FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
501. RADMILA FRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 5.579,54 318.977,69 0,00 0,00 0,00 324.557,23
502. DALIBOR PAIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 0,00 0,00 4.412,26 319.801,72 0,00 0,00 0,00 324.213,98
503. OLGA ŠVORINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 18.351,93 305.719,65 0,00 0,00 0,00 324.071,58
504. ZDRAVKO MAGLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL KAMBELOVAC 9.264,32 0,00 25.848,13 288.697,46 0,00 0,00 0,00 323.809,91
505. JAGODA GRGUREVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1973 SPLIT 0,00 0,00 0,00 323.740,04 0,00 0,00 0,00 323.740,04
506. MILENKO MARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 -353,58 324.011,19 0,00 0,00 0,00 323.657,61
507. MARIO PRENKOLNIKAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1981 PODSTRANA 0,00 0,00 25.897,95 297.281,48 0,00 0,00 0,00 323.179,43
508. ALEN GRGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1975 TURJACI 29.080,65 0,00 17.099,77 276.227,98 0,00 0,00 0,00 322.408,40
509. MARKO MAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 124.827,93 0,00 69.138,64 127.886,06 0,00 0,00 0,00 321.852,63
510. LUKA BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1956 VRBOSKA 0,00 0,00 3.402,54 317.401,11 0,00 0,00 0,00 320.803,65
511. PETAR MANDURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1960 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 31.674,13 288.465,06 0,00 0,00 0,00 320.139,19
512. GRGO KOVAČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1970 HVAR 0,00 0,00 122,55 319.908,62 0,00 0,00 0,00 320.031,17
513. MARINKO MIŠIĆIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1954 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 20.334,79 288.362,59 0,00 11.123,98 0,00 319.821,36
514. MARIO MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1978 KUČINE 114.647,00 0,00 36.655,42 168.499,17 0,00 0,00 0,00 319.801,59
515. MATE MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1958 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 3.793,78 314.799,49 0,00 0,00 0,00 318.593,27
516. PERO KLINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1969 PRAŽNICA -3.952,37 0,00 99.340,54 222.024,80 0,00 484,16 0,00 317.897,13
517. SEBASTIAN NIŽETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1979 NOVO SELO 49.059,83 0,00 89.052,06 179.473,37 0,00 0,00 0,00 317.585,26
518. STJEPAN MIHANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 DONJE SITNO 152.389,00 0,00 27.161,22 137.892,12 0,00 0,00 0,00 317.442,34
519. MARKO NENADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1953 IMOTSKI 0,00 0,00 3.776,20 313.115,10 0,00 0,00 0,00 316.891,30
520. LJUBICA DIJANOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1955 VRBOSKA 0,00 0,00 2,84 316.748,47 0,00 0,00 0,00 316.751,31
521. JAKŠA ARNERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1967 DOL 35.600,90 0,00 1.751,53 262.829,30 0,00 16.172,66 0,00 316.354,39
522. SABINA NIKOLLAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1972 KAŠTEL STARI 12.531,68 0,00 11.654,58 291.670,73 0,00 0,00 0,00 315.856,99
523. MILENA GOJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1968 GRADAC 72.406,67 0,00 41.409,77 201.064,07 0,00 0,00 0,00 314.880,51
524. VINKO KALE SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1979 BOL 17.193,78 0,00 190.235,33 107.243,48 0,00 0,00 0,00 314.672,59
525. ANTE VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1959 PODSTRANA 75.736,13 0,00 10.328,65 228.654,10 0,00 -59,90 0,00 314.658,98
526. MARIJAN BEZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 396,03 0,00 42.111,22 271.683,20 0,00 0,00 0,00 314.190,45
527. BRANKO PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 11.372,72 302.247,49 0,00 0,00 0,00 313.620,21
528. SANDRA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 DUGI RAT 0,00 0,00 12.626,94 299.274,97 0,00 0,00 0,00 311.901,91
529. BORIS DESPOT SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1959 ZAOSTROG 3.858,57 0,00 3.016,60 304.901,74 0,00 0,00 0,00 311.776,91
530. JADRAN ZAHIROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT 11.682,91 0,00 10.741,01 144.212,85 0,00 144.684,27 0,00 311.321,04
531. ANTE BAJIĆ-TOMASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1946 SPLIT 0,00 0,00 12.713,89 115.031,47 0,00 183.000,93 0,00 310.746,29
532. KATARINA GVOZDANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 296.965,34 0,00 11.309,79 0,00 308.275,13
533. IVAN POCRNJA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 NOVA SELA 13.786,15 0,00 4.612,66 289.590,14 0,00 0,00 0,00 307.988,95
