FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
501. MARIJA GABRILO SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1954 DICMO KRAJ 0,00 0,00 0,00 152.066,24 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,24
502. STJEPKO MATOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1956 SINJ 0,00 0,00 0,00 152.066,23 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,23
503. IVICA ZEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI 1962 TUČEPI 0,00 0,00 0,00 152.066,23 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,23
504. ŽELJKO MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.066,22 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,22
505. IVO VUJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1959 PODSTRANA - SITA 0,00 0,00 0,00 152.066,22 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,22
506. SLAVENKA GRIMANI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.066,08 0,00 0,00 0,00 0,00 152.066,08
507. JOŠKO TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1980 SEGET DONJI 0,00 0,00 0,00 152.065,70 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,70
508. AVDULLA ISTREFI SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1965 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 152.065,67 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,67
509. FRANO PUPIĆ-BAKRAČ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1990 OTOK 0,00 0,00 0,00 152.065,65 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,65
510. TEO LJUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,63 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,63
511. TOMISLAV POLJARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 LIVNO 0,00 0,00 0,00 152.065,62 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,62
512. ŽELJKO ŽEPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1968 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 152.065,61 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,61
513. IVAN BAGARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1968 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 152.065,61 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,61
514. SAMIR KALTAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,61 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,61
515. DARIO BAŠTINAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,61 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,61
516. SANJA ROČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1969 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 152.065,60 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,60
517. SANJA ŠPADIJER SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 152.065,60 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,60
518. ZORAN MARKANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 0,00 152.065,59 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,59
519. MARKO LALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 VRANJIC 0,00 0,00 0,00 152.065,58 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,58
520. NIKOLA JOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1967 KOSORE 0,00 0,00 0,00 152.065,58 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,58
521. TEUFIK BUTKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1973 HVAR 0,00 0,00 0,00 152.065,58 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,58
522. ANTONIO MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,57
523. DRAŽEN BAZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1968 PODGORA 0,00 0,00 0,00 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,57
524. ZORICA ĆIBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1972 HVAR 0,00 0,00 0,00 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,57
525. KATARINA MAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1978 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 0,00 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,57
526. DRAGAN ŠEGVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,57
527. DAMIR KORACA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,54 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,54
528. LENKO BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,54 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,54
529. MARIJO ZOVKO SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1963 GRADAC 0,00 0,00 0,00 152.065,52 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,52
530. FERID HODŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,52 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,52
531. TONĆI VILJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,51 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,51
532. ELDA ŠKOBALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,50 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,50
