEŠLJAR SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1956 POSTRANJE 0,00 0,00 1.019,94 311.978,09 0,00 0,00 0,00 312.998,03
507. ABDIL REĐEPI SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1955 SINJ 12.395,02 0,00 11.244,32 289.317,60 0,00 0,00 0,00 312.956,94
508. NIKOLA VUKASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1954 KUČIĆE 0,00 0,00 3.772,51 308.978,59 0,00 0,00 0,00 312.751,10
509. STJEPAN BAŠIĆ-ŠIŠKO SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1956 KAŠTEL SUĆURAC -12.751,84 0,00 3.671,20 321.697,23 0,00 0,00 0,00 312.616,59
510. ANA GABRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1957 DUGI RAT 0,00 0,00 16.128,39 296.483,43 0,00 0,00 0,00 312.611,82
511. JOSIP CVITANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1966 RUNOVIĆ 10.029,93 0,00 10.540,45 291.377,18 0,00 0,00 0,00 311.947,56
512. JASNA MATAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 SINJ 0,00 0,00 39.340,52 272.091,25 0,00 0,00 0,00 311.431,77
513. MATKO PJEROTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1956 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 308.666,40 0,00 0,00 0,00 308.666,40
514. JOSIP KOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1975 TRILJ 131.704,21 0,00 13.024,39 163.895,49 0,00 0,00 0,00 308.624,09
515. ANTE KOMAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 19.571,26 289.038,56 0,00 0,00 0,00 308.609,82
516. LENKO BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 236.232,82 0,00 71.403,85 0,00 307.636,67
517. ZDRAVKO FISTANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1955 MAKARSKA 0,00 0,00 14.241,83 291.803,29 0,00 0,00 0,00 306.045,12
518. DENIS MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 55.700,46 0,00 2.956,69 183.508,02 0,00 63.773,77 0,00 305.938,94
519. MATE TOPČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1979 LJUBITOVICA 222,66 0,00 104.783,48 200.668,96 0,00 0,00 0,00 305.675,10
520. MARIN ŠESTAN SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1973 ŠESTANOVAC 23.422,07 0,00 -204,78 279.319,78 0,00 2.690,83 0,00 305.227,90
521. ŽANA ERKAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT -22.839,43 0,00 27.274,46 299.598,61 0,00 0,00 0,00 304.033,64
522. MARIJA HRUBAN SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1952 HVAR -1.311,83 0,00 56.903,29 247.474,25 0,00 0,00 0,00 303.065,71
523. MARINKO RINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1971 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 12.829,82 289.964,18 0,00 0,00 0,00 302.794,00
524. ANTE MASLOV SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1986 DUĆE 32.105,43 0,00 10.197,96 259.999,76 0,00 0,00 0,00 302.303,15
525. FRANO MARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1987 TURJACI 115.202,38 0,38 37.895,10 149.065,95 0,00 0,00 0,00 302.163,81
526. IVAN PLAZIBAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 31.626,13 270.471,14 0,00 0,00 0,00 302.097,27
527. VESNA SIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1963 SOLIN 32.920,04 0,00 5.272,14 263.583,39 0,00 0,00 0,00 301.775,57
528. PETAR JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1956 LOKVIČIĆI 151.212,26 -1.925,35 1.593,29 148.054,22 0,00 0,00 0,00 298.934,42
529. MLADEN VESTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1976 ROGAČ 0,00 0,00 18.057,74 279.172,99 0,00 0,00 0,00 297.230,73
530. LOVORKA TAVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1961 OMIŠ 50.967,75 0,00 0,00 245.896,67 0,00 0,00 0,00 296.864,42
531. ZORAN ŠKOKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT -4.572,84 0,00 326,55 298.718,14 0,00 0,00 0,00 294.471,85
532. SANJA ROČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1969 SUPETAR 0,00 0,00 9.795,59 284.654,44 0,00 0,00 0,00 294.450,03
533. IVAN BRKULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 76.892,73 0,00 24.623,43 192.245,77 0,00 0,00 0,00 293.761,93
534. JADRANKA JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 24.265,79 269.104,48 0,00 0,00 0,00 293.370,27
535. NEDJELJKO ZEC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 42.929,51 250.354,57 0,00 0,00 0,00 293.284,08
536. JOSIP DŽIMBEG SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 11.901,64 281.316,97 0,00 0,00 0,00 293.218,61
