FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
SPLITSKO-DALMATINSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
501. DRAŽAN CVITKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1959 KARAKAŠICA 94.357,32 0,00 32.263,16 152.000,89 0,00 0,00 0,00 278.621,37
502. ANDREJ JERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1966 NEREŽIŠĆA 16.837,53 0,00 0,00 261.294,58 0,00 0,00 0,00 278.132,11
503. TEUFIK BUTKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1973 HVAR 0,00 0,00 27.429,52 249.963,19 0,00 0,00 0,00 277.392,71
504. PETRIT LEKAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1974 MARINA -31.962,16 0,00 19.856,34 289.443,77 0,00 0,00 0,00 277.337,95
505. MARKO LALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 276.835,21 0,00 0,00 0,00 276.835,21
506. MIRKO MARIJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1985 KAŠTEL STARI 53.709,47 0,00 20.628,24 201.415,96 0,00 0,00 0,00 275.753,67
507. ANTE SIMUNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1967 DONJI DOLAC 5.265,56 0,00 11.002,88 258.601,43 0,00 0,00 0,00 274.869,87
508. NIKŠA ŠTEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1962 JESENICE 0,00 0,00 25.513,54 249.207,80 0,00 0,00 0,00 274.721,34
509. PREDRAG RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1951 HVAR 194.440,51 0,00 32.246,02 0,00 0,00 47.868,43 0,00 274.554,96
510. IGNACIO ORNIG SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 262,85 273.752,70 0,00 0,00 0,00 274.015,55
511. IVO RUBIGNONI SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 25.567,72 0,00 -7.648,18 256.004,66 0,00 0,00 0,00 273.924,20
512. MILAN SUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1984 IMOTSKI 0,00 0,00 10.690,25 262.473,12 0,00 0,00 0,00 273.163,37
513. TONĆI MANDUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1975 KATUNI 13.127,60 0,00 11.952,57 247.914,25 0,00 0,00 0,00 272.994,42
514. ANTE MUNJIZA SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1979 POZORAC 25.782,00 0,00 -4.428,74 208.233,59 41.661,25 0,00 0,00 271.248,10
515. ANITA UJAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL STARI 31.841,32 0,00 185.334,30 54.057,00 0,00 0,00 0,00 271.232,62
516. LUKA LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI 1961 ZMIJAVCI 1.013,96 0,00 39.680,14 228.875,91 0,00 0,00 0,00 269.570,01
517. MARIJA BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1969 OMIŠ 86.217,82 0,00 3.787,56 178.559,03 0,00 0,00 0,00 268.564,41
518. SUZANA RADICA SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE 1967 DUGOPOLJE 0,00 0,00 18.005,78 250.095,48 0,00 0,00 0,00 268.101,26
519. KOSTANTIN DEŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1950 JELSA 0,00 0,00 8.834,49 256.798,21 0,00 1.228,31 0,00 266.861,01
520. IVAN REŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1959 MAOVICE 49.809,00 0,00 25.066,49 191.980,75 0,00 0,00 0,00 266.856,24
521. MARKO DAJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 266.529,40 0,00 0,00 0,00 266.529,40
522. ANA ČUDINA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1984 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 85.292,09 142.035,03 -0,08 39.021,05 0,00 0,00 0,00 266.348,09
523. MARKO VUKADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1956 ARŽANO 0,00 0,00 2.861,34 262.947,54 0,00 0,00 0,00 265.808,88
524. MARIJO BOŽIKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1973 PODSTRANA 0,00 0,00 40.827,19 0,00 0,00 224.911,68 0,00 265.738,87
525. JOSIP METER SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1981 POSTRANJE 7.346,71 0,00 15.062,10 242.443,09 0,00 0,00 0,00 264.851,90
526. IVO MILAT SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 0,00 0,00 -646,48 264.915,15 0,00 0,00 0,00 264.268,67
527. SANDRA MILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1969 DUGI RAT 0,00 0,00 -669,39 264.704,95 0,00 0,00 0,00 264.035,56
528. ZORAN VUJNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1960 PLANO 35.144,00 0,00 -932,05 229.794,81 0,00 -35,22 0,00 263.971,54
529. IVICA MATULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1973 POSTIRA 0,00 0,00 6.678,68 256.903,49 0,00 0,00 0,00 263.582,17
530. IVANKA BREŠAN SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 0,00 0,00 31.622,75 230.349,78 0,00 0,00 0,00 261.972,53
531. KRISTIJAN MUTARELLO SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1975 SUPETAR -1,60 0,00 -300,38 261.017,45 0,00 0,00 0,00 260.715,47
532. MARIJA PIPLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT -0,18 0,00 3.994,33 256.375,62 0,00 0,00 0,00 260.369,77