534. NEDILJKO KATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1979 LOVREĆ 100.718,34 -5.449,45 326,77 210.989,00 0,00 0,00 0,00 306.584,66
535. BRANKO ČEŠLJAR SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1956 POSTRANJE 0,00 0,00 1.019,94 305.351,28 0,00 0,00 0,00 306.371,22
536. ABDIL REĐEPI SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1955 SINJ 12.080,83 0,00 10.885,51 282.470,51 0,00 0,00 0,00 305.436,85
537. NIKŠA MATAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 131.193,97 0,00 59.356,48 114.431,19 0,00 0,00 0,00 304.981,64
538. MARKO MIHALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1948 SINJ 91.938,93 0,00 39.568,02 173.245,03 0,00 0,00 0,00 304.751,98
539. TEO LJUBIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 0,00 304.336,64 0,00 0,00 0,00 304.336,64
540. ZDENKO DŽAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 42.145,89 0,00 28.413,39 233.762,82 0,00 0,00 0,00 304.322,10
541. LUKA MIJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 75.463,94 0,00 -3.805,23 232.600,16 0,00 0,00 0,00 304.258,87
542. ELIZAFETA ADŽEM SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1965 PODGORA -876,66 0,00 14.091,60 290.964,25 0,00 0,00 0,00 304.179,19
543. LIVIO TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT -1,49 0,00 0,00 303.679,87 0,00 0,00 0,00 303.678,38
544. ALJOŠA LUČIĆ LAVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1947 STARI GRAD 23.850,27 0,00 708,43 277.838,50 0,00 0,00 0,00 302.397,20
545. IVICA HRABAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1974 SEGET DONJI 80.714,58 24.872,17 199,33 196.353,80 0,00 0,00 0,00 302.139,88
546. SNIJEŽNA COLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 6.402,03 267.216,85 0,00 28.435,51 0,00 302.054,39
547. ELVEDIN ADŽEM SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1965 PODGORA -12.911,70 0,00 12.593,31 302.345,87 0,00 0,00 0,00 302.027,48
548. JADRANKA PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT -1.378,70 0,00 6.194,59 296.356,28 0,00 0,00 0,00 301.172,17
549. JOZO BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 11.116,41 0,00 9.915,65 279.936,27 0,00 0,00 0,00 300.968,33
550. IVO PRAVDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1953 KAŠTEL STARI 38.352,45 0,00 18.328,13 243.731,14 0,00 0,00 0,00 300.411,72
551. JASNA MATAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 SINJ 0,00 0,00 37.264,65 262.595,72 0,00 0,00 0,00 299.860,37
552. MLADEN PANDŽA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 30.887,20 0,00 2.402,06 266.544,41 0,00 0,00 0,00 299.833,67
553. VJERAN FRIEDL SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 12.597,46 287.152,44 0,00 0,00 0,00 299.749,90
554. KARMELO BARBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1962 ZASTRAŽIŠĆE 128,74 0,00 4.790,58 293.710,35 0,00 0,00 0,00 298.629,67
555. ZDRAVKO FISTANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1955 MAKARSKA 0,00 0,00 13.562,18 284.766,13 0,00 0,00 0,00 298.328,31
556. BERNARD LOVRINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1976 OKRUG GORNJI 28.712,03 0,00 44.246,83 225.137,86 0,00 0,00 0,00 298.096,72
557. ANELA PAŠALIĆ HEGANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 18.765,92 278.196,67 0,00 0,00 0,00 296.962,59
558. NEDJELJKO ŠKARPA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1970 SOLIN 0,00 0,00 19.294,03 277.178,09 0,00 0,00 0,00 296.472,12
559. IVICA PULJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1976 ZAGVOZD 6.103,93 0,00 12.187,90 278.056,00 0,00 0,00 0,00 296.347,83
560. ANA GABRIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1957 DUGI RAT 0,00 0,00 17.340,25 278.592,49 0,00 0,00 0,00 295.932,74
561. KAJA VIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1974 SEGET DONJI 49.242,20 0,00 81.200,63 122.473,63 42.383,44 0,00 0,00 295.299,90
562. MATE TOPČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1979 LJUBITOVICA 222,66 0,00 98.741,88 196.058,88 0,00 0,00 0,00 295.023,42
563. VLADIMIR GRANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1954 KAŠTEL GOMILICA 40.354,78 0,00 23.996,47 230.594,29 0,00 0,00 0,00 294.945,54
564. VESNA SIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1963 SOLIN 32.066,07 0,00 4.549,54 257.631,06 0,00 0,00 0,00 294.246,67
565. MIROSLAV BEKAVAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 88.693,35 0,00 1.793,78 203.204,16 0,00 0,00 0,00 293.691,29
566. MATO ČULJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1967 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 17.459,99 236.074,65 0,00 39.134,20 0,00 292.668,84