533. MARTIN BANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1966 DONJI DOLAC 0,00 0,00 0,00 152.065,47 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,47
534. MARKO RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 152.065,44 0,00 0,00 0,00 0,00 152.065,44
535. LIVIO TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT -1,49 0,00 0,00 152.065,64 0,00 0,00 0,00 0,00 152.064,15
536. TOMISLAV BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1971 PODSTRANA - GRLJEVAC 0,00 0,00 -77,33 152.065,52 0,00 0,00 0,00 0,00 151.988,19
537. RENATO BARETA SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1966 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 -82,07 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 151.983,50
538. MILAN PETROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1972 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 151.973,22 0,00 0,00 0,00 0,00 151.973,22
539. MUHAMET ZENUNAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1958 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 -135,89 152.066,23 0,00 0,00 0,00 0,00 151.930,34
540. MIRJANA ĆOSIĆ MATELJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1970 KOŠUTE 0,00 0,00 743,83 151.176,32 0,00 0,00 0,00 0,00 151.920,15
541. MARKO DAJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 151.909,72 0,00 0,00 0,00 0,00 151.909,72
542. IVICA JAKULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1964 PODSTRANA - STROŽANAC DONJI 0,00 0,00 0,00 152.065,52 0,00 -200,00 0,00 0,00 151.865,52
543. HUSEJN HODŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1959 HVAR 11.075,27 0,00 11.607,36 128.966,30 0,00 0,00 0,00 0,00 151.648,93
544. ŽELJKO PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1965 KOLJANE 0,00 0,00 -542,03 152.065,55 0,00 0,00 0,00 0,00 151.523,52
545. ZORAN SEVER SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1963 SEGET DONJI 0,00 0,00 8.480,05 143.021,40 0,00 0,00 0,00 0,00 151.501,45
546. JOSIP MASTELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1959 BRNAZE 0,00 0,00 7.465,04 143.880,30 0,00 0,00 0,00 0,00 151.345,34
547. GRGO KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1970 HVAR 0,00 0,00 6.966,91 144.258,57 0,00 0,00 0,00 0,00 151.225,48
548. ANDREJ JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1966 NEREŽIŠĆA 0,00 0,00 0,00 151.143,68 0,00 0,00 0,00 0,00 151.143,68
549. IVAN MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1975 BAŠKA VODA -936,74 0,00 0,00 152.065,59 0,00 0,00 0,00 0,00 151.128,85
550. BOŽE SKOČIBUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 150.975,74 0,00 0,00 0,00 0,00 150.975,74
551. ŽELJKA PEJKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1955 PODSTRANA - MILJEVAC 0,00 0,00 -1.110,00 152.066,27 0,00 0,00 0,00 0,00 150.956,27
552. ANDRIJA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1968 DUGI RAT 0,00 0,00 -1.192,92 152.065,55 0,00 0,00 0,00 0,00 150.872,63
553. JASMINKO TOROMANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 150.814,85 0,00 0,00 0,00 0,00 150.814,85
554. ANĐELKO GOJUN SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1990 UGLJANE 9.921,20 0,00 0,00 140.764,32 0,00 0,00 0,00 0,00 150.685,52
555. MILAN MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1981 PODSTRANA - STROŽANAC GORNJI 0,00 0,00 0,00 150.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.492,00
556. AUGUSTIN BILANDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 150.298,98 0,00 0,00 0,00 0,00 150.298,98
557. DANIJELA ŽIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 0,00 0,00 12.368,37 137.613,59 0,00 0,00 0,00 0,00 149.981,96
558. VANJA VUKASOVIĆ-LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 BRNAZE 0,00 0,00 10.314,59 139.626,98 0,00 0,00 0,00 0,00 149.941,57
559. ZDENKO BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1962 SINJ -1.257,89 0,00 -4.464,78 155.639,61 0,00 0,00 0,00 0,00 149.916,94
560. ANGEL BOŽKOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 -249,22 149.922,89 0,00 0,00 0,00 0,00 149.673,67
561. MATE ŠETKA SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1978 CISTA VELIKA 0,00 0,00 -2.409,37 152.065,59 0,00 0,00 0,00 0,00 149.656,22
562. LOVRE KUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1951 GRABOVAC -14.388,71 0,00 -1.479,14 165.389,70 0,00 17,71 0,00 0,00 149.539,56
563. JAVOR PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1969 GUSTIRNA 3.349,70 0,00 1.216,64 144.917,07 0,00 0,00 0,00 0,00 149.483,41
564. ĆIRIL KALEBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1981 STOMORSKA 0,00 0,00 56.719,87 0,00 0,00 92.684,03 0,00 0,00 149.403,90
565. MILIVOJ GABELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1954 JELSA 0,00 0,00 5.328,40 143.865,85 0,00 0,00 0,00 0,00 149.194,25
566. IVICA RAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 -3.034,38 152.065,59 0,00 0,00 0,00 0,00 149.031,21