533. KRISTIJAN VIDAN SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1976 STOMORSKA 0,00 0,00 0,00 258.940,56 0,00 0,00 0,00 258.940,56
534. IVAN MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1975 BAŠKA VODA -572,42 0,00 1.842,17 257.593,08 0,00 0,00 0,00 258.862,83
535. ČEDOMIL LETICA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1956 PODGORA 28.369,23 0,00 4.993,44 225.405,38 0,00 0,00 0,00 258.768,05
536. JOSIP ŽURA SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1961 KLIS 1.422,03 0,00 920,89 255.932,27 0,00 0,00 0,00 258.275,19
537. JADRANKA LEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 52.752,45 205.400,92 0,00 0,00 0,00 258.153,37
538. ANDRIJA ANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 39.228,40 218.834,57 0,00 0,00 0,00 258.062,97
539. DINO LJUBAS SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1991 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 14.896,93 242.400,90 0,00 0,00 0,00 257.297,83
540. VELIMIR ĆUK SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1968 GORNJI MUĆ -902,90 0,00 8.527,03 248.685,12 0,00 0,00 0,00 256.309,25
541. LUKA VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 0,00 251.848,47 0,00 4.399,34 0,00 256.247,81
542. VEDRAN VEKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1984 SPLIT 0,00 0,00 2.805,26 253.289,36 0,00 0,00 0,00 256.094,62
543. MARIO BEBEK SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1970 HVAR 0,00 0,00 1.934,20 253.443,53 0,00 0,00 0,00 255.377,73
544. IVICA ŽIDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1978 GRADAC 0,00 0,00 2.621,81 249.836,70 0,00 0,00 0,00 252.458,51
545. STIPE MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1960 OMIŠ 0,00 0,00 119.159,10 133.267,48 0,00 0,00 0,00 252.426,58
546. JOSIP ŠOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1960 SUTINA 47.334,56 0,00 15.729,41 189.242,33 0,00 0,00 0,00 252.306,30
547. AMER BEGANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1975 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 17.966,51 234.265,69 0,00 0,00 0,00 252.232,20
548. NADA JOZIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 0,00 250.892,15 0,00 0,00 0,00 250.892,15
549. NADOMIR ČIKARA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1971 GRAB -47.480,16 0,00 588,74 297.765,16 0,00 0,00 0,00 250.873,74
550. MIJO DUJMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 25,78 250.261,18 0,00 0,00 0,00 250.286,96
551. TOMISLAV CRNOGORAC SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1968 ČITLUK 0,00 0,00 75.107,41 174.673,80 0,00 0,00 0,00 249.781,21
552. STIPE KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1970 ČELINA 0,00 0,00 13.735,23 235.953,73 0,00 0,00 0,00 249.688,96
553. ANTE PIVČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1971 JESENICE 0,00 0,00 23.817,51 225.786,54 0,00 0,00 0,00 249.604,05
554. IVO ŠAMIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 23.811,35 225.392,52 0,00 0,00 0,00 249.203,87
555. MIROSLAV KOŽUH SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 6.350,34 242.651,32 0,00 0,00 0,00 249.001,66
556. VELJKO KLINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1953 SUPETAR 0,00 0,00 17.670,62 231.117,05 0,00 0,00 0,00 248.787,67
557. IVICA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1978 MARINA 0,00 0,00 0,00 247.529,29 0,00 0,00 0,00 247.529,29
558. IVICA DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1964 BOL 83.562,59 0,00 4.770,28 159.017,27 0,00 0,00 0,00 247.350,14
559. ANTE BILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 101.482,54 0,00 6.665,73 135.648,94 0,00 0,00 0,00 243.797,21
560. ALEN MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1976 KAMENSKO 0,00 0,00 -1.281,60 244.795,74 0,00 0,00 0,00 243.514,14
561. DUŠAN ŠKARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1966 OMIŠ 9.909,69 0,00 862,91 222.678,92 0,00 9.724,19 0,00 243.175,71
562. JADRANKA MATIJAŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 10.845,62 0,00 86.986,49 145.100,81 0,00 0,00 0,00 242.932,92
563. ADEM HODŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1952 HVAR 0,00 0,00 -3.836,09 246.124,01 0,00 0,00 0,00 242.287,92
564. MARINKO SESAR SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1967 OKRUG GORNJI -5.316,84 0,00 743,84 246.407,33 0,00 0,00 0,00 241.834,33
565. VESNA VUČETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 158.347,57 -21.907,87 -270,01 105.397,39 0,00 0,00 0,00 241.567,08
566. JURAJ CARATAN SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1942 ZAVALA 0,00 0,00 56.533,95 170.780,23 0,00 12.053,02 0,00 239.367,20
567. ANKA ORŠULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1954 SPLIT 0,00 0,00 2.992,58 235.548,97 0,00 0,00 0,00 238.541,55