537. ZORANA STANIVUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1967 MILNA 0,00 0,00 4.753,48 287.850,63 0,00 0,00 0,00 292.604,11
538. KATICA VUKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1962 GLAVICE 53.211,24 0,00 18.785,64 219.262,44 0,00 0,00 0,00 291.259,32
539. MILE HERCEG SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 9.667,08 281.553,63 0,00 0,00 0,00 291.220,71
540. MATE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT -0,15 0,00 8.803,15 282.288,88 0,00 0,00 0,00 291.091,88
541. STIPE MAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1953 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 7.117,51 283.206,40 0,00 0,00 0,00 290.323,91
542. MILKA PENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1957 KAŠTEL STARI 10.647,68 0,00 4.044,75 275.465,87 0,00 0,00 0,00 290.158,30
543. IVANA SOFTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1954 HVAR 2.191,66 0,00 11.261,71 273.008,32 0,00 3.621,82 0,00 290.083,51
544. IVICA RAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 USKOPLJE 0,00 0,00 0,00 289.764,64 0,00 0,00 0,00 289.764,64
545. LOVRE ĆATIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT -13.900,00 0,00 9.436,61 293.680,26 0,00 0,00 0,00 289.216,87
546. PETAR MELVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL LUKŠIĆ 681,30 0,00 9.624,54 278.810,19 0,00 0,00 0,00 289.116,03
547. TOMISLAV KRAJINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 302.889,57 -107.383,19 6.568,09 86.523,83 0,00 0,00 0,00 288.598,30
548. LEON KOMAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 13.279,00 0,00 20.087,43 255.010,72 0,00 0,00 0,00 288.377,15
549. IVO ŠIRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1955 KAŠTEL GOMILICA 40.440,92 0,00 26.637,55 205.916,50 13.552,54 0,00 0,00 286.547,51
550. SINIŠA MEDVEŠEK SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1959 SUPETAR 0,00 0,00 553,55 237.683,75 0,00 48.181,67 0,00 286.418,97
551. MIROSLAV BEKAVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 83.568,76 0,00 4.180,56 198.541,95 0,00 0,00 0,00 286.291,27
552. DRAŽEN MADUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1962 CISTA PROVO 32.020,90 0,00 2.221,76 230.290,08 0,00 21.616,00 0,00 286.148,74
553. JAKUP JAHAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1973 PRAŽNICA 0,00 0,00 243.904,82 42.058,90 0,00 0,00 0,00 285.963,72
554. TIHANA PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1969 LOKVA ROGOZNICA 93.979,47 0,00 23.457,87 167.351,97 0,00 0,00 0,00 284.789,31
555. ANTE ROSANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1956 SUĆURAJ 0,00 0,00 15.670,72 268.565,24 0,00 0,00 0,00 284.235,96
556. BRUNO ĆURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 22.136,90 261.572,11 0,00 0,00 0,00 283.709,01
557. ERDAN REĐEPI SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1959 PODGORA 34.802,40 0,00 128.445,63 120.458,95 0,00 0,00 0,00 283.706,98
558. SLAVICA POLJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1956 SINJ 0,00 0,00 13.586,28 269.450,96 0,00 0,00 0,00 283.037,24
559. VLATKO ŠIMERA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1959 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 24.786,97 257.180,53 0,00 0,00 0,00 281.967,50
560. IVAN KARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1962 GRUBINE 90.262,81 0,00 68.018,79 123.268,82 0,00 0,00 0,00 281.550,42
561. JOSIP DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1952 HVAR 0,01 0,00 26.766,59 254.145,78 0,00 0,00 0,00 280.912,38
562. SLAVICA MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1957 KAŠTEL STARI 21.083,21 0,00 18.219,65 241.210,77 0,00 0,00 0,00 280.513,63
563. AUGUSTIN BILANDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 87.961,12 0,00 2.721,90 189.681,09 0,00 0,00 0,00 280.364,11
564. HRVOJE ROGOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 PODAŠPILJE 8.312,47 0,00 4.626,03 267.081,41 0,00 0,00 0,00 280.019,91
565. FERID HODŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 884,50 279.044,31 0,00 0,00 0,00 279.928,81
566. MUHAMED MUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 279.594,30 0,00 0,00 0,00 279.594,30
567. ANTONIJO ŠUŠNJAR SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1984 DRUM 0,00 0,00 14.584,30 264.540,80 0,00 0,00 0,00 279.125,10