567. NIKOLA VUKASOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1954 KUČIĆE 0,00 0,00 2.837,84 288.632,51 0,00 0,00 0,00 291.470,35
568. MARIJA HRUBAN SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1952 HVAR -1.311,83 0,00 54.873,87 237.755,11 0,00 0,00 0,00 291.317,15
569. DARKO VUKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 291.216,03 0,00 0,00 0,00 291.216,03
570. MILAN MILENKO BULJAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 SINJ 0,00 0,00 10.568,36 279.494,49 0,00 1.073,67 0,00 291.136,52
571. MARKO BATARELO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 20.661,07 269.908,04 0,00 0,00 0,00 290.569,11
572. ANĐELKO ALERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 1.283,80 288.815,28 0,00 0,00 0,00 290.099,08
573. IVAN REŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1954 NEORIĆ 0,00 0,00 55.344,09 234.191,01 0,00 0,00 0,00 289.535,10
574. ZORKA LASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1964 IMOTSKI 0,00 0,00 6.459,54 282.233,73 0,00 0,00 0,00 288.693,27
575. ROMANO MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 203.842,93 0,00 18.837,13 63.767,55 0,00 0,00 0,00 286.447,61
576. ZORANA STANIVUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1967 MILNA 0,00 0,00 4.646,60 281.495,34 0,00 0,00 0,00 286.141,94
577. DENIS MIKULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 45.636,67 0,00 2.804,80 176.861,16 0,00 60.179,13 0,00 285.481,76
578. JOSIP CVITANUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1966 RUNOVIĆ 9.722,89 0,00 8.261,99 267.364,29 0,00 0,00 0,00 285.349,17
579. JOŠKO JOSIPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA 1956 BRELA 0,00 0,00 2.204,66 283.070,87 0,00 0,00 0,00 285.275,53
580. MATKO PJEROTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1956 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 284.501,22 0,00 0,00 0,00 284.501,22
581. IVICA RAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 USKOPLJE 0,00 0,00 0,00 283.168,16 0,00 0,00 0,00 283.168,16
582. LENKO BEŠLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 213.756,49 0,00 69.090,92 0,00 282.847,41
583. IVANA SOFTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1954 HVAR 2.169,83 0,00 10.004,36 266.095,45 0,00 3.505,28 0,00 281.774,92
584. ANTE KOMAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1966 SPLIT 0,00 0,00 16.718,01 265.010,55 0,00 0,00 0,00 281.728,56
585. RENATA FRANIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 135,02 281.208,38 0,00 0,00 0,00 281.343,40
586. MARIO KOLJATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1971 SOLIN 185.995,18 0,00 74.232,97 20.580,50 0,00 0,00 0,00 280.808,65
587. MARIN ŠESTAN SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1973 ŠESTANOVAC 22.609,72 0,00 -207,43 255.213,53 0,00 2.602,84 0,00 280.218,66
588. STIPE MAJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1953 KAŠTEL SUĆURAC 0,00 0,00 8.236,59 270.773,26 0,00 0,00 0,00 279.009,85
589. JOSIP KOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1975 TRILJ 125.864,46 0,00 9.453,13 143.299,38 0,00 0,00 0,00 278.616,97
590. ANTE MASLOV SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1986 DUĆE 31.147,78 0,00 9.907,42 236.964,44 0,00 0,00 0,00 278.019,64
591. MARINKO RINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1971 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 11.653,47 265.987,83 0,00 0,00 0,00 277.641,30
592. ANTONIO PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 48,08 277.555,44 0,00 0,00 0,00 277.603,52
593. ANTE ROSANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ 1956 SUĆURAJ 0,00 0,00 14.704,01 262.081,68 0,00 0,00 0,00 276.785,69
594. ŽANA ERKAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT -22.839,43 0,00 24.313,78 275.133,73 0,00 0,00 0,00 276.608,08
595. ZORAN ŠKOKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1970 SPLIT -4.489,80 0,00 -1.238,57 282.192,58 0,00 0,00 0,00 276.464,21
596. ZDRAVKO DOLJANIN SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1961 HRVACE 97.140,31 0,00 2.657,09 175.587,48 0,00 0,00 0,00 275.384,88
597. NIKŠA VIDOŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 61.391,48 0,00 80.922,74 132.770,72 0,00 0,00 0,00 275.084,94
598. DRAŽEN MADUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1962 CISTA PROVO 30.747,39 0,00 1.440,27 221.555,22 0,00 20.798,30 0,00 274.541,18
599. VINKO ČIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1951 TROGIR 0,00 0,00 653,29 273.267,99 0,00 0,00 0,00 273.921,28
600. MATE ĆELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1965 POLJICA 240.556,97 0,00 1.507,38 31.512,41 0,00 0,00 0,00 273.576,76