568. MIJO PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1968 IMOTSKI 157.796,61 0,00 18.020,78 60.795,50 0,00 0,00 0,00 236.612,89
569. JURICA SVILIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1968 VIS 0,00 0,00 9.880,41 226.214,57 0,00 0,00 0,00 236.094,98
570. PETAR PADOVAN SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1969 TROGIR 122.413,68 15.606,04 5.762,24 91.672,84 0,00 0,00 0,00 235.454,80
571. ZDRAVKA ZANINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1973 SVETA NEDJELJA 272,59 0,00 6.729,09 227.305,60 0,00 0,00 0,00 234.307,28
572. TONĆI ČOPAC SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1974 DUGI RAT 67.839,86 0,00 95.804,76 70.648,38 0,00 0,00 0,00 234.293,00
573. TONI JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1960 STARI GRAD 0,00 0,00 661,37 233.399,59 0,00 0,00 0,00 234.060,96
574. MARKO RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 0,00 232.662,32 0,00 0,00 0,00 232.662,32
575. JOŠKO ŠANTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1960 POSTIRA 62.716,88 0,00 69.342,76 99.708,71 0,00 0,00 0,00 231.768,35
576. JOŽEF LEBAR SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA 1955 STOMORSKA 11.962,30 0,00 171.084,11 48.409,02 0,00 0,00 0,00 231.455,43
577. ŽELJKO ŽEPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1968 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 6.035,32 225.032,24 0,00 0,00 0,00 231.067,56
578. MIRKO PROLOŠČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 23.543,28 0,00 15.946,85 191.176,38 0,00 0,00 0,00 230.666,51
579. ZLATKO DUMANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 20.465,96 209.647,96 0,00 0,00 0,00 230.113,92
580. ULITA DOMINOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT -975,73 0,00 10.558,58 220.268,29 0,00 0,00 0,00 229.851,14
581. IVO SVILAN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 -1.382,16 229.124,98 0,00 0,00 0,00 227.742,82
582. IVAN SKANSI SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1957 HVAR -216,71 0,00 9.770,61 216.516,89 0,00 0,00 0,00 226.070,79
583. TOMISLAV KASUMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1984 PODSTRANA 25.580,46 0,00 43.466,30 156.942,87 0,00 0,00 0,00 225.989,63
584. MATKO TRUTANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1960 SELCA 107.050,72 0,00 7.650,61 99.621,29 0,00 9.729,69 0,00 224.052,31
585. MARKO BANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1971 DONJI DOLAC 0,00 0,00 23.094,27 199.342,83 0,00 0,00 0,00 222.437,10
586. VANJA BUGARIN SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1960 GRAB 0,00 0,00 0,00 221.858,39 0,00 0,00 0,00 221.858,39
587. IVAN KNEZOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT 60.411,17 0,00 52.486,38 108.512,82 0,00 0,00 0,00 221.410,37
588. RINO MARTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1980 POSTIRA 0,00 0,00 219,57 220.687,02 0,00 0,00 0,00 220.906,59
589. ANTONIJA TADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1984 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 5.528,82 214.144,84 0,00 0,00 0,00 219.673,66
590. NIKOLA VRANKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1952 SVIRČE 0,00 0,00 31.075,24 187.121,04 0,00 0,00 0,00 218.196,28
591. ANTUN BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1951 SOLIN 0,00 0,00 6.147,34 211.730,15 0,00 0,00 0,00 217.877,49
592. MIRO MANDURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1963 IMOTSKI 0,00 0,00 388,30 217.468,57 0,00 0,00 0,00 217.856,87
593. IVAN TURKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1985 TROGIR 15.815,22 0,00 3.914,64 197.172,35 0,00 0,00 0,00 216.902,21
594. ANTE ŠTAMBUK SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1944 SUMARTIN 0,00 0,00 7.403,65 0,00 0,00 209.458,53 0,00 216.862,18
595. ŽELJKO BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1953 RUNOVIĆ 0,00 0,00 2.774,85 212.643,06 0,00 0,00 0,00 215.417,91
596. SNJEŽANA PALEKA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 45.890,12 0,00 32.851,73 136.627,55 0,00 0,00 0,00 215.369,40
597. NIKOLA MIMICA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1957 STANIĆI 47.747,77 141.268,18 620,99 18.809,88 0,00 6.749,32 0,00 215.196,14
598. IGOR IVANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1975 PODSTRANA 0,00 0,00 3.914,24 210.785,82 0,00 0,00 0,00 214.700,06
599. MARIJA RADNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 181.796,60 0,00 1.899,02 19.802,66 0,00 10.956,50 0,00 214.454,78
600. NEDJELJKO MRKONJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 5.024,40 209.395,03 0,00 0,00 0,00 214.419,43