567. JURICA TRBUHOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1958 GDINJ 0,00 0,00 -3.212,43 152.066,22 0,00 0,00 0,00 0,00 148.853,79
568. ĐEVAD JUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1952 DUGI RAT 0,00 0,00 260,73 148.504,23 0,00 0,00 0,00 0,00 148.764,96
569. EDUARD ŠEGOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 0,00 0,00 -3.796,40 152.065,59 0,00 0,00 0,00 0,00 148.269,19
570. DALIBOR BARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SLATINE 0,00 0,00 28.197,84 119.502,87 0,00 0,00 0,00 0,00 147.700,71
571. IVAN RUPČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 -621,77 148.227,15 0,00 0,00 0,00 0,00 147.605,38
572. MARIJAN GALIĆ-BOTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1959 SVIB 0,00 0,00 37.202,64 110.230,38 0,00 0,00 0,00 0,00 147.433,02
573. NEVENKA KOZINA SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1969 NEORIĆ 0,00 0,00 6.947,94 140.417,85 0,00 0,00 0,00 0,00 147.365,79
574. IVICA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1978 MARINA 0,00 0,00 -4.173,92 151.399,20 0,00 0,00 0,00 0,00 147.225,28
575. IVAN GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 ŠIROKI BRIJEG 0,00 0,00 0,00 147.191,61 0,00 0,00 0,00 0,00 147.191,61
576. IVO PAVIČIĆ IVELJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 692,17 145.937,35 0,00 0,00 0,00 0,00 146.629,52
577. BLAŽENKO VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1966 VIS 0,00 0,00 2.170,41 144.308,39 0,00 0,00 0,00 0,00 146.478,80
578. VINKO GVOZDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1962 SUTIVAN 0,00 -5.929,48 0,00 152.065,71 0,00 0,00 0,00 0,00 146.136,23
579. MARIO BEBEK SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1970 HVAR 0,00 0,00 2.082,28 144.043,48 0,00 0,00 0,00 0,00 146.125,76
580. IVAN BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1963 MAKARSKA 20.782,89 0,00 33.626,10 91.662,89 0,00 0,00 0,00 0,00 146.071,88
581. MARINKO SESAR SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1967 OKRUG GORNJI -5.316,84 0,00 0,00 151.275,23 0,00 0,00 0,00 0,00 145.958,39
582. ANTUN SISARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1944 PODGORA -4.006,86 0,00 -6.160,18 155.894,21 0,00 0,00 0,00 0,00 145.727,17
583. LILJANA ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 145.675,13 0,00 0,00 0,00 0,00 145.675,13
584. NADOMIR ČIKARA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1971 GRAB -47.480,16 0,00 304,22 192.699,24 0,00 0,00 0,00 0,00 145.523,30
585. IGOR VILENICA SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1977 IMOTSKI -8.596,18 0,00 -1.510,05 155.167,32 0,00 0,00 0,00 0,00 145.061,09
586. KRIŽAN TRESIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1957 VRBANJ -163,67 0,00 666,43 144.240,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144.743,64
587. MAJA TOMAŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 JESENICE 23.356,09 -1.870,42 87.987,96 34.813,59 0,00 0,00 0,00 0,00 144.287,22
588. IVO VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1959 VIS 0,00 0,00 1.266,26 142.783,50 0,00 0,00 0,00 0,00 144.049,76
589. JOZO BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 8.881,27 134.922,53 0,00 0,00 0,00 0,00 143.803,80
590. JURICA HULJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1981 JELSA 0,00 0,00 -340,48 143.911,33 0,00 0,00 0,00 0,00 143.570,85
591. MIROSLAV KRIŠTO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT 0,00 0,00 -668,72 144.234,37 0,00 0,00 0,00 0,00 143.565,65
592. PETAR JUREVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1982 KONJSKO 40.585,24 0,00 47.884,11 54.595,50 0,00 0,00 0,00 0,00 143.064,85
593. DAMIR LUČIN SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1981 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 14.362,93 127.725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 142.088,91
594. ANA ČUDINA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1984 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 48.584,46 0,00 -0,08 93.347,68 0,00 0,00 0,00 0,00 141.932,06
595. KATIJA BEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 17.952,82 123.953,57 0,00 0,00 0,00 0,00 141.906,39
596. MIRO JERKAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 0,00 126.948,27 14.386,58 0,00 84,64 0,00 0,00 141.419,49
597. ALEN MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1976 KAMENSKO 0,00 0,00 -1.281,60 142.634,54 0,00 0,00 0,00 0,00 141.352,94
598. RENATO ŠĆULAC SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1960 VRBOSKA -451,53 0,00 -587,55 141.969,04 0,00 0,00 0,00 0,00 140.929,96
599. MIROSLAVA HALAPIR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 0,00 139.231,93 0,00 0,00 0,00 0,00 139.231,93
600. SANJA SAJKO SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1988 STARI GRAD 0,00 0,00 3.575,20 135.639,22 0,00 0,00 0,00 0,00 139.214,42