568. DAVOR TERZE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 KAMEN 32.282,97 0,00 40.754,19 205.692,59 0,00 0,00 0,00 278.729,75
569. ŽELJKO RUBELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 30.692,37 0,00 12.803,20 235.206,73 0,00 0,00 0,00 278.702,30
570. ANA PLENKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 171.022,72 -5.006,22 96.717,64 15.396,16 0,00 0,00 0,00 278.130,30
571. PETAR MRĐEN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 33.052,20 244.569,78 0,00 0,00 0,00 277.621,98
572. TONĆI JELIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1972 GORNJI MUĆ 131.401,46 0,00 5.974,18 139.610,48 0,00 0,00 0,00 276.986,12
573. MILENKO MARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 -501,94 277.012,69 0,00 0,00 0,00 276.510,75
574. ZORICA ĆIBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1972 HVAR 26.652,72 0,00 0,00 249.747,02 0,00 0,00 0,00 276.399,74
575. ANTONIO PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 49,38 275.009,91 0,00 0,00 0,00 275.059,29
576. PERO BEHARA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 43.379,29 229.421,33 2.114,60 0,00 0,00 274.915,22
577. ŽELJKO MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 274.853,04 0,00 0,00 0,00 274.853,04
578. MIROSLAV KUIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SPLIT -685,13 0,00 3.787,12 271.201,25 0,00 0,00 0,00 274.303,24
579. IVAN HRABAR SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1983 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 12.678,43 0,00 77.036,14 184.212,73 0,00 0,00 0,00 273.927,30
580. TOMISLAV PERIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 53.740,81 0,00 16.046,00 203.870,43 0,00 0,00 0,00 273.657,24
581. ŽELJKA VIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 5.235,31 0,00 10.283,39 257.946,90 0,00 0,00 0,00 273.465,60
582. JOZE ŠIMUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1954 VRGORAC 168.041,95 0,00 -1.009,64 90.763,59 0,00 15.044,26 0,00 272.840,16
583. IVICA HARAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1964 STARI GRAD 0,00 0,00 11.441,40 260.969,91 0,00 0,00 0,00 272.411,31
584. LEO NOVAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1990 MAKARSKA 118,50 0,00 98.394,35 173.199,11 0,00 0,00 0,00 271.711,96
585. MILAN JEREMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 929,56 270.734,86 0,00 0,00 0,00 271.664,42
586. TOMO SVAGUŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1974 MRAVINCE 56.060,82 0,00 25.583,20 189.879,81 0,00 0,00 0,00 271.523,83
587. DALIBOR PAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 -12,50 271.101,22 0,00 0,00 0,00 271.088,72
588. BEPICA ALAĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1954 DRAŠNICE 0,02 0,00 17.111,34 247.952,04 0,00 5.863,97 0,00 270.927,37
589. DRAGANA GRUBIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1969 TUČEPI 57.084,11 0,00 94.233,00 119.489,31 0,00 0,00 0,00 270.806,42
590. MIRJANA POPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 10.414,19 259.536,16 0,00 0,00 0,00 269.950,35
591. ZORAN ĆORIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 0,00 0,00 3.988,13 265.819,04 0,00 0,00 0,00 269.807,17
592. JOSIP BATALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1956 STUDENCI 33.089,44 0,00 69.950,75 166.507,15 0,00 0,00 0,00 269.547,34
593. ANTONIJA ZEČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1984 OMIŠ 0,00 0,00 45.484,20 223.995,87 0,00 0,00 0,00 269.480,07
594. TONČI DUŽEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1980 STARI GRAD 23.707,66 0,00 2.003,01 242.918,60 0,00 0,00 0,00 268.629,27
595. ŠIME MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1962 PODSTRANA 2.452,23 0,00 35,11 265.286,96 0,00 0,00 0,00 267.774,30
596. ŽELJKO MRKONJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 32.964,18 -14.253,11 164,17 240.927,21 0,00 7.812,26 0,00 267.614,71
597. DANICA OZRETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 0,00 267.347,78 0,00 0,00 0,00 267.347,78
598. IVAN GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 20.548,40 0,00 31.509,62 215.160,20 0,00 0,00 0,00 267.218,22
599. PERO LOVRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 28.234,58 0,00 20.246,13 218.661,52 0,00 0,00 0,00 267.142,23
600. MIROSLAV TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 70.798,49 0,00 633,82 193.256,67 0,00 0,00 0,00 264.688,98